Folie 1

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Folie 1"

תמליל

1 ברוכים הבאים יחידת אימון 7: קפיצה למסקנות 2 The use of the pictures in this module has been kindly permitted by artists and copyright holders, respectively. For details (artist, title), please refer to the end of this presentation. 05/21 A Moritz & Woodward

2 קפיצה למסקנות לעיתים קרובות אנחנו מסיקים מסקנות מבלי לדעת את האמת המלאה סיבות/יתרונות:??? חסכון בזמן, נותן הרגשת ביטחון, נראה החלטי ומוכשר בעייני אחרים )"החלטה שגויה עדיפה על אי החלטה"( חסרונות:??? סיכון בקבלת החלטה שגויה או מסוכנת

3 קפיצה למסקנות לעיתים קרובות אנחנו מסיקים מסקנות מבלי לדעת את האמת המלאה סיבות/יתרונות: חסכון בזמן, נותן הרגשת ביטחון, נראה החלטי ומוכשר בעייני אחרים )"החלטה שגויה עדיפה על אי החלטה"( חסרונות:??? סיכון בקבלת החלטה שגויה או מסוכנת

4 קפיצה למסקנות לעיתים קרובות אנחנו מסיקים מסקנות מבלי לדעת את האמת המלאה סיבות/יתרונות: חסכון בזמן, נותן הרגשת ביטחון, נראה החלטי ומוכשר בעייני אחרים )"החלטה שגויה עדיפה על אי החלטה"( חסרונות: סיכון בקבלת החלטה שגויה או מסוכנת

5 קפיצה למסקנות באילו מצבים אנחנו מסיקים מסקנות מבלי לדעת את האמת כולה? דוגמה מתי?... כשיש לנו גישה??? מוגבלת למידע.... כאשר יש לנו נסיון??? קודם אשר ממנו אנו מכלילים.... כשההחלטה לא??? ממש משנה.

6 קפיצה למסקנות באילו מצבים אנחנו מסיקים מסקנות מבלי לדעת את האמת כולה? דוגמה מתי? ראיון עבודה: אפשרות מוגבלת להכיר מראש את מקום העבודה ואת העמיתים החדשים.... כשיש לנו גישה מוגבלת למידע.... כאשר יש לנו נסיון??? קודם אשר ממנו אנו מכלילים.... כשההחלטה לא??? ממש משנה.

7 קפיצה למסקנות באילו מצבים אנחנו מסיקים מסקנות מבלי לדעת את האמת כולה? דוגמה מתי? ראיון עבודה: אפשרות מוגבלת להכיר מראש את מקום העבודה ואת העמיתים החדשים.... כשיש לנו גישה מוגבלת למידע. הכללות יתר מובילות לדעות קדומות כולם"(. )"ראית אחד ראית את... כאשר יש לנו נסיון קודם אשר ממנו אנו מכלילים.... כשההחלטה לא??? ממש משנה.

8 קפיצה למסקנות באילו מצבים אנחנו מסיקים מסקנות מבלי לדעת את האמת כולה? דוגמה מתי? ראיון עבודה: אפשרות מוגבלת להכיר מראש את מקום העבודה ואת העמיתים החדשים.... כשיש לנו גישה מוגבלת למידע. הכללות יתר מובילות לדעות קדומות כולם"(. )"ראית אחד ראית את... כאשר יש לנו נסיון קודם אשר ממנו אנו מכלילים.... כשההחלטה לא בחירת סוג של עוגה, צבע גרביים, מה לאכול בצהריים וכד'. ממש משנה.

9 קפיצה למסקנות "בפעולה" תחום דוגמה בשנת 1906, גנב )וו.וויגט( התחזה לגנרל בצבא ולקח פיקוד על קבוצת חיילים. העירייה של Köpenick )גרמניה( נכבשה תחת פיקודו, ראש העיר נעצר, ואוצר העיר נגנב. המתחזה, שמעולם לא שירת בצבא, נתפס כאמין רק בגלל הופעתו והתנהגותו הצבאית. הוא נתפס כעבור 10 ימים. התחזות/נוכלות הקפטן של Koepenick )פסל(

10 "הוכחות " אגדה בעד ונגד מאז אמצע 1980 היו שמועות כי הסימונים על חפיסת מרלבורו מצביעות על כך שהקו-קלאקס- קלאן היא הבעלים בעד: קפיצה למסקנות מרלבורו היא בבעלות קו-קלאקס-קלאן???האדום על הרקע הלבן יוצר את האות."K" )?)KKK( - אגדה אורבנית "בפעולה" - היפוך של Mar נקרא כמו jew )יהודי(, קריאה הפוכה של lboro נשמע כמו horrible )נורא( = "יהודי נורא" )ראו משמאל(. המוטו vici veni, vidi, )באתי, ראיתי, ניצחתי( היה ידוע כסיסמה של ה- KKK. תרגול חלופי נמצא בסוף המצגת ( Mar = = jew? נגד:??? lboro = orobl = horrible

11 "הוכחות " אגדה בעד ונגד מאז אמצע 1980 היו שמועות כי הסימונים על חפיסת מרלבורו מצביעות על כך שהקו-קלאקס- קלאן היא הבעלים בעד: קפיצה למסקנות מרלבורו היא בבעלות קו-קלאקס-קלאן הסימון האדום על הרקע הלבן יוצר את האות."K" היפוך של "Mar" נקרא כמו "jew" )יהודי(, קריאה הפוכה של "lboro" נשמע כמו "horrible" )נורא( = "יהודי נורא" )ראו משמאל(. המוטו vici" "veni, vidi, )באתי, ראיתי, ניצחתי( היה ידוע כסיסמה של ה- KKK.?)KKK( - "בפעולה" אגדה אורבנית - Mar = = jew? נגד:??? lboro = orobl = horrible

12 "הוכחות " אגדה בעד ונגד מאז אמצע 1980 היו שמועות כי הסימונים על חפיסת מרלבורו מצביעות על כך שהקו-קלאקס- קלאן היא הבעלים בעד: קפיצה למסקנות מרלבורו היא בבעלות קו-קלאקס-קלאן הסימון האדום על הרקע הלבן יוצר את האות."K" היפוך של "Mar" נקרא כמו "jew" )יהודי(, קריאה הפוכה של "lboro" נשמע כמו "horrible" )נורא( = "יהודי נורא" )ראו משמאל(. המוטו vici" "veni, vidi, )באתי, ראיתי, ניצחתי( היה ידוע כסיסמה של ה- KKK.?)KKK( - "בפעולה" אגדה אורבנית - Mar = lboro = orobl = horrible = jew? נגד: מרלבורו נוסדה על ידי האנגלי פיליפ מוריס; שום קשר ל.KKK מרלבורו נקראת על שם הרחוב של המפעל בלונדון: רחוב מרלבורו. לא קשור ל- KKK. המוטו אין לו

13 קפיצה למסקנות "בפעולה" מרלבורו היא בבעלות קו-קלאקס-קלאן?)KKK( - אגדה אורבנית - האם מרלבורו היא בבעלות הקו-קלאקס-קלאן? לא!

14 כיצד נוצרה האגדה האורבנית הזו ותיאוריות קשר אחרות????

15 כיצד נוצרה האגדה האורבנית הזו ותיאוריות קשר אחרות? הן בדרך כלל מרגשות יותר מן המציאות! הן מבוססות על הצהרות שקשה לבדוק או להוכיח )למשל ש"באתי, ראיתי, ניצחתי" הוא המוטו של ה- KKK. טעות!( הן מסוות הסברים אלטרנטיבים )למשל, שיבוש השם "מרלבורו" יכול ליצור משמעויות שונות. לדוגמה, אפשר למצור את המילים "בור" או "רובל"(. אגדות לעיתים מבוססות על עובדות שהוצאו מהקשרן. גם המשמעויות של עובדות אלו מנופחות יתר על המידה )במבט ראשון שלושת ה-" K " האדומים מאד מרשימים אבל הם לא מוכיחים כלום!(

16 כיצד נוצרה האגדה האורבנית הזו ותיאוריות קשר אחרות? לאורך ההיסטוריה ישנן דוגמאות רבות בהן מיעוטים ואנשים מנודים הואשמו לשווא בשל אסונות לא נשלטים. למשל, בימי הביניים, כשהיה יבול דל האשימו מכשפות או מיעוטים. ההסברים הפשוטים הללו הפחיתו מתח וחרדה וסיפקו אשליה של שליטה.

17 מדוע אנחנו עושים את זה? מחקרים מראים שאנשים רבים עם פסיכוזה )אבל לא כולם!( מקבלים החלטות על בסיס מידע מועט. סגנון כזה של קבלת החלטות יכול בקלות להוביל לטעויות. לכן, עדיף לקחת החלטה לאחר שנלקח בחשבון כל המידע הזמין. עבור אנשים רבים עם פסיכוזה ]אבל לא כולם![ תפיסת המציאות משתנה. ניתנות פרשנויות לא סבירות בעוד אנשים אחרים היו מתעלמים.

18 מדוע אנחנו עושים את זה? מחקרים מראים שאנשים רבים עם פסיכוזה )אבל לא כולם!( מקבלים החלטות על בסיס מידע מועט. סגנון כזה של קבלת החלטות יכול בקלות להוביל לטעויות. לכן, עדיף לקחת החלטה לאחר שנלקח בחשבון כל המידע הזמין. עבור אנשים רבים עם פסיכוזה (אבל לא כולם!) תפיסת המציאות משתנה. ניתנות פרשנויות לא סבירות בעוד אנשים אחרים היו מתעלמים.

19 כיצד קפיצה למסקנות מקדמת פרשנות מוטעית בזמן פסיכוזה - דוגמאות ארוע הסברים בזמן פסיכוזה מה קרה באמת תאריך השחרור שלך שונה למועד מאוחר יותר. אתה משוכנע שהרופאים הרימו ידיים. במפתיע, שרצית. התפנה מקום בדיור המילים "אתה לא שווה כלום" הולמות בראשך. אתה משוכנע כי זה נגרם עי אנטנה סלולרית שנמצאת על הגג. רוב האנשים חווים מפעם לפעם מחשבות שליליות כלפי עצמם. תרפיסטית משתמשת במילה שבדיוק עמדת לומר. התרפיסטית קוראת את מחשבותיך. המילה הייתה מתבקשת מתוך ההקשר של השיחה. מישהו חווה משהו דומה שהוא רוצה לספר עליו?

20 תירגול בתרגילים הבאים יוצגו בפניך ציורים שונים. נסה לזהות את הכותרת הנכונה עבור כל ציור ותפסול את הלא מתאימות. דון בעד ונגד עבור כל פרשנות. אנא הערך גם את מידת הביטחון בשיפוט שלך. תן תשומת לב מיוחדת לפרשנות שבבירור נראית לא מתאימה.

21 תירגול בתרגילים הבאים יוצגו בפניך ציורים שונים. נסה לזהות את הכותרת הנכונה עבור כל ציור ותפסול את הלא מתאימות. דון בעד ונגד עבור כל פרשנות. אנא הערך גם את מידת הביטחון בשיפוט שלך. תן תשומת לב מיוחדת לפרשנות שבבירור נראית לא מתאימה.

22 תירגול בתרגילים הבאים יוצגו בפניך ציורים שונים. נסה לזהות את הכותרת הנכונה עבור כל ציור ותפסול את הלא מתאימות. דון בעד ונגד עבור כל פרשנות. אנא הערך גם את מידת הביטחון בשיפוט שלך. תן תשומת לב מיוחדת לפרשנות שבבירור נראית לא מתאימה.

23 תירגול בתרגילים הבאים יוצגו בפניך ציורים שונים. נסה לזהות את הכותרת הנכונה עבור כל ציור ותפסול את הלא מתאימות. דון בעד ונגד עבור כל פרשנות. אנא הערך גם את מידת הביטחון בשיפוט שלך. תן תשומת לב מיוחדת לפרשנות שבבירור נראית לא מתאימה.

24 א. וידוי על ניאוף ב. חיזור ג. הודעה על מותו של קרוב משפחה ד. מוכר פרחים

25 א. וידוי על ניאוף ב. חיזור (1896,Karl Zewy) ג. הודעה על מותו של קרוב משפחה ד. מוכר פרחים

26 א. הנזיר ב. השיכור ג. הכימאי הקורא ד. תולעת הספרים

27 א. הנזיר ב. השיכור ג. הכימאי הקורא ( ,J. P. von Langer) ד. תולעת הספרים

28 א. חדר המשרתים ב. החולה המדומה ג. המשורר העני ד. מקלט לחסרי בית

29 א. חדר המשרתים ב. החולה המדומה ג. המשורר העני ד. מקלט לחסרי בית (1835,Carl Spitzweg)

30 א. המכשפה הרעה ב. הנער השמח לאיד ג. גנב הנעליים ד. התוכחה

31 א. המכשפה הרעה ב. הנער השמח לאיד ג. גנב הנעליים ד. התוכחה Waldmüller),Ferdinand Georg (1846

32 א. ב. שקוע בלימודים ג. המשורר הביקור Spitzweg),Carl (1849 ד. הספרייה של סבא

33 א. הביקור (1849,Carl Spitzweg) ב. שקוע בלימודים ג. המשורר ד. הספרייה של סבא

34 אופציונלי: וידאו סרטון אופציונלי : סרטוני וידאו העוסקים בנושא היומי זמינים בקישור הבא : לאחר הסרטון, תוכלו לדון כיצד הוא קשור לנושא שלנו היום ]למאמנים: חלק מסרטוני הוידאו כוללים שפה שעלולה להיות לא הולמת לכל הקהלים והתרבויות. אנא סננו לפני הצגתם ]בקפידה את החומרים

35 א. מתייצב מול החיה ב. השיכור ג. סיוט ד. תאונת ציד

36 א. מתייצב מול החיה ב. השיכור ג. סיוט ד. תאונת ציד (1839,Carl Spitzweg)

37 א. ההילולה ב. המכתב הקוזאקי ג. היאבקות ידיים ד. לפני הקרב

38 א. ההילולה ב. המכתב הקוזאקי ג. היאבקות ידיים ד. לפני הקרב (1891,Ilja Jefimowitsch Repin)

39 א. מסיבת יומולדת לילדים ב. הלמדן ג. מנוחת הנווד ד. האופטומטריסט

40 א. מסיבת יומולדת לילדים ב. הלמדן ג. מנוחת הנווד ד. האופטומטריסט ( ,Frederick Daniel Hardy)

41 א. המרעיל של סלמנקה ב. ג. ד. מוכר המים של סיביליה מבחן יין במלגה האלכוהוליסט של מדריד

42 א. המרעיל של סלמנקה ב. מוכר המים של סיביליה (1623,Diego Velázquez) ג. מבחן יין במלגה ד. האלכוהוליסט של מדריד

43 א. הפרש ב. טיול של יום ראשון ג. האלמן ד. המאהב המושמץ

44 א. הפרש ב. טיול של יום ראשון ג. האלמן (1844,Carl Spitzweg) ד. המאהב המושמץ

45 א. הפדיקור ב. ההתייעצות ג. כריתה ד. המעריץ

46 א. הפדיקור Degas),Edgar (1873 ב. ג. ד. ההתייעצות כריתה המעריץ

47 א. המרדף אחר העיתון ב. חסרי הבית ג. כניסה בלתי חוקית ד. גנבי הפירות

48 א. המרדף אחר העיתון ב. חסרי הבית ג. כניסה בלתי חוקית ד. גנבי הפירות (1848,Hermann Kauffmann)

49 א. הקציר ב. תפילת ערב ג. הלוויה ד. הסוכן

50 א. ב. הקציר תפילת ערב (1859,Jean-Fancois Millet) ג. ד. הלוויה הסוכן

51 א. ההליכה ב. ממתינה לסירת הדיג ג. האבלים ד. במנוסה

52 א. ב. ההליכה ממתינה לסירת הדיג ( ,Philip Lodewijk F. Sadée) ג. ד. האבלים במנוסה

53 מה קורה כאן?

54 הילד שונא לנגן בכינור אבל הוריו מכריחים אותו. הילד העיוור מתאווה להיות מסוגל לנגן בכינור. הילד שבר את הכינור יקר הערך של אביו והוא מפחד לאמר לו. הילד הוא מוזיקאי מחונן והוא מתרכז לקראת הקונצרט.

55 הילד שונא לנגן בכינור אבל הוריו מכריחים אותו. הילד העיוור מתאווה להיות מסוגל לנגן בכינור. הילד שבר את הכינור יקר הערך של אביו והוא מפחד לאמר לו. הילד הוא מוזיקאי מחונן והוא מתרכז לקראת הקונצרט.

56 א. מכתב האהבה ב. השכן המרושע ג. שינוי מקום ד. הטופוגרף

57 א. מכתב האהבה (1860, Carl Spitzweg) ב. ג. ד. השכן המרושע שינוי מקום הטופוגרף

58 א. שחיתות ב. המשיח ג. מיסי אדמה ד. האציל והשודד

59 א. שחיתות ב. המשיח ג. מיסי אדמה (1524,Tizian) ד. האציל והשודד

60 א. השיכור האידיוט ב. נשים רכלניות ג. הזמנה לריקוד ד. סעודה לוויה

61 א. השיכור האידיוט ב. נשים רכלניות ג. הזמנה לריקוד ד. סעודה לוויה ( ,Peter Buamgartner)

62 א. עדים לרצח ב. ג. ד. הדרמה בקולנוע הכלה הנמלטת

63 א. עדים לרצח ב. הדרמה (1831/32,Daumier Honoré) ג. בקולנוע ד. הכלה הנמלטת

64 יחידת לימוד קפיצה למסקנות )7( יישום בחיי היום-יום מטרות לימוד: כאשר שיפוט הוא חשוב ורציני, עדיף להמנע ממסקנות חפוזות וכדאי לקחת בחשבון כל אינפורמציה רלוונטית )"עדיף ללכת על בטוח מאשר להצטער"(. דוגמה: האיש ממלמל. האם הוא שיכור? התבוננות קרובה יותר: האם האיש מגיע מבר או מריח מאלכוהול? ייתכן והאיש סובל מהפרעה בדיבור לאחר שבץ, או ליקוי בדיבור. זכור כי מסקנות חפוזות מגבירות את הסבירות לטעות. בארועים פחות חשובים אנו יכולים לעשות החלטה חפוזה )למשל: איזה מותג יוגורט לבחור, סוג של עוגה(. לטעות זה אנושי. תהיה מוכן לאפשרות שעשית טעות. בססו החלטות חשובות על עובדות מוצקות, ניחושים הם "יועצים גרועים". תמיד קחו בחשבון את התוצאות של שיקול דעת מוטעה.

65 יחידת לימוד קפיצה למסקנות )7( יישום בחיי היום-יום מטרות לימוד: כאשר שיפוט הוא חשוב ורציני, עדיף להמנע ממסקנות חפוזות וכדאי לקחת בחשבון כל אינפורמציה רלוונטית )"עדיף ללכת על בטוח מאשר להצטער"(. דוגמה: האיש ממלמל. האם הוא שיכור? התבוננות קרובה יותר: האם האיש מגיע מבר או מריח מאלכוהול? ייתכן והאיש סובל מהפרעה בדיבור לאחר שבץ, או ליקוי בדיבור. זכור כי מסקנות חפוזות מגבירות את הסבירות לטעות. בארועים פחות חשובים אנו יכולים לעשות החלטה חפוזה )למשל: איזה מותג יוגורט לבחור, סוג של עוגה(. לטעות זה אנושי. תהיה מוכן לאפשרות שעשית טעות. בססו החלטות חשובות על עובדות מוצקות, ניחושים הם "יועצים גרועים". תמיד קחו בחשבון את התוצאות של שיקול דעת מוטעה.

66 יחידת לימוד קפיצה למסקנות )7( יישום בחיי היום-יום מטרות לימוד: כאשר שיפוט הוא חשוב ורציני, עדיף להמנע ממסקנות חפוזות וכדאי לקחת בחשבון כל אינפורמציה רלוונטית )"עדיף ללכת על בטוח מאשר להצטער"(. דוגמה: האיש ממלמל. האם הוא שיכור? התבוננות קרובה יותר: האם האיש מגיע מבר או מריח מאלכוהול? ייתכן והאיש סובל מהפרעה בדיבור לאחר שבץ, או ליקוי בדיבור. זכור כי מסקנות חפוזות מגבירות את הסבירות לטעות. בארועים פחות חשובים אנו יכולים לעשות החלטה חפוזה )למשל: איזה מותג יוגורט לבחור, סוג של עוגה(. לטעות זה אנושי. תהיה מוכן לאפשרות שעשית טעות. בססו החלטות חשובות על עובדות מוצקות, ניחושים הם "יועצים גרועים". תמיד קחו בחשבון את התוצאות של שיקול דעת מוטעה.

67 יחידת לימוד קפיצה למסקנות )7( יישום בחיי היום-יום מטרות לימוד: כאשר שיפוט הוא חשוב ורציני, עדיף להמנע ממסקנות חפוזות וכדאי לקחת בחשבון כל אינפורמציה רלוונטית )"עדיף ללכת על בטוח מאשר להצטער"(. דוגמה: האיש ממלמל. האם הוא שיכור? התבוננות קרובה יותר: האם האיש מגיע מבר או מריח מאלכוהול? ייתכן והאיש סובל מהפרעה בדיבור לאחר שבץ, או ליקוי בדיבור. זכור כי מסקנות חפוזות מגבירות את הסבירות לטעות. בארועים פחות חשובים אנו יכולים לעשות החלטה חפוזה )למשל: איזה מותג יוגורט לבחור, סוג של עוגה(. לטעות זה אנושי. תהיה מוכן לאפשרות שעשית טעות. בססו החלטות חשובות על עובדות מוצקות, ניחושים הם "יועצים גרועים". תמיד קחו בחשבון את התוצאות של שיקול דעת מוטעה.

68 יחידת לימוד קפיצה למסקנות )7( יישום בחיי היום-יום מטרות לימוד: כאשר שיפוט הוא חשוב ורציני, עדיף להמנע ממסקנות חפוזות וכדאי לקחת בחשבון כל אינפורמציה רלוונטית )"עדיף ללכת על בטוח מאשר להצטער"(. דוגמה: האיש ממלמל. האם הוא שיכור? התבוננות קרובה יותר: האם האיש מגיע מבר או מריח מאלכוהול? ייתכן והאיש סובל מהפרעה בדיבור לאחר שבץ, או ליקוי בדיבור. זכור כי מסקנות חפוזות מגבירות את הסבירות לטעות. בארועים פחות חשובים אנו יכולים לעשות החלטה חפוזה )למשל: איזה מותג יוגורט לבחור, סוג של עוגה(. לטעות זה אנושי. תהיה מוכן לאפשרות שעשית טעות. בססו החלטות חשובות על עובדות מוצקות, ניחושים הם "יועצים גרועים". תמיד קחו בחשבון את התוצאות של שיקול דעת מוטעה.

69 יחידת לימוד קפיצה למסקנות )7( מה לזה ולפסיכוזה? אנשים רבים בעלי פסיכוזה (אך לא כולם!) נוטים לקפוץ למסקנות ולגבש דעות קיצוניות. סגנון כזה של הנמקה יכול להיות מוגבר כשמישהו נמצא תחת לחץ ורוצה "לשחרר קיטור". דוגמה אמיתית: אלטון רוצה לנסוע לאוניברסיטה עם המכונית שלו אבל לא יכול למצוא את המפתחות. הוא חושב שהשוער גנב את המפתחות שלו כדי למנוע ממנו נסיעה לקמפוס. רקע: הוא משוכנע שאנשים באוניברסיטה רוצים לגרש אותו. אבל! מדוע שהשוער יהיה מעוניין לגרש אותו מהאוניברסיטה? איך הגיעו לידיו מפתחות המכונית? לפני שתאשים מישהו בהאשמות חמורות, עליך לאסוף מידע ממקורות רבים ככל האפשר ולדון במגוון אפשרויות ודעות עם אנשים שאתה סומך עליהם.

70 יחידת לימוד קפיצה למסקנות )7( מה לזה ולפסיכוזה? אנשים רבים בעלי פסיכוזה (אך לא כולם!) נוטים לקפוץ למסקנות ולגבש דעות קיצוניות. סגנון כזה של הנמקה יכול להיות מוגבר כשמישהו נמצא תחת לחץ ורוצה "לשחרר קיטור". דוגמה אמיתית: אלטון רוצה לנסוע לאוניברסיטה עם המכונית שלו אבל לא יכול למצוא את המפתחות. הוא חושב שהשוער גנב את המפתחות שלו כדי למנוע ממנו נסיעה לקמפוס. רקע: הוא משוכנע שאנשים באוניברסיטה רוצים לגרש אותו. אבל: מדוע שהשוער יהיה מעוניין לגרש אותו מהאוניברסיטה? איך הגיעו לידיו מפתחות המכונית? לפני שתאשים מישהו בהאשמות חמורות, עליך לאסוף מידע ממקורות רבים ככל האפשר ולדון במגוון אפשרויות ודעות עם אנשים שאתה סומך עליהם.

71 יחידת לימוד קפיצה למסקנות )7( מה לזה ולפסיכוזה? אנשים רבים בעלי פסיכוזה (אך לא כולם) נוטים לקפוץ למסקנות ולגבש דעות קיצוניות. סגנון כזה של הנמקה יכול להיות מוגבר כשמישהו נמצא תחת לחץ ורוצה "לשחרר קיטור". דוגמה אמיתית: אלטון רוצה לנסוע לאוניברסיטה עם המכונית שלו אבל לא יכול למצוא את המפתחות. הוא חושב שהשוער גנב את המפתחות שלו כדי למנוע ממנו נסיעה לקמפוס. רקע: הוא משוכנע שאנשים באוניברסיטה רוצים לגרש אותו. אבל: מדוע שהשוער יהיה מעוניין לגרש אותו מהאוניברסיטה? איך הגיעו לידיו מפתחות המכונית? לפני שתאשים מישהו בהאשמות חמורות, עליך לאסוף מידע ממקורות רבים ככל האפשר ולדון במגוון אפשרויות ודעות עם אנשים שאתה סומך עליהם.

72 תודה על תשומת הלב! [למאמנים: בבקשה חלקו דפי עבודה [

73 Pictures used in this module are reproduced with indirect (creative commons license) or direct permission of the artists listed below, for which we would like to express our gratitude! A full list can be obtained via If we have involuntarily breached copyright, please accept our apologies. In this case, we kindly ask creators for their permission to use their work under the "fair use" policy. Die in diesem Modul verwendeten Bilder wurden mit der indirekten (creative commons Lizenz) oder direkten Zustimmung der untenstehenden Künstler reproduziert, wofür wir uns herzlich bedanken möchten! Eine vollständige Liste ist hinterlegt auf Sollten wir unbeabsichtigt gegen das Urheberrecht verstoßen haben, so bitten wir dies vielmals zu entschuldigen und bitten nachträglich um die Verwendungserlaubnis. Name Photographer/Artist Name Fotograf/Künstler/ Source/ Quelle Picture Name/ Name des Bildes CC = used with corresponding creative commons license; PP = used with personal permission of artist CC = genutzt unter creative commons Lizenz, PP = verwendet mit persönlicher Zustimmung des Künstlers Description/Kurzbeschreibung Gertrud K. flickr Der Hauptmann von Köpenick miss_blackbutterlfy flickr "One thousand Americans stop smoking every day - by dying. They say Nicotine patches are great. Stick one over each eye and you can't find your cigarettes." CC CC The captain of Koepenick/Hauptmann von Köpenick Marlboro cigarette boxes/marlboro Zigarettenschachteln All reproduced paintings are in the public domain because their copyright has expired (all artists died more than 70years ago). Alle abgebildeten Kunstwerke sind gemeinfrei ) public domain (, da die Schutzfrist des Urheberrechts unseres Wissens abgelaufen ist ) public domain ; alle Künstler verstarben vor mindestens 70 Jahren). Alle Reproduktionen gelten ebenfalls als gemeinfrei.

74 קפיצה למסקנות "אין אקשן" - אגדות אורבניות- "הוכח" מאמינים בתאוריות קונספירציה טיעונים בעד אגדה אורבנית לכאורה, הנחיתה על הירח ב 1969 מעולם לא קרתה והייתה למעשה מזוייפת.

75 קפיצה למסקנות "אין אקשן" - אגדות אורבניות- "הוכח" מאמינים בתאוריות קונספירציה מניעים לכאורה של ארה"ב: אגדה אורבנית לכאורה, הנחיתה על הירח ב 1969 מעולם לא קרתה והייתה למעשה מזוייפת "ניצחון טכנולוגי" במירוץ לחלל נגד ברית המועצות ששיגרה בהצלחה לווין לחלל קודם לכן. הסחת דעת ממלחמת ויאטנם נאס"א בעצמה ביימה את הנחיתה על הירח בגלל פחד מקיצוצי הממשלה בתקציב

76 קפיצה למסקנות "אין אקשן" - אגדות אורבניות- "הוכח" מאמינים בתאוריות קונספירציה אגדה אורבנית בעד: לכאורה, הנחיתה על הירח ב 1969 מעולם לא קרתה והייתה למעשה מזוייפת.???

77 קפיצה למסקנות "אין אקשן" - אגדות אורבניות- "הוכח" מאמינים בתאוריות קונספירציה בעד: אגדה אורבנית לכאורה, הנחיתה על הירח ב 1969 מעולם לא קרתה והייתה למעשה מזוייפת "דגל מתנופף": בלתי אפשרי משום שאין אטמוספירה/מזג אוויר על הירח. תמונות של שמים ללא כוכבים וצללים שונים מעידים על הפקה של סרט באולפן. מסר הרדיו של האסטרונאוט ארמסטרונג: הוא ענה בחזרה מהר מידי למשפט האחרון של ניקסון. לאותות רדיו לוקח זמן ארוך יותר להגיע לכדור הארץ מאשר לתגובה של ארמסטרונג.

78 קפיצה למסקנות "אין אקשן" - אגדות אורבניות- "הוכח" מאמינים בתאוריות קונספירציה אגדה אורבנית נגד: לכאורה, הנחיתה על הירח ב 1969 מעולם לא קרתה והייתה למעשה מזוייפת.???

79 קפיצה למסקנות "אין אקשן" - אגדות אורבניות- "הוכח" מאמינים בתאוריות קונספירציה אגדה אורבנית נגד: הדגל המתנופף נגרם בשל תקיעת המוט בחוזקה בשטח הירח צילומי לילה לא יכולים לתפוס מקור אור חלש בגלל זמני חשיפה -< אין כוכבים. הצללים השונים נגרמו בגלל שטח הירח שאינו חלק. הראיון נערך על מנת להעלים את הדיליי שהיה במקור בדיאלוג בין ניקסון וארמסטרונג. לכאורה, הנחיתה על הירח ב 1969 מעולם לא קרתה והייתה למעשה מזוייפת.

80 קפיצה למסקנות "אין אקשן" - אגדות אורבניות- האם הנחיתה על הירח זוייפה על ידשי ממשלת ארה"ב? הבמאי רולנד אמריך )היום השלישי(: "הנחיתה על הירח (...) הייתה פשוט טובה מידי. דבר כזה בלתי אפשרי היה לביים בשנות ה- 60'. אפילו עם הציוד של היום זה יציב בעיות." מקור: הטלווזיה הגרמנית, ערוץ ]זהירות [ Verschwörung ZDF: Vorsicht קונספירציה לא!

81 איך התעוררה האגדה האורבנית הזו ותיאוריות קונספירציה אחרות? לעיתים קרובות הן יותר מרתקות מהמציאות. הן מבוססות על עובדות שקשה לבדוק ואנשים מאמינים בהן בקלות דגל מתנופף מרמז שהתמונות צולמה על כדור הארץ(. )לדוגמא-??? הן מסתירות הסברים אלטרנטיביים )לדוגמא- השמיים נטולי הכוכבים יכולים להיות מוסברים ע"י המגבלות הטכניות של צילום לילה(. אגדות אורבניות מוציאות עובדות מקונטקסט ולוקחות אותן לקיצוניות.

82 איך התעוררה האגדה האורבנית הזו ותיאוריות קונספירציה אחרות? לעיתים קרובות הן יותר מרתקות מהמציאות. הן מבוססות על עובדות שקשה לבדוק ואנשים מאמינים בהן בקלות )לדוגמא- דגל מתנופף מרמז שהתמונות צולמה על כדור הארץ(. הן מסתירות הסברים אלטרנטיביים )לדוגמא- השמיים נטולי הכוכבים יכולים להיות מוסברים ע"י המגבלות הטכניות של צילום לילה(. אגדות אורבניות מוציאות עובדות מקונטקסט ולוקחות אותן לקיצוניות.

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים עליו כרגע )A מצביע עליו(. יש שני סוגי פקודות, פקודת

קרא עוד

HEBRAISCH-Book.indb

HEBRAISCH-Book.indb כ מ ה מ יל ים ל פ נ י ש מ ת ח יל ים... Einige einführende Worte Über den Kurs: ע ל ה ק וּר ס: קו ר ס ז ה מ יו ע ד ל ל ימ ו ד ע צ מ י ש ל ה ע ב ר ית ה ב ס יס ית - כ פ י ש ה יא מ דו ב ר ת כ י ו ם ב י ש ר

קרא עוד

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C>

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C> Page 1 of 5 נתוני האמת: זינוק במספר החרדים שעובדים ומשרתים נתונים מנפצי מיתוסים שמפרסם מוסד שמואל נאמן, מראים כי חל גידול של מאות אחוזים בגיוס לצבא, לשירות האזרחי ובהשתלבות חרדים בשוק העבודה. ח"כ אורי

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות ניתוח וניהול מאגרי מידע בעלי נתונים שאינם מאורגנים,

קרא עוד

DCA & A/B Testing

DCA & A/B Testing כלים מתקדמים לבדיקת קריאייטיב בפייסבוק Yan (Yanko) Kotliarsky Digital Marketing Strategist www.yanyanko.com @social.yanko Split Test (A/B Testing) Split Test (A/B Testing) עד לא מזמן, כדי לענות על השאלות

קרא עוד

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63>

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63> טי.וי.קליפ אולפן עריכה והקלטה לוידאו וסאונד שירותים מיוחדים לתחום החקירות והמשפט ניתוח וידאו וסאונד חוות דעת מקצועית טלפון : 09-7663465, פקס': 054-4212424, 077-4213465 נייד : רחוב הכיכר 4 (קניון הכיכר)

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום דרכון נוכחי וצילום וויזה אחרונה, במידה והייתה. ניתן

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation נקמתו של סבל יהושע בר יוסף התפתחות העלילה יום אחד ביקש זלמן התורכי מלמך שיעביר מהמחסן בצפת אל הכפר עין זיתים שלוש חביות ברזל, כבדות וריקות, דבר שקשה לבצע היות והדרך תלולה מאוד. למך תכנן דרך מיוחדת להוריד

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

מערך פעולה

מערך פעולה מטרות: 0( החניך יבין את המושג "הגשמה". )4 )2 מערך פעולה נושא: במעלה הפרמידה החניך ילמד מהי הפירמידה של מאסלו ויטיל ספק בקונוטציה למושג- "הגשמה עצמית". החניך יסיק כי הגשמה עצמית קשורה בד בבד בעשייה חברתית.

קרא עוד

תרגול מס' 1

תרגול מס' 1 תרגול 6 הסתעפויות 1 מבוסס על שקפים מאת יאן ציטרין קפיצות לא מותנות Unconditional Branch br label PC לאחר ה- fetch של פקודת ה- branch PC לאחר הביצוע של פקודת ה- branch pc label br label הקפיצה מתבצעת תמיד,

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הנח את הפלאפון במרכז החדר סדנאות ליבה למאמנים משמעת עצמית מטרות הסדנה הקניית כלים לבניית משמעת עצמית אצל השחקנים הקניית כלים ליצירת מאמץ מרבי, ניהול רגשות ואיפוק מודל ערכי הליבה מיצוי עצמי משמעת עצמית

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

<4D F736F F D20E9ECE3E420E0E7FA20E5EEE8F8E9E420E0E7FA20E9F6E0E520E1E2F9ED20ECE8E9E5EC20F0E7EEE3>

<4D F736F F D20E9ECE3E420E0E7FA20E5EEE8F8E9E420E0E7FA20E9F6E0E520E1E2F9ED20ECE8E9E5EC20F0E7EEE3> ילדה אחת ומטריה אחת יצאו בגשם לטיול נחמד... פעילות במועדון בנושא חורף, המבוססת על השיר של דתיה בן דור - מילים ולחן. הפעילות מיועדת לילדים צעירים. את השיר והלחן אפשר למצוא באתר שירונט: http://www.shiron.net

קרא עוד

קיסר השכונה

קיסר השכונה קיסר השכונה כתבה נאוה מקמל-עתיר אייר ולדילן חסמן הוצאת ידיעות אחרונות- ספרי חמד 2014 על הספר גדי, תלמיד כיתה ו', יתום מאב, מאוד רוצה כלב. אמו של גדי, אינה מסכימה שיגדל כלב. למרות ניסיונות שכנוע שלו. שכנו

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

Microsoft Word - buty.doc

Microsoft Word - buty.doc ב.דרגונסקיי חתול במגפיים "בנים ובנות!" אמרה ראיסה איבנובנה "גמרתם את ברבעון בהצלחה. אני מברכת אתכם. כעת אפשר לנוח. בחופשה נעשה לנו מסיבת תחפושות. כל אחד יכול להתחפש איך ירצה, ועבור התחפושת הטובה ביותר

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רחבה של רגשות לעודד שיח ולהמשיג רגשות לתת למדריך בסיס

קרא עוד

הקדמה

הקדמה הקדמה ספר זה נכתב כדי להעניק לכם חוויה חיה של חופש. זוהי קריאה הנובעת ממעמקי עצמכם לשוב הביתה, אל נוכחות החסד האינסופית אשר תמיד נמצאת כאן. הספר אינו מיועד לקריאה חפוזה שבאמצעותה תרכשו ידע נוסף או תלקטו

קרא עוד

Algorithms Tirgul 1

Algorithms Tirgul 1 - מעגלי אוילר ומסלולי אוילר תרגול 1 חידה: האם אפשר לצייר את הציורים הבאים בלי להרים את העיפרון מהנייר? 1 קצת אדמיניסטרציה אופיר פרידלר ophir.friedler@gmail.com אילן כהן - ilanrcohen@gmail.com שעות קבלה

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 פוליטיקה ארגונית למנהלי משאבי אנוש תמר חושן יעוץ ניהולי "ולחשוב שאני צריכה לבזבז עכשיו כל כך הרבה זמן על הדבר הזה..." למה לי פוליטיקה עכשיו?! "אם אתה מקצוען אמיתי. באמת טוב במה שאתה עושה אתה לא רוצה ולא

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

מסמך1

מסמך1 Draft of SI 9612 June 2019 טיוטה לתקן הישראלי ת"י 9612 ISO 9612 - Second edition: 2009-04-01 יוני 2019 ICS CODE: 13.140 אקוסטיקה: קביעה של רמת חשיפה לרעש בסביבת עבודה שיטה הנדסית Acoustics Determination

קרא עוד

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר אני נשאר אני שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, אבל האדם עצמו לא משתנה. הילדים יבינו

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

ע 003 מרץ 10 מועד מיוחד פתרונות עפר

ע 003 מרץ 10 מועד מיוחד פתרונות עפר בגרות ע מרץ 0 מועד מיוחד שאלון 5005. x א. () יש למצוא את הערך של m שעבורו גרף + ) mx f ( x) mm ( 6) x + ( כאשר נציב m או 6 m נקבל 0 0 ונקבל פונקציה עולה ובהתאם הישר לא מקביל לציר ה - הוא ישר המקביל לציר

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, ו

כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, ו כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, וגם כעסים וקינאה. אז תנו לי יד וקדימה קופצים, רק תזכרו

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 RESOLUTION Resolution Spatial Resolution Contrast resolution Temporal Resolution Types of Resolution Spatial Resolution also called Detail Resolution the combination of AXIAL and LATERAL resolution -

קרא עוד

Homework Dry 3

Homework Dry 3 Homework Dry 3 Due date: Sunday, 9/06/2013 12:30 noon Teaching assistant in charge: Anastasia Braginsky Important: this semester the Q&A for the exercise will take place at a public forum only. To register

קרא עוד

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx סמסטר חורף תשע"א 18 בפבואר 011 הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב מרצה: מתרגלים: רן אל-יניב נועה אלגרבלי, גיא חפץ, נטליה זילברשטיין, דודו ינאי (אחראי) סמסטר חורף תשע" מבחן סופי פתרון (מועד

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

"שיעור בהיסטוריה" נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי

שיעור בהיסטוריה נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי שיעור בהיסטוריה "" ב מ א י 3 י ר ו ש ל י ם" נוסח אבו מאזן : בפתיחת דיוני המועצה הלאומית ה פ ל ס ט י נ י ת נ ש א א ב ו מ א ז ן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ו ב נ י ח ו ח א נ ט י ש מ י. ז א ת, כ ד י ל ש

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

פייתון

פייתון שיעור 12: מילונים ברק גונן 1 או מילון, :hash table או,dictionary זוגות של מפתחות keys וערכים values מילון מוגדר על ידי סוגריים מסולסלים { } לדוגמה: מילון שמכיל ציונים, המפתח הוא מספר ת.ז ערך מפתח הגדרה

קרא עוד

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63> עבודת הגשה בפרויקט: מגיש: יובל מרגלית כיתה: י' 4 בי"ס: אורט" מילטון" בת ים תאריך: 31-5-2009 .1 מקום ההשמה בו הייתי הינו שירותי כבאות והצלה בעיר בת ים. שירותי הכבאות בבת ים, הינם חלק משירותי הכבאות הארצית

קרא עוד

סדנת חזון משאבי אנוש

סדנת חזון משאבי אנוש תקשורת חזותית אינפוגרפיקה איך הופכים מידע לאטרקטיבי? מאמן חזותי פיטר מלץ אפריל יולי 2019 מרצה בבצלאל מרצה בבצלאל מאמן חזותי מאמן חזותי 4 סיבות לכישלון בפירסומים )מבחינה חזותית( 51% המלל רב מדי מלל קטן,

קרא עוד

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63>

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63> < 0 a b b a > 0 נתון: מכאן ניתן לומר בוודאות כי -. a < b ab < 0 a 0 b > לא ניתן לקבוע בוודאות.. ( 0)?. לא ניתן לדעת. + ( + ) ( ) + + נתון: כמה ערכי שונים מקיימים את המשוואה?. אינסוף 0 +. תשובות ו נכונות

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

פרויקט "רמזור" של קרן אביטל בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו

פרויקט רמזור של קרן אביטל בס ד מערך שיעור בנושא: פונקציה טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנושא הפונקציות הנלמד בכתה ט' בכל הרמות. עזרי ההוראה בהם נשתמש: מחשב, ברקו, דפי עבודה

קרא עוד

w-2003

w-2003 Draft SI 1003 part 1.1 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.1 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמייםזכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית שיטת בדיקה

קרא עוד

ללא כותרת שקופית

ללא כותרת שקופית סביבת הלימוד החוץ כיתתית ניר אוריון המחלקה להוראת המדעים מכון ויצמן למדע גישה הוליסטית לסביבת הלימוד החוץ-כיתתית הגברת מידת ורמת השימוש בסביבה החוץ-כיתתית דורשת התמודדות עם השאלות הבאות: (1) מהי סביבה

קרא עוד

אחריות קבוצתית

אחריות קבוצתית אחריות קבוצתית משך הפעולה: 56 דק' מטרות: 1. החניך יכיר בסוגים ומאפיינים שונים של קבוצות ובייחודיות קבוצת ח'. 2. החניך ילמד מהי אחריות קבוצתית לעומת אחריות אישית והצורך של הקבוצה בשתיהן למען השגת מטרותיה.

קרא עוד

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שיתוף פעולה בין מורים שיח טיעוני (ארגומנטציה) בקרב תלמידים

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס משפט גרמני אזרחי - 62311 תאריך עדכון אחרון 04-08-2016 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:משפטים השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 0 סמסטר:סמסטר

קרא עוד

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx ת ר ג י ל 1 ב ק ו ר ס מ ב ו א לתכנות 202.1.9031 JAVA סמסטר ב, ת נ א י ם ו ל ו ל א ו ת תאריך אחרון להגשה בציון מלא : 02.04.19 עד שעה : 23:55, כ ל יום איחור ל א מ א ו ש ר א ו ח ל ק ממנו מודריד 10 נקודות

קרא עוד

שאלון איבחון להפרעת קשב ריכוז ותחלואה נילווית שם הילד: תאריך לידה: תאריך מילוי השאלון: / / ממלא השאלון: / אמא אבא מורה גננת שלום, אנא ענו על השאלון הב

שאלון איבחון להפרעת קשב ריכוז ותחלואה נילווית שם הילד: תאריך לידה: תאריך מילוי השאלון: / / ממלא השאלון: / אמא אבא מורה גננת שלום, אנא ענו על השאלון הב שאלון איבחון להפרעת קשב ריכוז ותחלואה נילווית שם הילד: תאריך לידה: תאריך מילוי השאלון: / / ממלא השאלון: / אמא אבא מורה גננת שלום, אנא ענו על השאלון הבא על פי הסולם הבא: ההתנהגות המתוארת לא ניראית לעולם

קרא עוד

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשעח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: 26.01.2018 2 סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מורכבת מ- 6 שאלות. כל שאלה מזכה ב- 20 נקודות כך הנקודות

קרא עוד

מקביליות

מקביליות תכונות בטיחות Safety Properties גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון 2 תזכורת: תכונות זמן ליניארי Linear Time Properties תכונות זמן-ליניארי מתארות קבוצת עקבות שהמערכת צריכה לייצר מכוונים ללוגיקה

קרא עוד

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה המחלקה להוראת המדעים, נעמה בני מכון ויצמן למדע בקרב מבוגרים: בקרב מבוגרים הקביעה מבוססת מעשים/תוצרים/ביצועים. אנשים אלו הוכיחו במעשים/ביצועים/תוצרים פעולות

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל  סדנת העבודה  הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' (.Ⅰ

לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' (.Ⅰ -28- לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' 107-105(.Ⅰ 5 656 הסבר נדב יצא מביתו )נקודה (, צעד 5 ק"מ לכיוון מזרח, והגיע למסעדה

קרא עוד

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב הוראות הגשה: ההגשה בזוגות. הוסיפו שמות, ת.ז., אי-מייל, תא אליו יש להחזיר את התרגיל ואת תשובותיכם לתרג

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב הוראות הגשה: ההגשה בזוגות. הוסיפו שמות, ת.ז., אי-מייל, תא אליו יש להחזיר את התרגיל ואת תשובותיכם לתרג הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב הוראות הגשה: ההגשה בזוגות. הוסיפו שמות, ת.ז., אי-מייל, תא אליו יש להחזיר את התרגיל ואת תשובותיכם לתרגיל, הדפיסו והגישו לתא הקורס בקומה. מבנה מחשבים ספרתיים

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370)

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370) דילמות בחיי ו של CFO חן שרייב ר, CFO ACE AUTO DEPOT LTD. כנס אילת, ספטמבר 2008 1 2 דור ההמשך מבפנים או מב חוץ? 1. דור ה המשך מבפנים או מבחוץ? עולות מספר שאלות: העדפה האם להעדיף מועמד לתפקיד CFO שגדל בארגון,

קרא עוד

סדנת תכנות ב C/C++

סדנת תכנות ב   C/C++ פקולטה: מדעי הטבע מחלקה: מדעי המחשב שם הקורס: מבוא למחשבים ושפת C קוד הקורס: 2-7028510 תאריך בחינה: 15.2.2017 משך הבחינה: שעתיים שם המרצה: ד"ר אופיר פלא חומר עזר: פתוח שימוש במחשבון: לא הוראות כלליות:

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - meli-iso.ppt

Microsoft PowerPoint - meli-iso.ppt דגשים לעבודה עם פרוטוקול ISOILL בהשאלה בין-ספרייתית יוסי ט יסו נה המסלול האק דמי ה מכללה למי נהל יום הדרכה של מאלי בנושא השאלה והשאלה בין-ספרייתית יולי 2010 - אוניברסיטת בן-גוריון בנגב פרוטוקול ISOILL

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר י', כ"ח-ל"ו נושא היחידה: בקשת משה מיתרו, "ויהי בנסוע הארון" כותב: מוריה שטרן מספר שיעורים: 1 הסבר כללי: פסוקים אלו מתחלקים לש

בה גבולות היחידה: במדבר י', כח-לו נושא היחידה: בקשת משה מיתרו, ויהי בנסוע הארון כותב: מוריה שטרן מספר שיעורים: 1 הסבר כללי: פסוקים אלו מתחלקים לש ב"ה גבולות היחידה: במדבר י', כ"ח-ל"ו נושא היחידה: בקשת משה מיתרו, "ויהי בנסוע הארון" כותב: מוריה שטרן מספר שיעורים: 1 הסבר כללי: פסוקים אלו מתחלקים לשני חלקים: בקשת משה מיתרו, והפרשייה בתוך ה- נ' ההפוכה.

קרא עוד

STATE OF ISRAEL MINISTRY OF CULTURE & SPORT Sport Authority מינהל הספורט 9 מרץ 2017 קריטריונים לספורטאים מצטיינים בצה"ל רקע מינהל הספורט ומוסדות הצבא

STATE OF ISRAEL MINISTRY OF CULTURE & SPORT Sport Authority מינהל הספורט 9 מרץ 2017 קריטריונים לספורטאים מצטיינים בצהל רקע מינהל הספורט ומוסדות הצבא 9 מרץ 2017 קריטריונים לספורטאים מצטיינים בצה"ל רקע ומוסדות הצבא בישראל מאפשרים לספורטאים מצטיינים בספורט, המהלך השירות הצבאי, להתאמן ולהתחרות בענף הספורט בו הם מתמחים. בתאום עם איגודי הספורט מרכז את הנתונים

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

תשרי תשע "ו September/Oktober 2015 Tischri 5776 מולד : Min. Sonntag 17 Uhr 7 9/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang ערב ראש השנה So

תשרי תשע ו September/Oktober 2015 Tischri 5776 מולד : Min. Sonntag 17 Uhr 7 9/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang ערב ראש השנה So תשרי תשע "ו September/Oktober 2015 Tischri 5776 מולד : Min. Sonntag 17 Uhr 7 9/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang ערב ראש השנה So 6.30 19.25 So א ' 20.30 14 Mo 7.00 18.00 ב ' 20.25 15 Di 7.00

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב עש שון כרמלי זל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים "החיילים הבודדים הם מופת לחברה הישראלית... החיילים הבודדים אינם לבד." רא"ל דן חלוץ,

קרא עוד

הגנה - שקפי תרגול

הגנה - שקפי תרגול תרגול 9 סיסמאות חד פעמיות הגנה במערכות מתוכנתות )הגנה ברשתות( חורף תשע"ז 1 תזכורת בקרת כניסה אימות זהות המשתמש למניעת התחזות קבלת שירות שהתוקף אינו זכאי לו קבלת גישה למידע פרטי ולביצוע פעולות בד"כ נעשה

קרא עוד

תהליכים מרכזיים שעברו הורים לאנשים המתמודדים עם מחלת נפש שהשתתפו ב'התערבות קבוצתית להפחתת סטיגמה עצמית' (Family-NECT)

תהליכים מרכזיים שעברו הורים  לאנשים המתמודדים עם מחלת נפש שהשתתפו  ב'התערבות קבוצתית להפחתת סטיגמה עצמית'  (Family-NECT) עמית ימין, דיויד רועה ואורית קרניאלי-מילר החוג לבריאות נפש קהילתית אוניברסיטת חיפה 2014 מטרת המחקר הבנת תהליכים מרכזיים אותם עברו הורים לאנשים המתמודדים עם מחלת נפש, שהשתתפו בהתערבות קבוצתית להפחתת סטיגמה

קרא עוד

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה?

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה? חינוך גופני מתפיסת עולם לתוכנית לימודים המכללה ד"ר איתן אלדר האקדמית בוינגייט מה משפיע על תפיסת עולם של המורה? התנסות עבר )מה שהיה הוא שיהיה??( שירות צבאי תפיסה / הכתבה פוליטית גלובלית ומקומית מערכת הכשרה

קרא עוד

תרגיל 5-1

תרגיל 5-1 תרגיל 1 יחסי העדפה, פונקציות תועלת, עקומות אדישות וקווי תקציב כל השאלות להלן מתייחסות לצרכן שהעדפותיו מוגדרות על סלי צריכה של שני מוצרים. העדפות אלה הן רציונאליות (ז"א, מקיימות את תכונות השלמות והטרנזיטיביות).

קרא עוד

מבנים בדידים וקומבינטוריקה סמסטר אביב תשע"ט מספרי רמזי תרגול 11 הגדרה: (t R = R(s, הוא המספר הטבעי הקטן ביותר כך שבכל צביעה של צלעות הגרף וכחול(, קיים

מבנים בדידים וקומבינטוריקה סמסטר אביב תשעט מספרי רמזי תרגול 11 הגדרה: (t R = R(s, הוא המספר הטבעי הקטן ביותר כך שבכל צביעה של צלעות הגרף וכחול(, קיים מספרי רמזי תרגול 11 הגדרה: (t R = R(s הוא המספר הטבעי הקטן ביותר כך שבכל צביעה של צלעות הגרף וכחול( קיים תת-גרף שלם K s שצבוע בכחול או שקיים תת-גרף שלם K t שצבוע באדום. הגדרה שקולה: עבור גרף עם לפחות (t

קרא עוד

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות ב"מפת

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות במפת ה ה ת נ ג ד ו ת " ( מ ש ת ת ף ב מ ע ר כ ה ב ד ר ו ם ס ו ר י ה" ה ה ת נ ג ד ו ת " )" ק ט ע י ם( ערוץ אלמנאר, לבנון,( " 26 ב י ו ל י 2018 האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום

קרא עוד

Microsoft Word - beayot tnua 3 pitronot.doc

Microsoft Word - beayot tnua 3 pitronot.doc ק( בעיות מילוליות - בעיות תנועה.7 פתרון: א. נסמן : קמ"ש קמ"ש מהירותו של הולך הרגל. מהירותו של רוכב האופניים. משך זמן הליכתו של הולך הרגל מקיבוץ א' לקיבוץ ב'. משך זמן רכיבתו של רוכב האופניים מקיבוץ א' לקיבוץ

קרא עוד

Microsoft Word - ladyx.doc

Microsoft Word - ladyx.doc ליידי וטרמפ בבוקר חג המולד ג'ים נתן לאישתו יקירה מתנה מיוחדת, גור כלבים קוקר ספניאל. "הו, כמה היא נהדרת. ממש ליידי יפהפייה" קראה יקירה. וכך ליידי קיבלה את שמה. כשליידי הייתה בת שישה חדשים יקירה נתנה לה

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע  ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגוריתמים לפתרון בעית מסלולים קלים מציאת מסלולים קלים ביותר מצומת ביותר ממקור יחיד. כלומר, V לכל צמתי הגרף. בעיה אחרת הקשורה לבעיה זו היא בעית ה-(

קרא עוד

בי"ס כרמלית- חיפה

ביס כרמלית- חיפה בי"ס כרמלית- חיפה מבחן הבנת הנקרא ולשון לכיתה ה' שליש שני תאריך: שם: חברים טובים- קראו היטב את השאלות לפני שאתם עונים משך הבחינה: 09 דקות ציון המבחן מ 89 נקודות קראו את הקטע שלפניכם: חבר טוב בעירק חיו

קרא עוד

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

Titre du document en police Sodexo

Titre du document  en police Sodexo BENEFITS AND REWARDS SERVICES כיצד משתמשים באתר: mysodexo.co.il יוני 2017 ה- תודה שבחרתם Sodexo Benefits & Rewards לקוחות יקרים, לפניכם מדריך קצר המסביר את אופן השימוש באתר שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד

קרא עוד

ערב הווי בנושא "השרדות"

ערב הווי בנושא השרדות ערב הווי בנושא "השרדות" ראשית כל מסבירים לקבוצה את חוקי המשחק, והם: מחלקים את הבוגרים לשלושה שבטים (על פי חלוקה שנכין מראש- מקריאים את השמות כמו בהישרדות). מטרת השבטים להצליח לנצח את שאר הקבוצות במספר

קרא עוד

Microsoft Word - kot.doc

Microsoft Word - kot.doc החתול והשועלה לאיכר אחד היה חתול. חתול יפה אבל פראי, שעשה לו צרות רבות. חבל היה לאיכר להיפרד מהחתול, אך לא הייתה ברירה. אחרי התעלול האחרון שם אותו בשק ויצא אתו ליער. שם שחרר את החתול. יהיה מה שיהיה. אם

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד