Microsoft Word - tirgum.doc

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Microsoft Word - tirgum.doc"

תמליל

1 אספרנטו הדקדוק השלם מבוסס על הספר: The Complete Grammar of Esperanto מאת: Ph.D. Ivy Kellerman MEMBER OF THE EXECUTIVE COMMITTEE AND CHAIRMAN OF EXAMINATIONS FOR THE ESPERANTO ASSOCIATION OF NORTH AMERICA; MEMBER OF THE INTERNATIONAL "LINGVA KOMITATO" גרסת המקור (באנגלית) בהוצאת: פרוייקט גוטנברג מהדורה עשירית, מרץ [# [e-book הגרסה עברית מהדורה ראשונה,

2 תוכן תוכן... 2 שיעור 1: האלפבית, ההטעמה, חלוקה להברות... 3 שיעור 2: שם עצם, תואר השם, פעלים בהווה...6 שיעור 3: ריבוי, אוגד...8 שיעור 4: מושא ישיר, מילת השלילה,'ne' גם...וגם 10...(kaj) שיעור 5: שם הפועל, האם (ĉu), לא...ולא 12...(nek) שיעור 6: כינויי גוף, הטיית פעלים...14 שיעור 7: פעלים בעבר, מילות יחס, כינוי גוף כמושא ישיר שיעור 8: כינוי חוזר (רפלקסיבי), פועל חוזר שיעור 9: כינויי שייכות...21 שיעור 10: משפט שמתאר תנועה, שייכות מרומזת...23 שיעור 11: יחס השייכות,(de) משפט חסר, משפט ייחוד, מילות חיבור שיעור 12: דיבור עקיף,(ke) כינוי הגוף הסתמי,'oni' פעלים בעתיד שיעור 13: כינוי הרמז,'tiu' מילים מין נקבה שיעור 14: כינוי הרמז tiu','ĉi כינוי השייכות,'ties' הסיומת,'il' יחס האופן 31...'per' שיעור 15: כינוי הרמז,'tia' תואר הפועל, הקידומת 34...'mal' נספח: תשובות לתרגילים

3 שיעור 1: האלפבית, ההטעמה, חלוקה להברות האלפבית האלפבית של אספרנטו מורכב מהאותיות הבאות: a, b, c, ĉ, d, e, f, g, ĝ, h, ĥ, i, j, ĵ, k, l, m, n, o, p, r, s, ŝ, t, u, ŭ, v, z..1 את האותיות עם ה"כובעון" נהוג לכתוב גם כצירוף של האות ללא הכובעון, הסימן "x" (האות ĉ תיכתב כצירוף ĉ, האות ĝ כצירוף ĝ, וכן הלאה). ואחריה תנועות 2. את התנועות של האלפבית מבטאים בצורה הבאה: כמו ה"א" של המילה אהבה כמו ה"א" של המילה אש כמו ה"אי" של המילה ארגון כמו ה"או" של המילה אוסף כמו ה"או" של המילה מאורגן a e i o u עיצורים 3. את העיצורים של האלפבית מבטאים בצורה הבאה: כמו ה"ב" של המילה בננה כמו ה"צ" של המילה צרצר כמו ה"צ'" של המילה צ'לו. כמו ה"ד" של המילה דחליל כמו ה"פ" של המילה אפריקה כמו ה"ג" של המילה גינה כמו ה"ג'" של המילה פיג'מה. כמו ה"ה" של המילה הלך מזכירה מעט את הצליל של האות העברית "ח". כמו ה"י" של המילה ים כמו ה"ז'" של המילה ז'רגון כמו ה"ק" של המילה קוף כמו ה"ל" של המילה למה כמו ה"מ" של המילה מה כמו ה"נ" של המילה נחל כמו ה"פ" של המילה פשוט כמו ה"ר" של המילה רופא כמו ה"ס" של המילה סל כמו ה"ש" של המילה שלום כמו ה"ת" של המילה תפוז ראה (5). כמו ה"ב" של המילה חבית כמו ה"ז" של המילה זריחה b c ĉ d f g ĝ h ĥ j ĵ k l m n p r s ŝ t ŭ v z 3

4 שמות האותיות את התנועות מכנים על פי הצליל שלהן (2). שמות העיצורים הם,bo, co, ĉo, do וכן הלאה. משתמשים בשמות כאשר מדברים על האותיות עצמן, כאשר מאייתים מילה birdo) (bo,,i ro, do, o - או כאשר קוראים בקול ראשי תיבות (ראשי התיבות.("ko to po" ייקראו בקול [=וכו'] k.t.p.4 דו-תנועה (דיפטונג) דו-תנועה היא צירוף של שתי תנועות שמבטאים אותן יחד. באספרנטו, האות השנייה של הדו-תנועה תמיד תהיה בעלת צליל של i או של u, אולם כדי למנוע בלבול עם רצף שבו יש לקרוא את התנועה השנייה בנפרד (כמו במילה - naiva שבה יש לבטא את ה" i " בנפרד מה- na ), רושמים "j" במקום "i", ו-" ŭ " במקום "u". את הדו-תנועות מבטאים בצורה הבאה:.5 כמו ה"עי" במילה "עיט" (כאשר את האות "ע" מבטאים כמו "א"). כמו ה"אי" במילה "איפה" כמו "וי" במילה "נוי" כמו "וי" במילה "שינוי" הצירוף אינו מקובל בעברית. יש לבטא אותו כמו את ה"אאו" במילה הלועזית אאוטינג. גם הצירוף הזה אינו מקובל בעברית. יש לבטא אותו כמו ה"א(ה)ו" במילה "אהוד" (כאשר את האות "ה" מבטאים כמו "א"). aj ej oj uj aŭ eŭ רצף של עיצורים בכל מקרה שיש רצף של עיצורים, יש לקרוא כל עיצור בנפרד. במילה "knabo" יש לבטא את ה" k " וה-" n " בנפרד, ובמילה "scienco" יש לבטא את ה" s " וה-" c " בנפרד (סצי-אן-צו). גם במקרה של אותיות כפולות - יש לקרוא כל אחת מהאותיות בנפרד, למשל את המילה "ellasi" יש לבטא."el-la-si".6 הברות 7. מספר ההברות במילה נקבע על פי מספר התנועות והדו-תנועות שיש בה. תנועה עצמאית שלא מתחברת לעיצור - נחשבת הברה בפני עצמה. באשר לעיצורים, חלוקת המילה להברות מתבצעת באופן הבא: עיצור בודד שאחריו תנועה מתחבר לתנועה שאחריו: pa-no, be-la, a-e-ro עיצור שאחריו "l" או "r" מתחבר ל-" l " או ל" r " שאחריו: ta-blo, a-kra, a-gra-bla בכל מקרה אחר - החלוקה נעשית לפני העיצור האחרון של הקבוצה: deks-tra, sus-pek-ti, sank-ta קידומת של מילה תופרד משאר המילה ותיחשב הברה נפרדת: mal/akra, dis/meti במילים מורכבות יש לטפל בכל רכיב בנפרד: ĉef/urbo, sun/ombrelo 4

5 ההטעמה במילים בעלות כמה הברות, יש להגות את המילה עם דגש על ההברה הלפני אחרונה: "sus-pek-ti"."ta-blo", "a-gra-bla",.8 תרגיל קריאה יש לקרוא בקול רם את המילים הבאות: Afero, trairi, najbaro, aero, hodiaŭ, pacienco, centono, ĉielo, eĉ, samideano, treege, obei,obeu, Eŭropo, gvidi, ĝojo, ĉiujn, justa, ĝuste, juĝi, ĵaŭdo, lingvo, knabo, larĝa, pagi, kvieteco, ekzemplo, ellerni, fojo, krajono, forrajdi, kuirejo, ĉevalejo, sankteco, scio, nescio, edzo, meze, duobla, ŝipo, ŝarĝi, poŝo, svingi, sklavo, palaj, ŝafaĵo, atmosfero, monaĥo, geometrio, laŭdi, vasta, eksplodi, senĉesa, sensencaĵo, malluma, arbaranoj, manĝo, freŝa, aŭskulti, daŭri..9 5

6 ה. שיעור 2: שם עצם, תואר השם, פעלים בהווה שם עצם 10.כינוי לבן אדם או לעצם כלשהו נקרא שם עצם. שמות עצם מקבלים באספרנטו את הסיומת o. = pomo תפוח = knabo נער = tablo שולחן = ĉevalo סוס ה-הידיעה -הידיעה נכתבת בצורת la לפני שם העצם. = la pomo התפוח = la knabo הנער = la tablo השולחן = la ĉevalo הסוס 11 תואר השם 12.מילה שמתארת תכונה כלשהי של שם עצם נקראת תואר השם, ותקבל באספרנטו את הסיומת a. שלא כמו בעברית, הסיומת a משמשת גם לזכר וגם לנקבה. = grnada גדול = bela יפה = forta חזק = flava צהוב 13.תואר שנכתב בצמוד לשם עצם נקרא לוואי תואר. ניתן לכתוב אותו לפני או אחרי שם העצם. = bela birdo ציפור יפה = floro flava פרח צהוב = forta knabo נער חזק = la granda ĉevalo הסוס הגדול פעלים בהווה הערה: ניתן לכתוב רצף של כמה לוואי תואר, כמו למשל: = granda forta viro איש גדול וחזק 14.מילה שמתארת פעולה או מצב נקראת פועל. כשמשתמשים בפועל כדי לדווח על פעולה או על מצב כלשהו כעל עובדה, וכשהתיאור מתייחס לזמן הווה, אומרים שהפועל הוא בזמן הווה. פעלים בזמן הווה מקבלים באספרנטו את הסיומת.as = brilas זוהר/בוהק = kuras רץ = dormas ישן (מלשון שינה) = flugas טס 15.האדם או העצם שאת הפעולה שלו מתאר הפועל נקרא הנושא. = La suno brilas השמש זורחת, הנושא: השמש. = Knbao kuras ילד רץ, הנושא: ילד. 6

7 אוצר מילים מילות חיבור = kaj ו..., וגם = birdo ציפור = floro פרח = tablo שולחן = viro איש = pomo תפוח = luno ירח = knbao נער = ĉevalo סוס = suno שמש שמות עצם = forta חזק = flava צהוב = bela יפה = blanka לבן = bona טוב = granda גדול תארי שם = kantas שר = flugas טס/עף = kuras רץ = dormas ישן marŝas צועד = brilas זוהר,בוהק פעלים בהווה תרגיל קריאה 1. Bona viro. 2. La granda tablo. 3. Blanka floro. 4. Flava birdo. 5. La bela birdo kantas. 6. Forta knabo kuras. 7. La bona viro marŝas. 8. La bela ĉevalo kuras. 9. La suno brilas. 10. Birdo flugas kaj knabo kuras. 11. Ĉevalo blanka marŝas. 12. La bela luno brilas. 13. La knabo kantas kaj la viro dormas. 14. Bela granda pomo. 15. La bona knabo kantas. 16. La granda ĉevalo dormas. 17. La suno brilas kaj la luno brilas. 18. Granda forta tablo. 19. Floro flava. 20. La bona flava pomo. משפטים לתרגום 6. הציפור הלבנה שרה. 7. סוס חזק רץ, והאיש צועד. 8. השמש זורחת והנער שר. 9. התפוח הצהוב הגדול. 10. תפוח גדול וצהוב. 1. פרח יפה. 2. פרח צהוב ופרח לבן. 3. הנער הטוב צועד. 4. הציפור הצהובה היפה עפה. 5 ה. איש החזק ישן. 7

8 שיעור 3: ריבוי, אוגד ריבוי 16. כדי להפוך שם עצם לרבים, יש להוסיף אליו את הסיומת j. את הסיומת המשולבת,,oj יש לבטא כמו "וי" במילה "נוי" (ראה 5). = viroj גברים = tabloj שולחנות 17. לוואי תואר שמתאר שם עצם ברבים או שילוב של כמה שמות עצם, מקבל, אף הוא, את הסיומת j. = bonaj viroj גברים טובים = grandaj ĉevaloj סוסים גדולים = belaj birdo kaj floro פרח וציפור יפים ה. -הידיעה לא מקבלת את הסיומת j גם כאשר היא מתייחסת לרבים. גם הפועל לא משתנה בין יחיד לרבים. = la viro האיש = la viroj הגברים = la viroj marŝas הגברים צועדים = la suno kaj la luno brilas השמש והירח מאירים 18 אוגד 19. אוגד הוא הטיה של הפועל " שי " (כדוגמת "היה", "הינו", וכו') או פועל כדוגמת "הפך ל...", "נראה כמו...", אשר מחבר בין הנושא לבין הנשוא. בעברית יש מקרים שבהם משמיטים את האוגד, ובדוגמאות האלה הוא יופיע בסוגריים. 20. הנשוא שמופיע אחרי האוגד יכול להיות שם עצם או תואר השם. דוגמאות לאוגד שמקדים תואר: = La birdo estas bela הציפור (היא) יפה = La knabo ŝajnas bona הנער נראה טוב = La viroj estas fortaj הגברים (הם) חזקים דוגמאות לאוגד שמקדים שם עצם: = Violoj estas floroj סיגליות (הן) פרחים. 21. הנשוא שמופיע אחרי האוגד חייב להתאים לנושא מבחינת הריבוי, בין אם הנשוא הוא שם עצם או תואר השם. = Violoj estas belaj סיגליות (הן) יפות = La knabo kaj la viro ŝajnas fortaj הנער והאיש נראים חזקים 8

9 אוצר מילים = sur על מילות יחס = en ב... = seĝo כסא = rozo ורד = kolombo יונה = ĉambro חדר = kampo שדה = folio עלה = domo בית = ĝardeno גן = arbo עץ שמות עצם = longa ארוך = freŝa טרי = verda ירוק = alta גבוה = ruĝa אדום תארי שם = estas הוא/הם (מלשון להיות) = ŝajnas נראה (כמו...), עושה רושם (של...) = sidas יושב = kuŝas שוכב, מונח (על משהו) פעלים בהווה תרגיל קריאה 1. La alta viro estas en la ĝardeno. 2. Blanka ĉevalo estas en la kampo. 3. Belaj birdoj sidas sur la verda arbo. 4. La bonaj knaboj estas en la domo. 5.La ĉambroj en la bela domo estas grandaj. 6. Freŝaj floroj kuŝas sur la tablo. 7. La violoj en la kampo estas belaj. 8. La luno kaj la suno ŝajnas grandaj. 9. La kolomboj estas belaj birdoj. 10. La knaboj ŝajnas fortaj. 11.Ruĝaj pomoj estas sur la tablo en la ĉambro. 12. La fortaj viroj sidas sur seĝoj en la longa ĉambro. 13. La arboj estas altaj kaj verdaj. 14. La kolomboj sur la arboj kantas. 15. Fortaj ĉevaloj marŝas kaj kuras en la verdaj kampoj. 16. La knaboj dormas en la granda domo. 17. Ruĝaj,flavaj, kaj verdaj folioj estas en la ĝardeno. 18. Longa tablo estas en la domo. 19. Freŝaj rozoj ŝajnas belaj. 20. La folioj estas verdaj kaj ruĝaj. משפטים לתרגום 9. ורדים טריים הם פרחים יפים. 10. הסוסים בשדה הירוק נראים חזקים. 11. ציפורים שרות בגן. 12 ה. איש בבית הגדול ישן. 13. הבית ארוך וגבוה, והחדרים בבית גדולים. 14. תפוחים אדומים וצהובים מונחים על השולחן הגדול. 15. (יש) עלים ירוקים על העצים בגן הגדול. 1. העצים בגן גבוהים וירוקים. 2. החדרים בבית ארוכים. 3. הפרחים (ש)על השולחן הם אדומים, צהובים ולבנים. 4. העלים ארוכים וירוקים. 5. הגברים יושבים על כסאות בגינה. 6. בגן ) שי ( ורדים צהובים. 7. הציפורים בשדה הן יונים. 8. הנערים בחדר (ש)בבית נראים גבוהים. 9

10 ו. ל" (kaj) גם...וגם,'ne' שיעור 4: מושא ישיר, מילת השלילה מושא ישיר 22. הפעלים בהם השתמשנו עד כה היו פעלים עומדים. פועל עומד מתאר פעולה שקשורה לנושא ולא משפיעה על אדם או על עצם אחרים. פועל יוצא, לעומת זאת, מתאר פעולה שבה יש יחס גומלין בין הנושא של המשפט לבין אדם או עצם אחרים, כמו למשל "הנער חיפש... (משהו)", איש יש... (משהו)" וכו'. 23.העצם או האדם שקשור לפעולה אותה מתאר פועל יוצא נקראים "מושא ישיר" (אקוזטיב), והם מקבלים באספרנטו את הסיומת n. כאשר המושא הישיר הוא בצורת הרבים, הסיומת n תתווסף אחרי סיומת הריבוי j. = La knabo trovas la florojn הנער מוצא את הפרחים = La viro havas seĝon לאיש יש כסא 24.לוואי תואר שמתאר מושא ישיר מקבל, אף הוא, את הסיומת n. הצמדת הסיומת ללוואי מאפשרת לדעת בוודאות אם הלוואי מתאר את הנושא או את המושא, ומאפשרת גמישות רבה בקביעת סדר המילים במשפט. = La knabo trovas la belajn florojn הנער מוצא את הפרחים היפים = Florojn belajn la viro havas פרחים יפים יש לאיש = La viro havas grandajn seĝojn לאיש יש כסאות גדולים = Ruĝajn rozojn la knabo havas ורדים אדומים יש לנער 25.נשוא שמופיע אחרי אוגד (19) לעולם לא יקבל סיומת n. גם ה-הידיעה (18) לא תקבל את הסיומת n. = La knabo trovas la belan birdon הנער מוצא את הציפור היפה = La birdo estas bela הציפור (היא) יפה מילת החיבור "גם...וגם" -החיבור (kaj) משמשת לבניית במשפטים בצורה "גם... וגם...". = La viro kaj marŝas kaj kuras האיש גם צועד וגם רץ = La ĉevalo estas kaj granda kaj forta הסוס (הוא) גם גדול וגם חזק = La knabo havas kaj rozojn kaj violojn לנער יש גם ורדים וגם סיגליות = Kaj la knabo kaj la viro estas altaj גם הנער וגם האיש (הם) גבוהים 26 מילת השלילה "לא" 27.המילה "ne" משמשת לשלילת משפט או חלק ממנו, או כתשובה שלילית על שאלה כלשהי. כאשר משתמשים בה לשלילת משפט שלם, מקובל למקם אותה לפני הפועל של המשפט. בכל מקרה אחר היא יכולה להופיע לפני כל מילה אחרת במשפט. = Violoj ne estas ruĝaj סיגליות הן לא (=אינן) אדומות = La viroj ne sidas sur seĝoj הגברים אינם יושבים על כיסאות = La birdo kantas, ne flugas הציפור שרה, לא עפה = La domo estas blanka, ne verda הבית (הוא) לבן, לא ירוק. 10

11 אוצר מילים מילות יחס = apud ליד מילות חיבור = sed אבל/אלא ש... כינויי גוף = ili הם = benko ספסל = frukto פרי = herbo עשב/דשא = koloro צבע = branĉo ענף שמות עצם = mola רך = feliĉa שמח = nigra שחור = larĝa רחב = diversa מגוון תארי שם = havas יש (ל...) = kolektas אוסף = rompas שובר = vidas רואה = manĝas אוכל = trovas מוצא פעלים בהווה תרגיל קריאה 1. La knaboj ne estas en la ĉambro en la blanka domo. 2. Ili estas en la granda ĝardeno. 3. La ĝardeno ŝajnas kaj longa kaj larĝa. 4. La feliĉaj knaboj vidas la belan ĝardenon. 5. Ili vidas florojn apud alta arbo. 6. La floroj havas diversajn kolorojn. 7. La knaboj kolektas kaj ruĝajn kaj flavajn florojn. 8. Florojn blankajn ili ne vidas. 9. La alta arbo havas verdajn foliojn sur la branĉoj. 10. La knaboj rompas branĉon, kaj kolektas la fruktojn. 11. Ili vidas florojn sur la branĉoj, sed la florojn ili ne kolektas. 12. La knaboj ne sidas sur benkoj en la ĝardeno, sed kuŝas sur la mola herbo. 13 La kolomboj sidas sur la arboj, kaj ili estas feliĉaj. 14 La knaboj vidas la belajn birdojn. 15 Fortaj nigraj ĉevaloj manĝas la herbon en la kampo. 16 La knaboj vidas la ĉevalojn, sed la ĉevaloj ne vidas la knabojn. 17 La ĉevaloj ne dormas, ili manĝas. 18 La freŝa herbo estas verda kaj mola. 19. Feliĉaj estas kaj la knaboj kaj la ĉevaloj. 20. La pomo estas bona frukto. משפטים לתרגום 1. עלים ירוקים (הם) על העצים. 2. הנער שובר ענפים ואוסף את התפוחים. 3. הם לא ליד העץ הגבוה בגינה. 4. הם מוצאים ענפים על העץ, אבל לא רואים את הפירות. 5. הבית ארוך, רחב וגבוה. 6. החדרים בבית הם גם ארוכים וגם רחבים. 7. לגברים יש סוסים שחורים חזקים. 8. הסוסים אוכלים את העשב הטרי בשדה. 9. הגברים יושבים על כסאות בגינה. 10. הנערים לא ישנים, אלא שוכבים על הדשא הרך. 11. הם רואים גם את הציפורים וגם את הפרחים, ונראים מאושרים. 12. לפרחים יש צבעים מגוונים, אבל הדשא ירוק. 13. הציפורים לא יושבות על העץ, אלא עפות ליד העצים. 14. ורדים אדומים יפים מונחים על השולחן בבית. 15. התפוחים האדומים הגדולים (הם) ליד הורדים הצהובים. 11

12 (nek), (ĉu) שיעור 5: שם הפועל, האם לא...ולא שם הפועל 28.צורת המקור של הפועל נקראת "שם הפועל", והיא מקבלת באספרנטו את הסיומת i. = kuri לרוץ = esti להיות 29.שם הפועל יכול להצטרף לפועל אחר, ואז הוא נקרא "משלים פועל". אם הפועל הוא פועל יוצא, ניתן לצרף אליו מושא ישיר. = La knabo volas kuri הנער רוצה לרוץ = Birdoj ŝatas kanti ציפורים אוהבות לשיר = La knabo volas havi ĉevalon הילד רוצה (שיהיה לו) סוס. מילת השאלה "האם"? 30.כדי להפוך משפט חיווי למשפט שאלה יש להוסיף את מילת השאלה ĉu לפני משפט החיווי. bona? = Ĉu la knabo estas האם הנער טוב? florojn? = Ĉu ili havas האם יש להם פרחים? kantas? = Ĉu la birdoj האם הציפורים שרות? מילת השלילה "לא...ולא" (=האם) "nek" לפני כל אחת אפשרויות תופיע המילה 31.במשפט שבו נשללות כמה מהאפשרויות אותן שוללים. = Ili nek marŝas nek kuras הם לא צועדים ולא רצים = La viro havas nek domon nek ĝardenon לאיש אין לא דירה ולא גינה. = Nek la rozo nek la violo estas verdaj לא הורד ולא הסיגלית (הם) ירוקים. אוצר מילים = ne לא = jes כן = nek לא...ולא = ĉu האם כללי מילות חיבור מילות שאלה כינויי גוף = ĝi כינוי גוף לשם עצם שאינו בנאדם = ĉerizo דובדבן = persiko אפרסק = gusto טעם = knabino נערה שמות עצם תארי שם = bruna חום = matura בשל = dolĉa מתוק שמות פועל = preferi להעדיף = ŝati לחבב = voli לרצות שמות פרטיים = Davido דוד = Danielo דניאל = Sara שרה 12

13 תרגיל קריאה 1. Ĉu persiko estas ruĝa? 2. Jes, ĝi estas kaj ruĝa kaj dolĉa. 3. Ĉu ĉerizoj estas brunaj? 4. Ne, ili estas nek brunaj nek nigraj, sed flavaj. 5. Ĉu la pomo estas frukto? Jes, ĝi estas bona frukto. 6. Ĉu la viro kaj la knabo havas pomojn? 7. Ne, ili havas nek pomojn nek persikojn. 8. Ĉu Sara havas la maturan frukton? 9. David kaj Sara havas la frukton. 10. Ili estas en la domo, kaj manĝas la maturan frukton. 11. Ili volas trovi maturajn ĉerizojn kaj flavajn persikojn. 12. La persikoj havas dolĉan guston. 13. La knabinoj volas havi florojn, sed la knaboj preferas kolekti diversajn fruktojn. 14. La ĉerizoj havas belan ruĝan koloron. 15. La persikoj ŝajnas molaj kaj bonaj. 16. Davido rompas branĉon, kaj vidas ĉerizojn sur la branĉoj. 17. Sara estas feliĉa, kaj volas havi la belan frukton. 18. Sara estas alta, bela knabino. 19. Davido ŝatas ĉerizojn. 20. La knaboj kaj knabinoj sidas sur la verda herbo, kaj manĝas la ĉerizojn. 21. Ili ne volas manĝi pomojn, ili preferas la dolĉajn ĉerizojn. 22. La folioj apud la ĉerizoj estas nek larĝaj nek longaj. משפטים לתרגום 8. כן, הן אוהבות לשבת בבית, אבל מעדיפות לצעוד בשדה. 9. לא, הם אדומים וצהובים. 10. האם לאפרסק יש טעם מתוק? 11. האם הנערות רואות את הסוסים השחורים היפים בשדה? 12. כן, הן רואות את הסוסים, אבל לא נראה שהסוסים רואים את הנערות. 13. דוד יושב על הדשא הרך ואוכל פירות בשלים. 1. האם יש לנערות פרחים? 2. לא, יש להם פירות טריים. 3. הנערים לא רוצים לאסוף פרחים. 4. הם מעדיפים לשבור ענפים ולמצוא דובדבנים מתוקים. 5. שרה רוצה לאכול תפוחים, אבל לדוד אין לא תפוחים ולא אפרסקים. 6. האם הנערות אוהבות לשבת בבית ולאכול פירות? 7. האם אפרסקים בשלים הם חומים? 13

14 שיעור 6: כינויי גוף, הטיית פעלים כינויי גוף 32.כינויי הגוף באספרנטו הם: גוף ראשון שני שלישי יחיד יחידה רבים רבות אנחנו = ni אני = mi את/אתה/אתם/אתן = vi הם/הן = ili הוא = li היא = ŝi כינוי גוף נוספים:.("it" משמש ככינוי גוף לשם עצם שאינו בן אדם (מקביל למילה האנגלית :ĝi :ci שהוא גוף שני יחיד בשפה תנכית או ספרותית. 33.כאשר הנושא של המשפט הוא כינוי גוף, והנשוא הוא שם עצם או תואר הנשוא חייב להתאים לכינוי הגוף מבחינת הריבוי. = Rozoj estas floroj, ili ne estas fruktoj ורדים הם פרחים, לא פירות = Davido, vi estas alta דוד, אתה גבוה feliĉaj? = Knabinoj, ĉu vi estas בנות, האם אתן מאושרת? השם, הטיית פעלים 34.הצירוף של הפועל יחד עם כל אחד מכינויי הגוף השונים נקרא ההטיה של הפועל. שלא כמו בעברית, באספרנטו ההטיה של הפועל נשארת קבועה לכל כינויי הגוף השונים. דוגמא להטיית הפועל esti בזמן הווה: גוף ראשון שני שלישי רבות Ni estas Ili estas רבים יחידה יחיד Mi estas Vi estas Ŝi estas Li estas אוצר מילים מילות חיבור = aŭ או מילות יחס = al ל.../אל = ĉar בגלל ש.. = sub מתחת כינויי זמן = hodiaŭ היום שמות עצם = fenestro חלון = virino אישה = skui לנענע = doni לתת = fali ליפול = kudri לתפור = stari לעמוד שמות פועל 14

15 תרגיל קריאה 1. Knaboj, ĉu vi volas sidi en la domo, aŭ en la ĝardeno? 2. Ni preferas sidi hodiaŭ en la ĝardeno, sub la granda arbo. 3. Ĉu vi havas pomojn, aŭ ĉerizojn? 4. Ni havas nek pomojn nek ĉerizojn, sed ni havas dolĉajn persikojn. 5. Sara donas al vi la maturajn persikojn, ĉar li ŝatas kolekti frukton. 6. Davido, ĉu vi rompas la branĉojn? 7. Ne, sed mi skuas branĉon, kaj la persikoj falas. 8. Mi staras sub la arbo, kaj kolektas la dolĉan frukton. 9. La frukton mi donas al Davido kaj Sara. 10. Ŝi sidas apud la fenestro kaj kudras. 11. Mi volas doni persikon al Heleno, sed hodiaŭ ŝi estas en la domo. 12. Kaj ŝi kaj la virino apud ŝi volas kudri hodiaŭ. 13. Ili estas feliĉaj, ĉar ili vidas la birdojn en la arbo apud la fenestro. 14. La birdoj estas kolomboj, kaj sidas sur la arbo. 15. Sub la arboj en la kampo staras ĉevaloj, kaj ili manĝas la verdan molan herbon. 17. Ni donas pomojn al ili, ĉar ili ŝatas pomojn. 18. Ni estas feliĉaj, ĉar ni havas belajn persikojn maturajn kaj bonajn. 19. Davido, vi estas alta, sed vi, knabinoj, ne estas altaj. משפטים לתרגום 9. גם שרה וגם האישה תופרות. 10. הם מעדיפים לאכול, ולא רוצים לצעוד בגינה היום. 11. הם שמחים כי הם אוהבים לאכול 12. הם לא רוצים לאסוף פרחים, (או) לצעוד, או לראות את הציפורים. 13. אין להם לא תפוחים ולא אפרסקים, אבל הם לא רוצים לאכול. 14. הם נותנים את הפירות לנערים ולנערות. 1. האם דוד שובר את הענף ואוסף את התפוחים? 2. לא, הוא מנענע את הענף והתפוחים נופלים. 3. הם בשלים ומתוקים. 4. דניאל, האם אתה רוצה לעמוד מתחת לעץ? 5. לא, אני לא רוצה לעמוד מתחתיו, אלא לידו. 6. אני רוצה לתת גם את האפרסקים וגם את התפוחים לאישה. 7. היא יושבת בבית, ליד החלון. 8 דוד יושב על הכסא לידה. 15

16 שיעור 7: פעלים בעבר, מילות יחס, כינוי גוף כמושא ישיר פעלים בעבר 35.פועל שמתאר פעולה או מצב בעבר יקבל את הסיומת.is דוגמא להטיית הפועל esti בזמן עבר: גוף ראשון שני שלישי רבים רבות Ni estis Ili estis Vi estis יחיד יחידה Mi estis Ŝi estis Li estis מילות יחס 36.מילת יחס כמו "בתוך" או "על" משמשת לציון יחס בין שני רכיבים במשפט. מילות היחס מופיעות לפני שם עצם או כינוי גוף, כדי להצביע על קשר בין השם או הכינוי לבין מילה אחרת במשפט. שם העצם שיופיע אחרי מילת יחס יופיע בצורתו הרגילה, ללא הסיומת n. La arbo estas en la ĝardeno העץ (הוא) בגינה. - Bonaj pomoj estas sur ĝi יש עליו תפוחים יפים. - Mi donis ĉerizojn al li נתתי לו דובדבנים La knabo estas apud mi הנער (נמצא) לידי. Sub la arbo staris ĉevalo מתחת לעץ עומד סוס. כינוי גוף כמושא ישיר 37.בכל כינוי גוף ניתן להשתמש כמושא ישיר (23) על ידי הוספת האות n לכינוי הגוף. La viro vidis vin kaj min האיש ראה אותך ואותי Li vidis ilin kaj nin הוא ראה אותם ואותנו. - Mi vidis nek lin nek ŝin לא ראיתי לא אותו ולא אותה. - Ni volas havi ĝin אני רוצה (שיהיה לי) את זה. אוצר מילים = de מ(משהו) = tra דרך = nun עכשיו מילות יחס כינויי זמן = agrabla נעים = interesa מעניין = luma מואר (לא חשוך) תארי שם = pordo דלת = infano ילד = planko ריצפה = bildo תמונה muro =קיר = tapiŝo שטיח שמות עצם = danki להודות = diri להגיד = rigardi להסתכל (על) שמות פועל 16

17 קטע קריאה Hodiaŭ la knaboj kaj knabinoj estis en la granda domo. Ili staris apud la tablo, en agrabla luma ĉambro. Ĝi havas altajn larĝajn fenestrojn. Sub la tablo kaj seĝoj, mola tapiŝo kuŝas sur la planko. La tapiŝo havas belajn kolorojn, ruĝan, bluan, flavan, kaj verdan. Virino marŝis tra la pordo, kaj staris apud la tablo. Ŝi havis interesajn bildojn, kaj donis ilin al la knaboj kaj la knabinoj. Ŝi diris "Ĉu vi volas rigardi la bildojn?" "Jes, ni dankas vin" diris la infanoj, kaj ŝi donis al ili la bildojn. Granda bildo falis de la tablo, sed Davido nun havas ĝin. Li donas ĝin al Danielo. Ili volis doni ĝin al Sara, sed ŝi diris "Ne, mi dankas vin, mi ne ŝatas rigardi bildojn". Ŝi marŝis de la tablo al la fenestro kaj diris "Mi preferas kudri". La virino rigardis ŝin kaj diris "Mi donis la bildojn al vi, knaboj kaj knabinoj, ĉar ili estas interesaj bildoj". Sara diris "Vi estas bona al ni, sed mi volas sidi apud la pordo aŭ la fenestro. Mi kolektis dolĉajn violojn en la ĝardeno, kaj nun mi volas rigardi la dolĉajn florojn, kaj kudri." משפטים לתרגום 8. שרה מסתכלת על התמונות המגוונות. 9. היא מסתכלת עליהן ונראית מאושרת. 10. היא נתנה לי תמונה, והודיתי לה. 11. דניאלה עמדה ליד השולחן ונענעה אותו. 12. דוד לא ראה את התמונות כי הן היו מונחות על הרצפה. 13. הוא הסתכל על התמונות שעל הקיר, אבל הן היו לא יפות ולא מעניינות. 14. דניאל הסתכל דרך החלון, וראה אותנו בגינה הנעימה.. 1. הם אספו פרחים טריים ונתנו אותם לאישה. 2. הילדים השמחים היו בגינה, אבל עכשיו הם בבית. 3. החדרים בבית מוארים, בגלל שיש להם חלונות גדולים ורחבים. 4. הדלתות בבית רחבות וגבוהות. 5. השטיחים שעל הרצפה רכים, ויש להם צבעים מגוונים. 6. שולחן גדול וחזק עומד ליד הדלת. 7. אנחנו רוצים לשבת ליד השולחן ולהסתכל דרך החלון. 17

18 שיעור 8: כינוי חוזר (רפלקסיבי), פועל חוזר כינוי חוזר (רפלקסיבי) 38.שם עצם או כינוי גוף שחוזר על הנושא של המשפט נקרא "כינוי חוזר". 39.שלא כמו בעברית, כינויי גוף ראשון,mi) (ni ושני (vi) משמשים ככינויים חוזרים ללא כל שינוי (בעברית לא ניתן להשתמש בהם ישירות, כפי שאפשר לראות בדוגמאות הבאות) = Mi vidas min תרגום ישיר : אני רואה את+אני, ובעברית: אותי, את עצמי. = Mi diris al mi אני מדבר אל+אני, ובעברית: אלי. = Ni havas tapiŝon sub ni יש שטיח מתחת+אני, ובעברית: מתחתי. = Ni amuzis nin ישיר: אנחנו משעשעים את+אנחנו, ובעברית: את עצמנו. = Vi diras al vi אתה אומר אל+אתה, ובעברית: לעצמך. = Vi amuzas vin אתה משעשע את+אתה, ובעברית: את עצמך. 40.שימוש חוזר בכינויי גוף שלישי עלול ליצור משפט שאיננו חד-משמעי. כך למשל המשפט "הוא רואה ציפור מעליו" יכול להתפרש בשני מובנים: 1. הציפור עפה מעל האיש, והוא רואה את הציפור שנמצאת מעליו. במשפט זה, מעליו = מעל (הוא) עצמו. 2. הציפור עפה מעל איש אחר, והוא רואה את הציפור שעפה מעליו. במשפט זה, מעליו = מעל האיש האחר. במשפט (1) כינוי הגוף "הוא" שמובלע במילה "מעליו" מתייחס לנושא המשפט, ולכן הוא כינוי חוזר. במשפט (2) כינוי הגוף "הוא" שמובלע במילה מעליו מתייחס למישהו אחר, ולא לנושא, ולכן הוא איננו כינוי חוזר. המשפט "הוא ראה ציפור מעליו", לפיכך, איננו חד-משמעי. כדי להימנע מכפל משמעות, עושים באספרנטו שימוש חוזר בכינויי גוף שלישי רק כאשר הם אינם מתייחסים לנושא של המשפט, כלומר במשפטים כמו דוגמא (2). עבור כינויים חוזרים לגוף שלישי קיים באספרנטו כינוי גוף שלישי מיוחד,,si ובו משתמשים במשפטים כמו דוגמא (1). כינוי הגוף si משמש גם ביחיד (הוא/היא) וגם ברבים (הם/הן). הריבוי נקבע על פי הריבוי של הנושא שעליו הוא חוזר. = Li amuzas sin הוא משעשע את עצמו. = Davido vidis birdon apud si דוד ראה את הציפור שמעליו (=מעל עצמו). = Ŝi trovis floron apud si היא מצאה פרחים לידה (=ליד עצמה). = Sara trovis sin sur blua tapiŝo שרה מצאה את עצמה על השטיח הכחול = La birdo kaŝas sin sub la folioj הציפור מתחבאת (=מחביאה את עצמה) מתחת לעלים. = Ili amuzas sin הם משעשים את עצמם. = La viroj havas seĝojn apud si יש לגברים כסא לידם (=ליד עצמם). = La virinoj trovas florojn apud si הנשים מוצאות פרחים לידן (=ליד עצמן). si, = La arboj havas ĉerizojn sur לעצים יש דובדבנים עליהם (=על עצמם). = Sub si la infanoj trovis molan tapiŝon מתחתיו, הילד מצא שטיח רך. הערה: מעצם הגדרתו ככינוי חוזר, כינוי הגוף si לעולם לא יכול לתפקד כנושא של המשפט. 18

19 כינוי גוף חוזר 41.כינוי הגוף si משמש ככינוי חוזר לכינויי גוף שלישי (40). מכך נובע שבכל מקרה שכינויי גוף שלישי (li/ŝi/ĝi/ili) מופיעים במשפט שלא כחלק מהנושא, הם מתייחסים לאדם או לשם עצם אחר מזה שאליו מתייחס הנושא. - La knabo laŭdas lin הנער מהלל אותו (=אדם אחר) Ŝi donas pomojn al ŝi היא נותנת לה (=לאישה אחרת) תפוחים La birdo vidis ĝin הציפורים רואות את זה (=משהו אחר) - La knaboj kaŝis ilin הנערים מחביאים אותם (=נערים אחרים) Ili trovis ilin apud si הם רואים אותם (=אנשים אחרים) לידם (=ליד עצמם) פועל חוזר (רפלקסיבי) 42.במשפט שבו הנושא מבצע את הפעולה על עצמו, מכנים את הפועל "פועל חוזר". בעברית ובשפות אחרות יש מקרים בהם פועל יוצא מקבל צורה או הטיה מיוחדת. באספרנטו ההטיה של פועל חוזר זהה להטיה של פועל רגיל. דוגמא לשימוש בפועל amuzi כפועל חוזר: גוף ראשון שני שלישי יחיד יחידה רבים רבות Ni amuzas nin Mi amuzas min Vi amuzas vin Ili amuzas sin Li/ŝi/ĝi amuzaz sin אוצר מילים מילות יחס = antaŭ לפני/מול שמות עצם = libro ספר = skatolo קופסה = strato רחוב תארי שם = griza אפור = laŭdi להלל = perdi לאבד = legi לקרוא = aparteni להשתייך = kaŝi להחביא = komenci להתחיל = amuzi לשעשע = iri ללכת שמות פועל תרגיל קריאה 1. Davido kaj Danielo amuzis sin en la ĝardeno. 2. Davido kaŝis sin, kaj Danielo trovis Davidon. 3. Danielo sin kaŝis en alta arbo. 4. Sara kaj Dana sin kaŝis apud la floroj, kaj la knaboj trovis la knabinojn. 5. La knabinoj ne volas perdi sin en la agrabla kampo. 6. Davido komencis amuzi sin en luma ĉambro en la domo. 7. La muro havas interesajn bildojn sur si. 8. Tra la fenestro antaŭ si, Davido rigardas la virojn kaj la virinojn sur la strato. 19

20 קטע קריאה Davido kaj Danielo volis iri al la strato kaj amuzi sin. Ili marŝis al la pordo, kaj trovis ruĝan skatolon antaŭ si. En la skatolo estis libro, kaj Davido diris al si "La libro ne apartenas al mi". Li diris al Danielo "Ĉar ni trovis ĝin, mi volas legi la libron". Virino antaŭ pordo komencis rigardi la knabojn, kaj ili diris al ŝi "Ĉu la libro apartenas al vi? Ni trovis ĝin en skatolo". La virino diris "Jes, ni perdis ĝin, kaj mi dankas vin, ĉar vi donas al mi la skatolon kaj la libron". Ŝi iris al la strato, kaj la knaboj iris al la domo משפטים לתרגום 1. הספר בקופסה האפורה לא שייך לי. 2. מצאתי אותו (את הספר) מולי, ליד הדלת. 3. התחלת להלל את עצמך, אבל אני לא מהלל את עצמי. 4. הם התחבאו ואני עמדתי לידם. 5. הציפורים ישבו על העץ, כי היו עליו דובדבנים בשלים. 6. דוד משעשע את עצמו ברחוב, אבל אנחנו אוהבים לשעשע את עצמנו בבית. 7. לעצים יש פירות טובים עליהם. 8 הקיר הגבוה, היו עליו תמונות יפות. 9. היא מצאה את עצמה בחדר מואר ויפה. 10. הספר שייך לה, אבל הוא נפל מהקופסה. 11. השולחן, יש עליו פרחים אדומים, כחולים וצהובים. 12. האם ראית את היונים ליד הפרחים שמולך? 13. הציפורים ראו את הפרי על העץ שלפניהן,ועפו אל הענפים. 14. ישבתי על ספסל בגינה, והתחלתי לקרוא ספר מעניין. 15. הם התחבאו בבית והתחילו לשיר. 16. אבא שלי הוא איש גבוה וחזק. 17. אני אוהב להסתכל עליו. 20

21 שיעור 9: כינויי שייכות כינויי שייכות 43.כדי ליצור כינוי שייכות יש להוסיף לכינוי הגוף את הסיומת a. Mia ĝardenoj estas grandaj הגנים שלי (הם) גדולים Davido sidas sur via seĝo דוד יושב על הכסא שלך librojn? Ĉu vi legis ŝiajn האם אתה קורא את הספרים שלה? Mi havas miajn librojn sur mia tablo רשימת כינויי הגוף באספרנטו: גוף ראשון שני שלישי יחיד יחידה רבים רבות Nia שלנו - Mia שלי = Via שלך/שלכם/שלכן = Lia שלו = Ŝia שלה = Ilia שלהם/שלהן = Sia שלו עצמו, שלה עצמה, וכו' הערה: כינויי השייכות מקבלים את הסיומת j כאשר האובייקט אליו הם מתייחסים הוא ברבים. כמו כן הם מקבלים את הסיומת n כאשר הם חלק ממושא ישיר. 44.הכללים של שימוש חוזר בכינויי גוף שלישי (41+40) חלים גם על כינויי השייכות. Li vidas lian ĉevalon הוא רואה את הסוס שלו (=של מישהו אחר) Davido perdis siajn librojn דוד אבד את הספרים שלו (=של עצמו) - Danielo estas en sia ĉambro דניאל (נמצא) בחדר שלו (=של עצמו) La birdoj flugis al sia arbo הציפורים עפות לעץ שלהן (=של עצמן). 45.כדי להשתמש בכינוי שייכות כתואר השם (הספר הזה הוא שלי) יש להקדים לכינוי השייכות את ה-הידיעה. La granda libro estas la mia הספר הגדול הוא שלי. - Ili havas la sian, sed ne la lian יש להם את שלהם, לא את שלו. La iliaj ŝajnas esti bonaj שלהם נראו טובים. אוצר מילים מילות יחס = ĝis עד,לעבר = post אחרי, מאחרי כינויי זמן = hieraŭ אתמול = patro אב = nesto קן = manĝo ארוחה = pasero ציפור דרור = diro אמירה,הערה = kato חתול = vizaĝo פנים שמות עצם תארי שם = juna צעיר = kolera כעוס = kapti לתפוס,לאחוז = suprizi להפתיע = lavi לשטוף = teni להחזיק שמות פועל 21

22 תרגיל קריאה 1. Hieraŭ mi perdis mian grizan katon. 2. Ilia kato kaptis nian birdon. 3. Via kolera diro surprizis mian patron. 4. Ĉu la granda kampo apartenas al ŝia patro? 5. Ne, ĝi ne estas la lia. 6. La lia estas bela, sed mi preferas la mian. 7. Ĉu vi ŝatas vian libron aŭ la ilian? 8. Li havas nek siajn ĉevalojn nek la iliajn. 9. La knabinoj ŝajnas esti koleraj. 10. Ili komencis legi siajn librojn. 11. La viro kaptis kaj tenis siajn ĉevalojn, sed li ne trovis iliajn ĉevalojn. 12. Ŝia libro kuŝas sur la planko, post ŝia seĝo. 13. Ŝi ne trovis ilian libron, sed la junaj infanoj trovis la nian. קטע קריאה: החתול והדרור Griza kato iris de la domo ĝis la strato. Ĝi vidis paseron antaŭ si, kaj volis manĝi ĝin. La kato staris post granda arbo, kaj kaptis la paseron. La pasero diris "Bona kato lavas sin antaŭ sia manĝo, sed vi ne lavis vian vizaĝon". La interesa diro surprizis la katon. La kato ne tenis la paseron, sed komencis lavi sian vizaĝon. La pasero flugis de la kato ĝis la arbo. La kolera kato diris "Mi perdis mian manĝon, ĉar mi komencis lavi min antaŭ la manĝo!". Nun la katoj ne lavas sin antaŭ la manĝoj. Ili havas siajn manĝojn, kaj post la manĝoj ili lavas la vizaĝojn. La paseroj ne surprizas ilin nun, sed ili tenas la paserojn. La katoj estas feliĉaj, sed la paseroj ne estas feliĉaj. משפטים לתרגום 1. האם הבית היפה הוא שלך? 2. האישה הלכה דרך הדלת של הבית שלהם, עד החדר שלה. 3. לחדר יש תמונות מעניינות על הקירות שלו. 4. היללנו את הפרחים שלהם אתמול, והם נתנו לנו אותם היום. 5. הספרים שלהם (=של הנערים) נמצאים בקופסה שלהם (=של הספרים). 6. הם (הספרים) על השולחן שלהם (של הנערים). 7. החתול האפור כעס בגלל שהוא לא החזיק את הציפור. 8. הדרור הפתיע אותו, והוא התחיל לשטוף את הפנים שלו (של עצמו). 9. הדרור רצה לעוף לעבר העץ הגבוה, אבל החתול החזיק אותו. 10. הדרור אמר: "חתול טוב שוטף את הפנים שלו, אבל אתה לא חתול טוב". 11. הדרור כעס (=היה כעוס) בגלל שהחתול תפס והחזיק אותו. 12. הדרור לא איבד את הארוחה שלו, אלא החתול איבד את הארוחה שלו. 13. האם אתה רואה את החתול שלו או שלה? אני רואה גם את שלו וגם את שלה, אבל שלנו לא נמצא בגינה הילדים ראו את הציפורים הצעירות בקן. 16. הנערים לא בביתם (שלהם) אלא בביתו. 22

23 שיעור 10: משפט שמתאר תנועה, שייכות מרומזת משפט שמתאר תנועה 46.כשהפועל במשפט מתאר תנועה, המילה שמציינת את היעד של התנועה תקבל את הסיומת n. Li iris ĝardenon הוא הלך לגינה (=תנועה מהמקום הנוכחי שלו לכיוון הגינה) La viro iros urbon האיש ילך לעיר. 47. הכלל הזה תקף גם במקרים שבהם נעשה שימוש במילת יחס שמקשרת בין הפועל לבין היעד, למעט אחת ממילות היחס,ĝis,al או tra ש, הן מילות יחס מובהקות של תנועה. - Li estis en la ĝardeno, kaj kuris en la domon הוא היה בגינה, אבל רץ לתוך הבית - Ĝi ne estas sur la tablo, ĝi falis sur la plankon הוא לא על השולחן, הוא נפל על הרצפה (=תנועה מהשולחן לכיוון הרצפה) Ili falis sub la tablon ĝis la planko הוא נפל מתחת לשולחן עד הרצפה Mi iris tra la domo en mian ĉambron הלכתי דרך הבית לתוך חדר שלי. שייכות מרומזת 48.במשפטי שייכות שבהם השייכות ברורה מאליה, נוהגים, בעברית ובשפות אחרות, להשמיט את כינוי השייכות. במשפט "אמא קנתה לי מתנה" הושמטה המילה "שלי" ("אמא שלי קנתה לי מתנה") כי השייכות ברורה מאליה, כמו גם במשפט "שטפתי את הפנים" (שהיא דרך מקוצרת לומר "שטפתי את הפנים שלי"). באספרנטו, מחליפים במקרים כאלו את כינוי השייכות בה-הידיעה. את כינויי השייכות המפורש משאירים, במקרים כאלו, רק לצורך הדגשה. Mi lavas la vizaĝon אני שוטף את הפנים (שלי). Li skuas la kapon הוא מנענע את הראש (שלו) La patro estas alta אבא (שלי) גבוה. Mi donis ĝin al la patro נתתי את זה לאבא (שלי). אוצר מילים מילות יחס = trans מעבר = nur רק כינויי זמן = baldaŭ תוך זמן קצר = kolo צוואר = frato אח = kapo ראש = urbo עיר = kamelo גמל = korpo גוף = nazo אף = arabo ערבי שמות עצם תארי שם = tuta השלם,במלואו = varma חם = לדחוף שמות פועל = meti לשים,להניח puŝi 23

24 קטע קריאה: הערבי והגמל Arabo sidis en sia domo en la urbo. Apud domo trans la strato li vidis kamelon. La kamelo iris trans la straton ĝis la pordo, kaj diris al la arabo, "Frato, mi ne estas varma, mi volas meti nur la nazon en vian varman domon". La arabo skuis la kapon, sed la kamelo metis la nazon tra la pordo en la ĉambron. La kamelo komencis puŝi sian tutan vizaĝon en la domon. Baldaŭ li havis la kapon ĝis la kolo en la domo. Post la kapo iris la kolo en ĝin, kaj baldaŭ la tuta korpo estis en la domo. La arabo estis kolera, ĉar li ne volis havi tutan kamelon en sia domo. Li kuris al la kamelo, kaptis lin, tenis lin, kaj diris, "Frato, vi volis meti nur la nazon en mian domon. La ĉambro ne estas granda sed ĝi estas la mia, kaj mi preferas sidi en ĝi". "Via diro estas bona", diris la kamelo, "via domo ne estas granda, sed ĝi estas varma, kaj mi preferas kuŝi en ĝi. Mi donos al vi mian arbon trans la strato. Ĉu vi ne volas iri sub la arbon?" Kaj la kamelo puŝis la arabon de lia domo en la straton de la urbo. La kamelo nun trovis sin en varma ĉambro, sed la juna arabo staris trans la strato kaj ne estis varma. משפטים לתרגום 11. לא נראה שהאמירה שלו הפתיעה את הגמל. 12. הגמל דחף את הראש והצוואר שלו, ותוך זמן קצר כל הגוף שלו היה בבית החם. 13. הוא רצה להכניס (=לשים) רק את האף שלו לתוכו (=לתוך הבית). 14. הערבי היה כעוס, כי הוא (=הגמל) דחף את עצמו לתוך הבית. 15. הוא אמר: "אחי, הבית הוא שלי, ואני לא רוצה (שיהיה לי) אותך בתוכו" 16. אבל זמן קצר אחרי האמירה, כל הגמל היה בתוך הבית. 17. הוא דחף את הערבי הצעיר לתוך הרחוב. 18. הוא הלך מעבר לרחוב ועמד על העשב מתחת לעץ. 1. החתול רץ מעבר לרחוב. 2. מעבר לרחוב הוא מצא דרור. 3. הוא תפס את הציפור, אבל התחיל לרחוץ את הפנים שלו, והדרור עף לקן. 4. הלכתי לתוך הגן, עד העץ הגדול. 5. לא החזקתי את הספר שלי, והוא נפל על הרצפה. 6. הוא החל ליפול מתחת לשולחן, אבל החזקתי אותו 7. אחי דחף את הספרים לתוך הקופסה שלהם, והניח אותה (=את זה) על השולחן. 8. הלכנו אתמול לעיר ו(נכנסנו) לתוך בית יפה. 9. הערבי נענע את ראשו ואמר "לא". 10. אבל הגמל התחיל ללכת דרך הדלת. 24

25 שיעור 11: יחס השייכות,(de) משפט חסר, משפט ייחוד, מילות חיבור מילת היחס "של" 49.מילת היחס de מתארת שייכות או קשר. = La muroj de la domo הקירות של הבית = La koloroj de la floroj הצבעים של הפרחים = La libro de la knbao הספר של הנער = Branĉo de la arbo ענף של העץ = La ĝardeno de la viroj הגינה של האנשים משפט חסר 50.שפות מסוימות דורשות קיומו של נושא למשפט פועלי גם כאשר אין משהו או מישהו שניתן להצביע עליו כמי שביצע את הפעולה. דוגמא מהשפה האנגלית הוא המשפט:.it rains באספרנטו, לעומת זאת, אין צורך לציין את הנושא במקרים כאלו, אלא ניתן להסתפק בציון הפועל בלבד. = Pluvas יורד גשם. = Neĝis hieraŭ ירד שלג אתמול. משפט ייחוד 51.כמו בעברית, גם באספרנטו ניתן לשנות את סדר המילים במשפט לצרכי הדגשה. דוגמא אופיינית היא הקדמת הפועל esti כך שיופיע לפני הנושא של המשפט, וזאת כדי לייחד ולהדגיש את הנושא: = Estas floroj sur la tablo אלו הם פרחים, על השולחן = Estis Davido, ne Sara, en la ĝardeno היה זה דוד, לא שרה, בגינה. מילות חיבור 52.מילים כדוגמת "sed","aŭ", "kaj", "nek", אשר מבטאות קשר בין מילים, קבוצות מילים או משפטים שאינם תלויים זה בזה נקראות מילות חיבור. kuras? = Ĉu vi marŝas aŭ האם אתה הולך או רץ? (קשר בין מילים) feliĉaj. = Ŝi iris, kaj ni estis היא הלכה, ואנחנו שמחנו (קשר בין משפטים) ĝin. = Nek vi nek mi vidis לא אתה ולא אני ראינו את זה libron. = Aŭ li aŭ ŝi perdis la או אני או היא איבדנו את הספר. plankon. = Ĝi falis sur la seĝon, sed ne sur la זה נפל על הכסא, אבל לא על הרצפה ĝin. = Li ne ŝatis ĝin. Tamen li tenis הוא לא חיבב את זה, ובכל זאת אחז בזה. אוצר מילים מילות חיבור = ankaŭ בנוסף, גם.. = tamen בכל זאת/עם זאת = dezerto מדבר = vojo דרך, כביש = sablo חול = mono כסף = akvo מים = sako שק, תיק = amiko חבר שמות עצם תארי שם = riĉa עשיר = fidela נאמן = seka יבש 25

26 = trinki לשתות = neĝi לרדת שלג = bezoni להזדקק = pluvi לרדת גשם = porti לשאת = veni לבוא שמות פועל קטע קריאה: הערבי במדבר Arabo iris trans grandan sekan dezerton. Kamelo, lia fidela amiko, portis lin. La kamelo ankaŭ portis belajn tapiŝojn, ĉar la arabo estis riĉa viro. La arabo havis ne nur tapiŝojn, sed ankaŭ sakojn. En la sakoj estis akvo, ĉar en la dezerto nek pluvas nek neĝas. La viro trinkis akvon, kaj ankaŭ donis akvon al sia kamelo. La kamelo marŝis kaj marŝis, sed ne venis al la domo de la arabo, ĉar ili perdis la vojon. La suno brilis, kaj la sablo de la dezerto ŝajnis varma. La arabo ne trovis la vojon, kaj baldaŭ li ne havis akvon. Tamen la kamelo marŝis kaj marŝis, kaj baldaŭ la arabo vidis sakon antaŭ si, sur la seka sablo. Li estis feliĉa kaj diris al si "ĉu estas akvo en ĝi? Mi volas trinki, kaj volas doni akvon al mia fidela kamelo". Li ankaŭ volis lavi la tutan vizaĝon en la akvo, ĉar li estis varma. Post sia diro li kaptis la sakon, kaj komencis rigardi en ĝin. Li metis la nazon en ĝin, sed ne trovis akvon en la sako. Nek li nek lia fidela kamelo havis akvon, ĉar estis nur mono en la sako. La arabo estis kolera, ĉar li ne volis monon, li bezonis akvon. Li havis monon en sia domo en la urbo, kaj volis trovi akvon. Ĉu li tamen metis la sakon trans la kolon de sia kamelo? Ne, li ne volis meti ĝin sur sian kamelon. Li ne tenis la sakon, sed ĝi falis sur la sablon, kaj kuŝis apud li. La sako nun kuŝas sur la sablo de la granda dezerto, kaj la mono estas en ĝi. משפטים לתרגום 11. לערבי היה חם, והוא רצה לשתות מים. 12. בנוסף לכך, הוא רצה לתת מים לגמל הנאמן שלו. 13. עם זאת, הוא מצא רק כסף בשק. 14. הוא כעס, ולא שמר (=החזיק) את השק. 15. אתמול הוא רצה למצוא כסף, אבל היום הוא מעדיף מים. 16. גם הוא וגם חברו היו עשירים. 17. הוא רצה לבוא מהעיר לבית של חבר נאמן. 18. הם הלכו לבית שלו אתמול, והיום באו לבית שלהם. 19. הם לא זקוקים לכסף. 1. האם חברך, דניאל, סחב את הכסא שלו לתוך הבית? 2. ראיתי את חבריכם הטובים בדרך (=על הדרך) לעיר. 3. האם השק הגדול מאחרי הדלת הוא שלהם? 4. לא היא ולא אחיה ראו את כל העיר. 5. הם הלכו לעיר ואיבדו את דרכם. 6. יש בתים מעניינים מעבר לרחוב. 7. הגוף של הגמל רחב, והצוואר שלו ארוך. 8. הגמל דחף את הראש שלו לתוך הבית של הערבי, והוא כעס. 9. על החול במדבר מונח שק. 10. בתוך השק יש כסף. 26

27 שיעור 12: דיבור עקיף,(ke) כינוי הגוף הסתמי,'oni' פעלים בעתיד דיבור עקיף 53.דיבור עקיף היא צורת ניסוח שבה דברים נמסרים בעקיפין, כדוגמת "אני מאמין ש..." "הוא חשב ש..." "ידעתי ש..." "האמנתי ש...". משפט שמנוסח בדיבור עקיף מורכב ממשפט עיקרי ופסוקית מושא, וביניהם תופיע מילת שיעבוד שמחברת בין שני חלקי המשפט. באספרנטו, החיבור בין פסוקית המושא והמשפט העיקרי נעשה על ידי מילת היחס.ke = Davido diras ke vi venis hieraŭ דוד אומר שבאת אתמול. = Ŝi opinias ke estas mono en la sako היא חושבת שיש כסף בתיק. כינוי הגוף הסתמי 54.במשפטים שבהם הנושא איננו מוגדר באופן ספציפי, כדוגמת "ידוע ש...", "אומרים ש...", "כפי שאפשר לראות..." וכו', משתמשים בכינוי הגוף הסתמי.oni = Oni diras ke li estas riĉa אומרים שהוא עשיר. = Oni vidas ke ili estas amikoj רואים שהם חברים. = Mi opinias ke oni ŝatas lin אני חושב שמחבבים אותו. = Oni diris al mi ke estas sablo en la dezerto אמרו לי שיש חול במדבר. = Oni opinias ke ŝi estas feliĉa חושבים שהיא שמחה. ĝardeno? = Ĉu oni vidis nin en la האם ראו אותנו בגינה? פעלים בעתיד 55.פועל שמתאר פעולה או מצב שאמורים להתקיים בעתיד יקבל את הסיומת.os דוגמא להטיית הפועל esti בזמן עתיד: גוף ראשון שני שלישי רבים יחידה יחיד Mi estos Vi estos Ŝi estos Li estos רבות Ni estos Ili estos אוצר מילים = pluvo גשם = ventoflago שבשבת = orienta מזרח, מזרחי = okcidenta מערב, מערבי = blovi לנשב (רוח) = montri להורות, להצביע על... = kontraŭ מול = vento רוח = vetero מזג האויר = greno דגן (חיטה, שעורה, וכו') = suda דרום, דרומי = norda צפון, צפוני = nova חדש = aŭdi לשמוע = opinii לחשוב, לסבור = velki להחלש, לקמול מילות יחס שמות עצם תארי שם שמות פועל 27

28 קטע קריאה: השבשבת Estis varma vetero. La suno brilis, kaj orienta vento blovis. Tamen la nova ventoflago sur la domo diris al si, "La orientan venton mi ne ŝatas. Mi preferas okcidentan venton". La vento okcidenta aŭdis la diron kaj ĝi venis kontraŭ la ventoflagon. Pluvis kaj pluvis, kaj oni estis kolera kontraŭ la ventoflago, ĉar ĝi montras okcidentan venton. Ĝi diris, "Pluvas nun, sed la greno en la kampoj bezonos sekan veteron. Oni estos kolera kontraŭ mi, ĉar mi montras okcidentan venton." La suda vento aŭdis la ventoflagon, kaj baldaŭ venis. Ĝi ne estis forta, sed ĝi estis seka kaj agrabla vento, kaj ne portis pluvon. La viroj, virinoj, kaj junaj infanoj volis trinki, sed ili ne havis akvon. La greno kaj la floroj velkis, kaj la frukto ankaŭ falis. La nova ventoflago diris, "Oni estos kolera kontraŭ mi, ĉar ne pluvas. Oni opinios ke, ĉar mi montras sudan venton, la frukto falas, kaj la greno kaj floroj velkas. Mi ŝatas montri nek okcidentan nek sudan venton!" Norda vento aŭdis kaj venis al la ventoflago. La vetero ne estis agrabla, kaj la virinoj kaj la junaj infanoj ne estis varmaj. Neĝis, kaj oni estis kolera. Oni diris "La greno kaj la frukto bezonas varman veteron, sed hodiaŭ neĝas. Ni preferas la orientan venton. Ni havis ĝin, antaŭ la norda, la suda, kaj la okcidenta ventoj. La ventoflago ne estas fidela amiko al ni. Ĝi ne montras bonajn ventojn, kaj ni volas rompi ĝin!" Oni kuris al la domo, kaptis la novan ventoflagon, kaj ankaŭ rompis ĝin. Ĝi falis, kaj kuŝis sur la vojo antaŭ la domo. משפטים לתרגום 1. אומרים שהרוח המזרחית תהיה יבשה. 2. השבשבת מורה עכשיו על כך שרוח דרומית נעימה נושבת. 3. אנשים יכעסו על (=כלפי) השבשבת, כי היא מורה (על) רוח צפונית. 4. רוח צפונית איננה חמה, אבל הדגן והפירות יזדקקו לרוח חמה. 5. ירד שלג, ולילדים הצעירים לא היה חם, כי נשבה רוח צפונית. 6. אנשים יעדיפו רוח דרומית, אבל רוח מערבית תביא (=תשא) גשם. 7. האם מוצאים כסף במדבר? 8. האם אתה חושב שהוא בתוך הבית? 9. אומרים שהוא ברחוב (=על הרחוב). 10. סוברים שגמל הוא חבר נאמן. 11. אמרו לי שלגמל יש גוף רחב וצוואר ארוך. 12. רואים שזה לא יפה. 13. אנשים לא אוהבים לשתות מים חמים. 14. עם זאת, אנחנו נשתה מים חמים בעיר. 15. היה מזג אויר יפה אתמול, אבל גם היום יש לנו מזג אויר טוב. 16. אני חושב שרוח חמה תנשב בקרוב. 17. לחבר שלי יש בית חדש יפה. 28

29 שיעור 13: כינוי הרמז,'tiu' מילים מין נקבה כינוי הרמז 'tiu' 56 כ. ינוי רמז הוא כינוי המרמז על אדם או על עצם. מבחינים בין כינוי רמז קרוב, שרומז על אדם או עצם שקרובים פיזית לדובר למשפט, לבין כינוי רמז רחוק שרומז על עצם או אדם רחוקים. 57.כינוי הרמז הרחוק באספרנטו הוא.tiu = Tiu estas la via, kaj mi volas tiun זה שלך, ואני רוצה את זה [כאשר מדובר על חפץ שלא נמצא בקרבת מקום] = Li aŭdis tiujn הוא שמע את (האנשים, הקולות) ההם. 58.ניתן להשתמש בכינוי הרמז גם כלוואי תואר. לריבוי של שם העצם אותו הוא מתאר. הריבוי של כינוי הרמז חייב להתאים כינוי הרמז tiu tiuj זכר ההוא ההם נקבה ההיא ההן מילים ממין נקבה = Mi vidas tiun ventoflagon אני רואה את השבשבת ההיא. = Tiuj infanoj estas junaj הילדים ההם צעירים. = Mi trovos tiujn librojn אני אמצא את הספרים ההם. 59.במקרים שבהן קיימת הבחנה ברורה בין זכר לנקבה (גבר/אישה, נער/נערה), מבחינים באספרנטו בין המילה בצורת הזכר לצורתה בנקבה. הצורה הבסיסית של המילה, שהכרנו עד כה, משמשת עבור צורת הזכר של המילה. כדי להפוך את המילה מצורתה בזכר לצורתה בנקבה יש להוסיף in לפני הסיומת o..frato = אח, = fratino אחות = patro אב, = patrino אם = knbao נער, = knabino נערה = viro גבר/איש, = virino אישה אוצר מילים = super מעל = preskaŭ כמעט = pri אודות, בנוגע ל... = almenaŭ לפחות מילות יחס כינויי זמן = morgaŭ מחר = nubo ענן = filo בן (להורים) = ombrelo מטריה = parko פארק = ĉapelo כובע = ĉielo שמים, גן עדן שמות עצם תארי שם = zorga זהיר = scivoli לתהות = timi לחשוש = promeni לטייל = paroli לדבר = konstrui לבנות שמות פועל 29

30 קטע קריאה: בפארק Miaj junaj amiko kaj amikino, kaj ankaŭ ilia patrino, iris hieraŭ al la parko. La infanoj diris al la patrino ke la parko estas agrabla, kaj ke ili volas promeni en ĝi. La knabino parolis al sia frato pri la belaj floroj. Ŝi diris al li ke la floroj velkas, kaj ke la herbo en preskaŭ la tuta parko bezonas pluvon. La infanoj promenis, kaj baldaŭ ili vidis ke grizaj nuboj venas sur la ĉielon, kaj mia juna amikino timis ke pluvos. Ŝi parolis al la patrino pri la nuboj kaj la pluvo, montris al ŝi la grizajn nubojn, kaj diris ke si volas iri al la domo. Ili komencis marŝi al la strato, kaj preskaŭ kuris, ĉar ili ne havis ombrelon. Tra la fenestroj de la domoj oni rigardis ilin, kaj la knabo scivolis ĉu li kaj liaj patrino kaj fratino amuzas tiujn virojn kaj virinojn. Tamen la patrino diris ke ŝi ne timas ke ŝi amuzos tiujn, sed ke ŝi timas la pluvon. Ŝi kaj la filino volas esti zorgaj pri almenaŭ la novaj ĉapeloj. La filo diris al ŝi ke li ankaŭ estas zorga, sed ke li opinias ke ne pluvos. Baldaŭ la patro venis al ili, kaj portis ombrelojn, ĉar li ankaŭ timis la pluvon. Li scivolis ĉu la infanoj kaj ilia patrino havas ombrelojn. Baldaŭ pluvis, sed ili estis sekaj, ĉar ili havis la ombrelojn. Morgaŭ ili ne promenos en la parko, sed iros al la urbo. משפטים לתרגום 1. הרוח המזרחית יבשה והרוח הדרומית תהיה חמה. 2. רוח צפונית נושבת ואני סבור שבקרוב ירד גשם. 3. יהיה מזג אויר נפלא מחר כי רוח נעימה מנשבת עכשיו. 4. הפרחים יקמלו כי הילדים קטפו (=אספו) אותם. 5. הם מדברים על הפארק ההוא אבל אני לא רוצה לצאת להליכה כי יש עננים בשמיים (=על השמים). 6. לפחות ניקח מטריה, ואח שלי יחזיק אותה מעל הראש שלנו. 7. אחותי אמרה: "אמי ואני חוששות שירד גשם" 8. אני תוהה האם היא תצא להליכה מחר. 9. אחותי הצעירה תנהג בזהירות עם (=תהיה זהירה אודות) המטריה החדשה. 10. הפארק ההוא נעים והדשא רך וירוק. 11 ה. ציפורים בונות את הקן שלהן עכשיו בתוך הענפים שמעל הראשים שלנו. 12. השמים שמעלינו כחולים ורוח מערבית מתחילה לנשב. 13. אני רואה את השבשבת על הבית הגדול ההוא, ליד הפארק. 14. אמא אומרת שלאחותי יהיה כובע חדש מחר. 15. החבר של אבא שלי נוהג בזהירות עם (=זהיר אודות) הבן שלו. 16. היא תנהג בזהירות עם הכובע ההוא. 17. רואים שהוא לא ילד חזק 30

31 ,'il','ties' :14 כינוי הרמז tiu','ĉi 'per' שיעור האופן כינוי השייכות הסיומת יחס,ĉi tiu כינוי הרמז tiu' 'ĉi 60.כינוי הרמז (56) הקרוב באספרנטו הוא קרוב פיזית לדובר המשפט. והוא מרמז על אדם או עצם שנמצא כינוי הרמז tiu tiuj ĉi tiu ĉi tiuj זכר ההוא ההם הזה האלה נקבה ההיא ההן הזו האלו = Ĉi tiu estas la mia זה שלי. = Mi vidis ĉi tiun ראיתי את זה. ĉi? = Ĉu vi volas tiujn האם אתה רוצה את אלה? = Ĉi tiu knabino estas mia fratino הנערה הזו היא אחותי. = Mi vidis ĉi tiujn ĉapelojn ראיתי את הכובעים האלה. 61.ניתן להשתמש בכינויי הרמז tiu ו- tiu ĉi גם כדי לרמוז על מילה קודמת במשפט, כאשר ĉi tiu יתייחס למילה שאוזכרה מאוחר יותר במשפט בעוד ש- tiu יתייחס למילה שאוזכרה לפניה. parko. = Sara kaj Davido estas en la שרה ודוד נמצאים בפארק. ilin. = Tiu rigardas la florojn, ĉi tiu kolektas היא מסתכלת על הפרחים בעוד זה קוטף אותם. כינוי השייכות 'ties' 62.לכינויי הרמז tiu ו- tiu ĉi קיימת צורת שייכות ties ו- ties.ĉi ניתן להשתמש בה גם בהתייחס למילים שהוזכרו במשפט, בדומה ל-( 61 ). = Ĉi ties filoj estas junaj הבנים של (איש) זה הם צעירים. = Mi ŝatas ties koloron, sed preferas ĉi tiun floron אני אוהב את הצבע של זה, אבל מעדיף את הפרח הזה. Mia patro kaj sia amiko parolas pri siaj domoj. = Ties estas nova, sed ĉi ties ŝajnas bela. אבא שלי וחבר שלו מדברים על הדירות שלהם. שלו (של האב) חדשה, אבל של זה (של הבן) יפה. הסיומת 'il' 63.הסיומת il משמשת ליצירת שמות של כלים ומכשירים. = flugi לטוס/לעוף, = flugilo כנף = kapti לתפוס, = kaptilo מלכודת = kudri לתפור, = kudrilo מחט = montri להצביע על..., = montrilo מחוג (של שעון) = teni להחזיק, = tenilo ידית 31

32 יחס האופן 'per' 64.מילת היחס per (באמצעות) מציינת את הכלי או האמצעי שבעזרתו בוצעה הפעולה. = Oni kudras per kudrilo תופרים באמצעות מחט. = La birdoj flugas per flugiloj הציפורים טסות באמצעות כנפיים. = Mi trovis ĝin per via helpo מצאתי את זה בעזרתך. אוצר מילים מילות יחס = per באמצעות = viando בשר = mano יד = telero צלחת = kafo קפה = buŝo פה = forko מזלג = supo מרק = terpomo תפו"א = kulero כף = najbaro שכן (לדירה) שמות עצם תארי שם = dekstra ימין = akra חד שמות פועל = tranĉi לחתוך תארי פועל = tre מאד, ביותר קטע קריאה: הארוחה Hieraŭ mi scivolis ĉu mi havos bonan manĝon en la domo de mia amiko. Sed mi opiniis ke mi havos tre bonan manĝon, ĉar mia amiko ŝatas doni bonajn manĝojn al siaj amikoj. Oni metis tre bonan supon antaŭ mi, kaj mi manĝis tiun per granda kulero. Post la supo mi havis viandon. Ĉi tiun mi tenis per forko, kaj tranĉis per akra tranĉilo. La forko, tranĉilo kaj kulero estas manĝiloj. Mi havis ne nur viandon, sed ankaŭ novajn terpomojn. Mi tranĉis tiujn ĉi per la tranĉilo, sed mi metis ilin en la buŝon per forko. Mi tenis la forkon en la dekstra mano, kaj metis la tranĉilon trans mian teleron. Oni bezonas akran tranĉilon, sed oni ne bezonas tre akran forkon. Post la viando kaj la terpomoj, oni donis al mi freŝajn maturajn ĉerizojn. Ili kuŝis sur granda telero, kaj havis belan koloron. Ilia gusto estis ankaŭ bona. Mi preskaŭ ne diris ke mi ankaŭ havis kafon. Mi parolos morgaŭ al mia amiko pri lia kafo, kaj laŭdos ĝin. Post la manĝo, najbaro de mia amiko venis en ĉi ties domon, kaj ili parolis al mi pri siaj novaj domoj. Per la helpo de sia patro, mia amiko konstruos grandan domon. Lia najbaro volas konstrui belan sed ne tre grandan domon. Ties nova domo estos bela, sed mi opinias ke mi preferos ĉi ties domon. Mia amiko volis doni almenaŭ kafon al sia najbaro, sed li diris ke li ne volas trinki kafon. Tamen li volis persikon. Li tenis tiun en la mano, kaj manĝis tiun. 32

33 משפטים לתרגום 6. אומרים שהדגן בשדה של (איש) זה זקוק מאד לגשם. 7. חושבים גם שהפרחים יקמלו, כיון שלא ירד גשם לא אתמול ולא היום. 8. חברי הצעיר ישא מטריה ביד שלו מחר, כי הוא חושש מהגשם. הוא רואה את העננים ההם בשמיים. 9. הוא אוחז במטריה באמצעות הידית שלה. 10. אוכלים בשר באמצעות מזלג, ומרק באמצעות כף. 11. מחזיקים את המזלג ביד הימנית. 12. הסכין חדה, אבל לא צריכים מזלג חד. 13. תהיה לנו ארוחה טובה מאד, וגם קפה טוב מאד. 1. לציפורים יש כנפיים חזקות מאד על הגוף שלהן, אבל אין להן ידיים. 2. הילדים האלה סיפרו (=דיברו) לי אתמול על החתול שלהם. הם אמרו שהוא אוהב לתפוס ולאכול ציפורים.מחר הוא יתחבא מאחרי עץ ויתפוס ציפור צעירה. 3. הילדים יאספו אפרסקים בגן של (איש) זה, ויניחו אותם על צלחת. 4. הם ינענעו את כל העץ באמצעות ענף והפירות המתוקים שמעליהם יפלו על הדשא הירוק הרך. 5. הילדים תהו אם הדובדבנים בשלים. הם נראים כמעט בשלים, ומחר הילדים יקטפו (=יאספו) אותם בעזרת (=באמצעות העזרה של) אבא שלהם. 33

בי"ס כרמלית- חיפה

ביס כרמלית- חיפה בי"ס כרמלית- חיפה מבחן הבנת הנקרא ולשון לכיתה ה' שליש שני תאריך: שם: חברים טובים- קראו היטב את השאלות לפני שאתם עונים משך הבחינה: 09 דקות ציון המבחן מ 89 נקודות קראו את הקטע שלפניכם: חבר טוב בעירק חיו

קרא עוד

<4D F736F F D20E9ECE3E420E0E7FA20E5EEE8F8E9E420E0E7FA20E9F6E0E520E1E2F9ED20ECE8E9E5EC20F0E7EEE3>

<4D F736F F D20E9ECE3E420E0E7FA20E5EEE8F8E9E420E0E7FA20E9F6E0E520E1E2F9ED20ECE8E9E5EC20F0E7EEE3> ילדה אחת ומטריה אחת יצאו בגשם לטיול נחמד... פעילות במועדון בנושא חורף, המבוססת על השיר של דתיה בן דור - מילים ולחן. הפעילות מיועדת לילדים צעירים. את השיר והלחן אפשר למצוא באתר שירונט: http://www.shiron.net

קרא עוד

מבדק מס' 1 - חומרים: תכונות, שימושים, שינויים בחומר, היבטים טכנולוגיים

מבדק מס' 1 - חומרים: תכונות, שימושים, שינויים בחומר, היבטים טכנולוגיים משרד החינוך המינהל למדע וטכנולוגיה הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה שם התלמיד/ה: כיתה: משימת הערכה מספר 1- כיתה ד נושאים: מערכות ותהליכים ביצורים חיים ומערכות אקולוגיות )בעלי חיים( הנחיות: קראו היטב את השאלות.

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

Microsoft Word - buty.doc

Microsoft Word - buty.doc ב.דרגונסקיי חתול במגפיים "בנים ובנות!" אמרה ראיסה איבנובנה "גמרתם את ברבעון בהצלחה. אני מברכת אתכם. כעת אפשר לנוח. בחופשה נעשה לנו מסיבת תחפושות. כל אחד יכול להתחפש איך ירצה, ועבור התחפושת הטובה ביותר

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation עיניים נוצצות אתגר קרת תוכן העלילה זה סיפור על ילדה שאהבה, יותר מהכל, דברים נוצצים. היתה לה שמלה עם נוצצים, וגרביים עם נוצצים, נעלי בלט עם נוצצים. ובובה כושית שקראו לה כריסטי, על שם העוזרת שלהם, עם נוצצים.

קרא עוד

כובע קסמים מאת לאה גולדברג איורים: רינת הופר עיצוב: אבנר גלילי הוצאת ספרית פועלים 2005 על הספר כובע הקסמים הוא התגשמות חלומה של ילדה: חפץ מופלא שימלא

כובע קסמים מאת לאה גולדברג איורים: רינת הופר עיצוב: אבנר גלילי הוצאת ספרית פועלים 2005 על הספר כובע הקסמים הוא התגשמות חלומה של ילדה: חפץ מופלא שימלא כובע קסמים מאת לאה גולדברג איורים: רינת הופר עיצוב: אבנר גלילי הוצאת ספרית פועלים 2005 על הספר כובע הקסמים הוא התגשמות חלומה של ילדה: חפץ מופלא שימלא את משאלות ליבה. בעזרת כובע הקסמים הדמיוני, מגשימה הילדה

קרא עוד

Microsoft Word - kot.doc

Microsoft Word - kot.doc החתול והשועלה לאיכר אחד היה חתול. חתול יפה אבל פראי, שעשה לו צרות רבות. חבל היה לאיכר להיפרד מהחתול, אך לא הייתה ברירה. אחרי התעלול האחרון שם אותו בשק ויצא אתו ליער. שם שחרר את החתול. יהיה מה שיהיה. אם

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שלומית לויט "עץ החשיבה" שלמה יונה- העמותה לחינוך מתמטי לכל מציגים: "ימין ושמאל- לומדים חשבון" 4 מקורות קושי להתמצאות במרחב אצל ילדים תפיסה אפיזודית התנהגות ייצוגית מוגבלת. היעדר מושגים ומונחים. אגוצנטריות.

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 יעוץ פנג שואי לבית מאת: ניצה שטרויך ה. אדריכלות פנג שואי אסטרולוגיה סינית בייעוץ פנג שואי לבית יש כמה וכמה שכבות של עומק לתיקונים והפעלות לאיזון הבית ודייריו. הבסיס הוא הבגואה וכיווני שינה ישיבה נכונים

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc)

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc) הצעה לפתרון שאלון א, חורף 2011 נכתב ע"י עידית גולץ (מורה ורכזת עברית) וארנון דותן (מורה בלחמן). פרק א הבנה והבעה (50 נקודות).1 קהל היעד, הנמענים תפקיד הלשון העברית פן אחד היהודים בארץ מפתח להקמת חברה מלוכדת

קרא עוד

עבודת סיום - מוזיטק

עבודת סיום - מוזיטק יולי 2007 בס"ד עבודת סיום מוזיטק מגישה: הדר חדד שנה ב'. יחידת לימוד: סתיו נושא: מאפייני הסתיו תת נושא: חילזון-העבודה מתבססת על השיר עמיר. "חילזון"/אנדה הנושא א. פעילויות באחריות הגננת לימוד נושא הסתיו

קרא עוד

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לאפשר למרצי המכללה לפרסם באתר המכללה פרטים אודותיהם )תחומי

קרא עוד

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc מבחן בעברית תכנ תי "מארג השפה" 9 שנ"ל מבחן דגם (ינואר, 2004) שם פרטי: שם משפחה: מס' תעודת זהות: תאריך: שם מרכז ההשכלה / מוסד: מנהל מרכז השכלה: שם: חתימה: אנו רואים בקיום טוהר הבחינות משימה חינוכית, ערכית

קרא עוד

בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין

בית ספר תיכון  מאר אליאס- אעבלין בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין עברית לבתי ספר ערביים ידע לשון וספרות א-שאלון 014204 2 יחידות לימוד קיץ 2011 הוראות לנבחן א. משך הבחינה: שעתיים וחצי מבנה השאלון ומפתח הערכה: בשאלון זה שני חלקים: חלק ראשון-ידע

קרא עוד

פקולטה לחינוך מרכז תכנון לימודים ספריה פדגוגית Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل חיים נחמן ביאליק לקראת יום הולדתו של חיים נחמן ביאליק החל

פקולטה לחינוך מרכז תכנון לימודים ספריה פדגוגית Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل חיים נחמן ביאליק לקראת יום הולדתו של חיים נחמן ביאליק החל חיים נחמן ביאליק לקראת יום הולדתו של חיים נחמן ביאליק החל ב י' בטבת, מוגשים בפניכם שירים מלווים בהצעות לפעילויות. מומלץ לעסוק בתולדות חייו של ביאליק בד בבד עם הוראת שיריו. רצוי להדגיש שביאליק שלט היטב

קרא עוד

מערך פעולה

מערך פעולה מטרות: 0( החניך יבין את המושג "הגשמה". )4 )2 מערך פעולה נושא: במעלה הפרמידה החניך ילמד מהי הפירמידה של מאסלו ויטיל ספק בקונוטציה למושג- "הגשמה עצמית". החניך יסיק כי הגשמה עצמית קשורה בד בבד בעשייה חברתית.

קרא עוד

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר אני נשאר אני שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, אבל האדם עצמו לא משתנה. הילדים יבינו

קרא עוד

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רחבה של רגשות לעודד שיח ולהמשיג רגשות לתת למדריך בסיס

קרא עוד

כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, ו

כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, ו כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, וגם כעסים וקינאה. אז תנו לי יד וקדימה קופצים, רק תזכרו

קרא עוד

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשעח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: 26.01.2018 2 סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מורכבת מ- 6 שאלות. כל שאלה מזכה ב- 20 נקודות כך הנקודות

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation מה הם הגורמים שקובעים את רמת הפעילות הכלכלית, שער הריבית, רמת המחירים ורמת התעסוקה? הפעילות המשותפת במספר שווקים: פעילות ריאלית שוק הסחורות: CIGX-M עקומת IS (r,) שיווי משק ל פעילות מונטרית שוק הכספים:

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

Microsoft Word

Microsoft Word הצעות לפעילות הגיל הרך לט"ו בשבט קיבצנו להלן הצעות לכמה פעילויות פשוטות ומהנות לט"ו בשבט: דפי צביעה העוסקים בטבע ובנטיעות א) דף עצים לגזירה והדבקה מהקטן לגדול ב) סיפור לט"ו בשבט מאת דתיה בן דור ג) סיפור

קרא עוד

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד]

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד] טבלה מחזורי ת האלקטרונים ברמה האחרונה בכל אטום, הם אלו שיוצרים קשר עם אטום/אטומים נוספים. אלקטרונים אלו נקראים אלקטרונים וולנטיים או אלקטרונים ערכיים. הרמה האחרונה באטום, המכילה את האלקטרונים הוולנטיים

קרא עוד

sfarad

sfarad היהודים בספרד הרמב''ם - רבנו משה בן מימון בספרד הייתה קהילה יהודית גדולה מן המאה הראשונה ועד המאה החמש עשרה. במאות האלה היו בספרד מרכזים יהודיים חשובים. התקופה החשובה בהיסטוריה של יהודי ספרד הייתה מהמאה

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

הצעת פתרון בחינת הבגרות בעברית )שאלון א'( חורף 1023 שאלון 120, הצעת הפתרון הבחינה בעברית )שאלון א( נכתבה על-ידי דפנה עמית, סהר שוקר ועופר סלמן ש

הצעת פתרון בחינת הבגרות בעברית )שאלון א'( חורף 1023 שאלון 120, הצעת הפתרון הבחינה בעברית )שאלון א( נכתבה על-ידי דפנה עמית, סהר שוקר ועופר סלמן ש הצעת פתרון בחינת הבגרות בעברית )שאלון א'( חורף 1023 שאלון 120,022207 הצעת הפתרון הבחינה בעברית )שאלון א( נכתבה עלידי דפנה עמית, סהר שוקר ועופר סלמן שגיא, מורים ללשון בבתי הספר של לחמן. פרק ראשון הבנה והבעה

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם

לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם כך העלינו לפורטל שאלון מעורבל ללא שום סימונים עליו.

קרא עוד

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מק"ט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מקט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2 סמויים - דגם סוס SOSS CS55555 CS555 CS555 CS55505 0 18 16 1 דגם.9mm 8.58mm 5.0mm 19.05mm מידה A 6.99mm.mm 18.6mm 1.9mm מידה B 19.70mm 17.8mm 117.8mm 95.5mm מידה C 1.70mm 9.5mm 5.56mm.97mm מידה D 7.1mm

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 1 התחדשות עירונית מתחם שלמה המלך, יולי 2013 2 צוות התכנון : תכנון נוף נספח הצללה כבישים אדריכל אבינעם לוין אדריכלית נטליה אלפימוב אדריכלית טל לוין אדריכל משה אוחנה : רינה קרוגליאק, אדריכלית נוף : לשם -

קרא עוד

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של תוכנה חופשית. דוגמאות מהשטח 1 ליאור קפלן 30/11/05 קצת

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 טבלה מחזורית היסטוריה בשנת 1882 הוענק פרס החברה המלכותית של לונדון לשני הכימאים, יוליוס פון מאייר ודימיטרי מנדלייב, על גילוי החוק המחזורי )עד היום יש חילוקי דעות מי מהם היה הראשון לגלותו (. מנדלייב ופון

קרא עוד

Microsoft Word - תדריך למורה - חוברת 1 - צורה וצבע - סעיפים 1-20.doc

Microsoft Word - תדריך למורה - חוברת 1 - צורה וצבע - סעיפים 1-20.doc תדריך למורה - צורה וצבע - מתחילים 1 קיץ תשע"א, 2011 נטע - נוער לטובת העברית פנימי לא להפצה סעיף 1. דבר העורך קטע האזנה אודות דבר העורך הסעיף דבר העורך מציג את הנושאים העיקריים בחוברת. בחוברת צורה וצבע

קרא עוד

Microsoft Word - rus.doc

Microsoft Word - rus.doc רוסטו הנער אלטאי רחוק, רחוק, שם איפה שהשמיים נפגשים עם האדמה, לרגלי ההר הכחול, על חוף אגם החלב, חי נער. הוא היה בגודל של גדי קטן. משני עורות סנאים הכין לעצמו כובע, מפרוותו של עז בר תפר לעצמו נעליים רכות.

קרא עוד

סתיו סוכות התשע"ו   לכל איש יש שם שנתו לו אלוהים ונתנו לו אביו ואמו. כך אמרה המשוררת הנבונה והחכמה זלדה. והוסיפה גם את עונות השנה. ולכל איש יש גם "סתי

סתיו סוכות התשעו   לכל איש יש שם שנתו לו אלוהים ונתנו לו אביו ואמו. כך אמרה המשוררת הנבונה והחכמה זלדה. והוסיפה גם את עונות השנה. ולכל איש יש גם סתי מספר 161 7.11,2015 עלון קבוץ אפק כה חשוון תשע"ו גשמי העונה 4 2014 - ספטמבר 2015 ספטמבר מ"מ אוקטובר " 77 מ"מ אוקטובר " 29 " 33 מ"מ סך הכל העונה 77 מ"מ ברעמים וברקים, בסופה שעברה בארץ - אבל דילגה עלינו,

קרא עוד

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc תרגול בעיות הסתברות. גולן מטיל פעמים קובייה הוגנת, מה ההסתברות שבכל אחת מהפעמים יקבל תוצאה שונה? () () () הילה קוראת ספר לפני השינה פעמים בשבוע, יוני סופר כבשים לפני השינה פעמים בשבוע, מה הסיכוי שהיום

קרא עוד

Microsoft Word - ladyx.doc

Microsoft Word - ladyx.doc ליידי וטרמפ בבוקר חג המולד ג'ים נתן לאישתו יקירה מתנה מיוחדת, גור כלבים קוקר ספניאל. "הו, כמה היא נהדרת. ממש ליידי יפהפייה" קראה יקירה. וכך ליידי קיבלה את שמה. כשליידי הייתה בת שישה חדשים יקירה נתנה לה

קרא עוד

לא טוב היות האדם לבדו

לא טוב היות האדם לבדו לא טוב היות האדם לבדו מטרה: עבודה יצירתית בעקבות לימוד פרק ב' בבראשית, ומתוך כך הטמעת הפרשנות שנלמדה וחשיבה על פרשנות אישית, מקורית. מהלך: לאחר לימוד פרשנים שונים על פסוק זה, התבקשו התלמידות, כמשימה לבית

קרא עוד

Microsoft Word - Cosmic CAL Part 2 Hebrew Final

Microsoft Word - Cosmic CAL Part 2 Hebrew Final לסרוג יחד קוסמי חלק 2 זכויות יוצרים: הלן שרימפטון, 2018. כל הזכויות שמורות על ידי: הלן ב www.crystalsandcrochet.com בחסות של Stylecraft yarn קיצורים תך, תכים ח"ע חצי עמוד ל"א לולאה אחורית סיבוב עמ"ק עמוד

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

1 גזרת חסרי פה"פ נ' )חפ"נ( וגזרת חסרי פה"פ י)צ( )חפ"י)צ(( 1. רשום מעל הפועלים המודגשים את שורשם. 2. האם קשה לבטא את פה"פ המודגשת? 3. רשום מעל כל פועל

1 גזרת חסרי פהפ נ' )חפנ( וגזרת חסרי פהפ י)צ( )חפי)צ(( 1. רשום מעל הפועלים המודגשים את שורשם. 2. האם קשה לבטא את פהפ המודגשת? 3. רשום מעל כל פועל 1 גזרת חסרי פה"פ נ' )חפ"נ( וגזרת חסרי פה"פ י)צ( )חפ"י)צ(( 1. רשום מעל ים המודגשים את שורשם. 2. האם קשה לבטא את פה"פ המודגשת? 3. רשום מעל כל פועל את צורתו ה'רגילה'. בנק הזמן )המקור אינו ידוע, תודה לגלי

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

rizufim answers

rizufim answers ÌÈÙÂˆÈ מדריך למורה פעילות זו היא פעילות חקר לבדיקת כל אפשרויות הריצוף שבהן סידור מצולעים סביב קודקוד הוא זהה. המצולעים שבהם ישתמשו התלמידים הם: משולש שווה צלעות, משושה משוכלל וריבוע - כולם בעלי צלע באותו

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א'

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' פיסיקה 1 ב' 203-1-1391 מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב 03.08.2017 משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' - שאלות אמריקאיות (כל שאלה - 5 נק') - יש לסמן תשובה

קרא עוד

פרויקט "רמזור" של קרן אביטל בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו

פרויקט רמזור של קרן אביטל בס ד מערך שיעור בנושא: פונקציה טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנושא הפונקציות הנלמד בכתה ט' בכל הרמות. עזרי ההוראה בהם נשתמש: מחשב, ברקו, דפי עבודה

קרא עוד

Bright Blue Gradients

Bright Blue Gradients מה נלמד היום: מהי סביבת חיים מהם מרכיבים ביוטיים וא-ביוטיים מהם צורכי הקיום של בעלי החיים כיצד הסביבה מספקת צרכי קיום אלו מה ההבדל בין תנאי סביבה ולמרכיבי סביבה מיפוי מושגים בנושא סביבת חיים: ביוספרה

קרא עוד

תומכי מדף מק ט תאור גימור נושא מדף חובק לזכוכית לקדח 5 מ מ ניקל CS3022 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי מ- 5 עד 6 מ מ להרכבה עם בורג סיבית ניקל CS3023 ברגי

תומכי מדף מק ט תאור גימור נושא מדף חובק לזכוכית לקדח 5 מ מ ניקל CS3022 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי מ- 5 עד 6 מ מ להרכבה עם בורג סיבית ניקל CS3023 ברגי תומכי מדף נושא מדף חובק לזכוכית לקדח 5 מ מ CS3022 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי מ- 5 עד 6 מ מ להרכבה עם בורג סיבית CS3023 8 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי 8 עד מ מ להרכבה עם בורג סיבית נושא מדף חובק לקדח 5

קרא עוד

מערכי שיעור בנושא קבלת השונה חט"ב שיעור 1 מסבירים שאנחנו מתחילים סדרה של מערכי שיעור בנושא קבלת השונה. קוראים את הסיפור על הברווזון המכוער שאלות לדיון

מערכי שיעור בנושא קבלת השונה חטב שיעור 1 מסבירים שאנחנו מתחילים סדרה של מערכי שיעור בנושא קבלת השונה. קוראים את הסיפור על הברווזון המכוער שאלות לדיון מערכי שיעור בנושא קבלת השונה חט"ב שיעור 1 מסבירים שאנחנו מתחילים סדרה של מערכי שיעור בנושא קבלת השונה. קוראים את הסיפור על הברווזון המכוער שאלות לדיון: מדוע הברווזון ברח מביתו? מה המסר של הסיפור? שומעים

קרא עוד

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי  צעדת השיבה הגדולה, הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לשטח ישראל, מלויים במעשי אלימות ויתכן גם טרור במינון

קרא עוד

<4D F736F F D20E0E9EA20ECE1F0E5FA20EEF2F9F0FA20E1E9FAE9FA20EEF4E720EEFAEBFA>

<4D F736F F D20E0E9EA20ECE1F0E5FA20EEF2F9F0FA20E1E9FAE9FA20EEF4E720EEFAEBFA> איך לבנות מעשנת ביתית מפח מתכת... Master stav http://forums.tapuz.co.il/eatmeat פורום הקרניבורים בתפוז לעשות ל האש הינה צלייה על אש חום ועשן פחמים ו/או גז בצורה ישירה,מדובר בפעולה פשוטה לכאורה אבל יש שיאמרו

קרא עוד

<4D F736F F D20EEF9E5E5E0E5FA20E3E9F4F8F0F6E9E0ECE9E5FA2E646F63>

<4D F736F F D20EEF9E5E5E0E5FA20E3E9F4F8F0F6E9E0ECE9E5FA2E646F63> משוואות דיפרנציאליות מושגי ייסוד: משוואה המקשרת את גורם הפונקציה עם הפונקציה והנגזרות שלה או הדיפרנציאלים שלה, נקראת "משוואה דיפרנציאלית רגילה" לפתור משוואה דיפרנציאלית פירושו, למצוא את הפונקציה המקיימת

קרא עוד

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל- ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים עברית על הרצף מוגשת ל- דר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: 10.10.2016 מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 הקדמה רכישתה של שפה שניה או זרה היא תופעה לשונית פסיכולוגית,

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92 מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING 92 מוצרים למשרד OFFICE SUITES TM MESH BACK SUPPORT תומך גב מבד נושם מוריד מתח מהשכמות ומהגב התחתון מתאים לכל כסא משרדי הרכבה קלה ונוחה STANDARD

קרא עוד

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63>

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63> < 0 a b b a > 0 נתון: מכאן ניתן לומר בוודאות כי -. a < b ab < 0 a 0 b > לא ניתן לקבוע בוודאות.. ( 0)?. לא ניתן לדעת. + ( + ) ( ) + + נתון: כמה ערכי שונים מקיימים את המשוואה?. אינסוף 0 +. תשובות ו נכונות

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation נקמתו של סבל יהושע בר יוסף התפתחות העלילה יום אחד ביקש זלמן התורכי מלמך שיעביר מהמחסן בצפת אל הכפר עין זיתים שלוש חביות ברזל, כבדות וריקות, דבר שקשה לבצע היות והדרך תלולה מאוד. למך תכנן דרך מיוחדת להוריד

קרא עוד

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation השטחים הפתוחים בגולן בראי התיישבות האדם : מאז ועד היום דן מלקינסון המכון לחקר הגולן החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה אוניברסיטת חיפה צילום: רינה נגילה גולן להכיר בעמק מופלא בין הרים ושדות שוכן גולן מופלא של

קרא עוד

תשרי תשע "ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo

תשרי תשע ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo תשרי תשע "ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo 10 ב ' Di 11 Mo 1 דראש השנה Di 2 דראש השנה 12 [1]

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

(Microsoft Word - 1 \367\351\365 \372\371\361''\342 - \371''\340)

(Microsoft Word - 1 \367\351\365 \372\371\361''\342 - \371''\340) קיץ תשס"ג, 2003 והבעה הבנה לשון, שאלון א משך הבחינה: שעתיים וחצי מבנה השאלון ומפתח ההערכה: 50 נקודות 25 נקודות 25 נקודות חלק I: הבנה והבעה חלק :II אוצר המילים והמשמעים ושם המספר חלק :III מערכת הצורות אוווו

קרא עוד

סיכום תערוכת התיירות IMTM חדשות חדשות ידיעות אחרונות יומן ערוץ Ynet דה מרקר

סיכום תערוכת התיירות IMTM חדשות חדשות ידיעות אחרונות יומן ערוץ Ynet דה מרקר סיכום תערוכת התיירות 9-10.02.2016 IMTM חדשות 8.2.16-2 חדשות 8.2.16-10 - 28.1 יומן ערוץ 12.2-1 10.2.16 -Ynet דה מרקר- 3.2.16 אינטרנט טלוויזיה רדיו עיתונות, גלובס,,MAKO דה מרקר,,NRG, nana10,,,,ias, מגפון,

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

פתרונות לדף מס' 5

פתרונות לדף מס' 5 X הוכיחו כי קבוצה X סגורה אמ"מ פתוחה P נקודה כלשהי עלינו למצוא כך ש- X P X פתרון: תהא X קבוצה סגורה ניקח נניח בשלילה כי לא קיים כזה, ז"א לכל קיימת כך ש- X מכיוון ש- P P נסיק כי d P, P סגורה מתקיים P B

קרא עוד

ערב הווי בנושא "השרדות"

ערב הווי בנושא השרדות ערב הווי בנושא "השרדות" ראשית כל מסבירים לקבוצה את חוקי המשחק, והם: מחלקים את הבוגרים לשלושה שבטים (על פי חלוקה שנכין מראש- מקריאים את השמות כמו בהישרדות). מטרת השבטים להצליח לנצח את שאר הקבוצות במספר

קרא עוד

1 תיבת שוקולד מהודרת אגוזים מצופים בשוקולד במבחר טעמים גודל תיבה 36*12 ס מ סגירת גומי מוזהבת 59 לא כולל מע מ 69 לא כולל מע מ 2 הרמונית מתוקים קוביית ק

1 תיבת שוקולד מהודרת אגוזים מצופים בשוקולד במבחר טעמים גודל תיבה 36*12 ס מ סגירת גומי מוזהבת 59 לא כולל מע מ 69 לא כולל מע מ 2 הרמונית מתוקים קוביית ק 1 תיבת שוקולד מהודרת אגוזים מצופים בשוקולד במבחר טעמים גודל תיבה 36*12 ס מ סגירת גומי מוזהבת 59 69 2 הרמונית מתוקים קוביית קשיו קלוי 80 גרם דבש טהור מפרחי בר 200 גרם קונפיטורת רימונים 290 גרם פחית עגולה

קרא עוד

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות תורת הקבוצות מושגים בסיסיים מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות חוברת תרגילים כתוב באופן מפורש את הקבוצות הבאות: 5 2x + 3< היא קבוצת המספרים השלמים המקיימים : 7 B היא קבוצת האותיות הקודמות לאות f באלף-בית הלטיני.

קרא עוד

מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מ

מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מ מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מתכונים רגילים. דונאטס וניל עם זיגוג שוקולד שילדים אוהבים

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint פותחים את שנת הלימודים בבן גוריון רחובות שנת הלימודים החלה באווירה נינוחה, נעימה ומכילה. בכל כיתות בית הספר החלו בפעילויות הכרות. כמו כן, מורות בית הספר הציגו את התכנים הנלמדים בכל כיתה ובכל מקצוע, את

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 תפקיד המנחה בארגונים דני לוי OD - פתיחת המושב: תפקיד המנחה בארגונים כנגזר מתפקיד יועץ OD דני לוי ( 15 ד'( הרצאה ראשונה: המנחה כאומן לבין ארגון וערכיו העסקיים ניר גולן ( 25 ד'( "דאדא" במפגש בין ערכיו המקצועיים,

קרא עוד

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר ק( נסמן ב- את מהירות המשאית שיצאה מעיר A (קמ"ש, קבועה) בגרות עב ינואר מועד חורף שאלון 35 נסמן ב- y את מהירות המכונית שיצאה מעיר B (קמ"ש, קבועה) B A נסמן ב- s את המרחק מעיר לעיר "מ) s v עד מפגש ראשון משאית

קרא עוד

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63> עבודת הגשה בפרויקט: מגיש: יובל מרגלית כיתה: י' 4 בי"ס: אורט" מילטון" בת ים תאריך: 31-5-2009 .1 מקום ההשמה בו הייתי הינו שירותי כבאות והצלה בעיר בת ים. שירותי הכבאות בבת ים, הינם חלק משירותי הכבאות הארצית

קרא עוד

1

1 איך לבנות שגרות ניהוליות? מה זה שגרות ניהוליות? פעולות המבוצעות ב קבועה, לצרכי ניהול משימות ואנשים. למה זה חשוב? ניהול עם שגרות קבועות ועקביות מאופיין בסדר, ארגון ושליטה. השגרות מאפשרות למנהל להיות בקיא

קרא עוד

255 1 הוראת התחביר בגישה תהליכית ברוריה מרגולין מבוא ההתייחסות לתחביר העברי במישור הדקדוקי-הפורמלי בלבד, בדומה להתייחסות אל תחבירן של שפות כמו הלטינית

255 1 הוראת התחביר בגישה תהליכית ברוריה מרגולין מבוא ההתייחסות לתחביר העברי במישור הדקדוקי-הפורמלי בלבד, בדומה להתייחסות אל תחבירן של שפות כמו הלטינית 255 1 הוראת התחביר בגישה תהליכית ברוריה מרגולין מבוא ההתייחסות לתחביר העברי במישור הדקדוקי-הפורמלי בלבד, בדומה להתייחסות אל תחבירן של שפות כמו הלטינית, היוונית או הערבית, שבהן צורתה של המילה ובמיוחד הסופיות

קרא עוד

סט נובמבר 08 מועד מיוחד - פתרונות עפר.doc

סט נובמבר 08 מועד מיוחד - פתרונות עפר.doc נפתור את מערכת המשוואות y+ 3 = 5 5 7 3 2y + = 8 3 נארגן את המשוואה הראשונה 1/ 5/ y+ 3 5 = 5 1 y+ 3= 5(5 ) y+ 3= 25 5 8+ y= 25 /5 נארגן את המשוואה השנייה 3 1 3 / / / 2y 7 3 8 + = 1 3 1 6y+ 7 3= 24 7+ 6y

קרא עוד

Microsoft Word - caid.doc

Microsoft Word - caid.doc הצייד הקטן קטרין וביירון ג'קסון, צייר גוסטף טימערין יום אחד חבש דן את כובע הפרווה שלו, אחז ברובה שלו ויצא מהמחנה לתוך היער העבה. "אני צייד" אמר "אשיג לי עור דוב ועור צבי וזוג עורות ארנבות. וכשאפגוש את

קרא עוד

Microsoft Word - D70.doc

Microsoft Word - D70.doc בית ספר גבריאלי הכרמל (מנהלת-צופיה יועד) במהלך השנה ולקראת סופה נערכו שיחות אישיות של המנהלת עם כל מורה ומורה בבית הספר. לקראת שיחה זו כתבו המורים את מה שבכוונתם להעלות באותה שיחה. המורים התבקשו להציב

קרא עוד

לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' (.Ⅰ

לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' (.Ⅰ -28- לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' 107-105(.Ⅰ 5 656 הסבר נדב יצא מביתו )נקודה (, צעד 5 ק"מ לכיוון מזרח, והגיע למסעדה

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות שיעור מס' 6 סבולות ואפיצויות Tolerances & Fits Tolerances חלק א' - סבולות: כידוע, אין מידות בדיוק מוחלט. כאשר אנו נותנים ליצרן חלק לייצר ונותנים לו מידה כלשהי עלינו להוסיף את תחום הטעות המותרת לכל מידה

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד

פסגות ע"ש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה עבודת קיץ לבוגרי כיתה ז' קבוצת מיצוי " שכונה מערבית, רח' הפסגה 17 כרמיאל דוא"ל:

פסגות עש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה עבודת קיץ לבוגרי כיתה ז' קבוצת מיצוי  שכונה מערבית, רח' הפסגה 17 כרמיאל דואל: עבודת קיץ לבוגרי כיתה ז' קבוצת מיצוי " סדר פעולות חשבון עם מספרים מכוונים )1( כמובן יש להראות את דרך פתרון. תרגיל 0 1 : ( 3) 1 ( ) פתרו. שימו לב לסדר פעולות החשבון. תשובה 1 )( )3( )4( )5( )6( )7( )8( 30

קרא עוד

תכנות מונחה עצמים א' – תש"ע

תכנות מונחה עצמים א' –  תשע 1 תכנות מונחה עצמים והנדסת תוכנה תשע"ו 2 בנאי העתקה בניית העתק של אובייקט קיים. בניית העתק בעת העברת אובייקט לפונקציה. בניית העתק בעת החזרת אובייקט מפונקציה. ניתן להגדיר בנאי העתקה. אם לא מגדירים, אז הקומפיילר

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 התא מבנה ותפקוד קרום התא התאמה בין מבנה לת פקוד ודרכי מעבר חומרים דרכו נושאי השיעור מבנה הקרום מעבר חומרים דרך: שכבת הפוספוליפידים, חלבוני המעבר: התעלות, הנשאים והמשאבות תכונת החדירות הבררנית של הקרום

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ת כ נ י ת א ב ניהול פרויקט אדריכלות אדריכלות נוף תנועה וכבישים פרוגרמה ליטל ידין מינץ מלמד אדריכלים ענת שדה אמאב תחבורה זאב ברקאי 01 עיר רובע שכונה מתחם א': שלב המצב הקיים ואבחונו שלב ב': מסקנות חיזוק

קרא עוד

ל: מחמוד קעדאן ברכות לבביות לרגל קבלת הדיפלומה.. מאחלים לך הצלחה בחיים ובאירוסין ושיהיה לך חיים טובים ומאושרים. ממשפחתך האהובה. יובל בנימין ל: ברכות ל

ל: מחמוד קעדאן ברכות לבביות לרגל קבלת הדיפלומה.. מאחלים לך הצלחה בחיים ובאירוסין ושיהיה לך חיים טובים ומאושרים. ממשפחתך האהובה. יובל בנימין ל: ברכות ל מחמוד קעדאן מאחלים לך הצלחה בחיים ובאירוסין ושיהיה לך חיים טובים ומאושרים. ממשפחתך האהובה. יובל בנימין ברכות לבביות לרגל קבלת הדיפלומה בהצטיינות. הרבה בהצלחה בכל, מאחלים באהבה רינת, אופיר, יעל, ודניאל.

קרא עוד

Microsoft Word - Sol_Moedb10-1-2,4

Microsoft Word - Sol_Moedb10-1-2,4 הפקולטה למתמטיקה - הטכניון חיפה מד''ח - 48 חורף תשע''א - בחינה סופית מועד ב' שאלה : תהי נתונה המד"ח הבאה: u + uu = y א. מצא את העקומים האופייניים של משוואה זו בצורה פרמטרית. ב. פתור את המד"ח הנתונה לעיל

קרא עוד

ex1-bash

ex1-bash ביה"ס למדעי המחשב סמסטר חורף תשע"ח 13.12.2017 יסודות מערכות פתוחות פתרון תרגיל מס' 7 המכללה האקדמית נתניה שימו לב: כל ההערות שבתחילת תרגילים 1-6 תקפות גם לתרגיל זה. הערה 1: החל מתרגיל זה והלאה, בכל פעם

קרא עוד

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום דרכון נוכחי וצילום וויזה אחרונה, במידה והייתה. ניתן

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדו

YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדו YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדול. השמיכה מקבלת צורה! מקרא עין שרשרת עין שטוחה חצי

קרא עוד

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

שאלון איבחון להפרעת קשב ריכוז ותחלואה נילווית שם הילד: תאריך לידה: תאריך מילוי השאלון: / / ממלא השאלון: / אמא אבא מורה גננת שלום, אנא ענו על השאלון הב

שאלון איבחון להפרעת קשב ריכוז ותחלואה נילווית שם הילד: תאריך לידה: תאריך מילוי השאלון: / / ממלא השאלון: / אמא אבא מורה גננת שלום, אנא ענו על השאלון הב שאלון איבחון להפרעת קשב ריכוז ותחלואה נילווית שם הילד: תאריך לידה: תאריך מילוי השאלון: / / ממלא השאלון: / אמא אבא מורה גננת שלום, אנא ענו על השאלון הבא על פי הסולם הבא: ההתנהגות המתוארת לא ניראית לעולם

קרא עוד

Disclaimer מסמך זה הינו סיכום און-ליין של השיעור ולא עבר עריכה כלל. מצאת טעות? שלח/י לי מייל ואתקן: 07/05/2009 קורס: מערכות ה

Disclaimer מסמך זה הינו סיכום און-ליין של השיעור ולא עבר עריכה כלל. מצאת טעות? שלח/י לי מייל ואתקן: 07/05/2009 קורס: מערכות ה הרעיון: דפדוף paging וזכרון וירטואלי.1.2.3 לחלק את מרחב הכתובות לדפים בגודל קבוע )למשל )4KB את הדפים ממפים לזכרון פיסי a. לא רציף b. לא כולם העברה מזכרון לדיסק לפי הצורך מספר הדף: page = addr 4K המיקום

קרא עוד