חיפה 16:11 17:19 תל-אביב 16:21 גולן 16:17 17:16 זמני כניסת השבת ויציאתה שבת מברכים: ראש חודש טבת ביום ששי המולד )לפי שעון ישראל(: ביום ה', בשעה 4 בבוק

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "חיפה 16:11 17:19 תל-אביב 16:21 גולן 16:17 17:16 זמני כניסת השבת ויציאתה שבת מברכים: ראש חודש טבת ביום ששי המולד )לפי שעון ישראל(: ביום ה', בשעה 4 בבוק"

תמליל

1 חיפה 16:11 17:19 תל-אביב 16:21 גולן 16:17 17:16 זמני כניסת השבת ויציאתה שבת מברכים: ראש חודש טבת ביום ששי המולד )לפי שעון ישראל(: ביום ה', בשעה 4 בבוקר, 31 דקות ו- 23 שניות 17:22 באר שבע 16:24 17:23 אילת 16:16 17:26 ירושלים 16:05 17:20 קבלת שבת פרשת וישב תשע"ז כ ד בכסלו 24/12/2016 השנה השלושים ושלוש "צדקה ממני" זכות, חובה ואתגר בתוך הדרמה הגדולה של מכירת יוסף מסתתרת דרמה משפחתית נוספת, קצרה ומשמעותית. "וירד יהודה מאת אחיו" - יהודה פורש מאחיו. הפסוק מעיד שנשא בת איש כנעני ורוב הפרשנים מניחים בעקבות דברי הגמרא שלא הייתה כנענית ממש אלא בת תגר. יהודה מצד אחד מחובר למסורת אבותיו ומצד שני מתרחק מאביו ומאחיו. יהודה שניסה למנוע את הריגת יוסף אך יזם את מכירתו לא מצליח להכיל את צער אביו: "הלך לו, שלא יכול לסבול צערו של אביו" )חזקוני(. מציאות חייו מנכיחה לו את כאב השכול: "אמר לו הקב"ה אין לך בנים ואין אתה יודע צערן של בנים והטעית את אביך... חייך שתקבור את בניך ותדע צערן" )תנחומא(. יהודה הבודד מתייסר בכאב השקר מול אביו, ושוב ושוב חוזר אל הרגע שבו עמדו מול יעקב ואמרו לו "הכר נא הכתונת בנך היא". חולפות השנים ושוב עומד יהודה בניסיון השקר והטיוח - והפעם מול תמר. כך מתאר מדרש שמות רבה: "יהודה בא דין תמר לפניו שתישרף, והיה יצחק ויעקב וכל אחיו יושבים שם והיו מחפים עליו" כמה קל לשתוק אבותיו תומכים בו, יכול היה להגיד שהחותמת והפתילים נשכחו על ידו בדרך, שהכול עלילת שווא, והיו מאמינים לו, והרי אבותיו מחפים עליו. השקר והכזב גיליון מס' 1653 עלון תורני לכבוד שבת קודש בבית משפחת יעקב יכולים היו להמשיך. תמר משתמשת באותו מטבע לשון "הכר נא למי החותמת והפתילים והמטה האלה" ויהודה חוזר אל הרגע שבו אמר לאביו "הכר נא" ומבין, מבין שעליו להתייצב באומץ מאחורי מעשיו, שעל החזק ללמוד להודות בטעות גם כשהוא יכול להתחמק, שלפעמים החלש צודק, והיכולת להצטער, להתנצל ולקחת אחריות על המעשים היא הדרך הנכונה. על השקר והטיוח בבית יעקב להפסיק. "הכיר יהודה למקום ואמר אמיתת הדבר ואמר 'צדקה ממני' ועשאו הקב"ה נשיא". ולמה עשאו נשיא? שואל בעל עץ יוסף על מדרש רבה, "שאין מעביר אותו אהבת עצמו מלהודות על האמת". השלב הבא הוא לקיחת ערבות ואחריות מול יעקב ואחר כך מול יוסף עצמו. "יהודה הודה ולא בוש - נחל חיי עולם הבא, ויהיו כל אחיך נקראים על שמך". יהודה היודע להודות מנחיל לעם כולו את התואר יהודים היודעים לחטוא, אך להודות בטעות, להיכשל אך לקחת אחריות, ובעיקר להעדיף את ראיית האמת וצדקת החלש מעל אהבת עצמנו. ולוואי כולנו יהודים. להידבק בדרכיו של ה' -לראות את האור בתוך החושך הגדול הרב עמיחי גורדין שמע את יוני גנוט ונזכר בשיחת חנוכה של הרב עמיטל אסתי רוזנברג ראש בית המדרש במגדל עז עמ' 2 עמ' 8 לפרסום מודעות:

2 2 הארה בפרשה לעשות מלימון לימונדה משימת החיים שלנו, כבני ישראל, היא ללכת בדרכיו של הקב"ה ולהידבק בו )יא,כב(. דבקות בה' וההליכה בדרכיו נמנית בספרי המצוות כמצווה בפני עצמה. חז"ל כבר עמדו על הקושי שבמשימה זו. כיצד ניתן להידבק בישות רוחנית מופשטת שכלל לא ניתן לדבר עליה ובוודאי שלא להידבק בה? על כך ענו חכמינו ואמרו כי הדבקות בקב"ה מתקיימת כאשר אנו מתנהגים ועושים מעשים שדומים למעשיו - "מה הקב"ה נקרא רחום - אף אתה היה רחום וכו' " )ספרי, פרשת עקב(. מצווה זו דורשת מאתנו לקרוא ולבחון את פרשיות השבוע בעיניים פקוחות המנסות לדלות כמה שיותר על דרכי התנהלותו של הקב"ה, כדי שנוכל גם אנחנו לפעול ולהתנהל כמוהו, ובכך להידבק בו. התבוננות בפרשת וישב מלמדת אותנו על מידה מאוד מיוחדת שבה ה' פועל. צרות בצרורות פרשת וישב מעמידה אותנו באחת התקופות הקשות ביותר אשר עברו על אבותינו. היא מתארת לנו מסכת אירועים קשה - שנאת אחים, רצון להרוג את יוסף ו"התנחמות" בזריקתו לבור. פרשת וישב מתארת עצב בלתי נתפס של אב על אובדן בנו, כאשר בניו האחרים מסתירים ממנו את האמת, בלשון המעטה. בפרשת וישב אנו שומעים על יהודה אשר נתפס בבושה כמי שהלך אל קדשה, והיא מסתיימת בתסבוכת האדירה שאליה נקלע יוסף, אשר מוצא את עצמו שבוי בבית האסורים המצרי. אם נעצור את קריאתנו כאן, מבלי לדלג באופן טבעי לסופו ה"מתוק" של הסיפור שבפרשת ויגש, נמצא את עצמנו באחד הרגעים הסבוכים, המורכבים והקודרים ביותר בחיי אבותינו. ומה עושה ה' בשעה זאת? אם היינו מנסים לדמיין במוחנו הקטן, מה הקב"ה עושה בשעה זו, היינו מניחים, ככל הנראה, שהוא )כביכול כמובן( עלינו להתאמץ ולברוא את האור מתוך החושך, להוציא מן המר את המתוק עצוב, כועס ואולי מהרהר על בחירתו בזרעו של יעקב. אולם, התמונה שהמדרש מתאר לנו - אחרת לחלוטין. בתוך כל הצער, הקדרות והכאב של פרשתנו, יושב הקב"ה ומתעסק באחד הדברים הנפלאים, המרנינים והמעודדים ביותר בבריאה - הוא יושב ובורא את אורו של משיח: שבטים היו עסוקין במכירתו של יוסף, ויוסף היה עסוק בשקו ובתעניתו, ראובן היה עסוק בשקו ובתעניתו, ויעקב היה עסוק בשקו ובתעניתו, ויהודה היה עסוק ליקח לו אשה, והקב"ה היה עוסק בורא אורו של מלך המשיח... )מדרש רבה, וישב פה( גם שמים עוטי ערפל מפיקים אור נעים תיאור מפתיע זה על בריאת אורו של משיח דווקא ברגעים קשים וחשוכים אלו - מלמד אותנו על דרך נוספת שדרכה מתגלה ה' בעולמו ובה עלינו לדבוק. ישנן תשובות רבות לשאלה מדוע דווקא מן החושך הגדול בורא ה' אור יקרות זה בדמות אורו של משיח. השל"ה הקדוש מרחיב לדבר על כך בספרו "עשרה מאמרות", והרמח"ל מקדיש לכך פרקים נרחבים בספריו "דעת תבונות" ו"דרך ה' ". אולם, לנו הפשוטים, המסר הוא ברור ומוחלט - גם בתוך הקשיים הגדולים ביותר וגם במקומות שבהם כמעט ולא רואים אור - עלינו לפעול ולחשוף את האור שכן נמצא שם, עלינו להתאמץ ולברוא את האור מתוך החושך, להוציא מן המר את המתוק. נר חנוכה תכונה זו, של הארת המחשכים והסיבוכים הקשים ביותר, היא בדיוק תכונתו של נר החנוכה. אותו נר יחיד ודקיק אשר מצווה להדליקו דווקא בלילה, אשר מקום הדלקתו נמוך - מתחת לעשרה טפחים )מקום שאליו לא ירדה שכינה(, ומצוותו מתחילה )בשונה מכל חגי ישראל( בסוף החודש - עת מתמעטת הלבנה והחושך גובר - הוא המלמדנו יותר מכל שגם בתוך החושך הגמור ביותר, ישנו אור גדול. הרב אסף הר-נוי בית המדרש הגבוה לתורה ומנהיגות, ירושלים לתגובות:

3 הרב ח"כ משה שולי שילת ראש מועלם - ארגון "תורת רפאלי, חב"ד הבית לבני היהודי הישיבות" 3 זווית נשית מלחמת ירושה מפרשת השבוע הנוכחית עד סוף חומש בראשית אנחנו עדים למודל של מערכת יחסים משפחתית שאף אחד מאתנו לא היה רוצה לראות בביתו. על פניו הדבר היחיד שנוכל ללמוד ממערכת יחסים הזו הוא איך הבית שלנו לא צריך להיראות. כיצד משפחה כל כך שסועה ומסוכסכת היא יסוד לשבטי ישראל? הסכסוך הוא כל כך חמור עד שמגיע לכוונה לביצוע רצח המתחלפת במכירת אח לעבדות, ומנגד יוסף שבפרשות הבאות פשוט מתעלל באחים שלו. אם כן על מה בעצם הריב בין יוסף לאחים שלו? הסכסוך בין יוסף לאחיו עמוק מאוד זהו מאבק על ירושה. לא, לא מדובר כאן על ריב על פנטהאוז עם נוף לים שאבא קנה להשקעה, לא על שליטה בעסק המשפחתי וגם לא על חשבון הבנק עתיר החסכונות. המאבק הוא על ירושה רוחנית שלאורך אלפיים שנה לא הייתה ניתנת לחלוקה והיא לא אחרת מאשר להיות סגולה. מי יהיה ה'סגולה'? רבי יהודה הלוי מסביר בספר 'הכוזרי' שמאז אדם הראשון עד אברהם, יצחק ויעקב הייתה שושלת של צדיקים, אנשים שבהם התגלם העניין האלוקי. סגולה זו לא הייתה נחלת ההמון כי אם נחלתו של אדם יחיד בדורו. כך ראו זאת ילדי יעקב ביחס לאברהם שהיה סגולה ואחיו נפלטו ממנה. הסבא שלהם יצחק ירש זאת וישמעאל לא. כך גם אביהם יעקב, לעומת הדוד עשו שנפלט החוצה. החשש של אחי יוסף, בדגש על בני לאה, הוא שהם ייפלטו החוצה. הייתה להם בהחלט סיבה טובה לחשוש. יעקב אביהם מגלה אהבה יתרה ליוסף ונותן לו את כתונת הפסים, זו שנבראה לאדם הראשון. החשש שלהם לאבד חלק ונחלה בה' מתחזק כאשר הם מקבלים הדמיה של המציאות העתידית עם חלומותיו של יוסף. יוסף מצדו מוציא את דיבתם רעה ועל פי הפרשנים אמר לאביו החשש של אחי יוסף הוא שכמו הדוד עשו שנפלט החוצה, כך גם הם בדרך להיפלט החוצה שאחיו אכלו אבר מן החי. רגע. אבר מן חי?! חסר על מה להוציא את דיבתם רעה? על פולקע של איזו כבשה בשדה מתעוררת מהומת א-להים? אבר מן החי בבהמה מפרכסת רבי יעקב הרופא, מגדולי חכמי בבל לפני כ- 200 שנה, כתב בספרו 'שיר חדש' כי המחלוקת בין האחים בעניין אבר מן החי הייתה עמוקה יותר מאשר סתם סכסוכים והלשנות בין אחים. גם לפי התורה וגם על פי שבע מצוות בני נח ישנו איסור באכילת אבר מן החי. אולם מה הדין לגבי בהמה מפרכסת? האם יש כאן דין של אבר מן החי? לפי התורה אין לבהמה מפרכסת דין אבר מן החי, אולם לפי שבע מצוות בני נח איסור אבר מן החי חל גם על בהמה מפרכסת. אחי יוסף לא ראו עצמם כבני נח, הרי מבחינתם הם לא באותה מדרגה של ישמעאל ועשו. הם תובעים לקחת חלק ונחלה בה' ועושים את מה שלאומות העולם אסור והתורה מתירה לישראל. יוסף חלק על אחיו המנסים לקבוע עובדות בשטח. לשיטתו, בדומה לאברהם, יצחק ויעקב הם בסטטוס של 'בני נח' ולא בסטטוס של 'ישראל'. לכן אם הם מקיימים את התורה מרצונם החופשי כפי שאברהם ויצחק קיימו, זה לא על חשבון שבע מצוות בני נח. ואם יש התנגשות בין שבע המצוות שהן חובה לבין התורה שהיא רשות, יש להחמיר. האחים תובעים לקחת חלק ונחלה בה' ויוסף בהשקפתו פשוט לא נותן להם את זה. יחד שבטי ישראל כמו בכל עלילה טובה, לסכסוך בין האחים יש הפי אנד. כל זאת תוכלו לראות בפרק הבא )בפרשות השבוע הבאות(. העניין האלוקי, כפי שמתואר 'בכוזרי', כבר לא חל על יחידים ועובר לכלל אל שבטי ישראל. ובכן, בניגוד למה שציינתי בפתיחת דבריי, יש בהחלט עניין ראוי ללמוד מיוסף ואחיו ומי ייתן וגם המחלוקות בינינו יהיו לשם שמים.

4 4 רואים את הקולות יצירה ישראלית המלחין הגרמני וגנר פרסם ב מאמר שלם שעניינו ללעוג לאומנות היהודית. הוא טען שהיהודי לא מסוגל לביטוי אומנותי של מהותו הפנימית. אין לו תשוקה אמתית שעשויה לדחוף אותו ליצירת אומנות. בנוסף, היהודי תלוש, אין לו ע ם ממשי,)"folk"( ומתלישות אי אפשר ליצור יצירה אותנטית אלא רק חיקויים. אם נשווה את ההשפעה של יהדות הגולה בשטחי האומנות להשפעתה האדירה בשטחי המדע, נצטרך להודות שיש מידה של צדק בדבריו. נראה שמשהו בגלות סכר אצלנו את פרץ היצירתיות האמנותית. כך גם כתב הרב קוק לפני כמאה שנה: "יצירה עצמית ישראלית, במחשבה ובתוקף החיים והמפעל, אי אפשר לישראל אלא בארץ ישראל". ומה לגבי התשוקה האם יש חיה כזו, תשוקה יהודית? הנה תשובה משיר השירים: "א נ י ל ד וד י ו ע ל י ת ש וק ת ו". התשוקה היא בין כנסת ישראל והקב"ה. בספר השירה הראשון שלנו, המשורר צמא "צ מ אה ל ך נ פ ש י, כ מ ה ל ך ב ש ר י, ב א ר ץ צ י ה ו ע י ף ב ל י מ י ם". מהצמא הזה, מהכמיהה הזו, מהתשוקה הזו, יכולה לנבוע יצירה רעננה ואותנטית. מקובל לתפוס את הלאומיות ואת הדתיות כתופעות שמדכאות יצירה. אבל האמת הפוכה לגמרי: אם מתקבלת תחושה שהממד הדתי והממד הלאומי כולאים את רוחנו, חזקה שהם לא מונחים במקומם הנכון. הן הרגש הלאומי והן הרגש הדתי שלנו אמורים להיות מנוע רקטי, כר פורה ומעיין נובע של יצירה ישראלית מקורית. נבואתו של הרב קוק התגשמה באופן מרשים במהלך המאה החולפת. תחיית עם ישראל בארצו הולידה יצירה ישראלית אותנטית בכל שטחי האומנות. עכשיו תורנו ללבות את המדורה הזו עם התשוקה היהודית הקדומה "צ מאה נ פ ש י ל א- לה ים ל א -ל ח י, מ ת י אב וא ו א ר א ה פ נ י א - לה ים". כתיבה: תומר ונגה גרינברג צילום: נגה גרינברג סטודיו משלך נקודת מבט אחרת על אמנות עכשווית בא לידי ביטוי לקנות במאכולת שאלה: האם יש קשר לשוני בין הפועל ל ע כ ל לבין הפועל ל א כ ל? תשובה: בהחלט. לא רק שיש קשר למעשה מדובר באותו השורש עצמו. בתנ"ך כלל לא מופיע השורש עכ"ל, ואילו השורש אכ"ל מופיע רבות. המובן הראשוני של אכ"ל קשור כמובן לאכילה הממשית, אך בתנ"ך גם החרב אוכלת )ולכן סכין נקראת מאכלת(, וכמוה גם האש: " כ י ת צ א א ש ומ צ אה ק צ ים ו נ א כ ל ג ד י ש א ו ה ק מ ה א ו ה ש ד ה". "נאכל גדיש" פירושו שנשרף הגדיש לגמרי, וקרובה לזה הלשון שנאמרה על הסנה שראה משה: "ו י ר א ו ה נ ה ה ס נ ה ב ע ר ב א ש ו ה ס נ ה א ינ נ ו א כ ל". הסנה איננו אוכל היינו איננו מתאכל ונשרף, איננו נאכל. בלשון חכמים, לא פעם ישנו חילוף עיצורים בין אל"ף לעי"ן. כך, עבד אברהם מבקש מרבקה "ה ג מ יא ינ י נ א מ ע ט מ י ם מ כ ד ך" - אך בלשון חכמים הגמיאה הופכת לגמיעה: "אמר רבי יהודה: פעם אחת היינו יושבין לפני רבי עקיבא, ותשעה באב שחל להיות בערב שבת היה, והביאו לו ביצה מגולגלת ]= מבושלת[ וגמעה בלא מלח. ולא שהיה תאב לה, אלא להראות לתלמידים הלכה". כך אירע גם לאכילה. המשנה במסכת ברכות מלמדת שיכול אדם לברך ברכת המזון אם שכח לברך סמוך לאכילה - כל זמן שטרם התעכל המזון שבמעיו. כך כתוב במהדורות הדפוס, אך אם נביט בכתבי יד קדומים נראה שהנוסח הוא: "עד אימתי הוא מברך? עד כדי שיתאכל המזון שבמעיו". כלומר, לפנינו השורש אכ"ל המוכר, שמשמעו כאמור אינו מצטמצם רק לאכילה הממשית. בחלק מכתבי היד באה עי"ן במקום האל"ף, ומכאן נולד השורש עכ"ל ומשנולד ייחדוהו לשימוש השונה במקצת מהאכילה עצמה. לסיום נאמר מילה על ה מ כ ל ת. אם נשאל דובר עברית מצוי מה פירוש מכולת, יש להניח שתשובתו תהיה חנות קטנה לממכר מזון ומוצרים שונים. ברם, אף המילה מ כ ל ת שורשה ככל הנראה אכ"ל, ומשמעה היא פשוט מזון, דברי מאכל )המדקדקים הסבירו שהדגש באות כ"ף בא תחת אל"ף בלועה, והצורה המקורית היא כעין מ א כ ל ת(. כך נאמר בספר מלכים א: " ו ש למ ה נ ת ן ל ח יר ם ע ש ר ים א ל ף כ ר ח ט ים מ כ ל ת ל ב ית ו". מכולת זו היא היחידה בתנ"ך, ופירושה כאמור דברי מאכל. חנות לממכר מזון נקראה בעבר "חנות-מכולת", כלומר חנות שניתן לקנות בה מכולת, מוצרי מזון, אך במרוצת הזמן קנתה לה המכולת את המשמע 'חנות', והחליפה את צירוף הסמיכות. יש לכם שאלות בענייני לשון? מוזמנים לפנות: יעקב עציון

5 5 משו"ת בארץ איסור כיבוי דלקה בשבת שאלה: מהו האיסור לכבות דלקה בשבת, ומדוע לא התירו לכבות את הדלקה על מנת להציל ממון? תשובה: מקור הדין ראשית יש לדון האם כיבוי שרפה הינו איסור דאורייתא או איסור דרבנן. בגמ' במסכת שבת )מב,א( מובא שנחלקו ר' שמעון ור' יהודה בדין 'כיבוי גחלת של עץ' בשבת. לדעת ר' שמעון המכבה פטור, כי זו מלאכה שאין צריך לגופה )רש"י = מפני שאינו זקוק לפחם( ואילו לדעת ר' יהודה גם העושה מלאכה שאין צריך לגופה חייב. להלכה נחלקו הראשונים כמי לפסוק. הרמב"ם )שבת א,ז( הכריע כר' יהודה: כל העושה מלאכה בשבת אף על פי שאינו צריך לגופה של מלאכה - חייב עליה, כיצד, הרי שכבה את הנר מפני שהוא צריך לשמן או לפתילה כדי שלא יאבד או כדי שלא ישרף או כדי שלא יבקע חרש של נר - חייב, מפני שהכיבוי מלאכה והרי נתכוין לכבות, ואף על פי שאינו צריך לגוף הכבוי ולא כבה אלא מפני השמן או מפני החרש או מפני הפתילה הרי זה חייב. וכן הכריע הרז"ה )יג,א(. לעומת זאת, התוס' )ג,א ד"ה הצד( הראב"ד )בהשגות, בשם הר"ח( וכן הטור והשו"ע )שטז,י( הכריעו כר' שמעון, שמלאכה שאינה צריכה לגופה פטור. מחלוקת זו הוזכרה גם ביחס לכיבוי דלקה בשבת, ונחלקו בדבר הרמב"ם והראב"ד בהלכות שבת )יב,ג(: דליקה שנפלה בשבת, המכבה אותה מפני איבוד ממון חייב, שאין איבוד ממון דוחה שבת אלא איבוד נפשות. לפיכך יצאו בני אדם כדי שלא ימותו ויניחו האש תלהט, ואפילו שורפת כל המדינה כולה. השגת הראב"ד: אמר אברהם: חיוב אין כאן, כר' שמעון, משום דאינו צריך לפחם שלו. מדוע לא הותר איסור דרבנן במקום הפסד ממון? לשיטת הרמב"ם, שכל כיבוי הוא איסור דאורייתא, מובן היטב מדוע קיים איסור לכבות דלקה על מנת להציל ממון, משום שאיסור דאורייתא נדחה רק במקום של פיקוח נפש, ולא בשל הפסד ממון. אולם לשיטת הראשונים שהכריעו כר' שמעון, מקשים הראשונים מדוע אסור לכבות דלקה בשבת על מנת להציל את הממון, שהרי איסור הכיבוי אינו אלא דרבנן ובמקום הפסד לא גזרו? במרדכי בביצה )ב,תרפג( מביא שיטה שכל האיסור לכבות דלקה הוא רק לר' יהודה, ברם חכמים החמירו במלאכה שאינה צריכה לגופה יותר משאר איסורי דרבנן המרדכי חולק על שיטה זאת והראשונים לא קבלוה. הר"ן על הרי"ף במסכת שבת )סא,א( מתרץ: יש לומר, שאני כבוי, דכיון דאם היה צריך לגופו היה אסור מן התורה ואין הכל בקיאין לחלוק בין מלאכה הצריכה לגופה לשאינה צריכה מש"ה אסרי רבנן אפי' במקום פסידא, ואפילו ע"י נכרי נמי אסרו לפי שמתוך שאדם בהול על ממונו אי שרית ליה ע"י נכרי אתי לכבויי איהו גופי'. את העיקרון הנ"ל, שחכמים החמירו במלאכה שאינה צריכה לגופה יותר משאר איסורי דרבנן, מצינו גם בסוגיה במסכת שבת )צד,ב( שלא התירו איסור מלאכה שאינה צריכה לגופה מפני כבוד הבריות, ומבארים הראשונים )רמב"ן, רשב"א, וריטב"א( - מפני שמלאכה שאינה צריכה לגופה הוא איסור שעיקרו מדברי תורה. הגרשז"א בהערות לשמירת שבת כהלכתה )מא, הערה ח( מתקשה מדוע לא התירו לכבות את הדלקה: הרי מותר לעשות מלאכה דרבנן בשביל להפיס דעתו של חולה הרוצה לראות את קרוביו כדי שלא תטרף דעתו... וכיון שכן צ"ע מה טעם לא חוששין עבור מי שכל רכושו נשרף שיהיה מותר להציל על ידי כיבוי שהיא מלאכה שאין צריכה לגופה, הרי ודאי שיש לחשוש שמרוב צער שנהפך פתאום מעשיר לעני - יחלה ויסתכן... וגם נראה, דאף שבעל הבית עצמו חייב לבטוח בה' ולא לדאוג הרבה על איבוד דמיו, מ"מ לאחרים צריך להיות מותר, וגם בעל הבית צריך לחשוש לאשתו ובניו, שהרי בני עליה הם מועטים ולגבי רובא דעלמא החשש שיחלה מזה הוא יותר קרוב... גם ידוע שעל פי רוב בשעה שצריכים לבשר לאדם בשורה רעה כזו חוששים לחייו ומזמינים רופא שיהא נוכח בשעת מעשה. וכיון שכן מאי טעמא אסור לכבות? אבל משנה לא זזה ממקומה, וקיים איסור לכבות בשביל הצלת ממון. כיבוי דלקה בימינו ברם לפני שבועיים כתבתי שבמציאות החיים היום מותר לכבות כל דלקה מפני שכל דלקה היא ספק פיקוח נפש, אלא אם כן ברור בעליל שמדובר רק בהפסד ממון - דבר שאינו שכיח כלל, וממילא תמיהתו של הגרשז"א אינה מתייחסת להלכה למעשה אלא על עיקר הדין. ואולי בגלל קושיותיו של הגרשז"א ביטל הרמ"א למעשה את איסור הכיבוי בחו"ל, והרחיב את היתרו החזו"א גם לגבי דלקה בארץ ישראל, כפי שכתבנו לפני שבועיים. הרב רא"ם הכהן: הרב רא"ם הכהן ראש ישיבת עתניאל ורב הישוב מייסודה של הסתדרות הפועל המזרחי בא"י. יוצא לאור ע"י מכון "צומת". "שבת בשבתו" באינטרנט:,zomet.org.il למנוי דוא"ל באנגלית ניתן להירשם באתר מכון "צומת", עריכה: מכון "צומת" אלון שבות, גוש עציון 90433, טל' , פקס' הוצאת העלון ניתמכת ע"י משרד החינוך והתרבות להפצה ולמודעות מסחריות: גל אורן BSD הבונים 11 רמת גן 51462, טל' , פקס' , הפצה: מקור ראשון יוסי מייסודה של: הסתדרות הפועל המזרחי כתיבה ועריכה: מכון 'צומת' ניהול מסחרי: לאור מבית: לפרסום מודעות:

6 6 ילדים פותחים את הלב מהפכה! "אין לי מה ללבוש!!!" צעקתי בוקר אחד מתוך ארון הבגדים. "את צודקת," אמרה אמא. "ברוך ה' גדלת ובגדיך כבר לא עולים עליך. בעזרת ה', כשתחזרי מבית הספר נצא יחד לקניות." "תודה רבה," אמרתי בהתלהבות ונתתי לאמא חיבוק גדול. חזרתי הביתה בשמחה מתרגשת לקראת בגדי החדשים. "שלום אמא!" קראתי, אבל במקום קולה של אמא שמעתי קול מוכר אחר. "נשמה שלי, אחיינית מתוקה שלי," קיפצה לקראתי דודה תהילה וחיבקה אותי חזק חזק. "אמא נאלצה ללכת עם שלומי אל הרופא. לפתע עלה לו החום לקטן. אך אל דאגה, אמך הטובה דאגה שאני אבוא א תך לקניות. איך היה בלימודים? את רעבה?" היא לא המתינה לתשובה. "איזה מזל שסיימתי מוקדם את העבודה. בואי נלך לאכול משהו במסעדה ואז נקנה לאחיינית המתוקה שלי בגדים יפים..." דודה תהילה האהובה! היא יודעת לפנק ולשמח. כמה טוב שיש לי דודה כזאת. אחרי ארוחה טעימה עם שפע מנות אחרונות צעדנו אל עבר חנות הבגדים. "תסתכלי נשמה על הבגדים שעל הגלגל ותבחרי." היא אמרה בחיוך. על הגלגל היו שפע חצאיות בשלל צבעים ודוגמאות. בחרתי את היפה מכולן ונכנסתי למדוד בתא ההלבשה. יצאתי ועמדתי מול מראה גדולה מרוצה מההופעה. מזווית עיני הבחנתי בפניה של דודה תהילה, החיוך שעל פניה נעלם ונראה שהיא רוצה לומר לי משהו אך לא יודעת כיצד לומר. "הי דודה, נכון שזה יפה?" "נשמה שלי, אהובה, זה מאוד יפה. אבל יפה זה לא העיקר. תראי, החצאית קצרה!" "אה שטויות. כולן לובשות כך היום. זאת האופנה! לכל החברות שלי יש כאלו חצאיות.. דודה תהילה, את מהדור של פעם..." צחקתי. אבל דודה תהילה כלל לא צחקה. היא הסתכלה אליי במבט עצוב ונאנחה. החצאית הלמה אותי. כל כך רציתי שתהיה שלי. עמדתי מול הראי ולא ידעתי מה לעשות. למה דודה תהילה עושה עניין מחצאית? מה קרה לה? פתאום נעמדה הדודה ואמרה בקול מעודד: "מהפכה! את תעשי מהפכה!" היא ביקשה ממני להחזיר את החצאית למקומה ולצאת א תה אל הרחוב. 'על איזו מהפכה הדודה מדברת? ואיך אני קשורה למהפכה הזו?' חשבתי לעצמי. ישבנו על ספסל בקניון הגדול ושתקנו. לפתע אמרה הדודה: "תראי. תתבונני. כמה שאת צודקת, כולן מתלבשות לפי האופנה, החברות בכיתה, השכנות, הדודות, הרחוב כולו. את יודעת למה? כי מישהו, איזה מעצב אופנה מפורסם, החליט שכך צריך ללבוש. וכל העולם, כמעט, מתלהב ולובש. אבל תביני נשמה, אנחנו עם מיוחד, עם של ה'. איך נוכל ללכת בחוקות הגויים ולהתלבש שלא בצניעות? הרי יש בהלכה כללים ברורים כיצד מותר להתלבש. את יודעת, נשמה, בזכות מה נגאלנו ממצרים?" דודה תהילה לא המתינה לתשובה והמשיכה. "נשות ישראל לא נתנו למעצבים המצרים לבלבל אותן. לא שינו את לבושן ונשארו נאמנות לעיצוב הצנוע שקיבלו בירושה מהאמהות שלהן. בזכות נשים צדקניות נגאלנו..." דודה תהילה עצרה את שטף דיבורה והתבוננה בי. מצפה לשמוע את מה שיש לי לומר. על פנינו חלפה קבוצת נערות צחקניות לבושות בחצאיות קצרות. ילדה בצמה ארוכה וחצאית קצרה התקרבה לעברנו. 'מישהו, איזה מעצב אופנה מפורסם, החליט שכך צריך ללבוש וכל העולם, כמעט, מתלהב ולובש.' הרהרתי בדבריה הכנים של דודה תהילה. האם אצליח לתת להלכה לעצב את בגדיי? האם יהיה לי האומץ להיראות שונה מכולן? וגם אם כן, האם ילדה אחת קטנה שעדין לא מלאו לה 12 שנים תצליח לסחוף א תה עוד חברות ולחולל מהפכה? נזכרתי בחצאית היפה שמדדתי בחנות ושכל כך רציתי שתהיה שלי ולא ידעתי מה לחשוב. ידעתי שתחילה אצטרך לחולל מהפכה בראש שלי. האם אצליח? ואולי בזכותי תבוא הגאולה מהר יותר? מה דעתכם? כתבו לי. אשמח לתגובתכם: מגני, כותבת תכנים וסיפורים במנהל החמ"ד, איור: דניאלה פונד מירב

7 7 רפואה והלכה כתב: הרב יוסף איתן, מרבני מכון וע"ה

8 8 בין קודש לחול 'אני נשבע' עייפה נפשי. בתחילה תמצ תי לעצמי את טענותיהן של חברות הכנסת יחימוביץ' ומיכאלי על סערת החצאיות. כשניסיתי לחדד מה ליבת הטענה שלהן נשארתי עם משפט אחד, פחות או יותר, 'אנחנו בעד קוד לבוש ומבינות את הצורך בו אבל אף אחד לא יגיד לנו מה לעשות ומה ללבוש'. יום למחרת ניסיתי לתמצת את טענותיהם של הסטודנטים ב'בצלאל' על סערת הכרזה עם חבל התלייה ונתניהו. למרבה הפלא זה יצא ממש דומה, 'אנחנו נגד הסתה והטפה לאלימות - אבל אף אחד לא יגיד לנו מה לעשות ומה לכתוב'. ואז הבנתי. יש להם ערכים רבים. אבל מעל הכול עומד הערך של החירות האישית. החירות והמימוש העצמי עומדים לפני הכול ומעל לכל. בנינו עגל זהב חדש ושמו מימוש עצמי. אין עוד מלבדי. עייפתי. *** ואז קראתי את הטור של ידידיה מאיר )'בשבע'( שהגיע בדיוק בזמן. "בואו נדבר על אמנות חזותית אמתית. יצירה שמטלטלת אותך וגורמת לך לחשוב. זה מה שקרה לי עם הקליפ החדש 'נשבעתי לך' של יוני גנוט". 'נר לרגלי' היה השיר הראשון ששרתי לפני קהל, אי שם במסיבת הסידור בכיתה א' בבית ספר מעלות בבני-ברק." מספר יוני גנוט, "השיר הזה תמיד סימל בעיניי תמימות נשכחת כמעט." וידידיה מאיר הצטרף, "יש משהו כל כך טוטאלי במילים של דוד המלך... זה לא סתם שיר רומנטי קסום. הוא מחייב. הכי מחייב. אתה ילד קטן שבקושי עומד על דעתך, רק הרגע למדת לקרוא ולהתפלל, ואתה צועק, אתה נשבע. לא מתחייב אני - נשבע אני. נשבעתי ואקיימה לשמור משפטי צדקך". ובכנות נוגעת ללב מספר ידידיה על התחושות שלו בעקבות השיר, "משהו בשיר נגע בי במקום מאוד עמוק. הציף זיכרונות, שאיפות. אחרי שצפיתי בו בלופ אינספור פעמים, הלכתי לקרוא קצת את התגובות על השיר. שמחתי לגלות שאני לא בוכה לבד בחושך..." *** 'קרעת לי את הלב', אמרתי ליוני, ומחשבותיי נדדו עשרים שנים אחורנית. נזכרתי איך ישבנו יחד על ספסלי בית המדרש, מקשיבים בערגה לשיחות של הרב עמיטל. הצטערתי מאוד. כמה חבל שהרב עמיטל לא זכה לשמוע את יוני. הקשבתי שוב לשיר ופתאום בין הקולות של יוני ושל אריק סיני שמעתי גם את קולו העדין של הרב עמיטל זצ"ל, מספר לנו במסיבת חנוכה על הנאמנות של 'קרעת לי את הלב,' אמרתי ליוני, ומחשבותיי נדדו עשרים שנה אחורנית החולדה והבור: "אני מבקש לדבר הערב על מה שקורה אצל חלק מן הנוער הציוני- דתי... לפנינו תופעה מרתקת וגם מפחידה. מילת המפתח היא 'התחברות'. הדבר היחיד והבלעדי המסוגל לקשר את אותם בני נוער לתורה ולמצוות הוא מה שנקרא בשפתם 'התחברות'. סמכות ומחויבות - שני יסודות שבלעדיהם קשה לתאר אפשרות של חיים על פי התורה - הפכו להיות בלתי רלוונטיים... עצם השימוש במונחים אלה על ידי בני שיחם גורם לנתק מידי. ההתחברות שעליה הם מדברים היא התחברות אישית. אין ספק שגישה כזאת לתורה ומצוות נובעת מן האווירה התרבותית השוררת כיום בעולם. העמדת האינדיבידואליזם הליברלי כיסוד מרכזי בתרבות, והעמדת זכויות הפרט בראש סולם הערכים, הביאו לידי הלך רוח של חופש ממחויבות. עצם המחויבות לערך או לאובייקט כלשהו מנוגד לרעיון החופש. מכיוון שכך, כל מחויבות - בין אם מדובר במחויבות לעם, למדינה, לחברה או למשפחה - אין לה מקום בעידן של חופש הפרט. חלק מהנוער הוציא מהלקסיקון שלו את המחויבות להלכה. כל מחויבות פסולה. המושג סמכות מעורר אצלו חשד שמחויבות נגררת בעקבותיו, ומכאן גם ההתנגדות למושג סמכות. ואחרי שגם סמכות הוצאה מן הלקסיקון שלו, מה נשאר? נשארה ההתחברות. *** הרב עמיטל לא הסתפק בקיטורים. הוא דרש מאתנו שנחדד את הניסוחים שלנו ונחליף את המילה 'מחויבות' במילה 'נאמנות'. "למילים יש דינאמיקה. המילה 'מחויבות' היא מילה חדשה המעוררת אסוציאציה של כפייה, של דבר שאינו חלק מעצמנו אלא כפוי עלינו. במקורותינו המילה הבאה במקום מחויבות היא נאמנות. המילה נאמנות מבטאת משהו שקרוב לאדם. מילה המבטאת דבר שאדם מתגאה בו". אחר כך המשיך הרב עמיטל וסיפר את הסיפור על החולדה והבור, ומשם הוא עבר לדרישה המופלאה של 'צדיק באמונתו יחיה' והסביר שמהצדיק לא נתבעת תובעת רק אמונה בקב"ה אלא גם נאמנות כלפי הקב"ה. )מתוך 'בין מחויבות להתחברות'( *** ואיך, למען ה', הצלחת יוני לקפל את השיחה הארוכה והיפה הזאת לשיר קצר של ארבע דקות ואחת עשרה שניות. 'נשבעתי ואקיימה לשמור משפטי צדקך' לתגובות, הערות והארות: עמיחי גורדין ר"מ בישיבת 'הר עציון' הרב

9 צחי כהן מרצה לספרות וחינוך במכללת הרצוג ובקריה האקדמית אונו 9 מגופו של עולם אל אורו פרקים מהיכל השירה מה היית לפני שהכרנו? בשיר קצר מן המחזור "שנה אחת", מתמצת הרב אלחנן ניר )האש הרגילה, עמ' 59( את תחושותיו כלפי בנו ובה בעת דן עצם יכולתן של מילים לצבור מטענים רגשיים לאור חוויות החיים של האדם: מ ה ה י ית ל פ נ י ש ה כ ר נ ו. מ ה ה ת ר וצ ץ אז ב ת ו ך ה מ ל ה: י ל ד האב שואל את בנו מה היה, אך מתכוון בעצם לזהותו שלו, ולעצם השפה ששינתה את משמעותה עם הטענתה במטען הרגשי האדיר שלקח את המילה הפשוטה והשגורה "ילד" וטען אותה בכל הרגשות שאותם חש האב. אולם האב זוכר עוד שגם אז, עוד בטרם נפגשו, התרוצץ, שובב כילד עצמו, דבר מה, אהבה גרעינית ופוטנציאלית בעצם הצליל של שתי ההברות היוצרות את המילה. על דרך השלילה והשאלה רומז המשורר למה שאי אפשר לסכם לכדי מילים, את היש הגדול של היות הילד, את המטען המציף והממלא את המילה, הניתן רק לרמיזה.

10 10 החידה השבועית חידה לפרשת וישב מה הקשר בין האיש בתמונה לפרשת וישב? תשובה לוישלח החידה הייתה: הוא החליף מלך וגם הוחלף במלך והם הוחלפו על ידי כל המשפחה. במה מדובר? הפתרון: שמלה ושמלות. שמלה ממשרקה הוא אחד ממלכי אדום: "ו י מ ת ה ד ד ו י מ ל ך ת ח ת יו ש מ ל ה מ מ ש ר ק ה ו י מ ת ש מ ל ה ו י מ ל ך ת ח ת יו ש א ול מ ר ח ב ות ה נ ה ר" )בראשית לו,לו-לז(. השמלות הוחלפו על ידי משפחת יעקב: "ו י אמ ר י ע ק ב א ל ב ית ו ו א ל כ ל א ש ר ע מ ו ה ס ר ו א ת א לה י ה נ כ ר א ש ר ב ת כ כ ם יואב שלוסברג, מנכ"ל החידון והחוויה ו ה ט ה ר ו ו ה ח ל יפ ו ש מ לת יכ ם" )שם לה,ב(. נשמח לארח את חידותיכם במדור זה. רעיונות שלחו לכתובת הדואר האלקטרוני המצורפת מטה עד שלושה שבועות לפני פרסום החידה. "החידון והחוויה" מפיקה חידון תנ"ך מאתגר וייחודי, ביוזמת וחסות בית טובי העיר, למבוגרים מעל גיל 70, לתושבי ירושלים והסביבה. פרסום בעיתונים ועלוני פרשת השבוע. להרשמה לתגובות:

11 11

12 12 נקודת מבט לתקנת פורומי תקנה "ותשא אשת אדוניו את עיניה אל יוסף" )לט,ז( מבטי מופנה ל'פורום תקנה' שתמכתי בו במדור זה ואני ממשיך לתמוך כ'הכרח בל יגונה'. מתוך היכרות עם חלק מאישיו התורניים אעיד שלא דבק בהם רבב, ואתם כבר מנחשים שכאן תבוא המילה: אבל! ובכן... שלשה 'אבלים' בפי; מי על הכוונת? כפי שרבים מבינים, הפורום מטפל בתלונות ובשמועות אודות הטרדה ולמעלה המפנות אצבע מאשימה כלפי בעלי תפקיד בחינוך הדתי או רבנים שסרחו. אוי לנו מיצרם הגורם אסון חינוכי אדיר עקב התנהגות פסולה/אסורה/מחרידה 'בינו לבינה'. הפורום איננו 'משטרת המוסר' של חובשי הכיפות, ויתקנו אותי אנשי ה'תקנה' אם אני טועה. האם עולה על הדעת שהפורום יזמן ביזמתו לשימוע 'לטובתו', או לטיהור המחנה, את אופק בוכריס או את ינון מגל בעקבות "לא טובה השמועה"? ואם אני טועה, אני מזהיר אותם בפני קיצו הקרוב של הפורום אם יתעטף באיצטלא משטרתית כזו. במינשר הפורום היעד מוגדר גם: "בעלי מרות וסמכות בציבור הדתי", אבל אם לעצתי ישמעון אציע לא לטפל בבעל מספרה חובש כיפה שגברת תחת מרותו מתלוננת. וגם לא בעו"ד הנודע בכיפתו שמתמחתו נפגעה, ולא בקצין משטרה חובש כיפה המתעסק עם פ קודתו. בשביל זה יש משטרה, ומי שמסרבת להתלונן לא על הפורום תלונתה. אכן, יש מקור הלכתי ל'משטרת המוסר': "חייבין בית דין להעמיד שוטרים ברגלים שיהיו מסבבין ומחפשין בגנות ובפרדסים ועל הנהרות כדי שלא יתקבצו לאכול ולשתות שם אנשים ונשים ויבואו לידי עבירה" )רמב"ם, הל' יום טוב ו,כא(. אך שוברו בצידו: "חייבין בית דין" ולא מינוי עצמי מכח הברנז'ה. אני מזדהה עם מאמרו של הרב יעקב אריאל בתחומין )ל"א( על 'סמכותו של פורום תקנה' שמעמדו כ'בית דין' שהוקם ע"י 'מוסדות חינוך של הציונות הדתית', ולא נטל את השם מעצמו. משרת בצבא קבע? בכוחות הבטחון? רופא כונן? אחות אחראית? איש מימשל חיוני? וכד' הרב ישראל רוזן ראש מכון 'צומת' 485 ש ח כולל משלוח 'עבודה צדדית' של אישי הפורום הופכת אותם ל'ציידים'... ואם יאמר האומר כי מטרת הפורום איננה בהיבט החינוכי/רבני, אלא 'להציל עשוקה מיד עושקה' מוטת כנפיו היתה צריכה להיות ללא קשר לכיפת הנילון, וללא קשר למוסדות חינוך ותורה. אדרבה, סכנת ההיפגעות )כולל של נערות דתיות( מנעדרי כיפה גבוהה יותר! במת יחיד הערה שניה; יש שהעמידו במה לעצמם והפכו ל'פורום' פרטי, תל-פניות. אני מבין אם רבה של צפת והמחוז מנקה אורווה בעיר המקובלים ומטהר לכלא 'רב' שסרח. אני מבין בקושי את המנדט שלו להחרים רב בי"ח בצפון שסרח, שאנשי צפת נזקקים לשירותו. אינני מבין מה מעמדו כלפי ח"כ הבית היהודי. כרב אמיץ כח והשפעה ישכנע את המתלוננת להגיש תלונה, וכאן נגמר תפקידו המועיל והיעיל. האם מצודתו פרוסה על פני כל הארץ, כאב-בית דין? מתמחי ציד ועוד בה שלישיה, והיא הערתי השלישית, הנובעת משתי קודמותיה ועולה בחשיבותה עליהן; אסור בשום אופן שחברי 'פורום תקנה', הנהנה מאימון הציבור וזקוק לו כאויר לנשימה, אסור שחבריו, וכ"ש מנהיגיו ומנהיגותיו, יעסקו בנושאים אלו 'בשעות הפנאי', מחוץ לפורום! האמינות האישית מתערערת כאשר הם מתנדבים להעניק שירותי חקירה וטלטול מקצועיים-כביכול 'מחוץ לשעות העבודה', גם אם זה לרב-חוקר פרטי או ציבורי. זה מנוגד לאתיקה בסיסית שהיא המשענת העיקרית של הפורום. זה הופך אותם לאובססיסיים ולהוטים לחשיפת חוטאים ופושעים מכל הבא ליד. כיוצא בזה אל להם להתבטא בתקשורת בפרשיות שהפורום מטפל, ניסה לטפל או מישהו אחר מטפל, כ'עד מומחה' גם אם מקדימים ש"אני מתבטא/ת כאדם פרטי'. זה ממקם אותם כחובבי צייד, ופועלם במסגרת ה'פורום' מצטיירת כמחפשי מומים. יפרשו מ'תקנה' ויפתחו משרד חקירות בתחום המוסר. )נכתב במוצ"ש וישלח( דיבורית בלוטוס לקבלת שיחה ולחיוג סלולארי בשבת * להזמנות: מכון 'צומת' מנורת השבת החדשה של צומת לפרטים והזמנות או באתר צומת נרות שבת חשמליים הפתרון ההלכתי למקומות ציבוריים לינר נרות שבת חשמליים 215

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation עיניים נוצצות אתגר קרת תוכן העלילה זה סיפור על ילדה שאהבה, יותר מהכל, דברים נוצצים. היתה לה שמלה עם נוצצים, וגרביים עם נוצצים, נעלי בלט עם נוצצים. ובובה כושית שקראו לה כריסטי, על שם העוזרת שלהם, עם נוצצים.

קרא עוד

Microsoft Word - ladyx.doc

Microsoft Word - ladyx.doc ליידי וטרמפ בבוקר חג המולד ג'ים נתן לאישתו יקירה מתנה מיוחדת, גור כלבים קוקר ספניאל. "הו, כמה היא נהדרת. ממש ליידי יפהפייה" קראה יקירה. וכך ליידי קיבלה את שמה. כשליידי הייתה בת שישה חדשים יקירה נתנה לה

קרא עוד

כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, ו

כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, ו כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, וגם כעסים וקינאה. אז תנו לי יד וקדימה קופצים, רק תזכרו

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C>

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C> Page 1 of 5 נתוני האמת: זינוק במספר החרדים שעובדים ומשרתים נתונים מנפצי מיתוסים שמפרסם מוסד שמואל נאמן, מראים כי חל גידול של מאות אחוזים בגיוס לצבא, לשירות האזרחי ובהשתלבות חרדים בשוק העבודה. ח"כ אורי

קרא עוד

בי"ס כרמלית- חיפה

ביס כרמלית- חיפה בי"ס כרמלית- חיפה מבחן הבנת הנקרא ולשון לכיתה ה' שליש שני תאריך: שם: חברים טובים- קראו היטב את השאלות לפני שאתם עונים משך הבחינה: 09 דקות ציון המבחן מ 89 נקודות קראו את הקטע שלפניכם: חבר טוב בעירק חיו

קרא עוד

קריית החינוך ע"ש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים

קריית החינוך עש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת יא הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים נערכו מגוון פעילויות ואירועים שתיבלו את הלימודים והכינו את התלמידים לקראת העתיד. לימודים - בסוף

קרא עוד

Microsoft Word - buty.doc

Microsoft Word - buty.doc ב.דרגונסקיי חתול במגפיים "בנים ובנות!" אמרה ראיסה איבנובנה "גמרתם את ברבעון בהצלחה. אני מברכת אתכם. כעת אפשר לנוח. בחופשה נעשה לנו מסיבת תחפושות. כל אחד יכול להתחפש איך ירצה, ועבור התחפושת הטובה ביותר

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint פותחים את שנת הלימודים בבן גוריון רחובות שנת הלימודים החלה באווירה נינוחה, נעימה ומכילה. בכל כיתות בית הספר החלו בפעילויות הכרות. כמו כן, מורות בית הספר הציגו את התכנים הנלמדים בכל כיתה ובכל מקצוע, את

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

<4D F736F F D20EBFAE5F0FA20E4F4F1E9ED20F9EC20E9E5F13120FA2E646F63>

<4D F736F F D20EBFAE5F0FA20E4F4F1E9ED20F9EC20E9E5F13120FA2E646F63> כתונת הפסים של יוסף קנאת האחים בגלל סתם כותונת? רחל סיביליה בפגישתי הראשונית עם ספור יוסף וכתונת הפסים שעשה לו אביו, קשה היה לי לקבל את אפשרות קיומה של קנאה עזה כזו מצד אחיו הגדולים ממנו. אבל את הספור

קרא עוד

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר אני נשאר אני שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, אבל האדם עצמו לא משתנה. הילדים יבינו

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רחבה של רגשות לעודד שיח ולהמשיג רגשות לתת למדריך בסיס

קרא עוד

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון:

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: 454-1288476 פתיחה שלום מתעניין בקסמים! שמי יוני לחמי. אני קוסם מקצועי מעל 11 שנים. לפני 9 שנים התחלתי ללמד קסמים ומאז לימדתי מעל

קרא עוד

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב עש שון כרמלי זל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים "החיילים הבודדים הם מופת לחברה הישראלית... החיילים הבודדים אינם לבד." רא"ל דן חלוץ,

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

לא טוב היות האדם לבדו

לא טוב היות האדם לבדו לא טוב היות האדם לבדו מטרה: עבודה יצירתית בעקבות לימוד פרק ב' בבראשית, ומתוך כך הטמעת הפרשנות שנלמדה וחשיבה על פרשנות אישית, מקורית. מהלך: לאחר לימוד פרשנים שונים על פסוק זה, התבקשו התלמידות, כמשימה לבית

קרא עוד

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc מבחן בעברית תכנ תי "מארג השפה" 9 שנ"ל מבחן דגם (ינואר, 2004) שם פרטי: שם משפחה: מס' תעודת זהות: תאריך: שם מרכז ההשכלה / מוסד: מנהל מרכז השכלה: שם: חתימה: אנו רואים בקיום טוהר הבחינות משימה חינוכית, ערכית

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

פעילות לתשעה באב:

פעילות לתשעה באב: פעילות לתשעה באב: הקדמה תשעה באב תשעה באב הוא היו האבל הלאומי בלוח השנה היהודי. יו אחד שבו אנו בוכי על מה שאי, על מה שהיה וכבר איננו. תשעה באב התחיל ע חטא המרגלי במדבר, החטא שבו המרגלי דברו דבה על האר,

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

הקדמה

הקדמה הקדמה ספר זה נכתב כדי להעניק לכם חוויה חיה של חופש. זוהי קריאה הנובעת ממעמקי עצמכם לשוב הביתה, אל נוכחות החסד האינסופית אשר תמיד נמצאת כאן. הספר אינו מיועד לקריאה חפוזה שבאמצעותה תרכשו ידע נוסף או תלקטו

קרא עוד

מערך פעולה

מערך פעולה מטרות: 0( החניך יבין את המושג "הגשמה". )4 )2 מערך פעולה נושא: במעלה הפרמידה החניך ילמד מהי הפירמידה של מאסלו ויטיל ספק בקונוטציה למושג- "הגשמה עצמית". החניך יסיק כי הגשמה עצמית קשורה בד בבד בעשייה חברתית.

קרא עוד

פרויקט "רמזור" של קרן אביטל בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו

פרויקט רמזור של קרן אביטל בס ד מערך שיעור בנושא: פונקציה טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנושא הפונקציות הנלמד בכתה ט' בכל הרמות. עזרי ההוראה בהם נשתמש: מחשב, ברקו, דפי עבודה

קרא עוד

ל: מחמוד קעדאן ברכות לבביות לרגל קבלת הדיפלומה.. מאחלים לך הצלחה בחיים ובאירוסין ושיהיה לך חיים טובים ומאושרים. ממשפחתך האהובה. יובל בנימין ל: ברכות ל

ל: מחמוד קעדאן ברכות לבביות לרגל קבלת הדיפלומה.. מאחלים לך הצלחה בחיים ובאירוסין ושיהיה לך חיים טובים ומאושרים. ממשפחתך האהובה. יובל בנימין ל: ברכות ל מחמוד קעדאן מאחלים לך הצלחה בחיים ובאירוסין ושיהיה לך חיים טובים ומאושרים. ממשפחתך האהובה. יובל בנימין ברכות לבביות לרגל קבלת הדיפלומה בהצטיינות. הרבה בהצלחה בכל, מאחלים באהבה רינת, אופיר, יעל, ודניאל.

קרא עוד

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שיתוף פעולה בין מורים שיח טיעוני (ארגומנטציה) בקרב תלמידים

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63> עבודת הגשה בפרויקט: מגיש: יובל מרגלית כיתה: י' 4 בי"ס: אורט" מילטון" בת ים תאריך: 31-5-2009 .1 מקום ההשמה בו הייתי הינו שירותי כבאות והצלה בעיר בת ים. שירותי הכבאות בבת ים, הינם חלק משירותי הכבאות הארצית

קרא עוד

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעא, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך 014105 מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות ב' א. משך הבחינה: שעה וחצי. יחידת לימוד אחת רק כהשלמה

קרא עוד

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה יש לפתור את כל השאלות עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות על דפים משובצים. רשמו את שמכם על כל אחד מהדפים הפתרונות יוגשו אחרי חופשת הפסח. מומלץ לכתוב דואר אלקטרוני, Whatspp כאשר נתקלים בקושי. מישהו

קרא עוד

מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל

מגישה : חני חוקת תשעו עבור קריאת כיוון למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל שמגיב* עד שזז* עד מנומנם* חולמני- ץ* ר שלווה* אישיות מפריע* לא ך* א... י ש י ב ה ז מ ן ל א ח

קרא עוד

כובע קסמים מאת לאה גולדברג איורים: רינת הופר עיצוב: אבנר גלילי הוצאת ספרית פועלים 2005 על הספר כובע הקסמים הוא התגשמות חלומה של ילדה: חפץ מופלא שימלא

כובע קסמים מאת לאה גולדברג איורים: רינת הופר עיצוב: אבנר גלילי הוצאת ספרית פועלים 2005 על הספר כובע הקסמים הוא התגשמות חלומה של ילדה: חפץ מופלא שימלא כובע קסמים מאת לאה גולדברג איורים: רינת הופר עיצוב: אבנר גלילי הוצאת ספרית פועלים 2005 על הספר כובע הקסמים הוא התגשמות חלומה של ילדה: חפץ מופלא שימלא את משאלות ליבה. בעזרת כובע הקסמים הדמיוני, מגשימה הילדה

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

Microsoft Word

Microsoft Word הצעות לפעילות הגיל הרך לט"ו בשבט קיבצנו להלן הצעות לכמה פעילויות פשוטות ומהנות לט"ו בשבט: דפי צביעה העוסקים בטבע ובנטיעות א) דף עצים לגזירה והדבקה מהקטן לגדול ב) סיפור לט"ו בשבט מאת דתיה בן דור ג) סיפור

קרא עוד

שאלון איבחון להפרעת קשב ריכוז ותחלואה נילווית שם הילד: תאריך לידה: תאריך מילוי השאלון: / / ממלא השאלון: / אמא אבא מורה גננת שלום, אנא ענו על השאלון הב

שאלון איבחון להפרעת קשב ריכוז ותחלואה נילווית שם הילד: תאריך לידה: תאריך מילוי השאלון: / / ממלא השאלון: / אמא אבא מורה גננת שלום, אנא ענו על השאלון הב שאלון איבחון להפרעת קשב ריכוז ותחלואה נילווית שם הילד: תאריך לידה: תאריך מילוי השאלון: / / ממלא השאלון: / אמא אבא מורה גננת שלום, אנא ענו על השאלון הבא על פי הסולם הבא: ההתנהגות המתוארת לא ניראית לעולם

קרא עוד

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי  צעדת השיבה הגדולה, הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לשטח ישראל, מלויים במעשי אלימות ויתכן גם טרור במינון

קרא עוד

מלכים א' - סוכם ע"י תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות

מלכים א' - סוכם עי תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה   הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה www.ybm.org.il הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות במצבים שונים. עיקרון זה מצוי כבר בתחילת התפילה ]ח, כח-ל[: )כח( ופ נ ית א ל ת פ

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החנ

מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החנ מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החניך יבין כי הגשמה אינה משימה פשוטה והיא מחייבת גם עשייה.

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

"צעדת השיבה הגדולה": אירועי 13 באפריל 2018

צעדת השיבה הגדולה: אירועי 13 באפריל 2018 צעדת השיבה הגדולה" :" צעדת השיבה הגדולה " : תמונת מצב, מאזן ביניים" י ו ם ש י ש י ש ל ש ר י פ ת" א י ר ו ע י 13 ב א פ ר י ל 2018 15 ב א פ ר י ל 2018 1 עיקרי תמונת המצב ביום שישי 13 ב א פ ר י ל 2018 י ו

קרא עוד

Microsoft Word - kot.doc

Microsoft Word - kot.doc החתול והשועלה לאיכר אחד היה חתול. חתול יפה אבל פראי, שעשה לו צרות רבות. חבל היה לאיכר להיפרד מהחתול, אך לא הייתה ברירה. אחרי התעלול האחרון שם אותו בשק ויצא אתו ליער. שם שחרר את החתול. יהיה מה שיהיה. אם

קרא עוד

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל- ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים עברית על הרצף מוגשת ל- דר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: 10.10.2016 מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 הקדמה רכישתה של שפה שניה או זרה היא תופעה לשונית פסיכולוגית,

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation נקמתו של סבל יהושע בר יוסף התפתחות העלילה יום אחד ביקש זלמן התורכי מלמך שיעביר מהמחסן בצפת אל הכפר עין זיתים שלוש חביות ברזל, כבדות וריקות, דבר שקשה לבצע היות והדרך תלולה מאוד. למך תכנן דרך מיוחדת להוריד

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

" תלמידים מלמדים תלמידים."

 תלמידים מלמדים תלמידים. " תלמידים מלמדים תלמידים." פרוייקט של צוות מתמטיקה, בית ספר כפר-הירוק איך הכל התחיל... הנהלת בית הספר העל-יסודי הכפר הירוק יזמה פרויקט בית ספרי: "למידה ללא מבחנים- הוראה משמעותית", צוות המתמטיקה החליט

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 Business Model Innovation מרעיון עסקי למודל אפריל 2018 ערוץ המו"פ לטכנולוגיה וחדשנות בחינוך, Business Model Innovation Business Model Canvas / Value Proposition Canvas מבוססות על סט כלים חדשני, חדות

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

Microsoft Word - caid.doc

Microsoft Word - caid.doc הצייד הקטן קטרין וביירון ג'קסון, צייר גוסטף טימערין יום אחד חבש דן את כובע הפרווה שלו, אחז ברובה שלו ויצא מהמחנה לתוך היער העבה. "אני צייד" אמר "אשיג לי עור דוב ועור צבי וזוג עורות ארנבות. וכשאפגוש את

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

ברוכים הבאים להולנד לעיתים קרובות אני מתבקשת לתאר את החוויה של גידול ילד עם צרכים מיוחדים, כדי לנסות לעזור לאנשים רגילים שלא מכירים חוויה יחודית זאת

ברוכים הבאים להולנד  לעיתים קרובות אני מתבקשת לתאר את החוויה של גידול ילד עם צרכים מיוחדים, כדי לנסות לעזור לאנשים רגילים שלא מכירים חוויה יחודית זאת רביבים ייעוץ והנחייה בע"מ מכון לטיוב ההון האנושי בארגון לעיתים קרובות אני מתבקשת לתאר את החוויה של גידול ילד עם צרכים מיוחדים, כדי לנסות לעזור לאנשים רגילים שלא מכירים חוויה יחודית זאת להבין, לנסות ולדעת

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש ע"ש יואל ברברמן

בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש עש יואל ברברמן בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש ע"ש יואל ברברמן תנ"ך למתקדמים כתות ט יחסי משפחה בספר בראשית יוסף ואחיו חלק שלישי בעריכת הרב אבנר טלר שבט תשע"ב 1 2 יחידה ז': יוסף ואחיו: הפרוד )חלק א'( בראשית פרק לז א

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt השתתפות נשים בתהל יך בניית מבנה המגורים של הב דואים המתעיירים: מגמות ותהליכים מריה גקר ואבינועם מאיר המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, 84105 עם המעבר לאורח חיים אורבאני

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc)

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc) ההתפתחות הדמוגרפית במחוז ירושלים מאת יעקב פייטלסון (סיכום נייר העמדה) מבוא נייר העמדה בנושא מחוז ירושלים הוא ראשון מעבודות שמציגות את ההתפתחות הדמוגרפית בכל מחוז ומחוז במדינת ישראל. מטרת המחקר המוצג בנייר

קרא עוד

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דיו ילין

המכללה האקדמית לחינוך עש דיו ילין ירושלים, אייר, תשע"ה למנהלי בתי הספר ולרכזי ומורי המתמטיקה שלום רב אנו מבקשים לעניין אתכם בתכנית " הכשרת מורים להוראת תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע ומסגרת לטיפוח תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע"

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל  סדנת העבודה  הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

הצעה לתוכנית לימודים

הצעה לתוכנית לימודים תואר ראשון הדרישות למקצוע מורחב עת עתיקה: 1 הרצאה קווי יסוד מקרא 1 הרצאה קווי יסוד 1 תרגיל קווי יסוד 1 הרצאה מתקדמת 1 תרגיל 1 סמינריון 14 ש"ש היסטוריה כללית-המזרח הקדום או יוון ורומא ימי הביניים: 5 ש"ש

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ומחזבאללה

אתר איראני פרסם נאום, שנשא  מזכל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר עי בכירים מאיראן ומחזבאללה 14 ב מ ר ץ 2018 אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו ה ב י ע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ו מ ד"ר ר ז צ י מ ט עיקרי המסמך ב- 12 ב מ ר ץ פ ר

קרא עוד

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כו שבט תשעז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/ פברואר 0 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 06 בפתח תקווה נכון לתאריך 0/0/0 בפתח תקווה יש,868 תושבים. התפלגות התושבים בעיר לפי מגדר מגדר סך אחוז 4% % 00% 066 868 זכר נקבה התפלגות התושבים בעיר

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

אחריות קבוצתית

אחריות קבוצתית אחריות קבוצתית משך הפעולה: 56 דק' מטרות: 1. החניך יכיר בסוגים ומאפיינים שונים של קבוצות ובייחודיות קבוצת ח'. 2. החניך ילמד מהי אחריות קבוצתית לעומת אחריות אישית והצורך של הקבוצה בשתיהן למען השגת מטרותיה.

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

<4D F736F F D20E0E9EA20ECE1F0E5FA20EEF2F9F0FA20E1E9FAE9FA20EEF4E720EEFAEBFA>

<4D F736F F D20E0E9EA20ECE1F0E5FA20EEF2F9F0FA20E1E9FAE9FA20EEF4E720EEFAEBFA> איך לבנות מעשנת ביתית מפח מתכת... Master stav http://forums.tapuz.co.il/eatmeat פורום הקרניבורים בתפוז לעשות ל האש הינה צלייה על אש חום ועשן פחמים ו/או גז בצורה ישירה,מדובר בפעולה פשוטה לכאורה אבל יש שיאמרו

קרא עוד

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63>

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63> טי.וי.קליפ אולפן עריכה והקלטה לוידאו וסאונד שירותים מיוחדים לתחום החקירות והמשפט ניתוח וידאו וסאונד חוות דעת מקצועית טלפון : 09-7663465, פקס': 054-4212424, 077-4213465 נייד : רחוב הכיכר 4 (קניון הכיכר)

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:   דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום דרכון נוכחי וצילום וויזה אחרונה, במידה והייתה. ניתן

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

Microsoft Word - book shops.doc

Microsoft Word - book shops.doc . רשימת חנויות ספרים יד שניה: חנויות בתל-אביב: רובינזון ספרים - נחלת בנימין 03-5605461 - 31 http://www.robinson.co.il בוק בוטיק - דיזנגוף 03-5274527 - 190 בוק שוק - ברודצקי 15, רמת אביב - 03-6415158 בטא

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc)

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc) הצעה לפתרון שאלון א, חורף 2011 נכתב ע"י עידית גולץ (מורה ורכזת עברית) וארנון דותן (מורה בלחמן). פרק א הבנה והבעה (50 נקודות).1 קהל היעד, הנמענים תפקיד הלשון העברית פן אחד היהודים בארץ מפתח להקמת חברה מלוכדת

קרא עוד

"שיעור בהיסטוריה" נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי

שיעור בהיסטוריה נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי שיעור בהיסטוריה "" ב מ א י 3 י ר ו ש ל י ם" נוסח אבו מאזן : בפתיחת דיוני המועצה הלאומית ה פ ל ס ט י נ י ת נ ש א א ב ו מ א ז ן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ו ב נ י ח ו ח א נ ט י ש מ י. ז א ת, כ ד י ל ש

קרא עוד

sefer wednesday.indd

sefer wednesday.indd הקדוּשה של בית מה זה בית? בית זה קביעות. שם אני חי. זה המקום שלי. זה לא רק המקום הפיזי שלי. אם יש לי בית באמת, זה אומר שגם מבחינה רוחנית יש לי מקום מיוחד בו אני חי. וכאן אומר האיז'ביצר תורה נפלאה, חשובה

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס משפט גרמני אזרחי - 62311 תאריך עדכון אחרון 04-08-2016 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:משפטים השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 0 סמסטר:סמסטר

קרא עוד

חוזר מעונות תשעח

חוזר מעונות תשעח בס"ד שבט תשע"ח האגודה למען מכללה ירושלים הרשמה ותשלום למעונות-תשע"ט גובה התשלום א. 2 בנות בחדר או 3 בנות בחדר גדול (סה"כ 8-9 בנות בדירה) 600x10 לשנה ב. דירת מדרשה - 4 בנות בחדר (20 16 - בנות בדירה) 400x10

קרא עוד

מבלים ונהנים עם כרטיס אשראי שופרסל אפריל 2018

מבלים ונהנים עם כרטיס אשראי שופרסל אפריל 2018 מבלים ונהנים עם אפריל 2018 הטבה בלעדית ב 20% הנחה במעמד החיוב ל- 20 ימים ברשתות האופנה: 10-30.4.2018 כולל כפל מבצעים בתוקף בתאריכים המצוינים לעיל. מותנה בתשלום ב בלבד. ההנחה תינתן במעמד החיוב. שופרסל פיננסים

קרא עוד

CITROËN DS3

CITROËN DS3 CITROËN DS3 אייקון מודרני סיטרואן DS3 היא חלום של מעצב. היא רחוקה מלהשאיר אותך אדיש, אלא מעוררת מייד את התשוקה. גם כשהיא עומדת במקום. הקווים שלה גורמים לה להיראות כאילו היא נמצאת כבר בתנועה, ומגלמים

קרא עוד

מועצה אזורית חבל מודיעין אגף מוניציפלי- מח' ביטחון ד' באב, התשע"ב 23/07/2013 משרד קב"ט חמ"ן לכבוד: חברי ועדת ביטחון הנדון: סיכום ועדת מרכיבי ביטחון מו

מועצה אזורית חבל מודיעין אגף מוניציפלי- מח' ביטחון ד' באב, התשעב 23/07/2013 משרד קבט חמן לכבוד: חברי ועדת ביטחון הנדון: סיכום ועדת מרכיבי ביטחון מו ד' באב, התשע"ב 23/07/2013 משרד קב"ט חמ"ן לכבוד: חברי ועדת ביטחון הנדון: סיכום ועדת מרכיבי ביטחון מועצתית 1. כללי: א. מדינת ישראל חשופה למס' איומים מתמשכים בימנו אלה ולכן יש צורך לבחון את מוכנותה להתמודדות

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 הקשר בין מנהיגות המנהל של בית הספר לבין הרגשתם של המורים ו תפקודם בכיתה במערכת החינוך הערבית בישראל מאת : מחמוד זועבי בהדרכת : ד"רציפורה שכטמן ד"ר מיכאל כץ עבודת

קרא עוד

תוכנית הוראה תשע"א, לפי מרצה

תוכנית הוראה תשעא, לפי מרצה מבנה הלימודים תוכנית לימודים במ"א תשע"ג תוכנית לימודים מחייבת למחזור תשע"ג נא לשמור עד סיום הלימודים קורסי חובה של המגמה חובת בחירה קורסי מחקר )ראה פירוט( )ראה פירוט( )חובה לכולם בשנה ב( שיטות מחקר )88

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שלומית לויט "עץ החשיבה" שלמה יונה- העמותה לחינוך מתמטי לכל מציגים: "ימין ושמאל- לומדים חשבון" 4 מקורות קושי להתמצאות במרחב אצל ילדים תפיסה אפיזודית התנהגות ייצוגית מוגבלת. היעדר מושגים ומונחים. אגוצנטריות.

קרא עוד

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות שיעור מס' 6 סבולות ואפיצויות Tolerances & Fits Tolerances חלק א' - סבולות: כידוע, אין מידות בדיוק מוחלט. כאשר אנו נותנים ליצרן חלק לייצר ונותנים לו מידה כלשהי עלינו להוסיף את תחום הטעות המותרת לכל מידה

קרא עוד

קיסר השכונה

קיסר השכונה קיסר השכונה כתבה נאוה מקמל-עתיר אייר ולדילן חסמן הוצאת ידיעות אחרונות- ספרי חמד 2014 על הספר גדי, תלמיד כיתה ו', יתום מאב, מאוד רוצה כלב. אמו של גדי, אינה מסכימה שיגדל כלב. למרות ניסיונות שכנוע שלו. שכנו

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370)

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370) דילמות בחיי ו של CFO חן שרייב ר, CFO ACE AUTO DEPOT LTD. כנס אילת, ספטמבר 2008 1 2 דור ההמשך מבפנים או מב חוץ? 1. דור ה המשך מבפנים או מבחוץ? עולות מספר שאלות: העדפה האם להעדיף מועמד לתפקיד CFO שגדל בארגון,

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc תרגול בעיות הסתברות. גולן מטיל פעמים קובייה הוגנת, מה ההסתברות שבכל אחת מהפעמים יקבל תוצאה שונה? () () () הילה קוראת ספר לפני השינה פעמים בשבוע, יוני סופר כבשים לפני השינה פעמים בשבוע, מה הסיכוי שהיום

קרא עוד

" יר מעלו כו' יינו כחולמים בי ור ענין חלומו ע"פ חסי ו פר וי ב נ ליון ע"ב נ חמ לפים בע מ ו בעים ו לברי www.otzerhachassidus.com mp3 player uphill marketing 718.722.7333 MP3/USB " יר מעלו כו' יינו כחולמים

קרא עוד