תדביק בע"מ דוח תקופתי לשנת 2005

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "תדביק בע"מ דוח תקופתי לשנת 2005"

תמליל

1 תדביק בע"מ דוח תקופתי לשנת 25

2 הדירקטוריון מרון גרינברג יו"ר אילן דרורי עודד לוי אורי דרורי משה וקסלר רוני שטרנבך ישי יעקבי אלה גרא מנכ"ל אילן דרורי מזכירת החברה ברכה כהן רו"ח מבקר ליואי את ליואי BDO זיו האפט מען המשרד הרשום רחוב עמל 68, קרית אריה פתח-תקוה

3 תדביק בע"מ דוח תקופתי לשנת 25 תוכן העניינים - תיאור עסקי התאגיד. - דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. - דוחות כספיים. - פרטים נוספים על התאגיד. חלק 1 חלק 2 חלק 3 חלק 4

4 תדביק בע"מ תיאור עסקי התאגיד

5 תיאור עסקי התאגיד תוכן עניינים פרק 1 תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי התאגיד פעילות התאגיד והתפתחות עסקיו תחומי פעילות השקעות בהון התאגיד ועסקאות במניותיו חלוקת דיבידנדים פרק 2 מידע אחר מידע כספי על תחומי פעילות התאגיד סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על הפעילות.5.6 פרק 3 תיאור עסקי התאגיד לפי תחומי פעילות תחום הפעילות אריזה ועיטור האריזה תחומי פעילות אחרים.7.8 פרק 4 עניינים הנוגעים לתאגיד בכללותו רכוש קבוע ומתקנים 1. הון אנושי 11. הון חוזר 12. השקעות 13. מימון 14. מיסוי 15. איכות הסביבה 16. מגבלות ופיקוח על פעילות הקבוצה 17. הסכמים מהותיים 18. הליכים משפטיים 19. יעדים ואסטרטגיית עסקים 2. צפי והתפתחות בשנה הקרובה 21. מידע כספי לגבי מגזרים גיאוגרפים 22. דיון בגורמי סיכון 23. מידע צופה פני עתיד

6 תיאור עסקי התאגיד פרק 1 תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי התאגיד 1. פעילות התאגיד והתפתחות עסקיו "החברות שבשליטתה (בדוח זה "התאגיד") והחברות (בדוח זה 1.1 כללי חברת תדביק בע"מ המאוחדות") הן קבוצת חברות (בדוח זה "הקבוצה") העוסקות בייצור ובשיווק של אריזות, לענפי המזון, חלקי אריזות ועיטורים לאריזות המשמשים למוצרים המיוצרים ומשווקים באזור התעשיה בקיבוץ נגבה שבנגב, הקוסמטיקה, פרמצבטיקה והטואלטיקה ועוד. לקבוצה מפעלים באזור התעשיה תרדיון שבגליל, בפתח-תקוה, במדינת ניו-ג'רסי בארה"ב ובפריסלב זלצקי שברוסיה, והיא מייצרת את מוצריה הן בישראל והן מחוצה לה. 1.2 התאגדות התאגיד והתפתחות השליטה בו התאגיד התאגד כחברה פרטית בשנת 1983, ובינואר 1984 שונה שמו לשמו הנוכחי. בתחילת שנת 1993 מוזגה לתוך התאגיד חברת דביקול תעשיות (1976) בע"מ, שהיתה בשליטת ה"ה אלי וורדה ליברמן, ולה"ה ליברמן הוקצו 45% מהזכויות בתאגיד. במאי 1993 הפך התאגיד לחברה ציבורית ופירסם תשקיף להנפקת מניות וכתבי אופציה לציבור שנרשמו למסחר בבורסה בתל-אביב. במאי 1997 מכרו ה"ה ליברמן את אחזקותיהם בתאגיד, שהיו בשיעור של כ- 4%, לחברת אלרן-מגדל חברה להשקעות בע"מ ובפברואר 24 מכרה האחרונה את אחזקותיה הנ"ל לחברת איי.אי.אל ישראל אקווטי בע"מ, שהיא חברה פרטית בבעלות תושבי חוץ. בעל השליטה בתאגיד הינו מר אילן דרורי, המחזיק במניות באמצעות חברה פרטית בבעלותו המלאה. 1.3 פעילות התאגיד והתפתחותה הקבוצה מנהלת ומפתחת את עסקיה במטרה להציע מגוון רחב של שירותים ברמת איכות גבוהה המיועדים לקהל לקוחותיה. הקבוצה היא מובילה במרבית השווקים בהם היא פועלת. לקבוצה יכולות טכנולוגיות ייצור ודפוס מגוונות והיא פועלת באמצעות מערכי שיווק ומכירה רחבי היקף, המקנים זמינות גבוהה של שירותים אלו ללקוחותיה. ככלל, שיטת המכירה היא, בדרך כלל, ישירות ללקוחות תעשייתיים בתחומי המזון, טואלטיקה וקוסמטיקה, פרמצבטיקה וכימיה ואחרים. מרכז פעילותה של הקבוצה מצוי בישראל ובנוסף היא פועלת בארה"ב, ברוסיה, בדרא"פ, באנגליה וכן במספר מדינות באירופה המערבית והמזרחית ובמרכז ובדרום אמריקה. התאגיד החל לפעול בשנת 1984 באזור התעשיה שבגוש שגב, בייצור מדבקות באיכות הדפסה גבוהה Labels) (Pressure Sensitive עבור מפעלי תעשיה בתחום המזון, טואלטיקה, קוסמטיקה, פרמצבטיקה, כימיה ואחרים. בשנים לאחר מכן, הרחיב התאגיד את פעילותו לתחומים אחרים של עיטור האריזה ואריזה גמישה ע"י הקמת מפעלים ורכישת חברות בתחומים אלו. לוגוטק אינק. (בדוח זה "לוגוטק") התאגדה באוקטובר 1995 כחברה לפי חוקי מדינת ניו-ג'רסי בארה"ב והיא בבעלות מלאה של התאגיד. לוגוטק מפעילה ומנהלת מפעל הנמצא בעיר פרפילד בניו-ג'רסי ועוסקת בייצור ושיווק של מדבקות המשמשות לעיטור אריזה. בנוסף משווקת לוגוטק פעילויות נוספות של הקבוצה המיוצרות בישראל

7 בשנת 1997 הוקמה תדביק פק בע"מ (בדוח זה "פק") והיא בבעלות מלאה של התאגיד. מפעלה נמצא באזור התעשיה תרדיון והיא עוסקת בייצור ושיווק של מוצרי עיטור האריזה, (IN MOLD LABELS) IML לתהליכי הניפוח וההזרקה, שרוולים מהחומרים PET,PVC המתכווצים בחום וכן עטיפות נייר ולמינטים לתחומים שונים. באוקטובר 1999 רכשה תדביק פק שליטה בחברת צלפ תעשיות בע"מ (בדוח זה "צלפ"). הרכישה נעשתה ע"י קניית 5% מהמניות הרגילות בצלפ וכן 5 מתוך 9 מניות הנהלה. יתרת המניות הוחזקו בידי קיבוץ נגבה וקיבוץ שדה יואב. מפעלה של צלפ נמצא בקיבוץ נגבה והיא עוסקת בייצור ושיווק אריזות גמישות. במהלך 2 21 הקימה צלפ חברות בנות בבעלות מלאה בדרום אפריקה, רוסיה וארה"ב לקידום השיווק של מוצריה בארצות אלו. בנוסף, הקימה צלפ את חברת איזסלב LIC) (IZASLAV העוסקת בייצור שקיות לשם מכירתן לשוק הרוסי. צלפ מחזיקה ב- 74% בחברה זו, היתרה מוחזקת ע"י צדדים שלישיים שאינם קשורים לחברה או לבעלי השליטה בה. ביוני 24 רכש קיבוץ נגבה את מניות שדה יואב בצלפ. בפברואר 2 הוקמה תדביק נכסים בע"מ (בדוח זה "תדביק נכסים") והיא בבעלות מלאה של התאגיד. תדביק נכסים רכשה קרקע בשטח של כ- 2 דונם באזור התעשיה תרדיון ובנתה עליו מבנה תעשייתי שבו נמצאים מפעל התאגיד ומפעל תדביק פק. הבניה הושלמה בסוף שנת 23. בפברואר 21 הוקמה תדביק טכנולוגיות מתקדמות בע"מ (בדוח זה ("TAT" והיא בבעלות מלאה של התאגיד. TAT השקיעה בחברות המפתחות פתרונות הקשורים לתחומי האריזה כמו אבטחת מוצרים בפני זיופים וחיקויים וסימון אריזות. במסגרת זו השקיעה TAT בשתי חברות: האחת LTD. POWER PAPER והשניה IMAGE L.I.T LATENT TECHNOLOGY LTD. ביולי 23 הוקמה תדביק מערכות הדבקה וסימון בע"מ (בדוח זה "תדביק מערכות") שהיא בבעלות מלאה של התאגיד ואליה הועברה פעילות התאגיד בתחום ייצור ושיווק מכונות להדבקת מדבקות ומכונות שרוול ובתחום שיווק ראשי התזה וחומרים לסימון והזרקת דיו. מפעלה של תדביק מערכות נמצא בקרית אריה בפתח-תקוה

8 1.4 מבנה האחזקות של התאגיד תרשים מבנה האחזקות: תדביק בע"מ 1% 1% 1% 1% 1% תדביק טכנולוגיות מתקדמות בע"מ (TAT) תדביק נכסים בע"מ תדביק פק בע"מ לוגוטק אינק. תדביק מערכות הדבקה וסימון בע"מ 5% * צ.ל.פ. תעשיות בע"מ 1% C.L.P. Packaging Solutions Inc. 1% צ.ל.פ. (רוסיה) בע"מ 1% C.L.P. Packaging South Africa (PTY) LTD התרשים אינו כולל אחזקה בחברות שפעילותן איננה מהותית:,IZASLAV LLC.C.L.P Plastupak LLC (Russia) * חברה בת של חברה מאוחדת תדביק פק שמחזיקה בה 5% ושליטה. 3

9 2. תחומי הפעילות של הקבוצה 2.1 לקבוצה תחום פעילות אחד עיקרי והוא ייצור ושיווק של אריזות גמישות ועיטור אריזות. בתחום זה הקבוצה מפתחת, מייצרת, מוכרת, משווקת ומפיצה מגוון רחב של אריזות גמישות ועיטורי אריזות למפעלי תעשייה בענפי המזון, קוסמטיקה, טואלטיקה, פרמצבטיקה, כימיה ואחרים בארץ ובעולם. 2.2 בנוסף לתחום הפעילות המפורט לעיל, לקבוצה פעילויות נוספות שאינן נכללות בתחום לעיל ושאינן מהותיות לפעילות הקבוצה הקבוצה, באמצעות תדביק מערכות, עוסקת בייצור ושיווק מכונות אוטומטיות להדבקת מדבקות, מכונות להלבשה אוטומטית של שרוולים PVC ו- PET וכן בשיווק מכונות לסימון על אריזות. מכונות הסימון והדיו מיוצרים ע"י היצרן העולמי,,VIDEO JET ותדביק מערכות משווקת אותם לפי הסכמי הפצה. פעילויות אלו היוו בשנת 25 כ- 4% מהיקף המכירות של הקבוצה מוצרים תעשייתיים: צלפ מייצרת יריעות המהוות חלק מחומרי הגלם ליצור ערכות לאב"כ ולאוהלים לאב"כ וכן, יריעות לתעשיית הבידוד למבנים, חקלאות והצללה. פעילויות אלו היוו בשנת 1.8% 25 מהיקף מכירות הקבוצה כמו כן, מקיימת הקבוצה פעילות השקעות בחברות סטארט-אפ בתחום האריזות ה"חכמות", ראה סעיף להלן, וכן עוסקת בהשכרת מבנה בבעלותה לתאגיד ולחברה מאוחדת, ראה סעיף להלן. 3. השקעות בהון התאגיד ועסקאות במניותיו 3.1 בשנתיים האחרונות לא בוצעו השקעות בהון התאגיד ולא הוענקו זכויות למשקיעים. 3.2 בפברואר 24 מכרה אלרן (ד.ד.) השקעות בע"מ (ששמה הקודם היה אלרן-מגדל חברה להשקעות בע"מ) 5,3,361 מניות רגילות בתאגיד, המהוות 4.539% מהון מניותיו המונפק, לחברת איי.אי.אל ישראל אקווטי בע"מ, חברה פרטית בבעלות תושבי חוץ. 4. דיבידנדים 4.1 ביום החליט דירקטוריון התאגיד על חלוקת דיבידנד במזומן בסכום כולל של 56 אלפי ש"ח בגין שנת ביום החליט דירקטוריון התאגיד על חלוקת דיבידנד במזומן בסכום כולל של 1,5 אלפי ש"ח בגין שנת בתקנון התאגיד נקבע כי בגין שנה מחמש השנים (כולל) יחלק התאגיד דיבידנד במזומן בשיעור שלא יפחת מ- 15% מרווחיו הניתנים לחלוקה לפי הדין. בגין שנת 23 לא חולק דיבידנד. חלוקות הדיבידנדים הנ"ל לא הצריכו אישור בית המשפט. 4

10 פרק 2 מידע אחר 5. מידע כספי על תחומי פעילות התאגיד להלן נתונים כספיים מאוחדים של הקבוצה, בחלוקה לתחומי פעילות. 5.1 לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 25 באלפי ש"ח אריזות גמישות ועיטור ה אריזה אחרים התאמות למאוחד מאוחד 395,17 (2,67) 17,739 הכנסות מחיצוניים 379, (2,16) 2,16 הכנסות מתחומי --- פעילות אחרים 395,26 (4,227) 19,899 סך הכנסות 379, (2,16) --- עלויות המהוות 2,16 הכנסות של תחום פעילות אחר 373,82 (2,261) 17,644 עלויות אחרות 358, ,82 (4,421) 17,644 סך עלויות המיוחסות 36,597 21, ,255 רווח תפעולי 18, ,552 (41,73) , ,138 3% סך נכסים חלק המיעוט בהכנסות תחום הפעילות מחיצוניים 5

11 התאמות למאוחד מאוחד 5.2 לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 24 באלפי ש"ח: אריזות גמישות אחרים ועיטור ה אריזה 368,517 (1,152) 14,6 הכנסות מחיצוניים 355, (4,196) 4,196 הכנסות מתחומי --- פעילות אחרים 368, (5,348) (4,196) 18, ,69 4,196 סך הכנסות עלויות המהוות הכנסות של תחום פעילות אחר 352,557 (1,84) 17,47 עלויות אחרות 336, ,557 (5,28) 17,47 סך עלויות המיוחסות 34,43 2, ,124 רווח תפעולי 17,87 322,81 (39,267) , ,263 31% סך נכסים חלק המיעוט בהכנסות תחום הפעילות מחיצוניים התאמות למאוחד מאוחד 5.3 לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 23 באלפי אריזות גמישות אחרים ועיטור ה אריזה 314,189 (1,872) 11,567 הכנסות מחיצוניים 34, (1,378) 1,378 הכנסות מתחומי --- פעילות אחרים 314, (3,25) (1,378) 12, ,494 1,378 סך הכנסות עלויות המהוות הכנסות של תחום פעילות אחר 313,829 (2,58) 12,494 עלויות אחרות 33, ,829 (3,436) 12,494 סך עלויות המיוחסות 34,771 15, ,252 רווח תפעולי 283,36 (38,63) , ,899 3% סך נכסים חלק המיעוט בהכנסות תחום הפעילות מחיצוניים 6

12 5.4 מהות ההתאמות למאוחד ההתאמות של ההכנסות, העלויות והנכסים למאוחד נובעות ממכירות מוצרים בין תחומי הפעילות וביטול השקעות בחברות בנות. 5.5 הסבר להתפתחויות שחלו הגידול בהיקף ההכנסות בשלוש השנים האחרונות נובע בעיקרו בגידול המכירות לחו"ל. שיעור הרווח התפעולי עלה והתייצב בשנתיים האחרונות על כ- 5% ממחזור המכירות. שיעור רווח זה נובע בעיקרו משחיקת מחירי המכירה של הקבוצה כתוצאה מתחרות עזה בישראל ומעליות במחירי חומרי הגלם. להסברים נוספים להתפתחויות אלו ראה בדוח הדירקטוריון. 6. סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על הפעילות בנוסף למגמות וההתפתחויות בתחום בו פועלת הקבוצה קיימים גורמים בסביבה המקרו כלכלית של הקבוצה שהיתה להם השפעה מהותית על פעילות הקבוצה, כמפורט להלן. יצוין, כי למרות שלגורמים הנ"ל קיימת בדרך כלל השפעה שלילית על פעילות הקבוצה, הקבוצה התמודדה עם גורמים אלו, ובפועל בשנת 25 התוצאות העסקיות של הקבוצה לא הושפעו באופן מהותי, והקבוצה אף הגדילה את מחזור המכירות, הרווח הגולמי והרווח התפעולי. א. ב. ג. ד. ה. ו. תנודות גדולות במחירי חומרי הגלם חומרי הגלם מהווים רכיב מהותי בעלות ייצור מוצרי הקבוצה. בשנים האחרונות חלה עלייה במחיריהם של חומרי גלם (בעיקר במוצרים הקשורים לנפט ולאלומיניום) אשר הביאה לשחיקה בשיעור הרווחיות הגולמית (כאחוז מהמכירות) של הקבוצה. הקבוצה פועלת לפי מיטב יכולתה לצמצם ההשפעות הנ"ל ע"י התאמה של מחירי המכירה ללקוח עקב עלייה במחירי חומרי הגלם. תהליך העלאת המחיר ללקוח מתרחש באיחור מסוים לאחר עליית מחירי חומרי הגלם ואיננו מלא. במקרה של שינויים חדים במחירי חומרי הגלם עלולה להיפגע רווחיות החברה. שינויים בשערי מטבע - הקבוצה חשופה לשינויים בשערי הדולר והאירו. מרבית חומרי הגלם נרכשים מחוץ לישראל בדולרים ובאירו, ציוד הייצור נרכש כמעט כולו באירופה באירו. כמו כן, קיימות לקבוצה התחייבויות בנקאיות באירו ובדולר. כגורם מאזן, לקבוצה הכנסות (כ- 45%) ממכירות לחו"ל שהתמורה עבורן מתקבלת במטבעות שונים כגון: דולר, אירו, סטרלינג וראנד. לפרטים נוספים ראה סעיף 8 בדוח הדירקטוריון. האטה כלכלית ההאטה הכלכלית המתמשכת והתחרות הגוברת במשק הישראלי מזה שנים מספר הביאה להקטנת הביקושים ולהגברת התחרות בשוק המקומי, אלו השפיעו על שיעורי הרווחיות של הקבוצה. הקבוצה ריכזה מאמצים שיווקיים והרחיבה את פעילותה לשוקי חו"ל ובכך צמצמה את ההשפעה של ההאטה הכלכלית. תהליך חיזוק האחיזה של חברות רב לאומיות בישראל - בתחומי המזון והטואלטיקה מביא להוצאת קווי הייצור מחוץ לישראל והדבר גורם להקטנת הביקושים והגדלת התחרות. גם כאן, הגברת מאמצי השיווק לחו"ל צמצמה את השפעתה של תופעה זו. רוב חומרי הגלם הנרכשים מחוץ לישראל - מובאים דרך הים ולכן שביתות ועיצומים עלולים לגרום לעיכובים בקבלת חומרי הגלם ועלולים ליצור שיבושים בתהליכי בנמלי הים עלולים להגדיל את עלויות הייצור של וכפועל יוצא המוצרים ללקוחות, הייצור ובאספקת הקבוצה. המצב הבטחוני בישראל פעולות טרור ו/או מלחמה עלולים להשפיע על יכולת הקבוצה להמשיך לייבא מוצרים לישראל ולספק סחורות ללקוחות בחו"ל. 7

13 פרק 3 תיאור עסקי התאגיד לפי תחומי פעילות 7. תחום הפעילות אריזה ועיטור האריזה Flexible Packaging and Packaging Decoration Solutions 7.1 מידע כללי על תחום הפעילות תחום הפעילות כולל אריזות גמישות ומוצרי עיטור האריזה. הפעילות היצורית מתבצעת במספר אתרים: באזור התעשיה תרדיון, באזור התעשיה פתח-תקוה, באזור התעשיה של קיבוץ נגבה, בפרפילד ניו-ג'רזי שבארה"ב ובפריסלב זלצקי שברוסיה. טכנולוגיות הייצור שבהם פועלת הקבוצה כוללות ייצור בשיטות דפוס כגון: בלט,UV פלקסו,UV אופסט,UV משי,UV שקע ופלקסו סולבנט, למינציות על בסיס סולבנט וללא סולבנט וכן שימוש בטירוד (אקסטרוזיה) למינטור. שיטות הייצור הנ"ל מהוות את עיקר טכנולוגיות הדפוס הקיימות ומאפשרות ייצור מגוון רחב ביותר של מוצרים ופתרונות כמענה לדרישות לקוחותינו. כל מפעל מתמחה בשיטה / בשיטות ייצור מסויימות ובחלקן מתאפשר גיבוי אחד לשני. המוצרים עונים לדרישות הלקוחות מבחינות של צורה חיצונית, גודל, מגוון צבעים, ברק, יכולת השתלבות בקווי הייצור של הלקוחות על פי סטנדרטים תעשייתיים כלליים, עמידה במפרטים הקשורים בתכולת האריזה ואורך חיי המוצר ובתקנים בין לאומיים החלים בענפים השונים כגון: מזון, פרמצבטיקה, קוסמטיקה וכד'. בשוק בישראל פועלת הקבוצה כיצרן איכותי ובעל יכולות טכניות גבוהות ובמגוון רחב של טכנולוגיות ומוצרים. תכונות אלו עומדות לקבוצה גם במכירותיה בשווקי חו"ל ושם באה במיוחד לידי ביטוי היכולת הטכנולוגית והגמישות בהיענות לצורכי האריזה המשתנים. מוצרי הקבוצה משרתים מגוון רחב של תעשיות, כגון: מזון, משקאות, טואלטיקה, קוסמטיקה, פרמצבטיקה, כימיה ואחרות. גורמי הצלחה קריטיים בענף קיימים מספר גורמים עיקריים בהם תלויה הצלחת החברות הפועלות בענף, בהם: עמידה באיכות יצור אחידה ומתמשכת של המוצרים, שימוש במגוון רחב של טכנולוגיות יצור עם התמחות מפעלית, עמידה בלוחות זמנים קצרים ביותר, ראשוניות בשיווק, חידושים ושיפורים ויישום טכנולוגיות מתקדמות. 7.2 קבוצות מוצרים (1 למינט רב-שכבתי למכונות - SEAL FORM FILL & למינטים הם מארגים מרובי שכבות, בעלי תכונות מסוימות, אשר הודפסה עליהן גרפיקה על-פי דרישת הלקוח, בדרך כלל בשיטות דפוס שקע ופלקסו על בסיס סולבנט, ואשר משמשים לאחר מכן ליצירת אריזת שקית. הלקוח מקבל גליל ובו מארג בעל התכונות הרצויות והוא מייצר את אריזת השקית בעצמו, ממלא אותן במוצריו הוא וסוגר אותן SEAL).(FORM FILL & (2 מדבקות PRESSURE SENSITIVE LABELS מדבקות אלו מיוצרות בדרך כלל ממארג נושא, עליו שכבת דבק ועליו מארג עשוי מחומרים שונים כנייר, פלסטיק ומתכת אשר הודפסה עליהם גרפיקה בעזרת מכונות דפוס וגימור המשתמשות בשיטות דפוס בלט, פלקסו, משי UV והטבעה בחום. המדבקות נארזות בגלילים עם אפשרות לחיתוך לגיליונות או למדבקות בודדות. אריזת שקית PRE MADE POUCHES אריזות השקית כוללים שלושה סוגים: STAND UP,RETORT ו- PILLOW. (3 8

14 אריזות השקית מיוצרות בהתאם להזמנת לקוח ומותאמת לצרכיו בכל האמור לדרישות המוצר, כגון: גרפיקה מודפסת, אורך חיי מדף, מידת הגנה על המוצר, "נוכחות שיווקית" על המדף ונוחות למשתמש הסופי. שקיות RETORT שקיות למוצרי מזון העוברים תהליך בישול בתוך השקית. שקיות STAND UP שקיות שלהן תכונה שהן עומדות על המדף. שקיות PILLOW שקיות המונחות בתנוחת שכיבה על המדף. שרוולים מתכווצים שרוולים מתכווצים הם מארגים המודפסים לפי דרישות לקוח, בדרך כלל בשיטת דפוס אופסט UV או שקע סולבנט, מסופקים בגלילים או ביחידות בודדות, במבנה של שרוול, עשויים מ- PVC, PET,P.S ומשמשים לעיטור המוצר, בד"כ לתחום המשקאות, המזון והטואלטיקה. (IN MOLD LABEL) - IML / BML מדבקות העשויות ממספר שכבות P.P המודפסות בצידם האחד, וחתוכות ליחידות בודדות לצורה הנדרשת, ומודפסות בשיטת דפוס אופסט.UV או MOLD) (INJECTION בתהליך הייצור מוכנסת מדבקה זו לתבנית ההזרקה לתבנית הניפוח MOLD).(BLOW המוצר הסופי מיכל/כלי פלסטיק מעוטר במדבקה שנראית כחלק בלתי נפרד ממנו. בעיקר המקורר והקפוא וכן המזון, בתעשיית שימושים עיקריים לתחום זה הינם בתעשיית הטואלטיקה. אלומיניום ותחליפיו החברה מספקת מכסים לתעשיית המזון המודפסים לפי דרישת לקוח בצידם האחד ומוצמדים למיכל / לגביע. המכסים עשויים מסורתית מיריעת אלומיניום או מתחליפים כמו: PET,MIXPAP ו-.P.S ביחידות בודדות חתוכים לצורה הנדרשת בגלילים או מכסים אלו מסופקים ללקוח.(PRECUT) עטיפות (WRAPPING) P.E / שעווה / מצופים בלכות עטיפות הם מארגים עשויים בד"כ מנייר ו- P.P, ומשמשים לעטיפת מוצרים בתחום המזון או הטואלטיקה, כגון: עטיפת התיון ועטיפת הסבון. (4 (5 (6 (7 7.3 פילוח השקעות ורווחיות המוצרים נתונים בגין הכנסות הנובעות מקבוצת מוצרים ששיעורן מהווה 1% או יותר מסך הכנסות התאגיד הכנסות 13 במיליוני ש"ח: למינט רב-שכבתי למכונות FORM FILL & SEAL מדבקות PRESSURE SENSITIVE LABELS אריזת שקית PRE MADE POUCHES לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר שיעור הכנסות שיעור הכנסות שיעור 32% 1 33% 12 33% 3% 95 26% 95 25% 12% 38 13% 47 12%

15 נתונים בגין הרווח הגולמי הנובע מקבוצת מוצרים ששיעורן מהווה 1% או יותר מסך הכנסות התאגיד. לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר במיליוני ש"ח: שיעור רווח גולמי שיעור רווח גולמי שיעור רווח גולמי 16% % % 2.8 למינט רב-שכבתי למכונות FORM FILL & SEAL 28% % % 22.3 מדבקות PRESSURE SENSITIVE LABELS 33% % % 15.7 אריזת שקית PRE MADE POUCHES מוצרים חדשים: 7.4 במסגרת כוונתה של הקבוצה להיות בקדמת הטכנולוגיה בענף, פועלת הקבוצה לפיתוח מוצרים ויישומים חדשים, כדוגמא לכך ניתן לציין: מדבקת זיפר/סליידר שהיא פתרון לפתיחה וסגירה לשימוש רב פעמי של אריזה.! אריזה גמישה למים.! שקית ריטורט לשוק המוסדי.! החברה המאוחדת חלק ממוצרי חברה מאוחדת מפותחים בתמיכת המדען הראשי.! התחייבה לשלם תמלוגים בהתאם להוראות החוק והתקנות לעידוד מחקר ופיתוח התעשיה. בשנים לא רשמה החברה המאוחדת הוצאות בגין תמלוגים. הכוללים תחזית 7.5 לקוחות לקבוצה מספר לקוחות גדולים בארץ ובחו"ל. התקשרות החברה עם לקוחותיה אלה מוסדרת בהסכמי אספקה שנתיים, כמותית, מחירים מוסכמים, מנגנוני עדכון ונהלים תפעוליים לגבי אספקות. לקוחות החברה מתפלגים לשווקים הבאים: פרמצבטיקה, כימיה ואחרים. מזון ומשקאות, טואלטיקה, קוסמטיקה, לקבוצה אין תלות בלקוח מסוים. להלן פרטים על לקוח מהותי: לקבוצה הסכם עם לקוח זה הכולל תחזית רכישות לתקופה של שישה חודשים, המעודכנת מידי רבעון, מחירים מוסכמים כולל מנגנון לעדכונם. ההסכם מקנה ללקוח הנחת מחזור ותנאי התשלום נעים בין 9-12 ימים. לקוח זה בנוי ממספר חברות שלהן מספר מפעלים. בדר"כ החלטות הרכש מתקבלות באופן עצמאי בין החברות. בשנת 25 הגיעו הכנסות הקבוצה מהלקוח הנ"ל לכ מיליון ש"ח, שהיוו כ- 12.2% מסך המכירות. 7.6 שיווק והפצה הקבוצה פועלת במספר ערוצי מכירה ושיווק: מכירה ישירה ללקוחות בישראל מערך המכירות בישראל מורכב ממנהלי לקוחות ומתאמי מכירה המטפלים בכל צרכי הלקוח, משלב הצעת המחיר ועד לשלב האספקה. מערך זה מטפל גם בקבלת תלונות מלקוחות ומעקב צמוד לטיפול ומענה ללקוח. הקבוצה מתמקדת בלקוחות אשר הביקושים שלהם למוצרי הקבוצה הינם בקבוצות מוצר בהן יתרונה היחסי של הקבוצה מספק רווחיות הולמת. הקבוצה שואפת לקבל מלקוחותיה תחזית הזמנות מראש, ההזמנות כוללות מנגנונים לעדכון מחירים בהתאם לשינויים במחירי חומרי הגלם ובשערי המטבע. אספקת המוצרים ללקוחות הקבוצה נעשית באמצעות משאיות ע"י עובדי הקבוצה ובאמצעות קבלני הובלות. 1

16 בנוסף משתמשת החברה במפיצים הרוכשים חלק ממוצרי הקבוצה במחיר שנקבע מעת לעת ע"י הצדדים ומוכרים אותם ללקוח הסופי. עוסק בשם "גלילי שולמית" מפיץ של מדבקות לאקדחים ומדבקות תרמיות ועוסק בשם "מירם אל הבול" מפיץ של מדבקות דפי לייזר ואחרות. מכירות ללקוחות בחו"ל מכירת המוצרים בחו"ל מתבצעת במספר דרכים: א. ב. ג. ד. מכירה באמצעות חברות בנות בארה"ב, דרום אפריקה ורוסיה, חלק מהחברות בנות מייצרות ומשווקות וחלקן משווקות בלבד. פעילות השיווק והמכירה ע"י חברות הבנות מתבצעות ע"י התקשרות עם לקוחות ומתן שירות ותמיכה טכנית למוצרי הקבוצה. הקבוצה בישראל תומכת בפעילות החברות הבנות באמצעות מנהלי אזור היושבים בישראל, כל מנהל מול מדינה או יותר, המגבים בניסיון המכירה ובמקצועיות את הפעילות וכן לפי הצורך מפעילים את מח' הפיתוח של הקבוצה לגיבוי משלים. מכירה באמצעות סוכנים הקבוצה מפעילה מערך סוכנים באירופה, מרכז ודרום אמריקה ובמזרח הרחוק. לכל סוכן מוגדר האזור הגיאוגרפי בו יפעל ולעיתים ניתנת לסוכן בלעדיות באזור פעולתו. הסוכנים זכאים לעמלה כאחוז מהמכירות, כאשר לעיתים נקבע סכום מינימום לתקופה. ההתקשרות עם הסוכנים נעשית לתקופה שבדרך כלל אינה עולה על שנה וחידוש ההתקשרות מותנה בעמידה ביעדי המכירות. המשא ומתן מול הלקוח מנוהל בשיתוף עם החברה אשר קובעת את המחיר וכאמור מספקת גיבוי בניסיון המכירה ובמקצועיות. מכירה באמצעות מפיצים הפעילות באנגליה וברוסיה נעשית ע"י מפיצים. המפיצים רוכשים את מוצרי הקבוצה במחיר שנקבע מעת לעת ע"י הצדדים ומוכרים את המוצר ללקוח הסופי. באנגליה פועלת חברת Ltd. JM Packaging כמפיצה של מוצרי אריזה גמישה למזון. ברוסיה פועלת חברת ריפק בע"מ כמפיצה של מגוון מוצרים של הקבוצה. הקבוצה תומכת במכירה באמצעות מפיצים במתכונת הדומה לתמיכתה בחברות הבנות. צרפת וספרד נמכרים המוצרים מידי פעם קפריסין, בתורכיה, מכירה ישירה האזור התקשרות הקבוצה עם לקוחות אלו מנוהלת ע"י מנהל ישירות ללקוחות. בקבוצה. פעילות השיווק מול הלקוחות כוללת בין היתר: קשר צמוד עם הלקוח, ארגון ביקורים במפעלי הלקוחות הגדולים הכוללים ביקור רובד נכבד של בעלי תפקידים (רכש, תפעול, פיתוח, איכות וכו'), כנס סוכנים ומפיצים המאורגן אחת לשנה, כנס סקר שביעות רצון לקוחות ופיתוח מוצרים חדשים בשיתוף ובהתאם לדרישת הלקוחות. ועד חודש ממועד 7.7 צבר הזמנות מועדי האספקה של המוצרים הינם קצרים ביותר ונעים בין ימים מספר קבלת ההזמנה, לפיכך, אין משמעות לנתונים בדבר צבר הזמנות. 11

17 תחרות תחרות בשוק הישראלי: בפעילותה בשוק הישראלי מתמודדת הקבוצה עם תחרות הן מצד יצרנים מקומיים והן מצד יצרנים מחו"ל. יצרנים מקומיים המתחרים העיקריים של הקבוצה בישראל הם : א. גליס ובניו, חברת פיתקית וכן קיימים מפעלים בינוניים וקטנים רבים מאד המתחרים באופן משמעותי בפעילות הקבוצה. 7.8 בנוסף, לקוחות רבים מקפידים כמדיניות לרכוש מוצרים מיותר מספק אחד. יצרנים מחו"ל פעילות יצרנים מחו"ל המיוצגים ע"י נציגים ישראליים הינה בשוק המוצרים היחודיים בעיקר ע"י יצרנים אירופאיים, בדרך כלל איטלקים או גרמנים, ובשוק המוצרים שמחירם זול יחסית, לדוגמא, יצרנים מטורקיה תחרות בשווקי חו"ל בשווקי חו"ל מתחרה הקבוצה ביצרנים רב לאומיים כגון : Alcan,Pago,Amcor, Fuji וביצרנים מקומיים. ליצרנים הרב לאומיים יתרון ביכולת הטכנולוגית, ברוחב כושר הייצור, בהיקפו ובעלויות חומרי הגלם. עונתיות אין השפעה לעונתיות על פעילות הקבוצה, לפי רבעונים. מיליוני ש"ח: שנה רבעון ראשון להלן פרטים אודות הכנסות תחום הפעילות רבעון רביעי רבעון שלישי רבעון שני כושר ייצור א. לקבוצה כ- 32 מכונות המייצרות בשיטות הדפוס השונות. כושר הייצור של מכונות אלה נמדד במטר רץ/ מכונה לחודש ברוחב מארג שנע בין.18 ל- 1.2 מטר. כושר הייצור של הקבוצה הינו כ- 6 מיליון מטר רץ/מכונה(*) בחודש ופוטנציאל הייצור המנוצל בפועל הינו כ- 7% בעבודה של 2 משמרות. 7.1 ב. לקבוצה מכונות עזר וגימור מסוגים שונים, כמו: למינטורים, סליטרים, מכונות לייצור אריזת שקית, מכונות לגילול וביקורת, מכונות לסימון לייזר וכו', מכונות אלו אינן מהוות בדרך כלל צווארי בקבוק בתהליכי הייצור. מחקר ופיתוח הקבוצה עוסקת באופן שוטף בפיתוח טכנולוגיות חדשות בתחום האריזה ועיטור האריזה ובאימוץ פתרונות חדשניים המשתמשים בטכנולוגיה קיימת. כל זאת באמצעות שתי מחלקות פיתוח במפעל בתרדיון ובמפעל בקיבוץ נגבה. קניין רוחני לקבוצה פטנט בנושא סגירה חוזרת ופתיחה קלה של שקיות ריטורט, הפטנט נרשם באנגליה, בארה"ב ובארץ. הקבוצה הגישה בקשות לרישום פטנטים בעניין מדבקת זיפר סליידר בארה"ב ובאירופה (*) מטר רץ/מכונה מטר רץ ברוחב המכונה 12

18 7.13 חומרי גלם וספקים חומרי הגלם המשמשים את הקבוצה הם יריעות מחומרים פלסטיים כגון: פוליאסטר, פוליאתילן, פוליפרופילן ו- PVC וכן יריעות אלומיניום, נייר, יריעות המצופות בדבק רגיש ללחץ וכן יריעות בעלות ציפויים שונים. כמו כן צורכת הקבוצה צבעים, דבקים, ממיסים ולכות. חומרי הגלם השונים מסופקים לקבוצה מיצרנים באירופה, במזרח הרחוק ובישראל. משך האספקה של חומרי הגלם נע בין שבוע ל- 14 שבועות והזמנות מתוכננות על פי תוכניות הייצור. חומרי הגלם אינם נסחרים בבורסות בעולם, אם כי מחיריהם של חלק מחומרי הגלם (חומרים פלסטיים או ציפויי מתכת שונים) נגזרים ממחיר חומר גלם יסודי אחר, שנסחר בבורסה כאמור, כגון נפט או אלומיניום. ככלל, הקבוצה מתקשרת עם ספקיה העיקריים בהסכמי אספקה שנתיים הקובעים את הכמויות הדרושות לאספקה, מחיר הבסיס לחומר הגלם, תנאי תשלום והנחות, כולל הנחות מחזור אם ישנן. במסגרת חלקם של ההסכמים מתחייבת החברה לרכוש כמויות מינימליות של חומרי גלם מהספק במשך תקופת ההסכם. מחיר הבסיס של חומרי הגלם עשוי להשתנות בהתאם לתכונות חומר הגלם, לכמות הזמנותיה של החברה מהספק, לשינויים בביקוש העולמי ולשינויים חדים בשערי החליפין של האירו מול הדולר ושל הדולר מול השקל. עם רוב הספקים יש לקבוצה מערכות יחסים ארוכות שנים המתבטאות בתמיכה טכנולוגית, ותנאי תשלום ומחירים מועדפים. ככלל, התשלום לספקי חומרי הגלם מיבוא נעשה בתוך יום מהוצאת שטר מטען. התשלום לספקים בארץ נעשה בממוצע בתוך 1 יום מקבלת חומר הגלם. הקבוצה רוכשת בחו"ל בין 7%-6% מחומרי הגלם והיתרה מספקים מקומיים. במקרים מיוחדים לקבוצה הסכם לאחזקת מלאי חומר גלם במחסני הקבוצה ("קונסיגנציה") ובנוסף, קיים ספק מקומי המספק בשיטת,(JUST IN TIME) JIT שהתשלום מתבצע בהתאם לצריכה החודשית בפועל. ככלל, לכל חומר גלם יש יותר מספק אחד, ולכן אין לקבוצה תלות בספק כלשהו. עם זאת, קיימים מספר חומרים מצומצם שהקבוצה מסיבות טכנולוגיות, מעדיפה לרכוש מספק מסוים בודד. 8. תחומי פעילות אחרים לקבוצה מספר תחומי פעילות אחרים שאינם מהותיים ביחס להיקף הפעילות של הקבוצה, אוחדו לתחום פעילות אחד, כמפורט להלן. על כן 8.1 ייצור ושיווק מכונות הדבקה, מכונות שירוול ושיווק מכונות וחומרים להזרקת דיו מידע כללי פעילות המתבצעת ע"י תדביק מערכות באתר הייצור בפ"ת מוצרים א. מכונות הדבקה מכונות המתופעלות בתוך קו הייצור של הלקוח, ותפקידן להדביק את המדבקה על המוצר הסופי בצורה איכותית ויעילה

19 קיימים סוגים מספר של מכונות הדבקה: מכונות הדבקה חצי-אוטומטית, מכונות להדבקה אוטומטית בעלות ראש הדבקה אחד או יותר, מכונות הדבקה המשלבות הדפסה של מידע משתנה תוך כדי הדבקת המדבקה על המוצר. מכונות ההדבקה מורכבות ממכלולים סטנדרטיים המיוצרים בתדביק מערכות והמכונות מורכבות בהתאם לדרישות הספציפיות של כל לקוח. משך האספקה הינו בין חודש לשלושה חודשים. ב. מכונות שירוול מכונה המותקנת על קו הייצור של הלקוח ומלבישה את השרוול המתכווץ על אריזת המוצר הסופי של הלקוח. קיימים דגמים שונים של מכונות שרוול אוטומטיות וגם כאן תהליך הייצור דומה לסעיף א'. ג. מערכות סימון בהזרקת דיו תדביק מערכות מפיצה בלעדית בישראל של חברות WILLET,VIDEOJET ו- MARSH המשמשות כחברות מובילות בעולם לייצור מערכות סימון בשיטת הזרקת דיו. מדפסות הזרקת דיו מאפשרות הדפסה על מגוון משטחים כגון: זכוכית, פלסטיק, מתכת ועץ ומשמשות בעיקר לסימון תאריך או מלל אחר על המוצר. תדביק מערכות מוכרת ללקוחותיה ראשי הזרקת דיו וחומרים. פרמצבטיקה, הקוסמטיקה, לקוחות, שיווק והפצה מוצרי תדביק מערכות נמכרים לשווקים בתחום המזון, פלסטיקה ועוד. בשווקי חו"ל נמכרים המוצרים בעיקר לארה"ב, רוסיה ודרא"פ ותנאי האשראי ללקוחות הם בממוצע שוטף + 1 ימים. אין לתדביק מערכות תלות בלקוח מהותי. לתדביק מערכות מחלקת מכירות הכוללת שני אנשי מכירות המשווקים את מוצריה בארץ. (מפיצים) בישראל ומכירות דרך סוכנים הפעילות בחו"ל נעשית בעזרת מנהל מוצר הבנות. והחברות כושר ייצור לתדביק מערכות אין מגבלה לענות על הביקושים הקיימים וניתן להגדיל את הייצור באופן משמעותי ע"י תוספת כ"א ללא השקעות נוספות בציוד ובמבנים. מחקר ופיתוח מוצרים חדשים. בסוף 25 הושלם תהליך הפיתוח של מכונה להדבקת תוויות RFID על אריזות קרטון. תוויות (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) RFID של מכונה זו הינן תוויות שבהן משולבים שבב ואנטנה ומשמשים לזיהוי תוך יכולת תקשורת והעברת מידע עם מקור אנרגיה. תוויות אלו משמשות גם תחליף לשיטת הזיהוי באמצעות ברקוד שקיימת היום. המכונה הנ"ל בודקת את תקינות התוויות כאשר התוויות הפסולות מפונות ל"שק האשפה". תהליך הייצור דומה למכונת מדבקות כפי שמתואר בסעיף (א') חומרי גלם וספקים עיקר חומרי הגלם לייצור מכונות ההדבקה כוללים: חלקי מתכת כגון אלומיניום ונירוסטה, רכיבים אלקטרוניים ופנאומטיים הנרכשים הן מספקים בחו"ל והן מספקים בארץ. תנאי התשלום לספקים בארץ הם בממוצע שוטף + 1, ולספקים בחו"ל בממוצע של 6 יום מתאריך שטר המטען. 14

20 ייצור יריעות תעשייתיות רב שכבתיות מוצרים א. יריעות למוצרי אב"כ חברת צלפ מייצרת יריעות יחודיות רב שכבתיות המהוות חלק מחומרי הגלם לייצור ערכות לאב"כ ולאוהלים לאב"כ. המאפיין הייחודי ביריעות אלו הוא החסמות הגבוהה המונעת חדירת גזים רעילים. ב. יריעות לתעשיית הבידוד למבנים, חקלאות והצללה צלפ פועלת כקבלן משנה בייצור יריעות רב שכבתיות בעלות עמידות לקורוזיה, בידוד תרמי, עמידות ל- UV ובעלות תכונות דירפלקטיביות. לקוחות, שווק והפצה הלקוחות ליריעות האב"כ הינן שלוש החברות הישראליות המייצרות מוצרים בתחום ייחודי זה, ויריעות הבידוד מיועדות לתעשיית בידוד המבנים, החקלאות וההצללה. כושר ייצור כושר הייצור במפעל משותף באופן מלא לשאר תחומי הפעילות ולא ניתן להציג כל תחום בנפרד. ככלל החברה מתכננת ביצוע העבודות כך שאמצעי הייצור יופעלו בצורה היעילה ביותר, תוך מזעור הפסקות, הקטנת זמני כיוון העמדת חומרי גלם מראש לפניהן ומתן דגש אחזקתי. דגש מיוחד נותנת החברה לפעולות יזומות במטרה להקטין את פחתי הייצור. מחקר ופיתוח חברת צלפ שוקדת על פיתוח פרוייקט בתחום PCB הטכנולוגיה מבוססת על ידע נצבר שמאפשר חיבור בין שכבות מתכת לשכבות פולימריות. המוצר ישמש כחומר גלם למעגל מודפס עבור אנטנות.RF כיום, החומרים המיועדים לשימוש במעגלים מודפסים מיוצרים בשיטת הכבישה, בה כל לוח מיוצר בנפרד. בשיטה שהחברה מפתחת, מיוצרות יריעות ברצף ורק בסוף התהליך נחתכות ללוחות. תהליך זה מהיר ומוריד את עלויות הייצור בצורה משמעותית. אחרים השקעות בחברות סטארט אפ בתחום האריזות "החכמות" פעילות המתקיימת באמצעות חברת הבת תדביק טכנולוגיות מתקדמות בע"מ (T.A.T) החברה בבעלות מלאה של התאגיד. TAT עוסקת באיתור ובדיקת השקעות בחברות המתמחות בפתרונות נגד זיוף וגניבה בין היתר, בתחום האריזה. עד היום ביצעה TAT שתי השקעות:. א. השקעה בחברת LIT בהיקף כספי נומינלי של 2.9 מ' ש"ח המחזיקה בפיתוח של מדבקה עם דמות נסתרת לשימוש נגד זיוף. LIT גייסה במהלך שנת 25 כ- 163 אלפי דולר מבעלי המניות הקיימים. כתוצאה מההקצאה עלו שיעורי האחזקה של TAT מ- 7.87% ל- 8.31%. ברבעון האחרון בשנת 25, קיבלה LIT פרוייקט חדש בהיקף של 1 מ' דולר לשנה לתקופה של 3 שנים ללקוח בחו"ל. בין תדביק ו- LIT קיים הסכם לשת"פ שווקי וייצורי. ב. השקעה בחברת,POWER PAPER בהיקף כספי נומינלי של 2 מיליון ש"ח. POWER RFID מחזיקה בפיתוח לשווק וייצור סוללות דקות גמישות וכן פיתוחים בתחום PAPER עם מקור אנרגיה ופצ' םי ) (Patches עם מקור אנרגיה. לאחרונה גייסה POWER PAPER בהנפקה פרטית סך של כ- 3 מיליון דולר בעיקר למוסדיים. בין תדביק ל- PAPER POWER קיים שת"פ הדוק במישור הייצורי. בשנת 25 הסתכמו המכירות של תדביק ל- PAPER POWER לסך של 1.79 מיליון ש"ח לעומת מכירות בסך כ- 35 אלפי ש"ח בשנת השכרת מבנה מבנה המפעל בתרדיון הינו בבעלות חברה בת, תדביק נכסים, ומושכר לתדביק בע"מ ותדביק פק בדמי שכירות לפי הסכם שנחתם בין הצדדים. לעניין מיסוי בשל פעילות זו ראה סעיף 14 להלן. 15

21 פרק 4 עניינים הנוגעים לתאגיד בכללותו 9. רכוש קבוע ומתקנים 9.1 מקרקעין א. בחכירה לדורות תדביק נכסים חכרה ממנהל מקרקעי ישראל 2 דונם קרקע באזור התעשיה תרדיון ל- 49 שנים, עם אופציה להארכה (חכירה מהוונת), ובסוף 23 הושלמה בניית מבנה בשטח של כ- 8,6 מ"ר (הכולל אולמות ייצור, מחסנים ושטחי עזר בשטח של 7,3 מ"ר ומשרדים בשטח של 1,3 מ"ר). המבנה משמש את פעילות התאגיד וחברה מאוחדת. ב. בשכירות 1) ביום התקשר התאגיד בהסכם שכירות למבנה באזור התעשיה קרית אריה בפתח-תקוה ששטחו 1,74 מ"ר וכן 26 חניות בחצר המבנה. תקופת השכירות מסתיימת ביום המבנה משמש את פעילות ייצור של התאגיד ואת פעילות תדביק מערכות. החברה תנהל מו"מ להארכת השכירות. ביום התקשר התאגיד בהסכם שכירות למבנה באזור התעשיה קרית אריה בפתח-תקוה ששטחו כ- 8 מ"ר ולו צמודות 19 חניות במרתף. תקופת השכירות מסתיימת ביום המבנה משמש את פעילויות השיווק, קדם-דפוס ומנהלה. החברה תנהל מו"מ להארכת השכירות. ביום התקשרה צלפ עם קיבוץ נגבה להסכם שכירות למשך 22 שנים החל מיום לפיו היא שוכרת 3 מבנים בשטח של כ- 12, מ"ר הנמצאים בקיבוץ נגבה, למטרת ניהול והפעלת המפעל. צלפ שוכרת מחסנים בשדרות כדלקמן: האחד בשטח של 3,77 מ"ר לתקופה המסתיימת ב עם אופציה להארכה מידי שנה, השני בשטח של 49 מ"ר לתקופה המסתיימת ב עם אופציה להארכה מידי שנה. לוגוטק שוכרת מבנה בשטח של כ- 1,6 מ"ר בניו-ג'רזי שבארה"ב, המשמש אותה לצורכי פעילותה. בשנת 23 הוארך החוזה בחמש שנים נוספות עם אופציה להארכה שוב. המבנה משמש גם לשיווק מוצרי חברות בנות בארה"ב. IZASLAV שוכרת מבנה בפריסלב זלצקי שברוסיה בשטח של כ- 36 מ"ר בחוזה שנתי אשר ב יתחדש לשנה נוספת. (2 (3 (4 (5 (6 9.2 מכונות וציוד לייצור מכונות וציוד כוללים: מכונות דפוס מסוגים שונים ברוחבים שונים המדפיסות בשיטות פלקסו, שקע, אופסט, בלט ומשי, למינטורים מסוגים שונים וברוחבים שונים, העובדים על בסיס סולבנט וללא סולבנט, מכונות ציפוי שעווה וציפויים אחרים, מכונות גילול וביקורת ברוחבים שונים, מכונות חיתוך לבודדים וכן מכונות גימור אחרות. בנוסף, לקבוצה ציוד משרדי, הכולל בעיקר מערכות מחשוב וריהוט. 9.3 כלי רכב בבעלות הקבוצה 4 משאיות גדולות וקטנות המשמשות להובלת מוצרים ללקוחותיה. כמו כן, משתמשת הקבוצה בכ- 8 כלי רכב פרטיים לעובדי ההנהלה, השיווק והמנהלה וכלי רכב אלה הינם בשכירות תפעולית. 16

22 אלפי ש"ח 4,99 9,119 3, ,513 להלן פירוט העלות המופחתת של הרכוש הקבוע: אלפי ש"ח 4,248 מבנים ושיפורים במושכר 87,836 מכונות וציוד 3,569 ציוד משרדי 1,95 כלי רכב 132,748 סה"כ 1. הון אנושי הקבוצה מעסיקה כ- 56 עובדים. אף לא אחת מחברות הקבוצה הינה חברה בארגון מעבידים, לפיכך, על עובדי הקבוצה חלקים צווי ההרחבה הכלליים וכן צו הרחבה בענף הפלסטיקה. למרבית העובדים הסכם העסקה אישי. כ- 4 מעובדי צלפ הינם חברי הקיבוצים נגבה ושדה יואב אשר עד ליום לא התקיימו בינם לבין צלף יחסי עובד מעביד. לגבי עובדים אלו, נחתמו בין צלפ לקיבוצים הנ"ל הסכמים שעיקריהם הם: שכר וזכויותיו הסוציאליות של חבר קיבוץ יהיו בהתאם לחוזה העבודה האישי שנחתם עימו ושכרו יועבר לחשבון בנק פרטי שלו, חבר קיבוץ שיגיע לגיל פרישה יהיה רשאי להמשיך לעבוד בצלפ בהתאם לצרכיה, חבר קיבוץ שיפסיק את חברותו בקיבוץ, תעמוד בפני צלפ האפשרות להפסיק את העסקתו או להמשיכה תוך ויתור על זכות השיפוי מהקיבוץ עליו. הקבוצה מבטחת את עובדיה בקרנות פנסיה מקיפה ובפוליסות ביטוח מנהלים. לחלק מן העובדים מפרישה הקבוצה הפרשות לקרן השתלמות. לעובדים הבכירים מעמידה הקבוצה רכב לצורכי תפקידם ולמיעוטם מגולם שווי השימוש בו. להלן פירוט העובדים (ללא נושאי המשרה וההנהלה הבכירה) לפי קבוצות: תפקיד - כספים ומערכות מידע - משאבי אנוש, משק ומנהלה - שרשרת אספקה - שיווק ומכירות - ייצור - טכנולוגיה וניהול איכות סה"כ להלן פירוט נושאי משרה וההנהלה הבכירה בקבוצה: תפקיד 4 - מנהלים כלליים - נושאי משרה והנהלה בכירה סה"כ 17

23 שכרם ותנאי העסקתם של נושאי המשרה וההנהלה הבכירה נקבעים בהסכמי העסקה אישיים, מבוטחים בפוליסות ביטוח מנהלים ומופרשים להם תשלומים לקרן השתלמות. הם לפי חוזה מיום (בתוקף מיום 1.1.3) נותן אילן דרורי שהוא בעל השליטה בתאגיד, באמצעות חברה פרטית בשליטתו (בסעיף זה חברת הניהול), לקבוצה שירותי ניהול כללי של התאגיד תמורת תשלום חודשי של 71.3 אלפי ש"ח, צמוד למדד דצמבר 22, ומענק מיוחד בשיעור של 5.3% מהרווח השנתי המאוחד של התאגיד לפני מס. התאגיד מחזיר לחברת הניהול הוצאות עסקיות המוצאות על ידה בפועל וכן מעמיד לשימושה משרד מתאים, שירותי מזכירות ותקשורת, אך לא רכב. חוזה זה אושר על פי האמור בסעיף 275 לחוק החברות. לפי הסכם מיום בין תדביק פק לבין חברה פרטית בבעלותו של מרון גרינברג, נותן מרון גרינברג שירותי ייעוץ לתדביק פק תמורת סכום חודשי בש"ח השווה ל- 2,5 דולר. כמו כן, מחזיקה החברה הנ"ל בכתבי אופציה לרכישת 4% ממניות תדביק פק. ביולי 24 מונה מר גרינברג כדירקטור בתאגיד ומאוגוסט 24 ומשמש כיו"ר הדירקטוריון. בלוגוטק מועסקים כ- 3 עובדים אשר תנאי עבודתם נקבעים בהסכמים אישיים בכפוף לדינים החלים במדינת ניו-ג'רזי שבארה"ב. לקבוצה אין תלות בעובד כלשהו. הדרכת עובדים הקבוצה מארגנת הדרכות מקצועיות פנים ארגוניות וחיצוניות לעובדים בתפקידים שונים בהתאם לצורכי הקבוצה. 11. הון חוזר מדיניות הקבוצה בכל הקשור לפרטי הון חוזר הינה כדלקמן: 11.1 מלאי לקבוצה מלאי חומרי גלם לתקופה ממוצעת של כ- 12 שבועות. חומרי הגלם העיקריים נרכשים בארץ ומחו"ל. כל חומרי הגלם מאוחסנים ומנוהלים במחסן ע"י מנהלי המחסנים. דרישה לקניה של חומרי גלם סטנדרטיים נעשית ע"י המחסן עפ"י נתוני צריכת העבר, משך זמן האספקה של החומרים וניתוח סבבי המלאי. דרישה לקניית מלאי חומר גלם חוזי נעשית ע"י צוותי המכירות או המחסן וזאת בכפוף להזמנת לקוח. את רכישת המלאי מבצעת מחלקת שרשרת האספקה באישורו של מנהל המחלקה. פעילות הקבוצה דינאמית וזמני האספקה ללקוחות הם קצרים, לכן קיימת חשיבות רבה לזמינות מלאי חומרי הגלם. לקבוצה מלאי תוצרת גמורה לתקופה ממוצעת של כ- 15 ימים, וזאת לפי הזמנת לקוחות שניתנה מראש. המדיניות היא להפחית את ערך הפריטים במלאי בהתאם לצריכתם. לקבוצה נהלים ברורים בקשר להחזרת חומר גלם פגום. נוהל העבודה עובר דרך מחלקות המחסן, הבטחת איכות ולבסוף הרכש, וכולל זימון נציג הספק למחסני החברה לבדיקת חומר הגלם הפגום. אחריות הקבוצה למוצריה - מאפייני המוצר מבחינת הופעה, מידות, צבע, צורה וכיתוב מיוצרים על פי הגדרה ואישור הלקוח מראש. לקבוצה מדיניות שלפיה מוצר פגום מוחלף על חשבונה במוצר תקין

24 ה אשראי ספקים ולקוחות: להלן נתונים לגבי ההיקפים הממוצעים של אשראי הספקים והלקוחות בקבוצה. 25 ממוצע ימי אשראי היקף אשראי ממוצע 14 77, אלפי , אלפי ספקים לקוחות 11 שקעות לגבי השקעות התאגיד התאגיד). בחברות המאוחדות ראה תקנה בחלק הרביעי (פרטים נוספים על מימון הקבוצה מממנת פעילותה באמצעות הון עצמי, אשראי בנקאי לזמן קצר, אשראי בנקאי לזמן ארוך ואשראי ספקים. מקורות האשראי הלוואות לז"ק מבנקים לא צמוד צמוד מדד צמוד דולר צמוד יורו צמוד ליש"ט סה"כ הלוואות לז"ק מבנקים ריבית ממוצעת נכון ליום אלפי ש"ח נכון לתאריך הסמוך לפרסום הדוח אלפי ש"ח 32,487 3,93 4,166 1,535 7,289 49,379 3,799 3,7 3,95 1,455 6,91 46,814 6.% 6.3% 6.3% 4.5% 6.2% 2,681 36,733 25,479 2, ,223 37,696 26,147 3, % 5.4% 6.5% 4.5% 11.% הלוואות לז"א מבנקים לא צמוד צמוד מדד צמוד לדולר צמוד יורו צמוד ראנד 86,386 88,651 סה"כ הלוואות לז"א מבנקים הלוואות לז"א מאחרים 5.% 19

25 ה ו 14. מ סי וי 14.1 א. חוקי המס החלים על התאגיד : על הקבוצה חברות הבנות בארץ חלות הוראות חוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ"ה 1985, שעל פיו נמצאות התוצאות לצורכי מס כשהן מתואמות לשינויים במדד המחירים לצרכן. ביום 25 ביולי 25, התקבל בכנסת תיקון פקודת מס הכנסה (מספר 147), התשס"ה- 25. בעקבות תיקון זה יקטן בהדרגה שיעור המס החל על החברה משיעור מס של 34% החל מיום 1 בינואר 25 ועד לשיעור מס של 25% החל משנת 21 ואילך. שיעור המס שחל על החברה עד ליום 31 בדצמבר 24 היה.35% במהלך שנת 25 חברות הקבוצה בישראל התאימו את יתרות המיסים הנדחים שלהן בהתאם לשינויים הצפויים בשיעורי המס. ב. ג. הטבות בתוקף חוק עידוד התעשיה התאגיד וחברות מאוחדות בישראל הינן "חברות תעשיתיות" בהתאם לחוק עידוד התעשיה (מיסים) תשכ"ט בהתאם למעמד זה הן זכאיות להטבות, אשר העיקרית שבהן היא פחת בשיעורים מוגדלים לגבי ציוד המשמש בפעילות תעשיה, כפי שנקבע בתקנות מכוח חוק התיאומים, וכן איחוד דוחות לצורכי מס. הטבות מס בתוקף חוק עידוד השקעות הון לחברות המאוחדות בישראל מעמד של "מפעל מאושר" ומעמד של"מפעל מעורב". ההטבות מותנות בקיום התנאים שנקבעו בחוקי עידוד השקעות הון ובתקנות מכוחם, ובכתבי האישור שניתנו למפעלים המאושרים. התנאים העיקריים המקובלים בכתבי האישור הם: מימון שיעור מינימלי מתוך ההשקעות ברכוש קבוע באמצעות הון מניות נפרע, ניהול תקין של ספרי חשבונות נאותים בשיטת החשבונאות הכפולה, ביצוע התוכנית במועד שנקבע בכתב האישור והפעלת נכסי המפעל המאושר לתקופה שלא תפחת משבע שנים ממועד רכישתם. אי עמידה בתנאים עלולה לגרום לביטול הטבות המס ולהחזר מענקים. לתכנית ההשקעות להקמת מפעלו של התאגיד ולתוכניות הרחבה שבוצעו לאחר מכן ניתן מעמד של "מפעל מאושר" בהתאם לחוק עידוד השקעות הון תשי"ט תקופת ההטבות הגיעה לסיומה. ד. דוח מאוחד לצרכי מס - בתוקף חוק עידוד התעשיה לצרכי מס הכנסה עם חברה מאוחדת. מגיש התאגיד דוח מאוחד לתאגיד ולחברות מאוחדות שומות מס סופיות לתקופה של עד וכולל שנת המס כדלקמן: לתאגיד ולחברה מאוחדת שומות מס סופיות עד וכולל שנת המס 22, ושומות ניכויים סופיות עד וכולל שנת המס 2. לחברה מאוחדת שומות מס סופיות עד וכולל שנת המס 2 ושומות ניכויים סופיות עד וכולל שנת המס לתאגיד ולחברות המאוחדות הפסדים לצרכי מס, להעברה לשנים הבאות כדלקמן: לתאגיד ולחברה מאוחדת המגישות דוח מאוחד לצרכי מס עפ"י חוק עידוד התעשיה, כ- 1 מ' ש"ח ולחברה מאוחדת רווח לצרכי מס בסך כ מ' ש"ח. ללוגוטק הפסדים לצרכי מס בסך של 3.5 מיליון דולר הניתנים לניצול על ידה עד שנת 225. לפרטים נוספים בעניין המיסוי ראה ביאור 26 בדוחות הכספיים. 2

26 15. איכות הסביבה במאי 24 נתקבל בצלפ מכתב מהמשרד לאיכות הסביבה בגין הפרות לכאורה של תנאי היתר הרעלים ושל חוק החומרים המסוכנים על ידה. המשרד לאיכות הסביבה קבע נהלים ולוח זמנים לתיקון הפגמים על ידי צלפ. בימים אלו צלפ מסיימת תהליכי לימוד ותכנית התארגנות הכוללת טיפול בליקויים שצוינו ע"י משרד איכות הסביבה. צלפ מעריכה כי תדרשנה עד שנתיים לשם הסדרת הנושא. ההשקעה המוערכת בפרוייקט זה כ- 1.5 מיליון יורו. 16. מגבלות ופיקוח על פעילות הקבוצה 1. על פעילות הקבוצה לא חלים חוקים ספציפיים ולא חל עליה פיקוח מחירים על פי חוק הפיקוח על מצרכי ושירותים תשי"ח רישיונות עסק לחברות שבקבוצה רישיונות עסק למקומות פעילותן כדלקמן: לצלפ רישיון עסק למפעלה, למפעל התאגיד ופק בתרדיון שהוא מפעל חדש, תהליך קבלת רישיון העסק נמצא בשלביו האחרונים, לפעילות התאגיד ותדביק מערכות בפ"ת יש רישיון עסק. רישיונות רעלים הקבוצה מחזיקה לצורך פעילותה גם חומרים המוגדרים כחומרים רעילים לפי חוק החומרים המסוכנים ובכל מקום שבו מוחזקים חומרים אלו יש לקבוצה היתר לאחזקת רעלים על פי החוק הנ"ל. באשר לרישיון הרעלים של צלפ הרי הארכתו תינתן במידה והחברה תעמוד בלוח הזמנים ובתיקון הפגמים כפי שקבע המשרד לאיכות הסביבה (ראה סעיף 15 לעיל). ספק מוכר של משרד הביטחון התאגיד וצלפ הינם ספקים מוכרים של משרד הביטחון. תקנים הקבוצה פועלת לפי תקן ISO 91 מהדורה 2 בכל אתרי הקבוצה בארץ ובארה"ב. לתדביק מערכות אישורי התאמת מכונות ההדבקה מתוצרתה לדרישות CE (תקן בטיחות אירופאי לציוד) שמאפשר יצוא לאירופה המערבית. לצלפ אישורים לעבודה לפי תקני המזון BRC (תקן מזון בריטי) ו- HACCP (תקן אירופאי) הסכמים מהותיים 17.1 להלן תיאור תמציתי של ההסכמים המהותיים, שלא במהלך העסקים הרגיל, שהתאגיד או חברות מאוחדות צד להן כהסכם מהותי יש לראות את ההוראות בתקנון התאגיד הקובעות את אופן מינוי הדירקטורים, כולל זכותו של המנהל הכללי למנות דירקטור נוסף מטעמו כל עוד הוא מחזיק ב- 4% מהון המניות הנפרע; את ההוראות הקובעות כי הקצאת מניות במקרים מסוימים טעונה אישור אסיפה כללית ברוב של 75%; את ההוראות בדבר הצבעה לעניין מינוי דירקטורים חיצוניים; ואת ההוראות בדבר הרוב הדרוש בדירקטוריון לפיטורי המנכ"ל, כל עוד הוא מחזיק ב- 4% מהון המניות הנפרע. הסכם מיום בין תדביק פק לבין הקיבוצים נגבה ושדה יואב בדבר אחזקת המניות והניהול של צלפ וההסכמים הנלווים לו, כולל בעניין השכרת מבנה המפעל ע"י קיבוץ נגבה לצלפ. הסכם מיום בין התאגיד לחברה פרטית בבעלותו של אילן דרורי בעניין מתן שירותי ניהול לתאגיד בידי מר דרורי הסכם מיום בין חברה מאוחדת לחברה פרטית בבעלותו של חיים גופן בעניין מתן שירותי ניהול לחברה מאוחדת בידי חיים גופן. 21

27 17.2 לתאגיד אין הסכמים לשיתופי פעולה אסטרטגיים. 18. הליכים משפטיים 18.1 ביום 5 בספטמבר 25 ניתן בבית המשפט המחוזי בת"א פס"ד נגד החברה בתביעה שהגיש נגדה אליהו ליברמן ובו חוייבה החברה לשלם לו סך של 2.2 מ' בגין יתרת דמי ייעוץ ובגין יתרת תשלום עבור אי תחרות. בפס"ד הנ"ל נתקבלה בחלקה תביעתה הנגדית של החברה נגד מר ליברמן והוא חוייב לשלם לה סך של.6 מ' בגין סחורה שסופקה לשותפות עימה היה קשור ואשר תמורתה לא שולמה בידי השותפות. החברה שילמה למר ליברמן סך של 1.6 מ' כולל מע"מ ובדוחות הכספיים ל- 31 בדצמבר 25 נכלל תשלום בסך של כ- 1.4 מ' (ללא מע"מ). החברה הגישה לביהמ"ש העליון ערעור על חיובה בסכום האמור ועל כך שתביעתה הנגדית לא התקבלה במלואה. מר ליברמן הגיש אף הוא ערעור על כך שהסכום שנפסק לזכותו אינו נושא ריבית חוזית אלא חושב כנושא הפרשי הצמדה וריבית כחוק. על פי טענתו של מר ליברמן בערעור, הסכום הכולל שעל החברה לשלם לו הינו כ- 4.5 מיליון. כמו כן ערער מר ליברמן על חיובו בסכום של.6 מ' כאמור. בהתבסס על חוות דעת משפטית שקבלה, לא ביצעה החברה הפרשה בקשר לסכומים הנוספים שנתבעו ע"י מר ליברמן ביום 14 בינואר 24, הוגשה כנגד החברה, תביעה בסכום של 1.9 מליון ש"ח, בבית המשפט השלום בחיפה, ע"י ספק חומר גלם. לדעת יועציה המשפטיים של החברה, סיכויי התממשותה של התביעה קלושים ולפיכך, לא נכללה בדוחות הכספיים התחייבות בגין הנ"ל. 19. יעדים ואסטרטגית עסקים הקבוצה, נוהגת לבחון את תוכניותיה האסטרטגיות מפעם לפעם ולעדכן את יעדיה בהתאם להתפתחויות שחלות בטכנולוגיות בתחום פעילותה, בשווקיה, ובהשפעה המקרו כלכלית. הפעילות בישראל בין היעדים שהציבה לעצמה הקבוצה לשנים הבאות נימנים הובלת שוק האריזה הגמישה ועיטור האריזה בישראל תוך צמיחה ושיפור הרווחיות ע"י התמקדות בפיתוח ומתן פתרונות טובים יותר ללקוחותיה. הפעילות הבין לאומית הקבוצה, אשר רכשה לה מעמד במדינות בהן היא פועלת, תמשיך להשקיע משאבים רבים לקדם ולהרחיב את הפעילות הבין לאומית במקומות אלו. הקבוצה שמה לה כיעד לרכוש או להקים פעילות ייצורית ברוסיה. היישום המוצלח של אסטרטגיית הקבוצה תלוי בצוות ההנהלה ועובדים מנוסים ומיומנים בכל הרמות. הקבוצה תמשיך לעודד הצטיינות אצל עובדיה ותנסה להטמיע בקרבם הערכים בהם היא דוגלת: חדשנות, יעילות, מסירות ועבודת צוות. הקבוצה תמשיך להשקיע בתחום ההון האנושי שלה ותתמיד בשיפור איכויותיה הניהוליות בדירקטוריון 2. צפי והתפתחות בשנה הקרובה הקבוצה תמשיך לפעול בתחומי הפעילות על פי תוכנית עבודה ותקציב שאושר במתכונת שפעלה עד כה, כולל רכישת ציוד וחידושו. 21. מידע כספי לגבי מגזרים גיאוגרפיים 21.1 מגזרים גיאוגרפיים: לפרטים בדבר המגזרים הגיאוגרפיים שבהם פועלת הקבוצה ביאור 3 לדוחות הכספיים. ראה 22

28 21.2 חשיפה לסיכונים עקב הפעילות מחוץ לישראל: הפעילות בשווקים של מרכז ומזרח אירופה ודרום אמריקה חשופה לסיכונים המאפיינים מדינות אלו, לרבות: רגישות המשטרים לשינויים פוליטיים ומדיניים העלולים להשפיע על המצב הכלכלי במדינות אלו, שינויים בשערי החליפין של המטבעות המקומיים ביחס לדולר או לאירו, חוסר יציבות כלכלית ושינויים תכופים בחקיקה כלכלית, שיעורי אינפלציה וריבית גבוהים יחסית בחלק מהמדינות, חשיפה למתחרים בין לאומיים גדולים שנמצאים במדינות אלו. יחד עם זאת פעילותה של הקבוצה מחוץ לישראל תורמת לפיזור הסיכון שלה ויצירת תלות פחותה בפעילותה בישראל. בנוסף, תורמת הפעילות להקטנת החשיפה לסיכוני שערי חליפין וזאת בשל ההשפעה המקזזת של הפרשי שער על התוצאות העסקיות של הקבוצה.. 22 דיון בגורמי סיכון לקבוצה קיימים מספר גורמי סיכון הנובעים מסביבתה הכללית, ומן הענף בו היא פועלת כמפורט להלן: 22.1 גורמי סיכון מקרו כלכליים: א. האטה כלכלית ואי ודאות בשוק העולמי ובשוק הישראלי ההאטה הכלכלית בשוק העולמי ובשוק הישראלי עלולה להביא לירידה בצריכה הפרטית ועקב כך עשויה להביא לירידה במכירות הקבוצה. בנוסף בתנאים של אי ודאות כלכלית קיימת נטיה של לקוחות לרכוש מוצרים זולים על פני מוצרים איכותיים, נטיה שעלולה להביא לפגיעה במכירות הקבוצה המתמקדת במוצרים איכותיים. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. חשיפה לשינויים בשערי מטבע: הקבוצה חשופה לסיכונים בגין שינויים בשערי הדולר והאירו. מרבית חומרי הגלם נרכשים מחוץ לישראל בדולרים ובאירו, ציוד הייצור נרכש כמעט כולו באירופה באירו. כמו כן, לקבוצה התחייבויות לזמן ארוך במטבעות שונים. שינוי בשערי החליפין עלול לגרום לשחיקת רווחיות הקבוצה ותזרים מזומניה. היעדר מכסים בישראל בהיעדר מחסומי כניסה של מוצרים בתחום פעילות הקבוצה, היא חשופה לתחרות גוברת והולכת מצד מתחרים בין לאומיים. סיכון פוליטי הקבוצה חשופה לסיכון של החרמת תוצרת ישראלית במדינות בחו"ל מטעמים פוליטיים במקרים קיצוניים ולהעדפת ספקים אחרים על פניה במקרים פחות קיצוניים. חוסר יציבות כלכלית ופוליטית בשווקים של מרכז ומזרח אירופה הפעילות במדינות במרכז ומזרח אירופה חשופה לסיכונים הנובעים מרגישות המשטרים לשינויים פוליטיים ומדיניים העלולים להשפיע על המצב הכלכלי במדינות אלו, לרבות: שינויים בשערי המטבעות המקומיים ביחס לדולר או לאירו, חוסר יציבות כלכלית, שינויים תכופים בחקיקה כלכלית ושיעורי אינפלציה וריבית גבוהים יחסית בחלק מן המדינות. התעוררות השווקים במזרח אירופה ודרום אמריקה מגדילה את הפוטנציאל של כניסת מתחרים בין לאומיים לשווקים אלו ולפיכך עשויה להגביר את התחרות במדינות בהן פועלת הקבוצה. שביתות בנמלים - כל חומרי הגלם הנרכשים מחוץ לישראל מובאים דרך הים ולכן שביתות ועיצומים בנמלי הים עלולים לגרום לעיכובים בקבלת חומרי הגלם ועלולים ליצור שיבושים בתהליכי הייצור ובאספקת המוצרים ללקוחות. המצב הבטחוני בישראל פעולות טרור ו/או מלחמה עשויים להשפיע על יכולת הקבוצה להמשיך לייבא מוצרים לישראל ולספק סחורות ללקוחות בחו"ל. 23

29 גורמי סיכון ענפיים א. ב. ג. תהליך הרחבת האחיזה של חברות רב לאומיות בישראל בתחומי המזון והטואלטיקה מביא להוצאת קווי הייצור מחוץ לישראל וגורם להקטנת הביקושים והגדלת התחרות. אשראי ללקוחות מכירות הקבוצה ללקוחותיה בישראל, מתבצעות באשראי כמקובל בשוק. האשראי ללקוחות בשוק בישראל ברובו אינו מכוסה בביטחונות ועל כן נתון בסיכון במיוחד בתקופת מיתון. עם זאת, הפיזור הרב של לקוחות הקבוצה מקטין סיכון זה. פגמים באיכות מוצרים עסקי הקבוצה חשופים לפגיעה במקרה של פגמים באיכות חומרי הגלם המשמשים לייצור מוצריה או באיכות המוצרים המיוצרים על ידה. בעקבות פגמים כאמור, עלולה הקבוצה להיות חשופה לתביעות מצד לקוחותיה ולפגיעה בהיקף המכירות של מוצריה. אין גורמי סיכון ייחודיים 22.2 טבלת גורמי סיכון להלן מוצגים גורמי הסיכון על פי טיבם, אשר דורגו בהתאם להערכת ההנהלה על פי השפעתם על עסקי הקבוצה: האטה כלכלית בשווקים חשיפה לתנודות בשערי חליפין של המט"ח היעדר מכסים בישראל סיכון פוליטי חוסר יציבות כלכלית ופוליטית התעוררות השווקים שביתה בנמלי הים מצב בטחוני מידת ההשפעה של גורם הסיכון על פעילות הקבוצה בכללותה השפעה קטנה השפעה בינונית השפעה גדולה סיכוני מקרו סיכונים ענפיים חשיפה לאחיזת חברות רב לאומיות אשראי לקוחות פגם באיכות המוצר 24

30 23. מידע צופה פני עתיד חלק זה של תיאור עסקי התאגיד, ובמיוחד האמור בסעיפים 2 19, ו- 22 שבהם, כולל מידע צופה פני עתיד, המוגדר בסעיף 32 א בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 1968, כ: "תחזית, הערכה, אמדן או מידע אחר המתייחסים לאירוע או לעניין עתידיים, שהתממשותם אינה ודאית ואינה בשליטתו של התאגיד בלבד". מידע צופה פני עתיד הינו מטבעו מידע בלתי ודאי לגבי העתיד, המבוסס על אינפורמציה הקיימת בקבוצה בתאריך הדוח וכולל הערכות של הקבוצה או כוונות שלה נכון לתאריך הדוח, בין היתר, ביחס למידע הנגזר מההשלכות שיש לאירועים או לעניינים צפויים שטרם התרחשו או שהתרחשותם איננה ודאית. יחד עם זאת, התוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מן התוצאות המוערכות או המשתמעות ממידע זה. בנוסף, המידע הינו מידע ארעי, סובייקטיבי ואיננו מהווה התחייבות של הקבוצה להתממשותו. במקרים מסויימים ניתן לזהות קטעים המכילים מידע צופה פני עתיד על ידי הופעת מילים, כגון: "להערכת הקבוצה", "בכוונת הקבוצה", הקבוצה סבורה", "הקבוצה צופה" ו"הקבוצה מתכננת" וכיו"ב, אך ייתכן כי מידע זה יופיע גם בניסוחים אחרים. תאריך: תדביק בע"מ שמות החותמים ותפקידם: מרון גרינברג, יו"ר הדירקטוריון אילן דרורי, מנכ"ל וחבר דירקטוריון 25

31 תדביק בע"מ דוח דירקטוריון ליום 31 בדצמבר 25 26

32 דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד חלק 2 תוכן העניינים עמ' 1-2 נתונים עיקריים מתוך תיאור עסקי התאגיד הסברים לגבי הדוחות הכספיים מצב כספי תוצאות הפעילות נזילות מקורות המימון אירועים בתקופת הדוח הסבר השינויים המהותיים מאוד שחלו בפעילות התאגיד ועסקיו הסבר שיקולי הדירקטוריון בענין התשלום לנושאי משרה בכירה אירועים לאחר תאריך המאזן מדיניות התאגיד בענייני תרומות חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם סקר עמיתים שכר רו"ח 11. דירקטוריון החברה 9.1 חברי הדירקטוריון 9.2 דיווח על דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית 12. גילוי בדבר מבקר פנימי בתאגיד

33 דוח דירקטוריון על מצב ענייני התאגיד ליום 31 בדצמבר נתונים עיקריים מתוך תיאור עסקי התאגיד התאגיד והחברות שבשליטתו (בדוח זה "החברות המאוחדות") הן קבוצת חברות (בדוח זה "הקבוצה") העוסקת בייצור ובשיווק של אריזות, חלקי אריזות ועיטורים לאריזות המשמשות למוצרים המיוצרים ומשווקים בענפי המזון, הקוסמטיקה, הפרמצבטיקה והטואלטיקה ועוד. לקבוצה מפעלים באזור התעשיה תרדיון שבגליל, בקיבוץ נגבה שבנגב, באזור התעשיה בפתח-תקוה במדינת ניו-ג'רסי בארה"ב ובפריסלב זלצקי שברוסיה, והיא מייצרת את מוצריה הן בישראל והן מחוצה לה. הקבוצה מעסיקה כ- 56 עובדים. תחום הפעילות של הקבוצה הוא ייצור ושיווק של אריזות גמישות ועיטור האריזות המשווקים למפעלי תעשיה בענפי המזון, המשקאות, הקוסמטיקה, הטואלטיקה, הפרמצבטיקה והכימיה. כמו כן עוסקת הקבוצה באמצעות חברה מאוחדת בייצור ושיווק מכונות להדבקת מדבקות, בשיווק של מכונות לסימון על אריזות וכן בייצור ושווק יריעות תעשיתיות. מכונות שרוול,.2 הסברים לגבי הדוחות הכספיים 2.1 מצב כספי סעיפי המאזן ההתפתחויות העיקריות בסעיפי המאזן המאוחד ליום : הרכוש השוטף ליום הסתכם לסך של 188,678 אלפי ש"ח לעומת 181,186 אלפי ש"ח ליום העלייה ברכוש השוטף נובעת בעיקר מעלייה ביתרת לקוחות ומלאי ומאידך בירידה בחייבים. יתרת המלאי ליום הסתכמה ל- 52,429 אלפי ש"ח לעומת 51,461 אלפי ש"ח ליום הגידול במלאי נובע מהגדלת המלאי בחברה הבת תדביק פק של כ- 1.5 מיליון ש"ח בשנת 25 הנובע מהגדלת היקף הפעילות וכן מגידול בחברה בהיקף של כ- 2 מיליון ש"ח. מאידך, חלה ירידה במלאי בחברה הבת צלפ של כ- 2 מיליון ש"ח יתרת הלקוחות הסתכמה לסך של 126,68 אלפי ש"ח לעומת ביתרת הלקוחות נובע מהגידול בהיקף המכירות של הקבוצה. 115,835 אלפי ש"ח ליום הגידול סך ההשקעות וחובות לזמן ארוך הסתכמו ל- 6,914 אלפי ש"ח לעומת 6,747 אלפי ש"ח ליום הגידול נטו נובע בעיקר מגידול במיסים הנדחים בסך של כ-.3 מ' ש"ח. סך הרכוש הקבוע ליום הסתכם ל- 132,748 אלפי ש"ח לעומת 134,513 אלפי ש"ח ליום הירידה נובעת בעיקרה מהוצאות הפחת. ההתחייבויות השוטפות ליום הסתכמו לסך של 171,714 אלפי ש"ח לעומת 195,37 אלפי ש"ח ליום הירידה נובעת בעיקרה מקיטון באשראי לזמן קצר אשר הוחלף באשראי לזמן ארוך. 1

34 ההתחייבויות לזמן ארוך ליום הסתכמו לסך של 78,281 אלפי ש"ח לעומת 55,1 אלפי ש"ח ליום עיקר השינוי נובע מאשראי מתאגידים בנקאיים לזמן קצר אשר הוחלף באשראי לזמן ארוך. ההון העצמי ליום הסתכם לסך של 51,772 אלפי ש"ח לעומת 49,288 אלפי ש"ח ליום הגידול בהון העצמי נובע מרווח השנה, תנועות בקרן ההון וחלוקת דיבידנד. 2.2 ניתוח תוצאות הפעילות מכירות. 24 המכירות בתקופת הדוח הסתכמו לסך של 395,17 הגידול נובע בעיקרו מגידול במכירות הקבוצה בחו"ל. אלפי ש"ח לעומת 368,517 אלפי ש"ח בשנת מכירות הקבוצה (אלפי ש"ח מדווחים) 368, ,17 314,189 39, 37, 35, 33, 253, , ,7 17,338 31, 29, 117,87 27, 91,86 25, 23, 76,826 21, 19, 17, 15, 13, 176,493 19, , ,51 224,769 11, 9, 7, 5, סה"כ מכירות בחו"ל מכירות בארץ רווח גולמי הרווח הגולמי בתקופת הדוח הסתכם לסך של 9,252 אלפי ש"ח (כ- 23% מהמכירות) לעומת 86,41 אלפי ש"ח (כ- 23% מהמכירות) בשנת 24. 2

35 כ( הוצאות מכירה הוצאות מכירה בתקופת הדוח הסתכמו ב- 41,295 אלפי ש"ח (כ- 1.4% מהמכירות) לעומת סך של 38,264 אלפי ש"ח (1.4% מהמכירות) בשנת 24. הגידול בהוצאות המכירה נובע בעיקרו מעליה בשכר עבודה וקידום מכירות. הקבוצה ממשיכה במאמצי מכירה כדי להרחיב את אחיזתה בשוקי הייצוא. הוצאות הנהלה וכלליות הוצאות הנהלה וכלליות בתקופת הדוח הסתכמו בסך של 27,67 אלפי ש"ח (כ- 7.% מהמכירות) לעומת עיקר הקיטון נובע מקיטון בהוצאות ייעוץ מקצועי 24. בשנת (כ- 7.6% מהמכירות) אלפי ש"ח 27,964 ומשפטי. רווח מפעילות 2,173 הרווח מפעילות בתקופת הדוח הסתכם לסך של 21,287 אלפי ש"ח (כ- 5.5% מהמכירות) בשנת 24. אלפי ש"ח (כ- 5.4% מהמכירות), לעומת -2.4% מהמכירות) לעומת 9,722 אלפי ש"ח הוצאות מימון הוצאות המימון בתקופת הדוח הסתכמו לסך של 9,313 אלפי ) כ- 2.6% מהמכירות) בשנת 24. הוצאות אחרות ביום 5 בספטמבר 25 ניתן בבית המשפט המחוזי בת"א פס"ד נגד החברה בתביעה שהגיש נגדה אליהו ליברמן ובו חוייבה החברה לשלם לו סך של 2.2 מ' בגין יתרת דמי ייעוץ ובגין יתרת תשלום עבור אי תחרות. בפס"ד הנ"ל נתקבלה בחלקה תביעתה הנגדית של החברה נגד מר ליברמן והוא חוייב לשלם לה סך של.6 מ' בגין סחורה שסופקה לשותפות עימה היה קשור ואשר תמורתה לא שולמה בידי השותפות. החברה שילמה למר ליברמן סך של 1.6 מ' כולל מע"מ ובדוחות הכספיים ל- 31 בדצמבר 25 נכלל תשלום בגין 1.4 מ' (ללא מע"מ). החברה הגישה לביהמ"ש העליון ערעור על חיובה בסכום האמור ועל כך שתביעתה הנגדית לא התקבלה במלואה. מר ליברמן הגיש אף הוא ערעור על כך שהסכום שנפסק לזכותו אינו נושא ריבית חוזית אלא חושב כנושא הפרשי הצמדה וריבית כחוק. על פי טענתו של מר ליברמן בערעור, הסכום הכולל שעל החברה לשלם לו הינו כ- 4.5 מיליון. כמו כן ערער מר ליברמן על חיובו בסכום של.6 מ' כאמור. בהתבסס על חוות דעת משפטית שקבלה, החברה לא ביצעה הפרשה בקשר לסכומים הנוספים שנתבעו ע"י מר ליברמן. מיסים על ההכנסה מיסים על הכנסה הסתכמו בתקופת הדוח לסך של 3,986 אלפי ש"ח לעומת 5,469 אלפי ש"ח בשנת 24. הירידה נובעת מירידת הרווח לפני מס. רווח נקי תקופת הדוח הסתכמה ברווח של 12,31 אלפי ש"ח לפני מיסים על הכנסה ולפני חלק המיעוט ברווחי חברה מאוחדת לעומת סך של 21,423 אלפי ש"ח בשנת 24. הרווח הנקי לאחר מיסים על הכנסה וחלק המיעוט הסתכם לסכום של 3,772 אלפי ש"ח לעומת רווח נקי של 7,782 אלפי ש"ח בשנת 24. 3

36 עיקר הירידה מרווח הון בגין מכונה שנשרפה בסך 11,751 אלפי ש"ח שהתקבלו ב- 24 וכן הוצאה חד פעמית בשנת 25 בסך 1.4 מיליון ש"ח בהתאם להחלטת בית המשפט בגין תביעת ליברמן (ראה סעיף הוצאות אחרות לעיל). 2.3 תזרים מזומנים 1,24 המזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת בתקופת הדוח הסתכמו לסך של אלפי ש"ח בשנת 24. גידול זה נובע משיפור בגביה מלקוחות. 18,826 אלפי ש"ח לעומת המזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה בתקופת הדוח הסתכמו לסך של 12,91 אלפי ש"ח לעומת 2,482 אלפי ש"ח בשנת 24. בשנת 25 התקבלו מענקי השקעה בסך של 171 אלפי ש"ח לעומת 7,36 אלפי ש"ח בשנת 24. המזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון בתקופת הדוח הסתכמו לסך של 7,382 אלפי ש"ח לעומת 12,3 אלפי ש"ח שנבעו מפעילות מימון בשנת 24. בתקופת הדוח, חלה ירידה במזומנים ושווי המזומנים 644 מזומנים לסך 1,536 אלפי ש"ח בשנת 24. בסך של אלפי ש"ח לעומת עליה במזומנים ושווי 2.4 מקורות המימון בתקופת הדוח לא בוצעו הנפקות לניירות ערך ולא מומשו אופציות / ניירות ערך אחרים. היקפים ממוצעים במיליוני ש"ח: אשראים מתאגידים בנקאיים: 47 אשראי ממוצע לזמן קצר אשראי ממוצע לזמן ארוך (כולל חלויות שוטפות) סה"כ אשראים מספקים ולקוחות: אשראי ממוצע מספקים אשראי ממוצע ללקוחות 3. אירועים מהותיים בתקופת הדוח א. ב. ג. במהלך הרבעון הראשון של השנה התגלה פגם ייצור בסחורה שנשלחה ללקוח בחו"ל בחודש דצמבר 24 של חברה הבת צלפ. בדוחות הכספיים לתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 25 ולאחר סיכום כספי בע"פ עם הלקוח, נכללה בגין האמור לעיל הפרשה בסך 173 אלפי דולר וכמו כן החברה הוציאה זיכויים ללקוח בסכום נוסף של 282 אלפי דולר. ביום נחתם הסכם להקמת חברת שיווק פרטית בסלובקיה אשר צלפ רוסיה בע"מ (חברה מאוחדת) מחזיקה ב- 5% מהון מניותיה ויעודה לבצע שיווק משותף של מוצרי צלפ ו- CHEMOSVIT (חברה סלובקית) באירופה. החברה המאוחדת החלה פעילותה במהלך חודש ספטמבר ואוחדה בדוחות הכספיים בדרך של איחוד יחסי. בתקופת הדוח החליט דירקטוריון חברה מאוחדת על פרעון ההלוואות מבעלי השליטה ומבעלי עניין בסך 7,19 אלפי עד לסוף שנת 25. נכון ל- 31 בדצמבר 25, יתרת ההלוואות בספרי חברה מאוחדת נפרעה במלואה. 4

37 ד. ביום 5 בספטמבר 25 ניתן בבית המשפט המחוזי בת"א פס"ד נגד החברה בתביעה שהגיש נגדה אליהו ליברמן ובו חוייבה החברה לשלם לו סך של 2.2 מ' בגין יתרת דמי ייעוץ ובגין יתרת תשלום עבור אי תחרות. בפס"ד הנ"ל נתקבלה בחלקה תביעתה הנגדית של החברה נגד מר ליברמן והוא חוייב לשלם לה סך של.6 מ' בגין סחורה שסופקה לשותפות שעימה היה קשור ואשר תמורתה לא שולמה בידי השותפות. החברה שילמה למר ליברמן סך של 1.6 מ' כולל מע"מ ובדוחות הכספיים ל- 31 בדצמבר 25 נכלל תשלום בגין 1.4 מ' (ללא מע"מ). החברה הגישה לביהמ"ש העליון ערעור על חיובה בסכום האמור ועל כך שתביעתה הנגדית לא התקבלה במלואה. מר ליברמן הגיש אף הוא ערעור על כך שהסכום שנפסק לזכותו אינו נושא ריבית חוזית אלא חושב כנושא הפרשי הצמדה וריבית כחוק. על פי טענתו של מר ליברמן בערעור, הסכום הכולל שעל החברה לשלם לו הינו כ- 4.5 מיליון. כמו כן ערער מר ליברמן על חיובו בסכום של.6 מ' כאמור. בהתבסס על חוות דעת משפטית שקבלה, החברה לא ביצעה הפרשה בקשר לסכומים הנוספים שנתבעו ע"י מר ליברמן. 4. הסבר השינויים המהותיים מאוד שחלו בפעילות התאגיד ועסקיו בשנת הדוח לא חלו שינויים מהותיים מאוד. 21 והתשלומים 5. הסבר שיקולי הדירקטוריון בעניין התשלום לנושאי משרה בכירה בשנת הדיווח לא חלו שינויים בהסכמי העסקה של נושאי המשרה הבכירה כאמור בתקנה ששולמו להם היו על פי ההסכמים הנ"ל. 6. אירועים לאחר תאריך המאזן ביום החליט דירקטוריון התאגיד על חלוקת דיבידנד במזומן בסכום כולל של 56 אלפי ש"ח בגין שנת תרומות לקבוצה אין מדיניות בנושא תרומות. חברות הקבוצה לא תרמו בתקופת הדוח. חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם 8. חשבת ומזכירת החברה. האחראי לניהול סיכוני שוק בתאגיד סיכוני השוק אליהם חשופה הקבוצה: סיכוני מחירי חומרי גלם הנובעים משינויים בשערי החליפין. חלק גדול מחומרי הגלם של הקבוצה נרכשים במט"ח: יורו, דולר ארה"ב, ליש"ט ופר"ש. צלפ כמחצית בחברת הבת סיכוני מחירי מכירות ליצוא בעקבות שינויים בשערי החליפין של הדולר. מהמכירות הינן ליצוא במטבע דולר וראנד דרא"פ. התאגיד מבצע מעת לעת עסקאות עתידיות המיועדות להגן על תוצאותיה העסקיות או על פעילויותיה העתידיות.לתאריך המאזן, אין לחברה עסקאות הגנה פתוחות. 5

38 אקטיב רכוש שוטף מזומנים ני"ע לקוחות חייבים אחרים מלאי תדביק מאוחד - מאזן חשיפה ליום 31/12/5 אלפי מתואמים דולר שקלים מדווחים יורו מט"ח אחר 4 6, ,327 סה"כ 2, ,68 6,932 52, ,678 1,419 27, ,81 3, , ,71 1,26 2 8,436 6,219 51,17 139,24 6, השקעות וחייבים ז"א 6, ,748 4,87 128,661 רכוש קבוע ,552 7, ,178 11, ,346 רכוש אחר סה"כ 46,814 26,16 79,634 19,16 171,714 6, ,54 3,95 7,675 23, ,289 1, ,835 14,183 34,499 17,294 44,134 18, ,738 פסיב התחיבויות שוטפות אשראי והלוואות לזמן קצר חלויות שוטפות ספקים זכאים שונים 62, ,29 26,785 14,15 15, , ,738 2,148 2,148 41,625 1,29 26,785 14,15 83,589 התחיבויות לזמן ארוך בנקים אחרים פיצויים זכויות מיעוט מיסים נדחים 51,772 51,772 הון עצמי 328,552 8,95 54,27 16,331 25,99 סה"כ ,849-4,63 חוסר ) עודף ( חשיפה 24,247 מדיניות התאגיד בניהול סיכוני שוק: התאגיד מבצע מעת לעת עסקאות להגנה על שערי מט"ח, וחלק מהתחייבויות התאגיד הינן צמודות מט"ח. ברבעון האחרון של שנת 25 נעשו שתי עסקאות מסוג צילינדר בסכום של 5 אלפי דולר כל אחת בטווח שערי בסיס העסקאות עתידות לפקוע ברבעון הראשון של שנת 26. בחודש נובמבר 25 בוצעה מכירה בחסר (Short) של אופצית רכש על 5, אלפי ש"ח להגנה מפני עליית המדד בשיעור 3.5% מעל מדד הבסיס האופציה עתידה לפקוע בחודש נובמבר 26. בחודש נובמבר 25 בוצעה עסקת אקדמה (פורוורד) לרכישת 5, אלפי ש"ח לפי מדד בסיס העסקה עתידה לפקוע בחודש נובמבר 26. אמצעי פיקוח ומימוש המדיניות: הפיקוח מבוצע באמצעות דיווחים בהנהלת התאגיד מעת לעת בהתאם לנדרש, חודשיות ובחינה משותפת מעת לעת לגורמי סיכון חודשיים. ההנהלה מדווחת לדירקטוריון מעת לעת על יישום מדיניות ניהול הסיכונים בחברה. כולל בדיקת תוצאות 6

39 9. סקר עמיתים בחודש יולי 25 פורסמה הנחיית רשות ני"ע המחייבת גילוי בדבר הסכמה לביצוע סקר עמיתים שמטרתו כמתואר בהנחיה להניע תהליך בקרה על עבודת משרדי רו"ח. ההנחיה מעלה שאלות, לרבות שאלות משפטיות הקשורות בעיקר לסודיות החומר המועבר לרו"ח ולנזק העלול להגרם לחברה כתוצאה מחשיפת חומר כזה. החברה, בכפוף להסדרת נושא הסודיות וניגוד העניינים, מביעה הסכמתה לביצוע סקר עמיתים. 1. שכר רואי חשבון בדולר החברה וחברות בנות בישראל לשנה שנסתיימה ב סה"כ ייעוץ ואחרים שכ"ט 9,358 15,858 74,5 לשנה שנסתיימה ב סה"כ ייעוץ ואחרים שכ"ט 114,635 44,135 7,5 44,454 44,454 48,492 48,492 חברות בנות בחו"ל 159,89 44, , ,85 15, ,992 סה"כ 11. דירקטוריון התאגיד 11.1 חברי הדירקטוריון בשנת הדיווח סיים מר אלי מרון את כהונתו כדח"צ וגב' אלה רות גרא מונתה כדח"צ. מר ישי יעקובי מונה כדח"צ לתקופת כהונה נוספת דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית: בהתאם להנחיית רשות לניירות ערך, קבע דירקטוריון התאגיד כי המספר המזערי של הדירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית הראוי לתאגיד הינו שניים, וזאת בהתחשב בהיקף פעילות התאגיד, בתחומי פעילותו ההומוגניים בתחום ייצור אריזות ועיטור אריזות, בהתחשב באופי הנושאים החשבונאיים והפיננסיים הקשורים בהכנת הדוחות הכספיים שלה, ובהתחשב בליווי החשבונאי הצמוד הניתן ע"י רואי החשבון של התאגיד, לרבות השתתפותם בישיבות הדירקטוריון בהן נדונים נושאים חשבונאיים, והיותם זמינים להבהיר ולסייע לחברי הדירקטוריון בכל עניין חשבונאי שמתעורר. חברי הדירקטוריון של התאגיד אשר הינם בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית והעובדות, כפי שנמסרו לתאגיד על ידם, ואשר מכוחן יש לראותם ככאלה הינם: משה וקסלר, רונן שטרנבך ומרון גרינברג. 12. גילוי בדבר מבקר פנימי בתאגיד פרטים על המבקר הפנימי: קופרשטוק מנחם רו"ח, מרחוב מעלות הנביאים 17, חיפה, מכהן כמבקר פנימי בתאגיד החל משנת 1997, בעל רישיון לעסוק בראיית חשבון משנת 1974 ומאז שותף במשרד רו"ח. מעמד המבקר הפנימי: מעניק שירותי ביקורת פנים לתאגיד ונותן שירותים כעצמאי על פי שעות עבודה. היקף העסקת המבקר הפנימי: 25 שעות עבודה לשנה השיקולים בקביעת תוכנית הביקורת השוטפת והרב שנתית: הנושאים נקבעים ע"י ועדת הביקורת תוך התייעצות עם מנכ"ל התאגיד בהתאם לנושאים דעתם ישנה חשיבות לבדיקתם. אשר לפי 12.4 התייחסות תוכנית הביקורת לתאגידים המהווים אחזקות מהותיות של התאגיד: הביקורת מתייחסת לתאגיד ואיננה מתייחסת לחברות בנות אחרות שבחלקן מעסיקות מבקר פנימי נפרד

40 התקנים המקצועיים המקובלים על פיהם עורך המבקר הפנימי את הביקורת: תקני ביקורת המקובלים על לשכת רואי חשבון בישראל. זהות הממונה הארגוני על המבקר הפנימי: מנהל כללי תכנית הביקורת תכנית הביקורת השנתית נגזרת מתכנית הביקורת הרב שנתית. התכנון השנתי של מטלות הביקורת קביעת העדיפויות ותדירות הביקורת מושפעים מהגורמים הבאים: בחשיפה לסיכונים של פעולות ופעילויות, הסיכוי לקיומם של ליקויים ניהוליים ומנהליים, מהותיות הנושא וכו' וזאת בנוסף לממצאים של ביקורות קודמות, נושאים בהם מתבקשת ביקורת ע"י המוסדות המנהליים, נושאים המחוייבים ע"פ הוראות נוהל פנימיות או חיצוניות והצורך בשמירה על מחזוריות. המועדים בהם הוגש דין וחשבון על ממצאי המבקר הפנימי ליו"ר הדירקטוריון, למנהל הכללי וליו"ר ועדת הביקורת, המועדים בהם התקיים דיון בועדת הביקורת או בדירקטוריון בממצאי המבקר הפנימי: המבקר נוהג להפיץ דוחותיו באופן שוטף, במהלך השנה, בשלב הראשון לידי המנכ"ל לקבלת תגובהן ולאחר מכן לועדת הביקורת. במהלך שנת 25 הופצו מספר דוחות והתקיימו שלוש ישיבות של ועדת הביקורת אשר דנו בדוחות הנ"ל במועדים המפורטים להלן: 29/12/5. 8/12/5, 3/3/5, היקף, אופי ורציפות הפעילות ותוכנית העבודה של המבקר הפנימי: לדעת הדירקטוריון היקף הביקורת הפנימית, אופיה, רציפותה ותוכנית העבודה של המבקר הפנימי הינם סבירים בנסיבות העניין ויש בהם כדי להגשים את מטרות הביקורת הפנימית בתאגיד גישה חופשית למבקר הפנימי: למבקר הפנימי גישה חופשית לקבלת מידע ומסמכים ובכלל זה גישה מתמדת ובלתי אמצעית למערכות המידע של התאגיד, לרבות לנתונים הכספיים. מרון גרינברג יו"ר הדירקטוריון אילן דרורי מנכ"ל וחבר הדירקטוריון נחתם ביום

41 תדביק בע"מ פרטים נוספים על התאגיד