1 בס"ד הלכות הפעלת כוח: איך לפעול בתקיפות בלי ליפול לרוע? לפני חמישים שנה נערך אחד הניסויים החברתיים החשובים בהיסטוריה. פסיכולוג מאוניברסיטת סטנפורד ב

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "1 בס"ד הלכות הפעלת כוח: איך לפעול בתקיפות בלי ליפול לרוע? לפני חמישים שנה נערך אחד הניסויים החברתיים החשובים בהיסטוריה. פסיכולוג מאוניברסיטת סטנפורד ב"

תמליל

1 1 בס"ד הלכות הפעלת כוח: איך לפעול בתקיפות בלי ליפול לרוע? לפני חמישים שנה נערך אחד הניסויים החברתיים החשובים בהיסטוריה. פסיכולוג מאוניברסיטת סטנפורד בקליפורניה בשם פיליפ זימברדו, ביקש לבחון את האופי האנושי: האם האדם הוא טוב או רע? כמה מהר הוא נופל לרוע כשיש לו את היכולת לעשות זאת? במרתף מחלקת הפסיכולוגיה באוניברסיטה, נבנתה קומה שנראתה כמו קומת כלא. בצורה אקראית נבחרו 18 מתנדבים להשתתף בניסוי, ובהטלת מטבע תשעה מהם נקבעו להיות אסירים ותשעה להיות סוהרים. הסוהרים קיבלו תפקיד לשמור על הסדר בכלא למשך שבועיים והיה עליהם לקבוע בעצמם את הכללים ואת הענישה. הסוהרים נכנסו לבתי האסירים לעצור אותם, הפשיטו מבגדיהם והתיזו עליהם ספריי צורב, כאילו לנקותם מכינים. האסירים הולבשו בשמלה שהייתה כמו שק גדול על הגוף וכובע ניילון על הראש. היום הראשון עבר ללא תקריות, אבל ביום השני החל המרד. האסירים זרקו את כובעי הניילון מראשם ודחקו את המיטות מול דלתות התאים. הם מנעו מהסוהרים להיכנס לתאים וקיללו והתגרו בהם. הסוהרים נלחצו והגיבו בכוח: הם התיזו לתוך התאים מטפי כיבוי אש שיש בהם תחמוצת פחמן שמקפיא את העור והרחיקו את האסירים מהדלתות. הם פרצו לתוך התאים וגררו את ראשי המרד לצינוק שהיה ארון קיר ברוחב חצי מטר ולא ניתן היה לנוע בו. האסירים הגיבו בהתעלמות כללית מהוראות הסוהרים. בתגובה נאסר עליהם לצאת לשירותים והם הוכרחו לעשות צורכיהם בדלי שהושאר בתא. הסוהרים עיכבו את ריקון הדליים והכלא החל להסריח. ביום הבא נפוצה שמועה על ניסיון בריחה והסוהרים הגבירו את הלחץ: הם אילצו אותם לעשות כפיפות בטן אינסופיות, לקפוץ באוויר וכל דבר שיכול להחליש אותם. בסופו של דבר, הניסוי הופסק לאחר שישה ימים, כי התוקפנות של הסוהרים עברה את הסביר. מבלי להיכנס לוויכוחים אודות אופי הניסוי והמסקנות העולות ממנו, לקח ברור עולה: הכוח משחית. אנשים טובים הופכים להיות רעים כשהם נגררים להפעיל כוח. הרגשת העוצמה מעוררת את הנטיות הרעות שבנו ומגלה פנים שאיננו מכירים בעצמנו. רבים מהיושבים בשיעור מסתובבים עם צלקת מאבא שרצה לחנך אבל הגיב בתוקף מוגזם או ממורה שרצה לכוון, אבל הכאיב והשפיל לדורות. חיוני אפוא לסדר שולחן ערוך להפעלת כוח ולחדד את הנקודה המכרעת שעלולה להיות שאלה של חיים ומוות: איך מפעילים כוח בלי להפגין רוע? הבה נחקור זאת באמצעות אחת השאלות הקשות במקרא, שלא הפסיקו ראשונים ואחרונים לדון בה. התהייה מתעצמת שבעתיים מאז הוקמה המדינה ואנו נדרשים להיאבק ללא הרף על הביטחון שלנו: מה חושבת התורה על פעולת התגמול התקיפה של שמעון ולוי כנגד אנשי שכם? האם התורה מצדדת בתגובה אלימה למען ישמעו ויראו או שהייתה זו פעולת רצח מופרעת נגד חפים מפשע? השאלה העיקרית היא על יעקב אבינו: מה פתאום הוא משליך בבניו מילים איומות ונוראות כשנפרד מהם בפרשת ויחי? הרי כאן בפרשה נראה שהוא מסכים עם עצם המעשה ואף מאפשר להם לומר את המילה האחרונה. מה התהפך אפוא עד פרשת ויחי, בה יעקב מטיח מילים נוראות בבניו כ'אחייניו של עשו, שגזלו ממנו את אומנות הרציחה'? אנו נפתח היום נקודה נפלאה, לפיה יש הבדל בין המעשה ובין העושה. בעוד שהמעשה היה נכון בסיטואציה ההיא, אבל המניע של העושים היה טבעם האכזרי כביכול, ויהודי נדרש לשים לב לשאלת הלמה והאיך ולא רק מה הוא עושה. כאמור, זה יכול להיות הבדל של חיים ומוות.

2 2 הסיפור בקצרה: יעקב שב ארצה אחרי עשרים שנה בבית לבן בחרן. הוא שב חזק ומצליח לאחר שהקים משפחה מפוארת וגם זכה להצלחה גשמית אדירה בעושר ובחקלאות. תחילה הוא פותר את המשבר הישן מול אחיו ואחר כך מתפנה להקים את ביתו ואחוזתו בארץ ישראל. העצירה הראשונה היא ביישוב "סוכות", ששוכן עוד מצדו המזרחי של עבר הירדן. 1 אחרי שנה וחצי בסוכות הוא חוצה את הירדן ונכנס לארץ ישראל, וקובע את ישובו הראשון בתוככי הארץ בעיר שכם. וכאן בעיר ש"מוכנה לפורענות", קופץ עליו רוגזה של דינה. בפתח הדברים עולה השאלה, כיצד קרה אסון כזה ליעקב אבינו? איפה ההבטחות שמסר לו הקב"ה פעמיים הן לפני הליכתו לחרן והן בחזרתו ארצה "ושמרתיך בכל אשר תלך והשיבתך אל האדמה הזאת"? למה ההצלה הפלאית מיד לבן ומיד עשו לא שרדה מול שכם בן חמור? המדרש וספרי ההלכה מסיקים מסקנה חשובה: זהירות מנדר. יעקב נענש בגלל נדר ברגע של צרה ששכח לקיימו. מיד אחרי מעשה דינה, מצווה אותו הקב"ה: 1. בראשית לה,א: קום עלה בית א-ל... ועשה שם מזבח לא-ל הנראה אליך בברחך מפני עשו אחיך. אבל למה להקים עכשיו מזבח על הניסים שאירעו לו מזמן עם עשיו? תנחומא: לא הגיעוך הצרות אלא על שאחרת נדרך... בשעת צרה נדרא, בשעת רווחא שכחה? עשרים ושתיים שנה קודם, כשהוא ברח מהארץ מצרת עשו וחשש מהעתיד בבית לבן, הוא עצר בבית אל ונשבע כי אם "ושבתי בשלום אל בית אבי... והאבן הזאת אשר שמתי מצבה תהיה בית אלוקים". לפועל הוא זכה לניסים גם מול לבן וגם מול עשו, אבל שכח את החלק שלו בעסקה. הוא שב ארצה והתעכב ארוכות בדרך: שנה וחצי בסוכות ואחר כך קנה קרקע בשכם ולא מיהר לבית אל. וכיון שיעקב לא קיים את החלק שלו כביכול, הקב"ה לא קיים את החלק שלו והמשפחה נעשתה מופקרת לחסדי הטבע. והטבע בעיר שמזומנת לפורענות - איננו מבשר טובות. מסקנת השולחן ערוך היא שעדיף לא לנדור שום נדר עתידי, אלא לומר 'בלי נדר', וגם לתת מיד כשיש ולא לדור כשאין. שולחן ערוך יורה דעה סימן רג: צריך להיזהר שלא ידור שום דבר ואפילו צדקה אין טוב לידור, אלא אם ישנו בידו יתן מיד ואם לאו לא ידור עד שיהיה לו. בהערה 2 הובא טעם חשוב נוסף לצרת דינה, ברוח דור השביעי... נמשיך הלאה: יעקב ומשפחתו מתיישבים בשכם ומתרחש אסון. זאת קבלת הפנים של עמי הארץ למשפחת יעקב שפועלת להקים ביתה בארץ ישראל. ראו ויקיפדיה ערך 'סוכות עבר הירדן'. 1 עדיין קשה: למה העונש הגיע בחילול נורא של דינה? רש"י )לב,כג( מוסיף הסבר מפתיע )שמוכיח שרש"י היה 2 חסיד...(: "ודינה היכן הייתה? נתנה בתיבה ונעל בפניה שלא ייתן בה עשו עיניו, ולכך נענש יעקב, שמנעה מאחיו שמא תחזירנו למוטב ונפלה ביד שכם". כשיעקב פגש את עשו, אומרת התורה שהוא העביר לפניו את נשיו ואת בניו ולא מזכירה את דינה. שכן יעקב החביא אותה, שעשו לא ייתן בה עיניו, והדבר נחשב לו לחטא. מוסבר במפרשים שיעקב חטא בכך שהתעלם לגמרי מאחיו. יעקב עסק בהרמת משפחה של צדיקים ולא נגע לו כביכול שיקומו הרוחני של רשע כעשו. וגם אם לא העלה בדעתו לתת לו את דינה, היה עליו לפחות להרהר איך לקרבו. יעקב היה יכול עכ"פ להתנות עם עשו, שאם ישכיל לשוב בתשובה יקבל את דינה. כמו שעשה רבי יוחנן לריש לקיש, שהתנה עמו שאם יעזוב את הליסטות ויבוא אל הישיבה ידאג לשידוך בינו ובין אחותו. תוספת ביאור ישנה בלקו"ש לה/ 153, לפיה ללאה ובניה הייתה את תכונת המהפכנות של בעלי התשובה. הם היו טיפוסים נחושים ונאבקים שפעלו לתיקון העולם. ולכן דינה הייתה מסוגלת להשיב את עשו בתשובה. להוסיף לחביבותא דמילתא: העולם מקשה, למה יעקב נענש על שמנע דינה מעשו ואילו לאה קיבלה שכר על כך שבכתה בתחנונים שאינה רוצה להתחתן עם עשו, כמובא בגמרא על "ועיני לאה רכות"? שמעתי פעם מאבא שלי: ללאה לא היה רבי שייקח עליה אחריות בלכתה אל עשו ולכן היה אסור לה ללכת לשם. אולם דינה הייתה הולכת בשליחותו של יעקב ולא היה צורך לחשוש עליה...

3 3 2. בראשית לד: ותצא דינה בת לאה אשר ילדה ליעקב לראות בבנות הארץ: וירא אתה שכם בן חמור החוי נשיא הארץ ויקח אתה וישכב אתה... ויאמר שכם אל חמור אביו לאמר קח לי את הילדה הזאת לאשה... וישמעו אל חמור ואל שכם בנו כל יצאי שער עירו וימלו כל זכר... ויהי ביום השלישי בהיותם כאבים ויקחו שני בני יעקב שמעון ולוי אחי דינה איש חרבו ויבאו על העיר בטח ויהרגו כל זכר. הבן של ראש עיריית שכם, פגע בדינה חמורות. לא זו בלבד, אלא שבעוד היא שבויה אצלו בבית, הוא ניגש לבני יעקב ומציע להפוך להיות משפחה אחת. אתם תתחתנו אתנו ואנחנו נתחתן אתכם ונהיה עם אחד. שמעון ולוי ההמומים מחליטים ללמד אותם לקח למען ישמעו ויראו. הם מסכימים להצעה להפוך להיות מחותנים עם אנשי שכם, אבל לשם כך, על כולם למול עצמם. 3 ביום השלישי למילה בהיותם כואבים, הם קמים על תושבי העיר והורגים את כל הגברים. יעקב נבהל לשמוע מה שקרה והוא נוזף בבניו. הם עונים לו בארבע מילים: "הכזונה יעשה את אחותנו?!". כלומר, האם דם יהודי יהיה הפקר?!. וכאן תם העניין. הסיפור המטלטל מסתיים בתגובתם של בני יעקב ולהם נותרת המילה האחרונה. כעת, כשבוחנים באובייקטיביות את תגובת יעקב ויחס התורה עצמה, הדברים מבלבלים מאוד. מצד אחד, כאן נראה לכאורה בבירור שהמעשה היה נכון. שלוש ראיות לכך: א. התגובה של יעקב: הוא זועק רק על ההיבט הטקטי והמדיני ולא על עצם העובדה שבניו שפכו דם נקי לרוב. א. בראשית לד,ל: ויאמר יעקב אל שמעון ואל לוי: עכרתם אותי להבאישני ביושב הארץ )ספורנו: שיאמרו ששיקרנו באמונתנו אחר שנימולו( ואני מתי מספר ונאספו עלי והכוני ונשמדתי אני וביתי. יעקב מדבר רק על הבושה בכך שבניו הפרו את ההסכם ועל החשש מנקמת השכנים, כאשר הם כמשפחה קטנה מוקפת בעמים רבים. אבל אינו מזכיר מילה אחת מהרג החפים מפשע. יתירה מכך: שמעון ולוי משיבים: ב. ויאמרו: הכזונה יעשה את אחותנו?! - אור החיים: אדרבה, יסתכנו בין האומות כשיראו שבזוי אחד שלט בבת יעקב ופעל כרצונו ולא תהיה לשונאיהם ]בסגי נהור, היינו לישראל[ תקומה בין העמים. ואדרבה בזה תהיה חיתתם על כל העמים וירעדו מפניהם. כלומר, על הטענה הראשונה של יעקב, התדמיתית, הם עונים בקנאות שזה לא הזמן להיראות טוב. ועל הטענה השנייה, המדינית, הם עונים שההיפך הוא הנכון: דווקא התגובה הפראית שמשדרת ש'בעל הבית השתגע', תייצר הרתעה. וכאן מסתיים הסיפור במה שנראה כשתיקה כהודאה. שלישית: ג. בראשית לה,ה: ויהי חתת אלוקים על הערים אשר סביבתיהם ולא רדפו אחרי בני יעקב. התורה עצמה הקב"ה כביכול - מעיד כי שמעון ולוי צדקו בגישה הקיצונית שלהם ויצרו הרתעה מאיימת שגרמה לכך שהעמים לא שבו להטריד אותם יותר. כך שהכיוון כאן נראה כתומך במעשה. מנגד, האווירה מתהפכת לחלוטין בפרשת ויחי. כאשר יעקב מברך את בניו, הוא חוזר לסיפור ומאשים אותם באכזריות ושפך דם נקי ואומר שקיבלו את הנטייה הרצחנית מהדוד שלהם, עשו. לכן גוזר עליהם להיות מפוזרים וזרויים בין השבטים, "אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל", כדי שתאוות הרצח שלהם לא תהיה מרוכזת להרס במקום אחד. בראשית מט,ה: שמעון ולוי אחים כלי חמס מכורותיהם - רש"י: אומנות של רציחה, חמס היא בידכם מברכת עשו, זו אומנות שלו ואתם חמסתם ממנו. שם ו: בסדם אל תבא נפשי בקהלם אל תחד כבדי כי באפם הרגו איש רש"י: אלו חמור ואנשי שכם, וברצונם עקרו שור רש"י: יוסף שנקרא שור. וכאן עולה התמיהה הגדולה: מה השתנה דרמטית מפרשת וישלח לפרשת ויחי? רמב"ן לד,יג: למה כעס על בניו וארר אפם אחר כמה זמנים וענש אותם וחלקם והפיצם? הכלי יקר מאיר הארה רלוונטית ומצערת מאין כמותה: הייתה זו טקטיקה מחושבת של שמעון ולוי להפוך את 3 כולם ליהודים נימולים ואז עמי הארץ לא יתערבו במהומה, כי לאף אחד לא אכפת שנהרגים כמה יהודים... בכך מבאר את הפסוק "ויבאו על העיר בטח ויהרגו כל זכר", ששמעון ולוי היו בטוחים שעמי הארץ לא יתערבו...

4 4 גם, עולה כמובן הקושיה לגופו של עניין: איך אפשר להצדיק שפך דם של אנשים שאינם מעורבים? רמב"ן שם: ורבים ישאלו: איך עשו בני יעקב הצדיקים המעשה הזה לשפוך דם נקי? מצד אחד, עלינו לזכור במי מדובר: לא בפראי אדם שמזדעקים על הפגיעה בכבוד המשפחה, אלא בצדיקים שנכתבו לנצח נצחים על חושן הכוהן הגדול ואותיות השמות שלהם היו "האורים והתומים", דרכם האירה השכינה והדריכה לאן ללכת. מצד שני, איך אפשר להצדיק את המעשה עצמו? הרי אנחנו המצאנו את סוגיית טוהר הנשק? הראשון בהיסטוריה שתבע להרוג רק את מי שצריך להיהרג, היה אברהם אבינו. כנגד כוונת הקב"ה להפוך את סדום, זעק: "האף תספה צדיק עם רשע?! השופט כל הארץ לא יעשה משפט?!". יתירה מכך: יעקב אבינו עצמו, אביהם של שמעון ולוי, כשנערך לקרב כנגד עשו ו- 400 שכירי החרב עמו, נאמר: "ויירא יעקב מאוד ויצר לו וברש"י: ויירא שמא יהרג, ויצר לו אם יהרוג הוא את אחרים". ואף שמדובר היה בשכירי חרב שהתעברו מרצונם בריב לא להם. מה היה אפוא ההיגיון של בני יעקב הצדיקים, בבואם לשפוך דם נקי )חלילה(? ב. כיאה לנושא מורכב ומסובך, התשובות במפרשים חלוקות מהקצה אל הקצה. בהכללה ניתן לומר כי הרמב"ם מעדיף את פרשת וישלח ואילו הרמב"ן מדגיש את פרשת ויחי. 3. רמב"ם הלכות מלכים סופ"ט: בני נח חייבים להושיב דיינים ושופטים בכל פלך ופלך לדון בשש המצוות האחרות של בני נח. ובן נח שעבר על אחת משבע מצוות אלו יהרג בסיף. ומפני זה נתחייבו כל בעלי שכם הריגה, שהרי שכם גזל ]את דינה[ והם ראו וידעו ולא דנוהו. הרמב"ם קובע כי שמעון ולוי נהגו הלכתית לחלוטין. בני נח הצטוו רק בשבע מצוות, אבל כל אחת מהן היא חיונית לקיום עולם. ולכן ההפרה שלהן היא ביטול קיום העולם ועונשה מוות. אחת המצוות היא "דינים", כלומר להקים בתי משפט ולשמור על החוק. להגן על הצדיק ולהעניש הרשע. והנה כל תושבי שכם ראו את הפשע של בן ראש העיר ולא עשו דבר. אדרבה: הם חיפו עליו ושיתפו עמו פעולה כשדינה כלואה בביתו ותכננו איך לעשות עסקים עם בני יעקב כדי להמשיך ולהחזיק בה. לכן על פי ההלכה הגמורה, כולם התחייבו מיתה מדין מבטלי מצוות בני נח להגן על הצדיק ולהעניש את הרשע. בספר בן ימינו, שנכתב על ידי ראש ישיבה מאור יהודה, מלקט שתי ראיות מהתורה לגישת הרמב"ם: שיעורי ליל שישי קלג: מביאים משמיה של הגאון רבי יחזקאל אברמסקי, שדייק מקרא 'בני יעקב באו על החללים ויבזו העיר אשר טמאו אחותם' וחזינן דכל אנשי העיר היו בבחינת שטימאו אחותם, דכיון שהיה עליהם לדון את חמור ושכם, חשיב כמו שכולם טימאו... ובחידושי הרב מבריסק על התורה )וירא( הוכיח ממה שאמר הקב"ה לאבימלך 'ועתה השב את אשת האיש... ואם אינך משיב דע כי מות תמות... אתה וכל אשר לך', דכל ממלכתו התחייבה מיתה על שלא דנו אבימלך על גזל שרה. עם זאת, על דברי הרמב"ם עולה השאלה האמורה מפרשת ויחי: למה יעקב מאשים אותם בהרג? הרמב"ן חולק על הרמב"ם וסובר שאנשי שכם לא התחייבו מיתה מדין זה. שכן עונש המיתה לבני נח הוא רק כשעוברים בצורה אקטיבית על איסור, כמו לגזול ולחמוס. אבל הם רק נמנעו מהעמדת דיינים ועל זה לא נאמר עונש מיתה. אלא הטיעון של שמעון ולוי לדעתו היה שונה, ובכל זאת יעקב אבינו לא קיבל אותו כלל, כמו שנראה מדבריו לקמן בפרשת ויחי: שכם, וארץ כנען בכלל של אותם ימים, היו מאורת שחיתות. כמובא בתורה "כמעשה ארץ כנען לא תעשו". ההתנהגות המופקרת של ראש העיר ובנו שיקפה את האווירה הכללית בארץ כנען ושיתוף הפעולה של התושבים מוכיח זאת. הם היו עובדי אלילים ומגלי עריות ולכן היו חייבים עונש מוות על מעשיהם. שמעון ולוי החליטו למנות את עצמם לבית דין שדה ולתת להם עונש שהגיע בין כה.

5 5 בכל זאת, יעקב דחה את טענתם וסבר שהם אינם בית דין ואין תפקידם להעניש את החוטאים שלא עשו להם כלום. ולכן ביקר אותם בחריפות בפרשת ויחי. ומה שיעקב שותק כאן בפרשתנו ומדבר רק על הפן הטקטי, הוא משום שלא רצה להיכנס עם בניו הקנאים והזועמים לוויכוח. אולם לקמן בפרשת ויחי, הוא עובר לדבר לגופו של עניין ומייחס להם תאוות רציחה. רמב"ן לד,יג: אנשי שכם וכל שבעה עממים, עובדי עבודה זרה ומגלי עריות ועושים כל תועבות ה'... ובעבור שהיו אנשי שכם רשעים ודמם חשוב להם כמים רצו שמעון ולוי להינקם בהם בחרב נוקמת... ]ובכל זאת יעקב[ ארר אפם שם, כי עשו חמס לאנשי העיר שאמרו להם 'וישבנו אתכם והיינו לעם אחד', ובעטו בדיבורם, ואולי ישובו אל ה', והרגו אותם חינם כי לא הרעו להם כלל. אבל כמובן, גם ההסבר הזה אינו חלק: כיצד יעקב שותק כאן מהרג חפים מפשע? איך מאפשר להם לומר את המילה האחרונה? וכיצד מעידה התורה שההרתעה הצליחה ולא סבלו מטרדת השכנים? בהערה קצרה בשולי עמוד בליקוטי שיחות, כותב הרבי מליובאוויטש רעיון מדהים בפשטותו וגאוניותו שפותר את הבעיה לחלוטין, ובעיקר צועק מתוך פשט הפסוקים. ג. בין פרשת וישלח לפרשת ויחי, קרה עוד משהו: שמעון ולוי היכו פעמיים. באותה עוצמה שהם היכו כאן באנשי שכם, עם אותה תחושת צדק משכנעת, הם פעלו כנגד יוסף אחיהם ובשרם. הם זרקו אותו לבור וצעקו "לכו ונהרגהו... ולכו ונשליכהו לאחד הבורות... ונראה מה יהיו חלומותיו". באותו שכנוע עצמי שפעלו כאן למען כבוד המשפחה, בתור אחי דינה, כך פעלו שם נגד המשפחה, נגד אחיהם ובשרם. וכשאותה תגובה מתרחשת פעמיים ופעם אחת נגד המשפחה עצמה - משהו מריח לא טוב. זה אומר שהמעשה כשלעצמו צודק, אבל העושה לא פועל מהמניעים הקדושים שהוא מדבר בשמם, אלא מנטייה לקנאות ואכזריות )כביכול(. הוא נושא בתוכו תכונות פוטנציאליות מסוכנות ביותר. ]אדם שמעיר ליותר מדי אנשים בבית הכנסת, כנראה גם מרביץ לאשתו בבית...[. לכן יעקב מדגיש שם את העובדה שהם חטאו פעמיים: "כי באפם הרגו איש וברצונם עקרו שור". יעקב מתכוון להבהיר בכך שהוא אינו מדבר על המעשה עצמו. הוא ראוי ונכון כשיטת הרמב"ם, אלא על המניע: למה דווקא אתם מתנדבים להיות התליינים? מדוע אתם אלו שרגישים כל כך לחטא ועוון? כנראה שבכם פועמת קנאות מסוכנת ולכן אין מנוס מלהפיץ ולפזר אתכם בין השבטים. 4. לקוטי שיחות ה/ 161 הערה 71: כאשר ענו ליעקב 'הכזונה וגו'' קיבל את המענה ]כגישת הרמב"ם[, אלא שמכל מקום הוכיח אותם לאחר זמן על זה, כי לאחר שראה ש'ברצונם עקרו שור' - היה אצלו הוכחה שיש אצלם נטייה לזה )גם( מצד טבעם, וגם במעשה שכם היתה תערובת מטבע זה שלהם )אף שהיה בעיקר מצד 'הכזונה יעשה וגו''(. בכך מלמד יעקב חידוש מהפכני: אדם צריך לשים לב למניע שלו. השאלה אינה רק מה אתה עושה, אלא גם למה אתה עושה? יהודי אמור להיות שלם גם בעולם הפנימי שלו, ואם אדם עושה את המעשה הנכון, אבל ממניע של אכזריות ורוע הוא מוכרח לטפל היטב במידות שלו. בעומדנו בערב יט כסלו, מובא בהערה 4 סיפור נפלא. החסיד רבי הלל מפאריטש היה מגדולי הדמויות החסידות בכל הדורות. הוא היה תלמיד חכם עצום שהיה בקי 4 בש"ס ופוסקים ובכל כתבי האריז"ל, ואף עסק רבות בתעניות, גלויות וסיגופי הגוף. רבי הלל גדל כחסיד טשרנוביל, עד ששמע מאמר של רבינו הזקן מהחסיד רבי זלמן זעזמער והחליט להתקשר אליו. הוא רדף אחרי רבינו עיירה אחר עיירה, אבל משהו מוזר קרה: הוא לא הצליח לתפוס את הרבי. צצו בפניו עיכובים ובכל פעם כשהגיע לאותה עיירה, נודע לו שהרבי עזב. הוא החליט להתחכם ולברר היכן הרבי אמור לשהות ולהגיע לפניו. נודע לו על עיר מסוימת שרבינו אמור לבקר בה והגיע לשם כמה שעות מוקדם. הוא התחבא מתחת השולחן עליו אמורה הייתה להתקיים ההתוועדות ובראשו הכין שאלה עצומה לשוחח עם הרבי מתוך מסכת "ערכין" אחת המסכתות המורכבות בש"ס.

6 6 בדרך דומה )להבדיל(, ביאר הרבי בהזדמנות אחרת את אחת השאלות הגדולות במחשבת ישראל: על מה נענש פרעה? בעוד כמה שבועות נתחיל לקרוא על עשר המכות החמורות שהטיל ה' על פרעה, וכל אדם עם חוש צדק מתעורר בשאלתם של גדולי המפרשים כהרמב"ם והרמב"ן: במה חטא פרעה? הרי עשה בדיוק את מה שנגזר מראש? בברית בין הבתרים אמר ה' לאברהם אבינו "ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום וענו אותם" ואם כן פרעה הגשים את הציווי ועינה אותם? אדרבה כלשון הרמב"ן: אולי מגיע לפרעה שכר על שקיים את מצוות ה', שהרי אם לא היה מענה את ישראל, לא היה מתקיים הציווי? ראב"ד הלכות תשובה סופ"ה: אם יאמר הבורא לזונים למה זנית... יאמרו לו הזונים: ועל מי חלה גזירתך ]ועבדום וענו אותם[? על אותן שלא זנו?! הרי לא תתקיים גזרתך! הרבי מבאר שם תירוץ דומה )להבדיל( למה שביאר כאן: לקוטי שיחות לא/ 31 : זה שהמצריים העבידו ועינו את בנ"י, לא היה כדי לקיים גזירת הקב"ה, אלא מפני רשעות לבם ולכן נענשו על כך. פרעה לא דאג לגזרת ה', אלא פעל מתוך אכזריות. כמובן, רשעות הלב לא הסתכמה רק בשאלת המניע, אלא השתלשלה לשאלת האיך: הוא הרשיע כלפי ישראל הרבה יותר ממה שנאמר בגזירה. בעוד שהגזירה הייתה רק "וענו אותם", הוא הוסיף "כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו". דוגמה נוספת בלקו"ש כז/ 154 הע' 47: בסוף ימיו של שמשון הגיבור, הפלשתים הצליחו ללכוד אותו וניקרו באכזריות את עיניו. הגמרא )סוטה ט,ב( מבהירה כי זה היה עונש על כך, שהוא לקח לעצמו אשה פלשתית ש"ישרה בעיניו", ולכן נענש בכך שהפלשתים ניקרו את עיניו. הגמרא שואלת, הרי האשה הייתה השידוך שנועד לו משמים, כמו שנאמר בנביא: "ואביו ואמו לא ידעו כי מה' הוא"? הגמרא עונה שאמנם השידוך היה מה', אבל שמשון בחר בה בגלל שישרה בעיניו ולא בגלל ה'. כך שהמסר הוא מהפכני: החיים מחייבים מעת לעת להפעיל תגובה תקיפה, כמו בחינוך ילדים, תלמידים וניהול עובדים, וכאן יש חשיבות מכרעת לשאלת הלמה והאיך: דווקא כשנאלצים להפעיל כוח, עלינו לשים לב שבעתיים שאנו פועלים מהטעם הנכון ולא מהצורך להיות נוכחים ולהפעיל אגרסיות. הבה ננסח שלושה כללים להגביל את הרוע ולהכניס את התגובה לתוך המשבצת הנכונה. א. שהיית זמן: הטעות הגדולה ביותר היא להגיב מיד, מתוך בערה של כעס גואה. חז"ל אמרו אפילו על משה רבנו: "כל הכועס חכמתו מסתלקת הימנו". הכעס מעוור את הראייה וממקד אותנו רק באירוע עצמו. הוא משכיח את המורכבות של החיים, את מה שהיה אתמול ואת מה שנחשוב מחר. הוא הופך את האירוע המכעיס לדבר היחיד שקיים ולכן התוצאות עלולות להיות הרסניות. דנו בעבר בקטע המופלא הבא מספר חסידים לרבי יהודה החסיד: ספר חסידים תרנה: מעשה בבן שכבד אביו. א"ל האב תכבדני במותי, אני מצוך שתלין כעסך לילה אחד ועצור רוחך שלא תדבר. לאחר פטירת אביו הלך למדינת הים והניח אשתו מעוברת ולא ידע. עכב בדרך ימים ושנים וכשחזר עלה לחדר שאשתו היתה שם שוכבת ושמע קולו של בחור שהיה מנשק אותה. שלף חרבו להרוג שניהם, אבל זכר מצות אביו והשיבה לתערה. שמע שאמרה לאותו בחור שאצלה, כבר שנים רבות שהלך אביך ואילו ידע שנולד לו בן, כבר הגיע להשיא לך אישה. כששמע זה הדבר אמר פתחי לי אחותי רעיתי. ברוך ה' שעצר כעסי וברוך אבי שציוני לעצור כעסי לילה שלא הרגתי אותך ואת בני. האדמו"ר הזקן הגיע עם פמלייתו לאותו בית, התיישב ליד השולחן ואמר במנגינה הקדושה שלו: "אברך שיש לו שאלה במסכת ערכין עליו להעריך את עצמו קודם!". כשרבי הלל שמע זאת מתחת השולחן, התעלף במקום, ועד שהתעורר וחזר לעצמו, הרבי כבר עזב את העיר... כוונת רבינו הייתה שחסיד אינו רק מי שעושה את הדברים הנכונים, אלא מי שבוחן היטב מיהו? מה המניעים שלו? מה הרגשות הפנימיים שמפעילים אותו? ועד כמה עולמו הפנימי הוא מתוקן?

7 7 ב. להקפיד על כבודו של המותקף: גם אדם שחטא הוא אדם וראוי לכבוד. התורה מצווה על החוטא הגרוע ביותר שהתחייב עונש מוות: "ואהבת לרעך כמוך ברור לו מיתה יפה". היינו שצריך להמיתו במינימום הסבל האפשרי. קל וחומר כשמדובר בתוכחה לאדם מן השורה, שהמעידה היא לא יותר מטעות ואינה משקפת את עצמותו הטהורה, שצריך לשמור על גבולות התוכחה ולהיזהר בכבודו. למעשה: לעולם לא לתקוף אישית. לא להכתים את האדם עצמו, אלא לדבר רק על מעשיו. דוגמה מהנידון שלנו גופא: כשיעקב מבקר את שמעון ולוי, אומר: "ארור אפם כי עז" ומובא במפרשים שהוא אורר את מידת הכעס שלהם ולא אותם עצמם, שכן הם הרבה גדולים מהנטייה הרעה. וכדברי רבינו בתניא: "כשם שמצווה לשנאותם, מצווה לאהבם גם כן". בהערה 5 הובא סיפור חודר ללב. ג. לבסוף, אין מנוס מטיפול במידות הרעות עצמן. בעומדנו בערב יט כסלו, זאת הרי מטרתו העיקרית של ספר התניא, ללמדנו כיצד להרכיב מידות מתוקנות לאהבת ה' ולאהבה שבין אדם לחברו. הדרך לכך עוברת בשני מסלולים: לימוד ומעשה. ראשית, בלימוד, לשנות את הדעות לדעות נכונות של אמונה בהשגחה פרטית, ובהבנת המעלה של כל איש מישראל. כשלומדים חסידות ומבינים את הערך של יהודי, את הרצון הבסיסי לעשות טוב, ואת העובדה שגם אם חטא, זה בוודאי לא יותר מטעות חיצונית שסחפה אותו באופן מידי נעלמים הכעס והשנאה ומתפשטת אהבת חנם. וכך במעשה: "לעשות ההיפך ממש ולנהוג עם חברו במידת חסד וחיבה יתרה" ועל ידי שמושכים את המידות לכיוון ההפוך הן לומדות איפוק ושליטה. והרי לא מצאתי כלי מחזיק טובה לישראל אלא השלום, ונזכה כבר לשלום אמת בין עליונים לתחתונים, בגאולה האמתית והשלמה בקרוב ממש. נסיים באנקדוטה שממצה את השיעור: הרבי הקודם היה צריך לקבל זריקה לטיפול רפואי. לפני שהרופא נתן את הזריקה, הוא טיפל בעצמו. גזר את הציפורניים וחיטא את הידיים. למד מכך הרבי, שלפני שדוקרים יהודי, צריכים לגזור את הציפורניים ולוודא שהן נקיות מכל נטייה רעה... כתיבת הדרשות והשיעורים והפצתם באופן חופשי מתאפשרת בתמיכתם של שלוחי הרבי ברחבי תבל ובחסותו האדיבה של הנגיד החסידי ר' שניאור ורעייתו יוכבד שיחיו מינסקי להצלחה רבה בכל ענייניהם ולעילוי נשמת מרת שיינא בעשא בתיה בת יוסף דב בבית הכנסת בו גדלתי, "בית הכנסת המרכזי" בכפר חב"ד, הייתה מתקיימת מדי שבת התוועדות חסידית בה 5 דיבר המשפיע על נגעי הציבור הדרושים תיקון. כדרכם של חסידים, לא ליטף ולא הלך מסביב בעדינות מזויפת, אלא שם דברים על השולחן כפי שהם, כדי שגם היצר הרע יבין במה מדובר. פעם פנה המשפיע, הרב שלום פלדמן, לחסיד שישב לצדו בשולחן, הרב יחזקאל שפרינגר ואמר מילים חריפות אודות עניין שהיה צריך תיקון. למחרת חשב הרב פלדמן על אירוע ההתוועדות מאמש ונקפו לבו שדיבר בחוסר כבוד לחסיד מבוגר וחבר ותיק. הוא ביקש את סליחתו, אבל הרב שפרינגר לא נפגע בכלל. "איך לא לקחת ללב? אתה אדם מכובד ואני עלבתי בך בציבור?". "אסביר לך, רבי שלום: לפני המצאת אבק השרפה, היו הצבאות נלחמים עם חצים. אבל החץ לא היה כלי מדויק, שכן היה צריך לפגוע ישירות בלב וזה היה די קשה ממרחק ובתזוזות הקרב. לפיכך היו מושחים את החץ ברעל והרעל היה הורג בכל מקום שפגע. אבל החץ שלך לא היה מורעל. הוא היה נקי לחלוטין...".

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

Microsoft Word - ladyx.doc

Microsoft Word - ladyx.doc ליידי וטרמפ בבוקר חג המולד ג'ים נתן לאישתו יקירה מתנה מיוחדת, גור כלבים קוקר ספניאל. "הו, כמה היא נהדרת. ממש ליידי יפהפייה" קראה יקירה. וכך ליידי קיבלה את שמה. כשליידי הייתה בת שישה חדשים יקירה נתנה לה

קרא עוד

פעילות לתשעה באב:

פעילות לתשעה באב: פעילות לתשעה באב: הקדמה תשעה באב תשעה באב הוא היו האבל הלאומי בלוח השנה היהודי. יו אחד שבו אנו בוכי על מה שאי, על מה שהיה וכבר איננו. תשעה באב התחיל ע חטא המרגלי במדבר, החטא שבו המרגלי דברו דבה על האר,

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation נקמתו של סבל יהושע בר יוסף התפתחות העלילה יום אחד ביקש זלמן התורכי מלמך שיעביר מהמחסן בצפת אל הכפר עין זיתים שלוש חביות ברזל, כבדות וריקות, דבר שקשה לבצע היות והדרך תלולה מאוד. למך תכנן דרך מיוחדת להוריד

קרא עוד

כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, ו

כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, ו כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, וגם כעסים וקינאה. אז תנו לי יד וקדימה קופצים, רק תזכרו

קרא עוד

Microsoft Word - buty.doc

Microsoft Word - buty.doc ב.דרגונסקיי חתול במגפיים "בנים ובנות!" אמרה ראיסה איבנובנה "גמרתם את ברבעון בהצלחה. אני מברכת אתכם. כעת אפשר לנוח. בחופשה נעשה לנו מסיבת תחפושות. כל אחד יכול להתחפש איך ירצה, ועבור התחפושת הטובה ביותר

קרא עוד

<4D F736F F D20E9ECE3E420E0E7FA20E5EEE8F8E9E420E0E7FA20E9F6E0E520E1E2F9ED20ECE8E9E5EC20F0E7EEE3>

<4D F736F F D20E9ECE3E420E0E7FA20E5EEE8F8E9E420E0E7FA20E9F6E0E520E1E2F9ED20ECE8E9E5EC20F0E7EEE3> ילדה אחת ומטריה אחת יצאו בגשם לטיול נחמד... פעילות במועדון בנושא חורף, המבוססת על השיר של דתיה בן דור - מילים ולחן. הפעילות מיועדת לילדים צעירים. את השיר והלחן אפשר למצוא באתר שירונט: http://www.shiron.net

קרא עוד

כובע קסמים מאת לאה גולדברג איורים: רינת הופר עיצוב: אבנר גלילי הוצאת ספרית פועלים 2005 על הספר כובע הקסמים הוא התגשמות חלומה של ילדה: חפץ מופלא שימלא

כובע קסמים מאת לאה גולדברג איורים: רינת הופר עיצוב: אבנר גלילי הוצאת ספרית פועלים 2005 על הספר כובע הקסמים הוא התגשמות חלומה של ילדה: חפץ מופלא שימלא כובע קסמים מאת לאה גולדברג איורים: רינת הופר עיצוב: אבנר גלילי הוצאת ספרית פועלים 2005 על הספר כובע הקסמים הוא התגשמות חלומה של ילדה: חפץ מופלא שימלא את משאלות ליבה. בעזרת כובע הקסמים הדמיוני, מגשימה הילדה

קרא עוד

Microsoft Word - kot.doc

Microsoft Word - kot.doc החתול והשועלה לאיכר אחד היה חתול. חתול יפה אבל פראי, שעשה לו צרות רבות. חבל היה לאיכר להיפרד מהחתול, אך לא הייתה ברירה. אחרי התעלול האחרון שם אותו בשק ויצא אתו ליער. שם שחרר את החתול. יהיה מה שיהיה. אם

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation עיניים נוצצות אתגר קרת תוכן העלילה זה סיפור על ילדה שאהבה, יותר מהכל, דברים נוצצים. היתה לה שמלה עם נוצצים, וגרביים עם נוצצים, נעלי בלט עם נוצצים. ובובה כושית שקראו לה כריסטי, על שם העוזרת שלהם, עם נוצצים.

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

לא טוב היות האדם לבדו

לא טוב היות האדם לבדו לא טוב היות האדם לבדו מטרה: עבודה יצירתית בעקבות לימוד פרק ב' בבראשית, ומתוך כך הטמעת הפרשנות שנלמדה וחשיבה על פרשנות אישית, מקורית. מהלך: לאחר לימוד פרשנים שונים על פסוק זה, התבקשו התלמידות, כמשימה לבית

קרא עוד

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 משחקי כדור טרחנים וטרדנים ציוד: כדור יד. מבנה: שתי קבוצות פנים אל פנים, המרחק ביניהן 2 מ', מאחורי כל קבוצה 10 מ' גבול המקלט. (המגרש מסומן בקווים בולטים) לקבוצה אחת השם; "טרחנים" ולשניה; "טרדנים". מהלך

קרא עוד

מלכים א' - סוכם ע"י תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות

מלכים א' - סוכם עי תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה   הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה www.ybm.org.il הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות במצבים שונים. עיקרון זה מצוי כבר בתחילת התפילה ]ח, כח-ל[: )כח( ופ נ ית א ל ת פ

קרא עוד

"צעדת השיבה הגדולה": אירועי 13 באפריל 2018

צעדת השיבה הגדולה: אירועי 13 באפריל 2018 צעדת השיבה הגדולה" :" צעדת השיבה הגדולה " : תמונת מצב, מאזן ביניים" י ו ם ש י ש י ש ל ש ר י פ ת" א י ר ו ע י 13 ב א פ ר י ל 2018 15 ב א פ ר י ל 2018 1 עיקרי תמונת המצב ביום שישי 13 ב א פ ר י ל 2018 י ו

קרא עוד

בי"ס כרמלית- חיפה

ביס כרמלית- חיפה בי"ס כרמלית- חיפה מבחן הבנת הנקרא ולשון לכיתה ה' שליש שני תאריך: שם: חברים טובים- קראו היטב את השאלות לפני שאתם עונים משך הבחינה: 09 דקות ציון המבחן מ 89 נקודות קראו את הקטע שלפניכם: חבר טוב בעירק חיו

קרא עוד

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שיתוף פעולה בין מורים שיח טיעוני (ארגומנטציה) בקרב תלמידים

קרא עוד

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי  צעדת השיבה הגדולה, הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לשטח ישראל, מלויים במעשי אלימות ויתכן גם טרור במינון

קרא עוד

מערך פעולה

מערך פעולה מטרות: 0( החניך יבין את המושג "הגשמה". )4 )2 מערך פעולה נושא: במעלה הפרמידה החניך ילמד מהי הפירמידה של מאסלו ויטיל ספק בקונוטציה למושג- "הגשמה עצמית". החניך יסיק כי הגשמה עצמית קשורה בד בבד בעשייה חברתית.

קרא עוד

אחריות קבוצתית

אחריות קבוצתית אחריות קבוצתית משך הפעולה: 56 דק' מטרות: 1. החניך יכיר בסוגים ומאפיינים שונים של קבוצות ובייחודיות קבוצת ח'. 2. החניך ילמד מהי אחריות קבוצתית לעומת אחריות אישית והצורך של הקבוצה בשתיהן למען השגת מטרותיה.

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

שאלון איבחון להפרעת קשב ריכוז ותחלואה נילווית שם הילד: תאריך לידה: תאריך מילוי השאלון: / / ממלא השאלון: / אמא אבא מורה גננת שלום, אנא ענו על השאלון הב

שאלון איבחון להפרעת קשב ריכוז ותחלואה נילווית שם הילד: תאריך לידה: תאריך מילוי השאלון: / / ממלא השאלון: / אמא אבא מורה גננת שלום, אנא ענו על השאלון הב שאלון איבחון להפרעת קשב ריכוז ותחלואה נילווית שם הילד: תאריך לידה: תאריך מילוי השאלון: / / ממלא השאלון: / אמא אבא מורה גננת שלום, אנא ענו על השאלון הבא על פי הסולם הבא: ההתנהגות המתוארת לא ניראית לעולם

קרא עוד

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר אני נשאר אני שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, אבל האדם עצמו לא משתנה. הילדים יבינו

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר י', כ"ח-ל"ו נושא היחידה: בקשת משה מיתרו, "ויהי בנסוע הארון" כותב: מוריה שטרן מספר שיעורים: 1 הסבר כללי: פסוקים אלו מתחלקים לש

בה גבולות היחידה: במדבר י', כח-לו נושא היחידה: בקשת משה מיתרו, ויהי בנסוע הארון כותב: מוריה שטרן מספר שיעורים: 1 הסבר כללי: פסוקים אלו מתחלקים לש ב"ה גבולות היחידה: במדבר י', כ"ח-ל"ו נושא היחידה: בקשת משה מיתרו, "ויהי בנסוע הארון" כותב: מוריה שטרן מספר שיעורים: 1 הסבר כללי: פסוקים אלו מתחלקים לשני חלקים: בקשת משה מיתרו, והפרשייה בתוך ה- נ' ההפוכה.

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 אלון בבצ' קו, פסיכולוג מוסמך המרכז להורות באוניברסיטת ייל,)YALE( ארה"ב מטרות הסדנה העברת ידע מבוסס מחקר בתחום בעיות התנהגות אצל הילדים. הצגת הטיפול שנחשב ה standard gold בתחום בעיות התנהגות. הצגת מידע

קרא עוד

הכוון חינוכי-רוחני להוראת סוגיות צניעות ובינו לבינה במסכת סנהדרין עורך: יונה גודמן מינהל החינוך

הכוון חינוכי-רוחני להוראת סוגיות צניעות ובינו לבינה במסכת סנהדרין עורך: יונה גודמן מינהל החינוך הכוון חינוכי-רוחני להוראת סוגיות צניעות ובינו לבינה במסכת סנהדרין עורך: יונה גודמן מינהל החינוך ונקדשתי... הכוון חינוכי-רוחני להוראת נושאים של צניעות ובינו לבינה פלטי בן ליש ומיכל - סנהדרין יט, ע"ב - הרב

קרא עוד

Yoma North of Mizbeach & Mizbeach Placement יומא לו-לז מיקום המזבח וצפונו

Yoma North of Mizbeach & Mizbeach Placement יומא לו-לז מיקום המזבח וצפונו רבי יוסי ברבי יהודה: מקיר מזבח צפוני ועד כותל עזרה צפוני וכנגד כל המזבח כולו שחיטת קדשי קדשים ב אינו אלא כנגד המזבח ולא לו או לו של המזבח אע"פ שהיא צפונו של העזרה דבעינן על ירך המזבח וליכא www.swdaf.com

קרא עוד

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רחבה של רגשות לעודד שיח ולהמשיג רגשות לתת למדריך בסיס

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

שיעורי מחנך בנושא ארגון זמן לקראת בגרויות מובא להלן רצף של פעילויות שדורשות כ 3 שיעורים, כמובן אפשר לבחור מתוכן מושיבים את התלמידים בשני מעגלים: מעגל

שיעורי מחנך בנושא ארגון זמן לקראת בגרויות מובא להלן רצף של פעילויות שדורשות כ 3 שיעורים, כמובן אפשר לבחור מתוכן מושיבים את התלמידים בשני מעגלים: מעגל שיעורי מחנך בנושא ארגון זמן לקראת בגרויות מובא להלן רצף של פעילויות שדורשות כ 3 שיעורים, כמובן אפשר לבחור מתוכן מושיבים את התלמידים בשני מעגלים: מעגל פנימי ומעגל חיצוני. כך שכל תלמיד יושב מול תלמיד אחר.

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל

מגישה : חני חוקת תשעו עבור קריאת כיוון למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל שמגיב* עד שזז* עד מנומנם* חולמני- ץ* ר שלווה* אישיות מפריע* לא ך* א... י ש י ב ה ז מ ן ל א ח

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

" יר מעלו כו' יינו כחולמים בי ור ענין חלומו ע"פ חסי ו פר וי ב נ ליון ע"ב נ חמ לפים בע מ ו בעים ו לברי www.otzerhachassidus.com mp3 player uphill marketing 718.722.7333 MP3/USB " יר מעלו כו' יינו כחולמים

קרא עוד

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשעח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: 26.01.2018 2 סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מורכבת מ- 6 שאלות. כל שאלה מזכה ב- 20 נקודות כך הנקודות

קרא עוד

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב עש שון כרמלי זל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים "החיילים הבודדים הם מופת לחברה הישראלית... החיילים הבודדים אינם לבד." רא"ל דן חלוץ,

קרא עוד

sefer wednesday.indd

sefer wednesday.indd הקדוּשה של בית מה זה בית? בית זה קביעות. שם אני חי. זה המקום שלי. זה לא רק המקום הפיזי שלי. אם יש לי בית באמת, זה אומר שגם מבחינה רוחנית יש לי מקום מיוחד בו אני חי. וכאן אומר האיז'ביצר תורה נפלאה, חשובה

קרא עוד

Microsoft Word - caid.doc

Microsoft Word - caid.doc הצייד הקטן קטרין וביירון ג'קסון, צייר גוסטף טימערין יום אחד חבש דן את כובע הפרווה שלו, אחז ברובה שלו ויצא מהמחנה לתוך היער העבה. "אני צייד" אמר "אשיג לי עור דוב ועור צבי וזוג עורות ארנבות. וכשאפגוש את

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc)

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc) בג"צ 3368/10 בג"צ 4057/10 בבית המשפט העליון בירושלים בשבתו כבית משפט גבוה לצדק משרד האסירים הפלסטיני ואח' ע"י ב"כ עו"ד סמדר בן-נתן העותרים בבג"צ 3368/10 - נגד- שר הביטחון ואח' ע"י מחלקת הבג"צים, פרקליטות

קרא עוד

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון:

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: 454-1288476 פתיחה שלום מתעניין בקסמים! שמי יוני לחמי. אני קוסם מקצועי מעל 11 שנים. לפני 9 שנים התחלתי ללמד קסמים ומאז לימדתי מעל

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

Microsoft Word - Huan.doc

Microsoft Word - Huan.doc סין סיפורו של חואן-סו הפרחים בחורה בעלת חן יוצא דופן. היא הביטה על הצעיר הנאה, בעיניה עמוקות כמו מי סתיו, מספרים שבכפר קטן על חוף נהר חואן חי איש עני בשם חואן-סו. הוא נשכר לעבודה אצל דוד עשיר שלו, עבד

קרא עוד

siud-introduction-sample-questions

siud-introduction-sample-questions מבוא לפסיכולוגיה שאלות לדוגמא מבנה המבחן המבחן יכלול: 18 שאלות סגורות כל שאלה= 4 נקודות סה"כ: 72 נקודות 4 שאלות פתוחות כל שאלה= 7 נקודות סה"כ: 28 נקודות (בחירה מתוך 22 שאלות) (בחירה מתוך 6 שאלות) שאלות

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc תרגול בעיות הסתברות. גולן מטיל פעמים קובייה הוגנת, מה ההסתברות שבכל אחת מהפעמים יקבל תוצאה שונה? () () () הילה קוראת ספר לפני השינה פעמים בשבוע, יוני סופר כבשים לפני השינה פעמים בשבוע, מה הסיכוי שהיום

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc מבחן בעברית תכנ תי "מארג השפה" 9 שנ"ל מבחן דגם (ינואר, 2004) שם פרטי: שם משפחה: מס' תעודת זהות: תאריך: שם מרכז ההשכלה / מוסד: מנהל מרכז השכלה: שם: חתימה: אנו רואים בקיום טוהר הבחינות משימה חינוכית, ערכית

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

בס"ד יחידה 1: "אין לי ארץ אחרת" למה ניתנה לעם ישראל דווקא ארץ ישראל? א. משימה לפני הלימוד: שאלי 01 אנשים לפחות, מה מיוחד לדעתם בארץ ישראל? אספי את כל

בסד יחידה 1: אין לי ארץ אחרת למה ניתנה לעם ישראל דווקא ארץ ישראל? א. משימה לפני הלימוד: שאלי 01 אנשים לפחות, מה מיוחד לדעתם בארץ ישראל? אספי את כל בס"ד יחידה 1: "אין לי ארץ אחרת" למה ניתנה לעם ישראל דווקא ארץ ישראל? א. משימה לפני הלימוד: שאלי 01 אנשים לפחות, מה מיוחד לדעתם בארץ ישראל? אספי את כל התשובות כאן:.0.2.3.4.5.6.7.8.9.01 ב. ארץ ישראל- לעם

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc ב( 1 בפני כב' השופט מרדכי לוי המאשימה: מדינת ישראל על ידי עו"ד רותם יוחנני נגד הנאשמים: 1.נאצר אבו סולב (עציר) ת,.ז. 201404365 על ידי עו"ד דמיטרי ורניצקי 2.ואליד אבו סולב (עציר) ת,.ז. 308038843 על ידי

קרא עוד

הקדמה

הקדמה הקדמה ספר זה נכתב כדי להעניק לכם חוויה חיה של חופש. זוהי קריאה הנובעת ממעמקי עצמכם לשוב הביתה, אל נוכחות החסד האינסופית אשר תמיד נמצאת כאן. הספר אינו מיועד לקריאה חפוזה שבאמצעותה תרכשו ידע נוסף או תלקטו

קרא עוד

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה יש לפתור את כל השאלות עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות על דפים משובצים. רשמו את שמכם על כל אחד מהדפים הפתרונות יוגשו אחרי חופשת הפסח. מומלץ לכתוב דואר אלקטרוני, Whatspp כאשר נתקלים בקושי. מישהו

קרא עוד

הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א פרשת נשא תשע"ח הלקח הנשגב לכל האחים בישראל אהרן ששמח בגדולת משה אחיו הצעיר זכה לברכת הכהנים המסתיימת בשלום בפרשתנו פרשת נ

הרהג ר' פנחס פרידמאן שליטא פרשת נשא תשעח הלקח הנשגב לכל האחים בישראל אהרן ששמח בגדולת משה אחיו הצעיר זכה לברכת הכהנים המסתיימת בשלום בפרשתנו פרשת נ הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א פרשת נשא תשע"ח הלקח הנשגב לכל האחים בישראל אהרן ששמח בגדולת משה אחיו הצעיר זכה לברכת הכהנים המסתיימת בשלום בפרשתנו פרשת נשא דבר בעתו מה טוב, להתבונן במצוה הקדושה של ברכת הכהנים

קרא עוד

שם: כיתה:

שם: כיתה: שם: כת: 2 תת דמת! ם חן ת תת כת ש", ג שן גד דמ ממש ז!( תת מכת. ק מעטת מן שת. )ם כמ, מד ת כת ש", ע ספת! תג ק תת ש ת תת גת תת כת ש": ט ח ז ד ג כת ג ט ח ז ד ג כת ש" ס ן ם מ ך כ כת ג ס ן ם מ ך כ כת ש" ת ש ק

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation השטחים הפתוחים בגולן בראי התיישבות האדם : מאז ועד היום דן מלקינסון המכון לחקר הגולן החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה אוניברסיטת חיפה צילום: רינה נגילה גולן להכיר בעמק מופלא בין הרים ושדות שוכן גולן מופלא של

קרא עוד

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל- ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים עברית על הרצף מוגשת ל- דר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: 10.10.2016 מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 הקדמה רכישתה של שפה שניה או זרה היא תופעה לשונית פסיכולוגית,

קרא עוד

ברוכים הבאים להולנד לעיתים קרובות אני מתבקשת לתאר את החוויה של גידול ילד עם צרכים מיוחדים, כדי לנסות לעזור לאנשים רגילים שלא מכירים חוויה יחודית זאת

ברוכים הבאים להולנד  לעיתים קרובות אני מתבקשת לתאר את החוויה של גידול ילד עם צרכים מיוחדים, כדי לנסות לעזור לאנשים רגילים שלא מכירים חוויה יחודית זאת רביבים ייעוץ והנחייה בע"מ מכון לטיוב ההון האנושי בארגון לעיתים קרובות אני מתבקשת לתאר את החוויה של גידול ילד עם צרכים מיוחדים, כדי לנסות לעזור לאנשים רגילים שלא מכירים חוויה יחודית זאת להבין, לנסות ולדעת

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

שם המסמך

שם המסמך החברה להגנות ים המלח בע"מ תכנית מס' 565-0254458 - בנית בתי מלון בתוך מי בריכה 5 חוות דעת סביבתית ירושלים - יוני 2016 תוכן העניינים פרק א 1.1 1.2 1.3 1.4 פרק ב 2.1 2.2 2.3 2.4 פרק ג 3.1 3.2 תוכן העניינים...

קרא עוד

"שיעור בהיסטוריה" נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי

שיעור בהיסטוריה נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי שיעור בהיסטוריה "" ב מ א י 3 י ר ו ש ל י ם" נוסח אבו מאזן : בפתיחת דיוני המועצה הלאומית ה פ ל ס ט י נ י ת נ ש א א ב ו מ א ז ן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ו ב נ י ח ו ח א נ ט י ש מ י. ז א ת, כ ד י ל ש

קרא עוד

מדריך למורה צהר לבראשית לכיתה ב פרקים יח-נ * המדריך מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מיועד לנשים וגברים כאחד. 1

מדריך למורה צהר לבראשית לכיתה ב פרקים יח-נ * המדריך מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מיועד לנשים וגברים כאחד. 1 מדריך למורה צהר לבראשית לכיתה ב פרקים יח-נ * המדריך מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מיועד לנשים וגברים כאחד. 1 תוכנית לימודים לחומש בראשית פרקים יח-נ, כיתה ב ים הפרקים מס' השיעורים 5 הכנסת האורחים של אברהם;

קרא עוד

תהליכים מרכזיים שעברו הורים לאנשים המתמודדים עם מחלת נפש שהשתתפו ב'התערבות קבוצתית להפחתת סטיגמה עצמית' (Family-NECT)

תהליכים מרכזיים שעברו הורים  לאנשים המתמודדים עם מחלת נפש שהשתתפו  ב'התערבות קבוצתית להפחתת סטיגמה עצמית'  (Family-NECT) עמית ימין, דיויד רועה ואורית קרניאלי-מילר החוג לבריאות נפש קהילתית אוניברסיטת חיפה 2014 מטרת המחקר הבנת תהליכים מרכזיים אותם עברו הורים לאנשים המתמודדים עם מחלת נפש, שהשתתפו בהתערבות קבוצתית להפחתת סטיגמה

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

ב "ה Uהכהנים הגדולים Uרשימות הכהנים הגדולים ע"פ חז"ל הדר הורן/ ישיבת "ברכת משה" מעלה אדומים הכהנים הגדולים מהקמת המשכן עד סוף בית ראשון- שיטת התוס' וה

ב ה Uהכהנים הגדולים Uרשימות הכהנים הגדולים עפ חזל הדר הורן/ ישיבת ברכת משה מעלה אדומים הכהנים הגדולים מהקמת המשכן עד סוף בית ראשון- שיטת התוס' וה ב "ה Uהכהנים הגדולים Uרשימות הכהנים הגדולים ע"פ חז"ל הדר הורן/ ישיבת "ברכת משה" מעלה אדומים הכהנים הגדולים מהקמת המשכן עד סוף בית ראשון- שיטת התוס' והמשך חכמה. הכהנים הגדולים מהקמת המשכן עד סוף בית ראשון-

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 Business Model Innovation מרעיון עסקי למודל אפריל 2018 ערוץ המו"פ לטכנולוגיה וחדשנות בחינוך, Business Model Innovation Business Model Canvas / Value Proposition Canvas מבוססות על סט כלים חדשני, חדות

קרא עוד

כיצד כותבים דוח אבחון פסיכולוגי

כיצד כותבים דוח אבחון פסיכולוגי דגשים לכתיבת דו"ח אבחון פסיכולוגי ד"ר יונתן הנדלזלץ מזל טוב, הסתיים תהליך ניתוח החומר הגולמי של המבחנים. לאחר שהעלנו את כל ההיפותזות, גיבשנו עמדה ודעה על אישיותו של האדם שעומד לפנינו, הגיעה השעה להעלות

קרא עוד

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום דרכון נוכחי וצילום וויזה אחרונה, במידה והייתה. ניתן

קרא עוד

קיסר השכונה

קיסר השכונה קיסר השכונה כתבה נאוה מקמל-עתיר אייר ולדילן חסמן הוצאת ידיעות אחרונות- ספרי חמד 2014 על הספר גדי, תלמיד כיתה ו', יתום מאב, מאוד רוצה כלב. אמו של גדי, אינה מסכימה שיגדל כלב. למרות ניסיונות שכנוע שלו. שכנו

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

כיבוד אב ואם ר' בועז ויינר, ר' דורון נודלמן ראשי פרקים: פסוקי התורה הקשורים למצוות כלפי ההורים. חומרת המצווה. הזכרת שם אביו. סתירת והכרעת דברי אביו. כ

כיבוד אב ואם ר' בועז ויינר, ר' דורון נודלמן ראשי פרקים: פסוקי התורה הקשורים למצוות כלפי ההורים. חומרת המצווה. הזכרת שם אביו. סתירת והכרעת דברי אביו. כ כיבוד אב ואם ר' בועז ויינר, ר' דורון נודלמן ראשי פרקים: פסוקי התורה הקשורים למצוות כלפי ההורים. חומרת המצווה. הזכרת שם אביו. סתירת והכרעת דברי אביו. כפייה על מצוות כיבוד אב ואם. תלמוד-תורה מול כיבוד אב

קרא עוד

Microsoft Word - book shops.doc

Microsoft Word - book shops.doc . רשימת חנויות ספרים יד שניה: חנויות בתל-אביב: רובינזון ספרים - נחלת בנימין 03-5605461 - 31 http://www.robinson.co.il בוק בוטיק - דיזנגוף 03-5274527 - 190 בוק שוק - ברודצקי 15, רמת אביב - 03-6415158 בטא

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' (.Ⅰ

לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' (.Ⅰ -28- לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' 107-105(.Ⅰ 5 656 הסבר נדב יצא מביתו )נקודה (, צעד 5 ק"מ לכיוון מזרח, והגיע למסעדה

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 הקשר בין מנהיגות המנהל של בית הספר לבין הרגשתם של המורים ו תפקודם בכיתה במערכת החינוך הערבית בישראל מאת : מחמוד זועבי בהדרכת : ד"רציפורה שכטמן ד"ר מיכאל כץ עבודת

קרא עוד

- - קיץ תשס"ט מחשבת ישראל )לבי"ס דתי( מחשבת ישראל, 1 יח"ל, שים לב! השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן. המיקוד מבוסס על תכנית הלימודים במחשב

- - קיץ תשסט מחשבת ישראל )לביס דתי( מחשבת ישראל, 1 יחל, שים לב! השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן. המיקוד מבוסס על תכנית הלימודים במחשב - - קיץ תשס"ט מחשבת ישראל )לבי"ס דתי( מחשבת ישראל, 1 יח"ל, 038108 שים לב! השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן. המיקוד מבוסס על תכנית הלימודים במחשבת ישראל לחטיבה העליונה בבית הספר הממלכתי דתי, מהדורה

קרא עוד

בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש ע"ש יואל ברברמן

בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש עש יואל ברברמן בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש ע"ש יואל ברברמן תנ"ך למתקדמים כתות ט יחסי משפחה בספר בראשית יוסף ואחיו חלק שלישי בעריכת הרב אבנר טלר שבט תשע"ב 1 2 יחידה ז': יוסף ואחיו: הפרוד )חלק א'( בראשית פרק לז א

קרא עוד

שאלות העשרה ושאלות הערכה לפרק "משאבי טבע ביבשה ובים" שאלות העשרה שאלה 1 חפשו מידע על המהפכה החקלאית וענו: 1. מדוע לדעתכם מדובר במהפכה? 2. מה היו השלבי

שאלות העשרה ושאלות הערכה לפרק משאבי טבע ביבשה ובים שאלות העשרה שאלה 1 חפשו מידע על המהפכה החקלאית וענו: 1. מדוע לדעתכם מדובר במהפכה? 2. מה היו השלבי ע עכ " ע ם" ע 1 דע ע כ ע: 1. דע דעכם ד כ? 2. ם ע ם? 3. ם ם ם דם? דע דעכם ם? 4. זם עם כ? : זעם, ף זעם, ד ם 2 כ ם ד כ. ם :, ף, ע, זעם,. 3 כ כ עך ען ן כע כ כ. 4 עכ כ: ם כן ך ם? : כ ם, ע כ, כ ם, ם. ד, ם דם,

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint פותחים את שנת הלימודים בבן גוריון רחובות שנת הלימודים החלה באווירה נינוחה, נעימה ומכילה. בכל כיתות בית הספר החלו בפעילויות הכרות. כמו כן, מורות בית הספר הציגו את התכנים הנלמדים בכל כיתה ובכל מקצוע, את

קרא עוד

בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו

בסד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עובד מנהל. חריגה מתקנון המכללה. פגיעה בטוהר בחינות/ עבודות

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc)

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc) הצעה לפתרון שאלון א, חורף 2011 נכתב ע"י עידית גולץ (מורה ורכזת עברית) וארנון דותן (מורה בלחמן). פרק א הבנה והבעה (50 נקודות).1 קהל היעד, הנמענים תפקיד הלשון העברית פן אחד היהודים בארץ מפתח להקמת חברה מלוכדת

קרא עוד

בס"ד פרשת וישב תשע"ח הרב מרדכי אלון שליט"א נערך משמיעה ע"י תלמידים הכל דיבורים! - לסעודה ראשונה הכל בתוך הבית החלק האחרון של ספר בראשית מתחיל בפרשתנו.

בסד פרשת וישב תשעח הרב מרדכי אלון שליטא נערך משמיעה עי תלמידים הכל דיבורים! - לסעודה ראשונה הכל בתוך הבית החלק האחרון של ספר בראשית מתחיל בפרשתנו. בס"ד פרשת וישב תשע"ח הרב מרדכי אלון שליט"א נערך משמיעה ע"י תלמידים הכל דיבורים! - לסעודה ראשונה הכל בתוך הבית החלק האחרון של ספר בראשית מתחיל בפרשתנו. זהו החלק שאומר לנו שנגמרו התירוצים - עכשיו אין זו

קרא עוד

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63>

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63> < 0 a b b a > 0 נתון: מכאן ניתן לומר בוודאות כי -. a < b ab < 0 a 0 b > לא ניתן לקבוע בוודאות.. ( 0)?. לא ניתן לדעת. + ( + ) ( ) + + נתון: כמה ערכי שונים מקיימים את המשוואה?. אינסוף 0 +. תשובות ו נכונות

קרא עוד

מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החנ

מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החנ מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החניך יבין כי הגשמה אינה משימה פשוטה והיא מחייבת גם עשייה.

קרא עוד

פרקים ט- י המסע בעקבות הענן והחצוצרות 1 המסע המתואר שיצא מהר סיני, היה צריך להסתיים בכניסה של בני ישראל לא"י וזוהי האווירה המופיעה בפרקנו. חשוב להדגיש

פרקים ט- י המסע בעקבות הענן והחצוצרות 1 המסע המתואר שיצא מהר סיני, היה צריך להסתיים בכניסה של בני ישראל לאי וזוהי האווירה המופיעה בפרקנו. חשוב להדגיש פרקים ט- י המסע בעקבות הענן והחצוצרות 1 המסע המתואר שיצא מהר סיני, היה צריך להסתיים בכניסה של בני ישראל לא"י וזוהי האווירה המופיעה בפרקנו. חשוב להדגיש את האוירה הזו, על מנת להמחיש את גודל השבר בעקבות חטא

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט ו ת, ש נ ש א ו כ מ ו ת ג ד ו ל ה ש ל ח ו מ ר נ פ ץ,

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה צעדת השיבה "" ק ו ו י ם" סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 28 באוקטובר 2018 כ ל ל י ביום שישי 26 באוקטובר 2018 נערכה ברצועת עזה צעדה נוספת במסגרת " צעדות השיבה " בה השתתפו כ- 16,000 מפגינים ) זאת לעומת כ-

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint 1 מנל"ח = מערכת נשימה לחץ חיובי 2 ענן הנראה לעין של גזים חמים שונים, חלקיקים קטנים, הנוצרים מבעירה לא מושלמת של חומר וצפים באוויר. 3 מוגדר כאויב מספר 1 לאוכלוסייה בריחה והסתתרות:- האוכלוסייה תשאף להימצא

קרא עוד

ערב הווי בנושא "השרדות"

ערב הווי בנושא השרדות ערב הווי בנושא "השרדות" ראשית כל מסבירים לקבוצה את חוקי המשחק, והם: מחלקים את הבוגרים לשלושה שבטים (על פי חלוקה שנכין מראש- מקריאים את השמות כמו בהישרדות). מטרת השבטים להצליח לנצח את שאר הקבוצות במספר

קרא עוד

Microsoft Word - PLO Charter doc

Microsoft Word - PLO Charter doc [מתוך "האמנה הפלסטינית ומשמעותה" מאת פרופ' יהושע הרכבי, ירושלים, פברואר 1971] שם האמנה האמנה הפלסטינית 1968 אמנה זו תיקרא "האמנה הלאומית הפלסטינית" (אלמית'אק אלווטני אלפלסטיני). סעיף ראשון: פלסטין היא

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002 שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 00 מדוע יורדת המוטיבציה הפנימית ללמידה? הבדלים בין בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים במוטיבציה פנימית ובמשתנים המקושרים אליה מאת : אורית סטופ-הראל בהדרכת : ד"ר ג'ני קורמן

קרא עוד