Microsoft Word - MERGEBLB007.DOC

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Microsoft Word - MERGEBLB007.DOC"

תמליל

1 מס' דף : 1 משרד מהנדס העיר-ועדה המקומית לתכנון ולבניה "חיפה" תאריך: 24/06/2014 כ"ו סיון תשע"ד פרוטוקול ישיבת ועדת משנה של הועדה המקומית ישיבה מספר: 11 ביום שני תאריך 02/06/14 ד' סיון, תשע "ד

2 מס' דף : 2 פרוטוקול מס' 11 עיריית חיפה משרד מהנדס העיר הועדה המקומית לתכנון ולבניה העיר חיפה ======================================================== פרוטוקול ישיבת ועדת המשנה של הועדה המקומית לתכנון ולבניה מס' 11 שהתקיימה ביום ב' ד' בסיוון תשע"ד בשעה 17:00 בבנין מינהל ההנדסה - רח' ביאליק 3, חיפה חדר ישיבות בקומה 5. חברי ועדה שהשתתפו: סגנית ומ"מ ראש העיר ויו"ר ועדת משנה גב' חדוה אלמוג מ"מ יו"ר ועדת משנה מר אביהו האן סגן רה"ע וחבר ועדת משנה ד"ר סוהיל אסעד חבר ועדת משנה מר שמשון עידו חבר ועדת משנה מר אליהו לנדאו מר מיכאל מרדכי אלפר חבר ועדת משנה ד "ר עינת קליש רותם חברת ועדת משנה עו "ד יעקב בורובסקי חבר ועדת משנה חברי ועדה שלא השתתפו: חבר ועדת משנה מר דני קופרשמידט חבר ועדת משנה מר שי בלומנטל סגן רה"ע ומ"מ יו"ר ועדת משנה מר שי אבוחצירה השתתפו נציגי משרדי ממשלה וגופים מקצועיים: אדר' קירמאיר אורליה נציגה הבקיאה בעניני תכנון ובניה לא השתתפו נציגי משרדי ממשלה וגופים מקצועיים: רח' פל"ים 15, חיפה נציג שר הפנים רח' פל"ים 15, חיפה נציג שר הבריאות רח' פל"ים 15, חיפה נציג שר הבנוי והשיכון רח' נתן אלבז 1, חיפה השר לבטחון פנים קצין רישוי החרמש 24 ת.ד נציג השר להגנת הסביבה רח' פל"ים 15, חיפה נציג שר התחבורה רח' פל"ים 15, חיפה נציג מינהל מקרקעי ישראל רח' חלץ 9 ת.ד. 5272, חיפה נציג מכבי אש השתתפו משקיפים לועדה: נציג ארגון הקבלנים מר אבי ירום נציג החב' להגנת הטבע מר עידן פיליפס מהנדס העיר. נכחו : אדר ' אריאל וטרמן מנהל האגף לרשוי ופקוח על הבניה מר אליעזר פרוזר יועצת משפטית ממונה מזכירות הועדה המקומית לתכנון ובניה עו"ד קרן גולדשמיט גב ' ג'ודי בלייכר מנהלת המחלקה לתכנון עיר אדר ' ורדה ליבמן נציגת קשרי יזמים לשכת מנכ"ל. גב' רחל שריד רוטשטיין שמאי מקרקעין אגף נכסים ושמאות מר ניר גראואר אגוד ערים להגנת הסביבה. גב' ורד דרור רע"ן פרסומים ופניות הציבור מזכירות הועדה המקומית לתכנון ולבניה גב' ג'קי אסולין מזכירות הועדה המקומית לתכנון ולבניה מר מרקו שרגא

3 ד/ מס' דף : 3 פרוטוקול מס' 11 כללי הישיבה החלה בשעה 17:10. פרוטוקול מס' 10 מיום אושר פה אחד..1.2 גב' בלייכר, הודיעה על טעות טכנית בתיק בנ- 36/2579/05 ברוו נדל"ן והשקעות בע"מ רח' העצמאות 25, חיפה. נרשם בנדון 33 יח"ד ותוקן ל 34 יח"ד, התיקון תוקן בפרוטוקול. חפ/ 1597 שינוי בקו בניין כיכר האודיטוריום, מישיבה מס' 9 מיום עודכנה הכתבה (מצ"ב). 3. נושאים אשר הושהו: א. בנ- 56/1794/06 - עטון משה ואחרים רח' ריינס הרב 16, חיפה. הוחלט להוריד את הבקשה מסדר יום למשך שבועיים על מנת לערוך בדיקה נוספת. הבקשה תובא על סדר יום בועדה הקרובה. ב. בנ - 61/3208/05 - אטיאס מיטל - רח' שושנת הכרמל 100, חיפה. הוחלט להוריד את הבקשה מסדר יום למשך חודש ימים על מנת לתקן תכניות. הבקשה תובא על סדר יום בעוד חודש ימים. - רח' מימון הרב 18 א', אלוילי ישראל ושלהבת - בנ 59/2657/04 חיפה. הוחלט להוריד את הבקשה מסדר יום לתיקון תכניות. בנ 72/0783/07 - אמריקן פיצה - רח' חניתה 16, חיפה. הוחלט להוריד את הבקשה מסדר לבדיקה נוספת וקבלת חוות דעת של ד"ר עינת קליש רותם, כמו כן גב' ורד דרור, תיתן חוות דעת לענין הארובה והאם ניתן להפעיל במקום פיצריה. הועדה מבקשת לקבל סטטוס להליך המשפטי. בנ 45/1518/07 - חמו עומר - רח' חניתה 27, חיפה. הוחלט להוריד את הבקשה מסדר לבדיקה נוספת. ג. ד. ה.

4 מס' דף : 4 בנ 79/1960/04 - מאירי זהבה - רח' התיכון 24, חיפה. הוחלט להוריד את הבקשה מסדר יום על מנת להשלים את הרקע והצגת התשריט בישיבה הקרובה. ו. הבקשה תובא על סדר יום בועדה הקרובה. 4. נוכחות חברי הועדה: א. ב. ג. ד"ר עינת קליש רותם, חברת ועדת משנה, הגיעה לחדר הישיבות בשעה 17:10 ועזבה את חדר הישיבות בשעה 19:00. מר אבי ירום, נציג ארגון הקבלנים, עזב את חדר הישיבות בשעה.18:00 גב' רחל שריד רוטשטיין, נציגת קשרי יזמים, לשכת מנכ"ל, הגיעה לחדר הישיבות בשעה 17: הישיבה ננעלה בשעה 19:05. הערה: הישיבה הוקלטה ותומללה עפ"י תיקון 80 לחוק. ההקלטה והתמלול נמצאים במשרדי מזכירות הועדה המקומית לתכנון ובניה העיר חיפה.

5 TBPIRUT ב/ מס' דף : 5 02/06/ שינוי לתכנית מתאר מקומית: חפ/מק/ 2071 פרוטוקול ועדת משנה של הועדה המקומית ישיבה מספר: בתאריך: שם: בעלי עניין : יוזם: גגון כניסה לקריית הממשלה ב ' נ.מ.נ.ב.ש נכסים בע"מ עורך: אדר' דינה אמר קוריאל בעלים: מינהל מקרקעי ישראל מ ט ר ת ה ת כ נ י ת מחוז חיפה מרחב תכנון מקומי חיפה שינוי תכנית מתאר מקומית תכנית מס' "חפ/מק/ 2071 ב' גגון כניסה לקרית הממשלה ב' " תכנית שהוגשה בסמכות הועדה המקומית אולם היא בסמכות ועדה מחוזית דיון להפקדה גליון מס' 1 משרד מהנדס העיר מגיש לדיון הועדה המקומית תכנית בניין עיר מס' "חפ/מק/ 2071 ב' גגון כניסה לקרית הממשלה ב' ". התכנית הוגשה כתכנית בסמכות הועדה המקומית אולם היא בסמכות הועדה המחוזית כפי שיוסבר בהמשך. לאור דחיפות הנושא התכנית מובאת לדיון תוך דרישה להגישה כתכנית בסמכות הועדה המחוזית. המקום שד' פלי"ם, 15 קרית הממשלה בעיר התחתית הקרקע כלולה בתכנית ובעליה : חלקה 57 בגוש בבעלות רשות הפיתוח, חכירה ל נ.מ.נ.ב.ש. נכסים בע"מ חלקה 56 בגוש בבעלות עיריית חיפה יזם ומגיש התכנית נ.מ.נ.ב.ש. נכסים בע"מ, שד' פלי"ם 15 א', טל' עורך התכנית אדר' דינה אמר, אמר קוריאל אדריכלים, דרך הים 67 חיפה, טל', פקס: , שטח התכנית שטח התכנית הינו 5,937 ד'. רקע כללי בנין ב' של קריית הממשלה (בניין המפרש ( מוקף בכיכר פתוחה לציבור. בשעות הבוקר, אזרחים ממתינים ליד הכניסה לבנין, לפתיחת המשרדים. יוזם התכנית מבקש להגדיל את השטח המקורה בכניסה לבנין על מנת ליצור תנאים נאותים והצללה להמתנה לפתיחת המשרדים.

6 מס' דף : 6 על השטח הנדון חלה תכנית חפ/ 2071 מאושרת משנת על פיה, חלקה 56 בגוש מסווגת כשטח ציבורי פתוח מעל דרך (מגרש ד') וחלקה 57 באותו גוש כוללת 2 מגרשים: 1. מגרש 5 מסווג כשטח מיועד למסחר ועסקים 2. מגרש 5 א' מסווג כש.צ.פ. מעל/מתחת למבנה (כיכר). בהתאם לתכנית הנ"ל הוקם על מגרש 5 בנין ב' של קריית הממשלה (בניין המפרש) והכיכר המחברת אותו ל"גן האוצר". מגרש 5 א' משמש ככיכר מעל חניה ומגרש ד' ככיכר מעל דרך. על מנת להגדיל את השטח המקורה בכניסה לבנין ב', התכנית הנדונה מציעה הקמת גגון מקורה וסגור בצדדים בכניסה למבנה, בניצב למדרגות הקיימות המחברות את רח' נתנזון ל"גן האוצר". הגגון מוצע על שטח מסווג כש.צ.פ. מעל/מתחת למבנה (כיכר) ועל שטח שטח כיכר מעל דרך. מטרת התכנית הנדונה, כפי שהוגשה, הינה תוספת קו בנין לתכנית מאושרת עבור הקמת גגון כניסה. עיקרי הוראות התכנית כפי שהוגשה סימון קו בנין בהמשך לגגון קיים ובמיקום הכניסה קביעת הוראות לאישור ומתן היתרים לגגון הכניסה.1.2 התכנית כוללת תקנון, תשריטי מצב מאושר ומצב מוצע ובקשה להיתר (נספח בינוי) המציגה את התכנון המפורט של השטח המקורה המוצע. על פי תשריט תכנית חפ/מק/ 2071 ב' כפי שהוגשה, היא מציעה בתחומה 2 תאי שטח: 1. תא שטח 56 (על שטח חלקה 56 בגוש 10842) מסווג כשטח ציבורי פתוח עם זיקת הנאה למעבר ברכב 2. תא שטח 57 (על שטח חלקה 57 בגוש ( מסווג כשטח למסחר ומשרדים עם זיקת הנאה בשטח הכיכר הקיימת בפועל במפלס הכניסה לבנין ב'. התכנית הנדונה מציעה לקבוע קו בנין לגגון התוחם שטח של כ- 210 מ"ר (במדידה גרפית) מהם כ- 122 מ"ר בתחום תא שטח 56 (שטח ציבורי פתוח) והיתר בתחום תא שטח 57 (מגרש למסחר ועסקים). המרווחים המוצעים לגגון הינם כדלקמן: 1. לכיוון דרום מערב - 4 מ' 2. לכיוון צפון מערב 2.3 מ'. 3. לכיוון דרום מזרח מרווח משתנה בין 41 מ' 45 מ' (במדידה גרפית) 4. לכיוון צפון מזרח המרווח המוצע הינו בתחום המרווח המאושר לבניה במפלס הכיכר. התכנית מציעה לקבוע הנחיות לעיצוב הגגון תוך התאמה למבנה. כל יתר הוראות התכנית המאושרת נשארות בתוקפן. על פי נספח הבינוי שצורף לתכנית, מוצע מעבר מקורה בשטח של מ"ר, סגור במגני רוח מזכוכית משני צידיו. התכנית אינה מציינת שטחי לתוספת הבניה המוצעת. מצב מאושר על שטח חלקות 56 ו- 57 בגוש חלה תכנית חפ/ 2071 מאושרת משנת על פיה, בין היתר:

7 ש( מ 6 מס' דף : 7 חלקה 56 מסווגת כשטח ציבורי פתוח מעל דרך (מגרש ד' בתכנית הנ"ל) ומיועד לגן ציבורי. במקרה שהשטח נמצא מעל שטח בסיווג אחר, ישמש המפלס שמתחתיו לתכלית לה יועד. חלקה 57 באותו גוש כוללת 2 מגרשים: 2.1. מגרש 5 מסווג כשטח מיועד למסחר ועסקים כאשר על פי סעיף 12 א' להוראות התכנית המאושרת, השימושים המותרים במגרש הנ"ל הינם משרדים ומסחר מגרש 5 א' מסווג כש.צ.פ. מעל/מתחת למבנה (כיכר).1.2 התכנית קבעה מרווחי בניה למפלסים השונים שעל פיהם נבנה הבנין הקיים. על פי הוראות התכנית המאושרת: סעיף 13 ה': השטח הציבורי הפתוח במגרש 5 שיסומן 5 א' במפלס ירשם ע"ש עיריית חיפה או לחילופין ע"ש בעל הזכויות במבנה ואז תרשם עליו זכות מעבר לציבור למציתות. סעיף 14.1: שטח הגן הציבורי במפלס כ מוגדר ככיכר. אין בתכנית הוראות המאפשרת בניה במפלס הכיכר. סעיפים 15 ב -15 ד': ישמר מעבר רצוף להולכי רגל במפלס הכיכר (הגן הציבורי) עד לגשר שמעל רח' העצמאות. יצויין שהגשר לא קיים (טרם נבנה). הציר להולכי רגל יעבור מתחת לבנין במגרש 5 וישמר פתוח לצמיתות. הגובה הפנימי של קומת הכניסה לבנין במגרש 5 לא יפחת מ- ' בחלק בו עובר ציר הולכי רגל. תותר סגירה בזיגוג של הציר המקורה. סעיף 15 ה': בשטחים הציבוריים בכיכר, המסומנים בתשריט והנמצאים מעל מבנה הבסיס יהיו שטחי גינון ונטיעות והמבנה יותאם לכך. שטח זה יהיה בהמשך לגן האוצר ולציר הולכי הרגל העובר בו. סעיף 20 ה': השטח הציבורי הפתוח בכיכר יהיה פתוח לציבור לצמיתות. לא יותר כל שינוי בשטח הציבורי הפתוח ללא אישור עיריית חיפה נספח הבינוי המצורף לתכנית המאושרת מציג שטח מקורה בפינה הדרום מזרחית של המבנה, שמהווה חלק מהמעבר הציבורי שניתן לקרות על פי התכנית המאושרת. יצויין כי המעבר המקורה המוצע אינו בשטח הנ"ל. הערות צוות משרד מהנדס העיר שטח בניה על פי מסמכיה, התכנית הנדונה מציעה הקמת מעבר מקורה וסגור בצדדים בתחום תא שטח 57 המיועד לבניה וכן בתחום תא שטח 56 המסווג כשטח ציבורי עם זיקת הנאה למעבר ברכב (המעבר ברכב למטה). על פי הוראות התכנית המאושרת כפי שפורט לעיל, השטח הציבורי הפתוח יהיה פתוח לציבור לצמיתות..1 השטח המקורה המוצע מהווה שטח בניה. על פי המצב המאושר, בתחום תא שטח 56 (חלקה 56 המסווגת כש.צ.פ. מעל דרך) אין זכויות בניה והתכנית כפי שהוגשה אינה מתיחסת כלל לזכויות הבניה המאושרות והמוצעות בתא שטח 57 (חלקה ( 57 ולכן התכנית אינה בסמכות הועדה המקומית. מוצע לקובע כי : 1. התכנית תהיה תכנית בסמכות הועדה המחוזית. 2. התכנית תשקף את: 2.1. שטח הבניה המוצע לגגון בתא שטח 56.צ.פ.)

8 מס' דף : תוספת שטח הבניה המוצעת לגגון בתא שטח 57 ביחס לתכנית המאושרת 2. מיקום ועיצוב המעבר המקורה על פי הוראות התכנית הנדונה, מטרתה הינה הקמת גגון בלבד. על פי נספח בינוי שצורף לתכנית, השטח המקורה ע"י הגגון סגור בשני הצדדים ע"י מגיני רוח מזכוכית. יש לציין כי על פי הוראות התכנית המאושרת בסעיפים סעיפים 13 ה' ו- 20 ה' על השטח הציבורי הפתוח במגרש 5 א' תרשם זכות מעבר לציבור לצמיתות והשטח הציבורי הפתוח בכיכר יהיה פתוח לציבור לצמיתות. האזור אכן משמש למעבר ציבורי ומעבר הולכי הרגל מרחובות נתנזון והעצמאות לשד' פלי"ם נעשה דרכו. המעבר המוצע, מקורה וסגור בצדדים, נמצא מול מהלך המדרגות הקיים בין הכיכר לצומת רחובות נתנזון/הסראיה, חוסם את מהלך המדרגות הנ"ל ואינו תואם את הוראות התכנית המאושרת הקובעת כי שטח הכיכר יהיה פתוח לציבור לצמיתות. על פי התשריט כפי שהוגש, התכנית הנדונה מציעה לקבוע קו בנין לגגון התוחם שטח של כ- 210 מ"ר בעוד שעל פי נספח הבינוי שצורף לתכנית (ערוך כבקשה להיתר), מוצע מעבר מקורה בשטח של מ"ר. כמו כן, יש לציין כי לאורך רוב שעות היממה אין קהל הממתין מחוץ למבנה והגגון המבוקש אינו נחוץ לבאי המבנה. על מנת לאפשר לקרות את השטח המבוקש לרווחת הציבור וגם לשמור על הרחבה פתוחה לציבור מבחינה תפקודית ברוב שעות היום בהתאם להוראות התכנית המאושרת, מוצע לקבוע כי: 1. קוי הבנין יותאמו לשטח הגגון המוצע בנספח הבינוי. 2. השטח שמתחת לגגון המוצע לא יסגר בצדדים אלא רק יקורה ויהיה פתוח למעבר גם לרוחבו. סטייה מהוראה זו תהווה סטייה ניכרת. 3. בהוראות התכנית יוסף סעיף על פיו בתחום השטח הציבורי הפתוח יותר גגון. יעודי קרקע על פי תכנית מאושרת חפ/ 2071 חלקה 56 מסווגת כשטח ציבורי פתוח מיועד לגן ציבורי מעל דרך וחלקה 57 כשטח למסחר ועסקים ו- ש.צ.פ. מעל /מתחת למבנה (כיכר). על פי תשריט התכנית הנדונה כפי שהוגשה, היא מציעה לסווג את השטח שבתחומה כדלקמן: א. תא שטח 56 (על שטח חלקה 56) : שטח ציבורי פתוח עם זכות מעבר לציבור לצמיתות ב. תא שטח 57 (על שטח חלקה 57) : שטח למסחר ומשרדים עם זיקת הנאה בשטח הכיכר הקיימת בפועל במפלס הכניסה. על פי הוראותיה, התכנית הנדונה אינה מציעה שינוי יעודי קרקע אך תשריט התכנית כפי שהוגשה אינו משקף נכונה את יעודי הקרקע המוצעים, שהם גם יעודי הקרקע המאושרים. בנוסף, בתכנית כפי שהוגשה סומן רק קו הבנין המבוקש ולא סומנו יתר קוי הבנין המאושרים שנשארים בתוקף. מוצע לקבוע כי מסמכי התכנית יתוקנו בתאום עם משרד מהנדס העיר כך שישקפו נכונה את יעודי הקרקע המוצעים ואת כל קוי הבנין, בהתאם להנחיות מבא"ת. המלצות צוות משרד מהנדס העיר: הועדה המקומית ממליצה בפני הועדה המחוזית להפקיד את התכנית בתנאים הבאים: 1. התכנית תהיה תכנית בסמכות הועדה המחוזית. 2. התכנית תשקף את:

9 ש( ש( מס' דף : שטח הבניה המוצע לגגון בתא שטח 56.צ.פ.) 2.2. תוספת שטח הבניה המוצעת לגגון בתא שטח 57 ביחס לתכנית המאושרת 3. קוי הבנין יותאמו לשטח הגגון המוצע בנספח הבינוי. 4. השטח שמתחת לגגון המוצע לא יסגר בצדדים אלא רק יקורה ויהיה פתוח למעבר גם לרוחבו. סטייה מהוראה זו תהווה סטייה ניכרת. 5. בהוראות התכנית יוסף סעיף על פיו בתחום השטח הציבורי הפתוח יותר גגון. 6. מסמכי התכנית יתוקנו בתאום עם משרד מהנדס העיר כך שישקפו נכונה את יעודי הקרקע המוצעים ואת כל קוי הבנין, בהתאם להנחיות מבא"ת. 7. מסמכי התכנית יתוקנו תיקונים טכניים בתאום עם משרד מהנדס העיר בישיבת הועדה מס' 11 מיום אדר' ליבמן, הציגה את מהות התכנית והוחלט להמליץ בפני הועדה המחוזית להפקיד את התכנית עפ"י המלצות צוות משרד מהנדס העיר. הוצגה תכנית ע"י אדר' ליבמן. החלטת הועדה הועדה המקומית ממליצה בפני הועדה המחוזית להפקיד את התכנית בתנאים הבאים :. 1 התכנית תהיה תכנית בסמכות הועדה המחוזית. 2. התכנית תשקף את: 2.1. שטח הבניה המוצע לגגון בתא שטח 56.צ.פ.) 2.2. תוספת שטח הבניה המוצעת לגגון בתא שטח 57 ביחס לתכנית המאושרת 3. קוי הבנין יותאמו לשטח הגגון המוצע בנספח הבינוי. 4. השטח שמתחת לגגון המוצע לא יסגר בצדדים אלא רק יקורה ויהיה פתוח למעבר לרוחבו. סטייה מהוראה זו תהווה סטייה ניכרת. 5. בהוראות התכנית יוסף סעיף על פיו בתחום השטח הציבורי הפתוח יותר גגון. 6. מסמכי התכנית יתוקנו בתאום עם משרד מהנדס העיר כך שישקפו נכונה את יעו המוצעים ואת כל קוי הבנין, בהתאם להנחיות מבא"ת. 7. מסמכי התכנית יתוקנו תיקונים טכניים בתאום עם משרד מהנדס העיר

10 TBPIRUT א/ מס' דף : 10 02/06/ שינוי לתכנית מתאר מקומית: חפ/מק/ 2341 פרוטוקול ועדת משנה של הועדה המקומית ישיבה מספר: בתאריך: שם: בעלי עניין : יוזם: עורך: בעלים: מ ט ר ת ה ת כ נ י ת מחוז חיפה מרחב תכנון מקומי חיפה תוספת חזית מסחרית ברח' ליטאניס 4, חיפה מלכה גולדברג רוסו איתן וחנה רוזנברג פנינה שונים שנוי תוכנית מתאר מקומית תוכנית מס', "חפ/מק/ 2341 א' "תוספת חזית חנויות ברחוב ליטניס 4 גוש חלקה 43" דיון להפקדה -גיליון מס' מוגשת בזאת לדיון הועדה המקומית תכנית תכנון עיר חדשה, תכנית מס'- חפ/מק 2341 א' - " תוספת חזית חנויות ברחוב ליטניס 4 גוש חלקה " 43 - דיון להפקדה. תכנית בסמכות ועדה מקומית. המקום השטח הכלול בתוכנית נמצא בשכונת אחוזה ברחוב ליטניס 4,בסמוך לכיכר ספר ולרחוב מוריה גוש חלקה 43 חלקי חלקה 128 (דרך). בעל הקרקע (בתכנית כפי שהוגשה) רוסו איתן, דורון פיינגולד (על פי ייפוי כח של גב' מלכה גולדברגר) יוזם התוכנית (בתכנית כפי שהוגשה) רוסו איתן, דורון פיינגולד (על פי ייפוי כח של גב' מלכה גולדברגר) עורכת התוכנית אדר' פנינה רוזנברג,רחוב ביאליק 7, חיפה. שטח התוכנית: 1030 מר'. רקע להכנת התוכנית המבנה הקיים ממוקם בגוש חלקה 43 מיועד בהתאם לתכנית מאושרת למגורים. בחזית הפונה לרחוב ליטניס,בקומת הקרקע, אושרה בהיתר מכבסה ובשנות ה- 60 אושרה מספרה בהליך חורג. של שימוש יוזם התכנית קידם בעבר תכנית (חפ/ 2341 ) שהציעה שנוי שימוש של קומת הקרקע ממגורים למסחר שבה יותר שימוש עסקי 3 (על פי מסמך מדניות ציר מוריה ( כך שיכללו בו גם שרותי אוכל וזאת כדי לפתוח במקום המכבסה פאב ובמקום המספרה סנדביץ בר. הועדה המקומית דנה בבקשה לשנות את השימוש בקומת הקרקע ממגורים לפאב והחליטה לדחותה בנימוק שהשימוש המוצע נוגד את הנחיות המדיניות לפיתוח ציר הרכס. (על פי הגרסה המקורית של מסמך המדיניות לציר הרכס)

11 מ 5 מס' דף : 11 התכנית (חפ/ 2341 ) נדונה בוועדה המחוזית לאחר ההחלטה לתיקון מסמך המדיניות שבו הוחלט כי כל תוכנית תדון לגופה. הועדה המחוזית החליטה לדחות את התוכנית בין היתר מהנימוק שהשימוש עלול לפגוע באיכות המגורים ולייצר מפגעי רעש ובעיות חניה לדיירים הגובלים זאת גם לאור העובדה שהתכנית מציעה פעילות מחוץ למבנה הקיים ובתחום קווי הבניין. יחד עם זאת יוזמי התוכנית מבקשים לאפשר בקומת הקרקע שימוש עיסקי היות ואינה מתאימה למגורים. מאחר ובתוכנית המתאר המופקדת חפ/ 2000 כלולה החלקה בתחום המיועד למסחר מגורים ותיירות המאפשר ריכוז השימושים במוקדים העירוניים ופריסה של מכלול השימושים באופן הדרגתי לאורך שדרות הרכס מובאת התוכנית לדיון בפני הועדה המקומית. עיקרי התוכנית כפי שהוגשה מטרת תוכנית זו היא תוספת שימוש למסחר בקומת הקרקע בשטח המיועד למגורים לצורך שימוש מסחרי שאינו כולל אוכל. (שימוש עסקי 2 בהתאם למדיניות "פיתוח ציר הרכס מוריה") כמו כן מוצעת הרחבת רחוב ליטניס על חשבון החלקה ב- 1.5 לחפ/ 229 ד' עד ל מ' על מנת שניתן יהיה להרחיב את הדרך בהתאם סה"כ שטח הבניה העיקרי המוצע בתכנית הוא 534 מר' (שטח זה כולל הקלה של 6%). משטח זה מבקשים יוזמי התכנית להסב למסחר 76 מר' והיתרה (458 מ"ר) תיוותר ביעודה הקיים למגורים בעבור 6 יח"ד. כמו כן מציעה התוכנית לשנות את קו הבניין הקדמי מ- ' ל מ' הבניין. על מנת שהמבנה כפי שנבנה לא יחרוג מקו התכנית אינה מציעה פתרון חניה בתחום המגרש. מצב מאושר על השטח נשוא התכנית,חלה התוכנית חפ/ 1 ד', מאושרת משנת 1941 וכן תכניות חפ/ 718 א', חפ/ 229 ה וחפ/ 229 י' על שינוייה והתכניות המתאריות חפ/ 1400 ת"ט, חפ/ 1400 יב' על שינוייה, חפ/ 1400 גב' וחפ/ 1400 פמ' על פיהן מסווגת החלקה הנדונה כאזור מגורים א'. שטח הבניה המותר הוא 60% משטח מגרש נטו וגובה המבנים המותר הוא 3 קומות מעל קומת עמודים. המאושרים הם: בחזית רחוב ליטאניס 5.0 מ', מרווחים צידי מזרחי ומערבי 4.0 מ' ומרווח אחורי 6.5 מ'. המרווחים תכנית המתאר של חיפה חפ/ 2000 המופקדת התכנית חפ/ 2000 אושרה להפקדה בנובמבר 2010 ומציעה להגדיר את כל ציר הרכס כרחוב עירוני מיוחד, הכולל שימושי מסחר ועסקים ובניני מגורים המשולבים בשימושים אחרים. זאת בכפוף להכנת תוכניות מפורטות, שעקרונותיהן תוספת זכויות בניה ושימושי קרקע וקביעת תנאים לערוב שימושים והוראות למניעת מטרדים ומפגעים. במסגרת הכנת תכנית רשאי מוסד תכנון,בין השאר, להנחות לריכוז השימושים במוקדים העירוניים תחילה,ופריסה של מכלול השימושים באופן הדרגתי לאורך שדרות הרכס. כמו כן מאפשרת תכנית המתאר את הגדלת זכויות הבניה בחלקות אלו ב- 25% משטח המגרש מעבר לקיים. יצויין כי התוכנית כפי שהוגשה מציעה תוספת זכויות בניייה של 6% בלבד אשר אותם ניתן לאפשר בהקלה. מדיניות ציר הרכס חלקה 43 בגוש נמצאת בתחום מדניות פיתוח ציר הרכס רחובות מוריה/חורב. בהתאם לגרסת מסמך המדיניות שאושרה סופית ב חלקה 43 בגוש נמצאת בתחום מוקד באזור לתגבור ללא חזית מסחרית.

12 א( מס' דף : 12 מכיוון שגודל המגרש המדובר כ- 1.0 דונם הרי שעל פי המדיניות לא ניתן לאפשר תגבור על המגרש. בהתאם לסעיף 4.3 במסמך המדיניות : "בתחום המוקדים במגרשים בהם על פי מפת המדיניות לא מוצעת חזית עסקית אולם ניתן לבחון תוספת שימוש עסקי. 1 השטח המיועד לשימוש הנ"ל לא יעלה על 30% משטח המגרש וינוצל במפלס הרחוב או במפלס הקרוב אליו." שימוש עסקי 1. מוגדר כדלהלן : משרדים של בעלי מקצועות חופשיים,משרדים אחרים, שרותי רפואה, הכול בתנאי שאינם יוצרים מטרדים סביבתיים ובאישור איגוד ערים לאיכות הסביבה. הערות צוות משרד מהנדס העיר חוות דעת משפטית בהתאם לחוות הדעת של השרות המשפטית, פאב פרנקי,שבגינו הוגשה תוכנית חפ/ 2341 אשר נדחתה על ידי מוסדות התכנון - סגור מזה כחצי שנה, לאחר הפעלת צו הסגירה שהוצא לעסק וביצועו עוכב מעת לעת עד לסגירתו הסופית. חניה התכנית כפי שהוגשה אינה כוללת מקומות החניה מספיקים למסחר, תכנית המדיניות לציר הרכס קובעת כי "לשימושים עסקיים בבניינים חדשים בהם לא ניתן לפתור את החניה כנדרש על פי התקן בתחום המגרש, פתרון החניה יהיה כדלקמן: א. בחניון ציבורי תוך השתתפות בקרן חניה ב. ע"י השתתפות בעלות השימוש בחניה בפועל בתחום חניון ציבורי קיים ובתנאי שיוצג הסכם בין בעל העסק לבעל החניון הקיים לנושא שימוש במקומות החניה לטובת העסק. לגבי בתי אוכל תינתן העדפה לחלופה זו." תוכנית חפ/ 2158 שבמסגרתה יוקצו כ- אושרה למתן תוקף מאחר ומצידה השני של הכיכר ברחוב מוריה מקומות חניה לציבור. מוצע לקבוע בהוראות התוכנית כי כל עוד הבניין הקיים בחלקה לא יהרס ניתן להמיר את מקומות החניה לשימושים המסחריים בכופר חניה. במידה והבניין ייהרס, תינתן חניה בתחום המגרש על פי התקן התקף. שימושים ושטחי בניה בהוראות התוכנית יקבע כי תוספת השימוש המסחרי תהיה בהתאם לסעיף 62 א' ( (11) לחוק מבלי לשנות את השטח הכולל המותר לבניה במגרש על פי התוכנית ובלבד שהשטח הכולל (עיקרי ושרות) המותר לבניה לצורך השימושים הנוספים לא יעלה על 15% מסך השטח הכולל המותר לבניה במגרש ושטחי הבניה בתוכנית יעודכנו בהתאם. בתוכנית יצויינו שטחי הבניה למגורים ולמסחר בנפרד. (עיקרי ושרות) זכות מעבר לציבור לצמיתות : בחזית המגרש המיועדת למסחר תרשם זכות מעבר לציבור לצמיתות. תיקון וחתימת מסמכי התכנית:

13 א( א( מס' דף : 13 מסמכי התכנית נבדקו ונדרשים תיקונים. אי לכך, מוצע לקבוע כי מסמכי התכנית יתוקנו על פי הנחיות צוות משרד מהנדס העיר. מסמכי התכנית יחתמו ע"י עורך התכנית, יוזם התכנית ובעלי הקרקע. התשריט יחתם גם על ידי מודד מוסמך. המלצות צוות משרד מהנדס העיר: הועדה המקומית מחליטה להפקיד את התכנית בתנאים הבאים: 1. בהוראות התכנית ייקבע כי כל עוד הבניין הקיים בחלקה לא יהרס ניתן להמיר את מקומות החניה לשימושים המסחריים בכופר חניה. במידה והבניין ייהרס, תינתן חניה בתחום המגרש על פי התקן התקף. 2. בחזית המגרש המיועדת למסחר תרשם זכות מעבר לציבור לצמיתות. 3. בהוראות התוכנית יקבע כי תוספת השימוש המסחרי תהיה בהתאם לסעיף 62 א' ( (11) לחוק מבלי לשנות את השטח הכולל המותר לבניה במגרש על פי התוכנית. 4. בתוכנית יקבע השטח הכולל המותר לבניה לצורך השימושים הנוספים כך שלא יעלה על 15% מסך השטח הכולל המותר לבניה במגרש. 5. בתוכנית יצוינו שטחי הבניה למגורים ולמסחר בנפרד. (עיקרי ושרות) 6. התכנית תתוקן בתיקונים טכניים 7. מסמכי התכנית יחתמו ע"י עורך התכנית, יוזם התכנית ובעלי הקרקע. התשריט יחתם גם על ידי מודד מוסמך. בישיבת הועדה מס' 11 מיום אדר' ליבמן, הציגה את מהות התכנית והוחלט להפקיד את התכנית עפ"י המלצות צוות משרד מהנדס העיר, כמו כן יש להוסיף בעמ' 10 בהערות צוות משרד מהנדס העיר בסוף פסקה ראשונה חוות דעת משפטית כדלהלן: לאחר הפעלת צו הסגירה שהוצא לעסק וביצועו עוכב מעת לעת עד לסגירתו הסופית. הוצגה תכנית ע"י אדר' ליבמן. נערכה הצבעה כדלהלן: בעד - הצביעו החברים: גב' חדוה אלמוג, עו"ד יעקב בורובסקי, ד"ר סוהיל אסעד, מר עידו שמשון, מר מיכאל אלפר ומר אליהו לנדאו. נגד - ד"ר עינת קליש רותם ומר אביהו האן. נמנע - אין. החלטת הועדה הועדה המקומית מחליטה להפקיד את התכנית בתנאים הבאים :. 1 בהוראות התכנית ייקבע כי כל עוד הבניין הקיים בחלקה לא יהרס ניתן להמיר את מקומות החניה לשימושים המסחריים בכופר חניה. במידה והבניין ייהרס, תינתן חניה בתחום המגרש על פי התקן התקף. 2. בחזית המגרש המיועדת למסחר תרשם זכות מעבר לציבור לצמיתות. 3. בהוראות התוכנית יקבע כי תוספת השימוש המסחרי תהיה בהתאם לסעיף 62 א' ( (11)

14 מס' דף : 14 לחוק מבלי לשנות את השטח הכולל המותר לבניה במגרש על פי התוכנית. 4. בתוכנית יקבע השטח הכולל המותר לבניה לצורך השימושים הנוספים כך שלא יעלה על 15% מסך השטח הכולל המותר לבניה במגרש. 5. בתוכנית יצוינו שטחי הבניה למגורים ולמסחר בנפרד. (עיקרי ושרות) 6. התכנית תתוקן בתיקונים טכניים 7. מסמכי התכנית יחתמו ע"י עורך התכנית, יוזם התכנית ובעלי הקרקע. התשריט יחתם גם על ידי מודד מוסמך.

15 TBPIRUT חפ/" ד/ ד/ מס' דף : 15 02/06/ שינוי לתכנית מתאר מקומית: חפ/מק/ 1597 פרוטוקול ועדת משנה של הועדה המקומית ישיבה מספר: בתאריך: שם: בעלי עניין : יוזם: שינוי בקו בניין כיכר האודיטוריום סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ עורך: מנספלד קהת אדריכלים בעלים: עיריית חיפה סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ מ ט ר ת ה ת כ נ י ת תכנית תכנון עיר שינוי תכנית מתאר מקומית תכנית מס' מק/ 1597 שינוי קו בניין כיכר האודיטוריום" תכנית תכנון עיר בסמכות הועדה המקומית דיון למתן תוקף גליון מס' 2 משרד מהנדס העיר מביא לדיון הועדה המקומית תכנית תכנית מס' כיכר האודיטוריום", דיון למתן תוקף לתכנית. "חפ/מק/ 1597 /ד שינוי קו בניין, חיפה. יזם ומגיש התכנית: חייל השקעות ונכסים בע"מ, רח' אנדרי סחרוב 9 בעל הקרקע : עיריית חיפה רחוב חסן שוקרי הערת אזהרה לחייל השקעות ונכסים בע"מ עורך התכנית: מנספלד קהת אדריכלים, רח' הרצל 69, טירת הכרמל. המקום הקרקע הכלולה בתכנית זו, נמצאת במרכז הכרמל בין שדרות הנשיא מדרום לרח' מחניים מצפון ולבניין, האודיטוריום ממערב. שד' הנשיא 136, 134 ו-, 138 חיפה. השטח הכלול בתכנית גוש חלקי חלקה 124 גוש חלקי חלקות גוש חלקה חלקי חלקה 35.

16 מס' דף : 16 שטח התכנית: מ"ר 5,757 מטרת התכנית: שינוי קו בניין על מנת לאפשר תכנון מיטבי של בניין המשרדים ) (+ לקו בניין של ) עיקרי הוראות התוכנית: שינוי קו בניין הקבוע בתוכנית בהתאם לסעיף 62 /א ס"ק א, 4 מקו בניין של +) בשטח הגובל ברח' מחניים וצמוד למבנה האודיטוריום. כל שאר הוראות התוכנית המאושרת נשארות בתוקפן. הועדה המקומית החליטה להפקיד את התכנית בישיבה מס' 1 מיום הודעה בדבר הפקדת התכנית הנדונה פורסמה בעיתונים : כל בו ב הארץ ומקור ראשון ב כמו כן, פורסמה התכנית בלוחות המודעות ועל גבי שלט באתר בהתאם לסעיף 89 א (א) לחוק התכנון והבניה (פרסום הודעה על הפקדת תכנית על גבי שלט). הודעה בדבר הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים מס' 6760 עמוד 3894 מיום ב התקבלה הודעה ממשרד הפנים כי התכנית אינה טעונה אישור שר הפנים. לתוכנית לא הוגשו התנגדויות בתאריך התקבלה התנגדות מאת דייר גובל מר אהד זקהיים מרח' מחניים 10. בין היתר, טען מר זקהיים כי התנגדותו הוגשה באחור מאחר וההודעה אודות התכנית לא הוצבה ברחוב כמתחייב מהוראות החוק. כמו כן נטען בהתנגדות כי בעקבות התכנית נחסם מרחב האור והאויר היחיד בין האודיטוריום לכיכר האודטוריום וזכויותיו הקנייניות נפגעות בשל חסימת אויר ואור השמש. לאור הנסיבות המיוחדות שפורטו בתצהיר מר זקהיים והסברו לאיחור בהגשת ההתנגדות הוחלט להציג את ההתנגדות הכתובה ללא זימון המתנגד. בישיבת הועדה מס' 9 מיום אדר' ליבמן, הציגה את מהות התכנית והוחלט לאשר את התכנית עפ"י המלצות צוות משרד מהנדס העיר. הוצגה תכנית ע"י אדר' ליבמן. לאחר הצגת התכנית והדיון, הוחלט לאשר את התכנית כפי שהופקדה ובתנאים הבאים, ולדחות את ההתנגדות.

17 ל'' מס' דף : 17 החלטת הועדה הועדה המקומית מחליטה לאשר את התכנית בכפוף לתיקונים והשלמות הבאות: התכנית תתוקן תיקונים טכניים בהתאם להערות משרד מהנדס העיר. מסמכי התכנית יחתמו ע"י עורך התכנית, יוזם התכנית ובעלי הקרקע. התשריט יחתם גם על ידי מודד מוסמך..1.2 הועדה משיבה למתנגדים: הועדה החליטה לדחות את ההתנגדות מאחר והתכנית אינה מהווה פגיעה בנכס המתנגד. מה גם שההתנגדות הוגשה באיחור רב. הינך רשאי לערער על החלטה זו בפני ועדת ערר למחוז חיפה תוך 15 יום מיום מכתבנו זה עפ''י הנקבע בסעיף 112 לחוק התכנון והבניה. את הערעור הנ יש לשלוח אל ועדת ערר מחוז חיפה - רח' פלי" םי 2 (בניין אורן קומה 5) חיפה 31002, עם העתק לועדה המקומית לתכנון ובניה, חיפה.

18 BAKPIRUT00001 מס' דף : 18 מספר בקשה: 57/2098/08 תיק בניין: 57/2098 פרוטוקול ועדת משנה של הועדה המקומית ישיבה מספר: 11 בתאריך: 02/06/2014 מבקש : הגשה 20/11/2013 אבוטבול יעקב עורך : בוקליס אהרון סוג בקשה: בקשה להיתר כתובת הבניין: רח' הארזים 39 חיפה גוש וחלקה: גוש: חלקה: 48 ====================================================== מבקשים לאשר תוספת שטח ותוספת קומה ועליית גג לדירה במבנה מגורים טורי במגרש. הבקשה כרוכה בעודף שטח מעל המותר, בבליטת מרפסת זיזית בשיעור 2.40 מ' למרווח קדמי של מ', במדרגות חיצוניות אשר מוצעות במרווח קדמי של 5.00 מ'. ====================================================== הערות המפקח: מס' גליון - 08 בליטות למרווח קדמי - כמפורט בנדון יעוד הקרקע - מגורים ב' לפי תת"ע חפ/ , א', , ד, ה, י, י/ 1, 1400 יב/ 1 לבניה מותר % שטח מגרש לחשוב שטח בניה - תוספת לפינה או 2 רחובות - יש 576 מ"ר חובת עיצוב אדריכלי -חובת רעפים לפי חפ/ 729 שטח בניה קיים בדירה - לפי היתר מקורי מ"ר שטח בניה מבוקש לדירה (לאחר זיכויים) מ"ר שטח בניה קיים+ מבוקש לדירה מ"ר שטח בניה מותר למבקש = 1/3 X 61.6% X מ"ר עודף שטח מבוקש מ"ר הקלה יחסית מותרת למבקש = 1/3 X 6% X מ"ר חריגה מעל 6% במ"ר מ"ר יש לצמצם שטח של מ"ר האם יש צורך בפרסום - כן חתימת כל הבעלים השותפים לנכס - יש מבקשים לאשר תוספת שטח ותוספת קומה ועליית גג לדירה במבנה מגורים טורי במגרש. 1. מדובר ביחידת מגורים במבנה טורי בן 3 יחידות במגרש.

19 ע'' א'' ר'' ר'' מס' דף : מבקשים תוספת שטח לדירה : הרחבת קומת הקרקע (תוך הריסת חלקים קיימים ללא היתר), תוספת קומה א וכן תוספת עליית גג. עליית הגג מוצעת בגובה שמעל מ' וכוללת שטח עיקרי של כ- 17 מ"ר. הבקשה כרוכה בבליטת מרפסת זיזית בקומה א' בשיעור 2.40 מ' למרווח קדמי של מ' לכיוון רח' הארזים. הבקשה כרוכה במדרגות חיצוניות אשר מוצעות במרווח קדמי של 5.00 מ' לכיוון רח' האלונים. הבקשה כרוכה בעודף שטח שמעבר להקלה היחסית העומדת לרשות המבקש בשיעור 1.60 מ"ר עודף שטח זה. מוצע להריסה חלקי מבנה ומחסן בחצר אשר קיימים ללא היתר. מוצע מחסן דירתי במרווח הקדמי, תואם את הוראות חפ/ 1400 יב /1. יש לתאם פרט קצה בעליית הגג עם אדר' האגף. 10. יש הסכמת כל השותפים לנכס. יש לצמצם בצוות ממה הבקשה פורסמה כחוק. לא התקבלו התנגדויות. סוכם להמליץ לאשר את הבקשה בתנאי פרסום ועפ''י ההמלצות כלהלן: המלצות צוות משרד מהנדס העיר: לאישור הבקשה בתנאים הבאים: 1. יבוטל חלקו של עודף השטח המבוקש אשר מעבר לחלק היחסי בהקלה 6% העומד לרשות מבקשי ההיתר. (צמצום 1.60 מ ). התכניות תתוקנה בהתאם. 2. הריסת הבנוי הבלתי חוקי הקיים במרווחים, במרווח קדמי לכיוון שביל האלונים בקרבת גבול חלקה וכן מחסן במרווח הקדמי הנגדי לכיוון רחוב הארזים כמסומן בהתאם ע''ג התכנית יבוצע לפני הוצאת ההיתר ויובא אישור מפקח לכך. 3. יבוטל מהלך המדרגות המוצע ותוכנן בתחום המרווח הקדמי לכיוון שביל האלונים. התכניות תתוקנה בהתאם. 4. בליטת מרפסת זיזית המוצעת לתחום המרווח הקדמי לחזית רחוב הארזים תצומצם כך שלא תעלה על 2.00 מ' עפ''י הנדרש בתקנות התכנון והבניה. התכניות תתוקנה בהתאם. 5. יובא אישור הג. 6. יותקן מעקה תקני ובגובה בטיחותי במקומות הנדרשים לכך עפ''י התקן. 7. עליית הגג תתואם ותאושר ע''י אדריכל האגף לרישוי ופיקוח ובהתאם להנחיות שנקבעו לעליות גג. התכניות תתוקנה בהתאם. 8. גמר חוץ התוספת וחומרי הגמר יותאמו וישתלבו עם הבנין הקיים. חומרי הגמר יפורטו בהתאם ע''ג החזיתות בתכניות. 9. ישולם היטל השבחה בגין עודף שטח בניה למגורים של מ שמעבר למותר (6% הקלה יחסית). 10. יתר התנאים הסטנדרטיים ינתנו על ידי המחלקה לרישוי בניה.

20 א'' ר'' ר'' מס' דף : 20 בישיבת הועדה מס' 11 מיום נדונה הבקשה והוחלט לאשר את הבקשה עפ"י המלצות צוות משרד מהנדס העיר. החלטות הועדה: לאישור הבקשה בתנאים הבאים: 1. יבוטל חלקו של עודף השטח המבוקש אשר מעבר לחלק היחסי בהקלה 6% העומד לרשות מבקשי ההיתר. (צמצום 1.60 מ ). התכניות תתוקנה בהתאם. 2. הריסת הבנוי הבלתי חוקי הקיים במרווחים, במרווח קדמי לכיוון שביל האלונים בקרבת גבול חלקה וכן מחסן במרווח הקדמי הנגדי לכיוון רחוב הארזים כמסומן בהתאם ע''ג התכנית יבוצע לפני הוצאת ההיתר ויובא אישור מפקח לכך. 3. יבוטל מהלך המדרגות המוצע ותוכנן בתחום המרווח הקדמי לכיוון שביל האלונים. התכניות תתוקנה בהתאם. 4. בליטת מרפסת זיזית המוצעת לתחום המרווח הקדמי לחזית רחוב הארזים תצומצם כך שלא תעלה על 2.00 מ' עפ''י הנדרש בתקנות התכנון והבניה. התכניות תתוקנה בהתאם. 5. יובא אישור הג. 6. יותקן מעקה תקני ובגובה בטיחותי במקומות הנדרשים לכך עפ''י התקן. 7. עליית הגג תתואם ותאושר ע''י אדריכל האגף לרישוי ופיקוח ובהתאם להנחיות שנקבעו לעליות גג. התכניות תתוקנה בהתאם. 8. גמר חוץ התוספת וחומרי הגמר יותאמו וישתלבו עם הבנין הקיים. חומרי הגמר יפורטו בהתאם ע''ג החזיתות בתכניות. 9. ישולם היטל השבחה בגין עודף שטח בניה למגורים של מ שמעבר למותר (6% הקלה יחסית). 10. יתר התנאים הסטנדרטיים ינתנו על ידי המחלקה לרישוי בניה.

21 BAKPIRUT00002 מס' דף : 21 מספר בקשה: 61/3208/05 תיק בניין: 61/3208 פרוטוקול ועדת משנה של הועדה המקומית ישיבה מספר: 11 בתאריך: 02/06/2014 מבקש : הגשה 13/05/2013 אטיאס מיטל עורך : נבו יוסי סוג בקשה: בקשה להיתר כתובת הבניין: רח' שושנת הכרמל 100 חיפה גוש וחלקה: גוש: חלקה: 8 ====================================================== בקשת לגליזציה למשטח דק וכן להגדלת מרפסת קיימת בהיתר וכן לגליזציה לפרגולה בשטח ובגובה מעל למותר המקורה ע''י גגון פלסטיק, בהתנגדות חלק מהשותפים לנכס. ====================================================== לנכס שהגישו התנגדות בכתב : שותפים מתנגדים יהודה הלוי 45 עו''ד ישי שניידור-מייצג את צדרבאום לנקה חיפה שד הנשיא 88 צדרבאום לנקה לנכס שלא הגישו התנגדות בכתב : שותפים מתנגדים חיפה שושנת הכרמל 110 לובנהיים שושנה ומיכאל חיפה שושנת הכרמל 102 נתן אביבה חיפה שושנת הכרמל 108 עמיר שאול והיזל חיפה שושנת הכרמל 106 רוזנברג צבי ואייל, סגל יעל חיפה שושנת הכרמל 94 שמעוני יובל וטלפימן איילת תל אביב - יפו הערות המפקח: מס' גליון 05, כרמל מס' דירות קיים 10 מבקשים לגליזציה לתוספת מרפסת ומדרגות גישה לגינה בהמשך למרפסת הקיימת בהיתר וכן משטח דק במפלס נמוך מהמרפסת הקיימת. המרפסות המוצעות בגובה שאינו עולה אינם עולות על 1.80 מ' מפני הקרקע, ונמצאות בשטח המוצמד לדירת המבקש. בנוסף מוצעת לגליזציה לפרגולה עם קירוי פלסטיק מעליה שאינו ניתן לאישור. יש לפרק הכיסוי. הפרגולה המוצעת בשטח של 27.8 מ''ר ובגובה 3.3 מ' החורגים מעל למותר. עפ''י דיווח מבנ''א התוכנית מתאימה למציאות, מדובר בלגליזציה והדו''ח נמצא בהכנת כתב אישום. לבקשה לא חתמו כמסכימים בעלי 6 דירות בנכס והוגשה התנגדות מאת לנקה צדרבאום בעלת דירה סמוכה לדירת המבקשים עם הנימוקים הבאים:.1 המבקשת לא תיאמה את ביצוע העבודה עם השכנים והתעלמה מפניותיהם.

22 מ'' מס' דף : השכנים דיווחו לפיקוח אך לא הוצא צו הפסקת עבודה, המתנגדים פנו למפקחת על רישום המקרקעין אשר הורתה למבקשים איך לנהוג ולמזער את הנזק הנגרם לשכנים, המבקשת לא ביצעה את הוראות המפקחת ולכן הוגשה תביעה בגין בזיון בית משפט. (המתנגדת הגישה מכתב התנגדות לפני מכתב זה בתאריך ). הבקשה פורסמה בתאריך והוגש מכתב התנגדות נוסף מאת לנקה צדרבאום באמצעות עו''ד ישי שנידור עם הנימוקים הבאים: המבנה הכעור שנבנה, נבנה ללא שום התחשבות בתוכניות התקפות והתוצאה שהמבנה חורג מהנורמה ואין שום הצדקה תכנונית לאשרו. המבנה נבנה בצמוד לקיר הגדר המשותף לבית המבקשת ולבית המתנגדת. המבנה גורם לפגיעה קשה בדירת המתנגדת ו''נכנס'' לתוך חלונות ביתה. הבניה הנ''ל נדונה בפני המפקחת על הבתים המשותפים במסגרת פסק הדיון נקבע כי המבנה כולו יסוג 130 ס לתוך חצר המבקשת מהקיר הגובל המשותף. לפיכך על הבקשה להיתר להיות מתאימה לפסק הדין שנקבע. ולסמן את כל הבנוי הקיים ב- 130 ס''מ הסמוכים לגדר להריסה. ההתנגדות הינה על המישור התכנוני ולא על המישור הקנייני. הבקשה לא פורסמה כדין, לא פורסם כמה חריגה בשטח וכמה חריגה בגובה. הפרגולה מקורה ולא תואמת את הוראות התוכנית חפ/ 1400 מ/מ. הפרגולה בגובה 3.3 מ' לעומת מה שמתירה התוכנית 2.30 מ', חריגה של 40%. הדק הקיים אינו מוצמד לקרקע. אין מדובר במרפסת אלא במנה שיש לחשב את השטחים המקורים שיוצר. הפרגולה הקיימת חורגת מהתוכנית ומבטיחה שבעתיד לא יהיו כל הפרגולות אחידות ויהרסו את חזית הבנין. 10. יש לחשב גם את השטחים המקורים שמתחת לפרגולה. 11. יש להראות חישובי שטחים לבקשה. 12. אין לאשר את הבקשה רק משום שהוגשה להסדרת מצב קיים, אדם הבונה שלא כחוק אינו צריך להביא לשינוי האינטרסים לזכותו, אלא להפך יזקף לחובתו. 13. אין הצדקה לאשר הקלות רבות כ''כ בבקשה. 14. בכניסה לבית המבקשת נבנה גגון ללא היתר שאינו מצויין בתוכניות ושאינו תואם את הוראות התוכנית, הגגון הינו על קיר משותף, לא התקבלו הסכמות שכנים כמקובל לכן הגגון מהווה פגיעה בסגנון הבית. נקבעה ו. שכנים ליום הוגש מכתב מאת עו''ד דורון רונן המייצג את כוחה של המבקשת ובו הוא מבקש להשהות את הדיון בועדת השכנים עקב שינויים בתוכנית, והגשת תוכניות שונות במהותן בתוך 60 יום. בצוות מה''ע מיום סוכם להמליץ לדחות את הבקשה בהעדר הגשת תכניות מתוקנות עפ''י הצהרת מבקשי ההיתר.

23 מס' דף : 23 המלצות צוות משרד מהנדס העיר: לדחיית הבקשה כפי שהוגשה זאת בהעדר הגשת תכניות מתוקנות עפ''י הצהרת מבקשי ההיתר אשר שונות באופן מהותי מכפי שהוגש במקור, לא ניתן לדון בבקשה הנדונה לגופה. הועדה מודיעה על דבר החלטתה למתנגדים. ניתן לערער על החלטה זו בפני ועדת ערר למחוז חיפה תוך 30 יום מיום מכתבנו זה, על פי הנקבע בסעיף 152 לחוק התכנון והבניה. את הערעור הנ"ל יש לשלוח אל ועדת ערר למחוז חיפה - רח' פלי" םי 2 (בניין אורן קומה 5) חיפה 31002, עם העתק לועדה המקומית לתכנון ולבניה ת.ד חיפה. בישיבת הועדה מס' 11 מיום נדונה הבקשה והוחלט להוריד את הבקשה מסדר יום למשך חודש ימים על מנת לתקן תכניות, כמו כן ישלח מכתב למבקשי ההיתר ולעורך הבקשה לתיקון תכניות. הבקשה תובא על סדר יום בעוד חודש ימים. מר אביהו האן, לא השתתף בדיון. החלטות הועדה: הועדה מחליטה להוריד את הבקשה מסדר יום למשך חודש ימים על מנת לתקן תכניות, כמו כן ישלח מכתב למבקשי ההיתר ולעורך הבקשה לתיקון תכניות. הבקשה תובא על סדר יום בעוד חודש ימים.

24 BAKPIRUT00003 ר'' ר'' ר'' ר'' ר'' ר'' מס' דף : 24 מספר בקשה: 90/0136/05 תיק בניין: 90/0136 פרוטוקול ועדת משנה של הועדה המקומית ישיבה מספר: 11 בתאריך: 02/06/2014 מבקש : הגשה 25/12/2013 אידלמן שרה פרונט שושנה עורך : יוסף אברהם סוג בקשה: בקשה להיתר כתובת הבניין: רח' רבין אסתר ד"ר 29 חיפה גוש וחלקה: גוש: חלקה: 68 ====================================================== חידוש אישור בקשה לתוכנית מצב סופי לבית דו-משפחתי. הבקשה כרוכה בעודף שטח בניה מעל למותר, בליטה למרווח צידי מערבי תוספת קומה מעל למותר ומסדים גבוהים. ====================================================== הערות המפקח: מס' גליון 05, דניה עודף שטח 79.7 מ תוספת קומה 10.8 מ בליטות למרווח צדדי מערבי 40 ס''מ שהם 10% מהמרווח לפי תת''ע חפ/ 1141 ב', 229 י/ 5 לבניה מותר 32% שטח מגרש לחשוב שטח בניה 1297 מ שטח בניה מבוקש מ''ר שטח בניה מותר 415 מ עודף שטח מבוקש 79.7 מ''ר 6% מהמגרש 77.8 מ''ר חריגה מעל 6% במ 1.9 האם יש צורך בפרסום הבקשה כן היטל השבחה לעודף שטח בניה 79.7 מ לתוספת קומה 10.8 לתת''ע חפ/ 229 י/ 5 א. הבקשה, בשינויים פנימיים קלים, אושרה בועדה המקומית בישיבתה מס' 1 מיום ה האישור חודש בישיבתה מס' 91 מיום ה בתנאים הבאים:

25 י/ י/ י/ מס' דף : 25 שטח המחסנים לא יעלה על 6 מ"ר (כל אחד) יוראה פתרון דוודים וקולטים בתכנית המוצעת. פעולות ההריסה הנדרשות וכן איטום+ מילוי החלל בקומת המגורים התחתונה (כמסומן ע"ג התכנית גיליון משרדי 1/3) תבוצענה לפני הוצאת ההיתר ויומצא אישור מפקח לכך. יתקבל אישור מהנדס קונסטרוקטור ובצירוף חישובים סטטיים לתכנית המצב הסופי. החישוב ייערך גם לפי תקן ישראלי 413 בפני רעידות אדמה וכן לשיטת הבנייה שבצועה ע"פ שיטת ה"פלקל". ישולם היטל השבחה בגין עודף שטח של 64.8 מ"ר למגורים שמעבר למותר ובגין תוספת קומה ששטחה 5.20 מ"ר. הערה- הדרישה לתשלום היטל השבחה מישיבה מס' 1 מיום מבוטלת. יש לציין כי הבקשה פורסמה ב ולא התקבלו התנגדויות. יש לציין כי אישור החנייה המקורי ניתן לפני שחפ/ 1400 י"ב אושרה וללא רצועת גינון. עד היום טרם יצא היתר למצב הסופי. חישובי השטחים בבקשה הנוכחית עודכנו לפי חפ/ 229 /5 שנכנסה לתוקף לאחר אישור הבקשה הקודמת. הבית נבנה בחריגות רבות מההיתר המקורי. על מנת לקבל היתר מצב סופי מציעים: בקומת העמודים: ביטול קירות המחסנים, הפיכת המקלטים למחסנים, הפיכת החלל שפתחו לח. הסקה ואת היתרה לאטום ולמלא באדמה. יש לציין כי ביטלו מדרגות גישה לק. עמודים. ליח"ד אחת הגישה הינה חיצונית. שינוי מהתכנית שנידונה בועדה- הפיכת חלק נוסף למרתף פרטי שהגישה אליו היא דרך קומת העמודים, בסמוך לכניסה לאחת מיחידות הדיור. בנוגע למרתף יש לציין כי ע"פ חפ/ 229 /5 סעיף י 4 : "הכניסה למרתף תהיה מתוך המבנה בלבד. במרתף פרטי, הכניסה למרתף תהיה באמצעות גרם מדרגות מתוך הדירה אליה שייך המרתף..." בקומת מגורים תחתונה אטימת החלל ומילוי אדמה. שינוי מהתכנית שנידונה בועדה- אטימת חדר הכביסה ומילוי באדמה. בקומת מגורים אמצעית אטימת חלל ומילוי אדמה, אין אוורור לשירותים, בנו קורות מבטון ע"ג המרפסות, קירוי יציאה למרפסת מוצע להריסה, החלפת קירות לצורך יצירת ממ"דים. שינוי מהתכנית שנידונה בועדה- אטימת חדר ופיר צנרת. בקומה העליונה בנו חנייה במרווח הקדמי המקרה את מרפסת הגג ויוצרת מרפסות כלואות בשטח כולל של 95 מ"ר שלא נכללו בשטח הבנייה. מציעים להרוס את הקירוי ולפזר אדמה גננית. יש לציין כי החלל שנוצר מתחת לחנייה הינו בגובה 5.3 מ', כמו-כן מוראית גישה לשטח הנ"ל מהדירה. (חתך (c-c שינוי מהתכנית שנידונה בועדה- בקומת החנייה הוספת כניסה המגביהה את הפרש המפלסים בין הכניסה לקומת העמודים ל- 13 מ' כך שע"פ חפ/ 229 /5 הבניין מוגדר כבניין גבוה וכך שטחי השירות המותרים הינם 60 מ"ר ליח"ד. יש לציין כי פעולה זו יוצרת בכניסה גובה לא מתאים למגורים- מ 2 ' נטו (חתך.(A1-A1 המסדים נבנו בגובה 2.50 מ' מקק"ט. ע"פ התקנות במגרש זה הכפוף להגבל ועדת השרים תותר בניית שתי קומות מעל ק. עמודים נמוכה בלי לשנות את % הבנייה בתנאי שגג הבניין יהיה נמוך ממפלס הכביש במס' מטרים. גג הבניין נמוך ב מ' ממפלס הכביש מבנה חדר המדרגות ופיר המעלית נבנו 2.20 מ' ממפלס הכביש. מוצעים דוודים וקולטים על גג המבנה. יש לציין ע"פ תזכיר בתיק הבניין כי המבנה נבנה בשיטת ה"פלקל" ב. ג. ד. ה. ו

26 מס' דף : 26 בצוות ממה"ע סוכם להמליץ לאשר את הבקשה בתנאי פרסום ועפ"י ההמלצות כלהלן: הבקשה פורסמה ולא התקבלו התנגודיות. המלצות צוות משרד מהנדס העיר: לאישור הבקשה בתנאים הבאים: 1. שטח המחסנים לא יעלה על 6 מ"ר (כל אחד). 2. פעולות ההריסה הנדרשות וכן איטום + מלוי החלל בקומת העמודים, בקומת המגורים התחתונה ובקומה האמצעית (כמסומן ע"ג התכנית גליון משרדי 05) תבוצענה לפני הוצאת ההיתר ויומצא אישור מפקח לכך. 3. יתקבל אישור מהנדס קונסטרוקטור ובצירוף חישובים סטטיים לתכנית המצב הסופי. החישוב יערך גם לפי תקן ישראלי 413 בפני רעידות אדמה וכן לשיטת הבניה שבצועה עפ"י שיטת ה"פלקל". 4. יובא אישור הג"א לממ"דים החדשים המוצעים לדירות מבקשי ההיתר בקומה האמצעית (מפלס 6.60-) ובמסגרת קונטור הבנין הקיים.. 5 יוראה פתרון איוורור לחדרי שירותים ורחצה פנימיים במפלס הקומה האמצעית (מפלס עפ"י הנדרש בתקנות). 6. שטח הכניסה המונכמת המוצעת לדירות במפלס קומת החניה ובגובה 2.00 מ' בלבד בשל גובהו הנמוך מ מ' לא ישמש למגורים. יש לציין זאת ע"ג התכניות. 7. ישולם היטל השבחה בגין: א. עודף שטח בניה למגורים של מ"ר. ב. תוספת קומה חלקית למגורים ששטחה מ"ר. ג. חפ/ 229 י/ 5 עבור שטחי שירות ומרתף פרטי. שטח המרתף לחיוב ינתן על ידי המחלקה לרישוי בניה. 8. תרשם הערה בטאבו לפי תקנה 27 לתקנות המקרקעין כלהלן: "המרתף הפרטי המוצע בקומת העמודים (מפלס עפ"י תשריט) ישמש בהתאם ליעודו כמרתף פרטי לשימוש הדירה ולא יהווה יחידת מגורים נפרדת". 9. יובא אישור מהנדס בטיחות לצורך תפעול המעלית. 10. יתר התנאים הסטנדרטיים ינתנו על ידי המחלקה לרישוי בניה. בישיבת הועדה מס' 11 מיום נדונה הבקשה והוחלט לאשר את הבקשה עפ"י המלצות צוות משרד מהנדס העיר. החלטות הועדה: לאישור הבקשה בתנאים הבאים: 1. שטח המחסנים לא יעלה על 6 מ"ר (כל אחד). 2. פעולות ההריסה הנדרשות וכן איטום + מלוי החלל בקומת העמודים, בקומת המגורים התחתונה ובקומה האמצעית (כמסומן ע"ג התכנית גליון משרדי 05) תבוצענה לפני הוצאת ההיתר ויומצא אישור מפקח לכך. 3. יתקבל אישור מהנדס קונסטרוקטור ובצירוף חישובים סטטיים לתכנית המצב הסופי. החישוב יערך גם לפי תקן ישראלי 413 בפני רעידות אדמה וכן לשיטת הבניה שבצועה עפ"י שיטת ה"פלקל". 4. יובא אישור הג"א לממ"דים החדשים המוצעים לדירות מבקשי ההיתר בקומה האמצעית (מפלס 6.60-) ובמסגרת קונטור הבנין הקיים. 5. יוראה פתרון איוורור לחדרי שירותים ורחצה פנימיים במפלס הקומה האמצעית (מפלס עפ"י הנדרש בתקנות). 6. שטח הכניסה המונכמת המוצעת לדירות במפלס קומת החניה ובגובה 2.00 מ' בלבד בשל

27 מס' דף : 27 גובהו הנמוך מ מ' לא ישמש למגורים. יש לציין זאת ע"ג התכניות. 7. ישולם היטל השבחה בגין: א. עודף שטח בניה למגורים של מ"ר. ב. תוספת קומה חלקית למגורים ששטחה מ"ר. ג. חפ/ 229 י/ 5 עבור שטחי שירות ומרתף פרטי. שטח המרתף לחיוב ינתן על ידי המחלקה לרישוי בניה. 8. תרשם הערה בטאבו לפי תקנה 27 לתקנות המקרקעין כלהלן: "המרתף הפרטי המוצע בקומת העמודים (מפלס עפ"י תשריט) ישמש בהתאם ליעודו כמרתף פרטי לשימוש הדירה ולא יהווה יחידת מגורים נפרדת". 9. יובא אישור מהנדס בטיחות לצורך תפעול המעלית. 10. יתר התנאים הסטנדרטיים ינתנו על ידי המחלקה לרישוי בניה.

28 BAKPIRUT00004 ד'' ד'' מס' דף : 28 מספר בקשה: 53/0779/53 תיק בניין: 53/0779 פרוטוקול ועדת משנה של הועדה המקומית ישיבה מספר: 11 בתאריך: 02/06/2014 מבקש : הגשה 24/07/2013 איזנברג אלישע אברהם אורן ואילנית עורך : טלי לוי סוג בקשה: בקשה להיתר כתובת הבניין: רח' כל ישראל חברים 17 חיפה גוש וחלקה: גוש: חלקה: ; יעוד: מגורים א ====================================================== מבקשים לאשר תוספת שטח בניה ל- 2 דירות בקומת הקרקע + א. התוספת כוללת ממ ומרפסת זיזית, הקמת בסיס לממ בק. מרתף, סגירת מרפסות מקורות ותוך כדי ביצוע שינויים. הבקשה כרוכה בעודף שטח מעל המותר והתנגדות שכנים. ====================================================== לנכס שהגישו התנגדות בכתב : שותפים מתנגדים חיפה כל ישראל חברים 17 אסתי פרויקט חיפה כל ישראל חברים 17 ולנסי אביב לנכס שלא הגישו התנגדות בכתב : שותפים מתנגדים חיפה כל ישראל חברים 21 אגבאריה עבד חיפה כל ישראל חברים 23 אוחנה רן חיפה כל ישראל חברים 21 אלוש יעקב ורונית חיפה כל ישראל חברים 13 אנטון חסבינה ועמי חיפה כל ישראל חברים 17 בכרך רות חיפה כל ישראל חברים 11 בן רחמים יאיר חיפה כל ישראל חברים 23 בן רחמים סיגלית חיפה כל ישראל חברים 13 ברבן רחמים גיא חיפה כל ישראל חברים 23 ברייטמן מאיר חיפה כל ישראל חברים 11 גור אילן ורקפת חיפה כל ישראל חברים 17 גורס זאב ורינה חיפה כל ישראל חברים 11 גלישינסקי לאה ואברהם חיפה כל ישראל חברים 17 ג'קסון סטנלי חיפה כל ישראל חברים 11 דא, פריס ארנולד חיפה כל ישראל חברים 17 דרוקר חנה ולויס חיפה כל ישראל חברים 23 הולדר אופיר ואילת חיפה כל ישראל חברים 13 חמו חנא חיפה כל ישראל חברים 13 חמו רבקה חיפה כל ישראל חברים 17 למברסקי יוסף ושלומית חיפה כל ישראל חברים 11 לרנר מלר

29 ר'' ר'' ר'' ר'' ר'' ר'' מס' דף : 29 חיפה כל ישראל חברים 25 מילשטיין תמר חיפה כל ישראל חברים 21 סגל אורית חיפה כל ישראל חברים 23 סיוון איילת כל ישראל חברים 17 עובדיה שמעון וזילברמן מינה חיפה כל ישראל חברים 21 עופר מתן חיפה כל ישראל חברים 17 עידן שרה חיפה כל ישראל חברים 21 פוליארונוב נתן ונדזירה חיפה כל ישראל חברים 25 פנחס זהבה חיפה כל ישראל חברים 25 צירקס סימה חיפה כל ישראל חברים 25 צמרת שושנה חיפה כל ישראל חברים 17 קפלן ליאת ודן חיפה כל ישראל חברים 17 רוזנסקי מאיה חיפה כל ישראל חברים 21 שאול חוה חיפה כל ישראל חברים 15 שוהם ברטה חיפה כל ישראל חברים 9 שמחה יחיאלי ויוסף חיפה כל ישראל חברים 17 שקד ציונה הערות המפקח: מס' גליון 53, שפרינצק. חיפה לפי חפ/ 750 נ.ב., חפ/ 2222 יעוד הקרקע מגורים א' שטח מגרש לחשוב שטח בניה 7867 מ שטח קיים בדירה מ שטח מבוקש לדירה מ שטח דירה קיים + מבוקש מ''ר שטח בניה מותר לדירה מ''ר עודף שטח מבוקש לדירה 9.74 מ''ר הקלה יחסית מותרת (6%) 6.90 מ חריגה מעל 6% הקלה היחסית 2.84 מ היטל השבחה לעודף שטח בניה 6.90 מ ניתן זיכוי 12.5 מ''ר בגין ממ"ד (לאחר צמצום שטח - רישום חוב). ועדת המשנה של ועדה מקומית דנה בישיבה מס' 95 מיום בדבר הבקשה של המבקש גואטה יוסף לאשר תוספת שטח בניה לדירה בקומת הקרקע תוך כדי ניצול שטח ע"ח ההקלה היחסית (6%) לדירה וביצוע שינויים וכאשר קימת התנגדות שכנים שותפים לנכס..1 והחליטה לאשר את הבקשה בתנאים... והוצא היתר בניה מס' כעת הוגשה בקשה מס' 53 של דירות סמוכות,

30 ע'' ד'' ד'' ד'' ח'' מבקשים לאשר תוספת שטח בניה ל- 2 יח והבקשה כוללת גם הקמת ממ הבקשה לא זהה להיתר בניה 019. בקומת הקרקע + א ומרפסת זיזית, הקמת בסיס לממ באגף סמוך לדירה של משפ' גואטה בק. מסד, וביצוע שינויים. מס' דף : המפקח מפיקוח על הבניה דווח כי ביקר במקום והתכנית מתאימהל מציאות, טרם בונים. הערות מת עפ''י סעיף 1 בהחלטת הועדה המחוזית מיום עד ליישום תכנית העיבוי במבנה שבוצעה בו ו/או אושרה ו/או הוחלט לאשר בו בנייה חלקית כדין לפני מועד קבלת החלטה זו, תותר בנייה חלקית באגף חדש, בו לא בוצעה בנייה כלל. הערות אדריכל אגף יש לדרוש התאמה לפי בניה קיימת. השכנים משפ' אסתי פרויקט וולנסי אביב מרח' כי ברצוני להתנגד לבקשה כאמור בהתאם לנימוקים שיפורטו: 17 פנו למשרדנו במכתב התנגדות ובו צויין: התוכנית שהוגשה הינה בניגוד לתוכנית המתאר המקומית חפ/ 2222 אשר אושרה. למעשה אישור היתר הבניה כפי שהתבקש יסכל בפועל את האפשרות ליישום התוכנית בבניין. בתוכנית חפ/ 2222 נקבע בין היתר כי לא יינתנו היתרי בניה שאינם בהתאם לתוכנית למעט ממ"דים. בנייה פרטנית של כל דייר מכערת את החזית ולכן רצוי תכנון אדריכלי כולל לשימור האחידות והמראה החיצוני. התוכנית העכשווית מהווה פגיעה קשה בפרטיותי ואיננה כמקובל בתכנון מרפסות בבתים משותפים. זאת מכיוון שנוצרת עמדת תצפית לתוך חלק ניכר מדירתי. להלן התשריט. באם תאושר התוכנית, אבקש מהועדה לדרוש את תיקונה כך שהמעקה התקני במרפסת (הצד השמאלי הגובל בדירתי) יוחלף בקיר בגובה מלא. לחילופין שינוי מיקום המרפסת המתוכננת כך שתתחיל מהממ"ד ותסתיים לפחות 2 מ' מהקיר החיצוני השמאלי הגובל בדירתי. עורך הבקשה לא הסכים להגיש בקשה מתוקנת. הבקשה פורסמה ב 3 עיתונים והתקבלה התנגדות של משפ' וולסי אגיב שנית. בצוות ממה"ע סוכם להמליץ לאשר את הבקשה בתנאי פרסום ועפ"י ההמלצות כלהלן: * יבוטל השטח העודף שמעבר לחלק היחסי בהקלה 6%. * התוספת תתכנס ותתיישר עם קו החזית של הבנוי הקיים באגף הסמוך. בישיבת הועדה לשמיעת מתנגדים שותפים לנכס מס' 20 מיום בראשות ס/ומ"מ רה"ע ויו"ר הועדה גב' חדוה אלמוג ובהשתתפות צוות ממה"ע והיועצת המשפטית. מצד המבקשים הופיעו: אילנית אברהם מצד המתנגדים הופיעו: אסתי פרויינט

31 מס' דף : 31 אביבה ולנסי אסתי פרויינט מדובר במבנה מאד ישן עם 3 כניסות ו ק 3 ' בכל כניסה. חלק כבר הרחיבו והבנין נראה מזעזע טלאי אחרי טלאי. המבקשת נמצאת באותה כניסה שלי איזנברג גר מולי ואני מעל איזנברג והיא מעל הדירה שלי והם רוצים להרחיב קדימה והם חוסמים את כל הסלון כל האוויר. אביבה ולנסי - אילנית אברהם ברגע שהמבקשת בונה היא נכנסת לי לסלון היא צופה אלי. - המבקש השני איזנברג נפטר ומי שאמור להיות רשום זה גיל שגר בנשר. אנחנו לא חוסמים את הים. אנחנו בצד השני אין לנו כוונה להיכנס לאף אחד לסלון והכל נעשה על פי מה שמותר ע"י טלי לוי עורך הבקשה. הדירה קטנה לנו ואנחנו נהיה 5 נפשות. רוצים להרחיב. סוכם: לאשר עפ"י המלצות צוות מה"ע. המלצות צוות משרד מהנדס העיר: לאישור הבקשה בתנאים הבאים: 1. יבוטל חלקו של עודף השטח המבוקש מעבר לחלק היחסי בהקלה 6% העומד לרשות דירת מבקשי ההיתר. (צמצום שטח של 2.9 מ"ר) 2. התוספת המבוקשת להרחבה (ללא המרפסת זיזית) תצומצם פנימה באופן שתתכנס ותתיישר עם קו החזית של הבנוי הקיים באגף הסמוך. 3. יוקם מעקה אטום בגובה 1.70 מ' בגבול המרפסת עם אגף המגורים הסמוך. התכניות תתוקנה בכפוף לאמור בסעיפים 1+2 לעיל. 4. יובא אישור הג"א. 5. גמר חוץ התוספת לרבות המרפסת הזיזית וחומרי הגמר יהיה בהתאם לבניין הקיים. המרפסת תהיה בחומרי גמר תואמים למרפסות שאושרו. חומרי הגמר יצויינו בהתאם ע"י החזיתות בתכניות. 6. יותקן מעקה תקני ובגובה בטיחותי במקומות הנדרשים לכך עפ"י התקן. 7. בכפוף להוראות סעיף 19 לתוספת השלישית של חוק התכנון והבניה המציין מתן אפשרות לפטור או דחיית תשלום היטל השבחה בפועל, יירשם במחלקת התקבולים חוב היטל השבחה עבור תוספת בניה בסך 6.90 מ"ר שייגבה בעת מימוש הזכויות כמשמעותו בחוק, דהיינו בעת העברת בעלות בנכס. המבקש יהיה פטור מתשלום חוב היטל ההשבחה אם יוכיח שהחזיק בדירה 4 שנים מגמר הבניה המבוקשת. לפרטים יש לפנות למחלקה לתקבולים ברח' ברוואלד 5 חיפה. טלפון או יתר התנאים הסטנדרטיים ינתנו על ידי המחלקה לרישוי בניה. הועדה משיבה למתנגדים כלהלן: א. אשר להיקף שטח הבניה המבוקש להרחבת דירת מבקשי ההיתר ומיקום התוספת הועדה מפנה לאמור כנדרש בסעיפים בהחלטתה. כן הועדה מבהירה כי מדובר בזכויות מוקנות להרחבה העומדות לרשות דירת מבקשי ההיתר מתוקף תכנית מאושרת כאשר הרחבות דומות אושרו ונבנו בפועל בבנין הנדון. ב. אשר לדרישה בדבר התקנת קיר מחיצה אטום בגבול המרפסת הזיזית המוצעת עם האגף הסמוך הועדה מפנה לסעיף 3 בהחלטתה. ג. הועדה מציינת כי בהרחבה המתוכננת מוצעת ונכללת תוספת ממ"ד החיונית למיגון הדירה ובטחונם של הדיירים. הועדה מעודדת הקמת ממ"דים לכל הדירות.

32 מס' דף : 32 בכך התחשבה הועדה בטענות המתנגדים. עם זאת, הועדה משהה את הוצאת ההיתר למשך 30 יום ממועד משלוח מכתבנו זה על מנת לאפשר לשכן/ םי המתנגד/ םי שלא חתם/ו על דבר הבקשה לפנות לערכאה השיפוטית המוסמכת (כל ערכאה על פי סמכותה בחוק, לרבות המפקחת על רישום המקרקעין), באם ימצא/ו לנכון לעשות זאת. ניתן יהיה להוציא את היתר הבניה בתום 30 יום ואילך מיום מכתבנו זה, אלא אם כן עד למועד זה יתקבל במשרדנו צו מניעה חתום על ידי רשות שיפוטית ו/או מעין שיפוטית מוסמכת, המצווה על הועדה לנהוג אחרת. ניתן לערער על החלטה זו בפני ועדת ערר למחוז חיפה תוך 30 יום מיום מכתבנו זה, על פי הנקבע בסעיף 152 לחוק התכנון והבניה. את הערעור הנ"ל יש לשלוח אל ועדת ערר למחוז חיפה - רח' פלי" םי 2 (בניין אורן קומה 5) חיפה 31002, עם העתק לועדה המקומית לתכנון ולבניה ת.ד חיפה. בישיבת הועדה מס' 11 מיום נדונה הבקשה והוחלט לאשר את הבקשה עפ"י המלצות צוות משרד מהנדס העיר. גב' בלייכר, הודיעה על מחיקה בעמ' 70 סעיף 4 כדלהלן: מהתיק, לכן יש לחכות עד שהתיק מגיע ברגע שאת שולחת ומבקשת את התיק אז שולחים לי התיק בחזרה אני מעביר לך שו ותמתיני עד שהתיק יגיע בבקשה בתנאי שהבנייה תעשה בהתאמה אדריכלית לקונטור הבניה הקיימת באגפים הסמוכים ולכל יתר המרכיבים האדריכליים בהם הכל בהתאם לזכויות הבניה בתכנית חפ/ 750 / נ''ב. כל בקשה להיתר בניה כאמור לעיל תכלול במידת. גב' חדוה אלמוג, לא השתתפה בדיון. החלטות הועדה: לאישור הבקשה בתנאים הבאים: 1. יבוטל חלקו של עודף השטח המבוקש מעבר לחלק היחסי בהקלה 6% העומד לרשות דירת מבקשי ההיתר. (צמצום שטח של 2.9 מ"ר) 2. התוספת המבוקשת להרחבה (ללא המרפסת זיזית) תצומצם פנימה באופן שתתכנס ותתיישר עם קו החזית של הבנוי הקיים באגף הסמוך. 3. יוקם מעקה אטום בגובה 1.70 מ' בגבול המרפסת עם אגף המגורים הסמוך. התכניות תתוקנה בכפוף לאמור בסעיפים 1+2 לעיל. 4. יובא אישור הג"א. 5. גמר חוץ התוספת לרבות המרפסת הזיזית וחומרי הגמר יהיה בהתאם לבניין הקיים. המרפסת תהיה בחומרי גמר תואמים למרפסות שאושרו. חומרי הגמר יצויינו בהתאם ע"י החזיתות בתכניות. 6. יותקן מעקה תקני ובגובה בטיחותי במקומות הנדרשים לכך עפ"י התקן. 7. בכפוף להוראות סעיף 19 לתוספת השלישית של חוק התכנון והבניה המציין מתן אפשרות לפטור או דחיית תשלום היטל השבחה בפועל, יירשם במחלקת התקבולים חוב היטל השבחה עבור תוספת בניה בסך 6.90 מ"ר שייגבה בעת מימוש הזכויות כמשמעותו בחוק, דהיינו בעת העברת בעלות בנכס. המבקש יהיה פטור מתשלום חוב היטל ההשבחה אם יוכיח שהחזיק בדירה 4 שנים מגמר הבניה המבוקשת. לפרטים יש לפנות למחלקה לתקבולים ברח' ברוואלד 5 חיפה. טלפון או יתר התנאים הסטנדרטיים ינתנו על ידי המחלקה לרישוי בניה. הועדה משיבה למתנגדים כלהלן: א. אשר להיקף שטח הבניה המבוקש להרחבת דירת מבקשי ההיתר ומיקום התוספת הועדה מפנה לאמור כנדרש בסעיפים בהחלטתה.

33 מס' דף : 33 כן הועדה מבהירה כי מדובר בזכויות מוקנות להרחבה העומדות לרשות דירת מבקשי ההיתר מתוקף תכנית מאושרת כאשר הרחבות דומות אושרו ונבנו בפועל בבנין הנדון. ב. אשר לדרישה בדבר התקנת קיר מחיצה אטום בגבול המרפסת הזיזית המוצעת עם האגף הסמוך הועדה מפנה לסעיף 3 בהחלטתה. ג. הועדה מציינת כי בהרחבה המתוכננת מוצעת ונכללת תוספת ממ"ד החיונית למיגון הדירה ובטחונם של הדיירים. הועדה מעודדת הקמת ממ"דים לכל הדירות. בכך התחשבה הועדה בטענות המתנגדים. עם זאת, הועדה משהה את הוצאת ההיתר למשך 30 יום ממועד משלוח מכתבנו זה על מנת לאפשר לשכן/ םי המתנגד/ םי שלא חתם/ו על דבר הבקשה לפנות לערכאה השיפוטית המוסמכת (כל ערכאה על פי סמכותה בחוק, לרבות המפקחת על רישום המקרקעין), באם ימצא/ו לנכון לעשות זאת. ניתן יהיה להוציא את היתר הבניה בתום 30 יום ואילך מיום מכתבנו זה, אלא אם כן עד למועד זה יתקבל במשרדנו צו מניעה חתום על ידי רשות שיפוטית ו/או מעין שיפוטית מוסמכת, המצווה על הועדה לנהוג אחרת. ניתן לערער על החלטה זו בפני ועדת ערר למחוז חיפה תוך 30 יום מיום מכתבנו זה, על פי הנקבע בסעיף 152 לחוק התכנון והבניה. את הערעור הנ"ל יש לשלוח אל ועדת ערר למחוז חיפה - רח' פלי" םי 2 (בניין אורן קומה 5) חיפה 31002, עם העתק לועדה המקומית לתכנון ולבניה ת.ד חיפה.

34 BAKPIRUT00005 ד'' מס' דף : 34 מספר בקשה: 59/2657/04 תיק בניין: 59/2657 פרוטוקול ועדת משנה של הועדה המקומית ישיבה מספר: 11 בתאריך: 02/06/2014 מבקש : הגשה 16/06/2013 אלוילי ישראל ושלהבת עורך : כהן מרים סוג בקשה: בקשה להיתר כתובת הבניין: רח' מימון הרב 18 א חיפה גוש וחלקה: גוש: חלקה: 57 ====================================================== מבקשים לאשר תכנית להקמת ממ ומרפסת זיזית לדירה בקומה א'. הבקשה כרוכה בבליטות למרווח האחורי ובמתנגדים השותפים לנכס. =================== =================================== מתנגדים שותפים לנכס שהגישו התנגדות בכתב : אהרון שטיינר מימון 18 א חיפה זהבה לרמן מימון 18 א חיפה ישי ויפעת בוצחק מימון 18 א דירה 9 חיפה מיכאלה שרבק מימון 18 א חיפה מתנגדים שותפים לנכס שלא הגישו התנגדות בכתב : אהוד יוסף ואדוה קובי לינקולן 12 ת.ד תל אביב - יפו אנגל שמרון הראל 3 חיפה ארמישב סרגיי ויבגניה מימון 16 א חיפה ברגובסקי ודים אורטל 8 דירה 5 יקנעם עילית בריט מאיר הרצאבל קיבוץ מגידו 9 מגידו גינצבורג עליזה ונחמן מימון 16 חיפה גנז מירה לילינבלום 25 חדרה הבלנה אראלה וחנן אהוד 30 חיפה הוכמל אמיר אלוני אבא ת.ד. 172 כהן אייל ושירה ויננגרד הנשיא 53 דירה 1 כרכור להב דוד מימון 16 א חיפה נדל אורה ואלברט מימון 16 א חיפה נינר אריה הסחלב 25 חיפה סיגטי לילי דורי יעקב 9 חיפה צוריאון חיה ויעקב כרמי 4 חיפה ציגמל חיים סלומון יעקב 28 חיפה צינר שולמית ואליעזר הגליל 138 חיפה קניאל ניצה ויזרעאל האלה 7 קרית מוצקין רוכמן לובה ונחמן דורות 4 חיפה רייפלר פסיה וצבי משה שד טרומפלדור 5 חיפה

35 ד'' ד'' ד'' ד'' מס' דף : 35 שוטן ישי והבר יעל הולנד 30 חיפה שטיין אבי ושרה שוויצר אלברט 9 חיפה הערות המפקח: מס' גליון 004, נווה שאנן. בליטות למרווח אחורי 4.15 מ' מתוכם 2 מ' ע''י בנין קיים ו מ' ע''י מרפסת זיזית בליטות למרווח אחורי 4.15 מ' ע''י ממ יעוד הקרקע מגורים א' לפי תת''ע חפ/ 1051, 718 א', 81 לבניה מותר 60% האם יש צורך בפרסום הבקשה כן א. ב. ג. ד. ה. ו. מבקשים לאשר תכנית לתוספת ממ''ד ומרפסת זיזית לדירה בקומה א'. לפי הנחיות הועדה הבליטה למרווח האחורי לא תעלה על 3.0 מ' ובכל מקרה ישמר מרח של 1.0 מ' לפחות מגבול המגרש והקיר הפונה למגרש בניה הגובל יהיה אטום. הממ''ד המוצע בולט 4.15 מ' למרווח, אבל נותר מרווח של 2.72 מ' עד לגבול המגרש. מוצע חלון בקיר הפונה למגרש הגובל. יש לציין כי מדובר בממ, ושטחו אינו עולה על 9.0 מ''ר נטו. מוצעת מרפסת זיזית הבולטת 4.15 מ' למרווח האחורי, חלק מהבליטה 20 מ' הם ע''י גוף בנין קיים ו מ' ע''י המרפסת הזיזית, נותר מרווח של 3.40 מ' עד לגבול המגרש. לפי הנחיות סטיה ניכרת תותר בניית מרפסת זיזית החורגת ב- 2.0 מ' או 40% לפי הנמוך מבין השניים, מהמרווח בצידו האחורי של המגרש. גודל המרווח באזור המרפסת הוא בממוצע 7.4 מ' (מדובר במרווח אלכסוני) לכן הבליטה מהווה 54% (בליטת הבנין הקיים והמרפסת המוצעת). המתנגדים טוענים כי מיקום רגלי הממ''ד והממ''ד יפגעו בזרימת האוויר לדירות ויגרם לגישה לא נוחה למחסנים הקיימים. מציעים לשנות את מיקום רגלי הממ''ד על מנת להקטין את הנזק. המבקשים מתכננים להשתמש ברגלי הממ''ד כמחסן (בתוכניות לא מוצע מחסן ברגלי הממ כי התכנית לא תואמת למציאות: ( בנוסף, מציינים לא מסומנים מחסנים קיימים בקומת קרקע, חלון דירת המתנגדים המופיע בתכנית הוא בפועל חלון אטום. הגישה למחסנים לא כפי שמסומנת בתכנית. בצוות סוכם להמליץ לאשר הממ''ד בלבד, ולדרוש כי המרפסת תבוטל, מאחר והבליטה מהווה סטיה ניכרת שאינה ניתנת לאשור. א. כמו כן יש לדרוש פרסום הבקשה בגין בליטת הממ הבקשה פורסמה כחוק והתקבלו התנגדויות.. השכנים המתנגדים בקומה מתחת הוסיפו וחידדו את מהות התנגדותם וציינו כי: אינם מתנגדים למיקום הממ''ד אלה למיקום רגלי הממ''ד בשל חסימת זרימת אויר.

36 ד'' ד'' ד'' מס' דף : 36 ב. ג. ד. ה. מתנגדים לבניית עמוד מרפסת במרפסת שלהם. תוכנית קומת המסד כפי שהוגשה אינה תואמת את הקיים בשטח לרבות המחסן הפרטי שלהם. טוענים כי אין התאמה בין קירות ממ''ד לקירות רגלי ממ''ד והללו אינן חופפות רגלי הממ''ד מהווים 62% במקום 75% הדרוש לרגלי ממ. לטענתם לדברי מגיש הבקשה מתעתד להשתמש ברגלי הממ''ד לצורך מחסן לדירתו, דבר שלא הוצג בתוכנית המבוקשת, ועל כן אין חשיבות מהותית לכיוון בנייתם. מבקשים להזיז את קירות הממ''ד על מנת להשאיר מסדרון אוויר לדירתם. מוסיפים כי מגיש הבקשה לא יפגע משינוי זה כיוון שהשטח התחום של רגלי הממ''ד יישאר כפי שהוא בתוכנית הנוכחית. לאור התנגדות השכנים, פנו המבקשים במכתב בה הם מציעים, לאחר פגישה שהתקיימה עם השכנים המתנגדים, לשנות את רגלי הממ. צורפה סקיצה של תוכנית חלופית מוצעת. לאור השינוי המוצע התקבלה התנגדות שכנים נוספים הטוענים כי השינוי חוסם לחלוטין את הגישה למחסנים וטוענים שלדעתם חסימת אויר לשכנים בקומת הקרקע כבר קיימת ע''י החלון המערבי שנאטם. לאחר התנגדות השכנים הנוספים, המבקשים חזרו בם מהסקיצה המוצעת בטענות כי קבלו את טענת השכנים האחרים בדבר חסימת הגישה למחסנים וכי אין חסימת אויר משמעותית בהצעתם המקורית. בהמשך לחזרת המבקשים לתוכנית המקורית פנו המתנגדים מקומת הקרקע והעלו כי כל המחסנים הנמצאים בנכס נבנו ללא היתר והשכנים עושים בהם שימוש נגד החוק וכי רק המחסן שלהם נבנה בהיתר עוד הוסיפו כי כיום המתנגדים הנוספים והמבקש בעצמו עושים שימוש במחסנים אלו, אחד מהם אף עושה שימוש במחסן פח נייד לאחר בניית מחסן חדש עבור המבקש הלה יוכל לפנות את מחסנו לטובת השכן המשתמש במחסן הנייד. וכל הגישה לאזור זה תיפתר מאליה. (המתנגד צרף סקיצה של מצב קיים ומוצע יחד עם התיקון ברגלי הממ ( בישיבת הועדה לשמיעת מתנגדים שותפים לנכס מס' 14 מיום בראשות ס/ומ"מ רה"ע ויו"ר הועדה גב' חדוה אלמוג ובהשתתפות צוות ממה"ע והיועצת המשפטית. מצד המבקשים הופיעו: מרים כהן עורכת הבקשה מצד המתנגדים הופיעו: מיכאלה שרבק זהבה לירמן אהרון שטיינר ישי בוצחק אהרון שטיינר הבניה המבוקשת מונעת מאיתנו גישה למחסנים.

37 א'' ד'' ד'' מס' דף : 37 מרים כהן הגשנו בקשה לממ''ד ומרפסת מר בוצחק היה המתנגד היחיד, נדברנו איתו והתאמנו את התכנית ועכשיו יש מתנגדים נוספים. ישי בוצחק אני מתנגד למיקום של רגלי הממ הממ''ד כי זה חוסם לי את החלונות, אני גר בקומת המסד. חדוה מבקשת שיסומנו המחסנים הקיימים והתכנית תובא להתייעצויות., לאחר שהתנגדתי, תקנו את התכניות. בקשתי שיסובבו את רגלי סוכם: התיק יוחזר לרישוי להשלמת התכנית של המחסנים שאינם בהיתר והמחסן שכן בהיתר. והתיק יוחזר להתייעצות. לאחר תיקון התוכניות ובדיקת מפקח בשטח שדיווח כי המחסנים תואמים את הקיים במקום (לענין קיומם במקום ולא לעניין שטחים) מוחזר התיק להתייעצות בועדת שכנים עם יו''ר הועדה. יש לציין כי מלבד מחסן המתנגד שקיים ונבנה בהיתר, שאר המחסנים ללא היתר ואף שניים מתוכם מחסני פח שנבנו במעבר בין המחסנים האחרים. בהתייעצות עם יו''ר הועדה מיום ולאחר שהוצגה התכנית המתוקנת המראה את המחסנים הקיימים של יתר הדיירים, סוכם להמליץ לאשר את הבקשה. בישיבת הועדה מס' 11 מיום נדונה הבקשה והוחלט להוריד את הבקשה מסדר יום לתיקון תכניות. ביום הוגשה תכנית מתוקנת המראה מחסן ברגלי הממ"ד המוצע. לכך. מאחר וקיים לדירה מחסן, יש לדרוש לבטל דהיינו להרוס את המחסן הקיים בטרם הוצאת ההיתר ויובא אישור מפקח זאת מאחר והועדה אינה מתירה 2 מחסנים לדירה עפ"י הוראות התכנית חפ/ 229 י'. כמו כן המרפסת הזיזית הועתקה בהמשך לקו בנוי המרפסות הקיימות. בהתאם לאמור לעיל ההמלצות עודכנו. המלצות צוות משרד מהנדס העיר: לאשור הבקשה בתנאים הבאים: 1. תבוטל המרפסת מאחר והבליטה שמעבר ל- מ 2 ' מקו הבנין מהווה סטיה ניכרת שאינה ניתנת לאישור. התכניות תתוקנה בהתאם. 2. יובא אשור הג לממ המוצע. 3. יובא אישור קונסטרוקטור בצירוף חישובים סטטיים. החישוב יערך גם לפי תקן ישראלי 413 בפני רעידות אדמה. 4. גמר התוספת יותאם לגמר הבנין הקיים. סוג הגמר יצויין על גבי החזיתות בתכניות. 5. יותקנו מעקות תקניים ובגובה בטיחותי בכל המקומות הנדרשים עפ''י התקן. 6. יתר התנאים הסטנדרטיים ינתנו על ידי מפקחת הרשוי. הועדה משיבה למתנגדים כי הועדה דרשה תכנית מתוקנת הכוללת את המחסנים הקיימים של יתר הדיירים. הועדה מודיעה על דבר החלטתה למתנגדים.

38 מס' דף : 38 עם זאת, הועדה משהה את הוצאת ההיתר למשך 30 יום ממועד משלוח מכתבנו זה על מנת לאפשר לשכן/ םי המתנגד/ םי שלא חתם/ו על דבר הבקשה לפנות לערכאה השיפוטית המוסמכת (כל ערכאה על פי סמכותה בחוק, לרבות המפקחת על רישום המקרקעין), באם ימצא/ו לנכון לעשות זאת. ניתן יהיה להוציא את היתר הבניה בתום 30 יום ואילך מיום מכתבנו זה, אלא אם כן עד למועד זה יתקבל במשרדנו צו מניעה חתום על ידי רשות שיפוטית ו/או מעין שיפוטית מוסמכת, המצווה על הועדה לנהוג אחרת. ניתן לערער על החלטה זו בפני ועדת ערר למחוז חיפה תוך 30 יום מיום מכתבנו זה, על פי הנקבע בסעיף 152 לחוק התכנון והבניה. את הערעור הנ"ל יש לשלוח אל ועדת ערר למחוז חיפה - רח' פלי" םי 2 (בניין אורן קומה 5) חיפה 31002, עם העתק לועדה המקומית לתכנון ולבניה ת.ד חיפה. בישיבת הועדה מס' 11 מיום נדונה הבקשה והוחלט להוריד את הבקשה מסדר יום לתיקון תכניות. החלטות הועדה: הועדה מחליטה להוריד את הבקשה מסדר יום לתיקון תכניות.

39 BAKPIRUT00006 מס' דף : 39 מספר בקשה: 72/0783/07 תיק בניין: 72/0783 פרוטוקול ועדת משנה של הועדה המקומית ישיבה מספר: 11 בתאריך: 02/06/2014 מבקש : הגשה 01/04/2014 אמריקן פיצה עורך : ספקטור ולרי סוג בקשה: בקשה להיתר כתובת הבניין: רח' חניתה 16 חיפה גוש וחלקה: גוש: חלקה: ; 6 חלקה: 7 יעוד: מגורים מיוחד ================================================ ====== מבקשים לאשר תכנית ללגליזציה לשימוש חורג מהיתר (תואם תכנית) מחנות לבית אוכל, פיצריה, ופתיחת דלת בחזית. ====================================================== ספיר 12 מתנגדים שאינם שותפים לנכס : אפרת כהנא (אמה מתגוררת בכתובת של הבקשה חיפה חניתה 14 גולן משה חניתה 14 דירה 63 חיפה ויקטור פולק חניתה 14 דירה 38 חיפה כהן פנינה חניתה 14 דירה 64 חיפה משפ' ארנון חניתה 14 דירה 46 חיפה משפ' ברנשטוק חניתה 14 דירה 60 חיפה משפ' גרוס חניתה 14 דירה 56 חיפה משפ' גריון חניתה 14 דירה 40 חיפה משפ' דואק חניתה 14 דירה 48 חיפה משפ' דורין חניתה 14 דירה 35 חיפה משפ' דינלטין חניתה 14 דירה 61 חיפה משפ' וולף חניתה 14 דירה 55 חיפה משפ' ויזל-שחף חניתה 14 דירה 37 חיפה משפ' וינדר חניתה 14 דירה 50 חיפה משפ' וינשטיין חניתה 14 דירה 53 חיפה משפ' חושן חניתה 14 דירה 51 חיפה משפ' טרויאנסקי חניתה 14 דירה 44 חיפה משפ' מילינצקי חניתה 14 דירה 40 חיפה משפ' מילס חניתה 14 דירה 34 חיפה משפ' פרלמן חניתה 14 דירה 59 חיפה משפ' שחק חניתה 14 דירה 42 חיפה משפ' שקולניק חניתה 14 דירה 58 חיפה סול יוסף חניתה 14 דירה 41 חיפה רוס אלהלי להבים

40 מס' דף : 40 םי לנכס שהגישו התנגדות בכתב : שותפים מתנגדים חיפה חניתה 22 אפוטקר זאב ומלי חיפה הגליל 35 גטניו סימי וסינגו מרקוס חיפה קדיש לוז 7 דניאל וינד חיפה חניתה 18 דרברמדיקר בראנה חיפה חניתה 16 ישראל יואל ומרים חיפה חניתה 22 מנדלוביץ אלכסנדר ואידה חיפה חניתה 9 משפ' איידינגר חיפה חניתה 22 משפ' דוידוביץ חיפה חניתה 16 פינזילבר אורנה ונחום לנכס שלא הגישו התנגדות בכתב : שותפים מתנגדים חיפה הנופר 41 אהרוני אברהם חיפה ברל כצנלסון 67 אוזיאס אהרון חיפה חניתה 18 אללוף בנימין וענת חיפה חניתה 26 בורנשטיין צבי ורגינה חיפה קליבנוב 25 בן מאיר מאיר יוסף חיפה חניתה 28 בנקובסקי אנה ואשר חיפה שיטרית 17 ברקוביץ יהודית חיפה סילבר אבא הלל 105 גולדשמידט פאול וברסלב פרידה חיפה חניתה 34 דהן עקיבא יוסף ובתיה חיפה חניתה 24 דויטשמן דינה דב ואילן חיפה חניתה 34 וונסובר ברוך ומלכה חיפה חניתה 30 חדאד מרדכי וחנה חיפה החי"ל 4 חזן נטלי שירלי ואביבה חיפה סילבר אבא הלל 46 חתואלי יהודה ומסעודה חיפה חניתה 22 יוסף אברהם וזכיה חיפה חניתה 24 לייזר יוסף וזהבה חיפה חניתה 22 ליסצ'ינסקי רחל וברנרדו חיפה אבשלום 11 ליפשיץ עודד חיפה התיכון 24 מאירי רן ואסתי פל- 15 ת.ד. 272 חיפה מדינת ישראל - משרד הבינוי חיפה חניתה 28 מורד אורי וטליה חיפה חניתה 32 מנדלברג אשר חיפה הגליל 18 מקסימיליאן טובל חיפה חניתה 20 מרדל יעקב חיפה טבנקין יצחק 17 מתתוף אברהם חיפה חניתה 79 נדרזון רפאל חיפה חניתה 77 סגל זהבה חיפה חניתה 28 סלומון אוגו ואליזבט חיפה חניתה 20 סמו שרה

41 מס' דף : 41 סניצקי סתיו חניתה 18 חיפה עטיה מזל טבנקין יצחק 12 חיפה פישר יהושע ומלך רבקה הגליל 30 חיפה פסטור יוסף הגליל 56 חיפה פרגון אריה ורות הבסטיליה 5 חיפה פריי דבורה חניתה 32 חיפה פריי ערן שמואל ודבורה חניתה 32 חיפה צימרמן פנינה ויתקין 21 חיפה קרמר מיכאל וסבינה סילבר אבא הלל 44 חיפה רגב שרה מרווה 6 חיפה רוט אריה חניתה 24 חיפה ריאש משה ושושנה חניתה 30 חיפה ריינהרץ פרידריק וקלרה חניתה 20 חיפה שוורץ עזרא סילבר אבא הלל 111 חיפה שולבויים חיה חניתה 20 חיפה שי מזל דרך יד לבנים 180 חיפה שלי ענבל פלמ"ח 22 חיפה שלי רבקה סיגל החי"ל 4 חיפה שמרת עמנואל גבעת דאונס 35 חיפה הערות המפקח: מס' גליון 07 לשמוש חורג מ''ר שימוש חורג מחנות לבית אוכל. א. ב. ג. ד. מבקשים לאשר תכנית ללגליזציה לשינוי יעוד מחנות לבית אוכל פיצרייה בשטח של מ"ר ופתיחת דלת בחזית הקדמית. התקבל אישור מח' דרכים: דרושה תוספת של 4 מקומות חניה חסרים 4 מקומות חניה לרכב פרטי יש לציין שקיימת תכנית האמורה לצאת לביצוע לשינויי תנועה ברחוב קליבנוב הנמצא במרחק קטן מ- 350 מ' מהמקום הנדון ויוספו מקומות חניה. המתנגדים טוענים כי הפיצרייה מהווה מטרד מבחינת ריחות, רעש, לכלוך ותנור האפייה גורם לחום בדירות שמול לפיצרייה. כמו כן, רחבת הכניסה השייכת לכל הבניין מלאה בשולחנות וכיסאות. המתנגדים מבקשים לדרוש מהמבקשים אישורים מטעם משרד הבריאות ואיכות הסביבה כדי למנוע מפגעים תברואתיים. ומבקשים שלא תהיה הפרעה לשכנים בשעות המאוחרות של הלילה. במקום אין שירותים לכן הכניסה לבנין מהווה מקום לשירותיים ציבוריים. לפי דוח מפקח לא ננקטו הליכים משפטיים.

42 מס' דף : בישיבת הועדה מס' 107 מיום הוחלט פה אחד לדחות את הבקשה, יש לפעול לאלתר לסגירת המקום. המבקשים פנו לועדת ערר שהחליטה ביום ה , פה אחד להחזיר את הדיון לוועדה המקומית תוך 30 יום בשים לב לדגשים הבאים:.1.2 על הוועדה המקומית לקבוע האם מדובר בשימוש חורג מההיתר או בשימוש חורג מהתכנית. הוועדה המקומית תתייחס להוראות התכנית שחלה במקרקעין ולפרשנותה של תוכנית זו עד כה. ככל שמדובר בשימוש חורג מההיתר, הרי שעסקינן בזכות תכנונית תקפה כאשר המבחן הרלוונטי הינו מבחן ההתאמה, במידה ורואה הועדה לאשר הבקשה תשקול: הסדרת גישה וחניה חוקיים לקטנועים בתיאום עם מחלקת תחבורה ואגף ההנדסה. יישקל אישור מרקיזה נגללת שתיפרס במהלך שעות הפתיחה ותיגלל כשהמקום סגור. הועדה תיתן את דעתה בדבר קיומם של שירותים סניטריים וכן צורך בארובה בהתייעצות עם איגוד ערים (במידת הנדרש יש לשלב הארובה בבקשה ככל הנדרש). 4. כמו כן צוין בהחלטת ועדת ערר כי הועדה המקומית תקבל את החלטתה לאחר ביקור נציגות בשטח. ב. ג. ד. בסיור שנערך במקום ע''י נציגי הועדה המקומית נמצא כי: א. לענין הסדרת גישה וחניה לקטנועים, הועדה סבורה כי מדובר בשני קטנועים בלבד שמבקש ההיתר הבהיר כי בתום שעות הפעילות הקטנועים מאוכסנים בתוך גבולות החנות, ובמשך היום הקטנועים בנסיעה או בחניה ציבורית אשר קיימת בצידי רחוב חניתה. הועדה דרשה התקנת מרקיזה נגללת שתיפתח בשעות הפעילות ותיגלל בסיומם. במקום קיימים שרותים סניטריים. לענין הארובה, הועדה דרשה כי פתרון הארובה יהיה בתאום ובאשור אגוד ערים לאיכות הסביבה. להלן חוות דעת היומ"ש: הבקשה מהווה שימוש חורג מהיתר, שכן השימוש כבית אוכל מבוקש בשטח המאושר לחנויות, כפי שיפורט- על החלקה חלה תכנית חפ/ 1157 ח. בהתאם לתכנית ניתן לבנות באזור זה בנין בן 2 קומות מגורים, מעל קומת חנויות. חזית החנויות מוגדרת כ 'בנין חנויות', הפונה לטיילת לרחוב חניתה. התכנית כפופה (בשינויים) לתכנית המתאר חפ/ 229. בהתאם לרשימת המלאכות ותעשיות המפורטת, המהווה חלק מתכנית המתאר חפ/ 229, מותר באזורי מגורים מגוון פעילויות מסחריות קמעונאיות, לרבות מסעדות ובתי-קפה. בתי אוכל מותרים לפיכך באזורי מגורים, 'בכפוף לתנאים שיקבעו', כאשר מידת ההיגיון קובעת שאותם תנאים נקבעים ומוסדרים במסגרת הלך חורג מהיתר. המינוח 'חנות' מכוון לחזית מסחרית בבניין. ביטוי זה מופיע בכל התכניות בעיר ומסמן את אזורי מסחר בתוך אזורי המגורים. כך עולה גם מהשימוש שנעשה במינוח האמור בתכנית המתאר, בשים לב שכאשר נעשה שימוש בביטוי 'חנות' (בנוסח האנגלי), הכוונה היתה לכל סוגי הפעילות המסחרית. הביטוי 'חזית חנויות' משמש בכלל התכניות המפורטות בעיר וגם בתכנית הספציפית נערך בו שימוש. התכניות אינן כוללות ביטוי אחר לפעילות מסחרית. גם מטעם זה הפרשנות המתחייבת היא לפרש את הביטוי 'חנות', כולל את כל המסחר המותר באזור המגורים הנדון, לפי הרשימה בתכנית המתאר.

43 א'' ר'' מס' דף : 43 המלצות צוות משרד מהנדס העיר: לאשור הבקשה בתנאים הבאים: 1. תותקן מרקיזה נגללת שתיפרס בשעות הפעילות ותיגלל בסיומם. 2. פתרון הארובה יהיה בתאום ובאשור אגוד ערים לאיכות הסביבה. 3. יובא אשור מהגורמים הבאים: א. אישור קונסטרוקטור לשמוש ולשינויים המוצעים. ב. אשור הג לפתרון המיגון. ג. אשור אגוד ערים לאיכות הסביבה, לשמוש ולפתרון הארובה. ד. אישור איגוד ערים לשרותי כבאות. ה. אישור מורשה נגישות לנכים. 4. ישולם היטל השבחה בגין שמוש חורג מחנות לבית אוכל בשטח של מ. 5. יותקנו מעקות תקניים ובגובה בטיחותי בכל המקומות הנדרשים עפ''י התקן. 6. ישולמו דמי השתתפות בהתקנת 4 מקומות חניה ציבוריים עפ''י תעריף שיקבע ע''י העיריה. 7. יתר התנאים הסטנדרטיים ינתנו על ידי מפקחת הרשוי. בהמשך להחלטת ועדת ערר מחוזית, הועדה המקומית ערכה סיור במקום ומשיבה למתנגדים: א. לענין הסדרת גישה וחניה לקטנועים, הועדה סבורה כי מדובר בשני קטנועים בלבד, ומבקש ההיתר הבהיר כי בתום שעות הפעילות - הקטנועים מאוכסנים בתחומי שטח החנות, ובמשך היום הקטנועים בנסיעה או בחניה ציבורית אשר קיימת בצידי רחוב חניתה. ב. לענין המרקיזה, הועדה דרשה התקנת מרקיזה נגללת שתיפרש בשעות הפעילות ותיגלל בסיומם. ג. לענין השירותים, במקום נמצא כי קיימים שירותים סניטריים. ד. לענין הארובה, הועדה דרשה כי פתרון הארובה יהיה בתאום ובאשור אגוד ערים לאיכות הסביבה. ה. לענין השמוש החורג, הבקשה מהווה שימוש חורג מהיתר, שכן השימוש כבית אוכל מבוקש בשטח המאושר לחנויות, כפי שיפורט- על החלקה חלה תכנית חפ/ 1157 ח. בהתאם לתכנית ניתן לבנות באזור זה בנין בן 2 קומות מגורים, מעל קומת חנויות. חזית החנויות מוגדרת כ 'בנין חנויות', הפונה לטיילת לרחוב חניתה. התכנית כפופה (בשינויים) לתכנית המתאר חפ/ 229. בהתאם לרשימת המלאכות ותעשיות המפורטת, המהווה חלק מתכנית המתאר חפ/ 229, מותר באזורי מגורים מגוון פעילויות מסחריות קמעונאיות, לרבות מסעדות ובתי-קפה. בתי אוכל מותרים לפיכך באזורי מגורים, 'בכפוף לתנאים שיקבעו', כאשר מידת ההיגיון קובעת שאותם תנאים נקבעים ומוסדרים במסגרת הלך חורג מהיתר. המינוח 'חנות' מכוון לחזית מסחרית בבניין. ביטוי זה מופיע בכל התכניות בעיר ומסמן את אזורי מסחר בתוך אזורי המגורים. כך עולה גם מהשימוש שנעשה במינוח האמור בתכנית המתאר, בשים לב שכאשר נעשה שימוש בביטוי 'חנות' (בנוסח האנגלי), הכוונה היתה לכל סוגי הפעילות המסחרית. הביטוי 'חזית חנויות' משמש בכלל התכניות המפורטות בעיר וגם בתכנית הספציפית נערך בו שימוש. התכניות אינן כוללות ביטוי אחר לפעילות מסחרית. גם מטעם זה הפרשנות המתחייבת היא לפרש את הביטוי 'חנות', כולל את כל המסחר המותר באזור המגורים הנדון, לפי הרשימה בתכנית המתאר. הועדה מודיעה על דבר החלטתה לכל המתנגדים. בישיבת הועדה מס' 11 מיום נדונה הבקשה והוחלט להוריד את הבקשה מסדר

44 מס' דף : 44 יום לבדיקה נוספת וקבלת חוות דעת של ד"ר עינת קליש רותם. כמו כן גב' ורד דרור, תיתן חוות דעת לענין הארובה והאם ניתן להפעיל במקום פיצריה. הועדה מבקשת לקבל סטטוס להליך המשפטי. אדר' ליבמן, תמציא לד"ר עינת קליש חומר ותכניות לבדיקה. גב' בלייכר, הודיעה על כתבה מתוקנת המונחת בפני חברי הועדה על השולחן, חוות הדעת של היועצת המשפטית הוטמעה בכתבה. גב' אלמוג הציעה שלוש אפשרויות כדלהלן: להוריד את הבקשה מסדר יום לבדיקה נוספת של ד"ר עינת קליש רותם לאחר שיומצא לה החומר והתכניות, גב' קליש תיתן חוות דעת לחברי הועדה. לדחות את הבקשה לאשר את הבקשה. החלטות הועדה: הועדה מחליטה להוריד את הבקשה מסדר יום לבדיקה נוספת וקבלת חוות דעת של ד"ר עינת קליש רותם. כמו כן גב' ורד דרור, תיתן חוות דעת לענין הארובה והאם ניתן להפעיל במקום פיצריה. הועדה מבקשת לקבל סטטוס להליך המשפטי.

45 BAKPIRUT00007 ד'' ד'' ד'' מס' דף : 45 מספר בקשה: 64/4239/04 תיק בניין: 64/4239 פרוטוקול ועדת משנה של הועדה המקומית ישיבה מספר: 11 בתאריך: 02/06/2014 מבקש : הגשה 18/11/2013 אסרף אלברט ליזה וגלית עורך : טנוס אמיר סוג בקשה: בקשה להיתר כתובת הבניין: רח' שונמית 17 חיפה גוש וחלקה: גוש: חלקה: 7 יעוד: מגורים א ====================================================== מבקשים לאשר תוספת חדר מרחב מוגן (ממ ( לדירה קיימת בקומת הקרקע תוך כדי בקשה ללגליזציה לביצוע שינויים ועבודות פתוח וכאשר הממ בולט למרווח הצדדי דרומי וקיימת התנגדות שכנים. ====================================================== מתנגדים שותפים לנכס שהגישו התנגדות מסר משה ופני שונמית 17 חיפה שוש שני שונמית 17 חיפה הערות המפקח: מס' גיליון 04 בכתב : בליטות למרווח צדדי דרומי מ' (מדידה ידנית) הקמת ממ הערות 1. ראה מפת קו בנין מ/ מיום בתיק הבנים הנידון 2. ראה צילום (תמונת פוטו) בתיק הבנין הנידון המפקח ממפ''ב פקוח דווח ביום שביקר במקום, טרם התחילו לבנות. הבקשה מתאימה למציאות. הבדיקה חיצונית בלבד, ומתייחסת לבקשה 004. הערות אדר' מפ''ב מיום : מצורפת מפת קו בנין יש להעביר חתך בממ''ד דרך הבנין אין חתימות חומר גמר. גב' שושי שני ומר משה מסר פנו ביום במכתב התנגדות אל מפ''ב בו כותבים כדלקמן: בהמשך למכתבכם שבנדון, ברצוננו להביע התנגדותנו הנמרצת לבקשה הנ"ל מן הנימוקים הבאים: משפחת אסרף, הינה המשפחה היחידה בבניין שונמית 17, אשר השתלטה באופן לא חוקי על שטחים משותפים ראה תמונות גינה משותפת, אשר הפכו לגינה פרטית. כנ"ל שינוי הכניסה לבית מרחוב עובדיה

46 ד'' מס' דף : 46 בו. במקום מרחוב שונמית, דבר אשר לא מאפשר גישה לחדר המדרגות המקורי של הבית ולמקלט השותף המצוי לבניין אשר ברחוב שונמית 17, קיימות 2 כניסות אחת מרחוב שונמית, והאחרת מרחוב עובדיה. יש לציין כי הכניסה מרחוב עובדיה חיונית ביותר, במיוחד בשל מצוקת החנייה הקיימת באזור, ומאלצת לא פעם את הדיירים להחנות את רכביהם ברחוב עובדיה. על כן וזמין לדייריו. חשוב להשאיר את הכניסה הנוספת לבית באופן פתוח יש לציין, כי הבניין היחיד באזור אשר נמצא ללא חניות פרטיות הוא הבניין ברחוב שונמית 17, על כן לא ברור לנו כיצד אפשרי אישור תוספת הבנייה, ללא דאגה מוקדמת לחניות פרטיות לדיירים. יש לציין כי משפחת אסרף נגסה בעבר בשטח המקורי המשותף בבניין ראה שינוי מיקום דלת הכניסה הראשית המקורית מוצהר כשטח הבית. לבית בחדר המדרגות, ע"ח שטח חדר המדרגות. מיותר לציין, כי שטח זו לא מוכר ולא יש לציין כי קיים מקלט משותף לדיירי הבית הנמצא במרחק מדרגות ספורות מדלת הכניסה המקורית של משפחת אסרף. המקלט משמש כיום כמחסן לדיירים רבים בבית, אינו מתוחזק ואינו עומד בתנאי הג"א הנדרשים, וזאת חמור במיוחד בהתייחס לכך שקיימים דיירים אשר אין ביכולתם לבנות ממ"ד (ראה משפחת שני ומשפחת מסר החתומים מטה) והאינטרסים הביטחוניים שלהם במקרה זה, בטלים ומבוטלים. לסיכום, אנו רואים בנגיסת השטחים המשותפים על ידי משפחת אסרף גינה משותפת שהפכה לגינה פרטית, פרוזדור חדר מדרגות שהפך לפרוזדור הבית וכעת שטח משותף שיהפוך לממ"ד חוסר איזון ופגיעה באינטרסים של דיירי הבית שלהם שטחים משותפים אודה לכם בדיקת הנתונים הנ"ל בדחיפות. יש לציין כי עפ''י הבקשה הנדונה מבוקש הקמת תוספת חדר מרחב מוגן (ממ ( לדירה קיימת בקומת הקרקע ולגליזציה לתחימת שטח חצר ע''י הקמת קיר בגובה 90 ס''מ בחצר, ריצוף וגינון החצר ע''י הקמת מדרגות גישה ושער כניסה מרח' עובדיה וכן אטימת דלת הכניסה מחדר המדרגות הראשי. בצוות ממה'ע סוכם להמליץ לאשר את הבקשה בתנאי פרסום ודיון ו. שכנים ובכפוף להמלצות כלהלן. הערות מזכירות מפ''ב מיום תויק פרסום התקבלה התנגדות. בישיבת הועדה לשמיעת מתנגדים שותפים לנכס מס' 20 מיום בראשות ס/ומ"מ רה"ע ויו"ר הועדה גב' חדוה אלמוג ובהשתתפות צוות ממה"ע והיועצת המשפטית. מצד המבקשים הופיעו: גלית אסרף אסרף אלברט אסרף ליזה אמר אהרון צרפה/מלווה

47 א'' ע'' ד'' ר'' ד'' ד'' ד'' ר'' ד'' ד'' י' ד'' מס' דף : 47 טנוס עורך הבקשה מצד המתנגדים הופיעו: שושי שני שושי שני היית גם בועדה קודמת וביקשתי דברים לגבי התוספות האחרות ואני מודה על כך שקיבלו את התנגדותי. בפעם הקודמת משפחת אסרף התנגדה ביחד איתי. כולנו התנגדנו על אותם סעיפים שבוצעו ע''פ דרישת הועדה.. ברמה העקרונית אנני מתנגדת שלמשפחת אסרף יהיה ממ''ד אבל חשוב שלא תהייה פה חריגה שלא תפגע בי, שלא תהייה השתלטות על שטח משותף. למשפחת אסרף יש שטח משותף שהיא השתלטה עליו וגם הממ''ד שלהם על הקרקע אז אין ברירה אבל הגינה המשותפת הפכה לגינתם הפרטית. אני דואגת שלא נוגסים בשטחים שלי שאינני נפגעת באחוזי הבנייה. אליעזר משיב לה כי אחוזי הבניה לא נפגעים לגביה. כי הממ שושי שני הוא רק 12.5 מ. יש מצוקת חניה למגרש אין חניות פרטיות ולא נכנס הנושא וזה בעייה. אני מבקשת שהממ''ד לא יפריע לכניסת חניה מרחוב עובדיה. אליעזר הדיון הוא בממ''ד בלבד ולא בחניה. תרצו תגישו בקשה לחניה. משפ' אסרף הצהירה במהלך הדיון כי לחזית רחוב עובדיה מותקן שער סגור ואינו נעול מטעמי בטיחות לילדה נכה ופגועה מוחית. סוכם: לאשור הבקשה ע''פ המלצות מה. מדובר בממ''ד לבד ועל כן לא נכנסו לשטחי בניה. המלצות צוות משרד מהנדס העיר: לאשור הבקשה בתנאים הבאים: 1. יערך תיקון תכניות עפ''י הנחיות ובאישור אדריכל האגף לרישוי ופיקוח על הבניה כך ש : א. יוראה חתך דרך הממ ובחיבור עם הבנין הקיים. ב. יצויינו חומרי הגמר ע''ג חזיתות התוספת המוצעת ובאופן שיותאמו לגימור הבנין הקיים. 2. יובא אישור הג. 3. יותקן מעקה תקני ובגובה בטיחותי במקומות הנדרשים לכך עפ' התקן. 4. לא יותר כל שמוש ו/או ניצול גג תוספת הממ בהיותו מוצע במרווח צידי, האמור יצויין מפורשות ע''ג התכניות. 5. יתר התנאים הסטנדרטיים ינתנו על ידי המחלקה לרשוי בניה. הועדה משיבה למתנגדים כלהלן: א. לנושא הממ יובהר כי זה מוצע לבניה בגודל תקני של מ כשטח שירות המותר לממ לכל דירה. הממ מוצע בתחומי שטח החלקה הנדונה ובנסיגה ניכרת של למעלה מ- 14 מ' מחזית רחוב עובדיה. לפיכך סבורה הועדה כי אין פגיעה תכנונית במתנגדים מעצם בניית הממ המבוקש מה גם שאינו מהווה תוספת ו/או שטחים עיקריים בבנין ואינו גורע מזכויות הבניה של המתנגדים ככל שנותרו ועומדים לרשותם לניצול. הועדה גם מפנה לסעיף 4 בהחלטה. ב. הועדה מעודדת תוספות ממ''דים לדירות כצורך חיוני ממעלה ראשונה למיגון הדירות

48 א'' ד'' ד'' ד'' ד'' ר'' ד'' ד'' ד'' ד'' מס' דף : 48 ובטיחותם של התושבים. ג. לנושא החניה יובהר כי הבקשה כפי שהוגשה הינה לתוספת ממ ואינה כוללת חניה במסגרת הבקשה הנדונה. ד. לנושא הגינה והשער המותקן לחזית רחוב עובדיה הועדה מפנה תשומת לב המתנגדים להצהרת מבקשי ההיתר בדיון שהתקיים בועדת שכנים במעמד הצדדים כי מדובר בשער סגור ולא נעול ומטעמי בטיחות לילדה שהיא נכה ופגועה. (הילדה נכחה בדיון ומצבה מובהר לצדדים). עם זאת, הועדה משהה את הוצאת ההיתר למשך 30 יום ממועד משלוח מכתבנו זה על מנת לאפשר לשכן/ םי המתנגד/ םי שלא חתם/ו על דבר הבקשה לפנות לערכאה השיפוטית המוסמכת (כל ערכאה על פי סמכותה בחוק, לרבות המפקחת על רישום המקרקעין), באם ימצא/ו לנכון לעשות זאת. ניתן יהיה להוציא את היתר הבניה בתום 30 יום ואילך מיום מכתבנו זה, אלא אם כן עד למועד זה יתקבל במשרדנו צו מניעה חתום על ידי רשות שיפוטית ו/או מעין שיפוטית מוסמכת, המצווה על הועדה לנהוג אחרת. ניתן לערער על החלטה זו בפני ועדת ערר למחוז חיפה תוך 30 יום מיום מכתבנו זה, על פי הנקבע בסעיף 152 לחוק התכנון והבניה. את הערעור הנ"ל יש לשלוח אל ועדת ערר למחוז חיפה - רח' פלי" םי 2 (בניין אורן קומה 5) חיפה 31002, עם העתק לועדה המקומית לתכנון ולבניה ת.ד חיפה. בישיבת הועדה מס' 11 מיום נדונה הבקשה והוחלט לאשר את הבקשה עפ"י המלצות צוות משרד מהנדס העיר. החלטות הועדה: לאשור הבקשה בתנאים הבאים: 1. יערך תיקון תכניות עפ''י הנחיות ובאישור אדריכל האגף לרישוי ופיקוח על הבניה כך ש : א. יוראה חתך דרך הממ ובחיבור עם הבנין הקיים. ב. יצויינו חומרי הגמר ע''ג חזיתות התוספת המוצעת ובאופן שיותאמו לגימור הבנין הקיים. 2. יובא אישור הג. 3. יותקן מעקה תקני ובגובה בטיחותי במקומות הנדרשים לכך עפ''י התקן. 4. לא יותר כל שמוש ו/או ניצול גג תוספת הממ בהיותו מוצע במרווח צידי, האמור יצויין מפורשות ע''ג התכניות. 5. יתר התנאים הסטנדרטיים ינתנו על ידי המחלקה לרשוי בניה. הועדה משיבה למתנגדים כלהלן: א. לנושא הממ יובהר כי זה מוצע לבניה בגודל תקני של מ כשטח שירות המותר לממ לכל דירה. הממ מוצע בתחומי שטח החלקה הנדונה ובנסיגה ניכרת של למעלה מ- 14 מ' מחזית רחוב עובדיה. לפיכך סבורה הועדה כי אין פגיעה תכנונית במתנגדים מעצם בניית הממ המבוקש מה גם שאינו מהווה תוספת ו/או שטחים עיקריים בבנין ואינו גורע מזכויות הבניה של המתנגדים ככל שנותרו ועומדים לרשותם לניצול. הועדה גם מפנה לסעיף 4 בהחלטה. ב. הועדה מעודדת תוספות ממ''דים לדירות כצורך חיוני ממעלה ראשונה למיגון הדירות ובטיחותם של התושבים. ג. לנושא החניה יובהר כי הבקשה כפי שהוגשה הינה לתוספת ממ ואינה כוללת חניה במסגרת הבקשה הנדונה. ד. לנושא הגינה והשער המותקן לחזית רחוב עובדיה הועדה מפנה תשומת לב המתנגדים להצהרת מבקשי ההיתר בדיון שהתקיים בועדת שכנים במעמד הצדדים כי מדובר בשער סגור ולא נעול ומטעמי בטיחות לילדה שהיא נכה ופגועה. (הילדה נכחה בדיון ומצבה מובהר לצדדים).

49 ב( מס' דף : 49 עם זאת, הועדה משהה את הוצאת ההיתר למשך 30 יום ממועד משלוח מכתבנו זה על מנת לאפשר לשכן/ םי המתנגד/ םי שלא חתם/ו על דבר הבקשה לפנות לערכאה השיפוטית המוסמכת (כל ערכאה על פי סמכותה בחוק, לרבות המפקחת על רישום המקרקעין), באם ימצא/ו לנכון לעשות זאת. ניתן יהיה להוציא את היתר הבניה בתום 30 יום ואילך מיום מכתבנו זה, אלא אם כן עד למועד זה יתקבל במשרדנו צו מניעה חתום על ידי רשות שיפוטית ו/או מעין שיפוטית מוסמכת, המצווה על הועדה לנהוג אחרת. ניתן לערער על החלטה זו בפני ועדת ערר למחוז חיפה תוך 30 יום מיום מכתבנו זה, על פי הנקבע בסעיף 152 לחוק התכנון והבניה. את הערעור הנ"ל יש לשלוח אל ועדת ערר למחוז חיפה - רח' פלי" םי 2 ניין אורן קומה 5) חיפה 31002, עם העתק לועדה המקומית לתכנון ולבניה ת.ד חיפה.

50 BAKPIRUT00008 מס' דף : 50 72/0643 תיק בניין: מספר בקשה: 72/0643/09 בתאריך: 02/06/2014 פרוטוקול ועדת משנה של הועדה המקומית ישיבה מספר: 11 מבקש : הגשה 05/03/2014 בינדר מיכאל ונטלי רוטמן רימה עורך : אזולאי שמרית סוג בקשה: בקשה להיתר דר' הים 184 א חיפה כתובת הבניין: חלקה: 24 גוש: גוש וחלקה: ====================================================== מבקשים לאשר: 1. תוספת שטח בניה מעל דירה קיימת בקומה ב' (עליונה), תוספת מרפסת זיזית וחדר שיפור מיגון בדירה קיימת בקומה ב', ויצירת מרפסת גג עם פרגולה בקומה ג' למשפ' בינדר. 2. תוספת מרפסת זיזית לדירה קיימת בקומה ה' בבנין השני במגרש (משפ' רוטמן ( ותוך כדי ביצוע שינויים, מבקשים קומה חלקית נוספת מעל המותר (משפ' בינדר) וקיימת התנגדות שכנים. =================== =================================== מתנגדים שותפים לנכס שהגישו התנגדות אוזלבו חגית ומשה דרך הים 184 א חיפה גרינברג חבובה וישראל דרך הים 184 א חיפה שרביט מיכל ויוסף דרך הים 184 א חיפה מתנגדים שותפים לנכס שלא הגישו התנגדות קוק מרים ויהודה דרך הים 184 חיפה הערות המפקח: מס' גליון 09 (כרמל מערבי) יעוד הקרקע מגורים א'. לפי תת"ע חפ/ 229 ה', 718 א', 178. מכתבי התנגדות יש. בכתב : בכתב : 1. המפקח מפקוח על הבניה דווח כי ביקר במקום וקיבלתי תכנית מתוקנת מתאימה למציאות, טרם בונים. 2. הערות אדריכל אגף יש לציין חומר הגמר ולהוסיף תנאי להיתר שמרפסת תיהיה זהה למרפסות קיימות כולל מעקות, יש להראות פרט חיבור המרפסת לבנין בקנה מידה 1: מבקשים לאשר: א. תוספת שטח בניה בקומה עליונה (מעל דירה קיימת בקומה ב' - משפ' בינדר) הקמת חדר שיפור מיגון בחלק קיים ומרפסת זיזית, יצירת למרפסת גג עם פרגולה בהמשך לתוספת המבוקש. שטח המבוקש: 20.5 מ"ר. ניתן זיכוי 8.0 מ"ר בגין מדרגות פנימיות. ניתן זיכוי 12.5 מ"ר בגין חדר שיפור מיגון מבוקש. אין תוספת שטח בניה. היטל השבחה לתוספת קומה נוספת מעל המותר 20.5 מ"ר (רשום חוב) ב. מבקשים לאשר תוספת מרפסת זיזית לדירה קיימת בקומה ה' (בלבד) במבנה השני במגרש (משפ' רוטמן)

51 מס' דף : 51 וביצוע שינויים. 4. השכנים משפ' אוזלבו פנו למשרדנו במכתב התנגדות ובו צויין כדלקמן: לאור הבקשה שהגישו, אנו מתנגדים לחלק מהבקשה של משפ' בינדר. אנו לא מתנגדים למרפסת זיזית בקומה ד' בבניין קידמי. אנו לא מתנגדים למרפסת זיזית בקומה ב' בבניין אחורי. אנו מתנגדים לבנייה על הגג של הבניין האחורי מכמה סיבות: 1. התנגדותינו היא למיקום התוספת על הגג. 2. מיקום הבנייה על הגג חוסם את האפשרות לקליטת שמש עבור הקולטים הקיימים על הגג. מצד דרום, הבניין הקדמי (184) הוא גבוה ומסתיר את השמש ומצד מערב, הבניה של משפ' בינדר תסתיר את קרני השמש ותבטל את האפקטיביות של קולטי / דוד שמש... אלא אם כן נאריך בהרבה את צנרת המים, דבר אשר יגרום למים החמים להגיע לאט יותר. 3. עיצוב הבניין. הבנייה של משפ' בינדר לפי הצעתם התכנונית, יוצרת חוסר סימטריה, חוסר איזון והופכת את הבנין למכוער. 4. הבנייה המוצעת, נמצאת במקום שלא מתמזג עם הבניין הקיים. ויותר מכך, מוצע, במקום שרואים אותו מהכביש (דרך הים) ומהכניסה לבניין, בצורה מאד בולטת ולא הומוגנית עם הבנין הקיים. 5. ישבנו איתם מס' פגישות בניסיון להציע מקום חלופי ושעדיין מטרתם תושג, אך ללא הצלחה. מצורפות כמה אופציות לנ"ל. 6. ביקשנו מהם שיוסיפו חזיתות (שחסרות בהגשה) לרבות החזית הקידמית של הבניין האחורי. 7. הציעו שישימו את הקולטים על גג משופע של הבנייה המוצעת (אך השיפוע של הבנייה המוצעת פונה לכיוון צפון), כך שלא אפקטיבי בעליל. בצוות מה"ע סוכם להמליץ לאשר את הבקשה בתנאי שגג התוספת יותקן כגג שטוח. הבקשה פורסמה ב 3 עיתונים והתקבלו התנגדויות נוספות ממשפ' שרביט ומשפ' גרינברג ובו צויין: א. הבנין הינו בן 40 שנה לערך שעומד על ואדי וסלעים, בתוך בתי הדיירים סדקים רבים. העמודים אינם מעובים ואינם מסוגלים לשאת משקל של בניה נוספת. ב. צביון הבית הינו ייחודי לשכונה בעל שתי קומות בלבד ומעוניינים להשאירו כך. ג. דודי השמש הנמצאים כיום על הגג הינם במקום האידאלי לצורך הספקת מים חמים לחדר הרחצה וכן קליטת שמש הטובה ביותר. לפי תוכניתם של משפחת בינדר הדודים יצטרכו לעבור למקום רחוק מאד מחדר הרחצה וכך ייווצר ביזבוז של מים עד להגעת מים חמים. ד. באם משפחת בינדר תקנה את שטח הגג ותבנה הינה סוגרת כל אפשרות לכל דיירי הבנין לביצוע תמ"א 38 בעתיד, וכן השבחת הנכס לשאר דיירי הבית, אפשרות תמ"א 38 תיתן פתרון לדיירי הבית מבחינת חיזוק העמודים נגד רעידות אדמה וכן תוספת ממ"ד לכל דיירי הבית, אין אנו רוצים שאפשרות זאת תחסם בשל בניה יחידנית על הגג. בישיבת הועדה לשמיעת מתנגדים שותפים לנכס מס' 20 מיום בראשות ס/ומ"מ רה"ע ויו"ר הועדה גב' חדוה אלמוג ובהשתתפות צוות ממה"ע והיועצת המשפטית. מצד המבקשים הופיעו: שמרית אזולאי עורכת הבקשה בינדר נטלי ומיכאל מצד המתנגדים הופיעו: חגית אוג'לבו גרה בבנין שמבקשים אילנית בן חמו חביבה גרינברג גרה בבנין שמבקשים - גרה בבנין שמבקשים חגית אוג'לבו הגישה היא חיובית 3 נושאים:

52 מס' דף : נראות הבנין נצפה מאד מדרך הים. 2. מיקום דודי השמש להאריך צנרת לעוד קומה. זה בנין של 2 קומות. התוספת המוגשת משנה חזיתית עם נוכחית נוקשה ומשנה את הבנין. הבנין 3. נושא העמסת הכובד של שיפור מיגון. אילנית בן חמו התוספת נמצאת באופן שיגרום לי להזיז את הדוד והדוד יוסתר מפני השמש או יגרום לי הבית ישן על עמודים בעייתיים. יש סדקים גדולים בבנין. חרדה למשקל של השיפור מיגון. בינדר נטלי ומיכאל - צילמנו את הדודים בשעות שונות והבנין ממול לא מסתיר אותה כך שהתוספת שלנו לא תסתיר אותם. אין לנו בעיה להעלות את הדוד לגג שלנו. עם הלא יפה ולא אסתטי קשה לי להתמודד. סוכם לאישור הבקשה לפי המלצות צוות מה"ע. המלצות צוות משרד מהנדס העיר: לאישור הבקשה בתנאים הבאים: 1. יובא אישור הג"א לשיפור מיגון המוצע. 2. יובא אישור קונסטרוקטור בצירוף חשובים סטטיים לתכנית המוצעת. 3. יותקנו מעקות תקניים ובגובה בטיחותי בכל המקומות הנדרשים עפ"י התקן. המעקות יהיו בעיצוב אחיד בחזיתות. 4. גמר התוספת יותאם לגמר הבנין הקיים. חומרי הגמר יצויינו על גבי החזיתות בתכניות. 5. יוראה פרט חיבור המרפסת לבנין בקנ"מ 1: בכפוף להוראות סעיף 19 לתוספת השלישית של חוק התכנון והבניה המציין מתן אפשרות לפטור או דחיית תשלום היטל השבחה בפועל, יירשם במחלקת התקבולים חוב היטל השבחה עבור תוספת קומה בסך 20.5 מ"ר שייגבה בעת מימוש הזכויות כמשמעותו בחוק, דהיינו בעת העברת בעלות בנכס. המבקש יהיה פטור מתשלום חוב היטל ההשבחה אם יוכיח שהחזיק בדירה 4 שנים מגמר הבניה המבוקשת. לפרטים יש לפנות למחלקה לתקבולים ברח' ברוואלד 5 חיפה. טלפון או גג התוספת יותקן כגג שטוח. התכניות תתוקנה בהתאם. 8. יתר התנאים הסטנדרטיים ינתנו ע"י מפקחת הרישוי. הועדה משיבה למתנגדים כי לענין העיצוב הועדה דרשה התקנת גג שטוח כאמור בסעיף 7 וכי לדעתה, הבקשה אינה מהווה פגיעה ו/או הפרעה תכנונית בדירות המתנגדים ומודיעה להם בדבר החלטתה. עם זאת, הועדה משהה את הוצאת ההיתר למשך 30 יום ממועד משלוח מכתבנו זה על מנת לאפשר לשכן/ םי המתנגד/ םי שלא חתם/ו על דבר הבקשה לפנות לערכאה השיפוטית המוסמכת (כל ערכאה על פי סמכותה בחוק, לרבות המפקחת על רישום המקרקעין), באם ימצא/ו לנכון לעשות זאת. ניתן יהיה להוציא את היתר הבניה בתום 30 יום ואילך מיום מכתבנו זה, אלא אם כן עד למועד זה יתקבל במשרדנו צו מניעה חתום על ידי רשות שיפוטית ו/או מעין שיפוטית מוסמכת, המצווה על הועדה לנהוג אחרת. ניתן לערער על החלטה זו בפני ועדת ערר למחוז חיפה תוך 30 יום מיום מכתבנו זה, על

53 מס' דף : 53 פי הנקבע בסעיף 152 לחוק התכנון והבניה. את הערעור הנ"ל יש לשלוח אל ועדת ערר למחוז חיפה - רח' פלי" םי 2 (בניין אורן קומה 5) חיפה 31002, עם העתק לועדה המקומית לתכנון ולבניה ת.ד חיפה. בישיבת הועדה מס' 11 מיום נדונה הבקשה והוחלט לאשר את הבקשה עפ"י המלצות צוות משרד מהנדס העיר. החלטות הועדה: לאישור הבקשה בתנאים הבאים: 1. יובא אישור הג"א לשיפור מיגון המוצע. 2. יובא אישור קונסטרוקטור בצירוף חשובים סטטיים לתכנית המוצעת. 3. יותקנו מעקות תקניים ובגובה בטיחותי בכל המקומות הנדרשים עפ"י התקן. המעקות יהיו בעיצוב אחיד בחזיתות. 4. גמר התוספת יותאם לגמר הבנין הקיים. חומרי הגמר יצויינו על גבי החזיתות בתכניות. 5. יוראה פרט חיבור המרפסת לבנין בקנ"מ 1: בכפוף להוראות סעיף 19 לתוספת השלישית של חוק התכנון והבניה המציין מתן אפשרות לפטור או דחיית תשלום היטל השבחה בפועל, יירשם במחלקת התקבולים חוב היטל השבחה עבור תוספת קומה בסך 20.5 מ"ר שייגבה בעת מימוש הזכויות כמשמעותו בחוק, דהיינו בעת העברת בעלות בנכס. המבקש יהיה פטור מתשלום חוב היטל ההשבחה אם יוכיח שהחזיק בדירה 4 שנים מגמר הבניה המבוקשת. לפרטים יש לפנות למחלקה לתקבולים ברח' ברוואלד 5 חיפה. טלפון או גג התוספת יותקן כגג שטוח. התכניות תתוקנה בהתאם. 8. יתר התנאים הסטנדרטיים ינתנו ע"י מפקחת הרישוי. הועדה משיבה למתנגדים כי לענין העיצוב הועדה דרשה התקנת גג שטוח כאמור בסעיף 7 וכי לדעתה, הבקשה אינה מהווה פגיעה ו/או הפרעה תכנונית בדירות המתנגדים ומודיעה להם בדבר החלטתה. עם זאת, הועדה משהה את הוצאת ההיתר למשך 30 יום ממועד משלוח מכתבנו זה על מנת לאפשר לשכן/ םי המתנגד/ םי שלא חתם/ו על דבר הבקשה לפנות לערכאה השיפוטית המוסמכת (כל ערכאה על פי סמכותה בחוק, לרבות המפקחת על רישום המקרקעין), באם ימצא/ו לנכון לעשות זאת. ניתן יהיה להוציא את היתר הבניה בתום 30 יום ואילך מיום מכתבנו זה, אלא אם כן עד למועד זה יתקבל במשרדנו צו מניעה חתום על ידי רשות שיפוטית ו/או מעין שיפוטית מוסמכת, המצווה על הועדה לנהוג אחרת. ניתן לערער על החלטה זו בפני ועדת ערר למחוז חיפה תוך 30 יום מיום מכתבנו זה, על פי הנקבע בסעיף 152 לחוק התכנון והבניה. את הערעור הנ"ל יש לשלוח אל ועדת ערר למחוז חיפה - רח' פלי" םי 2 (בניין אורן קומה 5) חיפה 31002, עם העתק לועדה המקומית לתכנון ולבניה ת.ד חיפה.

54 BAKPIRUT00009 מס' דף : 54 מספר בקשה: 60/2877/04 תיק בניין: 60/2877 פרוטוקול ועדת משנה של הועדה המקומית ישיבה מספר: 11 בתאריך: 02/06/2014 מבקש : הגשה 02/09/2013 בית הארחה עספור בע"מ עורך : לוסטיג יריב סוג בקשה: בקשה להיתר כתובת הבניין: שד' המגינים 79 חיפה גוש וחלקה: גוש: חלקה: 1 ====================================================== מבקשים לאשר לגליזציה לתוספת מרפסת קונזולית לקומה ראשונה באגף האחורי תוך כדי ביצוע שינויים בחזיתות האגף האחורי וכאשר המרפסת בולטת מעבר לקו רחוב לפי חפ/ 3/1396. הבקשה כרוכה בהתנגדות שכן גובל. ====================================================== מתנגדים שאינם שותפים לנכס : חיפה עספור 31 חוסין סמירה חיפה עספור 31 חוסין ראיד חיפה עספור 31 טועמה תופאחה חיפה עספור 31 סלאמה אלאזה חיפה עספור 31 סלאמה עבדו חיפה עספור 31 שאער אכלאס הערות המפקח: מס' גליון 04 בליטות מעבר לקו רחוב לפי חפ/ 3/1396 בשעור 1.20 מ' המפקח ממפ''ב פקוח דווח ביום שמדובר בתוספת מרפסת לבית מלון אשר נמצא בבניה לפי היתר. 1. המרפסת נבנתה ובגינה נשלחה התראה. הערות אדר מפ''ב מיום : 2. מצורפת מפת קו בנין - מרפסת מעבר לקו רחוב איך? לפי מה? - הערות היח' לשימור אתרים מיום : 3. לאחר בדיקת הבקשה להלן הערותיהם: מבחינה אדריכלית אין מניעה לאשר את המרפסת הזיזית המבוקשת בעומק 1.20 מ' בהתאם לפרט שיתואם א. עם היח' לשימור. היות והמבנה הינו מיועד לשימור, ההפקעה המוצעת במקום אינה רלונטית, לפיכך יש לאפשר אישור רוחב ב. דרך מצומצם יותר.

55 ב'' מס' דף : 55 ביום הוצא היתר בניה למבקש שמספרו להקמת מלונית תוך שיפוץ הבנין לשימור, ביצוע שינויים והוספת פרגולות בבנין + התקנת 2 מקומות חניה (הבקשה להיתר מס' ). כעת מוגשת הבקשה להיתר שבנדון. ועדת המשנה של הועדה המקומית דנה בישיבתה מס' 74 מיום בבקשת המבקש דיון חוזר לדחות תנאי סלילת והרחבת דרך ל- 13 מ' של רח' מנצור והחליטה לאישור דחיית ביצוע תנאי העברת הדרך וסלילתה (ברח' מנצור) עד לאישור תוכנית חפ 3/ ביום פנה מר joes salman במכתב פניה אל רה''ע בו כותב כי שהינו גובל בבנין המבקש וטוען כי מר אלי עספור לקח לחזקתו ובונה על שטח שאינו שייך לו במרווח בין חלקות 1 וחלקה 2 ובמרחק של 1 מ' בלבד מהמבנה של המתנגדים (משפ' סלמה) שבחלקה מס' 2 והדבר ימנע מעבר חופשי סביב הבנין לצורך תיקונים וכד'. לטענתו לא ניתן לאשר מצב זה זאת מאחר וצריך לטענתו לשמור על מרווח של 3-6 מ' פנוי בין המבנים. ומבקש למנוע את המשך הבניה שלטענתו ניתן היתר לא חוקי (ראה מכתבו של מר joes salman אל רה''ע מיום שבתיק הבנין הנידון). תרגום (תקציר) בקשה למנוע מתן אישור לבנייה בלתי חוקית מס' עספור 31) אני תושב חיפה המתגורר כעת בארה, לאחרונה ביקרתי את עבי עבדו סלאמה בן 102 ברחוב עספור 31. גיליתי שהשכן של אבי, מר אלי עספור, השיג היתר בניה בלתי חוקי למה שהיה מבנה חצר, ובנה על אדמה שאינה שייכת לו. דבר זה ימנע מהדיירים אפשרות ללכת מסביב לבניין וימנע מהם לתקן ולתחזק את הבנין. אני דורש את פעולתך המיידית להפסקת בנייה זו ולמנוע את מתן היתר בלתי חוקי. בצוות בראושת מה''ע אדר' וטרמן מיום סוכם להמליץ לאשר את בקשה בכפוף לפרסום הנדרש. השכנים: סלאמה עבדו, סלאמה אלאדה, חוסין סמירה, חוסין ראיד, שאער אכלאס, טועמה תופאחר פנו ביום במכתב התנגדות אל הועדה המקומית בו כותבים כדלקמן:

56 מס' דף : 56 הערות מזכירות מפ''ב מיום : תויק פרסום התקבלה התנגדות. המלצות צוות משרד מהנדס העיר: לאישור הבקשה בתנאים הבאים: 1. יוגש פרט למרפסת הזיזית המוצעת עם תמיכה וחומרי גמר עפ''י תאום ובאישור היחידה לשימור אתרים. פרט זה יכלל בתכניות ההיתר שיוצא. 2. יובא אשור קונסטרוקטור בצירוף חישובים סטטיים לתכנית המוצעת וליציבות המרפסת. 3. יתר התנאים הסטנדרטיים ינתנו על ידי המחלקה לרישוי בניה.

57 מ'' מ'' מס' דף : 57 הועדה משיבה למתנגדים כלהלן: א. הבקשה כפי שהוגשה הינה להסדרת תוספת מרפסת זיזית באגף האחורי של המבנה הנדון המשמש בית הארחה עספור בע עפ''י היתר שניתן לו מיום לשנויים בחזיתות האגף האחורי בלבד. ב. בגין בליטת המרפסת פורסמה הקלה עפ''י דין והיא תואמת את הוראות החוק באשר לגודל בליטת המרפסת ביחס לקו הרחוב בעומק של 1.20 מ' שניתן להתיר. מבחינה אדריכלית תואמת המרפסת את הנחיות היחידה לשימור ומשתלבת עם המבנה. ג. אין זה בסמכות הועדה והיא אינה עוסקת במחלוקת ככל שנטען שקיימת במישור הקנייני לעניין מיקום הגבול בין החלקות, חלקת המבקשים וחלקת הנכס הגובל, בנין המתנגדים. טענות מסוג זה דינם להתברר במוסדות המתאימים. ניתן לערער על החלטה זו בפני ועדת ערר למחוז חיפה תוך 30 יום מיום מכתבנו זה, על פי הנקבע בסעיף 152 לחוק התכנון והבניה. את הערעור הנ"ל יש לשלוח אל ועדת ערר למחוז חיפה - רח' פלי" םי 2 (בניין אורן קומה 5) חיפה 31002, עם העתק לועדה המקומית לתכנון ולבניה ת.ד חיפה. בישיבת הועדה מס' 11 מיום נדונה הבקשה והוחלט לאשר את הבקשה עפ"י המלצות צוות משרד מהנדס העיר. החלטות הועדה: לאישור הבקשה בתנאים הבאים: 1. יוגש פרט למרפסת הזיזית המוצעת עם תמיכה וחומרי גמר עפ''י תאום ובאישור היחידה לשימור אתרים. פרט זה יכלל בתכניות ההיתר שיוצא. 2. יובא אשור קונסטרוקטור בצירוף חישובים סטטיים לתכנית המוצעת וליציבות המרפסת. 3. יתר התנאים הסטנדרטיים ינתנו על ידי המחלקה לרישוי בניה. הועדה משיבה למתנגדים כלהלן: א. הבקשה כפי שהוגשה הינה להסדרת תוספת מרפסת זיזית באגף האחורי של המבנה הנדון המשמש בית הארחה עספור בע עפ''י היתר שניתן לו מיום לשנויים בחזיתות האגף האחורי בלבד. ב. בגין בליטת המרפסת פורסמה הקלה עפ''י דין והיא תואמת את הוראות החוק באשר לגודל בליטת המרפסת ביחס לקו הרחוב בעומק של 1.20 מ' שניתן להתיר. מבחינה אדריכלית תואמת המרפסת את הנחיות היחידה לשימור ומשתלבת עם המבנה. ג. אין זה בסמכות הועדה והיא אינה עוסקת במחלוקת ככל שנטען שקיימת במישור הקנייני לעניין מיקום הגבול בין החלקות, חלקת המבקשים וחלקת הנכס הגובל, בנין המתנגדים. טענות מסוג זה דינם להתברר במוסדות המתאימים. ניתן לערער על החלטה זו בפני ועדת ערר למחוז חיפה תוך 30 יום מיום מכתבנו זה, על פי הנקבע בסעיף 152 לחוק התכנון והבניה. את הערעור הנ"ל יש לשלוח אל ועדת ערר למחוז חיפה - רח' פלי" םי 2 (בניין אורן קומה 5) חיפה 31002, עם העתק לועדה המקומית לתכנון ולבניה ת.ד חיפה.

58 BAKPIRUT00010 ק, ע'' מס' דף : 58 מספר בקשה: 55/1573/06 תיק בניין: 55/1573 פרוטוקול ועדת משנה של הועדה המקומית ישיבה מספר: 11 בתאריך: 02/06/2014 מבקש : הגשה 24/07/2013 בן שמואל יחיאל עורך : טנוס אמיר סוג בקשה: בקשה להיתר כתובת הבניין: שד' ההגנה 11 חיפה גוש וחלקה: גוש: חלקה: 28 ====================================================== מבקשים לאשר מצב סופי ללגליזציה תוך הסבת המבנה מקיוסק למזנון תוך הגבהת רצפת מבנה הקיוסק ושינויים בגג המבנה. ================= =====================================. אליעזר הערות המפקח: מס' גליון 006 לפי חפ/ 1795 יעוד הקרקע שטח ציבורי פתוח המפקח מפיקוח על הבניה דווח כי ביקר במקום והתכנית מתוקנת מתאימה למציאות. בגין בניה בסטיה מהיתר הוצא צו הפסקת עבודה. ועדת משנה של ועדה מקומית דנה בישיבה מס' 81 מיום בדבר הבקשה של המבקש בן שמואל יחיאל ללגליזציה לקיוסק עם תוספת שטח בניה הכולל מחסן וקיוסק, מרכיזה, ציפוי אבן וביצוע שינויים והחליטה לאשר את הבקשה בתנאים מסויימים והוצא היתר בניה מס' 005. כעת הוגשה בקשה 006 מבקשים לאשר מצב סופי ללגליזציה תוך הסבת המבנה מקיוסק למזנון, תוך הגבהת רצפת המבנה ושינויים בגג המבנה. המבקש הגיש מכתב מחב' יפה נוף ובו צויין: חב' יפה נוף ביצעה עבודות פיתוח במקום שכללו שיקום מדרכות וכביש. כתוצאה מהעבודות נוצרו הפרשי גבהים באזור ליסין-ההגנה ובמיוחד באזור הקיוסק. הגבהת הכביש והמדרכה יצרו מצב בו נוצרו הפרשי גבהים, כך שהאזור מאחורי המדרכה מוצף בחורף : בהערות צוות מת''ע לבקשה המקורית למבנה הקיוסק אשר אושרה בועדה המקומית מישיבה מס' 81 מיום ואשר הוצא לה היתר צויין כלהלן: הערות מת הקיוסק נמצא בגוש חלקה 28 השטח מסומן כשטח ציבורי פתוח. השימושים המותרים עפ''י תכנית המתאר לא ניתן להקים בשטח המבנה המבוקש מכאן שבניה מהווה סטיה ניכרת (הערה 32 א).

59 ע'' א'' ע'' מס' דף : 59 בהתייעצות משפטית שנערכה סוכם כי השינויים המבוקשים במבנה אינם משנים באופן משמעותי את המקום וניתן לאשרם עם זאת ובהתייחס להיתר המקורי שניתן למבנה כקיוסק בלבד ועל שטח המוגדר כשצ''פ אין אפשרות לאשר הפעלת מזנון במקום. סוכם להפנות את הבקשה לדיון בועדת המשנה לאשור תוספת הבנייה בלבד תוך הקפדה כי יעוד המבנה יותר וישמש כקיוסק בלבד כפי שהותר במקום ובכפוף לתנאים כלהלן: המלצות צוות משרד מהנדס העיר: הועדה מחליטה לאשר את הבקשה למצב סופי למבנה הנדון וזאת בתנאי שיעודו והשימוש בו יהיה לקיוסק בלבד כמתחייב בהיתר המקורי שניתן לו כקיוסק על שטח חלקה המוגדר ומסווג כשטח ציבורי פתוח. בכפוף לאמור דורשת הועדה למלא אחר התנאים הבאים: 1. יש לודא כי יעוד המבנה והשימוש בו יהיו למטרת קיוסק בלבד. 2. יש לודא עם אגף דרכים ותנועה הנחיות לחסימת כלי רכב למשטח הצמוד וביצוע בפועל כאמור. אין לאפשר חניה בכל דרך או צורה החוצה את נתיב המטרונית. 3. אין להצמיד את רחבת הבטון לעסק. יש לבצע הפרדה בשטח בפועל עפ''י הנחיות משרד מה כתנאי למתן ההיתר. 4. יש למלא אחר כל הנחיות המחלקה לרישוי עסקים במסגרת מתן רשיון עסק למבנה לקיוסק בלבד. יובהר כי אין להציב שולחנות וכסאות על רחבת הבטון שתופרד כאמור ממבנה הקיוסק. 5. יובאו אישורים מטעם: א. אשור שלטונות הג. ב. אישור משרד הבריאות. ג. אישור איגוד ערים לשרותי כבאות. ד. אישור איגוד ערים לאיכות הסביבה. ה. אישור מורשה נגישות לאנשים עם מוגבלויות. ו. מנהל מקרקעי ישראל. 6. גימור חזיתות המבנה יהיה בצפוי אבן, המרקיזה תותקן כמרקיזה מתקפלת בלבד ובגוון דומה לגוון האבן הכל עפ''י הנחיות משרד מה וכפי שמוצע בתשריט הבקשה להיתר. 7. יתר התנאים הסטנדרטיים ינתנו על ידי המחלקה לרשוי בניה. בישיבת הועדה מס' 11 מיום נדונה הבקשה והוחלט לאשר את הבקשה עפ"י המלצות צוות משרד מהנדס העיר. אדר' אריאל וטרמן, מהנדס העיר, לא השתתף בדיון. החלטות הועדה: הועדה מחליטה לאשר את הבקשה למצב סופי למבנה הנדון וזאת בתנאי שיעודו והשימוש בו יהיה לקיוסק בלבד כמתחייב בהיתר המקורי שניתן לו כקיוסק על שטח חלקה המוגדר ומסווג כשטח ציבורי פתוח. בכפוף לאמור דורשת הועדה למלא אחר התנאים הבאים: 1. יש לודא כי יעוד המבנה והשימוש בו יהיו למטרת קיוסק בלבד. 2. יש לודא עם אגף דרכים ותנועה הנחיות לחסימת כלי רכב למשטח הצמוד וביצוע בפועל

60 ע'' א'' ע'' מס' דף : 60 כאמור. אין לאפשר חניה בכל דרך או צורה החוצה את נתיב המטרונית. 3. אין להצמיד את רחבת הבטון לעסק. יש לבצע הפרדה בשטח בפועל עפ''י הנחיות משרד מה כתנאי למתן ההיתר. 4. יש למלא אחר כל הנחיות המחלקה לרישוי עסקים במסגרת מתן רשיון עסק למבנה לקיוסק בלבד. יובהר כי אין להציב שולחנות וכסאות על רחבת הבטון שתופרד כאמור ממבנה הקיוסק. 5. יובאו אישורים מטעם: א. אשור שלטונות הג. ב. אישור משרד הבריאות. ג. אישור איגוד ערים לשרותי כבאות. ד. אישור איגוד ערים לאיכות הסביבה. ה. אישור מורשה נגישות לאנשים עם מוגבלויות. ו. מנהל מקרקעי ישראל. 6. גימור חזיתות המבנה יהיה בצפוי אבן, המרקיזה תותקן כמרקיזה מתקפלת בלבד ובגוון דומה לגוון האבן הכל עפ''י הנחיות משרד מה וכפי שמוצע בתשריט הבקשה להיתר. 7. יתר התנאים הסטנדרטיים ינתנו על ידי המחלקה לרשוי בניה.

61 BAKPIRUT00011 ד'' מס' דף : 61 מספר בקשה: 53/0634/09 תיק בניין: 53/0634 פרוטוקול ועדת משנה של הועדה המקומית ישיבה מספר: 11 בתאריך: 02/06/2014 מבקש : הגשה 18/12/2013 ברכאת בשיר סעיד עביר עורך : נקארה חנא סוג בקשה: בקשה להיתר כתובת הבניין: דר' אלנבי 147 ג חיפה גוש וחלקה: גוש: חלקה: 4 ====================================================== מבקשים לאשר תוספת ממ"ד ופרגולה לדירה קיימת במפלס , סגירת מרפסת מקורה ותוך כי ביצוע שינויים. הממ ממוקם במרווח קדמי וקיימת התנגדות שכנים. ====================================================== לנכס שהגישו התנגדות בכתב : שותפים מתנגדים חיפה דרך אלנבי 147 ג לוגסי אלברט ושולמית לנכס שלא הגישו התנגדות בכתב : שותפים מתנגדים חיפה דרך אלנבי 147 אביגדור דוד וכרמלה חיפה דרך אלנבי 147 אדמון אשקר חיפה דרך אלנבי 147 דיאב חמאר חיפה דרך אלנבי 147 ז'דאני סמר חיפה דרך אלנבי 147 חוסין אחמד חיפה דרך אלנבי 147 חורי גוזוב וסועאד חיפה דרך אלנבי 147 לישצ'ינסקי מריאנה חיפה דרך אלנבי 147 מושקוביץ משה פאולינה חיפה דרך אלנבי 147 נג'אר סימון חיפה דרך אלנבי 147 עאבדי באסם ונוהא חיפה דרך אלנבי 147 קנטור חיים חיפה דרך אלנבי 147 קרמזון לאה חיפה דרך אלנבי 147 שטיפלמן ברוך חיפה דרך אלנבי 147 שרנושר מיכאל, אליסה הערות המפקח: מס' גליון 09, עיר תחתית בליטות למרווח קדמי כמו בנדון לפי תת''ע חפ /363, , 307, א' יעוד הקרקע מגורים ב'

62 ר'' מס' דף : 62 המפקח מפיקוח על הבניה דווח כי ביקר כבמקום והתכנית מתאימה למציאות, קיים עץ קרוב לפרגולה. הערות אדר' אגף הביאו תכניות לפי הערות של אדר' אגף והקטינו את הפרגולה. מבקשים לאשר תוספת ממ''ד לדירה קיימת במפלס (ק. קרקע) וממ''ד ממוקם במרווח קדמי לכיוון רח' חלפון. הקמת פרגולה שממוקמת במרווח צידי בשטח 20 מ סגירת מרפסת מקורה וביצוע שינויים. משפ' לוגסי פנתה במכתבי התנגדות אל עיריית חיפה ובו כתוב כי הם מסכמים על בניית ממ''ד ולא על פרגולה בצוות ממה"ע סוכם להמליץ לאשר את הבקשה בתנאי פרסום וקיום ועדת שכנים ועפ"י ההמלצות כלהלן: הבקשה פורסמה ב 3 עיתונים ולא התקבלו התנגדויות נוספות. בישיבת הועדה לשמיעת מתנגדים שותפים לנכס מס' 19 מיום בראשות ס/ומ"מ רה"ע ויו"ר הועדה גב' חדוה אלמוג ובהשתתפות צוות ממה"ע והיועצת המשפטית. כמו כן הופיעו, מצד המבקשים הופיעו: מר ברכאת בשיר מר נקארה חנא עורך הבקשה מצד המתנגדים - לא הופיעו לדיון. גב' אלמוג ממכתב ההתנגדות גב' לוגסי מתנגדת לפרגולה ומסכימה לממ"ד המוצע. סוכם: להמליץ לאשר את הממ"ד בתנאי צפוי אבן. לבטל את הפרגולה. המלצות צוות משרד מהנדס העיר: הועדה מחליטה: א. לאשר את הקמת הממ"ד המוצע בלבד ובכפוף לתנאים הבאים: 1. יובא אישור הג"א. 2. יותקן מעקה תקני ובגובה בטיחותי בגג תוספת הממ"ד המבוקש. 3. גמר חוץ תוספת הממ"ד במלואה יהיה בציפוי קשיח - אבן. חומרי הגמר יצויינו בהתאם ע"ג החזיתות בתכניות. 4. יתר התנאים הסטנדרטיים להוצאת היתר הבניה לתוספת הממ"ד בלבד ינתנו על ידי

63 מס' דף : 63 המחלקה לרישוי בניה. ב. לבטל את הפרגולה המוצעת מאחר ואין הצדק תכנוני להתירה מה גם שקיים עץ במקום ולאור התנגדות שותפים לנכס. התכניות תתוקנה בהתאם תוך ביטול הפרגולה המוצעת. הועדה מפנה תשומת לב המתנגדים כי לא הופיעו לדיון כפי שזומנו. הועדה התחשבה בטענות ההתנגדות ומפנה לסעיף ב' בהחלטתה. עם זאת, הועדה משהה את הוצאת ההיתר למשך 30 יום ממועד משלוח מכתבנו זה על מנת לאפשר לשכן/ םי המתנגד/ םי שלא חתם/ו על דבר הבקשה לפנות לערכאה השיפוטית המוסמכת (כל ערכאה על פי סמכותה בחוק, לרבות המפקחת על רישום המקרקעין), באם ימצא/ו לנכון לעשות זאת. ניתן יהיה להוציא את היתר הבניה בתום 30 יום ואילך מיום מכתבנו זה, אלא אם כן עד למועד זה יתקבל במשרדנו צו מניעה חתום על ידי רשות שיפוטית ו/או מעין שיפוטית מוסמכת, המצווה על הועדה לנהוג אחרת. ניתן לערער על החלטה זו בפני ועדת ערר למחוז חיפה תוך 30 יום מיום מכתבנו זה, על פי הנקבע בסעיף 152 לחוק התכנון והבניה. את הערעור הנ"ל יש לשלוח אל ועדת ערר למחוז חיפה - רח' פלי" םי 2 (בניין אורן קומה 5) חיפה 31002, עם העתק לועדה המקומית לתכנון ולבניה ת.ד חיפה. בישיבת הועדה מס' 11 מיום נדונה הבקשה והוחלט לאשר את הבקשה עפ"י המלצות צוות משרד מהנדס העיר. החלטות הועדה: הועדה מחליטה: א. לאשר את הקמת הממ"ד המוצע בלבד ובכפוף לתנאים הבאים: 1. יובא אישור הג"א. 2. יותקן מעקה תקני ובגובה בטיחותי בגג תוספת הממ"ד המבוקש. 3. גמר חוץ תוספת הממ"ד במלואה יהיה בציפוי קשיח - אבן. חומרי הגמר יצויינו בהתאם ע"ג החזיתות בתכניות. 4. יתר התנאים הסטנדרטיים להוצאת היתר הבניה לתוספת הממ"ד בלבד ינתנו על ידי המחלקה לרישוי בניה. ב. לבטל את הפרגולה המוצעת מאחר ואין הצדק תכנוני להתירה מה גם שקיים עץ במקום ולאור התנגדות שותפים לנכס. התכניות תתוקנה בהתאם תוך ביטול הפרגולה המוצעת. הועדה מפנה תשומת לב המתנגדים כי לא הופיעו לדיון כפי שזומנו. הועדה התחשבה בטענות ההתנגדות ומפנה לסעיף ב' בהחלטתה. עם זאת, הועדה משהה את הוצאת ההיתר למשך 30 יום ממועד משלוח מכתבנו זה על מנת לאפשר לשכן/ םי המתנגד/ םי שלא חתם/ו על דבר הבקשה לפנות לערכאה השיפוטית המוסמכת (כל ערכאה על פי סמכותה בחוק, לרבות המפקחת על רישום המקרקעין), באם ימצא/ו לנכון לעשות זאת. ניתן יהיה להוציא את היתר הבניה בתום 30 יום ואילך מיום מכתבנו זה, אלא אם כן עד למועד זה יתקבל במשרדנו צו מניעה חתום על ידי רשות שיפוטית ו/או מעין שיפוטית מוסמכת, המצווה על הועדה לנהוג אחרת. ניתן לערער על החלטה זו בפני ועדת ערר למחוז חיפה תוך 30 יום מיום מכתבנו זה, על פי הנקבע בסעיף 152 לחוק התכנון והבניה. את הערעור הנ"ל יש לשלוח אל ועדת ערר

64 מס' דף : 64 למחוז חיפה - רח' פלי" םי 2 (בניין אורן קומה 5) חיפה 31002, עם העתק לועדה המקומית לתכנון ולבניה ת.ד חיפה.

65 BAKPIRUT00012 מס' דף : 65 מספר בקשה: 37/5085/04 תיק בניין: 37/5085 פרוטוקול ועדת משנה של הועדה המקומית ישיבה מספר: 11 בתאריך: 02/06/2014 מבקש : הגשה 14/11/2012 גבי בן גלים עורך : לזר תמיר סוג בקשה: בקשה להיתר כתובת הבניין: רח' דישראלי 35 חיפה גוש וחלקה: גוש: חלקה: 54 ====================================================== מבקשים לאשר בניין אחד בן שני אגפים נפרדים בני 6 יח"ד כ"א, סה"כ 12 יח"ד בעלי קומת חניה משותפת תוך הריסת בניין קיים בן 9 יח"ד דיור כפוף לתמ"א 38/3. הבקשה כרוכה בעודף שטח מעל המותר בגין תמ"א 38/3, גובה בניין גבוה מעל המותר, תוספת שתי קומות מעל המותר, ניצול קומת עמודים למגורים, בליטות למרווחים קדמיים וצדדיים, גובה קומה מלא מרבי מעל המותר, גובה קומה מלא ממוצע גבוה מעל המותר, פיתוח גבוה מעל המותר, גובה חניה גבוה מעל המותר, בניין אחד בן שני אגפים במקום שני בניינים נפרדים. ====================================================== מתנגדים שאינם שותפים לנכס : אברהם ואיה סופר דישראלי 33 חיפה אברהם ונציה דישראלי 24 חיפה אורי מרים דישראלי 24 חיפה אורלי קופטר דישראלי 24 חיפה ורד ברון דישראלי 24 חיפה יורם אטלסוביץ דישראלי 24 חיפה יחיאל וצפורה אורבל דישראלי 33 חיפה לאה ואילן סלע דישראלי 33 חיפה מזל ומיקי פסקל דישראלי 37 חיפה מנדי קופלר דישראלי 24 חיפה עינת ואורי קובה דישראלי 37 חיפה עליזה כהנא דישראלי 37 חיפה רות ואלימלך ברק דישראלי 37 חיפה רמז ומרדכי טל דישראלי 33 חיפה רמי זלינגר דישראלי 24 חיפה הערות המפקח: מס' גליון 04, אחוזה תוספת קומה רביעית מ"ר. תוספת קומה חמישית מ"ר. ניצול ק. עמודים למגורים מ"ר. חריגות מהגובה המותר -4.2 מ'.

66 י/ מס' דף : 66 בליטות למרווח קדמי דרום מזרחי- - בליטת חניה תת קרקעית 3.8 מ'. מותיר 1.2 מ' מגבול מגרש בליטות למרווח צדדי מערבי- - בליטות קירות עם פתחים מ'. שומר על מ' מגבול מגרש. - בליטת מרפסת זיזית מ'. - בליטת כרכוב גג מ'. - בליטת חניה תת קרקעית עד גבול מגרש. - בליטת מחסנים תת קרקעיים עד גבול מגרש. בליטות למרווח קדמי צפון מזרחי (מרווח ברוחב 3 מ' פונה לשביל ציבורי שרוחבו 2 מ')- - בליטות קירות עם פתחים 0.3 מ' מותיר 2.7 מגבול מגרש. יש לצמצם בליטה זו. - בליטת מרפסות גוף בניין 0.3 מ' מותיר 2.7 מגבול מגרש. יש לצמצם בליטה זו. - בליטת מרפסות זיזיות 0.3 מ' מותיר 2.7 מגבול מגרש. - בליטת כרכוב גג 0.65 מ' יש לצמצם ל- 0.6 המותר. - בליטת חניה תת קרקעית עד גבול מגרש. - בליטת מחסנים תת קרקעיים עד גבול מגרש. מבקשים לאשר בליטות למרווח זה מכוח תמ"א 38/3 ולאור התנאים הפיזיים של המגרש. בליטות למרווח צדדי צפון מערבי - - בליטת חניה תת קרקעית עד גבול מגרש. יעוד הקרקע מגורים א' לבניה מותר 60% שטח עיקרי שטח מגרש לחשוב שטח בניה תוספת לפינה או 2 רחובות אין מס' דירות להריסה - 9 מס' דירות מוצע מ"ר מס' חניות מוצע -12 דרוש 4 מקומות חניה (לפי תקן ארצי: 1.3 חניות ליח"ד חדשה מעל 120 מ"ר) שטח בניה מבוקש מ"ר שטח בניה מותר מ"ר שטח בניה מותר בגין תמ"א /3- מ"ר סה"כ שטחים לניצול מ"ר. עודף שטח מבוקש מ"ר (21.2 מ"ר בשל זיכוי מדרגות בשתי יח"ד דופלקס, 3.1 מ"ר בנוסף). 6% מהמגרש מ"ר האם יש צורך בפרסום הבקשה - כן סמכות הדיון: הועדה המקומית חתימת בעל הנכס הרשום - כן חתימת כל הבעלים השותפים לנכס כן היטל השבחה בגין 22.9 :5/ - מדרגות ומעברים: מ"ר

67 מס' דף : מבקשים לאשר שני בניינים חדשים בני 6 יח"ד כ"א, סה"כ 12 יח"ד בעלי קומת חניה משותפת תוך הריסת בניין קיים בן 9 יח"ד דיור כפוף לתמ"א 38/3. הבקשה נידונה בצוות תמ"א שהחליט להעביר את התיק להתייעצות עם מהנדס העיר. מהנדס העיר בחן חלופות תכנוניות שונות והנחה לאשר את החלופה כפי המוצעת בבקשה זו שהינה שני בניינים נפרדים עם חניון תת קרקעי משותף וגג משופע. כמו כן יצוין כי נושא העצים נבדק עם פקיד היערות ובעקבות הנחיותיו החניון התת קרקעי נסוג בכ- מאזור העצים בשביל הציבורי המזרחי. ' מ 3.3 שטח מותר לבניה מכוח תמ"א 38/3 הריסה: 496.2/3x3.5= =9x25 יח"ד קיימות להריסה..4 סה"כ מותר: מ"ר. סה"כ מוצע: מ"ר. חריגה של 24.3 מ"ר. בנוסף זכויות תב"ע: מ"ר. סה"כ: מ"ר מבקשים לזכות חור מדרגות בדירות דופלקס בקומת הראשונה בשטח 21.2 מ"ר. לטענתם אין לחייב פעמיים היטל מדרגות. ועל כן סה"כ מוצע: מ"ר, חריגה של 3.1 מ"ר. מובא לדיון בוועדה. יש לציין כי בהיתר משנת 38 קומה א' מחולקת ל- 2 יח"ד, אך בעיון מעמיק נראה כי מדובר ב- 3 יח"ד מאחר והתכנון של יחידת הדיור תואם לאופי התכנון בזמנו. כמו כן בפועל בניות 3 יח"ד בקומה. מובא לדיון בועדה אם לאשר 25 מ"ר עבור 9 יח"ד או 7 כאמור. 4.1 יש לצמצם שטח עליית גג ל- 45 מ"ר ליח"ד. מוצעת חריגה של 0.8 מ"ר חניה- -מוצעת חניה תת קרקעית בצד הגבוה של הדרך. הבקשה כרוכה אישור מהנדס העיר בנוגע להבלטת מבנה במינימום ההכרחי לתנאי טופוגרפיה בכניסה לחניה. יש לציין כי מחסנים המוצעים הינם בהמשך למפלס קומת החניה במרווחים הצדדיים מובא לדיון בוועדה. - יש להעתיק את עמוד החשמל וארון החשמל בחזית המגרש על חשבון היזם בתאום עם חברת חשמל. - יש לדרוש אישור חניה חדש לפי תקן ארצי ולאור השינויים שנעשו בקומת החניה. מרחק בין הבניינים צומצם מ- מינימאלי בניהם. מ 8 הבניינים סימטריים ושווים בגודלם. ' עד לכדי 5.7 מ', מרחק המהווה סטייה ניכרת. יש לשמור על 6 מ' מרחק מוצעת קומת חניה ומחסנים משותפת לשני הבניינים, שאינה נספרה במניין הקומות אם כי יש לציין כי מוקמו מחסנים בקומה זו. יש להדגיש כי 10 מחסנים מוקמו בחתך כך שאינם חופפים עם הקומות מלבד שני מחסנים (צמוד למהלך מדרגות דרומי). מובא לדיון בוועדה. מלבד קומת חניה מוצעות קומת עמודים המנוצלת למגורים ושתי קומות נוספות בהקלה. וכן קומת עליית גג. 10. גובה בניין מוצע (מדוד ממפלס כניסה הקובעת של הבניין) הינו 18 מ'. חריגה של 4.2 מ' מהמותר. גובה בניין ממפלס החניה הינו 21.3 מ', חריגה של 7.5 מ'. 11. יש לציין כי הבניין עונה להגדרה של בניין גבוה ועל כן לפי חוק התכנון והבניה:" גגו של בניין גבוה או רב קומות יהיה שטוח או בעל שיפוע קל שאינו עולה על 10%". מובא לדיון בוועדה.

68 מס' דף : בקומה חמישית קיים אזור שגובהו נגזר משיפוע עליית הגג ועומד על מ', גובה העולה על 3.5 גובה מרבי מותר. על כן ממוצע גובה קומה מלא עבור כל הבניין עומד על 3.3 מ'. יצוין כי גובה שאר הקומות הינו 3 מ'. 13. בליטות למרווחים: בליטות למרווח קדמי דרום מזרחי- - בליטת חניה תת קרקעית 3.8 מ'. מותיר 1.2 מ' מגבול מגרש בליטות למרווח צדדי מערבי- - בליטות קירות עם פתחים מ'. שומר על מ' מגבול מגרש. - בליטת מרפסת זיזית מ'. - בליטת כרכוב גג מ'. - בליטת חניה תת קרקעית עד גבול מגרש. - בליטת מחסנים תת קרקעיים עד גבול מגרש. בליטות למרווח קדמי צפון מזרחי (מרווח ברוחב 3 מ' פונה לשביל ציבורי שרוחבו 2 מ')- - בליטות קירות עם פתחים 0.3 מ' מותיר 2.7 מגבול מגרש. יש לצמצם בליטה זו. - בליטת מרפסות גוף בניין 0.3 מ' מותיר 2.7 מגבול מגרש. יש לצמצם בליטה זו. - בליטת מרפסות זיזיות 0.3 מ' מותיר 2.7 מגבול מגרש. - בליטת כרכוב גג 0.65 מ' יש לצמצם ל- 0.6 המותר. - בליטת חניה תת קרקעית עד גבול מגרש. - בליטת מחסנים תת קרקעיים עד גבול מגרש. מבקשים לאשר בליטות למרווח זה מכוח תמ"א 38/3 ולאור התנאים הפיזיים של המגרש. בליטות למרווח צדדי צפון מערבי - - בליטת חניה תת קרקעית עד גבול מגרש. 14. מרפסות מרפסת גוף בניין בקומה 1 מקורה על ידי רצועה ברוחב 0.75 מ' על ידי מרפסת זיזית בניצב לקיר הבניין. מרפסת יציאה מעליית הגג בולטת מעבר לקונטור קומה מתחת, ומוצעת כמרפסת זיזית בשטח 4.7 מ"ר. לאחר בדיקה של קו קרקע טבעית בהיתר מקורי, ומאחר ולא נמצאה תוכנית טופוגרפיה שניתן לקבוע בוודאות תוואי הקרקע, ניתן לראות כי מוצע פיתוח גבוה מעל המותר בגבול מגרש בגובל עם המגרש ממערב ועם שביל ציבורי, בחלקו הדרומי של המגרש. הבקשה פורסמה כחוק והתקבלו התנגדויות משכנים שאינם שותפים לנכס המתנגדים לכל ההקלות שפורסמו. הם טוענים כי:.1 נפח הבניה ובפרט עודף שטח ומס' קומות, וגובה הבנין אינם מתאימים לאזור ולתב"עות הקיימות. 2. האזור אינו ערוך להגדלה של שטחי בניה מבחינת עומסים על תשתיות. 3. תוספת 170% של שטחי בניה אינה מידתית ובאופן החורג ממתחם הסבירות. 4. לא רואים שום סיבה לחרוג ממגבלת גובה החנייה של 2.2 מ המוסיף לגובה הבנין וכן בגובה הקומות. 5. אי עמידה בתקן מס' מקומות חנייה. יש לפחות 4 דירות בשטח העולה על 120 מ"ר המחייבות יותר ממקום חניה אחד ומוצעים בסה"כ 12 מקומות חניה. עומס חניה שיצטרף לעומס הקיים הן מבחינת עומסי תנועה והן מבחינת מקומות חניה.

69 ח'' ח'' א'' מ'' 6. תמ"א נועדה לחיזוק מבנים ולא לשינוי אחוזי הבניה ומחטף לשינוי פני העיר. 7. התמ"א נועדה ע"י הגדלת זכויות הבניה לעודד ביצוע תמ"א 38/3 באזורים בעלי שווי דירות נמוך דהיינו בפריפריה. 8. פגיעה בנכסיהם וירידת ערך דירותיהם. 9. זכות המבקש אינה עדיפה על פני בעלי הנכסים השכנים. מס' דף : בליטות למרווחים קדמיים וצידיים יחנקו באופן סופי את דיירי הבנין. כמו כן מבקשים לא לאשר חריגה של מרפסות מעבר לקו בנין. 11. סגירת קו חזית לכל אורך הבנין תוך חדירה לפרטיות ע"י צפיה ישירה לחדרי המגורים. * אושרה ההדמיה לבקשה זו ביום 07/05/14 מצ"ב בתיק. * כמו כן הובא אישור קונסטרוקטור עירוני מיום 01/04/14 בו הוחלט: "המבנה הקיים אינו מסוגל לשאת את העומסים...". בצוות מה"ע סוכם לדחות את ההתנגדויות. המלצות צוות משרד מהנדס העיר: לאשור הבקשה בתנאים הבאים: 1. התוכניות תתוקנה כך ש: א. יצומצם עודף שטח של מ"ר שמעבר למותר. התכניות תתוקנה בהתאם. ב. שטח עליות הגג לא יעלה על - 45 מ"ר כל אחת, זאת עפ"י הוראות התכנית חפ/ 229 י' 5. ג. ינתן פתרון למיקום האשפה. 2. יש לצפות את חזיתות הבנין באבן. סוג האבן יצויין על גבי החזיתות בתכניות. 3. קירות החניה הפונים לרחוב ולמגרשים הגובלים (יהיו אטומים) ויצופו אבן. 4. תוגש תכנית פיתוח מפורטת בקנ 1:100 שתכלול: גדרות, טרסות, דרכי גישה, מפלסים, חומרי גמר, גינון, נטיעות ועוד. התכנית תוגש ע''י אדריכל נוף ותאושר ע''י היחידה לתכנון נוף. 5. יובא אישור מטעם הגורמים הבאים: א. אישור הג לממ''דים המוצעים. ב. אישור קונסטרוקטור בצירוף חשובים סטטיים. החשוב יערך גם לפי תקן ישראלי 413 בפני רעידות אדמה. ג. אישור אגוד ערים לשירותי כבאות. ד. אישור חניה מעודכן. ה. אישור חברת החשמל להעתקת העמוד וארון החשמל. ההעתקה תבוצע בתאום עם חברת החשמל. ו. אישור אגף התברואה למיקום האשפה. 6. יובא אישור מהנדס בטיחות בטרם הפעלת המעלית. 7. יוגש אישור סופי של קונסטרוקטור מטעם העירייה לפני הוצאת ההיתר, וזאת לאחר שיומצאו לידיו: א. דו יועץ קרקע. ב. דו מעבדה לחוזק הבטונים במבנה. ג. אישור סופי מטעם קונסטרוקטור העירייה יכלול תכנית קונסטרוקציה מאושרת על ידו. 8. יומצאו תצהירים של המהנדס האחראי על ביצוע השלד תוך 7 ימים לאחר כל יציקה של אלמנט קונסטרוקטיבי על מנת לוודא כי הביצוע בפועל תואם התוכניות שאושרו לחיזוק המבנה בפני רעידות אדמה. 9. בתום הבניה יומצא אישור סופי של מהנדס בניין המלווה את הבניה כי המבנה כפי שנבנה כולל את כל האלמנטים לחיזוק בפני רעידות אדמה כפי שהומצאו למשרדנו ואושרו ע"י מהנדס קונסטרוקטור מטעם הרשות וכי המבנה לאחר חיזוקו עומד בדרישות התקן

70 א'' מ'' מס' דף : 70 לרעידות אדמה. 10. עבודות הבניה תבוצענה תחת פיקוח של מהנדס אחראי. 11. יותקנו מעקות תקניים ובגובה בטיחותי בכל המקומות הנדרשים עפ"י התקן. 12. יוגש כתב שיפוי. 13. יש לשמור על העצים הגובלים הקיימים בשביל הציבורי עפ"י הנחיות פקיד היערות. 14. כל נזק שיגרם לחלקות הגובלות כתוצאה מהבניה הנ"ל יתוקן יבוצע על ידי ועל חשבון מבקשי ההיתר. 15. ישולם היטל השבחה בגין התכנית חפ/ 229 י' 5 כלהלן: מדרגות ומעברים בשטח של מ"ר. 16. יתר התנאים הסטנדרטיים ינתנו ע"י מפקחת הרשוי. הועדה משיבה למתנגדים: א. לעניין החניה, מוצע פתרון חניה עפ"י התקן. ב. הבקשה המוצעת אינה פוגעת באופי הבנוי הקיים בסביבה. ג. הועדה מעודדת בניה עפ"י תמ"א 38, דבר שיגרום להקמת בניינים חדשים המתוכננים בפני רעידות אדמה, כמו כן הדבר יגרום להתחדשות עירונית בסטנדרטים עדכניים כמו: מיגון דירות, צפוי חזיתות בניינים בחומרים קשיחים ועמידים, מתן פתרונות חניה, פיתוח המגרש ועוד. הועדה מודיעה על דבר החלטתה למתנגדים. ניתן לערער על החלטה זו בפני ועדת ערר למחוז חיפה תוך 30 יום מיום מכתבנו זה, על פי הנקבע בסעיף 152 לחוק התכנון והבניה. את הערעור הנ"ל יש לשלוח אל ועדת ערר למחוז חיפה - רח' פלי" םי 2 (בניין אורן קומה 5) חיפה 31002, עם העתק לועדה המקומית לתכנון ולבניה ת.ד חיפה. בישיבת הועדה מס' 11 מיום נדונה הבקשה והוחלט לאשר את הבקשה עפ"י המלצות צוות משרד מהנדס העיר. גב' בלייכר, הודיעה על הוספת תנאי בהמלצות צוות משרד מהנדס העיר כדלהלן: יובא אשור חניה מעודכן. החלטות הועדה: לאשור הבקשה בתנאים הבאים: 1. התוכניות תתוקנה כך ש: א. יצומצם עודף שטח של מ"ר שמעבר למותר. התכניות תתוקנה בהתאם. ב. שטח עליות הגג לא יעלה על - 45 מ"ר כל אחת, זאת עפ"י הוראות התכנית חפ/ 229 ג. ינתן פתרון למיקום האשפה. 2. יש לצפות את חזיתות הבנין באבן. סוג האבן יצויין על גבי החזיתות בתכניות. 3. קירות החניה הפונים לרחוב ולמגרשים הגובלים (יהיו אטומים) ויצופו אבן. 4. תוגש תכנית פיתוח מפורטת בקנ 1:100 שתכלול: גדרות, טרסות, דרכי גישה, מפלסים, חומרי גמר, גינון, נטיעות ועוד. התכנית תוגש ע''י אדריכל נוף ותאושר ע''י היחידה לתכנון נוף. 5. יובא אישור מטעם הגורמים הבאים: א. אישור הג לממ''דים המוצעים. ב. אישור קונסטרוקטור בצירוף חשובים סטטיים. החשוב יערך גם לפי תקן ישראלי 413 בפני רעידות אדמה. ג. אישור אגוד ערים לשירותי כבאות. ד. אישור חניה מעודכן. ה. אישור חברת החשמל להעתקת העמוד וארון החשמל. ההעתקה תבוצע בתאום עם חברת החשמל. י' 5.

71 ח'' ח'' מס' דף : 71 ו. אישור אגף התברואה למיקום האשפה. 6. יובא אישור מהנדס בטיחות בטרם הפעלת המעלית. 7. יוגש אישור סופי של קונסטרוקטור מטעם העירייה לפני הוצאת ההיתר, וזאת לאחר שיומצאו לידיו: א. דו יועץ קרקע. ב. דו מעבדה לחוזק הבטונים במבנה. ג. אישור סופי מטעם קונסטרוקטור העירייה יכלול תכנית קונסטרוקציה מאושרת על ידו. 8. יומצאו תצהירים של המהנדס האחראי על ביצוע השלד תוך 7 ימים לאחר כל יציקה של אלמנט קונסטרוקטיבי על מנת לוודא כי הביצוע בפועל תואם התוכניות שאושרו לחיזוק המבנה בפני רעידות אדמה. 9. בתום הבניה יומצא אישור סופי של מהנדס בניין המלווה את הבניה כי המבנה כפי שנבנה כולל את כל האלמנטים לחיזוק בפני רעידות אדמה כפי שהומצאו למשרדנו ואושרו ע"י מהנדס קונסטרוקטור מטעם הרשות וכי המבנה לאחר חיזוקו עומד בדרישות התקן לרעידות אדמה. 10. עבודות הבניה תבוצענה תחת פיקוח של מהנדס אחראי. 11. יותקנו מעקות תקניים ובגובה בטיחותי בכל המקומות הנדרשים עפ"י התקן. 12. יוגש כתב שיפוי. 13. יש לשמור על העצים הגובלים הקיימים בשביל הציבורי עפ"י הנחיות פקיד היערות. 14. כל נזק שיגרם לחלקות הגובלות כתוצאה מהבניה הנ"ל יתוקן יבוצע על ידי ועל חשבון מבקשי ההיתר. 15. ישולם היטל השבחה בגין התכנית חפ/ 229 י' 5 כלהלן: מדרגות ומעברים בשטח של מ"ר. 16. יתר התנאים הסטנדרטיים ינתנו ע"י מפקחת הרשוי. הועדה משיבה למתנגדים: א. לעניין החניה, מוצע פתרון חניה עפ"י התקן. ב. הבקשה המוצעת אינה פוגעת באופי הבנוי הקיים בסביבה. ג. הועדה מעודדת בניה עפ"י תמ"א 38, דבר שיגרום להקמת בניינים חדשים המתוכננים בפני רעידות אדמה, כמו כן הדבר יגרום להתחדשות עירונית בסטנדרטים עדכניים כמו: מיגון דירות, צפוי חזיתות בניינים בחומרים קשיחים ועמידים, מתן פתרונות חניה, פיתוח המגרש ועוד. הועדה מודיעה על דבר החלטתה למתנגדים. ניתן לערער על החלטה זו בפני ועדת ערר למחוז חיפה תוך 30 יום מיום מכתבנו זה, על פי הנקבע בסעיף 152 לחוק התכנון והבניה. את הערעור הנ"ל יש לשלוח אל ועדת ערר למחוז חיפה - רח' פלי" םי 2 (בניין אורן קומה 5) חיפה 31002, עם העתק לועדה המקומית לתכנון ולבניה ת.ד חיפה.

72 BAKPIRUT00013 מ'' ר'' מס' דף : 72 מספר בקשה: 87/0950/08 תיק בניין: 87/0950 פרוטוקול ועדת משנה של הועדה המקומית ישיבה מספר: 11 בתאריך: 02/06/2014 מבקש : הגשה 02/09/2013 גלבר אילן וטניה עורך : ספקטור ולרי סוג בקשה: בקשה להיתר כתובת הבניין: רח' לסקוב חיים ר"א 41 חיפה גוש וחלקה: גוש: חלקה: 204 ====================================================== מבקשים לאשר תוכנית ללגליזציה לשינוי מדרגות יציאה לחצר ופרגולת עץ לדירה בקומה א'. הבקשה כרוכה בפרגולה שאינה תואמת את תוכנית חפ/ 1400 פ. ====================================================== מתנגדים שותפים לנכס שלא הגישו התנגדות להב עודד וערן ערבה 30 עומר שוויקה גילה ומשה אורן 31 חיפה שויקר מרגלית הרופא 50 חיפה הערות המפקח: מס' גליון 08 בכתב : יעוד הקרקע מגורים א' לפי תת''ע חפ/ 1400 פ/מ האם יש צורך בפרסום הבקשה כן א. ב. ג. ד. מבקשים לאשר לגליזציה לשינוי מדרגות יציאה לחצר ופרגולת עץ בשטח 20 מ. הפרגולה אינה תואמת את תוכנית חפ/ 1400 פ''מ היות וגובה הפרגולה הינו בין מ' והמרחק מהפרגולה לגבול מגרש צידי צפוני הינו 0.45 מ' ולא הובאו הסכמות בעלי הקרקע הגובלת. עפ''י דיווח מפקח שטח קיימת תביעה משפטית ת.פ. 475/12. החלטת הועדה מס' 17 לבקשה בקודמת מס' 07 מתאריך : 1. הפרגולה המוצעת תותקן עפ"י הוראות התכנית לפרגולות חפ/ 1400 פ/מ, אופקית ומחומרים קלים. אין לקרות את הפרגולה. 2. יותקנו מעקות תקניים ובגבה בטיחותי בכל המקומות הנדרשים עפ"י התקן. 3. יובא אישור קונסטרוקטור בצירוף חישובים סטטיים לתכנית המוצעת. 4. על מבקש ההיתר להתקין בגבול החלקה הצידי - צפוני (עם חלקה 203 ל- סקוב 39) גדר אטומה למניעת הפרעה במידה והשכן המתנגד מחלקה זו יחפוץ בכך. 5. יתר התנאים הסטנדרטיים ינתנו על ידי מפקח הרשוי. בצוות מה"ע סוכם לדרוש פרסום הבקשה בטרם קבלת החלטה.

73 מס' דף : 73 הבקשה פורסמה כחוק ולא התקבלו התנגדויות בעקבות הפרסום. בצוות מה"ע סוכם להמליץ לאשר את הבקשה בתנאים כפי שמפורט להלן. המלצות צוות משרד מהנדס העיר: לאישור הבקשה בתנאים הבאים: 1. הפרגולה תורחק מגבול החלקה ב מ' או לחילופין תובא הסכמת השכנים הגובלים, מחלקה 203. התכניות תתוקנה בהתאם. 2. יובא אישור קונסטרקטור לתכנית המוצעת. 3. יותקנו מעקות תקניים ובגובה בטיחותי בכל המקומות הנדרשים עפ"י התקן. 4. יתר התנאים הסטנדרטיים ינתנו ע"י מפקחת הרישוי. הועדה מודיעה על דבר החלטתה לשותפים לנכס שלא נתנו הסכמתם לבקשה. עם זאת, הועדה משהה את הוצאת ההיתר למשך 30 יום ממועד משלוח מכתבנו זה על מנת לאפשר לשכן/ םי המתנגד/ םי שלא חתם/ו על דבר הבקשה לפנות לערכאה השיפוטית המוסמכת (כל ערכאה על פי סמכותה בחוק, לרבות המפקחת על רישום המקרקעין), באם ימצא/ו לנכון לעשות זאת. ניתן יהיה להוציא את היתר הבניה בתום 30 יום ואילך מיום מכתבנו זה, אלא אם כן עד למועד זה יתקבל במשרדנו צו מניעה חתום על ידי רשות שיפוטית ו/או מעין שיפוטית מוסמכת, המצווה על הועדה לנהוג אחרת. ניתן לערער על החלטה זו בפני ועדת ערר למחוז חיפה תוך 30 יום מיום מכתבנו זה, על פי הנקבע בסעיף 152 לחוק התכנון והבניה. את הערעור הנ"ל יש לשלוח אל ועדת ערר למחוז חיפה - רח' פלי" םי 2 (בניין אורן קומה 5) חיפה 31002, עם העתק לועדה המקומית לתכנון ולבניה ת.ד חיפה. בישיבת הועדה מס' 11 מיום נדונה הבקשה והוחלט לאשר את הבקשה עפ"י המלצות צוות משרד מהנדס העיר. החלטות הועדה: לאישור הבקשה בתנאים הבאים: 1. הפרגולה תורחק מגבול החלקה ב מ' או לחילופין תובא הסכמת השכנים הגובלים, מחלקה 203. התכניות תתוקנה בהתאם. 2. יובא אישור קונסטרקטור לתכנית המוצעת. 3. יותקנו מעקות תקניים ובגובה בטיחותי בכל המקומות הנדרשים עפ"י התקן. 4. יתר התנאים הסטנדרטיים ינתנו ע"י מפקחת הרישוי. הועדה מודיעה על דבר החלטתה לשותפים לנכס שלא נתנו הסכמתם לבקשה. עם זאת, הועדה משהה את הוצאת ההיתר למשך 30 יום ממועד משלוח מכתבנו זה על מנת לאפשר לשכן/ םי המתנגד/ םי שלא חתם/ו על דבר הבקשה לפנות לערכאה השיפוטית המוסמכת (כל ערכאה על פי סמכותה בחוק, לרבות המפקחת על רישום המקרקעין), באם ימצא/ו לנכון לעשות זאת. ניתן יהיה להוציא את היתר הבניה בתום 30 יום ואילך מיום מכתבנו זה, אלא אם כן עד למועד זה יתקבל במשרדנו צו מניעה חתום על ידי רשות שיפוטית ו/או מעין שיפוטית

74 מס' דף : 74 מוסמכת, המצווה על הועדה לנהוג אחרת. ניתן לערער על החלטה זו בפני ועדת ערר למחוז חיפה תוך 30 יום מיום מכתבנו זה, על פי הנקבע בסעיף 152 לחוק התכנון והבניה. את הערעור הנ"ל יש לשלוח אל ועדת ערר למחוז חיפה - רח' פלי" םי 2 (בניין אורן קומה 5) חיפה 31002, עם העתק לועדה המקומית לתכנון ולבניה ת.ד חיפה.

75 BAKPIRUT00014 מס' דף : 75 מספר בקשה: 37/3662/10 תיק בניין: 37/3662 פרוטוקול ועדת משנה של הועדה המקומית ישיבה מספר: 11 בתאריך: 02/06/2014 מבקש : הגשה 29/04/2013 גלעד יואל עורך : יוסף אברהםל סוג בקשה: בקשה להיתר כתובת הבניין: רח' קדימה 13 א חיפה גוש וחלקה: גוש: חלקה: 74 ====================================================== מבקשים דיון חוזר בבקשה לאשר מצב סופי לתוספת יחידת דיור, שיפור מיגון ומחסנים, וכן שינויים פנימיים וחיצוניים לדירות קיימות וכן בקשה לאשר תוספת בניה בקומה ב'. ====================================================== הערות המפקח: מבדיקת הבקשה עולה כי:.1.2 מבקשים דיון חוזר בבקשה לאשר וחיצוניים לדירות קיימות. בנוסף מבקשים להסתמך על הוראות התכנית חפ/ 229 מצב סופי לתוספת יחידת דיור, שיפור מיגון ומחסנים וכן שינויים פנימיים י/ 5 ולהגדיל את הקומה השניה. הבקשה נדונה בישיבת הועדה המקומית מס' 88 מיום , (בקשה 09) אשר החליטה כלהלן: לאישור הבקשה בתנאים הבאים: 1. יש לבצע הרחבת הדרך הגובלת (רח' קדימה) עפ"י המוראה בתכניות המוגשות, בטרם הוצאת ההיתר ויובא אישור מפקח לכך. 2. יהרס הקיר התוחם את החניה המקורה המאושרת שלכוון שביל המערות, בטרם הוצאת ההיתר ויובא אישור מפקח לכך. 3.יבנה הקיר המפריד בין שטח המחסנים לבין שטח המגורים שבמפלס קומת המרתף, בטרם הוצאת ההיתר ויובא אישור מפקח לכך. 4. גגון המרפסת שנבנתה במפלס (קומה שניה) יצומצם לרוחב של 60 ס"מ. התכניות תתוקנה בהתאם. 5. יובא אישור קונסטרוקטור בצירוף חשובים סטטיים לתכנית המצב הסופי המוצעת. 6. יובא אישור הג"א מעודכן. 7. יתר התנאים הסטנדרטיים ינתנו ע"י מפקחת הרישוי. הועדה משיבה למתנגדים כי מכתבה התקבל ללא הנמקה תכנונית כלשהי. הועדה מודיעה על דבר החלטתה למתנגדת. ניתן לערער על החלטה זו בפני ועדת ערר למחוז חיפה תוך 30 יום מיום מכתבנו זה, על

76 ר'' ר'' ר'' ר'' ר'' ר'' ר'' ר'' מס' דף : 76 פי הנקבע בסעיף 152 לחוק התכנון והבניה. את הערעור הנ"ל יש לשלוח אל ועדת ערר למחוז חיפה - רח' פלי" םי המקומית לתכנון ולבניה ת.ד חיפה 2 (בניין אורן קומה 5) חיפה 31002, עם העתק לועדה לא הוצא היתר לבקשה ולמעט סעיף 2-3 שבהחלטה, לא בוצעו התנאים שעל פי החלטת הועדה המקומית. עתה מבקשים לאשר תוספת שטח של 8.3 מ''ר בקומה השניה, כשמבקשים להסתמך על התכנית חפ/ 229 י/ 5 לשחרר שטח עיקרי שחושב בעליית הגג (עפ''י החשוב לפי 229 י'). סך השטח כפי שאושר למבקשים בעליית הגג על פי היתר הבניה הינו 23 מ על פי החישוב החדש לפי חפ 229 י/ 5 הרי שהשטח הקיים הינו 55.0 מ.. את 23.0 מ''ר שהשתחררו מעלית הגג מבקש עורך הבקשה להעביר לעליית הגג הגדולה מ מ בקומה ב' בשטח של 8.3 מ + תוספת = 17.3 מ. יש לחייב המבקשים בהיטל השבחה בגין שטח של 45.0 מ''ר בעליית הגג ולהחזיר למבקשים את תשלום היטל ההשבחה בגין 5.0 מ. יש לציין כי לא מוראה ציפוי אבן על גבי החזיתות כפי שהוראה בבקשה הקודמת 009. בצוות ממה''ע סוכם להעתר בחיוב לפניית המבקשים ולאפשר להכיל תנאי חפ/ 229 י/ 5 על המבנה בהעדר טופס 4 לדירה שהתווספה ובכך לאפשר הוספת השטחים לעליית הגג הניתנים מכוח תכנית זו. סוכם לפיכך להמליץ לאשר את הבקשה ובכפוף לתנאים כלהלן: המלצות צוות משרד מהנדס העיר: לאישור הבקשה למצב הסופי ולהגדלת הקומה השניה בכפוף לתנאים הבאים: 1. יש לבצע הרחבת הדרך הגובלת (רח' קדימה) עפ"י המוראה בתכניות המוגשות, בטרם הוצאת ההיתר ויובא אישור מפקח לכך. 2. יהרס הקיר התוחם את החניה המקורה המאושרת שלכוון שביל המערות, בטרם הוצאת ההיתר ויובא אישור מפקח לכך. 3.יבנה הקיר המפריד בין שטח המחסנים לבין שטח המגורים שבמפלס קומת המרתף, בטרם הוצאת ההיתר ויובא אישור מפקח לכך. 4. גגון המרפסת שנבנתה במפלס (קומה שניה) יצומצם לרוחב של 60 ס"מ. התכניות תתוקנה בהתאם. 5. יובא אישור קונסטרוקטור בצירוף חשובים סטטיים לתכנית המצב הסופי המוצעת. 6. יובא אישור הג"א מעודכן. 7. יוראה ויבוצע צפוי אבן ע''ג חזיתות המבנה כפי שהוראה ונדרש במקור (בקשה 009). התוכניות תתוקנה בהתאם. 8. ישולם היטל השבחה בגין חפ/ 229 י/ 5 עבור עליית גג בשטח של מ. מהחיוב כאמור יקוזז תשלום היטל השבחה בגין 5.00 מ למגורים ששולם במקור. 9. יתר התנאים הסטנדרטיים ינתנו ע"י מפקחת הרישוי. בישיבת הועדה מס' 11 מיום נדונה הבקשה והוחלט לאשר את הבקשה

77 ר'' ר'' מס' דף : 77 עפ"י המלצות צוות משרד מהנדס העיר. החלטות הועדה: לאישור הבקשה למצב הסופי ולהגדלת הקומה השניה בכפוף לתנאים הבאים: 1. יש לבצע הרחבת הדרך הגובלת (רח' קדימה) עפ"י המוראה בתכניות המוגשות, בטרם הוצאת ההיתר ויובא אישור מפקח לכך. 2. יהרס הקיר התוחם את החניה המקורה המאושרת שלכוון שביל המערות, בטרם הוצאת ההיתר ויובא אישור מפקח לכך. 3.יבנה הקיר המפריד בין שטח המחסנים לבין שטח המגורים שבמפלס קומת המרתף, בטרם הוצאת ההיתר ויובא אישור מפקח לכך. 4. גגון המרפסת שנבנתה במפלס (קומה שניה) יצומצם לרוחב של 60 ס"מ. התכניות תתוקנה בהתאם. 5. יובא אישור קונסטרוקטור בצירוף חשובים סטטיים לתכנית המצב הסופי המוצעת. 6. יובא אישור הג"א מעודכן. 7. יוראה ויבוצע צפוי אבן ע''ג חזיתות המבנה כפי שהוראה ונדרש במקור (בקשה 009). התוכניות תתוקנה בהתאם. 8. ישולם היטל השבחה בגין חפ/ 229 י/ 5 עבור עליית גג בשטח של מ. מהחיוב כאמור יקוזז תשלום היטל השבחה בגין 5.00 מ למגורים ששולם במקור. 9. יתר התנאים הסטנדרטיים ינתנו ע"י מפקחת הרישוי.

78 BAKPIRUT00015 א/( ר'' מס' דף : 78 מספר בקשה: 37/4358/10 תיק בניין: 37/4358 פרוטוקול ועדת משנה של הועדה המקומית ישיבה מספר: 11 בתאריך: 02/06/2014 מבקש : הגשה 25/03/2012 גרשוני דידיה עורך : לוי יוסף סוג בקשה: בקשה להיתר כתובת הבניין: רח' מיכאל 30 חיפה גוש וחלקה: גוש: חלקה: 28 ====================================================== מבקשים לאשר לגליזציה לשמוש חורג ממגורים בשטח 25 מ לעסק-חנות למכירת מוצרי מזון קפואים וגגון הבולט מהבנין בשעור 1.10 מ' ובקשה לפטור מהתקנת מקום חניה. ====================================================== הערות המפקח: מס' גליון ( 10 שכ' הדר יעוד הקרקע מגורים ג' עם חזית חנויות לצד רח' מיכאל לפי תת''ע חפ/ 61, , המפקח ממפ''ב פקוח דווח ביום שהתוכנית ''העתק משרדי'' תוקן ומסומן באות א'. הקיר המסומן להריסה אינו קיים, במקום מתנהל עסק. אין הליכים משפטיים. הערות היח' לשימור אתרים מיום : החלקה הנ''ל כלולה במתחם לשימור עפ''י רשימת השימור אין להם התנגדות לבקשה לשינוי יעוד ממגורים לחנות/עסק שילוט עסקי יתואם עם היח' לשימור. הערות מח' התנועה מיום : עבור שינוי יעוד ממגורים למסחר 25 מ''ר דרוש תוספת ומקום חניה. תנאים פזיים לא מאפשרים מתן פתרון בגבולות המגרש. אבקש להביא לדיון הועדה נושא חוסר מקום חניה. יש לציין כי ביום הוצא היתר בניה מס' למר מוזס לאון לשינוי יעוד ממגורים לעסק (תבשילים לקייטרינג) בקומת הקרקע תוך כדי ביצוע שינויים בתנאי הבא: "משך השימוש החורג המהווה שינוי ייעוד יהיה למשך 5 שנים" בקשה להיתר מס' יש לציין כי בבקשה הנדונה (010) הוסיפו גון במידות 1.10 מ' * 3.00 מ' וכן מדחס בצוות ממה"ע סוכם להמליץ לאשר את הבקשה בתנאי פרסום ודרישה במסגרת התנאים לתשלום דמי השתתפות בגין חוסר מקום חניה אחד (כופר חניה).

79 מס' דף : 79 הערות מזכירות מפ"ב מיום : תויק פרסום, לא התקבלו התנגדויות. המלצות צוות משרד מהנדס העיר: לאישור הבקשה בתנאים הבאים: 1. השימוש החורג יאושר לתקופה מוגבלת של - 5 שנים. 2. יובאו אישורים מטעם: א. הג"א. ב. משרד הבריאות. ג. איגוד ערים לשרותי כבאות. ד. מורשה נגישות לנכים. 3. ישולמו דמי השתתפות בהתקנת מקום חניה אחד החסר ונדרש לבקשה בהעדר אפשרות פיזית להתקינו בתחומי החלקה. אגף תנועה ודרכים יבחן סימון מקום חניה ציבורי אחד במרחב הציבורי בקרבת מקום. 4. ישולם היטל השבחה בגין שימוש חורג ממגורים למסחר - חנות בשטח של 25 מ"ר למשך 5 שנים. 5. השילוט העסקי יתואם עם היחידה לשימור. 6. יתר התנאים הסטנדרטיים ינתנו על ידי המחלקה לרישוי בניה. בישיבת הועדה מס' 11 מיום נדונה הבקשה והוחלט לאשר את הבקשה עפ"י המלצות צוות משרד מהנדס העיר. החלטות הועדה: לאישור הבקשה בתנאים הבאים: 1. השימוש החורג יאושר לתקופה מוגבלת של - 5 שנים. 2. יובאו אישורים מטעם: א. הג"א. ב. משרד הבריאות. ג. איגוד ערים לשרותי כבאות. ד. מורשה נגישות לנכים. 3. ישולמו דמי השתתפות בהתקנת מקום חניה אחד החסר ונדרש לבקשה בהעדר אפשרות פיזית להתקינו בתחומי החלקה. אגף תנועה ודרכים יבחן סימון מקום חניה ציבורי אחד במרחב הציבורי בקרבת מקום. 4. ישולם היטל השבחה בגין שימוש חורג ממגורים למסחר - חנות בשטח של 25 מ"ר למשך 5 שנים. 5. השילוט העסקי יתואם עם היחידה לשימור. 6. יתר התנאים הסטנדרטיים ינתנו על ידי המחלקה לרישוי בניה.

80 BAKPIRUT00016 א'' מס' דף : 80 מספר בקשה: 56/1892/07 תיק בניין: 56/1892 פרוטוקול ועדת משנה של הועדה המקומית ישיבה מספר: 11 בתאריך: 02/06/2014 מבקש : הגשה 14/11/2012 ד"ר עגנון ואחרים באמצעות אשר ומרלין סבן עורך : דיטל שאול סוג בקשה: בקשה להיתר כתובת הבניין: רח' ויתקין יוסף 15 חיפה גוש וחלקה: גוש: חלקה: 24 יעוד: מגורים א ====================================================== מבקשים לאשר תוספת ממ"דים, מעלית, מרפסות זיזיות, תוספות בנייה ושלוש קומות לפי תמ"א 38/3. הבקשה כרוכה בבליטת מרפסת למרווח קדמי בליטות למרווחים קדמי וצדדי, תוספת שתי קומות מעל המותר, גובה בנין גבוה מעל המותר, תוספת קומת מגורים רביעית על חשבון קומת עמודים פיתוח גבוה מעל המותר, שינוי ביחס בין הבניניים, פטור מרצועת גינון לכיוון שביל סמטת באבל וניוד שטחים בגין תמ 38 בין הקומות. הבקשה מלווה במתנגדים שותפים לנכס ושאינם שותפים לנכס. ====================================================== מתנגדים שאינם שותפים לנכס : חיפה ויתקין 24 ברוך יצחק ומרים חיפה ויתקין 24 הוכוולד אליהו ולנה חיפה ויתקין 17 א יהודית ושמעון טנברינק חיפה סמולנסקין 9 א לאה מורי ראוך חיפה סמולנסקין 9 א ליה, רינה רות ויעל אופנבך חיפה ויתקין 24 נינה גורדון חיפה ויתקין 24 סמו - חיון נורית חיפה ויתקין 24 פליקסברודט סמדר ועופר חיפה ויתקין 24 פרימן אורית ומיכאל לנכס שהגישו התנגדות בכתב : שותפים מתנגדים חיפה ויתקין 15 א בורל בלה חיפה ברל כצנלסון 80 דינה פרידמן - אדריכלית מייצגת את בוגוד ת.ד ירושלים זאב נעמי וייל עו''ד מייצגת את הדיירים חיפה דרך הים 16 י. גבעון עו''ד (מייצגים את משפ' רוט) חיפה ויתקין 15 מיכאל קרן חיפה ויתקין 15 משפ' לוי שולה ויחיאל חיפה ויתקין 15 משפ' רוט אורי ואוולין חיפה ויתקין 15 א נינה בוגוד חיפה ויתקין 15 נעמי גולדברג הערות המפקח: מס' גליון - 07

81 א'' א'' ר'' מס' דף : 81 תוספת קומה רביעית מ חריגות מהגובה המותר 5.4 מ' למרווח קדמי דרום מערב - - בליטת מרפסת זיזית 2 מ'. - בליטת מרפסת פיתוח גנני מ'., תוספת קומה חמישית מ''ר - בליטת מרפסת גוף בניין בהמשך לקונטור בניין קיים מ'. מהווה סטייה ניכרת. - בליטת קיר עם פתח בקומה מוצעת, ב- 0.1 מ' (בהמשך לקונטור קומה מוגדלת). בליטות למרווח צדדי מזרחי - - בליטת עמודי חיזוק בקומות קיימות, ובהמשכם קיר עם פתח בקומה מוצעת, ב- 0.1 מ'. יעוד הקרקע מגורים א' לבניה מותר 60% שטח עיקרי שטח מגרש לחשוב שטח בניה 1848 מס' דירות מוצע 3 קיים 3 מס' חניות קיים 2 דרוש 6 (לפי תקן ארצי) מוצע 6 שטח בניה קיים במגרש מ''ר שטח בניה מותר מ''ר שטח נותר לניצול מ''ר שטח מבוקש בגין תמ שטח בניה מותר בגין תמ מ''ר האם יש צורך בפרסום הבקשה כן מ''ר חתימת כל הבעלים השותפים לנכס לא היטל השבחה לעודף שטח בניה בגין חפ/ 229 י/ 5 מבקשים לאשר תוספת ממ"דים, מעלית, מרפסות זיזיות, תוספות בנייה ושלוש קומות לפי תמ"א 38/3. על המגרש בנין נוסף שותף לנכס. הבניין המבקש קדמי ופונה לרחוב ויתקין, והבניין הנוסף אחורי. יש לציין כי דיירי הבניין הנוסף מתנגדים לבקשה. כמו כן עבור לוי שולה ויחיאל נשלח דואר רשום אך לא צוין שם האישה במכתב ונשלח רק לבעלה. הבקשה עברה דיון בצוות תמ"א ואושרה עקרונית. הנחיותיה היו כי יש לבטל את המחסנים בחזית האחורית. שטחים מותרים בגין תמ"א: - קונטור קומה קיימת מ"ר קונטור קומה מוגדלת (יח"ד 1 +עמודי חיזוק) 2x186.27= מ"ר, חצי קומה נוספת= מ"ר. סה"כ מ"ר. - תוספת 25 מ"ר עבור 3 יח"ד= 75 מ"ר. סה"כ מ"ר. שטח תמ"א מבוקש: - 25 עבור כל יח"ד. בשטח זה נכלל שטח ממ"ד מוגדל בשטח של 13.1 מ"ר ומרפסת זיזית לדירה בשטח 13.2 מ"ר. סה"כ 26.3 מ"ר. שטח 1.3 מ"ר מעבר ל- 25 מ"ר הינו שטח מרפסת זיזית

82 מס' דף : קונטור קומה מוגדלת כולל עמודי חיזוק שהינו בשטח מ"ר אינו מנוצל במלואו ושטח קומות מוצעות מבוקש הינו מ"ר לקומה. יתרת השטח (32.89 מ"ר לקומה) מנויד לקומה השלישית המוצעת הוגש אישור קונסטרוקטור המחזק את הצורך בפתרון תכנוני זה. - קומה שלישית מוצעת המותרת כחצי קומה בתמ"א ושטחה המותר הינו מ"ר, מ"ר, חריגה של מ"ר שטח שנויד משתי הקומות החדשות. שטח בניין מבקש קיים: מ"ר, שטח בניין נוסף על החלקה: מ"ר. מוצעת בשטח סה"כ קיים על המגרש מ"ר. מתוך מותר. יתרת זכויות בנייה במגרש: מ"ר. שטח יחסי עבור הבניין המבקש מ"ר. (יש לציין כי בפועל מתוך שלושה דיירים, רק שניים מסכימים לבקשה ויתרת זכויותיהם ללא זכויותיהם של דירת המתנגדים הינם מ"ר). עורך הבקשה לא מבקש לנצל זכויות אלו אלה זכויות תמ"א בלבד. סה"כ שטח בניין מבקש לאחר תוספות הינו: מ"ר.יש לציין כי היחס בין הבניינים לאחר התוספות.15% 85%.9 מוצעים 6 מקומות חניה במרווח קדמי, עם כניסה ויציאה אחת לחניון, תוך שמירה על רצועת גינון ברוחב 1 מ'. אישור חניה לפי 2.25 חניה לכל יח"ד. הנותר בין מגרש החניה לבנין הינו כ- '. מ גובה בניין מותר 12.8 מ', גובה בנין מוצע 18.2 מ', חריגה ב- 5.4 מ' יש להביא אישור חניה חדש לפי התקן הארצי. יש לציין כי המרחק 11. מוצעת מרפסת גננית לדירה בקומת הקרקע שמפלסה מעל הקרקע גבוה מעל המותר, בין 1.2 ל- 1.6 מ'. 12. מרפסת קומת קרקע של דירת המתנגדים בשטח מ"ר שעונה להגדרה פיתוח גנני ולא מרפסת זיזית, מתוכן מ"ר מקורה. שטח המרפסת ארוך וצר, פונקציונאלי וברוחב מעבר צר. ללא מדרגות גישה מהגינה, שטחה ברובו אינו 13. מרפסת זיזית בקומה עליונה מקורה על ידי המשך גג הבניין. מהווה סטייה ניכרת. יש לבטל קירוי זה. 14. בליטות למרווחים- למרווח קדמי דרום מערב- - בליטת מרפסת זיזית 2 מ'. - בליטת מרפסת פיתוח גנני מ'. - בליטת מרפסת גוף בניין בהמשך לקונטור בניין קיים מ'. מהווה סטייה ניכרת. - בליטת קיר עם פתח בקומה מוצעת, ב- 0.1 מ' (בהמשך לקונטור קומה מוגדלת). מרווח צדדי מזרחי- - בליטת עמודי חיזוק בקומות קיימות, ובהמשכם קיר עם פתח בקומה מוצעת, ב- 0.1 מ'. 15. מוצעים מסתורי כביסה בנויים לארבע הקומות המוצעות בלבד. הבקשה מלווה במתנגדים שותפים לנכס. הינם בעלי זכות קניינית של הגג, ושל שטחי הקרקע. המשפחה המתנגדת מהבניין המבוקש טוענת כי: ניתן להתיר תוספות בניה למבנה רק לאחר שניתנה חוות דעת של מהנדס הועדה המקומית. ולא ניתנה חוות דעת זו.

83 מס' דף : 83 שימוש בכל הגינה הצמודה לחזית דירתם והפיכתה לחניה, כל הצמחייה בגינה האמורה תיעלם. דירתם תהיה חשופה לרעש ועשן. מציעים למקם את מגרש החניה ברחבה בין שני הבניינים ולעשות שימוש בשביל הציבורי כדרך גישה אליו. פגיעה בערך דירתם כתוצאה מכך. מוצעות מרפסות קונסוליות אשר לא יאפשרו כניסת אור טבעי לדירתם מאחר ומדובר בחזית מערבית. מציעים למקם את המרפסות למרווח קדמי צפוני וכך לצמצם את הפגיעה. מיקום הממ"ד בחזית הקדמית תגרום לחסימת 3 חלונות בדירתם ובנוסף לא יאפשר להרחיב את דירתם בתחום קווי הבניין. מציעים למקמו בחזית האחורית מה גם שניתן למקמו מחוץ לקווי בניין. מיקום המחסנים ממוקמים בקומת הקרקע בצמוד לחדר הרחצה של דירתם באופן שגג המחסנים נושק לחלון חדר הרחצה. מספר קומות מותר הינו עמודים + 3 למגורים, הבקשה כוללת 6 קומות. הרחוב מתאפיין בבניה נמוכה וסולידית אין מקום להקים בנין אשר יחרוג לחלוטין מהמקובל והקיים ברחוב. הבקשה מלווה במתנגדים שותפים לנכס, כל הדיירים בבניין הנוסף במגרש הם טוענים כי: צמצום אור ואויר. הסתרת מבטים הנשקפים מחלונותיהם, תחושת חנק ומניעת נוף. פגיעה שלא כדין בעצים ותיקים בין הבניינים. פגיעה באיכות החיים ובערך הדירות זכות קנין: - מציינים כי הינם - פגיעה משמעותית בקניינם. "שותפים במגרש הבנייה" ועל כן יש לזמנם להופיע בפני הועדה - התעלמות מהזכויות המוקנות בין להרחבת דירות ובין תוספת בנייה, ממ"ד או תוספת במסגרת תמ"א של בניין המתנגדים. - שטח מגרש החניה המוצע הינו שטח משותף השייך גם להם, לרבות בזכות השימוש בשטח. - כל עוד לא יהא שותף הבנין המתנגד בתכנון מחודש ומקיף המכיל את תמריצי התמ"א לא ניתן לשקול בחיוב בקשה זו. מידע חסר בתוכנית בקשה להיתר: - התעלמות גרפית מקיומו של בנין נוסף על המגרש. - החסרת שמות שותפים לנכס דיירי הבניין המתנגד מטבלת החתימות. - תיאור הבקשה אינו כולל תוספת מעלית ומחסנים, כתב קטן, סימון קנ"מ לקוי, חסר סימון מפלסים. - החסרת בניין המתנגדים בחתך חזיתות ותוכניות. הצגת סריקה ולא שרטוט ממוחשב. - החסרת מידע תכנוני. מתנגדים תכנונית: - הגדלת מעטפת חיצונית של הבניין המבוקש. - צמצום המרחק בין הבניינים.

84 א'' מס' דף : 84 - לטענתם הכפלת מספר הקומות של הבניין הקיים אינו תואם הנחיות תמ"א ומוצג חישוב מוטעה המאפשר לטענת המבקש תוספת 3 קומות. הנ"ל מהווה סטייה ניכרת. - ניוד שטחי קומת עמודים (שמותרת לפי תב"ע אבל לא קיימת בפועל) לטובת שטח קומה נוספת. - לטענת המתנגדים לפי הוראות התמ"א תוספת גג חלקית לא תשמש לדירות חדשות. - חניה דרושה לפי חישוב המתנגדים הינה 16 מקומות חניה (כולל 6 דירות קיימות של הבניין המתנגד, דירות פוטנציאליות לפי תמ"א עבורו הבניין המתנגד, 3 דירות קיימות של הבניין המבקש ו- 3 דירות חדשות מחושב לפי תקן ארצי). מוצע 6 מקומות בלבד. - הגדלת נפח הבניין מאחר וזכויות הבניה של הבניין המבקש הוכפלו לעומת הבניין מתנגד ייצור מצב מעוות של חוסר איזון ופרופורציה. תכנון הנוגד את הוראות חפ 718 /א בדבר "חובה לבנות שני בניינים על חלקה זו, שטח הבניה של אחד משני הבניינים לא יהיה יותר מ- 55% משטח הבניה המותר על כל החלקה". התכנון הינו נוגד את הכוונה המעוגנת בנסח טאבו. - מראה חריג וזר של הבניין בסביבתו. - מחסנים בעלי גג רעפים ומיקום פחי אשפה ברצועת הקרקע הפונה לבניין ב', תוך שינוי המיקום כיום הנ"ל ממוקמים באופן המהווה הפרעה חזותית וסביבתית בוטה. חזית הכניסה של הבניין האחורית תהפוך ל"חצר האחורית" ותוריד את איכות החיים וערך הדירות של הבניין המתנגד. - כפילות שבילים מיותר בחצר בין הבניינים. מציעים להעביר את המחסנים לקומת המרתף/מקלט או לחזית אחרת ולמקם את חדר האשפה בחזית לרחוב ויתקין ולחסוך את השביל. ניסיון לשיפור מצבם הכלכלי של המבקשים על חשבונם ולהם לא תצמח כל טובה מכך. בצוות מה''ע סוכם להמליץ לאשר את הבקשה בתנאי שהתכניות תתוקנה כך שהתוספת לא תעלה על 2 וחצי קומות, ובתנאי פרסומה כחוק. הבקשה פורסמה כחוק והתקבלו התנגדויות: שותף לבקשה מסתייג מהפרסום כפי שנעשה מאחר והוא טוען כי: 1. הבניין המוצע אינו בצורתו הסופית מאחר ולא נבחן מבחינה קונסטרוקטיבית. לדעתו התכנון המוצע אינו נותן מענה לחיזוק הבניין. עורך הבקשה טען בפניהם אינו רוצה להשקיע בתוכניות חיזוק הבניין כל עוד אינו יודע אם הבניין יאושר בצורתו הנוכחית. ועל כן הם מתנגדים לפרויקט כל עול לא הוצג להם במצבו המחוזק המתאים. 2. מברך את ההנחיה שניתנה על ידי צוות תמ''א לבטל את המחסנים המוצעים בגב הבנין. 3. הסכמתו לתמ''א היתה על מנת לחזק את הבניין ואל לאפשר עסקה כלכלית אטרקטיבית על חשבונו. מתנגדים שותפים לנכס מהבניין הנוסף בחלקה, מתנגדים מאחר והם החלו במסלול תמ''א הריסה ואישור תמ בבניין הנידון יפגע ביכולתם לממש את הפרויקט שלהם. הם ממליצים כי הועדה תעכב את מתן ההיתר ותחייב את המבקשים לשיתוף פעולה משותף בצוות היגוי לשני הבניינים למימוש אופטימאלי של התמ''א לטובת כולם במכונת תמ''א הריסה. מתנגדים שאינם שותפים לנכס הטענים כי : 1. מתנגדים לתוספת שלוש קומות: - חריגה מאופי השכונה ויצירת נטע זר. - לחיזוק המבנה מספיר תוספת קומה אחת. - חסימת נוף ושמיים - פגיעה בערך הנכס.

85 א'' ר'' מס' דף : צמצום שטח ירוק ופגיעה בו. 3. מתנגדים לשטחים מוצעים: - אין הצדקה שלמבנה בנוי של 412 מ''ר יתווספו עוד 535 מ 4. הגברת מצוקת החניה עומסי תנוכה וזיהום אויר.. לא מדובר בתוספת אלא בבניית עוד מבנה ושליש. 5. התמ''א המוצעת הינה לצורך רווח כלכלי ושיפור איכות חיי המבקשים, אינה מתחשבת בסביבה ובאה על חשבון השכנים. 6. הבנייה כשלעצמה (רעש, אבק, לכלוך והפרעה בגישה לנכס) תגרום סבל לשכנים המבוגרים ותשפיע קשות על מצבה הבריאותי של המתנגדת בת מתנגדים למחסנים המוצעים בחזית האחורית של הבניין מאחר ומוקמו ישירות מול הכניסה לדירתם ויהוו מטרד. בפניה נוספת שהתקבלה מאת דר' ראובן עגנון מיום צויין כי הנ''ל מסיר את הסתייגותו לבקשה. בישיבת הועדה לשמיעת מתנגדים שותפים לנכס מס' 214 מיום בראשות ס/ומ"מ רה"ע ויו"ר הועדה גב' חדוה אלמוג ובהשתתפות צוות ממה"ע והיועצת המשפטית. מצד המבקשים הופיעו: אשר סבן ד''ר עגנון מיכל עגנון מצד המתנגדים הופיעו: עו''ד גבעון מטעם משפ' רוט משפ' רוט רוזנפלד עמית מטעם האדריכל עודד חלץ אדריכל עודד חלץ עו''ד אסנת בן אברהם בוגוד מר בוגוד נעמי גולדברגר יחיאל לביא שולה לביא מיכאל קרן עו''ד נעמי ניל עו''ד גבעון מבקשים לבנות על שטח הצמוד למשפ' רוט במשותף עם דירה אחרת שיש להם. מחלוקת קניינית יש לבדוק קודם כל את השאלה הקניינית. בקשת ההיתר לא חתומה ע''י מהנדס כנדרש. לא ראינו חוו''ד קונסטרוקטור לבקשה לפי תמ משפחת רוט. 38. יש גינה יפה בחזית הבניין מדובר בהצמדה משותפת שרוצים להפוך לחניה לפני הבלוק של מבקשים למקם מרפסת קונזולית מעל לדירת שפירט דבר שלא יאפשר כניסת אור לדירות. מיקום הממ''דים יגרום לחסימת 3 חלונות דירת משפ' רוט בקומת הקרקע. היה מקום למקם את הממ''דים בחלק האחורי של הבניין ולא

86 א'' א'' א'' א'' א'' א'' א'' א'' א'' בחזית. המחסנים הוצגו בבקשה כאילו ממוקמים בקומת המרתף ואולם הם ממוקמים בקומת הקרקע ופוגעים בחלונות חדר הרחצה של משפ' רוט. הקומות מבקשים להפוך מבניין של 3 קומות לבניין של 6 קומות לא ניתן לפי התמ רוט מתנגדים לחניון בחזית. עו''ד נייל מס' דף : 86. מדובר בבית משותף הכולל 2 מבנים. יחידה תכנונית אחת לא ניתן לנצל את תמ 38 באגף אחד תוך פגיעה באגף אחר. אין להם זכויות בחלק הקדמי. מפנה להחלטת ועדת הערר. למשפ' רוט יש הצמדה משותפת ואין בעיה של זכויות קנייניות. מדובר בבית מורכב והחיזוק של הבנין שלנו לא מעכב את החיזוק שלהם. הם רוצים חניות, לפי תיקון לחוק התכנון והבניה הם יכולים לבקש תמ יכולים לחפור. בקשתי ניוד שטחים. ד''ר עגנון משפ' רוט סגרה את המרפסת קדימה. הגינה מקדימה מוזנחת. עו''ד בוגוד בתכנון שלהם הם חוסמים דרך מעבר לבניין שלנו. אנחנו רוצים תמ עו''ד נייל 38 בפטור מקומות חניה. המחסנים הם מתחת לחלון. אנחנו 38 בחלקה שלנו. כל פגיעה בזכות המעבר פוגעת בזכות של זיקת הנאה. יש לאפשר גישה למגרש האחורי ולא ניתן לשנות את הדרך בה מגיעים בפועל מקדימה לבניינים. יחיאל לביא לא מאמינים ביזם ולכן לא הצטרפנו לתכנית. הבניין כאן מהווה בסיס לתכנון. בכך שאתם מאפשרים לאגף אחד בלבד אתם פוגעים באגף השני. יש כאן זהות בין היחידה התכנונית והקניינית הגשנו השגה כתובה. האדריכל יציג את הטענות התכנוניות. אד' חלץ כל מי שישב כאן מעונין בשיפור הבניין במסגרת תמ לצרכים של כל הדירות.. אסור לאשר בבנין אחד תוך פגיעה בבנין השני. יש לנו השגות תכנוניות. 38. הכוונה בהתנגדות היא לייצר מוצר שייתן מענה מר בוגוד העיריה פוגעת בערך הנכסים של בנין 15 א וקומת הקרקע של 15 נחשפה לתביעות. התכנון המוצע לא תואם את הרחוב הפסטורלי. אישור הבקשה ימנע תמ מיכאל קרן יש לקחת בחשבון גישה לרכבים לבנין האחורי. 38 מבנין 15 א. סבן מציג תשריט מצד הבית המשותף לבנין 15 א אין חניה והם חוששים מהפרוייקט של 15 אין להם חניות ואין להם גישה. 38 בדרך של זיקת הנאה. סוכם: הבקשה תובא להתייעצות לגבי הדברים הבאים: 1. בדיקה חוזרת של חישוב השטחים. 2. הגשת תכנית כולל לתמ 38 ל- 2 הבניינים 3. בדיקה מול היוע''מ להתכנות מעבר לבנין ב- 15 א לכשירצה תמ 1. בוצע חשוב שטחים מחדש בהתאם לתוכניות מתוקנות בהם בוטל ניוד השטחים. 2. לאור תזכיר מח' תנועה, עורך הבקשה ובעלי הבניין אינם מעוניינים לתת מעבר לרכב לבניין האחורי. ואין בכוונתם לתת פתרון תכנוני כולל לתמ 38 עבור שני הבניינים. 3. יש לשים לב כי בצידי החלקה לכל אורכה קיים שביל גישה (ראה מפת קו בנין מצ''ב בתיק). שביל הגישה מוביל עד הבנין והשטח הצמוד של בנין המתנגדים. ראוי להדגיש כי לבנין הקדמי צמוד בטאבו כל השטח שסביבו. 4. יש לדרוש את פירוקו של המחסן במרווח הצידי דרומי. (גובל עם חלקה ). 25

87 א'' מ'' מס' דף : 87 התייעצות בצוות ועדת שכנים יש לדון בבקשה תכנונית ולהביא בהקדם לדיון הועדה לקבלת החלטה (לאור מועד הגשת הבקשה ב- 2012). הועדה המקומית אינה מוסמכת להעניק זיקת הנאה למי מהצדדים וכך לא זכות מעבר לרכב דרך מס' 15 מקום שזו אינה קיימת משהקרקע בחזית הרחוב צמודה לבנין הקדמי. התקבל אישור קונס' עירוני מיום המאשר כי המבנה הקיים אינו מסוגל לשאת את העומסים הסיסמיים המוגדרים בת''י 413. התקבל אישור עבור ההדמיה ביום מצ''ב בתיק. הכתבה פורסמה כחוק והתקבלו התנגדויות מד''ר ראובן עגנון, שותף לנכס הגר בקומה הראשונה הטוען כי: ההדמיה שהוגשה לראש העיר אינה משקפת את המציאות מפאת התקנת חלון זכוכית על המרפסת בעודו מתכוון להשאיר תריס רפפות כמו כן המרפסת המוצעת תמנע נגישות לכסא גלגלים ויש לציין כי מתעקש שבחזיתו לא תהיה חזית זכוכית אלא תריס. כמו כן חתימתנו על המהדורה השניה של התוכניות הינה ברת תוקף רק לשינוי מיקום המעלית בניית המבואה והיציאה ממנה לחדר המדרגות כמו כן לא הוגש פתרון לבלוני הגז. (בתוכנית המתוקנת צויין מיקומם של דוודי השמש ובלוני הגז) התוכניות תוקנו בהתאם כולל חתימת מהנדס, ז''א בוטל ניוד השטחים, הוגשו 2.5 קומות עפ''י קונטור קומה קיים והתוספת של 25 מ''ר לדירה קיימת. - - בהמשך לנ''ל יש לציין כי הוגשה הסרת התנגדות מאת ד''ר ראובן עגנון המסירה את כל האמור לעיל. המלצות צוות משרד מהנדס העיר: לאשור הבקשה בתנאים הבאים: 1. יבוטלו המחסנים המוצעים בחזית האחורית. כמו כן יש לפרק את המחסן הקיים במרווח הצידי-דרומי (הגובל עם חלקה 25) בטרם הוצאת ההיתר ויובא אשור מפקח לכך. התכניות תתוקנה בהתאם. 2. יש לצפות את חזיתות הבנין באבן. סוג האבן יצויין על גבי החזיתות בתכניות. 3. קירות החניה הפונים לרחוב ולמגרשים הגובלים (יהיו אטומים) ויצופו אבן. 4. תוגש תכנית פיתוח מפורטת בקנ 1:100 שתכלול: גדרות, טרסות, דרכי גישה, מפלסים, חומרי גמר, גינון, נטיעות ועוד. התכנית תוגש ע''י אדריכל נוף ותאושר ע''י היחידה לתכנון נוף. 5. יובא אישור מטעם הגורמים הבאים: א. אישור הג לממ''דים המוצעים. ב. אישור קונסטרוקטור בצירוף חשובים סטטיים. החשוב יערך גם לפי תקן ישראלי 413 בפני רעידות אדמה. ג. אישור אגוד ערים לשירותי כבאות. ד. אישור חניה מעודכן. ה. אישור אגף התברואה למיקום האשפה.

88 ח'' ח'' א'' ל'' מס' דף : יובא אישור מהנדס בטיחות בטרם הפעלת המעלית. 7. יוגש אישור סופי של קונסטרוקטור מטעם העירייה לפני הוצאת ההיתר, וזאת לאחר שיומצאו לידיו: א. דו יועץ קרקע. ב. דו מעבדה לחוזק הבטונים במבנה. ג. אישור סופי מטעם קונסטרוקטור העירייה יכלול תכנית קונסטרוקציה מאושרת על ידו. 8. בתום הבניה יומצא אישור סופי של מהנדס בניין המלווה את הבניה כי המבנה כפי שנבנה כולל את כל האלמנטים לחיזוק בפני רעידות אדמה כפי שהומצאו למשרדנו ואושרו ע"י מהנדס קונסטרוקטור מטעם הרשות וכי המבנה לאחר חיזוקו עומד בדרישות התקן לרעידות אדמה. 9. עבודות הבניה תבוצענה תחת פיקוח של מהנדס אחראי. 10. יותקנו מעקות תקניים ובגובה בטיחותי בכל המקומות הנדרשים עפ"י התקן. 11. יוגש כתב שיפוי. 12. יובא אשור פקיד היערות. 13. כל נזק שיגרם לבנין הנוסף שעל החלקה או לחלקות הגובלות כתוצאה מהבניה הנ, יתוקן והתיקון יבוצע על ידי ועל חשון מבקש ההיתר. 14. ישולם היטל השבחה בגין התכנית חפ/ 229 י/ 5, השטחים יקבעו ויחושבו ע''י מפקחת הרשוי. 15. יתר התנאים הסטנדרטיים ינתנו ע"י מפקחת הרשוי. א. הועדה משיבה למתנגדים מהבנין הנוסף שעל החלקה: הועדה המקומית אינה מוסמכת להעניק זיקת הנאה למי מהצדדים וכן לא זכות מעבר לרכב דרך השטח הצמוד לבנין ויתקין מס' 15 (הבנין הקדמי). ב. הועדה משיבה ליתר המתנגדים: 1. לענין החניה, מוצע פתרון חניה עפ''י התקן. 2. הבקשה המוצעת אינה פוגעת באופי הבנוי הקיים בסביבה. 3. הועדה מעודדת בניה עפ''י תמ 38, דבר שיגרום לחיזוק בניינים בפני רעידות אדמה, כמו כן הדבר יגרום להתחדשות עירונית בסטנדרטים עדכניים כמו: מיגון דירות, צפוי חזיתות בניינים בחומרים עמידים וקשיחים, מתן פתרונות חניה, פיתוח המגרש ועוד. הועדה מודיעה על דבר החלטתה לכל המתנגדים. עם זאת, הועדה משהה את הוצאת ההיתר למשך 30 יום ממועד משלוח מכתבנו זה על מנת לאפשר לשכן/ םי המתנגד/ םי שלא חתם/ו על דבר הבקשה לפנות לערכאה השיפוטית המוסמכת (כל ערכאה על פי סמכותה בחוק, לרבות המפקחת על רישום המקרקעין), באם ימצא/ו לנכון לעשות זאת. ניתן יהיה להוציא את היתר הבניה בתום 30 יום ואילך מיום מכתבנו זה, אלא אם כן עד למועד זה יתקבל במשרדנו צו מניעה חתום על ידי רשות שיפוטית ו/או מעין שיפוטית מוסמכת, המצווה על הועדה לנהוג אחרת. ניתן לערער על החלטה זו בפני ועדת ערר למחוז חיפה תוך 30 יום מיום מכתבנו זה, על פי הנקבע בסעיף 152 לחוק התכנון והבניה. את הערעור הנ"ל יש לשלוח אל ועדת ערר למחוז חיפה - רח' פלי" םי 2 (בניין אורן קומה 5) חיפה 31002, עם העתק לועדה המקומית לתכנון ולבניה ת.ד חיפה. בישיבת הועדה מס' 11 מיום נדונה הבקשה והוחלט לאשר את הבקשה עפ"י המלצות צוות משרד מהנדס העיר. החלטות הועדה: לאשור הבקשה בתנאים הבאים: 1. יבוטלו המחסנים המוצעים בחזית האחורית. כמו כן יש לפרק את המחסן הקיים במרווח הצידי-דרומי (הגובל עם חלקה 25) בטרם

89 ח'' ח'' א'' א'' מ'' ל'' מס' דף : 89 הוצאת ההיתר ויובא אשור מפקח לכך. התכניות תתוקנה בהתאם. 2. יש לצפות את חזיתות הבנין באבן. סוג האבן יצויין על גבי החזיתות בתכניות. 3. קירות החניה הפונים לרחוב ולמגרשים הגובלים (יהיו אטומים) ויצופו אבן. 4. תוגש תכנית פיתוח מפורטת בקנ 1:100 שתכלול: גדרות, טרסות, דרכי גישה, מפלסים, חומרי גמר, גינון, נטיעות ועוד. התכנית תוגש ע''י אדריכל נוף ותאושר ע''י היחידה לתכנון נוף. 5. יובא אישור מטעם הגורמים הבאים: א. אישור הג לממ''דים המוצעים. ב. אישור קונסטרוקטור בצירוף חשובים סטטיים. החשוב יערך גם לפי תקן ישראלי 413 בפני רעידות אדמה. ג. אישור אגוד ערים לשירותי כבאות. ד. אישור חניה מעודכן. ה. אישור אגף התברואה למיקום האשפה. 6. יובא אישור מהנדס בטיחות בטרם הפעלת המעלית. 7. יוגש אישור סופי של קונסטרוקטור מטעם העירייה לפני הוצאת ההיתר, וזאת לאחר שיומצאו לידיו: א. דו יועץ קרקע. ב. דו מעבדה לחוזק הבטונים במבנה. ג. אישור סופי מטעם קונסטרוקטור העירייה יכלול תכנית קונסטרוקציה מאושרת על ידו. 8. בתום הבניה יומצא אישור סופי של מהנדס בניין המלווה את הבניה כי המבנה כפי שנבנה כולל את כל האלמנטים לחיזוק בפני רעידות אדמה כפי שהומצאו למשרדנו ואושרו ע"י מהנדס קונסטרוקטור מטעם הרשות וכי המבנה לאחר חיזוקו עומד בדרישות התקן לרעידות אדמה. 9. עבודות הבניה תבוצענה תחת פיקוח של מהנדס אחראי. 10. יותקנו מעקות תקניים ובגובה בטיחותי בכל המקומות הנדרשים עפ"י התקן. 11. יוגש כתב שיפוי. 12. יובא אשור פקיד היערות. 13. כל נזק שיגרם לבנין הנוסף שעל החלקה או לחלקות הגובלות כתוצאה מהבניה הנ, יתוקן והתיקון יבוצע על ידי ועל חשון מבקש ההיתר. 14. ישולם היטל השבחה בגין התכנית חפ/ 229 י/ 5, השטחים יקבעו ויחושבו ע''י מפקחת הרשוי. 15. יתר התנאים הסטנדרטיים ינתנו ע"י מפקחת הרשוי. א. הועדה משיבה למתנגדים מהבנין הנוסף שעל החלקה: הועדה המקומית אינה מוסמכת להעניק זיקת הנאה למי מהצדדים וכן לא זכות מעבר לרכב דרך השטח הצמוד לבנין ויתקין מס' 15 (הבנין הקדמי). ב. הועדה משיבה ליתר המתנגדים: 1. לענין החניה, מוצע פתרון חניה עפ''י התקן. 2. הבקשה המוצעת אינה פוגעת באופי הבנוי הקיים בסביבה. 3. הועדה מעודדת בניה עפ''י תמ 38, דבר שיגרום לחיזוק בניינים בפני רעידות אדמה, כמו כן הדבר יגרום להתחדשות עירונית בסטנדרטים עדכניים כמו: מיגון דירות, צפוי חזיתות בניינים בחומרים עמידים וקשיחים, מתן פתרונות חניה, פיתוח המגרש ועוד. הועדה מודיעה על דבר החלטתה לכל המתנגדים. עם זאת, הועדה משהה את הוצאת ההיתר למשך 30 יום ממועד משלוח מכתבנו זה על מנת לאפשר לשכן/ םי המתנגד/ םי שלא חתם/ו על דבר הבקשה לפנות לערכאה השיפוטית המוסמכת (כל ערכאה על פי סמכותה בחוק, לרבות המפקחת על רישום המקרקעין), באם ימצא/ו לנכון לעשות זאת. ניתן יהיה להוציא את היתר הבניה בתום 30 יום ואילך מיום מכתבנו זה, אלא אם כן עד למועד זה יתקבל במשרדנו צו מניעה חתום על ידי רשות שיפוטית ו/או מעין שיפוטית מוסמכת, המצווה על הועדה לנהוג אחרת. ניתן לערער על החלטה זו בפני ועדת ערר למחוז חיפה תוך 30 יום מיום מכתבנו זה, על

90 מס' דף : 90 פי הנקבע בסעיף 152 לחוק התכנון והבניה. את הערעור הנ"ל יש לשלוח אל ועדת ערר למחוז חיפה - רח' פלי" םי 2 (בניין אורן קומה 5) חיפה 31002, עם העתק לועדה המקומית לתכנון ולבניה ת.ד חיפה.

91 BAKPIRUT00017 א/ מס' דף : 91 מספר בקשה: 35/6961/02 תיק בניין: 35/6961 פרוטוקול ועדת משנה של הועדה המקומית ישיבה מספר: 11 בתאריך: 02/06/2014 מבקש : הגשה 02/10/2013 דבאג נימר ואמאל עורך : נקארה חנא סוג בקשה: בקשה להיתר כתובת הבניין: מד' דור 8 חיפה גוש וחלקה: גוש: חלקה: 12 יעוד: מגורים ג ====================================================== מבקשים לאשר תוספת שטח בנייה לדירה קיימת בקומה ב' (עליונה) תוך תוספת חדר שיפור מיגון בחלק הקיים ולגליזציה לסגירת מרפסת פתוחה וקירוי בגג הרעפים ובקשה להגדלה ותוך כדי ביצוע שינויים. המרפסת הקיימת בולטת למרווח הקדמי עם הגדלה בשיעור עד 2.0 מ' ובהעדר הסכמת שכנים. ====================================================== מתנגדים שותפים לנכס שלא הגישו התנגדות דב גמיל ורינה יוחנן הקדוש 33 חיפה לוי אדוארד ואסתר מד דור 8 חיפה הערות המפקח: מס' גליון 02, עיר בכתב : יעוד הקרקע - מגורים ג' לפי תת"ע חפ/ 250, , א', 363 % בניה מותר - 140% שטח מגרש לחשוב שטח בנייה מ"ר לפי פרוטוקול ועדה מקומית מישיבה 113 מיום 16/06/08 שטח בנייה קיים מ"ר שטח בנייה מבוקש מ"ר שטח בנייה מותר מ"ר שטח נותר לניצול מ"ר חלק יחסי של המבקש לפי נסח טאבו - 107/508 שטח יחסי מותר למבקש 107/508 * = מ"ר ניתן זיכוי 12.5 מ"ר בגין חדר שיפור מיגון המבוקש. המפקח על הבנייה דיווח כי ביקר במקום והתוכנית מתאימה למציאות. מבקשים לאשר תוספת שטח בנייה לדירה קיימת בקומה עליונה. התוספת כוללת חדר שיפור מיגון בחלק הקיים של הדירה, לגליזציה לסגירת מרפסת פתוחה בגג הרעפים והגדלתה. למרפסת תוספת בולטת למרווח הקדמי בשיעור 2.0 מ'..1.2

92 א'' מס' דף : 92 הערות יחידה לשימור להלן הערות יחידה לשימור לבקשה מס' 002: אין מניעה לאשר את הבקשה ובתנאים הבאים: 1. יושלם מעקה המרפסת הקיימת כדוגמת הקיים. 2. גגון הרעפים מעל הכניסה יהיה בנסיגה מהחזית בעומק של עד 2.15 מ'. 3. בחדר שיפור המיגון חלון ההדף יהיה צבוע בצבע שמנת..3 בצוות ממה' ע' סוכם להמליץ לאשר את הבקשה בכפוף לפרסום ועפ''י ההמלצות כלהלן: הבקשה פורסמה ב- 3 עיתונים ולא התקבלו התנגדויות. הערה: עפ''י נוהל ו. שכנים בהעדר התנגדות באופן אקטיבי ובכתב אין לזמן ו. שכנים. יש ליידע בדבר החלטה. המלצות צוות משרד מהנדס העיר: לאשור הבקשה בתנאים הבאים: 1. יש למלא אחר הנחיות היחידה לשימור אתרים כלהלן: א. יושלם מעקה המרפסת כדוגמאת המעקה הקיים. ב. גגון הרעפים מעל הכניסה יהיה בנסיגה מהחזית בעומק של עד 2.15 מ'. לפיכך יפורק ויהרס חלקו של גגון הרעפים החורג מהוראה זו ויתקבל אישור מפקח לכך כתנאי למתן ההיתר. ג. החלון בחדר שיפור מיגון דירתי מוצע יהיה חלון הדף בצבע שמנת. 2. יובא אישור הג. 3. יותקן מעקה תקני ובגובה בטיחותי, בשטח הגדלת המרפסת עפ''י הנחיות היחידה לשימור. 4. יתר התנאים הסטנדרטיים ינתנו על ידי המחלקה לרשוי בניה. עם זאת, הועדה משהה את הוצאת ההיתר למשך 30 יום ממועד משלוח מכתבנו זה על מנת לאפשר לשכן/ םי המתנגד/ םי שלא חתם/ו על דבר הבקשה לפנות לערכאה השיפוטית המוסמכת (כל ערכאה על פי סמכותה בחוק, לרבות המפקחת על רישום המקרקעין), באם ימצא/ו לנכון לעשות זאת. ניתן יהיה להוציא את היתר הבניה בתום 30 יום ואילך מיום מכתבנו זה, אלא אם כן עד למועד זה יתקבל במשרדנו צו מניעה חתום על ידי רשות שיפוטית ו/או מעין שיפוטית מוסמכת, המצווה על הועדה לנהוג אחרת. ניתן לערער על החלטה זו בפני ועדת ערר למחוז חיפה תוך 30 יום מיום מכתבנו זה, על פי הנקבע בסעיף 152 לחוק התכנון והבניה. את הערעור הנ"ל יש לשלוח אל ועדת ערר למחוז חיפה - רח' פלי" םי 2 (בניין אורן קומה 5) חיפה 31002, עם העתק לועדה המקומית לתכנון ולבניה ת.ד חיפה. בישיבת הועדה מס' 11 מיום נדונה הבקשה והוחלט לאשר את הבקשה עפ"י המלצות צוות משרד מהנדס העיר.

93 א'' מס' דף : 93 החלטות הועדה: לאשור הבקשה בתנאים הבאים: 1. יש למלא אחר הנחיות היחידה לשימור אתרים כלהלן: א. יושלם מעקה המרפסת כדוגמאת המעקה הקיים. ב. גגון הרעפים מעל הכניסה יהיה בנסיגה מהחזית בעומק של עד 2.15 מ'. לפיכך יפורק ויהרס חלקו של גגון הרעפים החורג מהוראה זו ויתקבל אישור מפקח לכך כתנאי למתן ההיתר. ג. החלון בחדר שיפור מיגון דירתי מוצע יהיה חלון הדף בצבע שמנת. 2. יובא אישור הג. 3. יותקן מעקה תקני ובגובה בטיחותי, בשטח הגדלת המרפסת עפ''י הנחיות היחידה לשימור. 4. יתר התנאים הסטנדרטיים ינתנו על ידי המחלקה לרשוי בניה. עם זאת, הועדה משהה את הוצאת ההיתר למשך 30 יום ממועד משלוח מכתבנו זה על מנת לאפשר לשכן/ םי המתנגד/ םי שלא חתם/ו על דבר הבקשה לפנות לערכאה השיפוטית המוסמכת (כל ערכאה על פי סמכותה בחוק, לרבות המפקחת על רישום המקרקעין), באם ימצא/ו לנכון לעשות זאת. ניתן יהיה להוציא את היתר הבניה בתום 30 יום ואילך מיום מכתבנו זה, אלא אם כן עד למועד זה יתקבל במשרדנו צו מניעה חתום על ידי רשות שיפוטית ו/או מעין שיפוטית מוסמכת, המצווה על הועדה לנהוג אחרת. ניתן לערער על החלטה זו בפני ועדת ערר למחוז חיפה תוך 30 יום מיום מכתבנו זה, על פי הנקבע בסעיף 152 לחוק התכנון והבניה. את הערעור הנ"ל יש לשלוח אל ועדת ערר למחוז חיפה - רח' פלי" םי 2 (בניין אורן קומה 5) חיפה 31002, עם העתק לועדה המקומית לתכנון ולבניה ת.ד חיפה.

94 BAKPIRUT00018 מ'' מס' דף : 94 מספר בקשה: 41/0771/09 תיק בניין: 41/0771 פרוטוקול ועדת משנה של הועדה המקומית ישיבה מספר: 11 בתאריך: 02/06/2014 מבקש : הגשה 20/11/2013 דניאל יוסף עורך : קפלן איליה סוג בקשה: בקשה להיתר כתובת הבניין: רח' כורי 23 חיפה גוש וחלקה: גוש: חלקה: 80 ====================================================== מבקשים דיון חוזר בבקשה ללגליזציה לתוספת שטח בניה - גלריה בדירה קיימת בקומת הקרקע תוך כדי יצירת מהלך מדרגות פנימיות המובילות למפלס הגלריה, כניסה לדירה עם מעקה ובלוני גז ותוך כדי ביצוע שינויים. קיימת התנגדות שכנים. ====================================================== מתנגדים שותפים לנכס שהגישו התנגדות הלון סמיר כורי 23 חיפה עמידר בע דרך יפו 88 חיפה מתנגדים שותפים לנכס שלא הגישו התנגדות איסקנדר יוסף כורי 23 חיפה ברוך סוביחי כורי 23 חיפה פינקלשטיין רינה כורי 23 חיפה הערות המפקח: מס' גליון 009, הדר. בכתב : בכתב : ועדת משנה של ועדה מקומית דנה בישיבה מס' 17 מיום בדבר הבקשה של המבקש דניאל יוסף לאשר: דיון חוזר בבקשה עקב מכתב של המבקש ללגליזציה לתוספת שטח בניה - גלריה בדירה קיימת בקומת הקרקע תוך כדי יצירת מהלך מדרגות פנימיות המובילות למפלס הגלריה וסגירת מרפסת מקורה וביצוע שינויים. קיימת התנגדות שכנים. ולהלן ציטוט מועדה: ועדת משנה של הועדה המקומית דנה בישיבה מס' 6 ביום 2/3/09 דבר הבקשה של המבקש דניאל יוסף. מבקשים לאשר דיון חוזר ללגליזציה לתוספת שטח בניה - גלריה בדירה קיימת בקומת הקרקע תוך כדי יצירת מהלך מדרגות פנימיות המובילות למפלס הגלריה וסגירת מרפסת מקורה וביצוע שינויים. קיימת התנגדות שכנים.

95 מס' דף : 95 והחליטה: לאישור הבקשה בתנאים הבאים: 1. גובה מפלס קומת הקרקע יהיה 2.5 מ'. 2. המפלס העליון ישמש כאינטרסול אחסנה. 3. יש לפרק את מתקן גדר הכניסה המפריע לכניסה ברכב למתחם הארמני הסמוך, בחלקו הנמצא בתחום "שביל נטוע" לפי התכנית המאושרת חפ/ לצורך קבלת יתרת התנאים להוצאת היתר הבניה יש לפנות לאגף הרשוי והפקוח. הועדה משיבה למתנגדים כי לא התירה את הבניה ששופצה בתחום השביל הנטוע המשמש דרך גישה למתחם הארמני, וכי לדעתה אין מקום שלא להתיר את החלונות הפונים לחצר המתחם הארמני מאחר והם רחוקים מהמבנה הארמני. כן מציינת הועדה בפני המתנגדים כי ה"מדרגה" בקיר הפונה אליהם נוצר כתוצאה מישור קטע אלכסוני שהיה בקיר הפונה אל המתחם הארמני. לדחיית ההתנגדות, מפני שלדעת הועדה אין פגיעה תכנונית המצדיקה דחיית הבקשה. הבקשה להיתר עולה בקנה אחד עם הוראות חוק התכנון והבניה ואישורה נמצא בגדר עילה תכנונית שהוועדה המקומית מוסמכת לדון בה. עם זאת, הועדה משהה את הוצאת ההיתר למשך 30 יום ממועד משלוח מכתבנו זה על מנת לאפשר לשכן/ םי המתנגד/ םי שלא חתם/ו על דבר הבקשה לפנות לערכאה השיפוטית המוסמכת (כל ערכאה על פי סמכותה בחוק, לרבות המפקחת על רישום המקרקעין), באם ימצא/ו לנכון לעשות זאת. המבקש פנה למשרדנו במכתב פניה ובו כתוב כדלקמן: אני החתום מטה מתחייב בזאת להרוס את המרפסת שקיימת מלפני קום המדינה, ואשר רק שופצה על ידי. זאת בכל עת שהדבר ידרש לצורך הרחבה בפועל של הדרך. כעת הוגשה בקשה לדיון חוזר מס' המפקח מפיקוח על הבניה דווח כי תכניות מתוקנות מתאימות למציאות. ועדת משנה של ועדה מקומית דנה בישיבה מס' 101 מיום 24/12/07 בדבר הבקשה של המבקש דניאל יוסף. מבקשים לאשר לגליזציה לתוספת שטח בניה - גלריה בגובה 2.20 מ' בדירה קיימת בקומת הקרקע תוך כדי יצירת מהלך מדרגות פנימיות המובילות למפלס הגלריה וסגירת מרפסת מקורה וביצוע שינויים. קיימת התנגדות שכנים. והחליטה: הועדה מחליטה להשהות את הדיון בבקשה. הועדה תשוב ותדון בבקשה רק לאחר השלמת חשוב השטחים. הועדה מודיעה על דבר החלטתה לכל המתנגדים. 2. הוגשה בקשה 004 מבקשים דיון חוזר ללגליזציה לתוספת שטח בניה - גלריה בגובה 1.80 מ' (מתחת לרלסים מבקשים להנמיך את הריצפה בדירה קיימת ולקבל גובה 2.40 מ' במקום 2.20 מ' בחלק הקיים. שטח גלריה 38 מ"ר, מבקשים לאשר סגירת מרפסות מקורות והקמת גגון מפלסטיק. 3. יש לציין כי מעיון בתיק הבנין לא נמצאו תכניות מאושרות לבנין קיים. 4. הערות יחידה לשימור: הרנו לציין שהחלקה הנ"ל והמבנה אינם כלולים ברשימת השימור של עיריית חיפה, לאחר התיעצות עם אדר' ורדה ליבמן מת"ע שיש להתיחס לשטח הגלריה שנוספה כשטח שרות ולא שטח עיקרי, היות וגובה הגלריה אינו עולה על 2.20 מ'. אין להם התנגדות לבקשה הנ"ל. 5. נגד המבקש הוגש כתב אישום.

96 מס' דף : ורדה לבון-ברמן, עו"ד אפשטיין, חומסקו, עו"ד אסנת פנו למשרדנו ביום 6/11/06 במכתב התנגדות. בשמה של מרשתנו, הפטריארכיה הארמנית אורתודוכסית של ירושלים, הננו לפנות לכב' בקשר עם העניין בנדון: 1. מרשתנו היא הבעלים של מגרש ברחוב חורי בחיפה, עליו מצויה כנסיה סט. אליאס בחיפה (מגרש הידוע כחלקה 79 בגוש שומה 10858). 2. בצמוד למגרש שבבעלות מרשתנו, מצוי בית מגורים אשר לאחרונה בוצעה בו, למיטב ידיעת מרשתנו, בנייה ללא היתר על ידי אחד מבעלי ו/או מחזיקי אחת הדירות שבו, מר יוסף דניאל ת.ז חלקה של הבנייה למיטב ידיעת מרשתנו הוא: הריסת גדר שסימנה גבול מגרש, שינוי חזיתות וקריעת חלונות בתוך שטחה של הפטריארכיה הארמנית, פלישה לשטחי מרשתנו ופלישה לשטחי ציבור, הכפלת שטחי רצפה של הדירה באמצעות חפירת רצפה לעומק והפיכת הדירה שהייתה חד קומתית לדירה בת שתי קומות, חסימת שער הכניסה לחצר הכנסייה כתוצאה מבניית מבנה חיפוי לבלוני גז על המדרכה וכו'. 4. הבנייה הבלתי חוקית הנ"ל (למיטב ידיעת מרשתנו) הביאה להסגת גבולה באופן שהצריך עירובה של משטרת ישראל. 5. עבודות הבנייה הבלתי חוקית חוקית לא רק שמהוות הן פלישה לשטחי מרשתנו, פגיעה ביכולתה לעשות שימוש בקניינה והפרת פרטיותה, הן גם משבשות את פעילותה הדתית-קהילתית חיונית של מרשתנו, בין היתר מכיוון שהן מונעות מרכבו של כבוד הפטריארך הארמני של ירושלים, וכן מרכב קבורה, להיכנס משער הכניסה של הכנסייה. 6. מרשתי פנתה למחלקת הפיקוח של עיריית חיפה מס' פעמים בקשר עם הבנייה הבלתי חוקית הנ"ל, בכתב ובעל-פה, ודרשה את התערבותה של עיריית חיפה בהשבת המצב לקדמותו. הפניות לא נענו. 7. למיטב ידיעת מרשתנו, מר דניאל הנ"ל הינו עובד עירייה ויש החשש שמא עובדה זו מביאה לאי נקיטת צעדים נגדו. 8. מאחר ומרשתנו שוקלת צעדיה, ובהיעדר תשובות ממחלקת הפיקוח נדרשנו לפנות לכב' בבקשה כי יורה ליידע את החתומה מטה באשר לפעולות אשר בדעת עיריית חיפה לנקוט, אם בכלל, בהקדם האפשרי. בצוות סוכם להמליץ לדחות את הבקשה מהנימוקים הבאים: 1. גובה התוספת המוצעת נמוך מ מ' גובה מינימלי הנדרש למגורים עפ"י הקבוע בחוק. 2. התוספת המוצעת מהווה תוספת שטח בניה עקרי שיש להכלילו בחישוב השטחים. יובהר כי לא נערך חישוב שטחים כולל לבנין בחלקה שבנדון ולפיכך לא ברור באם נותרו זכויות בניה לניצול בחלקה זו. ביום 08/09/08 עו"ד ורדה לבון-ברמן שלחה למשרדנו מכתב ובו כתוב: מרשתי, הפטריארכיה הארמנית אורתודוכסית של ירושלים, בקשה ממשרדנו לפנות אליכם בקשר עם העניין בנדון: 1. מרשתי היא בעלים של מגרש, עליו מצויה כנסיה סט. אליאס בחיפה (מגרש הידוע כחלקה 79 בגוש שומה 10858). 2. בצמוד למגרש שבבעלות מרשתי מצוי בית מגורים אשר בוצעה בו בנייה ללא היתר על ידי מר

97 מס' דף : 97 יוסף דניאל ת.ז חלקה של הבנייה מהווה: הריסת גדר שסימנה גבול מגרש, שינוי חזיתות, פלישה לשטחי מרשתי ופלישה לשטחי ציבור, הוספת שטחי רצפה. בין היתר, חלקה של הבנייה (חיפוי האבן לבלוני הגז שנבנה על גבי המדרכה בחזית הכניסה למתחם הפטריארכיה הארמנית) מונע כניסת רכבים לחצר, בכללם רכב השרד של מרשתי, מונע פעילויות דתיות וקהילתיות, ומשבש החיים התקינים במתחם הכנסייה שבמקום, ובאופן המהווה זלזול במרשתי ובזכותה היסודית לפולחן חופשי ומכובד. 3 ל. פי שנמסר למשרדנו, הוגש כתב אישום פלילי כנגד הבנייה (ת.פ /07 עניינים מקומיים חיפה) במסגרתו קבל הנאשם דחייה להשגת היתר בנייה. 4. מרשתי, המתנגדת בכל התוקף לבנייה המונעת ממנה פעילות, לא קבלה עד כה כל פנייה שהיא ביחס לבנייה שהתבצעה על גבולה (ובתוך שטחה) ו/או העתק מהבקשה שהוגשה, אם וככל שהוגשה, מטעם ה"ה דניאל, ביחס לבנייה בצמוד לשטחה. 5. נבקש, לפיכך, להעביר לנו עדכון אודות ההליכים המתנהלים אצלכם ביחס לבנייה. כן הונחה נציג מרשתי לבחון תיק הבנייה וניהולו. 6. מרשתי מאמינה ומניחה, כי היות מר דניאל עובד עיריית חיפה, לא משפיעה על מיצוי מלוא הדין עימו ועל נחישותה של עיריית חיפה לפעול להשבת המצב לקדמותו עובר לבנייה בלתי חוקית, כולל פעולה להריסת המבנה הבלתי חוקי הנ"ל שנבנה על המדרכה. ביום הוצג הנושא וסוכם להכין כתבה בנדון. בצוות משרד מהנדס העיר מיום סוכם כי אדר' איציק דרי יבקר במקום תוך התייחסות לטענות המתנגדים. בישיבת הועדה לשמיעת שכנים מתנגדים השותפים לנכס מס' 3 מיום בראשות הגב' חדוה אלמוג ובהשתתפות צוות מה"ע והיועצת המשפטית. מצד המבקשים הופיעו: מר דניאל יוסף גב' אודת דלאל מצד המתנגדים הופיעו: הכומר מר אבדיס, הכנסיה הארמנית המתנגד הכומר אבדיס, טען שהמבקש החל לבנות בדירתו בשנת 2005, ובמרמה שם את המכולה שלו, קונטיינר, בתוך הכניסה, וטען שהכניסה נתנה כביכול את אישורה. כאשר קיבל את התפקיד בכניסה, שאל למי שייכת המכולה ונאמר לו שהמבקש קיבל אישור מהפטריאך לאחר שבדק התברר שלא קיבל אישור לכך. כמו כן פנה למבקש להוציא את המכולה והוא לא הוציא. כמו כן בנה אבן בשטח הכניסה עם מדרגה באמצע בנוסף רצה לפתוח חלון במטבח בדירתו ואכן פתח חלון במטבח, ועירב את המשטרה. מתנגד לקיר וקופסה באזור הגז וחלון שפתח לכיוון הכניסה. מתנגד לחסימת הגישה לכניסה, למדרגה בחוץ, למבנה לגז ולפתיחת החלון לשירותים ומטבח בדירתו. ומדרגה בחצר הכניסה, הציג תמונה. המבקש מר דניאל, טען שהמרחק בינו לבין הכניסה הוא מעל 35 מ' מדירתו. הכומר אבדיס, טען שהחלונות שנפתחו גורמות להצצה לכניסה והמדרגה שמשמשת עבור מהלך. המבקש מר דניאל, טען שבמפלס העליון עשה הנמכה. בגלל שהקיר היה ישר מלמעלה ולמטה היה מדרון והקיר צופה באבן.

98 מס' דף : 98 המבקש טען שלא שם אבן אחת על מגרש הכניסה ומזמין את הועדה לבקר במקום. מאחר וישרו את הקיר נוצר מצב של מדרגה ובשל חסכון בהוצאות כספיות נוצרה מדרגה, ברוחב של סמ'. הציג מכתב על בנייה לא חוקית ותמונות (מצ"ב). גב' אלמוג, לנושא הגז מה סגרתם? המבקש מר דניאל, הציג תמונות מלפני 20 שנה כשבנו היה בן שלוש, עשו שיפוץ של המגרש ופגעו במרפסת דירתו לכן שבר אותה ובנה מחדש. למתנגד היתה דלת עץ שמעולם לא נפתחה ואף אחד לא נכנס לשם. המגרש היה ריק וניתן היה לתמרן את המכונות. מר דניאל, ציין שגר בדירתו משנת 1979, כאשר העירייה בנתה קיר וגידרה את מגרש הכדורסל וכדורגל לא התחשבה ולא לקחה בחשבון שהדבר יפריע לכניסת המכוניות. כמו כן הדגיש שמעולם לא נכנסו מכוניות. כמו כן ציין שהיתה רטיבות בקירות דירתו. הראה תמונה שהיו שלוש חלונות. היתה סככה ישנה וחדרו מים מכיוון מערב שחדרו לדירתו וביוב השכן זרם מתחת לדירתו. סוכם : הועדה ממליצה לקבל את המלצות צוות מה"ע פרט לסעיף 3, אין לפרק את מתקן הגדר ומסתור הגז, מכיוון שתמונות שהוצגו בפני הועדה מוכיחות כי בעבר שטח זה היה קיים. שטח זה היה מרפסת אשר נהרסה ע"י העירייה בטעות ואיננו רואים סיבה למנוע הקמתה מחדש. מח' תכנון עיר תבדוק אם המרפסת נמצאת בתחום דרך, במידה ואכן היא דרך צריך לצמצם כך שלא תפגע ולא תפלוש לתחום הדרך, אם המרפסת לא נמצאת בתחום הדרך ההמלצה נשארת בעינה. לאחר הישיבה נבדק נושא הדרך במת"ע ונמצא שהמקום מיועד לדרך לפי תוכניות חפ/ 422 ולפי חפ/ שביל נטוע. עו"ד ורדה לבון-ברמן פנתה למשרדנו במכתב ובו כתוב כדלקמן: למכתבכם מיום 15/6/09 בנדון [שהתקבל במשרדנו ב- 25/6/09], ובשמה של הפטריארכיה הארמנית האורתודוכסית של ירושלים ("הפטריארכיה"), אתכבד להשיבכם: 1. אודות כתב האישום למדנו לדעת זה מכבר. 2. עם זאת, הובן, מדיון בבית משפט לעניינים מקומיים, בו נכח הציג משרדנו, כי בדעת מר דניאל, לבוא בדברים עם העירייה בכדי לנסות ולקבל היתר בנייה, בדיעבד, לבנייה הבלתי חוקית, והפגוענית, שכבר בוצעה על ידו ללא היתר. 3. כיוון שכך, ונוכח מכתבכם אשר נזכר בפנייתי האחרונה [מחודש אפריל 2009] הפטריארכיה מבקשת לומר דברה נגד הבנייה, המשבשת אורחותיה ופולשת לפרטיותה. כמצוין במכתבנו מ- 23/5/09, נבקשכם לזמננו בדחיפות להשמעת הטענות כמצוין במכתבכם הנ"ל. הערות יחידה לשימור: בחישוב לפנייתך, הריני לציין שהמבנה ברח' כורי 23, גוש חלקה 80, איננו לשימור לפי רשימת השימור. לפי חפ/ 1797 שבהכנה במבנה הנוף מיועד לשימור ברמה בו בכל מקרה הריני לציין שהרחבת המרפסת הזיזית כלפי הרחוב וקירויה מהווה פגיעה ארכיטקטונית במבנה ויש לדאוג להחזרת המצב לקדמותו. יש לציין שהמגמה בה מרחיבים מרפסות זיזיות בחזיתות המבנים כלפי הרחוב ומקרים אותם במיוחד כואדי ניסנא, פוגעת באופי המבנים ובאופי השכונה כולה. עו"ד פייר דניאל פנה למשרדנו ביום 27/7/09 ובו כתוב כדלקמן:

99 מס' דף : 99 מרשי, מר יוסף דניאל, מילא את ידי לפנות אליכם בענין שבנדון, כדלקמן: כיודע לכם, מר דניאל הגיש בקשה לקבלת היתר בניה לעבודות שיפוץ קלות שבוצעו בדירתו. עבודות השיפוץ שבוצעו בדירתו של מר דניאל לא כללו בנית גדר ופלישה לשטחים של הכניסה הארמאנית, כפי שנטען במכתב ב"כ המתנגד מיום מר דניאל מבקש לשוב ולציין כי אין כל שחר לטענות העולות במכתב הנ"ל, וכי הוא לא פלש לשטחו של אחר, לא הוסיף שטחי רצפה, ולא הרס ו/או בנה גדר כשלהיא. כל אשר נעשה ע"י מר דניאל היה חיפוי אבן לקיר ישן רקוב וסדוק אשר חלחלו דרכו מי גשמים והרטיבו את קירותיה ורצפתה של דירתו. ** העתק תמונת הקיר הסדוק, רצ"ב, מסומן באות "א". מר דניאל חוזר על כל טענותיו במכתבו אליכם מיום , ומבקש להדגיש בשנית כי אותו שטח שנטען ע"י המתנגד כי נבנה על ידו היה בנוי מזה שנים רבות, וכל אשר עשה מרשי היה חיפוי אבן בלבד. העתק התמונות שצורפו למכתב הנ"ל מעידים כאלף עדים כי הגדר היתה בנויה שנים רבות עובר לשיפוץ (מזמן המנדט), וכי טענותיו של המתנגד אינן אלא טענות סתמיות ומופכרות. דירתו של מרשי היתה בעבר בבעלות אחיו הבכור, והיא הוחזקה על ידו משנת 1970 לערך, ולפיכך ניתן לטעון בפה מלא ובהחלטיות גמורה כי מלפני לכל הפחות 40 שנה, המרפסת היתה קיימת (לרבות הגדר). אני ממציא לכם בשנית, רצ"ב, שתי תמונות של המרפסת שצורפו למכתבי אליכם מיום : תמונה "ב ": בתמונה זו רואים את בנו של מרשי כשהיה בן 3 שנים (כעת הוא בן 25) אשר שיחק ליד הבית, מאחורי המרפסת. בתמונה זו מצולמת המרפסת כשחלק מהגדר שלה שבור. חלק זה של הגדר נשבר ע"י דחפור שעבר במקום, ולפיכך צילם מרשי, בזמנו, את השבר, ותקופה קצרה לאחר מכן, הגדר תוקנה על ידי הנהג של הדחפור ו/או על ידי מעסיקו. תמונה "ג": תמונה זו צולמה לפני כעשר שנים, וניתן לראות בבירור כי המרפסת לרבות הגדר, בנויים עוד מלפני ביצוע השיפוץ בדירה. כמדומני, די באמור לעיל ובתמונות המצורפות על מנת להפריך את טענותיו של המתנגד, ולהוכיח כי הגדר לא נבנתה על ידי מרשי במהלך השיפוץ, אלא היתה בנויה מלפני שנים רבות, ואף בטרם קום המדינה, וכל אשר נעשה עתה היה חיפוי אבן, הא ותו לא. מבלי לפגוע באמור לעיל, מובהר כי ממילא, אף אם הגדר לא היתה קיימת, השכן המתנגד לא היה מסוגל להכניס את רכבו מבלי לתמרן תחילה, שכן קיימת במקום מדרגה גבוהה (שמתחת לגדר) אשר מגבילה את כניסת כלי הרכב. בכל הנוגע לטענה לפיה מר דניאל פתח ארבע חלונות, הרי שטענה זו הינה שקרית, כמו יתר הטענות. אני ממציא לכם, רצ"ב, העתק תמונה ישנה של קיר המבנה שבה ניתן לראות בבירור כי שלושה חלונות היו הפתוחים (עוד מלפני ביצוע השיפוץ). די לעיין בתמונה זו בכדי להבין עד כמה טענותיו של המתלונן חסרות בסיס.

100 מס' דף : 100 העתק התמונה, מצ"ב, מסומן באות "ד". אם לא זו אף זו, הרי שמעבר לשלושה החלונות שהיו פתוחים בדירת מרשי עובר לשיפוץ שבנדון, הרי שבמבנה קיימים מס' רב של חלונות הפתחוחים לכיוון הכניסיה הארמנית, כך שלמעשה חלון אחד נוסף שנפתח בקיר ואשר נסגר בלבני זכוכית עבות, אינו יכול לגרום כל נזק ו/או אי נוחות לאב המתנגד. למעלה מן האמור, הכניסה מרוחקת כ- 50 מטר מפתח החלונות של דירת מרשי, ולכן יש לדחות את הטענה לפיה פתיחת החלון פוגעת בנוחיות באי הכניסיה ו/או המתנגד. לעניות דעתי, על המתנגד להיות נקי ידיים ותם לב בנימוקי ההתנגדות, ומשראינו כי המדבור במתנגד אשר מטעה במתכוון את העירייה ונציגיה, הרי שבמקרה כזה יש לדחות את התנגדותו על הסף. יובהר ויודגש כי עובר לביצוע העבודות, מרשי פנה למתנגד (הכומר אבדיס) ביקש את רשותו לביצוע השיפוץ, והלה הסכים לכך, ואף ברך את מר דניאל על יוזמתו לשיפור מראהו החיצוני של המבנה הגובל לכניסיה. לאחר מתן הסכמתו ללא כל התניה, בקש האב אבדיס ממר דניאל שיפנה לקבלן שמבצע בעבורו את עבודות השפוץ ויבקשו לתקן את שער הכניסה לכניסייה. מר דניאל הסכים לבקשת הכומר המתנגד אולם הקבלן שהתחיל לבצע את עבודות השיפוץ, לקח ממר דניאל כספים רבים ונעלם מבלי להשלים את העבודות, ולכן לא עלה בידי מר דניאל לתקן את השער עובר לחג. בשלב מאוחר יותר, החל האב אבדיס לבקש ממר דניאל, בנוסף לתיקון השער, גם לרצף את השביל הפנימי המוביל למדרגות הכנסייה וכן לרצף את מרפסת הכנסייה, והכל עד לפני חג הפסחא (בחודש אפריל 2006). משלא עלה בידיו של מר דניאל לבצע את בקשותיו של האב בזמן שהציב לו (עד חג הפסחא), הלה התחיל בפניות חוזרות ונשנות אליכם במטרה לגרום לכך שמר דניאל יסגור את החלון, ואף העלה טענות שונות ומשונות, ביניהן, כי מר דניאל פתח חלונות נוספים בקיר, כשחלונות אלה היו פתוחים מזה שלושים שנה. כאמור לעיל, החלון היחיד שנפתח על ידי מר דניאל, נסגר על ידו בלבני זכוכית עבות, ולמעשה ממנו לא ניתן לראות את שטח הכנסייה, ומהכנסייה לא ניתן לראות דבר ו/או חצי דבר בבית מר דניאל, כך שהחלון אינו פוגע כלל וכלל בכנסייה, וכל מעלליו של האב אבדיס נועדו בכדי לסחוט את מר דניאל, ולאלצו לבצע עבודות שונות על חשבונו עבור הכנסייה. יהבהר וידגש כי האב אבדיס, בנוסף לפניותיו לעירייה, החל להניח אשפה בסמוך לחלונות דירתו של מר דניאל!! לצרך אימות טענותיו של מר דניאל, אני ממציא לכם, רצ"ב, העתק תצהיר חתום ומאומת כדי של גב' בשם לוסי דמירג'יאן, אשר משתייכת לעדה הארמנית ואמה מתגוררת בשטח הכניסה הארמנית בצמוד למגורי המתנגד. ** העתק התצהיר, רצ"ב, מסומן באות "ה". הגב' דמירג'יאן נכחה בפגישה שהתקימה בין מר דניאל לבין הכומר בטרם תילת השיפוץ, והיתה מעורבת בכל השיחות שהתנהלו בין השניים הן לפני השפוץ והן לאחריו, ומודעת לכל פרטי המקרה שבנדון. הצהירה של הגב' דמירג'יאן מנומק ומפורט, ומתאר בפרוטרוט את מעלליו של האב אבדיס ואת

101 מס' דף : 101 חוסר ניקיון כפיו וחוסר תום לבו, וכן מבהיר כי אין בטענותיו של האב אבדיס כל אמת. ראוי לציין כי הגב' לוסי פנתה לאב אבדיס מס' פעמים והודיעה לו כי מעשיו אלו אינם רואיים, ומנוגדים להסכמתו שניתנה למר דניאל, אולם זה אחרון צרח בפניה ונבל את פיו, ואף בקש שלא תתערב, וטען שהוא יגרום לכך שמר דניאל יסגור את החלון ויפרק את האבן מכיוון שזה לא מילא אחר בקשותיו במועד. כמדומני די באמור לעיל, ובמסמכים המצורפים על מנת לדחות את התנגדות על הסף וליתן היתר לעבודות שבוצעו ע"י מר דניאל. לסיכום, מר דניאל ביצע עבודות שיפוץ מינימליות ונחוצות לצרך תחזוקה תקינה של המבנה בו הוא מתגורר, וברי שיש לברך אותו על כך. אין בעבודות שבוצעו כל פלישה לשטח הכניסה, ואינן פוגעות בנוחיות האב המתנגד, נהפוך הוא, בעקבות העבודות חל שיפור משמעותי במראהו החיצוני של המבנה דבר המטיב עם הכניסיה, ולפיכך לא היה מקום להתנגדות. בצוות ממה"ע מיום 11/8/09 הוצגה הבקשה להיתר על כל ממצאיה ונתונה לרבות מכתבו של עו"ד פייר דניאל מטעם מבקש ההיתר ובצרוף תמונות לנושא הגדר וסוכם לאור בדיקת מת"ע כי הגדר בחלקו נמצא בתחום "שביל נטוע" לפי חפ/ 1057 לחזיר להמליץ לאשר את הבקשה בהתאם להחלטות הועדה המקומית מישיבה מס' 6 מיום 2/3/09 שנתקבלו וכלהלן: המלצות צוות משרד מהנדס העיר: הוועדה חוזרת על החלטתה מישיבה מס' 6 מיום 2/3/09 ומאשרת את הבקשה בתנאים הבאים: 1. גובה מפלס קומת הקרקע יהיה 2.5 מ'. 2. המפלס העליון ישמש כאינטרסול אחסנה. 3. יש לפרק את מתקן גדר הכניסה המפריע לכניסה ברכב למתחם הארמני הסמוך, בחלקו הנמצא בתחום "שביל נטוע" לפי התכנית המאושרת חפ/ לצורך קבלת יתרת התנאים להוצאת היתר הבניה יש לפנות לאגף הרשוי והפקוח. הועדה משיבה למתנגדים כי לא התירה את הבניה ששופצה בתחום השביל הנטוע המשמש דרך גישה למתחם הארמני, וכי לדעתה אין מקום שלא להתיר את החלונות הפונים לחצר המתחם הארמני מאחר והם רחוקים מהמבנה הארמני. כן מציינת הועדה בפני המתנגדים כי ה"מדרגה" בקיר הפונה אליהם נוצרה כתוצאה מיישור קטע אלכסוני שהיה בקיר הפונה אל המתחם הארמני. לדחיית ההתנגדות, מפני שלדעת הועדה אין פגיעה תכנונית המצדיקה דחיית הבקשה. הבקשה להיתר עולה בקנה אחד עם הוראות חוק התכנון והבניה ואישורה נמצא בגדר עילה תכנונית שהוועדה המקומית מוסמכת לדון בה. עם זאת, הועדה משהה את הוצאת ההיתר למשך 30 יום ממועד משלוח מכתבנו זה על מנת לאפשר לשכן/ םי המתנגד/ םי שלא חתם/ו על דבר הבקשה לפנות לערכאה השיפוטית המוסמכת (כל ערכאה על פי סמכותה בחוק, לרבות המפקחת על רישום המקרקעין), באם ימצא/ו לנכון לעשות זאת. בישיבת הועדה מס' 17 מיום גב' בלייכר, הציגה את מהות הבקשה והוחלט לאשר עפ"י המלצות צוות מה"ע. החלטות הועדה: הוועדה חוזרת על החלטתה מישיבה מס' 6 מיום 2/3/09 ומאשרת את הבקשה בתנאים הבאים: 1. גובה מפלס קומת הקרקע יהיה 2.5 מ'. 2. המפלס העליון ישמש כאינטרסול אחסנה. 3. יש לפרק את מתקן גדר הכניסה המפריע לכניסה ברכב למתחם הארמני הסמוך, בחלקו הנמצא בתחום "שביל נטוע" לפי התכנית המאושרת חפ/ לצורך קבלת יתרת התנאים להוצאת היתר הבניה יש לפנות לאגף הרשוי והפקוח. הועדה משיבה למתנגדים כי לא התירה את הבניה ששופצה בתחום השביל הנטוע

102 ד'' ל'' מס' דף : 102 המשמש דרך גישה למתחם הארמני, וכי לדעתה אין מקום שלא להתיר את החלונות הפונים לחצר המתחם הארמני מאחר והם רחוקים מהמבנה הארמני. כן מציינת הועדה בפני המתנגדים כי ה"מדרגה" בקיר הפונה אליהם נוצרה כתוצאה מיישור קטע אלכסוני שהיה בקיר הפונה אל המתחם הארמני. לדחיית ההתנגדות, מפני שלדעת הועדה אין פגיעה תכנונית המצדיקה דחיית הבקשה. הבקשה להיתר עולה בקנה אחד עם הוראות חוק התכנון והבניה ואישורה נמצא בגדר עילה תכנונית שהוועדה המקומית מוסמכת לדון בה. עם זאת, הועדה משהה את הוצאת ההיתר למשך 30 יום ממועד משלוח מכתבנו זה על מנת לאפשר לשכן/ םי המתנגד/ םי שלא חתם/ו על דבר הבקשה לפנות לערכאה השיפוטית המוסמכת (כל ערכאה על פי סמכותה בחוק, לרבות המפקחת על רישום המקרקעין), באם ימצא/ו לנכון לעשות זאת. אך לא הוצא היתר בניה והמבקש לא פירק את המתקן גדר כניס. וכעת הוגשה בקשה נוספת והמבקש הגיש מכתב של עו ביקי ובו צוין: 3. בשל נסיבות אישיות קשות אשר עברו על המבקש במהלך השלוש השנים האחרונות, הריון קשה של אישתו ומסכן חיים, המבקש חלה במחלה נדירה אשר ממנה לא יאכל להחלים מהר- המבקש לא יאכל ליישם את החלטת הוועדה המקומית. 4. למבקש לא היה עוררים על החלטת הוועדה המקומית בפרט לתנאי אחד שהינו סעיף 3 להחלטת הוועדה המקומית המורה לו לפרק את מתקן גדר הכניסה שאילו בזמניים הרלוונטיים היה מוצדק אך כיום ומאז חודש ינואר 2013 אינו מוצדק שכן בחודש ינואר 2013 המתחם הארמני הרחיב את הכניסה למתחם שלו במטר וחצי, הרחבת הכניסה שבוצעה ע"י הכנסיה הארמנית מאפשרת כיום ומאז לחודש ינואר 2013 כניסת רכבים ברווחה לתוך המתחם הארמני מכאן שקיים שינוי נסיבות. 5. כיום ומאז חודש ינואר 2013 רכבים יכולים להיכנס למתחם ברווחה וללא כל הפרעה שכן מדובר בכניסה ברוחב של 4 מטרים לערך. 6. המרפסת שהוועדה דרשה את פירוקה הינה מרפסת הקיימת מזה שנים רבות ולפני קום המדינה, מרפסת זו והגדר המקיפה אותה בשני הצדדים קיימת לביטחון המבקש ובני משפחתו שכן מרפסת זו מונעת גישה ישירה של הרחוב עם דירת המבקש, פירוק המרפסת הנ"ל יגרום לסכנת המבקש ובני משפחתו שכן וכאמור במידה ומרפסת זו תפורק הכניסה לדירתו של המבקש תהיה חשופה לכביש ומסוכנת. 7. יש לציין כי הבקשה המוגשת בד בבד עם מכתבי זה משקפת את המצב הקיים כיום לאחר הרחבת הכניסה למתחם הארמני. 8. כב' הוועדה מתבקשת לדון בבקשה ואשרה. ביום השכנים משפ' הלון הגישו למשרדנו מכתב התנגדות ובו צויין: אני מתנגד לבקשתו של יוסף דניאל מכיוון שאין מרחק בין המרפסת שלי לזו שהוא מעוניין להקים, בנוסף לזה שאדון יוסף ביצע שיפוץ בביתו לפני כשנתיים והוריד עמוד הכרחי בבית שתומך בכל הבניין נעשה לי נזק בבית, בשירותים וגם במטבח. כמו כן חב' עמידר גם הגישה מכתב התנגדות לבקשה הנ. בישיבת הועדה לשמיעת מתנגדים שותפים לנכס מס' 16 מיום בראשות ס/ומ"מ רה"ע ויו"ר הועדה גב' חדוה אלמוג ובהשתתפות צוות ממה"ע והיועצת המשפטית. מצד המבקשים לא הופיעו לדיון.

103 מס' דף : 103 מצד המתנגדים לא הופיעו לדיון. סוכם: הצדדים לא הגיעו נבקש לקבל מהמפקח תשובות לשאלה מה השינויים המבוקשים כאן ביחס לבקשה קודמת (שהומלצה לאישור, בתנאים), ולהביא את החומר להתייעצויות במכתב נוסף שנשלח מעו''ד בקי אל הועדה המקומית מיום צויין: לדירה נשוא הבקשה יש יציאה אחת ויחידה, כאשר דירתי מוקפת בשלושת צדדיה עם דירות צמודות. חשוב לציין כי המרפסת קיימת מלפני קום המדינה, בתיק ישנו צילום משנות ה- 80 המעיד על כך, כמו כן חשוב לציין כי רכשתי את הדירה במצבה הנוכחי בכל הנוגע למרפסת. כמו כן בדירה זו אני מתגורר עם אישתי אשר הינה בחודש השביעי להריונה וכן יש לנו תינוק כבן שנתיים וחודש, חשיבותה של המרפסת במקרה זה הינה הואיל ואם המרפסת תיהרס חו"ח, לא יהיה חוצץ אשר יגן עליי ועל בני משפחתי בייחוד על ילדיי הקטינים מאת המכוניות ו/או טרקטורונים ו/או אופניים ובכלל זה כלי התחבורה אשר עוברים בשביל על מנת לבצע קיצור דרך. נהיר כי דבר זה עלול להוות סכנה ממשית למשפחתי ולי. עקב עבודות השיפוץ אשר ביצעתי בביתי, על מנת להחליף את מערכת הביוב כולה אשר קרסה וגרמה לנזקים קשים לביתי, נאלצתי להעביר את בורות הביקורת של הביוב אל מחוץ לדירה, למרפסת. באם חו"ח תיהרס המרפסת אזי בורות הביקורת יהיו חשופים להחניית רכבים, ביותר, הואיל והבורות מתוכננים כך שיתאימו למרפסת. דבר העלול לגרום לנזקים כבדים כמו כן, בנוסף לאמור לעיל לעניין בורות הביקורת של הביוב, גם מערכת המים וגם בלוני הגז ואף הארכה של החשמל בביתי, ממוקמים במרפסת- כאמור לעיל הריסת המרפסת בנסיבות אלו עלולה לגרום לי לנזקים כבדים. כמו כן באזור ישנה באזור מצוקת חנייה קשה, כיום עת המרפסת קיימת, נהגים חסרי התחשבות חונים בצורה בלתי מבוקרת ומפריעה על השביל, מצב זה יוצר מטרד קשה הואיל ולא ניתן לעבור במקום עם עגלת תינוק, אילו תיהרס המרפסת, הדבר יוביל לריבוי נוסף של מצוקה לי ולמשפחתי על מנת להיכנס לביתנו, שכן אפילו כיום המצב בלתי נסבל, לכן על אחת כמה וכמה אילו תיהרס המרפסת. כמו כן ישנו טעם הומאני לאי הריסת המרפסת, המרפסת משמשת את מבוגרי ו/או זקני השכונה מוצאים מנוחה במרפסת, אשר הינה בגובה של ספסל וכן ילדי השכונה משחקים במרפסת ללא כל התנגדות שלי ו/או של משפחתי. כב' הוועדה מתבקשת לדון בבקשה ואשרה. בהערות הבדיקה של מת''ע בהמשך לדיון שהתקיים בועדת שכנים צויין: הבקשה אינה מראה את סביבת המבנה ואת השביל הנטוע אך נראה שמדובר במרפסת כניסה וכן המרפסת שמעל נמצאת בתחום השביל הנטוע עפ''י התכנית לא ידוע לי מתי נבנתה הכניסה האם לאחר אשור התכנית? או לפניה. בכל מקרה הכניסה נמצאת בתחום דרך.

104 בהתייעצות שנערכה בועדת שכנים בראשות יו''ר הועדה גב' אלמוג ובהשתפות הצוות המקצועי של ממה''ע מיום וזאת בהמשך להתייחסות עו''ד בקי כמפוטר דלעיל והערות הבדיקה של מת''ע סוכם להמליץ לאשר את מס' דף : 104 הבקשה כפי שהוגשה ובאופן שהכניסה לדירה תוגדר כלא כלולה בהיתר זה והתכניות תתוקנה בהתאם תוך ציון הערה זו ע''ג תכניות הבקשה להיתר. עמדה זו התקבלה נוכח כל ההסבר כפי שנתקבל סביב הנושא וכן שינוי הנסיבות ביחס למצב שהיה בעבר. המלצות צוות משרד מהנדס העיר: לאשור הבקשה בתנאים הבאים: 1. גובה מפלס קומת הקרקע יהיה 2.5 מ'. 2. המפלס העליון ישמש כאינטרסול אחסנה. 3. הכניסה לדירה וכן הגידור המלווה אותה בהיותם ממוקמים בתחום שטח המוגדר כ''שביל נטוע'' עפ''י חפ/ 1057 לא יכללו בהיתר זה. התכניות תתוקנה בהתאם ועפ''י הנחיות המחלקה לרישוי בניה. 4. לצורך קבלת יתרת התנאים להוצאת היתר הבניה יש לפנות לאגף הרשוי והפקוח. עם זאת, הועדה משהה את הוצאת ההיתר למשך 30 יום ממועד משלוח מכתבנו זה על מנת לאפשר לשכן/ םי המתנגד/ םי שלא חתם/ו על דבר הבקשה לפנות לערכאה השיפוטית המוסמכת (כל ערכאה על פי סמכותה בחוק, לרבות המפקחת על רישום המקרקעין), באם ימצא/ו לנכון לעשות זאת. בישיבת הועדה מס' 11 מיום נדונה הבקשה והוחלט לאשר את הבקשה עפ"י המלצות צוות משרד מהנדס העיר. החלטות הועדה: לאשור הבקשה בתנאים הבאים: 1. גובה מפלס קומת הקרקע יהיה 2.5 מ'. 2. המפלס העליון ישמש כאינטרסול אחסנה. 3. הכניסה לדירה וכן הגידור המלווה אותה בהיותם ממוקמים בתחום שטח המוגדר כ''שביל נטוע'' עפ''י חפ/ 1057 לא יכללו בהיתר זה. התכניות תתוקנה בהתאם ועפ''י הנחיות המחלקה לרישוי בניה. 4. לצורך קבלת יתרת התנאים להוצאת היתר הבניה יש לפנות לאגף הרשוי והפקוח. עם זאת, הועדה משהה את הוצאת ההיתר למשך 30 יום ממועד משלוח מכתבנו זה על מנת לאפשר לשכן/ םי המתנגד/ םי שלא חתם/ו על דבר הבקשה לפנות לערכאה השיפוטית המוסמכת (כל ערכאה על פי סמכותה בחוק, לרבות המפקחת על רישום המקרקעין), באם ימצא/ו לנכון לעשות זאת.

105 BAKPIRUT00019 ע'' מס' דף : 105 מספר בקשה: 38/5814/04 תיק בניין: 38/5814 פרוטוקול ועדת משנה של הועדה המקומית ישיבה מספר: 11 בתאריך: 02/06/2014 מבקש : הגשה 01/05/2013 חדד דוד - גלי תכלת יזמות 2010 בע"מ עורך : טלי לוי סוג בקשה: בקשה להיתר כתובת הבניין: שד' הנשיא 104 חיפה גוש וחלקה: גוש: חלקה: 18 ====================================================== בקשה לשימוש חורג ממגורים למסחר ותוספת 2 מקומות חניה ניצבת בתחום המגרש, בהתנגדות שכנים לנכס. ====================================================== מתנגדים שאינם שותפים לנכס : טל ברוריה שד הנשיא 102 חיפה מתנגדים שותפים לנכס שהגישו התנגדות ענת בנעט שד הנשיא 104 חיפה הערות המפקח: מס' גליון - 04, כרמל בכתב : מס' דירות קיים 3 (2 מתוכן שייכות למבקש) מס' חניות מוצע 2 מבקשים שימוש חורג מדירת מגורים בקומה ב' לשימוש מסחרי בשטח של 89.5 מ"ר ומוצעת חנייה ניצבת ל 2 מקומות חנייה עם אישור מחלקת התנועה, בדרישה לשינוי מיקום עמוד תאורה על חשבון המבקש. ישנה בקשה נוספת 03, לגליזציה לשימוש חורג מאולם לגן ילדים בקומת הקרקע, שעפ"י דיווח מבנ"א. נשלח דו"ח אשמה למחלקה המשפטית. (לענין הגן) לבקשה התנגדו השותפים הנוספים לנכס משפחת בענט הטוענים על גן ילדים המתקיים בקומת הקרקע ועל גידור מרפסת החצר ללא היתר. שינוי השימוש ממגורים למסחר סמוך לביתם יהווה רעש ולכלוך בסמוך לדירתם. וכן החניות המוצעות מבטלות חניה ציבורית המשמשת אותם. עפ"י דיווח מבנ"א התוכנית מתאימה למציאות, ובקומת הקרקע קיים גן ילדים (עם 4 ילדים). מפקח הבניה שביקר במקום לפני הטיפול בבקשה דיווח על 2 דירות מגורים בקומה א' וגן ילדים בקומת קרקע. עפ''י טענת המבקש השימוש המוצע יהיה חנות שעדין לא ידוע שימושה. אופי השימוש לא יהיה לצורכי מזון או מעבדה. הוגש אישור חניה מעודכן עבור השימוש החורג. * לאור דרישת צוות מה מיום הוגשו האשורים הבאים: 1. אישור היחידה לשימור מבנים ואתרים מתאריך '' אין התנגדות לבקשה מבחינת השימור''.

106 2. הערה מתכנון עיר מתאריך ואת תוכנית המתאר החדשה המופקדת חפ/ מס' דף : 106 ''הבקשה אינה תואמת את מדיניות פיתוח אזור מרכז הכרמל חפ/ 2168 * המבקש הגיש תמונות הבניינים הסמוכים בצרוף מכתב המבקש לאשר את השמוש החורג ממגורים למסחר בגלל התב''ע חפ/ 423 החלה על המקום הבקשה פרסמה בתאריך והוגש מכתב התנגדות מאת ברוריה טל משד' הנשיא 102 עם הנימוקים הבאים: בקשה 03 שימוש חורג לגן ילדים אושרה ע''י הועדה המקומית, הבקשה לא הובאה לידיעת המתנגדים, והשימוש בגן ילדים גורם לרעש באזור ויכול להביא בהמשך לשימושים רועשים יותר. בקשה לשימוש מסחרי בקומה א' הינה בניגוד למדיניות פיתוח אזור מרכז הכרמל בו נשמרים זכויות הבניה הקיימות והשימוש במקום הינו למגורים. השימוש החורג בקומה א' יהווה מטרד נוסף מעבר לגן ילדים שאושר ויוסיף רעש מטרדי חניה ומטרדי תברואה. השימוש המוגבר יוביל לבעיות חניה באזור ויכול אף לחסום את חניית המתנגדת. החניה המוצעת היתה חניה ניצבת ומהווה פגיעה תעבורתית בציר הראשי של שד' הנשיא. החניה המוצעת צמודה לדירת המתנגדת ותגרום לזיהום אויר רעש מכוניות ואנשים. בצוות ממה''ע וזאת בהמשך להערות מת''ע דלעיל ולפרסום הבקשה סוכם להמליץ לדחות את הבקשה כלהלן: המלצות צוות משרד מהנדס העיר: הועדה מחליטה לדחות את הבקשה ומהנימוקים הבאים: 1. הבקשה איננה תואמת ואף נוגדת את מדיניות פיתוח אזור מרכז הכרמל חפ/ 2168 ואת תכנית המתאר החדשה שהופקדה חפ/ 2000 באשר לשמוש החורג המבוקש למסחר. המשמוש המבוקש אינו מתיישב עם השמוש הקיים ומאושר למגורים במבנה הנדון ובסביבתו. 2. מוצעות חניות ניצבות באופן שנוגד את הנחיות מח' התנועה באגף דרכים ותנועה ומשרד מהנדס העיר כיום שלא להתירן כחניה ניצבת. מה גם שגוררות ביטול חניה ציבורית קיימת במקום המשמשת הן את יתר בעלי הזכויות בנכס והן את בעלי נכס גובל המתנגדים לבקשה. 3. התנגדות בעלי זכויות השותפים לנכס ומנכס גובל. הועדה מודיעה על דבר החלטתה למתנגדים. ניתן לערער על החלטה זו בפני ועדת ערר למחוז חיפה תוך 30 יום מיום מכתבנו זה, על פי הנקבע בסעיף 152 לחוק התכנון והבניה. את הערעור הנ"ל יש לשלוח אל ועדת ערר למחוז חיפה - רח' פלי" םי 2 (בניין אורן קומה 5) חיפה 31002, עם העתק לועדה המקומית לתכנון ולבניה ת.ד חיפה. בישיבת הועדה מס' 11 מיום נדונה הבקשה והוחלט לדחות את הבקשה עפ"י המלצות צוות משרד מהנדס העיר. החלטות הועדה: הועדה מחליטה לדחות את הבקשה ומהנימוקים הבאים: 1. הבקשה איננה תואמת ואף נוגדת את מדיניות פיתוח אזור מרכז הכרמל חפ/ 2168 ואת תכנית המתאר החדשה שהופקדה חפ/ 2000 באשר לשמוש החורג המבוקש למסחר.

107 מס' דף : 107 המשמוש המבוקש אינו מתיישב עם השמוש הקיים ומאושר למגורים במבנה הנדון ובסביבתו. 2. מוצעות חניות ניצבות באופן שנוגד את הנחיות מח' התנועה באגף דרכים ותנועה ומשרד מהנדס העיר כיום שלא להתירן כחניה ניצבת. מה גם שגוררות ביטול חניה ציבורית קיימת במקום המשמשת הן את יתר בעלי הזכויות בנכס והן את בעלי נכס גובל המתנגדים לבקשה. 3. התנגדות בעלי זכויות השותפים לנכס ומנכס גובל. הועדה מודיעה על דבר החלטתה למתנגדים. ניתן לערער על החלטה זו בפני ועדת ערר למחוז חיפה תוך 30 יום מיום מכתבנו זה, על פי הנקבע בסעיף 152 לחוק התכנון והבניה. את הערעור הנ"ל יש לשלוח אל ועדת ערר למחוז חיפה - רח' פלי" םי 2 (בניין אורן קומה 5) חיפה 31002, עם העתק לועדה המקומית לתכנון ולבניה ת.ד חיפה.

108 BAKPIRUT00020 ר'' מס' דף : 108 מספר בקשה: 45/1518/07 תיק בניין: 45/1518 פרוטוקול ועדת משנה של הועדה המקומית ישיבה מספר: 11 בתאריך: 02/06/2014 מבקש : הגשה 10/06/2008 חמו עומר סגל יובל עורך : ריזמן שני יהודית סוג בקשה: בקשה להיתר כתובת הבניין: רח' חניתה 27 חיפה גוש וחלקה: גוש: חלקה: 15 ====================================================== מבקשים לאשר תוכנית לגליזציה לשימוש חורג מדירת חדר לחנות למוצרי תקשורת למשטח דק מעץ ולמחסן. ====================================================== מתנגדים שותפים לנכס שהגישו התנגדות אהובה קרילינה אדברג אילת 14 א חיפה דוד חזון בת מרים יוכבד 17 תל אביב - יפו דליה כהן חניתה 42 חיפה משפ' וייצמן חניתה 44 חיפה הערות המפקח: מס' גליון - 07 בכתב : האם יש צורך בפרסום הבקשה כן א. ב. ג. לגליזציה לשימוש חורג מדירת חדר בקומת הקרקע לחנות בשטח מ דק מעץ המוגבה בכ- 60 ס''מ מפני קרקע סופית., למחסן בשטח 4.3 מ''ר ומשטח הבקשה נפתחה בתאריך ולאחר קבלת תוכניות מתוקנות ע''י אדריכל האגף מתאריך לא נעשה טיפול בתיק. התיק העובר לטיפולי בתאריך עפ''י דיווח שטח מתאריך הקירוי חורף הוסר. הוגשו 3 כתבי אישום כנגד פעולות בניה ללא היתר. בצוות מה''ע סוכם להמליץ לאשר את הבקשה בתנאים כפי שהוצגו להלן ובתנאי פרסום כחוק. הבקשה פורסמה כחוק והתקבלו התנגדויות של שותפים לנכס להלן טיעוני המתנגדים: מתנגדים ללגליזציה, היו והמתחם משמש למגורים בלבד ושימוש בדירה כחנות פוגעי ברווחת שאר הדיירים. סיבות נוספות הינן: א. השימוש כחנות מביא להשתלטות על שטח ציבורי משותף הרום כמשותף בתשריט הבנין. שטח זה הינו חלק מגינה ונהרס לחלוטין.

109 מס' דף : 109 ב. ג. ד. ה. ו. המחסן המשמש את החנות, אשר נבנה שלא כחוק, נבנה על שטח ציבורי משותף וכן מקטין את מסדרון הגישה לדירות. הפעלת העסק תגדיל את מצוקת החניה ברחוב חונים בחנות הפרטיות. הפעלת עסק יוצרת מטרד רעש ומקשה על מגורים והשכרת דירות במתחם.. יש לציין כי לבנין אין חניה צמודה, וכך גם לעסק ולכן הם לגליזציה זו תהווה תקדים להפיכת דירות נוספות לעסקים אשר יהפוך את המתחם לסביבה מסחרית. הנכס לאחר הלגליזציה עולה בשוויו על חשבון יתר הנכסים של השכנים. בצוות מה''ע סוכם להפנות את הבקשה לדיון בפני ועדת שכנים, לאור ההתנגדויות שהתקבלו. בישיבת הועדה לשמיעת מתנגדים שותפים לנכס מס' 10 מיום בראשות ס/ומ"מ רה"ע ויו"ר הועדה גב' חדוה אלמוג ובהשתתפות צוות ממה"ע והיועצת המשפטית. כמו כן הופיעו, מצד המבקשים לא הופיעו לדיון. מצד המתנגדים הופיעו: מר דודחזון מר יעקב וייצמן מר חזון מדובר בפלישה לשטח משותף (חצר משותפת ששייך לכל הדיירים. ההשתלטות הינה מקדימה ומאחורה, שהחלה עוד כשהיה בית קפה במקום. כמו כן מדובר ברח' יוצרת חזית פעילה (חנות למוצרי חשמל) עם בעיות חניה. אנו מתנגדים לשמוש המוצע. מר ויצמן במתחם יש דירות של חדר וחצי. הדירות שבקומת הקרקע השתלטו על חצר משותפת. ברגע שמשנים יעוד של הדירות התחתונות (עפ''י יועץ נדלן) ערך הדירות העליונות יורד באופן אוטומטי. כמו כן שינוי השמוש יגרום לרעש לדירות המגורים שמעל. סוכם: יערך סיור במקום. בסיור שנערך במקום סוכם לטפל מערכתית בכל החזית על מנת : א. ליצור רצף גישה. ב. להחזיר רצועת ערוגה לחזית כפי שהיה במקור. ג. לפרק גדרות ודק. בישיבה שהתקיימה עם יו''ר הועדה גב' אלמוג, אדריכל האגף והצוות בממה''ע מיום סוכם לדרוש לבטל ההתניות מהסיור כמוזכר לעיל ולהמליץ לאשר את הבקשה עפ''י המלצות צוות מה''ע כפי שהוצגו בפני ועדת השכנים. בישיבת הועדה מס' 11 מיום נדונה הבקשה והוחלט להוריד את הבקשה מסדר יום לבדיקה נוספת.

110 ר'' א'' מס' דף : 110 בבדיקה נוספת שנערכה עם יו"ר הועדה וצוות מה"ע סוכם להחזיר את הבקשה לדיון עפ"י ההמלצות הנ"ל. אינה מהווה פגיעה תכנונית כלשהי. הבקשה המלצות צוות משרד מהנדס העיר: לאשור הבקשה בתנאים הבאים: 1. השמוש החורג יוגבל לתקופה של 5 שנים בלבד. 2. יובא אישור קונסטרוקטור לשמוש החורג המוצע. 3. יובא אשור הג. 4. יובא אשור אגוד ערים לשרותי כבאות. 5. יובא אשור מורשה נגישות לנכים. 6. יותקנו מעקות תקניים ובגובה בטיחותי בכל המקומות הנדרשים עפ''י התקן. 7. ישולמו דמי השתתפות בהתקנת מקום חניה ציבורי אחד עפ''י תעריף שיקבע ע''י העיריה. 8. ישולם היטל השבחה בגין שמוש חורג ממגורים לחנות למוצרי תקשורת בשטח של מ, לתקופה של 5 שנים בלבד.. 9 יתר התנאים הסטנדרטיים ינתנו ע''י מפקחת הרשוי. הועדה משיבה למתנגדים כי נערך סיור במקום והועדה סבורה כי השמוש המוצע אינו מהווה הפרעה ו/או פגיעה תכנונית במתנגדים. הועדה מודיעה על דבר החלטתה למתנגדים. ניתן לערער על החלטה זו בפני ועדת ערר למחוז חיפה תוך 30 יום מיום מכתבנו זה, על פי הנקבע בסעיף 152 לחוק התכנון והבניה. את הערעור הנ"ל יש לשלוח אל ועדת ערר למחוז חיפה - רח' פלי" םי 2 (בניין אורן קומה 5) חיפה 31002, עם העתק לועדה המקומית לתכנון ולבניה ת.ד חיפה. בישיבת הועדה מס' 11 מיום נדונה הבקשה והוחלט להוריד את הבקשה מסדר יום לבדיקה נוספת. החלטות הועדה: הועדה מחליטה להוריד את הבקשה מסדר יום לבדיקה נוספת.

111 BAKPIRUT00021 מס' דף : 111 מספר בקשה: 2007/0442/05 תיק בניין: 2007/0442 פרוטוקול ועדת משנה של הועדה המקומית ישיבה מספר: 11 בתאריך: 02/06/2014 מבקש : הגשה 14/11/2012 חקון גולן וזהבה עורך : קפלן איליה סוג בקשה: בקשה להיתר כתובת הבניין: נת' חן 55 חיפה גוש וחלקה: גוש: חלקה: 50 תכנית: מק/ 1400 /תט, תממ/ 6 ====================================================== מבקשים לאשר תוכנית לתוספת פרגולה ממתכת בחדר. הבקשה מובאת לפסילה היות והתוכניות לא תוקנו כנדרש. ====================================================== הערות המפקח: מס' גליון 05, נו"ש מוצעת פרגולה ממתכת בחצר. הבקשה הוגשה בתאריך למשרדנו בתאריך לאחר בדיקת הבקשה נשלחה לעורך הבקשה הזמנה לתיקון תוכניות לסימון דירת המבקש ותיקון חתך וחזית בהתאם. טרם הוגשו תוכניות מתוקנות למשרדנו ולפיכך הבקשה מובאת לדחיה. בצוות מה"ע סוכם להמליץ לדחות את הבקשה, זאת מאחר ולא הוגשו תכניות מתוקנות כפי שנדרש. המלצות צוות משרד מהנדס העיר: הועדה מחליטה לדחות את הבקשה, זאת מאחר ומבקשי ההיתר לא הגישו תכניות מתוקנות כפי שנדרשו. ניתן לערער על החלטה זו בפני ועדת ערר למחוז חיפה תוך 30 יום מיום מכתבנו זה, על פי הנקבע בסעיף 152 לחוק התכנון והבניה. את הערעור הנ"ל יש לשלוח אל ועדת ערר למחוז חיפה - רח' פלי" םי 2 (בניין אורן קומה 5) חיפה 31002, עם העתק לועדה המקומית לתכנון ולבניה ת.ד חיפה. בישיבת הועדה מס' 11 מיום נדונה הבקשה והוחלט לדחות את הבקשה עפ"י המלצות צוות משרד מהנדס העיר. החלטות הועדה: הועדה מחליטה לדחות את הבקשה, זאת מאחר ומבקשי ההיתר לא הגישו תכניות מתוקנות

112 מס' דף : 112 כפי שנדרשו. ניתן לערער על החלטה זו בפני ועדת ערר למחוז חיפה תוך 30 יום מיום מכתבנו זה, על פי הנקבע בסעיף 152 לחוק התכנון והבניה. את הערעור הנ"ל יש לשלוח אל ועדת ערר למחוז חיפה - רח' פלי" םי 2 (בניין אורן קומה 5) חיפה 31002, עם העתק לועדה המקומית לתכנון ולבניה ת.ד חיפה.

113 BAKPIRUT00022 מס' דף : 113 מספר בקשה: 67/4723/03 תיק בניין: 67/4723 פרוטוקול ועדת משנה של הועדה המקומית ישיבה מספר: 11 בתאריך: 02/06/2014 מבקש : הגשה 05/11/2012 טופולסקי משה עורך : לשניאק אדר סוג בקשה: בקשה להיתר כתובת הבניין: רח' דניה 39 חיפה גוש וחלקה: גוש: חלקה: 143 מגרש: 275 ====================================================== מבקשים לאשר תוספת בריכה, שתי חניות, מעלית ומדרגות פיתוח שטח, וכן לגליזציה לתוספת שטח ושתי פרגולות בחצר. הבקשה כרוכה בחניה גבוה מעל המותר, שטח פרגולות גבוה מעל המותר, עודף שטח מעל המותר. ====================================================== מתנגדים שאינם שותפים לנכס : ד"ר מיכאל גלבוע דניה 41 חיפה הערות המפקח: מס' גליון - 03 עודף שטח מ"ר בליטות למרווח קדמי מזרחי- מ 4 יעוד הקרקע מגורים א' מיוחד לפי תת"ע חפ/ 1135 ב', 1135 לבניה מותר 32% שטח עיקרי שטח מגרש לחשוב שטח בניה - תוספת לפינה או 2 רחובות אין מס' חניות מוצע 2 שטח בניה קיים 256 מ"ר ' לגליציה לקיר קיים ללא פתחים מותיר 1 מ' מגבול מגרש. 821 מ"ר מס' חניות קיים 2 שטח בניה מבוקש בלגליזציה שטח בניה קיים + מבוקש - שטח בניה מותר - מ"ר סה"כ שטח נותר לניצול 6.72 מ"ר עודף שטח מבוקש % מהמגרש מ"ר חריגה מעל 6% במ"ר מ"ר מ"ר מ"ר האם יש צורך בפרסום הבקשה - כן לא ננקטו אמצעים משפטיים מ"ר היטל השבחה לעודף שטח בניה מ"ר

114 מס' דף : מ"ר לבריכה - 1. מבקשים לאשר תוספת בריכה, שתי חניות, מעלית ומדרגות פיתוח שטח, וכן לגליזציה לתוספת שטח ושתי פרגולות בחצר. 2. המבקש הצהיר כי קנה את הנכס לפני כ- 18 שנה וכל השינויים שביצע מאז הינם פנימיים בלבד וכי לא ביצע שינויים במבנה החיצוני של הבית. לא ננקטו אמצעים משפטיים נגדו. מאחר ומבקש לאשר התוספות הנ"ל מבקש להסדיר גם את השטחים שאינם בהיתר. 3. שטח מותר לבנייה: מ"ר, שטח בית בהיתר 02 משנת 84: מ"ר. שטח מבוקש ללגליציה הינו: קומת מסד מ"ר קומת עמודים שנסגרה, ו מ"ר שטחים שלא בהיתר. קומת מגורים מ"ר שטח 'חצר משק' שהפכה לחלק מהבית לשטח עיקרי. סה"כ: מ"ר. 6% הקלה מבוקשים מ"ר. חריגה מעבר לזכויות הבניה ושטחי הקלה הינה מ"ר. מובא לדיון בועדה מ"ר, יתרת השטחים לניצול הינם מבוקשת לגליזציה לשתי פרגולות קיימות שסומנו באופן חלקי בתוכניות. אינן תואמות את חפ/ 1400 /מק/פב ב: שטחן עולה על 20 מ"ר המותר. גובהן עולה על המותר. לא צוינו חומרים מהם עשויה. מובא לדיון בוועדה. 5. מבוקשים שני מקומות חניה מקורים בהמשך לשני מקומות קיימים במרווח קדמי (בצד הגבוה של הדרך). מופיע בהיתר 02 משטח חניה לחניות הקיימות ללא קירוי. יש לציין כי החניה המקורה מוצעת על קו רחוב ובנויה ובנקודה זו מהווה פיתוח גבוה מעל המותר. יש לציין כי לפי החלטת ועדה מקומית בישיבתה מיום המוסכים המותרים הם או סככה על קו רחוב או בניה בנסיגה של 2 מ' מקו רחוב. מובא לדיון בועדה. יש לדרוש כי גג החניה יטופל כחלק אינטגראלי מפיתוח השטח וקירות החניה יצופו אבן. 6. מוצעת בריכה בשטח 45.3 מ"ר, יש להשלים חזית דרומית עם חתך לאורך הבריכה. כמו כן יוראה כיסוי/שער הניתן לנעילה לאזור הבריכה. הגדר במקביל לבריכה תהיה בעלת אלמנטים אקוסטיים שווי ערך לגדר חיה סמיכה אטומה ובגובה 1.8 מ'. מוצעת מעלית המחברת בין קומת הכניסה לקומות המסד והמגורים. בצוות מה"ע סוכם להמליץ לאשר את הבקשה בתנאי פרסומה כחוק. כמו כן סוכם כי השטח שנסגר (במפלס קומת העמודים) נרכש כך. לא יכלל בהיתר זה, זאת לנוכח תצהיר מבקשי ההיתר כי הבית התקבלו התנגדויות עקב פרסום. להלן עיקרי התנגדותם של מתנגדים שאינם שותפים בנכס הגובלים עם מגרש המבקש. הם טוענים כי: 1. קיימת הסכמה בין המבקש אליהם כי הקיר יבנה בניהם יהיה באורך 12 מ' מנקודת הגדר האחורית ועד גבול האחורי של בית המתנגדים, באופן שהקיר יהווה הגבול המזרחי בין שתי החלקות. כל שאר אורך הגדר המשותף בין שני המגרשים תישאר גדר חיה בדומה לקיים היום.

115 מס' דף : מתנגדים להורדת קיר אבנים המשותף הקיים כיום. 3. גדר 12 המ' לא תעלה על 1.8 מ'. דורשים לקבל תוכנית פריסה של הגדר וחתך לאורך הבריכה על מנת לאשר את התכנון. הגדר צריכה להיות בעלת אלמנטים אקוסטיים כמתחייב בחוק. יש לחייב שער/כיסוי לבריכה. מובא לדיון בועדה מקומית. המלצות צוות משרד מהנדס העיר: לאישור הבקשה בתנאים הבאים: 1. חלק השטח שבמפלס קומת העמודים העולה על - 6% שהינו מ"ר, לא יכלל בהיתר זה, זאת לנוכח תצהיר שהתקבל ממבקשי ההיתר כי הבית נרכש כך. התכניות תתוקנה בהתאם. יחד עם זאת, ישולמו אגרות והיטלים לגבי השטח הלא כלול בהיתר. 2. פריסת הגדר בגבול החלקה תתואם עם המתנגדים (משפחת גלבוע), גובהה לא יעלה על מ'. 3. הגדר במקביל לבריכה תהיה בעלת אלמנטים אקוסטיים שווי ערך לגדר חיה סמיכה אטומה ובגובה 1.8 מ'. 4. גג החניה יטופל כחלק אינטגרלי מפיתוח השטח וקירות החניה יצופו אבן. 5. הפרגולות תסומנה בתכניות לרבות בחתכים ובחזיתות ויצויינו החומרים מהם הן עשויות. 6. הבריכה תותקן עפ"י הוראות התכנית לבריכות חפ/ יש להשלים חזית דרומית עם חתך לאורך הבריכה. כמו כן יוראה כיסוי/שער הניתן לנעילה לאזור הבריכה. 8. יובא אישור קונסטרוקטור בצירוף חשובים סטטיים לתכנית המוצעת. 9. יובא אישור איגוד ערים לאיכות הסביבה לבריכה המוצעת. 10. ישולם היטל השבחה בגין: א. עודף שטח בניה למגורים של מ"ר שמעבר למותר. ב. בריכה בשטח של מ"ר. 11. יתר התנאים הסטנדרטיים ינתנו ע"י מפקחת הרישוי. בכך הועדה התחשבה בטענות המתנגד הגובל ומודיעה לו בדבר החלטתה. ניתן לערער על החלטה זו בפני ועדת ערר למחוז חיפה תוך 30 יום מיום מכתבנו זה, על פי הנקבע בסעיף 152 לחוק התכנון והבניה. את הערעור הנ"ל יש לשלוח אל ועדת ערר למחוז חיפה - רח' פלי" םי 2 (בניין אורן קומה 5) חיפה 31002, עם העתק לועדה המקומית לתכנון ולבניה ת.ד חיפה. בישיבת הועדה מס' 11 מיום נדונה הבקשה והוחלט לאשר את הבקשה עפ"י המלצות צוות משרד מהנדס העיר. החלטות הועדה: לאישור הבקשה בתנאים הבאים: 1. חלק השטח שבמפלס קומת העמודים העולה על - 6% שהינו מ"ר, לא יכלל בהיתר זה, זאת לנוכח תצהיר שהתקבל ממבקשי ההיתר כי הבית נרכש כך. התכניות תתוקנה בהתאם. יחד עם זאת, ישולמו אגרות והיטלים לגבי השטח הלא כלול בהיתר. 2. פריסת הגדר בגבול החלקה תתואם עם המתנגדים (משפחת גלבוע), גובהה לא יעלה על מ'.

116 מס' דף : הגדר במקביל לבריכה תהיה בעלת אלמנטים אקוסטיים שווי ערך לגדר חיה סמיכה אטומה ובגובה 1.8 מ'. 4. גג החניה יטופל כחלק אינטגרלי מפיתוח השטח וקירות החניה יצופו אבן. 5. הפרגולות תסומנה בתכניות לרבות בחתכים ובחזיתות ויצויינו החומרים מהם הן עשויות. 6. הבריכה תותקן עפ"י הוראות התכנית לבריכות חפ/ יש להשלים חזית דרומית עם חתך לאורך הבריכה. כמו כן יוראה כיסוי/שער הניתן לנעילה לאזור הבריכה. 8. יובא אישור קונסטרוקטור בצירוף חשובים סטטיים לתכנית המוצעת. 9. יובא אישור איגוד ערים לאיכות הסביבה לבריכה המוצעת. 10. ישולם היטל השבחה בגין: א. עודף שטח בניה למגורים של מ"ר שמעבר למותר. ב. בריכה בשטח של מ"ר. 11. יתר התנאים הסטנדרטיים ינתנו ע"י מפקחת הרישוי. בכך הועדה התחשבה בטענות המתנגד הגובל ומודיעה לו בדבר החלטתה. ניתן לערער על החלטה זו בפני ועדת ערר למחוז חיפה תוך 30 יום מיום מכתבנו זה, על פי הנקבע בסעיף 152 לחוק התכנון והבניה. את הערעור הנ"ל יש לשלוח אל ועדת ערר למחוז חיפה - רח' פלי" םי 2 (בניין אורן קומה 5) חיפה 31002, עם העתק לועדה המקומית לתכנון ולבניה ת.ד חיפה.

117 BAKPIRUT00023 ד'' ד'' א'' מס' דף : 117 מספר בקשה: 35/1089/14 תיק בניין: 35/1089 פרוטוקול ועדת משנה של הועדה המקומית ישיבה מספר: 11 בתאריך: 02/06/2014 מבקש : הגשה 30/10/2013 יוסף חורי יזמות 2000 בע"מ עורך : גולן אדריכלים סוג בקשה: בקשה להיתר כתובת הבניין: מו' הזמיר 2 חיפה גוש וחלקה: גוש: חלקה: 55 ====================================================== מבקשים לאשר תכנית שינויים לתוספות בניה ל- 9 יח קיימות בקומות א' ב' ו-ג' וכן תוספת 4 יח בקומות ד' ה' ו- ו' + תוספת מחסנים + חניות + שינויים בפיתוח. הבקשה כרוכה ב: 1. תוספת שטח בניה בגין תמ 38/3. 2. בליטות למרווחים קדמי וצדדיים. 3. תוספת קומת מגורים רביעית חמישית ושישית מעל קומת עזר. 4. גובה קומה מעל למותר. 5. גובה בניין מעל המותר. 6. העדר הסכמות של שכנים שותפים לנכס. ====================================================== מתנגדים שאינם שותפים לנכס : חיפה מורד הזמיר 6/7 איליה ליפשיץ חיפה מורד הזמיר 3 איריס ויאיר ספראי חיפה מורד הזמיר 7 אלי שפיגלר חיפה מורד הזמיר 6/9 אפרים ירמנס מורד הזמיר 6 דירה 9 חיפה אפרים ירמנס חיפה מורד הזמיר 6/3 גידי מיכאלי חיפה מורד הזמיר 4 גילת תמיר חיפה תל מאנה 22 גלילה בית הלחמי חיפה מורד הזמיר 4/5 חיים בכר חיפה מורד הזמיר 3 יוחאי ספראי חיפה מורד הזמיר 3 יעל ואריה אביטל חיפה מורד הזמיר 7 יעל סוקול חיפה מורד הזמיר 7 לילי קליין חיפה מורד הזמיר 5 מיכאל ואייל שוורצמן מורד הזמיר 6 חיפה מיכאלי גדעון ורחל חיפה מורד הזמיר 4/6 מיכל ושגיא הראל מורד הזמיר 8 מירב צוקר לוגסי + אלון לוגסי חיפה מורד הזמיר 8 מלכה וישראל כספי חיפה מורד הזמיר 4 משפחת רוטשילד חיפה מורד הזמיר 6 נדב גיחון חיפה מורד הזמיר 3 נוגה ספראי חיפה

118 א'' ר'' א'' א'' ר'' א'' א'' מס' דף : 118 חיפה חיפה מורד הזמיר 6 נוגה עמית חיפה מורד הזמיר 8 נטע לוטרמן חיפה מורד הזמיר 4/8 ניר גבריאל חיפה מורד הזמיר 6 ניר מאור חיפה תל מאנה 22 נעמי בן דור רוזנשטוק חיפה מורד הזמיר 3 נעמי ואיתן רוגל חיפה מורד הזמיר 7 נעמי שפיגלר חיפה הבנקים 5 עו"ד דורון זיסו +ג'רמינט זיסו שיבת ציון 21 עו"ד ענבל בית הלחמי (מזור/בית הלחמי עורכי דין חיפה מורד הזמיר 6/6 פניה בר חיפה מורד הזמיר 6 רבקה אפרת חיפה מורד הזמיר 7 רלי ברכה חיפה מורד הזמיר 7 רנה שטיינברג חיפה מורד הזמיר 4/4 שהרה סימון חיפה תל מאנה 22 א תמי ורונן קמחי מורד הזמיר 7 חיפה תמר שטיינברג לנכס שהגישו התנגדות בכתב : שותפים מתנגדים חיפה סורוקה משה 44 יוסי חכמה חיפה שאגאל מארק 15 קוגלמן אמיר חיפה קדרון 12 א רן מרגלית הערות המפקח: מס' גליון 14 לפי תת''ע חפ/ ד 1 ', 1246, 718 א', תמ לבניה מותר 66% שטח מגרש לחשוב שטח בניה מ''ר שטח בניה קיים מ שטח בניה מבוקש בגין תמ שטח בניה מותר מ''ר 229,38/3 י/ 5 (במקור בכל המגרש) מ 38 בקומת מבדיקת הבקשה עולה כי: 1. בישיבת הועדה המקומית מס' 98 מתאריך , אושרה בקשה לתוספת יחידת דיור בגין תמ העמודים + מחסנים+ חניות. כמו כן תוספת בניה בקומות הקיימות (א,ב,ג) בגין תמ + 38 מרפסות + תוספת 3 יח''ד בקומה ד' בגין תמ 38+ עליית גג. הבקשה אושרה בתנאים הבאים ואף הוצא לה היתר: בישיבת הועדה מס' 98 מיום גב' אלמוג, הציגה את מהות הבקשה והוחלט לאשר את הבקשה עפ"י המלצות צוות משרד מהנדס העיר.

119 ח'' ח'' א'' מס' דף : 119 החלטות הועדה המקומית מס' 98 מיום : הועדה מחליטה לאשר את הבקשה בכפוף לתמ 38 וזאת לאחר שניתנה חוות דעת קונסטרוקטור בדבר הצורך כי המבנה במצבו הנוכחי אינו עומד עומד בת"י 413 לרעידות אדמה ולפיכך עומד בקריטריונים לחיזוק מבנים עפ"י תמ"א 38 ובתנאים הבאים: 1. שטח המרפסות הזיזיות לא יעלה על ממוצע של 12 מ''ר. בליטת המרפסות הזיזיות למרווח קדמי לא תעלה על 2.00 מ'. התכניות תתוקנה בהתאם. 2. גובה קומת מחסנים יונמך ויהיה 2.20 מ' בהתאם למותר. גובה קומת מגורים בקומת עמודים לא יפחת מ מ' מינימלי הנדרש למגורים. גובה קומת חניה לא יפחת מ מ'. התכניות תתוקנה בהתאם. 3. עליית הגג המוצעת תאושר ע''י אדריכל האגף לרישוי ופיקוח על הבניה והתכניות תעודכנה בהתאם. 4. יש למלא אחר החלטת הועדה לשימור אתרים מס' 49 מיום כלהלן: א. גמר המבנה יהיה בטיח חלק, הגוון יהיה בתאום עם היחידה לשימור אתרים. ב. חזיתות המבנה או חלקים ממנו לא יצופו באבן. ג. הקיר הצמוד לכניסה של המבנה ההסטורי (בחזית הדרומית) יהיה קיר חלק ללא חלוקה ופתחים. ד. תוגש תכנית פתוח ערוכה נופי ע''י אדריכל נוף עם סימון צמחיה בוגרת עפ''י הנחיות ובתאום עם יחידה לפתוח נופי. 5. יוראה פתרון סולרי כולל למבנה באישור אדריכל האגף לרישוי ופיקוח על הבניה. 6. יובא אישור פקיד היערות לנושא עצים. 7. יותקנו מעקות תקניים ובגובה בטיחותי בכל המקומות הנדרשים לכך עפ"י. 8. יובא אישור הג"א לממ''דים המוצעים. 9. יובא אישור איגוד ערים לשרותי כבאות. 10. יובא אישור מהנדס בטיחות לפני הפעלת המעלית. 11. יוגש אישור סופי של קונסטרוקטור מטעם העירייה לפני הוצאת ההיתר, וזאת לאחר שיומצאו לידיו: א. דו ב. דו יועץ קרקע. מעבדה לחוזק הבטונים במבנה. 12. יומצאו תצהירים של המהנדס האחראי על ביצוע השלד תוך 7 ימים לאחר כל יציקה של אלמנט קונסטרוקטיבי על מנת לוודא כי הביצוע בפועל תואם התוכניות שאושרו לחיזוק המבנה בפני רעידות אדמה. 13. בתום הבניה יומצא אישור סופי של מהנדס בניין המלווה את הבניה כי המבנה כפי שנבנה כולל את כל האלמנטים לחיזוק בפני רעידות אדמה כפי שהומצאו למשרדנו ואושרו ע"י מהנדס קונסטרוקטור מטעם הרשות וכי המבנה לאחר חיזוקו עומד בדרישות התקן לרעידות אדמה. 14. יוגש אישור מהנדס בצירוף חישובים סטטיים.

120 ד'' ד'' ר'' ר'' ר'' א'' א'' א'' ר'' ר'' ד'' ד'' ר'' מס' דף : 120 החישוב יערך גם לפי תקן ישראלי 413 בפני רעידות אדמה. 15. עבודות הבניה תבוצענה תחת פיקוח של מהנדס אחראי. 16. יוצמד מחסן דירתי אחד לכל דירה. המחסן הכללי המבוקש יהווה רכוש משותף לשימוש כל בעלי הדירות בבנין. יוגש תצהיר מתאים לכך באמצעות עו. 17. יוגש כתב שיפוי. הנוסח יאושר ע''י השירות המשפטי לעירייה. 18. יתר התנאים הסטנדרטיים ינתנו על ידי המחלקה לרישוי בניה. עתה מבקשים תכנית שינויים. במסגרת השינויים ביטלו את הדירה המאושרת בקומת העמודים, הותירו מקלט והמחסנים הקיימים ומיקמו את חדר האשפה ברגלי הממ. בנוסף מבקשים לאשר תוספת 2 קומות מלאות ד' וה' וכן קומה ו' חלקית. זאת במקום קומה ועליית גג כפי שאושר למבקשים ובהיתר שניתן. בקומה ד' מבקשים לאשר תוספת של מ בקומה ה' מבקשים לאשר תוספת שטח של מ בגין תמ בקומה ו' מבקשים לאשר תוספת של שטח של 50.7 מ בגין תמ.38/3.38/3.38/3 בין תמ מבוקשת תוספת קומת מגורים רביעית על גבי קומת עזר בשטח של מ של מ וקומת מגורים שישית מעל קומת עזר בשטח של 50.7 מ''ר מבוקשות בליטות למרווחים קדמיים וצידיים מעל בליטות שאושרו ושלגביהם הוצא היתר. המציאו אישור חניה לאור השינויים בחניה ולאור גודלן של הדירות. להלן הערות מח' התנועה: עבור תוספת 4 יח (כולל 3 מעל 120 מ +( 9 יח קיימות על 9 מקומות חניה קיימות דרוש 14 מקומות חניה (כולל 9 קיימים) מוצע 7 מקומות חניה (כולל מכפילי חניה מכניים) + 7 מקומות קיימים. מתקני החניה המכניים צריכים להיות: ללא תלות אחד בשני, קומת מגורים חמישית בשטח מתקני החניה יהיו מוטמנים עם חובת הורדה מתחת לפני האדמה באופן אוטומטי כתב התחייבות להתקנת ותחזוקת ''מתקני חניה'' של היזם היא חלק בלתי נפרד מאישור החניה. יש להציג את ההתחייבות לפני התקנת המתקנים. שפוע מרבי במפלס החניה 5% ראה אישור המחלקה לתכנון דרכים מ במידה ולא שולם היטל כבישים אזי כל עבודות הסלילה בשטח צבורי יבוצעו לפי הנחיות נציג האגף לתכנון דרכים. מבוקש גובה בניין מעל למותר 21.0 מ' במקום 12.0 מ'. מבוקש גובה קומה מעל למותר שטח המרפסות לא יעלה על ממוצע של 12.0 מ ר'' א. ב. ג. ד. ה

121 א'' ע'' מס' דף : קיימת התנגדות לתכנית השינויים. 10. התקבל אישור היחידה לשימור אתרים הבקשה עודכנה בהתאם להנחיות היחידה לשימור אתרים. עיצוב החזיתות והגגות מתואמים עם היחידה לשימור אתרים. חומרי גמר חזיתות כדוגמת הקיים בטיח. 11. להלן טעוני המבקש לשינוי המבוקש: * כתוצאה מהתכנון הקודם נוצרה דירת עם גינה צמודה ברוחב מצומצם כ מ' ונותרה רק עוד רצועה צרה מאוד לגינון משותף ולחדר אשפה שגם מיקומו מאולץ ובעייתי. קושי נוסף עלה לאחר שהתברר שיסודות קומת העמודים גבוהים מאוד, דבר שלא אפשר קבלת דירה בגובה סביר של כ מ' ונאלצנו להסתפק בגובה של 2.50 מ' בלבד, שהוא המינימום המותר עפ"י התקנות. רצ"ב מכתבו של הקונסטרוקטור בנדון. * כעת, לאחר שעבר תיקון 3 לתמ"א 38 הגשנו את הבקשה החדשה שעיקרי השינוי בה הם כדלקמן: * להמיר את גגות הרעפים של הדירות העליונות לגגות שטוחים. תוך השוואת החזות והמפלס של חזית הרחוב לאלה של הבנין הסמוך. יצויין כי גם בניין זה קיבל בינתיים היתר לקומה נוספת מכוח תיקון, 3 והתוצאה המתקבלת בוודאי שמשלבת טוב יותר בין שני הבניינים- רצ"ב הדמיית המצב המבוקש. * לבטל את הדירה שבקומת העמודים ולהעתיקה לאגף האחורי, המונמך בחצי קומה מהאגף הקדמי ע"י כך יוגבה האגף האחורי בקומה לעומת המצב המאושר אך בחזית הרחוב לא יחול כל שינוי בגבהים וכאמור מתקבל רצף נכון יותר עם הבניין הצמוד. ע* "י ביטול הדירה התחתונה מתקבלת קומת עמודים פתוחה ומרווחת, מקום משופר לחדר אשפה ומעל לכל- גינה רחבה ומשמעותית לרווחת כלל דיירי הבניין. הערה: הוגשה ואושרה הדמייה למבנה כפי שמוצע. הוגש אישור ראשוני מטעם הקונסט' העירוני במסגרת תנאי ההיתר המקורי, מדובר בתכנית שינויים. בצוות תמ (לפני פ.ע. מה חניה כפי שאכן אושרו). ( סוכם לדרוש סקר עצים מחוץ למגרש בחלקת השכנים (במידה ואושרו מכפילי התקבלו התנגדויות בעקבות פרסום של שכנים אשר אינם שותפים לנכס. מתנגדים להקלה אשר משמעותה תוספת יחידות דיור ושטחי מגורים כל עוד אינה מגובה בהגדלת מספר החניות על פי התקן בהתאמה. דיירי מורד הזמיר סובלים ממצוקת חניה. הבניה החמירה עוד יותר כתוצאה מהעובדה שהעיריה אישרה הצמדת חניות למבנים במורד הזמיר 1 ובמורד הזמיר 2 ובכך נגזלו חניות צבוריות מדיירי הרחוב. דורשים כי החניה הסמוכה למבנה מורד הזמיר 2 תהיה חניה צבורית. לאחרונה בוצעה תוספת בניה מהצד השני של החלקה כתוצאה מכך נוספו חניות פרטיות וכדי לאפשר מעבר אליהן בוטלו 3-4 חניות צבוריות. מעבר לבעיית החניה, חופש התנועה ברחוב מוגבל ויש קושי בהגשת נותני שרותים עם רכב וביצוע הובלות עקב המעבר הצר.

122 א'' מס' דף : 122 טוענים לפגיעה ביציבות המבנה של המתנגדים שחלקתם גובלת עם חלקת המבקשים, כתוצאה מתוספת הקומות הנוספות. חסימת האור והאויר אין התאמה למבנה ולסביבה פגיעה באיכות החיים כתוצאה מההקלות המבוקשות מבקשים להיות מוזמנים לדיון. טוענים כי מורד הזמיר משרת את צרכי החניה של בית חולים כרמל הסמוך. המכוניות חונות בצפיפות רבה וחלק מהדיירים נאלצים להחנות מחוץ לרחוב. גובה הבנין יהיה חריג בסביבה. תוספת הקומות תמנע שמש אור ואויר משאר הבניינים ותהווה מטרד ותפגע באיכות החיים. הבניה תגדיל את צפיפות הדיור ותשנה את אופי הסביבה. תמ התכנית מכילה שמוש במכפילי חניה הממוקמים במרווח הצידי בצמוד לגבול המגרש ובסמוך למתנגדים. מכפילי החניה מבוססים על מערכת מכנית ועל הכפלת מס' החניות אשר תיצור רעש בסמוך לחדרי השינה. דורשים שמכפילי החניה יותקנו בתחום קוי הבנין באים יותקנו מכפילי חניה הגבוהים ממפלס הקרקע יווצר מצב שהמכוניות יהיו בגובה 3-4 מ' מעל המתנגדים. המתנגדים מוסיפים כי אושר למבקש תוספת בניה בגין 38 שחיזקה המבנה והתוספת החדשה נועדה למטרות רווח, באות על חשבון החלקות השכנות. טוענים כי אישור הבקשה יצור מצב שהבניין בתל מאנה 22 יהיה מוקף מצדדיו בבניינים גבוהים באופן אשר יצור חסימה של אור אויר נוף יהפוך את הבנין למובלעת נמוכה אשר תפגע באיכות חיי המתנגדת ותגרום לירידת ערך דירתה בישיבת הועדה לשמיעת מתנגדים שותפים לנכס מס' 17 מיום בראשות ס/ומ"מ רה"ע ויו"ר הועדה גב' חדוה אלמוג ובהשתתפות צוות ממה"ע והיועצת המשפטית. מצד המבקשים הופיעו: עו''ד ג'סאן חורי יוסף חורי מנהל החברה אדר' בני שנהר (גולן אדריכלים) מצד המתנגדים הופיעו: יוסי חכמה אדר' שנהר זו תכנית שינויים, קיבלנו כבר היתר. מבקשים להעלות דירה מקומת עמודים ולשנות לגג שטוח ולממש תוספת 2 וחצי קומות. מוסיפים 4 דירות. אנחנו מציעים 14 חניות, מתוכן 6 במתקנים. שוחחנו עם השכן מרגלית והוא הודיע שאינו מתנגד. יוסי חכמה אנחנו לא מתנגדים והובטחה לנו הסכמה עתידית לשינוי קטן שבכוונתנו להגיש. סוכם: ממליצים לאשר.

123 ח'' ח'' א'' מ'' א'' מס' דף : 123 המלצות צוות משרד מהנדס העיר: הועדה מחליטה לאשר את הבקשה בכפוף לתמ 38/3 זאת לאחר שניתנה חוות דעת קונסטרוקטור כי הבנין הבנין במצבו הנוכחי אינו עומד עומד בת"י 413 לרעידות אדמה ולפיכך עומד בקריטריונים לחיזוק מבנים עפ"י תמ"א 38 וזאת בכפוף למלוי התנאים הבאים: 1. יש למלא אחר הנחיות מח' התנועה באגף תנועה ודרכים ובמסגרת אישור החניה הכולל מכפילי חניה מכניים כלהלן: א. מתקני החניה המכניים יותקנו ללא תלות אחד בשני ב. מתקני החניה יהיו מוטמנים עם חובת הורדה מתחת לפני האדמה באופן אוטומטי. ג. יוגש כתב התחייבות בתאום עם אגף תנועה ודרכים להתקנת ותחזוקת ''מתקני החניה'' כתנאי בלתי נפרד מאישור החניה שניתן. כתב התחייבות זה יוצג בטרם התקנת המתקנים במקום. ד. שיפוע מירבי במפלס החניה. 5% ה. עבודות הסלילה בשטח צבורי תתבצענה בהתאם להנחיות נציג האגף לתכנון דרכים. 2. עיצוב החזיתות והמבנה יהיה בחומרי גמר כדוגמאת הקיים בטיח עפ''י הנחיות היחידה לשימור אתרים ובהתאם להדמיה כפי שהוגשה ואושרה למבנה. 3. ממוצע שטח המרפסות הזיזיות לא יעלה על מ''ר בהתאם למותר ועפ''י תקנות התכנון והבניה. 4. תוגש תכנית פתוח מפורטת בקנ 1:100 ערוכה ע''י אדריכל נוף עפ''י הנחיות ובאישור היחידה לתכנון נופי. כן יובא אישור פקיד היערות לנושא עצים במסגרת וכחלק מהנחיות תכנית הפיתוח, אשר יכלול סקר עצים מחוץ למגרש ובקרבת גבול החלקה הסמוכה, לאור אישור מכפילי החניה המוצעים להתקנה בחלקה הנדונה. 5. יובאו אישורים מטעם: א. שלטונות הג למיגון המוצע. ב. איגוד ערים לשירותי כבאות. ג. אישור מהנדס בטיחות לפני תפעול המעלית בבנין. ד. אישור קונסטרוקטור בצירוף חשובים סטטיים לתכנית המוצעת. ה. מורשה נגישות לנכים. ו. פקיד היערות לנושא עצים (במסגרת וכחלק מהנחיות תכנית הפיתוח). 6. יוגש אישור סופי של קונסטרוקטור מטעם העירייה לפני הוצאת ההיתר, וזאת לאחר שיומצאו לידיו: א. דו יועץ קרקע. ב. דו מעבדה לחוזק הבטונים במבנה. ג. אישור סופי מטעם קונסטרוקטור העירייה יכלול תכנית קונסטרוקציה מאושרת על ידו. 7. בתום הבניה יומצא אישור סופי של מהנדס בניין המלווה את הבניה כי המבנה כפי שנבנה כולל את כל האלמנטים לחיזוק בפני רעידות אדמה כפי שהומצאו למשרדנו ואושרו ע"י מהנדס קונסטרוקטור מטעם הרשות וכי המבנה לאחר חיזוקו עומד בדרישות התקן לרעידות אדמה. 8. יוגש אשור מהנדס בצרוף חישובים סטטיים. החשוב יערך גם לפי תקן ישראלי 413 בפני רעידות אדמה. 9 ע. בודות הבניה תבוצענה תחת פיקוח של מהנדס אחראי. 10. יוגש כתב שיפוי. הנוסח יאושר ע''י השירות המשפטי לעיריה. 11. יותקנו מעקות תקניים ובגובה בטיחותי בכל המקומות עפ"י הנדרש בתקן. 12. יובא אשור אגף התברואה למבנה המוצע לפנוי אשפה. 13. יתר התנאים הסטנדרטיים ינתנו ע"י המחלקה לרישוי בניה. הועדה משיבה למתנגדים כלהלן: א. הועדה המקומית ממליצה על אישור הבקשה ומכח הוראות תמ'א 38/3 כפי שהוגשה זאת לאחר שהונחה בפניה חוות דעת קונסטרוקטור כי המבנה במצבו הנוכחי אינו עומד בת''י 413 לרעידות אדמה ולפיכך עומד בקריטריונים לחיזוק מבנים מכח הוראות תמ א''

124 א'' א'' א'' ע'' מס' דף : /3 שלכך נועדה. ב. הקף הבנוי וההרחבה הכולל למבנה לרבות הקומות הנוספות הינו בכפוף להוראות תמ 38/3 כאשר ניתן פתרון חניה תקני וכולל, המונה 14 מקומות חניה עבור כלל 13 הדירות במבנה - 9 קיימות ו- 4 דירות חדשות נוספות. הועדה מפנה לסעיף 1 בהחלטתה, ולדגשים כפי שניתנו בנושא החניה, אופן התקנת מכפילי החניה, תחזוקתם והבקרה בהפעלתם. ג. הועדה מבהירה כי מדובר בתכנית שינויים למימוש תמ 38/3 במבנה הנדון וזאת בהמשך להיתר שניתן לו הנמצא במימוש, תוך פתרון חניה מלא לכלל דירות המבנה, דרישות בנושא גינון, פיתוח ועצים לרבות דרישה לסקר עצים בגבול חלקת המתנגדים ודגש על עיצוב חזיתות המבנה עפ''י הנחיות היחידה לשימור ומשרד מה. עם זאת, הועדה משהה את הוצאת ההיתר למשך 30 יום ממועד משלוח מכתבנו זה על מנת לאפשר לשכן/ םי המתנגד/ םי שלא חתם/ו על דבר הבקשה לפנות לערכאה השיפוטית המוסמכת (כל ערכאה על פי סמכותה בחוק, לרבות המפקחת על רישום המקרקעין), באם ימצא/ו לנכון לעשות זאת. ניתן יהיה להוציא את היתר הבניה בתום 30 יום ואילך מיום מכתבנו זה, אלא אם כן עד למועד זה יתקבל במשרדנו צו מניעה חתום על ידי רשות שיפוטית ו/או מעין שיפוטית מוסמכת, המצווה על הועדה לנהוג אחרת. ניתן לערער על החלטה זו בפני ועדת ערר למחוז חיפה תוך 30 יום מיום מכתבנו זה, על פי הנקבע בסעיף 152 לחוק התכנון והבניה. את הערעור הנ"ל יש לשלוח אל ועדת ערר למחוז חיפה - רח' פלי" םי 2 (בניין אורן קומה 5) חיפה 31002, עם העתק לועדה המקומית לתכנון ולבניה ת.ד חיפה. בישיבת הועדה מס' 11 מיום נדונה הבקשה והוחלט לאשר את הבקשה עפ"י המלצות צוות משרד מהנדס העיר. נערכה הצבעה כדלהלן: בעד - הצביעו החברים: גב' חדוה אלמוג, ד"ר סוהיל אסעד, עו"ד יעקב בורובסקי, מר עידו שמשון, מר מיכאל אלפר, מר אליהו לנדאו וד"ר עינת קליש רותם. נמנע - מר אביהו האן. אין. נגד - החלטות הועדה: הועדה מחליטה לאשר את הבקשה בכפוף לתמ 38/3 זאת לאחר שניתנה חוות דעת קונסטרוקטור כי הבנין הבנין במצבו הנוכחי אינו עומד עומד בת"י 413 לרעידות אדמה ולפיכך עומד בקריטריונים לחיזוק מבנים עפ"י תמ"א 38 וזאת בכפוף למלוי התנאים הבאים: 1. יש למלא אחר הנחיות מח' התנועה באגף תנועה ודרכים ובמסגרת אישור החניה הכולל מכפילי חניה מכניים כלהלן: א. מתקני החניה המכניים יותקנו ללא תלות אחד בשני ב. מתקני החניה יהיו מוטמנים עם חובת הורדה מתחת לפני האדמה באופן אוטומטי. ג. יוגש כתב התחייבות בתאום עם אגף תנועה ודרכים להתקנת ותחזוקת ''מתקני החניה'' כתנאי בלתי נפרד מאישור החניה שניתן. כתב התחייבות זה יוצג בטרם התקנת המתקנים במקום. ד. שיפוע מירבי במפלס החניה. 5% ה. עבודות הסלילה בשטח צבורי תתבצענה בהתאם להנחיות נציג האגף לתכנון דרכים.

125 א'' ח'' ח'' א'' מ'' א'' ע'' א'' מס' דף : עיצוב החזיתות והמבנה יהיה בחומרי גמר כדוגמאת הקיים בטיח עפ''י הנחיות היחידה לשימור אתרים ובהתאם להדמיה כפי שהוגשה ואושרה למבנה. 3. ממוצע שטח המרפסות הזיזיות לא יעלה על מ''ר בהתאם למותר ועפ''י תקנות התכנון והבניה. 4 ת. וגש תכנית פתוח מפורטת בקנ 1:100 ערוכה ע''י אדריכל נוף עפ''י הנחיות ובאישור היחידה לתכנון נופי. כן יובא אישור פקיד היערות לנושא עצים במסגרת וכחלק מהנחיות תכנית הפיתוח, אשר יכלול סקר עצים מחוץ למגרש ובקרבת גבול החלקה הסמוכה, לאור אישור מכפילי החניה המוצעים להתקנה בחלקה הנדונה. 5. יובאו אישורים מטעם: א. שלטונות הג למיגון המוצע. ב. איגוד ערים לשירותי כבאות. ג. אישור מהנדס בטיחות לפני תפעול המעלית בבנין. ד. אישור קונסטרוקטור בצירוף חשובים סטטיים לתכנית המוצעת. ה. מורשה נגישות לנכים. ו. פקיד היערות לנושא עצים (במסגרת וכחלק מהנחיות תכנית הפיתוח). 6. יוגש אישור סופי של קונסטרוקטור מטעם העירייה לפני הוצאת ההיתר, וזאת לאחר שיומצאו לידיו: א. דו יועץ קרקע. ב. דו מעבדה לחוזק הבטונים במבנה. ג. אישור סופי מטעם קונסטרוקטור העירייה יכלול תכנית קונסטרוקציה מאושרת על ידו. 7. בתום הבניה יומצא אישור סופי של מהנדס בניין המלווה את הבניה כי המבנה כפי שנבנה כולל את כל האלמנטים לחיזוק בפני רעידות אדמה כפי שהומצאו למשרדנו ואושרו ע"י מהנדס קונסטרוקטור מטעם הרשות וכי המבנה לאחר חיזוקו עומד בדרישות התקן לרעידות אדמה. 8. יוגש אשור מהנדס בצרוף חישובים סטטיים. החשוב יערך גם לפי תקן ישראלי 413 בפני רעידות אדמה. 9. עבודות הבניה תבוצענה תחת פיקוח של מהנדס אחראי. 10. יוגש כתב שיפוי. הנוסח יאושר ע''י השירות המשפטי לעיריה. 11. יותקנו מעקות תקניים ובגובה בטיחותי בכל המקומות עפ"י הנדרש בתקן. 12. יובא אשור אגף התברואה למבנה המוצע לפנוי אשפה. 13. יתר התנאים הסטנדרטיים ינתנו ע"י המחלקה לרישוי בניה. הועדה משיבה למתנגדים כלהלן: א. הועדה המקומית ממליצה על אישור הבקשה ומכח הוראות תמ'א 38/3 כפי שהוגשה זאת לאחר שהונחה בפניה חוות דעת קונסטרוקטור כי המבנה במצבו הנוכחי אינו עומד בת''י 413 לרעידות אדמה ולפיכך עומד בקריטריונים לחיזוק מבנים מכח הוראות תמ 38/3 שלכך נועדה. ב. הקף הבנוי וההרחבה הכולל למבנה לרבות הקומות הנוספות הינו בכפוף להוראות תמ 38/3 כאשר ניתן פתרון חניה תקני וכולל, המונה 14 מקומות חניה עבור כלל 13 הדירות במבנה - 9 קיימות ו- 4 דירות חדשות נוספות. הועדה מפנה לסעיף 1 בהחלטתה, ולדגשים כפי שניתנו בנושא החניה, אופן התקנת מכפילי החניה, תחזוקתם והבקרה בהפעלתם. ג. הועדה מבהירה כי מדובר בתכנית שינויים למימוש תמ 38/3 במבנה הנדון וזאת בהמשך להיתר שניתן לו הנמצא במימוש, תוך פתרון חניה מלא לכלל דירות המבנה, דרישות בנושא גינון, פיתוח ועצים לרבות דרישה לסקר עצים בגבול חלקת המתנגדים ודגש על עיצוב חזיתות המבנה עפ''י הנחיות היחידה לשימור ומשרד מה. עם זאת, הועדה משהה את הוצאת ההיתר למשך 30 יום ממועד משלוח מכתבנו זה על מנת לאפשר לשכן/ םי המתנגד/ םי שלא חתם/ו על דבר הבקשה לפנות לערכאה השיפוטית המוסמכת (כל ערכאה על פי סמכותה בחוק, לרבות המפקחת על רישום המקרקעין), באם ימצא/ו לנכון לעשות זאת. ניתן יהיה להוציא את היתר הבניה בתום 30 יום ואילך מיום מכתבנו זה, אלא אם כן עד למועד זה יתקבל במשרדנו צו מניעה חתום על ידי רשות שיפוטית ו/או מעין שיפוטית מוסמכת, המצווה על הועדה לנהוג אחרת.

126 מס' דף : 126 ניתן לערער על החלטה זו בפני ועדת ערר למחוז חיפה תוך 30 יום מיום מכתבנו זה, על פי הנקבע בסעיף 152 לחוק התכנון והבניה. את הערעור הנ"ל יש לשלוח אל ועדת ערר למחוז חיפה - רח' פלי" םי 2 (בניין אורן קומה 5) חיפה 31002, עם העתק לועדה המקומית לתכנון ולבניה ת.ד חיפה.

127 BAKPIRUT00024 ר'' ר'' ר'' ר'' ר'' כ'' ע'' מ'' מס' דף : 127 מספר בקשה: 2009/0541/01 תיק בניין: 2009/0541 פרוטוקול ועדת משנה של הועדה המקומית ישיבה מספר: 11 בתאריך: 02/06/2014 מבקש : הגשה 20/11/2013 יצחק מלכה עורך : מצוק מהנדסים סוג בקשה: בקשה להיתר כתובת הבניין: רח' רובינשטיין יצחק הרב 34 חיפה גוש וחלקה: גוש: חלקה: 219 מגרש: 727 תכנית: לפי חפ/ 1141 ב' ====================================================== מבקשים לאשר תכנית להקמת בית דו משפחתי כפוף לחפ/ 1141 ב'. הבקשה כרוכה בעודף שטח גובה קומה עולה על המותר, בריכות שחיה במרווח הקדמי והצדדי, פיתוח גבוה מהמותר, שטח וגובה פרגולה גדול מהנקבע בחפ/מק 1400 פ, שתי כניסות לחנייה. ====================================================== הערות המפקח: מס' גליון 01, שכ' דניה עודף שטח 55 מ יעוד הקרקע מגורים א' מיוחד לפי חפ/ 1141 ב' לפי תת''ע חפ/ 1141 ב', 229 י/ 5 לבניה מותר 32% שטח מגרש לחשוב שטח בניה 816 מ מס' דירות מוצע 2 מס' חניות דרוש 3 מוצע 4 הובא אישור חניה שטח בניה מבוקש מ שטח בניה מותר מ''ר 6% מהמגרש מ חריגה מעל % מ סה דרוש לצמצם מותר כולל הקלה = האם יש צורך בפרסום הבקשה כן היטל השבחה לעודף שטח בניה 55 מ''ר לתת חפ/ 229 י/ 5 מבקשים לאשר תכנית להקמת בית דו-משפחתי כפוף לחפ/ 1141 ב'. הבקשה כרוכה בעודף שטח, בריכות שחייה במרווח הקדמי והצדדי, פיתוח גבוה מהמותר, שטח וגובה פרגולה גדול מהנקבע בחפ/מק/ 1400 פ"מ, שתי כניסות לחנייה.

128 מס' דף : מבקשים הקלה של 6% בשטחים וכן מוצעת חריגה של 6.07 מ"ר מעבר לכך אותה יש לצמצם. 2. מוצעים חללים כפולים שלא נלקחו בחשבון השטחים. יש לציין שבבקשה 00 שאושרה בועדה המקומית בישיבתה מיום הוצעו גם כן חללים כפולים שנלקחו בחשבון השטחים. 3. מוצע בניין המורכב מ- 2 אגפים המחוברים ע"י מעבר למעלית. צורת מבנה זו יוצרת חללים רבים (ראה חתך א'א'). יש לדרוש כי יבוצעו קורות בגובה כל 2 מ' וברוחב כל 2 מ' בחללים אלו. כמו כן, נראה כי המילוי ייצור עומס רב על תקרת המעבר למעלית. 4. מוצע חלל טכני בגובה נטו של 1.3 מ' בין המעבר למעלית לקומה שמעליו. 5. הגובה בכניסה לחנייה הוא 2.5 מ'. יש להנמיך ל- 2.4 מ'. 6. ע"פ חפ/מק/ 1400 פ"מ הגובה מרצפת הפרגולה ועד תחתית הקורות או המרישים הנמוך מביניהם לא יעלה על 2.30 מ'..." מוצעות 2 פרגולות" אחת בגובה פנימי של 2.66 מ' והשנייה בגובה פנימי של כ מ'. כמו כן חומר הפרגולה האחרונה לא צויין והיא כוללת קורת בטון היקפית. בנוסף, שטחה של פרגולה זו הוא 33 מ"ר- גדול מ- 20 מ"ר הנקבע בחפ/מק/ 1400 פ"מ. 7. מוצעות 2 בריכות שחייה: אחת במרווח הקדמי כולה והשנייה בולטת 2.8 מ' למרווח הצידי. ע"פ חפ/ 1840 סעיף 9 א' "קווי הבניין והמרווחים לבריכה יהיו בהתאם למותר באזור למעט מרווח אחורי שיהיה 4 מ'". כמו- כן, ע"פ סעיף ד', "שפת הבריכה תרוצף ברצועה ברוחב של 1.00 מ' לפחות. הבריכה ורצועת הרצוף סביבה יהיו בתוך קווי הבניין והמרווחים המותרים על החלקה", סעיף זה לא מתקיים אף הוא. 8. מוצעות 2 כניסות לחנייה. 9. מוצע פיתוח המגיע עד 3 מ' במקום 1.8 מ'. 10. קו הבניין שהוגש הוא מ יש להשלים קו בניין עדכני. בצוות בראשות מה"ע אדר' וטרמן מיום סוכם להמליץ לאשר את הבקשה כפי שהוגשה ובתנאי פרסום וכן נקבע כי שטח החלל הכפול בהיותו מתוכנן בחלל המגורים - סלון הדירה לא יחושב פעם נוספת בחישוב השטחים ויותר במסגרת הקלה בגובה קומה מעל המותר. הבקשה פורסמה ולא התקבלו התנגדויות. המלצות צוות משרד מהנדס העיר: לאישור הבקשה בתנאים הבאים: 1. יבוטל חלקו של עודף השטח המבוקש מעבר ל - 6% הקלה. (צמצום 6.07 מ"ר). התכניות תתוקנה בהתאם. 2. בחללים הנוצרים בתכנון יותקנו קורות בגובה של כל כ מ' ובמרווחים של כ מ' בין הקורות בתאום ועפ"י הנחיות המחלקה לרישוי בניה. התכניות תתוקנה בהתאם. 3. גובה הכניסה לחניה יותאם ל מ' עפ"י המותר. התכניות תעודכנה בהתאם. 4. יובא אישור הג"א. 5. יובא אישור איגוד ערים לשרותי כבאות. 6. יותקן מעקה תקני ובגובה בטיחותי במקומות הנדרשים לכך עפ"י התקן. 7. יובא אישור מהנדס בטיחות לפני תפעול המעליות. 8. תוגש תכנית פיתוח מפורטת בקנ"מ 1:100 שתכלול מיקום גדרות וקירות תומכים,

129 מס' דף : 129 מידות ומפלסים, נטיעות ורצועת גינון ברוחב שלא יפחת מ מ' שתפותח כגינה לחזית הרחוב. התכנית תהווה חלק בלתי נפרד מתנאי ההיתר. 9. חומרי גמר חזיתות המבנה המוצע יתואמו לשביעות רצון משרד מהנדס העיר. 10. יובא אישור פקיד היערות לנושא עצים. 11. אין לקרות פרגולות מצללה. 12. יובא אישור אגף התברואה לפתרון ולמבנה המוצע לפני אשפה בחזית החלקה. 13. לנושא הבריכות: א. שפת הבריכה תרוצף ברצועה ברוחב של מ' לפחות בכל היקף הבריכה ויותקן שער הניתן לנעילה. ב. יובא אישור איגוד ערים לאיכות הסביבה לבריכות המוצעות. 14. ישולם היטל השבחה בגין: א. עודף שטח בניה למגורים של - 49 מ"ר (6% הקלה). ב. חפ/ 229 י/ 5, מרתפים ושטחי שירות. השטחים לחיוב ינתנו על ידי המחלקה לרישוי בניה. 15. יתר התנאים הסטנדרטיים ינתנו על ידי המחלקה לרישוי בניה. בישיבת הועדה מס' 11 מיום נדונה הבקשה והוחלט לאשר את הבקשה עפ"י המלצות צוות משרד מהנדס העיר. החלטות הועדה: לאישור הבקשה בתנאים הבאים: 1. יבוטל חלקו של עודף השטח המבוקש מעבר ל - 6% הקלה. (צמצום 6.07 מ"ר). התכניות תתוקנה בהתאם. 2. בחללים הנוצרים בתכנון יותקנו קורות בגובה של כל כ מ' ובמרווחים של כ מ' בין הקורות בתאום ועפ"י הנחיות המחלקה לרישוי בניה. התכניות תתוקנה בהתאם. 3. גובה הכניסה לחניה יותאם ל מ' עפ"י המותר. התכניות תעודכנה בהתאם. 4. יובא אישור הג"א. 5. יובא אישור איגוד ערים לשרותי כבאות. 6. יותקן מעקה תקני ובגובה בטיחותי במקומות הנדרשים לכך עפ"י התקן. 7. יובא אישור מהנדס בטיחות לפני תפעול המעליות. 8. תוגש תכנית פיתוח מפורטת בקנ"מ 1:100 שתכלול מיקום גדרות וקירות תומכים, מידות ומפלסים, נטיעות ורצועת גינון ברוחב שלא יפחת מ מ' שתפותח כגינה לחזית הרחוב. התכנית תהווה חלק בלתי נפרד מתנאי ההיתר. 9. חומרי גמר חזיתות המבנה המוצע יתואמו לשביעות רצון משרד מהנדס העיר. 10. יובא אישור פקיד היערות לנושא עצים. 11. אין לקרות פרגולות מצללה. 12. יובא אישור אגף התברואה לפתרון ולמבנה המוצע לפני אשפה בחזית החלקה. 13. לנושא הבריכות: א. שפת הבריכה תרוצף ברצועה ברוחב של מ' לפחות בכל היקף הבריכה ויותקן שער הניתן לנעילה. ב. יובא אישור איגוד ערים לאיכות הסביבה לבריכות המוצעות. 14. ישולם היטל השבחה בגין: א. עודף שטח בניה למגורים של - 49 מ"ר (6% הקלה). ב. חפ/ 229 י/ 5, מרתפים ושטחי שירות. השטחים לחיוב ינתנו על ידי המחלקה לרישוי בניה. 15. יתר התנאים הסטנדרטיים ינתנו על ידי המחלקה לרישוי בניה.

130 BAKPIRUT00025 א'' א'' ר'' ר'' א'' ר'' ר'' ר'' א'' מס' דף : 130 מספר בקשה: 60/3052/11 תיק בניין: 60/3052 פרוטוקול ועדת משנה של הועדה המקומית ישיבה מספר: 11 בתאריך: 02/06/2014 מבקש : הגשה 08/08/2012 כץ ראובן ודבורה עורך : שלום יעקב סוג בקשה: בקשה להיתר כתובת הבניין: רח' בועז 3 חיפה גוש וחלקה: גוש: חלקה: 64 יעוד: מגורים א ====================================================== מבקשים לאשר תוספת בניה בקומה ב' בבניין האחורי ובקומה ג' בגין תמ 38 (תוך הריסת עליית הגג). הבקשה כרוכה ב: 1. תוספת שטח בניה בגין תמ עודף שטח בניה. 3. תוספת קומה רביעית וחמישית. 4. בליטה למרווח אחורי ומרווחים צידיים וצמצום המרווח בין הבניינים. 5. גובה בנין מעל המותר. =================================== =================== מתנגדים שאינם שותפים לנכס : יוסי בן שמול בועז 5 חיפה מרים צימרמן צדקיהו 7 חיפה משפ' קליגר דגנית ודורון בועז 5 חיפה עדה וישראל אלרן בועז 5 חיפה מתנגדים שותפים לנכס שהגישו התנגדות גדי גרינשפן בועז 3 חיפה הערות המפקח: מס' גליון 11 בכתב : לפי תמ מ''ר מחסן שסופח לקליניקה. 38/3 לבניה מותר 60% שטח מגרש לחשוב שטח בניה מ שטח בניה קיים במקור מ. שטח בניה מבוקש מ''ר בגין תמ שטח בניה קיים + מבוקש לגליזציה 9.6 מ שטח בניה מותר מ.. עודף שטח מבוקש 9.6 מ''ר סיפוח מחסן לקליניקה בקומת מסד. חריגה מעל 6% במ''ר יחסי 9.6 מ. מבדיקת הבקשה עולה כי:

131 ר'' ר'' א'' מס' דף : מבקשים לאשר תוספת בניה בקומה ב' בבניין האחורי ובקומה ג' בגין תמ קיימת). כמו כן מבקשים לאשר התקנת מעלית האמורה לשרת את 3 הקומות שבבעלות המבקש. 38. (ותוך הריסת עליית גג ובנוסף מבקשים לאשר שינויים בחזית של הקליניקה בקומת המסד, תוך הוספת גגון ותוך לגליזציה לחבור המחסן לקליניקה. יש לתת את הדעת לשטח שנוצר לדירה אחת המשתרעת על 3 קומות כשמעלית משרתת את 3 הקומות. יש לסמן יעודים. (אין מוצעת חניה) יש לציין כי ההיתר האחרון שהוצא לבניין היו כמשנת 2004 ולפני כן הוצא היתר לתוספת קומה ועליית גג בשנת 1997) הומצא אישור של קונסטרוקטור מטעם המבקשים כי הבניין לא עבר כל חיזוק לעמידות ברעידות אדמה. יש לציין כי עורך הבקשה פנה בשם המבקש למשרדינו תוך שהציג סקיצה עקרונית (כפי שמופיע בתכנית שמובאת לדיון). בתשובה לפנייתו מתאריך נדרש המבקש להמציא למשרדינו חוות דעת מהנדס כי המבנה לא חוזק בעבר כנגד רעידות אדמה. במידה ותומצא חוות דעת בהתאם, הבקשה תובא לדיון בועדה המוסמכת כמקובל. המבקש המציא למשרדינו הסכם בין הדיירים המאפשר לכל בניין להוסיף דירת מגורים לכל אחד מהמבנים עד לשלוש דירות מגורים בכל אחד. מבוקשת קומת מגורים רביעית על חשבון קומת עמודים בשטח של 28.9 מ''ר וקומת מגורים רביעית על גבי קומת המסד בשטח של 95.0 מ (המהווה קומה חמישית). יש לציין כי בישיבת הועדה המקומית מס' 28 מתאריך , אושר השמוש כקליניקה כשהמבקש נדרש לבנות קיר בטון בין המרפאה למחסן או לחילופין המחסן יחושב בשטח. במידה ותבוצע הפרדה יתבטל השטח העודף 9.6 מ..9 יש לשקול באם ניתן לאפשר לקליניקה תוספת מרחב מוגן 10. מבוקשת בליטה למרווח אחורי עד 0.85 מ' מעל קונטור המבנה הקיים כולל החיזוקים. 11. מבוקש צמצום המרווח בין הבניינים באמצעות מעלית עד 5.65 מ' 12. מבוקשת בליטה למרווח צידי צפוני עד 0.2 מעל בינוי קיים כולל חיזוקים, ומבוקשת בליטה למרווח צידי דרומי עד 0.70 מ' במרווח 4.0 מ' 13. גובה בנין מעל המותר מ' במקום מ'. בצוות ממה''ע מיום סוכם להפנות את הבקשה כפי שהוגשה לפרסום תוך דרישה לסימון מערכות סולאריות וגישה לגג הבנין עפ''י הנחיות אדריכל האגף וכן רשום הערת אזהרה כי התוספת המוצעת במפלס קומה ב' לא תהווה יחידת מגורים נפרדת. 14. התקבלו התנגדויות בעקבות פרסום של שכנים שותפים לנכס. מר גדי גרינשפן שותף לנכס נתן את אישורו לבניית ממ''ד ומוזרה הבקשה לבניה גדולה. מסר את הבקשה לבדיקה והוא מבקש אורכה נוספת לבדיקת התכנית.

132 א'' מ'' ד'' מס' דף : 132 המתנגדים אשר אינם שותפים לנכס מתנגדים לבקשה לכל החריגות מעבר לבניית ממ. הגבהת הבניין מעל למותר ע''י בנית קומה רביעית וחמישית והוספת הבליטות למרווחים צדדיים ואחור וצמצום המרווח בין הבניינים יגרום לירידה חדה באיכות החיים היות וזה יגרום לחוסר פרטיות. הוספת קומות לבית זה תהפוך אותי למעין מגדל צר וגבוה שיבלוט לרעה מעל כל הבניינים בסביבה ויכער את כל האזור. מדובר בבניית 3 קומות נוספות לגובה דבר שנוגד את המתווה של האזור יפריע לבתים הקרובים בהסתרת השמש אור וזרימת האויר, יוביל לירידת ערך הדירות. ברחוב מחסור חמור בחניות דבר שיגרום לחניה כפולה על המדרכות, דבר שיהוה סכנה לשלומם של התלמידים המגיעים לבי''ס הרצל. אין בתכנית הבניה כל הקצאה שהיא למקומות חניה, הן לדיירם הקיימים והן לדיירים הפוטנציאליים והן לאורחים. העומס ברח' בועז עלול לחסום אפשרות לפינוי חרום. - - בישיבת הועדה לשמיעת מתנגדים שותפים לנכס מס' 198 מיום בראשות ס/ומ"מ רה"ע ויו"ר הועדה גב' חדוה אלמוג ובהשתתפות צוות ממה"ע והיועצת המשפטית. כמו כן הופיעו, מצד המבקשים הופיעו: מר ראובן כץ מבקש ההיתר מר שלום יעקב עורך הבקשה מצד המתנגדים לא הופיעו לדיון. מר כץ מדובר בבית דו משפחתי שאנו רוצים לשמר כפי שהוא. לכן מדובר בהרחבת הדירה הקיימת. סוכם: הבקשה לתמ 38 ללא תוספת דירות. להמליץ לאשר את הבקשה בתנאי שחזיתות הבנין יצופו אבן. כמו כן יצויינו מערכות סולאריות ע''ג התכניות. התקבל אישור עקרוני מטעם קונסטרוקטור העירוני אינג' יצחק ברדיצ'בסקי. המלצות צוות משרד מהנדס העיר: לאשור הבקשה בתנאים הבאים: 1. יוראה פתרון סולרי כולל סימון המערכות הסולריות על גג המבנה לרבות גישה נאותה לגג עפ''י הנחיות ובאישור אדריכל האגף לרישוי ופקוח על הבניה. התכניות תעודכנה בהתאם. 2. יש לאטום בקיר בטון את פתח הגישה שנוצר בין המחסן הדירתי לקליניקה בקומת המסד ויובא אשור מפקח לכך. התכניות תתוקנה בהתאם. הגישה למחסן תותר חיצונית בלבד. 3. עבודות ההריסה הנדרשות במבנה לרבות הריסת עליית הגג תבוצענה בפיקוח ובהשגחת מהנדס. 4. תוגש תכנית פיתוח מפורטת בקנ 1:100 ערוכה על ידי אדריכל נוף עפ''י הנחיות ובאישור היחידה לתכנון נופי.

133 א'' א'' א'' א'' מס' דף : 133 כן יובא אישור פקיד היערות לנושא עצים במסגרת וכחלק מהנחיות תכנית הפיתוח, אשר תכלול גינון הקפי ועץ בוגר בחזית. (עקירה/שתילה חלופית/שימור). 5. חזיתות הבנין יצופו ציפוי קשיח מלא חפוי אבן, למעט פיר המעלית שיחופה זכוכית עפ''י המוצע. חומרי הגמר יצויינו בהתאם ע''ג החזיתות בתכניות. 6. יובאו אישורים מטעם: א. שלטונות הג"א למיגון המוצע. ב. אישור מהנדס בטיחות לפני תפעול המעלית בבנין. ג. אישור קונסטרוקטור בצירוף חישובים סטטיים לתכנית המוצעת. ד. פקיד היערות לנושא עצים (במסגרת וכחלק מהנחיות תכנית הפיתוח). 7. יוגש אישור סופי של קונסטרוקטור מטעם העירייה לפני הוצאת היתר, וזאת לאחר שיומצאו לידיו: א. דו"ח יועץ קרקע. ב. דו"ח מעבדה לחוזק הבטונים במבנה. ג. אישור סופי מטעם קונסטרוקטור העירייה יכלול תכנית קונסטרוקציה מאושרת על ידו. 8. בתום הבניה יומצא אישור סופי של מהנדס בניין המלווה את הבניה כי המבנה כפי שנבנה כולל את כל האלמנטים לחיזוק בפני רעידות אדמה כפי שהומצאו למשרדנו ואושרו ע"י מהנדס קונסטרוקטור מטעם הרשות וכי המבנה לאחר חיזוקו עומד בדרישות התקן לרעידות אדמה. 9. יוגש אישור מהנדס בצרוף חישובים סטטיים. החישוב יערך גם לפי תקן ישראלי 413 בפני רעידות אדמה. 10. עבודות הבניה תבוצענה תחת פיקוח של מהנדס אחראי. 11. יוגש כתב שיפוי. הנוסח יאושר ע"י השירות המשפטי לעירייה. 12. יותקנו מעקות תקניים ובגובה בטיחותי בכל המקומות עפ"י הנדרש בתקן. 13. תרשם הערה בטאבו לפי תקנה 27 לתקנות המקרקעין כלהלן: "תוספת הבניה המוצעת להרחבת קומה ב' וכן תוספת קומת המגורים החדשה המתוכננת לבניה מעליה תהווה חלק בלתי נפרד מהדירה חל' משנה מס' 4 בגוש חל' 64 בבעלות כץ ראובן ודבורה ותשמש יחידת מגורים אחת ואין לפצלה". 14. יתר התנאים הסטנדרטיים ינתנו על ידי המחלקה לרישוי בניה. הועדה מפנה תשומת לב המתנגדים השותפים לנכס כי לא הופיעו לדיון כפי שזומנו. אשר להתנגדויות כפי שנתקבלו מדיירים מנכסים גובלים ושאינם שותפים לנכס הועדה משיבה כלהלן: א. המדובר בתוספת בניה תוך שנויים והרחבת הבנוי הקיים לרבות תוספת קומה אחת בלבד מעל הבנין הקיים, חיזוק מעטפת הבנין הקיים זאת בהתבסס על הוראות תמ 38 לחיזוק הבנין הקיים בפני רעידות אדמה, זאת לאחר שהונחה בפני הועדה חוות דעת קונסטרוקטור עירוני מטעמה כי הבנין במצבו הנוכחי אינו עומד בתקן רעידות אדמה ולפיכך עומד בקריטריונים לחיזוק המבנה הקיים בהתבסס על הוראות תמ 38. ב. הועדה מציינת כי מדובר בתכנית הכוללת חיזוק כולל מעטפת הבנין, מעלית והוספת קומה אחת בלבד. התוספת קומה לשם הרחבת דירה הקיימת במפלס העליון זאת ללא תוספת יחידות דיור נוספות למבנה הקיים. ג. לנושא הבליטות למרווחים יובהר כי התכנון כולל כאמור מעטפת חיזוק בלבד והוספת קומה אחת למבנה וזאת בחפיפה מעל הבנוי הקיים לכל גובהו של המבנה ללא בליטות נוספות למרווחים. ד. אין בתכנון המבוקש משום מיצוי מלוא הזכויות שניתן היה להוסיף מכוח הוראות תמ 38/3 בדרך של הוספת 2 וחצי קומות למבנה הקיים. ה. הועדה אף נתנה דגש על עיצוב וחזית הבנין כולו ומפנה לסעיף 5 בהחלטתה. הועדה מעודדת פרויקטים מסוג זה שבמהותם תורמים לחיזוק המבנה הקיים ומכוח הוראות תמ 38 שלכך נועדה. עם זאת, הועדה משהה את הוצאת ההיתר למשך 30 יום ממועד משלוח מכתבנו זה על מנת לאפשר לשכן/ םי המתנגד/ םי שלא חתם/ו על דבר הבקשה לפנות לערכאה השיפוטית המוסמכת (כל ערכאה על פי סמכותה בחוק, לרבות המפקחת על רישום המקרקעין), באם ימצא/ו לנכון לעשות זאת. ניתן יהיה להוציא את היתר הבניה בתום 30 יום ואילך מיום מכתבנו זה, אלא אם כן עד

134 מ'' מס' דף : 134 למועד זה יתקבל במשרדנו צו מניעה חתום על ידי רשות שיפוטית ו/או מעין שיפוטית מוסמכת, המצווה על הועדה לנהוג אחרת. ניתן לערער על החלטה זו בפני ועדת ערר למחוז חיפה תוך 30 יום מיום מכתבנו זה, על פי הנקבע בסעיף 152 לחוק התכנון והבניה. את הערעור הנ"ל יש לשלוח אל ועדת ערר למחוז חיפה - רח' פלי" םי 2 (בניין אורן קומה 5) חיפה 31002, עם העתק לועדה המקומית לתכנון ולבניה ת.ד חיפה. בישיבת הועדה מס' 11 מיום נדונה הבקשה והוחלט לאשר את הבקשה עפ"י המלצות צוות משרד מהנדס העיר. גב' בלייכר, הודיעה על תקון טעות בהדפסה כדלהלן: שטח בניה מבוקש 9.6 מ"ר ולא כפי שנרשם 936 מ"ר. החלטות הועדה: לאשור הבקשה בתנאים הבאים: 1. יוראה פתרון סולרי כולל סימון המערכות הסולריות על גג המבנה לרבות גישה נאותה לגג עפ''י הנחיות ובאישור אדריכל האגף לרישוי ופקוח על הבניה. התכניות תעודכנה בהתאם. 2. יש לאטום בקיר בטון את פתח הגישה שנוצר בין המחסן הדירתי לקליניקה בקומת המסד ויובא אשור מפקח לכך. התכניות תתוקנה בהתאם. הגישה למחסן תותר חיצונית בלבד. 3. עבודות ההריסה הנדרשות במבנה לרבות הריסת עליית הגג תבוצענה בפיקוח ובהשגחת מהנדס. 4. תוגש תכנית פיתוח מפורטת בקנ 1:100 ערוכה על ידי אדריכל נוף עפ''י הנחיות ובאישור היחידה לתכנון נופי. כן יובא אישור פקיד היערות לנושא עצים במסגרת וכחלק מהנחיות תכנית הפיתוח, אשר תכלול גינון הקפי ועץ בוגר בחזית. (עקירה/שתילה חלופית/שימור). 5. חזיתות הבנין יצופו ציפוי קשיח מלא חפוי אבן, למעט פיר המעלית שיחופה זכוכית עפ''י המוצע. חומרי הגמר יצויינו בהתאם ע''ג החזיתות בתכניות. 6. יובאו אישורים מטעם: א. שלטונות הג"א למיגון המוצע. ב. אישור מהנדס בטיחות לפני תפעול המעלית בבנין. ג. אישור קונסטרוקטור בצירוף חישובים סטטיים לתכנית המוצעת. ד. פקיד היערות לנושא עצים (במסגרת וכחלק מהנחיות תכנית הפיתוח). 7. יוגש אישור סופי של קונסטרוקטור מטעם העירייה לפני הוצאת היתר, וזאת לאחר שיומצאו לידיו: א. דו"ח יועץ קרקע. ב. דו"ח מעבדה לחוזק הבטונים במבנה. ג. אישור סופי מטעם קונסטרוקטור העירייה יכלול תכנית קונסטרוקציה מאושרת על ידו. 8. בתום הבניה יומצא אישור סופי של מהנדס בניין המלווה את הבניה כי המבנה כפי שנבנה כולל את כל האלמנטים לחיזוק בפני רעידות אדמה כפי שהומצאו למשרדנו ואושרו ע"י מהנדס קונסטרוקטור מטעם הרשות וכי המבנה לאחר חיזוקו עומד בדרישות התקן לרעידות אדמה. 9. יוגש אישור מהנדס בצרוף חישובים סטטיים. החישוב יערך גם לפי תקן ישראלי 413 בפני רעידות אדמה. 10. עבודות הבניה תבוצענה תחת פיקוח של מהנדס אחראי. 11. יוגש כתב שיפוי. הנוסח יאושר ע"י השירות המשפטי לעירייה. 12. יותקנו מעקות תקניים ובגובה בטיחותי בכל המקומות עפ"י הנדרש בתקן. 13. תרשם הערה בטאבו לפי תקנה 27 לתקנות המקרקעין כלהלן: "תוספת הבניה המוצעת להרחבת קומה ב' וכן תוספת קומת המגורים החדשה המתוכננת

135 א'' א'' א'' א'' מס' דף : 135 לבניה מעליה תהווה חלק בלתי נפרד מהדירה חל' משנה מס' 4 בגוש חל' 64 בבעלות כץ ראובן ודבורה ותשמש יחידת מגורים אחת ואין לפצלה". 14. יתר התנאים הסטנדרטיים ינתנו על ידי המחלקה לרישוי בניה. הועדה מפנה תשומת לב המתנגדים השותפים לנכס כי לא הופיעו לדיון כפי שזומנו. אשר להתנגדויות כפי שנתקבלו מדיירים מנכסים גובלים ושאינם שותפים לנכס הועדה משיבה כלהלן: א. המדובר בתוספת בניה תוך שנויים והרחבת הבנוי הקיים לרבות תוספת קומה אחת בלבד מעל הבנין הקיים, חיזוק מעטפת הבנין הקיים זאת בהתבסס על הוראות תמ 38 לחיזוק הבנין הקיים בפני רעידות אדמה, זאת לאחר שהונחה בפני הועדה חוות דעת קונסטרוקטור עירוני מטעמה כי הבנין במצבו הנוכחי אינו עומד בתקן רעידות אדמה ולפיכך עומד בקריטריונים לחיזוק המבנה הקיים בהתבסס על הוראות תמ 38. ב. הועדה מציינת כי מדובר בתכנית הכוללת חיזוק כולל מעטפת הבנין, מעלית והוספת קומה אחת בלבד. התוספת קומה לשם הרחבת דירה הקיימת במפלס העליון זאת ללא תוספת יחידות דיור נוספות למבנה הקיים. ג. לנושא הבליטות למרווחים יובהר כי התכנון כולל כאמור מעטפת חיזוק בלבד והוספת קומה אחת למבנה וזאת בחפיפה מעל הבנוי הקיים לכל גובהו של המבנה ללא בליטות נוספות למרווחים. ד. אין בתכנון המבוקש משום מיצוי מלוא הזכויות שניתן היה להוסיף מכוח הוראות תמ 38/3 בדרך של הוספת 2 וחצי קומות למבנה הקיים. ה. הועדה אף נתנה דגש על עיצוב וחזית הבנין כולו ומפנה לסעיף 5 בהחלטתה. הועדה מעודדת פרויקטים מסוג זה שבמהותם תורמים לחיזוק המבנה הקיים ומכוח הוראות תמ 38 שלכך נועדה. עם זאת, הועדה משהה את הוצאת ההיתר למשך 30 יום ממועד משלוח מכתבנו זה על מנת לאפשר לשכן/ םי המתנגד/ םי שלא חתם/ו על דבר הבקשה לפנות לערכאה השיפוטית המוסמכת (כל ערכאה על פי סמכותה בחוק, לרבות המפקחת על רישום המקרקעין), באם ימצא/ו לנכון לעשות זאת. ניתן יהיה להוציא את היתר הבניה בתום 30 יום ואילך מיום מכתבנו זה, אלא אם כן עד למועד זה יתקבל במשרדנו צו מניעה חתום על ידי רשות שיפוטית ו/או מעין שיפוטית מוסמכת, המצווה על הועדה לנהוג אחרת. ניתן לערער על החלטה זו בפני ועדת ערר למחוז חיפה תוך 30 יום מיום מכתבנו זה, על פי הנקבע בסעיף 152 לחוק התכנון והבניה. את הערעור הנ"ל יש לשלוח אל ועדת ערר למחוז חיפה - רח' פלי" םי 2 (בניין אורן קומה 5) חיפה 31002, עם העתק לועדה המקומית לתכנון ולבניה ת.ד חיפה.

136 BAKPIRUT00026 מס' דף : 136 מספר בקשה: 80/0061/03 תיק בניין: 80/0061 פרוטוקול ועדת משנה של הועדה המקומית ישיבה מספר: 11 בתאריך: 02/06/2014 מבקש : הגשה 20/01/2014 לוי דוד עורך : יוסף אברהם סוג בקשה: בקשה להיתר כתובת הבניין: שד' פלי"ם 19 חיפה גוש וחלקה: גוש: חלקה: ; 5 חלקה: 4 יעוד: שצ"פ ומתחתיו חניון פרטי ====================================================== מבקשים לאשר לגליציה להגדלת קיוסק קיים ושימוש חורג מקיוסק למסעדה בן 3 קומות, קירוי חורף בקירות פלדה וביצוע שינויים. לא מוצעים מקומת חניה. ====================================================== הערות המפקח: מס' גליון- 03 עיר לפי תת"ע חפ/ 969 ז' ועדת משנה של ועדה מקומית דנה בתאריך בדבר הבקשה של המבקש לוי דוד לאשר לגליזציה להגדלת קיוסק קיים ושינוי יעוד מקיוסק למסעדה בן 3 קומות וביצוע שינויים. המסעדה בולטת במרווחים צדדיים בשיעור כ 1.60 ואחורי בשיעור כ 5.50 מ'. ועודף שטח מעל המותר ולא מוצעים מקומות חניה..1 החלטות ועדת המשנה של הועדה המקומית בישיבה: 26 בתאריך : לדחיית הבקשה הועדה מתנגדת לחריגות שבוצעו מהתוכנית החלה במקום, מה גם שהן חורגות מתחום חלקה מס'.5 כעת הוגשה בקשה 003 רמ"י (רשות מנהל מקרקעי ישראל) הגיש תב"ע נקודתית עפ"י חפ/ 969 ז' להסדרת מבנה קיים של קיוסק במתחם קריית הממשלה שהופקדה. להלן ציטוט מפרוטוקול החלטת ועדה מחוזית מיום תנאים: א. תנאי לאישור התכנית יהיה קבלת דו"ח פיקוח כי חלקי המבנים המצויינים שנקבעו לעיל להריסה, נהרסו או לחילופין יתקבל אישור מהוועדה המקומית כי הם הותאמו לכללי קירוי חורף. ב. יותר להשתמש ולחשב את שטח המרתף כשטח עיקרי במקום שטח שירות וזאת בכפוף לכך שהוא יעמוד בכל התקנות הרלוונטיות לעניין..2.3

137 ע'' ע'' ע'' ב/ ע'' ב( ג/ ג/ ע'' מס' דף : 137 ג. ד. ה. בהתאם לתמ"א בתמ"א. /4 התכנית חלה בתחום אזור רגישות א' 1. עיקרי התכנית יכללו הוראות בהתאם לסעיף הוראות התכנית והתשריט יתוקנו בתיקונים טכניים בהתאם להנחיית לשכת התכנון. במידה ולא ימולאו תנאי הוועדה בתוך שישה חודשים ממועד ההחלטה, ינהגו בתכנית עפ"י סעיף 86 לחוק. -ה) הערות מחלקת נכסים ) עיריית חיפה ( החלקה הנ"ל הינה בבעלות רשות הפיתוח ואינה רשומה ע"ש העירייה נא לחתום ע"ג התוכנית. ציטוט מפניה של רשות מקרקעין מרחב עיסקי חיפה: הבקשה להיתר שבנדון מתייחסת לשטח בייעוד ציבורי שאמור להיות מוחכר לעיריית חיפה לטובתה ( בהתאם לס' 13 לתקנון תכנית חפ/ 969. לרשות מקרקעי ישראל אין עניין בבקשה. ) או מופקע לפיכך, עיריית חיפה אחראית לשימוש שנעשה בשטח, ולרשות מקרקעי ישראל אין התנגדות כי העירייה תממש סמכותה כאמור בהתאם לכל דין. הנכם נדרשים לפעול בדחיפות להסדרת זכויות העירייה. הערות מת"ע מתאריך : א. ב. ג. יש להגיש בקשה להיתר לקירוי החורף בלבד למשל הרמפה) לא החלק שאפור בתכנית. ) על הסככה ( לא השטחים שהתכנית עושה בהם לגליזציה ) בשטח של הקירוי חורף החלונות צריכים להתפרק בקיץ והגג צריך להיות פריק / חשמלי/ זז או מפורק על פי אישור של מהנדס העיר. יש לתקן את הבקשה, להציע פרט של פירוק הגג ולהציג למהנדס העיר לאישורו. על הבקשה כפי שתאושר יש להוציא היתר ולבצע לפני אישור התכנית. שטח הגן מיועד על פי תכנית חפ/ 969 לשצ"פ שמתחתיו חניה פרטית הוא לא מיועד להפקעה. עיריית חיפה רשאית, על פי התכנית להרשם כבעלת זכות חכירה על השטח. כנראה שהחכירה טרם נרשמה ולכן אין עיריית חיפה מצויינת על גבי נסח הטאבו. לאחר שיחה עם אורית שגיב סיכמנו שאנחנו נחתום על בקשה להיתר ונדון שאין לנו התנגדות לבקשה להיתר. במצב זה המינהל יחתום על ההרמוניקה כדי שניתן יהיה סוף סוף להגיש את הבקשה להיתר בהתייעצות עם מת להלן: מבדיקה נוספת עם מת ומה סוכם להביא את הבקשה לדיון הועדה תוך המלצה לאישור פרגוד החורף בלבד כמפורט הובהר כי התב הנקודתית חפ/ 969 ז' הופקדה ביום המלצות צוות משרד מהנדס העיר: הועדה מחליטה לאשר את הבקשה וזאת לקרוי חורף בלבד לשימוש מבנה הקיוסק עפ''י הנחיות הועדה המחוזית בהחלטתה מיום כי תנאי לאישור התב הנקודתי חפ/ 969 ז ' שהופקדה ב להסדרת מבנה הקיוסק הקיים יהיה הריסת חלקי המבנים המיועדים

138 ע'' ע'' ע'' ע'' ע'' מס' דף : 138 להריסה עפ''י התכנית או לחלופין התאמתם לכללי קירוי חורף. לפיכך דורשת הועדה למלא אחר התנאים הבאים לאשור קרוי החורף: 1. מבנה הקיוסק הקיים למעט קרוי החורף לא יכלל בהיתר זה. התכניות תתוקנה בהתאם. 2. הועדה מתירה את הקירוי המוצע כפרגוד - קרוי חורף ולא קרוי קבוע עפ''י הוראות התכנית המופקדת חפ 969 ז'. לפיכך יש להרוס את הקרוי הנוכחי הסככה הקיימת במקום לפני הוצאת ההיתר ויובא אישור מפקח לכך. 3. קרוי החורף המוצע במלואו לרבות הגג והדפנות יהיה מחומרים פריקים עפ''י הוראות התכנית המופקדת חפ/ 969 ז' ובכפוף להנחיות מה. יוראה פרט מתאים לפרוק גג קרוי חורף בכפוף לאישור מה. התכניות תתוקנה בהתאם. 4. תוגש הסכמת כל הבעלים השותפים לנכס. 5. היתר למבנה פרגוד יהיה בתוקף מ ועד 15.4 כל עוד קיים בית אוכל בהיתר ולבית האוכל רשיון עסק, עפ"י הוראות התכנית לפרגודים כחלק מהוראות 969 ז' לאחר שתוסדר ותאושר כחוק. 6. הפרגוד יפורק לא יאוחר מ מידי שנה. 7. יוגש רשיון עסק. 8. הקמת הפרגוד תבוצע עפ"י תכנון ופקוח של מהנדס רשום. 9. אישור איגוד ערים לשרותי כבאות. 10. יובא אישור משרד הבריאות. 11. יוגש פתרון נגישות לאנשים עם מוגבלויות. 12. יתר התנאים הסטנדרטיים ינתנו על ידי המחלקה לרישוי בניה. בישיבת הועדה מס' 11 מיום נדונה הבקשה והוחלט לאשר את הבקשה עפ"י המלצות צוות משרד מהנדס העיר. גב' בלייכר הודיעה על תיקון סעיף 3 עמ' 127 כדלהלן: רמ"י (רשות מנהל מקרקעי ישראל) הגיש תב"ע נקודתית עפ"י חפ/ 969 ז' להסדרת מבנה קיים של קיוסק במתחם קריית הממשלה שהופקדה. החלטות הועדה: הועדה מחליטה לאשר את הבקשה וזאת לקרוי חורף בלבד לשימוש מבנה הקיוסק עפ''י הנחיות הועדה המחוזית בהחלטתה מיום כי תנאי לאישור התב הנקודתי חפ/ 969 ז' שהופקדה ב להסדרת מבנה הקיוסק הקיים יהיה הריסת חלקי המבנים המיועדים להריסה עפ''י התכנית או לחלופין התאמתם לכללי קירוי חורף. לפיכך דורשת הועדה למלא אחר התנאים הבאים לאשור קרוי החורף: 1. מבנה הקיוסק הקיים למעט קרוי החורף לא יכלל בהיתר זה. התכניות תתוקנה בהתאם. 2. הועדה מתירה את הקירוי המוצע כפרגוד - קרוי חורף ולא קרוי קבוע עפ''י הוראות התכנית המופקדת חפ 969 ז'. לפיכך יש להרוס את הקרוי הנוכחי הסככה הקיימת במקום לפני הוצאת ההיתר ויובא אישור מפקח לכך. 3. קרוי החורף המוצע במלואו לרבות הגג והדפנות יהיה מחומרים פריקים עפ''י הוראות התכנית המופקדת חפ/ 969 ז' ובכפוף להנחיות מה. יוראה פרט מתאים לפרוק גג קרוי חורף בכפוף לאישור מה. התכניות תתוקנה בהתאם. 4. תוגש הסכמת כל הבעלים השותפים לנכס. 5. היתר למבנה פרגוד יהיה בתוקף מ ועד 15.4 כל עוד קיים בית אוכל בהיתר ולבית האוכל רשיון עסק, עפ"י הוראות התכנית לפרגודים כחלק מהוראות 969 ז' לאחר שתוסדר ותאושר כחוק. 6. הפרגוד יפורק לא יאוחר מ מידי שנה.

139 מס' דף : יוגש רשיון עסק. 8. הקמת הפרגוד תבוצע עפ"י תכנון ופקוח של מהנדס רשום. 9. אישור איגוד ערים לשרותי כבאות. 10. יובא אישור משרד הבריאות. 11. יוגש פתרון נגישות לאנשים עם מוגבלויות. 12. יתר התנאים הסטנדרטיים ינתנו על ידי המחלקה לרישוי בניה.

140 BAKPIRUT00027 מס' דף : /3487 תיק בניין: מספר בקשה: 50/3487/07 בתאריך: 02/06/2014 פרוטוקול ועדת משנה של הועדה המקומית ישיבה מספר: 11 מבקש : הגשה 08/01/2014 לוי רז - נציג הדיירים כהן יעקב מנחם הראל עורך : אוטמזגין מיכאל סוג בקשה: בקשה להיתר כתובת הבניין: רח' חניתה 15 חיפה חלקה: 79 גוש: גוש וחלקה: ====================================================== מבקשים לאשר תוכנית לאגף ממ''דים לדירות הדרומיות בבנין הקדמי. הבקשה כרוכה בבליטה למרווח צידי דרומי. ====================================== ================ לנכס שלא הגישו התנגדות שותפים מתנגדים חיפה חניתה 15 אדרי שמעון ושמחה חיפה חניתה 15 בולגרו סילביה ומרקו חיפה חניתה 15 גולדנברג חנה חיפה חניתה 15 נחמיאס אלעד וקרן חיפה חניתה 15 קראוס שרון חיפה חניתה 15 שמלוביץ שמואל הערות המפקח: מס' גליון 07 בכתב : בליטות למרווח צדדי דרומי עד 3.2 מ' ע''י ממ''ד בקיר אטום. יעוד הקרקע מגורים א' האם יש צורך בפרסום הבקשה כן א. ב. מוצע אגף ממ''דים בן 3 ממ''דים לדירות הדרומיות בשטח 9 מ''ר כל ממ''ד הבולט למרווח צידי דרומי עד 3.2 מ' בקיר אטום ועפ''י הנחיות הועדה הבליטה המותרת הינה עד 2/3 מהמרווח כלומר, 2.67 מ'. יש לציין כי בבניין המבוקש אושרו לדירות העליונות שיפור מיגון ותוספת בניה על הגג כתוצאה מזיכוי שיפור המיגון וטרם הוצא היתר בניה. על כן יש לבטל את בקשה מס' 05 של דירת המבקש בקומה העליונה. במידה ומאשרים תוכנית זו לתוספת הממ''דים. בצוות מה''ע סוכם להמליץ לאשר את הבקשה בתנאים כפי שהוצגו להלן ובתנאי פרסום כחוק. הבקשה פורסמה כחוק ולא התקבלו התנגדויות בעקבות הפרסום.

141 א'' א'' מס' דף : 141 המלצות צוות משרד מהנדס העיר: לאשור הבקשה בתנאים הבאים: 1. בקשה 005 תבוטל לאור העובדה כי הוגשה בקשה 007 המציעה ממ''דים במסגרת אגף. 2. יובא אשור הג לממ''דים המוצעים. 3. יובא אישור קונסטרוקטור בצירוף חישובים סטטיים. החישוב יערך גם לפי תקן ישראלי 413 בפני רעידות אדמה. 4. חזיתות התוספת יצופו אבן. סוג האבן יסומן על גבי החזיתות בתכניות. 5. יותקנו מעקות תקניים ובגובה בטיחותי בכל המקומות הנדרשים עפ''י התקן. 6. יתר התנאים הסטנדרטיים ינתנו על ידי מפקחת הרשוי. עם זאת, הועדה משהה את הוצאת ההיתר למשך 30 יום ממועד משלוח מכתבנו זה על מנת לאפשר לשכן/ םי המתנגד/ םי שלא חתם/ו על דבר הבקשה לפנות לערכאה השיפוטית המוסמכת (כל ערכאה על פי סמכותה בחוק, לרבות המפקחת על רישום המקרקעין), באם ימצא/ו לנכון לעשות זאת. ניתן יהיה להוציא את היתר הבניה בתום 30 יום ואילך מיום מכתבנו זה, אלא אם כן עד למועד זה יתקבל במשרדנו צו מניעה חתום על ידי רשות שיפוטית ו/או מעין שיפוטית מוסמכת, המצווה על הועדה לנהוג אחרת. ניתן לערער על החלטה זו בפני ועדת ערר למחוז חיפה תוך 30 יום מיום מכתבנו זה, על פי הנקבע בסעיף 152 לחוק התכנון והבניה. את הערעור הנ"ל יש לשלוח אל ועדת ערר למחוז חיפה - רח' פלי" םי 2 (בניין אורן קומה 5) חיפה 31002, עם העתק לועדה המקומית לתכנון ולבניה ת.ד חיפה. בישיבת הועדה מס' 11 מיום נדונה הבקשה והוחלט לאשר את הבקשה עפ"י המלצות צוות משרד מהנדס העיר. החלטות הועדה: לאשור הבקשה בתנאים הבאים: 1. בקשה 005 תבוטל לאור העובדה כי הוגשה בקשה 007 המציעה ממ''דים במסגרת אגף. 2. יובא אשור הג לממ''דים המוצעים. 3. יובא אישור קונסטרוקטור בצירוף חישובים סטטיים. החישוב יערך גם לפי תקן ישראלי 413 בפני רעידות אדמה. 4. חזיתות התוספת יצופו אבן. סוג האבן יסומן על גבי החזיתות בתכניות. 5. יותקנו מעקות תקניים ובגובה בטיחותי בכל המקומות הנדרשים עפ''י התקן. 6. יתר התנאים הסטנדרטיים ינתנו על ידי מפקחת הרשוי. עם זאת, הועדה משהה את הוצאת ההיתר למשך 30 יום ממועד משלוח מכתבנו זה על מנת לאפשר לשכן/ םי המתנגד/ םי שלא חתם/ו על דבר הבקשה לפנות לערכאה השיפוטית המוסמכת (כל ערכאה על פי סמכותה בחוק, לרבות המפקחת על רישום המקרקעין), באם ימצא/ו לנכון לעשות זאת. ניתן יהיה להוציא את היתר הבניה בתום 30 יום ואילך מיום מכתבנו זה, אלא אם כן עד למועד זה יתקבל במשרדנו צו מניעה חתום על ידי רשות שיפוטית ו/או מעין שיפוטית מוסמכת, המצווה על הועדה לנהוג אחרת. ניתן לערער על החלטה זו בפני ועדת ערר למחוז חיפה תוך 30 יום מיום מכתבנו זה, על

142 מס' דף : 142 פי הנקבע בסעיף 152 לחוק התכנון והבניה. את הערעור הנ"ל יש לשלוח אל ועדת ערר למחוז חיפה - רח' פלי" םי 2 (בניין אורן קומה 5) חיפה 31002, עם העתק לועדה המקומית לתכנון ולבניה ת.ד חיפה.

143 BAKPIRUT00028 מס' דף : /1960 תיק בניין: מספר בקשה: 79/1960/04 בתאריך: 02/06/2014 פרוטוקול ועדת משנה של הועדה המקומית ישיבה מספר: 11 מבקש : הגשה 05/03/2014 מאירי זהבה בוכניק הלינה עורך : מאירי רן סוג בקשה: בקשה להיתר רח' התיכון 24 חיפה כתובת הבניין: חלקה: 6 יעוד: מגורים א גוש: גוש וחלקה: ====================================================== רשום הערת אזהרה בטאבו על אי פיצול הדירה בקומה א'. ==================================== ================== הערות המפקח: מס' גליון - 04 מובא לדיון בועדה מקומית לרישום הערת אזהרה בטאבו על אי פיצול הדירה בקומה א'. בקשה 03 אושרה בועדת רישוי על תוספת שני ממ"דים והעתקת חניה. בצוות ממה"ע סוכם להפנות את הבקשה לדיון בועדת המשנה כלהלן: המלצות צוות משרד מהנדס העיר: תרשם הערה בטאבו לפי תקנה 27 לתקנות המקרקעין כלהלן: " תוספת הבניה לממ"ד כפי שאושרה נבנתה ובהיתר, לדירה בקומה א' מפלס עפ"י תשריט, משפ' בוכניק תהווה חלק בלתי נפרד מהדירה - חלקת משנה 5 בגוש חלקה 6 ותשמש יחידת מגורים אחת ואין לפצלה ". בישיבת הועדה מס' 11 מיום נדונה הבקשה והוחלט להוריד את הבקשה מסדר יום על מנת להשלים את הרקע והצגת התשריט בישיבה הקרובה. הבקשה תובא על סדר החלטות הועדה: יום בועדה הקרובה. הועדה מחליטה להוריד את הבקשה מסדר יום על מנת להשלים את הרקע והצגת התשריט בישיבה הקרובה. הבקשה תובא על סדר יום בועדה הקרובה.

144 מס' דף : 144

145 BAKPIRUT00029 ר'' ר'' ר'' ד'' ר'' ד'' ר'' ד'' ר'' ר'' ר'' ר'' מס' דף : 145 מספר בקשה: 46/1770/05 תיק בניין: 52/0072 פרוטוקול ועדת משנה של הועדה המקומית ישיבה מספר: 11 בתאריך: 02/06/2014 מבקש : הגשה 11/09/2013 מילר רינה לביאנט יורם עורך : בוקליס אהרון סוג בקשה: בקשה להיתר כתובת הבניין: רח' הרקפות 8 חיפה גוש וחלקה: גוש: חלקה: 55 יעוד: מגורים א ====================================================== בקשה לתוספת אגף ממ''דים עבור דירה בקומת הקרקע ודירה בקומה א' בתחם קווי הבניין, ולגליזציה למשטח עץ בחצר הבית, בהסכמת יתר השותפים לנכס. ====================================================== הערות המפקח: מס' גליון 05 ( % לבניה מותר 60% שטח מגרש לחשוב שטח בניה 908 מ מס' דירות קיים 6 שטח בניה קיים במקור מ שטח בניה נותר מותר מ''ר שטח מבוקש לדירה בקומת הקרקע 4.40 מ שטח מבוקש לדירה בקומה א' 4.40 מ שטח בניה מותר נותר לדירה בקומת הקרקע 4.40 מ''ר שטח בניה מותר נותר לדירה בקומה א' 4.40 מ (לאחר זיכוי 12.5 מ''ר עבור תוספת ממ (לאחר זיכוי 12.5 מ''ר עבור תוספת ממ ( מבקשים לאשר תוספת אגף ממ''דים בתחום קווי הבנין עבור דירה בקומת הקרקע ודירה בקומה א', שטח הממ המוצע הינו המבקשים מ, השטח שמעבר ל מ (4.40 מ ( נלקח כשטח המותר הנותר באחוזי הבניה לדירות עפ''י מפת קו בנין שטח החלקה לאחר הפקעה לשצ''פ ולשביל הינו 670 מ''ר ומותר לבינה במקום זה 66% (סעיף 9) על אף האמור בסעיף זה עפ''י סעיף 12 במפת קו בניין '' עפ"י סעיף 7 ד' בתקנות התוכנית חפ/ 719 כפיצוי עבור יצירת שבילי לכת ושטחים ציבורים פתוחים יכלה הוועדה המקומית להרשות לבעלי החלקה להשתמש בשטח בניה המחושב בהתאם לתוכנית אושרת ראשונה במקום, חפ/ 178, דהיינו משטח של 908 מ לאמור לעיל, לא יהיה ניתן לקבל תוספת בניה בתור מגרש בין דרכים''. אחוזי הבניה חושבו לפי שטח המגרש לפני ההפקעות היינו 908 מ''ר ולפי 60% בניה.. במידה וזכויות הבניה ינוצלו בהתאם בחצר הבית קיים משטח עץ ללגליזציה המשתייך לדירה בקומת הקרקע, המשטח אינו עולה על 1.80 מ' מפני הקרקע אך ניתן לראות לפי מפת מדידה כי המשטח חורג מגבולות החלקה, לשיקול דעת הועדה.

146 א'' א'' מס' דף : 146 * לבקשה חתמו כמסכימים כל השותפים לנכס. עפ''י דיווח מבנ''א התוכנית מתאימה למציאות וטרם בונים. לא דווח על הליכים משפטיים על הדק הקיים. בצוות ממה''ע סוכם להמליץ לאשר את הבקשה ובכפוף להמלצות כלהלן: המלצות צוות משרד מהנדס העיר: לאישור הבקשה בתנאים הבאים: 1. יש לבטל ולפרק את חלקו של משטח העץ-דק החורג מעבר לגבול המגרש האחורי ויובא אישור מפקח לכך כתנאי למתן ההיתר. התכניות תתוקנה בהתאם. 2. יובא אישור הג. 3. יותקן מעקה תקני ובגובה בטיחותי בגג תוספת הממ''דים. 4. גמר חוץ התוספת וחומרי הגמר יהיו כדוגמאת הבנין הקיים. חומרי הגמר יצויינו בהתאם ע''ג החזיתות בתכניות. 5. יתר התנאים הסטנדרטיים ינתנו על ידי המחלקה לרישוי בניה. בישיבת הועדה מס' 11 מיום נדונה הבקשה והוחלט לאשר את הבקשה עפ"י המלצות צוות משרד מהנדס העיר. החלטות הועדה: לאישור הבקשה בתנאים הבאים: 1. יש לבטל ולפרק את חלקו של משטח העץ-דק החורג מעבר לגבול המגרש האחורי ויובא אישור מפקח לכך כתנאי למתן ההיתר. התכניות תתוקנה בהתאם. 2. יובא אישור הג. 3. יותקן מעקה תקני ובגובה בטיחותי בגג תוספת הממ''דים. 4. גמר חוץ התוספת וחומרי הגמר יהיו כדוגמאת הבנין הקיים. חומרי הגמר יצויינו בהתאם ע''ג החזיתות בתכניות. 5. יתר התנאים הסטנדרטיים ינתנו על ידי המחלקה לרישוי בניה.

147 BAKPIRUT00030 ר'' מס' דף : 147 מספר בקשה: 95/0940/06 תיק בניין: 95/0940 פרוטוקול ועדת משנה של הועדה המקומית ישיבה מספר: 11 בתאריך: 02/06/2014 מבקש : הגשה 26/02/2014 מקורות - מים בע"מ עורך : אלה ארז סוג בקשה: בקשה להיתר כתובת הבניין: רח' זיוונית 3 חיפה גוש וחלקה: גוש: חלקה: 3 ====================================================== מבקשים לאשר תוספת פנאלים פוטו וולטאים על גג בריכת מים מבטון - K65 ====================================================== הערות המפקח: מס' גליון 06 לפי תת''ע חפ/ 2004 המפקח ממפ''ב פקוח דווח ביום שהבקשה מתאימה למציאות, טרם התחילו הבניה הבדיקה מתייחסת לבקשה 06 בלבד. הערות המח' לתכנון עיר מיום התוכנית המאושרת שחלה של חפ /2004 מאפשרת ברכות ומתקנים, לדעתם באישור משרד הבריאות ואיגוד ערים לאיכות הסביבה מותר בעיקר שלא יהיו החזרים והשתקפויות. הערות אדר' מפ''ב מיום מפנה להערות המח' לתכנון עיר שבסעיף 2 לעיל עפ''י התוכניות הנדונות: שטח הגג 1110 מ סה''כ מס' פנלים בצוות ממה''ע מיום סוכם להמליץ לאשר את הבקשה ובכפוף לתנאים הבאים: המלצות צוות משרד מהנדס העיר: לאשור הבקשה בתנאים הבאים: 1. תוגש הסכמת בעלי הזכויות בנכס למערכת פוטו וולטאית המוצעת. 2. יובא אישור קונסטרוקטור בצירוף חישובים סטטיים ליציבות המבנה מבקשים והגג עליו

148 ב'' ד/ א'' ב'' ד/ א'' מס' דף : 148 להקים המתקן המוצע, לרבות חשוב עומס המתקן, כמו כן המתקן יחושב בפני רוחות וכיוצ. 3. יובא אשור מהנדס בטיחות על כך שננקטו כל אמצעי הבטיחות הנדרשים לצורך ההקמה וההפעלה של המתקן. 4. יובא אשור מהנדס חשמל מוסמך בדבר התנאים להתקנת מתקן פוטו וולטאי, לרבות התייחסות לנושא סינוור ו/או הצללה הנובעים מהמתקן. 5. יובא אשור אגוד ערים לשרותי כבאות. 6. יוגש כתב התחייבות של מבקש ההיתר לפירוק המתקן בתום הפעלתו או בתום תוקף הרשיון לייצור חשמלי. 7. ישולם היטל השבחה כחוק. 8. יש למלא אחר הוראות התכנית תמ '/10 10 (תכנית המתאר הארצית להתקנת מתקני פוטו - וולטאי). 9. יובא אישור משרד הבריאות. 10. יובא אישור איגוד ערים לאיכות הסביבה - למנוע החזרים והשתקפויות. 11. יתר התנאים הסטנדרטיים ינתנו ע''י מפקח/ת הרשוי. בישיבת הועדה מס' 11 מיום נדונה הבקשה והוחלט לאשר את הבקשה עפ"י המלצות צוות משרד מהנדס העיר. מר אביהו האן, לא השתתף בדיון. החלטות הועדה: לאשור הבקשה בתנאים הבאים: 1. תוגש הסכמת בעלי הזכויות בנכס למערכת פוטו וולטאית המוצעת. 2. יובא אישור קונסטרוקטור בצירוף חישובים סטטיים ליציבות המבנה והגג עליו מבקשים להקים המתקן המוצע, לרבות חשוב עומס המתקן, כמו כן המתקן יחושב בפני רוחות וכיוצ. 3. יובא אשור מהנדס בטיחות על כך שננקטו כל אמצעי הבטיחות הנדרשים לצורך ההקמה וההפעלה של המתקן. 4. יובא אשור מהנדס חשמל מוסמך בדבר התנאים להתקנת מתקן פוטו וולטאי, לרבות התייחסות לנושא סינוור ו/או הצללה הנובעים מהמתקן. 5. יובא אשור אגוד ערים לשרותי כבאות. 6. יוגש כתב התחייבות של מבקש ההיתר לפירוק המתקן בתום הפעלתו או בתום תוקף הרשיון לייצור חשמלי. 7. ישולם היטל השבחה כחוק. 8. יש למלא אחר הוראות התכנית תמ '/10 10 (תכנית המתאר הארצית להתקנת מתקני פוטו - וולטאי). 9. יובא אישור משרד הבריאות. 10. יובא אישור איגוד ערים לאיכות הסביבה - למנוע החזרים והשתקפויות. 11. יתר התנאים הסטנדרטיים ינתנו ע''י מפקח/ת הרשוי.

149 BAKPIRUT00031 מ'' מס' דף : 149 מספר בקשה: 87/1090/05 תיק בניין: 87/1090 פרוטוקול ועדת משנה של הועדה המקומית ישיבה מספר: 11 בתאריך: 02/06/2014 מבקש : הגשה 10/04/2013 משפ' יגאל עורך : כהן אלי סוג בקשה: בקשה להיתר כתובת הבניין: רח' חסידי אומות העולם 11 חיפה גוש וחלקה: גוש: חלקה: 9 ================================================= ==== מבקשים לאשר תוכנית ללגליזציה לתוספת שטח לדירה ע''י לסגירת חניה מקורה. הבקשה מובאת לפסילה היות והתוכניות לא תוקנו כנדרש. ===================================================== מתנגדים שותפים לנכס שהגישו התנגדות בכתב : דיירי הרחוב חסידי אומות העולם חסידי אומות העולם 11 הערות המפקח: מס' גליון 05 חיפה א. ב. ג. ד. קיימת לגליזציה לתוספת שטח לדירה ע''י סגירת חניה מקורה. הבקשה הוגשה ב למשרדנו. לאחר בדיקת הבקשה נשלחה הזמנה לעורך הבקשה לתיקון תוכנית בתאריך וניתנו לו הנחיות לתיקונים והשלמת מסמכים: יש להמציא מידע תכנוני, להחתים/שלוח דואר רשום לכל השותפים לנכס, יש להמציא תרשים סביבה בקנ 1:5000 ו- 1:250, יש למחשב מפת מגרש ולסמן את הדירה המבוקשת, יש למחשב מפת מגרש ולסמן את הדירה המבוקשת, יש לסמן לא כלול על הדירות שאינן כלולות בבקשה בתוכנית בחתכים ובחזיתות, סימון קו בניין וגבול מגרש בתוכניות ובחתכים, לציין איזה חזית משורטטת, להמציא חישוב שטחים כנדרש וסימון חץ צפון בתוכניות. טרם הוגשה למשרדנו תוכנית מתוקנת ולפיכך הבקשה מובאת לדחיה. עפ''י דיווח מפקח שטח קיימת תביעה משפטית ת.פ. 123/12. הוגש מכתב התנגדות ע''י דיירי הרחוב אך לא צויינה כתובת. מתנגדים היות והתוספת מוצעת במיקום חניה פרטית וישנה בעיית חניה ברחוב שהינו צר מאוד. בצוות מה"ע סוכם להמליץ לדחות את הבקשה מאחר ומבקש ההיתר לא המציא תכניות מתוקנות כפי שנדרש. המלצות צוות משרד מהנדס העיר: הועדה מחליטה לדחות את הבקשה, זאת מאחר ומבקש ההיתר לא הגיש תכניות מתוקנות כפי שנדרש.

150 מס' דף : 150 הועדה מודיעה על דבר החלטתה למתנגדים. ניתן לערער על החלטה זו בפני ועדת ערר למחוז חיפה תוך 30 יום מיום מכתבנו זה, על פי הנקבע בסעיף 152 לחוק התכנון והבניה. את הערעור הנ"ל יש לשלוח אל ועדת ערר למחוז חיפה - רח' פלי" םי 2 (בניין אורן קומה 5) חיפה 31002, עם העתק לועדה המקומית לתכנון ולבניה ת.ד חיפה. בישיבת הועדה מס' 11 מיום נדונה הבקשה והוחלט לדחות את הבקשה עפ"י המלצות צוות משרד מהנדס העיר. החלטות הועדה: הועדה מחליטה לדחות את הבקשה, זאת מאחר ומבקש ההיתר לא הגיש תכניות מתוקנות כפי שנדרש. הועדה מודיעה על דבר החלטתה למתנגדים. ניתן לערער על החלטה זו בפני ועדת ערר למחוז חיפה תוך 30 יום מיום מכתבנו זה, על פי הנקבע בסעיף 152 לחוק התכנון והבניה. את הערעור הנ"ל יש לשלוח אל ועדת ערר למחוז חיפה - רח' פלי" םי 2 (בניין אורן קומה 5) חיפה 31002, עם העתק לועדה המקומית לתכנון ולבניה ת.ד חיפה.

151 BAKPIRUT00032 ר'' ר'' ר'' ר'' ר'' מס' דף : 151 מספר בקשה: 56/1764/05 תיק בניין: 56/1764 פרוטוקול ועדת משנה של הועדה המקומית ישיבה מספר: 11 בתאריך: 02/06/2014 מבקש : הגשה 05/01/2014 נחמיאס מנור ושרון עורך : דיכטולד שלומית סוג בקשה: בקשה להיתר כתובת הבניין: שד' סיני 26 חיפה גוש וחלקה: גוש: חלקה: 68 ====================================================== בקשה לתוספת בניה על גג המבנה עבור הדירה שבקומה א', ותוספת מרפסת זיזית הכרוכה בבליטה למרווח קדמי ושיפור מיגון מוצע. בהתנגדות שכנים שותפים לנכס. ====================================================== מתנגדים שותפים לנכס שהגישו התנגדות בכתב : דליה דורון עירית 24 ראש העין מיכה סגל - אצל עו''ד משה אזולאי בדנר 3 רמת גן עו''ד משה אזולאי-מיצג את דליה דורון ומיכה סגל בדנר 3 הערות המפקח: מס' גליון 05, כרמל רמת גן בליטות למרווח קדמי 2 מ' באמצעות מרפסת זיזית מוצעת לפי תת''ע חפ/ 718 א' % בניה מותר 66% שטח מגרש לחשוב שטח בניה מ''ר מס' דירות קיים 4 שטח בניה קיים במקור מ שטח בניה מותר מ''ר שטח מותר נותר לניצול לפני בקשה זו 195 מ שטח מבוקש לדירה מ שטח בניה מותר נותר לדירה לפני בקשה זו מ מבקשים לאשר תוספת בניה על גג המבנה עבור הדירה שבקומה א'. מבוקשת תוספת של מ''ר במסגרת זכויות הבניה הנותרים לדירת המבקשים (לאחר זיכוי 12.5 מ''ר עבור שיפור מיגון מוצע וזיכוי 8.0 מ''ר עבור מדרגות פנימיות). יש לציין כי התוספת + מרפסת הגג מוצעים על שטח גג הדירה כולה ולא על 50% משטח הגג כמקובל לשיקול דעת הועדה. בנוסף מבוקשת מרפסת זיזית במפלס הדירה בקומה א' ובשטח של 12 מ 2.0 מ'. בנוסף מבוקש שינויים בפתחים ובחזיתות הבנין., המרפסת המוצעת בולטת למרווח קדמי

152 מס' דף : 152 לבקשה הוגש מכתב התנגדות מאת עו''ד משה אזולאי המייצג את דליה דורון ומיכה סגל (יורשים של חלקת משנה 2 בקומת הקרקע) עם הנימוקים הבאים: 1. לדירה שבקומת הקרקע אין אפשרות לנצל את זכויות הבניה המגיעים לה. 2. הבניה על הגג הינה על רכוש משותף. 3. אין למבקשים הסכמה של כל דיירי הבנין כמבוקש בחוק. 4. עפ''י דיווח מבנ''א התוכנית מתאימה למציאות וטרם בונים. * הבקשה פורסמה בתאריך ולא התקבלו מכתבי התנגדות בעקבות הפרסום. התקבל מכתב מאת מאירה רוטמן שכנה שותפה לנכס בצרוף הסכם של דיירי הבנין עם מבקשי ההיתר. במכתב נוסף היא מציינת שאין היא מתנגדת לבקשה הנדונה אלא היא שולחת את ההסכם משום שיש בו הדגשים החשובים לה. בצוות ממה"ע סוכם לקדם את הבקשה לפרסום וקיום ועדת שכנים. בישיבת הועדה לשמיעת מתנגדים שותפים לנכס מס' 20 מיום בראשות ס/ומ"מ רה"ע ויו"ר הועדה גב' חדוה אלמוג ובהשתתפות צוות ממה"ע והיועצת המשפטית. מצד המבקשים הופיעו: מנור נחמיאס עינת ברנט ממשרדה של שלומית דירטולט עורכת הבקשה מצד המתנגדים לא הופיעו לדיון. מנור נחמיאס המתנגדים מכרו את הדירה. הבאנו את המכתב מהחדשים, שאינם מתנגדים לתכנית. סוכם: בעלי הדירה המתנגדים מכרו את דירתם והוגש מכתב הבנות חתום ע"י עו"ד על הבנות בין הצדדים. ממליצים לאשר את הבקשה. יש להוסיף פרט של 1:20 של אופן חיבור המרפסת לבנין ולהראות מערכות סולאריות על הגג החדש+ גישה לגג. המלצות צוות משרד מהנדס העיר: לאישור הבקשה בתנאים הבאים: 1. יובא אישור הג"א. 2. יותקן מעקה תקני ובגובה בטיחותי במקומות הנדרשים לכך עפ"י התקן. 3. גמר חוץ וחומרי גמר התוספת יותאם וישתלב עם הבנין הקיים. חומרי הגמר יצויינו בהתאם ע"ג החזיתות בתכניות. 4. יוראה פרט קונסטרוקטור בקנ"מ 1:20 עפ"י הנחיות משרד מהנדס העיר לאופן תמיכת המרפסת הזיזית "הקלה" המוצעת פרט זה יכלול קורה אלכסונית עליונה ובגובה שלא יעלה על גובה המעקה הנדרש בהיקף המרפסת. פרט זה יהווה חלק בלתי נפרד מתכניות ההיתר.

153 מס' דף : 153 התכניות תתוקנה בהתאם. 5. יסומן פתרון סולרי ומערכות סולריות על גג התוספת המבוקשת לבניה על הגג לרבות גישה לגג התוספת שייווצר. התכניות תתוקנה בהתאם. 6. יתר התנאים הסטנדרטיים ינתנו על ידי המחלקה לרישוי בניה. עם זאת, הועדה משהה את הוצאת ההיתר למשך 30 יום ממועד משלוח מכתבנו זה על מנת לאפשר לשכן/ םי המתנגד/ םי שלא חתם/ו על דבר הבקשה לפנות לערכאה השיפוטית המוסמכת (כל ערכאה על פי סמכותה בחוק, לרבות המפקחת על רישום המקרקעין), באם ימצא/ו לנכון לעשות זאת. ניתן יהיה להוציא את היתר הבניה בתום 30 יום ואילך מיום מכתבנו זה, אלא אם כן עד למועד זה יתקבל במשרדנו צו מניעה חתום על ידי רשות שיפוטית ו/או מעין שיפוטית מוסמכת, המצווה על הועדה לנהוג אחרת. ניתן לערער על החלטה זו בפני ועדת ערר למחוז חיפה תוך 30 יום מיום מכתבנו זה, על פי הנקבע בסעיף 152 לחוק התכנון והבניה. את הערעור הנ"ל יש לשלוח אל ועדת ערר למחוז חיפה - רח' פלי" םי 2 (בניין אורן קומה 5) חיפה 31002, עם העתק לועדה המקומית לתכנון ולבניה ת.ד חיפה. בישיבת הועדה מס' 11 מיום נדונה הבקשה והוחלט לאשר את הבקשה עפ"י המלצות צוות משרד מהנדס העיר. החלטות הועדה: לאישור הבקשה בתנאים הבאים: 1. יובא אישור הג"א. 2. יותקן מעקה תקני ובגובה בטיחותי במקומות הנדרשים לכך עפ"י התקן. 3. גמר חוץ וחומרי גמר התוספת יותאם וישתלב עם הבנין הקיים. חומרי הגמר יצויינו בהתאם ע"ג החזיתות בתכניות. 4. יוראה פרט קונסטרוקטור בקנ"מ 1:20 עפ"י הנחיות משרד מהנדס העיר לאופן תמיכת המרפסת הזיזית "הקלה" המוצעת פרט זה יכלול קורה אלכסונית עליונה ובגובה שלא יעלה על גובה המעקה הנדרש בהיקף המרפסת. פרט זה יהווה חלק בלתי נפרד מתכניות ההיתר. התכניות תתוקנה בהתאם. 5. יסומן פתרון סולרי ומערכות סולריות על גג התוספת המבוקשת לבניה על הגג לרבות גישה לגג התוספת שייווצר. התכניות תתוקנה בהתאם. 6. יתר התנאים הסטנדרטיים ינתנו על ידי המחלקה לרישוי בניה. עם זאת, הועדה משהה את הוצאת ההיתר למשך 30 יום ממועד משלוח מכתבנו זה על מנת לאפשר לשכן/ םי המתנגד/ םי שלא חתם/ו על דבר הבקשה לפנות לערכאה השיפוטית המוסמכת (כל ערכאה על פי סמכותה בחוק, לרבות המפקחת על רישום המקרקעין), באם ימצא/ו לנכון לעשות זאת. ניתן יהיה להוציא את היתר הבניה בתום 30 יום ואילך מיום מכתבנו זה, אלא אם כן עד למועד זה יתקבל במשרדנו צו מניעה חתום על ידי רשות שיפוטית ו/או מעין שיפוטית מוסמכת, המצווה על הועדה לנהוג אחרת. ניתן לערער על החלטה זו בפני ועדת ערר למחוז חיפה תוך 30 יום מיום מכתבנו זה, על פי הנקבע בסעיף 152 לחוק התכנון והבניה. את הערעור הנ"ל יש לשלוח אל ועדת ערר למחוז חיפה - רח' פלי" םי 2 (בניין אורן קומה 5) חיפה 31002, עם העתק לועדה המקומית לתכנון ולבניה ת.ד חיפה.

154 מס' דף : 154

155 BAKPIRUT00033 ד'' ר'' מס' דף : 155 מספר בקשה: 49/2995/13 תיק בניין: 49/2995 פרוטוקול ועדת משנה של הועדה המקומית ישיבה מספר: 11 בתאריך: 02/06/2014 מבקש : הגשה 14/08/2013 נתח שולמית ומשה עורך : זלניק סרגיו סוג בקשה: בקשה להיתר כתובת הבניין: שד' מוריה 81 חיפה גוש וחלקה: גוש: חלקה: 19 יעוד: מגורים א ====================================================== בקשה לתוספת ממ לדירה בקומת הקרקע בבניין הקדמי במגרש. הבקשה כרוכה בבליטה למרווח צידי ובהקטנת המרווח בין 2 בניינים שעל המגרש, בהתנגדות יתר השותפים לנכס. ====================================================== מתנגדים שותפים לנכס שהגישו התנגדות בכתב : אידית וגיל סלומון שד מוריה 81 א חיפה ד''ר ראובן אשל רב אלוף דוד אלעזר 10 דירה 1627 חיפה יעל אשל עזרא הסופר 26 הרצליה הערות המפקח: מס' גליון 13, כרמל בליטות למרווח צידי 0.90 מ' באמצעות ממ''ד מוצע מס' דירות קיים 7 מבקשים לאשר תוספת ממ''ד בגודל מינימלי לדירה בקומת הקרקע בבניין הקדמי במגרש. בנוסף מוצעת מבואת כניסה בשטח של 3.1 מ הגדול ממבואה מינימלית אותה יש לצמצם. הבקשה כרוכה בבליטה למרווח צידי של 1.0 מ' ובהקטנת המרווח בין 2 הבניינים שעל המגרש ל 5.90 מ'. המבקשים הינם בעלים של 4 דירות מתוך 7 דירות במגרש והקרקע מוצמדת לדירתם. לבקשה הגישו מכתב התנגדות משותף לנכס יתר השותפים לנכס המתגוררים בבנין האחורי עם הנימוקים הבאים עם הנימוקים הבאים:.1.2 התוכנית אינה ערוכה על מפת מדידה כנדרש ואינה משקפת את המצב הנכון של הקיים. המיקום המוצע בתוכנית לממ''ד מצמצם את המרווח בין הבניינים ל '. מ חלון הממ''ד המוצע פונה לכוון הבניין השני, יש למקם את החלון בחזית הדרומית. גג המבואה והממ''ד נשקף מדירות המתנגדים. יש לדרוש שהגג יהיה ללא שימוש ועם התקנת מעקה מינימלי בלבד כדי שלא ישמש לאחסון ולהתקנת דוודים ומזגנים. וכן שיטופל כחזית חמישית תוך ציון חומרי גמר, מבקשים לשקול קירוי בגג התוספת שגם יתן מענה חזותי וגם יבטיח אי שימוש בגג. הבניה המוצעת תפגע בגדר חיה הקיימת ויש לתאם עם השכנים את החלפתה ואת סוג החומר. יש לשקול חלופה עבור הממ''ד ולהקימו במרווח הקדמי.

156 ע'' ד'' מס' דף : 156 עפ''י דיווח מבנ''א התוכנית מתאימה למציאות וטרם בונים. * בצוות ממה''ע סוכם להפנות את הבקשה לדיון בועדת שכנים וכן נקבע: - יש להסיט את מיקום חלון הממ''ד המוצע כך שלא יפנה לבנין המתנגדים. - שטח מבואת הממ''ד המוצע בהיותה מתחת לקרוי קיים לא תכלל בחישוב השטחים. בישיבת הועדה לשמיעת מתנגדים שותפים לנכס מס' 18 מיום בראשות ס/ומ"מ רה"ע ויו"ר הועדה גב' חדוה אלמוג ובהשתתפות צוות ממה"ע והיועצת המשפטית. מצד המבקשים הופיעו: סרג'יו זלניק עורך הבקשה עו''ד ליאור דץ ב''כ המבקשים שולמית נתח ענת שקד. מצד המתנגדים הופיעו: ד''ר אשל עידית סולומון גיל סולומון ד''ר אשל בבעלותי 2 דירות בבנין האחורי. המרחק שנוצר בין המבנים הוא 3.30 מ', מצביע על המרחק בין קיר הממ''ד המבוקש, למדרגות חוץ של המבנה שלנו. מציע להסיט את החלון כך שיפנה לחזית אחרת. אנחנו חוששים שיהיה שימוש בגג ולכן מציעים לחפות את הגג כחזית חמישית באמצעות רעפים. אנחנו חוששים שהגדר החיה בגבול בין המבנים תיפגע ומעוניינים שתינתן הנחיה על שימור ושיקום, ולחלופין הקמת גדר בנויה. אפשרות נוספת העתקת הממ''ד לחזית המערבית, הנגדית, זה גם עדיף למבקשים מבחינת תכנון פנים. עידית סולומון המרחק המצומצם הקיים בין המבנים פוגע גם כך בפרטיות, והקמת הממ''ד תחמיר עוד יותר. עו''ד דף אנו מסכימים לשינויים ותיקונים אך לא להסיט את המיקום. אנחנו מציעים את הממ''ד בחזית אחורית של הבנין והחלופה שמוצעת להציבו בחזית קדמית אינה עולה בקנה אחד עם מדיניות העיריה. עו''ד דץ מציג תמונות של החזית בה מוצעת תוספת הממ''ד. החזית אטומה, באזור הממ שעולות לקומות העליונות. מדובר בחזית אחורית ואין פגיעה בפרטיות.. קיימות בפועל מדרגות בעבר סולומון חתמו על אישור להקמת הממ''ד במיקום זה אבל אח''כ הם ביצעו עבירת בניה ונדרשו להכשיר באמצעות תב. הם מפעילים כעת לחץ כדי שיאשרו להם את בקשתם ומכאן התנגדותם. סוכם: יערך סיור במקום. בסיור שנערך במקום ע''י צוות ועדת השכנים בראשות יו''ר הועדה גב' אלמוג נראה כי מיקום הממ''ד המבוקש מוצדק תכנונית ואינו מהווה הפרעה לשכנים היות והקיר ממול הוא אטום (בהמשך... קיים מהלך מדרגות פתוח המוביל לדירת שכנים). להמליץ להתיר את הממ''ד ובמיקום המבוקש ובכפוף לתנאים הבאים:

157 ד'' ד'' א'' ד'' ד'' ד'' ד'' ד'' א'' מס' דף : 157 א. ב. בליטת הממ''ד המבוקש למרווח שבין הבניינים תותר בקיר אטום בלא פתחים, לפיכך חלון הממ''ד יועתק לקיר הדרומי והתכניות תתוקנה בהתאם. לא יותר כל שימוש ו/או ניצול שטח הגג תוספת הממ''ד המבוקש. האמור יצויין מפורשות ע''ג התכניות. המלצות צוות משרד מהנדס העיר: הועדה מחליטה לאשר את הבקשה זאת לאחר סיור שנערך במקום ובכפוף לתנאים הבאים: 1. בליטת תוספת הממ המבוקש למרווח בין הבניינים תותר בקיר אטום ללא פתחים. לפי כך חלון הממ יועתק לקיר הדרומי. התכניות תתוקנה ויובא אישור הג בהתאם. 2. יותקן מעקה תקני ובגובה בטיחותי בגג התוספת. 3. לא יותר כל שימוש ו/או ניצול שטח גג תוספת הממ המבוקש. האמור יצויין באופן מפורש ע''ג תכניות הבקשה להיתר. 4. גמר חוץ התוספת וחומרי הגמר יותאמו לבנין הקיים. 5. יתר התנאים הסטנדרטיים ינתנו על ידי המחלקה לרשוי בניה. הועדה מסבה תשומת לב המתנגדים וזאת לאחר שנערך גם סיור במקום לאמור ונדרש בסעיפים בהחלטתה. הועדה סבורה כי מיקום הממ נכון ומוצדק תכנונית. עם זאת הגבילה הועדה את בניית הממ בקיר אטום לכיוון בניין המתנגדים ואף אסרה כל שימוש ו/או ניצול גג התוספת כאמור בהחלטתה לעיל. עם זאת, הועדה משהה את הוצאת ההיתר למשך 30 יום ממועד משלוח מכתבנו זה על מנת לאפשר לשכן/ םי המתנגד/ םי שלא חתם/ו על דבר הבקשה לפנות לערכאה השיפוטית המוסמכת (כל ערכאה על פי סמכותה בחוק, לרבות המפקחת על רישום המקרקעין), באם ימצא/ו לנכון לעשות זאת. ניתן יהיה להוציא את היתר הבניה בתום 30 יום ואילך מיום מכתבנו זה, אלא אם כן עד למועד זה יתקבל במשרדנו צו מניעה חתום על ידי רשות שיפוטית ו/או מעין שיפוטית מוסמכת, המצווה על הועדה לנהוג אחרת. ניתן לערער על החלטה זו בפני ועדת ערר למחוז חיפה תוך 30 יום מיום מכתבנו זה, על פי הנקבע בסעיף 152 לחוק התכנון והבניה. את הערעור הנ"ל יש לשלוח אל ועדת ערר למחוז חיפה - רח' פלי" םי 2 (בניין אורן קומה 5) חיפה 31002, עם העתק לועדה המקומית לתכנון ולבניה ת.ד חיפה. בישיבת הועדה מס' 11 מיום נדונה הבקשה והוחלט לאשר את הבקשה עפ"י המלצות צוות משרד מהנדס העיר. החלטות הועדה: הועדה מחליטה לאשר את הבקשה זאת לאחר סיור שנערך במקום ובכפוף לתנאים הבאים: 1. בליטת תוספת הממ המבוקש למרווח בין הבניינים תותר בקיר אטום ללא פתחים. לפי כך חלון הממ יועתק לקיר הדרומי. התכניות תתוקנה ויובא אישור הג בהתאם.

158 ד'' ד'' ד'' מס' דף : יותקן מעקה תקני ובגובה בטיחותי בגג התוספת. 3. לא יותר כל שימוש ו/או ניצול שטח גג תוספת הממ המבוקש. האמור יצויין באופן מפורש ע''ג תכניות הבקשה להיתר. 4. גמר חוץ התוספת וחומרי הגמר יותאמו לבנין הקיים. 5. יתר התנאים הסטנדרטיים ינתנו על ידי המחלקה לרשוי בניה. הועדה מסבה תשומת לב המתנגדים וזאת לאחר שנערך גם סיור במקום לאמור ונדרש בסעיפים בהחלטתה. הועדה סבורה כי מיקום הממ נכון ומוצדק תכנונית. עם זאת הגבילה הועדה את בניית הממ בקיר אטום לכיוון בניין המתנגדים ואף אסרה כל שימוש ו/או ניצול גג התוספת כאמור בהחלטתה לעיל. עם זאת, הועדה משהה את הוצאת ההיתר למשך 30 יום ממועד משלוח מכתבנו זה על מנת לאפשר לשכן/ םי המתנגד/ םי שלא חתם/ו על דבר הבקשה לפנות לערכאה השיפוטית המוסמכת (כל ערכאה על פי סמכותה בחוק, לרבות המפקחת על רישום המקרקעין), באם ימצא/ו לנכון לעשות זאת. ניתן יהיה להוציא את היתר הבניה בתום 30 יום ואילך מיום מכתבנו זה, אלא אם כן עד למועד זה יתקבל במשרדנו צו מניעה חתום על ידי רשות שיפוטית ו/או מעין שיפוטית מוסמכת, המצווה על הועדה לנהוג אחרת. ניתן לערער על החלטה זו בפני ועדת ערר למחוז חיפה תוך 30 יום מיום מכתבנו זה, על פי הנקבע בסעיף 152 לחוק התכנון והבניה. את הערעור הנ"ל יש לשלוח אל ועדת ערר למחוז חיפה - רח' פלי" םי 2 (בניין אורן קומה 5) חיפה 31002, עם העתק לועדה המקומית לתכנון ולבניה ת.ד חיפה.

159 BAKPIRUT00034 ג- מ 5 מס' דף : 159 מספר בקשה: 99/1361/06 תיק בניין: 99/1361 פרוטוקול ועדת משנה של הועדה המקומית ישיבה מספר: 11 בתאריך: 02/06/2014 מבקש : הגשה 03/02/2014 סייג ערן עורך : שרר שמחה סוג בקשה: בקשה להיתר כתובת הבניין: רח' בת חן 34 חיפה גוש וחלקה: גוש: חלקה: 275 מגרש: 2076 ====================================================== חידוש אישור ללגליזציה לתוספת בניה בדירה הדרומית בקומת הקרקע בבנין. התוספת מהווה עודף שטח בניה וללא הסכמת חלק מהשותפים לנכס. יש לציין כי הבקשה אושרה ואושרו השטחים החורגים במסגרת הקלה. עוד יצויין כי קיים תיק פלילי מס' 521/05 בנושא הבקשה. ==================== ================================== מתנגדים שותפים לנכס שלא הגישו התנגדות ביכלר ברוריה וצבי בת-חן 34 חיפה מעייני גבריאל ומרים בת-חן 34 חיפה משפ' ליבוביץ בת-חן 34 חיפה בכתב : הערות המפקח : מס' גליון - 06 BAKPIRUT00001 מבקשים לחדש אישור הועדה מס' 24 מתאריך בה אושרה בדיעבד תוספת בניה (לגליזציה) שבוצעה בדירה הדרומית בק"ק, בדומה לתוספת בניה בדיעבד שאושרה בדירה בקומה א' מעל דירת המבקש. הבקשה ללא הסכמת חלק מהשותפים לנכס. הבקשה אושרה ובה אושרו השטחים החורגים במסגרת הקלה. עוד יצוין כי קיים תיק פלילי מס' 521/05 בנושא הבקשה. עודף שטח - מ 8 "ר + כ- 1.6 מ"ר שטח מוגבה (חלון) ראה חתך ג' בגין ממ"ד. יעוד הקרקע - מגורים א' לפי תת"ע חפ/ 1194 א' ', לאחר הגדלת זיכוי ב- %בניה מותר - 80% ברוטו. שטח מגרש לחשוב שטח בניה מ"ר שטח קיים בדירה מ"ר שטח מבוקש לדירה - מ 8 "ר (לאחר הגדלת זיכוי בגין ממ"ד) חלון מוגבה עודף שטח מבוקש לדירה - מ 8 "ר מ"ר חלון מוגבה הקלה יחסית מותרת (6%) 6.5 מ"ר "ר

160 ד'' ר'' ר'' מס' דף : 160 חריגה מעל 6% הקלה היחסית מ"ר מ"ר חלון מוגבה שטח בניה קיים בבנין מ"ר (כולל התוספת בדירת בן צור שאושרה בדיעבד). שטח בניה קיים + מבוקש מ"ר (לא כולל שטח מוגבה 1.6 מ"ר). שטח בניה מותר מ"ר האם יש צורך בפרסום הבקשה - כן חתימת כל הבעלים השותפים לנכס - אין היטל השבחה: לעודף שטח בניה 6.5 מ"ר רישום חוב או כפי שתחליט הועדה. יש לציין כי במקרה זה שטח התוספת גדול יותר במקצת ואינו כולל: א. שטח מוגבה מהרצפה (חלון) 1.6 מ"ר. ב. חלל צמוד למרפסת שרותים בשטח כ- מ 8 "ר (לפי מדידה) במקור שטח מרוצף. השטח המבוקש עולה על החלק היחסי בהקלה המותרת של 6% לרבות הפרש זיכוי מוגדל בגין ממ"ד. חלק מבעלי הנכס לא נתנו הסכמתם לבקשה. בצוות ממה"ע מיום 14/7/09 סוכם כי לאור המותר בתקנות אין להכיל השטח המוגבה מהרצפה (חלון מ"ר) בחישוב השטחים, ולראות בעודף השטח הנוסף בשיעור 1.50 מ"ר שמעבר לזכויות ההקלה היחסית 6% כזניח, ובתנאי רשום חוב השבחה. לפיכך סוכם להמליץ לאשר את הבקשה בתנאים כלהלן: היה פרסום לא התקבלו התנגדויות. בישיבת הועדה מס' 24 מיום הוחלט: לאישור הבקשה בתנאים הבאים: 1. גמר התוספת יהיה כדוגמת הבניין הקיים. 2. בכפוף להוראות סעיף 19 לתוספת השלישית של חוק התכנון והבניה המציין מתן אפשרות לפטור או דחיית תשלום היטל השבחה בפועל, יירשם במחלקת התקבולים חוב היטל השבחה עבור תוספת בניה בסך 8 מ"ר שייגבה בעת מימוש הזכויות כמשמעותו בחוק, דהיינו בעת העברת בעלות בנכס. המבקש יהיה פטור מתשלום חוב היטל ההשבחה אם יוכיח שהחזיק בדירה 4 שנים מגמר הבניה המבוקשת. בבדיקה של התוכנית המובאת לאישור שטח הממ 6% עומד על 5.5 מ יחד עם. נטו 8.6 מ וכי על סמך נסח טאבו הקלה יחסית מותרת עבור המבקש בגין זאת לדירה בקומה א' (שמעל דירת המבקש) אושרה בדיעבד תוספת בניה על סמך שטחים מבוקשים בדומה לבקשה זו. מובא לדיון בועדה המקומית. בצוות מה"ע סוכם להמליץ לאשר את הבקשה ולדרוש היטל השבחה בגין 1.5 מ"ר שמעבר ל 6%. כמו כן להסתמך על הפרסום המקורי.

161 מס' דף : 161 המלצות צוות משרד מהנדס העיר: לחידוש האישור הבקשה בתנאים הבאים: 1. גמר התוספת יהיה כדוגמת הבניין הקיים. 2. רישום חוב היטל ההשבחה מישיבה מס' 24 מיום בעינו עומד. 3. יובא אישור קונסטרוקטור בצירוף חשובים סטטיים לתוספת הבניה שבוצעה. 4. יתר התנאים הסטנדרטיים ינתנו ע"י מפקחת הרישוי. הועדה מודיעה על דבר החלטתה לשותפים לנכס שלא נתנו הסכמתם לבקשה. עם זאת, הועדה משהה את הוצאת ההיתר למשך 30 יום ממועד משלוח מכתבנו זה על מנת לאפשר לשכן/ םי המתנגד/ םי שלא חתם/ו על דבר הבקשה לפנות לערכאה השיפוטית המוסמכת (כל ערכאה על פי סמכותה בחוק, לרבות המפקחת על רישום המקרקעין), באם ימצא/ו לנכון לעשות זאת. ניתן יהיה להוציא את היתר הבניה בתום 30 יום ואילך מיום מכתבנו זה, אלא אם כן עד למועד זה יתקבל במשרדנו צו מניעה חתום על ידי רשות שיפוטית ו/או מעין שיפוטית מוסמכת, המצווה על הועדה לנהוג אחרת. בישיבת הועדה מס' 11 מיום נדונה הבקשה והוחלט לחידוש אישור הבקשה עפ"י המלצות צוות משרד מהנדס העיר. החלטות הועדה: לחידוש האישור הבקשה בתנאים הבאים: 1. גמר התוספת יהיה כדוגמת הבניין הקיים. 2. רישום חוב היטל ההשבחה מישיבה מס' 24 מיום בעינו עומד. 3. יובא אישור קונסטרוקטור בצירוף חשובים סטטיים לתוספת הבניה שבוצעה. 4. יתר התנאים הסטנדרטיים ינתנו ע"י מפקחת הרישוי. הועדה מודיעה על דבר החלטתה לשותפים לנכס שלא נתנו הסכמתם לבקשה. עם זאת, הועדה משהה את הוצאת ההיתר למשך 30 יום ממועד משלוח מכתבנו זה על מנת לאפשר לשכן/ םי המתנגד/ םי שלא חתם/ו על דבר הבקשה לפנות לערכאה השיפוטית המוסמכת (כל ערכאה על פי סמכותה בחוק, לרבות המפקחת על רישום המקרקעין), באם ימצא/ו לנכון לעשות זאת. ניתן יהיה להוציא את היתר הבניה בתום 30 יום ואילך מיום מכתבנו זה, אלא אם כן עד למועד זה יתקבל במשרדנו צו מניעה חתום על ידי רשות שיפוטית ו/או מעין שיפוטית מוסמכת, המצווה על הועדה לנהוג אחרת.

162 BAKPIRUT00035 מס' דף : 162 מספר בקשה: 84/0592/01 תיק בניין: 84/0592 פרוטוקול ועדת משנה של הועדה המקומית ישיבה מספר: 11 בתאריך: 02/06/2014 מבקש : הגשה 05/11/2012 ספואת מחאמיד עורך : ווינד דני סוג בקשה: בקשה להיתר כתובת הבניין: רח' כבירים 60 חיפה גוש וחלקה: גוש: חלקה: 1 יעוד: מגורים ב (מבא"ת ( שימוש חורג לצורך שטח למכירת חומרי בניין הערות המפקח: מס' גליון - 01 מבקשים לאשר תוכנית שימוש חורג עבור שטח למכירת חומרי בנין, נשלחה הזמנה לתיקון תוכניות ב , הובאו תוכניות מתוקנות אך לא עם כל החומר הנדרש. בנוסף יש לציין כי בתאריך הובהר לעורך הבקשה פעם נוספת מה עליו להשלים על מנת לטפל בבקשה ומאז ועד כיום לא נעשה דבר ולא הוגשו תוכניות מתוקנות כנדרש. כמו כן נשלחה התראה נוספת ובכתב ב כי אי קיום הדרישות הנ"ל תוך 60 יום יביא בהכרח הטיפול. להפסקת ביום נמסרו 2 עותקי תוכניות מתוקנות המראות שעל החלקה קיים מבנה בן קומת עמודים בה מסומנים 2 מחסנים ומקלט ומעליה בקומה ראשונה מסומנים קירות ) ראה דפי תמונות בתיק הבנין הנדון). הערות מח' התנועה מיום : - אין להם התנגדות ללגליזציה למסחר בשטח 15 מ"ר - דרוש: 1 מקום חניה - מוצע: 1 מקום חניה - שיפוע מירבי במפלס החניה 5% - מפנים לאישור מח/ תכנון דרכים מיום הערות מח' תכנון דרכים: בכניסה לחניה מאושרים המבקש פנה במכתב ) שהתקבל במשרדנו ביום ( בו כותב כדלקמן: אני החתום מטה מחאמיד ספואת מרחוב כבירים 60 חיפה מצרף בזאת 2 עותקי תוכניות מתוקנות, המראות את הקיים על החלקה, מבנה נטוש המורכב מקומת עמודים ומעליה קיימים קירות ללא תקרה, שהוצא בעבר ביתר בנייה להקמת בניין מגורים. מצ"ב תמונות הממחישות את הקיים.

163 מס' דף : 163 בתאריך הוצא רשיון בניין למר עודה גאזי מרח' אלמוהדי מס' 6 כבביר חיפה, הנמצא הנמצא במרחק של כ 200 מטר מהכתובת שלי. מצ"ב צילום מהיתר בניה שניתן למר עודה ג'אזי למחסן לחומרי בנייה ושימוש בחצר לשימוש אחסון חומרי בניין. השטח המבוקש בחצר לשימוש אחסון ומכירת חומרי בניין הינו מ"ר הכולל שטח מבנה "יביל" קונטיינר ששטחו 15 מ"ר המשמש משרד למכירה וממוקם בתוך קווי הבניין. תקוותי שהבקשה תאושר. בצוות מה"ע סוכם להמליץ לדחות את הבקשה בשל אופי השימוש החורג המבוקש בלב שכונת מגורים. המלצות צוות משרד מהנדס העיר: לדחיית הבקשה כפי שהוגשה. הועדה דוחה את הבקשה לשימוש החורג המבוקש בשטח חצר החלקה הנדונה למטרת מכירת חומרי בנין. אופי השימוש החורג המבוקש בחצר בנין מגורים בשטח נרחב ובלב שכונת מגורים נוגד בתכלית השימוש המותר למגורים עפ"י תכנית מאושרת החלה במקום ובהתאם לקיים בפועל בסביבת המגורים. הועדה אף מדגישה כי ניתן בעבר היתר להקמת בנין מגורים בחלקה הנדונה, הוחל בהקמתו ולא הושלם. ניתן לערער על החלטה זו בפני ועדת ערר למחוז חיפה תוך 30 יום מיום מכתבנו זה, על פי הנקבע בסעיף 152 לחוק התכנון והבניה. את הערעור הנ"ל יש לשלוח אל ועדת ערר למחוז חיפה - רח' פלי" םי 2 (בניין אורן קומה 5 ח) יפה 31002, עם העתק לועדה המקומית לתכנון ולבניה ת.ד חיפה. בישיבת הועדה מס' 11 מיום נדונה הבקשה והוחלט לדחות את הבקשה עפ"י המלצות צוות משרד מהנדס העיר. החלטות הועדה: לדחיית הבקשה כפי שהוגשה. הועדה דוחה את הבקשה לשימוש החורג המבוקש בשטח חצר החלקה הנדונה למטרת מכירת חומרי בנין. אופי השימוש החורג המבוקש בחצר בנין מגורים בשטח נרחב ובלב שכונת מגורים נוגד בתכלית השימוש המותר למגורים עפ"י תכנית מאושרת החלה במקום ובהתאם לקיים בפועל בסביבת המגורים. הועדה אף מדגישה כי ניתן בעבר היתר להקמת בנין מגורים בחלקה הנדונה, הוחל בהקמתו ולא הושלם. ניתן לערער על החלטה זו בפני ועדת ערר למחוז חיפה תוך 30 יום מיום מכתבנו זה, על פי הנקבע בסעיף 152 לחוק התכנון והבניה. את הערעור הנ"ל יש לשלוח אל ועדת ערר למחוז חיפה - רח' פלי" םי 2 (בניין אורן קומה 5) חיפה 31002, עם העתק לועדה המקומית לתכנון ולבניה ת.ד חיפה.

164 BAKPIRUT00036 א'' מס' דף : 164 מספר בקשה: 64/4198/04 תיק בניין: 64/4198 פרוטוקול ועדת משנה של הועדה המקומית ישיבה מספר: 11 בתאריך: 02/06/2014 מבקש : הגשה 04/11/2012 עו''ד יהושע גבעון בשם קב' רוכשים עורך : לשינאק אדריכלים סוג בקשה: בקשה להיתר כתובת הבניין: רח' אבדימי 5 חיפה גוש וחלקה: גוש: חלקה: 15 ==================================================== == דיון חוזר בבקשה להיתר להקמת בניין בן שמונה עשרה יחידות דיור תוך הריסת בניין קיים כפוף לתמ 38/3 לצורך שינוי תנאי בהחלטת הועדה לנושא מכפילי חניה. ====================================================== הערות המפקח: מס' גליון - 004, בת גלים. הבקשה אושרה בתנאים בישיבת הועדה המקומית מס' 104 בתאריך החלטת הועדה הייתה: הועדה המקומית ממליצה בפני הועדה לשמירה על הסביבה החופית שליד המועצה הארצית לתכנון ובניה לאשר את הקמת בנין מגורים בן 18 יח"ד תוך הריסת המבנה הקיים, בהיות האתר נמצא בתחום רצועת חוף ים (100 מ') בהתאם לחוק השמירה על הסביבה החופית נדרש אישור הועדה להקלות המוצעות. בכפיפות לאישור ההמלצה דורשת ועדת המשנה למלא אחר התנאים הבאים: 1. לא יותרו מכפילי חניה (מתקני חניה) במרווחים אלא בתחום שטח הבנין המבוקש. התכניות תתוקנה בהתאם ויובא אישור מחודש לחניה המוצעת מאגף דרכים תנועה ונוף. 2. תוגש תכנית פתוח ערוכה על ידי אדריכל נוף ובאישור היחידה לתכנון נופי של עיריית חיפה. התכנית תכלול גם : * נטיעות במרווח קדמי וברצועה. * סימון העצים הקיימים - עקירה/ העתקה ושימור. כולל סימונים בטבלת העצים עפ''י הסימונים המקובלים. * שימור עץ הברוש, הזית והאיזדרכת המסומנים 6 5, 4, במפת המדידה (במרווחים). * עץ הזית - במידה ולא ניתן לשמר יותר להעתיקו. 3. חזיתות הבנין יצופו בצפוי קשיח מלא באישור מהנדס העיר. חומרי הגמר יפורטו בהתאם ע''ג החזיתות בתכניות. 4. יובאו אישורים מטעם: א. שלטונות הג"א למיגון המוצע. ב. איגוד ערים לשירות כבאות. ג. אישור מהנדס בטיחות לפני תפעול המעלית בבנין.

165 מס' דף : 165 ד. אישור קונסטרוקטור בצירוף חישובים סטטיים לתכנית המוצעת. ה. מורשה נגישות לנכים. 5. יותקנו מעקות תקניים ובגובה בטיחותי בכל המקומות עפ"י הנדרש בתקן. 6. ממוצע שטח מרפסות זיזיות לא יעלה על מ"ר וגודל מרפסת זיזית מירבי לא יעלה על מ"ר כנדרש בתקנות התכנון והבניה. 7. יוגש אישור סופי של קונסטרוקטור מטעם העירייה לפני הוצאת היתר, וזאת לאחר שיומצאו לידיו: א. דו"ח יועץ קרקע. ב. דו"ח מעבדה לחוזק הבטונים במבנה. ג. אישור סופי מטעם קונסטרוקטור העירייה יכלול תכנית קונסטרוקציה מאושרת על ידו. 8. יומצאו תצהירים של המהנדס האחראי על ביצוע השלד תוך 7 ימים לאחר כל יציקה של אלמנט קונסטרוקטיבי על מנת לוודא כי הביצוע בפועל תואם התוכניות שאושרו לחיזוק המבנה בפני רעידות אדמה. 9. בתום הבניה יומצא אישור סופי של מהנדס בניין המלווה את הבניה כי המבנה כפי שנבנה כולל את כל האלמנטים לחיזוק בפני רעידות אדמה כפי שהומצאו למשרדנו ואושרו ע"י מהנדס קונסטרוקטור מטעם הרשות וכי המבנה לאחר חיזוקו עומד בדרישות התקן לרעידות אדמה. 10. יוגש אישור מהנדס בצרוף חישובים סטטיים. החישוב יערך גם לפי תקן ישראלי 413 בפני רעידות אדמה. 11. עבודות הבניה תבוצענה תחת פיקוח של מהנדס אחראי. 12. יוגש כתב שיפוי. הנוסח יאושר ע"י השירות המשפטי לעירייה. 13. ישולם היטל השבחה בגין חפ/ 229 י/ 5. השטחים ינתנו ע''י המחלקה לרישוי בניה. 14. מוצעות פרגולות על מרפסות גוף בנין. הפרגולות תתוקנה עפ''י הוראות התכנית לפרגולות חפ/ 1400 פ/מ ואין לקרותן. 15. יתר התנאים הסטנדרטיים ינתנו על ידי המחלקה לרישוי בניה. הבקשה מובאת לדיון חוזר לצורך שינוי תנאי מס'. 1 זאת מאחר ובפ"ע מה"ע מיום סוכם כי ניתן לאשר מכפילי חנייה במרווחים בתנאי שהמתקנים יהיו כאלה היורדים מתחת לפני הקרקע, כך שבפועל נראה מהרחוב רכב אחד בלבד והשני הוא מתחתיו, ומתחת למפלס הרחוב. יש לצרף פרט. כמו כן יש להקפיד על גישה מתוך המגרש באחריות אגף דרכים. המלצות צוות משרד מהנדס העיר: הועדה מחליטה לשנות את תנאי מס' 1 בהחלטתה לאישור הבקשה שבנדון כפי שנדרש בישיבתה מס' 104 מיום ולקבוע במקומו את התנאי הבא: * יותרו מכפילי חניה במרווחים ובתנאי שהמתקנים יהיו תת קרקעיים כאלה היורדים מתחת

166 מס' דף : 166 לפני הקרקע, כך שבפועל נראה מהרחוב רכב אחד בלבד ורכב נוסף מתחתיו, מתחת למפלס הרחוב. יצורף פרט תואם לתכניות הבקשה להיתר ויובא אישור אגף דרכים ותנועה לחניה כאמור. כן יש להקפיד על גישה מתוך המגרש באחריות אגף הדרכים. * יתר תנאי החלטת הועדה מישיבתה מס' 104 מיום עמדים בעינם. * בישיבת הועדה מס' 11 מיום נדונה הבקשה והוחלט לשנות את תנאי מס' 1 בהחלטתה לאישור הבקשה שבנדון כפי שנדרש בישיבתה מס' 104 מיום ולקבוע במקומו את התנאי עפ"י המלצות צוות משרד מהנדס העיר. החלטות הועדה: הועדה מחליטה לשנות את תנאי מס' 1 בהחלטתה לאישור הבקשה שבנדון כפי שנדרש בישיבתה מס' 104 מיום ולקבוע במקומו את התנאי הבא: * יותרו מכפילי חניה במרווחים ובתנאי שהמתקנים יהיו תת קרקעיים כאלה היורדים מתחת לפני הקרקע, כך שבפועל נראה מהרחוב רכב אחד בלבד ורכב נוסף מתחתיו, מתחת למפלס הרחוב. יצורף פרט תואם לתכניות הבקשה להיתר ויובא אישור אגף דרכים ותנועה לחניה כאמור. כן יש להקפיד על גישה מתוך המגרש באחריות אגף הדרכים. יתר תנאי החלטת הועדה מישיבתה מס' 104 מיום עמדים בעינם.

167 BAKPIRUT00037 ד/ מס' דף : 167 מספר בקשה: 56/1794/06 תיק בניין: 56/1794 פרוטוקול ועדת משנה של הועדה המקומית ישיבה מספר: 11 בתאריך: 02/06/2014 מבקש : הגשה 04/12/2013 עטון משה ואחרים עורך : אזולאי שמרית סוג בקשה: בקשה להיתר כתובת הבניין: רח' ריינס הרב 16 חיפה גוש וחלקה: גוש: חלקה: 44 ====================================================== מבקשים לאשר הריסת דירה קיימת והקמת 2 יח"ד במגרש שבו מבנה מגורים דו-משפחתי. הבקשה כרוכה בעודף שטח מעל המותר, היעדר פתרון חניה, בליטת ממ"ד (בשתי הקומות) בשיעור 1.02 מ' למרווח קדמי של 4.00 מ' לכיוון שבעת המינים, בליטת פינת חזית בשיעור 0.15 מ' למרווח צידי של 3.00 מ', בליטת חזית (קומת קרקע) בשיעור 0.91 מ' למרווח קדמי של מ' לכיוון נתיב שז"ר, בליטת מרפסת זיזית (קומה א) בהמשך למרפסת גוף בנין בשיעור 2.00 מ' למרווח קדמי של מ' לנתיב שז"ר ובליטת חזית (קומה א') בשיעור 1.10 מ' למרווח קדמי של מ' לכיוון נתיב שז"ר. ובפרגולת בטון. ====================================================== הערות המפקח: מס' גליון 06 בליטות למרווח קדמי - כמפורט בנדון בליטות למרווח צדדי - כמפורט בנדון יעוד הקרקע - מגורים ב' לפי תת"ע חפ/ 222, 394 א', , ה, י/ 1, י/ 5, 1400 יב/ 1, 1400 פמ לבניה מותר % שטח מגרש לחשוב שטח בניה - תוספת לפינה או 2 רחובות - יש חובת עיצוב אדריכלי - מס' דירות קיים- מס' חניות מוצע מ"ר חובת רעפים (חפ/ 394 ) מוצע דרוש - שטח בניה קיים בדירה בפועל סה"כ - 2 למבקש מ"ר שטח בניה מבוקש למבקשי ההיתר (לאחר זיכויים) מ"ר סה"כ שטח בניה קיים+ מבוקש למבקשי ההיתר: עודף שטח מבוקש 3.70 מ''ר מ"ר שטח בניה מותר במגרש = 61.6% X מ"ר במגרש הוקמו במקור 4 יחידות דיור זהות כל אחת בשטח מ"ר כלומר סה"כ מ"ר כלומר נותר לניצול לאחר הקמת 4 היח"ד במקור במגרש 4) ( X = מ"ר למבקשים נותר לניצול מהשטח המותר = 0.52 X מ"ר

168 ש ס'' ע'' מס' דף : 168 = 6% X מ"ר הקלה 6% במגרש - חלקם של המבקשים בהקלה היחסית בסה"כ מותר +הקלה יחסית למבקשים עודף שטח מבוקש 3.70 מ"ר. האם יש צורך בפרסום - כן חתימת כל הבעלים השותפים לנכס = 0.52 X מ"ר = מ"ר - יש מבקשים לאשר הריסת דירה קיימת והקמת 2 יח"ד במגרש שבו מבנה מגורים דו-משפחתי. מדובר במגרש אשר במקור הוקמו 4 יחידות זהות כל אחת בשטח מ"ר. ברבות השנים הדירות אוחדו והפכו לדו-משפחתי במגרש, כאשר בנסח הטאבו מופיעות 3 יחידות משנה. למבקשי ההיתר בפועל קיימת דירה אחת (מאיחוד 2 דירות מקוריות והרחבות שנעשו ברבות השנים) בקומת קרקע. מבקשים להרוס את כל חלקם במגרש ולבנות 2 דירות חדשות ונפרדות בשתי קומות ועליית גג. דירת הקרקע מגורים. (משפ' עטון) חושבה לפי חפ/ 229 י/ 1 - מאחר והינה מוצעת בשטח אשר היה מבונה בעבר ליחידת הדירה העליונה (משפ' אילון) חושבה לפי חפ/ 229 י/ 5 מאחר והינה חדשה ולא היתה לפני כן קומה א' כלל. לפיכך הוצע לדירה זו פתרון עליית גג אשר תואם את הוראות חפ/ 229 י/ 5. הבקשה כרוכה בעודף שטח מעל המותר תוך ניצול חלק מההקלה היחסית של המבקשים. טבלת שטחים: בקומת הקרקע (דירת עטון) מוצע מ"ר שטח עיקרי (לאחר זיכוי לממ"ד) לפי חפ/ 229 י/ 1. בקומה א' (דירת אילון) מוצע מ"ר שטח עיקרי מ"ר שטחי שירות וכן מוצעת לדירה זו עליית גג בשטח עיקרי נוסף של מ"ר( מותר עד 45 מ"ר ). 9. הערות מח' דרכים : עבור תוספת בניה של 2 יח"ד (כולל 1 בשטח מעל 120 מ"ר) דרוש: 3 מקומות חניה. לאור זאת שמדובר במגרש פנימי הגובל ב 2 שבילים להולכי רגל בלבד, לא ניתן להסדיר מקומות חניה בשטח המגרש. נא להביא את נושא חוסר החניה לדיון בועדה. 10. יש לציין כי מוצעת פרגולת בטון אשר אינה תואמת את הוראות חפ/ 1400 פמ. 11. מדרגות הגישה לדירה העליונה מוצעות בבליטה מקו בנין בגובה הנמוך של המדרגות. 12. על פי הערות אדריכל האגף יש לצפות את המבנה בציפוי קשיח. 13. יש לציין כי ביחס לנושא תוספת יחידות דיור נעשה מיפוי קוים כחולים בשטח הנדון ונבדקו מכלול התכניות. מהבדיקה עולה שרוב השטח הנבדק התכניות המאושרות קובעות את סוגי המבנים שיבנו. בישיבה שנערכה ע''י מת סוכם והיומ וכם:

169 א'' מס' דף : 169 החלטת ועדת הערר התייחסה לתכנית חפ/ 398, חפ/ 398 א'. לכן לגבי חפ/ 394, חפ/ 394 א' יש לנהוג כפי שנהגנו עד היום. מאחר וההוראות בדבר סוג המבנים חלות על שטחים גדולים כמעט על כל שטח קריית חיים המערבית יש לקיים פגישה אצל מה"ע לצורך גיבוש החלטה להמשך הפעילות. לגבי בקשות שתובאנה לדיון עד שתתקבל ההחלטה הנ"ל ניתן לפעול בכל התיקים למעט אלו בתכנית חפ/ 398 א' בדרך הקלה לפי סע' (3) 2 בתקנות סטייה ניכרת לעניין תוספת יחידת הדיור למבקשי ההיתר יש לציין כי בדו-משפחתי (משפ' אזולאי) אשר גם להם היתה דירה בקומת קרקע אשר אוחדה משתי דירות בעבר הוצא היתר ל 2- יחידות דיור חדשות קומה מעל קומה. 14. יש הסכמת כל השותפים לנכס. בצוות ממה''ע סוכם להמליץ לאשר את הבקשה בתנאי פרסום ועפ''י ההמלצות כלהלן: הבקשה פורסמה כחוק. לא התקבלו התנגדויות. בישיבת הועדה מס' 11 מיום נדונה הבקשה והוחלט להוריד את הבקשה מסדר יום למשך שבועיים על מנת לערוך בדיקה נוספת. הבקשה תובא על סדר יום בועדה הקרובה. בבדיקה נוספת נמצא כי איחוד הדירות שברשות מבקשי ההיתר לדירת מגורים אחת בוצע בעבר עפ"י היתר. כאמור לרשות מבקשי ההיתר קיימת כיום רק דירה אחת בלבד. לפיכך הדירה הנוספת המוצעת כיום זכאית לחשוב ומימוש הזכויות עפ"י חפ/ 229 י/ 5. המלצות צוות משרד מה"ע בעינן עומדות. המלצות צוות משרד מהנדס העיר: הועדה המקומית ממליצה בפני הועדה המחוזית לאשר סטיה מהוראות תקן החניה ומתן פטור מהתקנת 3 מקומות חניה הנדרשים לבנין המוצע לאור שמדובר במגרש פנימי הגובל בשני שבילים להולכי רגל בלבד, לא ניתן להסדיר מקומות חניה בשטח המגרש לאגף המגורים הנדון. הסדרת חניה כאמור תתאפשר רק לאחר הסדרת הרחבת השבילים בפועל. בכפיפות לאשור ההמלצה דורשת ועדת המשנה למלא אחר התנאים הבאים: 1. יובא אישור הג. 2. יובא אישור איגוד ערים לשרותי כבאות. 3. פרגולת המצללה המוצעת תותר עם קורת בטון היקפית ומרישיה יהיו אופקיים ומחומרים קלים. התוכניות תתוקנה בהתאם. אין לקרות את הפרגולה.

170 ר'' ר'' ר'' מס' דף : חזיתות המבנה המוצע יצופו צפוי קשיח. חומרי הגמר יצויינו בהתאם ע''ג חזיתות המבנה בתכניות. 5. יותקן מעקה תקני ובגובה בטיחותי במקומות הנדרשים לכך עפ''י התקן. 6. פנוי המחסן הקיים במרווח והמיועד להריסה כמסומן ע''ג התכניות יבוצע לפני הוצאת היתר ויובא אישור מפקח לכך. 7. ישולם היטל השבחה בגין: א. עודף שטח בניה למגורים של 3.70 מ (במסגרת 6% יחסי). ב. חפ/ 229 י/ 5 עבור עליית גג בשטח של 45 מ ושטחי שירות מ. 8. יתר התנאים הסטנדרטיים ינתנו על ידי המחלקה לרישוי בניה. בישיבת הועדה מס' 11 מיום נדונה הבקשה והוחלט להוריד את הבקשה מסדר יום למשך שבועיים על מנת לערוך בדיקה נוספת. הבקשה תובא על סדר יום בועדה הקרובה. החלטות הועדה: הועדה מחליטה להוריד את הבקשה מסדר יום למשך שבועיים על מנת לערוך בדיקה נוספת. הבקשה תובא על סדר יום בועדה הקרובה.

171 BAKPIRUT00038 מס' דף : 171 מספר בקשה: 96/1081/01 תיק בניין: 96/1081 פרוטוקול ועדת משנה של הועדה המקומית ישיבה מספר: 11 בתאריך: 02/06/2014 מבקש : הגשה 03/03/2014 עיריית חיפה באמצעות תיאטראות ישראל בע"מ עורך : לבנברג שרון סוג בקשה: בקשה להיתר כתובת הבניין: רח' המוסכים חיפה גוש וחלקה: גוש: חלקה: ; 76 חלקה: 84 יעוד: תעשיה קלה ====================================================== מבקשים לאשר שימוש חורג משטח ציבורי פתוח למגרש שישמש לחניון למכוניות. ====================================================== הערות המפקח: גליון מס' 01, איזור התעשיה מבקשים לאשר שימוש חורג משטח ציבורי פתוח למגרש שישמש לחניון למכוניות. יש לציין שלא הוגשה מפת קו בניין. לאחר הפרסום לא התקבלו התנגדויות. בצוות מה"ע סוכם להמליץ לאשר את הבקשה בתנאים כפי שהוצגו להלן. יש לציין כי הוגש אישור חניה מאגף דרכים ותנועה. כמו כן סוכם כי השימוש יוגבל לתקופה של 5 שנים בלבד. המלצות צוות משרד מהנדס העיר: לאישור הבקשה לשימוש חורג המבוקש לתקופה של - 5 שנים בלבד ובתנאים הבאים: 1. יבוטלו המעברים המוצעים מחלקה 76 בגוש לחלקות 63 62, בגוש התכניות תתוקנה בהתאם. 2. יובא אישור קונסטרוקטור בצירוף חשובים סטטיים. החישוב יערך גם לפי תקן ישראלי 413 בפני רעידות אדמה. 3. יובא אישור מורשה נגישות לנכים. 4. יובא אישור אגוד ערים לשרותי כבאות. 5. יובא אישור אגוד ערים לאיכות הסביבה. 6. ישולם היטל השבחה בגין שימוש חורג משצ"פ לחניון בשטח של מ"ר לתקופה של - 5 שנים בלבד. 7. יתר התנאים הסטנדרטיים ינתנו ע"י מפקח הרישוי. בישיבת הועדה מס' 11 מיום נדונה הבקשה והוחלט לאשר את הבקשה

172 מס' דף : 172 עפ"י המלצות צוות משרד מהנדס העיר. ד"ר עינת קליש, מתנגדת. החלטות הועדה: לאישור הבקשה לשימוש חורג המבוקש לתקופה של - 5 שנים בלבד ובתנאים הבאים: 1. יבוטלו המעברים המוצעים מחלקה 76 בגוש לחלקות 63 62, בגוש התכניות תתוקנה בהתאם. 2. יובא אישור קונסטרוקטור בצירוף חשובים סטטיים. החישוב יערך גם לפי תקן ישראלי 413 בפני רעידות אדמה. 3. יובא אישור מורשה נגישות לנכים. 4. יובא אישור אגוד ערים לשרותי כבאות. 5. יובא אישור אגוד ערים לאיכות הסביבה. 6. ישולם היטל השבחה בגין שימוש חורג משצ"פ לחניון בשטח של מ"ר לתקופה של - 5 שנים בלבד. 7. יתר התנאים הסטנדרטיים ינתנו ע"י מפקח הרישוי.

173 BAKPIRUT00039 מס' דף : 173 מספר בקשה: 34/5723/04 תיק בניין: 34/5723 פרוטוקול ועדת משנה של הועדה המקומית ישיבה מספר: 11 בתאריך: 02/06/2014 מבקש : הגשה 20/03/2012 עירית חיפה עורך : אוטמזגין מיכאל סוג בקשה: בקשה להיתר כתובת הבניין: רח' אל אדריסי 10 חיפה גוש וחלקה: גוש: חלקה: 14 ==================================================== מבקשים לאשר לגליזציה לגן ילדים תוך כדי בקשה לביצוע שיפור מיגון וכאשר המבנה בולט למרווחים וחלק ממנו בולט מגבול המגרש הדרומי, לתחום חלקה בבעלות עיריית חיפה. ==================================================== הערות המפקח: מס' גליון בליטות למרווח קדמי 0.40 מ' לפי תת"ע מאושרת (מדידה ידנית). בליטות למרווח קדמי 1.00 מ' מ' לפי תת"ע מופקדת. בליטות למרווח צדדי מ'. בליטות למרווח אחורי 0.40 מ' (מדידה ידנית). חריגות אחרות המבנה בולט בחלקו מגבול המגרש הדרומי. יעוד הקרקע מגורים ב' עם חזית חנויות לצד רח' יפו. לפי תת"ע חפ/ 107, 599 ב', 363, 510, 421, 229 ד', 229 ה'. בניה מותר % (בתור מגרש פינה). שטח מגרש לחישוב שטח בניה הערות: 1. ראה מפת קו בנין מ/ מיום נכסי העירייה חתמו ע"ג התוכנית. 1. בבירור עם פקיד הארכיון מפ"ב (הקומתי) נאמר על ידו שאין תיקי בניה נוספים לבקשה הנדונה. 2. בשיחה טלפונית עם עורך הבקשה מיום מר מיכאל אוטמזגין נאמר על ידו שהמקום בעבר לפני מס' שנים שימש כ"בית כנסת" שמשרת את מתפללי השכונה והבקשה הנוכחית הינה לגליזציה לשימוש במקום "כגן ילדים שכונתי". הם לא הוסיפו תוספות בניה למבנה הקיים אלא שהבקשה להיתר מוגשת כלגליזציה לגן ילדים ובקשה לביצוע שיפור מיגון, למבנה קיים לאור הרפורמה החדשה של גני הילדים. 3. מעיון במסוף בתיק הבנין הנדון לא נמצאו תוכניות מאושרות למבנה הנדון. 4. עפ"י תוכניות עורך הבקשה הנדונות: הבניין הקיים בולט למרווחים כדלקמן: א. מבנה שיפור המיגון נמצא במרווח הצדדי עד גבול המגרש הדרומי ואף בולט מגבול המגרש בחלק זה בשיעור 0.50 מ' (מדידה ידנית) ואילו גג מבנה הגן נמצא בחלק הנ"ל במרווח הצדדי עד גבול המגרש והגגון בולט בשיעור 1.50 מ' מ' (מדידה ידנית) מגבול המגרש הדרומי הנ"ל נא החלטת צוות משרד מה"ע לכך. ב. הבנין הקיים בולט למרווח הקדמי בשיעור 0.40 מ' לפי תת"ע מאושרת (מדידה ידנית). בשיעור 2.75 מ' 1.00 מ' לפי תת"ע מופקדת (מדידה ידנית).

174 מס' דף : 174 ג. קיימים במבנה סככות ומחסנים במגרש שבולטים למרווחים, מבנים אלו לא חושבו בשטח הבקשה העיקרי נא החלטת צוות משרד מה"ע. 5. הערות אדריכל מפ"ב מיום : יש להעביר את הבקשה לועדות המוסמכות. 6. יש לציין כי עפ"י מפת קו הבנין מ/ מיום צויינו בין היתר התנאים הבאים: א. תשומת הלב מופנית להחלטת הועדה המחוזית בישיבתה מס' 144 מיום אשר אישרה אתר לבנין ציבורי. ב. מתן היתר הבניה לחלק המיועד לגב' בחוס מותנה בהגשה ואישור של מפת חלוקה ע"י גב' בחוס ובמתן התחייבות לרישום החלוקה הנ"ל על חשבונה בהתאם להסכם שנחתם ביום בלשכת רישום המקרקעין כחוק. ג. מתן היתר הבניה מותנה באישור רשות העתיקות תחילה. ראה מפת קו בנין מ/ מיום בצוות ממה"ע מיום הוצגה הבקשה להיתר בהשתתפות מנהל מח' המבנים בנכסי עירייה מר שלמה שוורץ שהציג את המצב בנכס וההליכים המתקיימים. סוכם: 1. לבדוק (עם נכסים) בעלות החלקה הגובלת מס' 21 אליה חורגת הבניה, וכן סווג היעוד והשימוש המותר בה. כן יש לדרוש הסכמת בעלים בחלקה זו כתנאי לקדום הליך הרישוי לבקשה. (אישור החריגה למרווח בתנאי פרסום והסכמת בעל הנכס הגובל עפ"י חוק). 2. פירוט בדבר ההליכים המשפטיים הנחיות היועמ"ש. 3. איחוד חלקות? (לבדוק עם מת"ע ובתנאי שהנכס הגובל הינו בבעלות העירייה חל' 21). הערות מנהלת אגף נכסים ושמאות החלקה 21 בגוש בבעלות עירונית. המפקח ממפ"ב פקוח דווח ביום כי לא קיים הליך משפטי. בצוות ממה"ע מיום סוכם להמליץ לאשר את הבקשה בתנאי פרסום ועפ"י ההמלצות כלהלן. הערות מזכירות מפ"ב תויק פרסום, לא התקבלו התנגדויות. המלצות צוות משרד מהנדס העיר: לאישור הבקשה בתנאים הבאים: 1. תוגש התחייבות לאיחוד החלקות, חלקה 14 עפ"י הנחיות המחלקה לתכנון עיר. 2. יובאו אישורים מטעם: א. הג"א לשיפור המיגון המוצע. ב. משרד הבריאות. ג. איגוד ערים לשרותי כבאות. וחלקה 21 בגוש שהינן בבעלות עירונית, ד. מורשה נגישות לנכים. ה. אישור קונסטרוקטור בצירוף חישובים סטטיים לתכנית המוצעת וליציבות המבנה. ו. רשות העתיקות. 3. יתר התנאים הסטנדרטיים ינתנו על ידי המחלקה לרישוי בניה. בישיבת הועדה מס' 11 מיום נדונה הבקשה והוחלט לאשר את הבקשה

175 מס' דף : 175 עפ"י המלצות צוות משרד מהנדס העיר. החלטות הועדה: לאישור הבקשה בתנאים הבאים: 1. תוגש התחייבות לאיחוד החלקות, חלקה 14 עפ"י הנחיות המחלקה לתכנון עיר. 2. יובאו אישורים מטעם: א. הג"א לשיפור המיגון המוצע. ב. משרד הבריאות. ג. איגוד ערים לשרותי כבאות. וחלקה 21 בגוש שהינן בבעלות עירונית, ד. מורשה נגישות לנכים. ה. אישור קונסטרוקטור בצירוף חישובים סטטיים לתכנית המוצעת וליציבות המבנה. ו. רשות העתיקות. 3. יתר התנאים הסטנדרטיים ינתנו על ידי המחלקה לרישוי בניה.

176 BAKPIRUT00040 מס' דף : 176 מספר בקשה: 59/2657/05 תיק בניין: 59/2657 פרוטוקול ועדת משנה של הועדה המקומית ישיבה מספר: 11 בתאריך: 02/06/2014 מבקש : הגשה 12/08/2013 עמר יצחק עמר בת חן קרוגר אברהם קרוגר מרים עורך : כהן מרים סוג בקשה: בקשה להיתר כתובת הבניין: רח' מימון הרב 16 חיפה גוש וחלקה: גוש: חלקה: 57 ====================================================== מבקשים לאשר תוספת ממ"דים ומרפסות לדירה בקומה א' ובקומה ב' ומחסן ברגלי ממ'ד. הבקשה כרוכה בבליטות מקוי בנין. ============================================ ========== לנכס שלא הגישו התנגדות שותפים מתנגדים חיפה אלברט 9 אבי שטיין חיפה מימון 18 א אדיאלה שרון חיפה מימון 16 אלברט נדל חיפה סחלב 25 אריה וינר חיפה מימון 18 א בוצחק ישי ויפעת קבוץ מגידו מגידו בריט מאיר חיפה סלומון יעקב 28 דיגמל חיים, אפרת קציר חיפה אהוד 30 הבנלה אראלה וחנן אלוני אבא ת.ד. 172 הופמן אמיר אורטל 8 דירה 5 יקנעם עילית הרגובסקי ודים חיפה מימון 16 א יבגניה וסרגי ארמישב חיפה הולנד 30 יעל הבר הנשיא 53 דירה 1 כרכור כהן אייל ושרה חיפה מימון 16 להב דוד חיפה קליבנוב 1 א לרמן חיים וזהב חיפה לילנבלום 25 משה ומירה גוז חיפה מימון 16 א נדל אורה חיפה-מעון הרופא דורי יעקב 9 סיגט לילי חיפה כרמי 4 צוראון חיעקב וחיה חיפה האלה 7 קניאל יזרעאל האלה 7 קרית מוצקין קניאל ניצה חיפה מימון 16 א רבי הילה בכתב :

177 ד'' ר'' מס' דף : 177 רוחמן נחמה דורות 4 חיפה רוכמן לובה ונחמה דורות 4 חיפה רייפל צביקה ופסיה שד טרומפלדור 5 שוטן ישי הולנד 30 חיפה שולה קרמיזן שד הברושים 13 חיפה שומרון אנג'ל הראל 3 חיפה שרבק מיכאלה מימון 18 א חיפה הערות המפקח: מס' גליון 05, נווה שאנן חיפה חריגות אחרות בליטה של עד 4.04 מ' מקו בנין (אשר נמצא בקונטור הבנין) לכוון הבנין השני, נותר מרחק של 12.0 מ' עד לבנין השני. יעוד הקרקע מגורים א' לפי תת''ע חפ/ 718 א', 1051 האם יש צורך בפרסום הבקשה כן א. ב. ג. ד. ה. ו. מבקשים לאשר תוכנית לתוספת ממ"דים, 2 מרפסות זיזיות ומחסן ברגלי ממ. קווי הבנין הם בקונטור הבנין הקיים לכן הממ"דים והמרפסות בולטים עד 4.04 מ' לכוון הבנין השני במגרש, לאחר התוספת המרווח בין הבניינים הוא כ מ'. יש לציין כי בממ''ד בקומה ב' מוצעת נישה בין הממ''ד לדירה. מוצעות 2 מרפסות אחת מעל לשנייה אבל צורת כל אחד מהמרפסות שונה. מוצע מחסן אחד ברגלי ממ''ד בשטח 6.0 מ יש לציין כי קיימים מחסנים בבנין. לא התקבלו מכתי התנגדות.. בצוות מה"ע סוכם להמליץ לאשר את הבקשה בתנאים כפי שהוצגו להלן, ובתנאי פרסום כחוק. הבקשה פורסמה ולא התקבלו התנגדויות. המלצות צוות משרד מהנדס העיר: לאישור הבקשה בתנאים הבאים: 1. יובא אישור לממ"דים המוצעים. 2. יובא אישור קונסטרוקטור בצירוף חשובים סטטיים. החשוב יערך גם לפי תקן ישראלי 413 בפני רעידות אדמה. 3. גמר התוספות יותאם לגמר הבנין הקיים. סוג הגמר יצויין על גבי החזיתות בתכניות. 4. יותקן מעקה בנוי בצידי המרפסת בגובה של מ', זאת על מנת למנוע הפרעה לפרטיות דיירי הדירה הגובלת. התכניות תתוקנה בהתאם.

178 מס' דף : המעקות בחזית יהיו בגוון ובעיצוב אחיד, המעקות יותקנו עפ"י התקן, כמו כן יותקנו בכל המקומות הנדרשים עפ"י התקן. 6. יתר התנאים הסטנדרטיים ינתנו ע"י מפקחת הרישוי. הועדה מודיעה על דבר החלטתה לשותפים לנכס שלא נתנו הסכמתם לבקשה. עם זאת, הועדה משהה את הוצאת ההיתר למשך 30 יום ממועד משלוח מכתבנו זה על מנת לאפשר לשכן/ םי המתנגד/ םי שלא חתם/ו על דבר הבקשה לפנות לערכאה השיפוטית המוסמכת (כל ערכאה על פי סמכותה בחוק, לרבות המפקחת על רישום המקרקעין), באם ימצא/ו לנכון לעשות זאת. ניתן יהיה להוציא את היתר הבניה בתום 30 יום ואילך מיום מכתבנו זה, אלא אם כן עד למועד זה יתקבל במשרדנו צו מניעה חתום על ידי רשות שיפוטית ו/או מעין שיפוטית מוסמכת, המצווה על הועדה לנהוג אחרת. ניתן לערער על החלטה זו בפני ועדת ערר למחוז חיפה תוך 30 יום מיום מכתבנו זה, על פי הנקבע בסעיף 152 לחוק התכנון והבניה. את הערעור הנ"ל יש לשלוח אל ועדת ערר למחוז חיפה - רח' פלי" םי 2 (בניין אורן קומה 5) חיפה 31002, עם העתק לועדה המקומית לתכנון ולבניה ת.ד חיפה. בישיבת הועדה מס' 11 מיום נדונה הבקשה והוחלט לאשר את הבקשה עפ"י המלצות צוות משרד מהנדס העיר. החלטות הועדה: לאישור הבקשה בתנאים הבאים: 1. יובא אישור לממ"דים המוצעים. 2. יובא אישור קונסטרוקטור בצירוף חשובים סטטיים. החשוב יערך גם לפי תקן ישראלי 413 בפני רעידות אדמה. 3. גמר התוספות יותאם לגמר הבנין הקיים. סוג הגמר יצויין על גבי החזיתות בתכניות. 4. יותקן מעקה בנוי בצידי המרפסת בגובה של מ', זאת על מנת למנוע הפרעה לפרטיות דיירי הדירה הגובלת. התכניות תתוקנה בהתאם. 5. המעקות בחזית יהיו בגוון ובעיצוב אחיד, המעקות יותקנו עפ"י התקן, כמו כן יותקנו בכל המקומות הנדרשים עפ"י התקן. 6. יתר התנאים הסטנדרטיים ינתנו ע"י מפקחת הרישוי. הועדה מודיעה על דבר החלטתה לשותפים לנכס שלא נתנו הסכמתם לבקשה. עם זאת, הועדה משהה את הוצאת ההיתר למשך 30 יום ממועד משלוח מכתבנו זה על מנת לאפשר לשכן/ םי המתנגד/ םי שלא חתם/ו על דבר הבקשה לפנות לערכאה השיפוטית המוסמכת (כל ערכאה על פי סמכותה בחוק, לרבות המפקחת על רישום המקרקעין), באם ימצא/ו לנכון לעשות זאת. ניתן יהיה להוציא את היתר הבניה בתום 30 יום ואילך מיום מכתבנו זה, אלא אם כן עד למועד זה יתקבל במשרדנו צו מניעה חתום על ידי רשות שיפוטית ו/או מעין שיפוטית מוסמכת, המצווה על הועדה לנהוג אחרת. ניתן לערער על החלטה זו בפני ועדת ערר למחוז חיפה תוך 30 יום מיום מכתבנו זה, על פי הנקבע בסעיף 152 לחוק התכנון והבניה. את הערעור הנ"ל יש לשלוח אל ועדת ערר למחוז חיפה - רח' פלי" םי 2 (בניין אורן קומה 5) חיפה 31002, עם העתק לועדה המקומית לתכנון ולבניה ת.ד חיפה.

179 BAKPIRUT00041 ד'' מס' דף : 179 מספר בקשה: 86/0813/02 תיק בניין: 86/0813 פרוטוקול ועדת משנה של הועדה המקומית ישיבה מספר: 11 בתאריך: 02/06/2014 מבקש : הגשה 01/01/2014 פויר יצחק עורך : רביד רטיג סוג בקשה: בקשה להיתר כתובת הבניין: רח' שז"ר זלמן 1 חיפה גוש וחלקה: גוש: חלקה: 143 יעוד: מגורים א ====================================================== מבקשים לאשר 2 מרפסות זיזיות מפלדה לדירות בקומה א' בבניין בן 3 יח. הבקשה כרוכה בצמצום מרחק בין בניינים ובליטה למרווח צידי צפוני. ====================================================== מתנגדים שאינם שותפים לנכס : משפ' אביב שז"ר זלמן 3 חיפה הערות המפקח: מס' גליון 02, רמות רמז בליטות למרווח צדדי צפוני 0.3 מ' ע''י מרפסת זיזית תוך שמירה על מרחק של 3.7 מ' מגבול מגרש עפ''י המותר בתקנות התכנון והבניה. האם יש צורך בפרסום הבקשה כן א. ב. ג מוצעות 2 מרפסות זיזיות בשטח 13.4 מ''ר לכל מרפסת ולכן יש לצמצם את השטח ל- 12 מ''ר לכל מרפסת. המרחק מהמרפסות לבניין הנוסף בחלקה הינו 6 מ' ולכן ישנו צמצום מרחק בין הבניינים. הערות מחלקת שימור: למבנה אין ערך לשימור, אינו מיועד לשימור אין התנגדות לבקשה לתוספת מרפסת זיזית. המרפסות אינן נצפות מכיוון הרחוב, אין צורך להביא לועדת שימור. בצוות מה"ע סוכם להמליץ לאשר את הבקשה בתנאים כפי שהוצגו להלן ובתנאי פרסום כחוק. הבקשה פורסמה כחוק והתקבל מכתב התנגדות של מתנגד שאינו שותף לנכס. טענת המתנגדים הינה בגלל הצמצום בין הבניינים המרפסות יהיו קרובות מידי לחדרי השינה ויהווה מפגע של רעש ופגיעה בפרטיות.

180 מס' דף : 180 המלצות צוות משרד מהנדס העיר: לאישור הבקשה בתנאים הבאים: 1. יובא אישור קונסטרוקטור בצירוף חשובים סטטיים. החשוב יערך גם לפי תקן ישראלי 413 בפני רעידות אדמה. 2. גמר התוספת יותאם לגמר הבנין הקיים. 3. יותקנו מעקות תקניים ובגובה בטיחותי בהיקף המרפסות המוצעות. 4. שטח כל מרפסת זיזית לא יעלה על - 12 מ"ר. התכניות תתוקנה בהתאם. 5. התכניות תתוקנה כך שיושלם הבנין הנוסף שעל החלקה בחתכים ויוראה המרחק ביניהם. 6. יתר התנאים הסטנדרטיים ינתנו ע"י מפקחת הרישוי. הועדה מסבה תשומת לב המתנגדים מהחלקה הגובלת כי המרפסות אינן מופנות למרווח הצדדי שפונה אליהם. המרפסות מופנות למרווח שבין הבניינים שעל חלקת מבקשי ההיתר (המרווח שבין הבניינים של חלקה 143). לפיכך הועדה סבורה כי אין פגיעה תכנונית המתנגדים. הועדה מודיעה על דבר החלטתה למתנגדים. ניתן לערער על החלטה זו בפני ועדת ערר למחוז חיפה תוך 30 יום מיום מכתבנו זה, על פי הנקבע בסעיף 152 לחוק התכנון והבניה. את הערעור הנ"ל יש לשלוח אל ועדת ערר למחוז חיפה - רח' פלי" םי 2 (בניין אורן קומה 5) חיפה 31002, עם העתק לועדה המקומית לתכנון ולבניה ת.ד חיפה. בישיבת הועדה מס' 11 מיום נדונה הבקשה והוחלט לאשר את הבקשה עפ"י המלצות צוות משרד מהנדס העיר. החלטות הועדה: לאישור הבקשה בתנאים הבאים: 1. יובא אישור קונסטרוקטור בצירוף חשובים סטטיים. החשוב יערך גם לפי תקן ישראלי 413 בפני רעידות אדמה. 2. גמר התוספת יותאם לגמר הבנין הקיים. 3. יותקנו מעקות תקניים ובגובה בטיחותי בהיקף המרפסות המוצעות. 4. שטח כל מרפסת זיזית לא יעלה על - 12 מ"ר. התכניות תתוקנה בהתאם. 5. התכניות תתוקנה כך שיושלם הבנין הנוסף שעל החלקה בחתכים ויוראה המרחק ביניהם. 6. יתר התנאים הסטנדרטיים ינתנו ע"י מפקחת הרישוי. הועדה מסבה תשומת לב המתנגדים מהחלקה הגובלת כי המרפסות אינן מופנות למרווח הצדדי שפונה אליהם. המרפסות מופנות למרווח שבין הבניינים שעל חלקת מבקשי ההיתר (המרווח שבין הבניינים של חלקה 143). לפיכך הועדה סבורה כי אין פגיעה תכנונית המתנגדים. הועדה מודיעה על דבר החלטתה למתנגדים. ניתן לערער על החלטה זו בפני ועדת ערר למחוז חיפה תוך 30 יום מיום מכתבנו זה, על פי הנקבע בסעיף 152 לחוק התכנון והבניה. את הערעור הנ"ל יש לשלוח אל ועדת ערר למחוז חיפה - רח' פלי" םי 2 (בניין אורן קומה 5) חיפה 31002, עם העתק לועדה המקומית לתכנון ולבניה ת.ד חיפה.

181 BAKPIRUT00042 מס' דף : 181 מספר בקשה: 55/1567/12 תיק בניין: 55/1567 פרוטוקול ועדת משנה של הועדה המקומית ישיבה מספר: 11 בתאריך: 02/06/2014 מבקש : הגשה 03/02/2014 פלאפון - תקשורת בע"מ עורך : ליאור יאיר סוג בקשה: בקשה להיתר כתובת הבניין: שד' הנשיא 101 חיפה גוש וחלקה: גוש: חלקה: 33 יעוד: אתר מלונאות ====================================================== בקשה לאשר הקמת מתקן תקשורת כהגדרתו בתמ"א 36 א', הכולל 4 עוקצים משתפלים, 2 עוקצים באורך 3 מ' לאנטנות תקשורת, ו - 2 עוקצים משתפלים באורך 1 מ' למיקום מיקרוגלים חב' פלאפון, על גג בנין מלון נוף. ====================================================== הערות המפקח: מס' גליון 12 מבדיקת הבקשה עולה כי: 1. מבקשים לאשר הקמת מתקן שידור הכולל כהגדרתו בתמ"א 36 א', הכולל 4 עוקצים משתפלים 2 עוקצים באורך 3 מטר לאנטנות תקשורת ו- 2 עוקצים משתפלים באורך 1 מ' למיקום מיקרוגלים חברת פלאפון. 2. התקבל מכתב מאת ד"ר מונה מרכזת קרינה אלמ"ג. "מסקנות והמלצות: מבחינת הביטי קרינה, אין לנו התנגדות להגשת בקשה לאתר המבוקש. א. לאחר מתן התחייבות החברה לפרוק מתקן הגישה הקיים על הגג. ב. מתן הערכה חישובית לרמת הקרינה הצפויה בקומות האחרונות של הבניין המתוכנן במגרש הגובל (על בסיס תכנית הבניה המעודכנת). זאת על אף שכיוון שיפור האנטנות בהתאם לנתוני סקר הקרינה הינו לכיוון דרום ודרום מערב. בצוות מה''ע סוכם להפנות את הבקשה לדיון בועדת המשנה לאישור ובכפוף לתנאים כלהלן: המלצות צוות משרד מהנדס העיר: לאישור הבקשה בתנאים הבאים: 1. על החברה-מבקשי ההיתר להמציא התחייבות משפטית לפרוק מתקן הגישה הקיים על הגג. נוסח ההתחייבות יאושר על ידי השירות המשפטי לעירייה. 2. תוגש הסכמת כל בעלי הנכס. 3. יוגש אישור המשרד לאיכות הסביבה, לפני הוצאת היתר הבניה. 4. יוגש אישור מינהל התעופה האזרחית. 5. יוגש אישור צה"ל. 6. תוגש התחייבות מהנדס אחראי מטעם החברה הסלולרית ליציבות האנטנות והמתקנים

182 מס' דף : 182 הנלויים. 7. עיצוב האנטנות ומיקום ארונות הבקרה יתואמו עם משרד מהנדס העיר. 8. יתקבל אישור המשרד לאיכות הסביבה להפעלת האנטנות לאחר הוצאת ההיתר. 9. החברה תבצע על חשבונה ובצורה סדירה ותקינה, בדיקות פיקוח ובקרה על על הקמתם הפעלתם ותחזוקתם של האנטנות והמתקנים הנלוויים. 10. הבדיקות של הקרינה תבוצענה מדי שנה על ידי גורמים בלתי תלויים אשר יקבעו על ידי המשרד לאיכות הסביבה. 11. ממצאי הבדיקות יועברו לרשות המקומית ויהיו זמינים לעיון הציבור. 12. החברה תתחייב לפעול מיידית לטיפול ותיקון כל פגם, תקלה או חריגה כלשהי שעלתה בממצאי הבדיקות. 13. מתקן שהפסיק לעבוד יפורק על ידי החברה שהתקינה אותו תוך חודש ימים והמצב יוחזר לקדמותו. 14. החברה הסלולרית מתחייבת לעמוד בסטנדרטים המחמירים ביותר של ארגון הבריאות העולמי ובכפוף לתקני הקרינה שיכתיב המשרד לאיכות הסביבה, והכל על מנת להבטיח שמירה על בריאות הציבור, תוך עמידה על דרישות המשרד לאיכות הסביבה. 15. במידה והחברה הסלולרית לא תמלא תנאי ההיתר או יעשו שינויים מתנאי ההיתר או תנאי המשרד לאיכות הסביבה, האנטנות תפורקנה מיידית על ידי החברה הסלולרית. במידה ולא הרשות תפרק את האנטנות, ההוצאות יחולו על החברה הסלולרית. 16. הועדה מדגישה כי הרשות המקומית אינה אחראית לכל הקשור בקרינה והפעלת האנטנות. האחריות חלה על החברה הסלולרית והגופים המקצועיים המאשרים את המפרטים הטכניים. 17. פרט העיצוב וההדמייה של האנטנות וארונות הבקרה יהוו חלק בלתי ניפרד מתכנית ההיתר. 18. מיקום ארונות הבקרה יתואם עם נציגי משרד מהנדס העיר לפני הוצאת ההיתר. 19. יתקבל אשור מחלקת התאורה של העירייה. 20. יוצב שילוט אזהרה במקום, ותותקן תאורת חרום עפ''י דרישות מינהל תעופה אזרחית. 21. יחתם הסכם עם אגף הנכסים של העירייה, לפני הוצאת ההיתר. 22. במידה ובעתיד העירייה ו/או חברת יפה נוף יצטרכו לבצע שינויים בתשתיות ו/או בתכנון הכביש, החברות הסלולריות תתחייבנה להסיר אנטנות ומבנה הבקרה (וכל ציוד נלווה) על ידם ועל חשבונם ללא כל דרישה לפצוי. 23. ישולם היטל השבחה בגין התקנת אתר סלולרי. 24. לא תורשה עקירת עצים לצורך מיקום הציוד. 25. כל נזק שיגרם לצמחיה ו/או למדרכה, אבן שפה, כביש איי תנועה וכדומה ישוקם ויתוקן ע''י היזם (החברה הסלולארית) ועל חשבונה. 26. עם תום הקמת האתר יוצא טופס יחתם כתב שפוי בתאום עם השירות המשפטי. 28. יתר התנאים הסטנדרטיים ינתנו על ידי המחלקה לרשוי בניה. בישיבת הועדה מס' 11 מיום נדונה הבקשה והוחלט לאשר את הבקשה עפ"י המלצות צוות משרד מהנדס העיר, כמו כן יש לבדוק האם הוכנסו כל התנאים בהערותיה של הגב' מונה נופי. החלטות הועדה: לאישור הבקשה בתנאים הבאים: 1. על החברה-מבקשי ההיתר להמציא התחייבות משפטית לפרוק מתקן הגישה הקיים על הגג. נוסח ההתחייבות יאושר על ידי השירות המשפטי לעירייה. 2. תוגש הסכמת כל בעלי הנכס. 3. יוגש אישור המשרד לאיכות הסביבה, לפני הוצאת היתר הבניה. 4. יוגש אישור מינהל התעופה האזרחית. 5. יוגש אישור צה"ל. 6. תוגש התחייבות מהנדס אחראי מטעם החברה הסלולרית ליציבות האנטנות והמתקנים

183 מס' דף : 183 הנלויים. 7. עיצוב האנטנות ומיקום ארונות הבקרה יתואמו עם משרד מהנדס העיר. 8. יתקבל אישור המשרד לאיכות הסביבה להפעלת האנטנות לאחר הוצאת ההיתר. 9. החברה תבצע על חשבונה ובצורה סדירה ותקינה, בדיקות פיקוח ובקרה על על הקמתם הפעלתם ותחזוקתם של האנטנות והמתקנים הנלוויים. 10. הבדיקות של הקרינה תבוצענה מדי שנה על ידי גורמים בלתי תלויים אשר יקבעו על ידי המשרד לאיכות הסביבה. 11. ממצאי הבדיקות יועברו לרשות המקומית ויהיו זמינים לעיון הציבור. 12. החברה תתחייב לפעול מיידית לטיפול ותיקון כל פגם, תקלה או חריגה כלשהי שעלתה בממצאי הבדיקות. 13. מתקן שהפסיק לעבוד יפורק על ידי החברה שהתקינה אותו תוך חודש ימים והמצב יוחזר לקדמותו. 14. החברה הסלולרית מתחייבת לעמוד בסטנדרטים המחמירים ביותר של ארגון הבריאות העולמי ובכפוף לתקני הקרינה שיכתיב המשרד לאיכות הסביבה, והכל על מנת להבטיח שמירה על בריאות הציבור, תוך עמידה על דרישות המשרד לאיכות הסביבה. 15. במידה והחברה הסלולרית לא תמלא תנאי ההיתר או יעשו שינויים מתנאי ההיתר או תנאי המשרד לאיכות הסביבה, האנטנות תפורקנה מיידית על ידי החברה הסלולרית. במידה ולא הרשות תפרק את האנטנות, ההוצאות יחולו על החברה הסלולרית. 16. הועדה מדגישה כי הרשות המקומית אינה אחראית לכל הקשור בקרינה והפעלת האנטנות. האחריות חלה על החברה הסלולרית והגופים המקצועיים המאשרים את המפרטים הטכניים. 17. פרט העיצוב וההדמייה של האנטנות וארונות הבקרה יהוו חלק בלתי ניפרד מתכנית ההיתר. 18. מיקום ארונות הבקרה יתואם עם נציגי משרד מהנדס העיר לפני הוצאת ההיתר. 19. יתקבל אשור מחלקת התאורה של העירייה. 20. יוצב שילוט אזהרה במקום, ותותקן תאורת חרום עפ''י דרישות מינהל תעופה אזרחית. 21. יחתם הסכם עם אגף הנכסים של העירייה, לפני הוצאת ההיתר. 22. במידה ובעתיד העירייה ו/או חברת יפה נוף יצטרכו לבצע שינויים בתשתיות ו/או בתכנון הכביש, החברות הסלולריות תתחייבנה להסיר אנטנות ומבנה הבקרה (וכל ציוד נלווה) על ידם ועל חשבונם ללא כל דרישה לפצוי. 23. ישולם היטל השבחה בגין התקנת אתר סלולרי. 24. לא תורשה עקירת עצים לצורך מיקום הציוד. 25. כל נזק שיגרם לצמחיה ו/או למדרכה, אבן שפה, כביש איי תנועה וכדומה ישוקם ויתוקן ע''י היזם (החברה הסלולארית) ועל חשבונה. 26. עם תום הקמת האתר יוצא טופס יחתם כתב שפוי בתאום עם השירות המשפטי. 28. יובא אשור אגוד ערים לאיכות הסביבה לעניין: א. לאחר מתן התחייבות החברה לפרוק מתקן הגישה הקיים על הגג. ב. מתן הערכה חישובית לרמת הקרינה הצפויה בקומות האחרונות של הבניין המתוכנן במגרש הגובל (על בסיס תכנית הבניה המעודכנת). זאת על אף שכיוון שיפור האנטנות בהתאם לנתוני סקר הקרינה הינו לכיוון דרום ודרום מערב. 29. יתר התנאים הסטנדרטיים ינתנו על ידי המחלקה לרשוי בניה.

184 BAKPIRUT00043 מס' דף : 184 מספר בקשה: 59/2776/09 תיק בניין: 59/2776 פרוטוקול ועדת משנה של הועדה המקומית ישיבה מספר: 11 בתאריך: 02/06/2014 מבקש : הגשה 24/06/2013 פרז יולנד עורך : טלי לוי סוג בקשה: בקשה להיתר כתובת הבניין: רח' כרמיה 2 חיפה גוש וחלקה: גוש: חלקה: 74 ====================================================== מבקשים לאשר לגליזציה ליציאה למרפסת גג פתוחה בקומה ג' (עליונה) מעל תוספת מאושרת בק. ב' ותוך כדי ביצוע שינויים ובהעדר הסכמת שכנים. ====================================================== לנכס שהגישו התנגדות שותפים מתנגדים חיפה כרמיה 2 אברמזון אלכסנדר ונז'ידה לנכס שלא הגישו התנגדות שותפים מתנגדים חיפה כרמיה 2 אסתר סלע חיפה כרמיה 2 בינדר מיכאל חיפה כרמיה 2 ברגר דליה חיפה כרמיה 2 ברוי זבוטיסקי אלברט חיפה כרמיה 2 ברקוביץ צבי וסופיה חיפה כרמיה 2 גולד רחל חיפה כרמיה 2 ג'ון לאה חיפה כרמיה 2 גלפר מיכאל וסופיה חיפה כרמיה 2 דובא אקובה חיפה כרמיה 2 דיקמן מרים חיפה כרמיה 2 האובנשטוק רג'ין, עדי, אלעד חיפה כרמיה 2 היבש סוזנה חיפה כרמיה 2 זאבי שרון חיפה כרמיה 2 חי משה חיפה כרמיה 2 טרי דוד חיפה כרמיה 2 יהושוע יוסף חיפה כרמיה 2 כהן אליהו ויויאן חיפה כרמיה 2 כושר לילי ומשה חיפה כרמיה 2 כץ מרים חיפה כרמיה 2 לוי אהרון ומזל חיפה כרמיה 2 לוין אלכסנדר חיפה כרמיה 2 ממן ארז ושרית חיפה כרמיה 2 סוליאניק אירינה בכתב : בכתב :

185 ר'' מס' דף : 185 חיפה כרמיה 2 סייג ז'קלין חיפה כרמיה 2 פורטל אייל חיפה כרמיה 2 צרנובסקי בלה חיפה כרמיה 2 קפלן דב חיפה כרמיה 2 שם טוב אורלי חיפה כרמיה 2 שפייזר פלוריקח חיפה כרמיה 2 שרון יורם הערות המפקח: גליון 09 לפי תת''ע חפ/ 750 נ.ב. 1. המפקח מפיקוח על הבניה דווח כי ביקר במקום והבקשה מתאימה למציאות, הבניה קיימת מעקה מעץ. הוגש ת.פ. 327/12 לבית משפט. 2. מבקשים לאשר לגליזציה ליציאה למרפסת גג פתוחה בדירה קיימת בקומה ג' (עליונה) מעל תוספת מאושרת בק. ב' והמרפסת בשטח 24.0 מ השכן אלכס אברמזון פנה למשרדנו במכתב התנגדות ובו צויין: 1. גב' פרץ ביצעה את העבודות בקיץ 2010, לפריצת הדלת לגג והפיכתה למרפסת באופן רשלני. כתוצאה מכך בחורף 2010/11 ובחורף 2011/2012 היו בדירתי נזילות מים משמעותיות ונגרמו לי נזקים כבדים אשר הובילו להוצאות כספיות נרחבות. 2. גב' פרץ לא שיתפה פעולה בתיקון הנזילות והדבר מנע למעשה את התיקונים לנזילות בחורף 2010/11 והגדיל את עוצמת הנזקים. 3. גב' פרץ פעלה להכשיל את תביעתי לבית המשפט לתביעות קטנות בנוגע לפיצוי על נזקים שנגרמו בכך שלא אישרה את קבלתן של הודות בית המשפט לעניין קיום התביעה למרות שנשלחו למספר כתובות הגברת.. בישיבת הועדה לשמיעת מתנגדים שותפים לנכס מס' 15 מיום 06/04/14 בראשות ס/ומ"מ רה"ע ויו"ר הועדה גב' חדוה אלמוג ובהשתתפות צוות ממה"ע והיועצת המשפטית. כמו כן הופיע, מצד המבקשים - לא הופיעה לדיון. מצד המתנגדים הופיעו: מר אלכסנדר אברמזון מר אברמזון מדובר בבקשה לפתיחת פתח עמ' לנצל גג תוספת שנבנתה ע"י הדיירים שמתחת. מבקשת ההיתר פרצה את הפתח ללא היתר וגרמה לנזילות לדירות שמתחת.

186 מס' דף : 186 סוכם: לאישור הבקשה בתנאי שיתוקנו כל הנזקים שגרמו לנזילות ולרטיבות לדירה שמתחת. ויוגש אישור מומחה כי האטום בוצע כנדרש. המלצות צוות משרד מהנדס העיר: הועדה מחליטה לאשר את הבקשה בתנאים הבאים: 1. יובא אישור קונסטרוקטור לתכנית המוצעת. 2. יותקן מעקה תקני ובגובה בטיחותי בהיקף המרפסת המוצעת. המעקה יהיה בנוי ובגימור חיצוני כפי שנעשה באגף כולו. 3. יתוקנו כל הנזקים שגרמו לנזילות ולרטיבות לדירה שמתחת לדירת מבקשת ההיתר, ויוגש אישור מומחה כי האטום בוצע כנדרש, בטרם הוצאת ההיתר. 4. יתר התנאים הסטנדרטיים ינתנו ע"י מפקחת הרישוי. בכך הועדה התחשבה בטענות המתנגדים ומודיעה להם בדבר החלטתה. עם זאת, הועדה משהה את הוצאת ההיתר למשך 30 יום ממועד משלוח מכתבנו זה על מנת לאפשר לשכן/ םי המתנגד/ םי שלא חתם/ו על דבר הבקשה לפנות לערכאה השיפוטית המוסמכת (כל ערכאה על פי סמכותה בחוק, לרבות המפקחת על רישום המקרקעין), באם ימצא/ו לנכון לעשות זאת. ניתן יהיה להוציא את היתר הבניה בתום 30 יום ואילך מיום מכתבנו זה, אלא אם כן עד למועד זה יתקבל במשרדנו צו מניעה חתום על ידי רשות שיפוטית ו/או מעין שיפוטית מוסמכת, המצווה על הועדה לנהוג אחרת. בישיבת הועדה מס' 11 מיום נדונה הבקשה והוחלט לאשר את הבקשה עפ"י המלצות צוות משרד מהנדס העיר. החלטות הועדה: הועדה מחליטה לאשר את הבקשה בתנאים הבאים: 1. יובא אישור קונסטרוקטור לתכנית המוצעת. 2. יותקן מעקה תקני ובגובה בטיחותי בהיקף המרפסת המוצעת. המעקה יהיה בנוי ובגימור חיצוני כפי שנעשה באגף כולו. 3. יתוקנו כל הנזקים שגרמו לנזילות ולרטיבות לדירה שמתחת לדירת מבקשת ההיתר, ויוגש אישור מומחה כי האטום בוצע כנדרש, בטרם הוצאת ההיתר. 4. יתר התנאים הסטנדרטיים ינתנו ע"י מפקחת הרישוי. בכך הועדה התחשבה בטענות המתנגדים ומודיעה להם בדבר החלטתה. עם זאת, הועדה משהה את הוצאת ההיתר למשך 30 יום ממועד משלוח מכתבנו זה על מנת לאפשר לשכן/ םי המתנגד/ םי שלא חתם/ו על דבר הבקשה לפנות לערכאה השיפוטית המוסמכת (כל ערכאה על פי סמכותה בחוק, לרבות המפקחת על רישום המקרקעין), באם ימצא/ו לנכון לעשות זאת. ניתן יהיה להוציא את היתר הבניה בתום 30 יום ואילך מיום מכתבנו זה, אלא אם כן עד למועד זה יתקבל במשרדנו צו מניעה חתום על ידי רשות שיפוטית ו/או מעין שיפוטית מוסמכת, המצווה על הועדה לנהוג אחרת.

187 BAKPIRUT00044 ע'' ב'' כ'' ר'' א'' ר' ר'' מס' דף : 187 מספר בקשה: 50/3399/04 תיק בניין: 50/3399 פרוטוקול ועדת משנה של הועדה המקומית ישיבה מספר: 11 בתאריך: 02/06/2014 מבקש : הגשה 25/12/2013 קנטר אמיר ויהודית קרלינסקי ירוחם וניצה עורך : מאיר אריה סוג בקשה: בקשה להיתר כתובת הבניין: רח' פלמ"ח 35 חיפה גוש וחלקה: גוש: חלקה: 162 ====================================================== מבקשים לאשר תוכנית להקמת בנין בן אחת עשרה יחידות דיור, מחסנים וחניה. תוך הריסת בנין קיים כפוף לתמ"א 38/3. הבקשה כרוכה בתוספת שתי קומות, חריגה לגובה, פיתוח גבוה מהמותר, כבש גישה לחניה שאינו תואם חפ/מק/ 1400 יב/ 1, בליטות למרווחים צדדיים, אחורי וקידמיים, ממוצע קומות גבוה מהנקבע בחפ/מק 1400 ג. ====================================================== מתנגדים שאינם שותפים לנכס : שעיה צפורה ושלמה משמר הגבול 4 הערות המפקח: מס' גליון 04, רוממה חיפה תוספת 2 1/2 קומות מ''ר סה. חריגות מהגובה המותר 4.50 מ' 7.52 מ' בליטות למרווח קדמי עד 2.00 מ' ע''י מרפסות זיזיות לרח' משמר הגבול. בליטות למרווחים צדדיים מ' בליטה למרווח קידמי 0.50 מ' נקודתית לרח' הפלמ"ח (לכיוון המוט של הדגל). יעוד הקרקע מגורים א' % בניה 66% (מגרש פינה) מגרש 646 מ מס' דירות מוצע 11 מס' חניות מוצע 11 דרוש 11 הובא אישור חניה. שטח בניה מותר לפי תמ שטח בניה מותר מ' סה''כ מותר מ סה''כ מבוקש מ''ר האם יש צורך בפרסום הבקשה כן לתת 38/ מ''ר 229 י/ 5

188 ע'' א'' ש'' ד'' כ'' ר'' כ'' ר'' כ'' מס' דף : 188 א. ב. ג. ד..1.2 ה. ו. מבקשים לאשר הריסת בנין והקמת בנין בן 11 יח וצורת החלקה הינה דגל.. החלקה ממוקמת בין שני רחובות הפלמ''ח ומשמר הגבול בגלל אילוץ זה הבנין הינו עם כניסה לחניון תחתון מרח' משמר הגבול שאינו תת קרקעי ומעליו 6 קומות מגורים וכניסה לחניון עליון מרח' הפלמ''ח מעל ק. מסד (בה ממוקמים המחסנים) מעליו 5 קומות מגורים. שטח בניה בגין תמ גובה בנין מותר 3 ק+ * /3 646 * 66% * (דירות קיימות) סה מ סה.ע. סה מ מ' 3 מוצע בנין בגובה מ' מ' כלומר חריגה של 7.52 מ' 4.50 מ'. ותוספת 2 1/2 קומות מגורים, קומת העמודים משמשת לחניה (בשני חתכי הבנין). עפ''י חפ/מק 1400 יב/ 1 סעיף: במגרשים שמתחת לפני הדרך תותר התקנת כבש גישה לחניה במרווחים אם מפלסו אינו עולה על 1.8 מ' מפני הקרקע הטבעית, ובתנאים שכשרוחב המרווח הוא 4 מ' או יותר יישמר מרחק של 1 מ' לפחות בין הכבש לגבול המגרש, ויינטעו ברצועה זו עצים''. ''במגרשים שמתחת לפני הדרך, בבנין חדש הגובל במגרש בלתי בנוי, תותר התקנת כבש גם אם מפלסו עולה על 1.8 מ' בתנאי שהכבש לא יגיע למרחק העולה על 11 מ' מדוד בניצב לקו הרחוב''. מוצע כבש כניסה לחניון העליון מרח' הפלמ''ח דרך המוט של הדגל כאשר ברובו הוא בנסיגה לקראת הכניסה לחניה לצורך אזור המתנה הוא מגיע עד קצה המגרש, כמו כן הינו במרחק מ' בניצב לרחוב, יש לציין כי רוב כבש הגישה הינו עד 1.80 מ' מפני הק.ק.ט., בחלק הקרוב לרחוב גובהו מגיע ל 2.20 מ'. הערות מת + יועמ : בישיבת הועדה המקומית משנת 1951 הוחלט על איחוד וחלוקה כאשר החלקה שבנדון כלולה בתכנית. בהחלטה צויין ששטח חלקה 64 דאז היום חלקה 162 יהיה 646 מ''ר בלבד ואישור החלוקה מחייב שינוי בקוי הבנין המאושרים. לפי תשריט הנמצא בתיק (מסמך 43) מסומנים קוי בנין מוצעים שונים מהמאושרים בתכנית חפ/ 597 א' ועל פיהם אכן נבנה הבנין הקיים. מן האמור לעיל ניתן להסיק שבמסגרת אישור איחוד וחלוקה אושרו קוי בנין שונים למגרש הנדון. לפיכך ניתן לאפשר בניה במגרש לפי קוי הבנין המסומנים באדום במפה המצבית קוי בנין התואמים למסמנים בתשריט הנ''ל. (מבלי לראות בכך הקלה ובסמכות המקומית). לאור האמור לעיל מצויינות הבליטות מקו הבנין האדום כדלקמן: למרווח קידמי לרח' משמר הגבול - עד 2 מ' ע''י מרפסות זיזיות. למרווחים צדדים 50 ס''מ שהם 10% לכיוון צפון מערב. עד 2.90 מ' 0.85 לכיוון דרום מזרח כאשר הבליטה של 2.90 מ' הינה ע''י ממ''ד בקיר אטום, 85 ס''מ בליטה מוצעת עם פתחים. יש לציין כי בבסיס ממ''ד במפלס החניון של משמר הגבול מוצעת חניה מקורה במרווח הצידי שאינה תת קרקעית. למרווח אחורי מוצע בליטה של 2.95 מ' 4.16 מ' כאשר 4.16 מ' הינו הממ''ד בקיר אטום ו 2.95 מ' הינו ח. אמבטיה עם פתחים.

189 א'' א'' מ'' ב'' ל'' מס' דף : 189 יש לציין כי פינת הבנין בולטת נקודתית למרווח צידי/קדמי 50 ס עפ''י תמ לאחור.. 38/3 סעיף תותר חריגה של קווי הבנין ובלבד שלא יקטנו מ 2 מ' לחזית ולצד ו 3 מ' ז. ח. ט. י. יא. יב. עפ''י סעיף 15 הדן במרווח בין בניינים נאמר על אף האמור בענין קוי בנין, המרווחים בי המבנים לאחר שיורחבו לא יקטנו מ 4 מ' לצדדים ו 6 מ' לאחור, אלא אם חיווה את דעתו מהנדס הועדה כי ניתן לחרוג ממידות אלה לצרכי הבלטת מבנה מעלית, ממדים ורכיבי חיזוק. כאמור מדובר במגרש דגל בין שני רחובות כאשר הבניינים במגרשים הגובלים בבליטות מרוחקים. לכיוון חלקה 65 הקרובה לבניין המבוקש מוצעת בליטה של 10% בלבד. המרפסת המוצעת לדירה 3 הינה בחלקה מונחת ובחלקה זיזית יש לדרוש שהחלק הזיזי לא יעלה על 2 מ' בליטה מקו בנין, כמו כן כל המרפסות הזיזיות לכיוון זה יבלטו 2 מ' בלבד מקו הבנין. גובה קומת החניון העליון המוצע הינו 3.05 מ' (גובה קומת המגורים). ממוצע קומות מוצע 3.05 מ' במקום 3 מ' (כפי שנקבע בחפ/מק 1400 ג מוצע פיתוח נקודתית בגובה 2 מ' במקום 1.80 מ'..( יש לציין כי הבקשה כולל הדמיה הוצגה ואושרה עקרונית ע''י הצוות המקצועי כפוף לביטול החצי קומה הנוספת עליה רצו אישור. הבקשה הנ''ל הינה לאחר תיקון התכניות ואינה כוללת את החצי קומה הנ כן עודכן אישור החניה בהתאם. בק. קרקע מוצע מחסן עם כניסה נפרדת., כמו בצוות מה"ע סוכם להמליץ לאשר את הבקשה עפ"י התכנית המתוקנת שהוגשה בתנאי פרסום ובכפוף להמלצות כלהלן: הבקשה פורסמה והתקבלו התנגדויות כלהלן: בו. א. בניין זה גובל מצדו האחד ברח' פלמ"ח ומצדו האחר ברח' משמר הגבול. ברח' משמר הגבול יש כיום בניינים בני 3 ו- 4 קומות. בתוכנית המוצעת הבניין יהיה בגובה 7 קומות (כולל קומת הכניסה). דבר זה נוגד לאופי הרחוב והמבנים ב. בתוכניות קיימת גישה להולכי רגל מרח' משמר הגבול לבניין, דבר של קיים כיום. כיום ברח' משמר הגבול קיימת מצוקת חנייה וחלק מהרכבים חונים, בלית ברירה, ברח' קרן היסוד שהינו רחוב ראשי. לפי התכנון צפוי כי החל חלק מדיירי הבנין ו/או אורחיהם יחנו ברח' משמר הגבול, דבר שיכביד על מצוקת החנייה. אנו מודיעים לכך כי בבנין מתוכננת חנייה לדיריי הבנין, יחד עם זאת בהחלט קיימת האפשרות כפי שציינתי לעיל. * הובא דו"ח קונסטרוקטור עירוני. המלצות צוות משרד מהנדס העיר: הועדה מחליטה לאשר את הבקשה בכפוף לתמ 38/3 זאת לאחר שניתנה חוות דעת קונסטרוקטור כי הבנין במצבו הנוכחי אינו עומד עומד בת"י 413 לרעידות אדמה ולפיכך עומד בקריטריונים לחיזוק מבנים עפ"י תמ"א 38, וזאת בכפוף למלוי לתנאים הבאים:

190 מ'' א'' מס' דף : החלק הזיזי במרפסת המוצעת לדירה מס' 3 לא יעלה על 2.00 מ' בליטה מקו בניין. כמו כן כל המרפסות הזיזיות המוצעות בבליטה לאותו כיוון ומרווח לא יבלטו מעבר ל מ' מקו הבנין. התכניות תתוקנה בהתאם. 2. מס' המחסנים המוצעים יהיה כמספר הדירות הכולל לבנין ויוצמד מחסן אחד לכל יחידת דיור מוצעת. 3. תוגש תכנית פיתוח מפורטת בקנ 1:100 ערוכה על ידי אדריכל נוף עפ''י הנחיות ובאישור היחידה לתכנון נופי. כן יובא אישור פקיד היערות לנושא עצים במסגרת וכחלק מהנחיות תכנית הפיתוח, אשר תכלול גינון מאסיבי בחזית הבניין. (עקירה/שתילה חלופית/שימור). 4. חזיתות הבנין יצופו ציפוי קשיח מלא חפוי אבן, ובהתאם להדמיה כפי שאושרה למבנה, חומרי הגמר יצויינו בהתאם ע''ג החזיתות בתכניות. 5. יובאו אישורים מטעם: א. שלטונות הג"א למיגון המוצע. ב. איגוד ערים לשירות כבאות. ג. אישור מהנדס בטיחות לפני תפעול המעלית בבנין. ד. אישור קונסטרוקטור בצירוף חישובים סטטיים לתכנית המוצעת. ה. מורשה נגישות לנכים. ו. פקיד היערות לנושא עצים (במסגרת וכחלק מהנחיות תכנית הפיתוח). ז. אגף התברואה למבנה האשפה. 6. יוגש אישור סופי של קונסטרוקטור מטעם העירייה לפני הוצאת היתר, וזאת לאחר שיומצאו לידיו: א. דו"ח יועץ קרקע. ב. דו"ח מעבדה לחוזק הבטונים במבנה. ג. אישור סופי מטעם קונסטרוקטור העירייה יכלול תכנית קונסטרוקציה מאושרת על ידו. 7. בתום הבניה יומצא אישור סופי של מהנדס בניין המלווה את הבניה כי המבנה כפי שנבנה כולל את כל האלמנטים לחיזוק בפני רעידות אדמה כפי שהומצאו למשרדנו ואושרו ע"י מהנדס קונסטרוקטור מטעם הרשות וכי המבנה לאחר חיזוקו עומד בדרישות התקן לרעידות אדמה. 8. יוגש אישור מהנדס בצרוף חישובים סטטיים. החישוב יערך גם לפי תקן ישראלי 413 בפני רעידות אדמה. 9. עבודות הבניה תבוצענה תחת פיקוח של מהנדס אחראי. 10. יוגש כתב שיפוי. הנוסח יאושר ע"י השירות המשפטי לעירייה. 11. יותקנו מעקות תקניים ובגובה בטיחותי בכל המקומות עפ"י הנדרש בתקן. 12. ישולם היטל השבחה בגין חפ/ 229 י/ 5, בגין שטחי שירות כפי שינתן על ידי המחלקה לרישוי בניה. 13. יתר התנאים הסטנדרטיים ינתנו על ידי המחלקה לרישוי בניה. הועדה משיבה למתנגדים כלהלן: א. הועדה המקומית ממליצה על אישור הבקשה ומכח הוראות תמ 38/3 כפי שהוגשה זאת לאחר שהונחה בפניה חוות דעת קונסטרוקטור כי המבנה במצבו הנוכחי אינו עומד בת"י 413 לרעידות אדמה ולפיכך עומד בקריטריונים לחיזוק מבנים עפ"י מכח הוראות תמ"א 38/3 שלכך נועדה. ב. היקף הבנוי המוצע, הבליטות למרווחים והקצאת השטחים הינם במסגרת תמ"א 38/3. יתרה מכך יש להבהיר כי עפ"י התכנון המבוקש אין מצוי מלא כל הזכויות ומס' הקומות המירבי הניתנות ואפשריות למימוש מכח הוראות תכנית זו למבנה המתכונן. התכנית מתירה ומאפשרת הוספת שתיים וחצי קומות מעל מס' הקומות עפ"י התב"ע החלה המקום. כאשר בפועל התירה הועדה תוספת שתי קומות בלבד (במסגרת תכנית מתוקנת שהוגשה) מעל מנין הקומות המותר ובכך אף ביטלה יחידת דיור נוספת למבנה וצמצה הן את נפחו והן חריגה נוספת אותה ניתן היה להתיר בגובה המבנה ובמסגרת המותר בתמ"א 38/3. ג. לנושא החניה פיתוח שטח המגרש ועצים יובהר כי הוגש וניתן פתרון חניה תקני באישור אגף תנועה ודרכים בתחומי החלקה הנדונה הכולל 11 מקומות עבור סך 11 דירות הבנין המתוכנן. חניה לכל דירה עפ"י התקן. החניה נדרשת בשילוב תכנית פיתוח מפורטת וגינון מאסיבי לשיפור בחזות הבנין כמפורט בסעיפים 3,4 בהחלטתה.

191 מ'' א'' א'' מס' דף : 191 ניתן לערער על החלטה זו בפני ועדת ערר למחוז חיפה תוך 30 יום מיום מכתבנו זה, על פי הנקבע בסעיף 152 לחוק התכנון והבניה. את הערעור הנ"ל יש לשלוח אל ועדת ערר למחוז חיפה - רח' פלי" םי 2 (בניין אורן קומה 5) חיפה 31002, עם העתק לועדה המקומית לתכנון ולבניה ת.ד חיפה. בישיבת הועדה מס' 11 מיום נדונה הבקשה והוחלט לאשר את הבקשה עפ"י המלצות צוות משרד מהנדס העיר. החלטות הועדה: הועדה מחליטה לאשר את הבקשה בכפוף לתמ 38/3 זאת לאחר שניתנה חוות דעת קונסטרוקטור כי הבנין במצבו הנוכחי אינו עומד עומד בת"י 413 לרעידות אדמה ולפיכך עומד בקריטריונים לחיזוק מבנים עפ"י תמ"א 38, וזאת בכפוף למלוי לתנאים הבאים: 1. החלק הזיזי במרפסת המוצעת לדירה מס' 3 לא יעלה על 2.00 מ' בליטה מקו בניין. כמו כן כל המרפסות הזיזיות המוצעות בבליטה לאותו כיוון ומרווח לא יבלטו מעבר ל מ' מקו הבנין. התכניות תתוקנה בהתאם. 2. מס' המחסנים המוצעים יהיה כמספר הדירות הכולל לבנין ויוצמד מחסן אחד לכל יחידת דיור מוצעת. 3. תוגש תכנית פיתוח מפורטת בקנ 1:100 ערוכה על ידי אדריכל נוף עפ''י הנחיות ובאישור היחידה לתכנון נופי. כן יובא אישור פקיד היערות לנושא עצים במסגרת וכחלק מהנחיות תכנית הפיתוח, אשר תכלול גינון מאסיבי בחזית הבניין. (עקירה/שתילה חלופית/שימור). 4. חזיתות הבנין יצופו ציפוי קשיח מלא חפוי אבן, ובהתאם להדמיה כפי שאושרה למבנה, חומרי הגמר יצויינו בהתאם ע''ג החזיתות בתכניות. 5. יובאו אישורים מטעם: א. שלטונות הג"א למיגון המוצע. ב. איגוד ערים לשירות כבאות. ג. אישור מהנדס בטיחות לפני תפעול המעלית בבנין. ד. אישור קונסטרוקטור בצירוף חישובים סטטיים לתכנית המוצעת. ה. מורשה נגישות לנכים. ו. פקיד היערות לנושא עצים (במסגרת וכחלק מהנחיות תכנית הפיתוח). ז. אגף התברואה למבנה האשפה. 6. יוגש אישור סופי של קונסטרוקטור מטעם העירייה לפני הוצאת היתר, וזאת לאחר שיומצאו לידיו: א. דו"ח יועץ קרקע. ב. דו"ח מעבדה לחוזק הבטונים במבנה. ג. אישור סופי מטעם קונסטרוקטור העירייה יכלול תכנית קונסטרוקציה מאושרת על ידו. 7. בתום הבניה יומצא אישור סופי של מהנדס בניין המלווה את הבניה כי המבנה כפי שנבנה כולל את כל האלמנטים לחיזוק בפני רעידות אדמה כפי שהומצאו למשרדנו ואושרו ע"י מהנדס קונסטרוקטור מטעם הרשות וכי המבנה לאחר חיזוקו עומד בדרישות התקן לרעידות אדמה. 8. יוגש אישור מהנדס בצרוף חישובים סטטיים. החישוב יערך גם לפי תקן ישראלי 413 בפני רעידות אדמה. 9. עבודות הבניה תבוצענה תחת פיקוח של מהנדס אחראי. 10. יוגש כתב שיפוי. הנוסח יאושר ע"י השירות המשפטי לעירייה. 11. יותקנו מעקות תקניים ובגובה בטיחותי בכל המקומות עפ"י הנדרש בתקן. 12. ישולם היטל השבחה בגין חפ/ 229 י/ 5, בגין שטחי שירות כפי שינתן על ידי המחלקה לרישוי בניה. 13. יתר התנאים הסטנדרטיים ינתנו על ידי המחלקה לרישוי בניה. הועדה משיבה למתנגדים כלהלן: א. הועדה המקומית ממליצה על אישור הבקשה ומכח הוראות תמ 38/3 כפי שהוגשה

192 מס' דף : 192 זאת לאחר שהונחה בפניה חוות דעת קונסטרוקטור כי המבנה במצבו הנוכחי אינו עומד בת"י 413 לרעידות אדמה ולפיכך עומד בקריטריונים לחיזוק מבנים עפ"י מכח הוראות תמ"א 38/3 שלכך נועדה. ב. היקף הבנוי המוצע, הבליטות למרווחים והקצאת השטחים הינם במסגרת תמ"א 38/3. יתרה מכך יש להבהיר כי עפ"י התכנון המבוקש אין מצוי מלא כל הזכויות ומס' הקומות המירבי הניתנות ואפשריות למימוש מכח הוראות תכנית זו למבנה המתכונן. התכנית מתירה ומאפשרת הוספת שתיים וחצי קומות מעל מס' הקומות עפ"י התב"ע החלה המקום. כאשר בפועל התירה הועדה תוספת שתי קומות בלבד (במסגרת תכנית מתוקנת שהוגשה) מעל מנין הקומות המותר ובכך אף ביטלה יחידת דיור נוספת למבנה וצמצה הן את נפחו והן חריגה נוספת אותה ניתן היה להתיר בגובה המבנה ובמסגרת המותר בתמ"א 38/3. ג. לנושא החניה פיתוח שטח המגרש ועצים יובהר כי הוגש וניתן פתרון חניה תקני באישור אגף תנועה ודרכים בתחומי החלקה הנדונה הכולל 11 מקומות עבור סך 11 דירות הבנין המתוכנן. חניה לכל דירה עפ"י התקן. החניה נדרשת בשילוב תכנית פיתוח מפורטת וגינון מאסיבי לשיפור בחזות הבנין כמפורט בסעיפים 3,4 בהחלטתה. ניתן לערער על החלטה זו בפני ועדת ערר למחוז חיפה תוך 30 יום מיום מכתבנו זה, על פי הנקבע בסעיף 152 לחוק התכנון והבניה. את הערעור הנ"ל יש לשלוח אל ועדת ערר למחוז חיפה - רח' פלי" םי 2 (בניין אורן קומה 5) חיפה 31002, עם העתק לועדה המקומית לתכנון ולבניה ת.ד חיפה.

193 BAKPIRUT00045 מס' דף : 193 מספר בקשה: 69/5038/11 תיק בניין: 69/5038 פרוטוקול ועדת משנה של הועדה המקומית ישיבה מספר: 11 בתאריך: 02/06/2014 מבקש : הגשה 20/01/2014 קפה ריו עורך : קפלן איליה סוג בקשה: בקשה להיתר כתובת הבניין: דר' פיק"א 999 חיפה גוש וחלקה: גוש: חלקה: 69 יעוד: מגורים א ====================================================== מבקשים לאשר לגליזציה לקירוי חורף. הבקשה כרוכה בקירוי חורף שאינו תואם את תוכנית חפ/ 1888 בנושא גובה הקירוי. =============== ======================================= הערות המפקח: מס' גליון 11 לפי תת''ע חפ/ 1888 האם יש צורך בפרסום הבקשה כן א. ב. ג. ד. מבקשים לגליזציה לקירוי חורף בתוך המגרש העשוי מאלומיניום וזכוכית עם כיסוי ברזנט מתקפל. גובה קירוי החורף עד 3 מ'. עפ''י חפ/ 1888 גובה הפרגוד יהיה 2.5 מ' ולכן הבקשה אינה תואמת את התוכנית. עפ''י התוכנית הפרגודים יחוברו בחיבורים פריקים וההיתר יהיה בתוקף מ- 15 לאוקטובר ועד 15 באפריל. מצורפות תמונות בתיק. עפ''י דו''ח גילוי עבירה בגין בניה ללא היתר לשרות המשפטי. בצוות מה"ע סוכם להיוועץ עם יו"ר הועדה לענין הפרגוד המוצע. (לא פריק) בהתייעצות עם יו"ר הועדה סוכם להמליץ לאשר את הבקשה כפי שהוגשה. המלצות צוות משרד מהנדס העיר לאישור הבקשה בתנאים הבאים: 1. תוגש הסכמת כל הבעלים השותפים לנכס. 2. היתר למבנה פרגוד יהיה בתוקף מ ועד, 15.4 כל עוד קיים בית אוכל בהיתר ולבית האוכל רשיון עסק, 3. הפרגוד יפורק לא 4. יוגש רשיון עסק. עפ"י הוראות התכנית להקמת פרגודים חפ/ יאוחר מ מידי שנה. 5. הקמת הפרגוד תבוצע עפ"י תכנון ופקוח של מהנדס רשום.

194 ע'' מס' דף : יוגש אישור מכבי - אש. 7. יוגש אישור משרד הבריאות. 8. ינתן פתרון נגישות לנכים. 9. הפרגוד שיוצב בשנה הבאה החל מתאריך יותאם להוראות התכנית לפרגודים חפ/ 1888 ולהנחיות הועדה המקומית. בישיבת הועדה מס' 9 מיום נדונה הבקשה והוחלט להוריד את הבקשה מסדר יום למשך שבועיים על מנת לערוך ישיבה עם הצוות המקצועי של היכל הספורט למילוי תנאי ההיתר. הבקשה תובא על סדר יום בועדה הקרובה. בהתייעצות נוספת עם יו''ר הועדה והצוות המקצועי סוכם להמליץ לאשר את בקשה בתנאים כפי שצויינו בהמלצות צוות ממה. המלצות צוות משרד מהנדס העיר: לאישור הבקשה בתנאים הבאים: 1. תוגש הסכמת כל הבעלים השותפים לנכס. 2. היתר למבנה פרגוד יהיה בתוקף מ ועד, 15.4 כל עוד קיים בית אוכל בהיתר ולבית האוכל רשיון עסק, עפ"י הוראות התכנית להקמת פרגודים חפ/ הפרגוד יפורק לא יאוחר מ מידי שנה. 4. יוגש רשיון עסק. 5. הקמת הפרגוד תבוצע עפ"י תכנון ופקוח של מהנדס רשום. 6. יוגש אישור מכבי - אש. 7. יוגש אישור משרד הבריאות. 8. ינתן פתרון נגישות לנכים. 9. הפרגוד שיוצב בשנה הבאה החל מתאריך יותאם להוראות התכנית לפרגודים חפ/ 1888 ולהנחיות הועדה המקומית. בישיבת הועדה מס' 11 מיום נדונה הבקשה והוחלט לאשר את הבקשה עפ"י המלצות צוות משרד מהנדס העיר. החלטות הועדה: לאישור הבקשה בתנאים הבאים: 1. תוגש הסכמת כל הבעלים השותפים לנכס. 2. היתר למבנה פרגוד יהיה בתוקף מ ועד, 15.4 כל עוד קיים בית אוכל בהיתר ולבית האוכל רשיון עסק, עפ"י הוראות התכנית להקמת פרגודים חפ/ הפרגוד יפורק לא יאוחר מ מידי שנה. 4. יוגש רשיון עסק. 5. הקמת הפרגוד תבוצע עפ"י תכנון ופקוח של מהנדס רשום. 6. יוגש אישור מכבי - אש.

195 מס' דף : יוגש אישור משרד הבריאות. 8. ינתן פתרון נגישות לנכים. 9. הפרגוד שיוצב בשנה הבאה החל מתאריך יותאם להוראות התכנית לפרגודים חפ/ 1888 ולהנחיות הועדה המקומית.

196 BAKPIRUT00046 ד'' א'' מס' דף : 196 מספר בקשה: 34/5472/06 תיק בניין: 34/5472 פרוטוקול ועדת משנה של הועדה המקומית ישיבה מספר: 11 בתאריך: 02/06/2014 מבקש : הגשה 24/07/2012 רוטנברג מורן עורך : פישר אברי סוג בקשה: בקשה להיתר כתובת הבניין: רח' שרת משה 74 א חיפה גוש וחלקה: גוש: חלקה: 6 ====================================================== מבקשים הריסת מבנה קיים והקמת מבנה חדש ל 9 יח"ד במסגרת תמ"א 38/3. הבקשה כרוכה בעודף שטח מעל המותר, תוספת קומה חלקית ע"ח קומת עמודים וקומה נוספת במסגרת תמ"א 38/3, בליטה למרווח אחורי, בליטה למרווח צידי, בליטת מרפסות למרווח קדמי וחריגה מהגובה המותר. תיקון טכני. ====================================================== מתנגדים שאינם שותפים לנכס : משה שרת 79 דירה 30 קרית חיים אנטה מונטל משה שרת 76 קרית חיים וינשטיין ויקטור יציב 67 קרית חיים משפ' חן משה שרת 76 קרית חיים סטריקוב רעיסה יציב 65 קרית חיים ענת וגיורא נלקן יציב 65 קרית חיים ענת וגיורא נלקן שמואל יבניאלי 20 קרית חיים שפירא מתתיהו משה שרת 74 דירה 14 קרית חיים שקירוב אלכסנדר הערות המפקח: מס' גליון 006, קרית חיים תוספת קומת מגורים ע''ח קומת עמודים מ''ר בליטות למרווח קדמי בליטת מרפסות זיזיות בשיעור 0.75 מ' למרווח קדמי של 5.00 מ' בליטות למרווח צדד בליטת קטע ממרתף בשיעור 0.3 מ' למרווח צידי של 3.00 מ' בליטות למרווח אחורי 0.65 מ' מ' עבור כרכוב גג למרווח אחורי של 6.50 מ' יעוד הקרקע מגורים ב' לפי תת''ע חפ/ 62 א', , ב', 229 י, 229 י/ 5, 1400 יב, 1400 גב. תמ לבניה מותר 85% שטח מגרש לחשוב שטח בניה 696 מ' ר' תוספת לפינה או 2 רחובות אין מס' דירות מוצע 9 יח מס' חניות מוצע 9 חניות. 38/3

197 מס' דף : 197 האם יש צורך בפרסום הבקשה כן חתימת כל הבעלים השותפים לנכס - המגרש בבעלות המבקשים בשלמות. מבקשים לאשר הריסת מבנה קיים והקמת מבנה חדש ל 9 יח"ד במסגרת תמ"א 38/3 בקשה קודמת של המבקש 005 להריסה ובניית בניין חדש ל 8 יח"ד אושרה בישיבה 95 מיום לא 1. הוצא היתר והוגשה בקשה חדשה ל 9 יח"ד במסגרת תמ"א 38. בדיקת שטחים מותרים בחישוב עפ"י תמ"א 38/3 2. בדיקת שטחים: שטח בניה מותר במגרש עפ"י תב"ע 85%X696= שטח בניה מותר במגרש עפ"י תמ"א : בגין תוספת 2.5 קומות 493=2.5X1/3X85%X969 מ"ר בגין סגירת קומת עמודים =1X1/3X85%X696 מ"ר בגין תוספת שטח להרחבת דירה (בזיכוי ממ"ד) לדירה 1 קיימת מ"ר סה"כ שטחים מותרים בגין תמ"א מ"ר סה"כ זכויות במגרש בגין תב"ע ותמ"א = מ"ר מוצע מרתף משותף ובו 7 מחסנים בשטח של מ"ר מותר מרתף משותף עד 100 מ"ר - מוצע שטח עיקרי מ"ר מותר מ"ר - מוצע שטח עיקרי נוסף בעליית גג מ"ר מותר 90 מ"ר ל- 2 יח"ד. - מוצע שטחי שירות מ"ר מותר סה"כ 9X45=405 מ"ר - הקלות: 3. קומה חלקית נוספת ע"ח קומת עמודים בשטח של מ"ר - קומה רביעית נוספת מעל המותר בשטח של מ"ר - בליטת קטע ממרתף משותף בשיעור 0.3 מ' למרווח צידי של 3.00 מ' - לכרכוב הגג למרווח אחורי של 6.50 מ' מ' בליטת חזית בשיעור % מ' - בליטת מרפסות זיזיות בשיעור 0.75 מ' למרווח קדמי של 5.00 מ' - גובה מעל המותר - גובה קומת עמודים מעל 2.4 מ' - הערות צוות תמ"א 38 (מיום ) 4. פתרון חניה מקובל. יש להחתים מח' דרכים ע"ג תכנית החניה - יש לדרוש ציפוי קשיח מלא, לא פסיפס - יש לתקן עליות גג להרחיק קוקיות 2.00 מ' אחת מהשניה - יתואם עם אדר' האגף. יש לבדוק נושא עץ במרווח אחורי. - בנוגע לעץ האמור, וכן שאר העצים במגרש. לבדוק איזה סוג עץ ולקבל הוראות מאת פקיד היערות. הבקשה פורסמה כחוק.

198 מ'' מס' דף : 198 התקבלו התנגדויות מהטעמים הבאים עודף בנייה מעל המותר יגרום לצפיפות בנייה ואוכלוסין. 1. בליטת המרפסות הפתוחות תסגרנה ע"י הדיירים ותגדיל את שטח הבנייה מעבר לשטח המותר. 2. בליטות למרווחים הצידיים ייצור מצב של קירבה לבניינים הסמוכים. 3. הגדלת בעיית החנייה באזור. 4. מתנגדים לאישור חריגה מהגובה המותר. 5. הבליטות המבוקשות והחריגות למרווחים יידרשו עקירת צמחייה שנמצאת בגבולות המגרש ומהווה הפרדה 6. בין הבניינים. החריגה בגובה תמנע זרימת אוויר לבתים הסמוכים וחסימת נוף. 7. בליטות למרווחים ייצרו חסימת אוויר למבנים סמוכים. 8. התנגדות לבליטה למרווח צידי מערבי על חשבון שטח הגינה של הבניין. 9. הוגש אישור עקרוני מטעם הקונסטרוקטור העירוני, אינג' יוסף שולץ. בפ.ע. שהתקיימה עם מה"ע ורה"ע אושרה ההדמיה של המבנה המבוקש. המלצות צוות משרד מהנדס העיר: הוועדה מחליטה לאשר את הבקשה בכפוף לתמ"א 38/3, זאת לאחר שניתנה חוות דעת קונסטרוקטור כי הבניין במצבו הנוכחי אינו עומד בת"י 413 לרעידות אדמה ולפיכך עומד בקריטריונים לחיזוק מבנים עפ"י תמ"א 38, וזאת בכפוף למילוי התנאים הבאים: 1. יערך תיקון תכניות בתיאום ועפ"י הנחיות המחלקה לרישוי הבניה כך ש: מס' המחסנים הדירתיים יהיה כמספר הדירות המוצע. יוצמד מחסן אחד לכל דירה. 2. תוגש תכנית פיתוח מפורטת בקנ 1:100 ערוכה על ידי אדריכל נוף עפ''י הנחיות ובאישור היחידה לתכנון נופי. כן יובא אישור פקיד היערות לנושא עצים במסגרת וכחלק מהנחיות תכנית הפיתוח, אשר תכלול גינון הקפי ועץ בוגר בחזית. (עקירה/שתילה חלופית/שימור). 3. חזיתות הבנין יצופו ציפוי קשיח מלא חפוי אבן, חומרי הגמר יצויינו בהתאם ע''ג החזיתות בתכניות, ובהתאמה להדמיה כפי שאושרה למבנה. 4. יובאו אישורים מטעם: א. שלטונות הג"א למיגון המוצע. ב. איגוד ערים לשירות כבאות. ג. אישור מהנדס בטיחות לפני תפעול המעלית בבנין. ד. אישור קונסטרוקטור בצירוף חישובים סטטיים לתכנית המוצעת. ה. מורשה נגישות לנכים. ו. פקיד היערות לנושא עצים (במסגרת וכחלק מהנחיות תכנית הפיתוח). 5. יוגש אישור סופי של קונסטרוקטור מטעם העירייה לפני הוצאת היתר, וזאת לאחר שיומצאו לידיו: א. דו"ח יועץ קרקע. ב. דו"ח מעבדה לחוזק הבטונים במבנה. ג. אישור סופי מטעם קונסטרוקטור העירייה יכלול תכנית קונסטרוקציה מאושרת על ידו. 6. יומצאו תצהירים של המהנדס האחראי על ביצוע השלד תוך 7 ימים לאחר כל יציקה של אלמנט קונסטרוקטיבי על מנת לוודא כי הביצוע בפועל תואם התוכניות שאושרו לחיזוק המבנה בפני רעידות אדמה. 7. בתום הבניה יומצא אישור סופי של מהנדס בניין המלווה את הבניה כי המבנה כפי

199 ר'' ב'' מ'' א'' א'' א'' מס' דף : 199 שנבנה כולל את כל האלמנטים לחיזוק בפני רעידות אדמה כפי שהומצאו למשרדנו ואושרו ע"י מהנדס קונסטרוקטור מטעם הרשות וכי המבנה לאחר חיזוקו עומד בדרישות התקן לרעידות אדמה. 8. יוגש אישור מהנדס בצרוף חישובים סטטיים. החישוב יערך גם לפי תקן ישראלי 413 בפני רעידות אדמה. 9. עבודות הבניה תבוצענה תחת פיקוח של מהנדס אחראי. 10. יוגש כתב שיפוי. הנוסח יאושר ע"י השירות המשפטי לעירייה. 11. יותקנו מעקות תקניים ובגובה בטיחותי בכל המקומות עפ"י הנדרש בתקן. 12. ישולם היטל השבחה בגין חפ/ 229 י/ 5, עבור שטחי שירות למחסנים בשטח כולל של מ. 13. יתר התנאים הסטנדרטיים ינתנו על ידי המחלקה לרישוי בניה. הועדה משיבה למתנגדים כלהלן: א. הועדה המקומית ממליצה על אישור הבקשה ומכח הוראות תמ 38/3 כפי שהוגשה זאת לאחר שהונחה בפניה חוות דעת קונסטרוקטור כי המבנה במצבו הנוכחי אינו עומד בת"י 413 לרעידות אדמה ולפיכך עומד בקריטריונים לחיזוק מבנים עפ"י מכח הוראות תמ"א 38/3 שלכך נועדה. ב. היקף בנוי המוצע הבליטות למרווחים והקצאת השטחים הינו במסגרת תמ 38/3 ויש להבהיר כי עפ''י התכנון המבוקש אין מיצוי מלוא כל הזכויות הניתנות ואפשריות למימוש מכוח הוראות תכנית זו. התכנית מתירה ומאפשרת הוספת שתיים וחצי קומות מעל המבנה הקיים המורחב בעוד שמוצעת עפ''י התכנון תוספת קומה אחת לרבות עליית גג אותה דרשה הועדה לבטל כאמור בסעיף 1 בהחלטתה. ג. הועדה מפנה למגבלות ולהנחיות כמפורט בסעיף 1 בהחלטתה. ד. אשר לטענות לנושא הפיתוח והעצים הועדה מפנה לסעיף 2 בהחלטתה. ה. לנושא הגימור החיצוני של המבנה הועדה מבהירה כי הוגשה ואושרה ע''י משרד מהנדס העיר הדמיה למבנה ע חומרי גמר וציפוי קשיח ומפנה גם לאמור בסעיף 3 בהחלטתה. ו. לנושא חניה : הועדה מציינת כי ניתן פתרון חניה תקני לדירות לתוספת הדירות החדשות הכולל 9 מקומות חניה לכל הדירות בבנין. 4 מקומות חניה זאת כתוספת לחניות הקיימות בשימוש הבנין. ז. הועדה מעודדת את הקמת המבנה המתוכנן ובהתבסס על הוראות תמ 38/3 תוך חיזוק המבנה ועפ''י התקנים המחייבים בפני רעידות אדמה. ניתן לערער על החלטה זו בפני ועדת ערר למחוז חיפה תוך 30 יום מיום מכתבנו זה, על פי הנקבע בסעיף 152 לחוק התכנון והבניה. את הערעור הנ"ל יש לשלוח אל ועדת ערר למחוז חיפה - רח' פלי" םי 2 (בניין אורן קומה 5) חיפה 31002, עם העתק לועדה המקומית לתכנון ולבניה ת.ד חיפה. בישיבת הועדה מס' 11 מיום נדונה הבקשה והוחלט לאשר את הבקשה עפ"י המלצות צוות משרד מהנדס העיר. החלטות הועדה: הוועדה מחליטה לאשר את הבקשה בכפוף לתמ"א 38/3, זאת לאחר שניתנה חוות דעת קונסטרוקטור כי הבניין במצבו הנוכחי אינו עומד בת"י 413 לרעידות אדמה ולפיכך עומד בקריטריונים לחיזוק מבנים עפ"י תמ"א 38, וזאת בכפוף למילוי התנאים הבאים: 1. יערך תיקון תכניות בתיאום ועפ"י הנחיות המחלקה לרישוי הבניה כך ש: מס' המחסנים הדירתיים יהיה כמספר הדירות המוצע. יוצמד מחסן אחד לכל דירה. 2. תוגש תכנית פיתוח מפורטת בקנ 1:100 ערוכה על ידי אדריכל נוף עפ''י הנחיות ובאישור היחידה לתכנון נופי. כן יובא אישור פקיד היערות לנושא עצים במסגרת וכחלק מהנחיות תכנית הפיתוח, אשר תכלול גינון הקפי ועץ בוגר בחזית. (עקירה/שתילה חלופית/שימור). 3. חזיתות הבנין יצופו ציפוי קשיח מלא חפוי אבן, חומרי הגמר יצויינו בהתאם ע''ג

200 ר'' ב'' א'' א'' א'' מס' דף : 200 החזיתות בתכניות, ובהתאמה להדמיה כפי שאושרה למבנה. 4. יובאו אישורים מטעם: א. שלטונות הג"א למיגון המוצע. ב. איגוד ערים לשירות כבאות. ג. אישור מהנדס בטיחות לפני תפעול המעלית בבנין. ד. אישור קונסטרוקטור בצירוף חישובים סטטיים לתכנית המוצעת. ה. מורשה נגישות לנכים. ו. פקיד היערות לנושא עצים (במסגרת וכחלק מהנחיות תכנית הפיתוח). 5. יוגש אישור סופי של קונסטרוקטור מטעם העירייה לפני הוצאת היתר, וזאת לאחר שיומצאו לידיו: א. דו"ח יועץ קרקע. ב. דו"ח מעבדה לחוזק הבטונים במבנה. ג. אישור סופי מטעם קונסטרוקטור העירייה יכלול תכנית קונסטרוקציה מאושרת על ידו. 6. יומצאו תצהירים של המהנדס האחראי על ביצוע השלד תוך 7 ימים לאחר כל יציקה של אלמנט קונסטרוקטיבי על מנת לוודא כי הביצוע בפועל תואם התוכניות שאושרו לחיזוק המבנה בפני רעידות אדמה. 7. בתום הבניה יומצא אישור סופי של מהנדס בניין המלווה את הבניה כי המבנה כפי שנבנה כולל את כל האלמנטים לחיזוק בפני רעידות אדמה כפי שהומצאו למשרדנו ואושרו ע"י מהנדס קונסטרוקטור מטעם הרשות וכי המבנה לאחר חיזוקו עומד בדרישות התקן לרעידות אדמה. 8. יוגש אישור מהנדס בצרוף חישובים סטטיים. החישוב יערך גם לפי תקן ישראלי 413 בפני רעידות אדמה. 9. עבודות הבניה תבוצענה תחת פיקוח של מהנדס אחראי. 10. יוגש כתב שיפוי. הנוסח יאושר ע"י השירות המשפטי לעירייה. 11. יותקנו מעקות תקניים ובגובה בטיחותי בכל המקומות עפ"י הנדרש בתקן. 12. ישולם היטל השבחה בגין חפ/ 229 י/ 5, עבור שטחי שירות למחסנים בשטח כולל של מ. 13. יתר התנאים הסטנדרטיים ינתנו על ידי המחלקה לרישוי בניה. הועדה משיבה למתנגדים כלהלן: א. הועדה המקומית ממליצה על אישור הבקשה ומכח הוראות תמ 38/3 כפי שהוגשה זאת לאחר שהונחה בפניה חוות דעת קונסטרוקטור כי המבנה במצבו הנוכחי אינו עומד בת"י 413 לרעידות אדמה ולפיכך עומד בקריטריונים לחיזוק מבנים עפ"י מכח הוראות תמ"א 38/3 שלכך נועדה. ב. היקף בנוי המוצע הבליטות למרווחים והקצאת השטחים הינו במסגרת תמ 38/3 ויש להבהיר כי עפ''י התכנון המבוקש אין מיצוי מלוא כל הזכויות הניתנות ואפשריות למימוש מכוח הוראות תכנית זו. התכנית מתירה ומאפשרת הוספת שתיים וחצי קומות מעל המבנה הקיים המורחב בעוד שמוצעת עפ''י התכנון תוספת קומה אחת לרבות עליית גג אותה דרשה הועדה לבטל כאמור בסעיף 1 בהחלטתה. ג. הועדה מפנה למגבלות ולהנחיות כמפורט בסעיף 1 בהחלטתה. ד. אשר לטענות לנושא הפיתוח והעצים הועדה מפנה לסעיף 2 בהחלטתה. ה. לנושא הגימור החיצוני של המבנה הועדה מבהירה כי הוגשה ואושרה ע''י משרד מהנדס העיר הדמיה למבנה ע חומרי גמר וציפוי קשיח ומפנה גם לאמור בסעיף 3 בהחלטתה. ו. לנושא חניה : הועדה מציינת כי ניתן פתרון חניה תקני לדירות לתוספת הדירות החדשות הכולל 9 מקומות חניה לכל הדירות בבנין. 4 מקומות חניה זאת כתוספת לחניות הקיימות בשימוש הבנין. ז. הועדה מעודדת את הקמת המבנה המתוכנן ובהתבסס על הוראות תמ 38/3 תוך חיזוק המבנה ועפ''י התקנים המחייבים בפני רעידות אדמה. ניתן לערער על החלטה זו בפני ועדת ערר למחוז חיפה תוך 30 יום מיום מכתבנו זה, על פי הנקבע בסעיף 152 לחוק התכנון והבניה. את הערעור הנ"ל יש לשלוח אל ועדת ערר למחוז חיפה - רח' פלי" םי 2 (בניין אורן קומה 5) חיפה 31002, עם העתק לועדה המקומית לתכנון ולבניה ת.ד חיפה.

201 BAKPIRUT00047 מס' דף : 201 מספר בקשה: 38/5764/06 תיק בניין: 38/5764 פרוטוקול ועדת משנה של הועדה המקומית ישיבה מספר: 11 בתאריך: 02/06/2014 מבקש : הגשה 30/09/2013 רון נגה עורך : רון נגה סוג בקשה: בקשה להיתר כתובת הבניין: רח' הצופים 6 חיפה גוש וחלקה: גוש: חלקה: ; 44 חלקה: 132 יעוד: מגורים א ====================================================== מצב סופי לשינויים פנימיים וחיצוניים לדירה קיימת בקומת הקרקע וכן תוספת בניה בקומה התחתונה + חלל אחסון בגובה 1.2 מ' + רשת בחצר התקנת גדר. הבקשה כרוכה : 1. הגדלת עודף שטח בניה. 2. הגדלת שטח קומה תחתונה נוספת. 3. התנגדות שכנים שותפים לנכס (קיים מכתב התנגדות). ====================================================== לנכס שהגישו התנגדות שותפים מתנגדים חיפה הצופים 6 גולדמן פארה חיפה הצופים 6 צימרמן מיכה הערות המפקח: גליון מס' 06 בכתב : לפי תת"ע חפ/ 1110, חפ/ 178 שטח מגרש לחשוב שטח בבקלה מ"ר שטח בניה קיים מ"ר מבוקש שטח בניה מבוקש 9.2 מאושר מבוקש = 12.3 מ"ר עודף שטח מבוקש 9.2 מאושר מ"ר מבוקש = 12.3 (ראה הערות המפקח בבקשה 004) %6 מהמגרש 15.6 מ"ר היטל השבחה לעודף שטח בניה 3.1 מ"ר לתוספת קומה 3.1 מ"ר מבדיקת הבקשה עולה כי: מבקשים לאשר מצב סופי לשינויים פנימיים וחיצוניים לדירה קיימת בקומת הקרקע וכן תוספת בניה הכוללת ממ"ד בקומה התחתונה וכן תוספת חלל אחסון בגובה 1.2 מ' + התקנת גדר רשת בחצר. במסגרת המצב הסופי אושר למבקשת עודף שטח של 9.2 מ"ר. עתה במסגרת המצב הסופי מבוקש עודף שטח של 12.3 מ"ר, לאור הגדלת הקומה התחתונה.

202 ד'' מס' דף : 202 בנוסף מיקמו את הממ"ד ושפור המיגון בקומה התחתונה, יצרו חלל איחסון בגובה 1.2 מ' ובשטח 9.8 מ"ר עם גישה ישירה מהדירה (מבלי שהחלל נכלל בחשוב השטח) וכן יצרו "חצר אנגלית" לממ"ד באזור החלק של הממ"ד. תוספת הקומה הוגדלה לכדי 30.4 מ"ר לעומת 29.7 כפי שאושרו בבקשה 004. קיימת התנגדות של שכנים שותפים לנכס. לטענת המתנגדים הם לא נתנו הסכמתם לחריגה בשטחים, לחלון נוסף, ולחצר אנגלית בגינה המשותפת. כמו כן לא נתנו את הסכמתם לניכוס החלל שמתחת למרפסת ע"י חיבור פנימי לדירה ולאטימת פתח הכניסה החיצוני לחלל זה. כמו כן אינם מסכימים לגידור החצר המשותפת של הבניין. טוענים כי לא קבלו העתק מהבקשה שהוגשה. יש לקבל את אישור היחידה לשימור ושינויים היותר והחלקה כלולה במתחם לשימור. בצוות ממה''ע מיום סוכם להסתמך על הפרסום המקורי שבוצע לבקשה ולהפנותה לדיון בועדת שכנים תוך המלצות לאשרה כלהלן: בישיבת הועדה לשמיעת מתנגדים שותפים לנכס מס' 6 מיום בראשות ס/ומ"מ רה"ע ויו"ר הועדה גב' חדוה אלמוג ובהשתתפות צוות ממה"ע והיועצת המשפטית. מצד המבקשים הופיעו: נוגה רון יונתן רייך מצד המתנגדים הופיעו: עו''ד תמי שפיר ב''כ גולדמן וצימרמן מיכה צימרמן פארה גולדמן עו תמי שפיר מציג נסח רישום. מדובר בדירה במתחם בתי הזיקוק, מיועד לשימור ואסור כל שינוי בקירות חיצוניים. מרשיי בעלים של 2 יח''ד מתוך 5 במבנה. בק''ק יש דירות של מרשיי והמבקשת מעל שתי דירות ובקומת הגג יש דירה אחת, גם בבעלות מרשיי. מונחות עוד 2 בקשות של מרשיי ושל שכנה נוספת, לגבי קומת הגג. היתה בתחילה הסכמה מסוייגת. מרשיי פתחו חלון בשנות התשעים בחלל קיים מתחת לדירתם. ע''מ לאוורר את המרתף. החלל משמש לאחסון. במסגרת בקשה להיתר דאז ניתנה הסכמת השכנים לבניה (מגישה), גם בעלת הדירה שקדמה למבקשת חתמה. אין להשוות בין הבניה שמרשיי בצעו, בהסכמה, לבקשה הנוכחית. (מסבירה את ההיתר שניתן). במסגרת תכנית השינויים חדרו לחלל אחסון משותף (בקומה תחתונה) וצרפו אותו. ישנה גם גדר שתוחמת חלק גדול ברכוש המשותף.

203 פ'' דבר נוסף, כשהורידו את הממ''ד למטה בקשו לפתוח חלון. בבקשה להיתר המקורית לא היתה גדר ורק כעת זה מוראה בתכנית השינויים. הגדר קיימת. הגדר הקיימת לא מוראית בבקשה ובפועל היא בהמשך המבנה וסוגרת שטח. מס' דף : 203 בענין החלון במרתף מרשיי הסכימו לפתיחתו, נוספו מזגנים וזרקורים וגם חלון נוסף שסביבו נחפרה חצר אנגלית, כשהגיע מפקח כיסו את זה בלוח ועליו עציץ (מציגה תצלום). אישור הבקשה מהווה בזיון של פס''ד שהתקבל בפשרה ב 2009 (מקריאה) (מציגה תצלום של המרפסת נשואת ההסכם ומתחתיה דלת עם גישה משותפת לחלל אחסון). זה נחסם והחלל צורף לדירה המסקנה היא שנאסר כל שינוי, ודאי מהסוג המבוקש כאן. מפנה לחוזר מנכ''ל משה משנת 2004 בדבר איסור עידוד עבריינות בניה. הממ''ד שטחו כ 6 מ''ר כלומר אינו תקני לכן לא מגיע עבורו זיכוי של 12.5 מ''ר כפי שחושב. יש הפרעה בחלונות ומזגנים שהותקנו בחצר. נוגה רון המתנגדים חפרו לפני 10 שנים חלל, חדר, מתחת לדירתם. לא התגוררתי אז בבנין אך כל השותפים בבנין התנגדו. בזמנו כל שבקשו היה לגליזציה לפתיחת חלון בלבד. לגבי הדירה העליונה בבעלותם נכסו שטח בחלל הגג וצרפו לדירה, וגם זאת בלי היתר. כל הדירה של המתנגדים משמשת למשרד, ללא היתר. הודעתי לשכנים שבעת הבניה אציב גדר זמנית, כדי למנוע מטרדים ומאז פרקנו את הגדר. כתוצאה מהבניה נהרסה הצמחייה, החזרתי מצב לקדמותו ובצעתי שתילה אך בשל חדירת חזירי בר לא ניתן לשקם. לכן הודעתי בכתב לכל השכנים באוגוסט שאציב גדר זמנית לשיקום הצמחיה. התקנתי גם תאורה עם גלאים. ביחס לבניה השטח שמתחת למרפסת היה חפור קודם, הורדתי את הצנרת דרך אותו חלל גובה החלל מ', אין אמנם גישה מבחוץ אך הוא משמש רק לטיפול בצנרת ואחסון ולא כשטח עיקרי. כשהתחלנו בבניה ראינו שאפשר להתקין את השיפור מיגון מתחת לבנין וזה עדיף ממיגון חדר קיים. זה לא בניין לשימור אלא מתחם. הממ''ד הוא תקני. יו''ר הועדה לא נוכל להמשיך לשמוע את הטיעונים עקב התארכותם וחרף הערות הועדה שוב ושוב. נאפשר השלמת טיעון בכתב. כל צד יוכל להגיש התייחסות משלימה ומסמכים. סוכם: ההתנגדות. הפיקוח ישלח מפקח לתעד תמונת מצב של שתי הדירות לגבי שטחים ושימושים בכל דירה, בשים לב לטענות עפ''י דווח מפקח מהשטח צויין כי תכנית מצב סופי כפי שהוגשה מתאימה למציאות במכתב שנתקבל מהמתנגדים לבקשה מיום פארה גולדמן וד''ר מיכה צימרמן הבהירו כי אין קשר בין הבקשה הנדונה של הגב' נוגה רון לבקשות הנוספות 005, ו- 007 שהוגשו ע''י השכנים. עם זאת הדגישו כי אין בתשובה זו משום הסרת התנגדות לבקשה הנדונה למצב סופי שמהותה הכשרה בדיעבד של בניה בסטיה מהיתר ללא ידיעתם וללא הסכמתם תוך ביזיון ובניגוד להחלטות בית המשפט. בהמשך לדיון שהתקיים בועדת שכנים פנה עו''ד ישראל הרפז בשם מבקשת ההיתר אל הועדה המקומית במכתב (מיום ( הבהרות והתייחסות לטענות ההתנגדות כפי שהועלו בועדת שכנים ע''י עו''ד תמי שפיר בשם המתנגדים. במכתב נטען בדבר עבירות כפי שנעשו בדירת השכנים משפ' גולדמן בניית חדר בשטח של כ 17 מ''ר עם מדרגות ירידה שנחפר מתחת לדירת קומת הקרקע בלא היתר, פעילות בדבר משרד אדריכלים בעליית הגג בדירת פארה גולדמן כשימוש חורג בלא היתר, חדר במבנה עם שער המחובר לחשמל שנמשך מדירת עליית הגג בצורה פיראטית ובלתי

204 ב'' ר'' מס' דף : 204 חוקית המהווה סכנה לעוברים ושבים (רצ''ב חוות דעת מהנדס חשמל בנושא), השתלטות על מחסן משותף עם כניסה לשמוש בלעדי של משפ' גולדמן הממוקם בסמוך למבנה החדר הבלתי חוקי כפי שתואר לעיל, פלישה לחלל הגג המשותף ללא היתר והסכמת שכנים וכיוצ. כן נטען במכתב כי נוכח הטענות שהועלו בועדת שכנים ע''י המתנגדים ובאי כוחם עו''ד שפיר הגב' נוגה רון החזירה את דלת המתכת שקובעה על ידיה בקיר חיצוני לפני 5 שנים בהתאם לפס''ד כפי שנתקבל ע''י בית המשפט (מצב תמונות מיום התואמת את המצב שהיה ב- 2009). בנוסף ניתנה תגובת עו''ד הרפז להתנגדויות שהועלו וציין כי: 3 מבעלי הדירות בבנין הסכימו לבקשה הנדונה. יש לבדוק ביסודיות את הבניה הבלתי חוקית כפי שנבנתה ע''י גב' גולדמן, את גובה חדר המגורים ויש להכליל בניה זו כלגלזציה. לאור החפירה שבוצעה והבניה החפורה בדירת משפ' גולדמן זכאית הגב' נוגה רון לבניה חפורה דומה. גדר הרשת הותקנה באופן זמני עד לשיקום הגינה וכנגד חזירים המסתובבים באופן חופשי בחצר. תאורה פוטואלקטרית אף היא הותקנה כנגד החזירים. כסוי פח נייד לחצר אנגלית הגנה מפני ממטרי גשם. לאור כל האמור יש לדחות את ההתנגדות ולאשר את בקשת ההיתר/תכנית שינויים, מצב סופי שהוגשה. במכתב נוסף שנשלח מעו''ד הרפז מיום אל הועדה המקומית נתבקשה נוכח הזמן שחלף להביא את הבקשה בלא דיחוי למתן החלטה ולא להתלות את חידוש הערבות הבנקאית. בהתייעצות שנערכה בועדת שכנים בראשות יו''ר הועדה גב' אלמוג מיום סוכם להביא את הבקשה לדיון הועדה תוך המלצות לאשרה בתנאים כלהלן: בישיבת הועדה מס' 10 מיום נדונה הבקשה והוחלט להוריד את הבקשה מסדר יום למשך שבועיים על מנת להציג את שתי הבקשות של גב' רון נגה והמתנגדת פארה. גב' גולדמן הבקשות תובאנה על סדר יום בועדה הקרובה. הערה בבדיקה נוספת נמצא כי קיימת בקשה של הגב' פארה גולדמן אשר נמצאת בהליכי תאום תכנון עם 2 דיירים נוספים. בקשות אלו במפלסים שונים ואינן קשורות מבחינה תכנונית לבקשה זו של הגב' רון נגה. המלצות צוות משרד מהנדס העיר: לאישור הבקשה בתנאים הבאים: 1. החלל שהתווסף בקומה התחתונה שטחו 9.80 מ אחסון לדירה - מחסן דירתי. וגובהו 1.20 מ' יאושר וישמש כחלל

205 ר'' ר'' ר'' מס' דף : ישולם היטל השבחה בגין הגדלת עודף שטח בניה ותוספת קומה למגורים בשטח של 3.10 מ. 3. יבוטל ויסולק מהמגרש כל גידור פנימי ככל שהותקן על ידי מבקשת ההיתר ויומצא אישור מפקח לכך לפני הוצאת ההיתר. אין להתיר כל גידור פנימי בשטח החצר המהווה רכוש משותף לרשות כל בעלי הזכויות בנכס. 4. יתר התנאים הסטנדרטיים ינתנו על ידי המחלקה לרישוי בניה. הועדה משיבה למתנגדים כלהלן: א. הבקשה כפי שהוגשה כתכנית שינויים מצב סופי לאישור הינה במסגרת קונטור המבנה הקיים ותואמת הנחיות השימור במבנה המצוי במתחם לשימור. ב. לנושא החלל שהתווסף בחלל הקומה התת קרקעית במבנה הועדה מפנה לסעיף 1 בהחלטתה. הועדה סבורה כי אין פגיעה ו/או מניעה תכנונית מעצם אישורו ובכפוף לאמור. ג. לנושא הגידור הועדה מפנה לסעיף 3 בהחלטתה. עם זאת, הועדה משהה את הוצאת ההיתר למשך 30 יום ממועד משלוח מכתבנו זה על מנת לאפשר לשכן/ םי המתנגד/ םי שלא חתם/ו על דבר הבקשה לפנות לערכאה השיפוטית המוסמכת (כל ערכאה על פי סמכותה בחוק, לרבות המפקחת על רישום המקרקעין), באם ימצא/ו לנכון לעשות זאת. ניתן יהיה להוציא את היתר הבניה בתום 30 יום ואילך מיום מכתבנו זה, אלא אם כן עד למועד זה יתקבל במשרדנו צו מניעה חתום על ידי רשות שיפוטית ו/או מעין שיפוטית מוסמכת, המצווה על הועדה לנהוג אחרת. בישיבת הועדה מס' 11 מיום נדונה הבקשה והוחלט לאשר את הבקשה עפ"י המלצות צוות משרד מהנדס העיר. נערכה הצבעה כדלהלן: בעד - הצביעו החברים: גב' חדוה אלמוג, עו"ד יעקב בורובסקי, ד"ר סוהיל אסעד, מר שמשון עידו, מר מיכאל אלפר ומר אליהו לנדאו. נגד - מר אביהו האן. ד"ר עינת קליש רותם. נמנע - החלטות הועדה: לאישור הבקשה בתנאים הבאים: 1. החלל שהתווסף בקומה התחתונה שטחו 9.80 מ וגובהו 1.20 מ' יאושר וישמש כחלל אחסון לדירה - מחסן דירתי. 2. ישולם היטל השבחה בגין הגדלת עודף שטח בניה ותוספת קומה למגורים בשטח של 3.10 מ. 3. יבוטל ויסולק מהמגרש כל גידור פנימי ככל שהותקן על ידי מבקשת ההיתר ויומצא אישור מפקח לכך לפני הוצאת ההיתר. אין להתיר כל גידור פנימי בשטח החצר המהווה רכוש משותף לרשות כל בעלי הזכויות בנכס. 4. יתר התנאים הסטנדרטיים ינתנו על ידי המחלקה לרישוי בניה. הועדה משיבה למתנגדים כלהלן: א. הבקשה כפי שהוגשה כתכנית שינויים מצב סופי לאישור הינה במסגרת קונטור המבנה

206 מס' דף : 206 הקיים ותואמת הנחיות השימור במבנה המצוי במתחם לשימור. ב. לנושא החלל שהתווסף בחלל הקומה התת קרקעית במבנה הועדה מפנה לסעיף 1 בהחלטתה. הועדה סבורה כי אין פגיעה ו/או מניעה תכנונית מעצם אישורו ובכפוף לאמור. ג. לנושא הגידור הועדה מפנה לסעיף 3 בהחלטתה. עם זאת, הועדה משהה את הוצאת ההיתר למשך 30 יום ממועד משלוח מכתבנו זה על מנת לאפשר לשכן/ םי המתנגד/ םי שלא חתם/ו על דבר הבקשה לפנות לערכאה השיפוטית המוסמכת (כל ערכאה על פי סמכותה בחוק, לרבות המפקחת על רישום המקרקעין), באם ימצא/ו לנכון לעשות זאת. ניתן יהיה להוציא את היתר הבניה בתום 30 יום ואילך מיום מכתבנו זה, אלא אם כן עד למועד זה יתקבל במשרדנו צו מניעה חתום על ידי רשות שיפוטית ו/או מעין שיפוטית מוסמכת, המצווה על הועדה לנהוג אחרת.

207 BAKPIRUT00048 מ'' מס' דף : 207 מספר בקשה: 34/5740/07 תיק בניין: 34/5740 פרוטוקול ועדת משנה של הועדה המקומית ישיבה מספר: 11 בתאריך: 02/06/2014 מבקש : הגשה 03/04/2013 שוונאן ויקי עורך : שר אלה סוג בקשה: בקשה להיתר כתובת הבניין: רח' מסדה 14 חיפה גוש וחלקה: גוש: חלקה: 18 יעוד: מגורים ג ================================================== ==== מבקשים לאשר לגליזציה ל :. 1 חלוקת דירה קיימת בק. הקרקע ל- 2 יחידות נפרדות. 2. שימוש חורג ממגורים למזנון בחלק אחד. 3. סגירת מרפסת מקורה וחלק מקורה ותוך כדי ביצוע שינויים כאשר המבנה ממוקם מעבר לקו בנין קדמי לפי תכנית מאושרת וקיימת התנגדות שכנים ובהעדר מקומות חניה. ====================================================== לנכס שהגישו התנגדות בכתב : שותפים מתנגדים חולון מולכו שלמה 21 גוטרמן אבינועם חיפה מסדה 14 משפ' בן אל (בוטנרו סילביה ודוד) ככר יצחק רבין 17 תל אביב - יפו עו''ד גוטרמן שלי לנכס שלא הגישו התנגדות בכתב : שותפים מתנגדים חיפה מסדה 14 א אופיר מייזלש גילב חיפה מסדה 14 אורבן מרטין חיפה מסדה 14 א אטה עליזה חיפה מסדה 14 בוטנארין דורין וסילביה חיפה מסדה 14 א בטניו יעקב חיפה מסדה 14 א בלקין סיוון חיפה טשרניחובסקי 28 גולדגייר קרול חיפה מסדה 14 א גלבר חנה חיפה מסדה 14 גלוץ סבטלנה חיפה מסדה 14 א זאיקה סבטלנה וסרג' חיפה מסדה 14 חדר מוריס חיפה מסדה 14 א יאנובסקי סבטלנה חיפה מסדה 14 א ליבוביץ מרים חיפה כרמי 7 נס רותם חיפה מסדה 14 סורוקר ישראל חיפה מסדה 14 א פרידמן יעל חיפה הראל 5 רז אתי חיפה מסדה 14 שאמי אובנקה חיפה הנמל 48 שקמונה בע

208 ה/ ר'' ד'' ה'' ד'' מס' דף : 208 הערות המפקח: מס' גליון 07, הדר יעוד הקרקע אזור מגורים ג' עם חזית חנויות לפי תת''ע חפ/ 423, 229 ד' 1400, ' המפקח מפיקוח על הבניה דווח כי ביקר במקום והתכנית מתאימה למציאות במקום מתנהל בית קפה, נשלחה התראה בגין הארובה. מבקשים לאשר לגליזציה: א. חלוקת דירה קיימת בק. הקרקע ל- 2 יח ב. שימוש חורג ממגורים למזנון (בית קפה) בחלק אחד. ג. סגירת מרפסת מקורה וחלק מקורה צמוד לדירה קיימת מתחת לבניה קיימת בק. א'..1.2 היטל השבחה בגין שימוש חורג ממגורים למזנון (בית קפה) בשטח 20.4 מ''ר שטח החלק השני דירת מגורים 45.0 מ עו המבקשים הגישו למשרדנו מכתב מחלקת תנועה ובו צויין שלבית קפה המבוקש חסר 2 מק' חניה. בשם מרשיי ה גוטרמן שלי פנתה לעריית חיפה במכתב התנגדות בו צויין: אבינועם ואורן גוטרמן, הנני מתכבדת לפנות אליכם בעניין שבנדון, כדלקמן: מרשיי שבנדון הינם בעלים של דירה בבניין הממוקם ברח' מסדה 14 חיפה ואשר לגביו הוגשה הבקשה שבנדון לשינוי יעוד שימוש חורג מחנות למזנון. (להלן '' הבניין '' או ''המקום ''). מזה כזמן רב מנוהל במקום עסק של מסעדה ללא היתר וללא רישיון בניגוד לכל דין. ניהול המסעדה במקום כאמור ללא היתר, ללא רישיון ובניגוד לדין גורם למפגע סביבתי ותברואתי (הכולל זיהום אויר, לכלוך ורעש) בלתי סביר באופן שאינו מאפשר שימש ומגורים סבירים בדירה. המצב הפך לבלתי נסבל עת הותקנה צמוד לקיר החיצוני של הדירה ארובה תוך שימוש בשטח הציבורי ובניגוד לכל דין. הדיירים להם הושכרה הדירה שבבעלות מרשיי הגישו לעיריית חיפה תלונות רבות בעניין. ניהול המסעדה כאמור גורם לפגיעה ניכרת ולא מידתית בזכויות הקנייניות של מרשיי, וכמובן בשווייה הכלכלי של דירתם. הבקשה פורסמה ב- 3 עיתונים והתקבלה התנגדות. משפ' בן אל (בוטנרו סילביה ודוד) פנו למשרדנו במכתב ובו צויין:

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשע"ג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כ"ג אב תשע"ג - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשעג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כג אב תשעג - יור ועדת משנה לתכנון ובניה נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר 20130005 בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשע"ג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כ"ג אב תשע"ג - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה פטיגרו איתן חברים: - סגן ראש המועצה ומ"מ יו"ר ועדת

קרא עוד

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 24/12/2013 כ"א טבת תשע"ד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כ"ב שבט, תשע"ד - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובנ

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 24/12/2013 כא טבת תשעד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כב שבט, תשעד - יור ועדת משנה לתכנון ובנ נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר 20130008 בתאריך: 24/12/2013 כ"א טבת תשע"ד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כ"ב שבט, תשע"ד - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה כהן אלי חברים: - מ"מ וסגן ראש המועצה פטיגרו איתן

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc ישיבת ועדת משנה ב', ישיבה מספר 2008010 החלטות בר/ 11 198/ ישיבת ועדת משנה ב' מספר 2008010 מתאריך 24/06/2008 התכנית עניינה הקטנת קו בניין מציר דרך מס' 410 מ - 80 מ' ל- 41.60 מ' למשק מס' 140 במושב גאליה.

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 1 התחדשות עירונית מתחם שלמה המלך, יולי 2013 2 צוות התכנון : תכנון נוף נספח הצללה כבישים אדריכל אבינעם לוין אדריכלית נטליה אלפימוב אדריכלית טל לוין אדריכל משה אוחנה : רינה קרוגליאק, אדריכלית נוף : לשם -

קרא עוד

תמ"א 38 תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה

תמא 38  תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה קביעת עקרונות למדרוג תוספת זכויות בנייה כתמריץ לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה במסגרת תמ"א 38 המזמין: משרד הבינוי והשיכון הצגה למנכ"ל משרד הבינוי והשיכון 24.1.2010 2 ועדת היגוי משרד הבינוי והשיכון סופיה

קרא עוד

Microsoft Word - MERGEBLB007.DOC

Microsoft Word - MERGEBLB007.DOC TBPIRUT0 0001 א/ כ/ כ/ כ/ א/ כ/ מס' דף : 1 26/01/2015 25 תכנית מפורטת: חפ/ 1332 סדר יום לועדת משנה של הועדה המקומית ישיבה מספר: שם: "קסטרא" תוספת שימושים וזכויות בניה בעלי עניין : חב' חוצות היוצר חיפה

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית,

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, שכונתית ועירונית )חשמל מים ביוב טלפון כבישים מדרכות חנייה( כדי לקשור מערכת שלמה של היבטים

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

תאריך : 18/02/2013 ת. עברי:ח' אדר תשע "ג נכחו: פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר בתאריך: 20/01/2013 ט' שבט תשע"ג שעה 18:00 - יו"ר הוועדה ה

תאריך : 18/02/2013 ת. עברי:ח' אדר תשע ג נכחו: פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר בתאריך: 20/01/2013 ט' שבט תשעג שעה 18:00 - יור הוועדה ה תאריך : 18/02/2013 ת. עברי:ח' אדר תשע "ג נכחו: פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 2013201 בתאריך: 20/01/2013 ט' שבט תשע"ג שעה 18:00 - יו"ר הוועדה המקומית לתו "ב גב ' טלי פלוסקוב - חבר ועדה מר חיים מזרחי

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

1 מס' דף : ועדה מקומית לתכנון ובניה "רמת נגב" תאריך: 20/07/2011 י"ח תמוז תשע"א פרוטוקול ישיבת ועדת משנה - רמת נגב ישיבה מספר: ביום א' תאריך 03/

1 מס' דף : ועדה מקומית לתכנון ובניה רמת נגב תאריך: 20/07/2011 יח תמוז תשעא פרוטוקול ישיבת ועדת משנה - רמת נגב ישיבה מספר: ביום א' תאריך 03/ 1 מס' דף : ועדה מקומית לתכנון ובניה "רמת נגב" תאריך: 20/07/2011 י"ח תמוז תשע"א פרוטוקול ישיבת ועדת משנה - רמת נגב ישיבה מספר: 201104 ביום א' תאריך 03/07/11 א' תמוז, תשע"א בשעה 17:00 השתתפו : חברים : ריפמן

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc תאריך 17/01/2012 מספרנו 11420/1-11 שומת הממוקם מקרקעין, נכס גשוש גו חיפה בעיר ואדי סליב בשכונת 1068-1072,1074,1080 1072,1074,1080-1083 מגרשים 1083 10853 שומה (1601 חפ/ 1601 מספר תב"ע (לפי מזמין השומה דו"ח

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

<

< פרוטוקול ישיבת ועדת רישוי ישיבה מספר: 6002 ביום רביעי תאריך 6/0/0 ט"ו חשון, תשע "ו מס' דף: תאריך: /BB/Bx כ"ז חשון תשע"ו השתתפו: חברים : מר יגאל שמעון אדר' סרג'יו וולינסקי מוזמנים : אדר' יואב רוביסה גב'

קרא עוד

תאריך: 25/05/2014 ת. עברי:כ"ה אייר, תשע"ד מוזמנים: סדר יום ישיבת משנה מס' בתאריך: 29/05/2014 כ"ט אייר תשע"ד שעה 18:00 - סגן ומ"מ ראש המועצה, י

תאריך: 25/05/2014 ת. עברי:כה אייר, תשעד מוזמנים: סדר יום ישיבת משנה מס' בתאריך: 29/05/2014 כט אייר תשעד שעה 18:00 - סגן וממ ראש המועצה, י תאריך: 25/05/2014 ת. עברי:כ"ה אייר, תשע"ד מוזמנים: סדר יום ישיבת משנה מס' 2014002 בתאריך: 29/05/2014 כ"ט אייר תשע"ד שעה 18:00 - סגן ומ"מ ראש המועצה, יו"ר ועדת המשנה ד"ר אלדד בר-כוכבא, עו"ד חברים: - סגן

קרא עוד

התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: מהות הבקשה שי

התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: מהות הבקשה שי התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) 17-02-000480 מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: 2017-0330 מהות הבקשה שינויים/שינוי ללא תוספת שטח/חזית כתובת הבקשה שלמה המלך

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר בתאריך: 03/07/2013 כ"ה תמוז תשע"ג שעה 12:00 תאריך : 13/10/2013 ת. עברי:ט' חשון, תשע "ד נכחו: - יו"ר הוועדה המק

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר בתאריך: 03/07/2013 כה תמוז תשעג שעה 12:00 תאריך : 13/10/2013 ת. עברי:ט' חשון, תשע ד נכחו: - יור הוועדה המק פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 2013107 בתאריך: 03/07/2013 כ"ה תמוז תשע"ג שעה 12:00 תאריך : 13/10/2013 ת. עברי:ט' חשון, תשע "ד נכחו: - יו"ר הוועדה המקומית לתו "ב גב ' טלי פלוסקוב - מהנדסת העיר ויקי ברנגל

קרא עוד

- 1 - סדר יום לרשות רישוי 13: /88 18/06/2017 מספר ועדה שהתקיים בתאריך שעת דיון: על סדר היום: שוטף סודר אזור רישוי איזור רישוי 9 צוות א - בניה חד

- 1 - סדר יום לרשות רישוי 13: /88 18/06/2017 מספר ועדה שהתקיים בתאריך שעת דיון: על סדר היום: שוטף סודר אזור רישוי איזור רישוי 9 צוות א - בניה חד 1 סדר יום לרשות רישוי 13:30 2017/88 18/06/2017 מספר ועדה שהתקיים בתאריך שעת דיון: על סדר היום: שוטף סודר אזור רישוי איזור רישוי 9 צוות א בניה חדשה ומלונאות צוות א בניה חדשה ומלונאות צוות א בניה חדשה ומלונאות

קרא עוד

נכחו: פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס' בתאריך : 30/08/2015 ט"ו באלול תשע"ה שעה 17:00 - יו"ר הועדה המקומית שלום בן-משה חברים: - חבר ועדה

נכחו: פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס' בתאריך : 30/08/2015 טו באלול תשעה שעה 17:00 - יור הועדה המקומית שלום בן-משה חברים: - חבר ועדה נכחו: פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס' 2015007 בתאריך : 30/08/2015 ט"ו באלול תשע"ה שעה 17:00 - יו"ר הועדה המקומית שלום בן-משה חברים: - חבר ועדה רזיאל אחרק - חבר ועדה סיגל שיינמן יצאה לאחר התחלת הדיון

קרא עוד

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 ת"י בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 תי בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב ת"י 58 -בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור '. יש להשלים את כל הראיות הנדרשות ולהוכיח עמידה בדרישות התקן ל'. כמו יש להשלים עמידה

קרא עוד

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc "פז" הנדסהוניהול (1980) בע "מ Ltd. PAZ Engineering & Management (1980) תכנית מתאר עכו נספח אמצעי מדיניות סביבתית - מסמך מס' - 11 מנחה 1. המלצות לתפעול וניהול סביבתי של אזורי תעשייה טווח "קצר" התפעול והניהול

קרא עוד

מוזמנים: סדר יום לישיבת ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס' בתאריך : 17/02/2016 ח' באדר תשע"ו שעה 19:00 - יו"ר ועדת המשנה מר עמוס לוגסי חברים: - סגן

מוזמנים: סדר יום לישיבת ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס' בתאריך : 17/02/2016 ח' באדר תשעו שעה 19:00 - יור ועדת המשנה מר עמוס לוגסי חברים: - סגן מוזמנים: סדר יום לישיבת ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס' 201602 בתאריך : 17/02/2016 ח' באדר תשע"ו שעה 19:00 - יו"ר ועדת המשנה מר עמוס לוגסי חברים: - סגן רה"ע וחבר ועדת המשנה מר שחר רובין - חברת ועדת המשנה

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים ב' בשבט התשע"ו בינואר 2016 עמוד הארכה של הטלת תפקיד ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לפי חוק שירות המדינה )מינויים

רשומות ילקוט הפרסומים ב' בשבט התשעו בינואר 2016 עמוד הארכה של הטלת תפקיד ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לפי חוק שירות המדינה )מינויים רשומות ילקוט הפרסומים ב' בשבט התשע"ו 12 7184 בינואר 2016 עמוד הארכה של הטלת תפקיד ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לפי חוק שירות המדינה )מינויים(... 2640 מינוי מנהל מערכת ההוצאה לפועל... 2640 הודעה

קרא עוד

תאריך

תאריך תכנית מתאר מקומית מספר תא/ 2650 תכנית לשימור מבנים בתל-אביב תכנית מתאר מקומית מס' ת.א. 2650 תכנית לשימור מבנים ואתרים בתל-אביב תוכן העניינים 10.6 תמרוץ לתחזוקה ולשיקום מבנים לשימור. 10.6.1 רשימת התמריצים

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

שם המסמך

שם המסמך החברה להגנות ים המלח בע"מ תכנית מס' 565-0254458 - בנית בתי מלון בתוך מי בריכה 5 חוות דעת סביבתית ירושלים - יוני 2016 תוכן העניינים פרק א 1.1 1.2 1.3 1.4 פרק ב 2.1 2.2 2.3 2.4 פרק ג 3.1 3.2 תוכן העניינים...

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 תכנית המתאר 9988 לשכונת רחביה מצגת לראש העיר 22.5.2011 עיריית ירושלים מינהל תכנון האגף לתכנון העיר מתכננים: נ. מלצר, ג. איגרא א.כהן אדריכלים הנחיה: עופר אהרון מנהל עריכה: מריאנה סיגלוב-קליין מתכננת ערים

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר

א' בשבט תשעה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יור המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: 21221 לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מברכים על כינונה של המועצה הלאומית לספורט ומאחלים לה הצלחה

קרא עוד

תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות בטבלאות להלן, מוצגות תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מאושרות בסביבת התכנית, עד לטווח של 200 מ' מציר

תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות בטבלאות להלן, מוצגות תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מאושרות בסביבת התכנית, עד לטווח של 200 מ' מציר תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות בטבלאות 1.4.2.14 1.4.2.1- להלן, מוצגות תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מאושרות בסביבת התכנית, עד לטווח של 200 מ' מציר המסילה: טבלה 1.4.2.1- תכניות מתאר מקומיות ומפורטות

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים י"ד באב התשע"ו באוגוסט 2016 עמוד צווי הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים( הסמכה וצו ה

רשומות ילקוט הפרסומים יד באב התשעו באוגוסט 2016 עמוד צווי הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים( הסמכה וצו ה רשומות ילקוט הפרסומים י"ד באב התשע"ו 18 7323 באוגוסט 2016 עמוד צווי הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים(... 9124 הסמכה וצו הענקת סמכויות לפי פקודת מס הכנסה, חוק מס רכוש וקרן פיצויים,

קרא עוד

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דיו ילין

המכללה האקדמית לחינוך עש דיו ילין ירושלים, אייר, תשע"ה למנהלי בתי הספר ולרכזי ומורי המתמטיקה שלום רב אנו מבקשים לעניין אתכם בתכנית " הכשרת מורים להוראת תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע ומסגרת לטיפוח תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע"

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים י"ב באדר א' התשע"ו בפברואר 2016 עמוד מינוי לפי חוק בתי המשפט צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות א

רשומות ילקוט הפרסומים יב באדר א' התשעו בפברואר 2016 עמוד מינוי לפי חוק בתי המשפט צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות א רשומות ילקוט הפרסומים י"ב באדר א' התשע"ו 21 7209 בפברואר 2016 עמוד מינוי לפי חוק בתי המשפט... 3640 צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים(... 3640 הודעה בדבר בשכר הממוצע לפי חוק

קרא עוד

Microsoft Word - book shops.doc

Microsoft Word - book shops.doc . רשימת חנויות ספרים יד שניה: חנויות בתל-אביב: רובינזון ספרים - נחלת בנימין 03-5605461 - 31 http://www.robinson.co.il בוק בוטיק - דיזנגוף 03-5274527 - 190 בוק שוק - ברודצקי 15, רמת אביב - 03-6415158 בטא

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

סדר יום ועדת שימור מס' 02 במועצה מספר 51 )ועדה 561( שתתקיים ביום ג', ד' ניסן, תשע"ה ה אל חברי ועדה: מר ניר ברקת, ראש העיר ויו"ר ועדת שימור מ

סדר יום ועדת שימור מס' 02 במועצה מספר 51 )ועדה 561( שתתקיים ביום ג', ד' ניסן, תשעה ה אל חברי ועדה: מר ניר ברקת, ראש העיר ויור ועדת שימור מ סדר יום ועדת שימור מס' 02 במועצה מספר 51 )ועדה 561( שתתקיים ביום ג', ד' ניסן, תשע"ה ה-.42.3.402 אל חברי ועדה: מר ניר ברקת, ראש העיר ויו"ר ועדת שימור מר תמיר ניר, חבר ומ"מ יו"ר ועדת השימור מר קובי כחלון,

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc מדינת ישראל משרד הפנים ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב פרוטוקול לישיבה מספר 2009329 תאריך הישיבה: יום חמישי, כ"ט אייר תשעא, 02/06/2011 מקום הישיבה: דרך מנחם בגין 116 תל אביב, בית קלקא. 1 ערר על החלטת ועדה

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

מדריך לרישוי בנייה הערה: האמור במסמך זה הינו בגדר מדריך כללי לשירות הציבור ואין בו משום חוות דעת תכנונית או משפטית וכל מקרה ייבחן לגופו של עניין. ככל

מדריך לרישוי בנייה הערה: האמור במסמך זה הינו בגדר מדריך כללי לשירות הציבור ואין בו משום חוות דעת תכנונית או משפטית וכל מקרה ייבחן לגופו של עניין. ככל מדריך לרישוי בנייה הערה: האמור במסמך זה הינו בגדר מדריך כללי לשירות הציבור ואין בו משום חוות דעת תכנונית או משפטית וכל מקרה ייבחן לגופו של עניין. ככל שנפלה טעות במדריך זה, אין בכך משום יצירת מחויבות טל"ח.

קרא עוד

תאריך : 05/03/2013 ת. עברי:כ"ג אדר תשע "ג נכחו: פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מספר בתאריך: 07/02/2013 כ"ז שבט תשע"ג שעה 08:15 - יו"ר ועדת

תאריך : 05/03/2013 ת. עברי:כג אדר תשע ג נכחו: פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מספר בתאריך: 07/02/2013 כז שבט תשעג שעה 08:15 - יור ועדת תאריך : 05/03/2013 ת. עברי:כ"ג אדר תשע "ג נכחו: פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מספר 201302 בתאריך: 07/02/2013 כ"ז שבט תשע"ג שעה 08:15 - יו"ר ועדת המשנה מר עמוס לוגסי חברים : - סגן רה"ע וחבר ועדת המשנה

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו

בסד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עובד מנהל. חריגה מתקנון המכללה. פגיעה בטוהר בחינות/ עבודות

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

- 1 - תאריך: 227//72/22 סדר יום לועדת משנה - תב"ע מס. ועדה: שתתקיים בתאריך 25/07/2012 שעה 10:00 על סדר היום: א. דיון עקרוני בתכנית אב איזור הת

- 1 - תאריך: 227//72/22 סדר יום לועדת משנה - תבע מס. ועדה: שתתקיים בתאריך 25/07/2012 שעה 10:00 על סדר היום: א. דיון עקרוני בתכנית אב איזור הת - 1 - תאריך: 227//72/22 סדר יום לועדת משנה - תב"ע מס. ועדה: 2102102 שתתקיים בתאריך 25/07/2012 שעה 10:00 על סדר היום: א. דיון עקרוני בתכנית אב איזור התעשייה גבעת שאול מוזמנים 00:11 )נספח ב'( ב. דיון עקרוני

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מספר דוח - 20345 לכבוד מס' טופס: טה- 0103 כ"א אדר תש"ע 07 מרץ 2010 מר עמירם רותם כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 רכז תכנון וקרינה סביבתית מר עמירם רותם

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 4 ביולי כ"ח בסיוון התשע"ו עמוד תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 4 ביולי כח בסיוון התשעו עמוד תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשעו רשומות קובץ התקנות 4 ביולי 2016 7682 כ"ח בסיוון התשע"ו עמוד תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשע"ו- 2016.............................................. 1512 תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשע"ו-

קרא עוד

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר בנה במשך שני העשורים האחרונים מוניטין של מומחה בשוק הישראלי בתחומי חדלות פירעון על היבטיו השונים: הוצאה לפועל, פשיטות רגל ופירוק חברות. בעלי המשרד, עו«ד

קרא עוד

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב פיתוח עירוני מוכוון תחבורה ציבורית בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב 20.6.16 מציגה: אירית לבהר גבאי מתכננת תנועה ארוך טווח, אגף התנועה עורכי התכנית עיריית תל אביב: אגף תכנון עיר: ניר דוד כהן אגף התנועה משרד

קרא עוד

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc ג( ג( עמוד 1 מתוך 7 השפעת פגרות ושביתות בבתי המשפט על הליכים משפטיים מאת עו"ד משה כדריה מבוא על מועדים והארכת מועדים סדרי הדין הנוהגים בבתי המשפט נוקבים בדרך כלל במועדים אשר בהם חייב בעל דין לנקוט הליך

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

הנושא: <shem_nose>

הנושא: <shem_nose> מינהל הנדסה אגף תכנון העיר ועדת המשנה לתכנון ולבניה מרחב תכנון מקומי תל-אביב יפו פרוטוקול מספר 16-0011 י"ב ניסן תשע"ו 13:00-09:00 באולם הארועים בבניין העירייה, ברח' אבן גבירול 69 תל-אביב - יפו, קומה 12

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

(Microsoft Word - \356\361\356\352 \356\361\353\ doc)

(Microsoft Word - \356\361\356\352 \356\361\353\ doc) מתחם תלפיות תכנית אב היזם: עיריית ירושלים הרשות לפיתוח ירושלים תכנון: י. מולכו אדריכלים בע"מ ניהול פרויקט: עמגר בע"מ תחבורה: אמאב תחבורה בע"מ יועץ סביבתי: אלון טופצ' קי, אגוטי איכות סביבה 21 באוקטובר 2013

קרא עוד

Microsoft Word

Microsoft Word ד 1 ג 1 מינהל הנדסה אגף תכנון ובנין ערים ועדת המשנה לתכנון ולבניה למרחב תכנון מקומי תל-אביב יפו סדר יום מס' 08-0028 מיום כב' מוזמן בזה לישיבת ועדת המשנה לתכנון ולבניה שתתקיים ביום רביעי ה - בשעה 09:00

קרא עוד

ועדת בטיחות

ועדת בטיחות ועדת בט יחות הקמת ועדת בטיחות א. מפעל שעובדים בו 25 עובדים לפחות המורכב מנציגי העובדים ומנציגי המעביד. מפעל שמספר העובדים קטן מ- 25 עובדים יוכל להקים ועדת בטיחות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. ב.

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc א/ א/ ירושלים, 5.5.2010 סימוכין: 7-31.0 מאיה דירות פאר בע"מ ע"י עו"ד עמירם גיצלטר השמאי מאיר פרץ merepp@walla.com המבקשת בענין : הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה השמאי אברהם כץ akatz@actcom.net.il המשיבה

קרא עוד

משתתפים: סיכום ישיבה ועדת איכות הסביבה שהתקיימה ב גב' מאיה כץ מ"מ וסגנית רה"ע בנושא: עו"ד תום סטרוגו חבר מועצת העיר,יו"ר הועדה שביל

משתתפים: סיכום ישיבה ועדת איכות הסביבה שהתקיימה ב גב' מאיה כץ ממ וסגנית רהע בנושא: עוד תום סטרוגו חבר מועצת העיר,יור הועדה שביל 21.11.17 משתתפים: סיכום ישיבה ועדת איכות הסביבה שהתקיימה ב- 15.11.17 גב' מאיה כץ מ"מ וסגנית רה"ע בנושא: עו"ד תום סטרוגו חבר מועצת העיר,יו"ר הועדה שבילי אופניים בעיר. גב' אביבה מלכה מנהלת מחלקת כבישים גב'

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

חוק התכנון והבניה, התשכ"ה הוראות התכנית תכנית מס' חזות טבעון מחוז מרחב תכנון מקומי סוג תכנית חיפה קרית טבעון תכנית מתאר מקומית אישו

חוק התכנון והבניה, התשכה הוראות התכנית תכנית מס' חזות טבעון מחוז מרחב תכנון מקומי סוג תכנית חיפה קרית טבעון תכנית מתאר מקומית אישו חוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965 הוראות התכנית תכנית מס' 306-0220723 חזות טבעון מחוז מרחב תכנון מקומי סוג תכנית חיפה קרית טבעון תכנית מתאר מקומית אישורים דברי הסבר לתכנית מטרת התכנית לתת הנחיות לפיתוח

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

Microsoft Word Viewer - Acoustic_Report_ doc

Microsoft Word Viewer - Acoustic_Report_ doc ==================================================== ד"ר יולי קלר בע"מ תכנון אקוסטי ואלקטרו-אקוסטי בקרת רעש, רעידות ואינפרא-אדום ת.ד. 5030 קרית ים 9500 טל. 04-8759875 פקס 04-8760079 רחוב אצ"ל 34/0, חולון

קרא עוד

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשעז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1 .ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז 3.111 (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף 3.112 בחוזר הודעות עו/ 12. ועדת החינוך של הכנסת אישרה את גביית תשלומי ההורים לשנת הלימודים

קרא עוד

תעריפי חשכל

תעריפי חשכל 1. יועציםלניהול (מקצועותשונים) תעריפיםלתשלום סוג יועץ עד 318 שקלים חדשים עד 282 שקלים חדשים יועץ 1 יועץ העונה על שלושת התנאים הבאים, במצטבר: בעל תואר מהנדס בעל תואר שני שלישי; 1.1.1. בו שנים בתחום הרלוונטי

קרא עוד

תאריך: 05/04/2017 ת. עברי: ט' בappleיסן תשע"ז appleכחו: פרוטוקול רשות רישוי מס' בתאריך :11/08/2015 כ"ובאב תשע"השעה 13:00 - ראש המועצה יו"ר הו

תאריך: 05/04/2017 ת. עברי: ט' בappleיסן תשעז appleכחו: פרוטוקול רשות רישוי מס' בתאריך :11/08/2015 כובאב תשעהשעה 13:00 - ראש המועצה יור הו תאריך: 05/04/2017 ת. עברי: ט' בappleיסן תשע"ז appleכחו: פרוטוקול רשות רישוי מס' 20150013 בתאריך :11/08/2015 כ"ובאב תשע"השעה 13:00 - ראש המועצה יו"ר הוועדה רביבי עודד חברים: - מהappleדס המועצה בן-אלישע

קרא עוד

כתב תביעה

כתב תביעה בבית המשפט השלום בבאר שבע תא"ק 21013-09-12.1.2.3.4 בעניין: איסמעילוף מארק שלמה שמחה, ת.ז 011920642 שושנה בן דוד, ת.ז 303512 רות לוי, ת.ז 381071 שלמה שמואלי, ת.ז 5196254 ע"י ב"כ עוה"ד עמיר פישר מטעם תנועת

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc ועדה מחוזית לתכנון ובנייה מחוז תל אביב 19/12/2011 1 ש מדינת ישראל משרד הפנים הועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז תל אביב ועדת משנה ב' להתנגדויות ישיבה מס' 1097 תאריך הישיבה : מיום שני,כ"ג כסלו תשע"ב, 19/12/2011

קרא עוד

בהרי ברחובות ההולנדית חוויית מגורים מושלמת. בשכונה מושלמת.

בהרי ברחובות ההולנדית חוויית מגורים מושלמת. בשכונה מושלמת. בהרי ברחובות ההולנדית חוויית מגורים מושלמת. בשכונה מושלמת. חברת הבוטיק בהרי בונה את צמד הבניינים האחרון ברחובות ההולנדית. זוהי ההזדמנות האחרונה לרכוש דירה חדשה בשכונה המבוקשת ביותר ברחובות וזאת ההזדמנות

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

<4D F736F F D20EEE3F8E9EA20ECF8E9F9E5E920E5E1F0E9E45FECE0FAF820E4E4F0E3F1E92E646F6378>

<4D F736F F D20EEE3F8E9EA20ECF8E9F9E5E920E5E1F0E9E45FECE0FAF820E4E4F0E3F1E92E646F6378> המדריך לרישוי ובנייה הוועדה המקומית לתכנון ובנייה חוף אשקלון מועצה אזורית חוף אשקלון באר גנים-בית שקמה-ברכיה-בת הדר-גברעם-גיאה-הודיה-זיקים- חלץ, יד מרדכי-כוכב מיכאל- כפר סילבר-כרמיה- מבקיעים- משען-ניצנים-ניצן-ניצן

קרא עוד

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה 698 נות זכות 699 אנגלית רמת טרום בסיסי ב' 701 אנגלית רמת בסיסי 70 אנגלית רמת מתקדמים א' 107 אנגלית רמת מתקדמים ב' 800 8004 8006 810 מתמטיקה

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1>

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1> תיק : /09 בבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא המבקש: המשיב: היועץ המשפטי לממשלה במשרד העבודה והרווחה רח' שוקרי, 5 חיפה בקשה למינוי אפוטרופוס כב' בית המשפט מתבקש למנות את המבקש כאפוטרופוס קבוע לרכושה ולגופה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

הנושא: <shem_nose>

הנושא: <shem_nose> מינהל הנדסה אגף תכנון העיר ועדת המשנה לתכנון ולבניה מרחב תכנון מקומי תל-אביב יפו פרוטוקול מספר 51-0000 כ"ב שבט תשע"ה 50:00-00:00 באולם הארועים בבניין העירייה, ברח' אבן גבירול 86 תל-אביב - יפו, קומה 45

קרא עוד

<4D F736F F D D D76312DF0F1F4E75FEBE62D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E2EC5FE0F7E3EEE92E646F63>

<4D F736F F D D D76312DF0F1F4E75FEBE62D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E2EC5FE0F7E3EEE92E646F63> 1 תקנון משמעת הסגל האקדמי 1993 1. מבוא תקנות אלו נועדו למקרים אשר בשל אופיים ו/או חומרתם החליטו הדיקן או הרקטור להעבירם לבית-דין משמעתי ולדון בהם שם על-פי תקנון זה. הליכי הברור והשיפוט לא יפגעו בעקרון

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד