פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר בתאריך: 03/07/2013 כ"ה תמוז תשע"ג שעה 12:00 תאריך : 13/10/2013 ת. עברי:ט' חשון, תשע "ד נכחו: - יו"ר הוועדה המק

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר בתאריך: 03/07/2013 כ"ה תמוז תשע"ג שעה 12:00 תאריך : 13/10/2013 ת. עברי:ט' חשון, תשע "ד נכחו: - יו"ר הוועדה המק"

תמליל

1 פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר בתאריך: 03/07/2013 כ"ה תמוז תשע"ג שעה 12:00 תאריך : 13/10/2013 ת. עברי:ט' חשון, תשע "ד נכחו: - יו"ר הוועדה המקומית לתו "ב גב ' טלי פלוסקוב - מהנדסת העיר ויקי ברנגל - מזכירת הוועדה ליאורה סגרון סגל : נעדרו: - מבקר העירייה שי אהרונוף סגל : - יועץ משפטי חיים שימן, עו"ד עמוד 1

2 אישור פרוטוקולים: פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר מיום 17/04/2013 פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר מיום 29/05/2013 עמוד 2

3 תקציר נושאים לדיון סעיף סוג ישות מס ' ישות תאור ישות גו "ח בעל עניין כתובת עמ ' בית פרטי דו גוש: בירנדורף מרסלו רחוב עורב בקשה להיתר כניסה 1, שכונה: משפחתי, בקשה חלקה: 18 ופביאנה מעוף מגרש: 258A ת.בנין: בדיעבד בית פרטי חד גוש : ווליניץ' בן ציון רחוב שושן 6 12, 2 בקשה להיתר שכונה: רותם משפחתי, בקשה חלקה: 3461 מגרש: 15 ת.בנין: 1349 בדיעבד בית פרטי דו גוש : אלמקייס בארי צליל רחוב עורב בקשה לעבודה כניסה 2, שכונה: משפחתי, תוספת חלקה: 119 מצומצמת מעוף ת.בנין: למבנה קיים מגרש: 223B בית פרטי דו גוש : בורודובסקי יצחק רחוב דוכיפת בקשה להיתר כניסה 2, שכונה: משפחתי, תוספת חלקה: 46 מעוף ת.בנין: למבנה קיים מגרש: 277B בית פרטי חד גוש : יהודה מרדכי ומיכל רחוב מבצע לוט 10 31, 5 בקשה להיתר שכונה: חצבים משפחתי, בקשה חלקה: 54 מגרש: 93 ת.בנין: בדיעבד בית פרטי דו גוש : פרל לאוניד רחוב דוכיפת בקשה להיתר כניסה 1, שכונה: משפחתי, תוספת חלקה: 57 מעוף ת.בנין: למבנה קיים מגרש: 438A בית פרטי דו גוש : הרשקוביץ איגור רחוב מפל 7 כניסה 13 7 בקשה להיתר , שכונה: גבים משפחתי, שינוי חלקה: 78 מגרש: 66B ת.בנין: בבניין בית טורי, בקשה גוש : צדיקריו רן רחוב יסעור בקשה להיתר כניסה 1, שכונה: חלקה: 945 בדיעבד מעוף מגרש: 945 ת.בנין: 1680 בית פרטי חד גוש : לויתן מרים רחוב נרקיס 15 19, 9 בקשה להיתר שכונה: שקד משפחתי, בקשה חלקה: 64 מגרש: 778 ת.בנין: 1208 בדיעבד בית משותף, שינוי גוש : קלמן מיכאל רחוב חן 12 ד 16 2, 10 בקשה לעבודה שכונה: רחוב חלקה: 20 בבניין מצומצמת לאורך העיר מגרש: 11 ת.בנין: מבנה מסחרי, שינוי גוש : דוידסון סמי רחוב חן 33 כניסה בקשה לעבודה , רחוב חן 33 חלקה: 2004 בבניין מצומצמת כניסה 6, שכונה: מגרש: D ת.בנין: 132 רחוב אדווה 18 3 בית פרטי דו גוש : מרגי שרון 12 בקשה להיתר כניסה 1, שכונה: משפחתי, שינוי חלקה: 57 גבים מגרש: 229A ת.בנין: בבניין בית פרטי חד גוש : סמדג'ה גררד וגיזל רחוב אודם 19 56, 13 בקשה לעבודה שכונה: רותם משפחתי, בקשה חלקה: 39 מצומצמת מגרש: 81 בדיעבד ת.בנין: 890 בית משותף, בקשה גוש : ויסמן בוריס ואנה רחוב קנאים 22 ד בקשה לעבודה , שכונה: רחוב חלקה: 2 בדיעבד מצומצמת לאורך העיר מגרש: 1 ת.בנין: 1604 רחוב מור 21 7, בית פרטי חד גוש : רונן גיורא 15 בקשה לעבודה שכונה: רותם משפחתי, בקשה חלקה: 47 מצומצמת מגרש: 174 בדיעבד ת.בנין: 784 מבנה ציבור, בניה גוש : עיריית ערד רחוב אגם בקשה להיתר חלקה: 2 חדשה מגרש: 2 ת.בנין: 1901 בית פרטי דו גוש : חנוך לילך ואבי רחוב אדווה בקשה להיתר כניסה 1, שכונה: משפחתי, תוספת חלקה: 55 גבים ת.בנין: למבנה קיים מגרש: 230A עמוד 3

4 תקציר נושאים לדיון סעיף סוג ישות מס ' ישות תאור ישות גו "ח בעל עניין כתובת עמ ' מגרש הפטנג, שינוי גוש : עיריית ערד רחוב יהודה 25 63, 18 בקשה להיתר שכונה: אזור חלקה: 13 בבניין תכ': 101/02/24 תעשיה ת.בנין: בית פרטי דו גוש : שילוח חיים רחוב מגשימים בקשה להיתר כניסה 1, שכונה: משפחתי, בקשה חלקה: 52 נעורים מגרש: 190 ת.בנין: בדיעבד כבישים, שינוי גוש : הוט מובייל בע "מ הבונים 2, שכונה: תכנית פיתוח אזור תעשיה חלקה: 45 בבניין מגרש: 331 ת.בנין: רחוב חן 29 כניסה 28 מבנה מסחרי, בניה גוש : סבן מורדי 21 בקשה לעבודה , שכונה: רחוב חלקה: 6 חדשה מצומצמת לאורך העיר מגרש: A ת.בנין: 75 מבנה מסחרי, גוש : דדיה סברינה רחוב יהודה בקשה לעבודה כניסה 8, שכונה: חלקה: 2 מצומצמת רחוב לאורך העיר מגרש: E ת.בנין: 255 בית טורי, שינוי גוש : ברנגרד יורי רחוב שלוה בקשה להיתר כניסה 4, שכונה: חלקה: 104 בבניין נעורים מגרש: 89 ת.בנין: בית משותף, שינוי גוש : שוורץ ישראל רחוב חרוב 24 ד 31 9, 24 בקשה להיתר רחוב חרוב 24 ד חלקה: 5 בבניין 10, שכונה: חלמיש מגרש: 110 א ת.בנין: 1546 מבנה ציבור, תוספת גוש : עיריית ערד רחוב חן 32 49, 25 בקשה להיתר שכונה: אבישור למבנה קיים חלקה: 10 מגרש: 941 ת.בנין: 201 מבנה ציבור, תוספת גוש : עיריית ערד רחוב יהודה 33 20, 26 בקשה להיתר שכונה: יעלים למבנה קיים חלקה: 37 מגרש: 909 ת.בנין: 280 מבנה ציבור, שינוי גוש : תאגיד "מעיינות רחוב חבר 34 6, 27 בקשה לעבודה שכונה: מבוא שקד חלקה: 2013 הדרום " בבניין מצומצמת תכ ': ת.בנין: 1782 מבנה ציבור, שינוי גוש : תאגיד "מעיינות רחוב פלמ "ח 35 8, 28 בקשה לעבודה שכונה: נעורים חלקה: 12 הדרום " בבניין מצומצמת מגרש: 1 (חלק ( ת.בנין: 6 מבנה ציבור, שינוי גוש : תאגיד "מעיינות רחוב בן יאיר 36 30, 29 בקשה לעבודה שכונה: מרכז חלקה: 13 הדרום " בבניין מצומצמת מסחרי ב' מגרש: 2 ת.בנין: 127 בית פרטי דו גוש : מלכי אור שלמה רחוב ענבר בקשה להעברה כניסה 1, שכונה: משפחתי, העברת חלקה: 7 בטאבו נעורים מגרש: 211 ת.בנין: בעלות בית משותף, העברת גוש : וינגרטן ישראל רחוב חרוב 20 ד בקשה להעברה , שכונה: חלמיש חלקה: 1 בעלות בטאבו מגרש: 110 ה ת.בנין: 1546 בית פרטי דו גוש : וילנברג משה ומינה רחוב אפיק בקשה להעברה כניסה 1, שכונה: משפחתי, העברת חלקה: 116 בטאבו גבים מגרש: 84A ת.בנין: בעלות בית פרטי דו גוש : קנטור נועה רחוב יובל 6 כניסה בקשה להעברה , שכונה: גבים משפחתי, העברת חלקה: 213 בטאבו מגרש: 174B ת.בנין: בעלות עמוד 4

5 סעיף 1 בקשה להיתר: בירנדורף מרסלו ופביאנה פלינסקו מיכאלה גוש וחלקה : רחוב עורב 15 כניסה 1, שכונה: מעוף גוש: חלקה: 18 מגרש: 258A תוכניות : 150/03/24, 24 /במ/ 3/5, 24 /במ/ 5, 24 /מק/ 2005 שטח מגרש : יעוד : אזור מגורים א שימושים : בית פרטי דו משפחתי תוספת 9.66 מ"ר + ממ"ד 12.9 מ"ר + גג רעפים 4.98 מ"ר+ פרגולות עץ שטח קיים מ"ר בקשה בדיעבד שטח עיקרי במ "ר שטח שירות במ "ר שטח אחר במ"ר מפלס / שימוש קיים מבוקש קיים מבוקש קיים מבוקש קומה מגורים מגורים סה "כ חוות דעת בישיבת רשות רישוי מקומית מספר מתאריך 17/04/2013 הוחלט : התכנית אינה מאושרת, יש לתקן את התכנית בהתאם ל ולהביא לדיון מחדש. השטח המוצע חורג מהשטח המותר, בפועל מאחור קיים מבנה עץ המשמש מחסן וכן קיר התוספת עשוי עץ מ י ל ו י פ ר ט י ם ב ט ו פ ס ה ה ג ש ה ו ח ת י מ ו ת: - ה - א י ש ו ר י ם (רשויות): - אישור מנהל מקרקעי ישראל אישור הג "א - עמוד 5

6 המשך בקשה להיתר: אישור מכבי אש - אישור תאגיד המים "מעיינות הדרום " הערות לתיקון התכנית: - יש להוסיף את הגדר הקיימת למהות ולתכניות יש להקטין את התוספת המוצעת כדי שתתאים לאחוזי בניה מותרים או להעביר - את המחסן - על מתכנן לאשר על גבי תכנית המגרש שכל המידות אומתו בשטח ואין חריגות בקו בנין. - דיסקט הגשה של המבנה הכולל תכניות, תכנית גגות, חתכים וחזיתות בלבד - תצהיר מתכנן השלד ) טופס ( 9 - חישובים סטטיים של המבנה. - - הסכם עם מכון התקנים / איזוטסט / איזוטופ או מעבדה מורשית אחרת לבדיקת חמרי הבניה 17/04/ הבקשה - 17/04/ מתכנן השלד - 17/04/ אחראי לביצוע - 17/04/ אחראי לביקורת באתר - 09/06/2013 מילוי טבלת שטחים מותרים לפי תב "ע בתוקף - 09/06/ מילוי בצורה נכונה טבלת שטחים מבוקשים - אין אפשרות לאשר מחסן כחלק מהמבנה 09/06/ יש לתקן את התכניות ולהחזיר את המחסן 09/06/ יש להחזיר את המחסן למיקומו הקודם - אישור היחידה לאיכות הסביבה 22/09/ תשלומים : אגרות לבניה, היטלים (מים, ביוב, השבחה, אגרת פינוי פסולת בנין ( 22/09/ סעיף 2 בקשה להיתר: ווליניץ' בן ציון סיגלוב מיכאל רחוב שושן 12, שכונה: רותם גוש: חלקה: 3461 מגרש: 15 גוש וחלקה : תוכניות :,10/105/03/24,'10/105/03/24,14/105/03/24 24 /מק/ 2020, 7/105/03/24,5/105/03/24 שטח מגרש : יעוד : אזור מגורים א שימושים : בית פרטי חד משפחתי תוספת מסתור אשפה + הפיכת חניה מקורה לחדר 19.0 מ"ר בקשה בדיעבד עמוד 6

7 המשך בקשה להיתר: שטח קיים מ"ר שטח עיקרי במ "ר שטח שירות במ "ר שטח אחר במ"ר מפלס / שימוש קיים מבוקש קיים מבוקש קיים מבוקש קומה מגורים מגורים סה "כ חוות דעת חידוש תוקף החלטת וועדה מספר מתאריך 03/05/2012 בישיבת רשות רישוי מקומית מספר מתאריך 03/05/2012 הוחלט : המחסן לא מאושר, אין אפשרות לאשר מחסן בקו בנין קדמי 0.0, התוספת תאושר בכפוף למילוי תנאי גיליון הדרישות. מ י ל ו י פ ר ט י ם ב ט ו פ ס ה ה ג ש ה ו ח ת י מ ו ת: - ה - 01/05/ הבקשה - 01/05/ מתכנן השלד - 01/05/ אחראי לביצוע - 01/05/ אחראי לביקורת באתר - 01/05/ על מתכנן לאשר על גבי תכנית המגרש שכל המידות אומתו בשטח 01/05/2012 ואין חריגות בקו בנין. - 20/06/2012 מילוי טבלת שטחים מותרים לפי תב "ע בתוקף - 20/06/ להוסיף חתך דרך המחסן 20/06/ להוסיף חזית מכיוון הכביש שתכלול גם את המחסן 20/06/2012 מה פשר המסתור אשפה? אין לתכנן את המחסן בקו קדמי - 20/06/ יש לסמן קווי קרקע בכל החזיתות והחתכים 20/06/2012 יש לסמן את קוי הבנין בתכניות כל המפלסים והקומות. - 20/06/2012 גבול המגרש וקוי בנין יסומנו בחתכים וחזיתות בקו אנכי מרוסק. - 30/10/ אישור מנהל מקרקעי ישראל 04/04/2013 אישור תאגיד המים "מעיינות הדרום " - 23/05/2013 אישור הג "א - לא נדרש 12/06/ אישור מכבי אש 13/06/ מילוי בצורה נכונה טבלת שטחים מבוקשים עמוד 7

8 המשך בקשה להיתר: יש לסמן את מפלסי הקרקע במחסן המוצע (האם נמצא במפלס התחתון או העליון ( 13/06/ /06/2013 תצהיר של אחראי לביצוע שלד הבנין (טופס ( 10-13/06/2013 חישובים סטטיים של המבנה. - 13/06/2013 תשלומים : אגרות לבניה, היטלים (מים, ביוב, השבחה, אגרת פינוי פסולת בנין ( - 26/06/ אישור היחידה לאיכות הסביבה 26/06/2013 דיסקט הגשה של המבנה הכולל תכניות, תכנית גגות, חתכים וחזיתות בלבד - הערות פיקוח 01/05/ החניה שנסגרה מתאימה לתכנית 01/05/ המחסן המוצע לא קיים סעיף 3 בקשה לעבודה מצומצמת: אלמקייס בארי צליל רחוב עורב 22 כניסה 2, שכונה: מעוף גוש: חלקה: 120 מגרש: 223A, חלקה: 119 מגרש: 223B גוש וחלקה : תוכניות : 24 /במ/ 6/5 מ/ שטח מגרש : יעוד : אזור מגורים א שימושים : בית פרטי דו משפחתי מחסן כתר פלסטיק 4.41 מ"ר שטח קיים 60.0 מ"ר תוספת למבנה קיים שטח עיקרי במ "ר שטח שירות במ "ר שטח אחר במ"ר מפלס / שימוש קיים מבוקש קיים מבוקש קיים מבוקש קומה מגורים סה "כ א י ש ו ר י ם (רשויות): אישור תאגיד המים "מעיינות הדרום " - 21/08/2013 תשלומים : אגרות לבניה, היטלים (מים, ביוב, השבחה, אגרת פינוי פסולת בנין ( - עמוד 8

9 סעיף 4 בקשה להיתר: בורודובסקי יצחק סיגלוב מיכאל גוש וחלקה : רחוב דוכיפת 42 כניסה 2, שכונה: מעוף גוש: חלקה: 46 מגרש: 277B תוכניות : 24 /במ/ 5, 24 /במ/ 5/5, 24 /מק/ 2005 שטח מגרש : יעוד : אזור מגורים א שימושים : בית פרטי דו משפחתי תוספת מגורים מ"ר + 2 פרגולות עץ שטח קיים 66.0 מ"ר תוספת למבנה קיים שטח עיקרי במ "ר שטח שירות במ "ר שטח אחר במ"ר מפלס / שימוש קיים מבוקש קיים מבוקש קיים מבוקש קומה מגורים סה "כ חוות דעת בישיבת רשות רישוי מקומית מספר מתאריך 29/05/2013 הוחלט : הבקשה לא מאושרת, יש לתכנן את התוספת בגובה מגורים תקני וכן להוסיף חומרי גמר מינימאליים לחזיתות. דיון חוזר לאחר תיקון גובה המבנה מ י ל ו י פ ר ט י ם ב ט ו פ ס ה ה ג ש ה ו ח ת י מ ו ת: - מילוי בצורה נכונה טבלת שטחים מבוקשים, יש לרשום שהמחסן קיים, כנ"ל סככת החניה א י ש ו ר י ם (רשויות): - אישור מנהל מקרקעי ישראל - אישור הג "א עמוד 9

10 המשך בקשה להיתר: אישור היחידה לאיכות הסביבה אישור תאגיד המים "מעיינות הדרום " - הערות לתיקון התכנית: אין לצבוע את התכניות כפי שנצבעו (ללא מילוי ( - - אין לצבוע את הפרגולות - יש לציין "חלל" במרווחי הפרגולות יש לציין במהות את כל המבוקש כולל הפרגולות והגדר? - אם הגדר מוצעת, יש לתת פרט כולל חומרים וגבהים - - על מתכנן לאשר על גבי תכנית המגרש שכל המידות אומתו בשטח יש לרשום חומרי גמר בחזיתות, לא תאושר תוספת קלה ללא גמר מינימאלי - ואין חריגות בקו בנין. - קובץ הגשה של המבנה הכולל תכניות, תכנית גגות, חתכים וחזיתות בלבד - תצהיר מתכנן השלד ) טופס ( 9 - חישובים סטטיים של המבנה. - 29/05/ ה - 29/05/ הבקשה - 29/05/ מתכנן השלד - 29/05/ אחראי לביצוע - 29/05/ אחראי לביקורת באתר - 29/05/2013 מילוי טבלת שטחים מותרים לפי תב "ע בתוקף - 17/06/ גובה התוספת אינו תקני 22/08/2013 תשלומים : אגרות לבניה, היטלים (מים, ביוב, השבחה, אגרת פינוי פסולת בנין ( סעיף 5 בקשה להיתר: יהודה מרדכי ומיכל פלינסקו מיכאלה רחוב מבצע לוט 31, שכונה: חצבים גוש: חלקה: 54 מגרש: 93 גוש וחלקה : תוכניות : 3/110/03/24 שטח מגרש : יעוד : אזור מגורים ב שימושים : בית פרטי חד משפחתי בקשה בדיעבד תוספת למבנה 7.35 מ"ר+גגון רעפים 3.3 מ"ר+מחסן 12.5 מ"ר +סככת חניה 15.0 מ"ר+הריסת קירות פנים +פרגולת עץ עמוד 10

11 המשך בקשה להיתר: שטח קיים שטח עיקרי במ "ר שטח שירות במ "ר שטח אחר במ"ר מפלס / שימוש קיים מבוקש קיים מבוקש קיים מבוקש קומה מגורים סה "כ חוות דעת בישיבת רשות רישוי מקומית מספר מתאריך 03/05/2012 הוחלט : יש לקבל היתר בניה תוך 15 יום מיום משלוח החלטה זו. לאחר מועד זה יועבר התיק לטיפול היועץ המשפטי לוועדה להגשת כתב אישום. 24/04/ ה - 24/04/ הבקשה - 24/04/ מתכנן השלד - 24/04/ אחראי לביצוע - 24/04/ אחראי לביקורת באתר - 24/04/2012 מילוי טבלת שטחים מותרים לפי תב "ע בתוקף - 24/04/ מילוי בצורה נכונה טבלת שטחים מבוקשים 02/08/2012 דיסקט הגשה של המבנה הכולל תכניות, תכנית גגות, חתכים וחזיתות בלבד - 30/10/ אישור מנהל מקרקעי ישראל 30/10/2012 אישור הג "א - 30/10/2012 אישור תאגיד המים "מעיינות הדרום " - 30/10/ יש לצבוע את התכניות 30/10/ חתימת שכן הגובל בפרגולה 30/10/2012 תצהיר מתכנן השלד ) טופס ( 9-30/10/2012 תצהיר של אחראי לביצוע שלד הבנין (טופס ( 10-30/10/2012 חישובים סטטיים של המבנה. - 27/01/ אישור מכבי אש 27/01/2013 תשלומים : אגרות לבניה, היטלים (מים, ביוב, השבחה, אגרת פינוי פסולת בנין ( - 10/06/ אישור היחידה לאיכות הסביבה הערות פיקוח 29/04/2012 כל התוספות המבוקשות פרט לסככת חניה כבר בנויות ותואמות לתכנית ההגשה. - 29/04/2012 בחודש דצמבר ניתנה אורכה בת 5 חודשים לסיום הטיפול. תמונות בארכיב המסמכים. - עמוד 11

12 סעיף 6 בקשה להיתר: פרל לאוניד סיגלוב מיכאל רחוב דוכיפת 54 כניסה 1, שכונה: מעוף גוש: חלקה: 58 מגרש: 438B, חלקה: 57 מגרש: 438A גוש וחלקה : שטח מגרש : יעוד : אזור מגורים א שימושים : בית פרטי דו משפחתי תוספת קלה למבנה מ"ר + סככת חניה 15.0 מ"ר+ מחסן 6.0 מ"ר+ פרגולת עץ שטח קיים 60.0 מ"ר תוספת למבנה קיים שטח עיקרי במ "ר שטח שירות במ "ר שטח אחר במ"ר מפלס / שימוש קיים מבוקש קיים מבוקש קיים מבוקש קומה מגורים סה "כ חוות דעת דיון חוזר לאחר תוספת מחסן לתכנית בישיבת רשות רישוי מקומית מספר מתאריך 03/05/2012 הוחלט : 23/04/ ה - 23/04/ הבקשה - 23/04/ אחראי לביקורת באתר - 03/05/2012 תוכנית סביבה ק.מ. 1:2500 או - 1:5000 לצבוע את המגרש - עמוד 12

13 המשך בקשה להיתר: /05/ יש לצבוע את התכניות 03/05/2012 הפונטים הפוכים ולא ברורים, לתקן - 03/05/2012 להוסיף חומרי גמר לתוספת מוצעת (טיח ( - 20/05/2012 תשלומים : אגרות לבניה, היטלים (מים, ביוב, השבחה, אגרת פינוי פסולת בנין ( - 20/06/ מתכנן השלד - 20/06/ אחראי לביצוע - 20/06/2012 מילוי טבלת שטחים מותרים לפי תב "ע בתוקף - 20/06/2012 לא ברור מה פשר " חיפוי עץ" בחזית דרום מזרחית - - יש להוסיף גבהים אבסולוטיים בתכניות, חזיתות וחתכים, יש להוסיף למפלסי 20/06/2012 הרצפות ולמפלסי הגגות לפחות - אישור הג "א 09/12/ /12/2012 תצהיר מתכנן השלד ) טופס ( 9-26/12/2012 תצהיר של אחראי לביצוע שלד הבנין (טופס ( 10-26/12/2012 חישובים סטטיים של המבנה. - 14/04/ אישור מכבי אש 16/06/ אישור היחידה לאיכות הסביבה - מילוי בצורה נכונה טבלת שטחים מבוקשים - לא ברור מהיכן שטח המחסן שלא 27/06/2013 קיים, לרשום נכון שטח מוצע - להוסיף חתכים, גובה התוספת אינו תקני ע"פ חתך א-א, לתקן 27/06/ /06/ להוסיף מידות ומפלסים לחניה 11/07/ אישור מנהל מקרקעי ישראל 22/08/ הפרש תשלום עבור מחסן 01/09/2013 אישור תאגיד המים "מעיינות הדרום " - 08/09/2013 דיסקט הגשה של המבנה הכולל תכניות, תכנית גגות, חתכים וחזיתות בלבד - הערות פיקוח 02/05/2012 התוספות המבוקשות עדיין לא בנויות סעיף 7 בקשה להיתר: הרשקוביץ איגור דימשיץ גריגורי גוש וחלקה : רחוב מפל 7 כניסה 2, שכונה: גבים גוש: חלקה: 78 מגרש: 66B תוכניות : 141/03/24, 24 /במ/ 1/76, 24 /במ/ 3/76, 24 /מק/ 2004 יעוד : אזור מגורים א שימושים : בית פרטי דו משפחתי שינוי בבניין עמוד 13

14 המשך בקשה להיתר: פרגולת עץ בחזית + שער חניה ממתכת ובד שטח קיים 66.0 מ"ר חוות דעת שער החניה הקיים/מוצע הינו מסגרת פלדה עם בד יוטה לבן, השער מכוסה בבד יוטה ירוק הבקשה אינה מאושרת, לא יאושרו גדרות וסככות המכוסות בד/ ברזנט. יש להציע חומרי גמר נאותים סעיף 8 בקשה להיתר: צדיקריו רן פלינסקו מיכאלה רחוב יסעור 40 כניסה 1, שכונה: מעוף גוש: חלקה: 945 מגרש: 945 גוש וחלקה : תוכניות : 132/03/24, 24 /במ/ 5 שטח מגרש : יעוד : אזור מגורים א שימושים : בית טורי בקשה בדיעבד סגירת קומת עמודים מ"ר + סככת חניה 17.5 מ"ר +שער חניה + 2 פרגולות + גדר במבוק מאחור שטח עיקרי במ "ר שטח שירות במ "ר שטח אחר במ"ר מפלס / שימוש קיים מבוקש קיים מבוקש קיים מבוקש קומה 3.00 מגורים מגורים מגורים סה "כ , , עמוד 14

15 המשך בקשה להיתר: מ י ל ו י פ ר ט י ם ב ט ו פ ס ה ה ג ש ה ו ח ת י מ ו ת: - ה - מילוי בצורה נכונה טבלת שטחים מבוקשים - לא ברור מהיכן השטחים הקיימים - א י ש ו ר י ם (רשויות): - אישור מנהל מקרקעי ישראל אישור תאגיד המים "מעיינות הדרום " - הערות לתיקון התכנית: - יש להוסיף חומרי גמר - להוסיף למהות את שער החניה בפרגולה יש להוסיף "חלל" או לרשום שהפרגולה אינה אטומה - - להוסיף חומרי גמר גם לקיים דיסקט הגשה של המבנה הכולל תכניות, תכנית גגות, חתכים וחזיתות - תצהיר של אחראי לביצוע שלד הבנין (טופס ( 10 - חישובים סטטיים של המבנה. - תשלומים : אגרות לבניה, היטלים (מים, ביוב, השבחה, אגרת פינוי פסולת בנין ( - 01/07/ הבקשה - 01/07/ מתכנן השלד - 01/07/ אחראי לביצוע - 01/07/ אחראי לביקורת באתר - 01/07/2013 מילוי טבלת שטחים מותרים לפי תב "ע בתוקף - 01/07/ יש להוסיף גבהים אבסולוטיים - על מתכנן לאשר על גבי תכנית המגרש שכל המידות אומתו בשטח 01/07/2013 ואין חריגות בקו בנין 01/07/ סעיף 9 בקשה להיתר: לויתן מרים פלינסקו מיכאלה רחוב נרקיס 19, שכונה: שקד גוש: חלקה: 64 מגרש: 778 גוש וחלקה : תוכניות : 5/105/03/24 יעוד : אזור מגורים ב שימושים : בית פרטי חד משפחתי בקשה בדיעבד עמוד 15

16 המשך בקשה להיתר: מחסן 4.0 מ"ר + סככת חניה 22.5 מ"ר + שער חניה שטח קיים מ"ר שטח עיקרי במ "ר שטח שירות במ "ר שטח אחר במ"ר מפלס / שימוש קיים מבוקש קיים מבוקש קיים מבוקש קומה מגורים סה "כ א י ש ו ר י ם (רשויות): - אישור מנהל מקרקעי ישראל - אישור תאגיד המים "מעיינות הדרום " הערות לתיקון התכנית: - יש להוסיף למהות את שער החניה - יש להוסיף חזיתות לשער החניה כולל גבהים - יש לסמן מעקות בטחון בקירות הגובלים בחניה חישובים סטטיים של המבנה. - קובץ הגשה של המבנה הכולל תכניות, תכנית גגות, חתכים וחזיתות בלבד - תצהיר של אחראי לביצוע שלד הבנין (טופס ( 10 - תשלומים : אגרות לבניה, היטלים (מים, ביוב, השבחה, אגרת פינוי פסולת בנין ( - 01/07/ ה - 01/07/ הבקשה - 01/07/ מתכנן השלד - 01/07/ אחראי לביצוע - 01/07/ אחראי לביקורת באתר - 01/07/2013 מילוי טבלת שטחים מותרים לפי תב "ע בתוקף - 01/07/ מילוי בצורה נכונה טבלת שטחים מבוקשים סעיף 10 בקשה לעבודה מצומצמת: קלמן מיכאל קלמן ויטאלי עמוד 16

17 המשך בקשה לעבודה מצומצמת: רחוב חן 12 ד 2, שכונה: רחוב לאורך העיר גוש: חלקה: 20 מגרש: 11 גוש וחלקה : שינוי בבניין מגורים 3-4 קומות יעוד : שימושים : בית משותף פתיחת דלת בקיר חיצוני 02/07/ ה - 02/07/ הבקשה - 02/07/ מתכנן השלד - 07/07/2013 קובץ הגשה של המבנה הכולל תכניות, תכנית גגות, חתכים וחזיתות בלבד - 23/07/2013 תשלומים : אגרות לבניה, היטלים (מים, ביוב, השבחה, אגרת פינוי פסולת בנין ( - 25/08/2013 תצהיר מתכנן השלד ) טופס ( 9-25/08/2013 תצהיר של אחראי לביצוע שלד הבנין (טופס ( 10-01/09/ חישובים סטטיים של המבנה אישור שאין פגיעה בקונסטרוקציה 132 סעיף 11 בקשה לעבודה מצומצמת: דוידסון סמי גלייזר בן גוש וחלקה : תוכניות : 3/114/03/24 א/ רחוב חן 33 כניסה 5, רחוב חן 33 כניסה 6, שכונה: רחוב לאורך העיר גוש: חלקה: 2004 מגרש: D שטח מגרש : יעוד : אזור מסחרי שימושים : מבנה מסחרי סוכך זרועות עם סגירת חורף בחזית 2 חנויות שינוי בבניין 7.2*3.0 מ', צבע Docril 036 ע"פ פרט אחיד מצ"ב עמוד 17

18 המשך בקשה לעבודה מצומצמת: חוות דעת דיון חוזר: ים סגירת חורף ע"פ פרט עם עמודים קבועים ומקובעים לריצוף. ללא פירוק בעונת הקיץ. הבקשה תובא לדיון מחודש לאחר תיקונה, יש להשאיר מעבר של 1.2 מ' בסמוך לכניסה למבנה, המעבר יהיה ללא סגירת חורף, רק סוכך. עמודי סגירת החורף יהיו ארעיים ומתפרקים ולא קבועים כפי שמוצע. הערות לתיקון התכנית: קובץ הגשה של המבנה הכולל תכניות, תכנית גגות, חתכים וחזיתות בלבד - תצהיר מתכנן השלד ) טופס ( 9 - חישובים סטטיים של המבנה. - תשלומים : אגרות לבניה, היטלים (מים, ביוב, השבחה, אגרת פינוי פסולת בנין ( - 02/07/ ה - 02/07/ הבקשה - 02/07/ מתכנן השלד - 02/07/ אחראי לביצוע - 02/07/ אחראי לביקורת באתר - 02/07/ על מתכנן לאשר על גבי תכנית המגרש שכל המידות אומתו בשטח 02/07/2013 ואין חריגות בקו בנין. - 14/07/ יש להתאים את מידות הסוכך לגודל שאושר 14/07/ יש להוסיף לתכנית את הפרט המאושר לסוכך סעיף 12 בקשה להיתר: מרגי שרון ארונוב טטיאנה גוש וחלקה : רחוב אדווה 3 כניסה 1, שכונה: גבים גוש: חלקה: 57 מגרש: 229A שטח מגרש : יעוד : אזור מגורים א שימושים : בית פרטי דו משפחתי שינוי בבניין עמוד 18

19 המשך בקשה להיתר: פרגולת עץ ובמבוק בחזית הערות לתיקון התכנית: קובץ הגשה של המבנה הכולל תכניות, תכנית גגות, חתכים וחזיתות בלבד - תשלומים : אגרות לבניה, היטלים (מים, ביוב, השבחה, אגרת פינוי פסולת בנין ( - 02/07/ ה - 02/07/ הבקשה - 02/07/ מתכנן השלד - 02/07/ אחראי לביצוע - 02/07/ אחראי לביקורת באתר - 02/07/ על מתכנן לאשר על גבי תכנית המגרש שכל המידות אומתו בשטח 02/07/2013 ואין חריגות בקו בנין. - 28/07/2013 תצהיר מתכנן השלד ) טופס ( 9-28/07/2013 חישובים סטטיים של המבנה סעיף 13 בקשה לעבודה מצומצמת: סמדג'ה גררד וגיזל על הנכס מ ב.מ.י. רחוב אודם 56, שכונה: רותם גוש: חלקה: 39 מגרש: 81 גוש וחלקה : תוכניות : 5/105/03/24 יעוד : אזור מגורים ב שימושים : בית פרטי חד משפחתי בקשה בדיעבד פרגולת עץ מעל כניסה עמוד 19

20 המשך בקשה לעבודה מצומצמת: /08/2013 תשלומים : אגרות לבניה, היטלים (מים, ביוב, השבחה, אגרת פינוי פסולת בנין ( - 01/09/ מתכנן השלד - 01/09/ אחראי לביצוע - 01/09/ אחראי לביקורת באתר - 01/09/2013 תצהיר של אחראי לביצוע שלד הבנין (טופס ( 10-01/09/2013 חישובים סטטיים של המבנה. - 08/09/2013 קובץ הגשה של המבנה הכולל תכניות, תכנית גגות, חתכים וחזיתות בלבד סעיף 14 בקשה לעבודה מצומצמת: ויסמן בוריס ואנה ארונוב טטיאנה רחוב קנאים 22 ד 25, שכונה: רחוב לאורך העיר גוש: חלקה: 2 מגרש: 1 גוש וחלקה : תוכניות : 24 /במ/ 216, 24 /מק/ 2010, 24 /מק/ 2022, 4/113/03/24 שטח מגרש : יעוד : אזור מגורים ג שימושים : בית משותף פרגולת אלומיניום בחצר בקשה בדיעבד 28/07/ מתכנן השלד - 28/07/ על מתכנן לאשר על גבי תכנית המגרש שכל המידות אומתו בשטח 28/07/2013 ואין חריגות בקו בנין. - 28/07/2013 תצהיר של אחראי לביצוע שלד הבנין (טופס ( 10-28/07/2013 חישובים סטטיים של המבנה. - 21/08/2013 תשלומים : אגרות לבניה, היטלים (מים, ביוב, השבחה, אגרת פינוי פסולת בנין ( - 08/09/ אחראי לביצוע - עמוד 20

21 המשך בקשה לעבודה מצומצמת: /09/ אחראי לביקורת באתר - 08/09/2013 קובץ הגשה של המבנה הכולל תכניות, תכנית גגות, חתכים וחזיתות בלבד סעיף 15 בקשה לעבודה מצומצמת: רונן גיורא רחוב מור 7, שכונה: רותם גוש: חלקה: 47 מגרש: 174 גוש וחלקה : תוכניות : 5/105/03/24 שטח מגרש : יעוד : אזור מגורים ב שימושים : בית פרטי חד משפחתי סגירת מרפסת מקורה קיימת בחזית עם חלונות חוות דעת דיון חוזר לאחר פירוק הגגון בקשה בדיעבד יש להביא לדיון לאחר הוספת הגגון הקיים ללא היתר בניה לתכניות. - יש להוסיף את תכנית המבנה כולל סימון היכן יותקנו החלונות - בתכניות לא הוגש הדדון הקיים ללא היתר - כתב שיפוי - 2 עותקים מהתכניות - קובץ הגשה של המבנה הכולל תכניות, תכנית גגות, חתכים וחזיתות בלבד - תשלומים : אגרות לבניה, היטלים (מים, ביוב, השבחה, אגרת פינוי פסולת בנין ( הערות פיקוח - הגגון פורק 17/07/ סעיף 16 בקשה להיתר: עיריית ערד מנהל מקרקעי ישראל עמוד 21

22 המשך בקשה להיתר: עתאמנה מוראד רחוב אגם 32 גוש: חלקה: 2 מגרש: 2 גוש וחלקה : תוכניות :,141/03/24 35/101/02/24 יעוד : שטח לבנין ציבורי שימושים : מבנה ציבור בניה חדשה מועדון נוער מ"ר. שטח עיקרי במ "ר שטח שירות במ "ר שטח אחר במ"ר מפלס / שימוש קיים מבוקש קיים מבוקש קיים מבוקש קומה בניני צבור סה "כ חוות דעת שטח המגרש 790 מ"ר אושרה בניה עד מפלס 0.00 בתנאי אישור תאגיד המים. מ י ל ו י פ ר ט י ם ב ט ו פ ס ה ה ג ש ה ו ח ת י מ ו ת: - ה - - אחראי לביצוע - - אחראי לביקורת באתר - - אחראי למתקני תברואה - מילוי טבלת שטחים מותרים לפי תב "ע בתוקף - מילוי בצורה נכונה טבלת שטחים מבוקשים- יש לתקן - א י ש ו ר י ם (רשויות): אישור הג "א - - אישור מכבי אש - אישור היחידה לאיכות הסביבה חוות דעת של מורשה נגישות מתו "ס לאחר שהתייעץ עם מורשה לנגישות השרות - הערות לתיקון התכנית: תוכנית מדידת מצב קיים חתומה ע "י מודד מוסמך ק.מ. 1:250 - ודיסקט לפי מיפרט העירייה. - - רשיון הבקשה - חתכים יש לתת לאורך ולרוחב המגרש עד גבול המגרש השכן עם סימון גבהי קרקע טבעית וקרקע מתוכננת וגובה הגדרות /קירות תמכים - בין המגרשים. יש לסמן גובה קרקע גם בצד השכן עד מרחק 2 מ ' - עמוד 22

23 המשך בקשה להיתר: מהגבול המגרש. - גבול המגרש וקוי בנין יסומנו בחתכים וחזיתות בקו אנכי מרוסק. - חישוב שטחים גרפי- יש לתקן - תוכנית גג עם מיקום דוד שמש, קולטים - תכנית פיתוח הכוללת: מפלסי החצר והשבילים, מדרגות, טרסות, מסלעות. - - יש לתאם את כל המפלסים מול מפלסים מאושרים של הכביש המתוכנן- לתאם מול תאגיד המים - סימון מיקום ומידות עמדת פינוי אשפה ומסתור דקורטיבי לפי דרישות מח ' התברואה. - פרט אופייני של קיר תמך /גדר מצופה באבן ערד או גדרות מסוגים - אחרים. - - סימון דרכי הגישה וחניות עם מידות ומיספור בכמות מתאימה לתקן - ולתב "ע בתוקף. פתרון ניקוז המגרש - סימון השיפועים. - חוזה עם עיריית ערד למתן זכות שימוש במקרקעין. - הסכם עם מכון התקנים / איזוטסט / איזוטופ או מעבדה מורשית אחרת לבדיקת חמרי הבניה - האינסטלציה הסניטרית ומערכת הגז. שלבי בניה *הסדרת אי תקינות קונסטרוקטיבית שהתגלתה בדיווחי מעבדות מורשות - * הודעה על מינוי אחראי לביקורת בתחום קונסטרוקציה(אם הוחלף ( - * הודעה על מינוי אחראי לביקורת בתחום ארכיטקטורה(אם הוחלף ( - * הודעה על מינוי אחראי לביקורת בתחום מתקני תברואה(אם הוחלף ( - * הודעה על מינוי אחראי לביקורת בתחום - * דיווח אחראי לביקורת בתחום - * הצהרת האחראי לביצוע שלד הבנין (במידה והתחלף ( - 18/06/ הבקשה - 18/06/ מתכנן השלד - 18/06/2013 תוכנית סביבה ק.מ. 1:2500 או 1: /06/2013 סימון קוי בנין מותרים ומידותיהם בהתאם לתב "ע בתוקף. - 03/07/ אישור מהנדס העיר לגבי עיצוב אדיכלי 21/08/ אישור משרד הבריאות 28/08/ אישור מנהל מקרקעי ישראל 08/09/2013 אישור תאגיד המים "מעיינות הדרום " - 08/09/2013 חישובים סטטיים של המבנה. - 08/09/2013 תצהיר מתכנן השלד ) טופס ( סעיף 17 בקשה להיתר: חנוך לילך ואבי עמוד 23

24 המשך בקשה להיתר: על הנכס מ ב..מ.י פלינסקו מיכאלה גוש וחלקה : רחוב אדווה 1 כניסה 1, שכונה: גבים גוש: חלקה: 55 מגרש: 230A תוכניות : 141/03/24, 24 /במ/ 1/76, 24 /במ/ 3/76, 24 /מק/ 2004 שטח מגרש : יעוד : אזור מגורים א שימושים : בית פרטי דו משפחתי תוספת למבנה קיים תוספת חדר מ"ר + פרגולת עץ מאחור + קיר בלוקים גובה 2.0 מ' בין השכנים+שינוי מיקום כניסה למגרש שטח קיים 66.0 מ"ר שטח עיקרי במ "ר שטח שירות במ "ר שטח אחר במ"ר מפלס / שימוש קיים מבוקש קיים מבוקש קיים מבוקש קומה מגורים סה "כ מ י ל ו י פ ר ט י ם ב ט ו פ ס ה ה ג ש ה ו ח ת י מ ו ת: - אחראי לביקורת באתר - מילוי טבלת שטחים מותרים לפי תב "ע בתוקף - מילוי בצורה נכונה טבלת שטחים מבוקשים- לא ברור מהיכן שטח הגגון הקיים (21 מ"ר) - א י ש ו ר י ם (רשויות): - אישור מנהל מקרקעי ישראל אישור הג "א - אישור תאגיד המים "מעיינות הדרום " - הערות לתיקון התכנית: - יש לתת פתרון ניקוז לפטיו קובץ הגשה של המבנה הכולל תכניות, תכנית גגות, חתכים וחזיתות בלבד - יש להוסיף גבהים אבסולוטיים בתכניות, חזיתות וחתכים, יש להוסיף למפלסי הרצפות ולמפלסי הגגות לפחות - חתימת שכן לגדר ולפרגולה תצהיר מתכנן השלד ) טופס ( 9 - חישובים סטטיים של המבנה. - פרסום בעתונות (הקלה, שמוש חורג ( ה 03/07/2013 עמוד 24

25 המשך בקשה להיתר: /07/ הבקשה - 03/07/ מתכנן השלד - 03/07/ אחראי לביצוע - 22/09/ אישור היחידה לאיכות הסביבה 29/09/2013 תשלומים : אגרות לבניה, היטלים (מים, ביוב, השבחה, אגרת פינוי פסולת בנין ( סעיף 18 בקשה להיתר: עיריית ערד זייד מחמוד רחוב יהודה 63, שכונה: אזור תעשיה גוש: חלקה: 13 גוש וחלקה : תוכניות : 101/02/24 יעוד : שטח לשירותי דרך שימושים : מגרש הפטנג שינוי בבניין פרגולת מתכת עם קירוי איסכורית חלקי + גדר + שער חוות דעת דיון חוזר לאחר שינוי חומר הפרגולה לפח צבוע הבקשה אינה מאושרת, יש לתכנן במקום פרגולה לפי הגדרתה בחוק, יש להציע חומרי גמר נאותים המתאימים לאופיה של העירבכלל ולכניסתה בפרט. לא תאושר סככת איסכורית סעיף 19 בקשה להיתר: שילוח חיים גלייזר בן עמוד 25

26 המשך בקשה להיתר: רחוב מגשימים 4 כניסה 1, שכונה: נעורים גוש: חלקה: 52 מגרש: 190 גוש וחלקה : תוכניות : 107/03/24 יעוד : אזור מגורים צפיפות נמוכה שימושים : בית פרטי דו משפחתי בקשה בדיעבד סככת חניה 16.5 מ"ר + גגון בכניסה 7.0 מ"ר שטח קיים 77.0 מ"ר שטח עיקרי במ "ר שטח שירות במ "ר שטח אחר במ"ר מפלס / שימוש קיים מבוקש קיים מבוקש קיים מבוקש קומה מגורים סה "כ /07/ ה - 03/07/ הבקשה - 03/07/2013 מילוי טבלת שטחים מותרים לפי תב "ע בתוקף - 03/07/ מילוי בצורה נכונה טבלת שטחים מבוקשים 25/08/ מתכנן השלד - 25/08/ אחראי לביצוע - 25/08/ אחראי לביקורת באתר - 25/08/ אישור מנהל מקרקעי ישראל 25/08/ חתימת שכן 25/08/2013 תצהיר מתכנן השלד ) טופס ( 9-25/08/2013 תצהיר של אחראי לביצוע שלד הבנין (טופס ( 10-25/08/2013 חישובים סטטיים של המבנה. - 25/08/2013 תשלומים : אגרות לבניה, היטלים (מים, ביוב, השבחה, אגרת פינוי פסולת בנין ( - 15/09/2013 אישור תאגיד המים "מעיינות הדרום " - 15/09/2013 קובץ הגשה של המבנה הכולל תכניות, תכנית גגות, חתכים וחזיתות בלבד סעיף 20 תכנית פיתוח: הוט מובייל בע"מ עמוד 26

27 המשך תכנית פיתוח: מע"צ חברה לאומית לדרכים בישראל בע"מ שקל רן הבונים 2, שכונה: אזור תעשיה גוש: חלקה: 45 מגרש: 331 גוש וחלקה : תוכניות : 27/101/02/24 יעוד : דרך קיימת/מאושרת שימושים : כבישים שינוי בבניין הקמת תורן חדש לאנטנה 42 מ' במקום עמוד תאורה קיים של החברה הלאומית לדרכים + 2 ארונות 2.34 מ"ר שטח עיקרי במ "ר שטח שירות במ "ר שטח אחר במ"ר מפלס / שימוש קיים מבוקש קיים מבוקש קיים מבוקש קומה מתקנים ומערכות טכניות 2.34 סה "כ גיליון הדרישות : - מ י ל ו י פ ר ט י ם ב ט ו פ ס ה ה ג ש ה ו ח ת י מ ו ת: - אחראי לביצוע - - אחראי לביקורת באתר - א י ש ו ר י ם (רשויות): - אישור מנהל מקרקעי ישראל - אישור היחידה לאיכות הסביבה הערות לתיקון התכנית: תצהיר מתכנן השלד ) טופס ( 9 - תשלומים : אגרות לבניה, היטלים (מים, ביוב, השבחה ( - כתב שיפוי לפי סעיף 197 לחתו"ב. - - חישוב סטטי וטופס הצהרה למבנה שלבי בניה : * טל * טופס בקשה לחיבור תשתיות - * טופס בקשה לתעודת גמר - * מפת מודד מצבית (בנייר למח' הנדסה ובממוחשב לאחראית מיחשוב ( - * דיווח אחראי לביקורת בתחום קונסטרוקציה - בשלב: גמר יסודות - * דיווח אחראי לביקורת בתחום קונסטרוקציה - בשלב: גמר הקמת שלד - עמוד 27

28 המשך תכנית פיתוח: * דיווח אחראי לביקורת בתחום קונסטרוקציה - בשלב: גדרות - * דיווח אחראי לביקורת בתחום ארכיטקטורה - בשלב: גמר בניה - * אישור מחלקת הנדסה - *תצהיר של אחראי לביצוע שלד הבנין (טופס ( * אישור היחידה לאיכות הסביבה(הפניה )-במקרה של יישום מגורים שלב ג', ייבחן מחדש מיקום האנטנה הנ"ל. - * אישור משרד הבריאות *אישור חב' חשמל מתכנן השלד 03/07/ /07/ אישור הממונה במשרד לאיכות הסביבה 03/07/ אישור נציג שר הבטחון בוועדה המחוזית 03/07/ אישור הממונה על הגבלות בניה במנהל התעופה האזרחית 03/07/2013 יש לצרף מפת יעודי קרקע בטווח של 100 מ' מהמיקום המיועד - 17/09/ ה - חתימת מע "צ - 17/09/ הבקשה - 17/09/2013 בתרשים סביבה יש להוסיף את מתקני השידור הקיימים והמיועדים להקמה. - 17/09/2013 חישובים סטטיים של המבנה סעיף 21 בקשה לעבודה מצומצמת: זרחי דורה סבן מורדי גלייזר בן גוש וחלקה : תוכניות : 114/03/24 יעוד : רחוב חן 29 כניסה 1, שכונה: רחוב לאורך העיר גוש: חלקה: 6 מגרש: A אזור מסחרי שימושים : מבנה מסחרי בניה חדשה סוכך זרועות עם סגירת חורף, צבע- DOCRIL 036 ע, "פ פרט אחיד מצ"ב, בחזית החנות עמוד 28

29 המשך בקשה לעבודה מצומצמת: /07/ ה - 03/07/ הבקשה - 03/07/ מתכנן השלד - 03/07/ אחראי לביצוע - 03/07/ אחראי לביקורת באתר - 04/08/ יש להוסיף לתכנית את הפרטים המאושרים לסוכך 04/08/ על מתכנן לאשר על גבי תכנית המגרש שכל המידות אומתו בשטח 04/08/2013 ואין חריגות בקו בנין. - 04/08/2013 תצהיר מתכנן השלד ) טופס ( 9-04/08/2013 חישובים סטטיים של המבנה. - 04/08/2013 תשלומים : אגרות לבניה, היטלים (מים, ביוב, השבחה, אגרת פינוי פסולת בנין ( - 06/08/2013 קובץ הגשה של המבנה הכולל תכניות, תכנית גגות, חתכים וחזיתות בלבד - 16/09/2013 אישור מנהל מקרקעי ישראל - בעלות על הנכס סעיף 22 בקשה לעבודה מצומצמת: דדיה סברינה גלייזר בן גוש וחלקה : תוכניות : 114/03/24 רחוב יהודה 34 כניסה 8, שכונה: רחוב לאורך העיר גוש: חלקה: 2 מגרש: E שטח מגרש : יעוד : אזור מסחרי שימושים : מבנה מסחרי מרקיזה בחזית * מ', צבע 036 DOCRIL ע"פ פרט מצ"ב שינוי בבניין א י ש ו ר י ם (רשויות): אישור מנהל מקרקעי ישראל - בעלות על הנכס - עמוד 29

30 המשך בקשה לעבודה מצומצמת: הערות לתיקון התכנית: קובץ הגשה של המבנה הכולל תכניות, תכנית גגות, חתכים וחזיתות בלבד - תצהיר מתכנן השלד ) טופס ( 9 - חישובים סטטיים של המבנה. - 03/07/ הבקשה - 03/07/ מתכנן השלד - 03/07/ אחראי לביצוע - 03/07/ אחראי לביקורת באתר - 21/08/2013 תשלומים : אגרות לבניה, היטלים (מים, ביוב, השבחה, אגרת פינוי פסולת בנין ( - 09/09/ ה - 09/09/ יש להוסיף לתכנית את הפרטים המאושרים לסוכך - על מתכנן לאשר על גבי תכנית המגרש שכל המידות אומתו בשטח 09/09/2013 ואין חריגות בקו בנין 09/09/ סעיף 23 בקשה להיתר: ברנגרד יורי גלייזר בן רחוב שלוה 5 כניסה 4, שכונה: נעורים גוש: חלקה: 104 מגרש: 89 גוש וחלקה : תוכניות :,107/03/24 13/107/03/24,12/107/03/24 שטח מגרש : יעוד : אזור מגורים צפיפות נמוכה שימושים : בית טורי 3 פרגולות עץ שינוי בבניין 03/07/ ה - 03/07/ הבקשה - 03/07/ מתכנן השלד - עמוד 30

31 המשך בקשה להיתר: /07/ אחראי לביצוע - 03/07/ אחראי לביקורת באתר - 28/07/ יש לציין "חלל" במרווחי הפרגולה 28/07/ אין לצבוע בצורה רציפה את מרווחי הפרגולה 28/07/ על מתכנן לאשר על גבי תכנית המגרש שכל המידות אומתו בשטח 28/07/2013 ואין חריגות בקו בנין. - 28/07/2013 חישובים סטטיים של המבנה. - 28/07/2013 תצהיר מתכנן השלד ) טופס ( 9-28/07/2013 תצהיר של אחראי לביצוע שלד הבנין (טופס ( 10-28/07/2013 תשלומים : אגרות לבניה, היטלים (מים, ביוב, השבחה, אגרת פינוי פסולת בנין ( - 06/08/2013 קובץ הגשה של המבנה הכולל תכניות, תכנית גגות, חתכים וחזיתות בלבד סעיף 24 בקשה להיתר: שוורץ ישראל הולצמן צבי זאב סיגלוב מיכאל גוש וחלקה : רחוב חרוב 24 ד 9, רחוב חרוב 24 ד 10, שכונה: חלמיש גוש: חלקה: 5 מגרש: 110 א תוכניות :,15/112/03/24 24 /במ/ 106, 4/112/03/24 יעוד : שטח מגרש : מגורים ב ' שימושים : בית משותף שינוי חומרי בניה לבניה קלה ושינויים פנימיים שטח התוספת ללא שינוי שינוי בבניין הבקשה מאושרת בכפוף למילוי תנאי גליון הדרישות ובכפוף לקבלת חוות דעת כתובה של מומחה מטעם חברת טיח מאושרת המאשר כי ניתן ליישם טיח צבעוני על גבי פאנל מבודד כפי שמוצע. יש לקבל גם פרט ליישום. בתום הבניה יש להציג דיווח של אחראי לביקורת על ביצוע הגמר על פי פרט בהיתר, כתנאי לתעודת גמר. יש להחליף את צבע הרעפים לצבע אחיד בשני צידי הבנין (דירה 9 ו- 10 ). טרם קבלת היתר בניה יש לפרק את התוספת שנבנתה בסטיה מהיתר הבניה. מ י ל ו י פ ר ט י ם ב ט ו פ ס ה ה ג ש ה ו ח ת י מ ו ת: - ה - יש להוסיף מעקה תקני למדרגות בקומה ד ' - עמוד 31

32 המשך בקשה להיתר: הגג יהיה מאעפים ולא רב רעף, לתקן - - יש להוסיף פרט הקיר כולל בידוד - על מתכנן לאשר על גבי תכנית המגרש שכל המידות אומתו בשטח יש להוסיף פרט חיפוי הקיר החיצוני עם טיח, מאושר ע"י חברת טיח מאושרת - ואין חריגות בקו בנין. - קובץ הגשה של המבנה הכולל תכניות, תכנית גגות, חתכים וחזיתות בלבד - יש לציין כי גוון הרעפים הינו זהה ב- 2 צידי הגג - תצהיר מתכנן השלד ) טופס ( 9 - חישובים סטטיים של המבנה. - 04/07/ הבקשה - 04/07/ מתכנן השלד - 04/07/ אחראי לביצוע - 04/07/ אחראי לביקורת באתר - 04/07/ יש לציין חומרי גמר לקירות 21/08/2013 תשלומים : אגרות לבניה, היטלים (מים, ביוב, השבחה, אגרת פינוי פסולת בנין ( סעיף 25 בקשה להיתר: עיריית ערד ברנגל ויקטוריה רחוב חן 49, שכונה: אבישור גוש: חלקה: 10 מגרש: 941 גוש וחלקה : תוכניות : 106/03/24 שטח מגרש : יעוד : בניני ציבור שימושים : מבנה ציבור בניית כיתת עץ פתוחה מ"ר תוספת למבנה קיים שטח עיקרי במ "ר שטח שירות במ "ר שטח אחר במ"ר מפלס / שימוש קיים מבוקש קיים מבוקש קיים מבוקש קומה בניני צבור בניני צבור בניני צבור בניני צבור , סה "כ , עמוד 32

33 המשך בקשה להיתר: /07/2013 קובץ הגשה של המבנה הכולל תכניות, תכנית גגות, חתכים וחזיתות בלבד - 31/07/ הבקשה - 31/07/ מתכנן השלד - 31/07/ מילוי בצורה נכונה טבלת שטחים מבוקשים לא נדרש 31/07/ אישור מנהל מקרקעי ישראל לא נדרש 31/07/2013 אישור תאגיד המים "מעיינות הדרום" מבנה פתוח - 31/07/2013 חישובים סטטיים של המבנה. - 06/08/ אישור מכבי אש 06/08/2013 חוות דעת של מורשה נגישות מתו "ס לאחר שהתייעץ עם מורשה לנגישות השרות - 07/08/2013 תצהיר מתכנן השלד ) טופס ( סעיף 26 בקשה להיתר: עיריית ערד ברנגל ויקטוריה רחוב יהודה 20, שכונה: יעלים גוש: חלקה: 37 מגרש: 909 גוש וחלקה : שטח מגרש : יעוד : בניני ציבור שימושים : מבנה ציבור בניית כיתת עץ פתוחה מ"ר תוספת למבנה קיים שטח עיקרי במ "ר שטח שירות במ "ר שטח אחר במ"ר מפלס / שימוש קיים מבוקש קיים מבוקש קיים מבוקש קומה בניני צבור בניני צבור בניני צבור בניני צבור , סה "כ , עמוד 33

34 מ 5 המשך בקשה להיתר: /07/2013 קובץ הגשה של המבנה הכולל תכניות, תכנית גגות, חתכים וחזיתות בלבד - 31/07/ הבקשה - 31/07/ מתכנן השלד - 31/07/ מילוי בצורה נכונה טבלת שטחים מבוקשים לא נדרש 31/07/ אישור מנהל מקרקעי ישראל לא נדרש 31/07/2013 אישור תאגיד המים "מעיינות הדרום" - סככה פתוחה - 31/07/2013 חישובים סטטיים של המבנה. - 06/08/ אישור מכבי אש 06/08/2013 חוות דעת של מורשה נגישות מתו "ס לאחר שהתייעץ עם מורשה לנגישות השרות - 07/08/2013 תצהיר מתכנן השלד ) טופס ( סעיף 27 בקשה לעבודה מצומצמת: קליין גדי - ארד טכ' מדידת מים תאגיד "מעיינות הדרום" רחוב חבר 6, שכונה: מבוא שקד גוש: חלקות: 2013,2015,2016 גוש וחלקה : תוכניות : 24 /מק/ 2039 ת, /4/16/7 שטח מגרש : יעוד : בניני ציבור שימושים : מבנה ציבור שינוי בבניין ' התקנת אנטנה לקליטת מדי מים ושידורם לאינטרנט, גובה כ- מ י ל ו י פ ר ט י ם ב ט ו פ ס ה ה ג ש ה ו ח ת י מ ו ת: - ה - 04/08/ מתכנן השלד - 04/08/ אחראי לביצוע - עמוד 34

35 מ 5 המשך בקשה לעבודה מצומצמת: /08/ אחראי לביקורת באתר - 04/08/ יש להוסיף חזית למבנה וכן תכנית גג הכוללים את מיקום האנטנה המוצעת 04/08/2013 חישובים סטטיים של המבנה. - 04/08/2013 תצהיר מתכנן השלד ) טופס ( 9-11/08/ אישור היחידה לאיכות הסביבה 11/08/2013 תשלומים : אגרות לבניה, היטלים (מים, ביוב, השבחה, אגרת פינוי פסולת בנין ( - 6 סעיף 28 בקשה לעבודה מצומצמת: קליין גדי - ארד טכ' מדידת מים תאגיד "מעיינות הדרום" רחוב פלמ"ח 8, שכונה: נעורים גוש: חלקה: 12 מגרש: 1 (חלק ( גוש וחלקה : תוכניות :,107/03/24 130/03/24 שטח מגרש : יעוד : בניני ציבור שימושים : מבנה ציבור שינוי בבניין ' התקנת אנטנה לקליטת מדי מים ושידורם לאינטרנט, גובה כ- מ י ל ו י פ ר ט י ם ב ט ו פ ס ה ה ג ש ה ו ח ת י מ ו ת: - ה - 04/08/ מתכנן השלד - 04/08/ אחראי לביצוע - 04/08/ אחראי לביקורת באתר - 04/08/ יש לרשום נכון את הגוש והחלקה 04/08/ יש להוסיף חזית למבנה וכן תכנית גג הכוללים את מיקום האנטנה המוצעת 04/08/2013 חישובים סטטיים של המבנה. - 04/08/2013 תצהיר מתכנן השלד ) טופס ( 9-11/08/ אישור היחידה לאיכות הסביבה 11/08/2013 תשלומים : אגרות לבניה, היטלים (מים, ביוב, השבחה, אגרת פינוי פסולת בנין ( - עמוד 35

36 מ סעיף 29 בקשה לעבודה מצומצמת: קליין גדי - ארד טכ' מדידת מים תאגיד "מעיינות הדרום" רחוב בן יאיר 30, שכונה: מרכז מסחרי ב ' גוש: חלקה: 13 מגרש: גוש וחלקה : 2 תוכניות :,1/114/03/24 2/116/03/24,1/116/03/24 שטח מגרש : יעוד : בניני ציבור שימושים : מבנה ציבור שינוי בבניין ' התקנת אנטנה לקליטת מדי מים ושידורם לאינטרנט, גובה כ- מ י ל ו י פ ר ט י ם ב ט ו פ ס ה ה ג ש ה ו ח ת י מ ו ת: - ה - 04/08/ מתכנן השלד - 04/08/ אחראי לביצוע - 04/08/ אחראי לביקורת באתר - 04/08/ יש להוסיף חזית למבנה וכן תכנית גג הכוללים את מיקום האנטנה המוצעת 04/08/2013 חישובים סטטיים של המבנה. - 04/08/2013 תצהיר מתכנן השלד ) טופס ( 9-11/08/ אישור היחידה לאיכות הסביבה 11/08/2013 תשלומים : אגרות לבניה, היטלים (מים, ביוב, השבחה, אגרת פינוי פסולת בנין ( סעיף 30 בקשה להעברה בטאבו: מלכי אור שלמה רחוב ענבר 17 כניסה 1, שכונה: נעורים גוש: חלקה: 7 מגרש: 211 גוש וחלקה : תוכניות : 107/03/24 עמוד 36

37 המשך בקשה להעברה בטאבו: יעוד : אזור מגורים צפיפות נמוכה שימושים : בית פרטי דו משפחתי העברת בעלות בקשה להעברת הבעלות ופטור מתשלום היטל השבחה חוות דעת תכנית מס' 19/107/03/24 המשביחה את הנכס אושרה, 27/5/2007 גודל הנכס קטן מ- 140 מ"ר הדירה הייתה בבעלות ה משנת 1987 ועד היום. ניתן לפתור מתשלום היטל השבחה אושר פטור מתשלום היטל השבחה סעיף 31 בקשה להעברה בטאבו: וינגרטן ישראל גוש וחלקה: רחוב חרוב 20 ד 10, שכונה: חלמיש גוש: חלקה: 5 מגרש: 110 א, חלקה: 4 מגרש: 110 ב, חלקה: 3 מגרש: 110 ג, 2 מגרש: 110 ד, חלקה: 1 מגרש: 110 ה חלקה: תוכניות :,15/112/03/24 24 /במ/ 106, 4/112/03/24 יעוד : שטח מגרש : מגורים ב ' שימושים : בית משותף העברת בעלות בקשה לפטור מתשלום היטל השבחה חוות דעת תכנית המשביחה את הנכס 15/112/03/24 אושרה ב- 3/3/09, גודל הנכס קטן מ- 140 מ"ר, הנכס נקנה ב- 22/12/99 ונמכר ב-. 4/4/13 ניתן לפטור מתשלום היטל השבחה אושר פטור מתשלום היטל השבחה. עמוד 37

38 המשך בקשה להעברה בטאבו: סעיף 32 בקשה להעברה בטאבו: וילנברג משה ומינה רחוב אפיק 32 כניסה 1, שכונה: גבים גוש: חלקה: 117 מגרש: 84B, חלקה: 116 מגרש: 84A גוש וחלקה : תוכניות : 24 /במ/ 76 שטח מגרש : יעוד : אזור מגורים א שימושים : בית פרטי דו משפחתי בקשה להעברת הבעלות וקבלת פטור מתשלום היטל השבחה. העברת בעלות חוות דעת התכנית המשביחה את הנכס 141/03/24 אושרה ב- 5/1/04, גודל הנכס קטן מ- 140 מ"ר, הנכס נקנה בשנת 1995 ובבעלות ה עד היום. ניתן לפטור מתשלום היטל השבחה אושר פטור מתשלום היטל השבחה סעיף 33 בקשה להעברה בטאבו: קנטור נועה גוש וחלקה : רחוב יובל 6 כניסה 2, שכונה: גבים גוש: חלקה: 213 מגרש: 174B תוכניות : 141/03/24, 24 /במ/ 1/76, 24 /במ/ 3/76, 24 /מק/ 2004 שטח מגרש : יעוד : אזור מגורים א עמוד 38

39 המשך בקשה להעברה בטאבו: שימושים : בית פרטי דו משפחתי העברת בעלות בקשה להעברת הבעלות. חוות דעת התכנית המשביחה את הנכס 24 /במ/ 3/76 אושרה ב- 30/06/96, גודל הנכס קטן מ- 140 מ"ר, הנכס נקנה בשנת 2002 ובבעלות ה עד תכנית מס' 141/03/24 אינה משביחה את הנכס. ניתן לפטור מתשלום היטל השבחה אושר פטור מתשלום היטל השבחה. נ ת א ש ר, ויקי ברנגל ליאורה סגרון טלי פלוסקוב יו"ר הוועדה המקומית מזכירת הוועדה מהנדסת העיר תאריך תאריך תאריך עמוד 39

תאריך : 18/02/2013 ת. עברי:ח' אדר תשע "ג נכחו: פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר בתאריך: 20/01/2013 ט' שבט תשע"ג שעה 18:00 - יו"ר הוועדה ה

תאריך : 18/02/2013 ת. עברי:ח' אדר תשע ג נכחו: פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר בתאריך: 20/01/2013 ט' שבט תשעג שעה 18:00 - יור הוועדה ה תאריך : 18/02/2013 ת. עברי:ח' אדר תשע "ג נכחו: פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 2013201 בתאריך: 20/01/2013 ט' שבט תשע"ג שעה 18:00 - יו"ר הוועדה המקומית לתו "ב גב ' טלי פלוסקוב - חבר ועדה מר חיים מזרחי

קרא עוד

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשע"ג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כ"ג אב תשע"ג - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשעג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כג אב תשעג - יור ועדת משנה לתכנון ובניה נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר 20130005 בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשע"ג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כ"ג אב תשע"ג - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה פטיגרו איתן חברים: - סגן ראש המועצה ומ"מ יו"ר ועדת

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 24/12/2013 כ"א טבת תשע"ד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כ"ב שבט, תשע"ד - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובנ

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 24/12/2013 כא טבת תשעד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כב שבט, תשעד - יור ועדת משנה לתכנון ובנ נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר 20130008 בתאריך: 24/12/2013 כ"א טבת תשע"ד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כ"ב שבט, תשע"ד - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה כהן אלי חברים: - מ"מ וסגן ראש המועצה פטיגרו איתן

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית,

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, שכונתית ועירונית )חשמל מים ביוב טלפון כבישים מדרכות חנייה( כדי לקשור מערכת שלמה של היבטים

קרא עוד

1 מס' דף : ועדה מקומית לתכנון ובניה "רמת נגב" תאריך: 20/07/2011 י"ח תמוז תשע"א פרוטוקול ישיבת ועדת משנה - רמת נגב ישיבה מספר: ביום א' תאריך 03/

1 מס' דף : ועדה מקומית לתכנון ובניה רמת נגב תאריך: 20/07/2011 יח תמוז תשעא פרוטוקול ישיבת ועדת משנה - רמת נגב ישיבה מספר: ביום א' תאריך 03/ 1 מס' דף : ועדה מקומית לתכנון ובניה "רמת נגב" תאריך: 20/07/2011 י"ח תמוז תשע"א פרוטוקול ישיבת ועדת משנה - רמת נגב ישיבה מספר: 201104 ביום א' תאריך 03/07/11 א' תמוז, תשע"א בשעה 17:00 השתתפו : חברים : ריפמן

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

<

< פרוטוקול ישיבת ועדת רישוי ישיבה מספר: 6002 ביום רביעי תאריך 6/0/0 ט"ו חשון, תשע "ו מס' דף: תאריך: /BB/Bx כ"ז חשון תשע"ו השתתפו: חברים : מר יגאל שמעון אדר' סרג'יו וולינסקי מוזמנים : אדר' יואב רוביסה גב'

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 1 התחדשות עירונית מתחם שלמה המלך, יולי 2013 2 צוות התכנון : תכנון נוף נספח הצללה כבישים אדריכל אבינעם לוין אדריכלית נטליה אלפימוב אדריכלית טל לוין אדריכל משה אוחנה : רינה קרוגליאק, אדריכלית נוף : לשם -

קרא עוד

מדריך לרישוי בנייה הערה: האמור במסמך זה הינו בגדר מדריך כללי לשירות הציבור ואין בו משום חוות דעת תכנונית או משפטית וכל מקרה ייבחן לגופו של עניין. ככל

מדריך לרישוי בנייה הערה: האמור במסמך זה הינו בגדר מדריך כללי לשירות הציבור ואין בו משום חוות דעת תכנונית או משפטית וכל מקרה ייבחן לגופו של עניין. ככל מדריך לרישוי בנייה הערה: האמור במסמך זה הינו בגדר מדריך כללי לשירות הציבור ואין בו משום חוות דעת תכנונית או משפטית וכל מקרה ייבחן לגופו של עניין. ככל שנפלה טעות במדריך זה, אין בכך משום יצירת מחויבות טל"ח.

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

תאריך: 25/05/2014 ת. עברי:כ"ה אייר, תשע"ד מוזמנים: סדר יום ישיבת משנה מס' בתאריך: 29/05/2014 כ"ט אייר תשע"ד שעה 18:00 - סגן ומ"מ ראש המועצה, י

תאריך: 25/05/2014 ת. עברי:כה אייר, תשעד מוזמנים: סדר יום ישיבת משנה מס' בתאריך: 29/05/2014 כט אייר תשעד שעה 18:00 - סגן וממ ראש המועצה, י תאריך: 25/05/2014 ת. עברי:כ"ה אייר, תשע"ד מוזמנים: סדר יום ישיבת משנה מס' 2014002 בתאריך: 29/05/2014 כ"ט אייר תשע"ד שעה 18:00 - סגן ומ"מ ראש המועצה, יו"ר ועדת המשנה ד"ר אלדד בר-כוכבא, עו"ד חברים: - סגן

קרא עוד

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 ת"י בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 תי בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב ת"י 58 -בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור '. יש להשלים את כל הראיות הנדרשות ולהוכיח עמידה בדרישות התקן ל'. כמו יש להשלים עמידה

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

נכחו: פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס' בתאריך : 30/08/2015 ט"ו באלול תשע"ה שעה 17:00 - יו"ר הועדה המקומית שלום בן-משה חברים: - חבר ועדה

נכחו: פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס' בתאריך : 30/08/2015 טו באלול תשעה שעה 17:00 - יור הועדה המקומית שלום בן-משה חברים: - חבר ועדה נכחו: פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס' 2015007 בתאריך : 30/08/2015 ט"ו באלול תשע"ה שעה 17:00 - יו"ר הועדה המקומית שלום בן-משה חברים: - חבר ועדה רזיאל אחרק - חבר ועדה סיגל שיינמן יצאה לאחר התחלת הדיון

קרא עוד

Microsoft Word - MERGEBLB007.DOC

Microsoft Word - MERGEBLB007.DOC מס' דף : 1 משרד מהנדס העיר-ועדה המקומית לתכנון ולבניה "חיפה" תאריך: 24/06/2014 כ"ו סיון תשע"ד פרוטוקול ישיבת ועדת משנה של הועדה המקומית ישיבה מספר: 11 ביום שני תאריך 02/06/14 ד' סיון, תשע "ד מס' דף : 2

קרא עוד

תאריך

תאריך תכנית מתאר מקומית מספר תא/ 2650 תכנית לשימור מבנים בתל-אביב תכנית מתאר מקומית מס' ת.א. 2650 תכנית לשימור מבנים ואתרים בתל-אביב תוכן העניינים 10.6 תמרוץ לתחזוקה ולשיקום מבנים לשימור. 10.6.1 רשימת התמריצים

קרא עוד

<4D F736F F D20EEE3F8E9EA20ECF8E9F9E5E920E5E1F0E9E45FECE0FAF820E4E4F0E3F1E92E646F6378>

<4D F736F F D20EEE3F8E9EA20ECF8E9F9E5E920E5E1F0E9E45FECE0FAF820E4E4F0E3F1E92E646F6378> המדריך לרישוי ובנייה הוועדה המקומית לתכנון ובנייה חוף אשקלון מועצה אזורית חוף אשקלון באר גנים-בית שקמה-ברכיה-בת הדר-גברעם-גיאה-הודיה-זיקים- חלץ, יד מרדכי-כוכב מיכאל- כפר סילבר-כרמיה- מבקיעים- משען-ניצנים-ניצן-ניצן

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

שם המסמך

שם המסמך החברה להגנות ים המלח בע"מ תכנית מס' 565-0254458 - בנית בתי מלון בתוך מי בריכה 5 חוות דעת סביבתית ירושלים - יוני 2016 תוכן העניינים פרק א 1.1 1.2 1.3 1.4 פרק ב 2.1 2.2 2.3 2.4 פרק ג 3.1 3.2 תוכן העניינים...

קרא עוד

תאריך : 05/03/2013 ת. עברי:כ"ג אדר תשע "ג נכחו: פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מספר בתאריך: 07/02/2013 כ"ז שבט תשע"ג שעה 08:15 - יו"ר ועדת

תאריך : 05/03/2013 ת. עברי:כג אדר תשע ג נכחו: פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מספר בתאריך: 07/02/2013 כז שבט תשעג שעה 08:15 - יור ועדת תאריך : 05/03/2013 ת. עברי:כ"ג אדר תשע "ג נכחו: פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מספר 201302 בתאריך: 07/02/2013 כ"ז שבט תשע"ג שעה 08:15 - יו"ר ועדת המשנה מר עמוס לוגסי חברים : - סגן רה"ע וחבר ועדת המשנה

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc ישיבת ועדת משנה ב', ישיבה מספר 2008010 החלטות בר/ 11 198/ ישיבת ועדת משנה ב' מספר 2008010 מתאריך 24/06/2008 התכנית עניינה הקטנת קו בניין מציר דרך מס' 410 מ - 80 מ' ל- 41.60 מ' למשק מס' 140 במושב גאליה.

קרא עוד

תמ"א 38 תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה

תמא 38  תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה קביעת עקרונות למדרוג תוספת זכויות בנייה כתמריץ לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה במסגרת תמ"א 38 המזמין: משרד הבינוי והשיכון הצגה למנכ"ל משרד הבינוי והשיכון 24.1.2010 2 ועדת היגוי משרד הבינוי והשיכון סופיה

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

מוזמנים: סדר יום לישיבת ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס' בתאריך : 17/02/2016 ח' באדר תשע"ו שעה 19:00 - יו"ר ועדת המשנה מר עמוס לוגסי חברים: - סגן

מוזמנים: סדר יום לישיבת ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס' בתאריך : 17/02/2016 ח' באדר תשעו שעה 19:00 - יור ועדת המשנה מר עמוס לוגסי חברים: - סגן מוזמנים: סדר יום לישיבת ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס' 201602 בתאריך : 17/02/2016 ח' באדר תשע"ו שעה 19:00 - יו"ר ועדת המשנה מר עמוס לוגסי חברים: - סגן רה"ע וחבר ועדת המשנה מר שחר רובין - חברת ועדת המשנה

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

nevo.co.il

nevo.co.il הוועדה המקומית לתכנון ולבניה בני שמעון הנחיות מרחביות לעניין תקנות התכנון והבנייה )עבודות ומבנים הפטורים מהיתר( התשע"ד 2014 הוועדה המקומית בני שמעון אישרה בישיבתה מתאריך 4.9.2016 את התנאים הבאים, כפי שנקבע

קרא עוד

תאריך: 29/06/2017 ת. עברי: ה' בתמוז תשע"ז נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מס' בתאריך :25/05/2017 כ"טבאייר תשע"זשעה 13:30 - יו"רועדתהמשנה אביעזר (אביק)

תאריך: 29/06/2017 ת. עברי: ה' בתמוז תשעז נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מס' בתאריך :25/05/2017 כטבאייר תשעזשעה 13:30 - יורועדתהמשנה אביעזר (אביק) תאריך: 29/06/2017 ת. עברי: ה' בתמוז תשע"ז נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מס' 201705 בתאריך :25/05/2017 כ"טבאייר תשע"זשעה 13:30 - יו"רועדתהמשנה אביעזר (אביק)ריכב חברים: - ממלאמקוםיו"רועדתהמשנה יוסףשוספי - חבר

קרא עוד

תוכנית הוראה תשע"א, לפי מרצה

תוכנית הוראה תשעא, לפי מרצה מבנה הלימודים תוכנית לימודים במ"א תשע"ג תוכנית לימודים מחייבת למחזור תשע"ג נא לשמור עד סיום הלימודים קורסי חובה של המגמה חובת בחירה קורסי מחקר )ראה פירוט( )ראה פירוט( )חובה לכולם בשנה ב( שיטות מחקר )88

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

תאריך: 05/04/2017 ת. עברי: ט' בappleיסן תשע"ז appleכחו: פרוטוקול רשות רישוי מס' בתאריך :11/08/2015 כ"ובאב תשע"השעה 13:00 - ראש המועצה יו"ר הו

תאריך: 05/04/2017 ת. עברי: ט' בappleיסן תשעז appleכחו: פרוטוקול רשות רישוי מס' בתאריך :11/08/2015 כובאב תשעהשעה 13:00 - ראש המועצה יור הו תאריך: 05/04/2017 ת. עברי: ט' בappleיסן תשע"ז appleכחו: פרוטוקול רשות רישוי מס' 20150013 בתאריך :11/08/2015 כ"ובאב תשע"השעה 13:00 - ראש המועצה יו"ר הוועדה רביבי עודד חברים: - מהappleדס המועצה בן-אלישע

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: מהות הבקשה שי

התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: מהות הבקשה שי התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) 17-02-000480 מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: 2017-0330 מהות הבקשה שינויים/שינוי ללא תוספת שטח/חזית כתובת הבקשה שלמה המלך

קרא עוד

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו )להלן - החוק(, ול

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשעב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשלו )להלן - החוק(, ול תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב- 2011 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו- 1976 )להלן - החוק(, ולעניין תקנה 11 באישור שר האוצר לפי סעיף 39 ב לחוק יסודות

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 תכנית המתאר 9988 לשכונת רחביה מצגת לראש העיר 22.5.2011 עיריית ירושלים מינהל תכנון האגף לתכנון העיר מתכננים: נ. מלצר, ג. איגרא א.כהן אדריכלים הנחיה: עופר אהרון מנהל עריכה: מריאנה סיגלוב-קליין מתכננת ערים

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2CE1E9FA20E5E2EF C2020E9F9E9E1FA20F2E8F8FA20E9F9F8E0EC2020F E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2CE1E9FA20E5E2EF C2020E9F9E9E1FA20F2E8F8FA20E9F9F8E0EC2020F E646F63> עמוד 1 מתוך 8 מספר דוח 21035 ב' אדר א תשע"א 06 פברואר 2011 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 מהדורה 05 20.10.10 לכבוד מר עמירם רותם רכז תכנון וקרינה סביבתית כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 מר עמירם

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מספר דוח - 20345 לכבוד מס' טופס: טה- 0103 כ"א אדר תש"ע 07 מרץ 2010 מר עמירם רותם כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 רכז תכנון וקרינה סביבתית מר עמירם רותם

קרא עוד

- 1 - סדר יום לרשות רישוי 13: /88 18/06/2017 מספר ועדה שהתקיים בתאריך שעת דיון: על סדר היום: שוטף סודר אזור רישוי איזור רישוי 9 צוות א - בניה חד

- 1 - סדר יום לרשות רישוי 13: /88 18/06/2017 מספר ועדה שהתקיים בתאריך שעת דיון: על סדר היום: שוטף סודר אזור רישוי איזור רישוי 9 צוות א - בניה חד 1 סדר יום לרשות רישוי 13:30 2017/88 18/06/2017 מספר ועדה שהתקיים בתאריך שעת דיון: על סדר היום: שוטף סודר אזור רישוי איזור רישוי 9 צוות א בניה חדשה ומלונאות צוות א בניה חדשה ומלונאות צוות א בניה חדשה ומלונאות

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc א/ א/ ירושלים, 5.5.2010 סימוכין: 7-31.0 מאיה דירות פאר בע"מ ע"י עו"ד עמירם גיצלטר השמאי מאיר פרץ merepp@walla.com המבקשת בענין : הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה השמאי אברהם כץ akatz@actcom.net.il המשיבה

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

Microsoft Word - MERGEBLB007.DOC

Microsoft Word - MERGEBLB007.DOC TBPIRUT0 0001 א/ כ/ כ/ כ/ א/ כ/ מס' דף : 1 26/01/2015 25 תכנית מפורטת: חפ/ 1332 סדר יום לועדת משנה של הועדה המקומית ישיבה מספר: שם: "קסטרא" תוספת שימושים וזכויות בניה בעלי עניין : חב' חוצות היוצר חיפה

קרא עוד

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשעז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1 .ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז 3.111 (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף 3.112 בחוזר הודעות עו/ 12. ועדת החינוך של הכנסת אישרה את גביית תשלומי ההורים לשנת הלימודים

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

ירושלים, דוד חזן 13

ירושלים, דוד חזן 13 עמוד 1 מתוך 8 מספר דוח 10,621 י' אדר ב, תשע"א 16 מרץ, 2011 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 מהדורה 05 20.10.10 לכבוד מר עמירם רותם - רכז תכנון וקרינה סביבתית עיריית ירושלים - אגף איכות הסביבה

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc תאריך 17/01/2012 מספרנו 11420/1-11 שומת הממוקם מקרקעין, נכס גשוש גו חיפה בעיר ואדי סליב בשכונת 1068-1072,1074,1080 1072,1074,1080-1083 מגרשים 1083 10853 שומה (1601 חפ/ 1601 מספר תב"ע (לפי מזמין השומה דו"ח

קרא עוד

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc "פז" הנדסהוניהול (1980) בע "מ Ltd. PAZ Engineering & Management (1980) תכנית מתאר עכו נספח אמצעי מדיניות סביבתית - מסמך מס' - 11 מנחה 1. המלצות לתפעול וניהול סביבתי של אזורי תעשייה טווח "קצר" התפעול והניהול

קרא עוד

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1>

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 30814 מספר דוח - י"ד סיון תש"ע 27 מאי 2010 לכבוד מר אלבס צור מנהל מחלקת איכות הסביבה מועצה אזורית משגב. קמפוס משגב דוח בדיקה הנדון:

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 4 ביולי כ"ח בסיוון התשע"ו עמוד תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 4 ביולי כח בסיוון התשעו עמוד תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשעו רשומות קובץ התקנות 4 ביולי 2016 7682 כ"ח בסיוון התשע"ו עמוד תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשע"ו- 2016.............................................. 1512 תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשע"ו-

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד

חוק התכנון והבניה, התשכ"ה הוראות התכנית תכנית מס' חזות טבעון מחוז מרחב תכנון מקומי סוג תכנית חיפה קרית טבעון תכנית מתאר מקומית אישו

חוק התכנון והבניה, התשכה הוראות התכנית תכנית מס' חזות טבעון מחוז מרחב תכנון מקומי סוג תכנית חיפה קרית טבעון תכנית מתאר מקומית אישו חוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965 הוראות התכנית תכנית מס' 306-0220723 חזות טבעון מחוז מרחב תכנון מקומי סוג תכנית חיפה קרית טבעון תכנית מתאר מקומית אישורים דברי הסבר לתכנית מטרת התכנית לתת הנחיות לפיתוח

קרא עוד

בהרי ברחובות ההולנדית חוויית מגורים מושלמת. בשכונה מושלמת.

בהרי ברחובות ההולנדית חוויית מגורים מושלמת. בשכונה מושלמת. בהרי ברחובות ההולנדית חוויית מגורים מושלמת. בשכונה מושלמת. חברת הבוטיק בהרי בונה את צמד הבניינים האחרון ברחובות ההולנדית. זוהי ההזדמנות האחרונה לרכוש דירה חדשה בשכונה המבוקשת ביותר ברחובות וזאת ההזדמנות

קרא עוד

CITROËN DS3

CITROËN DS3 CITROËN DS3 אייקון מודרני סיטרואן DS3 היא חלום של מעצב. היא רחוקה מלהשאיר אותך אדיש, אלא מעוררת מייד את התשוקה. גם כשהיא עומדת במקום. הקווים שלה גורמים לה להיראות כאילו היא נמצאת כבר בתנועה, ומגלמים

קרא עוד

חד משפחתי

חד משפחתי מפרט מכר זה נמצא בשלב הכנה בלבד, על מזמין המפרט לקרא תוכנו בעיון, למחוק המיותר ולהוסיף הנדרש, הכול לפי בחירתו ואחריותו. )דרישה להסרת אזהרה זו משמעותה, אישור המפרט על תוכנו וכוונתו!(, יתכנו שינויים והתאמות

קרא עוד

טלי גרש

טלי גרש ד"ר דורית תבור דיקן הנדסה כימית פריסת הקורסים ותוכנית הלימודים בהנדסה כימית התמחות תעשייה תהליכית תקף מתש"ע התמחות אנרגיה תקף מתשע"ד עידכון: יוני 0 טל' המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון (ע"ר) קמפוס באר שבע

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לאפשר למרצי המכללה לפרסם באתר המכללה פרטים אודותיהם )תחומי

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים ב' בשבט התשע"ו בינואר 2016 עמוד הארכה של הטלת תפקיד ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לפי חוק שירות המדינה )מינויים

רשומות ילקוט הפרסומים ב' בשבט התשעו בינואר 2016 עמוד הארכה של הטלת תפקיד ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לפי חוק שירות המדינה )מינויים רשומות ילקוט הפרסומים ב' בשבט התשע"ו 12 7184 בינואר 2016 עמוד הארכה של הטלת תפקיד ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לפי חוק שירות המדינה )מינויים(... 2640 מינוי מנהל מערכת ההוצאה לפועל... 2640 הודעה

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F1E920E3F8E9F9E5FA20ECE8E5F4F EBECECE920EEE9E5ED D312D3131>

<4D F736F F D20E8E5F4F1E920E3F8E9F9E5FA20ECE8E5F4F EBECECE920EEE9E5ED D312D3131> טופס 1 בעל היתר בנייה אחראי לעריכת הביקורת באתר הבניה מס' תיק: שים לב לפי סעיף 16.00 1 חלק ט"ז לתוספת הבנייה תקנות תכנון והבניה (בקשה להיתר תנאיו ואגרות התש"ל 1970). עליך להקפיד במילוי התנאים הבאים: 1.

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation אליפות הסייבר הישראלית תשע "ח אליפות הסייבר הלאומית ארגונים שותפים משרד החינוך משרד החינוך, מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות )IATI( - ארגון הגג של כל תעשיות ההייטק ומדעי

קרא עוד

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد שנה א' קורסי חובה - סמסטר א סמינר מגמה קלינית טרמה מערכת שעות מ"א - תשע"ח ילד ונוער מנהיגות ושינוי חברתי *נכון לתאריך 3/8/2017 ברית ושיקום משפחה 8-12 אלי זומר 288.4140 מיקי וינברג 288.4901 נינה קורן קריא

קרא עוד

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב פיתוח עירוני מוכוון תחבורה ציבורית בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב 20.6.16 מציגה: אירית לבהר גבאי מתכננת תנועה ארוך טווח, אגף התנועה עורכי התכנית עיריית תל אביב: אגף תכנון עיר: ניר דוד כהן אגף התנועה משרד

קרא עוד

Canada 2016

Canada 2016 יריד הנדל"ן וההשקעה בישראל - קנדה, ספטמבר 2016 קנדה טורנטו יום ראשון 18.09.16 מונטריאול יום שלישי 20.09.16 1 א.ג.נ המקום טורונטו - בית בישראל חוגג 20 שנה של פעילות בצפון אמריקה! ולאור העובדה שהשנה החגים

קרא עוד

מינהל בינוי ותשתית / המחלקה לתיאם הביצוע ההנדסי

מינהל בינוי ותשתית / המחלקה לתיאם הביצוע ההנדסי עמוד 1 מתוך 8 אישור לכבוד: איגודן - פרויקטים 2018-3237 18/06/2018 שם פרויקט העתקת קו T במחלף קק"ל - 8102 מספר תיאום תאריך הנפקה רחוב עיקרי נתיבי אילון צפון )8882( תוקף האישור 60/11//186 בכפוף לאישור בזק.

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים י"ד באב התשע"ו באוגוסט 2016 עמוד צווי הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים( הסמכה וצו ה

רשומות ילקוט הפרסומים יד באב התשעו באוגוסט 2016 עמוד צווי הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים( הסמכה וצו ה רשומות ילקוט הפרסומים י"ד באב התשע"ו 18 7323 באוגוסט 2016 עמוד צווי הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים(... 9124 הסמכה וצו הענקת סמכויות לפי פקודת מס הכנסה, חוק מס רכוש וקרן פיצויים,

קרא עוד

6478.indd

6478.indd רשומות קובץ התקנות 27 באפריל 2006 6478 כ"ט בניסן התשס"ו עמוד תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ), התשס"ו 2006.......................... 740 צו פיקוח על מצרכים ושירותים (התקנת מיתקני

קרא עוד

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשלח אליכם בדואר רגיל. דפי הנחיות אלה כוללים הסבר על אופן

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות בטבלאות להלן, מוצגות תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מאושרות בסביבת התכנית, עד לטווח של 200 מ' מציר

תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות בטבלאות להלן, מוצגות תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מאושרות בסביבת התכנית, עד לטווח של 200 מ' מציר תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות בטבלאות 1.4.2.14 1.4.2.1- להלן, מוצגות תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מאושרות בסביבת התכנית, עד לטווח של 200 מ' מציר המסילה: טבלה 1.4.2.1- תכניות מתאר מקומיות ומפורטות

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשע"ה

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כח באב התשעה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשעה רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט 2015 7542 כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין ה )הוראת שעה(, התשע"ה- 2015........................................... 1810 תקנות סדר הדין ה )תיקון מס',)2 התשע"ה- 2015.............................................

קרא עוד

חד משפחתי

חד משפחתי "מחיר למשתכן" שם האתר: מתחם A, ראש העין דירה מדגם: G,G* מס' חדרים: 6 חדרים. קומה: 2-6 בניין מס: 7,8,9 מגרש מס': 60 עמוס לוזון בע"מ ודניה סיבוס בע"מ תאריך עדכון: 3.02.8 פרק א. פרטי זיהוי תוכן עניינים הדירה

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ת כ נ י ת א ב ניהול פרויקט אדריכלות אדריכלות נוף תנועה וכבישים פרוגרמה ליטל ידין מינץ מלמד אדריכלים ענת שדה אמאב תחבורה זאב ברקאי 01 עיר רובע שכונה מתחם א': שלב המצב הקיים ואבחונו שלב ב': מסקנות חיזוק

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 יעוץ פנג שואי לבית מאת: ניצה שטרויך ה. אדריכלות פנג שואי אסטרולוגיה סינית בייעוץ פנג שואי לבית יש כמה וכמה שכבות של עומק לתיקונים והפעלות לאיזון הבית ודייריו. הבסיס הוא הבגואה וכיווני שינה ישיבה נכונים

קרא עוד

א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר

א' בשבט תשעה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יור המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: 21221 לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מברכים על כינונה של המועצה הלאומית לספורט ומאחלים לה הצלחה

קרא עוד

חד משפחתי

חד משפחתי "מחיר למשתכן" שם האתר: מתחם A, ראש העין דירה מדגם: F מס' חדרים: 5 חדרים. קומה: -6 בניין מס: 7,8,9 מגרש מס': 60 עמוס לוזון בע"מ ודניה סיבוס בע"מ תאריך עדכון: 30.0.8 פרק א. פרטי זיהוי תוכן עניינים הדירה

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

appleכחו: פרוטוקול רשותרישוימקומיתמס' בתאריך :13/01/2019 ז' בשבט תשע"ט - יו"רועדתמשappleה שייזרעאלי חברים: - מהappleדסתהועדה אדר'אוריתכהן סגל

appleכחו: פרוטוקול רשותרישוימקומיתמס' בתאריך :13/01/2019 ז' בשבט תשעט - יורועדתמשappleה שייזרעאלי חברים: - מהappleדסתהועדה אדר'אוריתכהן סגל appleכחו: פרוטוקול רשותרישוימקומיתמס' 20190003 בתאריך :13/01/2019 ז' בשבט תשע"ט - יו"רועדתמשappleה שייזרעאלי חברים: - מהappleדסתהועדה אדר'אוריתכהן סגל: סמאח זועבי - בודקת בקשות להיתר תאריך: 15/01/2019

קרא עוד

תעריפי חשכל

תעריפי חשכל 1. יועציםלניהול (מקצועותשונים) תעריפיםלתשלום סוג יועץ עד 318 שקלים חדשים עד 282 שקלים חדשים יועץ 1 יועץ העונה על שלושת התנאים הבאים, במצטבר: בעל תואר מהנדס בעל תואר שני שלישי; 1.1.1. בו שנים בתחום הרלוונטי

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

סדר יום ועדת שימור מס' 02 במועצה מספר 51 )ועדה 561( שתתקיים ביום ג', ד' ניסן, תשע"ה ה אל חברי ועדה: מר ניר ברקת, ראש העיר ויו"ר ועדת שימור מ

סדר יום ועדת שימור מס' 02 במועצה מספר 51 )ועדה 561( שתתקיים ביום ג', ד' ניסן, תשעה ה אל חברי ועדה: מר ניר ברקת, ראש העיר ויור ועדת שימור מ סדר יום ועדת שימור מס' 02 במועצה מספר 51 )ועדה 561( שתתקיים ביום ג', ד' ניסן, תשע"ה ה-.42.3.402 אל חברי ועדה: מר ניר ברקת, ראש העיר ויו"ר ועדת שימור מר תמיר ניר, חבר ומ"מ יו"ר ועדת השימור מר קובי כחלון,

קרא עוד