מדע מסמר שיער

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "מדע מסמר שיער"

תמליל

1 המכון למצוינות בהוראה מדע מסמ ר שיער ליאורה דורי ד"ר גיא אשכנזי עריכה: ד"ר שרה גרופר מדעים יסודי מהדורת תשע"ד כל הזכויות שמורות למרכז הישראלי למצוינות בחינוך ולמשרד החינוך. "0222 חומרי הלימוד הנם לשימוש רשות, מראש ובכתב. בהוראת תכנית "מצוינות בלבד. אין להפיצם בלא

2 הקדמה לעומת כוח הכבידה, אויבם המושבע של מלצרים עמוסי צלחות, נרא ות הכוחות החשמליים והמגנטיים בחיינו אינה בולטת במיוחד. "היאך?" ישאל הקורא הנבון בפליאה, "הניתן לדמיין את חיינו ללא חשמל? הרי אנו משתמשים בו לתאורה, להפעלת מכונות ביתיות ותעשייתיות, למחשבים ועוד. אפילו קראתי בעיתון שהמציאו מכונית חשמלית!" אם כך, נמשיך ונשאל "ומגנטיות? האם ניתן לדמיין את החיים ללא מגנטים?". או אז בוודאי יאמר הקורא: "מגנטים הם 'סיפור' אחר. אני מוכן לוותר על המגנטים שעל דלת המקרר, אך לא על המקרר עצמו!". אם כך, נניח לרגע קט לכוח המגנטי, ונקשה: אמנם בלתי אפשרי לדמיין את החיים המודרניים ללא חשמל, אך בתקופות קדומות יותר, בהן לא היו מכשירים חשמליים, האם גם אז לא היה חשמל? היה גם היה. נביט בדוגמא הרחוקה ביותר מהחיים המודרניים האדם הקדמון. את לילותיו העביר במערה יבשה, מכוסה בפרוות דוב )למשל(, ולעתים, כששלח יד אל מחוץ לפרווה כדי לוודא שכידון הברזל מונח למראשותיו, נרתעה זו לאחור כנשוכת נחש. אנו, שמתכסים בפוך ורק במקרים של אזעקת אמת ישנים עם כידון לצידנו, מכירים חוויה זו היטב: כשאנו מקרבים את המפתח לדלת הרכב, או כשאנו נוגעים בגוף מתכתי לאחר שצעדנו על שטיח, אנו מרגישים זרם חשמלי. התגלות נוספת של הכוח החשמלי לה עדים אנו באותה מידה כמו הקדמונים היא סופת ברקים. אם כך, אנו, כקדמונים לפנינו, חווים את התופעות החשמליות כעונתיות וקצרות מועד: סופות ברקים יופיעו בדרך-כלל בחורף ויימשכו לכל היותר מספר שעות, ומכות חשמל יופיעו בעיקר בימים יבשים ויארכו חלקיק שנייה. אנו עדיין מתעלמים מתופעות חשמליות הקשורות לטכנולוגיה, אך הנה אנו חוזרים אל המגנטים אותם הזנחנו עד כה. התופעות המגנטיות נראות כנפוצות אף פחות מאלו החשמליות אך לעומתן, הן נראות כיציבות וקבועות יותר: הרי מגנט בחורף הוא גם מגנט בקיץ. כאשר אנו משווים את הכוח החשמלי והכוח המגנטי לכוח הכבידה, נדמה כי לאחרון יש משנה סדורה בעוד הראשונים קשים לקטלוג. עוצמת כוח הכבידה היא אדירה: הוא מעורב באינספור תופעות טבע: האטמוספירה שכבת האוויר העוטפת את כדור-הארץ נשארת במקומה 1

3 הודות לכוח הכבידה של הארץ. תופעות הגאות והשפל נובעות מהשפעת כוח הכבידה של הירח על מי הים. מסלולי כוכבי הלכת סביב השמש נקבעים על- די י כוח הכבידה של כל הגורמים במערכת השמש. גם שביטים, אסטרואידים ומטאורים מושפעים מכוח הכבידה של גרמי השמים שבקרבתם הם נעים. למעשה, כוח הכבידה הוא הכוח הדומיננטי בחלל והאחראי למגוון תופעות אסטרונומיות. קשה יותר לאפיין את עוצמת הכוח החשמלי: מכת ברק ישירה היא קטלנית אך מכת-חשמל ממפתח הרכב גורמת לכל היותר לאי נעימות קלה. ועוצמת הכוח המגנטי? אם נוכל לאסוף בעזרתו סיכות שהתפזרו על הרצפה דיינו. האוניברסאליות של כוח הכבידה ידועה: כל מסה יוצרת כוח כובד ומגיבה לכוח הכבידה )למעשה, גם קרני אור מושפעות מכוח הכבידה(. הכוח המגנטי משויך למספר מצומצם של חומרים ולכאורה ניתן למיין את כל החומרים שבעולם לשתי קבוצות: מגנטים באחת וכל השאר באחרת. אך הכוח החשמלי נשאר מסתורי. מי או מה אחראי ליצירתו? היכן בכלל יש חשמל? על כך נענה בשאלה: במה בעצם אין חשמל? חטאנו לכבודו של החשמל חטא משולש: ראשית, הפרדנו בינו ובין אחיו התאום המגנטי, שנית, זלזלנו בעוצמתו, ושלישית, המעטנו בחשיבותו ובשכיחותו בחיי היומיום. הכוח אנו מכים על חטא ומיד עושים סדר בדברים: רובנו אמנם מפרידים בין תופעות חשמליות לתופעות מגנטיות, אך למעשה מדובר בשתי התגלמויות של כוח יסודי אחד הכוח האלקטרומגנטי. כבודו של כוח הכבידה במקומו מונח, ואין ספק שתופעות הקשורות אליו מרתקות בקנה מידה קוסמי )וכמובן ניכרת גם השפעתו בחיי היומיום(, אך למעשה הוא החלש ביותר מכל הכוחות היסודיים בטבע, והכוח האלקטרומגנטי חזק ממנו עשרות מונים. בניגוד לכוח הכבידה שמשפיע על כל גוף, הכוח האלקטרומגנטי משפיע רק על גופים טעונים במטען חשמלי. קיימים שני סוגי מטען חשמלי: חיובי ושלילי )אין שום דבר שלילי או חיובי במטען זוהי רק דרך להבדיל בין שני הסוגים(. מטענים מאותו סוג )למשל, שני מטענים חיוביים או שני מטענים שליליים( דוחים זה את זה. לעומת זאת, בין מטען חיובי למטען שלילי יפעל תמיד כוח משיכה )נשים לב שבתורת הכבידה קיים "מטען" מסוג אחד, המסה, ולכן גם כוח הכבידה מופיע בצורה אחת ככוח משיכה(. הכוח המגנטי נוצר כאשר המטענים נעים. 2

4 הכוח האלקטרומגנטי שולט בחיי היומיום, ולא רק בגלל שאנו מוקפים מכשירים חשמליים. מבנה האטומים )המורכבים מגרעין בעל מטען חיובי ואלקטרונים בעלי מטען שלילי( נקבע על- ידי הכוח האלקטרומגנטי. הוא גם הכוח הקובע תהליכים כימיים. תכונות חומרים למשל, גמישותם או חוזקם, נשלטים על-ידי כוח זה. כוחות חיכוך, עילוי וציפה הם בעצם כוחות אלקטרומגנטיים. האור והאופטיקה בכללה הם תופעות אלקטרומגנטיות. אפילו כוח השרירים בגופנו מקורו בכוח האלקטרומגנטי. רציונאל יחידת לימוד זו עוסקת בכוח האלקטרוסטאטי )חשמל סטאטי(, דהיינו, הכוח הנובע ממטענים חשמליים נייחים )להבדיל מהכוחות הפועלים על מטענים חשמליים הנמצאים בתנועה(. לכאורה, זהו הפן הפשוט ביותר של הכוח האלקטרומגנטי, אך למעשה תופעות אלקטרוסטאטיות הן מורכבות ביותר, ולא לכולן יש הסבר מדעי מלא. גם במקרים בהם קיים הסבר כזה, הוא רחוק מלהיות פשוט. האתגר העומד בפנינו הוא גדול מאוד: ההסבר לתופעות המאקרוסקופיות הקשורות בחשמל סטאטי טמון ברמה המיקרוסקופית של החומר: מבנה האטום. כיצד נסביר לתלמידים תופעות שהם רואים במו עיניהם באמצעות מושגים מיקרוסקופיים כמו אטום או אלקטרונים? הרי גם אם מושגים אלו מוכרים לאוזניהם, הם עדיין ערטילאיים לחלוטין עבורם. זו הסיבה לכך שבדרך-כלל, נושאים הקשורים בחשמל נלמדים בכיתות גבוהות יותר מגילאי יסודי, לאחר שתלמידים למדו על מבנה החומר. למרות קושי זה, הנה מונחת לפניכם יחידת לימוד בנושא חשמל. כיצד התגברנו על הקושי? אנו חושפים את הנושא לתלמידים בצורה הדרגתית. בתחילה, התלמידים נחשפים לתופעה גוף טעון משפיע על סביבתו הקרובה. בשלב זה אנו עדיין לא מזכירים את נושא השיעור וגם לא מזכירים את המושג כוח. אנו גם לא מגלים בשלב זה שהגוף טעון, מסיבה פשוטה: התלמידים אינם יודעים מהו מטען חשמלי. בשלב השני מבצעים התלמידים ניסוי חקר שהמסקנות העולות ממנו מאפשרות לנו לשלב את המושג "כוח" בהסבר התופעה. לאחר מכן, התלמידים צופים בחפצים יומיומיים )סרגל, בקבוק, צינור(, המשפיעים על סביבתם בצורה יוצאת דופן בהשוואה להיכרותם עם חפצים אלו. בניסויים שנבצע נגלה כי פעולת חיכוך )במטלית צמר, שיער, מגבת או נייר( היא שהעניקה לחפצים שהזכרנו את 3

5 היכולת להשפיע על סביבתם. בעקבות הדגמה המראה את הקשר בין תופעות אלו לבין תופעות חשמליות מוכרות יותר, נציג בפני התלמידים את הרעיון של מטען חשמלי. כדי להבין כיצד חיכוך חפצים בצמר העניק להם כוח חשמלי, נכיר בשלב האחרון את נושאי המטען הקיימים בכל גוף: הפרוטונים והאלקטרונים. כפי שתראו, בחרנו לעשות זאת מבלי להתייחס למבנה האטומי. בעזרת משחקים נבין מה ההבדל בין גוף טעון במטען חיובי או שלילי ומהו גוף ניטראלי. לסיכום היחידה, התלמידים יבנו מודלים מיקרוסקופיים המסבירים את התופעות בהן צפו. מיומנויות אותן ניתן לתרגל ביחידה: רכישת ידע מדעי על עולם הטבע )כוחות, חשמל סטטי( 1. תכנון וביצוע ניסוי )הפרדת משתנים( 2. ביצוע תצפיות והסקת מסקנות 3. בניית מודל מיקרוסקופי להסבר תופעות מאקרוסקופיות 4. 4

6 מבנה יחידת הלימוד שם הפרק הפעילות הרציונאל דף משימה 1: תבלינים מבולבלים התלמידים מתכננים ומבצעים ניסוי לבחינת הגורמים המשפיעים על המשיכה החשמלית לבלון, ומתוודעים למושג "כוח". פרק א': הכוח החשמלי בפעולה הדגמת מורה: מחוג של מטאטא התלמידים משתמשים במושג "כוח" כדי להסביר תנועה של גופים בהשפעת כוח חשמלי. דף משימה 2: מדע מסמר שיער התלמידים מתנסים במגוון תופעות, מוצאים מכנה משותף, ומתוודעים למושג "מטען חשמלי". פרק ב': כיצד נטענים גופים? דף משימה 3: איזון חשמלי דף משימה 4: ביצים מחושמלות התלמידים מכירים חלקיקים בעלי מטען ומבדילים בין גופים טעונים חיובית, שלילית וניטרליים. התלמידים בונים מודלים מיקרוסקופיים המסבירים תופעות מאקרוסקופיות. מומלץ להקדיש ליחידה זו 3 שיעורים כפולים: 2 שיעורים כפולים לפרק א' )דף משימה 1 בשיעור הראשון, הדגמת המורה ודף משימה 2 בשיעור השני(, ושיעור כפול לפרק ב'. 5

7 רקע מדעי במפגש הראשון, נטען חפצים במטען חשמלי על-ידי חיכוכם במטלית צמר. כאשר נקרב אותם לחפצים שונים נראה שהם נמשכים אליהם. כדי להבין מהו מקור המשיכה, נתאר בקצרה את מהותו של הכוח החשמלי. הכוח החשמלי הוא כוח יסודי בטבע. לא ניתן כיום להסביר אותו באמצעות כוח בסיסי יותר. הוא פועל בין מטענים, שנהוג לכנותם "מטען חיובי" ו"מטען שלילי". תופעות אלקטרוסטאטיות נובעות מהצטברות של מטען חשמלי על-פני גופים. כל גוף וכל חומר בנויים מאטומים. כל אטום מורכב ממספר שווה של פרוטונים ואלקטרונים. לאלקטרון ולפרוטון יש אותה כמות מטען חשמלי, אך סימן המטען הפוך: מטען האלקטרונים שלילי ומטען הפרוטונים חיובי. לכן, במצב רגיל, סך המטען החשמלי של האטום הוא אפס, כלומר האטום ניטראלי מבחינה חשמלית, וכמוהו הגוף או החומר הבנויים מאטומים. כאשר נוצר חיכוך בין שני גופים, חלק מהאלקטרונים בגוף אחד יכול לעבור לגוף השני, ולהישאר על פניו. במצב זה נקבל שני גופים טעונים: לגוף אחד יש עודף באלקטרונים ולכן מטענו שלילי, ובגוף השני קיים חוסר באלקטרונים ולכן מטענו חיובי. גופים טעונים מפעילים כוח זה על זה, ולכן גם אם איננו רואים את האלקטרונים שעברו, אנו יכולים לזהות גוף טעון חשמלית באופן הבא: בינו לבין גופים בסביבתו יפעל כוח. כוח זה יכול לגרום לתנועה. ככל שהגופים יהיו קרובים יותר, כך עוצמת הכוח ביניהם תגדל ויקל עלינו להבחין בהשפעתו. ניסויים באלקטרוסטאטיקה תלויים מאוד בלחות האוויר, ומדוע? אמרנו שתופעות אלקטרוסטאטיות נובעות מהצטברות מקומית של מטען חשמלי על גוף כלשהו. בסביבה יבשה, מטען חשמלי שהצטבר על גוף לא יכול לעבור למקום אחר ולכן יישאר שם. ככל שגדלה הלחות באוויר, המוליכות החשמלית שלו גדלה, והוא יאפשר תנועת מטענים חשמליים. במצב זה, פרק הזמן בו יישאר מטען עודף על גוף יהיה קצר ביותר ואנו לא נוכל להבחין בתופעות אלקטרוסטאטיות. על כן, הקפידו שסביבת הניסויים תהיה יבשה, אל תבצעו ניסויים ביום בו הלחות גבוהה. בחודשים דצמבר אפריל הלחות נמוכה יותר, באופן ממוצע, מאשר בחודשי הסתיו והקיץ. מזגן מוריד את הלחות באוויר ואם הוא קיים בכיתה, הפעילו אותו. 6

8 פרק א': הכוח החשמלי בפעולה במפגש הראשון, נעסוק בהכרת תכונות של הכוח האלקטרוסטאטי. נעשה זאת בתחילה על ידי תצפיות, ולאחר מכן על ידי ניסוי חקר. בפעילות הראשונה יצפו התלמידים בהדגמה אותה אתם תבצעו: הדגמת "הבלון המאוהב": בלון טעון חשמלית "ירדוף" אחריכם ו"ירצה" כמוכם לקרוא בעיתון. התלמידים שאינם יודעים שהבלון טעון, ינסו להסביר מה קרה לבלון. הבלון המאוהב הדגמת מורה תרשים א' הכנות: לפני השיעור, התחילו בהכנת "חבל תלייה": חברו לתקרת הכיתה, מעל לשולחנכם )ובמרחק של לפחות מטר אחד מהלוח או מכל קיר( חוט משיכה ארוך. צרו בקצהו לולאה בקוטר סנטימטרים ספורים. הגודל המדוייק של הלולאה אינו חשוב די שתספיק כדי לתלות עליה אטב משרדי. כעת, נכין את "התלוי" הלא הוא "הבלון המאוהב": נפחו בלון וציירו עליו פרצוף עליז בעזרת עט סימון )מרקר(. השתמשו בחוט נוסף, קשרו לקצהו האחד את הבלון ולקצהו השני חברו אטב משרדי. בעזרת האטב המשרדי תוכלו לחבר בקלות את הבלון ללולאה שבקצה חבל התלייה )ראו תרשים א'(. עליכם לבדוק מהו אורך החוט הדרוש לפי התנאי הבא: גובה הבלון מעל פני הקרקע יהיה כגובהכם. כמו כן, עליו להיות רחוק כחצי מטר משולחנכם וכמטר מכל קיר או ארון. אם תנאים אלו מולאו שחררו את הבלון מחבל התליה על-ידי הוצאת האטב מהלולאה. הסתירו את מטלית הצמר ואת הבלון מתחת לשולחן. אם השולחן חסר דפנות כסו אותו במפה כך שהתלמידים לא יוכלו לראות מה קורה מתחת לשולחן. ביצוע: בחרו שם לבלון, למשל " ב ולי". ספרו לתלמידים על בולי, החבר החדש שלכם, שהוא נחמד, אבל קצת נודניק. הוא רוצה לעשות כל מה שאתם עושים, ורודף אחריכם לכל מקום. ממש "דבק". רגע רגע הנה הוא קורא לכם עכשיו עשו עצמכם שומעים מישהו שקורא לכם. מה? הוא רדף אחריכם לכיתה? לכו אחר "קולו של בולי" והוציאו אותו מתחת לשולחן. 7

9 בזמן שאתם נסתרים מעיני התלמידים, שפשפו את הבלון במרץ בעזרת מטלית הצמר. הבלון ייטען חשמלית. ביד אחת החזיקו את האטב המשרדי וביד שנייה את קצה הבלון הקשור לחוט. דאגו שהאטב לא ייגע בבלון ושהבלון לא ייגע בגופכם. תלו את בולי בקצה חבל התלייה והתרחקו ממנו מייד. הבלון יימשך אליכם. נועו במרחק מה מהבלון, כך שהוא "ירוץ אחריכם" מצד לצד, תוך כדי הצגת בולי המאוהב לתלמידים. המשיכו להתלונן עליו, והדגימו את תלונותיכם. למשל, כשאתם קוראים עיתון גם בולי רוצה לקרוא עיתון. קרבו את העיתון אל הבלון, אך אל תאפשרו מגע ביניהם: בולי "יקרב את פניו" לעיתון. קרוב לוודאי שהתלמידים לא יישארו שקטים בזמן ההדגמה והם ינסו לפענח את "הקסם". אפשרו להם להעלות רעיונות. אם הם יטענו שיש כאן חוט נסתר, בקשו מהתלמיד שאמר זאת להתקרב לבלון )אל תאפשרו מגע בינו לבין הבלון(, והופ בולי מתאהב גם בו! אם כך, אין כאן חוט נסתר. אולי הם יגידו שיש כאן מגנט. יופי של רעיון! בואו ונבדוק אותו: תנו לתלמיד שאמר זאת את העיתון ואת המגנט שהבאתם. האם המגנט נמשך לעיתון? כמובן שלא. אבל בולי נמשך לעיתון! אם כך, לא מדובר במגנט. הערה: כפי ששמתם לב, עדיין לא הזכרנו את המילים כוח או חשמל, ובשלב זה, עדיין לא נזכיר אותן. הקפידו להשתמש במונחים המתייחסים לתופעה עצמה, כמו "מתקרב", "נצמד" או "מתרחק", ולא במונחים המתייחסים להסבר התופעה, כמו "נמשך" ו"נדחה". אם התלמידים העלו מונחים אלו, אל תגררו בשלב זה לדיון בהם. אם הוזכר חשמל סטאטי כהסבר לתופעה יפה מאוד. אכן מדובר בחשמל סטאטי )שימו לב: הקשר בין חשמל סטאטי למושג 'כוח' לא ברור, ואולי אף לא קיים אצל התלמידים עדיין(, אך מהו חשמל סטאטי, כיצד הוא קשור לחשמל במקרר או המחשב? אנו לא מצפים מהתלמידים להסביר תופעות אלו בשלב זה. למעשה, רוב האנשים אינם יודעים להסביר תופעות אלקטרוסטאטיות, גם אם הם מזהים אותן ככאלו. אנו מקווים שלאחר ההתנסות ב"מדע מסמר שיער", תלמידיכם יוכלו להסביר תופעות אלקטרוסטאטיות שונות. 8

10 1 מדע מסמר שיער דף משימה תבלינים מבולבלים אבא הכין תערובת תבלינים לתיבול מידי פלפל! אני לא אוהבת פלפל!!". הסלט. כשראתה זאת ב תו, אביגיל, קראה: "ש מת יותר "אל תדאגי", ענה יואב, אחיה הגדול. "אם תביאי לי בלון, אני אפתור את הבעיה". ניסוי היכרות נפחו את הבלון. קרבו את הבלון באיטיות לצלחת המכילה תערובת של מלח ופלפל. רשמו תצפיותיכם. שפשפו את הבלון במטלית צמר. קרבו את הבלון באיטיות לצלחת המכילה תערובת של מלח ופלפל. רשמו תצפיותיכם ניסוי חקר שערו: מה הסיבה להבדל בהתנהגות המלח והפלפל בניסוי ההיכרות? נסחו שאלת חקר שתבחן את השערתכם. תכננו ניסוי שייתן תשובה לשאלת החקר. היעזרו במורה לגבי מגוון החומרים העומדים לרשותכם לביצוע הניסוי. רשמו פרוטוקול מסודר המתאר את מהלך הניסוי, וקבלו את אישור המורה לבצע את הניסוי. בצעו את הניסוי ורשמו את תצפיותיכם. הסיקו מסקנות מתוצאות הניסוי: מה התשובה לשאלת החקר? האם נתאמתה השערתכם? האם הבחנתם בגורמים אחרים המשפיעים על התופעה?

11 המלצות לניהול שיעור ניסוי היכרות בניסוי ההיכרות התלמידים יגלו שגרגירי הפלפל נצמדים אל הבלון וגרגירי המלח לא. מאוחר יותר, לאחר ביצוע ניסוי החקר, הם יגלו שהסיבה לכך היא שמשקל גרגירי הפלפל קטן בהרבה מזה של גרגירי המלח. כדי שההפרדה בין הפלפל לבין המלח תהיה טובה, צריך לדאוג להפרש מסות גדול בין שני סוגי הגרגירים. משיגים זאת על ידי שימוש באבקת פלפל ובמלח גס. מכיוון שבמלח גס יש גם שברי גבישי מלח קטנים, צריך לסנן את המלח הגס ולהשתמש רק בגרגירים שנשארים בתוך המסננת. ניסוי חקר בעקבות ניסוי ההיכרות סביר שהתלמידים יעלו את אחת ההשערות הללו: ההבדל בהתנהגות נובע מההבדל במשקל הגרגירים. ההבדל בהתנהגות נובע מההבדל בסוג החומר. ההבדל בהתנהגות נובע מההבדל בצבע. וישאלו את אחת משאלות החקר הללו, בהתאמה: כיצד משפיע משקל הגרגירים על ההצמדות לבלון? כיצד משפיע סוג החומר על ההצמדות לבלון? כיצד משפיע צבע החומר על ההצמדות לבלון? כדי שלא להשפיע על שלב ההשערה ועל שלב שאילת שאלת החקר, רצוי שלא לחשוף את החומרים שיש בידיכם בפני התלמידים מראש. רק בשלב תכנון הניסוי הראו לתלמידים את החומרים שהכנתם: מלח שולחן )דק(, מלח מטבח )גס(, מלח למדיח )גרגירים גדולים במיוחד( אבקת פלפל שחור )טחון(, שבבי פלפל )גרוס(, גרגירי פלפל שלמים אבקת פלפל לבן ואבקת פפריקה אדומה נייר מדפסת )התלמידים יוכלו לחתוך ממנו חתיכות נייר קטנות בגדלים שונים( 10

12 התלמידים צריכים להחליט אילו חומרים הם צריכים לביצוע הניסוי שיענה על שאלת החקר שניסחו, ולרשום פרוטוקול ניסוי מסודר. בדקו את פרוטוקול הניסוי, ואם הוא מפרט את כל שלבי הניסוי אשרו לתלמידים להתחיל בניסוי. זכרו שגם אם זיהיתם טעות בפרוטוקול הניסוי, אל תתקנו את התלמידים בשלב זה, אלא תנו להם להתחיל את הניסוי ולטעות. אל תשכחו לגשת לקבוצה כזו במהלך הניסוי ולשאול אותם שאלה מכוונת. למשל, אם התלמידים רוצים לבחון את השפעת הצבע, ומשתמשים במלח גס, אבקת פלפל שחור ואבקת פפריקה, שאלו אותם האם ישנו הבדל אחר בין שלושת החומרים שיכול להסביר את ההבדל במידת ההיצמדות לבלון שמצאו בניסוי. דיון בתוצאות בקשו מכל קבוצה להציג את תוצאותיה, והגיעו למסקנה: ההיצמדות לבלון מושפעת ממשקל הגרגירים, ולא מסוג החומר או מהצבע. זכרו כי בשלב זה אין להשתמש במונחים "מושך" או "נמשך", שכן הם אינם מתארים תצפיות )איננו רואים את הבלון "מושך" את גרגירי הפלפל(. שאלו את התלמידים אם הם הבחינו בגורמים אחרים המשפיעים על ההיצמדות לבלון: ככל שהבלון קרוב יותר לגרגירים, כך נצמדים אליו גרגירים כבדים יותר. כדי להבין את תוצאות הניסוי, 1 במצב של גוף. הכובד. הציגו לתלמידים את המושג "כוח" כגורם היכול להביא לשינוי הסבירו לתלמידים שעל כל גוף כלפי מטה המושך אותו פועל כוח כוח אם נעזוב את הגוף באוויר, כוח הכובד יגרום לשינוי במצבו והגוף ייפול כלפי מטה. כדי להרים את הגוף צריך להפעיל עליו כוח כלפי מעלה שהוא גדול מזה שמפעיל עליו כדור הארץ כלפי מטה 2 )אפשר להשתמש באנלוגיה לתחרות משיכת חבל (. בקשו מתלמיד קטן בגודלו לנסות ולהרים תלמיד כבד משקל, ואחר כך בקשו מהם להתחלף. התנסות זו תדגיש את היחס בין כוח הכובד לכוח שצריך להשקיע כדי להתגבר עליו. אמרו לתלמידים שמרגע שהגדרנו את מושג הכוח אפשר להפסיק להשתמש בשפת התצפיות )"נצמד", "מתרחק"( ולעבור להשתמש בשפת הכוחות )"נמשך", "נדחה"(, שהיא בעצם פירוש של התצפיות. 1 2 אנחנו משתמשים במילה "יכול" מכיוון שלא תמיד כוח גורם לשינוי. למשל, כאשר חפץ מונח על השולחן כוח הכובד פועל עליו, אבל לא גורם לשינוי במצבו, שכן באותה העת פועל על הגוף כוח נוסף המנוגד בכיוונו לכיוון כוח הכובד הכוח הנורמלי שמפעיל השולחן על הגוף. אם שני מנוגדים בכיוונם ושווים בגודלם, ההשפעה שלהם מתבטלת. זהו הסבר חלקי, שכן במקרה שלנו פועלים על הגוף שלושה כוחות כוח המשיכה כלפי מטה, הכוח החשמלי כלפי מעלה, והכוח הנורמלי שמפעיל המשטח עליו ניצב הגוף, גם כן כלפי מעלה. מכיוון שההסבר המלא מסובך מדי לתלמידי יסודי, אפשר להסתפק באנלוגיה החלקית המתארת פעולה מנוגדת של שני כוחות בלבד. 11

13 הציגו להם את תוצאות הניסוי ובקשו מהם להסביר אותן על פי העיקרון הזה: א. ב. ג. ד. גרגירים של פלפל נצמדים לבלון משופשף. הסבר: הבלון מפעיל על הגרגירים כוח כלפי מעלה )"הבלון מושך את הגרגירים"(. גרגירי הפלפל אינם נצמדים לבלון לא משופשף. הסבר: מקור הכוח הוא לא בבלון עצמו, אלא בפעולת השפשוף. עדיין לא ניתן שם מדעי לתופעה, אבל לעת עתה אפשר לקרוא לה "כוח השפשוף" )ולא "כוח הבלון"(. גרגירים קטנים נצמדים לבלון משופשף אך גרגירים גדולים אינם נצמדים. הציגו בפני התלמידים שתי אפשרויות להסבר תצפית זו: הבלון המשופשף מפעיל כוח גדול יותר על הגרגירים הקטנים, או שכדור-הארץ מפעיל כוח קטן יותר על הגרגירים הקטנים. בקשו מהם להחליט איזו אפשרות נכונה: ככל שהגוף כבד יותר, כך הכוח שכדור הארץ מפעיל עליו כלפי מטה גדול יותר, ונדרש כוח גדול יותר כדי להרימו. הכוח של הבלון מספיק כדי להתגבר על כוח המשיכה הפועל על הגרגירים הקטנים, אבל לא על זה הפועל על הגרגירים הגדולים. ככל שהבלון המשופשף קרוב יותר, כך גרגירים גדולים יותר נצמדים אליו. הסבר: מכיוון שכוח המשיכה של כדור הארץ לא משתנה, אפשר להסיק שהכוח שהבלון מפעיל תלוי במרחק הבלון מהגוף. ככל שהבלון קרוב יותר, כך הכוח שהוא מפעיל גדול יותר, והוא יכול להרים גופים כבדים יותר. מי מושך את מי? הזכירו לתלמידים כי בולי נמשך אל המורה, אבל גרגירי הפלפל נמשכו שאלו את הבלון. אל התלמידים אם בלון משופשף נמשך או מושך. הסבירו לתלמידים כי הפעלה של כוח היא תמיד הדדית כאשר אנו מושכים מישהו, אנו גם נמשכים על ידיו )למשל, כאשר אנו עוזרים למישהו 3 לקום מהרצפה(. הכוח הפועל על שני הגופים שווה, ככל שהגוף כבד יותר, ההשפעה של הפעלת הכוח עליו פחותה אבל תוצאת המשיכה תלויה במשקל )אם נושפים על בולי הוא זז, אבל אם נושפים על המורה הוא נשאר במקום(. לכן כשכוח פועל באופן הדדי בין גוף גדול לגוף קטן, בדרך כלל אנחנו מתעלמים מהשפעת הכוח על הגוף הגדול ומתמקדים בהשפעה שלו על הגוף הקטן "הבלון מושך את גרגירי הפלפל", "המורה מושך את הבלון". 3 עקרון זה ידוע בכינוי "החוק השלישי של ניוטון". 12

14 מחוג של מטאטא הדגמת מורה הניחו על השולחן כדור קלקר וחצי כדור קלקר )עומד על צדו השטוח(, ושאלו את התלמידים איזה משני הגופים אפשר לדעתם להזיז באמצעות בלון משופשף. סביר להניח שרוב התלמידים יבחרו בחצי הכדור, מכיוון שמשקלו קטן יותר. קרבו לצ דם של שני הגופים בלון משופשף, והראו להם כי הבלון גורם לכדור השלם להתגלגל לאורך השולחן, אך אינו מזיז את חצי הכדור. בקשו מהתלמידים להסביר את התופעה: כאשר מפעילים את הכוח מהצד, איננו צריכים להתגבר על כוח המשיכה של כדור הארץ כדי להניע את החפץ, ולכן משקל החפץ אינו הגורם העיקרי בקביעת יכולת התנועה. במקרה זה הכוח שאנו פועלים כנגדו הוא כוח 4 החיכוך עם השולחן. לכדור שטח מגע קטן מאוד עם השולחן, ולכן הכוח שמפעיל עליו השולחן קטן. לחצי הכדור, לעומת זאת, שטח מגע גדול עם השולחן, וכוחו של הבלון המשופשף לא 5 מצליח להתגבר על כוח החיכוך. הציגו לתלמידים מוט של מטאטא וזכוכית שעון, ובקשו מהם לגרום למטאט לזוז מבלי לגעת בו. הפתרון: מציבים את זכוכית השעון על השולחן כך שצידה הקמור כלפי מעלה, מאזנים את מוט המטאטא על זכוכית השעון, ומקרבים בלון משופשף אל קצה המוט מצ דו. ההסבר לתופעה דומה להסבר הקודם: הכוח פועל בניצב לכוח המשיכה ואינו צריך להתגבר על משקלו של מוט המטאטא; שטח המגע המשופשף גובר עליו. עם זכוכית השעון קטן, ולכן כוח החיכוך קטן, והכוח שמפעיל הבלון המשך הפעילות שאלו את התלמידים: האם לדעתכם התופעות שראינו מיוחדות רק לבלונים? תשובותיהם, אך השאירו את השאלה פתוחה. שמעו את בפעילות הבאה, התלמידים יגלו שתופעות מסוג זה משותפות לחומרים רבים. חלקו לתלמידים את דף משימה 2, חלקו את הקבוצות בין התחנות והנחו אותם לבצע את ההתנסויות על פי הסדר. הנחיות להכנת התחנות מופיעות בעקבות דף המשימה. 4 5 אם המונח "כוח חיכוך" אינו מוכר לתלמידים, אפשר לתת להם לנסות להניע את שני הגופים לאורך השולחן באמצעות נשיפה או דחיפה קלה עם היד, ולהרגיש את ההבדל בכוח הנדרש ליצירת תנועה. ייתכן כי התלמידים יציעו להפוך את חצי הכדור ולהציבו על צדו העגול, אך גם במקרה זה הכדור לא יזוז: תנועה סיבובית של חצי הכדור כרוכה בהגבהה של מרכז המסה שלו, ולכן דורשת התגברות על כוח המשיכה. 13

15 2 מדע מסמר שיער דף משימה מדע מ ס מ ר שיער ראינו ששפשוף צמר בבלון גורם לבלון למשוך חפצים שונים. בפעילות זו נבדוק האם התופעה שראיתם מיוחדת רק לבלונים. הפעילות מתבצעת במספר תחנות. בסיום הפעילות בתחנה, עברו לתחנה הבאה. אם סיימתם את הפעילות בתחנה מס' 5, עברו לתחנה מס' 1. שפשפו סרגל בשיערכם. קרבו את הסרגל אל השיער והרחיקו אותו באיטיות. מה קורה.1 לשיער? תלמיד אחד יאחז בשתי ידיו בבקבוק זכוכית, בשעה שחברו משפשף במהירות את צווארו של הבקבוק בנייר עיתון. קרבו את פיית הבקבוק לחתיכות הקלקר שבצלחת. מה קורה לחתיכות הקלקר? נערו בחוזקה את הפתיתים בבקבוק, ואז הפכו את הבקבוק באיטיות. געו בעדינות בבקבוק במקומות בהם נשארו פתיתים "דבוקים" לתחתית הבקבוק. מה קורה לפתיתים?.2.3 שפשפו צינור במגבת. קרבו את הצינור לזרם המים, מבלי לגעת בו. מה קורה לזרם.4 המים? שפשפו בלון ורצועה של שקית פלסטיק בצמר. תלמיד אחד יחזיק את הבלון בידו, ותלמיד שני ירים את הרצועה, יפתח אותה לטבעת וישחרר אותה במרחק של כ- 22 ס"מ מעל הבלון. נסו לגרום לטבעת לרחף מעל הבלון..5 מסקנות לאחר שסיימתם את הפעילות בכל התחנות, ענו על השאלה: מה משותף לכל התופעות בהן צפיתם? 14

16 המלצות לניהול שיעור הכנות הכינו 5 תחנות ממוספרות, עם הציוד הבא: בתחנה זו סרגל פלסטיק בלבד. בקבוק זכוכית, נייר עיתון וצלחת עם גרגירי קלקר. בקבוק פלסטיק שבתוכו 3 כפות פתיתים. צינור פלסטיק ומגבת. תחנה זו צריכה להיות ממוקמת ליד כיור, כאשר הברז פתוח מעט ליצירת קילוח דק ביותר אך אחיד )לא טפטוף(. אם אין כיור בכיתה, אפשר להשתמש בבקבוק פלסטיק עם חור בתחתיתו ובקערה. 6 בלון, רצועה משקית פלסטיק וצמר פירוט לגבי הכנת הציוד נמצא בנספח בסוף היחידה. כאמור, פעילויות בחשמל סטטי לא עובדות כשרמת הלחות באוויר גבוהה. יש להמתין ליום יבש )הסיכוי לכך גדול יותר בחודשים דצמבר אפריל(, או לבצע את הפעילות בחדר ממוזג. פעילות בתחנות עליכם לדאוג לתחלופה מסודרת של הקבוצות בין התחנות כל מספר דקות )3 5 דקות, תלוי בגודל הקבוצה(. עברו בין הקבוצות וודאו שהם מבחינים בתופעה. כמה דגשים שיעזרו לקבל תוצאות טובות: א. ב. ג. ד. בכל המקרים יש חשיבות לשפשוף מהיר במשך 5 12 שניות. ההשפעה של הסרגל על שיער ניכרת יותר כאשר השיער חלק )לא מתולתל(, רך ודק. אם אין השפעה על השיער של תלמיד מסוים, בקשו מהקבוצה לנסות על שיערו של ילד אחר בעל שיער מתאים. ההשפעה של הצינור על המים ניכרת כאשר מקרבים אותו לחלקו העליון של זרם המים )בסמוך לפיית הברז(. לעיתים יש לקרב את הצינור קרוב מאוד )פחות מס"מ אחד( לזרם, אבל בכל מקרה לשים לב לא לגעת בזרם המים עם הצינור. אם התלמידים לא מצליחים לגרום לטבעת משקית הפלסטיק לרחף מעל הבלון, הדגימו להם את הפעולה: 6 השם המקובל הוא "שקית ניילון", אולם השקיות אינן עשויות ניילון )שהוא חומר פלסטי המשמש לייצור חוטים, למשל גרבי ניילון, חוטי דייג ומיתרי גיטרה( אלא מחומר פלסטי אחר פוליאתילן. 15

17 דיון בתוצאות הסבו את תשומת לב התלמידים שביצענו ניסויים רבים בחפצים שונים: סרגל, בקבוק זכוכית, בקבוק פלסטיק, צינור, בלון ושקית. כולם בדרך כלל "מתנהגים יפה" בקרבת חפצים אחרים. הם לא "רודפים" אחריהם ולא "בורחים" מחפצים אחרים, לא נדבקים, לא מכופפים ובוודאי שלא מקלקלים לנו את התסרוקת. בקיצור: לחפצים אלו אין בדרך כלל השפעה )נראית לעין לפחות( על חפצים אחרים בסביבתם הקרובה. ברם, בכל הניסויים שביצענו הם כן השפיעו על סביבתם. סכמו בקצרה על הלוח את התופעות הנצפות, בתוספת הפירוש לשפת הכוחות )"נמשך", "נדחה"(: סרגל ששופשף בשיער מושך אליו שיער. השערות ששופשפו מתרחקות האחת מהשנייה, והשיער ממשיך לסמור מעט גם אחרי שמרחיקים את הסרגל )את חלקה השני של התופעה אפשר לראות רק אצל בעלי שיער דק, חלק וקצר(. בקבוק זכוכית ששופשף בנייר עיתון מושך אליו גרגירי קלקר. חלק מגרגירי הקלקר שנוגעים בבקבוק ניתקים ממנו במהירות. בקבוק פלסטיק ששוקשקו בתוכו פתיתים מושך אליו פתיתים. המשיכה מפסיקה כשנוגעים בבקבוק. צינור ששופשף במגבת מושך אליו מים זורמים. בלון ששופשף בצמר דוחה מעצמו שקית ששופשפה בצמר לתופעות הנצפות יש מכנה משותף: בכולם ראינו עלינו לבדוק האם יש גורם משותף לתופעות. פעולה של כוח )משיכה או דחייה(. כעת אנו מחפשים את הסיבה, הגורם, לתופעות המשיכה והדחייה שראינו. האם קיים גורם כזה, המשותף לכל הניסויים, המשיכה או הדחייה נבעו מסיבה אחרת? הפנו שאלה זו לתלמידים. תשובה אפשרית אחת קשורה לחפצים עצמם )סרגל וכו'(. ייתכן או שבכל ניסוי שהתלמידים יאמרו שכולם עשויים מפלסטיק. ובכן, רובם אכן עשויים מפלסטיק, אולם גם בקבוק הזכוכית הראה התנהגות 7 דומה. עין(, בנוסף: החומר ממנו עשויים חפצים אלו לא השתנה במהלך הניסוי אך רק במהלך הניסוי הם גילו תכונות משיכה ודחייה. )לפחות למראית הסרגל בקלמר אינו נמשך לדבר 7 כמו כן, השם "פלסטיק" כולל בתוכו סוגים רבים של חומרים בעלי הרכב שונה מפוליאסטר, הצינור מפוליאתילן והבלון מגומי. הסרגל עשוי מפוליסטירן, הבקבוק 16

18 כלשהו, בלונים לא נדבקים לגוף וכדומה. ונשאל, אם כן, מה משותף לכל הניסויים? רק בניסויים עצמם נצפו משיכה ודחייה. נמשיך ובכן, פעולת השפשוף היא הגורם שחזר בכל הניסויים, כלומר היא הגורם המשותף! שפשוף הוא תהליך בו אנו מגדילים את שטח המגע בין גופים על-ידי חיכוכם זה כנגד זה. בכל הניסויים שפשפנו חומר אחד בחומר אחר. גם בניסוי הבקבוק והפתיתים גרמנו לשפשוף בין הפתיתים לבין הבקבוק על ידי ניעור הפתיתים בבקבוק. הסבר התוצאות איזה סוג כוח נוצר בעקבות פעולת השפשוף? הראו לתלמידים את הסרטון הבא:, ובקשו מהם לתאר מה רואים בסרטון: ילד, המחזיק במנורה פלואורסצנטית ומחכך את רגליו במרץ בשטיח, גורם למנורה להאיר! שאלו אותם מהי הדרך המקובלת להדליק נורה: באמצעות זרם חשמלי. מכאן ניתן להסיק שפעולת השפשוף קשורה באופן כלשהו לחשמל. שפשוף הבלון בצמר "העניק" לו תכונה חשמלית: אנו נקרא לה מטען חשמלי, ונאמר שהבלון טעון חשמלית. ראינו שבלון בעל מטען חשמלי מפעיל כוח, ונקרא לו כוח חשמלי. הזכירו לתלמידים כי בניסוי הם צפו בתופעות הן של משיכה והן של דחייה בין גופים טעונים. כדי להסביר כיצד אותו הכוח )כוח חשמלי( יכול לגרום גם למשיכה וגם לדחייה אנחנו מניחים את קיומם של שני סוגי מטענים חשמליים, להם אנחנו קוראים "חיובי" ו"שלילי" )הזכירו לתלמידים את סימני ה-"+" וה-" " שמופיעים על גבי סוללה חשמלית(. מטענים דומים )חיובי וחיובי או שלילי ושלילי( דוחים אחד את השני, ומטענים מנוגדים )חיובי ושלילי( מושכים זה את זה. בניגוד לסוללה שיכולה לגרום לזרימה קבועה של מטענים חשמליים )זרם חשמלי(, שפשוף של גופים יוצר מצב של מטען קבוע במקום אחד, ועל כן התופעה נקראת חשמל סטטי. כאשר כמות המטען בגוף גדולה מאוד, יכול להתרחש תהליך של מעבר מהיר של מטען מהגוף הטעון לגוף אחר. מעבר המטען נפסק כעבור זמן קצר מאוד. תהליך זה נקרא "פריקה", ואנו עדים לו בהזדמנויות שונות, למשל בשעת סופת ברקים, כאשר אנחנו מקבלים "זרם" כשיוצאים מהמכונית ביום יבש, או בהדלקת המנורה בסרטון שראינו. 17

19 פרק ב': כיצד נטענים גופים? בפרק א' התוודעו התלמידים לתופעות שונות הקשורות בחשמל סטטי, מנגנונים ברמה המאקרוסקופית להסבר התופעות בהם צפו: והוצגו להם שני שינוי במצב של גופים )ובאופן ספציפי מעבר ממנוחה לתנועה( דורש הפעלה של כוח.1 שאינו מאוזן על ידי כוחות אחרים. שפשוף של גופים העשויים מחומרים שונים גורם לטעינה של הגופים במטען חשמלי, והמטען החשמלי גורם לכוחות משיכה או דחייה בין הגופים..2 בפרק ב' נציג לתלמידים מנגנון המסביר את תהליך הטעינה של גופים ברמה המיקרוסקופית. מכיוון שפרק ב' מתייחס למבנה החלקיקי של החומר ולמבנה האטום, הוא מתאים לתלמידים בוגרים יותר. אם מלמדים תלמידים צעירים יותר, אפשר בהחלט לסיים את הוראת היחידה בסוף פרק א'. הסבר מקדים מודלים של מבנה האטום פותחו על ידי המדענים לאורך שנים ארוכות, ובעקבות סוגים רבים של ניסויים ותצפיות, ואי אפשר לצפות שהתלמידים ישערו זאת בעצמם. לכן יש לספק מראש לתלמידים הסבר לאופן בו נוצרים גופים טעונים, ורק בעקבות ההסבר יבצעו התלמידים פעילויות כדי לבדוק את הפנמת המושגים. אנו לא נרחיב במבנה האטום, למרות שבו טמון ההסבר לתופעות החשמליות. תחת זאת, נספר לתלמידים שבכל גוף, בכל חומר שהוא, ישנם חלקיקים קטנים מאוד, משני סוגים: פרוטונים ואלקטרונים. התכונות של האלקטרונים והפרוטונים שונות: למשל, הפרוטונים כבדים פי 2222 מהאלקטרונים, ולכן הפרוטונים אינם יכולים לזוז ממקומם בעוד האלקטרונים מסוגלים לעבור מגוף אחד למשנהו. בדרך-כלל, מספר הפרוטונים והאלקטרונים בגוף שווה; אך לעתים אלקטרונים, שהם קלים וזריזים, עוברים מגוף אחד לגוף אחר. כיצד זה קורה? למשל, כתוצאה משפשוף. אנחנו לא רואים אותם, אז איך אנו יודעים שהם עברו? כאשר מספר הפרוטונים בגוף שונה ממספר האלקטרונים, לגוף יהיה כוח חשמלי כמו שראינו בבלון, בבקבוקים, בצינור ובסרגל. 18

20 לגוף בו מספר האלקטרונים שווה למספר הפרוטונים אנו קוראים "ניטראלי": גוף ניטראלי: גוף בו מספר הפרוטונים והאלקטרונים שווים. לגוף אין מטען חשמלי! לגוף בו אין שוויון בין מספר האלקטרונים והפרוטונים נקרא גוף "טעון", ונבדיל בין שני מקרים: אם מספר הפרוטונים גדול ממספר האלקטרונים לגוף יש מטען חשמלי "חיובי". אם מספר הפרוטונים קטן ממספר האלקטרונים לגוף יש מטען חשמלי "שלילי". רשמו את ההגדרות המופיעות במסגרת על הלוח. לאחר ההסבר חלקו לתלמידים את דף משימה 3 וכן טושים שחורים וכחולים. 19

21 3 מדע מסמר שיער דף משימה איזון חשמלי בתרשים שלפניכם מופיעים מספר גופים. בכל גוף יש פרוטונים, ונקודות כחולות הקטנות המייצגות אלקטרונים. נקודות אדומות גדולות המייצגות המטרה: להפוך את כל הגופים לניטראליים, כלומר, לגופים ללא מטען חשמלי. כיצד תעשו זאת? בעזרת הכללים הרשומים על הלוח, והמשימות הבאות: תחילה ב דקו מי מהגופים ניטראלי והקיפו אותו בעיגול. מצאו את הגופים בעלי המטען החיובי סמנו לידם )+(. מצאו את הגופים הטעונים שלילית. סמנו לידם )-(. כעת, כדי לאזן את המטען החשמלי, מותר לכם להוסיף אלקטרונים או למחוק אלקטרונים בכל אחד מששת הגופים הטעונים. הוסיפו אלקטרונים בעזרת הטוש הכחול, ומחקו אלקטרונים בעזרת הטוש השחור סיימתם? כל הכבוד! בואו ונראה אם תצליחו לענות על השאלה הבאה: בחלק מהגופים מחקתם אלקטרונים כדי להפוך את הגוף לניטראלי. מדוע למחוק אלקטרונים? האם לא יכולנו להוסיף פרוטונים? היזכרו בהבדלים בין הפרוטונים לאלקטרונים ונסו לחשוב מדוע לא הוספנו פרוטונים..5 20

22 המלצות לניהול שיעור לאחר שהתלמידים סיימו את דף משימה 3, בדקו את תשובותיהם ואז דונו יחד בשאלה האחרונה: מדוע מחקנו אלקטרונים ולא הוספנו פרוטונים כדי לאזן חשמלית גוף טעון שלילית? בקשו מהתלמידים להזכיר לכם מה ההבדלים בין הפרוטונים לאלקטרונים: אמרנו קודם, שרק האלקטרונים יכולים שינוי מטען נעשה רק לנוע ולעבור בין אטומים שונים, ואילו על-ידי אלקטרונים, גוף טעון חיובית הוא גוף שמסר אלקטרונים. סכמו עם התלמידים את שלמדו בפעילות: והפרוטונים נשארים במקומם. לכן, העברת אלקטרונים: גוף טעון שלילית הוא גוף שנוספו לו מקור המטען מהו החשמלי, מה ההבדל בין גוף טעון חיובית לגוף טעון שלילית, ואת ההבדל בינם לבין גוף לא טעון. הדגישו שוב: בכל גוף קיימים פרוטונים ואלקטרונים, אך כאשר מספרם אינו שווה שאלו את התלמידים כיצד אפשר לדעת כי גוף טעון חשמלית: 8 הגוף טעון במטען חשמלי. ראינו שגוף בעל מטען חשמלי מפעיל כוח על סביבתו: בלון טעון הזיז מקל של מטאטא, צינור טעון הסיט זרם מים ועוד. אם כך, אנו לא רואים את המטען החשמלי, אבל אנו נוכחים בהשפעתו על הסביבה. המשך הפעילות שאלו את התלמידים כיצד נוצר מצב של אי-שוויון בין פרוטונים לאלקטרונים. שכאשר חיככנו צמר בבלון, חלק מהאלקטרונים בצמר עבר לבלון, או אנו משערים חלק להיפך מהאלקטרונים בבלון עברו לצמר. איננו יודעים מי העביר אלקטרונים למי, כי איננו יכולים לספור אלקטרונים, אך אנו בטוחים שהיה מעבר אלקטרונים. איך אנו יודעים זאת? שהבלון מפעיל כוח על עצמים שונים. ראינו חלקו לתלמידים את דף משימה 4, וכן 3 חתיכות של תבנית ביצים, מדבקות אדומות וגולות כחולות. התלמידים ישתמשו בתבניות הביצים כדי לבנות מודלים שיסבירו חלק מהתופעות בהן צפו בפעילות של דף משימה 2. 8 בגלל המספר המצומצם מאוד של פרוטונים ואלקטרונים המיוצג בפעילות, יכול להיווצר הרושם שבגוף טעון ישנו הבדל משמעותי בין מספר הפרוטונים לאלקטרונים. במציאות, מספר הפרוטונים והאלקטרונים בגוף מוחשי הוא עצום מסדר גודל של מיליון מילארדי מילארדים ( 24 10(, ואילו אחוז האלקטרונים שעובר מגוף לגוף בתהליך הטעינה הוא מזערי מסדר גודל של אחד לביליון ( 12-12(. סדרי גודל עצומים כאלו הם מעבר ליכולת התפיסה של תלמידים ביסודי, ולכן הפעילות איננה מתייחסת לכך כלל. 21

23 4 מדע מסמר שיער דף משימה ביצים מחושמלות בכל גוף יש פרוטונים ואלקטרונים. כל עוד מספרם שווה, הגוף ניטראלי, כלומר, אין לו מטען חשמלי. למדנו שכאשר משפשפים שני גופים זה בזה, אלקטרונים יכולים לעבור מגוף אחד לשני וכך מתקבלים שני גופים טעונים האחד במטען חיובי והאחר במטען שלילי. כמו כן למדנו שגופים בעלי מטען דומה דוחים זה את זה, ואילו גופים בעלי מטען מנוגד מושכים זה את זה. הכינו מודלים של שלושה גופים מתבניות קרטון באופן הבא: א. ב. הדביקו מדבקות אדומות בתחתית של כל שקע בתבנית. הניחו גולה אחת בכל שקע בתבנית. בצעו את המשימות הבאות. בסיום כל משימה קראו למורה: על פי מה שלמדתם, איזה סוג של חלקיקים מייצגות המדבקות? איזה סוג של חלקיקים מייצגות הגולות? הציגו באמצעות שתי תבניות הסבר לתופעה בה צפיתם כאשר שקשקתם את הפתיתים בתוך בקבוק הפלסטיק. הציגו באמצעות שלוש התבניות הסבר לתופעה בה צפיתם כאשר שפשפתם בלון ושקית פלסטיק באמצעות צמר. משימת אתגר: הציגו באמצעות שלוש התבניות הסבר לתופעה בה צפיתם כאשר שפשפתם בקבוק זכוכית בנייר עיתון וקירבתם אותו לפתיתי הקלקר

24 המלצות לניהול שיעור המשימות מוצגות לתלמידים באופן מדורג. כל התלמידים צריכים להיות מסוגלים לפתור את שתי המשימות הראשונות. המשימה השלישית קשה יותר, ויתכן שרק חלק מהתלמידים יצליחו אותה. המשימה הרביעית מיועדת כדי להעסיק תלמידים מתקדמים, וכנראה שתצטרכו אתם להציג את הפתרון שלה לתלמידים. עברו בין הקבוצות ושמעו את הפתרונות שהתלמידים מעלים למשימות השונות. במידת הצורך, הפנו את תשומת ליבם לעקרונות המופיעים בפתיח של דף המשימה. אחרי שכול הקבוצות סיימו לפחות את שתי המשימות הראשונות, רכזו את התלמידים לדיון מסכם. שימו לב כי איננו יודעים באיזה כיוון עוברים האלקטרונים, אולם הדבר לא משנה באופן מהותי את ההסברים. דיון בתוצאות המדבקות האדומות מייצגות את הפרוטונים, שאינם יכולים לזוז ממקומם. הגולות מייצגות את האלקטרונים שיכולים לעבור מגוף אחד לגוף אחר. כאשר הפתיתים משתפשפים בבקבוק הפלסטיק, חלק מהאלקטרונים שלהם עוברים אל הבקבוק. התלמידים צריכים להעביר מספר גולות מתבנית אחת לתבנית אחרת. כעת, תבנית אחת טעונה במטען חיובי )חוסר יחסי באלקטרונים( והשנייה במטען שלילי )עודף יחסי באלקטרונים(. בין שתי התבניות פועל כוח משיכה )מטענים מנוגדים(, דבר שמסביר את התצפית שהפתיתים נצמדים אל הבקבוק. כאשר משפשפים את הבלון בצמר, חלק מהאלקטרונים שבצמר עוברים אל הבלון. דבר דומה קורה כאשר משפשפים את שקית הפלסטיק בצמר. התלמידים צריכים להעביר מספר גולות מתבנית אחת אל שתי התבניות האחרות. כעת, תבנית אחת טעונה במטען חיובי, ושתיים במטען שלילי. בין שתי התבניות האחרונות פועל כוח דחייה )מטענים דומים(, דבר שמסביר את התצפית ששקית הפלסטיק נדחית מהבלון. כאשר משפשפים את בקבוק הזכוכית בנייר, חלק מהאלקטרונים שלו עוברים אל הנייר. פתיתי הקלקר לא שופשפו, ולכן הם אינם טעונים. התלמידים צריכים להעביר מספר גולות מתבנית אחת לתבנית אחרת, ולהשאיר את התבנית השלישית ללא שינוי. כעת, תבנית אחת טעונה במטען חיובי, השנייה במטען שלילי, והשלישית ניטרלית. כאשר

25 סיכום מקרבים את הבקבוק הטעון חיובית אל פתית הקלקר הניטרלי, האלקטרונים של הקלקר נמשכים אל הבקבוק, והפרוטונים שלו נדחים מהבקבוק. התלמידים צריכים להעביר גולות מצד אחד של התבנית הניטרלית אל צידה השני. סך כל מספר האלקטרונים שווה למספר הפרוטונים, אולם צד אחד של התבנית טעון במטען שלילי )יותר אלקטרונים מפרוטונים(, והצד השני במטען חיובי )פחות אלקטרונים מפרוטונים(. הצד השלילי נמשך אל התבנית הטעונה חיובית, והצד החיובי נדחה ממנה. מכיוון שהכוח החשמלי קטן עם המרחק, המשיכה גוברת על הדחייה, דבר שמסביר את התצפית שהפתיתים נצמדים אל הבקבוק. בשלב זה יכול להתרחש תהליך בו חלק מהאלקטרונים בפתית הקלקר עוברים אל הבקבוק. כעת שני הגופים טעונים במטען חיובי, ופועל ביניהם כוח דחייה, דבר שמסביר את התצפית שחלק מפתיתי הקלקר ניתזים מהבקבוק לאחר זמן קצר. הזכירו לתלמידים את בולי, הבלון המאוהב. בדקו אם כעת הם יכולים להסביר מה גרם לו "להתאהב" בכם ולקרוא עיתון. עכשיו הם יכולים להשתמש במושגים אותם למדו: מטען חשמלי, כוח משיכה, כוח דחייה. ההסבר דומה להסבר שהצגתם כפתרון למשימה 4. אפשר גם לבקש מהם להסביר מדוע סמרו שערותיהם כאשר שפשפו אותן בסרגל. ההסבר דומה להסבר אליו הגיעו במשימה 3. 24

26 נספח: רשימת ציוד וחומרים הבלון המאוהב הדגמת מורה לכל הכיתה: בלון טוש בלתי מחיק שחור חוט תפירה עמוד כפול של עיתון מטלית צמר )אפשר גם סוודר צמר ישן או כדור צמר( אטב משרדי מגנט דף משימה 1 לכל צוות: צלחת חד פעמית תערובת של פלפל שחור טחון )לא גרוס( ומלח מטבח גס מסונן 2 בלונים מטלית צמר לכל הכיתה: מלח שולחן )דק(, מלח מטבח )גס(, מלח למדיח )גרגירים גדולים במיוחד( אבקת פלפל שחור )טחון(, שבבי פלפל )גרוס(, גרגירי פלפל שלמים אבקת פלפל לבן אבקת פפריקה אדומה עלי ומכתש נייר מדפסת )אפשר טיוטה( מחוג של מטאטא הדגמת מורה לכל הכיתה: כדור קלקר שלם + חצי כדור קלקר זכוכית שעון מקל מטאטא 25

27 דף משימה 2 לכל הכיתה: סרגל פלסטיק לא כל הסרגלים עשויים מאותו החומר. אם ברשותכם מספר סרגלים מסוגים שונים, נסו לבדוק לאיזה מהם ההשפעה הרבה ביותר על שיער. בקבוק זכוכית בעל צוואר צר וארוך, כמו בקבוק בירה 332 מ"ל או בריזר. אם יש מדבקה על צוואר הבקבוק, יש להסירה לחלוטין )אפשר להיעזר בסכין ובמעט מים(. לעתים יש לנסות בקבוקים שונים עד שמתקבלת תוצאה טובה. אם לא מתקבלות תוצאות טובות עם אף בקבוק, אפשר להשתמש במוט זכוכית או אפילו במד טמפרטורה מזכוכית )עדיף אחד שאינו תקין(. נייר עיתון צלחת עם גרגירי קלקר אפשר לחכך שתי חתיכות קלקר כדי לפורר אותן לגרגירים. אם לא מתקבלות תוצאות טובות, אפשר להחליף את גרגירי הקלקר בפיסות קטנות של נייר עיתון )כ- 5 5 X מ"מ(. חשוב שהבקבוק יהיה יבש לחלוטין לפני ליטר. 1/2 בנפח מים מפלסטיק בקבוק שמכניסים את הפתיתים! פתיתים אפויים לא מבושלים בצורת כדורים קטנים )"קוסקוס"( צינור פלסטיק המשמש להעברת חוטי חשמל בקירות )בצבע ירוק, נקרא "מריכף"( או להעברת מים )בצבע שחור, נקרא,)"PEX" באורך של כ- 32 ס"מ. אפשר להשיג בחנויות לחומרי בניין. מגבת מטבח / ידיים 122% כותנה )אם אין כיור בכיתה(: קערה ליטר + פקק + מסמר בבקבוק פלסטיק בלון )רצוי יותר מאחד, במקרה שיתפוצץ( רצועה משקית פלסטיק לוקחים שקית סופר רגילה )בלי ידיות( וחותכים מחלקה העליון )הפתוח( רצועה ברוחב 3 ס"מ, כך שמתקבלת טבעת. צמר אפשר להשתמש בצעיף או סוודר )לוודא שהם עשויים צמר או אקרילן, ולא מסיב סינטטי אחר כמו פוליאסטר(, או בכדור צמר לסריגה. 26

28 דף משימה 3: לכל צוות: טוש כחול טוש שחור דף משימה 4: לכל צוות: 3 תבניות ביצים ריקות )אפשר חלקי תבניות, ובלבד שיהיו בהן לפחות 9 שקעים( מדבקות אדומות עגולות )כמספר השקעים בתבנית( חרוזים כחולים קטנים )כמספר השקעים בתבנית,אפשר להשתמש בכדורי פלסטלינה במקום החרוזים(. 27

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם 1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם בהגשה לטופס המבחן. חומרי עזר: 1.מחשבון. נספח הנוסחאות

קרא עוד

שיעורים מצולמים במדע וטכנולוגיה לחטיבת הביניים חומרי עזר למורה: שיעורים מצולמים ועיבודם הדידקטי כיתה: ח ידע קודם: כוחות ושקול כוחות, החוק השלישי של ני

שיעורים מצולמים במדע וטכנולוגיה לחטיבת הביניים חומרי עזר למורה: שיעורים מצולמים ועיבודם הדידקטי כיתה: ח ידע קודם: כוחות ושקול כוחות, החוק השלישי של ני שיעורים מצולמים במדע וטכנולוגיה לחטיבת הביניים חומרי עזר למורה: שיעורים מצולמים ועיבודם הדידקטי כיתה: ח ידע קודם: כוחות ושקול כוחות, החוק השלישי של ניוטון חוק המנוף ומנופים מסוג ראשון מטרות השיעור: להדגים

קרא עוד

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי.

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי. 1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי..1 --------------------------------------- ----------------------------------------------------

קרא עוד

מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יח""ללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v m sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4

מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יחללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v m sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4 מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יח""ללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4 גוף נע לאורך ציר X כך שברגע. x הוא נמצא 0 t 0-10 16 19

קרא עוד

נושא: צפיפות חומרים

נושא: צפיפות חומרים נושא: צפיפות חומרים רצף מערכי שעורים כיתה ז: נפח מסה משקל וצפיפות מילכה ברקו גרש 3.11.2011 מושגים בסיסיים: נפח ומסה מסה=כמות החומר. מכשיר מדידה: מאזניים. יחידות: ק"ג, גרם, טון. נפח= המקום שהגוף עשוי החומר/ים

קרא עוד

אחריות קבוצתית

אחריות קבוצתית אחריות קבוצתית משך הפעולה: 56 דק' מטרות: 1. החניך יכיר בסוגים ומאפיינים שונים של קבוצות ובייחודיות קבוצת ח'. 2. החניך ילמד מהי אחריות קבוצתית לעומת אחריות אישית והצורך של הקבוצה בשתיהן למען השגת מטרותיה.

קרא עוד

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד]

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד] טבלה מחזורי ת האלקטרונים ברמה האחרונה בכל אטום, הם אלו שיוצרים קשר עם אטום/אטומים נוספים. אלקטרונים אלו נקראים אלקטרונים וולנטיים או אלקטרונים ערכיים. הרמה האחרונה באטום, המכילה את האלקטרונים הוולנטיים

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 טבלה מחזורית היסטוריה בשנת 1882 הוענק פרס החברה המלכותית של לונדון לשני הכימאים, יוליוס פון מאייר ודימיטרי מנדלייב, על גילוי החוק המחזורי )עד היום יש חילוקי דעות מי מהם היה הראשון לגלותו (. מנדלייב ופון

קרא עוד

מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מ

מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מ מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מתכונים רגילים. דונאטס וניל עם זיגוג שוקולד שילדים אוהבים

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החנ

מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החנ מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החניך יבין כי הגשמה אינה משימה פשוטה והיא מחייבת גם עשייה.

קרא עוד

שם כיף עם ג'ף מאגר פעילויות חלק א' חוברת של פעילויות מתמטיות: העשרה, העמקה, משחקים ואתגרים כיתה

שם כיף עם ג'ף מאגר פעילויות חלק א' חוברת של פעילויות מתמטיות: העשרה, העמקה, משחקים ואתגרים   כיתה שם כיף עם ג'ף מאגר פעילויות חלק א' חוברת של פעילויות מתמטיות: העשרה, העמקה, משחקים ואתגרים www.kefwithjeff.org כיתה Happy New Year 8 0 80 80 0 8 8 8 8 8 08 8 0 0 בכל שורה ובכל טור יש את המספרים עד כולל.

קרא עוד

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון:

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: 454-1288476 פתיחה שלום מתעניין בקסמים! שמי יוני לחמי. אני קוסם מקצועי מעל 11 שנים. לפני 9 שנים התחלתי ללמד קסמים ומאז לימדתי מעל

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

תומכי מדף מק ט תאור גימור נושא מדף חובק לזכוכית לקדח 5 מ מ ניקל CS3022 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי מ- 5 עד 6 מ מ להרכבה עם בורג סיבית ניקל CS3023 ברגי

תומכי מדף מק ט תאור גימור נושא מדף חובק לזכוכית לקדח 5 מ מ ניקל CS3022 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי מ- 5 עד 6 מ מ להרכבה עם בורג סיבית ניקל CS3023 ברגי תומכי מדף נושא מדף חובק לזכוכית לקדח 5 מ מ CS3022 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי מ- 5 עד 6 מ מ להרכבה עם בורג סיבית CS3023 8 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי 8 עד מ מ להרכבה עם בורג סיבית נושא מדף חובק לקדח 5

קרא עוד

<4D F736F F D20E9ECE3E420E0E7FA20E5EEE8F8E9E420E0E7FA20E9F6E0E520E1E2F9ED20ECE8E9E5EC20F0E7EEE3>

<4D F736F F D20E9ECE3E420E0E7FA20E5EEE8F8E9E420E0E7FA20E9F6E0E520E1E2F9ED20ECE8E9E5EC20F0E7EEE3> ילדה אחת ומטריה אחת יצאו בגשם לטיול נחמד... פעילות במועדון בנושא חורף, המבוססת על השיר של דתיה בן דור - מילים ולחן. הפעילות מיועדת לילדים צעירים. את השיר והלחן אפשר למצוא באתר שירונט: http://www.shiron.net

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint 1 מנל"ח = מערכת נשימה לחץ חיובי 2 ענן הנראה לעין של גזים חמים שונים, חלקיקים קטנים, הנוצרים מבעירה לא מושלמת של חומר וצפים באוויר. 3 מוגדר כאויב מספר 1 לאוכלוסייה בריחה והסתתרות:- האוכלוסייה תשאף להימצא

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation נקמתו של סבל יהושע בר יוסף התפתחות העלילה יום אחד ביקש זלמן התורכי מלמך שיעביר מהמחסן בצפת אל הכפר עין זיתים שלוש חביות ברזל, כבדות וריקות, דבר שקשה לבצע היות והדרך תלולה מאוד. למך תכנן דרך מיוחדת להוריד

קרא עוד

Microsoft Word

Microsoft Word הצעות לפעילות הגיל הרך לט"ו בשבט קיבצנו להלן הצעות לכמה פעילויות פשוטות ומהנות לט"ו בשבט: דפי צביעה העוסקים בטבע ובנטיעות א) דף עצים לגזירה והדבקה מהקטן לגדול ב) סיפור לט"ו בשבט מאת דתיה בן דור ג) סיפור

קרא עוד

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך , מספר השאלון: נוסחאות ונתונים בפיזיקה ל 5 יח"ל נספח: א. משך הבחינה:

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך , מספר השאלון: נוסחאות ונתונים בפיזיקה ל 5 יחל נספח: א. משך הבחינה: בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך 657 036003, מספר השאלון: נוסחאות ונתונים בפיזיקה ל 5 יח"ל נספח: א. משך הבחינה: שעתיים. ב. מבנה השאלון ומפתח ההערכה: פיזיקה קרינה וחומר

קרא עוד

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר אני נשאר אני שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, אבל האדם עצמו לא משתנה. הילדים יבינו

קרא עוד

מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל

מגישה : חני חוקת תשעו עבור קריאת כיוון למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל שמגיב* עד שזז* עד מנומנם* חולמני- ץ* ר שלווה* אישיות מפריע* לא ך* א... י ש י ב ה ז מ ן ל א ח

קרא עוד

חלק א' – הקדמה

חלק א' – הקדמה ספרות עזר: סירס-זימנסקי/פיסיקה תיכונית, קול וחום, פרקים ו- ; 3 חשמל ומגנטיות א', 5.8 Resnick & Halliday /Physics, part I,.4 Sears & Zemansky /Univesity Physics, 15.1, 16.6, 17.10, 8.8-8.9.1..3 מבוא מצבי

קרא עוד

Superconductors מוליך-על הינו חומר סגסוגתי שעשוי ממתכות או ממרכיב שמוליך חשמל בלי שתהיה לו התנגדות מתחת לטמפרטורה מסוימת. התנגדות אינה רצויה מאחר שהיא

Superconductors מוליך-על הינו חומר סגסוגתי שעשוי ממתכות או ממרכיב שמוליך חשמל בלי שתהיה לו התנגדות מתחת לטמפרטורה מסוימת. התנגדות אינה רצויה מאחר שהיא Superconductors מוליך-על הינו חומר סגסוגתי שעשוי ממתכות או ממרכיב שמוליך חשמל בלי שתהיה לו התנגדות מתחת לטמפרטורה מסוימת. התנגדות אינה רצויה מאחר שהיא גורמת לאיבודים באנרגיה הזורמת בתוך החומר. ברגע שמפעילים

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint סכנות התחשמלות והגנה בשיטת זינה צפה בטיחות במתקני חשמל השפעות זרם חשמלי העובר בגוף האדם אמצעי הגנה בסיסי כנגד חשמול הנו בידוד חשמלי במקרה של נזק לבידוד עלול להופיע מתח על הגוף או המעטה המתכתי קצר לגוף

קרא עוד

<4D F736F F D20E0E9EA20ECE1F0E5FA20EEF2F9F0FA20E1E9FAE9FA20EEF4E720EEFAEBFA>

<4D F736F F D20E0E9EA20ECE1F0E5FA20EEF2F9F0FA20E1E9FAE9FA20EEF4E720EEFAEBFA> איך לבנות מעשנת ביתית מפח מתכת... Master stav http://forums.tapuz.co.il/eatmeat פורום הקרניבורים בתפוז לעשות ל האש הינה צלייה על אש חום ועשן פחמים ו/או גז בצורה ישירה,מדובר בפעולה פשוטה לכאורה אבל יש שיאמרו

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה המחלקה להוראת המדעים, נעמה בני מכון ויצמן למדע בקרב מבוגרים: בקרב מבוגרים הקביעה מבוססת מעשים/תוצרים/ביצועים. אנשים אלו הוכיחו במעשים/ביצועים/תוצרים פעולות

קרא עוד

מעבדה א' בפיזיקה הענות לתדר ותהודה רקע תאורטי תשע"ב נגד, קבל וסליל במעגלים חשמליים בניסוי זה נחקור את התנהגותם של מעגלים חשמליים המכילים נגדים קבלים ו

מעבדה א' בפיזיקה הענות לתדר ותהודה רקע תאורטי תשעב נגד, קבל וסליל במעגלים חשמליים בניסוי זה נחקור את התנהגותם של מעגלים חשמליים המכילים נגדים קבלים ו נגד, קבל וסליל במעגלים חשמליים בניסוי זה נחקור את התנהגותם של מעגלים חשמליים המכילים נגדים קבלים וסלילים )משרנים(. ראשית נראה כיצד משפיע כל אחד מהרכיבים הללו על המתח במעגל. נגד חוק אוהם: במהלך לימודיכם

קרא עוד

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

קטלוג ברזים ואביזרי אמבט

קטלוג ברזים ואביזרי אמבט קטלוג ברזים ואביזרי אמבט 1 לקוח נכבד, צוות פאר נשר גאה להציג את קטלוג הברזים ואביזרי האמבט החדש. חברת פאר נשר משווקת מגוון רחב של ברזים ואביזרי אמבט המתאימים לשוק הפרטי והמוסדי כאחד. מגוון המוצרים נבחר

קרא עוד

יד ביד דפי פעולות לגזירה הליכת מריצה כפות ידיים פרושות על הרצפה, פונות קדימה. ראש מורם, בטן בפנים. הליכת מריצה כפות ידיים פרושות על הרצפה, פונות קדימה

יד ביד דפי פעולות לגזירה הליכת מריצה כפות ידיים פרושות על הרצפה, פונות קדימה. ראש מורם, בטן בפנים. הליכת מריצה כפות ידיים פרושות על הרצפה, פונות קדימה הליכת מריצה כפות ידיים פרושות על הרצפה, פונות קדימה. ראש מורם, בטן בפנים. הליכת מריצה כפות ידיים פרושות על הרצפה, פונות קדימה. ראש מורם, בטן בפנים. הליכת מריצה כפות ידיים פרושות על הרצפה, פונות קדימה.

קרא עוד

ברזי מטבח המים זורמים ושוטפים ירקות טריים, נשפכים לקדרה, נמזגים לקומקום שירתח. בחרו ברז שיעשה את תענוג המים מושלם גם במטבח

ברזי מטבח המים זורמים ושוטפים ירקות טריים, נשפכים לקדרה, נמזגים לקומקום שירתח. בחרו ברז שיעשה את תענוג המים מושלם גם במטבח ברזי מטבח המים זורמים ושוטפים ירקות טריים, נשפכים לקדרה, נמזגים לקומקום שירתח. בחרו ברז שיעשה את תענוג המים מושלם גם במטבח Pull Down 302869 אוורסט ברז פרח 45 0 מזלף נשלף כלפי מטה 303369 נפטון סטיק ברז

קרא עוד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה 2-7012610-3 תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד ב' שם המרצה: ערן עמרי, ענת פסקין-צ'רניאבסקי חומר עזר:

קרא עוד

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 0 IS PEXGOL המחירון מעודכן לתאריך 0.0.0 גולן מוצרי פלסטיק בע"מ מספקת צנרת שלמה לאינסטלציה דירתית, לרשת עירונית ולתעשיה. תוכן העניינים: עמוד צנרת דירתית

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

מפרט מוצר- שוק עוף בגריל רכיבים: שוקיים פטם שמן קנולה,מים בצל טרי,שום כתוש גריל עוף,כורכום כמון,מלח ערכים תזונתיים ל- 011 גרם: לאחר בישול אנרגיה 171 8

מפרט מוצר- שוק עוף בגריל רכיבים: שוקיים פטם שמן קנולה,מים בצל טרי,שום כתוש גריל עוף,כורכום כמון,מלח ערכים תזונתיים ל- 011 גרם: לאחר בישול אנרגיה 171 8 מפרט מוצר- שוק עוף בגריל שוקיים פטם שמן קנולה,מים בצל טרי,שום כתוש גריל עוף,כורכום כמון,מלח אנרגיה 171 84.32 חלבון פחמימות 8..2 שומן 8.8 שומן רווי

קרא עוד

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי תנור קומפקטי משולב מיקרוגל EAN13: 8017709217853 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי באדים מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית הפשרה, התפחה, הפעלת שבת בקרת

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

פרויקט "רמזור" של קרן אביטל בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו

פרויקט רמזור של קרן אביטל בס ד מערך שיעור בנושא: פונקציה טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנושא הפונקציות הנלמד בכתה ט' בכל הרמות. עזרי ההוראה בהם נשתמש: מחשב, ברקו, דפי עבודה

קרא עוד

שיעור ראשון כיצד המטוס טס כיצד המטוס טס? כיצד זה יתכן, שמטוס, גוף הכבד מהאוויר, יכול להתרומם מהקרקע, לרחף, ולטוס למרות כוח-המשיכה, שמופעל עליו? לא אין

שיעור ראשון כיצד המטוס טס כיצד המטוס טס? כיצד זה יתכן, שמטוס, גוף הכבד מהאוויר, יכול להתרומם מהקרקע, לרחף, ולטוס למרות כוח-המשיכה, שמופעל עליו? לא אין כיצד המטוס טס? כיצד זה יתכן, שמטוס, גוף הכבד מהאוויר, יכול להתרומם מהקרקע, לרחף, ולטוס למרות כוח-המשיכה, שמופעל עליו? לא אין זה קסם, מאחורי "פלא זה" עומד הסבר מדעי, והנה הוא לפניך: הדינמיקה של טיסת המטוס.

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הנח את הפלאפון במרכז החדר סדנאות ליבה למאמנים משמעת עצמית מטרות הסדנה הקניית כלים לבניית משמעת עצמית אצל השחקנים הקניית כלים ליצירת מאמץ מרבי, ניהול רגשות ואיפוק מודל ערכי הליבה מיצוי עצמי משמעת עצמית

קרא עוד

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc חוברת שימוש והפעלה לקולטי אדים יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5000000* www.miniline.com 2 לקוח נכבד תודה על בחירתך בקולט האדים המעולה מתוצרת.AEG

קרא עוד

. m most לכל אורך השאלה, במקרה של כוח חיכוך: = 0.01 [kg]; μ א. נתון: = 0.1 k f k = μ k N = μ k mg a = μ k g תור ראשון: לאחר שג'וני גלגל את הגולה הראשו

. m most לכל אורך השאלה, במקרה של כוח חיכוך: = 0.01 [kg]; μ א. נתון: = 0.1 k f k = μ k N = μ k mg a = μ k g תור ראשון: לאחר שג'וני גלגל את הגולה הראשו . m mot לכל אורך השאלה, במקרה של כוח חיכוך: = 0.01 [kg; μ א. נתון: = 0.1 k f k = μ k N = μ k mg a = μ k g תור ראשון: לאחר שג'וני גלגל את הגולה הראשונה שלו ל (3 (,2, צ'אק מכוון לעברה ופוגע. חישוב המרחק

קרא עוד

בי"ס כרמלית- חיפה

ביס כרמלית- חיפה בי"ס כרמלית- חיפה מבחן הבנת הנקרא ולשון לכיתה ה' שליש שני תאריך: שם: חברים טובים- קראו היטב את השאלות לפני שאתם עונים משך הבחינה: 09 דקות ציון המבחן מ 89 נקודות קראו את הקטע שלפניכם: חבר טוב בעירק חיו

קרא עוד

סז 002 נואר 07 מועד חורף פתרונות עפר

סז 002 נואר 07 מועד חורף פתרונות עפר הציר האופקי מציג את מספר פעימות המונה הציר האנכי מציג את המחיר שגובה חברת הטלפונים (שקלים) ב. א. יש למצוא מהו המחיר ל- 00 פעימות המונה הראשונות בחודש. הנקודה המסומנת בגרף, בעיגול, מראה כי עבור 00 פעימות

קרא עוד

מבדק מס' 1 - חומרים: תכונות, שימושים, שינויים בחומר, היבטים טכנולוגיים

מבדק מס' 1 - חומרים: תכונות, שימושים, שינויים בחומר, היבטים טכנולוגיים משרד החינוך המינהל למדע וטכנולוגיה הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה שם התלמיד/ה: כיתה: משימת הערכה מספר 1- כיתה ד נושאים: מערכות ותהליכים ביצורים חיים ומערכות אקולוגיות )בעלי חיים( הנחיות: קראו היטב את השאלות.

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

מערך פעולה

מערך פעולה מטרות: 0( החניך יבין את המושג "הגשמה". )4 )2 מערך פעולה נושא: במעלה הפרמידה החניך ילמד מהי הפירמידה של מאסלו ויטיל ספק בקונוטציה למושג- "הגשמה עצמית". החניך יסיק כי הגשמה עצמית קשורה בד בבד בעשייה חברתית.

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

Microsoft Word - Cosmic CAL Part 2 Hebrew Final

Microsoft Word - Cosmic CAL Part 2 Hebrew Final לסרוג יחד קוסמי חלק 2 זכויות יוצרים: הלן שרימפטון, 2018. כל הזכויות שמורות על ידי: הלן ב www.crystalsandcrochet.com בחסות של Stylecraft yarn קיצורים תך, תכים ח"ע חצי עמוד ל"א לולאה אחורית סיבוב עמ"ק עמוד

קרא עוד

"צעדת השיבה הגדולה": אירועי 13 באפריל 2018

צעדת השיבה הגדולה: אירועי 13 באפריל 2018 צעדת השיבה הגדולה" :" צעדת השיבה הגדולה " : תמונת מצב, מאזן ביניים" י ו ם ש י ש י ש ל ש ר י פ ת" א י ר ו ע י 13 ב א פ ר י ל 2018 15 ב א פ ר י ל 2018 1 עיקרי תמונת המצב ביום שישי 13 ב א פ ר י ל 2018 י ו

קרא עוד

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx סמסטר חורף תשע"א 18 בפבואר 011 הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב מרצה: מתרגלים: רן אל-יניב נועה אלגרבלי, גיא חפץ, נטליה זילברשטיין, דודו ינאי (אחראי) סמסטר חורף תשע" מבחן סופי פתרון (מועד

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002 שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 00 מדוע יורדת המוטיבציה הפנימית ללמידה? הבדלים בין בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים במוטיבציה פנימית ובמשתנים המקושרים אליה מאת : אורית סטופ-הראל בהדרכת : ד"ר ג'ני קורמן

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint נגישות לתחבורה ציבורית מדיניות משרד התחבורה דצמבר 2014 מתוקף חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות התשס"ח- 1998, תוקנו תקנות הנגשת תחבורה ציבורי תשס"ג- 2003. במסגרת החוק, משרד התחבורה, מפעילי התח"צ, הרשויות

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שלומית לויט "עץ החשיבה" שלמה יונה- העמותה לחינוך מתמטי לכל מציגים: "ימין ושמאל- לומדים חשבון" 4 מקורות קושי להתמצאות במרחב אצל ילדים תפיסה אפיזודית התנהגות ייצוגית מוגבלת. היעדר מושגים ומונחים. אגוצנטריות.

קרא עוד

" תלמידים מלמדים תלמידים."

 תלמידים מלמדים תלמידים. " תלמידים מלמדים תלמידים." פרוייקט של צוות מתמטיקה, בית ספר כפר-הירוק איך הכל התחיל... הנהלת בית הספר העל-יסודי הכפר הירוק יזמה פרויקט בית ספרי: "למידה ללא מבחנים- הוראה משמעותית", צוות המתמטיקה החליט

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שאלות הגשה בעבודה 1.מהי האטמוספירה? ולאיזה חלקים היא מתחלקת? 2.מה הרכב האטמוספירה? 3. חלק את שלבי ההתפתחות של האטמוספירה? 1000 km האטמוספרה היא תערובת של גזים העוטפת את כדור הארץ. 1000 km שלב שני

קרא עוד

CITROËN DS3

CITROËN DS3 CITROËN DS3 אייקון מודרני סיטרואן DS3 היא חלום של מעצב. היא רחוקה מלהשאיר אותך אדיש, אלא מעוררת מייד את התשוקה. גם כשהיא עומדת במקום. הקווים שלה גורמים לה להיראות כאילו היא נמצאת כבר בתנועה, ומגלמים

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

קריית החינוך ע"ש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים

קריית החינוך עש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת יא הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים נערכו מגוון פעילויות ואירועים שתיבלו את הלימודים והכינו את התלמידים לקראת העתיד. לימודים - בסוף

קרא עוד

אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. 2 אבני שפה כביש 13 אבני גן אלמנטי תיחום 21 גומה לעץ וחבקים 26 תיעול וניקוז אבני

אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. 2 אבני שפה כביש 13 אבני גן אלמנטי תיחום 21 גומה לעץ וחבקים 26 תיעול וניקוז אבני אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. אבני שפה כביש 3 אבני גן אלמנטי תיחום גומה לעץ וחבקים 6 תיעול וניקוז אבני שפה תיחום וניקוז תו ירוק מוצר חדש אבני שפה תיחום וניקוז: אבני

קרא עוד

HaredimZ2.indb

HaredimZ2.indb יחידה :31חופפים משולשים נחפוף משולשים ונוכיח תכונות של אלכסוני משולשים שווה שוקיים ואלכסוני המלבן. שיעור.1חופפים במשולש שווה שוקיים נחקור ונוכיח תכונות של משולש שווה שוקיים נתון משולש שווה שוקיים שבו.

קרא עוד

בגרות עז יולי 17 מועד קיץ ב שאלון ,000 א. ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב-. 25% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי,

בגרות עז יולי 17 מועד קיץ ב שאלון ,000 א. ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב-. 25% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי, ,000 א ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב- 5% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי, 5% לכן, המחיר החדש הוא: 5,000 00 5 5 00 שקלים ממחירו הקודם 0005 תשובה: מחיר הספה לאחר ההתייקרות הוא

קרא עוד

ערב הווי בנושא "השרדות"

ערב הווי בנושא השרדות ערב הווי בנושא "השרדות" ראשית כל מסבירים לקבוצה את חוקי המשחק, והם: מחלקים את הבוגרים לשלושה שבטים (על פי חלוקה שנכין מראש- מקריאים את השמות כמו בהישרדות). מטרת השבטים להצליח לנצח את שאר הקבוצות במספר

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב מבוא כללי לתכנות ולמדעי המחשב 1843-0310 מרצה: אמיר רובינשטיין מתרגל: דין שמואל אוניברסיטת תל אביב סמסטר חורף 2017-8 חלק ב - מבוא לקריפטוגרפיה שיעור 5 (offset מונחים בסיסיים צופן קיסר (היסט,.1.2 1 Today

קרא עוד

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה יש לפתור את כל השאלות עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות על דפים משובצים. רשמו את שמכם על כל אחד מהדפים הפתרונות יוגשו אחרי חופשת הפסח. מומלץ לכתוב דואר אלקטרוני, Whatspp כאשר נתקלים בקושי. מישהו

קרא עוד

מיון ביולוגי

מיון ביולוגי מיון ביולוגי קרל פול לינה )לינאוס( מייסד שיטת מיון מדעית 1778-1707 מתבסס על עקרון ביולוגי: אחידות ושוני שינויים במיון ביולוגי בהתאם להתפתחות הטכנולוגיה והמידע צמחים ובעלי חיים חד תאיים ורב תאיים פרוקריוטים

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל- ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים עברית על הרצף מוגשת ל- דר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: 10.10.2016 מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 הקדמה רכישתה של שפה שניה או זרה היא תופעה לשונית פסיכולוגית,

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר י', כ"ח-ל"ו נושא היחידה: בקשת משה מיתרו, "ויהי בנסוע הארון" כותב: מוריה שטרן מספר שיעורים: 1 הסבר כללי: פסוקים אלו מתחלקים לש

בה גבולות היחידה: במדבר י', כח-לו נושא היחידה: בקשת משה מיתרו, ויהי בנסוע הארון כותב: מוריה שטרן מספר שיעורים: 1 הסבר כללי: פסוקים אלו מתחלקים לש ב"ה גבולות היחידה: במדבר י', כ"ח-ל"ו נושא היחידה: בקשת משה מיתרו, "ויהי בנסוע הארון" כותב: מוריה שטרן מספר שיעורים: 1 הסבר כללי: פסוקים אלו מתחלקים לשני חלקים: בקשת משה מיתרו, והפרשייה בתוך ה- נ' ההפוכה.

קרא עוד

Microsoft Word - buty.doc

Microsoft Word - buty.doc ב.דרגונסקיי חתול במגפיים "בנים ובנות!" אמרה ראיסה איבנובנה "גמרתם את ברבעון בהצלחה. אני מברכת אתכם. כעת אפשר לנוח. בחופשה נעשה לנו מסיבת תחפושות. כל אחד יכול להתחפש איך ירצה, ועבור התחפושת הטובה ביותר

קרא עוד

<4D F736F F D20E4F9E5E5E0FA20EEF9E0E1E920FAEEE9F1E >

<4D F736F F D20E4F9E5E5E0FA20EEF9E0E1E920FAEEE9F1E > אביתר איתיאל - שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר כתובת המחבר: eviatar@arava.co.il תקציר רקע השוואת משאבי תמיסה משאב תמיסת קרקע הינו כלי מקובל בחקלאות לבקרת דישון ומליחות בבית השורשים. בבדיקה שנערכה בתחנת

קרא עוד

1 תיכון א' לאמנויות-ת"א תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך ה

1 תיכון א' לאמנויות-תא תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך ה 1 תיכון א' לאמנויות-ת"א תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך העבודה בפרויקט הקריאה : שימו לב: במהלך השנה יתקיימו

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט ו ת, ש נ ש א ו כ מ ו ת ג ד ו ל ה ש ל ח ו מ ר נ פ ץ,

קרא עוד

סדנת חזון משאבי אנוש

סדנת חזון משאבי אנוש תקשורת חזותית אינפוגרפיקה איך הופכים מידע לאטרקטיבי? מאמן חזותי פיטר מלץ אפריל יולי 2019 מרצה בבצלאל מרצה בבצלאל מאמן חזותי מאמן חזותי 4 סיבות לכישלון בפירסומים )מבחינה חזותית( 51% המלל רב מדי מלל קטן,

קרא עוד

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א'

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' פיסיקה 1 ב' 203-1-1391 מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב 03.08.2017 משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' - שאלות אמריקאיות (כל שאלה - 5 נק') - יש לסמן תשובה

קרא עוד

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רחבה של רגשות לעודד שיח ולהמשיג רגשות לתת למדריך בסיס

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מספר דוח - 20345 לכבוד מס' טופס: טה- 0103 כ"א אדר תש"ע 07 מרץ 2010 מר עמירם רותם כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 רכז תכנון וקרינה סביבתית מר עמירם רותם

קרא עוד

פסגות ע"ש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה עבודת קיץ לבוגרי כיתה ז' קבוצת מיצוי " שכונה מערבית, רח' הפסגה 17 כרמיאל דוא"ל:

פסגות עש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה עבודת קיץ לבוגרי כיתה ז' קבוצת מיצוי  שכונה מערבית, רח' הפסגה 17 כרמיאל דואל: עבודת קיץ לבוגרי כיתה ז' קבוצת מיצוי " סדר פעולות חשבון עם מספרים מכוונים )1( כמובן יש להראות את דרך פתרון. תרגיל 0 1 : ( 3) 1 ( ) פתרו. שימו לב לסדר פעולות החשבון. תשובה 1 )( )3( )4( )5( )6( )7( )8( 30

קרא עוד

סגנונות למידה

סגנונות למידה סגנונות למידה מדוע זה חשוב? ...אם תוכל ללמוד דבר פשוט, חבר, תסתדר " הרבה יותר טוב עם כל מיני אנשים. אינך מכיר אדם ממש עד שאתה רואה את הדברים מנקודת המבט שלו... עד אשר תכנס לעורו עמ' 19 ותהלך בתוכו". )הרפר

קרא עוד

Microsoft Word פרק 16 - פתרון משוואות רמה א

Microsoft Word פרק 16 - פתרון משוואות רמה א 0.0. דף עבודה פתרון משוואות ושאלות מילוליות נתונות שתי משוואות שקולות. 8 60 הסבירו מדוע המשוואות שקולות. 6) 4( שקולה למשוואות אלו? האם המשוואה 8 מצאו שתי משוואות נוספות השקולות למשוואות בסעיף. () משוואות.

קרא עוד

מערכת השמש למורה

מערכת השמש למורה חושבים מ דע - מבי נים סביבה יחי ד ת לימו ד מתוקשבת חומר ואדם צוות הפרוייקט: פרופ' ניר אוריון ד"ר עדי בן דוד דר' עודד בן-מנחם דר' אורית בן-צבי אסרף רויטל וינשטוק כרמל גורני מינה בלאט ליאת דהן הילה לרנאו

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 התא מבנה ותפקוד קרום התא התאמה בין מבנה לת פקוד ודרכי מעבר חומרים דרכו נושאי השיעור מבנה הקרום מעבר חומרים דרך: שכבת הפוספוליפידים, חלבוני המעבר: התעלות, הנשאים והמשאבות תכונת החדירות הבררנית של הקרום

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 יעוץ פנג שואי לבית מאת: ניצה שטרויך ה. אדריכלות פנג שואי אסטרולוגיה סינית בייעוץ פנג שואי לבית יש כמה וכמה שכבות של עומק לתיקונים והפעלות לאיזון הבית ודייריו. הבסיס הוא הבגואה וכיווני שינה ישיבה נכונים

קרא עוד

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92 מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING 92 מוצרים למשרד OFFICE SUITES TM MESH BACK SUPPORT תומך גב מבד נושם מוריד מתח מהשכמות ומהגב התחתון מתאים לכל כסא משרדי הרכבה קלה ונוחה STANDARD

קרא עוד

Microsoft Word - D70.doc

Microsoft Word - D70.doc בית ספר גבריאלי הכרמל (מנהלת-צופיה יועד) במהלך השנה ולקראת סופה נערכו שיחות אישיות של המנהלת עם כל מורה ומורה בבית הספר. לקראת שיחה זו כתבו המורים את מה שבכוונתם להעלות באותה שיחה. המורים התבקשו להציב

קרא עוד

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשעח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: 26.01.2018 2 סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מורכבת מ- 6 שאלות. כל שאלה מזכה ב- 20 נקודות כך הנקודות

קרא עוד

תוצאות סופיות מבחן אלק' פיקוד ובקרה קיץ 2014

תוצאות סופיות מבחן  אלק' פיקוד ובקרה קיץ  2014 תוצאות סופיות למערכות אלק' פיקוד ובקרה להנדסאים וטכנאים מועד קיץ תשע"ד 7/2014 פותר המבחן: מתי דוד למרות מאמצי לפתור נכון, יתכן ונפלו טעויות בפתרון, אשמח לקבל הערותיכם בדוא"ל : @hotmail.com ההצלחה שלי היא

קרא עוד

Microsoft Word ACDC à'.doc

Microsoft Word ACDC à'.doc דו"ח מסכם בניסוי: AC/DC חלק: א' סמסטר ב' תשס"א שם הבודק : תאריך הבדיקה: I שם מדריך הניסוי (שם מלא): סרגיי ציון הדו"ח: II תאריך ביצוע הניסוי: 14/05/001 תאריך הגשת הדו"ח: 1/05/001 הדו"ח מוגש על ידי: II I

קרא עוד

מתמטיקה לחטיבת הביניים ÌÈappleÂÂÎÓ ÌÈ ÙÒÓ ÂÏÂÚÙ È ÂÁÂ ÈÓˆÚ Â Ú ÂÁ

מתמטיקה לחטיבת הביניים ÌÈappleÂÂÎÓ ÌÈ ÙÒÓ ÂÏÂÚÙ È ÂÁÂ ÈÓˆÚ Â Ú ÂÁ מתמטיקה לחטיבת הביניים ÌÈappleÂÂÎÓ ÌÈ ÙÒÓ ÂÏÂÚÙ È ÂÁÂ ÈÓˆÚ Â Ú ÂÁ מתמטיקה לחטיבת הביניים ÌÈappleÂÂÎÓ ÌÈ ÙÒÓ ÂÏÂÚÙ È ÂÁÂ תוכן העניינים א. מספרים מכוונים על ציר המספרים................. ב. השוואת מספרים

קרא עוד

הקדמה, חוק ראשון ושלישי שאלות: 1( חשב את שקול הכוחות הפועל על גוף במקרה הבא: 2( חשב את שקול הכוחות הפועל על הגוף במקרה הבא: 3( חשב את שקול הכוחות הפוע

הקדמה, חוק ראשון ושלישי שאלות: 1( חשב את שקול הכוחות הפועל על גוף במקרה הבא: 2( חשב את שקול הכוחות הפועל על הגוף במקרה הבא: 3( חשב את שקול הכוחות הפוע הקדמה, חוק ראשון ושלישי שאלות: ( חשב את שקול הכוחות הפועל על גוף במקרה הבא: ( חשב את שקול הכוחות הפועל על הגוף במקרה הבא: 3( חשב את שקול הכוחות הפועל על הגף במקרה הבא: באיור הבא נתונים הכוחות מצא את גודלו

קרא עוד

Microsoft Word weaving loom.doc

Microsoft Word weaving loom.doc www.lia.co.il ערכת נול אריגה WEAVING LOOM- 02744 להורים: יש לקרוא את כל ההוראות לפני מתן הנחיות לילדיכם. אזהרה : סכנת חנק- חלקים קטנים. לא מיועד לילדים מתחת לגיל. 3 הערה: למען נוחיות הקריאה התרגום בלשון

קרא עוד