أسرار حيفا من الماضي - סודות חיפה של העבר مريان بشارات, ميريل سمعان // מריאן בשאראת, מיריל סמעאן مساق: أرشيف العمارة والمدينة العربية קורס: ארכיון אדר

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "أسرار حيفا من الماضي - סודות חיפה של העבר مريان بشارات, ميريل سمعان // מריאן בשאראת, מיריל סמעאן مساق: أرشيف العمارة والمدينة العربية קורס: ארכיון אדר"

תמליל

1 أسرار حيفا من الماضي - סודות חיפה של העבר مريان بشارات, ميريل سمعان // מריאן בשאראת, מיריל סמעאן مساق: أرشيف العمارة والمدينة العربية קורס: ארכיון אדריכלות ערבית: מאדינה ועמארה

2 תוכן עניינים תוכן עניינים 2 תקציר 3 סוגית המחקר 4 רקע לשאלה 4 שאלת המחקר 4 שיטת המחקר 4 סוגית המחקר 5 סקירה היסטורית 7 התיישבויות בחיפה. 7 התפתחות העיר חיפה תחת השלטון העות'ומאני. שגשוג העיר- תקופת המנדט הבריטי. הציונות - מדינת ישראל. 7 סקירה הסטורית 8 שדרות המגינים 19 מקטע המחקר 19 נקודות חשובות בחקירת המקטע 19 שדרות המגינים 20 חזית הרחוב 23 סגנונות בנייה 23 פירוק החזית 23 ניתוח החזית 23 חזית הרחוב 24 סיכום 29 ביבליוגרפיה 30 נספחים 31 ראיונות 31 נספחים ויזואלים 34

3 תקציר "بإضافة أرق الط بقات أسك تت أعظم الحكايات الكثير لم ي قال والكثير لم ي حال لكن اختارت الجدران إفشاء األسرار عبر ثغرات لم يرها ال باحث األعيار" - مريان بشارات "עם הוספת שכבות עדינות הושטקו הסיפורים הישנים ביותר הרבה דברים שלא נאמרו ועוד לא בוצעו אבל הקירות בחרו לגלות הסודות שלה באמצעות קילופים קטנים שמסיר אותם מי שמחפש זאת" -מריאן בשאראת בשורות אלו מסבירות על איך השכבות מסתירות סודות מאחרויהם. היום ברחוב ניתן לחשוף חלק מסודות אלו בהתבוננות ובחקירת מקורות היסטוריים. חיפה היא עיר שעברה הרבה שינוים, חברתיים, תרבותיים ושלטונים, שחלק מהם השאיר טביעת אצבע בצורה כלשהי ואחרים דהו. במחקר שלנו על רחוב המגינים חיפשנו את טביעות האצבע ששרדו מלחמות ונשארו עד ימינו, ואפשר להגיד שמצאנו, מצאנו את הסודות שהתחבאו מאחורי הקיר. 3

4 סוגית המחקר רקע לשאלה שאלת המחקר שיטת המחקר

5 סוגית המחקר רקע לשאלה בחרנו ברחוב המגינים כמקרה הבוחן שלנו, ערכנו סיור לביקור ראשוני אשר הלכנו בין שני קצוות הרחוב )ראו איור 1 בנספחים(. בסיור עשינו ראיונות עם אנשים שמתגוררים בשתי דפנותיו, צילמנו, הבחנו בשינוי בחתך הרחוב ובזמן השהיה התבוננו בפעילותו ואיך היא משתנה בכל מקטע מהרחוב. תופעה שזהינו שחזרה לאורך הרחוב בכל מני צורות היא תפר. תפר במשמעות מילולית: - חיבור של שני חלקים ע"י שזירתם בחוט ומחט. - קו מפריד, גבול. - פרק זמן בין שני מועדים שונים. לעומת זאת התייחסנו לתפר במשמעות שהגדרנו בעצמנו. אשר תפר: חיבור מטפורי בין חומרים, אובייקטים, חזיתות, סגנונות שונים )החיבור לא חייב להיות פיזי(. התפרים שמצאנו התהוו מתקופות שונות שעברו על הרחוב: בהדגש על השלטון העות'ומאני, בריטי והישראלי. למדנו על התקופות הללו, וביחס למה ששמענו מהאריונות והחוויה שלנו היה פער שאינו מובן. מכאן יצאנו בשאלת המחקר שדרכה רצינו לבחון את מקטע הרחוב שבחרנו בו. דוגמאות לתפרים: צילום שלנו הוספת חזית שלמה נוספת, מקדימה לחזית הישנה חזית צפונית בכיכר פריז * תפר לא פיזי )אין מגע( צילום שלנו השלמת חלקים מהחזית כך שיסתירו את השכבות התחתונות חלק מהחזית הצפונית לרחוה שמגינים * תפר פיזי רקחמה תיגוס 5

6 שאלת המחקר כיצד השינויים השלטוניים והחברתיים שחלו על הרחוב לאורך השנים )1761 עד ימינו( משפיעים על דמותו? תפקיד, זהות, רוח, עיורניות שיטת המחקר בשביל לענות על שאלה כלכך רחבה התחלנו בחיפוש מידע :מלל, תמונות ומפות לרחוב בעבר בארכיונים, ספרים, מאמרים ובאינטרנט. סדרנו ראיונות עם ההסטוריון ד"ר ג'וני מנסור ועם אדר' ומנהל המחלקה לשימור מבנים ואתרים בעיריית חיפה וליד כרכבי והקומר עבדו עבדו )ראו ראיונות בנספחים( בכדי להתעשר באינפורמציה שהם יכלו להגיש לנו. שיטה מרכזית שדרכה למדנו את הרחוב היא ניתוח )סינון( החזית, מתי נבנתה, מאיזה חומרים, כמה שכבות יש מתחת לשכבה שאנחנו רואים, באיזה סגנון אדריכלי נבנתה בעיקר מה השינויים שחלו בה. לאחר הסינון הראשון הגענו לשלב הבא שהוא ניתוח הקונטקסט הכללי של החזית המלאה יש כלכך הרבה תפרים אך בסוף כולם מהווים הרמוניה לחזית הרחוב. רקחמה תיגוס 6

7 סקירה היסטורית התיישבויות בחיפה. התפתחות העיר חיפה תחת השלטון העות'ומאני. שגשוג העיר- תקופת המנדט הבריטי. הציונות - מדינת ישראל.

8 סקירה הסטורית מיקום חיפה, ליד המפרץ ובין הים התיכון להר הכרמל הפך אותה לעיר אסטרטגית לכיבושים רבים. היום, היא נחשבת העיר השלישית הכי גדולה בישראל. והכי מלוכדת ביהודים וערבים כך שהם חולקים שכונות, רחובות, בניינים ואפילו דירות. הנמל מהווה חשיבות גדולה, מבחינה כלכלית, מסחרית ותיירותית. והיא עיר מוקד בצפון הארץ. מלא קבוצות שלטוניות עברו דרכה והשאירו טביעות אצבע באזורים שונים. בנוסף לשלושת התקופות השלטוניות העיקריות שנציג בהמשך )עות'ומאנים, בריטים, וישראלית( הגיעו הטמלרים )הגרמנים( בשנת 1868 שבנו אז את המושבה הגרמנית הקיימת עד היום סביב רחוב שדרות בן גוריון. נציג סקירה הסטורית של התיישבויות קבוצות אנשים בחיפה מהעבר הרחוק עד ימינו. העבר בחיפה ا ا ر ا - השלטון העותומאני שנה תחת השלטון העותמאני. ב 250 השנות הראושנות חיפה היתה עיירת נמל קטנה, שנמלה היה בין חיפה אל עתיקה (היום) לבין תחנת הכרמל (היום). באמצע המאה ה- 18 החליט דאבר אל עומר להעביר את מקומה של העיר לאזור כיכר פריז (היום), "חיפה החדשה". בעקבות ההחלטה שלו הוא הרס את חיפה אל עתיקה. התפתחה חיפה במאה ה- 19 עם ירידת החשיבות של עכו, והפכה למרכז קשרים עם מדינות אירופה. ا ب ا ا و - מלחמת העולם הראשונה המלחמה גרמה למותה של חיפה מבחינה כלכלית, לא הגיע מסחר מאירופה. ا اب ا המנדט הבריטי. 3-1 עם סוף המלחמה ואישור הצהרת בלפור ב חיפה בידם של הבריטים. חיפה הפכה לבסיסם המרכזי במזרח התיכון. העיר התחתית מאוכלסת רובה בערבים לעומת הדר הכרמל שצמחה כגרעין התיישבות עירוניתעבורם. בשנת 10 שניפ 1933, אחרי הצעתו של פרדריק פלמר לייבוש הים בכדי לבנות נמל חדש ا ب ا ا - מלמחמת העולם השניה חשיבות בעלת נותרה אבל העיר, תפתחות נעצרה הנפט מתקני זיקוק בשל במעצמות רבה עבור אסטרטגית שבה. הצרפתים, האוויר חייי ידי על 10 פעמים הופצצצה חיפה איטלקים ונאצים. ب ال- 48- מלחמת העצמאות התגוררו בחיפה 80,000 יהודי שישבו בעיקר באחוזה, נווה שאנן, כרמל מערבי והדר הכרמל. לעומת המעט ערבים שנשארו ישבו בואדי סליב, ואדי נסנאס והחליסה. כוחות בריטים יצאו מחיפה ב 30 יוני ברגר-שפרלינג, הראיל אדריכלים והרמון, קולודני, חיפה. )ל.כ.( הורד מ- )ל.ת.( Biblewalks 3

9 התפתחות העיר חיפה- תחת השלטון העות'ומאני בשנת 1761 הורס השליט דאהר אל-עומר את "חיפה אל-עתיקה" )שממוקמת בחיפה אל-עתיקה של ימינו(, במקומה הוא בונה את "חיפה אל-ג'דידה" )חיפה החדשה( הממוקמת באזור הצר בין הים להר)ראו איור 2 בנספחים(. העיר הוקפה בחומות והיו לה שני שערים : שער יפו )המערבי( ושער עכו )המזרחי(, ביניהם קישר הרחוב הראשי אומייה. ברובע המערבי של העיר התרכזה אוכלוסיה נוצרית )שכונת הכנסיות(, באזור הדרום מזרחי התרכזה אוכלוסיה יהודית מצומצמת ובשאר רחבי העיר השתלטה האוכלוסיה המוסלמית 1 א. החל משנות החמישים של המאה התשע-עשרה, התחילה לראשונה הבנייה מחוץ לחומות. הנוצרים בנו את בתיהם ממערב לחומה, והמוסלמים ממזרח. בתחילת המאה העשרים תהליך ההתרחבות לא פסק, השטח הפנוי בין המושבה הגרמנית לבין החומה התחיל להתמלא על ידי האוכלוסייה הנוצרית. 2 הרחוב הדרום מערבי שמגיע אל כיכר פריז נקרא אז רחוב ח'מרה. תפסה הכיכר שטח פנוי נרחב )ביחס לסביבתה(. הפעילות הנמלית והשלמת מסילת הרכבת החיג'אזית בשנת 1905, הפכה את חיפה למרכז מסחרי ואסטרטגי באמפריה. יחד עם התחזקותה בסוף- המאה ה- 19 ותחילת המאה ה- 20, הפכה חיפה לעיר קוסמופוליטית המתפתחת במהירות ומושכת אליה עובדים ובעלי עסקים רבים. מלחמת העולם הראשונה לא מנעה מהעיר להמשיך ולהתפתח 1 ב. מפות השייכות לתקופה זו שנה לא ידועה אבל משוער בין חיפה בתקופת השלטון העותומאני. באדום מסומנת "חיפה החדשה" שבנה דאהר אל- עומר בתוך חומות Map Sheet 5 of Survey of Western Palestine, by Conder and Kitchener, הספרייה הלאומית, אוסף המפות ע"ש ערן לאור. 1 ברגר-שפרלינג ואחרים, 2018 א, 2018 ב. 2 ראיון עם ד"ר ג'וני מנסור, 2019.

10 1911 מפת שומאכר המפה הראשונה שנעשת בדיוק. ניתן לראות בפירוט את כיכר ח מרה עם מבנה ובאמצע חלל פתוח, זה לא נכון לא היה בתוך הכיכר מבנה אבל את האזור הפנוי היה גן עירוני. לפי המפה רואים שרח יפו )רחוב מעל מה שמסומן באדום( היה רחוב יותר גדול מרח ח מרה )המגינים של ימינו(. באדום מסומן אזור הרחוב שהתייחסנו אליו ארכיון היסטורי ע"ש נסיהו הספרייה המרכזית ע"ש אלישר 1917 חיפה לפני כיבוש הבריטים- סוף המלמחה העולמית הראשונה הריבוע מסמן כיכר ח מרה הקו האדום הוא המשך רחוב אלנבי לפני שנוי שמו למלך ג ורג החמישי. במפה ניתן להבחין בגושי הבנוי, ובנוסף מסומנים מבנים בעלי חשיבות מתוך אוסף הספרייה הלאומית Haifa; reproduced by the survey of Egypt

11 שגשוג העיר- תקופת המנדט הבריטי בשנת 1918 היתה חיפה תחת שלטון מנדטורי של הבריטים. ממשלת המנדט קיבלה החלטה שחיפה הינה המקום האסטרטגי לקבוע מרכז מינהלי, ותהיה להם חוליה מקשרת בין הממלכה למזרח התיכון ולמזרח הרחוק. בתחילת השלטון שלהם מנו תושבי חיפה 24,000 ובסוף תקופת השלטון )בשנת ) 1947 הגיעו ל- 140,000. מרבית האוכלוסייה יהודים, שהיו בהתחלה כשמינית מהתושבים ובסוף התקופה הפכו להיות יותר ממחצית האוכלוסיה. מאמצע שנות העשרים החלה הוועדה לתכנון ארצי לתכנן בשיטתיות את כלכלתיה של חיפה. הוקמו פרוייקטים ענקים כמו הנמל )בשנת 1933( שנמשך לאורך חופיה. כתוצאה מבניית הנמל ואחר כך את בתי הזיקוק, התחילה העיר לשגשג במסחר ובעסקים ולכן מצבה הכלכלי השתפר. עולים אל העיר נמשכו ומספרם גדל, ובעקבותם השתנה המבנה הדמוגרפי של העיר. לעליה היו השלכות מרחיקות לכת על התפתחויות כלכליות פוליטיות וחברתיות לאוכלוסיה הערבית. פיתוחה של התעשייה היהודית היה מנוף לישום האידיולוגיה הציונית, היא גדלה בתחילת שנות ה- 20, לעומת התעשיה הערבית הקלה בעלת ההון המזערי, ירדה לחמישית מכלל התעשיה באמצע שנות השלושים. 1 תנופת הבניה האדירה הולידה מבנים מפוארים, חדשניים, רבי מידות בכל רחבי העיר. התיישבויות באזורים שונים בעיר התחילו לגדול ולצמוח כמו נווה שאנן, אחוזה הדר הכרמל ועוד. במקביל בסוף שנות ה- 20 ותחילת שנות ה- 30 פעלו בתי עסק אחידים סביב כיכר ח'מרה: מלון פרח שכם Napleus(,)Hotel Fleur De בית קפה ערבי טיפוסי, חנות משפחת טאג'י של מסחר ונדל"ן ומלון נוסף בבעלות יהודי בחלק הדרומי של הכיכר. עם הריסת הגן העירוני, הכיכר הפכה למרכז תחבורה ושירות. מקומה בכניסה לעיר )אל תוך החומות( ובקרבת מרכזי מוקדים כלכליים, הכיכר הפכה לאזור שוקק פעילות. כחלק מיצירת סדר חדש, הוזמן המתכנן פטריק גדס על ידי השלטון הבריטי להציע תכנית מתאר בשנת 1920 שאושרה בשנת 1934, בתכנית ניתן לראות כוונת הבריטים להרוס ולשקם את העיר העתיקה. במהלך מלחמת העצמאות שנת 1948 נהרסו חלקים מהעיר העתיקה ובמהלך העשורים הבאים נהרסה העיר באופן שיטתי חיפה אחרי כיבוש הבריטים גם במפה זו מסומן שבאמצע שטח הכיכר יש מבנה אבל זה לא נכון. פה רואים לפעם הראשונה שרחוב שיבת ציון מתנגש עם רחוב המלך ג ורג. באדום מסומן אזור הרחוב שהתייחסנו אליו המחלקה לשימור מבנים ואתרים- עיריית חיפה. 1 בראל וקרלינסקי, ברגר-שפרלינג ואחרים, 2018.

12 1923 הצעת פרדריק פלמר לייבוש הנמל החדש עם הצעת הנמל החדש רואים שאזור הכיכר מתרחק מהים. באדום מסומן אזור הרחוב שהתייחסנו אליו. The Hebrew university of Jerusalem & the Jewish National & University Library 1928 מפה מפורטת עם גושי בניין הורידו את הגן העירוני והחליפו אותו לחנית רכבים. כיכר אלינבי )כיכר ההגנה היום( התרחבה. המבנים היו על קו אפס עם הרחוב. צפיפות המבנים גדלה )יחסית למפה הקודמת( באדום מסומן אזור הרחוב שהתייחסנו אליו המרכז למיפוי ישראל, הארכיון הלאומי למפות ולתצלומי אויר, עותק בארכיון העמותה לתולדות חיפה

13 1934 שנה אחרי ייבוש הנמל התרחקות האזור מהים. באדום מסומן אזור הרחוב שהתייחסנו אליו. המחלקה לשימור מבנים ואתרים- עיריית חיפה הצעת הבריטים להמשכת רחוב המלך ג'ורג' מהצד המזרחי של כיכר ח מרה ההצעה מבקשת להרוס כמות גדולה של בתים מהעיר העתיקה בשביל לשתול את הרחוב ובסוף ההצעה לא התבצעה באדום כיכר ח מרה ארכיון עיריית חיפה 1936

14 1937 ירידה לקנ מ יותר קטן עד לגבולות הקורות החיצוניים של המבנים. באדום מסומן אזור הרחוב שהתייחסנו אליו המחלקה לשימור מבנים ואתרים- עיריית חיפה לפעם הראשונה רואים מפה כתובה עם השם שדרות המלך ג'ורג' החמישי. במפה מופיע תכנון מערב הרחוב, רואים שהרחוב מתוכנן לעבור על בתים, שזאת אומרת בשביל לממש הצעה כזו צריך להרוס את המבנים שעומדים באמצע החלטה זו. אתר עיריית חיפה.

15 הציונות- מדינת ישראל עם יציאת הבריטים, כשלושה שבועות לפני הצהרת מדינת ישראל, נכבשה חיפה על ידי היהודים. כתוצאה מכך ערביי חיפה עזבו את בתיהם. נותרו בעיר בערך כ ערבים, רובם נוצרים, שהתרכזו בעיקר בשכונת ואדי ניסנס, מצבם של הערבים היה גרוע. "השליטה היהודית בשטח שמצפון וממזרח לחיפה גרמה לניתוקם מריכוזי האוכלוסייה הערבית בגליל. השליטה היהודית במישור החוף המרכזי ניתקה את ערביי חיפה מאלו שבמרכז הארץ" לפי גולן )בתוך ספרן, 2008, עמ' 5 (. התאוששותה של חיפה לאחר מלחמת העצמאות הייתה זריזה יחסית, היא הפכה להיות עיר שער לעלייה לארץ מחול, וזה נבע מקרבתה לחוף והיותה עיר נמל למרות הנתק ממדינות שכנות ואובדן המעמד הגיאופוליטי של חיפה. אלפי עולים נקלטו בשכונות הערבים הנטושות, החלו לבנות שיכונים, וקצב הקמת שכונות עלה כדי לאכלס כמה שיותר עולים במרחב העירוני עם מרוצת השנים. חיפה הפכה להיות עיר יהודית עם מעט ערבים, עד תום שנת 1948 מנו תושבי חיפה כ- 98,000 איש. 1 העיר גדלה, עברה שינוי אוכלוסייה והתפתחויות, בשנת 1953 הוקמה תכנית אב שקבעה עקרונות לתוכנית מתאר עירונית, תחבורתית ואדריכלית. סללו עורקי תחבורה, הורחב הנמל, הוקמו מוסדות ציבוריות, חברתיות וחינוכיות ומתוכם מוסדות בעלות חשיבות לאומית כמו הטכניון- המכון הטכנולוגי לישראל. לפי יוסי בן ארצי: "האופי העירוני הכללי הצטייין בשלושה קווים: המעמד האזורי שרכשה העיר, האווירה הקוסמופוליטית-בין-לאומית ששררה בה, והיחסים התקינים יחסית בין יהודים לערבים" )בן ארצי 1989(. כיכר ח'מרה וכיכר ההגנה לקחו חלק במלחמת העצמאות, כך שהצבא הציוני תקף את ערבי חיפה ודחף אותם עד לכיכר ח'מרה ומשם הוציאו אותם במשאיות אל הנמל בשביל לשלוח אותם מחוץ לחיפה. ובכיכר ההגנה היתה התנגשות בין הכוחות הערבים )התנועה הליאומית הישראלית( לכוחות ההגנה הישראלים, ובה הסתיימה מלחמת השחרור של חיפה. 2 במהלך שני העשורים אחרי הצהרת מדינת ישראל נסו ערבים לחזור לבתיהם בחיפה, מעט מהם הצליחו, ועד עצם היום הזה רוב האוכלוסייה בחיפה יהודים. 3 1 בן-ארצי, יצחק, נאור ובן ארצי, 1989.

16 1950 שנתיים אחרי מלחמת העצמאות אזור העיר העתיקה נמחק שנקרא שקמונה )מסומן בירוק( בניית רחוב הפלי"ם )מזרח המלך ג'ורג'( כחלק מהעיר העתיקה הצטמצם שטח הכיכר )החלק הדרומי(, בכדי להמשיך את הרחוב )מסומן בכחול קו הגבול בין הכיכר לשדרה( האזור הצהוב הוא כיכר ההגנה שנתקפה בשנת 1948 ואיתה ב ס פרייר, לאחרי כמה שנים היא שופצה אבל לידה רואים שנשאר חלק ריק הצעת הרחבת הרחוב ומשיכתו לשני הכיוונים התבצעה ז א שנהרסה החזית הדרומית של המקטע שבחרנו בו )מסומן באדום(. המחלקה לשימור מבנים ואתרים- עיריית חיפה.

17 2018 צילום אוויר לפני שנה צילום ברור ומפורט לכל השכבות של המבנים שדרות המגינים הפכה לרחוב ארוך ורחב שממשיך בשני כיוונים מזרח ומערב מעבר לאזור המקווקוו באדום המרכז למיפוי ישראל - Govmaps

18 שדרות המגינים מקטע המחקר נקודות חשובות בחקירת המקטע

19 שדרות המגינים רחוב המגינים הוא דרך ראשית שמקשרת בין מזרח ומערב העיר )ראו איור 1 -א בנספחים(, ממוקם בצפון חיפה, אורכו כ מטרים. גבולות הרחוב מתחילים מ כיכר פריז )תחילת רחוב הפלי"ם( עד המרכז הרפואי לין )חוצה את רח' רוטשלד(. הרחוב מהווה עורק תנועה ראשי לצד פעילויות מסחריות. חלקו המזרחי של הרחוב מוקף במבנים בעלי ערך אדריכלי והיסטורי לעומת חלקו המערבי )אחרי שד' בן גוריון( שנחשב יחסית חדש מכיוון שנבנה אחרי קום המדינה לאכלוס העולים החדשים. הוא משרת את הולכי רגל, תחבורה ציבורית ( אוטובוסים, מוניות ומטרונית( בנוסף לרכבים פרטיים. אפשר לסכם שהרחוב נחשב למוקד עירוני, מסחרי ותחבורתי חשוב לעיר חיפה. מקטע המחקר בחרנו להתמקד במקטע מצומצם יותר כ- 200 מ )ראו איור 1 -ב בנספחים(, גבולות המקטע: ממזרח כיכר פריז, ממערב כיכר ההגנה ובעיקרון התעסקנו בשתי דפנות הרחוב. בחירתנו במקטע הזה נבעה מהתעניונתינו בערך ההיסטורי והאדריכלי של מוקדי העניין שנמצאים בו, בנוסף התפרים שגלינו באזור הזה היו מורכבים יותר ולכן סקרן אותנו לפרק אותם. היו למקטע שבחרנו כמה שמות לפני קום המדינה, רחוב ח'מרה )מסופו בכיכר ח'מרה(, רחוב המלך ג'ורג' החמישי, ועם קום המדינה בשנת 1948 היה צורך בהחלפת שמות הרחובות המייצגים את המורשת הקולוניאלית הבריטית על הסדר העירוני היומי שמאפיין את העיר. החליט ועד הדר הכרמל שהיה אחראי על שינוי שמות הרחובות בחיפה לשנות את שם הרחוב בגלל ששמו לא הולם עם הקומפלקס של חיפה העברית לכן קראו לו רחוב המגינים. 1 אחרי קום המדינה רצו להרחיב ולהגדיל את רחוב המגינים, ובעקבות החלטה כזו נהרסה החזית הדרומית של מקטע הרחוב במקרה בוחן שלנו. בסופרפוזיציה שמצורפת, מבחינים בין תצ"א עכשיווית ומפה מנדטורית משנת 1937, את השטח המסומן בקווקוו אדום הם הבניינים שנהרסו בעקבות ההרחבה. נהרסו עוד מקטעים מזרחה בכיוון העיר העתיקה ומערבה לכיוון שד' בן גוריון. מתוך סקר שערכה עיריית חיפה באזור העיר תחתית חלק ב- מתחם שיבת ציון - ח'טיב, היחידה לשימור אתרים מעוז עזריהו,

20 נקודות חשובות בחקירת המקטע כיכר ח'מרה / פריז בעבר היתה ידועה כ-כיכר ח'מרה, על שם משפחת ח'מרה, משפחה ערבית נכבדה שהתגוררה בסביבת הכיכר. היא גם הייתה ידועה בשמה העממי כ-"סאחת אל חנאטיר" )כיכר העגלות(, ששימשה כמקום כינוס וחניה לכרכרות ששימשו ככלי תחבורתה לתושבים 1 )ראו איור 3 -א בנספחים(. הכיכר נבנתה בתקופה העות'מנית הייתה בצורה כמעת ריבועית, היוותה הכניסה )השער המערבי( לעיר העתיקה, מוקפת מבני מגורים ומסחר, האוכלוסייה שהתגוררה שם היתה נוצרית. באמצע הכיכר היה גן עירוני מוקף חומה צרה, אך אחרי כיבוש הבריטים עלה הצורך בשימוש בכלי רכב, לכן הורידו את הגן ובמקומו הגדירו מקומות חניה לרכבים )ראו איור 3 -ב בנספחים(. כך התחילה הכיכר להתפתח כמרכז תחבורה, ובסביבתה בתי עסק שהעניקו שירותים לתושבי העיר. על רקע אירועי האלימות שהתרחשו בשנת 1948 )מלחמת העצמאות(, היטשטש מעמדה המיוחד של הכיכר, התנועה והתחבורה בכיכר הצמצמה. נוסף לכך, הכיכר שימשה כמוקד להתכנסות של תושבים ערבים. בשנת 1954 הוסב שם הכיכר ל-"כיכר פריז" לכבוד הצרפתים. היום הכיכר מתפקדת כצומת עירונית, בעלת חשיבות היסטורית ארכיטקטונית וחברתית אבל מבלי תפקוד של כיכר עירונית של התכנסויות ובתי עסקים 2 א. הכנסייה המרונית סנט לואי הכנסייה הוקמה בסוף המאה ה- 19, האדמה שהכנסייה הוקמה עליה הייתה בבעלות של שני אחים ששייכים למשפחת ח'ורי שמוצאם מלבנון. הכנסייה בנויה מאבן, קמרונות חבית וכיפה מהווה חלק מהמרקם העירוני האופייני לבניה מחוץ לחומות העיר העתיקה. היא בעלת ערך היסטורי, דתי וארכיטקטוני המייצג תקופת וסגנון בנייה אופייני לסוף המאה ה- 19 ותחילת המאה ה א )ראו איור 4 בנספחים(. כיכר ההגנה בעבר הייתה ידועה כ-"כיכר אלנבי" או כיכר אל-פרייר )ביחס לב"ס פרייר שהיה ממוקם בצפונה( והיא נחשבת לסמל שחרור העיר. הכיכר נקראת על שם ארגון ההגנה שפעלו רבות לכיבוש העיר מידי תושביה הערבים. הכיכר הייתה נקודת המפגש בין הכוחות הערבים לכוחות ההגנה הישראלים שיצר למעשה פיצול העיר חיפה. במקום הזה הסתיימה מלחמת השחרור של חיפה 2 ב )ראו איור 5 בנספחים(. תושבים ערבים חיים עד היום בצד המערבי של הכיכר ומסגדיהם נמצאים ממזרח לכיכר )כרמי, (. כנסיית סנט ג'וזיף הכנסייה ממקומת צפון מזרח כיכר פריז. נבנתה בתקופה העות'ומאנית בסוף המאה ה- 19, והיא נבנתה על שרידי כנסייה ישנה אשר הפטריארך הלטיני אישר בניית כנסייה חדשה באפריל הכנסייה החדשה נבנתה על ידי האח אנטון ישו מכרמל מגנואה, איטליה, יכולה להכיל כ מתפללים. עברה כל מיני שינויים כדי לענות על צרכי של הקהילה הלטינית. כתוצאה ממלחמת העצמאות )1948( הפסיקה הכנסייה לארגן אירועי התפלללות, עד שנת 1990 בערך, הכנסייה הפכה ל מקום מגורים ומקום אחסון לאוכלוסייה הנוצרית. היום הכנסייה עוברת שיפוצים האירוע היחידי שבו העדה הנוצרית ניגשת לכנסייה הוא תפקוד הכנסייה כתחנה. ראשונה למסע עד כנסיית סנט אליס על הר הכרמל לכבוד מרים הקדושה. המסע מתקיים פעם בשנה והוא במחזור שנתי מ ג. 1 קולודני, ראיון עם ד"ר ג'וני מנסור, ) 2019 א(, )2019 ב(,) 2019 ג(. 3 ברגר-שפרלינג ואחרים, 2018 א, 2018 ב.. תולדות קהילת סנט ג'וזף חיפה. )ל.כ.( הורד מ- St )ל.ת.(. Joseph Haifa 4 5 ראיון טלפוני עם הכומר עבדו עבדו, כומר של קהילת סנט ג'וזיף הלטינית בחיפה, )2019(.

21 מבנים לשימור בסביבת מקטע הרחוב מבנים לשימור )ראו איור 6 בנספחים( כל המבנים שחזיתם היא חלק מדופן מקטע רחוב המגינים )מקטע מרחוב המגינים באורך של כ- 200 מטר( הם מבנים לשימור, דרגת השימור של המבנים שונה וזה נובע מהערך ההיסטורי הארכיטקטוני והעירוני שלהם. המבניים מתאפיינים בבניה של בתי אבן עירוניים והם בעלי חזית רציפה וצפופה, הנעה בגובה בין 1 ל 3 קומות, המבנים נבנו רובם בתקופה העות'מנית, מראה החזית השתמר אבל יש חלק מהם שעברו שיפוץ או הוספת חלקים לחזית שלהם. בהסתמכות על : 1. סקר שימור עיר תחתית חיפה, חלק ב, מתחם שיבת ציון-המגינים-ח'טיב. 2. סקר שימור מתחם בעיר התחתית בחיפה, מתחם "נתנזון המגינים" מתחם מס' 1.

22 חזית הרחוב סגנונות בנייה פירוק החזית ניתוח החזית

23 חזית הרחוב ככלי לניתוח שכבות מקטע הרחוב נעזרנו באחת מחזיתות הרחוב. שלב ראשון היה סינון החזית הצפונית לפי שנת הבנייה, את הההחלטות מתי נבנה כל דבר היו בהשפעת: מפות, תמונות ושני הראיונות עם ד"ר ג'וני מנסור ואדר' וליד כרכבי. השלב הבא היה סינון אותה חזית לפי סגנונות בניה, להבין בהשפעת מה נבנה כל חלק מהחזית, את ההחלטות קיבלנו לפי קריטריונים של 3 סוגי סגנונות שהגדרנו )ערבי עירוני, מודרני בינ-ליאומי וארכיטקטורה תחת חסות אירופאית( ונרחיב עליהם בתת פרק הבא, את הקריטריונים לסגנון לקחנו לרוב מספרים שלב אחרון היה ניתוח החזית בראייה כוללנית להבנת למה היא נראת הורמונית לעומת כל השכבות שרואים בה, לדוגמה רוחב חזית, גודל פתחים, גובה מבנים ועוד. נרחיב מה הם שלושלת בסגנונות שמיינו את החזית לפיהם סגנונות בנייה 1. סגנון ערבי עירוני : 1 הוא סגנון אדריכלי בתקופת השלטון העות'ומאני בארץ, הושפע מכל רחבי האמפריה במאפיינים שונים בתכנון. הסגנון המשיך להתקיים גם אחרי נפילת השלטון. היו הבדלים בשימוש בסגנון בין כפרים לערים )לכן נקרא עירוני(, למשל בכפרים הסגנון האדריכלי כלל גם חצרות כניסות מרווחות היו חלק מהמבנה, ובמקביל במעבר לעיר היה צורך בשינוי כמה מאפיינים בגלל מחסור בשטחים. נציג מאפייני הסגנון הבסיסיים המופיעים במקטע הרחוב שחקרנו: קשת, ברוב הפעמים היא מהווה פתח חלון או דלת. גודל הקשת )הפתח( משתנה ביחס לשימושה: פתח חדר, פתח סלון, דלת כניסה לבית, או פתח חנות מסחרית. קשתות עברו התפתחויות לאורך השנים ביזנטיים, אסלאם, ממאליק וכו'... בתקופה העות'מאנית הקשתות הופיעו בשתי וראציות קשת מחודדת ומעגלית. בנייה מאבן וטיט, החומר הכי זמין בזמן האימפריה היתה האבן, בחיפה הדביקו את האבנים באמצעות טיט שנעשה מחול חוף הים המערבי )מה שמייחד אותו היה חול חום עם אגריגט( ולכן הבנוי בתקופה הזו היה באמצעותם. 2 בית החלל מרכזי שבחזיתו יש פתח המורכב מ שלושה שדות קשותים )טריפורה( טיפוס בניין נפוץ בבנייה הערבית במחצית השנייה של המאה ה- 19. מבנה מלבני עם קירוי גג רעפים בעל 4 שיפועי גובה, קומת מסד שימשה בדרך כלל למסחר או אחסון, והקומות העליונות למגורים. אולם החלל המרכזי מקשר בין שתי חזיתות הבניין, ומשני צדדיו של האולם יש חדרים. 3 - טריפורה : שלושה שדות של מקושתות, שהקשת האמצעית שימשה דלת ומשני הצדדים חלונות, דרך הדלת יוצאים למרפסת זיזית קטנה, שלרוב הפעמים פונה לנוף. אבלק, הוא סגנון בנייה המשלב יופי ויציבות. בארץ מאפיין האבלק את סגנון הבנייה הממלוכי שהמשיך להתקיים ולהתפתח באימפריה העות'מאנית. נעשה שימוש באבלק המשלב אבנים לבנות ושחורות או אדומות לסירוגין. האבלק מושאל לעיטור אדריכלי סגנון מודרני בינליאומי: בראשית שנות העשרים התחילה להתפתח שפה אדריכלית חדשה באירופה שהתגבשה במהלך שנות השלושים, עקרונותיה ומאפייניה נקלטו ברחבי העולם )לכן נקראת בינליאומית( הושפעה הארכיטקטורה המודרנית מרבים בעולם ומהם: לה קורבוזיה, אריך מנדלסון, מיס ואן דה רוהה ועוד. 1 ברגר-שפרלינג ואחרים, ראיון עם ד"ר ג'וני מנסור, לפי פוקס )בתוך בן-ארצי, 1998 (. 4 דעאללה,.2013 בוחרה תיזח 23

24 היצ'קוק וג'ונסון הגדירו בספרם, 1932 שלושה עקרונות לסגנון הבינליאומי: תפיסת האדריכלים כחלל ולא כמסה: המחשבה בבן אדם ותנועותיו בניגוד להשקעת מאמץ גדול בחזית ייצוגית. רגולריות במקום סימטריה: לערוך את מרכיבי הבניין על פי הצורך וכללי הסדר המותאמים לתפקודם שונים. הימנעות מקישוטים לא תפקודיים. לשאוף לתכנן בניינים שבהם כל מרכיב יהיה שימושי וישרת את תפקידו. 1 לה קורבוזייה ציין 5 עקרונות לאדרכלות מודרנית : בנייה על עמודים, תכנית חופשית, חלונות פס, חזית חופשית וגינות גג. לפעמים עקרונות אלה השתנו בהתאם לצרכים למשל, לא התאפשרה בניית חלונות פס מכיוון שבארץ יש חום ואור בכמות רבה, לכן אדריכלי הארץ תכננו חלונות גדולים. עוד מאפיינים שחזרו על עצמם באדריכלות מודרנית היו: קווים ברורים וישרים, גאומטריות בסיסיות )ריבוע ועיגול(, גגות ישרים, חלונות ומפתחים גדולים, עקמומיות שבירת הקוביה בעזרת חלונות או מרפסות מעוגלות ושימוש מירבי בבטון מזוין. 2 טכניקות בנייה חדשניות. 3. ארכיטקטורה תחת חסות אירופאית: אנשי המסיון הביאו עימם השפעה אירופאית נוצרית בחינוך, בארכיטקטורה ובתחומים נוספים. הם בנו מבני דת בכל רחבי העיר, באבי טיפוס ממקום מבואם. ארכיטקטורה רנסנטיסטית ולעתים בפרופורציות ניאו-קלאסית או לפעמים מאפיינים ברוקים. לכן אפשר להגיד שיש בחיפה כנסיות, מנזרים או בתי חולים שנבנו בסגנון זה עם מאפייני טיפוסים שונים. מאפיינים בולטים: חזית אבן. גג רעפים )חלקי או מלא(. כניסה מחזית קדמית- סימטריה הכוללת גמלון. חזיתות רגולריות )פתחים במרווח קבוע( עם עיבוד מובלט למסגרות האבן סביב החלונות. מפתחים מקושתים בקומת הקרקע. פילסטר )רכיב אדריכלי דמוי עמוד הצמוד לקיר או יוצא ממנו(. 3.Hitchcock, H. R., Johnson, P., & Mumford, L, קונדה, סוסנובסקי, בוחרה תיזח 24

25 פירוק החזית הצפונית של הרחוב פרק א - תקופות בנייה המבנים שנבנו לפני שנת 1918 המבנים שנבנו בין השנים המבנים שנבנו אחרי שנת 1948

26 פירוק החזית הצפונית של הרחוב פרק ב - סגנונות בנייה סגנון בנייה תחת חסות אירופאית סגנון ערבי עירוני סגנון מודרני בינ - ליאומי

27 ניתוח החזית הצפונית של הרחוב Xm Xm Xm Xm Xm Xm במבט רחוק על החזית נסינו לנתח אותה לפי קרטריונים/ היבטים חזרתיים שהופיעו בה, בכדי להבין למה לעומת כל הרעש הויזואלי שיש בה היא נראת הרמונית ואחידה ומתאימה לדמות הרחוב. נרחיה על הקרטריונים/ ההיבטים שראיונו שחזרו מדי פעם. - מקצב כמעט רחיד בחזית כמעט קבוע Xm - גובה המבנים נע בין קומה אחת עד שלוש - קומת הקרקע רובה מקושתת, והקשתות מגיעים לאותו גובה. - היחס בין מימדי החלונות 1:2 לשני הכיוונים )החלונות מסומנים באדום( שהיה כמעט חזרתי לאורך כל החזית. מה שהוסיף לראיית החזית כרצף אחיד היה השימוש באבנים, גם כחומר לבנייה וכם כחיפוי לחזית.

28 סיכום רחוב המגינים הינו תוצר היברידי שהתבשל לאורך מאות השנים, עד שהוא הפך לקולאג' המכיל בתוכו תפרים בין תקופות העבר להווה. מיקומו הגיאוגראפי העניק לו חשיבות עירונית, מה שבעבר היה רחוב קטן כמו סמטא והפך לשדרה ראשית בעיר חיפה של היום. השדרה עוברת דרך אווירות וטיפוסי בנייה שונים מדירות מגורים בשיכונים עד לבתי קפה בבתי התמפלרים. כל חלק בחזית הוא גם תוצר היברידי בין סגנונות וטכנולוגיות בניה, כך שלפעמים היה לנו קשה למיין לאיזה סגנון אדריכלי שייכת חזית כלשהי מכיוון שהיא נראת עם קווים ישרים וחזית חופשית )מודרניסטי( ובמקביל היה שימוש באבן כחומר לבנייה וקומת מסד בקומת הקרקע עם דלת מקושתת )ערבי עירוני(. נקודת המפנה שבגללה איבד הרחוב והכיכר מדמותם הית מלחמת העצמאות. מסוף הרחוב היה כיכר ח'מרה ז"א שהוא היה חלק מהקונטקסט של הכיכר, שגשגו כלכלית וחברתית עד מלחמת העצמאות. אחרי המלחמה המשיכו את הרחוב )הפלי"ם היום(, צמצמו משטח הכיכר והרסו חלק מהחזית הדרומית של הרחוב. ובכך הכיכר איבדה את משמעותה ככיר עירונית שהיוותה שער לעיר העתיקה, והיום היא סתם צומת לתחבורה שיש לה ערך הסטורי. יחד עם הדרדרות רוח הכיכר גם הרחוב עצמו איבד מזהותו לעמות שנשארו בו מסעדות ובתי עיסוק. להמשכת המחקר הינו עושות אותם שלבית בניתוח החזית גם על החזית הדרומית, שנהרס חלק ממנה בעקבות הרחבת שדרות המגינים אחרי קום המדינה. בוחרה תיזח 28

29 ביבליוגרפיה ארכיונים: אלישר. ע"ש המרכזית הספרייה נסיהו ע"ש. היסטורי -ארכיון חיפה. עריית -ארכיון חיפה. עריית ואתרים, מבנים לשימור -המחלקה לאור. ערן ע"ש המפות אוסף הלאומית, -הספרייה ומאמרים: ספרים הספרים הוצאת בוקר: שדה המנדט, בימי וחברה כלכלה נ'.) 2003 (. א'.,וקרלינסקי, בראל, בנגב.עמ' בן-גוריון אוניברסיטת של וזמורה-ביתן. חיפה אוניברסיטת של הספרים הוצאת מקומית. היסטוריה חיפה )1998(. י'. בן-ארצי, עמ' חיפה. חיפה. לתולדות העמותה הוצאת מאמרים. -אסופת בתש"ח י'.) 2008 (.חיפה וספרן, ת'., גורן, ירושלים.עמ' צבי. בן- יצחק יד לאור יצא התורכים. בימי חיפה תולדות 1969(. א'.) כרמל, - חיפה. מתאר תכנית בע"מ. פרויקטים וקידום תכנון פ'.) 2008 (.יעוץ- יצחק, - תל-אביב. מוזיאון הוצאת בישראל. הבנלאומי הסגנון אדריכלות לבנה: עיר )1984(. מ'. לוין, - ירושלים.עמ' צבי. בן יצחק לאור יצא בהתפתחותה חיפה )1989(. י'. בן-ארצי,, מ' נאור, תל-אביב. קריתי. מרדכי קרן כחסות לאור יצא הבינלאומי. הסגנון אדריכלות )1994(. ב'. קונדה, - אוניברסיטת היהודית". והקהילה העיר של רבעיה אל-ג'דידה": וצ'רני,י'.) 2013 (."חיפה נ'., קליאוט, - חיפה והצפון. חיפה לחקר המרכז חיפה: מחקר עבודת בשנים בחיפה המודרנית הארכיטקטורה התפתחות )1983(. ס'. סוסנובסקי, - חיפה. לישראל. טכנולוי מכון מגיסטר. תואר לקבלת Hitchcock, H. R., Johnson, P., & Mumford, L. (1932). Modern Architecture: International.Exhibition, New York. Feb 10 to March 23, 1932.Museum of Modern Art Print.pp סקרים: חיפה. התחתית בעיר מתחם שימור סקר א'.) 2018 (. והרמון, ת'., אדריכלים, ד'.הראל -ברגר-שפרלינג, חיפה. עירית טווח. ארוך לתכנון המחלקה - חיפה. עירית טווח. ארוך לתכנון המחלקה חיפה. התחתית בעיר מתחם שימור סקר ז'.) 2004 (. -קולודני, 29 תיזח בוחרה

30 לינקים: - עמית הורן.) 2014 (.אתר היסטורי. - עזריהו, מ'.) 2017 (. איזה מלך: מדוע נקראים רחובות על שם המלך ג'ורג'. %d7%9e%d7%93%d7%95%d7%a2-%d7%a0%d7%a7%d7%a8%d7%90%d7%99%d7%9d-%d7%a8%d7%97%d7% /95%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%9c-%d7%a9%d7%9d-%d7%94%d7%9e%d7%9c%d7%9a -כרמי,י'. )2015(. יוסי מורג מועמד לניהול סניף חיפה של ארגון "צוות". - דעאללה, ת'.) 2013 (. אומנות ממלוכית. מתוך האתר של יד בן ארצי. - تاريخ رعية مار يوسف لالتين - حيفا %D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D9%8 4%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A7 - مراسل حيفا نت.)2008(. رعية مار لويس الملك المارونية حيفا. ראיונות: - כרכבי, וליד, ריאיון אישי, 29 יוני, מנסור, ג'וני, ריאיון אישי, 13 יוני, עבדו, עבדו, ריאיון אישי, 4 אוגוסט, תודות ל: אדר' וליד כרכבי ד"ר גוני מנסור ד"ר רון פוקס כומר עבדו עבדו בוחרה תיזח 30

31 נספחים ראיונות 1. المقابلة الولى مع المهندس المعماري وليد كركبي. المقابلة اجريت في تاريخ في قسم المحافظة التابع لبلدية حيفا )وهو المسؤل عن ذلك القسم(. بدأنا المحادثة بعرض هدف المساق وهدف البحث الشخصي لنا رجائنا منه كان بان يشاركنا المعلومات التاريخية التربوية الجغرافية والهندسية المتعلقة في مقطع البحث كانت ساحة الخمرة تمس البلدة القديمة ولكنها ليست البلدة القديمة. ميريل ومريان: نعم لقد كانت تحتوي على مدخل البلدة القديمة )البوابة الغربية(. قمنا بعرض الخرائط التي سبق وقمنا بتجميعها. وليد: هنالك خارطة تعود إلى سنة 1919 او 1918 التي تعتبر خارطة ممتازة. يوجد لدي العديد من الملفات والخرائط التي من شأنها أن تساهم وتساعد في وظيفتكما. ميريل ومريان: هل المباني التي تحد ثت عنها المعماري ة "زيفا كولودني" تعتبر مباني للمحافظة عليها وليد: نعم بالطبع. -أشار بالذكر إلى أن المساحة المقابلة للمساحة التي عرضتها المعماري ة "زيفا كولودني" تدعى ب "مساحة المكواه" وذلك تبع ا لشكلها الذي يشبه مظهر المكواه. وليد: هنالك مجموعة من الخرائط التي تم إطالق عليها اسم "الخرائط المركبة" )מפות קומפוזיט( والتي يعود تاريخها بدءا من سنوات الثالثين التي اعتمد عليها اإلنجليزي ون من أجل بناء خرائط حديثة أكثر. هذه الخرائط هي خرائط دقيقة. وبعدها قام بعرض خريطة حيفا التي يعود تاريخها لسنة وليد: بعد إقامة الدولة في سنة 1948 قاموا بأكمال شارع الملك جورج الخامس )شارع همجينيم اليوم( بواسطة هذه الخريطة تستطيعون مشاهدة معظم الشوارع المتواجدة اليوم مثل: شارع الخياط وغيره من الشوارع. ميريل ومريان: ما هو مصدر هذه الخرائط وليد: من األرشيف الخاص بالبلدية. ومن بعدها قمنا باستشارته بما يتعلق بتصفية الواجه اول في اي سنوات بنيت هذه المباني ومن ثم ال اي طابع هندسي تنتمي. בוחרה תיזח 31

32 2. المقابلة الثانية مع الدكتور جوني منصور )مؤرخ ومحاضر(. المقابلة تمت في شارع المجينيم خالل التنزه في الشارع وتبادل الحديث مع حضرته. المسار ابتداء من ساحة باريس حتى ساحة الهجنا. قمنا بمشاركته بسؤال البحث وطلبنا من حضرته مشاركتنا بالمعلومات التاريخية والتربوية المتعلقة في مقطع البحث. جوني: سنبدأ بقصة الساحة التي نتواجد فيها الن والتي سم يت بساحة الخمرة. أشار إلى النخالت مقابل المبنى الذي يتجه إلى الساحة وفيه مقهى صغير, قائال ان كانت في الماضي بوابة يافا موجودة هناك, وعبرها ندخل الى المدينة المحاطة بالسوار والتي سميت "حيفا الجديدة". لقد تم بناء البوابة واألسوار في عهد ضاهر العمر ويقال أنه ما بين السنوات بدأ الخروج والبناء خارج أسوار المدينة. ميريل ومريان: كيف بدأت الناس بالخروج من المدينة ألم يكن هنالك قانون الذي بموجبه يقتضى بالعيش فقط داخل األسوار جوني: نعم كان هنالك قانون. ولكن عدد السكان أخذ بالزدياد شيئا فشيئا وبالتالي بدأت الحتياجات تزداد ولذلك أد ى هذا الوضع إلى الخروج والعيش خارج حدود المدينة. جدير بالذكر أن عملية الخروج تم ت من الجهتين بوابة عكا الشرقية وبوابة يافا الغربية. أول العمارات التي بنيت خارج األسوار )في الجهه الغربي( كانت مكان "קרית הממשלה اليوم وفي الشوارع خطيب ويافا باإلضافة كنيسة الموارنة بالقرب من الساحة بنيت عام بدأ البناء بطوابق ارضي ة وبعدما ازدهر الوضع القتصادي قاموا بإتمام البناء وإضافة طوابق. سألنا جوني قائال : "كيف من الممكن أن نعرف ونتأكد ان البناء كان فعال في زمن العثمانيين عن طريق مالحظة مواد البناء التي استعملت فكانت عبارة عن الحجر القديم والطين الذي استعملوه بدل من آل "שמנתו. جدير بالذكر أنه سم يت الساحة بساحة الخمرة نسبة لعائلة الخمرة الحيفاوي ة بعدها ظهر اسم إضافي أو بديل لهذه الساحة وهو ساحة الحناطير وذلك نسبة لكم ية الحناطير التي تواجدت بها في تلك الفترة )كوسيلة نقل(. وسألنا اين ينتهي مقطع البحث ميريل ومريان: "כיכר ההגנה". جوني: سم يت هذه الساحة بالماضي بساحة الفرير نسبة لمدرسة الفرير- التي كانت مدرسة للذكور فقط. في حرب عام 1948 تم قصف المدرسة وبعدها تم ترميمها وبقيت كمدرسة حتى عام في عام 1972 بدأوا بالهدم الذي استغرق العديد من السنوات وذلك بسبب انفجار مياه باطني ة. مع مرور السنين تم بناء المبنى العالي في الساحة والذي تم استخدامه لمكاتب التأمين الوطني عام وفي يومنا هذا يستخدم المبنى لعدد قليل من المكاتب المختلفة وباقي المبنى فارغ. إن هذا المبنى باإلضافة للمساحة الفارغة التي تستعمل اليوم كموقف للسيارات في نهاية شارع يافا هما عبارة عن مثال للجشع الكولونيالي وذلك ألنه تم أخذ هذه األراضي )بدون مقابل( ولم تستخدم بالشكل الصحيح بعد قيام الدولة وهذا ي ظهر هدف المصادرة أل وهو الستقرار. - قمنا بالتساؤل فيما بيننا هل الساحة هي عبارة عن ساحة في يومنا هذا مع العلم أننا نعلم الجواب جيد ا وهو بالطبع كال. جوني: في البداية سم يت هذه الساحة بالميدان حيث شك لت مركز األحداث وجزءا مركزي ا في حياة الناس. كان لها العديد من األهداف: اجتماعي خدماتي باإلضافة إلى المظاهرات والحتجاجات التي كانت تقام فيها. عندما نتحد ث حول موضوع الحتجاج فقد حدث في هذه الساحة صراع ما بين الصهيونيون والحركة الوطني ة الفلسطيني ة. والمؤسف أن هذه الساحة لعبت أيضا دور ا في عملية ترحيل أهلها المقصود أنه عندما بدأ اليهود بقصف حيفا من األعلى )أتوا من الهدار والكرمل( بدأ العرب بالهروب باتجاه الميناء حيث عبروا من الساحة التي قتل فيها العديد منهم أم ا اآلخرين أبعدوا بواسطة سيارات الجيش التي كانت بانتظار اقترابهم.. ولذلك كانت هذه الساحة ميدان كما ذكرت سابقا ولكن كانت أيضا احدى األماكن التي هج ر سكان البلد منها.. ميريل ومريان: بحثنا يتمحور في هذا الشارع حول الواجهات وفترات بنائها, حيث انه عن طريق تصنيف التفاصيل الصغيرة التي تحتويها نقوم بتحديد التيار الهندسي المعماري التي تنتمي اليه كل واجهة, ما اذا كان التيار الهندسي العثماني, التيار النتدابي أو تيار ما بعد قيام الدولة. جوني: حسن ا, بامكاني ان اشارككم بعض المقاطع وصور للساحة والشارع حيث يمكنهن مساعدتكم في تصنيف فترات בוחרה תיזח 32

33 البناء. على سبيل المثال, مبنى فالفل باريس هو مبنى ينتمي الى الفترة االعثمانية. كما انه مبني من الحجار المسطحة والتي هي ميزة تعلموها واكتسبوها من اللمان. الطراز الذي يتكون من بناء ثالثة شبابيك والوسط من بينهن باب هو طراز تابع الى زمن العثمانيين واستمر حتى فترة النتداب. كما انه يحسب كأحد مكونات البيت العربي أل وهو الليوان. اما عودة للساحة فهي تقلصت عبر الزمن وتعرضت لعدة تغييرات أهمها وضع مدرج بها مما منعها من ان تكون نقطة التقاء ذو اهمية كبيرة, وتم الغاء اقامة الحتجاجات بها. ونتيجة الى ذلك, قد فقد هذا المكان جزئيا تعريف الساحة واهميتها. اكملنا سيرنا متجهين نحو ساحة الفرير )כיכר ההגנה( جوني: عبر الجيش اليهودي من الهدار والكرمل الى وادي النسناس بهدف حصر العرب في المنطقة الواقعة بين ميناء حيفا و כיכר ההגנה. كما انه قد احتوى المكان هذا على عمليات مسلحة وهدم العديد من المباني, وفي عام 1948 اصبحت حيفا في ايدي اليهود. من الجدير بالذكر انه تم استغالل كل خط البناء المسموح من قبل المواطنين حيث انه البناء قريب جدا للشوارع. فقد كانت هذه المباني تحتوي على محالت تجارية في الطبقات الولى وعلى طبقات سكنية في الطبقات العلى. شارع الخياط سم ي بهذا السم نسبة لعائلة الخياط فهي عائلة لبنانية. قديما كانت هذه الرض مليئة بالرمل حيث انها ظهرت كأنها ارض ل يوجد لديها احتمال ولو ضئيل من ان تتقدم معماريا وهندسيا. فعندما انشأ البريطانيين الميناء احتاجوا الى اماكن تجارية من حولها, فقد عرضوا على هذه العائلة بأن تقوم ببناء مباني وتأجيرها لهم في هذا المكان. وفعال هذا ما حصل, قد تم بناء خمسة مباني, وتأجير اثنين منهن للشرطة البريطانية حتى سنة 1937, ومن ثم تم تأجيرها للشرطة السرائيلية حتى سنة 2007 الى ان اصبحت الن مركز تجاري. من بعدها انتهى اللقاء بتشكرنا وامتناننا له 3. المقابلة الثالثة مع الب عبده عبده. هذه محادثة عبر الهاتف مع أبونا عبدو حول كنيسة مار يوسف المتواجدة في ساحة باريس. ميريل ومريان: مرحبا أبونا, قد توجهنا أول الى الدكتور جوني منصور ومن ثم قام بتوجيهنا اليك. هل تسمح بأن تشاركنا بعض المعلومات اإلضافية حول كنيسة مار يوسف ألنه كان من الصعب جدا الوصول الى معلومات قد تفيدنا عن طريق النترنت او مصادر أخرى. األب عبدو: بالطبع ميريل ومريان: في أي سنة لم تعد الكنيسة م ستعملة األب عبدو: في سنة 1948 وتحديد ا بعد الحرب, من بعدها بدأ المواطنين باستعمالها للسكن والتخزين حتى سنوات التسعينات ومن ثم استعادت الطائفة ملكية الكنيسة بما انها كانت افتاحية. ميريل ومريان: الى جانب الكنيسة اليوم يتواجد دير, هل هذا صحيح األب عبدو: صحيح, وما زال قائم ا. ميريل ومريان: هل هو تابع للكنيسة األب عبدو: نعم ميريل ومريان: لقد أعلمنا الدكتور جوني بأنها كنيسة تابعة للطائفة الالتينية ميريل ومريان: هل لديك المزيد من المعلومات حول الكنيسة والتي تظن قد تفيدنا في هذا البحث مثال في غالب الوقت لمن كانت تتبع الملكية األب عبدو: الى رهبنة الكرمليت. عالوة على ذلك يوجد هنالك مقال في احدى المواقع اللكترونية التابعة للرعية والذي يمكنك بالتعاون به كمصدر معلومات اخر. ميريل ومريان: لك جزيل الشكر ابونا. בוחרה תיזח 33

34 נספחים ויזואלים איור 1 א מפה עכשוית לחיפה ובהדגש מסומנת שדרות המגינים לאורכה שממוקמת בצפון. איור 1 ב זום אין לשדרה, להבין את גבולותיה. בוחרה תיזח 34

35 איור 2 תצ"א 2018 עם סימון על אזור העיר העתיקה בין החומות. אזור שקמונה היום איור 3 כיכר ח'מרה בשנות ה- 20, כשעדיין היה קיים הגן העירוני. מתוך אוסף ד"ר ג'וני מנסור בוחרה תיזח 35

36 איור מבט אל החזית הדרומית של הכנסייה המארונית סנט לואי. מתוך אוסף מטסון, ספריית הקונג'רס. איור כיכר ההגנה אחרי מלחמת העצמאות מבט אל מזרח הכיכר. אוסף עו"ד אלי רומן בוחרה תיזח 36

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 1 התחדשות עירונית מתחם שלמה המלך, יולי 2013 2 צוות התכנון : תכנון נוף נספח הצללה כבישים אדריכל אבינעם לוין אדריכלית נטליה אלפימוב אדריכלית טל לוין אדריכל משה אוחנה : רינה קרוגליאק, אדריכלית נוף : לשם -

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

א נ א מן אל-י ה וד / אלמוג בהר.1 בזמן ההוא התהפכה לשוני, ועם שהגיע ראש חודש תמוז נתקע לי בפה, עמוק עמוק בגרון, עמוק מן הגרון, המבטא הערבי. כך כשהייתי

א נ א מן אל-י ה וד / אלמוג בהר.1 בזמן ההוא התהפכה לשוני, ועם שהגיע ראש חודש תמוז נתקע לי בפה, עמוק עמוק בגרון, עמוק מן הגרון, המבטא הערבי. כך כשהייתי א נ א מן אל-י ה וד / אלמוג בהר.1 בזמן ההוא התהפכה לשוני, ועם שהגיע ראש חודש תמוז נתקע לי בפה, עמוק עמוק בגרון, עמוק מן הגרון, המבטא הערבי. כך כשהייתי באמצע הליכת רחוב חזר אלי המבטא הערבי של סבא א נ ו ואר

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

נייר עמדה, אוקטובר 2018 ورقة موقف تشرين األو ل 2018 רב-תרבותיות וחיים משותפים בין יהודים/ות וערבים/ות במוסדות אקדמיים להכשרת מורים ומורות מסמך המלצות

נייר עמדה, אוקטובר 2018 ورقة موقف تشرين األو ل 2018 רב-תרבותיות וחיים משותפים בין יהודים/ות וערבים/ות במוסדות אקדמיים להכשרת מורים ומורות מסמך המלצות נייר עמדה, אוקטובר 2018 ورقة موقف تشرين األو ل 2018 רב-תרבותיות וחיים משותפים בין יהודים/ות וערבים/ות במוסדות אקדמיים להכשרת מורים ומורות מסמך המלצות אוקטובר 2018 ד ר וורוד ג'יוסי וד ר גליה זלמנסון לוי

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

תכנית אב להכרה בכפרים הלא-מוכרים בנגב מהדורה מקוצרת ألم خطط ألتوجيهي لإلعتراف بالقرى غير المعترف بها في النقب طبعة ملخ صة 2012 סדנאות שיתוף ציבור בתכנ

תכנית אב להכרה בכפרים הלא-מוכרים בנגב מהדורה מקוצרת ألم خطط ألتوجيهي لإلعتراف بالقرى غير المعترف بها في النقب طبعة ملخ صة 2012 סדנאות שיתוף ציבור בתכנ תכנית אב להכרה בכפרים הלא-מוכרים בנגב מהדורה מקוצרת ألم خطط ألتوجيهي لإلعتراف بالقرى غير المعترف بها في النقب طبعة ملخ صة 2012 סדנאות שיתוף ציבור בתכנון לנשים הפרויקט ממומן על-ידי האיחוד האירופי העמדות

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב פיתוח עירוני מוכוון תחבורה ציבורית בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב 20.6.16 מציגה: אירית לבהר גבאי מתכננת תנועה ארוך טווח, אגף התנועה עורכי התכנית עיריית תל אביב: אגף תכנון עיר: ניר דוד כהן אגף התנועה משרד

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

Microsoft Word Viewer - Acoustic_Report_ doc

Microsoft Word Viewer - Acoustic_Report_ doc ==================================================== ד"ר יולי קלר בע"מ תכנון אקוסטי ואלקטרו-אקוסטי בקרת רעש, רעידות ואינפרא-אדום ת.ד. 5030 קרית ים 9500 טל. 04-8759875 פקס 04-8760079 רחוב אצ"ל 34/0, חולון

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

ידיעות כנרת עיתון אגודת הסטודנטים במכללת כנרת, עמק הירדן יו"ר האגודה: עידן מקייס עורכת: שני שחם עורכת אחראית: ענת טולנאי יוצא לאור בחסות "ידיעותיכון"

ידיעות כנרת עיתון אגודת הסטודנטים במכללת כנרת, עמק הירדן יור האגודה: עידן מקייס עורכת: שני שחם עורכת אחראית: ענת טולנאי יוצא לאור בחסות ידיעותיכון ידיעות כנרת עיתון אגודת הסטודנטים במכללת כנרת, עמק הירדן יו"ר האגודה: עידן מקייס עורכת: שני שחם עורכת אחראית: ענת טולנאי יוצא לאור בחסות "ידיעותיכון" הניכור הזה נובמבר 2008 כסלו תשס"ט איך נראה העולם בעיניים

קרא עוד

סדר יום ועדת שימור מס' 02 במועצה מספר 51 )ועדה 561( שתתקיים ביום ג', ד' ניסן, תשע"ה ה אל חברי ועדה: מר ניר ברקת, ראש העיר ויו"ר ועדת שימור מ

סדר יום ועדת שימור מס' 02 במועצה מספר 51 )ועדה 561( שתתקיים ביום ג', ד' ניסן, תשעה ה אל חברי ועדה: מר ניר ברקת, ראש העיר ויור ועדת שימור מ סדר יום ועדת שימור מס' 02 במועצה מספר 51 )ועדה 561( שתתקיים ביום ג', ד' ניסן, תשע"ה ה-.42.3.402 אל חברי ועדה: מר ניר ברקת, ראש העיר ויו"ר ועדת שימור מר תמיר ניר, חבר ומ"מ יו"ר ועדת השימור מר קובי כחלון,

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 תכנית המתאר 9988 לשכונת רחביה מצגת לראש העיר 22.5.2011 עיריית ירושלים מינהל תכנון האגף לתכנון העיר מתכננים: נ. מלצר, ג. איגרא א.כהן אדריכלים הנחיה: עופר אהרון מנהל עריכה: מריאנה סיגלוב-קליין מתכננת ערים

קרא עוד

Al-Mofta7.indd

Al-Mofta7.indd ע ךל ו, פ, ל ועמד ובן משפ ה נערכת עזעה רכת, ל א בטו כן מוקד רץ יע ע הנב ל ח מ ל ח ר ה כ ח, ר זכ ל ם ל אולי בא הרגע ויות אדם ה שאינו בזמן כדי אה ה ומו ל שה ת מ ט מ ו ע ת ה נ ו ע ול חל לבט רוחו הצ מדר ד

קרא עוד

Mikud-Int(Chem ar)-Sum2012.indd

Mikud-Int(Chem ar)-Sum2012.indd - 1 - כימיה )השלמה מ 3 יח"ל ל 5 יח"ל( שאלונים: 037201, השלמה מ 3 ל 5 יח"ל 037202, השלמה מ 3 ל 5 יח"ל, לתלמידים הנבחנים בכתב במעבדת חקר ולתלמידים הלומדים חצי יחידת מעבדה 037203, השלמה מ 3 ל 5 יח"ל, לתלמידים

קרא עוד

כתב תביעה

כתב תביעה בבית המשפט השלום בבאר שבע תא"ק 21013-09-12.1.2.3.4 בעניין: איסמעילוף מארק שלמה שמחה, ת.ז 011920642 שושנה בן דוד, ת.ז 303512 רות לוי, ת.ז 381071 שלמה שמואלי, ת.ז 5196254 ע"י ב"כ עוה"ד עמיר פישר מטעם תנועת

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ת כ נ י ת א ב ניהול פרויקט אדריכלות אדריכלות נוף תנועה וכבישים פרוגרמה ליטל ידין מינץ מלמד אדריכלים ענת שדה אמאב תחבורה זאב ברקאי 01 עיר רובע שכונה מתחם א': שלב המצב הקיים ואבחונו שלב ב': מסקנות חיזוק

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

הקוראן המפואר: פסוקים נבחרים

הקוראן המפואר: פסוקים נבחרים הקוראן המפואר פסוקים נבחרים תרגם מוסא אסעד עודה כבביר / חיפה הפסוקים שנבחרו למטרה זו דנים בנושאים הבאים: אללה אלוהים המלאכים הקוראן המפואר הנביאים מוחמד נביא האיסלאם עבודת אלוהים הצום זכאת מתן צדקה עקרונות

קרא עוד

Microsoft Word - book shops.doc

Microsoft Word - book shops.doc . רשימת חנויות ספרים יד שניה: חנויות בתל-אביב: רובינזון ספרים - נחלת בנימין 03-5605461 - 31 http://www.robinson.co.il בוק בוטיק - דיזנגוף 03-5274527 - 190 בוק שוק - ברודצקי 15, רמת אביב - 03-6415158 בטא

קרא עוד

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

קובץ_פנימי[TOD11]

קובץ_פנימי[TOD11] ד"ר יודן רופא - "עקרונות התכנון של פיתוח עירוני מסביב לרכבת" מאמר זה מציג את עקרונות התכנון והעיצוב האורבני האמורים להנחות את המתכננים של אזורי פיתוח עירוני מסביב לרכבת. הוא פותח בתיאור הגורמים התכנוניים-פיזיים

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מספר דוח - 20345 לכבוד מס' טופס: טה- 0103 כ"א אדר תש"ע 07 מרץ 2010 מר עמירם רותם כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 רכז תכנון וקרינה סביבתית מר עמירם רותם

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation השטחים הפתוחים בגולן בראי התיישבות האדם : מאז ועד היום דן מלקינסון המכון לחקר הגולן החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה אוניברסיטת חיפה צילום: רינה נגילה גולן להכיר בעמק מופלא בין הרים ושדות שוכן גולן מופלא של

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1>

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 30814 מספר דוח - י"ד סיון תש"ע 27 מאי 2010 לכבוד מר אלבס צור מנהל מחלקת איכות הסביבה מועצה אזורית משגב. קמפוס משגב דוח בדיקה הנדון:

קרא עוד

בית הספר לחינוך ע"ש שלמה )סימור( פוקס האוניברסיטה העברית בירושלים הר הצופים, ירושלים טל': פקס: كلية التربية على اسم شلوم

בית הספר לחינוך עש שלמה )סימור( פוקס האוניברסיטה העברית בירושלים הר הצופים, ירושלים טל': פקס: كلية التربية على اسم شلوم 1509100197 ביה"ס לחינוך ע"ש סימור פוקס מקדם גיוון ורב-תרבותיות ומפעיל תוכניות שונות לעידוד הצלחה של סטודנטים ממגזרים שונים. במסגרת זו, אנחנו מרחיבים השנה את השירותים הניתנים לסטודנטים מהמגזר הערבי, בתוכניות

קרא עוד

שם המסמך

שם המסמך החברה להגנות ים המלח בע"מ תכנית מס' 565-0254458 - בנית בתי מלון בתוך מי בריכה 5 חוות דעת סביבתית ירושלים - יוני 2016 תוכן העניינים פרק א 1.1 1.2 1.3 1.4 פרק ב 2.1 2.2 2.3 2.4 פרק ג 3.1 3.2 תוכן העניינים...

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2CE1E9FA20E5E2EF C2020E9F9E9E1FA20F2E8F8FA20E9F9F8E0EC2020F E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2CE1E9FA20E5E2EF C2020E9F9E9E1FA20F2E8F8FA20E9F9F8E0EC2020F E646F63> עמוד 1 מתוך 8 מספר דוח 21035 ב' אדר א תשע"א 06 פברואר 2011 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 מהדורה 05 20.10.10 לכבוד מר עמירם רותם רכז תכנון וקרינה סביבתית כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 מר עמירם

קרא עוד

הצעה לתוכנית לימודים

הצעה לתוכנית לימודים תואר ראשון הדרישות למקצוע מורחב עת עתיקה: 1 הרצאה קווי יסוד מקרא 1 הרצאה קווי יסוד 1 תרגיל קווי יסוד 1 הרצאה מתקדמת 1 תרגיל 1 סמינריון 14 ש"ש היסטוריה כללית-המזרח הקדום או יוון ורומא ימי הביניים: 5 ש"ש

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 יעוץ פנג שואי לבית מאת: ניצה שטרויך ה. אדריכלות פנג שואי אסטרולוגיה סינית בייעוץ פנג שואי לבית יש כמה וכמה שכבות של עומק לתיקונים והפעלות לאיזון הבית ודייריו. הבסיס הוא הבגואה וכיווני שינה ישיבה נכונים

קרא עוד

YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדו

YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדו YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדול. השמיכה מקבלת צורה! מקרא עין שרשרת עין שטוחה חצי

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc)

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc) ההתפתחות הדמוגרפית במחוז ירושלים מאת יעקב פייטלסון (סיכום נייר העמדה) מבוא נייר העמדה בנושא מחוז ירושלים הוא ראשון מעבודות שמציגות את ההתפתחות הדמוגרפית בכל מחוז ומחוז במדינת ישראל. מטרת המחקר המוצג בנייר

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc תאריך 17/01/2012 מספרנו 11420/1-11 שומת הממוקם מקרקעין, נכס גשוש גו חיפה בעיר ואדי סליב בשכונת 1068-1072,1074,1080 1072,1074,1080-1083 מגרשים 1083 10853 שומה (1601 חפ/ 1601 מספר תב"ע (לפי מזמין השומה דו"ח

קרא עוד

Microsoft Word - NVC - 6 retretas between Jan.-Mar. 2016

Microsoft Word - NVC - 6 retretas between Jan.-Mar. 2016 (עברית וערבית אחר האנגלית اللغة العربية والعبرية تتبع اللغة االنجليزية - English (Hebrew & Arabic follow January 22-23, 2016 Languages weekend in Ecome. Seventy participants met for a weekend of learning

קרא עוד

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב עש שון כרמלי זל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים "החיילים הבודדים הם מופת לחברה הישראלית... החיילים הבודדים אינם לבד." רא"ל דן חלוץ,

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כו שבט תשעז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/ פברואר 0 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 06 בפתח תקווה נכון לתאריך 0/0/0 בפתח תקווה יש,868 תושבים. התפלגות התושבים בעיר לפי מגדר מגדר סך אחוז 4% % 00% 066 868 זכר נקבה התפלגות התושבים בעיר

קרא עוד

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות בטבלאות להלן, מוצגות תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מאושרות בסביבת התכנית, עד לטווח של 200 מ' מציר

תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות בטבלאות להלן, מוצגות תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מאושרות בסביבת התכנית, עד לטווח של 200 מ' מציר תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות בטבלאות 1.4.2.14 1.4.2.1- להלן, מוצגות תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מאושרות בסביבת התכנית, עד לטווח של 200 מ' מציר המסילה: טבלה 1.4.2.1- תכניות מתאר מקומיות ומפורטות

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 ת"י בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 תי בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב ת"י 58 -בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור '. יש להשלים את כל הראיות הנדרשות ולהוכיח עמידה בדרישות התקן ל'. כמו יש להשלים עמידה

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 בניית תכנית שיווקית מהי תכנית שיווקית? התכנית השיווקית מתארת את הפעולות השיווקיות שעסק צריך לבצע על מנת להשיג את יעדי המכירות שלו. מטרת התכנית השיווקית בניית התכנית השיווקית עוזרת לנו להגדיר את: 1. יעדי

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

מבט לג' האד העולמי 7-1 ב מ ר ץ 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע ג ם הת מ ק ד ה ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ב א ל ע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת. ה כ ו ח ו ת ה ס

מבט לג' האד העולמי 7-1 ב מ ר ץ 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע ג ם הת מ ק ד ה ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ב א ל ע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת. ה כ ו ח ו ת ה ס מבט לג' האד העולמי 7-1 ב מ ר ץ 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע ג ם הת מ ק ד ה ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ב א ל ע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת. ה כ ו ח ו ת ה ס ו ר י ם ו ר ו ס י ה ע ת ה נ ו ת נ י ם ע ד י פ ו ת ל

קרא עוד

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

Microsoft Word - Cosmic CAL Part 2 Hebrew Final

Microsoft Word - Cosmic CAL Part 2 Hebrew Final לסרוג יחד קוסמי חלק 2 זכויות יוצרים: הלן שרימפטון, 2018. כל הזכויות שמורות על ידי: הלן ב www.crystalsandcrochet.com בחסות של Stylecraft yarn קיצורים תך, תכים ח"ע חצי עמוד ל"א לולאה אחורית סיבוב עמ"ק עמוד

קרא עוד

"שיעור בהיסטוריה" נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי

שיעור בהיסטוריה נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי שיעור בהיסטוריה "" ב מ א י 3 י ר ו ש ל י ם" נוסח אבו מאזן : בפתיחת דיוני המועצה הלאומית ה פ ל ס ט י נ י ת נ ש א א ב ו מ א ז ן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ו ב נ י ח ו ח א נ ט י ש מ י. ז א ת, כ ד י ל ש

קרא עוד

Kresla-Mag.ru - Cybex Aton Q Инструкция

Kresla-Mag.ru - Cybex Aton Q Инструкция Kresla-Mag.ru Cybex Aton Q Инструкция Купить автокресло Cybex Aton Q TR LT LV EE UA RU EN AR HE ATON Q ECE R-44/04, Gr. 0+, 0-13kg (ca. 0-18M) User guide - HE אזהרה! מדריך מקוצר זה משמש לסקירה כללית בלבד.

קרא עוד

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ומחזבאללה

אתר איראני פרסם נאום, שנשא  מזכל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר עי בכירים מאיראן ומחזבאללה 14 ב מ ר ץ 2018 אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו ה ב י ע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ו מ ד"ר ר ז צ י מ ט עיקרי המסמך ב- 12 ב מ ר ץ פ ר

קרא עוד

התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: מהות הבקשה שי

התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: מהות הבקשה שי התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) 17-02-000480 מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: 2017-0330 מהות הבקשה שינויים/שינוי ללא תוספת שטח/חזית כתובת הבקשה שלמה המלך

קרא עוד

שאלון אבחון תרבות ארגונית

שאלון אבחון תרבות ארגונית שאלון: אבחון תרבות ארגונית על פי : Cameron, E. and Quinn, R. Diagnosing and changing organizational culture Edison Wesley 1999. 1 לפניך שש שאלות הנוגעות לאבחון תרבות ארגונית. בכל שאלה מוצגים ארבעה איפיונים

קרא עוד

" תלמידים מלמדים תלמידים."

 תלמידים מלמדים תלמידים. " תלמידים מלמדים תלמידים." פרוייקט של צוות מתמטיקה, בית ספר כפר-הירוק איך הכל התחיל... הנהלת בית הספר העל-יסודי הכפר הירוק יזמה פרויקט בית ספרי: "למידה ללא מבחנים- הוראה משמעותית", צוות המתמטיקה החליט

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון:

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: 454-1288476 פתיחה שלום מתעניין בקסמים! שמי יוני לחמי. אני קוסם מקצועי מעל 11 שנים. לפני 9 שנים התחלתי ללמד קסמים ומאז לימדתי מעל

קרא עוד

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט (Importing & Exporting MS Excel Files and Text) ייבוא (Import) הפיכת קובץ טקסט, Excel מבסיס נתונים אחר. או סוגים אחרים, לטבלת,Access או העתקת טבלת Access בתחילת התהליך יש

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C>

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C> Page 1 of 5 נתוני האמת: זינוק במספר החרדים שעובדים ומשרתים נתונים מנפצי מיתוסים שמפרסם מוסד שמואל נאמן, מראים כי חל גידול של מאות אחוזים בגיוס לצבא, לשירות האזרחי ובהשתלבות חרדים בשוק העבודה. ח"כ אורי

קרא עוד

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות שיעור מס' 6 סבולות ואפיצויות Tolerances & Fits Tolerances חלק א' - סבולות: כידוע, אין מידות בדיוק מוחלט. כאשר אנו נותנים ליצרן חלק לייצר ונותנים לו מידה כלשהי עלינו להוסיף את תחום הטעות המותרת לכל מידה

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לאפשר למרצי המכללה לפרסם באתר המכללה פרטים אודותיהם )תחומי

קרא עוד

כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים ע"י המשטר הסורי במלחמת האזרחים

כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים עי המשטר הסורי במלחמת האזרחים כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים ע"י המשטר הסורי במלחמת האזרחים עיקרי המסמך ב מ ל ח מ ת ה א ז ר ח י ם ע ש ה ב ס ו ר י ה צ ב א ס ו ר י ה ב כ ו ח ו ת ר ב ש י מ ו ש צ ב א, מ י ל י צ י ו ת ו

קרא עוד

תוכן העניינים: פרק צמצומים ומימושים של פונקציות בוליאניות... 2 צמצומים של פונקציות באמצעות מפת קרנו:...2 שאלות:... 2 תשובות סופיות:... 4 צמצום

תוכן העניינים: פרק צמצומים ומימושים של פונקציות בוליאניות... 2 צמצומים של פונקציות באמצעות מפת קרנו:...2 שאלות:... 2 תשובות סופיות:... 4 צמצום תוכן העניינים: פרק 2 3 צמצומים ומימושים של פונקציות בוליאניות 2 צמצומים של פונקציות באמצעות מפת קרנו: 2 שאלות: 2 תשובות סופיות: 4 צמצום באמצעות שיטת 6:QM שאלות: 6 תשובות סופיות: 7 מימושים בעזרת פונקציות

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה?

חינוך לשוני הוראת קריאה:  נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה? חינוך לשוני שפה ערבית סוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה - נקודת מבט של הערכה מפגש לימודי 7.7.2011 אימאן עואדיה מנהלת תחום מבחנים בערבית - הרשות הארצית 2011# 1 מהי? היא הגוף המוביל

קרא עוד

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc "פז" הנדסהוניהול (1980) בע "מ Ltd. PAZ Engineering & Management (1980) תכנית מתאר עכו נספח אמצעי מדיניות סביבתית - מסמך מס' - 11 מנחה 1. המלצות לתפעול וניהול סביבתי של אזורי תעשייה טווח "קצר" התפעול והניהול

קרא עוד

Audi Q8 מדריך מהיר

Audi Q8 מדריך מהיר Dummy Text תוכן עני ינים فهرس ا شارات ال على لوحة القيادة...الصفحة 21 חיוויי אזהרה בלוח המחוונים...עמ' 2 ضغط الهواء في الا طارات وتبديل العجل...الصفحة 25 לחצי ניפוח הצמיגים והחלפת גלגל...עמ' 5 صيانة جارية

קרא עוד

פתרונות לדף מס' 5

פתרונות לדף מס' 5 X הוכיחו כי קבוצה X סגורה אמ"מ פתוחה P נקודה כלשהי עלינו למצוא כך ש- X P X פתרון: תהא X קבוצה סגורה ניקח נניח בשלילה כי לא קיים כזה, ז"א לכל קיימת כך ש- X מכיוון ש- P P נסיק כי d P, P סגורה מתקיים P B

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc)

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc) הצעה לפתרון שאלון א, חורף 2011 נכתב ע"י עידית גולץ (מורה ורכזת עברית) וארנון דותן (מורה בלחמן). פרק א הבנה והבעה (50 נקודות).1 קהל היעד, הנמענים תפקיד הלשון העברית פן אחד היהודים בארץ מפתח להקמת חברה מלוכדת

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint נגישות לתחבורה ציבורית מדיניות משרד התחבורה דצמבר 2014 מתוקף חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות התשס"ח- 1998, תוקנו תקנות הנגשת תחבורה ציבורי תשס"ג- 2003. במסגרת החוק, משרד התחבורה, מפעילי התח"צ, הרשויות

קרא עוד

תמ"א 38 תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה

תמא 38  תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה קביעת עקרונות למדרוג תוספת זכויות בנייה כתמריץ לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה במסגרת תמ"א 38 המזמין: משרד הבינוי והשיכון הצגה למנכ"ל משרד הבינוי והשיכון 24.1.2010 2 ועדת היגוי משרד הבינוי והשיכון סופיה

קרא עוד

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63> עבודת הגשה בפרויקט: מגיש: יובל מרגלית כיתה: י' 4 בי"ס: אורט" מילטון" בת ים תאריך: 31-5-2009 .1 מקום ההשמה בו הייתי הינו שירותי כבאות והצלה בעיר בת ים. שירותי הכבאות בבת ים, הינם חלק משירותי הכבאות הארצית

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שלומית לויט "עץ החשיבה" שלמה יונה- העמותה לחינוך מתמטי לכל מציגים: "ימין ושמאל- לומדים חשבון" 4 מקורות קושי להתמצאות במרחב אצל ילדים תפיסה אפיזודית התנהגות ייצוגית מוגבלת. היעדר מושגים ומונחים. אגוצנטריות.

קרא עוד

ירושלים, דוד חזן 13

ירושלים, דוד חזן 13 עמוד 1 מתוך 8 מספר דוח 10,621 י' אדר ב, תשע"א 16 מרץ, 2011 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 מהדורה 05 20.10.10 לכבוד מר עמירם רותם - רכז תכנון וקרינה סביבתית עיריית ירושלים - אגף איכות הסביבה

קרא עוד

מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החנ

מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החנ מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החניך יבין כי הגשמה אינה משימה פשוטה והיא מחייבת גם עשייה.

קרא עוד

תאריך

תאריך תכנית מתאר מקומית מספר תא/ 2650 תכנית לשימור מבנים בתל-אביב תכנית מתאר מקומית מס' ת.א. 2650 תכנית לשימור מבנים ואתרים בתל-אביב תוכן העניינים 10.6 תמרוץ לתחזוקה ולשיקום מבנים לשימור. 10.6.1 רשימת התמריצים

קרא עוד

Microsoft Word פרק 16 - פתרון משוואות רמה א

Microsoft Word פרק 16 - פתרון משוואות רמה א 0.0. דף עבודה פתרון משוואות ושאלות מילוליות נתונות שתי משוואות שקולות. 8 60 הסבירו מדוע המשוואות שקולות. 6) 4( שקולה למשוואות אלו? האם המשוואה 8 מצאו שתי משוואות נוספות השקולות למשוואות בסעיף. () משוואות.

קרא עוד

פשוט חשבון כיתה ו - ספר שני שם תלמיד: שם מורה: דואר אלקטרוני תלמיד: דואר אלקטרוני מורה: תאריך הגשה: ציון: דפי עבודה מקוונים - כיתה ו', ספר שני, יחידה

פשוט חשבון כיתה ו - ספר שני שם תלמיד: שם מורה: דואר אלקטרוני תלמיד: דואר אלקטרוני מורה: תאריך הגשה: ציון: דפי עבודה מקוונים - כיתה ו', ספר שני, יחידה פשוט חשבון כיתה ו - ספר שני שם תלמיד: שם מורה: דואר אלקטרוני תלמיד: דואר אלקטרוני מורה: תאריך הגשה: ציון: דפי עבודה מקוונים - כיתה ו', ספר שני, יחידה 2. פתרו את השאלות, לחוד או בזוגות. תעדו את דרך הפתרון.

קרא עוד