שימו לב: ייתכנו שינויים! שם הקורס מבוא ללוגיקה פרופ' יובל דולב הרצאה מבוא לפילוסופיה פרופ' פיני איפרגן הרצאה מבוא לפילוסופיה של ה

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "שימו לב: ייתכנו שינויים! שם הקורס מבוא ללוגיקה פרופ' יובל דולב הרצאה מבוא לפילוסופיה פרופ' פיני איפרגן הרצאה מבוא לפילוסופיה של ה"

תמליל

1 שימו לב: ייתכנו שינויים! שם הקורס מבוא ללוגיקה פרופ' יובל דולב מבוא לפילוסופיה פרופ' פיני איפרגן מבוא לפילוסופיה של המוסר ד"ר אפרת רם-טיקטין במסגרת בין הקורס המחלקה לפילוסופיה: קורסים לשנת הלימודים תשפ" ב נתוודע אל תיאור הקורס היסודות של תורת ההגיון הפורמלית ונדון במקומה של הלוגיקה בפילוסופיה של המאה ה 20. בחלקו הראשון של הקורס נתמקד במושגי יסוד כגון טיעון, טענה, תקפות ואמת. נברר את ההבדל היקש אינדוקטיבי והיקש דדוקטיבי ונעסוק בקצרה בטעויות לא פורמאליות. בהמשך נכיר לעומק את הדדקוציה הטבעית, גם במסגרת תחשיב הפסוקים וגם במסגרת תחשיב היחסים. בחלקו השני של הקורס נטעם מנושאים מתקדמים יותר כגון תורת הקבוצות, אקסיומטיזציה, משפטי שלמות ומשפטי אי-שלמות. במהלך הקורס נדון בשאלת היחס שבין מערכות פורמליות והשפה הטבעית, ובסוגיות הנוגעות לקשר שבין השפה הטבעית והעולם. מטרת הקורס לאפשר הכרות ראשונית עם השיח והמחשבה הפילוסופיים לענפיהם. נתמקד בשאלה מוסרית- פוליטית וניווכח כיצד, לשם התמודדות אחראית עם השאלה, אנו נזקקים לכלים פילוסופיים מגוונים. במהלך הקורס נעיין בקטעים קצרים הנטולים מקשת רחבה של הוגים, ונתרגל ניסוח של שאלות פילוסופיות והתוויית הדרך למציאת מענה. במסגרת הקורס תוצגנה תיאוריות מרכזיות של המוסר החל מתקופתו של סוקרטס ועד המאה העשרים. נערוך דיון ביקורתי בתיאוריות אלו תוך הצגת נקודות החוזק והחולשה של כל אחת. כמו כן יידונו בעיות מרכזיות בפילוסופיה של המוסר כגון שלילית, פטרנליזם מוסרי ועוד. אי ציות אזרחי, הקורס יועבר באופן משולב- מקוון ופרונטלי חולשת הרצון, מזל מוסרי, ההבחנה בין מעשה למחדל ואחריות שיטות מחקר בפילוסופיה- סדנה לתלמידי מחקר פרופ' נעם זהר סדנה זו תוקדש לשיפור כישוריהם של משתתפה בהגדרת שאלת מחקר, במיקום השאלה במרחב השיח הפילוסופי, ובתכנונה וקידומה של אסטרטגיית חקירה נאותה. הסדנה תכלול תרגולים ודיונים בשאלות יזומות, וכן עבודה פרטנית ומשוב קבוצתי להצעות ולפרקי המחקר של המשתתפים, הן ברמת התיזה למ"א והן ברמת הדוקטורט.

2 תולדות הפילוסופיה בעת החדשה מדקארט עד קאנט ד"ר נעם הופר תולדות הפילוסופיה העתיקה :הפילוסופיה של אנרי ברגסון הסדנה מיועדת לדוקטורנטים בשלב הראשון של מחקרם ולתלמידי תואר שני במסלול המחקרי. העבודה תכלול תרגול בשימוש במשאבי מידע; עיון בדבריהם של פילוסופים המוקדשים לרפלקציה על טיבה ושיטותיה של חקירה פילוסופית; הדגמות של ניסוח חקירה פילוסופית, תכנונה וקידומה; ומשוב שיטתי לטקסטים של תלמידי המחקר. קורס זה יעסוק בזרמים המרכזיים בפילוסופיה של המאות ה -17 וה -18. נעסוק בסוגיות פילוסופיות הנובעות בעיקר מאתגרים שהציבה המהפכה המדעית בצורך ליישב בין תפיסת העולם המכאניסטית והנטורליסטית לבין עמדות פילוסופיות מושרשות. על כן נעסוק בעיקר בסוגיות במטאפיזיקה ותורת ההכרה, למשל על ידע ודאי, מהות הנפש וקיום האל. נכיר בקורס הוגים מרכזיים כגון דקארט, שפינוזה, לייבניץ, לוק, ברקלי, יום וקאנט וכן הוגים פחות מרכזיים איתם התכתבו. כמו כן נדון בהשלכות של עמדות ההוגים הנ"ל על הפילוסופיה בת-זמננו. בקורס נעסוק בראשיתה של הפילוסופיה המערבית בתקופה שבין תאלס ועד אריסטו. נשאל מה היו היסודות מהן צמחה הפילוסופיה ונכיר את מגוון השאלות שהעסיקו אותה בתחילת דרכה: מהו העקרון המניע את הקוסמוס? כיצד הוא התפתח? כיצד עלינו להבין את הדברים שבו, ממה הם מורכבים ומה מניע אותם? נדון בין היתר במתח בין ריבוי ואחדות, בייתכנותו של שינוי ובניסיונות הראשונים לנתח באופן שיטתי את העולם הסובב אותנו. בנוסף נעמיק בשאלות של פוליטיקה צדק וממשל ונשאל מהם החיים שראוי לחיותם לפי הפילוסוף בן העת העתיקה. דגש מיוחד יושם על הזיקות בין התשובות שניתנו לשאלות אלו בעת העתיקה ודיונים מאוחרים יותר בפילוסופיה. אנרי ברגסון היה פילוסוף צרפתי וזוכה פרס נובל לספרות שפעל במחצית הראשונה של המאה העשרים. השפעתו בצרפת ומחוצה לה הייתה עצומה. מאחר ומחשבתו של ברגסון אינה נענית באופן טבעי לסיווגים המקובלים בתיאור ההסטוריה של הפילוסופיה )אמפיריציזם, אידיאליזם(, ברטרנד ראסל הציע לאפיינה על סמך המוטיבציה שעומדת בבסיסה: המוטיבציה המעשית ובמרכזה הרעיון של פעולה. רעיון זה, "דחף החיים" במילותיו של ברגסון, הוא המפתח להבנת הגותו על גלגוליה השונים. נכיר את התחנות בהתפתחות המחשבה של ברגסון מביולוגיה ופסיכולוגיה, דרך תורת הכרה ומטאפיזיקה ועד למוסר ולדת. בקורס נכיר את הרעיונות המרכזים בהגותו של אנרי ברגסון ודרכם כמה מהסוגיות המעניינות בהסטוריה של הפילוסופיה. פיתוח היכולת להבין ולנתח באופן עצמאי טקסט פילוסופי.

3 מהו האדם: תחנות באנתרופולוגיה פילוסופית ד"ר פיני איפרגן 01- הדרכה אישית תאוריות של מודרניות ד"ר פיני איפרגן 01 -הרצא ה מהו האדם? היא שאלת היסוד של האנתרופולוגיה הפילוסופית לה היא מבקשת להציע תשובה תוך מחויבות עמוקה למתודה ולאמצעי החקירה הפילוסופיים. למרות שכתחום דעת פילוסופי עצמאי האנתרופולוגיה הפילוסופית מזוהה עם ההגות של המאות ה הרי שלשאלת האדם ישנה היסטוריה ארוכה שאת ראשיתה אפשר למצוא כבר בפילוסופיה היוונית. הקורס המוצע, שנקודת המוצא שלו תהיה האנתרופולוגיה הפילוסופית ושאלתה, יתחקה אחר ההיסטוריה הפילוסופית של שאלת האדם תוך עמידה על נקודות ציון משמעותיות בהן הוצעו התשובות המרכזיות לשאלת יסוד זו. לצידו של הדיון ההיסטורי-פילוסופי בשאלת האדם ותוך הסתמכות עליו הקורס ינסה לבסס את האופן בו יש להבין את שאלת האדם כשאלת היסוד של הפילוסופיה, כזו הקושרת יחד למכלול שלם את צורותיה השונות של פעילותו של האדם כפי שהללו מקבלות את ביטויים המוחצן בהיסטוריה ובתרבות של האדם. בחינה זו תאפשר לנו להעריך את האופן בו שאלת האדם קשורה מושגית להיות האדם יצור סימבולי שתוצריה של פעילות זו היא תרבותו. הקורס יעסוק בהצגה וניתוח ביקורתי של מגוון של תיאוריות פילוסופיות וסוציולוגיות העוסקות בניסיון להמשגה של המודרניות כעידן היסטורי מובחן. במהלך הקורס נבחן את ההצדקות העולות מהתיאוריות השונות לביסוסה של הקביעה שהתודעה המאופיינת כמודרנית היא צורה חדשה לחלוטין של הבנת האדם את עצמו ואת מקומו בעולם. ההוגים הפילוסופים הבולטים בהם יעסוק הקורס יהיו בין היתר: וולטר, דידרו, רוסו, קאנט, הגל, מרקס, ניטשה. הסוציולוגים הבולטים יכללו בין היתר: מקס ובר, וגיאורג זימל. הוגים ביקורתיים כמו: אדורנו, הורקהיימר ומרכוזה, ופילוסופים בני זמננו כמו, הברמס, טיילור, מקנטייר, באומן, לומן, קוזלק מבוא לאסתטיקה ד"ר אלון חסיד הקורס יעסוק, בחלקו הראשון, באופיים של השיפוט האסתטי והשיפוט האמנותי. לאחר שנסקור את המחלוקת בין אפלטון לאריסטו לגבי אופייה וערכה של האמנות המימטית, נפנה לדון בהתגבשותה של האסתטיקה בעת החדשה. נעסוק במשנותיהם של יום, קאנט והוגים אחרים, וננתח מאפיינים כמו הנאה וטעם אסתטי, חפות מאינטרס ומתוכן מושגי )פורמליזם אסתטי(, ועוד. לאחר מכן נדון בהוגים בני המאה עשרים כדוגמת בירדסלי, דנטו, דיקי וסיבלי, שניסו להתמודד עם הפערים )או הפערים-לכאורה( שנוצרו בין שיפוטי יופי לשיפוטים אמנותיים. בהקשר זה, נעסוק בסוגיות נקודתיות כמו חיוניותה של כוונת המחבר לפרשנות היצירה ולשיפוט האמנותי, ובהבדל בין זיוף למקור מנקודת מבט אסתטית-אמנותית. החלק השני של הקורס ידון בבעיות-משנה באסתטיקה, שרובן קשורות באופי המדיה האומנותית. נדון, ראשית,

4 בהבדל בין טקסטים לתמונות )ציורים או צילומים(, תוך סקירת משנותיהם של וולהיים, גודמן והוגים אחרים בני זמננו. שנית, נדון בשאלה מה הופך יצירה חזותית או טקסטואלית ליצירת בדיון. נסיים בדיון במספר חידות שעולות בהקשרים אמנותיים, כמו מדוע אנחנו מתנגדים לדמיין תכנים מסוימים, ומדוע אנחנו מגיבים רגשית לתכנים בדיוניים, למרות שאנחנו יודעים שהתכנים בדויים. הקורס עתיד להקנות ידע פילוסופי בסיסי בסוגיית היחס בין מצבי נפש למצבי חומר. בסיום הקורס, התלמידים אמורים יהיו לאפיין את הקשיים והתהיות שמעוררים היחסים בין חומר )גוף; מצבי מוח( לנפש, את הקושי באפיון ה"אני",)self( וקשיים נגזרים אחרים. כמו כן, התלמידים יכירו היכרות מעמיקה תיאוריות מהעת החדשה ותיאוריות בנות-זמננו אודות מהות היחסים בין גוף לנפש, וכן את הביקורות העיקריות על תיאוריות אלו. מטרה נוספת היא להציג בפני התלמידים סוגיות משנה כמו מהותו של תוכן מנטלי, האפיון המנטלי המיוחד של תפיסה חושית, ועוד בעיית הגוף והנפש ד"ר אלון חסיד 01 -הרצא ה פרדוקסים וניסויי מחשבה ד"ר אלון חסיד ביואתיקה טקסטים וטיעונים מרכזיים פרופ' נעם זהר הדרכה אישית אין ספק כי ניסויי מחשבה ופרדוקסים הם כלים חיוניים אולי אף החיוניים ביותר בחשיבה פילוסופית. הקורס יעסוק, ראשית, באופן תיאורטי בדרכים השונות שבהן ניסויי מחשבה ופרדוקסים ממחישים בעיות פילוסופיות ובדרכים האפשריות לפתרון בעיות מסוג זה. שנית, דרכי חשיבה אלו יומחשו תוך עיון בפרדוקסים וניסויי מחשבה שונים כגון הפרדוקסים של זנון, פרדוקסים סוריטיים )עמימות(; ניסוי המחשבה "מוח באמבט" של פאטנם; "החדר הסיני" של סרל; ועוד. במסגרת הקורס, המועבר בדגש על הדרכה אישית, יתמודדו הסטודנטים עם טקסטים מרכזיים בספרות הביואתיקה העוסקים במגוון נושאים: בתחילת החיים )הולדה בסיוע טכנולוגי, הפלות, בני אדם עתידיים( ובקץ החיים ובסוגיות של צדק וקדימות בין מטופלים. תורת המלחמה הצודקת ניצבת בתווך, בין הריאליזם המדיני מצד אחד )שעל פיו מעשיהן של מדינות, ובייחוד מלחמות, אינם כפופים לשיפוט מוסרי( לפציפיזם מצד שני )הגורס שאין בנמצא מלחמה מוצדקת(. תורה זו בוחנת את מוסריותה של היציאה למלחמה תוך הגדרה קפדנית של רעיון ההגנה העצמית על המדינה וקובעת הבחנות לגבי המותר והאסור בלחימה עצמה. הבחנות אלו מתמקדות בעיקרון-היסוד המאתגר: שמירת מוסר ומלחמה פרופ' נהעם זהר הרצא

5 חסינותם של לא-לוחמים. עיבודה הקלאסי בדורות האחרונים מצוי בספרו של מיכאל וולצר, "מלחמות צודקות ולא צודקות"; עיוננו יעסוק במשנתו של וולצר, בביקורות ובדיונים עליה, תוך התייחסות למציאות המורכבת של לחימה במאה העשרים ואחת פילוסופיה פמיניסטית ומסורת ההלכה עיון ביקורתי פרופ' נעם זהר אתיקה, רפואה והלכה פרופ' נעם זהר בקורס זה נתרכז בשני תחומים מרכזיים וביחסי הגומלין ביניהם: א. התחום הריטואלי: הפטור מתלמוד תורה וממצוות אחרות; תפילה הן מבחינת נוסחאותיה והן מבחינת מילוי התפקידים בה. הדגש כאן יהיה על )1( משמעותן של הבחנות מגדריות כמייצגות ומקבעות הבדלי מעמד וערך וכן על )2( האתגר ביצירת תהליך של שינוי בתחום הריטואלי, שעוצמתו תלויה בהתמדתן של נוסחאות ודפוסים עתיקים ומוכרים. ב. קדושין וגרושין; יחסי הכוחות בין בני זוג והשלכותיהם בעיות והצעות פתרון. נדון בהגדרת מוסד הנישואין כ"קניין", בבעיות של עגונות ומסורבות גט, ובשאלה אם ניתן לתקן את המעוות במתוך מסגרת ההלכה; וזאת בייחוד בהקשר של מדינת ישראל ומעמדו של הדין ההלכתי במשפט המדינה ובחבקה היהודית. הרפואה המודרנית מציבה בפנינו אתגרים חסרי תקדים במישור הנורמטיבי, כאשר אנו נדרשים לבחון מחדש שאלות של חיים ומוות, גוף ונפש, הולדה ופיקוח נפש ועוד. מה טיבו של הדיון ההלכתי בשאלות אלו? מה היחס בין הסתמכות על מקורות לדיון מוסרי ענייני, הניזון מפילוסופיה מוסרית ומן האתיקה של מקצועות הרפואה והסיעוד? נעסוק במקבץ שאלות הנוגעות לתחילת החיים ולסופם, תוך עיון בפסקי הלכה בני זמננו על רקע מקורות תלמודיים, דברי הראשונים, ודיונים מתחום האתיקה של הרפואה סובלנות, פלורליזם ורב תרבותיות פרופ' אבי שגיא 01 - המושגים סובלנות, פלורליזם ורב-תרבותיות הרווחים בשיח הציבורי נתפסים לעיתים כמושגים דומים אם לא זהים. מטרת הקורס להבהיר את ההבדלים בין כל אחד מהמושגים ואת משמעויותיהם בתחום המחשבה הפוליטית והפרקטיקה.

6 קריאה וניתוח של "ישות וזמן"; היכרות עמוקה עם יצירה מיוחדת זו של היידגר ופיתוח כלי ביקורת והשוואה לפילוסופיות אחרות הרלוונטיות לנושא הדיון. מטרת הקורס היא היכרות עומק שיטתית עם הגותו של ניטשה. ניטשה הוא אחד מהפילוסופים הביקורתיים החשובים במאה ה 19 שהגותו שהשפיע באופו ניכר על זרמים שונים בהגות המאה ה 20 מטרת הקורס הכללית היא היכרות יסודית עם התימות המרכזיות של ניטשה מצד אחד ובחינה ביקורתית מקיפה של תפיסותיו מצד אחר. במסגרת ביקורת זו יעסוק הקורס גם בשאלות המרכזיות בחקר הגותו של ניטשה כפי שעולה מספרות המחקר המסועפת שנכתבה עליו משנתו הפילוסופית של היידגר פרופ' אבי שגיא משנתו הפילוסופית של ניטשה פרופ' אבי שגיא סמינר יישומי בביואתיקה ד"ר אפרת רם-טיקטין 01 - : פילוסופיה של המדע פרופ' יובל דולב הסמינר משלב בין הדיון התיאורטי לבין הלבטים המוסריים המתעוררים במחלקות בית החולים. בפגישות המבוא של הסמינר ידון השימוש בכליה של פילוסופיה מוסרית בהקשר המעשי- קונקרטי. יתרת המפגשים יוקדשו לדיון בלבטים ודילמות העולות מהשטח. בכל מפגש )4 ש"ש( יתקיימו: א. מפגש עם רופאים/אחיות )ואחרים לפי העניין( במחלקות השונות, ב. דיון בכיתה על חומר הקריאה מן הספרות בביו-אתיקה. בין הנושאים שיידונו: אונקולוגיה, פסיכיאטריה, נשים ויולדות, ילדים, גריאטריה, טיפול נמרץ נשימתי, פגיה, כירורגיה )השתלות(, שיקום, מלר"ד. את הקורס ניתן לקחת כ או כסמינריון. שימו לב: ייתכן שחלק מהמפגשים יתקיימו בביה"ח תל השומר! בחלקו הראשון של הקורס נתמקד בשאלות יסוד, ובפרט בשאלת התיחום. נעסוק ביחס שבין תצפית והיפוטזה, נכיר את ההבחנה שבין הקשר הגילוי והקשר הצידוק, ובין הפרכה ואישוש. נעסוק בתפקיד של הלוגיקה במדע, במתודה המדעית, ובייחודו של הידע המדעי. נעסוק בהגותם של פופר ושל המפל וננגיד את גישותיהם לזו של פייר דוהם. נלמד על ההבדל שבין הסברים מכאניסטיים וטלאולוגיים ועל המבנה של תורות מדעיות. לאחר מכן נעבור לדון בפוזיטיביזם לוגי ובזיקה שבין הרעיונות בפילוסופיה של המדע במחצית הראשונה של המאה ה 20 לבין הארועים הפוליטיים באותה תקופה. נתעכב על תורת היחסות ועל תפקידו של איינשטיין בעיצוב היחס אל

7 המדע ואל הפילוסופיה של המדע. בפרק הבא נעסוק בבעיית האינדוציה, החל בדוד יום ועד לטיפולם של פופר וגודמן בבעיה. משם נעבור לדון במושג הסביתיות. הפרק הבא יוקדש לעבודתו של קון על מהפכות מדעיות. אחר כך נתוודע אל המחלוקות הפילוסופיות בנוגע לזמן ולמרחב, מראשית העת החדשה ועד ימינו. לבסוף נעיין בסוגיות הקשורות למדעי המח, ובפרט נדון במושג הרדוקציה. קורס זה, המועבר בדגש על ה"א, יעסוק בשני נושאים נפרדים אך קשורים: א. טיבה וערכה של הילדות וב. תפקידה של מערכת החינוך והתמודדותה עם השונות הטבעית בין ילדים ומתבגרים. בסמסטר הראשון נעסוק בויכוח על ערכה של הילדות האם לילדות ערך אינסטרומנטלי בלבד בהפיכתנו לא.נשים בוגרים או שלילדות יש ערך פנימי? לאחר שנגבש מסקנות בסוגיה זו ניגש לבחון את תכליותיה של מערכת החינוך וכיצד יושג טיפול אתי בשונות הטבעית והתרבותית בין ילדים. בכל סמסטר יתקיימו 3-4 מפגשים פרטניים בתיאום מראש מול המרצה : ילדות וחינוך- עיונים פילוסופיים ד"ר אפרת רם-טיקטין הדרכה אישית לתורת המוסר של קאנט השפעה ניכרת במחשבה על מוסר מאז פרסומה ועד ימינו. בקורס נעסוק בקריאה מעמיקה בכתביו של קאנט על תורת המוסר תוך עיון בשאלות כגון אפשרותה של תורת מוסר תבונית א פריורית כמניע להתנהגות אנושית, נוסחיו של החוק המוסרי העליון והקשר בין חרות ומוסר. חלקו השני של הקורס יעסוק בפילוסופית הדת היחודית של קאנט המבססת אמונה דתית רציונלית מתוך נימוקים מוסריים. נקרא מכל כתביו המרכזיים של קאנט בתורת המוסר: הנחת יסוד למטפיזיקה של המוסר )1785( ביקורת התבונה המעשית )1788( והמטפיזיקה של המוסר )1797( נקרא גם מביקורת התבונה הטהורה )1781/1787(, הדת בגבולות התבונה בלבד )1793( ועוד מספר מאמרים קצרים יותר של קאנט : פילוסופית המוסר והדת של קאנט ד"ר נעם הופר סמירניון :31214 האמפריציסטים סמירניון )קורס מתוקשב מלא( ג'ון לוק ג'ורג' ברקלי ודיויד יום הם בין הפילוסופים הבולטים של העת החדשה, הם כולם נחשבים מייסדיו של הזרם הפילוסופי המכונה אמפיריציזם וזאת בשל הסתמכותם על הניסיון בתור המקור להשגת ידע. בקורס זה נסקור את התפתחות הזרם האמפיריציסטי ונתמקד בכמה מהסוגיות הבולטות אשר נדונו על ידי ההוגים המשתייכים לזרם ובהבדלים בניהם. בין היתר נסקור את העמדות השונות ביחס לידע ומקורותיו, טבע החומר והרוח, זהות אישית, סיבתיות ואינדוקציה.

8 31216: תורת האמת של ג'יימס פרופ' יובל דולב הפרגמטיזם האמריקאי מציע התסכלות חדשה על המציאות, מתודולגיה פילוסופית מקורית, ותורת אמת מעניינת ומרעננת. ראשיתו במאמרים שפרסם המדען והפילוסוף צ'ארלס סאנדרס פירס,)Pierce( והמשכו בעבודותיהם הנרחבות של ג'יימס )James( ודווי.)Dewey( השפעותיה של אסכולה פילוסופית זו מורגשות לאורך כל המאה העשרים, וניכרות בטקסטים המכוננים של פילוסופים אמריקאים כמו קווין, גודמן, רורטי, דיווידסון, פטנם ואחרים. מטרת הקורס היא להכיר את הזרם הפילוסופי החשוב הזה, עם דגש על תורת האמת של ג'יימס : קריאה בביקורת התבונה הטהורה ד"ר נעם הופר הדרכה אישית מטרת הקורס הינה לפתח יכולת קריאה בטקסטים פילוסופיים היסטוריים, חשיבה וכתיבה ביקורתית. לשם כך נתמקד בטקסט אחד: 'ביקורת התבונה הטהורה' של קאנט. בתוך כך נשיג גם הכרות עם עיקרי השיטה הפילוסופית של קאנט והטיעונים המרכזיים של הספר 'ביקורת התבונה הטהורה'. המאה התשע-עשרה, כמאה פילוסופית, הנפתחת עם ההוצאה לאור של "הפנומנולוגיה של הרוח" של הגל )1807( ומסתיימת עם פרסום "הנה האיש" ב 1889 של ניטשה היא מאה בה הוגדרה מחדש משמעותה ומשימתה של הפילוסופיה. הקורס יבקש להתחקות אחר שלביו החשובים של תהליך מהפכני זה, זאת תוך שילוב בין תיאורם של הדמויות הפילוסופיות המרכזיות שכוננו מהפכה זו ובין הנושאים שהיוו את מוקדי העניין והתוכן של אותה מהפכה. היסטוריה, פוליטיקה, דת, אסתטיקה, חיים, מדע, ומוסר, נותחו והובנו מחדש כחלק מאותה מהפכה פילוסופית על ידי דמויות מרכזיות, שמלבד הגל וניטשה כללו בין היתר את: גתה, פויירבך, קירגקור, שופנאואר, מרקס, שטרינר, אוטו באואר, בורקהרט, ואחרים. ההתחקות אחר הדמויות והתמות המרכזיות שכוננו את אותה מהפכה הגותית תהיה בעיקרה פילוסופית היסטורית ומטרתה העיקרית לספק לסטודנטים את הרקע הפילוסופי-היסטורי, ההכרחי, להבנתם של זרמי המחשבה הפילוסופית במאה העשרים. יש אמת בטענה שההיסטוריה של הפילוסופיה היא ההיסטוריה של המחשבה הספקנית. מטרת הקורס היא להכיר את הפרקים העיקרים של ההיסטוריה הזו, החל בספקנות של העולם העתיק, דרך לידתה מחדש של הספקנות בראשית התקופה המודרנית אצל דקארט, וכלה בגילגוליה העכשויים. נסקור את הספקנות בהקשרים השונים בהן היא מופיעה ספקנות ביחס לעולם החיצון, ספקנות ביחס לקיומם של בני אדם אחרים אבל נכיר אותה גם בהקשריה הפחות ידועים, כמו, למשל, בקשר למתימטיקה. נשאף להבין טוב יותר מה היא ידיעה, מה היא ודאות, ומה היחס בין ידיעה לאפשרות של טעות. : מהגל עד ניטשה- המאופתילוסופיה של פרופ' פיני איפרגן 31731: ספקנות- סקירה היסטורית וקונספטואלית פרופ' יובל דולב

9 31222: קריאת טקסטים: טיעונים פילוסופיים חלק ב' הדרכה אישית 31776: אונטולוגיה ופנומנולוגיה: ממשותו של היחס בקורס נתוודע לטיעונים פילוסופים מפורסמים מתקופות שונות ומשדות פילוסופיים שונים כגון פילוסופיה של הדת, מטאפיסיקה ואפיסטמולוגיה. נכיר את סוגי הטיעונים השונים ואת ההקשר שבו הם צמחו, נבחין בניהם וננסה להעריך אותם תוך פיתוח חשיבה ביקורתית. בקורס נבחן את ההסטוריה של הפילוסופיה מאז אריסטו דרך התמקדות באחת המחלוקות המעניינות במטאפיסיקה של אותה התקופה, זו הנוגעת למעמדם של יחסים.

הצעה לתוכנית לימודים

הצעה לתוכנית לימודים תואר ראשון הדרישות למקצוע מורחב עת עתיקה: 1 הרצאה קווי יסוד מקרא 1 הרצאה קווי יסוד 1 תרגיל קווי יסוד 1 הרצאה מתקדמת 1 תרגיל 1 סמינריון 14 ש"ש היסטוריה כללית-המזרח הקדום או יוון ורומא ימי הביניים: 5 ש"ש

קרא עוד

תוכנית הוראה תשע"א, לפי מרצה

תוכנית הוראה תשעא, לפי מרצה מבנה הלימודים תוכנית לימודים במ"א תשע"ג תוכנית לימודים מחייבת למחזור תשע"ג נא לשמור עד סיום הלימודים קורסי חובה של המגמה חובת בחירה קורסי מחקר )ראה פירוט( )ראה פירוט( )חובה לכולם בשנה ב( שיטות מחקר )88

קרא עוד

כתיבת דו"ח אבחון ארגוני

כתיבת דוח אבחון ארגוני 1 כתיבת דו"ח אבחון ארגוני 2 כמה מילים מקדימות על התוכן... - האופן בו אנו מנתחים את הארגון נשען על הפרדיגמות שלנו אודות השאלות מהו ארגון? מהי אפקטיביות ארגונית? אבחון ארגוני מיטבי מנתח את המערכת הארגונית

קרא עוד

" תלמידים מלמדים תלמידים."

 תלמידים מלמדים תלמידים. " תלמידים מלמדים תלמידים." פרוייקט של צוות מתמטיקה, בית ספר כפר-הירוק איך הכל התחיל... הנהלת בית הספר העל-יסודי הכפר הירוק יזמה פרויקט בית ספרי: "למידה ללא מבחנים- הוראה משמעותית", צוות המתמטיקה החליט

קרא עוד

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה המחלקה להוראת המדעים, נעמה בני מכון ויצמן למדע בקרב מבוגרים: בקרב מבוגרים הקביעה מבוססת מעשים/תוצרים/ביצועים. אנשים אלו הוכיחו במעשים/ביצועים/תוצרים פעולות

קרא עוד

הנחיות לבניית מערכת- ניהול שנה א', שנת-הלימודים תשע"ה סמסטר א ברוכים הבאים לתואר השני "ניהול וארגון מערכות חינוך" באקדמית גורדון. לפניכם מערכת שעות הל

הנחיות לבניית מערכת- ניהול שנה א', שנת-הלימודים תשעה סמסטר א ברוכים הבאים לתואר השני ניהול וארגון מערכות חינוך באקדמית גורדון. לפניכם מערכת שעות הל הנחיות לבניית מערכת- ניהול שנה א', שנת-הלימודים תשע"ה סמסטר א ברוכים הבאים לתואר השני "ניהול וארגון מערכות חינוך" באקדמית גורדון. לפניכם מערכת שעות הלימוד לשנה א'. במערכת משובצים מספר שיעורי בחירה, חלקם

קרא עוד

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שיתוף פעולה בין מורים שיח טיעוני (ארגומנטציה) בקרב תלמידים

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע  ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

רשימת השעורים לתואר ראשון במחלקה לחינוך-לשנה"ל תשנ"ט

רשימת השעורים לתואר ראשון במחלקה לחינוך-לשנהל תשנט 1 61.6.1.61 רשימת השעורים לתואר ראשון במחלקה לחינוך לשנה"ל תשע"ד )סימן מחשב 6( סטודנטים הלומדים במחלקה לחינוך ובמחלקה לפסיכולוגיה סטודנטים הלומדים במחלקות הנ"ל ילמדו את כל הקורסים המתודולוגיים הכמותיים

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

תהליכים מרכזיים שעברו הורים לאנשים המתמודדים עם מחלת נפש שהשתתפו ב'התערבות קבוצתית להפחתת סטיגמה עצמית' (Family-NECT)

תהליכים מרכזיים שעברו הורים  לאנשים המתמודדים עם מחלת נפש שהשתתפו  ב'התערבות קבוצתית להפחתת סטיגמה עצמית'  (Family-NECT) עמית ימין, דיויד רועה ואורית קרניאלי-מילר החוג לבריאות נפש קהילתית אוניברסיטת חיפה 2014 מטרת המחקר הבנת תהליכים מרכזיים אותם עברו הורים לאנשים המתמודדים עם מחלת נפש, שהשתתפו בהתערבות קבוצתית להפחתת סטיגמה

קרא עוד

1 תיכון א' לאמנויות-ת"א תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך ה

1 תיכון א' לאמנויות-תא תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך ה 1 תיכון א' לאמנויות-ת"א תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך העבודה בפרויקט הקריאה : שימו לב: במהלך השנה יתקיימו

קרא עוד

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה החוג לארכיאולוגיה בית הספר לתיירות בישראל תואר ראשון למורי דרך בחוג לגאוגרפיה סביבה ובחוג לארכיאולוגיה ולימודי מטרת התוכנית החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה והחוג לארכיאולוגיה

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשע"ד התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשעד התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים היא של הסטודנט בלבד. כל הקורסים הרשומים בטופס הם חובה לימודית. כאשר הסטודנט סיים ללמוד את כל חובותיו הלימודים

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות תורת הקבוצות מושגים בסיסיים מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות חוברת תרגילים כתוב באופן מפורש את הקבוצות הבאות: 5 2x + 3< היא קבוצת המספרים השלמים המקיימים : 7 B היא קבוצת האותיות הקודמות לאות f באלף-בית הלטיני.

קרא עוד

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد שנה א' קורסי חובה - סמסטר א סמינר מגמה קלינית טרמה מערכת שעות מ"א - תשע"ח ילד ונוער מנהיגות ושינוי חברתי *נכון לתאריך 3/8/2017 ברית ושיקום משפחה 8-12 אלי זומר 288.4140 מיקי וינברג 288.4901 נינה קורן קריא

קרא עוד

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשע"ו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשעו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על השלמת תכנית הלימודים חלה על הסטודנט/ית בלבד! כל הקורסים הרשומים בטופס הינם חובה לימודית )אלא אם נכתב אחרת(.

קרא עוד

פרויקט "רמזור" של קרן אביטל בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו

פרויקט רמזור של קרן אביטל בס ד מערך שיעור בנושא: פונקציה טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנושא הפונקציות הנלמד בכתה ט' בכל הרמות. עזרי ההוראה בהם נשתמש: מחשב, ברקו, דפי עבודה

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מיהו מהנדס המערכת? סיפורו של פיתוח מסלול הכשרה יובל קורן*- ראש תחום פיתוח למידה, מאי 2011 הבטחתי בכנס ערוץ תקשורת למתעניינים- סלולארי רפאל 052-4291457 * מטרות ההרצאה חשיפה לפרויקט פיתוח הדרכה בעולם תכן

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 בניית תכנית שיווקית מהי תכנית שיווקית? התכנית השיווקית מתארת את הפעולות השיווקיות שעסק צריך לבצע על מנת להשיג את יעדי המכירות שלו. מטרת התכנית השיווקית בניית התכנית השיווקית עוזרת לנו להגדיר את: 1. יעדי

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: כל הזכויות שמורות

תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: כל הזכויות שמורות תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: st.negishut@weizmann.ac.il תוכן העניינים מטרות התיק... 3 זמני עבודה משוערים... 3 החומרים והעזרים הדרושים... 4 רקע... 5 הצעה למהלך העבודה...

קרא עוד

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה 698 נות זכות 699 אנגלית רמת טרום בסיסי ב' 701 אנגלית רמת בסיסי 70 אנגלית רמת מתקדמים א' 107 אנגלית רמת מתקדמים ב' 800 8004 8006 810 מתמטיקה

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F2E5ECE5FA20EEE5EEF6E0E5FA20312E646F63>

<4D F736F F D20F4F2E5ECE5FA20EEE5EEF6E0E5FA20312E646F63> 1 תרגול פעולות מומצאות ( ( $ מה מהתשובות לא יכולה להיות תוצאה של הפעולה ) ( $ 1 הוגדרה פעולה חדשה $ + 1 1 + 10 + () () מה תוצאת הפעולה ) ( @ @ 10 = הוגדרה הפעולה החדשה 10 1 () 10 () 10 $ 19 $ 17 a) ( $

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - ציפי זלקוביץ ואולז'ן גולדשטיין - מושב 3 [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ציפי זלקוביץ ואולז'ן גולדשטיין - מושב 3 [Read-Only] [Compatibility Mode] רשת עמיתי מחקר ציפי זלקוביץ "טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך", מופ"ת וסמינר הקיבוצים אולז'ן גולדשטיין רשת עמיתי מחקר "טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך", מופ"ת ומכללת קיי כנס "מיומנויות המאה ה- 21 בהוראה ובהכשרת

קרא עוד

untitled

untitled ש 2 תאריך עדכון: 11/12 שם ומספר הקורס: סמינריון בניהול ובהתנהגות ארגונית 70-721/70-722/70-727-01 סוג הקורס: (סמינריון) שנת לימודים: תשע"ג סמסטר: שנתי היקף שעות: "ש סילבוס זה מופיע באתר ביה"ס למנ"ע 1. מטרות

קרא עוד

המשכן לאמנויות ע"ש ד"ר ראובן הכט ביה"ס לאמנויות, החוג לתיאטרון Faculty of Humanities, Dr. Hecht Arts Center, School of the Arts, the Theatre Dept. סטו

המשכן לאמנויות עש דר ראובן הכט ביהס לאמנויות, החוג לתיאטרון Faculty of Humanities, Dr. Hecht Arts Center, School of the Arts, the Theatre Dept. סטו סטודנטים במסלול הדו חוגי ובאפיק פסיכותיאטרלי יקרים, יום רביעי תשרי תשע"ט /09/8 סגל ההוראה של החוג לתיאטרון מברך אתכם לרגל פתיחת שנת הלימודים החדשה, ומאחל לכם, מכל הלב, שנת לימודים מאתגרת ורבת הצלחות והישגים!

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב מבוא כללי לתכנות ולמדעי המחשב 1843-0310 מרצה: אמיר רובינשטיין מתרגל: דין שמואל אוניברסיטת תל אביב סמסטר חורף 2017-8 חלק ב - מבוא לקריפטוגרפיה שיעור 5 (offset מונחים בסיסיים צופן קיסר (היסט,.1.2 1 Today

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

שאלון אבחון תרבות ארגונית

שאלון אבחון תרבות ארגונית שאלון: אבחון תרבות ארגונית על פי : Cameron, E. and Quinn, R. Diagnosing and changing organizational culture Edison Wesley 1999. 1 לפניך שש שאלות הנוגעות לאבחון תרבות ארגונית. בכל שאלה מוצגים ארבעה איפיונים

קרא עוד

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 BULD MX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 רקע לאור השינויים והמגמות בעולם העבודה, ביניהם גלובליזציה, דיגיטציה מואצת והתארכות תוחלת החיים, חשוב לבחון את אופן החשיבה שלנו על תעסוקה, קריירה ועל הכישורים

קרא עוד

?????? ???? rtf

?????? ???? rtf 1/8/21 המכללה האקדמית ספיר הנדסה שנה א' תוכנית מעבר ללימודי הנדסה בפקולטה למדעי ההנדסה אוניברסיטת בן גוריון בנגב מטרת התוכנית התחלת הלימודים, ההמשך והשלמת התואר באוניברסיטת בן גוריון בנגב בפקולטה למדעי

קרא עוד

שם הקורס: סוג הקורס: שנה"ל: דרישות קדם: מרצה/ים: אסיסטנט/ עוזר/ת הוראה: שעות קבלה: סילבוס ביה"ס לעיצוב וחדשנות - תואר 1 שרטוט אדריכלי 2- טכנולוגיות פנ

שם הקורס: סוג הקורס: שנהל: דרישות קדם: מרצה/ים: אסיסטנט/ עוזר/ת הוראה: שעות קבלה: סילבוס ביהס לעיצוב וחדשנות - תואר 1 שרטוט אדריכלי 2- טכנולוגיות פנ שם הקורס: סוג הקורס: שנה"ל: דרישות קדם: מרצה/ים: אסיסטנט/ עוזר/ת הוראה: שעות קבלה: סילבוס ביה"ס לעיצוב וחדשנות - תואר 1 שרטוט אדריכלי 2- טכנולוגיות פנים, מערכות ופרטים חובה תשע"ח א' סמסטר: שרטוט אדריכלי

קרא עוד

מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל

מגישה : חני חוקת תשעו עבור קריאת כיוון למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל שמגיב* עד שזז* עד מנומנם* חולמני- ץ* ר שלווה* אישיות מפריע* לא ך* א... י ש י ב ה ז מ ן ל א ח

קרא עוד

לאקאן ופילוסופיה: ברית לא קדושה רחל קואסטל רות רונן, לאקאן עם הפילוסופים. תל אביב: אוניברסיטת תל אביב, 2015 קשה לקרוא את לאקאן, קשה לכתוב על לאקאן, ול

לאקאן ופילוסופיה: ברית לא קדושה רחל קואסטל רות רונן, לאקאן עם הפילוסופים. תל אביב: אוניברסיטת תל אביב, 2015 קשה לקרוא את לאקאן, קשה לכתוב על לאקאן, ול לאקאן ופילוסופיה: ברית לא קדושה רחל קואסטל רות רונן, לאקאן עם הפילוסופים. תל אביב: אוניברסיטת תל אביב, 2015 קשה לקרוא את לאקאן, קשה לכתוב על לאקאן, ולכן גם קשה להעריך כתיבה על לאקאן. האידיוסינקרטיות שלו

קרא עוד

שנה א' - מסלול 1 (3 ימים מרוכזים) - סמסטר א'

שנה א' - מסלול 1 (3 ימים מרוכזים) - סמסטר א' שנה א' - מסלול יום - סמסטר א' 13:30-16:00 שער למשפט* עו"ד מיכל אהרוני 10:00-13:30 מבוא למשפט השוואתי ד"ר רונית דוניץ קידר 14:00-16:30 דיני עונשין פרופ' בועז סנג'רו אנגלית רמות טרום בסיסי א'/טרום בסיסי

קרא עוד

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן על אודות תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים,

קרא עוד

איזון סכרת באישפוז

איזון סכרת באישפוז רשיד שרית נאמנת סכרת RN מרכז רפואי ע"ש א. חולון וולפסון הכנת השטח, שיתוף פעולה של: הנהלת ביה"ח הנהלת הסיעוד מנהלי מחלקות אחיות אחראיות סוכרת היא הפרעה בחילוף החומרים הגורמת לעלייה ברמת הסוכר בדם ובמקרים

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 Business Model Innovation מרעיון עסקי למודל אפריל 2018 ערוץ המו"פ לטכנולוגיה וחדשנות בחינוך, Business Model Innovation Business Model Canvas / Value Proposition Canvas מבוססות על סט כלים חדשני, חדות

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 הקשר בין מנהיגות המנהל של בית הספר לבין הרגשתם של המורים ו תפקודם בכיתה במערכת החינוך הערבית בישראל מאת : מחמוד זועבי בהדרכת : ד"רציפורה שכטמן ד"ר מיכאל כץ עבודת

קרא עוד

ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, 6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D

דר יהושע )שוקי( שגב דואל:,  6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, segejosh@netanya.ac.il shukisegev@hotmail.com 6/2001-8/2003 8/2000-5/2001 10/1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D.( University of Virginia School of Law תואר מוסמך,)LL.M.(

קרא עוד

תואר שני M.A. בייעוץ ופיתוח ארגוני בית הספר למדעי ההתנהגות

תואר שני M.A. בייעוץ ופיתוח ארגוני בית הספר למדעי ההתנהגות תואר שני M.A. בייעוץ ופיתוח ארגוני בית הספר למדעי ההתנהגות תואר שני M.A. בייעוץ ופיתוח ארגוני המוסמך בייעוץ ופיתוח ארגוני נוסדה ב- 004 כתכנית הראשונה בארץ, בעלת חדשני וייחודי בנוף האקדמי, הרואה את היועץ

קרא עוד

מספר זהות: סמסטר ב' מועד א' תאריך: 11102/4// שעה: 9:22 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר: אין מותר השימוש במחשבון פשוט בחינה בקורס: מבני נתונים מרצה: הדר בי

מספר זהות: סמסטר ב' מועד א' תאריך: 11102/4// שעה: 9:22 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר: אין מותר השימוש במחשבון פשוט בחינה בקורס: מבני נתונים מרצה: הדר בי מספר זהות: סמסטר ב' מועד א' תאריך: 11102/4// שעה: 9:22 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר: אין מותר השימוש במחשבון פשוט בחינה בקורס: מבני נתונים מרצה: הדר בינסקי הנחיות: יש לענות על כל השאלות. יש לענות על כל

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002 שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 00 מדוע יורדת המוטיבציה הפנימית ללמידה? הבדלים בין בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים במוטיבציה פנימית ובמשתנים המקושרים אליה מאת : אורית סטופ-הראל בהדרכת : ד"ר ג'ני קורמן

קרא עוד

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63> עבודת הגשה בפרויקט: מגיש: יובל מרגלית כיתה: י' 4 בי"ס: אורט" מילטון" בת ים תאריך: 31-5-2009 .1 מקום ההשמה בו הייתי הינו שירותי כבאות והצלה בעיר בת ים. שירותי הכבאות בבת ים, הינם חלק משירותי הכבאות הארצית

קרא עוד

השפעת רמת המוטיבציה על הקשר בין תפיסת הסיכון ותפיסת התועלת של שירות צבאי קרבי בקרב בנים לפני גיוס

השפעת רמת המוטיבציה על הקשר בין תפיסת הסיכון ותפיסת התועלת של שירות צבאי קרבי בקרב בנים לפני גיוס כללי אתיקה ודילמות אתיות בעבודה עם קטינים יום עיון קוד האתיקה עדכון 2017 ינואר 2017 יונת בורנשטיין בר-יוסף yonatbor@gmail.com 052-3862232 מאפיינים ייחודיים לעבודת הפסיכולוג עם קטינים התערבות פסיכולוגית

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx סמסטר חורף תשע"א 18 בפבואר 011 הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב מרצה: מתרגלים: רן אל-יניב נועה אלגרבלי, גיא חפץ, נטליה זילברשטיין, דודו ינאי (אחראי) סמסטר חורף תשע" מבחן סופי פתרון (מועד

קרא עוד

ברזי מטבח המים זורמים ושוטפים ירקות טריים, נשפכים לקדרה, נמזגים לקומקום שירתח. בחרו ברז שיעשה את תענוג המים מושלם גם במטבח

ברזי מטבח המים זורמים ושוטפים ירקות טריים, נשפכים לקדרה, נמזגים לקומקום שירתח. בחרו ברז שיעשה את תענוג המים מושלם גם במטבח ברזי מטבח המים זורמים ושוטפים ירקות טריים, נשפכים לקדרה, נמזגים לקומקום שירתח. בחרו ברז שיעשה את תענוג המים מושלם גם במטבח Pull Down 302869 אוורסט ברז פרח 45 0 מזלף נשלף כלפי מטה 303369 נפטון סטיק ברז

קרא עוד

שוויון הזדמנויות

שוויון הזדמנויות מדיניות של הערכת מורים ואיכות ההוראה פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א אוניברסיטת תל אביב, מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה והמכללה האקדמית בית ברל 10.11.2010 כנס 1 מכון ואן ליר מדיניות של הערכת מורים: - מטרות ההערכה

קרא עוד

Microsoft Word - D70.doc

Microsoft Word - D70.doc בית ספר גבריאלי הכרמל (מנהלת-צופיה יועד) במהלך השנה ולקראת סופה נערכו שיחות אישיות של המנהלת עם כל מורה ומורה בבית הספר. לקראת שיחה זו כתבו המורים את מה שבכוונתם להעלות באותה שיחה. המורים התבקשו להציב

קרא עוד

siud-introduction-sample-questions

siud-introduction-sample-questions מבוא לפסיכולוגיה שאלות לדוגמא מבנה המבחן המבחן יכלול: 18 שאלות סגורות כל שאלה= 4 נקודות סה"כ: 72 נקודות 4 שאלות פתוחות כל שאלה= 7 נקודות סה"כ: 28 נקודות (בחירה מתוך 22 שאלות) (בחירה מתוך 6 שאלות) שאלות

קרא עוד

rols

rols ג ון רולס על צדק ושוויון פניה עוזײַזלצברגר לכל אדם, כתב ג ון רולס Rawls),(John יש חסינות המבוססת על צדק, אשר אפילו רווחת החברה כולה אינה רשאית להפר. לכן בחברה צודקת הזכויות המעוגנות בצדק אינן נתונות למשא

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: נעמה טוויטו, מחמוד שריף מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשע"ב בחינת סיום, מועד א', הנחי

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: נעמה טוויטו, מחמוד שריף מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשעב בחינת סיום, מועד א', הנחי אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: נעמה טוויטו, מחמוד שריף מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשע"ב בחינת סיום, מועד א', 6.2.2012 הנחיות: 1. משך הבחינה: 120 דקות. 2. היציאה מהכיתה במהלך

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus Syllabus INTRO. TO MODERN PHILOSOPHY & JEWISH THOUGHT - 14117 Last update 01-03-2014 HU Credits: 4 Degree/Cycle: 1st degree (Bachelor) Responsible Department: Jewish Thought Academic year: 0 Semester:

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus Syllabus INTRO. TO MODERN PHILOSOPHY & JEWISH THOUGHT - 14117 Last update 16-10-2015 HU Credits: 4 Degree/Cycle: 1st degree (Bachelor) Responsible Department: jewish thought Academic year: 0 Semester:

קרא עוד

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1 תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 1 הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[ הוספת השאלה 1. בבלוק הניהול הנמצא מימין נלחץ על מאגר שאלות.. 2. על מנת להוסיף שאלה חדשה נלחץ על לחצן

קרא עוד

70

70 ראש החוג: ד"ר מוסטפא עבאסי 07 החוג ללימודים רב-תחומיים לימודים לתואר. B.A )חד-חוגי ודו-חוגי( שנה"ל תשע"ה חברי הסגל האקדמי: פרופ' מן המניין: פרופ' חיים גורן. פרופ' חבר: פרופ' יגאל שפי, פרופ' ציונה גרוסמרק

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein שילוב טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים ד"ר אולז'ן גולדשטיין מכון מופ"ת ומכללת קיי 1 נושאים לאילו מטרות משלבים טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים? כיצד מורי המורים משלבים בהוראה את טכנולוגיות מידע? כיצד מכשירים את

קרא עוד

הפקולטה למדעי הרוח המחלקה לספרות משווה לימודי תעודה בתיאטרון חוברת מידע תשע ט

הפקולטה למדעי הרוח המחלקה לספרות משווה לימודי תעודה בתיאטרון חוברת מידע תשע ט הפקולטה למדעי הרוח המחלקה לספרות משווה לימודי תעודה בתיאטרון חוברת מידע תשע ט מטרה: הקורסים מיועדים לקהל הסטודנטים ולקהל הרחב המחפש העמקה של תחומי הדעת והעשרה במרחב אמנותי, אסתטי, תרבותי ורוחני. מטרתם

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה 2-7012610-3 תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד ב' שם המרצה: ערן עמרי, ענת פסקין-צ'רניאבסקי חומר עזר:

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: נעמה טוויטו, מחמוד שריף מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשע"ב בחינת סיום, מועד א', הנחי

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: נעמה טוויטו, מחמוד שריף מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשעב בחינת סיום, מועד א', הנחי אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: נעמה טוויטו, מחמוד שריף מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשע"ב בחינת סיום, מועד א', 6.2.2012 הנחיות: 1. משך הבחינה: 120 דקות. 2. היציאה מהכיתה במהלך

קרא עוד

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל- ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים עברית על הרצף מוגשת ל- דר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: 10.10.2016 מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 הקדמה רכישתה של שפה שניה או זרה היא תופעה לשונית פסיכולוגית,

קרא עוד

הורות אחרת

הורות אחרת המרכז להורות אחרת הורות משותפת רחלי בר-אור גידי שביט טל. 053-4266496 Horut.acheret@gmail.com אתר המרכז www.alp.org.il המרכז להורות אחרת הוקם ע"י רחלי בר אור וגידי שביט ב 1994, נכון לינואר 2017 נולדו במסגרת

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

שימו לב! יש לענות על כל השאלות בתוך טופס הבחינה, מחברות טיוטא הולכות לגריסה. על השאלות יש לענות במקום המיועד אחרי כל שאלה. תאריך הבחינה: שם

שימו לב! יש לענות על כל השאלות בתוך טופס הבחינה, מחברות טיוטא הולכות לגריסה. על השאלות יש לענות במקום המיועד אחרי כל שאלה. תאריך הבחינה: שם שימו לב! יש לענות על כל השאלות בתוך טופס הבחינה, מחברות טיוטא הולכות לגריסה. על השאלות יש לענות במקום המיועד אחרי כל שאלה. תאריך הבחינה: 26.01.2018 שם המרצים: דר' אלה שגב, דר' יובל ביתן שם הקורס: מבוא

קרא עוד

מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במע"ש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מע"ש תעשייתי - אקי"ם חדרה דיאנה אטלס מנהלת רש"ת אלווין אשקלון קורס מיומנויות נ

מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במעש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מעש תעשייתי - אקים חדרה דיאנה אטלס מנהלת רשת אלווין אשקלון קורס מיומנויות נ מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במע"ש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מע"ש תעשייתי - אקי"ם חדרה דיאנה אטלס מנהלת רש"ת אלווין אשקלון קורס מיומנויות ניהול ואבטחת איכות למנהלי מע"ש חדשים 2017 רכזות הקורס

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ועידת המאמנים נובמבר 2009 דליה נקר טל' 0522493073 אירועי חיים ותחומים משמעותיים במחצית השנייה של החיים: הקן המתרוקן סבאות טיפול בהורים זקנים ו/או סיעודיים מחלות, מוות ואובדן חברים וקרובים ירידה בתפקודי

קרא עוד

מבחן בפיתוח מערכות תוכנה בשפת Java ( )

מבחן בפיתוח מערכות תוכנה בשפת Java ( ) עמוד 1 מתוך 10 )0368-3056( מבחן בפיתוח מערכות תוכנה בשפת Java בית הספר למדעי המחשב אוניברסיטת תל אביב סמסטר ב' תשס"ח, מועד ב' תאריך הבחינה: 24.09.2008 מרצה: אוהד ברזילי חומר עזר מותר בשימוש: אין משך הבחינה:

קרא עוד

תהליך קבלת החלטות בניהול

תהליך קבלת החלטות בניהול תהליך קבלת החלטות בניהול לידיה גולדשמידט 2011 מהו תהליך קבלת החלטות? תהליך אק טיבי וקריטי קבלת החלטות בנושאים פשו טים ורוטיניים שפתרונן מובנה בחירה בין אל טרנטיבות החלטות מורכבות הדורשות פתרונות יצירתיים

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר אני נשאר אני שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, אבל האדם עצמו לא משתנה. הילדים יבינו

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

סדנת חזון משאבי אנוש

סדנת חזון משאבי אנוש תקשורת חזותית אינפוגרפיקה איך הופכים מידע לאטרקטיבי? מאמן חזותי פיטר מלץ אפריל יולי 2019 מרצה בבצלאל מרצה בבצלאל מאמן חזותי מאמן חזותי 4 סיבות לכישלון בפירסומים )מבחינה חזותית( 51% המלל רב מדי מלל קטן,

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות החוג לסיעוד ע"ש צ'ריל ספנסר كلية علوم الرفاه والصحة قسم التمريض Faculty of Social Welfare & Health Sciences The Cheryl S

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות החוג לסיעוד עש צ'ריל ספנסר كلية علوم الرفاه والصحة قسم التمريض Faculty of Social Welfare & Health Sciences The Cheryl S היבטים מערכתיים של העבודה הסיעודית ד"ר עינב סרולוביץ סמסטר ב תשע"ז מועד הקורס: יום א' 12:15-13:45 הקורס במתכונת חצי מתוקשבת שעת קבלה: לפי תיאום מראש, חדר 612 א קומה 6 מגדל אשכול ד"ר עינב סרולוביץ esrulovici@univ.haifa.ac.il

קרא עוד

שיעורים מצולמים במדע וטכנולוגיה לחטיבת הביניים חומרי עזר למורה: שיעורים מצולמים ועיבודם הדידקטי כיתה: ח ידע קודם: כוחות ושקול כוחות, החוק השלישי של ני

שיעורים מצולמים במדע וטכנולוגיה לחטיבת הביניים חומרי עזר למורה: שיעורים מצולמים ועיבודם הדידקטי כיתה: ח ידע קודם: כוחות ושקול כוחות, החוק השלישי של ני שיעורים מצולמים במדע וטכנולוגיה לחטיבת הביניים חומרי עזר למורה: שיעורים מצולמים ועיבודם הדידקטי כיתה: ח ידע קודם: כוחות ושקול כוחות, החוק השלישי של ניוטון חוק המנוף ומנופים מסוג ראשון מטרות השיעור: להדגים

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 איה: פו: איה: פו: "מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר?" "שואל את עצמי מה אני אוכל הבוקר..ומה אתה?" "אני שואל איזה דבר מסעיר יקרה לי היום.." "זה בדיוק אותו הדבר.." אימון לקריירה מאסטרטגיה לפרקטיקה ממוקדת תוצאות

קרא עוד

תרגיל 9 מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות, סתיו תשע"ד 1. תהי L השפה בעלת סימן פונקצייה דו מקומי G, סימן פונקציה חד מקומי T, סימן יחס תלת מקומי.c, d וקבועים L

תרגיל 9 מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות, סתיו תשעד 1. תהי L השפה בעלת סימן פונקצייה דו מקומי G, סימן פונקציה חד מקומי T, סימן יחס תלת מקומי.c, d וקבועים L תרגיל 9 מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות, סתיו תשע"ד 1. תהי L השפה בעלת סימן פונקצייה דו מקומי G, סימן פונקציה חד מקומי T, סימן יחס תלת מקומי.c, d וקבועים L, K סימני יחס חד מקומיים,R לכל אחד מהביטויים הבאים,

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, ו

כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, ו כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, וגם כעסים וקינאה. אז תנו לי יד וקדימה קופצים, רק תזכרו

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס משפט גרמני אזרחי - 62311 תאריך עדכון אחרון 04-08-2016 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:משפטים השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 0 סמסטר:סמסטר

קרא עוד

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה?

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה? חינוך גופני מתפיסת עולם לתוכנית לימודים המכללה ד"ר איתן אלדר האקדמית בוינגייט מה משפיע על תפיסת עולם של המורה? התנסות עבר )מה שהיה הוא שיהיה??( שירות צבאי תפיסה / הכתבה פוליטית גלובלית ומקומית מערכת הכשרה

קרא עוד

ללא כותרת שקופית

ללא כותרת שקופית סביבת הלימוד החוץ כיתתית ניר אוריון המחלקה להוראת המדעים מכון ויצמן למדע גישה הוליסטית לסביבת הלימוד החוץ-כיתתית הגברת מידת ורמת השימוש בסביבה החוץ-כיתתית דורשת התמודדות עם השאלות הבאות: (1) מהי סביבה

קרא עוד

קריית החינוך ע"ש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים

קריית החינוך עש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת יא הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים נערכו מגוון פעילויות ואירועים שתיבלו את הלימודים והכינו את התלמידים לקראת העתיד. לימודים - בסוף

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint שלום לתלמידי י"א חמש יחידות מתמטיקה גיל קרסיק מורה למתמטיקה בשעה וחצי הקרובות נדבר על שאלון 806 סדרות הנדסיות וחשבוניות ארבעה תרגילים שהיו בבחינות בגרות ארבעה טיפים )טיפ אחד אחרי כל תרגיל שנפתור הערב(

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc 12 במרץ 2009 המכללה למדע וטכנולוגיה עמל טייבה בחינה בעברית לכיתות י"א שאלון: 014203 הבנה והבעה 2 יח"ל הוראות לנבחן א. משך הבחינה: שעתיים וחצי ב. מבנה השאלון ומפתח הערכה: בשאלון זה שני פרקים. פרק ראשון

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

שעות יום א' הוראה קלינית בהתפתחות שפה ודיבור- תצפיות הוראה קלינית בשמיעה יום ב' אודיולוגיה בסיסית ד"ר י. זלץ מ

שעות יום א' הוראה קלינית בהתפתחות שפה ודיבור- תצפיות הוראה קלינית בשמיעה יום ב' אודיולוגיה בסיסית דר י. זלץ מ 0815-1615 בהתפתחות ודיבור- תצפיות בסיסית ד"ר י. זלץ מערכת לימודים שנה א' סמסטר א'- תשע"ח 1000-1230 אקוסטיקה במדעי ה והדיבור ד"ר נ. אמיר תרגיל- אקוסטיקה במדעי ה ד"ר נ. אמיר התפתחות שפתית מוקדמת- התנסות

קרא עוד