אלמוג טק - תרגום וכתיבה טכנית שיווקית

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "אלמוג טק - תרגום וכתיבה טכנית שיווקית"

תמליל

1 Heckler FMA CC R-KIT מדריך למשתמש מדריך זה מיועד להעניק לכם את המידע הנדרש כדי שתוכלו לרכב בשטח. המדריך יסביר את השלבים הנדרשים להרכבת כל הרכיבים ולהכרת מערכת Shimano.STEPS E-bike מסמך זה מכיל תרשימים שימושיים וחומרי עזר כדי לוודא שיש לכם את כל מה שאתם זקוקים לו כדי לתחזק ולהנות מאופני ה- Heckler שלכם.

2 תוכן העניינים 1 מדריך מהיר להתחלה הרכבת האופניים טעינת הסוללה הפעלה וכיבוי של המערכת הפעלת מצב...Assist - 2 הפעלה בסיסית מעבר בין פונקציות Assist ו-...Shifter - 2 הפעלת צג הבקר תצוגה על המסך הגדרת האופניים הגדרת המרווח המתאים הגדרת שיכוך (קומפרשן) הדחיסה בדגם +RS DELUX SELECT הגדרת כוונון מצב פתוח בדגם +RS DELUX SELECT הגדרת שיכוך החזרה (ריבאונד) בדגם... RS DELUX SELECT - 4 הגדרת לחץ אוויר בדגם... ROCK SHOX YARI - 5 הגדרת שיכוך (קומפרשן) הדחיסה בדגם... ROCK SHOX YARI - 5 הגדרת שיכוך החזרה בדגם...ROCK SHOX YARI - 5 לחץ אוויר מומלץ בצמיגים כוונון גובה המושב מערכת...Shimano STEPS.4 6 חיבור ל-...E-Tube Project - 6 תפריט ראשי ל-... E-Tube Project - 7 התאמה אישית של תפריט ב-... E-Tube Project - 7 עדכון תפריט קושחה ב-... E-Tube Project - 7 תפריט מוגדר מראש ב-... E-Tube Project - 8 הערות לטעינת הסוללה נורית LED לטעינה נוריות LED למתח בסוללה הוצאת הסוללה הרכבת הסוללה פתרון בעיות קודי אזהרה למחשב דיווש קודי שגיאה למחשב דיווש קודי אזהרה לנורות LED לסוללה שרטוטים שרטוט...Shimano STEPS - 17 מידע נוסף מערכת... Shimano STEPS - 17 סרטוטים... Heckler - 2

3 מדריך להתחלה מהירה מדריך זה להפעלה מהירה מספק את המידע הנדרש כדי להגדיר את האופניים שלכם. למידע מפורט לגבי מערכת Shimano STEPS ולהגדרת האופניים קראו את המדריך המלא למשתמש. הגדרת האופניים לפני הרכיבה, עיינו בטבלה שלהלן כמדריך כללי לגבי האופן שבו יש להגדיר את רכיבי האופניים. הגדרת הפעלה מהירה רכיב משקל גוף בק ג לבאר לחץ אוויר בבולמים משקל גוף בק ג ל- psi (לפי משקל גוף) משקל גוף בליברות לבאר משקל גוף בליברות ל- psi לחץ אוויר במזלג שיכוך (קומפרשן) דחיסה בבולם שיכוך החזרה בבולם שיכוך (קומפרשן) דחיסה במזלג שיכוך החזרה במזלג לחץ אוויר גלגל קדמי לחץ אוויר גלגל אחורי x 0.15 משקל גוף [ק ג] [באר] 35 psi + משקל גוף [ק ג] x 2.2 x 0.07 משקל גוף [ליברות] [באר] 35 psi + משקל גוף [ליברות] x psi 7 קליקים (עם כיוון השעון) מ- OPEN 7 קליקים (עם כיוון השעון) מ- OPEN 6 קליקים (עם כיוון השעון) מ- OPEN 8 קליקים (עם כיוון השעון) מ- OPEN 23 psi / 1.58 bar 28 psi / 1.93 bar כוונון גובה המושב חבק מוט המושב שעל האופניים יכול להיות משוחרר ומהודק בעזרת מפתח אלן 4 מ מ. לפני הרמת או הורדת גובה המושב, השתמשו במפתח 2 מ מ כדי לשחרר את תפסן כבל מוט המושב. ודאו שהידקתם מחדש את תופסן הכבלים לאחר כוונון גובה המושב. טעינת הסוללה הסוללה אינה מגיעה טעונה ויש לטעון אותה לחלוטין לפני השימשו הראשון. חיבור הטעינה ממוקם בצד שמאל של האופניים על צינור הכסא (תמונה 1) לסוללה יש כיסוי איטום שיש להסירו לצורך טעינה. ודאו שהמטען מחובר היטב לסוללה. כדי לוודא שהאופניים נטענות, הנורית שעל המטען תאיר כדי להראות על רמת הטעינה. למידע נוסף בנוגע לנוריות המתח בסוללה, קראו במדריך המלא למשתמש. תמונה 2 תמונה 1 הפעלה וכיבוי של המערכת כאשר תפעילו או תכבו את האופניים, אל תניחו את הרגליים על הדוושות; זה עלול לגרום לתקלת מערכת. לחיצה ארוכה על כפתור ההפעלה (תמונה 2) עד להדלקת אור כחול תפעיל את מערכת החשמל של האופניים לא ניתן להפעיל את האופניים כאשר הסוללה נטענת. אם האופניים אינם נמצאים בתנועה למשך 10 דקות, הם יכבו באופן אוטומטי. 3

4 הפעלת מצב Assist בהפעלה, מצב Assist יהיה כבוי. קיימות שלוש רמות של סיוע: TRAIL,ECO וBOOST. המתג בצד שמאל של הכידון שולט ברמת הסיוע שניתנת על ידי המערכת. הפעלה בסיסית מעבר בין פונקציות Assist ו- Shifter הליך ההפעלה המפורט להלן מתייחס להגדרות ברירת המחדל של מחשב הדיווש. קראו את תרשים מערכת STEPS E-bike לשמות החלקים של המתגים. (1 4 פונקציית מחשב דיווש (A) לחצן מעבר בין מצבי תצוגה (מהירות נוכחית היא ברירת מחדל והיא תחזור לאחר 60 שניות) (מצבי תצוגה: מרחק, אודומטר, טווח, 1,3 זמן נסיעה, 2 מהירות ממוצעת, 2 מהירות Z1 מרבית, 2 קדנס, 2 וואט, 2 קלוריות, 2 שעון) פונקציית לחצן (B) ASSIST לחצן (WALK הורדת רמת הסיוע (לחצו והחזיקו למצב X1 וBOOST ) ECO, TRAIL הגברת רמת הסיוע (מצבי Y1 כאשר מוצג הטווח, רמת המתח בסוללה אינה מוצגת 1) אופציונאלי 2) כאשר פועל מצב סיוע הליכה בתצוגת הטווח מוצג הכיתוב [RANGE---] 3) הפעלת מחשב הדיווש הטבלה שלהלן מתייחסת לתרשים שלעיל פונקציית מחשב דיווש (A) לחצן מעבר בין מסכים ואישור הגדרות (לחצו והחזיקו כדי לגשת למסך התפריט) (תפריט: מחיקה, שעון,,Bluetooth/ANT,Bluetooth LE אורה, בהירות, צפצוף, יחידות, Z1 שפה, כוונון, אתחול הגנת,RD יציאה) פונקציית לחצן (B) ASSIST לחצן הזזת סמן התפריט, כוונון הגדרות וכו X1/Y1 תצוגה על המסך התוכן שלהלן מפרט את פריסת התצוגה עבור מחשב (A). Shimano STEPS פריט בתצוגה אות מחוון רמת מתח בסוללה A Assist מד B 1 Assist תצוגת מצב C מהירות נוכחית / מצב תצוגה D מצב [ECO] מופעל באופן אוטומטי כאשר המתח בסוללה יורד.

5 הגדרת האופניים הגדרת המרווח המתאים RockShox עושה שימוש במחווני מרווח שונים בהתאם לדגם הבולם. דגם + Delux select משתמש במחוון מרווח באחוזים 1. הגדירו תמיד את המרווח כאשר ידית כוונון הדחיסה הכחולה מכוונת למצב פתוח (איור 1). 2. בקשו מהרוכב לעמוד על הדוושות, עדיף כאשר השתיה עליו, ובקשו ממנו להתיישב בכוח על המושב כדי להגיע להגדרה מדויקת. הרוכב לא צריך לקפץ למעלה ולמטה או לשבת בעדינות. אם הוא מתיישב בבת אחת, המתלה יעבוד ויחזור להגדרת המרווח הטבעית כאשר הרוכב יושב על האופניים. 3. כאשר הרוכב יושב על האופניים והאופניים אינם בתנועה, החליקו את אטם ה- O כנגד מיכל האוויר (תמונה 2). 4. לאחר שאטם ה- O במקומו, בקשו מהרוכב לרדת בזהירות מהאופניים כדי שלא להזיז את אטם ה- O. 5. בצעו כיוונונים במרווח באמצעות הוצאה או הוספה של אוויר כך ששלבים 2-4 יגרמו לכך שאטם ה- O יתיישר עם קו אחוז השקיעה הנדרש שעל מחוון הרווח (תמונה 3)., תמונה 2 תמונה 1 תמונה 3 הגדרת שיכוך (קומפרשן) הדחיסה בדגם + DELUX SELECT ידית דחיסה היא כלי כוונון המשמש כדי לכוונן את תמיכת הדחיסה. כל האופניים יכולים לפעול במצב פתוח בכל עת ועדיין לפעול היטב. רוכבים שמשקלם מתחת ל- 82 ק ג בדרך כלל יפעילו את הבולמים במצב פתוח מרבית הזמן. רוכבים שמשקלם עולה על 82 ק ג ורוכבים אגרסיביים יעדיפו את ההגדרה המרכזית לתמיכה מרבית ההגדרה הקשיחה ביותר מתאימה במיוחד לרכיבת שטח, טיפוסים ארוכים ומסלולי XC חלקים. הגדרת שיכוך החזרה בדגם + DELUX SELECT ההחזרה מוגדרת מהנקודה הפתוחה ביותר (סיבוב נגד כיוון השעון עד הסוף 5 קליקים). 5

6 HECKLER הגדרת לחץ אוויר בדגם ROCK SHOX YARI דגם YARI ממליץ על הגדרת מרווח בין 15% ל- 20% מכלל תזוזת המזלג. דגם מגיע עם מזלג של 160 מ מ, כך שמדידת המרווח תהיה בין מ מ. לחץ האוויר במזלג של דגם YARIלא יעלה על 8.3 באר psi) 120). כדי להשיג את המרווח המתאים, עיינו בטבלה שלהלן למידע בסיסי. הגדרת שיכוך (קומפרשן) הדחיסה בדגם YARI כדי להגדיר את הדחיסה התחילו מהמיקום הפתוח (או המהיר ביותר) באמצעות סיבוב חוגת הדחיסה השחורה שעל החלק העליון של רגל המזלג הימנית נגד כיוון השעון עד שהיא כבר אינה מקליקה. סובבו את החוגה השחורה עם כיוון השעון ב- 2-8 קליקים פנימה (בהתאם למשקל הרוכב). מרבית הרוכבים ירגישו בנוח במצב פתוח. רוכבים קלי משקל יעדיפו פחות שיכוך (קומפרשן) דחיסה (פחות קליקים ממצב פתוח). הגדרת שיכוך החזרה בדגם YARI כדי להגדיר את ההחזרה, התחילו ממצב פתוח (או מהיר ביותר) באמצעות סיבוב חוגת ההחזרה האדומה בתחתית רגל המזלג הימנית נגד כיוון השעון עד שהיא כבר אינה מקליקה. סובבו את החוגה האדומה עם כיוון השעון ב- 2-8 קליקים פנימה (בהתאם למשקל הרוכב). מרבית הרוכבים ירגישו בנוח עם 4 קליקים כנקודת התחלה. לחץ אוויר מומלץ בצמיגים לחץ האוויר הוא רכיב חשוב בכך שהאופניים פועלים בצורה תקינה. אם לחץ האוויר גבוה מדי, הצמיג לא ייצמד לקרקע, והחיכוך ירד. אם לחץ האוויר נמוך מדי, הצמיג יכול להשתטח.. חשוב שיהיה לכם מד לחץ אוויר מדויק כאשר אתם מגדירים את לחץ האוויר בצמיג; עדיף להשתמש במד דיגיטלי עם דיוק של 0.03 באר psi) 0.5). לחץ האוויר המומלץ משתנה בהתאם למשקל הרוכב, סגנון הרכיבה ופני השטח. יהיו רוכבים שיועיל להם להתחיל לרכב עם לחץ אוויר מעט גבוה מהמומלץ ולשחרר אוויר במהלך הרכיבה עד שימצאו את לחץ האוויר האידיאלי עבורם. כוונון גובה המושב 6 לחץ אוויר מומלץ גלגל אחורי גלגל קדמי 1.93 באר / psi באר / psi 23

7 חבק מוט המושב על דגם HECKLER יכול להיות משוחרר או מהודק בעזרת מפתח ברגים 4 מ מ (תמונה 1). לפני הרמה או הורדה של גובה המושב ודאו שכבל ההפעלה בכניסה משוחרר (תמונה 2). הכבל יעבור דרך פתח הכבלים בצד הנהג של החלק העליון של הצינור. כיסוי הכבלים משמש כדי להחזיק את הכבל ואת כבל מחשב המנוע במקומם. תמונה 2 תמונה 1 7 מערכת Shimano STEPS חיבור ל- E-Tube Project פריסת תצוגה והפעלת המתגים יכולה להשתנות בעזרת אפליקציית. Shimano E-Tube Project ניתן להיכנס ל- Shimano E-Tube Project דרך אפליקציית Shimano E-Tube Project שזמינה בחנות האפליקציות או דרך התוכנה, שניתן להוריד מאתר. Shimano אפליקציית Shimano E-Tube Project מתאימה למכשירי אנדרואיד ואפל. בזמן ההוצאה, תוכנת Shimano E-Tube Project קיימת רק למערכת הפעלה של Windows בדקו באתר Shimano לעדכון הארון בנוגע לתוכנת. Shimano E-Tube Project קישורים לאתר Shimano ולהורדת התוכנה קיימים בפרק חומרי עיון במדריך זה. חיבור דרך אפליקציית :Shimano E-Tube Project 1. לפני הגדרת חיבור, הפעילו את קישוריות ה- Bluetooth של הטלפון החכם או הטאבלט. 2. פתחו את אפליקציית Shimano E-Tube Project והגדירו אותה לקלוט אותות. Bluetooth 3. לחצו והחזיקו את לחצן Z1 על מחשב האופניים (A) כדי לגשת לתפריט. לחצו על X1 או על Y1 שעל מתג מצב (B) Assist כדי לבחור ב- Bluetooth LE במחשב האופניים (A). עיינו בתרשים בעמוד כדי להפעיל את חיבור,Bluetooth לחצו על Z1 במחשב האופניים (A). אם תלחצו על לחצן Z1 פ ע ם נוספת, במהלך תהליך החיבור, ההילוכים יופסקו, והמסך יחזור לרשימת התפריט. 5. כאשר יוקם חיבור מוצלח, סמל Shimano STEPS יוצג. אם החיבור אינו מוצלח תוצג הודעה כשל בחיבור. בפעם הראשונה שתתחברו הסיסמה היא כאשר יוקם חיבור מוצלח, שם המכשיר יוצג באפליקציית.Shimano E-Tube Project בחרו בשם המכשיר באפליקציה כדי להגדיר את המכשיר. 7. כדי להתנתק, בטלו את חיבור ה- Bluetooth מהטלפון החכם או הטאבלט. מחשב האופניים (A) יצא ממצב החיבור ויחזור למצב הפעלה רגילה. חיבור בעזרת מחשב לתוכנת :Shimano E-Tube Project 1. חברו כבל USB מהמחשב לתיבת התקשורת.(SM-PCE1) תיבת התקשורת אינה כלולה בדגם SIGHT VLT ויש לרכוש אותה בנפרד. 2. חברו את תיבת התקשורת לשקע הפתוח במחשב האופניים..3 פתחו את תוכנת Shimano E-Tube Project ובחרו במערכת E-Bike מתוך תפריט. Shimano STEPS 4. במסך הבא בחרו באפשרות בדיקת חיבורים. 5. במסך הבא אשרו בבחירת Next (הבא).

8 במסך הבא יהיו רשומים המכשירים שזוהו על ידי התוכנה. צריכים להיות 3 מכשירים רשומים: יחידת ההנעה, מחשב האופניים ומתג הסיוע. בחרו ב- complete כדי לסיים את ההפעלה ולהשלים את החיבור למערכת..6.7 תפריט ראשי ל- E-Tube Project התפריט הראשון של Shimano E-Tube Project כולל שלושה רכיבים עיקריים הרלוונטיים לצרכן כדי לנווט במערכת ולהפעיל אותה: התאמה, עדכון קושחה ואתחול. בתוכנת Shimano E-Tube Project לאחר הלחיצה על Complete (השלם) תוצג רשימה של לחצנים לפי אפשרויות התפריט. בעת השימוש באפליקציית,Shimano E-Tube Project לאחר עריכת החיבור, קבוצה של סמלים תוצג והיא תתאים לפריטי התפריט. הטבלה שלהלן מציגה את מראה הסמלים. אתחול סמלים באפליקציית Shimano E-Tube Project עדכון קושחה התאמה אישית התאמה אישית של תפריט ב- E-Tube Project תפריט ההתאמה האישית מחולק לתתי תפריטים לפי יחידות: יחידת הנעה, יחידת תצוגה ויחידת מתג. הטבלאות שלהלן מציגות את האפשרויות בתוך תפריט התאמה אישית. הגדרת יחידת הנעה תאורה הגדרת יחידת תצוגה יחידות תצוגה תצוגת Switchover הגדרת זמן הגדרת צפצופים בהירות שפת תצוגה הגדרת יחידת המתג מתג סיוע הגדרה האם להשתמש בתאורה. תיאור תיאור מעביר את יחידות המדידה בין ק מ ומייל. הגדירו האם להציג את זמן הנסיעה, המהירות הממוצעת, המהירות המרבית, הקדנס, והזמן הנוכחי. הגדירו את הזמן הנוכחי. הפעילו או כבו את הצפצופים. הגדירו את בהירות התאורה האחורית הגדירו את השפה המשמשת. ניתן לבחור בין אנגלית, צרפתית, גרמנית, הולנדית, ספרדית ואיטלקית. תיאור הגדירו את כמות הסיוע בהתאם לכל אחד מלחצני מתג הסיוע. 8

9 עדכון תפריט קושחה ב- E-Tube Project קיים לחצן לעדכון הקושחה בתפריט הראשי. בלחיצה על לחצן עדכון קושחה, התוכנה מחפשת באופן אוטומטי ומורידה את עדכוני המערכת. לאחר שהתוכנה השלימה את העדכונים, כל רכיב של מערכת Shimano STEPS E-bike יירשם עם הגרסה המתאימה של הקושחה המעודכנת יותר עבור הרכיב. תפריט מוגדר מראש ב- E-Tube Project אפליקציית Shimano E-Tube Project מאפשרת שמירה והעלאה של קבצי הגדרות מותאמים. כל הגדרה מותאמת יכולה להישמר כקובץ הגדרות מותאמות. קבצי הגדרות יכולים להימשך גם מהאופניים ולהישמר כקבצי הגדרות. ההגדרות שנשמרות יכולות לשמש גם באופניים אחרים כדי לשכפל את ההגדרות של האופניים. כדי ליצור קובץ הגדרות באפליקציה: ערכו שינויים בהגדרות של האופניים בתפריט התאמה אישית. 1. העלו את השינויים לאופניים. 2. פתחו את תפריט הגדרה מוקדמת ולחצו על העלאת הגדרות מהאופניים. 3. לחצו על לחצן מחובר בתחתית המסך. 4. ההגדרות שהועלו יוצגו על המסך. באמצעות גלילה לתחתית המסך, תוכלו לערוך את שם 5. הקובץ. לחצו על לחצן הורדה בתחתית המסך. אישור של ההורדה המוצלחת יוצג. 6. כעת, ההגדרות שנשמרו יוצגו תחת אפשרות טעינת קובץ הגדרות בתוך תפריט הגדרות. 7. הערות לטעינת הסוללה הסוללה אינה מגיעה טעונה ויש לטעון אותה לחלוטין לפני השימוש הראשון. טענו את הסוללה רק עם המטען הייעודי, כמו זה הכלול באריזת האופניים. ניתן להשתמש בסוללה כאשר נורות ה- LED שעל לוח המתח של הסוללה מאירות. כאשר אתם מנתקים את המטען משקע החשמל או משקע הטעינה, משכו בתקע ולא בכבל. כאשר אתם טוענים את הסוללה, חברו את המטען לשקע בקיר קודם לכן ורק לאחר מכן לסוללה. ודאו שהמטען מונח על משטח שטוח ויציב במהלך הטעינה. אל תשאירו את הסוללה מרוקנת לחלוטין למשך זמן ארוך. זה יגרום לה להידרדר ויפחית את המתח שלה. שמרו על הסוללה ועל המטען הרחק ממקורות לחות ומים במהלך הטעינה כדי למנוע התחשמלות או קצר. הרחיקו את המטען ואת הסוללה מהישג ידם של ילדים. אל תשתמשו בסוללה או במטען הפגומים. במקרה של ספק, צרו קשר עם ספק SHIMANO שלכם. 9

10 נורית LED במטען נורית LED ל ט ע י נ ה לאחר שהטעינה התחילה, נורית ה- LED שעל המטען מאירה. נורית LED תיאור דולקת הסוללה נטענת (או שהטעינה הסתיימה במהלך השעה האחרונה) שגיאה בטעינה הסוללה מנותקת (או שעברה יותר משעה מאז סיום הטעינה) מהבהבת כבויה נוריות LED למתח בסוללה תוכלו לבדוק את רמת המתח בסוללה במהלך הטעינה או הרכיבה. רמת המתח בסוללה במהלך הרכיבה* רמת המתח בסוללה במהלך הטעינה* 0%, כבוי מהבהב דולק ללא תאורה 10

11 פתרון בעיות קודי אזהרה למחשב האופניים אזהרות עשויות להופיע בתצוגת מחשב האופניים אם המערכת מגלה בעיה. קוד האזהרה יימחק מיד לאחר פתרון הבעיה. אם הבעיה נמשכת לאחר ההצעות שלהלן, צרו קשר עם החנות שבה רכשתם את האופניים. קוד W010 W011 W013 W032 בעיה טמפרטורת יחידת ההנעה גבוהה מהרגיל לא ניתן לגלות את מהירות הנסיעה חיישן הפיתול לא אותחל בצורה נכונה מותקן derailleur אלקטרוני במקום derailleur מכאני מגבלת הפעלה סיוע ה- Power יהיה נמוך מהרגיל המהירות המרבית עשויה להיות נמוכה מהרגיל סיוע ה- מהרגיל Power יהיה נמוך סיוע ה- Power שניתן במצב Walk יהיה נמוך מהרגיל פתרון עצרו את השימוש ב- Assist ע ד שהטמפרטורה יורדת. בדקו שחיישן מהירות הנסיעה מותקן בצורה נכונה העבירו את מתג ה- Assist להילוכים והפעילו שוב את האופניים. התקינו מחדש את ה- derailleur שלגביו המערכת מוגדרת לתמיכה. קודי שגיאה למחשב דיווש קוד שגיאה עשוי להופיע על מחשב האופניים במקרה שהמערכת מגלה בעיה. אם הבעיה נמשכת לאחר ההצעות שלהלן, צרו קשר עם החנות שבה רכשתם את האופניים. קוד E010 E011 E013 E014 E020 E021 E022 E043 בעיה נתגלתה שגיאת מערכת שגיאה התרחשה במערכת ההפעלה נתגלתה שגיאה ביחידת ההנעה של המערכת חיישן המהירות מותקן במקום הלא נכון נתגלתה שגיאת תקשורת בין הסוללה ויחידת ההנעה הסוללה המחוברת ליחידת ההנעה אינה נתמכת הסוללה המחוברת אינה תואמת לתקן המערכת חלק מגרסת הקושחה של מחשב המערכת הושחת מגבלת הפעלה סיוע ה- Power לא ניתן במהלך הרכיבה סיוע ה- Power לא ניתן במהלך הרכיבה סיוע ה- Power לא ניתן במהלך הרכיבה סיוע ה- Power לא ניתן במהלך הרכיבה סיוע ה- Power לא ניתן במהלך הרכיבה סיוע ה- Power לא ניתן במהלך הרכיבה סיוע ה- Power לא ניתן במהלך הרכיבה סיוע ה- Power לא ניתן במהלך הרכיבה פתרון לחצו על לחצן ההפעלה של הסוללה כדי להפעיל אותו שוב. לחצו על לחצן ההפעלה של הסוללה כדי להפעיל אותו שוב. צרו קשר עם מקום הרכישה צרו קשר עם מקום הרכישה בדקו שהכבל בין יחידת ההנעה והסוללה מחובר היטב. לחצו על לחצן ההפעלה של הסוללה כדי להפעיל אותו שוב. לחצו על לחצן ההפעלה של הסוללה כדי להפעיל אותו שוב. צרו קשר עם מקום הרכישה 11

12 קודי אזהרה לנורות LED לסוללה שגיאות מערכת ואזהרות מוצגות על ידי תבניות תאורה שונות בלוח המתח של הסוללה. אם הבעיה נמשכת לאחר ההצעות שלהלן, צרו קשר עם החנות שבה רכשתם את האופניים. פתרון תבנית תאורה* בעיה סוג שגיאה שגיאת מערכת הגנת טמפרטורה שגיאת אימות אבטחה שגיאת טעינה תקלה בסוללה שגיאת תקשורת עם מערכת האופניים אם הטמפרטורה עולה על הטווח המאושר להפעלה, יציאת הסוללה נכבית זה מוצג אם יחידת הנעה מקורית אינה מחוברת או אם הכבלים מנותקים זה מוצג אם מתרחשת שגיאה במהלך הטעינה כשל חשמלי בסוללה ודאו שכבל הסוללה אינו משוחרר ושהוא מחובר בצורה תקינה השאירו את הסוללה במקום קריר הרחק מאור שמש ישיר עד שהטמפרטורה הפנימית בסוללה תרד ברמה מספקת. חברו סוללה ויחידת הנעה מקוריות. בדקו את מצב ה כ ב ל י ם. נתקו את המטען מהסוללה ולחצו על לחצן ההפעלה. אם מתרחשת שגיאה, צרו קשר עם מקום הרכישה. חברו את המטען לסוללה ולאחר מכן נתקו את המטען. לחצו על לחצן המתח כאשר הסוללה מחוברת. מהבהב דולק ללא תאורה 12

13 שרטוטים שרטוט Shimano STEPS שם החלק SIGHT VLT A1 SC-E7000 SC-E8000 SW-E7000-L SW-E7000-L SH8U56-NS341 SM-CRE80-12-B SM-CDE80 SM-CDE80 FC-E8000 FC-M8050 DU-E7000 DU-E8000 SM-DUE11 SM-DUE11 BT-E8010 / BM-E8010 BT-E8010 / BM-E8010 EC-E6000 EC-E6000 EW-SD50 EW-SD50 אות A B C D E F G H I J תיאור חלק מחשב האופניים מתג סיוע גלגל שיניים קידמי מוביל שרשרת זרוע ארכובה יחידת הנעה חיישן מהירות סוללה מטען סוללה כבל מחשב האופניים -E 1000) Tube מ מ) 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks טיפים וטריקים Samsung I900 Omnia מקש כיבוי / הדלקה שקע ריסט מצלמה קדמית מקש מיוחד מקש הגברת / הנמכת השמע שקע הטענה / אוזניות מקש סיבוב מסך מקש ניתוק שיחה מקש מענה שיחה מקש ניווט 1 תפעול כללי מעבר בין פרופילים

קרא עוד

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office 365 ProPlus בחינם. ניתן להוריד ולהתקין את הגרסאות הבאות:

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051 שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: 71053 / 71051 לקוחות נכבדים, חברת שריג אלקטריק בע"מ, מודה לכם על שרכשתם שואב אבק זה מתוצרת אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו בכדי שתפיקו את מירב ההנאה

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

AVerMedia Live Gamer Portable C875

AVerMedia Live Gamer Portable C875 AVerMedia Live Gamer Portable C875 תוכן החבילה Live Gamer Portable מדריך התקנה מהירה שקית מגנה כבל HDMI כבל / Component כבל שמע סטריאו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. כבל שמע 5.3 מ"מ כבל לפלייסטיישן 5 כבל מיני-

קרא עוד

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 תשס"ח 2007. כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה. בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה, רח' רבוצקי 108 ת, "ד 808, רעננה 43107. The Open University of Israel, 108

קרא עוד

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc חוברת שימוש והפעלה לקולטי אדים יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5000000* www.miniline.com 2 לקוח נכבד תודה על בחירתך בקולט האדים המעולה מתוצרת.AEG

קרא עוד

Microsoft Word - samsung.VC SC 4320 trns.doc

Microsoft Word - samsung.VC SC 4320 trns.doc הוראות שימוש, הפעלה ותחזוקה לשואב אבק דגם: SC-4750 לקוחות יקרים! תודה על שרכשתם את שואב האבק המעולה מתוצרת.SAMSUNG אנו בטוחים שהשואב העשוי מחומרים באיכות הגבוהה ביותר, יענה באופן מרבי על דרישותיכם. השואב

קרא עוד

Microsoft Word - beayot tnua 3 pitronot.doc

Microsoft Word - beayot tnua 3 pitronot.doc ק( בעיות מילוליות - בעיות תנועה.7 פתרון: א. נסמן : קמ"ש קמ"ש מהירותו של הולך הרגל. מהירותו של רוכב האופניים. משך זמן הליכתו של הולך הרגל מקיבוץ א' לקיבוץ ב'. משך זמן רכיבתו של רוכב האופניים מקיבוץ א' לקיבוץ

קרא עוד

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx עיקרי טכנולוגיות המידע 5.0 6.8.3.9 מעבדה תצורת ראוטר ללא כבלים Router) (Wireless בחלונות ויסטה (Windows Vista) מבוא הדפס והשלם מעבדה זו. במעבדה זו, יהיה עליך להגדיר ולבחון את ההגדרות האלחוטיות על ה.Linksys

קרא עוד

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2 Nokia Speakerphone HF-210 2 3 4 5 9 1 6 7 8 מהדורה 1.2 הצהרת תאימות NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת כי המוצר HF-210 תואם לדרישות המחייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחיה.1999/5/EC המוצר תואם למגבלות שנקבעו

קרא עוד

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי.

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי. 1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי..1 --------------------------------------- ----------------------------------------------------

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation פרוטאוס הדרכה לפיתוח פרויקט מבוסס ארדואינו 1 הוראות הפעלה תוכנת פרוטאוס מכילה כמות גדולה מאוד של כלי עזר להבנת דרך ההפעלה של התוכנה. שני מקורות מידע עיקריים עומדים לרשות המשתמש מחוץ לתוכנה: o באתר האינטרנט

קרא עוד

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט (Importing & Exporting MS Excel Files and Text) ייבוא (Import) הפיכת קובץ טקסט, Excel מבסיס נתונים אחר. או סוגים אחרים, לטבלת,Access או העתקת טבלת Access בתחילת התהליך יש

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הקדמה חברת ברימאג בע"מ מודה לכם שבחרתם במוצר זה! כדי להפיק את מירב התועלת מהמוצר, אנא קראו בעיון את הוראות

קרא עוד

CITROËN DS3

CITROËN DS3 CITROËN DS3 אייקון מודרני סיטרואן DS3 היא חלום של מעצב. היא רחוקה מלהשאיר אותך אדיש, אלא מעוררת מייד את התשוקה. גם כשהיא עומדת במקום. הקווים שלה גורמים לה להיראות כאילו היא נמצאת כבר בתנועה, ומגלמים

קרא עוד

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לאפשר למרצי המכללה לפרסם באתר המכללה פרטים אודותיהם )תחומי

קרא עוד

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים  ל-Outlook  או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

AMG Line Progressive Limited Edition Style מפרט אבזור עיצוב חיצוני "18 "17 16" 16" חישוקי סגסוגת מדף אחד מוכסף בדוגמת יהלומים מדף אחד מוכסף מדף אחד מו

AMG Line Progressive Limited Edition Style מפרט אבזור עיצוב חיצוני 18 17 16 16 חישוקי סגסוגת מדף אחד מוכסף בדוגמת יהלומים מדף אחד מוכסף מדף אחד מו AMG Line Progressive Limited Edition Style מפרט אבזור עיצוב חיצוני "18 "17 16" 16" חישוקי סגסוגת מדף אחד מוכסף בדוגמת יהלומים מדף אחד מוכסף מדף אחד מוכסף מראות צד ות ומחוממות עם מאותתים אינטגרליים גימור

קרא עוד

להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1

להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1 להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1 2 ברוך הבא לניסאן 370Z החדשה שלך המדריך המהיר מכיל פרטים על כמה מהמאפיינים השימושיים ב- 370Z החדשה שלך. לרשותך, בספר הנהג, תיאור מלא של כל המערכות והמאפיינים ברכב. לתשומת

קרא עוד

F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש Rev. A01 Range Extender 1

F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש Rev. A01 Range Extender 1 F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש 8820-00923 Rev. A01 Range Extender 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 4 חלקי מגדיל הטווח... 7 פאנל קדמי...7 פאנל אחורי...8 נתונים טכניים...9

קרא עוד

Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len

Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len Lenovo V110 V110-17IKB V110-17ISK קרא את הודעות הבטיחות והעצות החשובות בספרי ההדרכה המצורפים לפני שתשתמש במחשב. הערות לפני השימוש במוצר, הקפד לקרוא את מדריך בטיחות ומידע כללי של.Lenovo חלק מההוראות במדריך

קרא עוד

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס מבוא למחשב שפת C. בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה לקורס. האשף קובע את סביבת הפיתוח כך שתתאים לצורכי הקורס.

קרא עוד

בקרים מתוכנתים – PLC

בקרים מתוכנתים – PLC 4.2. לאחר בניית מערכת ההנעה נחבר אליה את בקר ה- NXT באופן הבא: איור 19: חיבור הבקר אל מערכת ההנעה 29 5.2. נחבר את הבקר אל מערכת ההנעה באופן הבא: איור : 20 חיבור הסוללות והבקר אל מערכת ההנעה 30 איור : 21

קרא עוד

ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפ"א (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת

ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפא (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפ"א (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת.LED מדידת מתחים וזרמים בטרנזיסטור, וזיהוי מצב הפעולה

קרא עוד

מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1

מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1 מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש 8820-01079 Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 4 התקנה של מגדיל הטווח האלחוטי...5 התקנה חוטית... 8 חלקי מגדיל

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

‎מפרט מיני קופר SE קאנטרימן פלאג-אין היברידי

‎מפרט מיני קופר SE קאנטרימן פלאג-אין היברידי . Plug-In Hybrid. מפרט טכני ורשימת אביזרים ומערכות 5 / 5 1,559 / 1,822 / 4,299 2,005 11.4 / 2,670 793 / 836 165 )1,275( 405 36 1,735 2,270 / 610 אינו מורשה גרירה אינו מורשה גרירה 75 בנזין, טורי, רוחבי

קרא עוד

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1 תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 1 הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[ הוספת השאלה 1. בבלוק הניהול הנמצא מימין נלחץ על מאגר שאלות.. 2. על מנת להוסיף שאלה חדשה נלחץ על לחצן

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

Lenovo B50-10 Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo B50-10 Laptop B50-10 Laptop (Lenovo) - Type 80QR b50-10_ug_he

Lenovo B50-10 Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo B50-10 Laptop B50-10 Laptop (Lenovo) - Type 80QR b50-10_ug_he Lenovo B50-10 מדריך למשתמש קרא את הודעות הבטיחות והעצות החשובות בספרי ההדרכה המצורפים לפני שתשתמש במחשב. הערות לפני השימוש במוצר, הקפד לקרוא את מדריך בטיחות ומידע כללי של.Lenovo חלק מההוראות במדריך זה

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבון הקודם )ייצוא וייבוא כפי שמצוין מטה(. תהליך זה ימשוך

קרא עוד

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx ת ר ג י ל 1 ב ק ו ר ס מ ב ו א לתכנות 202.1.9031 JAVA סמסטר ב, ת נ א י ם ו ל ו ל א ו ת תאריך אחרון להגשה בציון מלא : 02.04.19 עד שעה : 23:55, כ ל יום איחור ל א מ א ו ש ר א ו ח ל ק ממנו מודריד 10 נקודות

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92 מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING 92 מוצרים למשרד OFFICE SUITES TM MESH BACK SUPPORT תומך גב מבד נושם מוריד מתח מהשכמות ומהגב התחתון מתאים לכל כסא משרדי הרכבה קלה ונוחה STANDARD

קרא עוד

A3Sportback לפרטים נוספים 2834*

A3Sportback לפרטים נוספים 2834* A3Sportback לפרטים נוספים 2834* Design Sport A3 Sportback 1.5T טכנולוגיה ומערכות הנעה והיגוי הגה ספורט 3 זרועות, מולטיפנקשיין, בתיפור עור הגה ספורט 3 זרועות, מולטיפנקשיין, בתיפור עור עם פקדי העברת הילוכים

קרא עוד

Titre du document en police Sodexo

Titre du document  en police Sodexo BENEFITS AND REWARDS SERVICES כיצד משתמשים באתר: mysodexo.co.il יוני 2017 ה- תודה שבחרתם Sodexo Benefits & Rewards לקוחות יקרים, לפניכם מדריך קצר המסביר את אופן השימוש באתר שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד

קרא עוד

מפרט טכני TURBO התמונה להמחשה בלבד

מפרט טכני TURBO התמונה להמחשה בלבד TURBO התמונה להמחשה בלבד 1.4L K14C 4 16 1,373 9.9 140/,00 22.4/1,00-4,000 הזרקה ישירה 6 1 4.044 2.371 1.6 1.19 0.81 0.672 3.193 3.01 4,17 1,77 1,610 2,00.2 18 710 37 47 1.0L K10C 3 12 998 10 112/,00 16.3/1,800-4,000

קרא עוד

i760 User Guide.indb

i760 User Guide.indb מדריך למשתמש במכשיר סלולרי i760 הודעה חשובה: נא קראו לפני השימוש במכשיר הסלולרי כרטיס ה- SIM אשר מסופק בערכה זו נועד לשימוש עם המכשיר הסלולרי המסופק בערכה. שימוש בכרטיס SIM זה במכשירים סלולריים מהדגמים

קרא עוד

Microsoft Word - beayot hespek 4 pitronot.doc

Microsoft Word - beayot hespek 4 pitronot.doc בעיות מילוליות - בעיות הספק.6 פתרון: נסמן: מספר המכשירים שתיקן טכנאי א' בשעה אחת (קצב עבודתו). ( ) כל אחד מהטכנאים תיקן מספר המכשירים שתיקן טכנאי ב' בשעה אחת (קצב עבודתו). 0 מכשירים, לכן: 0 שעות משך זמן

קרא עוד

Microsoft Word - tg25_v2.doc

Microsoft Word - tg25_v2.doc טלפון אלחוטי דיגיטלי KX-TG2511 KX-TG2512 KX-TG2513 נא קראו את ההוראות במלואן לפני השימוש הראשון לקוח נכבד, ברוך הבא לעולם של יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ. אנו מודים לך על שרכשתם מוצר זה מבית יורוקום. אנא

קרא עוד

מדריך התקנה של סדרת 2X P/N REV ISS 18NOV13

מדריך התקנה של סדרת 2X P/N REV ISS 18NOV13 מדריך התקנה של סדרת 2X P/N 501-405051-1-31 REV 030 ISS 18NOV13 זכויות יוצרים. 2013 UTC Fire & Security כל הזכויות שמורות. סימנים מסחריים ורישומי פטנטים יצרן.UTC Fire & Security תרדס הוא סימן מסחרי של X2

קרא עוד

פתרון מוצע לבחינת מה"ט מכניקה טכנית 93117,90117 מועד א' תשע"ט, חודש שנה : אביב, 2019 שאלה 1 מנוף ABCD מחובר בנקודה A לסמך נייח, ובנקודה E נתמך בסמך ני

פתרון מוצע לבחינת מהט מכניקה טכנית 93117,90117 מועד א' תשעט, חודש שנה : אביב, 2019 שאלה 1 מנוף ABCD מחובר בנקודה A לסמך נייח, ובנקודה E נתמך בסמך ני פתרון מוצע לבחינת מה"ט מכניקה טכנית 97,97 מועד א' תשע"ט, חודש שנה : אביב, 9 שאלה מנוף D מחובר בנקודה לסמך נייח, ובנקודה E נתמך בסמך נייד. בנקודה מופעל על המנוף כוח [] =P בכיוון המתואר. במצב זה המנוף נמצא

קרא עוד

SKODA KAROQ

SKODA KAROQ SKODA KAROQ מערכת מולטימדיה מקורית בעלת מסך בגודל 6.5 ריפודי בד שחור חישוקי סגסוגת "16 בקרת שיוט אדפטיבית control Adaptive cruise מערכת אקטיבית Lane assist מערכת בקרת אקלים דיגיטלית מפוצלת רמת גימור AMBITION

קרא עוד

Microsoft Word - CLIP_UM_FINAL-1YR_HEB.doc

Microsoft Word - CLIP_UM_FINAL-1YR_HEB.doc Sansa Clip מדריך למשתמש תמיכה טכנית ארה"ב: (726-3475) 1-866-SANDISK כל המדינות: www.sandisk.com/techsupport לקבלת מידע נוסף אודות מוצר זה, אנא בקר בכתובת.www.sandisk.com/sansa : Clip-7UM-HEB מספר חלק עניינים

קרא עוד

מדריך למשתמש Mi Robot Vacuum לפני השימוש בשואב רובוטי יש לקרוא בעיון את המדריך ולשמור אותו

מדריך למשתמש Mi Robot Vacuum לפני השימוש בשואב רובוטי יש לקרוא בעיון את המדריך ולשמור אותו מדריך למשתמש Mi Robot Vacuum לפני השימוש בשואב רובוטי יש לקרוא בעיון את המדריך ולשמור אותו תודה שבחרתם בשואב הרובוטי. זהו מוצר חכם שיכול באופן אוטומטי לשאוב ולנקות את האזורים המיועדים מראש בבית או במשרד.

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי תנור קומפקטי משולב מיקרוגל EAN13: 8017709217853 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי באדים מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית הפשרה, התפחה, הפעלת שבת בקרת

קרא עוד

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשלח אליכם בדואר רגיל. דפי הנחיות אלה כוללים הסבר על אופן

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד

bk mail

bk mail מנקה בריכה רובוטי גישה תחתית הוראות הפעלה BK 0019089 מדריך להפעלה מהירה 1 כלור -4 ppm ph 7.-7.6 13 C-35 C 55 F-95 F NaCl 4000 ppm (max) אסור לשחות טמפרטורה 3.6 1 4.7) 3 4 5 6 7 תוכן: בטיחות מבוא סקירת

קרא עוד

F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש Rev. A01 N750 DB 1

F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש Rev. A01 N750 DB 1 F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש 8820-00778 Rev. A01 N750 DB 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 3 הגדרות וכלים מתקדמים... 8 יישום 9... Belkin Router Manager שינוי הגדרות ידני

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 יצוא קופה לחשבשבת חלונות...01 כללי מדריך זה מסביר את

קרא עוד

Microsoft Word - מדריך למשתמש בקטנוע MIO doc

Microsoft Word - מדריך למשתמש בקטנוע MIO doc מדריך למשתמש בקטנוע 50\100 MIO תוכן עניינים: 1. תוכן עניינים 2. מיקום החלקים 3. לפני הרכיבה, רכיבה בטוחה, רכיבה 4. תפעול לוח השעונים 5. תפעול מתג ההצתה, מפתח מגנטי 6. משבת מנוע, השימוש במתגים 7. תא אכסון

קרא עוד

Microsoft Word - sync_LG.doc

Microsoft Word - sync_LG.doc LG PC Suite הגדרות וביצוע סנכרון ניתן להתקין את התוכנה מדיסק המצורף לערכה ניתן לסנכרן עד 100 אירועים בלוח שנה ועד 500 אנשי קשר 1 לחץ על איקון Suite" "LG PC בשולחן העבודה 2 להגדרות הסינכרון לחץ על Sync"

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

Microsoft Word - åééè÷.doc

Microsoft Word - åééè÷.doc הגדרת אזהרה, זהירות, שים לב לכל אורך מדריך זה, ישנן הערות שונות המודגשות במסגרת. ההערות מסווגות לפי סדר חשיבותן באופן הבא: אזהרה משמשת בהקשר לפעולות או למצבים העלולים לגרום לפגיעה חמורה או מוות. זהירות

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

הוראות הפעלה למצלמה דיגיטלית DMC-GF6X/DMC-GF6K DMC-GF6W נא קראו את ההוראות במלואן לפני השימוש הראשון מידע נוסף בתקליטור המצורף

הוראות הפעלה למצלמה דיגיטלית DMC-GF6X/DMC-GF6K DMC-GF6W נא קראו את ההוראות במלואן לפני השימוש הראשון מידע נוסף בתקליטור המצורף הוראות הפעלה למצלמה דיגיטלית DMC-GF6X/DMC-GF6K DMC-GF6W נא קראו את ההוראות במלואן לפני השימוש הראשון מידע נוסף בתקליטור המצורף לקוח נכבד, ברוך הבא לעולם של יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ. אנו מודים לך על

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

מדריך למשתמש R536

מדריך למשתמש R536 מדריך למשתמש R536 מדריך למשתמש R536 תוכן העניינים 1.מפרט המוצר 5 2.מבנה המוצר 6 3.לחצנים 7.4 איקונים 8 5. תכולת החבילה 9 6. הוראות התקנה 9 7. הוראות הכנסה/שליפה של כרטיס זכרון 10 8. הדלקה וכיבוי של המכשיר

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

Microsoft Word - L6_UM_HE.doc

Microsoft Word - L6_UM_HE.doc HELLOMOTO הכר את הטלפון הסלולרי החדש מבית מוטורולה בטכנולוגיית,GSM דגם L6. לפניך, בקצרה, תיאור מבנה הטלפון. 1 HELLOMOTO Motorola, Inc. Consumer Advocacy Office 1307 East Algonquin Road Schaumburg, IL 60196

קרא עוד

ADS-2100 מדריך להתקנה מהירה התחל כאן קראו את הוראות הבטיחות לפני שתתקינו את המכשיר שברשותכם. לאחר מכן יש לקרוא מדריך זה להתקנה מהירה, כדי שכל שלבי ההת

ADS-2100 מדריך להתקנה מהירה התחל כאן קראו את הוראות הבטיחות לפני שתתקינו את המכשיר שברשותכם. לאחר מכן יש לקרוא מדריך זה להתקנה מהירה, כדי שכל שלבי ההת ADS-2100 מדריך להתקנה מהירה התחל כאן קראו את הוראות הבטיחות לפני שתתקינו את המכשיר שברשותכם. לאחר מכן יש לקרוא מדריך זה להתקנה מהירה, כדי שכל שלבי ההתקנה יתבצעו כהלכה. אזהרה הסימון אזהרה מצביע על מצב של

קרא עוד

תיאור לחצני הבקרים והחיבורים

תיאור לחצני הבקרים והחיבורים לדיקו בע"מ הוראות הפעלה מברגת רטיטה דגמים GDR/GDS מקטים 19A1.3+19A1.4+19A1.S+19A1.T 1 לקוחות נכבדים, חברת לדיקו בע"מ מודה לכם על שרכשתם מברגת רטיטה זו מתוצרת חברת.BOSCH אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה

קרא עוד

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א'

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' פיסיקה 1 ב' 203-1-1391 מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב 03.08.2017 משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' - שאלות אמריקאיות (כל שאלה - 5 נק') - יש לסמן תשובה

קרא עוד

Microsoft Word - חוברת iPhone.doc

Microsoft Word - חוברת   iPhone.doc 1 עניינים תוכן תוכן עניינים... 2 1. הפעלת מכשיר ה...iphone 3 1.1 הכנסת כרטיס ה USIM למכשיר... 3 1.2 התקנת תוכנת ה-... ITUNES 4 2.כניסה לאפליקציית הסוכנים של מגדל... 9 2.1 פתיחת האפליקציה... 9 2.2 כניסה

קרא עוד

Microsoft Word - Hunter-Pro series RXN-700 User IL he beta 1 _Nov 2009__2.doc

Microsoft Word - Hunter-Pro series RXN-700 User IL he beta 1 _Nov 2009__2.doc מערכות סדרת הנטר-פרו עם מסך מגע RXN-700 מדריך למשתמש wwwpimacoil beta 1 מק"ט 4410313 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ,he,IL נובמבר 2009 2 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ אינה מתארת מוצר זה כאינו ניתן לעקיפה, או

קרא עוד

רובוט שואב אבק סדרת 800 מדריך למשתמש

רובוט שואב אבק סדרת 800 מדריך למשתמש רובוט שואב אבק סדרת 800 מדריך למשתמש מידע חשוב בנושא בטיחות אזהרה: זכרו את אמצעי הזהירות שלהלן בעת ביצוע ההגדרות והשימוש ברובוט ובמהלך פעולות תחזוקה כדי לצמצם את הסיכון לפגיעה או לגרימת נזק. מותר לילדים

קרא עוד

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם 1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם בהגשה לטופס המבחן. חומרי עזר: 1.מחשבון. נספח הנוסחאות

קרא עוד

הוראות הפעלה למצלמה דיגיטלית DMC-G6X/DMC-G6K DMC-G6W/DMC-G6 נא קראו את ההוראות במלואן לפני השימוש הראשון מידע נוסף בתקליטור המצורף

הוראות הפעלה למצלמה דיגיטלית DMC-G6X/DMC-G6K DMC-G6W/DMC-G6 נא קראו את ההוראות במלואן לפני השימוש הראשון מידע נוסף בתקליטור המצורף הוראות הפעלה למצלמה דיגיטלית DMC-G6X/DMC-G6K DMC-G6W/DMC-G6 נא קראו את ההוראות במלואן לפני השימוש הראשון מידע נוסף בתקליטור המצורף לקוח נכבד, ברוך הבא לעולם של יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ. אנו מודים לך

קרא עוד

PEUGEOT FRANCE דוד לובינסקי בע"מ מרק מושביץ 3, ראשל"צ תאריך תוקף המחירון ומלאי 01/05/2016 רשימת דלפקי מכירת חלפים בסוף המחירון דגם מחיר כולל מע "מ מצא

PEUGEOT FRANCE דוד לובינסקי בעמ מרק מושביץ 3, ראשלצ תאריך תוקף המחירון ומלאי 01/05/2016 רשימת דלפקי מכירת חלפים בסוף המחירון דגם מחיר כולל מע מ מצא Expert 3 לא 138.90 אחריות שלושה חודשים או 6000 ק''מ המוקדם ORIGINAL מחזיר שמן 012728 כן 246.29 אחריות שלושה חודשים או 6000 ק''מ המוקדם ORIGINAL אטם 012749 מנועים חדשים לא 20,436.12 אחריות שלושה חודשים

קרא עוד

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc)

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc) 01/07/08 כיווץ בסיס נתונים ב MS SQL 2005 מסמך זה סוקר תהליך כיווץ בסיס נתונים ב-.Microsoft SQL Server 2005 תהליך הכיווץ (Shrink), מכווץ את חלקו הלא פעיל (קובץ ה- Log ) של בסיס הנתונים ואינו נוגע בחלקו

קרא עוד

550 630 750 850 870 900 950 1000 www.4h.co.il תוכן העניינים כללי זהירות 1.. חלקי המצלמה 2. הטענת הסוללה 5. הכנסת הסוללה וכרטיס הזיכרון 6. הגדרות ראשוניות 8. הדלקה וכיבוי 9. צילום 10. בחירת מצב הצילום 12.

קרא עוד

CROSSOVER THE OTHERS שברולט טראוורס החדש

CROSSOVER THE OTHERS שברולט טראוורס החדש CROSSOVER THE OTHERS שברולט טראוורס החדש מפרט טכני ואבזור טראוורס מנוע, העברת כוח ותיבת הילוכים תצורה LT AWD הזרקה ישירה צמיגים וחישוקים חישוקי אלומיניום " 20 V6 LT AWD צמיג חליפי מוקטן T135/70R18 נפח

קרא עוד

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

מדריך למשתמש HB11690 HB11690_ZS550KL_UM_Booklet_Non-EU.indd 1 8/11/2016 6:10:39 PM

מדריך למשתמש HB11690 HB11690_ZS550KL_UM_Booklet_Non-EU.indd 1 8/11/2016 6:10:39 PM מדריך למשתמש HB11690 HB11690_ZS550KL_UM_Booklet_Non-EU.indd 1 8/11/2016 6:10:39 PM מהדורה ראשונה /2016 אוגוסט דגם: ASUS_Z01FD לפני שתתחיל, הקפד לקרוא את כל המידע בנוגע לבטיחות ואת הוראות ההפעלה ב User

קרא עוד

מדריך למשתמש

מדריך למשתמש מדריך למשתמש תוכן 5 7 7 8 9 0 תכונות חדשות ומלהיבות תמונות עם מפתח רחב תמונות בשחור לבן צילומי מסך נגללים מצב פרו-קמרה מקליט מסך הוצאת הטלפון מהקופסה הכרות ראשונה עם הטלפון הכנסת טעינת הטלפון כרטיס ה-

קרא עוד

יעד השימוש מכונת הכביסה מיועדת אך ורק לכביסה של פריטים המתאימים למכונת כביסה בכמויות של שימוש רגיל בבית פרטי. כאשר משתמשים במכונה, מלאו אחר הוראות השי

יעד השימוש מכונת הכביסה מיועדת אך ורק לכביסה של פריטים המתאימים למכונת כביסה בכמויות של שימוש רגיל בבית פרטי. כאשר משתמשים במכונה, מלאו אחר הוראות השי יעד השימוש מכונת הכביסה מיועדת אך ורק לכביסה של פריטים המתאימים למכונת כביסה בכמויות של שימוש רגיל בבית פרטי. כאשר משתמשים במכונה, מלאו אחר הוראות השימוש האלה ואחר טבלת התכניות. שימרו את המדריך למשתמש

קרא עוד

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63>

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63> טי.וי.קליפ אולפן עריכה והקלטה לוידאו וסאונד שירותים מיוחדים לתחום החקירות והמשפט ניתוח וידאו וסאונד חוות דעת מקצועית טלפון : 09-7663465, פקס': 054-4212424, 077-4213465 נייד : רחוב הכיכר 4 (קניון הכיכר)

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc הוראות הפעלה למשור גרונג דגם GTM 12 PROFESSIONAL 1B15 מק"ט יש לקרוא את הוראות ההפעלה בצמוד להוראות בלועזית לקוחות נכבדים חברת לדיקו בע"מ מודה לכם על שרכשתם משור גרונג זה, מתוצרת חברת. אנא קראו בעיון את

קרא עוד

Cafitesse 110 Next Generation הוראות שימוש

Cafitesse 110 Next Generation הוראות שימוש Cafitesse 110 Next Generation הוראות שימוש 595226201 2014-03 יצרן: N&W Global Vending SpA Via Roma 24 איטליה (BG) 24030 Valbrembo הולנד 1753, Copyright 2014 C D. E. Master Blenders הגרסה האנגלית הינה הגרסה

קרא עוד

פרויקט "רמזור" של קרן אביטל בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו

פרויקט רמזור של קרן אביטל בס ד מערך שיעור בנושא: פונקציה טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנושא הפונקציות הנלמד בכתה ט' בכל הרמות. עזרי ההוראה בהם נשתמש: מחשב, ברקו, דפי עבודה

קרא עוד

YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדו

YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדו YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדול. השמיכה מקבלת צורה! מקרא עין שרשרת עין שטוחה חצי

קרא עוד

SM-R381 מדריך למשתמש

SM-R381 מדריך למשתמש SM-R381 מדריך למשתמש www.samsung.com אודות מדריך זה ניתן להשתמש ב- Gear כמכשיר נלווה לחלק מהמכשירים הניידים מסוג Android של מדריך משתמש זה נועד כדי להסביר את היישומים והתכונות הזמינים כאשר ה- Gear.Samsung

קרא עוד

User Guide

User Guide מדריך למשתמש Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Bluetooth הוא סימן מסחרי של בעליו וחברת Hewlett-Packard משתמשת בו ברישיון. Microsoft ו- Windows הם סימנים מסחריים של קבוצת החברות של.Microsoft המידע

קרא עוד

6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 -

6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 - 6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office 365 - חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 - 6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה- 2 Office 365 הקדמה האם אתה שולט במידע

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד