שער א: מהותה של הערבות הבנקאית

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "שער א: מהותה של הערבות הבנקאית"

תמליל

1 כללי כללי א מפורט ה 15 פרק א': כללי שער א': בית-המשפט לענייני משפחה 17 פרק ב': משמורת ילדים 107 פרק ג': אבהות ובדיקת רקמות 109 פרק ד': מזונות אישה וילדים 361 פרק ה': מחלוקות ביחס לנכסי בני הזוג 485 פרק ו': ענייני עזבון וירושה 515 פרק ז': בקשות שונות )131(584 פרק ח': הסכמי שכר-טרחה 587 פרק א': סעדים זמניים שער ב': בית-דין רבני 621 פרק ב': מזונות, שלום בית וגירושין 741 פרק ג': בקשות שונות 785 פרק ד': הסכמים 843 פרק ה': משמורת ילדים 847 שער ג': הוצאה לפועל פרק א': בקשה לפי תקנה 17 א)ב( לתקנות ההוצאה לפועל, התש"ם פרק ב': בקשה להוצאת פקודת מאסר ידנית א

2 853 פרק ג': תגובת הזוכה לבקשת החייב לקיזוז חוב מזונות 859 פרק ד': תגובת הזוכה להודעה מטעם הבנק 861 פרק ה': בקשה לקביעת חיוב שכר-טרחה פרק ו': תגובת הזוכה לבקשת החייב למחיקת פסיקת שכר-טרחה על-הסף פרק ז': בקשה למתן צו עיקול לפני משלוח אזהרה 871 פרק ח': בקשה להזמנת מחזיקים לחקירה 873 פרק ט': סיכומי המשיבה לבקשת החייב בטענת "פרעתי" )1(884 פרק י': פסיקת שכר-טרחה )3(884 פרק י"א: עיכוב יצאה מן הארץ 887 פרק א': מזונות שער ד': סיכומים בענייני משפחה 909 פרק ב': חלוקת רכוש 941 פרק ג': פירוק שיתוף בדירה 949 פרק ד': סעד הצהרתי - דירה 951 פרק ה': שלום בית 953 פרק ו': פיצויים )5(954 פרק ז': שלום בית: סיכומים מטעם האישה לעניין תביעתה לשלום בית ולמזונותיה )13(954 פרק ח': פקודת בזיון בית-המשפט 957 פרק א': מזונות שער ה': ערעורים ב

3 965 פרק ב': ענייני ירושה 983 פרק ג': הסדרי ראיה 987 פרק ד': שכר-טרחת עורך-דין בענייני משפחה 999 פרק ה': בית-הדין הרבני הגדול בירושלים 1017 פרק א': נגדי לצו הגנה שער ו': ים 1027 פרק ב': פרק א': מכתבים שער ז': מכתבים 1039 שער ח': הסכמים 1059 שער ט': צוואת ג

4

5 מפורט כללי א מפורט ה 15 פרק א': כללי שער א': בית-המשפט לענייני משפחה )1(106 )7(106 )11(106 )13(106 פרק ב': משמורת ילדים 1. כתב תביעה 2. כתב הגנה 3. כתב תביעה 4. בקשה למתן תסקיר משרד הרווחה לעניין משמורת 5. בקשה לפי פקודת בזיון בית-המשפט 6. התנגדות להעברת קטין/ה 7. כתב הגנה בתביעה להחזקת ילדים 8. תביעה למשמורת ילדים 9. בקשה לצו משמורת זמני 10. בקשה בכתב למתן צו משמורת זמני 11. כתב הגנה משמורת 12. כתב הגנה משמורת 13. בקשה דחופה לקביעת הסדרי ראיה )במעמד צד אחד( 14. בקשה למתן החלטה בעניין הסדרי ראיה )בתקופת הפגרה( )במעמד צד אחד( 15. כתב תביעה למשמורת 16. כתב תביעה למשמורת 17. כתב תביעה למשמורת 18. כתב תביעה לקבלת משמורת וחזקה 19. כתב הגנה לתביעת אחזקת ילדה 20. בקשה למשמורת קטין במעמד צד אחד 21. בקשה דחופה בכתב לקביעת משמורת זמנית במעמד צד אחד 22. בקשה דחופה לקביעת הסדרי ראיה במעמד צד אחד 23. כתב תביעה למזונות 24. כתב תביעה למשמורת ילדים 25. תגובה מטעם המשיבה לשינוי מועד הסדרי ראיה ה

6 )15(106 )18(106 )21(106 )23(106 )25(106 )27(106 )29(106 )31(106 )33(106 )35(106 )38(106 )39( תגובה מטעם המשיבה לשינוי מועד הסדרי ראיה 27. בקשה מטעם המבקשת לקבוע כי בית-הדין הרבני חסר סמכות עניינית לדון בתביעה למשמורת 28. בקשה למתן אורכה להגשת תגובה לעניין הסדרי ראיה 29. משמורת קטין 30. משמורת קטינה 31. משמורת ילדים 32. כתב הגנה מטעם הנתבע בתביעה על-פי פקודת בזיון בית-משפט - אי-קיום פסק-דין בנוגע להחזקת הקטינים פרק ג': אבהות ובדיקת רקמות 1. אבהות ובדיקות פרק ד': מזונות אישה וילדים 1. כתב תביעה למזונות אישה ומזונות קטינים 2. תביעת מזונות קטינים לאחר גירושין 3. בקשה בכתב להטלת עיקול להבטחת מזונות 4. בקשה למתן פסק-דין 5. תגובה לבקשה למתן מזונות זמניים 6. בקשה למתן צו גילוי מסמכים 7. בקשה לדחיית מועד 8. בקשה למתן צו גילוי מסמכים בהיעדר תגובה 9. כתב תביעה למזונות ולמדור 10. בקשה לקביעת מזונות טרום-זמניים 11. תגובה לבקשה לדחיה על-הסף של תביעה למזונות טרום-זמניים 12. תביעה למזונות ומדור שקט 13. בקשהלהארכת מועד 14. תביעת מזונות ומדור 15. בקשה למתן צו למזונות זמניים 16. תביעת מזונות ילדים 17. מזונות אישה שעזב את הבית - כתב הגנה 18. תגובה לבקשה דחופה למזונות זמניים 19. תביעת שיפוי של הבעל ו

7 )5(360 )11(360 )15(360 )19(360 )23(360 )27(360 )31(360 )35(360 )37(360 )41(360 )43(360 )47(360 )51( בקשה למזונות זמניים וקבלת מיטלטלין 21. בקשה למתן צו עיקול להבטחת מזונות 22. כתב בתיעה למזונות קטין 23. כתב תביעה למזונות אישה וילדים 24. כתב תביעה להפחתת מזונות מצד הבעל 25. בקשה לפסיקת מזונות זמניים לאישה 26. בקשה לפסיקת מזונות זמניים 27. בקשה בכתב לפסיקת מזונות זמניים 28. תגובת המשיב לבקשה למזונות זמניים 29. תגובת המשיב לבקשה למזונות זמניים 30. כתב בתיעה למזונות 31. כתב תביעה למזונות 32. כתב הגנה במזונות ילדים 33. בקשה למזונות זמניים 34. בקשה למזונות טרום-זמניים 35. בקשה להפחתת שיעור מזונות העבר ולחילופין לפריסת תשלומים ארוכה 36. כתב תביעה למזונות ומדור 37. כתב תביעה למזונות ומדור 38. כתב תביעה במזונות ילדים 39. כתב הגנה לתביעת מזונות ומדור 40. תגובה לבקשה לפסיקת מזונות זמניים 41. הפחתת מזונות 42. כתב הגנה לתביעת מזונות 43. כתב תביעה למזונות ומדור שלו 44. פסיקת מזונות זמניים 45. בקשה לביטול/שינוי החלטה בעניין מזונות זמניים 46. כתב הגנה למזונות ילדים 47. כתב תביעה למזונות אישה 48. בקשה למזונות טרום-זמניים 49. כתב תביעה - מזונות 50. פסיקת מזונות זמניים לאישה 51. כתב הגנה - מזונות ילדים 52. כתב הגנה - מזונות ילדים ז

8 )57(360 )63(360 )67(360 )69(360 )71(360 )73(360 )76(360 )77(360 )79(360 )81(360 )83(360 )85(360 )87(360 )90(360 )91(360 )95(360 )99(360 )103(360 )105(360 )107( כתב הגנה - מזונות קטינה 54. כתב הגנה - מזונות קטין 55. בקשה בכתב למחיקת כתב התביעה למזונות קטינה מחמת חוסר סמכות 56. בקשה לעיון חוזר בהחלטת בית-המשפט בעניין מזונות זמניים 57. בקשה למתן אורכה להגשת כתב הגנה מטעם הנתבע - מזונות קטין 58. הודעה מטעם המבקשת-התובעת - תיקון כתב תביעה - מזונות קטינה 59. בקשה לתיקון כתב תביעה - מזונות ילדים 60. תגובה מטעם המבקשת לתגובת המשיב - מזונות זמניים לקטינה 61. מזונות ילדים 62. בקשה בכתב לפסיקת מזונות זמניים 63. תגובה מטעם הנתבע לבקשה למזונות זמניים 64. תשובת המבקשת לתגובת המשיב לבקשה לפסיקת מזונות זמניים פרק ה': מחלוקות ביחס לנכסי בני הזוג 1. בקשה להטלת עיקול להבטחת פירוק שיתוף בדירה 2. בקשה לצו גילוי מסמכים 3. בקשה דחופה למתן הוראות 4. תגובה לעניין מכירת הבית לבעל 5. תגובה לבקשת כונס להחזר הוצאות 6. כתב הגנה בתביעה לפירוק השיתוף 7. תגובה לבקשה לדחיה על-הסף 8. הודעה על הסכם פשרה - פסק-דין חלקי 9. עיקול זמני במעמד צד אחד על מיטלטלי בני הזוג וחשבונות בנק 10. הוראות שימוש במכונית המשותפת 11. כתב תביעה לשמירת זכויות 12.בקשה למתן צווי מניעה זמניים )במעמד צד אחד( 13. תגובה מטעם הנתבע 14. בקשה בכתב בהסכמה לביטול עיקול זמני 15. בקשה בכתב להטלת עיקול זמני )במעמד צד אחד( ח

9 )1(484 )5(484 )9(484 )15(484 )19(484 )21(484 )23(484 )25( כתב תביעה על-פי חוק יחסי ממון בין בני זוג 17. תגובת המשיב ל"בקשה דחופה לתשלומי אחזקת הבית השוטפים וחובות אחרים" 18. כתב הגנה )תביעת רכוש( 19. כתב הגנה )תביעה רכושית( )צו "אנטון פילר"( 20. כתב תביעה לשמירת זכויות על-פי חוק יחסי ממון בין בני זוג 21. כתב תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין בלתי-רשומים 22. כתב תביעה לשמירת זכויות, רכושית והצהרתית 23. כתב הגנה לתביעה רכושית 24. בקשה דחופה בכתב למתן צו מניעה זמני במעמד צד אחד 25. פירוק שיתוף במקרקעין ובמיטלטלין 26. תביעה למתן צו מניעה קבוע 27. פירוק שיתוף 28. בקשה בכתב לעיכוב הליכי מכירת דירת מגורים 29. תגובה מטעם המשיב - חשבון בנק משותף )1(514 )2(514 )5(514 )11(514 )13(514 )15(514 )17(514 )19(514 )27(514 )31(514 )33(514 )37(514 )43(514 פרק ו': ענייני עזבון, ירושה ואפוטרופסות 1. תביעה לסעד הצהרתי 2. תגובה לבקשה לביטול צו מניעה 3. בקשה למתן צו מניעה זמני 4. התנגדות למתן צו קיום צוואה 5. סמכות מקומית בענייני ירושה 6. התנגדות למתן צו ירושה 7. כתב תביעה למינוי אפוטרופוס לחסויה 8. בקשה בכתב למינוי אפוטרופוס לגוף ולרכוש 9. בקשה למתן החלטה בבקשה למינוי אפוטרופוס לגוף ולרכוש 10 בקשה מטעם המבקש להעביר לידיו את גמל החסויה 11. התנגדות לבקשה לצו קיום צוואה - צוואה בכתב יד 12. בקשה למינוי מנהל עזבון זמני אשר הוגשה לרשם לענייני ירושה 13. בקשה למינוי מנהל עזבון זמני אשר הוגשה לרשם לענייני ירושה - בהסכמה 14. בקשה למינוי מנהל עזבון זמני אשר הוגשה לבית-המשפט לענייני משפחה 15. תשובה לתגובת משיבים מס' 2 עד - 5 בקשה למינוי מנהל עזבון זמני 16. התנגדות לצו קיום צוואה - צוואה בעל-פה ט

10 )1(584 )3(584 )5(584 )9(584 )11(584 )13(584 )17(584 )20(584 )23(584 )27(584 )33(584 )39(584 )41(584 )43(584 )45(584 פרק ז': בקשות שונות 1. בקשה לאישור הסכם גירושין בהסכמה 2. בקשה לפיצול סעדים 3. בקשה למתן פסק-דין בהיעדר כתב הגנה 4. בקשה משותפת לקביעת מועד דיון לצורך אישור הסכם גירושין 5. תגובה לבקשה לדחיית דיון 6. תגובה לבקשה לצו מניעה לעניין צו הרחקה 7. בקשה לשחרור בא-כוח התובעים מייצוג 8. תגובה לבקשה להסמכת פקידת הסעד לקבוע הסדרי ראיה 9. בקשה למחיקת הבקשה, ולחילופין ליתן אורכה להגשת התגובה 10. בקשה למתן החלטה לפסיקת מזונות זמניים, ולחילופין לקבוע דיון בבקשה במעמד שני הצדדים 11. בקשה לביטול צו עיקול זמני 12. בקשה דחופה ביותר למתן הוראות להעברת האפוטרופוס מתפקידו 13. בקשה דחופה למתן צו מניעה זמני 14. בקשה דחופה לביטול פסק-דין 15. בקשה לביטול צו עיקול זמני 16. בקשה לביטול צו עיקול זמני 17. כתב תביעה להורות לנתבע להימנע מלהפריע לתובעת להחזיק ולהשתמש בדירת מגוריה 18. תגובה לבקשת הנתבע לדחיית התביעה על-הסף 19. בקשה דחופה ביותר למתן הוראות במעמד צד אחד 20. בקשה לביטול החלטה בעניין חיוב הנתבע בתשלום חד-פעמי 21. בקשה דחופה ביותק להקדמת מועד הדיון במעמד צד אחד 22. בקשה דחופה לקבלת צו גילוי מסמכים 23. תגובה נוספת מטעם המבקש בהתייחס לתגובה מטעם המשיב בקשה דחופה לעיכוב יציאה מן הארץ במעמד צד אחד 25. בקשה להארכת מועד להמצאת בטוחות 26. בקשה לאישור הסכם קומבינציה 27. תביעה כספית בין בני זוג 28. תגובת המבקשת בהתייחס לתגובה מטעם המשיבה בקשה בכתב להטלת עיקול זמני 30. בקשה לפי פקודת בזיון בית-המשפט 31. המצאת מסמכים ופרטים נוספים 32. בקשה לצירוף תובענה 33. בקשה בכתב לפי פקודת בזיון בית-המשפט י

11 )47(584 )49(584 )57(584 )61(584 )65(584 )67(584 )71(584 )73(584 )75(584 )77(584 )79(584 )81(584 )83(584 )88(584 )93(584 )95(584 )97(584 )99(584 )102(584 )105(584 )107(584 )109(584 )112(584 )113(584 )115(584 )117(584 )119(584 )121(584 )125(584 )129( בקשה למניעת פרסום וקיום בדלתיים סגורות 35. בקשה דחופה לעיקול זמני 36. תגובת המשיב לבקשת צו עד לסילוק יד 37. בקשה בכתב למתן צו עיקול זמני 38. בקשה להקדמת מועד דיון 39. תגובה מטעם המבקש - כונס הנכסים לתגובת המשיב ובא-כוחו לבקשה לאסור את המשיב 40. הודעה מטעם כונס הנכסים - המצאת תיק מינהל מקרקעי ישראל 41. הודעה מטעם הנתבע על המצאת מסמכים כאמור בהחלטת בית-המשפט 42. בקשה דחופה לדחיית מועד דיון מחמת קבלת הייצוג מספר ימים לפני מועד הדיון 43. בקשה דחופה להורות לבא-כוח המשיב להעביר לידי בא-כוח הנתבעת/מבקשת העתק מן הבקשה לפינוי 44. הודעה מטעם כונס הנכסים - עדכון פעולות שננקטו 45. הודעה מטעם המשיב לעניין ביטול צו עיכוב יציאה מן הארץ - קיום החלטת בית-המשפט - מזונות קטינה 46. תגובה מטעם המשיב לבקשה לעיכוב יציאה מן הארץ - מזונות קטינה 47. בקשה בכתב לאסור על המשיב, לפי פקודת בזיון בית-המשפט 48. בקשה דחופה )במעמד צד אחד( לעיכוב יציאה מן הארץ 49. בקשה דחופה למתן צו הרחקה 50. בקשה דחופה לביטול צו עיכוב יציאה מן הארץ כנגד המבקש בכפוף לתנאים 51. בקשה דחופה למתן אורכה להגשת תגובה מטעם המשיב - בהסכמה 52. בקשה דחופה לשינוי תנאים כפי שנקבעו בהחלטת בית-המשפט - עיכוב יציאה מן הארץ 53 בקשה להמיר את כתב ערבות שהופקד בקופת בית-המשפט ולהטלת עיקול - בהסכמה 54. בקשה דחופה מטעם המבקש למתן אורכה להגשת כתב הגנה - בהסכמה 55. הודעה משלימה מטעם המשיבה לבקשת הנתבע לראות את הקטין עד לקיומו של דיון במעמד הצדדים 56. הודעה מטעם המבקשת - ביטול צו עיכוב יציאה מן הארץ 57. תגובה מטעם המשיבה לבקשת הנתבע לראות את הקטין עד לקיומו של דיון במעמד הצדדים - צו הרחקה/צו טרדה מאיימת 58. תגובה מטעם המבקש לתגובת המשיבה לשינוי תנאים - עיקול יא

12 )131(584 )137(584 )139(584 )141(584 )147(584 )149(584 )157(584 )169(584 )171(584 )173(584 )175(584 )177(584 )179(584 )183( תגובה מטעם משיבה מס' - 6 הסמכה לשכור את דירת המנוח 60. תגובה מטעם הנתבע לבקשת התובע לצרף חוות-דעת מומחה 61. בקשה להורות על צו הבאה לעד 62. בקשה משותפת לביטול צו עיכוב יציאה מן הארץ כנגד הנתבע 63. בקשה להורות על דחיית התביעה או מחיקתה מחמת חוסר מעש ו/או מחמת אי-הגשת י עדות ראשית מטעם התובע 64. תשובה מטעם המבקשת לתגובת הנתבעים-המשיבים - השארת צו המניעה על כנו 65. תגובה מטעם התובעת לבקשת נתבעים מס' 1 עד 4 לדחיה/מחיקה על-הסף 66. בקשה לביטול החלטת בית-המשפט וכן בקשה לאפשר לתובעת להגיש כתב תביעה מתוקן 67. בקשה למתן החלטה בבקשה לתיקון טעות סופר 68. התייחסות התובע להחלטת בית-המשפט בנוגע לסגירת התיק 69. תשובה לתגובת התובע )בקשת הנתבעים לדחיית או מחיקת כתב התביעה - לשון הרע( 70. בקשה מטעם המתנגדת לפטור מהתייצבות לדיון הקבוע לצדדים 71. בקשה למתן צווים כנגד צדדים שלישיים וכן בקשה למינוי נאמן לקבלת המסמך שבמחלוקת 72. תגובה מטעם התובע לבקשת הנתבעת לשנות את פסק-הדין שניתן בהסכמה )187(584 )187(584 )189(584 פרק ח': הסכמי שכר-טרחה 1. הסכם שכר-טרחת עורך-דין - התחייבות לתשלום שכר-טרחה 2. הסכם שכר-טרחת עורך-דין - התחייבות לתשלום שכר-טרחה )191(584 )191(584 )203(584 פרק ט': עניינים שונים 1. כתב תביעה לביטול הסכם לחיים משותפים במסגרתו נתבקש בית-המשפט להכריז כל התובעת כידועתו בציבור של המנוח 2. כתב תשובה לכתב הגנה מטעם נתבעים מס' 1 עד שער ב': בית-דין רבני פרק א': סעדים זמניים 1. עיכוב יציאה מן הארץ 2. בקשה דחופה ביותר למתן צועיקול 3. בקשה למתן הוראות 4. בקשה דחופה למתן צו עיכוב יציאה 5. בקשה דחופה ביותר להרחבת צו עיקול 6. בקשה להארכת צו עיכוב יציאה 7. בקשה לעיקול מיטלטלין ורכוש נוסף יב

13 615 )1(620 )4(620 )5( בקשה למתן צו עיכוב יציאה מן הארץ )במעמד צד אחד( 9. תגובת הבעל לבקשה לעיכוב יציאתו מן הארץ - גירושין 10. בקשה דחופה למתן אורכה להגשת תגובה לבקשה לעיכוב יציאה - בהסכמה )5(740 )7(740 )13(740 )23(740 )29(740 )33(740 )37(740 )41(740 )43(740 )45(740 פרק ב': מזונות, שלום בית וגירושין 1. תביעה לשלום בית 2. כתב תביעה למזונות 3. כתב הגנה 4. בקשה לזימון עדים 5. תגובה לבקשה לביטול עיקולים 6. בקשה לעיכוב יציאה 7. תביעת גירושין 8. בקשה לשחרור כספים מעוקלים 9. בקשה לצו מניעה 10. תביעת גירושין, מזונות, החזקת ילדים וחלוקת רכוש 11. כתב תביעה לשלום בית 12. כתב תביעה מתוקן לשלום בית, ולחילופין גירושין וכל הכרוך בה 13. כתב תביעה לגירושין, כתובה ופיצויים 14. בקשה לצו הפרדה והרחקה 15. תביעת גירושין וכל הכרוך בה 16. בקשה משותפת לאישור הסכם גירושין 17. כתב בתיעה מתוקן 18. פרשת התביעה 19. כתב תביעה 20. בקשה משותפת לקביעת מועד למתן פסק-דין לגירושין ולסידור גט 21. גירושין והחזקת ילדים 22. תביעה לשלום בית ולחילופין לגירושין וכל הכרוך בה 23. כתב תביעה לשום בית 24. תביעה להפחתת מזונות 25. כתב תביעה מתוקן 26. תביעה לגט פיטורין ותשלום הכתובה 27. תביעה לשלום בית 28. כתב הגנה לתביעת גירושין 29. כתב תביעה לגירושין וכתובה 30. בקשה דחופה לפסיקת מזונות אישה במעמד צד אחד 31. בקשה דחופה לקביעת מועד דיון לפסיקת מזונות זמניים לאישה 32. כתב תביעה מתוקן לגירושין וכל הכרוך בה יג

14 )53(740 )55(740 )57(740 )63(740 )73(740 )83(740 )85(740 )91(740 )93(740 )95(740 )99( כתב תביעה לגירושין וכתובה 34. כתב תביעה + גירושין + כתובה 35. כתב תביעה לשלום בית, ולחילופין גירושין, וכל הכרוך בה 36. כתב הגנה - שלום בית 37. כתב הגנה - גירושין ובכרוך לה מזונות אישה וחלוקת רכוש 38. הודעת הבהרה ובקשה דחופה לסידור גט 39. כתב תביעה לגירושין, מזונות אישה וילדה, חלוקת רכוש מיטלטלין, משמורת ילדים לרבות הסדרי ראיה וכל הכרוך בה 40. בקשה למתן פסק-דין לגירושין 41. כתב תביעה לגירושין 42. כתב תביעה לגירושין 43. הודעה מטעם התובעת בהמשך להחלטת בית-הדין )1(784 )3(784 )5(784 )11(784 )13(784 )17(784 )21(784 )25(784 )27(784 )29(784 פרק ג': בקשות שונות 1. בקשה למתן צו הבהרה 2. בקשה לפי פקודת בזיון בית-המשפט 3. בקשה לפטור מאגרה 4. בקשה למחיקה ו/או דחיה מחמת חוסר סמכות מקומית 5. תגובת המשיבה לבקשת הבעל "לקביעת סמכות שיפוט עניינית" 6. בקשה לפטור מאגרה 7. בקשה לדחיית מועד דיון )במעמד צד אחד( 8. בקשה לגילוי מסמכים רפואיים 9. בקשה למתן צו הרחקה 10. בקשה לפסיקת הוצאות משפט 11. בקשה לחלוקת שימוש ברכב 12. בקשה דחופה ביותר למתן צו עיכוב יציאה במעמד צד אחד 13. בקשה לעיכוב יציאה במעמד צד אחד 14. בקשה דחופה להחלפת הרכב בית-הדין במעמד צד אחד 15. בקשה לביטול פסק-דין 16. בקשה לביטול חלקי של עיקול כספים 17. בקשה דחופה לקביעת הסדרי ראיה 18. בקשה למתן צו עיכוב נסיעה 19. בקשה בכתב למתן צו עיקול זמני 20. בקשה דחופה להבהרה 21. בקשה לעיכוב ביצוע החלטה/צו 22. תגובה לבקשת הבעל להמשך ניהול התיק 23. בקשה דחופה לדחיית מועעד דיון 24. בקשה דחופה להבהרה באשר למועד דיון יד

15 )31(784 )33(784 )35(784 )37(784 )39(784 )41(784 )43(784 )45(784 )47(784 )49(784 )51(784 )53( בקשה/הודעה דחופה מטעם הבעל )הימנעות המשיבה לקיים את החלטת בית- הדין( 26. תגובה )שניה ומתוקנת( מטעם המבקש לתגובת המשיבה לעניין בקשה לבזיון בית-הדין 27. בקשה דחופה מטעם המבקש על-פי פקודת בישיון בית-המשפט 28. בקשה לדחיית מועד דיון בהסכמה - גירושין 29. בקשה לדחיית מועד דיון - בהסכמה 30. בקשה להורות לנתבעת להמציא לבא-כוח הבעל כל בקשה ו/או תגובה ו/או תביעה מטעמה וכן להימנע ממתן החלטה בבקשות אלה 31. בקשה דחופה להקדמת הדיון בבקשה לעיכוב יציאה מן הארץ 32. בקשה דחופה לדחיית או הקדמת מועד הדיון לסידור גט 33. בקשה דחופה להורות למשיבה לאפשר הסדרי ראיה בין המבקש לקטינים וכן בקשה להורות למשטרת ישראל לסייע למבקש לקבל לידיו את הקטינים 34. בקשה דחופה להורות למשיבה לאפשר הסדרי ראיה בין המבקש לקטינה 35. בקשה לדחיית מועד הדיון - בהסכמה 36. בקשה למתן צווים מטעם התובע כנגד צדדים שלישיים - מתן פרטים )1(842 )9(842 )21(842 )36(842 )36(842 )27(842 פרק ד': הסכמים 1. הסכם גירושין והסכם ממון 2. הסכם גירושין 3. הסכם גירושין וממון 4. הסכם גירושין וממון 5. הודעה על מימוש זכות לקבלת הזכויות בדירה 6. תוספת להסכם גירושין וממון 7. הסכם גירושין והסכם ממון כתב שיפוי 8. הסכם שלום בית ולחילופין גירושין נספח א': הסדרי ראיה חגים+ חופשות 9. הסכם גירושין וממון 10. בקשה להסכם גירושין )בהסכמה( נספח א' להסכם הגירושין 11. תוספת להסכם הגירושין וממון 12. הסכם גירושין והסכם ממון 13. הסכם שלום בית ולחילופין גירושין וממון 14. הסכם גירושין וממון 15. הסכם גירושין וממון נספח "א" להסכם הגירושין 16. הסכם גירושין טו

16 )31(842 נספח ב' )1(844 )5(844 )9(844 )11(844 )13(844 )15(844 )17(844 פרק ה': משמורת ילדים 1. כתב תביעה לקביעת הסדרי ראיה 2. בקשה דחופה מטעם המבקש להורות על הסדרי ראיה זמניים 3. בקשה נוספת מטעם המבקש להורות על הסדרי ראיה זמניים 4. בקשה דחופה מטעם המבקש להורות על הסדרי ראיה זמניים 5. בקשה דחופה מטעם המבקש להורות על ביצוע שיחת וידאו באמצעות אינטרנט - הסדרי שמיעה 6. תגובה מטעם המשיב להודעת האישה בעניין קיום שיחת וידאו 7. תגובה מטעם המשיב להודעת האישה בדבר הבהרה דבר קיום שיחות הווידאו 8. בקשה דחופה מטעם המבקש להסדרי ראיה לחג 847 שער ג' הוצאה לפועל פרק א': בקשה לפי תקנה 17 א)ב( לתקנות ההוצאה לפועל, התש"ם פרק ב': בקשה להוצאת פקודת מאסר ידנית 853 פרק ג': תגובת הזוכה לבקשת החייב לקיזוז חוב מזונות 859 פרק ד': תגובת הזוכה להודעה מטעם הבנק 861 פרק ה': בקשה לקביעת חיוב שכר-טרחה פרק ו': תגובת הזוכה לבקשת החייב למחיקת פסיקת שכר-טרחה על-הסף פרק ז': בקשה למתן צו עיקול לפני משלוח אזהרה 871 פרק ח': בקשה להזמנת מחזיקים לחקירה 873 פרק ט': סיכומי המשיבה לבקשת החייב בטענת "פרעתי" )1(884 )1(884 פרק י': פסיקת שכר טרחה 1. בקשה לפסיקת שכר טרחה א'+ ב' )3(884 )3(884 פרק י"א: עיכוב יציאה מן הארץ 1. בקשה למתן צו עיכוב יציאה מהארץ כנגד המשיב טז

17 שער ד': סיכומים בענייני משפחה פרק א': מזונות 1. סיכומים מטעם הנתבע לעניין מזונות קבועים 2. סיכומים מטעם הנתבע לעניין מזונות זמניים פרק ב': חלוקת רכוש 1. סיכומים מטעם הנתבע חלוקת הרכוש העדר תחלת חזקת השיתוף 2. סיכומים מטעם התובע והנתבעת שכנגד 3. סיכומים מטעם הנתבעת פרק ג': פירוק שיתוף בדירה 1. סיכומים מטעם התובעת פרק ד': סעד הצהרתי דירה 1. סיכומים מטעם התובע פרק ה': שלום בית 1. סיכומים מטעם התובעת פרק ו': פיצויים 1. סיכומים מטעם הנתבע בעניין פיצויים שקיבלה התובעת )5(954 )5(954 )13(954 )13(954 )17(954 פרק ז': שלום בית: סיכומים מטעם האישה לעניין תביעתה לשלום בית ולמזונותיה 1. סיכומים מטעם האישה פרק ח': פקודת בזיון בית-המשפט 1.סיכומים בכתב מטעם המבקש-כונס נכסים בתובענה לאסור את המשיב לפי פקודת בזיון בית-המשפט 2. סיכומי תשובה מטעם המבקש-כונס הנכסים )19(954 )19(954 פרק ט': לשון הרע 1. סיכומים מטעם הנתבעים בתביעת אחיהם ללשון הרע ועוולת הנגישה פרק א': מזונות 1. הודעת ערעור שער ה': ערעורים יז

18 )1(964 )5( תגובה מטעם המשיבה )האישה( לבקשת המבקש )הבעל( לפטור מערבון בערעור על פסק-דינו של בית-המשפט לענייני משפחה בעניין מזונות קטינה מקטני קטינים פרק ב': ענייני ירושה 1.הודעת ערעור פרק ג': הסדרי ראיה 1. הודעת ערעור דחופה ביותר פרק ד': שכר-טרחת עורך-דין בענייני משפחה 1. הודעת ערעור פרק ה': בית-הדין הרבני הגדול בירושלים 1. הודעת ערעור 2. הודעת ערעור 3. ערעור פרק א': נגדי לצו הגנה שער ו': ים פרק ב': כתמיכה לבקשה לבזיון בית-משפט )1(1024 )1(1024 פרק ג' : לשון הרע 1. עדות ראשית מטעם הנתבעים בתביעת לשון הרע שער ז': מכתבים פרק א': מכתבים מכתב התראה טרם נקיטת הליכים אי-קיום החלטת בית-הדין הרבני שער ח': הסכמים 1. הסכם שכירות בלתי-מוגנת בין מנהל עזבון זמני לבין שוכר 2. הסכם ממון בין בני זוג שנכרת לפני הנישואין שער ט': צוואות 1. צוואת יחיד - צוואה בפני עדים יח

19 צוואת בני זוג - צוואת האישה - צוואת הבעל - צוואה בפני עדים 2.1 צוואת האישה 2.2 צוואת הבעל המשך בעמוד 13 יט

20

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1>

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1> תיק : /09 בבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא המבקש: המשיב: היועץ המשפטי לממשלה במשרד העבודה והרווחה רח' שוקרי, 5 חיפה בקשה למינוי אפוטרופוס כב' בית המשפט מתבקש למנות את המבקש כאפוטרופוס קבוע לרכושה ולגופה

קרא עוד

לצרכי פשרה בלבד- אין להציג בפני ערכאות

לצרכי פשרה בלבד- אין להציג בפני ערכאות עמוד 1 מתוך 6 עוד דוגמאות של הסכם גירושין הסכם גירושין שנערך ונחתם בירושלים, ביום ה- לחודש 1122 ת.ז. רחוב, )להלן: "הבעל" ו/או "האב"( בין: מצד אחד לבין: הואיל: ת.ז. רחוב, )להלן: "האישה" ו/או "האם"( 1 מצד

קרא עוד

כתב תביעה

כתב תביעה בבית המשפט השלום בבאר שבע תא"ק 21013-09-12.1.2.3.4 בעניין: איסמעילוף מארק שלמה שמחה, ת.ז 011920642 שושנה בן דוד, ת.ז 303512 רות לוי, ת.ז 381071 שלמה שמואלי, ת.ז 5196254 ע"י ב"כ עוה"ד עמיר פישר מטעם תנועת

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

שאלות בסד"א

שאלות בסדא עו"ד מעט... שאלות לקראת -לקט דוגמאות בלתי ממצה- שימו לב, לנוחותכם ערכנו את לקט הדוגמאות בפורמט מסמך. בנוסף, ניתן למצוא את לקט הדוגמאות שלהלן ושאלות נוספות גם בטסטולוגיה כשאלות נפרדות ואינטראקטיביות. 2

קרא עוד

Microsoft Word - last-minute.doc

Microsoft Word - last-minute.doc סוגיות חמות" "חמות ממוקדת רשימה 2009 מאי מועד 1 - מאי 2009 כמדי מועד בחינה, אנו מגישים לתלמידינו דגשים אחרונים לבחינה. מדובר בריכוז של הוראות והלכות שהסבירות להופעתן בבחינה גבוהה באופן יחסי. הסוגיות ודאי

קרא עוד

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר בנה במשך שני העשורים האחרונים מוניטין של מומחה בשוק הישראלי בתחומי חדלות פירעון על היבטיו השונים: הוצאה לפועל, פשיטות רגל ופירוק חברות. בעלי המשרד, עו«ד

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 12 ביולי ו' בתמוז התשע"ו עמוד תקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה )הוראת שעה(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 12 ביולי ו' בתמוז התשעו עמוד תקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה )הוראת שעה(, התשעו רשומות קובץ התקנות 12 ביולי 2016 7686 ו' בתמוז התשע"ו עמוד תקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה )הוראת שעה(, התשע"ו 2016............................ 1580 הודעת הדרכונים, התשע"ו 2016...............................................................

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשע"ה

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כח באב התשעה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשעה רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט 2015 7542 כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין ה )הוראת שעה(, התשע"ה- 2015........................................... 1810 תקנות סדר הדין ה )תיקון מס',)2 התשע"ה- 2015.............................................

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc בפני כב' השופטת ג'מילה ג'בארין כליפה תובעת-מבקשת א.ב.ח. (קטינה) באמצעות אמהא.ב.ח. נגד נתבע-משיב ש.ש.ב.ח. 0 0.... החלטה בפני בקשת המבקשת (להלן: "התובעת") למסירת כתב תביעה למזונות ומדור לעו"ד עשרת המייצג

קרא עוד

סדר הדין האזרחי ספר קורס עו"ד חיים רווה מהדורה עדכנית לקראת שנת הלימודים הקרובה ערוכה לפי הסילבוסים של מוסדות הלימוד ומותאמת לבחינות רב-ברירה )"מבחן א

סדר הדין האזרחי ספר קורס עוד חיים רווה מהדורה עדכנית לקראת שנת הלימודים הקרובה ערוכה לפי הסילבוסים של מוסדות הלימוד ומותאמת לבחינות רב-ברירה )מבחן א סדר הדין האזרחי ספר קורס עו"ד חיים רווה מהדורה עדכנית לקראת שנת הלימודים הקרובה ערוכה לפי הסילבוסים של מוסדות הלימוד ומותאמת לבחינות רב-ברירה )"מבחן אמריקאי"( הערות והארות יתקבלו בברכה בדוא"ל - student@lawpub.co.il

קרא עוד

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc ג( ג( עמוד 1 מתוך 7 השפעת פגרות ושביתות בבתי המשפט על הליכים משפטיים מאת עו"ד משה כדריה מבוא על מועדים והארכת מועדים סדרי הדין הנוהגים בבתי המשפט נוקבים בדרך כלל במועדים אשר בהם חייב בעל דין לנקוט הליך

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

<F9E0ECE5EF20E1E7E9F0E4>

<F9E0ECE5EF20E1E7E9F0E4> -1- פרק ראשון עו"ד עדי שימשה מגשרת בסכסוך שנתגלע בין גיל לאמיר. בין הצדדים למגשרת לא נחתם הסכם. הליך הגישור הסתיים בהצלחה ועתה מבקש גיל לשכור את שירותיה של עדי לשם ייעוץ משפטי בעניינים הנובעים מהסכסוך

קרא עוד

<4D F736F F D D D76312DF0F1F4E75FEBE62D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E2EC5FE0F7E3EEE92E646F63>

<4D F736F F D D D76312DF0F1F4E75FEBE62D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E2EC5FE0F7E3EEE92E646F63> 1 תקנון משמעת הסגל האקדמי 1993 1. מבוא תקנות אלו נועדו למקרים אשר בשל אופיים ו/או חומרתם החליטו הדיקן או הרקטור להעבירם לבית-דין משמעתי ולדון בהם שם על-פי תקנון זה. הליכי הברור והשיפוט לא יפגעו בעקרון

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

בפני

בפני בפני כב' השופט ישעיהו שנלר, סג"נ- אב"ד, השופט ד"ר קובי ורדי, סג"נ, השופט חגי ברנר מערערת פלונית ע"י ב"כ עו"ד ענבל הראל נגד משיב פלוני בעצמו השופט חגי ברנר: מבוא פסק דין 0 ערעור על פסק דינו של בית המשפט

קרא עוד

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד חוק

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנד חוק 1 1. בחוק זה - הגדרות איסור התעללות (תיקון התשס"א) איסור נטישה של בעל חיים (תיקון התשס"ו) "ארגון למען בעלי חיים" - תאגיד רשום שמטרתו ועיסוקו הגנה על בעלי חיים, מניעת סבל מהם ודאגה לרווחתם; "בעל חיים" -

קרא עוד

בית משפט השלום בבאר שבע ת"א מנהל מקרקעי ישראל נ' אבו אלקיעאן איברהים פרהוד ואח' תיק חיצוני: מספר תיק חיצוני 1 בפני כבוד השופט יעקב דנינו המבקש

בית משפט השלום בבאר שבע תא מנהל מקרקעי ישראל נ' אבו אלקיעאן איברהים פרהוד ואח' תיק חיצוני: מספר תיק חיצוני 1 בפני כבוד השופט יעקב דנינו המבקש בפני כבוד השופט יעקב דנינו המבקשים מוסא חוסיין קואעין ואח' ע"י ב"כ עוה"ד חסן ג'בארין ואח' נגד המשיבה: מדינת ישראל הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז דרום 0 0 החלטה מונחת בפניי "בקשה דחופה למתן צו ארעי במעמד

קרא עוד

הסכם גירושין

הסכם גירושין עוד דוגמאות של הסכם גירושין הסכם גירושין שנערך ונחתם ב רמת גן ביום לחודש שנת 0202 ת.ז. ב י ן : )להלן: "הבעל"( -מצד אחד- ל ב י ן: ת.ז. )להלן: "האישה"( -מצד שני- הואיל והבעל והאישה )להלן: "בני הזוג" "ההורים"(

קרא עוד

Microsoft Word - מגן נ' אוליצקי כריה (1990) - דצמבר 2015.doc

Microsoft Word - מגן נ' אוליצקי כריה (1990) - דצמבר 2015.doc לפני: כב' השופטת, ד"ר מיכל אגמון-גונן המבקש:. דניאל מגן באמצעות ב"כ יואל פרייליך ואמיר פז ממשרד גיסין ושות', עורכי-דין נגד המשיבים:. אוליצקי כריה (0) בע"מ באמצעות ב"כ עוה"ד גל הררי ושני סדוף-פרל. אופק

קרא עוד

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום דרכון נוכחי וצילום וויזה אחרונה, במידה והייתה. ניתן

קרא עוד

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

פרק 1: מבוא

פרק 1: מבוא 1 פתח דבר 3 שער א': מבוא 3 פרק א': הדין 9 פרק ב': כללי מסרים פוליטיים מטעם חברי כנסת או - תעמולה - פרק ג': תרומה 13 מפלגות 13 1. מסרים פוליטיים מטעם חברי כנסת או מפלגות אינם "ספאם" 2. ככלל עמותה ללא כוונת

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

חל

חל עוד דוגמאות של הסכם גירושין ה ס כ ם ג י ר ו ש י ן בין: שנערך ונחתם בתל-אביב ביום בחודש בשנת 0226 ת,.ז. שתקרא להלן ולשם הקיצור " " ו/או "האם" מצד אחד לבין: ת,.ז. שיקרא להלן ולשם הקיצור " " ו/או "האב" מצד

קרא עוד

בית משפט לענייני משפחה בחיפה א"פ בפני כב' השופטת אספרנצה אלון החסוי ע"י האפוטרופוס לדין עו"ד גיא הירש )מטעם הסיוע בעניין החסוי המשפטי( 1 2

בית משפט לענייני משפחה בחיפה אפ בפני כב' השופטת אספרנצה אלון החסוי עי האפוטרופוס לדין עוד גיא הירש )מטעם הסיוע בעניין החסוי המשפטי( 1 2 בפני כב' השופטת אספרנצה אלון החסוי ע"י האפוטרופוס לדין עו"ד גיא הירש )מטעם הסיוע בעניין החסוי המשפטי( 0 0 המבקש המשיבים היועץ המשפטי לממשלה ע"י הלשכה המשפטית משרד האפוטרופוס הכללי נגד. ש.פ.ר עמותה למתן

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

סמכות בית הדין לאכוף הסכם גירושין ביה''ד באר …

סמכות בית הדין לאכוף הסכם גירושין ביה''ד באר … ב"ה תיק 978295/4 בבית הדין הרבני באר שבע לפניכבודהדיינים: הרב אהרן דרשביץ אב"ד, הרב עובדיה חפץ יעקב, הרב אברהם צבי גאופטמן התובע: נגד הנתבעת: פלוני (ע"י ב"כ עו"דברוך חסין) פלונית (ע"י ב"כ עו"ד איילת קריספל)

קרא עוד

מספר נוהל: 2

מספר נוהל: 2 דף 1 0Bנוהל הטיפול בהודעה על שינוי שם פרטי ומשפחה לקטין 1Bכללי סעיף 4 לחוק השמות: 1.1 שם פרטי ניתן לילד על ידי הוריו סמוך לאחר לידתו. באין הסכמה בין ההורים, רשאי כל אחד מהם ליתן לילד שם פרטי אחד. סעיף

קרא עוד

א- א- בית משפט לענייני משפחה בתל אביב - יפו עותק לפרסום ת"ע מספר בקשה: 01 בפני כב' השופטת ורד שביט פינקלשטיין עיזבון המנוחה ה' ג' ז"ל בעני

א- א- בית משפט לענייני משפחה בתל אביב - יפו עותק לפרסום תע מספר בקשה: 01 בפני כב' השופטת ורד שביט פינקלשטיין עיזבון המנוחה ה' ג' זל בעני א- א- מספר בקשה: 0 בפני כב' השופטת ורד שביט פינקלשטיין עיזבון המנוחה ה' ג' ז"ל בעניין : עו"ד ש' א' ' מנהלת העיזבון הזמנית מבקשת : נגד משיבים:. א' ב' א' ע"י ב"כ עו"ד איל קוצר ו/או איריס אלקוני. ג' ק'. ז'

קרא עוד

Microsoft Word - נייר עמדה מירוץ הסמכויות - המכון לאסטרטגיה ציונית.doc

Microsoft Word - נייר עמדה מירוץ הסמכויות - המכון לאסטרטגיה ציונית.doc פתרון למירוץ הסמכויות הצעת המכון לאסטרטגיה ציונית כתיבה: אריה אולמן ואריאל פינקלשטיין סיוע וייעוץ: דניאל וידלנסקי ורועי ילינק פרויקט "שביל הזהב" פברואר 2014 אדר א התשע"ד כל הזכויות שמורות למכון לאסטרטגיה

קרא עוד

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: , התקבל ב - 18/07/2018 רשומות ספר החוקים 18 ביולי ו' באב התשע"ח עמוד חוק התכנון ו

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: , התקבל ב - 18/07/2018 רשומות ספר החוקים 18 ביולי ו' באב התשעח עמוד חוק התכנון ו רשומות ספר החוקים 18 ביולי 2018 2733 ו' באב התשע"ח עמוד חוק התכנון והבנייה )תיקון מס',)126 התשע"ח- 2018 754 חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית, התשע"ח- 2018 756 חוק מגבלות על חזרתו של עבריין

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

Microsoft Word S05

Microsoft Word S05 בבית המשפט העליון בירושלים רע"א 6297/02 בפני: המבקשת: כבוד השופטת ד' דורנר כבוד השופט י' אנגלרד כבוד השופט א' גרוניס איזבלה גולד ד ג נ המשיבה: גאולת הכרך בע"מ בקשת רשות ערעור על פסק דין בית המשפט המחוזי

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

איזון סכרת באישפוז

איזון סכרת באישפוז רשיד שרית נאמנת סכרת RN מרכז רפואי ע"ש א. חולון וולפסון הכנת השטח, שיתוף פעולה של: הנהלת ביה"ח הנהלת הסיעוד מנהלי מחלקות אחיות אחראיות סוכרת היא הפרעה בחילוף החומרים הגורמת לעלייה ברמת הסוכר בדם ובמקרים

קרא עוד

עו"ד אייל בן ישי - החלטה

עוד אייל בן ישי - החלטה בפני הבורר עו"ד יורם גורי בעניין: עו"ד אייל בן ישי מדרך העצמאות 82, חיפה טלפון ;04-8661515 פקס' 04-8661414 התובע - נ ג ד מזל חיון ת.ז. 56414717 ע"י ב"כ עוה"ד יצחק ריינפלד מרחוב ח'ורי 2 )מגדל הנביאים קומה

קרא עוד

השפעת רמת המוטיבציה על הקשר בין תפיסת הסיכון ותפיסת התועלת של שירות צבאי קרבי בקרב בנים לפני גיוס

השפעת רמת המוטיבציה על הקשר בין תפיסת הסיכון ותפיסת התועלת של שירות צבאי קרבי בקרב בנים לפני גיוס כללי אתיקה ודילמות אתיות בעבודה עם קטינים יום עיון קוד האתיקה עדכון 2017 ינואר 2017 יונת בורנשטיין בר-יוסף yonatbor@gmail.com 052-3862232 מאפיינים ייחודיים לעבודת הפסיכולוג עם קטינים התערבות פסיכולוגית

קרא עוד

עמוד 2 מתוך 21 שם הנוהל; פתיחת תיקי תובענות מס' הנוהל; עדכון; דצמבר 3124 סיווג; פתיחת תיקים מסוג תביעה על סכום קצוב הגדרה: תביעה על סכום קצוב-

עמוד 2 מתוך 21 שם הנוהל; פתיחת תיקי תובענות מס' הנוהל; עדכון; דצמבר 3124 סיווג; פתיחת תיקים מסוג תביעה על סכום קצוב הגדרה: תביעה על סכום קצוב- עמוד 2 פתיחת תיקים מסוג תביעה על סכום קצוב הגדרה: תביעה על סכום קצוב- תביעה הבאה מכוח חוזה או התחייבות מפורשים שיש עליה ראיה בכתב ו/או תביעה הבאה מכוח חיוב לשלם סכום קצוב שעילתו בהוראה מפורשת של חיקוק.

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

תקנון הוראה

תקנון הוראה תקנון משמעת סטודנטים 0227 טבת תשס"ז ינואר בתקנון זה, האמור בלשון זכר אף לשון נקבה במשמע. הלימודים באוניברסיטה מבוססים על אמון בין המוסד לבין הלומדים בו. הסטודנטים מחויבים בהתנהגות ההולמת את כבוד אוניברסיטת

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc תאריך: כ"ז סיון התש"ן עדכון: 20 יוני 1990, מרץ 2002) י"ד חשון התשס"ד, 9 נובמבר 2003 מספר הנחיה: 4.3040 52.003 א) משפט פלילי סדר הדין הפלילי - עבירות קנס ביטול הודעות תשלום קנס - הנחיה לתובעים ביטול הודעות

קרא עוד

1

1 1 המרכז לקידום מעמד האשה ע"ש רות ועמנואל רקמן הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן רמת-גן 52900 טל: 03-5318895 פקס: 03-7360499 e-mail: Rackman.Center@mail.biu.ac.il www.lawf.biu.ac.il/rackmancenter ניתן

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20E7E5F720E4E2E1ECFA20F9EBF8202D20EEF7E5F6F8FA BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20E7E5F720E4E2E1ECFA20F9EBF8202D20EEF7E5F6F8FA BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> מרקמן את טומשין משרד עורכי דין ונוטריון תיקון חוק הביטוח הלאומי הגבלת שכר טרחה עו"ד גלעד מרקמן, כללי הצעתהחוק: 8% שכ"טל- 5 שנים. כוללמע"מ כוללאתכל התביעות לרבות בית הדין. החוק: ייצוג בוועדות - 15% 17%

קרא עוד

מדינת ישראל משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון ד' בניסן התשע"ה 24 במרץ 2102 חוזר גופים מוסדיים סיווג: כללי הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת

מדינת ישראל משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון ד' בניסן התשעה 24 במרץ 2102 חוזר גופים מוסדיים סיווג: כללי הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת מדינת ישראל משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון ד' בניסן התשע"ה 24 במרץ 2102 חוזר גופים מוסדיים 2102-9-02 סיווג: כללי הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת גמל בתוקף סמכותי לפי סעיפים 22 )ד( 21, 09, ו- 29 )ב()

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

הדין והדיין פסקי דין רבניים בנושאי משפחה Court Decisions in Family Matters גליון מס' 31 חשון תשע"ג, אוקטובר 2012 Rabbinical מזונות ממזרים רכוש סדרי די

הדין והדיין פסקי דין רבניים בנושאי משפחה Court Decisions in Family Matters גליון מס' 31 חשון תשעג, אוקטובר 2012 Rabbinical מזונות ממזרים רכוש סדרי די הדין והדיין פסקי דין רבניים בנושאי משפחה Court Decisions in Family Matters גליון מס' 31 חשון תשע"ג, אוקטובר 2012 Rabbinical מזונות ממזרים רכוש סדרי דין וראיות כתובה פרסום זה התאפשר הודות לתרומתם הנדיבה

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc)

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc) בג"צ 3368/10 בג"צ 4057/10 בבית המשפט העליון בירושלים בשבתו כבית משפט גבוה לצדק משרד האסירים הפלסטיני ואח' ע"י ב"כ עו"ד סמדר בן-נתן העותרים בבג"צ 3368/10 - נגד- שר הביטחון ואח' ע"י מחלקת הבג"צים, פרקליטות

קרא עוד

<F9E0ECE5EF20E1E7E9F0E4>

<F9E0ECE5EF20E1E7E9F0E4> -1- פרק ראשון רונן הגיש בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד תאגיד תקשורת בטענה להפרת חוזה. התאגיד הגיש תשובה לבקשה ורונן הגיש תשובה לתשובה. בישיבת קדם המשפט ביקש רונן צו לגילוי מסמכים. 1 בית המשפט רשאי ליתן

קרא עוד

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית,

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, שכונתית ועירונית )חשמל מים ביוב טלפון כבישים מדרכות חנייה( כדי לקשור מערכת שלמה של היבטים

קרא עוד

עתמ (ת"א) 1985/06 הרמתי ינון נ' עיריית תל אביב בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט ד"ר ורדי קובי בתי המשפט עת

עתמ (תא) 1985/06 הרמתי ינון נ' עיריית תל אביב בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט דר ורדי קובי בתי המשפט עת בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט ד"ר ורדי קובי בתי המשפט עתמ 001985/06 בעניין: הרמתי ינון ע"י ב"כ עו"ד טלבי נ ג ד 1. עיריית תל-אביב 2. מנהל הארנונה בעיריית תל-אביב

קרא עוד

במבט לפנים - מדריך לתכנון משפטי לקראת ובעת זיקנה תוכן העניינים הקדמה: תכנון משפטי בזיקנה: מי זקוק ולמה?... 5 חלק א: תכנון משפטי בתחום הרפואי - הזכות ל

במבט לפנים - מדריך לתכנון משפטי לקראת ובעת זיקנה תוכן העניינים הקדמה: תכנון משפטי בזיקנה: מי זקוק ולמה?... 5 חלק א: תכנון משפטי בתחום הרפואי - הזכות ל תוכן העניינים הקדמה: תכנון משפטי בזיקנה: מי זקוק ולמה?... 5 חלק א: תכנון משפטי בתחום הרפואי - הזכות למות בכבוד והימנעות מאפוטרופסות 1. על חשיבות התכנון הרפואי בזיקנה כחלופה לאפוטרופסות וככלי להבטחת היכולת

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות ד' בשבט התשע"ג בינואר 2013 עמוד צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - חוקי עזר להוד השרון(, התשע"ג

רשומות קובץ התקנות ד' בשבט התשעג בינואר 2013 עמוד צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - חוקי עזר להוד השרון(, התשעג רשומות קובץ התקנות ד' בשבט התשע"ג 15 7210 בינואר 2013 עמוד צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - חוקי עזר להוד השרון(, התשע"ג- 2013...................................... 592 צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט -

קרא עוד

ינו א ר 2017 כנס לשכת ר ו אי חש ב ו ן בנצרת פסקי- הדין וה הל כות החדשות בשנתיים ה אח רו נות אלכסנדר שפירא, (רו"ח) עו"ד

ינו א ר 2017 כנס לשכת ר ו אי חש ב ו ן בנצרת פסקי- הדין וה הל כות החדשות בשנתיים ה אח רו נות אלכסנדר שפירא, (רוח) עוד ינו א ר 2017 כנס לשכת ר ו אי חש ב ו ן בנצרת פסקי- הדין וה הל כות החדשות בשנתיים ה אח רו נות אלכסנדר שפירא, (רו"ח) עו"ד פסק-הדין בענ י י ן בנ ימי ן וא ור י שרגא שקו פית 2 פסק-הדין בעניין בנימין ואורי שרג

קרא עוד

בית משפט לענייני משפחה בתל אביב - יפו תמ"ש עותק לפרסום 1 בפני כב' השופטת ורד שביט פינקלשטיין י' ל' ע"י ב"כ עו"ד שמואל אלמגור ועו"ד אסד דבו

בית משפט לענייני משפחה בתל אביב - יפו תמש עותק לפרסום 1 בפני כב' השופטת ורד שביט פינקלשטיין י' ל' עי בכ עוד שמואל אלמגור ועוד אסד דבו בפני כב' השופטת ורד שביט פינקלשטיין י' ל' ע"י ב"כ עו"ד שמואל אלמגור ועו"ד אסד דבור -נגד- תובע : נתבעים:. נ' ל'. ב' ל' ע"י ב"כ עו"ד רמי צוברי. ל' ל' פסק דין. מונחת לפני תובענה לפינוי וסילוק יד שהגיש אח

קרא עוד

ערעור אזרחי מם 128/59 (המרצה מם 162/59) אברהם ארתור ו בלהה שרג^היים נגד אוניברסיטה בר אילן בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים [

ערעור אזרחי מם 128/59 (המרצה מם 162/59) אברהם ארתור ו בלהה שרג^היים נגד אוניברסיטה בר אילן בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים [ ערעור אזרחי מם 128/59 (המרצה מם 162/59) אברהם ארתור ו בלהה שרג^היים נגד אוניברסיטה בר אילן בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים [31.7.59,19.6.59,9.6.59,28.5.59] לפני השופטימאגונט, זילגרג,

קרא עוד

תורת תום הלב – "מלכת המשפט"

תורת תום הלב – מלכת המשפט תורת תום-הלב "מלכת המשפט" יחיאל ברונר, עו"ד (מהנדס) מאז חקיקת חוק החוזים (חלק כללי) בשנת 1973 משמש חוק זה, בידי בתי-המשפט, כ"צינור החדרה" של תורת ("דוקטרינת") תום-הלב לכל ענפי המשפט בארץ, וכן להעברתו של

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

חוזר מעונות תשעח

חוזר מעונות תשעח בס"ד שבט תשע"ח האגודה למען מכללה ירושלים הרשמה ותשלום למעונות-תשע"ט גובה התשלום א. 2 בנות בחדר או 3 בנות בחדר גדול (סה"כ 8-9 בנות בדירה) 600x10 לשנה ב. דירת מדרשה - 4 בנות בחדר (20 16 - בנות בדירה) 400x10

קרא עוד

בית משפט לענייני משפחה בחדרה תמ"ש א נ' י. ]משמורת[ תמ"ש א' נ' י' ]מזונות[ תיק חיצוני: בפני כב' השופט טל פפרני התובעת: מ.א.י. ע

בית משפט לענייני משפחה בחדרה תמש א נ' י. ]משמורת[ תמש א' נ' י' ]מזונות[ תיק חיצוני: בפני כב' השופט טל פפרני התובעת: מ.א.י. ע בפני כב' השופט טל פפרני התובעת: מ.א.י. ע"י ב"כ עוה"ד מיכל שקד נגד הנתבע: הקטינים: א.י. ע"י ב"כ עוה"ד עדי רוזנבלום ג.י. ילידת //00 )קטינה( א.י. יליד //0 )קטין( 0 פסק דין עניינו של פסק דין זה בתביעות למשמורת

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

Uתוכן עניינים 1 דברי מועצת המנהלים והנהלת המוסד לבוררות של לשכת עורכי הדין בישראל... התקנון... 2 סדרי הדיון הנחיות כלליות לבוררים נספח א'

Uתוכן עניינים 1 דברי מועצת המנהלים והנהלת המוסד לבוררות של לשכת עורכי הדין בישראל... התקנון... 2 סדרי הדיון הנחיות כלליות לבוררים נספח א' Uתוכן עניינים 1 דברי מועצת המנהלים והנהלת המוסד לבוררות של לשכת עורכי הדין בישראל... התקנון... 2 סדרי הדיון... 18 הנחיות כלליות לבוררים... 30 נספח א' סעיף בוררות בהסכמים... 36 נספח ב' הסכם בוררות מוצע...

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E1F7F9E420F2E3EBF0E9202D20E0E5E2E5F1E E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E1F7F9E420F2E3EBF0E9202D20E0E5E2E5F1E E646F63> הוראות להגשת בקשה להיתר להעסיק עובד זר במתן טיפול סיעודי מי זכאי להיתר להעסיק עובד זר בענף הסיעוד? מטופל שלא שוהה במסגרת מוסדית (למעט בדיור מוגן), הזקוק למטפל סיעודי שיועסק במשרה מלאה לפחות, יוכל לקבל

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc א. ר. בפני כב' השופט בנימין יזרעאלי ' ב' ' ב' (קטין) ' ב' (קטין) נגד ט. תובעים נתבעים י' ב' פסק דין 0 מבוא:.... עניינו של פסק דין זה בשתי תביעות שנדונו בפניי בעניינם של הצדדים: הראשונה, תביעה למזונות אישה

קרא עוד

עט ועוד חידושי פסיקה וחקיקה של ועד מחוז ת"א והמרכז אתיקה בוררות וגישור מס פלילים משפחה עבודה

עט ועוד חידושי פסיקה וחקיקה של ועד מחוז תא והמרכז אתיקה בוררות וגישור מס פלילים משפחה עבודה עט ועוד חידושי פסיקה וחקיקה של ועד מחוז ת"א והמרכז אתיקה בוררות וגישור מס פלילים משפחה עבודה עמ' 5-18 [ עט לבוררות וגישור ] [ עט ומס ] עמ' 35-50 [ עט ופלילים ] עמ' 51-58 [ עט ומשפחה ] עמ' 59-66 ] עט ועבודה

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc ב"מש בפני כב' השופטת חני שירה תובעים נתבעת בתי המשפט לענייני משפחה ראשון לציון תמ"ש 29024/06 1 ט.. ל. 2 פ.ל (קטין). 3 א.ל (קטין) ע"י ב"כ עוה"ד רוני עזרא נגד א.ל ע"י עוה"ד אריאל שריג ואח' פסק דין התובענה:

קרא עוד

בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב יפו בעניין שבין: ת"ז באמצעות ב"כ: עו"ד אלון מליחי מרח' רוטשילד, 64 ראשון לציון ת.ד 7352 טל':

בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב יפו בעניין שבין: תז באמצעות בכ: עוד אלון מליחי מרח' רוטשילד, 64 ראשון לציון ת.ד 7352 טל': בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב יפו בעניין שבין: +++++++ ת"ז --------- באמצעות ב"כ: עו"ד אלון מליחי מרח' רוטשילד, 64 ראשון לציון ת.ד 7352 טל': 0500660460 פקס: 05-0660460 התובע: 1. מצד אחד; - נ ג ד - הנתבעת:

קרא עוד

תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים

תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים שם החברה המנהלת: מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ )להלן: "החברה המנהלת"( שם קופת הגמל: מספר מס הכנסה של קופת הגמל: תאריך: מיטב דש

קרא עוד

פרק 1: מבוא

פרק 1: מבוא 1 3 3 6 פרק א': כללי 1. זכות הקניין 2. הדין החל שער א': דיני הפקעה - כללי 7 פרק ב': חוקיות ההפקעה ותקיפת ההפקעה 9 9 10 13 13 18 20 25 26 28 40 45 פרק ג': פיצויי הפקעה 2. פסקי-דין לגבי שווי מקרקעין באזור

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc בפני כבוד השופטת גאולה לוין 1 א..צ. 2. י.צ. ע"י ב"כ עוה"ד יצחק שלמה המבקשים נגד 1. י.צ. ע"י ב"כ עוה"ד יואל ריפל 2 א..צ. ע"י ב"כ עוה"ד שלומית רמון המשיבים בעניין עזבון המנוחה א.צ. ז"ל החלטה לפני בקשה לרשות

קרא עוד

<4D F736F F D20EBFAE120E4E2F0E420ECE0E9E6E5EF20EEF9E0E1E9ED20E9E3E5F2E9ED20E1F6E9E1E5F8>

<4D F736F F D20EBFAE120E4E2F0E420ECE0E9E6E5EF20EEF9E0E1E9ED20E9E3E5F2E9ED20E1F6E9E1E5F8> נ- בבית המשפט לענייני משפחה ב תמ"ש בעניין שבין התובעת: הנתבע: -ג-ד- כתב הגנה לתביעה לפירוק שיתוף, איזון משאבים ושמירת זכויות כבר בפתח כתב הגנה זה ייטען ע"י הנתבע, כי היות ולטענתו בין הצדדים היתה הפרדה

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63>

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63> הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ת"א בחינה בדיני מכרזים ד"ר מיכל טמיר מועד א סמסטר א תשע "א 8.1.12 שעה 900 הוראות כלליות משך הבחינה שעתיים. לא תינתן הארכה. הבחינה בחומר סגור. אין להכניס דבר למעט קובץ חקיקת

קרא עוד

עע"מ 17/ בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים מינהליים כדגכעעכגעגכעגכעגכעגעדגע, ת.ז גכדגכדגכדכ חברת גכדגכדגכגדכ",, ע.מ גכדגכדגכדג ע"י ב"כ עוה"ד

עעמ 17/ בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים מינהליים כדגכעעכגעגכעגכעגכעגעדגע, ת.ז גכדגכדגכדכ חברת גכדגכדגכגדכ,, ע.מ גכדגכדגכדג עי בכ עוהד עע"מ 17/ בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים מינהליים כדגכעעכגעגכעגכעגכעגעדגע, ת.ז גכדגכדגכדכ חברת גכדגכדגכגדכ",, ע.מ גכדגכדגכדג ע"י ב"כ עוה"ד מיכל לופט ו/או אסנת כהן-ליפשיץ ו/או מורן גור ו /או

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

1

1 איך לבנות שגרות ניהוליות? מה זה שגרות ניהוליות? פעולות המבוצעות ב קבועה, לצרכי ניהול משימות ואנשים. למה זה חשוב? ניהול עם שגרות קבועות ועקביות מאופיין בסדר, ארגון ושליטה. השגרות מאפשרות למנהל להיות בקיא

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שלומית לויט "עץ החשיבה" שלמה יונה- העמותה לחינוך מתמטי לכל מציגים: "ימין ושמאל- לומדים חשבון" 4 מקורות קושי להתמצאות במרחב אצל ילדים תפיסה אפיזודית התנהגות ייצוגית מוגבלת. היעדר מושגים ומונחים. אגוצנטריות.

קרא עוד

תקנון משמעת בתקנון זה תהא למונחים הרשומים להלן המשמעות הרשומה לצד כל אחד מהם: "המכללה" המכללה האקדמית תל-חי, לרבות גוף או מוסד הנמצא בשליטתה או בפיקוח

תקנון משמעת בתקנון זה תהא למונחים הרשומים להלן המשמעות הרשומה לצד כל אחד מהם: המכללה המכללה האקדמית תל-חי, לרבות גוף או מוסד הנמצא בשליטתה או בפיקוח תקנון משמעת בתקנון זה תהא למונחים הרשומים להלן המשמעות הרשומה לצד כל אחד מהם: "המכללה" המכללה האקדמית תל-חי, לרבות גוף או מוסד הנמצא בשליטתה או בפיקוחה או מסונף אליה. "חבר סגל אקדמי" מי שממלא תפקיד הוראה,

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 דרכי הראיון המסייע ממדי הראיון הייעוצי מבנה ותהליך פתיחה מבוא מוקד התערבות סיום מטרות פורקן יצירת קשר עיבוד רגשי איסוף מידע ארגון מידע הבנה תובנה מתן מידע. שינוי חשיבתי שינוי התנהגותי פתרון בעיות קידום

קרא עוד

<4D F736F F D D D76342DF0F1F4E75FE8E52D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E8E5E3F0E8E9ED2E646F63>

<4D F736F F D D D76342DF0F1F4E75FE8E52D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E8E5E3F0E8E9ED2E646F63> ה" א- מ- מ- מ- ה- מ- 1 תקנון משמעת סטודנטים פרק א' - כללי מבוא האוניברסיטה הינה מוסד חינוכי-אקדמי שמטרתו להקנות ידע והשכלה לסטודנטים. הלימודים באוניברסיטה מבוססים על אמון בין הסטודנטים לבין המוסד על סגל

קרא עוד

זרח ו ד ה פ ט י ג כפיית גט להלכה ולמעשה א. מבוא ב. הסכמה, רצון ולחץ ג. הרתיעה משימוש בלחץ ובכפיה למתן גט ד. סמכות בית הדין בכפיית הגט ה. דרכי כפיית הג

זרח ו ד ה פ ט י ג כפיית גט להלכה ולמעשה א. מבוא ב. הסכמה, רצון ולחץ ג. הרתיעה משימוש בלחץ ובכפיה למתן גט ד. סמכות בית הדין בכפיית הגט ה. דרכי כפיית הג זרח ו ד ה פ ט י ג כפיית גט להלכה ולמעשה א. מבוא ב. הסכמה, רצון ולחץ ג. הרתיעה משימוש בלחץ ובכפיה למתן גט ד. סמכות בית הדין בכפיית הגט ה. דרכי כפיית הגט 1) לחץ מוסרי 2) לחץ כספי 3) הפרדה זמנית בין בני הזוג

קרא עוד

החלטה בתיק רע"א 187/05

החלטה בתיק רעא  187/05 בבית המשפט העליון רע"א /78150 בפני: המבקש: כבוד השופטת א' פרוקצ'יה כבוד השופטת א' חיות כבוד השופטת ד' ברלינר נעמה נסייר ד ג נ המשיבה: עיריית נצרת עילית בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בנצרת

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשע"ג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כ"ג אב תשע"ג - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשעג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כג אב תשעג - יור ועדת משנה לתכנון ובניה נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר 20130005 בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשע"ג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כ"ג אב תשע"ג - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה פטיגרו איתן חברים: - סגן ראש המועצה ומ"מ יו"ר ועדת

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד