שם הקורס: ניהול משאבי אנוש עתירי ידע

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "שם הקורס: ניהול משאבי אנוש עתירי ידע"

תמליל

1 תוכן הקורסים הניתנים לפקולטות שונות ע"י הפקולטה הסילבוסים מסודרים בסדר עולה של מספרי הקורסים למדעים הסתברות למהנדסים Engineers Probability for דרישות קדם: חשבון אנפיניטסמלי למהנדסים 1 הסתברות: מרחב המדגם, מאורע, מאורעות זרים, אקסיומות וחוקי הסתברות בסיסיים, הסתברות מותנית,הסתברות שלמה ונוסחת בייס. קומבינטוריקה: עקרונות החיבור והכפל, מדגמים סדורים ולא סדורים, בחירות. המקדמים הבינומיים, הבינום של ניוטון. משתנה מקרי בדיד: מושגים בסיסיים, תוחלת ושונות. התפלגות אחידה, בינומית, גיאומטרית ובינומית שלילית, התפלגות היפרגיאומטרית, התפלגות פואסונית. משתנה מקרי רציף: מושגים בסיסיים, פונקצית התפלגות מצטברת ופונקצית צפיפות, תוחלת ושונות. התפלגות אחידה, התפלגות נורמלית, התפלגות מעריכית והקשר להתפלגות פואסונית, תכונת חוסר הזיכרון. משתנה מקרי דו מימדי: התפלגויות משותפות ושוליות, אי תלות, קוווריאנס ומקדם המתאם, משתנים מקריים בלתי מתואמים. משפטי גבול: אי שוויון מרקוב וצ'בישב. משפט הגבול המרכזי, החוק החלש של המספרים הגדולים. 1. שלדון, ר. הסתברות קורס ראשון. מהדורה חמישית: האוניברסיטה הפתוחה, Ross, S. A First Course in Probability. 6 th ed., Prentice Hall, Ross, S. Introduction to Probability Models. 8 th ed., Academic Press, Grinstead, C.M. and Snell, J.L. Introduction to Probability, 2 nd ed., AMS, הסתברות Probability דרישות קדם: חשבון אנפיניטסמלי 1 לניהול טכנולוגיה מושגי יסוד: ניסוי אקראי, מרחב מדגם, מאורע, אלגברת מאורעות וסוגי מאורעות; שלוש גישות להסתברות; פונקצית הסתברות. קומבינטוריקה: חליפות, תמורות, צירופים, הבינום של ניוטון ומשולש פסקל. הסתברות מותנית: הסתברות מותנית ושלמה, משפט בייס; אי תלות של מאורעות. משתנה מקרי חד ממדי בדיד: פונקצית הסתברות, פונקצית התפלגות מצטברת. מדדי מ"מ: תוחלת, שונות, סטיית תקן ושכיח. התפלגויות בדידות מיוחדות: התפלגות אחידה, בינומית, גיאומטרית, בינומית שלילית, היפרגיאומטרית, פואסון. מ"מ דו ממדי בדיד: פונקציות הסתברות משותפת ושוליות, תלות ומתאם, שונות משותפת ומקדם מתאם. מ"מ רציף: פונקצית צפיפות ופונקצית התפלגות מצטברת. התפלגויות רציפות מיוחדות: אחידה, מערכית ונורמאלית. משפטי גבול: אי שוויון מרקוב וצ'בישב. משפט הגבול המרכזי, החוק החלש של המספרים הגדולים. 82 הפקולטה למדעים

2 1. שלדון, ר. הסתברות קורס ראשון. מהדורה חמישית: האוניברסיטה הפתוחה, Ross, S. A First Course in Probability. 6th ed., Prentice Hall, Ross, S. Introduction to Probability Models. 8th ed., Academic Press, Grinstead, C.M. and Snell, J.L. Introduction to Probability, 2nd ed., AMS, חשבון אינפיניטסימלי 9 לניהול טכנולוגיה Calculus 1 for Management of Technology שעות שבועיות: 7 )שיעור -,4 תרגיל - )3 נקודות זכות: 5.5 דרישות קדם: אין מבוא לתורת הקבוצות. מושג הפונקציה: תחום הגדרה, תמונה וטווח, זוגיות ואי-זוגיות, חד-חד ערכיות ועל. פונקציה זוגית ואי-זוגית, פעולות בפונקציות, פונקציות הפוכות, פונקציות אלמנטאריות. גבולות: הגדרה, חישוב, תכונות יסודיות )סכום, כפל, מנה(, תנאים מספיקים לקיום הגבול, גבולות מיוחדים. רציפות הפונקציה: רציפות בנקודה, מיון נקודות האי-רציפות, תכונות של פונקציות רציפות בקטע סגור. גזירות: תכונות יסודיות, הנגזרות של פונקציות סתומות, הפוכות, פרמטריות, כלל השרשרת, משוואת המשיק, דיפרנציאל, תכונות יסודיות, קירוב ליניארי. נגזרות ודיפרנציאלים מסדר גבוה: משפטי רול, לגרנז', קושי, כלל לופיטל, נוסחת טיילור וטור טיילור. חקירת פונקציות: קיצון ותחומי עליה וירידה, קמירות, קעירות, נקודת פיתול, אסימפטוטות, גרף של פונקציה. האינטגרל הלא-מסוים: פונקציה קדומה, תכונות יסודיות, טבלת האינטגרלים, תכונות של האינטגרל הלא- מסוים. שיטת אינטגרציה: הצבה, אינטגרציה בחלקים, אינטגרציית שברים חלקיים, פירוק הפונקציות הרציונאליות לשברים חלקיים. איטגרל מסויים: הגדרה ותכונות עקריות ונוסחת ניוטון-לייבניץ. חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי במשתנה אחד, מאגנס/ טולדנו, דבורה, שוחט, דוד, 1. יעקובזון, פיאנה, האוניברסיטה העברית, תשס"ט אנטון, הווארד, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א', האוניברסיטה הפתוחה, תשנ"ז. 2. אנטון, הווארד, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב', האוניברסיטה הפתוחה, תשנ"ז. 3. קון בן ציון, זעפרני סמי, חשבון דיפרנציאלי ואינטגראלי 1, הוצאה ספרי לימוד, מהדורה מורחבת ומתוקנת, Walker, Peter, Examples and Theorems in Analysis, Springer, הפקולטה למדעים 81

3 חשבון אינפיניטסימלי 8 לניהול טכנולוגיה Calculus 2 for Management of Technology שעות שבועיות: 6 )שיעור -,4 תרגיל - )2 נקודות זכות: 5 דרישות קדם: חשבון אנפיניטסמלי 1 לניהול טכנולוגיה האינטגרל המסוים: הגדרת האינטגרל המסוים של רימן, פונקציות אינטגרביליות, התכונות היסודיות של האינטגרל המסוים, אינטגרציה לפי חלקים, שיטת הצבה. שימושים של האינטגרל המסוים: שטח של התחום המישורי, נפח ושטח פנים של גוף סיבוב, אורך של קשת, שימושים פיסיקליים. אינטגרל לא אמיתי: הגדרה ודוגמאות של אינטגרל לא אמיתי מסוג ראשון ושני, משפטי התכנסות והתבדרות. מספרים מרוכבים ותכונותיהם. פונקציות ממשיות רבות משתנים: הגדרה ודוגמאות, קווי רמה, גבולות ורציפות, נגזרת חלקית, דיפרנציאל שלם, נגזרת מכוונת ווקטור גרדיאנט, כלל שרשרת, פונקציות סתומות ונגזרותיהן, נגזרות חלקיות מסדר גבוה. קיצון מקומי, מוחלט ובתנאי, שיטת כופלי לגרנז'. מבוא למשוואות דיפרנציאליות: דוגמאות ומיון משוואות דיפרנציאליות. משוואות מסדר ראשון: משוואות עם משתנים מופרדים, משוואות הומוגניות, משוואות ליניאריות, משוואות ברנולי, משוואות מדויקות. משוואות מסדר שני: משוואות ליניאריות מסדר שני עם מקדמים קבועים, שיטת וריאציה של פרמטרים. 1. יעקובזון, פיאנה, טולדנו, דבורה, שוחט, דוד, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי במשתנה אחד, מאגנס/ האוניברסיטה העברית, תשס"ט בומה אברמובוץ', מרים ברזינה, לודמילה שוורצמן, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי במשתנים אחדים, תוצרת מאגנס, ירשלים, תשס''ח אנטון, הווארד, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א', האוניברסיטה הפתוחה, תשנ"ז. 4. אנטון, הווארד, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב', האוניברסיטה הפתוחה, תשנ"ז. 5. קון בן ציון, זעפרני סמי, חשבון דיפרנציאלי ואינטגראלי 1, הוצאה ספרי לימוד, מהדורה מורחבת ומתוקנת, קון, בן-ציון, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 :תאוריה ותרגילים, בק-ספרי לימוד, דגן, מרים, מדריך במשוואות דיפרנציאליות רגילות להנדסה, המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון, Walker, Peter, Examples and theorems in analysis, Springer, מעבדה לפיסיקה 8 למהנדסים - Engineers Physics Lab. 2 for אופן הוראה: מעבדה שעות שבועיות: 3 נקודות זכות: 1.5 דרישות קדם: פיסיקה 2 למהנדסים הסטודנט נדרש לבצע את הניסויים הבאים: עדשות דקות, מכשירים אופטיים, ספקטרומטר, התאבכות קיטוב, לייזר, מדידת צפיפות מטען, ניסוי פרנק-הרץ, אפקט פוטו-אלקטרי, מיקרוגלים, מיפוי שדה חשמלי, אפקט.Hall תנועות אלקטרונים בשדה חשמלי ובשדה מגנטי. 1. D. Halliday, Resnick and K.S. Krane, "Physics", 4 th ed. J.Wiley, 1992.Vols. 1,2. 02 הפקולטה למדעים

4 2. M. Alonso & E.J. Finn, Fundamental University Physics, Vol. 1 Vol. 3, Addison- Wesley 3. Hecht, Optics (2 nd Ed) אלגברה לינארית לניהול טכנולוגיה - Linear Algebra for Management of Technology דרישות קדם: אין 3 אלגברה וקטורית: וקטורים, חיבור וכפל בסקלר, מכפלה סקלרית, אורתוגונליות, מכפלה וקטורית ב-, R מכפלה מעורבת. גיאומטריה אנליטית: גיאומטריה אנליטית במישור ובמרחב )משוואת הישר, משוואת המישור(. מטריצות ומערכת משוואות ליניאריות: פעולות שורה ועמודה אלמנטאריות, דירוג, משפט קונסיסטנטיות. אלגברה של מטריצות: פעולות ליניאריות, כפל מטריצות, מטריצה הופכית, סוגים מיוחדים של מטריצות דטרמיננטות: אלגברה של דטרמיננטות. מרחב וקטורי: תלות ליניארית, בסיס ומימד, דרגה של מטריצה, העתקות ליניאריות, התמונה והגרעין, משפט הממד. ערכים עצמיים ווקטורים עצמיים: פולינום אופייני. אגודת א. יעקובוב, אלגברה לינארית :תיאוריה, תרגילים ופתרונות, מכון טכנולוגי חולון H.I.T., 1. הסטודנטים, ברמן, אברהם, אלגברה ליניארית :תיאוריה ותרגילים, בק-ספרי לימוד, Lay, David C, Linear algebra and its applications, Addison-Wesley, Anton, H. Elementary Linear Algebra. 8th edition. NY: Wiley, כימיה לניהול טכנולוגיה - Technology Chemistry for Management of שעות שבועיות: 3 )שיעור -,2 תרגיל - )1 נקודות זכות: 2.5 דרישות קדם: אין חוקים ותיאוריות של הכימיה המודרנית. הקשר בין מבנה החומר לתכונותיו. הדינמיקה של שינויים כימיים במונחים של שיווי משקל תרמודינמיקה וקינטיקה. מבוא למוצקים "אמיתיים" )הכוללים פגמים(. תכונות מיקרוסקופיות של חומרים, כגון חוזק מכני, מוליכות והקשר שלהם למבנה ולקשרים הפנימיים. 1. אטקינס פ. ג'ונס ל. כימיה כללית, כרך א'. הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, Petrucci, R.H., Harwood, W.S. and Herring F.J. General Chemistry. 9 th ed., Prentice Hall, הפקולטה למדעים 09

5 Linear Algebra for Computer Science אלגברה לינארית למדעי המחשב - שעות שבועיות: 5 )שיעור -,3 תרגיל - )2 נקודות זכות: 4 דרישות קדם: אין גיאומטריה אנליטית: וקטורים ותכונותיהם, קואורדינאטות, מכפלה סקלארית, היטלים אורתוגונאליים, וקטורים במרחב. ישרים ומישורים. מכפלה וקטורית ומעורבת. אלגברה של מטריצות: פעולות יסודיות אלגבריות ותכונותיהן, מטריצה הפוכה ומשוחלפת. מערכות משוואות ליניאריות: שיטת הדירוג של גאוס, מערכות הומוגניות ולא הומוגניות, תנאי קונסיסטנטיות, פתרון כללי. דטרמיננטה של מטריצות: הגדרה, תכונות בסיסיות ופיתוח של דטרמיננטה. מטריצות הפיכות ומטריצות אלמנטאריות, חישוב מטריצה הפיכה. מרחבים וקטוריים: אקסיומות יסודיות, תת מרחב, צירופים ופרישות ליניאריות. בסיס ומימד, דרגת השורה ודרגת העמודה העתקות ליניאריות: הגדרות, הצגה של העתקה ליניארית, הגרעין והתמונה. משפט המימדים. העתקות חד- חד-ערכיות והעתקות על. העתקות הפיכות. ערכים עצמיים ווקטורים עצמיים: ערך עצמי ומרחב עצמי של פתרונות. מטריצות דומות וליכסון. אגודת א. יעקובוב, אלגברה לינארית :תיאוריה, תרגילים ופתרונות, מכון טכנולוגי חולון H.I.T., 1. הסטודנטים, "אלגברה ליניארית 1", האוניברסיטה הפתוחה, "אלגברה ליניארית 2", האוניברסיטה הפתוחה, H. Anton, "Elementary Linear Algebra", John Wiley & Sons, 7 Edition, P.J. Olver, C. Shakiban, "Applied Linear Algebra", Pearson Prentice Hall, E.G. Goodaire, "linear Algebra. A Pure & Applied", Pearson Prentice Hall, פיסיקה 9 למהנדסים Physics 1 for Engineers דרישות קדם: ידע בסיסי בפיסיקה )5-4 יח"ל( חשבון אינפיניטסימלי 1 למהנדסים )במקביל( מכניקה קלאסית קינמטיקה של תנועה קווית. אינטגרציה של משוואות התנועה. דינמיקה קלאסית. חוקי ניוטון. מערכות הייחוס האינרציאליות. חוק שימור התנע. כוחות משמרים ולא משמרים. חיכוך סטטי וקינטי. חוק שימור האנרגיה. התנגשויות אלסטיות, אי-אלסטיות ופלסטיות. התנגשויות בדו-מימד. קינמטיקה ודינמיקה של תנועה סיבובית. מערכת רב-גופית. מרכז המסה. מומנט ההתמדה. משפט שטיינר.)Steiner( תנועה סיבובית של גוף קשיח. גלגול ללא החלקה. תנע זוויתי. מומנט כוח. חוק שימור של התנע הזוויתי. תנועה הרמונית פשוטה. מושג של מסה מצומצמת. תרמודינמיקה כמות חום וטמפרטורה, תהליכי מעבר חום. החוק הראשון של תרמודינמיקה. 08 הפקולטה למדעים

6 גז אידיאלי. התורה הקינטית של הגזים. משוואת המצב של הגז האידיאלי. תהליכים בסיסיים: איזוכורי )נפח קבוע(, איזוברי )לחץ קבוע(, איזותרמי )טמפרטורה קבועה( ואדיאבטי. תהליכים הפיכים ובלתי הפיכים. החוק השני של תרמודינמיקה. למכניקה קלאסית 1. D. Halliday, R. Resnick and K.S. Krane, Physics, 5-th ed. J. Wiley, Vol. 1. Chapters 1 13, M. Alonso and E.J. Finn, Fundamental University Physics, Addison-Wesley Publ. Co, Vol. 1. Chapters 1 10, 12, H.D. Young and R.A. Freedman, Sears and Zemansky's University Physics, 12-th ed. Addison-Wesley Publ. Co, Chapters 1 10, "מכניקה", יח'. 5-1 הוצאת האוניברסיטה הפתוחה,.1979 "מכניקה", יח'. 9-6 הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, לתרמודינמיקה 1. D. Halliday, R. Resnick and K.S. Krane, Physics, 5-th ed. J. Wiley, Vol. 1. Chapters H.D. Young and R.A. Freedman, Sears and Zemansky's University Physics, 12-th ed. Addison-Wesley Publ. Co, Chapters G.J. van Wylen and R.E. Sonntag, Fundamentals of Classical Thermodynamics, 3-rd ed. J. Wiley, Chapters ח. ברוקר, ח. גולדרינג, צ. גלר, א.גניאל "מבוא לתרמודינמיקה". הוצאת מכון ויצמן למדע, פיסיקה 0 למהנדסים - Engineers Physics 3 for 3.5 נקודות זכות: חשבון אינפיניטסימלי 2 למהנדסים, משוואות דיפרנציאליות רגילות למהנדסים פיסיקה 2 למהנדסים, דרישות קדם: מבוא לתורת הקוונטים: ראשיתה של תורת הקוונטים, האפקט הפוטואלקטרי, ניסוי פרנק-הרץ, עקרון אי הוודאות של הייזנברג. מכניקה קוונטית, משוואת שרדינגר, בור פוטנציאל, רמות אנרגיה. אטום המימן, קוונטיזציה של התנע הזוויתי, עקרון פאולי, המבנה האלקטרוני של היסודות בטבלה המחזורית. תורת היחסות הפרטית: עקרון היחסות, התארכות הזמן והתכווצות האורך, חוקי הטרנספורמציה של מהירות, מסה ואנרגיה. לתורת היחסות הפרטית: 1. ד"ר י' שדמי: "תורת היחסות", "מבוא למדעי הטבע", בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה. 2. "מכניקה", יח' 10-12, בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה. לתורת הקוונטים: 1. Resnick, R., Halliday, D., and Krane, K.S. Physics. Wiley, 5 th ed., H. D. Young and R. A. Freedman University Physics, Pearson12 th Ed., הפקולטה למדעים 00

7 חשבון אינפיניטסימלי 9 למהנדסים- Calculus 1 for Engineers שעות שבועיות: 8 )שיעור -,5 תרגיל - )3 נקודות זכות: 6.5 דרישות קדם: אין מבוא: אלמנטים של תורת הקבוצות, חסם עליון וחסם תחתון. סדרות: גבול הסדרה, אריתמטיקת גבולות, סדרות מונוטוניות וחסומות, מספר. e פונקציות: מושג הפונקציה, פונקציות אלמנטאריות, פעולות בפונקציות, פונקציות היפרבוליות, פונקציות הפוכות, פונקציות וגרפים. גבולות ורציפות: הגדרות גבול, גבול חד-צדדי, אריתמטיקת גבולות, תנאים מספיקים לקיום הגבול, גבולות מיוחדים, רציפות של פונקציה, אי-רציפות, מיון האי-רציפות, תכונות של פונקציות הרציפות בקטע סגור. נגזרת ודיפרנציאל: הגדרת הנגזרת, טבלת הנגזרות, תכונות יסודיות, הנגזרות של פונקציות סתומות, הפוכות, פרמטריות, כלל שרשרת, דיפרנציאל, תכונות יסודיות, חישוב בקירוב, נגזרות ודיפרנציאלים מסדר גבוה, משפטים יסודיים של החשבון הדיפרנציאלי: משפטי פרמה, רול, לגרנז', כלל לופיטל. חקירת פונקציה: תחומח עליה וירידה, מינימום ומקסימום, קמירות, קעירות, אסימפטוטה, גרף של פונקציה. אינטגרל אי-מסוים: פונקציה קדומה, תכונות יסודיות, טבלת האינטגרלים, תכונות של האינטגרל האי-מסוים, אינטגרציה עם הצבה, אינטגרציה בחלקים, פונקציות רציונאליות, אינטגרציית שברים חלקיים, פירוק הפונקציות הרציונאליות לשברים חלקיים, אינטגרציית ביטוים הכוללים פונקציות טריגונומטריות, אינטגרציית ביטוים הכוללים שורשים. אינטגרל מסוים: תכונות יסודיות, משפטים יסודיים של החשבון האינטגראלי, יישומי האינטגרל המסוים: חישוב שטחים, נפחי גוף סיבוב, אורך קשת. אינטגרל לא אמיתי מסוג ראשון ושני. 1. יעקובזון, פיאנה, טולדנו, דבורה, שוחט, דוד, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי במשתנה אחד, מאגנס/ האוניברסיטה העברית, תשס"ט אנטון, הווארד, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א', האוניברסיטה הפתוחה, תשנ"ז. 3. אנטון, הווארד, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב', האוניברסיטה הפתוחה, תשנ"ז. 4. קון, בן-ציון, חדו"א 1 :]תאוריה ותרגילים], בק-ספרי לימוד, Walker, Peter,Examples and Theorems in Analysis,Springer. 2004, חשבון אינפיניטסימלי 8 למהנדסים- Calculus 2 for Engineers שעות שבועיות: 6 )שיעור -,4 תרגיל - )2 נקודות זכות: 5 דרישות קדם: חשבון אינפיניטסימלי 1 למהנדסים פונקציות של יותר ממשתנה אחד: מושג פונקציה, קווי הרמה, גבול ורציפות, נגזרת חלקית, דיפרנציאל שלם וקירובים ליניאריים, כלל השרשרת, נגזרות כיווניות וגרדינט, מישור משיק ונורמל. קיצון מקומי, מוחלט ובתנאי, שיטת כופלי לגרנז'. אינטגרלים כפולים ומשולשים: הגדרות והתכונות היסודיות בקואורדינטות קרטזיות, קוטביות, גליליות וכדוריות. שימושים גיאומטריים ופיסיקליים. אינטגרל קווי: הגדרה והתכונות היסודיות, תלות של אינטגרל במסילה, משפט גרין. אינטגרל משטחי ושטף. אנליזה וקטורית: שדה סקלרי, שדה וקטורי, גרדינט, דיורגנס ורוטור. משפטי גאוס וסטוקס. 1. אברמוביץ, בומה, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי במשתנים אחדים, מאגנס/ האוניברסיטה העברית, תשס"ח אנטון, הווארד, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א', האוניברסיטה הפתוחה, תשנקודות זכות. 3. אנטון, הווארד, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב', האוניברסיטה הפתוחה, תשנקודות זכות. 4. קון, בן-ציון, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 :תאוריה ותרגילים, בק-ספרי לימוד, Walker, Peter,Examples and Theorems in Analysis,Springer, הפקולטה למדעים

8 82902 מעבדה לפיסיקה 9 למהנדסים - Engineers Physics Lab. 1 for אופן הוראה: מעבדה שעות שבועיות: 2 נקודות זכות: 1 דרישות קדם: פיסיקה 1 למהנדסים הסטודנט נדרש לבצע את הניסויים הבאים: הידרוסטטיקה, מתח פנים, משוואת המצב של גז אידיאלי, צמיגות, חום סגולי, מוליכות חום, מטוטלת, תנועה הרמונית, סדרת ניסויים ממוחשבים במכניקה )מסילת אוויר, וכו'(. 1. D. Halliday, Resnick and K.S. Krane, "Physics", 4 th ed. J.Wiley, 1992.Vols. 1,2. 2. M. Alonso & E.J. Finn, Fundamental University Physics, Vol. 1 Vol. 3, Addison- Wesley 3. C. Melissinos, Experiments in Modern Physics פיסיקה 8 למהנדסים- Physics 2 for Engineers דרישות קדם: פיסיקה 1 למהנדסים, חשבון אינפיניטסימלי 2 למהנדסים )במקביל( חשמל שדה חשמלי, פוטנציאל חשמלי, שטף של וקטור, חוק גאוס. שדה מגנטי, כח לורנץ. חוק ביו-סאוואר, חוק אמפר. השראות אלקטרומגנטית וחוק פאראדיי - לנץ. תכונות מגנטיות של חומרים. תנודות אלקטרומגנטיות וזרם חילופין )מעגלי.)R,L,C משוואות מקסוול ויישומן במקרים פשוטים. התורה האלקטרומגנטית של האור גלים בתווך אלסטי. מושגים בסיסיים: חזית של הגל, מימד, גלי אורך וגלי רוחב. מהירות מופע. תופעת דופלר )לגלי קול(. גלים אלקטרומגנטיים, ספקטרום האור. העברת האנרגיה בגל אלקטרומגנטי. ווקטור פוינטינג. עקרונות של אופטיקה גיאומטרית: עקרון פרמה )Fermat( ועקרון הויגנס.)Huigens( קוהרנטיות של האור. התאבכות. הניסוי של יונג. התאבכות משכבות דקות. עקיפה מסדק, עקיפה משני סדקים. סריג עקיפה. קיטוב. לחשמל ולתורה אלקטרומגנטית של האור 1. D. Halliday, R. Resnick and K.S. Krane, Physics, 5-th ed. 2. J. Wiley, Vol. 1. Chapters Vol. 2. Chapters M. Alonso and E.J. Finn, Fundamental University Physics, 4. Addison-Wesley Publ. Co, Vol. 2. Chapters 14-19; H.D. Young and R.A. Freedman, Sears and Zemansky's University Physics, 12-th ed., Addison-Wesley Publ. Co, Chapters 15 16, י. אשל, "חשמל ומגנטיות". הוצאת "אשל", "מבוא לאופטיקה קלאסית ומודרנית", כרך ב'. הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, הפקולטה למדעים 00

9 82902 אלגברה לינארית למהנדסים - Engineers Linear Algebra for שעות שבועיות: 6 )שיעור -,4 תרגיל - )2 נקודות זכות: 5 דרישות קדם: אין.2.3 הנושאים שילמדו בקורס: n אלגברה של ווקטורים במרחב ליניארי : R חיבור, כפל בסקלר, מכפלה סקלרית ואורתוגונליות. מכפלה וקטורית, מכפלה מעורבת. 3 2 הנדסה אנליטית ב- R וב - R : קווים ישרים ומישורים במרחב הדו ממדי והתלת ממדי. אלגברה של מטריצות: חיבור, מכפלה, כפל בסקלר, שיחלוף. מערכת משוואות ליניארית: שיטת החילוץ של גאוס, פתרון וחקירת מערכות משוואות ליניאריות: מעין הפכי )על חשבון צמצום גיאומטריה אנליטית( אקספונטטה של מטריצות. מטריצות אלמנטריות לביצוע פעולות שורה. n מרחב ליניארי : R תלות ליניארית, קבוצה פורשת, בסיס. n תת מרחבים במרחב : R סכום, חיתוך, סכום ישר, מימד, משפט המימד. מרחבים ותת מרחבים אבסטרקטיים: תלות ליניארית, בסיס ומימד, במרחב ליניארי כללי. תרגילי יסוד במציאות בסיס ומימד: במציאת בסיס ומימד של סכום וחיתוך של תתי מרחבים, השלמת קבוצת ווקטורים בלתי תלויים לבסיס של המרחב, מציאת בסיס של מרחב הפתרון של מערכת הומוגנית וכו'. מטריצות הפיכות: תנאים להפיכות מטריצה, מציאת מטריצה הופכית למטריצה נתונה. דטרמיננטות: הגדרה, תכונות, חישוב, שימושים: שטחים ונפחים, משפט קרמר, דטרמיננטה של גרם. העתקות ליניאריות: פעולות אלגבריות עם העתקות ליניאריות, גרעין ותמונה, מטריצה של העתקה ליניארית. ערכים עצמיים ווקטורים עצמיים: פולינום אופייני, לכסון מטריצה. 1. אוניברסיטה פתוחה אלגברה ליניארית, יעקובוב, א., אלגברה ליניארית: תיאוריה, תרגילים ופתרונות. מכון טכנולוגי חולון, ליפשיץ, ס. אלגברה ליניארית. הוצאת סטימצקי, האוניברסיטה הפתוחה, Lay, D., Linear Algebra and its Applications, 3rd ed., Addison Wesley, Anton, H., Elementary Linear Algebra, 8th ed., John Wiley & Sons, New-York, פיסיקה 9 לניהול טכנולוגיה - 02 הפקולטה למדעים Physics 1 for Management of Technology דרישות קדם: ידע בפיסיקה )בהיקף של 4-5 יח"ל(, חשבון אנפיניטסמלי 1 לניהול טכנולוגיה )למחוק -במקביל( א( אופטיקה גיאומטרית 1. חוק ההחזרה, מראות מישוריות ומראות כדוריות. 2. חוק השבירה, עדשות דקות. ב( מכניקה קינמאטיקה של תנועה קווית. אינטגרציה של משוואות התנועה. 1. דינאמיקה קלאסית. חוקי ניוטון. מערכות הייחוס האינרציאליות. 2. חוק שימור התנע. 3. כוחות משמרים ולא משמרים. חיכוך סטטי וקינטי. 4. חוק שימור האנרגיה. 5. התנגשויות אלסטיות, אי-אלסטיות ופלסטיות. 6.

10 קינמאטיקה ודינאמיקה של תנועה סיבובית. מערכת רב-גופית. מרכז המסה. מומנט ההתמדה. משפט שטיינר.)Steiner( תנועה סיבובית של גוף קשיח. מומנט כוח. תנועה הרמונית פשוטה פרקים נבחרים מתוך הספרים הבאים כוללים הרחבה והעמקה של החומר הנלמד בכיתה והם מומלצים בהחלט. לאופטיקה גיאומטרית: 1. D. Halliday, R. Resnick and K.S. Krane, Physics, 5th ed. J. Wiley, 2002 Vol. 2. Chapters D. Halliday, R. Resnick and J. Walker, Fundamentals of Physics, 8th ed. J. Wiley, Chapters "מבוא לאופטיקה קלאסית ומודרנית", כרך א'. הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, ד"ר י. אשל, "גלים ואופטיקה". הוצאת "אשל", למכניקה: 1. D. Halliday, R. Resnick and K.S. Krane, Physics, 5th ed. J. Wiley, Vol. 1.Chapters D. Halliday, R. Resnick and J. Walker, Fundamentals of Physics, 8th ed. J. Wiley, Chapters "מכניקה", יח'. 5-1 הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, "מכניקה", יח'. 9-6 הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, פיסיקה 8 לניהול טכנולוגיה - Technology Physics 2 for Management of דרישות קדם: פיסיקה 1 לניהול טכנולוגיה א( חשמל 1. שדה חשמלי, פוטנציאל חשמלי, שטף של וקטור, חוק גאוס. 2. שדה מגנטי, כח לורנץ. 3. השראות אלקטרומגנטית וחוק פאראדיי - לנץ. ב( התורה האלקטרומגנטית של האור 1. גלים בתווך אלסטי. מושגים בסיסיים: חזית של הגל, מימד, גלי אורך וגלי רוחב. מהירות מופע. תופעת דופלר )לגלי קול(. 2. גלים אלקטרומגנטיים, ספקטרום האור. 3. קוהרנטיות של האור. 4. התאבכות. הניסוי של יונג. 5. התאבכות משכבות דקות. 6. עקיפה מסדק, עקיפה משני סדקים. 7. סריג עקיפה. הפקולטה למדעים 02

11 פרקים נבחרים מתוך הספרים הבאים כוללים הרחבה והעמקה של החומר הנלמד בכיתה בהחלט. והם מומלצים 1. Alonso, M., and Finn, E.J. Fundamentals of University Physics. Addison-Wesley, Resnick, R., Halliday, D., and Krane, K.S. Physics. Wiley, 5th ed., H.D. Young and R.A. Freedman, Sears and Zemansky's" University Physics12-th ed., Addison-Wesley Publ. Co, י. אשל, "חשמל ומגנטיות". הוצאת "אשל", "מבוא לאופטיקה קלאסית ומודרנית", כרך ב'. הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, פונקציות מרוכבות למהנדסים- Complex Functions for Engineers.2 דרישות קדם: חשבון אינפינטסימלי 2 למהנדסים מספרים מרוכבים: הגדרה, צורה אלגברית, גיאומטרית ומעריכית. פעולות יסוד, מישור מרוכב הטלה הסטריוגראפית. z n n פונקציות אלמנטריות:, Log z, e, z, z פונקציות טריגונומטריות ופונקציות טריגונומטריות הפוכות. רציפות. נגזרת של פונקציה של משתנה מרוכב, משוואות קושי-רימן. פונקציות אנליטיות והרמוניות. מיפוי על ידי פונקציות אלמנטרית מושג קונפורמיות בנקודה. אינטגרל: הגדרה ותכונות, פונקציה קדומה בתחום פשוט קשר. משפט האינטגרל של קושי טורי חזקות: תחום התכנסות, פיתוח לטור טיילור ולורן. נקודות סינגולריות: הגדרה, מיון של נקודות סינגולריות מבודדות. שארית, משפט שארית, חישוב אינטגרלים ממשיים בעזרת משפט השארית. משפט רושה ועקרון ארגומנט.. 1. בן-ציון קון. פונקציות מרוכבות, הוצאת בק-ספרי לימוד, פונקציות מרוכבות. א"פ קורס מס' , יחידות או"פ Brown, J.W., Churchill, R.V. Complex Variables and Applications, 6th ed. McGraw- Hill, Duffy, D., Advanced Engineering Mathematics, CRC Press, Kwok, Y.K. Applied, Complex Variables for Scientists and Engineers, Cambridge University Press, Milewski, E.G., The Complex Variables Problem Solver, Bak and Newman, Complex Analysis 1996, Springer. 8. Saff, E.B., Snider, A.D. Fundamentals of Complex Analysis with Applications to Engineering and Science., Pearson Education, הפקולטה למדעים

12 82929 משוואות דיפרנציאליות רגילות למהנדסים Ordinary Differential Equations for Engineers דרישות קדם: חשבון אינפינטסימלי 2 למהנדסים )במקביל(, טורים והתמרות אינטגרליות )במקביל( מבוא למשוואות דיפרנציאליות, מיון, משמעותן ושימושיהן, דוגמאות ממכאניקה וחשמל, מושגים יסודיים, משוואות מסדר ראשון, משפט קיום ויחידות של הפתרון, שיטות פרטיות לפתרון משוואות מסדר ראשון, משוואות מסדר שני, הורדת סדר, משוואות ליניאריות מסדר n, האופי הליניארי של הפתרונות, משוואות ליניאריות והומוגניות ויישום של אלגברה ליניארית לאפיון פתרון כללי, ורונסקיאן. פתרון של משוואות ליניאריות בעלות מקדמים קבועים, שיטות וריאציית פרמטרים והשוואת המקדמים. מערכות משוואות ליניאריות מסדר ראשון, התמרת לפלס ושימושה לפתרון משוואות דיפרנציאליות. פונקציה דירק וחבוסייד. 1. דגן, מרים, מדריך במשוואות דיפרנציאליות רגילות להנדסה, המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון, לרון, יאן, משוואות דיפרנציאליות :התמרות לפלס וטורי פוריה להנדס, שורש, Boyce, William E, Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems, Nagle, R. Kent, Fundamentals of Differential Equations, Addison-Wesley, משוואות דיפרנציאליות חלקיות למהנדסים - Partial Differential Equations for Engineers דרישות קדם: משוואות דיפרנציאליות רגילות למהנדסים בעיות שטורם-ליוביל. משוואות חלקיות מסדר ראשון, הפרדת משתנים. משוואת חום במרחב החד ממדי, הפרדת משתנים, טורי פורייה. משוואת גלים במרחב החד ממדי, שיטת מאפיינים. שיטת מאפיינים למשוואות חלקיות קווזי-לינארית. משוואות גלים וחום במישור ומרחב, פונקציות בסל. משוואת לפלס. משוואות חום ולפלס בתחום לא חסום, התמרת פורייה. שיטת פונקציית גרין לפתרון מד"ר ומד"ח. מכון - 1. פינצ ובר, יהודה, מבוא למשוואות דיפרנציאליות חלקיות, הפקולטה למתמטיקה, הטכניון טכנולוגי לישראל, Pinchover, Yehuda, Introduction to Partial Differential Equations, Cambridge University Press, Stanoyevitch, Alexander, Introduction to Numerical Ordinary and Partial Differential Equations using Matlab, Wiley, Arnold, V. I, Lectures on Partial Differential Equations, Springer ;PHASIS, 2004 הפקולטה למדעים 01

13 82920 טורים והתמרות אינטגרליות למהנדסים - Series and Integral Transforms for Engineers דרישות קדם: חשבון אינפיניטסימלי 1 למהנדסים טורים מספריים, התכנסות של טורים, תנאי הכרחי להתכנסות. טורים חיוביים, מבחני התכנסות של טורים חיוביים: מבחן דלמבר, מבחן קושי, מבחן אינטגרלי ומבחן השוואה. טורים כלליים, התכנסות בהחלט והתכנסות בתנאי. טורים מתחלפים, מבחן לייבניץ. טורים פונקציונליים, טורי חזקות וטורי טיילור. טורי פורייה בצורה טריגונומטרית ואקספוננציאלית. שחזור פונקציה ממקדמי פורייה )משפט דיריכלה(, חישוב סכומים בעזרת טורי פורייה. שוויון פרסבל. טור סינוסים וטור קוסינוסים. התמרת פורייה, תכונות ונוסחאות. התמרת פורייה ההפוכה, שוויון פלנשראל, נוסחת הדואליות. קונבולוציה, משפט הקונבולוציה. התמרת לפלס, תכונות ונוסחאות. התמרת לפלס ההפוכה. התמרת Z, תכונות של התמרת Z, פתרון משוואות הפרשים בעזרת התמרת Z. 1. זעפרני, ס. פינקוס, טורי פוריה והתמרות אינטגרליות, הטכניון. הפקולטה למתמטיקה, קון, בן-ציון, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 :תאוריה ותרגילים, בק-ספרי לימודת, Chu, Eleonor, Discrete and Continuous Fourier Transforms: Analysis, Applications and Fast Algorithms, CRC Press, Gasquet, C., Witomski, P., and Ryan, R. Fourier Analysis and Applications. Springer, Dyke, P. P. G, An Introduction to Laplace Transforms and Fourier Series (Springer Undergraduate Mathematics Series), Frazier, M., Introduction to Wavelets Through Linear Algebra, Undergraduate Texts in Mathematics, Springer, מעבדה בפיסיקה לניהול טכנולוגיה Physics Lab. for Management of Technology אופן ההוראה: מעבדה שעות שבועיות: 2 נקודות זכות: 1 דרישות קדם: פיסיקה 2 לניהול טכנולוגיה א( מכניקה 1 מכניקה בסיסית א' ציר אחיד )מהירות, תאוצה, חוקי שימור התנע ואנרגיה 1. מכניקה בסיסית ב' שני צירים )מהירות, תאוצה, חוקי שימור התנע ואנרגיה 2. מטוטלת פיסיקאלית )מדידת תאוצת הכובד, מודול לגזירה, חוק שטיינר(. 3. תנועה הרמונית )חקירת אופיני תנוע הרמונית פשוטה, קבועה של קפיץ. 4. ב( חשמל התאבכות ועקיפה 5. הטיית אלקטרונים בשדה חשמלי )כוח לורנץ, שדה חשמלי, יחס.)e/m 6. הטיית אלקטרונים בשדה ומגנטי)כוח לורנץ, שדה מגנטי, יחס.)e/m 7. אפקט הול )צפיפות אלקטרונים, מקדם הול לאלקטרונים(. 8. מדידת תכונות חשמליות )מכשירים למדידה, זרם, מתח, הספק( הפקולטה למדעים

14 לאופטיקה גיאומטרית: פרקים נבחרים מתוך הספרים הבאים כוללים הרחבה והעמקה של החומר הנלמד בכיתה והם מומלצים בהחלט. 1. D. Halliday, R. Resnick and K.S. Krane, Physics, 5th ed. J. Wiley, Vol. 2. Chapters D. Halliday, R. Resnick and J. Walker, Fundamentals of Physics, 8th ed. J. Wiley, Chapters "מבוא לאופטיקה קלאסית ומודרנית", כרך א'. הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, ד"ר י. אשל, "גלים ואופטיקה". הוצאת "אשל", למכניקה: 1. D. Halliday, R. Resnick and K.S. Krane, Physics, 5th ed. J. Wiley, Vol. 1. Chapters 1 16, 19, D. Halliday, R. Resnick and J. Walker, Fundamentals of Physics, 8th ed. J. Wiley, Chapters 1 11, "מכניקה", יח'. 5-1 הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, "מכניקה", יח'. 9-6 הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, מתמטיקה בדידה ואלגוריתמים לניהול טכנולוגיה - Discrete Mathematics and Algorithms for Management of Technology שעות שבועיות: 3 )שיעור -,2 תרגיל - )1 נקודות זכות: 2.5 דרישות קדם: אין מבנים בסיסיים של השפה המתמטית: לפחות, בלבד, לכל היותר, אחד ויחיד; מילות הקישור גם ואו; הכמתים לכל וקיים; שלילת טענות; תנאי הכרחי ומספיק; אינדוקציה מתמטית. לוגיקה: ביטויים לוגיים, קשרים לוגיים: או, וגם, שלילה, גורר ושקילות, ולוחות אמת שלהן. קבוצה מינימאלית של קשרים. טאוטולוגיה וסתירה, פישוט ביטויים ע"י זהויות. צורה קוניונקטיבית נורמאלית וצורה דיסיונקטיבית נורמאלית. מבוא לאלגוריתמים: המושגים מדעי המחשב ואלגוריתם. סיבוכיות זמן ריצה של אלגוריתמים, נוסחאות נסיגה, שיטת האב. שיטות חיפוש, שיטות מיון רגילות ורקורסיביות. תורת הגרפים: הגדרה, מושגים בסיסיים )גרף מכוון ולא מכוון, שכנים, מסלול, קשירות(. מעגלי אוילר והמילטון בגרף ותכונותיהם, משפחות מיוחדות של גרפים )גרף שלם, דו-צדדי, עץ(. גרפים מישוריים )נוסחת אוילר, משפט קורטובסקי, גרף פיטרסן(. אלגוריתמים לסריקת גרפים,BSF(.)DFS 1. מתמטיקה דיסקרטית, כרכים 1 ו- 4, האוניברסיטה הפתוחה, ליניאל, נ. ופרנס, מ., מתמטיקה בדידה, בן-צבי מפעלי דפוס, קורמן ת., לייזרסון צ., ריבסט ר., מבוא לאלגוריתמים, האוניברסיטה הפתוחה, תשס"ח חייט, א., מבוא לשפה מתמטית, הוצאת אקדמון, Aigner, Martin, Discrete mathematics, AMS, Rosen, Kenneth H, Student solutions guide for Discrete mathematics and its application, McGraw-Hill, הפקולטה למדעים 09

15 מתמטיקה בדידה מתקדמת למדעי המחשב Advanced Discrete Mathematics for Computer Science שעות שבועיות: 4 )שיעור -, תרגיל )1 דרישות קדם: מתמטיקה בדידה למדעי המחשב, חשבון אינפיניטיסימלי 2 למדעי המחשב תורת המספרים עוצמת קבוצות: קבוצות בנות מנייה ; עוצמת הרצף ; עוצמת קבוצת החזקה 1. מספרים ראשונים ופריקים, מחלק משותף מקסימלי, כופל משותף מינימלי, ייצוג מספר טבעי כמכפלת 2. מספרים ראשונים LAME ; n, m המשפט של כצירוף ליניארי של gcd(m,n) האלגוריתם של ; EUCLID ייצוג של 3.,EULER משוואות ליניאריות מודולריות, המשפט הסיני של השארית. הפונקציה של 4. טורים טורי מספרים ממשיים : סכום, מבחני התכנסות, התכנסות בתנאי \ בהחלט ; תורים מתחלפים ; פעולות 1. עם טורים טורי פונקציות : סכום, תחום התכנסות, התכנסות נקודתית, התכנסות במידה שווה 2. טורי חזקות : סכום, תחום התכנסות, אינטגרציה וגזירה איבר-איבר ; פיתוח פונקציה לטור חזקות 3. FOURIER טריגונומטריים : מקדמים, התכנסות וסכום סדרה אורתוגונלית וסדרה אורתונורמלית ; טורי 4. משוואות דיפרנציאליות ומשוואות הפרשים משוואות דיפרנציאליות רגילות מסדר ראשון ; פתרון כללי, פתרון פרטי, תנאי ההתחלה 1. משוואות דיפרנציאליות ליניאריות מסדר שני עם מקדמים קבעים 2. משוואות הפרשים ; פתרון נוסחאות ליניאריות הומוגניות ולא הומוגניות, פונקציות יוצרות גירון ש., דר ש. מתמטיקה בדידה )דיסקרטית(, אקדמיה הוצאה לאור, ליניאל נ., פרנס מ., מתמטיקה בדידה, נ. בן-צבי מפעלי דפוס בע''ם, אנטון ה., חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א", האוניברסיטה הפתוחה, G. Everest, T. Ward, An introduction to number theory, Springer, A. Vretblad, Fourier analysis and its applications, Springer, R. E. Williamson, Introduction to differential equations and dynamical systems, Mc Graw Hill, Allan Gunter, Student's solutions manual for use with "Introduction to differential equations and dynamical systems" of R. E. Williamson, Mac Graw Hill, 2001 ספרי לימוד מומלצים: 1. G. A. Jones, J.M. Jones, Elementary number theory, Springer, E. G. Goodaire and M. M. Parmenter, Discrete mathematics with graph theory, Prentice Hall, R. A. Mollin, Fundamental number theory with applications, Chapman & Hall/CRC J. Truss, Discrete mathematics for computer scientists, Addison-Wesley, M. B. Nathanson, Elementary methods in number theory, Springer, P. P. G. Dyke, An introduction to Laplace transform and Fourier series, Springer, R. Grimaldi, Discrete and combinatorial mathematics. An applied introduction, Addison- Wesley, Schaum s outline of Theory and Problems of Discrete Mathematics: S. Lipschutz and M. Lipson, Schaum s solved problems series : S. Lipschutz and M. L. Lipson, 2000 solved problems in discrete mathematics, 1992 V. K. Balakrishnan, Theory and problems of combinatorics, McGraw-Hill, הפקולטה למדעים

סילבוסים של המחלקה למתמטיקה הסילבוסים מסודרים בסדר עולה לפי מספרי הקורסים Probability הסתברות אופן ההוראה: שיעור ותרגיל שעות שבועיות: 4 )שיעור

סילבוסים של המחלקה למתמטיקה הסילבוסים מסודרים בסדר עולה לפי מספרי הקורסים Probability הסתברות אופן ההוראה: שיעור ותרגיל שעות שבועיות: 4 )שיעור סילבוסים של המחלקה למתמטיקה הסילבוסים מסודרים בסדר עולה לפי מספרי הקורסים Probability - 20021 הסתברות אופן ההוראה: שיעור ותרגיל דרישות קדם: חשבון אינפיניטסימלי 1 הסתברות: מרחב המדגם, מאורע, מאורעות זרים,

קרא עוד

סילבוסים של המחלקה למתמטיקה הסילבוסים מסודרים בסדר עולה לפי מספרי הקורסים Probability הסתברות אופן ההוראה: שיעור ותרגיל שעות שבועיות: 4 (שיעור

סילבוסים של המחלקה למתמטיקה הסילבוסים מסודרים בסדר עולה לפי מספרי הקורסים Probability הסתברות אופן ההוראה: שיעור ותרגיל שעות שבועיות: 4 (שיעור סילבוסים של המחלקה למתמטיקה הסילבוסים מסודרים בסדר עולה לפי מספרי הקורסים Probability - 20021 הסתברות אופן ההוראה: שיעור ותרגיל דרישות קדם: חשבון אינפיניטסימלי 1 הסתברות: מרחב המדגם, מאורע, מאורעות זרים,

קרא עוד

משוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון

משוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון אינטגרל מסוים i שאינו תלוי בחלוקה ] [ ובחירה m. S f סכום אינטגרלי + f + K i lim S כאשר i 0. I f I הגדרה אם קיים נקרא אינטגרל מסוים ומסומן הצבה.[ רציפות ב- ] אז הוא f g g g כאשר f g g כאשר udv uv vdu g

קרא עוד

<4D F736F F D20EEF9E5E5E0E5FA20E3E9F4F8F0F6E9E0ECE9E5FA2E646F63>

<4D F736F F D20EEF9E5E5E0E5FA20E3E9F4F8F0F6E9E0ECE9E5FA2E646F63> משוואות דיפרנציאליות מושגי ייסוד: משוואה המקשרת את גורם הפונקציה עם הפונקציה והנגזרות שלה או הדיפרנציאלים שלה, נקראת "משוואה דיפרנציאלית רגילה" לפתור משוואה דיפרנציאלית פירושו, למצוא את הפונקציה המקיימת

קרא עוד

2019 שאלות מומלצות לתרגול מס' דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך(. כלל השרשרת. S = ( x, y, z) z = x + 3y על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק

2019 שאלות מומלצות לתרגול מס' דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך(. כלל השרשרת. S = ( x, y, z) z = x + 3y על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך( כלל השרשרת S ( z) z + על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק מקביל : f ( ) + הפונקציה מוגדרת וגזירה ברציפות בכל M( ) שאלה נתון פרבולואיד אליפטי P ( z) + 6 + z + 8 למישור

קרא עוד

?????? ???? rtf

?????? ???? rtf 1/8/21 המכללה האקדמית ספיר הנדסה שנה א' תוכנית מעבר ללימודי הנדסה בפקולטה למדעי ההנדסה אוניברסיטת בן גוריון בנגב מטרת התוכנית התחלת הלימודים, ההמשך והשלמת התואר באוניברסיטת בן גוריון בנגב בפקולטה למדעי

קרא עוד

תאריך הבחינה 30

תאריך הבחינה   30 אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מדור בחינות 9//8 תאריך הבחינה : ד"ר ס. סמית, דר' דבורה שמות המורים : פרץ, פרופ' גריגורי דרפל מבחן ב: חדו"א ג' --9 מס' הקורס: מיועד לתלמידי: ביולוגיה, כימיה וגאולוגיה ב מועד: א

קרא עוד

טלי גרש

טלי גרש ד"ר דורית תבור דיקן הנדסה כימית פריסת הקורסים ותוכנית הלימודים בהנדסה כימית התמחות תעשייה תהליכית תקף מתש"ע התמחות אנרגיה תקף מתשע"ד עידכון: יוני 0 טל' המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון (ע"ר) קמפוס באר שבע

קרא עוד

אנליזה מתקדמת

אנליזה מתקדמת א) א) ג) -- אוניברסיטת בן- מדור בחינות מס' גוריון בנגב תאריך הבחינה: 7/0/00 שם המרצים: פונף, בסר, טקצ'נקו, ליידרמן חדו"א א בחינה ב: 0--00 מס' הקורס: מתמטיקה,מדעי המחשב, הנדסת תכנה מיועד לתלמידי: א' מועד:

קרא עוד

מטלת מנחה (ממ"ן) 11 הקורס: חשבון אינפיניטסימלי II חומר הלימוד למטלה: יחידות 2,1 4 מספר השאלות: 7 משקל המטלה: נקודות סמסטר: ב 2007 מו

מטלת מנחה (ממן) 11 הקורס: חשבון אינפיניטסימלי II חומר הלימוד למטלה: יחידות 2,1 4 מספר השאלות: 7 משקל המטלה: נקודות סמסטר: ב 2007 מו מטלת מנחה (ממ"ן) הקורס: - חשבון אינפיניטסימלי II חומר הלימוד למטלה: יחידות, 4 מספר השאלות: 7 משקל המטלה: נקודות 337 סמסטר: ב 7 מועד אחרון להגשה: אנא שים לב: מלא בדייקנות את הטופס המלווה לממ"ן בהתאם לדוגמה

קרא עוד

מתמטיקה של מערכות

מתמטיקה של מערכות מתמטיקה של מערכות פתרון לתרגיל נגזור את שני האגפים לפי ונקבל : ) ולכן נתון ש- אז א ) e e נתון ש- א ) נגזור את שני האגפים לפי ונקבל: e, ולכן ) e e e ונקבל: נחלק את שני האגפים ב- נתון ש- ו- וגם ש- פונקציות

קרא עוד

<4D F736F F D203131E1E9FA20E4F1F4F820ECE4F0E3F1E4>

<4D F736F F D203131E1E9FA20E4F1F4F820ECE4F0E3F1E4> ביה"ס להנדסה המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן, שהיא הותיקה במכללות הצפון (הוקמה לפני יותר מ 40 שנה), ממוקמת בצמח על שפת הכינרת סמוך לבית גבריאל ולקיבוץ מעגן. קמפוס המכללה מצוי בלבו של נוף מרהיב המשרה רוגע

קרא עוד

חלק א' – הקדמה

חלק א' – הקדמה ספרות עזר: סירס-זימנסקי/פיסיקה תיכונית, קול וחום, פרקים ו- ; 3 חשמל ומגנטיות א', 5.8 Resnick & Halliday /Physics, part I,.4 Sears & Zemansky /Univesity Physics, 15.1, 16.6, 17.10, 8.8-8.9.1..3 מבוא מצבי

קרא עוד

משוואות דפרנציאליות רגילות /ח

משוואות דפרנציאליות רגילות /ח qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Version 10 uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq משוואות דפרנציאליות רגילות /ח wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

קרא עוד

Limit

Limit פרק אינטגרל כפול לכן לפי משפט 55 )ראו גם את ההערה( שאלות :5 d cos( ) d [ ] [] שאלות עם פתרון שאלה 5 חשבו: פתרון 8 הפונקציה ) f ( ) cos( מתקיים: רציפה במלבן d cos( ) d d cos( ) d עדיף לחשב את האינטגרל השני:

קרא עוד

טיפים להצלחה במהלך הבחינה 1. בתחילת הבחינה קראו היטב את כל השאלות וסמנו לעצמכם את השאלות המועדפות על ידכם. קראו כל שאלה לפחות פעמיים, כדי שלא תחמיצו נ

טיפים להצלחה במהלך הבחינה 1. בתחילת הבחינה קראו היטב את כל השאלות וסמנו לעצמכם את השאלות המועדפות על ידכם. קראו כל שאלה לפחות פעמיים, כדי שלא תחמיצו נ טיפים להצלחה במהלך הבחינה 1. בתחילת הבחינה קראו היטב את כל השאלות וסמנו לעצמכם את השאלות המועדפות על ידכם. קראו כל שאלה לפחות פעמיים, כדי שלא תחמיצו נתון כלשהו.. אין צורך לענות על השאלות לפי סדר הופעתן.

קרא עוד

Microsoft Word - Sol_Moedb10-1-2,4

Microsoft Word - Sol_Moedb10-1-2,4 הפקולטה למתמטיקה - הטכניון חיפה מד''ח - 48 חורף תשע''א - בחינה סופית מועד ב' שאלה : תהי נתונה המד"ח הבאה: u + uu = y א. מצא את העקומים האופייניים של משוואה זו בצורה פרמטרית. ב. פתור את המד"ח הנתונה לעיל

קרא עוד

הפקולטה לניהול טכנולוגיה תשע"ז הפקולטה לניהול טכנולוגיה ידיעון תשע"ז 1

הפקולטה לניהול טכנולוגיה תשעז הפקולטה לניהול טכנולוגיה ידיעון תשעז 1 הפקולטה לניהול טכנולוגיה תשע"ז הפקולטה לניהול טכנולוגיה ידיעון תשע"ז 1 הפקולטה לניהול טכנולוגיה דקאן הפקולטה: רכזות דקאן: פרופ' אריק שדה גב' אתי חכים, גב' אילנה בן נון סיסקל ראש החוג לתואר ראשון: ד"ר איל

קרא עוד

MathType Commands 6 for Word

MathType Commands 6 for Word 0 אלגברה לינארית גיא סלומון סטודנטים יקרים ספר תרגילים זה הינו פרי שנות ניסיון רבות של המחבר בהוראת מתמטיקה באוניברסיטת תל אביב, באוניברסיטה הפתוחה, במכללת שנקר ועוד שאלות תלמידים וטעויות נפוצות וחוזרות

קרא עוד

Microsoft Word - hedva 806-pitronot-2011.doc

Microsoft Word - hedva 806-pitronot-2011.doc ו- ( ( השייכים לתחום ההגדרה שאלה פתרון: א. לפי ההגדרה, f היא פונקציה זוגית, אם לכל ( ) שלה, מתקיים. f f נציב את במקום בפונקציה הנתונה ונקבל: ( ) ( ) ( ) + + + + ( ) f f f כלומר, הפונקציה היא זוגית. על

קרא עוד

Microsoft Word - עבודת פסח לכיתה י 5 יחל.doc

Microsoft Word - עבודת פסח לכיתה י 5 יחל.doc עבודת פסח במתמטיקה לכיתה י' (5 יחידות) תרגילים שבעבודה על החומר שנלמד בכיתה ומיועדים לחזרה יש לעשות לא פחות מ- תרגילים מכל פרק אלגברה פתור את מערכת המשוואות הבאות: y x 1 y y 1 x y m x 1 x עבור אילו ערכים

קרא עוד

שאלון להערכה עצמית במתמטיקה לקראת לימודי שנה א מדוע להתכונן לשנה א מסלולי לימוד רבים באוניברסיטה (מדעי המחשב, הנדסה, פיזיקה וכמובן מתמטיקה) דורשים לימ

שאלון להערכה עצמית במתמטיקה לקראת לימודי שנה א מדוע להתכונן לשנה א מסלולי לימוד רבים באוניברסיטה (מדעי המחשב, הנדסה, פיזיקה וכמובן מתמטיקה) דורשים לימ שאלון להערכה עצמית במתמטיקה לקראת לימודי שנה א מדוע להתכונן לשנה א מסלולי לימוד רבים באוניברסיטה (מדעי המחשב, הנדסה, פיזיקה וכמובן מתמטיקה) דורשים לימודי מתמטיקה בשנה א. אין מבחני כניסה לקורסים אלו, אולם

קרא עוד

! 1! משוואות מסדר ראשו! (הפרדת משתני*, הומוגנית, לינארית) xyy = 1 x y xy 2 = 2xy 2 מצא את הפתרו' הכללי: x y y = 3 א) y ג) ב) ד) y tan x = y (1 ( x+ y

! 1! משוואות מסדר ראשו! (הפרדת משתני*, הומוגנית, לינארית) xyy = 1 x y xy 2 = 2xy 2 מצא את הפתרו' הכללי: x y y = 3 א) y ג) ב) ד) y tan x = y (1 ( x+ y !! משוואות מסדר ראשו! (הפרדת משתני*, הומוגנית, לינארית) tan ( a a z 0 a z s ds dt (רמז: cos d d ז) d ( ) d ( ) ח) ) מצא את הפתרונות המקיימי :. () 0 ( ). (). () 0 d ( ) d ( ) π. sin ln ) tan cos d cos d

קרא עוד

Microsoft Word - 10 Mathematics 2016

Microsoft Word - 10 Mathematics 2016 הפקולטה למתמטיקה חברי הסגל האקדמי דיקן הפקולטה אלי אלחדף פרופסורים אהרוני רון אלחדף אלי אליאש אורי אנטוב מיכאל ברוך משה בשותי דאוד הולצמן רון וולנסקי גרשון ז'יטומירסקי מיכאל מוריה יואב מנדלסון שחר משולם

קרא עוד

<4D F736F F D20E4F0E3F1FA20E7E5EEF8E9ED203331>

<4D F736F F D20E4F0E3F1FA20E7E5EEF8E9ED203331> הפקולטה להנדסת חומרים חברי הסגל האקדמי דיקן הפקולטה קפלן וויין פרופסור מחקר שכטמן דן פרופסורים איזנברג משה במברגר מנחם זולוטויאבקו אמיל ליפשיץ ישעיהו סילברסטין מיכאל קפלן וויין רבקין יוג'ין פרופסורים חברים

קרא עוד

. שאלה 1: ה אי x] T : R 4[ x] R 4[ אופרטור ליניארי מוגדר על-ידי T( ax bx cx d) bx ax cx c )13 נק'( א( מצאו את הערכים העצמיים, המרחבים העצמיים

. שאלה 1: ה אי x] T : R 4[ x] R 4[ אופרטור ליניארי מוגדר על-ידי T( ax bx cx d) bx ax cx c )13 נק'( א( מצאו את הערכים העצמיים, המרחבים העצמיים שאלה : ה אי x] : R4[ x] R4[ אופרטור ליניארי מוגדר על-ידי ( ax bx cx d) bx ax cx c )3 נק'( א( מצאו את הערכים העצמיים המרחבים העצמיים והפולינום המורכב מוקטורים עצמיים של R [ [x האופייני של מצאו בסיס של 4

קרא עוד

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשעד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, 635863 מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר 1 נתון: 1 תלמיד קנה 11 מחברות דקות ו- 4 מחברות עבות,

קרא עוד

Microsoft Word - madar1.docx

Microsoft Word - madar1.docx משוואות דיפרנציאליות רגילות גיא סלומון סטודנטים יקרים ספר תרגילים זה הינו פרי שנות ניסיון רבות של המחבר בהוראת מתמטיקה באוניברסיטת תל אביב, באוניברסיטה הפתוחה, במכללת שנקר ועוד. שאלות תלמידים וטעויות נפוצות

קרא עוד

דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n 1. y' n x n, y הנגזרת x.1 נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- (. x א. נחסר אחד מהחזקה. ב

דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n 1. y' n x n, y הנגזרת x.1 נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- (. x א. נחסר אחד מהחזקה. ב דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n n n, y הנגזרת נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- ( א נחסר אחד מהחזקה ב 7 y כאשר גוזרים כופלים בחזקה, 7 כלומר נרשום אותה משמאל ל-, ובחזקה של

קרא עוד

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx סמסטר חורף תשע"א 18 בפבואר 011 הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב מרצה: מתרגלים: רן אל-יניב נועה אלגרבלי, גיא חפץ, נטליה זילברשטיין, דודו ינאי (אחראי) סמסטר חורף תשע" מבחן סופי פתרון (מועד

קרא עוד

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם 1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם בהגשה לטופס המבחן. חומרי עזר: 1.מחשבון. נספח הנוסחאות

קרא עוד

תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: כל הזכויות שמורות

תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: כל הזכויות שמורות תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: st.negishut@weizmann.ac.il תוכן העניינים מטרות התיק... 3 זמני עבודה משוערים... 3 החומרים והעזרים הדרושים... 4 רקע... 5 הצעה למהלך העבודה...

קרא עוד

. [1,3] ו = 0 f(3) f(1) = עמוד 1 מתוך 6 דר' ז. אולחא מס' הקורס 9711 חדו''א הנ מכונות 1 f ( x) = ( x 1)( x 2)( x 3) c= f c = c (1,3), c תשובות I 1) פונ

. [1,3] ו = 0 f(3) f(1) = עמוד 1 מתוך 6 דר' ז. אולחא מס' הקורס 9711 חדו''א הנ מכונות 1 f ( x) = ( x 1)( x 2)( x 3) c= f c = c (1,3), c תשובות I 1) פונ . [,] ו 0 f() f() עמוד מתוך 6 ז. אולחא מס' הקורס 97 חדו''א הנ מכונות f ( ) ( )( )( ) f (,), תשובות I ) פונ' לכן קיים פתרון רציפה וגזירה בקטע כך ש 0 ) (? f ( ) +, ± ± 0.58 (, ),.58,.4 יש n פעמים להשתמש

קרא עוד

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א'

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' פיסיקה 1 ב' 203-1-1391 מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב 03.08.2017 משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' - שאלות אמריקאיות (כל שאלה - 5 נק') - יש לסמן תשובה

קרא עוד

פתרון וחקירת מערכות של משוואות לינאריות שאלות: 1( מצא אילו מהמערכות הבאות הן מערכות שקולות: 2x+ y= 4 x+ y= 3 x y = 0 2x+ y = 3 x+ 10y= 11 א. 2x 2y= 0

פתרון וחקירת מערכות של משוואות לינאריות שאלות: 1( מצא אילו מהמערכות הבאות הן מערכות שקולות: 2x+ y= 4 x+ y= 3 x y = 0 2x+ y = 3 x+ 10y= 11 א. 2x 2y= 0 פתרון וחקירת מערכות של משוואות לינאריות שאלות: 1( מצא אילו מהמערכות הבאות הן מערכות שקולות: x+ y= x+ y= 3 x y = 0 x+ y = 3 x+ 10y= 11 x y= 0 x y= 7 x y= 1 ד x = 3 x+ y = z+ t = 8 רשום את המטריצות המתאימות

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - CE_Candidates_2011.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - CE_Candidates_2011.ppt [Compatibility Mode] תשע"בב פתוח ו וירטואלי לקראת שנת הלמוד הלימודים יום ראשון ב- תואר מחשבים הנדסת הלימודים שנת לקראת הוירטואלי הפתוח ליום הבאים ברוכים מחשבים הנדסת עלל מקצוע פרטים מספר זוו תמצאו תשס"בב. במצגת וי שיש שינויים

קרא עוד

א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש בגרות סט יולי 09 מועד קיץ ב שאלון CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף

א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש בגרות סט יולי 09 מועד קיץ ב שאלון CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש 3 CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף, E בהתאמה. לכן, הנקודה BE.3: לצלעות AE מחלקת את ו- AB ביחס של ע"פ נוסחת חלוקת קטע ביחס נתון

קרא עוד

Microsoft Word - shedva_2011

Microsoft Word - shedva_2011 שיטות דיפרנציאליות ואינטגרליות הפקולטה להנדסה אוניברסיטת תל אביב גיא סלומון סטודנטים יקרים ספר תרגילים זה הינו פרי שנות ניסיון רבות של המחבר בהוראת חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי באוניברסיטת תל אביב, באוניברסיטה

קרא עוד

Microsoft Word - 163_171.DOC

Microsoft Word - 163_171.DOC הפקולטה לפיסיקה חברי הסגל האקדמי דיקן הפקולטה ארנפרוינד איתן פרופסורים אברון יוסף אוירבך אסא אורי עמוס אקרמן אריק ארנפרוינד איתן בראון ארז גרונאו מיכאל גרשוני דוד דדו שלמה דר ארנון ליפסון סטיב מן עדי משה

קרא עוד

תרגול מס' 7 – חזרה על MST ואלגוריתם Dijkstra

תרגול מס' 7 – חזרה על MST ואלגוריתם Dijkstra תרגול מס' 10 תכנון ליניארי תכנון לינארי הינו כלי שימושי במדעי המחשב. בקורס ראינו כיצד ניתן להציג בעיות שונות במסגרת תכנון לינארי. בנוסף, ראינו שימושים לדואליות של תוכניות לינאריות, אשר מקשרת בין בעיות

קרא עוד

Untitled

Untitled 2 אגודת הסטודנטים, בן-גוריון 3 פתרון מבחן מועד ב', חדו"א 2 להנדסת חשמל, סמסטר ב', תשע"ו שאלה : א הטור המגדיר את fx הוא טור טלסקופי. הסכומים החלקיים של טור זה הם S n x n k kxe kx k xe k x nxe nx x fx lim

קרא עוד

áñéñ åîéîã (ñéåí)

áñéñ åîéîã (ñéåí) מתו% 5 בסיס ומימד סיום) במסגרת הוכחת משפט של בסיסי לכל שני בסיסי של אותו מ"ו יש אותו מספר איברי ), הוכחנו בעצ יותר: משפט: א V מ"ו נוצר סופית, A V קבוצה בת"ל, B V קבוצה פורשת אז. A B הערה: מרחב וקטורי הוא

קרא עוד

Microsoft Word - solutions.doc

Microsoft Word - solutions.doc תחרות גיליס 009-00 הרי פוטר הגיע לחנות הדובשנרייה בהוגסמיד. הוא מגלה, שהכסף שלו מספיק בדיוק ל- סוכריות קוסמים ול- 5 קרפדות שוקולד, או בדיוק ל- 0 קרפדות שוקולד ול- 0 נשיקות מנטה, או בדיוק ל- 45 נשיקות מנטה

קרא עוד

תרגול 1

תרגול 1 תרגול rcsin d rcsin t d שאלה חשב את האינטגרלים המסוימים הבאים: sin cos d rcsin d sin cos d א ב ג פתרון שאלה סעיף א נציב dt sin d t cos עבור נקבל t cos cos עבור נקבל sin cos d tdt סעיף ב נפתור תחילה בעזרת

קרא עוד

מומנט התמדה

מומנט התמדה מומנט התמדה מילות מפתח: גוף קשיח, מומנט התמד,)nertia( מומנט כוח,)Torque( מטוטלת פיסיקלית, מטוטלת פיתול הציוד הדרוש:, דיסקת אלומיניום תלויה על תייל, גלילים פליז תלויים על תייל, - גלילי פליז עם הברגה, משקלות

קרא עוד

Microsoft Word - hebrew catalogue_spring-17.doc

Microsoft Word - hebrew catalogue_spring-17.doc 4. לימודים לתואר מגיסטר (M.Sc.) הפקולטה למדעי המחשב מציעה תוכנית השתלמות לתואר "מגיסטר למדעים במדעי המחשב". ההשתלמות פתוחה לבוגרי תואר ראשון במדעי המחשב או תואר ראשון אחר. כמו כן מציעה הפקולטה השתלמות

קרא עוד

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63>

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63> < 0 a b b a > 0 נתון: מכאן ניתן לומר בוודאות כי -. a < b ab < 0 a 0 b > לא ניתן לקבוע בוודאות.. ( 0)?. לא ניתן לדעת. + ( + ) ( ) + + נתון: כמה ערכי שונים מקיימים את המשוואה?. אינסוף 0 +. תשובות ו נכונות

קרא עוד

Microsoft Word - catalogue_winter10-new.doc

Microsoft Word - catalogue_winter10-new.doc 4. לימודים לתואר מגיסטר(. M.Sc ) הפקולטה למדעי המחשב מציעה תוכנית השתלמות לתואר "מגיסטר למדעים במדעי המחשב". ההשתלמות פתוחה לבוגרי תואר ראשון במדעי המחשב או תואר ראשון אחר. כמו מציעה הפקולטה השתלמות לתואר

קרא עוד

פונקציה מסדר ראשון; הגדרת קו ישר: - הצגה ע"י ביטוי אלגברי וגרפי

פונקציה מסדר ראשון;  הגדרת קו ישר: - הצגה עי ביטוי אלגברי וגרפי המרכז לחינוך מדעי תל אביב-יפו פתח דבר ספר זה שלפניכם, "מתמטיקה לפיזיקאים" הוא פרי יוזמה של חברי צוות חמד"ע, המתמודדים כל שנה עם הצורך בהתאמת הידע המתמטי של תלמידי הפיזיקה לדרישות הלימודים. תודתי העמוקה

קרא עוד

שיעור 1

שיעור 1 שיעור קצב גדילת פונקציות אנחנו בודקים את היעילות האסימפטותית של האלגוריתם, כיצד גדל זמן הריצה כאשר גודל הקלט גדל ללא גבול. בדר"כ אלגוריתמים עם "סיבוכיות" ריצה טובה יותר יהיו יעילים יותר מלבד לקלטים קצרים

קרא עוד

Microsoft Word - Homarim Catalog 2009.doc

Microsoft Word - Homarim Catalog 2009.doc הפקולטה להנדסת חברי הסגל האקדמי דיקן הפקולטה זולוטויאבקו אמיל פרופסור מחקר שכטמן דן פרופסורים איזנברג משה במברגר מנחם זולוטויאבקו אמיל ליפשיץ ישעיהו סילברסטין מיכאל קפלן וויין רבקין יוג'ין פרופסורים חברים

קרא עוד

Microsoft Word - 01 difernziali razionalit

Microsoft Word - 01 difernziali razionalit פונקציות רציונליות 5 יחידות מתוך הספר 806 כרך ד' 0, כל הזכויות שמורות ל ואריק דז'לדטי חל איסור מוחלט לתרגם, להעתיק או לשכפל חוברת זו או קטעים ממנה, בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני (לרבות

קרא עוד

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר ק( נסמן ב- את מהירות המשאית שיצאה מעיר A (קמ"ש, קבועה) בגרות עב ינואר מועד חורף שאלון 35 נסמן ב- y את מהירות המכונית שיצאה מעיר B (קמ"ש, קבועה) B A נסמן ב- s את המרחק מעיר לעיר "מ) s v עד מפגש ראשון משאית

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 טבלה מחזורית היסטוריה בשנת 1882 הוענק פרס החברה המלכותית של לונדון לשני הכימאים, יוליוס פון מאייר ודימיטרי מנדלייב, על גילוי החוק המחזורי )עד היום יש חילוקי דעות מי מהם היה הראשון לגלותו (. מנדלייב ופון

קרא עוד

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך , מספר השאלון: נוסחאות ונתונים בפיזיקה ל 5 יח"ל נספח: א. משך הבחינה:

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך , מספר השאלון: נוסחאות ונתונים בפיזיקה ל 5 יחל נספח: א. משך הבחינה: בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך 657 036003, מספר השאלון: נוסחאות ונתונים בפיזיקה ל 5 יח"ל נספח: א. משך הבחינה: שעתיים. ב. מבנה השאלון ומפתח ההערכה: פיזיקה קרינה וחומר

קרא עוד

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגוריתמים לפתרון בעית מסלולים קלים מציאת מסלולים קלים ביותר מצומת ביותר ממקור יחיד. כלומר, V לכל צמתי הגרף. בעיה אחרת הקשורה לבעיה זו היא בעית ה-(

קרא עוד

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה יש לפתור את כל השאלות עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות על דפים משובצים. רשמו את שמכם על כל אחד מהדפים הפתרונות יוגשו אחרי חופשת הפסח. מומלץ לכתוב דואר אלקטרוני, Whatspp כאשר נתקלים בקושי. מישהו

קרא עוד

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד]

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד] טבלה מחזורי ת האלקטרונים ברמה האחרונה בכל אטום, הם אלו שיוצרים קשר עם אטום/אטומים נוספים. אלקטרונים אלו נקראים אלקטרונים וולנטיים או אלקטרונים ערכיים. הרמה האחרונה באטום, המכילה את האלקטרונים הוולנטיים

קרא עוד

Microsoft Word - 28

Microsoft Word - 28 8-6-7-8 - פתרון מבחן מס' 8 (ספר לימוד שאלון 87) y M (, ) y מרכז המעגל החוסם את המשולש נמצא בנקודת חיתוך האנכים האמצעיים y y לצלעות המשולש: y M _, y y R M ( M) ( M) () R M y m 9 9 69 9 9 9 9 (ב) משוואת

קרא עוד

הפקולטה למדעים תשע"ח 1 הפקולטה למדעים - ידיעון תשע"ח

הפקולטה למדעים תשעח 1 הפקולטה למדעים - ידיעון תשעח הפקולטה למדעים תשע"ח דקאן הפקולטה: פרופ' עזרא זאב מחלקות הפקולטה מתמטיקה מדעי המחשב פיסיקה הפקולטה למדעים מבוא הפקולטה למדעים פועלת בשלושה כיוונים עיקריים:. קיום תכניות לימוד הבאות: תכנית לימודים לתואר

קרא עוד

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשעח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: 26.01.2018 2 סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מורכבת מ- 6 שאלות. כל שאלה מזכה ב- 20 נקודות כך הנקודות

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation מה הם הגורמים שקובעים את רמת הפעילות הכלכלית, שער הריבית, רמת המחירים ורמת התעסוקה? הפעילות המשותפת במספר שווקים: פעילות ריאלית שוק הסחורות: CIGX-M עקומת IS (r,) שיווי משק ל פעילות מונטרית שוק הכספים:

קרא עוד

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט עמוד מתוך + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- תחומים עיקריים- וסטטיסטיקה היסקית; בסטטיסטיקה היסקית משערים השערות, משווים בין קבוצות באוכלוסיה ועוד, אך גם מ ניתן ללמוד הרבה על האוכלוסיה-

קרא עוד

מבוא לאנליזה נומרית na191 Assignment 2 solution - Finding Roots of Nonlinear Equations y cos(x) שאלה 1 היכן נחתכים הגרפים של? y x 3 1 ושל ממש פתרונות

מבוא לאנליזה נומרית na191 Assignment 2 solution - Finding Roots of Nonlinear Equations y cos(x) שאלה 1 היכן נחתכים הגרפים של? y x 3 1 ושל ממש פתרונות מבוא לאנליזה נומרית na191 Assignmnt 2 solution - Finding Roots of Nonlinar Equations y cos() שאלה 1 היכן נחתכים הגרפים של? y 3 1 ושל ממש פתרונות בעזרת שיטת החצייה ובעזרת Rgula Falsi )אין צורך לפתור אנליטית(

קרא עוד

תוצאות סופיות מבחן אלק' פיקוד ובקרה קיץ 2014

תוצאות סופיות מבחן  אלק' פיקוד ובקרה קיץ  2014 תוצאות סופיות למערכות אלק' פיקוד ובקרה להנדסאים וטכנאים מועד קיץ תשע"ד 7/2014 פותר המבחן: מתי דוד למרות מאמצי לפתור נכון, יתכן ונפלו טעויות בפתרון, אשמח לקבל הערותיכם בדוא"ל : @hotmail.com ההצלחה שלי היא

קרא עוד

08-78-(2004)

08-78-(2004) שאלון 00 מיקוד במתמטיקה מהדורת חורף תשס"ט 009 כתיבה: זיקרי אלברט, שמש שלמה - shemesh4@walla.co.il צוות עריכה מקצועית: ריטרבנד אוהד, נאות רז, מן מנחם, דוד ניר, ארביב עמוס, שטולבך אירית, שניידר איתן, כהן

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527 kadman11@gmail.com

קרא עוד

אלגברה ליניארית תאוריה ותרגילים פרופ' שלמה הבלין, אוניברסיטת בר אילן ד"ר יפית מעין, מרכז אקדמי לב

אלגברה ליניארית תאוריה ותרגילים פרופ' שלמה הבלין, אוניברסיטת בר אילן דר יפית מעין, מרכז אקדמי לב אלגברה ליניארית תאוריה ותרגילים פרופ' שלמה הבלין, אוניברסיטת בר אילן ד"ר יפית מעין, מרכז אקדמי לב 1 א. תכונות וקטורים תוכן עניינים 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 5 5 6 7 8 9 9 10 10 11 11 12 12 וקטור שוויון וקטורים

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

פתרונות לדף מס' 5

פתרונות לדף מס' 5 X הוכיחו כי קבוצה X סגורה אמ"מ פתוחה P נקודה כלשהי עלינו למצוא כך ש- X P X פתרון: תהא X קבוצה סגורה ניקח נניח בשלילה כי לא קיים כזה, ז"א לכל קיימת כך ש- X מכיוון ש- P P נסיק כי d P, P סגורה מתקיים P B

קרא עוד

א"ודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t)

אודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t) א"ודח ב גרבימ הרש רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע ttt t r רשאכ ttt :עטקב תופיצר תורזגנ תולעב [ab]. יהי F תופיצר תורזגנ

קרא עוד

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות תורת הקבוצות מושגים בסיסיים מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות חוברת תרגילים כתוב באופן מפורש את הקבוצות הבאות: 5 2x + 3< היא קבוצת המספרים השלמים המקיימים : 7 B היא קבוצת האותיות הקודמות לאות f באלף-בית הלטיני.

קרא עוד

מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יח""ללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v m sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4

מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יחללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v m sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4 מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יח""ללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4 גוף נע לאורך ציר X כך שברגע. x הוא נמצא 0 t 0-10 16 19

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן # חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527

קרא עוד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה 2-7012610-3 תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד ב' שם המרצה: ערן עמרי, ענת פסקין-צ'רניאבסקי חומר עזר:

קרא עוד

חשבון אינפיניטסימלי מתקדם 1

חשבון אינפיניטסימלי מתקדם 1 חשבון אינפיניטסימלי מתקדם הסיכומים של דינה מבוסס על הרצאות ותרגולים מאת: פרופ' רז קופרמן מר אורי שפירא ירושלים 007 תוכן עניינים מרחבים מטריים 3 נספח א' נספח ב' הגדרות ודוגמאות 3 קבוצות מיוחדות במרחב מטרי

קרא עוד

מדינת ישראל משרד החינוך נוסחאות ונתונים בפיזיקה נספח לכל בחינות הבגרות ברמה של 5 יח"ל תוכן העניינים נוסחאות עמוד מכניקה 2 אלקטרומגנטיות 3 קרינה וחומר

מדינת ישראל משרד החינוך נוסחאות ונתונים בפיזיקה נספח לכל בחינות הבגרות ברמה של 5 יחל תוכן העניינים נוסחאות עמוד מכניקה 2 אלקטרומגנטיות 3 קרינה וחומר מדינת ישראל משרד החינוך נוסחאות ונתונים בפיזיקה נספח לכל בחינות הבגרות ברמה של 5 יח"ל תוכן העניינים נוסחאות עמוד מכניקה אלקטרומגנטיות 3 קרינה וחומר 5 פעילויות מעבדה 6 נתונים עמוד קבועים בסיסיים 6 פירוש

קרא עוד

5-PhysicsFormula.indd

5-PhysicsFormula.indd מדינת ישראל משרד החינוך נוסחאות ונתונים בפיזיקה נספח לכל בחינות הבגרות ברמה של 5 יח"ל תוכן העניינים נוסחאות עמוד מכניקה אלקטרומגנטיות 3 קרינה וחומר 5 פעילויות מעבדה 6 נתונים עמוד קבועים בסיסיים 6 פירוש

קרא עוד

1 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי II גיא סלומון לפתרון מלא בסרטון פלאש היכנסו ל- כתב ופתר גיא סלומון

1 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי II גיא סלומון לפתרון מלא בסרטון פלאש היכנסו ל-   כתב ופתר גיא סלומון חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי II גיא סלומון סטודנטים יקרים ספר תרגילים זה הינו פרי שנות ניסיון רבות של המחבר בהוראת חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי באוניברסיטת תל אביב, באוניברסיטה הפתוחה, במכללת שנקר ועוד שאלות

קרא עוד

Microsoft Word - אלגברה מעורב 2.doc

Microsoft Word - אלגברה מעורב 2.doc תרגול אלגברה? ( ), (6 ) 6 9 נתון:. מהו ערכו של. () () () (). למה שווה? a ai. נתון: a + 9 + 6a () () 7 () () אף תשובה אינה נכונה?. ( ) ( + ) ( ) ( + ) ( + ) ( + ) ( + )( ) () () () (). נתון: + 0 z z z iz

קרא עוד

מקומות גיאומטריים השתלמות קיץ הקדמה: נושא המקומות הגיאומטריים הינו מרכזי בתכנית הלימוד ל- 5 יח"ל. פרק זה מאגד בתוכו את כל המרכיבים של הגיאומטרי

מקומות גיאומטריים השתלמות קיץ הקדמה: נושא המקומות הגיאומטריים הינו מרכזי בתכנית הלימוד ל- 5 יחל. פרק זה מאגד בתוכו את כל המרכיבים של הגיאומטרי מקומות גיאומטריים השתלמות קיץ - 015 הקדמה: נושא המקומות הגיאומטריים הינו מרכזי בתכנית הלימוד ל- 5 יח"ל פרק זה מאגד בתוכו את כל המרכיבים של הגיאומטריה האנליטית: ישר, מעגל, אליפסה ופרבולה בראיה מוכללת נושא

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס מבאך ועד הביטלס: מוסיקה בתרבות המערבית - 30111 תאריך עדכון אחרון 19-10-2013 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:ביה"ס לאמנויות השנה הראשונה בתואר בה ניתן

קרא עוד

Microsoft Word - 11_9006.doc

Microsoft Word - 11_9006.doc בס"ד משרד החינוך המינהל למדע ולטכנולוגיה הפיקוח על מגמת הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים ומגמת מערכות בקרה ואנרגיה מגמת הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים תכנית לימודים במקצוע מעבדת תיב"ם ורכיבים מתכנתים סמל מקצוע 11.9006

קרא עוד

Microsoft Word - 38

Microsoft Word - 38 08.05.6-80 - פתרון מבחן מס' 8 (ספר מבחנים שאלון 0580) t (v 75) (א) מהירות ההתקרבות של שני הרוכבים היא לכן הזמן שעבר מיציאת הרוכבים ועד הפגישה: קמ"ש, שעות 60 v 75 לפי הנתון בשאלה, נרכיב את המשוואות: 60

קרא עוד

<4D F736F F D20EEE4F4EA20EEE0E420F9ECE5F9E9ED20E5F9E1F22E646F63>

<4D F736F F D20EEE4F4EA20EEE0E420F9ECE5F9E9ED20E5F9E1F22E646F63> 1 ----- ואלה עיקריו של המהפך במתמטיקה - 1 הוא המספר האי רציונלי היחידי, וכל שאר המספרים הם רציונליים. בפיסיקה - מסלולי התנועה הטבעיים של כוכבים, הם מסלולים בורגיים. בגיאומטריה - פאי משתנה ואינו קבוע. המהפך

קרא עוד

Microsoft Word - 31 Material eng 2016

Microsoft Word - 31 Material eng 2016 הפקולטה למדע והנדסה של חומרים חברי הסגל האקדמי דיקן הפקולטה רבקין יוג'ין פרופסורים זולוטויאבקו אמיל סילברסטין מיכאל עיןאלי יאיר קפלן וויין רבקין יוג'ין פרופסורים חברים ברגר שלמה חיים רחמן סוסניק אלחנדרו

קרא עוד

Microsoft Word - ניספח_8.doc

Microsoft Word - ניספח_8.doc ניסוי 8: מעגלי ישור וסינון איור 3.1: מעגל יישור חד-דרכי איור 3.: מעגל יישור דו-דרכי איור 3.3: מעגל יישור חד-דרכי עם מסנן קיבולי איור 3.4: מעגל יישור דו-דרכי עם מסנן קיבולי 1 התקנים חשמליים רבים זקוקים

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \344\370\366\340\ \362\341\345\343\344 \345\347\345\355.ppt)

(Microsoft PowerPoint - \344\370\366\340\ \362\341\345\343\344 \345\347\345\355.ppt) עבודה וחום כימיה פיסיקלית - 6967 שעור מס' 4 עבודה וחום (Atkns 7-54 (קריאה מלווה מומלצת : ע"י ע.עבודה חום ע"י ע 2.אינטראקציות 4 דני פורת ד"ר el: 02-6586948 e-mal: orath@chem.ch.huj.ac.l Oce: Los Angeles

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשע"ד התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשעד התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים היא של הסטודנט בלבד. כל הקורסים הרשומים בטופס הם חובה לימודית. כאשר הסטודנט סיים ללמוד את כל חובותיו הלימודים

קרא עוד

בגרות עז יולי 17 מועד קיץ ב שאלון ,000 א. ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב-. 25% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי,

בגרות עז יולי 17 מועד קיץ ב שאלון ,000 א. ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב-. 25% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי, ,000 א ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב- 5% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי, 5% לכן, המחיר החדש הוא: 5,000 00 5 5 00 שקלים ממחירו הקודם 0005 תשובה: מחיר הספה לאחר ההתייקרות הוא

קרא עוד

הפקולטה להנדסה אזרחית

הפקולטה להנדסה אזרחית הפקולטה למדע והנדסה של חומרים חברי הסגל האקדמי דיקן הפקולטה רבקין יוג'ין פרופסורים סילברסטין מיכאל עיןאלי יאיר פריי גיטי קפלן וויין רבקין יוג'ין פרופסורים חברים ברגר שלמה חיים רחמן סוסניק אלחנדרו פוקרוי

קרא עוד

ע 003 מרץ 10 מועד מיוחד פתרונות עפר

ע 003 מרץ 10 מועד מיוחד פתרונות עפר בגרות ע מרץ 0 מועד מיוחד שאלון 5005. x א. () יש למצוא את הערך של m שעבורו גרף + ) mx f ( x) mm ( 6) x + ( כאשר נציב m או 6 m נקבל 0 0 ונקבל פונקציה עולה ובהתאם הישר לא מקביל לציר ה - הוא ישר המקביל לציר

קרא עוד

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו מס' קורס: 01634949 תכנית המוסמך שיווק במערכות בריאות שיעור, 3 ש"ס מועד הקורס : מרצה: שעות קבלה: סמסטר א', יום ג', 17:00-20:00 דואר אלקטרוני: bcmeir@gmail.com מאיר בן חיים יום ג', 20:00-21:00 )בתאום מראש(

קרא עוד

תוכן הקורסים (סילבוסים) בתכנית לתואר שני בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה

תוכן הקורסים (סילבוסים) בתכנית לתואר שני בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה תוכן הקורסים )סילבוסים( בתכנית לתואר שני בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה הסילבוסים מסודרים בסדר עולה של מספרי הקורסים - 00115 מתמטיקה מתקדמת Advanced Mathematics כללי: מטרת הקורס להקנות לסטודנט ידע בניתוח של פונקציות

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint שלום לתלמידי י"א חמש יחידות מתמטיקה גיל קרסיק מורה למתמטיקה בשעה וחצי הקרובות נדבר על שאלון 806 סדרות הנדסיות וחשבוניות ארבעה תרגילים שהיו בבחינות בגרות ארבעה טיפים )טיפ אחד אחרי כל תרגיל שנפתור הערב(

קרא עוד

Tutorial 11

Tutorial 11 מבוא לשפת C תרגול 8: מערכים רב-ממדיים תרגילים בנושא מערכים ורקורסיה מבוסס על השקפים שחוברו ע"י שי ארצי, גיתית רוקנשטיין, איתן אביאור וסאהר אסמיר עבור הקורס "מבוא למדעי המחשב" נכתב ע"י טל כהן, עודכן ע"י

קרא עוד

Microsoft Word - teachmodel1.doc

Microsoft Word - teachmodel1.doc דגמי הוראה תכנון שיעור נושא השיעור: אסטרטגיות לחישוב נפח תיבה כיתה: ד נושא בתכנית הלימודים: נפח תיבה (עמוד 92) מיומנויות מתכנית הלימודים: פיתוח ראייה מרחבית - קשרים בין מודל דו-ממדי למודל תלת-ממדי והתנסות

קרא עוד

67865 כלים מתמטיים 7 בינואר 2014 מרצה: מיכאל בן אור מתרגל: צור לוריא איני לוקחת אחריות על מה שכתוב כאן, so tread lightly אין המרצה קשור לסיכום זה בשום

67865 כלים מתמטיים 7 בינואר 2014 מרצה: מיכאל בן אור מתרגל: צור לוריא איני לוקחת אחריות על מה שכתוב כאן, so tread lightly אין המרצה קשור לסיכום זה בשום 67865 כלים מתמטיים 7 בינואר 2014 מרצה: מיכאל בן אור מתרגל: צור לוריא איני לוקחת אחריות על מה שכתוב כאן, so tread lightly אין המרצה קשור לסיכום זה בשום דרך הערות יתקבלו בברכה nogarotman@gmailcom אהבתם?

קרא עוד