תבנית לכתיבת תוכנית עסקית לפניכם שלד לכתיבתה של תוכנית עסקית. השלד מכיל את כל הפרקים שכדאי שיופיעו בתוכנית עסקית, עם הסברים מפורטים על מה כדאי לחשוב ו

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "תבנית לכתיבת תוכנית עסקית לפניכם שלד לכתיבתה של תוכנית עסקית. השלד מכיל את כל הפרקים שכדאי שיופיעו בתוכנית עסקית, עם הסברים מפורטים על מה כדאי לחשוב ו"

תמליל

1 תבנית לכתיבת תוכנית עסקית לפניכם שלד לכתיבתה של תוכנית עסקית. השלד מכיל את כל הפרקים שכדאי שיופיעו בתוכנית עסקית, עם הסברים מפורטים על מה כדאי לחשוב ומה רצוי לכלול בכל פרק. גם אם נראה לעתים שנושא מסוים אינו רלוונטי למיזם שלכם, אני ממליץ תמיד להשקיע בכך מחשבה נוספת לעתים קרובות תגלו שפירוט הנושאים חושף בפניכם אספקטים שלא חשבתם עליהם, ושמחשבה נוספת לגביהם תעזור לכם להתמודדות טובה יותר עם האתגרים. יזמים רבים לא מקדישים זמן לכתיבת תוכנית עסקית, ועושים זאת רק כשאין להם ברירה והם נדרשים להציג תוכנית כזו למשקיעים או שותפים פוטנציאליים. מנסיוני, הקדשת זמן לכתיבת תוכנית עסקית מפורטת מביאה ערך רב, שכן היא מאלצת את היזם לחשוב בשלב מוקדם על היבטים שונים של הקמת העסק, להתמודד עם שאלות ובעיות שסביר שיצוצו בדרך, ולמצוא להן מענה עסקי הולם בשלבים שבהם עדיין קל לעשות זאת. כתיבת תוכנית עסקית בשלב מוקדם מאפשרת ליזם גם להעביר אותה להתרשמות של גורמים מקצועיים אחרים )יועצים עסקיים, עמיתים או גורמים אחרים בתעשייה( ולקבל התרשמות והערות שיאפשרו לו לשפר את המיזם ולהיות מוכן יותר להתמודדות עם "העולם האמיתי". עבודת-החשיבה שתוביל לתוכנית עסקית טובה דורשת זמן, הבנה עסקית עמוקה והכרות עם שווקי-היעד. סביר שבמהלך הכנת התוכנית יעלו בפניכם שאלות רבות. אשמח לייעץ )ללא תשלום או התחייבות כלשהי מצדכם( בכל שאלה שיש לכם, כדי לסייע לכם להגיע לתוכנית עסקית שתתמוך בהצלחת המיזם שלכם. צרו איתי קשר ב- או בטלפון

2 תוכנית עסקית שם העסק / המיזם תאריך נכתב על-ידי: )שם ופרטי יצירת קשר( כל הזכויות שמורות. מסמך זה מכיל מידע עסקי רגיש והזכויות הקנייניות על מידע זה הן בידי מחברי המסמך. אין להפיץ, להעתיק או לשכפל מסמך זה או חלקים ממנו, או לעשות במידע הכלול בו שימוש אחר כלשהו שיש בו כדי לפגוע בזכויות הקנייניות, ללא רשות מפורשת בכתב ממחברי המסמך.

3 תוכן עניינים תמצית מנהלים... הרעיון העסקי... 5 המוצר / השירות...6 השוק... 7 התחרות...8 המודל העסקי והאסטרטגיה...9 שיווק ומכירות נכסים, מוניטין והנהלה תפעול וכ"א תחזית פיננסית גורמים קריטיים להצלחה נספחים... 05

4 תמצית מנהלים מטרתה של תמצית המנהלים היא לתת סקירה מהירה של הרעיון העסקי, ולאפשר למי שאין לו אפשרות לקרוא את המסמך כולו להתרשם מהרעיון ולהחליט אם להשקיע זמן נוסף בקריאה, בחשיבה על המיזם או בפגישה עמכם. לכן חשוב שהפרק יהיה תמציתי מחד, אך מכסה מאידך את האספקטים השונים של הרעיון העסקי כפי שהם מפורטים בהמשך המסמך. זכרו שאם התוכנית העסקית תוגש למשקיעים או לשותפים פוטנציאליים, תמצית-המנהלים נועדה "לגרות" אותם להמשיך לקרוא או להפגש איתכם, ולכן חשוב שתהיה קלה להבנה ותציג את העסק באופן אמין ואטרקטיבי. התקציר, באורך של כ- 1-2 עמודים, צריך להכיל: תאור של החברה / המיזם חזון ויעדים לשנים הקרובות תאור המוצר/השרות המודל העסקי, אסטרטגיה עסקית, ויתרונות/גורמי-בידול שיהוו מפתח להצלחה תוכנית שיווקית ודרכי חדירה לשוק אבני-דרך מרכזיות בהתפתחות החברה ניתוח תמציתי של הכנסות, הוצאות, רווח צפוי, ונקודת האיזון תמצית תזרים מזומנים צפוי בשלבי ההתפתחות השונים של החברה בעלי התפקידים בחברה )מייסדים ומנהלים שכבר מונו(, הרקע שלהם, נסיון רלוונטי ותרומתם להצלחה על-אף שפרק זה מופיע ראשון במסמך, כדאי לכתוב אותו אחרון לאחר שכל המידע מונח כבר לפניכם בהמשך המסמך ומה שנותר זה לתמצת אותו.

5 הרעיון העסקי מטרתו של פרק זה היא להסביר באופן ממוקד ותמציתי )1-2 עמודים( את הכדאיות שבהקמת העסק: מה היא הבעיה של הלקוחות הפוטנציאליים שהעסק פותר, או הצורך שהוא נותן לו מענה. מהות העסק: כיצד הוא פותר את הבעיה של הלקוחות או עונה על הצורך של השוק. מהו הערך שהפתרון מביא ללקוחות הפוטנציאליים. מה היא ההזדמנות העסקית מי יהיה מוכן לשלם עבור הפתרון המוצע.

6 המוצר / השירות על פרק זה לתאר בהרחבה את המוצר/שירות המוצעים, מאפייניו, עלויות למשתמשים והערך שהם מקבלים מהשימוש בו: תאור של הצורך עליו עונה המוצר ופירוט לגבי התאמתו כמענה לצורך זה פירוט של השירות או המוצר המוצע, והדגשת המאפיינים הייחודיים המבדלים אותו מפתרונות אחרים לאותו צורך פרטים הנוגעים למוצר מנקודת-המבט של הלקוח/משתמש, כולל: א. צורת השימוש במוצר / שירות. ב. מיתוג המוצר ג. מחיר/עלויות שימוש אם יש שימוש באתר אינטרנט כחלק מרכזי במוצר/שירות )ולא רק כאמצעי שיווק( תיאור של האתר. תמחיר )כיצד חושב, כולל עלויות, תשלומי העברה, העמסות ורווח(. הערך שמביא המוצר הן ללקוח/למשתמש הסופי והן לספקים, שותפים אסטרטגיים וכו' תאור הטכנולוגיה שמאחורי המוצר, וההגנות עליה )זכויות יוצרים, פטנטים, קושי בחיקוי וכו'( אמצעי ייצור מרכזיים שייעשה בהם שימוש

7 השוק פרק זה נועד לבסס את קיומה של ההזדמנות העסקית. בכדי לשכנע לגבי הפוטנציאל העסקי, אין להתבסס על הנחות והשערות, אלא יש לבסס נתונים רבים ככל האפשר על מקורות עסקיים אוביקטיביים מקובלים כגון דוחות אנליסטיים, מחקרי שוק, מאמרים ומחקרים של גורמים בלתי-תלויים )למשל אקדמיים או ממשלתיים( וכו'. יחד עם זאת עדיף שלא להגזים במתן נתונים רבים מדי שיקשו על המיקוד יש לתמצת ממקורות חיצוניים באופן ברור רק את אותם נתונים שמבססים את ההנחות המובאות בפרק. על הפרק לתאר בפרוטרוט את הצורך של השוק ואת הנכונות לשלם עבור פתרון לצורך, גדול, להציג את המתחרים וכן את חסמי הכניסה הקיימים בשוק. להראות פוטנציאל שוק פירוט המידע שצריך להופיע בפרק: תאור השוק/הענף: שוק היעד ברמת מאקרו, גודלו הנוכחי וכיווני התפתחות, שחקנים בשוק )מובילים ואחרים(, מדוע נכון לחדור לשוק עכשיו עם הפתרון המוצע. הנכונות לשלם עבור הפתרון: מי הצרכנים הפוטנציאליים שיהיו מוכנים לשלם עבור הפתרון המוצע, ומה תהיה נכונותם לשלם )בהתבסס על הערך שהם מקבלים ושפורט בפרק הקודם( פוטנציאל השוק: מהו הפוטנציאל הכספי של שוק הצרכנים, כולל תחזית התפתחות )יש לדבר על פוטנציאל תיאורטי, לא על תכנית המכירות(. פילוח השוק: מהו הפרופיל של הצרכנים הפוטנציאליים. יש לפרט מהם הפלחים שבהם תתמקד החברה ולהסביר עבור כל פלח מדוע כדאי להתמקד בו. לגבי כל פלח יש לפרט את קהל היעד, הרגלי הצריכה, מיקום גיאוגרפי, צרכים ומאפיינים נוספים. אופנות: האם יש בשוק אופנות או פתרונות מקובלים אחרים, עד כמה הם זמניים/קבועים, האם השפעתם היא קצרה או ארוכת-טווח, וכיצד הם ישפיעו על החדירה לשוק של הפתרון המוצע. ניתוח התעשייה אליה פונה הפתרון: מהם המאפיינים של הענף אליו פונה המוצר/שירות, מהם שרשרת האספקה / ערך, מי הם בעלי התפקידים השונים הנוגעים למוצר )קניין, מתקצב, מקבל-ההחלטה והמשתמש( ומה מידת ההשפעה של כל אחד מהם על תהליך קבלת ההחלטות בנוגע לרכש. מתחרים ותחרות: תקציר פרק התחרות המתאר מי הם המתחרים העיקריים, מה יתרונותיהם וחסרונותיהם לעומת הפתרון המוצע, וכיצד מוצע להתמודד בהצלחה עם כל אחד מהם. חסמי כניסה לשוק: האם קיימים, כיצד ישפיעו על חדירה לשוק של הפתרון המוצע, כיצד ישפיעו על מתחרים עתידיים

8 התחרות מטרת פרק זה היא להציג מתחרים נוכחיים ופוטנציאליים בשוק-היעד, להשוות אותם לפתרון המוצע Analysis( )Competitive ולהבהיר את דרכי ההתמודדות עם אותם מתחרים. על המידע בפרק זה לכלול: הגדרת השוק/שווקים שבהם אנחנו בוחנים מתחרים. בהתבסס על הגדרת הצורך/הבעיה מהפרקים הקודמים, יש להרחיב את הגדרת השוק לכל מתחרה פוטנציאלי על פתרון הצורך )למשל, אם המוצר שלנו הוא שעוני- גברים המתחרים אינם רק יצרנים אחרים של שעונים, אלא גם חברות שמוכרות מתנות אחרות לגברים, שכן הצורך של הלקוחות הוא לעתים קרובות מציאת מתנה לגבר ולא פתרון לידיעת השעה(. תיאור מפורט של הגורמים המתחרים במוצר או בשירות המוצע )הן מתחרים עיקריים וגדולים והן מתחרי- נישה הפונים לשוק מצומצם(: מאפייני החברה, תיאור ארגוני )כולל קישור לאתר האינטרנט(, תיאור של המוצר המתחרה, נתח-שוק, כיווני התפתחות ומאפיינים רלוונטיים נוספים. הגדרה של הקריטריונים להשוואה בין המוצר/שירות המוצע לבין המתחרים )למשל איכות, מחיר, מגוון, קהל- יעד, הכרת השוק וכו'(, כולל הסבר לגבי רלוונטיות הקריטריונים ומדוע הושמטו פרמטרים אחרים שלדעתכם אינם רלוונטיים להשוואה. ניתוח בהיר )עדיף בטבלה( של כל אחד מהמוצרים המתחרים בהשוואה לפתרון המוצע על-בסיס הקריטריונים שנבחרו )במידת האפשר כדאי להציג "ציונים" כמותיים שיאפשרו השוואה בין המוצרים(. ניתן לכלול גם דיאגרמה גרפית )למשל )Radar Chart שתציג את מיקומו של כל אחד מהמתחרים יחסית לפתרון המוצע. פירוט לגבי דרך ההתמודדות המרכזית המתוכננת מול כל אחד מהמתחרים..5.6

9 המודל העסקי והאסטרטגיה המודל העסקי הוא תמצית הוויתו של כל מיזם עסקי. הוא מגדיר כיצד העסק מתכנן לגדול, להתפתח ובעיקר להיות רווחי. כדי לפתח מודל עסקי יש: לנתח היטב את הסביבה העסקית בה עומד המיזם לפעול להבין את הכוחות הפועלים בשוק להגדיר כיצד בדיוק עונה המיזם על צרכי הלקוחות הפוטנציאליים ומי יהיה מוכן לשלם עבור הפתרון למקד מהם היתרונות וגורמי-הבידול של הפתרון המוצע על-סמך כל אלה יש לגבש אסטרטגיה שתביא את העסק לגידול ולרווחיות. בנייתו של מודל עסקי דורשת הבנה עסקית ונסיון, והעזרות ביועץ עסקי שיסייע בניתוח השוק ובבניית מודל עסקי איתן יכולה לתרום רבות. ללא מודל עסקי טוב, העסק יתקשה לבסס את עצמו וגם יתקשה לגייס כספים ממשקיעים. מודל עסקי טוב צריך להיות מבוסס על קצב הגיוני של גידול בהכנסות וברווחים, ולהראות כיצד החברה מגיעה תוך זמן סביר לאיזון ואחריו לרווחיות. המודל צריך להתבסס על ההזדמנויות הקיימות בשוק אך בו בזמן לא להתעלם מאיומים שיקשו על השגת היעדים העסקיים. לפיכך חשוב לבצע SWOT Analysis כדי להבין לעומקם את החוזקים והחולשות שיש לרעיון העסקי, וכן את ההזדמנויות שניתן לנצל בשוק ואת האיומים שיש להתחשב בהם. על פרק זה לכלול את הנושאים הבאים: החזון של העסק המטרות האסטרטגיות של העסק, ואבני-דרך להגעה אליהן תיאור המודל העסקי של החברה כיצד העסק יהיה רווחי? מהם מקורות ההכנסה והרווח המתוכננים. אסטרטגיית חדירה לשוק כיצד תתבצע ההגעה ללקוחות וכיצד ייעשה שימור לקוחות מהי אסטרטגיית השיווק של החברה )תקציר בלבד של תמהיל השיווק המופיע בהמשך המסמך( שיתופי פעולה אסטרטגיים מתוכננים )הסכמי שיתופי-פעולה, השענות על מפיצים אסטרטגיים וכו'( מהי האסטרטגייה להחזר ההשקעה / רווח )למשל הנפקה, מכירה לחברה גדולה יותר וכו'( חשוב לציין בפרק זה גם האם יש הנחות-יסוד שעל-בסיסן נבנה המודל העסקי, כגון תחזיות צמיחה של השוק, התפתחויות טכנולוגיות צפויות בענף, הנחות לגבי רגולציה, שינויים חברתיים או שינויים צפויים בטעם הקהל ועוד.

10 שיווק ומכירות על פרק זה לפרט את אסטרטגיית השיווק של החברה, את תחזית המכירות ואת עלויות השיווק והמכירות. רצוי לבסס את אסטרטגיית השיווק על P s" "The 4 מתודולוגיה מקובלת לתיאור תמהיל השיווק. יש לכסות את כל הסעיפים הרלוונטיים מבין הנושאים הבאים, אולם מומלץ לתאר את המערך השיווקי מנקודת-מבט אסטרטגית ולא כרשימה של סעיפים לא קשורים: תמהיל השיווק P s The Marketing Mix - The 4 מוצר מהו המוצר/שירות שיימכר, יכולותיו, באילו וריאציות הוא יהיה זמין ללקוחות, איכותו, עיצובו, מיתוג ואריזה, כיווני פיתוח עתידיים, מדיניות שירות, אחריות והחזרות. מחיר מה יהיה המחיר של המוצר/שירות ועל-בסיס אילו פרמטרים הוא נקבע, אילו הנחות ותנאי-תשלום יוצעו, האם יוצעו תנאים מיוחדים בעת החדירה לשוק או תמורת כמויות גדולות, כיצד ישתנה המחיר בהנתן שינויים ברמת הביקוש למוצר. מקום - ערוצי שיווק ומכירה )למשל מכירה ישירה באמצעות אנשי-מכירות או באינטרנט, חנויות, שותפים(, כיסוי שוק, גיאוגרפיות, מיקום נקודות מכירה, מדיניות מלאי ותובלה, מכירה דרך שותפים אסטרטגיים, רמת שליטה בתהליך המכירה. קידום - גודל ופריסת מערך השיווק, מסרים שיווקיים מרכזיים, תמהיל קידום המכירות: כיצד ישולבו פרסום, שיווק ישיר, מבצעי קידום-מכירות, מדיות חברתיות, יחסי-ציבור, תצוגות, חסויות ועוד, למען קידום המכירות. - Product - Price - Place - Promotion בנוסף לאסטרטגיית השיווק, חשוב לכלול בפרק זה: יעדים שיווקיים בשלבים שונים של צמיחת החברה תקציב שיווק ומכירות )בטבלה לפי רבעונים( עם פירוט עלויות צפויות של אמצעי פרסום, צוותי מכירות ועלויות קשורות נוספות תחזית מכירות )בטבלה לפי רבעונים(

11 נכסים, מוניטין והנהלה מבנה צוות ההנהלה, כישוריו ויחסי העבודה בצוות הם גורם מרכזי במידת ההצלחה הצפויה לכל מיזם חדש. לכן זהו גם אחד הגורמים המרכזיים שנבחן על-ידי כל משקיע פוטנציאלי בחברה. מטרת פרק זה היא להציג את צוות ההנהלה, וכן את הנכסים הרוחניים IP( )Intellectual Property - של החברה. על המידע בפרק זה לכלול: הצגת היזמים, רקע מקצועי, כישורים, נסיון רלוונטי והתנסות בעבודה יחד )אם יש(. הצגה של כל אחד מחברי הנהלת החברה ותקציר רקע ונסיון רלוונטי )את קורות החיים המלאים אפשר לצרף בנספח(. יש לכתוב תאור תמציתי )מספר שורות( ומחמיא )אך אמיתי( על כל אחד מאנשי המפתח בהנהלת החברה, ולציין נסיון מקצועי אשר רלוונטי למיזם. על-מנת לתת למשקיעים פוטנציאליים רושם של צוות מגובש, חשוב לפרט כל נסיון מוצלח שיש לאנשי ההנהלה בעבודה משותפת. הצגת מועצת-מנהלים )אם כבר נבחרה( או מועמדים לחברות בה. הצגת Advisory Board או מומחים אחרים מהתעשייה אשר מייעצים לחברה. הצגת המבנה הארגוני של החברה )ברמה כללית בלבד, תוך שימת דגש על מבנה יעיל(, ופירוט תפקידי מפתח שטרם אוישו, והתכנון לגבי איושם. הצגת תוכניות להקצאת מניות או לחלוקת רווחים להנהלת החברה, לעובדים או לגורמים אחרים. הצגת נכסים רוחניים )IP( ומוניטין שיש לחברה כרגע או שהיא מתכוונת לפתח

12 וכ"א תפעול על פרק זה לכלול הסבר לגבי אופן התפעול של העסק: כוח אדם נדרש כמויות, כישורים ועלויות שכר צפויות )כדאי להפריד לשלבים שונים בהתפתחות החברה(. אם העסק יצרני היכן יתבצע הייצור, אילו תשתיות וציוד נדרשים, כיצד ינוהלו הייצור והמלאי, חומרי גלם נדרשים ומקורם, וכו'. מבנה ארגוני )כולל תרשים ארגוני( מבנה תפעולי, roles & responsibilities של גופים ובעלי תפקידים מרכזיים עלויות הנהלה ועלויות כלליות אחרות )כולל פירוט סעיפי הוצאה מרכזיים(.5

13 תחזית פיננסית מטרתו של פרק זה היא לשכנע את הקורא ברווחיות הצפויה של המיזם המוצע. לפיכך, על הפרק להיות מבוסס ככל האפשר על נתונים ולא על השערות, ואת ההשערות יש לפרט כדי שהקורא יוכל להעריך את מידת הסיכון שבתחזיות או לבדוק תרחישים על-בסיס השערות שונות. מומלץ לבנות את הפרק בעזרת איש מקצוע מהתחום הפיננסי, לבדוק היטב את הנתונים, לבצע סימולציות על-בסיס תרחישים שונים של הכנסות, הוצאות וקצבי-גידול, ולהציג תוכנית שאפתנית ועם-זאת ריאלית ותואמת לתוכנית האסטרטגית של המיזם. על-מנת להבהיר למשקיעים פוטנציאליים ולגורמים מתעניינים אחרים מהם הרווחים הצפויים של המיזם, יש לפרט את ההשקעה הנדרשת בכל שלב של התפתחותו, מתי וכמה הכנסות צפויות, מה יהיה תזרים המזומנים ומתי תגיע החברה לאיזון. כל נתון שמוצג חייב להיות מבוסס ומוסבר, שכן נתונים והערכות לא מנומקים יגרמו לקורא לפקפק באמינותה של התחזית כולה. הנתונים בפרק זה צריכים לכלול: 1. ריכוז מפורט של כל ההנחות שעליהן מתבססת התחזית הפיננסית. 2. מצב פיננסי וצרכים מימוניים של המיזם כרגע ובהגעה לאבני-דרך עתידיות. 3. מקורות מימון מתוכננים הון עצמי, גיוסים חיצוניים ומקורם, מימון מהכנסות שוטפות וכו'. 4. פירוט ההוצאות הצפויות על סעיפים שונים שכר, נכסים )נדלן וציוד(, חומרי-גלם, שיווק ומכירות, הנהלה וכו'. 5. פירוט ההכנסות )מכירות( הצפויות בשנות הפעילות הראשונות )לפחות 3-5 שנים(, כולל הסבר המבסס את הנתונים על הערכות לגבי השלמת אבני-דרך בפיתוח, קצב-חדירה, נתח שוק צפוי וכו'. 6. יש לפרט את התפתחות ההוצאות וההכנסות הצפויות ברזולוציה רבעונית למשך 1-3 השנים הראשונות לפעילות החברה )כתלות בקצב ההתפתחות הצפוי(, ואחר-כך ברזולוציה שנתית למספר שנים נוספות. 7. פירוט קצב שריפת המזומנים החודשי במהלך 1-2 שנות הפעילות הראשונות. 8. ניתוח הוצאות, רווח תפעולי באחוזים ו- P&L )רווח והפסד( צפויים בחתך רבעוני ב- 3-5 שנות הפעילות הראשונות. 9. ניתוח המציג מתי יגיע העסק לנקודת האיזון ומהי התקופה הנדרשת להחזר ההשקעה. 11. הצגה מפורטת של רגישות הביצועים הפיננסיים להשערות עליהן מבוססת התחזית, ובעיקר למשתנים קריטיים )כגון תמחור וקצב חדירה לשוק(. יש לפרט גורמי סיכון )כגון פעילות של מתחרים( ולהציג תוכניות להתמודדות עם אותם גורמים וכן תחזיות פיננסיות אלטרנטיביות במקרה שחלק מגורמי הסיכון יתממשו.

14 גורמים קריטיים להצלחה בפרק זה יש לפרט 3-5 נושאים המהווים גורמים קריטיים שללא התקיימותם החברה לא תצליח )למשל הצלחה בפיתוח טכנולוגי, או כיבוש נתח-שוק מסוים תוך זמן נתון(. יש לדון בכל נושא בנפרד ולהציג: מהו הגורם הקריטי וכיצד הצלחת החברה תלויה בו כיצד אתם מתכננים להבטיח את הצלחתו של הגורם הקריטי, ובאילו אמצעים אתם מתכוננים לנקוט כדי לעשות.risk mitigation במקרה שהגורם הקריטי לא יתקיים אילו אלטרנטיבות קיימות )אם בכלל( כדי להצליח בכל-זאת, וכיצד ישפיע השימוש באלטרנטיבות על התחזיות המוצגות בתוכנית העסקית.

15 נספחים בפרק הנספחים יש לכלול נתונים אשר מבססים את הנאמר בתוכנית העסקית, ושהכללתם בתוכנית עצמה תכביד על קריאתה למשל: סקרים ומחקרים חיצוניים עליהם התבססתם קורות-חיים של מייסדים ומנהלים גרפים ודיאגרמות אשר מבססים טענות שהועלו במסמך

Slide 1

Slide 1 בניית תכנית שיווקית מהי תכנית שיווקית? התכנית השיווקית מתארת את הפעולות השיווקיות שעסק צריך לבצע על מנת להשיג את יעדי המכירות שלו. מטרת התכנית השיווקית בניית התכנית השיווקית עוזרת לנו להגדיר את: 1. יעדי

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

Successful Marketing Strategies

Successful Marketing Strategies קורס עקרונות השיווק דר' קובי מורבינסקי המחרה Pricing 1 מטרות השיעור הבנה מהו מחיר, מה הוא מייצג,והבנת תהליך התמחור אסטרטגיות תמחור עיקריות למוצרים קיימים וחדשים גורמים פנימיים וחיצוניים נוספים המשפיעים

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : שיווקיות המרצה : ד"ר ענת אלון מבוא לשיווק נושאי ההרצאה הצגת הגישות השונות לניהול השיווק בחינת המאפיינים של ה שבמסגרתן ארגונים מנהלים את פעילויות השיווק שלהם מבוא לשיווק גישות הפירמה לניהול השיווק מה

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016

ג'ובוקיט החזקות בעמ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ חלק ראשון החזקות רשומות בחברות בנות 100% 100% ג'ובוקיט טכנולוגיות בע"מ ויובמה LLC טכנולוגיות בתחום משאבי אנוש שיתוף

קרא עוד

כתיבת דו"ח אבחון ארגוני

כתיבת דוח אבחון ארגוני 1 כתיבת דו"ח אבחון ארגוני 2 כמה מילים מקדימות על התוכן... - האופן בו אנו מנתחים את הארגון נשען על הפרדיגמות שלנו אודות השאלות מהו ארגון? מהי אפקטיביות ארגונית? אבחון ארגוני מיטבי מנתח את המערכת הארגונית

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

פורמט סילבוסים

פורמט סילבוסים המסלול האקדמי המכללה למינהל בית הספר למוסמכים במינהל עסקים לתואר מוסמך במינהל עסקים שם הקורס: יסודות ניהול השיווק 2120004 Principles of Marketing Management שנה : מרצים: תשע"ח ד"ר גילה אורן וד"ר אורן גיל-אור

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc)

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc) שווי חברות הערכת שיטות להערכת שווי חברה שווי נכסי ראשית, חשוב להבהיר כי אנו מתייחסים לשאלת שוויה של חברה שמהווה עסקחי מנקודת מבטו של משקיע שרוכש את כל מניות החברה. המונח "שווי" מתייחס למחיר בו יקנה משקיע

קרא עוד

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר המשך חוזים עתידיים F מייצג את מחיר החוזה S המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחירו של חוזה עתידי נכס שאינו מניב הכנסה לדוגמא קבלן שקונה

קרא עוד

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב פיתוח עירוני מוכוון תחבורה ציבורית בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב 20.6.16 מציגה: אירית לבהר גבאי מתכננת תנועה ארוך טווח, אגף התנועה עורכי התכנית עיריית תל אביב: אגף תכנון עיר: ניר דוד כהן אגף התנועה משרד

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 איה: פו: איה: פו: "מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר?" "שואל את עצמי מה אני אוכל הבוקר..ומה אתה?" "אני שואל איזה דבר מסעיר יקרה לי היום.." "זה בדיוק אותו הדבר.." אימון לקריירה מאסטרטגיה לפרקטיקה ממוקדת תוצאות

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 Business Model Innovation מרעיון עסקי למודל אפריל 2018 ערוץ המו"פ לטכנולוגיה וחדשנות בחינוך, Business Model Innovation Business Model Canvas / Value Proposition Canvas מבוססות על סט כלים חדשני, חדות

קרא עוד

<4D F736F F D202D2DF7E1E5F6FA20E1E6F720EEE3E5E5E7FA20F2EC20FAE5F6E0E5FA20EBF1F4E9E5FA20ECF8E1F2E5EF20E4F8E0F9E5EF20F9EC20F9F0FA203

<4D F736F F D202D2DF7E1E5F6FA20E1E6F720EEE3E5E5E7FA20F2EC20FAE5F6E0E5FA20EBF1F4E9E5FA20ECF8E1F2E5EF20E4F8E0F9E5EF20F9EC20F9F0FA203 04 מאי 2010 קבוצת בזק מדווחת על התוצאות לרבעון הראשון של 2010 הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות עלה ברבעון הראשון ב 5.6% ל- 642 מיליון שקל ה- EBITDA גדל ב- 4% לעומת הרבעון המקביל, ועמד על 1.22 מיליארד שקל

קרא עוד

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 danny.daniel@discountbank.co.il תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשואות תל בונד ריבית משתנה מח"מ ממוצע מרווח ממשלתי תשואה פנימית

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

סדנת חזון משאבי אנוש

סדנת חזון משאבי אנוש תקשורת חזותית אינפוגרפיקה איך הופכים מידע לאטרקטיבי? מאמן חזותי פיטר מלץ אפריל יולי 2019 מרצה בבצלאל מרצה בבצלאל מאמן חזותי מאמן חזותי 4 סיבות לכישלון בפירסומים )מבחינה חזותית( 51% המלל רב מדי מלל קטן,

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: כל הזכויות שמורות

תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: כל הזכויות שמורות תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: st.negishut@weizmann.ac.il תוכן העניינים מטרות התיק... 3 זמני עבודה משוערים... 3 החומרים והעזרים הדרושים... 4 רקע... 5 הצעה למהלך העבודה...

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002 שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 00 מדוע יורדת המוטיבציה הפנימית ללמידה? הבדלים בין בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים במוטיבציה פנימית ובמשתנים המקושרים אליה מאת : אורית סטופ-הראל בהדרכת : ד"ר ג'ני קורמן

קרא עוד

חשבונאות ניהולית שיעור תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלוי

חשבונאות ניהולית שיעור תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלוי חשבונאות ניהולית שיעור..0 תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלויות העקיפות שיש בחברה ו, בגלל סיבות טכנולוגיות, העלויות העקיפות

קרא עוד

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות חוג לשירותי אנוש Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مدرسة الخد

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות חוג לשירותי אנוש Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مدرسة الخد פרופ' אמנון בהם שיווק ותכנון שירותי אנוש ליחידים וקהילות סוג הקורס: שיעור שנה תשע"ז מספר קורס, 289.2068 תואר ראשון סמסטר א', - דוא"לaboehm@research.haifa.ac.il מספר חדר מגדל אשכול, 506 שעת קבלה, בתיאום

קרא עוד

1

1 איך לבנות שגרות ניהוליות? מה זה שגרות ניהוליות? פעולות המבוצעות ב קבועה, לצרכי ניהול משימות ואנשים. למה זה חשוב? ניהול עם שגרות קבועות ועקביות מאופיין בסדר, ארגון ושליטה. השגרות מאפשרות למנהל להיות בקיא

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

Microsoft Word - Slides-TOC-gen-cost.doc

Microsoft Word - Slides-TOC-gen-cost.doc תורת האילוצים - ניהול לפי אילוצים תורת האילוצים היא גישה ניהולית כללית הישימה לכל ארגון. לגישה שלשה עקרונות מרכזיים: לארגון יש מטרה מוגדרת ומוסכמת הארגון השלם הוא יותר מסך חלקיו יכולתו של הארגון השלם להשיג

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 תפקיד המנחה בארגונים דני לוי OD - פתיחת המושב: תפקיד המנחה בארגונים כנגזר מתפקיד יועץ OD דני לוי ( 15 ד'( הרצאה ראשונה: המנחה כאומן לבין ארגון וערכיו העסקיים ניר גולן ( 25 ד'( "דאדא" במפגש בין ערכיו המקצועיים,

קרא עוד

דוח ביניים לדוגמה 2014

דוח ביניים לדוגמה 2014 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים לדוגמה ליום 0/ במרץ/ביוני/בספטמבר 06 ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 4 ובהתאם לפרק ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 970 מרץ 06 4 6 9 4 6 7 7 0

קרא עוד

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 BULD MX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 רקע לאור השינויים והמגמות בעולם העבודה, ביניהם גלובליזציה, דיגיטציה מואצת והתארכות תוחלת החיים, חשוב לבחון את אופן החשיבה שלנו על תעסוקה, קריירה ועל הכישורים

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

תרגיל 5-1

תרגיל 5-1 תרגיל 1 יחסי העדפה, פונקציות תועלת, עקומות אדישות וקווי תקציב כל השאלות להלן מתייחסות לצרכן שהעדפותיו מוגדרות על סלי צריכה של שני מוצרים. העדפות אלה הן רציונאליות (ז"א, מקיימות את תכונות השלמות והטרנזיטיביות).

קרא עוד

Microsoft Word - V2 16.doc

Microsoft Word - V2 16.doc שימוש בשיטות מתקדמות לזיהוי חריגות בפרויקטים ש. לויפר, י. לביא התעשייה האווירית לישראל בע"מ, נתב"ג מדידת ביצועי הפרויקט על ידי זיכוי ערך הוא כלי יעיל למעקב ובקרת פרויקטים ומאפשר ביצוע בקרה שוטפת אחר התקדמות

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

סילבוס קורס קידום ושיווק דיגיטלי מרצה: דן יופה אודות הקורס בקורס ילמדו המשתתפים על מעמקי שיווק האתרים החל מלמידת תאוריות שיווקיות עדכניות ועד הכשרה מל

סילבוס קורס קידום ושיווק דיגיטלי מרצה: דן יופה אודות הקורס בקורס ילמדו המשתתפים על מעמקי שיווק האתרים החל מלמידת תאוריות שיווקיות עדכניות ועד הכשרה מל סילבוס קורס קידום ושיווק דיגיטלי מרצה: דן יופה אודות הקורס בקורס ילמדו המשתתפים על מעמקי שיווק האתרים החל מלמידת תאוריות שיווקיות עדכניות ועד הכשרה מלאה למגוון כלים אינטרנטיים מעשיים כדוגמת: Google Adwords,

קרא עוד

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן על אודות תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים,

קרא עוד

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים מערכת האישור והמעקב אחר ניסויים קליניים בישראל - הצעות לשיפור דר' אבי לבנת 4 אוקטובר, 2018 מטרה: ייעול האישור והניטור של ניסויים קליניים רב-מרכזיים תהליך אחיד, מניעת כפילויות קיצור זמן קבלת האישור האתי

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הנח את הפלאפון במרכז החדר סדנאות ליבה למאמנים משמעת עצמית מטרות הסדנה הקניית כלים לבניית משמעת עצמית אצל השחקנים הקניית כלים ליצירת מאמץ מרבי, ניהול רגשות ואיפוק מודל ערכי הליבה מיצוי עצמי משמעת עצמית

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מיהו מהנדס המערכת? סיפורו של פיתוח מסלול הכשרה יובל קורן*- ראש תחום פיתוח למידה, מאי 2011 הבטחתי בכנס ערוץ תקשורת למתעניינים- סלולארי רפאל 052-4291457 * מטרות ההרצאה חשיפה לפרויקט פיתוח הדרכה בעולם תכן

קרא עוד

בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו

בסד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עובד מנהל. חריגה מתקנון המכללה. פגיעה בטוהר בחינות/ עבודות

קרא עוד

שאלון אבחון תרבות ארגונית

שאלון אבחון תרבות ארגונית שאלון: אבחון תרבות ארגונית על פי : Cameron, E. and Quinn, R. Diagnosing and changing organizational culture Edison Wesley 1999. 1 לפניך שש שאלות הנוגעות לאבחון תרבות ארגונית. בכל שאלה מוצגים ארבעה איפיונים

קרא עוד

התאחדות המלונות בישראל ת ע ש י י ת המלונאות ב י ש ר א ל תמונת מצב ומבט קדימה ס פ ט מ ב ר

התאחדות המלונות בישראל ת ע ש י י ת המלונאות ב י ש ר א ל תמונת מצב ומבט קדימה ס פ ט מ ב ר התאחדות המלונות בישראל ת ע ש י י ת המלונאות ב י ש ר א ל תמונת מצב ומבט קדימה ס פ ט מ ב ר 2 0 1 3 נתוני תפעול מלונות בשנת 2012 מקור הנתונים: "רבעון סטטיסטי לתיירות ושירותי הארחה" )כרך 41(- ל.מ.ס, "מלונות

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

הערכת שווי חברות

הערכת שווי חברות 16 יוני )c( ערן בן חורין וניר יוסף ה א ו נ י ב ר ס י ט ה ה ע ב ר י ת ב י ר ו ש ל י ם בית הספר למנהל עסקים מיסודם של דניאל ורפאל רקאנטי הערכת שווי חברות ערן בן חורין וניר יוסף מצגת מס' 3 מבוא לניתוח דוחות

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation אליפות הסייבר הישראלית תשע "ח אליפות הסייבר הלאומית ארגונים שותפים משרד החינוך משרד החינוך, מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות )IATI( - ארגון הגג של כל תעשיות ההייטק ומדעי

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

Microsoft Word - ????? ????? ????? ?????? - ?????? 2013.docx

Microsoft Word - ????? ????? ????? ?????? - ?????? 2013.docx ניתוח דוחות כספיים 1. מבוא מטרת הדוחות הכספיים היא לספק מידע לגבי המצב הכספי, הביצועים והשינויים במצב הכספי של הישות, אשר יהא שימושי למגוון רחב של משתמשים בקבלת החלטות כלכליות. אולם, דוחות כספיים אינם

קרא עוד

מניבים קרן הריט החדשה בע"מ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים

מניבים קרן הריט החדשה בעמ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים 2 כללי דוח דירקטוריון על מצב עסקי התאגיד ליום 13 במרץ 8132 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה, תוצאות פעולותיה, הונה העצמי ותזרימי המזומנים שלה

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \356\366\342\372 \354\353\360\361 ver3.pptx)

(Microsoft PowerPoint - \356\366\342\372 \354\353\360\361 ver3.pptx) ברוכים הבאים לכנס מקצועי בנושא : 28 לאוקטובר 2015, ד"ר טל מופקדי ד"ר רועי שלם מנהלי פורום הגבלים עסקיים ורגולציה רקע ונתונים ד"ר טל מופקדי וד"ר רועי שלם /// פורום הגבלים עסקיים ורגולציה 3 גז טבעי מקור

קרא עוד

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה המחלקה להוראת המדעים, נעמה בני מכון ויצמן למדע בקרב מבוגרים: בקרב מבוגרים הקביעה מבוססת מעשים/תוצרים/ביצועים. אנשים אלו הוכיחו במעשים/ביצועים/תוצרים פעולות

קרא עוד

תמורות במשאבי אנוש – ממצאי סקר משאבי אנוש השנתי

תמורות במשאבי אנוש –  ממצאי סקר משאבי אנוש השנתי 4695 תמורות במשאבי אנוש - ממצאי הסקר השנתי על תפקיד משאבי אנוש מאת: דותן קסטרו, רוניטל רובינשטיין הסקר השנתי אודות תפיסת תפקיד משאבי אנוש בוצע במהלך חודשים נובמבר - דצמבר 2011, לקראת הכנס השנתי ה - 23

קרא עוד

" תלמידים מלמדים תלמידים."

 תלמידים מלמדים תלמידים. " תלמידים מלמדים תלמידים." פרוייקט של צוות מתמטיקה, בית ספר כפר-הירוק איך הכל התחיל... הנהלת בית הספר העל-יסודי הכפר הירוק יזמה פרויקט בית ספרי: "למידה ללא מבחנים- הוראה משמעותית", צוות המתמטיקה החליט

קרא עוד

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של תוכנה חופשית. דוגמאות מהשטח 1 ליאור קפלן 30/11/05 קצת

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה 698 נות זכות 699 אנגלית רמת טרום בסיסי ב' 701 אנגלית רמת בסיסי 70 אנגלית רמת מתקדמים א' 107 אנגלית רמת מתקדמים ב' 800 8004 8006 810 מתמטיקה

קרא עוד

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C>

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C> Page 1 of 5 נתוני האמת: זינוק במספר החרדים שעובדים ומשרתים נתונים מנפצי מיתוסים שמפרסם מוסד שמואל נאמן, מראים כי חל גידול של מאות אחוזים בגיוס לצבא, לשירות האזרחי ובהשתלבות חרדים בשוק העבודה. ח"כ אורי

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

ISI

ISI ISI - Web of Knowledge דצמבר 2007 המאגר ה - Knowledge ISI Web of הוא כלי מחקר רב תכליתי המאפשר גישה איכותית למידע אקדמי. הגישה למאגר פתוחה למנויים בלבד ומכל מחשב המחובר לרשת האוניברסיטה. כניסה למאגר ה

קרא עוד

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגוריתמים לפתרון בעית מסלולים קלים מציאת מסלולים קלים ביותר מצומת ביותר ממקור יחיד. כלומר, V לכל צמתי הגרף. בעיה אחרת הקשורה לבעיה זו היא בעית ה-(

קרא עוד

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדלן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר. נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידול במספר העסקאות, אולם בממוצע דוחודשי מדובר ברמת העסקאות הנמוכה

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370)

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370) דילמות בחיי ו של CFO חן שרייב ר, CFO ACE AUTO DEPOT LTD. כנס אילת, ספטמבר 2008 1 2 דור ההמשך מבפנים או מב חוץ? 1. דור ה המשך מבפנים או מבחוץ? עולות מספר שאלות: העדפה האם להעדיף מועמד לתפקיד CFO שגדל בארגון,

קרא עוד

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה?

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה? חינוך גופני מתפיסת עולם לתוכנית לימודים המכללה ד"ר איתן אלדר האקדמית בוינגייט מה משפיע על תפיסת עולם של המורה? התנסות עבר )מה שהיה הוא שיהיה??( שירות צבאי תפיסה / הכתבה פוליטית גלובלית ומקומית מערכת הכשרה

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20FAF4F7E9E3E920E4EEF0E4EC2DF7E3ED32>

<4D F736F F F696E74202D20FAF4F7E9E3E920E4EEF0E4EC2DF7E3ED32> תפקידי המנה ל בשנות ה- 2000 פרופ' יעקב קדם - המחלקה להנדסת תעשיה וניהול-שנקר -נשיא מכון הייעוץ והמחקר הבינלאומי- INTEPRO - ראש ההתמחות לניהול אקדמי-מכון מופ"ת תפקידי המנהל מינצברג (1973) 5. תפקיד המחלק

קרא עוד

untitled

untitled ש 2 תאריך עדכון: 11/12 שם ומספר הקורס: סמינריון בניהול ובהתנהגות ארגונית 70-721/70-722/70-727-01 סוג הקורס: (סמינריון) שנת לימודים: תשע"ג סמסטר: שנתי היקף שעות: "ש סילבוס זה מופיע באתר ביה"ס למנ"ע 1. מטרות

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint הערכות שווי סוגיות נבחרות האיגוד הישראלי לכלכלנים עסקיים רו"ח יובל זילברשטיין, מנכ"ל פרומתאוס ייעוץ כלכלי מרץ 2016 רחוב קרמניצקי 14 תל אביב I 6789912 טלפון: I 03-561-7801 פקס: 03-5617765 הערכות שווי סוגיות

קרא עוד

המשברים מאז 2007

המשברים מאז 2007 המשבר הפיננסי העולמי GFC: הרקע מקור עיקרי: דו"ח ועדת החקירה הממלכתית האמריקאית (2011) לגבי הסיבות להתרחשות המשבר Source: National Commission Inquiry Report, 2011 המגזר הפיננסי האמריקאי טרם המשבר: בנקאות

קרא עוד

14-20

14-20 מהדורה: 3 עמוד 1 מתוך 6 1. מטרה קביעת כללים אחידים וברורים לאירוח אורחי האוניברסיטה ועובדיה, כהגדרתם להלן, לרבות סדרי הזמנה, תשלום, מימון וכיבוד. 2. נסיבות האירוח אירוח על-ידי עובדי האוניברסיטה יעשה על

קרא עוד

Microsoft Word - mlnx1q12pre2

Microsoft Word - mlnx1q12pre2 1 16/4/2012 מלאנוקס עדכון לקראת תוצאות רבעון 1, תשואת יתר, $45 צפויות תוצאות חזקות לרבעון הראשון בזכות תחום ה- HPC מלאנוקס תפרסם את תוצאותיה העסקיות לרבעון הראשון ב- 18/4 עם תום המסחר בארה"ב והיא החברה

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שלומית לויט "עץ החשיבה" שלמה יונה- העמותה לחינוך מתמטי לכל מציגים: "ימין ושמאל- לומדים חשבון" 4 מקורות קושי להתמצאות במרחב אצל ילדים תפיסה אפיזודית התנהגות ייצוגית מוגבלת. היעדר מושגים ומונחים. אגוצנטריות.

קרא עוד

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה?

חינוך לשוני הוראת קריאה:  נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה? חינוך לשוני שפה ערבית סוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה - נקודת מבט של הערכה מפגש לימודי 7.7.2011 אימאן עואדיה מנהלת תחום מבחנים בערבית - הרשות הארצית 2011# 1 מהי? היא הגוף המוביל

קרא עוד

שוויון הזדמנויות

שוויון הזדמנויות מדיניות של הערכת מורים ואיכות ההוראה פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א אוניברסיטת תל אביב, מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה והמכללה האקדמית בית ברל 10.11.2010 כנס 1 מכון ואן ליר מדיניות של הערכת מורים: - מטרות ההערכה

קרא עוד

נורסטאר החזקות אינק

נורסטאר החזקות אינק ... 23 יוני, 2024 gil.avrahami@standardandpoors.com אנליסט אשראי ראשי: גיל אברהמי, 972-3-7539719 alice.kedem@standardandpoors.com אנליסט אשראי משני: אליס קדם, 972-3-7539739 תוכן עניינים... שיקולים עיקריים

קרא עוד

אחריות קבוצתית

אחריות קבוצתית אחריות קבוצתית משך הפעולה: 56 דק' מטרות: 1. החניך יכיר בסוגים ומאפיינים שונים של קבוצות ובייחודיות קבוצת ח'. 2. החניך ילמד מהי אחריות קבוצתית לעומת אחריות אישית והצורך של הקבוצה בשתיהן למען השגת מטרותיה.

קרא עוד

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט עמוד מתוך + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- תחומים עיקריים- וסטטיסטיקה היסקית; בסטטיסטיקה היסקית משערים השערות, משווים בין קבוצות באוכלוסיה ועוד, אך גם מ ניתן ללמוד הרבה על האוכלוסיה-

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

Faculty of Social Sciences The Louis and Gabi Weisfeld School of Social Work הפקולטה למדעי החברה בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וייספלד הנחיו

Faculty of Social Sciences The Louis and Gabi Weisfeld School of Social Work הפקולטה למדעי החברה בית הספר לעבודה סוציאלית עש לואיס וגבי וייספלד הנחיו הנחיות לכתיבת הצעת תזה מלאה הצעת המחקר צריכה להיות מנוסחת באופן מדויק וברור. עליה להוביל את הקורא ברצף לוגי מהרקע והמטרה ועד לשיטת הביצוע, משמע על הקורא להבין מהי שאלת המחקר וכיצד הוא יבוצע. המראה החיצוני

קרא עוד

קורס

קורס ניהול הון ועסקים משפחתיים להפוך את המשפחה ליתרון תחרותי מנהלת אקדמית: ד"ר ציפי שפרלינג המרכז הבינתחומי הרצליה מועד פתיחה: 91.40.91 8 מפגשים בין השעות 92:44-04:44 "By 2025, McKinsey forecasts, there will

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד