<4D F736F F D20E1F8F0E4E9E9ED2DE4E2E4E D20F1E5F4E9FA2E646F63>

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "<4D F736F F D20E1F8F0E4E9E9ED2DE4E2E4E D20F1E5F4E9FA2E646F63>"

תמליל

1 גליון א', תשע"א "מי יספר לנו סיפור טוב?" מאת עגנון העולם אומרים: שמסיפורי מעשיות לא באים להריון. ואני אמרתי: שמסיפורי מעשיות נפקדות עקרות, ובאות להריון. (חיי מוהר"ן, כה) 1 וזהו בקצרה סיפור המעשה: איש צבא פולני, בן למשפחת אצולה עתיר קרבות, המכונה האלוף, חוזר עם אשתו האלופה שנישאה לו זה מקרוב לכפר השייך למשפחתו, כדי לנהל את האחוזה ולגדל משפחה. בדרכו לכפר הולדתו, בשדה, הוא הורג מתוך רברבנות חסידה, שעל פי האמונה העממית היא האחראית על הבאת ילדים לעולם. במעשה זה הוא מעכב את תהליך ההיריון והלידה של אשתו האהובה עד החרטה והתיקון (כיפורים) המביאים לידי לידת ילד (חסיד). עוף מוזר הוא הסיפור הקצר "כפורים" אף בקורפוס האדיר והמגוון של יצירות עגנון. נראה כי גם עגנון סבר כך, וכאשר ערך את "כל סיפוריו", מצא "כפורים" את מקומו בסוף, הסיפור האחרון באסופה של סיפורים שונים שנקבצו ונכרכו יחדיו; לפיכך כינה אותם המחבר "תכריך ש"י עגנון. "כפורים", בתוך: אלו ואלו. ירושלים ותל אביב: שוקן 1978, עמוד רה. כל הזכויות שמורות פרויקט חקר עגנון בסיוע מחשב. מהדורה מדעית אלקטרונית המחלקה לספרות עם ישראל, אוניברסיטת בר-אילן

2 2 של סיפורים", בתוך כרך כתביו אלו ואלו שאף הוא אוסף. ארנולד בנד סבור שהסיפור אינו שייך לסוג המעשיות הכלולות ב"סיפורי פולין", 3 במזרח אירופה. ובכן, מה מצא לו עגנון להעלות על הכתב סיפור שגיבוריו פולנים, משום שאינו עוסק בחיי הקהילה היהודית שהווי חייהם נוצרי והם עוסקים בפולחן נוצרי, שמנהגיהם מנהגי אצילים פולנים (בכלל זה התעמרות בעבד היהודי)? ולא זו בלבד אלא הוא מעניק לבני הזוג הפולנים, בגיבוריו, אפולוגטי-יהודי, האלוף והאלופה, שלא כדרכו של עגנון 4 אהבה מאושרת, ולסיפור האגדה כולו סוף טוב. ברובד הגלוי, אין מדובר בסיפור אלא במציאות של ולהתנהג על פי דרכם ואמונתם. "כפורים"; עגנון באמת מניח לפולנים להיות פולנים בכך הסיפור שונה באופן מהותי מאוסף "אגדות פולין", משום שמחד גיסא אינו מעמיד תמונה אידילית של שיתוף והבנה בין יהודים לפולנים, ומאידך 5 גיסא אינו מתאר הוויה משברית של רדיפות ועלילות דם. ההצדקה היהודית הערכית לכתיבת הסיפור מוצפנת ברבדים הנסתרים שלו. שם, במעמקי האלוזיות המקראיות ושברי האגדות המרצפות את הסיפור, בשעה שהוא מלהטט בבקיאות וירטואוזית מקורות יהודיים, מנהל עגנון דיון תאולוגי-מוסרי נוקב עם עצמו ועם קוראיו, אירועים היסטוריים, מנהגים נוצריים ואמונות פגניות. כל אלה שזורים בטקסט שנדמה נאיבי, אגדתי, אך יש לקוראו ככתב חידה רב רבדים. ורסס מסכם את חיבורו "בין יהודים לפולנים בכתבי עגנון" בהתבוננות בדמות הפולני כמו שהיא מצטיירת בכתבי עגנון: "דמויות הפולנים המוכרות לו על-פי רוב מתוך הראייה היהודית הקבוצתית או מתוך רשמיו האישיים המעטים, הן בדרך כלל שטוחות יותר וניכרות על-פי 6 חזותן ומעשיהן בלבד". ב"כפורים" עגנון אמנם מעמיד דמויות הפועלות על פי הסטראוטיפ המעמדי של הפולני: הפריץ, המופיע ברבים מסיפוריו, כמו שהוא משתקף בעיניים יהודיות, אך שלא כדרכו, בסיפור זה גם הדמויות הלא יהודיות מאופיינות באותה יד אומן עתירת 3 2 על החשיבות היתרה שהחשיב עגנון את סדר עריכת סיפוריו אפשר ללמוד ממכתביו לאסתר ולשוקן, וכן במאמרו של א' אורבך. "פרקים ב'ספר מדינה' ומקומם ב'סמוך ונראה'", בתוך: ש"י עגנון מחקרים ותעודות. עורכים: ג' שקד ור' ויזר. ירושלים: מוסד ביאליק תשל"ח. A. Band. Nostalgia and Nightmare - a Study in the Fiction of S.Y. Agnon. Berkeley and Los Angeles: University of California Press בפרפרזה על שם ספרה של נ' בן דב "אהבות לא מאושרות" המפרט את נטייתו הספרותית של עגנון לאהבות מורכבות. ראו: נ' בן דב. אהבות לא מאושרות: תסכול ארוטי, אמנות ומוות ביצירת עגנון. תל אביב: עם עובד.1997 כמו שמתאר ש' ורסס את "ספר יהודי פולין" במאמר "בין יהודים לפולנים בכתבי ש"י עגנון", בספרו: ש"י עגנון כפשוטו: קריאה בכתביו. ירושלים: מוסד ביאליק עמודים ורסס. שם. 190

3 גוונים שעגנון נוהג בגיבוריו היהודים. הגיבור בכינוי 7 אולי משום כך בנוסח שנתקבע ב"כל סיפוריו" מופיע 8 "אלוף" בלבד, שלא כמו בנוסח המוקדם שהתפרסם בהשילוח ב- 1925, שבו משמשים הכינויים "פריץ" ו"אלוף" לחלופין. נוסף על כך, ופרט לשפע ההרמזי היהודי שעגנון מרעיף על הדמויות האנושיות והלא אנושיות בסיפור, מתואר עולם נוצרי עתיר מנהגים ואגדות הלקוחים היישר מתוך המיתולוגיה הנוצרית, ואלה אינם עוברים "ייהוד" כלל. בסיפור זה עגנון מפגין בקיאות מופלאה בתולדות העולם הנוצרי, במיתולוגיות,,בגיבוריו, ובפרקטיקות הטקסיות שלו, וכן מתוך בקיאות זו הוא יכול להעמיד את התאולוגיה היהודית והנוצרית זו מול זו ולבוחנן דרך מושג ה"חטא ועונשו" שנעשה לחוט השני שעגנון משתמש בו כדי לתפור את שלושת הרבדים: האגדתי, היהודי והנוצרי. החטא ועונשו בעולם האגדה כיצד חסידה מולידה חסיד 9 לפי ארנולד בנד, הנושא המרכזי בסיפור "כפורים" רווח במעשיות הגרמניות: האדם מחלל את הטבע ונענש בשל כך. הוא מציין כי הסיפור כתוב על פי מסורת סיפורי אנדרסן (סיפורי עם גרמניים וצפון-אירופיים), לסגנון המקראי, וכי ח נו של הסיפור אינו קשור למסר שלו, ולמקצבים שנותנים לסיפור ניחוח של משל עתיק. אלא לטון המאופק, רחל גולדנסקי מחזקת קביעה זו ומציינת בעבודת הדוקטורט שלה כי עגנון מבסס את "כפורים" על הטאבו על הרג החסידה כמוטיב מרכזי. מתאים לעונש שאין לשנותו, היא סבורה שעגנון שינה וערך את סוף הסיפור, משום שהוא אינו שבא עקב הפרת טאבו: "האיסור על הריגת חסידות, בחשיבה העממית של העמים הגרמנים שבקירבם הוא חי, כטאבו (וכך הוא נתפש מסווג בספר המוטיבים של תומפסון). בתורת שכזה האיסור הוא בלתי הפיך, מי שהפר את הטאבו, שוב 10 אין לו תקנה." 11 גם רנה לי מסכימה שהסיפור נסב על החטא נגד החי בכלל, ועל חטא 7 8 בחיבורה יחסי גומלין בין ספרות וספרות עממית לאור בדיקת הסיפור כיפורים לש"י עגנון. חיבור לשם קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה", לוס אנג'לס: אוניברסיטת קליפורניה 1981, עמוד 27 מעלה רחל גולדנסקי את הסברה כי סילוק המונח "פריץ" בגרסה המאוחרת באה כדי "לסלק את הקונוטציות הבלתי נעימות שמונח זה מעמיס על הקורא העברי". בניגוד לדעתה אנו סבורים שעגנון לא נטה להקל על קוראיו, והמונח פריץ רווח בסיפוריו. יתר על כן, בסיפור זה עגנון אינו מנסה כלל ליפות את המציאות, אלא להציגה על מורכבויותיה והפרדוקסים שבה, כמו שהיא. וכמובן אין עגנון מוותר על עמדת המוצא הרווחת בסיפוריו - הגבר ה"עשו י", היצרי, הציד, ויוצר הקבלה בין דמות האלוף לדמותו של עשו המקראי. בראשית לו טו : "א לּ ה אַלּוּפ י ב נ י-ע שׂ ו בּ נ י א ל יפ ז בּ כוֹר ע שׂ ו אַלּוּף תּ ימ ן אַלּוּף אוֹמ ר אַלּוּף צ פוֹ אַלּוּף ק נ ז". A. Band. Nostalgia and Nightmare. Berkeley and Los Angeles: University of California 9 Press ר' גולדנסקי. שם. עמוד

4 הריגת החסידה בפרט, וקושרת מוטיבים אלו, החוזרים ביצירתו של עגנון, אידאולוגיות ודתיות הבאות לידי ביטוי גם בנטייתו לצמחונות. לתפיסות בין שלל אגדותיו של הנס כריסטיאן אנדרסן אכן יש אגדה הנקראת "החסידות" (1838,(Storks, כמו שמציין בנד, והיא מתבססת על אגדות עתיקות הקושרות את הופעת החסידה להולדת תינוקות. (פרישמאן) 12 ב את אגדת אנדרסן תרגם לראשונה לעברית דוד פרישמן פרישמן נזכר באחד מכתבי 13 מעצמי אל עצמי ועותק מספרו עם תרגומי אגדות אנדרסן נמצא בספרייתו של עגנון. כידידו של עגנון, מההקדמה לספר (המכונה במקור "המכתב") אפשר ללמוד מה נועזת היא הצגת חומרים אגדתיים מן הספרות הכללית לקהל היהודי בעידן הקדם עגנוני, ועצם פרסום הספר (או: עצם עיסוקו בנושאים אלה) דורש הסבר. פרישמן מתאר את יסורי המתרגם ואת חיבוטי נפשו בבואו להציג לקהל ישראל נושאים מן התרבות הכללית וזו הנוצרית. הוא תולה את הגורם המניע אותו לעסוק בתרגום אגדות אנדרסן לעברית (תרגום ובו עברות וייהוד) ב"חיזיון אלוהי" שנגלה אליו 14 בעומדו על גשר אלכסנדרוני על הנ יו ה (בסנקט פטרבורג). אלוהים נגלה אל המחבר ו"מכריחו" לגשת אל מלאכת התרגום, והוא "נאלץ" להסכים אף שהוא חושש כי המעשה לא יתקבל בהבנה אצל הקוראים. "רא ה, ישראל!...לך הלא מביא אנכי היום את ספורי הגדות אַנדרסן בשפת עברית לך ואתה תבין כרגע את משפט הדבר אשר הבאתי; [לאלוהים] ולבני ואולם לבני ישראל הי בינו הם מה זה אנדרסן ומי הוא להם?" בחיל ורעדה, ובגיוס כוחות עליונים להגנתו, נוטל לעצמו פרישמן את החירות לערוך שינויים מפליגים בטקסט המקורי, ומגן על בחירתו להביא ספרות זו לפני עם ישראל. בעולם היהודי. המביאה ילדים, פרישמן הוא שמאפשר, למעשה, את השלב הראשון באזרוח האגדה הוא משנה את האגדה המקורית וקושר בין האמונה העממית בחסידה ובין החסידה המולידה (באופן אטימולוגי) 15 את החסיד, על ידי כך שהוא 11 רנה לי. עגנון והצמחונות: עיונים ביצירותיו של ש"י עגנון מן ההיבט הצמחוני. תל אביב: רשפים 1993, עמודים דוד פרישמן. הגדות וסיפורים. ברלין: מוריה את ההקדמה שנקראה "מכתב" חתם המחבר: כפר בעדאן, אב התרנ"ו (יולי 1898). פרסומים מוקדמים של התרגום: א"ז כהן, ווארשא, תרנ"ו (1896), ישרון, ווילנא, תרס"ג (1903). ש"י עגנון. מעצמי אל עצמי. ירושלים: שוקן תשל"ו, עמוד 261. כך במקור. הקשר בין החסיד לחסידה, על המורכבות המובלעת בהקבלה ביניהם בשל היות החסידה עוף טמא, נידון בספר חסידים סימן תתקע"ה המיוחס לר' יהודה חסיד מיסד חסידות אשכנז (מאות 13-12): "למה נקרא חסיד, על שם חסדים, ועוד, חסיד על שם (דברים יד יח) 'והחסידה' תרגומו: 'וחווריתא'". וכן כמאתיים שנה מאוחר יותר בספר אורחות צדיקים שער בושה: "חסיד נקרא על שם הבושה, כי 'חסיד' לשון 'לבן' הוא, כי תרגומה של 'חסידה' הוא 'חווריתא'" (ויקרא יא יט). 192

5 מכנה את הילד הגיבור באגדה האנדרסנית "חסדא" (שמו של אחד מגדולי האמוראים בבבל) וטוען, על פי מסורת האגדה, כי על שמו נקראות החסידו ת. פרישמן בתרגומו ועגנון בסיפורו נענים למסורת הנמשכת ממפרשי חז"ל ועד ספרות המוסר, ומציעה הסבר לדיסוננס בין מוטיב החסד הטמון באטימולוגיה של השם "חסידה" ובין הקביעה המקראית כי היא עוף טמא, ומתוך מתח זה מסבירה גם את הפרובלמטיות בקשר בין החסידה ובין החסיד (או באירוניה העגנונית כיצד החסידה מולידה חסיד). זוהי ט ענה ערכית שאינה נמצאת כלל בתודעת הגוי, אך מהדהדת בעוז בלב היהודי. זהו אולי גם מקור ההפתעה הגדולה של האלוף כאשר החסידה נוקמת את מותה בחלומותיו, שבהם ניתן לה קול, ובמציאות חייו שם כוחה המאגי של האגדה העממית מחזק את ידיה ומאפשר לה לחרוץ גורלות אם יזכה האלוף ליורש אם לאו. ניסיונו של האלוף לעקוף את שליחותה של החסידה על ידי מעין "היריון ולידה" הוא מוצא תינוק שנזנח בשדה ומאמץ אותו נכשל. על אף נכונותה של האלופה לאמץ את התינוק הזה לבן, העולל בוחר לנהות אחר השפחה המינקת (כמעשה משה ובת פרעה): "אז תקרא אשה מינקת ותינק לה את הילד ודבק במניקתו והחזיק בה. שנית ישבר ליבה, זרע אין לה" ("כפורים", רה). עמוד זה אינו הפתרון, כלומר מבחינתו של עגנון אין דרכי קיצור, אין תחליפים זולים, אי אפשר לעקוף את החטא אלא על ידי תשובה. במאמר זה אציג את המוטיב המרכזי בסיפור של עגנון, רעיון התשובה, כמו שכיוון אליו גם הסופר בקוראו לסיפור "כפורים". אתאר את האופן שבו האגדה משמשת רקע לדיון מוסרי- ערכי המתחולל בנפשם ובמעשיהם של הגיבורים, במודע ושלא במודע. כך הרג החסידה עשוי להיתפס כחילול הטבע רק בהווית האגדה העממית שמוזכרת פעמיים בסיפור, ולכן אינו הציר המרכזי בסיפור כולו. שהרי בהווי החיים של האלוף, הציד הרג החסידה אינו מעשה יוצא דופן, ואף לא מעשה הראוי לגינוי. על כן אין האלוף מתנהג כאדם שחטא "הדור בגבורה יעמוד האלוף ובימינו נבלת החסידה" (שם, עמוד ר). יתר על כן, אין זה אפילו הרג לשמו, משום שכוונות האלוף הן להשתמש בחסידה לצרכיו, והוא אכן עושה זאת בשני אופנים: הוא מתקין מרגלה מקטרת וכן מפחלצה לנוי. בין מעשה אחד למשנהו הוא ממלמל לחסידה דברי חיבה, כאוהב משיר השירים אל כלתו: "ואותך היפה בחסידות אמלא קש ואתנך לשבת בארמוני" (שם). גם בתפיסה היהודית הרג הציפור אינו נחשב לחטא. החסידה נתפסת ביהדות באופן אמביוולנטי עוף טמא מחד גיסא, ונאצל מאידך גיסא, ואפשר למצוא התייחסויות לכאן ולכאן במקרא, בגמרא, 16 בתלמוד ועד ספרות המוסר של ימי הביניים. הסיפור "כפורים" יכול לקבל פתרון שאינו פתרון דטרמיניסטי, משום שאיננו אגדה ומשום 16 אחת האגדות התלמודיות על אודות החסידה, המסבירה מדוע העוף שכולו חסד נחשב לטמא (משום שעושה חסד רק עם חברותיה [חולין ס"ג עמוד א']), מופיעה במכתב ששלח עגנון לחברו מרטין בובר (גלויה , בתוך קובץ עגנון מכתבי ש"י טשאטשקיס אל מרטין בובר. ירושלים: מאגנס). 193

6 שבמרכזו דיון מוסרי המחייב אמביוולנטיות (שאם לא כן, ייעשה למוסרני) כמו דמות החסידה שנבחרה לסמל אותו. אנו נתקשה להסכים עם קביעתה של גולדנסקי כי הערך של יום הכיפורים מקבל בסיפור ביטוי קלוש מבחינה ספרותית, הערך האצור בשמו "כפורים" מסיפוריו המוקדמים של עגנון, שאי אפשר להבין את הסיפור בלא וכי עובדות אלה הן תולדה של העובדה שמדובר באחד שבו 17 "לא היטיב לעשות סינטזה בין פולקלור וספרות". בהמשך הדברים אראה כיצד נעשה המעבר מהאגדה הידועה, שכה איחזה את עינינו, לדיון בתורת המוסר ורעיון התשובה כערך אוניברסלי ברמה הספרותית-האומנותית, הנפשית-הפסיכולוגית וברמה הרוחנית החוצה פרטיקולריות דתית. ברמה "טוב ארך אפיים מגיבור" הרגע שלפני השינוי הרג החסידה הוא לא רק חטא נגד כוחות הטבע, הפסיכולוגי, במישור אחר) של האגדה. אלא גם זלזול בוטה בכוחה המגי אין להניח כי האלוף שגדל בכפר, (או טבול בהוויה המייצרת אמונות עממיות אלו, משמרת אותן וחיה על פיהן, לא הכיר את האגדה. נראה כי הוא בוחר, מתוך היבריס, לפעול נגד האמונה בכוחה של החסידה להביא ילדים לעולם. אפשר למצוא לכך הד בדברי האלופה, כאשר האלוף המבועת בליל סתיו אפל וקר, שבו "זהב התמונות אשר בקירות הבית הועם וצלמי בלהות יניעו ראש" ("כפורים", באלופה לחלוק עמו את מחשבותיה והיא עונה: "מה אספר ולא תדע?" עמוד שידע ממילא: "בילדותי ספרו לי כי החסידות מביאות את הילדים הקטנים". החוק אינה פוטרת מעונש, בייחוד כאשר החוק האגדתי פועל לטובת האדם, מפציר רח), ומגלה לו את מה אך אי ידיעת מכליל את האדם בכוחות האדירים והטבעיים של היקום להרוס ולבנות, לפצוע ולרפא. התערבות האלוף בכוחות סמויים ואדירים אלה היא התערבות גברית אלימה במהלכים העדינים והאינטימיים 18 שבין עונות השנה לעונתה של האשה: "גּ ם-ח ס יד ה ב שּׁ מ י ם י ד ע ה מוֹע ד י ה." החסידה יודעת את מועדיה (עת בואה ועת לכתה), והאישה יודעת את מועדיה שלה (על פי מחזור החודש), ואף על פי כן לא נפקדה. בתכונותיה המשפחתיות וכן, הנ קבית "חסידה" הציפור המופלאה, החסידה בשימוש שאינו שכיח בשפה העברית, משמשת הן לציון הנקבה והן לציון הזכר אשר מייצגת מהות נקבית הצורה הדקדוקית נענית לסדרי עולם קדומים שהוסדרו כבר בחוזה הראשון של האדם עם הטבע, בברית הראשונה בתנ"ך, בריתו של נוח עם אלוהים. בברית זו מתחייב האל שלא להפר עוד את סדרי היקום: "ו יּ אמ ר י הו ה א ל-ל בּוֹ ל א-א ס ף ל ק לּ ל עוֹד א ת-ה א ד מ ה בּ ע בוּר ה אָד ם כּ י י צ ר ל ב ה אָד ם ר ע מ נּ ע ר יו ו ל א-א ס ף עוֹד ר' גולדנסקי. שם. עמוד 133. ירמיהו ח ז: "גּ ם-ח ס יד ה ב שּׁ מ י ם י ד ע ה מוֹע ד יה ו ת ר וסוס (ו ס יס) ו ע גוּר שׁ מ רוּ א ת-ע ת בּ אָנ ה ו ע מּ י ל א י ד עוּ א ת מ שׁ פּ ט י הו ה". 194

7 ל ה כּוֹת א ת-כּ ל-ח י כּ א שׁ ר ע שׂ ית י. ע ד כּ ל-י מ י ה אָר ץ ז ר ע ו ק ציר ו ק ר ו ח ם ו ק י ץ ו ח ר ף ו יוֹם ו ל י ל ה ל א י שׁ בּ תוּ" (בראשית ח כא-כב). עונות השנה הן השעון המתקתק של הטבע המוליד את הטקסים הרוחניים של האדם. זהו סעד, שגרה פורייה ומבורכת, שאין שמים לב אליה עד שהיא מופרת. עוד מהברית הקדומה עם נוח נקשר היצר, "יצר לב האדם", אל תופעות הטבע הקשות, הלא ניתנות להסבר, המתרגשות על האדם כמו רעידות אדמה וצונאמי. אך תכונה אנושית היא שתורת המוסר מתפתחת אל נוכח אין האונים של האדם בעולמו של הבורא. 19 עגנון רותם את האלוזיות המקראיות לשמש כעין "לא מודע", מעין קול ממעמקי ההכרה הנסתרת של הגיבורים, ססמוגרף מכויל היטב המאפשר לקורא לבחון את המציאות הפנימית של הגיבורים בכלים עדינים ורב משמעיים יותר מאלה של סיפור האגדה המתנהל בחוקיות ידועה מראש. כך הוא גם מפקיע את הסיפור מידי המעשייה העממית ומבסס אותו בתחום המוסר והרוח. דוגמה אחת מיני רבות לכך: האלוף אוחז בנבלת החסידה שהרג ומכנה אותה "עוף נחמד". וברובד הסמוי של הטקסט: "עוף נחמד" על משקל "עץ נחמד" (בראשית ב ט): "ו יּ צ מ ח י הו ה א ל ה ים מ ן-ה א ד מ ה כּ ל-ע ץ נ ח מ ד ל מ ר א ה ו טוֹב ל מ א כ ל ו ע ץ ה ח יּ ים, בּ תוֹך ה גּ ן ו ע ץ ה דּ ע ת טוֹב ו ר ע". כך מתעגן הסיפור ברגע הבראשיתי, שבו מתבצע החטא הקדמון המוציא את האלוף מגן העדן של אי הידיעה או אי המודעות שבה התנהלו חייו עד כה, המורכב והמבלבל של המוסר הפנימי. חטא החסידה, אל העולם כמו חטא אכילת התפוח של האדם הראשון, משליך את האלוף מחיי איש צבא רווק בעולם של נורמות ברורות וחוקים ברורים, לחיי אזרח, איש משפחה, שצריך לדעת להבדיל בעצמו בין טוב לרע. בנקודה זו אפשר לראות בבירור כיצד סוגת האגדה, שכמו חיי הצבא של האלוף פועלת בתוך פורמט נוקשה, מתרככת ומתעדנת ועוברת מערכיות חד משמעית לרב משמעויות באמצעות האלוזיה המקראית. האלוף הרברבן נעשה עירום וחשוף כמו האדם הראשון, המיידיות של היצר מעורר חמלה, משום שאין לו דעת לבחור בחיים. כמותו מנוהל על ידי את היצר הגובר על האלוף בתחילת הסיפור אפשר לבחון על פי ארבעת המאפיינים כמו 20 שהגדיר פרויד: הראשון הוא הדחף, הדחיפות שהאדם מרגיש כאשר היצר מופעל. ב"כפורים" נלמד מהפסוק הזה: "וירא האלוף ויאמר, שהוא הכוח המניע של היצר. הוא מתבטא במידת על מידת הלחץ של יצר ההרג של האלוף הראית את הציפור הזאת? והוא ירה והכה את החסידה באחו" (שם, עמוד ר). האלוף פונה לאשתו בשאלה, אך טרם דיברה וכבר הוא מממש את הדחף. המאפיין השני הוא המטרה, באופנים שונים (הרג בשעת מלחמה, שהיא תמיד סיפוק היצר. ציד, האלוף מספק את יצר ההרג שלו ירי לשם שעשוע והתעללות בחלשים), מעשים 19 יש לציין כי האלוזיות המקראיות ב"כפורים" רבות מספור, ואנו מונים אך מעטות מהן. 20 ראו: פנחס נוי. פרויד והפסיכואנליזה. מודן

8 המקבלים הצדקה חברתית מסיבות שונות: בשל מעמדו, בשל נורמות הנהוגות באותה העת, בשל היותו איש מלחמה, ובשל הערצת אשתו. המאפיין השלישי הוא האובייקט האדם או החפץ שבאמצעותו משיג היצר את מטרתו. במקרה של האלוף זהו קנה הרובה: "וינף האלוף את קנה רובהו ויתיצב בתוך המרכבה ויאמר, כל חיות היער יאררו רפיון בשרם כאשר יעורר קנה רובהו" (שם, עמוד ר). נראה כי המשפט קושר את כל צורכי הליבידו: המוקף בפעלים תואמים (וינף, ויתיצב). חולשת הבשר, העוררות והפאליות של קנה הרובה המאפיין הרביעי והאחרון הוא המקור ליצר, אזור ארוטוגני המיוצג בחיי הנפש כיצר. במקרה של האלוף אפשר להניח כי אזור זה הוא הפה הפה המתרברב בלא הפסק "שבע ביום שמעה האלופה שמע גבורותיו" (שם) והפה המעשן את המקטרת המורבידית: "ויאהב האלוף את קנה המקטרת... והעלה בה עשן, 21 אש תמיד תוקד במקטרת" (שם, עמוד רא). בתהליך ההכרה והתשובה נוכל לראות את האלוף מייצר מרחב גמישות סובלימטיבי, למשל כאשר הוא מחליף את קנה רובהו בקנה מקטרת, וכאשר הוא מבין את חומרת מעשיו הוא משליך גם את קנה המקטרת לטובת קנייה של בדים לתינוק שבדרך "ויקן האלוף תכלת ומשי לרוב, וישלחם מאיתו בשלום" עמוד (שם, החסידה את קנה" (שם, עמוד רט). רח) ועד להצבה של גלגל על גג הבית שבו במקרה זה יצר ההרג של האלוף מתועל ישירות למבחר יצירות. תחביבו לפחלץ את בעלי החיים שהוא צד תשמיש מאברי הניצודים, ר). עמוד סובלימטיבית, "ויאמר האלוף, זוהי יצירה שיש בה פגם. אלא תורמת להנצחת התסביך, להן חיי נצח כמוצגים מוזאוניים ויצג כמו חי" רב), עמוד (שם, 22 "והבית מלא (ובכלל זה את החסידה החיגרת), "שמה אציין בהקשר זה את אעשה את רגל החסידה קנה למקטרתי" היא אינה משחררת את היוצר מיצריו, ההיבריס. יצירת כלי (שם, אינה האלוף הורג את החיות כדי לתת כל חיה וכל ציפור אשר יד אומן חנטה אך הפוחלצים הם ייצוגים קפואים בזמן, אותן המבטאים אולי משאלה כמוסה של האלוף לחיי נצח (כמו גם רודנים רבים שנהגו להנציח את עצמם ביצירות אמנות קולוסאליות), אבל מבחינת הסיפור, בנצחיות הפרטים המרכיבים אותה, חיי הנצח טמונים בהמשכיות השושלת ולא ועל כן האלוף נענש בכך שהוא צופה במשק החי שלו כבר בתחילת פרשת צו מובא הציווי של נתינת האש על המזבח, בהדגשה ובחזרה מיוחדת "והאש על המזבח תוקד בו, לא תכבה" (ויקרא ו ה), ומיד בהמשך "אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה" (ויקרא ו ו). עגנון מדמה את המקטרת של האלוף למזבח בית המקדש שעליו מוקרבים קרבנות תדיר. הקרבת קרבנות הייתה מעשה מטהר ומכפר בימים שעמד בית המקדש, ומשנחרב נהייתה לתהליך פנימי הנעשה בנפשו של אדם. ברובד הסמוי של הטקסט לועגים לאלוף כמו שהפלשתים לועגים לשמשון: "ו ה בּ י ת מ ל א ה א נ שׁ ים ו ה נּ שׁ ים ו שׁ מּ ה כּ ל ס ר נ י פ ל שׁ תּ ים ו ע ל-ה גּ ג כּ שׁ ל שׁ ת א ל פ ים א ישׁ ו א שּׁ ה ה ר א ים בּ שׂ חוֹק שׁ מ שׁוֹן" (שופטים טז כז). 196

9 פורה ורב, ואילו הוא נותר חשוך ילדים. בסיפור "כפורים" 23 הפגיעה בטבע היא הפגיעה בנשמת האדם נשמת הגבר שאינו יודע מנוח, ונשמת האישה שאיננה נפקדת. הטופוס המקראי של האישה האהובה והעקרה מועתק לסיפור, אך יד אלוהים הפוקדת עקרות מוחלפת באירוניה בחסידה המביאה תינוקות, ועל כן מכנה אותה עגנון, 24 באמצעות האלוף: "ארך רגליים". זהו משחק מילים על אחד מכינויי האל "ארך אפיים ורב חסד". לא זו בלבד שעגנון קושר בחידוד זה את החסד האלוהי עם החסידה, אלא הוא אף מלגלג על "גבורתו" של האלוף כלפי חסרי הישע; שכן אל מול עיניה המעריצות של כלתו הטרייה, המביעה את המשאלה: "מי יתן והיה בּ נינו אשר יתן לנו האדון האלוהים גבור חיל כמוך" (שם, עמוד ר) מהדהד בעוז מדרש מסכת אבות, סדר נזיקין (פרק ד' א'): "איזהו גיבור הכובש את יצרו, שנאמר: 'טוב ארך אפיים, מגיבור'" (משלי טז לב). "לא עשית את העולם ישר" ההכרה המתעוררת האגדה המתבססת על הפרה או על אישוש של חוקי הטבע היא סטטית, משום שאין לה חלום, אין לה אזור דמדומים; מערכת ההצדקות המפעילות אותה היא חד ערכית, חד כיוונית ונוקשה. ולהרוס, לחוקי הטבע, 25 נמצא אצל הרב קוק: "הטבע אינו יודע מוסר וצדק, כי אם שואף לחפצו, לבנות לנבל ולהצמיח". לכן לא נמצאה, וסביר שלא תימצא, אגדה מסוג זה המצייתת שבה מופר הטאבו ובכל זאת נולד ילד. ה"תשובה" מסמנת התנתקות מהפטליזם שאפיין לפנים את כניעתו של האדם להרסניותו של הטבע או לשרירותם של 28 האלים. אזור החלומות המהול בשברי אגדות (פרק ג', הפרק האמצעי במבנה הסימטרי של הסיפור) הוא כור המצרף של הסיפור "כפורים". שם משתחרר הסיפור מכבלי האגדה ופועל ברובד התת-הכרתי ומתוך הלך רוח של חשבון נפש, נשמת אפו של יום הכיפורים. מדוע נסמכו האגדות 29 (הנוצריות) וחלומות האלוף אלו לאלו? סצנת ההיגוד, שבה מתחרים חבריו השתויים של האלוף זה בזה בסיפור מעשיות הקשורות לחיות, שתולה בפרק שכולו על הקשר בין חסידה או ציפור לנשמה: ר' לי. עגנון והצמחונות. תל אביב: רשפים 1993, עמודים 123 ו- ולא "ארך אבר" כמו שמופיע אצל ר' גולדנסקי. על יחסו של עגנון לרב קוק ותורתו ראו: ש"י עגנון. מעצמי אל עצמי. ירושלים: שוקן תשל"ו, עמודים מרן הראי"ה (הרב קוק). אורות הקודש. ירושלים: מוסד הרב קוק 1963, עמוד יב', פרק יא. על פי גולדנסקי לא נמצאה עד כה אגדה כזו. י' כהן. "תשובה ומעבר לתשובה", פתחים. א-ב 1982, עמודים לכל האגדות בסיפור "כפורים", גם לאלו המתחזות לאגדות יהודיות, יש הקשר היסטורי הקשור להתפתחות התאולוגיה הנוצרית, בייחוד זו של ימי הביניים. הן כולן ציטוטים של אגדות קיימות. 197

10 מ" 30 חלומות. יתר על כן, נראה כי שכנות זו יוצרת מצב של פעפוע של נושאים ומושגים מן 31 האגדה של החלום אל הערות המרגינלית שביניהם: ציפור מתפללת באגדה וחסידה מדברת בחלום, תפילת "אבינו שבשמים" הנוצרית באגדה לעומת תפילת האלוף הלקוחה מ"שמע על המיטה": "אנא אלי אל תבהילני בחלומות רעים ובחזיונות לילה" (שם, עמוד רו). חיה וצלב על מצחה באגדה, ומולה "ויעש אות הצלב על ליבו" (שם) נראה כאילו האגדות תדלקות" את החלומות ואת סביבתם, ועוזרות לטשטש את הגבול בין מציאות לדמיון, גבול ההולך ומתערער ממילא בעולמו של האלוף: "הן הם יאמינו בכל אשר יספרו ואולם לוּ אספר את אשר קר ני היום ואהיה בעינהם כמתעתע" (שם, עמוד הציבורי והחלומות השייכים לעולמו המסויט הפרטי ביותר של האלוף, משותפת של סמלים ותמונות, הקיימת, המקובעת, 32 רה). האגדות הפועלות במרחב מדברים בשפה שתפקידם לחשוף אפשרות נוספת לתפיסת המציאות לערער את האושיות האקסיומטיות של הקיום ולייצר מחשבה חדשה. לכן התוצאה של אקט ההיגוד ושל החלום היא זהה השתוממות! "וישתומם האלוף מאד, כי ידוע ידע כי קול אין לחסידות" (שם, עמוד רד), "וישמעו השרים וישתוממו" (שם, עמוד רה), "השמש זרחה בחלון והאלוף ירד מעל משכבו ויחשוב על החסידה ההיא אשר ראה בשדה וישתומם" (שם, עמוד רו). היכולת להשתאות ולהשתומם ממעשה האל בבריאה היא תחילתו ההכרחית של תהליך פירוק פרדיגמות למשל: איש צבא, שר, פריץ, ציד ריסון היצר וריכוך ההיבריס. התפוררות זהויות אלו מעלה מיד ובאופן אינהרנטי תהייה מוסרית ראשונה על מהות החסד האלוהי: "ויאמר, באהבתי אליך אלוהים בל אמנע מלהגיד לך כי לא עשית את העולם ישר" (שם). "לרדת למעמקי מחשכים" הטבעי תפקיד האגדות והחלומות בהתעוררות המוסר הרב קוק: "ממקור החסד צריכה אהבת הבריות להתפרץ, לא בתור חק מצוה, כי אז תאבד חלקה היותר ברור מזהרה, כי אם בתור תנועה נפשית פנימית עזה... כמה פעמים מוכרחים לרדת למעמקי מחשכים, כדי לחפור דוקא משם את האורה היותר חפשית, היותר גדולה תופעה דומה אפשר למצוא בהכנסת כלה, כאשר גיטלי מספרת לאחיותיה סיפורים שנושאיהם נוגעים למשאלת האחיות להינשא. בשנתן צפים ועולים חלקי האגדות בחלומותיהן, וכן בחלומותיה של גיטלי המספרת עצמה. בתוך: ש' ורסס. ש"י עגנון כפשוטו. עמוד 13. עגנון נוטה לייצר בעבור גיבוריו גם מצב ביניים שבין יקיצה לערות, ובו ניתנת לחלום משמעות מיוחדת. על תכונה זו עומדת בן דב, המציינת כי הופעת החלום על קו התפר שבין ערות ליקיצה בסיפורי עגנון מעלה את חשיבותו למעלת חזון. ראו: נ' בן דב. אהבות לא מאושרות. עמוד 207. בראשית כז יב: "אוּל י י מ שּׁ נ י אָב י ו ה י ית י ב ע ינ יו כּ מ ת ע תּ ע ו ה ב את י ע ל י ק ל ל ה ו ל א ב ר כ ה". הארמז מעצים את חרדת האלוף מפני העונש (הקללה) אשר יבואנו אם יתגלו מעשיו. 198

11 33 ועליונה". אף על פי שהטבע "איננו יודע מוסר", טוען הרב קוק שהמוסר אינהרנטי למעשה הבריאה. התשובה תיעשה בטהרתה רק אם היא נובעת מתוך הנפש פנימה ולא מתוקף 34 מצווה כפויה ובוודאי שלא מתוך מניע גלוי. לכן בוחר עגנון להעלים את ידיעת האגדה מהאלוף. בזאת הוא מבהיר לקורא כי מדובר בתשובה אמ תית ומסיר מעליו חשד של "שלא לשמה". מאותה הסיבה הוא גם מעניק לו "אהבה מאושרת", כדי שלא יחשוד הקורא שמא בדברים נסתרים שבינו לבינה מדובר. המהלך הנפשי של חשבון הנפש נעשה שתי וערב הן במעבה תת-ההכרה והן בעיבוד המסרים ביקיצה. זוהי מעין יקיצה מתמשכת, לא אירוע חד פעמי של חלימה, שבה השינוי הפנימי נבדק בכל פעם לנוכח המציאות; ובכל פעם שנמצא כי המסר נדחה או שאין מוכנות לעבור למצב פעולה הנקרא השינה כדי להביא משם תובנות נוספות, "חסד", מפתחות נוספים לפענוח התעלומה: חוזר האלוף אל שאול מהו העניין הטורד את נפשו? שאלה זו מסיטה את עיקר הסיפור מהשאלה ה"טבעית" העומדת במרכז הסיפור העממי מדוע אין נפקדת האישה? לשאלה פנימית, "והאלוף עלה על משכבו ויצת אש במקטרתו ורוחו נסערה. שקט ליבו" (שם, עמוד בסתירה לכך שמצפונו שקט. רו). כלומר רוחו נסערת, הקשורה במוסר ומצפון: 35 אך בזוכרו כי לא נבעו מצפוניו אך הוא תמה על כך משום שהדבר עומד הרב קוק רואה בתהליך התשובה תהליך אינהרנטי לא רק לטבע האדם כי אם לכוחות הטבע עצמם. הוא אינו רואה בתשובה תהליך פסיכולוגי פנימי בלבד, אלא את אחד מכוחות הטבע הקוסמיים הפועלים על העולם עוד לפני הבריאה. על פי הרב קוק, היות שאלוהים המציא את התשובה קודם שברא את העולם, נפרד ממנה. כלומר אף על פי שלכל חטא יש עונש, הוא התכוון שהבריאה תכלול את התשובה כחלק בלתי אפשרות התשובה זמינה לכל אדם מרן הראי"ה (הרב קוק). שמונה קבצים. ירושלים: חמו"ל 2004, קובץ א' פסקה תקסג. י' שביב. "תורה אלוהית מול מוסר אנושי במשנת הראי"ה קוק", סיני. קי"ז (תשנ"ו), עמוד קסד. הביטוי "נבעו מצפוניו" מתוך סדר זרעים, מסכת פאה דף כב, א פרק ד הלכה (ב) ג גמרא: "מהו אבעיות א"ר אבון כמה דתימ' איך נחפשו עשו נבעו מצפוניו בשחר ובחצות ובמנחה בשחר מפני המניקות ובחצות מפני התינוקות ובמנחה מפני הנמושות". פירוש רבי עובדיה מברטנורא: "שלש פעמים מתגלה בעל הבית ונראה בתוך שדהו כדי שיקחו העניים פאה. אבעיות לשון גלוי, נבעו מצפוניו (עובדיה א) מתרגמינן אגליין מטמרוהי: בשחר מפני המיניקות שבניהם ישנים בשחר ואז יש להם פנאי ללקט: ובחצות מפני התינוקות שדרכן לצאת בחצות והולכים ללקוט פאה יד: ובמנחה מפני הזקנים ההולכים על משענתם ואין מגיעים לשדה עד שעת המנחה:שלא יפחתו - משלש עתים הללו. והלכה שאין נותנין פאה אלא בשלש עתים הללו, אין פוחתין מהן ואין מוסיפין עליהם". כלומר: האלוף הולך לישון כאשר מצפונו כבעל רכוש שקט, משום שחלק עם העניים על פי מצוות לקט פאה ושכחה. עגנון מותח את החוקים הסוציאליים העבריים ומכיל אותם על האלוף הפולני הנוצרי, ובכל אופן מציין מידה טובה שלו מלבד האהבה שהוא רוחש לאשתו, שאף בה אנו רואים משום מידה טובה. עגנון סולל ברובד הסמוי של הטקסט דרך חזרה מהעברה על הדיבר "לא תרצח". 199

12 בהיותו חלק מן הבריאה, והיא הפעולה האקטיבית המביאה את הכפרה שעניינה החמלה 36 האלוהית. יתר על כן, ה"מוסר הטבעי", שהינו חלק מטבע האדם, הוא עדות ליראת שמים אמתית: "סימן ליראת שמים טהורה הוא כשהמוסר הטבעי, הנטוע בטבע הישר של האדם, 37 הולך ועולה על פיה במעלות יותר גבוהות ממה שהוא עומד מבלעדיה". על ייסורי האלוף בדרכו אל ההכרה והתשובה נלמד מפרק החלומות. חלימה שונים. החלום הראשון אינו חס על האלוף, חרטומה האדום כדם ועיניה מלאו יגון ובוז ותאמר, הוא "ספק חלום" המתרחש באזור הדמדומים שבין ערות לשינה. בפרק זה שני ארועי הוא גלוי ובוטה: "והחסידה חלצה את אכזר" ("כפורים", עמוד רד). חלום זה הכניסה לחלום אינה מוגדרת והיא מוצגת כהמשכה של המציאות הראלית. עם זאת, היקיצה מסומנת בבירור עם 38 שמיעת קול הכלבים ואדוניהם: "ויקץ האלוף לבואם ויהי כאחד האדם" (שם). האלוף יוצא לצוד עם חבריו ומגיע אל השדה שבו חלף עם אשתו וראה את החסידה. והנה שוב ניצבת חסידה באחו. ייתכן כי כבר ברגע זה נמצא האלוף במצב של חלימה או דז'ה וו. כאשר פוצה החסידה את פיה ופונה אליו, כבר ברור לקוראים כי זהו מצב של מציאות מדומה, אך האלוף נאבק עם האירוע הנחלם בשעת החלום: "וישתומם האלוף מאד כי ידוע ידע כי אין קול לחסידות. ויאמר אין זאת כי רחש שיח שמעתי כקול דברים... ויאמר יען כי עישנתי טבק אשר לח ביער ראשי סחרחר... ויאמר האלוף, יין רב שתיתי על כן היגיעני כל זאת" (שם). החשיבה הרציונלית מנסה לכפות את עצמה על האירועים הנחלמים ולבטל את תקפותם, לדחות את המסר המופיע בחלום ואת ההשתמעויות של המסר במציאות. ובייחוד המאבק שמנהל האלוף עם החלום ועם מסריו עולה לו באיבוד כוחו: "ממקומו לא ימיש. רגליו כמו מתו, שפתיו חרוכות ועיניו חמות, מאליהן תעצמנה. 39 עתה אם יבואו עורבי הנחל וינקרון יגרשם, כי אין כח בידיו" ("כפורים", עמוד רד). על כך כתב פרויד בפשר החלומות: גם גרש לא השווינו את החלומות לשומר הלילה השומר על השינה, המנסה להגן על השינה מפני הפרעות. אך שומר הלילה עלול אף הוא להגיע למצב שבו ייאלץ לעורר את הישן אם הוא מרגיש שהוא חלש מדי להדוף בעצמו את ההפרעה או את הסכנה. אף על פי כן, לעיתים אנו מצליחים להמשיך ולשמר את השינה גם כאשר החלום מתחיל להיות מסוכן ולעורר חרדה כא). ד' הרטמן. "על השאיפה להתחדשות ועל הכפרה", פתחים. א-ב 1982, עמוד מרן הראי"ה (הרב קוק), אורות הקודש. ראש דבר, עמוד כ"ז. "ו ח ל ית י ו ה י ית י כּ אַח ד ה אָד ם" המנטרה החוזרת על עצמה בניסיון של שמשון להסתיר את סוד כוחו מדלילה. כלומר הרובד הסמוי בטקסט הפוך מהטקסט: בסיפור, להיות כאחד האדם משמעו לחזור לעצמו, לחזור לכוחותיו הרגילים, לא ללמוד דבר ולא לשנות דבר. אצל שמשון העל-אנושי מדובר בהידלדלות כוחותיו ובהידרדרות. עגנון מציג באירוניה את מצבו של האלוף בימים כתיקונם כמדורדר, כך שהיקיצה אינה יקיצה להווה טוב יותר מהחלום הסיוטי, אלא הידרדרות. על סצנת המאבק עם החלום מוקרנת דמותו של שמשון: "ו יּ אח זוּהוּ פ ל שׁ תּ ים ו י נ קּ רוּ א ת-ע ינ יו" (שופטים טז 200

13 אנו אומרים לעצמנו אז תוך שינה: "אחרי הכל, זה הרי רק חלום", 40 וממשיכים לישון. האלוף הודף את הסכנה הטמונה בחשבון הנפש בעקבות פענוח המסרים הצפים ועולים בחלומו. יוצר החלום אינו מכיר ביצירתו ואינו תובע בעלות עליה. בשל כך הוא אינו יוצא נשכר מן המסרים העולים בו. כפי הנראה, האלוף רואה במסר "אכזר" מסר מסוכן ומאיים, משום שהוא משמש איום לקונבנציות שעליהן התחנך ועליהן בנוי כל עולמו. אפשר לראות את הדברים גם כך: האלוף עושה צעד לכיוון הפתרון על ידי כך שהוא מאפשר לחלום לצוף מתוך תת-ההכרה, אך נסוג שני צעדים לאחור כאשר הוא צריך להתמודד עם מסריו. ובכל זאת אנו סבורים כי הופעת המאבק בחלום היא סימן חיובי לא הכול מת, אבוד או חסום. אותה רוח של "כמעט" פתרון שורה גם על הסצנה הבאה בחלום הראשון, ובה האלוף מוצא ילד בשדה. גם כאן הכתיבה מהלכת על הקו הדק שבין מציאות להזיה "הם בשדה והנה ילד בוכה" (שם).לרגע נראה כי משאלת האלוף והאלופה לילד נתמלאה באורח פלאי, שהחלום אינו חלום של ממש, כך הילד אינו הבן המיוחל. אך כמו האלופה יכולה לספק את הצורך הרגשי של התינוק "אנוכי אהבתיך, נפשי תחת נפשך" (שם, עמוד ר), אבל היא אינה יכולה למלא את צרכיו הפיזיים הבסיסיים כבת פרעה באמצה את משה, פסידו-חלום מוליד פסידו-ילד. בחלום השני חל שינוי בעמדת האלוף. נסער. 41 והיא קוראת למינקת. האקספוזיציה מספרת לנו שהאלוף עולה על מיטתו כדרכו הוא מנסה להרגיע את עצמו על ידי עישון המקטרת העשויה מרגל החסידה. נראה שלא ברור לו מקור אי השקט שבו הוא שרוי, מ פנה ישירות, בתחינה לראשונה האלוף פונה ומדבר עם האל. בלא טקסים, "אנא אלי, בלא צלמים, האלוף הפולני את התפילה היהודית טבעיות של מעשה רוקם עגנונית, והוא מנסה להרגיע את עצמו. שלא כמו אשתו, בלא כמרים ובלא ספרי תפילה. 42 אל נא תבהילני בחלומות רעים ובחזיונות לילה". "שמע על המיטה" לא כדי לייהד אותו, והנה, האלוף פונה אל האל הוא פונה אל האל עגנון שם בפיו של אלא באותה השולה בטבעיות ממעיינות שונים לטובת התופעה הסיפורית החדשה. תפילה זו היא מעין וידוי אישי, הנחשב אחד הכוחות המטהרים בתהליך הכפרה. האלוף מבקש חמלה מהאל ובד בבד בעצם מבקש רחמים מתת-המודע שלו עצמו. 40 בתוך נוי, שם. 41 עתה מוקרן סיפור אימוץ משה התינוק בתיבה, ביאור, על ידי בת פרעה, על רקע סיפור מציאת הילד בשדה ואימוצו על ידי האלופה. בשני המקרים נדרשת מינקת שמשמעותה בעבור העולל נעשית גדולה יותר מזו של אמו המאמצת. 42 חלק ה"וידוי" מתוך תפילת שמע שעל המיטה: "ר בּוֹנוֹ שׁ ל עוֹל ם ה ר ינ י מוֹח ל ל כ ל-מ י שׁ ה כ ע יס ו ה ק נ יט אוֹת י [...] ו אַל תּ ר גּ יל נ י ל ד ב ר ע ב ר ה, ו אַל תּ ב יא נ י ל יד י ח ט א ו ל א ל יד י נ סּ יוֹן ו ל א ל יד י בּ ז יוֹן, ו י שׁ ל ט בּ י י צ ר טוֹב ו אַל י שׁ ל ט בּ י י צ ר ה ר ע, ו ת צ יל נ י מ שּׂ ט ן וּמ פּ ג ע ר ע וּמ ח ל י ם ר ע ים. ו אַל י ב ה לוּנ י ר ע יוֹנ י ו ח לוֹמוֹת ר ע ים ו ה ר הוֹר ים ר ע ים, וּת ה י מ טּ ת י שׁ ל מ ה ל פ נ יך, ו ה א ר ע ינ י פּ ן א ישׁ ן ה מּ ו ת". 201

14 זהו כבר סדק בהיבריס של האלוף, המופיע בפרק הראשון כ"אל כל יכול" בעיני עצמו ובעיני אשתו: "קול חיה שמעתי ואחרד. 43 עתה לא אירא רע כי אתה עמדי" ("כפורים", עמוד ר). קטע החלימה הראשון בחלום השני מופיע כהרהור טרוד מתוך שינה. מסיבה לא ברורה 44 האלוף חולם כי שכח להסיר את הדם מעל חרבו: "והנה עלה על ליבו כי שם את חרבו בתערה ולא הסיר ממנה את הדם אשר שפך ויקץ" (שם, עמוד רו). היקיצה, במובנה הפיזי והנפשי, היא אבן דרך משמעותית בהכרתו של האלוף. על היקיצה כותב הפסיכולוג היונגייני רוברט ה' הופקה שחקר חלומות של גברים: "היקיצה מייצגת את מצבם הקולקטיבי של גברים רבים כאשר הם מוצאים את עצמם בלתי מסוגלים להמשיך ולהכיל את חוסר המודעות לרגשותיהם, 45 והם חייבים לפקוח את עניהם ולהתנער משנתם". אם כן, האלוף מקיץ לשטף של תחושות פיזיות: ידיו מזיעות, הוא רועד מקור, ונוסף על כך עולות בו מחשבות שווא שמא אשתו סיממה אותו 46 "ושנתו לא הייתה עוד". האלוף מתחשבן עם הצדק האלוהי: "באהבתי אליך את טענתו כי "לא עשית את העולם ישר", לאימהות שאינן רוצות בהם. מתוך שבריריות הרגע (הפיזית והנפשית) אלוהים". הוא פותח בפתיחה רגשנית שהרי הוא נותר חסוך ילדים בעוד ילדים נולדים האלוף אמנם מגיע למסקנה כי העולם אינו ישר, אך בתהליך התשובה ניתנת לאדם ההזדמנות לשוב למקורו הנכון והטוב, שכן "ע שׂ ה ה א ל ה ים א ת ה אָד ם י שׁ ר" (קהלת ז כט), ומי שחוטא מתרחק מעצמו ומצלם אלוהים שלו. כלומר אין האל צריך ל"ישר" את העולם, אלא האלוף את מעשיו. לאחר ש"עשה סדר" הגיוני בעולמו הכאוטי של הבורא, הוא נרגע ומסכם את טענתו "אכן אני אומר לך כי לא צדקת". ואילו עגנון עונה לו מיד ברובד הסמוי של הטקסט: איוב לג כאשר איוב מתלונן כי האל אינו עונה לתחינותיו, תמיד יכול האדם לרדת לפשר מעשיו. יב: "ה ן-ז את ל א-צ ד ק תּ א ע נ ךּ כּ י-י ר בּ ה א לוֹ הּ מ א נוֹשׁ". האל מסביר כי הוא אכן עונה, אלא שלא האלוף נולד לחברה פטריארכלית, ובה הוא אף תפקד כפטריארך הראשי איש צבא, צייד, בעל אחוזה, חלק משושלת של אצולה פולנית. קבלת התפקיד הגברי אינה שיגיון, אלא המציאות שבה גדל. עם זאת, האלוף משלם מחיר פסיכולוגי כבד על תחזוק הפרסונה הזאת, 43 בהשאלה מתהילים כג ד: גּ ם כּ י-א ל ך בּ ג יא צ ל מ ו ת י נ ח מ נ י". הפנייה "אתה עימדי" מכוונת לאל. ל א-א יר א ר ע כּ י-אַתּ ה ע מּ ד י שׁ ב ט ך וּמ שׁ ע נ תּ ך ה מּ ה "עלה על ליבו" מתוך משנה תורה להרמב"ם ספר שופטים, הלכות מלכים ומלחמות פרק ב: "אבל אם ידע שהיא אשת חברו, ולא ידע שהיא אסורה עליו אלא עלה על ליבו שדבר זה מותר לו, וכן אם הרג, והוא לא ידע שאסור להרוג--הרי זה קרוב למזיד, ונהרג". שוב מעלה עגנון ברובד הסמוי של הטקסט, מתהום תת-ההכרה של האלוף, את התהייה אם במזיד או בשוגג... הוא מיצר דיון ברובד הסמוי בנוגע לשאלות: האם אפשר לחון את האלוף? האם תיתכן תשובה? זוהי מעין הכנה פסיכולוגית של הקוראים לאפשרות של חרטה וכיפורים, כשהפרצה ההלכתית היא אם הרג ולא ידע שאסור להרוג. ר' ה' הופקה. חלומות של גברים השבר, הטיפול, ההחלמה. תל-אביב: הקיבוץ המאוחד דניאל ב א: "וּב שׁ נ ת שׁ תּ י ם ל מ ל כוּת נ ב כ ד נ צּ ר ח ל ם נ ב כ ד נ צּ ר ח ל מוֹת ו תּ ת פּ ע ם רוּחוֹ וּשׁ נ תוֹ נ ה י ת ה ע ל יו". 202

15 משום שהכלים ששירתו אותו כשהיה רווק צעיר ורברבן (כלים המיוצגים פיזית על ידי החרב, הרובה, המקטרת, המרכבה ועוד) מכשילים אותו כאשר הוא צריך להיעשות לאיש משפחה. עליו לרכוש כלים חדשים להתנהגות, ובהם חמלה ואמפטיה (למשל לצערה של אשתו). בחלום השני התשובה. שב האלוף בפעם השלישית אל השדה. השיבה אל מול ההשקפה הגורסת כי אדם שחטא הוא חסר תקנה, האנושית הפשוטה כי את הנעשה אין להשיב התשובה. כאשר תחושות פחד וחרטה מציפות את האלוף, הפיזי נהיר לאלוף יותר מהעולם הנסתר של החוויה הפנימית. רוחו הנסערת בקרקע בחלום (שמש, ירח ורוח). היא עיקרון מרכזי בתהליך ("לא עשית את העולם ישר"), הן מושלכות. ואל מול המחשבה עולה רעיון העולם המוחשי החוויה הגופנית מעגנת את האלמנט הבולט בהיעדרו מבין שלושת גרמי השמים המוזכרים שלושת גרמי השמים מעלים את תמונת בראשית, שבה העולם נמצא במצב של תוהו ובוהו ורוח אלוהים מרחפת על פני המים עד שנעשה בו סדר, "ו יּ ב דּ ל 47 א ל ה ים בּ ין ה אוֹר וּב ין ה ח שׁ ך". האלוף צריך "לעשות סדר" בנפשו כדי לעבור ממצב של 48 סמכות חיצונית לסמכות פנימית. כלומר כדי לגבש כראוי מידה של עצמה, חוללות ויצירה, על האלוף ליצר עיקרון אמתי עצמו. בשפת הפסיכולוגיה, (פנימי) של עצמה וכוח, המתבסס על האינדיבידואליות שלו המעבר מסמכות חיצונית לסמכות פנימית הוא תמציתו של תהליך ההתבגרות, וביהדות הוא מהותו של תהליך התשובה. בחלקו האחרון של החלום עפות שערותיו של האלוף ובורחות, ואשתו יוצאת במרדף אחריהן ומוצאת ילד בשדה. עד חלום זה מודגשת התעסקותו של האלוף בנבלת החסידה ובהרגלי הציד והשתייה שלו; כמו כן מוזכרים ניסיונות צלפות אל זקן עבדו היהודי "והזקן פרוע ולא נגע בזקנו" ("כפורים", עמוד ר) שלושת האיסורים המרכזיים של הנזיר: שתייה, טומאת המת (היות שהחסידה עוף טמא, מצוין במקרא כי נבלתה מטמאת לא רק נזיר, אלא כל אדם) וקיצוץ הש ער. ייתכן שמדובר ברגישות אישית של עגנון בדבר גילוח הזקן, ובכל אופן אפשר ללמוד על חשיבות הזקן בעזרת המילים שהוא שם בפיו של חמדת, המיצג את עגנון בתמול שלשום: "כל אימת שאני מגלח את זקני ידי מרטטות, ואפשר, כמובן, שהאלוף מגלם שוב את דמותו של שמשון שכוחו בשערו. מי שנדרש לעניין השערות היא דווקא אשתו, האלופה, האישה בחלום יכולה לייצג את התעוררות הצד הנשי, 49 כאילו פוגע אני בצלם אלוקים". 50 היוצאת במרדף הרגשי, אחריהן. הופעת האנימה שבאישיות האלוף, בראשית א ד. ר' ה' הופקה. חלומות של גברים השבר, הטיפול, ההחלמה. בתוך: א' שילה. משקעי קבלה ודרכי עיבודה הספרותי ביצירותיו של ש"י עגנון. חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה. רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן המרדף מעלה ב זכרוננו את המשפט "צדק צדק תרדוף" (דברים טו) הנידון גם בסדר נשים, מסכת יבמות דף פ' ב פרק טו ומכוון למעלותיה של האישה. 203

16 ויכולה להעיד, בפשטות, גם על כך שיש לאישה יכולת להשפיע לחיוב על חיי האלוף (והיא אכן עושה זאת בהיותה מופת לצדקה ולחסד ומשום שבידה פתרון החידה בעניין החסידה והקשר שלה להולדת ילדים). האישה מסמלת את הפוטנציה, את המעשה הפשוט ואת הרצון לדעת, לעומת האימפוטנציה הנוראה שחווה האלוף בחלומו הראשון, שבו הוא משותק ואינו יכול לזוז. האישה מסמלת את התזוזה הפנימית מדמות הלוחם, אשר בתבניתו הצרופה הוא מרוחק מבחינה רגשית מדמות האוהב. לצבא) נאמנותו העל-אישית של הלוחם (למדינה, למלך, 51 גורמת לו להמעיט מחשיבותו של ההיבט האנושי במערכות היחסים שלו. גם בחלום הזה מופיע ילד, והוא מסתיים בידיעה על אודות החסד האלוהי: "וידע האלוף כי בחמלת האלוהים על יצוריו שלח אותה" (שם, יצריו". בקרבה הצלילית "יצוריו עמוד יצריו" ר). כמעט נתפת ה לקרוא "בחמלת אלוהים על מהדהדת משמעות של חמלה ליצר האדם, לחולשותיו, כיציר האל. האלוף ניעור אל תפיסת מציאות חדשה: העולם אינו "לא ישר" מטבע בריאתו, חסידה?" אלא זהו עולם ששולטת בו חמלת אלוהים לברואיו. שאלת האלוף "ההייתה שם מעידה על כך שהאלוף מתחיל להכיר במשמעות החסידה המופיעה בכל פעם שהוא בשדה. בפעם הראשונה הוא הורג אותה, ובפעם השנייה היא קמה עליו להוכיחו. וה נה הפעם הוא בשדה ואין בו חסידה. האלוף חושש שמא החטיא אותה, לא שם לב שהיא שם, וחושש שניטלה ממנו הזכות לעשות תשובה, רט). להראות לה חסד. בפסקה החותמת את הסיפור אנו רואים כיצד האלוף מממש את רעיון התשובה: "והאלוף והאלופה יוצאים לשוח 52 בשדה לרוח היום. באחת ידו יוליך את האלופה ובידו האחת ייתן אוכל לחסידה" (שם, עמוד "ויהי האלוף עם אשתו ויאהבה" ("כפורים", מה חטאה האלופה, חטא שבדממה, האלופה, שכל הווייתה חן וחסד, חטא שבשתיקה שבהסכמה, עמוד רח ( דמות האלופה שהיא נענשת בשל מעשי בעלה? חטא הפסיביות, אשר ש ם אין לה והיא רק יורשת את תארו הצבאי של בעלה, חטאה הוא ולכן גאולתה בדיבור ישיר. מתוארת בתחילת הסיפור כדמות היולית, מעין פיה יפהפייה: "רות נעורים ונחת. הוד והדר לבושה, ככוכב 55 נוגה בלילות" ("כפורים", עמוד קצט) מתואר יופייה הבהיר "עיניה הכחולות פקוחות ר' מור, וג' דאגלס. מלך, לוחם, מכשף, מאהב: לגלות מחדש את הארכיטיפים של גבריות בוגרת. תרגם: ד' שביט. תל אביב: הקיבוץ המאוחד והנה הם שוב בגן העדן שממנו גורשו בתחילת הסיפור: "ו יּ שׁ מ עוּ א ת קוֹל י ה ו ה א ל ה ים מ ת ה לּ ך בּ גּ ן ל רוּ ח ה יּוֹם ו יּ ת ח בּ א ה אָד ם ו א שׁ תּוֹ מ פּ נ י י ד ו ד א ל ה ים בּ תוֹך ע ץ ה גּ ן" (בראשית ג ח). 53 על פי תהילים (סה יא): "תּ ל מ יה ר וּ ה נ ח ת גּ דוּד יה בּ ר ב יב ים תּ מ ג ג נּ ה צ מ ח הּ תּ ב ר ך". 54 תהילים כד א: "בּ ר כ י נ פ שׁ י א ת-י הו ה י הו ה א ל ה י גּ ד ל תּ מּ א ד הוֹד ו ה ד ר ל ב שׁ תּ". משלי ד יח: ו"א ר ח צ דּ יק ים כּ אוֹר נ ג הּ הוֹל ך ו אוֹר ע ד-נ כוֹן ה יּוֹם". עגנון מדגיש את צדיקותה של האלופה. 204

17 וגדולות וכל רואן ידמה לראות בעדן שערותיה זהב" (שם, עמוד רב). וכן אהבתה לילדים 56 "וכמו צפיר 57 בין עפאים תתן קול כן נפשה לקראת כל ילד" האישה רא). עמוד (שם, הצעירה, שאך זה מקרוב נישאה, נוסעת במרכבת בעלה, בלווית פמליה של עבדים, אל כפר הולדתו. החיים אינם יכולים להיות יפים יותר ו"גם השמש בשמיים משחקת בכל עת מנוגה נוגה הזהב אשר בבגדיהם בשובו אל בית אבותיו עם האישה אשר לקח לו לשבת בכפר ירושתו" (שם, קצט) עמוד אלא שכבר בסצנת הפתיחה האידילית עגנון מפריח ענן המכסה את פני השמש המשחקת. ראשית, נרמז כי ייתכן שישנו פגם שאיננו יודעים עליו בנישואיהם, שכן הביטוי "האישה אשר לקח" מופיע במקרא פעמים מספר כאשר יש פגם בזיווג בשל האישה: "ו יּ ב א א ל ה ים א ל א ב ימ ל ך בּ ח לוֹם ה לּ י ל ה ו יּ אמ ר לוֹ ה נּ ך מ ת ע ל ה א שּׁ ה א שׁ ר ל ק ח תּ ו ה וא בּ ע ל ת בּ ע ל" (בראשית כ ג), וכן גם בעניין אחר באותו הקשר: "ו תּ ד בּ ר מ ר י ם ו אַה ר ן בּ מ שׁ ה ע ל א דוֹת ה א שּׁ ה ה כּ שׁ ית א שׁ ר ל ק ח כּ י א שּׁ ה כ שׁ ית ל ק ח" (במדבר יב א). שנית, השמש המשחקת מפנה לספר משלי, שבו מדברת החכמה (או התורה) על יחסיה עם האל בזמן שלפני הבריאה: "ו א ה י ה א צ לוֹ אָמוֹן ו א ה י ה שׁ ע שׁ ע ים יוֹם יוֹם מ שׂ ח ק ת ל פ נ יו בּ כ ל ע ת: מ שׂ ח ק ת בּ ת ב ל אַר צוֹ ו שׁ ע שׁ ע י א ת בּ נ י אָד ם" המדרשים בראשית רבה, הוא עוסק בזמן הלימינלי, (משלי ח ל-לא). פורש בדרכים רבות ושונות במשך הדורות. הפרמורדיאלי, הרגע שלפני הרגע שבו התחיל הכול. עניין מעניין נוסף הוא שאותה האות מקורה במילה "אלף", שלפני הבריאה (הא' הקודמת ל"בית" משפט זה הפותח את ספר שלפני הב' 58 "אלוף", שהוא הכבש או הפר הראשון המוביל את העדר. נציין רק שבמהותו של בראשית) הבריאה באלף-בית העברי, בעצם בחירתו של עגנון בשם זה הוא מציג את דמותו של האלוף כמעין דגם אדם פרהיסטורי, ראשוני, שצריך לעבור תהליך של התפתחות, התעדנות והתבגרות. גם העבדים על הסוסים אשר מלווים את הזוג המאושר בראשית הסיפור "על תלמי שדי ירוצו" (שם, עמוד קצט), מדומים לנחילי הארבּה עצום המידות מנבואת הזעם בספר יואל: "כּ מ ר א ה סוּס ים מ ר א הוּ וּכ פ ר שׁ ים כּ ן 59 י רוּצוּן" שאחריהם "גן עדן" הופך 60 "מדבר שממה". 56 לא ברור אם הכוונה לצפיר או לציפור. אם אכן צפיר כמו שנכתב, אזי: דניאל ח ה: "ו א נ י ה י ית י מ ב ין ו ה נּ ה צ פ יר-ה ע זּ ים בּ א מ ן-ה מּ ע ר ב ע ל-פּ נ י כ ל-ה אָר ץ ו א ין נוֹג ע בּ אָר ץ ו ה צּ פ יר ק ר ן ח זוּת בּ ין ע ינ יו". האלופה פועה כמו חיה דמיונית הדומה לצפיר עזים, אך מרחפת ואינה נוגעת בקרקע, ובין עינה קרן משונה האם הנביא דניאל מדבר על היצור האגדתי חד-קרן?(unicorn) אם כן, אזי על פי הפניה זו משמשת האלופה אגדה בתוך אגדה. 57 תהילים קד יב: "על יה ם עוֹף-ה שּׁ מ י ם י שׁ כּוֹן מ בּ ין ע פ אי ם י תּ נוּ-קוֹל". 58 כך אפשר למצוא אותה למשל בירמיהו יא יט: "ו א נ י כּ כ ב שׂ אַלּוּף יוּב ל ל ט בוֹח ו ל א-י ד ע תּ י מ ח שׁ בוֹת נ שׁ ח ית ה ע ץ בּ ל ח מוֹ ו נ כ ר ת נּוּ מ א ר ץ ח יּ ים וּשׁ מוֹ ל א-י זּ כ ר עוֹד". כּ י-ע ל י ח שׁ בוּ 59 יואל ב ד. 205

18 עוד מראשית הסיפור האלוזיות מעבירות את הקורא מגן העדן של הרובד הגלוי של האגדה, אל עולם תת-קרקעי, היצ'קוקי, מסויט ורדוף. על רקע מתעתע זה מופיעה דמות הכלה הצעירה, התמימה, הבהירה האלופה. אי אפשר להבין את עולמה לאשורו בלי לקרוא ברובד הסמוי של הטקסט קריאה צמודה. אתאר אך מעט מהשפע שהעטיר עליה עגנון, אך די בו לסרטט קווים כלליים להבנת דמותה ומניעיה. הרגע שבו "מתחיל הכול" בסיפור "כפורים" הוא הרגע שבו יורה האלוף בחסידה. אז מתאפס הזמן, שממנו מתחיל זמן ה-ב' של בראשית. אז גם נקשרים גורלותיהם של האלוף והאלופה. בהרג החסידה אפשר לראות הכלאה של שידול חוה בחטא התפוח עם האלימות הרצחנית של קין כנגד הבל חסר הישע. כמו חוה, האלופה משדלת את האלוף אל החטא בשחקה את תפקיד הגיבורה חסרת המגן הזקוקה למושיע, "ותחשוב האלופה בליבה כי יבוא הזאב והדוב ר).בסיפור "כפורים", המסופר כאגדה, האגדה הראשונה בסיפור רוקמת דווקא האישה. באגדה המדומיינת שהיא עצמה רקחה: ונשא אותה מאישה ואכלה" מסתתרות שברי אגדות רבות נוספות. עמוד (שם, מעניין שאת על האישה התמימה כטרף כותבת הפסיכולוגית היונגיינית פינקולה אסטס: "על כל היצורים ללמוד שקיימים טורפים. מבלעדי הידע הזה לא תוכל האישה לנווט את דרכה בביטחון ביער שלה עצמה, מבלי ליפול לטרף. להבין את הטורף משמעו להפוך לבעל חיים בוגר, שאינו פגיע בגלל תמימות, חוסר נסיון או 61 טיפשות". אך מיהו אותו טורף? כאשר עגנון כותב '"נשא אותה מאישה", הוא משחק עם תודעת הקורא שכה בנקל יכול לשמוע "ונשא אותה לאישה". שכן הטורף האמתי אינו נמצא ביער. הטורף המסוכן ביותר הרי הוא בעלה היושב לצדה. תהליך הגדילה וההתפתחות של האלופה עובר אפוא דרך המפגש עם הטורף. רצח החסידה, המתרחש זמן קצר לאחר מכן, מבהיר לה מהו מקורו של הפחד מפני הטורף המובע באופן לא מודע באגדת המשמשים גם שמות גברים). הדוב והזאב (שמות חיות בין האלוף והאלופה מתנהל מחול נפשי שבין טורף לנטרף. "אומרים, שהנטרף יוצר סוג מסוים של קשר עין כנוע, שרעד מסויים עובר בגופו וגורם לעורו לפרפר קלות מעל שריריו, 62 לקורבנו", כותבת אסטס. ובאמצעותם הוא מודה בחולשתו לעיני הטורף ומסכים להפוך האלופה מאותתת לצייד בחולשתה: "קול חיה שמעתי ואחרד... ותחרד האלופה מאד, ותלחץ אל האלוף" (שם, עמוד ר), והוא מגיב ככריש שהריח את ריח הדם; מסוחרר מחולשת קרבנו הוא מפנה את קנה הרובה אל החסידה. באותו רגע עצמו, 60 יואל ב ג :"ל פ נ יו אָכ ל ה א שׁ ו אַח ר יו תּ ל ה ט ל ה ב ה כּ ג ן-ע ד ן ה אָר ץ ל פ נ יו ו אַח ר יו מ ד בּ ר שׁ מ מ ה ו ג ם-פּ ל יט ה ל א- ה י ת ה לּוֹ". 61 ק' פינקולה אסטס. רצות עם זאבים. תל אביב: מודן 1997, עמוד שם. עמוד

19 לנגד עיני האלוף הסומות מתאוות הדם, מוחלפת דמות נשית אחת, יפה, בהירה וחסרת ישע, בדמות נשית אחרת, זקופה על רגל אחת, בהירה וחסרת ישע. הוא רוצח בהינף יד הן את החסידה והן את נפש האישה המתאווה יותר מכול להיות לאם. "קול החיה" שמדמ ה לשמוע האלופה אינו אקסטריטוריאלי לנפשה הביטוי "קול חיה" אינו מופיע במקרא, אך הוא נזכר 63 בזוהר כתיאור יללתה הכאובה של האישה בעת הלידה. דבר מה נוסף מת עם מות החסידה מת הקסם התמים, כוח הכישוף, כוח רוחני קדום שפעל בעולם במסתוריות כדי לקיים ולהזין אותו. וייתכן כי באותה העת, במישור הפסיכולוגי, מת האיזון הנרק סי (ארכיטיפ הבתולה מרי). יסטי של אימהות רבות, ובמילים אחרות, 64 הנשען על הפנטזמה לילד בלא התערבות גבר השותפות הנשית המדומיינת העומדת בבסיס האגדה העממית, שבה האישה והחסידה הן המולידות את הילדים בלי צורך בגבר, נשברת. ובשעה זו אנו פוגשים את האלופה מכלה את כל כוחותיה הנפשיים והפיזיים בניסיון להשיב כוח פלאי זה אל העולם, שבלעדיו אין בו חמלה ואין בו רחמים. היא מנסה להרות באמצעים רבים: סגולה, טקסים, צליינות, תפילה, עשיית בובה מדונג, תפירה אין-סופית לילדי עניים ואימוץ ילד. הדלקת נרות לפני צלמי הקדושים, נראה כי האלופה, אכילת פרי כמו איקרוס, עפה קרוב מדי ל"שמש המשחקת", לפנטזיית הגבר העשיר, החזק, המושלם, וכנפיה הותכו. את כל זמנה, מרצה וכספה היא מקדישה למעשי כשפים אשר יסייעו לה לעשות את הקסם הפשוט ביותר, שכל אישה, 65 שמטיח האלוף כלפי האל: "צפינו בטנה בשדה" (שם, עמוד רו). ולו הפשוטה ביותר יכולה לעשות להביא ילד לעולם; כפי אל ילד ולא נתת לנו כי לשפחה נתת אשר תשליך פרי הפסוק החותם את הפרק הראשון בסיפור (פרק "החטא הקדמון"): "ותעמוד החסידה על רגל אחת כאשר מצאה בשדה, בהכותה אותה באחו לעיני אשתו" (שם, טעון רא), עמוד משמעויות קשות ברובד האלוזי אף יותר מאלה שברובד הגלוי. "מצאה בשדה" כאותה נערה מאורסה הנאנסת בלא מושיע 66 "כּ י ב שּׂ ד ה מ צ אָהּ צ ע ק ה ה נּ ע ר ה מ א ר שׂ ה ו א ין מוֹשׁ י ע ל הּ". והוא מכה את החסידה חסרת המגן כבמכת בכורות, המכה של הפסקת ההמשכיות: "ו ה כּ ית י כ ל-בּ כוֹר 67 בּ א ר ץ מ צ ר י ם". כל זאת הוא עושה לעיני אשתו, אשר בשתיקתה הפסיבית נעשית שותפה לפשע: "מתוך שהיה לו לפנחס למחות לחפני ולא מיחה מעלה עליו הכתוב כאילו זוהר. מדרש הנעלם כרך א (בראשית) פרשת וירא דף קיח עמוד א :"תנו רבנן ג' דברים הללו אינן באין לעולם אלא בקולות קול חיה דכתיב (בראשית ג) בעצב תלדי בנים". ז' קריסטבה. בראשית היתה אהבה פסיכואנליזה ואהבה. תל אביב: רסלינג 2009, עמוד 82. איכה ד יז: "עודינה (עוֹד ינוּ) תּ כ ל ינ ה ע ינ ינוּ א ל-ע ז ר ת נוּ ה ב ל בּ צ פּ יּ ת נוּ צ פּ ינוּ א ל-גּוֹי ל א יוֹשׁ ע ". דברים כב כז. שמות יב יב. 207

20 חטא" (מסכת שבת נה ע"ב). שתיקה זו נמשכת עד אחרי שדעתו של בעלה כמעט נטרפת בעטיים של חלומות הביעותים, ורק אז פוצה היא את פיה, מתוודה על שתיקתה: "אל אלוהי הרוחות, הן החרשתי, לא אמרתי דבר" ("כפורים", רח) עמוד ולא ברור אם התכוונה לכך שלא סיפרה לבעלה על אגדת החסידה או לכך שלא עצרה בעדו מלהרוג את החסידה. בביטוי "אל אלוהי הרוחות" היא מנסה לנקות את עצמה משותפות לאשמה: "ו יּ פּ לוּ ע ל פּ נ יה ם 68 ו יּ אמ רוּ א ל א ל ה י ה רוּח ת ל כ ל בּ שׂ ר ה א ישׁ א ח ד י ח ט א ו ע ל כּ ל ה ע ד ה תּ ק צ ף". אך דווקא האשמה, כסובייקט. הסיפור, שנלחשו באוזניה, היער, 69 יטענו התיאורטיקניות הפמיניסטיות סיקסו וקלמנט, האישה אחוזת ההיסטריה שתיאר פרויד, אינה סובייקט לגמרי, בין שינה לעירות, במשך ילדותה ובבחרותה. משום שהיא לכודה בתמות שאינן שלה, המגיבות לציפיות ולנורמות החברתיות הנהוגות סביבה, האשמה היא הסדק בחומה שדרכו מסתנן פנימה הספק, התלות עם הבעל-האדון, והיא המסייעת לה ליצר קול משלה. משמעה בניית האישה ואנו פוגשים במידה מסוימת בראשית חוזרת על דיבורים בין מצב היפנוטי של התאהבות לריגוש הפחד מחיות האלופה מגלמת את סך הזדהויות שאינן היא עצמה, הריגת החסידה שולחת את האלופה אל הערבות הצחיחות של העקרוּת. מקום בזמן שהוא בה בעת ממשי ומיתי, לאופן שבו גדלה ולפנטזיות שלה. היא הגורם המפרק את יחסי העקרות מסמלת ולכן מלבד האלופה מופיעות דרך הארמז גם העקרות המיתולוגיות חנה, שרה, רחל והאם המאמצת בת פרעה. העקרות מיוצגת בסיפור 70 כמרחב הטרוטופי מרחב זמני שמסמן נתק מהזמן המסורתי של חתונה-הולדה, ומציב ייצוג נגדי לאוטופיה של הנישואין המושלמים בין האלוף הגיבור לאלופה היפה. אנו יודעים שעקרותה זמנית, משום שהיריונה קשור למידותיה: "ברצות האלוהים את דרכיה ומצאה חן בעיני האלוהים ונתן גם לה בן או בת ככל אשר תמצא חן בעיניו" (שם, עמוד רא) שכן היא אינה מחוסנת בפני תהליך התשובה. עקרותה מסמנת הוויית חיים משברית, העקרו ת המקראיות, כדמות לימינלית: נוירוטית שחושדת בכשרים, ומכשפה: האלופה אמנם מוסיפה לחיות בארמון עם בעלה, "הטרוטופיה של משבר", קדושה שכולה חסד, שממקמת אותה, אך ככל דמות מוכת יגון הנעשית ויבואו רוכלים מעריהם מימים ימימה למכור לה שש ורקמה ונשקו את ידה וברכו אותה כי יתן לה אלוהים זרע אנשים... האם רק בשפתם יברכוה, כי ברכתם לא תקום? אך למה תחשוד בכשרים? הלוא היא בכל ליבה תתפלל, גם תמונת ילד עשתה מדונג, משקלו תשע ליטראות ותתניהו בית יראתם ולפני כל צלמי קדושיהם הדליקה נרות, ואלוהים 71 שתם תפילתה (שם, עמוד רג) במדבר טז כב. ה' סיקסו, וק' קלמנט. זה עתה נולדה. תל-אביב: רסלינג 2006, עמודים מ' פוקו. הטרוטופיה. תל-אביב: רסלינג 2010, עמודים הביטוי "שתם תפילתה" מפנה למסכת בבא מציעא ד' לדיון על האיסור להונות את האשה משום שדמעותיה פותחות שערי שמים במקום שבו זעקות הגבר נכשלות: "אמר רב לעולם יהא אדם זהיר באונאת אשתו שמתוך 208

21 העקרות היא גם מעין מבחן בעבור הגבר. האלוף נושע לא רק בשל שינוי יחסו לחסידה, אלא גם בשל אהבתו לאשתו שזכר לה חסד נעוריה גם בשנות עקרותה: "כצליל פעמון ביום מועד מבעד לעצי יער כן ישמע הלמות ליבו מבעד לאדרת השער בזכרו חסדי נעוריה" (שם, עמוד 72 רז). הרגע שבו משתנה מנגינת הסיפור, או הרגע שבו יכולת ההכלה הפסיכולוגית מאפשרת לשמוע את מה שלא נקלט באוזן קודם לכן ואת מה שאינו נאמר, ההתפכחות רגע עמוס פעלי שמיעה ודיבור: מלווה בסיפור את רגע מה תאמרי אלופה? והאלופה החרישה כמו רגע. אחרי כן הרימה את ראשה ותאמר, אל אלוהי הרוחות, הן החרשתי, לא אמרתי דבר. ויאמר הן באוזני שמעתי כי דברת. ותאמר, לא כי, יליל ממרחק שמעת. ויקרא האלוף ויאמר, כמו יליל עוללים אשר הושלכו אשמע מקירות 73 הארמון. והאלופה צחקה צחוק עצב. למה צחקת? [...] זכרתי את אגדת החסידה ואצחק. ויאמר, ספרי. מה אספר ולא תדע? דברי, קרא האלוף... והאלופה הנעימה קולה ותאמר, בילדותי סיפרו לי כי החסידות מביאות את הילדים הקטנים (שם, עמוד רח). עגנון נלחם בסיפור בתפיסת ה"חטא הקדמון" הקשור תמיד להשתקה ממסכים כמו תרועות חצוצרה והבל סיפורי גבורותיו של האלוף). מכריע בהתרת הקונפליקט. (פחלוץ, קולות להיזכרות האישה תפקיד 74 סיקסו וקלמנט סבורות (בהתבססן על מישלה ופרויד) כי באישה משתמר העבר שהודחק, שהאישה יותר מכל אחד אחר מוּעדת להיזכרות. ההיזכרות של האלופה היא בה בעת חתרנית ושמרנית. המשפחה ואינה מבקשת מהגבר הכאה על חטא. היא שמרנית משום שאינה מתירה את קשרי בתבונתה הפרגמטית אין האישה חושפת את אשמתו של הגבר ואינה מעמתת אותו עם המודחק שלו אותו יליל עולל חסר ישע העולה ממעמקי נפשו. היא מאפשרת לו (כמעט מפנקת אותו), בזיכרון לא מודע. והיא חתרנית משום שהיא משיבה על כנו את מיתוס החסידה, שלו תפקיד רב עצמה בארגון הסדר החברתי; הוא ממצע את הפערים האישיים, 75 המגדריים והמעמדיים בין הגבר לאישה, ומאפשר למאגיה שדמעתה מצויה אונאתה קרובה א"ר אלעזר מיום שנחרב בית המקדש ננעלו שערי תפלה שנאמר (איכה ג ( 'גם כי אזעק ואשוע שתם תפלתי' ואף על פי ששערי תפלה ננעלו שערי דמעות לא ננעלו שנאמר (תהילים לט) שמעה תפלתי ה' ושועתי האזינה אל דמעתי אל תחרש". הביטוי "חסדי נעוריה" בהקדמת רש"י לשיר השירים (פרק א' פס' א'): "ויסד הספר הזה ברוח הקודש, בלשון אשה צרורה אלמנות חיות, משתוקקת על בעלה, מתרפקת על דודה, מזכרת אהבת-נעורים אליו, ומודה על פשעה. אף דודה, צר לו בצרתה, ומזכיר חסדי נעוריה ונוי יופיה וכשרון פעליה, בהם נקשר עימה באהבה עזה להודיעה, כי לא מלבו ענה, ולא שילוחיה שילוחין, כי עוד היא אשתו והוא אישה, והוא עתיד לשוב אליה". פרשת שרה הצוחקת כאשר היא מתבשרת על הולדת הבן מוקרנת על השיח בין האלוף לאלופה אולי כדי לקדם את העלילה ואולי כדי לרמוז על כך שהזוג כבר מבוגר ויש אלמנט נ סי בהיריון המאוחר. הלן סיקסו, וקלמנט קתרין. שם. עמודים על תפקידו החברתי של המיתוס כאלמנט ממצע ראו: ק' לוי-שטראוס. הספרות. (1975), 20 עמודים

22 להתקיים במבנה המתקבל על דעת הגבר ועל דעת החברה. הגבר לבדו אינו קרן השפע, מקור כל היקום, אלא הקורים העדינים הקושרים את האישה עם כוחות הטבע והכוחות הטבעיים שלה, הם מקור ההמשכיות, מעיין החיים, ויש לנהוג בהם משנה זהירות. סר הקצף, שבתה החימה סוף טוב הכול טוב עגנון מסיים את הסיפור נאמן לרוח האגדה סוף טוב הכול טוב, "סר הקצף, שבתה החימה. כי בעשותם צדקה וחסד ויתום ירחמו רחם אלוהים עליהם ויתן להם בן לזקוניהם. 76 הוא צדקה וחסד, כי חסיד הוא". המשולש המצוי: הרצוי: גבר, אישה, ילד (חסיד), והסדר שב על כנו. גבר, אישה חסידה, ויעש גם נעשה למשולש אסתר פוקס מציינת כי הסוף הטוב חיוני למעשייה היהודית המסורתית. הוא נועד לאשש את האמונה שהצדק חייב לנצח, 77 וכי הרוע איננו אלא אשליה בת חלוף. פוקס מציינת כי "הסופים הטובים" אצל עגנון מציעים פתרונות שטחיים לבעיות שוליות, כי הם פתאומיים מדי, מתומצתים מדי ובייחוד אינם פותרים את הסתירות והמתחים התמתיים בסיפור. ועם זאת, השימוש שעושה עגנון בסוף הטוב ב"כפורים" כמו הקביעה החז"לית "כל החלומות הולכים אחרי הפה שונה מהשימוש בסיפורים אחרים. הוא פועל 78 (הפתרון)" ומתיר במלואם את כל הקונפליקטים האישיים, הבין-אישיים, הנפשיים והרוחניים כדי לאפשר את רעיון התשובה. החסידות כשלעצמה העסיקה מאוד את עגנון ונספגה ברבות מיצירותיו הן מבחינת הצורה והן מבחינת התוכן. יחסו אליה ידע תהפוכות רבות: לעתים היה תומך נלהב בחסידות כמו שהעיד עליו ידידו גרשום שלום חסד, לחסיד. 79 ולעתים יצא נגדה בשצף קצף... בכל אופן, בסיפור הזה, חסידה וחסידות הם הים שאליו זורמים כל הנחלים: החטא הופך לחסד והחסידה 80 אי אפשר לסיים את המאמר בלי להסכים עם אמירתו של קרוינקר: "יהא מקורה של האגדה אשר יהא לעולם היא מכילה שניים: ייחודו אין ספק ש"כפורים" הפנים. את עגנון כולו ואת הציבור שבקרבו נולדה". על אף איננו ילד חורג ביצירתו של עגנון, נוסף על עגנון היהודי נגלה כאן עגנון האירופי, אלא צד נוסף באישיותו רבת איש ההשכלה, עגנון האוניברסלי, "אָב ינוּ מ ל כּ נוּ ח נּ נוּ ו ע נ נוּ כּ י א ין בּ נוּ מ ע שׂ ים ע שׂ ה ע מּ נוּ צ ד ק ה ו ח ס ד ו הושׁ יענו". מתוך תפילת יום כיפור. Esther Fuchs, "The Ancestral Tale An Ironic Perspective," in David Patterson, and Glenda Abramson (eds.). Tradition and Trauma. Boulder CO: Westview Press 1994, pp בבלי. ברכות נה ע"ב א' שילה. משקעי קבלה ודרכי עיבודה הספרותי ביצירותיו של ש"י עגנון. רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן ג' קרוינקר. יצירתו של ש"י עגנון. ירושלים: מוסד ביאליק 1991, עמודים

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ ה 8 כּ סּוּ 9 תּ שׁ ית י 10 מ כ סּ ה 11 מ צ יא ים 12 כּ לּ

קרא עוד

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( ועשה לפר זבחים לט-מא ויקרא פרק ד פר כהן משיח ( ו י ד בּ ר י ק ו ק א ל מ שׁ ה לּ אמ ר: ( דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ל אמ ר נ פ שׁ כּ י ת ח ט א

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

בגרות קיץ תשס'ה doc

בגרות קיץ תשס'ה doc מדינת ישראל משרד החינוך סוג הבחינה: מועד הבחינה: מספר השאלום: ספרות עברית וכללית 2 יחידות לימוד הוראות לנבחן בגרות לבתי ספר על-יסודיים קיץ תשס"ה 2005 904441 א. משך הבחינה: שעתיים ושלושה רבעים. ב. מבנה

קרא עוד

Taanit Daf 4 The Torah's View on Human Sacrifice תענית ד דעת התורה בקרבנות האדם

Taanit Daf 4 The Torah's View on Human Sacrifice תענית ד דעת התורה בקרבנות האדם ויקרא פרק יח (כא) וּמ זּ ר ע ך ל א ת תּ ן ל ה ע ב יר ל מּ ל ך ו ל א ת ח לּ ל א ת שׁ ם א ל ה יך א נ י י ק ו ק: (כב) ו א ת ז כ ר ל א ת שׁ כּ ב מ שׁ כּ ב י א שּׁ ה תּוֹע ב ה ה וא: (כג) וּב כ ל בּ ה מ ה ל א ת תּ ן שׁ כ ב תּ

קרא עוד

<4D F736F F D20E7E5E1F8FA20F0E9E1E9ED20E5F4FAE2EEE9ED20ECE0E7F820FAE9F7E5EF2E646F6378>

<4D F736F F D20E7E5E1F8FA20F0E9E1E9ED20E5F4FAE2EEE9ED20ECE0E7F820FAE9F7E5EF2E646F6378> ניבים, פתגמים ומטבעות לשון ערכה: ד"ר אורלי קיים.1.2.3.6.7.8 אבד עליו כלח אָב ד ע ל יו כּ ל ח = ה ת י שּׁ ן מ אוֹד. כּ ל ח = דּ עוֹת שׁוֹנוֹת: כּ ל ל ח אוֹ ר ע נ נּוּת אוֹ ק צ יר אוֹ ז ק נ ה. דוגמה: ה שּׁ ירוֹן שׁ יּ צ א ל אוֹר

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רחבה של רגשות לעודד שיח ולהמשיג רגשות לתת למדריך בסיס

קרא עוד

הלכות יסודי התורה, פרק ג 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמב"ם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית ל"מעשה בראשית

הלכות יסודי התורה, פרק ג 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמבם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית למעשה בראשית 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמב"ם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית ל"מעשה בראשית", שהוא "מדעי הטבע והמחקר בראשית הבריאה" (פה"מ חגיגה ב,א; להלן ד,י), כדרך להכיר

קרא עוד

טקסטים בקשות

טקסטים בקשות "שחר אעיר מתנומות"- טקסטים תוכן עניינים תקליטור 1 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 תקליטור 2 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 תקליטור 3 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 שם השיר אל מסתתר

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

395 בגרות חורף תשס'ו doc

395 בגרות חורף תשס'ו doc מדינת ישראל משרד החינוך סוג הבחינה: מועד הבחינה: מספר השאלון: בגרות לבתי ספר על-יסודיים. חורף תשס"ו 2006 904441 ספרות עברית וכללית 2 יחידות לימוד א. משך הבחינה: שעתיים ושלושה רבעים. הוראות לנבחן ב. מבנה

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר אני נשאר אני שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, אבל האדם עצמו לא משתנה. הילדים יבינו

קרא עוד

asara_betebeth_mora

asara_betebeth_mora רציונל היחידה חורבן בית המקדש הוא אחד האסונות הגדולים שפקדו את העם היהודי, ושלושה ימי צום נקבעו בלוח העברי לזכרו של מאורע זה. עשרה בטבת הוא היחיד מהם החל בשנת הלימודים (השניים האחרים י"ז בתמוז ותשעה באב

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation נקמתו של סבל יהושע בר יוסף התפתחות העלילה יום אחד ביקש זלמן התורכי מלמך שיעביר מהמחסן בצפת אל הכפר עין זיתים שלוש חביות ברזל, כבדות וריקות, דבר שקשה לבצע היות והדרך תלולה מאוד. למך תכנן דרך מיוחדת להוריד

קרא עוד

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 05 תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( נספח:

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 05 תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( נספח: בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך 904441 מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 05 תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( נספח: א. משך הבחינה: שלוש שעות. ספרות עברית וכללית 2 יחידות

קרא עוד

בי"ס כרמלית- חיפה

ביס כרמלית- חיפה בי"ס כרמלית- חיפה מבחן הבנת הנקרא ולשון לכיתה ה' שליש שני תאריך: שם: חברים טובים- קראו היטב את השאלות לפני שאתם עונים משך הבחינה: 09 דקות ציון המבחן מ 89 נקודות קראו את הקטע שלפניכם: חבר טוב בעירק חיו

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation עיניים נוצצות אתגר קרת תוכן העלילה זה סיפור על ילדה שאהבה, יותר מהכל, דברים נוצצים. היתה לה שמלה עם נוצצים, וגרביים עם נוצצים, נעלי בלט עם נוצצים. ובובה כושית שקראו לה כריסטי, על שם העוזרת שלהם, עם נוצצים.

קרא עוד

׳

׳ בס"ד לאילן השנה ראש ארבעה ראשי שנים הם... באחד בשבט ראש השנה לאילן כדברי בית שמאי, בית הלל אומרים בחמשה עשר בו. (משנה ראש השנה א,א) כל אילנות העולם - ראש השנה שלהם הוא ט ו בשבט, שהכול הולך לפי טבעה של

קרא עוד

N.indd

N.indd פרק יא שמואל א 52 פרק יא 53 שמואל א פרק יא שמואל א 54 פרק יא "יחי המלך!" בפרקים הקודמים (ח, ט, י) קראנו כי לאח ר שהעם דרש מלך - שאוּל מוּנה לתפקיד, בטקס של הקדשה אישית ובהגרלה פומבית. בסיום הפרק הקודם, פרק

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, ו

כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, ו כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, וגם כעסים וקינאה. אז תנו לי יד וקדימה קופצים, רק תזכרו

קרא עוד

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc מבחן בעברית תכנ תי "מארג השפה" 9 שנ"ל מבחן דגם (ינואר, 2004) שם פרטי: שם משפחה: מס' תעודת זהות: תאריך: שם מרכז ההשכלה / מוסד: מנהל מרכז השכלה: שם: חתימה: אנו רואים בקיום טוהר הבחינות משימה חינוכית, ערכית

קרא עוד

hagim_web.indd

hagim_web.indd במסורת היהודית תקופת העומר, בין פסח לשבועות, היא תקופה של תיקון אישי וחברתי, במהלכה היחיד והעם מתכוננים לקבלת התורה ולהעלאת הביכורים לירושלים. זמן זה מתאים גם להכנת ביכורים סביבתיים וחברתיים. בחג השבועות

קרא עוד

øîé ðéø äçùîåðàéí 59 úì-àáéá èìôåï

øîé ðéø  äçùîåðàéí 59 úì-àáéá  èìôåï חוֹ[ ת( חוֹ[ חוֹ[ 1 ר מ י ניר הי ה" - ה תּעוּ א אשׁ ר "א ה י ה דה "תּ נוּ ל יהו ה א ל ה יכ ם כּ בוֹד"... (ירמיה יג' 16) "מ י-פ ע ל ו ע שׂ ה" "ק ר א ה דּ רוֹת מ ר אשׁ" "א נ י י הו ה ר אשׁוֹן" "ו א ת-אַח ר נ ים א נ י-הוּא"...

קרא עוד

מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל

מגישה : חני חוקת תשעו עבור קריאת כיוון למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל שמגיב* עד שזז* עד מנומנם* חולמני- ץ* ר שלווה* אישיות מפריע* לא ך* א... י ש י ב ה ז מ ן ל א ח

קרא עוד

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf מ פ ג ש י ם ו ש י ח ו ת ש ל ח כ מ י ם ב ס י פ ו ר י ם ע ל ר ק ע ה ל כ ת י ב ת ל מ ו ד ה ב ב ל י ח י ב ו ר ל ש ם ק ב ל ת ה ת ו א ר ד ו ק ט ו ר ל פ י ל ו ס ו פ י ה מ א ת : א ל י ש י ב פ ר נ ק ל ה מ ח ל ק

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

Microsoft Word - kot.doc

Microsoft Word - kot.doc החתול והשועלה לאיכר אחד היה חתול. חתול יפה אבל פראי, שעשה לו צרות רבות. חבל היה לאיכר להיפרד מהחתול, אך לא הייתה ברירה. אחרי התעלול האחרון שם אותו בשק ויצא אתו ליער. שם שחרר את החתול. יהיה מה שיהיה. אם

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

לא טוב היות האדם לבדו

לא טוב היות האדם לבדו לא טוב היות האדם לבדו מטרה: עבודה יצירתית בעקבות לימוד פרק ב' בבראשית, ומתוך כך הטמעת הפרשנות שנלמדה וחשיבה על פרשנות אישית, מקורית. מהלך: לאחר לימוד פרשנים שונים על פסוק זה, התבקשו התלמידות, כמשימה לבית

קרא עוד

כתיבת דו"ח אבחון ארגוני

כתיבת דוח אבחון ארגוני 1 כתיבת דו"ח אבחון ארגוני 2 כמה מילים מקדימות על התוכן... - האופן בו אנו מנתחים את הארגון נשען על הפרדיגמות שלנו אודות השאלות מהו ארגון? מהי אפקטיביות ארגונית? אבחון ארגוני מיטבי מנתח את המערכת הארגונית

קרא עוד

כובע קסמים מאת לאה גולדברג איורים: רינת הופר עיצוב: אבנר גלילי הוצאת ספרית פועלים 2005 על הספר כובע הקסמים הוא התגשמות חלומה של ילדה: חפץ מופלא שימלא

כובע קסמים מאת לאה גולדברג איורים: רינת הופר עיצוב: אבנר גלילי הוצאת ספרית פועלים 2005 על הספר כובע הקסמים הוא התגשמות חלומה של ילדה: חפץ מופלא שימלא כובע קסמים מאת לאה גולדברג איורים: רינת הופר עיצוב: אבנר גלילי הוצאת ספרית פועלים 2005 על הספר כובע הקסמים הוא התגשמות חלומה של ילדה: חפץ מופלא שימלא את משאלות ליבה. בעזרת כובע הקסמים הדמיוני, מגשימה הילדה

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 יעוץ פנג שואי לבית מאת: ניצה שטרויך ה. אדריכלות פנג שואי אסטרולוגיה סינית בייעוץ פנג שואי לבית יש כמה וכמה שכבות של עומק לתיקונים והפעלות לאיזון הבית ודייריו. הבסיס הוא הבגואה וכיווני שינה ישיבה נכונים

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

מלכים א' - סוכם ע"י תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות

מלכים א' - סוכם עי תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה   הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה www.ybm.org.il הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות במצבים שונים. עיקרון זה מצוי כבר בתחילת התפילה ]ח, כח-ל[: )כח( ופ נ ית א ל ת פ

קרא עוד

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעא, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך 014105 מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות ב' א. משך הבחינה: שעה וחצי. יחידת לימוד אחת רק כהשלמה

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F8F9FA20EEE8E5FA20EEF1F2E920FAF9F22727E42E646F63>

<4D F736F F D20F4F8F9FA20EEE8E5FA20EEF1F2E920FAF9F22727E42E646F63> ד( דף מתוך סדרת הספרים לחבר בין תורת הנגלה לתורת הנסתר פרשת גליון מטות מסעי תשע"ה תהא שנת הגאולה. עת [מותר לצלם לזיכוי הרבים [. מדור גלגלים בתורה מופיע בעמוד ט " ו נים שׁל י נ לים ע מּ ס בכ"ר מ ות אי"ק תיּ

קרא עוד

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ומחזבאללה

אתר איראני פרסם נאום, שנשא  מזכל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר עי בכירים מאיראן ומחזבאללה 14 ב מ ר ץ 2018 אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו ה ב י ע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ו מ ד"ר ר ז צ י מ ט עיקרי המסמך ב- 12 ב מ ר ץ פ ר

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שיתוף פעולה בין מורים שיח טיעוני (ארגומנטציה) בקרב תלמידים

קרא עוד

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C>

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C> Page 1 of 5 נתוני האמת: זינוק במספר החרדים שעובדים ומשרתים נתונים מנפצי מיתוסים שמפרסם מוסד שמואל נאמן, מראים כי חל גידול של מאות אחוזים בגיוס לצבא, לשירות האזרחי ובהשתלבות חרדים בשוק העבודה. ח"כ אורי

קרא עוד

Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre

Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt2620.htm 1 of 2 10/17/2007 4:26 PM Psalms Chapter 20 David. 1 For the Leader. A Psalm of א ל מ נ צּ ח, מ ז מוֹר ל ד ו

קרא עוד

משלי כח

משלי כח משלי פרק כח ו צ דּ יק ים, כּ כ פ יר י ב ט ח. נ סוּ ו א ין-ר ד ף ר שׁ ע; א וּב אָד ם מ ב ין י ד ע, כּ ן י א ר י. ב בּ פ שׁ ע א ר ץ, ר בּ ים שׂ ר יה ; מ ט ר ס ח ף, ו א ין ל ח ם. ג גּ ב ר-ר שׁ, ו ע שׁ ק דּ לּ ים-- ו שׁ מ

קרא עוד

הקדמה

הקדמה הקדמה ספר זה נכתב כדי להעניק לכם חוויה חיה של חופש. זוהי קריאה הנובעת ממעמקי עצמכם לשוב הביתה, אל נוכחות החסד האינסופית אשר תמיד נמצאת כאן. הספר אינו מיועד לקריאה חפוזה שבאמצעותה תרכשו ידע נוסף או תלקטו

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc)

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc) הצעה לפתרון שאלון א, חורף 2011 נכתב ע"י עידית גולץ (מורה ורכזת עברית) וארנון דותן (מורה בלחמן). פרק א הבנה והבעה (50 נקודות).1 קהל היעד, הנמענים תפקיד הלשון העברית פן אחד היהודים בארץ מפתח להקמת חברה מלוכדת

קרא עוד

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל- ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים עברית על הרצף מוגשת ל- דר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: 10.10.2016 מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 הקדמה רכישתה של שפה שניה או זרה היא תופעה לשונית פסיכולוגית,

קרא עוד

CITROËN DS3

CITROËN DS3 CITROËN DS3 אייקון מודרני סיטרואן DS3 היא חלום של מעצב. היא רחוקה מלהשאיר אותך אדיש, אלא מעוררת מייד את התשוקה. גם כשהיא עומדת במקום. הקווים שלה גורמים לה להיראות כאילו היא נמצאת כבר בתנועה, ומגלמים

קרא עוד

Microsoft PowerPoint _sources_rus_dovid v2

Microsoft PowerPoint _sources_rus_dovid v2 Overlooked No More: Ruth s Long Shadow Congregation Rinat Yisrael - May 27, 2019 Book of Ruth as Prologue 1. Ruth 4:17-22 ו תּ ק ר אנ ה לוֹ ה שּׁ כ נוֹת שׁ ם ל אמ ר י לּ ד בּ ן ל נ ע מ י And the women neighbors

קרא עוד

Microsoft Word

Microsoft Word הצעות לפעילות הגיל הרך לט"ו בשבט קיבצנו להלן הצעות לכמה פעילויות פשוטות ומהנות לט"ו בשבט: דפי צביעה העוסקים בטבע ובנטיעות א) דף עצים לגזירה והדבקה מהקטן לגדול ב) סיפור לט"ו בשבט מאת דתיה בן דור ג) סיפור

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הנח את הפלאפון במרכז החדר סדנאות ליבה למאמנים משמעת עצמית מטרות הסדנה הקניית כלים לבניית משמעת עצמית אצל השחקנים הקניית כלים ליצירת מאמץ מרבי, ניהול רגשות ואיפוק מודל ערכי הליבה מיצוי עצמי משמעת עצמית

קרא עוד

"שיעור בהיסטוריה" נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי

שיעור בהיסטוריה נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי שיעור בהיסטוריה "" ב מ א י 3 י ר ו ש ל י ם" נוסח אבו מאזן : בפתיחת דיוני המועצה הלאומית ה פ ל ס ט י נ י ת נ ש א א ב ו מ א ז ן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ו ב נ י ח ו ח א נ ט י ש מ י. ז א ת, כ ד י ל ש

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

שאלון איבחון להפרעת קשב ריכוז ותחלואה נילווית שם הילד: תאריך לידה: תאריך מילוי השאלון: / / ממלא השאלון: / אמא אבא מורה גננת שלום, אנא ענו על השאלון הב

שאלון איבחון להפרעת קשב ריכוז ותחלואה נילווית שם הילד: תאריך לידה: תאריך מילוי השאלון: / / ממלא השאלון: / אמא אבא מורה גננת שלום, אנא ענו על השאלון הב שאלון איבחון להפרעת קשב ריכוז ותחלואה נילווית שם הילד: תאריך לידה: תאריך מילוי השאלון: / / ממלא השאלון: / אמא אבא מורה גננת שלום, אנא ענו על השאלון הבא על פי הסולם הבא: ההתנהגות המתוארת לא ניראית לעולם

קרא עוד

Microsoft Word - solutions.doc

Microsoft Word - solutions.doc תחרות גיליס 009-00 הרי פוטר הגיע לחנות הדובשנרייה בהוגסמיד. הוא מגלה, שהכסף שלו מספיק בדיוק ל- סוכריות קוסמים ול- 5 קרפדות שוקולד, או בדיוק ל- 0 קרפדות שוקולד ול- 0 נשיקות מנטה, או בדיוק ל- 45 נשיקות מנטה

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר י', כ"ח-ל"ו נושא היחידה: בקשת משה מיתרו, "ויהי בנסוע הארון" כותב: מוריה שטרן מספר שיעורים: 1 הסבר כללי: פסוקים אלו מתחלקים לש

בה גבולות היחידה: במדבר י', כח-לו נושא היחידה: בקשת משה מיתרו, ויהי בנסוע הארון כותב: מוריה שטרן מספר שיעורים: 1 הסבר כללי: פסוקים אלו מתחלקים לש ב"ה גבולות היחידה: במדבר י', כ"ח-ל"ו נושא היחידה: בקשת משה מיתרו, "ויהי בנסוע הארון" כותב: מוריה שטרן מספר שיעורים: 1 הסבר כללי: פסוקים אלו מתחלקים לשני חלקים: בקשת משה מיתרו, והפרשייה בתוך ה- נ' ההפוכה.

קרא עוד

Judy Klitsner Source Sheet - Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors

Judy Klitsner Source Sheet - Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors ג( א( ב( Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors Judy Klitsner 1. Genesis 12 ( ו יּ אמ ר י ה ו ה א ל אַב ר ם ל ך ל ך מ אַר צ ך וּמ מּוֹל ד תּ ך וּמ בּ ית אָב יך א ל ה אָר ץ א שׁ ר אַר א ךּ : (

קרא עוד

ברוכים הבאים להולנד לעיתים קרובות אני מתבקשת לתאר את החוויה של גידול ילד עם צרכים מיוחדים, כדי לנסות לעזור לאנשים רגילים שלא מכירים חוויה יחודית זאת

ברוכים הבאים להולנד  לעיתים קרובות אני מתבקשת לתאר את החוויה של גידול ילד עם צרכים מיוחדים, כדי לנסות לעזור לאנשים רגילים שלא מכירים חוויה יחודית זאת רביבים ייעוץ והנחייה בע"מ מכון לטיוב ההון האנושי בארגון לעיתים קרובות אני מתבקשת לתאר את החוויה של גידול ילד עם צרכים מיוחדים, כדי לנסות לעזור לאנשים רגילים שלא מכירים חוויה יחודית זאת להבין, לנסות ולדעת

קרא עוד

בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו

בסד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עובד מנהל. חריגה מתקנון המכללה. פגיעה בטוהר בחינות/ עבודות

קרא עוד

Microsoft Word - caid.doc

Microsoft Word - caid.doc הצייד הקטן קטרין וביירון ג'קסון, צייר גוסטף טימערין יום אחד חבש דן את כובע הפרווה שלו, אחז ברובה שלו ויצא מהמחנה לתוך היער העבה. "אני צייד" אמר "אשיג לי עור דוב ועור צבי וזוג עורות ארנבות. וכשאפגוש את

קרא עוד

מערך פעולה

מערך פעולה מטרות: 0( החניך יבין את המושג "הגשמה". )4 )2 מערך פעולה נושא: במעלה הפרמידה החניך ילמד מהי הפירמידה של מאסלו ויטיל ספק בקונוטציה למושג- "הגשמה עצמית". החניך יסיק כי הגשמה עצמית קשורה בד בבד בעשייה חברתית.

קרא עוד

מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החנ

מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החנ מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החניך יבין כי הגשמה אינה משימה פשוטה והיא מחייבת גם עשייה.

קרא עוד

/ 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר א

/ 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר א / 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר אשׁ ית. א מ ר ר בּ י י צ ח ק, ל א ה י ה צ ר יך ל ה ת ח

קרא עוד

Maagalim

Maagalim 153 הקול הכפול בפרשת העקדה פרשת עקדת יצחק (בראשית כ"ב, א יט) היא אחת הפרשות המגרות ביותר בתורה, ויסוד מוסד בתפיסת עולמנו. פרשה זו תופסת מקום מרכזי באמונתנו, תדיר מופיעה בתפילותינו מרכזי באופן ונוכחת השנה,

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט ו ת, ש נ ש א ו כ מ ו ת ג ד ו ל ה ש ל ח ו מ ר נ פ ץ,

קרא עוד

בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין

בית ספר תיכון  מאר אליאס- אעבלין בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין עברית לבתי ספר ערביים ידע לשון וספרות א-שאלון 014204 2 יחידות לימוד קיץ 2011 הוראות לנבחן א. משך הבחינה: שעתיים וחצי מבנה השאלון ומפתח הערכה: בשאלון זה שני חלקים: חלק ראשון-ידע

קרא עוד

על המתרגם רחמן חיים הינו חבר סגל אקדמי בטכניון. יליד איראן ובשנת 1968 היגר לישראל והתחנך בפנימיה של עליית הנוער אלוני יצחק. בחייו המקצועיים כמהנדס וכמ

על המתרגם רחמן חיים הינו חבר סגל אקדמי בטכניון. יליד איראן ובשנת 1968 היגר לישראל והתחנך בפנימיה של עליית הנוער אלוני יצחק. בחייו המקצועיים כמהנדס וכמ על המתרגם רחמן חיים הינו חבר סגל אקדמי בטכניון. יליד איראן ובשנת 1968 היגר לישראל והתחנך בפנימיה של עליית הנוער אלוני יצחק. בחייו המקצועיים כמהנדס וכמדען - חוקר חי תקופות שונות בארה"ב. ספר שירים זה הוא

קרא עוד

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63> עבודת הגשה בפרויקט: מגיש: יובל מרגלית כיתה: י' 4 בי"ס: אורט" מילטון" בת ים תאריך: 31-5-2009 .1 מקום ההשמה בו הייתי הינו שירותי כבאות והצלה בעיר בת ים. שירותי הכבאות בבת ים, הינם חלק משירותי הכבאות הארצית

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

מבדק מס' 1 - חומרים: תכונות, שימושים, שינויים בחומר, היבטים טכנולוגיים

מבדק מס' 1 - חומרים: תכונות, שימושים, שינויים בחומר, היבטים טכנולוגיים משרד החינוך המינהל למדע וטכנולוגיה הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה שם התלמיד/ה: כיתה: משימת הערכה מספר 1- כיתה ד נושאים: מערכות ותהליכים ביצורים חיים ומערכות אקולוגיות )בעלי חיים( הנחיות: קראו היטב את השאלות.

קרא עוד

"צעדת השיבה הגדולה": אירועי 13 באפריל 2018

צעדת השיבה הגדולה: אירועי 13 באפריל 2018 צעדת השיבה הגדולה" :" צעדת השיבה הגדולה " : תמונת מצב, מאזן ביניים" י ו ם ש י ש י ש ל ש ר י פ ת" א י ר ו ע י 13 ב א פ ר י ל 2018 15 ב א פ ר י ל 2018 1 עיקרי תמונת המצב ביום שישי 13 ב א פ ר י ל 2018 י ו

קרא עוד

siud-introduction-sample-questions

siud-introduction-sample-questions מבוא לפסיכולוגיה שאלות לדוגמא מבנה המבחן המבחן יכלול: 18 שאלות סגורות כל שאלה= 4 נקודות סה"כ: 72 נקודות 4 שאלות פתוחות כל שאלה= 7 נקודות סה"כ: 28 נקודות (בחירה מתוך 22 שאלות) (בחירה מתוך 6 שאלות) שאלות

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 אלון בבצ' קו, פסיכולוג מוסמך המרכז להורות באוניברסיטת ייל,)YALE( ארה"ב מטרות הסדנה העברת ידע מבוסס מחקר בתחום בעיות התנהגות אצל הילדים. הצגת הטיפול שנחשב ה standard gold בתחום בעיות התנהגות. הצגת מידע

קרא עוד

השפעת רמת המוטיבציה על הקשר בין תפיסת הסיכון ותפיסת התועלת של שירות צבאי קרבי בקרב בנים לפני גיוס

השפעת רמת המוטיבציה על הקשר בין תפיסת הסיכון ותפיסת התועלת של שירות צבאי קרבי בקרב בנים לפני גיוס כללי אתיקה ודילמות אתיות בעבודה עם קטינים יום עיון קוד האתיקה עדכון 2017 ינואר 2017 יונת בורנשטיין בר-יוסף yonatbor@gmail.com 052-3862232 מאפיינים ייחודיים לעבודת הפסיכולוג עם קטינים התערבות פסיכולוגית

קרא עוד

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה יש לפתור את כל השאלות עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות על דפים משובצים. רשמו את שמכם על כל אחד מהדפים הפתרונות יוגשו אחרי חופשת הפסח. מומלץ לכתוב דואר אלקטרוני, Whatspp כאשר נתקלים בקושי. מישהו

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

הצעה לתוכנית לימודים

הצעה לתוכנית לימודים תואר ראשון הדרישות למקצוע מורחב עת עתיקה: 1 הרצאה קווי יסוד מקרא 1 הרצאה קווי יסוד 1 תרגיל קווי יסוד 1 הרצאה מתקדמת 1 תרגיל 1 סמינריון 14 ש"ש היסטוריה כללית-המזרח הקדום או יוון ורומא ימי הביניים: 5 ש"ש

קרא עוד

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב עש שון כרמלי זל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים "החיילים הבודדים הם מופת לחברה הישראלית... החיילים הבודדים אינם לבד." רא"ל דן חלוץ,

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 BULD MX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 רקע לאור השינויים והמגמות בעולם העבודה, ביניהם גלובליזציה, דיגיטציה מואצת והתארכות תוחלת החיים, חשוב לבחון את אופן החשיבה שלנו על תעסוקה, קריירה ועל הכישורים

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370)

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370) דילמות בחיי ו של CFO חן שרייב ר, CFO ACE AUTO DEPOT LTD. כנס אילת, ספטמבר 2008 1 2 דור ההמשך מבפנים או מב חוץ? 1. דור ה המשך מבפנים או מבחוץ? עולות מספר שאלות: העדפה האם להעדיף מועמד לתפקיד CFO שגדל בארגון,

קרא עוד

תשרי תשע "ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo

תשרי תשע ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo תשרי תשע "ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo 10 ב ' Di 11 Mo 1 דראש השנה Di 2 דראש השנה 12 [1]

קרא עוד

קריית החינוך ע"ש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים

קריית החינוך עש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת יא הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים נערכו מגוון פעילויות ואירועים שתיבלו את הלימודים והכינו את התלמידים לקראת העתיד. לימודים - בסוף

קרא עוד

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום דרכון נוכחי וצילום וויזה אחרונה, במידה והייתה. ניתן

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

סדנת חזון משאבי אנוש

סדנת חזון משאבי אנוש תקשורת חזותית אינפוגרפיקה איך הופכים מידע לאטרקטיבי? מאמן חזותי פיטר מלץ אפריל יולי 2019 מרצה בבצלאל מרצה בבצלאל מאמן חזותי מאמן חזותי 4 סיבות לכישלון בפירסומים )מבחינה חזותית( 51% המלל רב מדי מלל קטן,

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע  ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

SOFFIIIII.pdf

SOFFIIIII.pdf ... ולחתונה הדרכה למציאת זיווג כולל נספח לזיווג שני אבנר קוואס ראש ארגון 'ביתנו החדש' חינוך לחיי משפחה. מהדורה שניה שנת ה'תשע"ג 2012 כל הזכויות שמורות למחבר נא לשמור על קדושת החוברת כתובת המחבר: הרב אבנר

קרא עוד

Microsoft Word - ladyx.doc

Microsoft Word - ladyx.doc ליידי וטרמפ בבוקר חג המולד ג'ים נתן לאישתו יקירה מתנה מיוחדת, גור כלבים קוקר ספניאל. "הו, כמה היא נהדרת. ממש ליידי יפהפייה" קראה יקירה. וכך ליידי קיבלה את שמה. כשליידי הייתה בת שישה חדשים יקירה נתנה לה

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית עמוד 1 דק אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! רגיל אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! בינוני אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! שמן אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד