Microsoft Word WORD2000.DOC

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Microsoft Word WORD2000.DOC"

תמליל

1

2 מונחי טכנולוגיית המידע, בהרכב זה: אריאל פרנק - אורה קפלן - דורון שקמוני - מנחם דישון - מלכה זמלי, אורה שורצולד - דינה בן-אלישר - אמנון שפירא (יו"ר) - אלישע סער - תמי שניבוים-שיאון - דוד גומבוש - תקן זה הוכן ואושר על ידי הוועדה הטכנית אוניברסיטת בר-אילן אוניברסיטת תל-אביב איגוד האינטרנט הישראלי איגוד ישראלי לעיבוד אינפורמציה (איל"א) האקדמיה ללשון העברית יבמ ישראל בע"מ לשכת מנתחי מערכות לשכת רואי החשבון מיקרוסופט ישראל רשות השידור כמו כן תרמו להכנת התקן: שרגא אירמאי, אילנה בארי, שמשון הופמן, שרה חשבי, אהוד קרנין, יאיר שמעוני. רעיה בר-סימן-טוב ריכזה את עבודת הכנת התקן.

3 הודעה על מידת התאמת התקן הישראלי לתקנים או למסמכים זרים תקן זה מבוסס על טיוטת התקן של הארגון הבין-לאומי לתקינה ISO/IEC DIS CD August 1996 מילות מפתח: עיבוד נתונים, עיבוד מידע, אוצר מילים, מונחים, הגדרות, בינה מלאכותית, ראיית מחשב, ראיית מכונה, ראיית רובוט. Descriptors: data processing, information processing, vocabulary, terms, definitions, artificial intelligence, computer vision, machine vision, robot vision. עדכניות התקן התקנים הישראליים עומדים לבדיקה מזמן לזמן, ולפחות אחת לחמש שנים, כדי להתאימם להתפתחות המדע והטכנולוגיה. המשתמשים בתקנים יוודאו שבידיהם המהדורה המעודכנת של התקן על גיליונות התיקון שלו. מסמך המתפרסם ברשומות כגיליון תיקון, יכול להיות גיליון תיקון נפרד או תיקון המשולב בתקן. רשמיות התקן יש לבדוק אם המסמך רשמי או אם חלקים ממנו רשמיים. תקן רשמי או גיליון תיקון רשמי (במלואם או בחלקם) נכנסים לתוקף 60 יום מפרסום ההודעה ברשומות, אלא אם בהודעה נקבע מועד מאוחר יותר לכניסה לתוקף. זכויות יוצרים שעתוק של מונחים והגדרות הנכללים בתקן זה מותר במדריכים לימודיים, בחוברות הוראות, בפרסומים טכניים ובכתבי עת - למטרות חינוכיות או יישומיות בלבד. התנאים לשעתוק כזה הם: לא יוכנס כל שינוי במונחים ובהגדרות; שעתוק כזה אינו מותר עבור מילונים או פרסומים דומים המוצעים למכירה; תקן זה יאוזכר כמסמך המקור. למעט האמור לעיל אין לשעתק או להשתמש בחלק כלשהו של פרסום זה, בכל צורה שהיא או בכל אמצעי שהוא, אלקטרוני או מכני, לרבות צילום וזיעור, ללא רשות בכתב מאת מכון התקנים הישראלי.

4 תוכן העניינים הקדמה... 1 תחום התקן מושגים כלליים תמונות חלקי תמונה אופייני תמונה אור וצבע רכישת תמונה ניתוח תמונות פירוש תמונות התמרת תמונות מסננים ואופרטורים מערכות רכיבי מערכת יישומים רשימת מונחים עברית-אנגלית...48 רשימת מונחים אנגלית-עברית...63

5

6 א( הקדמה תקן זה הוא חלק מסדרת התקנים הישראליים ת"י 1080, שעניינה קביעת מונחים והגדרות בתחומים השונים של טכנולוגיית המידע. סדרת התקנים הישראליים ת"י 1080 מבוססת על סדרת התקנים הבין-לאומיים.ISO 2382 המונחים מובאים באנגלית ובעברית, וההגדרות בעברית. חלקי ת"י 1080 שיצאו עד כה לאור הם אלה: מונחים בסיסיים פעולות אריתמטיות ולוגיות טכנולוגיית חומרה ארגון נתונים ייצוג נתונים הכנת נתונים ועיבודם תכנות מחשבים ת"י 1080 חלק 1 ת"י 1080 חלק 2 ת"י 1080 חלק 3 ת"י 1080 חלק 4 ת"י 1080 חלק 5 ת"י 1080 חלק 6 ת"י 1080 חלק 7 ת"י 1080 חלק 8 ת"י 1080 חלק 9 ת"י 1080 חלק 10 ת"י 1080 חלק 11 ת"י 1080 חלק 12 ת"י 1080 חלק 13 ת"י 1080 חלק 14 ת"י 1080 חלק 15 ת"י 1080 חלק 16 ת"י 1080 חלק 17 ת"י 1080 חלק 18 ת"י 1080 חלק 20 ת"י 1080 חלק 23 ת"י 1080 חלק 24 ת"י 1080 חלק 25 ת"י 1080 חלק 26 ת"י 1080 חלק 27 ת"י 1080 חלק 28 ת"י 1080 חלק 29 ת"י 1080 חלק 30 ת"י 1080 חלק 31 ת"י 1080 חלק 32 ת"י 1080 חלק 33 ת"י 1080 חלק 34 ת"י 1080 חלק 35 ת"י 1080 חלק 37 בקרה, שלמות ואבטחה תקשורת נתונים טכניקות ואַפשוֹרוֹת של פעולה בקרה, קלט-פלט וציוד אריתמטי מצעי נתונים, החסן וציוד היקפי גרפיקה מחשבית אמינות, תחזוקתיות וזמינות שפות תכנות תורת המידע מסדי-נתונים עיבוד נתונים מבוזר פיתוח מערכות עיבוד תמלילים ייצור כליל-מחשב רשתות מקומיות (LAN) ח ברוּר מערכות פתוחות המשרד הממוחשב בינה מלאכותית מושגי יסוד ומערכות מומחה בינה מלאכותית זיהוי דיבור בינה מלאכותית ראיית מחשב בינה מלאכותית למידת מכונה דואר אלקטרוני מדיית-על ורב-מדיה (היפרמדיה ומולטימדיה) בינה מלאכותית רשתות עצביות רישות בינה מלאכותית (א) מציאות מדומה ( נמצא בהכנה. 1

7 זיהוי המונחים כל מונח בתקן מסומן בקוד בן 6 ספרות. זוג הספרות הראשון (משמאל) מציין את מספר החלק בסדרה, זוג הספרות השני מציין את מספר הפרק וזוג הספרות השלישי מציין את מספר הסעיף (הפריט). מספרים אלה זהים בדרך כלל למספרים שבתקן הבין-לאומי. הוספות והשמטות לעתים מושמט מונח שקיים במקור, ולעתים כמה מונחים חליפיים באנגלית מתורגמים למונח אחד בעברית. סוגריים עגולים מילה או מילים המופיעות בסוגריים עגולים הן חלק מהמונח אבל ניתן להשמיטן. סוגריים מרובעים מילה או מילים המופיעות בסוגריים מרובעים אינן חלק מהמונח. הן מובאות לשם הבהרה בלבד. כתיב מלא וכתיב חסר המונחים נכתבו בכתיב חסר ובניקוד. ההגדרות נכתבו בכתיב מלא (חסר ניקוד). הדגשה כאשר בהגדרה מופיע מונח מהמונחים המוגדרים בתקן זה, המונח מודגש בעיבוי. רשימות מונחים בסוף התקן מובאות שתי רשימות מונחים המרכזות את המונחים שנידונו בתקן זה: לפי סדר א"ב (עברית- אנגלית) ולפי סדר ABC (אנגלית-עברית). תחום התקן חלק זה של התקן הישראלי ת"י 1080 מבוסס על הצעת התקן הבין-לאומי ISO/IEC DIS CD משנת 1996, והוא מביא מונחי ראיית מחשב. 2

8 30.01 מושגים כלליים General Concepts vision system מ ע ר כת ר א יּה מערכת היכולה לרכוש תמונה אחת או יותר באמצעות התקן חישה אופטי ללא מגע, והיכולה לעבד, לנתח ולמדוד אופיינים שונים לצורך קבלת החלטות. הערה: הפונקציות של מערכת ראייה עשויות לכלול איתור, בקרה, מדידה, זיהוי, הכרה, ספירה ומעקב תנועה. model-based vision system מ ע ר כת ר א יּה מ ב סּ סת-מוֹ דל מערכת המשתמשת במודל אפריורי (מוגדר מראש) כדי לגזור תיאור מבוקש של המעמד החזותי המקורי מתוך תמונה. computer vision ר א יּת מ ח שׁב ר א יּה א ל ק טרוֹ נית electronic vision ר א יּה מ לאכוּ תית artificial vision היכולת של יחידה תפקודית לרכוש, לעבד ולפרש נתונים חזותיים. הערות: 1. ראיית מחשב עושה שימוש בחיישני ראייה ליצירת תמונה אלקטרונית או ספרתית של מעמד חזותי. 2. ראו ראיית מכונה. machine vision ר א יּת מכוֹ נה שימוש של מכונה בראיית מחשב. הערה: ראיית מכונה משמשת בתהליכי ייצור, בקרת איכות וכדומה. robot vision ר א יּת רוֹבּוֹט ראיית מכונה המספקת נתונים חזותיים לרובוט כמשוב או כהנחיה. high-level vision ר א יּה בּ ר מ ה ע לּית ראיית מחשב הכוללת תהליכים המדמים הכרה. low-level vision ר א יּה בּ ר מ ה בּ סי סית תהליך של חילוץ נתונים חזותיים ממעמד חזותי, באמצעות טכניקות מידול פרימיטיביות כגון ייצוג המעמד החזותי על ידי השפות של עצם או על ידי קווי המיתאר של הבהיקות. 3

9 thermal vision ר ר א יּה ח מּ נית א יּה תּ ר מית תהליך להבנת מעמד חזותי על פי הבדלי הטמפרטורות שבו. spatial vision ר א יּה מ ר ח בית ראייה שבה הנתונים משמשים לגזירת המבנה המרחבי של שדה הראייה. object [in artificial intelligence] ע צם בּ י קט אוֹ בבינה מלאכותית - ישות פיזית או מושגית היכולה להיות בעלת תכונה אחת או יותר. image [in computer vision] תּ מוּ נה בראיית מחשב - ייצוג ההיבטים החזותיים של עצמים. דוגמות: צילום, הולוגרמה, סרטוט, מסגרת חוזי, תמונת רנטגן. הערה: בראיית מחשב, התמונות הפשוטות ביותר מופקות מעוצמת ההקרנה של עצמים או ממדידת הטווח אל העצמים. image file ק בץ תּמוּ נה קובץ המכיל תמונה אחת או יותר. video ח זי ו י דאוֹ נתונים בתסדיר המתאים לתצוגה כתמונה אחת או יותר. הערה: החוזי מוצג בדרך כלל כסדרה של תמונות באופן היוצר רושם של מצבים משתנים. full-motion video ח זי נע כל מערכת המשמשת להצגת תמונות חוזי נעות באמצעות מחשב. real-time video ח זי בּ ז מן-א מת שידור תמונות של אירועים בעת התרחשותם. life video ח זי חי שידור תמונות מאירועים כפי שהתרחשו. still video ח זי נח שידור של תמונות סטטיות. 4

10 optical processing ע בּוּד אוֹ פּ טי עיבוד המשתמש בשיטות אופטיות לזיהוי עצמים. pixel-group processing ע בּוּד קבוּ צת פּי קס לים טכניקת עיבוד תמונות שבה מעבדים כל פיקסל יחד עם הפיקסלים הסמוכים אליו. הערה: הממוצע המשוקלל של מערכי פיקסלים מאפשר סינון מרחבי. temporal vision ר א יּה תּלוּ ית ז מן ראייה שבה משתמשים בנתונים כדי לגזור את תיאור השינויים באירועים החזותיים לאורך זמן. image [v] דּ מּ ת יצר תמונה. imaging דּמּוּת תהליך יצירת תמונה. scene [in computer vision] מ ע מד (ח זוּת י ( בראיית מחשב מראה עצמים בתמונה כמו במציאות. video signal אוֹת ח זי אות בתסדיר המיועד לתצוגה כתמונה אחת או יותר אוֹת ח זי מ ר כּב אות חוזי יחיד הנוצר מצירוף של אות חוזי עם רכיבי וסימוי אנכי. composite video signal סנכרון אופקי וס נכרון אנכי ועם רכיבי סימוי אופקי horizontal synchronization ס נ כּרוּן אָ פ קי רכיב באות חוזי המציין סוף של שורת תמונה. vertical synchronization ס נ כּרוּן א נ כי רכיב באות חוזי המציין סוף של מסגרת אות חוזי. video signal frame מ ס גּ רת אוֹת ח זי כל האותות הנחוצים להפקת תמונה. 5

11 image processing ע בּוּד תּמוּנוֹת picture processing ביצוע פעולה כלשהי בנתוני תמונה למטרה נתונה. הערה: פעולות אלה כוללות ניתוח מעמד חזותי, דחיסת תמונה, שחזור תמונה, שיפור תמונה, עיבוד-קדם, כימות, סינון מרחבי ובניית מודלים דו-ממדיים או תלת-ממדיים של עצמים על סמך תמונות. image processor מ ע בּד תּמוּ נה יחידה תפקודית המבצעת עיבוד תמונות. image preprocessing ע בּוּד-ק דם שׁל תּמוּ נה שיפור, התמרה, סינון או הכנות אחרות של תמונות לפני העיבוד העיקרי. pixel-point processing ע בּוּד נ ק דּת פּי ק סל טכניקת עיבוד תמונות שבה ניגודיות התמונה מתוקנת על ידי הכפלת פיקסל יחיד בערך קבוע או חלוקתו בערך קבוע, או שבהירות התמונה מתוקנת על ידי הוספת ערך קבוע לכל פיקסל או חיסורו של ערך כזה. Fourier processing ע בּוּד פוּ ר יה טכניקה מתמטית לעיבוד תמונה המיוצגת על ידי רכיבי התדר המרחבי שלה. high-level processing ע בּוּד בּ ר מ ה ע לּית עיבוד תמונות בטכניקות מתקדמות כגון בינה מלאכותית. low-level processing ע בּוּד בּ ר מ ה בּ סי סית עיבוד תמונות בטכניקות בסיסיות ליצירת תמונה או לשיפור הייצוג שלה. adaptative control בּ קּ רה מ ס תּ גּ ל ת שיטת בקרה שבה הפרמטרים של הבקרה מותאמים אוטומטית וברציפות בשיטת משוב למשתני העיבוד הנמדדים, כדי למטב את ביצועי המערכת. windowing [in computer vision] חלּוֹ נאוּת בראיית מחשב - טכניקה להפחתת כמות הנתונים לעיבוד, על ידי בחירת חלק קטן של התמונה לניתוח, תוך התעלמות מחלקיה האחרים. electronic windowing חלּוֹ נאוּת א ל ק טרוֹ נית בראיית מחשב - טכניקת חלונאות המתעלמת מפיקסלים המצויים מחוץ לשטח נבחר, כדי לזרז עיבוד תמונות. 6

12 local windowing חלּוֹ נאוּת מקוֹ מית בראיית מחשב - טכניקת חלונאות המאפשרת לרכז תשומת לב מיוחדת בשטח נתון. perfect hull חלּוֹ נאוּת ע צ מית בראיית מחשב - טכניקת חלונאות שבה עצם הופך להיות חלון של עצמו תמונות Images binary image [in computer vision] תּ מוּ נה בּי נ רית בראיית מחשב - תמונה המורכבת מפיקסלים בעלי שני ערכים בלבד. analog image תּ מוּ נה אָ נלוֹ גית תמונה המשתמשת בטווחי ערכים רציפים. דוגמה: צילום טיפוסי מכיל טווח רציף של בהירויות וגוונים. הערה: שונה מתמונה ספרתית. digital image תּ מוּ נה ס פ ר תית תמונה המורכבת מפיקסלים בעלי טווחים של ערכים בדידים. דוגמה: ניתן לדגום תמונה ולקודד אותה באמצעות ערכים בדידים של בהירויות וגוונים. הערה: שונה מתמונה אנלוגית. dot pattern דּ גם נ קדּוֹת סידור של נקודות בעל משמעות מוגדרת. video image תּ מוּ נת ח זי תמונה בתסדיר אותות שניתן להציג על פני משטח תצוגה. negative image תּ מוּ נת תּ שׁ ליל תמונה שבה בוצע היפוך של ערכי הצבע. דוגמה: שחור הפך להיות לבן, כחול הפך להיות צהוב. 7

13 subtraction image תּ מוּ נת ה פ ר שׁים תמונה הנוצרת כתוצאה מחיסור ערכי פיקסלים של תמונה אחת מערכי הפיקסלים המתאימים בתמונה אחרת. two and one-half dimensions שׁ ני מ מ דּים ו ח צי ייצוג גרפי דו-ממדי, שבו מושג תוצא תלת-ממדי על ידי הקצאה של קדימות הסתרה לעצמים חופים. raw image תּ מוּ נה גּ ל מית תמונה שנרכשה וטרם עובדה. primal sketch מ תו ה גּ ל מי תיאור גולמי של תמונה במונחי המאפיינים שמוצו ממנה. blocks world עוֹ לם אַ ב ני- בּ נ ין עולם מלאכותי קטן המורכב מתיבות, גלילים ופירמידות, המשמש לפיתוח רעיונות בלוגיקה, בראיית מחשב, ברובוטיקה, במ נשקי שפה טבעית language) (natural וכדומה. template דּ פס תמונה או חלק של תמונה, המשמשים להשוואה עם תמונות אחרות או ליצירתן. wireframe model מוֹ דל ק וּ י גּוּף מידול גאומטרי תלת-ממדי המייצג גוף על ידי קווי השפה שלו, לרבות הקווים הנסתרים. smooth image תּ מוּ נה מ ח ל קת תמונה שהוחלפו בה ערכי פיקסלים מדוגללים (בעלי ערכים חריגים) בערכים המבוססים על פיקסלים סמוכים. perfection image ideal image תּ תּ שׁ ל מת מ מוּ נה מוּ נה אי דאָ לית תמונה ספרתית קרובה ככל האפשר למציאות. 8

14 תּ ר שׁים סכּוֹת ייצוג גרפי המתאר את פני העצם באמצעות האורך והכיוון של קווים ניצבים להם. הערות: needle diagram.1.2 התרשים מזכיר סיכות התקועות בכרית סיכות. המקור לציור - Real-time Single-workstation Obstacle Avoidance Using Only Wide-field Flow Divergence By: Ted Camus, David Coombs, Martin Herman, Tsai-Hong Hong From: National Institute of Standards and Technology Intelligent Systems Division. MD USA תרשים סיכות של המכשולים בחדר המצולם ב"עיני" רובוט afterimage תּ מוּ נת גּ רר תגובה חזותית שנשארת, או תגובה המתרחשת לאחר שהגורם המעורר אותה חדל לפעול. retained image burned-in image תּ תּ מוּ נה נ שׁ א רת מוּ נה צרוּ בה תמונה הנותרת קבועה בתצוגה לאחר שהתנאים השתנו והיא אינה אמורה להתקיים עוד. ghost תּ מוּ נת ר פ אים תמונת שווא, שהיא תוצאת תופעות כגון הד. blur circle מ ע גּל ט שׁטוּשׁ תמונה מעגלית של מקור אור נקודתי הנגרמת על ידי מערכת אופטית. הערה: איכות המערכת האופטית והמוקד שלה משפיעים על גודל מעגל הטשטוש: ככל שהמעגל קטן יותר כך התמונה חדה יותר. distortion עוּוּת שינוי לא-רצוי בצורת תמונה או בצורת גל ביחס לעצם או לאות המקוריים. 9

15 (2007) " barrel distortion :..1." ".2.Wikipedia, the free encyclopedia -.3 pincushion distortion :..1." ".2 Wikipedia, the free encyclopedia -.3 Moiré pattern , 10

16 30.03 חלקי תמונה Image Parts image plane מ ישׁוֹר ה תּמוּ נה במערכת אופטית, המישור המכיל את התמונה המבוקשת. object plane מ ישׁוֹר ה ע צם מישור מדומה הממוקד על מישור התמונה המוגדר של מערכת אופטית. principal plane מ ישׁוֹר ע קּ רי מישור מדומה בעדשה או בקרבתה, שבו קרני האור נראות שבורות. frame [in computer vision] מ ס גּ רת בראיית מחשב - השטח במשטח התצוגה התפוס על ידי התמונה כולה. scrub frame מ ס גּ רת נקּוּי scrub הגבול שבתוכו נסרק התקן דימות ללא שימוש באור פוגע, לצורך הסרת כל תמונה שיורית שנותרה לאחר ביצוע צילום חטף ולכידת מסגרת. structural element א ל מ נט מ ב ני אשכול של פיקסלים או סביבה של פיקסלים, המשמשים לפעולות מורפולוגיות. הערה: בדרך כלל משתמשים באשכול קטן (3 3), אולם ייתכן גם אשכול גדול או מקוטע. picture cell PEL [abb] תּ א חי שׁה אלמנט בודד במערך של חיישנים, המשמש להמרת אנרגיית אור לאנרגייה אלקטרונית. target cluster א שׁכּוֹל מ טּרוֹת כמה עצמים מקובצים יחד בשדה הראייה, ללא חפייה או הסתרה. 11

17 edge שׂ פה קו המציין שינוי מובהק בערכי הצבע בין שני אזורים סמוכים שבכל אחד מהם ערכי צבע אחידים יחסית. הערות: 1. שפה ממוקמת בין פיקסלים של שפה. 2. שונה מגבול. edge pixel פּ י ק סל שׂ פה פיקסל הנמצא בשפה של מעמד חזותי. boundary גּ בוּל קו לאורך שפה, המסמן את ההפרדה בין שני הערה: שונה משפה. אזורים. concurve ע ק מּה מ ר כּ בת גבול המורכב משרשרת של קווים ישרים וקשתות. corner פּ נּה שינוי חד בכיוון של קו. blob כּ תם אזור בתמונה שבו לכל הפיקסלים אותו ערך צבע. parent [in computer vision] כּ תם הוֹ רה בראיית מחשב - כתם המקיף בשלמות כתם אחר. דוגמה: החלק האדום בדגל של שווייץ המקיף את הצלב הלבן. child [in computer vision] כּ תם י לד בראיית מחשב - כתם המוקף בשלמותו על ידי כתם אחר. דוגמה: הצלב הלבן בדגל של שווייץ המוקף בכתם אדום. siblings [in computer vision] כּ ת מים א ח אים בראיית מחשב - כמה כתמים שהם כתמי-ילד של כתם-הורה אחד. דוגמה: הכוכבים במלבן הכחול בתמונה של דגל ארצות הברית. 12

18 region א זוֹר שטח רציף בתמונה המוגדר על ידי אופיין משותף. הערה: תיחום של אזור נעשה באמצעות קבוצת שפות או גבולות. region of interest א זוֹר ע נ ין ROI [abb] area of interest AOI [abb] אזור המיועד לניתוח אופייני תמונה Image Characteristics feature [in computer vision] מאַ פ ין בראיית מחשב - כל אופיין המתאר תמונה או אזור בתמונה. feature vector ו קטוֹר מאַ פ י נים כמה מאפיינים העשויים לשמש לתיאור שטחים או עצמים בתמונה. feature space מ ר חב מאַ פ י נים קבוצת כל וקטורי המאפיינים האפשריים העשויים לשמש לייצוג מאפיינים של תמונה. pattern description language שׂ פת תּאוּר דּ ג מים שפה המאפשרת תיאור מבני של דגמים בתמונה במונחי פרימיטיבים של תמונה וצירופיהם. symbolic description תּ אוּר ס מ לי תיאור של תמונה על ידי ייצוג באמצעים אחרים, כגון גרף. signature prototype pattern [in computer vision] ח תי מה דּ גם אַב-ט יפּוּס בראיית מחשב - המידה הנצפית או האופיינית, או דגם של מאפיינים, שנגזרו מיישויות של קטגוריה מסוימת. הערה: לקטגוריה יש חתימה רק אם דגם המאפיינים מייצג במידה רבה את וקטורי המאפיינים שנתקבלו מהיחידות באותה קטגוריה. 13

19 geometric configuration תּ צוּ רה גּאוֹ מ ט רית קבוצת מאפיינים המתארת את צורת התמונה. הערה: המאפיינים עשויים להיות מאפיינים איכותיים, כגון ריבועי, מעגלי, או מאפיינים כמותיים, כגון שטח, היקף וממדים. compactness דּ חיסוּת בראיית מחשב מידת פיזור הפיקסלים באזור ביחס למרכז האזור. הערה: דחיסות מבוטאת לעתים קרובות על ידי מספר בטווח שבין אפס (0) לאחת (1). מעגל הוא האזור הדחוס ביותר, ואילו קו הוא האזור הפחות דחוס. עצמים מעגליים יקבלו ערך מרבי אחת (1), ואילו עצמים מוארכים יקבלו ערכי דחיסות המתקרבים לאפס (0). peround מ ע גּ ליּוּת מדד המבטא את מידת הע ג ילוּת של אזור. הערה: המעגליות מחושבת כריבוע ההיקף מחולק בשטח. elongation מ א רכוּת בראיית מחשב מידה של מאפייני צורה, השווה לאורך הציר הראשי מחולק באורך הציר הזוטר. הערות: 1. מקדם המוארכות של מעגל הוא אחת (1). לעצמים ארוכים יש מקדם גדול מאחת (1). 2. בכמה מקרים קשה להגדיר את הצירים כראשי וזוטר. location מקּוּם הקביעה של אַיּוּת (position) של עצם במעמד חזותי ביחס לצופה. spatial grid ס ריג מ ר ח בי סריג ייחוס כיווני במרחב הייצוג של תמונה. spatial grid frequency תּ דר ס ריג מ ר ח בי צפיפות קווי הייחוס בסריג מרחבי. spatial frequency תּ דר מ ר ח בי המספר ההפוך של ריווח קווים בעצם או במעמד חזותי. spatial noise ר עשׁ מ ר ח בי עצמים לא-רצויים בתמונה, המופיעים עקב שינויי הבהירות לפי המקום. 14

20 angle-of-view ז וית ר א יּה הזווית הנוצרת בין שני ישרים הנמתחים אל עיני הצופה משתי הנקודות המרוחקות ביותר על מישור העצם. aspect ratio י חס מ מ דּים היחס בין רוחב תמונה לאורכה. דוגמה: יחס ממדים 4:3 פירושו, שהממד האופקי של מסגרת התמונה הוא 4/3 מהממד האנכי. stability י צּיבוּת מידת השינוי בצורה או בגודל של תמונה במשך הזמן, עקב שינויים באות האלקטרוני. flatness-of-field שׁ טיחוּת שׂ דה המידה שבה עצם שטוח מופיע כתמונה שטוחה. depth-of-field ע מק שׂ דה הטווח בין הרוחק המרבי והרוחק המזערי מהחיישן, שבו התמונה הממוקדת מעוצבת עדיין בצורה קבילה. depth-of-focus ע מק מוֹ קד טווח המרחקים מהעדשה אל מישור התמונה שבו התמונה הנוצרת באמצעות העדשה נראית ממוקדת. depth perception תּ פי סת ע מק היכולת לתפוס הפרשים ברוחק שבין הצופה לבין נקודה אחת ביחס לרוחק ממנו אל נקודה אחרת. texture gradient עדּוּ ן מ ר קם הצפיפות, ההולכת וגדלה עם העומק, של המרקם החזותי הנצפה בתמונה דו-ממדית של מעמד חזותי תלת- ממדי המכיל משטחים בעלי מרקם אחיד בקירוב. texture מ ר קם האיכות החזותית של משטח. texel texture element ט ק סל א ל מ נט מ ר קם האלמנט הקטן ביותר של תמונה המשמש לתיאור מרקם של משטח. surface texture description תּ אוּר מ ר קם מ שׁ טח סדרת נתונים המתארת דגם של מרקם תלת-ממדי, לרבות מודל המשטח והתאורה. 15

21 resolution ה פ ר דה הרוחק המזערי החייב להפריד בין שני קווים או בין שתי נקודות בתמונה כדי שיהיה אפשר להבחין בהם כקווים נפרדים או כנקודות נפרדות. resolution cell תּ א ה פ ר דה השטח הקטן והאלמנטרי ביותר בתמונה הנחשב בעל משמעות למתבונן. הערה: תא הפרדה או מערכים של תאי הפרדה עשויים לעתים להוות יחידה בסיסית לזיהוי דגמים או לנתוני תסדיר תמונה. spatial resolution ה פ ר דה מ ר ח בית הערך ההפוך של מספר הפיקסלים הנכללים בשטח של תמונה. דוגמה: תמונה בהפרדה מרחבית של אחת (1) חלק י מכילה 65,536 פיקסלים בדידים. horizontal resolution ה פ ר דה אָ פ קית הערך ההפוך של מספר הפיקסלים לאורך קו סריקה אופקי יחיד. vertical resolution ה פ ר דה א נ כית הערך ההפוך של מספר הפיקסלים בכיוון האנכי של התמונה. sub-pixel resolution ה פ ר דת תּת- פּ י ק סל הפרדה קטנה מפיקסל אחד המושגת על ידי ביון (אינטרפולציה). dot pitch פּ סי עת נ קדּוֹת מידת ההפרדה המרחבית בתצוגה, המבוטאת כרוחק בין נקודות זוהרות מאותו צבע. definition מ ב ח נוּת רמת הבּוֹלטוּת של פרט בתמונה, שהיא תוצא הצירוף של הפרדה וניגודיות. acutance חדּוּת בראיית מחשב מידת החדות של השפות בתמונה. הערה: החדות מבוטאת כממוצע ריבוע השינוי בצפיפות האופטית לאורך השפה, מחולק בהפרש הכולל של הצפיפות האופטית בין צד אחד של השפה לבין צדה השני. magnification ה ג דּ לה היחס בין האורך של קו במישור העצם לבין האורך של אותו קו במישור התמונה. 16

22 registration ה ח פּ פה רמת הדיוק בהצבת תמונה ביחס לתמונה אחרת, המבוססת על היסט גאומטרי כגון סיבוב, התקה או הגדלה. image algebra אַ ל גּ בּ רת תּמוּנוֹת אוסף אלגוריתמים לעיבוד תמונות שהמשתנים שלהם הם תמונות והפעולות שלהם הן פעולות לוגיות, אריתמטיות או שתיהן. Euler number מ ס פּר אוֹ י לר מספר הכתמים בתמונה בינרית, פחות מספר כתמי-הילד. mathematical morphology morphology צוּ רנוּת מ ת מ טית צוּ רנוּת אלגברת תמונות שהמשתנים שלה הן צורות והפעולות הן פעולות התמרה של צורות אלה. binary morphology צוּ רנוּת בּי נ רית יישום של צורנות מתמטית על תמונות בינריות. gray scale morphology צוּ רנוּת ס לּם האָפ ר יישום האלמנטים הבונים של סולם האפור כדי לסנן תמונה בסולם האפור, בדרך כלל כדי לתקן פגמים במשטח של עצם בשדה הראייה של מצלמה. clipping [in computer vision] לקּוּי בראיית מחשב - בדימות תת-אדום, פגם קוסמטי הנגרם על ידי מבנה בתוך מערכת הגלאי, המפריע לגילוי הקרינה. 17

23 30.05 אור וצבע Light and Color ambient light אוֹר אוֹ פף אור המצוי בסביבה והעשוי להקיף את מערכת הראייה, אך אינו מסופק על ידי המערכת. structured light תּ אוּר ה מ ב נית טכניקה של הקרנת דגם אור בזווית ידועה על מעמד חזותי כדי לצפות מן הצד בהעמדה (בהצבה) של אלמנטי הדגם בתוך התמונה וכך לגלות נתוני עומק. הערה: המקור לציור - site).stockeryale, Inc (Internet שימוש באלומת לייזר מישורית (במישור Z) X, collimate [v] (a light beam) ה ק בּיל (א ל מּת אוֹר ( יצר אלומת אור שבה כל קרני האור מקבילות. backlighting תּ אוּ רת ע רף אור המגיע לחיישן התמונה ושאינו מוחזר מפני העצם אלא מסופק ממקור הנמצא מאחורי העצם. הערה: תאורת עורף יכולה לשמש להפקת צללית של עצם. front lighting תּ אוּ רת ח זית אור המוחזר מפני העצם ומגיע לחיישן התמונה. aiming beam א ל מּת ה כ ו נה 18

24 אלומת לייזר נראית, המופקת על ציר משותף עם אלומת לייזר תת-אדומה או אלומת לייזר אחרת, לא-נראית, כדי לסייע במיצוב האלומה הלא-נראית. brightness בּ הירוּת מאפיין איכותי של כמות האור המוקרנת על ידי מקור אור כפי שהוא נתפס בעיני אדם. 1. מאפיין כמותי של האור במרחב הצבעים RGB (אדום, ירוק, כחול) או במרחב הצבעים HSB 2..(Hue Saturation Brightness) הערה להגדרה 1: יש להבחין בין בהירות, כמושג איכותי של תפיסה חזותית אנושית, לבין המונחים הפיזיקליים הכמותיים, קרינוּת - radiance ובהיקוּת -.luminance luminance בּ היקוּת כמות האור הנפלטת מפיקסל או משטח מוגדר במשטח התצוגה. הערות: 1. בהיקות היא אחת משלוש התכונות של צבע. 2. מקובל להשתמש ב"עוצמת אור" כמונח נרדף לבהיקות. radiant flux שׁ טף ק ר י נה ההספק הנפלט כאנרגיית קרינה. radiance ק רינוּת שטף הקרינה הנפלט ממשטח לכיוון נתון. הערה: בשונה מעוצמת ההקרנה. irradiance ע צ מת ה ה ק ר נה עוצמת הקרינה הפוגעת ביחידת שטח של משטח. הערה: בשונה מקרינוּת. shading ה צ ל לה שינוי בהירות הדרגתי של תמונה, שלא קיים במעמד החזותי המקורי, אלא נגרם על ידי מערכת הראייה. contrast נגּוּ דיּוּת הפרש הבהירות בין שטחים בהירים לשטחים כהים של תמונה. הערה: מבוטא בדרך כלל כ"יחס ניגודיות". contrast ratio י חס נגּוּ דיּוּת היחס בין ערכי הבהירות המרבי והמזערי. simultaneous contrast נגּוּ דיּוּת מ ת ע תּ עת 19

25 אשליה חזותית הגורמת לאזור בתמונה להיראות בהיר יותר או כהה יותר בהתאם לבהירות המקיפה אותו. aerial image modulation א פנוּן תּמוּ נה נ ק ל טת אפנון של האור הנוצר במעבר בין התמונה הנוצרת על פני משטח רגיש-לאור לבין התמונה הנקלטת בחומר הרגיש-לאור עצמו, עקב התכונות הכימיות של החומר. gray level gray shade ר מת האָפ ר צ ל האָפ ר ערך המסומך לפיקסל בתמונה ספרתית והמייצג את הבהיקות של המעמד החזותי המקורי בקרבת הנקודה המיוצגת על ידי הפיקסל. gray span מוּ טת האָפ ר רמת האפור הקבילה הנקבעת בטכניקות סף, והניתנת בדרך כלל לכוונון בטווח שבין 0% (לבן) לבין 100% (שחור). angle of incidence ז וית פּ גי עה הזווית שבין ציר אלומת האור הפוגעת לבין ציר ניצב למשטח הפנים של הדוגמה. bulk scattering פּזּוּ ר נ פ חי פיזור האור בתוך תווך נפחי שקוף למחצה; בעוד חלק מהאור נפלט מחדש, חלק אחר יכול להיבלע בעצמים אטומים שכנים. phosphor נ הוֹ רן כל חומר שניתן לעוררו לפלוט אור על ידי קרינה פוגעת. halo ה לּה רצועה מעגלית של אור צבעוני המופיעה בתמונה מסביב לעצמים יוצאי דופן בבהירות שלהם. blooming פּ רי חה אזורים "מרוחים" בתמונה עקב בהירות ברמה החורגת מיכולת הקליטה של האלמנט הקולט, הנוצרת על ידי זיהום אלקטרוני הנובע מפיקסלים בהירים קרובים. dark current ז רם ח שׁ ך שטף של זרם או תנופת אות שהופקו בחיישן אופטי שהוצב בחשכה מוחלטת. רעש החושך מבוטא כשטף של זרם אלקטרונים. hue גּ ון תכונת עצם צבעוני, המשמשת לזיהוי העצם כאדום, ירוק, כחול וכדומה. 20

26 הערות: 1. הגוון של צבעים טהורים מתאים ישירות לאורך הגל השולט בקרינה שלהם. 2. לצבעים לבן, שחור ואפור אין גוון. 3. גוון הוא אחת משלוש תכונות הצבע. האחרות הן צבעיות ובהיקות. saturation ר ו יה תכונת צבע המבטאת את מידת ההתרחקות מהאפור באותה בהיקות. הערה: בכל האפורים הרוויה אפס. chrominance צ ב עיּוּת כּ רוֹ מ טיּוּת הגוון והרוויה של צבע, לא כולל בהיקות. chroma-key color צ בע מ פתּוּ ח- צ ב עיּוּת במפתוח-צבעיות, צבע המוגדר באות חוזי מורכב והמיועד להחלפה או לשילוב בתמונה אחרת. הערה: בדרך כלל משתמשים בירוק או בכחול כצבע מפתוח צבעיות, ההופך להיות "שקוף" לאחר מחיקתו. chroma-keying מ פתּוּ ח צ ב עיּוּת colour-separation overlay CSO [abb] blue screen צירוף שני אותות חוזי מסונכרנים שאחד מהם צבע מ פתוח-צבעיות, המשלב רקע נדרש עם פעילות בחזית. דוגמה: חזאי עומד לפני מסך רקע כחול. כחול הוא צבע מפתוח הצבעיות. הצופים בבית רואים מפת מזג אוויר במקום את המסך הכחול, ואת החזאי לפני המפה. chroma signal אוֹת צ ב עיּוּת החלק מנתוני תמונה המספק את הצבעיות (גוון ורוויה) המונח הושמט. color value ע ר ך צ בע אפיון צבע במונחים של גוון, רוויה ובהיקות. color space מ ר חב צ ב עים כל הצבעים שניתן לייצג באמצעות אדום, ירוק, כחול, כחול-ציאני, ארגמן, צהוב, שחור ולבן. color subcarrier תּת- נוֹ שׂא-צ בע הגל הנושא שעליו מועברים נתוני אות צבע. 21

27 color palette לוּ ח צ ב עים קבוצת הצבעים הניתנים להצגה בו-זמנית על משטח תצוגה. הערה: לוח הצבעים יכול להיות קבוצת צבעים סטנדרטית המשמשת לכל התמונות או קבוצת צבעים מותאמת לכל תמונה. color temperature ט מ פּ רטוּ רת צ בע מידה מדויקת של הגוון של מקור אור נתון, הנקובה כטמפרטורה שאליה יש לחמם גוף שחור כדי שיציג אותו צבע. הערה: טמפרטורת צבע מבוטאת במעלות קלווין. chromatic aberration ס ט יּה צ ב ע י ת פגם אופטי בעדשות הגורם לצבעים שונים להתמקד במרחקים שונים מהעדשה. color model מוֹד ל צ ב עים כל שיטה לייצוג ספרתי של צבעים. RGB model Red, Green, Blue model מוֹד ל צ ב עים RGB מוֹד ל צ ב עים "אָד ם, י ר ק, כּ ח ל" טווח הצבעים המושג על ידי חיבור שלושת צבעי היסוד אדום, ירוק וכחול בכמויות שונות היוצרות צבע חדש. דוגמה: חיבור כמויות שוות של שלושת הצבעים יוצר צבע לבן. הערה: המקור לציור - encyclopedia.wikipedia, the free מרחב הצבעים של מודל RGB ממופה לקובייה עם חלק חתוך הדגמת חיבור שלושה צבעים היוצר צבע לבן 22

28 HSB model Hue, Saturation, Brightness model מוֹד ל צ ב ע ים HSB מוֹד ל צ ב ע ים "גּ ו ן, ר ו י ה, בּ ה ירוּת" טווח הצבעים המושג על ידי ברירת הגוון, הרוויה והבהירות. הערה: המקור לציור - encyclopedia.wikipedia, the free ייצוג קוני של מרחב HSB מייצג את מרחב הצבעים השלם של HSB בתמונה יחידה גלגל הצבעים של HSB מאפשר לבחור ביעילות צבעים רבים CMY model Cyan, Magenta, Yellow model מוֹד ל צ ב ע ים CMY מוֹד ל צ ב ע ים "כּ ח ל צ יאָנ י, מ ג נ ט ה (אָד ם ל יל כ י), צ ה ב" מרחב הצבעים המשמש להדפסה, אשר הצבעים כחול ציאני, מגנטה (אדום לילכי) וצהוב משמשים בו להפקת כל הצבעים. הערה: באופן תאורטי, מעירוב שלושת הצבעים בכמות שווה מקבלים שחור. למעשה דרוש מכל נפרד של דיו שחורה כדי להשיג הדפסת איכות (ראו מודל צבעים.(CMYK CMYK model Cyan Magenta Yellow black model מוֹד ל צ ב ע ים CMYK מוֹד ל צ ב ע ים "כּ ח ל צ יאָנ י, מ ג נ ט ה (אָד ם ל יל כ י), צ ה ב, שׁ ח ר" מרחב הצבעים המשמש להדפסה מסחרית ובמרבית מדפסות המחשבים, אשר הצבעים כחול ציאני, מגנטה (אדום לילכי), צהוב ושחור משמשים בו להפקת כל הצבעים. הערה: באופן תאורטי, מעירוב הצבעים כחול ציאני, מגנטה (אדום לילכי) וצהוב אפשר להפיק את כל הצבעים, אולם הדיו אינה טהורה והצבע השחור המתקבל אינו נקי. לכן דרוש מכל נפרד של דיו שחורה כדי להשיג הדפסת איכות (ראו מודל צבעים.(CMY 23

29 30.06 רכישת תמונה Image Acquisition image acquisition acquisition ר ר כי שׁת תּמוּ נה כי שׁה טכניקה ליבוא מידע חיצוני למערכת ניתוח. staging בּ יּוּם סידור עצם, מנגנון ההצגה שלו, ה ארתו ושיטת הצפייה בו במערכת ראייה של מכונה תעשייתית. sampling דּ גי מה מנגנון ההמרה של תמונה רציפה (כגון צילום) לתמונה המורכבת מנקודות בדידות. resampling א דּ גי מה מ ח דשׁ ביצוע חוזר של דגימה תוך שינוי מאפייני הדגימה, כגון ההפרדה, זווית הסיבוב וכדומה. undersampling דּ גי מת ח סר דגימת אות בקצב נמוך מזה המותר לפי משפט נייקוויסט. oversampling דּ גי מת י תר דגימת אות בקצב כפול-לפחות מזה הנחוץ לפי משפט נייקוויסט. scan [v] ס רק בחן עצם או סנתז תמונה בסדר קבוע מראש. דוגמות: מערכת פקסימיליה סורקת את עותק הנושא משמאל לימין ומלמעלה למטה. תמונות גרפיות עשויות להיווצר על ידי מערכת סריקת רשת. תמונת טלוויזיה מחוללת קו אחר קו. interlaced scanning ס רי קה שׁלוּ בה תהליך סריקה שבו מרחקי המרכזים של שורות עוקבות גדולים פי שניים או יותר מריווח שורות רגיל כאשר שורות סמוכות שייכות לשדות שונים. random interlace שׁ לי בה אַ ק ר אית טכניקת סריקה המשמשת לעתים קרובות במערכות טלוויזיה במעגל סגור שבהן אין יוחסה קבועה בין שדות עוקבים זוגיים או אי-זוגיים. 24

30 frame interlace שׁ לי בת מ ס גּרוֹת שיטה שבה סריקות תמונת חוזי של שדות זוגיים ואי-זוגיים נארגות יחד ליצירת תמונה יחידה. frame frequency תּ דירוּת מ ס גּרוֹת מספר ה מ ס גרות הנסרקות בשנייה. הערות: 1. התדירות לפי תקן RS-170 היא 30 מ ס גרות לשנייה. 2. התדירות לפי תקן CCIR בישראל היא 25 מ ס ג רות לשנייה. horizontal retrace תּ ח זיר אָ פ קי החזרה של סריקת חוזי (אלומה) מצד אחד של רשת הסריקה לצד השני לאחר ההשלמה של שורת סריקה אחת. passband פּ ס מ ע בר תחום מוגדר של תדרים או אורכי גל העוברים דרך מסנן מעביר-פס filter).(band-pass bandwidth ר חב פּס ההפרש בין התדרים המגבילים, הנמוך ביותר והגבוה ביותר, של פס תדרים. dynamic range תּ חוּם דּי נ מי ההפרש, המבוטא בדרך כלל כיחס, בין רמת האות המרבית לבין רמת האות המזערית. blanking סמּוּי ביטול אות חוזי בחלק מרשת הסריקה, בדרך כלל במהלך תחזיר. horizontal blanking סמּוּ י אָ פ קי בצג, חלק אות החוזי המורכב שבמהלכו אלומת האלקטרונים מופסקת כדי לאפשר תחזיר (ללא התגלות) לצד שמאל של המרקע. vertical blanking סמּוּ י א נ כי בצג, חלק אות החוזי המורכב שבמהלכו אלומת האלקטרונים מופסקת כדי לאפשר תחזיר (ללא התגלות) לנקודת ההתחלה של מסגרת אות החוזי. digital imaging דּמּוּ ת ס פ ר תי תהליך יצירת ייצוג ספרתי של מעמד חזותי. דוגמה: המרת תמונת חוזי לפיקסלים באמצעות ממיר מאנלוגי לספרתי. 25

31 template matching ה תאָ מת דּ פ סים טכניקה שבה דגמים או צורות מזוהים על ידי השוואה לדפסים. occlude [v] ה ס תּיר מנע את ההופעה של עצם, כולו או חלקו, בתמונה, על ידי הסתרתו. דוגמות: חלון גרפי החופה חלון אחר על המרקע; הפאה הקדמית של קובייה מסתירה את הפאה האחורית; עצם במעמד חזותי עלול להסתיר עצמים הנמצאים מאחוריו. הערה: ההסתרה נעשית על ידי עצם אחר החוסם את המסלול האופטי. occlusion ה ס תּ רה חסימת המסלול האופטי שבין חלק של מעמד חזותי לבין ההתקן הצופה, הנעשית על ידי עצם הנמצא מחוץ למעמד החזותי והגורמת לכך ששטח התמונה אינו מכיל את החלק המוסתר. D* Dee star דּי-כּוֹ כב ביטוי מספרי לרמת הטיב של גלאי שאינה תלויה בגודל ובצורה של האלמנטים. הערה: יחס הפוך לרגישות או לעוצמת רעש שקול.(NEP) detectivity י כ לת גּלּוּי היכולת של גלאי לחוש בעוצמת ההקרנה, כלומר היחס בין עוצמת האות לעוצמת הרעש. הערה: הערך המספרי הוא הפוך לעוצמת רעש שקול.(NEP) field-of-view FOV [abb] שׂ דה ר א יּה הזווית המרחבית הניתנת לצפייה מעמדת הצופה ולכן כלולה בתמונה. collection angle ז וית אסּוּף הזווית שבין קו ממקור אור למרכז הגלאי וקו מאותו מקור לשפה של אותו גלאי. snap shot צ לּוּם ח ט ף לכידת מסגרת של תמונה אחת מתוך רצף של מ ס גרות. stadimetry טוּוּ ח מ די דת טוח קביעת רוחק המבוססת על הגודל הנראה של עצם בשדה הראייה של מצלמה. 26

32 field of measurement שׂ דה מ די דה השטח שבו ניתן להציב עצמים. fiducial mark ס י מן ס מ ך סימן המגדיר נקודת מוצא או תקן של הצבה ייחוסית והמשמש כבסיס לחישוב מדידה. calibration כּיּוּל קביעת היוחסה שבין הפלט של מכשיר מדידה לבין סימן סמך כלשהו, תקן מדידה מוסכם או נקודת מוצא אחרת להתייחסות, למטרת דיווח תוצאות עתידיות ביחס לערך הייחוס ניתוח תמונות Image Analysis image analysis נתּוּ ח תּמוּנוֹת תהליך החילול של קבוצת וקטורי מאפיינים כדי לתאר תמונה. scene analysis נתּוּ ח מ ע מ דים ח זוּת יּ ים תהליך חיפוש מידע על אודות מעמד חזותי מתוך נתונים שנגזרו מתמונה או מתוך מתווה גולמי של אותה תמונה. area analysis נתּוּ ח שׁ טח תהליך קביעת השטח של מראה נתון הנמצא בתוך רמת אפור או מרקם מוגדרים. contextual analysis נתּוּ ח ה ק שׁ רי תהליך זיהוי של עצם על ידי גורמים ידועים השולטים בהופעתו בהקשר מסוים. three-dimensional analysis נתּוּ ח תּ לת-מ מ דּי ניתוח חזותי המשתמש באלגוריתם המפתח מודל תלת-ממדי של עצם או של חלק ממנו והמתאים את המודל הזה לאחד המודלים באוסף המודלים המאוחסנים. cluster analysis [in computer vision] נתּוּ ח א שׁכּוֹלוֹת בראיית מחשב - תהליך הטיפול בפיקסלים סמוכים בתוך רמת אפור נתונה, כיחידה או כאשכול. 27

33 frame-rate image analysis נתּוּ ח תּמוּנוֹת בּ ק צב-מ ס גּרוֹת הזיהוי של עצמים וניתוח המדידות הפועלים בקצב החוזי, כלומר במהירות שבה נתוני התמונה מסופרתים. gray-scale vision ר א יּה בּ ס לּם האָפ ר ניתוח תמונות המבוסס על תכולת רמת האפור. connectivity analysis נתּוּ ח שׁ כנוּת ניתוח תמונות המשתמש בטכניקת הקטעה של תמונות בינריות המבוססת על שכנות פיקסלים. הערה: טכניקת השכנות משמשת לבידוד כתמי פיקסלים. בסריג פיקסלים מלבני, השכנות מוגדרת כארבע-צדדית, שש- צדדית או שמונה-צדדית. בסמיכות ארבע-צדדית, כל אחד מתוך ארבעת הפיקסלים הסמוכים הניצבים הוא "פעיל" או שערכו "1". blob analysis נתּוּ ח כּ ת מים ניתוח תמונות המשתמש באלגוריתם המזהה עצמים מקוטעים על פי תכונות גאומטריות, כגון היקף השטח. blob addressing מ עי נת כּ ת מים המנגנון המשמש לבחירת כתם, כגון מעינה סדרתית, מעינת X, Y מעינה לפי משפחה ומעינה לפי מספר הזיהוי של הכתם. blob labeling תּיּוּ ג כּ ת מים שיטה להדגשת כתם ממוען בתמונה המוצגת, למשל באמצעות הצללה, סימון בסמן או בתווית אלפאנומרית. stereo analysis נתּוּ ח ס ט ראוֹ סקוֹ פּי stereoscopic analysis ניתוח תמונות המשתמש בזוג תמונות של אותו מעמד חזותי שצולמו מכיוונים שונים, כדי לגזור נתוני עומק מתוך הפרשי המיקומים של מאפיינים זהים בכל אחת מהתמונות. stereopsis ר א יּת ע מק ס ט ראוֹ סקוֹ פּ יה תפיסת עומק המושגת באמצעות תמונות סטראוסקופיות. setreoscopic approach גּ י שׁה ס ט ראוֹ סקוֹ פּית תילוּת (triangulation) בין כמה תמונות שהושגו מעמדות שונות, כדי לקבוע טווח או עומק. edge-based stereo ס ט ראוֹ מ ב סּס-שׂ פוֹת בראיית מחשב - טכניקה סטראוגרפית המבוססת על התאמת שפות בכמה תמונות של אותו מעמד חזותי, שצולמו מעמדות שונות. 28

34 correspondence ה תאָ מה זיווג נקודות בשתי תמונות כך שכל נקודה בּזוג מייצגת את אותה נקודה במרחב. XY sums ס כוּ מי XY תוצאה של ניתוח תמונות על ידי תחימת אזור מלבני במערכת צירים, סכימת ערכי הפיקסלים של ציר X וציר Y, והצגת התוצאות בצורת שני גלים חד-ממדיים. feature extraction מצּוּ י מאַ פ י נים במערכת עיבוד תמונות, עיבוד ראשוני הממיר את צורת הגל לייצוג פרמטרי מסוג כלשהו, המשמש אחר כך לניתוח ולעיבוד נוספים. projection ה ט לה מיפוי משטח של עצם תלת-ממדי אל משטח אחר שצורתו שונה, או להפך. feature selection בּ ר רת מאַ פ י נים תהליך קביעת המאפיינים שישמשו בווקטור מאפיינים. vectorization ה פי כה ל ו קטוֹ רים תרגום תמונה של מפת סיביות לתמונה המוגדרת על ידי וקטורים. edge detection גּלּוּ י שׂפוֹת טכניקת הקטעת תמונה שבה פיקסלי השפה מזוהים על ידי בחינת סביבתם הקרובה. line following ע קי בת ק וּים קבלת אלמנט חדש לפי קרבתו להמשך הלינארי של הקו הנוכחי הנעקב. boundary tracking tracing ע קי בת גּבוּלוֹת תהליך העקיבה אחר השפות של כתמים כדי לקבוע את המ תארים השלמים שלהם. boundary extraction מצּוּ י גּבוּלוֹת צעד ביניים בין איתור עצם לבין מיצוי מאפיינים, שבמהלכו נקבעים גבולות המאפיינים של העצם. transition counting ס פי רת ה ח ל פים מידול של מעמד חזותי המבוסס על מספר השינויים מפיקסל לבן לפיקסל שחור ולהפך. 29

35 linking קשּׁוּר במיצוי מאפיינים - תהליך ההתאמה של מקטעי קו-ישר או פולינומים לנקודות שפה. gaging gauging מדּוּד בחינת עצם ללא מגע. shape from contour צוּ רה ל פי קו-מ ת אָר הסקת מידע על אודות עצם מתוך צורת השפות שלו. shape from texture צוּ רה ל פי מ ר קם הסקת תכונות של משטח תלת-ממדי של עצם, המבוססת על ניתוח שונויות במרקם. pose תּ ע מיד האַיוּת (position) והמ כ וון (orientation) של עצם, הנקבעים על פי היוחסה שלו לסימני ייחוס. הערה: תעמיד מאופיין במונחי שש דרגות חופש המשמשים לציון אַיוּת ו מ כ וון. pose estimation א מ דּן תּ ע מיד אומדן יחסי של שש דרגות החופש לציון האַיוּת (position) ו ה מ כ ו ון (orientation) של עצם. tessellate [v] ח ל קק חילק צורה לצורות פשוטות יותר. דוגמה: ייצוג שטח של מצולע באמצעות משולשים. quantization [in image processing] ק ונוּט בעיבוד תמונות - התהליך שבו מקצים לכל ערך-צבע בתמונה ערך חדש מתוך סדרה סופית נתונה של ערכי- צבע. dilation expansion ה ר ח בה פעולה גאומטרית המגדילה עצם. contraction צ מצוּם פעולה גאומטרית המקטינה עצם. 30

36 flaw detection גּלּוּ י פּ ג מים בחינה לא-הרסנית של עצם לאיתור מאפיינים לא רצויים של צורה לא ידועה במקום לא ידוע. bitmap pixel map מ פּ ת ס בּ יּוֹת מ פּ ת פּ יק סל ים ייצוג תמונת רשת של פיקסלים שבה האופיינים של כל פיקסל נקבעים על ידי קבוצת סיביות. contrast transfer function CTF [abb] פוּ נ ק צ יּת ה ע ב רת נגּוּ דיּוּת פונקצייה מתמטית המבטאת את מידת יכולת ההפרדה של מערכת ראייה פירוש תמונות Image Interpretation image interpretation פּ רוּשׁ תּמוּנוֹת תהליך ההתאמה של מעמד חזותי למודלים ידועים כדי לבנות תיאור של המעמד החזותי. הערה: הפלט של ניתוח תמונות עשוי לשמש לפירוש תמונות. code reading ז הוּי קוֹד הזיהוי הממשי של תווים אלפאנומריים או של קבוצות סמלים אחרות. דוגמות: קוד קווים, קודי מוצר אוניוורסליים.(UPC) discrimination ה ב ח נה היכולת של מערכת ראייה להבחין בהבדלים באופיינים של עצם כגון ערכי צבע או מיקום. pattern discrimination ה ב ח נה על פּי דּ ג מים בניית כלל החלטה המייחס יחידה לקטגוריה מיוחדת על פי דגמי המדידה במעקובת הנתונים או על פי דגמי מאפיינים במעקובת הנתונים. target discrimination ה ב ח נה ע ל פּ י מ טּ רה תהליך בניית כללי החלטה בעבור עצמים. 31

37 pattern discrimination סוּוּג בעיבוד תמונות שיוך תמונה למחלקה מוגדרת מראש. nearest-neighbor classification סוּוּ ג ל פי שׁ כן קרוֹב טכניקה סטטיסטית המשמשת להתאמת מאפיינים של עצם נצפה למאפיינים המתאימים של קבוצת עצמים לייחוס. nearest-neighbor process תּ ה לי ך שׁ כן קרוֹב תהליך המשמש לקבלת החלטות לגבי פיקסל אחר פיקסל לפי הפיקסלים השכנים של כל פיקסל. nearest-neighbor decision rule כּ לל ה ח ל טת שׁ כן קרוֹב בזיהוי דגמים סטטיסטי, אלגוריתם סיווג שבו ניתנת לכל מחלקה דוגמה של אב-טיפוס, וכאשר יש לסווג וקטור לא-ידוע, יאותר האב-טיפוס הקרוב ביותר אליו והווקטור יקבל את תווית המחלקה שלו. segmentation image segmentation ה ק ט עה ה ק ט עת תּמוּ נה בעיבוד תמונות - תהליך החלוקה של תמונה לאזורים בעלי תכונות אחידות המתאימים למשטחי פנים, לעצמים או לישויות במעמד חזותי. edge following ע קי בת שׂפוֹת אלגוריתם הקטעת תמונה המיועד לבידוד אזור על ידי עקיבה אחר השפות. region growing מזּוּ ג אזוֹ רים תהליך של חלוקה ראשונית של תמונות לאזורים אלמנטריים בעלי תכונות אחידות (כגון רמת האפור) ולאחר מכן מיזוג של אזורים סמוכים בעלי הבדלים קטנים בלבד בתכונה הנבחרת, עד שנשארים רק אזורים שההבדלים ביניהם גדולים. thresholding ס פּוּף תהליך הקטעת תמונה המבוסס על סף של תכונה מסוימת בתמונה, כדי להפיק תמונה בינרית. הערה: תכונה טיפוסית היא רמת עוצמה, אך אפשר גם ליישם טכניקה זו לגוון או לרוויה. global thresholding ס פּוּף גּ לוֹ בּ לי מערכת שבה הערך "שחור" מוקצה לכל הפיקסלים שמתחת לרמת עוצמה מסוימת, והערך "לבן" מוקצה לכל הפיקסלים שמעל לרמת עוצמה מסוימת. 32

38 pattern דּ גם בראיית מחשב - קבוצת מאפיינים ויוחסותיהם המשמשים לזיהוי ישות בהקשר נתון. pattern matching ה תאָ מת דּ ג מים בראיית מחשב - זיהוי דגם על ידי השוואתו לקבוצת דגמים שנקבעה מראש ועל ידי בחירת הדגם הקרוב ביותר לדגם הנידון לפי קריטריונים נתונים. auto correlation מ ת אָם ע צ מי התאמת תמונה לעצמה. הערות: 1. מתאם עצמי נעשה בדרך כלל כדי לחפש בתמונה דגמים חוזרים. 2. מנוגד להתאמת דגמים. matched filtering סנּוּ ן מ ת אָם פעולה של התאמת דפסים הנעשית באמצעות שימוש בגודל של פונקציית מתאם-צולב למדידת רמת ההתאמה. difference detection גּלּוּ י ה ב דּ לים תהליך שבו מושוות שתי תמונות, פיקסל אחר פיקסל, ומופק פלט בכל פעם שלתאי הפרדה מתאימים יש ערכי-צבע שונים דיים. identification ז הוּי recognition בראיית מחשב - תהליך הזיהוי של עצם מסוים מתוך מחלקה גדולה של עצמים, על ידי קריאת סמלים. image recognition ז הוּי תּמוּנוֹת התפיסה והניתוח של תמונה, העצמים המרכיבים אותה, תכונותיהם ויוחסותיהם (relationships) המרחביות, על ידי יחידה תפקודית. הערה: זיהוי תמונות כולל ניתוח מעמד חזותי. model-based object recognition ז הוּי ע צ מים מ ב סּס מוֹ דל זיהוי תמונות המבוסס על השוואה עם מודלים מוגדרים מראש של עצמים. structural pattern recognition ז הוּי דּ ג מים מ ב ני גישה לזיהוי דגמים, שבה הדגמים מיוצגים במונחי רכיבי התמונה והיוחסות שביניהם כדי לתאר את מבנה הדגם ולסווג אותו. 33

39 הערה: בניתוח עצמים, רכיבי תמונה עשויים לכלול שפות, כתמים וכדומה. כשמיישמים את ניתוח העצמים באופן נסיגתי,(recursivey) עשויים רכיבי התמונה לכלול עצמים בדומה לניתוח מעמדים חזותיים. באופן דומה אפשר לזהות תווים באמצעות קווים, מפרצים, חורים וכדומה, מילים באמצעות דגמי תווים, ומשמעות של תמליל לפי דגמי המילים. structural character recognition ז הוּי תּ וים מ ב ני גישה לזיהוי תווים המבוססת על מבנה התו המיועד לזיהוי והמשמשת במקום שבו התאמה פשוטה אינה מניבה תוצאות, כגון במסמכים הכתובים בכתב יד. הערה: אופיינים מבניים עשויים לכלול את המספר של קווים ישרים, מפרצים, חורים וכדומה. decision theoretic character ז הוּי תּ וים ל פי תּוֹ רת ה ה ח לטוֹת recognition זיהוי תווים אופטי המבוצע על ידי השוואת תמונה של תו עם קבוצת אבות-טיפוס מאוחסנים ושימוש באלגוריתם המיישם את תורת ההחלטות בתהליך הברירה. neural recognition ז הוּי ע צ בּי זיהוי תמונות על ידי אלגוריתמים המשתמשים ברשתות ע צ בּיּוֹת. guidance ה נ ח יה גזירת תכונות תמונה כדי לתאר מיקום של עצם בנקודות זמן שונות. image understanding ה ב נת תּמוּנוֹת הבנת המשמעות של מעמד חזותי. הערה: הפלט של פירוש תמונות עשוי לשמש קלט להבנת תמונות התמרת תמונות Image Transformation image transformation ה ת מ רת תּמוּנוֹת image transform כל פעולה מתמטית המיושמת על נתוני תמונת קלט כדי להפיק תמונת פלט. הערה: אפשר להשתמש בהתמרות להתקה, לסיבוב, לשינוי גודל, לשינוי מערכת הצירים, או אפילו לשינוי תחום כגון פעולה על תמונה מרחבית באמצעות התמרת פורייה כדי להפיק רישום תדרים בתחום. דוגמות: בחירה והגדלה של חלק תמונה, כגון בפעולת התמקדות,(zoom) או מיקום מחדש של עצם בתמונה באמצעות העתקה. point transformation ה ת מ רה נ ק דּ תית החלפת ערך פיקסל אחד בערך פיקסל אחר, כך שהערך החדש הוא פונקצייה של הערך הקודם בלבד. 34

40 multiple-image pixel-point processing ע בּוּד מ ר בּה תּמוּנוֹת ל פי נ קדּוֹת פּי ק סל טכניקת עיבוד שבה מצרפים שתי תמונות או יותר, על ידי חיבור או חיסור של פיקסל אחר פיקסל. הערה: טכניקה זו שימושית ביישומים הדורשים ריבוד תמונות, גילוי פגמים וכדומה. local transformation ה ת מ רה מקוֹ מית neighborhood processing התמרת תמונות שבה מסגילים את ערכו של פיקסל לפי ערכי הפיקסלים הסמוכים לו. דוגמות: קיפול, צוּרנוּת מתמטית. global transformation ה ת מ רה גלוֹ בּ לית התמרת תמונות שמקצה ערך חדש לכל פיקסל, כפונקצייה של ערכי כל הפיקסלים בתמונה. הערה: מאפיינים גלובליים כוללים התפלגות ערכי האפור והתפלגות התדר המרחבי, כגון היסטוגרמת פיקסל והתמרת פורי ה. monadic transformation ה ת מ רה מוֹ נ דית התמרת תמונות שבה ערכים של פיקסלי הפלט הם תוצאת התמרה ישירה של פיקסל קלט מתאים יחיד. הערה: בניגוד להתמרה דיאדית. dyadic transformation ה ת מ רה דּיאָ דית התמרת תמונות שבה הערך של פיקסל פלט יחיד תלוי בכמה ערכים של פיקסלי קלט, כמו בהתמרה מקומית. הערה: בניגוד להתמרה מונדית. image complementation ה שׁ ל לת תּמוּ נה התמרת תמונה שתוצאתה תמונת תשליל. congruencing ח פי פה תהליך שבו שתי תמונות מתוך קבוצת תמונות של עצמים נייחים מותמרות כך, שהגודל והצורה של כל עצם בתמונה אחת זהים לגודל ולצורה של אותו עצם בתמונה האחרת. הערה: כששתי תמונות הן חופפות - הגאומטריות שלהן זהות, והן מתלכדות במדויק. image compression דּ חי סת תּמוּ נה פעולת קידוד המפחיתה את כמות הזיכרון הנחוצה לאחסון תמונה ואת הזמן הנחוץ לשידור התמונה. הערה: הפעולה ההפוכה לפעולת הדחיסה היא פריסה. image decompression א פּ רי סת תּמוּ נה החזרת תמונה דחוסה למצבה המקורי. 35

41 translation ה ת קה הזזת תמונה שמאלה, ימינה, מעלה או מטה, ללא סיבוב. eccentricity א ק ס צ נ ט ריּוּת במערכות הצבה מיקרונית systems) (micropositioning - ליקוי שבו ציר הסיבוב זז, וכך נוצרת מעין שגיאת התקה בתנועת המדגם. הערה: מערכת הצבה מיקרונית היא מערכת המיועדת להצבה מדויקת של התקנים כגון קרן לייזר או מיקרוסקופ אלקטרוני, הכוללת מקודדים, חיישנים, מנגנון הנעה ובמת הצבה, והיכולה לספק בקרת תנועה ברמת הפרדה של מיקרומטר אחד או פחות. shrinking כּוּוּץ התמרת תמונה, המקטינה את גודלה. הערה: אפשר להשיג כיווץ באמצעות דילול. zoom [v] זם התאים תצוגה של תמונה כך ש תראה חלק גדול יותר או קטן יותר של המעמד החזותי על אותו שטח תצוגה. הערה: זמים פנימה (zoom-in) כדי להציג ביתר פירוט, זמים החוצה (zoom-out) כדי להציג חלק גדול יותר של המעמד החזותי. thinning דּלּוּל פעולה צורנית (מורפולוגית) הפועלת על הרקע של רכיב בתמונה ומחליפה ערכי פיקסלים מיותרים או בלתי רצויים בערך הפיקסל של הרקע. דוגמה: הפחתת מספר הפיקסלים בשפה לקו בעובי פיקסל יחיד, תוך שמירה על מלוא אורך הקו. הערה: פיקסלים מיותרים ברקע הם בדרך כלל הפיקסלים שערכם זהה לערך הפיקסלים ברכיב של התמונה. thickening עבּוּי פעולה צורנית (מורפולוגית) הפועלת על הרקע של רכיב בתמונה ומחליפה ערכי פיקסלים מיותרים או בלתי רצויים בערך הפיקסל של הרכיב. image combination צ רוּף תּמוּנוֹת פעולת צירוף של כמה תמונות לאחת. image blending מזּוּ ג תּמוּנוֹת פעולת שילוב של כמה תמונות לאחת, שבה ערך הפיקסל המתקבל הוא צירוף לינארי של ערכי הפיקסלים של שני הרכיבים. 36

42 image fusion א ה תּוּך תּמוּנוֹת פעולת שילוב של כמה תמונות של אותו מעמד חזותי, שצולמו באמצעים שונים, לתמונה אחת הכוללת מידע שלם יותר. דוגמה: שילוב צילומי CT וצילומי MRI להפקת תמונה חדה של איבר. image subtraction חסּוּ ר תּמוּנוֹת פעולה שבה מחסרים כל ערך פיקסל בתמונה אחת מערך הפיקסל המתאים לו בתמונה האחרת. masking מסּוּ ך בראיית מחשב - פעולה שבה קובעים לאזורים בתמונה ערך-צבע קבוע. image degradation ה ג ר עת תּמוּ נה שינוי במובחנוּת, בבהירות, בנאמנות למקור או בתכונה אחרת של תמונה, הפוגם באיכותה. image restoration שׁ חזוּר תּמוּ נה בראיית מחשב - תהליך שבו תמונה מוגרעת image) degraded תוצאה של הגרעת תמונה) מוחזרת למצבה המקורי. הערות: 1. שחזור תמונה אפשרי רק אם ההגרעה היא היפוכית מבחינה מתמטית. 2. ראו הגרעת תמונה. cross coupling צמּוּ ד צוֹ לב פגם טבוע במערכת הצבה רב-צירית, שבו התאמת ציר אחד של תמונה גורמת לשינוי בלתי רצוי בציר אחר. חומרת הפגם תלויה במידת הסטייה של צירי-ההצבה מניצבוּת אידאלית ומשוּתפוּת-מישור (coplanarity) בתמונה. image enhancement ה שׁ בּ חת תּמוּ נה שיפור המובחנות, הבהירות, הנאמנות למקור או תכונה אחרת של תמונה. noise reduction צ מצוּם ר עשׁ עיבוד תמונה המסלק ממנה תוצאי-שווא לא רצויים. artifact א תּוֹצ א-שׁ וא בעיבוד תמונה - פגם או עיוות נראים. 37

43 correlated double sampling דּ גי מה כּפוּ לה מ ת א מ ת טכניקה לסילוק רעש תרמי וטרידה מאותות פלט של מערכת קליטת תמונות על ידי ביצוע שתי דגימות עוקבות של פלט המערכת. median filtering סנּוּ ן ח ציוֹ ני שיטת החלקה מקומית שבה מוחלף כל ערך פיקסל בחציון של רמות האפור של פיקסלים סמוכים. convolution ק פּוּל בראיית מחשב - טכניקת התמרת תמונות המבוססת על חישובי התאמה בין מקטעי תמונה וגרסות משוקפות שלהם לשם צמצום רעש, השבחת שפות וכדומה. adaptive deconvolution בּטּוּל ק פּוּל מ ס תּ גּ ל תהליך התאמת פיקסל אחר פיקסל של קלט תמונה שנרכשה במישור המסנן כדי להסתגל להתנהגות לא אידאלית של מופע במתאם האופטי. convolution kernel גּ ר עין ק פּוּל קבוצת פיקסלים סמוכים המעובדים בתהליך הקיפול. edge enhancement ה שׁ בּ חת שׂפוֹת טכניקת השבחת תמונה על ידי חידוד השפות באמצעות הגדלת הניגוד בין רמות האפור בפיקסלים של השפה. gray-level manipulation ט פלוּל ר מת האָפ ר פעולת השבחת תמונה המשנה את רמת האפור לערך חדש. brightness sliding כּ ונוּן בּ הירוּת פעולת השבחת תמונה על יד חיבור או חיסור של קבוע בהירות לכל הפיקסלים בתמונה. contrast enhancement ה שׁ בּ חת נגּוּד פעולת עיבוד תמונה המשפרת ניגוד של תמונה. contrast stretching מ תי חת נגּוּד פעולת השבחת תמונה על ידי הכפלת כל פיקסל בגורם התלוי בערך הפיקסל. contrast shrinking כּוּוּ ץ נגּוּד פעולת השבחת תמונה על ידי חלוקת כל פיקסל בגורם התלוי בערך הפיקסל. 38

44 unsharp masking enhancement ה שׁ בּ חת חדּוּת על י די מסּוּ ך פעולה המפיקה מהתמונה המקורית גרסת תמונה חדה יותר על ידי חיסור של תמונה בעלת בהירות מסולמת,(brightness-scaled) המסוננת במסנן המעביר תדרים נמוכים מסננים ואופרטורים Filters and Operators filter מ ס נן בראיית מחשב - ה תקן או תהליך המעביר תדרים נבררים. bandstop filter מ ס נן חוֹ סם פּס מסנן המחליש, בדרך כלל לרמות נמוכות מאוד, את כל התדרים בטווח שבין שני גבולות סופיים שאינם אפס, ומעביר את כל התדרים שמחוץ לאותם גבולות. high-pass filter מ ס נן מ ע ביר תּ ד רים גּבוֹ הים מ ס נן גּבוֹ הים מסנן המעביר תדרים מעל תדר נתון ומחליש את כל השאר. high-pass filter מ ס נן מ ע ביר תּ ד רים נמוּ כים מ ס נן נמוּ כים מסנן המעביר את כל התדרים שמתחת לתדר נתון ללא החלשה, או בהחלשה קטנה, ומחליש בחוזקה את כל התדרים הגבוהים יותר. הערה: בעיבוד תמונות ספרתי, מסנן מעביר תדרים נמוכים מפחית רעש אקראי על ידי החלפת הערך של כל פיקסל בערך הממוצע של הפיקסל והפיקסלים הסמוכים, או בערך הממוצע של הפיקסלים הסמוכים בלבד. linear filter מ ס נן לי נאָ רי מסנן שיכול להיות מסנן מעביר תדרים נמוכים, מסנן מעביר תדרים גבוהים, או מסנן השבחת שפות. spatial filter מ ס נן מ ר ח בי מחלקת אופרטורים להשבחת תמונות, היוצרת תמונת פלט המבוססת על תוכן התדר המרחבי של תמונת הקלט. 39

45 linear spatial filter מ ס נן מ ר ח בי לי נאָ רי מסנן מרחבי שבו ההשמה של רמת האפור בקואורדינטות (X, Y) של התמונה המותמרת נעשית על ידי ממוצע משוקלל מסוים (צירוף לינארי) של צללי האפור הממוקמים בדגם מרחבי מסוים סביב קואורדינטות (X, Y) של תמונת התחום. דוגמה: מסנן מרחבי לינארי המדגיש תדרים מרחביים גבוהים נוטה לחדד את השפות בתמונה. מסנן מרחבי לינארי המדגיש תדרים מרחביים נמוכים נוטה לטשטש את התמונה ולהפחית רעש שחור-לבן. edge-enhancing filter מ ס נן ה שׁ בּ חת שׂפוֹת מסנן המעביר נתונים בתדר גבוה, כגון שפות, ומעלים נתונים בתדר נמוך. mask מ סּ כה בראיית מחשב - דגם המשמש לשליטה בשמירה או בהעלמה של חלקים בתמונה. compass gradient mask מ ס נן ה קּ פ י ל מ צ יאַת כּ וּוּן ה שּׁפּוּ ע מסנן לינארי המבוסס על אוסף מסכות המשקללות את הפיקסלים השכנים הקרובים ביותר, והמיועד למציאת כיוון השיפוע המקסימלי. bar operator אוֹ פּ רטוֹר פּ סּ ים מסכת קיפול המשמשת לגילוי נגזרות שניות של בהירות תמונה בכיוונים מוגדרים. edge operator אוֹ פּ רטוֹר שׂ פה דופס או גרעין קיפול למציאת שפות בתמונה באמצעות טכניקת קיפול. Hueckel operator אוֹ פּ רטוֹר ה י קל אופרטור שפה המתאים את עוצמת ההארה של משטח פנים לפיקסלים השכנים של כל פיקסל ובורר שיפועי משטח פנים מעל ערך סף שנבחר. line detector מ ג לּה שׁוּרוֹת אופרטור למציאת קווים בתמונה לפי כיוון. Prewitt operator אוֹ פּ רטוֹר פּ ר ויט אופרטור שפה המבוסס על שיפוע דו-ממדי. Laplacian ל פּ ל ס יאן סיכום הנגזרות החלקיות השניות של עוצמת ההארה של תמונה בכיוונים Y. X, 40

שקופית 1

שקופית 1 RESOLUTION Resolution Spatial Resolution Contrast resolution Temporal Resolution Types of Resolution Spatial Resolution also called Detail Resolution the combination of AXIAL and LATERAL resolution -

קרא עוד

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ ה 8 כּ סּוּ 9 תּ שׁ ית י 10 מ כ סּ ה 11 מ צ יא ים 12 כּ לּ

קרא עוד

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( ועשה לפר זבחים לט-מא ויקרא פרק ד פר כהן משיח ( ו י ד בּ ר י ק ו ק א ל מ שׁ ה לּ אמ ר: ( דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ל אמ ר נ פ שׁ כּ י ת ח ט א

קרא עוד

מסמך1

מסמך1 Draft of SI 9612 June 2019 טיוטה לתקן הישראלי ת"י 9612 ISO 9612 - Second edition: 2009-04-01 יוני 2019 ICS CODE: 13.140 אקוסטיקה: קביעה של רמת חשיפה לרעש בסביבת עבודה שיטה הנדסית Acoustics Determination

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - Lecture1

Microsoft PowerPoint - Lecture1 Computer Organization and Programming ארגון ותכנו ת המחשב - את"מ הרצאה מבוא 2 שפה עילית מול שפ ת מ כונה שפה עילית language) (High level שפת מכונה Language) (Machine תכנית בשפ ה עיל ית (C, Pascal, ) תכנית

קרא עוד

w-2003

w-2003 Draft SI 1003 part 1.1 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.1 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמייםזכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית שיטת בדיקה

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527 kadman11@gmail.com

קרא עוד

Limit

Limit פרק אינטגרל כפול לכן לפי משפט 55 )ראו גם את ההערה( שאלות :5 d cos( ) d [ ] [] שאלות עם פתרון שאלה 5 חשבו: פתרון 8 הפונקציה ) f ( ) cos( מתקיים: רציפה במלבן d cos( ) d d cos( ) d עדיף לחשב את האינטגרל השני:

קרא עוד

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט עמוד מתוך + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- תחומים עיקריים- וסטטיסטיקה היסקית; בסטטיסטיקה היסקית משערים השערות, משווים בין קבוצות באוכלוסיה ועוד, אך גם מ ניתן ללמוד הרבה על האוכלוסיה-

קרא עוד

_v18A

_v18A Draft SI 1003 part 1.2 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.2 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמיים-זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית גבולות מותרים

קרא עוד

2019 שאלות מומלצות לתרגול מס' דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך(. כלל השרשרת. S = ( x, y, z) z = x + 3y על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק

2019 שאלות מומלצות לתרגול מס' דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך(. כלל השרשרת. S = ( x, y, z) z = x + 3y על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך( כלל השרשרת S ( z) z + על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק מקביל : f ( ) + הפונקציה מוגדרת וגזירה ברציפות בכל M( ) שאלה נתון פרבולואיד אליפטי P ( z) + 6 + z + 8 למישור

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט (Importing & Exporting MS Excel Files and Text) ייבוא (Import) הפיכת קובץ טקסט, Excel מבסיס נתונים אחר. או סוגים אחרים, לטבלת,Access או העתקת טבלת Access בתחילת התהליך יש

קרא עוד

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך , מספר השאלון: נוסחאות ונתונים בפיזיקה ל 5 יח"ל נספח: א. משך הבחינה:

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך , מספר השאלון: נוסחאות ונתונים בפיזיקה ל 5 יחל נספח: א. משך הבחינה: בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך 657 036003, מספר השאלון: נוסחאות ונתונים בפיזיקה ל 5 יח"ל נספח: א. משך הבחינה: שעתיים. ב. מבנה השאלון ומפתח ההערכה: פיזיקה קרינה וחומר

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

משוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון

משוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון אינטגרל מסוים i שאינו תלוי בחלוקה ] [ ובחירה m. S f סכום אינטגרלי + f + K i lim S כאשר i 0. I f I הגדרה אם קיים נקרא אינטגרל מסוים ומסומן הצבה.[ רציפות ב- ] אז הוא f g g g כאשר f g g כאשר udv uv vdu g

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן # חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527

קרא עוד

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

Taanit Daf 4 The Torah's View on Human Sacrifice תענית ד דעת התורה בקרבנות האדם

Taanit Daf 4 The Torah's View on Human Sacrifice תענית ד דעת התורה בקרבנות האדם ויקרא פרק יח (כא) וּמ זּ ר ע ך ל א ת תּ ן ל ה ע ב יר ל מּ ל ך ו ל א ת ח לּ ל א ת שׁ ם א ל ה יך א נ י י ק ו ק: (כב) ו א ת ז כ ר ל א ת שׁ כּ ב מ שׁ כּ ב י א שּׁ ה תּוֹע ב ה ה וא: (כג) וּב כ ל בּ ה מ ה ל א ת תּ ן שׁ כ ב תּ

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שלומית לויט "עץ החשיבה" שלמה יונה- העמותה לחינוך מתמטי לכל מציגים: "ימין ושמאל- לומדים חשבון" 4 מקורות קושי להתמצאות במרחב אצל ילדים תפיסה אפיזודית התנהגות ייצוגית מוגבלת. היעדר מושגים ומונחים. אגוצנטריות.

קרא עוד

SI Draft for TC 2101 Approval

SI Draft for TC 2101 Approval Draft to SI 5568 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 5568 ינואר 2013 ICS CODE: 35.080 קווים מנחים לנגישות תכנים באינטרנט Web Content Accessibility Guidelines לאישור הוועדה הטכנית זה הוא הצעה בלבד מסמך מכון

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מספר דוח - 20345 לכבוד מס' טופס: טה- 0103 כ"א אדר תש"ע 07 מרץ 2010 מר עמירם רותם כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 רכז תכנון וקרינה סביבתית מר עמירם רותם

קרא עוד

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

הלכות יסודי התורה, פרק ג 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמב"ם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית ל"מעשה בראשית

הלכות יסודי התורה, פרק ג 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמבם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית למעשה בראשית 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמב"ם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית ל"מעשה בראשית", שהוא "מדעי הטבע והמחקר בראשית הבריאה" (פה"מ חגיגה ב,א; להלן ד,י), כדרך להכיר

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

Microsoft Word - עבודת פסח לכיתה י 5 יחל.doc

Microsoft Word - עבודת פסח לכיתה י 5 יחל.doc עבודת פסח במתמטיקה לכיתה י' (5 יחידות) תרגילים שבעבודה על החומר שנלמד בכיתה ומיועדים לחזרה יש לעשות לא פחות מ- תרגילים מכל פרק אלגברה פתור את מערכת המשוואות הבאות: y x 1 y y 1 x y m x 1 x עבור אילו ערכים

קרא עוד

מספר זהות: סמסטר ב' מועד א' תאריך: 11102/4// שעה: 9:22 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר: אין מותר השימוש במחשבון פשוט בחינה בקורס: מבני נתונים מרצה: הדר בי

מספר זהות: סמסטר ב' מועד א' תאריך: 11102/4// שעה: 9:22 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר: אין מותר השימוש במחשבון פשוט בחינה בקורס: מבני נתונים מרצה: הדר בי מספר זהות: סמסטר ב' מועד א' תאריך: 11102/4// שעה: 9:22 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר: אין מותר השימוש במחשבון פשוט בחינה בקורס: מבני נתונים מרצה: הדר בינסקי הנחיות: יש לענות על כל השאלות. יש לענות על כל

קרא עוד

בגרות קיץ תשס'ה doc

בגרות קיץ תשס'ה doc מדינת ישראל משרד החינוך סוג הבחינה: מועד הבחינה: מספר השאלום: ספרות עברית וכללית 2 יחידות לימוד הוראות לנבחן בגרות לבתי ספר על-יסודיים קיץ תשס"ה 2005 904441 א. משך הבחינה: שעתיים ושלושה רבעים. ב. מבנה

קרא עוד

יחידה 8: שיקוף, הרחבה וכיווץ של פרבולות שיעור 1. שיקוף בציר x תלמידים התבקשו לשרטט פרבולה שכל הערכים שלה שליליים. y יואב ש רטט כך: y תומר אמר: אי-אפשר

יחידה 8: שיקוף, הרחבה וכיווץ של פרבולות שיעור 1. שיקוף בציר x תלמידים התבקשו לשרטט פרבולה שכל הערכים שלה שליליים. y יואב ש רטט כך: y תומר אמר: אי-אפשר יחידה 8: שיקוף, הרחבה וכיווץ של פרבולות שיעור 1. שיקוף בציר תלמידים התבקשו לשרטט פרבולה שכל הערכים שלה שליליים. יואב ש רטט כך: תומר אמר: אי-אפשר זיו ש רטט כך: מי צודק? נשקף בציר את הגרף של, = ונלמד את

קרא עוד

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1>

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 30814 מספר דוח - י"ד סיון תש"ע 27 מאי 2010 לכבוד מר אלבס צור מנהל מחלקת איכות הסביבה מועצה אזורית משגב. קמפוס משגב דוח בדיקה הנדון:

קרא עוד

ירושלים, דוד חזן 13

ירושלים, דוד חזן 13 עמוד 1 מתוך 8 מספר דוח 10,621 י' אדר ב, תשע"א 16 מרץ, 2011 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 מהדורה 05 20.10.10 לכבוד מר עמירם רותם - רכז תכנון וקרינה סביבתית עיריית ירושלים - אגף איכות הסביבה

קרא עוד

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה יש לפתור את כל השאלות עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות על דפים משובצים. רשמו את שמכם על כל אחד מהדפים הפתרונות יוגשו אחרי חופשת הפסח. מומלץ לכתוב דואר אלקטרוני, Whatspp כאשר נתקלים בקושי. מישהו

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

Microsoft Word - hedva 806-pitronot-2011.doc

Microsoft Word - hedva 806-pitronot-2011.doc ו- ( ( השייכים לתחום ההגדרה שאלה פתרון: א. לפי ההגדרה, f היא פונקציה זוגית, אם לכל ( ) שלה, מתקיים. f f נציב את במקום בפונקציה הנתונה ונקבל: ( ) ( ) ( ) + + + + ( ) f f f כלומר, הפונקציה היא זוגית. על

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - CE_Candidates_2011.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - CE_Candidates_2011.ppt [Compatibility Mode] תשע"בב פתוח ו וירטואלי לקראת שנת הלמוד הלימודים יום ראשון ב- תואר מחשבים הנדסת הלימודים שנת לקראת הוירטואלי הפתוח ליום הבאים ברוכים מחשבים הנדסת עלל מקצוע פרטים מספר זוו תמצאו תשס"בב. במצגת וי שיש שינויים

קרא עוד

מבחן 7002 פרטים כלליים מועד הבחינה: בכל זמן מספר השאלון: 1 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר בשימוש: הכל )ספרים ומחברות( המלצות: קרא המלצות לפני הבחינה ובדי

מבחן 7002 פרטים כלליים מועד הבחינה: בכל זמן מספר השאלון: 1 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר בשימוש: הכל )ספרים ומחברות( המלצות: קרא המלצות לפני הבחינה ובדי מבחן 7002 פרטים כלליים מועד הבחינה: בכל זמן מספר השאלון: 1 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר בשימוש: הכל )ספרים ומחברות( המלצות: קרא המלצות לפני הבחינה ובדיקות אחרונות לפני מסירה )עמודים 8-11( מבנה השאלון 5

קרא עוד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה 2-7012610-3 תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד ב' שם המרצה: ערן עמרי, ענת פסקין-צ'רניאבסקי חומר עזר:

קרא עוד

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשעד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, 635863 מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר 1 נתון: 1 תלמיד קנה 11 מחברות דקות ו- 4 מחברות עבות,

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

øîé ðéø äçùîåðàéí 59 úì-àáéá èìôåï

øîé ðéø  äçùîåðàéí 59 úì-àáéá  èìôåï חוֹ[ ת( חוֹ[ חוֹ[ 1 ר מ י ניר הי ה" - ה תּעוּ א אשׁ ר "א ה י ה דה "תּ נוּ ל יהו ה א ל ה יכ ם כּ בוֹד"... (ירמיה יג' 16) "מ י-פ ע ל ו ע שׂ ה" "ק ר א ה דּ רוֹת מ ר אשׁ" "א נ י י הו ה ר אשׁוֹן" "ו א ת-אַח ר נ ים א נ י-הוּא"...

קרא עוד

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה:

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מספר נבחן : תאריך המבחן: כ"ג מנ' אב תשע"ז 15.08.17 שמות המורים: ציון סיקסיק א' ב- C תכנות מבחן ב: 202-1-9011 מס' הקורס : הנדסה מיועד לתלמידי : ב' מועד סמ' ב' שנה תשע"ז 3 שעות

קרא עוד

Microsoft Word - 01 difernziali razionalit

Microsoft Word - 01 difernziali razionalit פונקציות רציונליות 5 יחידות מתוך הספר 806 כרך ד' 0, כל הזכויות שמורות ל ואריק דז'לדטי חל איסור מוחלט לתרגם, להעתיק או לשכפל חוברת זו או קטעים ממנה, בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני (לרבות

קרא עוד

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63>

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63> טי.וי.קליפ אולפן עריכה והקלטה לוידאו וסאונד שירותים מיוחדים לתחום החקירות והמשפט ניתוח וידאו וסאונד חוות דעת מקצועית טלפון : 09-7663465, פקס': 054-4212424, 077-4213465 נייד : רחוב הכיכר 4 (קניון הכיכר)

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

חלק א' – הקדמה

חלק א' – הקדמה ספרות עזר: סירס-זימנסקי/פיסיקה תיכונית, קול וחום, פרקים ו- ; 3 חשמל ומגנטיות א', 5.8 Resnick & Halliday /Physics, part I,.4 Sears & Zemansky /Univesity Physics, 15.1, 16.6, 17.10, 8.8-8.9.1..3 מבוא מצבי

קרא עוד

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשעח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: 26.01.2018 2 סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מורכבת מ- 6 שאלות. כל שאלה מזכה ב- 20 נקודות כך הנקודות

קרא עוד

׳

׳ בס"ד לאילן השנה ראש ארבעה ראשי שנים הם... באחד בשבט ראש השנה לאילן כדברי בית שמאי, בית הלל אומרים בחמשה עשר בו. (משנה ראש השנה א,א) כל אילנות העולם - ראש השנה שלהם הוא ט ו בשבט, שהכול הולך לפי טבעה של

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

Microsoft Word - 38

Microsoft Word - 38 08.05.6-80 - פתרון מבחן מס' 8 (ספר מבחנים שאלון 0580) t (v 75) (א) מהירות ההתקרבות של שני הרוכבים היא לכן הזמן שעבר מיציאת הרוכבים ועד הפגישה: קמ"ש, שעות 60 v 75 לפי הנתון בשאלה, נרכיב את המשוואות: 60

קרא עוד

תכנות מונחה עצמים א' – תש"ע

תכנות מונחה עצמים א' –  תשע 1 תכנות מונחה עצמים והנדסת תוכנה תשע"ו 2 בנאי העתקה בניית העתק של אובייקט קיים. בניית העתק בעת העברת אובייקט לפונקציה. בניית העתק בעת החזרת אובייקט מפונקציה. ניתן להגדיר בנאי העתקה. אם לא מגדירים, אז הקומפיילר

קרא עוד

טקסטים בקשות

טקסטים בקשות "שחר אעיר מתנומות"- טקסטים תוכן עניינים תקליטור 1 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 תקליטור 2 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 תקליטור 3 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 שם השיר אל מסתתר

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב.5.6 מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשע"ז בחינה סופית מועד א', מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: סמאח אידריס, ראמי עילבו

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב.5.6 מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשעז בחינה סופית מועד א', מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: סמאח אידריס, ראמי עילבו אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב.5.6 מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשע"ז בחינה סופית מועד א', 31.1.2017 מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: סמאח אידריס, ראמי עילבוני, דולב שרון הנחיות: 1. משך הבחינה: 120 דקות. 2. היציאה

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F8F9FA20EEE8E5FA20EEF1F2E920FAF9F22727E42E646F63>

<4D F736F F D20F4F8F9FA20EEE8E5FA20EEF1F2E920FAF9F22727E42E646F63> ד( דף מתוך סדרת הספרים לחבר בין תורת הנגלה לתורת הנסתר פרשת גליון מטות מסעי תשע"ה תהא שנת הגאולה. עת [מותר לצלם לזיכוי הרבים [. מדור גלגלים בתורה מופיע בעמוד ט " ו נים שׁל י נ לים ע מּ ס בכ"ר מ ות אי"ק תיּ

קרא עוד

Microsoft Word - ניספח_8.doc

Microsoft Word - ניספח_8.doc ניסוי 8: מעגלי ישור וסינון איור 3.1: מעגל יישור חד-דרכי איור 3.: מעגל יישור דו-דרכי איור 3.3: מעגל יישור חד-דרכי עם מסנן קיבולי איור 3.4: מעגל יישור דו-דרכי עם מסנן קיבולי 1 התקנים חשמליים רבים זקוקים

קרא עוד

. שאלה 1: ה אי x] T : R 4[ x] R 4[ אופרטור ליניארי מוגדר על-ידי T( ax bx cx d) bx ax cx c )13 נק'( א( מצאו את הערכים העצמיים, המרחבים העצמיים

. שאלה 1: ה אי x] T : R 4[ x] R 4[ אופרטור ליניארי מוגדר על-ידי T( ax bx cx d) bx ax cx c )13 נק'( א( מצאו את הערכים העצמיים, המרחבים העצמיים שאלה : ה אי x] : R4[ x] R4[ אופרטור ליניארי מוגדר על-ידי ( ax bx cx d) bx ax cx c )3 נק'( א( מצאו את הערכים העצמיים המרחבים העצמיים והפולינום המורכב מוקטורים עצמיים של R [ [x האופייני של מצאו בסיס של 4

קרא עוד

Microsoft Word ACDC à'.doc

Microsoft Word ACDC à'.doc דו"ח מסכם בניסוי: AC/DC חלק: א' סמסטר ב' תשס"א שם הבודק : תאריך הבדיקה: I שם מדריך הניסוי (שם מלא): סרגיי ציון הדו"ח: II תאריך ביצוע הניסוי: 14/05/001 תאריך הגשת הדו"ח: 1/05/001 הדו"ח מוגש על ידי: II I

קרא עוד

מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יח""ללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v m sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4

מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יחללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v m sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4 מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יח""ללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4 גוף נע לאורך ציר X כך שברגע. x הוא נמצא 0 t 0-10 16 19

קרא עוד

דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n 1. y' n x n, y הנגזרת x.1 נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- (. x א. נחסר אחד מהחזקה. ב

דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n 1. y' n x n, y הנגזרת x.1 נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- (. x א. נחסר אחד מהחזקה. ב דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n n n, y הנגזרת נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- ( א נחסר אחד מהחזקה ב 7 y כאשר גוזרים כופלים בחזקה, 7 כלומר נרשום אותה משמאל ל-, ובחזקה של

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2CE1E9FA20E5E2EF C2020E9F9E9E1FA20F2E8F8FA20E9F9F8E0EC2020F E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2CE1E9FA20E5E2EF C2020E9F9E9E1FA20F2E8F8FA20E9F9F8E0EC2020F E646F63> עמוד 1 מתוך 8 מספר דוח 21035 ב' אדר א תשע"א 06 פברואר 2011 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 מהדורה 05 20.10.10 לכבוד מר עמירם רותם רכז תכנון וקרינה סביבתית כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 מר עמירם

קרא עוד

סט נובמבר 08 מועד מיוחד - פתרונות עפר.doc

סט נובמבר 08 מועד מיוחד - פתרונות עפר.doc נפתור את מערכת המשוואות y+ 3 = 5 5 7 3 2y + = 8 3 נארגן את המשוואה הראשונה 1/ 5/ y+ 3 5 = 5 1 y+ 3= 5(5 ) y+ 3= 25 5 8+ y= 25 /5 נארגן את המשוואה השנייה 3 1 3 / / / 2y 7 3 8 + = 1 3 1 6y+ 7 3= 24 7+ 6y

קרא עוד

<4D F736F F D20E7E5E1F8FA20F0E9E1E9ED20E5F4FAE2EEE9ED20ECE0E7F820FAE9F7E5EF2E646F6378>

<4D F736F F D20E7E5E1F8FA20F0E9E1E9ED20E5F4FAE2EEE9ED20ECE0E7F820FAE9F7E5EF2E646F6378> ניבים, פתגמים ומטבעות לשון ערכה: ד"ר אורלי קיים.1.2.3.6.7.8 אבד עליו כלח אָב ד ע ל יו כּ ל ח = ה ת י שּׁ ן מ אוֹד. כּ ל ח = דּ עוֹת שׁוֹנוֹת: כּ ל ל ח אוֹ ר ע נ נּוּת אוֹ ק צ יר אוֹ ז ק נ ה. דוגמה: ה שּׁ ירוֹן שׁ יּ צ א ל אוֹר

קרא עוד

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx סמסטר חורף תשע"א 18 בפבואר 011 הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב מרצה: מתרגלים: רן אל-יניב נועה אלגרבלי, גיא חפץ, נטליה זילברשטיין, דודו ינאי (אחראי) סמסטר חורף תשע" מבחן סופי פתרון (מועד

קרא עוד

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 ת"י בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 תי בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב ת"י 58 -בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור '. יש להשלים את כל הראיות הנדרשות ולהוכיח עמידה בדרישות התקן ל'. כמו יש להשלים עמידה

קרא עוד

מקביליות

מקביליות תכונות בטיחות Safety Properties גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון 2 תזכורת: תכונות זמן ליניארי Linear Time Properties תכונות זמן-ליניארי מתארות קבוצת עקבות שהמערכת צריכה לייצר מכוונים ללוגיקה

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

בית ספר כרמל נצרת עילית

בית ספר כרמל נצרת עילית בס"ד ת.ד 4687 פתחתקווהמיקוד 49277 טל: 03-9361835 פקס: 077-82-111-82 www.rad-test.co.il email:rad_test@walla.com תאריך: 10.06.2013 לכבוד: עירייתנצרתעילית אגףהחינוך רחובגלבוע 16 נצרת-עילית אתר: בי"ס כרמל,

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

מקביליות

מקביליות תכונות שמורה Invariant Properties גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון 2 בדיקות מודל Checking( )Model מערכת דרישות מידול פירמול בדיקות מודל )Model Checking( מודל של המערכת תכונות פורמליות סימולציה

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

תורת החישוביות תרגול הכנה לוגיקה ותורת הקבוצות מה יש כאן? בקורס תורת החישוביות נניח ידע בסיסי בתורת הקבוצות ובלוגיקה, והכרות עם מושגים בסיסיים כמו א"ב

תורת החישוביות תרגול הכנה לוגיקה ותורת הקבוצות מה יש כאן? בקורס תורת החישוביות נניח ידע בסיסי בתורת הקבוצות ובלוגיקה, והכרות עם מושגים בסיסיים כמו אב תורת החישוביות תרגול הכנה לוגיקה ותורת הקבוצות מה יש כאן? בקורס תורת החישוביות נניח ידע בסיסי בתורת הקבוצות ובלוגיקה, והכרות עם מושגים בסיסיים כמו א"ב, מילה ושפה לטובת מי ששכח חומר זה, או שלא למדו מעולם,

קרא עוד

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי תנור קומפקטי משולב מיקרוגל EAN13: 8017709217853 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי באדים מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית הפשרה, התפחה, הפעלת שבת בקרת

קרא עוד

אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. 2 אבני שפה כביש 13 אבני גן אלמנטי תיחום 21 גומה לעץ וחבקים 26 תיעול וניקוז אבני

אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. 2 אבני שפה כביש 13 אבני גן אלמנטי תיחום 21 גומה לעץ וחבקים 26 תיעול וניקוז אבני אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. אבני שפה כביש 3 אבני גן אלמנטי תיחום גומה לעץ וחבקים 6 תיעול וניקוז אבני שפה תיחום וניקוז תו ירוק מוצר חדש אבני שפה תיחום וניקוז: אבני

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

395 בגרות חורף תשס'ו doc

395 בגרות חורף תשס'ו doc מדינת ישראל משרד החינוך סוג הבחינה: מועד הבחינה: מספר השאלון: בגרות לבתי ספר על-יסודיים. חורף תשס"ו 2006 904441 ספרות עברית וכללית 2 יחידות לימוד א. משך הבחינה: שעתיים ושלושה רבעים. הוראות לנבחן ב. מבנה

קרא עוד

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה?

חינוך לשוני הוראת קריאה:  נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה? חינוך לשוני שפה ערבית סוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה - נקודת מבט של הערכה מפגש לימודי 7.7.2011 אימאן עואדיה מנהלת תחום מבחנים בערבית - הרשות הארצית 2011# 1 מהי? היא הגוף המוביל

קרא עוד

טיפים להצלחה במהלך הבחינה 1. בתחילת הבחינה קראו היטב את כל השאלות וסמנו לעצמכם את השאלות המועדפות על ידכם. קראו כל שאלה לפחות פעמיים, כדי שלא תחמיצו נ

טיפים להצלחה במהלך הבחינה 1. בתחילת הבחינה קראו היטב את כל השאלות וסמנו לעצמכם את השאלות המועדפות על ידכם. קראו כל שאלה לפחות פעמיים, כדי שלא תחמיצו נ טיפים להצלחה במהלך הבחינה 1. בתחילת הבחינה קראו היטב את כל השאלות וסמנו לעצמכם את השאלות המועדפות על ידכם. קראו כל שאלה לפחות פעמיים, כדי שלא תחמיצו נתון כלשהו.. אין צורך לענות על השאלות לפי סדר הופעתן.

קרא עוד

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם 1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם בהגשה לטופס המבחן. חומרי עזר: 1.מחשבון. נספח הנוסחאות

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מבוא כללי לתכנות ולמדעי המחשב תרגול מס' 1 דין שמואל dshmuel110@gmail.com 1 1. מנהלות מרצה: אמיר רובינשטיין, amirr@tau.ac.il שעות קבלה: לשאלות קצרות - מייד לאחר השיעור. ניתן לתאם במייל שעות אחרות. מתרגל:

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F2E5ECE5FA20EEE5EEF6E0E5FA20312E646F63>

<4D F736F F D20F4F2E5ECE5FA20EEE5EEF6E0E5FA20312E646F63> 1 תרגול פעולות מומצאות ( ( $ מה מהתשובות לא יכולה להיות תוצאה של הפעולה ) ( $ 1 הוגדרה פעולה חדשה $ + 1 1 + 10 + () () מה תוצאת הפעולה ) ( @ @ 10 = הוגדרה הפעולה החדשה 10 1 () 10 () 10 $ 19 $ 17 a) ( $

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב מבוא כללי לתכנות ולמדעי המחשב 1843-0310 מרצה: אמיר רובינשטיין מתרגל: דין שמואל אוניברסיטת תל אביב סמסטר חורף 2017-8 חלק א - השיטה הבינארית שיעור 5 ו- 1? ספירה בבסיס 2 ואיך אומרים "hello" עם 0 1 ממעגלים

קרא עוד

<4D F736F F D20EEF9E5E5E0E5FA20E3E9F4F8F0F6E9E0ECE9E5FA2E646F63>

<4D F736F F D20EEF9E5E5E0E5FA20E3E9F4F8F0F6E9E0ECE9E5FA2E646F63> משוואות דיפרנציאליות מושגי ייסוד: משוואה המקשרת את גורם הפונקציה עם הפונקציה והנגזרות שלה או הדיפרנציאלים שלה, נקראת "משוואה דיפרנציאלית רגילה" לפתור משוואה דיפרנציאלית פירושו, למצוא את הפונקציה המקיימת

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X120 LED גוף

תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X120 LED גוף תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED 3-4... גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X LED גוף תאורה - LED על הטיח 5-6... 7-8... 9-10... פס אמריקאי פלורסנטי

קרא עוד

תאריך הבחינה 30

תאריך הבחינה   30 אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מדור בחינות 9//8 תאריך הבחינה : ד"ר ס. סמית, דר' דבורה שמות המורים : פרץ, פרופ' גריגורי דרפל מבחן ב: חדו"א ג' --9 מס' הקורס: מיועד לתלמידי: ביולוגיה, כימיה וגאולוגיה ב מועד: א

קרא עוד

SI D

SI D Draft SI 1080 part 17 April 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1080 חלק 17 ניסן התשע"ג אפריל 2013 ICS CODE: 35.020 טכנולוגיית המידע - הגדרות מונחים: מסדי נתונים Information technology - Vocabulary: Databases לעיון

קרא עוד

תוצאות סופיות מבחן אלק' פיקוד ובקרה קיץ 2014

תוצאות סופיות מבחן  אלק' פיקוד ובקרה קיץ  2014 תוצאות סופיות למערכות אלק' פיקוד ובקרה להנדסאים וטכנאים מועד קיץ תשע"ד 7/2014 פותר המבחן: מתי דוד למרות מאמצי לפתור נכון, יתכן ונפלו טעויות בפתרון, אשמח לקבל הערותיכם בדוא"ל : @hotmail.com ההצלחה שלי היא

קרא עוד

Microsoft Word - ex04ans.docx

Microsoft Word - ex04ans.docx 1 אריאל סטולרמן סטטיסטיקה / תרגיל #4 קבוצה 03 Φ2. ההתפלגות הנורמלית (1) Φ2.2. Φ2.22. Φ1.5 1Φ1.5. Φ0. Φ5 1Φ5 1Φ4.417. Φ 1Φ 1Φ4.417. נתון: ~ 0,1 ( a )להלן חישוב ההסתברויות: 2.22 1.55 Φ1.55 Φ2.22 Φ1.55 1Φ2.22

קרא עוד

HaredimZ2.indb

HaredimZ2.indb יחידה :31חופפים משולשים נחפוף משולשים ונוכיח תכונות של אלכסוני משולשים שווה שוקיים ואלכסוני המלבן. שיעור.1חופפים במשולש שווה שוקיים נחקור ונוכיח תכונות של משולש שווה שוקיים נתון משולש שווה שוקיים שבו.

קרא עוד

פייתון

פייתון שיעור 12: מילונים ברק גונן 1 או מילון, :hash table או,dictionary זוגות של מפתחות keys וערכים values מילון מוגדר על ידי סוגריים מסולסלים { } לדוגמה: מילון שמכיל ציונים, המפתח הוא מספר ת.ז ערך מפתח הגדרה

קרא עוד

מדעי הרוח

מדעי הרוח מדעי הרוח היא משפיעה על מטוסים וספינות, היא מאיצה את התפשטותן של שריפות, היא גורמת לסגירה של כבישים ויכולה לגרום לאובדן של חיי אדם. זו הרוח, שבחיי היומיום אנחנו כמען לא שמים לב אליה, אך ברגע אחד היא יכולה

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד