הפנים: המודל הנעלם של הדיוקן והמסיכה בעת העתיקה מתי פישר אחד התחומים הבולטים באמנות הקלאסית הוא הדיוקן. 1 רבים מהכותבים על התקופה מייחסים מידה של ריאל

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "הפנים: המודל הנעלם של הדיוקן והמסיכה בעת העתיקה מתי פישר אחד התחומים הבולטים באמנות הקלאסית הוא הדיוקן. 1 רבים מהכותבים על התקופה מייחסים מידה של ריאל"

תמליל

1 הפנים: המודל הנעלם של הדיוקן והמסיכה בעת העתיקה מתי פישר אחד התחומים הבולטים באמנות הקלאסית הוא הדיוקן. 1 רבים מהכותבים על התקופה מייחסים מידה של ריאליות לדיוקנאות 2 מכיוון שאחת הדרכים לבדיקת ה"ריאליות" בתקופה זו. בדיוקנאות היא מידת התאמתם לפנים, ארצה לבחון במאמר זה את היחס בין הדיוקן לפנים. החשיבות של ייצוג הפנים נראית גם בסוגים הרבים של מסיכות הרווחות בעולם הקלאסי. המסיכות שימשו במסגרת התיאטרון ובעיטור של הבית, כגון מסיכות של הקומדיה החדשה המציגות טיפוסים חברתיים 3 שונים, כגון עבדים, נשים וזקנים [תמונה 1]. השימוש המרובה באופנים שונים של הצגת הפנים מבטא הכרה בחשיבותו של הראש ובמיוחד בחשיבותן של הפנים כמייצגים את האדם. עדות לכך יש גם בשפה בה המלה prosôpon היוונית שמשמעותה הראשונית היא פנים, והמילה persona הלטינית שמשמעותה הראשונית היא מסיכה או תפקיד, משמשות מאוחר יותר כביטוי כללי לאדם כולו או כביטוי להווייתו כישות משפטית או מוסרית. 4 השאלות שארצה לבדוק להלן הן מהי מידת האמינות או הריאליות או היחס ל"מציאות" של הדיוקנאות והמסיכות? מה היחס בין הפנים בדיוקן לבין המודל המקורי שלהם? מהו היחס בין המסיכה לטיפוס הפנים שהיא מייצגת? אלו הן שאלות חשובות מכיוון שאנו נוטים להסיק מסקנות לגבי אישיות ואופי ממראה הפנים, ולכן השאלה היא גם האם נוכל להיעזר בדיוקנאות ובמסיכות 5 על מנת להכיר או להבין את האנשים לפיהם נוצרו? השאלות שהצבתי נראות תמוהות במבט ראשון. כיצד נוכל לבדוק את מידת ההתאמה בין הדיוקן או המסיכה לבין ה"פנים" אשר שימשו להם כמודל, אם המודל המקורי כבר לא קיים? 6 השאלה מחריפה כאשר אנו מתבוננים בכמה גרסאות של דיוקנאות של אותו אדם, ונדמה כי הסבר כרונולוגי לפיו הדיוקן מייצג את הדמות באופן "ריאליסטי" בתקופות שונות של חייה, אינו מספק. לדוגמה דיוקנאותיו של הקיסר טריאנוס [תמונה 2], שבהם הוא נראה צעיר יותר מאשר בדיוקנאות מאוחרים יותר, ולעתים אף קשה לראות דמיון בין הדיוקנאות השונים. מיהו, אם כן, טריאנוס ה"אמיתי", שלפיו אפשר לשפוט את הדיוקנאות האחרים? תמונה 1: ייצוגי מסיכות של הקומדיה החדשה. מימין מסיכת זקן; במרכז מסיכת עבד, משמאל מסיכת אשה. (תמונת הפסיפס לפי.E Lessing (D. Wiles, The Masks of Menander, Cambridge 1991, Pl. המסיכות לפי 5; 7 (תמונות (& A. Varone, Pompeii, Paris 1996, p

2 103 לספירה 98 לספירה 106 לספירה תמונה :2 הקיסר טריאנוס. מימין הוותיקן (לפי K. Fittschen and P. Zanker, Katalog der römischen Porträts in den Capitolischen Museen und der (K. Fittschen and P. Zanker, במרכז מוזיאון קפיטולינו (לפי ;(Anderen Kommunalen Sammlungen der Stadt Rom, Mainz am Rhein, 1994, I, Beilage Pl. 20.(K. Fittschen and P. Zanker, ibid. משמאל מוזיאון קפטולינו (לפי pl. 46 ;(ibid. Pl. 41 לעיתים נדמה כי יש דרך לעקוף את הסוגייה הזאת; כלומר, לערוך השוואה ישירה בין הפנים המיוצגות לבין הפנים האמיתיות, מכיוון שהפנים המקוריות עצמן עדיין קיימות. המדובר במומיות מהתקופה הרומית שנשתמרו במצרים, ויש חוקרים היוצרים רקונסטרוקציה של הפנים של המומיות באמצעות שיטות מודרניות של סריקה ממוחשבת. 7 [תמונה 3]. אך כאשר משווים את הפנים המצוירות בידי מומחה מודרני לדיוקן שהוצמד למומיה על-ידי אנשי התקופה, בני משפחתו של הנפטר, השאלה שוב נשאלת האם הרקונסטרוקציה המודרנית דומה יותר לפנים ה"מקוריות" או שמא דווקא הפנים 8 המצוירות על עטיפת המומיה דומות יותר ל"מקור"? נראה אפוא, כי יש צורך להציע גישה אחרת לחקר השאלה בדבר היחס בין הדיוקן והמסיכה ובין המודל שלהם. הגישה שתוצג במאמר זה בודקת שוב את ההנחות שלנו לגבי עצם יכולתנו להשיג או לתפוס (perceive) את הפנים ה"מקוריות" או האמיתיות. אטען כי הבעיה של הקשר בין הייצוג לפנים תמונה 3: מימין מומיה והמסיכה שהוצמדה אליה. משמאל שחזור מודרני (לפי York, S. Walker, Ancient Faces, Mummy Portraits from Roman Egypt, New.(2000, pp

3 תמונה 4: תמונות של המחבר בתקופות שונות מהן הפנים המקוריות? ה"מקוריות", אינה רק בעיה של העת העתיקה, שלגביה המודל כבר אינו קיים; היא קיימת גם בימינו וגם תוך שימוש באמצעים מודרניים, כגון צילום. השאלה שאני מציג לגבי יכולתנו לתפוס את הפנים ה"מקוריות" נראית לכאורה מופרכת, בעיקר בסיטואציות יומיומיות; שהרי נדמה לנו שאנו מסוגלים לתפוס באופן בלתי- אמצעי את הפנים העומדות מולנו. אך התהיות מתחילות מייד כשאנו בוחנים את הסיטואציה ואת ההקשרים החברתיים שבהם אנו תופסים את הפנים. מכיוון שכל סיטואציה מתאפיינת בספציפיות שלה, השאלה היא עד כמה אמיתיות או מקוריות הן הפנים העומדות מולנו ועד כמה הן מותאמות לסיטואציה. ההתאמה לסיטואציה היא האופן שבו החברה מעצבת את הפנים ה"מקוריות" באמצעות מגוון של מנהגים, מחוות ואופני עיצוב חזותי (איפור, תסרוקת, שיפור מראה הפנים וכדומה). אם כל סיטואציה של ראייה ממשית של פנים היא סיטואציה חברתית, הרי שהפנים שאנו רואים הן בהכרח הפנים תחת העיצוב של החברה, ולא הפנים ה"מקוריות". לכאורה ניתן לטעון לבלתי-אמצעיות בראיית הפנים של עצמנו, אך גם כאן אנו צריכים לזכור כי הפנים של עצמנו נגישות רק תוך השתקפות בגורם אחר. גורם זה יכול להיות אנושי או מכני, אך בשתי האפשרויות ההשתקפות היא תוצאה של אינטראקציה או של התפתחות חברתית, ועל כן נתונה למניפולציה של החברה. השאלות נעשות יותר קשות כאשר אנו מכניסים את גורם הזמן. השינוי של הפנים במהלך הזמן הוא כה חד, עד כי לעתים קרובות קשה לזהות את האדם ויש צורך "לקרוא" את הדמיון לתוך הפנים [תמונה 4]. במצב כזה השאלה עולה ביתר שאת מה הם הפנים ה"מקוריות", או האם ניתן לקבוע יסוד מקורי 9 או אמיתי במצב של השתנות מתמדת? גם אם ניתן יהיה לקבוע משהו בתשובה לשאלה זו, הרי שהקיבוע של מראה מסוים כ"פנים" תלוי בוודאי ביכולת לשמר את המראה הזה באמצעות רפרזנטציה. אם כן, הרפרזנטציות של הפנים אינן גורם משני לעומת הפנים ה"מקוריות", אלא יש הגיון רב בסברה כי הדרך היחידה שלנו לתפוס את הפנים ה"מקוריות" היא באמצעות הרפרזנטציות. ייצוג הפנים הופך אפוא לגורם מקובע שיכול להיווצר רק אחרי האירוע של ראיית הפנים ה"מקוריות", אך בו-זמנית הוא גם קודם לכל אפשרות של הכרה בפנים של מישהו; שכן רק באמצעות קיבוע כזה אנו מסוגלים להכיר אדם הנמצא תמיד בסיטואציה משתנה ובזמן שונה. עם זאת, ברור כי הרפרזנטציה, מעצם הגדרתה, אינה 10 הפנים המקוריות. הפועל היוצא מאבחנות אלו יכול להשפיע גם על האופן בו נתבונן על הדיוקנאות בעת העתיקה הקלאסית. הטיעון שלי הוא, כי מכיוון ש"מקוריות" או "ריאליות" של הפנים הוא גורם שנתון בין כך ובין כך לשליטת הרפרזנטציות, הרי שהחיפוש אחרי "פנים מקוריות", הנמצאות במעמד חשוב וגבוה יותר מהדיוקנאות או המסיכות, הוא חיפוש ריק מתוכן. מכיוון שגם בעת העתיקה וגם בימינו ניתן ליצור פורמולציה של פנים "מקוריות" או "ריאליות" רק באמצעות רפרזנטציות מסוגים שונים, הרי שהשאלה המעניינת יותר לבחינה היא, באיזה אופן בוחרת התרבות ליצור את הזיקה בין אותה ריאליה בלתי-מושגת לבין הייצוג שלה. במלים אחרות, איזה סוג של קשר היא יוצרת בין המודל ה"מקורי" אך הבלתי-נתפס הנקרא "הפנים", ובין הייצוג של הפנים באמצעות הדיוקן והמסיכה? במאמר אציג שלושה אופנים או שלושה סוגים של יחסים בין הייצוג לבין המקור הנעלם, ואלה ישמשו בסיס לדיון בשאלות, מה מהווה עבור התרבות באותה תקופה "פנים מקוריות"? כיצד יוצרת התרבות "פנים מקוריות" באמצעות רפרזנטציות? וכיצד הדבר משקף ומשפיע על האופן שבו נתפס אדם בכללותו? הדיוקן והמסיכה הסימבוליים נבחן תחילה מספר דיוקנאות מהתקופה הקלאסית ביוון. ישנו קושי בהסקת מסקנות גורפת מדיוקנאות אלו מכיוון שהם 11 העתקים רומיים, שיחסם ל"מקור" היווני שלהם הוא בעייתי. יחד עם זאת אציג גם חומר מקורי מהתקופה היוונית, אשר יכול לשמש כאסמכתה למסקנות שנציג. אחת הדמויות המוכרות מתקופה זו הוא פריקלס, האיש החזק 11

4 תמונה :5 מימין אנקריאון (לפי Fig. 280 ;(G. Richter, The Portraits of the Greeks, London 1965, I, במרכז כסנתיפוס? (לפי.( Richter, ibid., משמאל פריקלס כסטרטגוס (לפי Fig. 435 ;(Richter, ibid., Fig. 426 והמשפיע בדמוקרטיה האתונאית במאה החמישית לפנה"ס והנושא בתואר "סטרטגוס" אחד המצביאים האחראים על מדיניות הבטחון ועל הצבא. אך כאשר אנו מתבוננים בדיוקנאות נוספים, אנו מבחינים בדמיון רב של פריקלס לדמויות אחרות במראה הפנים ובאופן נשיאת הקסדה. יש הסוברים כי הדמות המוצגת במרכז תמונה 5 היא דיוקן של כסנתיפוס, אביו של 12 פריקלס, שגם הוא מוצג כסטרטגוס. יתכן כי דיוקן זה של כסנתיפוס הוא שעמד באקרופוליס של אתונה לצידה של דמותו של המשורר אנקריאון. 13 הפסלים המקוריים הוצבו כנראה בידי אנשי חוגו של פריקלס במחצית השניה של המאה החמישית לפנה"ס. בבחינת הפנים של כסנתיפוס ואנקריאון בדיוקנאות אנו מגלים כי יש דמיון רב המתבטא בתווי הפנים הסימטריים ובאופן נשיאת הראש. למרות שידוע ממקורות היסטוריים כי אנקריאון היה קשור עם השליטים הטיראנים של אתונה, בני משפחת פיזיסטרטוס, ואם כן היה ממתנגדי המהלך הדמוקרטי של אתונה, ומשיריו מתקבל הרושם שהוא חי חיי נהנתן, בכל זאת הוא מוצג כאזרח למופת כמו כסנתיפוס הסטרטגוס או כמו בנו פריקלס. 14 השוני שיש ביניהם בפנים מתבטא בעיקר בקישוט הראש המציין את כסנתיפוס כסטרטגוס ואת אנקריאון כמשורר או כמבלה במסגרת הסימפוזיון. 15 השוני בפרטים האלה מבטא את השוני בפונקציה של הדמויות במסגרת החיים העירוניים; מצד אחד הסטרטגוס עם הקסדה, ומצד שני המשורר עם הנזר, היודע שההנאה במסגרת הסימפוזיון היא חלק מאורח החיים הבריא 16 של האתונאים. תבנית זו של ייצוג שבה יש דמיון רב בתווי הפנים תוך שוני מסוים במרכיבים נלווים, כמו קישוט הראש, מוסברת כאן כדלקמן: הפוליס היווני מציג את אזרחיו כאיזונומיים, כשווים וכדומים. 17 הייחוד האישי לא גלום בשונות הפיסית של האזרחים, אלא בתפקודם השונה במסגרת הפוליס. במובן זה, "הדיוקן" הקלאסי מציג את האדם במסגרת התפקיד שלו, ואני מקשר אותו באופן הדוק לקטגוריית המסיכה, כפי שהיא מתגלמת במסיכות התיאטרון של התקופה. המסיכה מוגדרת לצורך כך כאופן בו אדם נראה בעיני אחר; כלומר, כאופן 18 ההיראות והפעילות של אדם במסגרת החברה. אם כן, הפרוסופון היווני מציין פנים, אך גם מסיכה ותפקיד, והפרשנות שלי היא שבתקופה זו שני אלה דומים. מסיכת התיאטרון מתייחסת לעולם החברתי המיתי, ואילו הדיוקן מתייחס לארגון 19 החברתי של הפוליס. אופן הסימון של הדיוקן/מסיכה הזה כלומר, האופן בו הוא מתייחס ל"מקור" שלו יכול להיקרא אופן סימון "סימבולי". פירושו של דבר הוא כי הדיוקן והמסיכה אינם יוצרים יחס הכרחי של דמיון בינם ובין המקור שלהם; כלומר בין הדיוקן לבין הפנים של פריקלס או אנקריאון, או בין המסיכה לבין הפנים של אגממנון. יחסי הדמיון וההבדל הנוצרים הם בין המסמנים עצמם (בין הדיוקנאות או בין המסיכות), ורק מתוך היחס השרירותי הזה נוצרת להם משמעות, ולא באמצעות יחסי דמיון עם מקור ספציפי. 20 ההבדל בין דיוקן קלאסי למסיכה הוא בדרך כלל בהצבעה של הדיוקן, באמצעות שם, על אישיות 21 ספציפית שהיתה קיימת בחברה. אפשר להביא אסמכתה נוספת לפורמולציה של ה"פנים" בתקופה זו מיצירות יווניות מקוריות; לדוגמא פסל ההקדשה המכונה "הרכב מדלפי". אף שנראה כי אין זה "פורטרט" שכן הוא אינו מצביע על אישיות ספציפית באמצעות שם, 22 הרי שבמראה פניו (מלבד הזקן) הוא דומה לדיוקנאות שהוצגו לעיל. יתכן כי הדמיון בין "דיוקן" לבין פנים כלליות של "מנצח" בתחרויות אתלטיות, מצביע על שילוב של מימד הרואי (ומיתי) לתוך הגדרת הפנים הקלאסית, שילוב שיכול להיראות בבירור גם בכד משלהי המאה החמישית לספירה. בכד זה, המכונה "כד פרונומוס", על שמו של נגן האאולוס המופיע במרכז החלק התחתון, מוצגים המשתתפים במחזה שניצחו בתחרות הדרמטית במסגרת החגיגות לכבודו של דיוניסוס [תמונה 6]. 12

5 תמונה :6 "כד פרונומוס" (לפי II. (D. Wiles, Greek Theatre Performance, Cambridge 2000, Pl. נראה כי הם לבושים למחזה הסאטירי שבא בעקבות הטרגדיות. בחלקו העליון המרכזי של הכד מוצגים דיוניסוס, אריאדנה ודמות נוספת, שיכולה להיות המוזה של הטרגדיה. מצידם מוצגים המשתתפים המבוגרים שלושת השחקנים הלבושים כאן כמלך, כהרקלס וכסילנוס, והמחזיקים בידיהם את מסיכותיהם. מצידם ובחלק התחתון מוצגים שחקני המקהלה, כולם עם מסיכות של סאטירים. 23 ההקבלה הנוצרת בכד בין הפנים הגלויות לבין המסיכות השונות, ניתנת לפירוש כהקבלה בין התפקידים האפשריים במחזה המיתי ובין התפקידים האפשריים בחיים העירוניים. 24 בפרטי הכד המופיעים בתמונה 7 ניתן להבחין כי האזרחים המבוגרים דומים זה לזה במראה פניהם אך מובדלים זה מזה במסגרת התפקיד המיתי שהם ממלאים על הבמה באמצעות המסיכות שלהם במקרה הזה של הרקלס, סילנוס ומלך. באותו אופן "דומים" המבוגרים במראה פניהם במסגרת העירוניות השוויונית, אך מקבלים ייחוד במסגרת התפקיד העירוני שלהם במקרה זה שחקנים בתפקידים שונים במחזה. הצעירים כולם דומים זה לזה, הן במראה פניהם והן בתפקיד המיתי שלהם כסאטירים. המבוגרים שונים במראה פניהם מהצעירים כי הם שייכים לחברה העירונית הבוגרת, שבה הם מגלמים תפקידים "רציניים" כפי שהם עושים במחזה המיתי. הצעירים, לעומת זאת, משחקים תפקיד של חריג (outsider) בחברה העירונית אלה אשר כמו הסאטירים שהם מגלמים במחזה, נמצאים מחוץ לקונוונציות של התרבות. החיים העירוניים וחיי המיתוס משולבים אלה באלה באמצעות האפשרויות השונות של ייצוג הפנים. בעקבות ניסוח זה של הפנים באמצעות המסיכות והדיוקנאות נוצר מושג של "פנים מקוריות" של התקופה כפנים תמונה 7: פרטים מ"כד פרונומוס" 13

6 המשלבות בתוכן את הגיבור המיתי ואת האזרח של הפוליס האידיאלית. שילוב זה יוצר חברה עירונית שיש בה מן המסורתיות המסתמכת על מיתוס ולשון, אך גם יכולת מוגבלת לייחוד אישי או אוטונומיה אישית, המוגדרת על ידי התפקידים בפוליס. הדיוקן האיקוני והמסיכה של הטיפוס בתקופה הבתר- קלאסית אפשר להתחיל לראות שינוי במגמה זו אם מתרחקים קצת מאתונה, או מתקדמים קצת בזמן למאה הרביעית לפנה"ס. כאן אנו מוצאים סוג חדש של יחס בין הדיוקן לבין המודל שלו. יחס זה, שניתן לכנותו יחס איקוני, 25 נסמך על ראייה בפועל של המודל על-ידי האמן, ואחד המדדים העיקריים להצלחתו הוא יחסי הדמיון שלו למקור. בעת העתיקה מתבטאת הדגשת הראייה כמקור הסמכות של הדיוקן בסיפורים שונים, כמו הסיפור על אלכסנדר מוקדון שהלך לסדנתו של הצייר אפלס, המובא בסמיכות לציון העובדה כי אפלס קיבל את הזכות לצייר אותו. גם הפסל ליזיפוס קיבל זכות דומה, 26 וייתכן שפסל זה [תמונה 8] הוא העתק של דיוקן אלכסנדר כפי שיצר 27 אותו ליזיפוס. ההליכה לסדנה והעמידה של המודל מול האמן כיחס הכרחי בכדי ליצור דיוקן, מציבות את הדיוקן במעמד חדש. כפי שנאמר, דיוקן זה מהווה סימן איקוני; כלומר הוא נבחן ביחסי הדמיון שלו למקור. 28 יחסי הדמיון מיוסדים על דמיון כפי שהוא נתפס באמצעות הראייה הממשית של האמן את המודל. למרות העובדה שיחס זה נשען על קונוונציות של מהו דומה ומהו שונה, הנטייה של החברה היא להשכיח או להדחיק את הקונוונציות האלה ולטעון כי יש לדיוקן מעמד שווה למקור, הוא "ריאלי" או "טבעי", הוא מציג את המקור כפי שהוא נראה 29 באמת. נוסף לכך, העמידה מול האמן יוצרת גם יחס אינדקסיאלי, יחס של הצבעה על קיום, בין ההעתק או הדימוי ובין המקור, שכן הדיוקן לא היה יכול להתקיים לולא המודל היה קיים בפועל ונראה על-ידי האמן. 30 אם כן, סוג כזה של דיוקן מצביע על העובדתיות ההיסטורית של המושא שלו. הנטייה להדגיש את מעמד היצירה ואת העובדתיות ההיסטורית של המושא משולבת עם הנטייה הגוברת לייחד אותו באופן אישי. 31 עצם העובדה שהמעמד מתרחש במקום מסוים ובזמן מסוים, ושהייצוג מסתמך על הראייה של אמן פלוני, גורמת להדגשת היחודיות האישית בכך שאירוע הצפייה הזה שונה 32 מאירועי צפייה אחרים. היחס האיקוני החדש העומד ביסוד הדיוקנאות שונה מהיחס הסימבולי המייסד את הדיוקנאות במאה החמישית תמונה 8: דיוקן אלכסנדר מוקדון, אולי על-פי הפסל ליזיפוס (לפי. 9 Pl. (A. Stewart, Faces of Power, Berkeley 1993, תמונה 9: מסיכות של הקומדיה החדשה. מימין נערה כפרית עם שיער מסורק בפשטות; משמאל יצאנית עם תסרוקת מסובכת. (לפי Pl. 7 (D. Wiles, The Masks of Menander, 14

7 תמונה 10: רקונסטרוקציה של שרבונו של הפסל השלם של כריזיפוס. (לפי Fig (G. Richter, The Portraits of the Greeks, II, לפנה"ס, שהוצג לעיל. דיוקנאות המאה החמישית נוצרו מתוך יחסים הדדיים בינם לבין עצמם ולא באמצעות יחס למקור ספציפי. הם דומים בכך למסיכות התיאטרון של התקופה או לצליל של מלים המשמשות ככלי החברתי שלנו, שיחסן למקור שלהן הוא בדרך כלל שרירותי. יחד עם התבססות היחס האיקוני החדש, נראה כי לא נזנח העיסוק בקיום החברתי של האדם. נסיונות ההגדרה של מהו ה"טבעי" או ייחודי עבור אדם, משולבים עם השאלה מהו להיות אדם טוב או אזרח טוב. 33 ההתייחסות לאדם כייצור חברתי המוגדר מתוך היחסים ההדדיים בחברה, נראית במסגרת התיאטרון בקומדיה החדשה, שהתפתחה במאה הרביעית והשלישית לפנה"ס והמזוהה בעיקר עם המחזאי מיננדרוס. במחזות אלו מופיעות דמויות שהתקשרו לחיים העירוניים עצמם, והן יצרו קטגוריזציה של החברה לטיפוסים או תפקידים 34 שונים. הקיום במסגרת התפקיד החברתי מבוטא באמצעות המסיכות של הקומדיה החדשה, המציגות טיפוסים שונים שאופיים נקבע מתוך היחס בין המסיכות. 35 כך הבדל בין נערה כפרית פשוטה לבין יצאנית מתוחכמת יכול להיות מסומן באמצעות התסרוקות [תמונה 9]. הנערה הפשוטה והטובה היא זו עם התסרוקת שאינה דורשת מאמץ רב. האופי האמיתי שלה יכול להתגלות במהלך המחזה כמי ששמרה על תומתה ולכן יכולה להשתלב במסגרת החברתית המהוגנת ולהינשא. היצאנית לעומתה, שהיא טיפוס חברתי בעייתי, תהיה בעלת תסרוקת מסובכת, המעידה על כך שיש לה הרבה זמן לעיסוקים כאלו, מעידה שהיא מזומנת לגברים רבים, ולכן אינה יכולה להשתלב 36 במערכת החברתית המהוגנת של העיר. האינטגרציה של התקופה הבתר-קלאסית הקיום הבו-זמני של הקצוות שהוצגו כאן, של הייחוד האישי הנוטה להבדיל בין אנשים לבין המסיכה החברתית או המוסרית הנוטה לסווג אנשים על-פי קטגוריות, נראה ברוב הדיוקנאות של התקופה הזאת. בדיוקן של הפילוסוף הסטואי כריזיפוס [תמונה 10], הדגשת הייחודיות האישית נעשית בעזרת אופן הסימון האיקוני. הדבר ניכר באופן בו הראייה הממשית מוטבעת בדיוקן באמצעות יצירת האפקט של "תפיסתו" ברגע מסוים, בהבעה מסוימת ובמצב מסוים שבו שיער הזקן לא מסודר. ההנחה שהדמיון מושג באמצעות הראייה, והשימוש ברגע הספציפי המנציח את הראייה הזאת, יוצרים את האפקט של ייחודיות הדמות. מאידך גיסא ניכרת בפסל הזה גם ההתייחסות אל כריזיפוס במסגרת תפקידו הפילוסוף הסטואי. בכך הוא משתייך למסורת של הצגת הטיפוס של "הפילוסוף" במסגרת העיר היוונית בתקופה הבתר-קלאסית. 37 הוא אינו דומה לעלם היווני הקלאסי ואינו מטפח את גופו, אלא את מחשבתו המעמיקה והביקורתית. הוא יכול להיות דומה לבן העם הפשוט, לדייג או לעבד. 38 מודל קודם לעמדה זו היה סוקרטס שביקר את החברה האתונאית ואת החשיבות המוגזמת שייחסה ליופי חיצוני, והוצג כדומה לסאטיר, אך אצל כריזיפוס אפשר לראות באופן ברור את ההשוואה עם ה"עבד" כטיפוס חברתי. יחס זה נראה כאשר משווים בין הדיוקן של כריזיפוס ובין מסיכת עבד, אחד הטיפוסים הנוצרים מתוך חלוקת החברה לטיפוסים שונים במסגרת מסיכות תיאטרון של הקומדיה החדשה [תמונה 11]. הדמיון של דיוקן כריזיפוס למסיכה של עבד נראה באופן של הרמת גבה אחת והורדת השנייה, כפי שאפשר לראות בתקריב בתמונה 12. מצב עיניים זה במסיכה של הקומדיה מאפשר לעבד להדגיש את עורמתו; הוא יכול להביט בדמות אחת ובו זמנית לקרוץ לשנייה או לקהל. 39 אצל כריזיפוס הדמיון לעבד יכול להתפרש באופן כללי כאמירה חברתית: אם כריזיפוס דומה לעבד, אזי אין לשפוט אדם על-פי מעמדו; גם עבד הוא קודם כל אדם. 40 אך הדבר יכול גם להתפרש כהתייחסות ספציפית יותר לכריזיפוס, שכושר מחשבתו נמשל כבר בעת העתיקה לסכין חד; 41 כלומר, כמו העבד במחזה, הוא מסוגל לראות דרך ההסתבכויות המיותרות ולהבין את המצב לאשורו. היחס שנוצר הוא שוב יחס בין מסמנים שונים, ולא יחס של דמיון פיסי בין הדיוקן למקור שלו. אם כן, הקהל היווני או הרומי יכול היה להבין את הדיכוטומיה בין הקיום כיחיד וכייחודי לבין הקיום במסגרת הקונוונציות של התרבות גם כפורמולציה של הפנים כיחס דיאלקטי בין דיוקן רציני למסיכה קומית. בניגוד לתקופה הקלאסית בה ראינו שיש הקבלה ודמיון רב באופן ההתייחסות של דיוקן ומסיכה ל"פנים", הרי שהיחס החדש מבדיל באופן ברור בין דיוקן ייחודי למסיכה טיפוסית. בו-זמנית הוא גם מאפשר מעברים ביניהם. יצירת הדימוי של כריזיפוס, לא רק ברגע הראייה שלו, אלא גם כמערכת של קונוונציות המגדירות "פנים", מאפשרת לערוך אינטגרציה בין הקיום הייחודי שלו ובין התפקיד החדש המוצע לאינטלקטואל המודע לשינויים החברתיים שהעולם נתון בהם. 15

8 תמונה :11 דיוקן כריזיפוס (לפי G. Richter and R. Smith, The Portraits of the Greeks, Abridged and (Revised by R.R.R. Smith, Oxford 1984, Fig. 69 מסיכה של עבד בפסיפס מפומפיי (לפי p. 134 (E. Lessing and A. Varone, Pompeii, Paris, 1996, השילוב הקיים בדיוקן בין אופן הסימון האיקוני, אופן הסימון האינדקסיאלי ואופן הסימון הסימבולי, הופכים אותו למערכת שניתן להכניס בה שינויים, שאינם תואמים בהכרח את המראה הנראה בפועל מול האמן. באופן אחר של הגדרה, ההסכמה לגבי הדומה והשונה מביאה בחשבון גם שיקולים חברתיים, ובכך משלבת תחומים רבים של משמעות כגון התחום המוסרי, או שיפוט האופי. 42 נראה שהרצון והאמונה ביכולת להציג רק את הנראה מול העיניים הם התפתחות מאוחרת, שאין לה עדות בתחום הדיוקנאות בעת העתיקה הקלאסית. משמעות הדבר בפועל היא כי גם להצגת ייחודיות אישית יש לעשות שימוש בכלים שכבר התנסחו באמצעות החברה; למשל בכלים של הצגת אופי ייחודי. בתחום הדיוקנאות פירושו של דבר הוא הכנסת גורמים שעד אז נחשבו לשוליים, לתוך הפנים. הדבר יכול להתבטא בשילוב "מסיכות" שעד אז לא הוכנסו תמונה 12: תקריב העיניים של דיוקן כריזיפוס ושל מסיכת העבד. לדיוקנאות כי הציגו אופי שבשוליים, כגון עבדים. הכנסת גורם שולי, או אפילו גורם שמשחק לעתים תפקיד של נבל, לדיוקן של כריזיפוס הופכת אותו לדמות ייחודית יותר דווקא בגלל המורכבות שלה כמשלבת תכונות אופי של טיפוסים שונים (טובות, רעות ואפילו מעט מאיימות). ה"פנים" החדשות הנוצרות כאן מצביעות על רצון לסוג חדש של אינטגרציה בין אוטונומיה אישית ובין קיום במסגרת התרבות האופיינית לתקופה הבתר-קלאסית, אשר מקבלת ביטוי גם בתיאוריות האישיות של התקופה. תיאוריות אלו משלבות בין הנטיות האישיות של כל אדם, המקום שלו בחיים, ה"תפקידים" שעליו למלא ובין ההכוונה המוסרית באמצעות הרציונליות הטבעית לו. הנקודה הקושרת אותן להצגה שלי את הנושא היא השמוש הנרחב שלהם במושגים prosopon ו- persona לשם יצירת המערכת המשולבת המהווה אישיות. 43 בתחום של דיוקנאות מלכותיים, כמו זה של אלכסנדר שנראה לעיל, השילוב הנוצר הוא בין התכונות הנצפות של הדמות ובין אלה הקושרות אותו 44 עם מסיכת הגיבור או האל. משמעות הדבר מבחינת אופן עשיית הפורטרטים, היא ההבנה כי למרות המימד האינדקסיאלי (הדמות נראתה על- ידי האמן, ולכן היתה קיימת בפועל) והמימד האיקוני (הדיוקן דומה לפנים), הרי שיש שיקולים נוספים בהגדרת הדיוקן והפנים. שיקולים אלה מחלישים את הצורך בסיפור יסוד או מקור עבור כל דיוקן. מספיקה הידיעה כי בשלב כלשהו היה מעמד של אמן מול מודל, והוא קבע את המימד האיקוני והאינדקסיאלי של הדיוקן. אמנים אחרים יכולים להמשיך להעתיק, לחקות, ולעשות אדפטציות של הדיוקן, כי הם נשארים נאמנים לעקרון של המימזיס המשלב בתוכו גם מרכיבים של 45 קונוונציות חברתיות ושל מסורת. 16

9 תמונה 13: מימין מסיכת דיוקן של אשה מאל-רובייאת מסביבות לספירה (לפי.A.S Ikram, ;(Dodson, The Mummy in Ancient Egypt, London 1998, Pl. XXII משמאל מסיכת גבס שנוצקה על פניו של הנפטר. מצרים, הממלכה העתיקה (לפי Fig. 192.(Ibid., הסימן האינדקסיאלי והסימן האיקוני במסיכות ודיוקנאות של מצרים בתקופה הרומית היחס הדיאלקטי בין מסיכה ודיוקן בקביעת ה"פנים" נראה גם באופן השילוב הייחודי ביניהם במצרים בתקופה הרומית. אחד ממנהגי הקבורה של המתיישבים ההלניים במצרים היה הנחת דיוקן מצויר על-גבי מומייה או ציורו על התכריכים של המומייה עצמה. 46 הנוהג של חניטה ושל יצור פנים תחליפיות אך נצחיות עבור המת, נראה במצרים כבר בתקופה מוקדמת. בתקופה זו מראה הפנים הונצח באמצעות מסיכת גבס שעוצבה 47 על הפנים שמתחתיה, אשר עדיין קיימות שם [תמונה 13]. בניגוד למסיכת התיאטרון הקלאסית שאנו נוטים לראות בה את הצד החיצוני (הצד הפונה לקהל), ללא שימת לב לשחקן הלובש אותה (הצד הלא-נראה), כאן המסיכה מצביעה דווקא על מה שאנו נוטים לשכוח בדרך כלל הצד האחורי שלה. צד זה הוא מעין הטבעה של פני הנפטר ובכך הוא מעיד על הקיום שלהם מתחתיה. מאוחר יותר שינו ה"פנים" האלה, שהושמו על-גבי המומיות, את צורתן באופנים שונים, אך הדבר שנשאר גם בייצוגים המאוחרים של התקופה הרומית הוא הקשר 48 האינדקסיאלי החזק שנוצר בין המסיכה ובין הפנים שתחתיה. השאלה היא כיצד משתנה היחס בין הפנים המקוריות לבין הייצוג שלהן כאשר הייצוג הזה מצויר באופן הייצוג ההלני המדגיש את האיקוניות כלומר, את הדמיון הנוצר באמצעות ראייה כסוג הדמיון המייסד אותן, ולא את ההטבעה ממש על הפנים המתות (תמונה 13 מימין). לדעתי, נוצרת כאן מעין סתירה, המביאה לפרשנות מסוימת של הדיוקנאות הללו. מצד אחד, הנחת הפנים המצוירות בדיוק מעל הפנים המקוריות ממשיכה את המסורת המצרית של מסיכת המומייה המצביעה באופן ישיר, תוך זהות של זמן ומקום, על הקיום של הפנים שתחתיה. מצד שני אופן הייצוג האיקוני, זה שנסמך על יחסי דמיון הניתנים באמצעות הראייה, מכניס מימד של אמביוולנטיות לקביעה הזאת, שכן הוא מבוסס על יחסים הנוצרים בסיטואציה ספציפית. זוהי סיטואציה שנוצרה בזמן מסוים ובמקום מסוים, שאינו הזמן והמקום של עכשיו. ההסתמכות של סוג ייצוג זה על הראייה מכיר בהכרח במצב ספציפי של אור, של גיל ושל אופן הביצוע הנובע מהסיטואציה. 49 כל אלה מעמידים את הדיוקן כיחס של תלות: הוא אינו קיים לנצח אלא רק באופן מותנה, כתיעוד של הסיטואציה ההיא ובזמן ההוא, ולא כאן ועכשיו. כלומר, למרות האשליה כי רגע היצירה קיים בפני הצופה עכשיו, הרי שבפועל היחס התלותי של הייצוג מצביע על אי-קיומו של המיוצג בפנינו עכשיו. הדבר שנרמז הוא דווקא הטרנזיטיביות המעבר של הזמן והשינוי שהוא מביא עמו. הרצון להציג את הקיום כשלם או כמתחדש תדיר, שהיה חלק מהאמונה המצרית, נתקל כאן במימד של הסתמכות על פעילות אנושית ועל ראייה אנושית, שגלומה בהן מידה רבה של ספקנות או יחסיות. 50 אפשר, אולי, לטעון שאין כאן סתירה, מפני שהמימד האיקוני של הדיוקן הזה אינו מיועד לצופה הנמצא בעולם הטרנזיטיבי שלנו. ה"פנים" המקוריות המתהוות כאן הן הפנים כפי שהיו נראות בפנינו בפועל אם גם אנחנו, כמו המומייה, היינו במצב נצחי 51 של קיום. פרשנות אחרת יכולה דווקא להבליט את האמביוולנטיות, כך שהסימון האיקוני מצביע על "חיות", המקבלת ביטוי תוך שימוש ברגע הנראה, אך הסימון האינדקסיאלי (המסיכה) מצביע על ניתוקו של ההווה הזה מרצף ומהתמשכות. אך אין זה ניתוק בנוסח המצרי, המבודד את הרגע מרגעים אחרים והופך אותו להווה נצחי, אלא ניתוק המצביע על אפשרות הקיום ב"עולם" אחר, במעין טרנסצנדנציה 17

10 מהעולם שלנו. זהו שילוב המצביע על התחכום הגובר והולך של ההגדרות של קיום במסגרת חברה המכילה יסודות אתניים 52 ומחשבתיים שונים ומנוגדים. סיכום ההנחה שההימצאות של הפנים היא אינדיקציה לנוכחות אנושית נראית טבעית, ולכן דווקא היא "חשודה" בהסתרת מבנה מטפיסי המקיים הנחה כזאת. הפרדוקסים השונים המובנים במושג הפנים הובילו להיפותיזה שהפנים המקוריות הן מסומן הנשאר תמיד חמקמק בהווה, אך בכל זאת הוא תמיד משהו שהיה קיים. החמקמקות הזאת מתבטאת בעת העתיקה בצורות רפרזנטציה שונות, היוצרות יחסים שונים בינן לבין עצמן וכך יוצרות מושגים מורכבים של הפנים. הראינו כיצד באמצעות הייצוג, על אופניו השונים, נבנה מושג "הפנים המקוריות" בתקופה הקלאסית. אופן הייצוג הנראה במסיכות הוגדר כ"היראות של הפנים בעיני האחר". הגדרה זו מציגה את הפנים כאיבר החברתי, ולפיכך מסווגת אותן בהתאם לקטגוריות החברתיות. היחס שהן יוצרות הוא בינן לבין עצמן ולא יחס עם מקור ספציפי. מסיכות התיאטרון מציגות את העולם החברתי המיתי, ואילו הדיוקנאות מציגים את המקבילה העירונית שלהם. הדיוקן שנוצר ממקם את האדם כקיים מתוקף האינטרקציה שלו עם הפוליס, והייחודיות שאפשר לייחס לו מבוססת על אינטראקציה זו. הניסוח של הפנים בתקופה זו נוצר כשילוב בין שני סוגי הקיום שהוזכרו, בין המסיכה המיתית ובין הדיוקן הפוליטי. בתקופה הבתר- קלאסית חל שינוי במגמה זו, המתבטא בשימוש ביחס האיקוני. יחס זה מייסד את הדיוקן כנסמך על ראייה באירוע צפייה ספציפי, והוא יוצר יחס של דמיון בין הייצוג לבין המקור. יחס זה מכוון יותר להצגת האדם כאישיות ייחודית השונה מאנשים אחרים, בכך שהוא מדגיש את הייחודיות של אירוע הצפייה. בתוך היחס הזה מסתתר גם יחס אינדקסיאלי- ההסתמכות על הראייה מחייבת נוכחות בפועל של המודל בפני האמן. בתקופה ההלניסטית ישנו שילוב של המימד הקיומי הזה, המצביע על ייחודיות, עם המימד החברתי בו האדם שרוי. מימד זה קיבל קודיפיקציה באמצעות מסיכות התיאטרון, המחלקות את החברה לקטגוריות ולטיפוסים שונים. המגמה בתקופה זו היא ליצור יכולת של אינטגרציה בין ייחודיות אישית, תפקיד 53 חברתי ויכולת מוסרית, ובכך ליצור "פנים". במצרים הוצג בתקופה המצרית המוקדמת יחס אינדקסיאלי כיחס המצביע בפועל על הקיום העובדתי של המקור שלו, באמצעות נסיון להטבעה ממשית של הפנים המקוריות בתוך הייצוג. יחס זה עבר טרנספורמציה אצל המתיישבים ההלניים במצרים: הוא מיוסד על ראייה ולכן יש מידה של ספקנות בעובדתיות שהוא מציג. באמצעות הספקנות לגבי היכולת של ניתוקו של הרגע וקיומו הנצחי של ההווה, ובאמצעות המשך השימוש במימד האינדקסיאלי של המסיכה המצרית המצביעה על מה שקיים מתחתיה, מרמז הדיוקן/ מסיכה בתקופה זו על אפשרות של קיום אישי בעולם נפרד, מעבר לעולם הארצי. מכל מקום, נראה כי בעת העתיקה תמיד קיימת אינטראקציה כלשהי בין סוגי הייצוג השונים, ובאינטראקציה הזאת מתקיימות "הפנים המקוריות". הערות 1. הדיוקן הקלאסי כלל בתחילה התייחסות הן לפנים והן לגוף של המודל ובהמשך היה לעתים תמצות שלו לראש ופנים; למשל, במאה הרביעית לפני הספירה ביוון על-גבי מטבעות (ראה, לדוגמה, דיוקן ראש של הומרוס מתקופה זו ביוון על-גבי מטבע מאיוס:, 1965 G. Richter, The Portraits of the Greeks, I, London.p 56.(Figs., בתקופה הרומית ניתן למצוא תמצות כזה בפרוטומות ובהרמות; למשל, בדמותו של הומרוס המופיעה כפרוטומה או כהרמה אצל ריכטר, שם,.p Figs.,64-66 ו- Figs , p למשל ריכטר, שם, עמ' 18 הרואה בדיוקן הקלאסי דיכוטומיה בין הריאלי לאידיאלי. השימוש במתח שבין ריאלי או פחות ריאלי, רווח לרוב בטרמינולוגיה של המחקר. ראה Kleiner,.D p. 31.Roman Sculpture, New Haven - London 1992, ראה גם: J. Toynbee, Roman Historical Portraits, Ithaca 1973, p. 9: "For the purposes of this book a Roman historical portrait is defined as the true, individual, realistic likeness of an identifiable specific personage...", ; ראה גם להלן, הערה מסיכות העבד והאשה מליפרי, העשויות טרקוטה, הן רפליקות מיניאטוריות של המסיכות הממשיות של הקומדיה החדשה שהיו עשויות מחומרים מתכלים. לזיהוי ואינטרפרטציה של טיפוסי המסיכות ראה: D. Wiles, The Masks of Menander, Cambridge ; pp.,1991. מסיכת הזקן משמשת כחלק מעיטור בשוליים של פסיפס ב"בית הפאון" בפומפיי, שבו מוצגת סצינה של ארוס רוכב על נמר. לאינטרפרטציה של הסצינה כולה ראה ווילס, שם, אצל הרומים המסיכות שימשו גם כ- imagines,maiorum מסיכות של האבות שהוחזקו בבית, שימשו בלוויות והיו קשורות באופן הדוק למעמד האריסטוקרטי של המשפחה. נושא זה לא ידון במאמר זה, ואדון במשמעות הקשר שלו לפנים במאמרים נוספים. ראה: Polybius, The Histories, (translated by W. R. Paton), Loeb Classical Library, London - Cambridge, 1960, ; וכן R. Pliny, Naturalis Historiae, (translated by Rackham), Loeb Classical Library, London - Cambridge, 1952, M. Nédoncelle, "Prosopon Et Persona Dans l'antiquité.4 Classique", Revue Des Sciences Religieuses, 22, 3-4 (1948), pp ; ; M. Mauss, A Category of the Human Mind: The Notion of the Person; The Notion of the Self, M. Carrithers, S. Collins & S. Lukes (eds.), The Category of the Person, Cambridge 1985, pp העדות כי בעת העתיקה מראה הפנים שימש כמקור לאינפורמציה על אופי ותכונות היא חד-משמעית. הפיזיוגנומיה הוא המדע 18

11 העתיק שחקר את הקשר הזה. ראה:.C.E Evans, Physiognomics in the Ancient World, (Transactions of the American Philosophical p. 5.Society, 59), Philadelphia 1969, מחקר מסוג זה רווח גם בימינו והוא מתפרס על פני תחומים שונים: הערכת אופי ותכונות, הכרת זהות, הכרת רגשות. ראה: Roth I. & V. Bruce, Perception and Representation, Buckingham 1995, pp ; P. Ekman & W. Friesen, Unmasking the Face, Englewood cliffs 1975; P. Ekman (ed.), Emotions in the Human Face, Cambridge, 1982; D. Berry & J. L. Finch Wero, Accuracy in Face perception: A view from Ecological Psychology, Journal of Personality, 61, 4 (1993), pp ; R. Bull, & N. Rumsey, The Social Psychology of Facial Appearance, New York ג'יימס ברקנרידג' מציב את השאלה הבסיסית הזאת לגבי היכולת לקבוע משהו חד-משמעי בהעדר המקור, אך הוא עצמו משתמש באותה טרמינולוגיה במקום אחר. ראה: Breckenridge,.J Likeness, A conceptual History of Ancient Portraiture, Evanston pp., ,1968. נסיוני כאן הוא להתייחס לשאלה בסיסית זו כיצד אפשר לקבוע את מידת ה"ריאליה" או ה"דמיון" בהעדר המקור. הכיוון המחקרי יהיה נסיון לחרוג מהשימוש המקובל במונחים אלו כיחס בין מקור יציב לבין "העתק" משני, ולהפוך אותם על פניהם. הדיוקן והמסיכה יקבעו את ה"ריאליה", ולא ההיפך. S. Walker, Ancient Faces, Mummy Portraits from Roman Egypt, pp. New York,2000 מחקר נוסף מוצא שלעתים קרובות יש התאמה בין המין והגיל של הדיוקן לבין אלו של המומייה, אך לעתים אין התאמה. A J. M. Filer, If the Face Fits Comparison of Mummies and their Accompanying Portraits Using Computerised Axial Tomography, M. L. Bierbrier (ed.), Portraits and Masks, Burial Customs in Roman Egypt, London 1997, pp הרקונסטרוקציות המודרניות מסתמכות על נתונים סטטיסטיים לגבי העובי הממוצע של העור והבשר על-גבי הגולגולת בתקופה ובגזע הנדונים, אך נתונים אלו הם כלליים ואינם מתחשבים בנתוני חייו הספציפיים של האדם. כאן אולי דווקא יש יתרון לאמן בעת העתיקה שראה בפועל את האדם. ראה: & Enlow.D M. Hans, Essentials of Facial Growth, Philadelphia 1996, p. 122 להצגת הבעיה של קביעות בהכרת הפנים תוך התייחסות לתצלומים של מבוגר וצעיר ותוך יצירת מסגרת מושגית של פנים ומסיכה, ראה: E. Gombrich, The Mask and the Face: the Perception of Physiognomic Likeness in Life and in Art, E. Gombrich, J. Hochberg & M. Black (eds.), Art Perception and pp..reality, Baltimore - London 1972, לטעמי, למרות הדיון המושגי, גומבריך אינו מבהיר באופן מספק את ההשלכות של המכלול המושגי שנוצר כלומר, את היחס פנים-מסיכה-דיוקן. הדיון שלי מתחיל במקום בו הדיון שלו מסתיים עם ציטוט מדבריו של הצייר מקס ליברמן ללקוח לא מרוצה שטען כי הדיוקן שלו אינו דומה לו. תשובתו של ליברמן היתה כי הציור דומה לו יותר משהוא דומה לעצמו. (גומבריך, שם, עמ' 46). הצגת הבעיה באופן זה מעמידה אותנו על העובדה כי גם בימינו, למרות השקפה כללית סקפטית לגבי יכולת הידיעה שלנו, אנו בכל זאת מחזיקים באמונה של קביעות בדברים הבסיסיים ביותר, כגון הפנים. הדיון שלי נסמך על הניסוח של ג'יימסון של הבעיה הבסיסית האם נוכל סוף-סוף לעמוד "פנים אל פנים" מול הדברים עצמם. ראה: Language, F. Jameson, The Prison House of pp. Princeton,1972 באופן כללי הטענה שלי היא שהמושגים הללו (פנים, מסיכה, דיוקן) אינם מבודדים, אלא יוצרים ביניהם מערכת או מבנה. רק מתוקף מערכת כזאת יכולים להיבנות "פנים מקוריות" או קביעות (או משמעות) בפנים. ראה להלן בהמשך המאמר ואת ההערה הבאה לניסוח של המושגים המשמשים אותי. אני מסתמך כאן על מושג ה"עקבה" (trace) של לוינס ודרידה. ראה: J. F. Jameson, The Prison House, pp , Derrida, Margins of Philosophy, New York 1982, pp ; Idem., Of Grammatology, (introduction by G. Spivak), Baltimore - xvii-xviii. London, 1976 pp. ראה גם: ז' לוי, האחר והאחריות, עיונים בפילוסופיה של עמנואל לוינס, ירושלים תשנ"ז, עמ' 51-36, ובמיוחד עמ' לדוגמה, "הפנים המקוריות" של המחבר מופיעות כ"עקבה" ברפרזנטציות המוצגות כאן. הייצוגים האלה לא היו יכולים להתקיים ללא "פנים מקוריות" אך ללא הייצוגים, לא היתה אפשרות לקבע מושג של הפנים הללו או להכיר בדמיון של אותם פנים. הפנים ה"מקוריות" מהוות אפוא "עקבה" (או "משמעות") שאינה קיימת בפועל, אלא כ"פריצה" של הטבעי או "הדבר שתמיד היה" אל תוך הווה (המסמן). הן המאפשרות את כינונו של ההווה הזה, אף שבאופן פרדוקסלי קיומה של העקבה, של הפנים ה"מקוריות" הוא רק פונקציה של ההווה. על הבעייתיות בהסקת מסקנות גורפות מדיוקנאות אלו מהתקופה הרומית ראה: Socrates, P. Zanker, The Mask of Berkeley 1995, pp Richter, The Portraits, p שם, עמ' 75. ראה גם: pp ,Zanker, The Mask, עם הציטוט מפאוזניאס לאינטרפרטציה זו ראה: pp Zanker, The Mask, ראה: C. Daremberg & E. Saglio, Dictionnaire des antiquités Grecques et Romaines, Paris 1887, s.v. "Corrona", pp. 1524, 1527,.1998 Figs.,1982,1988,1531. הקורונה עשויה בדרך כלל תוך שילוב של צמחייה, אך זו מוחזקת לעיתים באמצעות סרט. ראה: תוקידידס, תולדות מלחמת פילופוניס, (תרגם א. הלוי), ירושלים תשמ"ח, ספר שני, לח. ראה: 1982, J.P. Vernant, The Origins of Greek Thought, Ithaca pp המנסח זאת כך: All those who shared in the state were defined as homoioi - men who were alike - and later more abstractly as isoi, or equals. הניסוח "ההיראות לעיני האחר" נועד להוציא הרגשת קיום ייחודית וסובייקטיבית המנותקת מהמכלול התרבותי שבו אדם

12 נתון. בעיני ה"אחר", האדם מתגלה באופן שבו השפה והתרבות מעצבות אותו. מצב זה של קיום מגבש את אופן ההיראות באמצעות מושגים הקיימים בתרבות ללא תלות באדם הספציפי. ראה 3-5. pp. B. Fink, The Lacanian Subject, Princeton 1995, ההקבלה והמעבר בין העולמות האלה נראים באופן מיוחד באורסטיאה של אייסכילוס ראה:.D Wiles, Greek Theatre Performance, Cambridge 2000, pp. 19, אני משתמש כאן בתובנה של דה סוסור Saussure) (de לגבי הסימן הלשוני ומחיל אותה על המסיכות. המונח "סימן סימבולי" הוא האופן בו פירס (Pierce) מכנה סוג כזה של יחסים שרירותיים היוצרים סימן בגלל היחס הנוצר בין המסמנים (הדימוי האקוסטי בשפה, הדימוי החזותי במסיכה). ראה: Structuralism.T Hawks, and Semiotics, London 1977, pp , 129. הדיוקן של פריקלס הופיע כנראה עם שמו. ראה בסיס שנמצא באתונה עם שמו של פריקלס אצל.p 104.Richter, The Portraits, עם זאת, לעתים הרצון להציג את האזרחים כשווים לא איפשר אפילו את אופן ההצבעה הזה. למשל, במקרה של מילתיאדס, המנצח בקרב מרתון, שנאסרה כתיבת שמו על הציור בסטואה באתונה, שבה צוייר הקרב, ראה:.p 88,Breckenridge Likeness, על-פי ctesiphon).aeschines, III, 186 (against ההצבעה באמצעות שם שונה מההצבעה באמצעות ראייה ממשית שתוצג להלן, בכך שהצבעה כזאת יכולה להפנות לאישיות ה"קיימת" בדמיון החברה למשל, "הומרוס" וכך יכול להתקיים דיוקן שלו, אף שברור כי אף אחד לא ראה "אותו" בתקופה הקלאסית. מבחינה זו, אנו רואים שוב דמיון בין מסיכות לדיוקנאות, שכן גם מסיכות (למשל מסיכת הרקלס) מצביעות על אישיות מסוימת הקיימת בדמיון של החברה. פסל זה נעשה לכבוד נצחון בתחרות ספציפית במשחקים הפיתיים, אך רק שמו של המקדיש מופיע בכתובת. ראה:.M Robertson, A Shorter History of Greek Art, Cambridge 1981, p. 53 and Fig. 75. ראה: pp Wiles, Greek Theatre, אף כי לא היתה חובה ששלושת השחקנים יהיו אזרחים של אתונה, הרי שהיתה חובה כזאת לגבי המקהלה. ראה: Wiles,.p 130.Greek Theatre, לטעמי, הדבר אינו פוגם בטענה כי בכד זה נוצרת הצגה מושגית של היחסים הקרובים בין דיוקן למסיכה בתקופה הקלאסית, שכן הכד הוכן לכבוד נצחון בתחרות דרמטית ספציפית, וחלק מהדמויות מופיעות מלוות בשמות כמו נגן האאולוס פרונומוס. שם, עמ' 128. לטרמינולוגיה ראה: pp Hawks, Structuralism, פליניוס מספר שאלכסנדר נתן לפסל ליזיפוס, לצייר אפלס ולעושה הגמות פירגוטלס זכות זו. Pliny, Naturalis Historiae הוא מוסיף ומספר שאלכסנדר היה הולך לסדנתו של אפלס, ומהטקסט נראה כי הדבר נבע מכך שאפלס היה בעל אופי טוב ונעם לאלכסנדר לדבר איתו אך גם מכך שהוא קבע כי רק אפלס הוא זה שיצייר אותו. הסיפור מובא שם אגב אנקדוטה: אלכסנדר ניסה לדבר על ציור, ואפלס אמר לו לשתוק כי הנערים הטוחנים את הצבעים צוחקים עליו. ibid., ראה: pp A. Stewart, Faces of Power, Berkeley 1993,.28 ראה: Plutarch, Life of Alexander (translated by B. Perrin), Loeb Pliny, Naturalis ;Classical Library, London - Cambridge, 1958, 4.1.Historiae מטקסטים אלו ברור שאחד המדדים העיקריים להצלחת הדיוקן אצל אפלס ואצל ליזיפוס הוא הדמיון שלו למקור. 29. פליניוס מספר על כך שהדיוקנאות של אפלס היו כה דומים למקור שלהם, עד כי חוזה עתידות באמצעות הסתכלות בפנים הצליח לחזות מתוך הדיוקנאות כמה שנים עוד נותרו לאדם לחיות.Pliny, Naturalis Historiae ראה: W. Steiner, The Semiotics of a Genre: Portraiture in Literature and in Painting, Semiotica, 21 (1977), p עבור פלוטרכוס המדד להצלחת הדיוקן של אלכסנדר הוא הביטוי של האופי הייחודי שלו בדיוקן. Plutarch, De Alexandri Magni Fortuna aut Virtute (translated by F. C. Babbitt), Loeb Classical Library, London - Cambridge 1957, 2.2 (Moralia 335A-B). 32. בניסוח אחר: הייחודיות של אירוע הצפייה מומרת ב"ייחודיות אישית" המוענקת למודל. 33. ווילס רואה בתקופה שאחרי אריסטו את שינוי המגמה מראיית האדם כתלוי בפוליס לתפיסתו כיישות אוטונומית. השאלה העומדת ביסוד הקומדיות היא, האם אתה קודם כל אזרח הפוליס או חבר באנושות?.p 30.Wiles, The Masks, אך הוא גם מזהיר מהחלת מושגים מאוחרים של אוטונומיה וייחודיות אישית על העת העתיקה הקלאסית (שם, עמ' ). בעת העתיקה הקלאסית תמיד יש נסיון לקשר בין אדם וחברה. סווין סובר, כי בניגוד לדעות המקובלות, בתקופה ההלניסטית ואף בתקופה האימפריאלית הרומית העיר שימשה כמוקד של הפעילות והזהות היווניות. Empire, S. Swain, Hellenism and pp Oxford,1998 ראה גם את ההפניות לחיבורים שלהלן, שכולם מדגישים את האינטראקציה בין יחיד וחברה בעת העתיקה כקובעת בשאלה המוסרית מהו הטוב. מקינטייר וגיל מבדילים, מבחינה זאת, את העת העתיקה מהשקפות מודרניסטיות של ההשכלה המדגישות אוטונומיה אישית מוחלטת , pp. A. MacIntyre, After Virtue, London 1985, , , ראה גם: A. A. Long, "Greek Ethics after MacIntyre and the Stoic Community of Reason", Ancient C. Gill, "Personhood וכן, and Philosophy, 3 (1983), pp Personality: The Four Personae Theory in Cicero De Officiis I" Oxford Studies in Ancient Philosophy, 6 (1988), pp , 179- ;182 ו-, Philosophy C. Gill, Personality in Greek Epic Tragedy and pp , Oxford 1996, ראה גם להלן, הערה ראה: p Wiles, The Masks, 35. המסיכות מהוות "מבנה" שבו החלקים מקבלים משמעות מתוקף האינטראקציה זה עם זה. כך ה"טיפוסים" הקבועים השונים יכולים לקבל אופי המותאם למחזה הספציפי באמצעות האינטראקציה שהם יוצרים עם ה"מסיכות-תפקידים" האחרים 20

13 Walker, "Mummy Portraits in their Roman Context", M. L. R. S. Bagnall, "The People of וכן ;Bierbrier, Portraits, pp pp. the Roman ;Fayum" ibid., לגבי סוגי הדיוקנאות והחומרים ראה: S. Walker "Mummy Portraits and Roman Portraiture" Walker, Ancient Faces, p. 23 S. Ikram & A. Dodson, The Mummy in Ancient Egypt, London, , Fig לסיכום השינויים במומייה ובמסיכות/דיוקנאות שהושמו עליה ראה: J. Taylor, "Before the Portraits: Burial Practices in Pharonic pp ;Egypt", Walker, Ancient Faces, למרות השינויים הרבים בצורת המסיכה שמעל הפנים, נראה לי כי המוטיב האינדקסיאלי הוא המפתח להבנת ההמשכיות בנוהג הזה. זוהי הצבעה ממשית על קיום תוך סמיכות של זמן ומקום בין המסמן למסומן. הפנים האמיתיות קיימות בפועל, והדבר המסמן זאת הן ה"פנים" שמעליהן. 49. מהו בדיוק הזמן והמקום בהם נוצרו הדיוקנאות האלה הוא נושא למחלוקת. לעמדות השונות ראה:.E Frieslaender, Death and Transfiguration: Funerary Characteristics of the Fayum Portraits, A. Ovadiah (ed.), Milestones in the Art and Culture of 6. n. 4, 5, Egypt, Tel-Aviv 2000, pp הכרעה בשאלה זו אינה משנה את העובדה כי בדיוקנאות אלו הוכנסו מרכיבים של הציור ההלניסטי השייכים לתחום האיקוני, שהוגדר לעיל כנובע מתוך התבוננות ממשית. גם אם ההתבוננות לא התרחשה בפועל בחיי הדמות, הרי שעצם הכנסת המסמנים של ההתבוננות מציינת יחס של תלות בין המודל ובין מי שהתבונן בו. נראה כי האמביוולנטיות בדיוקנאות האלה נובעת מהשימוש בעת ובעונה אחת במסמנים האלה בכדי לתת את רושם החיות, ושל השלילה שלהם בכדי להגיע לדימוי שאינו עומד תחת הקטגוריות של הזמן כהתמשכות, ושל המקום כמתקשר למקומות שלידו. פריזלנדר (שם, עמ' 90-91) מציינת מספר מאפיינים הסותרים את ראיית הזמן והחלל בדיוקנאות כתופעות רציפות: האחידות של הרקע והאחידות של תנוחת הגוף ושל ההבעה. עם זאת, אנו מוצאים סימנים של ראייה ממשית, כגון השימוש באור וצל שהם תמיד פונקציה של זווית ראייה מסוימת; עיצוב חלקים, כמו השיער והתכשיטים, באופן שהם מגלמים בתוכם את המרחק בין הצופה לנצפה או את הזמן המהיר שבו הוא נדרש להשלים את הציור. הצופה (האמן) אינו רואה את כל הפרטים של השיער או התכשיטים, אלא מסה גדולה עם נקודות של אור היוצרים רושם של רגעיות של הראייה (הראייה הנמצאת בתוך רצף הזמן). ראה, לדוגמה: 39,40, nos. 4, 30, Walker, Ancient Faces, catalogue הספקנות לגבי המוסכמות של המסורת היא הקטליזטור המאפשר שימוש בראייה ממשית בציור. הרצון "לראות בעצמך" או ללמוד ממראה עיניך (למשל, בסיפורים על אמנים בתקופה הבתר-קלאסית ש"למדו מהטבע" Historiae Pliny, Naturalis.(34.61 מאפיין מעבר מחברה מסורתית לחברה שבה יש מידה של אוטונומיה אישית, שמשמעותה בתחום של הראייה היא במחזה. ראה: p , 79-80, Wiles, The Masks, 36. ראה: שם, עמ' הדמויות של הפילוסופים "שיחקו תפקיד" במסגרת העיר, והעיר היא שהקימה לכבודם את פסלי הדיוקנאות. לגבי סוקרטס ראה: pp ,Zanker, The Mask, לגבי זנון, מייסד הסטואה, ראה: שם, עמ' לגבי כריזיפוס כאנטי-תזה למהוגנות והמסודרות הניכרת בזקן של זנון, ראה: שם, עמ' למקור ספרותי ולדיון ראה: שם, עמ' ראה pp. 85, , 205.Wiles, The Masks, התמונה שנבחרה להשוואה כאן היא מפסיפס בפומפיי, אך ישנן גם מסיכות טרקוטה המציגות אי-סימטריה כזאת. ראה גם תמונה 1 במאמר זה. 40. צנקר אומר זאת לגבי הזקן.p 112.Zanker, The Mask, הסטואים סברו כי בחיים האנושיים על-פי ה"טבע", אין אפשרות להבדיל בין קבוצות אנשים שונות, מבחינת מין, מבחינה אתנית ומבחינה מעמדית, שכן קיים שוויון בסיסי בין האנשים בגלל העקרון של הרציונליות הקיים בכולם באופן טבעי ראה:.E Arnold, Roman A.A. Long, Stoic Studies; Stoicism, London 1911, pp Cambridge 1996, pp. xiii, Zanker, The Mask, pp התפיסה כי המראה משקף אופי מקבלת ביטוי במדע העתיק של הפיזיוגנומיה ראה:.p 5.Evans, Physiognomics לטענה כי שיפוט מוסרי בעת העתיקה הוא למעשה שיפוט האופי, ראה: D. Statman, Virtue Ethics, Edinburgh 1997, p ראה לעיל הערה 33. רלוונטית במיוחד היא התיאוריה הסטואית של האישיות המכונה "תיאוריית ארבעת הפרסוניי" כפי שמציג אותה גיל. ראה: 192- pp , , Gill, "Personhood" idem., "Panaetius on the Virtue of Being Yourself", A. Bulloch ;194 et. al. (eds.), Images and Ideologies, Self Definition in the Hellenistic World, Berkeley 1993, pp. 341, לדעת סמית' האופן ה"אזרחי" של הדיוקן, שהדגיש את המאמץ של שילוב הנפש והגוף (כמו זה של כריזיפוס), עומד בקונפליקט עם הדיוקן ה"מלכותי" שטען לסטטוס אלוהי למודל שלו..R.R R. Smith, Hellenistic Royal Portraits, Oxford 1988, pp כלומר להיות "דומה" מחייב הסתמכות על מסורת כלשהי. משהו שאינו מסורתי אינו דומה, כי אין מעמד של "קיום" אמיתי לתופעות חולפות או חד-פעמיות. הבאתי כאן רק את תמצית דעתי בסוגיה רחבה זו. ראה: Troy, T. M. Greene, The Light in M. McKeon, "The Concept of ;New Haven - London 1982, Imitation in Antiquity" R. S. Crane (ed.), Critics and Criticism pp Ancient and Modern, Chicago - London 1952, וראה ביתר הרחבה: מתי פישר, אופי ואישיות בדיוקנאות של טריאנוס, חיבור לשם קבלת התואר מוסמך, אוניברסיטת תל-אביב 1998, עמ' לגבי שאלת התיארוך ראה: S. Walker, "A Note on the Dating of Mummy Portraits", S. Walker (ed.), Ancient Faces, pp לשאלת התיארוך והמוצא האתני של המתיישבים ראה:.S 21

14 האמונה ביכולת של אדם לראות, לשפוט ולייצג את העובדות בעצמו. אפקט זה אינו נמצא בבידוד, אלא משולב עם נטייה לשיטתיות בתקופה זו, שנובעת מהאמונה ביכולת לייצג את העובדות מ"בחוץ" באופן "אובייקטיבי". מבחינת החלל, פירושו של דבר הוא מודעות להפרדה בחלל שיש בין הצופה לנצפה, והיחס של הנצפה לחלל שבו הוא מוכל. החלל והגופים שבתוכו מקושרים ביניהם. המשמעות מבחינת הזמן היא הבנה של הרגע כקשור לרגעים אחרים, כחלק ממערכת של התמשכות. דבר זה מתבטא בציור ההלניסטי המאוחר, המדגיש את האפקט של הטרנזיטיבי, האפקט של הרגע הספציפי בזמן על חוש הראייה. אך אין זה רגע מנותק, אלא חלק מרצף זה שלפני רגע לא היה, ובעוד רגע לא יהיה. עמדה זו עומדת בניגוד למגמה הכללית של הציור המצרי שאינו מבקש להדגיש את הזמן ואת חלל כרצף, אלא דווקא את הבלתי-משתנה, את ההווה השלם הקיים בכל רגע ואת המספיקות העצמית של כל אחד מה"חלקים" היוצרים את החלל. כקביעתה הקולעת של ברונר-טראוט לגבי זמן וחלל מצריים: form"."they have no dynamism, only ראה: Brunner- E. Traut, "Aspective", H. Schafer, Principles of Egyptian Art, (ed. E. Brunner-Traut), Oxford, 1986, pp , esp. pp. 437, 441. השערה ברוח זו מועלית על-ידי אלישבע פריזלנדר. ראה: pp ;Frieslaender, "Death and Transfiguration" אופן אחר של ניסוח השאלה הוא, עבור מי מיועד הדיוקן/מסיכה הזה? ניתן להשיב, כי הדמות הזאת מיועדת לראות או להתבונן, ולא להיראות; המת עצמו הוא המתבונן, ובכך מתקשר להווה הנצחי, שבו אין הבדל בין חיים למוות. ראה פרשנות דומה לגבי קבר במצרים בתקופת הממלכה הקדומה: Groenewegen-.H.A Frankfurt, Arrest and Movement, London 1951, pp ראה את דעתה של קורקורן, כי בציור המומיות בנוסח ההלני יש עדות לקבלה של חלקים נרחבים מהאמונה המצרית בקיום שלאחר המוות: Mummy L. Corcoran, Mysticism and the Portraits, Bierbrier, Portraits, pp במאמר זה הוצגו התפיסות בתקופה הקלאסית ובתקופה ההלניסטית המוקדמת. בהמשך אקווה להשלים את הסקירה בבחינת היחס המתוח המתהווה בין פנים, דיוקן ומסיכה בתקופה הרומית. האפשרות לאינטגרציה בין דיוקן איקוני למסיכה סימבולית בתקופות הבתר-קלאסית וההלניסטית נובעת מהבנת הראייה כראייה מבחוץ (המסיכה ההיראות בעיני האחר, הדיוקן היחס התלותי בין אמן למודל). המתח שנוצר בתקופת הרומית נובע מן ההבחנה בין ראייה מבחוץ לבין ראייה פנימית או אינטרוספקציה. 22

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס משפט גרמני אזרחי - 62311 תאריך עדכון אחרון 04-08-2016 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:משפטים השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 0 סמסטר:סמסטר

קרא עוד

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 BULD MX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 רקע לאור השינויים והמגמות בעולם העבודה, ביניהם גלובליזציה, דיגיטציה מואצת והתארכות תוחלת החיים, חשוב לבחון את אופן החשיבה שלנו על תעסוקה, קריירה ועל הכישורים

קרא עוד

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר אני נשאר אני שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, אבל האדם עצמו לא משתנה. הילדים יבינו

קרא עוד

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל- ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים עברית על הרצף מוגשת ל- דר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: 10.10.2016 מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 הקדמה רכישתה של שפה שניה או זרה היא תופעה לשונית פסיכולוגית,

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

פרויקט "רמזור" של קרן אביטל בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו

פרויקט רמזור של קרן אביטל בס ד מערך שיעור בנושא: פונקציה טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנושא הפונקציות הנלמד בכתה ט' בכל הרמות. עזרי ההוראה בהם נשתמש: מחשב, ברקו, דפי עבודה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הנח את הפלאפון במרכז החדר סדנאות ליבה למאמנים משמעת עצמית מטרות הסדנה הקניית כלים לבניית משמעת עצמית אצל השחקנים הקניית כלים ליצירת מאמץ מרבי, ניהול רגשות ואיפוק מודל ערכי הליבה מיצוי עצמי משמעת עצמית

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 הקשר בין מנהיגות המנהל של בית הספר לבין הרגשתם של המורים ו תפקודם בכיתה במערכת החינוך הערבית בישראל מאת : מחמוד זועבי בהדרכת : ד"רציפורה שכטמן ד"ר מיכאל כץ עבודת

קרא עוד

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63>

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63> טי.וי.קליפ אולפן עריכה והקלטה לוידאו וסאונד שירותים מיוחדים לתחום החקירות והמשפט ניתוח וידאו וסאונד חוות דעת מקצועית טלפון : 09-7663465, פקס': 054-4212424, 077-4213465 נייד : רחוב הכיכר 4 (קניון הכיכר)

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc)

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc) הצעה לפתרון שאלון א, חורף 2011 נכתב ע"י עידית גולץ (מורה ורכזת עברית) וארנון דותן (מורה בלחמן). פרק א הבנה והבעה (50 נקודות).1 קהל היעד, הנמענים תפקיד הלשון העברית פן אחד היהודים בארץ מפתח להקמת חברה מלוכדת

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

ריבוי תפקידים, קונפליקט בין-תפקידי והעצמה אצל פעילים קהילתיים משכונות מצוקה בישראל

ריבוי תפקידים, קונפליקט בין-תפקידי והעצמה אצל פעילים קהילתיים משכונות מצוקה בישראל ריבוי תפקידים, קונפליקט בין-תפקידי והעצמה אצל פעילים קהילתיים משכונות מצוקה בישראל ד"ר דורית ברפמן ריבוי תפקידים מקבץ של מצבים במערכת החברתית אשר יש בהם ציפיות, זכויות, מחויבויות ואחריות ( Moen.)et al.,

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

מערך פעולה

מערך פעולה מטרות: 0( החניך יבין את המושג "הגשמה". )4 )2 מערך פעולה נושא: במעלה הפרמידה החניך ילמד מהי הפירמידה של מאסלו ויטיל ספק בקונוטציה למושג- "הגשמה עצמית". החניך יסיק כי הגשמה עצמית קשורה בד בבד בעשייה חברתית.

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

שעור 6

שעור 6 שעור 6 Open addressing אין רשימות מקושרות. (נניח שהאלמנטים מאוחסנים בטבלה עצמה, לחילופין קיים מצביע בהכנסה המתאימה לאלמנט אם אין שרשור). ב- addressing open הטבלה עלולה להימלא ב- factor α load תמיד. במקום

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 Strangers no more סרט זוכה האוסקר https://www.youtube.com/watch?v=dkciv 4U5Jkw בית הספר היסודי בב"ש http://news.nana10.co.il/article/?articleid= 1017790 שדרת הכניסה לאוניברסיטת תל אביב http://international.tau.ac.il/

קרא עוד

מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל

מגישה : חני חוקת תשעו עבור קריאת כיוון למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל שמגיב* עד שזז* עד מנומנם* חולמני- ץ* ר שלווה* אישיות מפריע* לא ך* א... י ש י ב ה ז מ ן ל א ח

קרא עוד

Faculty of Social Sciences The Louis and Gabi Weisfeld School of Social Work הפקולטה למדעי החברה בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וייספלד הנחיו

Faculty of Social Sciences The Louis and Gabi Weisfeld School of Social Work הפקולטה למדעי החברה בית הספר לעבודה סוציאלית עש לואיס וגבי וייספלד הנחיו הנחיות לכתיבת הצעת תזה מלאה הצעת המחקר צריכה להיות מנוסחת באופן מדויק וברור. עליה להוביל את הקורא ברצף לוגי מהרקע והמטרה ועד לשיטת הביצוע, משמע על הקורא להבין מהי שאלת המחקר וכיצד הוא יבוצע. המראה החיצוני

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס סוגיות וגישות בחקר האמנות הרומית - 5518 תאריך עדכון אחרון 23-03-2015 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:תולדות האמנות השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את

קרא עוד

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1 תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 1 הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[ הוספת השאלה 1. בבלוק הניהול הנמצא מימין נלחץ על מאגר שאלות.. 2. על מנת להוסיף שאלה חדשה נלחץ על לחצן

קרא עוד

siud-introduction-sample-questions

siud-introduction-sample-questions מבוא לפסיכולוגיה שאלות לדוגמא מבנה המבחן המבחן יכלול: 18 שאלות סגורות כל שאלה= 4 נקודות סה"כ: 72 נקודות 4 שאלות פתוחות כל שאלה= 7 נקודות סה"כ: 28 נקודות (בחירה מתוך 22 שאלות) (בחירה מתוך 6 שאלות) שאלות

קרא עוד

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשעח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: 26.01.2018 2 סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מורכבת מ- 6 שאלות. כל שאלה מזכה ב- 20 נקודות כך הנקודות

קרא עוד

Microsoft Word - solutions.doc

Microsoft Word - solutions.doc תחרות גיליס 009-00 הרי פוטר הגיע לחנות הדובשנרייה בהוגסמיד. הוא מגלה, שהכסף שלו מספיק בדיוק ל- סוכריות קוסמים ול- 5 קרפדות שוקולד, או בדיוק ל- 0 קרפדות שוקולד ול- 0 נשיקות מנטה, או בדיוק ל- 45 נשיקות מנטה

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן # חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527

קרא עוד

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה המחלקה להוראת המדעים, נעמה בני מכון ויצמן למדע בקרב מבוגרים: בקרב מבוגרים הקביעה מבוססת מעשים/תוצרים/ביצועים. אנשים אלו הוכיחו במעשים/ביצועים/תוצרים פעולות

קרא עוד

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה יש לפתור את כל השאלות עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות על דפים משובצים. רשמו את שמכם על כל אחד מהדפים הפתרונות יוגשו אחרי חופשת הפסח. מומלץ לכתוב דואר אלקטרוני, Whatspp כאשר נתקלים בקושי. מישהו

קרא עוד

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה תוכן עניינים........................ )Journal Citations Reports( JCR מדד ההשפעה

קרא עוד

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc מבחן בעברית תכנ תי "מארג השפה" 9 שנ"ל מבחן דגם (ינואר, 2004) שם פרטי: שם משפחה: מס' תעודת זהות: תאריך: שם מרכז ההשכלה / מוסד: מנהל מרכז השכלה: שם: חתימה: אנו רואים בקיום טוהר הבחינות משימה חינוכית, ערכית

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002 שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 00 מדוע יורדת המוטיבציה הפנימית ללמידה? הבדלים בין בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים במוטיבציה פנימית ובמשתנים המקושרים אליה מאת : אורית סטופ-הראל בהדרכת : ד"ר ג'ני קורמן

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שלומית לויט "עץ החשיבה" שלמה יונה- העמותה לחינוך מתמטי לכל מציגים: "ימין ושמאל- לומדים חשבון" 4 מקורות קושי להתמצאות במרחב אצל ילדים תפיסה אפיזודית התנהגות ייצוגית מוגבלת. היעדר מושגים ומונחים. אגוצנטריות.

קרא עוד

<4D F736F F D20EBFAE5F0FA20E4F4F1E9ED20F9EC20E9E5F13120FA2E646F63>

<4D F736F F D20EBFAE5F0FA20E4F4F1E9ED20F9EC20E9E5F13120FA2E646F63> כתונת הפסים של יוסף קנאת האחים בגלל סתם כותונת? רחל סיביליה בפגישתי הראשונית עם ספור יוסף וכתונת הפסים שעשה לו אביו, קשה היה לי לקבל את אפשרות קיומה של קנאה עזה כזו מצד אחיו הגדולים ממנו. אבל את הספור

קרא עוד

מבחן סוף סמסטר מועד א 15/02/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, דניאל גנקין הוראות: א. בטופס המבחן 7 עמודים ו 4 דפי נוסחאות. ב

מבחן סוף סמסטר מועד א 15/02/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, דניאל גנקין הוראות: א. בטופס המבחן 7 עמודים ו 4 דפי נוסחאות. ב מבחן סוף סמסטר מועד א 15/02/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, דניאל גנקין הוראות: א. בטופס המבחן 7 עמודים ו 4 דפי נוסחאות. בדקו שכל העמודים ברשותכם. ב. משך המבחן שלוש שעות (180

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation עיניים נוצצות אתגר קרת תוכן העלילה זה סיפור על ילדה שאהבה, יותר מהכל, דברים נוצצים. היתה לה שמלה עם נוצצים, וגרביים עם נוצצים, נעלי בלט עם נוצצים. ובובה כושית שקראו לה כריסטי, על שם העוזרת שלהם, עם נוצצים.

קרא עוד

<4D F736F F D20EEF9E5E5E0E5FA20E3E9F4F8F0F6E9E0ECE9E5FA2E646F63>

<4D F736F F D20EEF9E5E5E0E5FA20E3E9F4F8F0F6E9E0ECE9E5FA2E646F63> משוואות דיפרנציאליות מושגי ייסוד: משוואה המקשרת את גורם הפונקציה עם הפונקציה והנגזרות שלה או הדיפרנציאלים שלה, נקראת "משוואה דיפרנציאלית רגילה" לפתור משוואה דיפרנציאלית פירושו, למצוא את הפונקציה המקיימת

קרא עוד

<4D F736F F D20F9E9F2E5F820F1E9EEF0E920E7ECE5F7E4>

<4D F736F F D20F9E9F2E5F820F1E9EEF0E920E7ECE5F7E4> ניב רווח פסיכומטרי 1 שיעור מבוא נושא סימני החלוקה כולל מספר מושגים שצריך להכיר כמו חלוקה לגורמים או שארית של חלוקה. בבחינה יכולות להופיע שאלות שיעסקו בנושא זה כנושא בפני עצמו, ולעתים הידע בנושא דרוש לפתרון

קרא עוד

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגוריתמים לפתרון בעית מסלולים קלים מציאת מסלולים קלים ביותר מצומת ביותר ממקור יחיד. כלומר, V לכל צמתי הגרף. בעיה אחרת הקשורה לבעיה זו היא בעית ה-(

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

מבחן סוף סמסטר מועד ב 28/10/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, גדי אלכסנדרוביץ הוראות: א. בטופס המבחן 6 עמודים (כולל דף זה) ו

מבחן סוף סמסטר מועד ב 28/10/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, גדי אלכסנדרוביץ הוראות: א. בטופס המבחן 6 עמודים (כולל דף זה) ו מבחן סוף סמסטר מועד ב 28/10/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, גדי אלכסנדרוביץ הוראות: א. בטופס המבחן 6 עמודים (כולל דף זה) ו 4 דפי נוסחאות. בדקו שכל העמודים ברשותכם. ב. משך המבחן

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שיתוף פעולה בין מורים שיח טיעוני (ארגומנטציה) בקרב תלמידים

קרא עוד

מקביליות

מקביליות תכונות שמורה Invariant Properties גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון 2 בדיקות מודל Checking( )Model מערכת דרישות מידול פירמול בדיקות מודל )Model Checking( מודל של המערכת תכונות פורמליות סימולציה

קרא עוד

סדנת חזון משאבי אנוש

סדנת חזון משאבי אנוש תקשורת חזותית אינפוגרפיקה איך הופכים מידע לאטרקטיבי? מאמן חזותי פיטר מלץ אפריל יולי 2019 מרצה בבצלאל מרצה בבצלאל מאמן חזותי מאמן חזותי 4 סיבות לכישלון בפירסומים )מבחינה חזותית( 51% המלל רב מדי מלל קטן,

קרא עוד

לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' (.Ⅰ

לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' (.Ⅰ -28- לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' 107-105(.Ⅰ 5 656 הסבר נדב יצא מביתו )נקודה (, צעד 5 ק"מ לכיוון מזרח, והגיע למסעדה

קרא עוד

שיעור 1

שיעור 1 שיעור קצב גדילת פונקציות אנחנו בודקים את היעילות האסימפטותית של האלגוריתם, כיצד גדל זמן הריצה כאשר גודל הקלט גדל ללא גבול. בדר"כ אלגוריתמים עם "סיבוכיות" ריצה טובה יותר יהיו יעילים יותר מלבד לקלטים קצרים

קרא עוד

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות שיעור מס' 6 סבולות ואפיצויות Tolerances & Fits Tolerances חלק א' - סבולות: כידוע, אין מידות בדיוק מוחלט. כאשר אנו נותנים ליצרן חלק לייצר ונותנים לו מידה כלשהי עלינו להוסיף את תחום הטעות המותרת לכל מידה

קרא עוד

הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין מבוא לפילוסופיה של הדת Introduction to Philosophy of Religion נחמה ורבין 2 קורס מס': שנת לימודים: א

הפקולטה למדעי הרוח עש לסטר וסאלי אנטין מבוא לפילוסופיה של הדת Introduction to Philosophy of Religion נחמה ורבין 2 קורס מס': שנת לימודים: א מבוא לפילוסופיה של הדת Introduction to Philosophy of Religion נחמה ורבין 2 קורס מס': 0618101601 שנת לימודים: א,ב סמסטר: ב היקף שעות: לתואר: ראשון השיעורים יתקיימו ביום ג, בין השעות 14-16 שעת קבלה: בניין

קרא עוד

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לאפשר למרצי המכללה לפרסם באתר המכללה פרטים אודותיהם )תחומי

קרא עוד

תאריך הבחינה 30

תאריך הבחינה   30 אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מדור בחינות 9//8 תאריך הבחינה : ד"ר ס. סמית, דר' דבורה שמות המורים : פרץ, פרופ' גריגורי דרפל מבחן ב: חדו"א ג' --9 מס' הקורס: מיועד לתלמידי: ביולוגיה, כימיה וגאולוגיה ב מועד: א

קרא עוד

! 1! משוואות מסדר ראשו! (הפרדת משתני*, הומוגנית, לינארית) xyy = 1 x y xy 2 = 2xy 2 מצא את הפתרו' הכללי: x y y = 3 א) y ג) ב) ד) y tan x = y (1 ( x+ y

! 1! משוואות מסדר ראשו! (הפרדת משתני*, הומוגנית, לינארית) xyy = 1 x y xy 2 = 2xy 2 מצא את הפתרו' הכללי: x y y = 3 א) y ג) ב) ד) y tan x = y (1 ( x+ y !! משוואות מסדר ראשו! (הפרדת משתני*, הומוגנית, לינארית) tan ( a a z 0 a z s ds dt (רמז: cos d d ז) d ( ) d ( ) ח) ) מצא את הפתרונות המקיימי :. () 0 ( ). (). () 0 d ( ) d ( ) π. sin ln ) tan cos d cos d

קרא עוד

הצעה לתוכנית לימודים

הצעה לתוכנית לימודים תואר ראשון הדרישות למקצוע מורחב עת עתיקה: 1 הרצאה קווי יסוד מקרא 1 הרצאה קווי יסוד 1 תרגיל קווי יסוד 1 הרצאה מתקדמת 1 תרגיל 1 סמינריון 14 ש"ש היסטוריה כללית-המזרח הקדום או יוון ורומא ימי הביניים: 5 ש"ש

קרא עוד

Limit

Limit פרק אינטגרל כפול לכן לפי משפט 55 )ראו גם את ההערה( שאלות :5 d cos( ) d [ ] [] שאלות עם פתרון שאלה 5 חשבו: פתרון 8 הפונקציה ) f ( ) cos( מתקיים: רציפה במלבן d cos( ) d d cos( ) d עדיף לחשב את האינטגרל השני:

קרא עוד

מטלת מנחה (ממ"ן) 11 הקורס: חשבון אינפיניטסימלי II חומר הלימוד למטלה: יחידות 2,1 4 מספר השאלות: 7 משקל המטלה: נקודות סמסטר: ב 2007 מו

מטלת מנחה (ממן) 11 הקורס: חשבון אינפיניטסימלי II חומר הלימוד למטלה: יחידות 2,1 4 מספר השאלות: 7 משקל המטלה: נקודות סמסטר: ב 2007 מו מטלת מנחה (ממ"ן) הקורס: - חשבון אינפיניטסימלי II חומר הלימוד למטלה: יחידות, 4 מספר השאלות: 7 משקל המטלה: נקודות 337 סמסטר: ב 7 מועד אחרון להגשה: אנא שים לב: מלא בדייקנות את הטופס המלווה לממ"ן בהתאם לדוגמה

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527 kadman11@gmail.com

קרא עוד

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה?

חינוך לשוני הוראת קריאה:  נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה? חינוך לשוני שפה ערבית סוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה - נקודת מבט של הערכה מפגש לימודי 7.7.2011 אימאן עואדיה מנהלת תחום מבחנים בערבית - הרשות הארצית 2011# 1 מהי? היא הגוף המוביל

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב מבוא כללי לתכנות ולמדעי המחשב 1843-0310 מרצה: אמיר רובינשטיין מתרגל: דין שמואל אוניברסיטת תל אביב סמסטר חורף 2017-8 חלק א - השיטה הבינארית שיעור 5 ו- 1? ספירה בבסיס 2 ואיך אומרים "hello" עם 0 1 ממעגלים

קרא עוד

אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה פרופ' מתיא כ"ץ, ד"ר עופר נימן, ד"ר סטוארט סמית, ד"ר נתן רובין, גב'

אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה פרופ' מתיא כץ, דר עופר נימן, דר סטוארט סמית, דר נתן רובין, גב' אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה 0-- פרופ' מתיא כ"ץ, ד"ר עופר נימן, ד"ר סטוארט סמית, ד"ר נתן רובין, גב' יעל שטיין טל באומל, לילך חייטמן-ירושלמי, נתי פטר, ד ר סטוארט

קרא עוד

Microsoft Word - ex04ans.docx

Microsoft Word - ex04ans.docx 1 אריאל סטולרמן סטטיסטיקה / תרגיל #4 קבוצה 03 Φ2. ההתפלגות הנורמלית (1) Φ2.2. Φ2.22. Φ1.5 1Φ1.5. Φ0. Φ5 1Φ5 1Φ4.417. Φ 1Φ 1Φ4.417. נתון: ~ 0,1 ( a )להלן חישוב ההסתברויות: 2.22 1.55 Φ1.55 Φ2.22 Φ1.55 1Φ2.22

קרא עוד

תרגיל 5-1

תרגיל 5-1 תרגיל 1 יחסי העדפה, פונקציות תועלת, עקומות אדישות וקווי תקציב כל השאלות להלן מתייחסות לצרכן שהעדפותיו מוגדרות על סלי צריכה של שני מוצרים. העדפות אלה הן רציונאליות (ז"א, מקיימות את תכונות השלמות והטרנזיטיביות).

קרא עוד

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות תורת הקבוצות מושגים בסיסיים מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות חוברת תרגילים כתוב באופן מפורש את הקבוצות הבאות: 5 2x + 3< היא קבוצת המספרים השלמים המקיימים : 7 B היא קבוצת האותיות הקודמות לאות f באלף-בית הלטיני.

קרא עוד

כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, ו

כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, ו כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, וגם כעסים וקינאה. אז תנו לי יד וקדימה קופצים, רק תזכרו

קרא עוד

סדנת תכנות ב C/C++

סדנת תכנות ב   C/C++ פקולטה: מדעי הטבע מחלקה: מדעי המחשב שם הקורס: מבוא למחשבים ושפת C קוד הקורס: 2-7028510 תאריך בחינה: 15.2.2017 משך הבחינה: שעתיים שם המרצה: ד"ר אופיר פלא חומר עזר: פתוח שימוש במחשבון: לא הוראות כלליות:

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס מבאך ועד הביטלס: מוסיקה בתרבות המערבית - 30111 תאריך עדכון אחרון 19-10-2013 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:ביה"ס לאמנויות השנה הראשונה בתואר בה ניתן

קרא עוד

מקביליות

מקביליות תכונות בטיחות Safety Properties גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון 2 תזכורת: תכונות זמן ליניארי Linear Time Properties תכונות זמן-ליניארי מתארות קבוצת עקבות שהמערכת צריכה לייצר מכוונים ללוגיקה

קרא עוד

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx ת ר ג י ל 1 ב ק ו ר ס מ ב ו א לתכנות 202.1.9031 JAVA סמסטר ב, ת נ א י ם ו ל ו ל א ו ת תאריך אחרון להגשה בציון מלא : 02.04.19 עד שעה : 23:55, כ ל יום איחור ל א מ א ו ש ר א ו ח ל ק ממנו מודריד 10 נקודות

קרא עוד

שם הקורס: סוג הקורס: שנה"ל: דרישות קדם: מרצה/ים: אסיסטנט/ עוזר/ת הוראה: שעות קבלה: סילבוס ביה"ס לעיצוב וחדשנות - תואר 1 שרטוט אדריכלי 2- טכנולוגיות פנ

שם הקורס: סוג הקורס: שנהל: דרישות קדם: מרצה/ים: אסיסטנט/ עוזר/ת הוראה: שעות קבלה: סילבוס ביהס לעיצוב וחדשנות - תואר 1 שרטוט אדריכלי 2- טכנולוגיות פנ שם הקורס: סוג הקורס: שנה"ל: דרישות קדם: מרצה/ים: אסיסטנט/ עוזר/ת הוראה: שעות קבלה: סילבוס ביה"ס לעיצוב וחדשנות - תואר 1 שרטוט אדריכלי 2- טכנולוגיות פנים, מערכות ופרטים חובה תשע"ח א' סמסטר: שרטוט אדריכלי

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב מחרוזות, חתימה של פונקציה ומעטפות תוכן עניינים טיפוסים מורכבים טיפוסים מורכבים ערך שם טיפוס 12 m int undef. x boolean true y boolean arr int[] כאלה שעשויים להכיל יותר מערך פרימיטיבי אחד

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

כתיבת דו"ח אבחון ארגוני

כתיבת דוח אבחון ארגוני 1 כתיבת דו"ח אבחון ארגוני 2 כמה מילים מקדימות על התוכן... - האופן בו אנו מנתחים את הארגון נשען על הפרדיגמות שלנו אודות השאלות מהו ארגון? מהי אפקטיביות ארגונית? אבחון ארגוני מיטבי מנתח את המערכת הארגונית

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

<4D F736F F D20F4FAF8E5EF20EEE5F2E320E020F1EEF1E8F820E120FAF9F2E3>

<4D F736F F D20F4FAF8E5EF20EEE5F2E320E020F1EEF1E8F820E120FAF9F2E3> האקדמית תל אביב-יפו מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות מועד א' סמסטר ב' תשע"ד הפתרון לא נכתב על ידי גורם רשמי ובהחלט יכול להיות שנפלו טעויות פה ושם עשיתי כמיטב יכולתי אבל תשימו לב ותפעילו שיקול דעת אשמח לשמוע

קרא עוד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה 2-7012610-3 תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד ב' שם המרצה: ערן עמרי, ענת פסקין-צ'רניאבסקי חומר עזר:

קרא עוד

מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החנ

מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החנ מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החניך יבין כי הגשמה אינה משימה פשוטה והיא מחייבת גם עשייה.

קרא עוד

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים עליו כרגע )A מצביע עליו(. יש שני סוגי פקודות, פקודת

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

שם המסמך

שם המסמך החברה להגנות ים המלח בע"מ תכנית מס' 565-0254458 - בנית בתי מלון בתוך מי בריכה 5 חוות דעת סביבתית ירושלים - יוני 2016 תוכן העניינים פרק א 1.1 1.2 1.3 1.4 פרק ב 2.1 2.2 2.3 2.4 פרק ג 3.1 3.2 תוכן העניינים...

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - פוסטר.ppt

Microsoft PowerPoint - פוסטר.ppt ד* האשמ ת הק ו רבן על-י די המטפל כפונקצ י ה של החוו יה הטראומ טי ת של המט ופל ד"ר אינה לוי* ופרופ' שרה בן דוד** ה מרכז ה א ו נ יברס י טא י בארי א ל ו ה מכל ל ה הא קדמ י ת צפ ת "ר אי נ ה ל ו י - המרכז הא

קרא עוד

שיעורים מצולמים במדע וטכנולוגיה לחטיבת הביניים חומרי עזר למורה: שיעורים מצולמים ועיבודם הדידקטי כיתה: ח ידע קודם: כוחות ושקול כוחות, החוק השלישי של ני

שיעורים מצולמים במדע וטכנולוגיה לחטיבת הביניים חומרי עזר למורה: שיעורים מצולמים ועיבודם הדידקטי כיתה: ח ידע קודם: כוחות ושקול כוחות, החוק השלישי של ני שיעורים מצולמים במדע וטכנולוגיה לחטיבת הביניים חומרי עזר למורה: שיעורים מצולמים ועיבודם הדידקטי כיתה: ח ידע קודם: כוחות ושקול כוחות, החוק השלישי של ניוטון חוק המנוף ומנופים מסוג ראשון מטרות השיעור: להדגים

קרא עוד

חוקי הדרך בים מבוא על מנת שנדע את חוקי הדרך בים עלינו להיות בקיאים בתקנות הבינלאומיות המגדירות את חוקי התעבורה בים. כלי שייט בים מסמנים את עצמם בסימני

חוקי הדרך בים מבוא על מנת שנדע את חוקי הדרך בים עלינו להיות בקיאים בתקנות הבינלאומיות המגדירות את חוקי התעבורה בים. כלי שייט בים מסמנים את עצמם בסימני חוקי הדרך בים מבוא על מנת שנדע את חוקי הדרך בים עלינו להיות בקיאים בתקנות הבינלאומיות המגדירות את חוקי התעבורה בים. כלי שייט בים מסמנים את עצמם בסימנים מוסכמים. על פי סימנים אלה נזהה את סוג כלי השייט ואת

קרא עוד

קריית החינוך ע"ש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים

קריית החינוך עש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת יא הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים נערכו מגוון פעילויות ואירועים שתיבלו את הלימודים והכינו את התלמידים לקראת העתיד. לימודים - בסוף

קרא עוד

1 תיכון א' לאמנויות-ת"א תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך ה

1 תיכון א' לאמנויות-תא תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך ה 1 תיכון א' לאמנויות-ת"א תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך העבודה בפרויקט הקריאה : שימו לב: במהלך השנה יתקיימו

קרא עוד

הנחיות ונהלים לתמיכה מסוג סייעת לתלמידים עם אבחנות פסיכיאטריות עדכון שנה"ל תשע"ג המסמך מתייחס למידע אודות אבחנות פסיכיאטריות והמסמכים הקבילים הנדרשים

הנחיות ונהלים לתמיכה מסוג סייעת לתלמידים עם אבחנות פסיכיאטריות עדכון שנהל תשעג המסמך מתייחס למידע אודות אבחנות פסיכיאטריות והמסמכים הקבילים הנדרשים הנחיות ונהלים לתמיכה מסוג סייעת לתלמידים עם אבחנות פסיכיאטריות עדכון שנה"ל תשע"ג המסמך מתייחס למידע אודות אבחנות פסיכיאטריות והמסמכים הקבילים הנדרשים בוועדות. ניתן להקצות סייעת לילדים המצויים תחת קטגוריה

קרא עוד

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C>

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C> Page 1 of 5 נתוני האמת: זינוק במספר החרדים שעובדים ומשרתים נתונים מנפצי מיתוסים שמפרסם מוסד שמואל נאמן, מראים כי חל גידול של מאות אחוזים בגיוס לצבא, לשירות האזרחי ובהשתלבות חרדים בשוק העבודה. ח"כ אורי

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

<4D F736F F D20E1E9F7E5F8FA20E1F1E1E9E1FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22DF2E1F820E4E5E5E420F2FAE9E32E646F63>

<4D F736F F D20E1E9F7E5F8FA20E1F1E1E9E1FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22DF2E1F820E4E5E5E420F2FAE9E32E646F63> ירון פלד, רו"ח, *CISA הקדמה ביקורת בסביבת מערכות מידע עבר, הווה, עתיד בימים אלה אנו עדים לשינויים מרחיקי לכת ביסוד ההתמחות של ביקורת בסביבת מערכות מידע. ג"ד 66 הנחיות ליישום תקני ביקורת בסביבה של מערכת

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד]

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד] טבלה מחזורי ת האלקטרונים ברמה האחרונה בכל אטום, הם אלו שיוצרים קשר עם אטום/אטומים נוספים. אלקטרונים אלו נקראים אלקטרונים וולנטיים או אלקטרונים ערכיים. הרמה האחרונה באטום, המכילה את האלקטרונים הוולנטיים

קרא עוד

STATE OF ISRAEL MINISTRY OF CULTURE & SPORT Sport Authority מינהל הספורט 9 מרץ 2017 קריטריונים לספורטאים מצטיינים בצה"ל רקע מינהל הספורט ומוסדות הצבא

STATE OF ISRAEL MINISTRY OF CULTURE & SPORT Sport Authority מינהל הספורט 9 מרץ 2017 קריטריונים לספורטאים מצטיינים בצהל רקע מינהל הספורט ומוסדות הצבא 9 מרץ 2017 קריטריונים לספורטאים מצטיינים בצה"ל רקע ומוסדות הצבא בישראל מאפשרים לספורטאים מצטיינים בספורט, המהלך השירות הצבאי, להתאמן ולהתחרות בענף הספורט בו הם מתמחים. בתאום עם איגודי הספורט מרכז את הנתונים

קרא עוד

<4D F736F F D20E7E5F7E920E0E9EEE5FA20E1E8E1ECE42E646F63>

<4D F736F F D20E7E5F7E920E0E9EEE5FA20E1E8E1ECE42E646F63> 1 טבלה מודל טבלאי - מודל נתונים המייצג את המציאות בארגון כאוסף של טבלאות. מסד נתונים טבלאי מסד שבו כל הנתונים נראים למשתמש כמאוחסנים בטבלאות. דוגמא: טבלת תקליטורים. תכונה שם זמר מפיק שנת הוצאה מחיר 78.00

קרא עוד