Shabbat pjece

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Shabbat pjece"

תמליל

1 Shir Hatzafon Det Progressive Jødiske Samfund i Danmark The Progressive Jeish Community in Denmark Shabbat Ki Tissa 3. m a r t s A d a r Ledelse: Rabbiner Tirzah Ben-David Sanger: Rachel Yatzkan Flygel: Morten Ginnerup.shirhatzafon.dk

2 Torah service: Siddur p Velsignelse før læsning af Torah Blessing before reading the Torah ham vorach. Bar chu et Adonai בּ ר כוּ א ת יהוה ה מ ב ר ך. va ed. Baruch Adonai ham vorach l olam בּ רוּ ך יהוה ה מ ב ר ך ל עוֹל ם ו ע ד. va ed. Baruch Adonai ham vorach l olam בּ רוּ ך יהוה ה מ ב ר ך ל עוֹל ם ו ע ד. Baruch attah Adonai Eloheynu melech בּ רוּ ך א תּ ה יהוה א לה ינוּ מ ל ך ha olam, asher bachar banu mi kol ה עוֹל ם, א שׁ ר בּ ח ר בּ נוּ מ כּ ל Torato. ha ammim v natan lanu et ה ע מּ ים ו נ ת ן ל נוּ א ת תּוֹר תוֹ. ha torah. Baruch attah Adonai, noten בּ רוּ ך א תּ ה יהוה נוֹתן ה תּוֹר ה. Velsignelse efter læsning af Torah Blessing after reading the Torah Baruch attah Adonai, Eloheynu melech בּ רוּ ך א תּ ה יהוה א לה ינוּ מ ל ך ha olam, asher natan lanu Torat emet ה עוֹל ם א שׁ ר נ ת ן ל נוּ תּוֹר ת א מ ת b tochenu. v chayyey olam nata ו ח יּי עוֹל ם נ ט ע בּ תוֹכ נוּ. ha torah. Baruch attah Adonai, noten בּ רוּ ך א תּ ה יהוה נוֹתן ה תּוֹר ה. 1

3 Shemot 32:1-20 1st aliyah: א ו יּ ר א ה ע ם כּ י ב שׁשׁ מ שׁ ה ל ר ד ת מ ן ה ה ר ו יּ ק הל ה ע ם ע ל א ה ר ן ו יּ אמ רוּ אל יו קוּם ע שה ל נוּ א לה ים א שׁ ר יל כוּ ל פ נינוּ כּ י ז ה מ שׁ ה ה א ישׁ ב א שׁ ר ה ע ל נוּ מא ר ץ מ צ ר י ם ל א י ד ע נוּ מ ה ה י ה לוֹ: ו יּ אמ ר א לה ם א ה ר ן פ ר קוּ נ ז מי ה ז ה ב א שׁ ר בּ א ז ני נ שׁיכ ם בּ ניכ ם וּב נ תיכ ם ו ה ב יאוּ ג אל י : ו יּ ת פ ר קוּ כּ ל ה ע ם א ת נ ז מי ה ז ה ב א שׁ ר בּ א ז ניה ם ו יּ ב יאוּ ד א ל א ה ר ן : ו יּ ק ח מ יּ ד ם ו יּ צ ר א תוֹ בּ ח ר ט ו יּ ע שהוּ עג ל מ סכ ה ו יּ אמ רוּ ה אל ה א לה י ך י ש ר אל א שׁ ר ה ע לוּ ך מא ר ץ מ צ ר י ם: ו יּ ר א א ה ר ן ו יּ ב ן מ ז בּח ו ל פ נ יו ו יּ ק ר א א ה ר ן ו יּ אמ ר ח ג ל יהוה מ ח ר: ו יּ שׁ כּ ימוּ מ מּ ח ר ת ו יּ ע לוּ ע לת ו יּ ג שׁוּ שׁ ל מ ים ו יּשׁ ב ה ע ם ל א כ ל ו שׁ תוֹ ו יּ ק מוּ ל צ חק: ז aliyah:.2 ו י ד בּר יהוה א ל מ שׁ ה ל ך רד כּ י שׁ חת ע מּ ך א שׁ ר ה ע לי ת ח מא ר ץ מ צ ר י ם: ס רוּ מ הר מ ן ה ד ר ך א שׁ ר צ וּ ית ם ע שוּ ל ה ם עג ל מ סכ ה ו יּ שׁ תּ ח ווּ לוֹ ו יּ ז בּ חוּ לוֹ ו יּ אמ רוּ אל ה א לה י ך י ש ר אל א שׁ ר ה ע לוּ ך מא ר ץ ט מ צ ר י ם: ו יּ אמ ר י הו ה א ל מ שׁ ה ר א ית י א ת ה ע ם ה ז ה ו ה נה ע ם ק שׁה י ע ר ף הוּא: ו ע תּ ה ה נ יח ה ל י ו י ח ר א פ י ב ה ם ו א כ לם ו א ע ש ה אוֹת ך ל גוֹי יא ג דוֹל: ו י ח ל מ שׁ ה א ת פ ני יהוה א לה יו ו יּ אמ ר ל מ ה יהוה י ח ר ה א פ ך יב בּ ע מּ ך א שׁ ר הוֹצאת מא ר ץ מ צ ר י ם בּ כ ח ג דוֹל וּב י ד ח ז ק ה: ל מּ ה י אמ רוּ מ צ ר י ם לאמ ר בּ ר ע ה הוֹצ יא ם ל ה ר ג א ת ם בּ ה ר ים וּל כ לת ם מע ל פ ני יג ה א ד מ ה שׁוּב מח רוֹן א פ ך ו ה נ חם ע ל ה ר ע ה ל ע מּ ך: ז כ ר ל א ב ר ה ם ל י צ ח ק וּל י ש ר אל ע ב ד י ך א שׁ ר נ שׁ בּ ע תּ ל ה ם בּ ך ו תּ ד בּר א לה ם א ר בּ ה א ת ז ר ע כ ם כּ כוֹכ בי ה ש מ י ם ו כ ל ה א ר ץ ה ז את א שׁ ר א מ ר תּ י א תּן ל ז ר ע כ ם יד ו נ ח לוּ ל ע ל ם ו יּ נ ח ם יהוה ע ל ה ר ע ה א שׁ ר ד בּ ר ל ע שוֹת ל ע מּוֹ: טו ו יּ פ ן ו יּר ד מ שׁ ה מ ן ה ה ר וּשׁ ני ל ח ת ה עד ת בּ י דוֹ ל ח ת כּ ת ב ים מ ש ני טז ע ב ריה ם מ ז ה וּמ ז ה הם כּ ת ב ים: ו ה ל ח ת מ ע שה א לה ים המּ ה ו ה מּ כ תּ ב יז מ כ תּ ב א לה ים הוּא ח רוּת ע ל ה ל ח ת: ו יּ שׁ מ ע י הוֹשׁ ע א ת קוֹל ה ע ם 2 3. aliyah:

4 אמר אין קוֹל ענוֹת יח ו יּ : אמר אל מ שׁה קוֹל מ ל ח מה בּ מּ חנ ה בּרע ה ו יּ יט ו י הי כּ א שׁר ק רב : לוּשׁה קוֹל ענוֹת אנ כי שׁ מ ע בוּרה ו אין קוֹל ענוֹת ח ג ר אף מ שׁה ו יּ שׁל ך מיּ דו וּמח לת ו יּ ח ת העג ל ל ה מּ חנ ה ו יּ רא א א ת העג ל א שׁר עשוּ ו יּ שר ף כ ו יּ קח א : ת ה לח ת ו י שׁבּר א תם תּ חת ה הר א : ת בּני י ש ראל ל פני ה מּי ם ו יּ שׁ ק א ר דק ו יּ ז ר ע בּאשׁ ו יּ ט חן עד א שׁ 1. aliyah: Dansk: 2. Mosebog 32: Men folket så, at Moses var længe om at komme ned fra bjerget, og folket samlede sig om Aharon og sagde til ham: Rejs dig og fremstil guder for os, som kan gå foran os, for denne mand Moses, som førte os op fra Ægyptens land, ham ved vi ikke, hvad der er blevet af. 2 Aharon svarede dem: Tag guldringene af jeres hustruers og jeres sønners og døtres ører, og bring dem til mig. 3 Så tog hele folket guldringene af, som de havde i ørerne, og bragte dem til Aharon. 4 Han tog dem fra deres hånd, formede dem med værktøj og lavede dem til en støbt kalv. Da sagde de: Disse er dine guder, Israel, som har ført dig op fra Ægyptens land. 5 Aharon iagttog det og byggede et alter foran den og Aharon lod udråbe: I morgen er der fest for den Evige. 6 Næste morgen bragte de brændofre og kom med måltidsofre. Så satte folket sig for at spise og drikke, og de gav sig til at more sig. 2. aliyah: Da talte den Evige Gud til Moses: Du må gå ned, for dit folk, som du har ført op fra Ægyptens land, har handlet forkasteligt. 8 De er hurtigt gået bort fra den vej, som jeg har befalet. De har lavet sig en støbt kalv og har bøjet sig for den og ofret til den, og de har sagt: Disse er dine guder, Israel, som har ført dig op fra Ægyptens land. 9 Og den Evige Gud sagde til Moses: Jeg har iagttaget dette folk, og se det er et hårdnakket folk! 10 lad Mig nu være for Mig selv, så vil Min vrede flamme op mod dem og fortære dem, men dig vil Jeg gøre til et stort folk! 11 Moses bønfaldt den Evige, sin Gud og sagde: Herre, hvorfor skal Din vrede flamme op mod Dit folk, som Du har ført ud af Ægyptens land med stor kraft og stærk hånd? 12 Hvorfor skal ægypterne kunne sige: Med ondskab har Gud ført dem ud for at dræbe dem i bjergene og udrydde dem fra jordens overflade? Vend dog om fra Din flammende vrede, og fortryd det onde, Du ville 3

5 have gjort mod Dit folk! 13 Husk på Dine tjenere Abraham, Isak og Israel, som Du gav det løfte, da Du svor ved Dig selv: Jeg vil gøre jeres efterkommere talrige som himlens stjerner, og hele dette land, som Jeg har talt om, vil Jeg give jeres efterkommere til evig ejendom. 14 Da fortrød den Evige Gud det onde, som Gud havde sagt, at Gud ville gøre mod Sit folk. 3. aliyah: 15 Moses vendte sig og gik ned fra bjerget med vidnesbyrdets to tavler i hånden; tavler med skrift på begge sider; der var skrevet på dem på den ene side og på den anden side. 16 Tavlerne var Guds værk, og skriften var Guds skrift, der var indgraveret på tavlerne. 17 Men Joshva hørte larmen fra folket, og han sagde til Moses: Der er krigslarm i lejren. 18 Dertil svarede han: Det er ikke lyden af sejrstoner eller lyden af nederlagets klage; det er lyden af kraftesløs sang, jeg hører. 19 Da Moses kom nærmere til lejren og så kalven og dansen, flammede hans vrede op, og han kastede tavlerne fra sine hænder og slog dem i stykker ved bjergets fod. 20 Han tog kalven, som de havde lavet, og brændte den i ild, han knuste den til pulver og spredte det ud over vandet, og det gav han israelitterne at drikke. 1st aliyah: English: Exodus 32: When the people sa that Moses as so long in coming don from the mountain, they gathered around Aaron and said to him, Come, make us a god ho shall go before us, for that man Moses, ho brought us from the land of Egypt e do not kno hat has happened to him. 2 Aaron said to them, Take off the gold rings that are on the ears of your ives, your sons, and your daughters, and bring them to me. 3 And all the people took off the gold rings that ere in their ears and brought them to Aaron. 4 He took them from them and cast them in a mold, and made a molten calf. And they exclaimed, This is your god, O Israel, ho brought you out of the land of Egypt! 5 When Aaron sa this, he built an altar before it; and Aaron announced: Tomorro shall be a festival of the Lord! 6 Early next day, the people offered up burnt offerings and brought sacrifices of ell-being; they sat don to eat and drink, and then rose to dance. 4

6 English: Exodus 32:1-20 W 2nd aliyah: 7 The Lord spoke to Moses, Hurry don, for your people, hom you brought out of the land of Egypt, have acted basely. 8 They have been quick to turn aside from the ay that I enjoined upon them. They have made themselves a molten calf and boed lo to it and sacrificed to it, saying: This is your god, O Israel, ho brought you out of the land of Egypt! 9 The Lord further said to Moses, I see that this is a stiffnecked people. 10 No, let Me be, that My anger may blaze forth against them and that I may destroy them, and make of you a great nation. 11 But Moses implored the Lord his God, saying, Let not Your anger, O Lord, blaze forth against Your people, hom You delivered from the land of Egypt ith great poer and ith a mighty hand. 12 Let not the Egyptians say, It as ith evil intent that He delivered them, only to kill them off in the mountains and annihilate them from the face of the earth. Turn from Your blazing anger, and renounce the plan to punish Your people. 13 Remember Your servants, Abraham, Isaac, and Jacob, ho You sore to them by Your Self and said to them: I ill make your offspring as numerous as the stars of heaven, and I ill give to your offspring this hole land of hich I spoke, to possess forever. 14 And the Lord renounced the punishment He had planned to bring upon His people. 3rd aliyah: 15 Thereupon Moses turned and ent don from the mountain bearing the to tablets of the Covenant, tablets inscribed on both their surfaces: they ere inscribed on the one side and on the other. 16 The tablets ere God s ork, and the riting as God s riting, incised upon the tablets. 17 When Joshua heard the sound of the people in its boisterousness, he said to Moses, It sounds as if there is a battle in the camp. 18 But he ansered, That isn t the sound of triumph, nor the sound of defeat; it is the sound of song that I hear! 19 As soon as Moses came near the camp and sa the calf and the dancing, he became enraged; and he hurled the tablets from his hands and shattered them at the foot of the mountain. 20 He took the calf that they had made and burned it; he ground it to poder and streed it upon the ater and so made the Israelites drink it. 5

7 Haftarah på dansk: 1 Kongebog 18: f 20 Ahab sendte bud rundt til alle israelitterne, og han kaldte profeterne sammen på Karmels bjerg. 21 Da trådte Elias frem for hele folket og sagde:»hvor længe vil I halte til begge sider? Hvis det er den Evige, der er Gud, så følg ham; hvis det er Ba'al, så følg ham!«men folket svarede ham ikke et ord. 22 Så sagde Elias til folket:»jeg er den eneste af den Levende Guds profeter, der er tilbage, mens der er fire hundrede og halvtreds Ba'al-profeter. 23 Lad os nu få to tyre. Så kan de vælge den ene tyr, skære den ud og lægge den på brændet, men uden at sætte ild til. Jeg vil så gøre den anden tyr i stand og lægge den på brændet uden at sætte ild til. 24 I skal påkalde jeres guds navn, og jeg vil påkalde den Levende Guds navn; den gud, som svarer med ild, han er Gud.«Og hele folket gav deres bifald til kende. 25 Så sagde Elias til Ba'al-profeterne:»Vælg I først jeres tyr, og bring den som offer, for I er jo de mange, og påkald jeres guds navn; men I må ikke sætte ild til.«26 De tog så den tyr, som han havde givet dem, ofrede den og påkaldte Ba'als navn fra morgen til middag med ordene:»ba'al, svar os!«men der lød ingen stemme, intet svar, og de dansede haltende foran det alter, de havde bygget. 27 Ved middagstid gav Elias sig til at håne dem og sagde:»råb dog højere, han er jo en gud! Han har vel et ærinde at forrette og er nok gået afsides! Eller måske sover han og skal først vågne!«28 De råbte højere og snittede sig med sværd og lanser, som de havde for skik, så blodet flød ned ad dem. 29 Over middag kom de i profetisk henrykkelse lige til aftenofferets tid, men der lød ingen stemme, intet svar, ikke en lyd. 30 Da sagde Elias til hele folket:»kom hen til mig!«og hele folket kom hen til ham. Han gav sig til at genopbygge den Evige alter, der var blevet revet ned. 31 Elias tog tolv sten, svarende til tallet på Jakobs sønners stammer. Det var til ham, den Levende Guds ord havde lydt: Du skal hedde Israel. 32 Af stenene byggede han et alter i Guds navn, og rundt om alteret lavede han en rende, stor nok til at rumme to mål af sædekorn. 33 Han lagde brændet til rette, skar tyren ud og lagde den på brændet! 34 Så sagde han:»fyld fire krukker med vand, og hæld det ud over brændofferet og brændet!«så sagde han:»gør det igen!«og de gjorde det igen.»tredje gang!«sagde han, og de gjorde det for tredje gang, 35 så vandet flød rundt om alteret; også renden blev fuld af vand. 36 Ved aftenofferets tid trådte profeten Elias frem og sagde:»evige Gud, Abrahams, Isaks og Israels Gud! Lad det i dag blive kendt, at du er Gud i Israel, og at jeg er din tjener, og at det er på dit ord, jeg har foretaget alt dette. 37 Svar mig, Evige Gud, svar mig, så dette folk kan erfare, at det er dig, Evige, der er Gud, og at du har vendt deres hjerte.«38 Da faldt den Levende Guds ild ned og fortærede brændofferet og brændet og stenene og jorden, ja, selv vandet i renden slikkede den op. 39 Da hele folket så det, kastede de sig ned og sagde:»det er den Evige, der er Gud! Det er den Evige, der er Gud!«6

8 Haftarah in English: 1.Kings 18: Ahab called all Israel together, and gathered the prophets at Mount Carmel. 21 Elijah stepped forard and said to the people: 'Ho long ill you aver beteen to opinions? If the Eternal is God, follo Him; if Baal is god, follo Baal.' The people ansered him not a ord. 22 Then Elijah said: 'I am the only prophet of the Eternal left, and there are four hundred and fifty prophets of Baal. 23 Let us have a couple of bulls. They can choose one bull for themselves, and chop it up and lay the pieces on the ood, but do not put a fire under it; and I ill prepare the other bull, lay it on the ood ithout putting fire under it. 24 You then call upon your god, and I ill call upon the Eternal; the one that ansers by fire is the real God.' The people ansered, Well spoken. 25 Then Elijah said to the prophets of Baal: ' Since there are so many of you, you take a bull and prepare it first; and call on your god, but don t set fire to the ood.' 26 They took the bull that as given them, and they prepared it, and called on Baal from morning to noon, shouting: 'O Baal, anser us.' But there as no voice, nor any that ansered. And they danced in halting ise about the altar hich as made. 27 At midday, Elijah began to mock them, saying: 'Call louder - he is a god. Maybe he is thinking either he is musing, or he has gone off to the privy, or maybe he is asleep and ill ake up!' 28 So they raised their voices, cutting themselves ith knives and lances as as their practice, until blood floed. 29 And they raved on from noon until the time of the evening offering; but there as no voice, no sound, no sign of attention. 30 Then Elijah said to all the people: 'Come closer to me'; and they gathered around him. Elijah then repaired the damaged altar of the Eternal. 31 Elijah took telve stones, according to the number of the tribes of the sons of Jacob, to hom the ord of the Eternal had come, saying: ' Your name shall be Israel.' 32 And ith these stones he built an altar in the name of the Eternal; and he made a trench about the altar, large enough to contain to measures of seed. 33 He then arranged the ood in order, and cut the bull in pieces, and laid it on the ood. 34 Then he said: 'Fill four jars ith ater, and pour it on the burnt-offering and the ood.' And he said: 'Do it the second time'; and they did it the second time. And he said: 'Do it the third time'; and they did it the third time. 35 And the ater ran round about the altar; and he filled the trench also ith ater. 36 At the time of evening offering, Elijah the prophet came forard and said: 'O Eternal, the God of Abraham, of Isaac, and of Israel, let it be knon this day that You are God in Israel, and that I am Your servant, and that I have done all these things at Your command. 37 Anser me, O Eternal, anser me, that this people may kno 7

9 Haftarah in English: 1.Kings 18: that You, Eternal, are God, and that You ere the One ho turned their hearts backard.' 38 Then the fire of the Eternal came don and consumed the burntoffering, the ood, and the stones, and the dust, and licked up the ater that as in the trench. 39 When all the people sa this, they fell on their faces; and they said: 'The Eternal is God; the Eternal is God.' Elias T.L.: Træ - hav - bjerg, (2018) 8

10 Illustration fra Haggadah i British Museum W PESACH I SHIR HATZAFON Fredag d. 30. marts W Shir Hatzafon Seder aften ledet af rabbiner Rebecca Lillian Om betingelserne for deltagelse i sederfesten læs i det udsendte medlemsbrev med invitation. Fredag den 6. april 2018 W Erev Shabbat kiddush med rabbiner Rebecca Lillian. Vi planlægger at servere en vegetar, Pesach Shabbat aftensmad til 50kr. / 75kr. (medlemmer / gæster) det er gratis for børn under Bar/Batmitzvah alder. Tilmelding og forudbetaling kræves Lørdag d. 7. april 2018 W Shabbat gudstjeneste med rabbiner Rebecca Lillian efterfulgt af kiddush og sammenskuds frokostbuffet. Medbring rigelig mad; men husk at så længe det er Pesach, så er chametz d.v.s. brød, pastasalat, kager bagt med mel IKKE tilladt. 9

11 Shir Hatzafon kalender Fredag d. 2. marts 2018 Kl. 19:00 Erev Shabbat med rabbiner Tirzah Ben-David. efterfulgt af potluck sammenskudsbuffet. Medbring rigelig mad. Bemærk, at der IKKE må medbringes kød og skaldyr. Men hvad må vi så, når det ikke er Pesach? Medbring gerne kosher fisk, mejeriprodukter, salater, brød, kager og frugt. Lørdag d. 3. marts :00 Shabbat gudstjeneste med rabbiner Tirzah Ben-David. efterfulgt af kiddush og potluck sammenskudsbuffet. Medbring rigelig mad. Søndag d. 4. marts 2018 ØresundsLimmud i Malmø tilmelding senest d. 26. februar se program og tilmelding her:.oresundslimmud.dk Fredag d. 4. maj 2018 Kl. 19:00 Erev Shabbat med rabbiner Sandra Kviat Vi planlægger at servere en vegetar Shabbat aftensmad til 50kr. / 75kr. (medlemmer / gæster) gratis for børn under Bar/Batmitzvah alder. Tilmelding og forudbetaling kræves Lørdag den 5. maj 2018 kl. 10:00 10:50 Shabbat med leg, sang og dans. Rabbiner Sandra vil fortælle historier, og sammen laver vi vores egne shabbat kits. Alle i alderen 0-99 år er velkomne, men der er fokus på børn i alderen 6-10 år. kl. 11:00 Shabbat gudstjeneste med rabbiner Sandra Kviat, efterfulgt af kiddush og potluck sammenskudsbuffet. Medbring rigelig mad. 01

12 Er du ny i Shir Hatzafon, eller gæst, eller ønsker du at invitere en gæst? Så bedes du venligst skrive en i forvejen til Medbring selv dit billed-id og vær villig til at besvare spørgsmål fra vores sikkerhedsfolk udenfor bygningen. Bed din gæst om at medbringe sit billed-id og forbered ham/hende på at være villig til at besvare spørgsmål fra vores sikkerhedsfolk udenfor bygningen. Donationer / Donations: Tre måder at betale eller donere til Shir Hatzafon: Bankoverførsel (netbank) til Danske Bank MobilePay tlf: PayPal (kun US Dollar).shirhatzafon.dk/stoetos (at the bottom of the page) Bestyrelsen kan kontaktes pr. tlf shirhatzafon.dk Formand: Lars Jozefoicz Kasserer: Franck Attia Sekretærer: David Frankel og Robert Selig Bestyrelsesmedlem: Line Attia Shir Hatzafon Det Progressive Jødiske Samfund i Danmark The Progressive Jeish Community in Denmark Tekster og illustration tilvejebragt af Elias Tetens Lund; korrekturlæsning: Marlene Edelstein.

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ ה 8 כּ סּוּ 9 תּ שׁ ית י 10 מ כ סּ ה 11 מ צ יא ים 12 כּ לּ

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off seven weeks. They must be complete: you must count

קרא עוד

Judy Klitsner Source Sheet - Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors

Judy Klitsner Source Sheet - Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors ג( א( ב( Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors Judy Klitsner 1. Genesis 12 ( ו יּ אמ ר י ה ו ה א ל אַב ר ם ל ך ל ך מ אַר צ ך וּמ מּוֹל ד תּ ך וּמ בּ ית אָב יך א ל ה אָר ץ א שׁ ר אַר א ךּ : (

קרא עוד

Microsoft PowerPoint _sources_rus_dovid v2

Microsoft PowerPoint _sources_rus_dovid v2 Overlooked No More: Ruth s Long Shadow Congregation Rinat Yisrael - May 27, 2019 Book of Ruth as Prologue 1. Ruth 4:17-22 ו תּ ק ר אנ ה לוֹ ה שּׁ כ נוֹת שׁ ם ל אמ ר י לּ ד בּ ן ל נ ע מ י And the women neighbors

קרא עוד

ב. ח. ה. ט. מ. ל. Daughter of Yiftach (Jephthah) בס"ד שופטים יא- בי א ו י פ ת ח ה ג ל ע ד י, ה י ה ג ב ור ח י ל, ו ה וא, ב ן-א ש ה ז ונ ה; ו י ול ד ג

ב. ח. ה. ט. מ. ל. Daughter of Yiftach (Jephthah) בסד שופטים יא- בי א ו י פ ת ח ה ג ל ע ד י, ה י ה ג ב ור ח י ל, ו ה וא, ב ן-א ש ה ז ונ ה; ו י ול ד ג ב. ח. ה. ט. מ. ל. Daughter of Yiftach (Jephthah) בס"ד שופטים יא- בי א ו י פ ת ח ה ג ל ע ד י, ה י ה ג ב ור ח י ל, ו ה וא, ב ן-א ש ה ז ונ ה; ו י ול ד ג ל ע ד, א ת-י פ ת ח ו ת ל ד א ש ת-ג ל ע ד ל ו, ב נ ים;

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( ועשה לפר זבחים לט-מא ויקרא פרק ד פר כהן משיח ( ו י ד בּ ר י ק ו ק א ל מ שׁ ה לּ אמ ר: ( דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ל אמ ר נ פ שׁ כּ י ת ח ט א

קרא עוד

טקסטים בקשות

טקסטים בקשות "שחר אעיר מתנומות"- טקסטים תוכן עניינים תקליטור 1 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 תקליטור 2 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 תקליטור 3 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 שם השיר אל מסתתר

קרא עוד

Taanit Daf 4 The Torah's View on Human Sacrifice תענית ד דעת התורה בקרבנות האדם

Taanit Daf 4 The Torah's View on Human Sacrifice תענית ד דעת התורה בקרבנות האדם ויקרא פרק יח (כא) וּמ זּ ר ע ך ל א ת תּ ן ל ה ע ב יר ל מּ ל ך ו ל א ת ח לּ ל א ת שׁ ם א ל ה יך א נ י י ק ו ק: (כב) ו א ת ז כ ר ל א ת שׁ כּ ב מ שׁ כּ ב י א שּׁ ה תּוֹע ב ה ה וא: (כג) וּב כ ל בּ ה מ ה ל א ת תּ ן שׁ כ ב תּ

קרא עוד

/ 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר א

/ 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר א / 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר אשׁ ית. א מ ר ר בּ י י צ ח ק, ל א ה י ה צ ר יך ל ה ת ח

קרא עוד

Homework Dry 3

Homework Dry 3 Homework Dry 3 Due date: Sunday, 9/06/2013 12:30 noon Teaching assistant in charge: Anastasia Braginsky Important: this semester the Q&A for the exercise will take place at a public forum only. To register

קרא עוד

בגרות קיץ תשס'ה doc

בגרות קיץ תשס'ה doc מדינת ישראל משרד החינוך סוג הבחינה: מועד הבחינה: מספר השאלום: ספרות עברית וכללית 2 יחידות לימוד הוראות לנבחן בגרות לבתי ספר על-יסודיים קיץ תשס"ה 2005 904441 א. משך הבחינה: שעתיים ושלושה רבעים. ב. מבנה

קרא עוד

Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre

Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt2620.htm 1 of 2 10/17/2007 4:26 PM Psalms Chapter 20 David. 1 For the Leader. A Psalm of א ל מ נ צּ ח, מ ז מוֹר ל ד ו

קרא עוד

H.N Bialik ( ) and the Modern Hebrew Revival א ל ה צ פ ור 1. To the Bird (1891) Translated from the Hebrew by Jonathan A. Lipnick ש ל ום ר ב ש

H.N Bialik ( ) and the Modern Hebrew Revival א ל ה צ פ ור 1. To the Bird (1891) Translated from the Hebrew by Jonathan A. Lipnick ש ל ום ר ב ש H.N Bialik (1873-1934) and the Modern Hebrew Revival א ל ה צ פ ור 1. To the Bird (1891) Translated from the Hebrew by Jonathan A. Lipnick ש ל ום ר ב ש וב ך, צ פ ר ה נ ח מ ד ת, מ א ר צ ות ה ח ם א ל-ח ל

קרא עוד

ד. ח. ב. ה. ט. Rahab בס"ד יהושע פרק ב " א ו י ש ל ח י ה וש ע-ב ן-נ ון מ ן-ה ש ט ים ש נ י ם-א נ ש ים מ ר ג ל ים, ח ר ש ל אמ ר, ל כ ו ר א ו א ת-ה אר ץ,

ד. ח. ב. ה. ט. Rahab בסד יהושע פרק ב  א ו י ש ל ח י ה וש ע-ב ן-נ ון מ ן-ה ש ט ים ש נ י ם-א נ ש ים מ ר ג ל ים, ח ר ש ל אמ ר, ל כ ו ר א ו א ת-ה אר ץ, ד. ח. ה. ט. Rahab בס"ד יהושע פרק ב " א ו י ש ל ח י ה וש ע-ב ן-נ ון מ ן-ה ש ט ים ש נ י ם-א נ ש ים מ ר ג ל ים, ח ר ש ל אמ ר, ל כ ו ר א ו א ת-ה אר ץ, ו א ת-י ר יח ו; ו י ל כ ו ו י ב א ו ב ית-א ש ה ז ונ ה,

קרא עוד

<4D F736F F D20E7E5E1F8FA20F0E9E1E9ED20E5F4FAE2EEE9ED20ECE0E7F820FAE9F7E5EF2E646F6378>

<4D F736F F D20E7E5E1F8FA20F0E9E1E9ED20E5F4FAE2EEE9ED20ECE0E7F820FAE9F7E5EF2E646F6378> ניבים, פתגמים ומטבעות לשון ערכה: ד"ר אורלי קיים.1.2.3.6.7.8 אבד עליו כלח אָב ד ע ל יו כּ ל ח = ה ת י שּׁ ן מ אוֹד. כּ ל ח = דּ עוֹת שׁוֹנוֹת: כּ ל ל ח אוֹ ר ע נ נּוּת אוֹ ק צ יר אוֹ ז ק נ ה. דוגמה: ה שּׁ ירוֹן שׁ יּ צ א ל אוֹר

קרא עוד

הלכות יסודי התורה, פרק ג 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמב"ם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית ל"מעשה בראשית

הלכות יסודי התורה, פרק ג 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמבם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית למעשה בראשית 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמב"ם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית ל"מעשה בראשית", שהוא "מדעי הטבע והמחקר בראשית הבריאה" (פה"מ חגיגה ב,א; להלן ד,י), כדרך להכיר

קרא עוד

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

Joe Wolfson The First King s Last Night: Saul and The Witch of Ein-Dor ב"ה דברים פרק יח Ch.18:10-14 Devarim לא י מ צ א ב ך מ ע ב יר ב נ ו וב ת ו ב א ש

Joe Wolfson The First King s Last Night: Saul and The Witch of Ein-Dor בה דברים פרק יח Ch.18:10-14 Devarim לא י מ צ א ב ך מ ע ב יר ב נ ו וב ת ו ב א ש Joe Wolfson The First King s Last Night: Saul and The Witch of Ein-Dor ב"ה דברים פרק יח Ch.18:10-14 Devarim לא י מ צ א ב ך מ ע ב יר ב נ ו וב ת ו ב א ש ק ס ם ק ס מ ים מ ע ונ ן ומ נ ח ש ומ כ ש ף: ו ח ב ר

קרא עוד

ח ס פ - י ש י ז ר א מ w w w. p t o r a. c o. i l S a l e p t o r a. c o. i l

ח ס פ - י ש י ז ר א מ w w w. p t o r a. c o. i l S a l e p t o r a. c o. i l 2 0 1 9 ח ס פ - י ש י ז ר א מ 054-9852860 w w w p t o r a c o i l S a l e s @ p t o r a c o i l Sack Of Nuts Haroset in a box מ א ר ז מ ת ו ק ו י י ח ו ד י : צ נ צ נ ת ח ר ו ס ת מ ד ב ר י ת מ י ו ח ד ת

קרא עוד

ש יר ה מ ע ל ות ב ש וב י ה ו ה את ש יבת צ י ון הי ינ ו כ ח ל מים : אז י מל א שח וק אמר ו ב ג וי ם פינ ו ול ש ונ נ ו ר נ ה אז י הג דיל י ה ו ה ל ע ש ות

ש יר ה מ ע ל ות ב ש וב י ה ו ה את ש יבת צ י ון הי ינ ו כ ח ל מים : אז י מל א שח וק אמר ו ב ג וי ם פינ ו ול ש ונ נ ו ר נ ה אז י הג דיל י ה ו ה ל ע ש ות ש יר ה מ ע ל ות ב ש וב י ה ו ה את ש יבת צ י ון הי ינ ו כ ח ל מים : אז י מל א שח וק אמר ו ב ג וי ם פינ ו ול ש ונ נ ו ר נ ה אז י הג דיל י ה ו ה ל ע ש ות עם א ל ה : ה ג ד יל י ה ו ה ל ע ש ות ע מנ ו הי ינ

קרא עוד

2 ו יּ ק ר א ויקרא א: ויקרא א א ו יּ ק ר א א ל מ שׁ ה ו י ד בּ ר י ה ו ה א ל יו מ א ה ל מוֹע ד ל אמ ר: ב דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ו א מ ר תּ א ל ה ם א ד ם

2 ו יּ ק ר א ויקרא א: ויקרא א א ו יּ ק ר א א ל מ שׁ ה ו י ד בּ ר י ה ו ה א ל יו מ א ה ל מוֹע ד ל אמ ר: ב דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ו א מ ר תּ א ל ה ם א ד ם 2 ו יּ ק ר א ויקרא א: ויקרא א א ו יּ ק ר א א ל מ שׁ ה ו י ד בּ ר י ה ו ה א ל יו מ א ה ל מוֹע ד ל אמ ר: ב דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ו א מ ר תּ א ל ה ם א ד ם כּ י י ק ר יב מ כּ ם ק ר בּ ן ל יה ו ה מ ן ה בּ ה מ ה מ

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 פוליטיקה ארגונית למנהלי משאבי אנוש תמר חושן יעוץ ניהולי "ולחשוב שאני צריכה לבזבז עכשיו כל כך הרבה זמן על הדבר הזה..." למה לי פוליטיקה עכשיו?! "אם אתה מקצוען אמיתי. באמת טוב במה שאתה עושה אתה לא רוצה ולא

קרא עוד

Bava Ben Buta - The Eyes of The Nation MATAN Tisha B av 5774 Rabbi Ari Kahn

Bava Ben Buta - The Eyes of The Nation MATAN Tisha B av 5774 Rabbi Ari Kahn Bava Ben Buta - The Eyes of The Nation MATAN Tisha B av 5774 Rabbi Ari Kahn http://rabbiarikahn.com Adk1010@gmail.com http://arikahn.blogspot.co.il 1- תלמוד בבלי מסכת גיטין דף נז עמוד א ר ב מ נ יומ י ב

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

Zionism and Aliyah - Source Sheet בראשית פרק יב א( ו י אמ ר ה ' א ל א ב ר ם ל ך ל ך מ א ר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית א ב יך א ל ה א ר ץ א ש ר א ר א ך :

Zionism and Aliyah - Source Sheet בראשית פרק יב א( ו י אמ ר ה ' א ל א ב ר ם ל ך ל ך מ א ר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית א ב יך א ל ה א ר ץ א ש ר א ר א ך : Zionism and Aliyah - Source Sheet בראשית פרק יב א( ו י אמ ר ה ' א ל א ב ר ם ל ך ל ך מ א ר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית א ב יך א ל ה א ר ץ א ש ר א ר א ך : ב( ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה

קרא עוד

עסקאו

עסקאו ממשל תאגידי: מושגים, מאפייני יסוד ואתגרי היישום פרופסור אהוד קמר אוניברסיטת תל-אביב נובמבר 2013 מבנה ההרצאה 1. את מי משרת התאגיד? 2. הגדרת הממשל התאגידי יעילות ואתיקה אם יישאר זמן: אתגרי הממשל התאגידי

קרא עוד

asara_betebeth_mora

asara_betebeth_mora רציונל היחידה חורבן בית המקדש הוא אחד האסונות הגדולים שפקדו את העם היהודי, ושלושה ימי צום נקבעו בלוח העברי לזכרו של מאורע זה. עשרה בטבת הוא היחיד מהם החל בשנת הלימודים (השניים האחרים י"ז בתמוז ותשעה באב

קרא עוד

׳

׳ בס"ד לאילן השנה ראש ארבעה ראשי שנים הם... באחד בשבט ראש השנה לאילן כדברי בית שמאי, בית הלל אומרים בחמשה עשר בו. (משנה ראש השנה א,א) כל אילנות העולם - ראש השנה שלהם הוא ט ו בשבט, שהכול הולך לפי טבעה של

קרא עוד

øîé ðéø äçùîåðàéí 59 úì-àáéá èìôåï

øîé ðéø  äçùîåðàéí 59 úì-àáéá  èìôåï חוֹ[ ת( חוֹ[ חוֹ[ 1 ר מ י ניר הי ה" - ה תּעוּ א אשׁ ר "א ה י ה דה "תּ נוּ ל יהו ה א ל ה יכ ם כּ בוֹד"... (ירמיה יג' 16) "מ י-פ ע ל ו ע שׂ ה" "ק ר א ה דּ רוֹת מ ר אשׁ" "א נ י י הו ה ר אשׁוֹן" "ו א ת-אַח ר נ ים א נ י-הוּא"...

קרא עוד

sfarad

sfarad היהודים בספרד הרמב''ם - רבנו משה בן מימון בספרד הייתה קהילה יהודית גדולה מן המאה הראשונה ועד המאה החמש עשרה. במאות האלה היו בספרד מרכזים יהודיים חשובים. התקופה החשובה בהיסטוריה של יהודי ספרד הייתה מהמאה

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F8F9FA20EEE8E5FA20EEF1F2E920FAF9F22727E42E646F63>

<4D F736F F D20F4F8F9FA20EEE8E5FA20EEF1F2E920FAF9F22727E42E646F63> ד( דף מתוך סדרת הספרים לחבר בין תורת הנגלה לתורת הנסתר פרשת גליון מטות מסעי תשע"ה תהא שנת הגאולה. עת [מותר לצלם לזיכוי הרבים [. מדור גלגלים בתורה מופיע בעמוד ט " ו נים שׁל י נ לים ע מּ ס בכ"ר מ ות אי"ק תיּ

קרא עוד

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א'

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' פיסיקה 1 ב' 203-1-1391 מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב 03.08.2017 משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' - שאלות אמריקאיות (כל שאלה - 5 נק') - יש לסמן תשובה

קרא עוד

cover and 39 (WP)

cover and 39 (WP) THE TREASURE OF HEBREW IDIOMS AND EXPRESSIONS OVER 500 OF THE MOST IMPORTANT HEBREW IDIOMS, ACCUMULATED THROUGHOUT THE GENERATIONS FROM THE BIBLE, TALMUD, MISHNA, MIDRASH AND MODERN HEBREW LITERATURE AND

קרא עוד

אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים

אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים בריבוע מכיל 60 חידות ברמת קושי עולה לשחקן יחיד או שני

קרא עוד

Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש

Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש י Yom Chamishe י ום ש י ש י Yom Sheshe י ום ש ב ת

קרא עוד

395 בגרות חורף תשס'ו doc

395 בגרות חורף תשס'ו doc מדינת ישראל משרד החינוך סוג הבחינה: מועד הבחינה: מספר השאלון: בגרות לבתי ספר על-יסודיים. חורף תשס"ו 2006 904441 ספרות עברית וכללית 2 יחידות לימוד א. משך הבחינה: שעתיים ושלושה רבעים. הוראות לנבחן ב. מבנה

קרא עוד

Tehillim 143.indd

Tehillim 143.indd ספר תהילים קמג 143 Tehillim / Psalms ספר תהילים קמג 143 Tehillim / Psalms MATSATI.COM Ministry http:www.matsati.com The Lord s Righteousness brings Our Soul out of Trouble א מ ז מוֹר ל ד ו ד י ה ו ה saying,

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

Jewish Calendar 5778

Jewish Calendar 5778 September 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Erev Rosh Hashana ערב ראש השנה Rosh Hashana 5778 ראש השנה 5778 Rosh Hashana II ראש השנה יום ב Parashat Ha'Azinu פרשת האזינו Shabbat

קרא עוד

Dark Days and White Nights: The Hidden Meaning of the Holiday of Lights Nishmat Chanukah Yom Iyun Rabbi Ari Berman 1) תלמוד בבלי מסכת שבת דף כא עמוד ב

Dark Days and White Nights: The Hidden Meaning of the Holiday of Lights Nishmat Chanukah Yom Iyun Rabbi Ari Berman 1) תלמוד בבלי מסכת שבת דף כא עמוד ב Dark Days and White Nights: The Hidden Meaning of the Holiday of Lights Nishmat Chanukah Yom Iyun Rabbi Ari Berman 1) תלמוד בבלי מסכת שבת דף כא עמוד ב I. The Rabbinic Holiday of Chanukah מאי חנוכה? דתנו

קרא עוד

Why to contact <NORAIL.EMEKREFAIM.GMAIL.COM>

Why to contact <NORAIL.EMEKREFAIM.GMAIL.COM> PART OF EHUD OLMERT S LEGACY A ROLE MODEL FOR TODAY Mazel pushed some lightstands into the pool, causing a short-circuit and disabling the light, and then told the artist that: "This is not a work of art!

קרא עוד

יוצא לאור ע"י - יגדיל תורה - מבצע תלמוד תורה כולל: הוראות רבינו פרק משניות חסידות t נגלה INCLUDES: The Rebbe s DiRecTives Mishnayos chassidus niglah F

יוצא לאור עי - יגדיל תורה - מבצע תלמוד תורה כולל: הוראות רבינו פרק משניות חסידות t נגלה INCLUDES: The Rebbe s DiRecTives Mishnayos chassidus niglah F יוצא לאור ע"י - יגדיל תורה - מבצע תלמוד תורה כולל: הוראות רבינו פרק משניות חסידות t נגלה INCLUDES: The Rebbe s DiRecTives Mishnayos chassidus niglah FOREWORD As we approach the yahrtzeit of the Alter Rebbe

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TEMPLE BETH ABRAHAM WISHES YOU כּ י ב א מוֹע ד! Ki va-moed For the appointed time has come! Kol han sha-mah t ha-leil Yah. Hal lu, hal lu-yah. כּ ל ה נ ש מ ה ת ה ל ל י ה. ה ל ל ו ה ל ל וי ה. א לה ינ ו, י

קרא עוד

א) גירסת מהר"מ, ב) [לקמן ה.], ג) מהר"ם מ"ז, ד) סנהדרין פט. ע"ש, ה) [ליתא בילקוט], ו) [עי' תוי"ט], ז) [דברים יט], ח) רש"א דהא אם, ט) רש"ל מ"ז, י) [כרית

א) גירסת מהרמ, ב) [לקמן ה.], ג) מהרם מז, ד) סנהדרין פט. עש, ה) [ליתא בילקוט], ו) [עי' תויט], ז) [דברים יט], ח) רשא דהא אם, ט) רשל מז, י) [כרית א) גירסת מהר"מ, ב) [לקמן ה.], ג) מהר"ם מ"ז, ד) סנהדרין פט. ע"ש, ה) [ליתא בילקוט], ו) [עי' תוי"ט], ז) [דברים יט], ח) רש"א דהא אם, ט) רש"ל מ"ז, י) [כריתות יב.], כ) [דף מה. ע"ש], ל) רש"ל כו'. [עיין רש"א],

קרא עוד

hagim_web.indd

hagim_web.indd במסורת היהודית תקופת העומר, בין פסח לשבועות, היא תקופה של תיקון אישי וחברתי, במהלכה היחיד והעם מתכוננים לקבלת התורה ולהעלאת הביכורים לירושלים. זמן זה מתאים גם להכנת ביכורים סביבתיים וחברתיים. בחג השבועות

קרא עוד

N.indd

N.indd פרק יא שמואל א 52 פרק יא 53 שמואל א פרק יא שמואל א 54 פרק יא "יחי המלך!" בפרקים הקודמים (ח, ט, י) קראנו כי לאח ר שהעם דרש מלך - שאוּל מוּנה לתפקיד, בטקס של הקדשה אישית ובהגרלה פומבית. בסיום הפרק הקודם, פרק

קרא עוד

September Oktober Tag d. Deutschen Einheit Ende Sommerzeit September - Oktober 2019 Elul Tischri So Erew Rosch Haschana 29 ראשון 30 Mo

September Oktober Tag d. Deutschen Einheit Ende Sommerzeit September - Oktober 2019 Elul Tischri So Erew Rosch Haschana 29 ראשון 30 Mo September Oktober Tag d. Deutschen Einheit Ende Sommerzeit September - Oktober 2019 Elul 5779 - Tischri 5780 29 So Erew Rosch Haschana 29 ראשון 30 Mo 40. KW 1. Tag Rosch Haschana 1 שני 1 Di 2. Tag Rosch

קרא עוד

על המתרגם רחמן חיים הינו חבר סגל אקדמי בטכניון. יליד איראן ובשנת 1968 היגר לישראל והתחנך בפנימיה של עליית הנוער אלוני יצחק. בחייו המקצועיים כמהנדס וכמ

על המתרגם רחמן חיים הינו חבר סגל אקדמי בטכניון. יליד איראן ובשנת 1968 היגר לישראל והתחנך בפנימיה של עליית הנוער אלוני יצחק. בחייו המקצועיים כמהנדס וכמ על המתרגם רחמן חיים הינו חבר סגל אקדמי בטכניון. יליד איראן ובשנת 1968 היגר לישראל והתחנך בפנימיה של עליית הנוער אלוני יצחק. בחייו המקצועיים כמהנדס וכמדען - חוקר חי תקופות שונות בארה"ב. ספר שירים זה הוא

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

ק בּ ל ת שׁ בּ ת Kabbalat Shabbat

ק בּ ל ת שׁ בּ ת Kabbalat Shabbat ק בּ ל ת שׁ בּ ת Kabbalat Shabbat Shiru l Adonai kol haaretz Shiru l Adonai shir chadash. שׁרוּ ל י י כּ ל ה א רץ. שׁרוּ ל י י שׁיר ח דשׁ Sing unto God, all the earth, a new song. I will sing unto God a new song.

קרא עוד

תרגול מס' 1

תרגול מס' 1 תרגול 6 הסתעפויות 1 מבוסס על שקפים מאת יאן ציטרין קפיצות לא מותנות Unconditional Branch br label PC לאחר ה- fetch של פקודת ה- branch PC לאחר הביצוע של פקודת ה- branch pc label br label הקפיצה מתבצעת תמיד,

קרא עוד

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים עליו כרגע )A מצביע עליו(. יש שני סוגי פקודות, פקודת

קרא עוד

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 05 תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( נספח:

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 05 תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( נספח: בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך 904441 מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 05 תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( נספח: א. משך הבחינה: שלוש שעות. ספרות עברית וכללית 2 יחידות

קרא עוד

מקביליות

מקביליות PROMELA גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון עדכון אחרון: 21:40 15/06/2013 2 שפת מ פ ר ט עם ס מ נ ט יק ה מוגדרת באופן מתמטי "שפת תכנות" למודלים המטרה: לאפשר גם לכאלה שאינם חוקרים בתחום לבנות

קרא עוד

ישראל מחקרים בלשון לזכרו של ישראל ייבין בעריכת רפאל יצחק (זינגר) ז ר יוסף עופר ירושלים תשע"א מפעל המקרא של האוניברסיטה העברית בירושלים

ישראל מחקרים בלשון לזכרו של ישראל ייבין בעריכת רפאל יצחק (זינגר) ז ר יוסף עופר ירושלים תשעא מפעל המקרא של האוניברסיטה העברית בירושלים ישראל מחקרים בלשון לזכרו של ישראל ייבין בעריכת רפאל יצחק (זינגר) ז ר יוסף עופר ירושלים תשע"א מפעל המקרא של האוניברסיטה העברית בירושלים העניינים תוכן רשימת המשתתפים בכרך וכתובותיהם ע ם הספר תולדות חייו

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 RESOLUTION Resolution Spatial Resolution Contrast resolution Temporal Resolution Types of Resolution Spatial Resolution also called Detail Resolution the combination of AXIAL and LATERAL resolution -

קרא עוד

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו מס' קורס: 01634949 תכנית המוסמך שיווק במערכות בריאות שיעור, 3 ש"ס מועד הקורס : מרצה: שעות קבלה: סמסטר א', יום ג', 17:00-20:00 דואר אלקטרוני: bcmeir@gmail.com מאיר בן חיים יום ג', 20:00-21:00 )בתאום מראש(

קרא עוד

מקביליות

מקביליות תכונות בטיחות Safety Properties גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון 2 תזכורת: תכונות זמן ליניארי Linear Time Properties תכונות זמן-ליניארי מתארות קבוצת עקבות שהמערכת צריכה לייצר מכוונים ללוגיקה

קרא עוד

30b Behukotai It.pages

30b Behukotai It.pages Haftarà di Behukotai rito italiano ascolta l Haftarà: http://www.archivio-torah.it/audio/haftarot/30bbehukotai.mp3 Haftarà di Behukotai Ezechiele capitolo 34 1 E la parola dell Eterno mi fu rivolta, in

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב שימוש במחסנית - מחשבון תוכן עניינים prefix כתיבת ביטויים ב-,infix ו- postfix postfix prefix,infix ביטויים ב- כתיבת ו- infix נוסח כתיבה ב- (operator אנו רגילים לכתוב ביטויים חשבוניים כדוגמת

קרא עוד

Microsoft Word - 14

Microsoft Word - 14 9-5-27-4 - פתרון מבחן מס' 4 (ספר לימוד שאלון 3586) קמ"ש $ y קמ"ש % ppleסמן ב- קמ"ש את מהירות המכוppleית וב- y קמ"ש את מהירות המשאית () $ y 4 המשאית הגיעה ל- B לאחר המפגש עם המכוppleית כלומר ppleקבל את

קרא עוד

מסמך1

מסמך1 Draft of SI 9612 June 2019 טיוטה לתקן הישראלי ת"י 9612 ISO 9612 - Second edition: 2009-04-01 יוני 2019 ICS CODE: 13.140 אקוסטיקה: קביעה של רמת חשיפה לרעש בסביבת עבודה שיטה הנדסית Acoustics Determination

קרא עוד

_20

_20 Draft SI 17022 August 2019 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 17022 אוגוסט 2019 ICS CODE: 97.190 מוצרים לטיפול בילדים עזרים לרחצה ושיטות בדיקה דרישות בטיחות Child care articles - Bathing aids - Safety requirements

קרא עוד

משלי כח

משלי כח משלי פרק כח ו צ דּ יק ים, כּ כ פ יר י ב ט ח. נ סוּ ו א ין-ר ד ף ר שׁ ע; א וּב אָד ם מ ב ין י ד ע, כּ ן י א ר י. ב בּ פ שׁ ע א ר ץ, ר בּ ים שׂ ר יה ; מ ט ר ס ח ף, ו א ין ל ח ם. ג גּ ב ר-ר שׁ, ו ע שׁ ק דּ לּ ים-- ו שׁ מ

קרא עוד

HOPING FOR PEACE RACHEL KORAZIM I It May Yet Be It is possible Haim Hefer Autumn blows through falling leaves already The dust on th

HOPING FOR PEACE RACHEL KORAZIM I It May Yet Be It is possible Haim Hefer Autumn blows through falling leaves already The dust on th It May Yet Be It is possible Haim Hefer Autumn blows through falling leaves already The dust on the roads slowly sets And the day burns only towards you Dreaming of a distant meeting It may yet be that

קרא עוד

תעריף עמלות מסחר מניות מינימום לעסקה עמלת ביצוע מטבע המסחר AUD (%) AUD CAD (shares) CAD CHF (%) CHF EUR (%) EUR GBP (

תעריף עמלות מסחר מניות מינימום לעסקה עמלת ביצוע מטבע המסחר AUD (%) AUD CAD (shares) CAD CHF (%) CHF EUR (%) EUR GBP ( תעריף עמלות מסחר מניות AUD (%) 0.2 12 AUD CAD (shares) 0.015 3 CAD CHF (%) 0.15 7.5 CHF (%) 0.15 7.5 (%) 0.15 7.5 ILS (%) 0.1 15 ILS (%) 0.15 40 CNH (%) 0.2 45 CNH (%) 0.15 200 MXN (%) 0.15 120 MXN SEK

קרא עוד

תשרי תשע "ו September/Oktober 2015 Tischri 5776 מולד : Min. Sonntag 17 Uhr 7 9/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang ערב ראש השנה So

תשרי תשע ו September/Oktober 2015 Tischri 5776 מולד : Min. Sonntag 17 Uhr 7 9/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang ערב ראש השנה So תשרי תשע "ו September/Oktober 2015 Tischri 5776 מולד : Min. Sonntag 17 Uhr 7 9/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang ערב ראש השנה So 6.30 19.25 So א ' 20.30 14 Mo 7.00 18.00 ב ' 20.25 15 Di 7.00

קרא עוד

w-2003

w-2003 Draft SI 1003 part 1.1 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.1 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמייםזכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית שיטת בדיקה

קרא עוד

תשרי תשע "ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo

תשרי תשע ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo תשרי תשע "ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo 10 ב ' Di 11 Mo 1 דראש השנה Di 2 דראש השנה 12 [1]

קרא עוד