האינטגרל המסוים

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "האינטגרל המסוים"

תמליל

1 א ב ג ג פרק האינטגרל המסוים הגדרת אינטגרל מסוים ואינטגרביליות של פונקציה בעיות המביאות למושג האינטגרל: כדי להסביר את מושג האינטגרל נסתכל על הבעיות הבאות:, כאשר [, חישוב שטח הטרפז שחסום מלמעלה ע"י גרף הפונקציה מוגדרת בקטע, v v( t, t חישוב דרך כאשר נתונה המהירות בתנועה בקו ישר t T חישוב מסה של מוט דק הנמצא על הציר כאשר נתונה צפיפות ליניארית( (, מקבלים שלערכים,,v, למרות היותם בעלי משמעות פיסיקלית שונה לחלוטין, יש תכונות משותפות מסוימות מהן התכונות האלה? ( אז שטח הנדרש הוא S ( בדיוק ( אם בבעיה א( הפונקציה קבועה: S v ( T כמו (t v אז הדרך הנדרשת היא באותו אופן בבעיה ב( עבור מהירות קבועה v t S ( המסה המתקבלת היא ( כן, בבעיה ג( עבור צפיפות קבועה אנו קוראים לתכונה זו תכונת מלבן S אז, S [, ( אם בבעיה א( לבחור [ S S ראה באיור( S וקו ישר ולחלק את שטח הטרפז לשני שטחים S S T t שווה לסכום הדרכים שעברו t כל הדרך שעברו בזמן [ t גם בבעיה ב( עבור כל [T,, ] מסה של מוט שווה לסכום המסות בזמנים t t, T t בהתאמה ובבעיה ג( עבור כל, [ בהתאמה לתכונה זו קוראים תכונת אדיטיביות ],[, של החלקים שלו המתאימים לקטעים [ S אז שטח [,, ( g( המקיימות: [, 3( אם נתונות שתי פונקציות, g בקטע [ מתחת לגרף הפונקציה לא גדול משטח מתחת לגרף של פונקציה S : g ראו באיור( S בהתאמה יש את אותם תכונות זו תכונת v( t, ( באופן דומה לערכים ( מונוטוניות בבעיות ב( ו-

2 הגדרת הבעיה עתה, ננסח את הבעיה הכללית הבאה: [, להגדיר העתקה שלכל פונקציה התנאים הבאים: המוגדרת בקטע מתאמת מספר L( כך שמתקיימים L( ( [, עבור אז - תכונת המלבן ( ( אם - תכונת אדיטיביות [, L[, ( L[, ] ( L[, ( ( L( - L( תכונת g אז [,, ( g( 3( אם נתונות פונקציות, g המקיימות: המונוטוניות בהמשך אנו נראה כי הבעיה שניסחנו פתירה לא לכל פונקציה אי לכך אנו צריכים להגדיר משפחה של פונקציות עבורם העתקה הקודמת מקיימת את התנאים 3(-(, ללמוד את התכונות של העתקה זו ולמצוא שיטות חישוב של L [, דוגמא נבדוק שהעתקה F( F( כאשר F מקיימת את התנאים 3(-( לעיל: ה אי פונקציה קדומה ל- בקטע F( ולכן אז ( אם ost L ( F( F( ( [, ] F( F( F( F( L ( L ( [,, L, ( F( F( [, ] [, [ ( ( ונתונות F קדומה ל- ו- Gקדומה ל- g אז g( 3 אם, G( כלומר הפונקציה G F עולה, ולכן F( ' G'( F'( g( ( L L ( ז"א G( F( G( F(, F( F( G( G( [, ( [, g F( בתור F( כפי שרואים, העתקה הזו מקיימת את הבעיה אבל לא ניתן להשתמש בהפרש ( הגדרה היות וכדי לקבל את מושג האינטגרל צריכים לדעת ראשית שפונקציה קדומה קיימת ומעבר לזה ידועה הדבר לא תמיד מתקיים לפונקציה שרירותית למשל, אין להגיד שפונקציה קדומה קיימת עבור פונקציה נתונה כלשהי הגדרה כזו של אינטגרל לא מתאימה עבור פונקציות שאין להם פונקציה קדומה למשל, פונקצית מדרגות בחזרה לבעיה הקודמת שלנו, נסתכל על השאלה עבור אילו פונקציות התנאים 3(-( מגדירים את L באופן יחיד או L מוגדר היטב( ברור שהתנאי הזה מתקיים עבור פונקציות קבועות עבור פונקציות אלה L מוגדר ע"י תנאי ( וקל לבדוק שהגדרה זו מתאימה לתנאים ( ו- 3(, [ נקראת פונקצית מדרגות, אם כעת, נגדיר את המושג פונקצית מדרגות: פונקציה בקטע [, [ אפשר לחלק למספר סופי של קטעים כך שבכל קטע קטן פתוח תהיה קבועה את הקטע [ הערכים שלה בקצוות הקטע יכולים להיות כלשהם(,, ( ost [, אם - פונקצית מדרגות, כמו כן, ] ( ( L[ ולפי תנאי,( אז לפי תנאי (, ]

3 L ( L ( L ( L ( [, ] [, ] [, ] [, ] L L [ בצורה כזאת ( ( מוגדר היטב ע"י ( ו- ( כדי להראות את תנאי 3( די לשים לב, ו- g שתי פונקציות מדרגות אז תמיד אפשר להגיד שקטעי הקביעות שלהן הם אותו דבר כיוון שאם, [ ו- [ קבועה בקטעים אפשר להוסיף נקודות חדשות: אם למשל, [, שלנקודות החלוקה של [ ו- g קבועות בתוך כל הקטעים d אז,d [ כאשר, [, d] קבועה בקטעים g ו- [, (,,(, d,( d, m [, (, M sup[, ( עתה, תהי פונקציה חסומה כלשהי אז קיימים ( g אז המספר L חייב להיות חסום בין המספרים m ost, g( אם M ost, m( וזאת הערכה של הערך L( g L( L( g M( ז"א, L( g L( g ו-( הנדרש L(, [ לחלקים בעזרת נקודות כדי לדייק בהערכות האלה נחלק את הקטע [, m ( ופונקציות M sup ( נגדיר מספרים, [, ] [, ] g M, [, ],,,, ו- g m, [, ],,,, כך ש- g, g מדרגות אז כמו קודם L נמצא בין המספרים L( g m ( m ( m ( m ( ו- L( g M ( M ( M ( M ( בעזרת סמן m (, M sup ( [, ] [, ] m L( m, M S, ניתן לכתוב M הגדרה מספרים נקראים סכום דארבו תחתון וסכום דארבו נתונה s כאשר עליון של פונקציה [, בקטע [ המתאימים לחלוקה L( כפי שניתן לראות מהדברים הקודמים מספרים נלמד עתה תכונות של סכומי דארבו,s S הם הערכות מלמעלה ומלמטה של הערך, [ להוסיף נקודות חלוקה חדשות אז סכום דארבו משפט אם לנקודות החלוקה של הקטע [ תחתון לא יקטן וסכום דארבו עליון לא יגדל, [ יהיה לחלוקה הקיימת אז הקטע [, ] ' הוכחה: נניח שהוספנו נקודת חלוקה נוספת m ( יהיה סכום שמתאים מחולק ל- חלקים איך ישתנה? s במקום המחובר, m ' ( ברור ש- m '' ( [, '] [ ', ] נסמן, [ 'm רואים כי, ' ], [ ' לקטעים ], m, m' ' ' ( ' m'' ( ' m ( ' m ( ' m m המחוברים שמתאימים m s' לקטעים הנותרים נשארים ללא שינוי נובע מכך שסכום דארבו תחתון החדש מקיים: s

4 א ב ת באופן דומה מוכיחים עבור סכום דארבו עליון S S ' S '' S ( k הערה: עבור הוספה של k נקודות חלוקה חדשות נקבל ש- משפט : כל סכום דארבו תחתון לא גדול מכל סכום דארבו עליון: s S הוכחה: ועליון יהיו, שתי חלוקות של הקטע, [ כלשהם ולחלוקה s, S שלחלוקה זו מתקיים s S כי נניח ש חלוקות, שימוש במשפט מסיקים ש- הסכומים S s, S נוכיח ש- לחלוקה מתאימים סכומי דארבו תחתון s במידה והחלוקות זהות, בוודאי m M m M s m M S עתה, שונות אז ע"י איחוד של נקודות החלוקה שלהם נקבל חלוקה חדשה ע"י s ז"א,, s s S S S הערה: משפט טוען שקבוצת סכומי דארבו תחתונים {s} וקבוצת סכומי דארבו עליונים {S} מהוות זוג סדור של קבוצות: s S כיוון שלכל זוג סדור של קבוצות קיים לפחות מספר אחד מפריד אז יש שני מקרים אפשריים: יש מספר מפריד אחד בלבד יש אינסוף מספרים מפרידים הגדרה אם לזוג סדור של קבוצות סכומי דארבו תחתונים ועליונים {S}-ו{s} קיים מספר מפריד אחד בלבד אז פונקציה נקראת אינטגרבילית ב-[ ],, והמספר המפריד L נקרא האינטגרל, [ האינטגרל המסוים( וכותבים: של בקטע [ מפרידים אז פונקציה אינה אינטגרבילית ב-[ ], L ( ( אם יש אינסוף מספרים, לכן תנאי הכרחי אך לא הערה: כדי ללבנות סכומי דארבו צריך להניח חסימות של פונקציה מספיק( לאינטגרביליות של הוא חסימות של הפונקציה, D ( אינה אינטגרבילית דוגמא: נראה שפונקצית דיריכלה המוגדרת באופן הבא:, \ { s} {}, { S} {} לכן, s, ב-[, ] באמת, לכל חלוקה של הקטע [,] מתקיים: S לזוג כזה של קבוצות קיימים אינסוף מספרים מפרידים וזה אומר שפונקצית דריכלה לא אינטגרבילית פונקציה אינטגרבילית ב-[ [, אם ורק אם לכל משפט 3 תנאי הכרחי ומספיק לאינטגרביליות( S s חלוקה של הקטע כזאת ש- יש : הוכחה: נשתמש בתנאי הכרחי ומספיק ליחידות של מספר מפריד עבור זוג סדור של קבוצות,,, y : y כיוון נסמן ע"י S S נאי הכרחי(: אם, קיימות חלוקות אינטגרבילית אז לכל כך ש- חלוקה שמתקבלת מאיחוד של נקודות החלוקה של, מקבלים מייד כי s S S s מכאן נובע: s s הכיוון ההפוך תנאי מספיק( ברור כנדרש

5 סוגים של פונקציות אינטגרביליות חישוב מקורב של אינטגרל אם מונוטונית ב-[ [, אז אינטגרבילית ב-[ ], משפט 4, [ ל- חלקים שווים אז הוכחה: נניח ש- עולה עבור יורדת ההוכחה דומה( נחלק את [ [ לכן, בקטע חלקי ], m (, M ( S s M m ( M m ( M m ( ( ( ( ( ( אי ( ( ( ( ( (, ( ( ( כך ש- קיים ברור שלכל S s ( ( לכך, ( כלומר, S s ולכן אינטגרבילית ב-[ [, לפי משפט 3 אם רציפה ב-[ [, אז אינטגרבילית ב-[ ], משפט 5 אז [, הוכחה: לפי משפט קנטור, אם רציפה בקטע רציפה במידה שווה בו ז"א, שלכל מפני ש- y ( ( y מתקיים, y [, כך ש- ( ( y כך ש- קיים רציפה במידה שווה, נובע שקיים נחלק את לקטעים שווים כך שאורכם קטן מ-, ז"א, המספר גם הוא חיובי( נסתכל על ההפרש הבא:, M לכן,, m m ( מסתמכים במשפט של M m ( כאשר S s m [, ] [, ] [, ( M m וויירשטרס - פונקציה רציפה בקטע סגור מקבלת בו מינימום ומקסימום( אז S s ( משפט 6 אם חסומה ב-[ [, ורציפה בכל הקטע פרט אולי למספר סופי של נקודות אז אינטגרבילית ב-[ ],, [ ניקח כלשהו ונבנה בקטע z, z הוכחה: נניח ש- בעלת שתי נקודות אי רציפות z, z עבור כל אחת מהנקודות אחת את השנייה( סביבות- ניתן לקחת מספיק קטן כך שהסביבות לא יחתכו, [ הפונקציה הנתונה רציפה ולכן היא z ],[ z, z ],[ z, בכל אחד מהקטעים [ רציפה במידה שווה שוב לפי משפט קנטור( עבור שנלקח נמצא מתאים כל הקטעים הקודמים נחלק לתתי-קטעים כך שהאורך של קטע חלקי של כל אחד מהם יהיה קטן ממש מ-, את קצוותיהם ונקבל z ],[ z, z ],[ z, נוסיף לנקודות החלוקה של הקטעים ] [ ( M m, ] נסתכל על חלוקה של [ S s כאשר סכום כולל איברים

6 כיוון שעל כל קטע חלקי מתקיים שמתאימ םי לקטעים בהם רציפה, והיתר כלולים ב- ( 4 ( אז M m M לכן, אז מקבלים ש- M, m היות ו- m M m M m אז M sup (, יהיו m ( [, ] [, ] ( M m ( M m ( M m 4 ( M m, S s ( M ז"א, m ( 4 ( M m (m S s ] 4 M וזה מוכיח את המשפט כי הביטוי בתוך הסוגרים המרובעים הוא ] מספר קבוע ו- הוא מספיק קטן כלשהו ע"י שימוש בתנאי הכרחי קיימים סכומי דארבו תחתון ועליון S במקרה של מספר סופי כלשהו של נקודות אי רציפות ההוכחה דומה ( פונקציה אינטגרבילית, כלומר קיים האינטגרל s תהי עכשיו ומספיק לאינטגרביליות של פונקציה אפשר לטעון שלכל ( s, ( כאלה ש- S s ולכן גם S אפשר לקחת או בהנחת שגיאה קטנה מ- M, m S M ( אי לכך, עבור ערך מקורב של האינטגרל אבל חישוב של בכל קטע חלקי s m או של קשור למציאה מדויקת של או [, ] נביא הגדרה קצת אחרת, הגדרה לפי רימן, לאינטגרביליות של פונקציה ולאינטגרל מסוים נעיר ששתי ההגדרות בעזרת סכומי דארבו והבאה של רימן( שקולות מבחינה היסטורית הגדרתו של רימן קדמה להגדרתו של דארבו,, אז מהאי שוויון כאשר [, ] ניקח נקודות כלשהם ע"י סכימה לפי של אי שוויונות אחרונים נקבל: m ( M נובע ש- נקרא סכום אינטגראלי לפי רימן של פונקציה ( ( m ( s ( הסכום M S, [ המתאים לחלוקה נתונה ובחירת הנקודות בקטע [, ]( לפעמים לקצרה אומרים סכום אינטגראלי או סכום רימן s, S ] סכום רימן מצד אחד מורכב יותר מאשר כיוון שעם שינוי משתנה גם הסכום אבל מצד שני סכום רימן יותר פשוט כיוון שאין צורך במציאת חסמים מדויקים של פונקציה בכל קטע חלקי, זה ( ( אז ניקח כלשהו ונמצא כזאת חלוקה שעבורה S s אומר שאם לצורך ערך מקורב ניקח סכום אינטגראלי אז השגיאה תהיה קטנה מ-

7 י- בהוכחת אינטגרביליות של פונקציה רציפה ראינו שלכל קיים כך שמתקיים S s ( ( אם כך, במקרה כזה מתקיים גם אומרים ש- *( lm ( L m m כזו ש- [, כך שעבור חלוקה כלשהי של [ ועבור L ( סה"כ מקבלים שעבור פונקציה מתקיים [, אפשר למצוא ] אם לכל בחירת נקודות כלשהם רציפה מתקיים **( ( lm ( m אפשר להוכיח ש- **( מתקיים עבור כל פונקציה אינטגרבילית ב-[ [, ולהפך בפרט, אם גבול *( קיים אז אינטגרבילית ב-[ [, ומתקיים **(( וזה אומר שאפשר לתת הגדרה שקולה להגדרה הקודמת של אינטגרביליות של הגדרה 3 לפי רימן( פונקציה נקראת אינטגרבילית ב-[ [, אם קיים הגבול *( והוא לא תלוי [, הגבול הזה נקרא ] ובבחירת הנקודות בשיטת החלוקה [, אינטגרל מסוים של פונקציה בקטע [ דוגמא נחשב לפי הגדרה לפי רימן( את האינטגרל s ניקח את הקצה הימני של הקטע בתור קטעים שווים כך ש- ל- [, נחלק את [ אז ה-, ז"א, ( s s s s s os os ( s

8 לכן, s lm os os ( m s os os s s [os( os( ] הערה: השתמשנו כאן בנוסחא טריגונומטרית המפורסם הראשון ובגבול תכונות של אינטגרל מסוים ( ( אם ost אז משפט 7 תכונת מלבן( m אז M, [ לחלקים מתקיים הוכחה: לכל חלוקה של קטע [ וגם s m ( { s} { ( } S M { S} { ( ( } ( אותו מספר יחיד שהוא }בעלת s}, היות וכל אחד מהקבוצות {S { רק הוא מפריד לקבוצות ( ( אלו: פונקציה, משפט 8 תכונת אדיטיביות( אם אינטגרבילית ב-[ ],, אז לכל ( ( (, [ ומתקיים ],[, אינטגרבילית בקטעים [ הוכחה: כיוון שנתון ש- אינטגרבילית ב-[ [, אז לפי תנאי הרכחי ומספיק לכל יש חלוקה, [ כך ש- S s אם היא לא נקודת חלוקה אז ע"י הוספה לנקודות החלוקה שישנן של [ S, s הם סכומי דארבו עליון S כאשר s S s כך ש- [, נקבל חלוקה חדשה של [, אז נרשום ותחתון בהתאמה שמתאימים לחלוקה החדשה שקיבלנו אם כן נקודת חלוקה: S את ההפרש s בצורה S s ( M m ( M m ( M m, וזה אומר ש- אינטגרבילית בכל אחד ( M m, ( M m רואים כי, [ בנוסף, ],[, מהקטעים [ נחבר את שני האי m ( M m ( ו- ( m ( M M שוויונות האלה ונקבל הזו? היא אומרת כי המספר מהי המשמעות של הנוסחה s},{ { כיוון {S הוא מספר מפריד של הקבוצות ( (

9 , ( כלומר ש- אינטגרבילית, המספר המפריד חייב להיות יחיד והוא ( ( ( שני המשפטים הבאים הינם תכונת ליניאריות ( A אם ( אינטגרבילית ב-[ [, ו-, אז גם A אינטגרבילית ומתקיים משפט 9 A ( A ( יהי הוכחה: בלי הגבלת הכלליות נניח ש- A נסמן,,s S סכום דארבו תחתון ועליון בהתאמה של [, פונקציה ( ונסמן, S' s', עבור פונקציה ( A שמתאימים לאותה החלוקה של s' A s, S' A לקטעים קל לראות ש- S, [ כך ש- S s כי אינטגרבילית ב-[ [, אז A A אינטגרבילית ב-[ ], כיוון ש- ( כלומר,, s' A אפשר למצוא חלוקה של A הינו מספר ז"א,, S' s' כלומר,( ( S' אז s' A s A, AS As ( A S S' מפריד A את ( המספר גם A ( פונקציה }עבור s'},{ מפריד של הקבוצות {'S A ( A ( },{'s } כיוון שמספר מפריד הוא יחיד לכן S'} ( פונקציה g( ( אז גם סכום שלהן [, אינטגרביליות ב-[ (,( g( משפט אם ( [ ( g( ] ( g( אינטגרבילית בקטע ומתקיים : m חסם תחתון ועליון בהתאמה, M, ( חסם תחתון ועליון בהתאמה של m הוכחה: יהיו, M ( מחברים את האי-שיויונים g( של g( ויהיו,m M חסם תחתון ועליון בהתאמה של ( m מכאן [ m ( g( ומקבלים ש- M M *( m m m ( M, m g( M m M M M נובע ש-, ] נכתוב את *( לכל קטע לקטעים: [, ניקח חלוקה כלשהי של [,,, סוכמים לפי, m m m M M M כופלים האי שוויונות האלה ב- m m m M M M ומקבלים: או,( ( אינטגרביליות, לכל יש חלוקה כזו ש- g( מכיוון ש-( **( s s s S S S S s, S s אז מ-**( נובע ש- S s S s S s ז"א, { s s },{ S S } חוץ מזה, אנו רואים שהקבוצות [, אינטגרבילית ב-[ ( g( פונקציה ( s { s מופרדים ( S, s s },{ S g( S s כעת מ-**( נובע ש- בעלות מספר מפריד יחיד נחבר את אי-שוויונות האלה s S } כלומר, הקבוצות s s ( s g( S S ונקבל [ ( g( ] S S S

10 כיוון שמספר מפריד הוא יחיד, אנו ( g( [ ( g( ] ע"י מספר מקבלים ומספר [ ( g( ] ( g( לפני שנעבור לתכונת מונוטוניות, נלמד תכונה בסיסית יותר ( ( [, אם לכל פונקציה אז משפט s m אבל כיוון m מתקיים: ולכן [, הוכחה: אם ( ( אז לכל חלוקה של [ ( אז ( ש- s [, אינטגרביליות ב-[ [, ולכל מתקיים (, g( משפט תכונת מונוטוניות( אם ( ( g( אז ( g( ע"י תכונת [ g( ( ] ממשפט נובע ש- g( הוכחה: נתבונן בהפרש הבא ( ( ( g(, ז"א, [ g( ( ] g( ( ליניאריות מקבלים הערה: משפטים 8, 7, מראים שהגדרת האינטגרל המסוים כמספר מפריד יחיד( אכן פותרת את הבעיה הכללית שניסחנו בתחילת הפרק נשים לב שוב שעבור קבוצות של פונקציות אינטגרליות,[, ( היא פתרון יחיד של הבעיה הזו העתקה מתברר שתכונת מונוטוניות היא מקור למונח אחד מעניין וחשוב ( אם m, M הם חסם תחתון ועליון בהתאמה של פונקציה כאשר ב- משפט 3 הערכת האינטגרל( ( ( או, m ( ( M ( אז,[, m M m ( M ממשפט 6 נובע ש- m ( הוכחה: נתון ש- M הפונקציות הקבועות m,m שכן מ אינטגרביליות ב-[ [, משפט גורר ש-( M M ( ו- m ( הוכחנו את ( העובדות האלו נובע ש- M ( m ע"י סימון M ( ונקבל ב-( ( m m ( האי שוויון הראשון נחלק אותו ש- שכן, מסיימים את ההוכחה ( אם פונקציה ( רציפה ב-[ ],, כאשר משפט 4 משפט הערך הממוצע בחשבון האינטגרלי( ( ( ( כך ש-, אז קיימת נקודה,

11 א ב y משמעות גיאומטרית של משפט זה היא ששטח מתחת לגרף הפונקציה ( המלבן שבאיור שווה לשטח ( אנו נוכיח משפט כללי יותר: [, נניח כי פונקציה g( אינטגרבילית בקטע כך ש- ו-, רציפה ב-[ ], אז קיימת נקודה משפט 5 משפט הערך הממוצע כללי( ( פונקציה, g( ( g( ( g( :[, הוכחה: יהיו,m M הם חסמים תחתון ועליון בהתאמה של פונקציה ( ב- [ m לכן לפי משפטים 3,6 נובע ש- g( ( g( M g( אז m ( M g *( m ייתכנו שני מקרים: ( g( M g( ( g(, אז מ- *( נובע ש- ולכן אפשר לבחור בתור כל נקודה g ( [, אם בקטע m ( g(, אז מ- *( נובע ש- M g( נסמן ב- t את המספר t אז מתקיים m t M המספר t נמצא בין שני החסמים של ( ומכיוון ש-,t ( כך ש-, g ( אם ( g( g( רציפה ב-[ ],, לפי משפט הערך הביניים של קושי קיימת נקודה ( g( ( g( ( ( g( g( כלומר, או המשפט היסודי של חשבון אינטגרלי חישוב אינטגרל מסוים בשלבים הקודמים אנחנו הגדרנו מהו אינטגרל מסוים ולמדנו תכונותיו, אך טרם יודעים כיצד לחשב אותו אנחנו נעשה זאת באמצעות המשפט שהוא למעשה שיא של כל הפרק הזה G אז פונקציה,[, רציפה בקטע [ המוגדרת ע"י משפט 6 המשפט היסודי( אם פונקציה היא פונקציה קדומה ל- G( ( t dt

12 הוכחה: נציין שפונקציה G מוגדרת היטב כי לכל [, [, פונקציה רציפה בקטע ], [ ולכן אינטגרבילית בו, אומנם ערכיה של G משתנים מנקודה לנקודה, כלומר תלוים ב- אנחנו צריכים להראות ש- ( 'G ( ( נגזור לפי הגדרה: G'( lm G lm G( lm ( t dt ( t dt ( t dt ( t dt lm ( t dt ( t dt במידה ו-, לפי משפט הערך הממוצע( קיימת נקודה, מכיוון שנקודה כך ש- כאשר נמצאת בין לבין, אנו מסיקים כי ( G ' ( lm התוצאה נובעת מרציפות של פונקציה lm ( ( t dt ( לכן F( t 6 t stdt 4 8t 3 דוגמאות: למצוא נקודות קיצון של פונקציה F שמוגדרת באופן הבא: s, k, k k הנגזרת הזו מתאפסת בנקודות 'F לפי המשפט היסודי k, k, k ומחליפה סימן בכל אחת מהנקודות האלו פרט ל- לכן, נקודות קיצון הן k F ( נרשום אם כך, dt t e למצוא מספר נקודות קיצון עבור לפונקציה F את הפונקציה בצורה שמוגדרת ע"י dt dt dt dt F ( בכל אחד משני t t t t e e e e האינטגרלים רק הגבול העליון תלוי ב-, אבל הוא לא משתנה חופשי אלא פונקציה של גוזרים לפי כלל השרשרת: e e e e ( 'F קל לראות e e e e e e ל- לכן F'( שעבור אחת ובה מחליפה סימן המונה הינו פונקציה יורדת ממש מ- מתאפסת רק בנקודה,,[ אז משפט 7 נוסחת ניוטון-לייבניץ( אם פונקציה רציפה בקטע [ ( t dt F ( F ( F ( כאשר F היא פונקציה קדומה ל- כלשהי G( ( t dt הוכחה: יחד עם פונקציה קדומה, F נתבונן בפונקציה שהיא גם קדומה לפי המשפט היסודי כפי שאנחנו יודעים, כל פשתי פונקציות קדומות לאותה הפונקציה שונות רק במחובר F( G( ו- C בפרט, F( G( קבוע, כלומר קיים מספר C כזה ש- C

13 G ( מהנוסחאות אלו מקבלים: ( t ו- dt G( ( t dt בנוסף, F( G( C F( F( G( G( ( t dt משפט ניוטון-לייבניץ מאפשר לנו לחשב אינטגרלים רבים ע"י פונקציות קדומות 3 3 s os / os3 os / דוגמאות: l3 l3 9 e e 4 l l 4 3 l בפרק הקודם למדנו שתי שיטות למציאת אינטגרל בלתי מסוים כעת עלינו להבין איך הן נראות ועובדות עבור אינטגרלים מסוימים uv קדומה ל-' F אינטגרציה בחלקים: הנוסחה udv uv vdu פונקציה כך שמתקיים אומרת כי לכל פונקציה קיימת F uv F עכשיו נוסחת ניוטון-לייבניץ מביאה מיידית [, [ כאלו שנגזרותן רציפות בקטע v ו- u לכל פונקציות קדומה ל- ' vu F udvuv לתוצאה: vu d u, du e e e e dv e, v e e דוגמא: החלפת משתנים: בשיטה זו אנו מכניסים משתנה חדש שהוא תלוי במשתנה הישן יש דבר אחד שמשפיע כעט ולא היה חשוב קודם, והוא ששני המשתנים באופן כללי עלולים לשייך לתחומים שונים 3 ( ועלינו לשלוט בהתאמתם של התחומים למשל, אם אנו מציבים באינטגרל, t אז ברגע ש- רץ מ- ל- 3, המשתנה החדש t עובר את הקטע פונקציה באופן כללי, אם 4,9,,, פונקציה קטע אינטגרבילית בקטע פונקציה גזירה ברציפות בקטע, (, ( אז מתקיימת נוסחה כך ש- ומעתיקה אותו על ( ( t t dt (, y, dy dy os y s s y, דוגמא:

14 א ב ג ד ה ו שאלות לבדיקה עצמית: כמה סכומי דארבו אפשר ליצור עבור חלוקה קבועה נתונה? מהי משמעות גיאומטרית של סכומי דארבו? להוכיח את התכונה הראשונה של סכומי דארבו עבור סכומי דארבו עליונים 3 [,] אינטגרבילית בקטע ( ע"י שימוש בהגדרת האינטגרביליות להוכיח שהפונקציה 3 לציין מושגים בסיסיים שהשתמשנו בהם לצורך הגדרות של אינטגרביליות ואינטגרל 5? באיזה שלב בהוכחת משפט יש שימוש במונוטוניות של 6? איך ובאיזה שלב בהוכחת משפט 6 יש שימוש בחסימות של 7 להראות שרציפות של פונקציה הינה תנאי מספיק ולא הכרחי לאינטגרביליות להביא דוגמא שבה 8 פונקציה אינטגרבילית אבל לא רציפה( אילו מהפונקציות הבאות: 9,, y,,, y 5,, y s, y, s,, y,, y [] אינטגרביליות בקטע [,]? כמה סכומים אינטגרלים של רימן( אפשר ליצור עבור חלוקה נתונה?, [ לקטעים וגם להביא דוגמא לפונקציה עבורה ערך של סכום אינטגרלי לא תלוי בשיטת החלוקה של [ s skk m לא תלוי בבחירת נקודות למצוא בקטעים אלה שמקיים: אם אז?[, 3 מדוע בשטת אינטגרציה בחלקים דורשים שנגזרותן של פונקציות u ו- v רציפות בקטע [

מטלת מנחה (ממ"ן) 11 הקורס: חשבון אינפיניטסימלי II חומר הלימוד למטלה: יחידות 2,1 4 מספר השאלות: 7 משקל המטלה: נקודות סמסטר: ב 2007 מו

מטלת מנחה (ממן) 11 הקורס: חשבון אינפיניטסימלי II חומר הלימוד למטלה: יחידות 2,1 4 מספר השאלות: 7 משקל המטלה: נקודות סמסטר: ב 2007 מו מטלת מנחה (ממ"ן) הקורס: - חשבון אינפיניטסימלי II חומר הלימוד למטלה: יחידות, 4 מספר השאלות: 7 משקל המטלה: נקודות 337 סמסטר: ב 7 מועד אחרון להגשה: אנא שים לב: מלא בדייקנות את הטופס המלווה לממ"ן בהתאם לדוגמה

קרא עוד

משוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון

משוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון אינטגרל מסוים i שאינו תלוי בחלוקה ] [ ובחירה m. S f סכום אינטגרלי + f + K i lim S כאשר i 0. I f I הגדרה אם קיים נקרא אינטגרל מסוים ומסומן הצבה.[ רציפות ב- ] אז הוא f g g g כאשר f g g כאשר udv uv vdu g

קרא עוד

אנליזה מתקדמת

אנליזה מתקדמת א) א) ג) -- אוניברסיטת בן- מדור בחינות מס' גוריון בנגב תאריך הבחינה: 7/0/00 שם המרצים: פונף, בסר, טקצ'נקו, ליידרמן חדו"א א בחינה ב: 0--00 מס' הקורס: מתמטיקה,מדעי המחשב, הנדסת תכנה מיועד לתלמידי: א' מועד:

קרא עוד

Limit

Limit פרק אינטגרל כפול לכן לפי משפט 55 )ראו גם את ההערה( שאלות :5 d cos( ) d [ ] [] שאלות עם פתרון שאלה 5 חשבו: פתרון 8 הפונקציה ) f ( ) cos( מתקיים: רציפה במלבן d cos( ) d d cos( ) d עדיף לחשב את האינטגרל השני:

קרא עוד

דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n 1. y' n x n, y הנגזרת x.1 נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- (. x א. נחסר אחד מהחזקה. ב

דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n 1. y' n x n, y הנגזרת x.1 נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- (. x א. נחסר אחד מהחזקה. ב דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n n n, y הנגזרת נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- ( א נחסר אחד מהחזקה ב 7 y כאשר גוזרים כופלים בחזקה, 7 כלומר נרשום אותה משמאל ל-, ובחזקה של

קרא עוד

Microsoft Word - hedva 806-pitronot-2011.doc

Microsoft Word - hedva 806-pitronot-2011.doc ו- ( ( השייכים לתחום ההגדרה שאלה פתרון: א. לפי ההגדרה, f היא פונקציה זוגית, אם לכל ( ) שלה, מתקיים. f f נציב את במקום בפונקציה הנתונה ונקבל: ( ) ( ) ( ) + + + + ( ) f f f כלומר, הפונקציה היא זוגית. על

קרא עוד

מתמטיקה של מערכות

מתמטיקה של מערכות מתמטיקה של מערכות פתרון לתרגיל נגזור את שני האגפים לפי ונקבל : ) ולכן נתון ש- אז א ) e e נתון ש- א ) נגזור את שני האגפים לפי ונקבל: e, ולכן ) e e e ונקבל: נחלק את שני האגפים ב- נתון ש- ו- וגם ש- פונקציות

קרא עוד

2019 שאלות מומלצות לתרגול מס' דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך(. כלל השרשרת. S = ( x, y, z) z = x + 3y על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק

2019 שאלות מומלצות לתרגול מס' דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך(. כלל השרשרת. S = ( x, y, z) z = x + 3y על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך( כלל השרשרת S ( z) z + על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק מקביל : f ( ) + הפונקציה מוגדרת וגזירה ברציפות בכל M( ) שאלה נתון פרבולואיד אליפטי P ( z) + 6 + z + 8 למישור

קרא עוד

Microsoft Word - 01 difernziali razionalit

Microsoft Word - 01 difernziali razionalit פונקציות רציונליות 5 יחידות מתוך הספר 806 כרך ד' 0, כל הזכויות שמורות ל ואריק דז'לדטי חל איסור מוחלט לתרגם, להעתיק או לשכפל חוברת זו או קטעים ממנה, בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני (לרבות

קרא עוד

תרגול 1

תרגול 1 תרגול rcsin d rcsin t d שאלה חשב את האינטגרלים המסוימים הבאים: sin cos d rcsin d sin cos d א ב ג פתרון שאלה סעיף א נציב dt sin d t cos עבור נקבל t cos cos עבור נקבל sin cos d tdt סעיף ב נפתור תחילה בעזרת

קרא עוד

Microsoft Word - Sol_Moedb10-1-2,4

Microsoft Word - Sol_Moedb10-1-2,4 הפקולטה למתמטיקה - הטכניון חיפה מד''ח - 48 חורף תשע''א - בחינה סופית מועד ב' שאלה : תהי נתונה המד"ח הבאה: u + uu = y א. מצא את העקומים האופייניים של משוואה זו בצורה פרמטרית. ב. פתור את המד"ח הנתונה לעיל

קרא עוד

<4D F736F F D20EEF9E5E5E0E5FA20E3E9F4F8F0F6E9E0ECE9E5FA2E646F63>

<4D F736F F D20EEF9E5E5E0E5FA20E3E9F4F8F0F6E9E0ECE9E5FA2E646F63> משוואות דיפרנציאליות מושגי ייסוד: משוואה המקשרת את גורם הפונקציה עם הפונקציה והנגזרות שלה או הדיפרנציאלים שלה, נקראת "משוואה דיפרנציאלית רגילה" לפתור משוואה דיפרנציאלית פירושו, למצוא את הפונקציה המקיימת

קרא עוד

חשבון אינפיניטסימלי מתקדם 1

חשבון אינפיניטסימלי מתקדם 1 חשבון אינפיניטסימלי מתקדם הסיכומים של דינה מבוסס על הרצאות ותרגולים מאת: פרופ' רז קופרמן מר אורי שפירא ירושלים 007 תוכן עניינים מרחבים מטריים 3 נספח א' נספח ב' הגדרות ודוגמאות 3 קבוצות מיוחדות במרחב מטרי

קרא עוד

תאריך הבחינה 30

תאריך הבחינה   30 אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מדור בחינות 9//8 תאריך הבחינה : ד"ר ס. סמית, דר' דבורה שמות המורים : פרץ, פרופ' גריגורי דרפל מבחן ב: חדו"א ג' --9 מס' הקורס: מיועד לתלמידי: ביולוגיה, כימיה וגאולוגיה ב מועד: א

קרא עוד

Microsoft Word - SDAROT 806 PITRONOT.doc

Microsoft Word - SDAROT 806 PITRONOT.doc 5 יח"ל - תרגילים הכנה לבגרות תרגיל 8 נסמן ב- את האיבר הראשון ונסמן ב- את מנת הסדרה. על פי הנתון מתקיים: 6 ( S6 89 89 0 5 0 5 S0 S5 ( 0 5 0 t t 0 6 (. לפיכך, 89 5 נסמן t ונקבל: 5 t או או או 5 t נפסול את

קרא עוד

תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: כל הזכויות שמורות

תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: כל הזכויות שמורות תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: st.negishut@weizmann.ac.il תוכן העניינים מטרות התיק... 3 זמני עבודה משוערים... 3 החומרים והעזרים הדרושים... 4 רקע... 5 הצעה למהלך העבודה...

קרא עוד

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה יש לפתור את כל השאלות עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות על דפים משובצים. רשמו את שמכם על כל אחד מהדפים הפתרונות יוגשו אחרי חופשת הפסח. מומלץ לכתוב דואר אלקטרוני, Whatspp כאשר נתקלים בקושי. מישהו

קרא עוד

Untitled

Untitled 2 אגודת הסטודנטים, בן-גוריון 3 פתרון מבחן מועד ב', חדו"א 2 להנדסת חשמל, סמסטר ב', תשע"ו שאלה : א הטור המגדיר את fx הוא טור טלסקופי. הסכומים החלקיים של טור זה הם S n x n k kxe kx k xe k x nxe nx x fx lim

קרא עוד

מבוא לאנליזה נומרית na191 Assignment 2 solution - Finding Roots of Nonlinear Equations y cos(x) שאלה 1 היכן נחתכים הגרפים של? y x 3 1 ושל ממש פתרונות

מבוא לאנליזה נומרית na191 Assignment 2 solution - Finding Roots of Nonlinear Equations y cos(x) שאלה 1 היכן נחתכים הגרפים של? y x 3 1 ושל ממש פתרונות מבוא לאנליזה נומרית na191 Assignmnt 2 solution - Finding Roots of Nonlinar Equations y cos() שאלה 1 היכן נחתכים הגרפים של? y 3 1 ושל ממש פתרונות בעזרת שיטת החצייה ובעזרת Rgula Falsi )אין צורך לפתור אנליטית(

קרא עוד

תרגול מס' 7 – חזרה על MST ואלגוריתם Dijkstra

תרגול מס' 7 – חזרה על MST ואלגוריתם Dijkstra תרגול מס' 10 תכנון ליניארי תכנון לינארי הינו כלי שימושי במדעי המחשב. בקורס ראינו כיצד ניתן להציג בעיות שונות במסגרת תכנון לינארי. בנוסף, ראינו שימושים לדואליות של תוכניות לינאריות, אשר מקשרת בין בעיות

קרא עוד

מבנים בדידים וקומבינטוריקה סמסטר אביב תשע"ט מספרי רמזי תרגול 11 הגדרה: (t R = R(s, הוא המספר הטבעי הקטן ביותר כך שבכל צביעה של צלעות הגרף וכחול(, קיים

מבנים בדידים וקומבינטוריקה סמסטר אביב תשעט מספרי רמזי תרגול 11 הגדרה: (t R = R(s, הוא המספר הטבעי הקטן ביותר כך שבכל צביעה של צלעות הגרף וכחול(, קיים מספרי רמזי תרגול 11 הגדרה: (t R = R(s הוא המספר הטבעי הקטן ביותר כך שבכל צביעה של צלעות הגרף וכחול( קיים תת-גרף שלם K s שצבוע בכחול או שקיים תת-גרף שלם K t שצבוע באדום. הגדרה שקולה: עבור גרף עם לפחות (t

קרא עוד

תורת החישוביות תרגול הכנה לוגיקה ותורת הקבוצות מה יש כאן? בקורס תורת החישוביות נניח ידע בסיסי בתורת הקבוצות ובלוגיקה, והכרות עם מושגים בסיסיים כמו א"ב

תורת החישוביות תרגול הכנה לוגיקה ותורת הקבוצות מה יש כאן? בקורס תורת החישוביות נניח ידע בסיסי בתורת הקבוצות ובלוגיקה, והכרות עם מושגים בסיסיים כמו אב תורת החישוביות תרגול הכנה לוגיקה ותורת הקבוצות מה יש כאן? בקורס תורת החישוביות נניח ידע בסיסי בתורת הקבוצות ובלוגיקה, והכרות עם מושגים בסיסיים כמו א"ב, מילה ושפה לטובת מי ששכח חומר זה, או שלא למדו מעולם,

קרא עוד

פתרונות לדף מס' 5

פתרונות לדף מס' 5 X הוכיחו כי קבוצה X סגורה אמ"מ פתוחה P נקודה כלשהי עלינו למצוא כך ש- X P X פתרון: תהא X קבוצה סגורה ניקח נניח בשלילה כי לא קיים כזה, ז"א לכל קיימת כך ש- X מכיוון ש- P P נסיק כי d P, P סגורה מתקיים P B

קרא עוד

טיפים להצלחה במהלך הבחינה 1. בתחילת הבחינה קראו היטב את כל השאלות וסמנו לעצמכם את השאלות המועדפות על ידכם. קראו כל שאלה לפחות פעמיים, כדי שלא תחמיצו נ

טיפים להצלחה במהלך הבחינה 1. בתחילת הבחינה קראו היטב את כל השאלות וסמנו לעצמכם את השאלות המועדפות על ידכם. קראו כל שאלה לפחות פעמיים, כדי שלא תחמיצו נ טיפים להצלחה במהלך הבחינה 1. בתחילת הבחינה קראו היטב את כל השאלות וסמנו לעצמכם את השאלות המועדפות על ידכם. קראו כל שאלה לפחות פעמיים, כדי שלא תחמיצו נתון כלשהו.. אין צורך לענות על השאלות לפי סדר הופעתן.

קרא עוד

תרגיל 9 מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות, סתיו תשע"ד 1. תהי L השפה בעלת סימן פונקצייה דו מקומי G, סימן פונקציה חד מקומי T, סימן יחס תלת מקומי.c, d וקבועים L

תרגיל 9 מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות, סתיו תשעד 1. תהי L השפה בעלת סימן פונקצייה דו מקומי G, סימן פונקציה חד מקומי T, סימן יחס תלת מקומי.c, d וקבועים L תרגיל 9 מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות, סתיו תשע"ד 1. תהי L השפה בעלת סימן פונקצייה דו מקומי G, סימן פונקציה חד מקומי T, סימן יחס תלת מקומי.c, d וקבועים L, K סימני יחס חד מקומיים,R לכל אחד מהביטויים הבאים,

קרא עוד

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגוריתמים לפתרון בעית מסלולים קלים מציאת מסלולים קלים ביותר מצומת ביותר ממקור יחיד. כלומר, V לכל צמתי הגרף. בעיה אחרת הקשורה לבעיה זו היא בעית ה-(

קרא עוד

. [1,3] ו = 0 f(3) f(1) = עמוד 1 מתוך 6 דר' ז. אולחא מס' הקורס 9711 חדו''א הנ מכונות 1 f ( x) = ( x 1)( x 2)( x 3) c= f c = c (1,3), c תשובות I 1) פונ

. [1,3] ו = 0 f(3) f(1) = עמוד 1 מתוך 6 דר' ז. אולחא מס' הקורס 9711 חדו''א הנ מכונות 1 f ( x) = ( x 1)( x 2)( x 3) c= f c = c (1,3), c תשובות I 1) פונ . [,] ו 0 f() f() עמוד מתוך 6 ז. אולחא מס' הקורס 97 חדו''א הנ מכונות f ( ) ( )( )( ) f (,), תשובות I ) פונ' לכן קיים פתרון רציפה וגזירה בקטע כך ש 0 ) (? f ( ) +, ± ± 0.58 (, ),.58,.4 יש n פעמים להשתמש

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation מבוא למדעי המחשב תירגול 6: כתובות ומצביעים 1 תוכנייה מצביעים מצביעים ומערכים, אריתמטיקה של מצביעים 2 3 מצביעים תזכורת- כתובות זיכרון הזיכרון כתובת התא #1000 #1004 #1008 ערך השמור בתא תא 10-4 לא מאותחל

קרא עוד

<4D F736F F D20F4FAF8E5EF20EEE5F2E320E020F1EEF1E8F820E120FAF9F2E3>

<4D F736F F D20F4FAF8E5EF20EEE5F2E320E020F1EEF1E8F820E120FAF9F2E3> האקדמית תל אביב-יפו מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות מועד א' סמסטר ב' תשע"ד הפתרון לא נכתב על ידי גורם רשמי ובהחלט יכול להיות שנפלו טעויות פה ושם עשיתי כמיטב יכולתי אבל תשימו לב ותפעילו שיקול דעת אשמח לשמוע

קרא עוד

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשעד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, 635863 מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר 1 נתון: 1 תלמיד קנה 11 מחברות דקות ו- 4 מחברות עבות,

קרא עוד

תכנון אלגוריתמים עבודת בית 4: תכנון אלגוריתמים תאריך הגשה: 02: , בצהריים,תא מספר 66 בקומת כניסה של בניין 003 מתרגל אחראי: אורי 0

תכנון אלגוריתמים עבודת בית 4: תכנון אלגוריתמים תאריך הגשה: 02: , בצהריים,תא מספר 66 בקומת כניסה של בניין 003 מתרגל אחראי: אורי 0 22 עבודת בית 4: תכנון אלגוריתמים תאריך הגשה: 2: 622, בצהריים,תא מספר 66 בקומת כניסה של בניין 3 מתרגל אחראי: אורי הוראות כלליות: כל עוד לא נאמר אחרת, כאשר הנכם מתבקשים לתאר אלגוריתם יש לספק את הבאות: תיאור

קרא עוד

Microsoft Word - עבודת פסח לכיתה י 5 יחל.doc

Microsoft Word - עבודת פסח לכיתה י 5 יחל.doc עבודת פסח במתמטיקה לכיתה י' (5 יחידות) תרגילים שבעבודה על החומר שנלמד בכיתה ומיועדים לחזרה יש לעשות לא פחות מ- תרגילים מכל פרק אלגברה פתור את מערכת המשוואות הבאות: y x 1 y y 1 x y m x 1 x עבור אילו ערכים

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר ק( נסמן ב- את מהירות המשאית שיצאה מעיר A (קמ"ש, קבועה) בגרות עב ינואר מועד חורף שאלון 35 נסמן ב- y את מהירות המכונית שיצאה מעיר B (קמ"ש, קבועה) B A נסמן ב- s את המרחק מעיר לעיר "מ) s v עד מפגש ראשון משאית

קרא עוד

סיכום אינפי 2 28 ביולי 2010 מרצה: צביק איתמר, בעזרת סיכומים משיעוריו של נועם ברגר מתרגלים: ינאי ג', איב גודין אין המרצה או המתרגלים קשורים לסיכום זה ב

סיכום אינפי 2 28 ביולי 2010 מרצה: צביק איתמר, בעזרת סיכומים משיעוריו של נועם ברגר מתרגלים: ינאי ג', איב גודין אין המרצה או המתרגלים קשורים לסיכום זה ב סיכום אינפי 2 28 ביולי 200 מרצה: צביק איתמר, בעזרת סיכומים משיעוריו של נועם ברגר מתרגלים: ינאי ג', איב גודין אין המרצה או המתרגלים קשורים לסיכום זה בשום דרך..אינני לוקחת אחריות על מה שכתוב מטה. השימוש

קרא עוד

Microsoft Word - solutions.doc

Microsoft Word - solutions.doc תחרות גיליס 009-00 הרי פוטר הגיע לחנות הדובשנרייה בהוגסמיד. הוא מגלה, שהכסף שלו מספיק בדיוק ל- סוכריות קוסמים ול- 5 קרפדות שוקולד, או בדיוק ל- 0 קרפדות שוקולד ול- 0 נשיקות מנטה, או בדיוק ל- 45 נשיקות מנטה

קרא עוד

תכנון אלגוריתמים, אביב 1021, תרגול מס' 4 תכנון דינאמי תכנון דינאמי בתרגול זה נדון בבעיית הכפלת סדרת מטריצות (16.1.(CLR ראשית נראה דוגמא: דוגמא: תהינה

תכנון אלגוריתמים, אביב 1021, תרגול מס' 4 תכנון דינאמי תכנון דינאמי בתרגול זה נדון בבעיית הכפלת סדרת מטריצות (16.1.(CLR ראשית נראה דוגמא: דוגמא: תהינה תכנון דינאמי בתרגול זה נדון בבעיית הכפלת סדרת מטריצות (6..(CLR ראשית נראה דוגמא: דוגמא: תהינה ארבע מטריצות:. A, A, A, A נסמן את גודל המטריצות בסדרה ע"י סדרת גדלים כאשר, p 5 5 p היא בגודל A {,,,5,}, P כלומר

קרא עוד

Microsoft Word - tutorial Dynamic Programming _Jun_-05.doc

Microsoft Word - tutorial Dynamic Programming _Jun_-05.doc הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים (3447) סמסטר חורף 006/007 הפקולטה למדעי המחשב תכנון דינאמי תרגיל תת מחרוזת משותפת ארוכה ביותר תת-מחרוזת z k שקיימת סדרה עולה ממש,... z = z של מחרוזת נתונה x m,...,,

קרא עוד

Microsoft Word - 28

Microsoft Word - 28 8-6-7-8 - פתרון מבחן מס' 8 (ספר לימוד שאלון 87) y M (, ) y מרכז המעגל החוסם את המשולש נמצא בנקודת חיתוך האנכים האמצעיים y y לצלעות המשולש: y M _, y y R M ( M) ( M) () R M y m 9 9 69 9 9 9 9 (ב) משוואת

קרא עוד

Microsoft Word - shedva_2011

Microsoft Word - shedva_2011 שיטות דיפרנציאליות ואינטגרליות הפקולטה להנדסה אוניברסיטת תל אביב גיא סלומון סטודנטים יקרים ספר תרגילים זה הינו פרי שנות ניסיון רבות של המחבר בהוראת חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי באוניברסיטת תל אביב, באוניברסיטה

קרא עוד

Algorithms Tirgul 1

Algorithms Tirgul 1 - מעגלי אוילר ומסלולי אוילר תרגול 1 חידה: האם אפשר לצייר את הציורים הבאים בלי להרים את העיפרון מהנייר? 1 קצת אדמיניסטרציה אופיר פרידלר ophir.friedler@gmail.com אילן כהן - ilanrcohen@gmail.com שעות קבלה

קרא עוד

א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש בגרות סט יולי 09 מועד קיץ ב שאלון CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף

א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש בגרות סט יולי 09 מועד קיץ ב שאלון CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש 3 CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף, E בהתאמה. לכן, הנקודה BE.3: לצלעות AE מחלקת את ו- AB ביחס של ע"פ נוסחת חלוקת קטע ביחס נתון

קרא עוד

ע 003 מרץ 10 מועד מיוחד פתרונות עפר

ע 003 מרץ 10 מועד מיוחד פתרונות עפר בגרות ע מרץ 0 מועד מיוחד שאלון 5005. x א. () יש למצוא את הערך של m שעבורו גרף + ) mx f ( x) mm ( 6) x + ( כאשר נציב m או 6 m נקבל 0 0 ונקבל פונקציה עולה ובהתאם הישר לא מקביל לציר ה - הוא ישר המקביל לציר

קרא עוד

פרויקט "רמזור" של קרן אביטל בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו

פרויקט רמזור של קרן אביטל בס ד מערך שיעור בנושא: פונקציה טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנושא הפונקציות הנלמד בכתה ט' בכל הרמות. עזרי ההוראה בהם נשתמש: מחשב, ברקו, דפי עבודה

קרא עוד

שאלון להערכה עצמית במתמטיקה לקראת לימודי שנה א מדוע להתכונן לשנה א מסלולי לימוד רבים באוניברסיטה (מדעי המחשב, הנדסה, פיזיקה וכמובן מתמטיקה) דורשים לימ

שאלון להערכה עצמית במתמטיקה לקראת לימודי שנה א מדוע להתכונן לשנה א מסלולי לימוד רבים באוניברסיטה (מדעי המחשב, הנדסה, פיזיקה וכמובן מתמטיקה) דורשים לימ שאלון להערכה עצמית במתמטיקה לקראת לימודי שנה א מדוע להתכונן לשנה א מסלולי לימוד רבים באוניברסיטה (מדעי המחשב, הנדסה, פיזיקה וכמובן מתמטיקה) דורשים לימודי מתמטיקה בשנה א. אין מבחני כניסה לקורסים אלו, אולם

קרא עוד

א"ודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t)

אודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t) א"ודח ב גרבימ הרש רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע ttt t r רשאכ ttt :עטקב תופיצר תורזגנ תולעב [ab]. יהי F תופיצר תורזגנ

קרא עוד

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשעח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: 26.01.2018 2 סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מורכבת מ- 6 שאלות. כל שאלה מזכה ב- 20 נקודות כך הנקודות

קרא עוד

áñéñ åîéîã (ñéåí)

áñéñ åîéîã (ñéåí) מתו% 5 בסיס ומימד סיום) במסגרת הוכחת משפט של בסיסי לכל שני בסיסי של אותו מ"ו יש אותו מספר איברי ), הוכחנו בעצ יותר: משפט: א V מ"ו נוצר סופית, A V קבוצה בת"ל, B V קבוצה פורשת אז. A B הערה: מרחב וקטורי הוא

קרא עוד

שיעור 1

שיעור 1 שיעור קצב גדילת פונקציות אנחנו בודקים את היעילות האסימפטותית של האלגוריתם, כיצד גדל זמן הריצה כאשר גודל הקלט גדל ללא גבול. בדר"כ אלגוריתמים עם "סיבוכיות" ריצה טובה יותר יהיו יעילים יותר מלבד לקלטים קצרים

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation מה הם הגורמים שקובעים את רמת הפעילות הכלכלית, שער הריבית, רמת המחירים ורמת התעסוקה? הפעילות המשותפת במספר שווקים: פעילות ריאלית שוק הסחורות: CIGX-M עקומת IS (r,) שיווי משק ל פעילות מונטרית שוק הכספים:

קרא עוד

אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה פרופ' מתיא כ"ץ, ד"ר עופר נימן, ד"ר סטוארט סמית, ד"ר נתן רובין, גב'

אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה פרופ' מתיא כץ, דר עופר נימן, דר סטוארט סמית, דר נתן רובין, גב' אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה 0-- פרופ' מתיא כ"ץ, ד"ר עופר נימן, ד"ר סטוארט סמית, ד"ר נתן רובין, גב' יעל שטיין טל באומל, לילך חייטמן-ירושלמי, נתי פטר, ד ר סטוארט

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint שלום לתלמידי י"א חמש יחידות מתמטיקה גיל קרסיק מורה למתמטיקה בשעה וחצי הקרובות נדבר על שאלון 806 סדרות הנדסיות וחשבוניות ארבעה תרגילים שהיו בבחינות בגרות ארבעה טיפים )טיפ אחד אחרי כל תרגיל שנפתור הערב(

קרא עוד

מספר זהות: סמסטר ב' מועד א' תאריך: 11102/4// שעה: 9:22 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר: אין מותר השימוש במחשבון פשוט בחינה בקורס: מבני נתונים מרצה: הדר בי

מספר זהות: סמסטר ב' מועד א' תאריך: 11102/4// שעה: 9:22 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר: אין מותר השימוש במחשבון פשוט בחינה בקורס: מבני נתונים מרצה: הדר בי מספר זהות: סמסטר ב' מועד א' תאריך: 11102/4// שעה: 9:22 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר: אין מותר השימוש במחשבון פשוט בחינה בקורס: מבני נתונים מרצה: הדר בינסקי הנחיות: יש לענות על כל השאלות. יש לענות על כל

קרא עוד

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx סמסטר חורף תשע"א 18 בפבואר 011 הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב מרצה: מתרגלים: רן אל-יניב נועה אלגרבלי, גיא חפץ, נטליה זילברשטיין, דודו ינאי (אחראי) סמסטר חורף תשע" מבחן סופי פתרון (מועד

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F2E5ECE5FA20EEE5EEF6E0E5FA20312E646F63>

<4D F736F F D20F4F2E5ECE5FA20EEE5EEF6E0E5FA20312E646F63> 1 תרגול פעולות מומצאות ( ( $ מה מהתשובות לא יכולה להיות תוצאה של הפעולה ) ( $ 1 הוגדרה פעולה חדשה $ + 1 1 + 10 + () () מה תוצאת הפעולה ) ( @ @ 10 = הוגדרה הפעולה החדשה 10 1 () 10 () 10 $ 19 $ 17 a) ( $

קרא עוד

משוואות דפרנציאליות רגילות /ח

משוואות דפרנציאליות רגילות /ח qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Version 10 uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq משוואות דפרנציאליות רגילות /ח wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

קרא עוד

. שאלה 1: ה אי x] T : R 4[ x] R 4[ אופרטור ליניארי מוגדר על-ידי T( ax bx cx d) bx ax cx c )13 נק'( א( מצאו את הערכים העצמיים, המרחבים העצמיים

. שאלה 1: ה אי x] T : R 4[ x] R 4[ אופרטור ליניארי מוגדר על-ידי T( ax bx cx d) bx ax cx c )13 נק'( א( מצאו את הערכים העצמיים, המרחבים העצמיים שאלה : ה אי x] : R4[ x] R4[ אופרטור ליניארי מוגדר על-ידי ( ax bx cx d) bx ax cx c )3 נק'( א( מצאו את הערכים העצמיים המרחבים העצמיים והפולינום המורכב מוקטורים עצמיים של R [ [x האופייני של מצאו בסיס של 4

קרא עוד

תרגיל 5-1

תרגיל 5-1 תרגיל 1 יחסי העדפה, פונקציות תועלת, עקומות אדישות וקווי תקציב כל השאלות להלן מתייחסות לצרכן שהעדפותיו מוגדרות על סלי צריכה של שני מוצרים. העדפות אלה הן רציונאליות (ז"א, מקיימות את תכונות השלמות והטרנזיטיביות).

קרא עוד

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות שיעור מס' 6 סבולות ואפיצויות Tolerances & Fits Tolerances חלק א' - סבולות: כידוע, אין מידות בדיוק מוחלט. כאשר אנו נותנים ליצרן חלק לייצר ונותנים לו מידה כלשהי עלינו להוסיף את תחום הטעות המותרת לכל מידה

קרא עוד

ðñôç 005 î

ðñôç 005 î ו - משופר נספח לשאלון 005 9005 תוכן עניינים: עמ' סדרות תוספת לאי-שיוויונים ממעלה שניה יישומים 40 (כולל יישום במשפט ויאטה לעומת הנספח הקודם, השאלות הבאות הוחלפו : עמ ' שאלה עמ ' שאלה עמ ' שאלה 6,7,8,9 0,

קרא עוד

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות תורת הקבוצות מושגים בסיסיים מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות חוברת תרגילים כתוב באופן מפורש את הקבוצות הבאות: 5 2x + 3< היא קבוצת המספרים השלמים המקיימים : 7 B היא קבוצת האותיות הקודמות לאות f באלף-בית הלטיני.

קרא עוד

מקומות גיאומטריים השתלמות קיץ הקדמה: נושא המקומות הגיאומטריים הינו מרכזי בתכנית הלימוד ל- 5 יח"ל. פרק זה מאגד בתוכו את כל המרכיבים של הגיאומטרי

מקומות גיאומטריים השתלמות קיץ הקדמה: נושא המקומות הגיאומטריים הינו מרכזי בתכנית הלימוד ל- 5 יחל. פרק זה מאגד בתוכו את כל המרכיבים של הגיאומטרי מקומות גיאומטריים השתלמות קיץ - 015 הקדמה: נושא המקומות הגיאומטריים הינו מרכזי בתכנית הלימוד ל- 5 יח"ל פרק זה מאגד בתוכו את כל המרכיבים של הגיאומטריה האנליטית: ישר, מעגל, אליפסה ופרבולה בראיה מוכללת נושא

קרא עוד

08-78-(2004)

08-78-(2004) שאלון 00 מיקוד במתמטיקה מהדורת חורף תשס"ט 009 כתיבה: זיקרי אלברט, שמש שלמה - shemesh4@walla.co.il צוות עריכה מקצועית: ריטרבנד אוהד, נאות רז, מן מנחם, דוד ניר, ארביב עמוס, שטולבך אירית, שניידר איתן, כהן

קרא עוד

מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יח""ללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v m sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4

מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יחללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v m sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4 מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יח""ללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4 גוף נע לאורך ציר X כך שברגע. x הוא נמצא 0 t 0-10 16 19

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מבוא למדעי המחשב תירגול 4: משתנים בוליאניים ופונקציות מבוא למדעי המחשב מ' - תירגול 4 1 משתנים בוליאניים מבוא למדעי המחשב מ' - תירגול 4 2 ערכי אמת מבחינים בין שני ערכי אמת: true ו- false לכל מספר שלם ניתן

קרא עוד

מומנט התמדה

מומנט התמדה מומנט התמדה מילות מפתח: גוף קשיח, מומנט התמד,)nertia( מומנט כוח,)Torque( מטוטלת פיסיקלית, מטוטלת פיתול הציוד הדרוש:, דיסקת אלומיניום תלויה על תייל, גלילים פליז תלויים על תייל, - גלילי פליז עם הברגה, משקלות

קרא עוד

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם 1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם בהגשה לטופס המבחן. חומרי עזר: 1.מחשבון. נספח הנוסחאות

קרא עוד

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א'

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' פיסיקה 1 ב' 203-1-1391 מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב 03.08.2017 משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' - שאלות אמריקאיות (כל שאלה - 5 נק') - יש לסמן תשובה

קרא עוד

חלק א' – הקדמה

חלק א' – הקדמה ספרות עזר: סירס-זימנסקי/פיסיקה תיכונית, קול וחום, פרקים ו- ; 3 חשמל ומגנטיות א', 5.8 Resnick & Halliday /Physics, part I,.4 Sears & Zemansky /Univesity Physics, 15.1, 16.6, 17.10, 8.8-8.9.1..3 מבוא מצבי

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

יחידה 8: שיקוף, הרחבה וכיווץ של פרבולות שיעור 1. שיקוף בציר x תלמידים התבקשו לשרטט פרבולה שכל הערכים שלה שליליים. y יואב ש רטט כך: y תומר אמר: אי-אפשר

יחידה 8: שיקוף, הרחבה וכיווץ של פרבולות שיעור 1. שיקוף בציר x תלמידים התבקשו לשרטט פרבולה שכל הערכים שלה שליליים. y יואב ש רטט כך: y תומר אמר: אי-אפשר יחידה 8: שיקוף, הרחבה וכיווץ של פרבולות שיעור 1. שיקוף בציר תלמידים התבקשו לשרטט פרבולה שכל הערכים שלה שליליים. יואב ש רטט כך: תומר אמר: אי-אפשר זיו ש רטט כך: מי צודק? נשקף בציר את הגרף של, = ונלמד את

קרא עוד

תוכן העניינים: פרק צמצומים ומימושים של פונקציות בוליאניות... 2 צמצומים של פונקציות באמצעות מפת קרנו:...2 שאלות:... 2 תשובות סופיות:... 4 צמצום

תוכן העניינים: פרק צמצומים ומימושים של פונקציות בוליאניות... 2 צמצומים של פונקציות באמצעות מפת קרנו:...2 שאלות:... 2 תשובות סופיות:... 4 צמצום תוכן העניינים: פרק 2 3 צמצומים ומימושים של פונקציות בוליאניות 2 צמצומים של פונקציות באמצעות מפת קרנו: 2 שאלות: 2 תשובות סופיות: 4 צמצום באמצעות שיטת 6:QM שאלות: 6 תשובות סופיות: 7 מימושים בעזרת פונקציות

קרא עוד

Microsoft Word - 38

Microsoft Word - 38 08.05.6-80 - פתרון מבחן מס' 8 (ספר מבחנים שאלון 0580) t (v 75) (א) מהירות ההתקרבות של שני הרוכבים היא לכן הזמן שעבר מיציאת הרוכבים ועד הפגישה: קמ"ש, שעות 60 v 75 לפי הנתון בשאלה, נרכיב את המשוואות: 60

קרא עוד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה 2-7012610-3 תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד ב' שם המרצה: ערן עמרי, ענת פסקין-צ'רניאבסקי חומר עזר:

קרא עוד

HaredimZ2.indb

HaredimZ2.indb יחידה :31חופפים משולשים נחפוף משולשים ונוכיח תכונות של אלכסוני משולשים שווה שוקיים ואלכסוני המלבן. שיעור.1חופפים במשולש שווה שוקיים נחקור ונוכיח תכונות של משולש שווה שוקיים נתון משולש שווה שוקיים שבו.

קרא עוד

מבוא לתכנות ב- JAVA תרגול 7

מבוא לתכנות ב- JAVA  תרגול 7 מבוא לתכנות ב- JAVA תרגול 8 תזכורת - מבנה של פונקציה רקורסיבית.2 פונקציה רקורסיבית מורכבת משני חלקים עיקריים 1. תנאי עצירה: מקרה/מקרים פשוטים בהם התוצאה לא מצריכה קריאה רקורסיבית לחישוב צעד רקורסיבי: קריאה

קרא עוד

בגרות עז יולי 17 מועד קיץ ב שאלון ,000 א. ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב-. 25% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי,

בגרות עז יולי 17 מועד קיץ ב שאלון ,000 א. ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב-. 25% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי, ,000 א ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב- 5% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי, 5% לכן, המחיר החדש הוא: 5,000 00 5 5 00 שקלים ממחירו הקודם 0005 תשובה: מחיר הספה לאחר ההתייקרות הוא

קרא עוד

תכנות מונחה עצמים א' – תש"ע

תכנות מונחה עצמים א' –  תשע 1 תכנות מונחה עצמים והנדסת תוכנה תשע"ו 2 בנאי העתקה בניית העתק של אובייקט קיים. בניית העתק בעת העברת אובייקט לפונקציה. בניית העתק בעת החזרת אובייקט מפונקציה. ניתן להגדיר בנאי העתקה. אם לא מגדירים, אז הקומפיילר

קרא עוד

Microsoft Word ACDC à'.doc

Microsoft Word ACDC à'.doc דו"ח מסכם בניסוי: AC/DC חלק: א' סמסטר ב' תשס"א שם הבודק : תאריך הבדיקה: I שם מדריך הניסוי (שם מלא): סרגיי ציון הדו"ח: II תאריך ביצוע הניסוי: 14/05/001 תאריך הגשת הדו"ח: 1/05/001 הדו"ח מוגש על ידי: II I

קרא עוד

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט עמוד מתוך + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- תחומים עיקריים- וסטטיסטיקה היסקית; בסטטיסטיקה היסקית משערים השערות, משווים בין קבוצות באוכלוסיה ועוד, אך גם מ ניתן ללמוד הרבה על האוכלוסיה-

קרא עוד

מבחן סוף סמסטר מועד א 15/02/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, דניאל גנקין הוראות: א. בטופס המבחן 7 עמודים ו 4 דפי נוסחאות. ב

מבחן סוף סמסטר מועד א 15/02/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, דניאל גנקין הוראות: א. בטופס המבחן 7 עמודים ו 4 דפי נוסחאות. ב מבחן סוף סמסטר מועד א 15/02/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, דניאל גנקין הוראות: א. בטופס המבחן 7 עמודים ו 4 דפי נוסחאות. בדקו שכל העמודים ברשותכם. ב. משך המבחן שלוש שעות (180

קרא עוד

<4D F736F F D20EEFAEEE8E9F7E420E020ECEBECEBECF0E9ED202D20E0E9F0E1F8F1E9E8FA20FAEC20E0E1E9E12E646F63>

<4D F736F F D20EEFAEEE8E9F7E420E020ECEBECEBECF0E9ED202D20E0E9F0E1F8F1E9E8FA20FAEC20E0E1E9E12E646F63> מתמטיקה א' לכלכלנים גיא סלומון סטודנטים יקרים ספר תרגילים זה הינו פרי שנות ניסיון רבות של המחבר בהוראת חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי באוניברסיטת תל אביב, באוניברסיטה הפתוחה, במכללת שנקר ועוד. שאלות תלמידים

קרא עוד

! 1! משוואות מסדר ראשו! (הפרדת משתני*, הומוגנית, לינארית) xyy = 1 x y xy 2 = 2xy 2 מצא את הפתרו' הכללי: x y y = 3 א) y ג) ב) ד) y tan x = y (1 ( x+ y

! 1! משוואות מסדר ראשו! (הפרדת משתני*, הומוגנית, לינארית) xyy = 1 x y xy 2 = 2xy 2 מצא את הפתרו' הכללי: x y y = 3 א) y ג) ב) ד) y tan x = y (1 ( x+ y !! משוואות מסדר ראשו! (הפרדת משתני*, הומוגנית, לינארית) tan ( a a z 0 a z s ds dt (רמז: cos d d ז) d ( ) d ( ) ח) ) מצא את הפתרונות המקיימי :. () 0 ( ). (). () 0 d ( ) d ( ) π. sin ln ) tan cos d cos d

קרא עוד

Microsoft Word - dvar hamaarehet_4.8.docx

Microsoft Word - dvar hamaarehet_4.8.docx מרכז ארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי المرآز القطري لمعلمي الرياضيات في المرحلتين الاعدادية والثانوية מרובע חסום ועקשן, או נכדי מסר לטיפולי בעיה בגיאומטריה מדור: כתב: תקציר: זה קרה לי בכיתה אברהם

קרא עוד

Microsoft Word - ניספח_8.doc

Microsoft Word - ניספח_8.doc ניסוי 8: מעגלי ישור וסינון איור 3.1: מעגל יישור חד-דרכי איור 3.: מעגל יישור דו-דרכי איור 3.3: מעגל יישור חד-דרכי עם מסנן קיבולי איור 3.4: מעגל יישור דו-דרכי עם מסנן קיבולי 1 התקנים חשמליים רבים זקוקים

קרא עוד

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה:

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מספר נבחן : תאריך המבחן: כ"ג חשון תשע"ח 12/11/17 שמות המורים: ציון סיקסיק א' ב- C תכנות מבחן ב: 202-1-9011 מס' הקורס : הנדסה מיועד לתלמידי : ב' מועד קיץ סמ' שנה תשע"ז 3 שעות משך

קרא עוד

מתמטיקה לכיתה ט פונקציה ריבועית

מתמטיקה לכיתה ט פונקציה ריבועית מתמטיקה לכיתה ט פונקציה ריבועית צוות המתמטיקה במטח: ראש תחום מתמטיקה: ד"ר שרה הרשקוביץ מנהלת צוות פיתוח מתמטיקה לבית הספר העל יסודי: ד"ר בבה שטרנברג צוות הפיתוח: רגינה אובודנקו, ד"ר אלכס אוליצין, אסנת

קרא עוד

Microsoft Word - beayot hespek 4 pitronot.doc

Microsoft Word - beayot hespek 4 pitronot.doc בעיות מילוליות - בעיות הספק.6 פתרון: נסמן: מספר המכשירים שתיקן טכנאי א' בשעה אחת (קצב עבודתו). ( ) כל אחד מהטכנאים תיקן מספר המכשירים שתיקן טכנאי ב' בשעה אחת (קצב עבודתו). 0 מכשירים, לכן: 0 שעות משך זמן

קרא עוד

תוצאות סופיות מבחן אלק' פיקוד ובקרה קיץ 2014

תוצאות סופיות מבחן  אלק' פיקוד ובקרה קיץ  2014 תוצאות סופיות למערכות אלק' פיקוד ובקרה להנדסאים וטכנאים מועד קיץ תשע"ד 7/2014 פותר המבחן: מתי דוד למרות מאמצי לפתור נכון, יתכן ונפלו טעויות בפתרון, אשמח לקבל הערותיכם בדוא"ל : @hotmail.com ההצלחה שלי היא

קרא עוד

מקביליות

מקביליות תכונות בטיחות Safety Properties גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון 2 תזכורת: תכונות זמן ליניארי Linear Time Properties תכונות זמן-ליניארי מתארות קבוצת עקבות שהמערכת צריכה לייצר מכוונים ללוגיקה

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: נעמה טוויטו, מחמוד שריף מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשע"ב בחינת סיום, מועד א', הנחי

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: נעמה טוויטו, מחמוד שריף מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשעב בחינת סיום, מועד א', הנחי אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: נעמה טוויטו, מחמוד שריף מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשע"ב בחינת סיום, מועד א', 6.2.2012 הנחיות: 1. משך הבחינה: 120 דקות. 2. היציאה מהכיתה במהלך

קרא עוד

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מק"ט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מקט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2 סמויים - דגם סוס SOSS CS55555 CS555 CS555 CS55505 0 18 16 1 דגם.9mm 8.58mm 5.0mm 19.05mm מידה A 6.99mm.mm 18.6mm 1.9mm מידה B 19.70mm 17.8mm 117.8mm 95.5mm מידה C 1.70mm 9.5mm 5.56mm.97mm מידה D 7.1mm

קרא עוד

תכנות דינמי פרק 6, סעיפים 1-6, ב- Kleinberg/Tardos סכום חלקי מרחק עריכה הרעיון: במקום להרחיב פתרון חלקי יחיד בכל צעד, נרחיב כמה פתרונות אפשריים וניקח

תכנות דינמי פרק 6, סעיפים 1-6, ב- Kleinberg/Tardos סכום חלקי מרחק עריכה הרעיון: במקום להרחיב פתרון חלקי יחיד בכל צעד, נרחיב כמה פתרונות אפשריים וניקח תכנות דינמי פרק 6, סעיפים -6, ב- Kleinberg/Tardos סכום חלקי מרחק עריכה הרעיון: במקום להרחיב פתרון חלקי יחיד בכל צעד, נרחיב כמה פתרונות אפשריים וניקח בסוף את הטוב ביותר. סכום חלקי sum) (subset הקלט: סדרה

קרא עוד

Microsoft Word - Guberman doc

Microsoft Word - Guberman doc אפשר גם אחרת חילוק שברים פשוטים עמוד חילוק שברים פשוטים מתמטיקה תרגולית או מתמטיקה אחרת? ראיסה גוברמן אחד המסרים המרכזיים שעל המורה למתמטיקה להעביר לתלמידיו הוא, שהמתמטיקה אינה אוסף עובדות וכללי פעולה

קרא עוד

פייתון

פייתון שיעור 12: מילונים ברק גונן 1 או מילון, :hash table או,dictionary זוגות של מפתחות keys וערכים values מילון מוגדר על ידי סוגריים מסולסלים { } לדוגמה: מילון שמכיל ציונים, המפתח הוא מספר ת.ז ערך מפתח הגדרה

קרא עוד

<4D F736F F D20F9E9F2E5F820F1E9EEF0E920E7ECE5F7E4>

<4D F736F F D20F9E9F2E5F820F1E9EEF0E920E7ECE5F7E4> ניב רווח פסיכומטרי 1 שיעור מבוא נושא סימני החלוקה כולל מספר מושגים שצריך להכיר כמו חלוקה לגורמים או שארית של חלוקה. בבחינה יכולות להופיע שאלות שיעסקו בנושא זה כנושא בפני עצמו, ולעתים הידע בנושא דרוש לפתרון

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מבוא לשפת C תירגול 8: פונקציות שבוע שעבר... מערכים מיזוג מערכים ממויינים מערכים דו-ממדיים מבוא לשפת סי - תירגול 8 2 תוכנייה פונקציות ברמת התקשורת הבין-אישית חלוקה לתתי בעיות בדומה למפתח של ספר קריאות גבוהה

קרא עוד

. m most לכל אורך השאלה, במקרה של כוח חיכוך: = 0.01 [kg]; μ א. נתון: = 0.1 k f k = μ k N = μ k mg a = μ k g תור ראשון: לאחר שג'וני גלגל את הגולה הראשו

. m most לכל אורך השאלה, במקרה של כוח חיכוך: = 0.01 [kg]; μ א. נתון: = 0.1 k f k = μ k N = μ k mg a = μ k g תור ראשון: לאחר שג'וני גלגל את הגולה הראשו . m mot לכל אורך השאלה, במקרה של כוח חיכוך: = 0.01 [kg; μ א. נתון: = 0.1 k f k = μ k N = μ k mg a = μ k g תור ראשון: לאחר שג'וני גלגל את הגולה הראשונה שלו ל (3 (,2, צ'אק מכוון לעברה ופוגע. חישוב המרחק

קרא עוד

1 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי II גיא סלומון לפתרון מלא בסרטון פלאש היכנסו ל- כתב ופתר גיא סלומון

1 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי II גיא סלומון לפתרון מלא בסרטון פלאש היכנסו ל-   כתב ופתר גיא סלומון חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי II גיא סלומון סטודנטים יקרים ספר תרגילים זה הינו פרי שנות ניסיון רבות של המחבר בהוראת חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי באוניברסיטת תל אביב, באוניברסיטה הפתוחה, במכללת שנקר ועוד שאלות

קרא עוד

1 בגרות עח יולי 18 מועד קיץ ב שאלון x b 2 2 y x 6x שיעור ה- א x לכן, של קדקוד הפרבולה, ו-, מתקבל על ידי הנוסחה a. C(3, 9) ובהתאם, y. (3, 9) 2 C

1 בגרות עח יולי 18 מועד קיץ ב שאלון x b 2 2 y x 6x שיעור ה- א x לכן, של קדקוד הפרבולה, ו-, מתקבל על ידי הנוסחה a. C(3, 9) ובהתאם, y. (3, 9) 2 C 8 מועד קיץ ב שאלון 58 x b y x x שיעור ה- א x לכן של קדקוד הפרבולה ו- מתקבל על ידי הנוסחה a C( 9) ובהתאם y ( 9) C 9 C הם x C ( ) תשובה: שיעורי קדקוד הפרבולה B A y x x ב הישר y 5 חותך את הפרבולה בנקודות

קרא עוד