הריני מציע את תרגומי הפשוט והצנוע ליוגה-סארא אופנישד, ישנו תרגום מילולי של הסוטרה מסנסקריט, והערות והארות מאת סוואמי שיבננדה. מקווה אני שתמצאו בכך תוע

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "הריני מציע את תרגומי הפשוט והצנוע ליוגה-סארא אופנישד, ישנו תרגום מילולי של הסוטרה מסנסקריט, והערות והארות מאת סוואמי שיבננדה. מקווה אני שתמצאו בכך תוע"

תמליל

1 הריני מציע את תרגומי הפשוט והצנוע ליוגה-סארא אופנישד, ישנו תרגום מילולי של הסוטרה מסנסקריט, והערות והארות מאת סוואמי שיבננדה. מקווה אני שתמצאו בכך תועלת לתרגול ואף להבנה. מקווה שהצלחתי להעביר את רוח הדברים, כפי שהיה רוצה סוואמי שיבננדה להעביר בעצמו. הטקסט מנוסח בלשון זכר, כך קראתי אותו אך עובד על כולם! p Satguru Paramatmane Namaha Yoga-Sara Upanishad השתחוויות לפארא בראהמן (הבראהמן הראשוני, הקדמון), כבוד גאנשה,(Ganesha) האלה סראסווטי,(Saraswati) כל הרישים והיוגים! Shanti Mantra Om yo vai brahmanam vidadhati purvam Yo vai vedamshcha prahinoti tasmai; Tam ha devamatmabuddhiprakasham; Mumukshurvai saranamaham prapadye. Om Shantih Shantih Shantih! אליו, המסמיך את בראהמה מבראשית, ואליו שהעביר לו את הוודות, לאל הזה שמואר על ידי האינטיליגנציה האישית שלו, אני, הצמא לשחרור, פונה למקלט! אום שנטי שנטי שנטי! Mantra 1 Athato yogam vyakhyaasyaamaha. עתה, יוגה מוסברת. יוגה הינה המצב בו אין Sankalpa-Vikalpa (מחשבה או ספק). יוגה היא שליטה במיינד ובשינוייו. יוגה הינה המצב המאוזן בין Jivaatma (הנשמה היחידנית) וה- Paraatma (הנשמה העליונה). המילה יוגי מסמלת אדם השואף, או תלמיד, בדרך היוגה, כמו כן אדם המפותח ביוגה במלוא מובן המילה. הוא, המבוסס ב Nirvikalpasamadhi (מצב העל ללא מחשבות) הינו יוגי. הוא המתרגל יוגה גם הוא יוגי. ראג'ה( Raja ) יוגה ידועה גם כדהארנה( Dharana ) יוגה. דהיאנה( Dhyana ) משמעה מדיטציה. מדיטציה הינה זרימה מתמשכת של רעיון אחד על האל. ראג'ה יוגה מכוונת לשליטה בכל גלי-החשיבה או שינוי

2 המנטליות. היא עוסקת במיינד ובטיהורו ובשליטה בו. על כן, נקראת היא ראג'ה יוגה, מלך היוגה. היא ידועה גם בשם אשטנגה יוגה (יוגה בעלת שמונת הענפים). סוטרה( Sutra ) משמעה חוט או פסוק או תמצית אמירה. כל סוטרה מכילה רעיונות גבוהים ונשגבים. ללא עזרה בתרגום והסברה, קשה לדעת ולהבין את משמעות הפסוקים. ממש כפי שפרחים או פנינים שזורים בחוט, כך גם רעיונות רוחניים ופילוסופיים שזורים בסוטרה או בחוט. אוכל( Ahara ), שינה( Nidra ), פחד( Bhaya ) ומשגל (Maithuna) משותפים לאדם ולחיות. אבל לאדם ישנה אינטליגנציה, כח האבחנה( Viveka ) וכח החקירה( Vichara-Shakti ), ובעזרתם של הכוחות המיוחדים האלו יכול לדעת הוא את העצמי שלו, ולדעת את טבעו האמיתי. אפילו האלים מקנאים בבני האדם, מכיוון שלידה כיצור שמימי הינה Bhoga-Yoni (לידה לשם הנאה). הם יכולים ליהנות אך ורק בגוף שמימי. בבעלות האדם גם לידת פעולה וגם לידת הנאה. האדם יכול לבצע יוגה שירותית חסרת תמורה, ולקבל ידע דרך טיהור הלב( Chitta-Shuddhi ). הוא יכול לפנות למבחר תרגולי יוגה להיפתחות רוחנית, ויכול להיות יוגי במלוא מובן המילה, בלידה זו. סוסים וכלבים יש בבעלותם מיינד, אך להם אין לא אבחנה ולא אינטליגנציה. ולא יכולת חקירה. על כן, אין באפשרותם להגיע לחופש. תמצא,ב Yajnavalkya Smriti שהיראניאגרבהא (Hiranyagarbha) (האל העליון של היקום) היה המורה הראשון והמקורי של היוגה. מהרישי פטאנג'לי Patanjali) (Maharishi איגד או הסביר את עקרונות היוגה ועיקריה שתורגלו ונלמדו על ידי היראניאגרבהא ואחרים. Mantra 2 Yogashchittavrittinirodhaha. יוגה הינה השקטה של גלי המחשבה. עתה, אמשיך להסביר את שיטת הפילוסופיה של היוגה בקצרה, ולהביא לקוראים את הנקודות המרכזיות והבולטות בשיטה היוגית. יוגה מלמדת כיצד לשלוט בתנודות( Vrittis ) של המיינד והשגת החופש. יוגה מלמדת איך לרסן את המיינד הפונה החוצה, ולהשיג את המצב הטהור של אושר עילאי, במעבר אל מעבר למיינד. יוגה מלמדת כיצד לשנות את הטבע הבלתי מתחדש, ולהשיג את מעמד האלוקות. יוגה היא הדחקה מושלמת של נטיית המיינד לשנות את עצמו לעצמים(אובייקטים), מחשבות וכיו"ב. ראג'ה יוגה הינה מדע מדויק. אחד יכול לטפס בסולם היוגי בסבלנות על ידי שלביו השונים. השלב העליון ביותר בסולם הינו Asampranjata Samadhi (מצב תודעת העל הגבוה ביותר), שבו כל הרשמים(סמסקארות), שמביאים ללידות מוצלחות, נשרפות לחלוטין. שמונת ענפי היוגה הם: יאמה(שליטה עצמית), ניאמה(הקפדה דתית או קנונים), אסאנה(תנוחה), פראנימה(ריסון הנשימה), פראטיאהרה(הפשטת החושים), דהארנה(ריכוז), דהיאנה(מדיטציה) וסמאדהי(מצב תודעת על). זהו סוג אחר של מיון יוגה: קארמה(פעולה), אופאסנה(דבקות), ראג'ה יוגה וג'נאנה(חכמה). חלק משמיטים את ראג'ה יוגה ואומרים קארמה, אופאסנה וג'נאנה. זוהי יוגי טראי Trayi) (Yoga יוגת שלושת השלבים. סווג אחר הינו: מנטרה יוגה (יוגה שבה חוזרים על הברות קדושות), לאיה יוגה( (Laya יוגה של ספיגת המיינד), האטה יוגה (יוגה פיזית נחוצה) וראג'ה יוגה(יוגה של ריסון הווריטי). מנטרה יוגה הינה חזרה על מנטרות כגון: Om Namah Shivaya לאל שיווה, Om Namo Narayanaya לאל וישנו, Gayatri וכולי. לאיה יוגה היא קונדליני יוגה. Nada (ריכוז Anusandhana על צ'אקרת הלב או צלילים מיסטיים של הלב) גם היא לאיה יוגה. לאיה משמעותה התמוססות. המיינד מתמוסס באל, ממש כפי שקרח נמס בכוס סודה.

3 האטה יוגה מתקשרת לריסון הנשימה(פראנימה), אסאנות, בהנדות( Bhandas נעילות), מודרות( Mudras ), וכו'. הא וטהא מסמלות את איחוד השמש והירח, איחוד הפראנה יחד עם האפאנה( Apana ) (סוגי האוויר הנחוצים). האטה משמעה כל תרגול עיקש עד שהסוף, או הנושא, הושג. אנו אומרים בדרך כלל: "הוא תרגל האטה" וזה אומר "הוא מאוד עקשן". האטה היא לדבוק בכמה תרגולים רוחניים. מאונה( Mauna נדר שתיקה), טראטקה( Trataka הבטה יציבה), הבטה בקריסטל, עמידה על רגל אחת (סוג של טאפאס) וכו' וכו', כולם הם תרגולי האטה. האטה יוגה אינה נפרדת מראג'ה יוגה. היא מכינה את התלמיד לקראת ראג'ה יוגה. האטה יוגה מתמקדת בנשימה (פראנה) והגוף הפיזי. פראנימה מטהרת את הפראנה מאיא קושה( Pranamayakosha הרובד החיוני) ואת היוגה- נאדיס(עצבים שמימיים). היא עוזרת בייצוב המיינד Ekagrata).(Chitta Mantra 3 Tatakshaha paramaatmana samavaayaha. אז, ישנו חיבור עם האל. המילה יוגה מגיעה מהשורש הסנסקריטי,Yuj שמשמעו ל'אחד'. על ידי תרגול יוגה, נשמת היחיד מתמזגת עם הנשמה העליונה. יוגה משמעה איחוד עם האל. אז, מעגל המוות והלידה חדל מלהתקיים. יוגה מחסלת כל סוג של כאב, ייסורים וזעזועים. יוגה משחררת אותך ממעגל הסמסארה של לידה ומוות. יוגה מעניקה לך סידהיס( Siddhis כוחות) מגוונים, ושחרור דרך ידע. על כן, שתה את סם החיים, או את נקטר האלמוות והיה ליוגי. Tamat yogee bhava arjuna הו ארג'ונה, על כן היה ליוגי (-6 Ch. Gita 46). איחוד עם האל הוא מטרת הקיום האנושי. זה הינו היש-כל והאין-כל בקיום שלנו. נשמה) מיוחדת שאינה מושפעת על ידי חמשת Purushaהאל, או הדמות של ראג'ה יוגה היא פורושה( הייסורים ותוצאות הפעולה והתשוקות. שמו או סמלו הוא, p הוא מסומן על ידי ההברה היחידה אום. הוא כל יכול. נמצא בכל, נמצא בכל מקום וכו'. Mantra 4 Gurorantikaadhyogamabhyasyet. למד יוגה תחת גורו(מורה רוחני). למד יוגה תחת גורו. רק אז, תוכל להבין את הנקודות העדינות. השג את שיעורי הפרקטיקה ממנו. אז, לבדך, תתקדם ותגדל במהירות. הוא יסיר את ספקותיך ויראה לך את דרך הנכונה, מכיוון שהוא כבר צעד בדרך זו בעצמו. הוא יצביע על המכשולים, מלכודות וכו' המפתים והמטעים את השואפים לשחרור בדרכם. הוא יעניק השראה לתלמידיו. ממש כפי שמים זורמים ממקום גבוה למקום נמוך, כך גם חסדו של הגורו זורם לעבר תלמידו, אם לתלמיד ישנה גישה מקבלת ויש בו אמונה כנה כלפי הגורו. כפי שחשמל מסוללה הטעונה חיובית, זורם לעבר הקוטב השלילי, כך גם כח, אנרגיה, אהבה, חכמה וזרם רוחני, זורמים ממוחו המומחה של היגוי לעבר המוח הקטן יותר של התלמיד. אף בבישול והדפסה תרצה גורו כמדריך. עורך-דין מתחיל זקוק לעורך-דין מנוסה כמדריך. בוגר צעיר ברפואה או בניתוח, זקוק לעזרתו של רופא או מנתח מנוסה. כאשר כך הדבר בעניינים פשוטים ורגילים

4 ובמדעים חילוניים, מה נאמר על מדע היוגה המטפל בעניינים רוחניים (Adhyatmic) נשגבים, ושאלות על-טבעיות?. תמיד יש Guru (שושלת Parampara גורו) בידע רוחני או ידיעת היוגה. תעלומות הידע מועברות מגורו לתלמיד. יוגי ג'נאנה-דב( Jnanadev ) למד יוגה מהגורו שלו ניווריטינאט( Nivrittinath ), ניווריטינאט מגוראקנאט( Gorakhnath ), גוראקנאט ממאטסיינדרנאט( Matsyendranath ), וכן הלאה. ספרים יכולים לעזור גם כן. הם יעניקו לך השראה. הם יוכלו להדריך אותך רק עד מידה מסוימת. לבדך תצטרך לתרגל יאמה, ניאמה, או החוקים להתנהגות נכונה לפני שתפנה לגורו. תוכל להתחיל תרגילים מינוריים כמו אסאנות, פראנימה ומעט תרגילי ריכוז בעזרת ספרים. ספרים שנכתבו על ידי אנשים נאורים, יכולים חשרת את מטרת הגורו יד שתבוא במגע אישי עם יוגי מואר או מנוסה. תוכל לקבל גם עזרה מתלמידים ותיקים בדרך היוגה. עשה תכנית מחייך. צייר את השגרה הרוחנית. דבוק בה בשיטתיות ובקפידה. היה חרוץ. אל תבזבז אף לא דקה אחת, החיים קצרים. הזמן חולף. ה"מחר" לעולם לא יגיע. עתה, או לעולם לא! עמוד בהחלטיות עיקשת: "אני אהיה יוגי ברגע זה ממש". שנס את מתניך. עשה יוגה סדהאנה( Yoga Sadhana תרגול יוגה) מתמיד ונוקשה. לך בדרך היוגה, בדרכם של ג'נאנה-דב, גוראקנאט, סדאשיווה( Sadasiva ), בראהמן וטרילינגה סוואמי מבנראס- וראנסי( Banaras.(Trilinga Swami Of אם אתה כן בתרגולך, ואם המיינד שלך מלא בקור רוח בוער, וכמיהה נמרצת לשחרור, תוכל להגיע לשלמות תוך שישה חודשים. האמן לי, אין כאן ספקות. Mantra 5 Sarasyaavartadiva vrittirantah karanaparinaamaha. ווריטי הינה 'מערבולת' באגם המיינד. ווריטי משמעה המילולי הוא מערבולת. היא גל-מחשבה באגם הצ'יטה. צ'יטה היא חומר המיינד או חומר שכלי. הצ'יטה מגיע בצורות שונות. צורות אלו מרכיבים את הווריטי. הוא משתנה או מותאם.(Parinama) שינויים והתאמות אלו הם גלי-המחשבה, המערבולות או הווריטי. אם הצ'יטה(החומר השכלי) חושב על מנגו, הווריטי של מנגו נוצרת באגם הצ'יטה. ווריטי זו תדעך, וווריטי אחר ייווצר כאשר יחשוב על חלב. ווריטי לאינספור עולים ודועכים באוקיינוס הצ'יטה. ווריטי אלה יוצרים אי שקט של המיינד. מדוע עולים ווריטי מהצ'יטה? בגלל הסמסקאראס(רשמים סמויים) וואסאיאס Vasasyas) תשוקות עדינות). אם תשמיד את כל התשוקות, כל הווריטי ידעכו מעצמם. כאשר ווריטי דועך הוא מאיר רושם מוגדר במיינד התת מודע. דבר זה ידוע כרושם סמוי או סמסקארה. סך כל הסמסקארס ידוע כ.Karmasaya או כלי קיבול העבודות (פעולות). זהו Sanchita Karma או עבודה אגורה. כאשר אדם עוזב את גופו הפיזי, הוא "לוקח" איתו את גופו השמימי המורכב מ- 17 טטוואס( Tattvas ) (חמשת החושים, חמשת איברי הפעולה, חמשת סוגי האוויר הנחוצים, מיינד ואינטלקט), וכמו כן את הKarmasaya למצב הרוחני. הקארמהסאיה נשרף על ידי ידע עליון שמושג על ידי מצב תודעת על אבסולוטית. התאמה הינה ווריטי במיינד. כשהווריטי דועך, הוא מניח את המצב העדין של פוטנציה או סמסקארה בצ'יטה או בתת-מודע. פוטנציה זו שוב מגיעה כווריטי תחת תנאים מתאימים, כאשר המיינד בא במגע עם עצמי החושים או דרך זיכרון של עצמים ממגע פנימי. ישנן דרגות בווריטי או התאמות העולות מן המיינד. תוכל לבדוק או לשלוט בווריטי הנמוכים בעזרת ווריטי גבוהים או שינויים. לדוגמא, כעס הוא ווריטי נמוך או ווריטי ממדרגה נמוכה. בעזרת Kshama (מחילה) תוכל לשלוט בווריטי הנמוך, כעס. תוכל להיות ל Yogarudha (אחד הממוקצע ביוגה) על ידי שליטה בווריטי והתאמות המיינד. על ידי דיכוי ההשתנויות

5 של המיינד, הוא משיג כוחות גדולים. הוא נעשה למיומן או Siddha מושלם. אף על פי שהמיינד הוא אחד, עובר הוא דרך המון מצבים, ומכיוון שהוא מורכב משלוש איכויות או :gunas סאטווה(צלילות וטוהר), ראג'ס(תשוקה) ותאמס(אינרציה/התמדה). כל איכויות אלו נכנסות למגוון הרכבים(קומבינציות). ההתאמות או הווריטי של המיינד גם הן מגוונות. תודעה שקטה היא ווריטי סאטווי. תשוקה או חשק עז היא ראג'ס ווריטי. עצלות הינה תאמס ווריטי. על ידי הריסת הווריטי אחד אחרי אחד, משיג אתה עוד ועוד חוסן מנטלי( Bala (Manasic וחוזק רוחני( Bala.(Atma תרגל ותרגיש את החוזק בעצמך. השמדת ווריטי אחד אפילו, תעניק לך חוזק להרוס את הווריטי השני שמענה אותך. סבלנות, סדהאנה עקבית והתמדה הן הכרחיות. כמה קשה לעבור את מבחן התואר השני. חשוב, כמה קשה יותר הדבר, כשברצונך להגיע למצב אלמוות וחופש אבסולוטי. ממש כפי שהנך מסיר אבן קטנה המציקה לרגליך, כך עליך מידי פעם להסיר ווריטי, שמענה את המיינד. באם לאו, או עד שתוכל לעשות כן, לא השגת כל חוסן נפשי כלשהו או כוח רוחני. ממש כפי שאתה עוקר שן ומיד לאחר מכן משליך אותה, עליך לעקור ווריטי מציקה ולזרוק אותה הצידה. ראג'ה יוגה מלמדת כיצד לעקור או לשרש את המחשבות המציקות. יהיה עליך לשלם מחיר גבוה וכבד על מנת להתמקצע ביוגה זו. אנשים בורים מזהים עצמם עם הגוף, המיינד והווריטי של המיינד. המיינד והגוף הינם כלים בלבד. האדם האמיתי נמצא מאחורי המיינד. אם תהייה אחד עם המיינד, הגוף והווריטי, תקבל מגוון ייסורים וסבל. כל היקום נוצר מהווריטי של המיינד בלבד. אם גלי הנפש או גלי המחשבה יושקטו, תוכל להגיע למצב האבסולוטי, ממש כפי שיכול אתה לראות בבירור את תחתית האגם כאשר הגלים והאדוות שוככים, כך יכול אתה לזהות את העצמי האמיתי, כאשר הווריטי המסעירות את המיינד ישככו. Manta 6 Chittamurtmati. Sa chaprtatihata shaktiha. מחשבה היא דבר. מחשבה הינה כוח דינמי. מחשבה היא דבר ממש כמו חתיכת אבן. יש לה משקל, צבע, צורה גודל ודמות או תבנית. מחשבה הינה כוח דינמי. היא מתרחשת עקב התנודות של הפראנה הנפשית או הפראנה העדינה על החומר המנטלי. הינה כוח כגרביטציה, לכידות או דחייה. מחשבה נעה או מטיילת. מחשבה יש בה כוח אדיר. מחשבה יכולה להבריא מחלות. מחשבה יכולה לשנות את המנטליות של אנשים. מחשבה יכולה לעשות הכל. היא יכולה להפליא. מהירות המחשבה אינה ניתנת לדמיון. מחשבה הינה כוח מצוין. היא מסופקת לנו על ידי המזון. אם תקרא את,Chhandogya Upanishad הדו-שיח בין אודאלקה( Uddalaka ) וסווטאקטו( Svetaketu ), תבין נקודה זו לאשורה. אם המזון הינו טהור, המחשבה אף היא תהפוך לטהורה. זה שיש לו מחשבות טהורות דיבורו בעל כוח רב, ויוצר רושם עמוק במוחם של של השומעים את נאומו, הינו משפיע על אלפי אנשים דרך מחשבותיו הטהורות. מחשבה טהורה חדה יותר מקצה התער. השתעשע תמיד במחשבות טהורות ונעלות. תרבות מחשבה היא מדע מדויק. חשיבה מסווגת לארבעה סוגים: 1. חשיבה סמלית, 2. חשיבה יצרית, 3. חשיבה אימפולסיבית(המונעת מדחפים), 4. חשיבה שגרתית. חשיבה דרך מילים הינה חשיבה סמלית.(פחד ממוות הינה חשיבה יצרי. תשוקה, קנאה, כעס הינם חשיבה אימפולסיבית). אינסטינקטים חזקים יותר מדחפים. מחשבות על גוף, אוכל, שתייה, רחיצה וכדומה הינם חשיבה שגרתית. בקלות תוכל לעצור חשיבה סמלית. קשה הדבר, לעצור חשיבה יצרית וזו המונעת מדחפים. מחשבה הינה כוח גדול. למחשבה כוח אדיר. היא יכולה להיות מועברת מאדם אחד למשנהו. יכול אתה להניע את העולם על ידי כוח המחשבה. המחשבות החזקות של קדושים גדולים ורישים עתיקים עדיין

6 מוטבעות באקאשה Akasha) חלל). יוגים שיש להם ראייה לעתיד, יכולים לקלוט את תמונות המחשבה הללו. הם יכולים לקרוא אותם. הנך מוקף באוקיינוס של מחשבה. הנך צף באוקיינוס של מחשבה. הנך סופג מחשבות מסוימות ודוחה אחרות בעולם המחשבה. לכל אחד עולם-המחשבה שלו. על ידי תרגול יאמה, ניאמה, פראנימה ומדיטציה תוכל לשנות מחשבות שאינן טהורות, למחשבות מתאימות וטהורות. מדיטציה ממלאת את המיינד במחשבות סאטוויות, בעלות כוח ומעודדות. Mantra 7 Udriktam mamshahittam yatprabha vrittyaha. צ'יטה הינו החומר המוחי שממנו עולים הווריטי. עיקרון החשיבה הינו הבעה מקיפה השווה למנוח הסנסקריטי Anatahkarana אנאטאהקארנה שהינו ערך רחב שנעשה בו שימוש בוודנטה( Vedanta ). הוא כולל את המיינד, אינטלקט( Buddhi ), הצ'יטה(התת-מודע) ואהאמקארה( Ahamkara אגו או עיקרון הטענה האישית). המיינד האחד מקבל על עצמו את שלושת התצורות האחרות, בודהי(אינטלקט), צ'יטה ואמקארה בהתאמה לתפקידים השונים שהוא מבצע.(Vrittibheda) ממש כפי שאדם אחד הינו שופט בבתי משפט, נשיא פרלמנט, חנווני בחנות, ומזכיר כללי בוועדה מנהלת. מאנאס (Manas) הינו רצון והטלת ספק.(Sankalpa-Vikalpatmaka) "הוא חושב אם ללכת למקום זה או לא, באם לעשות את זה ובים אם לאו, ובאם זה טוב או רע". המיינד הוא בעל טבע ספקני. בודהי או אינטלקט, הינו וודאות.(Nischayatmaka) הוא יכולת ההחלטה. שהו האור של האינטלקט שמחליט על דרך זו או אחרת. "אני חייב ללכת לדהרהדון( Dehradun ) על ידי רכבת זו שתצא בערב, עלי לעשות את העבודה הזו, זה טוב". צ'יטה מבצע את פעולת החקירה,(Anusandhana) וריכוז.(Dharana) פעולת הזיכרון אף היא שייכת לצ'יטה. על פי פילוסופיית היוגה, צ'יטה הינה החומר השכלי או החומר המנטלי, ואילו, המיינד, האינטלקט והאגואיזם הינם תהליכים שונים בחומר השכלי. אהאמקארה הינו עיקרון ההזדהות השגוי העצמי. הוא מבצע את פעולת האגואיזם.(Abhimana) הוא יוצר שייכות.(Mamata) זהו מקור הסבל של כל בני האדם. כל הווריטי תלויות בזו האחת " Aham,"Vritti יש על ווריטי זו להיות בראש מעייני עיקרון החשיבה באופן מובחן, המיינד, אינו האטמן שהוא מזרקת-המקור של התודעה או הידע. כפי שפיסת ברזל נעה בהימצא מגנט גדול, כך גם המיינד הקטן נע בהימצא האטמן המלכותי. כפי שדיוואן(ממלא רצון המהרג'ה) או שר, עובד ביראה בהימצא המהראג'ה או המלך, באותו האופן פועל המיינד בהימצא מלך המלכים, האטמן. כפי שמראה לווה את אורה מאור השמש, כך המיינד לווה את אורו מהאטמן, הישות העליונה. Mantra 8 Buddhiprayuktam mano baahyendriyam dvarikritya vishayam pratipadahate. תפיסה מגיעה רק כשהמיינד מחובר עם הכלי המרכזי והחיצוני. התאמת המיינד ידועה כ.Parinama כשחלב משתנה ליוגורט,(Curd) גם זן היא פארינמה. כך המיינד מותאם לתוך הווריטי, על ידי קבלת הצורה של האובייקט הנתפס. ידע התפיסה הוא סוג של שינוי (פארינמה) של המיינד.

7 חלק מהאנשים ישן כשעיניהם פקוחות. האובייקט נמצא שם. יכולת הראייה נמצאת שם. ועדיין אינם יכולים הם לראות את האובייקט. מדוע? מכיוון שהמיינד אינו נמצא שם. לפיכך, שלושה דברים נחוצים לתפיסת עצם כלשהו, כלומר, הכלי הפיזי, העיניים החיצוניות המשמשות צוהר לנשמה; מרכז הראייה במוח והמיינד. זהו המיינד שבאמת רואה. הוא המפקד/השולט של חמשת החושים.(Indriyas) החושים נושאים את התנודות מחוץ למיינד. הם שדרות של ידע החושים. על פי פילוסופיית הסנקהיה,(Sankhya) זה הפורושה או הנשמה, שהוא התופס(תודעתית) האמיתי של אובייקט. החוש מעביר את תנודות החוש למיינד, והמיינד בתורו מציג את התנודות לראש ממשלת הנשמה, הבודהי או האינטלקט, כושר האבחנה/הבדלה שהינו קרוב ביותר לנשמה. כעת, תגובה מגיעה. עם תגובת הבודהי, אגואיזם נגלה לצידו. אז כל העניין מוצג לפורושה, שהוא התופס (במחשבה) את כל העצמים. אם הכלי הפיזי, העין, אינו מתפקד כראוי עקב קטרקט או כל מחלה אחרת, לא תהיה לך האפשרות לתפוס עצם. העין יכולה להיות תקינה, אך אם מרכז הראייה, (הממוקם באונה האחורית של המוח באחורי הגולגולת), אינו מתפקד כראוי עקב מחלות של אונה זו במוח, במקרה זה גם כן תוכל בקושי לתפוס אובייקט. העין, ומרכז הראייה יכולים להיות במצב מצוין, אך אם המיינד אינו מקושר עם המרכז והעין החיצונית, תוכל בקושי לתפוס אובייקט. לעיתים אומר אדם: "לא שמעתי. לא ראיתי. המוח שלי היה במקום אחר". תמצא דוגמאות כאלה בחייך. כשאר אתה עסוק מאוד בפתירת בעיה מתמטית, אינך שומע כל צליל, למרות שחבריך צועקים לידך. מכוניות וטראם נוסעים במורד הרחוב. אם תהיה עסוק בדבר כלשהו, אינך שומע אותם. מדוע? מכיוון שהמיינד אינו מקושר עם איבר השמיעה. החושים אינם יכולים לעשות דבר בעצמם. הם צריכים את עזרת בעליהם, המיינד, בכל רגע. זה המיינד שרואה, שומע, טועם, מריח ומרגיש. החושים פשוט מעבירים את תנודות החוש מבחוץ, אל המיינד פנימה. השולחן שהנך רואה הינו קאלפאנה( Kalpana ) שכלית (דמיון). השולחן למרות שאתה רואה אותו חיצונית, באמת קיים רק בתודעתך. תמונה מנטלית או תמונה בנוסף למשהו חיצוני הוא השולחן. זה הקיים בחוץ אינו ידוע ואינו ניתן לידיעה. המיינד מגיב לתנודות החיצוניות ואתה רואה את היקום החיצוני. בהיעדר מיינד אין יקום. היכן העולם עבורך בזמן שאתה ישן שינה עמוקה? על כן עולם זה מוגדר כ Manomatra Jagat (רק במיינד) או Manahkalpita Jagat (יצירה שכלית). המיינד הוא היקום. אין עולם אחר חוץ מהמיינד. הכיצד יכולים עדשות קטנות להפיק תמונה של הר? תמונה קטנה מופקת על ידי העדשות, הרטינה, והמרכז האופטי. זהו המיינד שמפתח ומגדיל אותה. כל התמונות כבר קיימות במיינד. מה שהנך תופס כה גדול בחוץ, הינו בסך הכל תמונה שכלית בצירוף דבר חיצוני שאינו ניתן לידיעה. אם אתה אומר: "אין דבר בחוץ". מדוע הנך משתוקק לאוכל ושתייה שהנך רעב או צמא? אם הכל נמצא בפנים, עליך להסתפק מרעב וצמא מבפנים בלבד. אך זהו אינו המקרה. ישנו דבר בחוץ, קרא לו Vivarta (התגלות) של בראהמן, קרא לו Vilasa of Maya (אשליית המאיא), קרא לו Chamatkara of Avidya (נצנוץ הבורות), Parinama (שינוי) של וישנו, גלים חשמליים בשפה מדעית, אין זה משנה הרבה.

8 Mantra 9 Vishayasukham duhkhavatparityaajyam. יש לוותר על עונג כפי שמוותרים על כאב. עונג המופק מעצמים חושיים נותן כאב לאחד המבחין. אנשים שתודעתם ארצית, שאיבדו את יכולת האבחנה שלהם, שמחים בעצמים החושיים בגלל חוסר אבחנה. הם בוכים בגיל מתקדם. אתה בוכה כשאתה נולד. אתה בוכה כשאתה מת. אתה בוכה גם בין לבין. היכן העונג בעולם אם כך? למד להבחין. היה יוגי. יוגה תביא סוף לכל סוגי בכאב. יוגה תהרוס קלשאס Kleshas) ייסורים). התעורר. פקח עיניך. תרגל יוגה בני! עונג חושי הינו רגעי, מטעה, תעתעני ודמיוני. גרגר הנאה מעורב בהר של כאב. הנאה אינה יכולה לגרום לסיפוק התשוקה. להיפך, היא הופכת את המיינד ליותר חסר מנוחה אחרי הנאה, על ידי תשוקה עזה Vasayas).(Trishnas and עונד חושי הינו הסיבה למוות ולידה. גוף זה אינו דבר חוץ מבשר עצמות ושאר סוגי זהמה. הנח לפני המיינד את פירות ידיעת העצמי, או חיים בנשמה, או בראהמן, או הנצחי כמו אלמוות, אושר נצחי, שלווה עליונה וידע ללא גבול. אם תזכור נקודות אלו תמיד, המיינד ייגמל מתשוקות עזות לעונג חושי. Vairagya (אובייקטיביות), Viveka (אבחנה בין אמיתי ללא אמיתי), Mumkshutva (השתוקקות לשחרור מלידה ומוות) יפציעו. עליך להתבונן ברצינות בפגמי החיים החושיים (Dosha-Drishti) ולטבע הלא אמיתי של חיי העולם הזה.(Mithya-Drishti) כפי שזהב טהור שטופל בכור עם Borax (סוג של מלח) נמסר טהור, מנצנץ באופן מבהיק, כך גם היוגי, כשהמיינד שלו מטוהר על ידי גורמי אובייקטיביות ותרגול מתמיד, הופך לאדם מאיר. Mantra 10 Prakritisitragunaavalambani פרקריטי מופעלת דרך הגונות. סאטווה, ראג'ס ותאמס הן שלושת הגונות או האיכויות של המיינד. סאטווה היא טוהר, או אור, או ידע. ראג'ס היא תשוקה או פעילות. תאמס היא התמדה או אפילה. על ידי בדיקת ראג'ס ותאמס תוכל להגביר את סאטווה. כשאר סאטווה מוגברת, המיינד מתייצב כלהבה במקום חסר רוח. הוא שהינו סאטווי, יכול לתרגל ריכוז אמיתי ומדיטציה ויכול להיכנס לסמאדהי( Samadhi ) בקלות. אדם ראג'סי אוהב כוח ואובייקטי חושים. אדם תאמסי פועל בפעולות דביקות בגלל בורות. סאטווה אינה יכולה לעמוד בפני עצמה. היא מעורבת עם תאמס וראג'ס מטרידות. כאשר ישנה שליטה של סאטווה, ראג'ס ותאמס מובאות תחת שליטה. הן אורבות בעצמן. כשישנה עלייה בסאטווה, יש בהירות, אורה, שמחה, טוהר, חוסן שלווה והארה. חובתך החשובה היא להעלות סאטווה ולשלוט בחושים והמיינד. חובות אחרות הינן משניות( Gauna ) בלבד. רק אדם הגיוני יבין נקודה זו.

9 המיינד נודד( Kshipta ) ואינו יציב בגלל אנרגיית ההפרעה של ראג'ס(תשוקה) שגורמת למוח לרוץ אחרי מגוון עצמי חושים. המיינד הופך לסולח (Mudha) כאשר הוא מלא בתאמס(התמדה). שינה עמוקה נובעת עקב עודף תאמס. Mantra 11 Yam kamchidvishayam baahyamaabhyantaram vaa anusandadhaatyasya chittaaikagryam dhaaranaa דהארנה או ריכוז, הינו לקבע את המיינד על רעיון, אובייקט או נקודה. בין אם הוא פנימי או חיצוני. קשה מאוד לומר מתי נפסק הריכוז, ומתחילה המדיטציה. מדיטציה באה בעקבות הריכוז. טהר את מוחך קודם על ידי תרגול יאמה וניאמה. לאחר מכן המשך לתרגול הריכוז. ריכוז ללא טוהר, אין בו תועלת. ישנם העוסקים בפעילות על-טבעית שמאוד מתקדמים בריכוז. אך הם אינם טיפוסים בעלי אישיות טובה. זו הסיבה שאינם מתקדמים הם בקו הרוחני. חלק טיפשים, תלמידי יוגה חסרי סבלנות, מתקדמים לריכוז בבת אחת, מבלי לעבור את הכשרת ההקדמה האתית. רוצים הם לקפוץ קפיצה ארוכה. הם שוברים את רגליהם ונופלים ארצה. זוהי טעות חמורה. שלמות אתית היא בעלת חשיבות עליונה. ריכוז הוא יציבות המיינד. אם תסיר את כל הסיבות להסטה, כוח הריכוז שלך יגבר. Brahmachari (נזיר) אמיתי ששומר על ה- Virya (כוח) שלו יהיה בריכוז נפלא. תשומת לב משחקת תפקיד חשוב בריכוז. הוא שפיתח את כוח תשומת הלב שלו יהיה לו ריכוז טוב. עליך להיות מסוגל לראות את אובייקט הריכוז בבירור רב אף שאינו בנמצא. חובה עליך לקרוא לתמונה המנטלית בהתראה של רגע. אם אתה מתרגל ריכוז טוב, תוכל לעשות זאת ללא קושי. זה שהצליח בפראטיאהרה(הפשטה), על ידי הסגת החושים ממגוון העצמים, יהיה בעל ריכוז מעולה. יהיה עליך לצעוד בדרך הרוחנית צעד אחר צעד, שלב אחר שלב. הנח את היסודות של יאמה, ניאמה, אסאנה, פראנימה ופראטיאהרה לשם התחלה. משנה העל של דהארנה(ריכוז), דהיאנה(מדיטציה) וסמאדהי(תודעת על) יצלח רק אז. אסאנה הינה Bahiranga (תרגול Sadhana חיצוני). דהיאנה( Dhyana ) היא Antaranga sadhana (תרגול פנימי). כשהדהארנה(ריכוז) מושווה עם דהיאנה וסמאדהי, אף היא חיצונית. זה שתנוחתו(אסאנה) יציבה וטיהר את היוגה-נאדי( Yoga-Nadi ) ואת הפראנה מאיאקושה( Prana Mayakosha הרובד החיצוני) על ידי פראנימה, יוכל להתרכז בקלות. תוכל להתרכז פנימית על כל אחד משבעת הצ'אקרות או מרכזי האנרגיה הרוחנית, כלומר, מולדהארה( Muladhara ), סוואדיסטאנה( Svadhisthana ), מאניפורקה( Manipuraka ), אנהאטה( Anahta ), וישודה( Vishuddha ), אג'נה( Ajna ) וסהאסרארה( Sahasrara ). המרכזים היוגים הללו ממוקמים בפי הטבעת, שורש איבר הרבייה, טבור, לב, גרון, בין שתי הגבות, ובכתר הראש בהתאמה. או בריכוז על קצה האף, או קצה הלשון או חיצונית על ידי הבטה בתמונה של כל ישות( Devata ), הארי( Hari וישנו), הארא( Hara שיווה), קרישנה או דווי( Devi האלה). יכול אתה להתרכז בתקתוק השעון, או על להבת נר, או על נקודה שחורה על הקיר, על עיפרון, או על ורד, או על כל עצם מספק אחר. זהו ריכוז מוחשי.(Sthula) לא יתכן ריכוז בהיעדר משהו שעליו יוכל המיינד לנוח. המיינד יכול להתמרכז בקלות על עצם מספק כמו פרח יסמין, מנגו או תפוז, או חבר אוהב. קשה לרכז את המיינד בתחילה, על כל עצם שהמיינד אינו אוהב, כמו פסולת, נחש קוברה, אויב, פרצוף מכוער וכדומה. תרגל ריכוז עד שהמיינד מיוצב היטב על עצם הריכוז. כאשר המיינד בורח מאובייקט הריכוז, החזר אותו שוב ושוב לאובייקט. האל קרינה אומר בגיטה שלו "Yato yato nischarati manas chanchalam asthiram, tatas tato niyamya etat atmanayeva nayet" - vasam "על פי תכיפות יציאה קדימה של המיינד הלא יציב והמתנדנד, באותה תכיפות רסן המיינד פנימה, תן לו להיות תחת שליטת העצמי".

10 אם ברצונך להגביר את כוח הריכוז שלך, עליך להפחית את פעולותיך הארציות בעולם ) Vyavahara.(Kshaya עליך לשמור על שתיקה גם כן(נדר שתיקה, למשך שעתיים יום-יום. אדם שהמיינד שלו מלא בתשוקה ושאר מיני תשוקות עצומות, קשה לו להתרכז על כל עצם שהוא, אפילו לשנייה אחת. המיינד שלו קופץ ממש כמו בלון. רסן והתמקצע בנשימה. דכא את חושיך ואז קבע את המיינד על כל עצם מספק. קשר את הרעיונות טוהר וקדושה עם העצם. יכול אתה להתרכז על הרווח שבין הגבות.(Trikuti) יכול אתה להתרכז על הצלילים המיסטיים Dhvani) (Anahata שנשמעות מהאוזן הימנית. יכול אתה להתרכז על תמונת אום. p תמונת האל קרישנה עם החליל בידו, ותמונת האל וישנו עם הקונכייה, דיסקוס אלה ולוטוס טובות מאוד לריכוז. תוכל להתרכז על תמונת הגורו שלך או כל קדוש אחר. אנשי וודאנטה מנסים לקבע את במיינד את האטמן, העצמי הפנימי. זהו הריכוז שלהם.(Dharana) Dharana (ריכוז) הוא השלב או הענף השישי של אשטנגה יוגה, או ראג'ה יוגה של פטאנג'לי מהרישי. בדהארנה יהיה לך רק ווריטי אחד או גל אחד באגם המיינד. המיינד מקבל על עצמו את הצורה של דבר אחד בלבד. כל הפעולות האחרות של המיינד מושעות או מופסקות. זה שיכול לתרגל ריכוז לחצי שעה או שעה, יהיו לו כוחות על-טבעיים עצומים. כח הרצון שלו יהיה חזק אף הוא. כשהאטה יוגים מרכזים את המיינד על Shad-Adhara או ששת התומכים,(Shat-chakra) הם מרכזים את המיינד שלהם על הישויות( Deities ) המנהלים אותן בהתאמה, כלומר, גאנשה( Ganesha ), בראהמה( Brahma ), וישנו( Vishnu ), רודרה( Rudra ), אישווארה( Ishwara ) וסדאשיווה( Sadasiva ).שלוט בנשימה על ידי פראנימה. רסן את חושיך על ידי פראטיאהרה. אז מקד את המיינד או על סאגונה( Saguna ) או על נירגונה( Nirguna ) בראהמן (בראהמן עם או ללא תכונות). על פי אסכולת האטה יוגה, יוגי שיכול להשעות את נשימתו על ידי Kumbhaka למשך 20 דקות, יהי לו ריכוז טוב. יהיה לו מיינד רגוע מאוד. פראנימה מייצבת את המיינד, מסירה הפרעה (Vikshepa) ומרבה כוח ריכוז. אלו המתרגלים,Kechari Mudra על ידי חיתוך ה- Frenum (החיבור Lingua בין הלשון לחיך התחתון), ומאריכים את הלשון ומקבעים אותה בחור החך העליון על ידי העלאתה למעלה, יהיו בעלי ריכוז טוב. אלה המתרגלים ריכוז מתפתחים במהירות. יכולים הם לבצע כל פעולה בריכוז מדעי ויעילות רבה. דבר שאחרים יעשו בשש שעות, ייעשה על ידי אדם מרוכז במחצית השעה. מה שאחרים קוראים בשש שעות, ייקרא על ידי אדם המתרגל ריכוז בחצי שעה. ריכוז מטהר ומרגיע את הרגשות הגועשות, מחזק את זרם המחשבה, ומבהיר את הרעיונות. ריכוז עוזר לאדם בהתקדמות הגשמית שלו גם כן. תהיה לט תפוקת עבודה טובה מאוד במשרדו או בעסק שלו. מה שהיה מעונן ומעורפל קודם, הופך לבהיר ומוחלט. מה שהיה קודם קשה, הופך עכשיו קל, ומה שהיה מסובך ומבלבל קודם, הופך לקל בתפיסה המנטלית. תוכל להשיג הכל דרך ריכוז. אין דבר שאינו אפשרי לאדם המתרגל ריכוז. קשה לתרגל ריכוז שאחד רעב או סובל ממחלה רצינית. הוא המתרגל ריכוז יהיה בעל בריאות איתנה וראייה מנטלית בהירה מאוד. פרוש לחדר שקט. שב בתנוחת הלוטוס. סגור את עיניך. ראה מה קורה כשהינך מתרכז בתפוח. אתה יכול לחשוב על צבעו, צורתו, גודלו וחלקיו השונים, כמו קליפה, ציפה( Pulp ), גרעינים וכו'. תוכל לחשוב מהיכן יובא התפוח (קשמיר או אוסטרליה). תוכל לחשוב על טעמו החומצי או המתוק והשפעותיו על מערכת העיכול והדם. על ידי חוק האסוציאציה(קישור) של הרעיונות, פירות אחרים ינסו להיכנס למחשבותיך. המיינד יכול להשתעשע ברעיונות שאינם נחוצים. יש באפשרותו לטייל. הוא יכול לחשוב על פגישה עם חבר בתחנת הרכבת בארבע אחה"צ. הוא יכול לחשוב על קניית מגבת או פחית תה ועוגיות. הוא אולי יהרהר על מקרה לא נעים שקרה ביום שעבר. עליך החובה לנסות ולהשיג קו מחשבה ברור ומוחלט. חובה שלא תהיה קטיעה/עצירה בקו החשיבה. עליך לאסור על מחשבות אחרות שאינן קשורות לעצם הריכוז להיכנס. יהיה עליך להיאבק מאבק עיקש, על מנת להצליח בדרך. המיינד תמיד ינסה בכל כוחו לרוץ להרגלים ישנים, ולוקח על עצמו את הדרך הידועה או הישנה. הניסיון הוא בערך כמו לטפס על

11 גבעה. תהיה מאוד שמח אם תשיג אפילו מעט הצלחה בריכוז. כפי שחוק הכבידה, לכידות וכו', עובדים במישור הפיזי, כך חוקים מוחלטים של מחשבה כמו חוק האסוציאציה, חוק היחסות, חוק ההמשכיות וכו', עובדים במישור המנטלי או בעולם המחשבה. אלו המתרגלים ריכוז, עליהם להבין ביסודיות חוקים אלו. כאשר המיינד חושב על אובייקט, הוא יכול לחשוב על האיכויות שלו ועל חלקיו, גם כן. כאשר הוא חושב על סיבה הוא יכול לחשוב על התוצאות. אם תקרא את הבהגווד גיטה בריכוז, ראמאמיאנה או הSkanda (חלק) האחד-עשר בבאהגווטה( Bhagavata ) מספר פעמים, תמצא רעיונות חדשים בכל פעם, דרך הריכוז תהיה לך ראייה חודרת. משמעויות עדינות ואזוטריות יבהקו בשדה התודעה המנטלית. תבין עומקים פנימיים של חשיבות פילוסופית. כאשר אתה מתרכז בעצם כלשהו, אל תיאבק במיינד. המנע ממתח בגוף או במיינד. חשוב בעדינות על העצם באופן המשכי. אל תניח למיינד לשייט. אם רגשות מפריעות לך, במהלך הריכוז, אל תתייחס אליהן. הן יפוגו במהרה. אם תנסה להדחיק אותן, יהיה עליך למסות(מלשון מס) את כוח הרצון שלך. היה בעל גישה אדישה. הוודאנטין(המתעסק בוודאנטה) משתמש בנוסחא: "לא אכפת לי. צאו החוצה, אני שאקשי"( Shakshi עד להתאמות המנטליות) כדי לרסן רגשות. הדבק( Bhakta ) פשוט מתפלל ועזרה מגיע המן האל. אמן את המיינד בריכוז על מגוון עצמים, גסים כעדינים, בעלי גדלים שונים, גדול קטן ובינוני. במהלך הזמן הרגל חזק של ריכוז ייווצר, ברגע שתשב לריכוז, המצב יגיע בבת אחת בקלות. כשאתה קורא ספר, עליך לקרוא אותו בריכוז. אין תועלת ברפרוף על דפים באופן מהיר. קרא עמוד בגיטה. סגור את הספר. התרכז על מה שקראת. מצא שורות מקבילות בספרות קדושה כמו המהאבהארטה, האופנישדס ובהאגווטה. השווה ומצא הבדלים. לטירון(מתחיל), תרגול הריכוז מבחיל ומעייף בהתחלה. הוא חייב לחתוך הרגלים במיינד ובמוח. אחרי מספר חודשים הוא יקבל עניין רב בריכוז. המיינד ייהנה מסוג שמחה חדש, הריכוז-אנאנדה( Ananda ). הוא יהיה חסר מנוחה אם ייכשל בהשגת סוג השמחה החדש הזה. ריכוז הינו הדרך היחידה להיפטר מייסורי העולם ומצוקותיו. חובתך היחידה הינה לתרגל ריכוז. לקחת על עצמך גוף פיזי זה על מנת לתרגל ריכוז, ובאמצעותו להבין את העצמי. צדקה, Rajasuya (קרבן Yajna המוקרב על ידי מלך) הם כאין וכאפס בהשוואה לריכוז. הם צעצועים בלבד. על ידי Vairagya (אובייקטיביות), Pratyahara (שליטה בחושים) ותרגול ריכוז, קרני המיינד המתהוללות נאספות באיטיות. על ידי תרגול יציב הן הופכות לנקודה אחת. כמה שמח וחזק הוא אותו יוגי, שיש לו מיינד מרוכז בנקודה אחת. הוא יכול לסיים עבודה מסועפת במצמוץ העין. אלה המתרגלים ריכוז מדי פעם, יהיה להם מיינד יציב, אך רק לעיתים. לעיתים המיינד יתחיל לטייל ויהיה לא מתאים ליישום הריכוז. עליך שיהיה לך מיינד שיציית לך בכנות בכל הזמנים, ויבצע את פקודותיך באופן הטוב ביותר בכל עת. תרגול ראג'ה יוגה יציב ושיטתי, יגרום למיינד להיות צייתן ונאמן. ישנם חישה Yoga-Bhumikas או שלבים, או חמשת שלבי המיינד, כלומר, Kshipta (מוסט), Mudha (שכחה), Vikshipta (המיינד המאסף), Ekagra (מרוכז בנקודה אחת) ו- Nirrudha (נשלט או מרוסן היטב). על ידי תרגול ריכוז הדרגתי ומרוסן היטב יומיומי, קרני המיינד המטייל נאספות. הוא הופך למרוכז בדבר אחד. לבסוף הוא מרוסן כיאות. הוא הופך לנשלט כהלכה. אם השואף רודף, אחרי מה שלא מתאים, התקדמותו כואבת ועצלה. זה הרודף אחר מה שכן מתאים, התקדמותו קלה והאינטואיציה שלו מהירה. זה שאין לו מצבי עבר, או סמסקארות רוחניות של לידות קודמות, עובר התקדמות כואבת. בזה שטבעו הוא מושחת ויכולת שליטתו חלשות, התקדמותו כואבת,

12 והאינטואיציה שלו עצלה. אך לאחד בעל יכולת שליטה חדה, התקדמותו מהירה והאינטואיציה לשו מהירה. באחד שהבורות גברה עליו, האינטואיציה עצלה; אחד שלא, האינטואיציה שלו מהירה. Mantra 12 Tailadhaaraanavadanusandhananairantaryam dhyaanam Dhyana או מדיטציה, הינה שמירה על זרימת רעיון אחד, כמו זרימת שמן. מדיטציה הינה בעלת שני סוגים, כלומר, מוחשית ומופשטת. כאשר אתה מבצע מדיטציה על כל תמונה או עצם מוחשי, זוהי מדיטציה מוחשית. כאשר אתה מבצע מדיטציה על רעיון מופשט, או איכות כלשהי(כגון: רחמים, סובלנות) זוהי מדיטציה מופשטת. המתחיל, עליו לתרגל מדיטציה מוחשית. לחלק מהאנשים, מדיטציה מופשטת קלה יותר לתרגול מאשר מדיטציה מוחשית. השואף, יכול להתקדם לתרגול מדיטציה, אחרי שהוא מבוסס היטב בפראטיאהרה וריכוז. אם החושים במערבולת, אם המיינד אינו יכול להתרכז בנקודה אחת, מדיטציה אינה אפשרית אפילו בתוך 100 שנים. על אחד, ללכת שלב אחרי שלב, צעד אחר צעד. המיינד חייב להימשך שוב ושוב לנקודה עליה הוא מתרכז, כאשר הוא בורח. על אחד, להפחית את רצונותיו, ולוותר על כל צורות התשוקות פראיות והריקות של המיינד. אדם ללא תשוקות בלבד, יכול לשבת בשקט ולתרגל מדיטציה. תזונה סאטווית וקלה, נזירות( Brahmacharya ) הינן דרישות מקדימות לתרגול מדיטציה. תודעה, הינה בעלת שתי סוגים, כלומר, תודעה מחודדת(מפוקסת) ותודעה שולית. כאשר אתה מתרכז על טריקוטי( Trikuti הרווח שבין הגבות), תודעתך המפקסת היא על טריקוטי. כאשר זבובים יושבים על ידך השמאלית במהלך מדיטציה, אתה מסלק אותם באמצעות ידך הימנית. כאשר אתה נעשה מודע לזבובים, זו נקראת תודעה שולית. זרע שנשאר באש לשנייה, ללא ספק, לא יינבט אפילו אם ייזרע באדמה פורייה. כך המיינד, שמתרגל מדיטציה לזמן מה, ורודף אחרי עצמים חושיים בגלל חוסר יציבות, לא יביא לפירות המושלמים של היוגה. Manta 13 Samadhirdvividhah samprajnaato samprajnaatashcheti סמאדהי הוא בעל שני סוגים, Samprajanata ו- Asamprajnaata סמאדהי משמעו מצב תודעת-על, שבו היוגי חווה חוויות על חושיות. סמאדהי הוא בעל שני סוגים, כלומר,.Nirvikalpa או Nirbija או,Asamprajnaata ושני,Savikalpa או Sabia או Samprahnaat בסאוויקאלפה סמאדהי ישנם טריפוטי( Triputi ) או שלישייה- היודע, הידע והניתן לדעת. ישנה Alambana או תמיכה להישענות המיינד. בנירוויקאלפה אין טריפוטי, או אלאמבאנה. הסמסקאראס נשרפות כליל. רק נירוויקאלפה סמאדהי יכול להרוס לידה ומוות, ולתת ידע גבוה יותר ואושר עילאי. סאוויקאלפה סמאדהי הוא בעל סוגים מגוונים Savitarka (הרהור), Nirvitarka (עם שמחה) ואסמיטה( Asmita עם חוש האישיות). כאשר אתה מצליח להתמקצע בראג'ה יוגה על ידי כניסה לאסאמפרג'נטה סמאדהי( Nirvikalpa ), כל הסמסקארות והוואסנות שגורמות ללידה מחדש, נשרפות לחלוטין. כל הווריטי, או ההתאמות השכליות,

13 שעולות מאגם המיינד באות תחת ריסון. חמשת הייסורים, כלומר, בורות( Avidya ), אגואיזם( Asmita ), אהבה ושנאה( Raga-dvesha ), והיאחזות בחיים( Abhinivesha ) נהרסים, וקשרי הקארמה מושמדים. שלוט במיינד, הפוך לחסר תשוקות, פתח את כח הסבל שלך, שקול וראה את העצמי בעצמי. סמאדהי מעניק טוב עליון( Nisreyasa ) והתרוממות נפש( Abhyudaya ). הוא מעניק מוקשה( Moksha שחרור ממעגל הלידה והמוות). הייסורים, אגואיזם וכו', בסיסם בבורות( Avidya ). עם התגלות ידע העצמי, הבורות מתפוגגת. עם העלמות הסיבה העיקרית, כלומר בורות, אגואיזם וכו' ייעלמו אף הם. באסאמפראג'נטה סמאדהי, התאמות של המיינד מרוסנות כולן. כל הסמסקארות הנותרות, אף הן נשרפות לחלוטין. שהו הסמאדהי העליון ביותר בראג'ה יוגה. זה ידוע גם כ- Samadhi Nirbija (ללא זרעים) וגם.Nirvikalpa Dharma Megha בראג'ה יוגה, משמעו "ענן המעלה"( virtue.(cloud of כפי שעננים מורידים גשם, כך גם Dharma Megha Samadhi מוריד ידע בלתי מוגבל, ומגוון כוחות( Siddhas ) ליוגים. Karma (טביעות הפעולה) היא הזרע למצב החיים, תקופת החיים וניסיון החיים. נירביג'ה סמאדהי ישרוף את כל הזרעים. Mantra 14 Nistraigunyo yogi kaivalyamashnute היוגי מפריד עצמו משלושת הגונות(איכויות) ומשיג בידוד. על ידי הגברת ההתאמות הסאטוויות של המיינד, כמו מחילה( Kshama ), אהבה, רחמים, נדיבות, נדיבות לב, אמיתות, התנזרות, אתה יכול להשמיד את הווריטי הראג'סיים והתאמסיים. קרב פנימי מתחולל תמיד בין הגונות- סאטווה, ראג'ס ותאמס, בין ווריטי טובים לרעים. זוהי לוחמה פנימית בין הסוראס( Suras אלים) לאסוראס( Asura שדים). אם סאטווה שולטת במיינד, מחשבות על האל, Brahma (חקר Vichara לעבר האמת) יתגלה. המיינד יהיה בעל נקודה-אחת(מרוכז). המצב המדיטטיבי, יגיע מאליו ללא כל מאמץ. בטירונים(מתחילים) רוחניים, מצב המיינד הסאטווי, לא יחזיק מעמד זמן רב, ראג'ס ותאמס ינסו להיכנס פנימה. עליך להיות זהיר מאוד וערני. יהיה עליך להתבונן במיינד. יהיה עליך להתבונן במיינד, דרך חקירה זהירה. חובתך החשובה, היא להעלות רמת סאטווה במיינד. אדם סאטווי יהיה תמיד ישר ומוסרי, אוהב-אל, קר רוח ובעל כוח. אדם רג'אסי יהיה לעולם מועסק על ידי פעילויות ארציות. רוצה הוא למלוך על אחרים. יש לו גישה מתנשאת. הוא רוצה כוחות. הוא מאוד נקשר לאשתו, ילדיו ורכושו. מלכים, כוהנים ואנשים עשירים מלאים ראג'ס. כפי שאתה סוחט החוצה משחת שיניים מהשפורפרת המתקפלת, כך עליך לסחוט את כל הראג'ס משפורפרת הגוף, ולמלא אותו בסאטווה. אז תהיה Dhyana (אשף Yogi במדיטציה). הפסולת או הטומאה של המיינד- ראג'ס ותאמס עליהן להיות מוסרות על ידי חימום המיינד באש הVairagya וה-.(Sadhana ותרגולים רוחניים של (אובייקטיביות Abhyasa לבסוף, הפורושה תופס את מצבו האמיתי הטבעי, של כבוד אלוקי, בידוד או חירות מוחלטת.(Kaivalya) הוא ניתק עצמו לחלוטין מפרקריטי והשפעותיה. הוא מרגיש את חירותו המוחלטת ומשיג,Kaivalya המטרה העליונה ביותר לראג'ה יוגי. כל ה- Klesha-karmas מושמדות כעת, חדלות מלפעול. יש בו ידע בו-זמני. העבר והעתיד מתערבבים יחד להווה. הכל הוא "עכשיו". הכל הוא "כאן". הוא התעלה מעל הזמן והחלל. סך כל הידע על שלושת העולמות, של כל המדע החילוני, הוא שום דבר, כלום; זה בסך הכל קליפה בהשוואה לידע האינסופי של יוגי שהגיע ל- Kaivalya. תהילה, תהילה ליוגים משובחים כאלה! מי ייתן וברכותיהם יהיו על כולנו!

מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל

מגישה : חני חוקת תשעו עבור קריאת כיוון למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל שמגיב* עד שזז* עד מנומנם* חולמני- ץ* ר שלווה* אישיות מפריע* לא ך* א... י ש י ב ה ז מ ן ל א ח

קרא עוד

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר אני נשאר אני שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, אבל האדם עצמו לא משתנה. הילדים יבינו

קרא עוד

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רחבה של רגשות לעודד שיח ולהמשיג רגשות לתת למדריך בסיס

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation נקמתו של סבל יהושע בר יוסף התפתחות העלילה יום אחד ביקש זלמן התורכי מלמך שיעביר מהמחסן בצפת אל הכפר עין זיתים שלוש חביות ברזל, כבדות וריקות, דבר שקשה לבצע היות והדרך תלולה מאוד. למך תכנן דרך מיוחדת להוריד

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שלומית לויט "עץ החשיבה" שלמה יונה- העמותה לחינוך מתמטי לכל מציגים: "ימין ושמאל- לומדים חשבון" 4 מקורות קושי להתמצאות במרחב אצל ילדים תפיסה אפיזודית התנהגות ייצוגית מוגבלת. היעדר מושגים ומונחים. אגוצנטריות.

קרא עוד

שאלון איבחון להפרעת קשב ריכוז ותחלואה נילווית שם הילד: תאריך לידה: תאריך מילוי השאלון: / / ממלא השאלון: / אמא אבא מורה גננת שלום, אנא ענו על השאלון הב

שאלון איבחון להפרעת קשב ריכוז ותחלואה נילווית שם הילד: תאריך לידה: תאריך מילוי השאלון: / / ממלא השאלון: / אמא אבא מורה גננת שלום, אנא ענו על השאלון הב שאלון איבחון להפרעת קשב ריכוז ותחלואה נילווית שם הילד: תאריך לידה: תאריך מילוי השאלון: / / ממלא השאלון: / אמא אבא מורה גננת שלום, אנא ענו על השאלון הבא על פי הסולם הבא: ההתנהגות המתוארת לא ניראית לעולם

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הנח את הפלאפון במרכז החדר סדנאות ליבה למאמנים משמעת עצמית מטרות הסדנה הקניית כלים לבניית משמעת עצמית אצל השחקנים הקניית כלים ליצירת מאמץ מרבי, ניהול רגשות ואיפוק מודל ערכי הליבה מיצוי עצמי משמעת עצמית

קרא עוד

כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, ו

כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, ו כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, וגם כעסים וקינאה. אז תנו לי יד וקדימה קופצים, רק תזכרו

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation עיניים נוצצות אתגר קרת תוכן העלילה זה סיפור על ילדה שאהבה, יותר מהכל, דברים נוצצים. היתה לה שמלה עם נוצצים, וגרביים עם נוצצים, נעלי בלט עם נוצצים. ובובה כושית שקראו לה כריסטי, על שם העוזרת שלהם, עם נוצצים.

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

לא טוב היות האדם לבדו

לא טוב היות האדם לבדו לא טוב היות האדם לבדו מטרה: עבודה יצירתית בעקבות לימוד פרק ב' בבראשית, ומתוך כך הטמעת הפרשנות שנלמדה וחשיבה על פרשנות אישית, מקורית. מהלך: לאחר לימוד פרשנים שונים על פסוק זה, התבקשו התלמידות, כמשימה לבית

קרא עוד

הקדמה

הקדמה הקדמה ספר זה נכתב כדי להעניק לכם חוויה חיה של חופש. זוהי קריאה הנובעת ממעמקי עצמכם לשוב הביתה, אל נוכחות החסד האינסופית אשר תמיד נמצאת כאן. הספר אינו מיועד לקריאה חפוזה שבאמצעותה תרכשו ידע נוסף או תלקטו

קרא עוד

CITROËN DS3

CITROËN DS3 CITROËN DS3 אייקון מודרני סיטרואן DS3 היא חלום של מעצב. היא רחוקה מלהשאיר אותך אדיש, אלא מעוררת מייד את התשוקה. גם כשהיא עומדת במקום. הקווים שלה גורמים לה להיראות כאילו היא נמצאת כבר בתנועה, ומגלמים

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 Business Model Innovation מרעיון עסקי למודל אפריל 2018 ערוץ המו"פ לטכנולוגיה וחדשנות בחינוך, Business Model Innovation Business Model Canvas / Value Proposition Canvas מבוססות על סט כלים חדשני, חדות

קרא עוד

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון:

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: 454-1288476 פתיחה שלום מתעניין בקסמים! שמי יוני לחמי. אני קוסם מקצועי מעל 11 שנים. לפני 9 שנים התחלתי ללמד קסמים ומאז לימדתי מעל

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

תוצאות סופיות מבחן אלק' פיקוד ובקרה קיץ 2014

תוצאות סופיות מבחן  אלק' פיקוד ובקרה קיץ  2014 תוצאות סופיות למערכות אלק' פיקוד ובקרה להנדסאים וטכנאים מועד קיץ תשע"ד 7/2014 פותר המבחן: מתי דוד למרות מאמצי לפתור נכון, יתכן ונפלו טעויות בפתרון, אשמח לקבל הערותיכם בדוא"ל : @hotmail.com ההצלחה שלי היא

קרא עוד

Microsoft Word

Microsoft Word הצעות לפעילות הגיל הרך לט"ו בשבט קיבצנו להלן הצעות לכמה פעילויות פשוטות ומהנות לט"ו בשבט: דפי צביעה העוסקים בטבע ובנטיעות א) דף עצים לגזירה והדבקה מהקטן לגדול ב) סיפור לט"ו בשבט מאת דתיה בן דור ג) סיפור

קרא עוד

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שיתוף פעולה בין מורים שיח טיעוני (ארגומנטציה) בקרב תלמידים

קרא עוד

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום דרכון נוכחי וצילום וויזה אחרונה, במידה והייתה. ניתן

קרא עוד

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

פרויקט "רמזור" של קרן אביטל בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו

פרויקט רמזור של קרן אביטל בס ד מערך שיעור בנושא: פונקציה טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנושא הפונקציות הנלמד בכתה ט' בכל הרמות. עזרי ההוראה בהם נשתמש: מחשב, ברקו, דפי עבודה

קרא עוד

מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החנ

מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החנ מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החניך יבין כי הגשמה אינה משימה פשוטה והיא מחייבת גם עשייה.

קרא עוד

בי"ס כרמלית- חיפה

ביס כרמלית- חיפה בי"ס כרמלית- חיפה מבחן הבנת הנקרא ולשון לכיתה ה' שליש שני תאריך: שם: חברים טובים- קראו היטב את השאלות לפני שאתם עונים משך הבחינה: 09 דקות ציון המבחן מ 89 נקודות קראו את הקטע שלפניכם: חבר טוב בעירק חיו

קרא עוד

סדנת מדיטציה: לו ג'ונג – אימון התודעה 4

סדנת מדיטציה: לו ג'ונג – אימון התודעה 4 סדנת מדיטציה: לו ג'ונג אימון התודעה 4 "גלגל הלהבים" בהשראת שיעוריהם של לאמה קריסטי מקנאלי וגשה מייקל רואץ' תרגום, עריכה והגשה לאמה דבורה-הלה רמת-גן, דצמבר 9002 שיעור 3, חלק א' דודו גולן לאמה דבורה הייתה

קרא עוד

Microsoft Word - beayot tnua 3 pitronot.doc

Microsoft Word - beayot tnua 3 pitronot.doc ק( בעיות מילוליות - בעיות תנועה.7 פתרון: א. נסמן : קמ"ש קמ"ש מהירותו של הולך הרגל. מהירותו של רוכב האופניים. משך זמן הליכתו של הולך הרגל מקיבוץ א' לקיבוץ ב'. משך זמן רכיבתו של רוכב האופניים מקיבוץ א' לקיבוץ

קרא עוד

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה המחלקה להוראת המדעים, נעמה בני מכון ויצמן למדע בקרב מבוגרים: בקרב מבוגרים הקביעה מבוססת מעשים/תוצרים/ביצועים. אנשים אלו הוכיחו במעשים/ביצועים/תוצרים פעולות

קרא עוד

Microsoft Word - C5Notes1

Microsoft Word - C5Notes1 קורס ACI מספר 5: כיצד עובדת קארמה? על פי שיעוריו של גשה מייקל רואץ' עריכה תרגום והגשה על-ידי לאמה דבורה-הלה סתיו 2003 שיעור 1 (מנדלה) השיעור הזה הוא מן שיעור הקדמה שיש בו הרבה פרטים - הוא נותן לנו רקע

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל- ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים עברית על הרצף מוגשת ל- דר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: 10.10.2016 מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 הקדמה רכישתה של שפה שניה או זרה היא תופעה לשונית פסיכולוגית,

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 יעוץ פנג שואי לבית מאת: ניצה שטרויך ה. אדריכלות פנג שואי אסטרולוגיה סינית בייעוץ פנג שואי לבית יש כמה וכמה שכבות של עומק לתיקונים והפעלות לאיזון הבית ודייריו. הבסיס הוא הבגואה וכיווני שינה ישיבה נכונים

קרא עוד

מבדק מס' 1 - חומרים: תכונות, שימושים, שינויים בחומר, היבטים טכנולוגיים

מבדק מס' 1 - חומרים: תכונות, שימושים, שינויים בחומר, היבטים טכנולוגיים משרד החינוך המינהל למדע וטכנולוגיה הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה שם התלמיד/ה: כיתה: משימת הערכה מספר 1- כיתה ד נושאים: מערכות ותהליכים ביצורים חיים ומערכות אקולוגיות )בעלי חיים( הנחיות: קראו היטב את השאלות.

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

" תלמידים מלמדים תלמידים."

 תלמידים מלמדים תלמידים. " תלמידים מלמדים תלמידים." פרוייקט של צוות מתמטיקה, בית ספר כפר-הירוק איך הכל התחיל... הנהלת בית הספר העל-יסודי הכפר הירוק יזמה פרויקט בית ספרי: "למידה ללא מבחנים- הוראה משמעותית", צוות המתמטיקה החליט

קרא עוד

1

1 איך לבנות שגרות ניהוליות? מה זה שגרות ניהוליות? פעולות המבוצעות ב קבועה, לצרכי ניהול משימות ואנשים. למה זה חשוב? ניהול עם שגרות קבועות ועקביות מאופיין בסדר, ארגון ושליטה. השגרות מאפשרות למנהל להיות בקיא

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

<4D F736F F D20E9ECE3E420E0E7FA20E5EEE8F8E9E420E0E7FA20E9F6E0E520E1E2F9ED20ECE8E9E5EC20F0E7EEE3>

<4D F736F F D20E9ECE3E420E0E7FA20E5EEE8F8E9E420E0E7FA20E9F6E0E520E1E2F9ED20ECE8E9E5EC20F0E7EEE3> ילדה אחת ומטריה אחת יצאו בגשם לטיול נחמד... פעילות במועדון בנושא חורף, המבוססת על השיר של דתיה בן דור - מילים ולחן. הפעילות מיועדת לילדים צעירים. את השיר והלחן אפשר למצוא באתר שירונט: http://www.shiron.net

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

siud-introduction-sample-questions

siud-introduction-sample-questions מבוא לפסיכולוגיה שאלות לדוגמא מבנה המבחן המבחן יכלול: 18 שאלות סגורות כל שאלה= 4 נקודות סה"כ: 72 נקודות 4 שאלות פתוחות כל שאלה= 7 נקודות סה"כ: 28 נקודות (בחירה מתוך 22 שאלות) (בחירה מתוך 6 שאלות) שאלות

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc)

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc) הצעה לפתרון שאלון א, חורף 2011 נכתב ע"י עידית גולץ (מורה ורכזת עברית) וארנון דותן (מורה בלחמן). פרק א הבנה והבעה (50 נקודות).1 קהל היעד, הנמענים תפקיד הלשון העברית פן אחד היהודים בארץ מפתח להקמת חברה מלוכדת

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 קורס סייעות רופא שיניים 2013 ברוכים הבאים ד"ר כמאל מסארוה 050-7824234 dent2000@msn.com 1 2013 - מבוא לרפואת שיניים : # # קורס סייעות רופא שיניים נושאי לימוד תפקיד הסייעת היסטוריה של טיפולי שיניים - אנטומיה

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

עמוד 1 מתוך 3 שאלון הורים לילד הלומד בבית ספר שאלון זה נועד למילוי הורים לילדים תלמידי בית ספר. השאלון מנוסח בלשון זכר, אך מיועד גם לבנים וגם לבנות. י

עמוד 1 מתוך 3 שאלון הורים לילד הלומד בבית ספר שאלון זה נועד למילוי הורים לילדים תלמידי בית ספר. השאלון מנוסח בלשון זכר, אך מיועד גם לבנים וגם לבנות. י עמוד 1 מתוך 3 שאלון הורים לילד הלומד בבית ספר שאלון זה נועד למילוי הורים לילדים תלמידי בית ספר. השאלון מנוסח בלשון זכר, אך מיועד גם לבנים וגם לבנות. יש למלא את הטפסים בכתב גדול וברור ובעט בלבד. ניתן להיעזר

קרא עוד

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה?

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה? חינוך גופני מתפיסת עולם לתוכנית לימודים המכללה ד"ר איתן אלדר האקדמית בוינגייט מה משפיע על תפיסת עולם של המורה? התנסות עבר )מה שהיה הוא שיהיה??( שירות צבאי תפיסה / הכתבה פוליטית גלובלית ומקומית מערכת הכשרה

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

הורות אחרת

הורות אחרת המרכז להורות אחרת הורות משותפת רחלי בר-אור גידי שביט טל. 053-4266496 Horut.acheret@gmail.com אתר המרכז www.alp.org.il המרכז להורות אחרת הוקם ע"י רחלי בר אור וגידי שביט ב 1994, נכון לינואר 2017 נולדו במסגרת

קרא עוד

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי תנור קומפקטי משולב מיקרוגל EAN13: 8017709217853 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי באדים מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית הפשרה, התפחה, הפעלת שבת בקרת

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

Bright Blue Gradients

Bright Blue Gradients מה נלמד היום: מהי סביבת חיים מהם מרכיבים ביוטיים וא-ביוטיים מהם צורכי הקיום של בעלי החיים כיצד הסביבה מספקת צרכי קיום אלו מה ההבדל בין תנאי סביבה ולמרכיבי סביבה מיפוי מושגים בנושא סביבת חיים: ביוספרה

קרא עוד

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 משחקי כדור טרחנים וטרדנים ציוד: כדור יד. מבנה: שתי קבוצות פנים אל פנים, המרחק ביניהן 2 מ', מאחורי כל קבוצה 10 מ' גבול המקלט. (המגרש מסומן בקווים בולטים) לקבוצה אחת השם; "טרחנים" ולשניה; "טרדנים". מהלך

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם 1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם בהגשה לטופס המבחן. חומרי עזר: 1.מחשבון. נספח הנוסחאות

קרא עוד

מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יח""ללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v m sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4

מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יחללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v m sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4 מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יח""ללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4 גוף נע לאורך ציר X כך שברגע. x הוא נמצא 0 t 0-10 16 19

קרא עוד

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63>

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63> < 0 a b b a > 0 נתון: מכאן ניתן לומר בוודאות כי -. a < b ab < 0 a 0 b > לא ניתן לקבוע בוודאות.. ( 0)?. לא ניתן לדעת. + ( + ) ( ) + + נתון: כמה ערכי שונים מקיימים את המשוואה?. אינסוף 0 +. תשובות ו נכונות

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

תורת החישוביות תרגול הכנה לוגיקה ותורת הקבוצות מה יש כאן? בקורס תורת החישוביות נניח ידע בסיסי בתורת הקבוצות ובלוגיקה, והכרות עם מושגים בסיסיים כמו א"ב

תורת החישוביות תרגול הכנה לוגיקה ותורת הקבוצות מה יש כאן? בקורס תורת החישוביות נניח ידע בסיסי בתורת הקבוצות ובלוגיקה, והכרות עם מושגים בסיסיים כמו אב תורת החישוביות תרגול הכנה לוגיקה ותורת הקבוצות מה יש כאן? בקורס תורת החישוביות נניח ידע בסיסי בתורת הקבוצות ובלוגיקה, והכרות עם מושגים בסיסיים כמו א"ב, מילה ושפה לטובת מי ששכח חומר זה, או שלא למדו מעולם,

קרא עוד

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc מבחן בעברית תכנ תי "מארג השפה" 9 שנ"ל מבחן דגם (ינואר, 2004) שם פרטי: שם משפחה: מס' תעודת זהות: תאריך: שם מרכז ההשכלה / מוסד: מנהל מרכז השכלה: שם: חתימה: אנו רואים בקיום טוהר הבחינות משימה חינוכית, ערכית

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

Microsoft Word - buty.doc

Microsoft Word - buty.doc ב.דרגונסקיי חתול במגפיים "בנים ובנות!" אמרה ראיסה איבנובנה "גמרתם את ברבעון בהצלחה. אני מברכת אתכם. כעת אפשר לנוח. בחופשה נעשה לנו מסיבת תחפושות. כל אחד יכול להתחפש איך ירצה, ועבור התחפושת הטובה ביותר

קרא עוד

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C>

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C> Page 1 of 5 נתוני האמת: זינוק במספר החרדים שעובדים ומשרתים נתונים מנפצי מיתוסים שמפרסם מוסד שמואל נאמן, מראים כי חל גידול של מאות אחוזים בגיוס לצבא, לשירות האזרחי ובהשתלבות חרדים בשוק העבודה. ח"כ אורי

קרא עוד

ללא כותרת שקופית

ללא כותרת שקופית סביבת הלימוד החוץ כיתתית ניר אוריון המחלקה להוראת המדעים מכון ויצמן למדע גישה הוליסטית לסביבת הלימוד החוץ-כיתתית הגברת מידת ורמת השימוש בסביבה החוץ-כיתתית דורשת התמודדות עם השאלות הבאות: (1) מהי סביבה

קרא עוד

Microsoft Word - Cosmic CAL Part 2 Hebrew Final

Microsoft Word - Cosmic CAL Part 2 Hebrew Final לסרוג יחד קוסמי חלק 2 זכויות יוצרים: הלן שרימפטון, 2018. כל הזכויות שמורות על ידי: הלן ב www.crystalsandcrochet.com בחסות של Stylecraft yarn קיצורים תך, תכים ח"ע חצי עמוד ל"א לולאה אחורית סיבוב עמ"ק עמוד

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 אלון בבצ' קו, פסיכולוג מוסמך המרכז להורות באוניברסיטת ייל,)YALE( ארה"ב מטרות הסדנה העברת ידע מבוסס מחקר בתחום בעיות התנהגות אצל הילדים. הצגת הטיפול שנחשב ה standard gold בתחום בעיות התנהגות. הצגת מידע

קרא עוד

Microsoft Word - D70.doc

Microsoft Word - D70.doc בית ספר גבריאלי הכרמל (מנהלת-צופיה יועד) במהלך השנה ולקראת סופה נערכו שיחות אישיות של המנהלת עם כל מורה ומורה בבית הספר. לקראת שיחה זו כתבו המורים את מה שבכוונתם להעלות באותה שיחה. המורים התבקשו להציב

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של תוכנה חופשית. דוגמאות מהשטח 1 ליאור קפלן 30/11/05 קצת

קרא עוד

במסגרת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים ילדים ונערים אימונים צבאיים וסמי-צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית

במסגרת  מחנות הקיץ של חמאס מקיימים  ילדים ונערים אימונים צבאיים  וסמי-צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית ב א ו ג ו ס ט 8 הצגת תכלית " שנערכה ע"י" ח מ א ס" ב מ ס ג ר ת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים י ל ד י ם ונערים אימונים צבאיים וסמי- צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית כ ל ל י 2018 ב מ ס ג ר ת ה ק י ץ מ

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן # חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 בניית תכנית שיווקית מהי תכנית שיווקית? התכנית השיווקית מתארת את הפעולות השיווקיות שעסק צריך לבצע על מנת להשיג את יעדי המכירות שלו. מטרת התכנית השיווקית בניית התכנית השיווקית עוזרת לנו להגדיר את: 1. יעדי

קרא עוד

ערב הווי בנושא "השרדות"

ערב הווי בנושא השרדות ערב הווי בנושא "השרדות" ראשית כל מסבירים לקבוצה את חוקי המשחק, והם: מחלקים את הבוגרים לשלושה שבטים (על פי חלוקה שנכין מראש- מקריאים את השמות כמו בהישרדות). מטרת השבטים להצליח לנצח את שאר הקבוצות במספר

קרא עוד

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי  צעדת השיבה הגדולה, הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לשטח ישראל, מלויים במעשי אלימות ויתכן גם טרור במינון

קרא עוד

שאלון אבחון תרבות ארגונית

שאלון אבחון תרבות ארגונית שאלון: אבחון תרבות ארגונית על פי : Cameron, E. and Quinn, R. Diagnosing and changing organizational culture Edison Wesley 1999. 1 לפניך שש שאלות הנוגעות לאבחון תרבות ארגונית. בכל שאלה מוצגים ארבעה איפיונים

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב מבוא כללי לתכנות ולמדעי המחשב 1843-0310 מרצה: אמיר רובינשטיין מתרגל: דין שמואל אוניברסיטת תל אביב סמסטר חורף 2017-8 חלק א - השיטה הבינארית שיעור 5 ו- 1? ספירה בבסיס 2 ואיך אומרים "hello" עם 0 1 ממעגלים

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

תרגיל 5-1

תרגיל 5-1 תרגיל 1 יחסי העדפה, פונקציות תועלת, עקומות אדישות וקווי תקציב כל השאלות להלן מתייחסות לצרכן שהעדפותיו מוגדרות על סלי צריכה של שני מוצרים. העדפות אלה הן רציונאליות (ז"א, מקיימות את תכונות השלמות והטרנזיטיביות).

קרא עוד

מכשירי שמיעה ואביזרי עזר לשמיעה מה כדאי לדעת עליהם? 1

מכשירי שמיעה ואביזרי עזר לשמיעה מה כדאי לדעת עליהם? 1 מכשירי שמיעה ואביזרי עזר לשמיעה מה כדאי לדעת עליהם? 1 הקדמה ירידה בשמיעה יכולה להתבטא בדרגות חומרה שונות, החל מירידה קלה בשמיעה ועד חירשות עמוקה. קיימות פגיעות שונות )מכנית, או עצבית- תחושתית(, הנגרמות

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63> עבודת הגשה בפרויקט: מגיש: יובל מרגלית כיתה: י' 4 בי"ס: אורט" מילטון" בת ים תאריך: 31-5-2009 .1 מקום ההשמה בו הייתי הינו שירותי כבאות והצלה בעיר בת ים. שירותי הכבאות בבת ים, הינם חלק משירותי הכבאות הארצית

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint נגישות לתחבורה ציבורית מדיניות משרד התחבורה דצמבר 2014 מתוקף חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות התשס"ח- 1998, תוקנו תקנות הנגשת תחבורה ציבורי תשס"ג- 2003. במסגרת החוק, משרד התחבורה, מפעילי התח"צ, הרשויות

קרא עוד

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשעח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: 26.01.2018 2 סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מורכבת מ- 6 שאלות. כל שאלה מזכה ב- 20 נקודות כך הנקודות

קרא עוד

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 BULD MX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 רקע לאור השינויים והמגמות בעולם העבודה, ביניהם גלובליזציה, דיגיטציה מואצת והתארכות תוחלת החיים, חשוב לבחון את אופן החשיבה שלנו על תעסוקה, קריירה ועל הכישורים

קרא עוד

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה יש לפתור את כל השאלות עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות על דפים משובצים. רשמו את שמכם על כל אחד מהדפים הפתרונות יוגשו אחרי חופשת הפסח. מומלץ לכתוב דואר אלקטרוני, Whatspp כאשר נתקלים בקושי. מישהו

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint 1 מנל"ח = מערכת נשימה לחץ חיובי 2 ענן הנראה לעין של גזים חמים שונים, חלקיקים קטנים, הנוצרים מבעירה לא מושלמת של חומר וצפים באוויר. 3 מוגדר כאויב מספר 1 לאוכלוסייה בריחה והסתתרות:- האוכלוסייה תשאף להימצא

קרא עוד

אחריות קבוצתית

אחריות קבוצתית אחריות קבוצתית משך הפעולה: 56 דק' מטרות: 1. החניך יכיר בסוגים ומאפיינים שונים של קבוצות ובייחודיות קבוצת ח'. 2. החניך ילמד מהי אחריות קבוצתית לעומת אחריות אישית והצורך של הקבוצה בשתיהן למען השגת מטרותיה.

קרא עוד

דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n 1. y' n x n, y הנגזרת x.1 נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- (. x א. נחסר אחד מהחזקה. ב

דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n 1. y' n x n, y הנגזרת x.1 נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- (. x א. נחסר אחד מהחזקה. ב דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n n n, y הנגזרת נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- ( א נחסר אחד מהחזקה ב 7 y כאשר גוזרים כופלים בחזקה, 7 כלומר נרשום אותה משמאל ל-, ובחזקה של

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

Microsoft Word - SDAROT 806 PITRONOT.doc

Microsoft Word - SDAROT 806 PITRONOT.doc 5 יח"ל - תרגילים הכנה לבגרות תרגיל 8 נסמן ב- את האיבר הראשון ונסמן ב- את מנת הסדרה. על פי הנתון מתקיים: 6 ( S6 89 89 0 5 0 5 S0 S5 ( 0 5 0 t t 0 6 (. לפיכך, 89 5 נסמן t ונקבל: 5 t או או או 5 t נפסול את

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 טבלה מחזורית היסטוריה בשנת 1882 הוענק פרס החברה המלכותית של לונדון לשני הכימאים, יוליוס פון מאייר ודימיטרי מנדלייב, על גילוי החוק המחזורי )עד היום יש חילוקי דעות מי מהם היה הראשון לגלותו (. מנדלייב ופון

קרא עוד

קריית החינוך ע"ש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים

קריית החינוך עש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת יא הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים נערכו מגוון פעילויות ואירועים שתיבלו את הלימודים והכינו את התלמידים לקראת העתיד. לימודים - בסוף

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מ

מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מ מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מתכונים רגילים. דונאטס וניל עם זיגוג שוקולד שילדים אוהבים

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527 kadman11@gmail.com

קרא עוד