תאריך עדכון:

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "תאריך עדכון:"

תמליל

1 תאריך עדכון: יוני 2021 שם ומספר הקורס: פסיכיאטרי ה / ראש חוג: דר' לידיה איזקסון מחלקות מלמדות ומנהליה ן : ביה"ח זיו - דר' ל דיי ה איזקסון )פסיכיאטרית מבוגרים(, דר' אורי יצקר )פסיכיאטרית ילדים ונוער(; ביה"ח מזרע ד"ר קרן גינת בית חולים שער מנשה - פרופ' אלכסנדר גרינספון 5 ש"ש סוג הקורס: קלרקשיפ היקף שעות: סמסטר: א' +ב' שנת לימודים : תשפ"ב אתר הקורס באינטרנט: מודל טיוטורים ותאריכי הוראה: א. מטרות הקורס: הסטודנט יזהה את הפסיכו -פתולוגיות העיקריות )על פי קלסיפיקציות DSM העדכנית( ויציע טיפולים מתאימים. הסטודנט יהיה מודע לדגשים בהסתמנות, מהלך וטיפול בהפרעות נפשיות האופייניות בילדות, בהתבגרות, בבגרות ובגיל המבוגר..1.2 תוכן הקורס: עקרונות הבדיקה הפסיכיאטרית ויישומם לאבחנה וקביעת תכנית טיפול. המאפיינים של ההפרעות על פי הקלסיפיקציה: הפרעות פסיכיאטריות ותסמונות אורגניות )כולל התמכרויות( המתבטאות בהפרעות התנהגות. הכרת תיאוריות התפתחותיות ונוירו -ביולוגיות והשפעתן על היווצרות הפרעות נפשיות

2 פירוט הנושאים: עקרונות הבדיקה הפסיכיאטרית ויישומם לאבחנה ולקביעת תכנית טיפול א. הסטודנט יתאר את מרכיבי האנמנזה הפסיכיאטרית: תלונה עיקרית, מחלה נוכחית. תולדות מחל תולדות עבר. תיאור מרכיבי בדיקת הסטאטוס הפסיכיאטרי: התנהגות, דיבור, מצב רוח, אפקט, חשיבה )קצב, מהלך, תוכן(, תפיסה, מודעות וקוגניצי הצגת אבחנת מבדלת המתבססת על תמונת החול הזמנת בדיקות עזר הנדרשות לצורך השלמת העיבוד של החולה קביעת תכנית טיפול )כולל תרופתי, פסיכותראפי, שיקום(. המאפיינים של ההפרעות על -פי הקלסיפיקציה: הפרעות פסיכיאטריות ותסמונות אורגניות )כולל התמכרויות( המתבטאות בהפרעות התנהגות. הערה: אפיון ההפרעות על פי 5 צירי ה -.DSM פרק זה הנוגע להפרעות השונות מתייחס בכל הפרעה להיבטים הבאים: אפידמיולוגיה, אטיולוגיה, סימנים קליניים, אבחנה מבדלת, מהלך ופרוגנוזה וגישות טיפוליות. Delirium, Dementia and Amnestic Disorders הפרעות אורגניות מוחיות: הגדרת מחלות מערכת העצבים המרכזית, א. הערכת מצב החולה הסובל מתסמונת נוירו -פסיכיאטרית הצעת תכנית טיפולית ראשונית. התמכרויות: Alcohol abuse, drug abuse & addiction א. ספקטרום ההתמכרויות מבחינת האפידמיולוגיה, הביטויים הקליניים, הסיבוכים הנפשיים והגופניים, הגישות הטיפוליות במצבים דחופים וכרוניים. :Schizophrenia א. מהלך מחלת הסכיזופרניה,האפידמיולוגיה, התיאוריות האטיולוגיות הגישות הטיפוליות שיקולים בהפעלת אשפוז כפוי. הפרעות פסיכוטיות אחרות: Other Psychotic Disorders Schizophreniform disorder: Delusional, Disorder; Shared Psychotic Disorder; Brief Psychotic Disorder א. אפידמיולוגיה, אטיולוגיה, סימנים קליניים אבחנה מבדלת, מהלך 2

3 גישות טיפוליות ופרוגנוזה "תגובת קרב" ו- PTSD תגובת קרב" כתגובת דחק ספציפית: מאפיינים וגורמים משפיעים א. מודלים ביולוגים ופסיכולוגים המסבירים את התופעות ויישומם בטיפולים השונים. אצל ניצולי השואה post-concentration camp syndrome PTSD התהליכים הנפשיים המאפיינים התמודדות עם מחלה סופנית. תהליך אבל נורמלי ואבל פתולוגי. עקרונות מנחים בטיפול נפשי, תרופתי ובמצבי. PTSD ד. Anxiety disorders including: panic dis., obsessive compulsive dis. (OCD), specific and social phobic dis., generalized anxiety dis. (GAD) א. השוואת המאפיינים הקליניים והאפידמיולוגים של הפרעות החרדה השונות. ו. ז. ח. ט. אבחנה מבדלת למתרפא עם חרדה: הפרעת חרדה מוכללת, הפרעת פניקה, הפרעה פובית והפרעה כפייתית. תפקידם של מנגנוני הגנה והגישה הטיפולית הנובעת מעקרונות אל טיפולים תרופתיים השונים, טיפול התנהגותי וטיפול קוגניטיבי של הפרעות חרד המאפיינים הקליניים והאפידמיולוגים של הפרעה כפייתית )OCD( ואבחנה מבדלת של מחשבה כפייתית. הטיפול התרופתי היעיל בהפרעה כפייתית. הגישות הטיפוליות ההתנהגותיות בתופעת פניקה והפרעת האימ התמונה הקלינית ועקרונות הטיפול בפוביה חברתית.. עקרונות לניהול טיפול לאורך זמן maintenance( (, long term בהפרעות חרדה שונות. Mood disorders, including: Major depressive disorder; Bipolar 1 and 2 disorder; Dystimic disorder and Cyclothymic disorder. א. תיאוריות הקשורות להפרעות במצב הרוח: מבחינה נוירו-ביולוגית, ו. ז. השפעה גנטית, פסיכולוגית וסביבתית. השכיחות וההבדלים המגדריים. הסימנים העיקריים של דיכאון על סוגיו, מהלך וסיבוכים. אבחנה מבדלת כולל תחלואה כפולה ודיכאון מישני למחלה גופנית. עקרונות הטיפול הביולוגי בדיכאון חריף ובדיכאון עם מרכיבים פסיכוטיים. מהלך מחלה אפקטיבית יוניפולרית, טיפול אחזקתי ומניעתי מצב מאני, והטיפול בו, בשלב החריף. 3

4 ח. ט. מהלך המחלה הביפולרית, טיפול אחזקתי ומניעתי. הסיכון לפגיעה עצמית ובזולת בהפרעות אפקטיביות והפניה לפסיכיאטר המחוזי ד. Somatoform disorders, including: Somatization disorder, Conversive disorder, Hypochondriasis, Body dysmorphic disorder, Pain disorder. א. זיהוי תסמינים גופניים כביטוי למצבי דחק נפשיים, אבחנה מבדלת לגבי תסמינים נוירולוגיים, סומטיים,כאבים והפרעות בדימוי גוף. מאפיינים פסיכו -סוציאליים של הפרעות אלו והגישות להתערבות ולטיפול. רווח ראשוני ורווח משני בהפרעות סומטופורמיות. היפוכונדריה: הבחנה בינה לבין הפרעות נפשיות אחרות. ההבדל בין הפרעת כאב לבין מצבים רפואיים המלווים בכאב והגישה הטיפולית להפרעת כא ד. Dissociative disorders, including: Dissociative amnesia, Dissociative Dissociative identity disorder, Depersonalization disorder. fugue, א. המצבים הדיסוציאטיביים ותופעות דיסוציאטיביות במצבים יומיומיים ובהפרעות נפשיות. ההבדלים העיקריים בין אמנזיה, פוגה והפרעת זהות דיסוציאטיביות. הגדרת דפרסונליזציה ודריאליזצי השפעת מצבי דחק ומצבים נפשיים על מצבי מחלה שונים. השפעת תרופות על מצבי גוף ונפש. מורכבות יחסי רופא-חולה ועקרונות המודל הביו-פסיכו-סוציאלי. דגש יושם על: א. מחלות לב )מחלות קורונריות, הפרעות קצב, אי -ספיקת לב(, כאב ובמיוחד כאבי ראש וכאב גב תחתון, מצבים נפשיים לאחר ליד הקשר בין מצבים נפשיים למחלת הסרטן: הודעת דבר המחלה; שלבי התמודדות השונים; בעיות נפשיות הקשורות לטיפול הכימותראפי. בעיות נפשיות בחולה AIDS ודרכי הטיפול. החולה ה"מכור לסמים קשים". אבחון וטיפול בחולה החשוד ל disorder- factitious )"תסמונת מינכהאוזן"(. Human Sexuality, including: Normal sexuality, Sexual functions, Paraphilias, Gender identity disorders. א. מגוון הביטויים הנורמטיביים והפתולוגיים של מיניות האדם. המאפיינים של ההפרעות הספציפיות 4

5 ד. העקרונות המנחים להתערבויות טיפוליות מקובלות. המגדר - זהות מינית. הפרעות שינה:. Sleep disorders,biological clocks -Normal sleep השינה הנורמאלית בשלבי החיים השונים. א. השעונים הביולוגיים ומנגנוני תיזמון השינ זיהוי הפרעות שינה, האטיולוגיות. הטיפולים והסיכונים הכרוכים בטיפול תרופתי שכיח ושגוי. ד. הפרעות אכילה: ד. Eating Disorders, including: Anorexia Nervosa, Bulimia Nervosa, Binge Eating Dis., Obesity and Eating Dis. NOS. א. הפרעות האכילה השונות, גורמיה והסיבוכים הרפואיים : אנורקסיה נרבוז.OBESIT תחלואה כפולה ואבחנה מבדלת בהפרעות אכיל עקרונות הטיפול - תזונתיים, פסיכולוגיים ופרמקולוגיים, בהפרעות אכיל עקרונות הטיפול והסיכונים בהפרעות אכילה במצבים חריפים )תת משקל קיצוני, שימוש יתר בחומרים או ריבוי הקאות(. הפרעות אישיות: Personality disorders: Concept of Personality and Personality Disorder. Freudian view of personality fixation. Kerenberg view of levels of personality organization. Personality disorders: Paranoid, Schizoid, Schizotypal, Antisocial, Borderline, Histrionic, Narcissistic, Avoidant, Dependent, Obsessive Compulsive and NOS: א. תפיסת האישיות הפרעת אישיות )ע"פ מודלים של פרויד, קרנברג, קוהוט ואחרים(. מודלים פסיכולוגיים, סביבתיים וביולוגיים של הפרעות אישיות והכרת החלוקה. C, B, A לקבוצות )clusters( גישות טיפוליות בהפרעות אישיות. מקום הטיפול הפסיכו -פרמקולוגי בהפרעות אישיות. Impulse Control Disorders, including: intermittent explosive disorder, kleptomania, pyromania, pathological gambling, trichotillomania, NOS. א. הפרעות השליטה על דחף, מאפיינים העיקריים, מודלים פסיכולוגיים וביולוגיים ועקרונות הטיפול. 5

6 הקשר בין הפרעות בשליטה על דחפים ואבחנות פסיכיאטריות אחרות. היבטים חוקיים הנוגעים להפרעות דחף. Psychiatric emergencies, including: the suicidal patient, self-mutilation, the violent patient, the rape victim, aggression and accidents, problems related to abuse or neglect, א. זיהוי סימנים וגורמי הסיכון של מצבי חירום בפסיכיאטריה והערכת דחיפות ומסוכנות. שיקולים בבחירת הטיפול בגישה רב - ממדית approach(, multi-modal ואסטרטגיות מניעתיות ראשוניות ומשניות. היבטים אתיים, חוקיים ורגשיים של הגבלת חולה למיט הכרת תיאוריות התפתחותיות ונוירו-ביולוגיות Normality א. התפיסות השונות של נורמה: נורמה כמושג סטטיסטי, נורמה כתפיסה חברתית, נורמה רפואית, נורמה כתהליך ונורמה כאוטופי מושג הנורמה בשלבי החיים השונים: ינקות, ילדות, התבגרות, בגרות והגיל המבוגר. נורמה, סטייה ומחל בהומוסקסואליות כמייצגת את המעבר בין שלשת המושגים הללו. הנורמה ביחס להתבגרות )הקונצפט של "סערת גיל ההתבגרות"(. והשלכות לגבי אבחנה מבדלת אפשרית )הפרעות אפקטיביות, סכיזופרניה(. מאפיינים ייחודיים לפסיכופתולוגיה בהקשר של קבוצות אתניות מיוחדות בארץ בהקשר הכללי של חברת הגירה )למשל: האתיופיים בארץ(. BIOLOGICAL THERAPIES Biological therapies, including: Antidepressants; Mood stabilizers; Electroconvulsive therapy (ECT); Transcranial magnetic stimulation (TMS). א. ההשערות המרכזיות לגבי מנגנוני הפעולה של נוגדי הדיכאון. הקבוצות העיקריות של התכשירים נוגדי הדיכאון, מהדור הישן והחדש. תכשירים נוגדי דיכאון מהקבוצות השונות, איזה שיקולים מנחים לבחירת תכשיר זה או אחר. מהן תופעות הלוואי השכיחות והמסוכנות. האינדיקציות הקליניות לטיפול בנוגדי דיכאון. הצג גם הוראות נגד לשימוש בנוגדי דיכאון. בדיקות רפואיות שעל החולה לעבור לפני תחילת הטיפול בנוגדי דכאון ואיזה מעקב רפואי נדרש במהלכו. אינטראקציות בין -תרופתיות. עקרונות של ניהול הטיפול בנוגדי דיכאון במצב החריף לבין הטיפול הממושך / אחזקתי. 6

7 ו. התכשירים העיקריים המשמשים כמייצבי מצב רוח. מה ההשערות המרכזיות לגבי מנגנוני הפעולה שלהם. ז. השיקולים מנחים לבחירת תכשיר מייצב, זה או אחר )ליתיום, טגרטול, ולפורט..(. מהן תופעות הלוואי השכיחות והמסוכנות. ח. האינדיקציות הקליניות השונות לשימוש במייצבי מצב רוח השונים. ט. בדיקות רפואיות שעל החולה לעבור לפני תחילת הטיפול במייצבי מצב רוח ואיזה מעקב רפואי נדרש במהלכו. אינטראקציות בינ -תרופתיות. י. עקרונות ניהול טיפול במצב חריף לעומת טיפול ממושך / אחזקתי, במייצבי מצב רוח. יא. טיפול בנזעי חשמל :)ECT( הליך, אינדיקציות קליניות, קונטרה אינדיקציות, תופעות לוואי, מנגנון פעולה משוער, היבטים אתיים וחוקיים, בדיקות רפואיות נדרשות, ניהול טיפול בשלב החריף וכמהלך אחזקתי. י טיפול בגירוי מגנטי :)TMS( הליך, אינדיקציות קליניות, קונטרה אינדיקציות, תופעות לוואי, מנגנון פעולה משוער, היבטים אתיים וחוקיים, בדיקות רפואיות נדרשות, ניהול טיפול בשלב החריף וכמהלך אחזקתי. א. Biological therapies: Anti-psychotic drugs; Hypnotic and Anxiolytic drugs; including: the different groups of medications, mechanisms of action, indications and contra-indications, side effects, drug interactions and toxicity. תרופות נוגדות פסיכוזה ו. ז. ח. תכשירים נוגדי פסיכוזה טיפוסיים ושאינם טיפוסיים. פרופיל תופעות הלוואי, מנגנוני פעולה ודוגמאות לתכשירים משתי הקבוצות. הגישה לטיפול תרופתי בחולה הפסיכוטי - התוויות, טיפול אחזקתי, הפסקת טיפול, החלפת תכשיר. יעילותם של תכשירים נוגדי פסיכוזה בטיפול בשלב החריף וכטיפול מניעתי בסכיזופרני קלאסיפיקציות של תכשירים נוגדי פסיכוזה טיפוסיים. הבדלים בין תכשירים. Low Potency - ו High Potency תופעות הלוואי המרכזיות של תכשירים נוגדי פסיכוזה טיפוסיים. מנגנונים העומדים מאחורי תופעות הלוואי השונות. תכשירים נוגדי פסיכוזה שאינם טיפוסיים - דוגמאות, יתרונות חסרונות ותופעות לוואי מרכזיות. Clozapine תולדות השימוש בתכשיר, ייחודו של מנגנון פעולתו, יתרונותיו, תופעות הלוואי המרכזיות ואופן הטיפול באמצעותו. הפרעות תנועה שמושרות על ידי תכשירים נוגדי פסיכוז הגישה להפרעות אלה - מניעה, אבחון וטיפול. 7

8 טיפולים אנטי - כולינרגיים - התוויות, אופן הטיפול )תכשירים, משך הטיפול( ט. ותופעות הלוואי. ) NMS( - האתיולוגיה, שכיחות, גורמי Neuroleptic Malignant Syndrome י. סיכון, קליניקה, סיבוכים, מניעה וטיפול. יא. Tardive Dyskinesia גורמים, גורמי סיכון, מניעה, קליניקה וטיפול. י התוויות לטיפול בתכשירים נוגדי פסיכוזה בנוסף לסכיזופרני הגישה לטיפול תרופתי בחולה הפסיכוטי המבוגר. י תכשירים נוגדי פסיכוזה ארוכי טווח - דוגמאות לתכשירים אלה, ההתוויות י לשימוש בהם, יתרונותיהם וחסרונותיהם. טו. הפרעות בתפקוד המיני תחת טיפול בתכשירים נוגדי פסיכוזה - מנגנוני הפעולה, מניעה וטיפול. תרופות נוגדות חרדה א. התוויות מרכזיות לשימוש בתכשירים נוגדי חרדה ומיישנים )היפנוטיים(. קבוצות עיקריות של תכשירים נוגדי חרדה ומיישנים ומנגנוני הפעולה המשוערים שלהם. בנזודיאזפינים: אינדיקציות לשימוש ואופן שימוש, סיכונים מיידיים ומאוחרים בשימוש, קונטרה אינדיקציות למתן בנזודיאזפינים. יתרונותיהם וחסרונותיהם של תכשירים נוגדי חרדה ומיישנים מסוג בנזודיאזפינים בהשוואה לשימוש בתכשירים אחרים נוגדי דיכאון וחרד ההסתמנות הקלינית של נטילת מינון יתר של תכשיר בנזודיאזפיני. אמצעים טיפוליים הנדרשים במצב חרום שכז ו. הגישה לטיפול בחולה הקשיש באמצאות תכשירים מיישנים ונוגדי חרד ז. הטיפול באמצעות תכשירים מיישנים ונוגדי חרדה - מינונים, משך הטיפול והפסקתו. ח. תכשירים נוגדי חרדה ומיישנים שאינם מקבוצת הבנזודיאזפינים. Psychological Treatments: Psychoanalytic (Psychodynamic) Cognitive & Behavior,Psychotherapy. Supportive Psychotherapy Therapies. Crisis Intervention. א. מושגי יסוד של הגישה הפסיכואנליטית, כגון העברה, העברה נגדית, התנגדות, שיקוף, הבהרה, ופירוש. פסיכותראפיה תמיכתית עקרונות הטיפול ההתנהגותי. עקרונות הטיפול במצבי משבר. - מטרות ועקרונות הטיפול 8

9 שירותים פסיכיאטריים בישראל ההבדל בין מחלקה סגורה למחלקה פתוחה והאינדיקציות לאשפוז במסגרות א. אל מה היתרונות והחסרונות של טיפול במסגרת של מחלקת יום? שירותים פסיכיאטרים בקהיל המחלקה הפסיכיאטרית בבי"ח כללי ייעודה, יתרונותיה וחסרונותי Forensic Psychiatry, including: Mental Health Laws, Patient's Rights Bill, Guardianship Laws, Penal Law, Informed Consent to Treatment and Participation in Research. א. התהליכים המשפטיים הכרוכים בטיפול ובאשפוז פסיכיאטרי. בכלל זה שמירת זכויות החולה, הערכת היכולת לחתום על הסכמה מדעת לטיפול ולהשתתפות במחקר. הערכת אחריות פלילית, ומסוגלות לעמוד לדין. התנאים לטיפול ולאשפוז כפוי, בקטינים ובבוגרים. התנאים לחתימה על הסכמה מדעת לטיפול לאשפוז ולהשתתפות במחקר של קטינים ובוגרים. Child Psychiatry Adolescence; Normal Development throughout Infancy, Childhood & א. The Psychiatric Examination of the Child/ Adolescent and his/her Family. צירי ההתפתחות השונים - הביולוגי, הפסיכולוגי, הקוגניטיבי )כולל התפתחות השפה( והחברתי, והדגם חתכי גיל שונים : א. התינוק; הילד המדדה ( Toddler ;) תקופת גן הילדים; תקופת בית הספר; גיל ההתבגרות. ו. סוגי הטמפרמנט השונים. ז. סערת גיל ההתבגרות ( Turmoil )Adolescent : האם היא נורמטיבית או ח. פתולוגית. נדון באפשרויות השונות. קווים מנחים בבדיקה הפסיכיאטרית של ילד/ מתבגר ע"פ רצף הגילים. ט. מקומה של הערכה משפחתית. י. 9

10 Child and Adolescent Psychopathology :Reactive Attachment Disorder; Pervasive Developmental Disorder; Early Onset Schizophrenia; Mood Disorder and Suicide ; Adjustment Disorder; Anxiety Disorder; Attention Deficit Disorder; Disruptive Behavior Disorder; Eating Disorder; Tic Disorder; Obsessive-Compulsive Disorder; Post Traumatic Stress Disorder; Special Issues in Child Psychiatry: Child Abuse, Adoption, Parental Divorce. א. הקשר הורה תינוק, הפרעות טמפרמנט והפרעות התקשרות. כשל בגדילה ו. ז. ח. והפרעות אכילה בגיל הרך. מאפיינים קליניים בולטים של הפרעות התפתחות רחבות הקף. הבדלים בין אוטיזם לתסמונת אספרגר. המאפיינים הייחודיים לסכיזופרניה המתחילה בילדות וזו המתחילה בגיל ההתבגרות. המאפיינים הייחודיים של הפרעות במצב הרוח בגיל הילדות ובגיל ההתבגרות. גורמי הסיכון להתאבדות במתבגרים.הקשר בין ניסיונות אובדניים לבין התאבדות. המאפיינים הקליניים של חרדת פרידה על פני רצף הגילים והטיפול במצבים אלו. המאפיינים הייחודיים של הפרעה טורדנית כפייתית בילדים ובמתבגרים והטיפול במצבים אלו. המאפיינים הייחודיים של הפרעת דחק בתר חבלתית בילדים והטיפול במצב במצבים אלו. גורמים ביולוגיים פסיכולוגיים וחברתיים המעורבים באטיולוגיה של הפרעות אכיל סוגי ההפרעות וסוגי הטיפול השונים. הפרעות הנלוות COMORBIDITY( ) להפרעות האכילה השונות. א. המאפיינים הקליניים של הפרעת קשב וריכוז ומגוון הטיפולים המקובלים בהפרעה זו. הפרעות ההתנהגות הנפוצות בגיל הילדות ובגיל ההתבגרות. התעללות פיזית נפשית ומינית השלכותיה על ההתפתחות הנורמטיבית והפסיכופתולוגיה הנגזרת מהן. 10

11 פיגור שכלי: אתיולוגיה, טיפולוגיה, גישות טיפוליות. Special Issues in Biological Therapies of Children and Adolescents:. Psychiatric Treatment of Children and adolescents, including: Psychotherapy; Cognitive-Behavioral Therapy; Family Therapy; Parent Consultation. א. האפיונים הייחודיים לפסיכותרפיה בילדים ומתבגרים. עקרונות הטיפול ה CBT- )cognitive behavioral ther.( ובסוגי ההפרעות המתאימות לטיפול ז בחירה בין סוגי טיפולים שונים. מערך הטיפול המערכתי בילד ובמתבגר. עקרונות הטיפול הפרמקולוגי בילדים ומתבגרים. ו. ז. ח. ט. י. Geriatric Psychiatry א. התסמונות העיקריות בהן עוסקת הפסיכוגריאטרי יא. י י הדומה והשונה שבין בדיקה פסיכיאטרית "רגילה" לבין בדיקה פסיכוגריאטרית. מקומם של מבחנים קוגניטיביים קצרים ( MMSE, מבחן ציור -שעון( בהערכת הזקן. דמנציה לפי DSM-4. היבטים אפידמיולוגים של דמנציה )שכיחות, היארעות(. הגורמים העיקריים לדמנציה בזקנים. אבחנה מבדלת בין דמנציה ובין הזדקנות רגיל אבחנה מבדלת בין דמנציה ובין דיכאון )פסוידודמנציה(. דיון אבחנה מבדלת בין דמנציה לדליריום. העיבוד האבחוני הנדרש בדמנציה בזקן "דמנציה הפיכה". תיאוריות נכחיות אחדות להתפתחות מחלת אלצהיימר. הסתמנות פסיכולוגית והתנהגותית בדמנציה/מחלת אלצהיימר עקרונות המנחים את הטיפול הפסיכופרמקולוגי בזקן. טיפולים לשיפור קוגניציה )תרופתיים ולא -תרופתיים(. "תשישות נפש" ואופן הטיפול ב 11

12 ב, מהלך השיעורים: סמינרים בדיקות חולים דיוניים קליניים שבועיים במרפאה פסיכיאטרית חובות הקורס: הסופי. נוכחות חובה על מנת לעבור את הקורס נדרש ציון 60 לפחות, בכל אחד ממרכיבי הציון תשעים אחוז מהציון יורכבו מ: 40% בוחן סופי בסבב 30% בחנים שבועיים, דיונים והערכה כללית בסבב 20% קבלות 10% מבחן סיום שבוע מרוכז עשרה אחוז ציון בחינת המתכונת. ד. ביבליוגרפיה: Kaplan & Sadock's synopsis of psychiatry 12th ed ) 2021(. חוק טיפול בחולי נפש התשנ"א חוק שיקום נכי נפש בקהילה,התש"ס 2000 פרישת שירותי בריאות הנפש בישראל :אתר משרד הבריאות,אגף בריאות הנפש, בריאות הנפש בישראל - שנתון סטטיסטי:

הנחיות ונהלים לתמיכה מסוג סייעת לתלמידים עם אבחנות פסיכיאטריות עדכון שנה"ל תשע"ג המסמך מתייחס למידע אודות אבחנות פסיכיאטריות והמסמכים הקבילים הנדרשים

הנחיות ונהלים לתמיכה מסוג סייעת לתלמידים עם אבחנות פסיכיאטריות עדכון שנהל תשעג המסמך מתייחס למידע אודות אבחנות פסיכיאטריות והמסמכים הקבילים הנדרשים הנחיות ונהלים לתמיכה מסוג סייעת לתלמידים עם אבחנות פסיכיאטריות עדכון שנה"ל תשע"ג המסמך מתייחס למידע אודות אבחנות פסיכיאטריות והמסמכים הקבילים הנדרשים בוועדות. ניתן להקצות סייעת לילדים המצויים תחת קטגוריה

קרא עוד

תכנית מוסמך בפסיכולוגיה קלינית MA in Clinical Psychology שם הקורס: מבוא לטיפול קוגניטיבי - התנהגותי )CBT( Introduction to Cognitive Behavioral Therapy

תכנית מוסמך בפסיכולוגיה קלינית MA in Clinical Psychology שם הקורס: מבוא לטיפול קוגניטיבי - התנהגותי )CBT( Introduction to Cognitive Behavioral Therapy שם הקורס: מבוא לטיפול קוגניטיבי - התנהגותי )CBT( Introduction to Cognitive Behavioral Therapy סמסטר ב' שנה א', תשע"ו מס' קורס : 474447 שם המרצה : ד"ר מירית שני סלע דוא"ל : miritsh1@gmail.com שעת קבלה :

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F2E9E5FA20F2E9F7F8E9E5FA20E1E2E9EC20E4F8EA2D20F1E9ECE1E5F120E5E1E9E1ECE9E5E2F8F4E9E F484C>

<4D F736F F D20E1F2E9E5FA20F2E9F7F8E9E5FA20E1E2E9EC20E4F8EA2D20F1E9ECE1E5F120E5E1E9E1ECE9E5E2F8F4E9E F484C> אוניברסיטת בן-גוריון בנגב המחלקה לפסיכולוגיה בעיות עיקריות בגיל הרך: האכלה, שינה והרגלי ניקיון 2017 דר' נעמה עצבה-פוריה שעת קבלה: יום חמישי 8-9 (בתיאום מראש) חדר: 214 בניין 98 מתרגלת: עטרה מנשה (menashe@bgu.ac.il)

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס פיתוח שליטה עצמית בקרב ילדים בחינוך המיוחד - 37844 תאריך עדכון אחרון 01-02-2015 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:חינוך השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס פסיכופתולוגיה - 34941 תאריך עדכון אחרון 26-09-2013 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:חינוך השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 0 סמסטר:שנתי שפת

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E4FAE1E2F8E5FA20EEF6E2FA2E BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D205BEEF6E120FAE0E9EEE5FA5D>

<4D F736F F F696E74202D20E4FAE1E2F8E5FA20EEF6E2FA2E BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D205BEEF6E120FAE0E9EEE5FA5D> גיל ההתבגרות דר מיכל לסק מרפאת ילדים ונוער מרכז ברה"נ ת"א ע"ש בריל גיל ההתבגרות תקופת ערעור/גיבוש זהות משימות חיים לוחצות שינויים גופניים והורמונליים עליה בשכיחות הפרעות פסיכיאטריות שונות התנהגויות מסכנות

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס מחשבות חודרניות בחרדה ו- OCD אצל ילדים ונוער - 37923 תאריך עדכון אחרון 02-12-2013 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:חינוך השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA5FECEEF9F7E9F2E9ED5FE0F4F8E9EC5F >

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA5FECEEF9F7E9F2E9ED5FE0F4F8E9EC5F > מצגת זו הוכנה על ידי בריינסוויי בע"מ ("החברה") ואינה מהווה הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך של החברה או הזמנה לקבלת הצעות כאמור והיא מיועדת למסירת מידע בלבד, המידע אשר ישמש להצגת המצגת ("המידע") מוצג

קרא עוד

Microsoft PowerPoint המכון הרפואי לבטיחות בדרכים הרצאה - אי התאמה אישיותית (002) [לקריאה בלבד]

Microsoft PowerPoint המכון הרפואי לבטיחות בדרכים הרצאה - אי התאמה אישיותית (002) [לקריאה בלבד] אי התאמה אישיותית המכון הרפואי לבטיחות בדרכים מהות המכון הרפואי לבטיחות בדרכים המכון הרפואי לבטיחות בדרכים (מרב"ד) הנו הרופא המוסמך לנושאים תעבורתיים המכון עוסק בתחומי רפואה ופסיכולוגיה תעבורתית. בתחומים

קרא עוד

דיקאן בית הספר

דיקאן בית הספר קוד המכינה: שם המכינה: מבוא לפסיכופתולוגיה שנה"ל: תשע"ו מרצה: גב' שמחה שמואלי שעות קבלה: תיאור תמציתי של הקורס: המכינה נועדה לתת סקירה כללית ולאפשר הבנה מעמיקה של התנהגות חריגה בהקשר של קטגוריות אבחון,

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: תאריך עדכון: 09/04/18 שם ומספר הקורס: שנת לימודים: תשע"ט גישות ישנות וחדשות בפסיכותרפיה מרצה: סמסטר: 47-966-01 פרופ' אהוד בודנר סוג הקורס: שיעור א אתר הקורס באינטרנט: http://hl2.biu.ac.il היקף שעות: 2

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 חידושים בקהיון הטיפול התרופתי בתסמינים נפשיים והתנהגותיים של דמנציה דר' דפנה שפט מנהלת היחידה הפסיכו-גריאטרית מרכז ברה"נ "שלוותה" האם חצי מג' ריספרדל למשך שבוע יכול לגרום לאירוע טרומבוטי?)VTE( MHRA (Medicines

קרא עוד

עמוד 1 מתוך 5 הוועדה המקצועית לפסיכולוגיה קלינית י"ד אב, תשע"ו 18 אוגוסט, לימודי ליבה במגמות הקליניות, כישורים לתחילת התמחות, וההכשרה ב

עמוד 1 מתוך 5 הוועדה המקצועית לפסיכולוגיה קלינית יד אב, תשעו 18 אוגוסט, לימודי ליבה במגמות הקליניות, כישורים לתחילת התמחות, וההכשרה ב עמוד 1 מתוך 5 הוועדה המקצועית לפסיכולוגיה קלינית י"ד אב, תשע"ו 18 אוגוסט, 2016 252992816 לימודי ליבה במגמות הקליניות, כישורים לתחילת התמחות, וההכשרה בשדה השינויים והתמורות שחלו בתחום הפסיכולוגיה הקלינית

קרא עוד

איזון סכרת באישפוז

איזון סכרת באישפוז רשיד שרית נאמנת סכרת RN מרכז רפואי ע"ש א. חולון וולפסון הכנת השטח, שיתוף פעולה של: הנהלת ביה"ח הנהלת הסיעוד מנהלי מחלקות אחיות אחראיות סוכרת היא הפרעה בחילוף החומרים הגורמת לעלייה ברמת הסוכר בדם ובמקרים

קרא עוד

תוכנית הוראה תשע"א, לפי מרצה

תוכנית הוראה תשעא, לפי מרצה מבנה הלימודים תוכנית לימודים במ"א תשע"ג תוכנית לימודים מחייבת למחזור תשע"ג נא לשמור עד סיום הלימודים קורסי חובה של המגמה חובת בחירה קורסי מחקר )ראה פירוט( )ראה פירוט( )חובה לכולם בשנה ב( שיטות מחקר )88

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: תאריך עדכון: יולי 4102 שם ומספר הקורס: קרדיולוגיה 18-533 / 18-090 מחלקות מלמדות ומנהליהן: שם ראש החוג: ד"ר שאול עטר בי"ח זיו ד"ר מאג'די חלבי, בי"ח פוריה ד"ר עופר אמיר, בי"ח נהריה ד"ר שאול עטר. סוג הקורס:

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 אלון בבצ' קו, פסיכולוג מוסמך המרכז להורות באוניברסיטת ייל,)YALE( ארה"ב מטרות הסדנה העברת ידע מבוסס מחקר בתחום בעיות התנהגות אצל הילדים. הצגת הטיפול שנחשב ה standard gold בתחום בעיות התנהגות. הצגת מידע

קרא עוד

Ashalim

Ashalim סוגי מוגבלויות משרד הרווחה והשירותים החברתיים משרד החינוך משרד הבריאות הופק במסגרת תכנית מצוף, 2012. כל הזכויות שמורות לאשלים, אין לפרסם מצגת זו ללא אזכור זכויות היוצרים של אשלים. )2009 נתונים )מתוך סקר

קרא עוד

המדריך המעשי לטיפול בדיכאון ו/או בחרדה נכתב ע"י: ד"ר ירדן לוינסקי - פסיכיאטר מומחה בחסות חברת לונדבק המובילה בתחום הטיפול בדיכאון ובחרדה

המדריך המעשי לטיפול בדיכאון ו/או בחרדה נכתב עי: דר ירדן לוינסקי - פסיכיאטר מומחה בחסות חברת לונדבק המובילה בתחום הטיפול בדיכאון ובחרדה המדריך המעשי לטיפול בדיכאון ו/או בחרדה נכתב ע"י: ד"ר ירדן לוינסקי - פסיכיאטר מומחה בחסות חברת לונדבק המובילה בתחום הטיפול בדיכאון ובחרדה תוכן עניינים 3 4 5 7 8 10 13 15 16 הקדמה פרק 1 למי פונים כשמרגישים

קרא עוד

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב NEGEV THE BEN-GURION UNIVERSITY OF

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב NEGEV THE   BEN-GURION UNIVERSITY OF אוניברסיטת בן-גוריון בנגב הפקולטה למדעי הרוח והחברה טופס סילבוס לסטודנט תשע"ז 2016- המחלקה ל - חינוך סמסטר א' שם הקורס: התמודדות עם בעיות התנהגות במסגרות החינוך- באוריינטציה מערכתית. 12920653 מס' קורס

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - 10.pptx

Microsoft PowerPoint - 10.pptx מבנה ההרצאה טראומה מינית- מבוא "טראומה מינית, אבחון, תשאול, סוגיות טיפוליות". אוניברסיטת ת"א, הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר, ביה"ס ללימודי המשך ברפואה, פברואר 2017 ד"ר ענבל ברנר היחידה לטיפול בנפגעי/ות טראומה

קרא עוד

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد שנה א' קורסי חובה - סמסטר א סמינר מגמה קלינית טרמה מערכת שעות מ"א - תשע"ח ילד ונוער מנהיגות ושינוי חברתי *נכון לתאריך 3/8/2017 ברית ושיקום משפחה 8-12 אלי זומר 288.4140 מיקי וינברג 288.4901 נינה קורן קריא

קרא עוד

טיפים להגשת תביעה לביטוח לאומי לגמלת ילד נכה לילד המצוי על הספקטרום האוטיסטי המצב ההיסטורי שהוביל להכרת הרצף האוטיסטי לצורך גמלת ילד נכה במהלך השנים ד

טיפים להגשת תביעה לביטוח לאומי לגמלת ילד נכה לילד המצוי על הספקטרום האוטיסטי המצב ההיסטורי שהוביל להכרת הרצף האוטיסטי לצורך גמלת ילד נכה במהלך השנים ד טיפים להגשת תביעה לביטוח לאומי לגמלת ילד נכה לילד המצוי על הספקטרום האוטיסטי המצב ההיסטורי שהוביל להכרת הרצף האוטיסטי לצורך גמלת ילד נכה במהלך השנים דחה המוסד לביטוח לאומי בקשות רבות לגמלת ילד נכה אשר

קרא עוד

(Microsoft Word - \350\345\351\341.doc)

(Microsoft Word - \350\345\351\341.doc) המצב "הקליני" כקריטריון המרכזי לקבלת הכרעות בשאלות מתחום בריאות הנפש בישראל מאת המאמר מכוון להציג את הבעייתיות בגישתו האמורה של החוק ובפרשנותו של בית המשפט להגדרות הקליניות / משפטיות המופיעות בחקיקה בנוגע

קרא עוד

שאלון איבחון להפרעת קשב ריכוז ותחלואה נילווית שם הילד: תאריך לידה: תאריך מילוי השאלון: / / ממלא השאלון: / אמא אבא מורה גננת שלום, אנא ענו על השאלון הב

שאלון איבחון להפרעת קשב ריכוז ותחלואה נילווית שם הילד: תאריך לידה: תאריך מילוי השאלון: / / ממלא השאלון: / אמא אבא מורה גננת שלום, אנא ענו על השאלון הב שאלון איבחון להפרעת קשב ריכוז ותחלואה נילווית שם הילד: תאריך לידה: תאריך מילוי השאלון: / / ממלא השאלון: / אמא אבא מורה גננת שלום, אנא ענו על השאלון הבא על פי הסולם הבא: ההתנהגות המתוארת לא ניראית לעולם

קרא עוד

תרופה לOCD By Michael Jenike, MD Chair, International OCD Foundation's Scientific Advisory Board Harvard Medical School תורגם ע" : אנטיתזה גלגל מאמר מ

תרופה לOCD By Michael Jenike, MD Chair, International OCD Foundation's Scientific Advisory Board Harvard Medical School תורגם ע : אנטיתזה גלגל מאמר מ תרופה לOCD By Michael Jenike, MD Chair, International OCD Foundation's Scientific Advisory Board Harvard Medical School תורגם ע" : אנטיתזה גלגל מאמר מקור : http://www.ocfoundation.org/medsummary.aspx האינפורמציה

קרא עוד

מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל

מגישה : חני חוקת תשעו עבור קריאת כיוון למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל שמגיב* עד שזז* עד מנומנם* חולמני- ץ* ר שלווה* אישיות מפריע* לא ך* א... י ש י ב ה ז מ ן ל א ח

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 דרכי הראיון המסייע ממדי הראיון הייעוצי מבנה ותהליך פתיחה מבוא מוקד התערבות סיום מטרות פורקן יצירת קשר עיבוד רגשי איסוף מידע ארגון מידע הבנה תובנה מתן מידע. שינוי חשיבתי שינוי התנהגותי פתרון בעיות קידום

קרא עוד

חוק החולה הנוטה למות

חוק החולה הנוטה למות כנס החורף של האיגוד הישראלי לרפואה גריאטרית, חיפה 09.01.2019 הקדמה בשנים האחרונות, עם התפתחות הרפואה, הטמעת חידושים בטיפולים ושדרוג טכניקות ההחייאה וההנשמה, חלה עלייה במספר המטופלים אשר חייהם ניצלו, נזקקו

קרא עוד

הליבה של פסיכיאטריה ונחיצות הפסיכיאטריה בחברה חופשית ומתוקנת

הליבה של פסיכיאטריה ונחיצות הפסיכיאטריה בחברה חופשית ומתוקנת הליבה של הפסיכיאטריה ונחיצות הפסיכיאטריה בחברה חופשית ומתוקנת פרופ' חיים בלמקר יו"ר איגוד הפסיכיאטריה בישראל בעל טור בעיתון הארץ קבע ששנת 2016 היתה הכי קשה לצה"ל מבחינת התקשורת מאז הקמתו כנראה שהפסיכיאטריה

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E5F2E3E5FA20F4F1E9EBE9E0E8F8E9E5FA20EEE7E5E6E9E5FA BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D205BEEF6E

<4D F736F F F696E74202D20E5F2E3E5FA20F4F1E9EBE9E0E8F8E9E5FA20EEE7E5E6E9E5FA BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D205BEEF6E ראזק חואלד, עו"ד המצב המשפטי: החוק לטיפול בחולי נפש תשט"ו- 1955 : 1. נתן סמכויות לפסיכיאטר המחוזי לאשפז חולים כאשר מצבם לא סבל דיחוי אך היתה חסרה בחוק התייחסות לתקופת האשפוז. 2. הסמכות לשחרר את החולה הנמצא

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - jermia.pptx

Microsoft PowerPoint - jermia.pptx תוכן העניינים מהי קלסיפיקציה של הפרעות נפשיות? 1. האם קיימת קלסיפיקציה אופטימאלית? 2. הגדרת "הפרעה נפשית" לפי ICD-10 DSM-5, DSM-IV, 3. קלסיפיקציה פסיכיאטרית במאה ה- 19 4. קראפאלין, בלוילר, צ'פלין, בונהופר

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס תרבות ופתולוגיה - 54200 תאריך עדכון אחרון 12-01-2014 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:לימודי תרבות-תכנית אישית השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס:

קרא עוד

ביטאון החברה הישראלית לבריאות הנפש בקהילה, נובמבר 7102 חברות וחברים, אנחנו שמחים לחדש את ביטאון החברה כדי לעדכן בענייני בריאות הנפש בקהילה ובעיקר כדי

ביטאון החברה הישראלית לבריאות הנפש בקהילה, נובמבר 7102 חברות וחברים, אנחנו שמחים לחדש את ביטאון החברה כדי לעדכן בענייני בריאות הנפש בקהילה ובעיקר כדי ביטאון החברה הישראלית לבריאות הנפש בקהילה, נובמבר 7102 חברות וחברים, אנחנו שמחים לחדש את ביטאון החברה כדי לעדכן בענייני בריאות הנפש בקהילה ובעיקר כדי לקשר ביננו וליצור רשת של אנשי מקצוע בתחומי הפסיכיאטריה,

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 הקשר בין מנהיגות המנהל של בית הספר לבין הרגשתם של המורים ו תפקודם בכיתה במערכת החינוך הערבית בישראל מאת : מחמוד זועבי בהדרכת : ד"רציפורה שכטמן ד"ר מיכאל כץ עבודת

קרא עוד

כתיבת דו"ח אבחון ארגוני

כתיבת דוח אבחון ארגוני 1 כתיבת דו"ח אבחון ארגוני 2 כמה מילים מקדימות על התוכן... - האופן בו אנו מנתחים את הארגון נשען על הפרדיגמות שלנו אודות השאלות מהו ארגון? מהי אפקטיביות ארגונית? אבחון ארגוני מיטבי מנתח את המערכת הארגונית

קרא עוד

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל עש מקס שטרן )להלן: המכללה האקדמית( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מועמד ללימודי סיעוד והיות טרם הגשתך לבחינות הרישוי של

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20E4EBF0F120E5E8E5F4F1E920E4F8F9EEE420ECEBF0F120E0E9E8E >

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20E4EBF0F120E5E8E5F4F1E920E4F8F9EEE420ECEBF0F120E0E9E8E > התנהגותי קוגניטיבי לטיפול הישראלית האגודה איט"ה -- קוגניטיבית ההההתנהגותית הפסיכותרפיה עם מפגשים 2014 'חוף התמרים' בעכו מלון 4/2 /2//14-2/2 /2//14 ראשון מיום יוםשלישי עד ה בכנס זה איט"ה נותנת את חסותה

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

מגדל בריאות פרטית עולמי

מגדל בריאות פרטית עולמי מגדל בריאות פרטית עולמי מגדל בריאות פרטית עולמי 2 התוכנית מעניקה כיסוי לשירותים שאינם זוכים למענה ראוי בסל שירותי הבריאות הציבורי, אשר מהווים "קטסטרופות רפואיות" וכן כיסוי מורחב ומקיף לניתוחים פרטיים בישראל

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - 49.pptx

Microsoft PowerPoint - 49.pptx סיפור עלייתו ונפילתו ) (2017-1989 של המרכז הפסיכוגריאטרי ע"ש פרופ' מרגולץ שליד ביה"ח איכילוב בתל - אביב פרופ' ירמיהו הייניק מנהל המרכז הפסיכוגריאטרי ע"ש פרופ' מרגולץ, מרכז רפואי סוראסקי, ת"א מרכז קורס

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - פוסטר.ppt

Microsoft PowerPoint - פוסטר.ppt ד* האשמ ת הק ו רבן על-י די המטפל כפונקצ י ה של החוו יה הטראומ טי ת של המט ופל ד"ר אינה לוי* ופרופ' שרה בן דוד** ה מרכז ה א ו נ יברס י טא י בארי א ל ו ה מכל ל ה הא קדמ י ת צפ ת "ר אי נ ה ל ו י - המרכז הא

קרא עוד

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשע"ו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשעו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על השלמת תכנית הלימודים חלה על הסטודנט/ית בלבד! כל הקורסים הרשומים בטופס הינם חובה לימודית )אלא אם נכתב אחרת(.

קרא עוד

שעות יום א' הוראה קלינית בהתפתחות שפה ודיבור- תצפיות הוראה קלינית בשמיעה יום ב' אודיולוגיה בסיסית ד"ר י. זלץ מ

שעות יום א' הוראה קלינית בהתפתחות שפה ודיבור- תצפיות הוראה קלינית בשמיעה יום ב' אודיולוגיה בסיסית דר י. זלץ מ 0815-1615 בהתפתחות ודיבור- תצפיות בסיסית ד"ר י. זלץ מערכת לימודים שנה א' סמסטר א'- תשע"ח 1000-1230 אקוסטיקה במדעי ה והדיבור ד"ר נ. אמיר תרגיל- אקוסטיקה במדעי ה ד"ר נ. אמיר התפתחות שפתית מוקדמת- התנסות

קרא עוד

siud-introduction-sample-questions

siud-introduction-sample-questions מבוא לפסיכולוגיה שאלות לדוגמא מבנה המבחן המבחן יכלול: 18 שאלות סגורות כל שאלה= 4 נקודות סה"כ: 72 נקודות 4 שאלות פתוחות כל שאלה= 7 נקודות סה"כ: 28 נקודות (בחירה מתוך 22 שאלות) (בחירה מתוך 6 שאלות) שאלות

קרא עוד

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לבריאות הציבור Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Public Health الكلية للرفاه االجتماعي ولعل

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לבריאות הציבור Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Public Health الكلية للرفاه االجتماعي ولعل מרצה: ד"ר ציפי העצני טל: 052-383-3832 דואל: zipi_h@017.net.il שעת קבלה: בתיאום מראש קורס 084.6828 שנה"ל תשע"ד 2015 תוכנית מ"א, סמסטר ב' יום ה' 16:00-20:00 טיפול התנהגותי-קוגניטיבי והתנהגות אכילה- חלק ב'

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס טיפול דינמי קצר מועד - 51830 תאריך עדכון אחרון 25-02-2014 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:פסיכולוגיה השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 1 סמסטר:סמסטר

קרא עוד

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה?

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה? חינוך גופני מתפיסת עולם לתוכנית לימודים המכללה ד"ר איתן אלדר האקדמית בוינגייט מה משפיע על תפיסת עולם של המורה? התנסות עבר )מה שהיה הוא שיהיה??( שירות צבאי תפיסה / הכתבה פוליטית גלובלית ומקומית מערכת הכשרה

קרא עוד

מרכז הלימודים של החברה הפסיכואנליטית בישראל תכנית תלת שנתית ללימודי המשך בפסיכותרפיה פסיכואנליטית המעשה הטיפולי: בין תיאוריה לפרקטיקה תחילת התוכנית שנ

מרכז הלימודים של החברה הפסיכואנליטית בישראל תכנית תלת שנתית ללימודי המשך בפסיכותרפיה פסיכואנליטית המעשה הטיפולי: בין תיאוריה לפרקטיקה תחילת התוכנית שנ מרכז הלימודים של החברה הפסיכואנליטית בישראל תכנית תלת שנתית ללימודי המשך בפסיכותרפיה פסיכואנליטית המעשה הטיפולי: בין תיאוריה לפרקטיקה תחילת התוכנית שנה ל תשע ד 2013-2014 מרכז הלימודים של החברה הפסיכואנליטית

קרא עוד

טיפול זוגי בגישת AEDP טיפול חווייתי דינמי מואץ Accelarated Experiential Dynamic Psychotherapy

טיפול זוגי בגישת AEDP טיפול חווייתי דינמי מואץ  Accelarated Experiential Dynamic Psychotherapy גישת AEDP - AEDP הטיפול הדינמי-חווייתי-מואץ Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy עקרונות לעשייה טיפולית מצמיחה בטיפול זוגי ופרטני מטפלת זוגית ומשפחתית פעילה במכון הבין-לאומי בגישת AEDP וקיבלה

קרא עוד

ברוכים הבאים להולנד לעיתים קרובות אני מתבקשת לתאר את החוויה של גידול ילד עם צרכים מיוחדים, כדי לנסות לעזור לאנשים רגילים שלא מכירים חוויה יחודית זאת

ברוכים הבאים להולנד  לעיתים קרובות אני מתבקשת לתאר את החוויה של גידול ילד עם צרכים מיוחדים, כדי לנסות לעזור לאנשים רגילים שלא מכירים חוויה יחודית זאת רביבים ייעוץ והנחייה בע"מ מכון לטיוב ההון האנושי בארגון לעיתים קרובות אני מתבקשת לתאר את החוויה של גידול ילד עם צרכים מיוחדים, כדי לנסות לעזור לאנשים רגילים שלא מכירים חוויה יחודית זאת להבין, לנסות ולדעת

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

Slade, M

Slade, M 1 סיכום מאמר: טיפול מבוסס-מיינדפולנס לאנשים עם הפרעות נפשיות חמורות: סקירת ספרות ליסה דיויס וסת' קורזבן ארה"ב 2012 Davis, L., & Kurzban, S. (2012). Mindfulness-based treatment for people with severe mental

קרא עוד

SUMMARIES הרפואה כרך 158 חוב' 7 יולי Peres Academic Center 5 Jerusalem Hebrew University Hadassah Medical School In this article, we have attem

SUMMARIES הרפואה כרך 158 חוב' 7 יולי Peres Academic Center 5 Jerusalem Hebrew University Hadassah Medical School In this article, we have attem 4 Peres Academic Center 5 Jerusalem Hebrew University Hadassah Medical School In this article, we have attempted to summarize the achievements and the challenges of the mental health department (MHD) of

קרא עוד

March 25, 1996

March 25, 1996 9684.682 שנה"ל תשע"ב 9088-9089 תוכנית מ"א, סמסטר קיץ יום ה' )10:00-12:00( מרצה: גב' נעמה כפרי טל: 050-859-4351 דואל: naamka1@gmail.com שעת קבלה: בתיאום מראש טיפול תזונתי התנהגותי במנותח הבריאטרי מטרת הקורס

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס התערבות פסיכולוגית במסגרת המשפחה - 34952 תאריך עדכון אחרון 01-12-2013 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:חינוך השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס:

קרא עוד

הנחיות לבניית מערכת- ניהול שנה א', שנת-הלימודים תשע"ה סמסטר א ברוכים הבאים לתואר השני "ניהול וארגון מערכות חינוך" באקדמית גורדון. לפניכם מערכת שעות הל

הנחיות לבניית מערכת- ניהול שנה א', שנת-הלימודים תשעה סמסטר א ברוכים הבאים לתואר השני ניהול וארגון מערכות חינוך באקדמית גורדון. לפניכם מערכת שעות הל הנחיות לבניית מערכת- ניהול שנה א', שנת-הלימודים תשע"ה סמסטר א ברוכים הבאים לתואר השני "ניהול וארגון מערכות חינוך" באקדמית גורדון. לפניכם מערכת שעות הלימוד לשנה א'. במערכת משובצים מספר שיעורי בחירה, חלקם

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

רשימת השעורים לתואר ראשון במחלקה לחינוך-לשנה"ל תשנ"ט

רשימת השעורים לתואר ראשון במחלקה לחינוך-לשנהל תשנט 1 61.6.1.61 רשימת השעורים לתואר ראשון במחלקה לחינוך לשנה"ל תשע"ד )סימן מחשב 6( סטודנטים הלומדים במחלקה לחינוך ובמחלקה לפסיכולוגיה סטודנטים הלומדים במחלקות הנ"ל ילמדו את כל הקורסים המתודולוגיים הכמותיים

קרא עוד

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים מערכת האישור והמעקב אחר ניסויים קליניים בישראל - הצעות לשיפור דר' אבי לבנת 4 אוקטובר, 2018 מטרה: ייעול האישור והניטור של ניסויים קליניים רב-מרכזיים תהליך אחיד, מניעת כפילויות קיצור זמן קבלת האישור האתי

קרא עוד

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר אני נשאר אני שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, אבל האדם עצמו לא משתנה. הילדים יבינו

קרא עוד

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשע"ד התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשעד התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים היא של הסטודנט בלבד. כל הקורסים הרשומים בטופס הם חובה לימודית. כאשר הסטודנט סיים ללמוד את כל חובותיו הלימודים

קרא עוד

הרעות קשב וויסות הרך

הרעות קשב וויסות הרך הפרעת קשב בגיל הרך קבוצת עבודה - קווים מנחים לאבחון וטיפול ADHD: a disorder of preschoolers ADHD typically emerges early in development. Arnett, MacDonald, & Pennington, 2013 - Kieling et al., 2010 - Lee,

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שלומית לויט "עץ החשיבה" שלמה יונה- העמותה לחינוך מתמטי לכל מציגים: "ימין ושמאל- לומדים חשבון" 4 מקורות קושי להתמצאות במרחב אצל ילדים תפיסה אפיזודית התנהגות ייצוגית מוגבלת. היעדר מושגים ומונחים. אגוצנטריות.

קרא עוד

מספר קורס 290

מספר קורס 290 מספר קורס 091.092: העצמה במערכת הבריאות תכנית ההשלמה לתואר ב"א בסיעוד בנצרת מרצה: גב' סאוסן שחאדה סילבוס הקורס היקף שעות: שעתיים סמסטריאלי, נקודות זכות מועד: תשע"ג, 9.319., סמסטר ב', ימי רביעי :99.-3:39.

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

עמוד 1 מתוך 3 שאלון הורים לילד הלומד בבית ספר שאלון זה נועד למילוי הורים לילדים תלמידי בית ספר. השאלון מנוסח בלשון זכר, אך מיועד גם לבנים וגם לבנות. י

עמוד 1 מתוך 3 שאלון הורים לילד הלומד בבית ספר שאלון זה נועד למילוי הורים לילדים תלמידי בית ספר. השאלון מנוסח בלשון זכר, אך מיועד גם לבנים וגם לבנות. י עמוד 1 מתוך 3 שאלון הורים לילד הלומד בבית ספר שאלון זה נועד למילוי הורים לילדים תלמידי בית ספר. השאלון מנוסח בלשון זכר, אך מיועד גם לבנים וגם לבנות. יש למלא את הטפסים בכתב גדול וברור ובעט בלבד. ניתן להיעזר

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס דפוסים ומגמות בפשיעה בישראל - 61205 תאריך עדכון אחרון 20-03-2018 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:קרימינולוגיה השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס:

קרא עוד

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה המחלקה להוראת המדעים, נעמה בני מכון ויצמן למדע בקרב מבוגרים: בקרב מבוגרים הקביעה מבוססת מעשים/תוצרים/ביצועים. אנשים אלו הוכיחו במעשים/ביצועים/תוצרים פעולות

קרא עוד

השפעת רמת המוטיבציה על הקשר בין תפיסת הסיכון ותפיסת התועלת של שירות צבאי קרבי בקרב בנים לפני גיוס

השפעת רמת המוטיבציה על הקשר בין תפיסת הסיכון ותפיסת התועלת של שירות צבאי קרבי בקרב בנים לפני גיוס כללי אתיקה ודילמות אתיות בעבודה עם קטינים יום עיון קוד האתיקה עדכון 2017 ינואר 2017 יונת בורנשטיין בר-יוסף yonatbor@gmail.com 052-3862232 מאפיינים ייחודיים לעבודת הפסיכולוג עם קטינים התערבות פסיכולוגית

קרא עוד

ACT טיפול בקבלה ומחוייבות )תעשו מקום לחרדה, ואז תמשיכו בחייכם...( תורגם ע"י : אנטיתזה גלגל אוגוסט 0202 אתר מקור : חרדה ה

ACT טיפול בקבלה ומחוייבות )תעשו מקום לחרדה, ואז תמשיכו בחייכם...( תורגם עי : אנטיתזה גלגל אוגוסט 0202 אתר מקור :   חרדה ה ACT טיפול בקבלה ומחוייבות )תעשו מקום לחרדה, ואז תמשיכו בחייכם...( תורגם ע"י : אנטיתזה גלגל אוגוסט 0202 אתר מקור : http://www.anxietyhappens.com חרדה היא חלק חשוב ובלתי נמנע מלהיות חי. למרות זאת, להרבה

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

כיצד כותבים דוח אבחון פסיכולוגי

כיצד כותבים דוח אבחון פסיכולוגי דגשים לכתיבת דו"ח אבחון פסיכולוגי ד"ר יונתן הנדלזלץ מזל טוב, הסתיים תהליך ניתוח החומר הגולמי של המבחנים. לאחר שהעלנו את כל ההיפותזות, גיבשנו עמדה ודעה על אישיותו של האדם שעומד לפנינו, הגיעה השעה להעלות

קרא עוד

Microsoft Word - mr31_2010

Microsoft Word - mr31_2010 כ מדינת ישראל משרד הבריאות החטיבה לעניני בריאות חוזר מס' _31/2010 : "ד חשון, תשע"א ירושלים, 1נובמבר, 2010 תיק מס' 3/0/200 : אל: מנהלי בתי החולים הכלליים מנהלי האגפים הרפואיים קופות החולים מנהלי מחלקות

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1>

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1> תיק : /09 בבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא המבקש: המשיב: היועץ המשפטי לממשלה במשרד העבודה והרווחה רח' שוקרי, 5 חיפה בקשה למינוי אפוטרופוס כב' בית המשפט מתבקש למנות את המבקש כאפוטרופוס קבוע לרכושה ולגופה

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - 59.pptx

Microsoft PowerPoint - 59.pptx Anterior Knee Pain + Syndrome מקרה שהיה... מאת: יצחק בזזינסקי סיני הצגת מקרים רפואת ספורט שנה ג בן 32, עובד כמנהל שיווק בעבודה משרדית עם הרבה הליכות ומדרגות בריא בדר"כ עוסק בספורט חובבני- כדורגל וריצות

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס תאוריות של התערבות במשפחה - 3669 תאריך עדכון אחרון 12-11-2013 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:עבודה סוציאלית השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס:

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

Microsoft Word - taskif schol11 text only.doc

Microsoft Word - taskif schol11 text only.doc לימודי התמודדות עם אובדן ושכול - טנטולוגיה מנהלת אקדמית: ד"ר הניה שנון קליין ראש המחלקה להשתלמויות ולימודי המשך: ד"ר אילנה סבר תשס"ח רקע ישראל היא מדינה רווית אובדן ושכול הנזקקת למספר גדול יחסית של אנשי

קרא עוד

מדינת ישראל משרד החינוך המינהל הפדגוגי אגף א' חינוך ילדים ונוער בסיכון משרד העבודה הרווחה האגף לשרותים חברתיים ואישיים השרות לילד ולנער משרד החינוך הא

מדינת ישראל משרד החינוך המינהל הפדגוגי אגף א' חינוך ילדים ונוער בסיכון משרד העבודה הרווחה האגף לשרותים חברתיים ואישיים השרות לילד ולנער משרד החינוך הא לכבוד ראשי רשויות מנהלי מחלקות לשירותים חברתיים מנהלי מחלקות חינוך מנהלי מחלקות הנוער מרכזי התכנית הלאומית בישוב א, ג, נ. הנדון: הפעלת מרכז נוער ויש מצ"ב-מודל משולב ביישובכם פועלים מספר שירותים לבני הנוער

קרא עוד

<4D F736F F D20FAE5EBF0E9FA20EEE0F1E8F8>

<4D F736F F D20FAE5EBF0E9FA20EEE0F1E8F8> תוכנית הכנס המדעי *כפופה לשינויים ועדה מדעית: ד"ר איריס מנור, פרופ' גיל זלצמן, ד"ר איתי ברגר, ד"ר דיצה צחור, ד"ר רחל בן חיון, ד"ר שמואל הירשמן, פרופ' יהודית אהרון-פרץ ועדה מארגנת: ד"ר מרים פסקין, פרופ'

קרא עוד

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לבריאות הציבור Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Public Health الكلية للرفاه االجتماعي ولعل

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לבריאות הציבור Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Public Health الكلية للرفاه االجتماعي ولعل מרצה: ד"ר ציפי העצני טל: 052-383-3832 דואל: zipi_h@017.net.il שעת קבלה: בתיאום מראש קורס 286.4808 שנה"ל תשע"ד 2016 תוכנית מ"א, סמסטר ב' יום ה' 16:00-20:00 טיפול התנהגותי-קוגניטיבי והתנהגות אכילה- חלק ב'

קרא עוד

Microsoft Word - Medical NLP

Microsoft Word - Medical NLP Medical Neuro-Linguistic Programming ביה"ס לרפואת כאב, הקריה הרפואית רמב"ם בחסות אונ' חיפה, הפקולטה ללימודי רווחה ובריאות, היחידה ללימודי המשך תכנית שנתית 2012-2013 - יועץ אקדמי - רמב"ם. ד"ר סיימון וולפסון

קרא עוד

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רחבה של רגשות לעודד שיח ולהמשיג רגשות לתת למדריך בסיס

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work שם המרצה: ד"ר חיה קורן שעות ק

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work שם המרצה: דר חיה קורן שעות ק שם המרצה: ד"ר חיה קורן שעות קבלה: יום א' 14:00-15:00 חדר טרם נקבע טלפון : 054-6345876 e-mail: salsterk@gmail.com שנה"ל תשע "ב 2011/2012 שנה ג' קורס שנתי קורס מספר : 3513-3515 שם הקורס: סוגיות בהתערבות

קרא עוד

הפרעות דיכאון,זיכרון ודמנציה בגיל השלישי

הפרעות דיכאון,זיכרון ודמנציה בגיל השלישי גב' אפרת אדלר RN, MSN, FNP, PhD. candidate הז דק נו ת - חלק ממעגל ה חיי ם שכ י חו ת הא ח וזו ן של אנ שי ם מעל גיל 65 ומע ל גיל מעל גיל 85 15.3 12.8 6.1 6.7 8.1 4.6 0.1 0.2 0.2 0.3 0.4 0.6 0.9 1.4 2.2 3

קרא עוד

פורמט סילבוסים

פורמט סילבוסים שם הקורס: סוג הקורס: חטיבה/התמחות שנה"ל: דרישות קדם: מרצה/ים: עוזר/י הוראה: שעות קבלה: תיאוריות בהערכת משפחה חובה תשע"ח סמסטר: א+ב פרופ' שמואל שולמן גמישות אתר האינטרנט של הקורס: מטרות/יעדי הקורס: א' +

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

Microsoft Word - SheelonDimuyAtzmi-TSCS.doc

Microsoft Word - SheelonDimuyAtzmi-TSCS.doc (Tennessee Self Concept Scale Second Edition) TSCSІІ שם הכלי: שאלון דימוי עצמי פותח במקור בשנת:, 1965 על ידי: Fitts גרסא שנייה: Warner, 1996 Fitts & תורגם לעברית בשנת:, 1971 על ידי: פרנקל (1971) מטרת הכלי

קרא עוד

תהליך קבלת החלטות בניהול

תהליך קבלת החלטות בניהול תהליך קבלת החלטות בניהול לידיה גולדשמידט 2011 מהו תהליך קבלת החלטות? תהליך אק טיבי וקריטי קבלת החלטות בנושאים פשו טים ורוטיניים שפתרונן מובנה בחירה בין אל טרנטיבות החלטות מורכבות הדורשות פתרונות יצירתיים

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20ECF8E5F4E0E920E4E1E9E8E5E720E4ECE0E5EEE920E2E9ECE920E0E5F4E9F E BECF7F8E

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20ECF8E5F4E0E920E4E1E9E8E5E720E4ECE0E5EEE920E2E9ECE920E0E5F4E9F E BECF7F8E 1 ההערכות הן שכ - 20% 40% מבין הבנות וכ - 10% 20% מבין הבנים חוו פגיעה מינית בילדותם. השכיחות של היסטוריה של התעללות מינית בקרב אוכלוסייה הנזקקת לשירותים פסיכיאטרים גבוהה יחסית לאוכלוסייה הכללית. שיעור

קרא עוד

מטרות הקורס סמינר מחקר רגשות בשירות סמסטר א' תשע"ט דר' אריק חשין הקורס מיועד להקנות מיומנות בחשיבה מחקרית וביצוע מחקר באמצעו

מטרות הקורס סמינר מחקר רגשות בשירות סמסטר א' תשעט דר' אריק חשין הקורס מיועד להקנות מיומנות בחשיבה מחקרית וביצוע מחקר באמצעו מטרות הקורס סמינר מחקר רגשות בשירות סמסטר א' תשע"ט דר' אריק חשין acheshin@univ.haifa.ac.il הקורס מיועד להקנות מיומנות בחשיבה מחקרית וביצוע מחקר באמצעות התנסות בשלבי המחקר השונים. הסמינר יעסוק בנושא רגשות

קרא עוד

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63> עבודת הגשה בפרויקט: מגיש: יובל מרגלית כיתה: י' 4 בי"ס: אורט" מילטון" בת ים תאריך: 31-5-2009 .1 מקום ההשמה בו הייתי הינו שירותי כבאות והצלה בעיר בת ים. שירותי הכבאות בבת ים, הינם חלק משירותי הכבאות הארצית

קרא עוד