רוחניות וחינוך מאמר שהתפרסם ב-"עיונים בחינוך" - דצמבר 2014; כסלו תשע"ה 1 מהדורה מיוחדת, גליון 11-12, עמ' פרופ' עפרה מייזלס אוניברסיטת חיפה ofr

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "רוחניות וחינוך מאמר שהתפרסם ב-"עיונים בחינוך" - דצמבר 2014; כסלו תשע"ה 1 מהדורה מיוחדת, גליון 11-12, עמ' פרופ' עפרה מייזלס אוניברסיטת חיפה ofr"

תמליל

1 רוחניות וחינוך מאמר שהתפרסם ב-"עיונים בחינוך" - דצמבר 2014; כסלו תשע"ה 1 מהדורה מיוחדת, גליון 11-12, עמ' פרופ' עפרה מייזלס אוניברסיטת חיפה ערב ראש השנה תשע"ה כאקדמאית שאמונה על ניסוח מדויק, מדוד וזהיר ועל התבוננות ביקורתית על טיעוני, יש לי קושי מיוחד לכתוב על רוחניות ולהעביר במילים את התפיסות, את התובנות, את החוויות ואת האיכות המיוחדת של ממד זה בטבעו של האדם. לא במקרה תוארו היבטים רוחניים כתורות סוד ומסתורין. אור המילים החד והבהיר וחד-המשמעותיות המלווה להן אין בהם כדי לבטא באופן הנכון והמדויק הוויה אנושית זו. ובכל זאת, אני מנסה במאמר זה לפשט את מה שלא ניתן לפישוט ולבטא במילים ברורות את מה שהוא מורכב ופלאי. אני מתנצלת על קוצר יכולתי בהקשר זה, ועם זאת חשה שיש חשיבות רבה לנסות לקדם תקשורת באמצעות מילים על הוויה זו, אפילו במחיר תיאור שהוא דל מכדי להציג את מורכבותה ואת דקויותיה. ועוד התנצלות. תחום הרוחניות וחקר הרוחניות הוא רחב ביותר. חוקרים והוגים מדיסציפלינות שונות עסקו בכך )למשל, פילוסופיה, היסטוריה, חקר הדת, חקר התרבות, סוציולוגיה, פסיכולוגיה( ובתוך כל דיסציפלינה קיימים אופני תיאור ושפה שונים. מאמר קצר זה מתבונן ברוחניות וחינוך מתוך הדיסציפלינה של הפסיכולוגיה וגם בתוכה, מתוך תפיסת עולמי ודרכי ההמשגה שלי. על כן, אין בתשובות השונות שאני מציעה כאן משום יומרה לאוניברסליות או לתוקף אובייקטיבי ואפילו אם הן מוצגות בלשון החלטית, הן מבטאות את תפיסותי ואת הגיגי יותר מאשר משנה סדורה ומבוססת. מהי רוחניות? למה אני מתכוונת ברוחניות? האם אני מתכוונת לדתיות? לאמונה באלוהים? האם זהו בעצם חינוך דתי או חינוך לדתיות ולכן אולי מבטא "אינדוקטרינציה וכפייה דתית"? רוחניות בשבילי היא משהו אחר והיא יכולה להיות קשורה לדת או נפרדת ממנה. בעבר היו רוחניות ודת קשורות זו בזו, והדתות למיניהן שימשו לעתים קרובות מסגרת חברתית ותרבותית מרכזית לביטוי רוחניות האדם )1998.)Wuthnow, ככל הנראה אחת מן המטרות המרכזיות של דתות שונות הייתה בדיוק זו: לאפשר לאנשים לבטא את הממד הרוחני בהווייתם וכמובן גם לתעל ביטוי זה לצרכים מגוונים, חברתיים, פוליטיים וכלכליים. כיום מקובל להתייחס לרוחניות ולדת כאל שני היבטים נפרדים, אם כי לעתים קרובות קיים קשר ביניהם ( Larson, Koenig, McCullough & זכויות היוצרים הינן של "עיונים בחינוך" וניתן לעשות שימוש במאמר בגרסתו הנוכחית רק לצורכי הוראה, למידה ומחקר ולא להעלות אותו לאתר 1 1

2 Dillon, 2002 ;2001(. Wink & לפי גישות אלו, דת נתפסת ככוללת קהילה מאורגנת וממוסדת יחסית, שבמסגרתה האמונה בנשגב או בקדוש מאופיינת בקיומה של דוגמה מובנית, והיא מבוטאת באמצעות טקסים, מנהגים ופרקטיקות מחייבות; ואילו רוחניות נתפסת ככוללת את הממד האישי הפנימי והאינדיבידואלי של חוויות שמקשרות בין האדם לכוח עליון, לנשגב, לקדוש ולתכלית קיומו. כשאני מדברת על רוחניות, הכוונה שלי אפוא הינה לאותו היבט שהוא קודם כול אישי, אם כי הוא כמובן יכול לבוא לידי ביטוי גם במסגרת דת מאורגנת או דת מסורתית ואף במסגרת דתות חדשות שקיימות כיום. חוקרים ואנשי הגות שעסקו ברוחניות אימצו הגדרות מגוונות להיבט זה בהווייתנו וניגשו לסוגיית הרוחניות שלנו מנקודות מבט שונות. לאנשים שאינם חוקרים או הוגים בתחומי הרוחניות יש גם כן תשובות שונות לשאלה מהי רוחניות עבורם, ומחקר בנושא גילה עושר עצום של המשגות, חוויות, מטפורות ותפיסות )ראו סיכום אצל ברזילי, 2012(. אני לא מתכוונת לסקור ספרות ענפה ועשירה זו, שכן לא אוכל לעשות עמה צדק במסגרת זו. עם זאת, הוגים עכשוויים, בעיקר בתחומי הפסיכולוגיה של הדת והרוחניות, מתארים כמה היבטים וממדים שחוזרים על עצמם, אף על פי שהם משתמשים במונחים מגוונים לשם כך. תוך פישוט רב של תפיסות מורכבות אלו מתוארים להלן שני היבטים מרכזיים: הקשר עם הנשגב וחיפוש משמעות אולטימטיבית לחיים. רוחניות מתייחסת קודם כול להכרה בכך שיש משהו מעבר לקיום הגשמי של ה"כאן ועכשיו" ויש ממדים של קיום שהם נצחיים, נשגבים, נעלים, ושיש בהם קדושה.)Sacredness( "ההכרה" בקיום ממדים אלו יש בה היבט הוליסטי והיא משלבת על פי רוב תחומים קוגניטיביים כמו תפיסת עולם וידע או הבנה, תחומים חווייתיים כמו קשר ומפגש עם מופעים של הנשגב והקדוש, תחומים פיזיים כמו תחושות גופניות של אנרגיה אחרת, ותחומים רגשיים כמו תחושת התעלות וחדווה עקב הביטוי של ממדים נשגבים אלו בהוויית אותו אדם. גישות רוחניות שונות חלוקות לגבי ה"מיקום" של ממדים נשגבים אלו. יש המתארים אותם מחוץ לאדם ולעולמו הגשמי, יש כאלו המתארים אותם בתוכו ומכנים אותם נשמה או נפש Soul( )Spirit, ויש כאלו שמתארים מערך מורכב שבו היבטים אלו קיימים גם בתוך האדם וגם מחוצה לו ( Alexander, 2001(. ואכן סוגיית הקשר של האדם עם הנשגב היא חלק משמעותי מהיבט זה של הגדרת הרוחניות. היבט שני שמופיע כמעט בכל ההגדרות של רוחניות הינו ממד המשמעות. רוחניות מבטאת את הכרת האדם את ועיסוקו במשמעות קיומו ובכלל זה עיסוק בשאלות הגדולות של החיים: מאין באנו? לאן אנו הולכים? מה הם החיים הראויים בכלל ואלו הראויים לחיותם מבחינתי? מהי אהבה? מהי מטרת חיי האולטימטיבית - בשביל מה לחיות? למה יש רוע בעולם? אף על פי שעל פניו עיסוק בשאלות של משמעות החיים יכול להיתפס כקוגניטיבי בעיקרו, מדובר בחוויה הוליסטית ועיסוק כזה כולל חוויות גופניות, רגשיות וחברתיות. עיסוק בהיבטים אלו קיים למכביר בקרב ילדים ובני נוער, אם כי על פי רוב הוא אינו זוכה להכרה. בעולם שמתמקד ברכישת מיומנויות לצורכי הצלחה בחיים חוויות או תהיות רוחניות של ילדים אינן זוכות בתשומת לב רבה, לא בהקשר של הורות ולא בהקשר של מערכות חינוך. בניגוד לתחומים אחרים של התפתחות אנושית, כגון התפתחות מוטורית, קוגניטיבית או רגשית התפתחות הרוחניות אינה מוצגת כחלק מרכזי מהתפתחותו הנורמטיבית של האדם על ידי מרבית 2

3 התיאוריות שעוסקות בהתפתחות האדם. עם זאת, הוגים רבים ואף מחקרים בנושא מצביעים על כך שממד הרוחניות הינו אוניברסלי וחוצה תרבויות ותקופות היסטוריות, ואפילו בתקופתנו הפוסט-מודרנית הוא מעסיק את רוב בני האדם על פני כדור הארץ. כך למשל מרבית בני האדם בעולם )יותר מ- 70 אחוז מהאוכלוסייה( תופסים עצמם כדתיים )במסגרת דתות שונות כמובן(, ובמחקר רחב היקף שכלל שמונה מדינות ביבשות שונות, קרוב ל- 70 אחוז מן המשיבים מתבגרים וצעירים בשנות ה- 20 לחייהם - ציינו שרוחניות היא ממד שמעניין אותם וחשוב להם.)Benson, Scales, Syvertsen & Roehlkepartain, 2012( ילדים ובני נוער חווים באופן טבעי חוויות רוחניות ועולות בהם תהיות שקשורות להיבטים רוחניים בהווייתם. הם עסוקים בשאלות של חיים ומוות, ערים לחיבור המיוחד בינם לבין הטבע וחווים קשר לנשגב )1992 Hoffman,.)Coles, ;1992 הארט )2005 ;2004 )Hart, למשל ערך כמה מחקרים, בהשתתפות אנשי חינוך והורים, על חוויות או שאלות של רוחניות שעלו בהתנסויותיהם עם ילדים, וכן הוא ערך מחקרים עם צעירים שראיין על זיכרונות הילדות שלהם, שמבטאים ממדים שונים של רוחניות. הוא זיהה כמה נושאים שחזרו בזיכרונותיהם ובתיאוריהם. כך למשל בלטה חוויה של פליאה, התעלות והשתאות Awe(.)Wonder and בחוויה כזו ההבדל בין סובייקט לאובייקט נמוג והמקודש נוכח באופן אימננטי בעולם הזה, דבר שכרוך בתחושה של שלמות ואינסופיות ואף בהכרת תודה עמוקה. הארט מביא, למשל, את תיאורה של דבי לחוויה שחוותה בהיותה בת 11: "הייתי בחוץ, שרועה על נדנדה לבד. הסתכלתי בשמים, סתם מתבוננת. אני לא יודעת איך זה קרה, אבל לפתע הכול נפתח בפני. אני לא יודעת איך לומר את זה, אבל הייתי כמו קפואה ממש שם והרגשתי שהכול מושלם ומתואם. אני לא יכולה לומר שחשבתי משהו. זה היה כאילו אין מקום אפילו לחשיבה... הרגשתי כאילו החזה שלי יכול פשוט להיפתח למיליון חלקים ולעוף. הרגשתי שאני יכולה להתפוצץ ולהיות השמש והעננים )תרגום שלי(". 3 בנוסף לכך עלו במחקריו של הארט חוויות שבהן ילדים עסקו בבירור שאלות עמוקות על חייהם כמו גם על המוות והחיים, טבע העולם והאדם, ולשם איזו תכלית אנו כאן. הארט קרא לדבר "תהייה" )Wondering( והביא עדויות רבות לכך שילדים ובני נוער עסוקים בשאלות אלו. עוד היבט שהארט מציין הוא חוויות של ידיעה ותובנה אצל ילדים שמשקפות תבונה עמוקה וחוכמה או כפי שהוא קרא לכך,.Wisdom כך למשל בסקר בקרב מבוגרים, ציינו יותר מ- 50 אחוז מהנחקרים שבילדותם חוו עצמם יודעים משהו או אומרים משהו שמבטא תובנה עמוקה וחכמה, שלא הם היו המקור שלה )2003 Hart,.)Nelson & למשל, דונה מספרת שבגיל שמונה, במשך שהות בכנסייה, הבינה שהיא רוצה להתפלל לאהבה ולחוכמה Wisdom(.)Love and אף אחד לא דיבר איתה על הנושא לפני כן, ולדבריה גם היא לא דיברה עליו עם איש עד הריאיון, אבל תפילה זו נהפכה לממד מרכזי בהווייתה. לבסוף, הארט מציין את היכולת המיוחדת של ילדים לחוש מה האחר מרגיש ורוצה באופן עמוק ומיידי ובלי מילים מה שהוא מכנה "בינך לביני" ( between.)you and me הארט מביא סיפור מרגש על ילד שביום הולדתו העשירי התבונן בעיני אמו, שלא יכלה לתת לו את מתנת יום ההולדת שביקש ושעליה התעקש בשל עוניים, ופתאום חווה בעוצמה רבה את הכאב העצום והעמוק שחשה אמו וראה אותה ראייה חודרת על כאביה השונים - כבת להוריה, כאישה שהיא כיום - וגם את מותה, וחש אמפתיה עמוקה לכאב זה. שנים אחר כך, בבגרותו, סיפר לאמו על החוויה, והיא נדהמה מעוצמת הדיוק בנוגע לתחושותיה באותו היום.

4 עם זאת, ככל הנראה, חוסר העידוד החברתי לעיסוק בהיבטים אלו מביא לדעיכתם או למעבר שלהם לתחום ה"צל" בהוויה, אם אעשה שימוש בארכיטיפ הידוע שהציע יונג )1964.)Jung, הד מעניין לכך ניתן למצוא בסיפורי החוויות הרטרוספקטיביות של מתקשרים מבוגרים )ברזילי, 2012(. תקשור מוגדר חוויה שבה האדם מקבל מידע ויוצר קשר עם ישות אחרת שאינה נמצאת בממד הגשמי, והמחקר של ברזילי נערך על מתקשרים בוגרים בישראל. חלק גדול מהמרואיינים סיפרו על חוויות כאלו בילדותם, אבל אמרו שחוו צורך להסתיר את היכולות הרוחניות הללו בתקופת גיל ההתבגרות והבגרות הצעירה, עד כדי כך שהן "נשכחו" מהם עד שגילו אותן מחדש. ואכן, תהליך של התפתחות רוחנית בהתבגרות או בבגרות קשור על פי רוב להחלטה מודעת של האדם ואינו קורה בהיסח הדעת או כחלק מתהליכי הבשלה והתבגרות נורמטיביים ( Pargament, 2006(. ההתעניינות בממד הרוחני וההחלטה לבחון את משמעותו לאותו אדם ואף לפתוח בתהליך שיכול לקדם התפתחות רוחנית מבטאות כמעט תמיד החלטה עצמית של האדם. עם הגורמים שמעוררים אותה אפשר למנות חוויות שונות של מצוקה וטראומה כמו אובדן, מחלה קשה, התמכרות, כאב פיזי, מפגש אישי עם המוות וגם התלבטות אישית בנוגע למשמעות החיים או תחושה של החמצה בחיים. אבל תהליך של התפתחות רוחנית לאו דווקא מתרחש רק על בסיס מצוקה וקושי. המחקר מצביע גם על חוויות של התעלות, פליאה או מפגש עם המקודש, שקורות פעמים רבות באופן לא צפוי ומעוררות שינוי והתפתחות רוחנית ולעתים אף טרנספורמציה מיידית. בנוסף לכך, גם אירועים דרמטיים פחות, כמו קריאת ספרות מסקרנת בנושא הרוחניות, יכולים "להתגלגל" לתהליך עמוק יותר ולהביא אנשים לתהליך של התפתחות רוחנית. עם זאת, לא כל מי שחווה התנסויות כאלו או קורא ספרות בנושא בוחר לפעול בכיוון של התפתחות רוחנית, ואנשים רבים שחווים קשיים מגוונים, כמו מפגש עם המוות, או שחווים חוויות "על-טבעיות", כמו תחושה של התעלות ופליאה, לאו דווקא בוחרים לברר לעצמם את הממד הרוחני בהווייתם. זאת ועוד, חלק מהאנשים עוברים תהליך כזה בלי שהם מנסחים זאת לעצמם כהתפתחות רוחנית, אלא קוראים לכך התפתחות אישית או הבשלה והתבגרות.)Maturation( מה היא אפוא התפתחות רוחנית? חוקרים והוגים שעסקו בנושא דנו בהתפתחות רוחנית באופנים מגוונים ואף הציעו הגדרות שונות לכך )למשל, & Syvertsen Wink & Dillon, 2002 ; Pargament, 2006; Benson, Scales,.)Roehlkepartain, 2012 מקור טוב להיכרות עם גישות שונות של התפתחות רוחנית הוא ספר ערוך שעוסק בהתפתחות רוחנית בילדות ובהתבגרות ( & Wagener Roehlkepartain, King,.)Benson, 2005 התפתחות רוחנית באה לידי ביטוי בפיתוח היכולת הפנימית של האדם לחוות את הרוחניות בכל ממדי הווייתו, תוך ביטוי הקשר לנשגב ול"מעבר" וחיפוש תשובות לשאלות של משמעות הקיום ותכליתו. חלק מן ההמשגות על התפתחות רוחנית מדברות על חוויה/הוויה ייחודית שעולה מן הקשר עם הנשגב, והיא התרחבות והתעלות מעבר לעצמי Self-(.)Mayseless & Russo-Netzer, 2011,transcendence and Self-expansiveness חוויה של התעלות מעבר לעצמי הינה חוויה/הוויה של חיבור לכל מה שקיים, כולל המקודש והנשגב, באופן 4

5 שגבולות העצמי האישי מתמוססים והעצמי גם מתרחב וגם מוכל ולמעשה מחובר חיבור רב-ממדי והדדי עם כל הקיים.)Interconnectedness( חוויה/הוויה זו היא מאפיין מרכזי בקשר עם הנשגב ומוצגת לעתים כביטוי האולטימטיבי שלו וכביטוי מובהק של התפתחות רוחנית. חוויות כאלו קורות באופן מכוון, אך גם באופן פתאומי. עבור קוראים שלא בהכרח יודעים במה מדובר, אציין שמרחבי הטבע ובמיוחד מרחבים פראיים מזמנים לעתים לאנשים חוויות כאלו של התעלות ושל התרחבות ותחושה של קשר עמוק לטבע. גם במחקרו של הארט שתואר לעיל אנשים תיארו חוויות ילדות כאלו בעיקר במרחבי הטבע או בפינה מיוחדת בטבע שהייתה "הפינה שלהם" ( Hart,.)2005 נוסף על כך, נטען שהתפתחות רוחנית קשורה בהיווצרות "תו אם" ( and Congruence )Connectedness רב יותר בין היבטים שונים בהווייתו של האדם )למשל, שכל, רגש, רצון, ערכים, התנהגות וחשיבה( ו"ניקיון ודיוק" רבים יותר בתחושותיו, בחשיבתו ובפעילותו. כמו כן, טענה מרכזית נוספת על התפתחות רוחנית היא שהתפתחות כזו קשורה קשר הדוק עם התפתחות תחושות קשר, אכפתיות, אמפתיה ורצון להיטיב עם הקיים בני האדם, בעלי החיים, הצמחים, הטבע. לאור זאת, התפתחות רוחנית כזו קשורה קשר הדוק גם לשינוי באורח החיים של אותו אדם ובהתנהלותו בעולם 2012( Roehlkepartain,.)Benson, Scales, Syvertsen & שינוי זה נובע מכך שההוויה הרוחנית יש בה איכויות של ט וב, יצירה, חיבור ושלמות וכמובן אינסופיות ונצחיות. ההכרה והחיבור העמוק לאיכויות אלו כרוכים בתחושת התואם, ביצירתיות וביצירה, בביטוי מיטבי של יכולות האדם וברצון להיטיב. בתיאור של היבטים אלו תוך שימוש בדימויים מרחביים ניתן לומר שהתפתחות רוחנית מוכוונת "עמוק פנימה", לדיוק ולזיכוך בתוך האני; היא גם מוכוונת למעלה - "מעל ומעבר", להתמזגות כחלק ממרחב אינסופי ונשגב; ולבסוף היא מוכוונת גם "לכל הצדדים", תוך חיבור רב- ממדי )Interconnectedness( עם כל הקיים. תהליך ההתפתחות הרוחנית כולל לא רק התפתחות של כל אחד מהיבטים אלו, אלא גם יצירת תואם והרמוניה בין שלושתם. מתיאור אידילי זה יכול להשתמע שהתפתחות רוחנית כולה התעלות ורגשות ריחוף וקדושה ולא היא. אמנם תחושות התעלות אלו אכן קורות והן משמעותיות ביותר, אך ההתייחסות אל תהליך ההתפתחות הרוחנית כאילו הוא חסר מאמץ ומיידי היא מוטעית. במחקריו המאוחרים הציע אברהם מסלו - שהיה ראש אגודת הפסיכולוגים האמריקאית ובין מייסדי הפסיכולוגיה ההומניסטית וידוע בתיאוריית פירמידת הצרכים שלו - שלב נוסף בהתפתחות האדם מעבר למימוש העצמי )1971,,Maslow ראו סקירה במייזלס, 2012 ודיון רחב בספרה של ליבליך, 2009(. שלב נוסף זה הוא שלב "המעבר לעצמי" השלב הטרנספרסונלי (,)Transpersonal שמבטא התפתחות רוחנית כמו זו שתוארה לעיל. כחלק משלב זה אנשים חווים חוויות שיא כמו אלו שתוארו כאן Experiences(,)Peak אלא שחוויות שיא אלו כשמן כן הן. הן חוויות והן חולפות. מסלו כינה את המצב שבו האדם מתמיד בהווייתו בתחושות החיבור לנשגב ופועל בהתאם לכך "חוויות מישור" Experiences(.)Plateau כלומר, הוויה עקבית יחסית של קשר עם הנשגב הכולל התרחבות העצמי בד בבד עם פעילות בעולם, שעומדת בהלימה לחיבור זה 5

6 ולמשמעותו עבור האדם. בספרות המחקרית מתוארים תהליכים מגוונים להגעה למישור יציב יחסית של הוויה כזו וגם הבחנה מרתקת בין רמות שונות בתהליך )2000.)Wilber, חלק מתהליכי השינוי וההתפתחות הרוחנית נראה על פניו מהיר יחסית ויכול לנבוע מתובנה פתאומית או מחוויה מטלטלת ומשמעותית. אך במרבית התיאורים, התפתחות רוחנית כרוכה בתהליך התפתחותי שדורש השקעה לא מבוטלת. בספרות המחקרית מתוארים תהליכים כאלו באמצעות כמה מונחים ומטפורות. כך, למשל, מינוח מרכזי מתייחס להמרה הדתית בנצרות בעיקר,)Conversion( שנתפסה כאירוע מהיר יחסית. הוא כולל בעיקר קבלה של הדוגמה הנוצרית, שאינה בהכרח קשורה בהתפתחות רוחנית כפי שהיא מתוארת כאן. במסורות הרוחניות שמקורן בעיקר במזרח מתוארת ההארה )Enlightenment( ש, היא שיאו של תהליך שינוי תודעה שדורש השקעה רבה, ואילו ביהדות מתארים בעלי תשובה את ההתחזקות או את ההתקרבות ההדרגתית. השינוי הקוואנטי Change( )Quantum מתאר טרנספורמציה רוחנית מהירה יחסית בקרב אנשים מחוץ לדת בעקבות תובנה או חווית שיא )2001 Baca,.)Miller & C de בנוסף לכך, מטפורת המסע )Journey( או החיפוש וההליכה בדרך שכיחה מאוד )1993 )Roof, ומבטאת את המטה-נרטיב של "מסע הגיבור", שמצוי בתרבויות רבות וכולל התנסות באתגרים שונים שהמציאות מזמנת כדי לעבד קשיים פנימיים ולטפח חוסן, בגרות וזיהוי ייעוד ומטרה בחיים )[1988] 1949.)Campbell, לבסוף, במסגרות של העידן החדש Age( )New שכיח מוטיב העבודה הפנימית שעיקרו עבודה על ניקיון העצמי ושחרורו מכבלי הנרמול החברתי והתרבותי, גם כדי לחוות ולראות את הנשגב ולהתעלות ולהתחבר עמו )1996 ;Heelas, רוסו-נצר, 2014(. חלק ממטפורות או ממונחים אלו מתייחסים לתהליכים מהירים יחסית של שינוי, כמו למשל המרה או שינוי קוואנטי, ואילו אחרים מדברים על מהלך התפתחותי ארוך ומורכב שהוא בעיקרון אינסופי )למשל, Sorell, 2009,)Kiesling & ויש המתארים אותו אף באופן ספירלי דהיינו שאנשים בתהליך ההתפתחות הרוחנית שלהם חוזרים למוטיבים שבהם עסקו קודם לכן, אבל מנקודת מבט חדשה שמשקפת את התפתחותם הרוחנית. מדוע התפתחות רוחנית היא חשובה? התשובות לשאלה זו מגוונות ותלויות בתרבות שממנה מגיעים המשיבה או המשיב ומה היא או הוא חושבים שישכנע את השואל או את השואלת. כך למשל, בהקשר החברתי-תרבותי האמריקאי, קודמה הפרקטיקה של מדיטציית הקשיבות Meditation( )Mindfulness ש, שורשיה בבודהיזם המוקדם המכונה תרוואדה וגם בבודהיזם הטיבטי באמצעות הטענה שלוותה בהוכחות מחקריות, שמדיטציה זו מביאה ליכולת טובה יותר של ויסות רגשי והתנהגותי, להורדת מתחים, להתנהלות שלווה ופרו-חברתית יותר ולרווחה נפשית )Well-Being( רבה יותר )ראו למשל Ryan, 2003.)Carmody & Baer, 2008; Brown & המדיטציה הוצגה כמיומנות נרכשת והיבטיה הרוחניים לא הובלטו, לפחות לא בקרב ה"מתחילים". לא רק הפרקטיקה הספציפית של קשיבות נמצאה תורמת לרווחת האדם. מחקר ענף מצא שרמות גבוהות יותר של התפתחות רוחנית במישור הקוגניטיבי )למשל אמונות ותפיסות עולם "רוחניות"( ובמישור החווייתי )לדוגמה חוויה של קשר עם הנשגב( קשורות לרווחה נפשית ולהתמודדות טובה יותר עם אתגרים ועם בעיות 6

7 )2011 Russo-Netzer,.)Mayseless & ממצא זה עולה בקנה אחד עם הטענה שהתפתחות רוחנית מבטאת פוטנציאל אנושי מרכזי, ולכן מימושה תורם לרווחתו הגופנית, הנפשית והבינאישית של האדם. תשובה דומה נוספת מגיעה מתחום חקר הדת וההתמודדות במצבי לחץ. במחקרים שעסקו בדת לא הייתה אבחנה בין דתיות לרוחניות. עם זאת, הטענה שם, שאף לה תמיכה מחקרית נרחבת, היא שאמונה דתית ודתיות קשורות להתמודדות ולהסתגלות טובות יותר, להחלמה מהירה יותר מקשיים פיזיים ונפשיים, לבריאות גופנית ואף לאריכות ימים )2000.)Chatters, תפיסה אחרת מציינת שהתפתחות רוחנית כרוכה על פי רוב בהתנהגות מיטיבה ופרו-חברתית וגם לטענה זו יש ביסוס מחקרי 2012( al.,.)mayseless & Russo-Netzer, 2011; Benson et לכן, חשוב ואף כדאי לטפח התפתחות רוחנית. תשובה ממישור אחר ושבעיני היא המרכזית והמשמעותית ביותר - היא שהרוחניות הינה ממד מרכזי בפוטנציאל האנושי וחלק מרכזי מה- daimon שלנו, ממי שאנו באמת, מנשמתנו. המונח daimon נידון בפילוסופיה ההלניסטית ובמיוחד בספרו של אריסטו האתיקה הניקומאכית, ומאוחר יותר גם על ידי הוגים רבים אחרים, והוא מתייחס לפוטנציאל ההתפתחות העילאי והמיטבי שלנו )ראו דיון וסקירה אצל.)Waterman, 1990 הפוטנציאל להתפתחות רוחנית נתפס אפוא כמבטא את הליבה של מי שאנחנו בטבענו האמיתי, ואי-מימושו מזמן לנו חיים שיש בהם החמצה. לחיות את החיים בלי לזהות בתוכנו את ניצוץ הנשמה שלנו ובלי להבחין באופן מודע בחיבור המיוחד בין כל הקיים, או לעבור את החיים ללא מודעות לקיום של הספרה שהיא מעבר לכאן ועכשיו ומעבר לגשמי ושיש בה קדושה ונשגבות, משמעם לוותר על ממד מרכזי בפוטנציאל ההתפתחות האנושי שלנו. חשיבות הבחירה האוטונומית היבט חשוב בתהליך זה הוא המרכזיות של הבחירה האוטונומית Choice(.)Volitional אין זה מקרה שלא כולם פועלים בכיוון של התפתחות רוחנית. זוהי החלטה אישית ולא כל אחד מקבל אותה. עם זאת, כמו כל החלטה אישית, היא מושפעת לא רק מן הפוטנציאל שקיים בכל אחד למימוש היבט זה בהווייתו, אלא גם מן הסביבה החברתית, שמאפשרת ומעודדת, אך לעתים גם מקשה מאוד את קיומו של תהליך כזה. לאורך שנים רבות, מאז טען מרקס ש"הדת היא אופיום להמונים" וניטשה הכריז על "מות האלוהים", הנטייה בעולם המערבי הייתה למדר את הדת ובתוכה את הרוחניות ולראות בה מערכת כופה, אולי ארכאית ובוודאי כזו שאין לעודד היכרות עמה במסגרת חינוך ליברלי, דמוקרטי והומניסטי. עקב כך, הורים רבים אינם ערים לצרכים אלו אצל ילדיהם ומחנכים רבים אינם פתוחים להקשיב לצרכים אלו אצל תלמידיהם ואף לטפח באופן ביקורתי, זהיר ובמיוחד מכבד את ההתפתחות הרוחנית שלהם. עם זאת, הצורך המרכזי של צעירים במשמעות עמוקה לחייהם )2014 Keren, )Mayseless & והחשיבות של מילוי צורך זה בעיני הוגי חינוך גרמו לכך שלעתים, היבטים שונים של אפשור והנגשה של התפתחות רוחנית נכנסים תחת הכותרת של חינוך הומניסטי. המונח "חינוך הומניסטי" יכול להתאים, שכן רוחניות מבטאת כאמור את אחד ההיבטים המרכזיים של היותנו בני אדם. עם זאת, אני בוחרת להשתמש בשם המפורש "רוחניות", כיוון ששילוב של רוחניות 7

8 בחינוך יש בו היבטים ייחודיים, כמו הקשר לנשגב או העיסוק בשאלות של תכלית הקיום, וקיימת חשיבות להדגישם ולקדם את הלגיטימציה לדון במינוח זה ולכלול אותו כחלק מ"נשמת החינוך".)Kessler, 2000( האומנם התפתחות רוחנית היא תהליך אגואיסטי שמתמקד בעצמי? פעמים רבות בתיאור של יישומים של רוחניות בחינוך או של חינוך להתבוננות פנימית Education( )Contemplative וגם בתיאורים של תהליכי התפתחות רוחנית בעיקר מחוץ לדת ממוסדת, מושם דגש גדול מאוד על העצמי, על מודעות עצמית ועל התבוננות פנימית על העצמי )ולא במקרה הזכרתי את המונח עצמי שלוש פעמים באותו משפט(. גם כאשר מדובר בהתרחבות העצמי או בהתפתחות של מעבר לעצמי התפתחות טרנספרסונלית, העצמי הוא זה שמתרחב ומתאחד עם כל הקיים או "עולה" אל מעבר. תיאורים של אנשים שעברו שינוי רוחני כוללים התייחסויות רבות לתהליכים שעברו עם עצמם ופחות לחברת האנשים הסובבת אותם. במילים אחרות, יש לעתים קרובות תחושה מוצדקת שתהליכים של התפתחות רוחנית קורים פנימה, בתוך האדם, כשהוא עם עצמו או עם הטבע, ומקומם של בני אדם אחרים ובעיקר של תהליכים בינאישיים נפקד מן התמונה. תיאור זה הוביל לא מעט הוגים לטעון שחיפוש תשובות במישור הרוחני והתפתחות רוחנית משקפים אקט אגואיסטי של האדם כשהוא בודד עם עצמו. אלא שתיאור זה, שכאמור יש בו מן האמת, לוקה בחסר, הן מבחינת מה שקורה בפועל בעת תהליכים אישיים מאוד של התפתחות רוחנית, הן מבחינת התהליך הראוי, ויש לכך השלכות חשובות על יישומים חינוכיים. ראשית, חשוב להדגיש שתהליך התפתחות רוחנית קורה תמיד או כמעט תמיד במסגרת של מפגש בינאישי ושל שיח, ומפגש זה הינו קריטי ומרכזי למימוש הפוטנציאל האנושי של התפתחות רוחנית. שנית, מפגש בינאישי זה בפני עצמו הוא ביטוי של ההיבט הרוחני בהווייתנו, אם כי המידה שבה היבט רוחני זה נוכח ומידת הבהירות והניקיון של נוכחותו יכולות להיות שונות מאוד בנסיבות שונות. לבסוף, תהליך ההתפתחות הרוחנית, הגם שהוא מאוד מוכוון "עצמי" אחת מהשלכותיו היא היותו של האדם יותר בעל.)Compassion להלן אפרט כל אחת מטענות אלו. רצון ויכולת להיטיב עם אחרים ( and Caring כפי שניתן לראות במחקרים שנעשו עם אנשים שעברו או עוברים תהליכים של שינוי רוחני או התפתחות רוחנית תהליכים אלו, הגם שהם מערבים באופן משמעותי את ההתבוננות הפנימית של האדם, לא נעשים בחלל ריק מקשרים בינאישיים )ברזילי, 2011; נאור, 2013; רוסו-נצר, 2014(. כל האנשים במחקרים המגוונים מאוד הללו )מתקשרים, אנשים שעברו שינוי רוחני ואנשים שעברו חוויה טרנספורמטיבית בטבע( עברו תהליך זה בתוך הקשר חברתי-תרבותי מסוים, ובעיקר תוך כדי קשר משמעותי ביותר עם אנשים אחרים, שסייע להם מאוד במהלך ההתפתחותי. לעתים היה קשר זה דיאדי ולעתים התקיים במסגרת קבוצה כזו או אחרת. פעמים רבות התקיים קשר מתמשך עם אדם או עם קבוצה, ולאלו היה תפקיד מרכזי בתהליכי ההתפתחות הרוחנית. לעתים אנשים היו חברים בכמה הקשרים חברתיים כאלו בעת ובעונה אחת. תוך כדי התהליכים של התפתחות הרוחנית אנשים גם נפרדו מבני שיח או מקבוצות שהיו משמעותיים להם בתקופה מסוימת, ונכנסו בשלב אחר של תהליכי ההתפתחות הרוחנית שלהם לקשרים חדשים ברמה הדיאדית או הקבוצתית. קיומם של קשרים חברתיים אלו כחלק מן 8

9 ההתפתחות הרוחנית אינו מקרי והוא מעיד על מקומם המשמעותי של תהליכים בינאישיים אלו. דהיינו, אנשים וקבוצות מהווים מערך מרכזי ומשמעותי ביותר בתהליכי ההתפתחות הרוחנית של אנשים, גם אם זהותם של בני השיח או של הקבוצות משתנה עם הזמן. כיוון שבספרות על התפתחות רוחנית, בעיקר מחוץ לדת ממוסדת, מושם דגש רב על העצמי וקיימת פחות התייחסות למקום העמוק והמשמעותי של מפגש ושל שיח בינאישי שעיקרם חיבור רוחני )ראו ;1965 Buber, 1984( ארחיב בנושא זה מעט יותר ואדון בנפרד במפגש שעיקרו מרחב בינאישי בין אדם למשנהו לבין מרחב בינאישי במסגרת קבוצה. מפגש בינאישי דיאדי: מן ה"גורו" והקשר מורה-תלמיד למפגש אינטרסובייקטיבי בין שווים התפתחות רוחנית לא קורית ללא מפגש בינאישי דיאדי אותנטי שיש בו הקשבה עמוקה, אישור ותיקוף ושיח דיאלוגי פתוח שמאפשר בירור ואף עזרה, עצה ותמיכה כשצריך. מפגש זה אינו "רק" במישור הבינאישי, אלא יש בו היבטים רוחניים של חיבור בין אנשים במישור העמוק של daimon ל- daimon ונשמה לנשמה. מה מתרחש במפגש בינאישי כזה? חלק ממה שקורה הוא תהליך למידה שבו אדם אחד מלמד את משנהו. לעתים קיימים פערים של ידע או של סמכות ביניהם, כמו בין מדריך או מורה לתלמיד, ולעתים מדובר בעמיתות שמלמדות אישה את רעותה. בלימוד איני מתכוונת למשמעותו בתרבות המערבית העכשווית, אלא לזו שמאפיינת את תרבויות המזרח הרחוק, שבהן "מורה" הוא גם מנחה ומשגיח, מטפח ופותח ולמעשה אחראי ולו לפרק זמן נתון על קידום התפתחותו הרוחנית של התלמיד. לאור זאת, תהליך הלמידה יש בו מכל אלו ואין כאן רק העברת ידע עיוני או מעשי )מיומנויות( במתכונתו המצומצמת. בהקשר זה רלוונטי מונח ה"גורו", שמשקף על פי רוב יחסים בין תלמיד או חסיד לבין אדם כריזמטי שנתפס כנעלה וכמודל לחיקוי. יש שיפקידו מרצונם את נפשם, את רוחם ואת חינוכם בידי מישהו אחר ויתמסרו לו כחלק מתהליך של התפתחות רוחנית; וקורים לעתים מצבים של ניצול ופגיעה בסיטואציות אלו. בנוסף לכך, לימוד עלול להיות מקובע על "דוגמה" מסוימת, ולכן מועבר לתלמיד או לתלמידה באופן שיש בו כפייה והכרח. הנקודה המשמעותית בעיני היא לא אם מישהי נתפסת כגורו או אם היא בעלת כריזמה, אלא אם תהליך ההתפתחות הרוחנית יש בו כיבוד עמוק ואמיתי של האוטונומיה והחירות של הנפש והנשמה האנושית. מה אם כך, להערכתי, קורה בסוג כזה של קשר ושיח במצב המיטבי? תהליך בסיסי וקריטי בהתפתחות הרוחנית אצל לא מעט אנשים הוא הניסוח במילים של חוויות, של תחושות ושל תובנות, כדי להסביר את עצמך לזולת. עצם הניסיון לנסח ולהסביר דברים עמומים ואפילו דברים שנחווים כברורים יש בו כוח עצום ופלאי להבהיר ולדייק ואף לגלות דברים חדשים ותובנות חשובות. במקרה זה נדרשים מהצד השני אוזן קשבת, הקשבה אפילו ללא תגובה וניסיון סבלני של האדם לנסח לעצמו את מה שאיננו ברור ואת מה שדורש הבנה. הכוח העצום של אמירה ודיבור לצורכי הבהרה עלה באופן ברור במחקרים שבהם התבקשו אנשים לכתוב או להקליט תובנות שלהם על עצמם. צעד זה בלבד אפשר שיפור משמעותי במצבם וקידם משמעותית תהליכי הבראה בעקבות קשיים ואפילו בעקבות טראומה ( Pennebaker,.)1997; Lyubomirsky, Sousa & Dickerhoof,

10 התהליך נהיה משמעותי עוד יותר אם נוצרת הקשבה פעילה והמאזין שואל שאלות הבהרה ובירור, שמאפשרות לדובר לבחון את תפיסותיו ולהבהיר לעצמו את תחושותיו או לחלופין שולחות אותו למסע חיפוש והתבוננות פנימית במה שנראה רק רגע קודם לכן ברור וסדור. כל אלו עדיין אינם דיאלוג במובנו העמוק, שכן המקשיב לא תרם מניסיונותיו ומתפיסותיו, אלא רק התייחס התייחסות של הקשבה למה שהעלה רעהו. אם כך, היבט נוסף משמעותי בתהליך השיח קורה כשיש דיאלוג שבו כל משתתף מתייחס למה שהאחר אמר, אך גם מוסיף מן האסוציאציות שלו ומתובנותיו והשיחה זורמת, מתפתחת ומתפתלת, מגיעה למקומות ולנושאים שהמשתתפים לא שיערו ומעלה תובנות חדשות וביקור עיוני, נפשי ורוחני במחוזות חדשים. תהליכים אלו משמעותיים במיוחד כאשר הם קורים במסגרת קשר מתמשך שיש בו אמון והכרה הדדית וגם הבנה והיכרות של אחת את רעותה, כך שהשיח והמפגש הדיאלוגי מתבססים על הבנה עמוקה של האחר ושל מערכת היחסים ועל זרימה חופשית של הערכה וחיבה ולעתים אף אהבה. באיזה מובן תהליכים בינאישיים אלו הם תהליכים רוחניים? אפשרות החיבור בין אדם לאדם ותודעה לתודעה אינה מובנת מאליה. ואכן, הוגים רבים התייחסו למפגש המיוחד הזה בין אני לאת/ה )1984 ;1965,)Buber, הן בקשר היררכי כמו בין אם לילדה, הן בקשר סימטרי יותר כמו בין חברים או בין בני זוג רומנטיים. קשרים בין אנשים יכולים להיות שטחיים וטכניים, ולא מעט מן הקשרים שלנו הם כאלו. אבל כשאדם פותח את סגור נפשו ונשמתו ומנסה לברר סוגיות עמוקות ומשמעותיות בחייו, המפגש הבינאישי נהיה אחר ונוצר מה שחוקרים והורים קראו לו מרחב של קשר המרחב האינטרסובייקטיבי, שיש בו קסם ועוצמה שמקורם רוחני. המונח "אינטרסובייקטיביות" נידון בהרחבה בקרב הוגים בגישות הפנומנולוגיות וגם במסגרת ההגות הפסיכואנליטית העכשווית, תוך הדגשה של חוויה שיש בה עוצמה רבה וסוג של פלא ובריאה שאינם מובנים מאליהם ושאם הם נוצרים, מאפשרים נפרדות ובו בזמן גם חיבור עמוק בין השותפים 2001( Zahavi,.)Stolorow, Brandchaft & Atwood, 1995; מערך כזה של קשר שיש בו מן המופלא מקדם התפתחות רוחנית לא רק של שני השותפים, אלא גם של משהו שביניהם מעין אנרגיה שמקרינה גם על אחרים סביבם. דוגמאות יפות לכך הן השלווה והחדווה העמוקה שמקנה הימצאות ליד הורה שמבטא קשר כזה עם ילדו או הימצאות ליד זוג אוהבים שמדביקים את הצופה באושרם ובחדוותם. אלא שהקשר הבינאישי הזה אינו כולל רק שיח דהיינו מילים. החיבור הזה שיש בו קסם בין שניים או יותר קורה גם באמצעים לא מילוליים ונברא כאשר קיימים תואם וסינרגיה בין השותפים לקשר. תואם זה מתרחש בזמן של שתיקה משותפת שיש בה ראיית הזולת והכרה בו, בזמן עשייה משותפת ומתואמת כמו חתירה, ריקוד, משחק כדור או נגינה. מחקר רלוונטי לנושא עסק בחוויית ה"זרימה",)Flow( שהיא חוויית שיא רוחנית בעיקרה וכוללת חוויה של היות משולב כל כולך בעשייה שיש עמה תחושת מאמץ וקומפטנטיות ושכרוכה בהרגשה שהזמן עמד מלכת ובשכחת העצמי )1990.)Csikszentmihalyi, מחקרים הראו שחוויית זרימה כזו בשניים או בקבוצה הינה מעצימה וקסומה הרבה יותר מאשר חוויית זרימה שחווים לבד למשל בעת כתיבה, נגינה או פעילות ספורטיבית. 10

11 רוחניות קבוצתית חוויה כזו של חיבור רוחני מעבר למפריד ולשונה יש לה אופי מיוחד כאשר היא נעשית בקבוצה גדולה יחסית )2009.)Gunnlaugson, הכוח של קבוצה הוא כוח אחר ונוסף. הוא קשור לחוויית ההחזקה )Holding( וה- Embeddedness שאנו חווים בקבוצה ולתחושת הביטחון והתיקוף שאנו מקבלים מחברות בקבוצה שעובדת בתיאום ומתוך כבוד הדדי. אין זה מקרה שחוויות רוחניות משמעותיות של התעלות וחיבור לכל הקיים קורות בעת פעילות קבוצתית כמו מדיטציה בקבוצה, תפילה בקבוצה, ריקוד מקודש משותף ועוד. גם כאן, כמו בקשר הדיאדי בין גורו לתלמיד, החיבור הקבוצתי יכול להיות מופעל כדי לדכא חופש וחירות מחשבה ופעולה, ולכן במצב האופטימלי נוצר שילוב מורכב בין ייחודיות והפרדה לבין חיבור ויחד. היבט ייחודי של חוויה רוחנית בקבוצה מתייחס לאפשרות ליצור ולקיים מרחב של פעילות סינכרונית ומתואמת, שבה יש לכל אינדיבידואל ישות נפרדת ובו בזמן יש גם חיבור ותואם, שיחד מייצרים מרחב של רב- אינטרסובייקטיביות. מרחב זה הוא רוחני שכן יש בו את תחושת החיבור למשהו גדול מן העצמי ובעל עוצמה של הנשגב והפלאי, לצד הכרת הייחודיות של העצמי ומודעות לכל אלו. המוטיבציה להיטיב Compassion( )Caring and התפתחות רוחנית שיש עמה תחושת חיבור לכל הקיים )Interconnectedness( כרוכה גם בתחושת אחריות לזולת, לכלל, לטבע ולסביבה. לכן, התהליך של התפתחות רוחנית - שבשלבים שונים שלו יכול להיות ממוקד בעצמי ובעל אופי אגואיסטי שמתעלם מן הסובב או בכל אופן לא לוקח אחריות עליו מתחלף במהלך ההתפתחות הרוחנית במעורבות וברצון להיטיב. טבעו ואופיו של כל אינדיבידואל באים לידי ביטוי בדרכים ובאופנים שונים, שבהם מתבטא דחף זה להיטיב, וגם בעוצמה ובמרכזיות שלו בחיי אותו אדם. אבל במצב המיטבי של ההתפתחות הרוחנית, הדגש על העצמי והאגואיזם שנלווה לו מותמרים להוויה אחרת שאופייה משולב ויש בה מודעות והשקעה בעצמי בנוסף לרצון להיטיב. אם כך, תשובתי לשאלת האגואיזם של תהליך ההתפתחות הרוחנית היא שעיקרו של התהליך כולל התפתחות של הוויה מורכבת, שיש בה דיוק וזיכוך של הליבה הנשמתית של כל אדם )ה- daimon שלו(, ושל הלימה פנימית בינה לבין שאר מופעי קיומו של האדם היחיד וחיבור לכל היקום על היבטי הנשמה שבו ובכלל זה אנשים אחרים, קרובים ורחוקים, והטבע. האם אפשר בכלל לעשות זאת בתחומי החינוך? האם ניתן בכלל ליישם משהו מזה במערכת החינוך? התשובה שלי ברורה. לא רק שניתן וכדאי לעשות זאת, אלא שיש כבר כיום מודלים שונים ומגוונים של שילוב בחו"ל )ראו למשל סיכום אצל )Roth, 2006 ואפילו בישראל. בהקשר זה ניתן לקרוא על אופני יישום שונים במערכת החינוך בישראל בעבודת המחקר של צ'ונה )2013(. דיון מעניין בתחום זה מביאה רשל קסלר בספרה "נשמת החינוך" )2000.)Kessler, היא טוענת לחשיבות המרכזית של עיסוק בנשמת החינוך, מונה כמה ממדים של עיסוק כזה ואף מפרטת אופני יישום רבים ומגוונים. כך למשל היא מתייחסת לכמה שערים שדרכם אפשר לקדם תהליכים שנוגעים בנשמת החינוך. שערים אלו מתייחסים לצרכים בסיסיים של צעירים וצעירות, 11

12 ובאמצעות מתן מענה לצרכים אלו ניתן להגיע לרבדים השונים של נשמת החינוך: ההשתוקקות לקשר עמוק ומשמעותי עם העצמי, הזולת והטבע; הגעגוע לשקט והיות לבד ללא העריצות של הגירויים והדרישות הסביבתיות; חיפוש משמעות ותכלית; הדחף ליצור; המשאלה לחוות את היציאה מגבולות האני לכיוון המיסטי והפלאי; והרעב להנאה שיש עמה חדוות חיים ומשמעות. גם חוקרים אחרים עוסקים בשנים האחרונות בניסיונות לקדם את הרוח בחינוך, הן בארץ, הן בחו"ל. לדוגמה, לפני כמה שנים הוקמה בישראל המועצה להעצמת הרוח בחינוך שמטרתה "להביא לכך שהעיסוק במהות האדם, החיפוש אחר משמעות וערכיות והשאיפה להתפתחות נפשית, מוסרית ורוחנית יהיו חלק טבעי מהתרבות הישראלית, מהאקלים הבית ספרי ומנפשם וחייהם של המורים והתלמידים". ארגון זה קידם הוצאת ספר שמרכז תשובות ותפיסות עולם בתחום זה בקרב הוגים שונים בישראל )תדמור ופריימן, 2012(. בארצות הברית הוקם לפני כעשור מכון גריסון Institute( )Garrison שמטפח "התבוננות פנימית" )Contemplation( כדרך לבנות עתיד שיש בו אכפתיות וחוסן בעיקר בבתי ספר יסודיים ותיכוניים; וכן הוקם לפני יותר מעשור הארגון לשילוב רוחניות או תודעה מתבוננת באקדמיה ( Higher Contemplative Mind in.)education מה אם כך מציעים חוקרים, אנשי שדה והוגים אלו? אמנה כאן כמה מן הדרכים לקידום הרוח החינוך. טיפוח התפתחות רוחנית במסגרות חינוכיות מודע ות, מודע ות, מודע ות כלי מרכזי בטיפוח הפוטנציאל שבנשמתו של האדם הוא מודעותו. היכולת המופלאה להתבונן פנימה והחוצה ולהיות מודע לעצמך מתוך עומק ומתוך שקט מאפשרת מגע וקשר עם אותו,daimon את הצמחתו ואת לבלובו. בסחרחרת הפוסט-מודרנית, המשתנה והנוזלית,)fluid( עם מעט הבניה וקביעות שהיא מרובת גירויים מבחוץ ומבפנים, קשה עד מאוד לפנות זמן ומרחב למודעות השקטה שדרושה לשם כך. הפני ות "לשמוע את עצמי חושב" או להתמקד במה שאני מרגיש או במה שגופי אומר לי אינה רבה, וממילא קשה מאוד לזהות את מי שאני באמת ומה שאני רוצה באמת להיות. "הפצצת" הגירויים מגיעה הן מבחוץ, הן מבפנים. מבחוץ, במיוחד בעידן הדיגיטלי והאינטרנטי, עומדים לפנינו מסכים רבים, והם מרצדים ומתחדשים בכל כמה שניות ומושכים את תשומת לבנו באופן שקשה להימנע מהם. יתרה מזאת, חלק גדול מאיתנו, והצעירים במיוחד, מכורים לשטף גירויים זה ומחפשים אקטיבית את הגירוי המתמיד הזה )שולחים הודעת טקסט, מעלים תמונה, גולשים באינטרנט או בודקים את הפייסבוק(. במקביל, גם הספרה הפנימית גועשת וזרם התודעה, התוכניות לעתיד, החשיבה איך אני נתפס בעיני אחרים, מתמידים. חוקרי המוח מכנים זאת "מערכת ה-,)Raichle et al., (2001,"default מערכת שפעילה תמיד בזמן מנוחה ועוסקת בעיקר במחשבות של העצמי האוטוביוגרפי, כולל זכרונות ותכנון לעתיד. לכן, זמן ומרחב לשקט חיצוני ופנימי, שמאפשר השקטת התודעה המשוטטת, חיבור לחוויות העמוקות והעכשוויות ומנוחה פנימית, הינם קריטיים ביכולת שלנו לחבור ל- daimon שלנו, לליבת עצמנו, לנשמתנו. במסגרות חינוכיות נעזרו במגוון רב של כלים ושיטות לשם כך. הידועים והבולטים שבהם הם שיטות שונות של התבוננות פנימית, ובכללן דמיון מודרך או מדיטציות ופעילויות שונות 12

13 שמעודדות הקשבה פנימית כמו יוגה, טאי צ'י או התמקדות )Focusing( )ראו דיון במאמרו של ארגז, התקבל לפרסום, וגם אצל.)Ergas, 2010 למעשה, בעשור האחרון צמח תחום חדש בחינוך Jennings, 2008; Roth, שנקרא "חינוך של התבוננות פנימית" Education(,Contemplative 2006(, ובמסגרתו יש דוגמאות יישומיות רבות )ראו סקירה חלקית של פעילות זו בישראל אצל צ'ונה, 2013(. עידוד החיבור לעצמי האמיתי, ל"ליבת הנשמה" ועידוד החיבור לנשגב הקשבה שקטה וחיבור לליבת נשמתו של האדם מאפשרים ומקדמים גם היכרות עם הנשגב ועם המעבר וחוויה שלהם. בעת התבוננות והקשבה פנימית אנשים חווים חוויות של חיבור לעצמי וגם חוויות של התעלות וחיבור למשהו רחב וגדול מהם. חלק מן המדיטציות מכוונות ספציפית לכך, ולאחר השקטת התודעה מובילות את המודט לקשר אל היקום, אל אנשים אחרים, אל התכונות המיטיבות שבו או אל הכוחות שמחזקים אותו. מגוון מעניין ופורה של מדיטציות ושימוש בהן מוצג בספריו של ארתור זיונס )2009 ;2006,)Zajonc, שעוסקים בחינוך בהשכלה הגבוהה, וניתן אף למצוא מגוון מדיטציות מותאמות במיוחד לילדים בגיל בית הספר היסודי 13 )בוקר, 2005(. חיבור לליבת הנשמה שלנו אפשרי גם באמצעים אחרים, שהבולטים שבהם הן פעילויות יצירה אמנותית. מבין אלה, יצירת מוזיקה והאזנה לה לבד או בצוותא מספקות את דרך המלך לרגיעה פנימית ולחיבור לליבת הנשמה ולחוויית ההתעלות. האזנה למוזיקה אינה מצריכה כישרון מיוחד, היא נגישה לכולם ויש בה אפשרות מדיטטיבית בעלת עוצמה מדהימה, שפותחת את הפתח להתפתחות אישית ורוחנית. גם פעילות של מחול, לבד או בצוותא, בליווי מוזיקה או בלעדיה, יש בה אפשרות משמעותית לחיבור לעצמי ולנשמה שלנו ואף פתח ליצירת חיבור אל המעבר ולהתעל ות. גם ביטוי עצמי באמצעות ציור או פיסול, שמאפשרים לאדם ליצור מתוך פנימיותו ולאו דווקא על פי כורח חיצוני, פותחים פתח רחב לחיבור כזה לנשמה ולפנימיותנו ה"אמיתית". ולבסוף, גם משחקי ות )Playfulness( עשייה שיש במסגרתה ביטוי עצמי דרך משחק ושעשוע שמקורם אינטרינזי - יש בה פוטנציאל לחיבור ליצירתיות העמוקה ולהוויה המדויקת והנקייה שלנו. הטבע על מופעיו השונים הוא מקור מרכזי נוסף לחיבור הן לעצמי, הן לנשגב. שהות בטבע משרה רגיעה ונינוחות עם העצמי כמות שהוא ומאפשרת נגישות לליבת הנשמה שלנו. תיאוריית הביופיליה )1984 )Wilson, מציעה שהקשר בין הטבע לאדם הוא קדום ובסיסי, ולכן השהות בטבע נחווית כמו "חזרה הביתה" במובנה העמוק, מאפשרת לנו קשר בלתי אמצעי עם עצמנו, מעוררת בנו חוויות של פליאה )Awe( ונשגבות וגורמת לנו התעלות נפש. יתרה מזאת, כיוון שהקשר עם הטבע הוא טבעי לנו, הוא אינו מצריך תשומת לב שגוזלת משאבי קשב רבים. לכן אנו נרגעים ונינוחים בטבע ומרגישים קרובים יותר למהותנו האמיתית, ואף נעשים פתוחים יותר לאחרים וטובי לב. לא מדובר רק בטבע פראי - גם השהות בגנים, בטבע "מתורבת", מאפשרת לאנשים "לנשום" חופשי יותר, להשקיט את תודעתם, להתחבר אל עצמם ואף לחוות רוממות רוח וחיבור לנשגב )1989 Kaplan,.)Kaplan & לא במקרה משמשים הן הקשר עם הטבע, הן הביטוי היצירתי, כלים בעלי עוצמה רבה לתהליכי ריפוי.

14 קידום מפגש ושיח אותנטי המפגש הבינאישי שיכול להתקיים בבית הספר ובכיתה - הן בין מורה לתלמידיה, הן בין התלמידים לבין עצמם - הוא מקור משמעותי ומרכזי ביותר לטיפוח ולאפשור התפתחות רוחנית. מפגשים כאלו צריכים לכלול הקשבה פעילה, דיאלוג שיש עמו אמפתיה והבנה ומסגרת דיאדית וקבוצתית שמאפשרת פתיחות ודיון מכבד. קידום מפגש שכזה מחייב איכות של כבוד ומתן אוטונומיה זה לזה, מצרכים נדירים בדרך כלל במערכת החינוך הישראלית. הכוונה לכבוד, לאכפתיות ולתחושת אוטונומיה של כל השותפים: מורים, מנהלות ותלמידים. כל אלו כדאי שיתקיימו בכל מסגרות המפגש במערכת החינוך )בכיתות, בחדרי המורים, בהפסקות(, כדי לאפשר לקשר הבינאישי ללבלב ולחיבור האותנטי והמזוכך בין אדם לאדם להתרחש. במערכת החינוך כיום מיושמים תהליכים כאלו על פי רוב במסגרת מה שנקרא "מעגלי הקשבה". זימון אפשרויות לדיון ועיסוק בשאלות הגדולות של החיים חשוב גם לאפשר ולקדם דיון ועיסוק בשאלות הגדולות של החיים ובנושאים שהם רלוונטיים לדברים העמוקים שמעסיקים את הילדים ואת בני הנוער. בשם הספק החומר וגם מחשש שיואשמו בהשפעה בנושאים שנויים במחלוקת, מורים ומורות מתקשים או חוששים להעלות נושאים כאלו לדיון בכיתה. אולם ניתן לעשות זאת בכל מסגרות המפגש הבינאישי, כחלק מהדיון בחומר הלימוד, בשעות מחנך או בזמן מיוחד שייועד לכך וגם כחלק מעבודות הבית לפי בחירת התלמידים. הכללת נושאים אלו בשיח במערכות החינוך עשויה לחולל שינוי משמעותי בחוויית ההוראה והלמידה. ספר שאמור לצאת בקרוב עוסק בהיבטים אלו וביישומם במערכת החינוך תדמור ופריימן )בדפוס(. מצב התודעה של המורה כל אלו הם דרכים שונות לזמן אפשרות להיפתח לספרה ולממד הרוחניים. אבל ה"כלי" המרכזי שבידי המורה הוא היא עצמה מקומה שלה בהתפתחות הרוחנית, פתיחותה לדון בכך עם עצמה והמידה שבה היא נותנת דרור לנפשה וליישום יכולתה המופלאה למודעות עצמית ולקשר אותנטי עם הזולת. לכן, ממד מרכזי ביישום של רוחניות בחינוך הוא לאפשר למורות ולמורים לזהות, להקשיב, להכיר ולאהוב את נשמתם שלהם, וכך להיות נקיים, מדויקים וזכים יותר בפעילותם האישית והחינוכית. סיכום במאמר זה אני טוענת שרוחניות הינה ממד אוניברסלי אנושי ולכל אחד ואחת יש אופציה להתפתחות רוחנית. בבגרות זוהי החלטה אישית, ואילו בתקופות התפתחותיות קודמות זו צריכה להיות מחויבות של הורים ושל אנשי חינוך, לזמן ולאפשר לצעירים הזדמנויות לפתח ספרה זו בהווייתם. אני מציעה שהתפתחות רוחנית קשורה ליצירת הלימה ותואם פנימיים דרך מודעות עצמית, קשר למה שמעבר והוא אינסופי, גדול ורחב מן העצמי ויש בו קדושה, ובירור מקומו של האדם במערך קשר זה ובכלל זה בירור השאלות הגדולות של החיים. התפתחות בכיוונים אלו מביאה לתחושת חיבור לכל מה שיש ובכלל זה תחושת חיבור ותואם במישור הבינאישי והקבוצתי 14

15 וגם לטבע וליקום. ההשלכות של התפתחות רוחנית הינן התנהלות אחרת ביום-יום, מתוך כבוד, דיוק וניקיון נפשי, ודאגה ותרומה לעצמי ולסובב אותי. אפשר לפתח זאת במערכת החינוך על ידי מודעות עצמית ופעילות לחיבור לעצמי ולנשגב, חיבור לטבע ועיסוק באמנויות. בנוסף לכך חשוב לקדם זאת דרך קשר אותנטי לזולת, בדיאדה ובקבוצה, והקדשת זמן לבירור מקום האדם ותכלית קיומו. בתהליך זה קריטיים מצב התודעה של מי שמסייע לטיפוח והעצמת האוטונומיה והחירות של המתפתח תוך כבוד עמוק לכל הסובב. הממד הרוחני בהוויה האנושית הוא כה מרכזי בה, עד שלפלא הוא כיצד לאורך שנים הדירו אותו ממערכות החינוך הממלכתיות בישראל. הגיע הזמן לזמן ממד זה שוב לתוך המערכת מתוך כבוד, ז כות מבט ואהבה לטבענו הרוחני ולפוטנציאל ההתפתחותי שטמון בו. זימון זה צריך להיעשות מתוך כבוד מרבי לאוטונומיה של כל אחד ואחת ולמידה ולאופן שבהם מתאים לכל אחד ואחת לפגוש ממד זה בתוכו. ביבליוגרפיה ארגז, א' )התקבל לפרסום(. מהו חינוך קונטמפלטיבי? ומהן פדגוגיות קונטמפלטיביות? מגמות. בוקר, מ' ברזילי, ס' חיפה. ליבליך, מ' אביב: כתר. )2005(. אור: מדיטציות קסומות להורה ולילד. תל אביב: ידיעות אחרונות, ספרי חמד. )2012(. חיפוש משמעות דרך תקשור. עבודת לשם קבלת תואר דוקטור, אוניברסיטת )2009(. האדם שבקצה האגו: פסיכולוגיה טרנספרסונלית, מפגש בין מזרח למערב. תל מייזלס, ע' )2012(. ומה מעבר למימוש עצמי? על יישומן של תפיסות על-אישיות בחינוך. בתוך: י' תדמור וע' פריימן, חינוך - מהות ורוח )עמ' (. תל אביב: מכון מופ"ת. נאור, ל' )2013(. חוויית שיא טרנספורמטיבית בטבע מנקודת מבטם של החווים. עבודת גמר מחקרית )תזה( המוגשת לאחר קבלת תואר מוסמך, אוניברסיטת חיפה. רוסו-נצר, פ' חיפה. צ'ונה, י' )בעבודה(. חיפוש רוחני מחוץ לדת. עבודה לשם קבלת תואר דוקטור, אוניברסיטת )2013(. הרחב"ה בדרך ל"חינוך חדש": כיצד ערכי ה"העידן החדש" משפיעים על החינוך בבתי-ספר בישראל באמצעות הכשרה בפיתוח יכולות רגשיות חברתיות והוויה. עבודה לשם קבלת תואר מוסמך, האוניברסיטה העברית בירושלים. תדמור, י' ופריימן, ע', )עורכים, 2012(. חינוך - מהות ורוח. תל אביב: מכון מופ"ת. תדמור, י' ופריימן, ע' )עורכים, בדפוס(. חינוך - שאלות האדם. תל אביב: מכון מופת. Alexander, H. A. (2001). Reclaiming goodness: Education and the spiritual quest. Notre Dame, Indiana: University of Notre Dame Press. Benson, P. L., Scales, P. C., Syvertsen, A. K. & Roehlkepartain, E. C. (2012). Is youth spiritual development a universal developmental process? An international exploration. The Journal of Positive Psychology, 7(6),

16 Brown, K. W. & Ryan, R. M. (2003). The benefits of being present: Mindfulness and its role in psychological well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 84(4), Buber, M. (1965). The knowledge of man: A philosophy of the interhuman. New York: Harper & Row. Buber, M. (1984). I and thou. (R. G. Smith, Trans.). New York: Scribner. Campbell, J. (1949 [1988]). The hero with a thousand faces. London: Palladin books. Carmody, J. & Baer, R. A. (2008). Relationships between mindfulness practice and levels of mindfulness, medical and psychological symptoms and well-being in a mindfulness-based stress reduction program. Journal of Behavioral Medicine, 31(1), Chatters, L. M. (2000). Religion and health: Public health research and practice. Annual Review of Public Health, 21(1), Coles, R. (1992). The spiritual life of children. New York: Harper Collins. Csikszentmihalyi, M. C. (1990). Flow: The psychology of optimal experience. New York: Harper & Row. Ergas, O. (2013). Two mind-altering curriculums contemplation, mindfulness, and the educational question whether to think or not to think?. Journal of Transformative Education, 11(4), Gunnlaugson, O. (2009). Establishing second-person forms of contemplative education: An inquiry into four conceptions of intersubjectivity. Integral Review, 5(1), Hart, T. (2003). The secret spiritual world of children. Makawao, Hawaii: Inner Ocean. Hart, T. (2004). Opening the contemplative mind in the classroom. Journal of Transformative Education, 2(1), Hart, T. (2005). Spiritual experiences and capacities of children and youth. In: E.C. Roehlkepartain, P.E.E. King, L.M. Wagener & P.L. Benson (Eds.), Handbook of spiritual development in childhood and adolescence (pp ). Thousand Oaks, California: Sage. Hoffman, E. (1992). Visions of innocence: Spiritual and inspirational experiences of childhood. Boston, Massachusetts: Shambhala. 16

17 Jennings, P. A. (2008). Contemplative education and youth development. New Directions for Youth Development, 118, Jung, C. G. (1964). Man and his symbols. New York: Laurel. Kaplan, R. & Kaplan, S. (1989). The experience of nature: A psychological perspective. Cambridge, England: Cambridge University Press. Kessler, R. (2000). The soul of education: Helping students find connection, compassion, and character at school. Alexandria, Virginia, USA: Association for Supervision and Curriculum Development. Kiesling, C. & Sorell, G. (2009). Joining Erikson and identity specialists in the quest to characterize adult spiritual identity. Identity, 9, Koenig, H.G., McCullough, M.E. & Larson, D.B. (2001). Handbook of religion and health. New York: Oxford University Press. Lyubomirsky, S., Sousa, L. & Dickerhoof, R. (2006). The costs and benefits of writing, talking, and thinking about life s triumphs and defeats. Journal of Personality and Social Psychology, 90(4), Maslow, A.H. (1971). The farther reaches of human nature. New York: Viking. Mayseless, O. & Keren, E. (2014). Finding a meaningful life as a developmental task in emerging adulthood. Emerging Adulthood, 2(1), Mayseless, O. & Russo-Netzer, P. (2011).The interplay of self-transcendence and psychological maturity among Israeli college students. In: A.E.A. Warren, R.M. Lerner & E. Phelps (Eds.). Thriving and spirituality among youth (pp ) Hoboken, New Jersey: Wiley & Sons. Miller, W. R. & C de Baca, J. (2001). Quantum change: When sudden insights and epiphanies transform ordinary lives. New York: Guilford press. Pargament, K. I. (2006). The meaning of spiritual transformation. In: J.D. Koss- Chioino & P. Hefner (Eds.) Spiritual transformation and healing: Anthropological, theological, neuroscientific, and clinical perspectives (pp ). UK: AltaMira Press. Pennebaker, J. W. (1997). Writing about emotional experiences as a therapeutic process. Psychological Science, 8(3),

18 Raichle, M. E., MacLeod, A. M., Snyder, A. Z., Powers, W. J., Gusnard, D. A., & Shulman, G. L. (2001). A default mode of brain function. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 98(2), Roehlkepartain, E. C., King, P. E. E., Wagener, L. M. & Benson, P. L. (2005). The handbook of spiritual development in childhood and adolescence. Thousand Oaks, California: Sage. Roof, W. C. (1993). A generation of seekers: The spiritual journeys of the baby boom generation. San Francisco, California: Harper. Roth, H. (2006). Contemplative studies: Prospects for a new field. Teacher s College Record, 108(9), Stolorow, R. D., Brandchaft, B. & Atwood, G. E. (1995). Psychoanalytic treatment: An intersubjective approach. New York: The Analytic Press. Sutcliffe, S. (2000). "Wandering Stars": Seekers and gurus in the modern world. In: S. Sutcliffe & M. Bowman (Eds.), Beyond new age: Exploring alternative spirituality (pp ). Edinburgh: Edinburgh University Press. Wink, P. & Dillon, M. (2002). Spiritual development across the adult life course: Findings from a longitudinal study. Journal of Adult Development, (1), Waterman, A. S. (1990). The relevance of Aristotle's conception of eudaimonia for the psychological study of happiness. Journal of Theoretical and Philosophical Psychology, 10(1), Wilber, K. (2000). Integral psychology. Boston, Massachusetts: Shambhala. Wilson, E. O. (1984). Biophilia. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. Wuthnow, R. (2007). After the baby boomers: How twenty- and thirty-somethings are shaping the future of American religion. Princeton, New Jersey: Princeton University Press. Zahavi, D. (2001). Beyond empathy: Phenomenological approaches to intersubjectivity. Journal of Consciousness Studies, 8 (5-7), Zajonc, A. (2006). Love and knowledge: Recovering the heart of learning through contemplation. The Teachers College Record, 108(9), Zajonc, A. (2009). Meditation as contemplative inquiry: When knowing becomes love. Great Barrington, Massachusetts: Lindisfarne Books. 18

19 19

הקדמה

הקדמה הקדמה ספר זה נכתב כדי להעניק לכם חוויה חיה של חופש. זוהי קריאה הנובעת ממעמקי עצמכם לשוב הביתה, אל נוכחות החסד האינסופית אשר תמיד נמצאת כאן. הספר אינו מיועד לקריאה חפוזה שבאמצעותה תרכשו ידע נוסף או תלקטו

קרא עוד

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 BULD MX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 רקע לאור השינויים והמגמות בעולם העבודה, ביניהם גלובליזציה, דיגיטציה מואצת והתארכות תוחלת החיים, חשוב לבחון את אופן החשיבה שלנו על תעסוקה, קריירה ועל הכישורים

קרא עוד

מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל

מגישה : חני חוקת תשעו עבור קריאת כיוון למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל שמגיב* עד שזז* עד מנומנם* חולמני- ץ* ר שלווה* אישיות מפריע* לא ך* א... י ש י ב ה ז מ ן ל א ח

קרא עוד

הורות אחרת

הורות אחרת המרכז להורות אחרת הורות משותפת רחלי בר-אור גידי שביט טל. 053-4266496 Horut.acheret@gmail.com אתר המרכז www.alp.org.il המרכז להורות אחרת הוקם ע"י רחלי בר אור וגידי שביט ב 1994, נכון לינואר 2017 נולדו במסגרת

קרא עוד

תהליך קבלת החלטות בניהול

תהליך קבלת החלטות בניהול תהליך קבלת החלטות בניהול לידיה גולדשמידט 2011 מהו תהליך קבלת החלטות? תהליך אק טיבי וקריטי קבלת החלטות בנושאים פשו טים ורוטיניים שפתרונן מובנה בחירה בין אל טרנטיבות החלטות מורכבות הדורשות פתרונות יצירתיים

קרא עוד

טיפול זוגי בגישת AEDP טיפול חווייתי דינמי מואץ Accelarated Experiential Dynamic Psychotherapy

טיפול זוגי בגישת AEDP טיפול חווייתי דינמי מואץ  Accelarated Experiential Dynamic Psychotherapy גישת AEDP - AEDP הטיפול הדינמי-חווייתי-מואץ Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy עקרונות לעשייה טיפולית מצמיחה בטיפול זוגי ופרטני מטפלת זוגית ומשפחתית פעילה במכון הבין-לאומי בגישת AEDP וקיבלה

קרא עוד

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל- ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים עברית על הרצף מוגשת ל- דר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: 10.10.2016 מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 הקדמה רכישתה של שפה שניה או זרה היא תופעה לשונית פסיכולוגית,

קרא עוד

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה?

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה? חינוך גופני מתפיסת עולם לתוכנית לימודים המכללה ד"ר איתן אלדר האקדמית בוינגייט מה משפיע על תפיסת עולם של המורה? התנסות עבר )מה שהיה הוא שיהיה??( שירות צבאי תפיסה / הכתבה פוליטית גלובלית ומקומית מערכת הכשרה

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב NEGEV THE BEN-GURION UNIVERSITY OF

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב NEGEV THE   BEN-GURION UNIVERSITY OF אוניברסיטת בן-גוריון בנגב הפקולטה למדעי הרוח והחברה טופס סילבוס לסטודנט תשע"ז 2016- המחלקה ל - חינוך סמסטר א' שם הקורס: התמודדות עם בעיות התנהגות במסגרות החינוך- באוריינטציה מערכתית. 12920653 מס' קורס

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 Strangers no more סרט זוכה האוסקר https://www.youtube.com/watch?v=dkciv 4U5Jkw בית הספר היסודי בב"ש http://news.nana10.co.il/article/?articleid= 1017790 שדרת הכניסה לאוניברסיטת תל אביב http://international.tau.ac.il/

קרא עוד

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63> עבודת הגשה בפרויקט: מגיש: יובל מרגלית כיתה: י' 4 בי"ס: אורט" מילטון" בת ים תאריך: 31-5-2009 .1 מקום ההשמה בו הייתי הינו שירותי כבאות והצלה בעיר בת ים. שירותי הכבאות בבת ים, הינם חלק משירותי הכבאות הארצית

קרא עוד

ללא כותרת שקופית

ללא כותרת שקופית סביבת הלימוד החוץ כיתתית ניר אוריון המחלקה להוראת המדעים מכון ויצמן למדע גישה הוליסטית לסביבת הלימוד החוץ-כיתתית הגברת מידת ורמת השימוש בסביבה החוץ-כיתתית דורשת התמודדות עם השאלות הבאות: (1) מהי סביבה

קרא עוד

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה המחלקה להוראת המדעים, נעמה בני מכון ויצמן למדע בקרב מבוגרים: בקרב מבוגרים הקביעה מבוססת מעשים/תוצרים/ביצועים. אנשים אלו הוכיחו במעשים/ביצועים/תוצרים פעולות

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation עיניים נוצצות אתגר קרת תוכן העלילה זה סיפור על ילדה שאהבה, יותר מהכל, דברים נוצצים. היתה לה שמלה עם נוצצים, וגרביים עם נוצצים, נעלי בלט עם נוצצים. ובובה כושית שקראו לה כריסטי, על שם העוזרת שלהם, עם נוצצים.

קרא עוד

קריית החינוך ע"ש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים

קריית החינוך עש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת יא הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים נערכו מגוון פעילויות ואירועים שתיבלו את הלימודים והכינו את התלמידים לקראת העתיד. לימודים - בסוף

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הנח את הפלאפון במרכז החדר סדנאות ליבה למאמנים משמעת עצמית מטרות הסדנה הקניית כלים לבניית משמעת עצמית אצל השחקנים הקניית כלים ליצירת מאמץ מרבי, ניהול רגשות ואיפוק מודל ערכי הליבה מיצוי עצמי משמעת עצמית

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 הקשר בין מנהיגות המנהל של בית הספר לבין הרגשתם של המורים ו תפקודם בכיתה במערכת החינוך הערבית בישראל מאת : מחמוד זועבי בהדרכת : ד"רציפורה שכטמן ד"ר מיכאל כץ עבודת

קרא עוד

מטרות הקורס סמינר מחקר רגשות בשירות סמסטר א' תשע"ט דר' אריק חשין הקורס מיועד להקנות מיומנות בחשיבה מחקרית וביצוע מחקר באמצעו

מטרות הקורס סמינר מחקר רגשות בשירות סמסטר א' תשעט דר' אריק חשין הקורס מיועד להקנות מיומנות בחשיבה מחקרית וביצוע מחקר באמצעו מטרות הקורס סמינר מחקר רגשות בשירות סמסטר א' תשע"ט דר' אריק חשין acheshin@univ.haifa.ac.il הקורס מיועד להקנות מיומנות בחשיבה מחקרית וביצוע מחקר באמצעות התנסות בשלבי המחקר השונים. הסמינר יעסוק בנושא רגשות

קרא עוד

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דיו ילין

המכללה האקדמית לחינוך עש דיו ילין ירושלים, אייר, תשע"ה למנהלי בתי הספר ולרכזי ומורי המתמטיקה שלום רב אנו מבקשים לעניין אתכם בתכנית " הכשרת מורים להוראת תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע ומסגרת לטיפוח תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע"

קרא עוד

מערך פעולה

מערך פעולה מטרות: 0( החניך יבין את המושג "הגשמה". )4 )2 מערך פעולה נושא: במעלה הפרמידה החניך ילמד מהי הפירמידה של מאסלו ויטיל ספק בקונוטציה למושג- "הגשמה עצמית". החניך יסיק כי הגשמה עצמית קשורה בד בבד בעשייה חברתית.

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - ציפי זלקוביץ ואולז'ן גולדשטיין - מושב 3 [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ציפי זלקוביץ ואולז'ן גולדשטיין - מושב 3 [Read-Only] [Compatibility Mode] רשת עמיתי מחקר ציפי זלקוביץ "טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך", מופ"ת וסמינר הקיבוצים אולז'ן גולדשטיין רשת עמיתי מחקר "טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך", מופ"ת ומכללת קיי כנס "מיומנויות המאה ה- 21 בהוראה ובהכשרת

קרא עוד

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר אני נשאר אני שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, אבל האדם עצמו לא משתנה. הילדים יבינו

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

תהליכים מרכזיים שעברו הורים לאנשים המתמודדים עם מחלת נפש שהשתתפו ב'התערבות קבוצתית להפחתת סטיגמה עצמית' (Family-NECT)

תהליכים מרכזיים שעברו הורים  לאנשים המתמודדים עם מחלת נפש שהשתתפו  ב'התערבות קבוצתית להפחתת סטיגמה עצמית'  (Family-NECT) עמית ימין, דיויד רועה ואורית קרניאלי-מילר החוג לבריאות נפש קהילתית אוניברסיטת חיפה 2014 מטרת המחקר הבנת תהליכים מרכזיים אותם עברו הורים לאנשים המתמודדים עם מחלת נפש, שהשתתפו בהתערבות קבוצתית להפחתת סטיגמה

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 דרכי הראיון המסייע ממדי הראיון הייעוצי מבנה ותהליך פתיחה מבוא מוקד התערבות סיום מטרות פורקן יצירת קשר עיבוד רגשי איסוף מידע ארגון מידע הבנה תובנה מתן מידע. שינוי חשיבתי שינוי התנהגותי פתרון בעיות קידום

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: תאריך עדכון: 09/04/18 שם ומספר הקורס: שנת לימודים: תשע"ט גישות ישנות וחדשות בפסיכותרפיה מרצה: סמסטר: 47-966-01 פרופ' אהוד בודנר סוג הקורס: שיעור א אתר הקורס באינטרנט: http://hl2.biu.ac.il היקף שעות: 2

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein שילוב טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים ד"ר אולז'ן גולדשטיין מכון מופ"ת ומכללת קיי 1 נושאים לאילו מטרות משלבים טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים? כיצד מורי המורים משלבים בהוראה את טכנולוגיות מידע? כיצד מכשירים את

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002 שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 00 מדוע יורדת המוטיבציה הפנימית ללמידה? הבדלים בין בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים במוטיבציה פנימית ובמשתנים המקושרים אליה מאת : אורית סטופ-הראל בהדרכת : ד"ר ג'ני קורמן

קרא עוד

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה?

חינוך לשוני הוראת קריאה:  נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה? חינוך לשוני שפה ערבית סוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה - נקודת מבט של הערכה מפגש לימודי 7.7.2011 אימאן עואדיה מנהלת תחום מבחנים בערבית - הרשות הארצית 2011# 1 מהי? היא הגוף המוביל

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F2E9E5FA20F2E9F7F8E9E5FA20E1E2E9EC20E4F8EA2D20F1E9ECE1E5F120E5E1E9E1ECE9E5E2F8F4E9E F484C>

<4D F736F F D20E1F2E9E5FA20F2E9F7F8E9E5FA20E1E2E9EC20E4F8EA2D20F1E9ECE1E5F120E5E1E9E1ECE9E5E2F8F4E9E F484C> אוניברסיטת בן-גוריון בנגב המחלקה לפסיכולוגיה בעיות עיקריות בגיל הרך: האכלה, שינה והרגלי ניקיון 2017 דר' נעמה עצבה-פוריה שעת קבלה: יום חמישי 8-9 (בתיאום מראש) חדר: 214 בניין 98 מתרגלת: עטרה מנשה (menashe@bgu.ac.il)

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 תפקיד המנחה בארגונים דני לוי OD - פתיחת המושב: תפקיד המנחה בארגונים כנגזר מתפקיד יועץ OD דני לוי ( 15 ד'( הרצאה ראשונה: המנחה כאומן לבין ארגון וערכיו העסקיים ניר גולן ( 25 ד'( "דאדא" במפגש בין ערכיו המקצועיים,

קרא עוד

שאלון אבחון תרבות ארגונית

שאלון אבחון תרבות ארגונית שאלון: אבחון תרבות ארגונית על פי : Cameron, E. and Quinn, R. Diagnosing and changing organizational culture Edison Wesley 1999. 1 לפניך שש שאלות הנוגעות לאבחון תרבות ארגונית. בכל שאלה מוצגים ארבעה איפיונים

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

מדינת ישראל משרד החינוך המינהל הפדגוגי אגף א' חינוך ילדים ונוער בסיכון משרד העבודה הרווחה האגף לשרותים חברתיים ואישיים השרות לילד ולנער משרד החינוך הא

מדינת ישראל משרד החינוך המינהל הפדגוגי אגף א' חינוך ילדים ונוער בסיכון משרד העבודה הרווחה האגף לשרותים חברתיים ואישיים השרות לילד ולנער משרד החינוך הא לכבוד ראשי רשויות מנהלי מחלקות לשירותים חברתיים מנהלי מחלקות חינוך מנהלי מחלקות הנוער מרכזי התכנית הלאומית בישוב א, ג, נ. הנדון: הפעלת מרכז נוער ויש מצ"ב-מודל משולב ביישובכם פועלים מספר שירותים לבני הנוער

קרא עוד

CITROËN DS3

CITROËN DS3 CITROËN DS3 אייקון מודרני סיטרואן DS3 היא חלום של מעצב. היא רחוקה מלהשאיר אותך אדיש, אלא מעוררת מייד את התשוקה. גם כשהיא עומדת במקום. הקווים שלה גורמים לה להיראות כאילו היא נמצאת כבר בתנועה, ומגלמים

קרא עוד

siud-introduction-sample-questions

siud-introduction-sample-questions מבוא לפסיכולוגיה שאלות לדוגמא מבנה המבחן המבחן יכלול: 18 שאלות סגורות כל שאלה= 4 נקודות סה"כ: 72 נקודות 4 שאלות פתוחות כל שאלה= 7 נקודות סה"כ: 28 נקודות (בחירה מתוך 22 שאלות) (בחירה מתוך 6 שאלות) שאלות

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 אלון בבצ' קו, פסיכולוג מוסמך המרכז להורות באוניברסיטת ייל,)YALE( ארה"ב מטרות הסדנה העברת ידע מבוסס מחקר בתחום בעיות התנהגות אצל הילדים. הצגת הטיפול שנחשב ה standard gold בתחום בעיות התנהגות. הצגת מידע

קרא עוד

" תלמידים מלמדים תלמידים."

 תלמידים מלמדים תלמידים. " תלמידים מלמדים תלמידים." פרוייקט של צוות מתמטיקה, בית ספר כפר-הירוק איך הכל התחיל... הנהלת בית הספר העל-יסודי הכפר הירוק יזמה פרויקט בית ספרי: "למידה ללא מבחנים- הוראה משמעותית", צוות המתמטיקה החליט

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס פיתוח שליטה עצמית בקרב ילדים בחינוך המיוחד - 37844 תאריך עדכון אחרון 01-02-2015 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:חינוך השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 יעוץ פנג שואי לבית מאת: ניצה שטרויך ה. אדריכלות פנג שואי אסטרולוגיה סינית בייעוץ פנג שואי לבית יש כמה וכמה שכבות של עומק לתיקונים והפעלות לאיזון הבית ודייריו. הבסיס הוא הבגואה וכיווני שינה ישיבה נכונים

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רחבה של רגשות לעודד שיח ולהמשיג רגשות לתת למדריך בסיס

קרא עוד

קיסר השכונה

קיסר השכונה קיסר השכונה כתבה נאוה מקמל-עתיר אייר ולדילן חסמן הוצאת ידיעות אחרונות- ספרי חמד 2014 על הספר גדי, תלמיד כיתה ו', יתום מאב, מאוד רוצה כלב. אמו של גדי, אינה מסכימה שיגדל כלב. למרות ניסיונות שכנוע שלו. שכנו

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 איה: פו: איה: פו: "מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר?" "שואל את עצמי מה אני אוכל הבוקר..ומה אתה?" "אני שואל איזה דבר מסעיר יקרה לי היום.." "זה בדיוק אותו הדבר.." אימון לקריירה מאסטרטגיה לפרקטיקה ממוקדת תוצאות

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 Business Model Innovation מרעיון עסקי למודל אפריל 2018 ערוץ המו"פ לטכנולוגיה וחדשנות בחינוך, Business Model Innovation Business Model Canvas / Value Proposition Canvas מבוססות על סט כלים חדשני, חדות

קרא עוד

תוכנית הוראה תשע"א, לפי מרצה

תוכנית הוראה תשעא, לפי מרצה מבנה הלימודים תוכנית לימודים במ"א תשע"ג תוכנית לימודים מחייבת למחזור תשע"ג נא לשמור עד סיום הלימודים קורסי חובה של המגמה חובת בחירה קורסי מחקר )ראה פירוט( )ראה פירוט( )חובה לכולם בשנה ב( שיטות מחקר )88

קרא עוד

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשע"ד התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשעד התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים היא של הסטודנט בלבד. כל הקורסים הרשומים בטופס הם חובה לימודית. כאשר הסטודנט סיים ללמוד את כל חובותיו הלימודים

קרא עוד

לא טוב היות האדם לבדו

לא טוב היות האדם לבדו לא טוב היות האדם לבדו מטרה: עבודה יצירתית בעקבות לימוד פרק ב' בבראשית, ומתוך כך הטמעת הפרשנות שנלמדה וחשיבה על פרשנות אישית, מקורית. מהלך: לאחר לימוד פרשנים שונים על פסוק זה, התבקשו התלמידות, כמשימה לבית

קרא עוד

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc מבחן בעברית תכנ תי "מארג השפה" 9 שנ"ל מבחן דגם (ינואר, 2004) שם פרטי: שם משפחה: מס' תעודת זהות: תאריך: שם מרכז ההשכלה / מוסד: מנהל מרכז השכלה: שם: חתימה: אנו רואים בקיום טוהר הבחינות משימה חינוכית, ערכית

קרא עוד

Microsoft Word - D70.doc

Microsoft Word - D70.doc בית ספר גבריאלי הכרמל (מנהלת-צופיה יועד) במהלך השנה ולקראת סופה נערכו שיחות אישיות של המנהלת עם כל מורה ומורה בבית הספר. לקראת שיחה זו כתבו המורים את מה שבכוונתם להעלות באותה שיחה. המורים התבקשו להציב

קרא עוד

95% בוגרים להשכלה גבוהה 70% דור ראשון במשפחתם יוזמה להקמת בית ספר תיכון על פי מודל ה - Picture Big תמונההגדולהה

95% בוגרים להשכלה גבוהה 70% דור ראשון במשפחתם יוזמה להקמת בית ספר תיכון על פי מודל ה - Picture Big תמונההגדולהה 95% בוגרים להשכלה גבוהה 70% דור ראשון במשפחתם יוזמה להקמת בית ספר תיכון על פי מודל ה - Picture Big תמונההגדולהה על מה אובמה מדבר? מודל תומך למידה ה- Met הוא שמו של בית ספר תיכון ברוד-איילנד, ארה ב, שמשמש

קרא עוד

פרויקט "רמזור" של קרן אביטל בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו

פרויקט רמזור של קרן אביטל בס ד מערך שיעור בנושא: פונקציה טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנושא הפונקציות הנלמד בכתה ט' בכל הרמות. עזרי ההוראה בהם נשתמש: מחשב, ברקו, דפי עבודה

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשע"ו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשעו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על השלמת תכנית הלימודים חלה על הסטודנט/ית בלבד! כל הקורסים הרשומים בטופס הינם חובה לימודית )אלא אם נכתב אחרת(.

קרא עוד

תכנית מוסמך בפסיכולוגיה קלינית MA in Clinical Psychology שם הקורס: מבוא לטיפול קוגניטיבי - התנהגותי )CBT( Introduction to Cognitive Behavioral Therapy

תכנית מוסמך בפסיכולוגיה קלינית MA in Clinical Psychology שם הקורס: מבוא לטיפול קוגניטיבי - התנהגותי )CBT( Introduction to Cognitive Behavioral Therapy שם הקורס: מבוא לטיפול קוגניטיבי - התנהגותי )CBT( Introduction to Cognitive Behavioral Therapy סמסטר ב' שנה א', תשע"ו מס' קורס : 474447 שם המרצה : ד"ר מירית שני סלע דוא"ל : miritsh1@gmail.com שעת קבלה :

קרא עוד

הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין מבוא לפילוסופיה של הדת Introduction to Philosophy of Religion נחמה ורבין 2 קורס מס': שנת לימודים: א

הפקולטה למדעי הרוח עש לסטר וסאלי אנטין מבוא לפילוסופיה של הדת Introduction to Philosophy of Religion נחמה ורבין 2 קורס מס': שנת לימודים: א מבוא לפילוסופיה של הדת Introduction to Philosophy of Religion נחמה ורבין 2 קורס מס': 0618101601 שנת לימודים: א,ב סמסטר: ב היקף שעות: לתואר: ראשון השיעורים יתקיימו ביום ג, בין השעות 14-16 שעת קבלה: בניין

קרא עוד

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שיתוף פעולה בין מורים שיח טיעוני (ארגומנטציה) בקרב תלמידים

קרא עוד

חוק החולה הנוטה למות

חוק החולה הנוטה למות כנס החורף של האיגוד הישראלי לרפואה גריאטרית, חיפה 09.01.2019 הקדמה בשנים האחרונות, עם התפתחות הרפואה, הטמעת חידושים בטיפולים ושדרוג טכניקות ההחייאה וההנשמה, חלה עלייה במספר המטופלים אשר חייהם ניצלו, נזקקו

קרא עוד

מספר קורס 290

מספר קורס 290 מספר קורס 091.092: העצמה במערכת הבריאות תכנית ההשלמה לתואר ב"א בסיעוד בנצרת מרצה: גב' סאוסן שחאדה סילבוס הקורס היקף שעות: שעתיים סמסטריאלי, נקודות זכות מועד: תשע"ג, 9.319., סמסטר ב', ימי רביעי :99.-3:39.

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 פוליטיקה ארגונית למנהלי משאבי אנוש תמר חושן יעוץ ניהולי "ולחשוב שאני צריכה לבזבז עכשיו כל כך הרבה זמן על הדבר הזה..." למה לי פוליטיקה עכשיו?! "אם אתה מקצוען אמיתי. באמת טוב במה שאתה עושה אתה לא רוצה ולא

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint פותחים את שנת הלימודים בבן גוריון רחובות שנת הלימודים החלה באווירה נינוחה, נעימה ומכילה. בכל כיתות בית הספר החלו בפעילויות הכרות. כמו כן, מורות בית הספר הציגו את התכנים הנלמדים בכל כיתה ובכל מקצוע, את

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: תאריך עדכון: יולי 4102 שם ומספר הקורס: קרדיולוגיה 18-533 / 18-090 מחלקות מלמדות ומנהליהן: שם ראש החוג: ד"ר שאול עטר בי"ח זיו ד"ר מאג'די חלבי, בי"ח פוריה ד"ר עופר אמיר, בי"ח נהריה ד"ר שאול עטר. סוג הקורס:

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

רשימת השעורים לתואר ראשון במחלקה לחינוך-לשנה"ל תשנ"ט

רשימת השעורים לתואר ראשון במחלקה לחינוך-לשנהל תשנט 1 61.6.1.61 רשימת השעורים לתואר ראשון במחלקה לחינוך לשנה"ל תשע"ד )סימן מחשב 6( סטודנטים הלומדים במחלקה לחינוך ובמחלקה לפסיכולוגיה סטודנטים הלומדים במחלקות הנ"ל ילמדו את כל הקורסים המתודולוגיים הכמותיים

קרא עוד

ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, 6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D

דר יהושע )שוקי( שגב דואל:,  6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, segejosh@netanya.ac.il shukisegev@hotmail.com 6/2001-8/2003 8/2000-5/2001 10/1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D.( University of Virginia School of Law תואר מוסמך,)LL.M.(

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - פוסטר.ppt

Microsoft PowerPoint - פוסטר.ppt ד* האשמ ת הק ו רבן על-י די המטפל כפונקצ י ה של החוו יה הטראומ טי ת של המט ופל ד"ר אינה לוי* ופרופ' שרה בן דוד** ה מרכז ה א ו נ יברס י טא י בארי א ל ו ה מכל ל ה הא קדמ י ת צפ ת "ר אי נ ה ל ו י - המרכז הא

קרא עוד

כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, ו

כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, ו כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, וגם כעסים וקינאה. אז תנו לי יד וקדימה קופצים, רק תזכרו

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - PDA trial-MELI ppt

Microsoft PowerPoint - PDA trial-MELI ppt המשתמש קובע! לפיתוח אוסף PDA מודל ספרים אלקטרו ניים צילה הראל מאל"י יום הדרכה בנוש א רכש 22.04.2010 על מה אד בר... פיתוח אוסף באוניברסיטת חיפה Patron Driven Acquisitions PDA מודל מניעים לניסוי שיטת הניסוי

קרא עוד

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן על אודות תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים,

קרא עוד

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה למדעי החברה החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה סמסטר א+ב תשע"ח סמס' א' יום ג' 12-14 סמס' ב' יום ב' 12-14 פרופ' סיגל אלון (שעת קבלה: בתיאום מראש) salon1@post.tau.ac.il עמיר פרלמוטר

קרא עוד

כובע קסמים מאת לאה גולדברג איורים: רינת הופר עיצוב: אבנר גלילי הוצאת ספרית פועלים 2005 על הספר כובע הקסמים הוא התגשמות חלומה של ילדה: חפץ מופלא שימלא

כובע קסמים מאת לאה גולדברג איורים: רינת הופר עיצוב: אבנר גלילי הוצאת ספרית פועלים 2005 על הספר כובע הקסמים הוא התגשמות חלומה של ילדה: חפץ מופלא שימלא כובע קסמים מאת לאה גולדברג איורים: רינת הופר עיצוב: אבנר גלילי הוצאת ספרית פועלים 2005 על הספר כובע הקסמים הוא התגשמות חלומה של ילדה: חפץ מופלא שימלא את משאלות ליבה. בעזרת כובע הקסמים הדמיוני, מגשימה הילדה

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370)

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370) דילמות בחיי ו של CFO חן שרייב ר, CFO ACE AUTO DEPOT LTD. כנס אילת, ספטמבר 2008 1 2 דור ההמשך מבפנים או מב חוץ? 1. דור ה המשך מבפנים או מבחוץ? עולות מספר שאלות: העדפה האם להעדיף מועמד לתפקיד CFO שגדל בארגון,

קרא עוד

אחריות קבוצתית

אחריות קבוצתית אחריות קבוצתית משך הפעולה: 56 דק' מטרות: 1. החניך יכיר בסוגים ומאפיינים שונים של קבוצות ובייחודיות קבוצת ח'. 2. החניך ילמד מהי אחריות קבוצתית לעומת אחריות אישית והצורך של הקבוצה בשתיהן למען השגת מטרותיה.

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החנ

מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החנ מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החניך יבין כי הגשמה אינה משימה פשוטה והיא מחייבת גם עשייה.

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

שוויון הזדמנויות

שוויון הזדמנויות מדיניות של הערכת מורים ואיכות ההוראה פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א אוניברסיטת תל אביב, מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה והמכללה האקדמית בית ברל 10.11.2010 כנס 1 מכון ואן ליר מדיניות של הערכת מורים: - מטרות ההערכה

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מיהו מהנדס המערכת? סיפורו של פיתוח מסלול הכשרה יובל קורן*- ראש תחום פיתוח למידה, מאי 2011 הבטחתי בכנס ערוץ תקשורת למתעניינים- סלולארי רפאל 052-4291457 * מטרות ההרצאה חשיפה לפרויקט פיתוח הדרכה בעולם תכן

קרא עוד

המשברים מאז 2007

המשברים מאז 2007 המשבר הפיננסי העולמי GFC: הרקע מקור עיקרי: דו"ח ועדת החקירה הממלכתית האמריקאית (2011) לגבי הסיבות להתרחשות המשבר Source: National Commission Inquiry Report, 2011 המגזר הפיננסי האמריקאי טרם המשבר: בנקאות

קרא עוד

ארסמוס+ עדכון

ארסמוס+ עדכון הדגשים לקול הקורא 2018 Capacity Building Capacity Building "בניית יכולות של מערכת ההשכלה הגבוהה הישראלית תוך שיתוף פעולה בינלאומי" מוסדות להשכלה גבוהה פיתוח תכניות לימוד בגוון דיסציפלינות קידום בינלאומיות

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد שנה א' קורסי חובה - סמסטר א סמינר מגמה קלינית טרמה מערכת שעות מ"א - תשע"ח ילד ונוער מנהיגות ושינוי חברתי *נכון לתאריך 3/8/2017 ברית ושיקום משפחה 8-12 אלי זומר 288.4140 מיקי וינברג 288.4901 נינה קורן קריא

קרא עוד

שם המרצה: דר' לילי רוטשילד שם הקורס: אבחון אינטגרטיבי תאריך עדכון: 12/03/13 מספר הקורס: סוג הקורס: שיעור 2 ש"ש שנת לימודים: תשע"ד סמסטר: א+ב

שם המרצה: דר' לילי רוטשילד שם הקורס: אבחון אינטגרטיבי תאריך עדכון: 12/03/13 מספר הקורס: סוג הקורס: שיעור 2 שש שנת לימודים: תשעד סמסטר: א+ב שם המרצה: דר' לילי רוטשילד שם הקורס: אבחון אינטגרטיבי תאריך עדכון: 12/03/13 מספר הקורס: 60-775-01 סוג הקורס: שיעור 2 ש"ש שנת לימודים: תשע"ד סמסטר: א+ב היקף שעות: אתר הקורס באינטרנט: א. מטרות הקורס (מטרות

קרא עוד

עמוד 1 מתוך 3 שאלון הורים לילד הלומד בבית ספר שאלון זה נועד למילוי הורים לילדים תלמידי בית ספר. השאלון מנוסח בלשון זכר, אך מיועד גם לבנים וגם לבנות. י

עמוד 1 מתוך 3 שאלון הורים לילד הלומד בבית ספר שאלון זה נועד למילוי הורים לילדים תלמידי בית ספר. השאלון מנוסח בלשון זכר, אך מיועד גם לבנים וגם לבנות. י עמוד 1 מתוך 3 שאלון הורים לילד הלומד בבית ספר שאלון זה נועד למילוי הורים לילדים תלמידי בית ספר. השאלון מנוסח בלשון זכר, אך מיועד גם לבנים וגם לבנות. יש למלא את הטפסים בכתב גדול וברור ובעט בלבד. ניתן להיעזר

קרא עוד

כתיבת דו"ח אבחון ארגוני

כתיבת דוח אבחון ארגוני 1 כתיבת דו"ח אבחון ארגוני 2 כמה מילים מקדימות על התוכן... - האופן בו אנו מנתחים את הארגון נשען על הפרדיגמות שלנו אודות השאלות מהו ארגון? מהי אפקטיביות ארגונית? אבחון ארגוני מיטבי מנתח את המערכת הארגונית

קרא עוד

ריבוי תפקידים, קונפליקט בין-תפקידי והעצמה אצל פעילים קהילתיים משכונות מצוקה בישראל

ריבוי תפקידים, קונפליקט בין-תפקידי והעצמה אצל פעילים קהילתיים משכונות מצוקה בישראל ריבוי תפקידים, קונפליקט בין-תפקידי והעצמה אצל פעילים קהילתיים משכונות מצוקה בישראל ד"ר דורית ברפמן ריבוי תפקידים מקבץ של מצבים במערכת החברתית אשר יש בהם ציפיות, זכויות, מחויבויות ואחריות ( Moen.)et al.,

קרא עוד

Microsoft Word - Medical NLP

Microsoft Word - Medical NLP Medical Neuro-Linguistic Programming ביה"ס לרפואת כאב, הקריה הרפואית רמב"ם בחסות אונ' חיפה, הפקולטה ללימודי רווחה ובריאות, היחידה ללימודי המשך תכנית שנתית 2012-2013 - יועץ אקדמי - רמב"ם. ד"ר סיימון וולפסון

קרא עוד

תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז ת

תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז ת תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז תמר מדינה-הרטום ואלכסיי בלינסקי 1995 אחר תפקוד מערכת

קרא עוד

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה למדעי החברה החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה סמסטר ב' תשע"ז יום ג' 12-16 1041.3796.01 פרופ' סיגל אלון )שעת קבלה: בתיאום מראש( salon1@post.tau.ac.il עמיר פרלמוטר perelmutter@mail.tau.ac.il

קרא עוד