מימון הפירמה ב

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "מימון הפירמה ב"

תמליל

1 מימון הפירמה ב

2 תוכן העניינים 1 1. מודל מודיליאני ומילר 3 2. שאלות לחזרה בנושא מבנה הון אופטימלי בעולם ללא מיסים 5 3. שאלות לחזרה בנושא מבנה הון אופטימלי בעולם עם מיסים (ללא ספר) 4. מחיר הון 6 5. שאלות לחזרה בנושא מנוף פיננסי ומחיר הון ממוצע 8 6. אי וודאות שחזורי שאלות-מבוא להערכת נכסים בתנאי אי וודאות 22.8 מודל TPA חישוב איגרות חוב תרגול אגח מחמ וכלל האצבע שאלות לחזרה בנושא דורציה מחמ מבנה עיתי עקום התשואות, פורוורד ממשלתיות צמודות הכרת שוק ההון (ללא ספר) 16. יעילות שוק ההון חוזים עתידיים שאלות חזרה בנושא חוזים עתידיים אופציות שאלות חזרה בנושא אופציות שאלות לחזרה בנושא PCP מודל הבינומי ומודל SB (ללא ספר) 23. שאלון מספר מימון ב

3 תוכן העניינים 24. שאלון מספר מימון ב (ללא ספר) 25. שאלון מספר מימון ב (ללא ספר) 26. שאלון מספר מימון ב (ללא ספר)

4 מימון הפירמה ב פרק - 1 מודל מודיליאני ומילר תוכן העניינים.1 כללי 1

5 פרק 1 מודל מודיליאני ומילר מודל מודיליאני ומילר: שאלות: חברת "אופיר ביטוח" ממומנת ע"י הון עצמי בלבד ובעלת הכנסה תפעולית של. 10,000 א. בהנחה שהחברה פטורה ממס ושיעור התשואה שלה 10% שנה, מה שווי החברה? ב. הניחו שקיימת חברה דומה הממומנת ע"י הון עצמי בשיעור 50% ו- 50% באמצעות הון זר, שיעור הריבית על החוב 10% ושיעור המס 20%. ג. בהמשך לסעיף ב' חשב את שווי החברה ואת שווי החוב. לפי משפטם הראשון של M&M בעולם עם מיסים: א. החלטות המימון של הפירמה לא רלוונטיות בחישוב ערך החברה. ב. ערך החברה יעלה עם העלאת הסיכון הפיננסי. ג. ערך החברה ירד עם העלאת הסיכון הפיננסי. ד. ערך החברה לא ישתנה עם העלאת הסיכון הפיננסי. ה. כל התשובות שגויות. לפי משפטם של M&M בעולם עם מיסים: א. סיכון פיננסי גבוה אינו רלוונטי לחישוב ערך החברה. ב. ערך החברה ירד ככל שהסיכון הפיננסי גבוה יותר. ג. ערך החברה יעלה ככל שהסיכון הפיננסי גבוה יותר. ד. סיכון פיננסי אינו רלוונטי במודל זה. ה. כל הטענות הנ"ל שגויות. חברה הפועלת בעולם ללא מס בעלת רווח תפעולי של 500,000 ושיעור תשואה של 15%. ידוע כי החברה ממומנת ע"י הון עצמי בלבד. חברה דומה הפועלת בעולם עם מס של 40% מחליטה לקחת חוב של 1.5 מיליון, מה ערך החברה הממונפת? חברה ממונפת בעלת שיעור תשואה של 20% ממומנת ע"י 50% הון עצמי, שיעור המס 50% והריבית על החוב היא 5%. מהו שיעור התשואה של חברה לא ממונפת? מה ערך החברה של חברה ממונפת באם ידוע כי שיעור התשואה עבורה הוא 10%, הרווח התפעולי 100,000, המנוף הפיננסי 0.6 ושער הריבית על החוב 10%? )1 )2 )3 )4 )5 )6 1

6 פרק 1 מודל מודיליאני ומילר סמן את הטענה הנכונה ע"פ משפטם הראשון במודל מודליאני ומילר בעולם עם מיסים: א. גישת הרווח התפעולי הנקי )NOI( היא הנכונה בהערכת חברות. ב. החלטות המימון אינן רלבנטיות לערך החברה. ג. ערך החברה יגדל ככל שמרכיב החוב במימון החברה יהיה גבוה יותר. ד. תשובה ג' נכונה, אך מאידך ערך החברה יקטן בעקבות הגידול בהסתברות לפשיטת רגל של החברה. ה. כדאי לחברה לעשות שימוש במינימום הון זר, שכן אז שווי החברה יהיה מקסימאלי. חברה A פועלת בעולם עם מיסים ומשלמת מס בשיעור 40%. החברה ממומנת מהון עצמי ומהון זר בפרופורציות שוות. שווי החברה 1.2 מיליון. החברה החליטה לשנות את מבנה ההון שלה, כך שפרופורציות ההון יהיו 60% הון זר ו- 40% הון עצמי. שווי ההון העצמי לאחר השינוי שווה ל: א.. 505,263 ב.. 512,854 ג.. 498,765 ד.. 505,469 ה.. 550,000 )7 )8 תשובות סופיות: א.. 100,000 ב..10% ב'. ג'.. 2,600, % 1,000,000 ג'. א'. ג. חברה - 88,888.9, חוב - 44, )1 )2 )3 )4 )5 )6 )7 )8 2

7 מימון הפירמה ב פרק - 2 שאלות לחזרה בנושא מבנה הון אופטימלי בעולם ללא מיסים תוכן העניינים 1. שאלות לחזרה בנושא מבנה הון אופטימלי בעולם ללא מיסים 3 2

8 פרק 2 שאלות לחזרה בנושא מבנה הון אופ... שאלות לחזרה בנושא מבנה הון אופטימלי בעולם ללא מיסים: שאלות: בשוק ההון במדינת "מאגדים" קיימות רק חברות A ו- B השונות רק במבנה ההון שלהן. )1 חברה B 10% 90% חברה A 30% 70% התחייבות הון עצמי ההתחייבות של 2 החברות אינן נושאות סיכון. א. אופיר מחזיק 1% ממניות חברה A. איזו חבילת השקעה אחרת )אג"ח ומניות חברת B) תניב לאופיר את אותו תזרים עתידי? ב. לשושי 2% מניות חברה B. איזו חבילת השקעה אחרת )אג"ח ומניות חברת A) תניב לשושי את אותו תזרים עתידי? ג. איך ניתן ליצור רווחי ארביטראז' אם הערך הכולל של חברה A נמוך מהערך הכולל של חברה B? ד. איך ניתן ליצור רווחי ארביטראז' אם הערך הכולל של חברה A גבוה מהערך הכולל של חברה B? ב. אופיר צפה בתוכנית כלכלית וראה כי התשואה על הנכסים היא 12% ושיעור הריבית על האג"ח הוא 6%. הרווח התפעולי לפני שנה עמד על. 1,000,000 א. התווה גרף המראה את התשואה שהמשקיעים דורשים על הון המניות עבור יחסים שונים של מנוף פיננסי D. E הסבר מדוע התשואה הנדרשת על ידי המשקיעים עולה ככל שהחברה יותר ממונפת. האם תשובתך תלויה ביחס בין התשואה על הנכסים לבין שער הריבית? )2 3

9 פרק 2 שאלות לחזרה בנושא מבנה הון אופ... שווי השוק של מניות חברת "אופיר ושושי השקעות בע"מ" הוא 2,000 ומספר המניות הוא 100. המניות הונפקו לפני חמש שנים ומאז לא היו הנפקות נוספות. מנהלי החברה החליטו להנפיק אגרות חוב שמועד פדיונן בעוד 20 שנים, בשווי של 500 ולחלק את התקבולים בתור דיבידנד. התשואה לפירעון של אגרות החוב היא 3%. התשואה על נכסים היא. 8% א. מהו הרווח התפעולי של החברה לפני ואחרי הנפקה? ב. בכמה ישתנה שווי החברה לאחר הנפקת אגרות החוב? ג. בכמה ישתנה שווי שוק של הון עצמי? בכמה ישתנה מחיר מניה? ד. מהי התשואה הנדרשת על ידי בעלי מניות לפני ואחרי הנפקה? )3 4

10 מימון הפירמה ב פרק - 3 שאלות לחזרה בנושא מבנה הון אופטימלי בעולם עם מיסים תוכן העניינים 1. שאלות לחזרה בנושא מבנה הון אופטימלי בעולם עם מיסים 5 4

11 פרק 3 שאלות לחזרה בנושא מבנה הון או... שאלות לחזרה בנושא מבנה הון אופטימלי בעולם עם מיסים: שאלות: חברת "אופיר מאגדי" הממומנת כולה ע"י הון עצמי, מחזיקה נכסים בערך בספרים של. 20,000 הרווח התפעולי לפני ריבית ומיסים נאמד ב- 1,000 לשנה. החברה מחלקת את כל רווחיה כדיבידנד. א. בהנחה שמס חברות 30%, חשב את ערך החברה למשקיעים הדורשים שיעור תשואה של 10% עבור השקעות דומות. ב. הנח שקיימת חברה אלטרנטיבית "שושנת החוחים" הדומה לחברה "אופיר מאגדי", אך בעלת מבנה הון שונה: 50% הון עצמי ו- 50% הון זר, כאשר שער הריבית על הון זר. 4% חשב את שיעור התשואה הנדרש על ידי בעלי המניות של חברת "שושנת החוחים", ואת הערך הכולל של החברה. לחברת "אופיר מאגדי שיעורים פרטיים", שהיא חברה ציבורית הממומנת כולה בהון עצמי, יש הכנסה תפעולית נקיה לפני מס בסך 20 מיליון לשנה. לחברה רשומים נכסים של 50 מיליון. הון החברה כולל 10 מיליון מניות שנסחרות במחיר של 5 למניה. שיעור מס חברות. 30% א. מהו מחיר ההון העצמי של חברת "אופיר מאגדי שיעורים פרטיים"? )1 )2 חברת "שושי פיננסיים בע"מ", שהוקמה במטרה להשתלט על חברת "אופיר מאגדי שיעורים פרטיים", הצליחה לרכוש מהציבור את כל מניות חברת "אופיר מאגדי שיעורים פרטיים" במחיר של 5 למניה. את הרכישה מימנה חברת "שושי פיננסיים בע"מ", ע"י הנפקת 5 מיליון מניות בסך 50 מיליון, והיתרה על ידי אגרות חוב קונסול )צמיתות( בריבית של. 5% ב. מה יהיה שווי החברה לאחר הרכישה? ג. מה יהיה מחיר מניית חברת "שושי פיננסיים בע"מ? ד. מהו מחיר ההון העצמי של חברת "שושי פיננסיים בע"מ"? 5

12 מימון הפירמה ב פרק - 4 מחיר הון תוכן העניינים 1. כללי (ללא ספר) 5

13 מימון הפירמה ב פרק - 5 שאלות לחזרה בנושא מנוף פיננסי ומחיר הון ממוצע תוכן העניינים 1. שאלות לחזרה בנושא מנוף פיננסי ומחיר הון ממוצע 6 5

14 פרק 5 שאלות לחזרה בנושא מנוף פיננסי... שאלות לחזרה בנושא מנוף פיננסי ומחיר הון ממוצע: שאלות: עזרו לאופיר לחשב את מחיר ההון ממוצע משוקלל של חברת "מאגדי" בהסתמך על הנתונים הבאים: ערכו של ההון הזר בספרים. 500,000 ההון הזר נסחר בשוק בערך של כ- 80% מערכו בספרים. שיעור התשואה לפירעון של החוב הינו 10%. הון מניות 50,000 בנות 10 ערך נקוב. מחיר מניה היום. 20 שיעור התשואה הנדרש ע"י בעלי המניות הוא 20%. מס חברות 30%. לחברת "ליעד-לעד" הכנסה תפעולית של 3 מיליון. החברה הנפיקה אג"ח בגובה 6.5 מיליון בריבית של 4.8%, אשר נסחרות במחיר השווה לערכם הנקוב. החברה משלמת 35% מס הכנסה. יחס הון זר הון עצמי ה ינו 0.5. מחיר ההון של החברה לאחר מס 10%. לאחר הודעת בנק ישראל על הורדת הריבית במשק, יורדת ריבית השוק על האג"ח ל- 4%. אופיר, מנכ"ל החברה מעוניין לנצל את ההזדמנות להוריד את מחיר ההון הכולל של החברה לאחר מס ל- 8% ע"י הנפקת אג"ח חדשות וקניית מניות החברה בשוק המניות. א. חשב את מצב החברה לפני הורדת הריבית )ערך החברה ושיעור התשואה לבעלי מניות(. ב. חשב את מצב החברה לאחר הורדת הריבית )ערך החברה, שיעור התשואה לבעלי מניות, מחיר ההון הכולל של החברה לאחר מס(. ג. חשב את גודל הנפקת האג"ח הנדרשת להשגת מטרתו של המנכ"ל. ד. חשב את מצב החברה לאחר הנפקת האג"ח החדשות )ערך חובה, ערך החברה, שיעור התשואה לבעלי מניות(. קבוצת "מרום" רכשה שליטה במפעלי "אפרים" לייצור גלידות ותוצרת חלב. ההון של מפעלי "אפרים" מורכב ממיליון מניות בנות 1 ערך נקוב, הנסחרות בבורסה במחיר של 5 למניה, וחוב לזמן ארוך בסך של מיליון הנושא ריבית של. 6% תשואת מניות "אפרים" היא 12%. מס חברות הוא. 34% א. מהו מחיר ההון הכולל (WACC) של חברת "אפרים"? ב. קבוצת "מרום" החליטה לגייס הלוואות נוספות בסך מיליון לטובת חברת "אפרים" ומנגד לשלם דיבידנדים בסכום זהה לבעלי המניות. מה יהיה מחיר ההון הכולל של חברת "אפרים" במצב זה? ג. מה יהיה מחיר ההון העצמי של חברת "אפרים"? )1 )2 )3 6

15 פרק 5 שאלות לחזרה בנושא מנוף פיננסי... מבנה ההון של חברת "אופיר שוקולדים" הוא כדלהלן: חוב בשווי 100 מיליון והון מניות בשווי של 200 מיליון. ביטא החוב הוא אפס וביטא המניות הוא. 3 אין מיסים. א. מה הביטא של נכסי החברה? ב. מהו שיעור ההיוון שיש להשתמש לצורך בדיקת כדאיות של השקעות חדשות של חברה שהן דומות לנכסים הקיימים של החברה, אם ידוע ששיעור הריבית חסרת הסיכון היא 2% ופרמיית הסיכון של תיק השוק היא? 7% ג. מה יקרה לביטא הנכסים אם החברה תנפיק מניות בשווי של 100 מיליון ותרכוש בשוק את כל חובה? ד. חזור על א' ו-ב' בהנחה ששיעור מס החברות החל על החברה הוא 25%. דיבידנד למניה שיחולק בסוף השנה הנוכחית עומד על 8 ויצמח בשיעור של 12% לשנה. הון המניות כולל 2,000 מניות רגילות בנות 1 ערך נקוב, ההון הזר מורכב מ- 400 אג' חוב בנות 2,000 ערך נקוב, בריבית נקובה של 14% ו- 20 שנים לפירעון הנסחרות ב- 2,240. מס חברות 20%. מחיר מניה עומד היום על. 200 א. חשב את התשואה הנדרשת על ידי בעלי המניות? ב. מהו שווי ההון העצמי? ג. מהו מחיר ההון ממוצע משוקלל?WACC ד. מהו הרווח התפעולי? )4 )5 7

16 מימון הפירמה ב פרק - 6 אי וודאות תוכן העניינים.1 כללי 8 7

17 פרק 6 אי וודאות אי וודאות: שאלות: 1( חשב תוחלת, ס.ת ושונות: פרויקט A הסתברות NPV פרויקט B הסתברות NPV ( חשב תוחלת, שונות וס.ת לכל אחת מהחלופות : השקעה ב הסתברות רווח השקעה א הסתברות רווח ( במחקר גילו כי לפרט מסוים יש פונקציית תועלת מכסף הנתונה על ידי הטבלה הבאה: תועלת כסף מכאן ניתן להסיק כי: א. לפרט יש תועלת שולית מכסף, ההולכת ופוחתת. ב. הפרט בתחומים מסוימים של עושר אוהב סיכון ובתחומים אחרים דוחה סיכון. ג. הפרט דוחה סיכון. ד. לפי הנתונים ברור כי נפלו טעויות במחקר. ה. הפרט אוהב סיכון. 8

18 פרק 6 אי וודאות 4( איזו השקעה עדיפה ע"פ קריטריון מקסימום תוחלת? פרויקט A x p פרויקט B x p ( איזו חלופה עדיפה ע"פ קריטריון מקסימום תוחלת? א ב ג X הסתברות X הסתברות הסתברות X ( איזו השקעה עדיפה ע"פ קריטריון מקסימום תוחלת שונות? פרויקט A x p פרויקט B x p ( איזו השקעה עדיפה ע"פ קריטריון מקסימום תוחלת שונות? A B

19 פרק 6 אי וודאות 0.5 איזו השקעה עדיפה ע"פ קריטריון מקסימום תוחלת תועלת בהנחה שפונקציית התועלת של המשקיע? Ux = X )8 פרויקט A x p פרויקט B x p בשוק נסחרות המניות הבאות: מניה תוחלת סטיית תקן B 15% 40% A 5% 13% מקדם המתאם בין שתי המניות שווה ל משקיע מעוניין להשקיע בתיק המורכב משתי המניות ולהשיג תשואה של 12% על השקעתו. חשב מהי ס.ת של התיק. בשוק ההון נסחרות שתי מניות בלבד והמשקיע יכול להשקיע במניות אלו בלבד : מניה תוחלת סטיית תקן B 20% 20% A 10% 10% )23 )24 מקדם המתאם בין מניות שווה לאפס. סמנו את הקביעה הנכונה, בהנחה שהמשקיע דוחה סיכון : א. יתכן וישקיע את כל כספו רק במניה. B ב. יתכן וישקיע את כל כספו רק במניה. A ג. שיעור ההשקעה המקסימאלי שישקיע במניה A הוא. 80% ד. תשובות א' ו-ב ' נכונות. ה. תשובות א' ו- ג' נכונות. 10

20 פרק 6 אי וודאות בשוק נסחרות שתי מניות A ו- B, כאשר ידוע כי תשואת נכס A גבוהה מזו של B וס.ת של נכס A נמוכה מזו של. B סמנו את הקביעה הנכונה, בהנחה שמקדם המתאם בין הנכסים נמוך מ- 0 : א. משקיע דוחה סיכון לא ישקיע אף פעם במניה. B ב. יכול להיות שמשקיע דוחה סיכון ישקיע גם במניה. B ג. משקיע אדיש לסיכון ישקיע רק במניה A. ד. משקיע דוחה סיכון לא ישקיע אף פעם במניה A. ה. תשובות ב ו-ג נכונות. בשוק נסחרות המניות הבאות: )25 )26 C 21% 8% B 16% 6% A 12% 4% תוחלת סטיית תקן מקדמי המתאם בין ניירות הערך הם: בין A ל- B 0.3, בין A ל- C 0.1 ובין B ל- C 0. אם נבנה תיק משלושת הנכסים במשקולות הבאים: 40% השקעה ב- A, 30% השקעה ב- B ואת היתרה נשקיע ב -C, מהי סטיית התקן של תשואת התיק? נתון: = 4% Rf E(Rm) = 20% ; σ(rm) = 10% ; בהנחה שמודל CAPM מתקיים בשוק והמשקיעים בוחרים להשקיע את כספם בתיק יעיל המורכב מהשקעה בתיק השוק ובנכס נטול סיכון: משקיע א' בוחר תיק יעיל עם תוחלת תשואה של 16% ואילו משקיע ב ' בוחר תיק יעיל עם סטיית תקן של. 5% סמן את הקביעה הנכונה: א. משקיע א' דוחה סיכון יותר ממשקיע ב'. ב. משקיע ב' דוחה סיכון יותר ממשקיע א'. ג. לא ניתן לדעת מי מהמשקיעים יותר דוחה סיכון. ד. שני המשקיעים דוחי סיכון במידה זהה. ה. שני המשקיעים אוהבי סיכון במידה זהה. )27 11

21 פרק 6 אי וודאות א. ב. ג. ד. הניחו כי שוק ההון נמצא בשיווי משקל לפי.CAPM נתונים שני תיקי השקעות יעילים A ו -B. תיק B צפוי להניב תשואה כפולה מזו של תיק A אולם סטיית התקן של תיק B גבוהה פי שלוש מזו של תיק A. על פי נתונים אלו, שער ריבית נטול סיכון הוא: E( B) 2 E( A) 2 E( A) 3 לא ניתן לקבוע ללא נתונים על תוחלת תשואת תיק השוק. אופיר השקיע את כספו בתיק השקעות יעיל. מנהל התיק הודיע לו כי לכל תוספת של 4% לסיכון )כלומר, לסטיית התקן( על השקעתו, יוכל להגדיל את תוחלת שיעור התשואה ב- 4.5%. נאמר לאופיר שפיקדון בבנק מניב תשואה של 5%. מכאן שמשוואת ה- CML היא? בתרשימים הבאים מציינת הנקודה M את "תיק השוק" והנקודה P מציינת תיק אחר כלשהו. הקו המשורטט הוא "קו שוק ההון".)CML( ציר ה- Y בתרשים מציין את תוחלת תשואת התיק ואילו ציר ה- X מציין את סטיית התקן של תשואת התיק. איזה מהתרשימים הבאים יתכן בשיווי משקל תחת הנחות ה- CAPM? )28 )29 )30 א. ב. ג. ד. ה. 12

22 פרק 6 אי וודאות בשוק נסחרות 2 מניות: מניה א עם של 3 ותוחלת תשואה של 8% ומניה B עם של 6 ותוחלת תשואה של 14%. מה תשואת נכס חסר סיכון ותשואת תיק השוק? מניה מסוימת נסחרת בשוק שמתקיימות בו הנחות ה- CAPM. בעוד שנה צפוי מחיר המניה להיות. 100 השונות המשותפת של תשואת המניה עם תשואת תיק השוק היא אפס, שער ריבית נטול סיכון ותוחלת התשואה של תיק השוק )במונחים שנתיים( הן 5% ו- 9% בהתאמה. מכאן, שמחירה הנוכחי של המניה צריך להיות: א.. 92 ב.. 95 ג.. 96 ד ה. לא ניתן לדעת מה מחיר המניה כיום, על בסיס ידיעת מחיר המניה בעוד שנה. חברת "מאגדי השקעות" שוקלת להשקיע בפרויקט שעלותו 20,000 ובתום שנתיים צפוי בו זרם התקבולים הבא: 35,000 בהסתברות 38,000,0.2 בהסתברות 0.4 ו- 59,000 בהסתברות.0.4 נתון כי מקדם הסיכון השיטתי )ביטא( של הפרויקט 1.2, כמו כן נתון כי תוחלת התשואה השנתית של תיק השוק 35% ושער הריבית השנתי על אג"ח ממשלתי. 10% מהו ענ"ן הפרויקט? נתון תיק השקעות: )31 )32 )33 )34 נכס A B C % השקעה בתיק תוחלת תשואה 9% 15% 10% כמו כן ידוע כי תשואת תיק השוק 16%, תשואת נכס נטול סיכון 6%. מהי ה - של תיק ההשקעות? 13

23 פרק 6 אי וודאות ב. למניה מסוימת יש "ביטא" השווה ל כפול ה"ביטא" של תיק השוק. מקדם המתאם בין שיעור התשואה על תיק השוק לבין שיעור התשואה על המניה האמורה, שווה ל סמן את הקביעה הנכונה: א. סטיית התקן של שיעור התשואה על המניה שווה לסטיית התקן של שיעור התשואה על תיק השוק. ב. סטיית התקן של שיעור התשואה על המניה שווה ל כפול סטיית התקן של שיעור התשואה על תיק השוק. ג. המניה הינה מניה אגרסיבית. ד. סטיית התקן של שיעור התשואה על המניה שווה ל- 1.2 כפול סטיית התקן של שיעור התשואה על תיק השוק. ה. המניה האמורה הינה תיק השוק עצמו. מקדם המתאם בין שתי מניות A ו- B הינו 1-. מניה - A תוחלת תשואה 12% וסטיית תקן של. 16% מניה - B תוחלת תשואה 28% וסטיית תקן של. 32% איזה מהתיקים הבאים מציג את הסיכון הנמוך ביותר? א. תיק ובו מניה A בלבד. ג. ד. ה. תיק ובו 2 3 מ- A ו מ- B. תיק ובו מניה B בלבד. תיק ובו 50% מכל אחת מהמניות. תיק ובו 1 3 מ- A ו - מ- B. 2 3 משקיע דוחה סיכון יכול להשקיע רק בשני הנכסים הבאים : )35 )36 )37 נכס B 3.8% 8% נכס A 7.4% 30% E( Ri) σ( Ri) ρ(r, R ) A B סמנו את הקביעה הנכונה: א. המשקיע עשוי לרכז את כל השקעתו בנכס B הפחות מסוכן, במטרה להפחית סיכון. ב. המשקיע בהכרח יבחר להשקיע בתיק המורכב משני הנכסים )A ו- B (, במטרה להפחית סיכון. 14

24 פרק 6 אי וודאות ג. ד. ה. המשקיע עשוי לרכז את כל השקעתו בנכס A המסוכן יותר, למרות סיכונו הגבוה. המשקיע בהכרח לא יבחר לרכז את כל השקעתו בנכס B הפחות מסוכן. תשובות ג' ו-ד ' נכונות. נתונות שתי מניות א' ו- ב'. תוחלת התשואה של כל אחת משתי המניות 30%, אולם בעוד שסטיית התקן של א' 20%, סטיית התקן של ב' 10%. כמו כן ידוע כי אין תלות בין תשואות המניות. סמנו את הקביעה הנכונה: א. התיקים המשולבים שניתן לייצר תמיד יהיו עדיפים ממניה א'. ב. התיקים המשולבים שניתן לייצר תמיד יהיו עדיפים ממניה ב'. ג. התיקים המשולבים שניתן לייצר תמיד יהיו עדיפים על פני השקעה בכל אחת מהמניות בנפרד. ד. תשובה ג' נכונה, רק כאשר מקדם המתאם בין המניות שלילי. ה. תשובות א' ו-ד ' נכונות. להלן 4 מצבים אפשריים לנכסים A ו- B : )38 )39 בהנחה שהמשקיע דוחה סיכון והוא יכול להשקיע רק בנכסים A ו -B, כאשר ידוע שמקדם המתאם ביניהם נמוך מ- 0, סמן את הקביעה הנכונה א. באף אחד מהמצבים לעיל, לא יבחר המשקיע לרכז את כל השקעתו בנכס A. ב. באף אחד מהמצבים לעיל, לא יבחר המשקיע לרכז את כל השקעתו בנכס B. ג. בכל אחד מהמצבים לעיל, יבחר המשקיע תמיד להשקיע בתיק המשלב בין הנכסים A ו- B. ד. רק במצב,IV יבחר המשקיע לרכז את כל השקעתו בנכס. B ה. תשובות א' ו-ד ' נכונות. 15

25 פרק 6 אי וודאות נתונות סטיות התקן של שתי מניות א ו-ב: 16% ו- 20% בהתאמה. מקדם המתאם בין שתי המניות 0.6. נבנה תיק ש- 30% משוויו מושקע בכל מניה והשאר מושקע בנכס נטול סיכון. מהי סטיית התקן של התיק? א. 8% ב. 10% ג. 11% ד. 18% ה. לא ניתן לחשב את סטיית התקן של התיק, מאחר וחסר נתון לגבי סטיית התקן של הנכס נטול הסיכון. )40 נתון:, 10% = σ(rm). E(Rm) = 10%, משקיע א' בוחר תיק יעיל עם תוחלת תשואה של 7% ואילו משקיע ב' בוחר תיק יעיל עם סטיית תקן של 7%. סמנו את הקביעה הנכונה: א. משקיע א' דוחה סיכון יותר ממשקיע ב'. ב. משקיע ב' דוחה סיכון יותר ממשקיע א'. ג. לא ניתן לדעת מי מהמשקיעים יותר דוחה סיכון. ד. שני המשקיעים דוחי סיכון במידה זהה. ה. שני המשקיעים אוהבי סיכון במידה זהה. Rf = 6% )41 תשובות סופיות: לא ניתן לקבל החלטה 29 ב' ג' ה א' )6 )23 )27 )30 )37 )41 :A תוחלת-, 1250 שונות-, ס.ת-.250 :B תוחלת-, 870 שונות-, ס.ת א': תוחלת - 265, שונות-, ס.ת ב': תוחלת-, 292 שונות-, ס.ת )4 A )5 א' ו-ב' ב' לא ניתן לקבל החלטה 8( A )25 ה ) ה 29( ראה סרטון ב' 32( ב' 33( ראה סרטון 2 35( א' 36( ב' ( א' 40( ב' א' )1 )2 )3 )7 )24 )28 )31 )34 )38 16

26 מימון הפירמה ב פרק - 7 שחזורי שאלות-מבוא להערכת נכסים בתנאי אי וודאות תוכן העניינים 1. שחזורי שאלות-מבוא להערכת נכסים בתנאי אי וודאות 17 16

27 פרק 7 שחזורי שאלות-מבוא להערכת נכסים... שחזורי שאלות - מבוא להערכת נכסים בתנאי אי וודאות: שאלות: במשק ישנם בכל שנה 3 מצבי טבע אפשריים בלבד: שפל, יציבות או גאות. להלן נתונים לגבי תשואות מניות A ו -B כפונקציה של מצבי הטבע השונים: )1 שפל יציבות גאות הסתברות תשואת מניה A -10% 16% 40% תשואת מניה B 3% 10% 18% נדרש: א. חשב את תוחלת התשואה ואת סטיית התקן של כל אחת מהמניות. ב. חשב את השונות המשותפת בין תשואת שתי המניות. ג. חשב את מקדם המתאם בין תשואת שתי המניות. 2( להלן נתונים לגבי שתי מניות הנסחרות בשוק ההון : מניה B 24% 36% מניה A 20% 24% תוחלת תשואה סטיית תקן ידוע, כי מקדם המתאם בין תשואת מניה A לבין תשואת מניה B הינו שלילי מלא. נדרש: א. צור תיק חסר סיכון )תיק בעל סטית תקן השווה לאפס( המורכב משתי המניות. ב. מה תהיה התשואה של התיק שיצרת בסעיף א'? ג. מבחינה אינטואטיבית, מה משקף שיעור התשואה שחישבת בסעיף ב'? 17

28 פרק 7 שחזורי שאלות-מבוא להערכת נכסים... 3( הנח כי בשוק ההון נסחרות 3 מניות בלבד : תוחלת תשואה 18% 24% 40% סטיית תקן 20% 40% 60% מניה A מניה B מניה C ידוע, כי מקדם המתאם בין כל זוג מניות הינו חיובי מלא, וכי כל המשקיעים הם שונאי סיכון המדרגים מניות לפי קריטריון תוחלת שונות. נדרש: א. איזו מניה תיכלל בתיק של משקיע המעוניין לשים את כל כספו במניה אחת בלבד? ב. אלו מניות תיכללנה בתיק של משקיע המעוניין לחלק את כספו בין המניות? במשק נסחרות שתי מניות בלבד, שתוחלת התשואה וסטיית התקן שלהן נתונות בטבלה הבאה : )4 תוחלת תשואה סטיית תקן 40% 60% 20% 20% מניה A מניה B כמו כן, הנח כי: מקדם המתאם בין תשואת שתי המניות שווה ל שיעור הריבית חסרת הסיכון במשק שווה ל- 4%. כל המשקיעים הם שונאי סיכון, ולא ניתן למכור מניות בחסר. נדרש: א. כיצד תיראה חזית היעילות במשק? ב. מהי תוחלת התשואה וסטיית התקן של תיק המינימום השונות בין מניות A ו- B? ג. הנח כי למשקיע סכום התחלתי של. 100,000 כמה כסף עליו להשקיע בכל אחת מהמניות במידה והא מעוניין בתוחלת תשואה של? 16% מה תהיה סטיית התקן בתיקו?

29 פרק 7 שחזורי שאלות-מבוא להערכת נכסים... 5( במשק קיימים שני הנכסים הבאים: תוחלת תשואה סטיית תקן 5% 5% 10% 5% נכס A נכס B הנח כי כל המשקיעים הינם שונאי סיכון. נדרש: א. בהינתן שלא ידוע מקדם המתאם בין שני הנכסים, האם ניתן ליצור באמצעותם תיק בעל סטיית תקן הנמוכה מ- 5%? אם כן, הסבר באילו תנאים. אם לא, נמק מדוע. ב. הנח כעת כי שני הנכסים אינם מתואמים כלל, ובחר את המשפטים הנכונים: i. כל משקיע יבחר בתיק המשלב את שני הנכסים יחדיו בפרופורציות זהות )כלומר, ישקיע מכספו בכל נכס(. B. משקיע לעולם לא יבחר להשקיע כל כספו בנכס.ii A. משקיע לעולם לא יבחר להשקיע כל כספו בנכס.iii.iv עבור כל משקיע, פרופורציית ההשקעה בנכס A לא תהיה נמוכה מפרופורציית ההשקעה בנכס. B 6( להלן נתונים לגבי שתי מניות: מניה B 25% 40% מניה A 10% 20% תוחלת התשואה סטיית תקן.) PAB הנח כי שתי המניות אינן מתואמות בינ יהן )כלומר, = 0 גיל הינו פרט שונא סיכון מטיפוס תוחלת שונות, לו סכום של 100,000 אותו הוא מעוניין להשקיע בתבונה. הנח כי: - לא ניתן למכור מניות בחסר. - במשק לא קיים שיעור ריבית חסרת סיכון. נדרש: א. מהו הסכום שעל גיל להשקיע בכל אחת מהמניות A ו- B בהנחה שהוא מעוניין ליצור לעצמו תיק בעל סטיית תקן של 18%? מה תהיה תוחלת התשואה של התיק במקרה זה? 19

30 פרק 7 שחזורי שאלות-מבוא להערכת נכסים... ב. האם ייתכן מצב בו ישקיע גיל את כל כספו במניה A? במידה וכן, נמק את תשובתך באמצעות שרטוט מתאים. במידה ולא, חשב את הסכום המקסימאלי שעשוי גיל להשקיע במניה. A לתיק P תוחלת תשואה של 25% וסטיית תקן של 4%. תיק זה הינו קומבינציה של נכס חסר סיכון ושל תיק השוק. נתון כי תשואת נכס חסר סיכון הינה 5%, וכי תוחלת תשואת תיק השוק הינה. 20% נדרש: א. מהי סטיית התקן של תיק השוק? ב. מהי תוחלת התשואה של מניה עם סטיית תקן של 2% ומקדם מתאם של 0.5 עם תיק השוק? להלן נתונים לגבי 4 תיקי השקעות, הנסחרים בשוק בו מתקיים מודל :CAPM )7 )8 תיק 1 תיק 2 תיק 3 תיק 4 תוחלת תשואה 8% 12%? 5% סטיית תקן 10%??? ביטא? שונות ספציפית נדרש: השלם את הנתונים החסרים בטבלה. טווידלדי וטווידלדם הם שני אחים, המשקיעים בצורה אופטימלית בשוק ההון בארץ הפלאות. נתון כי תוחלת התשואה בתיק ההשקעות של טווידלדי של 6%, וכי סטיית התקן בתיק ההשקעות של טווידלדם הינה 12%. כמו כן, ידוע כי לתיק השוק תוחלת תשואה של 8% וסטיית תקן של 10%. שער ריבית חסרת הסיכון. 5% נדרש: א. מהי משוואת ה- CML בארץ הפלאות? ב. מהי פרופורציית ההשקעה של כל אחד מהאחים בנכס חסר סיכון? ג. האם ניתן לדרג את העדפות הסיכון של שני האחים? נמק. ד. מהי משוואת ה- SML בארץ הפלאות? ה. מהי הביטא בתיק של כל אחד מהאחים? ו. מלכת הלבבות הציעה לכל אחד מהאחים מניה בעלת תוחלת תשואה של 6% וביטא של 0.3. האם ייבחרו טווידלדי וטווידלדם להשקיע בה? מה צפוי לקרות למחיר מניה שכזו בשיווי משקל? נמק. )9 20

31 פרק 7 שחזורי שאלות-מבוא להערכת נכסים... 10( להלן נתונים לגבי שני תיקי השקעות: מניה B 18% % מניה A 12% % תוחלת התשואה ביטא סטיית תקן הנח כי: סטיית התקן של תשואת תיק השוק הינה. 20% השוק נמצא בשיווי משקל. נדרש: א. חשב את תשואת נכס חסר סיכון ואת תוחלת תשואת תיק השוק. ב. הוכח כי תיק B הינו יעיל, וכי תיק A אינו יעיל. ג. בהמשך לסעיף ב', משקיע שלרשותו 100,000 מעוניין לשלב בין נכס חסר סיכון לבין אחד מהתיקים A או B וליצור תיק השקעות חדש בעל תוחלת תשואה של 15% וסטיית תקן מינימאלית. i. באיזה תיק יבחר המשקיע? נמק..ii כמה כסף על המשקיע להשקיע בתיק שבחר וכמה בנכס חסר הסיכון?.iii מהי סטיית התקן בתיקו של המשקיע?

32 מימון הפירמה ב פרק - 8 מודל APT תוכן העניינים.1 מודל 22 TPA 21

33 פרק 8 מודל APT מודל :APT שאלות: להלן נתונים על שיעורי התשואה של שני נכסים A ו- B ועל השינויים בשני גורמים מאקרו כלכליים עבור חמישה מצבי טבע אפשריים: )1 שינוי )%( גורם 2 גורם תשואה )%( נכס B נכס A מצב טבע I II III IV V הסתברות נכס A רגיש לגורם הראשון בלבד, ואילו נכס B רגיש לגורם השני בלבד. א. חשבו את מקדם הרגישות β של כל נכס לגורם הרלוונטי. ב. בהנחה ששיעור התשואה על נכס חסר סיכון F הוא 5% והנכסים A ו- B מתומחרים כראוי לפי מודל,APT הראו כי נכס C שלו שיעור תשואה צפוי של 24% עם מקדם רגישות של 0.5 לגורם הראשון ומקדם רגישות של 0.75 לגורם השני אינו מתומחר כראוי. ג. מה צריכה להיות פרופורציית ההשקעה בכל אחד משלושת הנכסים על מנת להפיק רווח ארביטראז'? מה גודלו של רווח זה )במונחי תשואה(? בשוק הון שבו שיעורי התשואה על המניות מושפעים משני גורמים מאקרו כלכליים בלבד, נצפו שלוש מניות שלהן הנתונים הבאים: )2 βi βi μ1 12% 10%? מניה X Y Z μ1 כאשר היא תוחלת התשואה על מניה i βi2,βi1 הוא מקדם הרגישות של מניה i לגורם הראשון ולגורם השני בהתאמה. כמו כן, נתון כי שיעור התשואה על נכס חסר סיכון הוא. 5% בהנחה ששוק ההון נמצא בשווי משקל, לפי תוחלת APT מהי תוחלת התשואה על מניה? Z 22

34 פרק 8 מודל APT בשוק הון שבו שיעורי התשואה על המניות מושפעים משני גורמים מאקרו כלכליים בלבד, נצפו 3 מניות ו- 2 תיקים שלהם הנתונים הבאים: )3 תוחלת תשואה שונות שונות משותפת עם גורם 1 שונות משותפת עם גורם % 25% 23% 20% 8% מניה A מניה B מניה C תיק 1 תיק 2 גורם 1 גורם 2 א. חשבו את מקדם הרגישות β של כל מניה ושל כל תיק לכל אחד משני הגורמים. ב. בהנחה ששיעור התשואה על נכס חסר סיכון הוא 10%, וששני התיקים מתומחרים כראוי לפי מודל APT איזה מניה מבין שלוש המניות אינה מתומחרת כראוי? ג. מה צריכה להיות פרופורציית ההשקעה בכל אחת משלוש המניות על מנת להפיק רווח ארביטראז'? מה גודלו של רווח זה )במונחי תשואה(? ד. מחירה של מניה A הוא, 20 מחירה של מניה B הוא 50 ומחירה של מניה C הוא. 40 בהנחה שהמשקיע מוגבל להשקעה מירבית של 1,000 בכל מניה )אין הגבלה על ערך המניות שימכור בחסר(, כמה מניות מכל סוג עליו לרכוש/למכור בחסר אם ברצונו להפיק את רווח הארביטראז' המקסימלי האפשרי )מהסוג שתואר על ידכם בסעיף ג(? 23

35 מימון הפירמה ב פרק - 9 חישוב איגרות חוב תוכן העניינים.1 כללי 24 23

36 פרק 9 חישוב איגרות חוב חישוב איגרות חוב: שאלות: אג"ח בערך נקוב של 100 הנושאת ריבית נקובה של 5% לשנה הונפקה ל -6 שנים. מחזיק האיגרת מעוניין למכור אותה בתום השנה השנייה. מה המחיר שעל מחזיק האיגרת לבקש בהנחה ששיעור התשואה עומד על? 10% אג"ח צמיתה מחלקת קופון של 50 כל שנתיים. מה שווי האיגרת היום בהנחה שהאג"ח הונפקה לפני חצי ושיעור התשואה עליה 5% לשנה? מלווה קצר מועד )מק"מ( נסחר היום ב- 96 אגורות. מועד הפדיון הוא בעוד 160 ימים ומחזיק האיגרת יקבל בפדיון 100 אגורות. מהו שיעור התשואה השנתי לפדיון? אג"ח צמותה בת 100 אגורות ע"נ נמכרה בהנפקה במחיר של 85 אגורות. האג"ח נושאת ריבית שנתית של 12% וידוע כי הקופון מחולק כל רבעון. אם שער הריבית האפקטיבי השנתי 10.4%, מה שווי האיגרת היום? ב הנפיקה חברת "מאגדי השקעות בע"מ" אג"ח לשנתיים, המשלמת בסוף כל שנה ריבית נקובה של 5%. אם ביום ההנפקה היה שיעור התשואה לפדיון של האיגרת 10% לשנה, אזי בכמה הונפקה האיגרת מערכה הנקוב? אג"ח בערך נקוב של 100 אגורות נושאת ריבית נקובה שנתית של 6% למשך 6 שנים. ידוע כי הקופון מחולק כל חצי שנה וכי התשואה השנתית של האיגרת עומדת על 10.25%. מה שווי האיגרת בתום 3 שנים ובטרם קיבל את הריבית של סוף השנה? אג"ח בערך נקוב של 100 הנושאת ריבית נקובה של 8% לשנה הונפקה ל -4 שנים. מה שווי האיגרת היום בהנחה ששיעור התשואה עומד על 10% לשנה ו- 50% מהקרן נפדה בתום השנתיים? לפניך הנתונים הבאים על איגרת חוב שהונפקה לפני רגע: האיגרת בעלת 100 ע"נ, האיגרת משלמת פעם אחת בשנה בסוף כל שנה, האיגרת הונפקה לתקופה של 6 שנים, האיגרת הונפקה במחיר של, 110 התשואה השנתית הנדרשת לפדיון הינה. 5% א. מה ניתן לומר מבלי לחשב על הריבית הנקובה של האג"ח? ב. חשב את הריבית השנתית הנקובה על איגרת החוב. )1 )2 )3 )4 )5 )6 )7 )8 24

37 פרק 9 חישוב איגרות חוב אתמול הנפיקה חברת "מאגדי השקעות" שתי סדרות של אגרות חוב בעלות 100 ע"נ: סדרה א': נושאת ריבית שנתית של 12% משולמת פעמיים בשנה, עומדת לפירעון בעוד 4 שנים. סדרה ב': אג"ח לשנה אחת נושאת ריבית שנתית של 8%, הקרן והריבית ישולמו יחדיו בסוף התקופה. ידוע כי במועד ההנפקה של סדרה זו נמכרו אגרות החוב בניכיון של 10% מערכן הנקוב. נדרש: חשב את שיעור הפרמיה או הניכיון של סדרה א'. להלן נתונים על 3 איגרות חוב קונצרניות לתאריך : )9 )10 חברה בזק כור כיל תאריך הנפקה ערך נקוב ריבית נקובה אורך חיי האיגרת בשנים מחיר האיגרת כיום בבורסה מס' תשלומי הקופון בשנה ?? % 6% 9% א. חשב את מחירי אגרות החוב של חברת "כור" ושל חברת "כיל" כיום בבורסה. ב. הנח כעת כי הערך הנקוב של חברת "כיל" אינו נפדה כולו ביום האחרון של חיי האיגרת אלא נפדה ב- 2 תשלומים, כאשר התשלום הראשון אשר יהיה בתאריך יהווה 30% מהערך הנקוב והתשלום השני אשר יהיה בסוף חיי האיגרת יהווה 70% מהערך הנקוב. מה יהיה מחיר האיגרת של חברת "כיל" כיום בבורסה? חברת "אופיר סוכנות לביטוח" הצליחה לגייס היום בבורסה 100,000 ע"י הנפקת 2 סדרות של אג"ח: סדרה א': אג"ח צמיתה )קונסול( בעלת 50,000 ע"נ אשר משלמת ריבית של 5% לשנה לצמיתות. סדרה ב': אג"ח מסוג Zero Coupon אשר נפרעות בעוד שנה מהיום. התשואה הנדרשת לפדיון הינה 8% לשנה. נדרש: חשב את הע"נ של סדרה ב'. )11 25

38 פרק 9 חישוב איגרות חוב תשובות סופיות: ב % א. ראו סרטון. ב א. כור: , כיל: ,250 )1 )2 )3 )4 )5 )6 )7 )8 )9 )10 )11 26

39 מימון הפירמה ב פרק - 10 תרגול אגח תוכן העניינים.1 כללי 27 26

40 פרק 10 תרגול אגח תרגול אגח: שאלות: חברה הנפיקה איגרת חוב ל- 6 שנים בערך נקוב של, 500 נושאת ריבית שנתית בשיעור של 7% המשולמת בסוף כל שנה. הערך הנקוב של האיגרת ייפרע בתשלום אחד בעוד 5 שנים. שיעור התשואה של אג"ח דומות 10% לשנה. נדרש: א. מה יהיה מחיר איגרת החוב ביום ההנפקה? והאם היא הונפקה בפרמיה או בניכיון? ב. מה יהיה שווי האג"ח בתום שנה שנייה? ביום הנפיקה חברת "מאגדי יזמות" אג"ח ל- 8 שנים בעלת ע.נ של. 100 האג"ח נושאת ריבית שנתית של 10%, המשולמת בסוף כל שנה. ידוע כי ביום ההנפקה שיעור הריבית על אג"ח דומות עמד על 10% לשנה. נדרש: א. ענה ללא חישוב, האם האג"ח הונפקה בפרמיה או בניכיון? ב. מהו הסכום שגייסה חברת "מאגדי יזמות" ביום? ג. מה יהיה מחיר איגרת החוב שנתיים לאחר מועד ההנפקה, רגע לאחר תשלום הקופון? ד. מה יהיה מחיר איגרת החוב שנתיים לאחר מועד ההנפקה, רגע לפני תשלום הקופון? ה. לאחר שנתיים ויום ירד שיעור הריבית המקובל בשוק על איגרות חוב דומות ל- 4% לשנה. מה יהיה מחיר איגרת החוב שנתיים וחצי לאחר מועד ההנפקה? חברת "אופיר ובניו" הנפיקה איגרת חוב בערך נקוב של, 2,000 נושאת ריבית שנתית של 12% המשולמת כל חצי שנה. הערך הנקוב של האיגרת ייפרע בתשלום אחד בעוד 8 שנים. ידוע כי שיעור התשואה השנתי המקובל בשוק על איגרות חוב בעלות סיכון זהה הנו. 10% נדרש: א. מהו שיעור הריבית לפיו יש להוון את תשלומי הריבית )קופונים( המתקבלים מהאג"ח? ב. מהו מחיר איגרת החוב ביום ההנפקה? )1 )2 )3 27

41 פרק 10 תרגול אגח חשב את שיעור הריבית השנתית שנושאת איגרת חוב באם ידוע כי האג"ח הונפקה אתמול במחיר של לכל 100 ע.נ. אורך חיי האיגרת הנו 10 שנים, והקופון בגינה משולם כל חצי שנה. שיעור התשואה השנתית הנדרש על איגרות חוב ברמת סיכון דומה הנו % ביום הונפקה אג"ח "מאגדים" בעלת 100 ע.נ, הצמודה למדד המחירים לצרכן. איגרת החוב נושאת ריבית שנתית נקובה בשיעור של 4% ועומדת לפדיון ביום ביום )יום לפני תשלום הקופון( נסחרה איגרת החוב במחיר המשקף תשואה ריאלית לפדיון של. 4% להלן נתונים נוספים: )4 )5 תאריך מדד שיעור תשואה לפדיון של אג"ח לא צמודות 5.86% 6.08% 6.05% נדרש: א. מהו מחירה של אג"ח "מאגדים" ביום )יום לפני תשלום הקופון(? ב. מהו שיעור האינפלציה השנתי הצפוי ע"י המשקיעים ביום? ג. מהו מחיר איגרת החוב ביום )יום לפני תשלום הקופון( במידה והתשואה הריאלית הנדרשת ע"י משקיעים באותו יום הנה 5% לשנה? 6( להלן נתונים על איגרות חוב שנסחרו במשק, נכון לתאריך : החברה המנפיקה עצמאותה מועד ההנפקה ערך נקוב ריבית נקובה אורך חיים שנתיים מחיר האיגרת הערות הריבית משולמת כל שנה ? 10% 8% שחרורה שנתיים הריבית משולמת כל רבעון הנח כי איגרות החוב הן בעלות סיכון זהה. נדרש: א. הראה כי שיעור התשואה לפדיון הגלום באיגרת החוב שהנפיקה חברת "עצמאותה" הנו. 6% ב. חשב את מחיר איגרת החוב שהנפיקה חברת "שחרורה" נכון ליום

42 פרק 10 תרגול אגח תשובות סופיות: א , ניכיון. א. פארי. א. 4.88%.. 8% א א. ראו סרטון. ג ג ד ה ב ב ב. 2,244. ב. 2%. ב )1 )2 )3 )4 )5 )6 29

43 מימון הפירמה ב פרק - 11 מחמ וכלל האצבע תוכן העניינים.1 כללי 30 29

44 פרק 11 מחמ וכלל האצבע מח"מ וכלל האצבע: שאלות: בבורסה נסחרת אג"ח שקלית בת שנתיים לפדיון. האג"ח מחלקת קופון חצי שנתי בגובה של. 3% תשואת האג"ח בשוק הינה. 2.5% מהו מח"מ האיגרת? בבורסה נסחרת ממש"ק 0516 בתשואה של 1.3%. הריבית השוטפת הינה 2.5% לשנה, והיא מחולקת ב- 31 למאי. מהו מח"מ הקרן נכון לתאריך? לחברת "חופי הכרמל" איגרת חוב שקלית במח"מ של 6.5 שנים ובתשואה שנתית לפדיון של 3.2%. החברה יוצאת להנפקה של סדרה ב' בעלת מח"מ דומה ובתשואה של 3.5%. בכמה אחוזים להערכתך תעלה איגרת החוב החדשה בימי המסחר הראשונים? במועד מסוים הונפקו בבורסה 2 אג"ח צמודות למדד בעלות קופון של 1% ובתשואה לפדיון של 3%. האחת במח"מ של 4 שנים והשנייה במח"מ של 9 שנים. שנה לאחר מכן נמדדה אינפלציה של 5%. האג"ח הקצרה נסחרה בתשואה שנתית לפדיון של 1.25% ואילו הארוכה נסחרה בתשואה שנתית לפדיון של 1.5%. בהתעלם ממיסוי, ניתן להסיק כי בשנה זו: א. שער האיגרת הקצרה עלה יותר משער האיגרת הארוכה. ב. שער האיגרת הקצרה ירד פחות משער האיגרת הארוכה. ג. שער האיגרת הקצרה עלה פחות משער האיגרת הארוכה. ד. שערי 2 איגרות החוב עלו בשיעור דומה. ה. שער האיגרת הקצרה עלה ושער האיגרת הארוכה ירד. במועד מסוים הונפקו בבורסה 2 אג"ח צמודות למדד המחירים לצרכן בעלות קופון של 3% ובתשואה לפדיון של 3.25%. האחת לטווח של שש שנים והשנייה לטווח לפדיון של 9 שנים. שנה לאחר מכן נמדדה אינפלציה של 2% והאג"ח הקצרה נסחרה בתשואה שנתית לפדיון של 3.25%, ואילו הארוכה נסחרה בתשואה שנתית לפדיון של 2.35%. בהתעלם ממיסוי, ניתן להסיק כי בשנה זו: א. שער האיגרת הקצרה עלה יותר משער האיגרת הארוכה. ב. שער האיגרת הקצרה ירד פחות משער האיגרת הארוכה. ג. שער האיגרת הקצרה עלה ושער האיגרת הארוכה עלה. ד. שערי שתי אגרות החוב עלו בשיעור דומה. ה. אף תשובה לא נכונה. )1 )2 )3 )4 )5 30

45 פרק 11 מחמ וכלל האצבע במועד מסוים הונפקו בבורסה 2 אג"ח צמודות מדד בעלות קופון של 2% ובתשואה לפדיון של 1.25%. האחת במח"מ של 4 שנים והשנייה במח"מ של 9 שנים. שנה לאחר מכן נמדדה אינפלציה של 4.5% והאג"ח הקצרה נסחרה בתשואה שנתית לפדיון של 1.75%, ואילו הארוכה נסחרה בתשואה שנתית לפדיון של 4%. בהתעלם ממיסוי, ניתן להסיק כי בשנה זו: א. שער האיגרת הקצרה עלה יותר משער האיגרת הארוכה. ב. שער האיגרת הקצרה ירד פחות משער האיגרת הארוכה. ג. שער האיגרת הקצרה עלה ושער האיגרת הארוכה ירד. ד. שערי שתי אגרות החוב עלו בשיעור דומה. ה. אף תשובה לא נכונה. במועד מסוים הונפקו בבורסה שתי אג"ח צמודות למדד בעלות קופון של 2% ובתשואה לפדיון של 1.25%. האחת במח"מ של 3 שנים והשנייה במח"מ של 10 שנים. שנה לאחר מכן נמדדה אינפלציה של 5%. האג"ח הקצרה נסחרה בתשואה שנתית לפדיון של 1.84%, ואילו הארוכה נסחרה בתשואה שנתית לפדיון של 3.4%. בהתעלם ממיסוי, ניתן להסיק כי בשנה זו: א. שער האיגרת הקצרה עלה יותר משער האיגרת הארוכה. ב. שער האיגרת הקצרה ירד פחות משער האיגרת הארוכה. ג. שערי שתי אגרות החוב עלו בשיעור דומה. ד. אף תשובה אינה נכונה. ה. שער האיגרת הקצרה עלה ושער האיגרת הארוכה ירד. נתונה איגרת חוב לשנתיים המחלקת קופון שנתי של 4%. האיגרת נסחרת בשער של 100 אגורות ומשקיע מחזיק ב- 150,000 ע"נ. בעקבות האטה בפעילות הכלכלית החלו ציפיות לירידת ריבית של. 0.5% א. חשב את מח"מ האיגרת.)Duration( ב. באיזה סכום צפוי להשתנות שווי התיק של המשקיע כתוצאה משינוי הציפיות לגובה הריבית בשוק? נתונה איגרת חוב לשלוש שנים המחלקת קופון שנתי של 4%. האיגרת נסחרת בשער של 104 אגורות ומשקיע מחזיק במיליון ע"נ. בעקבות האצה באינפלציה המשקיעים החלו לתמחר העלאת ריבית של. 0.5% א. חשב את מח"מ האיגרת.)Duration( ב. באיזה סכום צפוי להשתנות שווי התיק של המשקיע כתוצאה משינוי הציפיות לגובה הריבית בשוק? יש להציג חישוב מקורב. )6 )7 )8 )9 31

46 פרק 11 מחמ וכלל האצבע נתונה איגרת חוב לשנתיים המחלקת קופון שנתי של 8%. האיגרת נסחרת בשער של 114 אגורות ומשקיע מחזיק 500,000 ע"נ. בעקבות האצה באינפלציה המשקיעים החלו לתמחר העלאת ריבית של. 0.25% א. חשב את מח"מ האיגרת.)Duration( ב. באיזה סכום צפוי להשתנות שווי התיק של המשקיע כתוצאה משינוי הציפיות לגובה הריבית בשוק? יש להציג חישוב מקורב. נתונו ת שתי אג"ח שקליות עם אותו טווח לפדיון. מהי האיגרת בעלת המח"מ הארוך ביותר? א. האיגרת אשר משלמת ריבית תקופתית שוטפת וקרן בפדיונה. ב. זו אשר לא נושאת ריבית. ג. האיגרת אשר נסחרת בתשואה גבוהה לעומת השנייה. ד. האיגרת אשר נפדית לשיעורין. ה. אף תשובה אינה נכונה. שתי אגרות חוב לא צמודות, לטווח של 5 שנים בדיוק עם קופון של 5% נסחרות באותו היום במחירים שונים. בנסיבות המתוארות, איזו מהטענות הבאות נכונה? א. המח"מ של האיגרת היקרה זול מהמח"מ של האיגרת הזולה יותר. ב. המח"מ של האיגרת הזולה יותר גבוה מהמח"מ של האיגרת היקרה יותר. ג. המח"מ של שתי האגרות זהה. ד. מחיר האיגרת אינו משפיע על המח"מ שלה. ה. לא ניתן לקבוע מח"מ ללא תשואה. בעקבות הירידות החדות בשער הרובל הרוסי העלה הבנק המרכזי את הריבית ל- 17%. חברך מתעניין ברכישת איגרת חוב ארוכה של ממשלת רוסיה והציג לך שתי אגרות בעלות טווח זהה לפדיון. מהי האיגרת בעלת המח"מ הארוך ביותר? א. האיגרת אשר משלמת ריבית תקופתית שוטפת וקרן בפדיונה. ב. האיגרת אשר נסחרת בתשואה גבוהה לעומת השנייה. ג. האיגרת אשר נפדית לשיעורין. ד. זו אשר לא נושאת ריבית. ה. לא ניתן לדעת. )10 )11 )12 )13 32

47 פרק 11 מחמ וכלל האצבע שתי אגרות חוב לא צמודות, לטווח של יותר משנה, עם קופון ותאריך פדיון סופיים זהים, נסחרות באותו היום במחירים שונים. בנסיבות המתוארות, איזו מהטענות הבאות נכונה? א. המח"מ של האיגרת הזולה יותר גבוה מהמח"מ של האיגרת היקרה יותר. ב. המח"מ של שתי האגרות זהה. ג. המח"מ של האיגרת היקרה יותר גבוה מהמח"מ של האיגרת הזולה יותר. ד. מחיר האיגרת לא משפיע על המח"מ שלה. ה. כל הטענות האחרות שגויות. סמנו את התשובה הנכונה: א. מח"מ של מק"מ לשנה הוא שנה. ב. ככל שהאג"ח מחלקת יותר קופונים המח"מ הולך וקטן. ג. ככל שהזמן לפדיון ארוך יותר המח"מ הולך וקטן. ד. הגדלת תשואה לפדיון מגדילה את המח"מ. ה. יותר מתשובה אחת נכונה. מהי הטענה הנכונה ביותר? א. המח"מ עולה ככל שהטווח לפדיון עולה. ב. המח"מ עולה ככל שהקופון נמוך יותר. ג. המח"מ מתקצר ככל שתדירות הקופונים גבוהה יותר. ד. המח"מ עולה ככל שהתשואה לפדיון נמוכה. ה. כל התשובות נכונות. )14 )15 )16 33

48 פרק 11 מחמ וכלל האצבע תשובות סופיות: ב. 1,470. ב. -15,000. ב. -2,750.. D = 1.9. D = % ג'. ה. ג'. ה. א.. א. = 2.89 D. א. = 1.93 D. ב'. א'. ד'. ג'. ה. ה. D = 1.96 )1 )2 )3 )4 )5 )6 )7 )8 )9 )10 )11 )12 )13 )14 )15 )16 34

49 מימון הפירמה ב פרק - 12 שאלות לחזרה בנושא דורציה מחמ תוכן העניינים 1. שאלות לחזרה בנושא דורציה מחמ 35 34

50 פרק 12 שאלות לחזרה בנושא דורציה מחמ שאלות לחזרה בנושא דורציה מחמ : שאלות: חשבו את המח"מ של אגרת חוב בעלת ערך נקוב של, 100 המשלמת תשלומים חצי שנתיים של 2 וזמן לפדיון בעוד 3 שנים. שיעור התשואה הנדרש לפדיון הוא 4.04% אפקטיבי לשנה מחושב פעמיים בשנה. אג"ח ממשלתית לא צמודה בעלת 100 לערך נקוב הונפקה ב כאשר תאריך פדיון האג"ח האג"ח משלמת בכל שנה ריבית של. 6% שיעור התשואה האפקטיבי השנתי. 4% א. חשב את מחיר האג"ח היום בשוק. ב. חשבו את המח"מ של האיגרת. כעת הניחו שעברה שנה ושיעור התשואה לפדיון לא השתנה, חשבו: ג. מחיר האיגרת. ד. מח"מ האיגרת. ה. מהי מסקנתך ליחס בין השינוי בזמן לבין השינוי במח"מ? לחברה התחייבות לתשלום חד פעמי של $20,000 בעוד 5 שנים. כדי לעמוד בהתחייבות זו החליטה החברה לנהל תיק השקעה המורכב משתי אגרות חוב הבאות: )1 )2 )3 אג"ח B 100 6% 6% 4 שנים אג"ח A 100 5% 6% 2 שנים ערך נקוב ריבית נקובה תשואה לפדיון זמן לפדיון איגרות החוב נפדות בתשלום יחיד בזמן הפדיון כאשר תשלומי הריבית שנתיים. א. חשבו את משך החיים הממוצע של שתי אגרות החוב. ב. כמה אגרות חוב על החברה לרכוש מכל סוג, על מנת לחסן את תיק ההשקעה בפני שינויים בשערי ריבית? 35

51 פרק 12 שאלות לחזרה בנושא דורציה מחמ חברת שוקלת רכישת צי מכוניות והחכרתן )משכירה אותן( תמורת 400 אלפי לשנה במשך 3 שנים. שיעור הריבית להיוון 6%. לשם מימון רכישת המכוניות שוקלת החברה הנפקת שתי סדרות אג"ח : האחת לשנה בלבד והאחרת ל- 2 שנים. ריבית על הערך הנקוב 5% המשולמת בסוף כל שנה. קבעו את הערך הנקוב של כל אחת מהסדרות כך שהחברה תיצור חיסון כנגד שינוי שער הריבית על התחייבויותיה בגין פירעון האג"ח, הניחו שהחברה תנפיק אג"ח בשווי שוק השווה לערך הנוכחי של התקבולים מהחכירה. )4 36

52 מימון הפירמה ב פרק - 13 מבנה עיתי עקום התשואות, פורוורד תוכן העניינים.1 כללי 37 36

53 פרק 13 מבנה עיתי עקום התשואות, פורוור... עקום התשואות, פורוורד : שאלות: 1( נתון התרשים הבא מתוך העיתון כלכליסט : א. הסבר את הקשר בין ציפיות האינפלציה לריבית העתידית הנגזרת משוק ההון? ב. לאור מבנה עקום ציפיות האינפלציה, איזו השקעה לטווח של שלוש שנים הייתה עדיפה בנובמבר ואיזו היום? ג. מה להערכתך קרה לעקום התשואות כתוצאה מהשינוי בהערכות המשקיעים והאם השבועות האחרונות הטיבו עם המשקיעים במח"מ הקצר או הארוך? 2( מה ניתן להסיק מעקום התשואות הממשלתי הבא: א. ב. ג. ד. ה. ייתכן והמשקיעים מעריכים כי הריבית תעלה. ייתכן והמשקיעים מעריכים כי הריבית תישאר ללא שינוי. המשקיעים מעריכים כי הריבית תרד. לא ניתן לדעת היות וחסרים נתונים כמו למשל תלילות העקום. כל התשובות נכונות. 37

54 פרק 13 מבנה עיתי עקום התשואות, פורוור... מה ניתן להסיק מעקום תשואות יורד בהתאם לתיאוריית פרמיית הנזילות? א. ייתכן והמשקיעים מעריכים כי הריבית תעלה. ב. ייתכן והמשקיעים מעריכים כי הריבית תישאר ללא שינוי. ג. המשקיעים מעריכים כי מחירי האג"ח ירדו. ד. ייתכן והמשקיעים מעריכים כי מחירי האג"ח יעלו. ה. כל התשובות לא נכונות. מה ניתן להסיק מעקום תשואות נורמאלי )עולה משמאל לימין( על פי תיאוריית העדפת הנזילות? א. ייתכן והמשקיעים מעריכים כי הריבית תעלה. ב. ייתכן והמשקיעים מעריכים כי הריבית תישאר ללא שינוי. ג. ייתכן והמשקיעים מעריכים כי הריבית תרד. ד. לא ניתן לדעת היות וחסרים נתונים כמו למשל תלילות העקום. ה. כל התשובות נכונות. להלן עקומי ריביות הפורוורד בישראל ובארה"ב: )3 )4 )5 א. ב. חברך המחפש השקעה סולידית לטווח של שנתיים טוען שהריבית בארה"ב תגיע בתוך שנתיים ל- 2% ובישראל היא צפויה להגיע ל- 0.5% בלבד. בהנחה שחברך צודק ובהתבסס על עקום ריביות הפורוורד, האם כדאי לו להשקיע בארה"ב או בישראל? נמק. התשואות באיגרות החוב לעשר שנים )מח"מ 10( בארה"ב עומדות היום על 2.35%. בהנחה שהבנק המרכזי בארה"ב יכריז כי הוא שואף שהריבית תגיע לרמה נורמאלית של 3.5% ועקום התשואות יהפוך לשטוח, חשב מהו בקירוב הרווח/הפסד שצפוי לאלו שמחזיקים אג"ח לעשר שנים. 38

55 פרק 13 מבנה עיתי עקום התשואות, פורוור... להלן עקום התשואות האמריקאי שבוע לפני הודעת הריבית של הבנק הפדרלי. הריבית הידועה, לפני החלטה עמדה על. 0.13% )6 א. הסבר מה ניתן ללמוד מעקום העולה משמאל לימין על פי תיאוריית הציפיות ועל פי תיאוריית העדפת הנזילות? ב. בהנחה שחברי הפד יעלו את הריבית במהלך השנה הקרובה ב- 0.25%, האם ההשקעה באג"ח לשנה צפויה להניב תשואת יתר או חסר ביחס לריבית המוניטארית בארה"ב? ג. מהי הריבית לשנה שהשוק מעריך שתהיה עוד שנתיים? בנק ישראל הוריד את הריבית במשק ל- 0.1% ועקום התשואות עולה משמאל לימין. איזה מהמשפטים הבאים הוא הנכון ביותר לפי תיאוריית הציפיות? א. ייתכן והמשקיעים מעריכים כי הריבית תעלה. ב. ייתכן והמשקיעים מעריכים כי הריבית תישאר ללא שינוי. ג. ייתכן והמשקיעים מעריכים כי הריבית תרד. ד. לא ניתן לדעת היות וחסרים נתונים כמו למשל תלילות העקום. ה. המשקיעים מעריכים כי הריבית תעלה בעתיד. )7 39

56 פרק 13 מבנה עיתי עקום התשואות, פורוור... 8( להלן נתונים משוק המק"מ: שער ימים לפ' זמן לפדיון בשנים אפקטיבית ברוטו שם נייר מק"מ 114 מק"מ 214 מק"מ 314 מק"מ 414 מק"מ 524 מק"מ 614 מק"מ 714 מק"מ 814 מק"מ 914 מק"מ 1024 מק"מ 1114 מק"מ 1214, כלומר 28 28f313 על פי הנתון בטבלה מהי הריבית במונחים שנתיים לתקופה ימים שמתחילים בעוד 313 ימים. בשוק נסחרת אג"ח ממשלתית שקלית 323 בתשואה של 3.61% ובטווח לפדיון של בהנחה שהאג"ח הנה זירו קופון ובשנה הראשונה היא צפויה להניב תשואת מק"מ לשנה או הכי קרוב לשנה )ראה טבלה קודמת(. מהי התשואה שבה תיסחר האג"ח בעוד שנה? להלן מבנה עקום תשואות המק"מ לפי חודשים לפדיון: )9 )10 מהי ריבית בנק ישראל שהשוק מעריך שתהיה עוד עשרה חודשים )לחודש במונחים שנתיים(? 40

57 פרק 13 מבנה עיתי עקום התשואות, פורוור... אג"ח שקלית לשנתיים נסחרת בתשואה של 1.22%, אג"ח שקלית לשלוש שנים נסחרת בתשואה לפדיון של 1.41%. מה תהיה הריבית לשנה בעוד שנתיים? אג"ח ממשלתית שקלית עם טווח לפדיון של 5 שנים נסחרת בתשואה שנתית לפדיון של 2.31%. במקביל בשוק נסחרות ממש"ק לטווח של 3 שנים בתשואה שנתית לפדיון של 1.63% וממש"ק בטווח של 4 שנים בתשואה שנתית של. 2% מה התשואה הצפויה בשוק לשנה החמישית? א. 3.15%. ב. 3.12%. ג. 3.56%. ד.. 2.9% ה. 1.63%. נתונה אג "ח ZERO במח"מ 4 ובתשואה לפדיון של 5.3%. מק"מ לשנה נסחר בתשואה שנתית לפדיון של 3.5%. נניח שהאג"ח תניב בשנה הראשונה תשואה זהה לתשואת המק"מ. מה תהיה התשואה השנתית לפדיון שבה תיסחר האיגרת בעוד שנה? א.. 5.6%. 5.9% ב.. 5.8% ג.. 5.7% ד. ה. לא ניתן לדעת. אג"ח ממשלתית שקלית עם טווח לפדיון של 3 שנים נסחרת בתשואה שנתית לפדיון של 0.73%. במקביל, בשוק נסחרות ממש"ק לטווח של 1 שנים בתשואה שנתית לפדיון של 0.24% וממש"ק בטווח של שנתיים בתשואה שנתית של 0.43%. מהי הריבית לשנה בעוד שנתיים אשר גלומה בשוק? א. 0.97%. ב. 1.12%. ג. 0.30%. ד. אף תשובה אינה נכונה. ה. 1.33%. )11 )12 )13 )14 41

58 פרק 13 מבנה עיתי עקום התשואות, פורוור... 15( להלן מפת תשואות המק"מ כפי שנצפו בשוק: שער בבורסה תשואה ברוטו ימים לפקיעה % 0.17% 0.16% 0.15% 0.14% 0.18% 0.10% 0.13% 0.13% 0.12% 0.12% 0.13% שם מק"מ 315 מק"מ 425 מק"מ 515 מק"מ 615 מק"מ 725 מק"מ 815 מק"מ 915 מק"מ 1015 מק"מ 1115 מק"מ 1215 מק"מ 116 מק"מ 216 מהי ריבית בנק ישראל העתידית לשנה אשר גלומה בעוד כ חודשים? א. 0.01%. ב. 0.26%. ג. 0.10%. ד. 0.52%. ה. 0.17%. 42

59 פרק 13 מבנה עיתי עקום התשואות, פורוור... תשובות סופיות: ג % ב %. ב. תשואת יתר. ראו סרטון. ג'. ד'. ה. א. ישראל. א. ראו סרטון. ה.. 1%. 4%.0.19%.1.79% ג'. ב'. ה. ב'. )1 )2 )3 )4 )5 )6 )7 )8 )9 )10 )11 )12 )13 )14 )15 43

60 מימון הפירמה ב פרק - 14 ממשלתיות צמודות תוכן העניינים.1 כללי 44 43

61 פרק 14 ממשלתיות צמודות ממשלתיות צמודות : שאלות: אג"ח צמודה לשנתיים משלמת ריבית שנתית של 4% המחולקת פעמיים בשנה. שער האיגרת בבורסה עומד על מדד הבסיס עומד על והמדד הידוע מהי התשואה השנתית לפדיון? א. 1.64%. ב. 1.36%. ג. 1.40%. ד. 3.30%. ה. 2.82%. נתונה איגרת חוב צמודה למדד המחירים לצרכן הנפדית בעוד שנתיים. האיגרת משלמת קופון חצי שנתי של 1% והתשואה השנתית על 3%. מדד הבסיס עומד על והמדד הידוע מהו שער האיגרת בבורסה? א ב ג ד ה בשוק נסחרות האיגרות הבאות: )1 )2 )3 מחיר ריבית 5.5% 1% שם האג"ח ממש"ק 1217 ממצ"מ 1217 בהנחה שהיום התאריך הוא והמדד הידוע שווה למדד הבסיס. מהן ציפיות האינפלציה הגלומות בשוק? א. לא ניתן לדעת. ב. 2.21%. ג. 2.20%. ד. 6.23%. ה. 4.46%. 44

62 פרק 14 ממשלתיות צמודות בשוק נסחרת אג"ח ממשלתית שקלית 516 עם טווח לפדיון של חמש שנים בתשואה לפדיון של 2.5%. במקביל נסחרת אג"ח ממשלתית צמודה לטווח דומה בתשואה לפדיון של 0.5%- )תשואה שלילית(. מהי האינפלציה השנתית הגלומה בשוק לאותה תקופה? א. 3.00%. ב. 2.98%. ג. לא ניתן לדעת, תלוי בציפיות האינפלציה של המשקיע. ד. 3.02%. ה. 3.05%. ידוע שהתשואה לפדיון הגלומה באיגרת חוב שקלית לשלוש שנים עומדת על 0.55%. כמו כן ידוע כי התשואה באיגרת חוב צמודה לטווח זהה עומדת על מינוס 0.33%. מהי האינפלציה הגלומה בשוק ואיזו איגרת עדיפה למשקיע הצופה אינפלציה שנתית ממוצעת של? 1% א. האינפלציה הגלומה היא 1.67% ולכן המשקיע יעדיף את האיגרת הצמודה. ב. האינפלציה הגלומה היא 1.67% ולכן המשקיע יעדיף את האיגרת השקלית. ג. האינפלציה הגלומה היא 0.9% ולכן המשקיע יעדיף את האיגרת הצמודה. ד. האינפלציה הגלומה היא 0.9% ולכן המשקיע יעדיף את האיגרת השקלית. ה. האינפלציה הגלומה אינה ידועה ולכן לא ניתן לדעת מה יעדיף המשקיע. בשוק נסחרת אג"ח ממשלתית שקלית 516 עם טווח לפדיון של 2.5 שנים בתשואה לפדיון של 1.43%. במקביל נסחרת אג"ח ממשלתית צמודה לטווח דומה בתשואה לפדיון של 0.12%. מהי האינפלציה הגלומה בשוק לאותה תקופה? א. 1.3% ב. 1.29%. ג. לא ניתן לדעת, תלוי בציפיות האינפלציה של המשקיע. ד.. 3.3% ה. 1.55%. )4 )5 )6 45

63 פרק 14 ממשלתיות צמודות 7( בשוק נסחרות האיגרות הבאות: מחיר ריבית 6% 3% שם האג"ח ממש"ק 219 ממצ"מ 219 בהנחה שהיום התאריך הוא והמדד הידוע שווה למדד הבסיס. מהן ציפיות האינפלציה הגלומות בשוק ואיזו איגרת עדיפה למשקיע אשר מעריך אינפלציה שנתית ממוצעת של? 1% א. לא ניתן לדעת. ב. 1.29% המשקיע יעדיף את הממש"ק. ג. 1.79% המשקיע יעדיף את הממש"ק. ד. 0.94% המשקיע יעדיף את הממש"ק. ה. 0.85% המשקיע יעדיף את הממצ"מ. בשוק נסחרת אג"ח ממשלתית שקלית עם טווח לפדיון של 3 שנים בתשואה לפדיון של 1.5%. במקביל נסחרת אג"ח ממשלתית צמודה לטווח דומה בתשואה לפדיון של 0.2%. מהי האינפלציה של השוק לאותה תקופה? א.. 1.4% ב.. 1.3% ג. אף תשובה אינה נכונה. ד. 3.94%. ה. 1.55%. איגרת חוב שקלית במח"מ של 2.6 שנים נסחרת בתשואה לפדיון של 0.25%. במקביל נסחרת איגרת חוב צמודה במח"מ זהה בתשואה לפדיון של מינוס 0.6%. באיזו איגרת יבחר משקיע שמאמין שהאינפלציה השנתית הממוצעת תעלה ב- 2% באותה התקופה? נמק. )8 )9 10( בתאריך ה נסחרה איגרת חוב שקלית במח"מ של 1.5 שנים בתשואה של 0.75%. באותו זמן נסחרה איגרת חוב צמודה לטווח דומה בתשואה של מינוס 0.1%. לאחר המסחר פורסם מדד מחירים לצרכן אשר עלה ב- 0.3%. כיצד יושפעו ציפיות האינפלציה הגלומות בשוק לפני פתיחת המסחר ביום הבא? א. ציפיות האינפלציה ירדו בכ- 0.2%. ב. ציפיות האינפלציה לא ישתנו היות וטרם החל המסחר. ג. לא ניתן לדעת. ד. ציפיות האינפלציה לפני היו 0.85 ואח רי כ- 0.55%. ה. ככל שהמח"מ ארוך יותר כך המדד משפיע בעוצמה גדולה יותר על התשואות הצמודות. 46

64 פרק 14 ממשלתיות צמודות בתאריך ה נסחרה איגרת חוב שקלית במח"מ של 4 שנים בתשואה של 0.73%. באותו זמן נסחרה איגרת חוב צמודה לטווח דומה בתשואה של 0.1%. לאחר המסחר פורסם מדד מחירים לצרכן אשר ירד ב- 0.9%. כיצד יושפעו ציפיות האינפלציה הגלומות בשוק לפני פתיחת המסחר ביום שלאחר הפרסום? א. ציפיות האינפלציה לא ישתנו היות וטרם החל המסחר. ב. ציפיות האינפלציה עלו בכ %. ג. לא ניתן לדעת. ד. ציפיות האינפלציה לפני היו כ ואח רי כ- 1.54%. ה. ככל שהמח"מ ארוך יותר כך המדד משפיע בעוצמה גדולה יותר על התשואות הצמודות. בתאריך ה נסחרה איגרת חוב שקלית במח"מ של 2 שנים בתשואה של 0.25%. באותו זמן נסחרה איגרת חוב צמודה לטווח דומה בתשואה של מינוס 0.3%. לאחר המסחר פורסם מדד מחירים לצרכן אשר עלה ב- 0.2%. כיצד יושפעו ציפיות האינפלציה הגלומות בשוק לפני פתיחת המסחר ביום שלאחר הפרסום? א. לא ניתן לדעת. ב. ציפיות האינפלציה לפני היו כ ואח רי כ- 1.54%. ג. ציפיות האינפלציה לא ישתנו היות וטרם החל המסחר. ד. ציפיות האינפלציה ירדו בכ- 0.1%. ה. ככל שהמח"מ קצר יותר כך המדד משפיע בעוצמה גדולה יותר על התשואות הצמודות. )11 )12 תשובות סופיות: ד'. א'. ב'. ד'. ג'. א'. ב'. ב'. צמודה. א'. ב'. ד' )1 )2 )3 )4 )5 )6 )7 )8 )9 )10 )11 )12 47

65 מימון הפירמה ב פרק - 15 הכרת שוק ההון תוכן העניינים.1 כללי 48 47

66 פרק 15 הכרת שוק ההון הכרת שוק ההון: שאלות: מניית: prim.co.il נסחרת בבורסה בת"א והינה חלק ממדד ת"א 35. להלן הפקודות שהוגשו למסחר ב"רצף": כמות , הגבלת שער )באג'( סוג פקודה קניה/מכירה שעה מס' פקודה 260 LMT קניה 9: LMT מכירה 9: LMT קניה 9: LMT מכירה 9: LMT מכירה 9: LMT קניה 9: LMT מכירה 9: LMT קניה 9: LMT מכירה 9: LMO קניה 9:45 10 )1 נתונים נוספים: i. שער הבסיס של המניה הוא. 200.ii מסחר הפתיחה התקיים בשעה. 9:46 א. האם כל הפקודות יתקבלו ע"י מערכת המסחר? הסבירו. ב. הציגו את ספר הפקודות רגע לפני מסחר הפתיחה וחשבו את שער הפתיחה ומחזור הפתיחה. ג. הציגו את העסקאות שבוצעו במסחר הפתיחה. יש לפרט את הכמות והמחיר בכל עסקה. ד. הציגו את ספר הפקודות בשעה 9:47 )יש להציג את כל שכבות המסחר(. ה. בשעה 10:00 הוגשה פקודה לקניית 10,000 מניות בהגבלת שער של 190. מהן הפקודות שבוצעו בעקבות הגשת פקודת הקניה, אם בכלל? )יש לפרט את הכמות והמחיר בכל עסקה לפי סדר ביצוען(. **הניחו כי לא הוגשה כל פקודה אחרת החל משעה 9:47**. תשובות סופיות: 48 1( א. פקודה 9 לא תבוצע. ב. שער הפתיחה:, 210 מחזור הפתיחה: 8,000. ג. ראה סרטון. ד. ראה סרטון. ה. לא תתבצע פקודה.

67 מימון הפירמה ב פרק - 16 יעילות שוק ההון תוכן העניינים 1. יעילות שוק ההון (ללא ספר) 48

68 מימון הפירמה ב פרק - 17 חוזים עתידיים תוכן העניינים.1 כללי 49 48

69 פרק 17 חוזים עתידיים חוזים עתידיים: שאלות: שערה של מניית אבג )שאינה מחלקת דיבידנדים( עומד כיום על 20,000 אגורות, הנח כי בבורסה נסחר חוזה עתידי, בעל מכפיל נכס בסיס בגובה של 100, למסירת המניה בעוד 3 חודשים מהיום, כמו כן נתון כי הריבית האפקטיבית השנתית עומדת על 8.25%. א. חשב את מחירו של החוזה העתידי. ב. הוכח כי מחיר החוזה אשר קיבלת בסעיף הקודם הינו המחיר ההוגן. ג. הנח כעת כי מחירו של החוזה העתידי בבורסה עומד על. 21,000 הראה כיצד תפעל. ד. הנח כעת כי מחירו של החוזה העתידי בבורסה עומד על. 20,200 הראה כיצד תפעל. בבורסה נסחרים חוזים עתידיים על הדולר בעלי מכפיל נכס בסיס בגובה של 10,000 להלן נתונים נוספים : שער הדולר עומד היום על 3.84 לדולר. )1 )2 שער הריבית השנתית השקלית הינ ו בשיעור של. 2% שער הריבית השנתית הדולרית הינו בשיעור של. 5% פקיעת החוזה העתידי בעוד 6 חודשים מהיום. נדרש: א. חשב את מחירו של החוזה העתידי היום בבורסה. ב. הוכח שהמחיר שקיבלת בסעיף הקודם הינו המחיר ההוגן. ג. האם ניתן לדעת מה יהיה מחירו של הדולר בעוד 6 חודשים מהיום? יבואן המייבא תוצרת מארה"ב לישראל חושש מפיחות/ייסוף השקל )מחק את המיותר(. הראה מה צריך לעשות על מנת לגדר סיכונים. יצואן המייצא תוצרת מישראל לארה"ב חושש מפיחות/ייסוף השקל )מחק את המיותר(. הראה מה צריך לעשות על מנת לגדר סיכונים. )3 )4 49

(Microsoft Word - \371\347\346\345\370\351\345\360\ )

(Microsoft Word - \371\347\346\345\370\351\345\360\ ) 2012 יוני הבחינה במקצועית א' שחזור שוחזר ע"י המרצה חזי כהן מכללת מיטב ממשיכה לעשות הכל על מנת לספק לכם את חומרי הלימוד, השחזורים, השאלות החמות וקורסי ההכנה הטובים ביותר שיעזרו לכם לעבור את בחינות הרישוי.

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר המשך חוזים עתידיים F מייצג את מחיר החוזה S המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחירו של חוזה עתידי נכס שאינו מניב הכנסה לדוגמא קבלן שקונה

קרא עוד

תרגיל 5-1

תרגיל 5-1 תרגיל 1 יחסי העדפה, פונקציות תועלת, עקומות אדישות וקווי תקציב כל השאלות להלן מתייחסות לצרכן שהעדפותיו מוגדרות על סלי צריכה של שני מוצרים. העדפות אלה הן רציונאליות (ז"א, מקיימות את תכונות השלמות והטרנזיטיביות).

קרא עוד

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 danny.daniel@discountbank.co.il תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשואות תל בונד ריבית משתנה מח"מ ממוצע מרווח ממשלתי תשואה פנימית

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378>

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378> סקירה חודשית יולי 2015 מאת: יוסף שמחון, מחלקת מחקר ואנליזה להלן סקירה חודשית של חברת המתארת את עיקרי השינויים שחלו בריביות ובמרווחים במהלך חודש יולי 2015. שינויים אלו השפיעו באופן ישיר על שערי השערוך של

קרא עוד

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc יוני 2011 לכבוד לקוחות שערי ריבית -Newsletter נתונים וריביות שפורסמו בחודש מאי 2011 מובאת לעיונכם סקירה חודשית של חברת שערי ריבית בע"מ המתארת את השינויים שחלו בריביות ובמרווחים בחודש מאי 2011, ומספקת מידע

קרא עוד

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 -

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - מדד USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - 1. אוכלוסיית חישוב הסיגנל הגדרת האוכלוסייה אוכלוסיית המניות ממנה יורכב מדד USA Healthcare הינה המניות הכלולות במדד Russell 3000 בעת עדכון המדד ("יום החיתוך") והנכללות

קרא עוד

28 בדצמבר 2017 סקירה שבועית שוק ההון 21/12/ /12/2017 סקירה שבועית שוק עיקרי ההמלצות בכלכלה העולמית, נתוני המאקרו מצביעים על המשך שיפור, תוך עליה

28 בדצמבר 2017 סקירה שבועית שוק ההון 21/12/ /12/2017 סקירה שבועית שוק עיקרי ההמלצות בכלכלה העולמית, נתוני המאקרו מצביעים על המשך שיפור, תוך עליה 28 בדצמבר 2017 21/12/2017-28/12/2017 סקירה שבועית שוק עיקרי ההמלצות בכלכלה העולמית, נתוני המאקרו מצביעים על המשך שיפור, תוך עליה איטית בסביבת האינפלציה הגלובלית. מגמות אלו, בשילוב סביבת ריבית שעודנה נמוכה

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEEF6E9FA20EEF2E5E3EBF0FA20F1E3F8E EEEEE5F0F4FA20E1E7F1F8>

<4D F736F F D20FAEEF6E9FA20EEF2E5E3EBF0FA20F1E3F8E EEEEE5F0F4FA20E1E7F1F8> קסם ממונפת בחסר (PR) S&P 500 פי 3 חודשי (6Da) מס' ני"ע: 1129808 (סדרה 53) שתשואתן מושפעת (בהופכי, פי 3) משינויים במדד S&P 500 ובשער הדולר ארה"ב כללי כללי: המידע נכון לתאריך: 10.5.2016 חברה : קסם תעודות

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63>

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63> < 0 a b b a > 0 נתון: מכאן ניתן לומר בוודאות כי -. a < b ab < 0 a 0 b > לא ניתן לקבוע בוודאות.. ( 0)?. לא ניתן לדעת. + ( + ) ( ) + + נתון: כמה ערכי שונים מקיימים את המשוואה?. אינסוף 0 +. תשובות ו נכונות

קרא עוד

מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יח""ללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v m sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4

מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יחללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v m sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4 מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יח""ללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4 גוף נע לאורך ציר X כך שברגע. x הוא נמצא 0 t 0-10 16 19

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint הערכות שווי סוגיות נבחרות האיגוד הישראלי לכלכלנים עסקיים רו"ח יובל זילברשטיין, מנכ"ל פרומתאוס ייעוץ כלכלי מרץ 2016 רחוב קרמניצקי 14 תל אביב I 6789912 טלפון: I 03-561-7801 פקס: 03-5617765 הערכות שווי סוגיות

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

Microsoft Word - kriha.doc

Microsoft Word - kriha.doc רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה 2006 בע"מ RAMI LEVI CHAIN STORES HASHIKMA MARKETING 2006 LTD ("החברה") תשקיף הנפקה לציבור של 2,000,000 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה, בערך נקוב כולל

קרא עוד

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc)

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc) שווי חברות הערכת שיטות להערכת שווי חברה שווי נכסי ראשית, חשוב להבהיר כי אנו מתייחסים לשאלת שוויה של חברה שמהווה עסקחי מנקודת מבטו של משקיע שרוכש את כל מניות החברה. המונח "שווי" מתייחס למחיר בו יקנה משקיע

קרא עוד

דוח ביניים לדוגמה 2014

דוח ביניים לדוגמה 2014 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים לדוגמה ליום 0/ במרץ/ביוני/בספטמבר 06 ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 4 ובהתאם לפרק ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 970 מרץ 06 4 6 9 4 6 7 7 0

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

שימו לב! יש לענות על כל השאלות בתוך טופס הבחינה, מחברות טיוטא הולכות לגריסה. על השאלות יש לענות במקום המיועד אחרי כל שאלה. תאריך הבחינה: שם

שימו לב! יש לענות על כל השאלות בתוך טופס הבחינה, מחברות טיוטא הולכות לגריסה. על השאלות יש לענות במקום המיועד אחרי כל שאלה. תאריך הבחינה: שם שימו לב! יש לענות על כל השאלות בתוך טופס הבחינה, מחברות טיוטא הולכות לגריסה. על השאלות יש לענות במקום המיועד אחרי כל שאלה. תאריך הבחינה: 26.01.2018 שם המרצים: דר' אלה שגב, דר' יובל ביתן שם הקורס: מבוא

קרא עוד

הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ני"ע: )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער

הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ניע: )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ני"ע: 9952311 )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער הדולר ארה"ב כללי כללי: המידע נכון ליום 59.5.2.91 חברה:

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: כל הזכויות שמורות

תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: כל הזכויות שמורות תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: st.negishut@weizmann.ac.il תוכן העניינים מטרות התיק... 3 זמני עבודה משוערים... 3 החומרים והעזרים הדרושים... 4 רקע... 5 הצעה למהלך העבודה...

קרא עוד

18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים אינטרקיור בע"מ ח.צ )להלן: "החברה"( לכבוד הבורסה לניירות ע

18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים   אינטרקיור בעמ ח.צ )להלן: החברה( לכבוד הבורסה לניירות ע 18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים www.isa.gov.il אינטרקיור בע"מ ח.צ. 512051699 )להלן: "החברה"( לכבוד הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ רח' אחוזת בית 2 תל-אביב www.tase.co.il

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\356\366\351\372_\367\361)

(Microsoft Word - \372\356\366\351\372_\367\361) קסם (4Da') S&P 500 Low Volatility High Dividend מספר ני"ע: 1132240; טיקר: ;SP5LVHD שם מקוצר: קס.ספתנודיב תעודות סל (סדרה קס') (4Da') שמחירן מושפע משינויים במדד S&P 500 Low Volatility High Dividend ומשער

קרא עוד

MeitavIsraelWeekly

MeitavIsraelWeekly 13.09.2012 השוק המקומי רון אייכל, כלכלן ואסטרטג ראשי השוק מאמין ביציבות של הריבית מאקרו פרוטוקול דיוני הריבית ככל הנראה, ריבית בנק ישראל לא תשתנה, עד אשר יגבש בנק ישראל עמדה בעניין שוק הדיור, גרעון הממשלה

קרא עוד

לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם

לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם כך העלינו לפורטל שאלון מעורבל ללא שום סימונים עליו.

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E1E7E9F0E420E2EEE5F8202B20F4FAF8E5EF>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E1E7E9F0E420E2EEE5F8202B20F4FAF8E5EF> 1 המכינה בחשבונאות הנהלת חשבונות וחישובים מסחריים סמסטר א' תשע"ג - מבחן ביניים - מרצים: מתרגל: אבי דגן, אודי לבקוביץ משה רדמן מועד הבחינה: משך הבחינה: מס' עמודים: יום שישי 21.12.2012 שלוש שעות 10 שעה 08:30

קרא עוד

דרקטוריון0912

דרקטוריון0912 תמצית דוחות כספיים ליום 30.9.2012 תוכן העניינים הפעילות הכלכלית... 4 רווח ורווחיות... 6 התפתחות ההכנסות וההוצאות... 7 תמצית מידע לפי מיגזרי פעילות:... 11 מיגזר בנקאות אישית... 12 מיגזר הבנקאות הפרטית...

קרא עוד

מניבים קרן הריט החדשה בע"מ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים

מניבים קרן הריט החדשה בעמ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים 2 כללי דוח דירקטוריון על מצב עסקי התאגיד ליום 13 במרץ 8132 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה, תוצאות פעולותיה, הונה העצמי ותזרימי המזומנים שלה

קרא עוד

Microsoft Word - 7E8F16E2.doc

Microsoft Word - 7E8F16E2.doc צ'ק קאפ טיוטה מס' 1 2 לציבור (טיוטה מס' 4 3 לרשות ני"ע ולבורסה) 18 24 בנובמבר 2010 טרם ניתן היתר רשות ניירות ערך להנפקת ניירות הערך לציבור, ואין לרכוש או להתחייב לרכוש ניירות ערך עלפי טיוטת התשקיף. ייתכנו

קרא עוד

מטלת מנחה (ממ"ן) 11 הקורס: חשבון אינפיניטסימלי II חומר הלימוד למטלה: יחידות 2,1 4 מספר השאלות: 7 משקל המטלה: נקודות סמסטר: ב 2007 מו

מטלת מנחה (ממן) 11 הקורס: חשבון אינפיניטסימלי II חומר הלימוד למטלה: יחידות 2,1 4 מספר השאלות: 7 משקל המטלה: נקודות סמסטר: ב 2007 מו מטלת מנחה (ממ"ן) הקורס: - חשבון אינפיניטסימלי II חומר הלימוד למטלה: יחידות, 4 מספר השאלות: 7 משקל המטלה: נקודות 337 סמסטר: ב 7 מועד אחרון להגשה: אנא שים לב: מלא בדייקנות את הטופס המלווה לממ"ן בהתאם לדוגמה

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation מה הם הגורמים שקובעים את רמת הפעילות הכלכלית, שער הריבית, רמת המחירים ורמת התעסוקה? הפעילות המשותפת במספר שווקים: פעילות ריאלית שוק הסחורות: CIGX-M עקומת IS (r,) שיווי משק ל פעילות מונטרית שוק הכספים:

קרא עוד

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאלות מחזיקי יחידות ההשתתפות בנוגע למיזוג. הסיבה העיקרית לדחייה היא פרסום תזרים

קרא עוד

תעריף עמלות מסחר מניות מינימום לעסקה עמלת ביצוע מטבע המסחר AUD (%) AUD CAD (shares) CAD CHF (%) CHF EUR (%) EUR GBP (

תעריף עמלות מסחר מניות מינימום לעסקה עמלת ביצוע מטבע המסחר AUD (%) AUD CAD (shares) CAD CHF (%) CHF EUR (%) EUR GBP ( תעריף עמלות מסחר מניות AUD (%) 0.2 12 AUD CAD (shares) 0.015 3 CAD CHF (%) 0.15 7.5 CHF (%) 0.15 7.5 (%) 0.15 7.5 ILS (%) 0.1 15 ILS (%) 0.15 40 CNH (%) 0.2 45 CNH (%) 0.15 200 MXN (%) 0.15 120 MXN SEK

קרא עוד

המשברים מאז 2007

המשברים מאז 2007 המשבר הפיננסי העולמי GFC: הרקע מקור עיקרי: דו"ח ועדת החקירה הממלכתית האמריקאית (2011) לגבי הסיבות להתרחשות המשבר Source: National Commission Inquiry Report, 2011 המגזר הפיננסי האמריקאי טרם המשבר: בנקאות

קרא עוד

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315 31 במרס 2015 תמצית דוחות כספיים ליום 1 תוכן עניינים דוח הדירקטוריון לאסיפה הכללית של בעלי המניות עמוד 3 7 11 21 23 28 28 29 66 70 70 70 71 75 75 76 77 78 95 97 הפעילות הכלכלית רווח ורווחיות מיגזרי הפעילות

קרא עוד

M456

M456 2 2 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 10 סטטוס אישי לילד תוכן עניינים סטטוס אישי לילד תנאים כלליים לביטוח חיים הגדרות 1. תוקף הפוליסה.2 ההפקדות 3. בחירת מסלולי ההשקעה ושינויים.4 ניהול

קרא עוד

Microsoft Word - תקופתי

Microsoft Word - תקופתי סלע קפיטל נדל"ן בע"מ דוח תקופתי לשנת 2011 סלע קפיטל נדל"ן בע"מ דוח תקופתי לשנת 2011 תוכן העניינים חלק א' תיאור עסקי התאגיד חלק ב' דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד חלק ג' דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר

קרא עוד

השפעת אג"ח צמודי מחירי נדל"ן על שוק הדיור בישראל: 1 נייר עמדה פרופ' בעז רונן דר' צבי ליבר גב' שני עזריה מרץ אנו מודים למכון אלרוב לחקר הנדל"ן ע

השפעת אגח צמודי מחירי נדלן על שוק הדיור בישראל: 1 נייר עמדה פרופ' בעז רונן דר' צבי ליבר גב' שני עזריה מרץ אנו מודים למכון אלרוב לחקר הנדלן ע השפעת אג"ח צמודי מחירי נדל"ן על שוק הדיור בישראל: נייר עמדה פרופ' בעז רונן דר' צבי ליבר גב' שני עזריה מרץ 50 אנו מודים למכון אלרוב לחקר הנדל"ן עבור התמיכה הכספית במחקר. . רקע. מדינת ישראל מעונינת בירידה

קרא עוד

האקדמית ת"א-יפו - שוק ההון בישראל – מועד א'

האקדמית תא-יפו - שוק ההון בישראל – מועד א' ישרל ההון שוק - ת"-יפו הקמית ' מוע המכללההקמיתת"-יפו 03.30.3310 תריך: ' מוע - ישרל ההון שוק קורס: חינה קופמן י המרצה: שם כלכלה המחלקה: שם וחצי שעה החינה: משך מחשון עזר: חומר חסויה חינה שוקההוןישרל מחןמסכם

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

סקירה מקרו – כלכלית שבועית

סקירה מקרו – כלכלית שבועית 21 באוגוסט 2018 י' באלול, ה'תשע"ח סקירה מקרו כלכלית שבועית תחזית שלנו ציפיות הנגזרות משוק ההון 0.3% באוגוסט 0.3% באוגוסט מינוס 0.1% בספטמבר מינוס 0.2% בספטמבר אינפלציה בחודשים הקרובים אינפלציה מצטברת 1.2%

קרא עוד

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות תורת הקבוצות מושגים בסיסיים מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות חוברת תרגילים כתוב באופן מפורש את הקבוצות הבאות: 5 2x + 3< היא קבוצת המספרים השלמים המקיימים : 7 B היא קבוצת האותיות הקודמות לאות f באלף-בית הלטיני.

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

סקירה שבועית. מאקרו ושווקים אלכס זבז'ינסקי עיקרי הדברים אינפלציה 12 חודשים הבאים 1.3% מדד מרץ 0.4% מדד אפריל 0.

סקירה שבועית. מאקרו ושווקים אלכס זבז'ינסקי עיקרי הדברים אינפלציה 12 חודשים הבאים 1.3% מדד מרץ 0.4% מדד אפריל 0. סקירה שבועית. מאקרו ושווקים אלכס זבז'ינסקי 03-7903784 alexz@mtds.co.il 31.03.2019 עיקרי הדברים אינפלציה 12 חודשים הבאים 1.3% מדד מרץ 0.4% מדד אפריל 0.5% מדד מאי 0.4% ריבית בנק ישראל צפויה בעוד 12 חודשים

קרא עוד

התפלגות נורמלית מחודש

התפלגות נורמלית מחודש התפלגות נורמלית בקובץ זה מופיעות שאלות בנושא התפלגות נורמלית שמחליפות את שאלות המאגר ותוספותיו, הקיימות עד כה שאלות אלה יכולות להיפתר מבלי להמיר את ערכי המשתנה לציוני תקן, ומבלי להשתמש בטבלת ההתפלגות הנורמלית

קרא עוד

Microsoft Word - ????? ????? ????? ?????? - ?????? 2013.docx

Microsoft Word - ????? ????? ????? ?????? - ?????? 2013.docx ניתוח דוחות כספיים 1. מבוא מטרת הדוחות הכספיים היא לספק מידע לגבי המצב הכספי, הביצועים והשינויים במצב הכספי של הישות, אשר יהא שימושי למגוון רחב של משתמשים בקבלת החלטות כלכליות. אולם, דוחות כספיים אינם

קרא עוד

Microsoft Word - ex04ans.docx

Microsoft Word - ex04ans.docx 1 אריאל סטולרמן סטטיסטיקה / תרגיל #4 קבוצה 03 Φ2. ההתפלגות הנורמלית (1) Φ2.2. Φ2.22. Φ1.5 1Φ1.5. Φ0. Φ5 1Φ5 1Φ4.417. Φ 1Φ 1Φ4.417. נתון: ~ 0,1 ( a )להלן חישוב ההסתברויות: 2.22 1.55 Φ1.55 Φ2.22 Φ1.55 1Φ2.22

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

אוקטובר 2012 מחקר מס 67 התפתחות חברות קטנות לאחר הנפקת מניות לציבור המקרה הישראלי מיכאל גורקוב עמית קורת מכון מילקן

אוקטובר 2012 מחקר מס 67 התפתחות חברות קטנות לאחר הנפקת מניות לציבור המקרה הישראלי מיכאל גורקוב עמית קורת מכון מילקן אוקטובר 2012 מחקר מס 67 התפתחות חברות קטנות לאחר הנפקת מניות לציבור המקרה הישראלי מיכאל גורקוב עמית קורת מכון מילקן תודות ברצוני להודות מקרב לב למיכאל קהן, מבנק ישראל, אשר ליווה את המחקר לאורך כל הדרך,

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.6.05 B תוכן העניינים דוח הדירקטוריון סקירת ההנהלה הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית סקירת רואי החשבון המבקרים תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.06.05 יובנק בע"מ וחברות מאוחדות

קרא עוד

Name

Name א) 13 לאוקטובר, 2016 126929 תאריך: סימוכין: אל: א.ג.נ., לקוחות המשרד חוזר לקוחות מסים 19.2016 הנדון: לא ניתן לקזז הפסד הון במכירת ניירות ערך כאשר ההפסד נובע מירידת שער חליפין - דין מוזס של בית המשפט העליון

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation שוק הסחורות עקומת S שינוים ברמת ההשקעות גורמים לשינוים בתוצר של שיווי משק ל. נניח משק סגור, הו צאות הממשלה קבועו ת ואין מסים, ההשקעות תלויות בשער הריבית והצריכה תלויה בהכנסה הפנויה. A 45 עק ומת : S מתארת

קרא עוד

עולם המס עם הפנים לעשור הבא כנס סוף שנת המס 2010

עולם המס עם הפנים לעשור הבא כנס סוף שנת המס 2010 www.pwc.co.il עולם המס עם הפנים לעשור הבא שוק ההון בשנת 2010- המיסוי בצל הרגולציה והפרקטיקה אבי נוימן, רו"ח שותף מסים וראש המגזר הפיננסי אילן ינושבסקי רו"ח, CFO תמיר פישמן ושות' בית השקעות תוכן העניינים

קרא עוד

כלכלה בדרך הקלה ספר תרגול בתורת המחירים א' סטודנטים יקרים לפניכם ספר תרגילים בקורס יישומים מיקרו. הספר הוא חלק מפרויקט חדשני וראשון מסוגו בארץ במקצוע

כלכלה בדרך הקלה ספר תרגול בתורת המחירים א' סטודנטים יקרים לפניכם ספר תרגילים בקורס יישומים מיקרו. הספר הוא חלק מפרויקט חדשני וראשון מסוגו בארץ במקצוע כלכלה בדרך הקלה ספר תרגול בתורת המחירים א' סטודנטים יקרים לפניכם ספר תרגילים בקורס יישומים מיקרו. הספר הוא חלק מפרויקט חדשני וראשון מסוגו בארץ במקצוע זה, המועבר ברשת האינטרנט.On-line הקורס באתר כולל פתרונות

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 עו"ד עמית לוי, שותף במחלקת חברות ושוק ההון וראש הפורום המקצועי מידע פנים - 2015 חידושים, סיכונים ודרכי התגוננות דצמבר 2014 תזכורת - האיסור הפלילי על שימוש במידע פנים חל על: אנשי פנים בחברה: "איש פנים בחברה

קרא עוד

נורסטאר החזקות אינק

נורסטאר החזקות אינק ... 23 יוני, 2024 gil.avrahami@standardandpoors.com אנליסט אשראי ראשי: גיל אברהמי, 972-3-7539719 alice.kedem@standardandpoors.com אנליסט אשראי משני: אליס קדם, 972-3-7539739 תוכן עניינים... שיקולים עיקריים

קרא עוד

Microsoft Word - Bezeq 4Q04 Hebrew Update.doc

Microsoft Word - Bezeq 4Q04 Hebrew Update.doc בזק תקשורת 5.4 קניה מחיר יעד רבעון רביעי 2004 - איכזב בתוצאותיו 5.9 (ללא שינוי) 2006E 2005E 2004 2003 2002 2001 2000 10,753 10,881 9,270 7,981 8,079 8,518 8,903 הכנסות מכירות (מ' ( 827 530 621-438 -913

קרא עוד

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט עמוד מתוך + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- תחומים עיקריים- וסטטיסטיקה היסקית; בסטטיסטיקה היסקית משערים השערות, משווים בין קבוצות באוכלוסיה ועוד, אך גם מ ניתן ללמוד הרבה על האוכלוסיה-

קרא עוד

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם 1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם בהגשה לטופס המבחן. חומרי עזר: 1.מחשבון. נספח הנוסחאות

קרא עוד

פיננסית מתקדמת א'

פיננסית מתקדמת א' מרצה: רונן בן גל השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ IAS 21 שנת השלמה תשע"א 1 תוכן עניינים השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ 21... IAS 4 הגדרות... 4 1. 2. מטבע פעילות...4 פעילות חוץ...4 מטבע חוץ...

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

PubTmp

PubTmp ... 3 נובמבר, 2013 אנליסט אשראי ראשי: אליס קדם, 753979(03) alice_kedem@standardandpoors.com אנליסט אשראי משני: גיל אברהמי, 7539719(03), gil_avrahami@standardandpoors.com תוכן עניינים... שיקולים עיקריים

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

רווח ורווחיות

רווח ורווחיות תוכן העניינים 97 סקירת ההנהלה הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית סקירת רואי החשבון המבקרים 5 תמצית דוחות כספיים ביום 6 בנובמבר 0 החליט הדירקטוריון של לאשר ולפרסם את הדוחות הכספיים המאוחדים הבלתי מבוקרים

קרא עוד

אדמה פתרונות לחקלאות בע"מ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132

אדמה פתרונות לחקלאות בעמ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 חלק א' דוח הדירקטוריון על מצב עניני התאגיד חלק ב' דוחות כספיים בלתי מבוקרים

קרא עוד

Microsoft Word - עבודת פסח לכיתה י 5 יחל.doc

Microsoft Word - עבודת פסח לכיתה י 5 יחל.doc עבודת פסח במתמטיקה לכיתה י' (5 יחידות) תרגילים שבעבודה על החומר שנלמד בכיתה ומיועדים לחזרה יש לעשות לא פחות מ- תרגילים מכל פרק אלגברה פתור את מערכת המשוואות הבאות: y x 1 y y 1 x y m x 1 x עבור אילו ערכים

קרא עוד

מתמטיקה של מערכות

מתמטיקה של מערכות מתמטיקה של מערכות פתרון לתרגיל נגזור את שני האגפים לפי ונקבל : ) ולכן נתון ש- אז א ) e e נתון ש- א ) נגזור את שני האגפים לפי ונקבל: e, ולכן ) e e e ונקבל: נחלק את שני האגפים ב- נתון ש- ו- וגם ש- פונקציות

קרא עוד

Microsoft Word - מתאר_2012_סופי

Microsoft Word - מתאר_2012_סופי מ ת א ר בהתאם להוראות סעיף 15 ב( 1 )(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 1968, לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970 ותקנות ניירות ערך (פרטי מתאר הצעת ניירות ערך לעובדים), התש"ס 2000 יחד עם

קרא עוד

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדלן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר. נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידול במספר העסקאות, אולם בממוצע דוחודשי מדובר ברמת העסקאות הנמוכה

קרא עוד

אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה פרופ' מתיא כ"ץ, ד"ר עופר נימן, ד"ר סטוארט סמית, ד"ר נתן רובין, גב'

אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה פרופ' מתיא כץ, דר עופר נימן, דר סטוארט סמית, דר נתן רובין, גב' אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה 0-- פרופ' מתיא כ"ץ, ד"ר עופר נימן, ד"ר סטוארט סמית, ד"ר נתן רובין, גב' יעל שטיין טל באומל, לילך חייטמן-ירושלמי, נתי פטר, ד ר סטוארט

קרא עוד

Microsoft Word - mlnx1q12pre2

Microsoft Word - mlnx1q12pre2 1 16/4/2012 מלאנוקס עדכון לקראת תוצאות רבעון 1, תשואת יתר, $45 צפויות תוצאות חזקות לרבעון הראשון בזכות תחום ה- HPC מלאנוקס תפרסם את תוצאותיה העסקיות לרבעון הראשון ב- 18/4 עם תום המסחר בארה"ב והיא החברה

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

סקירה מקרו – כלכלית שבועית

סקירה מקרו – כלכלית שבועית 9 באוקטובר 2018 ל בתשרי ה'תשע"ט סקירה מקרו כלכלית שבועית תחזית שלנו ציפיות הנגזרות משוק ההון 0.0% בספטמבר מינוס 0.1% בספטמבר 0.2% באוקטובר 0.2% באוקטובר אינפלציה בחודשים הקרובים אינפלציה מצטברת 1.0% 1.1%

קרא עוד

<4D F736F F D20ECE0E5EEE920F7E0F8E E382E ECECE020F6E4E5E1E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20ECE0E5EEE920F7E0F8E E382E ECECE020F6E4E5E1E9ED2E646F63> לאומי קארד בע"מ והחברות המאוחדות שלה דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2010 דוחות כספיים ביניים ליום 30 ביוני 2010 תוכן העניינים עמוד דוח הדירקטוריון 7 8 10 12 13 14 15 16 16 17 18 18 19 23 28 34 נתונים כלליים

קרא עוד

תכניתאופציות

תכניתאופציות לכבוד רשות ניירות ערך לכבוד הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ תאריך: 6 באוגוסט 2007 ארד בע"מ ("החברה") הנדון: דו"ח מיידי בדבר הצעה פרטית מהותית והצעה פרטית שאינה מהותית בהתאם לתקנה 20 ותקנה 21 לתקנות ניירות

קרא עוד

Microsoft Word - מבק אל 2011.doc

Microsoft Word - מבק אל 2011.doc שירותי בורסה מבט אל 2011 מבט אל 2011 בעשור האחרון הצליחו מדדי המניות של הבורסה בתל אביב לשמור על מקום טוב באמצע, בין מזרח למערב. השקעה במניות בישראל הניבה תשואה עודפת על פני מרבית השווקים המפותחים אף אם

קרא עוד

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx סמסטר חורף תשע"א 18 בפבואר 011 הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב מרצה: מתרגלים: רן אל-יניב נועה אלגרבלי, גיא חפץ, נטליה זילברשטיין, דודו ינאי (אחראי) סמסטר חורף תשע" מבחן סופי פתרון (מועד

קרא עוד

דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים חלק ג' חלק ד' חלק ה

דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים חלק ג' חלק ד' חלק ה דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים 33 21 חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים 13 43 23 חלק ג' חלק ד' חלק ה' נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים המיוחסים

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

<4D F736F F D20E0ECE1E9E820EEF2F8EBE5FA20F2E3EBE5EF20EEECE >

<4D F736F F D20E0ECE1E9E820EEF2F8EBE5FA20F2E3EBE5EF20EEECE > יחידת המחקר - האגף לני"ע ונכסים פיננסים אלביט מערכות העלאת המלצה: מחיר המניה לא משקף את שוויה הכלכלי של החברה מועד הפרסום: דוד לוינסון 17.08.11 עדכון מלא תשואת יתר סיכון נמוך נתוני מסחר: בצועי המניה Q2-11

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשעו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד תא טק-עילית(, התשעו רשומות קובץ התקנות 10 באפריל 2016 7644 ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו- 2016............... 982 תקנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף(

קרא עוד

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר ק( נסמן ב- את מהירות המשאית שיצאה מעיר A (קמ"ש, קבועה) בגרות עב ינואר מועד חורף שאלון 35 נסמן ב- y את מהירות המכונית שיצאה מעיר B (קמ"ש, קבועה) B A נסמן ב- s את המרחק מעיר לעיר "מ) s v עד מפגש ראשון משאית

קרא עוד

מהפכת השכר ברשויות המקומיות ממשיכה הסכם קיבוצי ארצי בחטיבת הרשויות המקומיות

מהפכת השכר ברשויות המקומיות ממשיכה הסכם קיבוצי ארצי בחטיבת הרשויות המקומיות מהפכת השכר ברשויות המקומיות ממשיכה קיבוצי ארצי בחטיבת הרשויות המקומיות 14.7.2016 1 דבר היו"ר מהפכת השכר ברשויות המקומיות ממשיכה. ביום 14/7/2016 נחתם פורץ דרך נוסף לעובדי הרשויות המקומיות במדינת ישראל.

קרא עוד

27 יוני 2012 עדי סקופ (רו"ח), אנליסט פיננסים דורין פלס (רו"ח), אנליסטית שטרי הון בנקים -

27 יוני 2012 עדי סקופ (רוח), אנליסט פיננסים דורין פלס (רוח), אנליסטית שטרי הון בנקים - 27 יוני 2012 עדי סקופ (רו"ח), אנליסט פיננסים 03 5190352 - adi_s @ibi.co.il דורין פלס (רו"ח), אנליסטית 03 5193476 - dorin_z@ibi.co.il שטרי הון בנקים - חוף מבטחים או מלכודת דבש? אג"ח של תאגידים בנקאיים בישראל

קרא עוד

תאוריות ויישומים במיקרו כלכלה

תאוריות ויישומים במיקרו כלכלה תאוריות ויישומים כלכלה במיקרו סמסטר א' דצמבר 006 4/0/06 מרצה : יוסי טובול - חדר שלו: חדר מס', בניין 7 tubul@mail.biu.ac.il שעות קבלה לפי תיאום מראש, לא בימי רביעי וחמישי מתרגלת: מיכל וובר הרצאות לקחת מהאתר

קרא עוד

Microsoft Word - PTNR Post 3Q11 .doc

Microsoft Word - PTNR Post 3Q11 .doc 23 בנובמבר 2011 צחי אברהם אנליסט טלפון 03 5652510 מייל tsahiav@clal-fin.co.il פרטנר רבעון שלישי במורד ההר שום דבר לא ידוע, לא שנה לא שבוע דו"ח מדמם של פרטנר, עם ירידה של 17% ב- (27% EBITDA בנטרול סמייל)

קרא עוד

Microsoft Word - solutions.doc

Microsoft Word - solutions.doc תחרות גיליס 009-00 הרי פוטר הגיע לחנות הדובשנרייה בהוגסמיד. הוא מגלה, שהכסף שלו מספיק בדיוק ל- סוכריות קוסמים ול- 5 קרפדות שוקולד, או בדיוק ל- 0 קרפדות שוקולד ול- 0 נשיקות מנטה, או בדיוק ל- 45 נשיקות מנטה

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

Microsoft Word - Sol_Moedb10-1-2,4

Microsoft Word - Sol_Moedb10-1-2,4 הפקולטה למתמטיקה - הטכניון חיפה מד''ח - 48 חורף תשע''א - בחינה סופית מועד ב' שאלה : תהי נתונה המד"ח הבאה: u + uu = y א. מצא את העקומים האופייניים של משוואה זו בצורה פרמטרית. ב. פתור את המד"ח הנתונה לעיל

קרא עוד