בחינה פסיכומטרית להתנסות - עברית - ספטמבר 2015

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "בחינה פסיכומטרית להתנסות - עברית - ספטמבר 2015"

תמליל

1 בחינה פסיכומטרית להתנסות עברית ספטמבר 0

2 ת וכן עניינים חשיבה מילולית מטלת כתיבה... חשיבה מילולית פרק ראשון... חשיבה מילולית פרק שני... חשיבה כמותית פרק ראשון... 0 חשיבה כמותית פרק שני... אנגלית פרק ראשון... אנגלית פרק שני... גיליון כתיבה... גיליון תשובות של פרקי הבר רה למילוי... דוגמאות לחיבורים... מפתח תשובות נכונות... חישוב אומדן ציוני הבחינה... לאחר העברת מבחן, נעשות במרכז הארצי לבחינות ולהערכה בדיקות שונות של פריטי המבחן. אם נמצא שפריט מסוים אינו עומד בסטנדרטים מקצועיים, הוא אינו נכלל בחישוב הציון. במקרה כזה, ליד מספר הפריט נכתב: "הפריט אינו נכלל בחישוב הציון". כל הזכויות שמורות למרכז הארצי לבחינות ולהערכה )ע"ר(

3 - - חשיבה מילולית - מטלת כתיבה חשיבה מילולית - מטלת כתיבה הזמן המוקצב הוא 0 דקות. ק ראו בעיון את המטלה שבמסגרת וכ תבו את החיבור על גיליון הכתיבה. אורך החיבור הנדרש - שורות לפחות. אין לחרוג מן השורות שבגיליון. אם אתם זקוקים לטיוטה, השתמשו במקום המיועד לכך )הטיוטה לא תיבדק(. לא תוכלו לקבל גיליון כתיבה נוסף או להחליף את גיליון הכתיבה שבידיכם. כּ תבו בסגנון ההולם כתיבה עיונית והקפידו על ארגון הכתוב ועל לשון תקינה ובהירה. כּ תבו את החיבור בעיפרון בלבד, והקפידו על כתב יד ברור ומסודר. אתם רשאים להשתמש במחק. נהגים רבים בעולם נעזרים במערכת ניווט לווייני.)GPS( מערכת זו מכוונת נהגים ליעדם בדרך הקצרה ביותר. מאז פיתוח מערכת זו הפך ו ד מ ור, כפר קטן ושקט באנגליה, למקום סואן. המעבר בו מקצר דרכים אחדות ולכן מערכת ה- GPS מכוונת נהגים רבים לעבור בו. התנועה הסואנת בכפר, ובעיקר תנועתן של משאיות העוברות בכבישיו הצרים, מפריעה לחיים השלווים בו. תושבי הכפר טוענים כי בשל הפגיעה במרקם החיים בו, החברות שמספקות את שירותי ה- GPS חייבות להפסיק להציע לנהגים לעבור דרכו. החברות טוענות מנגד כי המערכת מיועדת לשקף את המציאות ולהנחות את ציבור הנהגים לדרך הקצרה ביותר. לדעתכם, מי מהצדדים צודק - תושבי הכפר ו ד מ ור או החברות המספקות שירותי?GPS נמקו.

4 - - חשיבה מילולית - מטלת כתיבה עמוד ריק

5 - - חשיבה מילולית - פרק ראשון חשיבה מילולית בפרק זה שאלות. הזמן המוקצב הוא 0 דקות. בפרק זה שאלות מכמה סוגים: אנלוגיות, שאלות הבנה והסקה ושאלות הנוגעות לקטע קריאה. לכל שאלה מוצעות ארבע תשובות. עליכם לבחור את התשובה המתאימה ביותר לכל שאלה, ולסמן את מספרה במקום המתאים בגיליון התשובות. אנלוגיות )שאלות -( בכל שאלה יש זוג מילים מודגשות. מצאו את היחס בין המשמעויות של שתי המילים האלה, ובחרו מתוך התשובות המוצעות את זוג המילים שהיחס ביניהן הוא הדומה ביותר ליחס שמצאתם. שימו לב: יש חשיבות לסדר המילים בזוג.. בן אדם : בן בליעל - חלום : סיוט )( תחרות : הפסד )( משתה : ארוחה )( עונש : קנס )(. פר : לנגוח - דבורה : לרדות )( צרעה : לעקוץ )( חמור : לנעור )( סוס : לדהור )(. סגלגל : ביצה - מכונף : כנף )( הררי : הר )( קעור : קערה )( משופע : שיפוע )(. לנמק : השתכנע - לנסות : הצליח )( לשנן : שכח )( לזרז : מיהר )( לחשוק : התאווה )(

6 - - חשיבה מילולית - פרק ראשון. מחירון : מחיר - שעון : שעה )( תפריט : ארוחה )( מילון : פירוש )( מחשבון : סכום )(. אט : א טי ות - חל וש ות : עוצמה )( ישיר ות : ישיר ות )( גא : גאווה )( ק ור : קריר ות )( שאלות הבנה והסקה )שאלות -( הוראות לשאלות -: בכל שאלה יש משפט )או יותר ממשפט( שכמה חלקים ממנו חסרים, ולאחריו ארבע הצעות להשלמת החסר. עליכם לבחור בהצעה המתאימה ביותר להשלמת החסר. יהודה מעדיף טיולים ב על טיולים ב, חוץ מבתקופות החמות בשנה, שבהן לטייל ב.. יער / מדבר / הוא נמנע מ- / מדבר )( מדבר / יער / מסוכן / מדבר )( יער / אזורים צחיחים / הוא מעדיף / יער ) ) מדבר / אזורים צחיחים / הוא אינו נהנה / אזורים צחיחים )(. יתרונו של הירחון למנהל" טמון ביכולתו להציג בהרחבה נושאים כלכליים שעל פי רוב אינם מוכרים למנהלים. משום כך שעורכיו בחרו מערכת המס במדינה, נושא לרוב המנהלים, וודאי להם להשקיע מזמנם היקר בקריאה על אודותיו. תמוה / להרחיב את היריעה דווקא בנושא / המוכר מכל היבטיו / שלא כדאי )( אין תמה / שלא לדוש שוב במבנה / המוכר מכל היבטיו / שכדאי יהיה )( לפלא בעיניי / שוב להתעלם מסוגיית / חשוב אך לא מוכר / שלא כדאי )( אין תמה / לעסוק בהרחבה ב- / המוכר עד לזרא / שלא כדאי )(

7 - - חשיבה מילולית - פרק ראשון. מאיר, החשוד העיקרי בפרשה, טוען שביום רביעי בשעה בערב היה בביתו וצפה בטלוויזיה, ייתכן שאמת בפיו: בתיעוד שיחות הטלפון שלו מאותו היום מופיעה שיחה שיצאה ממשרדו של מאיר בשעה, והיות שהנסיעה ממקום עבודתו לביתו אורכת חצי שעה לכל, הרי שככל הנראה הגיע לביתו. שש / אולם לא / חמש / היותר / בחמש וחצי לכל המאוחר )( שבע / ובהחלט / שש וחצי / היותר / בשבע לכל המוקדם )( שמונה / ובהחלט / רבע לשמונה / הפחות / בשמונה ורבע לכל המאוחר )( תשע / אולם לא / רבע לתשע / הפחות / בתשע ורבע לכל המוקדם )( 0. אף שניטשה מעניק למושג "הרצון לעוצמה" מקום מרכזי בהגותו, הוא אינו מגדיר מהי בדיוק אותה עוצמה שאליה שואף הרצון. אמנם תפיסת העוצמה כיכולת השליטה בזולת ובסביבה מתאימה ברבות מן הפעמים שבהן ניטשה משתמש במילה זו, אך לא בכולן. איזו מהטענות הבאות נטענת בפסקה בנוגע להגותו של ניטשה? )( המושג "הרצון לעוצמה" אינו מרכזי בהגותו של ניטשה, וראיה לכך היא שהוא אינו מספק הגדרה של ממש למושג זה )( רק במעטים מן המקרים שניטשה מדבר על עוצמה הוא מתכוון ליכולת השליטה בזולת ובסביבה )( תפיסת העוצמה כיכולת השליטה בזולת ובסביבה אינה תמיד הפרשנות המתאימה למילה "עוצמה" בהגותו של ניטשה )( "הרצון לעוצמה" הוא מושג מרכזי בהגותו של ניטשה משום שמשמעותו היא יכולת השליטה בזולת ובסביבה. מר כהן הבחין בשכנו מר לוי זורק לפח האשפה כמה כלי בית עשויים זכוכית כחולה. הוא הסיק מכך שמר לוי אינו מחבב כלי זכוכית כחולים. איזה מן הנתונים הבאים אינו מחליש את מסקנתו של מר כהן? מר לוי קיבל את כלי הזכוכית לפני שבוע לרגל יום הולדתו )( כל הכלים בביתו של מר לוי עשויים זכוכית כחולה )( כלי הזכוכית שמר לוי זרק היו סדוקים או שבורים )( אשתו של מר לוי קנתה לאחרונה מערכת כלי בית חדשה לביתם )(

8 - - חשיבה מילולית - פרק ראשון. בארצות הברית נקבע לאחרונה בחקיקה שאין להסתמך על תוצאותיהן של בדיקות פוליגרף )גלאי שקר( אלא לשם סינון לתפקידי ביטחון רגישים. ואכן, כיום אסור לעסקים שם להשתמש בפוליגרף לבדיקת התאמה לעבודה ואסור להם לפטר עובד ממקום עבודתו בשל סירובו להיבדק בפוליגרף. נוסף על כך, בעבר, אם בא הנאשם לידי הסכם עם התביעה על בדיקה בפוליגרף של גרסתו, התוצאות היו קבילות בבית המשפט ביותר מעשרים מדינות בארה"ב, ואילו כיום בדיקת פוליגרף אינה יכולה עוד לשמש כלל כראיה בבית המשפט. איזה מהמשפטים שלהלן מתמצת את הפסקה באופן המדויק ביותר? חוץ ממקרים חריגים, אסור להסתמך עוד על בדיקות פוליגרף בארצות הברית )( ביותר מעשרים מדינות בארצות הברית היה מותר עד לאחרונה לכפות על עובד בדיקת פוליגרף )( מערכת המשפט בארצות הברית היא הראשונה שאסרה את השימוש בפוליגרף )( היום כמעט לא משתמשים בפוליגרף במערכת המשפט בארצות הברית )(. הינשוף של מינרווה", כתב הפילוסוף פרידריך ה ג ל על סמלה של אלת החוכמה הרומית, מעופף רק בחשכת בין הערביים", ובכך התכוון לומר שאנו יכולים לתפוס את מלוא משמעותו של אירוע היסטורי רק בדיעבד. אם נרחיב את המשל של הגל, נוכל לומר ש"שעות היום" משולות - לזמן שהאירוע ההיסטורי מתרחש בו )( לחוכמה הרומית )( לבחינת משמעותו של אירוע היסטורי )( לאירוע ההיסטורי עצמו )(. בספר "תולדות הלומברדים" נכתב: כי אמנם היו הלומברדים חדורי רוח של אי-סובלנות יבואו אמרותיהם ויעידו: "מי שאינו לומברדי, לא יעמדו לו זכויות כלשהן". איזו מן הטענות המוצעות מציגה באופן המדויק ביותר את הרעיון המובע במשפט שלעיל? )( התבטאויותיהם של הלומברדים, ובהן הטענה שאיש מלבדם אינו זכאי לזכויות כלשהן, מצביעות על אי-סובלנותם הרבה )( האומנם לא היו הלומברדים סובלניים? מא מרתם, ולפיה רק הלומברדים ראויים לזכויות, אי-אפשר להסיק זאת )( אי-אפשר להביא את א מרתם של הלומברדים, ולפיה מי שאינו לומברדי אינו זכאי לזכויות כלשהן, כראיה לאי-סובלנותם )( הלומברדים אמרו שמי שאינו לומברדי אינו זכאי לזכויות כלשהן לא רק משום שהיו חדורים רוח של אי-סובלנות

9 - - חשיבה מילולית - פרק ראשון. בכל הבקרים שאין בהם ישיבת הנהלה בחברה שיעל עובדת בה, ורק בבקרים אלו, יעל מתאמנת אימון כושר. באימון זה היא יוצאת תמיד לריצה בפארק ב- :00, אלא אם יורד גשם כבד מאוד, או אז יעל אינה יוצאת לפארק, ותחת זאת היא רצה על מסילת הכושר בביתה. איזו מן ההתרחשויות הבאות תיתכן? ביום ראשון ב- :00 בבוקר ירד גשם קל בלבד ויעל רצה על מסילת הכושר בביתה )( בבוקר יום שני הייתה ישיבת הנהלה בחברה שיעל עובדת בה, ויעל רצה באימון הכושר של :00 על מסילת )( הכושר בביתה בבוקר יום שלישי לא הייתה ישיבת הנהלה בחברה שיעל עובדת בה ולא ירד גשם, וב- :00 לא יצאה יעל )( לריצה בפארק ביום רביעי ב- :00 בבוקר ירד גשם כבד מאוד, ויעל לא רצה על מסילת הכושר בביתה )(. באביב הזה הגיעו הציפורים הנודדות ממזרח אפריקה לאזורנו מוקדם מן הרגיל. נחום טוען כי לא סביר שהדבר מעיד כי בחורף החולף ירדו רק גשמים מעטים במזרח אפריקה, שכן ריבוי צאצאים גורם דווקא לנדידה מאוחרת. על איזו הנחה נחום מתבסס בדבריו? מיעוט גשמים גורם לציפורים נודדות להעמיד צאצאים רבים מהרגיל )( בשנים שחונות הציפורים הנודדות מתקשות להעמיד צאצאים רבים )( בשנים גשומות הציפורים הנודדות מקדימות להגיע לאזורנו )( בחורף החולף ירדו גשמים רבים במזרח אפריקה )(. החוקרים קדמון ושמידע חקרו את צפיפות צמחי המ ל ע ניא ל - צמח חד-שנתי הפורח באביב ומת בקיץ - בשני בתי גידול במדבר יהודה: במדרונות ובערוצים. הם מצאו שצפיפות הצמחים בערוצים גבוהה בהרבה מצפיפותם במדרונות, ושההבדלים בין שני בתי הגידול אינם קבועים: עלייה בכמות המשקעים אינה משפיעה כמעט על צפיפות הצמחים בערוצים, אך מביאה לידי עלייה של ממש בצפיפותם במדרונות. על פי מחקרם של קדמון ושמידע, אם בשנת 00 ירדו באזור מדבר יהודה פחות משקעים מבשנת 0, סביר ש- צפיפות צמחי המלעניאל בערוצים בשנת 00 תהיה גבוהה מצפיפותם בערוצים בשנת 0 )( ההפרש בין צפיפות צמחי המלעניאל במדרונות לצפיפותם בערוצים בשנת 00 יהיה גבוה מבשנת 0 )( צפיפות צמחי המלעניאל בערוצים בשנת 00 תהיה נמוכה מצפיפותם במדרונות באותה שנה )( בשנת 00 לא תשתנה צפיפות צמחי המלעניאל במדרונות שינוי של ממש לעומת שנת 0, אך בערוצים )( היא תפחת מאוד

10 - - חשיבה מילולית - פרק ראשון קטע קריאה )שאלות -( קראו בעיון את הקטע, וענו על השאלות שאחריו. ) ) הכלכלן ג'ורג' אקרלוף מספר כי פעם היה עליו לשלוח חבילה לידיד, אך הוא מצא עצמו דוחה שוב ושוב את המשלוח. חוויות כאלה בוודאי מוכרות גם למי שאינם כלכלנים זוכי פרס נובל, ובכל זאת בעיני אקרלוף הייתה התופעה מסתורית: "בכל בוקר, לאורך שמונה חודשים, גמרתי אומר שלמחרת אשלח את החבילה". לטענת אקרלוף, הדחיינות, מלבד היותה הרגל רע, היא גם סוג מעניין של אופן פעולה לא-רציונלי. ) ) לפי תפיסה זו, דחיינות היא מקרה פרטי של התופעה הרחבה המכונה "אקרסיה" )ביוונית: חולשת הרצון( - מה שקורה כשאדם מחליט שהוא רוצה לעשות משהו, ובכל זאת אינו עושה זאת. למשל, הוא מתפתה לאכול בארוחה עוגה, אף שהחליט שיסתפק בסלט פּ רות. בדחיינות, האקרסיה באה לידי ביטוי בדחיית פעולה שאנחנו חושבים שראוי שנעשה כעת, גם אם אנו יודעים שבדחייתה נחמיר את מצבנו. מי שבוחר לדחות פעולה אחת ולעשות בינתיים פעולה אחרת משום שלדעתו דרך זו טובה יותר לניצול הזמן אינו דחיין. הדחיינות מתאפיינת )0 ) בפער בין מה שאנו מבינים שעלינו לעשות לבין מה שאנחנו עושים בפועל, ופער זה עשוי להסביר תכונה מפתיעה שלה: אף שהדחיין נמנע ממטלות לא נעימות, הדבר גורם לו סבל. הסבר אחד לפער הזה מציע הכלכלן תומס שלינג במונח "האני המפוצל". לפיו, האדם המתכנן והאדם שאינו מצליח להוציא את התכנית לפועל אינם בדיוק אותו אדם: אנו מורכבים מכמה "אני", ולעתים הם מתחרים זה בזה על השליטה בנו. יש "אני" שהאינטרסים שלהם מכוונים לטווח הקצר, למשל "אני" שמעוניין לצפות ) ) בטלוויזיה, ו"אני" שמטרותיהם מצויות בטווח הארוך, כמו לימודים או עבודה. אלא שאם האינטרסים לטווח הארוך מטבעם דחופים פחות, כיצד הם מצליחים לפעמים לנצח? הפילוסוף דון רוס מנסה לפתור קושי זה באמצעות הטענה שכל ה"אני" נוכחים תמיד ונתונים במשא ומתן כל העת. כך, ה"אני" שרוצה לצפות בטלוויזיה אינו רוצה רק לצפות בה עכשיו, אלא גם להבטיח שיהיה אפשר לצפות בה בעתיד. לכן אפשר לשאת ולתת אתו: אם נעבוד עכשיו, יהיה לנו יותר זמן לצפות בטלוויזיה אחר כך. לפי הפרשנות הזו, דחיינות היא תולדה של משא )0 ) ומתן שהשתבש. הפתרון המתבקש לאקרסיה הוא אולי פיתוח כוח הרצון, אבל רעיון האני המפוצל מעלה דווקא פתרון אחר: גיוס אמצעים חיצוניים שיעזרו ל"אני" שמטרותיהם ייטיבו א תנו בטווח הארוך. דוגמה קלאסית לכך היא המעשה של הגיבור היווני אודיסאוס כשעמדה ספינתו לעבור ליד אי הסירנות - נשים מיתולוגיות ששירתן המתוקה הייתה מפתה את מלחי הספינות שעברו לידן, עד שהללו היו קופצים מהן אל מותם. אודיסאוס ביקש מאנשיו לקשור ) ) אותו לתורן הספינה מפני שידע שכשתתקרב הספינה לאי הסירנות, הוא יתפתה לשירתן. הפסיכולוג דן אריאלי מצא עדות לשימוש במנגנון כזה בהתמודדות עם דחיינות. במחקר שעשה הוצע לתלמידים בקורס אוניברסיטאי לבחור בין הגשת שלוש העבודות הנדרשות בקורס עד סוף הסמסטר, בכל מועד שירצו, לבין הגשתן בשלושה תאריכים קבועים לאורכו. לתלמידים הובהר שאם יאחרו בהגשה - לא תתקבל עבודתם. לכאורה יכלו התלמידים רק להפסיד מהבחירה בשלושה תאריכים: גם מי שלא יבחר באפשרות זו יוכל להגיש את העבודות )0 ) במועדים אלו, אך הוא יוכל גם להגיש אותן בסוף הסמסטר. למרות זאת בחרו רובם באפשרות המגבילה. במקום לסמוך על עצמם, הם הסתמכו על אמצעי חיצוני שיגרום להם לעשות את מה שחשבו שראוי לעשות. השאלות. איזו מן הטענות שלהלן אינה משתמעת מן הפסקה הראשונה? אקרלוף זכה בפרס נובל )( דחיית פעולות שוב ושוב היא חוויה מוכרת מאוד )( אקרלוף סבור שדחיינות היא הרגל לא רצוי )( הדחיינות היא תופעה מסתורית גם בעיני מי שאינם כלכלנים )(

11 - 0 - חשיבה מילולית - פרק ראשון. על פי הפסקה השנייה, מדוע דחיינות היא ביטוי לאופן פעולה לא-רציונלי? משום שבדחיינות אנחנו סבורים בטעות שיש דרכים טובות יותר לנצל את הזמן מביצוע הפעולה שעלינו )( לעשות משום שבדחיינות אנחנו מסתמכים על תשובות שגויות לשאלה מה יחמיר את מצבנו )( משום שבדחיינות אנחנו נמנעים ממטלות לא נעימות )( משום שבדחיינות אנחנו פועלים בניגוד למה שהחלטנו שראוי שנעשה )( 0. כיצד טענתו של רוס משיבה על הקושי שעולה מתיאורו של שלינג )פסקה שלישית(? היא מראה של"אני" שמעוניין במטרות שלכאורה מכוונות רק לטווח הקצר יש גם אינטרסים לטווח )( הארוך היא מראה שבתחרות בין ה"אני" השונים לא תמיד מנצח אותו "אני" )( היא מראה שיחסי הכוחות בין ה"אני" שמטרותיו מכוונות לטווח הקצר לבין ה"אני" שמטרותיו מצויות )( בטווח הארוך - שונים בין אדם לאדם היא מראה שגם ה"אני" שרוצה לצפות בטלוויזיה אינו אדיש לחשיבות של עבודה )(. מהו האמצעי החיצוני )שורה ( בסיפור על אודיסאוס? הקפיצה אל הים )( שירת הסירנות )( הספינות )( הקשירה לתורן )(. כיצד יסביר אריאלי את העובדה שרוב התלמידים שהשתתפו במחקרו בחרו באפשרות המגבילה יותר )שורה 0(? הם העריכו כי אם לא יגבילו את עצמם, ודאי ידחו את כתיבת כל העבודות לרגע האחרון )( הם סברו כי אם יגבילו את עצמם בזמן, תהיה להם הזדמנות לפתח את כוח הרצון שלהם )( הם חשבו כי אם יראו למרצה שהם מגבילים את עצמם, הוא ודאי יעריך אותם יותר )( הם העריכו שאם יאחרו בהגשה לאחד מתאריכי הביניים, סביר יותר שעבודתם תתקבל בכל זאת מאשר אם )( יאחרו בהגשה בסוף הסמסטר. לפי הקטע, איזו מהטענות שלהלן, הנוגעות לסיפורו של ג'ורג' אקרלוף המובא בפסקה הראשונה, אינה נכונה? )( אילו היה אקרלוף סבור שהזמן הראוי לשלוח את החבילה הוא שמונה חודשים לאחר היום שבו תכנן לשלוח אותה, לא היה נכון לומר שהתנהגותו מתאפיינת בדחיינות )( אילו היה אקרלוף מבקש מחבר לקנוס אותו בסכום כסף כלשהו על כל יום שהוא מתעכב במשלוח החבילה, הוא היה משתמש באמצעי מאותו הסוג שהשתמש בו אודיסאוס )( על פי שלינג, אפשר לומר שלאורך שמונה חודשים לא הצליח ה"אני" שרצה לשלוח את החבילה לנצח את ה"אני" שהיו להם אינטרסים אחרים )( על פי שלינג, אפשר לומר שה"אני" שמעוניין באינטרסים המכוונים לטווח הארוך הוא שמנע מאקרלוף לשלוח את החבילה

12 - - חשיבה מילולית - פרק ראשון עמוד ריק

13 - - חשיבה מילולית - פרק שני חשיבה מילולית בפרק זה שאלות. הזמן המוקצב הוא 0 דקות. בפרק זה שאלות מכמה סוגים: אנלוגיות, שאלות הבנה והסקה ושאלות הנוגעות לקטע קריאה. לכל שאלה מוצעות ארבע תשובות. עליכם לבחור את התשובה המתאימה ביותר לכל שאלה, ולסמן את מספרה במקום המתאים בגיליון התשובות. אנלוגיות )שאלות -( בכל שאלה יש זוג מילים מודגשות. מצאו את היחס בין המשמעויות של שתי המילים האלה, ובחרו מתוך התשובות המוצעות את זוג המילים שהיחס ביניהן הוא הדומה ביותר ליחס שמצאתם. שימו לב: יש חשיבות לסדר המילים בזוג.. רפתן : רפת - כבאי : כבאית )( חזאי : תחזית )( קברן : קבר )( יערן : יער )(. בהול : דחוף - מכובס : נקי )( מטונף : מלוכלך )( טעים : אכיל )( שכיח : נדיר )(. נחיל : כנף - ועידה : ציר )( צי : מפרש )( תזמורת : כינור )( עלווה : ענף )(. טובעני : שקע - מושרש : השתרש )( טורדני : הטריד )( משמים : השתעמם )( הרסני : ה רס )(

14 - - חשיבה מילולית - פרק שני. הילל : התפאר - שידל : התרצה )( כתב : התכתב )( הפציר : התחנן )( החביא : הסתתר )(. נים ולא נים : שינה - בשכבר הימים : זמן )( שיח ושיג : שיחה )( בין המצרים : צרה )( בין השמשות : יום )( שאלות הבנה והסקה )שאלות -(. מבקר התאטרון רוזיצקי טען שבמחזהו "יוהנה הקדושה", שלא כבמחזותיו האחרים, יצר ג'ורג' ברנרד שו דמויות המביעות את רגשותיהן בחופשיות, ומשום כך קל יותר לצופים להזדהות עמן. איזה מן המשפטים הבאים מבטא באופן הטוב ביותר את טענתו של רוזיצקי? )( הצופים מתקשים להזדהות עם הדמויות במחזהו של ג'ורג' ברנרד שו "יוהנה הקדושה", משום שהן מביעות בחופשיות את רגשותיהן )( לצופים קל יותר להזדהות עם הדמויות במחזהו של ג'ורג' ברנרד שו "יוהנה הקדושה", משום שהן, שלא כדמויות במחזות אחרים שלו, נותנות ביטוי לרגשותיהן )( ג'ורג' ברנרד שו חש שהדמויות במחזהו "יוהנה הקדושה" מביעות את רגשותיהן, וכן את רגשות הצופים, יותר מן הדמויות בכל מחזה אחר שלו )( בכל המחזות שכתב ג'ורג' ברנרד שו, חוץ מבמחזהו "יוהנה הקדושה", העובדה שהדמויות מביעות רגשות עזים מקלה על הצופים להזדהות עמן. מנחם, מנהל מכון הכושר שרירים, הבחין שרק מעטים ממנויי המכון הם בני יותר מארבעים. הוא הניח שהסיבה לכך היא שבקרב בני ארבעים ומעלה המודעות לחשיבות הפעילות הגופנית נמוכה מבקרב הצעירים יותר. שלמה, עוזרו של מנחם, הצביע לפניו על נתון שגרם לו לשנות את דעתו. איזה מן הנתונים הבאים הוא המתאים ביותר להיות הנתון שהצביע עליו שלמה? )( מכשירי האימון במכון הכושר שרירים מיושנים והמכון מציע רק מגוון קטן של פעילויות וחוגים )( מכון הכושר המתחרה שמשון החל להציע מחיר מוזל למנויים מעל גיל ארבעים, אך הדבר לא סייע להגדיל את מספר המנויים בקבוצת גיל זו )( בסמוך למכון שרירים פועל מכון הכושר המצליח משקולות, והוא היחיד בעיר המציע חוגים המותאמים במיוחד לבני ארבעים ומעלה )( בקרב מנויי מכון שרירים, שיעור המנויים שגילם בין עשרים לשלושים גבוה משיעור המנויים שגילם בין שלושים לארבעים

15 - - חשיבה מילולית - פרק שני. פרופ' למסטרום סבור שהצמיחה המהירה של צמחים באזורי הקטבים נגרמת בשל הזרמים החשמליים שבין כדור הארץ ובין האטמוספרה, היוצרים בין השאר גם את תופעת "זוהר הקוטב". לטענתו, העלים המחודדים של עצי המחט וזיפי שיבולי הדגן מסייעים להולכת הזרמים החשמליים דרך צמחים אלה, וזו הסיבה לצמיחתם המהירה. איזו מהטענות הבאות משתמעת מדבריו של פרופ' למסטרום? )( המוליכות החשמלית הגבוהה של צמחי הקטבים היא תולדה של תופעת "זוהר הקוטב" )( לולא הזרמים החשמליים שבין כדור הארץ לאטמוספרה הייתה הצמיחה באזורי הקטבים מהירה יותר )( הצמיחה המואצת של צמחי הקטבים היא תולדה של זרמים חשמליים העוברים דרכם בזכות צורתם, ההופכת אותם למוליכים טובים יותר )( תופעת "זוהר הקוטב" היא האחראית לצמיחה המואצת של הצמחים בקטבים 0. הסופר האנגלי ג' ב ל רד אמר: גם בימינו בני אדם אוהבים להיות יחד, אם כי לא בדרך הישנה של התרועעות באיזו כיכר של עיר רנסנסית איטלקית במאה ה-, למשל, אלא בעמידה בתור לאוטובוס או במעלית. אמנם זו צורה חדשה של יחד, והיא עלולה להיראות משונה לעתים, אבל זה היחד של עידן הטכנולוגיה המודרנית". על פי הפסקה, איזו מן הטענות הבאות היא הטענה שבלרד טוען? בעבר נהנו בני האדם זה מחברתו של זה יותר משהם נהנים בימינו )( לבני המאה ה-, הצטופפות במקומות שאינם כיכר העיר נראתה משונה )( הטכנולוגיה בימינו מאפשרת לבני אדם להתאסף במקומות שלא יכלו להתאסף בהם בעבר )( עבור בני אדם בימינו, גם עמידה בתור לאוטובוס או במעלית הן צורות מהנות של יחד )(. מן הסתם, תימצא הסכמה כללית כי מיליון גרגירי חול מהווים ע רמת חול, ואילו גרגיר אחד, ואף שניים או שלושה, אינם מהווים ערמה. תימצא, מן הסתם, גם הסכמה שאם נרחיק גרגיר אחד מערמת חול, עדיין היא תיוותר בגדר ערמה. אם כן, אם נרחיק מערמה גרגיר אחר גרגיר עד שייוותר גרגיר אחד בלבד, מתי בדיוק היא תחדל להיות ערמה? באיזה מהמשפטים הבאים הקושי המתואר הוא הדומה ביותר לקושי המתואר לעיל? )( מאזנן הכספי של חברות מסחריות מחושב רק בתום רבעון או שנה, ולכן אי-אפשר לדעת בכל רגע ורגע אם חברה צברה רווחים או הפסדים )( מכיוון שהקצב שבו אדם ג וב ה אינו קבוע ואינו ידוע מראש, אי-אפשר לומר בוודאות לאיזה גובה יגיע אדם כלשהו בבגרותו )( מכיוון שבני אדם שונים מעדיפים מזון במליחות שונה, כשמוסיפים מלח לתבשיל אין רגע שבו אפשר לומר באופן המוסכם על הכול שהתבשיל הפך למלוח דיו )( אף שבחייו של אדם יש זמן שבו מוסכם על הכול שהוא אינו זקן וזמן שבו מוסכם על הכול שהוא זקן, איש אינו יודע לומר מהו הרגע שבו אדם הופך מלא-זקן לזקן

16 - - חשיבה מילולית - פרק שני הוראות לשאלות -: בכל שאלה יש משפט )או יותר ממשפט( שכמה חלקים ממנו חסרים, ולאחריו ארבע הצעות להשלמת החסר. עליכם לבחור בהצעה המתאימה ביותר להשלמת החסר.. האם יכולת הלמידה של כלבים משל חתולים? פרופ' לבנון סבור שהתשובה לשאלה זו. פרופ' ספרן, ומבסס את עמדתו על מחקרים חדשים שלפיהם יכולתם של חתולים ללמוד לפתוח דלתות פחותה מזו של כלבים. גבוהה / חיובית / חולק עליו )( פחותה / שלילית / חולק עליו )( גבוהה / שלילית / חולק עליו )( פחותה / חיובית / מסכים עמו )(. העיתונות המדעית, אשר בזמנו הביאה בהרחבה את תוצאות מחקרו של ד"ר נחשונוב, מחקרים מאוחרים יותר בתחום, ש למצוא תימוכין לתוצאות אלו, ד"ר נחשונוב מצליח לשמור עד היום על מעמדו הבכיר סילף את תוצאות מחקרו כדי לזכות בתהילה. )( פרופ' אבן יצא נגד / וטען שהיא נהגה שלא בהגינות כאשר נמנעה מלפרסם / לא הצליחו / שהרי אילולא פרסמה מחקרים אלו, היה / ולהסתיר את העובדה ש- )( אילו הייתה / משכילה לפרסם פרסום דומה גם / לא הצליחו / ספק אם היה / ולחמוק מחשיפת העובדה ש- )( גם לו הייתה / מפרסמת / מצאו שכנראה אי-אפשר / ספק אם היה / ולהדוף את טענותיה של פרופ' סלע שלפיהן )( סבורני ש- / לא פגעה במעמדו כאשר פרסמה גם / הצליחו / משום שאילולא נהגה כך, לא היה / ולא היה נודע ש-. הירידה בצפיפות האוכלוסין בעירנו סיוע הכלכלי שהציעה הממשלה לאורך שנים לזוגות צעירים המעוניינים לרכוש דירות בכפרים בצפון הארץ. זאת ועוד, אני סבור כי להחלטת הממשלה להפסיק מדיניות זו, שכן צעירים. )( מסופקני אם / קשורה ולו קשר רופף ל- / יהיו השלכות של ממש / לא יעזבו את העיר, אלא אם יוגש להם סיוע כלכלי )( אינני מסכים עם הטענה כי / היא תולדה של ה- / לא תהיה השפעה ישירה על צפיפות האוכלוסין בעירנו / בדרך כלל אינם מודעים לזכויותיהם לקבל סיוע כלכלי בתחום הדיור )( אין לי כל ספק כי / היא תולדה ישירה של ה- / לא יהיו השלכות של ממש / מעדיפים את השקט הכפרי של הצפון על חיי העיר הסואנים )( אני סבור כי / קשורה קשר הדוק ל- / תהיה השפעה ישירה על צפיפות האוכלוסין בעירנו / רבים עוזבים את העיר לערים אחרות במרכז הארץ

17 - - חשיבה מילולית - פרק שני. המשפטן ה"ל הארט טוען כי במשפט הפלילי יש כללים שאי-אפשר להסביר אלא כניסיונות לאכוף את המוסר לשם המוסר, אף על פי שלא כרוך בהם שום דבר שבאופן רגיל יוכל להיחשב מזיק לבני אדם אחרים. איזו מהטענות הבאות עולה מדבריו של הארט? ניסיונות לאכוף את המוסר לשם המוסר נידונים לכישלון אם אינם מעוגנים במשפט הפלילי )( המשפט הפלילי אוסר גם התנהגויות שאינן מזיקות לבני אדם אחרים )( גרימת נזק לבני אדם אחרים אינה בהכרח בלתי-מוסרית )( כללים הגורמים בסופו של דבר לנזק אינם חייבים, מבחינה מוסרית, להיות חלק מהמשפט הפלילי )(. הפסיכיאטר קרל יונג הבחין שלא פעם במהלך טיפול העלו מטופליו רעיונות ואמונות שדמו דמיון רב לרעיונות המופיעים במיתוסים קדומים, אף שלא הייתה להם כל אפשרות להתוודע למיתוסים האלה. הוא הסיק מכך שבנפש קיים רובד, שאותו כינה "לא-מודע קולקטיבי", המשותף לכל בני האדם, והוא המעיין שנובעים ממנו מיתוסים, דמיונות ורעיונות המופיעים בלבוש שונה ברחבי העולם בתרבויות שונות ובתקופות שונות. כיצד הסביר קרל יונג את הדמיון בין הרעיונות והאמונות שהעלו מטופליו ובין המיתוסים הקדומים? )( אף שהמטופלים לא הכירו את המיתוסים הקדומים, הם הושפעו מסיפורים מאוחרים שהתבססו על המיתוסים האלה )( הלא-מודע הקולקטיבי סופג אליו רעיונות מתרבויות שונות ולכן מכירים אותם גם מי שלא התוודעו אליהם במודע )( המטופלים הושפעו באופן לא מודע מהרעיונות המופיעים במיתוסים קדומים, אף שאי-אפשר לדעת היכן התוודעו אליהם )( הרובד המשותף לנפשותיהם של כל בני האדם, אשר הביא ליצירת מיתוסים דומים בתרבויות שונות, העלה את אותם הרעיונות גם בדעתם של המטופלים. בבית הספר "רננים" - א. אין בכיתה ג' תלמיד שמשתתף גם בחוג טבע וגם בחוג בישול. ב. כל תלמידי כיתה ג' שאינם משתתפים בחוג ציור משתתפים בחוג בישול. אם כך, לא ייתכן שאופיר, תלמיד כיתה ג' בבית הספר "רננים", משתתף - בחוג ציור ובחוג טבע )( בחוג בישול ובחוג ציור )( בחוג ציור בלבד )( בחוג טבע בלבד )(

18 - - חשיבה מילולית - פרק שני קטע קריאה )שאלות -( קראו בעיון את הקטע, וענו על השאלות שאחריו. )( בעשרות השנים האחרונות נמצאו במדבר סהרה, האזור הצחיח הגדול ביותר על פני כדור הארץ, עצמות פילים, היפופוטמים וצבאים, וכן שרידי יישובים. ממצאים אלה מרמזים כי לפני פחות מעשרת אלפים שנה היה האקלים באזור שונה מאוד. חוקרים שיערו שתנודות האקלים המחזוריות המתרחשות בכדור הארץ עשויות להסביר את הדבר. ) ) לתנודות האקלים המחזוריות שני גורמים. האחד הוא הנטייה הקלה של כדור הארץ על צירו. זווית הנטייה משתנה במחזור שאורכו כ-,000 שנים - מנטייה של. מעלות עד נטייה של. מעלות, ובחזרה. ככל שהזווית גדולה יותר, כך הקיץ בכדור הארץ חם יותר והחורף קר יותר. הגורם השני הוא המועד בשנה שבו כדור הארץ מגיע אל ה" פ ריה ל י ון", הנקודה במסלולו מסביב לשמש שבה הוא הכי קרוב אליה ובה הוא סופג את עוצמת הקרינה הגבוהה ביותר. מועד זה אינו קבוע, אלא "נודד" לא טו על פני לוח השנה במחזור שאורכו עשרות )0 ) אלפי שנים. המדענים חישבו ומצאו שלפני כ-,000 שנים הייתה נטייתו של כדור הארץ על צירו בשיאה וכן כי בתקופה זו הוא הגיע אל הפריהליון כאשר בחצי הכדור הצפוני, שבו מצוי מדבר סהרה, היה קיץ. בשל צירוף נסיבות זה היו אז עונות הקיץ בחצי הכדור הצפוני חמות במיוחד. באופן מפתיע, נראה שהקיצים החמים יצרו אקלים גשום יותר באזור הסהרה. האזור, שהיה צחיח עד לתקופה זו, החל להתחמם, והבדלי הטמפרטורה ההולכים וגדלים בין היבשה למי האוקיינוס שסביבה הביאו לידי ) ) היווצרותם של גשמי קיץ - המונסונים. ברם, כאשר ניסו המדענים לדמות את התהליך בעזרת מחשב, התוצאות אמנם הראו עלייה בכמות המשקעים, אך היא עדיין לא הייתה גדולה דיה כדי להסביר את קיומם של הצמחייה העשירה ושל בעלי החיים ששרידיהם נמצאו באזור. בשנת 000 מצא חוקר האקלים מרטין קלאוסן פתרון לסוגיה זו. קלאוסן הראה שהמודלים ששימשו את קודמיו בהדמיה הממוחשבת היו פשוטים מדי ולא התחשבו בגורם מרכזי אחד: הצמחייה. אמנם ידוע לכול )0( שכמות המשקעים משפיעה על הצמחייה, אך קלאוסן טען שההשפעה היא דו-כיוונית והצמחייה משפיעה גם היא על כמות המשקעים. ראשית, שטח המכוסה צמחייה כהה יותר משטח חשוף, ולכן קולט יותר חום מקרני השמש וגורם להתחממות האוויר שמעליו וליצירת זרמי אוויר עולים - תנאי הכרחי להיווצרות עננים ולגשם. שנית, קרקע המכוסה צמחייה לחה יותר מקרקע חשופה. כאשר היא מתחממת מקרני השמש, המים שבה מתאדים ולאחר מכן מתעבים שוב באטמוספרה ויוצרים עננים. השפעה זו של הצמחייה על העננים יוצרת מעין )( "מעגל קסמים", שכן העננים שנוצרו ממטירים את גשמיהם ומחזירים את המים לאדמה, דבר המעודד התפתחות נוספת של הצמחייה. כשהכניס קלאוסן את גורם הצמחייה אל המודל הממוחשב, אכן נתקבלו בו משקעים בכמות מספקת. קלאוסן המשיך והראה שאותו "מעגל קסמים" של השפעה הדדית עשוי לפעול גם בכיוון ההפוך. לפי המודל שלו, משהלכה נטיית כדור הארץ וקטנה ומועד הגעתו לפריהליון המשיך ונדד, שוב הלכו הקיצים והתקררו בהדרגה עד שלפני כ-,000 שנה פחתו המונסונים והצמחייה בסהרה החלה להידלדל. עקב כך )0 ) פחתו המשקעים עוד, ולבסוף הגיע האזור למצב הצחיח שבו הוא נתון כיום. השאלות. מדוע הממצאים הנזכרים בפסקה הראשונה מביאים לידי המסקנה שבעבר היה האקלים באזור הסהרה שונה? מפני שהם אינם תואמים את הידע המדעי על תנודות האקלים המחזוריות בכדור הארץ )( מפני שבעלי החיים והיישובים ששרידיהם נמצאו לא היו יכולים להתקיים באקלים השורר בסהרה כיום )( מפני שרק עקב שינויי האקלים שהתרחשו בשנים האחרונות בסהרה היה אפשר לחשוף אותם )( מפני שהם מעידים כי תנודות האקלים המחזוריות הן שאחראיות לכך שכיום אזור הסהרה צחיח )(

19 - - חשיבה מילולית - פרק שני. מתי הייתה "תקופה זו" )שורות -(? לפני כ-,000 שנים )( לפני כ-,000 שנים )( כאשר החל מועד ההגעה לפריהליון לנדוד )( כאשר נעשה אזור הסהרה צחיח )( 0. על פי הפסקה השלישית, ככל ש, כך הסיכוי לירידת גשמי קיץ באזור הסהרה. הטמפרטורות של היבשה ושל מי האוקיינוס גבוהות יותר / קטן )( הטמפרטורות של היבשה ושל מי האוקיינוס גבוהות יותר / גדל )( ההפרש בין טמפרטורת היבשה לטמפרטורת מי האוקיינוס גדול יותר / קטן )( ההפרש בין טמפרטורת היבשה לטמפרטורת מי האוקיינוס גדול יותר / גדל )(. מהי "סוגיה זו" )שורה (? הקושי להסביר את התחממות אזור הסהרה )( הסתירה לכאורה בין התחממות האקלים בסהרה לגידול בכמות המשקעים היורדים בו )( חוסר ההתאמה בין כמויות המשקעים שהראה המודל הממוחשב ובין כמויות המשקעים שעליהן מעידים )( הממצאים שנמצאו בסהרה התוצאה שהראה המודל הממוחשב, שלפיה היו בסהרה מונסונים רבים אך רק משקעים מעטים )(. על פי הפסקה האחרונה, מדוע קרקע לחה תורמת להיווצרות עננים? משום שהמים בקרקע הלחה מתאדים ממנה ומתעבים באטמוספרה )( משום שקרקע לחה הכרחית ליצירת זרמי אוויר עולים )( משום שקרקע לחה על פי רוב כהה יותר מקרקע יבשה )( משום שקרקע לחה קולטת יותר חום מקרני השמש ומתחממת מהר יותר, בהשוואה לקרקע יבשה )(. על פי הקטע, הידלדלות הצמחייה בסהרה - תרמה לחזרתו של האזור למצב דומה למצב שהיה נתון בו לפני התחממות הקיצים שם )( נגרמה משום שזווית הנטייה של כדור הארץ על צירו גדלה )( נגרמה בשל ירידה בכמות המשקעים באזור, וירידה זו נבעה מהתחממות הקיצים שם )( יצרה מעגל קסמים שהביא לידי התחממות הדרגתית של הקיצים באזור )(

20 - - חשיבה מילולית - פרק שני עמוד ריק

21 - 0 - חשיבה כמותית - פרק ראשון חשיבה כמותית בפרק זה מופיעות שאלות ובעיות של חשיבה כמותית. לכל שאלה מוצעות ארבע תשובות. עליכם לבחור את התשובה הנכונה ולסמן את מספרה במקום המתאים בגיליון התשובות. הערות כלליות בפרק זה 0 שאלות. הזמן המוקצב הוא 0 דקות. הסרטוטים המצורפים לכמה מהשאלות נועדו לסייע בפתרונן, אך הם אינם מסורטטים בהכרח על פי קנה מידה. אין להסיק מסרטוט בלבד על אורך קטעים, על גודל זוויות, ועל כיוצא בהם. קו הנראה ישר בסרטוט, אפשר להניח שהוא אכן ישר. כאשר מופיע בשאלה מונח גאומטרי )צלע, רדיוס, שטח, נפח וכו'( כנתון, הכוונה היא למונח שערכו גדול מאפס, אלא אם כן מצוין אחרת. כאשר בשאלה כתוב < (a a 0), הכוונה היא לשורש החיובי של a. 0 אינו מספר חיובי ואינו מספר שלילי. 0 הוא מספר זוגי. אינו מספר ראשוני. נוסחאות a 00. אחוזים: a% מ- x הם $ x. חזקות: לכל מספר a שונה מאפס ולכל n ו- m שלמים - -n א. n a = a ב. n a m + n = a m a m n m n ג. h < a, 0 < m) a = ^ a (0 n a $ m n m = ^a ד. h. כפל מקוצר: (a ± b) = a ± ab + b (a + b)(a b) = a b דרך. בעיות דרך: = מהירות זמן כמות עבודה. בעיות הספק: = הספק זמן. עצרת:... ) )(n n! = n(n AB AC. פרופורציה: אם AD BE CF DE וגם = DF AB DE BC אז = EF. משולש: א. שטח משולש שאורך בסיסו a a h ואורך הגובה לבסיס זה h, הוא $ ב. משפט פיתגורס: במשולש ישר זווית ABC כבסרטוט מתקיים AC = AB + BC ג. במשולש ישר זווית שזוויותיו הן,0 0 ו- 0, אורך הניצב שמול הזווית 0 שווה לחצי אורך היתר B A B C A a h D E F C. שטח מלבן שאורכו a ורוחבו b הוא a b יתר ניצב ניצב b a 0. שטח טרפז שאורך בסיסו האחד a, אורך בסיסו האחר b וגובהו h, ( a+ b) $ h הוא. זוויות פנימיות במצולע בעל n צלעות: א. סכום הזוויות הוא (0 0n) מעלות ב. אם המצולע משוכלל, גודל כל זווית פנימית a0 מעלות 0 k n הוא = a0 n 0 k n. מעגל, עיגול: א. שטח מעגל שרדיוסו r הוא (r =...) rr ב. היקף המעגל הוא rr ג. שטח גזרת מעגל בעלת זווית ראש x הוא $ r x r 0. תיבה, קובייה: א. נפח תיבה שאורכה a, רוחבה b, וגובהה,c הוא a b c ב. שטח הפנים של התיבה הוא ab + bc + ac ג. בקובייה מתקיים a = b = c. גליל: א. שטח המעטפת של גליל שרדיוס בסיסו r וגובהו,h הוא rr h ב. שטח הפנים של הגליל הוא rr + rr h = rr(r + h) ג. נפח הגליל הוא rr h. נפח חרוט שרדיוס בסיסו r וגובהו h, r r $ h הוא a h r a b r x r h h r c b S h. נפח פירמידה ששטח בסיסה S וגובהה h, הוא $

22 חשיבה כמותית - פרק ראשון - - שאלות ובעיות )שאלות -(. אם גוזרים פיסת נייר בצורת לשניים, לא ייתכן ששתי פיסות הנייר שיתקבלו יהיו גם הן. )( מלבן ; מלבנים )( מעוין ; מעוינים )( טרפז ; טרפזים )( משולש ; משולשים. סוניה אוכלת קובייה אחת של שוקולד חלב ו- קוביות של שוקולד מריר ביום. ריטה אוכלת קוביות של שוקולד חלב ו- קוביות של שוקולד מריר בשבוע. כמה קוביות שוקולד סך הכול אוכלות שתיהן בארבעה שבועות? 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( ס"מ A B ס"מ ס"מ 0 ס"מ D C. בסרטוט שלפניכם ABCD הוא מלבן. לפי נתון זה והנתונים שבסרטוט, מה שטח המשולש הכהה )בסמ"ר(? ) ( ) ( ) ( )( אי-אפשר לדעת לפי הנתונים =?. ) ( ) ( ) ( )(

23 חשיבה כמותית - פרק ראשון - -. דבורה אחת שותה צוף מ- פרחים ב- 0 דקות. אם כל הדבורים שותות בקצב קבוע ושווה, מכמה פרחים ישתו דבורים צוף בשעה? ) ( 0 ) ( 0 ) ( ) (. נתונים משולש שווה-צלעות וריבוע. היקף המשולש שווה לחצי מהיקף הריבוע. מה היחס בין אורך צלע במשולש לבין אורך צלע בריבוע? : ) ( : ) ( : ) ( : ) (. בסרטוט שלפניכם משולש שווה-צלעות ששטחו S סמ"ר. בתוך המשולש חסום מעגל שרדיוסו a מה גודל השטח הכהה )בסמ"ר(? ס"מ. S ar ) ( S a r ) ( S ar ) ( S a r ) (. במפעל אריזה ממלאים ארגזי תפוחים וארגזי אפרסקים. בכל ארגז נארזים 00 פ רות. בכל ארגז תפוחים מהתפוחים פגומים, ובכל ארגז אפרסקים מהאפרסקים פגומים. באחד מימי העבודה היה מספר ארגזי התפוחים שמילאו במפעל גדול פי ממספר ארגזי האפרסקים שמילאו בו. מתוך כל ה פ רות הפגומים שנארזו באותו יום, מה היה היחס בין מספר התפוחים למספר האפרסקים? : ) ( : ) ( : ) ( : ) (

24 חשיבה כמותית - פרק ראשון - - הסקה מתרשים )שאלות -( עיינו היטב בתרשים שלפניכם, וענו על ארבע השאלות שאחריו. התרשים מציג מידע על סניפים של ארבע רשתות מזון מהיר - A, C B, ו- D - בעיר מסוימת. המסגרת המלבנית של התרשים מסמנת את גבולות העיר. בפינה השמאלית התחתונה נמצאת תחנת רכבת. כל סניף מסומן בנקודה מודגשת המציינת את מיקומו של הסניף ביחס לתחנת הרכבת. מעל לנקודה רשום מספר העובדים בסניף, ומתחתיה רשום שם הרשת שהסניף משתייך אליה. אזור המשלוחים של סניף הוא האזור שאליו הוא מבצע משלוחים, והוא מסומן בתרשים בעיגול המקיף את הסניף. טווח המשלוחים של סניף הוא המרחק המרבי מהסניף, שאליו הוא מבצע משלוחים. לדוגמה: אחד הסניפים של רשת B נמצא ק"מ ממזרח לתחנת הרכבת ו- ק"מ מצפון לתחנת הרכבת. טווח המשלוחים של סניף זה הוא ק"מ ועובדים בו עובדים. מרחק מתחנת הרכבת צפונה (בק"מ) D C C 0 A 0 0 B 0 B 0 0 A B 0 A 0 B 0 D מרחק מתחנת הרכבת מזרחה (בק"מ) תחנת רכבת שימו לב: בתשובתכם לכל שאלה, התעלמו מנתונים המופיעים בשאלות האחרות.

25 חשיבה כמותית - פרק ראשון - - השאלות. ביתו של עידן נמצא במקום שאף סניף אינו מבצע אליו משלוחים. ייתכן שביתו של עידן נמצא ק"מ מזרחה מתחנת הרכבת, ו- ק"מ צפונה ממנה. ; ) ( 0 ; ) ( ; ) ( ; 0 )(. 0 לגבי הסניף המזרחי ביותר של רשת D, מספר העובדים טווח המשלוחים )בק"מ( =? ) ( ) ( ) ( ) (. "סניף קטן" הוא סניף שמספר העובדים שבו קטן ממספר העובדים בכל אחד מהסניפים שאזור המשלוחים שלהם חופף חלקית לאזור המשלוחים שלו. כמה מהסניפים הם סניפים קטנים? ) ( ) ( ) ( ) (. באיזו רשת, ככל שסניף צפוני יותר, כך טווח המשלוחים שלו קטן יותר? A ) ( B ) ( C ) ( D ) (

26 חשיבה כמותית - פרק ראשון - - שאלות ובעיות )שאלות 0-(. מבין המספרים השלמים בין 0 ל- 0, כמה מספרים יש שספרת העשרות שלהם גדולה ב- מספרת האחדות שלהם? ) ( ) ( ) ( ) ( c δ a β. בסרטוט שלפניכם שני משולשים ישרי-זווית. מאיזה זוג מזוגות הנתונים הבאים לא נובע ששני המשולשים חופפים? γ α b = d ; a = c ) ( d b b = d ; a = c ) ( a = c ; b = d ) ( a = c ; b = d ) (. בכד יש כדורים אדומים ו- כדורים שחורים. איילת הוציאה באקראי, ללא החזרה, כדורים מהכד. מה הסיכוי שלפחות אחד מהכדורים שהוציאה איילת הוא אדום? ) ( ) ( ) ( ) (. בסרטוט שלפניכם. a b b לפי נתון זה והנתונים שבסרטוט, a + b =? a ) ( b a ) ( ) ( )( אי-אפשר לדעת לפי הנתונים x + y, ( x y)( x+ y) + ( x y) _ x y i =?. ^x yh ) ( x x y x ) ( x + y ) ( ) (

27 חשיבה כמותית - פרק ראשון - -. משפחת שגיב - אב, אם, בן ובת - יוצאת לטיול ברכב המשפחתי. ברכב יש מושבים כמתואר בסרטוט: מלפנים )אחד מהם לנהג( ו- מאחור. נתון: - רק האב או האם יכולים לשבת במושב הנהג. - הבן והבת אינם מוכנים לשבת זה לצד זה. כמה אפשרויות שונות יש למשפחת שגיב להתיישב ברכב? ) ( ) ( ) ( ) (. a הוא מספר שלם וחיובי. a! (a + )! =? (a + )! ) ( (a + a)! ) ( a! (a + ) ) ( (a!) (a + ) ) (. 0 n הוא המספר התלת-ספרתי הגדול ביותר שמתחלק ב- ללא שארית. מהי ספרת האחדות של? n ) ( ) ( ) ( ) (

28 - - חשיבה כמותית - פרק ראשון עמוד ריק

29 - - חשיבה כמותית - פרק שני חשיבה כמותית בפרק זה מופיעות שאלות ובעיות של חשיבה כמותית. לכל שאלה מוצעות ארבע תשובות. עליכם לבחור את התשובה הנכונה ולסמן את מספרה במקום המתאים בגיליון התשובות. הערות כלליות בפרק זה 0 שאלות. הזמן המוקצב הוא 0 דקות. הסרטוטים המצורפים לכמה מהשאלות נועדו לסייע בפתרונן, אך הם אינם מסורטטים בהכרח על פי קנה מידה. אין להסיק מסרטוט בלבד על אורך קטעים, על גודל זוויות, ועל כיוצא בהם. קו הנראה ישר בסרטוט, אפשר להניח שהוא אכן ישר. כאשר מופיע בשאלה מונח גאומטרי )צלע, רדיוס, שטח, נפח וכו'( כנתון, הכוונה היא למונח שערכו גדול מאפס, אלא אם כן מצוין אחרת. כאשר בשאלה כתוב < (a a 0), הכוונה היא לשורש החיובי של a. 0 אינו מספר חיובי ואינו מספר שלילי. 0 הוא מספר זוגי. אינו מספר ראשוני. נוסחאות a 00. אחוזים: a% מ- x הם $ x. חזקות: לכל מספר a שונה מאפס ולכל n ו- m שלמים - -n א. n a = a ב. n a m + n = a m a m n m n ג. h < a, 0 < m) a = ^ a (0 n a $ m n m = ^a ד. h. כפל מקוצר: (a ± b) = a ± ab + b (a + b)(a b) = a b דרך. בעיות דרך: = מהירות זמן כמות עבודה. בעיות הספק: = הספק זמן. עצרת:... ) )(n n! = n(n AB AC. פרופורציה: אם AD BE CF DE וגם = DF AB DE BC אז = EF. משולש: א. שטח משולש שאורך בסיסו a a h ואורך הגובה לבסיס זה h, הוא $ ב. משפט פיתגורס: במשולש ישר זווית ABC כבסרטוט מתקיים AC = AB + BC ג. במשולש ישר זווית שזוויותיו הן,0 0 ו- 0, אורך הניצב שמול הזווית 0 שווה לחצי אורך היתר B A B C A a h D E F C. שטח מלבן שאורכו a ורוחבו b הוא a b יתר ניצב ניצב b a 0. שטח טרפז שאורך בסיסו האחד a, אורך בסיסו האחר b וגובהו h, ( a+ b) $ h הוא. זוויות פנימיות במצולע בעל n צלעות: א. סכום הזוויות הוא (0 0n) מעלות ב. אם המצולע משוכלל, גודל כל זווית פנימית a0 מעלות 0 k n הוא = a0 n 0 k n. מעגל, עיגול: א. שטח מעגל שרדיוסו r הוא (r =...) rr ב. היקף המעגל הוא rr ג. שטח גזרת מעגל בעלת זווית ראש x הוא $ r x r 0. תיבה, קובייה: א. נפח תיבה שאורכה a, רוחבה b, וגובהה,c הוא a b c ב. שטח הפנים של התיבה הוא ab + bc + ac ג. בקובייה מתקיים a = b = c. גליל: א. שטח המעטפת של גליל שרדיוס בסיסו r וגובהו,h הוא rr h ב. שטח הפנים של הגליל הוא rr + rr h = rr(r + h) ג. נפח הגליל הוא rr h. נפח חרוט שרדיוס בסיסו r וגובהו h, r r $ h הוא a h r a b r x r h h r c b S h. נפח פירמידה ששטח בסיסה S וגובהה h, הוא $

30 חשיבה כמותית - פרק שני - - שאלות ובעיות )שאלות -( x הוא הגדול ביותר? y באיזה מן המקרים הבאים ערך הביטוי. y = ; x = 0 ) ( y = ; x = ) ( y = ; x = 0 ) ( y = ; x = ) ( מה נפח הקובייה שבסרטוט )בסמ"ק(?. x )( x ס"מ x ) ( x ) ( x ) (. שני דולפינים שוחים כל אחד למרחק ק"מ. שני הדולפינים יוצאים לדרכם באותו זמן. דולפין אחד שוחה במהירות קבועה של קמ"ש, והדולפין השני שוחה במהירות קבועה של קמ"ש. כמה שעות יחלפו מרגע שיגיע הדולפין הראשון ליעדו ועד שיגיע הדולפין השני ליעדו? ) ( ) ( ) ( 0 ) ( x x x x. נתון: + = 0 < x x =? ) ( ) ( ) ( ) (. בסרטוט שלפניכם מעגל שמרכזו O. הנקודות B A, ו- C נמצאות על היקף המעגל. A? C לפי נתונים אלה והנתונים שבסרטוט, «OCA =? O 0 B 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) (

31 חשיבה כמותית - פרק שני לכל שני מספרים x ו- y הוגדרה הפעולה $ כך: $(x, y) = x yא ז א םx < $(x, y) = y xא ז א םy < ז 0 = y) $(x, xא א םy = $(, $(, $(, ))) =? ) ( ) ( ) ( 0 ) (. עובדים במשרד התבקשו להשתתף בארגון מסיבת חנוכה. הם יכלו להירשם בשתי רשימות: רשימת העובדים שמוכנים להביא אוכל, ורשימת העובדים שמוכנים לסייע בקישוט. ברשימת האוכל היו 0 שמות, וברשימת הקישוט היו שמות. ידוע כי 0 עובדים נרשמו בשתי הרשימות, ו- עובדים לא נרשמו באף רשימה. כמה עובדים יש במשרד סך הכול? 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) (. בסרטוט שלפניכם שלושה מעגלים חופפים שרדיוס כל אחד מהם ס"מ. מרכזו של המעגל האמצעי נמצא בנקודת ההשקה של שני המעגלים האחרים. מה אורך הקו המודגש )בס"מ(? r ) ( r ) ( r ) ( 0r ) (. L ו- M הם מספרים שלמים ושונים זה מזה. נתון: = M) (L (-) הביטוי L M בהכרח - חיובי )( שלילי )( מתחלק ב- )( מתחלק ב- )(

32 חשיבה כמותית - פרק שני - - הסקה מתרשים )שאלות -0( עיינו היטב בתרשים שלפניכם, וענו על ארבע השאלות שאחריו. בשנת 000 ובשנת 00 גידלו דגנים ב- 0 חוות חקלאיות. בכל שנה גידלו בכל אחת מהחוות דגן מסוג אחד בלבד מארבעת הסוגים הבאים: חיטה, אורז, תירס ושעורה. התרשים מתאר את גידול הדגנים בחוות בכל שנה. כל מלבן בתרשים מייצג דגן מסוג אחד. רוחב המלבן מייצג את מספר החוות שבהן גידלו סוג דגן זה: רוחב כל משבצת מייצג חוות. מיקום המלבן ביחס לציר האנכי מייצג את טווח כמות הדגן בחוות שגידלו אותו: הקצה התחתון של המלבן מסמן את הכמות הקטנה ביותר של הדגן שגודלה בחווה כלשהי, והקצה העליון של המלבן מסמן את הכמות הגדולה ביותר של הדגן שגודלה בחווה כלשהי. המספר שבתוך כל מלבן מייצג את השווי של טונה דגן )באלפי שקלים(. לדוגמה: בשנת 000 גידלו תירס ב- חוות, ושווי כל טונה תירס היה,000 שקלים. כל אחת מהחוות האלה גידלה בין 00 ל- 0 טונות תירס. כמות דגן לחווה (בטונות) חיטה אורז שנת תירס כמות דגן לחווה (בטונות) שנת 00 אורז תירס. חיטה שעורה שעורה מספר חוות חוות מספר חוות חוות שימו לב: בתשובתכם לכל שאלה, התעלמו מנתונים המופיעים בשאלות האחרות.

33 חשיבה כמותית - פרק שני - - השאלות 0. בחווה של שוש מגדלים חיטה. בשנת 000 גידלו בחווה זו את הכמות הקטנה ביותר מסוג דגן זה. מה היה שווי החיטה שגידלו בחווה של שוש בשנה זו )באלפי שקלים(? 00 ) ( ) ( 0 ) ( ) (. "מדד הריכוזיות" של כל סוג דגן בכל שנה מוגדר כך: הכמות הגדולה ביותר של דגן מסוג זה שגודלה בחווה כלשהי )בטונות( מספר החוות שבהן גידלו דגן מסוג זה עבור איזה מהבאים מדד הריכוזיות הוא הגבוה ביותר? חיטה ב- 000 )( שעורה ב- 000 )( חיטה ב- 00 )( שעורה ב- 00 )(. בשנת 000, חווה א וחווה ב גידלו את אותה כמות דגן. לא ייתכן שבחווה א גידלו ובחווה ב גידלו. חיטה ; תירס )( חיטה ; שעורה )( אורז ; תירס )( אורז ; שעורה )(. בחוות שגידלו בהן תירס בשנת 00, ממוצע כמות התירס היה 0 טונות לחווה. מה היה השווי הכולל של התירס שגודל בחוות בשנת 00 )באלפי שקלים(?,00 ) (,0 ) (,0 ) (,00 ) (

34 חשיבה כמותית - פרק שני - - שאלות ובעיות )שאלות 0-( ו- r סידרו בסדר עולה )המספר הקטן ביותר ראשון והמספר הגדול 0 את ארבעת המספרים,,. ביותר רביעי(. מה מקומו של r בסידור זה? ראשון )( שני )( שלישי )( רביעי )(. הביטוי a b מתקיים בהכרח כאשר - a 0 ) ( b 0 ) ( a = ) ( b = ) (. במערכת צירים סרטטו מעגל. שתיים מנקודות החיתוך של המעגל עם הצירים הן )0,( ו-(,0 ). איזו מהטענות הבאות נכונה בהכרח? )( ערך ה- x של מרכז המעגל שווה לערך ה- y שלו )( ערך ה- x של מרכז המעגל שונה מערך ה- y שלו )( המעגל עובר בראשית הצירים )( ראשית הצירים נמצאת בתוך המעגל. מספר השקדים של זלמן גדול פי ממספר השקדים של הרשל. מספר הצימוקים של הרשל גדול פי ממספר הצימוקים של זלמן. מה מהבאים יכול להיות סך כל השקדים והצימוקים של זלמן והרשל יחד? 0 ) ( ) ( ) ( ) (

35 חשיבה כמותית - פרק שני - -. ספר ילדים מחולק לפרקים שאורך כל אחד מהם עמודים. מספר העמוד הראשון בפרק הראשון הוא. מה מספר העמוד הראשון בפרק השמיני? ) ( ) ( ) ( ) (. בסרטוט שלפניכם ABCD הוא דלתון AD) (CB = CD, AB =. D ס"מ E לפי נתונים אלה והנתונים שבסרטוט, מה שטח הדלתון ABCD )בסמ"ר(? A ס"מ B C 0 ס"מ ) ( ) ( 0 ) ( ) (. 0 המשכורת של מעיין גבוהה ב- 0% מממוצע המשכורות של מעיין ושל נופר. המשכורת של נופר שווה ל- מהמשכורת של מעיין. ) ( ) ( ) ( ) (

36 - - חשיבה כמותית - פרק שני עמוד ריק

37 - - אנגלית - פרק ראשון ENGLISH The following section contains three types of questions: Sentence Completion, Restatement and Reading Comprehension. Each question is followed by four possible responses. Choose the response which best answers the question and mark its number in the appropriate place on the answer sheet. Sentence Completions (Questions -) This part consists of sentences with a word or words missing in each. For each question, choose the answer which best completes the sentence.. A light year is the that light travels in one year:. trillion kilometers. () pattern () weight () distance () report. There is an old Irish that a new broom sweeps clean, but the old broom knows all the corners. () ending () saying () understanding () failing. Recent research what many people were taught as children: breakfast is the most important meal of the day. () confirms () acquires () delays () possesses. Cottonseed is highly, containing all the protein required for a well-balanced diet. () nutritious () overcast () affluent () jubilant This section contains questions. The time allotted is 0 minutes.

38 - - אנגלית - פרק ראשון. The findings of a study on Chicago's poor are many other big cities in the United States. () located in () applicable to () fascinated by () capable of. Of the many paintings to Italian artist Federico Zuccaro, only two have been proven conclusively to be his work. () attributed () duplicated () lamented () reimbursed. In 00, Chiquita Brands devised a new advertising strategy designed to the market share it had lost to its competitor, Dole Foods. () reproach () relent () revere () recoup. In a speech given in, Indonesian nationalist leader Sukarno the Pancasila, the five principles upon which the independent Indonesian state was to be founded. () articulated () subordinated () impersonated () fluctuated

39 - - אנגלית - פרק ראשון Restatements (Questions -) This part consists of several sentences, each followed by four possible ways of restating the main idea of that sentence in different words. For each question, choose the one restatement which best expresses the meaning of the original sentence.. The fruit of an oak tree is called an acorn. () Both fruit and acorns grow on oak trees. () Acorns are the fruit of the oak tree. () Acorns grow only on oak trees. () Oak trees all produce acorns. 0. Teaching kids to count is fine, but teaching them what counts is best. (Bob Talbert) () Knowledge is important, but values are even more so. () The best teachers are those who learn from their students. () What matters most is not what one learns, but from whom one learns it. () School should not get in the way of a good education.. When darkness falls, hippopotamuses venture ashore to forage for food. () Hippopotamuses eat more at night than they do during the day. () At night, hippopotamuses emerge from the water in search of food. () After dark, hippopotamuses move around in groups looking for food. () After dark, hippopotamuses do nothing but hunt for food.. The popularity of Thomas Babington Macaulay's poetry waned during the 00s. () Macaulay's poetry is not as popular today as it was in the 00s. () Macaulay was one of the most popular poets of the 00s. () Macaulay's poems did not become popular until the 00s. () Macaulay's poetry became less popular in the 00s.

40 - - אנגלית - פרק ראשון Reading Comprehension This part consists of two passages, each followed by several related questions. For each question, choose the most appropriate answer based on the text. Text I (Questions -) () Cats are the most common house pets in the world. They are popular not only because of their beauty and charm, but also because they need less care and attention than some other pets. Many people keep cats because they chase away mice, rats, and other small animals, a behavior carried over from the days when all cats were wild. () The modern house cat probably evolved from the wild North African species Felis silvestris libyca. Over time, wild cats wandered into human settlements looking for food, and people began to take care of them. The earliest evidence of this is an Egyptian tomb dating back to 00 BCE, which was found to contain the bones of several cats along with little pots for milk. Paintings of family life from around 00 (0) BCE include cats, indicating that they were, by that time, considered household pets. Eventually, cats were brought to Greece and Rome and then to India, the Far East, and the Americas. Cats have not always been loved, however. In medieval Europe, for example, they were feared and hated by people who believed that cats were evil and had magical () powers. Hundreds of thousands of cats were killed along with their owners, who were suspected of practicing witchcraft. By the fourteenth century, there were few cats left in the streets of Europe's towns and cities. As a result, rats ran about freely, spreading deadly diseases such as the Black Plague, which caused the deaths of twenty-five million people. Questions. A good title for the text is - () The Beauty and Charm of Cats () Cats of the Middle East and Europe () Cats: Beloved House Pets or Evil Animals? () Cats: A Short History

41 - 0 - אנגלית - פרק ראשון. It can be understood from the first paragraph that cat owners - () generally like cats better than they like people () spend less time taking care of their pets than dog owners do () usually own more than one cat () prefer small animals. The main purpose of the second paragraph is to discuss - () the species Felis silvestris libyca () how cats were treated in ancient Egypt () cats in different countries () when cats came to be pets. According to the last paragraph, during the Middle Ages - () cats spread disease () cats were brought to Europe () no cats were allowed in towns and cities () people were afraid of cats. It can be understood from the last paragraph that if there had been more cats in the fourteenth century - () more people would have kept them as pets () more people would have practiced witchcraft () fewer people would have died from the Black Plague () fewer people would have lived in towns and cities

42 - - אנגלית - פרק ראשון Text II (Questions -) () The People's Republic of China (PRC) was established in. For the first two decades of its existence, the communist PRC maintained a hostile stance towards the United States, which it considered an "imperialist enemy of the people". The US, in turn, was extremely suspicious and fearful of Communist China and its alliance with the () Soviet Union. In the 0s and 0s, this rivalry escalated into outright military engagement on the Korean and Vietnamese fronts, respectively. In both cases, China supported communist troops who were at odds with US-backed anti-communist forces. In the late 0s, as China's relations with the Soviet Union became increasingly strained, both China and the US came to realize that formal diplomatic relations could (0) be mutually advantageous. At the World Table Tennis Championships in Nagoya, Japan, an improbable means of breaching the divide presented itself. When Glenn Cowan, the star of the American ping pong team, missed his team's bus, he was given a ride by the Chinese team. Along the way, China's leading player, Zhuang Zedong, gave Cowan a souvenir from China. The next day, photographers were on hand when Cowan () reciprocated. Pictures of the two men flashed around the world. Chinese leader Mao Zedong saw them and, recognizing the public relations potential, he decided to invite the US table tennis team members to visit China. In April, the first Americans allowed into the PRC played a series of friendly matches with their Chinese counterparts. The US and China subsequently initiated trade relations and in, (0) President Richard Nixon visited China the culmination of a process that the media dubbed "ping pong diplomacy". Questions. An appropriate title for this text would be - () How Richard Nixon and Mao Zedong Made History () Rivalry in Sports Between the US and China () Chinese-US Hostility: From to the Present () Ping Pong Diplomacy: Resolving Conflict through Sports

43 - - אנגלית - פרק ראשון. The main purpose of the first paragraph is to - () summarize 0 years of relations between the US and the PRC () discuss political alliances in the 0s and 0s () explain why the US was hostile towards the PRC () discuss US relations with the PRC, the Soviet Union, Vietnam, and Korea 0. The phrase "an improbable means of breaching the divide" (line ) could best be restated as - () an unlikely opportunity to improve relations () an unfortunate development in world politics () an unexpected change of plans () an unusual series of mistakes. It can be inferred from the second paragraph that the friendly exchange of gifts between Glenn Cowan and Zhuang Zedong - () was meant to be a secret () was arranged by photographers () was welcomed by both the US and China () took place after the championship match. Which sequence of events is in the correct order? () the US team visits China trade relations are initiated Nixon visits China () Mao Zedong sees the photographs Nixon visits China friendly matches take place () photographs are taken Americans are invited to China Mao Zedong sees the public relations potential () trade relations are initiated media talks of ping pong diplomacy China permits visit of American team

44 - - אנגלית - פרק ראשון עמוד ריק

45 - - אנגלית - פרק שני ENGLISH The following section contains three types of questions: Sentence Completion, Restatement and Reading Comprehension. Each question is followed by four possible responses. Choose the response which best answers the question and mark its number in the appropriate place on the answer sheet. Sentence Completions (Questions -) This part consists of sentences with a word or words missing in each. For each question, choose the answer which best completes the sentence.. Playwright Oliver Goldsmith left his native Ireland at the age of and never. () belonged () hurried () returned () continued. A tangram is a Chinese consisting of seven pieces that can be arranged into various shapes. () puzzle () detail () lecture () spirit. Most types of pine trees grow, becoming quite tall in just a few years. () closely () differently () kindly () quickly. Myths and legends are often passed down for generations before they are recorded in writing. () orally () merely () boldly () plainly This section contains questions. The time allotted is 0 minutes.

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשעד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, 635863 מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר 1 נתון: 1 תלמיד קנה 11 מחברות דקות ו- 4 מחברות עבות,

קרא עוד

סט נובמבר 08 מועד מיוחד - פתרונות עפר.doc

סט נובמבר 08 מועד מיוחד - פתרונות עפר.doc נפתור את מערכת המשוואות y+ 3 = 5 5 7 3 2y + = 8 3 נארגן את המשוואה הראשונה 1/ 5/ y+ 3 5 = 5 1 y+ 3= 5(5 ) y+ 3= 25 5 8+ y= 25 /5 נארגן את המשוואה השנייה 3 1 3 / / / 2y 7 3 8 + = 1 3 1 6y+ 7 3= 24 7+ 6y

קרא עוד

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה יש לפתור את כל השאלות עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות על דפים משובצים. רשמו את שמכם על כל אחד מהדפים הפתרונות יוגשו אחרי חופשת הפסח. מומלץ לכתוב דואר אלקטרוני, Whatspp כאשר נתקלים בקושי. מישהו

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

Microsoft Word - 38

Microsoft Word - 38 08.05.6-80 - פתרון מבחן מס' 8 (ספר מבחנים שאלון 0580) t (v 75) (א) מהירות ההתקרבות של שני הרוכבים היא לכן הזמן שעבר מיציאת הרוכבים ועד הפגישה: קמ"ש, שעות 60 v 75 לפי הנתון בשאלה, נרכיב את המשוואות: 60

קרא עוד

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

פסגות ע"ש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה -

פסגות עש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה - פסגות ע"ש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה יחס פרופורציה וקנה מידה נוסחאות הכפל המקוצר ופירוק לגורמים פתרון משוואות, אי שוויונות ומערכת משוואות ממעלה ראשונה שאלות מילוליות משוואות ריבועיות שברים

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F2E5ECE5FA20EEE5EEF6E0E5FA20312E646F63>

<4D F736F F D20F4F2E5ECE5FA20EEE5EEF6E0E5FA20312E646F63> 1 תרגול פעולות מומצאות ( ( $ מה מהתשובות לא יכולה להיות תוצאה של הפעולה ) ( $ 1 הוגדרה פעולה חדשה $ + 1 1 + 10 + () () מה תוצאת הפעולה ) ( @ @ 10 = הוגדרה הפעולה החדשה 10 1 () 10 () 10 $ 19 $ 17 a) ( $

קרא עוד

1 בגרות עח יולי 18 מועד קיץ ב שאלון x b 2 2 y x 6x שיעור ה- א x לכן, של קדקוד הפרבולה, ו-, מתקבל על ידי הנוסחה a. C(3, 9) ובהתאם, y. (3, 9) 2 C

1 בגרות עח יולי 18 מועד קיץ ב שאלון x b 2 2 y x 6x שיעור ה- א x לכן, של קדקוד הפרבולה, ו-, מתקבל על ידי הנוסחה a. C(3, 9) ובהתאם, y. (3, 9) 2 C 8 מועד קיץ ב שאלון 58 x b y x x שיעור ה- א x לכן של קדקוד הפרבולה ו- מתקבל על ידי הנוסחה a C( 9) ובהתאם y ( 9) C 9 C הם x C ( ) תשובה: שיעורי קדקוד הפרבולה B A y x x ב הישר y 5 חותך את הפרבולה בנקודות

קרא עוד

rizufim answers

rizufim answers ÌÈÙÂˆÈ מדריך למורה פעילות זו היא פעילות חקר לבדיקת כל אפשרויות הריצוף שבהן סידור מצולעים סביב קודקוד הוא זהה. המצולעים שבהם ישתמשו התלמידים הם: משולש שווה צלעות, משושה משוכלל וריבוע - כולם בעלי צלע באותו

קרא עוד

ע 003 מרץ 10 מועד מיוחד פתרונות עפר

ע 003 מרץ 10 מועד מיוחד פתרונות עפר בגרות ע מרץ 0 מועד מיוחד שאלון 5005. x א. () יש למצוא את הערך של m שעבורו גרף + ) mx f ( x) mm ( 6) x + ( כאשר נציב m או 6 m נקבל 0 0 ונקבל פונקציה עולה ובהתאם הישר לא מקביל לציר ה - הוא ישר המקביל לציר

קרא עוד

פסגות ע"ש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה עבודת קיץ לבוגרי כיתה ז' קבוצת מיצוי " שכונה מערבית, רח' הפסגה 17 כרמיאל דוא"ל:

פסגות עש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה עבודת קיץ לבוגרי כיתה ז' קבוצת מיצוי  שכונה מערבית, רח' הפסגה 17 כרמיאל דואל: עבודת קיץ לבוגרי כיתה ז' קבוצת מיצוי " סדר פעולות חשבון עם מספרים מכוונים )1( כמובן יש להראות את דרך פתרון. תרגיל 0 1 : ( 3) 1 ( ) פתרו. שימו לב לסדר פעולות החשבון. תשובה 1 )( )3( )4( )5( )6( )7( )8( 30

קרא עוד

ע 001 ינואר 10 מועד חורף פתרונות עפר

ע 001 ינואר 10 מועד חורף פתרונות עפר בגרות ע 00 ינואר 0 שאלון 50 הציר האופקי, ציר ה-, x מתאר את הזמן שעובר, בשניות, מתחילת השחייה כל משבצת היא בת 0 שניות הציר האנכי, ציר ה - y, מתאר את המרחק מקצה הבר כה כל משבצת היא בת 0 מטר כאשר הקו עולה

קרא עוד

Microsoft Word - solutions.doc

Microsoft Word - solutions.doc תחרות גיליס 009-00 הרי פוטר הגיע לחנות הדובשנרייה בהוגסמיד. הוא מגלה, שהכסף שלו מספיק בדיוק ל- סוכריות קוסמים ול- 5 קרפדות שוקולד, או בדיוק ל- 0 קרפדות שוקולד ול- 0 נשיקות מנטה, או בדיוק ל- 45 נשיקות מנטה

קרא עוד

בחינה פסיכומטרית להתנסות עברית פברואר 2013 כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה )ע"ר( אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל

בחינה פסיכומטרית להתנסות עברית פברואר 2013 כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה )ער( אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל בחינה פסיכומטרית להתנסות עברית פברואר 0 ת וכן עניינים חשיבה מילולית מטלת כתיבה... חשיבה מילולית פרק ראשון... חשיבה מילולית פרק שני... חשיבה כמותית פרק ראשון... 0 חשיבה כמותית פרק שני... אנגלית פרק ראשון...

קרא עוד

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר ק( נסמן ב- את מהירות המשאית שיצאה מעיר A (קמ"ש, קבועה) בגרות עב ינואר מועד חורף שאלון 35 נסמן ב- y את מהירות המכונית שיצאה מעיר B (קמ"ש, קבועה) B A נסמן ב- s את המרחק מעיר לעיר "מ) s v עד מפגש ראשון משאית

קרא עוד

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63>

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63> < 0 a b b a > 0 נתון: מכאן ניתן לומר בוודאות כי -. a < b ab < 0 a 0 b > לא ניתן לקבוע בוודאות.. ( 0)?. לא ניתן לדעת. + ( + ) ( ) + + נתון: כמה ערכי שונים מקיימים את המשוואה?. אינסוף 0 +. תשובות ו נכונות

קרא עוד

בחינה פסיכומטרית להתנסות עברית דצמבר 2016 כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה )ע"ר( אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל

בחינה פסיכומטרית להתנסות עברית דצמבר 2016 כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה )ער( אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל בחינה פסיכומטרית להתנסות עברית דצמבר 0 ת וכן עניינים חשיבה מילולית מטלת כתיבה... חשיבה מילולית פרק ראשון... חשיבה מילולית פרק שני... חשיבה כמותית פרק ראשון... 0 חשיבה כמותית פרק שני... אנגלית פרק ראשון...

קרא עוד

בגרות עז יולי 17 מועד קיץ ב שאלון ,000 א. ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב-. 25% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי,

בגרות עז יולי 17 מועד קיץ ב שאלון ,000 א. ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב-. 25% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי, ,000 א ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב- 5% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי, 5% לכן, המחיר החדש הוא: 5,000 00 5 5 00 שקלים ממחירו הקודם 0005 תשובה: מחיר הספה לאחר ההתייקרות הוא

קרא עוד

Microsoft Word - beayot tnua 3 pitronot.doc

Microsoft Word - beayot tnua 3 pitronot.doc ק( בעיות מילוליות - בעיות תנועה.7 פתרון: א. נסמן : קמ"ש קמ"ש מהירותו של הולך הרגל. מהירותו של רוכב האופניים. משך זמן הליכתו של הולך הרגל מקיבוץ א' לקיבוץ ב'. משך זמן רכיבתו של רוכב האופניים מקיבוץ א' לקיבוץ

קרא עוד

סז 002 נואר 07 מועד חורף פתרונות עפר

סז 002 נואר 07 מועד חורף פתרונות עפר הציר האופקי מציג את מספר פעימות המונה הציר האנכי מציג את המחיר שגובה חברת הטלפונים (שקלים) ב. א. יש למצוא מהו המחיר ל- 00 פעימות המונה הראשונות בחודש. הנקודה המסומנת בגרף, בעיגול, מראה כי עבור 00 פעימות

קרא עוד

HaredimZ2.indb

HaredimZ2.indb יחידה :31חופפים משולשים נחפוף משולשים ונוכיח תכונות של אלכסוני משולשים שווה שוקיים ואלכסוני המלבן. שיעור.1חופפים במשולש שווה שוקיים נחקור ונוכיח תכונות של משולש שווה שוקיים נתון משולש שווה שוקיים שבו.

קרא עוד

בחינה פסיכומטרית להתנסות עברית אוקטובר 2014 כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה )ע"ר( אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכ

בחינה פסיכומטרית להתנסות עברית אוקטובר 2014 כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה )ער( אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכ בחינה פסיכומטרית להתנסות עברית אוקטובר 0 ת וכן עניינים חשיבה מילולית מטלת כתיבה... חשיבה מילולית פרק ראשון... חשיבה מילולית פרק שני... חשיבה כמותית פרק ראשון... 0 חשיבה כמותית פרק שני... אנגלית פרק ראשון...

קרא עוד

תרגול מרובעים- מקבילית נתונה מקבילית בעלת היקף בגודל 33 ס"מ, כמו כן אחת מצלעות המקבילית שווה ל- 8 ס"מ. מהו גודלה של שאר צלעות המקבילית בס"מ?.1 8 נתונה

תרגול מרובעים- מקבילית נתונה מקבילית בעלת היקף בגודל 33 סמ, כמו כן אחת מצלעות המקבילית שווה ל- 8 סמ. מהו גודלה של שאר צלעות המקבילית בסמ?.1 8 נתונה תרגול מרובעים- מקבילית נתונה מקבילית בעלת היקף בגודל 33 ס"מ, כמו כן אחת מצלעות המקבילית שווה ל- 8 ס"מ. מהו גודלה של שאר צלעות המקבילית בס"מ?.1 8 נתונה מקבילית שצלעותיה שוות ל- 3 ס"מ ול- 7 ס"מ. מהו הטווח

קרא עוד

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל- ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים עברית על הרצף מוגשת ל- דר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: 10.10.2016 מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 הקדמה רכישתה של שפה שניה או זרה היא תופעה לשונית פסיכולוגית,

קרא עוד

<4D F736F F D20F9E9F2E5F820F1E9EEF0E920E7ECE5F7E4>

<4D F736F F D20F9E9F2E5F820F1E9EEF0E920E7ECE5F7E4> ניב רווח פסיכומטרי 1 שיעור מבוא נושא סימני החלוקה כולל מספר מושגים שצריך להכיר כמו חלוקה לגורמים או שארית של חלוקה. בבחינה יכולות להופיע שאלות שיעסקו בנושא זה כנושא בפני עצמו, ולעתים הידע בנושא דרוש לפתרון

קרא עוד

שם כיף עם ג'ף מאגר פעילויות חלק א' חוברת של פעילויות מתמטיות: העשרה, העמקה, משחקים ואתגרים כיתה

שם כיף עם ג'ף מאגר פעילויות חלק א' חוברת של פעילויות מתמטיות: העשרה, העמקה, משחקים ואתגרים   כיתה שם כיף עם ג'ף מאגר פעילויות חלק א' חוברת של פעילויות מתמטיות: העשרה, העמקה, משחקים ואתגרים www.kefwithjeff.org כיתה Happy New Year 8 0 80 80 0 8 8 8 8 8 08 8 0 0 בכל שורה ובכל טור יש את המספרים עד כולל.

קרא עוד

בחינה פסיכומטרית להתנסות עברית פברואר 2015 כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה )ע"ר( אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל

בחינה פסיכומטרית להתנסות עברית פברואר 2015 כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה )ער( אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל בחינה פסיכומטרית להתנסות עברית פברואר 0 ת וכן עניינים חשיבה מילולית מטלת כתיבה... חשיבה מילולית פרק ראשון... חשיבה מילולית פרק שני... חשיבה כמותית פרק ראשון... 0 חשיבה כמותית פרק שני... אנגלית פרק ראשון...

קרא עוד

Microsoft Word - עבודת פסח לכיתה י 5 יחל.doc

Microsoft Word - עבודת פסח לכיתה י 5 יחל.doc עבודת פסח במתמטיקה לכיתה י' (5 יחידות) תרגילים שבעבודה על החומר שנלמד בכיתה ומיועדים לחזרה יש לעשות לא פחות מ- תרגילים מכל פרק אלגברה פתור את מערכת המשוואות הבאות: y x 1 y y 1 x y m x 1 x עבור אילו ערכים

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 פוליטיקה ארגונית למנהלי משאבי אנוש תמר חושן יעוץ ניהולי "ולחשוב שאני צריכה לבזבז עכשיו כל כך הרבה זמן על הדבר הזה..." למה לי פוליטיקה עכשיו?! "אם אתה מקצוען אמיתי. באמת טוב במה שאתה עושה אתה לא רוצה ולא

קרא עוד

Microsoft Word - hedva 806-pitronot-2011.doc

Microsoft Word - hedva 806-pitronot-2011.doc ו- ( ( השייכים לתחום ההגדרה שאלה פתרון: א. לפי ההגדרה, f היא פונקציה זוגית, אם לכל ( ) שלה, מתקיים. f f נציב את במקום בפונקציה הנתונה ונקבל: ( ) ( ) ( ) + + + + ( ) f f f כלומר, הפונקציה היא זוגית. על

קרא עוד

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc תרגול בעיות הסתברות. גולן מטיל פעמים קובייה הוגנת, מה ההסתברות שבכל אחת מהפעמים יקבל תוצאה שונה? () () () הילה קוראת ספר לפני השינה פעמים בשבוע, יוני סופר כבשים לפני השינה פעמים בשבוע, מה הסיכוי שהיום

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

עבודת קיץ לקראת כיתה ט' - מצויינות מתמטיקה העבודה כוללת שאלות מכל הנושאים שנלמדו במהלך השנה. את חלק מהשאלות כבר פגשתם, וזו הזדמנות עבורכם לוודא שאתם י

עבודת קיץ לקראת כיתה ט' - מצויינות מתמטיקה העבודה כוללת שאלות מכל הנושאים שנלמדו במהלך השנה. את חלק מהשאלות כבר פגשתם, וזו הזדמנות עבורכם לוודא שאתם י עבודת קיץ לקראת כיתה ט' - מצויינות מתמטיקה העבודה כוללת שאלות מכל הנושאים שנלמדו במהלך השנה. את חלק מהשאלות כבר פגשתם, וזו הזדמנות עבורכם לוודא שאתם יודעים כיצד לפתור אותן. את העבודה יש להגיש במהלך השבוע

קרא עוד

אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים

אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים בריבוע מכיל 60 חידות ברמת קושי עולה לשחקן יחיד או שני

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F8F720E7F9E9E1E420EBEEE5FAE9FA203120E9E5ECE E646F63>

<4D F736F F D20F4F8F720E7F9E9E1E420EBEEE5FAE9FA203120E9E5ECE E646F63> הסברים לפרק כמותי : :úåðåëðä úåáåùúä 0 9 8 7 6 5 5 0 9 8 7 6 5. התשובה הנכונה היא: (). עלינו לקבוע איזה מהביטויים שבתשובות אינו זוגי. משום שהשאלה עוסקת בתכונת הזוגיות, ננסה ללמוד מהנתון על זוגיותם של x

קרא עוד

Microsoft Word פרק 16 - פתרון משוואות רמה א

Microsoft Word פרק 16 - פתרון משוואות רמה א 0.0. דף עבודה פתרון משוואות ושאלות מילוליות נתונות שתי משוואות שקולות. 8 60 הסבירו מדוע המשוואות שקולות. 6) 4( שקולה למשוואות אלו? האם המשוואה 8 מצאו שתי משוואות נוספות השקולות למשוואות בסעיף. () משוואות.

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 Strangers no more סרט זוכה האוסקר https://www.youtube.com/watch?v=dkciv 4U5Jkw בית הספר היסודי בב"ש http://news.nana10.co.il/article/?articleid= 1017790 שדרת הכניסה לאוניברסיטת תל אביב http://international.tau.ac.il/

קרא עוד

בחינה פסיכומטרית להתנסות עברית אוקטובר 2010 כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה )ע"ר( אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכ

בחינה פסיכומטרית להתנסות עברית אוקטובר 2010 כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה )ער( אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכ בחינה פסיכומטרית להתנסות עברית אוקטובר 00 אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה - כולה או חלקים ממנה - בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה. ת וכן עניינים חשיבה

קרא עוד

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off seven weeks. They must be complete: you must count

קרא עוד

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם 1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם בהגשה לטופס המבחן. חומרי עזר: 1.מחשבון. נספח הנוסחאות

קרא עוד

mivhanim 002 horef 2012

mivhanim 002 horef 2012 מבחן מספר 1 (שאלון 00 חורף תשע"ב) בשאלון זה שש שאלות. תשובה מלאה לשאלה מזכה ב- 5 נקודות. מותר לך לענות, באופן מלא או חלקי, על מספר שאלות כרצונך, אך סך הנקודות שתוכל לצבור לא יעלה על. 100 אלגברה (x+ 5)

קרא עוד

א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש בגרות סט יולי 09 מועד קיץ ב שאלון CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף

א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש בגרות סט יולי 09 מועד קיץ ב שאלון CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש 3 CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף, E בהתאמה. לכן, הנקודה BE.3: לצלעות AE מחלקת את ו- AB ביחס של ע"פ נוסחת חלוקת קטע ביחס נתון

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 RESOLUTION Resolution Spatial Resolution Contrast resolution Temporal Resolution Types of Resolution Spatial Resolution also called Detail Resolution the combination of AXIAL and LATERAL resolution -

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: שם המרצה: מר אלכסנדר שקולניק, בשפת JAVA מבחן ב: מבוא לתכנות מס' הקורס : מיועד לתלמידי : הנד

אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: שם המרצה: מר אלכסנדר שקולניק, בשפת JAVA מבחן ב: מבוא לתכנות מס' הקורס : מיועד לתלמידי : הנד אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: 29.01.19 שם המרצה: מר אלכסנדר שקולניק, בשפת JAVA מבחן ב: מבוא לתכנות 202.1.9031 מס' הקורס : מיועד לתלמידי : הנדסת תעשיה וניהול שנה תשע"ט א' סמ' א' מועד 3 שעות משך

קרא עוד

Homework Dry 3

Homework Dry 3 Homework Dry 3 Due date: Sunday, 9/06/2013 12:30 noon Teaching assistant in charge: Anastasia Braginsky Important: this semester the Q&A for the exercise will take place at a public forum only. To register

קרא עוד

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א'

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' פיסיקה 1 ב' 203-1-1391 מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב 03.08.2017 משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' - שאלות אמריקאיות (כל שאלה - 5 נק') - יש לסמן תשובה

קרא עוד

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות ניתוח וניהול מאגרי מידע בעלי נתונים שאינם מאורגנים,

קרא עוד

התפלגות נורמלית מחודש

התפלגות נורמלית מחודש התפלגות נורמלית בקובץ זה מופיעות שאלות בנושא התפלגות נורמלית שמחליפות את שאלות המאגר ותוספותיו, הקיימות עד כה שאלות אלה יכולות להיפתר מבלי להמיר את ערכי המשתנה לציוני תקן, ומבלי להשתמש בטבלת ההתפלגות הנורמלית

קרא עוד

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה המחלקה להוראת המדעים, נעמה בני מכון ויצמן למדע בקרב מבוגרים: בקרב מבוגרים הקביעה מבוססת מעשים/תוצרים/ביצועים. אנשים אלו הוכיחו במעשים/ביצועים/תוצרים פעולות

קרא עוד

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63> עבודת הגשה בפרויקט: מגיש: יובל מרגלית כיתה: י' 4 בי"ס: אורט" מילטון" בת ים תאריך: 31-5-2009 .1 מקום ההשמה בו הייתי הינו שירותי כבאות והצלה בעיר בת ים. שירותי הכבאות בבת ים, הינם חלק משירותי הכבאות הארצית

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

מבדק מס' 1 - חומרים: תכונות, שימושים, שינויים בחומר, היבטים טכנולוגיים

מבדק מס' 1 - חומרים: תכונות, שימושים, שינויים בחומר, היבטים טכנולוגיים משרד החינוך המינהל למדע וטכנולוגיה הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה שם התלמיד/ה: כיתה: משימת הערכה מספר 1- כיתה ד נושאים: מערכות ותהליכים ביצורים חיים ומערכות אקולוגיות )בעלי חיים( הנחיות: קראו היטב את השאלות.

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה 2-7012610-3 תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד ב' שם המרצה: ערן עמרי, ענת פסקין-צ'רניאבסקי חומר עזר:

קרא עוד

טיפים להצלחה במהלך הבחינה 1. בתחילת הבחינה קראו היטב את כל השאלות וסמנו לעצמכם את השאלות המועדפות על ידכם. קראו כל שאלה לפחות פעמיים, כדי שלא תחמיצו נ

טיפים להצלחה במהלך הבחינה 1. בתחילת הבחינה קראו היטב את כל השאלות וסמנו לעצמכם את השאלות המועדפות על ידכם. קראו כל שאלה לפחות פעמיים, כדי שלא תחמיצו נ טיפים להצלחה במהלך הבחינה 1. בתחילת הבחינה קראו היטב את כל השאלות וסמנו לעצמכם את השאלות המועדפות על ידכם. קראו כל שאלה לפחות פעמיים, כדי שלא תחמיצו נתון כלשהו.. אין צורך לענות על השאלות לפי סדר הופעתן.

קרא עוד

עבודת קיץ לתלמידים כיתה ט' העולים לכיתה י (רמה 4-5 יחידות)

עבודת קיץ לתלמידים כיתה ט' העולים לכיתה י (רמה 4-5 יחידות) 5 עבודת קיץ לתלמידי כיתה ט' העולים לכיתה י )רמה יחידות( את העבודה יש להגיש למורה למתמטיקה תחילת שנה הבאה. בשבועיים הראשונים של שנת הלימודים יתקיים מבחן לפי העבודה. לעבודה חלקים:. תרגול בסיסי לתלמידי 5

קרא עוד

Microsoft Word - teachmodel1.doc

Microsoft Word - teachmodel1.doc דגמי הוראה תכנון שיעור נושא השיעור: אסטרטגיות לחישוב נפח תיבה כיתה: ד נושא בתכנית הלימודים: נפח תיבה (עמוד 92) מיומנויות מתכנית הלימודים: פיתוח ראייה מרחבית - קשרים בין מודל דו-ממדי למודל תלת-ממדי והתנסות

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

Microsoft Word - beayot hespek 4 pitronot.doc

Microsoft Word - beayot hespek 4 pitronot.doc בעיות מילוליות - בעיות הספק.6 פתרון: נסמן: מספר המכשירים שתיקן טכנאי א' בשעה אחת (קצב עבודתו). ( ) כל אחד מהטכנאים תיקן מספר המכשירים שתיקן טכנאי ב' בשעה אחת (קצב עבודתו). 0 מכשירים, לכן: 0 שעות משך זמן

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 הקשר בין מנהיגות המנהל של בית הספר לבין הרגשתם של המורים ו תפקודם בכיתה במערכת החינוך הערבית בישראל מאת : מחמוד זועבי בהדרכת : ד"רציפורה שכטמן ד"ר מיכאל כץ עבודת

קרא עוד

ex1-bash

ex1-bash ביה"ס למדעי המחשב סמסטר חורף תשע"ח 13.12.2017 יסודות מערכות פתוחות פתרון תרגיל מס' 7 המכללה האקדמית נתניה שימו לב: כל ההערות שבתחילת תרגילים 1-6 תקפות גם לתרגיל זה. הערה 1: החל מתרגיל זה והלאה, בכל פעם

קרא עוד

פתרונות מלאים לשלב א' אולימפיאדה ארצית במתמטיקה חטיבה כיתות ז' 1. נתונה המשוואה השגויה הבאה: הזיזו גפרור אחד בלבד כדי שהמשוואה תהיה נכונה. פתרון לחידו

פתרונות מלאים לשלב א' אולימפיאדה ארצית במתמטיקה חטיבה כיתות ז' 1. נתונה המשוואה השגויה הבאה: הזיזו גפרור אחד בלבד כדי שהמשוואה תהיה נכונה. פתרון לחידו פתרונות מלאים לשלב א' אולימפיאדה ארצית במתמטיקה חטיבה כיתות ז'. נתונה המשוואה השגויה הבאה: הזיזו גפרור אחד בלבד כדי שהמשוואה תהיה נכונה. לחידות גפרורים יש לעיתים פתרונות רבים. אנו הצענו במחוון אחד: ישנו

קרא עוד

Bright Blue Gradients

Bright Blue Gradients מה נלמד היום: מהי סביבת חיים מהם מרכיבים ביוטיים וא-ביוטיים מהם צורכי הקיום של בעלי החיים כיצד הסביבה מספקת צרכי קיום אלו מה ההבדל בין תנאי סביבה ולמרכיבי סביבה מיפוי מושגים בנושא סביבת חיים: ביוספרה

קרא עוד

מבחן סוף סמסטר מועד ב 28/10/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, גדי אלכסנדרוביץ הוראות: א. בטופס המבחן 6 עמודים (כולל דף זה) ו

מבחן סוף סמסטר מועד ב 28/10/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, גדי אלכסנדרוביץ הוראות: א. בטופס המבחן 6 עמודים (כולל דף זה) ו מבחן סוף סמסטר מועד ב 28/10/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, גדי אלכסנדרוביץ הוראות: א. בטופס המבחן 6 עמודים (כולל דף זה) ו 4 דפי נוסחאות. בדקו שכל העמודים ברשותכם. ב. משך המבחן

קרא עוד

מקומות גיאומטריים השתלמות קיץ הקדמה: נושא המקומות הגיאומטריים הינו מרכזי בתכנית הלימוד ל- 5 יח"ל. פרק זה מאגד בתוכו את כל המרכיבים של הגיאומטרי

מקומות גיאומטריים השתלמות קיץ הקדמה: נושא המקומות הגיאומטריים הינו מרכזי בתכנית הלימוד ל- 5 יחל. פרק זה מאגד בתוכו את כל המרכיבים של הגיאומטרי מקומות גיאומטריים השתלמות קיץ - 015 הקדמה: נושא המקומות הגיאומטריים הינו מרכזי בתכנית הלימוד ל- 5 יח"ל פרק זה מאגד בתוכו את כל המרכיבים של הגיאומטריה האנליטית: ישר, מעגל, אליפסה ופרבולה בראיה מוכללת נושא

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שאלות הגשה בעבודה 1.מהי האטמוספירה? ולאיזה חלקים היא מתחלקת? 2.מה הרכב האטמוספירה? 3. חלק את שלבי ההתפתחות של האטמוספירה? 1000 km האטמוספרה היא תערובת של גזים העוטפת את כדור הארץ. 1000 km שלב שני

קרא עוד

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשעח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: 26.01.2018 2 סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מורכבת מ- 6 שאלות. כל שאלה מזכה ב- 20 נקודות כך הנקודות

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב פיתוח עירוני מוכוון תחבורה ציבורית בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב 20.6.16 מציגה: אירית לבהר גבאי מתכננת תנועה ארוך טווח, אגף התנועה עורכי התכנית עיריית תל אביב: אגף תכנון עיר: ניר דוד כהן אגף התנועה משרד

קרא עוד

Microsoft Word - 14

Microsoft Word - 14 9-5-27-4 - פתרון מבחן מס' 4 (ספר לימוד שאלון 3586) קמ"ש $ y קמ"ש % ppleסמן ב- קמ"ש את מהירות המכוppleית וב- y קמ"ש את מהירות המשאית () $ y 4 המשאית הגיעה ל- B לאחר המפגש עם המכוppleית כלומר ppleקבל את

קרא עוד

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר אני נשאר אני שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, אבל האדם עצמו לא משתנה. הילדים יבינו

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 בניית תכנית שיווקית מהי תכנית שיווקית? התכנית השיווקית מתארת את הפעולות השיווקיות שעסק צריך לבצע על מנת להשיג את יעדי המכירות שלו. מטרת התכנית השיווקית בניית התכנית השיווקית עוזרת לנו להגדיר את: 1. יעדי

קרא עוד

עבודת קיץ לתלמידים כיתה ט' העולים לכיתה י (רמה 4-5 יחידות)

עבודת קיץ לתלמידים כיתה ט' העולים לכיתה י (רמה 4-5 יחידות) עבודת קיץ לתלמידי כיתה ט' העולים לכיתה י )רמה יחידות( את העבודה יש להגיש למורה למתמטיקה תחילת שנה הבאה. בשבועיים הראשונים של שנת הלימודים יתקיים מבחן לפי העבודה. לעבודה חלקים:. תרגול בסיסי לתלמידי יחידות

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

עסקאו

עסקאו ממשל תאגידי: מושגים, מאפייני יסוד ואתגרי היישום פרופסור אהוד קמר אוניברסיטת תל-אביב נובמבר 2013 מבנה ההרצאה 1. את מי משרת התאגיד? 2. הגדרת הממשל התאגידי יעילות ואתיקה אם יישאר זמן: אתגרי הממשל התאגידי

קרא עוד

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מק"ט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מקט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2 סמויים - דגם סוס SOSS CS55555 CS555 CS555 CS55505 0 18 16 1 דגם.9mm 8.58mm 5.0mm 19.05mm מידה A 6.99mm.mm 18.6mm 1.9mm מידה B 19.70mm 17.8mm 117.8mm 95.5mm מידה C 1.70mm 9.5mm 5.56mm.97mm מידה D 7.1mm

קרא עוד

<4D F736F F D20EBE9FAE420E7202D20E0E7E5E6E9ED202D20E3F4E920F1E9EBE5ED20ECFAECEEE9E3E9ED D20F8EEE420E0202D20E8E5F4F120382D332

<4D F736F F D20EBE9FAE420E7202D20E0E7E5E6E9ED202D20E3F4E920F1E9EBE5ED20ECFAECEEE9E3E9ED D20F8EEE420E0202D20E8E5F4F120382D332 דף עבודה אחוזים באילו מהאיורים הבאים החלק הצבוע מהווה אותו אחוז מהם? מהו גודלו החלק ואיזה אחוז הוא מהווה מהם? (1) (ה) התבוappleappleו באיור משמאל. רשמו איזה חלק מהווה החלק הצבוע בשבר פשוט ובכתיב אחוזים.

קרא עוד

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט עמוד מתוך + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- תחומים עיקריים- וסטטיסטיקה היסקית; בסטטיסטיקה היסקית משערים השערות, משווים בין קבוצות באוכלוסיה ועוד, אך גם מ ניתן ללמוד הרבה על האוכלוסיה-

קרא עוד

סדנת תכנות ב C/C++

סדנת תכנות ב   C/C++ פקולטה: מדעי הטבע מחלקה: מדעי המחשב שם הקורס: מבוא למחשבים ושפת C קוד הקורס: 2-7028510 תאריך בחינה: 15.2.2017 משך הבחינה: שעתיים שם המרצה: ד"ר אופיר פלא חומר עזר: פתוח שימוש במחשבון: לא הוראות כלליות:

קרא עוד

YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדו

YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדו YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדול. השמיכה מקבלת צורה! מקרא עין שרשרת עין שטוחה חצי

קרא עוד

Guide For Examinees Inter-University Psychometric Entrance Test HEBREW PROFICIENCY TEST (YAEL) This test is intended for examinees who take the Psycho

Guide For Examinees Inter-University Psychometric Entrance Test HEBREW PROFICIENCY TEST (YAEL) This test is intended for examinees who take the Psycho Guide For Examinees Inter-University Psychometric Entrance Test HEBREW PROFICIENCY TEST (YAEL) This test is intended for examinees who take the Psychometric Entrance Test in a language other than Hebrew.

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

עבודת קיץ לתלמידים כיתה ט' העולים לכיתה י (רמה 4-5 יחידות)

עבודת קיץ לתלמידים כיתה ט' העולים לכיתה י (רמה 4-5 יחידות) עבודת קיץ לתלמידי כיתה ט' העולים לכיתה י )רמה - יחידות( את העבודה יש להגיש למורה למתמטיקה תחילת שנה הבאה. בשבועיים הראשונים של שנת הלימודים יתקיים מבחן לפי העבודה. התייחסות רצינית להכנת העבודה היא תנאי

קרא עוד

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שיתוף פעולה בין מורים שיח טיעוני (ארגומנטציה) בקרב תלמידים

קרא עוד

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי.

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי. 1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי..1 --------------------------------------- ----------------------------------------------------

קרא עוד

Microsoft Word - ניספח_8.doc

Microsoft Word - ניספח_8.doc ניסוי 8: מעגלי ישור וסינון איור 3.1: מעגל יישור חד-דרכי איור 3.: מעגל יישור דו-דרכי איור 3.3: מעגל יישור חד-דרכי עם מסנן קיבולי איור 3.4: מעגל יישור דו-דרכי עם מסנן קיבולי 1 התקנים חשמליים רבים זקוקים

קרא עוד

תרגול 1

תרגול 1 מבוא למדעי המחשב 2019 תרגול 5 מחרוזות, חתימות ורקורסיה מחרוזות רצף של תווים רקורסיה קריאה של מתודה לעצמה באופן ישיר או עקיף ראינו בהרצאה מחרוזות: תווים, חתימות: העמסה- String,הצהרה, overloading אתחול רקורסיה:

קרא עוד

Limit

Limit פרק אינטגרל כפול לכן לפי משפט 55 )ראו גם את ההערה( שאלות :5 d cos( ) d [ ] [] שאלות עם פתרון שאלה 5 חשבו: פתרון 8 הפונקציה ) f ( ) cos( מתקיים: רציפה במלבן d cos( ) d d cos( ) d עדיף לחשב את האינטגרל השני:

קרא עוד

תשובות 1. משתנה וביטוי אלגברי 1 א פרצוף שמח, פרצוף עצוב וכו'... ב פרצוף שמח. ג - 8 עצוב, - 15 שמח. ד שמח, עצוב. עמ' 2 2 א תכלת. ב 5. ג אי-

תשובות 1. משתנה וביטוי אלגברי 1 א פרצוף שמח, פרצוף עצוב וכו'... ב פרצוף שמח. ג - 8 עצוב, - 15 שמח. ד שמח, עצוב. עמ' 2 2 א תכלת. ב 5. ג אי- 1. משתנה וביטוי אלגברי 1 א פרצוף שמח, פרצוף עצוב וכו'... ב פרצוף שמח. ג - 8 עצוב, - 15 שמח. ד - 567 שמח, - 784 עצוב. עמ' 2 2 א תכלת. ב 5. ג אי-זוגיים. ד זוגיים. ה 10, כתום. א 9. 4, 1, ב מספר המבנה בריבוע.

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002 שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 00 מדוע יורדת המוטיבציה הפנימית ללמידה? הבדלים בין בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים במוטיבציה פנימית ובמשתנים המקושרים אליה מאת : אורית סטופ-הראל בהדרכת : ד"ר ג'ני קורמן

קרא עוד