דוח המיזוגים והרכישות השנתי של PwC Israel לסיכום שנת 2018 דו"ח עסקאות 2018

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "דוח המיזוגים והרכישות השנתי של PwC Israel לסיכום שנת 2018 דו"ח עסקאות 2018"

תמליל

1 דוח המיזוגים והרכישות השנתי של לסיכום שנת 2018 דו"ח עסקאות 2018

2 דו"ח המיזוגים והרכישות של לסיכום שנת 2018 עיקרי הממצאים סך העסקאות הכולל הסתכם ב 21.6 מיליארד דולר, והינו הגבוה ביותר מאז 2012, עלייה של כ 77% בהיקף לעומת 12.2 מיליארד דולר בשנת 2017 )*בנטרול עסקאות חריגות(. 61% מהיקף העסקאות נובע מ 5 עסקאות בשווי של למעלה ממיליארד דולר. חלה גם עלייה של 88% בשווי הממוצע לעסקה ביחס לאשתקד מ 142 מיליון דולר לעסקה )ללא עסקת מובילאיי( ל 267 מיליון דולר בשנת 2018, אך מספר העסקאות רשם קיטון, ועמד על 124 )לעומת 131 עסקאות(. בשנת 2018 מובילות את שוק המיזוגים והרכישות תעשיות אשר אנו לא רגילים לראות בראש הרשימה מזון ושתיה, מוצרי צריכה ושירותים, והמגזר התעשייתי. זאת, אל מול קיטון בהיקף ההון במגזרי הפארמה וההיי טק. תעשיית המזון והשתייה מובילה את שנת 2018 עקב מכירת פרוטרום ל IFF עבור כ 6.4 מיליארד דולר. בענף מוצרי הצריכה )היקף עסקאות השנה של כ 4.2 מיליארד דולר( בלטה השנה מכירת סודהסטרים לפפסיקו ע"ס כ 3.4 מיליארד דולר, בעוד שבמגזר התעשייתי נסגרה מכירת נטפים בכ 1.5 מיליארד דולר בתחילת השנה. לעומת התעשיות המסורתיות, תעשיית הפארמה / מדעי החיים קטנה להיקף של כ 1.3 מיליארד דולר בהשוואה לכ 4.7 מיליארד דולר בשנת היקף העסקאות של משקיעים זרים בישראל כמעט הכפיל את עצמו בין 2017 ל 2018, מכ 9.1 מיליארד דולר לכ 17.6 מיליארד דולר. שנת 2018 מאופיינת בגי דול בהיקף הרכישות של שחקנים אמריקאים אשר גדל ל 12.9 מיליארד דולר השנה בהשוואה ל 3.7 מיליארד דולר בשנת 2017 )בהחרגת עסקת אינטל/מובילאיי(. המגמה הזאת נצפית למרות רפורמת המס בארה"ב שמאפיינת מגמה הפוכה בשוק בארה"ב. כמו כן, התקיים בשנת 2018 שימור בנתח וכמות העסקאות המגיעות ממזרח אסיה, אך לצד זאת חלה ירידה בשווי הכולל של עסקאות אלו. תחזית לאחר שנת שיא בשווי עסקה ממוצע, גורמים מאקרוכלכליים עלולים להביא לצניחות מחירים בשווי החברות, דבר אשר יכול דווקא להוביל לגידול באטרקטיביות ביצוע רכישות, או מנגד, תנודות המחיר יהיו כה חריפות כך שהשוק עשוי להיכנס לקיפאון בשל רצון המשקיעים לצמצם חשיפה. בנוסף, אנו ממשיכים לראות את השינוי בהלך הרוח של היזמים המקומיים להשיא רווח לחברות בבעלותם ולא לדחוף לביצוע אקזיט מהיר. כמו כן, בשווקי העסקאות האמריקאים וממזרח אסיה כבר נראים סימני האטה בפעילות חוצה גבולות. שנה הבאה אנו עלולים לראות כי ה"חסינות" של השוק הישראלי לא תישמר. גורם אנדוגני נוסף הקיים במשק הינו ההיבט הרגולטורי, אשר מניב פוטנציאל פעילות רחבת היקף לעסקאות מהותיות בתעשיית הפיננסים. עם כל האמור לעיל, אי אפשר להתעלם מהמומנטום החיובי שיצרה שנת 2018 לעניין של משקיעים זרים בשוק המקומי, ומכך ששנת 2019 צפויה להציג כבר בפתיחתה סגירה של מספר עסקאות מהותיות ביניהן עסקת KLA /אורבוטק Tencor בסך 3.4 מיליארד דולר ועסקת Medtronic /מזור רובוטיקה בסך 1.6 מיליארד דולר, אשר נחתמו אך לא נסגרו סופית. *בכדי למנוע אנומליה של הנתונים והפילוחים, הדו"ח והניתוחים השונים אינם כוללים עסקאות בשווי העולה על 15 מיליארד דולר )מובילאיי בשנת 2017 וטבע/אלרגן בשנת 2016( בניתוחים הכוללים שווי. 2

3 שיא בהיקף עסקאות המיזוגים והרכישות לסך של 21.6 מיליארד דולר ובשווי הממוצע לעסקה שהאמיר ל 267 מיליון דולר. היקף עסקאות מיזוגים ורכישות הכולל, בהחרגת עסקאות מעל 15 מיליארד דולר, עלה בכ 77% השנה והסתכם ל 21.6 מיליארד דולר, זאת לעומת 12.2 מיליארד דולר בשנת 2017 )ללא עסקת מובילאיי( ו 16.8 מיליארד דולר בשנת 2016 )ללא עסקת טבע/אלרגן(. שיא נוסף השנה הינו השווי הממוצע לעסקה אשר עלה בכ 88% בהשוואה לשנת 2017 )ללא עסקת מובילאיי ועסקת טבע/אלרגן(, כאשר כמות העסקאות הסתכמה השנה ב 124, קטנה במעט מ 131 עסקאות ב שוק ההון העולמי והערכות שווי של חברות אשר היו גבוהות השנה, יחד עם חברות ישראליות מעניינות ובשלות יותר תרמו למגמה החיובית בהיקף הכולל ובשווי הממוצע לעסקה. מגמת העלייה הכללית במספר העסקאות הגדולות נשמרת ובמקביל כמות העסקאות מעל מיליארד דולר עלה ל 5 בהשוואה ל 3 בשנת 2017 נתח העסקאות ששווין מעל 100 מיליון דולר עולה בצורה עקבית ורציפה במשך 7 שנים, כאשר השנה נתח זה כולל כ 38% מסך העסקאות בהשוואה לכ 34% בשנת 2017 וכ 32% בשנת כמות העסקאות בין 400 מיליון דולר למיליארד דולר קטנה השנה ל 4 עסקאות בהשוואה ל 8 בשנת 2017, לאותה כמות כמו בשנת מנגד, כמות העסקאות מעל מיליארד דולר עלה ל 5 עסקאות בהשוואה ל 3 בשנת 2017 כאשר בשונה מ 2016 ומ 2017 ה Deals Mega השנה היו בסכומים צנועים יותר. עסקאות מכירת פרוטרום ל IFF ע"ס 6.4 מיליארד דולר ורכישת סודהסטרים ע"י פפסיקו עבור כ 3.4 מיליארד דולר בלטו השנה. היקף הפעילות מגופים פיננסיים הוכפל בהשוואה לשנה שעברה היקף העסקאות ע"י משקיעים פיננסיים הסתכם לכ 4 מיליארד דולר בהשוואה ל 1.8 מיליארד דולר בשנת מגמה זו בולטת גם לאור העובדה שעסקאות פיננסיות נוספות בוטלו השנה מטעמים רגולטוריים כדוגמת מכירת הפניקס ל Investments Yango הסינית ומכירת מיטב דש לקרן XIO הסיניתאירופאית, וכן עסקאות שנחתמו השנה אך טרם הבשילו לכדי סגירה כדוגמת מכירת לאומי קארד לקרן וורבורג פינקוס האמריקאית ע"ס כ 0.7 מיליארד דולר. שנת 2018 הציגה ביזור בין התעשיות והיקפי פעילות במגזרים אשר לא היינו רגילים לראות כמובילות בשוק המקומי, כאשר מגזר ההייטק והפארמה/מדעי החיים נדחקו ממרכז הבמה. מגזר המזון והשתייה )6.8 מיליארד דולר(, מוצרי הצריכה ושירותים )4.2 מיליארד דולר(, והמגזר התעשייתי )2.7 מיליארד דולר( היו המובילים בהיקף העסקאות בשנת העסקאות המובילות השנה הגיעו מהמגזרים הנ"ל: מכירת פרוטרום ל IFF בכ 6.4 מיליארד דולר, מכירת סודהסטרים לפפסיקו בכ 3.4 מיליארד דולר ומכירת נטפים בכ 1.5 מיליארד דולר. סך היקף תעשיות אלו הסתכם בשנת 2018 לכ 13.6 מיליארד דולר וכ 63% מסך היקף השוק בהשוואה להייטק והפארמה שהיוו כ 16% מהיקף הפעילות השנה )כ 3.5 מיליארד דולר(. מדובר בשינוי מגמה בהשוואה לשנים 2016 ו 2017 בהם ההייטק והפארמה היוו כ 62% ו 68% מסך היקף השוק, בהתאמה. מגזר ההייטק היה רביעי בגודלו השנה, ופחת בכ 0.6 מיליארד דולר להיקף של כ 2.2 מיליארד דולר בשנת מגזר הפארמה חווה את הקיטון הכי חד בהשוואה לשנה שעברה, וקטן ל 1.3 מיליארד דולר השנה לעומת 4.7 מיליארד דולר אשתקד. מגזרים אלו הובילו את השוק בהיקפם בשנים האחרונות. מגזר ההייטק הניב השנה עסקה גדולה אחת בלבד )מכירת דאטורמה לסיילספורס ע"ס 850 מיליון דולר(, בעוד מגזר הפארמה חווה נסיגה השנה כאשר היקף פעילותה של טבע בשוק הרכישות 3

4 מיזוגים והצטמצם מהותית לכ 0.7 מיליארד דולר. היקף הרכישות ע"י משקיעים זרים ב 2018 הגיע לשיא אשר נבע בעיקר מפעילות משמעותית ע"י חברות אמריקאיות היקף הרכישות מארה"ב הסתכם השנה לכ 12.9 מיליארד דולר, גידול של כמעט פי 3.5 בהשוואה ל 3.7 מיליארד דולר בשנת עליה זו מתרחשת בד בבד עם כניסתה לתוקף של רפורמת המס בארה"ב, אשר מציבה תנאים חדשים לשוק ודורשת מהמשקיעים לחשב מחדש אסטרטגיות גדילה באמצעות.M&A כמו כן, השחקנים ממזרח אסיה ממשיכים להביע עניין בשוק המקומי ואחוז סך העסקאות שנסגרו השנה היה דומה לשנה שעברה. מגמה זו הושפעה, בין היתר, מהשינויים בתעשיית הפיננסים בהקשר של חוק הריכוזיות המחייב קבוצות למכור את אחזקותיהם בחברות כדוגמת חברות ביטוח, בתי השקעות, וחברות אשראי. מספר עסקאות פוטנציאליות בוטלו ע"י רשות שוק ההון והביטוח במשרד האוצר ועל כן לא נצפו השנה עסקאות בשווי גבוה, מה שיכול היה לשנות את המגמה השנה בסה"כ היקף העסקאות שמקורן ממזרח אסיה. תחזית שנת 2019 עבור השוק הישראלי מסתמנת כשנה מסקרנת כאשר ישנו ערפל סביב קו המגמה הקיים לאור גורמים בעלי השפעה סותרת על השוק. אנו מזהים מספר גורמי מפתח בעלי יכולת השפעה על השוק המקומי אשר יחס הכוחות ביניהם עשוי להסיט את כיוון המגמה באופן בלתי צפוי. בשווקי העולם אשר האמירו לשיאים חדשים, הייתה גאות עד שלהי לקראת סוף השנה הנוכחית, נצפו תנודות בשוקי ההון בעולם ובארץ אשר לא ברור לאן מועדות פניהן. יתרה מזאת, תחזיות להאטה בקצב הצמיחה העולמית בשנים הקרובות עשויות גם הן להשפיע שלילית על מחירי העסקאות באם יתממשו. לאחר שנת שיא בשווי עסקה ממוצעת, גורמים מאקרו כלכליים עלולים להביא לצניחות מחירים בשווי החברות אשר יכול להוביל לגידול באטרקטיביות ביצוע רכישות, או מנגד, תנודות המחיר יהיו כה חריפות כך שהשוק עשוי להיכנס לקיפאון בשל רצון המשקיעים לצמצם חשיפה. בנוסף, אנו ממשיכים לראות את השינוי בהלך הרוח של היזמים המקומיים להשיא רווח לחברות בבעלותם ולא לדחוף לביצוע אקזיט מהיר. כמו כן, בשוק העסקאות האמריקאי אשר מושפע בין השאר מרפורמת המס, כבר נראים סימני האטה בפעילות מחוץ לגבולות ארה"ב. שנה הבאה אנו עלולים לראות כי ה"חסינות" של השוק הישראלי לא תישמר. אמירה זו נכונה גם בנוגע לשחקנים ממזרח אסיה אשר למרות צפי השנה לקיטון ניכר בהיקפם, הייתה השנה פעילות ערה. לעומת זאת, אירופה ובריטניה היו שקטות השנה בראיית השוק המקומי כנראה בעקבות הברקזיט וגורמים גאופוליטיים נוספים. השוק הישראלי מתבסס בשנים האחרונות כשוק מתפתח ומתחזק אשר מושך עניין רב ממשקיעים מביזור גאוגרפי מגוון, וכולל עסקאות בטווחי מחיר רחבים וכיעד אטרקטיבי להשקעה. גורם אנדוגני נוסף הקיים במשק הינו ההיבט הרגולטורי כדוגמת חוק הריכוזיות, אשר אם לא תינתן אורכה מחייב למכור את האחזקות בחברות פיננסיות עד סוף 2019, באם רוצים להמשיך להחזיק בפעילות התפעולית. המשמעות היא פוטנציאל פעילות רחב היקף למכירת נכסים בשווי מיליארדי דולרים כגון חברות ביטוח, בתי השקעות, וחברות כרטיסי האשראי. עם כל האמור לעיל, שנת 2019 צפויה להציג כבר בפתיחתה מספר עסקאות מהותיות ביניהן עסקת KLA /אורבוטק Tencor בסך 3.4 מיליארד דולר ועסקת Medtronic /מזור רובוטיקה בסך 1.6 מיליארד דולר, אשר נחתמו אך לא נסגרו סופית. ליאת אנזל אביאל, שותפה ראש תחום Transaction Services 4

5 שיא בהיקף העסקאות ושווי עסקה ממוצעת, יציבות במספר העסקאות 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 הבשורה העיקרית של שוק המיזוגים והרכישות הישראלי ב 2018 היא העובדה שהיקף העסקאות נסק לכ 21.6 מיליארד דולר, גידול של כ 77% בהשוואה ל 12.2 מיליארד דולר בשנת 2017 ואף מעבר לשנת 2016 אשר היוותה שנה מאד ערה עם כ 16.8 מיליארד דולר )*ללא עסקאות חריגות מעל 15 מיליארד דולר(. יתרה מזאת, מספר השיא של 21.6 מיליארד דולר לא כולל מספר עסקאות מהותיות אשר נחתמו ב 2018 וטרם נסגרו, כדוגמת עסקת KLATencor /אורבוטק ע"ס כ 3.3 מיליארד דולר ורכישת מזור רובוטיקס ע"י Medtronics ע"ס כ 1.4 מיליארד דולר. סך היקף עסקאות* מליוני דולר 7,925 8,298 7,254 12,569 16,813 12,205 21, *בהחרגת עסקת מובילאיי ב 2017 ועסקת אלרגן ב

6 שיא נוסף השנה הינו שווי העסקה הממוצע שווי העסקה הממוצע עלה בכ 88% בהשוואה לשנת 2017 )בהחרגת עסקת מובילאיי ב 2017 (. עלייה זו הובילה את הגידול בהיקף העסקאות השנה. 3 עסקאות שנסגרו השנה תרמו משמעותית למגמה: עסקת רכישת פרוטרום ע"י IFF ע"ס 6.4 מיליארד דולר, עסקת רכישת סודהסטרים ע"י פפסיקו ע"ס 3.4 מיליארד דולר וסגירת עסקת מכירת נטפים ע"ס 1.5 מיליארד דולר. מגמת הגידול במספר העסקאות שהחלה מ 96 עסקאות ב 2015 נבלמה עם קיטון ל 124 עסקאות השנה לעומת 131 עסקאות ב בשלוש שנים האחרונות מספר העסקאות נע סביב ממוצע של כ 125 עסקאות בשנה. אנו צופים בחברות ישראליות בשלות יותר הפעילות בשוק המיזוגים והרכישות המקומי במקביל לזה ששוק ההון העולמי והערכות שווי החברות טיפס השנה והעניק רוח גבית נוספת לשוק המקומי. מליוני דולר מספר העסקאות השנתי וממוצע של שווי עסקה מספר עסקאות תוספת לשווי עסקה ממוצעת עקב הכללת עסקאות חריגות מעל 15 מיליארד דולר ממוצע שווי עסקה שווי עסקה של 267 מיליון דולר השנה תרם לשיא בהיקף העסקאות, כ 21.6 מיליארד דולר 6

7 נמשכת מגמת הגידול בשיעור העסקאות שהיקפן גדול מ 100 מיליון דולר עסקאות בעלות שווי עסקה בגובה של מיליארד דולר ומעלה עלה ל 5 לעומת 3 אשתקד. בשונה מהשנתיים האחרונות, השנה לא נסגרה מגהעסקה בשוק המיזוגים והרכישות הישראלי )עסקאות חריגות מעל 15 מיליארד דולר(. השנה חלה ירידה נוספת בנתח העסקאות בעלות שווי הנמוך ממאה מיליון דולר לכ 62% לעומת 66% בשנת 2017 ו 68% בשנת עסקאות בין 100 מיליון דולר ל 200 מיליון דולר גדלו בין היתר על חשבון עסקאות מתחת ל 100 מיליון דולר. כמות העסקאות שנסגרו בשווי הנע בין 400 מיליון דולר למיליארד דולר, קטן ל 4 השנה לעומת 8 אשתקד, לאותה כמות כמו בשנת לא ניתן לומר משהו ברור בקשר עם מגמה זאת לאור הגידול בעסקאות מעל מיליארד דולר כולל עסקה בסך כמיליארד דולר בה כיל מימשה את עסקי בטיחות האש ותוספי השמן שלה לקרן ההשקעות האמריקאית.SK Capital פילוח מספר העסקאות הכולל 100% 80% 60% 85% 80% 74% 73% 68% 66% 62% 40% 20% 0% 19% 12% 11% 11% 8% 10% 12% 5% 8% 9% 10% 9% 6% 9% 2% 3% 5% 5% 5% 5% 7% 5% 1% 4% 3% 6% $100 > $200 $100 $400 $200 $1000 $400 $1,000< 7

8 משקיעים בשוק המיזוגים והרכישות הישראלי סגרו עסקאות בשווי ממוצע גבוה לעומת אשתקד, הן עסקאות אסטרטגיות והן עסקאות ע י משקיעים פיננסים עסקאות אסטרטגיות שווי ממוצע במיליוני דולרים עסקאות אסטרטגיות עסקאות פיננסיות שווי ממוצע במיליוני דולרים שווי ממוצע עסקאות אסטרטגיות שווי ממוצע עסקאות פיננסיות כמות עסקאות אסטרטגיות כמות עסקאות פיננסיות מספר עסקאות מספר עסקאות אסטרטגיים שווי ממוצע עסקאות אסטרטגיות עמד בשנת 2018 על כ 272 מיליון דולר, הסכום הגבוה ביותר ב 7 שנים האחרונות והיווה סכום גבוה משל משקיעים פיננסים לראשונה מאז שנת 2014 )ללא עסקאות חריגות: אינטל/מובילאיי ב 2017 ועסקת טבע/אלרגן ב 2016 (. היקף העסקאות גדל באופן ניכר לכ 17.7 מיליארד דולר בהשוואה לכ 10 מיליארד דולר בשנים השנה בלטו עסקת מכירת פרוטרום ל IFF עבור כ 6.4 מיליארד דולר ומכירת סודהסטרים לפפסיקו ע"ס כ 3.4 מיליארד דולר אל מול רכישת נוירודרם ע"ס 1.1 מיליארד דולר בשנת פיננסיים סף היקף העסקאות של משקיעים פיננסים הכפיל את עצמו לכ 4 מיליארד דולר בשנת 2018 לעומת כ 1.8 מיליארד דולר בשנת משקיעים פיננסים השנה כוללים את SK Capital האמריקאית אשר רכשה פעילות מכיל בכמיליארד דולר, קרן CVC האנגלית שסגרה את רכישת חלק מפעילות בריאות הנשים של טבע בכ 0.7 מיליארד דולר ומכירת השליטה בשיכון ובינוי לסיידוף עבור כ 0.3 מיליארד דול.ר יש לציין כי עסקת מכירת לאומי קארד לקרן וורבורג פינקוס האמריקאית עבור כ 0.7 מיליארד דולר אשר נחתמה השנה טרם נסגרה. העסקה הנ"ל מונעת משינויים רגולטוריים בשוק המקומי אשר משפיעים על תעשיית הפיננסים )בין היתר חברות ביטוח, בתי השקעות וכרטיסי האשראי( אשר מהוות מטרות "קלאסיות" למשקיעים פיננסים שעד כה ראו כמה עסקאות שלא התממשו עקב התערבות הרשויות )בעיקר משקיעים ממזרח אסיה, כגון בניסיון מכירת הפניקס ל Yango Investments הסינית, וניסיון מכירת מיטב דש ל XIO הקרן הסינית אירופאית(. שוק המיזוגים והרכישות הישראלי מהווה מגרש מעניין למשקיעים פיננסים בשנה הבאה, עם שלל מטרות אל מול קשיי הגעת עסקה אל ה closing. 8

9 תעשיות ה tech low תופסות את מקומן בראש שוק המיזוגים והרכישות על חשבון מגזר ההייטק ומגזר הפארמה ומדעי החיים. 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 16,813 1, (4,606) (1,400) ( 814) ( 20) 12,205 6,439 2,980 2,299 1,000 (3,419) ( 588) ,632 בשנת 2018 תעשיות אשר אנו לא רגילים לראות מובילות את שוק המיזוגים והרכישות )מזון ושתיה, מוצרי צריכה ושירותים ותעשייתי( בעוד היקף ההון שנע במגזרי הפארמה וההייטק קטן. תעשיית המזון והשתייה מובילה את שנת 2018 עקב מכירת פרוטרום ל IFF עבור כ 6.4 מיליארד דולר. זאת לאחר שהיה קיטון במגזר בשנת 2017 עקב אי סגירת עסקאות גדולות )אל מול עסקת אסם/נסטלה ב 2016 ע"ס כ 0.8 מיליארד דולר(. מוצרי הצריכה והשירותים שמרו על היקף עסקאות אשר עולה על מיליארד דולר בשנה ואף נסק השנה לכ 4.2 מיליארד דולר. בלטה השנה עסקת מכירת סודהסטרים לפפסיקו ע"ס כ 3.4 מיליארד דולר )בשנת 2017 לא נסגרה עסקה במגזר מעל חצי מיליארד דולר, ובשנת 2016 כתר נמכרה עבור כ 1.4 מיליארד דולר(. תעשייתי הינו תחום אשר ראה גידול ניכר בהיקף העסקאות בשנת 2018 בהובלת סגירת מכירת נטפים בכ 1.5 מיליארד דולר בתחילת השנה. בניתוח לא נכללה מכירת אורבוטק, מתחום המוליכים למחצה, ל KLATencor עבור כ 3.4 מיליארד דולר אשר צפויה להסגר ברבעון הראשון של הייטק השנה קיטון בהיקף לכ 2.2 מיליארד דולר, בהשוואה ל 2.9 מיליארד דולר בשנת 2017 וכ 7.5 מיליארד דולר בשנת הקיטון שנצפה אשתקד בתעשייה ממשיך גם השנה כאשר רק עסקת דאטורמה אשר נמכרה לסיילספורס בכ 0.8 מיליארד דולר בלטה ב נראה כי הקיטון נובע מהמשך התפתחות החברות בתחום ללא ביצוע מיזוגים ורכישות, בין אם הודות לרצון החברות לגדול, יכולת גיוס הון בקלות יחסית ומצב המחירים הגבוה בשוק אשר מהווה מכשול במשא ומתן. פארמה / מדעי החיים קטן להיקף של כ 1.3 מיליארד דולר בהשוואה לכ 4.7 מיליארד דולר בשנת הקיטון נובע בעיקר מקיטון בפעילות טבע, אשר הייתה פעילה כרוכשת בשנת 2016 וכמוכרת בשנת דלק, גז ואנרגיה ממשיך להיות פעיל וצפוי להמשיך עקב גודל השחקנים המקומיים )בין היתר דלק( וצפי להתעוררות בשוק העולמי עקב עליית מחיר הנפט בעולם, לפי מגמות העבר. למרות המגמה השלילית של שתי התעשיות הקלאסיות של השוק הישראלי הייטק ופארמה/מדעי החיים סה"כ היקף העסקאות ושווין הממוצע גדל כאשר תעשיות שונות הובילו כמעט להכפלת היקף העסקאות בשנת 2018 לעומת שנה שעברה. גשר היקפי עסקאות לפי תעשיית חברת המטרה מ 2016 ועד 2018 )ללא עסקאות חריגות מעל 15 מיליארד דולר( מיליוני דולרים היקף עסקאות לפי מגזרים )ללא עסקאות חריגות מעל 15 מיליארד דולר( 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 16,813 1,143 3,934 1,400 7,466 1,586 1,092 12,205 1,111 4,693 1,665 2,860 1,239 21,632 2,161 1,273 1,000 1,329 2,272 2,660 4,220 6, מזון ושתיה מוצרי צריכה ושירותים תעשייתי הייטק דלק, גז ואנרגיה כימיקלים פארמה ומדעי החיים אחרים מיליוני דולרים 2018 אחרים היי ט ק היי ט ק מזון ושתיה כימיקלים אחרים 2017 תעשייתי מוצרי צריכה מזון ושתיה כימיקלים פ א ר מ ה ושירותים ומדעי החיים פ א ר מ ה ומדעי החיים דלק, גז 2016 ו א נ ר ג י ה 9

10 היקף רכישות של חברות ישראליות על ידי רוכשים זרים לפי אזורים בשנת 2018 במיליוני דולרים גידול בהיקף ומספר הרכישות על ידי חברות אמריקאיות. התעניינות בשוק המקומי ע י גופים ממזרח אסיה נותרה על כנה רוכשים זרים כאחוז מסך העסקאות שבוצעו ע י רוכשים זרים בשנת 2018 שנת 2018 מאופיינת בגידול משמעותי בהיקף הרכישות של השחקנים האמריקאים אשר גדל ל 12.9 מיליארד דולר השנה בהשוואה ל 3.7 מיליארד דולר בשנת 2017 )בהחרגת עסקת אינטל/מובילאיי(. העסקאות העיקריות האסטרטגיות שתרמו לכך הינם IFF אשר רכשה את פרוטרום בכ 6.4 מיליארד דולר ופפסיקו שרכשה את סודהסטרים ב 3.4 מיליארד דולר ועסקת כיל מול משקיע פיננסי Capital, SK בכמיליארד דולר. גם בבחינת מספר העסקאות מארה"ב ישנה עליה מ 37 עסקאות ל 42 )גידול מ 39 בשנת 2017 ל 43 עסקאות סה"כ בצפון אמריקה(. המגמה הזאת נצפית למרות רפורמת המס בארה"ב שמאפיינת במגמה בשוק בארה"ב להחזרת "הכסף הביתה" כולל השקעות בגידול אורגני אל מול.M&A כמו כן, בשנת 2018 קיים שימור בנתח וכמות העסקאות המגיעות ממזרח אסיה )8 עסקאות בשנת 2018 בהשוואה ל 9 ו 7 עסקאות בשנים 2016 ו 2017, בהתאמה(. שווי העסקאות נמוך השנה בהשוואה ל 2017 ו 2016 אשר בהן נסגרו עסקאות בשווי גבוה ממיליארד דולר )עסקת פלייטיקה ב 2016 ע"ס 4.4 מיליארד דולר ועסקת מיצובישי/ נוירודרם בסך 1.1 מיליארד דולר ב 2017 (. יש לציין כי 2 רכישות על ידי משקיעים מסין )קולורצ'יפ בכ 300 מיליון דולר וקיסטון הארט בכ 100 מיליון דולר( טרם נסגרו. נראה כי רשות שוק ההון והביטוח במשרד האוצר היוותה גורם אשר מנע גידול בהיקף העסקאות, לאור מספר עסקאות גדולות שמקורן ממשקיעים ממזרח אסיה שלא התממשו לאור מניעים רגולטיביים בענף הפיננסים. במקביל למתואר מצפון אמריקה ומזרח אסיה, היקף העסקאות שמקורן מאירופה קטן ל 588 מיליון דולר בשנת 2018, מ 918 מיליון דולר בשנת 2017 ו 1,314 מיליון דולר בשנת צפון אמריקה מזרח אסיה אירופה בריטניה היקף רכישות של חברות ישראליות על ידי רוכשים זרים לפי אזורים בשנת 2016 במיליוני דולרים 13% 11% 5% 71% ,151 1,803 2, ,391 3,860 כישות היקף של רכישות של חברות חברות ישראליות על ישראליות ידיעל ידי רוכשים רוכשים זרים זרים לפי לפי רוכשים אזורים זרים כאחוז מסך רוכשים זרים העסקאות כאחוז מסך שבוצעו ע"י העסקאות רוכשים שבוצעו זרים ע י רוכשים זרים בשנת 2017 בשנת 2017 דולרים דולרים בשנת 2017 במיליוני צפון אמריקה מזרח אסיה אירופה בריטניה אוקיאניה 19% 11% 8% 1% 61% 1,314 1, ,759 6,381 רוכשים זרים כאחוז מסך העסקאות שבוצעו ע י רוכשים זרים בשנת % 14% צפון אמריקה 3% 3% מזרח אסיה אירופה בריטניה אוקיאניה השוק הישראלי מושך משקיעים אמריקאים וממזרח אסיה למרות מגמות הפוכות בשווקים שונים אחרים 16% 46% 10

11 גידול בהשקעות בשוק המקומי הן ע י משקיעים זרים והן משקיעים מקומיים, על חשבון השקעות גלובליות של שחקנים ישראלים , ללא עסקת מובילאיי 2016, ללא עסקת טבע/אלרגן היקף העסקאות של משקיעים זרים בישראל, בנטרול עסקאות חריגות, כמעט הכפיל את עצמו בין 2018 ל 2017, מכ 9.1 מיליארד דולר לכ 17.6 מיליארד דול.ר אחוז היקף העסקאות שמקורן ממשקיע זר עולה בעקביות לאורך 2016 עד העסקאות העיקריות אשר דחפו את הגידול הינן עסקת רכישת פרוטרום ע"ס 6.4 מיליארד דולר, רכישת סודהסטרים ע"ס 3.4 מיליארד דולר, רכישת נטפים ע"ס 1.5 מיליארד דול,ר ומכירת פעילות של כיל ע"ס מיליארד דול.ר 11,125 66% 4,490 27% 1,199 7% 9,142 75% 1,999 16% 1,064 9% השקעות זרים בישראל השקעות ישראלים בישראל השקעות ישראלים בחו "ל 17,565 81% 1,377 6% 2,689 13% אף שחקן ישראלי לא הוביל עסקת רכישה מעל מיליארד דולר מאז 2016 כאשר טבע הייתה פעילה כרוכשת בניגוד לשנת 2018 ושנת בהתאם, היקף העסקאות של ישראלים בחו"ל קטן בצורה עקבית. בנוסף נראה כי הון מקומי מוסט לאורך השנים אל שוק המיזוגים והרכישות הישראלי. השנה לראשונה מאז 2012 היקף ההשקעות של שחקנים ישראלים בארץ עלה על היקף עסקאות ישראלים בחו"ל. גידול היקף ההשקעה ע"י שחקנים ישראלים בחברות מהארץ מצביע על כך שהשוק המקומי מכיל הן מטרות אטרקטיביות והן משקיעים גדולים יות.ר 11

12 נתוני המחקר נלקחו ממאגרי ReutersThomson והנם עדכניים ליום 30 לנובמבר, )OneSource( 2016 ו 30 לנובמבר, 2017 ו 30 לנובמבר 2018,)Eikon( ופרסומים בתקשורת. חריג הכללנו את עסקת מכירת סודהסטרים ע"י פפסיקו אשר הגיעה לשלב ה closing ב 6 לדצמבר חתך תקופתי של עסקה נקבע לפי מועד השלמת העסקה )להבדיל מפרסומה בתקשורת אשר עשוי להיות מוקדם יותר ממועד ההשלמה כאמור, אם יושלם בכלל(. המאגר אינו מתייחס לעסקאות שלא הוכרזה השלמתן )כגון עסקאות בתהליך, עסקאות במו"מ שלא הבשיל וכיו"ב(. נתוני השוואה נלקחו בהתאם לדו"ח המיזוגים והרכישות לשנת המחקר התייחס לעסקאות בהן אחד הצדדים הינו חברה הרשומה בישראל. לגבי 35% מהעסקאות משנת 2018 הכלולות במחקר לא פורסמו נתוני שווי לעומת 34% אשתקד. בהתאם, בין היתר יתכן כי המגמות השנה הינן חזקות יותר, אולם גם אפשר שעסקאות אלו היו זעירות וללא השפעה ניכרת. בהתאם, עסקאות אלו נכללו בניתוח הכמותי בלבד, אך לא נכללו בניתוח השווי הממוצע לעסקה. נשמח לעמוד לשירותכם: ליאת אנזל אביאל, שותפה ראש תחום Transaction Services טל': PricewaterhouseCoopers Advisory Ltd. All rights reserved. In this document, refers to PricewaterhouseCoopers Advisory Ltd., which is a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited, each member firm of which is a separate legal entity. This content is for general information purposes only, and should not be used as a substitute for consultation with professional advisors

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 danny.daniel@discountbank.co.il תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשואות תל בונד ריבית משתנה מח"מ ממוצע מרווח ממשלתי תשואה פנימית

קרא עוד

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדלן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר. נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידול במספר העסקאות, אולם בממוצע דוחודשי מדובר ברמת העסקאות הנמוכה

קרא עוד

דרקטוריון0912

דרקטוריון0912 תמצית דוחות כספיים ליום 30.9.2012 תוכן העניינים הפעילות הכלכלית... 4 רווח ורווחיות... 6 התפתחות ההכנסות וההוצאות... 7 תמצית מידע לפי מיגזרי פעילות:... 11 מיגזר בנקאות אישית... 12 מיגזר הבנקאות הפרטית...

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.6.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 80 סקירת ההנהלה 97 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 99 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

Click to add the presentation’s main title

Click to add the presentation’s main title www.pwc.co.il 2015 US GAAP & SEC Developments חידושים והתפתחויות בתקינה האמריקנית מלכי אייכנשטיין, רו"ח, שותפה ירון לוי, רו"ח, שותף המחלקה המקצועית 24 בדצמבר 2015 1 2015 US GAAP & SEC Developments תוכן

קרא עוד

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: 691212 ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה של בנק דיסקונט לישראל בע"מ שם המחזיק

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20F9E5F720E4FAF8E5F4E5FA20E4F2E5ECEEE920F8E7EEE9ECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20F9E5F720E4FAF8E5F4E5FA20E4F2E5ECEEE920F8E7EEE9ECE1E9F C456D696E696D697A657229> מיזוגים ורכישות המד יניות ה מסחרית בנוגע לניהול מחסן התרופות והציוד 2 מחסן התרופות משווק תרופות וחיסונים המותווים לבקר ומקנה החקלאית קונה הן ישירות מספקים בחו"ל והן ממפיצים מקומיים המחסן מספק מוצרים במשקל

קרא עוד

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315 31 במרס 2015 תמצית דוחות כספיים ליום 1 תוכן עניינים דוח הדירקטוריון לאסיפה הכללית של בעלי המניות עמוד 3 7 11 21 23 28 28 29 66 70 70 70 71 75 75 76 77 78 95 97 הפעילות הכלכלית רווח ורווחיות מיגזרי הפעילות

קרא עוד

סקירה מקרו – כלכלית שבועית

סקירה מקרו – כלכלית שבועית 21 באוגוסט 2018 י' באלול, ה'תשע"ח סקירה מקרו כלכלית שבועית תחזית שלנו ציפיות הנגזרות משוק ההון 0.3% באוגוסט 0.3% באוגוסט מינוס 0.1% בספטמבר מינוס 0.2% בספטמבר אינפלציה בחודשים הקרובים אינפלציה מצטברת 1.2%

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 31.3.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 31 במרס 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 78 סקירת ההנהלה 91 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 93 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

המשברים מאז 2007

המשברים מאז 2007 המשבר הפיננסי העולמי GFC: הרקע מקור עיקרי: דו"ח ועדת החקירה הממלכתית האמריקאית (2011) לגבי הסיבות להתרחשות המשבר Source: National Commission Inquiry Report, 2011 המגזר הפיננסי האמריקאי טרם המשבר: בנקאות

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint הערכות שווי סוגיות נבחרות האיגוד הישראלי לכלכלנים עסקיים רו"ח יובל זילברשטיין, מנכ"ל פרומתאוס ייעוץ כלכלי מרץ 2016 רחוב קרמניצקי 14 תל אביב I 6789912 טלפון: I 03-561-7801 פקס: 03-5617765 הערכות שווי סוגיות

קרא עוד

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאלות מחזיקי יחידות ההשתתפות בנוגע למיזוג. הסיבה העיקרית לדחייה היא פרסום תזרים

קרא עוד

ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016

ג'ובוקיט החזקות בעמ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ חלק ראשון החזקות רשומות בחברות בנות 100% 100% ג'ובוקיט טכנולוגיות בע"מ ויובמה LLC טכנולוגיות בתחום משאבי אנוש שיתוף

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

<4D F736F F D202D2DF7E1E5F6FA20E1E6F720EEE3E5E5E7FA20F2EC20FAE5F6E0E5FA20EBF1F4E9E5FA20ECF8E1F2E5EF20E4F8E0F9E5EF20F9EC20F9F0FA203

<4D F736F F D202D2DF7E1E5F6FA20E1E6F720EEE3E5E5E7FA20F2EC20FAE5F6E0E5FA20EBF1F4E9E5FA20ECF8E1F2E5EF20E4F8E0F9E5EF20F9EC20F9F0FA203 04 מאי 2010 קבוצת בזק מדווחת על התוצאות לרבעון הראשון של 2010 הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות עלה ברבעון הראשון ב 5.6% ל- 642 מיליון שקל ה- EBITDA גדל ב- 4% לעומת הרבעון המקביל, ועמד על 1.22 מיליארד שקל

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation בינה מלאכותית והמבקר הפנימי לינור דלומי, שותפה, ראש חטיבת ניהול הסיכונים, Deloitte תוכן עניינים מה היא בינה מלאכותית? כשבינה מלאכותית פוגשת את מבקר הפנים האם אתם נותנים למכונה לקבל החלטות עבורכם? מהי

קרא עוד

דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בע"מ וחברות מאוחדות שלו

דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בעמ וחברות מאוחדות שלו דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בע"מ וחברות מאוחדות שלו עיצוב: סטודיו 'שחר שושנה' מקבוצת 'סקורפיו 88' נדפס בדפוס העיר העתיקה, ירושלים. דוח שנתי לשנת 2016 תוכן עניינים 5 13 84 87 95 233 285 303

קרא עוד

עולם המס עם הפנים לעשור הבא כנס סוף שנת המס 2010

עולם המס עם הפנים לעשור הבא כנס סוף שנת המס 2010 www.pwc.co.il עולם המס עם הפנים לעשור הבא שוק ההון בשנת 2010- המיסוי בצל הרגולציה והפרקטיקה אבי נוימן, רו"ח שותף מסים וראש המגזר הפיננסי אילן ינושבסקי רו"ח, CFO תמיר פישמן ושות' בית השקעות תוכן העניינים

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

תבנית לכתיבת תוכנית עסקית לפניכם שלד לכתיבתה של תוכנית עסקית. השלד מכיל את כל הפרקים שכדאי שיופיעו בתוכנית עסקית, עם הסברים מפורטים על מה כדאי לחשוב ו

תבנית לכתיבת תוכנית עסקית לפניכם שלד לכתיבתה של תוכנית עסקית. השלד מכיל את כל הפרקים שכדאי שיופיעו בתוכנית עסקית, עם הסברים מפורטים על מה כדאי לחשוב ו תבנית לכתיבת תוכנית עסקית לפניכם שלד לכתיבתה של תוכנית עסקית. השלד מכיל את כל הפרקים שכדאי שיופיעו בתוכנית עסקית, עם הסברים מפורטים על מה כדאי לחשוב ומה רצוי לכלול בכל פרק. גם אם נראה לעתים שנושא מסוים

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \356\366\342\372 \354\353\360\361 ver3.pptx)

(Microsoft PowerPoint - \356\366\342\372 \354\353\360\361 ver3.pptx) ברוכים הבאים לכנס מקצועי בנושא : 28 לאוקטובר 2015, ד"ר טל מופקדי ד"ר רועי שלם מנהלי פורום הגבלים עסקיים ורגולציה רקע ונתונים ד"ר טל מופקדי וד"ר רועי שלם /// פורום הגבלים עסקיים ורגולציה 3 גז טבעי מקור

קרא עוד

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 -

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - מדד USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - 1. אוכלוסיית חישוב הסיגנל הגדרת האוכלוסייה אוכלוסיית המניות ממנה יורכב מדד USA Healthcare הינה המניות הכלולות במדד Russell 3000 בעת עדכון המדד ("יום החיתוך") והנכללות

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

דין וחשבון שנתי 2014

דין וחשבון שנתי 2014 דין וחשבון שנתי בנק פועלי אגודת ישראל בע"מ דין וחשבון שנתי ת ו כ ן ה ע נ י י נ י ם עמוד 6 1. דוח הדירקטוריון המוגש לאסיפה הכללית של בעלי המניות 131 2. סקירת ההנהלה 152 3. הצהרת המנהל הכללי 153 4. הצהרת

קרא עוד

רווח ורווחיות

רווח ורווחיות תוכן העניינים 97 סקירת ההנהלה הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית סקירת רואי החשבון המבקרים 5 תמצית דוחות כספיים ביום 6 בנובמבר 0 החליט הדירקטוריון של לאשר ולפרסם את הדוחות הכספיים המאוחדים הבלתי מבוקרים

קרא עוד

Page 1 of תאריך הדפסה: 06/09/ :37:16 דהפולס לאבס בע"מ דהפולס לאבס בע"מ D U N S תיאור עסקי מנדיי. קום בע"מ MONDAY.COM LTD

Page 1 of תאריך הדפסה: 06/09/ :37:16 דהפולס לאבס בעמ דהפולס לאבס בעמ D U N S תיאור עסקי מנדיי. קום בעמ MONDAY.COM LTD Page 1 of 8 D U N S 60 031 3931 תיאור עסקי מנדיי. קום בע"מ MONDAY.COM LTD שם נוסף : דהפולס בע"מ ח.פ: 51 474488 7 נוסד : 2012 2 / מעמד משפטי : חברה פרטית סטטוס משפטי : פעילה דרך בגין 52 תל אביב יפו 6713701

קרא עוד

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר המשך חוזים עתידיים F מייצג את מחיר החוזה S המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחירו של חוזה עתידי נכס שאינו מניב הכנסה לדוגמא קבלן שקונה

קרא עוד

נייר חדרה בע"מ עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיי

נייר חדרה בעמ עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיי עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום 31.3.13 לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 1391 )להלן: "תקנות הדוחות"(, להלן יובא פירוט השינויים או

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.6.05 B תוכן העניינים דוח הדירקטוריון סקירת ההנהלה הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית סקירת רואי החשבון המבקרים תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.06.05 יובנק בע"מ וחברות מאוחדות

קרא עוד

חובת דיווח מורחבת תכנוני מס, חוות דעת ועמדות מס אוקטובר 2017 לאה טבע עכו, רו"ח )עו"ד(-גזית גלוב בע"מ שאול בן אמוץ, רו"ח, שותף, מחלקת מס

חובת דיווח מורחבת תכנוני מס, חוות דעת ועמדות מס אוקטובר 2017 לאה טבע עכו, רוח )עוד(-גזית גלוב בעמ שאול בן אמוץ, רוח, שותף, מחלקת מס www.pwc.com/il חובת דיווח מורחבת תכנוני מס, חוות דעת ועמדות מס אוקטובר 2017 לאה טבע עכו, רו"ח )עו"ד(-גזית גלוב בע"מ שאול בן אמוץ, רו"ח, שותף, מחלקת מסים -טיוטה לצרכי דיון- על הפרק 1. תכנון מס החייב בדיווח

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc)

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc) ההתפתחות הדמוגרפית במחוז ירושלים מאת יעקב פייטלסון (סיכום נייר העמדה) מבוא נייר העמדה בנושא מחוז ירושלים הוא ראשון מעבודות שמציגות את ההתפתחות הדמוגרפית בכל מחוז ומחוז במדינת ישראל. מטרת המחקר המוצג בנייר

קרא עוד

אדמה פתרונות לחקלאות בע"מ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132

אדמה פתרונות לחקלאות בעמ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 חלק א' דוח הדירקטוריון על מצב עניני התאגיד חלק ב' דוחות כספיים בלתי מבוקרים

קרא עוד

חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל

חילן בעמ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים 2 14 15 38 39 47 48 49 52 דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה למידע כספי תמציתי מאוחד ונפרד דוח רבעוני בדבר הבקרה

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378>

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378> סקירה חודשית יולי 2015 מאת: יוסף שמחון, מחלקת מחקר ואנליזה להלן סקירה חודשית של חברת המתארת את עיקרי השינויים שחלו בריביות ובמרווחים במהלך חודש יולי 2015. שינויים אלו השפיעו באופן ישיר על שערי השערוך של

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

סקירה שבועית. מאקרו ושווקים אלכס זבז'ינסקי עיקרי הדברים אינפלציה 12 חודשים הבאים 1.3% מדד מרץ 0.4% מדד אפריל 0.

סקירה שבועית. מאקרו ושווקים אלכס זבז'ינסקי עיקרי הדברים אינפלציה 12 חודשים הבאים 1.3% מדד מרץ 0.4% מדד אפריל 0. סקירה שבועית. מאקרו ושווקים אלכס זבז'ינסקי 03-7903784 alexz@mtds.co.il 31.03.2019 עיקרי הדברים אינפלציה 12 חודשים הבאים 1.3% מדד מרץ 0.4% מדד אפריל 0.5% מדד מאי 0.4% ריבית בנק ישראל צפויה בעוד 12 חודשים

קרא עוד

<4D F736F F D20ECE0E5EEE920F7E0F8E E382E ECECE020F6E4E5E1E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20ECE0E5EEE920F7E0F8E E382E ECECE020F6E4E5E1E9ED2E646F63> לאומי קארד בע"מ והחברות המאוחדות שלה דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2010 דוחות כספיים ביניים ליום 30 ביוני 2010 תוכן העניינים עמוד דוח הדירקטוריון 7 8 10 12 13 14 15 16 16 17 18 18 19 23 28 34 נתונים כלליים

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 בניית תכנית שיווקית מהי תכנית שיווקית? התכנית השיווקית מתארת את הפעולות השיווקיות שעסק צריך לבצע על מנת להשיג את יעדי המכירות שלו. מטרת התכנית השיווקית בניית התכנית השיווקית עוזרת לנו להגדיר את: 1. יעדי

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

סקירה מקרו – כלכלית שבועית

סקירה מקרו – כלכלית שבועית 9 באוקטובר 2018 ל בתשרי ה'תשע"ט סקירה מקרו כלכלית שבועית תחזית שלנו ציפיות הנגזרות משוק ההון 0.0% בספטמבר מינוס 0.1% בספטמבר 0.2% באוקטובר 0.2% באוקטובר אינפלציה בחודשים הקרובים אינפלציה מצטברת 1.0% 1.1%

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים חלק ג' חלק ד' חלק ה

דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים חלק ג' חלק ד' חלק ה דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים 33 21 חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים 13 43 23 חלק ג' חלק ד' חלק ה' נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים המיוחסים

קרא עוד

Microsoft Word - mlnx1q12pre2

Microsoft Word - mlnx1q12pre2 1 16/4/2012 מלאנוקס עדכון לקראת תוצאות רבעון 1, תשואת יתר, $45 צפויות תוצאות חזקות לרבעון הראשון בזכות תחום ה- HPC מלאנוקס תפרסם את תוצאותיה העסקיות לרבעון הראשון ב- 18/4 עם תום המסחר בארה"ב והיא החברה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation מערכת החינוך והעיר אילת - בדרך ממצאי הערכה עיקריים אלול תשע"ה, אוגוסט 2015 ל- 2020 מטרות ויעדי מערכת החינוך והעיר אילת ל- 2020 מיצוי משאבי הסביבה והידע חיזוק החוסן הקהילתי "עיר חכמה" חיזוק הקהילתיות קידום

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

מערכת החינוך והעיר אילת_מצגת

מערכת החינוך והעיר אילת_מצגת מערכת החינוך והעיר אילת - בדרך ל- 2020 כסלו תשע"ו, נובמבר 2015 מטרות ויעדי מערכת החינוך והעיר אילת ל- 2020 עיר מקיימת עיר תיירות מינוף משאבי וספורט בינלאומית הסביבה והידע אטרקטיבית עיר אקדמית חיזוק החוסן

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc יוני 2011 לכבוד לקוחות שערי ריבית -Newsletter נתונים וריביות שפורסמו בחודש מאי 2011 מובאת לעיונכם סקירה חודשית של חברת שערי ריבית בע"מ המתארת את השינויים שחלו בריביות ובמרווחים בחודש מאי 2011, ומספקת מידע

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\347\346\345\370\351\345\360\ )

(Microsoft Word - \371\347\346\345\370\351\345\360\ ) 2012 יוני הבחינה במקצועית א' שחזור שוחזר ע"י המרצה חזי כהן מכללת מיטב ממשיכה לעשות הכל על מנת לספק לכם את חומרי הלימוד, השחזורים, השאלות החמות וקורסי ההכנה הטובים ביותר שיעזרו לכם לעבור את בחינות הרישוי.

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:   דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc)

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc) שווי חברות הערכת שיטות להערכת שווי חברה שווי נכסי ראשית, חשוב להבהיר כי אנו מתייחסים לשאלת שוויה של חברה שמהווה עסקחי מנקודת מבטו של משקיע שרוכש את כל מניות החברה. המונח "שווי" מתייחס למחיר בו יקנה משקיע

קרא עוד

התאחדות המלונות בישראל ת ע ש י י ת המלונאות ב י ש ר א ל תמונת מצב ומבט קדימה ס פ ט מ ב ר

התאחדות המלונות בישראל ת ע ש י י ת המלונאות ב י ש ר א ל תמונת מצב ומבט קדימה ס פ ט מ ב ר התאחדות המלונות בישראל ת ע ש י י ת המלונאות ב י ש ר א ל תמונת מצב ומבט קדימה ס פ ט מ ב ר 2 0 1 3 נתוני תפעול מלונות בשנת 2012 מקור הנתונים: "רבעון סטטיסטי לתיירות ושירותי הארחה" )כרך 41(- ל.מ.ס, "מלונות

קרא עוד

• בית השקעות סיכומים ותחזיות 2015-2016 אקסלנס - מחלקת מחקר ואסטרטגיה ייעוץ משכנתאות מוצרים פיננסיים מסחר בבורסה חיתום קרנות נאמנות גמל והשתלמות ניהול תיקי השקעות בית השקעות 2015-2016: סיכומים ותחזיות מחלקת

קרא עוד

Pro-Forma Invoice (DPM for IL) new behavior

Pro-Forma Invoice (DPM for IL) new behavior ללוקליזציה ישראל גרסה 8.82 פץ' 11 פברואר 2013 אג'נדה פברואר, 2013 התהליך העסקי התוספות והשינויים שהוכנסו ללוקליזציה ישראל על מנת לתמוך בתהליך העסקי תנועות יומן ודוחות ביטול התהליך מגבלות נספח התהליך העסקי

קרא עוד

דוח דירקטוריון

דוח דירקטוריון תוכן העניינים 4 88 סקירת ההנהלה 06 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית 09 סקירת רואי החשבון המבקרים 0 תמצית דוחות כספיים ביום 6 בנובמבר 200 החליט הדירקטוריון של לאשר ולפרסם את הדוחות הכספיים המאוחדים

קרא עוד

מסמך1

מסמך1 Draft of SI 9612 June 2019 טיוטה לתקן הישראלי ת"י 9612 ISO 9612 - Second edition: 2009-04-01 יוני 2019 ICS CODE: 13.140 אקוסטיקה: קביעה של רמת חשיפה לרעש בסביבת עבודה שיטה הנדסית Acoustics Determination

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מספר דוח - 20345 לכבוד מס' טופס: טה- 0103 כ"א אדר תש"ע 07 מרץ 2010 מר עמירם רותם כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 רכז תכנון וקרינה סביבתית מר עמירם רותם

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

טלי גרש

טלי גרש ד"ר דורית תבור דיקן הנדסה כימית פריסת הקורסים ותוכנית הלימודים בהנדסה כימית התמחות תעשייה תהליכית תקף מתש"ע התמחות אנרגיה תקף מתשע"ד עידכון: יוני 0 טל' המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון (ע"ר) קמפוס באר שבע

קרא עוד

Titre du document en police Sodexo

Titre du document  en police Sodexo BENEFITS AND REWARDS SERVICES כיצד משתמשים באתר: mysodexo.co.il יוני 2017 ה- תודה שבחרתם Sodexo Benefits & Rewards לקוחות יקרים, לפניכם מדריך קצר המסביר את אופן השימוש באתר שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - חידושים והתפתחויות - לאחר עיצוב

Microsoft PowerPoint - חידושים והתפתחויות - לאחר עיצוב www.pwc.co.il חידושים והתפתחויות ביישום ה- IFRS והיערכות לקראת פרסום דוחות כספיים שנתיים 2014 פרץ, רו"ח, שותף וראש המחלקה המקצועית, משה יעל ג'רסי, רו"ח, שותפה, המחלקה המקצועית, 2 בדצמבר 2014 תוכן העניינים

קרא עוד

סיכום תערוכת התיירות IMTM חדשות חדשות ידיעות אחרונות יומן ערוץ Ynet דה מרקר

סיכום תערוכת התיירות IMTM חדשות חדשות ידיעות אחרונות יומן ערוץ Ynet דה מרקר סיכום תערוכת התיירות 9-10.02.2016 IMTM חדשות 8.2.16-2 חדשות 8.2.16-10 - 28.1 יומן ערוץ 12.2-1 10.2.16 -Ynet דה מרקר- 3.2.16 אינטרנט טלוויזיה רדיו עיתונות, גלובס,,MAKO דה מרקר,,NRG, nana10,,,,ias, מגפון,

קרא עוד

MeitavIsraelWeekly

MeitavIsraelWeekly 13.09.2012 השוק המקומי רון אייכל, כלכלן ואסטרטג ראשי השוק מאמין ביציבות של הריבית מאקרו פרוטוקול דיוני הריבית ככל הנראה, ריבית בנק ישראל לא תשתנה, עד אשר יגבש בנק ישראל עמדה בעניין שוק הדיור, גרעון הממשלה

קרא עוד

Microsoft Word ACDC à'.doc

Microsoft Word ACDC à'.doc דו"ח מסכם בניסוי: AC/DC חלק: א' סמסטר ב' תשס"א שם הבודק : תאריך הבדיקה: I שם מדריך הניסוי (שם מלא): סרגיי ציון הדו"ח: II תאריך ביצוע הניסוי: 14/05/001 תאריך הגשת הדו"ח: 1/05/001 הדו"ח מוגש על ידי: II I

קרא עוד

מניבים קרן הריט החדשה בע"מ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים

מניבים קרן הריט החדשה בעמ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים 2 כללי דוח דירקטוריון על מצב עסקי התאגיד ליום 13 במרץ 8132 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה, תוצאות פעולותיה, הונה העצמי ותזרימי המזומנים שלה

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2CE1E9FA20E5E2EF C2020E9F9E9E1FA20F2E8F8FA20E9F9F8E0EC2020F E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2CE1E9FA20E5E2EF C2020E9F9E9E1FA20F2E8F8FA20E9F9F8E0EC2020F E646F63> עמוד 1 מתוך 8 מספר דוח 21035 ב' אדר א תשע"א 06 פברואר 2011 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 מהדורה 05 20.10.10 לכבוד מר עמירם רותם רכז תכנון וקרינה סביבתית כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 מר עמירם

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

28 בדצמבר 2017 סקירה שבועית שוק ההון 21/12/ /12/2017 סקירה שבועית שוק עיקרי ההמלצות בכלכלה העולמית, נתוני המאקרו מצביעים על המשך שיפור, תוך עליה

28 בדצמבר 2017 סקירה שבועית שוק ההון 21/12/ /12/2017 סקירה שבועית שוק עיקרי ההמלצות בכלכלה העולמית, נתוני המאקרו מצביעים על המשך שיפור, תוך עליה 28 בדצמבר 2017 21/12/2017-28/12/2017 סקירה שבועית שוק עיקרי ההמלצות בכלכלה העולמית, נתוני המאקרו מצביעים על המשך שיפור, תוך עליה איטית בסביבת האינפלציה הגלובלית. מגמות אלו, בשילוב סביבת ריבית שעודנה נמוכה

קרא עוד

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63>

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63> < 0 a b b a > 0 נתון: מכאן ניתן לומר בוודאות כי -. a < b ab < 0 a 0 b > לא ניתן לקבוע בוודאות.. ( 0)?. לא ניתן לדעת. + ( + ) ( ) + + נתון: כמה ערכי שונים מקיימים את המשוואה?. אינסוף 0 +. תשובות ו נכונות

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

רכבת ישראל בע"מ דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038

רכבת ישראל בעמ דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038 דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038 דוח הדירקטוריון למצב ענייני התאגיד לתקופה שהסתיימה ביום 13 במרץ ג) ב) א) דירקטוריון חברת )להלן: "החברה"( מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה

קרא עוד

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf ב) א) דירוג פרויקט לשלב הביצוע % סובייקטיבית % איכות % תקציב % % מניעת תוספות תכולה במהלך תכנון הפרויקט

קרא עוד

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc בעיות מילוליות - בעיות קנייה ומכירה 1.01 סוחר בגדים קנה חולצות בסכום כולל של 1575 ש"ח. הוא מכר 5 חולצות בהפסד של 5 ש"ח על כל חולצה. את שאר החולצות הוא מכר ברווח של 15 ש"ח על כל חולצה. בסך הכול הסוחר הרוויח

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370)

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370) דילמות בחיי ו של CFO חן שרייב ר, CFO ACE AUTO DEPOT LTD. כנס אילת, ספטמבר 2008 1 2 דור ההמשך מבפנים או מב חוץ? 1. דור ה המשך מבפנים או מבחוץ? עולות מספר שאלות: העדפה האם להעדיף מועמד לתפקיד CFO שגדל בארגון,

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

מצגת עדכון לשוק ההון לאחר פרסום דוחות 2018 אפריל 2019 Carroll Gardens-365 bond

מצגת עדכון לשוק ההון לאחר פרסום דוחות 2018 אפריל 2019 Carroll Gardens-365 bond מצגת עדכון לשוק ההון לאחר פרסום דוחות 2018 אפריל 2019 Carroll Gardens-365 bond Chicago-Eagle Creek הבהרה משפטית ומידע צופה פני עתיד מצגת זו אינה מהווה הצעת ניירות ערך של ( Lightstone Enterprises Limited

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc תאריך 17/01/2012 מספרנו 11420/1-11 שומת הממוקם מקרקעין, נכס גשוש גו חיפה בעיר ואדי סליב בשכונת 1068-1072,1074,1080 1072,1074,1080-1083 מגרשים 1083 10853 שומה (1601 חפ/ 1601 מספר תב"ע (לפי מזמין השומה דו"ח

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום דרכון נוכחי וצילום וויזה אחרונה, במידה והייתה. ניתן

קרא עוד

. m most לכל אורך השאלה, במקרה של כוח חיכוך: = 0.01 [kg]; μ א. נתון: = 0.1 k f k = μ k N = μ k mg a = μ k g תור ראשון: לאחר שג'וני גלגל את הגולה הראשו

. m most לכל אורך השאלה, במקרה של כוח חיכוך: = 0.01 [kg]; μ א. נתון: = 0.1 k f k = μ k N = μ k mg a = μ k g תור ראשון: לאחר שג'וני גלגל את הגולה הראשו . m mot לכל אורך השאלה, במקרה של כוח חיכוך: = 0.01 [kg; μ א. נתון: = 0.1 k f k = μ k N = μ k mg a = μ k g תור ראשון: לאחר שג'וני גלגל את הגולה הראשונה שלו ל (3 (,2, צ'אק מכוון לעברה ופוגע. חישוב המרחק

קרא עוד

PwC Israel

PwC Israel www.pwc.co.il ממצאי סקר פשיעה כלכלית השנתי האחרון של PwC Advisory Israel מרכיבי הפשיעה הכלכלית הלבנת הון הונאות מעילות שוחד ושחיתות פשיעה כלכלית זליגת מידע פנים תרמית בניירות ערך ניצול לרעה של כספי לקוחות/עמיתים

קרא עוד

ירושלים, דוד חזן 13

ירושלים, דוד חזן 13 עמוד 1 מתוך 8 מספר דוח 10,621 י' אדר ב, תשע"א 16 מרץ, 2011 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 מהדורה 05 20.10.10 לכבוד מר עמירם רותם - רכז תכנון וקרינה סביבתית עיריית ירושלים - אגף איכות הסביבה

קרא עוד

אביב ארלון בע"מ דוח תקופתי לשנת 4102

אביב ארלון בעמ דוח תקופתי לשנת 4102 אביב ארלון בע"מ דוח תקופתי לשנת 4102 ב) דו"ח תקופתי לשנת 4102 תוכן העניינים תיאור עסקי החברה דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה דוחות כספיים ליום 10 בדצמבר 4102 פרטים נוספים על החברה שאלון ממשל תאגידי

קרא עוד

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1>

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 30814 מספר דוח - י"ד סיון תש"ע 27 מאי 2010 לכבוד מר אלבס צור מנהל מחלקת איכות הסביבה מועצה אזורית משגב. קמפוס משגב דוח בדיקה הנדון:

קרא עוד

תעריף עמלות מסחר מניות מינימום לעסקה עמלת ביצוע מטבע המסחר AUD (%) AUD CAD (shares) CAD CHF (%) CHF EUR (%) EUR GBP (

תעריף עמלות מסחר מניות מינימום לעסקה עמלת ביצוע מטבע המסחר AUD (%) AUD CAD (shares) CAD CHF (%) CHF EUR (%) EUR GBP ( תעריף עמלות מסחר מניות AUD (%) 0.2 12 AUD CAD (shares) 0.015 3 CAD CHF (%) 0.15 7.5 CHF (%) 0.15 7.5 (%) 0.15 7.5 ILS (%) 0.1 15 ILS (%) 0.15 40 CNH (%) 0.2 45 CNH (%) 0.15 200 MXN (%) 0.15 120 MXN SEK

קרא עוד

החלטת וועדה - אביאל

החלטת וועדה - אביאל תשע"ב י"ז בטבת 12 בינואר 2012 : שע/כ/ 6596/35 מס' תיק שומה : 30100548 מס' תיק ממ"י : 14310 מס' מע' אופק לכבוד ה"ה איסחרוב דוד ואירנה ע"י ה"ה דוד שפירא ומשה לוי, עו"ד באמצעות דוא"ל: dshapira.adv@gmail.com

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\356\366\351\372_\367\361)

(Microsoft Word - \372\356\366\351\372_\367\361) קסם (4Da') S&P 500 Low Volatility High Dividend מספר ני"ע: 1132240; טיקר: ;SP5LVHD שם מקוצר: קס.ספתנודיב תעודות סל (סדרה קס') (4Da') שמחירן מושפע משינויים במדד S&P 500 Low Volatility High Dividend ומשער

קרא עוד

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א'

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' פיסיקה 1 ב' 203-1-1391 מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב 03.08.2017 משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' - שאלות אמריקאיות (כל שאלה - 5 נק') - יש לסמן תשובה

קרא עוד