הקדמה, חוק ראשון ושלישי שאלות: 1( חשב את שקול הכוחות הפועל על גוף במקרה הבא: 2( חשב את שקול הכוחות הפועל על הגוף במקרה הבא: 3( חשב את שקול הכוחות הפוע

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "הקדמה, חוק ראשון ושלישי שאלות: 1( חשב את שקול הכוחות הפועל על גוף במקרה הבא: 2( חשב את שקול הכוחות הפועל על הגוף במקרה הבא: 3( חשב את שקול הכוחות הפוע"

תמליל

1 הקדמה, חוק ראשון ושלישי שאלות: ( חשב את שקול הכוחות הפועל על גוף במקרה הבא: ( חשב את שקול הכוחות הפועל על הגוף במקרה הבא: 3( חשב את שקול הכוחות הפועל על הגף במקרה הבא: באיור הבא נתונים הכוחות מצא את גודלו וכיוונו של F, F F 3 וידוע כי הגוף נע במהירות קבועה בקו ישר )4 גוף תלוי במנוחה מהתקרה באמצעות חוט יחיד מהי המתיחות בחוט אם מסת הגוף היא ק"ג? )5 wwwbagruyotcoil כתבו ופתרו: מני גבאי ושי נוטר

2 גוף תלוי במנוחה מהתקרה באמצעות שני חוטים, לפי האיור הבא מהי המתיחות בכל חוט אם מסת הגוף היא 3 ק"ג? )6 גוף תלוי במנוחה מהתקרה באמצעות חוט ומחובר לקיר המאונך לתקרה באמצעות חוט נוסף )הסתכל באיור( מהי המתיחות בכל חוט אם מסת הגוף היא 3 ק"ג? )7 מסה של ק"ג נמצאת במנוחה על שולחן א שרטט תרשים כוחות על המסה ב מהו גודלו וכיוונו של הכוח הנורמלי הפועל מהשולחן על המסה? ג מהו גודלו וכיוונו של הכוח הנורמלי הפועל על השולחן מהמסה? מסה של 5 ק"ג תלויה במנוחה מהתקרה באמצעות חוט יחיד א מהי המתיחות בחוט? ב מהו גודלו וכיוונו של הכוח שמפעיל החוט על התקרה? ג מהו גודלו וכיוונו של הכוח שמפעילה התקרה על החוט? )8 )9 דני ויוסי מושכים בחבל משני צידיו, כל אחד מהם מושך בכוח של 50 ניוטון מהי המתיחות בחבל? במערכת הבאה ישנה מסה של 3 ק"ג הנמצאת במנוחה על שולחן על המסה מונחת מסה נוספת של ק"ג א שרטט תרשים כוחות לכל אחת מהמסות ב חשב את הכוח הנורמלי הפועל על המסה העליונה ג חשב את הכוח הנורמלי הפועל על המסה התחתונה ד חשב את הכוח הנורמלי הפועל על השולחן )0 ) שלוש מסות מונחות אחת על גבי השנייה ועל הקרקע במנוחה, כפי שנראה בציור ) א מהו גודלו וכיוונו של הכוח שמפעילה המסה הכי תחתונה על המסה מעליה? ב מהו גודלו וכיוונו של הכוח שמפעילה הרצפה על המסה הכי תחתונה? wwwbagruyotcoil כתבו ופתרו: מני גבאי ושי נוטר

3 תשובות סופיות: F 3 = 34 N = 0 F = F = 0, 0 ( 64, 04) ( ) F = 303 N, F = 347N x, כיוון: y גודל: F 384N T = 0N T = 96 N, T 690N T 630 N, T 948N א ב גודל: ג גודל:, כיוון: כלפי מעלה, כיוון: כלפי מטה N = 0 ) ) )3 )4 )5 )6 )7 )8 F = 50 T = 50N א T = 50N ב גודל:, כיוון: מטה ג גודל:, כיוון: מעלה )9 N ˆ 3 = 50Ny N 3 = 50 N ב = 0 ג ד T = 50N א )0 ) א גודל:, כיוון: כלפי מעלה ב גודל:, כיוון: כלפי מעלה N = N N = 3 30 N ) 3 wwwbagruyotcoil כתבו ופתרו: מני גבאי ושי נוטר

4 הקדמה, חוק ראשון ושלישי חיכוך שאלות: = 04 גוף על שולחן גוף בעל מסה של 3 ק"ג נמצא במנוחה על שולחן מקדם החיכוך הסטטי הוא א מהו הכוח המקסימלי הניתן להפעיל על הגוף, כך שישאר במנוחה? כוח אופקי בגודל 0 ניוטון פועל על הגוף ימינה ב מצא את גודלו וכיוונו של החיכוך הסטטי ) כוח מלמעלה גוף בעל מסה של 4 ק"ג נמצא במנוחה על שולחן כוח אנכי בגודל של 5 ניוטון לוחץ את הגוף כלפי השולחן מקדם החיכוך הסטטי הוא: א מהו הכוח המקסימלי הניתן להפעיל על הגוף, כך שישאר במנוחה? = 04 כוח אופקי בגודל 5 ניוטון פועל על הגוף שמאלה ב מצא את גודלו וכיוונו של החיכוך הסטטי ) כוח תלוי בזמן גוף בעל מסה של 5 ק"ג נמצא במנוחה על שולחן כוח אופקי התלוי בזמן F t = t פועל על הגוף ימינה ( ) מקדם החיכוך הסטטי הוא = 03 א מהו הכוח המקסימלי הניתן להפעיל על הגוף, כך שישאר במנוחה? ב מתי יתחיל הגוף בתנועה? ג שרטט גרף של החיכוך הסטטי כתלות בזמן )3 כוח בזווית גוף בעל מסה של 3 ק"ג נמצא במנוחה על שולחן כוח קבוע פועל על הגוף בזוית של 30 מעלות עם הכיוון האופקי מקדם החיכוך הסטטי הוא = 03 א מהו הגודל המקסימלי של הכוח בשאלה אותו ניתן להפעיל כך שהגוף ישאר במנוחה? ב מצא את גודלו וכיוונו של החיכוך הסטטי אם גודל הכוח הוא 5 ניוטון )4 4 wwwbagruyotcoil כתבו ופתרו: מני גבאי ושי נוטר

5 = 0 דני מושך במקביל לקרקע דני מושך ארגז במקביל לקרקע ידוע כי מסת הארגז היא 0 ק"ג, ומקדם החיכוך הקינטי בין הארגז לקרקע הוא מצא מהו גודלו של הכוח שמפעיל דני, אם הארגז נע במהירות קבועה? )5 = 0 ירון מושך בזווית ירון מושך ארגז באמצעות חבל הנמתח בזווית של 30 מעלות ביחס לקרקע ידוע כי מסת הארגז היא 0 ק"ג, ומקדם החיכוך הקינטי בין הארגז לקרקע הוא מצא מהו גודלו של הכוח שמפעיל ירון, אם הארגז נע במהירות קבועה )6 כוח בכמה כיוונים מצא מה גודל הכוח הדרוש להזיז את הארגז במהירות קבועה בכל אחד מהמקרים הבאים מסת הארגז היא 00 ק"ג ומקדם החיכוך של הארגז עם הרצפה הוא = 04 )7 מסה על מסה קשורה לקיר מסה של ק"ג מונחת מעל מסה של 5 ק"ג המסה העליונה קשורה בחוט אופקי לקיר משמאל מקדמי החיכוך בין המסות ובין המסה התחתונה למשטח הם: = 0 = 03, א מהו הכוח האופקי המקסימלי שניתן להפעיל על המסה התחתונה בכיוון ימין, כך שהיא תישאר במנוחה? ב מה המתיחות בחוט, אם הכוח הוא אותו כוח שחישבת בסעיף א'? ג מה הכוח אותו יש להפעיל על מנת למשוך את המסה התחתונה במהירות קבועה? הנח שהמסה כבר בתנועה )8 5 wwwbagruyotcoil כתבו ופתרו: מני גבאי ושי נוטר

6 מסה על מסה קשורה לקיר בזווית מסה של 3 ק"ג מונחת מעל מסה של 6 ק"ג המסה העליונה קשורה בחוט המתוח בזווית של 30 מעלות ומחובר לקיר משמאל מקדם החיכוך הסטטי בין המסות וביו המסה התחתונה למשטח הוא א מהו הכוח האופקי המקסימלי שניתן להפעיל על המסה התחתונה בכיוון ימין, כך שהיא תישאר במנוחה? ב מהי המתיחות בחוט, אם גודל הכוח הינו זהה לערך אותו חישבת בסעיף א'? = 03 )9 ג שתי משקולות תלויות על שולחן שתי משקולות זהות בעלות מסה של 4 ק"ג תלויות במנוחה משני צידיו של שולחן המשקולות מחוברות באמצעות חוט העובר דרך גלגלות אידיאליות, ראה איור א מהי המתיחות בחוט? ב מהו הכוח )גודל וכיוון( שמפעיל המוט המחבר את הגלגלת לשולחן עבור כל גלגלת? האם היה שינוי בתשובתך לסעיפים הקודמים במידה והמסות היו נעות במהירות קבועה לאחד הכיוונים? יחס המסות שתי מסות תלויות באמצעות חוטים וגלגלות אידיאלים לפי האיור הבא המערכת נמצאת במנוחה א מצא את היחס בין המסות =? ב מצא את המתיחות בכל חוט במערכת, אם ידוע ש: = 40gr )0 ) 6 wwwbagruyotcoil כתבו ופתרו: מני גבאי ושי נוטר

7 תשובות סופיות: ד F = N ג לא F = 3753N F = 8N f f = 0xˆ = 5ˆ x N t = 74ec f ax א = N א ב ב ב ב f f ax ax = 8N א = 5N א ג f = 4330N ב F 3757 N ב ב ב ב ג T = 6N ג T = 886N = 45, F= 5657 N T = 04 N, T = 0N Fax = 8858N F = T = 40N Dani T 44N א א Fax = 7N א Fax = 3334N א F = 400N T = 40N = א ) ) )3 )4 )5 )6 )7 )8 )9 )0 ) 7 wwwbagruyotcoil כתבו ופתרו: מני גבאי ושי נוטר

8 הקדמה, חוק ראשון ושלישי המישור המשופע M מסה בשיפוע מסה של 3 ק"ג נמצאת במנוחה על מישור משופע בעל זווית של 40 מעלות בין המסה למדרון קיים חיכוך, ומקדם החיכוך הסטטי הוא = 0 א שרטט תרשים כוחות לבעיה ב מצא את גודלם של הכוח הנורמלי והחיכוך מסה בשיפוע ומסה באוויר מסה של 5 ק"ג מונחת על מישור משופע בעל זווית של 50 מעלות המסה מחוברת באמצעות חוט אידיאלי ודרך גלגלת אידיאלית התלויה באוויר מצידו השני של המישור למסה נוספת, א מצא את גודלה של המסה על מנת שהמערכת תשאר במנוחה כאשר אין חיכוך בבעיה כעת נתון שבין המסה למדרון קיים חיכוך, ומקדם החיכוך הסטטי הוא = 03, מצא מה הוא גודלה המקסימלי והמינימלי האפשרי של ב על מנת שהמערכת תשאר במנוחה M M זווית החלקה מסה מונחת על מישור משופע ונמצאת במנוחה מגדילים את זווית השיפוע של המישור בקצב איטי א מצא את הזווית בה תתחיל המסה להחליק אם מקדם החיכוך הסטטי בין המסה למישור הוא = 0 תרגול בפרמטרים ב פתור את סעיף א' שוב כאשר מקדם החיכוך נתון כפרמטר ללא ערך מספרי ג חשוב על דרך כללית למדידת מקדם החיכוך הסטטי של גוף עם משטח כלשהו, שתי מסות ושני שיפועים במערכת הבאה ישנו מדרון עם שיפוע שונה משני צידיו, זוויות השיפוע הן, מונחות בשני צידי המדרון שתי מסות שונות המסות מחוברות באמצעות חוט אידיאלי, ודרך גלגלת אידיאלית המקובעת למדרון אין חיכוך בין המדרון למסות נתון: מצא את,, וכי המערכת נמצאת במנוחה ) ) )3 )4 8 wwwbagruyotcoil כתבו ופתרו: מני גבאי ושי נוטר

9 שתי מסות, שני שיפועים וחיכוך במערכת הבאה ישנו מדרון עם שיפוע שונה משני צידיו, זוויות השיפוע הן, מונחות בשני צידי המדרון שתי מסות שונות המסות מחוברות באמצעות חוט אידיאלי, ודרך גלגלת אידיאלית המקובעת למדרון בין המסות למדרון קיים חיכוך המסות נעות במהירות קבועה עם כיוון השעון,,,, נתון: מצא את )5 תשובות סופיות: f = g co50 98 N, N 98N א ב ) M ax = 479g, M = 87g in = hif tan ( ) א M = 383g א ב ב ג ראו בווידאו = 3 in = in co + in in = = in + co in ) )3 )4 )5 9 wwwbagruyotcoil כתבו ופתרו: מני גבאי ושי נוטר

10 תרגילים נוספים לחוק הראשון והשלישי של ניוטון שאלות: מסה מוצמדת לקיר ארגז בעל מסה של ק"ג מוצמד לקיר באמצעות כוח אופקי מקדם החיכוך הסטטי בין הארגז לקיר הוא 03 א מה הגודל המינימלי של הכוח המאפשר לשמור על הארגז במנוחה ב חזור על סעיף א' עבור המקרה בו הכוח פועל בזווית של כלפי מעלה ביחס לאופק 30 קופסה עם כוח לא ידוע קופסה בעלת מסה של 5 ק"ג מונחת על משטח אופקי כוח של 0 בין המשטח לקופסה קיים חיכוך, מקדם החיכוך הקינטי הוא כוח נוסף מופעל על הקופסה אחורנית בזווית של מצא את גודלו של הכוח אם ידוע שהמסה נעה ימינה במהירות קבועה ניוטון מושך את הקופסה ימינה במקביל לציר ה- x 45 = 0 מערכת גלגלות במערכת הבאה כל הגלגלות והחוטים אידיאליים, נתונות המסות מצא את ואת המתיחויות בכל חוט, אם ידוע כי כל המערכת נמצאת במנוחה ) ) )3 מסה על שולחן, מסה תלויה, טבעת וקיר קופסה בעלת מסה M מונחת על שולחן הקופסה קשורה בחוט אידיאלי לטבעת חסרת מסה מסה תלויה גם כן באמצעות חוט אידיאלי מהטבעת ונמצאת באוויר חוט נוסף מחבר את הטבעת לקיר, ידוע כי מקדם החיכוך הסטטי בין המסה M לשולחן הוא וכי כוח החיכוך הפועל על המסה במצב הנ"ל מקסימלי מצא את המתיחות בכל חוט ואת הזווית בה מחובר החוט לקיר, אם M,, נתונים )4 0 wwwbagruyotcoil כתבו ופתרו: מני גבאי ושי נוטר

11 M מקדם חיכוך מינימלי וכוחות על שולחן קופסה בעלת מסה מונחת על שולחן הקופסה קשורה בחוט אידיאלי ודרך גלגלת אידיאלית לקופסה נוספת בעלת מסה התלויה באוויר בין השולחן לקופסה קיים חיכוך, מקדם החיכוך הסטטי אינו ידוע א מצא מהו ערכו המינימלי האפשרי של מקדם החיכוך הסטטי, אם ידוע שהמערכת נמצאת במנוחה הנח שהמסות נתונות ב מהו הכוח שמפעיל המוט המחזיק את הגלגלת על הגלגלת? ג מהו הכוח הכולל הפועל על השולחן מהמערכת )מסות והמוט שמחזיק את הגלגלת(? ד מהו הכוח הנורמלי ומהו כוח החיכוך הפועלים על השולחן מהרצפה? )התייחס למסת השולחן כנתונה( )5 מושך את קצה החוט תרגיל נער מושך בחוטים מסה מונחת על משטח אופקי לא חלק נער שמסתו T, 3 כך שהמסה על סף תנועה הנער עומד על משקל = 0, = 30, נתון: = 50g החוט אופקי אנכי הוראת המשקל היא 450N א חשב את המתיחות בחוטים ב חשב את ערכה של מסה T 3 T ו-,T T 3 ו- T )6 T נער מושך בחוטים שוב מסה מונחת על משטח משופע לא חלק נער שמסתו מושך את קצה החוט החוט מחובר למרכז הגלגלת חסרת חיכוך ומסה הנער עומד על משקל T 3 T T = 0, = 40, = 80 Kg, נתון: = 60Kg החוט מאונך ו- מקביל למדרון הוראת המשקל היא 0N א חשב את הזווית )הזווית בין החוט לאופק( ב חשב את המתיחות בחוטים T, T, T4 ג מצא את גודלו וכיוונו של כוח החיכוך בין למדרון )7 wwwbagruyotcoil כתבו ופתרו: מני גבאי ושי נוטר

12 תרגיל נער מושך עגלה הקשורה למשקולת בתרשים שלפניך מוצגת מערכת: אדם מושך עגלה שמסתה = 5g החוט בזווית עם הציר האופקי )ראה תרשים( החיכוך בין העגלה למשטח ניתן להזנחה לעגלה מחוברת משקולת מערכת הגופים נעים במהירות קבועה א מהי המתיחות בחוט בין העגלה למשקולת? ב מהו הכוח שהאדם מושך את מסה באמצעות חוט = 5g = 30 מקדם החיכוך בין המשקולת למשטח שווה = 0? )8 תשובות סופיות: F 63N ( ) ( ) א Fin = 6667N ב F 768N T = + g, T = g, T = g, T = +, = y ( ) F = M + g = 45g F = g cot = = in M M א ד ב ג y ( ) N = F = M + g + Mg T = 577 N, T = 89 N, T = 50N 3 א א ג א ב, כיוון: במעלה המדרון ב T N ב T = 480 N, T = T 373N f = 40 = 4N T = 50N ) ) )3 )4 )5 )6 )7 )8 wwwbagruyotcoil כתבו ופתרו: מני גבאי ושי נוטר

13 החוק השני של ניוטון שאלות: כוח של 0 ניוטון מופעל על ארגז בעל מסה של 0 ק"ג אין חיכוך בין הארגז לרצפה א מצא את תאוצת הארגז ב כמה זמן ייקח להזיז את הארגז למרחק של 30 מטרים באמצעות כוח זה, אם נתון שהארגז התחיל תנועתו ממנוחה ) כוח של 0 ניוטון פועל בזווית של 30 מעלות מעל האופק הכוח מופעל על ארגז בעל מסה של 8 ק"ג הארגז נמצא במנוחה ונתון כי בין הארגז לרצפה קיים חיכוך = 0, מקדמי החיכוך הסטטי והקינטי הם = 0 א בדוק האם הארגז נשאר במנוחה או מתחיל לנוע ב כמה זמן ייקח להזיז את הארגז למרחק של 30 מטרים באמצעות כוח זה? ) ג חזור על הסעיפים אם הכוח היה בזווית של 70 מעלות מרחק עצירה דני נוסע במכוניתו במהירות של 54 קמ"ש, ולפתע הוא מבחין כי רמזור הנמצא 50 מטרים לפניו הופך לאדום דני לוחץ על הבלמים ומתחיל בעצירה מקדם החיכוך הקינטי בין הגלגלים לרצפה הוא: = 03 הנח שהגלגלים ננעלים ואין למכונית מערכת ABS א האם דני יספיק לעצור לפני הרמזור? ב בדוק שוב האם דני יספיק לעצור, אך הפעם הוסף זמן תגובה של שנייה אחת )הזמן מהרגע שבו דני מבחין באור עד אשר הוא לוחץ על הבלמים( כוח קבוע נפסק בפתאומיות מסה של ק"ג נמצאת במנוחה על משטח אופקי ברגע = 0 t מתחיל לפעול על המסה כוח אופקי של 0N המסה מתחילה לנוע בהשפעת הכוח במשך 4 שניות, ואז נפסק הכוח בפתאומיות מקדם החיכוך הקינטי בין המסה לקרקע הוא = 0 א מה המרחק אותו עבר הגוף עד ל- t? = 4ec ב מהו המרחק הכולל אותו עבר הגוף עד לעצירתו שוב? )3 )4 3 wwwbagruyotcoil כתבו ופתרו: מני גבאי ושי נוטר

14 כוחות על מעלית מעלית עולה בתאוצה של 05 מטרים לשניה בריבוע, באמצעות כבל הקשור לתקרתה מסת המעלית היא 600 ק"ג א שרטט תרשים כוחות על המעלית הקפד על הגודל היחסי של כל וקטור בשרטוט ב שרטט את שקול הכוחות ואת וקטור התאוצה ג מהי המתיחות בכבל? משקל במעלית דני מודד את משקלו בתוך מעלית משקלו כאשר המעלית במנוחה הוא 600 ניוטון א מהי מסתו של דני? ב מה יראה המשקל אם המעלית יורדת במהירות קבועה של 3 מטרים לשנייה? ג )5 )6 מה יראה המשקל אם המעלית עולה בתאוצה של 3 מטר לשנייה בריבוע? מה יראה המשקל אם המעלית יורדת בתאוצה של 3 מטר לשנייה בריבוע? מה יראה המשקל אם המעלית נופלת נפילה חופשית? ד ה עוד משקל במעלית יוסי נמצא במעלית ומודד את מסתו באמצעות משקל יוסי מודד פעם אחת כאשר המעלית נמצאת בתאוצה כלפי מעלה של 3 מטרים לשניה בריבוע, ופעם אחת כאשר המעלית נמצאת בתאוצה כלפי מטה של מטר לשניה בריבוע ההפרש בין המדידות הוא יוסי?ק"ג מהי מסתו האמיתית של )7 בגרף הבא נתון הכוח הפועל על גוף כתלות בזמן א מצא את תאוצת הגוף כתלות בזמן אם מסת הגוף היא 5 ק"ג ב מצא את מהירות הגוף בתלות בזמן אם v 0 מהירותו ההתחלתית היא = 0 ג מצא את מיקום הגוף כתלות בזמן אם המיקום ההתחלתי הוא = x 0 0 גוף בעל מסה של 3 ק"ג נע לאורך קו ישר מהירות הגוף כתלות בזמן נתונה לפי הגרף הבא מצא את שקול הכוחות הפועל על הגוף בכל רגע, ושרטט גרף של השקול כתלות בזמן )8 )9 4 wwwbagruyotcoil כתבו ופתרו: מני גבאי ושי נוטר

15 מסה על שולחן מחוברת למסה תלויה נמצאת על שולחן במערכת הבאה המסה אופקי ומחוברת דרך חוט אידיאלי למסה התלויה באוויר = 03, קיים חיכוך ומקדמי החיכוך הם = 0 בין השולחן ל- מעל הקרקע הוא המערכת מתחילה ממנוחה וגובה המסה, עבורה המערכת תהיה בתנועה א מצא את גודלה המינימלי של כפול מזה שחישבת בסעיף הקודם הנח שגודלה של ב מהן תאוצות המסות? כמה זמן ייקח למסה להגיע אל הקרקע? ג מהן מהירויות המסות ברגע זה? ד 3 = 5g )0 כוח מושך מסה שמושכת מסה מסה של ק"ג נמצאת במנוחה על משטח אופקי המסה מחוברת באמצעות חוט אידיאלי למסה נוספת של 3 ק"ג הנמצאת במנוחה על המשטח גם כן כוח אופקי של 5 ניוטון מושך את המסה הראשונה כלפי ימין ) א מצא את תאוצות המסות ואת המתיחות בחוט אם המשטח חלק )חסר חיכוך( ב חזור על סעיף א' במידה וקיים חיכוך בין המסות למשטח, ומקדם החיכוך הקינטי הוא = 0 כוח מושך מסה שמושכת מסה שמושכת מסה מסה של ק"ג נמצאת במנוחה על משטח אופקי המסה מחוברת באמצעות חוט אידיאלי למסה נוספת של 3 ק"ג הנמצאת במנוחה על המשטח גם כן המסה השניה מחוברת למסה של 4 ק"ג בצורה דומה כוח אופקי של 60 ניוטון מושך את המסה הראשונה כלפי ימין א מצא את תאוצות המסות ואת המתיחות בחוטים אם המשטח חלק )חסר חי ב חזור על סעיף א' במידה וקיים חיכוך בין המסות למשטח הקודם ומקדם הח הקינטי הוא = 0 ) 5 wwwbagruyotcoil כתבו ופתרו: מני גבאי ושי נוטר

16 שתי מסות תלויות = 3g, במערכת הבאה שתי מסות שונות = g המסות מחוברות באמצעות חוט אידיאלי ודרך גלגלות אידיאליות המערכת מתחילה ממנוחה וגובה המסה א שרטט תרשים כוחות עבור כל מסה ב חשב את תאוצת הגופים ג לאיזה כיוון תתחיל המערכת לנוע? ד כמה זמן ייקח למסה להגיע אל הקרקע? ה מהי מהירות המסות ברגע זה? מעל הקרקע הוא )3 מדרון משופע בסיסי מסה מונחת על מדרון משופע בעל זוית אין חיכוך בין המסה למדרון א שרטט תרשים כוחות על המסה ב בטא את תאוצת המסה באמצעות הזווית ג רשום משוואת מיקום זמן ומהירות זמן של המסה )4 M מדרון משופע עם חיכוך מסה מונחת על מדרון משופע בגובה של מטרים זווית השיפוע של המדרון היא 45 מעלות ומקדמי החיכוך הסטטי והקינטי = 0, בין המסה למדרון הם = 0 א האם המסה תתחיל להחליק או תשאר במנוחה? ב מצא תוך כמה זמן תגיע המסה לתחתית המדרון מהי מהירותה ברגע זה? )5 v 0 = 0 מסה נזרקת במעלה המדרון מסה M נזרקת במעלה מדרון משופע במהירות התחלתית של זווית המדרון היא 30 מעלות מקדמי החיכוך הסטטי והקינטי בין המסה = 05, למדרון הם = 0 א מצא את תאוצת המסה ב רשום משוואת מיקום זמן עבור תנועת המסה ג מתי מגיעה המסה לשיא גובה תנועתה על המדרון? ד האם המסה תיעצר בשיא הגובה? ה )6 כמה זמן ייקח למסה לחזור לתחתית המדרון מהרגע שבו התחילה תנועתה? 6 wwwbagruyotcoil כתבו ופתרו: מני גבאי ושי נוטר

17 מסה בשיפוע ומסה תלויה מסה של 5 ק"ג מונחת על מדרון משופע בעל זווית שיפוע של 50 מעלות המסה מחוברת דרך חוט אידיאלי למסה של ק"ג התלויה באוויר אין חיכוך בין המסה למדרון א לאיזה כיוון תנוע המערכת? ב מצא את תאוצת המערכת )7 כעת הנח שקיים חיכוך ומקדמי החיכוך הם: = 05, = 0 ג ד לאיזה כיוון יפעל החיכוך? האם החיכוך סטטי הוא קינטי? מצא שוב את תאוצת המערכת, שתי מסות ושני שיפועים במערכת הבאה ישנו מדרון עם שיפוע שונה משני צידיו, זוויות השיפוע הן, שתי מסות שונות מונחות בשני צידי המדרון המסות מחוברות באמצעות חוט אידיאלי ודרך גלגלת אידיאלית המקובעת למדרון אין חיכוך בין המסות למדרון = 45, = 30, = g, נתון: = 4g א לאיזה כיוון תנוע המערכת? ב מצא את תאוצת המערכת )8 = 05, כעת הנח שקיים חיכוך ומקדמי החיכוך הם: = 0 ג לאיזה כיוון יפעל החיכוך והאם החיכוך סטטי או קינטי? ד מצא שוב את תאוצת המערכת מסה על שולחן ושתי מסות תלויות 3 מונחת על שולחן במנוחה המסה קשורה משני צידיה לחוטים אידיאליים מסה כל חוט עובר דרך גלגלת ומחובר למסה שונה התלויה באוויר )ראה איור( = 4g, = g, 3 הנח שהמסות לא פוגעות ברצפה נתון: = 4g 3 לשולחן א מצא את תאוצות המסות והמתיחות בחוטים אם אין חיכוך בין = 05, 3 לשולחן ומקדמי החיכוך הם = 0 כעת הנח שיש חיכוך בין ב האם המערכת תהיה במנוחה או בתנועה? ג מצא שוב את תאוצת הגופים והמתיחות בחוטים )9 7 wwwbagruyotcoil כתבו ופתרו: מני גבאי ושי נוטר

18 F זווית אופטימלית למשיכה בזווית מעל האופק מושך ארגז בעל מסה כוח מקדם החיכוך בין הארגז לקרקע הוא א מצא את תאוצת הכוח כתלות בפרמטרים הרשומים בשאלה ב הנח כי מקדם החיכול הקינטי הוא 03 בדוק באילו מהערכים הבאים של הזווית יש את התאוצה הגבוהה ביות: = 0,0,0,0,30,45 ג מצא את הזווית המדויקת בה התאוצה תהיה מקסימלית השתמש בנגזרת ד מטוטלת במכונית מטוטלת קשורה לתקרת מכונית המטוטלת נמצאת בזווית קבועה ונתונה,, ביחס לאנך מתקרת המכונית א מצא מהי תאוצת המכונית )גודל וכיוון( ב האם ניתן לדעת מה כיוון תנועת המכונית? )0 ) F מסה של 4 על עגלה של 0 מסה של 4 ק"ג מונחת מעל עגלה בעלת מסה של 0 ק"ג החיכוך בין העגלה למשטח זניח מקדם החיכוך הסטטי בין המסה לעגלה הוא = 0 כוח אופקי מופעל על המסה התחתונה ימינה מהו הכוח המקסימלי הניתן להפעיל כך שהמסה העליונה לא תחליק על העגלה ) 3( מסה מונחת על עגלה בעלת מסה, הנמצאת במנוחה המסה מונחת בקצה השמאלי של העגלה נותנים למסה העליונה )בלבד( מהירות התחלתית v 0 M בין המסה לגג העגלה קיים חיכוך, והחיכוך בין העגלה למשטח זניח נתון: = 0, v0 = 0, M = g, = 3g ec א מצא את הביטוי למיקום ולמהירות המסה, כתלות בזמן ב מצא את הביטוי למיקום ולמהירות העגלה, כתלות בזמן ג מהי המהירות הסופית של שני הגופים, בהנחה שהמסה לא נופלת מהעגלה 4 מסה צמודה למשאית מסה מונחת בצמוד לחלקה הקדמי של משאית בין המסה למשטח קיים חיכוך נתון:, מהי התאוצה המינימלית הדרושה למשאית על מנת שהמסה לא תיפול? ) 8 wwwbagruyotcoil כתבו ופתרו: מני גבאי ושי נוטר

19 קופסה בין מדרונות קופסה קטנה עם גלגלים מונחת על מישור משופע בעל זווית של 45 מעלות הקופסה משוחררת ממנוחה מגובה של 3 מטרים ומתחילה בתנועה בתחתית המדרון הקופסה עוברת למדרון משופע אחר בעל זווית של 30 מעלות הזנח אפקטים המתרחשים בעת המעבר והנח כי גודל מהירות הקופסה במעבר בין המדרונות נשאר זהה א מהו הגובה המקסימלי אליו תגיע הקופסה במדרון השני? נחש מה יקרה לאחר מכן )5 ב חזור על סעיף א' אם נהג הקופסה שכח לשחרר את מעצור היד של הגלגלים וקיים חיכוך קינטי בין הקופסה למשטח מקדם החיכוך הוא = 0 5 זריקה אופקית על מישור משופע מישור משופע חלק,,ABCD יוצר זווית של 30 מעלות עם הקרקע מהצלע BC הנקודה E נמצאת במרחק מהצלע AB מן הנקודה E נזרק כדור קטן על הלוח, במהירות התחלתית שכיוונה מקביל לצלע AB א צייר מערכת צירים, ורשום את הכוחות הפועלים על הכדור בעת תנועתו על הלוח בכל ציר ב מהי צורת המסלול של הכדור על הלוח? ג מצא את עבורה הכדור יגיע בדיוק לנקודה B v 0 ובמרחק, v 0 ד מהי מהירות הכדור בנקודה B עבור ה- v 0 שמצאת בסעיף ג'? )6 B A A A גוף על גוף במישור משופע B מחוברים באמצעות חוט וגלגלת,, A גוף בעל מסה גוף בעל מסה כמתואר באיור גוף מונח על מישור משופע חלק בעל זווית גוף בעל S C מונח על גוף מקדם החיכוך הסטטי בין הגופים ל- C הוא מסה א מהי המסה המרבית של גוף, כך שהגופים ו- A ינועו יחדיו במעלה המישור? ב מהי תאוצת הגופים והמתיחות בחוט, אם המסה של גוף B היא זאת שמצאת בסעיף א' )או טיפה קטנה ממנה( ג מהן תאוצות הגופים אם המסה של גוף גדולה מזו שמצאת בסעיף א' ומקדם החיכוך הקינטי הוא C A C B B )7 9 wwwbagruyotcoil כתבו ופתרו: מני גבאי ושי נוטר

20 גליל על שני ארגזים גליל אחיד, שמסתו, מונח על שני ארגזים שמסותיהם לארגזים גבהים שונים, והם מונחים על משטח אופקי בין הגליל לארגזים אין חיכוך כשהמערכת נמצאת בשיווי משקל יוצרים הרדיוסים של הגליל, הנוגעים בפינות הארגזים, זוויות של = 30, = 45 =, = A B עם האנך לקרקע, ראה איור נתונים א מה הכוח שמפעיל כל ארגז על הגליל? ב בהנחה שקיים אותו מקדם חיכוך בין הארגזים והמשטח, מהו גודלו המינימלי של מקדם החיכוך, כך שהמערכת תישאר בשיווי משקל?, g F F כוח דוחף גוף על גוף, = מונחים זה על גבי זה, על גבי שולחן שני גופים זהים, שמסותיהם = אופקי חלק )ראה איור( בין הגופים קיים חיכוך, ומקדמי החיכוך הקינטי והסטטי הם כוח חיצוני מופעל על הגוף העליון בזווית מתחת לאופק הביעו את תשובתכם באמצעות הפרמטרים: F,,, g,, א בהנחה שהגופים נעים יחדיו, מהי התאוצה המשותפת? ב בהנחה שהגופים נעים יחדיו, מהו גודלו של כוח החיכוך בין הגופים? ג מהו גודלו המקסימלי של, כך שהגופים ינוע יחדיו? ד נתון כי = 0 = 30, = 05, מצא את תאוצת כל גוף,, כאשר הכוח הדוחף הוא F = g ה חזור על סעיף ד' כאשר F = 3g מסה על מסה מחוברות בגלגלת = 4g, נתונה מערכת הכוללת שני גופים: = 3g הגופים קשורים על ידי חוט וגלגלת אידיאלית, ומונחים על מישור משופע בעל זווית = 30, = מקדמי החיכוך בין הגופים הם: = 04 = ומקדמי החיכוך עם המישור הם: = 03 כוח אופקי F פועל על א מהו ה- F המקסימלי, כך שהגופים יישארו במנוחה? ב אם, F = 40N מהי תאוצת הגופים? )8 )9 )30 0 wwwbagruyotcoil כתבו ופתרו: מני גבאי ושי נוטר

21 תשובות סופיות: t = 30 ec a x = ec א ב ב t 68ec א הגוף לא יכול להיות במנוחה סעיף ב': אין משמעות ג סעיף א': נשאר במנוחה, x = = ב לא, כי x א כן, כי 375 < 50 x F = 60 ב xt= ( 4) א = 4 ג T = 6300N ב א ) ) )3 )4 )5 = 78g Dani 4 t 0 t v( t) = + ( t 3) 3 t ( t 6) 6 t 8 5 Dani א 60g ד = ב כמו סעיף א' ג ה 0 Dani = 4g = 30g Yoi 4 0 t 3 5 ec 6 a = 3 t 6 5 ec 6 t 8 5 א ג ב t 0 t x ( t) = + ( t 3) + ( t 3) 3 t ( t 6) + ( t 6) 6 t שקול הכוחות:, גרף: F = 8N )6 )7 )8 )9 wwwbagruyotcoil כתבו ופתרו: מני גבאי ושי נוטר

22 t 55ec a = 5 ec = 5g in א ב ג )0 T, מתיחות: = 5N a = 3 ec v ( t = 55) 387 ˆ, ( 55) 387 ˆ ec y v t = ec x, מתיחות: T = 5N a = 5 ec ד א תאוצה: ב תאוצה: ), מתיחות: T = 4668N a 667 ec ( א תאוצה: a 467 ec ב תאוצה: a = 5 ec א ב ג תרד כלפי מטה )3 vt= ( 089) 447 ec t = 4 ec 5 ד ה x t g in t ( ) = ( ) in v t = g t a = gin x א ב ג מיקום-זמן: מהירות-זמן: )4 vt= ( 094) 6 ec,t 094ec המהירות: א תתחיל להחליק ב הזמן: )5 673 x t t t t = 64ec ( ) = a= g( co30 + in30 ) 673 ec t 97ec ד לא a 6 ec א ג א לכיוון המסה הגדולה יותר ב ב ה )6 )7 a 7 ec ג סטטי, המערכת בתנועה ד, סטטי a 098 ec א בכיוון ב ג בכיוון ד אין )8 T = 56 N, T = 3N, מתיחות: a = 6 ec 9( א תאוצה: a = 56 ec ב בתנועה ג wwwbagruyotcoil כתבו ופתרו: מני גבאי ושי נוטר

23 v ( t = 8) = 4 ec v ( ) = 0 F a= ( co + in ) g a = gtan א, כיוון: חיובי x א גודל: F = ( + ) g = N ב ב לא ג v t = 0 t v ( t) = 0 + t, מהירות-זמן:, מהירות-זמן: x t t t x t = t ( ) = 0 _ 0 ( ) 8 א מיקום-זמן: ב מיקום-זמן: ג h ax = 78 ax a in g = h = 3 א א ב ב פרבולה כמו בזריקה אופקית ( ) y( t ) x t B v = 0 ec =, v = 707 B ec ec ג ד F = 0, F = g in30, F = 0, z y x ( A + C ) co a = g co in, T = g ( A + C ) co ב B א = ax + in co g ( B c co A in ) a = ( co in ) g, a = a = ג c A B F ax = 0464 in A + N = 073 g, N = 058g A B B א א ב ב g = ג co in f F = co a =, a ה = 375 a =8 ב F co a = a = 7 F ax = 305N ד א )0 ) ) )3 )4 )5 )6 )7 )8 )9 )30 3 wwwbagruyotcoil כתבו ופתרו: מני גבאי ושי נוטר

24 הכוח האלסטי - קפיץ גוף בעל מסה של ק"ג מחובר לקפיץ בעל קבוע קפיץ = 50 N בין הגוף למשטח אין חיכוך א מושכים את הגוף למרחק 5 ס"מ מהנקודה בה הקפיץ רפוי ומשחררים אותו מהי תאוצת הגוף )גודל וכיוון(? ב דוחפים את הגוף למרחק 0 ס"מ מהנקודה בה הקפיץ רפוי ומשחררים אותו מהי תאוצת הגוף )גודל וכיוון(? כעת נתון כי בין הגוף למשטח קיים חיכוך, ומקדם החיכוך הסטטי הוא ג מהו המרחק המקסימלי בו ניתן להניח את הגוף קשור לקפיץ כך שישאר במנוחה? = 0 ) גוף בעל מסה של 3 ק"ג מחובר לקפיץ בעל קבוע קפיץ בין הגוף למשטח אין חיכוך על הגוף פועל כוח ימינה שגודלו 50 ניוטון קבע את ראשית הצירים בנקודת הרפיון של הקפיץ = 00 N היכן נמצאת נקודת שיווי המשקל )הנקודה בה סכום הכוחות שווה לאפס(? ) גוף בעל מסה של 4 ק"ג מחובר לקיר באמצעות קפיץ בעל קבוע קפיץ, = 50 N בין הגוף למשטח אין חיכוך אורכו הרפוי של הקפיץ הוא 0 ס"מ א חשב את הכוח שמפעיל הקפיץ על הגוף כאשר הגוף במרחק 5 ס"מ מהקיר ב חשב את הכוח שמפעיל הקפיץ על הגוף כאשר הגוף במרחק 6 ס"מ מהקיר ג חשב את תאוצת הגוף בכל נקודה אם על הגוף פועל כוח שגודלו 0 ניוטון שמאלה )3 4 wwwbagruyotcoil כתבו ופתרו: מני גבאי ושי נוטר

25 שיטה למדידת קבוע קפיץ מסה תלויה מהתקרה באמצעות קפיץ שאורכו הרפוי הוא משחררים את המסה לאט לאט עד אשר היא מגיעה לנקודה בה היא תלויה לבד במנוחה א מה מיוחד בנקודה זו? ב מודדים את מרחק המסה מהתקרה בנקודה זו מצא באמצעות מרחק זה והפרמטרים בשאלה את קבוע הקפיץ 0 )4 מסה קשורה לחוט שמחובר לקפיץ אופקי מסה תלויה באמצעות חוט, העובר דרך גלגלת אידיאלית ומחובר בצידו השני לקפיץ הקפיץ מחובר לקיר בצורה אופקית = 5gr קבוע הקפיץ הוא א = 0 N ב משחררים את המסה בנקודה בה היא נשארת במנוחה מצא את התארכות הקפיץ מושכים את המסה 5 ס"מ נוספים ומשחררים מהי תאוצת המסה ברגע השחרור? קפיץ בשיפוע מסה נמצאת במנוחה על מישור משופע בעל זווית מצד המסה מחובר קפיץ בעל קבוע קפיץ אין חיכוך בין המסה למשטח בכמה מכווץ הקפיץ ממצבו הרפוי? ה תייחס לפרמטרים בשאלה כנתונים )5 )6 מסה מחוברת לקפיץ דרך גלגלת בתקרה מסה מחוברת לקפיץ אידיאלי )חסר מסה( דרך גלגלת אידיאלית המחוברת לתקרה הקפיץ מחובר לקרקע וקבוע הקפיץ הוא מצא את התארכות הקפיץ אם נתון שהמסה בשיווי משקל )7 5 wwwbagruyotcoil כתבו ופתרו: מני גבאי ושי נוטר

26 שתי מסות משני צדי שולחן וקפיץ באמצע במערכת הבאה שתי מסות זהות תלויות משני צדיו של השולחן באמצעות חוטים וגלגלות אידיאליים באמצע החוט ישנו קפיץ בעל קבוע קפיץ מצא את התארכות הקפיץ )8 שתי מסות משני צדי שולחן וקפיץ באמצע בתאוצה = 3g, במערכת הבאה שתי מסות שונות, = g השולחן באמצעות חוטים וגלגלות אידיאליים באמצע החוט ישנו קפיץ חסר מסה בעל קבוע קפיץ הנח כי אורך הקפיץ קבוע במהלך התנועה א מצא את תאוצת המערכת ב מצא את התארכות הקפיץ, תלויות משני צידיו של = 0 N )9 מסה תלויה ומתיחה מסה תלויה במנוחה מהתקרה באמצעות קפיץ אידיאלי - N = g, = 0 א מהי תאוצת המסה, אם מושכים את המסה 5 ס"מ כלפי מטה? ב מהי תאוצת המסה, אם מרימים את המסה ס"מ כלפי מעלה? )0 מסות תלויות מהתקרה עם קפיץ בתאוצה במערכת הבאה שתי מסות תלוית מהתקרה באמצעות גלגלת אידאלית בין המסות יש קפיץ חסר מסה בעל קבוע קפיץ הנח כי אורך הקפיץ קבוע במהלך התנועה א מהי תאוצת המסות? ב מהי ההתארכות של הקפיץ? N = 50 ) 6 wwwbagruyotcoil כתבו ופתרו: מני גבאי ושי נוטר

27 קפיץ במכונית נוסעת מסה נמצאת על רצפת מכונית המסה מחוברת באמצעות קפיץ חסר מסה = 5g לצד המכונית, ויכולה לנוע על הרצפה ללא חיכוך קבוע הקפיץ הוא = 30 N הנח שאורך הקפיץ קבוע א מהי התארכות הקפיץ אם המכונית נוסעת במהירות קבועה? ב מהי ההתארכות בקפיץ אם המכונית נעה בתאוצה קבועה של מטר לשניה בריבוע ימינה? ציין האם הקפיץ נמתח או מתכווץ ג מהי ההתארכות בקפיץ או המכונית נעה בתאוצה קבועה של 3 מטר לשניה בריבוע שמאלה? ציין האם הקפיץ נמתח או מתכווץ ) מסה עם שלושה קפיצים שלושה קפיצים מחוברים למסה, = g כפי שנראה באיור אין חיכוך בין המסה לרצפה נתון כי: N N N = 3, = 5, 3 = הנח כי כל הקפיצים רפויים באותה הנקודה מהי תאוצת המסה כאשר היא נמצאת במרחק 0 ס"מ מנקודת שיווי המשקל? תרגיל- שלושה קפיצים שוב באיור הבא, המסה = 4g מחוברת לשלושה קפיצים בעלי קבועי קפיץ שונים הנח שכל הקפיצים רפויים כאשר המסה נמצאת ב- = 0 x מהי תאוצת המסה, כאשר מיקומה הוא 0, x = אם קבועי הקפיצם הם:? N N N = 3, = 5, 3 = )3 )4 7 wwwbagruyotcoil כתבו ופתרו: מני גבאי ושי נוטר

28 תשובות סופיות: ג x = 8c a = 5 ec 5 ec א גודל:, הכיוון חיובי ב גודל:, הכיוון חיובי ) a = ec a = 33 ec F = N x = א F = 5N ב ג סעיף א':, סעיף ב': ) )3 g = d l 0 א נקודת שיווי משקל ב a = 0 ec א x = 5c ב )4 )5 3 x = 4 a = 0 ב ec g in x = g x = g x = a = 5 ec א א ב a = 05 ec )6 )7 )8 )9 )0 x ב a = 7 ec ( א, x = מתכווץ, x = 3 מתארך א = 0 x ב ג a = ec ) )3 a 036 ec )4 8 wwwbagruyotcoil כתבו ופתרו: מני גבאי ושי נוטר

29 תאוצות לא שוות תרגיל מסה במדרון ומסה אופקית המסות ו- מחוברות על ידי חוטים וגלגלות אידיאלים, ראה איור המישור המשופע עליו מונחת המסה חסר חיכוך, בעוד שהמישור האופקי עליו מונחת מעליו המערכת תמצא בשיווי משקל א קבל ביטוי פרמטרי עבור הערך הקריטי של = 0, = 30, מהו ערך זה עבור הנתונים: = 5g ב קטן מהערך שחישבת בסעיפים הקודמים, מה תהיה תאוצת כל אם ג גוף במערכת )קבל ביטוי פרמטרי(? ד הוא משטח בעל חיכוך עם מקדם חיכוך סטטי /קינטי חשב את התאוצה עבור = g ) תשובות סופיות: g in g a =, a = a 4+ א ד in = ב ג = 65g a = 33, a = a ec ) 9 wwwbagruyotcoil כתבו ופתרו: מני גבאי ושי נוטר

מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יח""ללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v m sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4

מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יחללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v m sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4 מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יח""ללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4 גוף נע לאורך ציר X כך שברגע. x הוא נמצא 0 t 0-10 16 19

קרא עוד

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם 1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם בהגשה לטופס המבחן. חומרי עזר: 1.מחשבון. נספח הנוסחאות

קרא עוד

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א'

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' פיסיקה 1 ב' 203-1-1391 מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב 03.08.2017 משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' - שאלות אמריקאיות (כל שאלה - 5 נק') - יש לסמן תשובה

קרא עוד

הפקולטה למדעי הטבע המחלקה לפיזיקה קורס : פיזיקה 1 דינמיקה של מסה נקודתית: יש לנתח את התנועה של המערכת המתוארת בתרשים. המסות של הגלגלת ושל החוט זניחות.

הפקולטה למדעי הטבע המחלקה לפיזיקה קורס : פיזיקה 1 דינמיקה של מסה נקודתית: יש לנתח את התנועה של המערכת המתוארת בתרשים. המסות של הגלגלת ושל החוט זניחות. דינמיקה של מסה נקודתית: יש לנתח את התנועה של המערכת המתוארת בתרשים. המסות של הגלגלת ושל החוט זניחות. החוט בילתי מתיח. נתונות מסות, של הגופים. השולחן חלק. מצא את התאוצות הגופים. ) a 4 a ( בין העגלה M לבין

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

. m most לכל אורך השאלה, במקרה של כוח חיכוך: = 0.01 [kg]; μ א. נתון: = 0.1 k f k = μ k N = μ k mg a = μ k g תור ראשון: לאחר שג'וני גלגל את הגולה הראשו

. m most לכל אורך השאלה, במקרה של כוח חיכוך: = 0.01 [kg]; μ א. נתון: = 0.1 k f k = μ k N = μ k mg a = μ k g תור ראשון: לאחר שג'וני גלגל את הגולה הראשו . m mot לכל אורך השאלה, במקרה של כוח חיכוך: = 0.01 [kg; μ א. נתון: = 0.1 k f k = μ k N = μ k mg a = μ k g תור ראשון: לאחר שג'וני גלגל את הגולה הראשונה שלו ל (3 (,2, צ'אק מכוון לעברה ופוגע. חישוב המרחק

קרא עוד

פתרון מוצע לבחינת מה"ט מכניקה טכנית 93117,90117 מועד א' תשע"ט, חודש שנה : אביב, 2019 שאלה 1 מנוף ABCD מחובר בנקודה A לסמך נייח, ובנקודה E נתמך בסמך ני

פתרון מוצע לבחינת מהט מכניקה טכנית 93117,90117 מועד א' תשעט, חודש שנה : אביב, 2019 שאלה 1 מנוף ABCD מחובר בנקודה A לסמך נייח, ובנקודה E נתמך בסמך ני פתרון מוצע לבחינת מה"ט מכניקה טכנית 97,97 מועד א' תשע"ט, חודש שנה : אביב, 9 שאלה מנוף D מחובר בנקודה לסמך נייח, ובנקודה E נתמך בסמך נייד. בנקודה מופעל על המנוף כוח [] =P בכיוון המתואר. במצב זה המנוף נמצא

קרא עוד

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשעד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, 635863 מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר 1 נתון: 1 תלמיד קנה 11 מחברות דקות ו- 4 מחברות עבות,

קרא עוד

Microsoft Word - עבודת פסח לכיתה י 5 יחל.doc

Microsoft Word - עבודת פסח לכיתה י 5 יחל.doc עבודת פסח במתמטיקה לכיתה י' (5 יחידות) תרגילים שבעבודה על החומר שנלמד בכיתה ומיועדים לחזרה יש לעשות לא פחות מ- תרגילים מכל פרק אלגברה פתור את מערכת המשוואות הבאות: y x 1 y y 1 x y m x 1 x עבור אילו ערכים

קרא עוד

מומנט התמדה

מומנט התמדה מומנט התמדה מילות מפתח: גוף קשיח, מומנט התמד,)nertia( מומנט כוח,)Torque( מטוטלת פיסיקלית, מטוטלת פיתול הציוד הדרוש:, דיסקת אלומיניום תלויה על תייל, גלילים פליז תלויים על תייל, - גלילי פליז עם הברגה, משקלות

קרא עוד

ע 001 ינואר 10 מועד חורף פתרונות עפר

ע 001 ינואר 10 מועד חורף פתרונות עפר בגרות ע 00 ינואר 0 שאלון 50 הציר האופקי, ציר ה-, x מתאר את הזמן שעובר, בשניות, מתחילת השחייה כל משבצת היא בת 0 שניות הציר האנכי, ציר ה - y, מתאר את המרחק מקצה הבר כה כל משבצת היא בת 0 מטר כאשר הקו עולה

קרא עוד

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63>

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63> < 0 a b b a > 0 נתון: מכאן ניתן לומר בוודאות כי -. a < b ab < 0 a 0 b > לא ניתן לקבוע בוודאות.. ( 0)?. לא ניתן לדעת. + ( + ) ( ) + + נתון: כמה ערכי שונים מקיימים את המשוואה?. אינסוף 0 +. תשובות ו נכונות

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

Microsoft Word - hedva 806-pitronot-2011.doc

Microsoft Word - hedva 806-pitronot-2011.doc ו- ( ( השייכים לתחום ההגדרה שאלה פתרון: א. לפי ההגדרה, f היא פונקציה זוגית, אם לכל ( ) שלה, מתקיים. f f נציב את במקום בפונקציה הנתונה ונקבל: ( ) ( ) ( ) + + + + ( ) f f f כלומר, הפונקציה היא זוגית. על

קרא עוד

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר ק( נסמן ב- את מהירות המשאית שיצאה מעיר A (קמ"ש, קבועה) בגרות עב ינואר מועד חורף שאלון 35 נסמן ב- y את מהירות המכונית שיצאה מעיר B (קמ"ש, קבועה) B A נסמן ב- s את המרחק מעיר לעיר "מ) s v עד מפגש ראשון משאית

קרא עוד

פונקציה מסדר ראשון; הגדרת קו ישר: - הצגה ע"י ביטוי אלגברי וגרפי

פונקציה מסדר ראשון;  הגדרת קו ישר: - הצגה עי ביטוי אלגברי וגרפי המרכז לחינוך מדעי תל אביב-יפו פתח דבר ספר זה שלפניכם, "מתמטיקה לפיזיקאים" הוא פרי יוזמה של חברי צוות חמד"ע, המתמודדים כל שנה עם הצורך בהתאמת הידע המתמטי של תלמידי הפיזיקה לדרישות הלימודים. תודתי העמוקה

קרא עוד

בגרות עז יולי 17 מועד קיץ ב שאלון ,000 א. ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב-. 25% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי,

בגרות עז יולי 17 מועד קיץ ב שאלון ,000 א. ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב-. 25% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי, ,000 א ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב- 5% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי, 5% לכן, המחיר החדש הוא: 5,000 00 5 5 00 שקלים ממחירו הקודם 0005 תשובה: מחיר הספה לאחר ההתייקרות הוא

קרא עוד

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך , מספר השאלון: נוסחאות ונתונים בפיזיקה ל 5 יח"ל נספח: א. משך הבחינה:

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך , מספר השאלון: נוסחאות ונתונים בפיזיקה ל 5 יחל נספח: א. משך הבחינה: בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך 657 036003, מספר השאלון: נוסחאות ונתונים בפיזיקה ל 5 יח"ל נספח: א. משך הבחינה: שעתיים. ב. מבנה השאלון ומפתח ההערכה: פיזיקה קרינה וחומר

קרא עוד

פסגות ע"ש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה עבודת קיץ לבוגרי כיתה ז' קבוצת מיצוי " שכונה מערבית, רח' הפסגה 17 כרמיאל דוא"ל:

פסגות עש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה עבודת קיץ לבוגרי כיתה ז' קבוצת מיצוי  שכונה מערבית, רח' הפסגה 17 כרמיאל דואל: עבודת קיץ לבוגרי כיתה ז' קבוצת מיצוי " סדר פעולות חשבון עם מספרים מכוונים )1( כמובן יש להראות את דרך פתרון. תרגיל 0 1 : ( 3) 1 ( ) פתרו. שימו לב לסדר פעולות החשבון. תשובה 1 )( )3( )4( )5( )6( )7( )8( 30

קרא עוד

Microsoft Word - 38

Microsoft Word - 38 08.05.6-80 - פתרון מבחן מס' 8 (ספר מבחנים שאלון 0580) t (v 75) (א) מהירות ההתקרבות של שני הרוכבים היא לכן הזמן שעבר מיציאת הרוכבים ועד הפגישה: קמ"ש, שעות 60 v 75 לפי הנתון בשאלה, נרכיב את המשוואות: 60

קרא עוד

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה יש לפתור את כל השאלות עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות על דפים משובצים. רשמו את שמכם על כל אחד מהדפים הפתרונות יוגשו אחרי חופשת הפסח. מומלץ לכתוב דואר אלקטרוני, Whatspp כאשר נתקלים בקושי. מישהו

קרא עוד

א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש בגרות סט יולי 09 מועד קיץ ב שאלון CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף

א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש בגרות סט יולי 09 מועד קיץ ב שאלון CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש 3 CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף, E בהתאמה. לכן, הנקודה BE.3: לצלעות AE מחלקת את ו- AB ביחס של ע"פ נוסחת חלוקת קטע ביחס נתון

קרא עוד

1 בגרות עח יולי 18 מועד קיץ ב שאלון x b 2 2 y x 6x שיעור ה- א x לכן, של קדקוד הפרבולה, ו-, מתקבל על ידי הנוסחה a. C(3, 9) ובהתאם, y. (3, 9) 2 C

1 בגרות עח יולי 18 מועד קיץ ב שאלון x b 2 2 y x 6x שיעור ה- א x לכן, של קדקוד הפרבולה, ו-, מתקבל על ידי הנוסחה a. C(3, 9) ובהתאם, y. (3, 9) 2 C 8 מועד קיץ ב שאלון 58 x b y x x שיעור ה- א x לכן של קדקוד הפרבולה ו- מתקבל על ידי הנוסחה a C( 9) ובהתאם y ( 9) C 9 C הם x C ( ) תשובה: שיעורי קדקוד הפרבולה B A y x x ב הישר y 5 חותך את הפרבולה בנקודות

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation שוק הסחורות עקומת S שינוים ברמת ההשקעות גורמים לשינוים בתוצר של שיווי משק ל. נניח משק סגור, הו צאות הממשלה קבועו ת ואין מסים, ההשקעות תלויות בשער הריבית והצריכה תלויה בהכנסה הפנויה. A 45 עק ומת : S מתארת

קרא עוד

פתרון וחקירת מערכות של משוואות לינאריות שאלות: 1( מצא אילו מהמערכות הבאות הן מערכות שקולות: 2x+ y= 4 x+ y= 3 x y = 0 2x+ y = 3 x+ 10y= 11 א. 2x 2y= 0

פתרון וחקירת מערכות של משוואות לינאריות שאלות: 1( מצא אילו מהמערכות הבאות הן מערכות שקולות: 2x+ y= 4 x+ y= 3 x y = 0 2x+ y = 3 x+ 10y= 11 א. 2x 2y= 0 פתרון וחקירת מערכות של משוואות לינאריות שאלות: 1( מצא אילו מהמערכות הבאות הן מערכות שקולות: x+ y= x+ y= 3 x y = 0 x+ y = 3 x+ 10y= 11 x y= 0 x y= 7 x y= 1 ד x = 3 x+ y = z+ t = 8 רשום את המטריצות המתאימות

קרא עוד

חלק א' – הקדמה

חלק א' – הקדמה ספרות עזר: סירס-זימנסקי/פיסיקה תיכונית, קול וחום, פרקים ו- ; 3 חשמל ומגנטיות א', 5.8 Resnick & Halliday /Physics, part I,.4 Sears & Zemansky /Univesity Physics, 15.1, 16.6, 17.10, 8.8-8.9.1..3 מבוא מצבי

קרא עוד

Microsoft Word - 01 difernziali razionalit

Microsoft Word - 01 difernziali razionalit פונקציות רציונליות 5 יחידות מתוך הספר 806 כרך ד' 0, כל הזכויות שמורות ל ואריק דז'לדטי חל איסור מוחלט לתרגם, להעתיק או לשכפל חוברת זו או קטעים ממנה, בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני (לרבות

קרא עוד

2019 שאלות מומלצות לתרגול מס' דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך(. כלל השרשרת. S = ( x, y, z) z = x + 3y על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק

2019 שאלות מומלצות לתרגול מס' דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך(. כלל השרשרת. S = ( x, y, z) z = x + 3y על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך( כלל השרשרת S ( z) z + על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק מקביל : f ( ) + הפונקציה מוגדרת וגזירה ברציפות בכל M( ) שאלה נתון פרבולואיד אליפטי P ( z) + 6 + z + 8 למישור

קרא עוד

מתמטיקה של מערכות

מתמטיקה של מערכות מתמטיקה של מערכות פתרון לתרגיל נגזור את שני האגפים לפי ונקבל : ) ולכן נתון ש- אז א ) e e נתון ש- א ) נגזור את שני האגפים לפי ונקבל: e, ולכן ) e e e ונקבל: נחלק את שני האגפים ב- נתון ש- ו- וגם ש- פונקציות

קרא עוד

Microsoft Word - beayot tnua 3 pitronot.doc

Microsoft Word - beayot tnua 3 pitronot.doc ק( בעיות מילוליות - בעיות תנועה.7 פתרון: א. נסמן : קמ"ש קמ"ש מהירותו של הולך הרגל. מהירותו של רוכב האופניים. משך זמן הליכתו של הולך הרגל מקיבוץ א' לקיבוץ ב'. משך זמן רכיבתו של רוכב האופניים מקיבוץ א' לקיבוץ

קרא עוד

מקומות גיאומטריים השתלמות קיץ הקדמה: נושא המקומות הגיאומטריים הינו מרכזי בתכנית הלימוד ל- 5 יח"ל. פרק זה מאגד בתוכו את כל המרכיבים של הגיאומטרי

מקומות גיאומטריים השתלמות קיץ הקדמה: נושא המקומות הגיאומטריים הינו מרכזי בתכנית הלימוד ל- 5 יחל. פרק זה מאגד בתוכו את כל המרכיבים של הגיאומטרי מקומות גיאומטריים השתלמות קיץ - 015 הקדמה: נושא המקומות הגיאומטריים הינו מרכזי בתכנית הלימוד ל- 5 יח"ל פרק זה מאגד בתוכו את כל המרכיבים של הגיאומטריה האנליטית: ישר, מעגל, אליפסה ופרבולה בראיה מוכללת נושא

קרא עוד

סט נובמבר 08 מועד מיוחד - פתרונות עפר.doc

סט נובמבר 08 מועד מיוחד - פתרונות עפר.doc נפתור את מערכת המשוואות y+ 3 = 5 5 7 3 2y + = 8 3 נארגן את המשוואה הראשונה 1/ 5/ y+ 3 5 = 5 1 y+ 3= 5(5 ) y+ 3= 25 5 8+ y= 25 /5 נארגן את המשוואה השנייה 3 1 3 / / / 2y 7 3 8 + = 1 3 1 6y+ 7 3= 24 7+ 6y

קרא עוד

תרגיל 5-1

תרגיל 5-1 תרגיל 1 יחסי העדפה, פונקציות תועלת, עקומות אדישות וקווי תקציב כל השאלות להלן מתייחסות לצרכן שהעדפותיו מוגדרות על סלי צריכה של שני מוצרים. העדפות אלה הן רציונאליות (ז"א, מקיימות את תכונות השלמות והטרנזיטיביות).

קרא עוד

ע 003 מרץ 10 מועד מיוחד פתרונות עפר

ע 003 מרץ 10 מועד מיוחד פתרונות עפר בגרות ע מרץ 0 מועד מיוחד שאלון 5005. x א. () יש למצוא את הערך של m שעבורו גרף + ) mx f ( x) mm ( 6) x + ( כאשר נציב m או 6 m נקבל 0 0 ונקבל פונקציה עולה ובהתאם הישר לא מקביל לציר ה - הוא ישר המקביל לציר

קרא עוד

שיעור ראשון כיצד המטוס טס כיצד המטוס טס? כיצד זה יתכן, שמטוס, גוף הכבד מהאוויר, יכול להתרומם מהקרקע, לרחף, ולטוס למרות כוח-המשיכה, שמופעל עליו? לא אין

שיעור ראשון כיצד המטוס טס כיצד המטוס טס? כיצד זה יתכן, שמטוס, גוף הכבד מהאוויר, יכול להתרומם מהקרקע, לרחף, ולטוס למרות כוח-המשיכה, שמופעל עליו? לא אין כיצד המטוס טס? כיצד זה יתכן, שמטוס, גוף הכבד מהאוויר, יכול להתרומם מהקרקע, לרחף, ולטוס למרות כוח-המשיכה, שמופעל עליו? לא אין זה קסם, מאחורי "פלא זה" עומד הסבר מדעי, והנה הוא לפניך: הדינמיקה של טיסת המטוס.

קרא עוד

פסגות ע"ש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה -

פסגות עש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה - פסגות ע"ש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה יחס פרופורציה וקנה מידה נוסחאות הכפל המקוצר ופירוק לגורמים פתרון משוואות, אי שוויונות ומערכת משוואות ממעלה ראשונה שאלות מילוליות משוואות ריבועיות שברים

קרא עוד

מעבדה א' בפיזיקה הענות לתדר ותהודה רקע תאורטי תשע"ב נגד, קבל וסליל במעגלים חשמליים בניסוי זה נחקור את התנהגותם של מעגלים חשמליים המכילים נגדים קבלים ו

מעבדה א' בפיזיקה הענות לתדר ותהודה רקע תאורטי תשעב נגד, קבל וסליל במעגלים חשמליים בניסוי זה נחקור את התנהגותם של מעגלים חשמליים המכילים נגדים קבלים ו נגד, קבל וסליל במעגלים חשמליים בניסוי זה נחקור את התנהגותם של מעגלים חשמליים המכילים נגדים קבלים וסלילים )משרנים(. ראשית נראה כיצד משפיע כל אחד מהרכיבים הללו על המתח במעגל. נגד חוק אוהם: במהלך לימודיכם

קרא עוד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה 2-7012610-3 תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד ב' שם המרצה: ערן עמרי, ענת פסקין-צ'רניאבסקי חומר עזר:

קרא עוד

תוצאות סופיות מבחן אלק' פיקוד ובקרה קיץ 2014

תוצאות סופיות מבחן  אלק' פיקוד ובקרה קיץ  2014 תוצאות סופיות למערכות אלק' פיקוד ובקרה להנדסאים וטכנאים מועד קיץ תשע"ד 7/2014 פותר המבחן: מתי דוד למרות מאמצי לפתור נכון, יתכן ונפלו טעויות בפתרון, אשמח לקבל הערותיכם בדוא"ל : @hotmail.com ההצלחה שלי היא

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

Microsoft Word - solutions.doc

Microsoft Word - solutions.doc תחרות גיליס 009-00 הרי פוטר הגיע לחנות הדובשנרייה בהוגסמיד. הוא מגלה, שהכסף שלו מספיק בדיוק ל- סוכריות קוסמים ול- 5 קרפדות שוקולד, או בדיוק ל- 0 קרפדות שוקולד ול- 0 נשיקות מנטה, או בדיוק ל- 45 נשיקות מנטה

קרא עוד

תרגול מרובעים- מקבילית נתונה מקבילית בעלת היקף בגודל 33 ס"מ, כמו כן אחת מצלעות המקבילית שווה ל- 8 ס"מ. מהו גודלה של שאר צלעות המקבילית בס"מ?.1 8 נתונה

תרגול מרובעים- מקבילית נתונה מקבילית בעלת היקף בגודל 33 סמ, כמו כן אחת מצלעות המקבילית שווה ל- 8 סמ. מהו גודלה של שאר צלעות המקבילית בסמ?.1 8 נתונה תרגול מרובעים- מקבילית נתונה מקבילית בעלת היקף בגודל 33 ס"מ, כמו כן אחת מצלעות המקבילית שווה ל- 8 ס"מ. מהו גודלה של שאר צלעות המקבילית בס"מ?.1 8 נתונה מקבילית שצלעותיה שוות ל- 3 ס"מ ול- 7 ס"מ. מהו הטווח

קרא עוד

טיפים להצלחה במהלך הבחינה 1. בתחילת הבחינה קראו היטב את כל השאלות וסמנו לעצמכם את השאלות המועדפות על ידכם. קראו כל שאלה לפחות פעמיים, כדי שלא תחמיצו נ

טיפים להצלחה במהלך הבחינה 1. בתחילת הבחינה קראו היטב את כל השאלות וסמנו לעצמכם את השאלות המועדפות על ידכם. קראו כל שאלה לפחות פעמיים, כדי שלא תחמיצו נ טיפים להצלחה במהלך הבחינה 1. בתחילת הבחינה קראו היטב את כל השאלות וסמנו לעצמכם את השאלות המועדפות על ידכם. קראו כל שאלה לפחות פעמיים, כדי שלא תחמיצו נתון כלשהו.. אין צורך לענות על השאלות לפי סדר הופעתן.

קרא עוד

fizika mechanika-2015-atar.pdf

fizika mechanika-2015-atar.pdf פתח דבר לתלמידימ ולמורימ, פר זה מיועד לתלמידי פיזיקה אינטרניימ ואק טרניימ, המתכוננימ לבחינת הבגרות במכניקה, באופטיקה ובגלימ. ה פר מעודכנ לתוכנית הלימודימ של משרד החינוכ, בהתאמ לחוזרי המפמ"ר ולמ מכ ההלימה

קרא עוד

סז 002 נואר 07 מועד חורף פתרונות עפר

סז 002 נואר 07 מועד חורף פתרונות עפר הציר האופקי מציג את מספר פעימות המונה הציר האנכי מציג את המחיר שגובה חברת הטלפונים (שקלים) ב. א. יש למצוא מהו המחיר ל- 00 פעימות המונה הראשונות בחודש. הנקודה המסומנת בגרף, בעיגול, מראה כי עבור 00 פעימות

קרא עוד

בקרים מתוכנתים – PLC

בקרים מתוכנתים – PLC 4.2. לאחר בניית מערכת ההנעה נחבר אליה את בקר ה- NXT באופן הבא: איור 19: חיבור הבקר אל מערכת ההנעה 29 5.2. נחבר את הבקר אל מערכת ההנעה באופן הבא: איור : 20 חיבור הסוללות והבקר אל מערכת ההנעה 30 איור : 21

קרא עוד

שם כיף עם ג'ף מאגר פעילויות חלק א' חוברת של פעילויות מתמטיות: העשרה, העמקה, משחקים ואתגרים כיתה

שם כיף עם ג'ף מאגר פעילויות חלק א' חוברת של פעילויות מתמטיות: העשרה, העמקה, משחקים ואתגרים   כיתה שם כיף עם ג'ף מאגר פעילויות חלק א' חוברת של פעילויות מתמטיות: העשרה, העמקה, משחקים ואתגרים www.kefwithjeff.org כיתה Happy New Year 8 0 80 80 0 8 8 8 8 8 08 8 0 0 בכל שורה ובכל טור יש את המספרים עד כולל.

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

Microsoft Word - ניספח_8.doc

Microsoft Word - ניספח_8.doc ניסוי 8: מעגלי ישור וסינון איור 3.1: מעגל יישור חד-דרכי איור 3.: מעגל יישור דו-דרכי איור 3.3: מעגל יישור חד-דרכי עם מסנן קיבולי איור 3.4: מעגל יישור דו-דרכי עם מסנן קיבולי 1 התקנים חשמליים רבים זקוקים

קרא עוד

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות שיעור מס' 6 סבולות ואפיצויות Tolerances & Fits Tolerances חלק א' - סבולות: כידוע, אין מידות בדיוק מוחלט. כאשר אנו נותנים ליצרן חלק לייצר ונותנים לו מידה כלשהי עלינו להוסיף את תחום הטעות המותרת לכל מידה

קרא עוד

לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם

לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם כך העלינו לפורטל שאלון מעורבל ללא שום סימונים עליו.

קרא עוד

ברזי מטבח המים זורמים ושוטפים ירקות טריים, נשפכים לקדרה, נמזגים לקומקום שירתח. בחרו ברז שיעשה את תענוג המים מושלם גם במטבח

ברזי מטבח המים זורמים ושוטפים ירקות טריים, נשפכים לקדרה, נמזגים לקומקום שירתח. בחרו ברז שיעשה את תענוג המים מושלם גם במטבח ברזי מטבח המים זורמים ושוטפים ירקות טריים, נשפכים לקדרה, נמזגים לקומקום שירתח. בחרו ברז שיעשה את תענוג המים מושלם גם במטבח Pull Down 302869 אוורסט ברז פרח 45 0 מזלף נשלף כלפי מטה 303369 נפטון סטיק ברז

קרא עוד

א"ודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t)

אודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t) א"ודח ב גרבימ הרש רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע ttt t r רשאכ ttt :עטקב תופיצר תורזגנ תולעב [ab]. יהי F תופיצר תורזגנ

קרא עוד

בחינה מספר 1

בחינה מספר 1 תוכן העניינים בחינה מספר 1 4 אלגברה: 4 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי: בחינה מספר 6 אלגברה: 6 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי: 7 בחינה מספר 3 8 אלגברה: 8 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי: 9 בחינה מספר 41 אלגברה: 01 חשבון

קרא עוד

שאלון להערכה עצמית במתמטיקה לקראת לימודי שנה א מדוע להתכונן לשנה א מסלולי לימוד רבים באוניברסיטה (מדעי המחשב, הנדסה, פיזיקה וכמובן מתמטיקה) דורשים לימ

שאלון להערכה עצמית במתמטיקה לקראת לימודי שנה א מדוע להתכונן לשנה א מסלולי לימוד רבים באוניברסיטה (מדעי המחשב, הנדסה, פיזיקה וכמובן מתמטיקה) דורשים לימ שאלון להערכה עצמית במתמטיקה לקראת לימודי שנה א מדוע להתכונן לשנה א מסלולי לימוד רבים באוניברסיטה (מדעי המחשב, הנדסה, פיזיקה וכמובן מתמטיקה) דורשים לימודי מתמטיקה בשנה א. אין מבחני כניסה לקורסים אלו, אולם

קרא עוד

עבודת קיץ לתלמידים כיתה ט' העולים לכיתה י (רמה 4-5 יחידות)

עבודת קיץ לתלמידים כיתה ט' העולים לכיתה י (רמה 4-5 יחידות) 5 עבודת קיץ לתלמידי כיתה ט' העולים לכיתה י )רמה יחידות( את העבודה יש להגיש למורה למתמטיקה תחילת שנה הבאה. בשבועיים הראשונים של שנת הלימודים יתקיים מבחן לפי העבודה. לעבודה חלקים:. תרגול בסיסי לתלמידי 5

קרא עוד

<4D F736F F D20EBE9FAE420E7202D20E0E7E5E6E9ED202D20E3F4E920F1E9EBE5ED20ECFAECEEE9E3E9ED D20F8EEE420E0202D20E8E5F4F120382D332

<4D F736F F D20EBE9FAE420E7202D20E0E7E5E6E9ED202D20E3F4E920F1E9EBE5ED20ECFAECEEE9E3E9ED D20F8EEE420E0202D20E8E5F4F120382D332 דף עבודה אחוזים באילו מהאיורים הבאים החלק הצבוע מהווה אותו אחוז מהם? מהו גודלו החלק ואיזה אחוז הוא מהווה מהם? (1) (ה) התבוappleappleו באיור משמאל. רשמו איזה חלק מהווה החלק הצבוע בשבר פשוט ובכתיב אחוזים.

קרא עוד

תאריך הבחינה 30

תאריך הבחינה   30 אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מדור בחינות 9//8 תאריך הבחינה : ד"ר ס. סמית, דר' דבורה שמות המורים : פרץ, פרופ' גריגורי דרפל מבחן ב: חדו"א ג' --9 מס' הקורס: מיועד לתלמידי: ביולוגיה, כימיה וגאולוגיה ב מועד: א

קרא עוד

5-PhysicsFormula.indd

5-PhysicsFormula.indd מדינת ישראל משרד החינוך נוסחאות ונתונים בפיזיקה נספח לכל בחינות הבגרות ברמה של 5 יח"ל תוכן העניינים נוסחאות עמוד מכניקה אלקטרומגנטיות 3 קרינה וחומר 5 פעילויות מעבדה 6 נתונים עמוד קבועים בסיסיים 6 פירוש

קרא עוד

מדינת ישראל משרד החינוך נוסחאות ונתונים בפיזיקה נספח לכל בחינות הבגרות ברמה של 5 יח"ל תוכן העניינים נוסחאות עמוד מכניקה 2 אלקטרומגנטיות 3 קרינה וחומר

מדינת ישראל משרד החינוך נוסחאות ונתונים בפיזיקה נספח לכל בחינות הבגרות ברמה של 5 יחל תוכן העניינים נוסחאות עמוד מכניקה 2 אלקטרומגנטיות 3 קרינה וחומר מדינת ישראל משרד החינוך נוסחאות ונתונים בפיזיקה נספח לכל בחינות הבגרות ברמה של 5 יח"ל תוכן העניינים נוסחאות עמוד מכניקה אלקטרומגנטיות 3 קרינה וחומר 5 פעילויות מעבדה 6 נתונים עמוד קבועים בסיסיים 6 פירוש

קרא עוד

21

21 הטכניו מכו טכנולוגי לישראל הפקולטה לפיסיקה קוב דוחות מכי במעבדה לפיסיקה מפ ' מ' חור תשס "ב סטודנט יקר! סטודנטי רבי אשר נתקלי במשימה של ביצוע מעבדה לראשונה, מתקשי לייש את התיאוריה אשר נלמדה בתיכו. הסיבות

קרא עוד

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט עמוד מתוך + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- תחומים עיקריים- וסטטיסטיקה היסקית; בסטטיסטיקה היסקית משערים השערות, משווים בין קבוצות באוכלוסיה ועוד, אך גם מ ניתן ללמוד הרבה על האוכלוסיה-

קרא עוד

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx סמסטר חורף תשע"א 18 בפבואר 011 הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב מרצה: מתרגלים: רן אל-יניב נועה אלגרבלי, גיא חפץ, נטליה זילברשטיין, דודו ינאי (אחראי) סמסטר חורף תשע" מבחן סופי פתרון (מועד

קרא עוד

Limit

Limit פרק אינטגרל כפול לכן לפי משפט 55 )ראו גם את ההערה( שאלות :5 d cos( ) d [ ] [] שאלות עם פתרון שאלה 5 חשבו: פתרון 8 הפונקציה ) f ( ) cos( מתקיים: רציפה במלבן d cos( ) d d cos( ) d עדיף לחשב את האינטגרל השני:

קרא עוד

Microsoft Word פרק 16 - פתרון משוואות רמה א

Microsoft Word פרק 16 - פתרון משוואות רמה א 0.0. דף עבודה פתרון משוואות ושאלות מילוליות נתונות שתי משוואות שקולות. 8 60 הסבירו מדוע המשוואות שקולות. 6) 4( שקולה למשוואות אלו? האם המשוואה 8 מצאו שתי משוואות נוספות השקולות למשוואות בסעיף. () משוואות.

קרא עוד

מבנים בדידים וקומבינטוריקה סמסטר אביב תשע"ט מספרי רמזי תרגול 11 הגדרה: (t R = R(s, הוא המספר הטבעי הקטן ביותר כך שבכל צביעה של צלעות הגרף וכחול(, קיים

מבנים בדידים וקומבינטוריקה סמסטר אביב תשעט מספרי רמזי תרגול 11 הגדרה: (t R = R(s, הוא המספר הטבעי הקטן ביותר כך שבכל צביעה של צלעות הגרף וכחול(, קיים מספרי רמזי תרגול 11 הגדרה: (t R = R(s הוא המספר הטבעי הקטן ביותר כך שבכל צביעה של צלעות הגרף וכחול( קיים תת-גרף שלם K s שצבוע בכחול או שקיים תת-גרף שלם K t שצבוע באדום. הגדרה שקולה: עבור גרף עם לפחות (t

קרא עוד

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשעח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: 26.01.2018 2 סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מורכבת מ- 6 שאלות. כל שאלה מזכה ב- 20 נקודות כך הנקודות

קרא עוד

מתמטיקה לכיתה ט פונקציה ריבועית

מתמטיקה לכיתה ט פונקציה ריבועית מתמטיקה לכיתה ט פונקציה ריבועית צוות המתמטיקה במטח: ראש תחום מתמטיקה: ד"ר שרה הרשקוביץ מנהלת צוות פיתוח מתמטיקה לבית הספר העל יסודי: ד"ר בבה שטרנברג צוות הפיתוח: רגינה אובודנקו, ד"ר אלכס אוליצין, אסנת

קרא עוד

Microsoft Word ACDC à'.doc

Microsoft Word ACDC à'.doc דו"ח מסכם בניסוי: AC/DC חלק: א' סמסטר ב' תשס"א שם הבודק : תאריך הבדיקה: I שם מדריך הניסוי (שם מלא): סרגיי ציון הדו"ח: II תאריך ביצוע הניסוי: 14/05/001 תאריך הגשת הדו"ח: 1/05/001 הדו"ח מוגש על ידי: II I

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. 2 אבני שפה כביש 13 אבני גן אלמנטי תיחום 21 גומה לעץ וחבקים 26 תיעול וניקוז אבני

אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. 2 אבני שפה כביש 13 אבני גן אלמנטי תיחום 21 גומה לעץ וחבקים 26 תיעול וניקוז אבני אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. אבני שפה כביש 3 אבני גן אלמנטי תיחום גומה לעץ וחבקים 6 תיעול וניקוז אבני שפה תיחום וניקוז תו ירוק מוצר חדש אבני שפה תיחום וניקוז: אבני

קרא עוד

Microsoft Word - shedva_2011

Microsoft Word - shedva_2011 שיטות דיפרנציאליות ואינטגרליות הפקולטה להנדסה אוניברסיטת תל אביב גיא סלומון סטודנטים יקרים ספר תרגילים זה הינו פרי שנות ניסיון רבות של המחבר בהוראת חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי באוניברסיטת תל אביב, באוניברסיטה

קרא עוד

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מק"ט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מקט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2 סמויים - דגם סוס SOSS CS55555 CS555 CS555 CS55505 0 18 16 1 דגם.9mm 8.58mm 5.0mm 19.05mm מידה A 6.99mm.mm 18.6mm 1.9mm מידה B 19.70mm 17.8mm 117.8mm 95.5mm מידה C 1.70mm 9.5mm 5.56mm.97mm מידה D 7.1mm

קרא עוד

Algorithms Tirgul 1

Algorithms Tirgul 1 - מעגלי אוילר ומסלולי אוילר תרגול 1 חידה: האם אפשר לצייר את הציורים הבאים בלי להרים את העיפרון מהנייר? 1 קצת אדמיניסטרציה אופיר פרידלר ophir.friedler@gmail.com אילן כהן - ilanrcohen@gmail.com שעות קבלה

קרא עוד

מערך שיעור בחינוך גופני

מערך שיעור בחינוך גופני המסלול להכשרת מורים המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי באר שבע להוראת החינוך הגופני טלפון: /8-87829 פקס: 8-8782/6 שם פרח ההוראה: עדי רבין ואלה זבורקו תאריך: 2.11.21 מורה מאמן: אתי יגיל פינטו בית ספר: תיכון

קרא עוד

תרגול 1

תרגול 1 תרגול rcsin d rcsin t d שאלה חשב את האינטגרלים המסוימים הבאים: sin cos d rcsin d sin cos d א ב ג פתרון שאלה סעיף א נציב dt sin d t cos עבור נקבל t cos cos עבור נקבל sin cos d tdt סעיף ב נפתור תחילה בעזרת

קרא עוד

ðñôç 005 î

ðñôç 005 î ו - משופר נספח לשאלון 005 9005 תוכן עניינים: עמ' סדרות תוספת לאי-שיוויונים ממעלה שניה יישומים 40 (כולל יישום במשפט ויאטה לעומת הנספח הקודם, השאלות הבאות הוחלפו : עמ ' שאלה עמ ' שאלה עמ ' שאלה 6,7,8,9 0,

קרא עוד

מבוא לאנליזה נומרית na191 Assignment 2 solution - Finding Roots of Nonlinear Equations y cos(x) שאלה 1 היכן נחתכים הגרפים של? y x 3 1 ושל ממש פתרונות

מבוא לאנליזה נומרית na191 Assignment 2 solution - Finding Roots of Nonlinear Equations y cos(x) שאלה 1 היכן נחתכים הגרפים של? y x 3 1 ושל ממש פתרונות מבוא לאנליזה נומרית na191 Assignmnt 2 solution - Finding Roots of Nonlinar Equations y cos() שאלה 1 היכן נחתכים הגרפים של? y 3 1 ושל ממש פתרונות בעזרת שיטת החצייה ובעזרת Rgula Falsi )אין צורך לפתור אנליטית(

קרא עוד

HaredimZ2.indb

HaredimZ2.indb יחידה :31חופפים משולשים נחפוף משולשים ונוכיח תכונות של אלכסוני משולשים שווה שוקיים ואלכסוני המלבן. שיעור.1חופפים במשולש שווה שוקיים נחקור ונוכיח תכונות של משולש שווה שוקיים נתון משולש שווה שוקיים שבו.

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F8F720E7F9E9E1E420EBEEE5FAE9FA203120E9E5ECE E646F63>

<4D F736F F D20F4F8F720E7F9E9E1E420EBEEE5FAE9FA203120E9E5ECE E646F63> הסברים לפרק כמותי : :úåðåëðä úåáåùúä 0 9 8 7 6 5 5 0 9 8 7 6 5. התשובה הנכונה היא: (). עלינו לקבוע איזה מהביטויים שבתשובות אינו זוגי. משום שהשאלה עוסקת בתכונת הזוגיות, ננסה ללמוד מהנתון על זוגיותם של x

קרא עוד

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92 מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING 92 מוצרים למשרד OFFICE SUITES TM MESH BACK SUPPORT תומך גב מבד נושם מוריד מתח מהשכמות ומהגב התחתון מתאים לכל כסא משרדי הרכבה קלה ונוחה STANDARD

קרא עוד

Microsoft Word - 28

Microsoft Word - 28 8-6-7-8 - פתרון מבחן מס' 8 (ספר לימוד שאלון 87) y M (, ) y מרכז המעגל החוסם את המשולש נמצא בנקודת חיתוך האנכים האמצעיים y y לצלעות המשולש: y M _, y y R M ( M) ( M) () R M y m 9 9 69 9 9 9 9 (ב) משוואת

קרא עוד

עבודת קיץ לתלמידים כיתה ט' העולים לכיתה י (רמה 4-5 יחידות)

עבודת קיץ לתלמידים כיתה ט' העולים לכיתה י (רמה 4-5 יחידות) עבודת קיץ לתלמידי כיתה ט' העולים לכיתה י )רמה - יחידות( את העבודה יש להגיש למורה למתמטיקה תחילת שנה הבאה. בשבועיים הראשונים של שנת הלימודים יתקיים מבחן לפי העבודה. התייחסות רצינית להכנת העבודה היא תנאי

קרא עוד

קפיצים

קפיצים קפיצים ק פ י צ י ם Springs קפיצים הם חלקים גמישים העשויים חומרים בעלי מודול אלסטיות גבוה, בדרך כלל, אשר עקב הפעלת כוחות חיצוניים )או מומנטים חיצוניים( מקבלים עיוויים גמישים גדולים, מסוגלים לצבור אנרגיה

קרא עוד

עבודת קיץ לתלמידים כיתה ט' העולים לכיתה י (רמה 4-5 יחידות)

עבודת קיץ לתלמידים כיתה ט' העולים לכיתה י (רמה 4-5 יחידות) עבודת קיץ לתלמידי כיתה ט' העולים לכיתה י )רמה יחידות( את העבודה יש להגיש למורה למתמטיקה תחילת שנה הבאה. בשבועיים הראשונים של שנת הלימודים יתקיים מבחן לפי העבודה. לעבודה חלקים:. תרגול בסיסי לתלמידי יחידות

קרא עוד

יחידה 8: שיקוף, הרחבה וכיווץ של פרבולות שיעור 1. שיקוף בציר x תלמידים התבקשו לשרטט פרבולה שכל הערכים שלה שליליים. y יואב ש רטט כך: y תומר אמר: אי-אפשר

יחידה 8: שיקוף, הרחבה וכיווץ של פרבולות שיעור 1. שיקוף בציר x תלמידים התבקשו לשרטט פרבולה שכל הערכים שלה שליליים. y יואב ש רטט כך: y תומר אמר: אי-אפשר יחידה 8: שיקוף, הרחבה וכיווץ של פרבולות שיעור 1. שיקוף בציר תלמידים התבקשו לשרטט פרבולה שכל הערכים שלה שליליים. יואב ש רטט כך: תומר אמר: אי-אפשר זיו ש רטט כך: מי צודק? נשקף בציר את הגרף של, = ונלמד את

קרא עוד

rizufim answers

rizufim answers ÌÈÙÂˆÈ מדריך למורה פעילות זו היא פעילות חקר לבדיקת כל אפשרויות הריצוף שבהן סידור מצולעים סביב קודקוד הוא זהה. המצולעים שבהם ישתמשו התלמידים הם: משולש שווה צלעות, משושה משוכלל וריבוע - כולם בעלי צלע באותו

קרא עוד

<4D F736F F D20EEFAEEE8E9F7E420E020ECEBECEBECF0E9ED202D20E0E9F0E1F8F1E9E8FA20FAEC20E0E1E9E12E646F63>

<4D F736F F D20EEFAEEE8E9F7E420E020ECEBECEBECF0E9ED202D20E0E9F0E1F8F1E9E8FA20FAEC20E0E1E9E12E646F63> מתמטיקה א' לכלכלנים גיא סלומון סטודנטים יקרים ספר תרגילים זה הינו פרי שנות ניסיון רבות של המחבר בהוראת חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי באוניברסיטת תל אביב, באוניברסיטה הפתוחה, במכללת שנקר ועוד. שאלות תלמידים

קרא עוד

Microsoft Word - Sol_Moedb10-1-2,4

Microsoft Word - Sol_Moedb10-1-2,4 הפקולטה למתמטיקה - הטכניון חיפה מד''ח - 48 חורף תשע''א - בחינה סופית מועד ב' שאלה : תהי נתונה המד"ח הבאה: u + uu = y א. מצא את העקומים האופייניים של משוואה זו בצורה פרמטרית. ב. פתור את המד"ח הנתונה לעיל

קרא עוד

לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' (.Ⅰ

לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' (.Ⅰ -28- לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' 107-105(.Ⅰ 5 656 הסבר נדב יצא מביתו )נקודה (, צעד 5 ק"מ לכיוון מזרח, והגיע למסעדה

קרא עוד

תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: כל הזכויות שמורות

תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: כל הזכויות שמורות תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: st.negishut@weizmann.ac.il תוכן העניינים מטרות התיק... 3 זמני עבודה משוערים... 3 החומרים והעזרים הדרושים... 4 רקע... 5 הצעה למהלך העבודה...

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד

book.indb

book.indb גמר לבתי ספר לטכנאים ולהנדסאים סוג הבחינה: מדינת ישראל אביב תש"ע, 2010 מועד הבחינה: משרד החינוך 710003 סמל השאלון: א. משך הבחינה: ארבע שעות. נספחים: א. מפה פסיכרומטרית ב. נוסחאות בתרמודינמיקה ג. הדיאגרמה

קרא עוד

<4D F736F F D20F4FAF8E5EF20EEE5F2E320E020F1EEF1E8F820E120FAF9F2E3>

<4D F736F F D20F4FAF8E5EF20EEE5F2E320E020F1EEF1E8F820E120FAF9F2E3> האקדמית תל אביב-יפו מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות מועד א' סמסטר ב' תשע"ד הפתרון לא נכתב על ידי גורם רשמי ובהחלט יכול להיות שנפלו טעויות פה ושם עשיתי כמיטב יכולתי אבל תשימו לב ותפעילו שיקול דעת אשמח לשמוע

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

îáçï îúëåðú îñ' 1

îáçï îúëåðú îñ'  1 5 יח"ל מבחני חזרה במתמטיקה - במתכונת בחינות הבגרות לפי מיקוד הבחינה - קיץ 003 "כדי לקלוע למטרה צריך לכוון קצת למעלה ממנה" בעריכת: סרור אסעד אפריל 003 (úåãå ð 50) 'ñî úðåëúî ïçáî 'à ìç äøáâìà,øåùéîä úñãðä

קרא עוד

עבודת קיץ לקראת כיתה ט' - מצויינות מתמטיקה העבודה כוללת שאלות מכל הנושאים שנלמדו במהלך השנה. את חלק מהשאלות כבר פגשתם, וזו הזדמנות עבורכם לוודא שאתם י

עבודת קיץ לקראת כיתה ט' - מצויינות מתמטיקה העבודה כוללת שאלות מכל הנושאים שנלמדו במהלך השנה. את חלק מהשאלות כבר פגשתם, וזו הזדמנות עבורכם לוודא שאתם י עבודת קיץ לקראת כיתה ט' - מצויינות מתמטיקה העבודה כוללת שאלות מכל הנושאים שנלמדו במהלך השנה. את חלק מהשאלות כבר פגשתם, וזו הזדמנות עבורכם לוודא שאתם יודעים כיצד לפתור אותן. את העבודה יש להגיש במהלך השבוע

קרא עוד

Microsoft Word - nisui5.doc

Microsoft Word - nisui5.doc ניסוי 5: מדידות בשנאי הספק מטרת הניסוי מדידת הפרמטרים של מעגל התמורה של השנאי. מדידת הפסדים בשנאי. מדידת אופייני העמסה ונצילות של שנאי..1 1.1 1. 1.3 ספרות Sith R.J., Circuit, Device and Syte, John Wiley

קרא עוד

נספח ב' - רשימת ציוד לחדר כושר בקאנטרי בית אריה אופציה א' - ההצעה באיכות הגבוהה יותר במידה ומכשיר אינו קיים אצל היבואן יש להשאיר תא ריק יש למלא תאים ב

נספח ב' - רשימת ציוד לחדר כושר בקאנטרי בית אריה אופציה א' - ההצעה באיכות הגבוהה יותר במידה ומכשיר אינו קיים אצל היבואן יש להשאיר תא ריק יש למלא תאים ב נספח ב' - רשימת ציוד לחדר כושר בקאנטרי בית אריה אופציה א' - ההצעה באיכות הגבוהה יותר במידה ומכשיר אינו קיים אצל היבואן יש להשאיר תא ריק יש למלא תאים בצבע ירוק בלבד! שם החברה: נציג החברה: טלפון הנציג: #

קרא עוד