ֳ§ֳ¥ֳ¶ֳ¶ֳ©ֳ­ ֳ¬ֳ£ֳ¥ֳ§ֳ¥ֳ÷ - ֳ¡ֳ²ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ÷

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "ֳ§ֳ¥ֳ¶ֳ¶ֳ©ֳ­ ֳ¬ֳ£ֳ¥ֳ§ֳ¥ֳ÷ - ֳ¡ֳ²ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ÷"

תמליל

1 שטראוס גרופ בע"מ דוח תקופתי לשנת 2009

2 דירקטוריון מנכ"ל עפרה שטראוס, יו"ר ד"ר מיכאל אנגל רונית חיימוביץ רן מדין דוד מושביץ ד"ר אריה עובדיה מיכאל שטראוס מאיר שני פרופ' דפנה שוורץ דליה לב עקיבא מוזס גדי לסין מזכיר החברה מיכאל אבנר, עו"ד מבקרים סומך חייקין KPMG המשרד הרשום רחוב הסיבים 49, קריית מטלון, פתח תקווה

3 שטראוס גרופ בע"מ תוכן העניינים מידע תיאור עסקי התאגיד דוח הדירקטוריון על מצב עניני התאגיד דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2009 פרטים נוספים על התאגיד (כולל תקנה 9 ג כספי נפרד)

4 שטראוס גרופ בע"מ תיאור עסקי התאגיד

5 תוכן עניינים תיאור עסקי התאגיד חלק ראשון תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי התאגיד פעילות התאגיד ותיאור התפתחות עסקיו תחומי פעילות השקעות בהון התאגיד ועסקאות במניותיו חלוקת דיבידנדים חלק שני מידע אחר מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של התאגיד סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות התאגיד 5 6 חלק שלישי תיאור עסקי התאגיד לפי תחומי פעילות כללי ענף המזון והמשקאות סינרגטיות בין תחומי הפעילות של הקבוצה תחום ישראל תחום הקפה פעילויות אחרות חלק רביעי עניינים הנוגעים לפעילות הקבוצה בכללותה לקוחות מכירה והפצה פרסום ותקשורת שיווקית רכוש קבוע ומתקנים מחקר ופיתוח הון אנושי מימון מיסוי איכות הסביבה מגבלות ופיקוח על פעילות הקבוצה

6 הסכמים מהותיים הליכים משפטיים יעדים ואסטרטגיה עסקית צפי להתפתחות בשנה הקרובה מידע כספי לגבי אזורים גיאוגרפיים דיון בגורמי סיכון

7 1 תיאור עסקי התאגיד חלק ראשון תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי התאגיד 1. פעילות התאגיד ותיאור התפתחות עסקיו שטראוס גרופ בע"מ (לשעבר שטראוסעלית בע"מ, להלן: "החברה") והחברות בשליטתה (להלן ייקראו החברה והחברות בשליטתה לשם הנוחות: "הקבוצה"), הן קבוצת חברות תעשייתיות ומסחריות, אשר פועלות בישראל ומחוץ לישראל בפיתוח, ייצור, שיווק ומכירה של מגוון מוצרי מזון ומשקאות ממותגים. בעיקר מרכז פעילותה של הקבוצה מצוי בישראל בה היא מהווה, להערכתה, החברה השנייה בגודלה בשוק המזון והמשקאות ונכון לשנת 2009 החזיקה ב 11.5% מסך שוק המזון 1 והמשקאות במדינה (במונחי ערך כספי) ולא כולל את חלקם בשוק של מוצרי חברת "תנה תעשיות חברה בע"מ" (תמי 4) אשר נרכשה בחודש אוקטובר 2009, ראו סעיף 1.17 ו 11.2 לפרק זה בדו"ח התקופתי בדבר תיאור עסקי התאגיד (להלן: "פרק בנוסף, זה"). פועלת הקבוצה במדינות במרכז ומזרח אירופה וברזיל, בעיקר בשוק מוצרי הקפה הקלוי והטחון, כשבמרביתן היא נמנית על החברות המובילות בשוק זה. כן פועלת החברה בארה"ב, בפיתוח, מצוננים ובהפעלת שני סניפי שוקולד בר בניו יורק ובפילדלפיה. החברה התאגדה בארץ בשנת ייצור ומכירה של מוצרי סלטים יםתיכוניים 1933 כחברה פרטית מוגבלת במניות בשנת הפכה החברה לחברה ציבורית, שמניותיה רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "הבורסה") בעלת השליטה בחברה הינה שטראוס אחזקות בע"מ (לשעבר, שטראוס עלית.1.4 אחזקות בע"מ) 2 (להלן: "שטראוס אחזקות"). הקבוצה מנהלת ומפתחת את עסקיה במטרה להציע מגוון רחב של מוצרים ממותגים, ברמת איכות גבוהה, הפונים לכלל האוכלוסייה ולהזדמנויות צריכה שונות. הקבוצה הינה דומיננטית במרבית השווקים בהם היא פועלת. לקבוצה טכנולוגיות ייצור מגוונות והיא פועלת באמצעות מערכי שיווק, מכירה והפצה רחבי היקף, המקנים זמינות גבוהה של המוצרים לצרכנים. ככלל, מוצרי הקבוצה נמכרים במגוון ערוצי מכירה, לרבות סניפי.1.5 על פי נתוני חברת,storenext העוסקת במדידת שוק מוצרי הצריכה השוטפת בשוק הקמעונאי המבורקד (להלן: "סטורנקסט"). שטראוס אחזקות היא חברה פרטית רשומה בישראל, שלפי מיטב ידיעת החברה, נכון למועד פרסום דו"ח זה מניות ההצבעה בה מוחזקות בידי מר מיכאל שטראוס (99%) ובידי גב' רעיה בן דרור (1%). 1 2

8 ג. 2 רשתות שיווק גדולות, סופרמרקטים, מכולות, קיוסקים, בתי מלון, מקומות עבודה, חנויות נוחות, מכונות אוטומטיות ועוד. לקבוצה שיתופי פעולה עם מספר תאגידים רב לאומיים הקונצרן הצרפתי "דנונה" S.A) (Compagnie Gervais Danone (להלן: "דנונה"), הקונצרן האמריקאי "פפסיקו" Inc.) (Pepsico, (להלן: "פפסיקו"), והחברה האיטלקית "לוואצה" ) Luigi (Lavazza S.P.A (להלן: "לוואצה"). לפרטים בדבר ההסכמים עם התאגידים הנ"ל ראו סעיפים 9.13 א., 9.13, ו 11.1.ה לפרק זה. הקבוצה החלה לפעול בשנת 1934 בייצור טבלאות שוקולד וחטיפים מתוקים שונים במפעל ברמת גן. באמצע שנות החמישים החלה הקבוצה לייצר קפה נמס בישראל, ונחנך המפעל לקפה נמס בצפת. בשנים שלאחר מכן הרחיבה הקבוצה את פעילותה לתחומי החטיפים והקפה על ידי הקמת מפעלים ורכישת חברות בתחומים אלו. בשנת 1990 החל שיתוף הפעולה של הקבוצה עם פפסיקו בתחום החטיפים המלוחים, שבעקבותיו הקימה הקבוצה את מפעל החטיפים בשדרות. בראשית שנות ה 90 החלה הקבוצה את פעילות הקפה הבינלאומית באירופה בעיקר בשוק הקפה הקלוי והטחון. הפעילות החלה בתחום המותג הפרטי, ובמהלך השנים הקבוצה עברה לפעילות ממותגת. הקבוצה הרחיבה את פעילותה הבינלאומית במרכז ומזרח אירופה, הן באמצעות רכישות של חברות הפעילות בתחום והן באמצעות הקמה של פעילויות חדשות. בסוף שנת 2000 החלה הקבוצה לפעול גם בדרום אמריקה עם רכישתה של חברת קפה בברזיל, פעילות שהורחבה משמעותית בשנת 2005, כמפורט להלן. בשנת 2004 מוזגו לתוך החברה החברות שטראוס בריאות בע"מ (לשעבר שטראוס מחלבות בע"מ) ושטראוס מזון טרי בע"מ (לשעבר שטראוס סלטים בע"מ) (להלן: "עסקת המיזוג עם שטראוס"), והקבוצה נכנסה לפעילות בעיקר במוצרי חלב, סלטים מוכנים וארוזים, ירקות חתוכים, משקאות חלב בטעמים ומיצים טבעיים. להרחבה בנושא עסקת המיזוג ראו סעיף 22.1 לפרק זה. תחילת עסקי המחלבה בשנות ה 30 של המאה הקודמת, אז הקימו הילדה וד"ר ריכארד שטראוס רפת ומחלבה משפחתית בנהריה. בשנת 1969 החלה המחלבה לפעול בתחום היוגורטים ומעדני החלב לאחר שהקונצרן הצרפתי "דנונה" רכש בה חלק מהבעלות. בשנת 1982 מכרה "דנונה" בחזרה את חלקה במחלבה ואולם בשנת 1996, עם היווסדה של שטראוס בריאות בע"מ (אליה העבירו משפחת שטראוס את פעילות המחלבה) רכשה דנונה 20% ממניותיה. בשנת 1997 התרחבה פעילות שטראוס בריאות בע"מ לתחום משקאות חלב עם רכישת השליטה ב"מחלבת יטבתה". עסקי הסלטים החלו עם היווסדה של

9 3 שטראוס סלטים בע"מ בשנת 1991 אשר הייתה לאחת מהחברות המובילות שפיתחו בישראל את תחום מוצרי הסלטים הטריים הארוזים. במהלך שנת 2005 הרחיבה הקבוצה באופן משמעותי את פעילות הקפה הבינלאומית, בסדרת רכישות אותן ביצעה בברזיל, פולין וסרביה. בברזיל, העצימה הקבוצה באופן משמעותי את מעמדה בשוק הקפה המקומי, לאחר שהקימה עם גורם מוביל בברזיל חברה משותפת, המהווה את חברת הקפה השני הי בגודלה בברזיל. התרחבות פעילות הקפה הבינלאומית נמשכה בשנת 2008, באמצעות רכישות נוספות ברוסיה, שם הגדילה הקבוצה באופן משמעותי את מעמדה בשוק הקפה המקומי, ובאלבניה. במהלך שנת 2005 החלה הקבוצה לפעול גם בארה"ב, ביצור ומכירה של סלטים ים תיכוניים מצוננים (כגון חומוס וחצילים). בסוף שנת 2006 הרחיבה הקבוצה את פעילותה בארה"ב עם רכישת נכסים ופעילות של חברה המייצרת מוצרי מחלבה, לשם פיתוח, ייצור ומכירה של ממרחים ומטבלים מצוננים חלביים תחת המותג "סברה". בסוף שנת 2007 התקשרה הקבוצה בהסכם שותפות עם פפסיקו לפעילות פיתוח, יצור ומכירת ממרחים ומטבלים מצוננים בארה"ב וקנדה, באמצעות חברת "סברה" בארה"ב. הקבוצה ופפסיקו, מחזיקות כל אחת, ב 50% בחברה המשותפת ראו סעיף 1.11 ה. לפרק זה. בנוסף, הרחיבה הקבוצה את פעילות מקס ברנר ברחבי העולם ונכנסה לשוק האמריקאי ראו סעיף 11.3 לפרק זה. בחודש פברואר 2007 שונה שם החברה משטראוסעלית בע"מ לשטראוס גרופ בע"מ Ltd").("Strauss Group שם החברה החדש הוא גם מותג החברה "שטראוס" וכן אומץ לוגו חדש לקבוצה. שינוי השם נעשה במטרה להגדיר זהות אחת ואחידה לכל פעילויות הקבוצה, בארץ ובחו"ל. במהלך שנת 2008 החל תהליך מדורג של התאמת כל האריזות של מוצרי החברה לזהות החדשה, עם דגש על הקישוריות למותג החברה, באופן המשמר את הייחודיות של כל מותג, אך מחבר את כולם לחברה אחת. ראו גם סעיף 14 לפרק זה. בחודש יוני 2007 אישר דירקטוריון החברה שינוי במודל התפעולי ובמבנה הארגוני של הקבוצה, מטה הקבוצה ופעילות החברה בישראל. המטרה המרכזית של השינוי הארגוני הינה להתאים את המודל התפעולי ומבנה הקבוצה לקצב הצמיחה וההתפתחות שלה, לתוכניות האסטרטגיות שלה, ולאפשר התפתחותה לקבוצה בינלאומית אחת הפועלת על פי סטנדרטים בינלאומיים מובילים המודל התפעולי החדש מתבסס על מודל מטריציוני, המשלב בין יחידות עסקיות אשר אחראיות על צמיחה רווחית, יחד עם יחידות מרכזיות במטה הקבוצה ובפעילות בישראל שמנהלות את תהליכי הליבה והתהליכים התומכים לרוחב הארגון.

10 4 המבנה החדש של הפעילות בישראל מתבסס גם הוא על המודל המטריציוני ובמסגרתו אורגנו היחידות העסקיות הקיימות במסגרת חטיבות. כל חטיבה אחראית על הצמיחה והרווחיות שבתחומי אחריותה. החטיבה ממוקדת בהגדלת הביקושים בתחום העסקי עליו היא מופקדת, באמצעות חיזוק והעצמת מותגים ותיאום כלל השירותים הניתנים לחטיבה על ידי מטה הקבוצה והיחידות המרכזיות בישראל. כל מפעלי הקבוצה רוכזו בחטיבת תפעול מרכזית שתשרת את כל החטיבות העסקיות, תהליכים וסמכויות חדשים רוכזו באגף התכנון בחטיבת שרשרת האספקה, ותחומי משאבי אנוש והכספים רוכזו ביחידות מרכזיות שיתנו שירותים לחטיבות העסקיות וליחידות המרכזיות בישראל. במהלך המחצית הראשונה של שנת 2009, גובש מחדש מודל ניהול אסטרטגי של הקבוצה. מודל זה מתווה את אופן ניהול הקבוצה, את ייעוד הנהלת הקבוצה ואת ממשק העבודה בין מטה הקבוצה לבין החברות. המודל יוצר איזון בין צרכי הקבוצה לצרכי החברות ומאפשר להנהלת הקבוצה למקד את מרב המאמצים בנושאים האסטרטגים ברמת הקבוצה ובנושאים החשובים ביותר לכל חברה. המודל מאפשר להנהלת הקבוצה לנהל את עסקי הקבוצה בצורה מבוקרת יותר, תוך קבלת החלטות מהירה ואפקטיבית, בצורה שמאפשרת לחברות הקבוצה להתנהל בצורה עצמאית בניהול אופרטיבי יומיומי של העסק. לפרטים נוספים ראו סעיף 17.1 א. לפרק זה. להנפקה ורישום למסחר בבורסה של אגרות חוב (סדרה א') בחודש מרץ 2005, להנפקה פרטית של אגרות חוב (סדרה ב') אשר נרשמו למסחר בבורסה בחודש מאי 2007 ולפרסום תשקיף מדף באותו מועד, להנפקה ורישום למסחר בבורסה של אגרות חוב (סדרה ג') בחודש מאי 2009, ראו סעיפים לפרק זה. כחלק ממימוש אסטרטגיית הקבוצה להתרחבות גלובלית בתחום הקפה ומן הצרכים הנדרשים למימון אסטרטגיה זו, התקשרה החברה בשנת 2008, במסכת הסכמים במסגרתם השקיעה קרן ההשקעות הפרטית TPG (באמצעות Robusta,Coöperatief U.A תאגיד הרשום בהולנד, להלן: "המשקיע") בחברת הבת של החברה, B.V.,Strauss Coffee המאוגדת בהולנד (להלן: "שטראוס קפה") סך של כ 293 מיליון דולר כנגד הקצאת 25.1% ממניות שטראוס קפה. כחלק ממתווה העסקה, הועברה פעילות הקפה של הקבוצה בישראל לשטראוס קפה, המרכזת כיום את כלל פעילות הקפה של הקבוצה. בחודש יולי 2009 הוכרז על הקמתה של שטראוס מים וכניסה לפעילות בתחום מכשירי סינון וטיהור מי שתייה, ובחודש אוקטובר 2009 רכשה החברה, באמצעות חברת הבת שלה אייצ' 2 קיו תעשיות מים בע"מ (87%), את מלוא מניותיה של חברת

11 5 תנה תעשיות חברה בע"מ (להלן: "תמי 4"). לפרטים נוספים ראו סעיף 11.2 לפרק זה וכן גם ביאור 6.4 לדוחות הכספיים של החברה ליום בהתאם לדו"ח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של החברה מיום , מפנים רואי החשבון את תשומת הלב לביאורים , ו לדוחות הכספיים של החברה ליום בדבר תביעות שהוגשו כנגד החברה במטרה להכיר בהן כתובענות ייצוגיות. להלן תרשים מבנה ההחזקות בחברות עיקריות בהן מחזיקה החברה סמוך לתאריך הדו"ח התקופתי. לשם הנוחות, החברות מוצגות בהתאם לתחומי הפעילות העיקריים שלהן, כמפורט בסעיף 2 לפרק זה,

12 6 שטראוס יבוא וסחר ע. מ. בע"מ שוקולד בר (מ.ב.) 9 הרצליה בע"מ Strauss Coffee BV "שטראוס קפה" 25.1%) ע"י (TPG Max Brenner 10 NewYork LLC Max Brenner Samba 11 Holdings LLC Sabra Dipping Company LLC 12 "סברה" (ע" י (S.E. U.S.A INC Strauss Commodities AG "שטראוס קומודטיס" Strauss LLC 15 "שטראוס רוסיה" Doncafe Allbania Shpk 16 "דונקפה אלבניה" Strauss Adriatic Group 6 "קבוצת שטראוס אדריאטי" שטראוס פריטו ליי בע"מ 1 "שטראוס פריטו ליי" שטראוס בריאות בע"מ 2 "שטראוס בריאות" מחלבות יטבתה ע"ש אורי חורזי ז"ל בע"מ 3,4 "יטבתה" Santa Clara Industria e Comercio LTDA 7 "סנטה קלרה" שטראוס שיווק בע"מ "שטראוס שיווק" חברת אייצ' 2 קיו תעשיות מים בע"מ 13 "H2Q" Strauss Cafe Poland Sp.Zoo 8 "שטראוס פולין" שטראוס מזון טרי בע"מ "שטראוס מזון טרי" חברת תנה תעשיות בע"מ "תמי 4" Strauss Romania SRL "שטראוס רומניה" שטראוס בריאות ירקות טריים בע"מ "שטראוס ירקות טריים" Strauss Ukraine LLC 14 "שטראוס אוקראינה" מכוורת יד מרדכי שטראוס בע"מ 5 "שטראוס יד מרדכי" Strauss Bulgaria EOOD "שטראוס בולגריה"

13 ב. ב. ב ו 7 הערות לתרשים מבנה ההחזקות: ** כאשר מצוינת החזקה של 100%, ההחזקה הינה במישרין או בעקיפין באמצעות חברות בנות בבעלות מלאה. 1 50% ממניות שטראוס פריטו ליי מוחזקות (בעקיפין) על ידי התאגיד האמריקאי "פפסיקו". 2 20% ממניות שטראוס בריאות מוחזקות על ידי התאגיד הצרפתי "דנונה". שטראוס בריאות השלימה בחודש מאי 2007 את רכישת הבעלות המלאה במחלבות אביב נתיבות בע"מ (להלן: "מחלבות אביב"). 3 50% ממניות יטבתה מוחזקות על ידי קיבוץ יטבתה. לשטראוס בריאות מנית הכרעה ביטבתה. לפרטים אודות הזכויות הצמודות למניית ההכרעה ואודות אופציה של קיבוץ יטבתה ושטראוס בריאות לביצוע מיזוג בדרך של החלפת מניות ראו סעיף 9.13 לפרק זה. 4 ליטבתה אחזקה של כ 6.32% מהון מניות גן שמואל מזון בע"מ (להלן: "גן שמואל") בו( נטרול מניות גן שמואל המוחזקות על ידי חברת בת בבעלותה המלאה 6.67%) וכ 6.67% מזכויות ההצבעה בה. גן שמואל הינה בעלת השליטה בגניר (1992) בע"מ (להלן: "גניר") שהקבוצה (באמצעות שטראוס שיווק) הינה המפיץ הבלעדי של המיצים המצוננים מתוצרתה. על פי הסכם הפצה מיום בין הצדדים, התמנתה שטראוס שיווק למפיץ הבלעדי של מיצי פירות ומיצי ירקות טריים מתוצרת גניר או גן שמואל, לתקופה של 10 שנים החל מיום , ובלבד שאם אחזקתה של יטבתה בגן שמואל תפחת מ 5% תהיה גניר רשאית לבטל את ההסכם בהודעה מוקדמת של 12 חודשים. 5 49% ממניות שטראוס יד מרדכי מוחזקות על ידי קיבוץ יד מרדכי. 6 קבוצת שטראוס אדריאטי מורכבת משתי חברות הפעילות במדינות יוגוסלביה לשעבר, שהעיקרית שבהן היא Strauss Adriatic D.O.O (לשעבר D.O.O,(Doncafe Group הפועלת בסרביה (להלן: "שטראוס אדריאטי"). 7 בשנת 2007 בוצע מהלך ארגון מחדש של מבנה האחזקות של החברות בברזיל. עובר למהלך זה שטראוס קפה החזיקה ב 100% ממניות Elite Do Brasil Participacoes LTDA (להלן: ("EDBP" אשר החזיקה ב 50% ממניותיה של Santa Clara.("3C" (להלן: (100%) Café Tres Coracoes S.A אשר החזיקה בסנטה קלרה (100%) וב ("SCP" (להלן: Participacoes S.A. ב 50% המניות הנותרים ב SCP החזיק תאגיד בשליטת משפחת לימה (לתיאור העסקה המשותפת של הקבוצה עם משפחת לימה ויצירת SCP ראו סעיף לפרק זה). במסגרת מהלך הארגון מחדש העבירה EDBP את אחזקותיה ב SCP לחברת האם שלה, שטראוס קפה ו SCP מוזגה אל תוך חברת הבת שלה, סנטה קלרה. לאחר המיזוג, שטראוס קפה מחזיקה במישרין ב 50% ממניות סנטה קלרה (ו 50% מהמניות הנותרות מוחזקות על ידי תאגיד ברזילאי בשליטת משפחת לימה). סנטה קלרה מחזיקה ב 3C 3C. מחזיקה ב (100%) Principal Commercio e Industria de Café Ltda (להלן: Principal" ("Café (וזאת החל מסוף שנת,2008 לאחר ביצוע פיצול אנכי). שטראוס קפה מחזיקה ב 100% ממניות חברת SC (" Santa Clara Imoveis e Participacoes Ltda ("Imoveis ש, פעילותה העיקרית בהחכרת נכסי מקרקעין ובמתן שירותים אדמיניסטרטיביים משותפים לחברות הקבוצה בברזיל. 8 שטראוס פולין נרכשה לפני למעלה מ 15 שנה. לאחר מועד הרכישה הסתבר לחברה, כי לא נמצא בידיה אישור רשות שלטונית שנדרש בעבר לצורך העברת המניות בעסקת הרכישה. אישור כזה לא נדרש עוד כיום, בעסקאות דומות. בהתאם לחוות דעת שהתקבלה מיועציה המשפטיים של שטראוס פולין, הגם שבמצב זה החברה עלולה להיות חשופה לתביעה בדבר אי תקפותה המשפטית של הבעלות על המניות שנרכשו, הרי שעל פי חוות הדעת, הסיכון שתוגשנה תביעות בנושא זה, מצד רשויות במדינה או מצד צדדים שלישיים לרבות מצד בעלי המניות ההיסטוריים, הינו קלוש,(Remote) זאת בפרט בהתחשב בחלוף הזמן הממושך מאז שבוצעה העברת המניות, ובכך שלא הוגשו תביעות כנגד החברה בפרק זמן ארוך זה. בנוסף, על פי חוות הדעת האמורה, ככל שתוגש התביעה תהיינה לחברה טענות הגנה משפטיות, כגון שימוש לרעה בזכות, ובסיס להשבה כספית של שווי השוק המלא של מניות החברה המוחזקת, לרבות השווי שצמח החל ממועד הרכישה ההיסטורי. 9 מוחזקת (100%) על ידי החברה. בהתאם להסכם מיום בין החברה לבין מנהל בפעילות מקס ברנר הקשור עימה בהסכם ייעוץ, מתעתדת החברה להעביר את פעילותה בתחום מקס ברנר לחברה שבמסגרתה תופעל פעילות מקס ברנר בישראל וברחבי העולם (להלן בס"ק זה: "החברה החדשה"). בעת העברת פעילות מקס ברנר לחברה החדשה, תוענקנה למנהל 3.5% מהון מניות החברה החדשה, אשר יופקדו בידי נאמן לתקופה של 10 שנים, כשבכל שנה יעביר הנאמן לידי המנהל 10% מהמניות המופקדות. כל עוד החברה החדשה תיוותר פרטית, זכויות ההצבעה בגין מניות המנהל בחברה החדשה יוענקו לחברה. כל עוד מקס ברנר לא תירשם למסחר בבורסה, ובהתאם לתנאי ההסכם, יהיה המנהל רשאי למכור את המניות שבידיו לחברה, במועדים מוגדרים, ובתמורה לפי מנגנון הערכת שווי, כקבוע בהסכם. במידה והסכם הייעוץ בין החברה לבין המנהל יופסק או לא יחודש על ידי המנהל, מחויבותה של החברה לרכישת מניות המנהל תוגבל רק למניות שכבר הועברו לרשותו, והיתר תועברנה מידי הנאמן לידי החברה. כמו כן, לשני מנהלים נוספים בפעילות מקס ברנר הוענקו אופציות לרכישה של 1.4% מהון המניות של החברה החדשה (במצטבר לשני המנהלים), בתנאים המפורטים בהסכמים עימם, לרבות לעניין תקופות הבשלה ותקופות מימוש של האופציות. 10 Max המוחזקת (100%) על ידי החברה. Max Brenner USA Inc. מוחזקת (100%) על ידי Max Brenner NewYork LLC Brenner USA Inc מחזיקה גם ב Inc. Max Brenner International העוסקת בפיתוח המותג "מקס ברנר" ניהול התכנון והאסטרטגיה בקשר אליו % ממניות Max Brenner Samba Holdings LLC מוחזקות על ידי,Samba Chocolate, LLC ומקנות לה זכויות הוניות בלבד. Max Brenner Second Avenue ב,Max Brenner Union Square LLC מחזיקה ב Max Brenner Samba Holdings LLC LLC וב Max Brenner Walnut LLC סניפי שוקולד בר בניו יורק ובפילדלפיה % ממניות סברה מוחזקות (בעקיפין) על ידי התאגיד האמריקאי פפסיקו. לתיאור העסקה המשותפת עם פפסיקו, ראו גם סעיף 1.11 ה.. 13 ביום 1 באוקטובר רכשה חברת הבת אייצ' 2 קיו תעשיות מים בע"מ (להלן: ("H2Q" את 100% מניות חברת תנה תעשיות חברה בע"מ. הרכישה מומנה על ידי השקעה של הקבוצה ב,H2Q אשר הגדילה את חלקה ב H2Q ל 87% מהון המניות המונפק והנפרע % ממניות שטראוס אוקראינה מוחזקות ישירות על ידי שטראוס קפה ו 10% ממניותיה מוחזקות על ידי Union Kaffee Holding,BV שהינה בבעלות מלאה של שטראוס קפה. 15 פעילות קפה שעיקרה נרכשה באפריל 2008 מחברת.Cosant Enterprises Ltd 16 פעילות הקפה באלבניה, קוסובו ומקדוניה, נרכשה במאי 2008 מחברת CAFÉ" "DON מאיטליה.

14 8 תרשים מבנה ההחזקות לעיל לא כולל החזקה (במישרין או בעקיפין) בחברות שפעילותן אינה מהותית או שפעילותן מתמצה בהחזקת נכסים או בהשכרת נכסים או בחברות שאינן פעילות. 2. תחומי פעילות לקבוצה שני תחומי פעילות המדווחים כמגזרים בדוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה ליום (ראו גם ביאור 29 לדוחות הכספיים של החברה ליום ): תחום ישראל בתחום זה הקבוצה מפתחת, מייצרת, מוכרת, משווקת ומפיצה בישראל מגוון רחב של מוצרי מזון ומשקאות ממותגים. על רקע מיקוד הקבוצה בהעדפות הצרכן, מוצרי הקבוצה בישראל מתאפיינים במתן מענה לשתי מגמות צריכה מובילות "בריאות ואיכות חיים" ו "תענוג והנאה". עיקרי המוצרים המתאפיינים במענה למגמת בריאות ואיכות חיים הינם: יוגורטים, מעדני חלב, גבינות רכות, משקאות חלב בטעמים, וכן סלטים ים תיכוניים מצוננים (סלטי חומוס, טחינה, חצילים וכיוצ"ב), ירקות חתוכים, מוצרי פסטה טריים, חטיפי דגנים וגרנולה, מוצרי דבש, שמן זית וקונפיטורות מיצים טבעיים מתוצרת הקבוצה מוכרת ומפיצה. גניר וחלב עמיד מתוצרת 3 מחלבות רמת הגולן אותם עיקרי המוצרים המתאפיינים במתן מענה למגמת התענוג והנאה הינם: חטיפים מתוקים, טבלאות שוקולד, ממרחים מתוקים, סוכריות, מסטיקים, עוגות ועוגיות, ביסקוויטים, וופלים וחטיפים מלוחים. תחום הקפה בתחום זה הקבוצה מפתחת, מייצרת, מוכרת, משווקת ומפיצה מגוון מוצרי קפה הנושאים את מותגיה בישראל ובמדינות במזרח ומרכז אירופה ובברזיל; בנוסף, הקבוצה מייצרת ומוכרת בישראל ובמספר מדינות מחוץ לישראל אבקות שוקו ואבקות משקה נוספות; אספרסו ("לוואצה") מוכרת ומפיצה במספר שאינם מתוצרתה; עד סוף שנת מדינות 2009 מחוץ לישראל מכרה מוצרי קפה והפיצה בישראל מוצרי קפה נמס ("ג'ייקובס"); ובמסגרת פעילותה בברזיל, רוכשת, מעבדת ומוכרת קפה ירוק ליצואנים בברזיל וללקוחות מחוץ לברזיל (בעיקר באירופה וארה"ב) בנוסף לתחומי הפעילות המפורטים לעיל, לקבוצה פעילויות שונות שאינן מהותיות לפעילות הקבוצה, שאינן עונות על הסף הכמותי להצגה בדוחות הכספיים כמגזרים ברי דיווח או לקריטריונים לצורכי קיבוץ והצגה בנפרד כמגזר בר דיווח ואשר נכללות בדוחות הכספיים ליום של החברה כמגזר "פעילויות אחרות". הפעילויות העיקריות מבין פעילויות אלו הינן: בעלת השליטה בחברה החזיקה (בעקיפין) בחלק ממניותיה של מחלבות רמת הגולן בע"מ, עד למכירת המניות ביום

15 ב. 9 פעילות הסלטים והמטבלים המצוננים "סברה" בארה"ב בפעילות זו הקבוצה מפתחת, מייצרת, מוכרת, משווקת ומפיצה חומוס וסלטים מצוננים יםתיכוניים ברחבי ארה"ב; לפרטים ראו סעיף 11.1 לפרק זה. פעילות שטראוס מים בשנת 2007 נכנסה החברה לשותפות במיזם חדש בתחום המים.(H2Q) ביום 11 ביולי 2009, הודיעה החברה על השקת אסטרטגיה לתחום המים ועל כוונתה להקים את חברת המים של שטראוס. שטראוס מים תוביל ותנהל את פעילות הקבוצה בתחום המים, תרכז את הידע בתחומי הפיתוח, היצור, השיווק, ההפצה והפיתוח העסקי של התחום בארץ ובעולם. במסגרת זו הודיעה החברה על חתימת הסכם לרכישת בעלות מלאה על תנה תעשיות בע"מ, יצרנית ומשווקת תמי 4. עם סגירת עסקת הרכישה ביום 1 באוקטובר 2009, מחזיקה החברה בכ 87% ממניות ;H2Q לפרטים נוספים ראו סעיף 11.2 בפרק זה. פעילות "מקס ברנר" בפעילות זו הקבוצה מייצרת ומוכרת מוצרי שוקולד תחת המותג "מקס ברנר" ומפעילה רשת Bars" "Chocolate בארץ ובחו"ל, בבעלות מלאה ובאמצעות זכיינים ושותפים, תוך הקניית חווית צריכה חדשנית בתחום השוקולד ומשקאות השוקולד; לפרטים ראו סעיף 11.3 לפרק זה. 3. השקעות בהון התאגיד ועסקאות במניותיו בשנתיים האחרונות לא בוצעו השקעות בהון החברה ועסקאות בחברה במניות החברה מחוץ לבורסה, למעט כמפורט להלן: מהותיות על ידי בעל עניין בתקופה החל מיום 1 בינואר 2008 ועד ליום 24 במרץ 2010, הנפיקה החברה 636,231 מניות רגילות של החברה בגין מימוש כתבי אופציה אשר הוענקו לעובדים בכירים בחברה. לפרטים בדבר תכנית האופציות ראו סעיף 17.8 לפרק זה. 4. חלוקת דיבידנדים ביום 19 בינואר 2010 הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד במזומן בסך של 1.89 ש"ח, לכל מניה בת 1 ש"ח ע.נ. כ"א, ובסכום כולל של 200,000 אלפי. הדיבידנד חולק ביום 17 בפברואר ראו גם ביאור 40.2 לדוחות הכספיים של החברה ליום ביום 25 במרץ 2009 הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד במזומן בסך של 1.90 ש"ח, לכל מניה בת 1 ש"ח ע.נ. כ"א, ובסכום כולל של 200,000 אלפי. הדיבידנד חולק ביום 27 באפריל ראו גם ביאור 28.4 לדוחות הכספיים של החברה ליום

16 10 ביום 14 בספטמבר 2008 הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד במזומן בסך של 1.90 ש"ח, לכל מניה בת 1 ש"ח ע.נ. כ"א, ובסכום כולל של 200,000 אלפי. הדיבידנד חולק ביום 12 באוקטובר ראו גם ביאור 28.4 לדוחות הכספיים של החברה ליום יתרת הרווחים הניתנים לחלוקה לתאריך הדוח על מצב הכספי הינה 1,210 אלפי ש"ח. המגבלה החיצונית על יכולת החברה לחלק דיבידנד, אשר עשויה להשפיע על יכולת החברה לחלק דיבידנד בעתיד היא התחייבויות של החברה לטובת בנקים לפיהן ההון העצמי של החברה לא יפחת מ 30% מסך המאזן. נכון ליום 31 בדצמבר 2009 החברה עומדת בהתחייבויות אלו..4.4 לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי, שונתה התחייבות החברה לטובת הבנקים, כך שעליה לעמוד בשתי התניות פיננסיות: שיעור הון עצמי (ללא זכויות מיעוט) מסך הדוח על המצב הכספי שלא יפחת מ 20%, ויחס חוב פיננסי נטו ל EBITDA שלא יעלה על 3. נכון לתאריך הדוח על המצב הכספי, אילו התניות אלו היו בתוקף, החברה הייתה עומדת בהן. לפרטים בדבר ההתחייבויות הנ"ל ראו סעיף 22.2 לפרק זה. ועדת הדירוג של מעלות החברה הישראלית לדירוג ניירות ערך בע"מ (להלן: "מעלות"), קבעה ביום 26 באפריל 2009 דירוג (AA+/Stable) לאגרות החוב החדשות (סדרה ג') וכן מתן תוקף לדירוג הנ"ל לסדרות האג"ח שבמחזור (א' ו ב'). 4.5 ועדת הדירוג של מידרוג, קבעה ביום 26 באפריל 2009 דירוג של Aa1 לאגרות החוב החדשות (סדרה ג') עם אופק דירוג יציב; הדירוג הנ"ל חל גם על סדרות האג"ח שבמחזור (א' ו ב'). ראו פירוט נוסף גם בסעיף 18.9 לפרק זה. חלק שני מידע אחר 5. מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של התאגיד בשנת 2007, בעקבות היישום לראשונה של,IFRS8 ביצעה החברה שינוי במגזרים למטרות דיווח בדוחות הכספיים שלה, כמפורט בביאור 29 לדוחות הכספיים של החברה ליום מובהר, כי סכומי ההכנסות, ההוצאות, הנכסים (כולל מלאי; רכוש קבוע; ורכוש אחר) וההתחייבויות של הפעילויות השונות שניתן לייחסן באופן ישיר לתחומי הפעילות יוחסו בהתאם. פעילויות מעורבות יוחסו לתחום פעילות אחד בהתאם לעיקר הפעילות המבוצעת בהן. ההוצאות והנכסים (כולל לקוחות) שלא ניתן לייחסן באופן ישיר הוקצו בהתאם למודלים כלכליים הקיימים בקבוצה במועד הדו ח התקופתי

17 11 להלן נתונים כספיים מאוחדים של החברה, בחלוקה לתחומי פעילות, (בהתאם לביאור 29 לדוחות הכספיים של החברה ליום ): באלפי ש"ח.5.3 שנת 2009 תחום ישראל תחום קפה פעילויות אחרות התאמות למאוחד מאוחד 6,373, ,915 3,348,625 2,623,812 הכנסות מחיצוניים (15,218) 719 8,020 מתחומי פעילות אחרים 6,479 6,373,352 (15,218) 401,634 3,356,645 סך הכל 2,630,291 סך עלויות אשר אינן מהוות 1,911,525 47, ,300 1,012, ,735 העלויות המיוחסות הכנסות בתחום פעילות אחר: קבועות 3,938, ,759 2,069,399 משתנות 1,621,475 (15,218) 3,601 4,590 עלויות המהוות הכנסות 7,027 של תחומי פעילות אחרים 5,850,158 31, ,660 3,086,322 סך הכל 2,342, ,364 (40,456) 16, , ,088 רווח מפעולות רגילות: המיוחס לרוב 120,830 (6,701) (4,049) 73,614 המיוחס למיעוט 57,966 6,188, , ,503 3,384,489 1,391,463 סך נכסים 3,302,848 1,653, , , ,885 סך התחייבויות

18 12 שנת 2008 תחום ישראל תחום קפה פעילויות אחרות התאמות למאוחד מאוחד 6,245, ,511 3,243,246 2,671,118 הכנסות מחיצוניים (34,802) 7,548 מתחומי פעילות אחרים 27,254 6,245,875 (34,802) 331,511 3,250,794 סך הכל 2,698,372 סך עלויות אשר אינן מהוות 1,562,400 (166,728) 101, , ,636 העלויות המיוחסות הכנסות בתחום פעילות אחר: קבועות 3,994, ,033 2,074,368 משתנות 1,708,437 (34,802) 24,741 2,689 עלויות המהוות הכנסות 7,372 של תחומי פעילות אחרים 5,557,238 (201,530) 338,716 2,995,607 סך הכל 2,424, , ,189 (3,829) 245, ,376 רווח מפעולות רגילות: המיוחס לרוב 68,187 3,539 (3,376) 9,473 המיוחס למיעוט 58,551 5,435, , ,214 3,234,678 1,646,528 סך נכסים 2,736,814 1,255,416 62, , ,885 סך התחייבויות

19 13 שנת 2007 תחום ישראל תחום קפה פעילויות אחרות התאמות למאוחד מאוחד 5,960, ,405 2,897,449 2,673,093 הכנסות מחיצוניים (37,845) 368 6,645 מתחומי פעילות אחרים 30,832 5,960,947 (37,845) 390,773 2,904,094 סך הכל 2,703,925 סך עלויות אשר אינן מהוות 1,728,894 31,338 98, , ,082 העלויות המיוחסות הכנסות בתחום פעילות אחר: קבועות 3,751, ,677 1,823,328 משתנות 1,682,144 (37,845) 24,970 5,862 עלויות המהוות הכנסות 7,013 של תחומי פעילות אחרים 5,480,043 (6,507) 369,554 2,672,757 סך הכל 2,444, ,864 (31,638) 24, , ,277 רווח מפעולות רגילות: המיוחס לרוב 49, (3,669) המיוחס למיעוט 52,409 (כולל העלויות והנכסים ההתאמות של ההכנסות, מהות ההתאמות למאוחד מזומנים, השקעות ונכסים משותפים בלתי מזוהים אחרים) למאוחד נובעות ממכירת מוצרים גמורים ומוצרי ביניים בין תחומי הפעילות, וכן גם הפחתות, הכנסות והוצאות 29.1 לדוחות הכספיים של החברה ליום ביאור לפירוט נוסף ראו חד פעמיות הסבר התפתחויות שחלו להסבר התפתחויות שחלו ראו דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד לשנה שהסתיימה ב סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות התאגיד בנוסף למגמות וההתפתחויות בענף המזון והמשקאות ובתחומי הפעילות של הקבוצה, קיימים גורמים בסביבה המקרו כלכלית של הקבוצה שהייתה להם השפעה מהותית על פעילות הקבוצה. למספר גורמים בסביבה המקרו כלכלית של הקבוצה וביניהם שערי החליפין, מחירי חומרי הגלם, אינפלציה מתפתחת, במקביל למיתון בארה"ב ובאירופה עקב המשבר הפיננסי, הייתה השפעה על פעילות הקבוצה, כמפורט להלן.

20 ב. 14 משבר פיננסי גלובאלי במהלך המחצית השנייה של שנת 2008, פרץ משבר פיננסי גלובאלי, אשר קיבל את ביטויו הישיר בהתמוטטות שוקי ההון בעולם, קריסה של מוסדות פיננסים גלובליים, היווצרותו של מחנק אשראי גלובאלי והתפתחות מיתון במדינות רבות בעולם. בשנת 2009 נמשכה ההאטה בשווקים הגלובליים. תנודות מחירים בשווקי סחורות הקומודיטיס סחורות הקומודוטיס מהוות רכיב מהותי מחומרי הגלם המשמשים בייצור מוצרי הקבוצה. סחירות סחורות הקומודוטיס גדולה ובשל כך הן נתונות לתנודות מחירי שוק שהן לעיתים חריפות. בשנים האחרונות חלה עליה במחיריהן של חלק מסחורות הקומודיטיס, כחלק ממשבר עולמי של מחסור המשפיע משמעותית על מחירי חומרי הגלם. בעקבות המשבר הפיננסי העולמי וירידה משמעותית בביקושים, החלה ברבעון השלישי של שנת 2008 מגמת ירידה במחירי השוק של מרבית סחורות הקומודיטיס. המגמה משתנה במהלך הרבעון השני של שנת 2009 וניכרת מגמה מעורבת במחירי הקומודיטיס; התייקרויות מהותיות בקקאו ובסוכר והוזלה במחירי השמנים והקמח. (לפרטים נוספים ראו סעיפים 9.10 ו א. לפרק זה). הקבוצה פועלת לצמצום ההשפעות הנ"ל, בין היתר, בשינוי תמהיל מוצריה ובהתייעלות תפעולית. התפתחויות רגולטוריות במחירי תשומות הקבוצה מושפעת משינויים רגולטוריים שחלים מעת לעת ביחס לשכר עבודה ולמחיר חלב גולמי, המהווים חלק עיקרי מתשומותיה. בשנת 2009 החלה מגמת הוזלה במחיר החלב הגולמי, לאחר שנים של התייקרויות (ראו סעיף ב 9.10 לפרק זה). להוזלה במחיר החלב הגולמי השפעה חיובית על התוצאות העסקיות של הקבוצה. מחירי האנרגיה בשנים האחרונות מחירי האנרגיה במגמת עליה, כתוצאה מגידולים בביקוש העולמי. בעקבות המשבר הפיננסי העולמי חלה ירידה בביקושים לאנרגיה, ובעקבותיה במחצית השנייה של שנת 2008 חלה ירידה חדה במחירי האנרגיה. החל מהרבעון השני של שנת 2009 החלה מגמת התייקרות מחודשת במחירי האנרגיה, אם כי רמות המחירים נמוכות מרמות השיא בשנת להתייקרות במחירי האנרגיה השפעה שלילית על עלויות הייצור, התובלה ועלויות חומרי הגלם ובעיקר האריזה. תנודות בשערי מטבע זר הקבוצה פועלת במספר מטבעות (הוצאות בעיקר בדולר, אירו ובמטבעות אירופאים שונים והכנסות בש"ח ובמטבעות הפעילות המקומיים במדינות בהן היא פעילה). תנודות בשערי החליפין של המטבעות הזרים (בעיקר דולר ארה"ב, אירו, ליש"ט) לעומת הש"ח או תנודות בשערי החליפין של מטבעות הפעילות המקומיים לעומת דולר ארה"ב עלולות להביא לשיפור או לשחיקת הרווחיות של הקבוצה. בנוסף, לקבוצה הלוואות, פיקדונות ונגזרים פיננסיים הנקובים במטבעות

21 15 זרים, כאשר תנודות בשערי החליפין של המטבעות הזרים משפיעות לטובה או לרעה על הכנסות/הוצאות המימון של הקבוצה. התחזקות חלק ממטבעות הפעילות המקומיים בשנת 2009 (בפרט בברזיל) השפיעה לחיוב על מחזור המכירות (השקלי) של החברה ועל ההון העצמי, כאשר הפעילות הבינלאומית נעשית בעיקר באמצעות יחידות מוחזקות אוטונומיות. יציבות כלכלית במדינות מסוימות הקבוצה פועלת במספר מדינות במזרח אירופה אשר בעקבות המשבר הכלכלי העולמי התערערה יציבותן הכלכלית בצורה משמעותית, כאשר העיקרית שבהן הינה אוקראינה. התערערות זו פגעה, בין היתר, בביקושים למוצרי צריכה באותן מדינות. אינפלציה האינפלציה בישראל בשנת 2009 המשיכה להיות גבוהה (3.8% על בסיס המדד הידוע, לעומת 4.5% בשנת 2008), והעובדה שהיקף ההתחייבויות צמודות מדד של החברה (סדרת אגרות חוב א' ו ב' של החברה) הינו משמעותי, תרמה לסך הוצאות המימון של החברה. החברה רוכשת הגנות בשיעור חלקי מפני שינויים בשיעורי האינפלציה. ברוב המדינות שהקבוצה פועלת בהן, האינפלציה היא ברמה חד ספרתית, למעט באוקראינה. ריבית בשנת 2009 ריבית בנק ישראל ירדה מרמה של 2.50% בחודש דצמבר 2008 ל 1.00% בחודש דצמבר ירידה זו לא השפיעה מהותית על הוצאות המימון של החברה בשל היותה ממומנת בעיקר באגרות חוב, אשר שתי סדרות מהן, צמודות מדד בריבית קבועה. גם במדינות מזרח אירופה ובברזיל חלה בשנת 2009 ירידה בשיעורי הריבית, וכתוצאה מכך הוזל האשראי שהחברה לקחה בברזיל. מכסים ומיסי קניה במדינות בהן פועלת הקבוצה מחוץ לישראל קיימים מכסים על ייבוא חומרי גלם ומוצרים מוגמרים. בשיעורי מכסים אלו חלים מעת לעת שינויים, לעיתים בלתי צפויים העלולים להשפיע על יכולת הקבוצה להתחרות אל מול יצרנים מקומיים או יצרנים זרים שאינם חייבים באותם שיעורי מכס יצוין, כי גם בעתיד עשויים הגורמים הנ"ל להשפיע על הפעילות העסקית ועל תוצאותיה הכספיות של הקבוצה, לחיוב או לשלילה, בהתאם למגמתם. מידת ההשפעה, אם בכלל, תלויה, בין היתר, בעצמת האירועים, היקפם, משך התרחשותם וביכולת הקבוצה להתמודד עמם.

22 16 חלק שלישי תיאור עסקי התאגיד לפי תחומי פעילות 7. כללי ענף המזון והמשקאות הקבוצה פועלת בענף המזון והמשקאות, שהינו (Fast Moving Consumer Goods) FMCG הענף המרכזי בעולם מוצרי הצריכה ה ובין הענפים התחרותיים והבוגרים בישראל ובעולם. הענף הינו דינאמי ועונה על צרכים, דרישות ומגוון טעמים משתנים של קהל בן מיליוני צרכנים בישראל ובעולם. בשנים האחרונות קיימת מגמה של תהליכי קונסולידציה ומיזוג בין ספקי מזון ומשקאות בארץ ובעולם, זאת כחלק מהרצון של החברות לנצל יתרון לגודל וליצירת מיקוד ומובילות בעסקי הליבה שלהם, אם כי המשבר העולמי בשנת 2009 צמצם את כמות הרכישות והמיזוגים בענף המזון והמשקאות (שלא כבענפי הפיננסים והנדל"ן). כך למשל, בתחילת שנת 2010, "קראפט" ענק המזון והמשקאות העולמית רכשה את "קדבורי" ענקית הממתקים העולמית. חברת "פפסי קולה" רכשה במהלך שנת 2009 את שני ה"בוטלרים" (המבקבקים) הראשיים שלה בעולם, מהלך בולט בשרשרת הערך והליבה שלה. חברת Coffee" "Green Mountain ענקית הקפה מארה"ב רכשה בדצמבר 2009 את Coffe" "Diedrich חברת קפה עולמית המתמחה בתחום ה KCups קפה אספרסו בקפסולות. חברת הקפה העולמית Segafredo Zanetti Coffee רכשה באוקטובר את 2009 Damasco Coffee שהיא אחת מהחברות הגדולות בברזיל. מגמה זו מביאה לכך שחברות ענק קונגלמרטיות ממשיכות להתחזק בדרך של רכישת חברות אחרות, בעוד שהחברות הקטנות יחסית ממקדות את פעילותן כ"שחקני נישה" ייחודיות. בעקבות המיתון הכלכלי שהחל בשלהי שנת 2008 ונמשך בשנת,2009 ניכרת בעולם ובישראל מגמה של סטגנציה בנתחי שוק של רשתות שיווק המזון הגדולות ("השוק המאורגן") מול רשתות שיווק המזון הפרטיות ("השוק הפרטי"); בישראל, בשנים האחרונות בולטת המגמה של גידול ברשתות שיווק מזון גדולות יחסית, אך קטנות מהרשתות בשוק המאורגן ("השוק הפרטי הגדול"), על חשבון השוק המאורגן ועל חשבון מינימרקטים, מכולות וצרכניות ("השוק הפרטי הקטן"). בנוסף, ניכרת בעולם ובישראל מגמה עקבית של גידול בשוק הצריכה מחוץ לבית "AFH") (Away From Home הכוללת צריכת מזון ומשקאות במסעדות בתי קפה ודוכנים, מכונות מכירה אוטומטיות, בתי מלון, גופים מוסדיים, מקומות עבודה ועוד. במגמה זו חלה פגיעה מאז פרוץ המשבר הכלכלי העולמי; אולם, כבר במהלך המחצית השנייה של שנת 2009 החלה התאוששות. כחלק מהתפתחות בהרגלי הצרכנים בשנים האחרונות, בולטת במיוחד התפתחותן של שלוש מגמות צריכה מרכזיות, השמות דגש על צריכת נוחות, בריאות ופינוק. מוצרי נוחות,(Convenience) עונים על הצורך במציאת פתרונות תזונה איכותיים ומהירים תוך חסכון

23 17 בזמן ואפשרות צריכה בכל מקום ובכל זמן. כמו כן, מתפתחת מגמה של רכישת מארזים על חשבון יחידות ושקיות בודדות, נוחות ברכישה ולא רק בצריכה; מוצרי בריאות ואיכות חיים Wellness),(Health & נותנים מענה לדרישה לשיפור באיכות חיים גופנית, הנובעים מהגברת המודעות לחשיבות אורח חיים בריא; גידול בביקוש למוצרים עתירי סידן ואומגה; ומוצרי תענוג והנאה Indulgence),(Fun & הנותנים מענה לעלייה ברמת החיים ודרישה לאיכות גבוהה ולהנאה. המשבר הכלכלי העולמי שהחל במהלך הרבעון השלישי של שנת 2008 ונמשך בשנת 2009, לא פגע במגמות אלה, אלא השפיע על תמהיל המוצרים ועל המחירים. הקבוצה שמה לה כיעד להתמקד בפיתוח פתרונות ומוצרים עבור צרכניה, העונים על מגמות הצריכה האמורות. גופים גדולים בינלאומיים, הן יצרנים והן קמעונאיים, מרחיבים את פעילותם הגלובלית, לרבות לשווקים מתעוררים. בשל העלויות הגבוהות במחירי המדיה והפרסום, בד בבד עם הצורך הקריטי בבניית מותגים חזקים, במיוחד בתקופת מיתון, המשיכה החברה גם בשנת 2009, במגמת צמצום מספר המותגים וכינוסן של קטגוריות מוצר מגוונות תחת מטריות מותגיות רחבות יותר. מגמה זו נועדה לחזק את "מותגי העל" בהשקעה כספית יעילה יותר ובהשגת אפקטיביות שיווקית מרבית. בפעילותה של הקבוצה בענף המזון והמשקאות ניתן להצביע על מספר גורמי הצלחה קריטיים המשותפים לכלל תחומי פעילותה ומהווים גם גורם חיובי המשפיע על מעמדה התחרותי של הקבוצה: דומיננטיות בשווקים; מוצרים ממותגים המעניקים חוויה וערך מוסף לצרכן הסופי; מגוון מוצרים רחב היקף ומגוון בכל תחום פעילות, הפונה לכלל האוכלוסייה ולהזדמנויות צריכה שונות; חדשנות מתמדת במוצרים; מענה למגמות צריכה משתנות; הקפדה על איכות המוצרים; מחירים תחרותיים; מערך הפצה רחב היקף המקנה זמינות גבוהה של המוצרים בנקודות מכירה רבות. מחסומי הכניסה העיקריים המשותפים לכלל תחומי הפעילות של הקבוצה נובעים מהצורך בקיום מותג רלבנטי; מהצורך בידע טכנולוגי בייצור המוצרים ובהשקעות רחבות היקף הנדרשות על מנת להקים את מפעלי הייצור; וכן מהצורך בתשתית מכירה והפצה ללקוחות. 8. סינרגטיות בין תחומי הפעילות של הקבוצה בין תחומי הפעילות של הקבוצה קיימת סינרגטיות רבה במערכים לוגיסטיים וניהוליים משותפים, לרבות מערך מכירה, מערך הפצה, תשתיות מידע, רכש כללי ורכש קומודיטיס וחומרי גלם, פיתוח מוצרי קפה, מיתוג, ניהול כוח אדם, אספקת חומרי גלם בין יחידות, רכש מדיה וניהול כספים.

24 כ( 18 בשנת 2007 השיקה החברה בישראל מערכת מידע ממוחשבת ERP המשלבת את כלל הנתונים והתהליכים העסקיים של הקבוצה בישראל למערכת אחת ואחידה. המערכת מובילה לאיחוד תהליכי העבודה בקבוצה ומספקת פתרון ממוחשב אחיד ומקיף לפעילויות החברה בישראל בתחומי כספים, רכש, תכנון, ייצור, מלאי ושירות. בפברואר 2008 הופעלה בישראל מערכת ניהול מכירות, הפצה ולוגיסטיקה מהמתקדמות בעולם. בנוסף, פיתחה החברה מערכות בקרה, תכנון וניהול תקציב, איחוד דוחות כספיים, כאשר חלק מהמערכות כבר הופעלו במהלך 2008, ובפברואר 2009 הופעלה לראשונה מערכת ניהול מבצעי מכירות, אשר הפעלתן של מערכות אלה הושלמה במהלך שנת בינואר 2009 הושקה מערכת מאוחדת לניהול בדיקות האיכות בקפה הירוק. המערכת מיועדת להשיג טרמינולוגיה ושיטה אחידה לבקרת איכות הקפה בכל הקבוצה, איתור מהיר של בעיות איכות, שקיפות ויעילות תפעולית. תהליך ההטמעה נמצא בעיצומו בכל המדינות בהן אנו פועלים, כולל אצל ספקי החברה ברחבי העולם. במהלך חודש פברואר 2009, הושקה מערכת דיווח פיננסי גלובאלית של הקבוצה. החל מהרבעון הראשון של 2009 ואילך, נערכים הדו"חות הכספיים של הקבוצה באמצעות המערכת החדשה, אשר משפרת את איכות, היקף, עומק ודיוק הדיווח המאוחד בקבוצה. בנוסף, בתחילת 2009 הושלמה פריסת מחשוב בנקודות המכירה של "עלית קופי" 70 במספר), דבר שהביא לשדרוג יכולות הניהול, השליטה והבקרה בתפעול כל נקודות המכירה ברשת. במהלך חודש יולי 2009, הושקה מערכת לניהול רצפת המחסן. המערכת החדשה, המחליפה את מערכת,WMS יוצרת שפה, שיטות ותהליכי עבודה אחידים בכל המחסנים הלוגיסטיים, תומכת בצרכים המשתנים בארגון ומחוצה לו ומאפשרת לנו להעניק את השירות הטוב ביותר בתחום הלוגיסטי. בשנת 2009 הועלתה המערכת במחסן הלוגיסטי המרכזי של החברה בצריפין, ובהדרגה היא תוטמע במרכזי לוגיסטיקה נוספים בישראל. מחוץ לישראל, באמצע שנת 2009 החל פרויקט ראשון מסוגו למחשוב כולל של חברת "סברה" בארה"ב במערכת.ERP באוקטובר 2009 הופעלו מערכות הכספים, המלאי והרכש; מערכות המכירה וההפצה החדשות מתוכננות לפעול החל מפברואר הקבוצה פועלת למינוף הידע והמשאבים, לרבות הטכנולוגיים והשיווקיים הקיימים ביחידות העסקיות השונות בארץ ובחו"ל, לטובת כלל הקבוצה. במסגרת זו, פועלת הקבוצה לייצור מוצרים תוך שילוב בין טכנולוגיות ייצור שונות הקיימות בקבוצה. כמו כן, פועלת הקבוצה ל"מתיחת" מותגים למוצריה השונים וכינוסם תחת מותגי על משותפים ומותג החברה. במהלך 2008 השיקה החברה את זהות החברה החדשה והחלה במהלך של התאמת אריזות המוצרים לזהות החדשה וקישור למותג החברה, מהלך אשר נמשך גם בשנת 2009.

25 19 להלן מובא תיאור עסקי הקבוצה לגבי כל אחד מתחומי פעילותה בנפרד, למעט בעניינים הנוגעים לכלל תחומי הפעילות של הקבוצה, המתוארים יחדיו במסגרת החלק הרביעי לפרק זה. 9. תחום ישראל 9.1. מידע כללי על תחום ישראל א. בנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו בתחום זה הקבוצה מפתחת, מייצרת, מוכרת, משווקת ומפיצה בישראל מגוון רחב של מוצרי מזון ומשקאות ממותגים. לתיאור המוצרים ראו סעיף 9.2 לפרק זה. בשנים האחרונות קיימת מגמה של תהליכי קונסולידציה ומיזוג בין ספקי מזון ומשקאות בישראל. תהליכים אלו הביאו ליצירתן של חמש קבוצות מזון ומשקאות מובילות, המספקות כאמור (על פי נתוני סטורנקסט), נתח משמעותי מתצרוכת המזון והמשקאות במדינה: "תנובה", החברה, "אסם נסטלה", "החברה המרכזית למשקאות קלים" ו"נטו סחר". על פי נתוני סטורנקסט, החברה הינה קונצרן המזון והמשקאות השני בגודלו בישראל. (ראו גם סעיף 9.4 בפרק זה). בשנת 2009 המשיכה מגמת הקונסולידציה בתחום; כך למשל, קבוצת שטראוס רכשה את "תמי 4", העוסקת במערכות לסינון ולטיהור מי שתייה וקבוצת "אוסם נסטלה" רכשה את "מטרנה" העוסקת במזון לתינוקות. בשנת 2009 ניכרת האטה בצמיחה בענף המזון והמשקאות בישראל, אשר צמח בערכים כספיים בכ 1.8% בהשוואה לשנת 2008 ונאמד בכ 32 מיליארד, הענף מהווה 86% מכלל המכר של שוק מוצרי הצריכה בישראל (על פי נתוני סטורנקסט). ב. שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו שנת 2009 כשנת מיתון, התאפיינה בהחרפת התחרות בענף המזון בישראל, כתוצאה מתחרות מבוססת אסטרטגית מחיר, כמפורט בסעיף 9.1.ג לפרק זה. תחושות אי הוודאות, כתוצאה מהמיתון, השפיעה על הרגלי הצריכה. התפתחה מגמה של צריכה "צמודת מבצע" וניכרה תופעה של הנמכת חסמים של הצרכנים במעבר בין מותגים.

26 20 לאחר מספר שנים של עליות במחירי מוצרי המזון בישראל, החל מנובמבר 2008 ובמהלך שנת 2009, חלה ירידת מחירים לצרכן. ירידות המחירים לצרכן הגיעו לשיאן בחודשים ספטמבר 2009 (בשל החגים) ובינואר 2010 (בשל פעילות מבצעים) במחירי חומרי הגלם, מתאפיינת שנת במגמות מעורבות (להרחבה בנושא זה ראו סעיף 9.10 לפרק זה). לפירוט השינויים בהכנסות וברווחיות בתחום ישראל ראו בדוח של החברה ליום הדירקטוריון ג. התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות, שלו או שינויים במאפייני הלקוחות להתפתחות בשווקים ולשינויים במאפייני הלקוחות בענף המזון והמשקאות בכללותו, ראו תיאור כללי לענף המזון והמשקאות בסעיף 7 לפרק זה. בענף קמעונאות המזון בישראל. קיימות שתי רשתות שיווק גדולות שנתח השוק שלהן מגיע לכ 46.8% מסך השוק הקמעונאי (על פי נתוני סטורנקסט). בשנת 2009 המשיכה מגמת ההתחזקות של רשתות השיווק הגדולות מ"השוק הפרטי" ("השוק הפרטי הגדול"), שהתבטאה בפתיחת סניפים חדשים, תוך התרחבות לאזורים חדשים מעבר למרכז הארץ. אחת מרשתות השוק המאורגן, הקימה מועדון חברים אשר תפח משמעותית במהלך שנת 2009, ולמרות המיתון הרחיבה הרשת את רשת המוצרים האורגנים שלה. בשנת 2009 המשיך המיתוג ותנופת הצמיחה של רשתות הנוחות (שוק הנוחות) בתחנות הדלק, שהן נישה של השלמות קניה "בדרך הביתה" על חשבון המכולות והמינימרקטים השכונתיים, ומשמשות גם כמקום התרגעות בדרך OTG.(On The Go) מהלכי המיתון האיצו בצורה מובהקת שתי תופעות: צמיחת האסטרטגיה השיווקית של,(Every Day Low Price) EDLP מדיניות מחירים אשר ננקטה על ידי מרבית הרשתות, הן המאורגנות והן הפרטיות הגדולות; ובמקביל, קידום מוצרי "המותג הפרטי", בשוק ה"מאורגן" ובשוק ה"פרטי הגדול", המתחרים במוצרי יצרני המזון. שילובן של שתי תופעות אלה, הביא להתחזקות פורטפוליו מוצרי בסיס (בייסיק) ולהעצמת התחרות. להערכת החברה חוסנה ומיצובה הגבוה, סייעו להמשך הצלחתה ועמידותה בפני המגמות המתפתחות בעקבות המיתון.

27 21 להלן גרף המתאר את נתחי השוק בין ה"שוק המאורגן", ו"שוק הנוחות" בין השנים : ה"השוק הפרטי" 52.1% 46.8% 51.5% 47.5% 52.4% 46.8% 1.2% 1.0% 0.8% נוחות שוק מאורגן שוק פרטי ד. גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות והשינויים החלים בהם בנוסף לגורמי ההצלחה הקריטיים המשותפים לכלל תחומי הפעילות של הקבוצה כמפורט בסעיף 7 לפרק זה, ניתן למנות גורמי הצלחה ייחודיים לתחום ישראל או כאלו שמידת חשיבותם גבוהה במיוחד וביניהם: מותג חברה חזק ומוביל, מותגים מובילים במוצרים השונים; אמינות גבוהה של המוצרים בעיני הצרכנים בדגש על איכותם, טריותם ובריאותם; יכולת תפעולית ולוגיסטית ייחודית הנדרשת בייצור, הפצה ואחסון של מוצרים הדורשים תנאי קירור; השקה מהירה של מוצרים חדשים ועתירי חוויה; פיתוח וחדשנות במוצרים; חוסן פיננסי להשקעה ניכרת במיתוג; יכולות התאמה של מוצרים קיימים למגמות צרכניות מתפתחות; יכולת פיתוח מוצרים ייחודיים תוך התאמתם לפלחי אוכלוסיה שונים ולדרישותיהם הייחודיות; החלפה ורענון של המוצרים על מדפי החנויות; מערך הפצה רחב היקף המאפשר הפצה מהירה ויעילה של המוצרים לנקודות המכירה בתדירות גבוהה; נגישות המוצרים בנקודת המכירה. נתוני 2006 ו 2007 עודכנו בעקבות תיקון שנמסר מ"סטורנקסט". 4

28 22 ה. מחסומי הכניסה העיקריים של תחום הפעילות ושינויים החלים בהם בנוסף למחסומי הכניסה העיקריים המשותפים לכלל תחומי הפעילות של הקבוצה כמפורט בסעיף 7 לפרק זה, מגבלת הכשרות מהווה לעיתים חסם כניסה ליצרנים זרים שנדרשים להתאים את המוצר לדרישות הכשרות בישראל. מחסומי כניסה עיקריים נוספים לגבי ייצור מוצרי חלב הינם הצורך בהשקעות גדולות בתשתיות ייצור של מוצרי חלב; הצורך בטכנולוגית יצור מתוחכמת יחסית; הצורך בפיתוח יכולת התמודדות עם סוגית הטריות ביצור המוני ובהפצה; בנוסף, משך חיי המדף הקצרים והמכסים הקיימים בישראל מהווים חסם כניסה למוצרי חלב מיובאים. ו. תחליפים למוצרי תחום הפעילות ושינויים החלים בהם למוצרי הקבוצה בתחום ישראל קיימים מוצרים תחליפיים מתוצרת מתחרה, לרבות מוצרים מיובאים ולרבות מותגים פרטיים של הרשתות הקמעונאיות. כתוצאה מהתחזקות מטבע ה"שקל" גדל הייבוא לישראל של מוצרים מתחרים זולים, בעיקר של מוצרי ה"תענוג והנאה" שעל מרביתם לא מוטלים מכסים או מכסות. ז. מבנה התחרות בתחום הפעילות ושינויים החלים בו בפעילות המזון של הקבוצה בתחום ישראל קיימת תחרות חריפה, המתקיימת בין מספר מצומצם של יצרני מזון גדולים המוכרים מוצרים דומים לאלו של הקבוצה. יתר התחרות בתחום הינה מצד מוצרי מותג פרטי של גופים קמעונאיים ומצד יצרנים קטנים והשווקים הפתוחים המקומיים. ביחס לחלק ממוצרי הקבוצה קיים יבוא של מוצרים מתחרים מוצרים מוצרי הקבוצה בתחום ישראל מתאפיינים, כאמור לעיל, במתן מענה לשתי מגמות צריכה מובילות "בריאות ואיכות חיים" ו "תענוג והנאה". במסגרת הגברת חווית הצריכה ופיתוח פתרונות חדשים התואמים את מגמות הצריכה של בריאות ואיכות חיים ותענוג והנאה, בשילוב המגמות האופייניות לתקופת מיתון, פיתחה החברה בשנת 2009 מוצרים באריזות מדודות בכמות; כמו למשל, אצבעות שוקולד ובקבוקוני שוקו. במהלך השנים 2008 ו 2009 כנסה החברה את מותגיה לשלושה "מותגי על". מוצרי בריאות ואיכות חיים תחת מותג החברה "שטראוס" ותחת מותג "דנונה" וכל מוצרי תענוג והנאה תחת המותג "עלית".

29 צ" 23 מוצרי "בריאות ואיכות חיים" העיקריים של הקבוצה משווקים בישראל, ככלל, תחת מותג החברה "שטראוס" ("דני", פסטה טריים וירקות חתוכים) "גמדים", ותחת המותג "סקי", "סימפוניה", "דנונה" (יוגורטים, "קוטג'", "אקטימל" מוצרי ו "אקטיביה"). מותגים נוספים: "מילקי", "אחלה" (סלטים מוכנים וארוזים, כולל סלטי חומוס, חצילים וכיוצ"ב), "יטבתה" (משקאות חלב) ו "יד מרדכי" (מוצרי דבש, שמן זית וקונפיטורות). בנוסף, הקבוצה משווקת מוצרים שאינם מתוצרתה ושאינם משווקים תחת מותגים של הקבוצה כגון סחוג מתוצרת "זהבי", מיצים טבעיים מתוצרת "גניר", חלב עמיד מתוצרת "מחלבות רמת הגולן". מוצרי "בריאות ואיכות חיים" החשובים לתזונה בריאה של הצרכן. בריאותיים נמנים הרכב חומרי גלם, מתאפיינים בהדגשת היבטים תזונתיים ופונקציונאליים בין הדגשים המיושמים בפיתוח מוצרים מתן ערכים פונקציונאליים בריאותיים, החלפת מרכיבים במרכיבים בריאים יותר, הפחתת רמות שומן וקלוריות ועוד. חלק ניכר ממוצרי "בריאות ואיכות חיים" הינם מוצרים טריים, המתאפיינים בתקופת טריות קצרה יחסית (לרוב, בין 5 ל 45 ימים), בצורך באחסון, הובלה ומכירה בקירור (4 מעלות), ובשל כך חשופים פחות ליבוא מוצרים מתחרים. מוצרי "עלית" "תענוג והנאה" העיקריים של הקבוצה משווקים בישראל, ככלל, תחת המותג (מוצרי מאפה, כולל ביסקוויטים, עוגות, וופלים ועוגיות, וחטיפים מתוקים "מקופלת", "כיף כף", "טורטית", "טעמי", "אגוזי"), וכן תחת מותגים נוספים: "פסק זמן", "פרה" (סוכריות ומסטיקים), (טבלאות שוקולד, "תפוצ'יפס", אצבעות שוקולד "שוש", "דוריטוס" וממרחים מתוקים), ו על בסיס תפוחי אדמה וחטיפים על בסיס קמח תירס). 'יטוס" מוצרי "MUST" (חטיפים מלוחים "תענוג והנאה" של הקבוצה מיוצרים במפעלי הקבוצה בישראל, למעט מספר מצומצם של מוצרים הנרכשים מאחרים בארץ ובחו"ל, כגון: סוכרזית, פיצוחים ופופקורן למיקרוגל. הקבוצה מוכרת, משווקת ומפיצה את יצוא מוצרים לשוק הכשר במדינות מערב אירופה וארה"ב. מוצרי "תענוג והנאה" המוצרים בישראל לצד פעילות מצומצמת של ממוקדים במתן מענה למגמות הצרכניות של "כיף והנאה" ו "פינוק". מוצרים אלו משמשים כפתרונות קלים ומיידיים לאכילה ("נשנוש") בין הארוחות ("מחוץ לצלחת") הנצרכים לרוב באופן אימפולסיבי, לא מסודר, במקרים רבים מחוץ לבית home") ("away from ובדרך go").("on the מגמת הבריאות הכללית בענף המזון והמשקאות ניכרת גם במוצרי "תענוג והנאה" המתבטאת ברצון הצרכן בפינוק אך עם זאת תוך שמירה על הבריאות. הקבוצה פועלת לענות על מגמה זו בדרך של פיתוח מוצרים וטכנולוגיות מתאימות, כגון הוצאת שומני טראנס וצבעי מאכל מלאכותיים מהמוצרים, הוספת רכיבים בריאים למוצרים ובפיתוח

30 מ" 24 מוצרים מופחתי קלוריות. לצד מגמת הבריאות קיימת מגמה לפיה כאשר הצרכן מחליט להתפנק הוא בוחר במוצר שיעניק לו את מרב ההנאה. כך למשל זוהתה עליה בצריכת שוקולד איכותי ויקר יותר. בהתאם, מתמקדת הקבוצה בייצור מוצרי "תענוג והנאה" פרימיום המספקים ערך מוסף מיוחד לצרכן. מוצרי "תענוג והנאה" של הקבוצה מתאפיינים בחיי מדף ארוכים יחסית, שבין כ 3.5 עד 12 חודשים. האחסון וההובלה של מוצרי השוקולד נעשים בתנאים "ממוזגים" (כ 1816 מעלות) ולגבי יתרת המוצרים אין צורך בתנאי אחסון והובלה מיוחדים. מוצרי "תענוג והנאה" הינם עתירי יבוא ורוויים במותגים בינלאומיים ומקומיים מתחרים. בהתאם, הקבוצה מתמקדת במיתוג מוצריה ובידולם ממוצרים מתחרים, בפיתוח והרחבה של מגוון המוצרים הקיימים ובכניסה למוצרים חדשים. הקבוצה רואה במגמות אלו הזדמנות עסקית למינוף יכולותיה ויתרונותיה היחסיים, ליצירת הרגלי צריכה חדשים ולהחדרת מוצרים ממותגים ופיתוח פתרונות ייחודיים לצרכניה פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים א. להלן נתונים אודות התפלגות הכנסות החברה מחיצוניים (במאוחד) הנובעות מקבוצות של מוצרים דומים בתחום ישראל: במוצרי "בריאות ואיכות חיים" "מוצרי חלב" (הכוללים בעיקר יוגורט, מעדני חלב, גבינות לבנות, חלב מועשר ומשקאות חלב בטעמים); "סלטים" (הכוללים בעיקר סלטים מוכנים וארוזים וירקות חתוכים); ו "מוצרי בריאות ואיכות חיים אחרים" (הכוללים בעיקר חטיפי דגנים, גרנולה, מוצרי דבש, שמן זית וקונפיטורות); ובמוצרי "תענוג והנאה" "ממתקים ומאפה" (הכוללים את מוצרי טבלאות השוקולד, החטיפים המתוקים, גומי לעיסה, מסטיקים, סוכריות וממרחים מתוקים, ביסקוויטים, וופלים, עוגות ועוגיות); ו אדמה, חמאת בוטנים וחטיפים על בסיס קמח תירס). לוחים" (הכוללים חטיפים על בסיס תפוחי

31 25 שיעור מכלל הכנסות הקבוצה הכנסות באלפי ש"ח קבוצת מוצרים דומים מוצרי בריאות ואיכות חיים 20.9% 20.3% 19.4% 1,243,702 1,270,323 מוצרי חלב 1,235, % 3.8% 3.8% 244, ,027 סלטים 240, % 4.7% 4.6% 274, ,387 מוצרי בריאות 293,277 ואיכות חיים אחרים 29.6% 28.9% 27.8% 1,763,072 1,804,737 סה"כ מוצרי 1,769,255 בריאות ואיכות חיים מוצרי תענוג והנאה 12.0% 11.7% 11.2% 716, ,664 ממתקים 717,412 ומאפה 2.1% 2.2% 2.2% 128, , ,145 5 מלוחים 14.1% 13.9% 13.4% 844, ,381 סה"כ מוצרי 854,557 תענוג והנאה 1.1% 65,729 6 אחר 44.8% 42.8% 41.2% 2,673,093 2,671,118 סה"כ תחום 2,623,812 ישראל ב. סכום הרווח הגולמי הנובע מתחום ישראל בשנים , ו 2007 הוא 1,079,780 אלפי, 1,080,338 אלפי, ו 1,091,146 אלפי, בהתאמה. שיעור הרווח הגולמי (ביחס להכנסות מחיצוניים) הנובע מתחום ישראל בשנים , ו 2007 הוא כ 41.2%, 40.4% ו 41.8%, בהתאמה. שיעורי הרווח הגולמי (ביחס להכנסות מחיצוניים) הנובעים מהפעילויות השונות בתחום ישראל נעים בשנת 2009 בטווח שבין 40.8% בקבוצת מוצרי בריאות ואיכות חיים לבין 41.9% בקבוצת מוצרי תענוג והנאה, בין 39.1% לבין 43.3% בשנת 2008, ובין 41.2% לבין 43.3% בשנת 2007 בהתאמה. ההכנסות מקבוצת המוצרים "מלוחים" הם בהתאם לחלקה של החברה ב"שטראוס פריטו ליי" (50%). הכנסות מפעילות קניה ומכירה של חומרי גלם ומוצרי ביניים בתעשיית המזון ללקוחות תעשייתיים בישראל; פעילות זו נמכרה בדצמבר

32 תחרות בתחום ותחליפיים. ישראל מוצרים מתחרים. קיימת תחרות חריפה בין יצרני מזון המוכרים מוצרים דומים לכל קבוצות המוצרים העיקריות של הקבוצה בתחום בישראל המשיכו להתחזק גם בשנת 2009 ספקי המזון והמשקאות ישראל קיימים הבינוניים, בעיקר בשוק הפרטי; הספקים הגדולים איבדו נתחי שוק הן בשוק המאורגן (מכ 55.6% בשנת 2008 לכ 55.4% בשנת 2009) והן בשוק הפרטי (מכ 54.6% לכ 54.2%), (על פי נתוני סטורנקסט). נתח הספקים הקטנים גבוה משמעותית בשוק הפרטי לעומת השוק המאורגן. במוצרי "בריאות ואיכות חיים" של הקבוצה המתחרים העיקריים הם "תנובה", "טרה" (מקבוצת החברה המרכזית למשקאות) ו"אסם נסטלה". "תנובה" ו"טרה" מתחרות בעיקר במוצרי החלב ו"אסם" מתחרה במוצרי הסלטים. בנוסף, בכל קבוצת מוצרים, קיימים מתחרים מקומיים קטנים נוספים. לשתי המתחרות העיקריות במוצרי החלב של הקבוצה שיתופי פעולה עם חברות בינלאומיות, אשר הגבירו את התחרות בשוק היוגורט והמעדנים. ל"תנובה" שיתוף פעולה החל משנת 2002 לגבי מוצרי היוגורטים של חברת החלב הבינלאומית "יופלה",(Yoplait) ול"טרה" שיתוף פעולה מתחילת מוצרי לגבי 2008 שנת היוגורטים והמעדנים של חברת החלב הבינלאומית "מולר",(Müller) שיתוף הפעולה של שתי המתחרות הגביר מאוד את התחרות בשוק מוצרי היוגורט והמעדנים. במוצרי "תענוג והנאה" של הקבוצה מתמודדת הקבוצה בשוק שבו תחרות חריפה בין יצרנים ויבואנים המוכרים מוצרים דומים ותחליפיים. המתחרים העיקריים במוצרי הקבוצה הם מתוצרת "יוניליבר", "אסם נסטלה" ו"לימן שליסל". כמוכן, קיימים מתחרים נוספים קטנים. בשנת 2009 נמשכה התחרות מצד מוצרי המותג הפרטי של גופים קמעונאיים שהרחיבו את מגוון המוצרים המתחרים במוצרי הקבוצה בתחום ישראל. ראו גם בגורמי סיכון, סעיף 27.1.יז לפרק זה. להלן פירוט נתחי השוק של הקבוצה ושל המתחרה העיקרי שלה לשנים 2008 ו 2009 בהתייחס למוצרים העיקריים של הקבוצה בתחום ישראל, בהתאם לנתונים משוקללים המבוססים על נתוני חברת סטורנקסט בשוק הקמעונאי המבורקד (הכולל את רשתות השיווק הגדולות, עצמאיות): המינימרקטים הפרטיים המבורקדים ורשתות שיווק

33 27 נתח שוק משוקלל (באחוזים כספי) לשנת 2009 לשנת 2008 קבוצת מוצרים דומים הקבוצה המתחרה העיקרי הקבוצה המתחרה העיקרי 35% 48% 37% 47% 7 יוגורטים 65% 25% 68% 20% 8 גבינות 17% 74% 20% 71% 9 מעדני חלב 35% 62% 34% חלב בטעמים 62% 51% 49% 45% חלב מועשר 54% 40% 30% 40% 30% 10 סלטים ארוזים 19% 46% 19% 49% 11 ירקות חתוכים 11% 60% 10% 62% 12 טבלאות שוקולד 19% 47% 20% 48% 13 חטיפים מתוקים 63% 35% 65% גומי לעיסה 34% 14% 34% 17% 30% וופלים 52% 33% 53% 33% מלוחים 24% 61% 21% 60% דבש בין הגורמים השליליים המשפיעים או עשויים להשפיע להערכת הנהלת החברה על מעמדה התחרותי של הקבוצה בתחום ישראל ניתן לכלול את התחזקות המותגים הפרטיים ברשתות השיווק; הרחבת פעילות של חברות מזון בינלאומיות בשוק המזון המקומי בישראל; התגברות יבוא לארץ של מוצרים זולים ממותגים; פיתוח מותגים ויכולות מכירה ושיווק בידי מתחרים אשר יקטינו את היתרון התחרותי של הקבוצה. לגורמים החיוביים המשפיעים על מעמדה התחרותי של הקבוצה ראו סעיף 7 לפרק זה. כולל אקטימל. כולל קוטג', גבינות שמנת וגבינות רכות. כולל מעדני גבינה לפעוטות "גמדים", "דניאלה", "ימי" וכדו'. כולל מוצרי המותג "אחלה". מוצרי הירקות החתוכים משווקים תחת מותגי הקבוצה וכן נמכרים כמותג פרטי של "קואופ הריבוע הכחול". כולל שוקולד לילדים. כולל חטיפי דגנים וחטיפי דגנים למבוגרים

34 28 באופן תמידי הקבוצה מתמודדת עם התחרות בתחום ישראל באמצעות ריכוז מאמצי שיווק ופרסום; בנייה ותחזוקה של מותגים; מערך הפצה מקיף; שיתופי פעולה עם קונצרנים רב לאומיים ("דנונה", "פפסיקו") המאפשרים לקבוצה שימוש בידע ובסימני מסחר; פיתוח והשקה של מוצרים חדשים; כניסה לתחומים חדשים (לרבות בדרך של יצירת שותפויות מקומיות שונות ורכישת אחזקות בחברות המתמחות בתחומים חדשים); השקעה במתקני ייצור ובפיתוח יכולת טכנולוגית. 9.5 כושר ייצור א. ב. ג. כושר הייצור של מפעלי הקבוצה בתחום ישראל נמדד בכמות מיוצרת לשנה. קווי הייצור במפעלי הקבוצה בתחום ישראל הם קווים אוטומטיים, ומרביתם מופעלים בשלוש משמרות עבודה ביממה. כושר הייצור השנתי הפוטנציאלי המקסימלי של מפעלי הקבוצה בתחום ישראל, בשלוש משמרות עבודה, במונחי יחידות טון מוצר לשנה, בשנים 2009 ו 2008 היה כ 345 אלף טון וכ 325 אלף טון בהתאמה. שיעור ניצול כושר היצור בפועל בממוצע בשנים 2009 ו 2008, היה כ 54% וכ 60% בהתאמה. הגידול בהיקף כושר הייצור הפוטנציאלי נובע מגידול בפוטנציאל הייצור במחלבות שטראוס בריאות, במחלבות יטבתה ואביב וכן גם בשטראוס מזון טרי, בעקבות שדרוג קווי ייצור. הקבוצה נוהגת לבצע באופן שוטף שיפורים ושדרוגים של הציוד והמכונות שבמפעליה וכן הרחבה של קווי הייצור במטרה לשמר ולהגדיל את כושר היצור בהתאם לתוכניות העבודה של הקבוצה. במהלך שנת 2008 נבנה במחלבה באחיהוד מתקן טיפול ביולוגי בשפכים בעלות של כ 11 מיליון, האמור להתחיל לפעול במהלך השבועות הקרובים. על בסיס המידע הקיים בידי החברה נכון למועד הדוח התקופתי, החברה אינה צופה כי תידרש לבצע בשנת 2010 השקעות חריגות מהותיות בציוד ובמכונות בתחום ישראל. 9.6 רכוש קבוע, מקרקעין ומתקנים להלן תיאור של עיקר המקרקעין ושאר הרכוש הקבוע המהותי של הקבוצה, את פעילותה בתחום ישראל. המשמשים מפעלים א. מחלבה באזור התעשייה ברלב מחלבה המשמשת לייצור מוצרי חלב. המחלבה מצויה במקרקעין בשטח של כ 66.5 דונם, ושטחו הבנוי הוא כ 21,000 מ"ר. שטראוס בריאות חוכרת את המקרקעין ממינהל מקרקעי ישראל, בהתאם

35 29 להסכם חכירה מהוון משנת תקופת החכירה הינה ל 49 שנים החל מיום 15 ביוני,.1997 ב. ג. ד. ה. ו. מחלבת משקאות החלב ביטבתה מחלבה המשמשת לייצור בעיקר משקאות חלב וחלב מועשר. המחלבה מצויה במקרקעין בשטח של 8,000 מ"ר ושטחה הבנוי הוא כ 6,100 מ"ר. מחלבות יטבתה חוכרת את המקרקעין בחכירת משנה מקיבוץ יטבתה. שטח המחלבה הוחכר בחלקו עד שנת 2026 ובחלקו עד שנת נקבע, כי דמי החכירה ישולמו בהתאם לתשלום דמי החכירה למינהל מקרקעי ישראל על פי חוזה החכירה הראשי. חכירת המשנה טרם אושרה על ידי מינהל מקרקעי ישראל, אולם הנהלת הקבוצה סבורה כי לא קיימת מניעה לקבלת אישור כאמור, ואולם קבלת האישור תהא טעונה, ככל הנראה, תשלום דמי היוון למנהל. מחלבת "אביב" באזור התעשייה נתיבות מחלבה המשמשת לייצור מוצרי חלב בכשרות מהודרת. המחלבה מצויה במקרקעין בשטח של כ 5,000 מ"ר ושטחה הבנוי הוא כ 2,020 מ"ר. מחלבות אביב שוכרת את המקרקעין מצד שלישי לתקופה המסתיימת ביום 28 בפברואר 2012 ועומדת לה אופציה להאריך את תקופת השכירות ב 10 שנים נוספות. מפעל סלטים בכרמיאל מפעל המשמש לייצור סלטים. המפעל מצוי במקרקעין בשטח של כ 18,000 מ"ר ושטחו הבנוי הוא כ 9,000 מ"ר. שטראוס מזון טרי שוכרת את המקרקעין ממון פארק תעשיות (1994) בע"מ. לאחר הגשת תביעות הדדיות, הגיעו הצדדים, במהלך שנת 2008, להסדר פשרה עקרוני, שאושר בבית משפט במהלך בשנת 2009 רכשה שטראוס מזון טרי את המבנה והמקרקעין, ראו סעיף לפרק זה וכן גם ביאור לדוחות הכספיים של החברה ליום מפעל ירקות חתוכים בשדה ניצן מפעל המשמש לחיתוך, ערבוב ואריזה של ירקות טריים ומצוננים. המפעל מצוי במקרקעין בשטח של כ 2,800 מ"ר ושטחו הבנוי הוא כ 2,560 מ"ר. שטראוס ירקות טריים שוכרת את המקרקעין משדה ניצן מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ לתקופה של 23 שנים המסתיימת בינואר מפעל מכוורת בקיבוץ יד מרדכי מפעל המשמש לייצור מוצרי דבש, שמן זית וקונפיטורות. המפעל מצוי במקרקעין בשטח של כ 10,400 מ"ר ושטחו הבנוי כ 4,300 מ"ר. ידמרדכי שטראוס שוכרת את הזכויות בקרקע מקיבוץ יד מרדכי לתקופה של עשר שנים המסתיימת בדצמבר 2013 ומתחדשת אוטומטית ל 10 שנים נוספות, אלא אם הודיע מי מהצדדים על ביטול הסכם השכירות.

36 30 ז. ח. מפעל הממתקים בנצרת מפעל המשמש לייצור ממתקים ומוצרי מאפה. המפעל מצוי במקרקעין בשטח של כ 47,500 מ"ר ושטחו הבנוי הוא כ 35,000 מ"ר. החברה הינה בעלים בכ 32,000 מ"ר מהשטח, בעלת זכות להירשם כבעלים בכ 10,500 מ"ר (הזכויות נרכשו ממינהל מקרקעי ישראל, טרם נרשמו על שם החברה ונמצאים בהליכי רישום) ובעלת זכויות חכירה בכ 5,000 מ"ר נוספים, בהתאם לשלושה הסכמי חכירה לא מהוונים, המסתיימים באוגוסט 2012 (כ 500 מ"ר), באוגוסט 2013 (כ 2,000 מ"ר) וביולי 2020 (כ 2,500 מ"ר). הסכמי החכירה כוללים (כל אחד מהם) אופציה לחוכר להאריך את תקופת החכירה ב 49 שנים נוספות. בסוף שנת 2005 חתמה הקבוצה על מערכת הסכמים לרכישה של זכויות חכירה בכ 28,000 מ"ר נוספים בנצרת, הצמודים למפעל, כעתודה קרקעית למפעל. לגבי מקרקעין אלו, המהווים חלק מחלקה, קיים הסכם שיתוף עם צד שלישי. למועד הדו ח התקופתי, החזקה במקרקעין הועברה לחברה אך הליכי רישום החכירה על שם הקבוצה טרם בוצעו. מפעל חטיפים מלוחים באזור תעשיה שער הנגב מפעל המשמש לייצור חטיפים מלוחים. המפעל מצוי במקרקעין בשטח של כ 26,300 מ"ר ושטחו הבנוי הוא כ 10,000 מ"ר. שטראוס פריטו ליי חוכרת את הזכויות בקרקע ממינהל מקרקעי ישראל, בהתאם להסכמי חכירה מהוונים, המסתיימים באפריל 2041 (4,900 מ"ר) ובאפריל (21, מ"ר). הסכמי החכירה כוללים (כל אחד מהם) אופציה לחוכר להאריך את תקופת השכירות ב 49 שנים נוספות. מרכזי הפצה, לוגיסטיקה ושטעון ט. י. מרכזי הפצה עיקריים של מוצרים מצוננים מרכזי ההפצה והלוגיסטיקה בחיפה (האחראי על אזור הצפון) ובפתח תקווה (האחראי על אזור המרכז והדרום) מטפלים במוצרים המחייבים מערך הפצה מצונן. מרכז ההפצה בחיפה מצוי במקרקעין בשטח של כ 8,865 מ"ר ושטחו הבנוי הוא כ 4,736 מ"ר. שטראוס בריאות שוכרת את המקרקעין ביחד עם גלידת שטראוס בע"מ (להלן: "גלידת שטראוס") מצדדים שלישיים, לתקופת שכירות של 20 שנה המסתיימת בחודש אוקטובר מרכז ההפצה בפתח תקווה מצוי במקרקעין בשטח של כ 15,000 מ"ר ושטחו הבנוי הוא כ 5,792 מ"ר. שטראוס שיווק שוכרת את המקרקעין החל משנת 1990 מרב אתגר בע"מ (חברה הנשלטת על ידי חלק מבעלי השליטה בחברה). תקופת השכירות הנוכחית מסתיימת בשנת מרכזי הפצה עיקריים של יתר המוצרים מרכזי ההפצה והלוגיסטיקה של מוצרי הקבוצה שאינם מחייבים הפצה מצוננת מצויים בצריפין (האחראי בעיקר על אזור המרכז והדרום) ועכו (האחראי על צפון הארץ).

37 31 מרכז ההפצה בצריפין מצוי במקרקעין בשטח של כ 35,000 מ"ר ושטחו הבנוי הוא כ 19,000 מ"ר. הקבוצה שוכרת השטחים מצד שלישי לתקופה של 25 שנה המסתיימת בנובמבר לעיתים, בהתאם לצורך, שוכרת החברה שטחים נוספים באזור מרכז ההפצה לתקופות קצרות מאד. מרכז ההפצה בעכו מצוי במקרקעין בשטח של כ 20,000 מ"ר ושטחו הבנוי הוא כ 8,695 מ"ר. הקבוצה שוכרת שטח זה מצד שלישי (שבעצמו חוכר את הקרקע ממינהל מקרקעי ישראל לתקופה המסתיימת ביום ) לתקופה של 10 שנים המסתיימת בפברואר לקבוצה אופציה להארכת תקופת השכירות ל 10 שנים ולאחר מכן ל 5 שנים נוספת. יא. אתרי שטעון עיקריים אתרי השטעון העיקריים של הקבוצה בישראל הינם אתר השטעון בבית שמש ואתר השטעון בבאר שבע. אתר השטעון בבית שמש מצוי בשטח של כ 390 מ"ר. שטראוס שיווק שוכרת שטח זה מצד שלישי עד שנת 2011, לזכותה אופציה להארכות נוספות. אתר השטעון בבאר שבע מצוי בשטח של כ 4,920 מ"ר. הקבוצה חוכרת שטח זה ממינהל מקרקעי ישראל, בחוזה חכירה מהוון לתקופה של 49 שנים המסתיימת בשנת ביום 9 בדצמבר 2009 זכתה החברה במכרז של מינהל מקרקעי ישראל, לחכירה ארוכת מועד של כ 71 דונם מקרקעין במתחם פארק העסקים אשר בשוהם. החברה בוחנת את האפשרות להשתמש במתחם לצרכים תעשייתיים או לוגיסטיים. ביום 1 במרץ 2010 נחתם חוזה חכירה בין החברה לבין מדינת ישראל רשות הפיתוח לתקופה של 49 שנה החל מיום , עם אופציה להארכה של 49 שנים נוספות. המקרקעין ושאר הרכוש הקבוע, לרבות המתקנים, המכשירים, הכלים והציוד של החברה, יטבתה, שטראוס פריטו ליי, ומחלבות אביב משועבדים בשעבוד צף לטובת מדינת ישראל, וזאת להבטחת התחייבויותיהן של החברות הנ"ל בקשר עם קבלת מענקי השקעה שהתקבלו במסגרת הענקת מעמד "מפעל מאושר" למפעלי החברות הנ"ל לפי חוקי עידוד השקעות הון או החוק לעידוד השקעות הון בחקלאות, תשמ"א 1980 (להלן: "חוקי עידוד השקעות הון"). לפירוט בדבר תוכניות ההשקעה בגינן ניתן למפעלים מעמד של "מפעל מאושר" וההטבות הקשורות בכך, ראו סעיף 19.3 לפרק זה. למדיניות החברה להפחתה בספריה את המכונות והציוד שבמפעליה השונים, בביאור 3.4 לדוחות הכספיים של החברה ליום ראו

38 ג מחקר ופיתוח לתיאור המחקר והפיתוח המתבצע בקבוצה ראו סעיף 16 לפרק זה. הפיתוח של מוצרי החלב מבוצע בין השאר תוך שימוש בידע המקיף המצוי בידי דנונה. הפיתוח של מוצרי החטיפים המלוחים מבוצע בין השאר תוך שימוש בידע המצוי בידי פפסיקו. 9.8 נכסים לא מוחשיים א. רישיונות וזיכיונות לשטראוס בריאות הסכם רישיון עם דנונה לשימוש בידע ובסימני מסחר לגבי כל מוצרי החלב הטריים וכל מוצרי המזון לתינוקות המצוננים של דנונה בהווה ובעתיד. לפירוט אודות הסכם הרישיון והתשלומים ששולמו בגינו ראו סעיף 9.13 א..2 לפרק זה. לשטראוס פריטו ליי הסכם רישיון משנת 1990 עם פפסיקו לשימוש בסימני מסחר של פפסיקו לגבי כל מוצרי החטיפים המלוחים המשווקים על ידי שטראוס פריטו ליי על בסיס הידע של פפסיקו. לפירוט אודות הסכם הרישיון הנ"ל והתשלומים ששולמו בגינו ראו סעיף לפרק זה. ב. סימני מסחר ומדגמים נוכח התמקדות הקבוצה במוצרים ממותגים, חשיבות רישומם של סימני מסחר על שמות מותגיה היא רבה. על שם הקבוצה רשומים בישראל סימני מסחר על מרבית שמות המותגים המשמשים אותה בתחום ישראל, למעט אלו הרשומים על שם פפסיקו ולגביהם לקבוצה רישיון שימוש, ולמעט סימני המסחר של "דנונה" בהם עושה הקבוצה שימוש, בהתאם להסכם הרישיון עם דנונה. כמוכן, הקבוצה עושה שימוש בסימן המסחר "שטראוס", הרשום על שם שטראוס אחזקות. לפרטים אודות הזכות שהעניקה שטראוס אחזקות לחברה לעשות שימוש בשם "שטראוס" ראו בתיאור הסכם המיזוג בין החברה לשטראוס אחזקות בסעיף 22.1 לפרק זה. תוקפו של רישום סימן מסחר בישראל הינו לתקופות מוגבלות הקבועות בחקיקה, וניתן לחידוש בתום כל תקופה. להערכת הקבוצה אורך החיים הכלכלי של סימני המסחר העיקריים של הקבוצה הינו רב שנים, לנוכח שנות השימוש הרבות בסימנים אלו, ומעמדם הדומיננטי בשוק. לפרוט העלויות והתנועה הכספית בנכסים בלתי מוחשיים, בשנים 2009 ו 2008, ראו ביאור 15 לדוחות הכספיים של החברה מיום

39 הון אנושי למבנה הארגוני של הקבוצה ולפרטים נוספים בדבר טיבם של הסכמי העסקה, השקעות באימונים והדרכות וכיוצ"ב ראו סעיף 17.3 לפרק זה. להלן פירוט מספר עובדי הקבוצה (כולל כלל העובדים בחברות שאינן בהחזקה מלאה) בתחום ישראל (כולל 532 ו 460 עובדי חברות כח אדם, לימים ו , בהתאמה): מספר עובדים ליום , ,707 4, , ,820 4,717 הנהלה כספים, שיווק, משאבי אנוש, מערכות מידע ומינהלה מכירות והפצה רכש ולוגיסטיקה תפעול סה"כ בעקבות תהליך גיבוש מחדש של המודל הניהולי האסטרטגי בקבוצה, במהלך המחצית השנייה של שנת 2009, עברו כ 70 עובדים ממטה הקבוצה למטה ישראל. כמו כן, חל גידול במספר עובדי חברות כוח אדם בתפעול חומרי גלם וספקים א. ב. המחצית הראשונה של שנת 2009 התאפיינה במגמה מעורבת של מחירי חומרי הגלם העיקריים בהם עושה הקבוצה שימוש בפעילותה בתחום ישראל, זאת כתוצאה מצמצום בביקושים כתוצאה מהמיתון העולמי, לצד פעילות ספקולטיבית משמעותית בשוק הקומודיטיס. במהלך הרבעון השלישי של שנת 2009 התחדשה מגמת התייקרות המחירים כתוצאה מגידול בביקושים הנובע מתחילת התאוששות בשווקים והיציאה ממיתון, יחד עם פעילויות יזומות על ידי הממשלות באירופה ובארה"ב. חומר הגלם העיקרי שבו עושה הקבוצה שימוש במסגרת ייצור מוצרי "בריאות ואיכות חיים", אשר עלותו מהווה מעל 20% מסך רכישות חומרי גלם בהם נעשה שימוש במוצרים אלו, הוא חלב גולמי. בנוסף, עושה הקבוצה שימוש בעיקר בסוכר, באבקות חלב, בטחינה, בירקות וקטניות שונים, פירות קפואים ומעוכים, שמן זית, דבש וחומרי אריזה.

40 ג. 34 חלב ניגר נרכש מיצרני חלב שונים באזור הגליל המערבי, הערבה, צפון הנגב ורמת הנגב. הקבוצה מחויבת לקלוט את מלוא מכסת החלב שמייצר היצרן ממנו היא רוכשת את החלב. רוב הכמות הנרכשת מנוצלת לייצור מוצרים, ועודפי הרכישות (בעיקר בחודשי החורף) מיובשים לאבקת חלב ולשומן חלב ומשמשים לשימוש עצמי (בעיקר בתקופת הקיץ) או נמכרים לגלידת שטראוס במחירי שוק. במהלך שנת 2008 נוצרו עודפי חלב גדולים המיובשים לאבקות חלב ולשומן חלב. במטרה לחסל את עודפי האבקות ושומן החלב, בוצע לראשונה במהלך שנת 2009, בתיאום מלא עם מועצת החלב, מהלך של מכירת העודפים לשימוש בייצור במפעלים אחרים של הקבוצה בארץ, מהלך אשר בין היתר, חסך לחברה ייבוא חומרים מחו"ל. שטראוס בריאות, יטבתה ואביב נוהגות (כמקובל, למיטב ידיעת החברה, בענף החלב) להעניק הלוואות ליצרני החלב (שסכומן נכון ליום 31 בדצמבר 2009 הינו בסך של כ 14.1 מיליון ; ירידה של 37% מהיתרה בשנה קודמת, בעקבות פירעונן של מספר הלוואות מהותיות) המיועדות להשקעה בתשתית או בציוד ברפתות, בתנאים מסחריים מקובלים, המובטחות בביטחונות שונים. לפרטים לגבי ההסדרים בדבר קביעת מחירי החלב הגולמי ראו סעיף 9.12 לפרק זה. להלן גרף המתאר את השינויים שחלו במחיר החלב הגולמי במהלך השנים 2007 עד (וכולל) חודש ינואר 2010 (הנתונים בציר האנכי מייצגים עלות בש"ח ל 1 ליטר והנתונים בציר האופקי מייצגים זמן): חלב גולמי מחיר מטרה (בשער המשק) ש"ח לליטר Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q השנים 2007 ו 2008 התאפיינו ברצף עליות במחיר החלב הגולמי, הנובעות מהתייקרויות עולמיות במזון לבהמות. לקראת סוף שנת 2008 החלה ירידה במחירי החלב הגולמי אשר נמשכה בשנת במקביל, בשוק אבקות

41 35 החלב, המשיכה מגמת ההתייקרות עד לאמצע שנת 2008 בשל גידול בביקושים, פגעי מזג אוויר וביטול הסובסידיה הממשלתית ליצואנים באירופה. במהלך הרבעון האחרון של שנת 2008 ועד אמצע שנת 2009, חלה ירידה של עשרות אחוזים במחירי אבקות החלב בארץ ובעולם. המשבר הכלכלי העולמי גרם לירידה בצריכת מוצרי חלב וממשלות באירופה ובארה"ב עודדו את הייצור בקביעת מחירים מסובסדים ליצרנים. עם השינוי במדיניות לטיפול בעודפים, החל מאוגוסט 2009, השתנתה המגמה והחלה התייקרות מחודשת במחירי אבקות החלב בעולם. בעקבות התאוששות בביקושים החלה צריכה מואצת של אבקות חלב ובארה"ב ננקטה מדיניות של קיטון במצבת הבקר. ירקות נרכשים מחקלאים בישראל. קטניות ופירות קפואים ומעוכים נרכשים הן בארץ והן מחוץ לישראל. בתקופת הדיווח הרלבנטית לא היה ספק שהיקף רכישות הקבוצה ממנו עלה על 10% מהיקף הרכישות הכולל של חומרי גלם ואריזות למוצרי בריאות ואיכות חיים. ג. חומר הגלם העיקרי שבו עושה הקבוצה שימוש במסגרת ייצור מוצרי "תענוג והנאה", אשר עלותו מהווה 20% ומעלה מסך רכישות חומרי גלם בהם נעשה שימוש במוצרים אלו הוא מוצרי קקאו (חמאת קקאו ועיסת קקאו). בנוסף, עושה הקבוצה שימוש בעיקר באבקת חלב, סוכר, קמח, שמן, אגוזים, תפוחי אדמה וחומרי אריזה. חלק ניכר מחומרי הגלם האמורים הינם קומודיטיס הנרכשים ונסחרים בבורסות בלונדון ובניויורק במטבע זר (דולר, אירו וליש"ט). לפיכך, עלות חומרי גלם אלו חשופה לתנודות בשערי חליפין ותנודות מחירים בשווקי קומודיטיס. כמוכן, חשופה עלות חומרי גלם המופקים מצמחים (כגון סוכר, קקאו, אגוזים) לתנודות שמקורן בשווקי המוצרים ובעיקר בתנודות בהיצע עקב שינויים במזג האוויר, תקופת הבשלה וכדומה. מחירי חמאת הקקאו ועיסת הקקאו תלויים במידה רבה במצב הפוליטי והביטחוני בחוף השנהב, שהיא היצואנית העיקרית של חומרים אלו, ומאופיינת בחוסר יציבות שלטונית בשנים האחרונות. מחירי פולי הקקאו ועיסת הקקאו המשיכו לעלות גם בשנת 2009, בשל פעילות ספקולטיבית וקיטון בהיצע עקב פגעי טבע ואי יציבות פוליטית בחוף השנהב. מחיר חמאת הקקאו נשאר ללא שינוי מהותי, בשל התייקרות אבקת הקקאו המהווה מוצר חליפי. בנוסף, עד לרבעון השלישי בשנת 2008 המשיכו

42 36 לעלות מחירי הקמח והשמנים בעולם, ובמהלך שנת 2009 נרשמה ירידה משמעותית במחירי הקמח והשמנים, בעקבות ירידה בביקושים. להלן שני גרפים, הראשון מתאר את השינויים במחיר פולי הקקאו (בפאונד לטון), במחירי עיסת הקקאו liquor) (Cocoa וביחס שבין מחירי פולי הקקאו לבין עיסת הקקאו ratio) (Cocoa liquor במהלך השנים , ו השני מתאר את השינויים במחיר פולי הקקאו (בפאונד לטון), במחירי חמאת הקקאו butter),(cocoa וביחס שבין מחירי חמאת הקקאו לבין מחירי פולי הקקאו ratio) (Cocoa butter במהלך השנים 2008,2009 ו ;2007 מחירי פולי הקקאו הינם על פי נתוני רויטרס ויתר הנתונים הינם על פי נתוני ספק קקאו. עיסת קקאו 3,600 Cocoa Mass Price 1.8 Price (GBP/TON) 3,100 2,600 2,100 1,600 1, Ratio Jan07 Mar07 May07 Jul07 Sep07 Nov07 Jan08 Mar08 May08 Jul08 Sep08 Nov08 Jan09 Mar09 May09 Jul09 Sep09 Nov09 Cocoa Beans Price Cocoa Mass Price Cocoa Mass Ratio חמאת קקאו Price (GBP/TON) 5,100 4,600 4,100 3,600 3,100 2,600 2,100 1,600 1, Cocoa Butter Price Jan07 Mar07 May07 Jul07 Sep07 Nov07 Jan08 Mar08 May08 Jul08 Sep08 Nov08 Jan09 Mar09 May09 Jul09 Sep09 Nov09 Ratio Cocoa Beans Price Cocoa Butter Price Cocoa Butter Ratio להלן גרף המתאר את השינויים במחיר הסוכר (דולר לטון) במהלך השנים 2009, 2007 על פי נתוני רויטרס:

43 37 (110% 2009, מחיר הסוכר המשיך להתייקר בשיעור ניכר במהלך שנת פעילות ספקולטיבית והקטנת היקפי הייצור בעיקר בעקבות מצטבר שנתי) בהודו. בתקופת הדיווח הרלבנטית לא היה ספק שהיקף הרכישות ממנו עלה על 10% מהיקף הרכישות הכולל של חומרי גלם ואריזות למוצרי "תענוג והנאה". ד. חומרי האריזה העיקריים המשמשים את הקבוצה בפעילותה בתחום ישראל הם למינטים ויריעות פלסטיק, קרטונים, גביעים ובקבוקים מוכנים, וקרטון גלי, הנרכשים מיצרנים שונים, בעיקר בישראל, וחלקם מחוץ לישראל (בעיקר באירופה). לאחרה התייקרויות המשמעותיות במחירי חומרי האריזה שהתרחשו בשנת 2008, חלה ירידה משמעותית בשנת 2009 במחירי האריזה, בעקבות הירידות במחירי הנפט בעולם. להלן גרף המתאר את השינויים במחיר חבית נפט במהלך השנים 2007 :2009

44 38 הקבוצה מתמודדת עם התנודתיות במחירי חומרי הגלם המשמשים למוצריה באמצעות התייעלות בתהליכי הרכש, הייצור, המכירה והשיווק, שימוש בתחליפים ושינויים בתמהיל מוצריה בהתאם. זמינות חומרי הגלם הנרכשים מחוץ לישראל תלויה, בין היתר, ביכולת לייבאם לארץ, בזמני תובלה ימית או אווירית ובפעילות תקינה של הנמלים בישראל. ה. הקבוצה נוהגת לרכוש את חומרי הגלם והאריזה ממספר רב של ספקים, והיא בוחרת את ספקיה על פי איכות הסחורה המוצעת על ידם, זמינותה, אמינות ויציבות הספקים ועל פי המחירים המוצעים על ידם. ככלל, מדיניות הקבוצה היא כי ביחס לכל אחד מסוגי חומרי הגלם (במידת האפשר) יהיו לקבוצה מספר ספקים. ככלל, מרבית ההסכמים של הקבוצה עם ספקיה הינם הסכמי מסגרת, לרוב לתקופות שעד 12 חודשים, הכוללים מועדי אספקה, מחיר, איכויות, כמויות אספקה ותנאי אשראי. לרוב, הרכישות הן לפי הזמנות שוטפות.

45 הון חוזר מדיניות החזקת מלאי חומרי גלם החברה החזיקה בתחום ישראל ממוצע מלאי חומרי גלם ואריזה (למעט חלב, שמוחזק כמלאי יומי) אשר שימש אותה בשנת 2009 לכ 56 ימים, לעומת כ 75 ימים בשנת שנת 2009 התאפיינה בהתמקצעות והתייעלות בנושא ניהול המלאי. נקבעו יעדים בערכים כספיים של המלאים ברמה של יחידה עסקית; הוקמה ועדת מעקב המתכנסת פעמיים בחודש; תוכננה ויושמה מערכת בקרה ממוחשבת, אשר מציגה באופן שוטף את מצב המלאי וחריגים אם ישנם. מדיניות החזקת מלאי מוצרים גמורים החברה החזיקה בתחום ישראל ממוצע מלאי מוצרים גמורים בשנת 2009 לתקופה של כ 21 ימים, בדומה לרמה בשנת מדיניות החזרת סחורות הקבוצה מאפשרת לצרכן הסופי וללקוחות להחזיר מוצרים פגומים או מוצרים שפג תוקפם, ולקבל זיכוי כספי מתאים. מדיניות אשראי אשראי ללקוחות: החברה מעניקה ללקוחותיה אשראי לתקופות שנעות בין מזומן ל 135 יום, בהתאם לסוג הלקוח ולהתקשרות עמו. תקופת האשראי הממוצעת ללקוחות בשנת 2009 עמדה בתחום ישראל על כ 44 יום, לעומת 50 יום בשנת ההיקף הממוצע של סכום האשראי ללקוחות היה כ 361 מיליוני בשנת,2009 וכ 377 מיליון בשנת א.,2008 עם תום יישום מערכת ניהול המכירות בשנת נעשה מאמץ ניכר להעמיק את הגביה. אשראי מספקים: החברה מקבלת אשראי מספקיה לתקופות שנעות בין 15 ל 110 יום, למעט חלק מספקי סחורות הקומודיטיס להם נוהגת הקבוצה לשלם בתנאי מזומן, ולמעט החלב הניגר, הנרכש באשראי ספקים שמתאפיין בטווחי אשראי קצרים, בממוצע של כ 17 יום. תקופות האשראי הממוצעות שקבלה הקבוצה מספקיה בשנת 2009 עמדה בתחום ישראל על כ 66 יום, בדומה לרמה בשנת ההיקף הממוצע של סכום האשראי מהספקים היה כ 348 מיליוני בשנת,2009 וכ 414 מיליוני בשנת.2008 ב. הירידה בהיקף הממוצע של יתרות הספקים, נובעת מהקיטון ברמות המלאי. החישוב בוצע בהתאם לנתונים החשבונאיים, כחלוקה של ממוצע מלאי חומרי גלם לשנה הרלבנטית בשימוש החומרים הכלול בעלות המכר של החברה (במאוחד) באותה שנה מוכפל ב 365 ימים. 14

46 40 האשראי מספקים מנוהל על פי קריטריונים אשר הוגדרו בוועדת אשראי, הפועלת מכוח נהלים אשר מסמיכים את הוועדה לדון בבקשות חריגות מגבלות ופיקוח על תחום הפעילות א. הכרזה כמונופולין במעדני חלב מכוח הכרזה משנת 1998 לפי חוק ההגבלים העסקיים, שטראוס אחזקות (לרבות כל תאגיד אחר המייצר או משווק מעדני חלב, המצוי בשליטתה של שטראוס אחזקות, שולט בה או נשלט על ידי השולטים בה) הוכרזה כבעלת מונופול במעדני חלב. "מעדני חלב" הוגדרו בהכרזה כ"מוצר חלב בלתי מוחמץ, מומתק בסוכר או בחומרים מתוקים חלופיים והמכיל בנוסף לרכיבי החלב גם מרכיבי טעם אופייניים (שוקולד, וניל, שוקו וכד') והמיועד לאכילה בכפית". בחודש אפריל 1998 נתן הממונה על ההגבלים העסקיים הוראות שתוקפן היה לחמש שנים, ולמועד הדו ח התקופתי תוקפן פג ולא ניתנו הוראות חדשות. בפועל, הקבוצה פועלת בהתאם להוראות אלו ומקיימת אותן. לפי ההוראות, בין היתר, בעלת המונופולין לא תתנה את אספקת או את תנאי האספקה של מעדני חלב המשווקים על ידה בהתחייבות לרכוש סוג מוצרים מסוים ממנה או מהחברה; לא תתקשר עם לקוחותיה בהסדרים הכוללים הסכמות בלעדיות; לא תציע ללקוחותיה הנחות והטבות בלתי סבירות, המותנות בגידול בהיקף רכישות מעדני חלב של אותו לקוח; לא תמכור את מעדני החלב במחיר מתחת לעלות המוצר; לא תגיע להסכמות עם לקוחותיה (להבדיל מציון מחיר מומלץ לצרכן) בדבר מחיר המכירה לצרכן של מוצר כלשהו. ב. הכרזה כמונופולין בשוק טבלאות השוקולד בשנת 1988 החברה הוכרזה כבעלת מונופול, בין היתר, בשוק טבלאות השוקולד. בעקבות ההכרזה, נתן הממונה על ההגבלים העסקיים הוראות לבעלת המונופולין. בהוראות משנת 1998 (אשר הוחלו על החברה וכל חברה בשליטתה, השולטת בה או הנשלטת על ידי השולטים בה, למעט שטראוס אחזקות) נקבע, בין היתר, כי הקבוצה לא תתנה את אספקת או את תנאי האספקה של טבלאות השוקולד (וכל מוצר דומיננטי אחר לגביו תוכרז הקבוצה כבעלת מונופול) בהתחייבות לרכוש סוג מוצרים מסוים ממנה או משטראוס אחזקות ותאגידים בשליטתה; הקבוצה לא תתקשר עם לקוחותיה בהסדרים הכוללים הסכמות בלעדיות; הקבוצה לא תגיע להסכמות עם לקוחותיה (להבדיל מציון מחיר מומלץ לצרכן) בדבר מחיר המכירה לצרכן של מוצר כלשהו בכפוף לכל דין. תוקף ההוראות נקבע לחמש שנים, לתאריך הדו ח התקופתי תוקפן פג ולא ניתנו הוראות חדשות. בפועל, הקבוצה ממשיכה לפעול בהתאם להוראות אלו ולקיימן.

47 ב. 41 ג. הסדרים ביחס לחלב הגולמי ענף החלב בישראל הינו ענף מתוכנן על כלל היבטיו, ובכלל זה, ייצור על פי מכסות שנקבעות ליצרני החלב (הרפתות), מעורבות ממשלתית בויסות כמויות חומרי הגלם וקביעת מחיר המטרה, הוא המחיר אשר מחלבות משלמות ליצרנים עבור החלב הגולמי. מחיר המטרה נקבע על ידי משרד החקלאות על פי הסדר מוסכם בינו לבין משרד האוצר, שהמועצה לענף החלב בישראל (יצור ושיווק) (להלן: "מועצת החלב") שותפה לו. מועצה זו הוקמה בשנת 1965 על פי החלטת ממשלה, והיא משמשת שולחן משותף לכל הגורמים בענף החלב הממשלה, ארגוני החקלאים ומגדלי הבקר והמחלבות, שבמסגרתו מתקבלות ההסכמות החיוניות לפעולתו התקינה של ענף החלב. עדכון מחיר המטרה מתבצע מדי רבעון. קביעת מחיר המטרה והחובה לרכוש את החלב הגולמי במחיר שאינו נמוך ממנו אינם מוסדרים בחקיקה ומבוססים על הסכמות ארוכות שנים בין הגורמים השונים בענף. לשינויים שחלו בשנים האחרונות במחיר המטרה ראו סעיף 9.10 ' לפרק זה. בשנים האחרונות פועל משרד החקלאות לקדם הצעת חוק אשר תעגן באופן כולל את התכנון וההסדרה השוררים בענף החלב, בדרך של חקיקה. על פי החוק המוצע, שעבר בקריאה ראשונה של הכנסת, קביעת מחיר המטרה תעוגן בחוק באמצעות המנגנון הקבוע בחוק הפיקוח על מחירים, ומדיניות הממשלה, לכל דבר ועניין הכרוך בתכנון הענף, תיקבע בתקנות על ידי שר החקלאות או שרי החקלאות והאוצר, לפי העניין. בצד זאת יוענקו למועצת החלב הסמכויות הדרושות על מנת ליישם את התכנון בפועל שייקבע על פי מדיניות הממשלה. ד. צווים מוסכמים בהמשך להודעת רשות ההגבלים העסקיים בחודש דצמבר 2004, כי בכוונתה להמליץ להעמיד לדין פלילי את החברה, מנכ"ל הפעילות בישראל ו 6 מנהלים נוספים בעבירות לפי חוק ההגבלים העסקיים בקשר לכניסת מוצרי "קדבורי" לשווקים, הגיעה החברה להסכמה עם הממונה כי לא יינקטו צעדי אכיפה ולא יוגש כתב אישום ובמקום זאת תוגש לבית הדין להגבלים עסקיים בקשה לאישור צו מוסכם בין החברה לבין הממונה. על פי הוראות הצו התחייבו החברה ומנהלים בה שלא לנהוג כלפי סיטונאים העובדים עימה בכל אופן שמטרתו או תוצאתו המסתברת היא דחיקת מתחרה שלה מהשוק, חסימתו או הצרת צעדיו, או באופן שיש בו כדי למנוע כניסת מתחרה חדש לשוק. כמו כן, התחייבו החברה ומנהלים בה שלא לנקוט בסנקציות או בהטבות כלפי קמעונאים בזיקה להתנהגותם של הקמעונאים כלפי מוצר המתחרה במוצר של החברה. כן התחייבה החברה כי היא ומנהליה ינקטו בכל האמצעים הדרושים על מנת שכלל עובדיה ושלוחיה העוסקים או קשורים בענייני הצו, יקיימו את הוראותיו, וכי

48 ב. 42 מנהלי החברה יתחייבו אישית לפעול בהתאם להוראות הצו. הלכה למעשה, החברה נוהגת בהתאם להתחייבויות האמורות בצו. הצו נעשה בלא שיהא בכך משום הודאה מצד החברה או כל נושא משרה בה בדבר חבותם על פי הוראות חוק ההגבלים העסקיים או בדבר הפרה מצידם של הוראות החוק. ביום אישר בית הדין להגבלים עסקיים את הצו המוסכם והורה על כניסתו לתוקף. לפרטים נוספים ראו סעיף לפרק זה. לעניין צו מוסכם בנוגע להסדרי סחר בין ספקים ורשתות קמעונאיות ראו סעיף 21.4 לפרק זה. ה. פיקוח על מחירים מחירי חלק ממוצרי החלב במשק הישראלי מפוקחים על פי צווים המוצאים במשותף על ידי שר החקלאות ושר האוצר, לאחר התייעצות בועדת מחירים, מכוח חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, תשנ"ו הצווים קובעים מחירים מרביים לקמעונאי ולצרכן ביחס לחלב שתייה ושורה של מוצרי חלב, והכמות. בפיקוח והם: המסווגים על פי אופיים, המארז שלהם (כגון שקית, קרטון או גביע) למועד דו"ח תקופתי זה "חלב טרי 3% שומן רק שלושה ממוצרי החלב של הקבוצה נותרו (רגיל) בשקית", בקרטון" ו "שמנת חמוצה (15%) שומן (רגילה)". "חלב טרי 3% שומן (רגיל) 9.13 הסכמים מהותיים א. הסכמים עם דנונה הסכם רכישה של 20% ממניות שטראוס בריאות על ידי דנונה ביום התקשרו שטראוס בריאות (בשמה אז, שטראוס מחלבות בע"מ) ושטראוס אחזקות (בשמה אז, מחלבות נהריה שטראוס בע"מ) עם הקונצרן הצרפתי דנונה, בהסכם להקצאת 20% מן ההון המונפק של שטראוס בריאות, בתמורה לכ 66.3 מיליון דולר ארה"ב..1 בהתאם להסכם, לצדדים ניתנה זכות סירוב ראשונה לרכישת מניות שטראוס בריאות במקרה של רכישת מניות על ידי צד ג' (למעט צד קשור של בעלי המניות, כהגדרתו בהסכם, ובלבד שהנעבר יסכים לכבול עצמו לתנאים ולהתחייבויות של המעביר), בתנאים הנקובים בהסכם. בנוסף, נקבעה זכות הצטרפות למכירת מניות על ידי ניצע שכתוצאה ממנה יחזיק צד ג' מעל 50% מן ההון המונפק של שטראוס בריאות, בתנאים הנקובים בהסכם.

49 43 כל בעל מניות המחזיק 10% מהון המניות המונפק של שטראוס בריאות יהיה רשאי למנות בה דירקטור. כל עוד דנונה מחזיקה 20% מהון המניות המונפק של שטראוס בריאות, תהיה היא זכאית למנות 20% מן הדירקטורים בעיגול כלפי מעלה. בהסכם נקבעה רשימה של פעולות אשר לא תבוצענה אם כל הדירקטורים שמונו על ידי דנונה (ככל שאלה עדיין מכהנים מטעמה בדירקטוריון שטראוס בריאות) התנגדו להן, הכוללות עסקאות בין שטראוס בריאות לבין חברות אחרות הנשלטות על ידי "קבוצת שטראוס" או עם בעל עניין ב"קבוצת שטראוס", אלא אם מבוצעות בתנאי שוק או שהיו בתוקף בזמן חתימת הסכם הרכישה, ולמעט במקרה בו דנונה מוכנה לקבל פיצוי על ההפרש בין שווי בתנאי שוק לשווי העסקה בפועל; חלוקת דיבידנד בשיעור הנמוך מ 25% מן הרווח הנקי השנתי (לאחר שמירת היתרות הדרושות לשטראוס בריאות כקבוע בהסכם); הצעה לציבור או שינוי בהון המניות, המדלל את דנונה; הקמת חברות בנות על ידי שטראוס בריאות, שלא בבעלותה המלאה במישרין או בעקיפין, העוסקות במוצרים שאינם מוצרי חלב, ואם בעל מניות בהן הינו מתחרה של דנונה; שינוי מהותי בעסקי שטראוס בריאות או השקעות בתחום שאינו תחום מוצרי החלב שכתוצאה ממנו המחזור בתחום שאינו מוצרי חלב יעלה על השיעור הנקוב בהסכם ממחזור שטראוס בריאות; והפצה על ידי שטראוס בריאות או חברות בנות שלה של מוצרים שיוצרו על ידי שטראוס אחזקות או כל חברה נשלטת על ידה או על ידי בעלי מניותיה (למעט מחלבות רמת הגולן בע"מ וגלידת שטראוס), אם סך המכירות השנתיות של המוצרים האמורים יעלו על השיעור הנקוב בהסכם מהמחזור השנתי המאוחד של שטראוס בריאות. כן נקבע, כי ייצוא מוצרים על ידי שטראוס בריאות יוגבל ל 7% ממחזור שטראוס בריאות, כי על פעילות היצוא להיות מתואמת עם דנונה ובכל מקרה על שטראוס בריאות יאסר לייצא מוצרים הנושאים את סימני המסחר של דנונה ללא הסכמתה המוקדמת של דנונה. ההסכם קובע הוראות בעניין שיתוף פעולה בין שטראוס אחזקות לדנונה בקשר עם פעילות במדינות אחרות סמוכות לישראל. הסכם רישיון ביום התקשרה שטראוס בריאות עם דנונה בהסכם רישיון לשימוש בידע ובסימני מסחר, לגבי כל מוצרי החלב.2

50 44 הטריים products) (fresh dairy וכל מוצרי המזון המצוננים לתינוקות של דנונה בהווה ובעתיד (להלן, בסעיף זה: "המוצרים"). הרישיון שהוענק לשטראוס בריאות הינו רישיון בלעדי, לא ניתן להעברה וללא זכות להענקת רישיונות משנה, לשימוש בידע בייצור המוצרים ולמכירת המוצרים תחת סימני המסחר המפורטים בהסכם הרישיון (דוגמת,"Danone" "Danette" ו ("Dany" בשטח ישראל, רצועת עזה והגדה המערבית (להלן, בסעיף זה: "האזור"). הסכם הרישיון הוא לתקופה של 20 שנה ולאחר מכן יתחדש אוטומטית לתקופות נוספות בנות 10 שנים כל אחת. הצדדים הסכימו, במשך תקופה שתוסכם ביניהם בעתיד, להוציא באופן מדורג משימוש את סימני המסחר של שטראוס בריאות על המוצרים, למעט סימן המסחר "שטראוס", ולהחליפם בסימן המסחר הגלובלי של דנונה. שימוש בסימני מסחר מלבד "דנונה" על המוצרים דורש את אישורה מראש של דנונה (למעט לגבי סימן המסחר "שטראוס"). עוד התחייבה שטראוס בריאות להשתמש בסימני המסחר על כל מוצר של Live thermophilic fermented milk ועל כל מוצר חדש המשווק במועד הסכם הרישיון או בעתיד באופן גלובלי על ידי דנונה תחת סימן מסחר אחד. יצוין, כי הסכם הרישיון לא מונע מדנונה לעשות שימוש בסימני המסחר באזור למוצרים אחרים, למעט אלה נשוא הסכם הרישיון ולמעט מוצרים מצוננים אחרים. שטראוס בריאות התחייבה כי המוצרים שישאו את סימני המסחר יעמדו בדרישות איכות שנמנו בהסכם. דנונה התחייבה להעניק לשטראוס בריאות כל מידע טכני דרוש וסיוע טכני, כמפורט בהסכם הרישיון. עוד נקבע, כי דנונה תעביר לשטראוס בריאות מידע בדבר אסטרטגיות שיווק של המוצרים הנושאים את סימני המסחר. כן נקבע כי, אלא אם יוסכם על ידי הצדדים אחרת, הסכם הרישיון לא יבוטל אלא על פי הוראות ההסכם: במקרים של פשיטת רגל, מינוי מפרק, נאמן בפשיטת רגל, כונס נכסים, וכיו"ב; במקרה בו שטראוס אחזקות או כל חברה אחרת מקבוצת שטראוס תעביר מניות בשטראוס בריאות, ללא הסכמת דנונה מראש ובכתב, כך שסך אחזקותיה של

51 ב( 45 קבוצת שטראוס בשטראוס בריאות יפחת מ 51% מהון המניות, ובאופן שבו חלק מהותי או כל המניות הנ"ל נמכרו לאחד או יותר מעשרת יצרני מוצרי החלב הגדולים בעולם, לדנונה תהא הזכות לביטול מיידי של ההסכם; ובמקרה בו שטראוס בריאות לא תפעל בהתאם להוראות הסכם הרישיון בעניינים המפורטים להלן, תהא דנונה זכאית להודיע על ביטול הסכם הרישיון שייכנס לתוקף בתוך תקופה של 3 או 12 חודשים, לפי אופי ההפרה: הפרת התחייבותיה של שטראוס בריאות שלא להעביר את זכויותיה על פי הרישיון או להעניק רישיונות משנה; הפרת התחייבויותיה בקשר עם המגבלות הטריטוריאליות שברישיון; הפרת התחייבותה לקיים את הוראותיה של דנונה ביחס לשימוש בסימני המסחר המפורטים בהסכם הרישיון באופן שעלול לפגוע באופן מהותי באינטרסים של דנונה; והפרת התחייבותה להפסיק למכור את המוצרים תחת שמות המותג האמורים אם ביקשה זאת דנונה כאמור לעיל. כמוכן, נקבע כי שטראוס בריאות לא תהא זכאית לכל פיצוי במקרה של ביטול הסכם הרישיון על ידי דנונה בהתאם להוראותיו. כן נקבע, כי במקרה של ביטול הסכם הרישיון בעילות מסוימות, דנונה לא תיכנס לפעילות ייצור ושיווק המוצרים באזור תחת סימני המסחר שהיו בשימוש עובר לביטול, בתוך 3 שנים ממשלוח הודעת ביטול כאמור לעיל. בתמורה לרישיון, שטראוס בריאות משלמת לדנונה תשלומים שונים, מידי רבעון, בשיעורים שנקבעו בהסכם הרישיון. סך ההוצאות ששולמו בגין רישיון, ידע ותמלוגים בשנים , ו 2007 ה הי כ 5,374 אלפי ש"ח, כ 5,512 אלפי ש"ח וכ 5,673 אלפי ש"ח, בהתאמה. ב. הסכם עם יטבתה ביום נחתם הסכם לרכישת מניות ביטבתה, שהצדדים לו הם קיבוץ יטבתה (להלן: "הקיבוץ"), מחלבות יטבתה ע"ש אורי חורזו ז"ל (שותפות מוגבלת), יטבתה ושטראוס בריאות (אשר תוקן ביום ), לפיו רכשה שטראוס בריאות, בדרך של הקצאת מניות: (א) 50% מהון המניות הרגילות המונפק והנפרע של יטבתה, המקנות את הזכויות המוקנות בדרך כלל לבעלי מניות בחברה בע"מ, למעט הזכות למנות או לפטר מנהלים. יתרת המניות הרגילות נותרו בידי הקיבוץ; ( 2 מניות ניהול, המקנות, כל אחת, את הזכות למנות או לפטר דירקטור ביטבתה. 3 מניות ניהול נוספות מוחזקות בידי הקיבוץ;

52 ו ג( 46 ( מניית הכרעה אחת, המקנה את הזכות למנות או לפטר דירקטור אחד ביטבתה שיהיה גם יו"ר הדירקטוריון ויו"ר האסיפה הכללית ויהיה בעל קול נוסף בדירקטוריון ובאסיפת בעלי המניות במקרה של שוויון קולות. בנוסף, הונפקו לשטראוס בריאות שטרי הון המירים בסך של 79,108 אלפי ש"ח נומינליים, שאינם צמודים למדד ואינם נושאים ריבית, הניתנים לפדיון רק בעת פירוק יטבתה, אך לא לפני שנת שטרי ההון ניתנים להמרה למניות יטבתה, כך שכל 500 אלפי ש"ח משטרי ההון ניתנים להמרה למניה אחת בת 1 ש"ח ע.נ. ובהסכם נקבע כי בכל עת בה יומרו שטרי ההון למניות, יוקצו לקיבוץ מניות נוספות באותו מספר ובאותו ערך נקוב, תמורת ערכן הנקוב, כך שהחלק היחסי של הקיבוץ במניות יטבתה יישאר זהה לחלקו היחסי טרם ההקצאה. הקצאת המניות והנפקת שטרי ההון בוצעו כנגד תשלום תמורה שנקבעה בהסכם לסך של 32 מיליון דולר ארה"ב. בהסכם נקבע כי תחומי ההתמחות של יטבתה יהיו משקאות חלב וחלב פרימיום, וכי למעט חריגים שפורטו בהסכם, שטראוס בריאות לא תשווק מוצרים מקטגוריות משקאות חלב וחלב שתייה פרימיום אלא אם ייצור המוצרים יעשה ביטבתה ומחירי ההעברה יקבעו על ידי הצדדים. בהסכם נקבע, כי כל עוד מחזיק הקיבוץ בלפחות 20% מהון המניות הרגילות של יטבתה, החלטה של הדירקטוריון או האסיפה הכללית של יטבתה הנוגעת לעניינים מסוימים המפורטים בהסכם, תתקבל ברוב קולות הדירקטורים או בעלי המניות, לפי העניין, אולם בתנאי כי במניין קולות הרוב נמנה קולו של לפחות דירקטור אחד אשר מונה על ידי הקיבוץ או נציג הקיבוץ באסיפת בעלי המניות, לפי העניין. על אף האמור לעיל, היה וייווצר שוויון קולות בין הדירקטורים שמונו מטעם הקיבוץ לבין הדירקטורים שמונו מטעם שטראוס בריאות או בין בעלי מניות בעניינים האמורים לעיל, יועבר העניין, לפי בקשת מי מהדירקטורים, להכרעתו של דירקטור מכריע והחלטתו תחייב את יטבתה. הסדר זה מהווה הסדר מיוחד להסדר ההכרעה הכללי במקרה של שוויון קולות כמפורט לעיל. לקיבוץ הזכות לדרוש חלוקת דיבידנד בשיעור של 25% לפחות מרווחי יטבתה הניתנים לחלוקה ושטראוס בריאות התחייבה כי במקרה כזה היא תגרום לקבלת החלטה כדין לחלוקתו או שתעמיד לקיבוץ הלוואה בסכום הדיבידנד לו הוא זכאי עד לחלוקת דיבידנד בפועל. בהסכם נקבע, כי שטראוס בריאות תפיץ את מוצרי יטבתה תמורת עמלה בשיעורים שנקבעו בהסכם. בנוסף, נקבע כי שטראוס בריאות תמשיך להעניק

53 47 ליטבתה שירותי ניהול שונים וכי הקיבוץ יספק ליטבתה החל משנת 2003 שירותי ניהול וכן יספק שירותים שונים דוגמת שירותי שמירה והנהלת חשבונות. הקיבוץ התחייב לספק את מלוא החלב הגולמי המיוצר על ידו ליטבתה וזו התחייבה לרכוש את החלב המיוצר על פי צריכת החלב של יטבתה בפועל. בהסכם נקבע, כי הצדדים לא רשאים להעביר את מניותיהם ביטבתה, כולן או חלקן, לצד ג', אלא בכפוף לזכות סירוב העומדת לצדדים, בכפוף, בין היתר, להתחייבות שלא להעביר את מנית הכרעה אלא לקיבוץ. עוד נקבע, כי מקום בו כתוצאה מהעברת מניות שבידי שטראוס בריאות יקטן חלקה ביטבתה מתחת ל 25% מהון מניותיה הרגילות של יטבתה, יהיה עליה להעביר ליטבתה, ללא תמורה, את מנית ההכרעה, והקיבוץ מצדו יעביר על שם שטראוס בריאות או על שם צד ג' רוכש המניות משטראוס בריאות, מנית ניהול אחת, ויהיה מחויב, בין היתר, ליתן לצד ג' רוכש המניות ולשטראוס בריאות זכויות מיעוט, כמפורט בהסכם. בנוסף, נקבע כי במקרה שהקיבוץ יעביר את מניותיו לצד ג' תתחייב שטראוס בריאות כלפי צד ג' רוכש המניות וכלפי הקיבוץ ליתן לו זכויות מיעוט, כמפורט בהסכם. עוד נקבע בהסכם, כי כל צד המוכר את כל מניותיו או מרביתן לצד ג', יפקיד ביטבתה, כהלוואה, סך בש"ח של שמונה מיליון דולר, כנגד שטר הון בלתי צמוד ולא נושא ריבית, העומד לפירעון רק לאחר 49 שנים מהמועד בו הופקדה ההלוואה ליטבתה. מכר צד פחות מ 50.1% ממניותיו, יעביר ליטבתה חלק יחסי מהסך הנ"ל בתנאים דלעיל. בהסכם ניתנה לקיבוץ ולשטראוס בריאות אופציה לביצוע "מיזוג", בתנאים ובמקרים הנקובים בהסכם (התלויים, בין היתר, בשיעור הרווח השנתי הממוצע של יטבתה), במסגרתו תתבצע החלפת מניות בין הקיבוץ ובין שטראוס בריאות באופן שהאחרונה תהיה הבעלים של 100% מהשליטה וההון ביטבתה, על ידי העברת כל מניות הניהול, המניות הרגילות וכל ניירות הערך של יטבתה אשר יהיו בבעלותו של הקיבוץ באותו המועד וכנגד זאת יקבל הקיבוץ סה"כ 6.4% מהון המניות של שטראוס בריאות, כפי שיהיה אותה עת. בין היתר, נקבעו בהסכם הוראות שיחולו לאחר מיזוג כאמור, כגון התחייבות שטראוס בריאות לאמץ מדיניות של חלוקת דיבידנד שנתי בשיעור של לפחות 25% מהרווח הנקי שלה או להעמיד הלוואה לקיבוץ בסכום זהה לדיבידנד; התחייבות שטראוס בריאות כי כל עוד הקיבוץ מחזיק לפחות 5% מהון המניות

54 48 הרגילות של שטראוס בריאות, שטראוס בריאות מתחייבת, למנות משקיף מטעם הקיבוץ בדירקטוריון שטראוס בריאות. לבקשת הקיבוץ, בהסכם נקבע, כי אופציית המיזוג תעמוד לשטראוס בריאות כל עוד משפחת שטראוס ו/או דנונה שולטות, בין במישרין ובין בעקיפין, בשטראוס בריאות וכן כל עוד לא קיים חשש ממשי כי שטראוס בריאות עומדת להפוך לחברה חדלת פירעון. עוד נקבעו הוראות שיחולו במקרה של ביצוע המיזוג ביחסים בין בעלי המניות במקרה של שינוי בהחזקות בעלי המניות בשטראוס בריאות, כגון זכות הצטרפות למכירת מניות שטראוס בריאות, זכות סירוב ראשונה של בעלי המניות של שטראוס בריאות ביחס לכל מכירת מניות שהקיבוץ מחזיק בשטראוס בריאות ועוד. בחודש אוקטובר 2006 הנפיקו קיבוץ יטבתה ושטראוס בריאות, כל אחד, ליטבתה שטר הון בסכום נקוב של 20 מיליון ש"ח, שאינו נושא ריבית או הצמדה, שמועד פירעונם (לאחר דחיית מועד הפירעון) הינו ראו ביאור 13.2 לדוחות הכספיים של החברה ליום ג. הסכמים עם פפסיקו פעילות הייצור, השיווק והמכירה של חטיפים מלוחים מתבצעת במסגרת שטראוס פריטו ליי, שהחברה מחזיקה ב 50% ממניותיה ויתרת המניות מוחזקות על ידי קונצרן המזון האמריקאי פפסיקו, באמצעות חברת הבת Pepsico Investments Europe (I) B.V (להלן: "פפסיקו אירופה"). בין שטראוס פריטו ליי לבין פפסיקו הסכם רישיון לשימוש בסימני מסחר מסוימים של פפסיקו; הסכם בעלי מניות המסדיר את מערכת היחסים המשותפת בכל הקשור לשטראוס פריטו ליי; וכן מספר הסכמים בקשר לשירותים המסופקים לשטראוס פריטו ליי על ידי החברה; שעיקריהם כדלקמן: הסכם רישיון לשימוש בידע ובסימני מסחר לשטראוס פריטו ליי הסכם עם Pepsico Food & Beverages International (להלן: "פפסיקו העולמית") משנת 1990 ותיקון לו מ 1999 (ההסכם המקורי נחתם עם החברה, הזכויות והחובות על פיו הומחו לשטראוס פריטו ליי), לפיו הוענק לשטראוס פריטו ליי רישיון בלעדי, שאינו ניתן להעברה, לייצור, הפצה ומכירה, בישראל, של חטיפים מלוחים, חטיפים מתובלים וחטיפי אקסטרוזיה וכן לשימוש בסימני מסחר של קבוצת פפסיקו העולמית הקשורים בכך. כן נקבע, כי לפפסיקו.1

55 49 העולמית זכות, בכל עת, להוסיף או לשנות מסימני בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. המסחר הנ"ל, הסכם הרישיון נחתם לעשר שנים והוא מתחדש אוטומטית לחמש שנים נוספות בכל פעם, בכפוף לכך שההסכם יישאר בתוקף כל עוד החברה (או חברה בת בבעלות מלאה שלה) תהיה בעלת מניות בשטראוס פריטו ליי. תוקף הסכם הרישיון במקרה שבו אחד הצדדים מפסיק להיות בעל מניות בשטראוס פריטו ליי הינו כקבוע בהסכם בעלי המניות (ראו להלן). לפפסיקו העולמית זכות לבטל את הסכם הרישיון במקרים שונים וביניהם הפרה יסודית של ההסכם על ידי שטראוס פריטו ליי. בתמורה להענקת הרישיון, שטראוס פריטו ליי תשלם לפפסיקו העולמית, מידי רבעון, שיעור מסוים מהמכירות נטו (כהגדרתן בהסכם) ולפחות סכום מינימאלי, כקבוע בהסכם. בנוסף, שטראוס פריטו ליי תשלם לפפסיקו העולמית תשלום שנתי בגין שירותי תמיכה טכנית. הקבוצה זיכתה את פפסיקו בשנים , ו 2007 בתשלומים על פי ההסכם בגין תמלוגים בסך כ 4,462 אלפי ש"ח, כ 4,111 אלפי ש"ח וכ 4,640 אלפי ש"ח, בהתאמה. 2. הסכם בעלי מניות בהתאם להסכם בעלי המניות, במקרה בו החברה תישלט (במישרין או בעקיפין) על ידי צד שאינו משפחת שטראוס, תהיה לפפסיקו הזכות, מחלוף 12 חודשים מהיותה של החברה נשלטת כאמור, לרכוש את כל מניותיה הנותרות של החברה בשטראוס פריטו ליי במחיר שוק שיקבע באופן המוסדר בהסכם, בתנאי שפפסיקו אירופה ניסתה בתום לב לשתף פעולה במשך אותם 12 חודשים ותקבע באופן סביר כי ניסיון כאמור לא צלח. לפפסיקו אירופה הזכות למנות את המנכ"ל ומנהל הכספים של שטראוס פריטו ליי, בהסכמה מראש של החברה, שלא תמנע אלא מטעמים סבירים. לחברה ולפפסיקו אירופה, כל אחת מהן, הזכות למנות 50% מחברי הדירקטוריון של שטראוס פריטו ליי. יו"ר הדירקטוריון ימונה על ידי החברה מבין הדירקטורים שימונו על ידי החברה (ליו"ר הדירקטוריון לא מוקנית זכות הכרעה), בתנאי שאינו נושא משרה של החברה. החלטות הדירקטוריון יתקבלו ברוב קולות; למעט החלטות שיתקבלו פה

56 50 אחד, בין היתר, בקשר להפסקת פעילות שטראוס פריטו ליי בישראל או פירוקה בשל כל סיבה שאינה חדלות פירעון, שינוי השם או הלוגו של שטראוס פריטו ליי, מיזוג, רכישת חברות או עסקים אחרים, שינוי התקנון ושינויים בהון שטראוס פריטו ליי (למעט דילול כתוצאה ממימון של מי מבעלי המניות). בהסכם נקבעו הוראות בקשר למימון שטראוס פריטו ליי ובקשר לדילול בעל מניות שיסרב להעמיד את חלקו במימון נוסף שיידרש על ידי דירקטוריון שטראוס פריטו ליי. הסכם בעלי המניות קובע כי בעל מניות יהיה רשאי להעביר את מניותיו לצד שלישי, אך ורק לאחר קבלת הסכמתו המוקדמת של בעל המניות האחר. עוד קובע ההסכם מנגנון של זכות סירוב בעת העברת מניות על ידי הצדדים לו ומחייב כל צד להעביר את כלל מניותיו בשטראוס פריטו ליי כתנאי להעברה (ההוראות הנ"ל אינן חלות על "העברה מותרת" לחברת בת, בבעלות מלאה, באופן ישיר או עקיף, של המעביר). כן נקבע מנגנון להסדרת מחלוקות בין הצדדים (על ידי נציג של כל אחד מבעלי המניות ובהיעדר הסכמה על ידי בורר חיצוני), כשבהיעדר הסכמה של אחד הצדדים עם החלטת הבורר, תהיה אפשרות לצד השני לרכוש את מניותיו. במקרה ושני הצדדים לא יסכימו עם החלטת הבורר או במקרה של אי מימוש זכות צד לרכוש מניות משנהו כאמור לעיל, יפעלו הצדדים במשותף למציאת קונה לכל מניות שטראוס פריטו ליי. לא נמצא קונה כאמור תוך שנה, תפורק שטראוס פריטו ליי. ההסכם מגדיר מספר אירועים "מפעילים" (וביניהם שינויים רגולטוריים שישפיעו בצורה מהותית על יכולת הצדדים לקבל דיבידנדים משטראוס פריטו ליי או לבצע את ההסכם; פעולה ממשלתית שתחייב מי מהצדדים למכור או להעביר את החזקותיו בשטראוס פריטו ליי, כולן או חלקן; הפרה מהותית של ההסכם; הפרה של תנית אי התחרות הקבועה בהסכם) כאשר בקרותם למי מהצדדים (אך לא לשניהם בו זמנית) זכות לחייב את הצד השני לרכוש את מניותיו או לחייבו למכור לו את מניותיו, באופן ובמחיר הקבועים בהסכם. במקרה של מכירת מניות על ידי צד למשנהו, קובע ההסכם חובה של הצד המוכר את מניותיו להמשיך לקיים את ההסכמים בינו לבין שטראוס פריטו ליי (במקרה שבו פפסיקו מוכרת את מניותיה הסכם הרישיון; ובמקרה שהחברה מוכרת את מניותיה הסכם המכירה

57 51 וההפצה, הסכם השירותים המרכזיים והסכם הרישיון לשימוש בסימן מסחר של החברה) וזאת לתקופות הנעות בין 3 ל 4 שנים, כנקוב בהסכם (או תקופות פחותות מכך במקרה שבו הצד הרוכש ימכור לאחר מכן את מניותיו, כולן או חלקן, בשטראוס פריטו ליי, לצד שלישי שזהותו לא תאושר על ידי הצד המוכר). במקרה בו מכירת מניות פפסיקו אירופה תיעשה כתוצאה משינויים רגולטוריים או פעולות ממשלתיות שהינן מהותיות להסכם, פפסיקו העולמית תמשיך לפעול על פי הסכם הרישיון לתקופה של 10 שנים ופפסיקו אירופה תהיה רשאית לרכוש בחזרה את מניותיה בשטראוס פריטו ליי בתוך אותן 10 שנים, בתנאים הקבועים בהסכם. בתקופה זו תהיה לפפסיקו אירופה זכות סירוב ראשונה לרכישת מניותיה של החברה בשטראוס פריטו ליי. במקרה של מכירת מניות החברה לצד שלישי ואי מימוש זכות הסירוב הראשונה כאמור, תפחת תקופת התחייבותה של פפסיקו העולמית לפעול על פי הסכם הרישיון, כנקוב בהסכם) הצדדים הסכימו על חלוקת דיבידנד שנתי בשיעור של 33% מהרווחים הניתנים לחלוקה בהתאם לדין הישראלי ולדוחות הכספיים של שטראוס פריטו ליי. עוד נקבע, כי ביטול הסכם בעלי המניות מכל סיבה שהיא לא ישפיע על מחויבויות הצדדים על פי הסכם הרישיון המפורט בס"ק 1 לעיל ועל פי ההסכמים המפורטים להלן. בהסכם רישיון לשימוש בסימן מסחר של החברה, בין החברה לבין שטראוס פריטו ליי, העניקה החברה לשטראוס פריטו ליי רישיון לא בלעדי בסימן המסחר "עלית" ורישיון בלעדי לשימוש בסימני המסחר "תפוצ'יפס" ו"תפוצ'יפסטיקס" בישראל, בכל הקשור לייצור, מכירה, הפצה, שיווק ומסחר של חטיפים מלוחים. כמו כן, שטראוס פריטו ליי התחייבה להשתמש בסימן המסחר "עלית" למשך כל תקופת ההסכם. ההסכם נכנס לתוקף ב למשך 10 שנים, ומתחדש לתקופות של 5 שנים לאחר מכן, אלא אם אחד הצדדים הודיע על כוונה לסיימו, וכל עוד החברה היא בעלת מניות בשטראוס פריטו ליי. במידה והחברה תחדל להיות בעלת מניות בשטראוס פריטו ליי, יהיה ההסכם בתוקף בהתאם לתקופות הקבועות בו..3

58 52 בהסכם שירותים מרכזיים, בין החברה לבין שטראוס פריטו ליי, התחייבה החברה להעניק לשטראוס פריטו ליי שירותי ניהול ושירותי מחשוב. ההסכם בתוקף כל עוד החברה (או חברה בת בבעלותה המלאה) תהיה בעלת מניות בשטראוס פריטו ליי, בכפוף להוראות הסכם בעלי המניות לעניין תוקפו. בהסכם שירותי מכירה והפצה, בין החברה לבין שטראוס פריטו ליי, התחייבה החברה להפיץ ולמכור בלעדית בישראל את החטיפים המלוחים המיוצרים על ידי שטראוס פריטו ליי. החברה מעניקה לשטראוס פריטו ליי שירותי אחסון וכן שירותי הפצה ומכירה ללקוחות. שטראוס פריטו ליי התחייבה שלא להפיץ את מוצריה ללקוחות שלא דרך החברה. ההסכם בתוקף ל 10 שנים מיום ויתחדש באופן אוטומטי לתקופות של חמש שנים, אלא אם מי מהצדדים הודיע על רצונו לבטל את ההסכם. כל צד רשאי לבטל את כל השירותים או אחד מהם, במועדים ובתנאים הנקובים בהסכם ובהתאם להסכם בעלי המניות בין הצדדים תחום הקפה מידע כללי על תחום הקפה א. מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו הקבוצה פועלת בתחום הקפה משווקת ומפיצה בישראל, קפה לסוגיו בישראל ומחוץ לישראל: הקבוצה מייצרת, במדינות במרכז ומזרח אירופה וכן בברזיל, (קפה נמס וקפה קלוי וטחון), אבקות שתייה חמה נוספות מוצרי (כגון אבקות שוקו, קפוצ'ינו) וכן מוכרת ומפיצה בחלק מהמדינות בהן היא פועלת, מוצרי קפה אספרסו של החברה האיטלקית."LAVAZZA" כמו כן, במסגרת פעילותה בישראל הקבוצה עוסקת במכירה קמעונאית של מוצרי קפה בנקודות מכירה. במסגרת פעילותה בברזיל, הקבוצה גם רוכשת, מעבדת ומוכרת קפה 15 ירוק ליצואנים בברזיל וללקוחות מחוץ לברזיל (בעיקר באירופה וארה"ב). לצד הצריכה המסורתית ניכרת מגמת הצריכה של מוצרי "הפינוק", המתבטאת בצריכת גורמה, כגון קפה אספרסו או קפה ממכונות יוקרתיות וכיו"ב, וכן מגמה עקבית של גידול בשוק הצריכה מחוץ לבית Home).(Away From בנוסף כולל תחום הקפה גם פעילות שאינה מהותית לתחום זה של ייצור ומכירת מוצרי תירס בברזיל. 15

59 53 עלית קופי עוסקת במכירה קמעונאית של מוצרי קפה, מאפים ומשקאות קלים בנקודות מכירה הפזורות ברחבי הארץ (תחנות תחבורה ציבורית, מוסדות ציבור, בנייני משרדים, מרכזי קניות, בתי קפה ועוד). למועד דו"ח תקופתי זה מפעילה עלית קופי כ 70 נקודות מכירה ברחבי המדינה, רובם אספרסו בר ניידים המשרתים לקוחות במקומות ציבוריים. בהתאם, הקבוצה בנתה לעצמה יכולות של שיווק, מכירה והפצה בשוק ייעודי זה של הצריכה מחוץ לבית, בין היתר, בפעילות מכונות שתייה חמה, לרבות מכירת מכונות קפה ביתיות, מכירה או השאלה של מכונות קפה מקצועיות (אספרסו) ומכירה או השכרה של מכונות ממכר קפה אוטומטיות. לקבוצה יחידות ייעודיות המטפלות בשוק ה AFH והעוסקות בפיתוח פתרונות שיווקיים וצרכניים ייחודים לערוץ זה. במסגרת ערוץ מכירות זה, מפיצה החברה בחלק מהמדינות בהן היא פועלת קפה אספרסו תחת המותגים "DonCafé" ו."LAVAZZA" הקבוצה נקטה במהלך שנת 2009 בפעולות שנועדו לסייע בהתמודדות עם ההאטה הכלכלית העולמית. במסגרת זאת, הקבוצה מציעה בחלק מהמדינות בהן היא פועלת אריזות של מוצרי קפה בגדלים שונים במחירים תחרותיים. כמו כן, הקבוצה מבצעת מחקרים צרכניים, על מנת לעקוב מקרוב אחר שינויים בהתנהגות הצרכנית וזאת בכדי לצפות ולהגיב מבעוד מועד לשינויים אלו. צריכת הקפה בשוק הקמעונאי מושפעת באופן יחסי פחות ממיתון כלכלי; אולם, במדינות כמו אוקראינה ויוגוסלביה לשעבר, בהן ניכרה פגיעה כללית במשק, הייתה בשנת 2009 ירידה משמעותית בצריכת הקפה. למוצרי הקבוצה בתחום הקפה ראו סעיף 10.2 להלן.

60 54 שוק הקפה העולמי על פי נתוני 16, Euromonitor מחזור המכירות החזוי של תעשיית הקפה העולמית ללקוחות השוק הקמעונאי בשנת 2009 מוערך בכ 52 מיליארד דולר ובהיקף מכירות של כ 5.3 מיליון טון. בין השנים 2004 ל 2009 השוק גדל בשיעור שנתי מצטבר (CAGR) בכ 2.4% במונחי ערך כספי (Value) ובכ 1.4% במונחי כמות.(Volume) על פי הערכות ממגוון מקורות, גודלו של השוק העולמי (כולל בתי קפה), מסתכם בכ 76 מיליארד דולר. על פי הערכות,International Coffee Trade השחקנים המובילים של שוק הקפה העולמי בשנת 2009, לפי קריטריון של היקף הרכש של שקי קפה ירוק, היו: Sara Lee,Kraft,Nestle ו.Folgers קבוצת שטראוס עלתה מהמקום השביעי בדרוג העולמי בשנת 2007, למקום החמישי בשנת שוק הקפה הקלוי הוא שוק מבוזר במיוחד, בו שני השחקנים העולמיים המובילים Kraft המחזיקה 11% ב מנתח השוק הקמעונאי העולמי הכולל ו Sara Lee המחזיקה ב 7.5% מנתח השוק (מקור: חברת מחקר.(Euromonitor בשוק הקפה הנמס השחקן המוביל הבלעדי,Nestle המחזיק ב 50.2% מנתח שוק הקפה הנמס העולמי (מקור: חברת מחקר.(Euromonitor על פי נתוני ארגון הקפה העולמי, בשנת 2009 חמש המדינות המובילות בייצור קפה היו: ברזיל, וייטנאם, קולומביה, אינדונזיה ואתיופיה (המקור.(ICO קפה, מהקומודטיס הנסחרים ביותר בעולם, נסחר בניו יורק ) of New York Board.(Tokyo GrainExchange) ובטוקיו (Euronext LIFFE) בלונדון,(Trade תעשיית הקפה מאופיינת בשווקים מקומיים עם העדפות וטעמים שונים. על פי נתוני,Euromonitor שוק הקפה הקלוי והטחון היווה בשנת 2009 כ 62.1% (מחזור מכירות כספי קמעונאי) מתוך סך שוק הקפה הקמעונאי, 81.8% וכ (היקף מכירות כמותי קמעונאי) בעוד שקפה נמס היווה כ 37.9% (מחזור מכירות כספי קמעונאי) וכ 18.2% (היקף מכירות כמותי קמעונאי). בשנים האחרונות, איכותיים יותר. בנוסף, ישנה נטייה צרכנית לעבר צריכת צרכני הקפה בעולם נעשו מתוחכמים יותר מוצרי קפה פרימיום, ומעוניינים במוצרי נוחות, דבר שהביא לעלייה משמעותית בצריכת קפה באריזות אישיות (single serve) להכנה במכונות ביתיות. המיתון הכלכלי העולמי בשנת 2009, חיזק את המגמה של צריכת קפה ביתית על חשבון צריכת הקפה מחוץ לבית. חברה המספקת מידע עסקי בינלאומי ומחקרי שוק. 16

61 55 תעשיית הקפה העולמית נהנית מהצמיחה ברשתות בתי הקפה, על רקע המגמה הצרכנית של צריכה מחוץ לבית.(AFH) בתי קפה אלו, חשפו את הצרכנים למגוון רחב יותר של טעמי קפה ומשקאות חמים אחרים, ולמוצרי קפה פרימיום. הפופולאריות של מוצרי קפה הפרימיום חלחלה גם למוצרי הקפה הנמכרים בשוק הקמעונאי. השגשוג של רשתות בתי הקפה והפיתוח של תרבות צריכת קפה, מושכת בסיס צרכנים צעיר. החברה מעריכה כי שוק ה AFH צומח בקצב מהיר יותר מהשוק הקמעונאי המסורתי. על פי נתוני Euromonitor לשנים, שוק הקפה במרכז ומזרח אירופה ובברזיל צומח בקצב מהיר יותר משווקי הקפה במערב אירופה וארה"ב. בשנים האחרונות התמקדה הקבוצה בפיתוח עסקי הקפה שלה במדינות רוסיה וברזיל. ב. שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו שינויים בהיקף הפעילות הפעילות בתחום הקפה הורחבה וצמחה באופן משמעותי ביותר בשנים האחרונות, הן בישראל, והן מחוץ לישראל, צמיחה שנבעה מגידול אורגאני וכן מרכישת פעילויות. בין רכישות אלו ניתן למנות את הרכישות שבוצעו במהלך 2005: רכישת חלקו של השותף (60%) בקבוצת שטראוס אדריאטי (לשעבר, קבוצת דונקפה) הפועלת בשוק הקפה הקלוי והטחון בסרביה, רכישת מותג הפרימיום "MK" בשוק הקפה הקלוי והטחון בפולין, והקמת חברת קפה משותפת עם האחים לימה בברזיל. ביום 10 באפריל 2008, חתמה שטראוס קפה על הסכם עם חברת Cosant Enterprises Ltd לרכישת פעילותה (כולל מכונות לייצור קפה) ואת מותגי קפה נמס וקפה קלוי וטחון, שהעיקריים בהם הינם המותגים "Chornaya Karta" ו" Kaffa ", הנמכרים בעיקר במדינות חבר העמים. הפעילות הנרכשת מוזגה לתוך הפעילות הקיימת של שטראוס קפה ברוסיה ובאוקראינה. ביום 13 במאי 2008, חתמה שטראוס קפה על הסכם עם חברת "DON CAFÉ" מאיטליה, לרכישת פעילות הקפה שלה באלבניה, קוסובו ומקדוניה, (כולל רכוש קבוע, מלאי והון חוזר) לרבות המותג CAFE" "DON הרשום במדינות השוק המשותף, במרכז ובמזרח אירופה. יצוין כי שטראוס קפה הינה הבעלים של המותג CAFE" "DON במספר מדינות ביוגוסלביה לשעבר, כולל סרביה ומונטנגרו, ומוכרת מוצרי קפה תחת מותג זה. במסגרת העסקה

62 56 באפשרות שטראוס קפה להרחיב את השימוש במותג למדינות נוספות. בהתאם לאמור, במהלך המחצית השנייה של שנת 2008 הרחיבה שטראוס קפה את השימוש במותג CAFE" "DON לרומניה אשר הפך להיות מותג הבית העיקרי במדינה זו. החברה העמיקה את פעילותה בתחום הקפה בישראל בשוק הצריכה מחוץ לבית (ה,(AFH בקטגורית צריכה מזדמנת של קפה איכותי מחוץ לבית. ברבעון האחרון של שנת 2008 החלה ניכרת השפעת המשבר הכלכלי העולמי, השפעתו של משבר זה נמשכה לאורך שנת 2009 והיא באה לידי ביטוי בין היתר בירידה בהיקף הצריכה של מוצרי קפה (בעיקר פרמיום), במעבר צרכנים לקניה ברשתות מוזלות ובמעבר לצריכת מוצרים זולים יותר, בחלק מהמדינות בהן הקבוצה פעילה (בעיקר, מדינות מרכז ומזרח אירופה). במקביל, נרשמה ירידה גם בשוק הצריכה מחוץ לבית (AFH) באותן מדינות. כחלק ממימוש אסטרטגיית הקבוצה להתרחבות גלובלית בתחום הקפה ומן הצרכים הנדרשים למימון אסטרטגיה זו, התקשרה החברה ביום 30 ביוני 2008 במסכת הסכמים במסגרתם השקיעה קרן ההשקעות הפרטית TPG (באמצעות,Robusta Coöperatief U.A תאגיד הרשום בהולנד), בחברת הבת של החברה, B.V.,Strauss Coffee המאוגדת בהולנד (להלן: "שטראוס קפה"), לפרטים נוספים אודות ההתקשרות ראו פירוט בסעיף הסכמים מהותיים, סעיף א. בפרק זה. נוכח המשבר הכלכלי והשפעתו על השוק, בשנת 2009 לא התרחשה פעילות מהותית במגמת ההתרחבות הגלובלית בתחום הקפה, ושטראוס קפה התמקדה בחיזוק ומיצוב מותגיה, מתן מענה ללקוחות במקטעים החסכוניים תוך שמירה על איכות מוצריה. שינויים ברווחיות לפירוט השינויים בהכנסות וברווחיות בתחום הקפה ראו בדוח הדירקטוריון של החברה ליום ג. התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות, שלו או שינויים במאפייני הלקוחות בברזיל, הרחיבה הקבוצה בשנת 2008 את פעילותה גם לדרום המדינה ובכך מכסה פעילות שטראוס קפה את כל שטחי ברזיל.

63 57 במדינות מרכז ומזרח אירופה נמשכה מגמה של מעבר ממכירה לצרכנים סופיים בשווקים פתוחים ומכירה בחנויות מכולת קטנות, למכירה ללקוחות קמעונאיים (מינימרקטים, חנויות מכולת גדולות, רשתות מזון וכדומה), ומגמה של מעבר ממכירה של מוצרים בתפזורת למכירה של מוצרים ארוזים וממותגים, כדוגמת אלו שמייצרת ומוכרת הקבוצה. נוכח המשבר הכלכלי העולמי, בחלק ממדינות מרכז ומזרח אירופה, חלה מגמה של מעבר לקוחות לקניה ברשתות מוזלות, קניה באריזות חסכוניות ומעבר לצריכת מותגים פרטיים מקומיים, מגמה אשר השפיעה על פעילות הקבוצה בתחום הקפה בשנת ד. גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות והשינויים החלים בהם בנוסף לגורמי ההצלחה הקריטיים המשותפים לכלל תחומי הפעילות של הקבוצה כמפורט בסעיף 7 לפרק זה, ניתן למנות גורמי הצלחה ייחודיים או כאלו שמידת חשיבותם גבוהה במיוחד בתחום הקפה, וביניהם: (1) במוצרי הקפה הקלוי והטחון שהינם בעלי מאפיינים מקומיים היכולת להתאים את המוצר, טעמו, מראהו ויתר מאפייני הצריכה לטעמי הצרכן הייחודיים בכל מדינה בה פועלת הקבוצה; (2) יכולות מערכתיות של פיתוח, הפעלה ותחזוקה של מכונות לממכר קפה; יכולת שיווק והפצה לשוק הצריכה מחוץ לבית ;(AFH) (3) ידע ויכולות טכנולוגיות מורכבות בתחום הקפה הנמס; (4) קיומם של מותגים; (5) קיומן של נקודות מפגש מגוונות בין מוצרי הקפה לצרכנים בהזדמנויות צריכה שונות (כגון צריכה בבית, על הדרך, במקום העבודה ובבתי מלון). שנת המיתון (מאמצע שנת 2008 ובמהלך שנת 2009) חשפה גורמים נוספים שהתבררו כחשובים להצלחת הקבוצה, בהם: עקביות באיכות המוצרים, יעילות מערך הלוגיסטיקה של הקבוצה וכן יציבותה וחוסנה הכלכלי. ה. מחסומי הכניסה העיקריים של תחום הפעילות ושינויים החלים בהם בנוסף למחסומי הכניסה העיקריים המשותפים לכלל תחומי הפעילות של הקבוצה כמפורט בסעיף 7 לפרק זה, מחסומי הכניסה העיקריים בתחום הקפה נובעים מהצורך בידע בקשר לרכש קפה ירוק; מקיומם של מכסים על יבוא מוצרים גמורים בחלק מהמדינות בהן פועלת הקבוצה, שבין היתר משפיעים על הצורך לייצר בייצור עצמי את המוצרים במדינות אלה; בתחום מוצרי הקפה הנמס נדרש ידע טכנולוגי וכן נדרשות השקעות רחבות היקף לשם הקמת מפעל ייצור; ובערוץ המכירות מחוץ לבית (AFH) נדרש מערך תומך מכירה ייחודי המסוגל לתת מענה טכני לנקודות רבות המפעילות מכונות קפה שונות לרבות מכונות אוטומטיות לממכר משקאות חמים.

64 58 ו. תחליפים למוצרי תחום הפעילות ושינויים החלים בהם תחליפים עיקריים למוצרי קפה הינם תה, קקאו ומשקאות אנרגיה. משניים ניתן למנות את המשקאות הקלים והמוגזים. כתחליפים ז. מבנה התחרות בתחום פעילות המשקאות ושינויים החלים בו בתחום הקפה, הן בישראל והן מחוצה לה, קיימת תחרות חריפה בין יצרני ויבואני קפה המוכרים מוצרים דומים לאלו של הקבוצה. בישראל, לקבוצה מתחרה מהותי אחד. במרבית המדינות מחוץ לישראל בהן פעילה הקבוצה, קיימים כשניים עד שלושה מתחרים עיקריים במוצרי הקבוצה, רובם יצרני קפה בינלאומיים ומקצתם יצרני קפה מקומיים. בנוסף, בחלק מהמדינות המתפתחות (בעיקר בולגריה) קיים גם שוק של מוצרים לא ארוזים (בשקים) ולא ממותגים הנמכרים במשקל. בסרביה התחרות בתחום הקפה הקלוי והטחון מבוסס על מותגים מקומיים בלבד, בעיקר במקטע החסכוני. בברזיל השוק מאופיין בביזור גדול מאוד, אפיון המלמד להערכת הקבוצה על פוטנציאל להאחדה בין יצרנים מוצרים המוצרים העיקריים של הקבוצה בתחום הם: הקפה קפה קלוי וטחון, קפה נמס, אבקות שוקו ואבקות שתייה אחרות. בישראל, וטחון, הקבוצה קפה נמס מייצרת, מוכרת ומפיצה, (למוצרי הקפה הנמס תחת מותג הבית קפה קלוי "עלית" שלושה תתי מותגים: "עלית קפה נמס", 17 "פלטינום", "ארומה") ו coffee" "elite למכירה בבתי קפה; בנוסף, אבקת שוקו תחת המותג "שוקולית" ואבקות לשתייה חמה; וכן מפיצה קפה תחת המותג הבינלאומי "ג'ייקובס". בחודש יוני 2009 בוצע תהליך כינוס מותגים במסגרתו חיזקה החברה את המותג "מקורות הקפה" "עלית", בסגמנט קפה החברה לשווק את המותג "ג'ייקובס". מחקה את המותג מיובש בהקפאה. "פלטיניום" החל מינואר והשיקה את סדרת 2010 מפסיקה במדינות מחוץ לישראל הקבוצה מוכרת ומפיצה מוצרי קפה לסוגיו (בעיקר קפה קלוי וטחון), תחת המותגים העיקריים הבאים: במדינות יוגוסלביה לשעבר, ברומניה, בולגריה ואלבניה המותג המרכזי של הקבוצה הוא Café" "Don (מותג הכולל: קפה קלוי וטחון, קפה נמס, אספרסו ומיוחדים). בנוסף פועלת הקבוצה במותגים הבאים: הקפה הנמס המיובש בהקפאה מיוצר על ידי צד שלישי ונארז על ידי הקבוצה. 17

65 59 בסרביה "CKAFA" (קפה קלוי וטחון), ברוסיה ובאוקראינה: Karta" "Chornaya (כמותג העל המרכזי) ו Totti" "Roberto (מותג פרימיום), בפולין Café" "MK (פרימיום), "Pedro's" ו Fort ",.ברומניה "Elita" ו."Fort" באלבניה "Don ו" SantaClara ". "Café Tres Coracoes" ובברזיל,"Prince" ו Paky" בנוסף, בחלק מהמדינות מפיצה החברה קפה אספרסו תחת המותג."LAVAZZA" בפולין מוכרת הקבוצה קפה קלוי וטחון המיוצר במפעלה המקומי בפולין, קפה נמס (המיובא מהמפעל בישראל ומתוצרת אחרים) וקפה אספרסו מתוצרת."LAVAZZA" ברומניה מוכרת הקבוצה קפה קלוי וטחון המיוצר במפעל הקבוצה המקומי ברומניה, קפה נמס ואבקות שתייה נוספות המיובאים ממפעליה בישראל וכן קפה אספרסו מתוצרת."LAVAZZA" בתחילת שנת 2010 הסתיים ההסכם ברומניה עם."DonCafé" והחלו לייצר ולשווק קפה אספרסו תחת המותג,"LAVAZZA" בברזיל נמכרים קפה קלוי וטחון, מוצרי קפוצ'ינו ואבקות שוקו המיוצרים במפעלים המקומיים בברזיל, וכן קפה נמס מתוצרת חיצונית. בשנת 2009 נרכש המותג "Café Leticia" אשר דומיננטי במדינת Belo Horzonte וכן קו יצור של אבקות שתייה."Torndo" ו "Frisco" ב במסגרת פעילותה בברזיל, החברה רוכשת, מעבדת ומוכרת קפה ירוק וללקוחות מחוץ לברזיל (בעיקר באירופה וארה"ב). לחברה מערך תפעול הכולל משרדים מהם מנוהלת פעילות הרכישה, וכן מחסנים, חלקם בבעלות וחלקם בשכירות, הממוקמים וב Bahia.Minas Gerais במסגרת עיבוד פולי הקפה החברה מפרידה בין 18 רמת איכות המיועדת לייצוא לבין רמת איכות המיועדת לייצור המקומי. באוקראינה נמכרים מוצרי קפה קלוי וטחון בעיקר מתוצרת מפעל הקבוצה בפולין, משווק קפה נמס שלא מתוצרת הקבוצה והחל משנת 2008 קפה נמס מיובש בהקפאה תחת המותג."Chornaya Karta"."LAVAZZA" כמו כן נמכר קפה אספרסו מתוצרת ברוסיה משווק ונמכר בעיקר קפה נמס שלא מתוצרת הקבוצה, וכן קפה קלוי וטחון בעיקר תחת המותג הקבוצה שבסמוך לעיר מוסקבה.,"Chornaya Karta" המיוצר מתחילת שנת 2009 במפעל בנוסף, הקבוצה מייצרת ומוכרת בברזיל מספר מוצרים מבוססי תירס. פעילות זו, שנרכשה אגב הקמת חברת הקפה המשותפת עם האחים לימה בברזיל, איננה מהותית לעסקי הקבוצה. 18

66 60 בחלק ממדינות יוגוסלביה לשעבר (בעיקר סרביה) נמכר קפה קלוי וטחון המיוצר במפעלי הקבוצה המקומיים וכן קפה אספרסו מתוצרת "LAVAZZA" והחל משנת 2006 נמכר גם קפה נמס. בבולגריה מוצרי הקבוצה בבולגריה מיוצרים במפעל הקבוצה ברומניה, ונמכרים תחת מותגי הקבוצה, באמצעות צד שלישי אשר רוכש מהקבוצה מוצרי קפה קלוי וטחון, אבקות שוקו, מכונות קפה מחברת הבת של הקבוצה ברומניה, וכן מכונות וקפסולות מתוצרת "LAVAZZA" ומפיץ אותם בבולגריה. בסוף שנת 2009 הסתיים ההסכם בבולגריה עם,"LAVAZZA" והחלו לשווק קפה אספרסו תחת המותג "Don.Café" באלבניה הקבוצה משווקת קפה אספרסו בלבד, מחוץ לבית,(AFH) ופועלת אך ורק בתחום הצריכה 10.3 פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים א. להלן נתונים אודות הכנסות החברה מחיצוניים (במאוחד) הנובעות מקבוצת מוצרי הקפה לסוגיהם בהתפלגות על פי האזורים הגיאוגרפיים בהם פועלת הקבוצה באלפי ש"ח ובאחוז מכלל הכנסות הקבוצה, בשנים , ו :2007 שיעור מכלל הכנסות הקבוצה הכנסות באלפי ש"ח קבוצת מוצרים דומים % 9.3% 9.4% 540, ,481 בישראל 597, % 16.4% 17.8% 945,498 1,024,705 1,136, בברזיל 5.1% 4.8% 4.0% 306, ,445 במדינות 255,104 יוגוסלביה לשעבר 3.6% 7.3% 8.5% 213, ,351 במדינות 543,182 ברה"מ לשעבר 7.1% 6.1% 6.1% 425, ,957 במדינות 390,897 הבלקן 7.8% 8.0% 6.7% 465, ,307 בפולין 425, % 51.9% 52.5% 2,897,449 3,243,246 סה"כ תחום 3,348,625 קפה כולל פעילויות קפה ירוק ותירס בסך של 272 מיליוני בשנת

67 61 לנתונים נוספים בדבר מוצרי הקפה ראו מידע כספי לגבי אזורים גיאוגרפיים סעיף 26 לפרק זה. ב. להלן התפלגות הכנסות החברה מחיצוניים (במאוחד) הקפה, סוגי על פי בשנים 2008,2009 ו :2007 הכנסות באלפי ש"ח שיעור מכלל הכנסות הקבוצה % 31.2% 31.2% 1,860,033 1,950,418 קלוי קפה 1,988,195 וטחון 8.3% 9.7% 10.4% 497, ,642 קפה נמס 666, % 11.0% 10.9% 539, ,186 אחר 694, % 51.9% 52.5% 2,897,449 3,243,246 סה"כ תחום 3,348,625 קפה ג. סכום הרווח הגולמי הנובע מתחום הקפה בשנים , ו 2007 הוא 1,068,360 אלפי, 1,044,208 אלפי ו 944,483 אלפי, בהתאמה. השיעור של הרווח הגולמי (ביחס להכנסות מחיצוניים) הנובע מתחום הקפה בשנים 2008,2009 ו 2007 הוא,31.9% 32.2% ו,32.6% בהתאמה. בדבר השינויים ברווחיות בתחום הקפה ראו בדוח הדירקטוריון של החברה ליום תחרות א. ב. בישראל לכל מוצרי הקפה של הקבוצה קיימים מוצרים מתחרים. המתחרות העיקריות במוצרי הקפה של הקבוצה הן "אסםנסטלה" (בקפה נמס) "לנדוור" (בקפה קלוי וטחון). הקבוצה מובילה בקטגוריות מוצרי הקפה (לסוגיהם) ואבקות השוקו. בתחום צריכת קפה מחוץ לבית קיימת תחרות מצד רשתות בתי קפה. בארצות מחוץ לישראל הפעילות הבינלאומית של הקבוצה בשוק הקפה מתמקדת בשוק הקפה הקלוי והטחון הממותג. הקבוצה מתמקדת בפעילות במדינות מתפתחות, בהן היא מזהה יכולת להגיע למעמד דומיננטי, לרבות באמצעות רכישות של חברות קפה מקומיות. במרבית ארצות מזרח ומרכז אירופה בהן פועלת הקבוצה הצליחה הקבוצה בשנים האחרונות לבנות מעמד מוביל בתחום הקפה הקלוי והטחון.

68 62 (כולל בתחום הקפה הקלוי והטחון כחמישה מתחרים עיקריים בפולין,,"Kraft") כאשר שלושת המובילים הם חברות בינלאומיות הקבוצה), במוצרי הקפה הנמס ישנם שלושה מתחרים ו" Lee.("Sara "Tchibo" בינלאומיים עיקריים,"Nestle"),("Tchibo","Kraft" המובילים בשוק. ברומניה, הקבוצה מובילה את קטגורית מוצרי הקפה הקלוי והטחון והקפה הנמס. בשוק הקפה הקלוי והטחון המתחרה העיקרית היא הקונצרן הבינלאומי "Kraft" ובנוסף מתחרים "Tchibo" וכן מספר יצרנים קטנים נוספים. בשוק הקפה הנמס המתחרה העיקרית."Nestle" באוקראינה, לאחר עזיבת המתחרה "Tchibo" בסוף שנת 2008, העיקריות הן הקונצרן הבינלאומי "Kraft" (בקפה הקלוי והטחון) ו (בקפה הנמס) וכן יצרנים מקומיים. המתחרות "Nestle" ברוסיה, בעקבות רכישת המותג Karta" "Chornaya בשנת 2008, התחזק מעמדה של הקבוצה ברוסיה בשוק הקפה הקלוי והטחון ובשוק הקפה הנמס. למרות התקופה הקצרה הגיעה הקבוצה ברוסיה למעמד השני בגודל של נתח המתחרות העיקריות של הקבוצה ברוסיה הן השוק בקפה הקלוי והטחון. "Nestle" (בקפה "Kraft" ו וכן (בקפה הקלוי והטחון) "Orimi" חברת הנמס). בברזיל, השוק מאופיין בביזור, ריבוי חברות קפה בעלות נתחי שוק קטנים יחסית, ללא יצרן דומיננטי ברמה הלאומית. היצרן המוביל במדינה הוא " "Sara Lee והיצרן השלישי בגודלו הוא."Melita" עם ביצוע העסקה בשנת 2005 הפכה לחברת הקפה השנייה סנטה קלרה החברה המשותפת בברזיל, בגודלה בברזיל, עם נתח שוק ארצי של כ 16% בשנת בשוק הקפה הקלוי והטחון בצפון ברזיל, המובילה קלרה הינה סנטה והמתחרות העיקריות שלה באזורים אלו הן הקבוצה הבינלאומית Lee" "Sara ו ;"Melita" באזור ריו דה זנרו המתחרה העיקרית היא Lee" "Sara ובאזור "Café Marata" ו Braz"."Café Sao צפון מזרח ברזיל ובמדינת Bahia חברת 3C פועלת בעיקר בדרום, דרוםמזרח ומרכזמערב המדינה. במדינת כשבנוסף לה הדומיננטית בשוק הקפה הקלוי והטחון, 3C מינאס ג'אריס, מתחרות חברות מקומיות אחרות. במדינת סאופאולו, שבה שוק הקפה הגדול בברזיל, החלה הקבוצה לפעול בשנת 2006 תחת מותג 3C כאשר המתחרה העיקרית והמובילה במדינה זו הינה Lee" "Sara ומאז לקבוצה מעמד תחרותי משמעותי במדינה זו.

69 ג" 63 ככלל, מאחר שהשוק בברזיל הוא אזורי, בכל אזור קיים מתחרה אחד או שני מתחרים מובילים מרכזיים, ולצידם מספר מתחרים בינוניים, וכן מספר רב של יצרנים מקומיים קטנים. ג. נתחי שוק להלן פירוט נתחי השוק של הקבוצה ושל המתחרה העיקרי שלה בהתייחס למוצרים העיקריים של הקבוצה בתחום הקפה. הנתונים הינם ממוצע המבוסס לגבי המוצרים בישראל על נתוני חברת סטורנקסט, לגבי המוצרים בברזיל, בפולין, באוקראינה וברוסיה על נתוני חברת איי.סי.נילסן, ברומניה ובסרביה על נתוני Services" ;"MEMRBIRI Retail Tracking בשנת 2008 התבססו הנתונים ברוסיה ובאוקראינה על הערכות מנהלי החברה. נתח שוק משוקלל (באחוזים כספי) לשנת 2009 לשנת 2008 קבוצת מוצרים דומים הקבוצה המתחרה העיקרי הקבוצה המתחרה העיקרי 9% 81% 9% ישראל: קפה קלוי 78% 39% 58% 40% 57% ישראל: קפה נמס 'ייקובס") (כולל 48% 36% 50% רומניה: קפה קלוי 34% 31% 26% 30% 24% רומניה: קפה נמס 25% 20% 25% 19% פולין: קפה קלוי 52% 34% 52% סרביה: קפה קלוי 28% 21% 14% 21% 16% ברזיל: קפה קלוי 32% 21% 37% אוקראינה: קפה קלוי 23% 33% 8% 41% אוקראינה: קפה נמס 9% 25% 9% 20% 10% רוסיה: קפה קלוי 40% 8% 29% 8% רוסיה: קפה נמס ד. בין הגורמים השליליים המשפיעים או עשויים להשפיע להערכת הקבוצה על מעמדה התחרותי של הקבוצה בתחום הקפה בפעילותה בישראל ניתן לכלול בנוסף למשבר הכלכלי העולמי, גם את אפשרות הרחבת פעילותן של חברות קפה בינלאומיות בשוק המקומי בישראל ופיתוח יכולות הפצה מתחרות אשר יקטינו את היתרון התחרותי של הקבוצה. בין הגורמים החיוביים המשפיעים או העשויים להשפיע להערכת הקבוצה על מעמדה התחרותי במדינות מזרח ומרכז אירופה ניתן למנות, בנוסף לאלו

70 64 המפורטים בסעיף 7 לפרק זה, את יכולותיה הגבוהות של הקבוצה בפיתוח מוצרים; יכולות הקבוצה להתאים את מוצריה לטעמי השוק המקומי בכל מדינה; הצטרפות המדינות לשוק האירופי המשותף והמשך הורדת המכסים שעשויה להביא לאיחוד מפעלים ואפשרות יצוא והפצה למספר מדינות, להעמקת הרגולציה והאכיפה במדינות אלו שעשויה להקטין את "השוק השחור" למוצרי קפה זולים המתחרים במוצרי הקבוצה ולעלייה ביכולת הקנייה של הצרכנים שתביא לעלייה ברכישת מוצרים ממותגים. בנוסף, מגמת הקונסולידציה של יצרני הקפה ויציאתם של שחקני מחיר קטנים עשויה להפחית את התחרות מול הקבוצה. בין הגורמים החיוביים המשפיעים או העשויים להשפיע להערכת הקבוצה על מעמדה התחרותי בברזיל ניתן למנות מגמת קונסולידציה בשוק שיכולה להביא להיעלמות יצרנים מקומיים קטנים. באופן תמידי מתמודדת הקבוצה עם התחרות בתחום הקפה באמצעות ריכוז מאמצי שיווק ופרסום; בנייה ותחזוקה של מותגים; מערך הפצה מקיף; חדשנות פיתוח והשקה של מוצרים חדשים, כניסה לתחומים חדשים, השקעה במתקני ייצור ובפיתוח יכולת טכנולוגית; והתאמה של המוצרים למגמות הצריכה השונות המתפתחות. במדינות מחוץ לישראל מתמודדת הקבוצה עם התחרות גם בדרך של רכישת פעילויות של מתחרים או הקמת מיזמים משותפים עם מתחרים עונתיות היקפי ההכנסות ממכירת מוצרים בתחום הקפה גבוהים בדרך כלל (באופן יחסי) ברבעון הרביעי של השנה ונמוכים בדרך כלל (באופן יחסי) ברבעון הראשון של השנה. העונתיות מושפעת בעיקר בשל עיתוי החגים הנוצריים וסיום השנה האזרחית ברבעון הרביעי של השנה, תקופה המתאפיינת ברכישה מוגברת של מוצרי הקפה. מנגד, ברבעון הראשון של השנה היקף הרכישות נמוך באופן יחסי בעיקר בשל המשך צריכת אותם מוצרי קפה שנרכשו ברבעון שקדם לו. ברבעון הרביעי של שנת 2008, שלא כבשנים אחרות, חלה האטה יחסית, זאת בעקבות ההאטה הכלכלית העולמית אשר השפיעה וכן גם בשל פיחות במטבעות המקומיים של המדינות בהן פעילה הקבוצה במזרח אירופה, אשר התרחשה בעיקר ברבעון הרביעי של שנת.2008 להלן נתונים לשנים , ו 2007 בדבר הכנסות החברה בתחום הקפה, בחלוקה לפי רבעונים, באלפי ש"ח:

71 65 שנת 2007 שנת 2008 שנת 2009 הכנסות (באלפי ש"ח) אחוז מסך הכנסות תחום הקפה הכנסות (באלפי ש"ח) אחוז מסך הכנסות תחום הקפה הכנסות (באלפי ש"ח) אחוז מסך הכנסות תחום הקפה 21.9% 633, % 729, % רבעון 769,813 I 24.2% 701, % 818, % רבעון 811,474 II 26.2% 760, % 861, % רבעון 858,384 III 27.7% 802, % 833, % רבעון 908,954 IV 100% 2,897, % 3,243, % סה"כ 3,348, כושר ייצור כושר הייצור של מפעלי הקבוצה בתחום הקפה נמדד בכמות מיוצרת לשנה. כושר הייצור השנתי הפוטנציאלי המקסימלי של מפעלי הקבוצה בתחום הקפה בשלוש משמרות עבודה, במונחי יחידות טון מוצר לשנה, לשנים 2009 ו 2008 היה כ 260 אלפי טון ו 240 אלפי טון בהתאמה. שיעור ניצול כושר היצור בפועל בממוצע בשנים 2009 ו 2008 היה כ 65% ו 63% בהתאמה. עיקר הגידול בכושר הייצור הפוטנציאלי נובע מהרחבת קווי הייצור בברזיל. קווי הייצור במפעלי הקבוצה הם קווים אוטומטיים, וחלקם מופעלים בשלוש משמרות עבודה ביממה. הקבוצה נוהגת לבצע באופן שוטף שיפורים ושדרוגים של הציוד והמכונות שבמפעליה, וכן הרחבה של קווי ייצור במפעליה, במטרה לשמר ולהגדיל את כושר היצור בהתאם לתוכניות העבודה של הקבוצה. על בסיס המידע הקיים בידי החברה נכון למועד הדו ח התקופתי, החברה אינה צופה כי תידרש לבצע בשנת 2010 השקעות חריגות מהותיות בציוד ובמכונות בתחום הקפה רכוש קבוע, מקרקעין ומתקנים להלן תיאור של עיקר המקרקעין ושאר הרכוש הקבוע המהותי של הקבוצה המשמשים בתחום הקפה.

72 66 א. מפעלי ייצור ואריזת הקפה הנמס בצפת מפעל ייצור קפה נמס המפעל מצוי במקרקעין הממוקמים באזור התעשייה הישן של צפת, בשטח של כ 6,000 מ"ר ושטחו הבנוי הוא כ 5,300 מ"ר. החברה הינה הבעלים של הקרקע. מפעל אריזת קפה נמס המפעל, מצוי במקרקעין הממוקמים באיזור התעשייה החדש של צפת, בשטח של כ 17,000 מ"ר ושטחו הבנוי הוא כ 3,200 מ"ר. החברה חוכרת את הזכויות בקרקע ממינהל מקרקעי ישראל, בהתאם להסכמי חכירה מהוונים, המסתיימים במרץ 2031 (כ 10,500 מ"ר) ובינואר 2033 (כ 6,400 מ"ר). הסכמי החכירה כוללים (כל אחד מהם) אופציה לחוכר להאריך את תקופת השכירות ב 49 שנים נוספות. בנוסף לאמור, בבעלות החברה מקרקעין בסמיכות למפעל ייצור הקפה הנמס בשטח של 2,814 מ"ר, עליהם מבנים המושכרים לצדדים שלישיים לתקופות שכירות שונות המסתיימות במהלך שנת 2010 והאחרונה בהן מסתיימת ב החזקה במקרקעין נמסרה לחברה ונרשמה לטובתה הערת אזהרה בלשכת רישום המקרקעין. מפעל הקפה הקלוי והטחון בלוד מפעל המשמש לייצור קפה קלוי וטחון. המפעל מצוי במקרקעין בשטח של כ 5,600 מ"ר ושטחו הבנוי כ 4,441 מ"ר. החברה הינה בעלים של כ 4,800 מ"ר ובעלת זכויות החכירה בשטח של כ 800 מ"ר, בהתאם להסכם חכירה לא מהוון המסתיים בדצמבר הסכם ב. ג. ד. החכירה כולל אופציה לחוכר להאריך את תקופת השכירות ב 49 שנים נוספות. מפעל בפולין מפעל המשמש לייצור קפה קלוי וטחון. המפעל מצוי בסמוך לפוזנן, במקרקעין בשטח של כ 53,000 מ"ר (לאחר הפקעה של כ 17,000 מ"ר שבוצעה בתחילת 2008 בתמורה לפיצוי כספי, לצורך סלילת כביש, אשר להערכת החברה לא יפגע בפעילות המפעל) ושטחו הבנוי הוא כ 9,600 מ"ר. שטראוס פולין הינה בעלת זכויות בקרקע. מפעל ברומניה מפעל המשמש לייצור קפה קלוי וטחון. המפעל מצוי בבוקרשט, במקרקעין בשטח של כ 5,000 מ"ר ושטחו הבנוי הוא כ 4,000 מ"ר. שטראוס רומניה שוכרת את המפעל מצד שלישי, בהתאם להסכם שכירות המסתיים באוקטובר 2015, ומוארך אוטומטית אם אף אחד מהצדדים לא נתן הודעה מוקדמת על ביטולו.

73 67 ה. ו. ז. ח. ט. י. יא. יב. מפעל ב,Minais Gerais ברזיל מפעל המשמש בעיקרו לייצור קפה קלוי וטחון וקפוצ'ינו. המפעל מצוי בסמוך לבלו הוריזנצ'ה שבמדינת מינאס ג'ראיס, במקרקעין בשטח של כ 53,000 מ"ר ושטחו הבנוי הוא כ 12,800 מ"ר. C3 הינה הבעלים של הקרקע. מפעל ב,Eusebio ברזיל מפעל המשמש לייצור קפה קלוי וטחון, במקרקעין בשטח של כ 10,000 מ"ר ושטחו הבנוי הוא כ 4,650 מ"ר. SC Imoveis הינה בעלת זכויות הבעלות בקרקע. מפעל ב RN,,Natal ברזיל מפעל המשמש לייצור קפה קלוי וטחון, קפה נמס, אבקת שוקו וקפוצ'ינו, במקרקעין בשטח של כ 38,000 מ"ר ושטחו הבנוי הוא כ 8,100 מ"ר. Imoveis SC הינה בעלת זכויות הבעלות בקרקע. מפעל ב,Nova Iguacu, RJ ברזיל מפעל המשמש לייצור קפה קלוי וטחון וכן נייר סינון לקפה פילטר, במקרקעין בשטח של כ 5,600 מ"ר ושטחו הבנוי הוא כ 3,150 מ"ר. SC Imoveis הינה בעלת זכויות הבעלות בקרקע. מפעל ב,Mossoro, RN ברזיל מפעל המשמש לייצור מוצרי התירס, במקרקעין בשטח של כ 54,000 מ"ר ושטחו הבנוי הוא כ 5,800 מ"ר. SC Imoveis הינה בעלת זכויות הבעלות בקרקע. במהלך שנת 2009 הורחב המבנה בכ 7,500 מ"ר, המשמש לייצור אבקות מיץ. מתקן ב,Varginha, MG ברזיל מתקן המשמש למיפוי ומיון קפה ירוק, במקרקעין בשטח של כ 70,000 מ"ר ושטחו הבנוי הוא כ 7,300 מ"ר. המבנה הוקם במהלך שנת Ind SC הינה בעלת זכויות הבעלות בקרקע. מפעל בסרביה מפעל המשמש לייצור קפה קלוי וטחון. המפעל מצוי באזור Simanovci (סמוך לבלגרד), במקרקעין בשטח של כ 29,484 מ"ר ושטחו הבנוי הוא כ 8,500 מ"ר. שטראוס אדריאטי הינה בעלת זכויות החכירה בקרקע לתקופה של 99 שנים. מפעל ברוסיה מפעל המשמש לייצור קפה קלוי וטחון ולאריזת קפה נמס. המפעל מצוי ב Odintsovo district בסמוך למוסקבה, במקרקעין בשטח של כ 5,700 מ"ר ושטחו הבנוי הוא כ 2,600 מ"ר. שטראוס רוסיה שוכרת את המפעל מצד שלישי, בהתאם להסכם שכירות תלת שנתי, עד ינואר 2012, ואשר יוארך בהסכמת הצדדים. למדיניות החברה להפחתה בספריה את המכונות והציוד שבמפעליה השונים, ראו בביאור 3.4 לדוחות הכספיים של החברה ליום

74 סימני מסחר ומדגמים נוכח התמקדות הקבוצה במוצרים ממותגים, חשיבותם של סימני המסחר על מותגיה היא רבה. על שם הקבוצה רשומים בישראל ומחוץ לישראל סימני מסחר על מרבית שמות המותגים המפורטים לעיל והמשמשים אותה בתחום הקפה (למעט מוצרים שנמכרים ומופצים על ידי הקבוצה ואינם מיוצרים על ידה). תוקף סימני המסחר העיקריים בישראל ומחוצה לה הינו לתקופה קצובה והוא ניתן לחידוש בסיומה. להערכת הנהלת הקבוצה, אורך החיים הכלכלי של סימני המסחר העיקריים של הקבוצה בישראל ומחוצה לה הינו רב שנים, וזאת לנוכח שנות השימוש בהם ועוצמתם בשווקים.,CKAFA בחודש מאי 2009 רכשה החברה בסרביה את הזכויות בסימן המסחר לאחר שבשנים קודמות עשתה בו שימוש על פי הסכם. לפרוט העלויות והתנועה הכספית בנכסים בלתי מוחשיים, בשנים 2009 ו 2008, ראו ביאור 15 לדוחות הכספיים של החברה ליום הון אנושי למבנה הארגוני של הקבוצה ולפרטים נוספים בדבר טיבם של הסכמי העסקה, השקעות באימונים והדרכות וכיוצ"ב ראו סעיף 17.3 לפרק זה. להלן פירוט מספר עובדי הקבוצה בתחום הקפה (כולל כלל העובדים בחברות שאינן בהחזקה מלאה; וכן כולל 741 ו 871 עובדי חברות כח אדם, נכון לימים , ו , בהתאמה): מספר עובדים ליום הנהלה כספים, שיווק, משאבי אנוש, מערכות מידע ומינהלה 3, , ,105 6,533 מכירות והפצה שרשרת אספקה (רכש ולוגיסטיקה) תעשייה (תפעול) סה"כ במהלך המחצית הראשונה של שנת 2009, בקבוצה, כאמור בסעיף 1.14 לעיל, לפירוט נוסף ראו סעיף 17.1 ו' להלן. גובש מחדש מודל ניהול אסטרטגי ונקבעה הנהלה מצומצמת לחברת הקפה,

75 ג. 69 הגידול במספר העובדים בתחום הקפה בשנת 2009 נובע בעיקרו מגידול של כ 360 עובדים בברזיל עקב גידול בהיקף הפעילות במדינה זו ומעבר עובדים זמניים לסטאטוס של עובדים שכירים, ושל כ 240 עובדים ברוסיה עקב התרחבות פעילות הקבוצה במדינה זו בסוף שנת חומרי גלם וספקים א. חומרי גלם עיקריים חומר הגלם העיקרי שבו עושה הקבוצה שימוש בתחום הקפה, אשר עלותו מהווה מעל 20% מסך רכישות חומרי גלם בהן נעשה שימוש בתחום הקפה, הוא קפה ירוק (ערביקה ורובוסטה). בנוסף, עושה הקבוצה שימוש בעיקר באבקת קקאו וחומרי אריזה שהינם סחורות קומודוטיס. הקבוצה מתקשרת מעת לעת בחוזים עתידיים ובחוזי אופציות לרכישת סחורות קומודיטיס ולמכירתן, בעיקר קפה ירוק ראו ביאור 30.3 לדוחות הכספיים של החברה ליום , וכן גם פרק "חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם" בדו"ח הדירקטוריון לבעלי המניות ליום למאפיינים של רכישת חומרי גלם שהינם סחורות קומודוטיס ראו סעיף חומרי גלם וספקים בתחום ישראל, סעיף 9.10 לפרק זה. ככלל, רכש קפה ירוק מבוצע במרוכז באמצעות שטראוס קומודיטיס (שוויץ), הקונה את חומר הגלם עבור חברות הקבוצה, פרט לרכש קפה ירוק בחברה המשותפת בברזיל, אשר רוכשת קפה ירוק בעצמה. רכש הקפה הירוק מבוצע בהתאם להסכמים עם צדדים שלישיים והסכמים אלו כפופים לתנאים והוראות של ה.European Coffee Contract על מערכת מאוחדת לניהול איכות בקפה הירוק, הנמצאת בתהליך הטמעה בכל המדינות בהן אנו פועלים, כולל אצל הספקים העיקריים של הקפה הירוק ברחבי העולם, ראו בסעיף 8 בפרק זה. בשנת 2009 נמשכה מגמת ההתייקרות במחירי הקפה הירוק, מסוג עריבקה; התייקרות הנובעת מעודפי ביקוש לעומת ההיצע לקפה מסוג ערביקה. בקפה הירוק מסוג רובוסטה נמשכה מגמת הירידה במחירים, מגמה שהחלה במהלך הרבעון השלישי של שנת 2008, בעקבות המשבר הכלכלי העולמי, והירידה בביקושים. במרבית השווקים של החברה, קימת מגמה להעדפת קפה ירוק מסוג ערביקה.

76 70 להלן גרפים המתארים את השינויים במחירי הקפה הירוק לסוגיו במהלך השנים (בלונדון ובניו 2009 בהתאם לנתוני הבורסות הרלבנטיות עד (וכולל) 2007 יורק). רובוסטה ערביקה ב. בתקופות הדיווח הרלבנטיות, לא היה בתחום הקפה ספק שהיקף רכישות הקבוצה ממנו עלה על 10% מהיקף הרכישות הכולל של חומרי גלם ואריזות בתחום זה.

שטראוס גרופ בע"מ דוח תקופתי לשנת 2013

שטראוס גרופ בעמ דוח תקופתי לשנת 2013 שטראוס גרופ בע"מ דוח תקופתי לשנת 2013 דירקטוריון מנכ"ל עופרה שטראוס, יו"ר עדי שטראוס ד"ר מיכאל אנגל רונית חיימוביץ רן מדין דוד מושביץ פרופ' אריה עובדיה מאיר שני פרופ' דפנה שוורץ דליה לב עקיבא מוזס גליה

קרא עוד

<4D F736F F D20E7E5F6F6E9ED20ECE3E5E7E5FA >

<4D F736F F D20E7E5F6F6E9ED20ECE3E5E7E5FA > שטראוס גרופ בע"מ דוח תקופתי לשנת 2012 דירקטוריון מנכ"ל עופרה שטראוס, יו"ר עדי שטראוס ד"ר מיכאל אנגל רונית חיימוביץ רן מדין דוד מושביץ פרופ' אריה עובדיה מאיר שני פרופ' דפנה שוורץ דליה לב עקיבא מוזס גדי

קרא עוד

שטראוס גרופ בע"מ דוח תקופתי לשנת 4102

שטראוס גרופ בעמ דוח תקופתי לשנת 4102 שטראוס גרופ בע"מ דוח תקופתי לשנת 4102 דירקטוריון מנכ"ל עופרה שטראוס, יו"ר עדי שטראוס ד"ר מיכאל אנגל רונית חיימוביץ רן מדין דוד מושביץ פרופ' אריה עובדיה מאיר שני פרופ' דפנה שוורץ דליה לב עקיבא מוזס גליה

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

דוח ביניים לדוגמה 2014

דוח ביניים לדוגמה 2014 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים לדוגמה ליום 0/ במרץ/ביוני/בספטמבר 06 ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 4 ובהתאם לפרק ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 970 מרץ 06 4 6 9 4 6 7 7 0

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation "להעיר את הדוב" ניהול מותג בעידן החדש מעשה ברב... 2 מגמת הסטגנציה /ירידה קלה בשוק נמשכת 2016 מכר כלל המגזרים, ינואר-מאי 2016 בהשוואה לינואר-מאי 2015 שינוי מדד מחירים -1.5% 252- מיליון שינוי מכר כספי שינוי

קרא עוד

ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016

ג'ובוקיט החזקות בעמ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ חלק ראשון החזקות רשומות בחברות בנות 100% 100% ג'ובוקיט טכנולוגיות בע"מ ויובמה LLC טכנולוגיות בתחום משאבי אנוש שיתוף

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 בניית תכנית שיווקית מהי תכנית שיווקית? התכנית השיווקית מתארת את הפעולות השיווקיות שעסק צריך לבצע על מנת להשיג את יעדי המכירות שלו. מטרת התכנית השיווקית בניית התכנית השיווקית עוזרת לנו להגדיר את: 1. יעדי

קרא עוד

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 danny.daniel@discountbank.co.il תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשואות תל בונד ריבית משתנה מח"מ ממוצע מרווח ממשלתי תשואה פנימית

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : שיווקיות המרצה : ד"ר ענת אלון מבוא לשיווק נושאי ההרצאה הצגת הגישות השונות לניהול השיווק בחינת המאפיינים של ה שבמסגרתן ארגונים מנהלים את פעילויות השיווק שלהם מבוא לשיווק גישות הפירמה לניהול השיווק מה

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: 691212 ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה של בנק דיסקונט לישראל בע"מ שם המחזיק

קרא עוד

לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם

לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם כך העלינו לפורטל שאלון מעורבל ללא שום סימונים עליו.

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378>

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378> סקירה חודשית יולי 2015 מאת: יוסף שמחון, מחלקת מחקר ואנליזה להלן סקירה חודשית של חברת המתארת את עיקרי השינויים שחלו בריביות ובמרווחים במהלך חודש יולי 2015. שינויים אלו השפיעו באופן ישיר על שערי השערוך של

קרא עוד

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 -

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - מדד USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - 1. אוכלוסיית חישוב הסיגנל הגדרת האוכלוסייה אוכלוסיית המניות ממנה יורכב מדד USA Healthcare הינה המניות הכלולות במדד Russell 3000 בעת עדכון המדד ("יום החיתוך") והנכללות

קרא עוד

חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל

חילן בעמ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים 2 14 15 38 39 47 48 49 52 דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה למידע כספי תמציתי מאוחד ונפרד דוח רבעוני בדבר הבקרה

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר המשך חוזים עתידיים F מייצג את מחיר החוזה S המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחירו של חוזה עתידי נכס שאינו מניב הכנסה לדוגמא קבלן שקונה

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

דרקטוריון0912

דרקטוריון0912 תמצית דוחות כספיים ליום 30.9.2012 תוכן העניינים הפעילות הכלכלית... 4 רווח ורווחיות... 6 התפתחות ההכנסות וההוצאות... 7 תמצית מידע לפי מיגזרי פעילות:... 11 מיגזר בנקאות אישית... 12 מיגזר הבנקאות הפרטית...

קרא עוד

אדמה פתרונות לחקלאות בע"מ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132

אדמה פתרונות לחקלאות בעמ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 חלק א' דוח הדירקטוריון על מצב עניני התאגיד חלק ב' דוחות כספיים בלתי מבוקרים

קרא עוד

מעיינות עדן בע"מ דוח תקופתי לשנת 2011 חלק א' תיאור עסקי הקבוצה ("הדוח")

מעיינות עדן בעמ דוח תקופתי לשנת 2011 חלק א' תיאור עסקי הקבוצה (הדוח) מעיינות עדן בע"מ דוח תקופתי לשנת 2011 חלק א' תיאור עסקי הקבוצה ("הדוח") תוכן עניינים טעון עדכון פרק 1: תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי הקבוצה...4 פעילות הקבוצה ותיאור התפתחות עסקיה...4 תחומי פעילות...9 השקעות

קרא עוד

חשבונאות ניהולית שיעור תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלוי

חשבונאות ניהולית שיעור תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלוי חשבונאות ניהולית שיעור..0 תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלויות העקיפות שיש בחברה ו, בגלל סיבות טכנולוגיות, העלויות העקיפות

קרא עוד

מבלים ונהנים עם כרטיס אשראי שופרסל אפריל 2018

מבלים ונהנים עם כרטיס אשראי שופרסל אפריל 2018 מבלים ונהנים עם אפריל 2018 הטבה בלעדית ב 20% הנחה במעמד החיוב ל- 20 ימים ברשתות האופנה: 10-30.4.2018 כולל כפל מבצעים בתוקף בתאריכים המצוינים לעיל. מותנה בתשלום ב בלבד. ההנחה תינתן במעמד החיוב. שופרסל פיננסים

קרא עוד

דוח ריכוז ממצאים בנושא הכנסות

דוח ריכוז ממצאים בנושא הכנסות מחלקת תאגידים יחידת הביקורת מאי 2018 הקדמה יחידת הביקורת של מחלקת תאגידים )"סגל הרשות"( ביצעה ביקורת רוחב בנושא הכרה בהכנסות במדגם שכלל 4 תאגידים מדווחים )"חברות המדגם"(. הביקורת בחנה את ההכרה, המדידה

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 עו"ד עמית לוי, שותף במחלקת חברות ושוק ההון וראש הפורום המקצועי מידע פנים - 2015 חידושים, סיכונים ודרכי התגוננות דצמבר 2014 תזכורת - האיסור הפלילי על שימוש במידע פנים חל על: אנשי פנים בחברה: "איש פנים בחברה

קרא עוד

18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים אינטרקיור בע"מ ח.צ )להלן: "החברה"( לכבוד הבורסה לניירות ע

18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים   אינטרקיור בעמ ח.צ )להלן: החברה( לכבוד הבורסה לניירות ע 18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים www.isa.gov.il אינטרקיור בע"מ ח.צ. 512051699 )להלן: "החברה"( לכבוד הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ רח' אחוזת בית 2 תל-אביב www.tase.co.il

קרא עוד

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc)

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc) שווי חברות הערכת שיטות להערכת שווי חברה שווי נכסי ראשית, חשוב להבהיר כי אנו מתייחסים לשאלת שוויה של חברה שמהווה עסקחי מנקודת מבטו של משקיע שרוכש את כל מניות החברה. המונח "שווי" מתייחס למחיר בו יקנה משקיע

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

גילוי דעת 91.doc

גילוי דעת 91.doc (*) גילוי דעת 91 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים תוכן העניינים סעיפים 3-1 מבוא 9-4 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים ביקורת דוחות כספיים של תאגיד אחר שבשליטת המבוקר 10 11 אי-קבלת אישור

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:   דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

<4D F736F F D202D2DF7E1E5F6FA20E1E6F720EEE3E5E5E7FA20F2EC20FAE5F6E0E5FA20EBF1F4E9E5FA20ECF8E1F2E5EF20E4F8E0F9E5EF20F9EC20F9F0FA203

<4D F736F F D202D2DF7E1E5F6FA20E1E6F720EEE3E5E5E7FA20F2EC20FAE5F6E0E5FA20EBF1F4E9E5FA20ECF8E1F2E5EF20E4F8E0F9E5EF20F9EC20F9F0FA203 04 מאי 2010 קבוצת בזק מדווחת על התוצאות לרבעון הראשון של 2010 הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות עלה ברבעון הראשון ב 5.6% ל- 642 מיליון שקל ה- EBITDA גדל ב- 4% לעומת הרבעון המקביל, ועמד על 1.22 מיליארד שקל

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315 31 במרס 2015 תמצית דוחות כספיים ליום 1 תוכן עניינים דוח הדירקטוריון לאסיפה הכללית של בעלי המניות עמוד 3 7 11 21 23 28 28 29 66 70 70 70 71 75 75 76 77 78 95 97 הפעילות הכלכלית רווח ורווחיות מיגזרי הפעילות

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

דוח תקופתי לשנת 2011 דלק פטרוליום בע מ רח גיבורי ישראל,7 א. ת. נתניה דרום טל, /555. פקס דוח תקופתי לשנת 2011

דוח תקופתי לשנת 2011 דלק פטרוליום בע מ רח גיבורי ישראל,7 א. ת. נתניה דרום טל, /555. פקס דוח תקופתי לשנת 2011 דוח תקופתי לשנת 2011 דלק פטרוליום בע מ רח גיבורי ישראל,7 א. ת. נתניה דרום טל,098638444/555. פקס 098854955. www.delekgroup.com דוח תקופתי לשנת 2011 תוכן העניינים: פרק א תיאור עסקי התאגיד פרק ב דוח הדירקטוריון

קרא עוד

טמפו משקאות בע"מ דוח תקופתי לשנת 2016

טמפו משקאות בעמ דוח תקופתי לשנת 2016 טמפו משקאות בע"מ דוח תקופתי לשנת תוכן העניינים חלק א' חלק ב' חלק ג' חלק ד' חלק ה' תאור עסקי התאגיד דוח הדירקטוריון דוחות כספיים פרטים נוספים על התאגיד דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \356\366\342\372 \354\353\360\361 ver3.pptx)

(Microsoft PowerPoint - \356\366\342\372 \354\353\360\361 ver3.pptx) ברוכים הבאים לכנס מקצועי בנושא : 28 לאוקטובר 2015, ד"ר טל מופקדי ד"ר רועי שלם מנהלי פורום הגבלים עסקיים ורגולציה רקע ונתונים ד"ר טל מופקדי וד"ר רועי שלם /// פורום הגבלים עסקיים ורגולציה 3 גז טבעי מקור

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 Business Model Innovation מרעיון עסקי למודל אפריל 2018 ערוץ המו"פ לטכנולוגיה וחדשנות בחינוך, Business Model Innovation Business Model Canvas / Value Proposition Canvas מבוססות על סט כלים חדשני, חדות

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.6.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 80 סקירת ההנהלה 97 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 99 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135>

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135> מס'( אפריקה ישראל מגורים בע"מ 25 במרץ, 2015 ("החברה") הנדון: דיווח מיידי על-פי תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבעל שליטה בה), התשס"א- 2001 ובדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה בהמשך

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

המשברים מאז 2007

המשברים מאז 2007 המשבר הפיננסי העולמי GFC: הרקע מקור עיקרי: דו"ח ועדת החקירה הממלכתית האמריקאית (2011) לגבי הסיבות להתרחשות המשבר Source: National Commission Inquiry Report, 2011 המגזר הפיננסי האמריקאי טרם המשבר: בנקאות

קרא עוד

Successful Marketing Strategies

Successful Marketing Strategies קורס עקרונות השיווק דר' קובי מורבינסקי המחרה Pricing 1 מטרות השיעור הבנה מהו מחיר, מה הוא מייצג,והבנת תהליך התמחור אסטרטגיות תמחור עיקריות למוצרים קיימים וחדשים גורמים פנימיים וחיצוניים נוספים המשפיעים

קרא עוד

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc יוני 2011 לכבוד לקוחות שערי ריבית -Newsletter נתונים וריביות שפורסמו בחודש מאי 2011 מובאת לעיונכם סקירה חודשית של חברת שערי ריבית בע"מ המתארת את השינויים שחלו בריביות ובמרווחים בחודש מאי 2011, ומספקת מידע

קרא עוד

נתנאל גרופ בע"מ דו"ח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר חלק שני דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חל

נתנאל גרופ בעמ דוח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר חלק שני דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חל נתנאל גרופ בע"מ דו"ח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2014. חלק שני דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חלק שלישי דוחות כספיים. חלק רביעי פרטים נוספים על התאגיד.

קרא עוד

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאלות מחזיקי יחידות ההשתתפות בנוגע למיזוג. הסיבה העיקרית לדחייה היא פרסום תזרים

קרא עוד

Microsoft Word - כספי 2011.doc

Microsoft Word - כספי 2011.doc גרנית הכרמל השקעות בע "ממ 2011 דוח תקופתי לשנת ת ו כ ן הע נ י נ י ם פרק א' תיאור עסקי התאגיד פרק ב' דוח הדירקטוריון על ענייני התאגיד פרק ג' דוחות כספייםמאוחדים מידע כספי נפרד של החברה פרק ד' פרטים נוספים

קרא עוד

מניבים קרן הריט החדשה בע"מ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים

מניבים קרן הריט החדשה בעמ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים 2 כללי דוח דירקטוריון על מצב עסקי התאגיד ליום 13 במרץ 8132 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה, תוצאות פעולותיה, הונה העצמי ותזרימי המזומנים שלה

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בע"מ וחברות מאוחדות שלו

דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בעמ וחברות מאוחדות שלו דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בע"מ וחברות מאוחדות שלו עיצוב: סטודיו 'שחר שושנה' מקבוצת 'סקורפיו 88' נדפס בדפוס העיר העתיקה, ירושלים. דוח שנתי לשנת 2016 תוכן עניינים 5 13 84 87 95 233 285 303

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

סקירה מקרו – כלכלית שבועית

סקירה מקרו – כלכלית שבועית 21 באוגוסט 2018 י' באלול, ה'תשע"ח סקירה מקרו כלכלית שבועית תחזית שלנו ציפיות הנגזרות משוק ההון 0.3% באוגוסט 0.3% באוגוסט מינוס 0.1% בספטמבר מינוס 0.2% בספטמבר אינפלציה בחודשים הקרובים אינפלציה מצטברת 1.2%

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 31.3.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 31 במרס 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 78 סקירת ההנהלה 91 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 93 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20F9E5F720E4FAF8E5F4E5FA20E4F2E5ECEEE920F8E7EEE9ECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20F9E5F720E4FAF8E5F4E5FA20E4F2E5ECEEE920F8E7EEE9ECE1E9F C456D696E696D697A657229> מיזוגים ורכישות המד יניות ה מסחרית בנוגע לניהול מחסן התרופות והציוד 2 מחסן התרופות משווק תרופות וחיסונים המותווים לבקר ומקנה החקלאית קונה הן ישירות מספקים בחו"ל והן ממפיצים מקומיים המחסן מספק מוצרים במשקל

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה 698 נות זכות 699 אנגלית רמת טרום בסיסי ב' 701 אנגלית רמת בסיסי 70 אנגלית רמת מתקדמים א' 107 אנגלית רמת מתקדמים ב' 800 8004 8006 810 מתמטיקה

קרא עוד

מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מ

מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מ מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מתכונים רגילים. דונאטס וניל עם זיגוג שוקולד שילדים אוהבים

קרא עוד

חבילות שי ומתנות נורית מוצרי פרסום ראש השנה 2017

חבילות שי ומתנות נורית מוצרי פרסום ראש השנה 2017 חבילות שי ומתנות נורית מוצרי פרסום ראש השנה 2017 טעימה חבילות שי ומתנות הינה חברת בת בנורית מוצרי פרסום.התחלנו את דרכינו לפני יותר משלושה עשורים ובקטלוג זה נשמח להציג בפניכם את מגוון חבילות שי, מתנות,

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

1 תיבת שוקולד מהודרת אגוזים מצופים בשוקולד במבחר טעמים גודל תיבה 36*12 ס מ סגירת גומי מוזהבת 59 לא כולל מע מ 69 לא כולל מע מ 2 הרמונית מתוקים קוביית ק

1 תיבת שוקולד מהודרת אגוזים מצופים בשוקולד במבחר טעמים גודל תיבה 36*12 ס מ סגירת גומי מוזהבת 59 לא כולל מע מ 69 לא כולל מע מ 2 הרמונית מתוקים קוביית ק 1 תיבת שוקולד מהודרת אגוזים מצופים בשוקולד במבחר טעמים גודל תיבה 36*12 ס מ סגירת גומי מוזהבת 59 69 2 הרמונית מתוקים קוביית קשיו קלוי 80 גרם דבש טהור מפרחי בר 200 גרם קונפיטורת רימונים 290 גרם פחית עגולה

קרא עוד

תבנית לכתיבת תוכנית עסקית לפניכם שלד לכתיבתה של תוכנית עסקית. השלד מכיל את כל הפרקים שכדאי שיופיעו בתוכנית עסקית, עם הסברים מפורטים על מה כדאי לחשוב ו

תבנית לכתיבת תוכנית עסקית לפניכם שלד לכתיבתה של תוכנית עסקית. השלד מכיל את כל הפרקים שכדאי שיופיעו בתוכנית עסקית, עם הסברים מפורטים על מה כדאי לחשוב ו תבנית לכתיבת תוכנית עסקית לפניכם שלד לכתיבתה של תוכנית עסקית. השלד מכיל את כל הפרקים שכדאי שיופיעו בתוכנית עסקית, עם הסברים מפורטים על מה כדאי לחשוב ומה רצוי לכלול בכל פרק. גם אם נראה לעתים שנושא מסוים

קרא עוד

Microsoft Word - דוח עסקה סופי doc

Microsoft Word - דוח עסקה סופי doc אופנה בע"מ תאריך: 30.10.2008 הנדון: דוח עסקה מתוקן בהתאם לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א- 2001, בדבר עסקת מיזוג שמשמעותה הפיכת החברה לחברה פרטית, והודעה בדבר כינוס אסיפה כללית

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\347\346\345\370\351\345\360\ )

(Microsoft Word - \371\347\346\345\370\351\345\360\ ) 2012 יוני הבחינה במקצועית א' שחזור שוחזר ע"י המרצה חזי כהן מכללת מיטב ממשיכה לעשות הכל על מנת לספק לכם את חומרי הלימוד, השחזורים, השאלות החמות וקורסי ההכנה הטובים ביותר שיעזרו לכם לעבור את בחינות הרישוי.

קרא עוד

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדלן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר. נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידול במספר העסקאות, אולם בממוצע דוחודשי מדובר ברמת העסקאות הנמוכה

קרא עוד

פיננסית מתקדמת א'

פיננסית מתקדמת א' מרצה: רונן בן גל השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ IAS 21 שנת השלמה תשע"א 1 תוכן עניינים השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ 21... IAS 4 הגדרות... 4 1. 2. מטבע פעילות...4 פעילות חוץ...4 מטבע חוץ...

קרא עוד

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב פיתוח עירוני מוכוון תחבורה ציבורית בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב 20.6.16 מציגה: אירית לבהר גבאי מתכננת תנועה ארוך טווח, אגף התנועה עורכי התכנית עיריית תל אביב: אגף תכנון עיר: ניר דוד כהן אגף התנועה משרד

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

Microsoft Word - ברנע-06-סופי.doc

Microsoft Word - ברנע-06-סופי.doc דוח תקופתי לשנת 2006 דוח תקופתי לשנת 2006 הפרקים: א ב ג תיאור עסקי התאגיד דוח הדירקטוריון על מצב עניני התאגיד דוחות כספיים ד פרטים נוספים על התאגיד דוח תקופתי לשנת 2006 תוכן העניינים ע מ ו ד פרק א': תיאור

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

שאלון אבחון תרבות ארגונית

שאלון אבחון תרבות ארגונית שאלון: אבחון תרבות ארגונית על פי : Cameron, E. and Quinn, R. Diagnosing and changing organizational culture Edison Wesley 1999. 1 לפניך שש שאלות הנוגעות לאבחון תרבות ארגונית. בכל שאלה מוצגים ארבעה איפיונים

קרא עוד

הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ני"ע: )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער

הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ניע: )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ני"ע: 9952311 )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער הדולר ארה"ב כללי כללי: המידע נכון ליום 59.5.2.91 חברה:

קרא עוד

Microsoft Word - mlnx1q12pre2

Microsoft Word - mlnx1q12pre2 1 16/4/2012 מלאנוקס עדכון לקראת תוצאות רבעון 1, תשואת יתר, $45 צפויות תוצאות חזקות לרבעון הראשון בזכות תחום ה- HPC מלאנוקס תפרסם את תוצאותיה העסקיות לרבעון הראשון ב- 18/4 עם תום המסחר בארה"ב והיא החברה

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

מצגת של PowerPoint‏

מצגת של PowerPoint‏ 1 ארבל פרלינים במגוון טעמים ומליות, -TLV חמוציות בעטוף שוקולד לבן, כרמל- בוטן עטוף בשוקולד חלב, כרמל- צימוק עטוף בשוקולד חלב.. 41.90 2 יין אדום קברנה סובניון מרלו קלאסיק יקב ברקן, קשיו עטוף בשוקולד מריר,

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשעו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד תא טק-עילית(, התשעו רשומות קובץ התקנות 10 באפריל 2016 7644 ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו- 2016............... 982 תקנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף(

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

Microsoft Word - תקופתי

Microsoft Word - תקופתי סלע קפיטל נדל"ן בע"מ דוח תקופתי לשנת 2011 סלע קפיטל נדל"ן בע"מ דוח תקופתי לשנת 2011 תוכן העניינים חלק א' תיאור עסקי התאגיד חלק ב' דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד חלק ג' דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר

קרא עוד

דו"ח תקופתי לשנת 2015 מוגש עפ"י תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( התש"ל )"התקנות"( מוגש ע"י שם החברה: ח. צ.: כתובת: טלפון: פקסימיליה: ד

דוח תקופתי לשנת 2015 מוגש עפי תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( התשל )התקנות( מוגש עי שם החברה: ח. צ.: כתובת: טלפון: פקסימיליה: ד דו"ח תקופתי לשנת 2015 מוגש עפ"י תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( התש"ל- 1970 )"התקנות"( מוגש ע"י שם החברה: ח. צ.: כתובת: טלפון: פקסימיליה: דואר אלקטרוני: תאריך המאזן: תאריך הדו"ח: תאגיד קטן:

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation מה הם הגורמים שקובעים את רמת הפעילות הכלכלית, שער הריבית, רמת המחירים ורמת התעסוקה? הפעילות המשותפת במספר שווקים: פעילות ריאלית שוק הסחורות: CIGX-M עקומת IS (r,) שיווי משק ל פעילות מונטרית שוק הכספים:

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\356\366\351\372_\367\361)

(Microsoft Word - \372\356\366\351\372_\367\361) קסם (4Da') S&P 500 Low Volatility High Dividend מספר ני"ע: 1132240; טיקר: ;SP5LVHD שם מקוצר: קס.ספתנודיב תעודות סל (סדרה קס') (4Da') שמחירן מושפע משינויים במדד S&P 500 Low Volatility High Dividend ומשער

קרא עוד

סקירה מקרו – כלכלית שבועית

סקירה מקרו – כלכלית שבועית 9 באוקטובר 2018 ל בתשרי ה'תשע"ט סקירה מקרו כלכלית שבועית תחזית שלנו ציפיות הנגזרות משוק ההון 0.0% בספטמבר מינוס 0.1% בספטמבר 0.2% באוקטובר 0.2% באוקטובר אינפלציה בחודשים הקרובים אינפלציה מצטברת 1.0% 1.1%

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד