פורמט סילבוסים

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "פורמט סילבוסים"

תמליל

1 שם הקורס: אובדנים בזיקנה - תיאוריה קוד הקורס: ופרקטיקה 2 סוג הקורס: חובה אשכול מספר נ"ז: 2 חטיבה/התמחות אשכול ייעוץ למשפחות במחצית מספר ש"ס: החיים השנייה שנה"ל: תשע"ח סמסטר: ב' דרישות קדם: אין מרצה: ד"ר יערית בוקק-כהן עוזר/י הוראה: אין שעות קבלה: יום ג' 15:00-16:00 מטרות/יעדי הקורס: אובדן ושכול מעוררים תחושות קשות ומורכבות בקרב האבל והסובבים אותו. האבלות מהווה תהליך ארוך ומורכב שלעולם לא נגמר, אם כי משנה פניו ואופיו בחלוף הזמן. כמו כן קיימים הבדלים גיליים, מגדריים ואתניים בתגובות לשכול ואובדן וכן בתפיסות אודותיו. ההבדלים התפיסתיים והתרבותיים באים לידי ביטוי אך במנהגי אבלות שונים ו/או באסטרטגיות התמודדות נבדלות בין קבוצות וכן בין פרטים השייכים לאותה קבוצה ואף לאותה משפחה. הקורס הינו בין תחומי ומשלב ידע מארבע דיסציפלינות עיקריות: פסיכולוגיה, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה ותיאולוגיה. בקורס זה נפרוש את מגוון המודלים התיאורטיים ושיטות הטיפול המותאמות לסוגי אובדן שונים בזיקנה וכן טיפוסי אבלים שונים. תיאור תמציתי של הקורס: הקורס יעסוק בנושאים הבאים: 1. מושגי המוות, המיתה, האובדן, האבל והשכול 2. בדידות לאחר שכול, חרדת מוות וחרדת מיתה: מדידתם והשלכותיהם על החיים 3. מודלים פסיכולוגיים להתמודדות עם אבל ואובדן 4. תיאוריות ומחקרים סוציולוגיים אודות אבל ושכול בארץ ובעולם; שכול מוכר ושכול מוקר 5. נסיבות וסיווגי מוות שונים בזיקנה 6. אובדנים במשפחה- אובדן הורה, אובדן בן/בת זוג, אובדן ילד, אובדן נכד, אובדן עובר 7. מוות בראי הדת והמנהג ביהדות, באיסלאם ובנצרות 8. שיטות ואסטרטגיות להתערבויות תראפויטיות- טיפול פרטני/ משפחתי/ קבוצתי 9. טקסי לוויה, מנהגי אבלות וסגנונות קבורה והנצחה בתרבויות שונות

2 10. אובדן הזהות והתפקידים החברתיים עקב הפרישה ממעגל העבודה 11. בגידת הגוף- אובדן הכישורים הפיזיים והקוגניטיביים שיטות ההוראה: הרצאות פרונטאליות בשילוב דיונים ותרגילים כיתתיים. תנאים לעמידה בדרישות הקורס: חובות הסטודנטים ושקלול הציונים: ראו נספחים המפרטים את המרכיבים השונים ראה נספח אחוז בציון הסופי פרוט המרכיב א 100% עבודת סיום 0 הצגת נושא העבודה בכיתה בסוף הסמסטר איחורים לשיעור: הגשה מאוחרת של מטלות ועבודות: מדיניות המרצה בקורס: יש להימנע ככל האפשר מכניסה מאוחרת לשיעור תאריך עבודת הסיום הינו סופי ולא יאושרו איחורים למעט במקרים מנומקים וחריגים תוכנית הקורס: מפגש 1: מושגי המוות, הגסיסה/ המיתה, האובדן, האבל והשכול; אבל מורכב קובלר רוס,א. )2002(. חיים בצל המוות. הוצאת מודן, פרק 1, עמ' רובין, ש., מלקינסון, רץ, וויצטום, א. )2016( הפנים הרבות של האובדן והשכול: תיאוריה וטיפול. חיפה: הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה. פרק 2: תפיסות שכול בימינו. עמ' Fonseaca, S. (2006). The dying process. International Journal of Pharmaceutical Compounding, 10(2); Wetherell, J. L. (2012). Complicated grief therapy as a new treatment approach. Dialogues in Clinical Neuroscience, 14(2), מפגש 2: בדידות לאחר שכול, חרדת מוות וחרדת מיתה: מדידתם והשלכותיהם על החיים שיוביץ-עזרא, ש. )2011(. בדידות לעת זקנה: בחינת התופעה בישראל ובארצות הברית. חברה ורווחה, לא ,)1( רון, פ. )2009(. גורמים המנבאים חרדת מוות ומיתה בקרב זקנים בישראל. גרונטולוגיה, לו )1(,

3 כרמל, ש. )2001( חרדת מוות וחרדת מיתה :מבנה המדדים ותכונותיהם הסוציומטריות. גרונטולוגיה 4/3 עמ' פלוריאן, ו. מלקינסון, ר. וכשר, א. )2000(. התייחסות הפרט, הציבור והתקשורת למשפחות שכולות בישראל. מגמות, מ', גמליאל, ט. )2003( הסגנון המקברי :מקרה-מחקר על התמודדות עם מוות. מגמות מ"ב , Chochinove, H.M., Hack, T., Kristjanson, L.J., McClement, S., & Harlos, M. (2005).Understanding the will to live in patients nearing death. Psychosomatics, 46, מפגש 3: מודלים פסיכולוגיים להתמודדות עם אבל ואובדן קובלר- רוס, א. )1978(. לחיות עם המוות )עמ' (. תל אביב: הוצאת צ'ריקובר. רובין, ש., מלקינסון, רץ, וויצטום, א. )2016( הפנים הרבות של האובדן והשכול: תיאוריה וטיפול. חיפה: הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה. פרק 3: מבוא לתיאוריה ויישום הקליני של המודל הדו-מסלולי לאובדן ושכול. עמ' מלקינסון, ר. )2011(. אבל מורכב. בתוך: צ. מרום, א. גלבוע- שכטמן, נ. מור, י. מאיירס )עורכים(. טיפול קוגניטיבי- התנהגותי במבוגרים )עמ' 235( 215- תל אביב:הוצאת דיונון מבית פרובוק בע"מ. Freud, S. (1975). Mourning and melancholia. In J. Strachey (Ed.), Standard edition of the complete psychological, work of Sigmond Freud, 14, London: Hogarth Press. Bowlby, J. (1960). Processes of mourning. The International Journal of Psychoanalysis, 42, Parks, C.M., & Weiss, R.S. (1983). Recovery from bereavement. New York: Basic Books. Malkinson, R.,& Bar-Tur, L.( 2005). Long-term bereavement processes of older parents: The three phases of grief. Omega. 50(2), Field, NP. and Filanosky, C.(2010) Continuing bonds, risk factors for complicated grief, and adjustment to bereavement. Death Studies, 34: 1, Silverman, P.R., & Klass, D., (1996). What's the problem? In: D. Klass, P.R., Silverman & S.L. Nickman (Eds.) Continuing bonds: New understanding of grief (pp. 3-27) Washington, D.C.: Taylor & Francis.

4 מפגש 4: תיאוריות ומחקרים סוציולוגיים אודות אבל ושכול בארץ ובעולם; שכול מוכר ושכול מוקר Doka, K. J. (2002). Disenfranchised grief: New directions, challenges, and strategies for practice. California: Research Press. Brawer Ben-David, O. (2006). Ranking deaths in Israeli society: premature deaths and organ donation. Mortality 11(1), Bokek-Cohen,Y. (2014). "The role of marriage habitus of Israeli remarried war and terror widows in the reproduction of male symbolic capital." Asian Journal of Women's Studies 20 (2): Butler, J. (2004). Violence, Mourning, Politics Precarious Life: The Powers of Mourning and Violence. London: Verso. pp Lebel, U. (2014). 'Second Class Loss': Political Culture as a Recovery Barrier? Israeli Families of Terrorist Casualties and their Struggle for National Honors, Recognition and Belonging. Death Studies 38(1): מפגש : 5 נסיבות וסיווגי מוות שונים בזיקנה )מוות חברתי, המתת חסד, התאבדות;( רמר ביאל, ש. )2013(. מגיל לגלות: הזיקנה המופלגת כהגירה מרצף שלבי חיים למצב חיים סופי. גרונטולוגיה וגריאטריה, מ' 2/3 עמ' גולדוין, א. )2014(. אתיקה של עזרה לאנשים שרוצים למות. גרונטולוגיה וגריאטריה, מ"א 4, עמ' Erlangsen, A., Stenager, E., and Conwell, Y. (2015). Physical diseases as predictors of suicide in older adults: a nationwide, register-based cohort study. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology 50, Turvey, C.L., Conwell, Y., Jones, M. P., Phillips, C..et al. (2002). Risk factors for late-life suicide: A prospective, community-based study. The American Journal of Geriatric Psychiatry 10 (4),

5 מפגש 6: אובדנים במשפחה- אובדן הורה, אובדן בן/בת זוג, אובדן ילד, אובדן נכד, אובדן עובר חדד-כרמל ש., ודורון, י. )2009 (. שכול בגיל זיקנה :אובדן צאצא בוגר :על משמעות האובדן של ילד בוגר בגיל זיקנה. גרונטולוגיה ל"ו 4, עמ' בר-טור ל., ומלקינסון, ר. )2005(. תהליכי אבל לאורך החיים ובזיקנה אצל הורים שכולים בישראל "שכול מזדקן". גרונטולוגיה ל"ב.11-38,1 גינזבורג ק., גירון י., וסולומון ז., )2002(. דפוסי תגובות אבל בקרב הורים שכולים. מגמות מ"א, Bokek-Cohen, Y. (2014). Remarriage of war and terror widows: a triadic relationship." Death Studies 38 (10, Backhouse, J. & Graham, A. (2013). Grandparents Raising Their Grandchildren: Acknowledging the Experience of Grief. Australian Social Work, 66(3), , DOI: / X Nehari, M., Grebler, D., & Toren, A. (2007). A voice unheard: Grandparents grief over children who died of cancer. Mortality, 12(1), doi: / Barrera, M., D'Agostino, NM., Schneiderman, G., Tallett,S., Spencer, L., & Jovcevska, V.(2007). Patterns of parental bereavement following the loss of a child and related factors. Omega, 55(2), Doka, K.J. & Martin, T.L. (2010). Introduction, Grieving Beyond Gender: Understanding the Ways Men and Women Mourn. Routledge, an imprint of Taylor and Francis Group, LLC. מפגש : 7 מוות בראי הדת והמנהג ביהדות, באיסלאם ובנצרות רובין, ש., מלקינסון, ר. וויצטום, א. )2016(. הפנים הרבות של האובדן והשכול: תיאוריה וטיפול. חיפה: הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה. פרק 20: אובדן ואבל במסורת היהודית: רקע וסקירה כללית. עמ' כסלו, א. )2012(. קהלת והתמודדותועם המוות לאור התפישות במקרא ובספרות המזרח הקדום. בית מקרא :כתב-עת לחקר המקרא ועולמו, עמ' גמליאל, ט. )2010(. קינת נשים בטקסי מוות :ניהול רגשות,כנות ומשחק. מגמות מ"ז 1, עמ' קלאוס, נ.) 2011(. קריעת הבגד כמנהג אבל עיקרי במקרא. בית מקרא :כתב-עת לחקר המקרא ועולמו. נ"ו, ב', van Gennep, A [1908] The Rites of Passage. University of Chicago Press, Chicago.

6 Rubin, Shimshon S., & Esmael-Yasin Hende (2004). Loss and bereavement among Israel's Muslims: Acceptance of God's will grief and relationship to the deceased. Omega, 49(2), Lock, M..( 1997) Displacing Suffering: The Reconstruction of Death in North America and Japan. In Social Suffering. A. Kleinman, V. Das, and M. Lock, eds מפגש 8: טיפול פרטני בקשיש האבל; טיפול משפחתי במשפחה המבוגרת האבלה רובין, ש., מלקינסון, ר., וויצטום, א. )2016( הפנים הרבות של האובדן והשכול: תיאוריה וטיפול. חיפה: הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה. פרק 11: טיפול משפחתי-מערכתי באבל, עמ' רובין, ש., מלקינסון, רץ, וויצטום, א. )2016( הפנים הרבות של האובדן והשכול: תיאוריה וטיפול. חיפה: הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה. פרק 18: הקשרים חברתיים-תרבותיים של אובדן: שיקולים להתערבויות רגישות תרבות. עמ' בר טור, ל. )2005(. האתגר שבהזדקנות, פרק 8: הטיפול בהתמודדות עם מוות במהלך ההזדקנות ובזיקנה, עמ , ירושלים;אשל-ג'וינט. לצטר-פאו, ס. )2013(. תהליכי אבלות בזיקנה. בתוך: שנון-קליין, ה.,קרייטלר, ש. וקרייטלר, מ., טנטולוגיה- מדעי האובדן, השכול והאבל )עמ' (, הוצאת פרדס, חיפה. גרינברג, ד. )1989(. הטיפול באבל. מתוך ח, דסברג, י. איציקסון, וג'. שפלר. )עורכים(.פסיכותרפיה קצרת מועד )עמ' (. מאגנס, האוניברסיטה העברית ירושלים. Malkinson, R., Rubin, S., & Witztum, E. (2006). Therapeutic issues and the relationship to the deceased: working clinically with the two-track model of bereavement. Death Studies, 30(9), Clements,P.T., DeRanieri, J.T., Vigil, G.J., & Benasutti, K.M. (2004). Life after death: Grief therapy after the sudden traumatic death of family member. Perspectives in Psychiatric Care, 40(4); מפגש 9: טקסי לוויה, מנהגי אבלות וסגנונות קבורה והנצחה בתרבויות שונות רובין, ש., מלקינסון, רץ, וויצטום, א. )2016( הפנים הרבות של האובדן והשכול: תיאוריה וטיפול. חיפה: הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה. פרק : 16 מבט אל מנהגי אבל וטקסי לוויה בקבוצות שונות בישראל. עמ' Brandes, S. (1997). Sugar, Colonialism, & Death: On the Origins of Mexico's Day of the Dead. Comparative Studies in Society & History 39(2):

7 Conklin, B. A. (1995). "Thus Are Our Bodies, Thus Was Our Custom": Mortuary Cannibalism in an Amazonian Society. American Ethnologist 22(1): Crowder, L. S. (2000). Chinese Funeral in San Francisco Chinatown: American Chinese Expressions in Mortuary Ritual Performance. The Journal of American Folklore 113(450): מפגש 10: אובדן הזהות והתפקידים החברתיים עקב פרישה ממעגל העבודה Oliffe, J.L., Rasmussen, B., Bottorff, J. L., Kelly, M. T., Galdas, P. M., Phinney, A., and Ogrodniczuk, J. S. (2013). Masculinities, Work, and Retirement Among Older Men Who Experience Depression. Qualitative Health Research 23(12), Adams K. B., Sanders, S. & Auth, E. A. (2004), Loneliness and depression in independent living retirement communities: risk and resilience factors, Aging & Mental Health,, 8(6), , DOI: / Price C. A. (2002). Retirement for Women: The Impact of Employment, Journal of Women & Aging 14(3-4), 41-57, DOI: /J074v14n03_04 Barnes, H. and Parry, J. (2004). Renegotiating identity and relationships: men and women s adjustments to retirement. Ageing & Society 24, מפגש 11: בגידת הגוף- אובדן הכישורים הפיזיים והקוגניטיביים Reid, L.M., and MacLullich, A.M.J. (2006). Subjective Memory Complaints and Cognitive Impairment in Older People. Dementia Geriatrics and Cognitive Disorders 22, DOI: / Angevaren M, Aufdemkampe G, Verhaar HJJ, Aleman A, Vanhees L. (2008). Physical activity and enhanced fitness to improve cognitive function in older people without known cognitive impairment. Cochrane Database of Systematic Reviews 3. Art. No.: CD DOI: / CD pub3.

8 Vestergaard, S., Nayfield, S.G., Patel, K.V., Eldadah, B., Cesari, M., Ferrucci, L., Ceresini, G. and Guralnik, J. M. (2009). Fatigue in a Representative Population of Older Persons and Its Association With Functional Impairment, Functional Limitation, and Disability. The Journals of Gerontology: Series A 64A, No. 1, Balfour, J. L. and Kaplan G. A. (2002). Neighborhood Environment and Loss of Physical Function in Older Adults: Evidence from the Alameda County Study. American Journal of Epidemiology 155( 6), מפגש 12-13: הצגת צוותי הסטודנטים את נושא עבודת הגמר כל צוות יבחר נושא לעבודת גמר בתיאום עם המרצה ויציג בשיעורים הללו את הנושא באופן מקדמי במשך 15 דקות: כל מצגת תכלול את המידע העיקרי הלקוח ממאמר מרכזי אחד הנוגע לעומק בנושא העבודה ומציג מושגים מקצועיים מרכזיים. ניתן להציע מאמר שאינו מבין מאמרי הסילבוס. המצגות תופצנה מבעוד מועד לפני השיעור לכל תלמידי הקורס בתיאום מוקדם עם המרצה. לאחר כל מצגת ייערך בירור המושגים המקצועיים והגדרתם תוך קישור לקונטקסט רחב יותר. רשימת קריאה ומקורות נוספים חובה: בר טור, ל. )2005(. האתגר שבהזדקנות, פרק 8: הטיפול בהתמודדות עם מוות במהלך ההזדקנות ובזיקנה, עמ , ירושלים;אשל-ג'וינט. בר-טור ל., ומלקינסון, ר. )2005(. תהליכי אבל לאורך החיים ובזיקנה אצל הורים שכולים בישראל:שכול מזדקן". גרונטולוגיה ל"ב , גולדוין, א. )2014(. אתיקה של עזרה לאנשים שרוצים למות. גרונטולוגיה וגריאטריה, מ"א 4, עמ' גינזבורג ק., גירון י., וסולומון ז., )2002(. דפוסי תגובות אבל בקרב הורים שכולים. מגמות מ"א, גמליאל, ט. )2010(. קינת נשים בטקסי מוות :ניהול רגשות,כנות ומשחק. מגמות מ"ז 1, עמ' גרינברג, ד. )1989(. הטיפול באבל. מתוך ח, דסברג, י. איציקסון, וג'. שפלר. )עורכים(.פסיכותרפיה קצרת מועד )עמ' 127( מאגנס, האוניברסיטה העברית ירושלים. חדד-כרמל ש., ודורון, י. )2009 (. שכול בגיל זיקנה :אובדן צאצא בוגר :על משמעות האובדן של ילד בוגר בגיל זיקנה. גרונטולוגיה ל"ו 4, עמ' כסלו, א. )2012(. קהלת והתמודדותועם המוות לאור התפישות במקרא ובספרות המזרח הקדום. בית מקרא :כתב-עת לחקר המקרא ועולמו, עמ'

9 לצטר-פאו, ס. )2013(. תהליכי אבלות בזיקנה. בתוך: שנון-קליין, ה.,קרייטלר, ש. וקרייטלר, מ., טנטולוגיה- מדעי האובדן, השכול והאבל )עמ' (, הוצאת פרדס, חיפה. מלקינסון, ר. )2011(. אבל מורכב. בתוך: צ. מרום, א. גלבוע- שכטמן, נ. מור, י. מאיירס )עורכים(. טיפול קוגניטיבי- התנהגותי במבוגרים )עמ' 235( 215- תל אביב:הוצאת דיונון מבית פרובוק בע"מ. קובלר רוס, א. )2002(. חיים בצל המוות. הוצאת מודן, פרק 1, עמ' קובלר- רוס, א. )1978(. לחיות עם המוות )עמ' (. תל אביב: הוצאת צ'ריקובר. קלאוס, נ.) 2011(. קריעת הבגד כמנהג אבל עיקרי במקרא. בית מקרא :כתב-עת לחקר המקרא ועולמו. נ"ו, ב', רובין, ש., מלקינסון, רץ, וויצטום, א. )2016( הפנים הרבות של האובדן והשכול: תיאוריה וטיפול. חיפה: הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה. פרק 3: מבוא לתיאוריה ויישום הקליני של המודל הדו- מסלולי לאובדן ושכול. עמ' רובין, ש., מלקינסון, רץ, וויצטום, א. )2016( הפנים הרבות של האובדן והשכול: תיאוריה וטיפול. חיפה: הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה. פרק 18: הקשרים חברתיים-תרבותיים של אובדן: שיקולים להתערבויות רגישות תרבות. עמ' רובין, ש., מלקינסון, רץ, וויצטום, א. )2016( הפנים הרבות של האובדן והשכול: תיאוריה וטיפול. חיפה: הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה. פרק : 16 מבט אל מנהגי אבל וטקסי לוויה בקבוצות שונות בישראל. עמ' רובין, ש., מלקינסון, ר., וויצטום, א. )2016( הפנים הרבות של האובדן והשכול: תיאוריה וטיפול. חיפה: הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה. פרק 11: טיפול משפחתי-מערכתי באבל, עמ' רובין, ש., מלקינסון, ר. וויצטום, א. )2016(. הפנים הרבות של האובדן והשכול: תיאוריה וטיפול. חיפה: הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה. פרק 20: אובדן ואבל במסורת היהודית: רקע וסקירה כללית. עמ' רובין, ש., מלקינסון, רץ, וויצטום, א. )2016( הפנים הרבות של האובדן והשכול: תיאוריה וטיפול. חיפה: הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה. פרק 2: תפיסות שכול בימינו. עמ' רון, פ. )2009(. גורמים המנבאים חרדת מוות ומיתה בקרב זקנים בישראל. גרונטולוגיה, לו )1(, רמר ביאל, ש. )2013(. מגיל לגלות: הזיקנה המופלגת כהגירה מרצף שלבי חיים למצב חיים סופי. גרונטולוגיה וגריאטריה, מ' 2/3 עמ' שיוביץ-עזרא, ש. )2011(. בדידות לעת זקנה: בחינת התופעה בישראל ובארצות הברית. חברה ורווחה, לא,)1( Adams K. B., Sanders, S. & Auth, E. A. (2004), Loneliness and depression in independent living retirement communities: risk and resilience factors, Aging & Mental Health,, 8(6), , DOI: /

10 Angevaren M, Aufdemkampe G, Verhaar HJJ, Aleman A, Vanhees L. (2008). Physical activity and enhanced fitness to improve cognitive function in older people without known cognitive impairment. Cochrane Database of Systematic Reviews 3. Art. No.: CD DOI: / CD pub3. Backhouse, J. & Graham, A. (2013). Grandparents Raising Their Grandchildren: Acknowledging the Experience of Grief. Australian Social Work, 66(3), , DOI: / X Barnes, H. and Parry, J. (2004). Renegotiating identity and relationships: men and women s adjustments to retirement. Ageing & Society 24, Bokek-Cohen, Y. (2014). Remarriage of war and terror widows: a triadic relationship." Death Studies 38 (10), Bokek-Cohen,Y. (2014). "The role of marriage habitus of Israeli remarried war and terror widows in the reproduction of male symbolic capital." Asian Journal of Women's Studies 20 (2): Brandes, S. (1997). Sugar, Colonialism, & Death: On the Origins of Mexico's Day of the Dead. Comparative Studies in Society & History 39(2): Bowlby, J. (1960). Processes of mourning. The International Journal of Psychoanalysis, 42, Brawer Ben-David, O. (2006). Ranking deaths in Israeli society: premature deaths and organ donation. Mortality 11(1), Butler, J. (2004). Violence, Mourning, Politics Precarious Life: The Powers of Mourning and Violence. London: Verso. pp Conklin, B. A. (1995). "Thus Are Our Bodies, Thus Was Our Custom": Mortuary Cannibalism in an Amazonian Society. American Ethnologist 22(1): Crowder, L. S. (2000). Chinese Funeral in San Francisco Chinatown: American Chinese Expressions in Mortuary Ritual Performance. The Journal of American Folklore 113(450):

11 Doka, K. J. (2002). Disenfranchised grief: New directions, challenges, and strategies for practice. California: Research Press. Doka, K.J. & Martin, T.L. (2010). Introduction, Grieving Beyond Gender: Understanding the Ways Men and Women Mourn. Routledge, an imprint of Taylor and Francis Group, LLC. Erlangsen, A., Stenager, E., and Conwell, Y. (2015). Physical diseases as predictors of suicide in older adults: a nationwide, register-based cohort study. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology 50, Field, N.P. and Filanosky, C.(2010). Continuing bonds, risk factors for complicated grief, and adjustment to bereavement. Death Studies, 34( 1), Freud, S. (1975). Mourning and melancholia. In J. Strachey (Ed.), Standard edition of the complete psychological, work of Sigmond Freud, 14, London: Hogarth Press. Lebel, U. (2014). 'Second Class Loss': Political Culture as a Recovery Barrier? Israeli Families of Terrorist Casualties and their Struggle for National Honors, Recognition and Belonging. Death Studies 38(1): Malkinson, R.,& Bar-Tur, L.( 2005). Long-term bereavement processes of older parents: The three phases of grief. Omega. 50(2), Malkinson, R., Rubin, S., & Witztum, E. (2006). Therapeutic issues and the relationship to the deceased: working clinically with the two-track model of bereavement. Death Studies, 30(9), Nehari, M., Grebler, D., & Toren, A. (2007). A voice unheard: Grandparents grief over children who died of cancer. Mortality, 12(1), doi: / Parks, C.M., & Weiss, R.S. (1983). Recovery from bereavement. New York: Basic Books.

12 Reid, L.M., and MacLullich, A.M.J. (2006). Subjective Memory Complaints and Cognitive Impairment in Older People. Dementia Geriatrics and Cognitive Disorders 22, DOI: / Rubin, Shimshon S., & Esmael-Yasin Hende (2004). Loss and bereavement among Israel's Muslims: Acceptance of God's will grief and relationship to the deceased. Omega, 49(2), Silverman, P.R., & Klass, D., (1996). What's the problem? In: D. Klass, P.R., Silverman & S.L. Nickman (Eds.) Continuing bonds: New understanding of grief (pp. 3-27) Washington, D.C.: Taylor & Francis. Turvey, C.L., Conwell, Y., Jones, M. P., Phillips, C..et al. (2002). Risk factors for late-life suicide: A prospective, community-based study. The American Journal of Geriatric Psychiatry 10 (4), van Gennep, A [1908] The Rites of Passage. University of Chicago Press, Chicago. Vestergaard, S., Nayfield, S.G., Patel, K.V., Eldadah, B., Cesari, M., Ferrucci, L., Ceresini, G. and Guralnik, J. M. (2009). Fatigue in a Representative Population of Older Persons and Its Association With Functional Impairment, Functional Limitation, and Disability. The Journals of Gerontology: Series A 64A, No. 1, Wetherell, J. L. (2012). Complicated grief therapy as a new treatment approach. Dialogues in Clinical Neuroscience, 14(2), רשימת קריאה ומקורות נוספים רשות: גמליאל, ט. )2003( הסגנון המקברי :מקרה-מחקר על התמודדות עם מוות. מגמות מ"ב , כרמל, ש. )2001( חרדת מוות וחרדת מיתה :מבנה המדדים ותכונותיהם הסוציומטריות. גרונטולוגיה 3/4 עמ' פלוריאן, ו. מלקינסון, ר. וכשר, א. )2000(. התייחסות הפרט, הציבור והתקשורת למשפחות שכולות בישראל. מגמות, מ',

13 Balfour, J. L. and Kaplan G. A. (2002). Neighborhood Environment and Loss of Physical Function in Older Adults: Evidence from the Alameda County Study. American Journal of Epidemiology 155 ( 6), org.proxy1.athensams.net/ /aje/ Barrera, M., D'Agostino, NM., Schneiderman, G., Tallett,S., Spencer, L., & Jovcevska, V.(2007). Patterns of parental bereavement following the loss of a child and related factors. Omega, 55(2), Chochinove, H.M., Hack, T., Kristjanson, L.J., McClement, S., & Harlos, M. (2005).Understanding the will to live in patients nearing death. Psychosomatics, 46, Clements,P.T., DeRanieri, J.T., Vigil, G.J., & Benasutti, K.M. (2004). Life after death: Grief therapy after the sudden traumatic death of family member. Perspectives in Psychiatric Care, 40(4); Fonseaca, S. (2006). The dying process. International Journal of Pharmaceutical Compounding, 10(2); Lock, M..( 1997) Displacing Suffering: The Reconstruction of Death in North America and Japan. In Social Suffering. A. Kleinman, V. Das, and M. Lock, eds Oliffe, J.L., Rasmussen, B., Bottorff, J. L., Kelly, M. T., Galdas, P. M., Phinney, A., and Ogrodniczuk, J. S. (2013). Masculinities, Work, and Retirement Among Older Men Who Experience Depression. Qualitative Health Research 23(12), Price C. A. (2002). Retirement for Women: The Impact of Employment, Journal of Women & Aging 14(3-4), 41-57, DOI: /J074v14n03_04

14 נספח א' פירוט לגבי עבודת סיום הקורס מבנה עבודת הגמר והרכב הציון יש לבחור באחד מנושאי הקורס בתיאום מוקדם עם המרצה; רצוי נושא הקרוב לליבה / חייה של התלמידה ו/או צוות התלמידות.. חלק א': סקר ספרות אודות הנושא הנבחר; משקל חלק א' 60% מציון העבודה; היקף 6 עמודים יש להסתמך על לפחות 8 מאמרים בלועזית ובנוסף לפחות 4 מאמרים בעברית מסילבוס הקורס. ניתן להסתייע במאמרים שלא נכללו בקורס באישור ותיאום מוקדם עם המרצה. חלק ב': כתיבת מתווה להתערבות טיפולית-ייעוצית; משקל חלק ב' 20% מציון העבודה; היקף 3 עמודים בחלק זה מתבקש צוות התלמידים להציג מתווה להתערבות טיפולית-ייעוצית לאדם הנמצא בשלבי עיבוד אבל ואובדן בנושא הנבחר. יש להציג הנמקה מדוע נבחרה שיטת ההתערבות שנבחרה והתנאים המיטביים להצלחתה )כגון התאמה לערכי הנועץ, מאפייני תרבותו וכיו"ב( חלק ג': רפלקציה אישית ודיאדית; משקל חלק ב' 10% מציון העבודה; היקף עמוד אחד בחלק זה תכתוב כל תלמידה את חוויותיה והגיגי ליבה במהלך הכנת העבודה; לאחר מכן תכתובנה בנות הצוות התייחסות לאינטראקציות ביניהן לאורך הכנת העבודה בהקשר לשיחות והתובנות שעלו לאורך תהליך ההכנה והכתיבה. ציטוטים בבליוגרפיים תקניים בגוף הטקסט וכן רשימה בבליוגרפית תקנית על פי כללי ; APA משקל 10% מציון העבודה. הנחיות לכתיבה: 10 עמודים בפונט 12 רווח כפול 80% ההגשה בזוגות העבודה תוגש באמצעות העלאת מסמך העבודה למודל הקורס לא תתקבלנה לבדיקה עבודות שתוגשנה באיחור ללא תיאום מוקדם ומנומק עם המרצה היקף: משקל חומר הקריאה: אופן ההגשה: מועד ומקום ההגשה: איחורים בהגשה:

<4D F736F F D20E1F2E9E5FA20F2E9F7F8E9E5FA20E1E2E9EC20E4F8EA2D20F1E9ECE1E5F120E5E1E9E1ECE9E5E2F8F4E9E F484C>

<4D F736F F D20E1F2E9E5FA20F2E9F7F8E9E5FA20E1E2E9EC20E4F8EA2D20F1E9ECE1E5F120E5E1E9E1ECE9E5E2F8F4E9E F484C> אוניברסיטת בן-גוריון בנגב המחלקה לפסיכולוגיה בעיות עיקריות בגיל הרך: האכלה, שינה והרגלי ניקיון 2017 דר' נעמה עצבה-פוריה שעת קבלה: יום חמישי 8-9 (בתיאום מראש) חדר: 214 בניין 98 מתרגלת: עטרה מנשה (menashe@bgu.ac.il)

קרא עוד

תכנית מוסמך בפסיכולוגיה קלינית MA in Clinical Psychology שם הקורס: מבוא לטיפול קוגניטיבי - התנהגותי )CBT( Introduction to Cognitive Behavioral Therapy

תכנית מוסמך בפסיכולוגיה קלינית MA in Clinical Psychology שם הקורס: מבוא לטיפול קוגניטיבי - התנהגותי )CBT( Introduction to Cognitive Behavioral Therapy שם הקורס: מבוא לטיפול קוגניטיבי - התנהגותי )CBT( Introduction to Cognitive Behavioral Therapy סמסטר ב' שנה א', תשע"ו מס' קורס : 474447 שם המרצה : ד"ר מירית שני סלע דוא"ל : miritsh1@gmail.com שעת קבלה :

קרא עוד

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work שם המרצה: ד"ר חיה קורן שעות ק

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work שם המרצה: דר חיה קורן שעות ק שם המרצה: ד"ר חיה קורן שעות קבלה: יום א' 14:00-15:00 חדר טרם נקבע טלפון : 054-6345876 e-mail: salsterk@gmail.com שנה"ל תשע "ב 2011/2012 שנה ג' קורס שנתי קורס מספר : 3513-3515 שם הקורס: סוגיות בהתערבות

קרא עוד

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב NEGEV THE BEN-GURION UNIVERSITY OF

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב NEGEV THE   BEN-GURION UNIVERSITY OF אוניברסיטת בן-גוריון בנגב הפקולטה למדעי הרוח והחברה טופס סילבוס לסטודנט תשע"ז 2016- המחלקה ל - חינוך סמסטר א' שם הקורס: התמודדות עם בעיות התנהגות במסגרות החינוך- באוריינטציה מערכתית. 12920653 מס' קורס

קרא עוד

שם הקורס: סוג הקורס: שנה"ל: דרישות קדם: מרצה/ים: אסיסטנט/ עוזר/ת הוראה: שעות קבלה: סילבוס ביה"ס לעיצוב וחדשנות - תואר 1 שרטוט אדריכלי 2- טכנולוגיות פנ

שם הקורס: סוג הקורס: שנהל: דרישות קדם: מרצה/ים: אסיסטנט/ עוזר/ת הוראה: שעות קבלה: סילבוס ביהס לעיצוב וחדשנות - תואר 1 שרטוט אדריכלי 2- טכנולוגיות פנ שם הקורס: סוג הקורס: שנה"ל: דרישות קדם: מרצה/ים: אסיסטנט/ עוזר/ת הוראה: שעות קבלה: סילבוס ביה"ס לעיצוב וחדשנות - תואר 1 שרטוט אדריכלי 2- טכנולוגיות פנים, מערכות ופרטים חובה תשע"ח א' סמסטר: שרטוט אדריכלי

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס פיתוח שליטה עצמית בקרב ילדים בחינוך המיוחד - 37844 תאריך עדכון אחרון 01-02-2015 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:חינוך השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד

קרא עוד

Microsoft Word - taskif schol11 text only.doc

Microsoft Word - taskif schol11 text only.doc לימודי התמודדות עם אובדן ושכול - טנטולוגיה מנהלת אקדמית: ד"ר הניה שנון קליין ראש המחלקה להשתלמויות ולימודי המשך: ד"ר אילנה סבר תשס"ח רקע ישראל היא מדינה רווית אובדן ושכול הנזקקת למספר גדול יחסית של אנשי

קרא עוד

חוק החולה הנוטה למות

חוק החולה הנוטה למות כנס החורף של האיגוד הישראלי לרפואה גריאטרית, חיפה 09.01.2019 הקדמה בשנים האחרונות, עם התפתחות הרפואה, הטמעת חידושים בטיפולים ושדרוג טכניקות ההחייאה וההנשמה, חלה עלייה במספר המטופלים אשר חייהם ניצלו, נזקקו

קרא עוד

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו מס' קורס: 01634949 תכנית המוסמך שיווק במערכות בריאות שיעור, 3 ש"ס מועד הקורס : מרצה: שעות קבלה: סמסטר א', יום ג', 17:00-20:00 דואר אלקטרוני: bcmeir@gmail.com מאיר בן חיים יום ג', 20:00-21:00 )בתאום מראש(

קרא עוד

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה למדעי החברה החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה סמסטר א+ב תשע"ח סמס' א' יום ג' 12-14 סמס' ב' יום ב' 12-14 פרופ' סיגל אלון (שעת קבלה: בתיאום מראש) salon1@post.tau.ac.il עמיר פרלמוטר

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: תאריך עדכון: 09/04/18 שם ומספר הקורס: שנת לימודים: תשע"ט גישות ישנות וחדשות בפסיכותרפיה מרצה: סמסטר: 47-966-01 פרופ' אהוד בודנר סוג הקורס: שיעור א אתר הקורס באינטרנט: http://hl2.biu.ac.il היקף שעות: 2

קרא עוד

הצעה לתוכנית לימודים

הצעה לתוכנית לימודים תואר ראשון הדרישות למקצוע מורחב עת עתיקה: 1 הרצאה קווי יסוד מקרא 1 הרצאה קווי יסוד 1 תרגיל קווי יסוד 1 הרצאה מתקדמת 1 תרגיל 1 סמינריון 14 ש"ש היסטוריה כללית-המזרח הקדום או יוון ורומא ימי הביניים: 5 ש"ש

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס תאוריות של התערבות במשפחה - 3669 תאריך עדכון אחרון 12-11-2013 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:עבודה סוציאלית השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס:

קרא עוד

תוכנית הוראה תשע"א, לפי מרצה

תוכנית הוראה תשעא, לפי מרצה מבנה הלימודים תוכנית לימודים במ"א תשע"ג תוכנית לימודים מחייבת למחזור תשע"ג נא לשמור עד סיום הלימודים קורסי חובה של המגמה חובת בחירה קורסי מחקר )ראה פירוט( )ראה פירוט( )חובה לכולם בשנה ב( שיטות מחקר )88

קרא עוד

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה למדעי החברה החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה סמסטר ב' תשע"ז יום ג' 12-16 1041.3796.01 פרופ' סיגל אלון )שעת קבלה: בתיאום מראש( salon1@post.tau.ac.il עמיר פרלמוטר perelmutter@mail.tau.ac.il

קרא עוד

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה תוכן עניינים........................ )Journal Citations Reports( JCR מדד ההשפעה

קרא עוד

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות ניתוח וניהול מאגרי מידע בעלי נתונים שאינם מאורגנים,

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

מטרות הקורס סמינר מחקר רגשות בשירות סמסטר א' תשע"ט דר' אריק חשין הקורס מיועד להקנות מיומנות בחשיבה מחקרית וביצוע מחקר באמצעו

מטרות הקורס סמינר מחקר רגשות בשירות סמסטר א' תשעט דר' אריק חשין הקורס מיועד להקנות מיומנות בחשיבה מחקרית וביצוע מחקר באמצעו מטרות הקורס סמינר מחקר רגשות בשירות סמסטר א' תשע"ט דר' אריק חשין acheshin@univ.haifa.ac.il הקורס מיועד להקנות מיומנות בחשיבה מחקרית וביצוע מחקר באמצעות התנסות בשלבי המחקר השונים. הסמינר יעסוק בנושא רגשות

קרא עוד

שם הקורס:

שם הקורס: סמינר בנושא: תיאוריות ויישומן לתלמידי מחקר מס' קורס: 290.4049 מועד: סמסטר ב', יום ד', 12:15-13:45 מרצות: שדמי: eshadmi@univ.haifa.ac.il : azisberg@univ.haifa.ac.il שעות קבלה: בתיאום מראש אתר הקורס: אתר

קרא עוד

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה?

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה? חינוך גופני מתפיסת עולם לתוכנית לימודים המכללה ד"ר איתן אלדר האקדמית בוינגייט מה משפיע על תפיסת עולם של המורה? התנסות עבר )מה שהיה הוא שיהיה??( שירות צבאי תפיסה / הכתבה פוליטית גלובלית ומקומית מערכת הכשרה

קרא עוד

<4D F736F F D20E0E9F8E9FA20F9ECE6E9F0E2F8203D D20E4FAEEE5E3E3E5FA20E4EEE8E5F4EC20E5EEF9F4E7FAE520F2ED20E4EEE5E

<4D F736F F D20E0E9F8E9FA20F9ECE6E9F0E2F8203D D20E4FAEEE5E3E3E5FA20E4EEE8E5F4EC20E5EEF9F4E7FAE520F2ED20E4EEE5E 0163.2107 אוניברסיטת תלאביב הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר ביה"ס למקצועות הבריאות החוג לסיעוד מס' קורס: התמודדות המטופל ומשפחתו עם המוות שיעור, ש 2 "ס מועד הקורס: מרצה: שעות קבלה: יום ג', בין השעות: 10:0008:00

קרא עוד

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה המחלקה להוראת המדעים, נעמה בני מכון ויצמן למדע בקרב מבוגרים: בקרב מבוגרים הקביעה מבוססת מעשים/תוצרים/ביצועים. אנשים אלו הוכיחו במעשים/ביצועים/תוצרים פעולות

קרא עוד

תואר שני M.A. בייעוץ ופיתוח ארגוני בית הספר למדעי ההתנהגות

תואר שני M.A. בייעוץ ופיתוח ארגוני בית הספר למדעי ההתנהגות תואר שני M.A. בייעוץ ופיתוח ארגוני בית הספר למדעי ההתנהגות תואר שני M.A. בייעוץ ופיתוח ארגוני המוסמך בייעוץ ופיתוח ארגוני נוסדה ב- 004 כתכנית הראשונה בארץ, בעלת חדשני וייחודי בנוף האקדמי, הרואה את היועץ

קרא עוד

פורמט סילבוסים

פורמט סילבוסים שם הקורס: סוג הקורס: חטיבה/התמחות שנה"ל: דרישות קדם: מרצה/ים: עוזר/י הוראה: שעות קבלה: תיאוריות בהערכת משפחה חובה תשע"ח סמסטר: א+ב פרופ' שמואל שולמן גמישות אתר האינטרנט של הקורס: מטרות/יעדי הקורס: א' +

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - פוסטר.ppt

Microsoft PowerPoint - פוסטר.ppt ד* האשמ ת הק ו רבן על-י די המטפל כפונקצ י ה של החוו יה הטראומ טי ת של המט ופל ד"ר אינה לוי* ופרופ' שרה בן דוד** ה מרכז ה א ו נ יברס י טא י בארי א ל ו ה מכל ל ה הא קדמ י ת צפ ת "ר אי נ ה ל ו י - המרכז הא

קרא עוד

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466>

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466> 4- " " 8:3019:00 תשע"בבבב כסלו י' מעלה החמישה מלון 6.12.2011 שלישי יום הרווחה משרד הכנס מתקיים הודות לתמיכה וסיוע של השירות לעבודה קהילתית, החברתיים ומסד קליטה. והשירותים הארצית לקידום הועדה תוכנית גישורים,

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 Strangers no more סרט זוכה האוסקר https://www.youtube.com/watch?v=dkciv 4U5Jkw בית הספר היסודי בב"ש http://news.nana10.co.il/article/?articleid= 1017790 שדרת הכניסה לאוניברסיטת תל אביב http://international.tau.ac.il/

קרא עוד

רשימת השעורים לתואר ראשון במחלקה לחינוך-לשנה"ל תשנ"ט

רשימת השעורים לתואר ראשון במחלקה לחינוך-לשנהל תשנט 1 61.6.1.61 רשימת השעורים לתואר ראשון במחלקה לחינוך לשנה"ל תשע"ד )סימן מחשב 6( סטודנטים הלומדים במחלקה לחינוך ובמחלקה לפסיכולוגיה סטודנטים הלומדים במחלקות הנ"ל ילמדו את כל הקורסים המתודולוגיים הכמותיים

קרא עוד

פורמט סילבוסים

פורמט סילבוסים המסלול האקדמי המכללה למינהל בית הספר למוסמכים במינהל עסקים לתואר מוסמך במינהל עסקים שם הקורס: יסודות ניהול השיווק 2120004 Principles of Marketing Management שנה : מרצים: תשע"ח ד"ר גילה אורן וד"ר אורן גיל-אור

קרא עוד

syllabus

syllabus מלוגותרפיה והלאה: מבוא לתיאוריות ומודלים לטיפול נפשי בעת זקנה מרצה: ד ר סוניה א. לצטר-פאו שנה ל תשע ט טל 054-6650714 מס קורס 287.4313 דוא ל sonialp@netvision.net.il שעות: 10.00-8.30 בסמסטר א שעות: 10.15-11.45

קרא עוד

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد שנה א' קורסי חובה - סמסטר א סמינר מגמה קלינית טרמה מערכת שעות מ"א - תשע"ח ילד ונוער מנהיגות ושינוי חברתי *נכון לתאריך 3/8/2017 ברית ושיקום משפחה 8-12 אלי זומר 288.4140 מיקי וינברג 288.4901 נינה קורן קריא

קרא עוד

Microsoft Word - markus214.doc

Microsoft Word - markus214.doc 1 Bar-Ilan University School of Social Work 52900 Ramat-Gan, Israel טלפון: 03-5318355/487 Phone: פקס: Fax: 3-03 -5347228 אוניברסיטת בר-אילן ביה"ס לעבודה סוציאלית רמת-גן, 52900 ב"ה תשס"ה עבודה קהילתית -

קרא עוד

טיפול זוגי בגישת AEDP טיפול חווייתי דינמי מואץ Accelarated Experiential Dynamic Psychotherapy

טיפול זוגי בגישת AEDP טיפול חווייתי דינמי מואץ  Accelarated Experiential Dynamic Psychotherapy גישת AEDP - AEDP הטיפול הדינמי-חווייתי-מואץ Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy עקרונות לעשייה טיפולית מצמיחה בטיפול זוגי ופרטני מטפלת זוגית ומשפחתית פעילה במכון הבין-לאומי בגישת AEDP וקיבלה

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות חוג לשירותי אנוש Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مدرسة الخد

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות חוג לשירותי אנוש Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مدرسة الخد פרופ' אמנון בהם שיווק ותכנון שירותי אנוש ליחידים וקהילות סוג הקורס: שיעור שנה תשע"ז מספר קורס, 289.2068 תואר ראשון סמסטר א', - דוא"לaboehm@research.haifa.ac.il מספר חדר מגדל אשכול, 506 שעת קבלה, בתיאום

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: תאריך עדכון: יולי 4102 שם ומספר הקורס: קרדיולוגיה 18-533 / 18-090 מחלקות מלמדות ומנהליהן: שם ראש החוג: ד"ר שאול עטר בי"ח זיו ד"ר מאג'די חלבי, בי"ח פוריה ד"ר עופר אמיר, בי"ח נהריה ד"ר שאול עטר. סוג הקורס:

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation בינה מלאכותית והמבקר הפנימי לינור דלומי, שותפה, ראש חטיבת ניהול הסיכונים, Deloitte תוכן עניינים מה היא בינה מלאכותית? כשבינה מלאכותית פוגשת את מבקר הפנים האם אתם נותנים למכונה לקבל החלטות עבורכם? מהי

קרא עוד

נושאים נבחרים בהיסטוריה של הסיעוד

נושאים נבחרים בהיסטוריה של הסיעוד ביה"ס לסעוד ע"ש הנריטה סאלד של הדסה בפקולטה לרפואה - האוניברסיטה העברית, ירושלים כתיבה מדעית* ושלוחותיו באסף הרופא ובקפלן 4.4.2011 ונושאים נבחרים בהיסטוריה של הסיעוד קורס לשנת שנייה של תוכנית הסבה לסיעוד,

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס טיפול דינמי קצר מועד - 51830 תאריך עדכון אחרון 25-02-2014 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:פסיכולוגיה השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 1 סמסטר:סמסטר

קרא עוד

ללא כותרת שקופית

ללא כותרת שקופית סביבת הלימוד החוץ כיתתית ניר אוריון המחלקה להוראת המדעים מכון ויצמן למדע גישה הוליסטית לסביבת הלימוד החוץ-כיתתית הגברת מידת ורמת השימוש בסביבה החוץ-כיתתית דורשת התמודדות עם השאלות הבאות: (1) מהי סביבה

קרא עוד

מספר קורס 290

מספר קורס 290 מספר קורס 091.092: העצמה במערכת הבריאות תכנית ההשלמה לתואר ב"א בסיעוד בנצרת מרצה: גב' סאוסן שחאדה סילבוס הקורס היקף שעות: שעתיים סמסטריאלי, נקודות זכות מועד: תשע"ג, 9.319., סמסטר ב', ימי רביעי :99.-3:39.

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס היבטים נבחרים בסיעוד - תאוריות בסיעוד - 91968 תאריך עדכון אחרון 06-10-2015 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:סיעוד - "קפלן" השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס מבאך ועד הביטלס: מוסיקה בתרבות המערבית - 30111 תאריך עדכון אחרון 19-10-2013 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:ביה"ס לאמנויות השנה הראשונה בתואר בה ניתן

קרא עוד

שעות יום א' הוראה קלינית בהתפתחות שפה ודיבור- תצפיות הוראה קלינית בשמיעה יום ב' אודיולוגיה בסיסית ד"ר י. זלץ מ

שעות יום א' הוראה קלינית בהתפתחות שפה ודיבור- תצפיות הוראה קלינית בשמיעה יום ב' אודיולוגיה בסיסית דר י. זלץ מ 0815-1615 בהתפתחות ודיבור- תצפיות בסיסית ד"ר י. זלץ מערכת לימודים שנה א' סמסטר א'- תשע"ח 1000-1230 אקוסטיקה במדעי ה והדיבור ד"ר נ. אמיר תרגיל- אקוסטיקה במדעי ה ד"ר נ. אמיר התפתחות שפתית מוקדמת- התנסות

קרא עוד

המשכן לאמנויות ע"ש ד"ר ראובן הכט ביה"ס לאמנויות, החוג לתיאטרון Faculty of Humanities, Dr. Hecht Arts Center, School of the Arts, the Theatre Dept. סטו

המשכן לאמנויות עש דר ראובן הכט ביהס לאמנויות, החוג לתיאטרון Faculty of Humanities, Dr. Hecht Arts Center, School of the Arts, the Theatre Dept. סטו סטודנטים במסלול הדו חוגי ובאפיק פסיכותיאטרלי יקרים, יום רביעי תשרי תשע"ט /09/8 סגל ההוראה של החוג לתיאטרון מברך אתכם לרגל פתיחת שנת הלימודים החדשה, ומאחל לכם, מכל הלב, שנת לימודים מאתגרת ורבת הצלחות והישגים!

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus Syllabus INTRODUCTION TO SOCIAL WORK-II - 3103 Last update 30-10-2016 HU Credits: 2 Degree/Cycle: 1st degree (Bachelor) Responsible Department: social work Academic year: 0 Semester: 2nd Semester Teaching

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע  ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

‏13 ינואר 2009

‏13 ינואר 2009 שושי קיסרי קורס 18.4308 א יום ד' 14:0016:00 תכנית מ"א סמסטר א' skeisari@gmail.com שעת קבלה: יום ד' 16:0017:00 )לפי תיאום מראש( שנה"ל תשע"ט 2018/19 1 עקרונות הגישה הנרטיבית בעבודה קלינית בזקנה בבסיס התפיסה

קרא עוד

untitled

untitled ש 2 תאריך עדכון: 11/12 שם ומספר הקורס: סמינריון בניהול ובהתנהגות ארגונית 70-721/70-722/70-727-01 סוג הקורס: (סמינריון) שנת לימודים: תשע"ג סמסטר: שנתי היקף שעות: "ש סילבוס זה מופיע באתר ביה"ס למנ"ע 1. מטרות

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 פוליטיקה ארגונית למנהלי משאבי אנוש תמר חושן יעוץ ניהולי "ולחשוב שאני צריכה לבזבז עכשיו כל כך הרבה זמן על הדבר הזה..." למה לי פוליטיקה עכשיו?! "אם אתה מקצוען אמיתי. באמת טוב במה שאתה עושה אתה לא רוצה ולא

קרא עוד

שם המרצה:ד"ר עינת שטיין תאריך עדכון: שם הקורס: עקרונות בהערכה פסיכולוגית מס' קורס: שנת לימודים: תשע"ה סמסטר: שנתי סוג הקורס: שיעו

שם המרצה:דר עינת שטיין תאריך עדכון: שם הקורס: עקרונות בהערכה פסיכולוגית מס' קורס: שנת לימודים: תשעה סמסטר: שנתי סוג הקורס: שיעו שם המרצה:ד"ר עינת שטיין תאריך עדכון: 4202.5.4 שם הקורס: עקרונות בהערכה פסיכולוגית מס' קורס: 06-806-60 6 שנת לימודים: תשע"ה סמסטר: שנתי סוג הקורס: שיעור אתר הקורס באינטרנט: הקורס מתוקשב בחלקו היקף שעות:

קרא עוד

" תלמידים מלמדים תלמידים."

 תלמידים מלמדים תלמידים. " תלמידים מלמדים תלמידים." פרוייקט של צוות מתמטיקה, בית ספר כפר-הירוק איך הכל התחיל... הנהלת בית הספר העל-יסודי הכפר הירוק יזמה פרויקט בית ספרי: "למידה ללא מבחנים- הוראה משמעותית", צוות המתמטיקה החליט

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות החוג לסיעוד ע"ש צ'ריל ספנסר كلية علوم الرفاه والصحة قسم التمريض Faculty of Social Welfare & Health Sciences The Cheryl S

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות החוג לסיעוד עש צ'ריל ספנסר كلية علوم الرفاه والصحة قسم التمريض Faculty of Social Welfare & Health Sciences The Cheryl S היבטים מערכתיים של העבודה הסיעודית ד"ר עינב סרולוביץ סמסטר ב תשע"ז מועד הקורס: יום א' 12:15-13:45 הקורס במתכונת חצי מתוקשבת שעת קבלה: לפי תיאום מראש, חדר 612 א קומה 6 מגדל אשכול ד"ר עינב סרולוביץ esrulovici@univ.haifa.ac.il

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - 49.pptx

Microsoft PowerPoint - 49.pptx סיפור עלייתו ונפילתו ) (2017-1989 של המרכז הפסיכוגריאטרי ע"ש פרופ' מרגולץ שליד ביה"ח איכילוב בתל - אביב פרופ' ירמיהו הייניק מנהל המרכז הפסיכוגריאטרי ע"ש פרופ' מרגולץ, מרכז רפואי סוראסקי, ת"א מרכז קורס

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה 698 נות זכות 699 אנגלית רמת טרום בסיסי ב' 701 אנגלית רמת בסיסי 70 אנגלית רמת מתקדמים א' 107 אנגלית רמת מתקדמים ב' 800 8004 8006 810 מתמטיקה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation תוכנה 1 תרגול 1: סביבת העבודה ומבוא ל- Java אלכסיי זגלסקי ויעל אמסטרדמר 1 בירוקרטיה אלכסיי זגלסקי שעת קבלה: שני 13:00-14:00, בתיאום מראש משרד: בניין הנדסת תוכנה, חדר 209 יעל אמסטרדמר שעת קבלה: חמישי 15:00-16:00,

קרא עוד

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן על אודות תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים,

קרא עוד

1 תיכון א' לאמנויות-ת"א תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך ה

1 תיכון א' לאמנויות-תא תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך ה 1 תיכון א' לאמנויות-ת"א תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך העבודה בפרויקט הקריאה : שימו לב: במהלך השנה יתקיימו

קרא עוד

מרכז הלימודים של החברה הפסיכואנליטית בישראל תכנית תלת שנתית ללימודי המשך בפסיכותרפיה פסיכואנליטית המעשה הטיפולי: בין תיאוריה לפרקטיקה תחילת התוכנית שנ

מרכז הלימודים של החברה הפסיכואנליטית בישראל תכנית תלת שנתית ללימודי המשך בפסיכותרפיה פסיכואנליטית המעשה הטיפולי: בין תיאוריה לפרקטיקה תחילת התוכנית שנ מרכז הלימודים של החברה הפסיכואנליטית בישראל תכנית תלת שנתית ללימודי המשך בפסיכותרפיה פסיכואנליטית המעשה הטיפולי: בין תיאוריה לפרקטיקה תחילת התוכנית שנה ל תשע ד 2013-2014 מרכז הלימודים של החברה הפסיכואנליטית

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס מחשבות חודרניות בחרדה ו- OCD אצל ילדים ונוער - 37923 תאריך עדכון אחרון 02-12-2013 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:חינוך השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 אלון בבצ' קו, פסיכולוג מוסמך המרכז להורות באוניברסיטת ייל,)YALE( ארה"ב מטרות הסדנה העברת ידע מבוסס מחקר בתחום בעיות התנהגות אצל הילדים. הצגת הטיפול שנחשב ה standard gold בתחום בעיות התנהגות. הצגת מידע

קרא עוד

לקוחות וחברים יקרים,

לקוחות וחברים יקרים, מ לקוחות וחברים יקרים, הנדון: סקר בדבר תנאים משפטיים של עסקאות הון סיכון מחצית ראשונה 2022 אנו מתכבדים להציג בפניכם תוצאות הסקר למחצית הראשונה של שנת 0210, המנתח תנאים משפטיים של עסקאות השקעה הון סיכון

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 דרכי הראיון המסייע ממדי הראיון הייעוצי מבנה ותהליך פתיחה מבוא מוקד התערבות סיום מטרות פורקן יצירת קשר עיבוד רגשי איסוף מידע ארגון מידע הבנה תובנה מתן מידע. שינוי חשיבתי שינוי התנהגותי פתרון בעיות קידום

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

סמינר: זיכרון, טראומה ופנטזיה בקולנוע הישראלי העכשווי

סמינר: זיכרון, טראומה ופנטזיה בקולנוע הישראלי העכשווי 1 סמינר: זיכרון, טראומה ופנטזיה בקולנוע ישראלי עכשווי מרצה: ד"ר רז יוסף הפקולטה לאומנויות, החוג לקולנוע וטלוויזיה, אוניברסיטת תל אביב סמסטר ב', יום ד', -16:00 10:00 חדר 209, בניין מקסיקו. שעות קבלה: בתיאום

קרא עוד

תקנון לימודים לתואר ראשון

תקנון לימודים לתואר ראשון תקנון לימודים לתואר "בוגר" ''סטודנט'' הגדרה סטודנט המכללה האקדמית של תל-אביב-יפו הוא מי ש: א. התקבל ללימודים לתואר "בוגר" ו/או הורשה להמשיך את לימודיו על-פי כללי המכללה ותוכנית הלימודים בה הוא לומד. ב.

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס פסיכופתולוגיה - 34941 תאריך עדכון אחרון 26-09-2013 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:חינוך השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 0 סמסטר:שנתי שפת

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation תוכנה 1 תרגול 1: סביבת העבודה ומבוא ל- Java 1 מנהלות אתר הקורס: http://courses.cs.tau.ac.il/software1/1516b/ מתרגלים: ברית יונגמן )שעת קבלה: שלישי ב- 8:00 בתיאום מראש( לנה דנקין )שעת קבלה: שלישי ב- 17:00,

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס התערבות פסיכולוגית במסגרת המשפחה - 34952 תאריך עדכון אחרון 01-12-2013 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:חינוך השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס:

קרא עוד

הנחיות לבניית מערכת- ניהול שנה א', שנת-הלימודים תשע"ה סמסטר א ברוכים הבאים לתואר השני "ניהול וארגון מערכות חינוך" באקדמית גורדון. לפניכם מערכת שעות הל

הנחיות לבניית מערכת- ניהול שנה א', שנת-הלימודים תשעה סמסטר א ברוכים הבאים לתואר השני ניהול וארגון מערכות חינוך באקדמית גורדון. לפניכם מערכת שעות הל הנחיות לבניית מערכת- ניהול שנה א', שנת-הלימודים תשע"ה סמסטר א ברוכים הבאים לתואר השני "ניהול וארגון מערכות חינוך" באקדמית גורדון. לפניכם מערכת שעות הלימוד לשנה א'. במערכת משובצים מספר שיעורי בחירה, חלקם

קרא עוד

ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, 6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D

דר יהושע )שוקי( שגב דואל:,  6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, segejosh@netanya.ac.il shukisegev@hotmail.com 6/2001-8/2003 8/2000-5/2001 10/1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D.( University of Virginia School of Law תואר מוסמך,)LL.M.(

קרא עוד

March 25, 1996

March 25, 1996 9684.682 שנה"ל תשע"ב 9088-9089 תוכנית מ"א, סמסטר קיץ יום ה' )10:00-12:00( מרצה: גב' נעמה כפרי טל: 050-859-4351 דואל: naamka1@gmail.com שעת קבלה: בתיאום מראש טיפול תזונתי התנהגותי במנותח הבריאטרי מטרת הקורס

קרא עוד

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92 מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING 92 מוצרים למשרד OFFICE SUITES TM MESH BACK SUPPORT תומך גב מבד נושם מוריד מתח מהשכמות ומהגב התחתון מתאים לכל כסא משרדי הרכבה קלה ונוחה STANDARD

קרא עוד

סכום במטבע מקומי ) ( , , , , ,

סכום במטבע מקומי ) ( , , , , , סכום במטבע מקומי ) ( 40.00 465.11 183.21 490.00 353.00 219.00 2,983.06 138.16 888.10 164.18 227.51 2,275.00 76,753.40 242.65 35.10 1,424.49 2,003.49 2,703.33 801.95 112.00 147,806.35 1,135.39 4,744.92

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס מעורבות קשב וזיכרון עבודה בעיבוד נומרי - 37855 תאריך עדכון אחרון 31-10-2016 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:חינוך השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את

קרא עוד

הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין מבוא לפילוסופיה של הדת Introduction to Philosophy of Religion נחמה ורבין 2 קורס מס': שנת לימודים: א

הפקולטה למדעי הרוח עש לסטר וסאלי אנטין מבוא לפילוסופיה של הדת Introduction to Philosophy of Religion נחמה ורבין 2 קורס מס': שנת לימודים: א מבוא לפילוסופיה של הדת Introduction to Philosophy of Religion נחמה ורבין 2 קורס מס': 0618101601 שנת לימודים: א,ב סמסטר: ב היקף שעות: לתואר: ראשון השיעורים יתקיימו ביום ג, בין השעות 14-16 שעת קבלה: בניין

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 הקשר בין מנהיגות המנהל של בית הספר לבין הרגשתם של המורים ו תפקודם בכיתה במערכת החינוך הערבית בישראל מאת : מחמוד זועבי בהדרכת : ד"רציפורה שכטמן ד"ר מיכאל כץ עבודת

קרא עוד

הליבה של פסיכיאטריה ונחיצות הפסיכיאטריה בחברה חופשית ומתוקנת

הליבה של פסיכיאטריה ונחיצות הפסיכיאטריה בחברה חופשית ומתוקנת הליבה של הפסיכיאטריה ונחיצות הפסיכיאטריה בחברה חופשית ומתוקנת פרופ' חיים בלמקר יו"ר איגוד הפסיכיאטריה בישראל בעל טור בעיתון הארץ קבע ששנת 2016 היתה הכי קשה לצה"ל מבחינת התקשורת מאז הקמתו כנראה שהפסיכיאטריה

קרא עוד

כתיבת דו"ח אבחון ארגוני

כתיבת דוח אבחון ארגוני 1 כתיבת דו"ח אבחון ארגוני 2 כמה מילים מקדימות על התוכן... - האופן בו אנו מנתחים את הארגון נשען על הפרדיגמות שלנו אודות השאלות מהו ארגון? מהי אפקטיביות ארגונית? אבחון ארגוני מיטבי מנתח את המערכת הארגונית

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: שם ומספר הקורס: תאריך עדכון: דיני ויחסי עבודה - 7430256 סוג הקורס: שיעור 2 שנת לימודים: תשע"ז סמסטר: א היקף שעות: אתר הקורס באינטרנט: ------------ א. מטרות הקורס להקנות לסטודנטים שאינם בעלי השכלה משפטית

קרא עוד

ניטול ידני

ניטול ידני הכנס ה- 17 של המוסד לבטיחות ולגהות 17 נובמבר 2014 בטיחות ובריאות בתעסוקה הרמה וניטול ידני: ד"ר יוהנה גייגר ארגונומית ארצית המוסד לבטיחות ולגהות ענבר גלבוע ארגונומית מחוזית המוסד לבטיחות ולגהות ניטול ידני

קרא עוד

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לאפשר למרצי המכללה לפרסם באתר המכללה פרטים אודותיהם )תחומי

קרא עוד