שיטות מתמטיות 1 פרק 2 סדרות חישוב גבול לפי כללי חשבון גבולות 1 חישוב גבול לפי אוילר 3 חישוב גבול לפי כלל הסנדוויץ 4 חישוב גבול לפי מבחן המנה ומבחן השו

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "שיטות מתמטיות 1 פרק 2 סדרות חישוב גבול לפי כללי חשבון גבולות 1 חישוב גבול לפי אוילר 3 חישוב גבול לפי כלל הסנדוויץ 4 חישוב גבול לפי מבחן המנה ומבחן השו"

תמליל

1 שיטות מתמטיות חישוב גבול לפי כללי חשבון גבולות חישוב גבול לפי אוילר חישוב גבול לפי כלל הסנדוויץ 4 חישוב גבול לפי מבחן המנה ומבחן השורש 6 חישוב גבול של סדרה רקורסיבית 7 חישוב גבול לפי ההגדרה 9 שלילת הגדרת הגבול של סדרה הגדרת הגבול לפי היינה 4 תת-סדרה, גבול חלקי, משפט בולצאנו ויירשטראס 5 משפט שטולץ 0 מבחן קושי להתכנסות שאלות הוכח או הפרך 4

2 חישוב גבול לפי כללי חשבון גבולות שאלות חשב את הגבולות הבאים: l e l b + ( + k 4 ( si ( e ( + 5 ( + + ( + + b si = ( * רמז לשאלה 4: הערה חשובה מאוד! בפתרון המלא, יופיע במקום המשתנה המשתנה x יש להתייחס אל x כאל מספר טבעי! בנוסף, יש לזכור שסדרה היא פונקציה מהטבעיים לממשיים( ולכן לעיתים אומר פונקציה במקום סדרה לפתרון מלא בסרטוני וידאו היכנסו לאתר wwwgoolcoil

3 תשובות סופיות l e ( 5 / ( 0 = b b,( = ( 0, b = 0, ( = ( 0, b = 0 k b לפתרון מלא בסרטוני וידאו היכנסו לאתר wwwgoolcoil

4 חישוב גבול לפי אוילר שאלות חשב את הגבולות הבאים: t תשובות סופיות 05 e e e 6 e 5 e 0 e 8 e 7 לפתרון מלא בסרטוני וידאו היכנסו לאתר wwwgoolcoil

5 חישוב גבול לפי כלל הסנדוויץ' שאלות חשב את הגבולות הבאים: si si 4 + cos 4 cos( + + rct( 4 + rct( l si + cos ! ( רמז לשאלה : 9 הוכח כי + הוכח שכל אחת מה הבאות מתכנסת ל- 0 = 5 + (0,, = ( + א ב יהי x מספר ממשי וחיובי 6 = + + x נתבונן בסדרה: הוכח כי ( חשב את הגבול: k = + k 4( חשב את הגבול 4 לפתרון מלא בסרטוני וידאו היכנסו לאתר wwwgoolcoil

6 + q תהי הוכח כי סדרה חיובית, המקיימת לכל טבעי = 0 האם ניתן לפתור ישירות בעזרת מבחן המנה? 5 תשובות סופיות שאלת הוכחה שאלת הוכחה 9 שאלת הוכחה לפתרון מלא בסרטוני וידאו היכנסו לאתר wwwgoolcoil

7 חישוב גבול לפי מבחן המנה ומבחן השורש שאלות חשב את הגבולות הבאים:!!! 4 4! (!! 5 תשובות סופיות 0 0 4e לפתרון מלא בסרטוני וידאו היכנסו לאתר wwwgoolcoil

8 חישוב שאלות גבול של סדרה רקורסיבית בשאלות - נתונה סדרה בעזרת נוסחת נסיגה רקורסיה( הוכח שהסדרה מתכנסת וחשב את גבולה = + +, = = +, = + = +, =, לכל x = x + + x יהיו 0 x 0 נגדיר סדרה ברקורסיה על ידי הוכח שהסרה מתכנסת ל- 4, לכל x = ( x 6 x x = 5 יהי 0 נגדיר סדרה ברקורסיה על ידי א מצא את כל הערכים של הקבוע, עבורם הסדרה עולה/יורדת ב קבע האם הסדרה מתכנסת עבור 5 x = b 0 b + b =, b = b + + יהיו נגדיר: הוכח שה לכל b מתכנסות ומתקיים 6 7 לפתרון מלא בסרטוני וידאו היכנסו לאתר wwwgoolcoil

9 נתונה הסדרה = = +, =, א נגדיר סדרה חדשה הנח שהגבול + b על ידי b = + b קיים וחשב אותו הערה: בשלב זה אין לנו את הכלים להוכיח שהגבול בהמשך הפרק נלמד מספר שיטות להוכיח זאת b קיים 7 א בעזרת התוצאה של הסעיף הקודם הוכח שהסדרה ב מצא ביטוי סגור עבור הסדרה ב הוכח שהגבול = + שואפת לאינסוף כלומר נוסחה לא רקורסיבית( קיים, וחשב אותו ב הוכח באינדוקציה שהביטוי הסגור שמצאת בסעיף ב הוא אכן נכון תשובות סופיות הגבול הוא הגבול הוא הגבול הוא הגבול הוא הסדרה יורדת, אחרת היא עולה א אם שאלת הוכחה ב ב לא מתכנסת = ( לפתרון מלא בסרטוני וידאו היכנסו לאתר wwwgoolcoil

10 חישוב גבול לפי ההגדרה שאלות בשאלות 7- הוכח על סמך ההגדרה של גבול של סדרה כי: = + + = ( = si = + cos = = ( + 4 = 5 7 נתון כי הסדרה מתכנסת הוכח שגבולה הוא יחיד 8, b נתון כי b הוכח, לפי ההגדרה, כי: א ( + b + b b b ב בשאלות 4-0 הוכח על סמך ההגדרה של גבול של סדרה כי: + + = e + = + 4 = log( + 5 = 0 log = 4 5( הוכח שהסדרה,4,04,,0,,0,,0 שואפת לאינסוף הוכח שהסדרה,,,,,,,4,4,4,4 שואפת לאינסוף 6 9 לפתרון מלא בסרטוני וידאו היכנסו לאתר wwwgoolcoil

11 ,,,4, 5,6,,, הוכח שהסדרה אינסוף לא שואפת לאינסוף או למינוס 7 הוכח או הפרך: א = = = = ב 8 לתשובות מלאות בסרטוני וידאו היכנסו לאתר wwwgoolcoil 0 לפתרון מלא בסרטוני וידאו היכנסו לאתר wwwgoolcoil

12 שלילת הגדרת הגבול של סדרה שאלות ב מצא את הגבולות החלקיים של ה הבאות, וכתוב את האיבר הכללי של הסדרה בהתאם לגבולות החלקיים שמצאת א,,4,,4,,4,,4, 4,0,, 4,0,, 4,0,, 4,0, ג 4,,0,4, 4,,0,4,,0,,0, א מצא את הגבולות החלקיים של ה הבאות, וכתוב את האיבר הכללי של הסדרה בהתאם לגבולות החלקיים שמצאת 4,,,,,,,, ,,,,,,,, = ב ג בשאלות 6- הוכח לפי ההגדרה כי: ( + 6 b + 4 = 5 בסעיפים א -ב הוכח לפי ההגדרה כי: ( = לא קיים גבול א לסדרה = ב הוא לא הגבול של הסדרה ג היעזר בתוצאת סעיף א' והוכח שלסדרה לא קיים גבול 7 לפתרון מלא בסרטוני וידאו היכנסו לאתר wwwgoolcoil

13 הוכח, לפי ההגדרה, שהסדרה,0,,,0,,,0,, מתבדרת 8 הוכח, לפי ההגדרה, שהסדרה,,,,,,,,, מתבדרת 9 הוכח, לפי ההגדרה, שלסדרה,0,0,,0,0,,0,0, לא קיים גבול 0 = הוכח, לפי ההגדרה, שהסדרה מתבדרת = 0 0 הוכח, לפי ההגדרה, שהסדרה מתבדרת + + = ++ eve odd הוכח, לפי ההגדרה, שהסדרה מתבדרת 4 5,,,,,,,,, הוכח, לפי ההגדרה, שהסדרה מתבדרת 4 = + + הוכח, לפי ההגדרה, שלסדרה אין גבול 5 מתבדרת = הוכח, לפי ההגדרה, שהסדרה הדרכה: הוכח קודם את סדרת הטענות הבאה: לכל m m טבעי m = 0 6 לכל m טבעי m m לכל m טבעי m = m לכל m טבעי m m 4 לפתרון מלא בסרטוני וידאו היכנסו לאתר wwwgoolcoil

14 = הוכח, לפי ההגדרה, שהסדרה לא שואפת ל - 7 הוכח, לפי ההגדרה, שהסדרה,6,,0,,,,4, לא שואפת ל - 8 נתונה הסדרה 5,5, 4, 4,,,,,,, הוכח, לפי ההגדרה, שהסדרה א לא שואפת ל- ב לא שואפת ל- 9 = הוכח, לפי ההגדרה, שהסדרה לא שואפת ל - 0 לתשובות מלאות בסרטוני וידאו היכנסו לאתר wwwgoolcoil לפתרון מלא בסרטוני וידאו היכנסו לאתר wwwgoolcoil

15 הגדרת הגבול לפי היינה שאלות הוכח כי הגבולות הבאים אינם קיימים לפי היינה: si x + 4 x cos x + 0 x 4 x 4 x 4 e x x x 4 si x 0 x לתשובות מלאות בסרטוני וידאו היכנסו לאתר wwwgoolcoil 4 לפתרון מלא בסרטוני וידאו היכנסו לאתר wwwgoolcoil

16 תת -סדרה, גבול חלקי, משפט בולצאנו ויירשטראס שאלות ב ג חשבו את הגבולות שלהלן אם הם קיימים בכל מקרה שהגבול לא קיים, גם לא במובן הרחב נמקו מדוע, וחשבו את כל הגבולות החלקיים גם גבולות חלקיים במובן הרחב( 5 ( ( + א ( + ( חשבו את הגבולות שלהלן אם הם קיימים בכל מקרה שהגבול לא קיים, גם לא במובן הרחב נמקו מדוע, וחשבו את כל הגבולות החלקיים גם גבולות חלקיים במובן הרחב( ( א ב ג נתון ש- סדרה עולה ממש של מספרים שלמים א הוכח שקיים איבר אי-שלילי בסדרה ב הוכח כי + = e = si 4( הוכח כי לסדרה הבאה אין גבול: + ( 5( חשב את הגבול הבא 5 לפתרון מלא בסרטוני וידאו היכנסו לאתר wwwgoolcoil

17 = + ; = 6( הוכח כי לסדרה הבאה אין גבול: = ; + = נתונה הסדרה הוכח שהסדרה מתכנסת, המוגדרת על ידי: 7 = ; = נתונה הסדרה הוכח שהסדרה מתכנסת, המוגדרת על ידי: 8 א הוכח שכל מספר המופיע אינסוף פעמים בסדרה הינו גבול חלקי של הסדרה ב מצא סדרה שיש לה אינסוף גבולות חלקיים 9 = si 4 0( נתונה סדרה מצא את כל הגבולות החלקיים של הסדרה ובמיוחד את = si 4 ( נתונה סדרה מצא את כל הגבולות החלקיים של הסדרה ובמיוחד את =,,,,,,,,, 4,,,, 4,5, נתונה סדרה מצא את כל הגבולות החלקיים של הסדרה ובמיוחד את + נתונה סדרה = מצא את כל הגבולות החלקיים של הסדרה ובמיוחד את! 40 si = + 4 נתונה סדרה מצא את 4 b = על ידי b נגדיר סדרה חדשה נתונה סדרה הוכח כי לשתי ה אותם גבולות חלקיים 5 6 לפתרון מלא בסרטוני וידאו היכנסו לאתר wwwgoolcoil

18 0 תהי הוכח שלכל סדרה נניח כי קיימים הם שני גבולות חלקיים של הסדרה הנתונה m, כך ש- m, N נתונה סדרה m k שתי תת - של המקיימות: L, L k m k כל איברי הסדרה מופיעים בלפחות אחת מתת ה הנתונות L k הוכח: הערה: טענה זו הוסברה והודגמה בסרטון "שיטה להוכחת קיום גבול לסדרה לא מונוטונית", ובעזרתה פתרנו את שאלות = נתונה סדרה חיובית הוכח כי הסדרה מתכנסת המקיימת 8 if sup, הוא החסם העליון של הקבוצה,,, if sup פתור את שני הסעיפים הבאים: א הוכח שלכל סדרה חסומה sup ב הערה: מצא סדרה שעבורה 9 = הוכח שהסדרה מתכנסת במובן הרחב אם ורק אם 0 הוכח את המשפט המפורסם הבא: לכל שתי חסומות, b מתקיים: + b + b + b + b א ב b נתונות שתי חסומות קבע האם הטענה בכל סעיף נכונה, והוכח את קביעתך א ייתכן שמתקיים ( + b + b ייתכן שמתקיים התנאי בסעיף א' ושתי ה לעיל מתכנסות ב ייתכן שמתקיים התנאי בסעיף א' ורק אחת מה לעיל מתכנסת ג 7 לפתרון מלא בסרטוני וידאו היכנסו לאתר wwwgoolcoil

19 ( = +, b b יהיו הוכיחו כי חסומות + b + b תהי א סדרה חסומה של מספרים חיוביים, כך ש-, הוכיחו שאם מתכנסת, אז = L 0 ב הוכיחו שאם אז גם הוא גבול חלקי של הוא גבול חלקי שלה L ג ד הוכיחו שלא ייתכן ש- = 0 L הוא גבול חלקי של הראו, באמצעות דוגמה, שללא דרישת החסימות, הוא גבול חלקי של ייתכן ש- = 0 L ענו על הסעיפים הבאים: א הדגימו שתי חסומות ומתבדרות, המקיימות = b b ( יהיו ב שתי, המקיימות = b הוכיחו שאם לכל מתקיים, 0, b אז = b = 4 5 חסומה = = תהי א הוכיחו כי הסדרה if ב מצאו את יש מינימום וקבעו האם ל-, ( ג ד הוכיחו כי לכל מתקיים + = ( הוכיחו כי = ה ו היעזרו בסעיפים ג' ו-ד', כדי להוכיח ש- = L מצאו את ואת הוא גבול חלקי של וקבעו האם ל-, sup יש מקסימום 6 8 לפתרון מלא בסרטוני וידאו היכנסו לאתר wwwgoolcoil

20 תהי א ב ג ד ( = ( הוכיחו כי הסדרה הוכיחו ש- 0 הוא גבול חלקי של מצאו את חסומה מלרע if N יש מינימום יהי מספר טבעי הוכיחו שכמעט לכל ה יהי מספר טבעי ו ז ח ט הוכיחו כי ואת, וקבעו האם ל- N + מתקיים +, + = הוכיחו, בעזרת סעיף ה', שכל מספר טבעי הוא גבול חלקי של האם חשבו את מצאו את חסומה מלעיל? sup, וקבעו האם לקבוצה יש מקסימום 7 תשובות סופיות א הסדרה שואפת לאינסוף ב לסדרה אין גבול הגבולות החלקיים של הסדרה הם אינסוף ומינוס אינסוף ג לסדרה אין גבול הגבולות החלקיים היחידים של הסדרה הם א לסדרה אין גבול הגבולות החלקיים היחידים של הסדרה הם ב הגבול של הסדרה הוא 0 ג לסדרה אין גבול הגבולות החלקיים היחידים של הסדרה הם e, 0 0,05,05,075 לתשובות מלאות בסרטוני וידאו היכנסו לאתר wwwgoolcoil 9 לפתרון מלא בסרטוני וידאו היכנסו לאתר wwwgoolcoil

21 משפט שטולץ שאלות ( חשב: חשב:, כאשר p p p p p p חשב: + קבע שלם וחיובי c = k c + c + c + + c חשב:, אם ידוע כי , כאשר חשב: קבוע ממשי 5 = L נתון כי הוכח כי: א = L ב סדרת הממוצעים החשבונית מתכנסת ל- L סדרת הממוצעים ההרמונית מתכנסת ל- L = L = L ג * הערה: בסעיף ב' הנח כי סדרת הממוצעים ההנדסית מתכנסת ל - L לכל בסעיף ג' הנח כי 0 L לפתרון מלא בסרטוני וידאו היכנסו לאתר wwwgoolcoil

22 תשובות סופיות p + k שאלת הוכחה לפתרון מלא בסרטוני וידאו היכנסו לאתר wwwgoolcoil

23 מבחן קושי להתכנסות שאלות, לכל הסדרה מקיימת הוכח שהסדרה מתכנסת = הוכח שהסדרה שואפת לאינסוף = הוכח כי הסדרה מתכנסת 0, כאשר, לכל מקיימת הסדרה הוכח שהסדרה מתכנסת 4 cos cos cos = ( הוכח כי הסדרה מתכנסת 5 0k, כאשר לכל x+ x+ k x+ סדרה מקיימת: x הוכח שהסדרה היא סדרת קושי ולכן מתכנסת x 6 x =, x = + + x x נתונה סדרה המוגדרת על ידי הוכח שהסדרה מתכנסת וחשב את גבולה 7 x מתכנסת 8( בכל אחד מהסעיפים הבאים הוכח שהסדרה x =, x+ = + x x =, x = + + x x x x 6 =, + = ( + 8 א ב ג לפתרון מלא בסרטוני וידאו היכנסו לאתר wwwgoolcoil

24 x x x x x 4 4 =, =, + = + על ידי: + x נגדיר סדרה הוכח שהסדרה מתכנסת וחשב את גבולה 9 לכל, x+ = x+ x סדרה מקיימת: הוכח שהסדרה מתכנסת טבעי, x x x x + הדרכה: הוכח ראשית שלכל טבעי מתקיים x 0 x הוכח או הפרך כל אחת מהטענות הבאות: א נתונה סדרה x x = 0 x, x אז + אם ב אם לכל מתקיים מתכנסת, אז הסדרה מתכנסת 0 x x x x x ג אם סדרה מקיימת את תנאי קושי, אז קיים כך שלכל טבעי: x x x x הערה בשאלות 0-7 מומלץ להשתמש בטענה אותה הוכחת בשאלה 6 לתשובות מלאות בסרטוני וידאו היכנסו לאתר wwwgoolcoil לפתרון מלא בסרטוני וידאו היכנסו לאתר wwwgoolcoil

25 X מתקיימת הטענה N שאלות הוכח או הפרך הערת ניסוח הניסוחים הבאים שקולים: א קיים N ב כמעט לכל טבעי כך שלכל X מתקיימת הטענה ג לכל, פרט למספר סופי של X מתקיימת הטענה -ים, שאלות בשאלות - הוכח או הפרך את הטענה הנתונה: סדרה חסומה, אז יש לה גבול ( אם b = b = b אם סדרה לא חסומה, אז או c = k c = k אז, c = k אם או d אם 4( סדרה עולה, אז היא לא חסומה b אם ל- אין גבול, אז גם ל- b ( + ( b וגם ל- אין גבול 5 b אם ל- אין גבול, אז גם ל- b ( / אין גבול 6 ( b b אם מתכנסת מתבדרת, אז מתבדרת 7 ( b b אם מתכנסת מתבדרת, אז מתכנסת 8 = L, אז = L 9( אם b, אז b אם לכל 0 4 לפתרון מלא בסרטוני וידאו היכנסו לאתר wwwgoolcoil

26 b = b אם = וגם חסומה, אז k אז, אם = k וגם לכל ( =, אז אם = הוכח או הפרך: א אם כל האיברים של סדרה מתכנסת הם מספרים רציונליים, אז גם גבולה הוא מספר רציונלי c = b חסומות, אז גם הסדרה חסומה b = ( ( b 0 b אם ב אם ג ד אם סדרה עולה, אז גם הסדרה, אז הסדרה חסומה עולה c = b + b ( + = 0 חסומה ה אם חסומות, אז גם הסדרה ( b ( סדרה חסומה, אז לסדרה ( b ו אם סדרה מתכנסת b (0 יש תת-סדרה מתכנסת מתקיים ז אם סדרה מתכנסת, אז קיים טבעי, כך שלכל N N b ח אם לסדרה יש גבול חלקי, אז היא חסומה 4 בשאלות 8-5 הוכח או הפרך את הטענה הנתונה: 5 אם לכל מתקיים: (0,, אז הסדרה מתכנסת ( = הסדרה מתבדרת 6 x x (0,, 4 x ( x + אם לכל מתקיים: אז הסדרה מתכנסת ל - 7 8( לכל מספר רציונלי קיימת סדרת מספרים אי-רציונליים השואפת אליו 5 לפתרון מלא בסרטוני וידאו היכנסו לאתר wwwgoolcoil

27 x ( x + x הוכח או הפרך: א אם הסדרה ב אם הסדרה מתכנסת, אז הסדרה מתכנסת, אז הסדרה מתכנסת x מתכנסת x + x 9 x + סדרה של מספרים שלמים המקיימת הוכח או הפרך: א הסדרה לא מקיימת את תנאי קושי x לכל x x ב לסדרה לא יכולה להיות תת-סדרה מתכנסת x 0 b b b הוכח או הפרך: א אם =, b = b, אז כמעט לכל מתקיים, אז b =, b = b ב אם וכמעט לכל מתקיים = תהי סדרה מתכנסת במובן הרחב הוכח או הפרך: א אם = 0, אז כמעט לכל מתקיים, 0 אז כמעט לכל ( ב ג אם אם, 0 אז כמעט לכל מתקיים מתקיים, 0 אז כמעט לכל אם ד מתקיים k k, אז, אז k הוכח או הפרך: ( סדרה מתכנסת ואם א אם אם ב סדרה מתכנסת ואם לכל לכל k (, לכל + תהי סדרה חיובית, המקיימת הוכח או הפרך: = 0 4 = 0 הוכח או הפרך: אם = 0, ( אז 5 6 לפתרון מלא בסרטוני וידאו היכנסו לאתר wwwgoolcoil

28 ( b ( b + =, + = 4 ( b, שעבורן:, b 0 ( נתונות שתי הוכח או הפרך: א b 0, או b 0 ב 6 + נניח שסדרה מקיימת הוכח או הפרך כל אחת מהטענות הבאות: א עולה יורדת ב מתכנסת ג לא מתכנסת ד ה לסדרה לכל היותר שני גבולות חלקיים לכל טבעי 7 + כיצד תשתנה תשובתך, אם נתון כי לכל טבעי? מקיימת ( הסדרה מקיימת את התכונה הבאה:, m טבעיים m+ 0 לכל ( m + הוכח או הפרך: = 0 סדרה, כך ש - 0 = = 0 b ( א תהי הוכח או הפרך: ב תהיינה, כך ש- = 0 b = b הוכח או הפרך: 8 9 = נתונה הסדרה הוכח או הפרך: 0 הגבול של הסדרה קיים והוא קטן מ- l( + x x רמז: לכל x 0 מתקיים 7 לפתרון מלא בסרטוני וידאו היכנסו לאתר wwwgoolcoil

29 בשאלות 4- הוכח או הפרך את הטענה הנתונה, כאשר ידוע כי, כך שמתקיים b = = b אם כמעט כל איברי חיוביים, אז או b אם כמעט כל איברי חיוביים, אז גם כמעט כל איברי חיוביים b, מתקיים 0 N = b 0 N 0 א ב קיים ג אם, כך שלכל, אז b = 5 = =, אז, אז b 0 b,, א אם, כמעט לכל ב אם, כמעט לכל 4 בשאלות 8-5 הוכח או הפרך את הטענה הנתונה, כאשר ידוע כי, כך שמתקיים b א ב אם כמעט כל איברי אם חיובית, אז קיים חיוביים, אז כמעט כל איברי חיוביים, לכל N b, N 0 כך ש- 5 b b ( אם חיוביות, אז מתכנסת או מתכנסת 6 b אז = 0, b א אם = = b = = 0, אז ב ג אם אם חיובית ואפסה, אז 7 = L אז, א אם = L * הערה: בסעיף זה ורק בו( מדובר בטענה כללית שלא קשורה לנתוני השאלה ב אם =, אז = b 8 8 לפתרון מלא בסרטוני וידאו היכנסו לאתר wwwgoolcoil

30 בשאלות 4-9 הוכח או הפרך את הטענה הנתונה, כאשר ידוע כי, כך שמתקיים b = 0, אז b 0 b = 0, כך ש -, אז, מתקיים N b = 0, = 0 א ב ג ד או אם, כמעט לכל אם קיימים אינסוף ערכי קיים, N 0 כך שלכל 9 = 0, אז = 0 0 b b = 0, אז,, אז b = 5 א אם ב אם, כמעט לכל = ג אם 40 N N אז קיים, b אם = טבעי, כך שלכל מתקיים 4 = 0, אז b א אם כמעט כל איברי ב אם קיים קבוע חיוביים, אז b כמעט לכל כך ש- c, c 0 4 הוכח או הפרך את הטענות הבאות: א קיימת סדרה כך ש- = = 0 ( + ( ( ב קיימת סדרה כך ש- = = 4 ( + ( ג קיימת סדרה כך ש- = ( = + + ( ד קיימת סדרה כך ש- = ( לא קיים 4 9 לפתרון מלא בסרטוני וידאו היכנסו לאתר wwwgoolcoil

31 + = 0 + = 4 + = + = הוכח או הפרך את הטענות הבאות: ( א ב קיימת סדרה קיימת סדרה כך ש- כך ש- = = ( ( ג ד קיימת סדרה קיימת סדרה כך ש- כך ש- לא קיים = ( 44 הוכח או הפרך את הטענות הבאות : א קיימת סדרה כך ש- 0 = + = ( + = ( ( ב קיימת סדרה כך ש- 0 = 45 + ( = L אז, נתונה סדרה חיובית הוכח או הפרך: אם א = L + ב אם = L, אז = L הערה: תרגיל זה מלמד שמבחן השורש "חזק" ממבחן המנה במובן הבא: כאשר מבחן המנה עובד, אז גם מבחן השורש עובד אך ההיפך לא נכון 46 +, וידוע כי ( נתונה סדרה חיובית הוכח או הפרך: ( אינה חסומה א הסדרה ב הסדרה ( חסומה קיים + הסדרה חסומה ג 47 ד ה מתכנסת הסדרה = 0 0 לפתרון מלא בסרטוני וידאו היכנסו לאתר wwwgoolcoil

32 + סדרה תיקרא יורדת אם היא מקיימת הוכח או הפרך את הטענות הבאות: א אם סדרה מקיימת, לכל אז היא יורדת ב + + ( ( ( אם סדרה מקיימת, אז היא יורדת + ( ג אם סדרה מקיימת, אז היא יורדת 48, לכל + תהי סדרה, המקיימת הוכח או הפרך כל אחת מהטענות הבאות: א אם קיים טבעי, כך ש - חיובי, אז לכל טבעי N N N ב ג כמעט כל איברי אם לכל מתקיים בנוסף חיוביים או שכל איברי שליליים c, אז + ( = 0 + תהי סדרה, כך ש - הוכח או הפרך כל אחת מהטענות הבאות: א אם קיים קבוע, c 0 כך שלכל מתקיים כמעט כל איברי חיוביים או כמעט כל איברי, אז מתקיים: שליליים אם ב 0 לכל כמעט כל איברי, אז מתקיים: חיוביים או כמעט כל איברי שליליים, אז אם לכל ג מתקיים מתכנסת במובן הרחב לתשובות מלאות בסרטוני וידאו היכנסו לאתר wwwgoolcoil לפתרון מלא בסרטוני וידאו היכנסו לאתר wwwgoolcoil

מטלת מנחה (ממ"ן) 11 הקורס: חשבון אינפיניטסימלי II חומר הלימוד למטלה: יחידות 2,1 4 מספר השאלות: 7 משקל המטלה: נקודות סמסטר: ב 2007 מו

מטלת מנחה (ממן) 11 הקורס: חשבון אינפיניטסימלי II חומר הלימוד למטלה: יחידות 2,1 4 מספר השאלות: 7 משקל המטלה: נקודות סמסטר: ב 2007 מו מטלת מנחה (ממ"ן) הקורס: - חשבון אינפיניטסימלי II חומר הלימוד למטלה: יחידות, 4 מספר השאלות: 7 משקל המטלה: נקודות 337 סמסטר: ב 7 מועד אחרון להגשה: אנא שים לב: מלא בדייקנות את הטופס המלווה לממ"ן בהתאם לדוגמה

קרא עוד

חשבון אינפיניטסימלי מתקדם 1

חשבון אינפיניטסימלי מתקדם 1 חשבון אינפיניטסימלי מתקדם הסיכומים של דינה מבוסס על הרצאות ותרגולים מאת: פרופ' רז קופרמן מר אורי שפירא ירושלים 007 תוכן עניינים מרחבים מטריים 3 נספח א' נספח ב' הגדרות ודוגמאות 3 קבוצות מיוחדות במרחב מטרי

קרא עוד

אנליזה מתקדמת

אנליזה מתקדמת א) א) ג) -- אוניברסיטת בן- מדור בחינות מס' גוריון בנגב תאריך הבחינה: 7/0/00 שם המרצים: פונף, בסר, טקצ'נקו, ליידרמן חדו"א א בחינה ב: 0--00 מס' הקורס: מתמטיקה,מדעי המחשב, הנדסת תכנה מיועד לתלמידי: א' מועד:

קרא עוד

פתרונות לדף מס' 5

פתרונות לדף מס' 5 X הוכיחו כי קבוצה X סגורה אמ"מ פתוחה P נקודה כלשהי עלינו למצוא כך ש- X P X פתרון: תהא X קבוצה סגורה ניקח נניח בשלילה כי לא קיים כזה, ז"א לכל קיימת כך ש- X מכיוון ש- P P נסיק כי d P, P סגורה מתקיים P B

קרא עוד

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות תורת הקבוצות מושגים בסיסיים מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות חוברת תרגילים כתוב באופן מפורש את הקבוצות הבאות: 5 2x + 3< היא קבוצת המספרים השלמים המקיימים : 7 B היא קבוצת האותיות הקודמות לאות f באלף-בית הלטיני.

קרא עוד

ðñôç 005 î

ðñôç 005 î ו - משופר נספח לשאלון 005 9005 תוכן עניינים: עמ' סדרות תוספת לאי-שיוויונים ממעלה שניה יישומים 40 (כולל יישום במשפט ויאטה לעומת הנספח הקודם, השאלות הבאות הוחלפו : עמ ' שאלה עמ ' שאלה עמ ' שאלה 6,7,8,9 0,

קרא עוד

Microsoft Word - SDAROT 806 PITRONOT.doc

Microsoft Word - SDAROT 806 PITRONOT.doc 5 יח"ל - תרגילים הכנה לבגרות תרגיל 8 נסמן ב- את האיבר הראשון ונסמן ב- את מנת הסדרה. על פי הנתון מתקיים: 6 ( S6 89 89 0 5 0 5 S0 S5 ( 0 5 0 t t 0 6 (. לפיכך, 89 5 נסמן t ונקבל: 5 t או או או 5 t נפסול את

קרא עוד

! 1! משוואות מסדר ראשו! (הפרדת משתני*, הומוגנית, לינארית) xyy = 1 x y xy 2 = 2xy 2 מצא את הפתרו' הכללי: x y y = 3 א) y ג) ב) ד) y tan x = y (1 ( x+ y

! 1! משוואות מסדר ראשו! (הפרדת משתני*, הומוגנית, לינארית) xyy = 1 x y xy 2 = 2xy 2 מצא את הפתרו' הכללי: x y y = 3 א) y ג) ב) ד) y tan x = y (1 ( x+ y !! משוואות מסדר ראשו! (הפרדת משתני*, הומוגנית, לינארית) tan ( a a z 0 a z s ds dt (רמז: cos d d ז) d ( ) d ( ) ח) ) מצא את הפתרונות המקיימי :. () 0 ( ). (). () 0 d ( ) d ( ) π. sin ln ) tan cos d cos d

קרא עוד

Microsoft Word - Sol_Moedb10-1-2,4

Microsoft Word - Sol_Moedb10-1-2,4 הפקולטה למתמטיקה - הטכניון חיפה מד''ח - 48 חורף תשע''א - בחינה סופית מועד ב' שאלה : תהי נתונה המד"ח הבאה: u + uu = y א. מצא את העקומים האופייניים של משוואה זו בצורה פרמטרית. ב. פתור את המד"ח הנתונה לעיל

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint שלום לתלמידי י"א חמש יחידות מתמטיקה גיל קרסיק מורה למתמטיקה בשעה וחצי הקרובות נדבר על שאלון 806 סדרות הנדסיות וחשבוניות ארבעה תרגילים שהיו בבחינות בגרות ארבעה טיפים )טיפ אחד אחרי כל תרגיל שנפתור הערב(

קרא עוד

תרגיל 9 מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות, סתיו תשע"ד 1. תהי L השפה בעלת סימן פונקצייה דו מקומי G, סימן פונקציה חד מקומי T, סימן יחס תלת מקומי.c, d וקבועים L

תרגיל 9 מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות, סתיו תשעד 1. תהי L השפה בעלת סימן פונקצייה דו מקומי G, סימן פונקציה חד מקומי T, סימן יחס תלת מקומי.c, d וקבועים L תרגיל 9 מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות, סתיו תשע"ד 1. תהי L השפה בעלת סימן פונקצייה דו מקומי G, סימן פונקציה חד מקומי T, סימן יחס תלת מקומי.c, d וקבועים L, K סימני יחס חד מקומיים,R לכל אחד מהביטויים הבאים,

קרא עוד

Microsoft Word - עבודת פסח לכיתה י 5 יחל.doc

Microsoft Word - עבודת פסח לכיתה י 5 יחל.doc עבודת פסח במתמטיקה לכיתה י' (5 יחידות) תרגילים שבעבודה על החומר שנלמד בכיתה ומיועדים לחזרה יש לעשות לא פחות מ- תרגילים מכל פרק אלגברה פתור את מערכת המשוואות הבאות: y x 1 y y 1 x y m x 1 x עבור אילו ערכים

קרא עוד

מבוא לאנליזה נומרית na191 Assignment 2 solution - Finding Roots of Nonlinear Equations y cos(x) שאלה 1 היכן נחתכים הגרפים של? y x 3 1 ושל ממש פתרונות

מבוא לאנליזה נומרית na191 Assignment 2 solution - Finding Roots of Nonlinear Equations y cos(x) שאלה 1 היכן נחתכים הגרפים של? y x 3 1 ושל ממש פתרונות מבוא לאנליזה נומרית na191 Assignmnt 2 solution - Finding Roots of Nonlinar Equations y cos() שאלה 1 היכן נחתכים הגרפים של? y 3 1 ושל ממש פתרונות בעזרת שיטת החצייה ובעזרת Rgula Falsi )אין צורך לפתור אנליטית(

קרא עוד

תאריך פרסום: תאריך הגשה: מבנה נתונים תרגיל 5 )תיאורטי( מרצה ומתרגל אחראים: צחי רוזן, דינה סבטליצקי נהלי הגשת עבודה: -את העבודה יש לה

תאריך פרסום: תאריך הגשה: מבנה נתונים תרגיל 5 )תיאורטי( מרצה ומתרגל אחראים: צחי רוזן, דינה סבטליצקי נהלי הגשת עבודה: -את העבודה יש לה תאריך פרסום: 01.01.15 תאריך הגשה: 15.01.15 מבנה נתונים תרגיל 5 )תיאורטי( מרצה ומתרגל אחראים: צחי רוזן, דינה סבטליצקי נהלי הגשת עבודה: -את העבודה יש להגיש בזוגות. -העבודה חייבת להיות מוקלדת. -הקובץ חייב

קרא עוד

2019 שאלות מומלצות לתרגול מס' דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך(. כלל השרשרת. S = ( x, y, z) z = x + 3y על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק

2019 שאלות מומלצות לתרגול מס' דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך(. כלל השרשרת. S = ( x, y, z) z = x + 3y על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך( כלל השרשרת S ( z) z + על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק מקביל : f ( ) + הפונקציה מוגדרת וגזירה ברציפות בכל M( ) שאלה נתון פרבולואיד אליפטי P ( z) + 6 + z + 8 למישור

קרא עוד

Microsoft Word - 01 difernziali razionalit

Microsoft Word - 01 difernziali razionalit פונקציות רציונליות 5 יחידות מתוך הספר 806 כרך ד' 0, כל הזכויות שמורות ל ואריק דז'לדטי חל איסור מוחלט לתרגם, להעתיק או לשכפל חוברת זו או קטעים ממנה, בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני (לרבות

קרא עוד

תאריך הבחינה 30

תאריך הבחינה   30 אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מדור בחינות 9//8 תאריך הבחינה : ד"ר ס. סמית, דר' דבורה שמות המורים : פרץ, פרופ' גריגורי דרפל מבחן ב: חדו"א ג' --9 מס' הקורס: מיועד לתלמידי: ביולוגיה, כימיה וגאולוגיה ב מועד: א

קרא עוד

מספר זהות: סמסטר ב' מועד א' תאריך: 11102/4// שעה: 9:22 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר: אין מותר השימוש במחשבון פשוט בחינה בקורס: מבני נתונים מרצה: הדר בי

מספר זהות: סמסטר ב' מועד א' תאריך: 11102/4// שעה: 9:22 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר: אין מותר השימוש במחשבון פשוט בחינה בקורס: מבני נתונים מרצה: הדר בי מספר זהות: סמסטר ב' מועד א' תאריך: 11102/4// שעה: 9:22 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר: אין מותר השימוש במחשבון פשוט בחינה בקורס: מבני נתונים מרצה: הדר בינסקי הנחיות: יש לענות על כל השאלות. יש לענות על כל

קרא עוד

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx סמסטר חורף תשע"א 18 בפבואר 011 הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב מרצה: מתרגלים: רן אל-יניב נועה אלגרבלי, גיא חפץ, נטליה זילברשטיין, דודו ינאי (אחראי) סמסטר חורף תשע" מבחן סופי פתרון (מועד

קרא עוד

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשעח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: 26.01.2018 2 סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מורכבת מ- 6 שאלות. כל שאלה מזכה ב- 20 נקודות כך הנקודות

קרא עוד

משוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון

משוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון אינטגרל מסוים i שאינו תלוי בחלוקה ] [ ובחירה m. S f סכום אינטגרלי + f + K i lim S כאשר i 0. I f I הגדרה אם קיים נקרא אינטגרל מסוים ומסומן הצבה.[ רציפות ב- ] אז הוא f g g g כאשר f g g כאשר udv uv vdu g

קרא עוד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה 2-7012610-3 תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד ב' שם המרצה: ערן עמרי, ענת פסקין-צ'רניאבסקי חומר עזר:

קרא עוד

מתמטיקה של מערכות

מתמטיקה של מערכות מתמטיקה של מערכות פתרון לתרגיל נגזור את שני האגפים לפי ונקבל : ) ולכן נתון ש- אז א ) e e נתון ש- א ) נגזור את שני האגפים לפי ונקבל: e, ולכן ) e e e ונקבל: נחלק את שני האגפים ב- נתון ש- ו- וגם ש- פונקציות

קרא עוד

Limit

Limit פרק אינטגרל כפול לכן לפי משפט 55 )ראו גם את ההערה( שאלות :5 d cos( ) d [ ] [] שאלות עם פתרון שאלה 5 חשבו: פתרון 8 הפונקציה ) f ( ) cos( מתקיים: רציפה במלבן d cos( ) d d cos( ) d עדיף לחשב את האינטגרל השני:

קרא עוד

פתרון וחקירת מערכות של משוואות לינאריות שאלות: 1( מצא אילו מהמערכות הבאות הן מערכות שקולות: 2x+ y= 4 x+ y= 3 x y = 0 2x+ y = 3 x+ 10y= 11 א. 2x 2y= 0

פתרון וחקירת מערכות של משוואות לינאריות שאלות: 1( מצא אילו מהמערכות הבאות הן מערכות שקולות: 2x+ y= 4 x+ y= 3 x y = 0 2x+ y = 3 x+ 10y= 11 א. 2x 2y= 0 פתרון וחקירת מערכות של משוואות לינאריות שאלות: 1( מצא אילו מהמערכות הבאות הן מערכות שקולות: x+ y= x+ y= 3 x y = 0 x+ y = 3 x+ 10y= 11 x y= 0 x y= 7 x y= 1 ד x = 3 x+ y = z+ t = 8 רשום את המטריצות המתאימות

קרא עוד

שיעור 1

שיעור 1 שיעור קצב גדילת פונקציות אנחנו בודקים את היעילות האסימפטותית של האלגוריתם, כיצד גדל זמן הריצה כאשר גודל הקלט גדל ללא גבול. בדר"כ אלגוריתמים עם "סיבוכיות" ריצה טובה יותר יהיו יעילים יותר מלבד לקלטים קצרים

קרא עוד

תכנון אלגוריתמים עבודת בית 4: תכנון אלגוריתמים תאריך הגשה: 02: , בצהריים,תא מספר 66 בקומת כניסה של בניין 003 מתרגל אחראי: אורי 0

תכנון אלגוריתמים עבודת בית 4: תכנון אלגוריתמים תאריך הגשה: 02: , בצהריים,תא מספר 66 בקומת כניסה של בניין 003 מתרגל אחראי: אורי 0 22 עבודת בית 4: תכנון אלגוריתמים תאריך הגשה: 2: 622, בצהריים,תא מספר 66 בקומת כניסה של בניין 3 מתרגל אחראי: אורי הוראות כלליות: כל עוד לא נאמר אחרת, כאשר הנכם מתבקשים לתאר אלגוריתם יש לספק את הבאות: תיאור

קרא עוד

Microsoft Word - solutions.doc

Microsoft Word - solutions.doc תחרות גיליס 009-00 הרי פוטר הגיע לחנות הדובשנרייה בהוגסמיד. הוא מגלה, שהכסף שלו מספיק בדיוק ל- סוכריות קוסמים ול- 5 קרפדות שוקולד, או בדיוק ל- 0 קרפדות שוקולד ול- 0 נשיקות מנטה, או בדיוק ל- 45 נשיקות מנטה

קרא עוד

<4D F736F F D20EEF9E5E5E0E5FA20E3E9F4F8F0F6E9E0ECE9E5FA2E646F63>

<4D F736F F D20EEF9E5E5E0E5FA20E3E9F4F8F0F6E9E0ECE9E5FA2E646F63> משוואות דיפרנציאליות מושגי ייסוד: משוואה המקשרת את גורם הפונקציה עם הפונקציה והנגזרות שלה או הדיפרנציאלים שלה, נקראת "משוואה דיפרנציאלית רגילה" לפתור משוואה דיפרנציאלית פירושו, למצוא את הפונקציה המקיימת

קרא עוד

תורת החישוביות תרגול הכנה לוגיקה ותורת הקבוצות מה יש כאן? בקורס תורת החישוביות נניח ידע בסיסי בתורת הקבוצות ובלוגיקה, והכרות עם מושגים בסיסיים כמו א"ב

תורת החישוביות תרגול הכנה לוגיקה ותורת הקבוצות מה יש כאן? בקורס תורת החישוביות נניח ידע בסיסי בתורת הקבוצות ובלוגיקה, והכרות עם מושגים בסיסיים כמו אב תורת החישוביות תרגול הכנה לוגיקה ותורת הקבוצות מה יש כאן? בקורס תורת החישוביות נניח ידע בסיסי בתורת הקבוצות ובלוגיקה, והכרות עם מושגים בסיסיים כמו א"ב, מילה ושפה לטובת מי ששכח חומר זה, או שלא למדו מעולם,

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב - חובלים

מבוא למדעי המחשב - חובלים אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב סמסטר ב' תשע"ב בחינת סיום, מועד ב',.02..9.7 מרצה: אורן וימן מתרגלים: נעמה טוויטו ועדו ניסנבוים מדריכי מעבדה: מחמוד שריף ומיקה עמית משך המבחן: שעתיים חומר

קרא עוד

. [1,3] ו = 0 f(3) f(1) = עמוד 1 מתוך 6 דר' ז. אולחא מס' הקורס 9711 חדו''א הנ מכונות 1 f ( x) = ( x 1)( x 2)( x 3) c= f c = c (1,3), c תשובות I 1) פונ

. [1,3] ו = 0 f(3) f(1) = עמוד 1 מתוך 6 דר' ז. אולחא מס' הקורס 9711 חדו''א הנ מכונות 1 f ( x) = ( x 1)( x 2)( x 3) c= f c = c (1,3), c תשובות I 1) פונ . [,] ו 0 f() f() עמוד מתוך 6 ז. אולחא מס' הקורס 97 חדו''א הנ מכונות f ( ) ( )( )( ) f (,), תשובות I ) פונ' לכן קיים פתרון רציפה וגזירה בקטע כך ש 0 ) (? f ( ) +, ± ± 0.58 (, ),.58,.4 יש n פעמים להשתמש

קרא עוד

MathType Commands 6 for Word

MathType Commands 6 for Word 0 אלגברה לינארית גיא סלומון סטודנטים יקרים ספר תרגילים זה הינו פרי שנות ניסיון רבות של המחבר בהוראת מתמטיקה באוניברסיטת תל אביב, באוניברסיטה הפתוחה, במכללת שנקר ועוד שאלות תלמידים וטעויות נפוצות וחוזרות

קרא עוד

מבוא לתכנות ב- JAVA תרגול 7

מבוא לתכנות ב- JAVA  תרגול 7 מבוא לתכנות ב- JAVA תרגול 8 תזכורת - מבנה של פונקציה רקורסיבית.2 פונקציה רקורסיבית מורכבת משני חלקים עיקריים 1. תנאי עצירה: מקרה/מקרים פשוטים בהם התוצאה לא מצריכה קריאה רקורסיבית לחישוב צעד רקורסיבי: קריאה

קרא עוד

אוניברסיטת בן-גוריון בנגבNEGEV BEN-GURION UNIVERSITY OF THE ת.ד.,653 באר-שבעISRAEL 10584P.O.B. 653, BEER SHEVA , המזכירות האקדמית המרכז ללימודים

אוניברסיטת בן-גוריון בנגבNEGEV BEN-GURION UNIVERSITY OF THE ת.ד.,653 באר-שבעISRAEL 10584P.O.B. 653, BEER SHEVA , המזכירות האקדמית המרכז ללימודים אוניברסיטת בן-גוריון בנגבNEGEV BEN-GURION UNIVERSITY OF THE ת.ד.,65 באר-שבעISRAEL 058P.O.B. 65, BEER SHEVA 8 05, המזכירות האקדמית המרכז ללימודים קדם אקדמיים אלגברה - נוסחאות הכפל מקוצר גיליון תרגילים מס'

קרא עוד

דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n 1. y' n x n, y הנגזרת x.1 נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- (. x א. נחסר אחד מהחזקה. ב

דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n 1. y' n x n, y הנגזרת x.1 נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- (. x א. נחסר אחד מהחזקה. ב דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n n n, y הנגזרת נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- ( א נחסר אחד מהחזקה ב 7 y כאשר גוזרים כופלים בחזקה, 7 כלומר נרשום אותה משמאל ל-, ובחזקה של

קרא עוד

תרגול 1

תרגול 1 תרגול rcsin d rcsin t d שאלה חשב את האינטגרלים המסוימים הבאים: sin cos d rcsin d sin cos d א ב ג פתרון שאלה סעיף א נציב dt sin d t cos עבור נקבל t cos cos עבור נקבל sin cos d tdt סעיף ב נפתור תחילה בעזרת

קרא עוד

שאלון להערכה עצמית במתמטיקה לקראת לימודי שנה א מדוע להתכונן לשנה א מסלולי לימוד רבים באוניברסיטה (מדעי המחשב, הנדסה, פיזיקה וכמובן מתמטיקה) דורשים לימ

שאלון להערכה עצמית במתמטיקה לקראת לימודי שנה א מדוע להתכונן לשנה א מסלולי לימוד רבים באוניברסיטה (מדעי המחשב, הנדסה, פיזיקה וכמובן מתמטיקה) דורשים לימ שאלון להערכה עצמית במתמטיקה לקראת לימודי שנה א מדוע להתכונן לשנה א מסלולי לימוד רבים באוניברסיטה (מדעי המחשב, הנדסה, פיזיקה וכמובן מתמטיקה) דורשים לימודי מתמטיקה בשנה א. אין מבחני כניסה לקורסים אלו, אולם

קרא עוד

תכנות דינמי פרק 6, סעיפים 1-6, ב- Kleinberg/Tardos סכום חלקי מרחק עריכה הרעיון: במקום להרחיב פתרון חלקי יחיד בכל צעד, נרחיב כמה פתרונות אפשריים וניקח

תכנות דינמי פרק 6, סעיפים 1-6, ב- Kleinberg/Tardos סכום חלקי מרחק עריכה הרעיון: במקום להרחיב פתרון חלקי יחיד בכל צעד, נרחיב כמה פתרונות אפשריים וניקח תכנות דינמי פרק 6, סעיפים -6, ב- Kleinberg/Tardos סכום חלקי מרחק עריכה הרעיון: במקום להרחיב פתרון חלקי יחיד בכל צעד, נרחיב כמה פתרונות אפשריים וניקח בסוף את הטוב ביותר. סכום חלקי sum) (subset הקלט: סדרה

קרא עוד

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגוריתמים לפתרון בעית מסלולים קלים מציאת מסלולים קלים ביותר מצומת ביותר ממקור יחיד. כלומר, V לכל צמתי הגרף. בעיה אחרת הקשורה לבעיה זו היא בעית ה-(

קרא עוד

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר ק( נסמן ב- את מהירות המשאית שיצאה מעיר A (קמ"ש, קבועה) בגרות עב ינואר מועד חורף שאלון 35 נסמן ב- y את מהירות המכונית שיצאה מעיר B (קמ"ש, קבועה) B A נסמן ב- s את המרחק מעיר לעיר "מ) s v עד מפגש ראשון משאית

קרא עוד

Microsoft Word B

Microsoft Word B מרצה: שולי וינטנר. מתרגל: שלמה יונה מבוא למדעי המחשב מועד ב', סמסטר א' תשס"ג, 17/2/03 משך המבחן: שעתיים וחצי. חומר עזר: מותר כל חומר עזר, מלבד מחשב. הנחיות: 1. ודאו כי בטופס שבידיכם 8 עמודים. יש לכתוב

קרא עוד

תרגול 1

תרגול 1 מבוא למדעי המחשב 2019 תרגול 5 מחרוזות, חתימות ורקורסיה מחרוזות רצף של תווים רקורסיה קריאה של מתודה לעצמה באופן ישיר או עקיף ראינו בהרצאה מחרוזות: תווים, חתימות: העמסה- String,הצהרה, overloading אתחול רקורסיה:

קרא עוד

Microsoft Word - tutorial Dynamic Programming _Jun_-05.doc

Microsoft Word - tutorial Dynamic Programming _Jun_-05.doc הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים (3447) סמסטר חורף 006/007 הפקולטה למדעי המחשב תכנון דינאמי תרגיל תת מחרוזת משותפת ארוכה ביותר תת-מחרוזת z k שקיימת סדרה עולה ממש,... z = z של מחרוזת נתונה x m,...,,

קרא עוד

ע 003 מרץ 10 מועד מיוחד פתרונות עפר

ע 003 מרץ 10 מועד מיוחד פתרונות עפר בגרות ע מרץ 0 מועד מיוחד שאלון 5005. x א. () יש למצוא את הערך של m שעבורו גרף + ) mx f ( x) mm ( 6) x + ( כאשר נציב m או 6 m נקבל 0 0 ונקבל פונקציה עולה ובהתאם הישר לא מקביל לציר ה - הוא ישר המקביל לציר

קרא עוד

Untitled

Untitled 2 אגודת הסטודנטים, בן-גוריון 3 פתרון מבחן מועד ב', חדו"א 2 להנדסת חשמל, סמסטר ב', תשע"ו שאלה : א הטור המגדיר את fx הוא טור טלסקופי. הסכומים החלקיים של טור זה הם S n x n k kxe kx k xe k x nxe nx x fx lim

קרא עוד

Microsoft Word - hedva 806-pitronot-2011.doc

Microsoft Word - hedva 806-pitronot-2011.doc ו- ( ( השייכים לתחום ההגדרה שאלה פתרון: א. לפי ההגדרה, f היא פונקציה זוגית, אם לכל ( ) שלה, מתקיים. f f נציב את במקום בפונקציה הנתונה ונקבל: ( ) ( ) ( ) + + + + ( ) f f f כלומר, הפונקציה היא זוגית. על

קרא עוד

מבנים בדידים וקומבינטוריקה סמסטר אביב תשע"ט מספרי רמזי תרגול 11 הגדרה: (t R = R(s, הוא המספר הטבעי הקטן ביותר כך שבכל צביעה של צלעות הגרף וכחול(, קיים

מבנים בדידים וקומבינטוריקה סמסטר אביב תשעט מספרי רמזי תרגול 11 הגדרה: (t R = R(s, הוא המספר הטבעי הקטן ביותר כך שבכל צביעה של צלעות הגרף וכחול(, קיים מספרי רמזי תרגול 11 הגדרה: (t R = R(s הוא המספר הטבעי הקטן ביותר כך שבכל צביעה של צלעות הגרף וכחול( קיים תת-גרף שלם K s שצבוע בכחול או שקיים תת-גרף שלם K t שצבוע באדום. הגדרה שקולה: עבור גרף עם לפחות (t

קרא עוד

תרגול מס' 7 – חזרה על MST ואלגוריתם Dijkstra

תרגול מס' 7 – חזרה על MST ואלגוריתם Dijkstra תרגול מס' 10 תכנון ליניארי תכנון לינארי הינו כלי שימושי במדעי המחשב. בקורס ראינו כיצד ניתן להציג בעיות שונות במסגרת תכנון לינארי. בנוסף, ראינו שימושים לדואליות של תוכניות לינאריות, אשר מקשרת בין בעיות

קרא עוד

תרגיל 5-1

תרגיל 5-1 תרגיל 1 יחסי העדפה, פונקציות תועלת, עקומות אדישות וקווי תקציב כל השאלות להלן מתייחסות לצרכן שהעדפותיו מוגדרות על סלי צריכה של שני מוצרים. העדפות אלה הן רציונאליות (ז"א, מקיימות את תכונות השלמות והטרנזיטיביות).

קרא עוד

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63>

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63> < 0 a b b a > 0 נתון: מכאן ניתן לומר בוודאות כי -. a < b ab < 0 a 0 b > לא ניתן לקבוע בוודאות.. ( 0)?. לא ניתן לדעת. + ( + ) ( ) + + נתון: כמה ערכי שונים מקיימים את המשוואה?. אינסוף 0 +. תשובות ו נכונות

קרא עוד

תכנון אלגוריתמים, אביב 1021, תרגול מס' 4 תכנון דינאמי תכנון דינאמי בתרגול זה נדון בבעיית הכפלת סדרת מטריצות (16.1.(CLR ראשית נראה דוגמא: דוגמא: תהינה

תכנון אלגוריתמים, אביב 1021, תרגול מס' 4 תכנון דינאמי תכנון דינאמי בתרגול זה נדון בבעיית הכפלת סדרת מטריצות (16.1.(CLR ראשית נראה דוגמא: דוגמא: תהינה תכנון דינאמי בתרגול זה נדון בבעיית הכפלת סדרת מטריצות (6..(CLR ראשית נראה דוגמא: דוגמא: תהינה ארבע מטריצות:. A, A, A, A נסמן את גודל המטריצות בסדרה ע"י סדרת גדלים כאשר, p 5 5 p היא בגודל A {,,,5,}, P כלומר

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 Introduction to Programming in C תרגול 8 1 1 רקורסיה תזכורת הגדרה: המונח רקורסיה (recursion) מתאר מצב שבו פונקציה קוראת לעצמה באופן ישיר או באופן עקיף. שימוש: נוח להשתמש בפונקציות רקורסיביות על מנת לפתור

קרא עוד

סיכום אינפי 2 28 ביולי 2010 מרצה: צביק איתמר, בעזרת סיכומים משיעוריו של נועם ברגר מתרגלים: ינאי ג', איב גודין אין המרצה או המתרגלים קשורים לסיכום זה ב

סיכום אינפי 2 28 ביולי 2010 מרצה: צביק איתמר, בעזרת סיכומים משיעוריו של נועם ברגר מתרגלים: ינאי ג', איב גודין אין המרצה או המתרגלים קשורים לסיכום זה ב סיכום אינפי 2 28 ביולי 200 מרצה: צביק איתמר, בעזרת סיכומים משיעוריו של נועם ברגר מתרגלים: ינאי ג', איב גודין אין המרצה או המתרגלים קשורים לסיכום זה בשום דרך..אינני לוקחת אחריות על מה שכתוב מטה. השימוש

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

áñéñ åîéîã (ñéåí)

áñéñ åîéîã (ñéåí) מתו% 5 בסיס ומימד סיום) במסגרת הוכחת משפט של בסיסי לכל שני בסיסי של אותו מ"ו יש אותו מספר איברי ), הוכחנו בעצ יותר: משפט: א V מ"ו נוצר סופית, A V קבוצה בת"ל, B V קבוצה פורשת אז. A B הערה: מרחב וקטורי הוא

קרא עוד

<4D F736F F D20F4FAF8E5EF20EEE5F2E320E020F1EEF1E8F820E120FAF9F2E3>

<4D F736F F D20F4FAF8E5EF20EEE5F2E320E020F1EEF1E8F820E120FAF9F2E3> האקדמית תל אביב-יפו מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות מועד א' סמסטר ב' תשע"ד הפתרון לא נכתב על ידי גורם רשמי ובהחלט יכול להיות שנפלו טעויות פה ושם עשיתי כמיטב יכולתי אבל תשימו לב ותפעילו שיקול דעת אשמח לשמוע

קרא עוד

Microsoft Word - 28

Microsoft Word - 28 8-6-7-8 - פתרון מבחן מס' 8 (ספר לימוד שאלון 87) y M (, ) y מרכז המעגל החוסם את המשולש נמצא בנקודת חיתוך האנכים האמצעיים y y לצלעות המשולש: y M _, y y R M ( M) ( M) () R M y m 9 9 69 9 9 9 9 (ב) משוואת

קרא עוד

PRESENTATION NAME

PRESENTATION  NAME נכתב ע"י כרמי גרושקו. כל הזכויות שמורות 2010 הטכניון, מכון טכנולוגי לישראל הקצאה דינמית )malloc( מערכים דו-מימדיים סיבוכיות: ניתוח כזכור, כדי לאחסן מידע עלינו לבקש זכרון ממערכת ההפעלה. 2 עד עכשיו: הגדרנו

קרא עוד

הגשה תוך שבוע בשעת התרגול

הגשה תוך שבוע בשעת התרגול מרצה: שולי וינטנר. מתרגל: שלמה יונה מבוא למדעי המחשב מועד ב', סמסטר א' תשס"ג, 17/2/03 משך המבחן: שעתיים וחצי. חומר עזר: מותר כל חומר עזר, מלבד מחשב. הנחיות: ודאו כי בטופס שבידיכם 8 עמודים. יש לכתוב את

קרא עוד

תוכן העניינים: פרק צמצומים ומימושים של פונקציות בוליאניות... 2 צמצומים של פונקציות באמצעות מפת קרנו:...2 שאלות:... 2 תשובות סופיות:... 4 צמצום

תוכן העניינים: פרק צמצומים ומימושים של פונקציות בוליאניות... 2 צמצומים של פונקציות באמצעות מפת קרנו:...2 שאלות:... 2 תשובות סופיות:... 4 צמצום תוכן העניינים: פרק 2 3 צמצומים ומימושים של פונקציות בוליאניות 2 צמצומים של פונקציות באמצעות מפת קרנו: 2 שאלות: 2 תשובות סופיות: 4 צמצום באמצעות שיטת 6:QM שאלות: 6 תשובות סופיות: 7 מימושים בעזרת פונקציות

קרא עוד

Tutorial 11

Tutorial 11 מבוא לשפת C תרגול 8: מערכים רב-ממדיים תרגילים בנושא מערכים ורקורסיה מבוסס על השקפים שחוברו ע"י שי ארצי, גיתית רוקנשטיין, איתן אביאור וסאהר אסמיר עבור הקורס "מבוא למדעי המחשב" נכתב ע"י טל כהן, עודכן ע"י

קרא עוד

Microsoft Word - c_SimA_MoedB2005.doc

Microsoft Word - c_SimA_MoedB2005.doc מרצה: שולי וינטנר. מתרגל: עזרא דאיה. מבוא למדעי המחשב בחינת מועד ב', סמסטר א' תשס"ה,.2.2005 משך המבחן: שעתיים וחצי. חומר עזר: מותר כל חומר עזר, מלבד מחשב. הנחיות:. ודאו כי בטופס שבידיכם עמודים. יש לכתוב

קרא עוד

אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: שם המרצה: מר אלכסנדר שקולניק, בשפת JAVA מבחן ב: מבוא לתכנות מס' הקורס : מיועד לתלמידי : הנד

אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: שם המרצה: מר אלכסנדר שקולניק, בשפת JAVA מבחן ב: מבוא לתכנות מס' הקורס : מיועד לתלמידי : הנד אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: 29.01.19 שם המרצה: מר אלכסנדר שקולניק, בשפת JAVA מבחן ב: מבוא לתכנות 202.1.9031 מס' הקורס : מיועד לתלמידי : הנדסת תעשיה וניהול שנה תשע"ט א' סמ' א' מועד 3 שעות משך

קרא עוד

מהוא לתכנות ב- JAVA מעבדה 3

מהוא לתכנות ב- JAVA מעבדה 3 מבוא לתכנות ב- JAVA מעבדה 3 נושאי התרגול לולאות ניפוי שגיאות לולאות - הקדמה כיצד הייתם כותבים תוכנית שתדפיס את המספרים השלמים בין 1 ל- 100 בעזרת הכלים שלמדתם עד עתה? חייבת להיות דרך אחרת מאשר לכתוב 100

קרא עוד

מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יח""ללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v m sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4

מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יחללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v m sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4 מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יח""ללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4 גוף נע לאורך ציר X כך שברגע. x הוא נמצא 0 t 0-10 16 19

קרא עוד

DCA & A/B Testing

DCA & A/B Testing כלים מתקדמים לבדיקת קריאייטיב בפייסבוק Yan (Yanko) Kotliarsky Digital Marketing Strategist www.yanyanko.com @social.yanko Split Test (A/B Testing) Split Test (A/B Testing) עד לא מזמן, כדי לענות על השאלות

קרא עוד

מקביליות

מקביליות תכונות שמורה Invariant Properties גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון 2 בדיקות מודל Checking( )Model מערכת דרישות מידול פירמול בדיקות מודל )Model Checking( מודל של המערכת תכונות פורמליות סימולציה

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב.5.6 מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשע"ז בחינה סופית מועד א', מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: סמאח אידריס, ראמי עילבו

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב.5.6 מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשעז בחינה סופית מועד א', מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: סמאח אידריס, ראמי עילבו אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב.5.6 מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשע"ז בחינה סופית מועד א', 31.1.2017 מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: סמאח אידריס, ראמי עילבוני, דולב שרון הנחיות: 1. משך הבחינה: 120 דקות. 2. היציאה

קרא עוד

אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: שקולניק אלכסנדר שם המרצה: מר בשפת JAVA מבוא לתכנות מבחן ב: מס' הקורס : הנדסת תעשיה וניהול מ

אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: שקולניק אלכסנדר שם המרצה: מר בשפת JAVA מבוא לתכנות מבחן ב: מס' הקורס : הנדסת תעשיה וניהול מ אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: 12.02.17 שקולניק אלכסנדר שם המרצה: מר בשפת JAVA מבוא לתכנות מבחן ב: 202.1.9031 מס' הקורס : הנדסת תעשיה וניהול מיועד לתלמידי : א' מועד א' סמ' שנה תשע"ד 3 שעות משך

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב - חובלים

מבוא למדעי המחשב - חובלים החוג למדעי המחשב אוניברסיטת חיפה מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשע"ג בחינת סיום, מועד ב', 20.02.2013 מרצה: ריטה אוסדצ'י מתרגלת: נעמה טוויטו מדריך מעבדה: מחמוד שריף משך המבחן: שעתיים חומר עזר: ספר של Kernighan

קרא עוד

Algorithms Tirgul 1

Algorithms Tirgul 1 - מעגלי אוילר ומסלולי אוילר תרגול 1 חידה: האם אפשר לצייר את הציורים הבאים בלי להרים את העיפרון מהנייר? 1 קצת אדמיניסטרציה אופיר פרידלר ophir.friedler@gmail.com אילן כהן - ilanrcohen@gmail.com שעות קבלה

קרא עוד

mivhanim 002 horef 2012

mivhanim 002 horef 2012 מבחן מספר 1 (שאלון 00 חורף תשע"ב) בשאלון זה שש שאלות. תשובה מלאה לשאלה מזכה ב- 5 נקודות. מותר לך לענות, באופן מלא או חלקי, על מספר שאלות כרצונך, אך סך הנקודות שתוכל לצבור לא יעלה על. 100 אלגברה (x+ 5)

קרא עוד

<4D F736F F D20EEE4F4EA20EEE0E420F9ECE5F9E9ED20E5F9E1F22E646F63>

<4D F736F F D20EEE4F4EA20EEE0E420F9ECE5F9E9ED20E5F9E1F22E646F63> 1 ----- ואלה עיקריו של המהפך במתמטיקה - 1 הוא המספר האי רציונלי היחידי, וכל שאר המספרים הם רציונליים. בפיסיקה - מסלולי התנועה הטבעיים של כוכבים, הם מסלולים בורגיים. בגיאומטריה - פאי משתנה ואינו קבוע. המהפך

קרא עוד

אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה פרופ' מתיא כ"ץ, ד"ר עופר נימן, ד"ר סטוארט סמית, ד"ר נתן רובין, גב'

אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה פרופ' מתיא כץ, דר עופר נימן, דר סטוארט סמית, דר נתן רובין, גב' אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה 0-- פרופ' מתיא כ"ץ, ד"ר עופר נימן, ד"ר סטוארט סמית, ד"ר נתן רובין, גב' יעל שטיין טל באומל, לילך חייטמן-ירושלמי, נתי פטר, ד ר סטוארט

קרא עוד

א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש בגרות סט יולי 09 מועד קיץ ב שאלון CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף

א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש בגרות סט יולי 09 מועד קיץ ב שאלון CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש 3 CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף, E בהתאמה. לכן, הנקודה BE.3: לצלעות AE מחלקת את ו- AB ביחס של ע"פ נוסחת חלוקת קטע ביחס נתון

קרא עוד

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה יש לפתור את כל השאלות עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות על דפים משובצים. רשמו את שמכם על כל אחד מהדפים הפתרונות יוגשו אחרי חופשת הפסח. מומלץ לכתוב דואר אלקטרוני, Whatspp כאשר נתקלים בקושי. מישהו

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation מבוא למדעי המחשב תירגול 6: כתובות ומצביעים 1 תוכנייה מצביעים מצביעים ומערכים, אריתמטיקה של מצביעים 2 3 מצביעים תזכורת- כתובות זיכרון הזיכרון כתובת התא #1000 #1004 #1008 ערך השמור בתא תא 10-4 לא מאותחל

קרא עוד

Microsoft Word - c_SimA_MoedA2006.doc

Microsoft Word - c_SimA_MoedA2006.doc מבוא למדעי המחשב בחינת מועד א', סמסטר א' תשס"ו,..006 מרצה: מתרגלת: גב' יעל כהן-סיגל. גב' ליאת לוונטל. משך המבחן: שעתיים וחצי. חומר עזר: מותר כל חומר עזר, מלבד מחשב. הנחיות:. יש לענות על כל השאלות.. קראו

קרא עוד

פייתון

פייתון שיעור 12: מילונים ברק גונן 1 או מילון, :hash table או,dictionary זוגות של מפתחות keys וערכים values מילון מוגדר על ידי סוגריים מסולסלים { } לדוגמה: מילון שמכיל ציונים, המפתח הוא מספר ת.ז ערך מפתח הגדרה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation מה הם הגורמים שקובעים את רמת הפעילות הכלכלית, שער הריבית, רמת המחירים ורמת התעסוקה? הפעילות המשותפת במספר שווקים: פעילות ריאלית שוק הסחורות: CIGX-M עקומת IS (r,) שיווי משק ל פעילות מונטרית שוק הכספים:

קרא עוד

מתמטיקה לכיתה ט פונקציה ריבועית

מתמטיקה לכיתה ט פונקציה ריבועית מתמטיקה לכיתה ט פונקציה ריבועית צוות המתמטיקה במטח: ראש תחום מתמטיקה: ד"ר שרה הרשקוביץ מנהלת צוות פיתוח מתמטיקה לבית הספר העל יסודי: ד"ר בבה שטרנברג צוות הפיתוח: רגינה אובודנקו, ד"ר אלכס אוליצין, אסנת

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527 kadman11@gmail.com

קרא עוד

. שאלה 1: ה אי x] T : R 4[ x] R 4[ אופרטור ליניארי מוגדר על-ידי T( ax bx cx d) bx ax cx c )13 נק'( א( מצאו את הערכים העצמיים, המרחבים העצמיים

. שאלה 1: ה אי x] T : R 4[ x] R 4[ אופרטור ליניארי מוגדר על-ידי T( ax bx cx d) bx ax cx c )13 נק'( א( מצאו את הערכים העצמיים, המרחבים העצמיים שאלה : ה אי x] : R4[ x] R4[ אופרטור ליניארי מוגדר על-ידי ( ax bx cx d) bx ax cx c )3 נק'( א( מצאו את הערכים העצמיים המרחבים העצמיים והפולינום המורכב מוקטורים עצמיים של R [ [x האופייני של מצאו בסיס של 4

קרא עוד

<4D F736F F D20EEFAEEE8E9F7E420E020ECEBECEBECF0E9ED202D20E0E9F0E1F8F1E9E8FA20FAEC20E0E1E9E12E646F63>

<4D F736F F D20EEFAEEE8E9F7E420E020ECEBECEBECF0E9ED202D20E0E9F0E1F8F1E9E8FA20FAEC20E0E1E9E12E646F63> מתמטיקה א' לכלכלנים גיא סלומון סטודנטים יקרים ספר תרגילים זה הינו פרי שנות ניסיון רבות של המחבר בהוראת חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי באוניברסיטת תל אביב, באוניברסיטה הפתוחה, במכללת שנקר ועוד. שאלות תלמידים

קרא עוד

פתרון מוצע לבחינת מה"ט ב_שפת c מועד ב אביב תשע"ט, אפריל 2019 מחברת: גב' זהבה לביא, מכללת אורט רחובות שאלה מספר 1 מוגדרת מחרוזת המורכבת מהספרות 0 עד 9.

פתרון מוצע לבחינת מהט ב_שפת c מועד ב אביב תשעט, אפריל 2019 מחברת: גב' זהבה לביא, מכללת אורט רחובות שאלה מספר 1 מוגדרת מחרוזת המורכבת מהספרות 0 עד 9. פתרון מוצע לבחינת מה"ט ב_שפת c מועד ב אביב תשע"ט, אפריל 2019 מחברת: גב' זהבה לביא, מכללת אורט רחובות שאלה מספר 1 מוגדרת מחרוזת המורכבת מהספרות 0 עד 9. הדפסה ראשונה: מתבצעת לולאה שרצה מאפס עד אורך המחרוזת.

קרא עוד

שימו לב! יש לענות על כל השאלות בתוך טופס הבחינה, מחברות טיוטא הולכות לגריסה. על השאלות יש לענות במקום המיועד אחרי כל שאלה. תאריך הבחינה: שם

שימו לב! יש לענות על כל השאלות בתוך טופס הבחינה, מחברות טיוטא הולכות לגריסה. על השאלות יש לענות במקום המיועד אחרי כל שאלה. תאריך הבחינה: שם שימו לב! יש לענות על כל השאלות בתוך טופס הבחינה, מחברות טיוטא הולכות לגריסה. על השאלות יש לענות במקום המיועד אחרי כל שאלה. תאריך הבחינה: 26.01.2018 שם המרצים: דר' אלה שגב, דר' יובל ביתן שם הקורס: מבוא

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מבוא למדעי המחשב תירגול 4: משתנים בוליאניים ופונקציות מבוא למדעי המחשב מ' - תירגול 4 1 משתנים בוליאניים מבוא למדעי המחשב מ' - תירגול 4 2 ערכי אמת מבחינים בין שני ערכי אמת: true ו- false לכל מספר שלם ניתן

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן # חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527

קרא עוד

סדנת תכנות ב C/C++

סדנת תכנות ב   C/C++ פקולטה: מדעי הטבע מחלקה: מדעי המחשב שם הקורס: מבוא למחשבים ושפת C קוד הקורס: 2-7028510 תאריך בחינה: 15.2.2017 משך הבחינה: שעתיים שם המרצה: ד"ר אופיר פלא חומר עזר: פתוח שימוש במחשבון: לא הוראות כלליות:

קרא עוד

Microsoft Word - Questions Booklet Spring 2009

Microsoft Word - Questions Booklet Spring 2009 אלגוריתמים 1 חוברת תרגילים נא לשלוח כל הערה לגיל כהן במייל cohen@cs.technion.ac.il מפתח שאלות לפי נושאים 1, 45, 54, 55, 56, 76 5, 63 :BFS :DFS מיון טופולוגי: 17, 31, 32, 57, 67, 68 2, 25, 26, 28, 50 21,

קרא עוד

פרויקט "רמזור" של קרן אביטל בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו

פרויקט רמזור של קרן אביטל בס ד מערך שיעור בנושא: פונקציה טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנושא הפונקציות הנלמד בכתה ט' בכל הרמות. עזרי ההוראה בהם נשתמש: מחשב, ברקו, דפי עבודה

קרא עוד

Microsoft Word - 14

Microsoft Word - 14 9-5-27-4 - פתרון מבחן מס' 4 (ספר לימוד שאלון 3586) קמ"ש $ y קמ"ש % ppleסמן ב- קמ"ש את מהירות המכוppleית וב- y קמ"ש את מהירות המשאית () $ y 4 המשאית הגיעה ל- B לאחר המפגש עם המכוppleית כלומר ppleקבל את

קרא עוד

מבחן סוף סמסטר מועד א 15/02/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, דניאל גנקין הוראות: א. בטופס המבחן 7 עמודים ו 4 דפי נוסחאות. ב

מבחן סוף סמסטר מועד א 15/02/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, דניאל גנקין הוראות: א. בטופס המבחן 7 עמודים ו 4 דפי נוסחאות. ב מבחן סוף סמסטר מועד א 15/02/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, דניאל גנקין הוראות: א. בטופס המבחן 7 עמודים ו 4 דפי נוסחאות. בדקו שכל העמודים ברשותכם. ב. משך המבחן שלוש שעות (180

קרא עוד

תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: כל הזכויות שמורות

תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: כל הזכויות שמורות תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: st.negishut@weizmann.ac.il תוכן העניינים מטרות התיק... 3 זמני עבודה משוערים... 3 החומרים והעזרים הדרושים... 4 רקע... 5 הצעה למהלך העבודה...

קרא עוד

הסבר: מחיר ק"ג תפוזים הוא 7 שקלים.. אמהי העלות של 2 ק"ג תפוזים?. במהי העלות של 3 ק"ג תפוזים?. גמהי העלות של 10 ק"ג תפוזים?. דמהי הע

הסבר: מחיר קג תפוזים הוא 7 שקלים.. אמהי העלות של 2 קג תפוזים?. במהי העלות של 3 קג תפוזים?. גמהי העלות של 10 קג תפוזים?. דמהי הע הסבר: מחיר ק"ג תפוזים הוא 7 שקלים.. אמהי העלות של 2 ק"ג תפוזים. במהי העלות של ק"ג תפוזים. גמהי העלות של 10 ק"ג תפוזים. דמהי העלות של 50 ק"ג תפוזים. המהי העלות של a ק"ג תפוזים -1- המשתנה משתנים וביטויים

קרא עוד

מתכונת עיצוב 3013

מתכונת עיצוב 3013 מדעי המחשב פרק ראשון Java שאלה 1 שאלה 1 נכתב ע"י ראמי ג'באלי C# Java 2 א. שאלה ב. הערה: במבחן כתוב שיש שלשה אחת בלבד של פנסים כאלו. ולמרות זאת נשאיר את המשתנה הבוליאני כך שאם נמצאו הפנסים בתחילת המערך

קרא עוד

א"ודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t)

אודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t) א"ודח ב גרבימ הרש רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע ttt t r רשאכ ttt :עטקב תופיצר תורזגנ תולעב [ab]. יהי F תופיצר תורזגנ

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation נקמתו של סבל יהושע בר יוסף התפתחות העלילה יום אחד ביקש זלמן התורכי מלמך שיעביר מהמחסן בצפת אל הכפר עין זיתים שלוש חביות ברזל, כבדות וריקות, דבר שקשה לבצע היות והדרך תלולה מאוד. למך תכנן דרך מיוחדת להוריד

קרא עוד

מבחן סוף סמסטר מועד ב 28/10/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, גדי אלכסנדרוביץ הוראות: א. בטופס המבחן 6 עמודים (כולל דף זה) ו

מבחן סוף סמסטר מועד ב 28/10/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, גדי אלכסנדרוביץ הוראות: א. בטופס המבחן 6 עמודים (כולל דף זה) ו מבחן סוף סמסטר מועד ב 28/10/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, גדי אלכסנדרוביץ הוראות: א. בטופס המבחן 6 עמודים (כולל דף זה) ו 4 דפי נוסחאות. בדקו שכל העמודים ברשותכם. ב. משך המבחן

קרא עוד