מבחן סיום בפיזיקה- מספר 1 פרק ראשון : גוף צפיד והרמונית - עליך להשיב על 2 שאלות מתוך שאלות 3-1. שאלה מספר 1 סביב דיסקה עגולה )גליל מלא( שמסתה m 9kg ור

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "מבחן סיום בפיזיקה- מספר 1 פרק ראשון : גוף צפיד והרמונית - עליך להשיב על 2 שאלות מתוך שאלות 3-1. שאלה מספר 1 סביב דיסקה עגולה )גליל מלא( שמסתה m 9kg ור"

תמליל

1 מבחן סיום בפיזיקה- מספר 1 פרק ראשון : גוף צפיד והרמונית - עליך להשיב על 2 שאלות מתוך שאלות 3-1. שאלה מספר 1 סביב דיסקה עגולה )גליל מלא( שמסתה m 9kg ורדיוסה, R חוט דק שמסתו זניחה כרוך מספר סיבובים, וקצה השני של החוט מחובר למוט דרך גלגלת חסרת חיכוך )המחוברת לתקרה( החוט בין הגלגלת למוט אופקי. מסת המוט M 2kg וארכו 5m מונח בניצב לרצפה אופקית )המשטח לא חלק(. מקדם החיכוך בין המוט לרצפה..3 בגובה של d 2m מחברים חוט למוט שקצהו השני מחובר לרצפה בזווית.ברגע t משחררים את הדיסקה ממצב מנוחה )כשחלק החוט שאינו כרוך m סביבה מוחזק במצב אנכי(. א. מהי תאוצת מרכז המסה של הדיסקה? d ב. מהי המתיחות בחוט האופקי? ג. חשב את המתיחות החוט שמחובר לרצפה. ד. הוכח שהמוט נמצא במצב זה במנוחה? ה. מחלפים את מסה m במסה גדולה יותר והמוט נשאר בשווי משקל. לפניך ארבעה היגדים. התייחס לכל אחד מן ההיגדים וקבע אם הוא נכון, שגוי או שאי אפשר לקבוע. 1. הכוח השקול שהרצפה מפעילה על המוט גדל. 2. התאוצה המשיקית של הדיסקה גדלה ולכן המתיחות בחוט האופקי גדלה. 3. המתיחות בחוט האופקי תגדל ולכן כיוון כוח החיכוך בין המוט לרצפה הוא שמאלה. 4. המתיחות בחוט המחובר לרצפה תגדל. הכוח הנורמלי )הכוח שהרצפה מפעילה על המוט( לא משתנה כי מסת המוט נשארת ללא שינוי. 1

2 שאלה מספר 2 m 2 האיור מתאר שני גופים, ו - מונחים על שני מישורים משופעים.חוט עובר דרך גלגלת גלילית שמסתה M ורדיוסה R 2cm וקושר את הגופים זה לזה, החוט אינו מחליק על הגלגלת. ניתן להזניח את החיכוך בין הגופים והמישורים.. M 53.13, kg ו m2 5kg, kg, נתון: M,R m 2 א. חשב את מתיחות החוט משני צידי הגלגלת. ב. חשב את התאוצה הקווית של הגופים. ג. חשב את התאוצה הזוויתית של הגלגלת. ד. חשב את המהירות הזוויתית של הגלגלת ואת זווית הסיבוב שלה בפרק זמן של. t=2sec 2

3 שאלה מספר 3 עגלה שמסתה m1 4kg 4cm ביחס למצב הרפוי ראה תרשים א. מונחת על משטח אופקי חלק. את העגלה חיברו לקפיץ רפוי וכיווצו את הקפיץ משחררים את העגלה ב- t. נתונה טבלת מקום - זמן המתארת את תנועת העגלה. m תרשים א.15 ts x cm א. מצא את משרעת התנועה. ב. חשב את זמן מחזור התנועה. ג. השלם את הטבלה. ד. מתי תעבור העגלה ב- x 2cm בפעם השנייה מרגע t. m2 4kg נופלת מסה x 4cm באחד המחזורים כאשר המסה נמצאת ב- אנכית מטה ונצמדת ל- תרשים ב. m תרשים ב ה. 1( האם משרעת התנודה תגדל תקטן לא תשתנה? נמק 2( האם זמן המחזור יגדל יקטן או לא ישתנה? נמק. 3

4 פרק ב' : עליך לענות על 3 מתוך 4 השאלות ( 4-7(, כל שאלה מקנה 17 נקודות שאלה מספר 4 שתי מסות מחוברות זו לזו בעזרת חוט, המונח על גלגלת, כמוראה בציור. גודלה של המסה m מונחת על משטח אופקי לא חלק, מקדם החיכוך 4 2 kg המסה השנייה. m 2 1 kg הקינטי בין הגוף לבין המשטח.מעניקים למערכת מהירות התחלתית, כך שהמסה התלויה עולה והמסה השנייה נעה שמאלה. לאחר שהמסות נעצרות רגעית והן ממשיכות לנוע בכיוון הפוך. m 2 הגרף הנתון מתאר את מהירות המערכת כפונקציה של הזמן. v m s 8 2 ts א. מהי תאוצת המערכת עד לעצירתה? ב. כתוב את משוואת הכוחות עבור התנועה עד לעצירה, חשב את מקדם החיכוך. ג. מהי תאוצת המערכת לאחר העצירה? ד. השלם את הגרף עד ל - 5sec t מרגע ההתחלה שאלה מספר 5 גוף קטן שמסתו קבועה m 1kg קשור לקצה חוט A הנמצאת מעל לקצה הקוטר האנכי של כדור חלק שרדיוסו R מעגלי אופקי שרדיוסו בתדירות של r.8m B שאורכו AB 1m.קצהו השני של החוט קשור לנקודה f Hz.הגוף נע על פני הכדור במסלול )ראה תרשים(. א. חשב את המתיחות בחוט T ואת הכוח בו מעיק הגוף על הכדור N ב. מהי התדירות המינימלית בה יש לסובב את הגוף בכדי שיגיע לסף התנתקות מהכדור? ג. מצא את מתיחות החוט במצב של סעיף ב. ד. ידוע שהחוזק המרבי של החוט הוא : T 2N 1. מה הזווית בה נפרש החוט במקרה שהחוט על סף קריעה? 2. מהי תדירות הסיבוב אם החוט על סף קריעה? 4

5 שאלה מספר 6 גוף קטן מחליק בלי חיכוך על גבי מסילה ABCD )הגוף לא מתנתק מהמסילה לאורך כל התנועה(. 3 מעל לאופק. הקטע CDהוא קטע ישר היוצר זווית של h C 2m - h A נתון: 5m ו. )ראה תרשים(? א. מהי מהירות הגוף בנקודה A אם ידוע שמהירותו בנקודה C 8 היא m s ב. מהו גובה הנקודה D,שיא הגובה אליו מגיע הגוף? ג. רוצים שהכדור ייעצר בקטע CD, לכן מוסיפים חיכוך בקטע CD, מה גודלו המינימאלי של מקדם? החיכוך בין הגוף למשטח CD הדרוש כדי שהכדור ייעצר בקטע CD ד. מסירים את הקטע CD מן המסילה, חוזרים על הניסוי, האם הגובה המכסימלי שהגוף יגיע אליו יהיה גבוה יותר/קטן יותר/שווה לגובה הנקודה D שמצאת בסעיף ב? נמק את תשובתך. 5

6 שאלה מספר 7 בתרשים א שלפניך מוצגת מסילה חלקה, ועליה שלושה גופים, B, A ו- C היכולים לנוע על המסילה ללא חיכוך. הגופים A ו- B הבוכנה. נתון: מחוברים זה לזה באמצעות בוכנה דחוסה ומהירותם 2 m s ma 1kg, mb 2kg ימינה. ברגע מסוים משתחררת 2 m s 1 m s הגרף מתאר את הכוח שהבוכנה מפעילה על גוף B, כפונקציה של הזמן עד שהבוכנה משתחרר. F N ts א. חשב את מהירות מסה B לאחר שחרור הבוכנה )לאחר שהבוכנה לא מפעילה כוח על (. B ב. חשב את מהירות מסה A לאחר שחרור הבוכנה)לאחר שהבוכנה לא מפעילה כוח על (. B m C גוף C שאת מהירותו חישבת בסעיף א, מתנגש בגוף, B שמסתו הנע במהירות של 1 m ימינה. s שני הגופים מתנגשים את מתנגשות אלסטית. כתוצאה מכך מסה B נעצרת. ג. חשב את מהירות מסה C לאחר ההתנגשות. ד. חשב את ערכה של מסה C. 6

7 פרק ג' : עליך לענות על 1 מתוך 2 השאלות )8-9( השאלה מקנה 11 נקודות שאלה מספר 8 שני כדורים שמסתם זהה ומטענם זהה,נמצאים במרחק d 2cm זה מזה. כדור אחד q m 9gr קשור בחוט למסה דרך גלגלת חסרת חיכוך. מסה נמצאת על מישור משופע חלק, שיפוע m1 1g נמצאת על סף תנועה. של המישור המשופע המסה המטען השני מונח על הקרקע במנוחה. d א. לפניך ארבעה היגדים. התייחס לכל אחד מן ההיגדים וקבע אם הוא נכון, שגוי או שאי אפשר לקבוע. המסה נמצאת על סף תנועה במעלה המדרון בלבד..1 המסה נמצאת על סף תנועה במורד המדרון בלבד..2 המסה נמצאת על סף תנועה במעלה המדרון וגם במורד המדרון..3 הקטנת המטענים ל- Q של הכדוריםq Q תגרום שמסה תנוע מעלה בתאוצה קבועה..4 ב. חשב את הכוח הפועל בין המטענים גודל וכיוון. ג. חשב את גודל המטען של כל כדור. ד. חשב את הכוח שמפעילה הקרקע על המטען שמונח על הקרקע. 7

8 שאלה מספר 9 באמצעות ספקטרומטר מסות אפשר להפריד בין חלקיקים טעונים שיש להם מסות ומטענים שונים )יונים(. בתהליך ההפרדה היונים עוברים תחילה באזור שיש בו שדה חשמלי ושדה מגנטי )"בורר מהירויות"(. לאחר מכן היונים ממשיכים לאזור ששורר בו שדה מגנטי בלבד. תרשים 1 שלפניך מתאר בורר מהירויות. בבורר שורר שדה מגנטי אחיד B שכיוונו "לתוך הדף", תרשים 1. ו E בין הלוחות E שדה חשמלי אחיד Cשורר 2 C ו 1 שכיוונו מקביל למישור הדף (השדות B מאונכים זה לזה). אחד הלוחות טעון במטען חיובי והאחר במטען שלילי.הזנח את כוח הכובד ואת התנגדות האוויר. נע ימינה בין שני הלוחות, בקו ישר AO המקביל ללוחות. יון חיובי q C 2 Cאו 1 א. סרטט במחברתך את תרשים הכוחות שפועלים על היון, וקבע איזה לוח, טעון במטען חיובי. ב. פ תח ביטוי לגודל המהירות v שבה נע היון לאורך הקו. AO החליפו את היון החיובי ביון שלילי q שמהירותו שווה למהירות של היון החיובי, בלי לשנות את השדה המגנטי.. ד. קבע אם נדרש להפוך את כיוון השדה החשמלי בין הלוחות כדי שגם יון זה ינוע ימינה לאורך הקו AO שלושה יונים:,3,2 1,נכנסים לתוך הספקטרומטר. הם נעים בזה אחר זה בתוך בורר המהירויות לאורך הקו AO באותה מהירות v. מן הנקודה O הם עוברים לאזור שיש בו רק שדה מגנטי,שהוא באותה עוצמה ובאותו כיוון כמו השדה השורר בבורר המהירויות. בהשפעת השדה המגנטי כל יון נע באחד מן המסלולים א, ב או ג. הצורה של כל אחד מן המסלולים היא חצי מעגל,כמתואר בתרשים 2. בטבלה שלפניך מוצגים נתונים של המסה והמטען של שלושת היונים. ה. קבע באיזה מן המסלולים א, ב או ג נע כל אחד משלושת היונים. 3, 2 1, נמק קביעתך. 8

9 .3-1 מבחן סיום בפיזיקה- מספר 2 פרק ראשון : גוף צפיד והרמונית - עליך להשיב על 2 שאלות מתוך שאלות שאלה מספר 1 מוט אחיד שמסתו 1kg ואורכו l 8cm מונח על גבי צינור אופקי ונשען על קיר אנכי חלק היוצר זווית עם 6 המוט,)ראה תרשים( המוט נמצא בשיווי משקל. מוט צינור 6 A מהם הכוחות שהמוט מפעיל על הצינור ועל הקיר? x באיזה מרחק x מהנקודה A יש לקבוע את מקומו של הצינור במצב זה של שיווי משקל? א. ב. ואילו 6 הצינור התומך ג. מחליפים את הצינור החלק בצינור מחוספס כך שהזווית נשארת להיות נמצא במרחק x 2cm מהנקודה. A חשב את כוח החיכוך שמפעיל הצינור על המוט. שאלה מספר 2 R,מתגלגלים ללא החלקה על מישור משופע כמוראה בציור. 2 2 R כדור שרדיוסו R וטבעת שרדיוסה שני גופים מתחילים ממנוחה. מומנט ההתמד של הכדור מסביב לנקודת המגע בינו ובין המישור. m 2 4mR מסת הכדור הוא ושל המטבעת m והטבעת שווה ל- 2 mr 5 2 א. מהו יחס התאוצות הזוויתיות של הכדור והמטבע? ב. מהו יחס הזמנים שלוקח לשני הגופים לרדת לתחתית המישור? ג. מהו יחס המהירויות הסיבובית של הגופים בהגיעם לתחתית המישור? 9

10 שאלה מספר 3 קפיץ שהקבוע שלו k תלוי בקצהו האחד אל התקרה )ראה תרשים א(. אל קצהו השני של הקפיץ מחברים מסה m. המסה קשורה בחוט מתוח לרצפה. במצב זה המסה בשיווי משקל ומתיחות החוט היא S. נתון: m 2 kg ; k=2 N / m ; S=5 N m )ראה תרשים ב(. מה א. ב. מצא את גודל התארכות הקפיץ במצב הנתון? תולים מהתקרה קפיץ שני זהה לקפיץ הראשון, ואליו מחברים מסה זהה תהיה כעת התארכות הקפיץ במצב שיווי משקל? ברגע = t החוט נקרע ומתחילה תנועה הרמונית פשוטה. ג. ד. ה. חשב את התדירות הזוויתית ω, את התדירות f ואת זמן המחזור T. חשב את משרעת התנודה A. מהי תאוצת המסה מיד לאחר שהחוט נקרע?? a ו. מהי מהירות המסה ברגע,, t שבו התאוצה של המסה 11

11 פרק ב' : עליך לענות על 3 מתוך 4 השאלות ( 4-7(, כל שאלה מקנה 17 נקודות שאלה מספר 4 משקולת שמסתה קשורה באמצעות חוט, הכרוך סביב גלגלת שמסתה ניתנת להזנחה, אל משקולת שמסתה m 2 קשורה, m 2 הגלגלת קשורה אל התקרה באמצעות חוט. מסה. בחוט אל הקרקע. דינמומטר שמסתו זניחה מחובר לחוט המחבר את מסה m m 1 2 נתון m1 m 2 והמערכת במנוחה. ברגע מסוים נקרע החוט המחובר לקרקע. הגרף מתאר את הוראת הדינמומטר F כפונקציה של הזמן. t דינמומטר h F N א. מתי נקרע החוט המחובר לקרקע? ומתי מסת ts פוגעת בקרקע? נמק. m 2 ב. במצב בו החוט עדין לא נקרע. המתיחות בחוט המקשר בין לקרקע. גדולה יותר קטנה יותר מהוראת הדינמומטר? נמק. ג. חשב את מסה ד. חשב את תאוצת המערכת לאחר שנקרע החוט המחובר לקרקע.. m 2 ה. חשב את מסה.) h גובה ( t ו. חשב את גובה מסה ב- 11

12 שאלה מספר 5. R 3m גוף שמסתו m 2kg מחליק על גבי מסילה חלקה המסתיימת בקטע מעגלי זקוף שרדיוסו משחררים את הגוף מנקודה A הנמצאת בגובה H 12m מעל תחתית המסילה. B א. מהו הכוח שמפעיל הגוף על המסילה בנקודה? D ב. מהו הכוח שמפעיל הגוף על המסילה בנקודה? B כשהגוף מגיע לנקודה, C הרדיוס המכוון אליו יוצר זווית של עם 6 האנך. ג. מהי מהירות הגוף בנקודה? C ד. מהו הגובה המנימלי H שיש לשחרר את הגוף, על מנת שהוא ישלים סיבוב מלא במסילה המעגלית? שאלה מספר 6 גוף שמסתו m 4kg מתחיל את תנועתו מנקודה A במהירות של. ABC על פני מסילה חלקה v 8 A m s המסה עוברת דרך נקודה B ונקודה. C קטע CD אופקי וקיים בו קטע שאורכו 4m שאיננו חלק, ומקדם החיכוך הקינטי האופקי נמצא קפיץ שהקבוע שלו בינו לבין המסה הוא..25 לאחר מכן המסילה שוב חלקה, בסוף הקטע. h C ראה תרשים. 4. 2m N. k 7, 744 m C וגובה נקודה h A גובה נקודה 8. 5m A A C D h A h C א. ב. ג. ד. ה. הגדר את המושג הפיסיקלי כוח משמר. ציין את כל הכוח הכוחות הפועלים במערכת על הגוף?מהנקודה A ועד למצב שבו הקפיץ מכווץ כווץ הקפיץ, וציין האם הוא הם כוחות משמרים. חשב את מהירות הגוף בנקודות B. חשב את מהירות הגוף בנקודה D לאחר שעבר את הקטע הלא חלק לפני שהגיע לקפיץ. חשב גודל הכיווץ המכסימלי של הקפיץ. B 12

13 שאלה מספר 7 l.8m m.1kg 1 כדור A שמסתו מוחזק במנוחה בקצהו של חוט אופקי שאורכו הקשור l הקשור m.3kg 2 O 1 לנקודה קבועה. כדור שני B שמסתו תלוי במנוחה על חוט אנכי, בעל אותו אורך. O 2 לנקודה קבועה משחררים את הכדור A ממנוחה ותוך כדי תנועתו הוא מתנגש התנגשות מצח אלסטית לחלוטין בכדור B )ראה תרשים א'(. א. ב. ג. ד. מצא את מהירות )גודל וכיוון( הכדור A כהרף עין לפני ההתנגשות. מצא את המתיחות בחוט הקשור לכדור A כהרף עין לפני ההתנגשות. מצא את הזווית המרבית לאנך, אליה יגיע החוט הקשור לכדור B לאחר ההתנגשות. מסירים את הכדור, B ומשחררים שוב את הכדור A ממנוחה במצב אופקי. בהגיע הכדור לנקודה S ניתק הכדור מהחוט )ראה תרשים ב'(. האם הגובה המרבי אליו יגיע הכדור לאחר הניתוק יהיה גדול, קטן או שווה לגובה ממנו שוחרר ממנוחה? נמק 13

14 פרק ג' : עליך לענות על 1 מתוך 2 השאלות )8-9( השאלה מקנה 11 נקודות שאלה מספר 8 A כדור קטן שמסתו 2gr וטעון במטען Q, מרחף בנקודה. הכדור נמצא בשדה חשמלי אחיד שעוצמתו E 8 N m שכיונו מתואר בסרטוט )כיוון השדה בכיוון כוח בכובד(. המטען מרחף בתוך השדה החשמלי. A g Q?נמק. א. מה סימנו של המטען Q.Q ב. חשב את המטען E 1 מוספים שדה חשמלי אחיד המאונך לשדה החשמלי הקיים. כיוון השדה החשמלי בזווית. E 1 לשדה E 4 N m. גודל עוצמת השדה החשמלי A Q g E E 2 1. E 2 ג. סרטט את כיוון מסלול תנועת הכדור לאחר הוספת השדה ד. חשב את מהירות הכדור כעבור שנייה. 14

15 שאלה מספר 9 קבוצת תלמידים ערכה ניסויים כדי למצוא את הכוח המגנטי הפועל על מטען חשמלי נקודתי. q 41 6 C בתרשים א- ג מתוארים שדה מגנטי אחיד B. 5T ומטען בתרשים א ו- ב כיוון השדה אל תוך הדף ובתרשים ג כיוון השדה ימינה. א. בכל אחד מן המצבים )1( )3( שלפניך קבע אם פועל כוח מגנטי על המטען. אם כן, חשב את גודלו וקבע את כיוונו, אם לא נמק. 1. המטען מונח בשדה המגנטי )ראה תרשים א (. v 3 m ימינה, במישור הדף )ראה תרשים ב(. s v 2. המטען נכנס לשדה המגנטי במהירות 3. המטען נכנס לשדה המגנטי במהירות v 3 m בכיוון השדה המגנטי )ראה תרשים ג(. s ב. ציין באיזה מבין המצבים )1( ג. ציין באיזה מבין המצבים )1( )3( תהיה התנועה של המטען בקו ישר. נמק. )3( תהיה התנועה של המטען בתאוצה. נמק. בהצלחה!!! 15

16 מבחן מספר 3 פרק א' : עליך לענות על 2 מתוך 3 השאלות, כל שאלה מקנה 17 נקודות שאלה מספר 1 גוף שמסתו m = 2kg תלוי במנוחה על קפיץ בעל קבוע k בנקודה. O במצב זה הקפיץ התארך ב - 1cm ביחס למצבו הרפוי.מושכים את הגוף עד לנקודה B הנמצאת 8cm מתחת לנקודה, O וברגע = t עוזבים את הגוף ממנוחה. הגוף מתחיל לבצע תנודה. א. מצא את קבוע הקפיץ. k ב. )1( מתי חולף הגוף בנקדה O בפעם הראשונה? )2( מהו גודלה של מהירות הגוף בנקודה? O ג. )1( מתי הגוף ייעצר בפעם הראשונה? )2( מהו מרחקו מהנקודה B ברגע בו הוא נעצר לראשונה? )3( מהי תאוצתו ברגע זה ( גודל וכיוון )? ד. שרטט גרף של תאוצת הגוף a כפונקציה של ההעתק x מנקודת שיווי המשקל של התנודה. ציין ערכים מספריים על הצירים. ( ה. מהו גודלו המקסימלי של הכוח שהקפיץ מפעיל על הגוף? ( 16

17 שאלה מספר 2 k 5 N m =1.5kg גוף שמסתו מחובר אל קפיץ בעל קבוע. הגוף מונח על משטח חלק ואופקי קליע, v 2 m ופוגע בגוף הנמצא במנוחה והקפיץ רפוי. m2 v s שמסתו =.5kg m2 חשב: נע במהירות של א. מהי המהירות המשותפת של הגוף והקליע מיד לאחר חדירת הקליע? ב. מהי משרעת התנועה ההרמונית? ג. כמה זמן יעבור עד שהגופים יחזרו לנקודת שווי המשקל בפעם הראשונה? ד. מצא את המשוואה של מקום הגוף כפונקציה של הזמן מנקודה שווי המשקל? ה. מצא משוואת המהירות כפונקציה הזמן? שאלה מספר 3 קצה אחד של קורה אחידה AB בעלת מסה מחובר לקיר אנכי באמצעות ציר. קצה B של הקורה קשור לקיר באמצעות חבל. בנקודה C על פני הקורה, מודבקת משקולת בעלת מסה m. 2 נתון: מסת הקורה =2 kg מסת המשקולת m 2 =5 kg אורך הקורה AB=4 m מתיחות מרבית בחבל לקריעה [N] T max 25= א. המשקולת מודבקת במרחק AC=1 m מהציר. )1( מצא את המתיחות בחבל. )2( מצא את גודלו וכיוונו של הכוח שהציר מפעיל על הקורה. ב. מצא את המרחק AC המרבי שבו ניתן להדביק את המשקולת כך שהחבל לא ייקרע. 17

18 פרק ב' : עליך לענות על 3 מתוך 4 השאלות ( 4-7(, כל שאלה מקנה 17 נקודות שאלה מספר 4 שני גופים A, B קשורים בחוט העובר על גלגלת. ניתן להזניח את מסת החוט והגלגלת ואת החיכוך ביניהם. גוף B נמצא על משטח אופקי, והחוט הקשור אליו מקביל למשטח. גוף A תלוי בגובה h מעל לרצפה, וגוף B נמצא במרחק d מהגלגלת. נתון:. d = 1m, h = 8cm, m A = m B = 2kg א. כאשר כוח F = 6N הנטוי בזווית = α ביחס לאופק פועל על גוף, B הגוף B נמצא על סף תנועה שמאלה. מצא את מקדם החיכוך µ בין הגוף B למשטח. הנח כי מקדמי החיכוך הסטטי והקינטי שווים. ברגע = t הכוח F הפסיק לפעול, והמערכת מתחילה לנוע ממנוחה. ב. מצא את תאוצת הגוף : B )1( כל עוד הגוף A לא פגע ברצפה. )2( מיד אחרי שהגוף A פגע ברצפה. ג. )1( מצא את המהירות שבה פגע הגוף A ברצפה. )2( קבע האם הגוף B יפגע בגלגלת, נמק את קביעתך. 18

19 שאלה מספר 5 חרוז קטן נמצא בתוך קערה כדורית חלקה בעלת רדיוס L וגובה (. d L ( d מסובבים את הקערה סביב ציר אנכי במהירות זוויתית. ω א. בשעת סיבוב הקערה במהירות זוויתית קבועה, החרוז התייצב בנקודה, A שבה הרדיוס יוצר זווית θ עם האנך.. הוכח את הקשר, גובה הקערה. d = 1cm נתונים: רדיוס הקערה 2cm d ב. נתון : מצא את המהירות הזוויתית המקסימלית שעבורה החרוז יישאר בתוך הקערה בשעת הסיבוב. ג. חשב את הגובה מעל לתחתית שבה נמצא החרוז, כאשר ω. = 8rad/s ד. מניחים שני חרוזים זהים בשתי קערות בעלות רדיוס שונה, ומסובבים את שתי הקערות במהירות זוויתית שווה, כך שהחרוזים נעים במעגל אופקי. נתון:. L 1 L 2 קבע מהו הקשר הנכון בין הגבהים מהתחתית שבהם נמצאים החרוזים : )3( 2. h 1 h נמק את קביעתך. h 1 h 2 )2( h 1 = h 2 )1( 19

20 שאלה מספר 6 באיור א' מתוארים שני כדורים צמודים ו- m 2 אשר תלויים במנוחה על חוט. ברגע מסוים, מנגנון פנימי, אשר נמצא בין הכדורים, מפריד ביניהם כך שכדור אופקית ימינה m 2 u 2 יוצא במהירות )ראה איור ב'(. באיור ג', מתואר כדור ברגע הגעתו לגובה מרבי וכדור בנקודת פגיעתו בקרקע במרחק אופקי d מהנקודה בה היו תלויים הכדורים. גובה התקרה H )ראה תרשים( נתון: m 2 H=3.8m d=2.4 m m 2 =.5 kg = 1 kg א. הסבר, במושגי שימור תנע, מדוע מהירותו של כדור מיד לאחר ההפרדה ( 1 u( הינה בהכרח אופקית. ב. מצא את u, 2 ג. מצא את u, 1 ד. מצא את θ, מהירותו של כדור m 2 מיד לאחר ההפרדה בין הכדורים. מהירותו של כדור מיד לאחר ההפרדה בין הכדורים. הזווית המרבית יחסית לאנך שבה סוטה החוט שעליו תלוי כדור m. 1 21

21 שאלה מספר 7 בתרשים מתוארת מסילה. ABCDE הקטע AB של המסילה אופקי ומחוספס. הקטע DE של המסילה אופקי וחלק.כל שאר חלקי המסילה חלקים. נתון: AB.9 m m=.5kg h h h A C D 1. m =.3 1.8m.4m א. מצא את המהירות v B המינימלית הדרושה כדי שהגוף יגיע לנקודה. E ב. הגוף מתחיל לנוע ממנוחה, בנקודה, A כאשר כוח F אופקי פועל עליו לאורך הקטע. AB מצא את גודלו של הכוח F הדרוש כדי שהגוף יגיע לנקודה E. ג. מהו גודל מהירות הפגיעה בקרקע? 21

22 פרק ג' : עליך לענות על 1 מתוך 2 השאלות )8-9( השאלה מקנה 11 נקודות שאלה מספר 8 שני מטענים נקודתיים ממוקמים בקודקודיו של משולש ישר זווית בקצותיו של היתר. AB נתון כי גודל המטען המוצב בקודקוד B הוא, והשדה השקול שיוצרים שני המטענים ( ראה תרשים (. בקודקוד C מאונך לצלע AB. א. מצא את סימני המטענים ו.E ב. מצא את גודל השדה השקול. ג. מצא את גודל מטען, ד. מציבים בקודקוד C כדור טעון במטען שגודלו והכדור נותר לעמוד במנוחה. מצא את מסת הכדור )אין להזניח את כוח הכובד(. שאלה מספר 9 KLMN הוא אזור שצורתו ריבוע, שבו שורר שדה מגנטי אחיד שעוצמתו B וכיוונו "יוצא מהדף". אורך הצלע של הריבוע הוא. d אלומה המורכבת משלושה סוגי חלקיקים נכנסת לתוך השדה בנקודה, A בניצב לצלע.AK = AN, KN מסלולי החלקיקים מתוארים בתרשים. חלקיק 1 יצא מהשדה בנקודה. CM = CN, C חלקיק 2 יצא מהשדה בנקודה. DM = DL, D חלקיק 3 יצא מהשדה בנקודה. K א. קבע עבור כל אחד מהחלקיקים אם הוא טעון במטען חיובי, במטען שלילי, או שאינו טעון כלל. נמק את קביעתך. ב. ידוע שלכל החלקיקים הייתה מהירות שווה v ברגע כניסתם לשדה. B. 2T בטא את משך זמן תנועתו של כל אחד מהחלקיקים באמצעות. d, v, π ג. נתונים: אורך הצלע של הריבוע, d = 2cm מהירות החלקיקים v = m/s וגודל השדה המגנטי שווה ל- גודל המטען של כל החלקיקים הטעונים שווה למטען האלקטרון מצא את המסה של חלקיק 1 ושל חלקיק. 3 ד. רוצים ליצור באזור KLMN גם שדה חשמלי אחיד, כך ששלושת סוגי החלקיקים ינועו בו בקו ישר במהירות קבועה. מצא את עוצמתו של השדה החשמלי וקבע את כיוונו. 22

מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יח""ללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v m sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4

מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יחללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v m sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4 מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יח""ללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4 גוף נע לאורך ציר X כך שברגע. x הוא נמצא 0 t 0-10 16 19

קרא עוד

הקדמה, חוק ראשון ושלישי שאלות: 1( חשב את שקול הכוחות הפועל על גוף במקרה הבא: 2( חשב את שקול הכוחות הפועל על הגוף במקרה הבא: 3( חשב את שקול הכוחות הפוע

הקדמה, חוק ראשון ושלישי שאלות: 1( חשב את שקול הכוחות הפועל על גוף במקרה הבא: 2( חשב את שקול הכוחות הפועל על הגוף במקרה הבא: 3( חשב את שקול הכוחות הפוע הקדמה, חוק ראשון ושלישי שאלות: ( חשב את שקול הכוחות הפועל על גוף במקרה הבא: ( חשב את שקול הכוחות הפועל על הגוף במקרה הבא: 3( חשב את שקול הכוחות הפועל על הגף במקרה הבא: באיור הבא נתונים הכוחות מצא את גודלו

קרא עוד

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א'

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' פיסיקה 1 ב' 203-1-1391 מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב 03.08.2017 משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' - שאלות אמריקאיות (כל שאלה - 5 נק') - יש לסמן תשובה

קרא עוד

פתרון מוצע לבחינת מה"ט מכניקה טכנית 93117,90117 מועד א' תשע"ט, חודש שנה : אביב, 2019 שאלה 1 מנוף ABCD מחובר בנקודה A לסמך נייח, ובנקודה E נתמך בסמך ני

פתרון מוצע לבחינת מהט מכניקה טכנית 93117,90117 מועד א' תשעט, חודש שנה : אביב, 2019 שאלה 1 מנוף ABCD מחובר בנקודה A לסמך נייח, ובנקודה E נתמך בסמך ני פתרון מוצע לבחינת מה"ט מכניקה טכנית 97,97 מועד א' תשע"ט, חודש שנה : אביב, 9 שאלה מנוף D מחובר בנקודה לסמך נייח, ובנקודה E נתמך בסמך נייד. בנקודה מופעל על המנוף כוח [] =P בכיוון המתואר. במצב זה המנוף נמצא

קרא עוד

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם 1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם בהגשה לטופס המבחן. חומרי עזר: 1.מחשבון. נספח הנוסחאות

קרא עוד

הפקולטה למדעי הטבע המחלקה לפיזיקה קורס : פיזיקה 1 דינמיקה של מסה נקודתית: יש לנתח את התנועה של המערכת המתוארת בתרשים. המסות של הגלגלת ושל החוט זניחות.

הפקולטה למדעי הטבע המחלקה לפיזיקה קורס : פיזיקה 1 דינמיקה של מסה נקודתית: יש לנתח את התנועה של המערכת המתוארת בתרשים. המסות של הגלגלת ושל החוט זניחות. דינמיקה של מסה נקודתית: יש לנתח את התנועה של המערכת המתוארת בתרשים. המסות של הגלגלת ושל החוט זניחות. החוט בילתי מתיח. נתונות מסות, של הגופים. השולחן חלק. מצא את התאוצות הגופים. ) a 4 a ( בין העגלה M לבין

קרא עוד

. m most לכל אורך השאלה, במקרה של כוח חיכוך: = 0.01 [kg]; μ א. נתון: = 0.1 k f k = μ k N = μ k mg a = μ k g תור ראשון: לאחר שג'וני גלגל את הגולה הראשו

. m most לכל אורך השאלה, במקרה של כוח חיכוך: = 0.01 [kg]; μ א. נתון: = 0.1 k f k = μ k N = μ k mg a = μ k g תור ראשון: לאחר שג'וני גלגל את הגולה הראשו . m mot לכל אורך השאלה, במקרה של כוח חיכוך: = 0.01 [kg; μ א. נתון: = 0.1 k f k = μ k N = μ k mg a = μ k g תור ראשון: לאחר שג'וני גלגל את הגולה הראשונה שלו ל (3 (,2, צ'אק מכוון לעברה ופוגע. חישוב המרחק

קרא עוד

מומנט התמדה

מומנט התמדה מומנט התמדה מילות מפתח: גוף קשיח, מומנט התמד,)nertia( מומנט כוח,)Torque( מטוטלת פיסיקלית, מטוטלת פיתול הציוד הדרוש:, דיסקת אלומיניום תלויה על תייל, גלילים פליז תלויים על תייל, - גלילי פליז עם הברגה, משקלות

קרא עוד

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשעד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, 635863 מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר 1 נתון: 1 תלמיד קנה 11 מחברות דקות ו- 4 מחברות עבות,

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

Microsoft Word - 38

Microsoft Word - 38 08.05.6-80 - פתרון מבחן מס' 8 (ספר מבחנים שאלון 0580) t (v 75) (א) מהירות ההתקרבות של שני הרוכבים היא לכן הזמן שעבר מיציאת הרוכבים ועד הפגישה: קמ"ש, שעות 60 v 75 לפי הנתון בשאלה, נרכיב את המשוואות: 60

קרא עוד

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה יש לפתור את כל השאלות עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות על דפים משובצים. רשמו את שמכם על כל אחד מהדפים הפתרונות יוגשו אחרי חופשת הפסח. מומלץ לכתוב דואר אלקטרוני, Whatspp כאשר נתקלים בקושי. מישהו

קרא עוד

מעבדה א' בפיזיקה הענות לתדר ותהודה רקע תאורטי תשע"ב נגד, קבל וסליל במעגלים חשמליים בניסוי זה נחקור את התנהגותם של מעגלים חשמליים המכילים נגדים קבלים ו

מעבדה א' בפיזיקה הענות לתדר ותהודה רקע תאורטי תשעב נגד, קבל וסליל במעגלים חשמליים בניסוי זה נחקור את התנהגותם של מעגלים חשמליים המכילים נגדים קבלים ו נגד, קבל וסליל במעגלים חשמליים בניסוי זה נחקור את התנהגותם של מעגלים חשמליים המכילים נגדים קבלים וסלילים )משרנים(. ראשית נראה כיצד משפיע כל אחד מהרכיבים הללו על המתח במעגל. נגד חוק אוהם: במהלך לימודיכם

קרא עוד

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך , מספר השאלון: נוסחאות ונתונים בפיזיקה ל 5 יח"ל נספח: א. משך הבחינה:

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך , מספר השאלון: נוסחאות ונתונים בפיזיקה ל 5 יחל נספח: א. משך הבחינה: בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך 657 036003, מספר השאלון: נוסחאות ונתונים בפיזיקה ל 5 יח"ל נספח: א. משך הבחינה: שעתיים. ב. מבנה השאלון ומפתח ההערכה: פיזיקה קרינה וחומר

קרא עוד

Microsoft Word - עבודת פסח לכיתה י 5 יחל.doc

Microsoft Word - עבודת פסח לכיתה י 5 יחל.doc עבודת פסח במתמטיקה לכיתה י' (5 יחידות) תרגילים שבעבודה על החומר שנלמד בכיתה ומיועדים לחזרה יש לעשות לא פחות מ- תרגילים מכל פרק אלגברה פתור את מערכת המשוואות הבאות: y x 1 y y 1 x y m x 1 x עבור אילו ערכים

קרא עוד

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר ק( נסמן ב- את מהירות המשאית שיצאה מעיר A (קמ"ש, קבועה) בגרות עב ינואר מועד חורף שאלון 35 נסמן ב- y את מהירות המכונית שיצאה מעיר B (קמ"ש, קבועה) B A נסמן ב- s את המרחק מעיר לעיר "מ) s v עד מפגש ראשון משאית

קרא עוד

א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש בגרות סט יולי 09 מועד קיץ ב שאלון CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף

א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש בגרות סט יולי 09 מועד קיץ ב שאלון CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש 3 CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף, E בהתאמה. לכן, הנקודה BE.3: לצלעות AE מחלקת את ו- AB ביחס של ע"פ נוסחת חלוקת קטע ביחס נתון

קרא עוד

ע 001 ינואר 10 מועד חורף פתרונות עפר

ע 001 ינואר 10 מועד חורף פתרונות עפר בגרות ע 00 ינואר 0 שאלון 50 הציר האופקי, ציר ה-, x מתאר את הזמן שעובר, בשניות, מתחילת השחייה כל משבצת היא בת 0 שניות הציר האנכי, ציר ה - y, מתאר את המרחק מקצה הבר כה כל משבצת היא בת 0 מטר כאשר הקו עולה

קרא עוד

Microsoft Word - solutions.doc

Microsoft Word - solutions.doc תחרות גיליס 009-00 הרי פוטר הגיע לחנות הדובשנרייה בהוגסמיד. הוא מגלה, שהכסף שלו מספיק בדיוק ל- סוכריות קוסמים ול- 5 קרפדות שוקולד, או בדיוק ל- 0 קרפדות שוקולד ול- 0 נשיקות מנטה, או בדיוק ל- 45 נשיקות מנטה

קרא עוד

21

21 הטכניו מכו טכנולוגי לישראל הפקולטה לפיסיקה קוב דוחות מכי במעבדה לפיסיקה מפ ' מ' חור תשס "ב סטודנט יקר! סטודנטי רבי אשר נתקלי במשימה של ביצוע מעבדה לראשונה, מתקשי לייש את התיאוריה אשר נלמדה בתיכו. הסיבות

קרא עוד

1 בגרות עח יולי 18 מועד קיץ ב שאלון x b 2 2 y x 6x שיעור ה- א x לכן, של קדקוד הפרבולה, ו-, מתקבל על ידי הנוסחה a. C(3, 9) ובהתאם, y. (3, 9) 2 C

1 בגרות עח יולי 18 מועד קיץ ב שאלון x b 2 2 y x 6x שיעור ה- א x לכן, של קדקוד הפרבולה, ו-, מתקבל על ידי הנוסחה a. C(3, 9) ובהתאם, y. (3, 9) 2 C 8 מועד קיץ ב שאלון 58 x b y x x שיעור ה- א x לכן של קדקוד הפרבולה ו- מתקבל על ידי הנוסחה a C( 9) ובהתאם y ( 9) C 9 C הם x C ( ) תשובה: שיעורי קדקוד הפרבולה B A y x x ב הישר y 5 חותך את הפרבולה בנקודות

קרא עוד

מדינת ישראל משרד החינוך נוסחאות ונתונים בפיזיקה נספח לכל בחינות הבגרות ברמה של 5 יח"ל תוכן העניינים נוסחאות עמוד מכניקה 2 אלקטרומגנטיות 3 קרינה וחומר

מדינת ישראל משרד החינוך נוסחאות ונתונים בפיזיקה נספח לכל בחינות הבגרות ברמה של 5 יחל תוכן העניינים נוסחאות עמוד מכניקה 2 אלקטרומגנטיות 3 קרינה וחומר מדינת ישראל משרד החינוך נוסחאות ונתונים בפיזיקה נספח לכל בחינות הבגרות ברמה של 5 יח"ל תוכן העניינים נוסחאות עמוד מכניקה אלקטרומגנטיות 3 קרינה וחומר 5 פעילויות מעבדה 6 נתונים עמוד קבועים בסיסיים 6 פירוש

קרא עוד

חלק א' – הקדמה

חלק א' – הקדמה ספרות עזר: סירס-זימנסקי/פיסיקה תיכונית, קול וחום, פרקים ו- ; 3 חשמל ומגנטיות א', 5.8 Resnick & Halliday /Physics, part I,.4 Sears & Zemansky /Univesity Physics, 15.1, 16.6, 17.10, 8.8-8.9.1..3 מבוא מצבי

קרא עוד

5-PhysicsFormula.indd

5-PhysicsFormula.indd מדינת ישראל משרד החינוך נוסחאות ונתונים בפיזיקה נספח לכל בחינות הבגרות ברמה של 5 יח"ל תוכן העניינים נוסחאות עמוד מכניקה אלקטרומגנטיות 3 קרינה וחומר 5 פעילויות מעבדה 6 נתונים עמוד קבועים בסיסיים 6 פירוש

קרא עוד

סט נובמבר 08 מועד מיוחד - פתרונות עפר.doc

סט נובמבר 08 מועד מיוחד - פתרונות עפר.doc נפתור את מערכת המשוואות y+ 3 = 5 5 7 3 2y + = 8 3 נארגן את המשוואה הראשונה 1/ 5/ y+ 3 5 = 5 1 y+ 3= 5(5 ) y+ 3= 25 5 8+ y= 25 /5 נארגן את המשוואה השנייה 3 1 3 / / / 2y 7 3 8 + = 1 3 1 6y+ 7 3= 24 7+ 6y

קרא עוד

Microsoft Word - hedva 806-pitronot-2011.doc

Microsoft Word - hedva 806-pitronot-2011.doc ו- ( ( השייכים לתחום ההגדרה שאלה פתרון: א. לפי ההגדרה, f היא פונקציה זוגית, אם לכל ( ) שלה, מתקיים. f f נציב את במקום בפונקציה הנתונה ונקבל: ( ) ( ) ( ) + + + + ( ) f f f כלומר, הפונקציה היא זוגית. על

קרא עוד

בגרות עז יולי 17 מועד קיץ ב שאלון ,000 א. ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב-. 25% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי,

בגרות עז יולי 17 מועד קיץ ב שאלון ,000 א. ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב-. 25% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי, ,000 א ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב- 5% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי, 5% לכן, המחיר החדש הוא: 5,000 00 5 5 00 שקלים ממחירו הקודם 0005 תשובה: מחיר הספה לאחר ההתייקרות הוא

קרא עוד

פונקציה מסדר ראשון; הגדרת קו ישר: - הצגה ע"י ביטוי אלגברי וגרפי

פונקציה מסדר ראשון;  הגדרת קו ישר: - הצגה עי ביטוי אלגברי וגרפי המרכז לחינוך מדעי תל אביב-יפו פתח דבר ספר זה שלפניכם, "מתמטיקה לפיזיקאים" הוא פרי יוזמה של חברי צוות חמד"ע, המתמודדים כל שנה עם הצורך בהתאמת הידע המתמטי של תלמידי הפיזיקה לדרישות הלימודים. תודתי העמוקה

קרא עוד

מקומות גיאומטריים השתלמות קיץ הקדמה: נושא המקומות הגיאומטריים הינו מרכזי בתכנית הלימוד ל- 5 יח"ל. פרק זה מאגד בתוכו את כל המרכיבים של הגיאומטרי

מקומות גיאומטריים השתלמות קיץ הקדמה: נושא המקומות הגיאומטריים הינו מרכזי בתכנית הלימוד ל- 5 יחל. פרק זה מאגד בתוכו את כל המרכיבים של הגיאומטרי מקומות גיאומטריים השתלמות קיץ - 015 הקדמה: נושא המקומות הגיאומטריים הינו מרכזי בתכנית הלימוד ל- 5 יח"ל פרק זה מאגד בתוכו את כל המרכיבים של הגיאומטריה האנליטית: ישר, מעגל, אליפסה ופרבולה בראיה מוכללת נושא

קרא עוד

סז 002 נואר 07 מועד חורף פתרונות עפר

סז 002 נואר 07 מועד חורף פתרונות עפר הציר האופקי מציג את מספר פעימות המונה הציר האנכי מציג את המחיר שגובה חברת הטלפונים (שקלים) ב. א. יש למצוא מהו המחיר ל- 00 פעימות המונה הראשונות בחודש. הנקודה המסומנת בגרף, בעיגול, מראה כי עבור 00 פעימות

קרא עוד

Book.indb

Book.indb בגרות לבתי ספר על יסודיים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשס"ה, 2005 מועד הבחינה: משרד החינוך, התרבות והספורט 845202 סמל השאלון: א. משך הבחינה: שלוש שעות. ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר, אך מכוונות לנבחנות

קרא עוד

טיפים להצלחה במהלך הבחינה 1. בתחילת הבחינה קראו היטב את כל השאלות וסמנו לעצמכם את השאלות המועדפות על ידכם. קראו כל שאלה לפחות פעמיים, כדי שלא תחמיצו נ

טיפים להצלחה במהלך הבחינה 1. בתחילת הבחינה קראו היטב את כל השאלות וסמנו לעצמכם את השאלות המועדפות על ידכם. קראו כל שאלה לפחות פעמיים, כדי שלא תחמיצו נ טיפים להצלחה במהלך הבחינה 1. בתחילת הבחינה קראו היטב את כל השאלות וסמנו לעצמכם את השאלות המועדפות על ידכם. קראו כל שאלה לפחות פעמיים, כדי שלא תחמיצו נתון כלשהו.. אין צורך לענות על השאלות לפי סדר הופעתן.

קרא עוד

2019 שאלות מומלצות לתרגול מס' דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך(. כלל השרשרת. S = ( x, y, z) z = x + 3y על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק

2019 שאלות מומלצות לתרגול מס' דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך(. כלל השרשרת. S = ( x, y, z) z = x + 3y על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך( כלל השרשרת S ( z) z + על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק מקביל : f ( ) + הפונקציה מוגדרת וגזירה ברציפות בכל M( ) שאלה נתון פרבולואיד אליפטי P ( z) + 6 + z + 8 למישור

קרא עוד

פסגות ע"ש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה -

פסגות עש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה - פסגות ע"ש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה יחס פרופורציה וקנה מידה נוסחאות הכפל המקוצר ופירוק לגורמים פתרון משוואות, אי שוויונות ומערכת משוואות ממעלה ראשונה שאלות מילוליות משוואות ריבועיות שברים

קרא עוד

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי.

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי. 1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי..1 --------------------------------------- ----------------------------------------------------

קרא עוד

ע 003 מרץ 10 מועד מיוחד פתרונות עפר

ע 003 מרץ 10 מועד מיוחד פתרונות עפר בגרות ע מרץ 0 מועד מיוחד שאלון 5005. x א. () יש למצוא את הערך של m שעבורו גרף + ) mx f ( x) mm ( 6) x + ( כאשר נציב m או 6 m נקבל 0 0 ונקבל פונקציה עולה ובהתאם הישר לא מקביל לציר ה - הוא ישר המקביל לציר

קרא עוד

Microsoft Word - 01 difernziali razionalit

Microsoft Word - 01 difernziali razionalit פונקציות רציונליות 5 יחידות מתוך הספר 806 כרך ד' 0, כל הזכויות שמורות ל ואריק דז'לדטי חל איסור מוחלט לתרגם, להעתיק או לשכפל חוברת זו או קטעים ממנה, בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני (לרבות

קרא עוד

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx סמסטר חורף תשע"א 18 בפבואר 011 הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב מרצה: מתרגלים: רן אל-יניב נועה אלגרבלי, גיא חפץ, נטליה זילברשטיין, דודו ינאי (אחראי) סמסטר חורף תשע" מבחן סופי פתרון (מועד

קרא עוד

בחינה מספר 1

בחינה מספר 1 תוכן העניינים בחינה מספר 1 4 אלגברה: 4 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי: בחינה מספר 6 אלגברה: 6 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי: 7 בחינה מספר 3 8 אלגברה: 8 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי: 9 בחינה מספר 41 אלגברה: 01 חשבון

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

Microsoft Word - beayot tnua 3 pitronot.doc

Microsoft Word - beayot tnua 3 pitronot.doc ק( בעיות מילוליות - בעיות תנועה.7 פתרון: א. נסמן : קמ"ש קמ"ש מהירותו של הולך הרגל. מהירותו של רוכב האופניים. משך זמן הליכתו של הולך הרגל מקיבוץ א' לקיבוץ ב'. משך זמן רכיבתו של רוכב האופניים מקיבוץ א' לקיבוץ

קרא עוד

book.indb

book.indb גמר לבתי ספר לטכנאים ולהנדסאים סוג הבחינה: מדינת ישראל אביב תש"ע, 2010 מועד הבחינה: משרד החינוך 710003 סמל השאלון: א. משך הבחינה: ארבע שעות. נספחים: א. מפה פסיכרומטרית ב. נוסחאות בתרמודינמיקה ג. הדיאגרמה

קרא עוד

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63>

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63> < 0 a b b a > 0 נתון: מכאן ניתן לומר בוודאות כי -. a < b ab < 0 a 0 b > לא ניתן לקבוע בוודאות.. ( 0)?. לא ניתן לדעת. + ( + ) ( ) + + נתון: כמה ערכי שונים מקיימים את המשוואה?. אינסוף 0 +. תשובות ו נכונות

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation שוק הסחורות עקומת S שינוים ברמת ההשקעות גורמים לשינוים בתוצר של שיווי משק ל. נניח משק סגור, הו צאות הממשלה קבועו ת ואין מסים, ההשקעות תלויות בשער הריבית והצריכה תלויה בהכנסה הפנויה. A 45 עק ומת : S מתארת

קרא עוד

שיעור ראשון כיצד המטוס טס כיצד המטוס טס? כיצד זה יתכן, שמטוס, גוף הכבד מהאוויר, יכול להתרומם מהקרקע, לרחף, ולטוס למרות כוח-המשיכה, שמופעל עליו? לא אין

שיעור ראשון כיצד המטוס טס כיצד המטוס טס? כיצד זה יתכן, שמטוס, גוף הכבד מהאוויר, יכול להתרומם מהקרקע, לרחף, ולטוס למרות כוח-המשיכה, שמופעל עליו? לא אין כיצד המטוס טס? כיצד זה יתכן, שמטוס, גוף הכבד מהאוויר, יכול להתרומם מהקרקע, לרחף, ולטוס למרות כוח-המשיכה, שמופעל עליו? לא אין זה קסם, מאחורי "פלא זה" עומד הסבר מדעי, והנה הוא לפניך: הדינמיקה של טיסת המטוס.

קרא עוד

Microsoft Word - ניספח_8.doc

Microsoft Word - ניספח_8.doc ניסוי 8: מעגלי ישור וסינון איור 3.1: מעגל יישור חד-דרכי איור 3.: מעגל יישור דו-דרכי איור 3.3: מעגל יישור חד-דרכי עם מסנן קיבולי איור 3.4: מעגל יישור דו-דרכי עם מסנן קיבולי 1 התקנים חשמליים רבים זקוקים

קרא עוד

שיעור 1

שיעור 1 שיעור קצב גדילת פונקציות אנחנו בודקים את היעילות האסימפטותית של האלגוריתם, כיצד גדל זמן הריצה כאשר גודל הקלט גדל ללא גבול. בדר"כ אלגוריתמים עם "סיבוכיות" ריצה טובה יותר יהיו יעילים יותר מלבד לקלטים קצרים

קרא עוד

פסגות ע"ש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה עבודת קיץ לבוגרי כיתה ז' קבוצת מיצוי " שכונה מערבית, רח' הפסגה 17 כרמיאל דוא"ל:

פסגות עש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה עבודת קיץ לבוגרי כיתה ז' קבוצת מיצוי  שכונה מערבית, רח' הפסגה 17 כרמיאל דואל: עבודת קיץ לבוגרי כיתה ז' קבוצת מיצוי " סדר פעולות חשבון עם מספרים מכוונים )1( כמובן יש להראות את דרך פתרון. תרגיל 0 1 : ( 3) 1 ( ) פתרו. שימו לב לסדר פעולות החשבון. תשובה 1 )( )3( )4( )5( )6( )7( )8( 30

קרא עוד

תוצאות סופיות מבחן אלק' פיקוד ובקרה קיץ 2014

תוצאות סופיות מבחן  אלק' פיקוד ובקרה קיץ  2014 תוצאות סופיות למערכות אלק' פיקוד ובקרה להנדסאים וטכנאים מועד קיץ תשע"ד 7/2014 פותר המבחן: מתי דוד למרות מאמצי לפתור נכון, יתכן ונפלו טעויות בפתרון, אשמח לקבל הערותיכם בדוא"ל : @hotmail.com ההצלחה שלי היא

קרא עוד

עבודת קיץ לתלמידים כיתה ט' העולים לכיתה י (רמה 4-5 יחידות)

עבודת קיץ לתלמידים כיתה ט' העולים לכיתה י (רמה 4-5 יחידות) 5 עבודת קיץ לתלמידי כיתה ט' העולים לכיתה י )רמה יחידות( את העבודה יש להגיש למורה למתמטיקה תחילת שנה הבאה. בשבועיים הראשונים של שנת הלימודים יתקיים מבחן לפי העבודה. לעבודה חלקים:. תרגול בסיסי לתלמידי 5

קרא עוד

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשעח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: 26.01.2018 2 סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מורכבת מ- 6 שאלות. כל שאלה מזכה ב- 20 נקודות כך הנקודות

קרא עוד

Microsoft Word - 14

Microsoft Word - 14 9-5-27-4 - פתרון מבחן מס' 4 (ספר לימוד שאלון 3586) קמ"ש $ y קמ"ש % ppleסמן ב- קמ"ש את מהירות המכוppleית וב- y קמ"ש את מהירות המשאית () $ y 4 המשאית הגיעה ל- B לאחר המפגש עם המכוppleית כלומר ppleקבל את

קרא עוד

Microsoft Word - 28

Microsoft Word - 28 8-6-7-8 - פתרון מבחן מס' 8 (ספר לימוד שאלון 87) y M (, ) y מרכז המעגל החוסם את המשולש נמצא בנקודת חיתוך האנכים האמצעיים y y לצלעות המשולש: y M _, y y R M ( M) ( M) () R M y m 9 9 69 9 9 9 9 (ב) משוואת

קרא עוד

תרגול מרובעים- מקבילית נתונה מקבילית בעלת היקף בגודל 33 ס"מ, כמו כן אחת מצלעות המקבילית שווה ל- 8 ס"מ. מהו גודלה של שאר צלעות המקבילית בס"מ?.1 8 נתונה

תרגול מרובעים- מקבילית נתונה מקבילית בעלת היקף בגודל 33 סמ, כמו כן אחת מצלעות המקבילית שווה ל- 8 סמ. מהו גודלה של שאר צלעות המקבילית בסמ?.1 8 נתונה תרגול מרובעים- מקבילית נתונה מקבילית בעלת היקף בגודל 33 ס"מ, כמו כן אחת מצלעות המקבילית שווה ל- 8 ס"מ. מהו גודלה של שאר צלעות המקבילית בס"מ?.1 8 נתונה מקבילית שצלעותיה שוות ל- 3 ס"מ ול- 7 ס"מ. מהו הטווח

קרא עוד

rizufim answers

rizufim answers ÌÈÙÂˆÈ מדריך למורה פעילות זו היא פעילות חקר לבדיקת כל אפשרויות הריצוף שבהן סידור מצולעים סביב קודקוד הוא זהה. המצולעים שבהם ישתמשו התלמידים הם: משולש שווה צלעות, משושה משוכלל וריבוע - כולם בעלי צלע באותו

קרא עוד

! 1! משוואות מסדר ראשו! (הפרדת משתני*, הומוגנית, לינארית) xyy = 1 x y xy 2 = 2xy 2 מצא את הפתרו' הכללי: x y y = 3 א) y ג) ב) ד) y tan x = y (1 ( x+ y

! 1! משוואות מסדר ראשו! (הפרדת משתני*, הומוגנית, לינארית) xyy = 1 x y xy 2 = 2xy 2 מצא את הפתרו' הכללי: x y y = 3 א) y ג) ב) ד) y tan x = y (1 ( x+ y !! משוואות מסדר ראשו! (הפרדת משתני*, הומוגנית, לינארית) tan ( a a z 0 a z s ds dt (רמז: cos d d ז) d ( ) d ( ) ח) ) מצא את הפתרונות המקיימי :. () 0 ( ). (). () 0 d ( ) d ( ) π. sin ln ) tan cos d cos d

קרא עוד

אלקטרוניקה ומשבים ה-תשס"ה

אלקטרוניקה ומשבים ה-תשסה גמר לבתי ספר לטכנאים ולהנדסאים סוג הבחינה: מדינת ישראל אביב תשס"ה, 5 מועד הבחינה: משרד החינוך 755 סמל השאלון: נוסחאון בתורת הרשת א. נספחים: לכיתה י"ד נוסחאון באלקטרוניקה ספרתית ב. לכיתה י"ד אלקטרוניקה

קרא עוד

מתמטיקה של מערכות

מתמטיקה של מערכות מתמטיקה של מערכות פתרון לתרגיל נגזור את שני האגפים לפי ונקבל : ) ולכן נתון ש- אז א ) e e נתון ש- א ) נגזור את שני האגפים לפי ונקבל: e, ולכן ) e e e ונקבל: נחלק את שני האגפים ב- נתון ש- ו- וגם ש- פונקציות

קרא עוד

תאריך הבחינה 30

תאריך הבחינה   30 אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מדור בחינות 9//8 תאריך הבחינה : ד"ר ס. סמית, דר' דבורה שמות המורים : פרץ, פרופ' גריגורי דרפל מבחן ב: חדו"א ג' --9 מס' הקורס: מיועד לתלמידי: ביולוגיה, כימיה וגאולוגיה ב מועד: א

קרא עוד

mivhanim 002 horef 2012

mivhanim 002 horef 2012 מבחן מספר 1 (שאלון 00 חורף תשע"ב) בשאלון זה שש שאלות. תשובה מלאה לשאלה מזכה ב- 5 נקודות. מותר לך לענות, באופן מלא או חלקי, על מספר שאלות כרצונך, אך סך הנקודות שתוכל לצבור לא יעלה על. 100 אלגברה (x+ 5)

קרא עוד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה 2-7012610-3 תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד ב' שם המרצה: ערן עמרי, ענת פסקין-צ'רניאבסקי חומר עזר:

קרא עוד

בקרים מתוכנתים – PLC

בקרים מתוכנתים – PLC 4.2. לאחר בניית מערכת ההנעה נחבר אליה את בקר ה- NXT באופן הבא: איור 19: חיבור הבקר אל מערכת ההנעה 29 5.2. נחבר את הבקר אל מערכת ההנעה באופן הבא: איור : 20 חיבור הסוללות והבקר אל מערכת ההנעה 30 איור : 21

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F8F720E7F9E9E1E420EBEEE5FAE9FA203120E9E5ECE E646F63>

<4D F736F F D20F4F8F720E7F9E9E1E420EBEEE5FAE9FA203120E9E5ECE E646F63> הסברים לפרק כמותי : :úåðåëðä úåáåùúä 0 9 8 7 6 5 5 0 9 8 7 6 5. התשובה הנכונה היא: (). עלינו לקבוע איזה מהביטויים שבתשובות אינו זוגי. משום שהשאלה עוסקת בתכונת הזוגיות, ננסה ללמוד מהנתון על זוגיותם של x

קרא עוד

Limit

Limit פרק אינטגרל כפול לכן לפי משפט 55 )ראו גם את ההערה( שאלות :5 d cos( ) d [ ] [] שאלות עם פתרון שאלה 5 חשבו: פתרון 8 הפונקציה ) f ( ) cos( מתקיים: רציפה במלבן d cos( ) d d cos( ) d עדיף לחשב את האינטגרל השני:

קרא עוד

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מק"ט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מקט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2 סמויים - דגם סוס SOSS CS55555 CS555 CS555 CS55505 0 18 16 1 דגם.9mm 8.58mm 5.0mm 19.05mm מידה A 6.99mm.mm 18.6mm 1.9mm מידה B 19.70mm 17.8mm 117.8mm 95.5mm מידה C 1.70mm 9.5mm 5.56mm.97mm מידה D 7.1mm

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint סכנות התחשמלות והגנה בשיטת זינה צפה בטיחות במתקני חשמל השפעות זרם חשמלי העובר בגוף האדם אמצעי הגנה בסיסי כנגד חשמול הנו בידוד חשמלי במקרה של נזק לבידוד עלול להופיע מתח על הגוף או המעטה המתכתי קצר לגוף

קרא עוד

א"ודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t)

אודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t) א"ודח ב גרבימ הרש רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע ttt t r רשאכ ttt :עטקב תופיצר תורזגנ תולעב [ab]. יהי F תופיצר תורזגנ

קרא עוד

fizika mechanika-2015-atar.pdf

fizika mechanika-2015-atar.pdf פתח דבר לתלמידימ ולמורימ, פר זה מיועד לתלמידי פיזיקה אינטרניימ ואק טרניימ, המתכוננימ לבחינת הבגרות במכניקה, באופטיקה ובגלימ. ה פר מעודכנ לתוכנית הלימודימ של משרד החינוכ, בהתאמ לחוזרי המפמ"ר ולמ מכ ההלימה

קרא עוד

תרגול מס' 7 – חזרה על MST ואלגוריתם Dijkstra

תרגול מס' 7 – חזרה על MST ואלגוריתם Dijkstra תרגול מס' 10 תכנון ליניארי תכנון לינארי הינו כלי שימושי במדעי המחשב. בקורס ראינו כיצד ניתן להציג בעיות שונות במסגרת תכנון לינארי. בנוסף, ראינו שימושים לדואליות של תוכניות לינאריות, אשר מקשרת בין בעיות

קרא עוד

Microsoft Word - SDAROT 806 PITRONOT.doc

Microsoft Word - SDAROT 806 PITRONOT.doc 5 יח"ל - תרגילים הכנה לבגרות תרגיל 8 נסמן ב- את האיבר הראשון ונסמן ב- את מנת הסדרה. על פי הנתון מתקיים: 6 ( S6 89 89 0 5 0 5 S0 S5 ( 0 5 0 t t 0 6 (. לפיכך, 89 5 נסמן t ונקבל: 5 t או או או 5 t נפסול את

קרא עוד

עבודת קיץ לתלמידים כיתה ט' העולים לכיתה י (רמה 4-5 יחידות)

עבודת קיץ לתלמידים כיתה ט' העולים לכיתה י (רמה 4-5 יחידות) עבודת קיץ לתלמידי כיתה ט' העולים לכיתה י )רמה יחידות( את העבודה יש להגיש למורה למתמטיקה תחילת שנה הבאה. בשבועיים הראשונים של שנת הלימודים יתקיים מבחן לפי העבודה. לעבודה חלקים:. תרגול בסיסי לתלמידי יחידות

קרא עוד

Microsoft Word ACDC à'.doc

Microsoft Word ACDC à'.doc דו"ח מסכם בניסוי: AC/DC חלק: א' סמסטר ב' תשס"א שם הבודק : תאריך הבדיקה: I שם מדריך הניסוי (שם מלא): סרגיי ציון הדו"ח: II תאריך ביצוע הניסוי: 14/05/001 תאריך הגשת הדו"ח: 1/05/001 הדו"ח מוגש על ידי: II I

קרא עוד

<4D F736F F D20EEE4F4EA20EEE0E420F9ECE5F9E9ED20E5F9E1F22E646F63>

<4D F736F F D20EEE4F4EA20EEE0E420F9ECE5F9E9ED20E5F9E1F22E646F63> 1 ----- ואלה עיקריו של המהפך במתמטיקה - 1 הוא המספר האי רציונלי היחידי, וכל שאר המספרים הם רציונליים. בפיסיקה - מסלולי התנועה הטבעיים של כוכבים, הם מסלולים בורגיים. בגיאומטריה - פאי משתנה ואינו קבוע. המהפך

קרא עוד

ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפ"א (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת

ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפא (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפ"א (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת.LED מדידת מתחים וזרמים בטרנזיסטור, וזיהוי מצב הפעולה

קרא עוד

<4D F736F F D20EEF9E5E5E0E5FA20E3E9F4F8F0F6E9E0ECE9E5FA2E646F63>

<4D F736F F D20EEF9E5E5E0E5FA20E3E9F4F8F0F6E9E0ECE9E5FA2E646F63> משוואות דיפרנציאליות מושגי ייסוד: משוואה המקשרת את גורם הפונקציה עם הפונקציה והנגזרות שלה או הדיפרנציאלים שלה, נקראת "משוואה דיפרנציאלית רגילה" לפתור משוואה דיפרנציאלית פירושו, למצוא את הפונקציה המקיימת

קרא עוד

גמר לבתי ספר לטכנאים ולהנדסאים סוג הבחינה: מדינת ישראל אביב תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך סמל השאלון: נספחים: א. נספח לשאלה 2 ההנחיות בש

גמר לבתי ספר לטכנאים ולהנדסאים סוג הבחינה: מדינת ישראל אביב תשעא, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך סמל השאלון: נספחים: א. נספח לשאלה 2 ההנחיות בש גמר לבתי ספר לטכנאים ולהנדסאים סוג הבחינה: מדינת ישראל אביב תשע"א, מועד הבחינה: משרד החינוך 793 סמל השאלון: נספחים: א. נספח לשאלה ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר, אך מכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.

קרא עוד

עבודת קיץ לתלמידים כיתה ט' העולים לכיתה י (רמה 4-5 יחידות)

עבודת קיץ לתלמידים כיתה ט' העולים לכיתה י (רמה 4-5 יחידות) עבודת קיץ לתלמידי כיתה ט' העולים לכיתה י )רמה - יחידות( את העבודה יש להגיש למורה למתמטיקה תחילת שנה הבאה. בשבועיים הראשונים של שנת הלימודים יתקיים מבחן לפי העבודה. התייחסות רצינית להכנת העבודה היא תנאי

קרא עוד

עבודת קיץ לקראת כיתה ט' - מצויינות מתמטיקה העבודה כוללת שאלות מכל הנושאים שנלמדו במהלך השנה. את חלק מהשאלות כבר פגשתם, וזו הזדמנות עבורכם לוודא שאתם י

עבודת קיץ לקראת כיתה ט' - מצויינות מתמטיקה העבודה כוללת שאלות מכל הנושאים שנלמדו במהלך השנה. את חלק מהשאלות כבר פגשתם, וזו הזדמנות עבורכם לוודא שאתם י עבודת קיץ לקראת כיתה ט' - מצויינות מתמטיקה העבודה כוללת שאלות מכל הנושאים שנלמדו במהלך השנה. את חלק מהשאלות כבר פגשתם, וזו הזדמנות עבורכם לוודא שאתם יודעים כיצד לפתור אותן. את העבודה יש להגיש במהלך השבוע

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם

לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם כך העלינו לפורטל שאלון מעורבל ללא שום סימונים עליו.

קרא עוד

Untitled

Untitled 2 אגודת הסטודנטים, בן-גוריון 3 פתרון מבחן מועד ב', חדו"א 2 להנדסת חשמל, סמסטר ב', תשע"ו שאלה : א הטור המגדיר את fx הוא טור טלסקופי. הסכומים החלקיים של טור זה הם S n x n k kxe kx k xe k x nxe nx x fx lim

קרא עוד

08-78-(2004)

08-78-(2004) שאלון 00 מיקוד במתמטיקה מהדורת חורף תשס"ט 009 כתיבה: זיקרי אלברט, שמש שלמה - shemesh4@walla.co.il צוות עריכה מקצועית: ריטרבנד אוהד, נאות רז, מן מנחם, דוד ניר, ארביב עמוס, שטולבך אירית, שניידר איתן, כהן

קרא עוד

פתרון וחקירת מערכות של משוואות לינאריות שאלות: 1( מצא אילו מהמערכות הבאות הן מערכות שקולות: 2x+ y= 4 x+ y= 3 x y = 0 2x+ y = 3 x+ 10y= 11 א. 2x 2y= 0

פתרון וחקירת מערכות של משוואות לינאריות שאלות: 1( מצא אילו מהמערכות הבאות הן מערכות שקולות: 2x+ y= 4 x+ y= 3 x y = 0 2x+ y = 3 x+ 10y= 11 א. 2x 2y= 0 פתרון וחקירת מערכות של משוואות לינאריות שאלות: 1( מצא אילו מהמערכות הבאות הן מערכות שקולות: x+ y= x+ y= 3 x y = 0 x+ y = 3 x+ 10y= 11 x y= 0 x y= 7 x y= 1 ד x = 3 x+ y = z+ t = 8 רשום את המטריצות המתאימות

קרא עוד

גמר לבתי ספר לטכנאים ולהנדסאים סוג הבחינה: מדינת ישראל אביב תשע"ב 2012 מועד הבחינה: משרד החינוך סמל השאלון: נספחים: א. נוסחאות באווירודינמיקה ו

גמר לבתי ספר לטכנאים ולהנדסאים סוג הבחינה: מדינת ישראל אביב תשעב 2012 מועד הבחינה: משרד החינוך סמל השאלון: נספחים: א. נוסחאות באווירודינמיקה ו גמר לבתי ספר לטכנאים ולהנדסאים סוג הבחינה: מדינת ישראל אביב תשע"ב 0 מועד הבחינה: משרד החינוך 70933 סמל השאלון: נספחים: א. נוסחאות באווירודינמיקה ומנועי מטוס ב. טבלת אטמוספרה סטנדרטית אווירודינמיקה ומנועי

קרא עוד

תרגיל 5-1

תרגיל 5-1 תרגיל 1 יחסי העדפה, פונקציות תועלת, עקומות אדישות וקווי תקציב כל השאלות להלן מתייחסות לצרכן שהעדפותיו מוגדרות על סלי צריכה של שני מוצרים. העדפות אלה הן רציונאליות (ז"א, מקיימות את תכונות השלמות והטרנזיטיביות).

קרא עוד

מדינת ישראל סוג הבחינה: בגרות לבתי ספר על יסודיים משרד החינוך מועד הבחינה: קיץ תשע"א, 2011 סמל השאלון: נספחים: א. נוסחאון למערכות תעופה ב. טבלת

מדינת ישראל סוג הבחינה: בגרות לבתי ספר על יסודיים משרד החינוך מועד הבחינה: קיץ תשעא, 2011 סמל השאלון: נספחים: א. נוסחאון למערכות תעופה ב. טבלת מדינת ישראל סוג הבחינה: בגרות לבתי ספר על יסודיים משרד החינוך מועד הבחינה: קיץ תשע"א, 2011 סמל השאלון: 853101 נספחים: א. נוסחאון למערכות תעופה ב. טבלת אטמוספרה סטנדרטית א. משך הבחינה: שעתיים וחצי. מערכות

קרא עוד

פתרונות מלאים לשלב א' אולימפיאדה ארצית במתמטיקה חטיבה כיתות ז' 1. נתונה המשוואה השגויה הבאה: הזיזו גפרור אחד בלבד כדי שהמשוואה תהיה נכונה. פתרון לחידו

פתרונות מלאים לשלב א' אולימפיאדה ארצית במתמטיקה חטיבה כיתות ז' 1. נתונה המשוואה השגויה הבאה: הזיזו גפרור אחד בלבד כדי שהמשוואה תהיה נכונה. פתרון לחידו פתרונות מלאים לשלב א' אולימפיאדה ארצית במתמטיקה חטיבה כיתות ז'. נתונה המשוואה השגויה הבאה: הזיזו גפרור אחד בלבד כדי שהמשוואה תהיה נכונה. לחידות גפרורים יש לעיתים פתרונות רבים. אנו הצענו במחוון אחד: ישנו

קרא עוד

ברזי מטבח המים זורמים ושוטפים ירקות טריים, נשפכים לקדרה, נמזגים לקומקום שירתח. בחרו ברז שיעשה את תענוג המים מושלם גם במטבח

ברזי מטבח המים זורמים ושוטפים ירקות טריים, נשפכים לקדרה, נמזגים לקומקום שירתח. בחרו ברז שיעשה את תענוג המים מושלם גם במטבח ברזי מטבח המים זורמים ושוטפים ירקות טריים, נשפכים לקדרה, נמזגים לקומקום שירתח. בחרו ברז שיעשה את תענוג המים מושלם גם במטבח Pull Down 302869 אוורסט ברז פרח 45 0 מזלף נשלף כלפי מטה 303369 נפטון סטיק ברז

קרא עוד

HaredimZ2.indb

HaredimZ2.indb יחידה :31חופפים משולשים נחפוף משולשים ונוכיח תכונות של אלכסוני משולשים שווה שוקיים ואלכסוני המלבן. שיעור.1חופפים במשולש שווה שוקיים נחקור ונוכיח תכונות של משולש שווה שוקיים נתון משולש שווה שוקיים שבו.

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד

ðñôç 005 î

ðñôç 005 î ו - משופר נספח לשאלון 005 9005 תוכן עניינים: עמ' סדרות תוספת לאי-שיוויונים ממעלה שניה יישומים 40 (כולל יישום במשפט ויאטה לעומת הנספח הקודם, השאלות הבאות הוחלפו : עמ ' שאלה עמ ' שאלה עמ ' שאלה 6,7,8,9 0,

קרא עוד

îáçï îúëåðú îñ' 1

îáçï îúëåðú îñ'  1 5 יח"ל מבחני חזרה במתמטיקה - במתכונת בחינות הבגרות לפי מיקוד הבחינה - קיץ 003 "כדי לקלוע למטרה צריך לכוון קצת למעלה ממנה" בעריכת: סרור אסעד אפריל 003 (úåãå ð 50) 'ñî úðåëúî ïçáî 'à ìç äøáâìà,øåùéîä úñãðä

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F2E5ECE5FA20EEE5EEF6E0E5FA20312E646F63>

<4D F736F F D20F4F2E5ECE5FA20EEE5EEF6E0E5FA20312E646F63> 1 תרגול פעולות מומצאות ( ( $ מה מהתשובות לא יכולה להיות תוצאה של הפעולה ) ( $ 1 הוגדרה פעולה חדשה $ + 1 1 + 10 + () () מה תוצאת הפעולה ) ( @ @ 10 = הוגדרה הפעולה החדשה 10 1 () 10 () 10 $ 19 $ 17 a) ( $

קרא עוד

ניטול ידני

ניטול ידני הכנס ה- 17 של המוסד לבטיחות ולגהות 17 נובמבר 2014 בטיחות ובריאות בתעסוקה הרמה וניטול ידני: ד"ר יוהנה גייגר ארגונומית ארצית המוסד לבטיחות ולגהות ענבר גלבוע ארגונומית מחוזית המוסד לבטיחות ולגהות ניטול ידני

קרא עוד

מטלת מנחה (ממ"ן) 11 הקורס: חשבון אינפיניטסימלי II חומר הלימוד למטלה: יחידות 2,1 4 מספר השאלות: 7 משקל המטלה: נקודות סמסטר: ב 2007 מו

מטלת מנחה (ממן) 11 הקורס: חשבון אינפיניטסימלי II חומר הלימוד למטלה: יחידות 2,1 4 מספר השאלות: 7 משקל המטלה: נקודות סמסטר: ב 2007 מו מטלת מנחה (ממ"ן) הקורס: - חשבון אינפיניטסימלי II חומר הלימוד למטלה: יחידות, 4 מספר השאלות: 7 משקל המטלה: נקודות 337 סמסטר: ב 7 מועד אחרון להגשה: אנא שים לב: מלא בדייקנות את הטופס המלווה לממ"ן בהתאם לדוגמה

קרא עוד

תכנון אלגוריתמים עבודת בית 4: תכנון אלגוריתמים תאריך הגשה: 02: , בצהריים,תא מספר 66 בקומת כניסה של בניין 003 מתרגל אחראי: אורי 0

תכנון אלגוריתמים עבודת בית 4: תכנון אלגוריתמים תאריך הגשה: 02: , בצהריים,תא מספר 66 בקומת כניסה של בניין 003 מתרגל אחראי: אורי 0 22 עבודת בית 4: תכנון אלגוריתמים תאריך הגשה: 2: 622, בצהריים,תא מספר 66 בקומת כניסה של בניין 3 מתרגל אחראי: אורי הוראות כלליות: כל עוד לא נאמר אחרת, כאשר הנכם מתבקשים לתאר אלגוריתם יש לספק את הבאות: תיאור

קרא עוד

Microsoft Word - Cosmic CAL Part 2 Hebrew Final

Microsoft Word - Cosmic CAL Part 2 Hebrew Final לסרוג יחד קוסמי חלק 2 זכויות יוצרים: הלן שרימפטון, 2018. כל הזכויות שמורות על ידי: הלן ב www.crystalsandcrochet.com בחסות של Stylecraft yarn קיצורים תך, תכים ח"ע חצי עמוד ל"א לולאה אחורית סיבוב עמ"ק עמוד

קרא עוד

שם כיף עם ג'ף מאגר פעילויות חלק א' חוברת של פעילויות מתמטיות: העשרה, העמקה, משחקים ואתגרים כיתה

שם כיף עם ג'ף מאגר פעילויות חלק א' חוברת של פעילויות מתמטיות: העשרה, העמקה, משחקים ואתגרים   כיתה שם כיף עם ג'ף מאגר פעילויות חלק א' חוברת של פעילויות מתמטיות: העשרה, העמקה, משחקים ואתגרים www.kefwithjeff.org כיתה Happy New Year 8 0 80 80 0 8 8 8 8 8 08 8 0 0 בכל שורה ובכל טור יש את המספרים עד כולל.

קרא עוד

מדינת ישראל סוג הבחינה: בגרות לבתי ספר על יסודיים משרד החינוך מועד הבחינה: קיץ תשע"ג, 2013 נספח לשאלון: אין להעביר את הנוסחאון לנבחן אחר נוסחאו

מדינת ישראל סוג הבחינה: בגרות לבתי ספר על יסודיים משרד החינוך מועד הבחינה: קיץ תשעג, 2013 נספח לשאלון: אין להעביר את הנוסחאון לנבחן אחר נוסחאו מדינת ישראל סוג הבחינה: בגרות לבתי ספר על יסודיים משרד החינוך מועד הבחינה: קיץ תשע"ג, 01 נספח לשאלון: 8801 אין להעביר את הנוסחאון לנבחן אחר )1 עמודים( הגדלים בנוסחאון מופיעים ביחידות SI 1 1 [ N m] kgf

קרא עוד