מבוא לחוגים ומודולים מערכי תרגול קורס

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "מבוא לחוגים ומודולים מערכי תרגול קורס"

תמליל

1 מבוא לחוגים ומודולים מערכי תרגול קורס יוני 2017, גרסה 1.1 אוניברסיטת בר אילן סמסטר ב תשע ז

2 תוכן העניינים 3 מבוא תרגול ראשון תרגול שני תרגול שלישי תרגול רביעי תרגול חמישי תרגול שישי תרגול שביעי תרגול שמיני תרגול תשיעי תרגול עשירי תרגול אחת עשר

3 מבוא כמה הערות טכניות לתחילת הקורס: דף הקורס נמצא באתר. שאלות בנוגע לחומר הלימודי מומלץ לשאול בדף השיחה באתר של הקורס. הקפידו למלא את דו ח תרגיל הבית. החומר בקובץ זה נאסף מכמה מקורות, ומבוסס בעיקרו על מערכי תרגול קודמים כשהקורס נקרא אלגברה מופשטת 2. נשתדל לכתוב בגופן הזה כשהגדרות ומושגים חשובים מופיעים בפעם הראשונה. This font נוסיף בצד גם את השם באנגלית, שעשוי לעזור כשמחפשים חומר נוסף שאינו בעברית. נשמח לכל הערה על מסמך זה. מחבר בשנת הלימודים תשע ז: תומר באואר 3

4 1 תרגול ראשון Rng, or non-unital ring Additive group 1.1 הגדרות בסיסיות הגדרה 1.1. חוג בלי יחידה (0,,+,R) הוא מבנה אלגברי המקיים: 1. (0,+,R) הוא חבורה אבלית. נקראת החבורה החיבורית של החוג. 2. (,R) הוא חבורה למחצה. 3. מתקיים חוג הפילוג (משמאל ומימין). כלומר לכל,a,b c R מתקיים (a + b)c = ac + bc, a(b + c) = ab + ac Commutative Ring Unital ring Division ring Field כאשר ההקשר ברור, נכתוב רק R במקום (0,,+,R). הגדרה 1.2. יהי R חוג בלי יחידה. לכמה סוגים מיוחדים של חוגים יש שם משלהם: 1. R הוא חילופי אם (,R) היא חבורה למחצה חילופית. 2. R הוא חוג (או חוג עם יחידה כשהבדל חשוב), אם (,R) מונואיד. איבר היחידה של המונואיד נקרא גם היחידה של החוג..3 R הוא חוג חילוק אם ), {0} \ (R חבורה..4 R הוא שדה אם ), {0} \ (R הוא חבורה אבלית. דוגמה 1.3. הרבה מבנים אלגבריים שפגשתם הם חוגים. למשל 1. (,+,Z) הוא חוג חילופי עם יחידה. למה הוא לא שדה? 2. (,+,2Z) הוא חוג חילופי בלי יחידה. 3. (,+, n Z) הוא חוג חילופי עם יחידה. עבור n ראשוני, אפילו מדובר בשדה. 4. Q ו- R הם שדות עם הפעולות הרגילות של חיבור וכפל. 5. הקווטרניונים הרציונליים והקווטרניונים הממשיים הם חוגי חילוק לא חילופיים. עוד בדוגמה Left invertible Unit 6. תהי X קבוצה. אז (,,(X) P) הוא חוג חילופי עם יחידה, כאשר (X) P זו קבוצת החזקה של X, זו פעולת ההפרש הסימטרי, הקבוצה הריקה היא איבר האפס ו- X הוא איבר היחידה. האם זה שדה? הגדרה 1.4. יהי R חוג. איבר a R נקרא הפיך משמאל (מימין) אם קיים b R כך ש- 1 = ba.(ab = 1) כמו בקורס מבוא לתורת החבורות, איבר הוא הפיך אם הוא הפיך משמאל ומימין, ובמקרה כזה ההופכי הוא יחיד. את אוסף האיברים ההפיכים נסמן R (זה לא חוג! רק תת חבורה כפלית). 4

5 תרגיל 1.5. יהי R חוג חילופי. הוכיחו כי (R) M n הוא חוג לגבי הפעולות של חיבור וכפל מטריצות. הראו כי (R) A M n הפיכה אם ורק אם det A R הפיכה. פתרון. קל לראות כי (+,(R) M) n זו חבורה אבלית שאיבר היחידה בה הוא מטריצת האפס, ש-(,(R) M) n הוא מונואיד שאיבר היחידה בו הוא מטריצת היחידה I, n ושמתקיים חוק הפילוג. לכן (R) M n חוג עם יחידה. צריך להראות שהדטרמיננטה היא כפלית גם כאשר עובדים מעל חוגים חילופיים, ולא רק מעל שדות. לא נעשה זאת כאן. נניח שקיימת מטריצה (R) B M n כך ש-.AB = BA = I n אז det(ab) = det(a) det(b) = det(i n ) = 1 = det(b) det(a) = det(ba) כלומר גם det(a) הפיכה (ההופכי הוא.(det(B) לכיוון השני נניח כי det(a) הפיכה עם הופכי c. R נעזר בתכונה A adj(a) = adj(a) A = det(a) I n וכשנכפיל ב- c נקבל.A (c adj(a)) = (c adj(a)) A = I n דוגמה.1.6 נסמן.Q[ 2] = { a + b 2 } a, b Q לגבי הפעולות הרגילות של חיבור וכפל זה שדה. בהמשך נוכל להבין את הסימון בתור פולינומים ב- 2 עם מקדמים רציונליים. קל לראות שכל הדרישות של שדה מתקיימות, ואנחנו נראה רק סגירות להופכי. יהי 0 2 b.a + אז 1 a + b 2 = 1 a + b 2 a b 2 a b 2 = a b 2 a 2 2b = 2 a a 2 2b b 2 Q[ 2] 2 a 2 2b 2 תרגיל 1.7. הראו כי החוג [2 ]Z אינו שדה, אבל שעדין יש בו אינסוף איברים הפיכים. פתרון. לאיבר [2 ]Z 2 אין הפיך כי [2 ]Z / 1. לכן זה לא שדה. נשים לב כי 2 ( ) ( ) 2 = 1 ולכן 2 2 2, הם הפיכים בחוג 2].Z[ כיוון ש- 1 > 2 2,3 + אז קבוצת החזקות הטבעיות שלו היא אינסופית. בנוסף כל חזקה כזו היא הפיכה כי ) n ( ) n 2 2 ( 3 +, ואלו הם אינסוף איברים הפיכים שונים = 1 דוגמה 1.8. יהי V מרחב וקטורי מעל שדה F. נסמן ב-( End(V את מרחב ההעתקות הלינאריות :φ. V V זהו חוג ביחס לפעולות החיבור וההרכבה, כאשר איבר האפס הוא העתקת האפס, ואיבר היחידה הוא העתקת הזהות.id אם נבחר } F,V = F N = {(x 1, x 2,... ) x i ונתבונן בשני העתקות D ((x 1, x 2,... )) = (x 2, x 3,... ) U ((x 1, x 2,... )) = (0, x 1, x 2,... ) קל לראות כי,D U = id אבל U D id ולכן D הפיכה מימין, אך לא משמאל. 5

6 Left zero divisor Domain Integral domain הגדרה 1.9. יהי R חוג. איבר a R 0 נקרא מחלק אפס שמאלי (ימני) אם קיים.(ba = 0) ab = כך ש- 0 b 0 הגדרה חוג ללא מחלקי אפס נקרא תחום. תחום חילופי נקרא תחום שלמות. דוגמה מצאו חוגים שאינם תחומים, תחומים שאינם תחומי שלמות ותחומי שלמות. 1. Z הוא תחום שלמות (mod 6) אינו תחום כי Z לכל חוג חילופי R ו- 1 > n, החוג (R) M n אינו תחום. 4. חוג עם חילוק הוא תחום. הגדרה יהי R חוג חילופי. חוג הפולינומים במשתנה x עם מקדמים ב- R מסומן Polynomial ring.r[x] זהו גם חוג חילופי (למה?) אם R תחום שלמות, אז גם R[x] תחום שלמות. אבל אם R שדה, אז R[x] לא נשאר שדה. הרי x 1 אינו הפיך. אפשר לראות זאת לפי פיתוח לטור טיילור: אבל הטור מימין אינו פולינום. 1 1 x = 1 + x + x דוגמה.1.13 האיבר [x] 1 + 2x Z 4 הפיך כי = 1 2.(1 + 2x) (1 2x) = 1 4x Subring Subrng 1.2 תת חוגים הגדרה יהי R חוג. תת קבוצה S R נקראת תת חוג אם היא חוג לגבי הפעולות המושרות מ- R וכוללת את איבר היחידה של R. אם R חוג בלי יחידה, אז תת קבוצה S R נקראת תת חוג בלי יחידה של R אם היא חוג בלי יחידה לגבי הפעולות המושרות מ- R. שימו לב שאין מניעה כי S היא בעצמה חוג עם יחידה (אבל לאו דווקא היחידה של R). טענה תת קבוצה S R היא תת חוג בלי יחידה של R אם ורק אם לכל.ab, a b S מתקיים a, b S דוגמה nz הוא תת חוג של Z לכל.n Z 2. יהי R חוג. אם S הוא תת חוג של R, אז (S) M n הוא תת חוג של (R) M. n 3. אם איבר היחידה של R שייך לתת חוג S, אז הוא איבר היחידה של S. האם ההפך נכון? בדקו מה קורה בשרשרת החוגים בלי יחידה הבאה: {( )} {( )} {( )} 0 M (C) 6

7 תרגיל יהי R חוג בלי יחידה, ויהי a R 0. הוכיחו כי ara הוא תת חוג בלי יחידה של R. פתרון. ברור כי ara לא ריקה ומוכלת ב- R. יהיו.aba, aca ara לפי טענה 1.15 מספיק לבדוק כי aba aca = a(ba ca) = a(b c)a ara aba aca = a(baac)a ara Idempotent Center תרגיל נניח e 2 = e R (איבר כזה נקרא אידמפוטנט). הוכיחו כי e הוא איבר היחידה של.eRe פתרון. יהי.eae ere אז.e eae = e 2 ae = eae = eae 2 = eae e הגדרה יהי R חוג. המ ר כּ ז של R הוא Z(R) = {r R a R, ar = ra} Centralizer המ ר כּ ז של תת קבוצה S R הוא C R (S) = {r R a S, ar = ra} דוגמה יהי R חוג. הנה כמה תכונות ברורות, וכמה פחות לגבי מרכזים: R. הוא תת חוג חילופי של Z(R) 1..C R (S) = R מתקיים S R אם ם לכל R = Z(R) חילופי אם ם R.2.Z(M n (R)) = Z(R) I n.3.r הוא תת חוג של C R (S).4.S C R (C R (S)).5.(C R (S ) C R (S) אז,S S בכך שאם (העזרו C R (S) = C R (C R (C R (S))).6 דוגמה הקווטרניונים הממשיים הם דוגמה לחוג חילוק לא חילופי, שאפשר לחשוב עליהם כתת החוג {( ) a b H = a, b C} M b ā 2 (C) 1 = ( ) 1 0, i = 0 1 נסו לבנות אותם גם כתת חוג של (R) M. 4 אם נסמן ) ( ) ( ) i, j =, k = 1 0 i 0 ( i 0 0 i.z(h) = Span R {1} = R ומתקיים H = Span R אז k} {1, i, j, 7

8 2 תרגול שני תרגיל 2.1 (לדלג). יהי F שדה עם מאפיין שונה מ- 2, ויהי a F כך ש- ) 2 F) a. / נסמן K = F [ a] = { α + β a α, β F } ואפשר לבדוק כי K שדה. נניח וקיים F b כך שלכל u, v F מתקיים b u 2 av 2 (לא לדאוג, קיימים שדות כאלו, כמו.(b = 5,a = 2,F = Q יהי,x = α + β a ונסמן. x = α β a הוכיחו כי הקבוצה הבאה היא חוג חילוק לא חילופי: {( ) x y D = x, y K} bȳ x פתרון. נוכיח כי D הוא תת חוג של (K) M. 2 הסגירות להפרש היא ברורה. עבור הסגירות לכפל נשים לב ( ) ( ) ( ) x y z w xz + yb w xw + y z = D bȳ x b w z bȳz + xb w bȳw + x z כדי להראות ש- D לא חילופי מספיק לבדוק ( ) ( ) ( ) ( ) 0 1 a 0 b 0 0 a 0 a a b 0 כעת נראה כי לכל איבר יש הופכי ב- D. מספיק להראות שלכל M D 0 מתקיים 0.det(M) אכן ( ) x y det = x x byȳ bȳ x וזה יהיה שווה 0 אם ורק אם.x x = byȳ אם = 0,y אז = 0,x x לכן = 0 2 α 2 aβ ולכן = 0 β α, = כי a אינו ריבוע ב- F. כלומר קיבלנו את מטריצת האפס. אם 0 y, אז b = x x yȳ נניח, x y = u + v a אז,b = u 2 av 2 וזו סתירה להנחה. בסך הכל קיבלנו כי M הפיך ב-( K ) M. 2 כעת רק נותר להראות כי M, 1 D וזה חישוב שנשאיר לבית. Ring homomorphism הגדרה 2.2. יהיו,R S חוגים. נאמר כי :φ R S הוא הומומורפיזם של חוגים אם:.1 לכל x, y R מתקיים φ(x)φ(y).φ(xy) =.2 לכל x, y R מתקיים φ(y).φ(x + y) = φ(x) + 8

9 3. S 1)φ. R ) = 1 אם מוותרים על הדרישה הזו נאמר כי φ הוא הומומורפיזם של חוגים בלי יחידה. דוגמה 2.3. הומומורפיזם האפס φ(r) = 0 S לכל r R הוא הומומורפיזם של חוגים בלי יחידה. Epimorphism Projection דוגמה 2.4. הומומורפיזם על נקרא אפימורפיזם או הטלה. למשל :φ Z Z n המוגדר לפי (n φ(x) = x (mod הוא אפימורפיזם של חוגים. טענה 2.5. יהיו,R S חוגים עם יחידה, ויהי :φ R S אפימורפיזם של חוגים בלי יחידה. הוכיחו כי φ אפימורפיזם של חוגים. הוכחה. מפני ש- φ על, אז קיים a R כך ש-.φ(a) = 1 S לכן φ(1 R ) = 1 S φ(1 R ) = φ(a)φ(1 R ) = φ(a 1 R ) = φ(a) = 1 S ולכן 1)φ. R ) = 1 S כלומר זה אפימורפיזם של חוגים. מה היה קורה אילו רק דרשנו ש- S הוא חוג בלי יחידה? הוכיחו שאז S הוא עדין חוג עם יחידה. דוגמה 2.6. הומומורפיזם חח ע נקרא מונומורפיזם או שיכון. למשל :φ Z Q המוגדר Monomorphism לפי φ(x) = x הוא מונומורפיזם של חוגים. מה לגבי :ϕ 2Z Q המוגדר לפי Embedding?ϕ(x) = x זה מונומורפיזם של חוגים בלי יחידה. דוגמה 2.7. יהי R חוג חילופי, ויהי A חוג המטריצות האלכסוניות ב-( A ) M. 2 נגדיר (( )) ( ) φ: A A לפי a 0 a 0 φ = 0 b 0 0 אז φ הומומורפיזם של חוגים בלי יחידה כי (( ) ( )) (( )) ( ) a 0 c 0 ac 0 ac 0 φ = φ = 0 b 0 d 0 bd 0 0 ( ) ( ) (( )) (( )) a 0 c 0 a 0 c 0 = = φ φ b 0 d (( ) ( )) (( )) ( ) a 0 c 0 a + c 0 a + c 0 φ + = φ = 0 b 0 d 0 b + d 0 0 ( ) ( ) (( )) (( )) a 0 c 0 a 0 c 0 = + = φ + φ b 0 d φ (1 A ) = φ (( )) 1 0 = 0 1 ( ) A אבל 9

10 Isomorphism Isomorphic הגדרה 2.8. הומומורפיזם חח ע ועל נקרא איזומורפיזם. נאמר שחוגים,R S שיש בינהם איזומורפיזם φ: R S הם איזומורפיים ונסמן.R = S דוגמה 2.9. העתקת הזהות היא תמיד איזומורפיזם. אבל יש עוד, למשל :φ C C המוגדרת לפי φ(z) = z היא איזומורפיזם של חוגים. תרגיל.2.10 יהי φ: Q Q הומומורפיזם של חוגים. הוכיחו כי.φ = id φ(n) = φ(1 } + {{ + 1 } ) = φ(1) + + φ(1) }{{} n times n times פתרון. יהי n. N אז = } 1 + {{ + 1 } = n n times כי = 1.φ(1) לכל הומומורפיזם מתקיים = 0,φ(0) ולכן φ(1) + φ( 1) = φ(1 1) = φ(0) = 0 נקבל כי 1 = (1)φ (1 )φ. = באופן דומה למספרים טבעיים נקבל שגם = φ( n) ( n. כמו כן 1 = φ(1) = φ n 1 ) ( ) 1 = nφ n n : m הזהות עבור הוא נקבל ש- φ,m Z לכל.φ ( 1 n n ) ( m ) φ = φ n ( m 1 n = φ(m)φ ( ) 1 = m n n ) = 1 ולכן n כמו שראינו, עבור שדות אחרים התרגיל הזה לא בהכרח נכון. למשל [2 ]Q :ϕ.ϕ id הוא איזומורפיזם, אבל ϕ(a + b 2) = a b המוגדר לפי 2 Q[ 2] תרגיל.2.11 יהי R חוג. הוכיחו (R)[x].M n (R[x]) = M n הגדרה יהי :φ R S הומומורפיזם של חוגים. כמו בקורסים אלגברה לינארית ותורת החבורות אי אפשר להתחמק מההגדרות הבאות: Image Kernel Endomorphism Automorphism.1 התמונה של φ היא R},Im φ = {φ(x) x והיא תת חוג של.S.2 הגרעין של φ הוא 0} = φ(x),ker φ = {x R והוא תת חוג בלי יחידה של.1 R / Ker φ אז,φ שימו לב שאם 0.R 3. אם R, = S נקרא ל- φ אנדומורפיזם. אם בנוסף φ הוא איזומורפיזם, אז הוא נקרא אוטומורפיזם. הגדרה יהי R חוג, I R תת חבורה חיבורית. Left ideal.1 נאמר כי I הוא אידאל שמאלי של R אם I לכל r R ו- I i מתקיים.r i I נסמן זאת I l R ולפעמים.I R 10

11 Right ideal (Two-sided) Ideal.2 נאמר כי I הוא אידאל ימני של R אם I לכל r R ו- I i מתקיים.i r I נסמן זאת.I r R 3. נאמר כי I הוא אידאל (דו צדדי) של R אם I לכל r R ו- I i מתקיים.I R נסמן זאת.r i, i r I דוגמה בחוג חילופי ההגדרות השונות של אידאל מתלכדות. Proper ideal דוגמה הקבוצה {0} היא אידאל של R הנקרא האידאל הטריוויאלי. לפי הגדרה גם R הוא אידאל, אבל בדרך כלל דורשים הכלה ממש I, R ואז קוראים ל- I אידאל נאות (או אמיתי). ברוב הקורס נתייחס רק לאידאלים נאותים. טענה יהי :φ R S הומומורפיזם. אז.Ker φ R למעשה גם כל אידאל הוא גרעין של הומומורפיזם כלשהו. דוגמה האידאלים היחידים של Z הם.nZ Left principal ideal דוגמה.2.18 נרחיב את הדוגמה הקודמת. יהי.a R אז הקבוצה R} Ra = {ra r היא אידאל שמאלי. הרי אם x, Ra אז קיים r R כך ש- ra x, = ואז לכל s R מתקיים sx = s(ra) = (sr)a Ra תת קבוצה מהצורה Ra נקראת אידאל ראשי שמאלי. דוגמה נמצא אידאל שמאלי שאינו אידאל ימני. נבחר (Q) R = M 2 ואת יחידת המטריצה e. 12 אז {( ) ( ) ( ) } {( ) a b 0 1 a b 0 a Re 12 = R = a, c Q} c d 0 0 c d 0 c הוא בודאי אידאל שמאלי. זהו לא אידאל ימני של R כי למשל ( ) ( ) ( ) = / Re I R הוכיחו.I = { a + b 5 a 5Z, b Z } Z[,R = ונבחר תרגיל יהי [5 פתרון. קל לראות כי I חבורה חיבורית (שאיזומורפית ל- Z.(5Z יהיו,a + b 5 R.5n + m 5 I אז ( a + b ) ( 5 5n + m ) 5 = 5 (an + bm) + (am + 5bn) 5 I מהחילופיות נובע ש- I הוא אידאל דו צדדי. תרגיל יהי R חוג חילופי, ויהי (R) A M n חוג המטריצות המשולשיות העליונות. הוכיחו כי אוסף המטריצות המשולשיות העליונות עם אפסים באלכסון הוא אידאל של.A 11

12 Sum of ideals Ideal generated by x תרגיל.2.22 יהי R חוג, ויהי I R אידאל. הוכיחו שאם I,1 אז.I = R פתרון. לפי הגדרה, לכל i I,r R מתקיים.r i I בפרט.r 1 = r I לכן.I = R מסקנה אידאל נאות אף פעם לא מכיל את איבר היחידה של החוג. אף יותר, אידאל נאות לא מכיל איברים הפיכים כלל. מסקנה בחוג חילוק כל האידאלים הם טריוויאלים. תרגיל.2.25 יהיו.a, b N הוכיחו כי b a אם ורק אם.aZ bz פתרון. מצד אחד, אם,aZ bz אזי בפרט a. bz לכן קיים n Z כך שמתקיים,a = bn כלומר.b a מצד שני, אם,b a אז קיים n Z כך שמתקיים.a = bn לכן אם.x bz כלומר,x = bnm ולכן x = כך ש- am m Z קיים,x az תרגיל הוכיחו שחיתוך אידאלים הוא אידאל. פתרון. יהיו I, J R אידאלים. לכל i I J,r R מתקיים r i I וגם r i J כי,I J הם אידאלים. לכן r. i I J כידוע לנו חיתוך תת חבורות הוא חבורה, ולכן I J אידאל. ודאו שאתם יכולים להראות שחיתוך כל קבוצה של אידאלים היא אידאל. הגדרה יהיו,I J אידאלים. נגדיר את סכום האידאלים האלו לפי I + J = {i + j i I, j J} ודאו שאתם יודעים להוכיח שזהו אידאל. כתבו את ההגדרה לסכום אידאלים סופי. az bz = lcm(a, b)z, דוגמה.2.28 יהיו.a, b Z אז az + bz = gcd(a, b)z משפט אוסף האידאלים של חוג עם יחס ההכלה הוא סריג מודולרי מלא, שבו.I J = I J,I J = I + J L Λ להיות אוסף הסכומים הגדרה למשפחה Λ של אידאלים נגדיר את הסכום L הסופיים x x n עבור.x i L i Λ ודאו שאתם יודעים להוכיח שהסכום של משפחת אידאלים (שמאליים, ימניים, דו צדדיים) הוא אידאל (שמאלי, ימני, דו צדדי), ושהוא איחוד של כל הסכומים הסופיים של אידאלים במשפחה Λ. הגדרה יהי R חוג, ויהי x R איבר. האידאל שנוצר על ידי x הוא { n } x = α i xβ i α i, β i R, n N i=1 סימון מקובל אחר הוא.RxR באופן דומה לאיברים x 1,..., x k R מגדירים x 1,..., x k = x x k 12

13 קל לראות שזו תת חבורה חיבורית, ושלכל ( n ) n r α i xβ i = (rα i )xβ i x, i=1 i=1 הערה למה x הוא אכן אידאל? r R מתקיים ( n n α i xβ i ) r = α i x(β i r) x i=1 i=1 זהו האידאל המינימלי המכיל את x והוא שווה לחיתוך כל האידאלים המכילים את x. בנוסף, אם Z(R),x אז. x = Rx = xr דוגמה בחוג Z[x] מתקיים 2, x = {2f(x) + xg(x) f(x), g(x) Z[x]} Z[x] תרגיל.2.34 מצאו חוג R ואיבר x R כך ש- Rx. x = פתרון. חייבים לבחור חוג לא חילופי. נשתמש בדוגמה 2.19 ונבחר (Q) R, = M 2.x = e 12 אז {( ) ( ) ( ) } {( ) a b 0 1 a b 0 a Re 12 = R = a, c Q} c d 0 0 c d 0 c ואם נבחר 0 c נקבל איבר ששייך ל- x אבל לא ל- Rx : ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) a b c d 0 1 = c d Product of ideals הגדרה יהיו,I J אידאלים. נגדיר את מכפלת האידאלים האלו לפי { n } IJ = i k j k i k I, j k J, k N k=1 כאשר הסכומים בקבוצה הם סופיים, אבל n לא מוגבל. ודאו שאתם יודעים להוכיח שזהו אידאל. כתבו את ההגדרה למכפלת אידאלים סופית. הערה.2.36 לכל זוג אידאלים I, J מתקיים.IJ I J דוגמה המכפלה הנקודתית של אידאלים אינה בהכרח אידאל. נבחר בחוג Z[x] את x I = 2, ואת x.j = 3, אז הקבוצה S = {f g f I, g J} אינה אידאל. האיברים באידאלים האלו הם מהצורה g =,f = 2f 1 + xf 2 I.3g 1 + xg 2 J אם נבחר = 2,f,g = 3 אז S.6 אם נבחר,f = g = x אז.x 2 S נוכיח כי + x 2 / S,6 ולכן S אינה תת חבורה חיבורית של החוג, ובפרט 13

14 לא אידאל. נניח בשלילה כי קיימים Z[x] f 1, f 2, g 1, g 2 ממעלה לכל היותר,2 ובלי הגבלת הכלליות f 1, g 1 הם קבועים, כך ש- (2f 1 + xf 2 ) (3g 1 + xg 2 ) = 6 + x 2 6f 1 g 1 + (2f 1 g 2 + 3f 2 g 1 ) x + f 2 g 2 x 2 = 6 + x 2 אז = 1 2.f 1 g 1 = f 2 g לכן = ±1 1.f 2 = g 2 = ±1,f 1 = g אבל אז לא יתכן כי 2f 1 g 2 + 3f 2 g 1 = 0 Comaximal ideals הגדרה יהי R חוג, ויהיו,I. J R נאמר כי,I J הם קו מקסימליים אם.I + J = R תרגיל.2.39 יהי R חוג חילופי. הוכיחו שאם I, J קו מקסימליים, אז.IJ = I J פתרון. ראינו בהערה 2.36 כי.IJ I J נתון כי.I + J = R לכן קיימים,i I j J כך ש- 1 = j.i + יהי.a I J אז a = a 1 = a(i + j) = a i + a j = i a + a j IJ ראינו דוגמה לכך בקורס בתורת החבורות. אם I = 2Z R, = Z ו- 3Z J, = אז 1 = ( 1) I + J ולכן.I + J = Z לפי מה שהוכחנו.2Z 3Z = 2Z 3Z = 6Z תרגיל.2.40 הוכיחו כי האידאלים 1, x 2x 1 הם קו מקסימליים בחוג.Z[x] פתרון. פשוט נראה כי 1 שייך לסכום האידאלים. אכן 1 = ( 2) (x 1) + (2x 1) x 1 + 2x 1 3 תרגול שלישי Principal ideal Principal ideal domain (PID) הגדרה 3.1. אידאל מהצורה x נקרא אידאל ראשי. חוג שבו כל אידאל הוא ראשי נקרא חוג ראשי, אבל לא נשתמש בהם יותר מדי. תחום שלמות ראשי נקרא בקיצור תחום ראשי, ובהם נתמקד. דוגמה 3.2. Z הוא תחום ראשי. האידאלים שלו הם מן הצורה.mZ תרגיל 3.3. הוכיחו כי Z[x] אינו ראשי. פתרון. נביט באידאל Z[x]. 2, x יהי x.h(x) = 2f(x) + xg(x) 2, אז, q = 2, x /.1 לכן זה אידאל נאות. נניח בשלילה כי 2, x ונסיק כי,h(0) 2Z[x] אז q 2 וגם q x. כלומר q הוא מחלק משותף של 2 ושל x בחוג.Z[x] לכן = ±1,q ונגיע לסתירה כי Z[x] q = אינו נאות. 14

15 הערה 3.4. בחוג Q[x] האידאל x,2 הוא ראשי כי 2, x = 2 + x = Q[x] + x = Q[x] = 1 תרגיל 3.5 (לבית). הוכיחו שבחוג [y Q[x, האידאל y,x אינו ראשי. טענה 3.6. מנה של חוג ראשי היא ראשית (למה?). הסיקו כי החוג Z/nZ הוא ראשי. ודאו שאתם יודעים מתי Z/nZ הוא תחום ראשי. Simple דוגמה 3.7. חוג R יקרא פשוט אם אין לו אידאלים פרט ל- R ול-{ 0 }. דוגמה 3.8. חוג חילוק הוא פשוט. האם ההפך נכון? תרגיל 3.9. הוכיחו שאם חוג (עם יחידה) R הוא חילופי ופשוט, אז הוא שדה. פתרון. יהי x R.0 אז,Rx = R כי R פשוט. בנוסף x הפיך כי קיים y R כך ש- 1 =.yx עקב החילופיות, גם = 1.yx לכן R שדה. תרגיל הוכיחו שאם R חוג פשוט, אז Z(R) שדה. פתרון. ראינו כבר כי Z(R) הוא תת חוג חילופי. יהי Z(R) x 0. מפני ש- R פשוט נקבל.Rx = xr = R כמו בתרגיל הקודם קיבלנו כי x הפיך. נשאר להוכיח כי Z(R).x 1 עבור כל r R מתקיים,xr = rx לכן,r = x 1 xr = x 1 rx לכן.x 1 Z(R) ולכן,rx 1 = x 1 r משפט.3.11 יהי.I R אז (R) M n (I) M n וכל אידאל של (R) M n הוא מן הצורה הזו. דוגמה.3.12 (Z).M n (2Z) M n הערה אם D הוא חוג חילוק, אז (D) M n הוא חוג פשוט כי ל- D אין אידאלים לא טריוויאלים. לכן ((D) Z(M n הוא שדה, והוא איזומורפי ל-( Z(D. הראו כי.Z(M n (D)) = {d I n d Z(D)} תרגיל.3.14 יהי (R) A M n תת חוג, ויהי.I A האם קיים J R כך ש-?I = A M n (J) פתרון. לא. ניקח בתור A את המטריצות המשולשיות העליונות ב-( Z ) M, 2 ובתור I את המטריצות ב- A עם אפסים באלכסון. כל האידאלים של (Z) M 2 הם מן הצורה מכיל מטריצות שאינן ב- I. A והחיתוך שלהם עם M 2 (mz) תרגיל יהי D חוג חילוק שאינו שדה. נסמן Z(D) F. = הוכיחו שלכל d D\F מתקיים D[x]. x d = 15

16 פתרון. נוכיח שהאידאל d x מכיל איבר הפיך. יהי e D כך ש- de.ed אז f(x) = e(x d) + (x d)e x d Quotient ring לכן מפני ש- D חוג חילוק, אז ל-( f(x יש הופכי. ובנוסף.f(x) = ed de D. x d = D[x] שימו לב שאם,a F אז [x] x a = F (לאיברים באידאל דרגה לפחות.(1 תרגיל.3.16 תנו דוגמה לחוגים,R, S הומומורפיזם φ: R S ואידאל I R כך ש-( φ(i אינו אידאל של S. פתרון. הזכרו שאם φ על, אז φ(i) אידאל. אז ניקח R = Z ואת S = Q עם השיכון הטבעי φ. = id התמונה של Z תחת φ היא Z, וזה לא אידאל של Q, כי האידאלים היחידים שלו הם טריוויאלים. הגדרה יהי R חוג, ויהי I R אידאל. חוג המנה הוא הקבוצה R/I = {a + I a R} עם פעולות החיבור (a + I)+(b + I) = (a + b)+i והכפל.(a + I) (b + I) = ab+i איבר האפס הוא I ואיבר היחידה הוא 1. R + I הערה.3.18 המחלקות a + I ו- I a + הן אותו איבר בחוג המנה. R /I דוגמה Z.I = 18Z,R = אז R/I = {18Z, Z, Z, Z, Z, Z} Z 6 (בקורס בתורת החבורות החבורה החיבורית של חוג המנה איזומורפית לחבורה היינו מסמנים.( R /I = Z /6Z לפי טבלת הכפל נראה שכחוגים R /I לא איזומורפי ל- 6Z / : Z Z/pZ = {pz, 1 + pz,..., (p 1) + pz} = F p דוגמה יהי p ראשוני, אז דוגמה.3.21 נסמן R[x].I = x = {f(x)(x 2 + 1) f(x) R},R = לכל איבר a R נסמן.a = a + I R /I מתקיים.x 2 + I = x 2 (x 2 + 1) + I = 1 + I לכן 1 = 2.x באופן דומה אפשר להראות כי x 4 = 1,x 3 = x וכו. נקבל כי R/I = {α + βx α, β R} כי כל איבר x n הוא ±x או,±1 כשמתקיים 1 = x.x לבית: הוכיחו. R /I = C 16

17 תרגיל.3.22 יהי /3Z[x].I = x 2 + 1,R = Z מה העוצמה של? R /I פתרון. באופן דומה לתרגיל הקודם נקבל /3Z}. R /I = {α + βx α, β Z לכן = /I R.9 Nilpotent הגדרה.3.23 איבר x R הוא נילפוטנטי אם קיים n N כך ש- 0 = n.x תרגיל יהי R חוג חילופי ויהי N אוסף האיברים הנילפוטנטיים ב- R..1 הוכיחו כי.N R 2. הוכיחו כי ב- N / R אין איברים נילפוטנטיים לא טריוויאליים (כלומר שונים מ- 0 ). 3. תנו דוגמה לחוג לא חילופי שבו N אינו אידאל. פתרון..1 N אינו ריק כי N.0 יהיו.a, b N אז קיימים n, m N כך ש- 0 = m a. n = b נוסחת הבינום של ניוטון נכונה גם בחוגים חילופיים. לכן (a b) n+m = n+m k=0 ( ) n + m ( 1) k a k b n+m k k אם,k n אז = 0 k.a אחרת, k < n ולכן,m < n+m k כלומר = 0 n+m k.b לכן.a b N ברור שאם,r R אז ra N כי = 0 n.(ra) n = r n a.2 נניח בשלילה כי x = x + N R /N 0 הוא נילפוטנטי. אז קיים n N כך ש- 0 = n.x כלומר N = 0 = x n = (x + N) n = x n + N ולכן.x n N כלומר x n הוא נילפוטנטי, ולכן קיים k N כך ש- 0 = k.(x n ) לכן = 0 nk,x ונקבל.x N אך זו סתירה כי הנחנו.x 0 = N ( = 12.e אז = 0 21,e 2 12 = e 2 ולכן הם 0 ),e 21 = ( נבחר (Q),R = M 2 ) 0 נילפוטנטיים. אבל לכל n N (e 12 + e 21 ) n = ( ) n ( ולכן e e 21 / N כלומר N אינו סגור לחיבור, ובפרט אינו אידאל. ) First isomorphism theorem משפט 3.25 (משפט האיזומורפיזם הראשון). יהי f : R S הומומורפיזם, אז R/Ker f = Im f בפרט אם φ: R S אפימורפיזם, אז. R /Ker f = S 17

18 Subring אז f : Z Z n הומומורפיזם המוגדר לפי n).f(a) = a (mod דוגמה.3.26 יהי. Z /nz = Z n מעתה נשתמש בסימון Z /nz (או (Z/nZ ונפסיק להשתמש בסימון Z n עבור החוג הזה, כדי לא להתבלבל עם הסימון לחוג המספרים ה- p -אדיים שנפגוש בעתיד. הגדרה יהי R חוג, R 0 R תת חוג ו- R X תת קבוצה. תת החוג הנוצר (מעל generated by X נסמן.X ואת המכילים את R 0 S R הוא חיתוך כל תת החוגים X על ידי (R 0 תת חוג זה בסימון [X] R. 0 אם R, 0 [X] = R אז נאמר כי R נוצר על ידי X. אם } n X = {a 1,..., a סופית, אז נסמן ] n.r 0 [X] = R 0 [a 1,..., a אם קיימת Finitely קבוצה סופית X כך ש- R R 0 [X] = נאמר כי R נוצר סופית מעל R. 0 generated Evaluation map הערה [X] R 0 הוא תת החוג הקטן ביותר (ביחס להכלה) של R המכיל את R 0 ואת X. הערה אם Z(R) a, אז [a] R 0 הוא אוסף הפולינומים ב- a עם מקדמים מ- R. 0 דוגמה.3.30 Z R = נוצר סופית מעל כל תת חוג R 0 = nz עבור 0,n כי.R 0 [1] = Z דוגמה.3.31 יהי ] n S = R[x 1,..., x חוג פולינומים ב- n משתנים מעל.R אז S נוצר סופית מעל R עבור } n.x = {x 1,..., x תרגיל כל חוג חילופי שנוצר סופית מעל R 0 הוא מנה (ליתר דיוק, איזומורפי למנה, אבל אנחנו לא נדקדק) של חוג הפולינומים ] n R 0 [x 1,..., x עבור n כלשהו. פתרון. יהי S חוג שנוצר סופית מעל.R 0 אז קיימת } n X = {a 1,..., a כך ש-,π(x i ) = a i לפי π : R 0 [x 1,..., x n ] S נגדיר העתקה.S = R 0 [a 1,..., a n ] π(r) = r לכל r R 0 והרחבת ההגדרה באופן שמכבד חיבור וכפל. כלומר לכל איבר של ] n R 0 [x 1,..., x נגדיר ) n.π(f(x 1,..., x n )) = f(a 1,..., a הוכיחו כי זו הומומורפיזם של חוגים. אפשר לבדוק כי π הוא על: כל איבר של S ניתן להציג כפולינום ) n,f(a 1,..., a ומקור אפשרי שלו הוא ) n.f(x 1,..., x לפי משפט האיזומורפיזם הראשון.S = R /Ker π הערה הכיוון השני של התרגיל הקודם אינו נכון. למשל נבחר Z[x] R 0 = Z R, = ואת האידאל.2Z[x] המנה לגבי האידאל הזה איזומורפית ל-[ 2Z[x / Z (הוכיחו שקיים אפימורפיזם /2Z[x] φ: Z[x] Z שהגרעין שלו הוא.(2Z[x] אבל /2Z[x] Z אינו נוצר סופית מעל Z, כיוון שאינו מכיל תת חוג האיזומורפי ל- Z, שהרי לכל /2Z[x] a Z מתקיים = 0.2a נביא כמה דוגמאות לשימושים במשפט האיזומורפיזם הראשון להבנת חוגי פולינומים. יהי R חוג חילופי. דוגמה יהי a R (התוצאה תהיה נכונה כאשר R לא חילופי, אם Z(R) a), ונביט בהעתקת ההצבה φ a : R[x] R המוגדרת לפי f(a).φ a (f(x)) = הוכיחו שמדובר באפימורפיזם. הגרעין של φ a הוא כל הפולינומים ש- a הוא שורש שלהם. בפרט, עבור = 0 a נקבל x,ker φ 0 = שכן מדובר בכל הפולינומים שהמקדם החופשי שלהם הוא 0. לכן.R[x, y]/ y = R[x] הראו שבאופן דומה גם.R[x]/ x = R 18

19 תרגיל.3.35 הראו כי a.ker φ a = x פתרון. נסתכל על ההעתקה R[x] ψ : R[x] המוגדרת לפי = 1,ψ(1) ψ(x) = x a והרחבה להומומורפיזם. הוכיחו שקיבלנו למעשה איזומורפיזם. נשים לב ש- 0 הוא שורש של R[x] f(x) אם ורק אם a הוא שורש של,ψ(f(x)) וגם שמקבלים = ψ( x ). x a. x a והגרעין שלה הוא,a היא בעצם הצבת R[x] ψ 1 φ 0 השרשרת R[x] R Ring of polynomial functions דוגמה.3.36 כל פולינום R[x] f(x) אפשר לזהות כפונקציה.f(x): R R נסתכל על חוג הפונקציות מ- R ל- R, שנסמן R R עם חיבור וכפל נקודתי. כלומר = (fg)(x),f(x)g(x).(f + g)(x) = f(x) + g(x) מצאו את איבר היחידה ואיבר האפס בחוג הזה. מכאן קל להגדיר הומומורפיזם :φ. R[x] R R שימו לב שזה לא בהכרח שיכון. למשל אם,R = Z /2Z אז = 0 x).φ(x 2 בנוסף φ לא בהכרח על. למשל אם,R = R אז לפונקציה e x אין מקור. לפי משפט האיזומורפיזם הראשון, נקבל,R[x]/ Ker φ = Im φ כאשר הגרעין הוא אוסף כל הפולינומים שהצבת כל ערך מ- R תתן 0. את התמונה נסמן (R),Im φ = P ונקרא לה חוג הפונקציות הפולינומיאליות מעל R. אפשר לקבל הגדרות דומות ליותר ממשתנה אחד. תרגיל הוכיחו שהחוגים R = C[x,y] / xy 1, S = C[x,y] / y x 2 אינם איזומורפיים. פתרון. נראה כי ] 1 t S = C[t],R = C[t, לפי בניית איזומורפיזמים: R C[t, t 1 ], S x t,y t 1 C[t] x t,y t 2 ועכשיו נותר להראות C[t].C[t, t 1 ] נזכר בתרגיל לפיו אם T תחום, אז = [x]) (T T. נקבל כי S {0} = (C[t]) {0} = C {0} היא קבוצה הסגורה לחיבור, אבל {0} R לא סגורה לחיבור כי ] 1 t 1, t C[t, ואילו + t 1 לא הפיך. 4 תרגול רביעי Second isomorphism theorem משפט 4.1 (משפט האיזומורפיזם השני). יהי I R אידאל, ויהי S R תת חוג. אז S/S I = S+I /I 19

20 דוגמה 4.2. הזכרו כי לכל,n m Z מתקיים gcd(n, m) lcm(n, m) = nm נראה דרך להוכיח זאת עם אידאלים של Z. למשל לפי משפט האיזומורפיזם השני gcd(n,m)z/nz = nz+mz /nz = mz /nz mz = mz /lcm(n,m)z תרגיל.4.3 יהיו I J אידאלים של.R הוכיחו שקיים אפימורפיזם.R/I R/J פתרון. מה כבר אפשר לעשות אחרי שיודעים איך נראים האיברים בחוגי המנה? נגדיר φ: R/I R/J לפי.φ(r + I) = r + J נבדוק שההעתקה הזו מוגדרת היטב. נניח.r + J = s + J לכן.r s J ולכן גם,r s I אז.r + I = s + I נבדוק שההעתקה הזו מכבדת את החיבור: φ((r+i)+(s+i)) = φ((r+s)+i) = (r+s)+j = (r+j)+(s+j) = φ(r+i)+φ(s+i) את הכפל הוכיחו בבית, ונשאר להוכיח שההעתקה על. לכל r + J יש מקור, למשל.r + I לכן φ אפימורפיזם. Third isomorphism theorem Maximal ideal משפט 4.4 (משפט האיזומורפיזם השלישי). יהיו I J אידאלים של חוג R. אז R/I/J/I = R /J הגדרה 4.5. אידאל נאות I R נקרא אידאל מקסימלי אם לא קיים אידאל נאות שמכיל אותו ממש. דוגמה 4.6. בחוג Z 32Z/ יש רק אידאל מקסימלי אחד והוא Z/32Z 2 (זה קיצור לכתיב.5 ו- Z/45Z 3 Z/45Z יש שני אידאלים מקסימליים והם Z /45Z.((2 + בחוג 32Z) Z/32Z דוגמה 4.7. בחוג חילוק אין אידאלים לא טריוויאלים, ולכן אידאל האפס הוא אידאל מקסימלי. דוגמה 4.8. לכל מספר ראשוני p, האידאל pz Z הוא מקסימלי. האם יש עוד? דוגמה 4.9. עבור חוג חילופי R, האידאל [y x R[x, אינו מקסימלי. למשל כי האידאל הנאות 0} = 0) f(0, J = {f(x, y) מכיל אותו ממש. תרגיל.4.10 יהי f : R S אפימורפיזם, ויהי I R אידאל נאות המכיל את.Ker f הוכיחו שגם f(i) S אידאל נאות. פתרון. נשאיר כתרגיל לבית ש-( f(i הוא אידאל. נניח בשלילה ש- R I אידאל נאות, אבל.f(I) = S נבחר איבר,x R \ I וקיים איבר y I כך ש-( f(x.f(y) = נשים לב כי y),x = y + (x וגם ש- I.x y Ker f לכן,x I וזו סתירה. שימו לב שאם I אינו מכיל את הגרעין, אז הטענה לא נכונה. למשל f : Z Z 2Z/ עם גרעין.Ker f = 2Z נבחר I = 3Z שהוא אידאל נאות, וגם.f(3Z) = Z /2Z 20

21 מסקנה.4.11 יהי f : R S אפימורפיזם. אם J S אידאל מקסימלי, אז גם (J) f 1 מקסימלי. הוכחה. נניח בשלילה שקיים אידאל.f 1 (J) I R אז (0) 1 f Ker f = (J),f 1 ולכן.Ker f I אז גם f(i) S הוא אידאל נאות לפי התרגיל הקודם. אבל הוא מכיל ממש את J, כי פרט ל-( J ) f 1 הוא מכיל איברים נוספים שלפי הגדרה לא נשלחים ל- J. לכן קיבלנו סתירה למקסימליות של J. שימו לב שהטענה לא נכונה ללא הדרישה לאפימורפיזם. למשל ההכלה :φ Z Q מקיימת {0} = ({0}) 1 φ. האידאל {0} הוא מקסימלי ב- Q כי מדובר בשדה, אבל לא ב- Z. משפט יהי R חוג. אידאל נאות I R הוא מקסימלי אם ורק אם R/I הוא פשוט. אם בנוסף R חילופי, אז I מקסימלי אם ורק אם R/I שדה. דוגמה האידאל Z[x],x p הוא מקסימלי לכל מספר ראשוני p מפני שחוג המנה Z[x]/ x, p = F p הוא שדה. אבל x לא מקסימלי, כי Z[x]/ x = Z אינו שדה (או כי x מוכל ממש ב- p,x ). Correspondence theorem Prime משפט 4.14 (משפט ההתאמה). יהי I R אידאל. אז ההתאמה A A/I היא איזומורפיזם של סריגים בין האידאלים של R המכילים את I לבין האידאלים של.R/I ההתאמה שומרת הכלה, חיבור, כפל, חיתוך ומנות. 4.1 אידאלים ראשוניים הגדרה.4.15 אידאל נאות I R יקרא ראשוני אם לכל A, B R המקיימים,AB I אז A I או.B I הערה עבור חוגים חילופיים ההגדרה לראשוניות גוררת את התנאי היותר חזק שלכל a, b R המקיימים,ab I אז a I או.b I בחוגים לא חילופיים, זה תנאי שעשוי להיות יותר חזק ממש. למשל, יהי חוג חילוק D ונתבונן בחוג הפשוט (D).M 2 אידאל האפס (D) M 2 {0} הוא ראשוני, אבל מתקיים ( ) ( ) = ( ) מבלי שאף אחד מן האיברים באגף שמאל שייך לאידאל האפס. דוגמה בחוג פשוט אידאל האפס הוא תמיד ראשוני. תרגיל יהי C(R) חוג הפונקציות הממשיות הרציפות (עם חיבור וכפל נקודתיים). הוכיחו כי I = {f C(R) f(0) = 0} הוא אידאל ראשוני. 21

22 פתרון. אנחנו כבר יודעים מתרגיל הבית ש-( C(R I. נניח,f(x)g(x) I אז = 0.f(0)g(0) אך מפני ש- R הוא תחום שלמות, אז = 0 (0)f או = 0 (0)g. כלומר.g(x) I או f(x) I משפט יהי R חוג חילופי. אז R הוא תחום שלמות אם ורק אם {0} הוא אידאל ראשוני. מסקנה יהי R חוג. אז I R ראשוני אם ורק אם {0} הוא ראשוני בחוג המנה. R /I מסקנה יהי R חוג חילופי. אז אידאל נאות I R הוא ראשוני אם ורק אם R/I תחום שלמות. דוגמה האידאל Z[x] x הוא ראשוני כי חוג המנה Z[x] x / = Z הוא תחום שלמות. דוגמה.4.23 האידאל (Z/4Z)[x] x אינו ראשוני, כי (Z/4Z)[x] / x = Z/4Z אינו תחום שלמות. השוו לדוגמה תרגיל יהי R חוג חילופי, ו- R I אידאל נאות. הוכיחו כי I ראשוני אם ורק אם R \ I סגורה לכפל. פתרון. בכיוון הראשון I ראשוני, ונניח בשלילה כי,a, b R \ I אבל.ab / R \ I אזי,b / R \ I או a / R \ I כלומר.b I או a I נקבל I ומהראשוניות של,ab I שזו סתירה. בכיוון השני נניח סגירות לכפל של.R\I אם ab I וגם,a, b / I אזי.a, b R\I לכן גם ab R \ I וזו סתירה. תרגיל יהי R חוג חילופי שבו כל האידאלים הם ראשוניים. הוכיחו כי R שדה. פתרון. מן הנתון נקבל בפרט ש-{ 0 } אידאל ראשוני, ולכן R תחום שלמות. יהי 0.x x 2 שהוא ראשוני מהנתון, ולכן, x 2 ונראה שהוא הפיך. נתבונן באידאל x R כלומר קיים a R כך ש-,x = ax 2 ונקבל = 0 1).x(ax מפני ש- R תחום שלמות וגם 0,x אז = 1.ax כלומר x הפיך, כדרוש. הערה אם,I J R ראשוניים, אז I J לא בהכרח ראשוני. למשל בחוג Z האידאלים 3Z 2Z, הם ראשוניים, אבל חיתוכם 2Z 3Z = 6Z אינו ראשוני. טענה יהי R חוג חילופי. כל אידאל מקסימלי של R הוא ראשוני. הוכחה. יהי I R מקסימלי. אז R/I הוא שדה כי R חילופי. בפרט, R/I הוא תחום שלמות, ולכן I ראשוני. טענה 4.28 (לדלג). יהי R חוג. כל אידאל מקסימלי של R הוא ראשוני. 22

23 הוכחה. נניח בשלילה כי I R מקסימלי ואינו ראשוני. כלומר קיימים,A B R כך ש- I,AB אבל.A, B I קל לראות כי (A + I) (B + I) = AB + AI + IB + I 2 I מפני ש- I מקסימלי, נקבל,A + I = B + I = R ולכן.RR I כלומר,I = R וזה בסתירה למקסימליות. מסקנה בחוג בלי יחידה, אידאל מקסימלי M R הוא לא ראשוני אם ורק אם.R 2 M דוגמה בחוג בלי יחידה R = 2Z האידאל I = 4Z הוא מקסימלי, אבל הוא לא ראשוני, כי.R 2 I תרגיל.4.31 יהי R חוג חילופי. הוכיחו שאם לכל x R קיים > 1 n כך ש- x,x n = אז כל אידאל ראשוני הוא מקסימלי. פתרון. יהי P R אידאל ראשוני, ויהי M R אידאל מקסימלי המכיל את P (למה בהכרח קיים כזה?). נניח בשלילה שקיים.x M \ P מתקיים x n = x עבור > 1.n לכן x(x n 1 1) = x n x = 0 P לכן בהכרח.x n 1 1 P אבל אז גם,x n 1, x n 1 1 M ולכן M,1 שזו סתירה למקסימליות של M. לכן P. = M Prime avoidance lemma למה 4.32 (למת ההתחמקות מראשוניים). יהי R חוג חילופי, ויהיו P 1,... P n R אידאלים ראשוניים. אם אידאל I R מוכל באיחוד i P i, אז I P j עבור j n 1 כלשהו. הוכחה. נוכיח את הגרסה השקולה, שאם I אינו מוכל באף אחד מ- P, i אז הוא לא מוכל באיחוד i P i. נעשה זאת על ידי מציאת איבר a I שאינו שייך לאף P. i נתחיל במקרה = 2.n לפי ההנחה ישנם איברים.a 2 I \ P 1,a 1 I \ P 2 אם a 1 / P 1 או,a 2 / P 2 אז מצאנו איבר שאינו שייך ל- P 1 P 2 וסיימנו. לכן נניח כי.a i P i לכן,a 1 + a 2 I אבל לא באף.P i הרי אם a 1 + a 2 P 1 נקבל ש- a 2 = (a 1 + a 2 ) a 1 P 1 שזו סתירה. נמשיך באינדוקציה על n. לפי הנחת האינדוקציה, I אינו מוכל באף איחוד של 1 n אידאלים מ-.P 1,..., P n נבחר a i I \ j i P j כמו מקודם, ונוכל להניח כי.a i P i ניקח את האיבר a = a 1 a 2... a n 1 + a n ששייך ל- I, אך לא לאיחוד i P i. הרי אם,a P n אז,a 1 a 2... a n 1 P n ומפני ש- P n ראשוני נקבל a i P n עבור n 1 i כלשהו, וזו סתירה. אילו a P i עבור n 1,i אז נקבל a, n P i שזו שוב סתירה. 23

24 הערה ישנן גרסאות רבות של למת ההתחמקות מראשוניים. בגרסה מעט יותר חזקה נניח שנתונה תת קבוצה E R הסגורה לחיבור וכפל, ואידאלים n I, J, P 1,..., P R כאשר P i ראשוניים. אם E אינה מוכלת באף אחד מן האידאלים האלו, אז היא לא מוכלת באיחודם. 5 תרגול חמישי Prime ring 5.1 חוגים ראשוניים הגדרה 5.1. חוג R נקרא ראשוני אם לכל שני אידאלים,A B R המקיימים = 0,AB אז = 0 A או = 0.B באופן שקול, חוג הוא ראשוני אם המכפלה של כל שני אידאלים השונים מאפס, שונה מאפס. משפט.5.2 R ראשוני אם ורק אם לכל a, b R 0 קיים x R כך ש- 0.axb משפט 5.3. כל תחום הוא ראשוני. משפט 5.4. חוג חילופי הוא ראשוני אם ורק אם הוא תחום שלמות. תרגיל 5.5. יהי R חוג ראשוני. הראו שהמרכז Z(R) הוא תחום שלמות. פתרון. נעזר במשפט 5.4 מפני ש-( Z(R חילופי. יהיו Z(R),A B כך ש- 0 =.AB לכן AR נקבל = 0 R מהראשוניות של.ARBR = ABR ומתקיים = 0 AR, BR R או = 0,BR ומכאן מסיקים כי = 0 A או = 0 B. כלומר Z(R) ראשוני, ולכן הוא גם תחום שלמות. תרגיל 5.6. ראינו כבר שתת חוג של שדה הוא תחום שלמות. הפריכו את המקרה הלא חילופי: מצאו תת חוג של חוג פשוט שאינו ראשוני. פתרון. יהי F שדה. אז ) F) R = M 2 הוא חוג פשוט, ונסמן ב- T את תת החוג של מטריצות משולשיות עליונות ב- R. אז T הוא לא ראשוני כי מכפלת האידאלים ( ) ( ) 0 I =, J = היא אפס, אך הם כמובן שונים מאפס. תרגיל 5.7 (ממבחן). חוג R נקרא ראשוני למחצה אם לא קיים אידאל I R 0 כך Semiprime ש- 0 = 2 I. אידאל P בחוג כלשהו R נקרא ראשוני למחצה אם R/P הוא חוג ראשוני למחצה. 1. הוכח כי כל אידאל ראשוני הוא אידאל ראשוני למחצה. 2. הוכח כי P ראשוני למחצה אם ורק אם לכל אידאל I, R אם I, 2 P אז.I P 24

25 פתרון. קל לראות שהסעיף השני גורר את הראשון. לכן נוכיח רק את הסעיף השני. תהי :φ R R/P ההטלה הטבעית. נניח כי P ראשוני למחצה, ולכן R/P ראשוני למחצה. יהי אידאל I R המקיים I. 2 P נפעיל את φ, שהיא אפימורפיזם, ולכן φ(i) R/P ובנוסף = 0 2.(φ(I)) מהראשוניות למחצה של,R/P נסיק כי.I P ולכן,φ(I) = 0 בכיוון ההפוך, נניח כי P לא ראשוני למחצה, ולכן R/P לא ראשוני למחצה. לכן קיים אידאל I R/P 0 כך ש- 0 = 2.I האידאל φ 1 (I) R מקיים 2 (I)) (φ 1,P אבל,φ 1 (I) P וזו סתירה. 5.2 מיקום מרכזי הגדרה 5.8. יהי R חוג ותהי S R תת קבוצה המקיימת: 1. כל איברי S הם רגולריים (כלומר לא מחלקי אפס). 2. S סגורה לכפל. S Z(R).3 1 S.4 במילים: S היא תת מונואיד כפלי מרכזי של איברים רגולריים. נסמן ב- R S 1 את קבוצת מחלקות השקילות של S R תחת היחס (s, r) (s, r ) rs = sr Localization ונסמן את המחלקה של (r, s )ב-. r הקבוצה S, 1 R יחד עם פעולות הכפל והחיבור s שמגיעות כשברים מ- R, הוא חוג הנקרא המיקום של R ב- S. הערה.5.9 יש מונומורפיזם טבעי ι: R 1 S 1 R לפי.ι(r) = r הוא שולח את איברי S לאיברים הפיכים. התכונה האוניברסלית של מיקום היא שאם f : R T הוא הומומורפיזם של חוגים כך ש- T,f(S) אז קיים הומומורפיזם יחיד g : S 1 R T כך ש- ι.f = g הערה בדרישות מתת הקבוצה S, ניתן לוותר על הדרישות ש- S סגורה לכפל, ועל S 1, ואת המיקום היינו מגדירים ביחס לסגור הכפלי של S. מפני שלרוב נדבר על מיקום בחוגים חילופיים, אז גם הדרישה Z(R) S מתייתרת. { [ Z.S 1 R = שימו לב 1 3] } = 3.S אז דוגמה.5.11 נבחר k k N,R = Z [ 1 Z φ: Z[x] שבו 1 x אינו חח ע, מפני שהגרעין לא 3 3] שהומומורפיזם ההצבה טריוויאלי. למשל 0 1.3x הגדרה יהי R חוג חילופי. נאמר שהוא חוג מקומי אם יש לו אידאל מקסימלי Local ring יחיד. 25

26 דוגמה.5.13 יהי p Z ראשוני. אז S = Z \ pz סגורה לכפל והחוג Z p = S 1 Z הוא חוג מקומי. האידאל המקסימלי היחיד שלו הוא p m. = pz כדי לראות ש- m מקסימלי, אפשר להוכיח Z p m/ = Z/pZ וזה שדה (האיזומורפיזם לא לגמרי טריוויאלי). כאשר R הוא תחום שלמות, אז אפשר לחשוב על מיקום שלו S 1 R כמשוכן בשדה השברים של R (ראו הגדרה 5.16). לכן יותר קל לחשוב על החוג בתור הקבוצה { a } Z p = b Q p b { a } m = b Q p a, p b קל לראות ש- m הוא האידאל המקסימלי היחיד, שכן כל האיברים ב- m Z p \ הם הפיכים. דוגמה החוג Z/p k Z עבור p ראשוני ו- k טבעי הוא חוג מקומי. טענה 5.15 (מההרצאה). חוג הוא מקומי אם ורק אם קבוצת האיברים הלא הפיכים שלו היא אידאל. הוכחה. נניח כי R הוא חוג מקומי עם אידאל מקסימלי m. יהי x. R \ m אז בהכרח שמוכל באידאל מקסימלי ששונה מ- m. x יוצר אידאל x הפיך, שכן אחרת x בכיוון השני, נניח שקבוצת האיברים הלא הפיכים I היא אידאל. אז כל אידאל אחר של R חייב להיות מוכל ב- I, כי אידאלים לא מכילים איברים הפיכים. לכן I אידאל מקסימלי יחיד. Fraction field, or field of quotients הגדרה יהי R תחום שלמות. הנקרא שדה השברים של R. דוגמה Q הוא שדה השברים של Z. עבור {0} \ R S = המיקום S 1 R הינו שדה, דוגמה יהי F שדה. שדה השברים של [x] F הוא שדה הפונקציות הרציונליות { } f(x) F (x) = g(x) f, g F [x], g 0 משפט נסתכל על התאמות בין שתי קבוצות של אידאלים { J S 1 R } {I R I S = } S 1 I I J J R 26.1 ההתאמה S 1 I I היא על..2 ההתאמה J J R היא חח ע.

27 3. הטענות האלו נכונות גם כאשר נגביל את הקבוצות רק לאידאלים ראשוניים. הערה.5.20 יתכן מצב שבו } = S I 0 {I R I אינו ראשוני, אבל S 1 I 0 כן,S = { 2 k k N } ראשוני ב- R S. 1 למשל, 6Z Z אינו ראשוני, וכאשר נבחר את אז (3Z) S 1 (6Z) = S 1 הוא ראשוני ב- Z.S 1 הגדרה.5.21 יהי R תחום שלמות, ויהי P R אידאל ראשוני. אז S = R \ P סגורה לכפל. החוג R P = S 1 R נקרא המיקום של R ב- P. זהו חוג מקומי שהאידאל המקסימלי שלו הוא.P R P = S 1 P דוגמה.5.22 Z P = pz,r = עבור p מספר ראשוני. מתקבל החוג המקומי p.z דוגמה.5.23 יהי R 0 תחום שלמות. נסמן [x],p = x a,a R 0,R = R 0.S = R \ P אז יתקבל החוג המקומי { } f S 1 R = R 0 [x] x a = g g / x a תרגיל.5.24 יהי R חוג חילופי, ויהיו I, J R אידאלים. נסמן I P, J P עבור האידאלים המתאימים במיקום R, P כאשר P R אידאל ראשוני. הוכיחו שאם לכל אידאל ראשוני.I = J אז,I P = J P מתקיים P פתרון. נראה זאת בעזרת הכלה דו כיוונית. בה כ נניח בשלילה כי I, J כלומר שקיים.x I \ J נתבונן באידאל (J : x) = {r R rx J} ודאו שאתם מבינים למה זה אידאל, ולמה הוא נאות אם J נאות. שימו לב כי J,I M = J M לפי ההנחה.(J : x) האידאל המקסימלי שמכיל את M יהי.(J : x) ולכן. x 1 J M כלומר x 1 = j r עבור.r R \ M, j J לכן,rx = j ונקבל.I J ולכן,r R \ זו סתירה לכך ש- M.r (J : x) M שימו לב שאפשר להסתפק בכך שהתנאי I P = J P נכון רק לאידאלים מקסימליים. 6 תרגול שישי משפט 6.1 (מההרצאה). יהי R חוג חילופי. התנאים הבאים שקולים: 1. R הוא חוג מקומי. 2. אוסף האיברים הלא הפיכים הוא אידאל..3 לכל,a, b R אם = 1 b,a + אז a הפיך או b הפיך. מסקנה 6.2. בחוג מקומי R לכל x R מתקיים ש- x הפיך או x 1 הפיך. 27

28 מסקנה 6.3. בחוג מקומי אין אידמפוטנטים לא טריוויאלים. הוכחה. נניח בשלילה e R 0 אידמפוטנט. אז,e = e 2 לכן = 0 e),e(1 ונקבל שגם e וגם e 1 לא הפיכים (כי הם מחלקי אפס). זו סתירה למסקנה הקודמת. תרגיל 6.4. יהי m אידאל מקסימלי בחוג R. הוכיחו שעבור n N החוג R/m n הוא חוג מקומי עם אידאל מקסימלי.m/m n פתרון. לפי משפט ההתאמה, כל אידאל מקסימלי של R/m n הוא מן הצורה I/m n עבור אידאל מקסימלי I R המכיל את m. n יהי I כזה. מפני ש- I מקסימלי, אז הוא גם ראשוני. לכן מההנחה m n I נקבל ש- I.m אבל m מקסימלי, ולכן.I = m כלומר אין אידאלים מקסימליים ב- R/m n פרט ל-.m/m n דוגמה 6.5. יהי F שדה. אז [x] x F אידאל מקסימלי (למה? כי המנה איזומורפית לשדה). לכן החוג n F /[x] x הינו חוג מקומי לכל n, N והאידאל המקסימלי שלו הוא n.xf [x]/ x תארו את החוגים המקומיים המגיעים מהאידאל המקסימלי [y,x. y F,x] תרגיל.6.6 יהי F שדה ממאפיין שונה מ- 2. האם 2?F [x]/ x 2 1 = F [x]/ x פתרון. לא. נשים לב כי 1 x. x 2 1 = x + 1 מכיוון ש- 2 = 1) 1) (x (x + הינו הפיך, אז [x]. x x 1 = F כלומר אלו הם אידאלים קו מקסימליים. לכן x + 1 x 1 = x + 1 x 1 ונקבל F [x]/ x 2 1 = F [x]/ ( x + 1 x 1 ) = F [x]/ x + 1 F [x]/ x 1 = F F שהוא בודאי לא חוג מקומי. ו- F.{0} הרי יש לו שני אידאלים מקסימליים שונים {0} F תרגיל 6.7 (לבית). מצאו את האיברים ההפיכים ב- F. /[x] x n 6.1 חוגי טורים פורמליים הגדרה 6.8. יהי R תחום. חוג טורי לורן הפורמליים R((x)) כולל את כל הסכומים Formal Laurent עבור n N כלשהו ו- R.a i הפעולות הן series האינסופיים הפורמליים i= n a ix i החיבור והכפל המוכללות מחוג הפולינומים. לחוג זה יש תת חוג של טורי חזקות פורמליים Formal power. כקבוצה, טורי חזקות פורמליים הם R, N אבל כחוג series i=0 a ix i הכולל סכומים R[[x]] פעולת הכפל היא לא רכיב רכיב! דוגמה 6.9. בחוג R[[x]] האיבר x 1 הוא הפיך (השוו למצב ב-[ R[x ), אבל x אינו הפיך. לכן R[[x]] אינו שדה. אם יש זמן, הנה עוד קצת על חוגי טורים פורמליים: 28

29 דוגמה אם D הוא חוג חילוק, אז D[[x]] הוא חוג ראשי. כל אידאל שם הוא מן הצורה n x או {0} (בחרו לפי דרגה מינימלית של איברים באידאל). למשל H[[x]] הוא חוג ראשי שאינו חילופי. הגדרה לאיברים של R((x)) אין דרגה מוגדרת, אך כן ניתן להגדיר הערכה, שהיא Valuation פונקציה { } Z v : R((x)) המוגדרת לפי v(0) =, ( ) v a i x i = min {i a i 0} i= n טענה.6.12 מתקיים v(g)} v(f + g) min {v(f), וגם v(g).v(f g) v(f) + אם.v(f g) = v(f) + v(g) הוא תחום, אז יש שיוויון R טענה אם R תחום, אז R((x)) הוא תחום. אם F הוא שדה, אז ((x)) F הוא שדה. 0 f(x) = הוכחה. נראה רק הוכחה חלקית למקרה של שדה: a i x i = x n (a n + a n+1 x +... ) = x n g(x) i= n כאשר,v(f) = n והמקדם החופשי של g(x) הוא a n F.0 לכן g(x) הפיך. בנוסף x n הפיך, ולכן f(x) הפיך. הערה ניתן לחזור על הבניה של חוגי טורים פורמליים כמה פעמים. שימו לב שבעוד שבחוגי פולינומים מתקיים [y][x] F [x][y] = F (למעשה החוגים איזומורפיים, אבל נתעלם מכך), בחוגי טורים דברים מסתבכים. למשל F [x, y] F [[x]][y] F [y][[x]] F [[x]][[y]] F [[y]]((x)) F ((x))[[y]] F ((x))((y)) בנוסף החוג y)) F ((x, הוא שדה השברים של y]],f [[x, אבל ((x))((y)).f ((x, y)) F הסבר לכך אפשר למצוא בקישור הזה. תרגיל יהי R חוג חילופי. הוכיחו שכל אידאל ראשוני P R הוא מן הצורה.Q R[[x]] עבור אידאל ראשוני R Q פתרון. עבור P נבנה את x Q. =,P אפשר לראות ש- Q הוא ראשוני לפי המנה R[[x]]/Q = R/P 29

30 6.2 חוגי פולינומים מעל תחומי שלמות עבור הפרק הזה יהי R הוא תחום שלמות, ויהיו,a b R איברים. Divides הגדרה נאמר ש- a מחלק את b, ונסמן,a b אם קיים k R כך ש- b.ak = דוגמה ב- Z מתקיים 4 2, אבל 4 3. לעומת זאת 4 3 ב- Q. דוגמה יהי F שדה. נתבונן בתת החוג [x] S F של הפולינומים שהמקדם של x הוא 0 (כלומר האיברים בו הם פולינומים מן הצורה.a n x n + + a 2 x 2 + a 0 הוכיחו שזה חוג). שם,x 2 x 3 אבל x 2 x 3 ב-[ x ].F הערה יש קשר הדוק בין יחס החלוקה לאידאלים: a b אם ורק אם,Rb Ra שכן.ak = b Equivalent up to multiplication by a unit הגדרה.6.20 יהיו.a, b R אם a b וגם,b a נאמר כי a ו- b חברים ונסמן זאת.a b ודאו שאתם יודעים להוכיח שיחס החברות הוא יחס שקילות. כמה תכונות של יחס זה:.1 מתקיים a b אם ורק אם.Ra = Rb.2 נניח {0} \ R.a, b אז a b אם ורק אם קיים R u כך ש- bu.a = למה? שהרי ak = b וגם,bm = a נציב ונקבל.bmk = b אז = 0 mk) b(1 וכיוון ש- R תחום שלמות ו- 0,b אז = 1.mk כעת אפשר לבחור R.u = m 3. בפרט, 1 a אם ורק אם a הפיך אם ורק אם.Ra = R תרגיל מצאו את ההפיכים בחוגים F. [x],z[i] Z, פתרון. בחוג Z רק 1} { 1, הפיכים. בחוג [x] F לפי תרגיל שעשינו = F (F [x]) =.F \ {0} עבור Z[i] נתבונן בנורמה {0} N N : Z[i] של האיבר a + bi המוגדרת לפי N(a + bi) = (a + bi)(a bi) = a 2 + b 2 כלומר לכן זו פונקציה כפלית. זהו צמצום של הנורמה מ- C אל תת החוג.Z[i] N(αβ) = לכן.αβ = הפיכים כך ש- 1 α, β Z[i] יהיו.N(α)N(β) = N(αβ) = 1 (1)N. כיוון שהנורמה בחוג הזה מקבלת רק מספרים שלמים לא שליליים, נקבל N(α) = הפתרונות היחידים למשוואה.α = a + bi נניח.N(α) = N(β) = 1 = 1 2 a 2 + b הם (a = 0, b = ±1) (a = ±, b = 0) כלומר האיברים ההפיכים בחוג Z[i] הם רק i±,±1. 30

31 Ring of integers Norm Q[ { D] = a + b D } a, b Q O D = הגדרה יהי D Z חופשי מריבועים. עבור השדה נגדיר את חוג השלמים שלו להיות { Z[ D], D 2, 3 (mod 4) Z[ 1+ D 2 ], D 1 (mod 4) הגדרה.6.23 יהי D Z חופשי מריבועים. נגדיר לכל איבר α = a +b D את הנורמה N : O D Z לפי ( N(α) = αα = a + b ) ( D a b ) D שימו לב שהאינוולוציה α היא לא בהכרח הצמוד המרוכב. כמה מן התכונות השימושיות של נורמה: N(x)N(y) N(x) = 0,N(xy) = אם ורק אם = 0.x Pell s equation הערה משוואת פל היא כל משוואה דיופנטית מן הצורה x 2 Dy 2 = 1 כאשר D שלם לא ריבועי. לגראנז הוכיח שכאשר D טבעי ואינו ריבוע, למשוואה יש אינסוף פתרונות שלמים. מה הקשר לנורמה בחוגי שלמים ריבועיים? מה הקשר לפיתוח D כשבר משולב? בעיה 6.25 (משפט דיריכלה לשדות ריבועיים עם דיסקרימיננטה חיובית). יהי > 0 D α0± עבור חופשי מריבועים. אז קיים α 0 O D כך שכל איבר הפיך הוא מן הצורה n.n Z הדרכה להוכחה:.1 יהיו α = a + b D,α = a + b D פתרונות למשוואת פל. הוכיחו שגם αα = (aa + Dbb ) + (ab + a b) D הוא פתרון למשוואת פל. הסיקו שאוסף הפתרונות למשוואת פל הוא תת חבורה של.O D.2 נאמר כי > 0 α אם > 0 a וגם > 0.b הראו שאם > 0 α,α, אז גם > 0 α.αα, α +.3 הניחו כי > 0 α α, הפיכים. נאמר כי α α > אם > 0 α.α הוכיחו ש- a a > אם ורק אם b b > אם ורק אם α.α >.4 הניחו > 0 α α > פתרונות למשוואת פל. הוכיחו כי > 0 1 α.α > α 5. הוכיחו שקיים α 0 O D כך שכל פתרון למשוואת פל הוא מן הצורה α n 0 עבור β מינימלי, והניחו בדרך השלילה שקיים פתרון > 0 α 0 רמז: בחרו > 0.n Z שאינו חזקה של α. 0 31

32 6. סיימו את הוכחת משפט דיריכלה לשדות ריבועיים עם דיסקרימיננטה חיובית. תרגיל.6.26 מצאו את כל ההפיכים של 3] Z[.O 3 = פתרון. הפתרון המינימלי של המשוואה = ±1 2 a 2 3b הוא = 1 b.a = 2, נסמן = 0.α לפי משפט דיריכלה לעיל האיברים ההפיכים של O 3 הם רק ±α0 n עבור n Z וזהו. תרגיל עבור 3 = D מצאו את ההפיכים ב- 3 O =.ω באופן דומה לתרגיל 6.21 O. נסמן 2 3 = Z[ 1+ 3 פתרון. לפי הגדרה ] Z[.α = a + bω נחשב ונראה שגם כאן עבור Z[i] נעזר בנורמה של איבר ] 2 הנורמה היא מספר שלם לא שלילי: N(α) = ( a + 1 ) ( 3 2 b + 2 bi a + 1 ) 3 2 b 2 bi = ( a b ) b2 = a 2 +ab+b 2 (תרגיל: הראו שהנורמה תמיד מקבלת ערכים שלמים על [D ]Z, ואילו על O D היא תקבל ערכים שלמים אם ורק אם (4 D.) 1 (mod גם כאן אפשר לראות ש- α הפיך אם ורק אם = 1.N(α) אם > 2, b אז 3 b2, 3 4 ולכן > 1.N(α) כלומר אם נרצה איבר הפיך נדרוש 1. b מפני ש- a 2 + ab + b 2 סימטרי בהחלפת a ו- b, אז בהכרח גם 1. a הפתרונות היחידים למשוואה = 1 2 a 2 + ab + b הם (a = 0, b = ±1) (a = ±1, b = 0) (a = ±1, b = 1) כלומר האיברים ההפיכים בחוג 3 O הם רק ω) ±ω, ±(1.±1, טענה מפני שאנו עוסקים בתחומי שלמות, אז עבור 0 a מתקיים a b אם ורק אם.ba 1 R המכפלה האחרונה מחושבת בשדה השברים של R (שקיים!) ולא מדקדקים בכך שאנו עובדים עם השיכון לשדה השברים. דוגמה בחוג Z מתקיים 4 2. לכן Z 1 2 4, אף על פי ש- 2 לא הפיך ב- Z. באופן דומה בחוג 5] Z[ מתקיים כי ( 7 + ) ( ) 1 ( 5 = 7 + ) ( ) 5 = Z[ 5] 7 תרגול שביעי Irreducible הגדרה.7.1 תמיד אפשר לפרק איבר a R 0 בתחום שלמות כ- 1 au u a = כאשר R u איבר הפיך. לפירוק כזה נקרא פירוק טריוויאלי. נאמר שאיבר a R 0 לא הפיך הוא אי פריק אם אין לו פירוק לא טריוויאלי. טענה 7.2. התנאים הבאים שקולים: 32

33 1. a אי פריק..2 אם,a = xy אז a x או.a y.3 אם,a = xy אז x הפיך או y הפיך..4 אם,a = xy אז a x או x הפיך..5 אם,x a אז a x או x הפיך. דוגמה 7.3. [x] x F הוא אי פריק. קל לבדוק לפי דרגה שלא קיימים g(x) f(x),.x = f(x) לא הפיכים כך ש-( g(x F [x] דוגמה 7.4. חשוב לדעת באיזה חוג נמצאים: האיבר x הוא אי פריק ב-[ R[x, אבל פריק ב-[ C[x. דוגמה 7.5. כל מספר ראשוני הוא אי פריק ב- Z (נסו לנחש הכללה). לעומת זאת, האיבר אינם הפיכים ב-[ Z[i. 1 + i, 1 =,2 וראינו ש- i (1 + i)(1 i) פריק כי 2 Z[i] הערה 7.6. בשדה, או בחוג חילוק, העניין בפריקות נהפך טריוויאלי, כי כל איבר ששונה מאפס הוא הפיך. תרגיל 7.7. יהי p R אי פריק, ויהי q. p הוכיחו ש- q אי פריק. פתרון. מהתכונות של יחס החברות, קיים R u כך ש- up q. = נניח q, = bc ונרצה להראות ש- b או c הפיכים. נחשב p = u 1 q = (u 1 b) c ומפני ש- p אי פריק, נקבל ש- b u 1 או c הפיכים. אם c הפיך, סיימנו. אחרת, u 1 b הפיך ונקבל ש- b b = u u 1 הפיך כמכפלת איברים הפיכים. תרגיל 7.8. הוכיחו שאם x y ב- O, D אז N(x) N(y) ב- Z. הסיקו ש- x הפיך ב- O D אם ורק אם = ±1.N(x) פתרון. כמעט מייד מכפליות הנורמה. נתון,x y ולכן y = xc עבור c. O D לכן N(y) = N(xc) = N(x)N(c) ולכן.N(x) N(y) אם x הפיך, אז קיים 1 x כך ש- 1 = 1,xx לכן = 1 ) 1 N(x)N(x ולכן = ±1 N(x) כי.N(x) Z אם = ±1,N(x) אז = ±1.x x כלומר x 1 = ±x הוא ההופכי של x. תרגיל 7.9. יהי a. O D הוכיחו שאם N(a) אי פריק, אז a אי פריק. פתרון. נניח a. = xy אזי N(x)N(y).N(a) = מפני ש-( N(a אי פריק ב- Z, אז הוא מספר ראשוני (או הנגדי שלו). לכן N(x) או N(y) הם ±1, ולכן x או y הפיכים. כלומר a אי פריק. 33

34 תרגיל תנו דוגמה לאיבר a O D אי פריק עבורו N(a) אינו ראשוני. פתרון. נבחר = 10.D נראה ש-[ 10 Z[ a = 4 ± 10 O 10 = אי פריקים. נניח.a = xy אזי N(x)N(y) = N(a) =.6 נניח בשלילה ש- y x, לא הפיכים. לכן ±1,N(x) או למעשה ±3} {±2,.N(x) יהי,c + d 10 O 10 אזי N(c + d 10) = c 2 10d 2 = k Z נחשב מודולו 10 ונקבל (mod10).c 2 k הריבועים מודולו 10 הם 9}.{0, 1, 4, 5, 6, נשים לב שמפני ש- 8,2,3,7 אינם ריבועים מודולו 10, אז,±2 ±3 k. כלומר ב- O 10 אין איברים מנורמה,±2. ±3 זו סתירה לכך ש- x לא הפיך. באופן דומה 6 = 10) ±,N(2 N(2) = 4 ו- 9 = N(3) הם אי פריקים כי אין איברים מנורמה,±2. ±3 שימו לב ש- 10 ± 3 הפיכים. תרגיל.7.11 הוכיחו ש- ] 5 [ Z a = O 5 = אינו פריק. פתרון. נניח.a = xy אזי N(x)N(y) = N(a) =.6 נניח בשלילה ש- y x, לא הפיכים. כלומר N(x) = 2, N(y) = 3 N(x) = 3, N(y) = 2 מפני שהנורמה ב- 5 O אינה שלילית, הרי.N(c + d 5) = c 2 + 5d 2 אבל למשוואות =,2 3 2 c 2 + 5d אין פתרון בשלמים (ניתן לחשב מודולו 5 ולראות ששם הריבועים הם רק 1 ו- 4 ). סתירה. תרגיל הוכיחו כי [5 ]Z אינו חוג ראשי. כלומר שקיים אידאל שלא נוצר על ידי איבר אחד. פתרון. נבחר את , =.I תחילה נראה כי I נאות. יהי 5)b 2a+(1+ I איבר כלשהו. הנורמה שלו היא N(2a + (1 + ( 5)b) = 4aa + 2 (1 + 5)ba + (1 + ) 5)ba + 6bb ולכן והיא תמיד מתחלקת ב- 2. לכן / I 1, כלומר I נאות. נניח m I. = אז קיימים 5] Z[ c, d כך ש- cm = 2, dm = N(c)N(m) = 4, N(d)N(m) = 6 מכאן נקבל ש- 6.N(m) 4, כלומר {2,1}.N(m) בתרגיל הקודם ראינו שאין איברים מנורמה 2 ב-[ 5,Z[ ולכן = 1.N(m) כלומר m הפיך ונקבל m = Z[ 5] I שזו סתירה. הגדרה איבר p R 0 יקרא ראשוני אם p לא הפיך ואם p ab גורר ש- p a או Prime.a, b R לכל p b 34

35 תרגיל כל איבר ראשוני הוא אי פריק. פתרון. נניח בשלילה p R 0 ראשוני ופריק. אז p = ab עבור a, b לא הפיכים כלשהם. לכן p ab ונניח בה כ כי.p a כלומר קיים c R כך ש- pc a. = לכן,p = ab = pcb לכן = 0 cb) p(1 ומפני ש- 0 p נקבל ש- 1 = bc (כזכור R תחום שלמות). סתירה לכך ש- b לא הפיך. הערה R p איבר ראשוני אם ורק אם Rp אידאל ראשוני אם ורק אם R/Rp תחום שלמות. תרגיל.7.16 הראו כי Z[i] + i 1 הוא ראשוני. פתרון. נוכיח כי i+1 / Z[i] הוא תחום שלמות, ולפי ההערה האחרונה זה מספיק. נסמן את תמונת איבר Z[i] x בהטלה הטבעית למנה ב- i.x = x נבדוק a + bi (a b) = b + bi 1 + i ולכן a. + bi = a b כלומר לכל מחלקה בחוג המנה יש נציג שהוא מספר שלם. בנוסף N(1 + i) = (1 + i) (1 i) = i Z[i]/ 1+i = {a + bi i a, b Z} = { a b } a, b Z { } = (a b) (mod2) a, b Z = { 0, 1 } = Z/2Z ולכן הערה כמו בשאר ההגדרות, ראשוניות איבר תלויה בחוג. למשל Z 2 ראשוני, ואילו Z[i] 2 פריק, ולכן גם לא ראשוני. דוגמה ישנם איברים אי פריקים שאינם ראשוניים. למשל ראינו כי [10 ]Z 3 אי פריק, ונראה שהוא לא ראשוני. נשים לב כי ( 3 6 = 4 + ) ( 10 4 ) 10 אבל 3 לא מחלק את 10 ± 4 משיקולי נורמה. כלומר אם = 3α ) 10 ± ( 4 עבור 10] Z[,α אז 6 = N(4 ± 10) = N(3)N(α) = 9N(α) ונקבל N(α) = 6 9 Z שזו סתירה. תרגיל.7.19 הוכיחו שכל אידאל D] I Z[ 0 מכיל מספר טבעי, והסיקו כי Z[ D]/I סופי. 35

36 פתרון. יהי.α = a + b D I מצד אחד, N(α) = a 2 Db 2 Z ומצד שני ( N(α) = a + b ) ( D a b ) D I Z[ D]/I = { a + b D + I } { a, b Z = a + b D + I נסמן N(α).k = אז } 0 a, b k מסקנה מן התרגיל: אם [D I ]Z 0 ראשוני, אז ]Z D]/I תחום שלמות סופי, ולכן מדובר בשדה. כלומר I הוא מקסימלי. שאלה למחשבה: מה ניתן לומר על אוסף הפתרונות של משוואת פל המוכללת?x 2 Dy 2 = k תרגיל.7.20 הוכיחו כי Z[x] x הוא איבר ראשוני. פתרון. נוכיח כי 2] Z[ Z[x] / x 2 +2 = בעזרת הומומורפיזם ההצבה Z[x] φ : 2] Z[ השולח את f(x) ל-( 2.f( הגרעין הוא בדיוק 2 x 2 + ונקבל את האיזומורפיזם הדרוש לפי משפט האיזומורפיזם הראשון. מפני שהנורמה ב-[ 2 ]Z מתאפסת רק עבור 0, אז מדובר בתחום שלמות. לכן האידאל 2 x 2 + הוא ראשוני, ולכן x ראשוני. 8 תרגול שמיני הגדרה 8.1. תחום שלמות R נקרא אטומי אם לכל a R 0 קיים פירוק לגורמים אי Atomic domain פריקים. דוגמה 8.2. הנה רשימה של כמה תחומים אטומיים: Z, כל שדה F (באופן ריק), כל חוג שלמים ריבועיים F [x] O, D ו-[ Z[x. דוגמה 8.3. הפירוק לגורמים אי פריקים בתחום אטומי הוא לא בהכרח יחיד, ואפילו האורך של הפירוק הוא לא בהכרח קבוע (או חסום). למשל בחוג [7 ]Z מתקיים = ) 7 1 ( ) (, שהם שני פירוקים שונים לגורמים אי פריקים. דוגמה 8.4 (מההרצאה). לא כל תחום שלמות הוא אטומי. למשל החוג { } R = a i x b i a i Z, 0 b i Q finite כאשר הסכומים לעיל הם סופיים. 36

תרגיל 9 מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות, סתיו תשע"ד 1. תהי L השפה בעלת סימן פונקצייה דו מקומי G, סימן פונקציה חד מקומי T, סימן יחס תלת מקומי.c, d וקבועים L

תרגיל 9 מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות, סתיו תשעד 1. תהי L השפה בעלת סימן פונקצייה דו מקומי G, סימן פונקציה חד מקומי T, סימן יחס תלת מקומי.c, d וקבועים L תרגיל 9 מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות, סתיו תשע"ד 1. תהי L השפה בעלת סימן פונקצייה דו מקומי G, סימן פונקציה חד מקומי T, סימן יחס תלת מקומי.c, d וקבועים L, K סימני יחס חד מקומיים,R לכל אחד מהביטויים הבאים,

קרא עוד

Microsoft Word - SDAROT 806 PITRONOT.doc

Microsoft Word - SDAROT 806 PITRONOT.doc 5 יח"ל - תרגילים הכנה לבגרות תרגיל 8 נסמן ב- את האיבר הראשון ונסמן ב- את מנת הסדרה. על פי הנתון מתקיים: 6 ( S6 89 89 0 5 0 5 S0 S5 ( 0 5 0 t t 0 6 (. לפיכך, 89 5 נסמן t ונקבל: 5 t או או או 5 t נפסול את

קרא עוד

<4D F736F F D20F4FAF8E5EF20EEE5F2E320E020F1EEF1E8F820E120FAF9F2E3>

<4D F736F F D20F4FAF8E5EF20EEE5F2E320E020F1EEF1E8F820E120FAF9F2E3> האקדמית תל אביב-יפו מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות מועד א' סמסטר ב' תשע"ד הפתרון לא נכתב על ידי גורם רשמי ובהחלט יכול להיות שנפלו טעויות פה ושם עשיתי כמיטב יכולתי אבל תשימו לב ותפעילו שיקול דעת אשמח לשמוע

קרא עוד

מטלת מנחה (ממ"ן) 11 הקורס: חשבון אינפיניטסימלי II חומר הלימוד למטלה: יחידות 2,1 4 מספר השאלות: 7 משקל המטלה: נקודות סמסטר: ב 2007 מו

מטלת מנחה (ממן) 11 הקורס: חשבון אינפיניטסימלי II חומר הלימוד למטלה: יחידות 2,1 4 מספר השאלות: 7 משקל המטלה: נקודות סמסטר: ב 2007 מו מטלת מנחה (ממ"ן) הקורס: - חשבון אינפיניטסימלי II חומר הלימוד למטלה: יחידות, 4 מספר השאלות: 7 משקל המטלה: נקודות 337 סמסטר: ב 7 מועד אחרון להגשה: אנא שים לב: מלא בדייקנות את הטופס המלווה לממ"ן בהתאם לדוגמה

קרא עוד

. שאלה 1: ה אי x] T : R 4[ x] R 4[ אופרטור ליניארי מוגדר על-ידי T( ax bx cx d) bx ax cx c )13 נק'( א( מצאו את הערכים העצמיים, המרחבים העצמיים

. שאלה 1: ה אי x] T : R 4[ x] R 4[ אופרטור ליניארי מוגדר על-ידי T( ax bx cx d) bx ax cx c )13 נק'( א( מצאו את הערכים העצמיים, המרחבים העצמיים שאלה : ה אי x] : R4[ x] R4[ אופרטור ליניארי מוגדר על-ידי ( ax bx cx d) bx ax cx c )3 נק'( א( מצאו את הערכים העצמיים המרחבים העצמיים והפולינום המורכב מוקטורים עצמיים של R [ [x האופייני של מצאו בסיס של 4

קרא עוד

MathType Commands 6 for Word

MathType Commands 6 for Word 0 אלגברה לינארית גיא סלומון סטודנטים יקרים ספר תרגילים זה הינו פרי שנות ניסיון רבות של המחבר בהוראת מתמטיקה באוניברסיטת תל אביב, באוניברסיטה הפתוחה, במכללת שנקר ועוד שאלות תלמידים וטעויות נפוצות וחוזרות

קרא עוד

חשבון אינפיניטסימלי מתקדם 1

חשבון אינפיניטסימלי מתקדם 1 חשבון אינפיניטסימלי מתקדם הסיכומים של דינה מבוסס על הרצאות ותרגולים מאת: פרופ' רז קופרמן מר אורי שפירא ירושלים 007 תוכן עניינים מרחבים מטריים 3 נספח א' נספח ב' הגדרות ודוגמאות 3 קבוצות מיוחדות במרחב מטרי

קרא עוד

Untitled

Untitled 2 אגודת הסטודנטים, בן-גוריון 3 פתרון מבחן מועד ב', חדו"א 2 להנדסת חשמל, סמסטר ב', תשע"ו שאלה : א הטור המגדיר את fx הוא טור טלסקופי. הסכומים החלקיים של טור זה הם S n x n k kxe kx k xe k x nxe nx x fx lim

קרא עוד

תורת החישוביות תרגול הכנה לוגיקה ותורת הקבוצות מה יש כאן? בקורס תורת החישוביות נניח ידע בסיסי בתורת הקבוצות ובלוגיקה, והכרות עם מושגים בסיסיים כמו א"ב

תורת החישוביות תרגול הכנה לוגיקה ותורת הקבוצות מה יש כאן? בקורס תורת החישוביות נניח ידע בסיסי בתורת הקבוצות ובלוגיקה, והכרות עם מושגים בסיסיים כמו אב תורת החישוביות תרגול הכנה לוגיקה ותורת הקבוצות מה יש כאן? בקורס תורת החישוביות נניח ידע בסיסי בתורת הקבוצות ובלוגיקה, והכרות עם מושגים בסיסיים כמו א"ב, מילה ושפה לטובת מי ששכח חומר זה, או שלא למדו מעולם,

קרא עוד

מבנים בדידים וקומבינטוריקה סמסטר אביב תשע"ט מספרי רמזי תרגול 11 הגדרה: (t R = R(s, הוא המספר הטבעי הקטן ביותר כך שבכל צביעה של צלעות הגרף וכחול(, קיים

מבנים בדידים וקומבינטוריקה סמסטר אביב תשעט מספרי רמזי תרגול 11 הגדרה: (t R = R(s, הוא המספר הטבעי הקטן ביותר כך שבכל צביעה של צלעות הגרף וכחול(, קיים מספרי רמזי תרגול 11 הגדרה: (t R = R(s הוא המספר הטבעי הקטן ביותר כך שבכל צביעה של צלעות הגרף וכחול( קיים תת-גרף שלם K s שצבוע בכחול או שקיים תת-גרף שלם K t שצבוע באדום. הגדרה שקולה: עבור גרף עם לפחות (t

קרא עוד

תאריך הבחינה 30

תאריך הבחינה   30 אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מדור בחינות 9//8 תאריך הבחינה : ד"ר ס. סמית, דר' דבורה שמות המורים : פרץ, פרופ' גריגורי דרפל מבחן ב: חדו"א ג' --9 מס' הקורס: מיועד לתלמידי: ביולוגיה, כימיה וגאולוגיה ב מועד: א

קרא עוד

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר ק( נסמן ב- את מהירות המשאית שיצאה מעיר A (קמ"ש, קבועה) בגרות עב ינואר מועד חורף שאלון 35 נסמן ב- y את מהירות המכונית שיצאה מעיר B (קמ"ש, קבועה) B A נסמן ב- s את המרחק מעיר לעיר "מ) s v עד מפגש ראשון משאית

קרא עוד

Microsoft Word - hedva 806-pitronot-2011.doc

Microsoft Word - hedva 806-pitronot-2011.doc ו- ( ( השייכים לתחום ההגדרה שאלה פתרון: א. לפי ההגדרה, f היא פונקציה זוגית, אם לכל ( ) שלה, מתקיים. f f נציב את במקום בפונקציה הנתונה ונקבל: ( ) ( ) ( ) + + + + ( ) f f f כלומר, הפונקציה היא זוגית. על

קרא עוד

פתרונות לשאלות ממבחנים עוזי וישנה, 1996 השאלות לקוחות ממבחנים של פרופ' א. רואן. הפתרונות מוצגים באופן תמציתי, ויתכן שבמבחן כדאי להרחיב יותר. קובץ זה נ

פתרונות לשאלות ממבחנים עוזי וישנה, 1996 השאלות לקוחות ממבחנים של פרופ' א. רואן. הפתרונות מוצגים באופן תמציתי, ויתכן שבמבחן כדאי להרחיב יותר. קובץ זה נ פתרונות לשאלות ממבחנים עוזי וישנה, 1996 השאלות לקוחות ממבחנים של פרופ' א. רואן. הפתרונות מוצגים באופן תמציתי, ויתכן שבמבחן כדאי להרחיב יותר. קובץ זה נכתב במקור בתוכנת,Oren ותורגם באופן אוטומטי למחצה ל

קרא עוד

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשעח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: 26.01.2018 2 סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מורכבת מ- 6 שאלות. כל שאלה מזכה ב- 20 נקודות כך הנקודות

קרא עוד

áñéñ åîéîã (ñéåí)

áñéñ åîéîã (ñéåí) מתו% 5 בסיס ומימד סיום) במסגרת הוכחת משפט של בסיסי לכל שני בסיסי של אותו מ"ו יש אותו מספר איברי ), הוכחנו בעצ יותר: משפט: א V מ"ו נוצר סופית, A V קבוצה בת"ל, B V קבוצה פורשת אז. A B הערה: מרחב וקטורי הוא

קרא עוד

<4D F736F F D20EEF9E5E5E0E5FA20E3E9F4F8F0F6E9E0ECE9E5FA2E646F63>

<4D F736F F D20EEF9E5E5E0E5FA20E3E9F4F8F0F6E9E0ECE9E5FA2E646F63> משוואות דיפרנציאליות מושגי ייסוד: משוואה המקשרת את גורם הפונקציה עם הפונקציה והנגזרות שלה או הדיפרנציאלים שלה, נקראת "משוואה דיפרנציאלית רגילה" לפתור משוואה דיפרנציאלית פירושו, למצוא את הפונקציה המקיימת

קרא עוד

אנליזה מתקדמת

אנליזה מתקדמת א) א) ג) -- אוניברסיטת בן- מדור בחינות מס' גוריון בנגב תאריך הבחינה: 7/0/00 שם המרצים: פונף, בסר, טקצ'נקו, ליידרמן חדו"א א בחינה ב: 0--00 מס' הקורס: מתמטיקה,מדעי המחשב, הנדסת תכנה מיועד לתלמידי: א' מועד:

קרא עוד

תרגול מס' 7 – חזרה על MST ואלגוריתם Dijkstra

תרגול מס' 7 – חזרה על MST ואלגוריתם Dijkstra תרגול מס' 10 תכנון ליניארי תכנון לינארי הינו כלי שימושי במדעי המחשב. בקורס ראינו כיצד ניתן להציג בעיות שונות במסגרת תכנון לינארי. בנוסף, ראינו שימושים לדואליות של תוכניות לינאריות, אשר מקשרת בין בעיות

קרא עוד

Microsoft Word - 38

Microsoft Word - 38 08.05.6-80 - פתרון מבחן מס' 8 (ספר מבחנים שאלון 0580) t (v 75) (א) מהירות ההתקרבות של שני הרוכבים היא לכן הזמן שעבר מיציאת הרוכבים ועד הפגישה: קמ"ש, שעות 60 v 75 לפי הנתון בשאלה, נרכיב את המשוואות: 60

קרא עוד

דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n 1. y' n x n, y הנגזרת x.1 נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- (. x א. נחסר אחד מהחזקה. ב

דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n 1. y' n x n, y הנגזרת x.1 נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- (. x א. נחסר אחד מהחזקה. ב דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n n n, y הנגזרת נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- ( א נחסר אחד מהחזקה ב 7 y כאשר גוזרים כופלים בחזקה, 7 כלומר נרשום אותה משמאל ל-, ובחזקה של

קרא עוד

Microsoft Word - אלגברה מעורב 2.doc

Microsoft Word - אלגברה מעורב 2.doc תרגול אלגברה? ( ), (6 ) 6 9 נתון:. מהו ערכו של. () () () (). למה שווה? a ai. נתון: a + 9 + 6a () () 7 () () אף תשובה אינה נכונה?. ( ) ( + ) ( ) ( + ) ( + ) ( + ) ( + )( ) () () () (). נתון: + 0 z z z iz

קרא עוד

Microsoft Word - solutions.doc

Microsoft Word - solutions.doc תחרות גיליס 009-00 הרי פוטר הגיע לחנות הדובשנרייה בהוגסמיד. הוא מגלה, שהכסף שלו מספיק בדיוק ל- סוכריות קוסמים ול- 5 קרפדות שוקולד, או בדיוק ל- 0 קרפדות שוקולד ול- 0 נשיקות מנטה, או בדיוק ל- 45 נשיקות מנטה

קרא עוד

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63>

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63> < 0 a b b a > 0 נתון: מכאן ניתן לומר בוודאות כי -. a < b ab < 0 a 0 b > לא ניתן לקבוע בוודאות.. ( 0)?. לא ניתן לדעת. + ( + ) ( ) + + נתון: כמה ערכי שונים מקיימים את המשוואה?. אינסוף 0 +. תשובות ו נכונות

קרא עוד

אלגברה ליניארית תאוריה ותרגילים פרופ' שלמה הבלין, אוניברסיטת בר אילן ד"ר יפית מעין, מרכז אקדמי לב

אלגברה ליניארית תאוריה ותרגילים פרופ' שלמה הבלין, אוניברסיטת בר אילן דר יפית מעין, מרכז אקדמי לב אלגברה ליניארית תאוריה ותרגילים פרופ' שלמה הבלין, אוניברסיטת בר אילן ד"ר יפית מעין, מרכז אקדמי לב 1 א. תכונות וקטורים תוכן עניינים 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 5 5 6 7 8 9 9 10 10 11 11 12 12 וקטור שוויון וקטורים

קרא עוד

מתמטיקה של מערכות

מתמטיקה של מערכות מתמטיקה של מערכות פתרון לתרגיל נגזור את שני האגפים לפי ונקבל : ) ולכן נתון ש- אז א ) e e נתון ש- א ) נגזור את שני האגפים לפי ונקבל: e, ולכן ) e e e ונקבל: נחלק את שני האגפים ב- נתון ש- ו- וגם ש- פונקציות

קרא עוד

תכנון אלגוריתמים, אביב 1021, תרגול מס' 4 תכנון דינאמי תכנון דינאמי בתרגול זה נדון בבעיית הכפלת סדרת מטריצות (16.1.(CLR ראשית נראה דוגמא: דוגמא: תהינה

תכנון אלגוריתמים, אביב 1021, תרגול מס' 4 תכנון דינאמי תכנון דינאמי בתרגול זה נדון בבעיית הכפלת סדרת מטריצות (16.1.(CLR ראשית נראה דוגמא: דוגמא: תהינה תכנון דינאמי בתרגול זה נדון בבעיית הכפלת סדרת מטריצות (6..(CLR ראשית נראה דוגמא: דוגמא: תהינה ארבע מטריצות:. A, A, A, A נסמן את גודל המטריצות בסדרה ע"י סדרת גדלים כאשר, p 5 5 p היא בגודל A {,,,5,}, P כלומר

קרא עוד

Microsoft Word - Sol_Moedb10-1-2,4

Microsoft Word - Sol_Moedb10-1-2,4 הפקולטה למתמטיקה - הטכניון חיפה מד''ח - 48 חורף תשע''א - בחינה סופית מועד ב' שאלה : תהי נתונה המד"ח הבאה: u + uu = y א. מצא את העקומים האופייניים של משוואה זו בצורה פרמטרית. ב. פתור את המד"ח הנתונה לעיל

קרא עוד

ע 003 מרץ 10 מועד מיוחד פתרונות עפר

ע 003 מרץ 10 מועד מיוחד פתרונות עפר בגרות ע מרץ 0 מועד מיוחד שאלון 5005. x א. () יש למצוא את הערך של m שעבורו גרף + ) mx f ( x) mm ( 6) x + ( כאשר נציב m או 6 m נקבל 0 0 ונקבל פונקציה עולה ובהתאם הישר לא מקביל לציר ה - הוא ישר המקביל לציר

קרא עוד

2019 שאלות מומלצות לתרגול מס' דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך(. כלל השרשרת. S = ( x, y, z) z = x + 3y על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק

2019 שאלות מומלצות לתרגול מס' דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך(. כלל השרשרת. S = ( x, y, z) z = x + 3y על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך( כלל השרשרת S ( z) z + על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק מקביל : f ( ) + הפונקציה מוגדרת וגזירה ברציפות בכל M( ) שאלה נתון פרבולואיד אליפטי P ( z) + 6 + z + 8 למישור

קרא עוד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה 2-7012610-3 תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד ב' שם המרצה: ערן עמרי, ענת פסקין-צ'רניאבסקי חומר עזר:

קרא עוד

אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה פרופ' מתיא כ"ץ, ד"ר עופר נימן, ד"ר סטוארט סמית, ד"ר נתן רובין, גב'

אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה פרופ' מתיא כץ, דר עופר נימן, דר סטוארט סמית, דר נתן רובין, גב' אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה 0-- פרופ' מתיא כ"ץ, ד"ר עופר נימן, ד"ר סטוארט סמית, ד"ר נתן רובין, גב' יעל שטיין טל באומל, לילך חייטמן-ירושלמי, נתי פטר, ד ר סטוארט

קרא עוד

פתרונות לדף מס' 5

פתרונות לדף מס' 5 X הוכיחו כי קבוצה X סגורה אמ"מ פתוחה P נקודה כלשהי עלינו למצוא כך ש- X P X פתרון: תהא X קבוצה סגורה ניקח נניח בשלילה כי לא קיים כזה, ז"א לכל קיימת כך ש- X מכיוון ש- P P נסיק כי d P, P סגורה מתקיים P B

קרא עוד

משוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון

משוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון אינטגרל מסוים i שאינו תלוי בחלוקה ] [ ובחירה m. S f סכום אינטגרלי + f + K i lim S כאשר i 0. I f I הגדרה אם קיים נקרא אינטגרל מסוים ומסומן הצבה.[ רציפות ב- ] אז הוא f g g g כאשר f g g כאשר udv uv vdu g

קרא עוד

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות תורת הקבוצות מושגים בסיסיים מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות חוברת תרגילים כתוב באופן מפורש את הקבוצות הבאות: 5 2x + 3< היא קבוצת המספרים השלמים המקיימים : 7 B היא קבוצת האותיות הקודמות לאות f באלף-בית הלטיני.

קרא עוד

פתרון וחקירת מערכות של משוואות לינאריות שאלות: 1( מצא אילו מהמערכות הבאות הן מערכות שקולות: 2x+ y= 4 x+ y= 3 x y = 0 2x+ y = 3 x+ 10y= 11 א. 2x 2y= 0

פתרון וחקירת מערכות של משוואות לינאריות שאלות: 1( מצא אילו מהמערכות הבאות הן מערכות שקולות: 2x+ y= 4 x+ y= 3 x y = 0 2x+ y = 3 x+ 10y= 11 א. 2x 2y= 0 פתרון וחקירת מערכות של משוואות לינאריות שאלות: 1( מצא אילו מהמערכות הבאות הן מערכות שקולות: x+ y= x+ y= 3 x y = 0 x+ y = 3 x+ 10y= 11 x y= 0 x y= 7 x y= 1 ד x = 3 x+ y = z+ t = 8 רשום את המטריצות המתאימות

קרא עוד

מבוא לאנליזה נומרית na191 Assignment 2 solution - Finding Roots of Nonlinear Equations y cos(x) שאלה 1 היכן נחתכים הגרפים של? y x 3 1 ושל ממש פתרונות

מבוא לאנליזה נומרית na191 Assignment 2 solution - Finding Roots of Nonlinear Equations y cos(x) שאלה 1 היכן נחתכים הגרפים של? y x 3 1 ושל ממש פתרונות מבוא לאנליזה נומרית na191 Assignmnt 2 solution - Finding Roots of Nonlinar Equations y cos() שאלה 1 היכן נחתכים הגרפים של? y 3 1 ושל ממש פתרונות בעזרת שיטת החצייה ובעזרת Rgula Falsi )אין צורך לפתור אנליטית(

קרא עוד

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגוריתמים לפתרון בעית מסלולים קלים מציאת מסלולים קלים ביותר מצומת ביותר ממקור יחיד. כלומר, V לכל צמתי הגרף. בעיה אחרת הקשורה לבעיה זו היא בעית ה-(

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F2E5ECE5FA20EEE5EEF6E0E5FA20312E646F63>

<4D F736F F D20F4F2E5ECE5FA20EEE5EEF6E0E5FA20312E646F63> 1 תרגול פעולות מומצאות ( ( $ מה מהתשובות לא יכולה להיות תוצאה של הפעולה ) ( $ 1 הוגדרה פעולה חדשה $ + 1 1 + 10 + () () מה תוצאת הפעולה ) ( @ @ 10 = הוגדרה הפעולה החדשה 10 1 () 10 () 10 $ 19 $ 17 a) ( $

קרא עוד

תכנות דינמי פרק 6, סעיפים 1-6, ב- Kleinberg/Tardos סכום חלקי מרחק עריכה הרעיון: במקום להרחיב פתרון חלקי יחיד בכל צעד, נרחיב כמה פתרונות אפשריים וניקח

תכנות דינמי פרק 6, סעיפים 1-6, ב- Kleinberg/Tardos סכום חלקי מרחק עריכה הרעיון: במקום להרחיב פתרון חלקי יחיד בכל צעד, נרחיב כמה פתרונות אפשריים וניקח תכנות דינמי פרק 6, סעיפים -6, ב- Kleinberg/Tardos סכום חלקי מרחק עריכה הרעיון: במקום להרחיב פתרון חלקי יחיד בכל צעד, נרחיב כמה פתרונות אפשריים וניקח בסוף את הטוב ביותר. סכום חלקי sum) (subset הקלט: סדרה

קרא עוד

67865 כלים מתמטיים 7 בינואר 2014 מרצה: מיכאל בן אור מתרגל: צור לוריא איני לוקחת אחריות על מה שכתוב כאן, so tread lightly אין המרצה קשור לסיכום זה בשום

67865 כלים מתמטיים 7 בינואר 2014 מרצה: מיכאל בן אור מתרגל: צור לוריא איני לוקחת אחריות על מה שכתוב כאן, so tread lightly אין המרצה קשור לסיכום זה בשום 67865 כלים מתמטיים 7 בינואר 2014 מרצה: מיכאל בן אור מתרגל: צור לוריא איני לוקחת אחריות על מה שכתוב כאן, so tread lightly אין המרצה קשור לסיכום זה בשום דרך הערות יתקבלו בברכה nogarotman@gmailcom אהבתם?

קרא עוד

שאלון להערכה עצמית במתמטיקה לקראת לימודי שנה א מדוע להתכונן לשנה א מסלולי לימוד רבים באוניברסיטה (מדעי המחשב, הנדסה, פיזיקה וכמובן מתמטיקה) דורשים לימ

שאלון להערכה עצמית במתמטיקה לקראת לימודי שנה א מדוע להתכונן לשנה א מסלולי לימוד רבים באוניברסיטה (מדעי המחשב, הנדסה, פיזיקה וכמובן מתמטיקה) דורשים לימ שאלון להערכה עצמית במתמטיקה לקראת לימודי שנה א מדוע להתכונן לשנה א מסלולי לימוד רבים באוניברסיטה (מדעי המחשב, הנדסה, פיזיקה וכמובן מתמטיקה) דורשים לימודי מתמטיקה בשנה א. אין מבחני כניסה לקורסים אלו, אולם

קרא עוד

שיעור 1

שיעור 1 שיעור קצב גדילת פונקציות אנחנו בודקים את היעילות האסימפטותית של האלגוריתם, כיצד גדל זמן הריצה כאשר גודל הקלט גדל ללא גבול. בדר"כ אלגוריתמים עם "סיבוכיות" ריצה טובה יותר יהיו יעילים יותר מלבד לקלטים קצרים

קרא עוד

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx סמסטר חורף תשע"א 18 בפבואר 011 הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב מרצה: מתרגלים: רן אל-יניב נועה אלגרבלי, גיא חפץ, נטליה זילברשטיין, דודו ינאי (אחראי) סמסטר חורף תשע" מבחן סופי פתרון (מועד

קרא עוד

Limit

Limit פרק אינטגרל כפול לכן לפי משפט 55 )ראו גם את ההערה( שאלות :5 d cos( ) d [ ] [] שאלות עם פתרון שאלה 5 חשבו: פתרון 8 הפונקציה ) f ( ) cos( מתקיים: רציפה במלבן d cos( ) d d cos( ) d עדיף לחשב את האינטגרל השני:

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב מועד א' סמסטר ב', תשע"ג, משך המבחן: שעתיים וחצי חומר עזר: אסור הנחיות: וודאו כי יש בידיכם

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב מועד א' סמסטר ב', תשעג, משך המבחן: שעתיים וחצי חומר עזר: אסור הנחיות: וודאו כי יש בידיכם אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב מועד א' סמסטר ב', תשע"ג,.6.013 משך המבחן: שעתיים וחצי חומר עזר: אסור הנחיות: וודאו כי יש בידיכם 8 עמודי שאלון )כולל עמוד זה(. עליכם לכתוב את התשובות על

קרא עוד

פסגות ע"ש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה -

פסגות עש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה - פסגות ע"ש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה יחס פרופורציה וקנה מידה נוסחאות הכפל המקוצר ופירוק לגורמים פתרון משוואות, אי שוויונות ומערכת משוואות ממעלה ראשונה שאלות מילוליות משוואות ריבועיות שברים

קרא עוד

מספר זהות: סמסטר ב' מועד א' תאריך: 11102/4// שעה: 9:22 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר: אין מותר השימוש במחשבון פשוט בחינה בקורס: מבני נתונים מרצה: הדר בי

מספר זהות: סמסטר ב' מועד א' תאריך: 11102/4// שעה: 9:22 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר: אין מותר השימוש במחשבון פשוט בחינה בקורס: מבני נתונים מרצה: הדר בי מספר זהות: סמסטר ב' מועד א' תאריך: 11102/4// שעה: 9:22 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר: אין מותר השימוש במחשבון פשוט בחינה בקורס: מבני נתונים מרצה: הדר בינסקי הנחיות: יש לענות על כל השאלות. יש לענות על כל

קרא עוד

Microsoft Word - tutorial Dynamic Programming _Jun_-05.doc

Microsoft Word - tutorial Dynamic Programming _Jun_-05.doc הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים (3447) סמסטר חורף 006/007 הפקולטה למדעי המחשב תכנון דינאמי תרגיל תת מחרוזת משותפת ארוכה ביותר תת-מחרוזת z k שקיימת סדרה עולה ממש,... z = z של מחרוזת נתונה x m,...,,

קרא עוד

סיכום אינפי 2 28 ביולי 2010 מרצה: צביק איתמר, בעזרת סיכומים משיעוריו של נועם ברגר מתרגלים: ינאי ג', איב גודין אין המרצה או המתרגלים קשורים לסיכום זה ב

סיכום אינפי 2 28 ביולי 2010 מרצה: צביק איתמר, בעזרת סיכומים משיעוריו של נועם ברגר מתרגלים: ינאי ג', איב גודין אין המרצה או המתרגלים קשורים לסיכום זה ב סיכום אינפי 2 28 ביולי 200 מרצה: צביק איתמר, בעזרת סיכומים משיעוריו של נועם ברגר מתרגלים: ינאי ג', איב גודין אין המרצה או המתרגלים קשורים לסיכום זה בשום דרך..אינני לוקחת אחריות על מה שכתוב מטה. השימוש

קרא עוד

א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש בגרות סט יולי 09 מועד קיץ ב שאלון CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף

א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש בגרות סט יולי 09 מועד קיץ ב שאלון CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש 3 CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף, E בהתאמה. לכן, הנקודה BE.3: לצלעות AE מחלקת את ו- AB ביחס של ע"פ נוסחת חלוקת קטע ביחס נתון

קרא עוד

מקומות גיאומטריים השתלמות קיץ הקדמה: נושא המקומות הגיאומטריים הינו מרכזי בתכנית הלימוד ל- 5 יח"ל. פרק זה מאגד בתוכו את כל המרכיבים של הגיאומטרי

מקומות גיאומטריים השתלמות קיץ הקדמה: נושא המקומות הגיאומטריים הינו מרכזי בתכנית הלימוד ל- 5 יחל. פרק זה מאגד בתוכו את כל המרכיבים של הגיאומטרי מקומות גיאומטריים השתלמות קיץ - 015 הקדמה: נושא המקומות הגיאומטריים הינו מרכזי בתכנית הלימוד ל- 5 יח"ל פרק זה מאגד בתוכו את כל המרכיבים של הגיאומטריה האנליטית: ישר, מעגל, אליפסה ופרבולה בראיה מוכללת נושא

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint שלום לתלמידי י"א חמש יחידות מתמטיקה גיל קרסיק מורה למתמטיקה בשעה וחצי הקרובות נדבר על שאלון 806 סדרות הנדסיות וחשבוניות ארבעה תרגילים שהיו בבחינות בגרות ארבעה טיפים )טיפ אחד אחרי כל תרגיל שנפתור הערב(

קרא עוד

תרגול 1

תרגול 1 תרגול rcsin d rcsin t d שאלה חשב את האינטגרלים המסוימים הבאים: sin cos d rcsin d sin cos d א ב ג פתרון שאלה סעיף א נציב dt sin d t cos עבור נקבל t cos cos עבור נקבל sin cos d tdt סעיף ב נפתור תחילה בעזרת

קרא עוד

שאלה 2. תכנות ב - CShell

שאלה 2. תכנות ב - CShell ביה"ס למדעי המחשב 4.2.2018 האקדמית נתניה מבחן מועד א' יסודות מערכות פתוחות סמסטר חורף, תשע"ח משך המבחן: שלוש וחצי שעות. יש לענות על כל השאלות. מותר השימוש בחומר עזר כלשהו, פרט למחשבים, (מחשבונים מותר).

קרא עוד

! 1! משוואות מסדר ראשו! (הפרדת משתני*, הומוגנית, לינארית) xyy = 1 x y xy 2 = 2xy 2 מצא את הפתרו' הכללי: x y y = 3 א) y ג) ב) ד) y tan x = y (1 ( x+ y

! 1! משוואות מסדר ראשו! (הפרדת משתני*, הומוגנית, לינארית) xyy = 1 x y xy 2 = 2xy 2 מצא את הפתרו' הכללי: x y y = 3 א) y ג) ב) ד) y tan x = y (1 ( x+ y !! משוואות מסדר ראשו! (הפרדת משתני*, הומוגנית, לינארית) tan ( a a z 0 a z s ds dt (רמז: cos d d ז) d ( ) d ( ) ח) ) מצא את הפתרונות המקיימי :. () 0 ( ). (). () 0 d ( ) d ( ) π. sin ln ) tan cos d cos d

קרא עוד

ðñôç 005 î

ðñôç 005 î ו - משופר נספח לשאלון 005 9005 תוכן עניינים: עמ' סדרות תוספת לאי-שיוויונים ממעלה שניה יישומים 40 (כולל יישום במשפט ויאטה לעומת הנספח הקודם, השאלות הבאות הוחלפו : עמ ' שאלה עמ ' שאלה עמ ' שאלה 6,7,8,9 0,

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב.5.6 מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשע"ז בחינה סופית מועד א', מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: סמאח אידריס, ראמי עילבו

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב.5.6 מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשעז בחינה סופית מועד א', מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: סמאח אידריס, ראמי עילבו אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב.5.6 מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשע"ז בחינה סופית מועד א', 31.1.2017 מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: סמאח אידריס, ראמי עילבוני, דולב שרון הנחיות: 1. משך הבחינה: 120 דקות. 2. היציאה

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב - חובלים

מבוא למדעי המחשב - חובלים אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב סמסטר ב' תשע"ב בחינת סיום, מועד ב',.02..9.7 מרצה: אורן וימן מתרגלים: נעמה טוויטו ועדו ניסנבוים מדריכי מעבדה: מחמוד שריף ומיקה עמית משך המבחן: שעתיים חומר

קרא עוד

מקביליות

מקביליות תכונות בטיחות Safety Properties גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון 2 תזכורת: תכונות זמן ליניארי Linear Time Properties תכונות זמן-ליניארי מתארות קבוצת עקבות שהמערכת צריכה לייצר מכוונים ללוגיקה

קרא עוד

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשעד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, 635863 מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר 1 נתון: 1 תלמיד קנה 11 מחברות דקות ו- 4 מחברות עבות,

קרא עוד

מבחן סוף סמסטר מועד א 15/02/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, דניאל גנקין הוראות: א. בטופס המבחן 7 עמודים ו 4 דפי נוסחאות. ב

מבחן סוף סמסטר מועד א 15/02/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, דניאל גנקין הוראות: א. בטופס המבחן 7 עמודים ו 4 דפי נוסחאות. ב מבחן סוף סמסטר מועד א 15/02/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, דניאל גנקין הוראות: א. בטופס המבחן 7 עמודים ו 4 דפי נוסחאות. בדקו שכל העמודים ברשותכם. ב. משך המבחן שלוש שעות (180

קרא עוד

Microsoft Word ACDC à'.doc

Microsoft Word ACDC à'.doc דו"ח מסכם בניסוי: AC/DC חלק: א' סמסטר ב' תשס"א שם הבודק : תאריך הבדיקה: I שם מדריך הניסוי (שם מלא): סרגיי ציון הדו"ח: II תאריך ביצוע הניסוי: 14/05/001 תאריך הגשת הדו"ח: 1/05/001 הדו"ח מוגש על ידי: II I

קרא עוד

1 בגרות עח יולי 18 מועד קיץ ב שאלון x b 2 2 y x 6x שיעור ה- א x לכן, של קדקוד הפרבולה, ו-, מתקבל על ידי הנוסחה a. C(3, 9) ובהתאם, y. (3, 9) 2 C

1 בגרות עח יולי 18 מועד קיץ ב שאלון x b 2 2 y x 6x שיעור ה- א x לכן, של קדקוד הפרבולה, ו-, מתקבל על ידי הנוסחה a. C(3, 9) ובהתאם, y. (3, 9) 2 C 8 מועד קיץ ב שאלון 58 x b y x x שיעור ה- א x לכן של קדקוד הפרבולה ו- מתקבל על ידי הנוסחה a C( 9) ובהתאם y ( 9) C 9 C הם x C ( ) תשובה: שיעורי קדקוד הפרבולה B A y x x ב הישר y 5 חותך את הפרבולה בנקודות

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 טבלה מחזורית היסטוריה בשנת 1882 הוענק פרס החברה המלכותית של לונדון לשני הכימאים, יוליוס פון מאייר ודימיטרי מנדלייב, על גילוי החוק המחזורי )עד היום יש חילוקי דעות מי מהם היה הראשון לגלותו (. מנדלייב ופון

קרא עוד

Microsoft Word - c_SimA_MoedA2006.doc

Microsoft Word - c_SimA_MoedA2006.doc מבוא למדעי המחשב בחינת מועד א', סמסטר א' תשס"ו,..006 מרצה: מתרגלת: גב' יעל כהן-סיגל. גב' ליאת לוונטל. משך המבחן: שעתיים וחצי. חומר עזר: מותר כל חומר עזר, מלבד מחשב. הנחיות:. יש לענות על כל השאלות.. קראו

קרא עוד

Microsoft Word B

Microsoft Word B מרצה: שולי וינטנר. מתרגל: שלמה יונה מבוא למדעי המחשב מועד ב', סמסטר א' תשס"ג, 17/2/03 משך המבחן: שעתיים וחצי. חומר עזר: מותר כל חומר עזר, מלבד מחשב. הנחיות: 1. ודאו כי בטופס שבידיכם 8 עמודים. יש לכתוב

קרא עוד

מבחן סוף סמסטר מועד ב 28/10/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, גדי אלכסנדרוביץ הוראות: א. בטופס המבחן 6 עמודים (כולל דף זה) ו

מבחן סוף סמסטר מועד ב 28/10/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, גדי אלכסנדרוביץ הוראות: א. בטופס המבחן 6 עמודים (כולל דף זה) ו מבחן סוף סמסטר מועד ב 28/10/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, גדי אלכסנדרוביץ הוראות: א. בטופס המבחן 6 עמודים (כולל דף זה) ו 4 דפי נוסחאות. בדקו שכל העמודים ברשותכם. ב. משך המבחן

קרא עוד

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד]

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד] טבלה מחזורי ת האלקטרונים ברמה האחרונה בכל אטום, הם אלו שיוצרים קשר עם אטום/אטומים נוספים. אלקטרונים אלו נקראים אלקטרונים וולנטיים או אלקטרונים ערכיים. הרמה האחרונה באטום, המכילה את האלקטרונים הוולנטיים

קרא עוד

. [1,3] ו = 0 f(3) f(1) = עמוד 1 מתוך 6 דר' ז. אולחא מס' הקורס 9711 חדו''א הנ מכונות 1 f ( x) = ( x 1)( x 2)( x 3) c= f c = c (1,3), c תשובות I 1) פונ

. [1,3] ו = 0 f(3) f(1) = עמוד 1 מתוך 6 דר' ז. אולחא מס' הקורס 9711 חדו''א הנ מכונות 1 f ( x) = ( x 1)( x 2)( x 3) c= f c = c (1,3), c תשובות I 1) פונ . [,] ו 0 f() f() עמוד מתוך 6 ז. אולחא מס' הקורס 97 חדו''א הנ מכונות f ( ) ( )( )( ) f (,), תשובות I ) פונ' לכן קיים פתרון רציפה וגזירה בקטע כך ש 0 ) (? f ( ) +, ± ± 0.58 (, ),.58,.4 יש n פעמים להשתמש

קרא עוד

Microsoft Word - עבודת פסח לכיתה י 5 יחל.doc

Microsoft Word - עבודת פסח לכיתה י 5 יחל.doc עבודת פסח במתמטיקה לכיתה י' (5 יחידות) תרגילים שבעבודה על החומר שנלמד בכיתה ומיועדים לחזרה יש לעשות לא פחות מ- תרגילים מכל פרק אלגברה פתור את מערכת המשוואות הבאות: y x 1 y y 1 x y m x 1 x עבור אילו ערכים

קרא עוד

עבודת קיץ לקראת כיתה ט' - מצויינות מתמטיקה העבודה כוללת שאלות מכל הנושאים שנלמדו במהלך השנה. את חלק מהשאלות כבר פגשתם, וזו הזדמנות עבורכם לוודא שאתם י

עבודת קיץ לקראת כיתה ט' - מצויינות מתמטיקה העבודה כוללת שאלות מכל הנושאים שנלמדו במהלך השנה. את חלק מהשאלות כבר פגשתם, וזו הזדמנות עבורכם לוודא שאתם י עבודת קיץ לקראת כיתה ט' - מצויינות מתמטיקה העבודה כוללת שאלות מכל הנושאים שנלמדו במהלך השנה. את חלק מהשאלות כבר פגשתם, וזו הזדמנות עבורכם לוודא שאתם יודעים כיצד לפתור אותן. את העבודה יש להגיש במהלך השבוע

קרא עוד

Microsoft Word - 14

Microsoft Word - 14 9-5-27-4 - פתרון מבחן מס' 4 (ספר לימוד שאלון 3586) קמ"ש $ y קמ"ש % ppleסמן ב- קמ"ש את מהירות המכוppleית וב- y קמ"ש את מהירות המשאית () $ y 4 המשאית הגיעה ל- B לאחר המפגש עם המכוppleית כלומר ppleקבל את

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F8F720E7F9E9E1E420EBEEE5FAE9FA203120E9E5ECE E646F63>

<4D F736F F D20F4F8F720E7F9E9E1E420EBEEE5FAE9FA203120E9E5ECE E646F63> הסברים לפרק כמותי : :úåðåëðä úåáåùúä 0 9 8 7 6 5 5 0 9 8 7 6 5. התשובה הנכונה היא: (). עלינו לקבוע איזה מהביטויים שבתשובות אינו זוגי. משום שהשאלה עוסקת בתכונת הזוגיות, ננסה ללמוד מהנתון על זוגיותם של x

קרא עוד

<4D F736F F D20F9E9F2E5F820F1E9EEF0E920E7ECE5F7E4>

<4D F736F F D20F9E9F2E5F820F1E9EEF0E920E7ECE5F7E4> ניב רווח פסיכומטרי 1 שיעור מבוא נושא סימני החלוקה כולל מספר מושגים שצריך להכיר כמו חלוקה לגורמים או שארית של חלוקה. בבחינה יכולות להופיע שאלות שיעסקו בנושא זה כנושא בפני עצמו, ולעתים הידע בנושא דרוש לפתרון

קרא עוד

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות שיעור מס' 6 סבולות ואפיצויות Tolerances & Fits Tolerances חלק א' - סבולות: כידוע, אין מידות בדיוק מוחלט. כאשר אנו נותנים ליצרן חלק לייצר ונותנים לו מידה כלשהי עלינו להוסיף את תחום הטעות המותרת לכל מידה

קרא עוד

פרויקט "רמזור" של קרן אביטל בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו

פרויקט רמזור של קרן אביטל בס ד מערך שיעור בנושא: פונקציה טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנושא הפונקציות הנלמד בכתה ט' בכל הרמות. עזרי ההוראה בהם נשתמש: מחשב, ברקו, דפי עבודה

קרא עוד

סט נובמבר 08 מועד מיוחד - פתרונות עפר.doc

סט נובמבר 08 מועד מיוחד - פתרונות עפר.doc נפתור את מערכת המשוואות y+ 3 = 5 5 7 3 2y + = 8 3 נארגן את המשוואה הראשונה 1/ 5/ y+ 3 5 = 5 1 y+ 3= 5(5 ) y+ 3= 25 5 8+ y= 25 /5 נארגן את המשוואה השנייה 3 1 3 / / / 2y 7 3 8 + = 1 3 1 6y+ 7 3= 24 7+ 6y

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב - חובלים

מבוא למדעי המחשב - חובלים החוג למדעי המחשב אוניברסיטת חיפה מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשע"ג בחינת סיום, מועד ב', 20.02.2013 מרצה: ריטה אוסדצ'י מתרגלת: נעמה טוויטו מדריך מעבדה: מחמוד שריף משך המבחן: שעתיים חומר עזר: ספר של Kernighan

קרא עוד

îáçï îúëåðú îñ' 1

îáçï îúëåðú îñ'  1 5 יח"ל מבחני חזרה במתמטיקה - במתכונת בחינות הבגרות לפי מיקוד הבחינה - קיץ 003 "כדי לקלוע למטרה צריך לכוון קצת למעלה ממנה" בעריכת: סרור אסעד אפריל 003 (úåãå ð 50) 'ñî úðåëúî ïçáî 'à ìç äøáâìà,øåùéîä úñãðä

קרא עוד

Microsoft Word - 01 difernziali razionalit

Microsoft Word - 01 difernziali razionalit פונקציות רציונליות 5 יחידות מתוך הספר 806 כרך ד' 0, כל הזכויות שמורות ל ואריק דז'לדטי חל איסור מוחלט לתרגם, להעתיק או לשכפל חוברת זו או קטעים ממנה, בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני (לרבות

קרא עוד

Microsoft Word - vaidya.doc

Microsoft Word - vaidya.doc Preconditioners של וואידיה ברצוננו לפתור Axb כאשר המטריצה A היא מטריצה סימטרית חיובית (כל הערכים העצמיים שלה חיוביים) ודלילה (רוב הערכים בה הם אפס). דרך אחת לפתור מערכת לינארית כזאת היא הדרך הישירה: מציאת

קרא עוד

מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יח""ללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v m sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4

מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יחללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v m sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4 מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יח""ללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4 גוף נע לאורך ציר X כך שברגע. x הוא נמצא 0 t 0-10 16 19

קרא עוד

שעור 6

שעור 6 שעור 6 Open addressing אין רשימות מקושרות. (נניח שהאלמנטים מאוחסנים בטבלה עצמה, לחילופין קיים מצביע בהכנסה המתאימה לאלמנט אם אין שרשור). ב- addressing open הטבלה עלולה להימלא ב- factor α load תמיד. במקום

קרא עוד

Algorithms Tirgul 1

Algorithms Tirgul 1 - מעגלי אוילר ומסלולי אוילר תרגול 1 חידה: האם אפשר לצייר את הציורים הבאים בלי להרים את העיפרון מהנייר? 1 קצת אדמיניסטרציה אופיר פרידלר ophir.friedler@gmail.com אילן כהן - ilanrcohen@gmail.com שעות קבלה

קרא עוד

מתכונת עיצוב 3013

מתכונת עיצוב 3013 מדעי המחשב פרק ראשון Java שאלה 1 שאלה 1 נכתב ע"י ראמי ג'באלי C# Java 2 א. שאלה ב. הערה: במבחן כתוב שיש שלשה אחת בלבד של פנסים כאלו. ולמרות זאת נשאיר את המשתנה הבוליאני כך שאם נמצאו הפנסים בתחילת המערך

קרא עוד

טיפים להצלחה במהלך הבחינה 1. בתחילת הבחינה קראו היטב את כל השאלות וסמנו לעצמכם את השאלות המועדפות על ידכם. קראו כל שאלה לפחות פעמיים, כדי שלא תחמיצו נ

טיפים להצלחה במהלך הבחינה 1. בתחילת הבחינה קראו היטב את כל השאלות וסמנו לעצמכם את השאלות המועדפות על ידכם. קראו כל שאלה לפחות פעמיים, כדי שלא תחמיצו נ טיפים להצלחה במהלך הבחינה 1. בתחילת הבחינה קראו היטב את כל השאלות וסמנו לעצמכם את השאלות המועדפות על ידכם. קראו כל שאלה לפחות פעמיים, כדי שלא תחמיצו נתון כלשהו.. אין צורך לענות על השאלות לפי סדר הופעתן.

קרא עוד

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה יש לפתור את כל השאלות עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות על דפים משובצים. רשמו את שמכם על כל אחד מהדפים הפתרונות יוגשו אחרי חופשת הפסח. מומלץ לכתוב דואר אלקטרוני, Whatspp כאשר נתקלים בקושי. מישהו

קרא עוד

תכנון אלגוריתמים עבודת בית 4: תכנון אלגוריתמים תאריך הגשה: 02: , בצהריים,תא מספר 66 בקומת כניסה של בניין 003 מתרגל אחראי: אורי 0

תכנון אלגוריתמים עבודת בית 4: תכנון אלגוריתמים תאריך הגשה: 02: , בצהריים,תא מספר 66 בקומת כניסה של בניין 003 מתרגל אחראי: אורי 0 22 עבודת בית 4: תכנון אלגוריתמים תאריך הגשה: 2: 622, בצהריים,תא מספר 66 בקומת כניסה של בניין 3 מתרגל אחראי: אורי הוראות כלליות: כל עוד לא נאמר אחרת, כאשר הנכם מתבקשים לתאר אלגוריתם יש לספק את הבאות: תיאור

קרא עוד

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב הוראות הגשה: ההגשה בזוגות. הוסיפו שמות, ת.ז., אי-מייל, תא אליו יש להחזיר את התרגיל ואת תשובותיכם לתרג

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב הוראות הגשה: ההגשה בזוגות. הוסיפו שמות, ת.ז., אי-מייל, תא אליו יש להחזיר את התרגיל ואת תשובותיכם לתרג הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב הוראות הגשה: ההגשה בזוגות. הוסיפו שמות, ת.ז., אי-מייל, תא אליו יש להחזיר את התרגיל ואת תשובותיכם לתרגיל, הדפיסו והגישו לתא הקורס בקומה. מבנה מחשבים ספרתיים

קרא עוד

אוניברסיטת בן-גוריון בנגבNEGEV BEN-GURION UNIVERSITY OF THE ת.ד.,653 באר-שבעISRAEL 10584P.O.B. 653, BEER SHEVA , המזכירות האקדמית המרכז ללימודים

אוניברסיטת בן-גוריון בנגבNEGEV BEN-GURION UNIVERSITY OF THE ת.ד.,653 באר-שבעISRAEL 10584P.O.B. 653, BEER SHEVA , המזכירות האקדמית המרכז ללימודים אוניברסיטת בן-גוריון בנגבNEGEV BEN-GURION UNIVERSITY OF THE ת.ד.,65 באר-שבעISRAEL 058P.O.B. 65, BEER SHEVA 8 05, המזכירות האקדמית המרכז ללימודים קדם אקדמיים אלגברה - נוסחאות הכפל מקוצר גיליון תרגילים מס'

קרא עוד

PRESENTATION NAME

PRESENTATION  NAME נכתב ע"י כרמי גרושקו. כל הזכויות שמורות 2010 הטכניון, מכון טכנולוגי לישראל הקצאה דינמית )malloc( מערכים דו-מימדיים סיבוכיות: ניתוח כזכור, כדי לאחסן מידע עלינו לבקש זכרון ממערכת ההפעלה. 2 עד עכשיו: הגדרנו

קרא עוד

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א'

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' פיסיקה 1 ב' 203-1-1391 מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב 03.08.2017 משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' - שאלות אמריקאיות (כל שאלה - 5 נק') - יש לסמן תשובה

קרא עוד

מקביליות

מקביליות תכונות שמורה Invariant Properties גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון 2 בדיקות מודל Checking( )Model מערכת דרישות מידול פירמול בדיקות מודל )Model Checking( מודל של המערכת תכונות פורמליות סימולציה

קרא עוד

מבוא לתכנות ב- JAVA תרגול 7

מבוא לתכנות ב- JAVA  תרגול 7 מבוא לתכנות ב- JAVA תרגול 8 תזכורת - מבנה של פונקציה רקורסיבית.2 פונקציה רקורסיבית מורכבת משני חלקים עיקריים 1. תנאי עצירה: מקרה/מקרים פשוטים בהם התוצאה לא מצריכה קריאה רקורסיבית לחישוב צעד רקורסיבי: קריאה

קרא עוד

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט עמוד מתוך + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- תחומים עיקריים- וסטטיסטיקה היסקית; בסטטיסטיקה היסקית משערים השערות, משווים בין קבוצות באוכלוסיה ועוד, אך גם מ ניתן ללמוד הרבה על האוכלוסיה-

קרא עוד

"עשר בריבוע", כיתה ז' - מדריך למורה 1. משתנה וביטוי אלגברי 1. משתנה וביטוי אלגברי רקע הפרק "משתנה משתנה וביטוי אלגברי" פותח את השנה ואת לימוד האלגברה.

עשר בריבוע, כיתה ז' - מדריך למורה 1. משתנה וביטוי אלגברי 1. משתנה וביטוי אלגברי רקע הפרק משתנה משתנה וביטוי אלגברי פותח את השנה ואת לימוד האלגברה. רקע הפרק "משתנה משתנה וביטוי אלגברי" פותח את השנה ואת לימוד האלגברה. בפרק אנו עוסקים תחילה בחוקיות. מהי חוקיות? המושג חוקיות, REGULARITY באנגלית, הוא מושג בסיסי להבנת תופעות טבע, רוב התופעות במדע וכן התנהגות

קרא עוד

מקביליות

מקביליות PROMELA גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון עדכון אחרון: 21:40 15/06/2013 2 שפת מ פ ר ט עם ס מ נ ט יק ה מוגדרת באופן מתמטי "שפת תכנות" למודלים המטרה: לאפשר גם לכאלה שאינם חוקרים בתחום לבנות

קרא עוד

פתרונות מלאים לשלב א' אולימפיאדה ארצית במתמטיקה חטיבה כיתות ז' 1. נתונה המשוואה השגויה הבאה: הזיזו גפרור אחד בלבד כדי שהמשוואה תהיה נכונה. פתרון לחידו

פתרונות מלאים לשלב א' אולימפיאדה ארצית במתמטיקה חטיבה כיתות ז' 1. נתונה המשוואה השגויה הבאה: הזיזו גפרור אחד בלבד כדי שהמשוואה תהיה נכונה. פתרון לחידו פתרונות מלאים לשלב א' אולימפיאדה ארצית במתמטיקה חטיבה כיתות ז'. נתונה המשוואה השגויה הבאה: הזיזו גפרור אחד בלבד כדי שהמשוואה תהיה נכונה. לחידות גפרורים יש לעיתים פתרונות רבים. אנו הצענו במחוון אחד: ישנו

קרא עוד

Tutorial 11

Tutorial 11 מבוא לשפת C תרגול 8: מערכים רב-ממדיים תרגילים בנושא מערכים ורקורסיה מבוסס על השקפים שחוברו ע"י שי ארצי, גיתית רוקנשטיין, איתן אביאור וסאהר אסמיר עבור הקורס "מבוא למדעי המחשב" נכתב ע"י טל כהן, עודכן ע"י

קרא עוד