מצגת של PowerPoint

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "מצגת של PowerPoint"

תמליל

1 שלום לתלמידי י"א חמש יחידות מתמטיקה גיל קרסיק מורה למתמטיקה בשעה וחצי הקרובות נדבר על שאלון 806 סדרות הנדסיות וחשבוניות

2 ארבעה תרגילים שהיו בבחינות בגרות

3 ארבעה טיפים )טיפ אחד אחרי כל תרגיל שנפתור הערב(

4 ניתן להיכנס בטלפון לקבוצת הוואטסאפ של "חמש אונליין" יהיה זמן לשאלות מהבית שיסומנו בהרמת יד 9:0

5 איך ההרגשה לקראת הבגרות בנושא סדרות? אתם מוזמנים לשתף בקבוצת הוואטסאפ של "חמש אונליין" 9:0

6 ע'' קיץ תש מועד ב' 9:0 סדרה חשבונית שאלה עם פרמטרים

7 9:0

8 5 - נוסחאון מתמטיקה יחידות לימוד סדרות

9 קיץ תש' ע' - מועד ב' - שאלה בגרות 806 k ו - הם שני איברים בסדרה חשבונית במקום ה- ובמקום ה- K בהתאמה. הפרש הסדרה הוא d והאיבר הראשון בסדרה הוא =md. d 0 מספר טבעי - m k d( א. )( הראה כי מתקיים ) k m )( הבע באמצעות k ו - m את המקום בסדרה של איבר השווה לסכום של שני האיברים ו - k. ב. )( הבע באמצעות d ו- m את הסכום )( נתון : = סכום 79 האיברים הראשונים בסדרה הוא מצא את ו d.

10 שאלה דיון סעיף א' )( k ו - הם שני איברים בסדרה חשבונית במקום ה- ובמקום ה- K בהתאמה. ( ) d הפרש הסדרה הוא d והאיבר הראשון בסדרה הוא =md. d 0 מספר טבעי - m k d( k m ) א. )( הראה כי מתקיים מה נבחר כמשתנה?

11 פתרון )( - סעיף א' שאלה ( ) d k ו - הם שני איברים בסדרה חשבונית במקום ה- ובמקום ה- K בהתאמה. הפרש הסדרה הוא d והאיבר הראשון בסדרה הוא =md. d 0 מספר טבעי - m k d( k m ) א. )( הראה כי מתקיים k ( ) d ( k ) d k md ( ) d ( ) d ( k ( k ) d d( m k ) ) d מה נבחר כמשתנה? d( k m ) k d( k m ) הראנו שמתקיים :

12 ( ) d k d( k m k ו - m את המקום בסדרה של איבר השווה לסכום של. k שאלה דיון סעיף א' )( א. )( הראנו כי מתקיים ( )( הבע באמצעות מה נבחר כמשתנה? שני האיברים ו -

13 ( ) d k d( k m k ו - m את המקום בסדרה של איבר השווה לסכום של. שאלה פתרון סעיף א' )( k א. )( הראנו כי מתקיים ( )( הבע באמצעות מה נבחר כמשתנה? שני האיברים ו - k t : אנו מחפשים t כך שיתקיים d( k מסעיף א' ) ) איבר כללי בסדרה חשבונית m ) = d( t k m t ) : תחום תחום הגדרה k m t

14 דיון )( - סעיף ב' שאלה ( ) d =md k d( k m א. )( הראנו ( כי מתקיים m d ב. )( הבע באמצעות מה נבחר כמשתנה? ו- את הסכום

15 רמזים )( - סעיף ב' שאלה ( ) d =md k d( k m א. )( הראנו ( כי מתקיים m d ב. )( הבע באמצעות מה נבחר כמשתנה? ו- את הסכום k d( k m ) k=65 נציב 4= d 4 65 m ) d( m 4 65 ( 97) d( m )

16 . שאלה דיון - סעיף ב' )( =md : נתון 4 65 d( ב. )( הראנו כי מתקיים (97 m מה נבחר כמשתנה? ב. )( נתון : = סכום 79 האיברים הראשונים בסדרה הוא 7900 מצא את ו d.

17 . שאלה רמזים מציאת - m סעיף ב' )( =md : נתון 4 65 d( ב. )( הראנו כי מתקיים (97 m מה נבחר כמשתנה? ב. )( נתון : = סכום 79 האיברים הראשונים בסדרה הוא 7900 מצא את ו d. 09 ) d 08d ( d( m ) )( נתון : מסעיף ב' d( m 97) d( m 97) 08d m d / : d m = md = d

18 המשך דיון )( - סעיף ב' שאלה ( ) d = md = d m סכום. d בשקף הקודם הראנו : מה נבחר כמשתנה? ב. )( נתון : 09 = ו את מצא 79 האיברים הראשונים בסדרה הוא ( ) בדף הנוסחאות נוסחה שרגילים לה

19 ( ) פתרון )( שאלה -סעיף ב' d = md = d m הראנו כבר כי : מה נבחר כמשתנה? ב. )( נתון : = סכום 79 האיברים הראשונים בסדרה הוא d d / 78d d ו את מצא 7900d d = d = = d =

20 הטיפים של גיל 9:0

21 אם לא הצלחתם להוכיח טענה שנדרשה בסעיפים הראשונים עדיין אפשר להשתמש בטענה כאילו היה זה נתון עבור הסעיפים הבאים 9:0

22 - בגרות קיץ תשע''ג מועד א'.5. 9:0 שאלה סדרה חשבונית - סכום

23 בגרות קיץ תשע''ג מועד א' שאלה 5 6. סכום נתונה סדרה האיברים הראשונים בסדרה הוא : 0... (4 ) מצא נוסחה לאיבר הכללי בסדרה הנתונה. א.. 0 ב. מתבוננים באיברים של הסדרה הנתונה שערך כל אחד מהם קטן מ- חשב את הערך הגדול ביותר שיכול לקבל סכום מסוים של איברים כאלה ( לאו דווקא הסכום של כל האיברים )

24 דיון סעיף א' שאלה 5 6 : 0. סכום נתונה סדרה האיברים הראשונים בסדרה הוא... (4 ) מצא נוסחה לאיבר הכללי בסדרה הנתונה. א. נתאר את הסכום : (4 )? איזו סדרה זו? כמה איברים יש בסדרה

25 דיון סעיף א' שאלה נתאר את הסכום : (4 )? איזו סדרה זו? כמה איברים יש בסדרה

26 שאלה מציאת מס' האיברים בסכום * נתאר את הסכום : (4 ) d 4 (4 k * סכום סדרה חשבונית כך ש: ( נמצא את K נתאר אותו באמצעות k ( k )4 (4 ) 4k 4 4 4k 4 k בסדרה * יש איברים

27 - * דיון חישוב הסכום סעיף א' שאלה (4 ) ( ) d ( ) d 4 k (4 ) k נתאר את * בעזרת בדף הנוסחאות נוסחה שרגילים לה בסדרה * יש איברים

28 - * פתרון חישוב הסכום סעיף א' שאלה (4 ) ( ) d ( ) d 4 k (4 ) k נתאר את * בעזרת בדף הנוסחאות נוסחה שרגילים לה * ( ) ( 4 ) ) 4 בסדרה * יש איברים

29 המשך דיון תיאור סעיף א' שאלה * 5 :. סכום נתונה סדרה האיברים הראשונים בסדרה הוא (4 ) * א. מצא נוסחה לאיבר הכללי בסדרה הנתונה. בסדרה * יש איברים

30 תיאור סעיף א' שאלה * 5 :. סכום נתונה סדרה האיברים הראשונים בסדרה הוא (4 ) * א. מצא נוסחה לאיבר הכללי בסדרה הנתונה (4 ) בסדרה * יש איברים

31 שאלה המשך דיון סעיף א' 5 :. סכום נתונה סדרה האיברים הראשונים בסדרה הוא א. מצא נוסחה לאיבר הכללי בסדרה הנתונה.

32 הלאש בושח ללכ םייקתמ הרדס לכב :...

33 5 : המשך דיון סעיף א'. סכום האיברים הראשונים בסדרה הוא שאלה נתונה סדרה המשך דיון א. מצא נוסחה לאיבר הכללי סעיף א' בסדרה הנתונה. שאלה בסדרה * יש איברים

34 5. סכום האיברים הראשונים בסדרה הוא : שאלה פתרון סעיף א' נתונה סדרה א. מצא נוסחה לאיבר הכללי בסדרה הנתונה. ( ) 5( ) = 6-8 נוסחה לאיבר הכללי :

35 . ב. 6 8 מסעיף א' : מתבוננים באיברים של הסדרה הנתונה שערך כל אחד מהם קטן מ- 0 חשב את הערך הגדול ביותר שיכול לקבל סכום מסוים של איברים כאלה ( לאו דווקא הסכום של כל האיברים ) שאלה דיון סעיף ב' עלינו לברר איזו סוג סדרה זו

36 6 8 מסעיף א' הוכחה שהסדרה היא סדרה חשבונית סעיף ב' שאלה נוכיח כי זו סדרה חשבונית כדי להוכיח שסדרה היא חשבונית יש להראות ש: קבוע 6( ) 8 (6 8) 6 d קבוע d = 6 הסדרה היא סדרה חשבונית עם איבר ראשון - = והפרש

37 שאלה שאלה בגרות קיץ תשע''ג המשך מועד א' דיון סעיף ב' d = 6 הסדרה היא סדרה חשבונית עם איבר ראשון - = והפרש = 6-8. ( ב. מתבוננים באיברים של הסדרה הנתונה שערך כל אחד מהם קטן מ- 0 חשב את הערך הגדול ביותר שיכול לקבל סכום מסוים של איברים כאלה לאו דווקא הסכום של כל האיברים ) הסדרה היא סדרה חשבונית עם איבר ראשון d והפרש = 6 =- d = 6 הסדרה היא סדרה חשבונית עם איבר ראשון -= והפרש

38 א' מועד קיץ תשע''ג שאלה בגרות זיהוי האיברים הקטנים מ- 0 d = 6 הסדרה היא סדרה חשבונית עם איבר ראשון - = והפרש = 6-8. ( ב. מתבוננים באיברים של הסדרה הנתונה שערך כל אחד מהם קטן מ- 0 חשב את הערך הגדול ביותר שיכול לקבל סכום מסוים של איברים כאלה לאו דווקא הסכום של כל האיברים ) הסדרה היא סדרה חשבונית עם איבר ראשון d והפרש = 6 = : נבדוק מי האיבר הכי קרוב ל d = 6 : סדרה 00.. חשבונית 0 עם 4 איבר - ראשון =- הסדרה היא והפרש

39 ( א' דיון מועד המשך תשע''ג קיץ שאלה בגרות סעיף ב' ב. מתבוננים באיברים של הסדרה הנתונה שערך כל אחד מהם קטן מ-. 0 חשב את הערך הגדול ביותר שיכול לקבל סכום מסוים של איברים כאלה לאו דווקא הסכום של כל האיברים ) הסדרה היא סדרה חשבונית עם איבר ראשון =- והפרש () () ( ) d d = 6 d 6 הסדרה היא : מופיעה בדף הנוסחאות נוסחה נוחה לשימוש d = 6 הסדרה היא סדרה חשבונית עם איבר ראשון -= והפרש

40 () () א' מועד פתרון תשע''ג קיץ שאלה בגרות ב. מתבוננים באיברים של הסדרה הנתונה שערך כל אחד מהם קטן מ-. 0 חשב את הערך הגדול ביותר שיכול לקבל סכום מסוים של איברים כאלה ( ) d d = 6 =- לאו דווקא הסכום של כל האיברים ) הסדרה היא סדרה חשבונית עם איבר ראשון והפרש ( הסדרה היא : כדי שהסכום יהיה מקסימלי נחבר רק את החיוביים כלומר מופיעה בדף הנוסחאות נוסחה נוחה לשימוש d סעיף ב' איברים (4 00) הערך הגדול ביותר שיכול לקבל סכום מסוים של איברים 884 כאלה הוא

41 הטיפים של גיל 9:0

42 בשאלה שלנו = 6-8 ) = + ( ההפרש d = לזיהוי סוג סדרה : איבר כללי במבנה: מייצג סדרה חשבונית ) q = = ( איבר כללי במבנה: מייצג סדרה הנדסית המנה 9:0 ההוכחות בשקפים הבאים

43 א' מועד קיץ תשע''ג שאלה בגרות הוכחת הטיפים ( ) הוכחת ( ) הראינו שהפרש בין כל שני איברים סמוכים קבוע - = + : כלומר: איבר כללי במבנה ) d = מייצג סדרה חשבונית ( ההפרש d = 6 הסדרה היא סדרה חשבונית עם איבר ראשון -= והפרש

44 שאלה הוכחת הטיפ ' א ' מועד קיץ תשע''ג בגרות שאלה הוכחת הראינו שהמנה בין כל שני איברים סמוכים קבוע - כלומר: איבר כללי במבנה : = ) מייצג סדרה ( המנה q = הנדסית

45 - קיץ תשע ה'' מועד א' 9:0 סדרה הנדסית אין סופית יורדת

46 בגרות קיץ ה'' תשע מועד א' שאלה... נתונה סדרה הנדסית אין סופית יורדת שכל איבריה חיוביים... ) הוא כל איבר בסדרה זו אחד לפניו ואחד אחריו. ( חוץ מהראשון מסכום שני האיברים הסמוכים לו 5 א. מצא את המנה של הסדרה ב. נתונה הסדרה.. ( ) )( הוכח כי הסדרה היא סדרה הנדסית סכום עשרת האיברים הראשונים בסדרה הוא )(. מצא את סכום כל האיברים בסדרה

47 שאלה סעיף א' דיון דיון סעיף א' שאלה... נתונה סדרה הנדסית אין סופית יורדת שכל איבריה חיוביים... ) הוא כל איבר בסדרה זו אחד לפניו ואחד אחריו. ( חוץ מהראשון מסכום שני האיברים הסמוכים לו 5. א. מצא את המנה של הסדרה

48 דיון רמזים סעיף א סעיף א' סעיף א' שאלה ' פתרון - דרך א' שאלה q q q 5 (... נתונה סדרה הנדסית אין סופית יורדת שכל איבריה חיוביים... כל איבר בסדרה זו אחד לפניו ואחד אחריו. ( חוץ מהראשון ) הוא מסכום שני האיברים הסמוכים לו ( ) 5 ( q ) 5 ( q ) / 5 q ) / 5 : ( 5. כל איבר הוא א. מצא את המנה של הסדרה מסכום שני צדדיו - בפרט מתקיים ש: 0) 5q q q (q q 5q )( q q ) בסדרה הנדסית אין סופית q q = 0.5 המנה של הסדרה היא

49 סעיף א' דרך ב' - הוכחה כללית שאלה ' פתרון - סעיף א סעיף אא' הוכחה כללית דיון רמזים שאלה q q... נתונה סדרה הנדסית אין סופית יורדת שכל איבריה חיוביים... ) הוא כל איבר בסדרה זו אחד לפניו ואחד אחריו. ( חוץ מהראשון א. מצא את המנה של הסדרה מסכום שני האיברים הסמוכים לו 5q ( 5 ( q ( ( q q q ( q ) / ) 5. + q) q) 5q / : ) ( q = 0.5 0) 5q q q (q כל איבר הוא מסכום שני צדדיו q 5q )( q q ) בסדרה הנדסית אין סופית q המנה של הסדרה היא

50 סעיף א' דרך ג' - הוכחה כללית שאלה ' פתרון - סעיף א סעיף אא' ' הוכחה כללית דיון רמזים שאלה 5q q q 5... נתונה סדרה הנדסית אין סופית יורדת שכל איבריה חיוביים... ) הוא כל איבר בסדרה זו אחד לפניו ואחד אחריו. ( חוץ מהראשון א. מצא את המנה של הסדרה מסכום שני האיברים הסמוכים לו q ( 5 q ( q 5 q ( q 5 ( ( q + ) / ) q ) 5q + / ) : 5. ( ) 0) 5q q q (q כל איבר הוא מסכום שני צדדיו q 5q )( q q ) בסדרה הנדסית אין סופית q q = 0.5 המנה של הסדרה היא

51 q : -נתונה סדרה הנדסית אין סופית יורדת מסעיף א'. ב. נתונה הסדרה ( ) )( הוכחה כללית סעיף אב' סעיף אא' ' רמזים דיון שאלה שכל איבריה חיוביים שמנתה שאלה דיון ' סעיף ב' )( )( הוכח כי הסדרה היא סדרה הנדסית איך נפשט את הצגת

52 q : בצורה נוחה יותר- סעיף ב' )( סעיף א ב' סעיף ב'א ) א' '( הוכחה כללית רמזים דיון שאלה נתונה סדרה הנדסית אין סופית יורדת. ב. נתונה הסדרה ( ) היא סדרה הנדסית שכל איבריה חיוביים שמנתה שאלה ' הצגת )( הוכח כי הסדרה ( q q ) ( )

53 q ב ' א ) א' '( סעיף ב' הוכחה כללית דיוןא ב' סעיף סעיף המשך רמזים דיון שאלה נתונה סדרה הנדסית אין סופית יורדת שכל איבריה חיוביים שמנתה :. ב. נתונה הסדרה ( ) )( הוכח כי הסדרה היא סדרה הנדסית שאלה ' המשך דיון - סעיף ב' )(

54 q )( סעיף ב ' הוכחה כללית בב' א ) א' '( דיוןא ב' סעיף סעיף המשך רמזים דיון שאלה נתונה סדרה הנדסית אין סופית יורדת שכל איבריה חיוביים שמנתה :. ב. נתונה הסדרה ( ) )( הוכח כי הסדרה היא סדרה הנדסית - סעיף ב' )( שאלה ' פתרון : כדי להראות שהסדרה היא הנדסית עלינו להראות שמתקיים קבוע קבוע לא תלוי ב- q q q = הסדרה היא סדרה הנדסית עם מנה

55 שאלה דיון ' - סעיף ב' )( ב ' א ) א' ' ()( סעיף ב ' הוכחה כללית דיוןא ב' סעיף סעיף המשך רמזים דיון שאלה q נתונה סדרה הנדסית אין סופית יורדת שכל איבריה חיוביים שמנתה : ב. )( הסדרה היא סדרה הנדסית עם מנה = q )( סכום עשרת האיברים הראשונים בסדרה הוא ( q ) q. מצא את סכום כל האיברים בסדרה מה אפשר לחלץ מהמידע של סעיף זה?

56 - סעיף ב' )( שאלה ' חישוב ב ' א ) ) א' '( סעיף בב'' הוכחה כללית דיוןא ב' סעיף ל- סעיף המשך רמזים דיון שאלה q נתונה סדרה הנדסית אין סופית יורדת שכל איבריה חיוביים שמנתה : ב. )( הסדרה היא סדרה הנדסית עם מנה = q )( סכום עשרת האיברים הראשונים בסדרה הוא מצא את סכום כל האיברים בסדרה אפשר לחלץ מהמידע של סעיף זה את ( ) 0460 ( 0 )

57 0 q : ב ' א ) א' '( סעיף ב' סעיף ב ' )( הוכחה כללית דיוןא ב' סעיף דיון סעיף המשך רמזים דיון שאלה נתונה סדרה הנדסית אין סופית יורדת שכל איבריה חיוביים שמנתה ב. )( מצא את סכום כל האיברים בסדרה שאלה ' המשך דיון - סעיף ב'. q )(

58 0 q : ב ' א ) א' '( סעיף ב' סעיף ב ' )( הוכחה כללית דיוןא ב' סעיף דיון סעיף המשך רמזים דיון שאלה נתונה סדרה הנדסית אין סופית יורדת שכל איבריה חיוביים שמנתה. q שאלה ' פתרון - סעיף ב' )( ב. )( מצא את סכום כל האיברים בסדרה q q 0 0 סכום הסדרה הוא

59 הטיפים של גיל 9:0

60 : q : שלושה איברים עוקבים בסדרה הנדסית אפשר להציג q q q שלושה איברים עוקבים בסדרה חשבונית אפשר להציג d d d d

61 - קיץ תשע"ג מועד ב' 9:0 סדרת סכומים כסדרת נסיגה

62 בגרות קיץ תשע''ג מועד ב' שאלה :... : נתונה סדרה ונתונה סדרת הסכומים הוא סכום האיברים הראשונים בסדרה סדרת הסכומים מקיימת לכל טבעי :. 7 5 א. הוכח כי הסדרה היא סדרה הנדסית שהמנה שלה היא. ב. נתון כי >. בונים מהסדרה שתי סדרות הנדסיות ו : הוא הסכום של אין סוף איברי הסדרה T הוא הסכום של אין סוף איברי הסדרה M. פשט את הביטוי ככל האפשר. M T הבע באמצעות את היחס

63 סעיף א' דיון דיון - סעיף א' שאלה שאלה 4 0 : סדרת הסכומים מקיימת לכל טבעי. א. הוכח כי הסדרה היא סדרה הנדסית שהמנה שלה היא איך ניגשים לשאלה כזו...

64 הלאש ןויד 'א ףיעס םימוכסה תרדס לכל תמייקמ יעבט : הרדסה יכ חכוה.א איה הלש הנמהש תיסדנה הרדס איה. 0 הלאש ןויד א ףיעס ' הלאש 4 תאיצמ הרדסב םינושארה םירביאה 'א ףיעס ) (

65 שאלה 4 דיון '- סעיף א' רמזים סעיף א סעיף ' א' דרך יעילה דיון שאלה 0 : סדרת הסכומים מקיימת לכל טבעי. א. הוכח כי הסדרה היא סדרה הנדסית שהמנה שלה היא

66 0 שאלה ' 4 פתרון יעיל - סעיף א' סעיף א סעיף ' א' דרך יעילה רמזים דיון שאלה סדרת הסכומים א. הוכח כי הסדרה מקיימת לכל טבעי :. היא סדרה הנדסית שהמנה שלה היא () () () () ( ) q q = הסדרה היא סדרה הנדסית עם מנה

67 דיון א' סעיף שאלה 4 דיון - סעיף א' - בדרך הסטנדרטית : נתונה סדרה סדרת הסכומים א. הוכח כי הסדרה מקיימת לכל טבעי : היא סדרה הנדסית שהמנה שלה היא נתאר את בשאלה השנייה שפתרנו הראנו ש:

68 סעיף א' שאלה 4 דיון הצגה נוחה ל- - סעיף א' : נתונה סדרה סדרת הסכומים א. הוכח כי הסדרה מקיימת לכל טבעי : היא סדרה הנדסית שהמנה שלה היא נתאר את בשאלה השנייה שפתרנו הראנו ש: 0 ( ) 0 ( )

69 0 קבוע q סעיף א' דיון שאלה סדרת הסכומים א. הוכח כי הסדרה מקיימת לכל טבעי : היא סדרה הנדסית שהמנה שלה היא. 0 ( ) דיון - סעיף א' שאלה ' 4 המשך

70 0. סעיף א' דיון שאלה סדרת הסכומים א. הוכח כי הסדרה מקיימת לכל טבעי : היא סדרה הנדסית שהמנה שלה היא 0 ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ( ) ( ) ) ( ) ( ) שאלה ' 4 פתרון - סעיף א' ( ) ( )

71 סעיף ב'א סעיף ' א' דרך יעילה רמזים דיון שאלה א. הוכח כי הסדרה היא סדרה הנדסית שהמנה שלה היא >. ב. נתון כי : ו בונים מהסדרה שתי סדרות הנדסיות... הוא הסכום של אין סוף איברי הסדרה T... הוא הסכום של אין סוף איברי הסדרה M הבע באמצעות את היחס נטפל בכל סדרה בנפרד. פשט את הביטוי ככל האפשר. M T שאלה 4 דיון-' סעיף ב'

72 סעיף ב'א סעיף ' א' דרך יעילה רמזים דיון שאלה א. הוכח כי הסדרה ב. נתון כי >. בונים מהסדרה היא סדרה הנדסית שהמנה שלה היא. סדרה הנדסית : q שאלה 4 דיון ' על סכום סדרה הוא הסכום של אין סוף איברי הסדרה T

73 q T - היא סדרה הנדסית שהמנה שלה היא. T דרך יעילה סעיף ב ' א סעיף ' לחישובא' רמזים דיון שאלה. א. הוכח כי הסדרה ב. נתון כי > בונים מהסדרה סדרה הנדסית : הוא הסכום של אין סוף איברי הסדרה T 6 7 q 4 4 q q שאלה ' 4 פתרון לסכום סדרה q מנת הסדרה : 0 4 סדרה סדרה הנדסית אין סופית מתכנסת T 4 4

74 q M א' דרך יעילה סעיף חישוב ' א סעיף ' רמזים דיון שאלה א. הוכח כי הסדרה ב. נתון כי >. בונים מהסדרה היא סדרה הנדסית שהמנה שלה היא שאלה 4 דיון ' על סכום סדרה סדרה הנדסית : הוא הסכום של אין סוף איברי הסדרה M

75 q q סעיף חישוב ' א סעיף ' חישובM א' M דרך יעילה רמזים דיון שאלה א. הוכח כי הסדרה ב. נתון כי >. בונים מהסדרה היא סדרה הנדסית שהמנה שלה היא q q שאלה ' 4 פתרון לסכום סדרה M - סדרה הנדסית : הוא הסכום של אין סוף איברי הסדרה M מנת הסדרה : סדרה סדרה הנדסית אין סופית מתכנסת M ( )

76 שאלה 4 דיון ' - חישוב היחס סעיף חישוב ' א סעיף ' חישובM א' M היחס דרך יעילה רמזים דיון שאלה T 4 : הוא הסכום של אין סוף איברי הסדרה T M : הוא הסכום של אין סוף איברי הסדרה M. הבע באמצעות את היחס פשט את הביטוי ככל האפשר. M T

77 שאלה ' 4 פתרון - חישוב היחס תשע''ג היחס דרך מועד ב ' יעילה קיץ סעיף חישוב ' א סעיף ' חישוב M א' M היחס בגרות רמזים דיון שאלה T 4 : הוא הסכום של אין סוף איברי הסדרה T M : הוא הסכום של אין סוף איברי הסדרה M. הבע באמצעות את היחס פשט את הביטוי ככל האפשר. M T M T 4 : 4 ( ) ( 4 ) ( ) ( ( ) ) ( ) M T היחס

78 מידע חשוב על סדרה חשבונית והנדסית 0:0

79 סדרה חשבונית- איבר כללי - סיכום ' א' דרך יעילה סעיף ב ' א סעיף רמזים דיון שאלה d : קבוע סדרה חשבונית: סדרה שההפרש בין כל שני איברים עוקבים. ההפרש הקבוע נקרא קבוע d הדרך להוכיח שסדרה היא סדרה חשבונית ( ) d נוסחת האיבר הכללי של סדרה חשבונית: y x z y y d d x z אם X Y Z שלושה איברים עוקבים בסדרה חשבונית אז: מכאן השם : האיבר האמצעי ממוצע חשבוני של שני צדדיו x y z k y k וכן מתקיים: שלושה איברים עוקבים בסדרה חשבונית אפשר להציג : d d ) d = = + איבר כללי במבנה : מייצג איבר כללי של סדרה חשבונית )ההפרש

80 ... סכום סדרה חשבונית ' א' דרך יעילה סעיף ב ' א סעיף רמזים דיון שאלה () נוסחה לסכום האיברים הראשונים של סדרה חשבונית: ( ) ( ) d נוסחה שימושית בדף הנוסחאות... k k k m m m m k סכום חלקי : הפרש d ומס' האיברים : =m-k+ m-(k-) אפשר גם : להסתכל עליה כעל סדרה חשבונית : שהאיבר הראשון שלה k בכל סדרה מתקיים : היא סדרה חשבונית 0 סדרה אשר סכומה מתואר

81 סדרה הנדסית - סיכום - איבר כללי ' א' דרך יעילה סעיף ב ' א סעיף רמזים דיון שאלה q : סדרה הנדסית: סדרה שהמנה בין כל שני איברים עוקבים קבוע הדרך להוכיח שסדרה היא סדרה הנדסית נוסחת האיבר הכללי של סדרה הנדסית:. המנה הקבועה נקראת קבוע q q y x Z Y y x z y x z שלושה איברים עוקבים בסדרה הנדסית אז: X Y Z אם מכאן השם : האיבר האמצעי ממוצע הנדסי של שני צדדיו q q שלושה איברים עוקבים בסדרה הנדסית אפשר להציג : q q ) ( המנה q = = איבר כללי במבנה : מייצג איבר כללי של סדרה הנדסית

82 סכום סדרה הנדסית ' א' דרך יעילה סעיף ב ' א סעיף רמזים דיון שאלה... נוסחאות לסכום האיברים הראשונים של סדרה הנדסית: () ( q ) q הנוסחה המופיעה בדף הנוסחאות לבגרות: () ( q q ) :l q הנוסחה מומלצת כאשר l> לשמוש () q q q q משתמשים כאשר ידוע האיבר האחרון בכל סדרה מתקיים : q q q זיכרו את הקשר :

83 בואו נעבור למספר שאלות מהבית 9:0

84 כל הכבוד שנשארתם עד הסוף נעלה את ההקלטה ליוטיוב ולאתר נפיץ לינק בוואטסאפ כדאי לרשום תזכורת לשידור בעוד שבועיים שיהיה בנושא "הסתברות". וגם נזכיר לכם :00

85 תודה על השתתפותכם :00

86 תודות האגף לחינוך על יסודי שר החינוך מר נפתלי בנט מנכ"לית משרד החינוך מנהל תכנית גב' מיכל כהן "לתת חמש" מר מוהנא מנהלת האגף לחינוך על יסודי מפמ"רית מתמטיקה נרית גב' גב' כץ דסי פארס בארי הופק ע"י מורה: גיל קרסיק. אחראית תוכן: מינה שקד. רכז הפרויקט: ערן קירשנר

Microsoft Word - SDAROT 806 PITRONOT.doc

Microsoft Word - SDAROT 806 PITRONOT.doc 5 יח"ל - תרגילים הכנה לבגרות תרגיל 8 נסמן ב- את האיבר הראשון ונסמן ב- את מנת הסדרה. על פי הנתון מתקיים: 6 ( S6 89 89 0 5 0 5 S0 S5 ( 0 5 0 t t 0 6 (. לפיכך, 89 5 נסמן t ונקבל: 5 t או או או 5 t נפסול את

קרא עוד

ðñôç 005 î

ðñôç 005 î ו - משופר נספח לשאלון 005 9005 תוכן עניינים: עמ' סדרות תוספת לאי-שיוויונים ממעלה שניה יישומים 40 (כולל יישום במשפט ויאטה לעומת הנספח הקודם, השאלות הבאות הוחלפו : עמ ' שאלה עמ ' שאלה עמ ' שאלה 6,7,8,9 0,

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

אוניברסיטת בן-גוריון בנגבNEGEV BEN-GURION UNIVERSITY OF THE ת.ד.,653 באר-שבעISRAEL 10584P.O.B. 653, BEER SHEVA , המזכירות האקדמית המרכז ללימודים

אוניברסיטת בן-גוריון בנגבNEGEV BEN-GURION UNIVERSITY OF THE ת.ד.,653 באר-שבעISRAEL 10584P.O.B. 653, BEER SHEVA , המזכירות האקדמית המרכז ללימודים אוניברסיטת בן-גוריון בנגבNEGEV BEN-GURION UNIVERSITY OF THE ת.ד.,65 באר-שבעISRAEL 058P.O.B. 65, BEER SHEVA 8 05, המזכירות האקדמית המרכז ללימודים קדם אקדמיים אלגברה - נוסחאות הכפל מקוצר גיליון תרגילים מס'

קרא עוד

מספר זהות: סמסטר ב' מועד א' תאריך: 11102/4// שעה: 9:22 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר: אין מותר השימוש במחשבון פשוט בחינה בקורס: מבני נתונים מרצה: הדר בי

מספר זהות: סמסטר ב' מועד א' תאריך: 11102/4// שעה: 9:22 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר: אין מותר השימוש במחשבון פשוט בחינה בקורס: מבני נתונים מרצה: הדר בי מספר זהות: סמסטר ב' מועד א' תאריך: 11102/4// שעה: 9:22 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר: אין מותר השימוש במחשבון פשוט בחינה בקורס: מבני נתונים מרצה: הדר בינסקי הנחיות: יש לענות על כל השאלות. יש לענות על כל

קרא עוד

ע 003 מרץ 10 מועד מיוחד פתרונות עפר

ע 003 מרץ 10 מועד מיוחד פתרונות עפר בגרות ע מרץ 0 מועד מיוחד שאלון 5005. x א. () יש למצוא את הערך של m שעבורו גרף + ) mx f ( x) mm ( 6) x + ( כאשר נציב m או 6 m נקבל 0 0 ונקבל פונקציה עולה ובהתאם הישר לא מקביל לציר ה - הוא ישר המקביל לציר

קרא עוד

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר ק( נסמן ב- את מהירות המשאית שיצאה מעיר A (קמ"ש, קבועה) בגרות עב ינואר מועד חורף שאלון 35 נסמן ב- y את מהירות המכונית שיצאה מעיר B (קמ"ש, קבועה) B A נסמן ב- s את המרחק מעיר לעיר "מ) s v עד מפגש ראשון משאית

קרא עוד

מטלת מנחה (ממ"ן) 11 הקורס: חשבון אינפיניטסימלי II חומר הלימוד למטלה: יחידות 2,1 4 מספר השאלות: 7 משקל המטלה: נקודות סמסטר: ב 2007 מו

מטלת מנחה (ממן) 11 הקורס: חשבון אינפיניטסימלי II חומר הלימוד למטלה: יחידות 2,1 4 מספר השאלות: 7 משקל המטלה: נקודות סמסטר: ב 2007 מו מטלת מנחה (ממ"ן) הקורס: - חשבון אינפיניטסימלי II חומר הלימוד למטלה: יחידות, 4 מספר השאלות: 7 משקל המטלה: נקודות 337 סמסטר: ב 7 מועד אחרון להגשה: אנא שים לב: מלא בדייקנות את הטופס המלווה לממ"ן בהתאם לדוגמה

קרא עוד

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63>

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63> < 0 a b b a > 0 נתון: מכאן ניתן לומר בוודאות כי -. a < b ab < 0 a 0 b > לא ניתן לקבוע בוודאות.. ( 0)?. לא ניתן לדעת. + ( + ) ( ) + + נתון: כמה ערכי שונים מקיימים את המשוואה?. אינסוף 0 +. תשובות ו נכונות

קרא עוד

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דיו ילין

המכללה האקדמית לחינוך עש דיו ילין ירושלים, אייר, תשע"ה למנהלי בתי הספר ולרכזי ומורי המתמטיקה שלום רב אנו מבקשים לעניין אתכם בתכנית " הכשרת מורים להוראת תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע ומסגרת לטיפוח תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע"

קרא עוד

דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n 1. y' n x n, y הנגזרת x.1 נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- (. x א. נחסר אחד מהחזקה. ב

דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n 1. y' n x n, y הנגזרת x.1 נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- (. x א. נחסר אחד מהחזקה. ב דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n n n, y הנגזרת נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- ( א נחסר אחד מהחזקה ב 7 y כאשר גוזרים כופלים בחזקה, 7 כלומר נרשום אותה משמאל ל-, ובחזקה של

קרא עוד

תרגיל 9 מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות, סתיו תשע"ד 1. תהי L השפה בעלת סימן פונקצייה דו מקומי G, סימן פונקציה חד מקומי T, סימן יחס תלת מקומי.c, d וקבועים L

תרגיל 9 מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות, סתיו תשעד 1. תהי L השפה בעלת סימן פונקצייה דו מקומי G, סימן פונקציה חד מקומי T, סימן יחס תלת מקומי.c, d וקבועים L תרגיל 9 מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות, סתיו תשע"ד 1. תהי L השפה בעלת סימן פונקצייה דו מקומי G, סימן פונקציה חד מקומי T, סימן יחס תלת מקומי.c, d וקבועים L, K סימני יחס חד מקומיים,R לכל אחד מהביטויים הבאים,

קרא עוד

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשעח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: 26.01.2018 2 סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מורכבת מ- 6 שאלות. כל שאלה מזכה ב- 20 נקודות כך הנקודות

קרא עוד

בגרות עז יולי 17 מועד קיץ ב שאלון ,000 א. ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב-. 25% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי,

בגרות עז יולי 17 מועד קיץ ב שאלון ,000 א. ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב-. 25% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי, ,000 א ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב- 5% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי, 5% לכן, המחיר החדש הוא: 5,000 00 5 5 00 שקלים ממחירו הקודם 0005 תשובה: מחיר הספה לאחר ההתייקרות הוא

קרא עוד

Algorithms Tirgul 1

Algorithms Tirgul 1 - מעגלי אוילר ומסלולי אוילר תרגול 1 חידה: האם אפשר לצייר את הציורים הבאים בלי להרים את העיפרון מהנייר? 1 קצת אדמיניסטרציה אופיר פרידלר ophir.friedler@gmail.com אילן כהן - ilanrcohen@gmail.com שעות קבלה

קרא עוד

מתמטיקה של מערכות

מתמטיקה של מערכות מתמטיקה של מערכות פתרון לתרגיל נגזור את שני האגפים לפי ונקבל : ) ולכן נתון ש- אז א ) e e נתון ש- א ) נגזור את שני האגפים לפי ונקבל: e, ולכן ) e e e ונקבל: נחלק את שני האגפים ב- נתון ש- ו- וגם ש- פונקציות

קרא עוד

áñéñ åîéîã (ñéåí)

áñéñ åîéîã (ñéåí) מתו% 5 בסיס ומימד סיום) במסגרת הוכחת משפט של בסיסי לכל שני בסיסי של אותו מ"ו יש אותו מספר איברי ), הוכחנו בעצ יותר: משפט: א V מ"ו נוצר סופית, A V קבוצה בת"ל, B V קבוצה פורשת אז. A B הערה: מרחב וקטורי הוא

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527 kadman11@gmail.com

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן # חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527

קרא עוד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה 2-7012610-3 תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד ב' שם המרצה: ערן עמרי, ענת פסקין-צ'רניאבסקי חומר עזר:

קרא עוד

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx סמסטר חורף תשע"א 18 בפבואר 011 הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב מרצה: מתרגלים: רן אל-יניב נועה אלגרבלי, גיא חפץ, נטליה זילברשטיין, דודו ינאי (אחראי) סמסטר חורף תשע" מבחן סופי פתרון (מועד

קרא עוד

תוכנה 1 1 אביב תשע"ג תרגיל מספר 5 מערכים, מחרוזות, עיבוד טקסט ומבני בקרה הנחיות כלליות: קראו בעיון את קובץ נהלי הגשת התרגילים אשר נמצא באתר הקורס. הגש

תוכנה 1 1 אביב תשעג תרגיל מספר 5 מערכים, מחרוזות, עיבוד טקסט ומבני בקרה הנחיות כלליות: קראו בעיון את קובץ נהלי הגשת התרגילים אשר נמצא באתר הקורס. הגש תוכנה 1 1 אביב תשע"ג תרגיל מספר 5 מערכים, מחרוזות, עיבוד טקסט ומבני בקרה הנחיות כלליות: קראו בעיון את קובץ נהלי הגשת התרגילים אשר נמצא באתר הקורס. הגשת התרגיל תיעשה במערכת ה- mdle בלבד.(http://mdle.tau.ac.il/)

קרא עוד

Microsoft Word - 01 difernziali razionalit

Microsoft Word - 01 difernziali razionalit פונקציות רציונליות 5 יחידות מתוך הספר 806 כרך ד' 0, כל הזכויות שמורות ל ואריק דז'לדטי חל איסור מוחלט לתרגם, להעתיק או לשכפל חוברת זו או קטעים ממנה, בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני (לרבות

קרא עוד

Microsoft Word - Sol_Moedb10-1-2,4

Microsoft Word - Sol_Moedb10-1-2,4 הפקולטה למתמטיקה - הטכניון חיפה מד''ח - 48 חורף תשע''א - בחינה סופית מועד ב' שאלה : תהי נתונה המד"ח הבאה: u + uu = y א. מצא את העקומים האופייניים של משוואה זו בצורה פרמטרית. ב. פתור את המד"ח הנתונה לעיל

קרא עוד

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט עמוד מתוך + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- תחומים עיקריים- וסטטיסטיקה היסקית; בסטטיסטיקה היסקית משערים השערות, משווים בין קבוצות באוכלוסיה ועוד, אך גם מ ניתן ללמוד הרבה על האוכלוסיה-

קרא עוד

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשעד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, 635863 מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר 1 נתון: 1 תלמיד קנה 11 מחברות דקות ו- 4 מחברות עבות,

קרא עוד

<4D F736F F D20EEF9E5E5E0E5FA20E3E9F4F8F0F6E9E0ECE9E5FA2E646F63>

<4D F736F F D20EEF9E5E5E0E5FA20E3E9F4F8F0F6E9E0ECE9E5FA2E646F63> משוואות דיפרנציאליות מושגי ייסוד: משוואה המקשרת את גורם הפונקציה עם הפונקציה והנגזרות שלה או הדיפרנציאלים שלה, נקראת "משוואה דיפרנציאלית רגילה" לפתור משוואה דיפרנציאלית פירושו, למצוא את הפונקציה המקיימת

קרא עוד

אנליזה מתקדמת

אנליזה מתקדמת א) א) ג) -- אוניברסיטת בן- מדור בחינות מס' גוריון בנגב תאריך הבחינה: 7/0/00 שם המרצים: פונף, בסר, טקצ'נקו, ליידרמן חדו"א א בחינה ב: 0--00 מס' הקורס: מתמטיקה,מדעי המחשב, הנדסת תכנה מיועד לתלמידי: א' מועד:

קרא עוד

Microsoft Word - beayot hespek 4 pitronot.doc

Microsoft Word - beayot hespek 4 pitronot.doc בעיות מילוליות - בעיות הספק.6 פתרון: נסמן: מספר המכשירים שתיקן טכנאי א' בשעה אחת (קצב עבודתו). ( ) כל אחד מהטכנאים תיקן מספר המכשירים שתיקן טכנאי ב' בשעה אחת (קצב עבודתו). 0 מכשירים, לכן: 0 שעות משך זמן

קרא עוד

1 בגרות עח יולי 18 מועד קיץ ב שאלון x b 2 2 y x 6x שיעור ה- א x לכן, של קדקוד הפרבולה, ו-, מתקבל על ידי הנוסחה a. C(3, 9) ובהתאם, y. (3, 9) 2 C

1 בגרות עח יולי 18 מועד קיץ ב שאלון x b 2 2 y x 6x שיעור ה- א x לכן, של קדקוד הפרבולה, ו-, מתקבל על ידי הנוסחה a. C(3, 9) ובהתאם, y. (3, 9) 2 C 8 מועד קיץ ב שאלון 58 x b y x x שיעור ה- א x לכן של קדקוד הפרבולה ו- מתקבל על ידי הנוסחה a C( 9) ובהתאם y ( 9) C 9 C הם x C ( ) תשובה: שיעורי קדקוד הפרבולה B A y x x ב הישר y 5 חותך את הפרבולה בנקודות

קרא עוד

?????? ???? rtf

?????? ???? rtf 1/8/21 המכללה האקדמית ספיר הנדסה שנה א' תוכנית מעבר ללימודי הנדסה בפקולטה למדעי ההנדסה אוניברסיטת בן גוריון בנגב מטרת התוכנית התחלת הלימודים, ההמשך והשלמת התואר באוניברסיטת בן גוריון בנגב בפקולטה למדעי

קרא עוד

תורת החישוביות תרגול הכנה לוגיקה ותורת הקבוצות מה יש כאן? בקורס תורת החישוביות נניח ידע בסיסי בתורת הקבוצות ובלוגיקה, והכרות עם מושגים בסיסיים כמו א"ב

תורת החישוביות תרגול הכנה לוגיקה ותורת הקבוצות מה יש כאן? בקורס תורת החישוביות נניח ידע בסיסי בתורת הקבוצות ובלוגיקה, והכרות עם מושגים בסיסיים כמו אב תורת החישוביות תרגול הכנה לוגיקה ותורת הקבוצות מה יש כאן? בקורס תורת החישוביות נניח ידע בסיסי בתורת הקבוצות ובלוגיקה, והכרות עם מושגים בסיסיים כמו א"ב, מילה ושפה לטובת מי ששכח חומר זה, או שלא למדו מעולם,

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F2E5ECE5FA20EEE5EEF6E0E5FA20312E646F63>

<4D F736F F D20F4F2E5ECE5FA20EEE5EEF6E0E5FA20312E646F63> 1 תרגול פעולות מומצאות ( ( $ מה מהתשובות לא יכולה להיות תוצאה של הפעולה ) ( $ 1 הוגדרה פעולה חדשה $ + 1 1 + 10 + () () מה תוצאת הפעולה ) ( @ @ 10 = הוגדרה הפעולה החדשה 10 1 () 10 () 10 $ 19 $ 17 a) ( $

קרא עוד

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות תורת הקבוצות מושגים בסיסיים מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות חוברת תרגילים כתוב באופן מפורש את הקבוצות הבאות: 5 2x + 3< היא קבוצת המספרים השלמים המקיימים : 7 B היא קבוצת האותיות הקודמות לאות f באלף-בית הלטיני.

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

פרויקט "רמזור" של קרן אביטל בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו

פרויקט רמזור של קרן אביטל בס ד מערך שיעור בנושא: פונקציה טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנושא הפונקציות הנלמד בכתה ט' בכל הרמות. עזרי ההוראה בהם נשתמש: מחשב, ברקו, דפי עבודה

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שלומית לויט "עץ החשיבה" שלמה יונה- העמותה לחינוך מתמטי לכל מציגים: "ימין ושמאל- לומדים חשבון" 4 מקורות קושי להתמצאות במרחב אצל ילדים תפיסה אפיזודית התנהגות ייצוגית מוגבלת. היעדר מושגים ומונחים. אגוצנטריות.

קרא עוד

"עשר בריבוע", כיתה ז' - מדריך למורה 1. משתנה וביטוי אלגברי 1. משתנה וביטוי אלגברי רקע הפרק "משתנה משתנה וביטוי אלגברי" פותח את השנה ואת לימוד האלגברה.

עשר בריבוע, כיתה ז' - מדריך למורה 1. משתנה וביטוי אלגברי 1. משתנה וביטוי אלגברי רקע הפרק משתנה משתנה וביטוי אלגברי פותח את השנה ואת לימוד האלגברה. רקע הפרק "משתנה משתנה וביטוי אלגברי" פותח את השנה ואת לימוד האלגברה. בפרק אנו עוסקים תחילה בחוקיות. מהי חוקיות? המושג חוקיות, REGULARITY באנגלית, הוא מושג בסיסי להבנת תופעות טבע, רוב התופעות במדע וכן התנהגות

קרא עוד

מבנים בדידים וקומבינטוריקה סמסטר אביב תשע"ט מספרי רמזי תרגול 11 הגדרה: (t R = R(s, הוא המספר הטבעי הקטן ביותר כך שבכל צביעה של צלעות הגרף וכחול(, קיים

מבנים בדידים וקומבינטוריקה סמסטר אביב תשעט מספרי רמזי תרגול 11 הגדרה: (t R = R(s, הוא המספר הטבעי הקטן ביותר כך שבכל צביעה של צלעות הגרף וכחול(, קיים מספרי רמזי תרגול 11 הגדרה: (t R = R(s הוא המספר הטבעי הקטן ביותר כך שבכל צביעה של צלעות הגרף וכחול( קיים תת-גרף שלם K s שצבוע בכחול או שקיים תת-גרף שלם K t שצבוע באדום. הגדרה שקולה: עבור גרף עם לפחות (t

קרא עוד

Microsoft Word - tutorial Dynamic Programming _Jun_-05.doc

Microsoft Word - tutorial Dynamic Programming _Jun_-05.doc הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים (3447) סמסטר חורף 006/007 הפקולטה למדעי המחשב תכנון דינאמי תרגיל תת מחרוזת משותפת ארוכה ביותר תת-מחרוזת z k שקיימת סדרה עולה ממש,... z = z של מחרוזת נתונה x m,...,,

קרא עוד

מבוא לתכנות ב- JAVA תרגול 7

מבוא לתכנות ב- JAVA  תרגול 7 מבוא לתכנות ב- JAVA תרגול 8 תזכורת - מבנה של פונקציה רקורסיבית.2 פונקציה רקורסיבית מורכבת משני חלקים עיקריים 1. תנאי עצירה: מקרה/מקרים פשוטים בהם התוצאה לא מצריכה קריאה רקורסיבית לחישוב צעד רקורסיבי: קריאה

קרא עוד

תרגול מס' 7 – חזרה על MST ואלגוריתם Dijkstra

תרגול מס' 7 – חזרה על MST ואלגוריתם Dijkstra תרגול מס' 10 תכנון ליניארי תכנון לינארי הינו כלי שימושי במדעי המחשב. בקורס ראינו כיצד ניתן להציג בעיות שונות במסגרת תכנון לינארי. בנוסף, ראינו שימושים לדואליות של תוכניות לינאריות, אשר מקשרת בין בעיות

קרא עוד

תכנות דינמי פרק 6, סעיפים 1-6, ב- Kleinberg/Tardos סכום חלקי מרחק עריכה הרעיון: במקום להרחיב פתרון חלקי יחיד בכל צעד, נרחיב כמה פתרונות אפשריים וניקח

תכנות דינמי פרק 6, סעיפים 1-6, ב- Kleinberg/Tardos סכום חלקי מרחק עריכה הרעיון: במקום להרחיב פתרון חלקי יחיד בכל צעד, נרחיב כמה פתרונות אפשריים וניקח תכנות דינמי פרק 6, סעיפים -6, ב- Kleinberg/Tardos סכום חלקי מרחק עריכה הרעיון: במקום להרחיב פתרון חלקי יחיד בכל צעד, נרחיב כמה פתרונות אפשריים וניקח בסוף את הטוב ביותר. סכום חלקי sum) (subset הקלט: סדרה

קרא עוד

מבוא לאנליזה נומרית na191 Assignment 2 solution - Finding Roots of Nonlinear Equations y cos(x) שאלה 1 היכן נחתכים הגרפים של? y x 3 1 ושל ממש פתרונות

מבוא לאנליזה נומרית na191 Assignment 2 solution - Finding Roots of Nonlinear Equations y cos(x) שאלה 1 היכן נחתכים הגרפים של? y x 3 1 ושל ממש פתרונות מבוא לאנליזה נומרית na191 Assignmnt 2 solution - Finding Roots of Nonlinar Equations y cos() שאלה 1 היכן נחתכים הגרפים של? y 3 1 ושל ממש פתרונות בעזרת שיטת החצייה ובעזרת Rgula Falsi )אין צורך לפתור אנליטית(

קרא עוד

שאלון להערכה עצמית במתמטיקה לקראת לימודי שנה א מדוע להתכונן לשנה א מסלולי לימוד רבים באוניברסיטה (מדעי המחשב, הנדסה, פיזיקה וכמובן מתמטיקה) דורשים לימ

שאלון להערכה עצמית במתמטיקה לקראת לימודי שנה א מדוע להתכונן לשנה א מסלולי לימוד רבים באוניברסיטה (מדעי המחשב, הנדסה, פיזיקה וכמובן מתמטיקה) דורשים לימ שאלון להערכה עצמית במתמטיקה לקראת לימודי שנה א מדוע להתכונן לשנה א מסלולי לימוד רבים באוניברסיטה (מדעי המחשב, הנדסה, פיזיקה וכמובן מתמטיקה) דורשים לימודי מתמטיקה בשנה א. אין מבחני כניסה לקורסים אלו, אולם

קרא עוד

סט נובמבר 08 מועד מיוחד - פתרונות עפר.doc

סט נובמבר 08 מועד מיוחד - פתרונות עפר.doc נפתור את מערכת המשוואות y+ 3 = 5 5 7 3 2y + = 8 3 נארגן את המשוואה הראשונה 1/ 5/ y+ 3 5 = 5 1 y+ 3= 5(5 ) y+ 3= 25 5 8+ y= 25 /5 נארגן את המשוואה השנייה 3 1 3 / / / 2y 7 3 8 + = 1 3 1 6y+ 7 3= 24 7+ 6y

קרא עוד

mivhanim 002 horef 2012

mivhanim 002 horef 2012 מבחן מספר 1 (שאלון 00 חורף תשע"ב) בשאלון זה שש שאלות. תשובה מלאה לשאלה מזכה ב- 5 נקודות. מותר לך לענות, באופן מלא או חלקי, על מספר שאלות כרצונך, אך סך הנקודות שתוכל לצבור לא יעלה על. 100 אלגברה (x+ 5)

קרא עוד

פתרון 2000 א. טבלת מעקב אחר ביצוע האלגוריתם הנתון עבור הערכים : פלט num = 37, sif = 7 r האם ספרת האחדות של sif שווה ל- num num 37 sif 7 שורה (1)-(2) (

פתרון 2000 א. טבלת מעקב אחר ביצוע האלגוריתם הנתון עבור הערכים : פלט num = 37, sif = 7 r האם ספרת האחדות של sif שווה ל- num num 37 sif 7 שורה (1)-(2) ( פתרון 000 א. טבלת מעקב אחר ביצוע האלגוריתם הנתון עבור הערכים : num = 3, sif = r האם ספרת האחדות של sif שווה ל- num num 3 sif (1)-() (3) () אמת ) = ( 3 3 יודפס: 3. ב. פתרון שאלה 11 עבור הערכים: עבור סעיף

קרא עוד

הסבר: מחיר ק"ג תפוזים הוא 7 שקלים.. אמהי העלות של 2 ק"ג תפוזים?. במהי העלות של 3 ק"ג תפוזים?. גמהי העלות של 10 ק"ג תפוזים?. דמהי הע

הסבר: מחיר קג תפוזים הוא 7 שקלים.. אמהי העלות של 2 קג תפוזים?. במהי העלות של 3 קג תפוזים?. גמהי העלות של 10 קג תפוזים?. דמהי הע הסבר: מחיר ק"ג תפוזים הוא 7 שקלים.. אמהי העלות של 2 ק"ג תפוזים. במהי העלות של ק"ג תפוזים. גמהי העלות של 10 ק"ג תפוזים. דמהי העלות של 50 ק"ג תפוזים. המהי העלות של a ק"ג תפוזים -1- המשתנה משתנים וביטויים

קרא עוד

סז 002 נואר 07 מועד חורף פתרונות עפר

סז 002 נואר 07 מועד חורף פתרונות עפר הציר האופקי מציג את מספר פעימות המונה הציר האנכי מציג את המחיר שגובה חברת הטלפונים (שקלים) ב. א. יש למצוא מהו המחיר ל- 00 פעימות המונה הראשונות בחודש. הנקודה המסומנת בגרף, בעיגול, מראה כי עבור 00 פעימות

קרא עוד

Microsoft Word - solutions.doc

Microsoft Word - solutions.doc תחרות גיליס 009-00 הרי פוטר הגיע לחנות הדובשנרייה בהוגסמיד. הוא מגלה, שהכסף שלו מספיק בדיוק ל- סוכריות קוסמים ול- 5 קרפדות שוקולד, או בדיוק ל- 0 קרפדות שוקולד ול- 0 נשיקות מנטה, או בדיוק ל- 45 נשיקות מנטה

קרא עוד

" תלמידים מלמדים תלמידים."

 תלמידים מלמדים תלמידים. " תלמידים מלמדים תלמידים." פרוייקט של צוות מתמטיקה, בית ספר כפר-הירוק איך הכל התחיל... הנהלת בית הספר העל-יסודי הכפר הירוק יזמה פרויקט בית ספרי: "למידה ללא מבחנים- הוראה משמעותית", צוות המתמטיקה החליט

קרא עוד

תרגול 1

תרגול 1 תרגול rcsin d rcsin t d שאלה חשב את האינטגרלים המסוימים הבאים: sin cos d rcsin d sin cos d א ב ג פתרון שאלה סעיף א נציב dt sin d t cos עבור נקבל t cos cos עבור נקבל sin cos d tdt סעיף ב נפתור תחילה בעזרת

קרא עוד

תאריך הבחינה 30

תאריך הבחינה   30 אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מדור בחינות 9//8 תאריך הבחינה : ד"ר ס. סמית, דר' דבורה שמות המורים : פרץ, פרופ' גריגורי דרפל מבחן ב: חדו"א ג' --9 מס' הקורס: מיועד לתלמידי: ביולוגיה, כימיה וגאולוגיה ב מועד: א

קרא עוד

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc תרגול בעיות הסתברות. גולן מטיל פעמים קובייה הוגנת, מה ההסתברות שבכל אחת מהפעמים יקבל תוצאה שונה? () () () הילה קוראת ספר לפני השינה פעמים בשבוע, יוני סופר כבשים לפני השינה פעמים בשבוע, מה הסיכוי שהיום

קרא עוד

פייתון

פייתון שיעור 12: מילונים ברק גונן 1 או מילון, :hash table או,dictionary זוגות של מפתחות keys וערכים values מילון מוגדר על ידי סוגריים מסולסלים { } לדוגמה: מילון שמכיל ציונים, המפתח הוא מספר ת.ז ערך מפתח הגדרה

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מבוא למחשב בשפת C : מערכים חד ודו-ממדיים מבוסס על השקפים שחוברו ע"י שי ארצי, גיתית רוקשטיין, איתן אביאור וסאהר אסמיר עבור הקורס "מבוא למדעי המחשב". עודכן ע"י דן רביב נכתב על-ידי טל כהן, נערך ע"י איתן אביאור.

קרא עוד

Microsoft Word - עבודת פסח לכיתה י 5 יחל.doc

Microsoft Word - עבודת פסח לכיתה י 5 יחל.doc עבודת פסח במתמטיקה לכיתה י' (5 יחידות) תרגילים שבעבודה על החומר שנלמד בכיתה ומיועדים לחזרה יש לעשות לא פחות מ- תרגילים מכל פרק אלגברה פתור את מערכת המשוואות הבאות: y x 1 y y 1 x y m x 1 x עבור אילו ערכים

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

שיעור 1

שיעור 1 שיעור קצב גדילת פונקציות אנחנו בודקים את היעילות האסימפטותית של האלגוריתם, כיצד גדל זמן הריצה כאשר גודל הקלט גדל ללא גבול. בדר"כ אלגוריתמים עם "סיבוכיות" ריצה טובה יותר יהיו יעילים יותר מלבד לקלטים קצרים

קרא עוד

תאריך פרסום: תאריך הגשה: מבנה נתונים תרגיל 5 )תיאורטי( מרצה ומתרגל אחראים: צחי רוזן, דינה סבטליצקי נהלי הגשת עבודה: -את העבודה יש לה

תאריך פרסום: תאריך הגשה: מבנה נתונים תרגיל 5 )תיאורטי( מרצה ומתרגל אחראים: צחי רוזן, דינה סבטליצקי נהלי הגשת עבודה: -את העבודה יש לה תאריך פרסום: 01.01.15 תאריך הגשה: 15.01.15 מבנה נתונים תרגיל 5 )תיאורטי( מרצה ומתרגל אחראים: צחי רוזן, דינה סבטליצקי נהלי הגשת עבודה: -את העבודה יש להגיש בזוגות. -העבודה חייבת להיות מוקלדת. -הקובץ חייב

קרא עוד

עבודת סיום - מוזיטק

עבודת סיום - מוזיטק יולי 2007 בס"ד עבודת סיום מוזיטק מגישה: הדר חדד שנה ב'. יחידת לימוד: סתיו נושא: מאפייני הסתיו תת נושא: חילזון-העבודה מתבססת על השיר עמיר. "חילזון"/אנדה הנושא א. פעילויות באחריות הגננת לימוד נושא הסתיו

קרא עוד

משתמשי חשבשבת

משתמשי חשבשבת דוח מע"מ חדש PCN874 לפי הנחיות רשות המסים עסקים וארגונים אחרים צריכים לדווח למע"מ באמצעות קובץ.PCN874 הדוח מוגש דרך האינטרנט וכולל פירוט של חשבוניות מכירה וחשבוניות רכש, על מנת שרשות המסים תוכל להצליב

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב שימוש במחסנית - מחשבון תוכן עניינים prefix כתיבת ביטויים ב-,infix ו- postfix postfix prefix,infix ביטויים ב- כתיבת ו- infix נוסח כתיבה ב- (operator אנו רגילים לכתוב ביטויים חשבוניים כדוגמת

קרא עוד

הנחיות ונהלים לתמיכה מסוג סייעת לתלמידים עם אבחנות פסיכיאטריות עדכון שנה"ל תשע"ג המסמך מתייחס למידע אודות אבחנות פסיכיאטריות והמסמכים הקבילים הנדרשים

הנחיות ונהלים לתמיכה מסוג סייעת לתלמידים עם אבחנות פסיכיאטריות עדכון שנהל תשעג המסמך מתייחס למידע אודות אבחנות פסיכיאטריות והמסמכים הקבילים הנדרשים הנחיות ונהלים לתמיכה מסוג סייעת לתלמידים עם אבחנות פסיכיאטריות עדכון שנה"ל תשע"ג המסמך מתייחס למידע אודות אבחנות פסיכיאטריות והמסמכים הקבילים הנדרשים בוועדות. ניתן להקצות סייעת לילדים המצויים תחת קטגוריה

קרא עוד

פסגות ע"ש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה עבודת קיץ לבוגרי כיתה ז' קבוצת מיצוי " שכונה מערבית, רח' הפסגה 17 כרמיאל דוא"ל:

פסגות עש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה עבודת קיץ לבוגרי כיתה ז' קבוצת מיצוי  שכונה מערבית, רח' הפסגה 17 כרמיאל דואל: עבודת קיץ לבוגרי כיתה ז' קבוצת מיצוי " סדר פעולות חשבון עם מספרים מכוונים )1( כמובן יש להראות את דרך פתרון. תרגיל 0 1 : ( 3) 1 ( ) פתרו. שימו לב לסדר פעולות החשבון. תשובה 1 )( )3( )4( )5( )6( )7( )8( 30

קרא עוד

Microsoft Word B

Microsoft Word B מרצה: שולי וינטנר. מתרגל: שלמה יונה מבוא למדעי המחשב מועד ב', סמסטר א' תשס"ג, 17/2/03 משך המבחן: שעתיים וחצי. חומר עזר: מותר כל חומר עזר, מלבד מחשב. הנחיות: 1. ודאו כי בטופס שבידיכם 8 עמודים. יש לכתוב

קרא עוד

2019 שאלות מומלצות לתרגול מס' דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך(. כלל השרשרת. S = ( x, y, z) z = x + 3y על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק

2019 שאלות מומלצות לתרגול מס' דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך(. כלל השרשרת. S = ( x, y, z) z = x + 3y על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך( כלל השרשרת S ( z) z + על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק מקביל : f ( ) + הפונקציה מוגדרת וגזירה ברציפות בכל M( ) שאלה נתון פרבולואיד אליפטי P ( z) + 6 + z + 8 למישור

קרא עוד

Microsoft Word - hedva 806-pitronot-2011.doc

Microsoft Word - hedva 806-pitronot-2011.doc ו- ( ( השייכים לתחום ההגדרה שאלה פתרון: א. לפי ההגדרה, f היא פונקציה זוגית, אם לכל ( ) שלה, מתקיים. f f נציב את במקום בפונקציה הנתונה ונקבל: ( ) ( ) ( ) + + + + ( ) f f f כלומר, הפונקציה היא זוגית. על

קרא עוד

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים עליו כרגע )A מצביע עליו(. יש שני סוגי פקודות, פקודת

קרא עוד

תוכנית הוראה תשע"א, לפי מרצה

תוכנית הוראה תשעא, לפי מרצה מבנה הלימודים תוכנית לימודים במ"א תשע"ג תוכנית לימודים מחייבת למחזור תשע"ג נא לשמור עד סיום הלימודים קורסי חובה של המגמה חובת בחירה קורסי מחקר )ראה פירוט( )ראה פירוט( )חובה לכולם בשנה ב( שיטות מחקר )88

קרא עוד

שם כיף עם ג'ף מאגר פעילויות חלק א' חוברת של פעילויות מתמטיות: העשרה, העמקה, משחקים ואתגרים כיתה

שם כיף עם ג'ף מאגר פעילויות חלק א' חוברת של פעילויות מתמטיות: העשרה, העמקה, משחקים ואתגרים   כיתה שם כיף עם ג'ף מאגר פעילויות חלק א' חוברת של פעילויות מתמטיות: העשרה, העמקה, משחקים ואתגרים www.kefwithjeff.org כיתה Happy New Year 8 0 80 80 0 8 8 8 8 8 08 8 0 0 בכל שורה ובכל טור יש את המספרים עד כולל.

קרא עוד

טיפים להצלחה במהלך הבחינה 1. בתחילת הבחינה קראו היטב את כל השאלות וסמנו לעצמכם את השאלות המועדפות על ידכם. קראו כל שאלה לפחות פעמיים, כדי שלא תחמיצו נ

טיפים להצלחה במהלך הבחינה 1. בתחילת הבחינה קראו היטב את כל השאלות וסמנו לעצמכם את השאלות המועדפות על ידכם. קראו כל שאלה לפחות פעמיים, כדי שלא תחמיצו נ טיפים להצלחה במהלך הבחינה 1. בתחילת הבחינה קראו היטב את כל השאלות וסמנו לעצמכם את השאלות המועדפות על ידכם. קראו כל שאלה לפחות פעמיים, כדי שלא תחמיצו נתון כלשהו.. אין צורך לענות על השאלות לפי סדר הופעתן.

קרא עוד

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשע"ד התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשעד התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים היא של הסטודנט בלבד. כל הקורסים הרשומים בטופס הם חובה לימודית. כאשר הסטודנט סיים ללמוד את כל חובותיו הלימודים

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation אליפות הסייבר הישראלית תשע "ח אליפות הסייבר הלאומית ארגונים שותפים משרד החינוך משרד החינוך, מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות )IATI( - ארגון הגג של כל תעשיות ההייטק ומדעי

קרא עוד

תכנון אלגוריתמים, אביב 1021, תרגול מס' 4 תכנון דינאמי תכנון דינאמי בתרגול זה נדון בבעיית הכפלת סדרת מטריצות (16.1.(CLR ראשית נראה דוגמא: דוגמא: תהינה

תכנון אלגוריתמים, אביב 1021, תרגול מס' 4 תכנון דינאמי תכנון דינאמי בתרגול זה נדון בבעיית הכפלת סדרת מטריצות (16.1.(CLR ראשית נראה דוגמא: דוגמא: תהינה תכנון דינאמי בתרגול זה נדון בבעיית הכפלת סדרת מטריצות (6..(CLR ראשית נראה דוגמא: דוגמא: תהינה ארבע מטריצות:. A, A, A, A נסמן את גודל המטריצות בסדרה ע"י סדרת גדלים כאשר, p 5 5 p היא בגודל A {,,,5,}, P כלומר

קרא עוד

משוואות דפרנציאליות רגילות /ח

משוואות דפרנציאליות רגילות /ח qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Version 10 uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq משוואות דפרנציאליות רגילות /ח wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

קרא עוד

חלק א' – הקדמה

חלק א' – הקדמה ספרות עזר: סירס-זימנסקי/פיסיקה תיכונית, קול וחום, פרקים ו- ; 3 חשמל ומגנטיות א', 5.8 Resnick & Halliday /Physics, part I,.4 Sears & Zemansky /Univesity Physics, 15.1, 16.6, 17.10, 8.8-8.9.1..3 מבוא מצבי

קרא עוד

אי שוויונים ממעלה ראשונה לארבע יחידות

אי שוויונים ממעלה ראשונה לארבע יחידות אי שיוונים ממעלה ראשונה ל יח"ל. נעמי ברנס/כהן. המחברות: מיטל מתלון/מיכאלי. רטל חדד/בן רחמים הנחיות לשימוש בחוברת "אי שויונים ממעלה ראשונה" לתלמידי יח"ל החוברת מיועדת ללימוד עצמאי למי שלא למד את הנושא.

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מבוא לתכנות ב- JAVA תרגול 5 מה בתרגול מחרוזות מערכים דו ממדיים מחרוזות (Strings) מחרוזת היא רצף של תווים. immutable על מנת ליצור ולטפל במחרוזות נשתמש במחלקה String למחלקה String מתודות שונות שמאפשרות פעולות

קרא עוד

מקביליות

מקביליות תכונות בטיחות Safety Properties גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון 2 תזכורת: תכונות זמן ליניארי Linear Time Properties תכונות זמן-ליניארי מתארות קבוצת עקבות שהמערכת צריכה לייצר מכוונים ללוגיקה

קרא עוד

Limit

Limit פרק אינטגרל כפול לכן לפי משפט 55 )ראו גם את ההערה( שאלות :5 d cos( ) d [ ] [] שאלות עם פתרון שאלה 5 חשבו: פתרון 8 הפונקציה ) f ( ) cos( מתקיים: רציפה במלבן d cos( ) d d cos( ) d עדיף לחשב את האינטגרל השני:

קרא עוד

Microsoft Word - אלגברה מעורב 2.doc

Microsoft Word - אלגברה מעורב 2.doc תרגול אלגברה? ( ), (6 ) 6 9 נתון:. מהו ערכו של. () () () (). למה שווה? a ai. נתון: a + 9 + 6a () () 7 () () אף תשובה אינה נכונה?. ( ) ( + ) ( ) ( + ) ( + ) ( + ) ( + )( ) () () () (). נתון: + 0 z z z iz

קרא עוד

מקומות גיאומטריים השתלמות קיץ הקדמה: נושא המקומות הגיאומטריים הינו מרכזי בתכנית הלימוד ל- 5 יח"ל. פרק זה מאגד בתוכו את כל המרכיבים של הגיאומטרי

מקומות גיאומטריים השתלמות קיץ הקדמה: נושא המקומות הגיאומטריים הינו מרכזי בתכנית הלימוד ל- 5 יחל. פרק זה מאגד בתוכו את כל המרכיבים של הגיאומטרי מקומות גיאומטריים השתלמות קיץ - 015 הקדמה: נושא המקומות הגיאומטריים הינו מרכזי בתכנית הלימוד ל- 5 יח"ל פרק זה מאגד בתוכו את כל המרכיבים של הגיאומטריה האנליטית: ישר, מעגל, אליפסה ופרבולה בראיה מוכללת נושא

קרא עוד

<4D F736F F D20E9ECE3E420E0E7FA20E5EEE8F8E9E420E0E7FA20E9F6E0E520E1E2F9ED20ECE8E9E5EC20F0E7EEE3>

<4D F736F F D20E9ECE3E420E0E7FA20E5EEE8F8E9E420E0E7FA20E9F6E0E520E1E2F9ED20ECE8E9E5EC20F0E7EEE3> ילדה אחת ומטריה אחת יצאו בגשם לטיול נחמד... פעילות במועדון בנושא חורף, המבוססת על השיר של דתיה בן דור - מילים ולחן. הפעילות מיועדת לילדים צעירים. את השיר והלחן אפשר למצוא באתר שירונט: http://www.shiron.net

קרא עוד

תוכנה 1 אביב תשע"ח תרגיל מספר 8 אוספים גנריים ו- framework collection הנחיות כלליות: קראו בעיון את קובץ נהלי הגשת התרגילים אשר נמצא באתר הקורס. הגשת ה

תוכנה 1 אביב תשעח תרגיל מספר 8 אוספים גנריים ו- framework collection הנחיות כלליות: קראו בעיון את קובץ נהלי הגשת התרגילים אשר נמצא באתר הקורס. הגשת ה תוכנה 1 אביב תשע"ח תרגיל מספר 8 אוספים גנריים ו- framework collection הנחיות כלליות: קראו בעיון את קובץ נהלי הגשת התרגילים אשר נמצא באתר הקורס. הגשת התרגיל תיעשה במערכת ה- moodle בלבד.(http://moodle.tau.ac.il/)

קרא עוד

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשע"ו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשעו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על השלמת תכנית הלימודים חלה על הסטודנט/ית בלבד! כל הקורסים הרשומים בטופס הינם חובה לימודית )אלא אם נכתב אחרת(.

קרא עוד

ע 001 ינואר 10 מועד חורף פתרונות עפר

ע 001 ינואר 10 מועד חורף פתרונות עפר בגרות ע 00 ינואר 0 שאלון 50 הציר האופקי, ציר ה-, x מתאר את הזמן שעובר, בשניות, מתחילת השחייה כל משבצת היא בת 0 שניות הציר האנכי, ציר ה - y, מתאר את המרחק מקצה הבר כה כל משבצת היא בת 0 מטר כאשר הקו עולה

קרא עוד

Microsoft Word - beayot tnua 3 pitronot.doc

Microsoft Word - beayot tnua 3 pitronot.doc ק( בעיות מילוליות - בעיות תנועה.7 פתרון: א. נסמן : קמ"ש קמ"ש מהירותו של הולך הרגל. מהירותו של רוכב האופניים. משך זמן הליכתו של הולך הרגל מקיבוץ א' לקיבוץ ב'. משך זמן רכיבתו של רוכב האופניים מקיבוץ א' לקיבוץ

קרא עוד

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 יצוא קופה לחשבשבת חלונות...01 כללי מדריך זה מסביר את

קרא עוד

<4D F736F F D20F4FAF8E5EF20EEE5F2E320E020F1EEF1E8F820E120FAF9F2E3>

<4D F736F F D20F4FAF8E5EF20EEE5F2E320E020F1EEF1E8F820E120FAF9F2E3> האקדמית תל אביב-יפו מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות מועד א' סמסטר ב' תשע"ד הפתרון לא נכתב על ידי גורם רשמי ובהחלט יכול להיות שנפלו טעויות פה ושם עשיתי כמיטב יכולתי אבל תשימו לב ותפעילו שיקול דעת אשמח לשמוע

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - CE_Candidates_2011.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - CE_Candidates_2011.ppt [Compatibility Mode] תשע"בב פתוח ו וירטואלי לקראת שנת הלמוד הלימודים יום ראשון ב- תואר מחשבים הנדסת הלימודים שנת לקראת הוירטואלי הפתוח ליום הבאים ברוכים מחשבים הנדסת עלל מקצוע פרטים מספר זוו תמצאו תשס"בב. במצגת וי שיש שינויים

קרא עוד

חשבון אינפיניטסימלי מתקדם 1

חשבון אינפיניטסימלי מתקדם 1 חשבון אינפיניטסימלי מתקדם הסיכומים של דינה מבוסס על הרצאות ותרגולים מאת: פרופ' רז קופרמן מר אורי שפירא ירושלים 007 תוכן עניינים מרחבים מטריים 3 נספח א' נספח ב' הגדרות ודוגמאות 3 קבוצות מיוחדות במרחב מטרי

קרא עוד

שעור 6

שעור 6 שעור 6 Open addressing אין רשימות מקושרות. (נניח שהאלמנטים מאוחסנים בטבלה עצמה, לחילופין קיים מצביע בהכנסה המתאימה לאלמנט אם אין שרשור). ב- addressing open הטבלה עלולה להימלא ב- factor α load תמיד. במקום

קרא עוד

. שאלה 1: ה אי x] T : R 4[ x] R 4[ אופרטור ליניארי מוגדר על-ידי T( ax bx cx d) bx ax cx c )13 נק'( א( מצאו את הערכים העצמיים, המרחבים העצמיים

. שאלה 1: ה אי x] T : R 4[ x] R 4[ אופרטור ליניארי מוגדר על-ידי T( ax bx cx d) bx ax cx c )13 נק'( א( מצאו את הערכים העצמיים, המרחבים העצמיים שאלה : ה אי x] : R4[ x] R4[ אופרטור ליניארי מוגדר על-ידי ( ax bx cx d) bx ax cx c )3 נק'( א( מצאו את הערכים העצמיים המרחבים העצמיים והפולינום המורכב מוקטורים עצמיים של R [ [x האופייני של מצאו בסיס של 4

קרא עוד

חשבונאות ניהולית שיעור תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלוי

חשבונאות ניהולית שיעור תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלוי חשבונאות ניהולית שיעור..0 תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלויות העקיפות שיש בחברה ו, בגלל סיבות טכנולוגיות, העלויות העקיפות

קרא עוד

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה 698 נות זכות 699 אנגלית רמת טרום בסיסי ב' 701 אנגלית רמת בסיסי 70 אנגלית רמת מתקדמים א' 107 אנגלית רמת מתקדמים ב' 800 8004 8006 810 מתמטיקה

קרא עוד

MathType Commands 6 for Word

MathType Commands 6 for Word 0 אלגברה לינארית גיא סלומון סטודנטים יקרים ספר תרגילים זה הינו פרי שנות ניסיון רבות של המחבר בהוראת מתמטיקה באוניברסיטת תל אביב, באוניברסיטה הפתוחה, במכללת שנקר ועוד שאלות תלמידים וטעויות נפוצות וחוזרות

קרא עוד

Microsoft Word - vaidya.doc

Microsoft Word - vaidya.doc Preconditioners של וואידיה ברצוננו לפתור Axb כאשר המטריצה A היא מטריצה סימטרית חיובית (כל הערכים העצמיים שלה חיוביים) ודלילה (רוב הערכים בה הם אפס). דרך אחת לפתור מערכת לינארית כזאת היא הדרך הישירה: מציאת

קרא עוד

תוצאות סופיות מבחן אלק' פיקוד ובקרה קיץ 2014

תוצאות סופיות מבחן  אלק' פיקוד ובקרה קיץ  2014 תוצאות סופיות למערכות אלק' פיקוד ובקרה להנדסאים וטכנאים מועד קיץ תשע"ד 7/2014 פותר המבחן: מתי דוד למרות מאמצי לפתור נכון, יתכן ונפלו טעויות בפתרון, אשמח לקבל הערותיכם בדוא"ל : @hotmail.com ההצלחה שלי היא

קרא עוד