אנליטית לכיתת אמץ יא 11

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "אנליטית לכיתת אמץ יא 11"

תמליל

1 4 א: חלק הנדסה אנליטית מאונך מקביל - מעודכן בשנת 08 5 פרק :- ישרים במישור 6 - מלבן : פרק 8 - : פרק מקבילית 9 - : פרק 4 מעוין - טרפז פרק 5: - פרק 6: משולש 7 - : פרק 7 מציאת נקודה דרך נוסחת המרחק כתב וערך: יוסי דהן

2 5 - ישרים במישור פרק : 006 מבחן בגרות 500 מועד חצב ברק תשס"ו שאלה מספר : הישרים ו חותכים את הצירים כמתואר בציור בנקודות B, A ו C y 4 נתון כי המשוואה של אחד הישרים היא לאיזה ישר או מתאימה המשוואה הנתונה? נמק. א( מנקודה B העלו אנך לציר ה.האנך חותך את הישר בנקודה. D אורך הקטע BD הוא. מצא את שיעורי הנקודה D. ( ( מצא את שיעורי הנקודה B. הישרים ו נפגשים בנקודה, E והנקודה D היא אמצע הקטע.CE ( מצא את שיעורי הנקודה C והנקודה E. ( מבין הישרים ו מצא את משוואת הישר שמשוואתו אינה המשוואה הנתונה. y BE ג ( C(0,4 E(4, ג ( ב ( B(,0 ב ( D(, א( ישר S ABC 75 D(, שאלה מספר : מבחן בגרות 580 מועד פברואר תשע"ג 0. בסרטוט שלפניך נתונים ישרים המאונכים זה לזה. הישרים נפגשים בנקודה E שעל ציר ה-. y נתון כי שיעור ה- y של הנקודה E הוא 6. ושיפועו של אחד הישרים הוא. א( ( מצא את המשוואה של כל אחד מהישרים. ( A ו B הן נקודות החיתוך של שני הישרים הנתונים עם ציר ה. מצא את שיעורי הנקודות A ו B. ב( נקודה D נמצאת על המשך BE כך ש-.ED=BE מצא את שיעורי הנקודה D. ג( נקודה C נמצאת על המשך, AE ושיעור ה שלה הוא. מצא את שטח המשולש. ABC A(,0 B(,0 y y AC 6 ו- BD א ( 6 שאלה מספר : מבחן בגרות 580 מועד ב קיץ תשע"ג 0. המשוואות של הישרים. ו- שבציור הן: y 0 y 0 א( איזו משוואה היא של הישר. ואיזו משוואה היא של ישר? נמק ב( ישר מאונך לישר וחותך אותו בנקודה A שבה. 4 מצא את משוואת הישר. ג ( הראה כי הישר מאונך לישר. ג ( הישר חותך את הישר בנקודה B. הישר חותך את ציר ה- בנקודה F. ראה ציור(.מצא את שיעורי הנקודות B ו F. ד. מצא את השטח של המשולש FBA y y ב( 0 0 ישר, y א( ישר. 0 0 ד( F( 5,0 B( 4, ג ( m m ג ( S FBA

3 ד 6 A שאלה מספר : 4 מבחן בגרות 580 מועד חצב ברק תשע"ג 0. נתון משולש ישר זווית C = 90 0 ( ABC נקודה C נמצאת על ציר ה ראה ציור(. y הצלע AC מונחת על הישר 4 א( ( מצא את שיעורי הנקודה C. ( מצא את משוואת הישר.BC ( שיעור ה של הנקודה B הוא 4 מצא את שיעור ה y של הנקודה B. y C B D y BD ראה ציור(. (,0D המשך של הצלע AB חותך את ציר ה בנקודה ב( ( מצא את משוואת הישר.BD ( מצא את שיעורי הנקודה A ( קבע האם נקודה B היא אמצע קטע.AD נמק B(4, y BC א ( C(,0.AD היא אמצע קטע D כן, הנקודה ב ( A( 5,6 ( 4 - מלבן. פרק : מבחן בגרות 500 מועד חורף תשס"ח 008 שאלה מספר : 5 y קדקוד C של המלבן ABCD מונח על ציר ה ( ראה ציור וקדקוד B של המלבן מונח על ציר ה של קדקוד A הוא. 0 שיעור ה- y 8 ומשוואת הצלע AB היא מצא את שיעורי הקדקוד B ואת המשוואה של הצלע BC מצא את שיעורי הקדקוד C. ואת המשוואה של הצלע CD מצא את שיעורי הקדקודים A ו D מצא את שטח המלבן ABCD ד( C( 0, y ב( B 4,0 y א( ( ג( D(6,4 A( 0, S ABCD 60 s 66 y D שאלה מספר : 6 מבחן בגרות 580 מועד חורף תשע"ד 04. קדקוד A של מלבן ABCD מונח על ציר ה. וקדקוד B של המלבן נח על ציר ה- y ראה ציור(.. y משוואת הישר AD היא א. ( מצא את שיעורי נקודה A. ( מצא את השיפוע של הצלע.AB ( מצא את שיעורי הנקודה B. ב. שיעור ה- של הנקודה D הוא 0. מצא את שיעור ה- y של הנקודה D. ג. חשב את שטח המרובע O OBDA ראשית הצירים( א ( A(6,0 א ( B(0, ב( ג( m AB

4 7 שאלה מספר 7: מבחן בגרות 580 מועד ב' קיץ תש"ע 00 B( 4, A(0, שני קדקודים סמוכים במלבן ABCD הם : y 4 היא 6 משוואת האלכסון BD מצא את השיפוע של הצלע.AB (( מצא את משוואת הצלע.AD ( מצא את שיעורי הקדקוד D. (. חשב את שטח המלבן. (. ראה ציור(. S ABCD 40 D( 4,9 y AD m AB שאלה מספר : 8 מבחן בגרות 580 מועד חורף תש"ע 00 הן שני קדקודים סמוכים במלבן,ABCD C (6,4 הנקודות (,0B האלכסון AC מקביל לציר ה- ( ראה ציור (. (( מצא את השיפוע של.BC ( מצא את משוואת הישר שעליו מונחת הצלע.AB ( מצא את השיעורים של הקדקוד A. מצא את משוואת הישר שעליו מונחת הצלע.DC הצלע DC חותכת את ציר ה- y בנקודה E, והאלכסון AC חותך את ציר ה- y בנקודה F מצא את אורך הקטע.EF EF y DC A( 9,4 y AB 8.5 m BC שאלה מספר 9: מבחן בגרות 580 מועד א קיץ תשע"ה 05. ו - נתונים שני ישרים,. y. y 4 חותך את ציר ה בנקודה B. ישר חותך את ציר ה בנקודה A. ראה ציור(. ישר א. מצא את השיעורים של הנקודה A. ואת השיעורים של נקודה B. דרך הנקודה A העבירו אנך לישר. האנך חותך את הישר בנקודה C ראה ציור. ב. ( מצא את משוואת האנך.AC ( מצא את השיעורים של הנקודה C. דרך הנקודה B העבירו אנך לישר. האנך חותך את הישר בנקודה D ראה ציור. ג. איזה מרובע הוא? ABCD נמק ד. מצא את שטח המרובע.ABCD C (6,4 ב ( y ב ( 6 A ( 8,0,0 B ( א( S 40 ד( המרובע הוא מלבן ג( בכתובת :

5 ד 8 - מקבילית. פרק : שאלה מספר : מבחן בגרות 500 מועד א' קיץ תשס"ו 006 M (,5 נתונה מקבילית,ABCD נתון:, y הצלע AD מונחת על הישר 6, y הצלע DC מונחת על הישר הקדקוד C נמצא על ציר ה y. C מצא את שיעורי הקדקוד א( מצא את משוואת הישר שהצלע BC מונחת עליו. ב( נתון גם כי האלכסון DB מקביל לציר ה. ג( ( מצא את שיעורי הנקודות B ו - D ( מצא את השיעורים של נקודת מפגש האלכסונים במקבילית B( 4,5 D(,5 ג ( ב( א( C(0, ג ( y BC 580 שאלה מספר : מבחן בגרות מועד חורף תשס"ט 009 C (0,0.04 נתונה מקבילית OABC קדקוד O בראשית הצירים וקדקוד C על ציר ה ראה ציור( נתון: y AC 0 OAC 90 שיעורי קדקוד A הם (,4 A מצא את משוואת הצלע OA מצא את משוואת האלכסון.AC (( מצא את השיעורים של קדקוד C. BC ( מצא את משוואת הצלע ( מצא את השיעורים של הקדקוד B. 5 y OC B (,4 ג ( y BC 0. שאלה מספר : מבחן בגרות 580 מועד ד תשע"ד C (4,8 בציור שלפניך מקבילית.ABCD B (, A (, נתונים הקדקודים ( מקביל לציר ה האלכסון BD הצלע AD מונחת על הישר, y מצא את שיעורי הקדקוד. D א( מצא את משוואת הישר שעליו מונחת הצלע.DC ב( ג( מצא את משוואת הצלע BC מצא את שיעורי הקדקוד C. y BC 4 ג( y DC 5 ב( א( (,D ד(

6 9 שאלה מספר : מבחן בגרות 500 מועד ב' קיץ תשס"ח 008 B(, אחד מקודקודי המקבילית ABCD הוא ( 7 הצלע CD מונחת על הישר. y האלכסון AC מונח על הישר 8 y 7 7 א. מצא את שיעורי הקדקוד C. ב. ( מצא את משוואת הישר שעליו מונחת הצלע.AB ( מצא את שיעורי הקדקוד A. ג. מקדקוד A הורידו אנך לצלע, CD החותך אותה בנקודה ( E ראה ציור ( מצא את משוואת הצלע AE ( מצא את שיעורי הנקודה E. E(, y A( 4, y AB 6 C(, א( ( ב ( ב ( ג ( ג ( - מעוין. פרק 4: 500 שאלה מספר 4: מבחן בגרות מועד חצב / ברק תשס"ה 005 B ( 4, 4 הם, במעוין ABCD נתון : השיעורים של קדקוד B y היא משוואת האלכסון AC א. מצא את משוואת האלכסון.BD ב. מצא את השיעורים של נקודת המפגש של האלכסונים במעוין. ג. נתון כי שיעור ה y של קדקוד A הוא 4 מצא את השיעורים של הקדקודים A ו - C A(,4 C(, 8 O( 0, א( ב( ג( y BD שאלה מספר 5: מבחן בגרות 500 מועד א' קיץ תשס"ח 008 B במעוין ABCD שני קדקודים הם : (, 6 A (6, אחד מאלכסוני המעוין מונח על הישר y 4 ראה ציור א. מצא את משוואת האלכסון השני של המעוין ב. ( אלכסוני המעוין נפגשים בנקודה O מצא את שיעורי הנקודה O. ( חשב את שטח המעוין S ABCD 50 O( 7, y AC א( ב ( ב (

7 ד ה 0 שאלה מספר 6: מבחן בגרות 580 מועד חורף תשע"ב 0 לפניך מעוין ABCD אלכסוני המעוין נפגשים בנקודה M ראה ציור( C( 4, (8,5A נתון: מצא את שיעורי הנקודה M. א(. מצא את משוואת האלכסון.BD (. נתון שהנקודה D נמצאת על ציר ה-, (. מצא את שיעורי הנקודות D ו B. מצא את שטח המעוין (. S ABCD 40 D(,0 B(,6 y BD 9 א( (, M ב( ג( ד(.05 שאלה מספר 7: מבחן בגרות 580 מועד חורף תשע"ה במעוין ABCD נפגשים בנקודה M ראה ציור( האלכסונים C(, (6,5A נתון: מצא את שיעורי הנקודה M. א(. מצא את משוואת האלכסון.BD (. נתון כי הצלע AB מקבילה לציר ה-, (.. ( מהו שיעור ה y של הקדקוד B ( מצא את שיעור ה של הקדקוד B. ( מצא את שטח המשולש.ABC 4( מצא את שטח המעוין.ABCD S ABCD 0 4 y BD 7 ב( (, M א( 0 (,5 B ג ( S ABC שאלה מספר 8: מבחן בגרות 580 מועד חורף תשע"א 0 A( B( 5,, ראה ציור(. במעויין ABCD נתונים הקודקודים: (,5 y אחד מאלכסוני המעוין מונח על הישר מונח על הישר הנתון? איזה מבין האלכסונים AC או BD א( מצא את משוואת האלכסון השני של המעוין. ב( אלכסוני המעוין נפגשים בנקודה ( M ראה ציור( ג( מצא את שיעורי הנקודה M. מצא את שיעורי הנקודה D. ד( חשב את שטח המשולש.AMB ה( S AMB 5 y BD D(, ד( ( y AC א( ג( M (, ב(

8 שאלה מספר 9: מבחן בגרות 580 מועד חצב/ ברק תשע"א 0 S ABCD 4 בציור שלפניך מעוין.ABCD האלכסון AC מקביל לציר ה. - M נקודת המפגש של האלכסונים. B( 8,, M(8, נתון כי :- מצא את שיעורי הקדקוד D. א( מצא את משוואת האלכסון.AC ב( נתון כי משוואת הישר שעליו מונחת הצלע AB ג( היא : 5 y מצא את שיעורי הנקודה A. 4 מצא את שטח המעוין.ABCD ד( A( 4, ג( ב( א( 5 D( 8, y AC ד( 0 שאלה מספר : 0 מבחן בגרות 580 מועד חצב/ברק תשע"ב בציור שלפניך הנקודות C, B A, נמצאות על הצירים O ראשית בצירים(. y הצלע AB מונחת על הישר שמשוואתו 8 שטח המשולש ABC גדול פי משטח המשולש.AOB א( מצא את שיעורי הנקודות A ו B. ב( מצא את שיעורי הנקודה C. ג( נתון כי AC הוא אלכסון של המקבילית.ABCD ( מצא את שיעורי הנקודה D. ( האם המקבילית ABCD היא מעוין? נמק. א( (4,0B A (08 ב( (,0C ג ( (8,8D ( המקבילית לא מעוין - טרפז. פרק 5:.0 שאלה מספר : מבחן בגרות 580 מועד ב' קיץ תשע"ב y AE בציור שלפניך מרובע ABCD שקודקודיו הם: (5,6,(0,7 (4,0 (4,8 א( התאם כל קדקוד לאות המתאימה לו בציור. ב( ( מצא את השיפועים של ארבע צלעות המרובע. ( הסבר מדוע המרובע ABCD הוא טרפז. ג( נתון כי AE הוא גובה הטרפז מצא את: ( המשוואה של.AE ( המשוואת הצלע.DC ( שיעור הנקודה E. D( 4,8 C(4,0, B(0,7 א( (5,6A m, AD 8, mcd, m ב ( 5 BC m 4 AB 5 ב ( השיפועים AB ו CD זהים קווים מקבילים השיפועים AD ו BC לא זהים לכן המרובע הוא טרפז. E(6 5 ג (, 8 ג ( 4

9 ד ד שאלה מספר : מבחן בגרות 580 מועד א קיץ תשע"ג 0.. y 0 נתונים שני ישרים :. y 0 ישר חותך את ציר ה - y בנקודה. A ישר חותך את ציר ה - y בנקודה. C א( מצא את השיעורים של הנקודות A ו C ו -M.. ABCM דרך הנקודה A העבירו אנך לישר, החותך את הישר בנקודה B ראה ציור(. ב( מצא את משוואת הישר.AB ג( מצא את השיעורים של הנקודה. B ישר חותך את ציר ה בנקודה M.מצא את שטח הטרפז B(8,6 y AB 0 (0,0A א( 0 ב( ג( M( 5,0 C( 0, 0 S ABCM - משולש פרק 6: שאלה מספר : מבחן בגרות 500 מועד א' תשס"ד 004 במשולש ABC הנקודה D היא אמצע הצלע.BC DE היא אנך לצלע ( BC ראה ציור 5 4 y משוואת התיכון AD היא 4 y היא משוואת האנך DE מצא את שיעורי הנקודה D. א. 9 y נתון כי משוואת הצלע AB היא ב. מצא את שיעורי הקדקודים C ו B. C(, B(,5 ג( y BC 8 ב( (,D א( שאלה מספר 4: מבחן בגרות 500 מועד ב' קיץ תשס"ו 006 נתון משולש ששניים מקדקודיו הם: A ( 6, 6 ו B (0,.AC הוא הגובה לצלע BE ו.AB הוא הגובה לצלע CD. F (, בנקודה נפגשים BE ו CD ראה ציור מצא את משוואת הגובה.CD א. מצא את השיפוע של הגובה.BE ב. מצא את משוואת הצלע.AC ג. מצא את השיעורים של הקדקוד C. ד. 4 m BE א( 4 ב( ג( C(,0 ג( y AC y CD

10 ד ד שאלה מספר 5: מבחן בגרות 580 מועד חצב ברק תש"ע 00. נתון משולש ABC שקדקודיו הם: C 4, B(8, A(9, 4 AE ו CF הם הגבהים לצלעות BC ו AB בהתאמה.ראה ציור( א(. הוכח שהמשולש שווה-שוקיים. ב(. ( חשב את השיפוע של הצלע BC ( מצא את משוואת הגובה.AE ג( H היא נקודת מפגש של הגבהים במשולש. ( מצא את משוואת הגובה. CF ( מצא את שיעורי נקודה H תשובה סופית m BC ב ( d AC d AB א( המשולש כן שווה-שוקיים 50 H( 0, ג ( y CF ג ( 7 ב ( y AE שאלה מספר 6: מבחן בגרות 580 מועד א' קיץ תש"ע. 00. y נתון ישר שמשוואתו B ראה ציור. הישר חותך את ציר ה- בנקודה A, ואת ציר ה y בנקודה מצא את השיעורים של הנקודה A ואת השיעורים של הנקודה B. דרך הנקודה A העבירו אנך לישר הנתון. ודרך נקודה B העבירו ישר החותך את האנך בנקודה. C ( ראה ציור( מצא את משוואת האנך.AC. מצא את השיעורים של הנקודה C. 7 נתון כי השיפוע של BC הוא y נקודה D נמצאת על הישר BC DC ראה ציור(. הוא משולש שווה שוקיים כך שהמשולש BCD מצא את השטח של משולש זה. סופית: תשובה 0 C( 7, yac A(,0 B( 0,. S BCD שאלה מספר 7: מבחן בגרות 500 מועד חצב ברק תשס"ח 008 S 9 ADB 6 ב ( 0 ABC 90 ( במשולש ישר זווית ABC y 4 4 היתר AC מונח על הישר 8 והניצב.BC מונח על הישר y 7 7 קדקוד B מונח על ציר ה ( ראה ציור מצא את שיעורי הקדקוד B ( א. מצא את משוואת הישר שעליו מונח הניצב.BA ( הישר שעליו מונח היתר AC ב. חותך את ציר ה בנקודה D מצא את אורך הקטע.BD ( ADB מצא את שטח המשולש ( סופית: תשובה BD 8 ב ( y BA 7 א ( 56 B(8,0 א (

11 4 שאלה מספר 8: מבחן בגרות 580 מועד א קיץ תשע"ד 04. נתון משולש.ABC צלעות המשולש AB ו BC מונחות על הישרים y 7 - ו y ראה ציור( א. מצא את שיעורי הנקודה B. ב. שיעור ה של הנקודה A הוא. מצא את שיעור ה y של הנקודה A. ג. נתון כי שיעורי הנקודה C הם ( C (,9 הוכח כי המשולש ABC הוא משולש ישר זווית ושווה שוקיים. ד. חשב את שטח המשולש.ABC S.5 AB BC 45 m m AB BC A (,8 א( (6,5 B ב( ג( ד( שאלה מספר 9: מבחן בגרות 580 מועד ב קיץ תשע"ד 04. הנקודות (4, A ו- (8, B הם שני קדקודים ג( במשולש שווה שוקיים.AB=AC ( ABC y הצלע BC מונחת על הישר מנקודה A הורידו גובה לצלע.BC הגובה חותך את BC בנקודה D, ואת ציר ה- בנקודה E ראה ציור(. א. ( מצא את שיפוע הישר.AD ( מצא את משוואת הישר.AD ב. מצא את שיעורי הנקודות D E, ו- C. ג. הסבר מדוע המשולש CEB הוא משולש שווה שוקיים. C ( 6.5 D (7.4 E (.0 ב( y א ( א ( m AD EB EC 4 שאלה מספר : 0 מבחן בגרות 580 מועד ג קיץ תשע"ד 04. (,0 ג( BC AC הקטע AB מונח על הישר. y 8 הנקודה E היא אמצע של הקטע.AB דרך הנקודה E העבירו אנך לקטע.AB y משוואת האנך היא הנקודה A מונחת על ציר ה- ראה ציור(. א. מצא את השיעורים של הנקודות E, A ו- B. ב ( מצא את השיעורים של הנקודה C. ( הראה כי המשולש ABC הוא שווה שוקיים. ג. דרך הנקודה C העבירו ישר המקביל ל- AB ראה ציור(. מצא את נקודת החיתוך של הישר המקביל עם ציר ה-. א( 6 E ( 5. A (8.0 B (. ב ( (0, C ב ( 68

12 5 שאלה מספר : מבחן בגרות 580 מועד א' קיץ תשע"ב 0. C(,6, B(, 4 A(9,0 קודקודי משולש הם :. מצא את משוואת הגובה לצלע AB א( מצא את שיעורי נקודה. E ב( הוא משולש שווה שוקיים ABC הראה שהמשולש ג(. ABC מצא את שטת המשולש ד( S ABC 40 d BC d AC 0 E (,5 y CE א( 8 ב( ג( ד( שאלה מספר : מבחן בגרות 580 מועד חורף תשע"ג 0. D (5,4 AM בציור שלפניך נתון:.y נמצאת על ציר ה A ונקודה C( 9,7 B(, 5 משוואת הישר שעליו מונחת הצלע AB היא m( y m 4 הוא פרמטר( א( ( מצא את שיעורי A. ( מצא את m. ב(. הוכח שהמשולש BAC הוא משולש ישר זווית. ג(. נקודה M היא אמצע הצלע. BC נתונה נקודה D ברביע הראשון שאינה מופיע בציור( כך שהמרובע AMDC הוא מקבילית ( MD AC ו - CD מצא את שיעורי נקודה. D פרט את חישוביך. m AB m A( 0,4 m AB א( CE.04 שאלה מספר : מבחן בגרות 580 מועד א קיץ תשע"ד BC מונחות על הישרים נתון משולש.ABC צלעות המשולש AB ו S.5 AB BC y 7 - ו y ראה ציור( א. מצא את שיעורי הנקודה B. ב. שיעור ה של הנקודה A הוא. מצא את שיעור ה y של הנקודה A. ג. נתון כי שיעורי הנקודה C הם ( C (,9 הוכח כי המשולש ABC הוא משולש ישר זווית ושווה שוקיים. ד. חשב את שטח המשולש.ABC 45 m m AB א( (6,5 B ב( (,8 A ג( ד( BC

13 ד 6 שאלה מספר 4: מבחן בגרות 580 מועד פברואר תשע"ד 04 d 8 במשולש ABC הקדקודים B ו- C נמצאים על ציר ה. שיעור ה של הקדקוד B הוא 4. y 6 ראה ציור( הוא תיכון במשולש ומשוואתו 48 AD א. מצא את שיעורי הנקודות D ו-. C נתון כי שיעור ה- y של הנקודה A הוא ב. ( מצא את שיעור ה של הנקודה A. ( מצא את המשוואה של.AC. מאונך לציר ה- DE כך שהקטע AC היא נקודה על הצלע E ( מצא את אורך הקטע. DE y AC ב ( א( C(,0 A(6, D( 8,0 ב ( 4 שאלה מספר 5: מבחן בגרות 580 מועד נובמבר תשע"ג 0. y C A y 4 הצלע AB של משולש ABC מונחת על הישר 5 y ציר ה היא נקודת החיתוך של הישר ABעם B שיעור ה של הנקודה A הוא 4. הקדקוד C נמצא על ציר ה y כך שאורך הצלע BC הוא 7. כמתואר בציור( א( מצא את שיעורי הנקודות B, A ו- C. ב( הראה שהמשולש ABC הוא משולש ישר זווית ג( חשב את שטח המשולש.ABC ד( מצא את משוואת התיכון לצלע.BC B 0 A 90 A ( 4, B(0, 5 א( (0,C S ABC 4 משולש ישר זווית y AM שאלה מספר 6: מבחן בגרות 580 מועד חצב ברק תשע"ד 04. במשולש ABC נתונות משוואות של שתי צלעות AB ו-. AC y 6 - ו y שעורי הקדקוד B הם: 7. B (, קדקוד C נמצא על ציר ה- ראה ציור(. א. מצא את השיעורים של קדקוד A. ב. ( קבע איזו מבין המשוואות הנתונות היא משוואת הצלע.AC נמק. ( מצא את שיעורי הקדקוד C. ג. הראה כי הגובה BD לצלע AC במשולש ABC נמצא על הישר שמשוואתו. y 0 ד. מצא את השיעורים של הנקודה שהיא מרכז המעגל החוסם של המשולש.BDC א( (7,5 A משוואה הצלע AC היא ב ( ג( (,0 C ב ( y y 0 השיפוע שלילי וחיתוך עם ציר ה y חיובי ד(.5 M ( 7.5,

14 7 d ( y ( y פרק 7: - מציאת נקודה דרך נוסחת המרחק A y שאלה מספר 7: מבחן בגרות 500 מועד אוקטובר תשס"ו 006 D C B. y 7 B נמצאת על הישר נתונה הנקודה D(,, הנקודה y 7 חותך את ציר ה- y בנקודה C. הישר שווה למרחק הנקודה B מנקודה D מרחק הנקודה B מהנקודה C ( מה הם שיעורי הנקודה C. ( חשב את שיעורי הנקודה B. הנקודה A נמצאת על המשך הקטע.BD כך ש D היא אמצע הקטע. AB חשב את שיעורי הנקודה A..ABC חשב את שטח המשולש סופית: תשובה 0 ג( ב( A(,5 א ( B(5,7 א ( C(0,7 S ABC שאלה מספר 8: מבחן בגרות 580 מועד פברואר תשע"ה 05. בציור שלפניך מעוין ABCD y נתון: משוואת האלכסון BD היא: ומשוואת הצלע AB היא : 5 y א(. מצא את שיעורי הנקודה B.. נתון שהאורך של צלע המעוין הוא 50 (. מצא את שיעורי הנקודה A. A אם ידוע ש- > 0 (. מצא את משוואת האלכסון.AC y AC A (, א( B ( 7, ב( ג( : מבחן בגרות 580 מועד א' קיץ תשס"ט 009 שאלה מספר 9 במשולש ABC שיעורי הקדקוד A הם ( 6.-, הנקודה 7( 4, E היא אמצע הצלע ( AB ראה ציור א. מצא את שיעורי הקדקוד B. שיעורי הקדקוד C הם ( 0,, אורך הצלע BC הוא 0. ב. מצא את שיעור ה של קדקוד C. ג. הוכח כי הצלע AC מאונכת לצלע.BC m AC 4 4 m BC C(5,0 הוכחה הופכי נגדי ל- B(,8

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשעד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, 635863 מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר 1 נתון: 1 תלמיד קנה 11 מחברות דקות ו- 4 מחברות עבות,

קרא עוד

Microsoft Word - עבודת פסח לכיתה י 5 יחל.doc

Microsoft Word - עבודת פסח לכיתה י 5 יחל.doc עבודת פסח במתמטיקה לכיתה י' (5 יחידות) תרגילים שבעבודה על החומר שנלמד בכיתה ומיועדים לחזרה יש לעשות לא פחות מ- תרגילים מכל פרק אלגברה פתור את מערכת המשוואות הבאות: y x 1 y y 1 x y m x 1 x עבור אילו ערכים

קרא עוד

א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש בגרות סט יולי 09 מועד קיץ ב שאלון CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף

א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש בגרות סט יולי 09 מועד קיץ ב שאלון CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש 3 CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף, E בהתאמה. לכן, הנקודה BE.3: לצלעות AE מחלקת את ו- AB ביחס של ע"פ נוסחת חלוקת קטע ביחס נתון

קרא עוד

Microsoft Word - 38

Microsoft Word - 38 08.05.6-80 - פתרון מבחן מס' 8 (ספר מבחנים שאלון 0580) t (v 75) (א) מהירות ההתקרבות של שני הרוכבים היא לכן הזמן שעבר מיציאת הרוכבים ועד הפגישה: קמ"ש, שעות 60 v 75 לפי הנתון בשאלה, נרכיב את המשוואות: 60

קרא עוד

טיפים להצלחה במהלך הבחינה 1. בתחילת הבחינה קראו היטב את כל השאלות וסמנו לעצמכם את השאלות המועדפות על ידכם. קראו כל שאלה לפחות פעמיים, כדי שלא תחמיצו נ

טיפים להצלחה במהלך הבחינה 1. בתחילת הבחינה קראו היטב את כל השאלות וסמנו לעצמכם את השאלות המועדפות על ידכם. קראו כל שאלה לפחות פעמיים, כדי שלא תחמיצו נ טיפים להצלחה במהלך הבחינה 1. בתחילת הבחינה קראו היטב את כל השאלות וסמנו לעצמכם את השאלות המועדפות על ידכם. קראו כל שאלה לפחות פעמיים, כדי שלא תחמיצו נתון כלשהו.. אין צורך לענות על השאלות לפי סדר הופעתן.

קרא עוד

1 בגרות עח יולי 18 מועד קיץ ב שאלון x b 2 2 y x 6x שיעור ה- א x לכן, של קדקוד הפרבולה, ו-, מתקבל על ידי הנוסחה a. C(3, 9) ובהתאם, y. (3, 9) 2 C

1 בגרות עח יולי 18 מועד קיץ ב שאלון x b 2 2 y x 6x שיעור ה- א x לכן, של קדקוד הפרבולה, ו-, מתקבל על ידי הנוסחה a. C(3, 9) ובהתאם, y. (3, 9) 2 C 8 מועד קיץ ב שאלון 58 x b y x x שיעור ה- א x לכן של קדקוד הפרבולה ו- מתקבל על ידי הנוסחה a C( 9) ובהתאם y ( 9) C 9 C הם x C ( ) תשובה: שיעורי קדקוד הפרבולה B A y x x ב הישר y 5 חותך את הפרבולה בנקודות

קרא עוד

סט נובמבר 08 מועד מיוחד - פתרונות עפר.doc

סט נובמבר 08 מועד מיוחד - פתרונות עפר.doc נפתור את מערכת המשוואות y+ 3 = 5 5 7 3 2y + = 8 3 נארגן את המשוואה הראשונה 1/ 5/ y+ 3 5 = 5 1 y+ 3= 5(5 ) y+ 3= 25 5 8+ y= 25 /5 נארגן את המשוואה השנייה 3 1 3 / / / 2y 7 3 8 + = 1 3 1 6y+ 7 3= 24 7+ 6y

קרא עוד

מקומות גיאומטריים השתלמות קיץ הקדמה: נושא המקומות הגיאומטריים הינו מרכזי בתכנית הלימוד ל- 5 יח"ל. פרק זה מאגד בתוכו את כל המרכיבים של הגיאומטרי

מקומות גיאומטריים השתלמות קיץ הקדמה: נושא המקומות הגיאומטריים הינו מרכזי בתכנית הלימוד ל- 5 יחל. פרק זה מאגד בתוכו את כל המרכיבים של הגיאומטרי מקומות גיאומטריים השתלמות קיץ - 015 הקדמה: נושא המקומות הגיאומטריים הינו מרכזי בתכנית הלימוד ל- 5 יח"ל פרק זה מאגד בתוכו את כל המרכיבים של הגיאומטריה האנליטית: ישר, מעגל, אליפסה ופרבולה בראיה מוכללת נושא

קרא עוד

ע 001 ינואר 10 מועד חורף פתרונות עפר

ע 001 ינואר 10 מועד חורף פתרונות עפר בגרות ע 00 ינואר 0 שאלון 50 הציר האופקי, ציר ה-, x מתאר את הזמן שעובר, בשניות, מתחילת השחייה כל משבצת היא בת 0 שניות הציר האנכי, ציר ה - y, מתאר את המרחק מקצה הבר כה כל משבצת היא בת 0 מטר כאשר הקו עולה

קרא עוד

עבודת קיץ לתלמידים כיתה ט' העולים לכיתה י (רמה 4-5 יחידות)

עבודת קיץ לתלמידים כיתה ט' העולים לכיתה י (רמה 4-5 יחידות) עבודת קיץ לתלמידי כיתה ט' העולים לכיתה י )רמה יחידות( את העבודה יש להגיש למורה למתמטיקה תחילת שנה הבאה. בשבועיים הראשונים של שנת הלימודים יתקיים מבחן לפי העבודה. לעבודה חלקים:. תרגול בסיסי לתלמידי יחידות

קרא עוד

ע 003 מרץ 10 מועד מיוחד פתרונות עפר

ע 003 מרץ 10 מועד מיוחד פתרונות עפר בגרות ע מרץ 0 מועד מיוחד שאלון 5005. x א. () יש למצוא את הערך של m שעבורו גרף + ) mx f ( x) mm ( 6) x + ( כאשר נציב m או 6 m נקבל 0 0 ונקבל פונקציה עולה ובהתאם הישר לא מקביל לציר ה - הוא ישר המקביל לציר

קרא עוד

עבודת קיץ לתלמידים כיתה ט' העולים לכיתה י (רמה 4-5 יחידות)

עבודת קיץ לתלמידים כיתה ט' העולים לכיתה י (רמה 4-5 יחידות) 5 עבודת קיץ לתלמידי כיתה ט' העולים לכיתה י )רמה יחידות( את העבודה יש להגיש למורה למתמטיקה תחילת שנה הבאה. בשבועיים הראשונים של שנת הלימודים יתקיים מבחן לפי העבודה. לעבודה חלקים:. תרגול בסיסי לתלמידי 5

קרא עוד

סז 002 נואר 07 מועד חורף פתרונות עפר

סז 002 נואר 07 מועד חורף פתרונות עפר הציר האופקי מציג את מספר פעימות המונה הציר האנכי מציג את המחיר שגובה חברת הטלפונים (שקלים) ב. א. יש למצוא מהו המחיר ל- 00 פעימות המונה הראשונות בחודש. הנקודה המסומנת בגרף, בעיגול, מראה כי עבור 00 פעימות

קרא עוד

בחינה מספר 1

בחינה מספר 1 תוכן העניינים בחינה מספר 1 4 אלגברה: 4 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי: בחינה מספר 6 אלגברה: 6 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי: 7 בחינה מספר 3 8 אלגברה: 8 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי: 9 בחינה מספר 41 אלגברה: 01 חשבון

קרא עוד

HaredimZ2.indb

HaredimZ2.indb יחידה :31חופפים משולשים נחפוף משולשים ונוכיח תכונות של אלכסוני משולשים שווה שוקיים ואלכסוני המלבן. שיעור.1חופפים במשולש שווה שוקיים נחקור ונוכיח תכונות של משולש שווה שוקיים נתון משולש שווה שוקיים שבו.

קרא עוד

בגרות עז יולי 17 מועד קיץ ב שאלון ,000 א. ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב-. 25% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי,

בגרות עז יולי 17 מועד קיץ ב שאלון ,000 א. ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב-. 25% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי, ,000 א ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב- 5% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי, 5% לכן, המחיר החדש הוא: 5,000 00 5 5 00 שקלים ממחירו הקודם 0005 תשובה: מחיר הספה לאחר ההתייקרות הוא

קרא עוד

פסגות ע"ש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה -

פסגות עש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה - פסגות ע"ש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה יחס פרופורציה וקנה מידה נוסחאות הכפל המקוצר ופירוק לגורמים פתרון משוואות, אי שוויונות ומערכת משוואות ממעלה ראשונה שאלות מילוליות משוואות ריבועיות שברים

קרא עוד

עבודת קיץ לתלמידים כיתה ט' העולים לכיתה י (רמה 4-5 יחידות)

עבודת קיץ לתלמידים כיתה ט' העולים לכיתה י (רמה 4-5 יחידות) - עבודת קיץ לתלמידי כיתה ט' העולים לכיתה י )רמה יחידות( את העבודה יש להגיש למורה למתמטיקה תחילת שנה הבאה. בשבועיים הראשונים של שנת הלימודים יתקיים מבחן לפי העבודה. לעבודה חלקים:. תרגול בסיסי לכל תלמידי

קרא עוד

08-78-(2004)

08-78-(2004) שאלון 00 מיקוד במתמטיקה מהדורת חורף תשס"ט 009 כתיבה: זיקרי אלברט, שמש שלמה - shemesh4@walla.co.il צוות עריכה מקצועית: ריטרבנד אוהד, נאות רז, מן מנחם, דוד ניר, ארביב עמוס, שטולבך אירית, שניידר איתן, כהן

קרא עוד

עבודת קיץ לתלמידים כיתה ט' העולים לכיתה י (רמה 4-5 יחידות)

עבודת קיץ לתלמידים כיתה ט' העולים לכיתה י (רמה 4-5 יחידות) עבודת קיץ לתלמידי כיתה ט' העולים לכיתה י )רמה - יחידות( את העבודה יש להגיש למורה למתמטיקה תחילת שנה הבאה. בשבועיים הראשונים של שנת הלימודים יתקיים מבחן לפי העבודה. התייחסות רצינית להכנת העבודה היא תנאי

קרא עוד

תרגול מרובעים- מקבילית נתונה מקבילית בעלת היקף בגודל 33 ס"מ, כמו כן אחת מצלעות המקבילית שווה ל- 8 ס"מ. מהו גודלה של שאר צלעות המקבילית בס"מ?.1 8 נתונה

תרגול מרובעים- מקבילית נתונה מקבילית בעלת היקף בגודל 33 סמ, כמו כן אחת מצלעות המקבילית שווה ל- 8 סמ. מהו גודלה של שאר צלעות המקבילית בסמ?.1 8 נתונה תרגול מרובעים- מקבילית נתונה מקבילית בעלת היקף בגודל 33 ס"מ, כמו כן אחת מצלעות המקבילית שווה ל- 8 ס"מ. מהו גודלה של שאר צלעות המקבילית בס"מ?.1 8 נתונה מקבילית שצלעותיה שוות ל- 3 ס"מ ול- 7 ס"מ. מהו הטווח

קרא עוד

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה יש לפתור את כל השאלות עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות על דפים משובצים. רשמו את שמכם על כל אחד מהדפים הפתרונות יוגשו אחרי חופשת הפסח. מומלץ לכתוב דואר אלקטרוני, Whatspp כאשר נתקלים בקושי. מישהו

קרא עוד

Microsoft Word - solutions.doc

Microsoft Word - solutions.doc תחרות גיליס 009-00 הרי פוטר הגיע לחנות הדובשנרייה בהוגסמיד. הוא מגלה, שהכסף שלו מספיק בדיוק ל- סוכריות קוסמים ול- 5 קרפדות שוקולד, או בדיוק ל- 0 קרפדות שוקולד ול- 0 נשיקות מנטה, או בדיוק ל- 45 נשיקות מנטה

קרא עוד

îáçï îúëåðú îñ' 1

îáçï îúëåðú îñ'  1 5 יח"ל מבחני חזרה במתמטיקה - במתכונת בחינות הבגרות לפי מיקוד הבחינה - קיץ 003 "כדי לקלוע למטרה צריך לכוון קצת למעלה ממנה" בעריכת: סרור אסעד אפריל 003 (úåãå ð 50) 'ñî úðåëúî ïçáî 'à ìç äøáâìà,øåùéîä úñãðä

קרא עוד

עבודת קיץ לקראת כיתה ט' - מצויינות מתמטיקה העבודה כוללת שאלות מכל הנושאים שנלמדו במהלך השנה. את חלק מהשאלות כבר פגשתם, וזו הזדמנות עבורכם לוודא שאתם י

עבודת קיץ לקראת כיתה ט' - מצויינות מתמטיקה העבודה כוללת שאלות מכל הנושאים שנלמדו במהלך השנה. את חלק מהשאלות כבר פגשתם, וזו הזדמנות עבורכם לוודא שאתם י עבודת קיץ לקראת כיתה ט' - מצויינות מתמטיקה העבודה כוללת שאלות מכל הנושאים שנלמדו במהלך השנה. את חלק מהשאלות כבר פגשתם, וזו הזדמנות עבורכם לוודא שאתם יודעים כיצד לפתור אותן. את העבודה יש להגיש במהלך השבוע

קרא עוד

mivhanim 002 horef 2012

mivhanim 002 horef 2012 מבחן מספר 1 (שאלון 00 חורף תשע"ב) בשאלון זה שש שאלות. תשובה מלאה לשאלה מזכה ב- 5 נקודות. מותר לך לענות, באופן מלא או חלקי, על מספר שאלות כרצונך, אך סך הנקודות שתוכל לצבור לא יעלה על. 100 אלגברה (x+ 5)

קרא עוד

פסגות ע"ש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה עבודת קיץ לבוגרי כיתה ז' קבוצת מיצוי " שכונה מערבית, רח' הפסגה 17 כרמיאל דוא"ל:

פסגות עש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה עבודת קיץ לבוגרי כיתה ז' קבוצת מיצוי  שכונה מערבית, רח' הפסגה 17 כרמיאל דואל: עבודת קיץ לבוגרי כיתה ז' קבוצת מיצוי " סדר פעולות חשבון עם מספרים מכוונים )1( כמובן יש להראות את דרך פתרון. תרגיל 0 1 : ( 3) 1 ( ) פתרו. שימו לב לסדר פעולות החשבון. תשובה 1 )( )3( )4( )5( )6( )7( )8( 30

קרא עוד

Microsoft Word - dvar hamaarehet_4.8.docx

Microsoft Word - dvar hamaarehet_4.8.docx מרכז ארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי المرآز القطري لمعلمي الرياضيات في المرحلتين الاعدادية والثانوية מרובע חסום ועקשן, או נכדי מסר לטיפולי בעיה בגיאומטריה מדור: כתב: תקציר: זה קרה לי בכיתה אברהם

קרא עוד

במתמטיקה בגרויות + פתרונות וידאו מלאים (3 יח ל שאלון 182/183) וידאו מלאים לכל השאלות בחוברת ב- MY.GEVA.CO.IL פתרונות הבחינות הראשונות במתנה! שתי אפליק

במתמטיקה בגרויות + פתרונות וידאו מלאים (3 יח ל שאלון 182/183) וידאו מלאים לכל השאלות בחוברת ב- MY.GEVA.CO.IL פתרונות הבחינות הראשונות במתנה! שתי אפליק במתמטיקה בגרויות + פתרונות וידאו מלאים ( יח ל שאלון 8/8) וידאו מלאים לכל השאלות בחוברת ב- MYGEVACOIL פתרונות הבחינות הראשונות במתנה! שתי אפליקציית MYGEVA חדש! אותי מאחור חפשו לשנת 08-09 עדכני הקדמה מורים

קרא עוד

Limit

Limit פרק אינטגרל כפול לכן לפי משפט 55 )ראו גם את ההערה( שאלות :5 d cos( ) d [ ] [] שאלות עם פתרון שאלה 5 חשבו: פתרון 8 הפונקציה ) f ( ) cos( מתקיים: רציפה במלבן d cos( ) d d cos( ) d עדיף לחשב את האינטגרל השני:

קרא עוד

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר ק( נסמן ב- את מהירות המשאית שיצאה מעיר A (קמ"ש, קבועה) בגרות עב ינואר מועד חורף שאלון 35 נסמן ב- y את מהירות המכונית שיצאה מעיר B (קמ"ש, קבועה) B A נסמן ב- s את המרחק מעיר לעיר "מ) s v עד מפגש ראשון משאית

קרא עוד

פתרונות מלאים לשלב א' אולימפיאדה ארצית במתמטיקה חטיבה כיתות ז' 1. נתונה המשוואה השגויה הבאה: הזיזו גפרור אחד בלבד כדי שהמשוואה תהיה נכונה. פתרון לחידו

פתרונות מלאים לשלב א' אולימפיאדה ארצית במתמטיקה חטיבה כיתות ז' 1. נתונה המשוואה השגויה הבאה: הזיזו גפרור אחד בלבד כדי שהמשוואה תהיה נכונה. פתרון לחידו פתרונות מלאים לשלב א' אולימפיאדה ארצית במתמטיקה חטיבה כיתות ז'. נתונה המשוואה השגויה הבאה: הזיזו גפרור אחד בלבד כדי שהמשוואה תהיה נכונה. לחידות גפרורים יש לעיתים פתרונות רבים. אנו הצענו במחוון אחד: ישנו

קרא עוד

Microsoft Word - 14

Microsoft Word - 14 9-5-27-4 - פתרון מבחן מס' 4 (ספר לימוד שאלון 3586) קמ"ש $ y קמ"ש % ppleסמן ב- קמ"ש את מהירות המכוppleית וב- y קמ"ש את מהירות המשאית () $ y 4 המשאית הגיעה ל- B לאחר המפגש עם המכוppleית כלומר ppleקבל את

קרא עוד

אוניברסיטת בן-גוריון בנגבNEGEV BEN-GURION UNIVERSITY OF THE ת.ד.,653 באר-שבעISRAEL 10584P.O.B. 653, BEER SHEVA , המזכירות האקדמית המרכז ללימודים

אוניברסיטת בן-גוריון בנגבNEGEV BEN-GURION UNIVERSITY OF THE ת.ד.,653 באר-שבעISRAEL 10584P.O.B. 653, BEER SHEVA , המזכירות האקדמית המרכז ללימודים אוניברסיטת בן-גוריון בנגבNEGEV BEN-GURION UNIVERSITY OF THE ת.ד.,65 באר-שבעISRAEL 058P.O.B. 65, BEER SHEVA 8 05, המזכירות האקדמית המרכז ללימודים קדם אקדמיים אלגברה - נוסחאות הכפל מקוצר גיליון תרגילים מס'

קרא עוד

Microsoft Word - hedva 806-pitronot-2011.doc

Microsoft Word - hedva 806-pitronot-2011.doc ו- ( ( השייכים לתחום ההגדרה שאלה פתרון: א. לפי ההגדרה, f היא פונקציה זוגית, אם לכל ( ) שלה, מתקיים. f f נציב את במקום בפונקציה הנתונה ונקבל: ( ) ( ) ( ) + + + + ( ) f f f כלומר, הפונקציה היא זוגית. על

קרא עוד

פונקציה מסדר ראשון; הגדרת קו ישר: - הצגה ע"י ביטוי אלגברי וגרפי

פונקציה מסדר ראשון;  הגדרת קו ישר: - הצגה עי ביטוי אלגברי וגרפי המרכז לחינוך מדעי תל אביב-יפו פתח דבר ספר זה שלפניכם, "מתמטיקה לפיזיקאים" הוא פרי יוזמה של חברי צוות חמד"ע, המתמודדים כל שנה עם הצורך בהתאמת הידע המתמטי של תלמידי הפיזיקה לדרישות הלימודים. תודתי העמוקה

קרא עוד

מספר בקשה 3f40e793 6b a0e9 da8f5a75fe53 פרטי המוצרים שלי

מספר בקשה 3f40e793 6b a0e9 da8f5a75fe53 פרטי המוצרים שלי מספר בקשה 3f40e793 6b11 4127 a0e9 da8f5a75fe53 פרטי המוצרים שלי 68 270 224092 70 68 270 224092 69 3967487 3967486 3966858 3966275 3957822 1634818 סוג מוצר פנסיוני פוליסת ביטוח חיים משולב חיסכון קרן השתלמות

קרא עוד

Microsoft Word - 28

Microsoft Word - 28 8-6-7-8 - פתרון מבחן מס' 8 (ספר לימוד שאלון 87) y M (, ) y מרכז המעגל החוסם את המשולש נמצא בנקודת חיתוך האנכים האמצעיים y y לצלעות המשולש: y M _, y y R M ( M) ( M) () R M y m 9 9 69 9 9 9 9 (ב) משוואת

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F8F720E7F9E9E1E420EBEEE5FAE9FA203120E9E5ECE E646F63>

<4D F736F F D20F4F8F720E7F9E9E1E420EBEEE5FAE9FA203120E9E5ECE E646F63> הסברים לפרק כמותי : :úåðåëðä úåáåùúä 0 9 8 7 6 5 5 0 9 8 7 6 5. התשובה הנכונה היא: (). עלינו לקבוע איזה מהביטויים שבתשובות אינו זוגי. משום שהשאלה עוסקת בתכונת הזוגיות, ננסה ללמוד מהנתון על זוגיותם של x

קרא עוד

2019 שאלות מומלצות לתרגול מס' דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך(. כלל השרשרת. S = ( x, y, z) z = x + 3y על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק

2019 שאלות מומלצות לתרגול מס' דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך(. כלל השרשרת. S = ( x, y, z) z = x + 3y על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך( כלל השרשרת S ( z) z + על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק מקביל : f ( ) + הפונקציה מוגדרת וגזירה ברציפות בכל M( ) שאלה נתון פרבולואיד אליפטי P ( z) + 6 + z + 8 למישור

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F2E5ECE5FA20EEE5EEF6E0E5FA20312E646F63>

<4D F736F F D20F4F2E5ECE5FA20EEE5EEF6E0E5FA20312E646F63> 1 תרגול פעולות מומצאות ( ( $ מה מהתשובות לא יכולה להיות תוצאה של הפעולה ) ( $ 1 הוגדרה פעולה חדשה $ + 1 1 + 10 + () () מה תוצאת הפעולה ) ( @ @ 10 = הוגדרה הפעולה החדשה 10 1 () 10 () 10 $ 19 $ 17 a) ( $

קרא עוד

Microsoft Word - 01 difernziali razionalit

Microsoft Word - 01 difernziali razionalit פונקציות רציונליות 5 יחידות מתוך הספר 806 כרך ד' 0, כל הזכויות שמורות ל ואריק דז'לדטי חל איסור מוחלט לתרגם, להעתיק או לשכפל חוברת זו או קטעים ממנה, בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני (לרבות

קרא עוד

rizufim answers

rizufim answers ÌÈÙÂˆÈ מדריך למורה פעילות זו היא פעילות חקר לבדיקת כל אפשרויות הריצוף שבהן סידור מצולעים סביב קודקוד הוא זהה. המצולעים שבהם ישתמשו התלמידים הם: משולש שווה צלעות, משושה משוכלל וריבוע - כולם בעלי צלע באותו

קרא עוד

מתמטיקה לכיתה ט פונקציה ריבועית

מתמטיקה לכיתה ט פונקציה ריבועית מתמטיקה לכיתה ט פונקציה ריבועית צוות המתמטיקה במטח: ראש תחום מתמטיקה: ד"ר שרה הרשקוביץ מנהלת צוות פיתוח מתמטיקה לבית הספר העל יסודי: ד"ר בבה שטרנברג צוות הפיתוח: רגינה אובודנקו, ד"ר אלכס אוליצין, אסנת

קרא עוד

תשובות 1. משתנה וביטוי אלגברי 1 א פרצוף שמח, פרצוף עצוב וכו'... ב פרצוף שמח. ג - 8 עצוב, - 15 שמח. ד שמח, עצוב. עמ' 2 2 א תכלת. ב 5. ג אי-

תשובות 1. משתנה וביטוי אלגברי 1 א פרצוף שמח, פרצוף עצוב וכו'... ב פרצוף שמח. ג - 8 עצוב, - 15 שמח. ד שמח, עצוב. עמ' 2 2 א תכלת. ב 5. ג אי- 1. משתנה וביטוי אלגברי 1 א פרצוף שמח, פרצוף עצוב וכו'... ב פרצוף שמח. ג - 8 עצוב, - 15 שמח. ד - 567 שמח, - 784 עצוב. עמ' 2 2 א תכלת. ב 5. ג אי-זוגיים. ד זוגיים. ה 10, כתום. א 9. 4, 1, ב מספר המבנה בריבוע.

קרא עוד

מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יח""ללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v m sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4

מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יחללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v m sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4 מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יח""ללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4 גוף נע לאורך ציר X כך שברגע. x הוא נמצא 0 t 0-10 16 19

קרא עוד

אי שוויונים ממעלה ראשונה לארבע יחידות

אי שוויונים ממעלה ראשונה לארבע יחידות אי שיוונים ממעלה ראשונה ל יח"ל. נעמי ברנס/כהן. המחברות: מיטל מתלון/מיכאלי. רטל חדד/בן רחמים הנחיות לשימוש בחוברת "אי שויונים ממעלה ראשונה" לתלמידי יח"ל החוברת מיועדת ללימוד עצמאי למי שלא למד את הנושא.

קרא עוד

יחידה 8: שיקוף, הרחבה וכיווץ של פרבולות שיעור 1. שיקוף בציר x תלמידים התבקשו לשרטט פרבולה שכל הערכים שלה שליליים. y יואב ש רטט כך: y תומר אמר: אי-אפשר

יחידה 8: שיקוף, הרחבה וכיווץ של פרבולות שיעור 1. שיקוף בציר x תלמידים התבקשו לשרטט פרבולה שכל הערכים שלה שליליים. y יואב ש רטט כך: y תומר אמר: אי-אפשר יחידה 8: שיקוף, הרחבה וכיווץ של פרבולות שיעור 1. שיקוף בציר תלמידים התבקשו לשרטט פרבולה שכל הערכים שלה שליליים. יואב ש רטט כך: תומר אמר: אי-אפשר זיו ש רטט כך: מי צודק? נשקף בציר את הגרף של, = ונלמד את

קרא עוד

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63>

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63> < 0 a b b a > 0 נתון: מכאן ניתן לומר בוודאות כי -. a < b ab < 0 a 0 b > לא ניתן לקבוע בוודאות.. ( 0)?. לא ניתן לדעת. + ( + ) ( ) + + נתון: כמה ערכי שונים מקיימים את המשוואה?. אינסוף 0 +. תשובות ו נכונות

קרא עוד

Microsoft Word פרק 16 - פתרון משוואות רמה א

Microsoft Word פרק 16 - פתרון משוואות רמה א 0.0. דף עבודה פתרון משוואות ושאלות מילוליות נתונות שתי משוואות שקולות. 8 60 הסבירו מדוע המשוואות שקולות. 6) 4( שקולה למשוואות אלו? האם המשוואה 8 מצאו שתי משוואות נוספות השקולות למשוואות בסעיף. () משוואות.

קרא עוד

Microsoft Word - shedva_2011

Microsoft Word - shedva_2011 שיטות דיפרנציאליות ואינטגרליות הפקולטה להנדסה אוניברסיטת תל אביב גיא סלומון סטודנטים יקרים ספר תרגילים זה הינו פרי שנות ניסיון רבות של המחבר בהוראת חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי באוניברסיטת תל אביב, באוניברסיטה

קרא עוד

שאלון להערכה עצמית במתמטיקה לקראת לימודי שנה א מדוע להתכונן לשנה א מסלולי לימוד רבים באוניברסיטה (מדעי המחשב, הנדסה, פיזיקה וכמובן מתמטיקה) דורשים לימ

שאלון להערכה עצמית במתמטיקה לקראת לימודי שנה א מדוע להתכונן לשנה א מסלולי לימוד רבים באוניברסיטה (מדעי המחשב, הנדסה, פיזיקה וכמובן מתמטיקה) דורשים לימ שאלון להערכה עצמית במתמטיקה לקראת לימודי שנה א מדוע להתכונן לשנה א מסלולי לימוד רבים באוניברסיטה (מדעי המחשב, הנדסה, פיזיקה וכמובן מתמטיקה) דורשים לימודי מתמטיקה בשנה א. אין מבחני כניסה לקורסים אלו, אולם

קרא עוד

<4D F736F F D20EEFAEEE8E9F7E420E020ECEBECEBECF0E9ED202D20E0E9F0E1F8F1E9E8FA20FAEC20E0E1E9E12E646F63>

<4D F736F F D20EEFAEEE8E9F7E420E020ECEBECEBECF0E9ED202D20E0E9F0E1F8F1E9E8FA20FAEC20E0E1E9E12E646F63> מתמטיקה א' לכלכלנים גיא סלומון סטודנטים יקרים ספר תרגילים זה הינו פרי שנות ניסיון רבות של המחבר בהוראת חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי באוניברסיטת תל אביב, באוניברסיטה הפתוחה, במכללת שנקר ועוד. שאלות תלמידים

קרא עוד

MathType Commands 6 for Word

MathType Commands 6 for Word 0 אלגברה לינארית גיא סלומון סטודנטים יקרים ספר תרגילים זה הינו פרי שנות ניסיון רבות של המחבר בהוראת מתמטיקה באוניברסיטת תל אביב, באוניברסיטה הפתוחה, במכללת שנקר ועוד שאלות תלמידים וטעויות נפוצות וחוזרות

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint שלום לתלמידי י"א חמש יחידות מתמטיקה גיל קרסיק מורה למתמטיקה בשעה וחצי הקרובות נדבר על שאלון 806 סדרות הנדסיות וחשבוניות ארבעה תרגילים שהיו בבחינות בגרות ארבעה טיפים )טיפ אחד אחרי כל תרגיל שנפתור הערב(

קרא עוד

Microsoft Word - Sol_Moedb10-1-2,4

Microsoft Word - Sol_Moedb10-1-2,4 הפקולטה למתמטיקה - הטכניון חיפה מד''ח - 48 חורף תשע''א - בחינה סופית מועד ב' שאלה : תהי נתונה המד"ח הבאה: u + uu = y א. מצא את העקומים האופייניים של משוואה זו בצורה פרמטרית. ב. פתור את המד"ח הנתונה לעיל

קרא עוד

Microsoft Word - אלגברה מעורב 2.doc

Microsoft Word - אלגברה מעורב 2.doc תרגול אלגברה? ( ), (6 ) 6 9 נתון:. מהו ערכו של. () () () (). למה שווה? a ai. נתון: a + 9 + 6a () () 7 () () אף תשובה אינה נכונה?. ( ) ( + ) ( ) ( + ) ( + ) ( + ) ( + )( ) () () () (). נתון: + 0 z z z iz

קרא עוד

! 1! משוואות מסדר ראשו! (הפרדת משתני*, הומוגנית, לינארית) xyy = 1 x y xy 2 = 2xy 2 מצא את הפתרו' הכללי: x y y = 3 א) y ג) ב) ד) y tan x = y (1 ( x+ y

! 1! משוואות מסדר ראשו! (הפרדת משתני*, הומוגנית, לינארית) xyy = 1 x y xy 2 = 2xy 2 מצא את הפתרו' הכללי: x y y = 3 א) y ג) ב) ד) y tan x = y (1 ( x+ y !! משוואות מסדר ראשו! (הפרדת משתני*, הומוגנית, לינארית) tan ( a a z 0 a z s ds dt (רמז: cos d d ז) d ( ) d ( ) ח) ) מצא את הפתרונות המקיימי :. () 0 ( ). (). () 0 d ( ) d ( ) π. sin ln ) tan cos d cos d

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

מבנים בדידים וקומבינטוריקה סמסטר אביב תשע"ט מספרי רמזי תרגול 11 הגדרה: (t R = R(s, הוא המספר הטבעי הקטן ביותר כך שבכל צביעה של צלעות הגרף וכחול(, קיים

מבנים בדידים וקומבינטוריקה סמסטר אביב תשעט מספרי רמזי תרגול 11 הגדרה: (t R = R(s, הוא המספר הטבעי הקטן ביותר כך שבכל צביעה של צלעות הגרף וכחול(, קיים מספרי רמזי תרגול 11 הגדרה: (t R = R(s הוא המספר הטבעי הקטן ביותר כך שבכל צביעה של צלעות הגרף וכחול( קיים תת-גרף שלם K s שצבוע בכחול או שקיים תת-גרף שלם K t שצבוע באדום. הגדרה שקולה: עבור גרף עם לפחות (t

קרא עוד

תוצאות סופיות מבחן אלק' פיקוד ובקרה קיץ 2014

תוצאות סופיות מבחן  אלק' פיקוד ובקרה קיץ  2014 תוצאות סופיות למערכות אלק' פיקוד ובקרה להנדסאים וטכנאים מועד קיץ תשע"ד 7/2014 פותר המבחן: מתי דוד למרות מאמצי לפתור נכון, יתכן ונפלו טעויות בפתרון, אשמח לקבל הערותיכם בדוא"ל : @hotmail.com ההצלחה שלי היא

קרא עוד

1 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי II גיא סלומון לפתרון מלא בסרטון פלאש היכנסו ל- כתב ופתר גיא סלומון

1 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי II גיא סלומון לפתרון מלא בסרטון פלאש היכנסו ל-   כתב ופתר גיא סלומון חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי II גיא סלומון סטודנטים יקרים ספר תרגילים זה הינו פרי שנות ניסיון רבות של המחבר בהוראת חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי באוניברסיטת תל אביב, באוניברסיטה הפתוחה, במכללת שנקר ועוד שאלות

קרא עוד

חלק א' – הקדמה

חלק א' – הקדמה ספרות עזר: סירס-זימנסקי/פיסיקה תיכונית, קול וחום, פרקים ו- ; 3 חשמל ומגנטיות א', 5.8 Resnick & Halliday /Physics, part I,.4 Sears & Zemansky /Univesity Physics, 15.1, 16.6, 17.10, 8.8-8.9.1..3 מבוא מצבי

קרא עוד

Microsoft Word - SDAROT 806 PITRONOT.doc

Microsoft Word - SDAROT 806 PITRONOT.doc 5 יח"ל - תרגילים הכנה לבגרות תרגיל 8 נסמן ב- את האיבר הראשון ונסמן ב- את מנת הסדרה. על פי הנתון מתקיים: 6 ( S6 89 89 0 5 0 5 S0 S5 ( 0 5 0 t t 0 6 (. לפיכך, 89 5 נסמן t ונקבל: 5 t או או או 5 t נפסול את

קרא עוד

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות תורת הקבוצות מושגים בסיסיים מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות חוברת תרגילים כתוב באופן מפורש את הקבוצות הבאות: 5 2x + 3< היא קבוצת המספרים השלמים המקיימים : 7 B היא קבוצת האותיות הקודמות לאות f באלף-בית הלטיני.

קרא עוד

<4D F736F F D20F4FAF8E5EF20EEE5F2E320E020F1EEF1E8F820E120FAF9F2E3>

<4D F736F F D20F4FAF8E5EF20EEE5F2E320E020F1EEF1E8F820E120FAF9F2E3> האקדמית תל אביב-יפו מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות מועד א' סמסטר ב' תשע"ד הפתרון לא נכתב על ידי גורם רשמי ובהחלט יכול להיות שנפלו טעויות פה ושם עשיתי כמיטב יכולתי אבל תשימו לב ותפעילו שיקול דעת אשמח לשמוע

קרא עוד

<4D F736F F D20EEE4F4EA20EEE0E420F9ECE5F9E9ED20E5F9E1F22E646F63>

<4D F736F F D20EEE4F4EA20EEE0E420F9ECE5F9E9ED20E5F9E1F22E646F63> 1 ----- ואלה עיקריו של המהפך במתמטיקה - 1 הוא המספר האי רציונלי היחידי, וכל שאר המספרים הם רציונליים. בפיסיקה - מסלולי התנועה הטבעיים של כוכבים, הם מסלולים בורגיים. בגיאומטריה - פאי משתנה ואינו קבוע. המהפך

קרא עוד

אבי סיגלר, רות סגל ומשה סטופל תכונות גאומטריות מפתיעות המתקבלות לאחר הפיכתו של מרובע כלשהו לסריג תקציר המאמר מציג חקר תכונות מעניינות שקיימות במרובע ק

אבי סיגלר, רות סגל ומשה סטופל תכונות גאומטריות מפתיעות המתקבלות לאחר הפיכתו של מרובע כלשהו לסריג תקציר המאמר מציג חקר תכונות מעניינות שקיימות במרובע ק תכונות גאומטריות מפתיעות המתקבלות לאחר הפיכתו של מרובע כלשהו לסריג תקציר המאמר מציג חקר תכונות מעניינות שקיימות במרובע קמור כלשהו עם התפתחותו לסריג בעל שורות ועמודות המורכבות מתת-מרובעים. התכונות המיוחדות

קרא עוד

א. מערכות צירים א. 1. מערכת צירים - זוגות סדורים ושיעורים מגלים לומדים 10. פונקציות מגלים ולומדים במערכת הרחובות ברובע מנהטן בניו-יורק יש שני סוגים של

א. מערכות צירים א. 1. מערכת צירים - זוגות סדורים ושיעורים מגלים לומדים 10. פונקציות מגלים ולומדים במערכת הרחובות ברובע מנהטן בניו-יורק יש שני סוגים של א. מערכות צירים א.. מערכת צירים - זוגות סדורים ושיעורים מגלים לומדים. פונקציות במערכת הרחובות ברובע מנהטן בניו-יורק יש שני סוגים של רחובות: שדרות בכיוון מאונך ויותר מ- רחובות בכיוון מאוזן. ראו דוגמה. לרחובות

קרא עוד

א"ודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t)

אודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t) א"ודח ב גרבימ הרש רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע ttt t r רשאכ ttt :עטקב תופיצר תורזגנ תולעב [ab]. יהי F תופיצר תורזגנ

קרא עוד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה 2-7012610-3 תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד ב' שם המרצה: ערן עמרי, ענת פסקין-צ'רניאבסקי חומר עזר:

קרא עוד

שם כיף עם ג'ף מאגר פעילויות חלק א' חוברת של פעילויות מתמטיות: העשרה, העמקה, משחקים ואתגרים כיתה

שם כיף עם ג'ף מאגר פעילויות חלק א' חוברת של פעילויות מתמטיות: העשרה, העמקה, משחקים ואתגרים   כיתה שם כיף עם ג'ף מאגר פעילויות חלק א' חוברת של פעילויות מתמטיות: העשרה, העמקה, משחקים ואתגרים www.kefwithjeff.org כיתה Happy New Year 8 0 80 80 0 8 8 8 8 8 08 8 0 0 בכל שורה ובכל טור יש את המספרים עד כולל.

קרא עוד

ðñôç 005 î

ðñôç 005 î ו - משופר נספח לשאלון 005 9005 תוכן עניינים: עמ' סדרות תוספת לאי-שיוויונים ממעלה שניה יישומים 40 (כולל יישום במשפט ויאטה לעומת הנספח הקודם, השאלות הבאות הוחלפו : עמ ' שאלה עמ ' שאלה עמ ' שאלה 6,7,8,9 0,

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

<4D F736F F D20EBE9FAE420E7202D20E0E7E5E6E9ED202D20E3F4E920F1E9EBE5ED20ECFAECEEE9E3E9ED D20F8EEE420E0202D20E8E5F4F120382D332

<4D F736F F D20EBE9FAE420E7202D20E0E7E5E6E9ED202D20E3F4E920F1E9EBE5ED20ECFAECEEE9E3E9ED D20F8EEE420E0202D20E8E5F4F120382D332 דף עבודה אחוזים באילו מהאיורים הבאים החלק הצבוע מהווה אותו אחוז מהם? מהו גודלו החלק ואיזה אחוז הוא מהווה מהם? (1) (ה) התבוappleappleו באיור משמאל. רשמו איזה חלק מהווה החלק הצבוע בשבר פשוט ובכתיב אחוזים.

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation מה הם הגורמים שקובעים את רמת הפעילות הכלכלית, שער הריבית, רמת המחירים ורמת התעסוקה? הפעילות המשותפת במספר שווקים: פעילות ריאלית שוק הסחורות: CIGX-M עקומת IS (r,) שיווי משק ל פעילות מונטרית שוק הכספים:

קרא עוד

תרגול 1

תרגול 1 תרגול rcsin d rcsin t d שאלה חשב את האינטגרלים המסוימים הבאים: sin cos d rcsin d sin cos d א ב ג פתרון שאלה סעיף א נציב dt sin d t cos עבור נקבל t cos cos עבור נקבל sin cos d tdt סעיף ב נפתור תחילה בעזרת

קרא עוד

כיף עם ג'ף חלק ב' חוברת של פעילויות מתמטיות: העשרה, העמקה, משחקים ואתגרים. עריכה: ג'ף סייח

כיף עם ג'ף חלק ב' חוברת של פעילויות מתמטיות: העשרה, העמקה, משחקים ואתגרים. עריכה: ג'ף סייח כיף עם ג'ף חלק ב' חוברת של פעילויות מתמטיות: העשרה, העמקה, משחקים ואתגרים. עריכה: ג'ף סייח www.kefwithjeff.org + = + = 0 + 0 = 0 + = 0 = 0 = 00 = 00 = 0 0 = 0 x = 0 x = 0 x 0 = x = x = : = 0 : = : = 00

קרא עוד

תרגיל 9 מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות, סתיו תשע"ד 1. תהי L השפה בעלת סימן פונקצייה דו מקומי G, סימן פונקציה חד מקומי T, סימן יחס תלת מקומי.c, d וקבועים L

תרגיל 9 מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות, סתיו תשעד 1. תהי L השפה בעלת סימן פונקצייה דו מקומי G, סימן פונקציה חד מקומי T, סימן יחס תלת מקומי.c, d וקבועים L תרגיל 9 מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות, סתיו תשע"ד 1. תהי L השפה בעלת סימן פונקצייה דו מקומי G, סימן פונקציה חד מקומי T, סימן יחס תלת מקומי.c, d וקבועים L, K סימני יחס חד מקומיים,R לכל אחד מהביטויים הבאים,

קרא עוד

פתרון וחקירת מערכות של משוואות לינאריות שאלות: 1( מצא אילו מהמערכות הבאות הן מערכות שקולות: 2x+ y= 4 x+ y= 3 x y = 0 2x+ y = 3 x+ 10y= 11 א. 2x 2y= 0

פתרון וחקירת מערכות של משוואות לינאריות שאלות: 1( מצא אילו מהמערכות הבאות הן מערכות שקולות: 2x+ y= 4 x+ y= 3 x y = 0 2x+ y = 3 x+ 10y= 11 א. 2x 2y= 0 פתרון וחקירת מערכות של משוואות לינאריות שאלות: 1( מצא אילו מהמערכות הבאות הן מערכות שקולות: x+ y= x+ y= 3 x y = 0 x+ y = 3 x+ 10y= 11 x y= 0 x y= 7 x y= 1 ד x = 3 x+ y = z+ t = 8 רשום את המטריצות המתאימות

קרא עוד

משוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון

משוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון אינטגרל מסוים i שאינו תלוי בחלוקה ] [ ובחירה m. S f סכום אינטגרלי + f + K i lim S כאשר i 0. I f I הגדרה אם קיים נקרא אינטגרל מסוים ומסומן הצבה.[ רציפות ב- ] אז הוא f g g g כאשר f g g כאשר udv uv vdu g

קרא עוד

שיעור 1

שיעור 1 שיעור קצב גדילת פונקציות אנחנו בודקים את היעילות האסימפטותית של האלגוריתם, כיצד גדל זמן הריצה כאשר גודל הקלט גדל ללא גבול. בדר"כ אלגוריתמים עם "סיבוכיות" ריצה טובה יותר יהיו יעילים יותר מלבד לקלטים קצרים

קרא עוד

Microsoft Word - beayot tnua 3 pitronot.doc

Microsoft Word - beayot tnua 3 pitronot.doc ק( בעיות מילוליות - בעיות תנועה.7 פתרון: א. נסמן : קמ"ש קמ"ש מהירותו של הולך הרגל. מהירותו של רוכב האופניים. משך זמן הליכתו של הולך הרגל מקיבוץ א' לקיבוץ ב'. משך זמן רכיבתו של רוכב האופניים מקיבוץ א' לקיבוץ

קרא עוד

Microsoft Word - two_variables3.doc

Microsoft Word - two_variables3.doc משימה שני תלמידים פתרו את מערכת המשוואות הבאה y 7 2y 2. שי פתר בשיטת השוואת מקדמים: I. 2x y 7 II. 2x 2y 2 דנה פתרה בשיטת הצבה: I. 2x y 7 II. 2x 2y 2 I. y = 7 2x II. 2x 2(7 2x) = 2 2x 4 + 4x = 2 6x 4 =

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

מתמטיקה לכיתה ח פונקציה קווית חלק ב מערכות משוואות הרחבה

מתמטיקה לכיתה ח פונקציה קווית חלק ב מערכות משוואות הרחבה מתמטיקה לכיתה ח פונקציה קווית חלק ב מערכות משוואות הרחבה צוות המתמטיקה במטח: ראש תחום מתמטיקה: ד"ר שרה הרשקוביץ מנהלת צוות פיתוח מתמטיקה לבית הספר העל יסודי: ד"ר בבה שטרנברג צוות הפיתוח: רגינה אובודנקו,

קרא עוד

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx סמסטר חורף תשע"א 18 בפבואר 011 הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב מרצה: מתרגלים: רן אל-יניב נועה אלגרבלי, גיא חפץ, נטליה זילברשטיין, דודו ינאי (אחראי) סמסטר חורף תשע" מבחן סופי פתרון (מועד

קרא עוד

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מק"ט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מקט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2 סמויים - דגם סוס SOSS CS55555 CS555 CS555 CS55505 0 18 16 1 דגם.9mm 8.58mm 5.0mm 19.05mm מידה A 6.99mm.mm 18.6mm 1.9mm מידה B 19.70mm 17.8mm 117.8mm 95.5mm מידה C 1.70mm 9.5mm 5.56mm.97mm מידה D 7.1mm

קרא עוד

הסברים לפרק 1: חשיבה מילולית :úåðåëðä úåáåùúä

הסברים לפרק 1: חשיבה מילולית :úåðåëðä úåáåùúä הסברים לפרק : חשיבה מילולית :úåðåëðä úåáåùúä 5 0 9 8 7 6 5 0 9 8 7 6 5 0 9 8 7 6 íééåèéáå íéìéî. התשובה הנכונה היא: (). פירוש המילה 'שומה' הוא: כתם כהה או בליטה בעור הגוף ('פלולה').. התשובה הנכונה היא:

קרא עוד

ex1-bash

ex1-bash ביה"ס למדעי המחשב סמסטר חורף תשע"ח 13.12.2017 יסודות מערכות פתוחות פתרון תרגיל מס' 7 המכללה האקדמית נתניה שימו לב: כל ההערות שבתחילת תרגילים 1-6 תקפות גם לתרגיל זה. הערה 1: החל מתרגיל זה והלאה, בכל פעם

קרא עוד

מפרט לאומי מפרט לאומי סימון, שילוט וגידור סימון, שילוט וגידור הרשות לפינוי מוקשים ינואר דצמבר בלמ"ס

מפרט לאומי מפרט לאומי סימון, שילוט וגידור סימון, שילוט וגידור הרשות לפינוי מוקשים ינואר דצמבר בלמס מפרט לאומי מפרט לאומי הרשות לפינוי מוקשים ינואר 2013 2014 דצמבר בלמ"ס .1 מבוא המפרט הלאומי קובע סטנדרטים מחייבים לכל משתתף בפעילות פינוי המוקשים בשטחה של מדינת ישראל, למעט צה"ל. המפרט עוסק בכל היבטי הפינוי,

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

Microsoft Word - madar1.docx

Microsoft Word - madar1.docx משוואות דיפרנציאליות רגילות גיא סלומון סטודנטים יקרים ספר תרגילים זה הינו פרי שנות ניסיון רבות של המחבר בהוראת מתמטיקה באוניברסיטת תל אביב, באוניברסיטה הפתוחה, במכללת שנקר ועוד. שאלות תלמידים וטעויות נפוצות

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד

תרגול מס' 7 – חזרה על MST ואלגוריתם Dijkstra

תרגול מס' 7 – חזרה על MST ואלגוריתם Dijkstra תרגול מס' 10 תכנון ליניארי תכנון לינארי הינו כלי שימושי במדעי המחשב. בקורס ראינו כיצד ניתן להציג בעיות שונות במסגרת תכנון לינארי. בנוסף, ראינו שימושים לדואליות של תוכניות לינאריות, אשר מקשרת בין בעיות

קרא עוד

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א'

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' פיסיקה 1 ב' 203-1-1391 מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב 03.08.2017 משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' - שאלות אמריקאיות (כל שאלה - 5 נק') - יש לסמן תשובה

קרא עוד

?????? ???? rtf

?????? ???? rtf 1/8/21 המכללה האקדמית ספיר הנדסה שנה א' תוכנית מעבר ללימודי הנדסה בפקולטה למדעי ההנדסה אוניברסיטת בן גוריון בנגב מטרת התוכנית התחלת הלימודים, ההמשך והשלמת התואר באוניברסיטת בן גוריון בנגב בפקולטה למדעי

קרא עוד

מערכת החינוך והעיר אילת_מצגת

מערכת החינוך והעיר אילת_מצגת מערכת החינוך והעיר אילת - בדרך ל- 2020 כסלו תשע"ו, נובמבר 2015 מטרות ויעדי מערכת החינוך והעיר אילת ל- 2020 עיר מקיימת עיר תיירות מינוף משאבי וספורט בינלאומית הסביבה והידע אטרקטיבית עיר אקדמית חיזוק החוסן

קרא עוד

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך , מספר השאלון: נוסחאות ונתונים בפיזיקה ל 5 יח"ל נספח: א. משך הבחינה:

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך , מספר השאלון: נוסחאות ונתונים בפיזיקה ל 5 יחל נספח: א. משך הבחינה: בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך 657 036003, מספר השאלון: נוסחאות ונתונים בפיזיקה ל 5 יח"ל נספח: א. משך הבחינה: שעתיים. ב. מבנה השאלון ומפתח ההערכה: פיזיקה קרינה וחומר

קרא עוד