מבנים אלגבריים 1 מבוסס על הרצאות פרופ' ענר שלו בקורס "מבנים אלגבריים 1" (80445) האוניברסיטה העברית, סמסטר א' 2014 להערות: נחי

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "מבנים אלגבריים 1 מבוסס על הרצאות פרופ' ענר שלו בקורס "מבנים אלגבריים 1" (80445) האוניברסיטה העברית, סמסטר א' 2014 להערות: נחי"

תמליל

1 מבנים אלגבריים 1 מבוסס על הרצאות פרופ' ענר שלו בקורס "מבנים אלגבריים 1" (80445) האוניברסיטה העברית, סמסטר א' 2014 להערות: nachi.avraham@gmail.com נחי תודה לכל מי ששלח תיקונים, ובמיוחד לנעמה בויאר, ענבל יפה, דוד רייטבלט, רעות שאבו ואוריאל עצמון. תודה גם לתום חן שנעזרתי בסיכום המומלץ שלו לאותו קורס. 1

2 תוכן עניינים 5 תורת החבורות I 5 חבורה חבורה אבלית תכונות של חבורות חזקות בחבורות סדר של חבורה או איבר o (x) G המשפט הקטן של פרמה תתי חבורות מחלקות בחבורה (cosets) אינדקס של תת חבורה משפט לגראנז' חבורות נוצרות וציקליות הצמדה חבורות נורמליות 6 16 חבורות פשוטות חבורות מנה הומומורפיזם של חבורות גרעין ותמונה של הומומורפיזם משפטי האיזומורפיזמים של חבורות משפט האיזומורפיזמים ה- I ההטלה הקנונית. G G /N משפט האיזומורפיזמים ה- II משפט האיזומורפיזמים ה- III משפט ההתאמה (איפיון תתי חבורות של חבורות מנה) אוטומורפיזמים של חבורה אוטומורפיזמים פנימים מרכז של חבורה מכפלות ישרות משפט השאריות הסיני פעולה של חבורה על קבוצה פעולה נאמנה (Faithful) משפט קיילי מסלולים ומייצבים תכונות של מייצב תכונות של מסלול משפט מסלול מייצב פעולות טרנזיטיביות ליבה (core) שקילות פעולות נקודות שבת הלמה של ברנסייד מחלקות צמידות ורכזים

3 משוואת המחלקות משמר של תת חבורה משפט קושי חבורות p תורת סילו משפט סילו ה- I משפט סילו ה- II משפט סילו ה- III נורמליות ויחידות בחבורות p סילו משפט סילו ה- IV משפט סילו ה- V דוגמאות לחבורות p סילו ושימוש בתורת סילו תתי חבורות של חבורות p תתי חבורות מקסימליות סדרות נורמליות וסדרות הרכב סדרות נורמליות סדרות הרכב קיום של סדרות הרכב (לחבורות סופיות) יחידות של סדרות הרכב (עד כדי סדר ואיזומורפיזם) למת הפרפר של זסנהאוס משפט העידון של שרייר משפט ז'ורדן הולדר סדרות הרכב בחבורות שלמים סדרות הרכב בחבורות תמורות חבורות פתירות קומוטטורים תת חבורה אופיינית סדרה נגזרת סקירה של כמה נושאים מתקדמים משפט המבנה לחבורות אבליות נוצרות סופית חבורות פשוטות סופיות משפט הסדר האי זוגי השערת אורה (Ore) II תורת החוגים חוגים אידאלים פעולות על אידאלים אידאל נוצר חבורת האיברים ההפיכים הומומורפיזמים של חוגים חוגי מנה ההטלה הקנונית. R R /I משפטי האיזומורפיזמים של חוגים משפט האיזומורפיזמים ה- I

4 76 משפט האיזומורפיזמים ה- II משפט האיזומורפיזמים ה- III משפט ההתאמה לחוגים אידאל מקסימלי קיום אידאל מקסימלי (הלמה של צורן) תחום שלמות יחס החלוקה אי פריקות וראשוניות תחום ראשי חוגים נתריים פירוק איבר לא הפיך בתחום ראשי החוג [x] F שורש של פולינום שדה הרחבה שדה פיצול

5 חלק I תורת החבורות חבורה היא מושג שמכליל יחסי סימטריה שונים. למשל אוסף כל הסיבובים והשיקופים של משולש, ששומרים על סימטריה, מהווה חבורה. 1 חבורה הגדרה: חבורה היא קבוצה G עם פעולה בינארית : G G G, המקיימת את התנאים הבאים:.1 סגירות: לכל x, y G מתקיים.x y G 1.2 אסוציאטיביות: לכל x, y, z G מתקיים z).(x y) z = x (y.3 קיום איבר יחידה: קיים e G כך שלכל x G מתקיים.x e = e x = x.4 קיום הופכי: לכל x G קים איבר שיסומן x 1 G המקיים.x 1 x = x x 1 = e דוגמאות: 1. החבורה הטריוויאלית: חבורה בת איבר אחד שהינו איבר היחידה {e}. 2. חבורות של שדות: (א) חבורה כפלית: לשדה F נסמן {0} \F F. = החבורה הכפלית שלו היא (1,, F) ביחס לפעולת הכפל המוגדרת בשדה. נשים לב כי (1,,F) איננה חבורה שכן אין הופכי ל- 0. דוגמאות אינסוף ממדיות לחבורות מסוג זה: Q.C, R, דוגמאות סוף ממדיות לחבורות מסוג זה: עבור p ראשוני, 1} p Z p = {1,..., עם פעולת כפל מודולו p, היא חבורה בגודל 1 p. ניתן להגדיר גם חבורה על חלק מהקבוצה Z n עבור n שאיננו ראשוני, בכך שנגדיר: Z n = {1 k n gcd (k, n) = 1} ונקבל כי (1,,n Z) היא חבורה ביחס לפעולת כפל מודולו n. (א) חבורה חיבורית: לשדה F, החבורה החיבורית שלו היא (0,+,F), והיא חבורה ביחס לפעולת החיבור המוגדרת בשדה. (ההופכי של פעולה זו הוא הנגדי). במקרה זה, (0,+, n Z) היא חבורה חיבורית לכל n טבעי ולא רק עבור ראשוניים כמו במקרה הכפלי. 1 נשים לב שתנאי זה גם נובע מהגדרת הפעולה : G G G. 5

6 1.1 חבורה אבלית הגדרה: חבורה G נקראת קומוטטיבית או אבלית אם לכל x, y G מתקיים.x y = y x כל החבורות שהזכרנו עד כה היו אבליות. דוגמאות לחבורות שאינן אבליות: 1. החבורה הלינארית הכללית ) n :(GL בהנתן שדה F, נגדיר את אוסף המטריצות ההפיכות מגודל n n מעל השדה: 2 GL n (F) = {A M n (F) det (A) 0} האוסף הנ"ל הוא חבורה כאשר פעולת החבורה תהיה פעולת כפל מטריצות ואיבר היחידה הוא I. n n 2. נסמן ב- S n את אוסף התמורות על המספרים {n,...,1}. זוהי חבורה ביחס לפעולת הרכבת פונקציות, ואיבר היחידה הוא תמורת הזהות. גודל החבורה הוא!n, ובפרט לכל n 3 זוהי חבורה לא אבלית. 3. נסמן ב- A n את אוסף התמורות הזוגיות על המספרים {n,...,1}. 3 הסגירות של החבורה נובעת מכך שסימן של תמורה הוא כפלי: sgn (στ) = sgn (σ) sgn (σ). n! 2 איבר היחידה הוא תמורת הזהות והאיבר ההופכי הוא התמורה ההופכית 1 σ. גודל החבורה הוא.4 החבורה הלינארית המיוחדת ) n :(SL SL n (F) = {A M n (F) det (A) = 1} GL n (F) איבר היחידה כאן הוא עדיין I n n וסגירות נובעת מכפליות של הדטרמיננטה: det (AB) = det (A) det (B) לכן אם = 1 (B) det (A) = det נקבל כי = 1 (AB).det 1.2 תכונות של חבורות תהא (e,g), חבורה, אזי: 1. איבר היחידה הוא יחיד. 2. ההופכי של כל איבר מוגדר ביחידות.. ( x 1) 1.3 לכל x G מתקיים = x 2 אוסף המטריצות מגודל n n מעל שדה F מסומן (F).M n - 3 "חילוף" הוא תמורה מהצורה.(xy) כלומר תמורה שמחליפה מיקום של שני איברים. - כל תמורה ניתנת להצגה כמספר סופי של חילופים. - "תמורה זוגית" היא תמורה שניתן להצגה כמספר זוגי של חילופים, אחרת זו "תמורה אי זוגית". כל תמורה היא זוגית או אי זוגית. 6

7 .4 לכל x, y G מתקיים 1 x.(xy) 1 = y 1.1 נניח כי a, e הם איברי יחידה בחבורה, מכך נקבל כי.e = a e = a 2. יהי x G ונניח כי 1 x,a הופכיים שלו. נקבל כי: a = e a = ( x 1 x ) a = x 1 (xa) = x 1 e = x 1 הוכחה: 1 1) x,x = ( ומיחידות 3. נשים לב כי x הוא הופכי ל- 1 x לפי ההגדרה, ולכן ההופכי נובע כי x הוא ההופכי של 1 x. 4. נוכיח כי זה ההופכי: (xy) ( y 1 x 1) = x ( y y 1) x 1 = x e x 1 = x x 1 = e חישוב דומה ייתן את אותה תוצאה עבור (xy). ( y 1 x 1) טענה: תהי G חבורה כך שלכל x G מתקיים,x 2 = e אזי G אבלית. הוכחה: מהנתון x 2 = e לכל x G נובע כי 1 x x = לכל.x G יהיו.g, h G מתקיים כי: (gh) 2 = e (gh) (gh) = e (gh) (hg) 1 = e gh = hg והשוויון השמאלי נובע מהנתון. טענה: תהי G חבורה ונקבע g G כלשהו. אזי ההעתקה f : G G המוגדרת על ידי f (x) = g x (כפל משמאל) היא חח"ע ועל (תמורה). הוכחה: גם ההעתקה המקבילה של כפל מימין באיבר קבוע f (x) = x g היא תמורה, וההוכחה כמעט זהה. f (x) = f (y) gx = gy g 1 gx = g 1 gy x = y נראה כי f חח"ע: יהיו,x, y G נחשב: נראה כי f היא על: יהי,h G נמצא x G שעבורו.f (x) = h נבחר x = g 1 h ונקבל: f ( g 1 h ) = g (g 1 h ) = ( gg 1) h = he = h מסקנה: בלוח הכפל של כל חבורה כל שורה וכל עמודה הן פרמוטציות של איברי החבורה. לחילופין, לוח הכפל של כל חבורה (סופית) מהווה ריבוע קסם. ההפך לא נכון. יש הרבה יותר ריבועי קסם מאשר חבורות סופיות. 7

8 1.3 חזקות בחבורות.x n = } x x {{... x } הגדרה: עבור כל < n 0, פעולת החזקה בחבורה עבור n טבעי מוגדרת n times.x n = ( x 1) n כמו כן נגדיר x 0 = e וכן תכונות: תהי G חבורה ויהי,x G אזי לכל n, m Z מתקיים: x n = ( x 1) n = (x n ) 1.1 x n x m = x n+m.2 (x n ) m = x n m.3 (ההוכחה מושארת כתרגיל). 1.4 סדר של חבורה או איבר הגדרה: תהי G חבורה, נאמר כי הגודל של G שמסומן G הוא הסדר של החבורה. אם G היא סופית יש לה סדר טבעי, ואם G אינסופית נסמן = G. הגדרה: תהי G חבורה ויהי x, G נגדיר את הסדר (order) של x להיות < m 0 הטבעי המינימלי שעבורו x. m = e במקרה ולא קיים m כזה נאמר שהסדר של x אינסופי. דוגמאות: נהוג לסמן את הסדר של איבר ע"י x או (x) o. 1. בכל חבורה מתקיים = 1 (e) o וזהו האיבר היחיד מסדר בחבורה R סדרי איברים אפשריים הם,2,1 בלבד. לדוגמה = (2),o שכן לא קיימת חזקה טבעית של 2 שעבורה = 1 m.2 3. בחבורה C קיימים איברים מסדר m לכל m טבעי (אלו הם שורשי היחידה המתאימים)..4 בחבורה הכפלית 7} {1, 3, 5, = 8 Z כל האיברים הם מסדר 1 או.2 טענה: תהי G חבורה סופית, אזי לכל x G יש סדר סופי. הוכחה: נבחר x G ונתבונן באוסף כל חזקותיו N}.P (x) = {x n n מסגירות החבורה ידוע כי כל האיברים הללו שייכים ל- G ולכן P (x) G ומכך בהכרח קיימות חזרות. בפרט קיימים k < n טבעיים שעבורם x n = x k ולכן,x n k = e ומכאן שהסדר של.n k הוא לכל היותר x n k טענה: תהי G חבורה ויהי x G כך ש- n,o (x) = אזי x m = e אמ"ם.n m תזכורת: לכל n, m טבעיים יש r, q שלמים יחידים, כך ש- r,m = nq + כאשר r < n.0 (ניתן להוכיח באינדוקציה). 8

9 הוכחה: (כיוון ראשון) נניח כי,n m צ"ל כי x. m = e מהנתון נובע שקיים k שלם שעבורו m, = nk ומכאן: x m = ( x nk) = (x n ) k = e k = e (כיוון שני) נניח כי,x m = e צ"ל כי.n m נחלק את m ב- n עם שארית m = nq + r כאשר r < n.0 מכך נקבל: e = x m = ( x nq+r) = x nq x r = (x n ) q x r = e q x r = x r אם < r 0 נקבל סתירה למינימליות של,n ולכן = 0 r ולכן.m n תכונות: תהי G חבורה, אזי:.x G לכל o (x) = o ( x 1).1.x, g G לכל o (x) = o ( g 1 xg ).2 3. בפרט מתקיים (hg) o (gh) = o (גם אם החבורה לא אבלית). o (x) G תהי G חבורה אבלית סופית, אזי לכל x G מתקיים.x G = e 4 מסקנה: בתנאים אלה נסיק כי G x לכל x. G הוכחה: נניח כי.G = {x 1,..., x n }, G = n בהינתן x G כלשהו נתבונן באיברים,xx 1,,... xx n ונשים לב כי זו תמורה על איברי החבורה. כלומר קיימת π S n כך ש- π(i) i n,xx i = x.1 מכך שהחבורה אבלית נסיק כי: x n x 1 x 2...x n = (xx 1 ) (xx 2 )... (xx n ) = x π(1) x π(2)...x π(n) = x 1 x 2...x n מכאן ש- e.x n = מסקנה: לכל x Z p מתקיים = 1 p 1,x עבור p ראשוני. זאת מכך ש-{ 1 p Z p = {1,...,. Z ולכן 1 p p = המשפט הקטן של פרמה יהיו x שלם ו- p ראשוני, אזי.x p xmodp 5 הוכחה: אם p x אז 0modp.0 נניח כי.p x נסמן x = qp + r כאשר r < p.0 מההנחה p x נובע כי < r < p 0 ממש, ולכן.r Z p 4 בהמשך נוכיח זאת לכל חבורה סופית. 5 משמעות הסימון a = bmodp היא כי.p a b כלומר ל- b,a אותה שארית בחלוקה ב- p. 9

10 מהמשפט הקודם נובע כי = 1 p 1 r ב- p,z כלומר r p 1 = 1 mod p ב- Z. נחשב: x = qp + r x r mod p x p 1 r p 1 mod p = 1 mod p x p x mod p 2 תתי חבורות הגדרה: תהי G חבורה, תת קבוצה H G נקראת תת חבורה של G, אם H עצמה מהווה חבורה ביחס לפעולה המוגדרת ב- G. כלומר אם לכל x, y H מתקיים x y H וכן לכל x H מתקיים.x 1 H 6 נהוג לסמן תת חבורה H. G הגדרה שקולה: תהי G חבורה, תת קבוצה H G נקראת תת חבורה של G אם לכל.xy 1 H מתקיים x, y H הוכחה: (כיוון ראשון) נניח את ההגדרה הראשונה, ונקבל כי מסגירות מתקיים לכל,x y H כי xy 1 H וכן כי.H (כיוון שני) נתון כי H ולכן קיים.x H מהתנאי בהגדרה השנייה נובע כי.e = xx 1 H נראה סגירות להופכי: עבור x H מתקיים גם e H ולכן.ex 1 = x 1 H נראה סגירות תחת הכפל: עבור x, y H נקבל כי ey 1 = y 1 H ולכן.xy = x ( y 1) 1 H טענה: תהי G חבורה אבלית. אם G = p עבור p ראשוני, אזי תתי החבורות היחידות שלה הן.{e}, G 7 הוכחה: תהי.H G אם {e} H = סיימנו, לכן נניח {e},h כלומר יש.e x H נזכור שהראינו כי x G = p וידוע כי x < 1 (כי (x e ומכאן כי. x = p מכאן נובע כי כל האיברים p 1 e, x, x 2,..., x שונים, כי אם x i = x j אז x i j = e בסתירה לכך ש- p x. = אם כך קיבלנו p איברים שונים זה מזה שמוכלים ב- H, ולכן בהכרח H. = G טענה: תהי G חבורה ויהיו,K, H G אזי.K H G הטענה נכונה לחיתוך של כל כמות תתי חבורות. 6 מההנחה כי H אינה ריקה נובע כי יש x, H מקיום ההופכי והסגירות נסיק כי e. = xx 1 H 7 בהמשך נוכיח זאת לכל חבורה. 10

11 3 מחלקות בחבורה (cosets) הגדרה: תהי G חבורה ותהי H. G נקבע g G ונגדיר מחלקה שמאלית וימנית של H (בהתאמה): gh = {gh h H} Hg = {hg h H} הערה: לכל,h H מסגירות לכפל נובע שמתקיים.hH = Hh = H הערה: מכך שכפל באיבר מהחבורה מגדיר תמורה על איברי החבורה, נסיק שעבור G חבורה ו- G,H 1, H 2 כך ש-,H 1 H 2 לכל g G מתקיים.gH 1 gh 2 ובאופן זהה גם עבור מחלקות ימניות..g 1 טענה: תהי,H G אזי 2 g 1 H g 1 H = g 2 H הוכחה: (כיוון ראשון) אם g 1 H = g 2 H אז בפרט g 1 = g 1 e g 2 H ולכן קיים h H כך ש- h,g 1 = g 2.g 1 ומכאן כי 2 g 1 = h H (כיוון שני) אם g2 1 g 1 H אז g2 1 g 1H = H ולכן קיים h H כך ש- h,g2 1 g 1 = כלומר.g 1 H = (g 2 h) H = g 2 H ומכאן כי g 1 = g 1 2 h טענה: תהי H, G אזי כל זוג מחלקות שמאליות (או ימניות) הן זרות או שוות. הוכחה: נראה כי אם H g 1 H g 2 אז.g 1 H = g 2 H מההנחה שהחיתוך אינו ריק נובע שיש h, 1, h 2 H לא בהכרח שונים, כך שמתקיים.g 1 h 1 = g 2 h 2 g 1 h = g 1 eh = g 1 h 1 h 1 1 h = (g 1h 1 ) ( h 1 1 h) = = (g 2 h 2 ) ( h 1 1 h) = g 2 ( h2 h 1 1 h) g 2 H יהי g 1 h gh כלשהו, נסיק כי: ולכן מתקיים כי g. 1 H g 2 H באופן סימטרי נוכל להסיק גם את ההכלה ההפוכה, ונקבל.g 1 H = g 2 H משפט: תהי H, G אזי קיימת קבוצת אינדקסים I (סופית או לא) כך שמתקיים: G = i I g i H, g i g j [הסימון מתייחס לאיחוד זר.] כלומר, איחוד כל המחלקות השמאליות (או הימניות) הזרות מהווה חלוקה של החבורה. 11

12 .g gh מקיים g G מכיוון שכל,G = הוכחה: ברור כי מתקיים gh g G האיחוד שהגדרנו אולי אינו זר, ולכן ניקח את כל המחלקות השונות זו מזו ונסמנן ב- H i I,g i (כלומר נמחק את כל החזרות), ונקבל כי g i H g j H לכל.i j מטענה קודמת נובע כי = H g i H g j ולכן קיבלנו כי האיחוד לא ישתנה, ומתקיים: G = g GgH = i I g i H 3.1 אינדקס של תת חבורה הגדרה: תהי H, G נגדיר את האינדקס של H ב- G להיות מספר המחלקות השמאליות השונות של H ב- G. נסמן זאת [H G]. : טענה: האינדקס של תת חבורה מוגדר היטב ללא תלות במחלקות ימניות או שמאליות. כלומר מספר המחלקות הימניות שווה למספר המחלקות השמאליות. הוכחה: תהי H. G נגדיר העתקה בין אוסף המחלקות הימניות לבין אוסף המחלקות השמאליות על ידי 1 Hg.gH (gh) 1 = נוכיח שהיא חח"ע: נניח כי g, 1 H = g 2 H ראינו שזה תנאי שקול לכך שמתקיים 1 ) g.g1 1 g 2 = ( g2 1 מהפעלת 1 H תת חבורה נקבל כי H מהיות.g 1 2 g 1 H התנאי השקול הנ"ל למחלקות ימניות, נקבל שזה אומר כי.Hg2 1 = Hg1 1 נוכיח שהיא על: כל מחלקה ימנית Hg מתקבלת מהמחלקה השמאלית g. 1 H מכך שזו העתקה חח"ע ועל נובע כי מספר המחלקות השמאליות והימניות שווה. 3.2 משפט לגראנז' משפט: תהי,H G סופית או לא, אזי H. G = [G : H] הוכחה: ראינו כי G = i Ig i H כאיחוד זר ולכן ברור כי [H I, = G] : כי שניהם מייצגים את מספר המחלקות השונות. נסיק מכך: G = i I g i H = i I H = I H = [G : H] H השוויון השני נובע מכך שגודל של מחלקה לא משתנה כתוצאה מכפל בקבוע של כל איבריה. מסקנה: אם G סופית אז.[G : H] = G H משפט לגראנז': תהי G חבורה סופית ותהי H, G אזי G H. הוכחה: נובע מהמשפט האחרון. 12

13 מסקנה :1 אם G סופית, אז לכל x G מתקיים G. x מכך גם נובע שמתקיים,x G = e לפי טענה קודמת שאם x n אז.x n = e הוכחה: נסמן ב- x את תת החבורה הנוצרת על ידי x. קל לראות שזו זו תת חבורה. ממשפט לגראנז' נובע כי G x, וקל לראות שמתקיים x x, = כי = x. x G ולכן נסיק כי, { e, x, x 2,..., x x 1} מסקנה 2: לחבורה G מסדר p ראשוני יש רק שתי תת חבורות - G {e}., מסקנה 3: כל חבורה G מסדר p ראשוני היא ציקלית (כלומר נוצרת על ידי איבר x), G ולכן גם אבלית. הוכחה: ניקח e g G ונתבונן בתת החבורה שהוא יוצר, ונשים לב שהיא בהכרח לא טריוויאלית. גודל תת חבורה זו חייב לחלק את G = p ולכן g, = p כלומר. g = G מסקנה 4: יש רק "חבורה אחת" מכל סדר p ראשוני. כלומר עד כדי איזומורפיזם. (נראה בהמשך). 4 חבורות נוצרות וציקליות הגדרה: תהי G חבורה ויהי x, G נגדיר את החבורה הנוצרת על ידי x להיות = x } Z { x k k. כלומר אוסף כל החזקות של x ב- G. קל לראות שזו תת חבורה. הגדרה: תהי G חבורה ותהי X G תת קבוצה. נגדיר את תת החבורה של G הנוצרת על. X = ידי X להיות H הערות: H G X H.1 אם } n X = {x 1,..., x נסמן X. x 1,..., x n = 2. מאחר וחיתוך של תת חבורות הוא תת חבורה נקבל כי X היא תת חבורה של G. 3. אם H תת חבורה של G שמכילה את X, אז X. H מכך ניתן לראות כי X היא תת החבורה המינימלית ב- G (ביחס להכלה) שמכילה את X ולכן היא מוגדרת ביחידות. 4. אם X = G נאמר ש- X יוצרת את G או ש- X מהווה קבוצת יוצרים של G..5 אם X = G אבל לכל Y X ממש מתקיים, Y = G נאמר ש- X היא קבוצת יוצרים מינימלית של G (ביחס להכלה). איפיון שקול: תהי G חבורה ותת קבוצה X, G החבורה הנוצרת X היא אוסף כל המכפלות הסופיות של איברי X (ה"מילים"): X = {x ε xεn n 0 n N, x i X, ε i {±1}} S 13

14 כאשר מכפלה באורך 0 מוגדרת להיות e ולכן בפרט {e} =. ההגדרה הקודמת שנתנו הייתה הגדרה "מלמעלה" ומאידך זוהי הגדרה על ידי בנייה "מלמטה". הוכחה: ראשית נראה כי S היא תת חבורה של G: סגירות: כל איבר של S הוא מכפלה סופית של איברי X והופכיהם, לכן מכפלה של שני איברים כאלו היא עדיין מכפלה סופית של איברי X והופכיהם. קיום יחידה: e S שכן הגדרנו מכפלה ריקה להיות e. (x ε1 1...xεn x ε1 קל לראות כי: סגירות להופכי: בהנתן...xεn n S 1 n ) 1 = x εn n...x ε1 1 S באופן מיידי ניתן לראות כי X S שכן לכל x X מתקיים x = x 1 S (מכפלה באורך.(1 לכן. X S 1 i n נשים לב כי לכל x ε1 כעת נראה את ההכלה ההפוכה: בהנתן...xεn n S 1 מתקיים X.x i x ε1 1...xεn n וכן,x εi ידוע כי X תת חבורה ולכן לכל {±1} i ε מתקיים X i. X מכך ניתן לראות כי אכן מתקיים שיוויון X, = S כנדרש. הגדרה: חבורה G נקראת ציקלית, אם היא נוצרת על ידי איבר אחד x. G כלומר קיים.G = כך ש- x x G טענה: כל חבורה ציקלית היא אבלית. הוכחה: לכל x g, h קיימים m, n Z כך ש- g = x m ו-,h = x n ומכך: gh = x m x n = x m+n = x n+m = x n x m = hg 5 הצמדה הגדרה: תהי G חבורה, עבור,x g G ההצמדה של x על ידי g מוגדרת ומסומנת := g x.g 1 xg הגדרה: תהי G חבורה ויהי x, G מחלקת הצמידות של x ב- G מוגדרת ומסומנת: x G =: { g 1 xg g G } = { gxg 1 g G } הערה: יחס הצמידות הוא יחס שקילות. כלומר מקיים רפלקסיביות (x צמוד ל- x על ידי ו- y צמוד ל- y x (אם וטרנזיטיביות צמוד ל- x ) y אז צמוד ל- y x סימטריות (אם e), צמוד ל- z, אז x צמוד ל- z ). 14

15 G G = x כאיחוד זר x G הערה: n תכונות: x g = x.1.2 g,(xy) g = x g y כי: g 1 xyg = g 1 xgg 1 yg = x g y g.3 n,(x n ) g = (x g ) כי: gx n g 1 = gxx...xg 1 = gxgg 1 xgg 1...gg 1 xg 1 = ( gxg 1) n.4 הפונקציה x x g היא חח"ע ועל.G G x g = y g = gxg 1 = gyg 1 = x = y חח"ע: על: כל x G מתקבל על ידי הצמדה של g 1 xg ב- g. 6 חבורות נורמליות תהא G חבורה ותהי N. G נאמר כי N היא תת חבורה נורמלית ב- G ונסמן N, G אם לכל g G מתקיים.gNg 1 N תנאים שקולים לנורמליות תהא N. G התנאים הבאים שקולים: N G.1.2 לכל g G מתקיים.gNg 1 = N.3 לכל g G מתקיים.gN = Ng היא איחוד מחלקות צמידות ב- G. N 4. הוכחה: 1) (2 8 כל זוג מחלקות צמידות הם זהות או זרות, וכל x שייך למחלקת צמידות כלשהי. ניקח רק מחלקות צמידות שונות ונקבל את המבוקש. 15

16 נתון כי N, G כלומר.gNg 1 N נרצה להראות את ההכלה ההפוכה: gng 1 N g 1 N ( g 1) 1 N gg 1 N ( g 1) 1 g 1 gng 1 N gng 1 2) (1 טריוויאלי. gng 1 = N gn = Ng gn = Ng gng 1 = N (3 2) (2 3) 1) (4 אם gng 1 N אז כל n N מקיים 1 gmg n = ל- N.m כלומר כל איברי N הם צמודים של איבר כלשהו. (4 1) מהנתון ש- N איחוד של מחלקות צמידות נובע כי N, = n N ng כלומר כל gng 1 N ולכן.gNg 1 N טענה: תהי H G תת חבורה כך ש- 2 = H],[G : אזי.H G הוכחה: מכך ש- 2 = [H G] : נובע שיש רק שתי מחלקות שמאליות. כלומר G = H gh עבור g G\H כלשהו. מכך שהאיחוד זר נובע.gH = G\H מספר המחלקות הימניות שווה למספר המחלקות השמאליות, ולכן נקבל מאותו נימוק שמתקיים,G = H Hg וכנ"ל.Hg = G\H משני השוויונים נסיק כי,gH = Hg וקיבלנו את אחד התנאים השקולים לנורמליות. 6.1 חבורות פשוטות החבורות הפשוטות הסופיות נחשבות ל"אטומים" בעולם החבורות. בסוף המאה ה- 20 הוכח "משפט המיון לחבורות פשוטות סופיות", שמיין את כל סוגי החבורות הפשוטות הסופיות. הגדרה: חבורה {e} G נקראת פשוטה, אם תת החבורות הנורמליות היחידות שלה הן.{e}, G טענה: כל חבורה מסדר ראשוני היא פשוטה. הוכחה: הראינו שלכל חבורה מסדר ראשוני אין תת חבורות לא טריוויאליות, ובפרט אין לה תת חבורות נורמליות לא טריוויאליות. 16

17 6.2 חבורות מנה הגדרה: נניח כי,N G נגדיר את הקבוצה G}. G /N = {gn g 9 נגדיר כפל על הקבוצה הזו bn}.an bn = {xy x an, y anbn = a (Nb) N = a (bn) N = abn טענה: anbn = abn הוכחה: כאשר השוויון השני נובע מנורמליות N ב- G. (ניתן להגדיר כך מראש את פעולת הכפל). טענה: הקבוצה G N/ היא חבורה ביחס לכפל שהגדרנו. הוכחה: איבר היחידה הוא,eN = N כי.(gN) N = Ng (N) = gn נחשב אסוציאטיביות: an (bncn) = an (bcn) = a (bc) N = (ab) cn = (abn) cn = (anbn) cn (gn) ( g 1 N ) = ( gg 1) N = N קיום הופכי:,(gN) 1 = g 1 N שכן: דוגמאות:.1 {e} G /G = {G} = כי G משמשת פה כתת החבורה הנורמלית, והראינו שאיבר היחידה בחבורת המנה הוא תת החבורה הנורמלית. G/{e} = {g {e} g G} = G.2. G /N = G N טענה: בחבורה G סופית מתקיים G.[G : N] = כמו כן /N G הוא גודל אוסף המחלקות השמאליות N הוכחה: ראינו כי השונות, שזה בדיוק האינדקס של N ב- G. 7 הומומורפיזם של חבורות הגדרה: יהיו,G H חבורות. העתקה מהצורה f : G H נקראת הומומורפיזם אם לכל x, y G מתקיים: f (x y) = f (x) f (y) נשים לב כי הכפל על,x y הוא הפעולה המוגדרת ב- G, והכפל על (y) f (x), f הוא הפעולה המוגדרת ב- H. 9 קל לראות שמתקיים N]. G/N = [G : 17

18 הומומורפיזם חח"ע נקרא מונומורפיזם הומומורפיזם על נקרא אפימורפיזם הומומורפיזם חח"ע ועל נקרא איזומורפיזם אם קיים איזומורפיזם,f : G H מסמנים.G = H טענה: תהי f : G H הומומורפיזם, אזי: f (e G ) = e H.1 f ( x 1) = f 1 (x).2.3 (x) f ( x k) = f k לכל k שלם. הוכחה: 1. נחשב: f (e G ) = f (e G e G ) = f (e G ) f (e G ) f (e G ) = e H f (x) f ( x 1) = f ( xx 1) = f (e) = e f ( x 1) f (x) = f ( x 1 x ) = f (e) = e 2. נחשב: f (x 1 x 2...x n ) = f (x 1 ) f (x 2 )...f (x n ) 3. מהכפליות נובע באינדוקציה שמתקיים: עבור x 1 = x 2 =... = x n נקבל את השוויון הנדרש עבור < n.0 בשילוב טענה 2 נקבל את הטענה עבור < 0 n. 7.1 גרעין ותמונה של הומומורפיזם הגדרה: יהי f : G H הומומורפיזם. מגדירים: ker (f) = {x G f (x) = e H } G image (f) = {f (x) H x G} H טענה: 18

19 G. הוא תת חבורה נורמלית של ker (f) 1. H. הוא תת חבורה (לאו דווקא נורמלית) של image (f) 2. הוכחה:.1 איבר יחידה: f (e) = e ולכן (f).e ker סגירות לכפל: x, y ker (f) f (x) = f (y) = e f (xy) = f (x) f (y) = e xy ker (f) x ker (f) f (x) = e f ( x 1) = f 1 (x) = e 1 = e x 1 ker (f) סגירות להופכי: נראה שזו תת חבורה נורמלית. כלומר יש להראות כי אם (f) x, ker אז לכל g G מתקיים (f).gxg 1 ker נחשב: f ( gxg 1) = f (g) f (x) f ( g 1) = f (g) f ( g 1) = f ( gg 1) = e.2 איבר יחידה: (e) e = f ולכן (f).e image סגירות לכפל: x, y image (f) t1,t 2 G x = f (t 1 ), y = f (t 2 ) xy = f (t 1 ) f (t 2 ) = f (t 1 t 2 ) xy image (f) f (x) image (f) f ( x 1) image (f) f 1 (x) image (f) סגירות להופכי: 19

20 נראה דוגמה לתת חבורה (f) image שאינה נורמלית. ניקח את ההומומורפיזם f : S 2 S 3 המוגדר להיות: { e x = e f (x) = (12) x = (12) נשים לב כי (12)} {e,,ker (f) = {e}, image (f) = אבל S 2 אינה נורמלית ב-.S 3 טענה: הומומורפיזם f הוא חח"ע אמ"מ {e}.ker (f) = הוכחה: (כיוון ראשון) אם (f) x ker אז.f (x) = e אבל ידוע כי f (e) = e ולכן (e).f (x) = f מכך ש- f חח" ע נובע x. = e (כיוון שני) נניח כי {e}.ker (f) = נניח כי (y),f (x) = f ונחשב: f (x) = f (y) f (x) f 1 (y) = e f ( xy 1) = e xy 1 = e x = y טענה: יהי f : G 1 G 2 הומומורפיזם ותהי,H G 2 אזי המקור של,H כלומר הקבוצה היא תת חבורה של.G 1,A =: {g G 1 h H f (g) = h} G 1 הוכחה: מתקיים כי e H וכן f (e) = e ולכן.e A סגירות לכפל מתקיימת כי לכל g 1, g 2 A קיימים,f (g 1 ), f (g 2 ) H ולכן מתקיים: f (g 1 g 2 ) = f (g 1 ) f (g 2 ) H ומכאן כי.g 1 g 2 A סגירות להופכי מתקיימת כי לכל g A קיים f. (g) H אבל H תת חבורה ולכן.g 1 A כלומר,f ( g 1) H ומכאן כי f 1 (g) H 8 משפטי האיזומורפיזמים של חבורות 8.1 משפט האיזומורפיזמים ה- I יהי f : G H הומומורפיזם של חבורות, אזי /ker(f).image (f) = G 20

21 הוכחה: יהי f : G H הומומורפיזם. נסמן.K = ker (f) G.1 נגדיר פונקציה מהצורה (f) Ψ : G /K image להיות (x),ψ (xk) = f ונוכיח כי היא איזומורפיזם. ראשית נראה כי Ψ מוגדרת היטב (כלומר אינה תלויה בנציגים): כלומר יש להוכיח כי אם xk = yk אז (yk),ψ (xk) = Ψ כלומר (y).f (x) = f נשים לב שמצד אחד מתקיים: xk = yk x 1 y K f ( x 1 y ) = e f (x) = f (y) כאשר הגרירה האחרונה נובעת מתכונות ההומומורפיזם. 2. נוכיח כי Ψ הומומורפיזם: Ψ (xkyk) = Ψ (xyk) = f (xy) = f (x) f (y) = Ψ (xk) Ψ (yk) Ψ (xk) = Ψ (yk) f (x) = f (y) f ( x 1 y ) = e x 1 y K x 1 yk = K xk = yk 3. נוכיח כי Ψ חח"ע:.4 נוכיח כי Ψ על: צ"ל שלכל (f) y image קיים x G כך ש- y.ψ (xk) = אבל כל איבר ב-( f ) image הוא מהצורה (x) f, ולכן (x) xk f וקיים x כנדרש..5 נסיק כי Ψ הומומורפיזם חח"ע ועל בין G /K לבין (f),image ולכן = G/K.image (f).1 ההעתקה {±1} n sgn : S היא הומומורפיזם בגלל כפליות הסימן. כמו כן מתקיים,ker (sgn) = A n, image (sgn) = {±1} = Z 2 ולכן נסיק. Sn /A n = Z2 מכך גם נובע כי = 2 ] n [S n : A ולכן.A n S n דוגמאות: 21

22 .2 ההעתקה F det : GL n (F) היא הומומורפיזם בגלל כפליות הדטרמיננטה. GL n /SL n כמו כן מתקיים F,ker (det) = SLn (F), image (det) = ולכן נסיק =.F 8.2 ההטלה הקנונית G G /N הגדרה: תהי G חבורה ותהי.N G נגדיר העתקה מהצורה π : G G /N באופן הבא: π (g) = gn = Ng G /N טענה: π היא הומומורפיזם של חבורות, והיא העתקה על. π (gh) = ghn = gnhn = π (g) π (h) הוכחה: נראה כי זה הומומורפיזם: נראה כי זו העתקה על: לכל gn G /N מתקיים כי (g).gn = π 8.3 משפט האיזומורפיזמים ה- II טענה: תהי G חבורה ויהיו תתי החבורות K, G H, G אזי מתקיים: H K H.1 HK G.2 K HK.3 H: K H הוא חיתוך של תת חבורות ולכן הוא תת חבורה. נראה כי H K 1. h (H K) h 1 = ( hhh 1) ( hkh 1) = H K הוכחה: כאשר השוויון הראשון נובע מכך ש- H hhh 1 = והשני נובע מכך ש- H h ומכך ש- K נורמלית ב- G..2 למה: יהיו,H, K G אזי HK = {hk h H, k K} G היא תת חבורה של G אמ"מ.HK = KH (ההוכחה מושארת כתרגיל) אם כך מספיק להראות כי :HK = KH HK = hk = Kh = KH h H h H כאשר השוויון השני נובע מנורמליות K ב- G. 3. נראה כי K. HK ראשית ברור כי K. HK נורמליות מתקיימת כי אם.gKg 1 = K כי נובע ב- G K ומנורמליות,g G אז גם g HK 22

23 משפט האיזומורפיזם השני: תהי G חבורה ויהיו תתי חבורות K, G H, G אזי מתקיים. H /H K = HK /K הוכחה: נתבונן בהטלה הקנונית הכללית π : G G /N המוגדרת.π (g) = gn נצמצם את π ל- H, כך ש- K / π H : H G עם אותה ההגדרה - hk.π (h) = מכיוון ש- π היא הומומורפיזם, גם הצמצום שלה ל- H נשאר הומומורפיזם. נחשב את ) H ker (π H ), image (π כדי להשתמש במשפט האיזומורפיזם הראשון: ker (π H ) = h H π (h) = eg /K = {h H hk = K} = {h H h K} = H K }{{} =K image (π H ) = {π (h) h H} = {hk h H} = {hkk h H, k K} = HK /K כעת לפי משפט האיזומורפיזם הראשון נקבל. H /H K = HK /K 8.4 משפט האיזומורפיזמים ה- III תהי G חבורה ויהיו H, K G כך ש- H,K אזי. G /K / H/K = G /H הערה: נשים לב שמתקיים H K/ G K/ ולכן הביטוי במשפט מוגדר. את ההוכחה לכך נסיק במהלך הוכחת המשפט. הוכחה: נתבונן בהעתקה f : G /K G /H המוגדרת.f (gk) = gh ראשית נראה שההעתקה מוגדרת היטב (לא תלויה בנציגים): g 1 K = g 2 K g 1 1 g 2 K H g 1 H = g 2 H f (g 1 K) = f (g 2 K) נראה כי f הומומורפיזם: f (g 1 Kg 2 K) = f (g 1 g 2 K) = g 1 g 2 H = g 1 Hg 2 H = f (g 1 K) f (g 2 K) נחשב את (f) ker (f), image כדי להשתמש במשפט האיזומורפיזם הראשון: ker (f) = { gk f (gk) = eg/h} = {gk gh = H} = {gk g H} = H/K מכאן ש- K /, H K/ G כי כל גרעין של הומומורפיזם הוא תת חבורה נורמלית. image (f) = G /H כעת לפי משפט האיזומורפיזם הראשון נקבל. G /K / H/K = G /H 23

24 טענה: כל תת חבורה נורמלית של G היא גרעין של הומומורפיזם מ- G לחבורה כלשהי. הוכחה: תהי N G ונתבונן בהטלה π : G G /N המוגדרת להיות:.π (g) = gn ראינו שזה הומומורפיזם, וכן מתקיים: ker π = { g G π (g) = eg/n} = {g G gn = N} = {g G g N} = N 8.5 משפט ההתאמה (איפיון תתי חבורות של חבורות מנה) { } משפט: תהי N. G קיימת התאמה חח"ע ועל בין קבוצת תתי החבורות H H G/N לבין קבוצת תתי החבורות G}.{H N H הערה: המשפט לא מגדיר הומומורפיזם של חבורות, כי קבוצות אלה אינן בהכרח חבורות. הוכחה: התאמה זו ניתנת על ידי ההטלה הקנונית π. : G G N/ כלומר ההתאמה מהצורה.H H /N G /N ניתנת על ידי {H N H G} { } H H G /N נראה שזו התאמה על: תהי,H G /N נגדיר ) H.H = π 1 ( הראינו שהמקור תחת הומומורפיזם של כל תת חבורה הוא תת חבורה, ולכן H שהגדרנו היא תת חבורה. לכן H היא המקור של H, כלומר ההתאמה היא על. נראה שזו התאמה חח"ע: יהיו H 1, H 2 G שמכילות את N ומקיימות. H1 /N = H2 /N כלומר,π (H 1 ) = π (H 2 ) יהי.h 1 H 1 מההנחה נובע שקיים h 2 H 2 כך שמתקיים,h 1 N = h 2 N ולכן יש n N המקיים h 1 = h 2 n (כי.(e N אבל N H 2 ולכן h 1 H 2 ומכאן כי.H 1 H 2 באופן סימטרי נובע כי,H 2 H 1 ולכן,H 1 = H 2 כלומר π חח"ע. טענה: ההתאמות הללו שומרות על הכלות ועל נורמליות. כלומר: N H 1 H 2 H1 /N H2 /N N H G H /N G /N הוכחה: שמירת ההכלה ברורה. נראה שהנורמליות גם משתמרת. בכיוון ראשון: נניח כי.H G משמע לכל g G ולכל h H מתקיים.ghg 1 H לכן לכל hn H /N ולכל gn G /N מתקיים: (gn) hn (gn) 1 = ghg 1 N H /N וזו ההגדרה של. H /N G /N בכיוון שני: נניח כי. H /N G /N אז לכל g G ולכל h H מתקיים: ghg 1 N = (gn) hn (gn) 1 H /N ולכן,ghg 1 H וזו ההגדרה של.H G 24

25 9 אוטומורפיזמים של חבורה הגדרה: אוטומורפיזם של חבורה G הוא איזומורפיזם מהצורה f. : G G 1. בחבורה (0,+,Z) האוטומורפיזמים היחידים הם ± הזהות..2 לכל חבורה אבלית,G ההעתקה 1 g f (g) = היא אוטומורפיזם. דוגמאות: הגדרה: נגדיר את (G) Aut להיות אוסף כל האוטומורפיזמים של G, ונגדיר פעולה = 2 f 1 f f. 1 f 2 כלומר כפל של אוטומורפיזמים הוא ההרכבה שלהם. טענה: תחת פעולת ההרכבה, (G) Aut היא חבורה. הוכחה: סגירות תחת פעולת ההרכבה: הרכבה של העתקות חח"ע ועל היא העתקה חח"ע ועל, ומכיוון שהתחום והטווח הם G, נקבל כי ההרכבה גם היא ב-( G ).Aut איבר היחידה הוא האוטומורפיזם.Id אסוציאטיביות נובעת מאסוציאטיביות של הרכבת פונקציות. סגירות להופכי נובעת מכך שהאוטומורפיזמים הם העתקות חח"ע ועל. 9.1 אוטומורפיזמים פנימים הגדרה: נקבע g G ונגדיר העתקה ψ g : G G להיות הצמדה ב- g. כלומר לכל x G מגדירים 1 gxg ψ. g (x) = להעתקות מהצורה הזו קוראים אוטומורפיזם פנימי. טענה: (G).ψ g Aut הוכחה: ראינו כי ψ g היא חח"ע ועל. נותר להוכיח כפליות: ψ g (xy) = g (xy) g 1 = g ( x ( g 1 g ) y ) g 1 = g (( xg 1) (gy) ) g 1 = = ( gxg 1) ( gyg 1) = ψ g (x) ψ g (y) מכאן ש- ψ g איזומורפיזם, ומהגדרתו נובע כי הוא גם אוטומורפיזם. הערה: נשים לב כי G חבורה אבלית אמ"מ ψ g = Id לכל g. G הגדרה: (G) Inn הוא כל האוטומורפיזמים הפנימיים של G. טענה: (G) Inn (G) Aut הוכחה: ראשית נראה כי (G) Inn תת חבורה של (G),.Aut איבר היחידה קיים כי ברור שמתקיים (G),Id Inn מכיוון ש- Id ψ. e = נראה סגירות להרכבה. יש להראות כי (G) ψ g ψ h Inn לכל.g, h G לשם כך מספיק להוכיח כי.ψ g ψ h = ψ gh נחשב עבור כל :x G (ψ g ψ h ) (x) = ψ g (ψ h (x)) = ψ g ( hxh 1 ) = g ( hxh 1) g 1 = = (gh) x ( h 1 g 1) = (gh) x (gh) 1 = ψ gh (x) 25

26 נראה קיום הופכי. יש להראות כי (G) ψ) g ) 1 Inn לכל g. G לשם כך מספיק להוכיח כי 1 g.(ψ g ) 1 = ψ נחשב עבור כל :x G ( ψg ψ g 1) (x) = ψg ( ψg 1 (x) ) = ψ g ( g 1 x ( g 1) 1 ) = = ψ g ( g 1 xg ) = g ( g 1 xg ) g 1 = x ומחישוב דומה נקבל.ψ g 1 ψ g = Id מכאן שמתקיים (G).Inn (G) Aut נותר להראות כי (G).Inn (G) Aut כדי להראות נורמליות מספיק להראות ψ g ו-( G ).ϕ Aut יהיו (G) Inn שמתקיים: ϕ ψ g ϕ 1 = ψ ϕ(g) Inn (G) נחשב עבור כל x: G ( ϕ ψg ϕ 1) (x) = ϕ ( ψ g ( ϕ 1 (x) )) = ϕ ( gϕ 1 (x) g 1) = = ϕ (g) ϕ ( ϕ 1 (x) ) ϕ ( g 1) = ϕ (g) xϕ ( g 1) = ϕ (g) xϕ 1 (g) = ψ ϕ(g) (x) הגדרה: /Inn(G) Out (G) = Aut(G) 9.2 מרכז של חבורה הגדרה: המרכז של חבורה G מוגדר ומסומן: Z (G) = {g G x G gx = xg} Z (G) = G אבלית G.1 הערות: 2. ((F) Z (GL n הוא כל המטריצות הסקלאריות, כלומר המטריצות שהן מכפלה של מטריצת היחידה בסקלר..3 {Id} Z (S n ) = לכל n.3 (ההוכחה מושארת כתרגיל. יש להראות שכל תמורה שאינה הזהות, אינה במרכז). טענה: Z (G) G הוכחה: ראשית נראה כי Z. (G) G ברור כי (G).e Z נראה סגירות לכפל. יהיו (G).g, h Z לכל x G מתקיים: x (gh) = (xg) h = (gx) h = g (xh) = g (hx) = (gh) x 26

27 נראה קיום הופכי. נניח כי (G) g, Z אז מתקיים לכל x: g 1 x = ( x 1 g ) 1 = ( gx 1 ) 1 = xg 1 מכאן שמתקיים.Z (G) G נותר להראות כי.Z (G) G אבל נשים לב שלכל (G) g Z מתקיים כי = 1 xgx.z (G) G כלומר,xZ (G) z 1 = Z (G) ולכן,x G לכל g טענה: (G) G/Z(G) = Inn הוכחה: נשתמש במשפט האיזומורפיזמים הראשון. נגדיר העתקה (G) f : G Inn להיות f (g) = ψ g (נזכור כי 1 gxg.(ψ g (x) = הראינו כי,ψ gh = ψ g ψ h ולכן מתקיים (h),f (gh) = f (g) f כלומר f הומומורפיזם של חבורות. נחשב את (f) ker (f), image כדי להשתמש במשפט האיזומורפיזם הראשון: ker (f) = { g G f (g) = e Inn(G) = Id } = {g G ψ g = Id} = Z (G) כאשר השוויון האחרון נובע מכך שאוסף ה- G g המקיימים ψ g (x) = gxg 1 = x הוא בדיוק אוסף ה- G g המקיימים.gx = xg כמו כן ברור שמתקיים (G).image (f) = Inn מכאן נקבל לפי משפט האיזומורפיזמים הראשון (G). G /Z(G) = Inn.1 (F)), GLn(F) /Z(GL n(f)) = Inn (GL n כאשר (F)) Z (GL n הוא אוסף המטריצות הסקלאריות. מסמנים n(f)).p GL n (F) =: GLn(F) /Z(GL.Z (SL 2 (F)) = { ( 1 ± 1 דוגמאות: )}.2 (F)), SL2(F) /Z(SL 2(F)) = Inn (SL 2 ונשים לב כי.P SL 2 (F) =: SL2(F) / ± מסמנים 9.3 מכפלות ישרות הגדרה: יהיו,H G חבורות. מגדירים ומסמנים את המכפלה הישרה שלהן: G H =: {(g, h) g G, h H} מגדירים על קבוצה זו כפל באמצעות כפל של הנציגים המתאימים: (g, h) (g, h ) = (g g, h h ) קל לראות שתחת פעולה זו, G H היא חבורה. הכללה: יהיו G 1,,... G n חבורות. מגדירים ומסמנים את המכפלה הישרה של כולן: G 1... G n =: {g 1... g n g i G i, i = 1,..., n} הערה: ניתן גם להגדיר גם מכפלה ישרה על מספר כלשהו של חבורות, לאו דווקא סופי. 27

28 9.3.1 משפט השאריות הסיני יהיו m 1,..., m n מספרים טבעיים זרים בזוגות. כלומר לכל i j מתקיים = ) j gcd (m i, m.1 ויהיו a 1,..., a n שלמים כלשהם. נתבונן במערכת השקילויות הבאה: x a 1 mod (m 1 ). x = a n mod (m n ) אזי קיים פתרון למערכת, ופתרון זה הוא יחיד מודולו m m n מסקנה: אם m 1,,... m n טבעיים זרים בזוגות, אזי: Z m1... Z mn = Zm1... m n הוכחה: (של המסקנה) יהי ) mn.(a 1,..., a n ) (Z m1... Z נתאים לו איבר ב- Z, m1... m n שייבחר כפתרון היחיד של מערכת השקילויות: x a 1 mod (m 1 ). x = a n mod (m n ).(a 1,..., a n ) x Z m1... m n קיבלנו התאמה מהצורה ניתן להראות שזו התאמה שמייצרת איזומורפיזם. G 1... G n = G 1... G n נוסחה: 10 פעולה של חבורה על קבוצה הגדרה: תהי G חבורה ותהי X קבוצה. פעולה של G על X היא העתקה מהצורה G X X, המסומנת,(gx) g.x שמקיימת שני תנאים: e.x = x.1 x X לכל (gh).x = g. (h.x).2 הערה: נשים לב שבתנאי 2, הפעולות שב- x. (gh) הן פעולת הכפל בחבורה ופעולת החבורה על הקבוצה. לעומת זאת הפעולות שב-( h.x ).g שתי הפעולות הן של החבורה על הקבוצה. טענה: כל פעולה של חבורה על קבוצה מגדירה תמורה של איברי הקבוצה. 28

29 הוכחה: בהינתן פעולה g.x של חבורה G על קבוצה X, נראה שלכל g G ההעתקה x g.x היא חח"ע ועל. חח"ע: אם g.x = g.y אזי מהתכונות של הפעולה נובע: y = e.y = g 1 g.y = g 1. (g.x) = g 1. (g.y) = g 1 g.x = e.x = x על: כל x X מתקבל על ידי.g 1.x g. ( g 1.x ) = gg 1.x = x הגדרה: לכל קבוצה X מסמנים bijection}.sym (X) = {f : X X f is נשים לב שזו חבורה ביחס לפעולת ההרכבה. טענה: תהי G חבורה ו- X קבוצה. אזי כל פעולה של G על X מגדירה הומומורפיזם מהצורה X. על G וכל הומומורפיזם כנ"ל מגדיר פעולה של G, Sym (X) הוכחה: תהי G חבורה ו- X קבוצה. נוכיח את שני הכיוונים. 1. נניח כי נתונה פעולה של G על X שנסמן.g.x נראה כי ההעתקה (g) ϕ המוגדרת בהינתן g G לכל x X להיות,ϕ (g) (x) = g.x היא העתקה מהצורה (X) ϕ : G Sym והיא הומומורפיזם. (א) מהטענה שהוכחנו לעיל נובע שאכן (X) ϕ. (g) Sym (ב) נראה כי (g) ϕ הומומורפיזם. לכל x X מתקיים: ϕ (gh) (x) = (gh). (x) = g. (hx) = ϕ (g) (hx) = = ϕ (g) (ϕ (h) (x)) = (ϕ (g) ϕ (h)) (x).2 נניח כי נתון הומומורפיזם (X).ϕ : G Sym נראה כי הפעולה G X X המוגדרת להיות (x) g.x = ϕ (g) היא פעולה של G על X. נראה ששתי האקסיומות מתקיימות: e.x = ϕ (e) (x) = Id (x) = x (gh).x = ϕ (gh) (x) = (ϕ (g) ϕ (h)) (x) = = ϕ (g) (ϕ (h) (x)) = g. (ϕ (h) (x)) = g. (h.x) פעולה נאמנה (Faithful) הגדרה: פעולה של חבורה על קבוצה תיקרא נאמנה אם ההומומורפיזם (X) ϕ : G Sym המתאים לה הוא חח"ע. הגדרה שקולה: פעולה של חבורה על קבוצה תיקרא נאמנה אמ"מ מתקיים כי לכל g e G קיים x X כך ש- x.g.x כלומר כל g e צריך לשנות לפחות איבר אחד בקבוצה. 29

30 הוכחת השקילות: נניח כי ϕ הומומורפיזם חח"ע ול- G g כלשהו מתקיים g.x = x לכל x. X מכאן שמתקיים ϕ (g) (x) = x ומכיוון ש- ϕ הומומורפיזם חח"ע נובע כי.g = e נניח שמתקיימת ההגדרה השקולה. כדי להראות חח"ע מספיק להראות כי הגרעין של,g = e ולכן x לכל ϕ (g) (x) = x אז ϕ (g) = e Sym(X) = Id טריוויאלי. אם ϕ כלומר הגרעין טריוויאלי. דוגמה: נניח כי G פועלת על G באמצעות הצמדה. כלומר 1 gxg g.x = עבור.x, g G זו לא בהכרח פעולה נאמנה, כי אם g אבלית מתקיים gxg 1 = x עבור כל g, ולכן הגרעין לא טריוויאלי. ניתן לראות כי בדוגמה זו הפעולה נאמנה אמ"מ {e} Z. (G) = מסקנה: אם הפעולה של G על X נאמנה, אז (X) ϕ : G Sym היא מונומורפיזם (הומומורפיזם חח"ע, כי הגרעין טריוויאלי) ולכן אפשר לייצר איזומורפיזם מהצורה.ϕ : G image (ϕ) 10.1 משפט קיילי כל חבורה G ניתנת לשיכון ב-( G ),Sym ואם G מסדר סופי אז היא ניתנת לשיכון ב- G S. כלומר כל G איזומורפית לתת חבורה של (G),Sym ואם זוהי חבורה מסדר סופי אז G איזומורפית לתת חבורה של G S. הוכחה 1: נגדיר X = G ונגדיר פעולה של G על עצמה כפעולה של חבורה על קבוצה, באמצעות פעולת הכפל בחבורה. זוהי פעולה נאמנה ולכן G איזומורפית לתת חבורה של (G) Sym כפי שראינו כמסקנה לעיל. כך גם במקרה בו G = n סופי מתקיים כי: Sym {(g 1,..., g n )} = Sym ({1,..., n}) = S n הוכחה :2 (מפורשת יותר) לכל g G נגדיר העתקה τ g : G G להיות.τ g (x) = gx זו העתקה חח"ע ועל, ולכן לכל g G מתקיים כי (G).τ g Sym נגדיר שיכון (G) ϕ : G Sym על ידי.ϕ (g) = τ g נראה כי זה חח"ע: g ker (ϕ) ϕ (g) = Id τ g = Id x G gx = x g = e ראינו כי זה הומומורפיזם. 30

31 מכאן ש- e,ker (ϕ) = לכן היא חח"ע והיא מהווה שיכון של G ב-( G ).Sym ככלל, תמונה של הומומורפיזם היא תת חבורה, ולכן G איזומורפית לתת החבורה שמוגדרת על ידי התמונה של ϕ. הערה: אם G = n אז.Sym (G) = S n נזכור שמתקיים n!, S n = ולכן G משוכנת ב- S n כתת חבורה בגודל n. מכאן כי G = S n אמ"מ n! n = כלומר = 2.n 10.2 מסלולים ומייצבים הגדרה: תהי G חבורה שפועלת על קבוצה X ויהי x. X O (x) =: {g.x X g G} המסלול של x מוגדר להיות: הגדרה: תהי G חבורה שפועלת על קבוצה X ויהי x. X G x =: Stab (x) =: {g G g.x = x} המייצב של x מוגדר להיות: תכונות של מייצב טענה: מייצב של איבר הוא תת חבורה. הוכחה: e G x מכיוון שלכל x X מתקיים.e.x = x עבור כל g, h G x מתקיים,g.x = h.x = x ולכן עבור המכפלה מתקיים: (gh).x = g. (h.x) = g.x = x עבור כל g G x מתקיים,g.x = x ולכן עבור ההופכי מתקיים: g 1.x = g 1. (g.x) = ( g 1 g ).x = e.x = x טענה: תהי G חבורה שפועלת על קבוצה X, אזי לכל h G מתקיים: G h.x = hg x h 1 כלומר תתי החבורות G h.x, G x צמודות ב- G. הוכחה: נוכיח הכלה בשני הכיוונים. יהי 1 h.y hg x כלומר 1 hgh y = עבור g המקיים.g.x = x נחשב: ( hgh 1 ). (h.x) = ( hgh 1 h ).x = (hg).x = h. (g.x) = h.x 31

32 ולכן y G h.x ונסיק כי.hG x h 1 G h.x יהי.y G h.x כלומר מתקיים.y. (h.x) = h.x נסיק כי: ( h 1 yh ).x = h 1. ((yh).x) = h 1. (y. (h.x)) = h 1. (h.x) = x לכן קיבלנו כי h 1 yh G x ומכאן כי 1 h y hg x ונסיק כי 1 h.g h.x hg x נסיק כי 1 h.g h.x = hg x מסקנות: אם G חבורה שפועלת על קבוצה X, לכל x X מתקיים:.1 אם (x) y O אז G x, G y תתי חבורות צמודות.. G x = G y ולכן מתקיים,G y.2 אם (x) y O אז = Gx.3 אם (x) y O וגם,G x G אז.G x = G y הוכחה: 1. מכך ש-( x ) y O נובע שיש h G כך ש- h.x y. = נסיק לפי הטענה הקודמת: G y = G h.x = hg x h 1.2 בהינתן,h G נגדיר העתקה מהצורה ψ h : G G להיות ההצמדה: ψ h (g) = hgh 1 מכאן. זהו אוטומורפיזם פנימי ל- G ולכן בפרט גם לתת חבורות של G. שמתקיים: G x = ψh (G x ) = hg x h 1 = G h.x = G y G y = G h.x = hg x h 1 = G x 3. מנורמליות נובע שמתקיים: הערה: אם (x) y / O לא ידוע דבר על הקשר בין G x לבין G. y תכונות של מסלול טענה: תהי G חבורה שפועלת על קבוצה X באמצעות,g.x אזי לכל,x y X מתקיים כי.O (x) O (y) = או O (x) = O (y) 32

33 הוכחה: נניח כי (y) O (x) O ונראה כי (y).o (x) = O יהי (y).z O (x) O בפרט (y) z O (x), O ולכן קיימים g, h G כך ש- h.y.z = g.x = מכאן שמתקיים ( g 1 h ).y = x ולכן (y).x O ככלל, נקודה ב-( x ) O היא מהצורה u.x עבור u G כלשהו, ולכן נסיק כי: u.x = u. ( g 1 h ).y = ( ug 1 h ).y O (y) ומכאן ש-( y ).O (x) O באופן דומה נקבל את ההכלה ההפוכה, ולכן נקבל (y) O. (x) = O טענה: תהי G חבורה שפועלת על קבוצה X באמצעות,g.x אזי i),x = i I O (x כאשר מסמן איחוד זר. הוכחה: ניתן לראות כי השתייכות למסלול היא יחס שקילות על X. השקילות של יחס זה מהוות חלוקה של X. מכאן שמחלקות באופן מפורש, נבחר נציגים,i I,x i X כך ש-( O (x i ) O (x j לכל.i j מטענה קודמת נובע כי = ) j.o (x i ) O (x כמו כן ידוע כי עבור כל x X מתקיים (x).x O מכאן שקיבלנו איחוד זר שמכסה את הקבוצה, ולכן זו חלוקה משפט מסלול מייצב משפט: תהי G חבורה שפועלת על קבוצה.X לכל x X מתקיים ] x. O (x) = [G : G כלומר גודל המסלול הוא האינדקס של המייצב ב- G. G,[G : G x ] = ולכן נסיק כי במקרה G x הערה: בחבורות סופיות, לפי משפט לגראנז' מתקיים זה: O (x) G x = G כלומר הגודל של כל מסלול מחלק את גודל החבורה. הוכחה: G /G x הוא אוסף המחלקות השמאליות של G x ב- G. מסמנים x.[g : G x ] = G /G נראה כי הגודל שווה באמצעות הגדרה של העתקה חח"ע ועל ביניהם. G x ולכן נגדיר העתקה מהצורה (x) ϕ : G /G x O להיות.ϕ (gg x ) = g.x = g1 1 2G x,g 1 G x אז = g 2 G x ההעתקה ϕ מוגדרת היטב, כי אם.g1 1 2 G x נסיק מכך: ϕ (g 1 G x ) = g 1.x = g 1. ( g 1 1 g 2.x ) = g 2.x = ϕ (g 2 G x ) 33

34 נראה כי ϕ חח"ע:,gG x G /G x ϕ (g 1 G x ) = ϕ (g 2 G x ) g 1.x = g 2.x ( g 1 1 g 2).x = x g 1 1 g 2 G x g 1 1 g 2G x = G x g 1 G x = g 2 G x נראה כי ϕ על: בהינתן (x) g.x O מוגדרת המחלקה השמאלית ולכן היא מתקבלת על ידי.ϕ (gg x ) = g.x אם כך קיימת העתקה חח"ע ועל (x), G /G x O ולכן (x). G /G x = O 10.3 פעולות טרנזיטיביות הגדרה: תהי G חבורה שפועלת על X. נאמר שהפעולה טרנזיטיבית אם יש מסלול יחיד. כלומר, לכל x, y X קיים g G כך ש- y.g.x =.1 פעולת ההצמדה 1 gxg g.x = עבור G = X אינה טרנזיטיבית עבור כל G.(O (e) = {e} (ובפרט O (h) = {h} מתקיים h Z (G) כי עבור כל,{e} 2. הפעולה הטבעית של החבורה S n על הקבוצה {n,...,2,1} טרנזיטיבית, כי עבור כל n} x, y {1, 2,..., יש σ S n כך ש- y.σ.x = σ (x) = דוגמאות: הגדרה: חבורת תמורות היא תת חבורה של S, n שפועלת על הקבוצה {n,...,2,1}. הגדרה: חבורת תמורות G נקראת טרנזיטיבית אם היא טרנזיטיבית על {n,...,2,1}. כלומר אם המסלול שלה ב-{ n,...,2,1} הוא יחיד. כלומר אם לכל {n,i j,1},2,... יש.g.i = כך ש- j g G הערה: חבורה G פועלת טרנזיטיבית על קבוצה X אמ"מ עבור ההומומורפיזם G ϕ : (X) Sym הנובע מהפעולה מתקיים כי (ϕ) ϕ (G) = Im היא תת חבורה טרנזיטיבית של (X).Sym 10.4 ליבה (core) נניח כי G חבורה ו- G H תת חבורה. ניתן ל- G לפעול על הקבוצה = H/ X = G {G {gh g (לא דרשנו ש- H תהיה נורמלית ולכן X אינה בהכרח חבורה) על ידי להיות.a G עבור כל a.gh = agh קל לראות שזו פעולה של חבורה על קבוצה, כמו כן זו פעולה טרנזיטיבית כי עבור כל. ( yx 1).xH = yx 1 xh = yh מתקיים כי xh, yh X 34

35 נשים לב שהמייצב של H ביחס לפעולה זו הוא: G H = {a G a.h = ah = H} = {a G a H} = H טענה: 1 ghg G gh = הוכחה: ראינו שבאופן כללי מתקיים 1 h,g h.x = hg x ולכן במקרה זה = g.h G gh = G.gG H g 1 = ghg 1 טענה: אם ϕ הוא ההומומורפיזם המתאים לפעולה של G על הקבוצה, G H/ אזי מתקיים.ker (ϕ) = ghg 1 למה: תהי G הפועלת על,X ויהי ההומומורפיזם (X) ϕ : G Sym הנובע מהפעולה. אזי.ker (ϕ) = x X G x g ker (ϕ) ϕ (g) = Id ϕ (g) (x) = x x X g.x = x x X g G x x X g x X G x g G הוכחה: הוכחה: מהלמה ומטענה קודמת נובע כי עבור (H/ ϕ : G Sym ( G מתקיים: ker (ϕ) = G x = G gh = ghg 1 x X g G הגדרה: נניח כי G חבורה ו- G H תת חבורה, ומגדירים פעולה של G על G H/ באמצעות.a G לכל a.gh = agh, ונהוג לקרוא לו הליבה (core) של H כפי שראינו גרעין פעולה זו הוא 1 ghg g G H G =: ghg 1 g G g G ב- G. מסמנים: 35

36 תכונות: 1. G H. G כי הראינו ש- H G גרעין של הומומורפיזם, וכל גרעין כזה הוא תת חבורה נורמלית..2 H.H G כי בחיתוך שמגדיר את H G מופיע האיבר,eHe 1 = H ולכן כל איבר בחיתוך מוכל בפרט ב- H..3 אם H N G אז.N H G כי מנורמליות מתקיים 1 gng N =.N ghg 1 = H G ולכן,g G לכל ghg 1 g G 4. מסעיף 3 נובע כי H G היא התת חבורה הנורמלית המקסימלית של G המוכלת ב- H..H = S n 1 דוגמה: ניקח את G = S n וכן n} {σ Sn σ (n) = = נשים לב כי S 1 n = G n (המייצב של n). נוכיח כי הליבה של 1 n S ב- S n היא {e}. יהי n}).ϕ : G Sym ({1, 2,..., נראה שזו פעולה נאמנה ולכן {e},ker (ϕ) = }{{} =S n ולפי למה קודמת נסיק שמתקיים {e}.h G = G x = ker (ϕ) = x {1,2,...,n} ראינו כי המייצב של n הוא 1 n S, ומטרנזיטיביות הפעולה נסיק כי כל מייצב אחר i < n G, i 1 הוא צמוד של H. (כי מייצבי נקודות באותו מסלול הם צמודים, ובפעולה טרנזיטיבית יש מסלול יחיד). כל צמודי H הם מייצבי נקודות כלשהן, לפי הנוסחה 1 h G, hx = hg x ולכן אם ניקח x = n נקבל: G hn = hg n h 1 = hs n 1 h 1 מכאן שקבוצת צמודי 1 n H = S היא קבוצת מייצבי הנקודות ב- G, = S n מכאן שחיתוך קבוצת צמודי H הוא בדיוק הליבה של H ב- G, שכפי שראינו שווה ל-.ker (ϕ) = {e} טענה: (הכללה של הדוגמה האחרונה) נניח כי G פועלת טרנזיטיבית על X ויהי x. X אזי:.1 קבוצת המייצבים X} {G y y היא קבוצת הצמודים } G { gg x g 1 g..2 אם (X) ϕ : G Sym הומומורפיזם הנובע מהפעולה, אז: ker (ϕ) = G y = ghg 1 = H G y X g G הוכחה: 36

37 .1 יהיו g G,y X כך ש- g.x y = (מטרנזיטיביות פעולת G על X נובע שקיים g כנ"ל). נקבל: G y = G g.x = gg x g 1 מכאן שכל מייצב הוא צמוד. מצד שני נקבל שכל צמוד 1 g gg x הוא המייצב של.g.x לכן נקבל את השוויון. 2. נובע מטענה קודמת שקילות פעולות הגדרה: תהי G חבורה הפועלת על קבוצות,X. Y נאמר שפעולת G על X שקולה לפעולת G על Y, אם קיימת העתקה חח"ע ועל 10.x X ולכל g G לכל f (g.x) = g.f (x) המקיימת f : X Y משפט: כל פעולה טרנזיטיבית של G על X, שקולה לפעולה של G על, G G/ x לכל x. X הוכחה: יהי.x X נסמן G} Y = G /G x = {gg x g ונגדיר העתקה f : Y X להיות.f (gg x ) = g.x G/G x ראינו כי f מוגדרת היטב וכי היא חח" ע ועל (הראינו שיש התאמה חח"ע.(O (x) במקרה שלנו O (x) = X מטרנזיטיביות, ולכן f חח"ע וגם על. נראה כי f משמרת את הפעולה. צ"ל כי (y) f (g.y) = g.f עבור כל y ag x = : G /G x f (g.ag x ) = f (gag x ) = (ga).x = g (a.x) = g.f (ag x ) מכאן כי הפעולה של G על X שקולה לפעולה של G על. G G/ x טענה: נניח כי G חבורה ו- G H כך שמתקיים < n, G : H = אזי n!. G : H G ובפרט קיימת תת חבורה N G כך ש-! n G : N (כי ניתן לבחור את.(N = H G הוכחה: נתבונן בפעולת G על G /H ובהומומורפיזם /H) ϕ : G Sym ( G המתקבל ממנה. ידוע כי G /H = G : H = n ולכן.Sym ( G /H) = S n מכאן שנוכל להתבונן בה"כ בהומומורפיזם.ϕ : G S n ממשפט האיזומורפיזם הראשון נובע שלכל הומומורפיזם מתקיים (ϕ), G /ker(ϕ) = Im ולכן בפרט במקרה הנוכחי מתקיים: G/H G = Im (ϕ) Sn ממשפט לגראנז' נובע כי n! Im (ϕ) S n = ולכן n!. G /H G = G : H G.1 אם G חבורה סופית כך ש-! n, G וכן H G תת חבורה מאינדקס < n,1 אזי G אינה פשוטה. מסקנות: 10 נשים לב שבצד שמאל זו הפעולה על X ובצד ימין זו הפעולה על Y. 37

38 2. אם G חבורה סופית כך ש- G!n < ויש לה תת חבורה H G מאינדקס < n,1 אזי G אינה פשוטה. הוכחות:.1 ראינו כי n! G : H G ולפי הנתון n!, G לכן בהכרח {e},h G שכן אחרת היינו מקבלים G G : H G = בסתירה לנתונים. לכן הליבה שהיא תת חבורה נורמלית, אינה טריוויאלית. כמו כן נשים לב גם שמתקיים H G G כי לפי הנתון H G : < 1 ולכן H G H < G ממש. מכאן שיש תת חבורה נורמלית שאינה טריוויאלית ואינה G כולה, ולכן G אינה פשוטה. 2. בגלל ש- G!n < אז!n G, ומהמסקנה הקודמת נובע כי G לא פשוטה נקודות שבת הגדרה: בהינתן פעולה של חבורה G על קבוצה X, לכל g G נגדיר: x (g) = {x X g.x = x} הלמה של ברנסייד תהי G חבורה סופית שפועלת על קבוצה סופית X, ונניח שמספר המסלולים הוא k. אזי מתקיים: 1 G x (g) = k g G הוכחה: נגדיר את הקבוצה: A = {(g, x) g G, x X, g.x = x} G X נחשב את הגודל של A בשתי צורות שונות, לפי איברי G ולפי איברי X. A = {x X g.x = x} = x (g) g G g G נניח כי יש k מסלולים שונים שנסמן.X 1,..., X k הראינו שמתקיים X = X 1... Xk כאיחוד זר. A = {g G g.x = x} = ( ) k G x = G x x X x X i=1 x X i G. G x = מכאן X i G X i = G : G x = ולכן G x משפט מסלול מייצב קובע כי נובע: G G x = X i = G 1 X i = G 1 X i X i = G x X i x X i x X i 38

39 A = נסיק אם כך מהשוויון האחרון: ( ) k k G x = G = k G x X i i=1 i=1 משתי הצורות הללו יחד נקבל כי: k G = x (g) g G נחלק ב- G ונקבל את הלמה. מסקנות: 1 G g G 1. אם G פועלת טרנזיטיבית על X אז יש לה מסלול אחד בלבד, ולכן = (g) x.1 1 n! σ S n בפרט למשל ראינו כי S n פועלת טרנזיטיבית על n} X = {1,..., ולכן = (σ) x.1 מתקיים כי A n פועלת טרנזיטיבית על n} X = {1,..., כמו כן עבור n 3 1. ( n! 2 ) σ A n ולכן = 1 (g) x 2. נראה שלכל n 3, קיים איבר ללא נקודת שבת בתת חבורת התמורות הזוגיות.A n נשים לב כי n) (1...n) = (12) (23)... (n 1, הוא איבר ללא נקודת שבת ב- S. n אם n אי זוגי אז (n...1) A n וסיימנו, ואם n זוגי נבחר את התמורה. ( ) ( 1... n n n) טענה: תהי G חבורה סופית הפועלת טרנזיטיבית על קבוצה סופית X, כך ש- X < 1, אזי קיימת g G ללא נקודת שבת..1 הוכחה: נניח שלכל g G יש נקודת שבת, ולכן לכל g G מתקיים (g) x מתקיים כי > 1 X x (e) = ולכן נקבל מהלמה של ברנסייד כי עבור e G 1, בסתירה לכך ש- G טרנזיטיבית על X. G g G x (g) > מחלקות צמידות ורכזים תזכורת: תהי G חבורה ויהי x, G מחלקת הצמידות של x מוגדרת להיות: x G = { gxg 1 g G } נשים לב ש- x G הוא המסלול של x G בפעולת G על עצמה באמצעות הצמדה. הגדרה: נניח כי G פועלת על עצמה באמצעות הצמדה. נגדיר את הרכז של x G ב- G להיות המייצב של x ביחס לפעולת הצמדה: G x = { g G gxg 1 = x } = {g G gx = xg} =: C G (x) 39

40 הערות: 1. (x) C G הוא תת חבורה לכל x, G כי הראינו שכל מייצב נקודה הוא תת חבורה. Z (G) = x G C G (x).2 טענה: (x) x G = G : C G לכל.x G הוכחה: משפט מסלול מייצב קובע כי באופן כללי x. O (x) = G : G במקרה הנוכחי מתקיים,G x = C G (x),o (x) = x G ולכן נציב ונקבל את הטענה. מסקנה: G x G לכל.x G הוכחה: באופן כללי גדלי מסלולים מחלקים את גודל החבורה משוואת המחלקות x G 1,..., x G k הן k מחלקות הצמידות השונות שגודלן גדול מ- 1, תהי G חבורה סופית. נניח כי, אזי: x G כלומר } G i = { gx i g 1 g G = Z (G) + k k x G i = Z (G) + G : C G (x i ) i=1 i=1.( x (השוויון השני נובע מטענה קודמת (x) G = G : CG הוכחה: נשים לב כי מכיוון ש- G מתחלקת לאיחוד זר של מחלקות צמידות, אז G שווה לסכום הגדלים שלהן. נסמן ב- z 1,..., z l את איברי (G).Z נשים לב שמתקיים = 1 G x אמ"מ (G),x Z ולכן מחלקות הצמידות בגודל 1 הן איברי המרכז: } l.{z 1 },..., {z מכאן נקבל כי G היא סכום איברי המרכז עם שאר מחלקות הצמידות בגודל גדול מ- 1 : l k G = {z j } + x G i j=1 i=1 דוגמה: נניח כי G = S 3 כך ש-{ e } Z. (G) = נחשב את גדלי המסלולים: (12) G = {(12), (13), (23)} (12) G = 3 (123) G = {(123), (132)} (123) G = 2 לכן נקבל ממשוואת המחלקות: 6 = 3! = S 3 = Z (S 3 ) + (12) G + (123) G = = 6 40

41 10.7 משמר של תת חבורה תהי G חבורה ונגדיר {G X. = {H H נגדיר פעולה של G על X באמצעות הצמדה: (g, H) H g = ghg 1 G את המייצב של תת חבורה H ביחס לפעולה זו מגדירים להיות המשמר של H ב- G. כלומר, מתקיים כי המשמר הוא: N G (H) = {g G (g, H) = H} = { g G ghg 1 = H } N G (H) G.1 (H N G (H) כך (ומכלל H N G (H).2 G : N G (H) = {H g g G}.3 תכונות המשמר: הוכחה: 1. הוכחנו באופן כללי שהמייצב של איבר בקבוצה שפועלת עליה חבורה, הוא תת חבורה. בפרט מתקיים.H g.2 מהגדרת המשמר נובע כי (H) g N G אמ"מ = H.H N G (H) ולכן,h H לכל H h = H הנורמליות של H נובעת מהגדרת המשמר, שכן לכל (H) g N G מתקיים.gHg 1 = H.3 משפט מסלול מייצב קובע באופן כללי כי x, O (x) = G : G ולכן: {H g g G} = O (H) = G : G H = G : N G (H) 1. המשמר (H) N G הוא התת חבורה המקסימלית ב- G ביחס לתכונה H.N G (H) G = N G (H) אמ"מ H G.2 הערות: 3. מספר צמודי H ב- G סופית מחלק את G, כי מספר זה הוא גודל המסלול של H, וככלל גודל מסלול מחלק את גודל החבורה. 11 משפט קושי תהי G חבורה סופית ויהי p ראשוני המחלק את G, אזי יש ב- G איבר מסדר p. הערה: סדר של איבר מחלק את גודל החבורה, ולכן בהכרח הטענה נכונה רק ל- G p. 41

42 הוכחה: תהי G חבורה סופית ויהי p ראשוני המחלק את G. 1. נגדיר את הקבוצה: X = {(g 1, g 2,..., g p ) g i G, g 1 g 2... g p = e} G G... G }{{} p times נשים לב שלאחר שקובעים 1 p איברים, האיבר ה- p נקבע ביחידות כדי לקיים את התנאי.g 1 g 2... g p = e מכאן שמספר האפשרויות להרכיב איברים ב- X הוא p 1, G כלומר p 1. X = G נשים לב גם שאיברי X סגורים להזזה ציקלית. כלומר אם ) p (g 1, g 2,..., g 1 g נקבל X אז גם,(g 2,..., g p, g 1 ) X שכן באמצעות הצמדה ב- 1.g 2... g p g 1 = e לכן נקבל באופן אינדוקטיבי שלכל k מתקיים כי אם (g 1, g 2,..., g p ) X אז גם.(g k+1, g k+2,..., g p, g 1,..., g k ) X 2. נגדיר פעולה של החבורה Z p על הקבוצה X להיות: (q, (g 1,..., g p )) (g q+1,..., g p, g 1,..., g q ) X עבור q. Z p קל לוודא שזו פעולה של חבורה על קבוצה. כמו בכל פעולה של חבורה על קבוצה, גודל כל מסלול מחלק את גודל החבורה Z, p = p ומכך ש- p ראשוני נסיק כי גדלי המסלולים האפשריים הם.1, p נניח שיש n מסלולים בגודל 1 ו- m מסלולים בגודל p. ידוע כי הקבוצה היא איחוד זר של המסלולים של איברים בה, ולכן מתקיים X. = n 1+m p מכיוון ש- G p וכן 1 p X, = G נסיק מכך ש- X mp n = שמתקיים כלומר מספר המסלולים בגודל 1 מתחלק ב- p..p n.3 נשים לב שלאיבר (g 1, g 2,..., g p ) X יש מסלול בגודל 1 אמ"מ = ) p (g 1, g 2,..., g ) 1,(g 2,..., g p, g וזה אמ"מ ) 2,(g 2,..., g p, g 1 ) = (g 3,..., g 1, g וכן הלאה. כלומר מסלול בגודל 1 הוא רק לאיברים מהצורה,g),,g,... (g G כלומר.g g... g }{{} p times איברים המקיימים = g p = e מכך ש- p ראשוני נובע שאם g p = e ל- G g כלשהו, אז אין < k < p 1 שמקיים,g k = e שכן בהכרח.k p לכן נקבל: n = {g G g p = e} = {e} {g G g = p} = 1+ {g G g = p} מכאן שמספר האיברים מסדר p ב- G הוא 1 n. מכך ש- p n נובע.n 1 1 mod p ברור כי 1 mod p 0 ולכן בהכרח 0 1 n. כלומר מספר האיברים מסדר p הוא טבעי ששונה מ- 0, משמע קיים איבר מסדר p. דוגמאות: נשים לב שהוכחת המשפט לא מספקת דרך למצוא את האיבר שסדרו p. איבר מסדר p ב- S n הוא תמורה מהצורה (p...1). 42

תרגיל 9 מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות, סתיו תשע"ד 1. תהי L השפה בעלת סימן פונקצייה דו מקומי G, סימן פונקציה חד מקומי T, סימן יחס תלת מקומי.c, d וקבועים L

תרגיל 9 מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות, סתיו תשעד 1. תהי L השפה בעלת סימן פונקצייה דו מקומי G, סימן פונקציה חד מקומי T, סימן יחס תלת מקומי.c, d וקבועים L תרגיל 9 מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות, סתיו תשע"ד 1. תהי L השפה בעלת סימן פונקצייה דו מקומי G, סימן פונקציה חד מקומי T, סימן יחס תלת מקומי.c, d וקבועים L, K סימני יחס חד מקומיים,R לכל אחד מהביטויים הבאים,

קרא עוד

<4D F736F F D20F4FAF8E5EF20EEE5F2E320E020F1EEF1E8F820E120FAF9F2E3>

<4D F736F F D20F4FAF8E5EF20EEE5F2E320E020F1EEF1E8F820E120FAF9F2E3> האקדמית תל אביב-יפו מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות מועד א' סמסטר ב' תשע"ד הפתרון לא נכתב על ידי גורם רשמי ובהחלט יכול להיות שנפלו טעויות פה ושם עשיתי כמיטב יכולתי אבל תשימו לב ותפעילו שיקול דעת אשמח לשמוע

קרא עוד

חשבון אינפיניטסימלי מתקדם 1

חשבון אינפיניטסימלי מתקדם 1 חשבון אינפיניטסימלי מתקדם הסיכומים של דינה מבוסס על הרצאות ותרגולים מאת: פרופ' רז קופרמן מר אורי שפירא ירושלים 007 תוכן עניינים מרחבים מטריים 3 נספח א' נספח ב' הגדרות ודוגמאות 3 קבוצות מיוחדות במרחב מטרי

קרא עוד

Microsoft Word - SDAROT 806 PITRONOT.doc

Microsoft Word - SDAROT 806 PITRONOT.doc 5 יח"ל - תרגילים הכנה לבגרות תרגיל 8 נסמן ב- את האיבר הראשון ונסמן ב- את מנת הסדרה. על פי הנתון מתקיים: 6 ( S6 89 89 0 5 0 5 S0 S5 ( 0 5 0 t t 0 6 (. לפיכך, 89 5 נסמן t ונקבל: 5 t או או או 5 t נפסול את

קרא עוד

תורת החישוביות תרגול הכנה לוגיקה ותורת הקבוצות מה יש כאן? בקורס תורת החישוביות נניח ידע בסיסי בתורת הקבוצות ובלוגיקה, והכרות עם מושגים בסיסיים כמו א"ב

תורת החישוביות תרגול הכנה לוגיקה ותורת הקבוצות מה יש כאן? בקורס תורת החישוביות נניח ידע בסיסי בתורת הקבוצות ובלוגיקה, והכרות עם מושגים בסיסיים כמו אב תורת החישוביות תרגול הכנה לוגיקה ותורת הקבוצות מה יש כאן? בקורס תורת החישוביות נניח ידע בסיסי בתורת הקבוצות ובלוגיקה, והכרות עם מושגים בסיסיים כמו א"ב, מילה ושפה לטובת מי ששכח חומר זה, או שלא למדו מעולם,

קרא עוד

מטלת מנחה (ממ"ן) 11 הקורס: חשבון אינפיניטסימלי II חומר הלימוד למטלה: יחידות 2,1 4 מספר השאלות: 7 משקל המטלה: נקודות סמסטר: ב 2007 מו

מטלת מנחה (ממן) 11 הקורס: חשבון אינפיניטסימלי II חומר הלימוד למטלה: יחידות 2,1 4 מספר השאלות: 7 משקל המטלה: נקודות סמסטר: ב 2007 מו מטלת מנחה (ממ"ן) הקורס: - חשבון אינפיניטסימלי II חומר הלימוד למטלה: יחידות, 4 מספר השאלות: 7 משקל המטלה: נקודות 337 סמסטר: ב 7 מועד אחרון להגשה: אנא שים לב: מלא בדייקנות את הטופס המלווה לממ"ן בהתאם לדוגמה

קרא עוד

מבנים בדידים וקומבינטוריקה סמסטר אביב תשע"ט מספרי רמזי תרגול 11 הגדרה: (t R = R(s, הוא המספר הטבעי הקטן ביותר כך שבכל צביעה של צלעות הגרף וכחול(, קיים

מבנים בדידים וקומבינטוריקה סמסטר אביב תשעט מספרי רמזי תרגול 11 הגדרה: (t R = R(s, הוא המספר הטבעי הקטן ביותר כך שבכל צביעה של צלעות הגרף וכחול(, קיים מספרי רמזי תרגול 11 הגדרה: (t R = R(s הוא המספר הטבעי הקטן ביותר כך שבכל צביעה של צלעות הגרף וכחול( קיים תת-גרף שלם K s שצבוע בכחול או שקיים תת-גרף שלם K t שצבוע באדום. הגדרה שקולה: עבור גרף עם לפחות (t

קרא עוד

פתרונות לשאלות ממבחנים עוזי וישנה, 1996 השאלות לקוחות ממבחנים של פרופ' א. רואן. הפתרונות מוצגים באופן תמציתי, ויתכן שבמבחן כדאי להרחיב יותר. קובץ זה נ

פתרונות לשאלות ממבחנים עוזי וישנה, 1996 השאלות לקוחות ממבחנים של פרופ' א. רואן. הפתרונות מוצגים באופן תמציתי, ויתכן שבמבחן כדאי להרחיב יותר. קובץ זה נ פתרונות לשאלות ממבחנים עוזי וישנה, 1996 השאלות לקוחות ממבחנים של פרופ' א. רואן. הפתרונות מוצגים באופן תמציתי, ויתכן שבמבחן כדאי להרחיב יותר. קובץ זה נכתב במקור בתוכנת,Oren ותורגם באופן אוטומטי למחצה ל

קרא עוד

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשעח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: 26.01.2018 2 סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מורכבת מ- 6 שאלות. כל שאלה מזכה ב- 20 נקודות כך הנקודות

קרא עוד

תכנון אלגוריתמים, אביב 1021, תרגול מס' 4 תכנון דינאמי תכנון דינאמי בתרגול זה נדון בבעיית הכפלת סדרת מטריצות (16.1.(CLR ראשית נראה דוגמא: דוגמא: תהינה

תכנון אלגוריתמים, אביב 1021, תרגול מס' 4 תכנון דינאמי תכנון דינאמי בתרגול זה נדון בבעיית הכפלת סדרת מטריצות (16.1.(CLR ראשית נראה דוגמא: דוגמא: תהינה תכנון דינאמי בתרגול זה נדון בבעיית הכפלת סדרת מטריצות (6..(CLR ראשית נראה דוגמא: דוגמא: תהינה ארבע מטריצות:. A, A, A, A נסמן את גודל המטריצות בסדרה ע"י סדרת גדלים כאשר, p 5 5 p היא בגודל A {,,,5,}, P כלומר

קרא עוד

תרגול מס' 7 – חזרה על MST ואלגוריתם Dijkstra

תרגול מס' 7 – חזרה על MST ואלגוריתם Dijkstra תרגול מס' 10 תכנון ליניארי תכנון לינארי הינו כלי שימושי במדעי המחשב. בקורס ראינו כיצד ניתן להציג בעיות שונות במסגרת תכנון לינארי. בנוסף, ראינו שימושים לדואליות של תוכניות לינאריות, אשר מקשרת בין בעיות

קרא עוד

דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n 1. y' n x n, y הנגזרת x.1 נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- (. x א. נחסר אחד מהחזקה. ב

דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n 1. y' n x n, y הנגזרת x.1 נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- (. x א. נחסר אחד מהחזקה. ב דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n n n, y הנגזרת נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- ( א נחסר אחד מהחזקה ב 7 y כאשר גוזרים כופלים בחזקה, 7 כלומר נרשום אותה משמאל ל-, ובחזקה של

קרא עוד

. שאלה 1: ה אי x] T : R 4[ x] R 4[ אופרטור ליניארי מוגדר על-ידי T( ax bx cx d) bx ax cx c )13 נק'( א( מצאו את הערכים העצמיים, המרחבים העצמיים

. שאלה 1: ה אי x] T : R 4[ x] R 4[ אופרטור ליניארי מוגדר על-ידי T( ax bx cx d) bx ax cx c )13 נק'( א( מצאו את הערכים העצמיים, המרחבים העצמיים שאלה : ה אי x] : R4[ x] R4[ אופרטור ליניארי מוגדר על-ידי ( ax bx cx d) bx ax cx c )3 נק'( א( מצאו את הערכים העצמיים המרחבים העצמיים והפולינום המורכב מוקטורים עצמיים של R [ [x האופייני של מצאו בסיס של 4

קרא עוד

Microsoft Word - hedva 806-pitronot-2011.doc

Microsoft Word - hedva 806-pitronot-2011.doc ו- ( ( השייכים לתחום ההגדרה שאלה פתרון: א. לפי ההגדרה, f היא פונקציה זוגית, אם לכל ( ) שלה, מתקיים. f f נציב את במקום בפונקציה הנתונה ונקבל: ( ) ( ) ( ) + + + + ( ) f f f כלומר, הפונקציה היא זוגית. על

קרא עוד

MathType Commands 6 for Word

MathType Commands 6 for Word 0 אלגברה לינארית גיא סלומון סטודנטים יקרים ספר תרגילים זה הינו פרי שנות ניסיון רבות של המחבר בהוראת מתמטיקה באוניברסיטת תל אביב, באוניברסיטה הפתוחה, במכללת שנקר ועוד שאלות תלמידים וטעויות נפוצות וחוזרות

קרא עוד

אנליזה מתקדמת

אנליזה מתקדמת א) א) ג) -- אוניברסיטת בן- מדור בחינות מס' גוריון בנגב תאריך הבחינה: 7/0/00 שם המרצים: פונף, בסר, טקצ'נקו, ליידרמן חדו"א א בחינה ב: 0--00 מס' הקורס: מתמטיקה,מדעי המחשב, הנדסת תכנה מיועד לתלמידי: א' מועד:

קרא עוד

תאריך הבחינה 30

תאריך הבחינה   30 אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מדור בחינות 9//8 תאריך הבחינה : ד"ר ס. סמית, דר' דבורה שמות המורים : פרץ, פרופ' גריגורי דרפל מבחן ב: חדו"א ג' --9 מס' הקורס: מיועד לתלמידי: ביולוגיה, כימיה וגאולוגיה ב מועד: א

קרא עוד

Untitled

Untitled 2 אגודת הסטודנטים, בן-גוריון 3 פתרון מבחן מועד ב', חדו"א 2 להנדסת חשמל, סמסטר ב', תשע"ו שאלה : א הטור המגדיר את fx הוא טור טלסקופי. הסכומים החלקיים של טור זה הם S n x n k kxe kx k xe k x nxe nx x fx lim

קרא עוד

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר ק( נסמן ב- את מהירות המשאית שיצאה מעיר A (קמ"ש, קבועה) בגרות עב ינואר מועד חורף שאלון 35 נסמן ב- y את מהירות המכונית שיצאה מעיר B (קמ"ש, קבועה) B A נסמן ב- s את המרחק מעיר לעיר "מ) s v עד מפגש ראשון משאית

קרא עוד

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx סמסטר חורף תשע"א 18 בפבואר 011 הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב מרצה: מתרגלים: רן אל-יניב נועה אלגרבלי, גיא חפץ, נטליה זילברשטיין, דודו ינאי (אחראי) סמסטר חורף תשע" מבחן סופי פתרון (מועד

קרא עוד

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות תורת הקבוצות מושגים בסיסיים מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות חוברת תרגילים כתוב באופן מפורש את הקבוצות הבאות: 5 2x + 3< היא קבוצת המספרים השלמים המקיימים : 7 B היא קבוצת האותיות הקודמות לאות f באלף-בית הלטיני.

קרא עוד

áñéñ åîéîã (ñéåí)

áñéñ åîéîã (ñéåí) מתו% 5 בסיס ומימד סיום) במסגרת הוכחת משפט של בסיסי לכל שני בסיסי של אותו מ"ו יש אותו מספר איברי ), הוכחנו בעצ יותר: משפט: א V מ"ו נוצר סופית, A V קבוצה בת"ל, B V קבוצה פורשת אז. A B הערה: מרחב וקטורי הוא

קרא עוד

שיעור 1

שיעור 1 שיעור קצב גדילת פונקציות אנחנו בודקים את היעילות האסימפטותית של האלגוריתם, כיצד גדל זמן הריצה כאשר גודל הקלט גדל ללא גבול. בדר"כ אלגוריתמים עם "סיבוכיות" ריצה טובה יותר יהיו יעילים יותר מלבד לקלטים קצרים

קרא עוד

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63>

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63> < 0 a b b a > 0 נתון: מכאן ניתן לומר בוודאות כי -. a < b ab < 0 a 0 b > לא ניתן לקבוע בוודאות.. ( 0)?. לא ניתן לדעת. + ( + ) ( ) + + נתון: כמה ערכי שונים מקיימים את המשוואה?. אינסוף 0 +. תשובות ו נכונות

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint שלום לתלמידי י"א חמש יחידות מתמטיקה גיל קרסיק מורה למתמטיקה בשעה וחצי הקרובות נדבר על שאלון 806 סדרות הנדסיות וחשבוניות ארבעה תרגילים שהיו בבחינות בגרות ארבעה טיפים )טיפ אחד אחרי כל תרגיל שנפתור הערב(

קרא עוד

סיכום אינפי 2 28 ביולי 2010 מרצה: צביק איתמר, בעזרת סיכומים משיעוריו של נועם ברגר מתרגלים: ינאי ג', איב גודין אין המרצה או המתרגלים קשורים לסיכום זה ב

סיכום אינפי 2 28 ביולי 2010 מרצה: צביק איתמר, בעזרת סיכומים משיעוריו של נועם ברגר מתרגלים: ינאי ג', איב גודין אין המרצה או המתרגלים קשורים לסיכום זה ב סיכום אינפי 2 28 ביולי 200 מרצה: צביק איתמר, בעזרת סיכומים משיעוריו של נועם ברגר מתרגלים: ינאי ג', איב גודין אין המרצה או המתרגלים קשורים לסיכום זה בשום דרך..אינני לוקחת אחריות על מה שכתוב מטה. השימוש

קרא עוד

Microsoft Word - solutions.doc

Microsoft Word - solutions.doc תחרות גיליס 009-00 הרי פוטר הגיע לחנות הדובשנרייה בהוגסמיד. הוא מגלה, שהכסף שלו מספיק בדיוק ל- סוכריות קוסמים ול- 5 קרפדות שוקולד, או בדיוק ל- 0 קרפדות שוקולד ול- 0 נשיקות מנטה, או בדיוק ל- 45 נשיקות מנטה

קרא עוד

ע 003 מרץ 10 מועד מיוחד פתרונות עפר

ע 003 מרץ 10 מועד מיוחד פתרונות עפר בגרות ע מרץ 0 מועד מיוחד שאלון 5005. x א. () יש למצוא את הערך של m שעבורו גרף + ) mx f ( x) mm ( 6) x + ( כאשר נציב m או 6 m נקבל 0 0 ונקבל פונקציה עולה ובהתאם הישר לא מקביל לציר ה - הוא ישר המקביל לציר

קרא עוד

משוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון

משוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון אינטגרל מסוים i שאינו תלוי בחלוקה ] [ ובחירה m. S f סכום אינטגרלי + f + K i lim S כאשר i 0. I f I הגדרה אם קיים נקרא אינטגרל מסוים ומסומן הצבה.[ רציפות ב- ] אז הוא f g g g כאשר f g g כאשר udv uv vdu g

קרא עוד

Microsoft Word - tutorial Dynamic Programming _Jun_-05.doc

Microsoft Word - tutorial Dynamic Programming _Jun_-05.doc הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים (3447) סמסטר חורף 006/007 הפקולטה למדעי המחשב תכנון דינאמי תרגיל תת מחרוזת משותפת ארוכה ביותר תת-מחרוזת z k שקיימת סדרה עולה ממש,... z = z של מחרוזת נתונה x m,...,,

קרא עוד

אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה פרופ' מתיא כ"ץ, ד"ר עופר נימן, ד"ר סטוארט סמית, ד"ר נתן רובין, גב'

אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה פרופ' מתיא כץ, דר עופר נימן, דר סטוארט סמית, דר נתן רובין, גב' אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה 0-- פרופ' מתיא כ"ץ, ד"ר עופר נימן, ד"ר סטוארט סמית, ד"ר נתן רובין, גב' יעל שטיין טל באומל, לילך חייטמן-ירושלמי, נתי פטר, ד ר סטוארט

קרא עוד

פתרונות לדף מס' 5

פתרונות לדף מס' 5 X הוכיחו כי קבוצה X סגורה אמ"מ פתוחה P נקודה כלשהי עלינו למצוא כך ש- X P X פתרון: תהא X קבוצה סגורה ניקח נניח בשלילה כי לא קיים כזה, ז"א לכל קיימת כך ש- X מכיוון ש- P P נסיק כי d P, P סגורה מתקיים P B

קרא עוד

<4D F736F F D20EEF9E5E5E0E5FA20E3E9F4F8F0F6E9E0ECE9E5FA2E646F63>

<4D F736F F D20EEF9E5E5E0E5FA20E3E9F4F8F0F6E9E0ECE9E5FA2E646F63> משוואות דיפרנציאליות מושגי ייסוד: משוואה המקשרת את גורם הפונקציה עם הפונקציה והנגזרות שלה או הדיפרנציאלים שלה, נקראת "משוואה דיפרנציאלית רגילה" לפתור משוואה דיפרנציאלית פירושו, למצוא את הפונקציה המקיימת

קרא עוד

Microsoft Word - Sol_Moedb10-1-2,4

Microsoft Word - Sol_Moedb10-1-2,4 הפקולטה למתמטיקה - הטכניון חיפה מד''ח - 48 חורף תשע''א - בחינה סופית מועד ב' שאלה : תהי נתונה המד"ח הבאה: u + uu = y א. מצא את העקומים האופייניים של משוואה זו בצורה פרמטרית. ב. פתור את המד"ח הנתונה לעיל

קרא עוד

ðñôç 005 î

ðñôç 005 î ו - משופר נספח לשאלון 005 9005 תוכן עניינים: עמ' סדרות תוספת לאי-שיוויונים ממעלה שניה יישומים 40 (כולל יישום במשפט ויאטה לעומת הנספח הקודם, השאלות הבאות הוחלפו : עמ ' שאלה עמ ' שאלה עמ ' שאלה 6,7,8,9 0,

קרא עוד

מבוא לאנליזה נומרית na191 Assignment 2 solution - Finding Roots of Nonlinear Equations y cos(x) שאלה 1 היכן נחתכים הגרפים של? y x 3 1 ושל ממש פתרונות

מבוא לאנליזה נומרית na191 Assignment 2 solution - Finding Roots of Nonlinear Equations y cos(x) שאלה 1 היכן נחתכים הגרפים של? y x 3 1 ושל ממש פתרונות מבוא לאנליזה נומרית na191 Assignmnt 2 solution - Finding Roots of Nonlinar Equations y cos() שאלה 1 היכן נחתכים הגרפים של? y 3 1 ושל ממש פתרונות בעזרת שיטת החצייה ובעזרת Rgula Falsi )אין צורך לפתור אנליטית(

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F2E5ECE5FA20EEE5EEF6E0E5FA20312E646F63>

<4D F736F F D20F4F2E5ECE5FA20EEE5EEF6E0E5FA20312E646F63> 1 תרגול פעולות מומצאות ( ( $ מה מהתשובות לא יכולה להיות תוצאה של הפעולה ) ( $ 1 הוגדרה פעולה חדשה $ + 1 1 + 10 + () () מה תוצאת הפעולה ) ( @ @ 10 = הוגדרה הפעולה החדשה 10 1 () 10 () 10 $ 19 $ 17 a) ( $

קרא עוד

2019 שאלות מומלצות לתרגול מס' דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך(. כלל השרשרת. S = ( x, y, z) z = x + 3y על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק

2019 שאלות מומלצות לתרגול מס' דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך(. כלל השרשרת. S = ( x, y, z) z = x + 3y על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך( כלל השרשרת S ( z) z + על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק מקביל : f ( ) + הפונקציה מוגדרת וגזירה ברציפות בכל M( ) שאלה נתון פרבולואיד אליפטי P ( z) + 6 + z + 8 למישור

קרא עוד

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגוריתמים לפתרון בעית מסלולים קלים מציאת מסלולים קלים ביותר מצומת ביותר ממקור יחיד. כלומר, V לכל צמתי הגרף. בעיה אחרת הקשורה לבעיה זו היא בעית ה-(

קרא עוד

Microsoft Word - 01 difernziali razionalit

Microsoft Word - 01 difernziali razionalit פונקציות רציונליות 5 יחידות מתוך הספר 806 כרך ד' 0, כל הזכויות שמורות ל ואריק דז'לדטי חל איסור מוחלט לתרגם, להעתיק או לשכפל חוברת זו או קטעים ממנה, בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני (לרבות

קרא עוד

תכנון אלגוריתמים עבודת בית 4: תכנון אלגוריתמים תאריך הגשה: 02: , בצהריים,תא מספר 66 בקומת כניסה של בניין 003 מתרגל אחראי: אורי 0

תכנון אלגוריתמים עבודת בית 4: תכנון אלגוריתמים תאריך הגשה: 02: , בצהריים,תא מספר 66 בקומת כניסה של בניין 003 מתרגל אחראי: אורי 0 22 עבודת בית 4: תכנון אלגוריתמים תאריך הגשה: 2: 622, בצהריים,תא מספר 66 בקומת כניסה של בניין 3 מתרגל אחראי: אורי הוראות כלליות: כל עוד לא נאמר אחרת, כאשר הנכם מתבקשים לתאר אלגוריתם יש לספק את הבאות: תיאור

קרא עוד

אלגברה ליניארית תאוריה ותרגילים פרופ' שלמה הבלין, אוניברסיטת בר אילן ד"ר יפית מעין, מרכז אקדמי לב

אלגברה ליניארית תאוריה ותרגילים פרופ' שלמה הבלין, אוניברסיטת בר אילן דר יפית מעין, מרכז אקדמי לב אלגברה ליניארית תאוריה ותרגילים פרופ' שלמה הבלין, אוניברסיטת בר אילן ד"ר יפית מעין, מרכז אקדמי לב 1 א. תכונות וקטורים תוכן עניינים 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 5 5 6 7 8 9 9 10 10 11 11 12 12 וקטור שוויון וקטורים

קרא עוד

פתרון וחקירת מערכות של משוואות לינאריות שאלות: 1( מצא אילו מהמערכות הבאות הן מערכות שקולות: 2x+ y= 4 x+ y= 3 x y = 0 2x+ y = 3 x+ 10y= 11 א. 2x 2y= 0

פתרון וחקירת מערכות של משוואות לינאריות שאלות: 1( מצא אילו מהמערכות הבאות הן מערכות שקולות: 2x+ y= 4 x+ y= 3 x y = 0 2x+ y = 3 x+ 10y= 11 א. 2x 2y= 0 פתרון וחקירת מערכות של משוואות לינאריות שאלות: 1( מצא אילו מהמערכות הבאות הן מערכות שקולות: x+ y= x+ y= 3 x y = 0 x+ y = 3 x+ 10y= 11 x y= 0 x y= 7 x y= 1 ד x = 3 x+ y = z+ t = 8 רשום את המטריצות המתאימות

קרא עוד

שעור 6

שעור 6 שעור 6 Open addressing אין רשימות מקושרות. (נניח שהאלמנטים מאוחסנים בטבלה עצמה, לחילופין קיים מצביע בהכנסה המתאימה לאלמנט אם אין שרשור). ב- addressing open הטבלה עלולה להימלא ב- factor α load תמיד. במקום

קרא עוד

67865 כלים מתמטיים 7 בינואר 2014 מרצה: מיכאל בן אור מתרגל: צור לוריא איני לוקחת אחריות על מה שכתוב כאן, so tread lightly אין המרצה קשור לסיכום זה בשום

67865 כלים מתמטיים 7 בינואר 2014 מרצה: מיכאל בן אור מתרגל: צור לוריא איני לוקחת אחריות על מה שכתוב כאן, so tread lightly אין המרצה קשור לסיכום זה בשום 67865 כלים מתמטיים 7 בינואר 2014 מרצה: מיכאל בן אור מתרגל: צור לוריא איני לוקחת אחריות על מה שכתוב כאן, so tread lightly אין המרצה קשור לסיכום זה בשום דרך הערות יתקבלו בברכה nogarotman@gmailcom אהבתם?

קרא עוד

Microsoft Word - 38

Microsoft Word - 38 08.05.6-80 - פתרון מבחן מס' 8 (ספר מבחנים שאלון 0580) t (v 75) (א) מהירות ההתקרבות של שני הרוכבים היא לכן הזמן שעבר מיציאת הרוכבים ועד הפגישה: קמ"ש, שעות 60 v 75 לפי הנתון בשאלה, נרכיב את המשוואות: 60

קרא עוד

שאלון להערכה עצמית במתמטיקה לקראת לימודי שנה א מדוע להתכונן לשנה א מסלולי לימוד רבים באוניברסיטה (מדעי המחשב, הנדסה, פיזיקה וכמובן מתמטיקה) דורשים לימ

שאלון להערכה עצמית במתמטיקה לקראת לימודי שנה א מדוע להתכונן לשנה א מסלולי לימוד רבים באוניברסיטה (מדעי המחשב, הנדסה, פיזיקה וכמובן מתמטיקה) דורשים לימ שאלון להערכה עצמית במתמטיקה לקראת לימודי שנה א מדוע להתכונן לשנה א מסלולי לימוד רבים באוניברסיטה (מדעי המחשב, הנדסה, פיזיקה וכמובן מתמטיקה) דורשים לימודי מתמטיקה בשנה א. אין מבחני כניסה לקורסים אלו, אולם

קרא עוד

א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש בגרות סט יולי 09 מועד קיץ ב שאלון CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף

א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש בגרות סט יולי 09 מועד קיץ ב שאלון CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש 3 CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף, E בהתאמה. לכן, הנקודה BE.3: לצלעות AE מחלקת את ו- AB ביחס של ע"פ נוסחת חלוקת קטע ביחס נתון

קרא עוד

Microsoft Word - עבודת פסח לכיתה י 5 יחל.doc

Microsoft Word - עבודת פסח לכיתה י 5 יחל.doc עבודת פסח במתמטיקה לכיתה י' (5 יחידות) תרגילים שבעבודה על החומר שנלמד בכיתה ומיועדים לחזרה יש לעשות לא פחות מ- תרגילים מכל פרק אלגברה פתור את מערכת המשוואות הבאות: y x 1 y y 1 x y m x 1 x עבור אילו ערכים

קרא עוד

Microsoft Word - vaidya.doc

Microsoft Word - vaidya.doc Preconditioners של וואידיה ברצוננו לפתור Axb כאשר המטריצה A היא מטריצה סימטרית חיובית (כל הערכים העצמיים שלה חיוביים) ודלילה (רוב הערכים בה הם אפס). דרך אחת לפתור מערכת לינארית כזאת היא הדרך הישירה: מציאת

קרא עוד

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשעד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, 635863 מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר 1 נתון: 1 תלמיד קנה 11 מחברות דקות ו- 4 מחברות עבות,

קרא עוד

תרגול 1

תרגול 1 תרגול rcsin d rcsin t d שאלה חשב את האינטגרלים המסוימים הבאים: sin cos d rcsin d sin cos d א ב ג פתרון שאלה סעיף א נציב dt sin d t cos עבור נקבל t cos cos עבור נקבל sin cos d tdt סעיף ב נפתור תחילה בעזרת

קרא עוד

פסגות ע"ש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה -

פסגות עש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה - פסגות ע"ש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה יחס פרופורציה וקנה מידה נוסחאות הכפל המקוצר ופירוק לגורמים פתרון משוואות, אי שוויונות ומערכת משוואות ממעלה ראשונה שאלות מילוליות משוואות ריבועיות שברים

קרא עוד

Microsoft Word - 28

Microsoft Word - 28 8-6-7-8 - פתרון מבחן מס' 8 (ספר לימוד שאלון 87) y M (, ) y מרכז המעגל החוסם את המשולש נמצא בנקודת חיתוך האנכים האמצעיים y y לצלעות המשולש: y M _, y y R M ( M) ( M) () R M y m 9 9 69 9 9 9 9 (ב) משוואת

קרא עוד

א"ודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t)

אודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t) א"ודח ב גרבימ הרש רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע ttt t r רשאכ ttt :עטקב תופיצר תורזגנ תולעב [ab]. יהי F תופיצר תורזגנ

קרא עוד

! 1! משוואות מסדר ראשו! (הפרדת משתני*, הומוגנית, לינארית) xyy = 1 x y xy 2 = 2xy 2 מצא את הפתרו' הכללי: x y y = 3 א) y ג) ב) ד) y tan x = y (1 ( x+ y

! 1! משוואות מסדר ראשו! (הפרדת משתני*, הומוגנית, לינארית) xyy = 1 x y xy 2 = 2xy 2 מצא את הפתרו' הכללי: x y y = 3 א) y ג) ב) ד) y tan x = y (1 ( x+ y !! משוואות מסדר ראשו! (הפרדת משתני*, הומוגנית, לינארית) tan ( a a z 0 a z s ds dt (רמז: cos d d ז) d ( ) d ( ) ח) ) מצא את הפתרונות המקיימי :. () 0 ( ). (). () 0 d ( ) d ( ) π. sin ln ) tan cos d cos d

קרא עוד

מתמטיקה של מערכות

מתמטיקה של מערכות מתמטיקה של מערכות פתרון לתרגיל נגזור את שני האגפים לפי ונקבל : ) ולכן נתון ש- אז א ) e e נתון ש- א ) נגזור את שני האגפים לפי ונקבל: e, ולכן ) e e e ונקבל: נחלק את שני האגפים ב- נתון ש- ו- וגם ש- פונקציות

קרא עוד

מספר זהות: סמסטר ב' מועד א' תאריך: 11102/4// שעה: 9:22 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר: אין מותר השימוש במחשבון פשוט בחינה בקורס: מבני נתונים מרצה: הדר בי

מספר זהות: סמסטר ב' מועד א' תאריך: 11102/4// שעה: 9:22 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר: אין מותר השימוש במחשבון פשוט בחינה בקורס: מבני נתונים מרצה: הדר בי מספר זהות: סמסטר ב' מועד א' תאריך: 11102/4// שעה: 9:22 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר: אין מותר השימוש במחשבון פשוט בחינה בקורס: מבני נתונים מרצה: הדר בינסקי הנחיות: יש לענות על כל השאלות. יש לענות על כל

קרא עוד

1 בגרות עח יולי 18 מועד קיץ ב שאלון x b 2 2 y x 6x שיעור ה- א x לכן, של קדקוד הפרבולה, ו-, מתקבל על ידי הנוסחה a. C(3, 9) ובהתאם, y. (3, 9) 2 C

1 בגרות עח יולי 18 מועד קיץ ב שאלון x b 2 2 y x 6x שיעור ה- א x לכן, של קדקוד הפרבולה, ו-, מתקבל על ידי הנוסחה a. C(3, 9) ובהתאם, y. (3, 9) 2 C 8 מועד קיץ ב שאלון 58 x b y x x שיעור ה- א x לכן של קדקוד הפרבולה ו- מתקבל על ידי הנוסחה a C( 9) ובהתאם y ( 9) C 9 C הם x C ( ) תשובה: שיעורי קדקוד הפרבולה B A y x x ב הישר y 5 חותך את הפרבולה בנקודות

קרא עוד

אוניברסיטת בן-גוריון בנגבNEGEV BEN-GURION UNIVERSITY OF THE ת.ד.,653 באר-שבעISRAEL 10584P.O.B. 653, BEER SHEVA , המזכירות האקדמית המרכז ללימודים

אוניברסיטת בן-גוריון בנגבNEGEV BEN-GURION UNIVERSITY OF THE ת.ד.,653 באר-שבעISRAEL 10584P.O.B. 653, BEER SHEVA , המזכירות האקדמית המרכז ללימודים אוניברסיטת בן-גוריון בנגבNEGEV BEN-GURION UNIVERSITY OF THE ת.ד.,65 באר-שבעISRAEL 058P.O.B. 65, BEER SHEVA 8 05, המזכירות האקדמית המרכז ללימודים קדם אקדמיים אלגברה - נוסחאות הכפל מקוצר גיליון תרגילים מס'

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב - חובלים

מבוא למדעי המחשב - חובלים אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב סמסטר ב' תשע"ב בחינת סיום, מועד ב',.02..9.7 מרצה: אורן וימן מתרגלים: נעמה טוויטו ועדו ניסנבוים מדריכי מעבדה: מחמוד שריף ומיקה עמית משך המבחן: שעתיים חומר

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

. [1,3] ו = 0 f(3) f(1) = עמוד 1 מתוך 6 דר' ז. אולחא מס' הקורס 9711 חדו''א הנ מכונות 1 f ( x) = ( x 1)( x 2)( x 3) c= f c = c (1,3), c תשובות I 1) פונ

. [1,3] ו = 0 f(3) f(1) = עמוד 1 מתוך 6 דר' ז. אולחא מס' הקורס 9711 חדו''א הנ מכונות 1 f ( x) = ( x 1)( x 2)( x 3) c= f c = c (1,3), c תשובות I 1) פונ . [,] ו 0 f() f() עמוד מתוך 6 ז. אולחא מס' הקורס 97 חדו''א הנ מכונות f ( ) ( )( )( ) f (,), תשובות I ) פונ' לכן קיים פתרון רציפה וגזירה בקטע כך ש 0 ) (? f ( ) +, ± ± 0.58 (, ),.58,.4 יש n פעמים להשתמש

קרא עוד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה 2-7012610-3 תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד ב' שם המרצה: ערן עמרי, ענת פסקין-צ'רניאבסקי חומר עזר:

קרא עוד

Microsoft Word - אלגברה מעורב 2.doc

Microsoft Word - אלגברה מעורב 2.doc תרגול אלגברה? ( ), (6 ) 6 9 נתון:. מהו ערכו של. () () () (). למה שווה? a ai. נתון: a + 9 + 6a () () 7 () () אף תשובה אינה נכונה?. ( ) ( + ) ( ) ( + ) ( + ) ( + ) ( + )( ) () () () (). נתון: + 0 z z z iz

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב מועד א' סמסטר ב', תשע"ג, משך המבחן: שעתיים וחצי חומר עזר: אסור הנחיות: וודאו כי יש בידיכם

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב מועד א' סמסטר ב', תשעג, משך המבחן: שעתיים וחצי חומר עזר: אסור הנחיות: וודאו כי יש בידיכם אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב מועד א' סמסטר ב', תשע"ג,.6.013 משך המבחן: שעתיים וחצי חומר עזר: אסור הנחיות: וודאו כי יש בידיכם 8 עמודי שאלון )כולל עמוד זה(. עליכם לכתוב את התשובות על

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527 kadman11@gmail.com

קרא עוד

Microsoft Word - ex04ans.docx

Microsoft Word - ex04ans.docx 1 אריאל סטולרמן סטטיסטיקה / תרגיל #4 קבוצה 03 Φ2. ההתפלגות הנורמלית (1) Φ2.2. Φ2.22. Φ1.5 1Φ1.5. Φ0. Φ5 1Φ5 1Φ4.417. Φ 1Φ 1Φ4.417. נתון: ~ 0,1 ( a )להלן חישוב ההסתברויות: 2.22 1.55 Φ1.55 Φ2.22 Φ1.55 1Φ2.22

קרא עוד

לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' (.Ⅰ

לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' (.Ⅰ -28- לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' 107-105(.Ⅰ 5 656 הסבר נדב יצא מביתו )נקודה (, צעד 5 ק"מ לכיוון מזרח, והגיע למסעדה

קרא עוד

שאלה 2. תכנות ב - CShell

שאלה 2. תכנות ב - CShell ביה"ס למדעי המחשב 4.2.2018 האקדמית נתניה מבחן מועד א' יסודות מערכות פתוחות סמסטר חורף, תשע"ח משך המבחן: שלוש וחצי שעות. יש לענות על כל השאלות. מותר השימוש בחומר עזר כלשהו, פרט למחשבים, (מחשבונים מותר).

קרא עוד

שיטות הסתברותיות ואלגוריתמים חוברת התרגילים 25 באוקטובר 2015 חוברת זו מכילה תרגילים נבחרים מהיסטוריית הקורס ופתרונם. בשעות האימון יוצג מבחר מהתרגילים

שיטות הסתברותיות ואלגוריתמים חוברת התרגילים 25 באוקטובר 2015 חוברת זו מכילה תרגילים נבחרים מהיסטוריית הקורס ופתרונם. בשעות האימון יוצג מבחר מהתרגילים שיטות הסתברותיות ואלגוריתמים חוברת התרגילים 5 באוקטובר 05 חוברת זו מכילה תרגילים נבחרים מהיסטוריית הקורס ופתרונם. בשעות האימון יוצג מבחר מהתרגילים בחוברת. מרחק בין התפלגויות קרבה בין התפלגויות עבור שתי

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F8F720E7F9E9E1E420EBEEE5FAE9FA203120E9E5ECE E646F63>

<4D F736F F D20F4F8F720E7F9E9E1E420EBEEE5FAE9FA203120E9E5ECE E646F63> הסברים לפרק כמותי : :úåðåëðä úåáåùúä 0 9 8 7 6 5 5 0 9 8 7 6 5. התשובה הנכונה היא: (). עלינו לקבוע איזה מהביטויים שבתשובות אינו זוגי. משום שהשאלה עוסקת בתכונת הזוגיות, ננסה ללמוד מהנתון על זוגיותם של x

קרא עוד

תרגיל 5-1

תרגיל 5-1 תרגיל 1 יחסי העדפה, פונקציות תועלת, עקומות אדישות וקווי תקציב כל השאלות להלן מתייחסות לצרכן שהעדפותיו מוגדרות על סלי צריכה של שני מוצרים. העדפות אלה הן רציונאליות (ז"א, מקיימות את תכונות השלמות והטרנזיטיביות).

קרא עוד

מקביליות

מקביליות תכונות שמורה Invariant Properties גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון 2 בדיקות מודל Checking( )Model מערכת דרישות מידול פירמול בדיקות מודל )Model Checking( מודל של המערכת תכונות פורמליות סימולציה

קרא עוד

מקומות גיאומטריים השתלמות קיץ הקדמה: נושא המקומות הגיאומטריים הינו מרכזי בתכנית הלימוד ל- 5 יח"ל. פרק זה מאגד בתוכו את כל המרכיבים של הגיאומטרי

מקומות גיאומטריים השתלמות קיץ הקדמה: נושא המקומות הגיאומטריים הינו מרכזי בתכנית הלימוד ל- 5 יחל. פרק זה מאגד בתוכו את כל המרכיבים של הגיאומטרי מקומות גיאומטריים השתלמות קיץ - 015 הקדמה: נושא המקומות הגיאומטריים הינו מרכזי בתכנית הלימוד ל- 5 יח"ל פרק זה מאגד בתוכו את כל המרכיבים של הגיאומטריה האנליטית: ישר, מעגל, אליפסה ופרבולה בראיה מוכללת נושא

קרא עוד

תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: כל הזכויות שמורות

תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: כל הזכויות שמורות תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: st.negishut@weizmann.ac.il תוכן העניינים מטרות התיק... 3 זמני עבודה משוערים... 3 החומרים והעזרים הדרושים... 4 רקע... 5 הצעה למהלך העבודה...

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מבוא לתכנות ב- JAVA תרגול 5 מה בתרגול מחרוזות מערכים דו ממדיים מחרוזות (Strings) מחרוזת היא רצף של תווים. immutable על מנת ליצור ולטפל במחרוזות נשתמש במחלקה String למחלקה String מתודות שונות שמאפשרות פעולות

קרא עוד

סט נובמבר 08 מועד מיוחד - פתרונות עפר.doc

סט נובמבר 08 מועד מיוחד - פתרונות עפר.doc נפתור את מערכת המשוואות y+ 3 = 5 5 7 3 2y + = 8 3 נארגן את המשוואה הראשונה 1/ 5/ y+ 3 5 = 5 1 y+ 3= 5(5 ) y+ 3= 25 5 8+ y= 25 /5 נארגן את המשוואה השנייה 3 1 3 / / / 2y 7 3 8 + = 1 3 1 6y+ 7 3= 24 7+ 6y

קרא עוד

HaredimZ2.indb

HaredimZ2.indb יחידה :31חופפים משולשים נחפוף משולשים ונוכיח תכונות של אלכסוני משולשים שווה שוקיים ואלכסוני המלבן. שיעור.1חופפים במשולש שווה שוקיים נחקור ונוכיח תכונות של משולש שווה שוקיים נתון משולש שווה שוקיים שבו.

קרא עוד

עבודת קיץ לקראת כיתה ט' - מצויינות מתמטיקה העבודה כוללת שאלות מכל הנושאים שנלמדו במהלך השנה. את חלק מהשאלות כבר פגשתם, וזו הזדמנות עבורכם לוודא שאתם י

עבודת קיץ לקראת כיתה ט' - מצויינות מתמטיקה העבודה כוללת שאלות מכל הנושאים שנלמדו במהלך השנה. את חלק מהשאלות כבר פגשתם, וזו הזדמנות עבורכם לוודא שאתם י עבודת קיץ לקראת כיתה ט' - מצויינות מתמטיקה העבודה כוללת שאלות מכל הנושאים שנלמדו במהלך השנה. את חלק מהשאלות כבר פגשתם, וזו הזדמנות עבורכם לוודא שאתם יודעים כיצד לפתור אותן. את העבודה יש להגיש במהלך השבוע

קרא עוד

אי שוויונים ממעלה ראשונה לארבע יחידות

אי שוויונים ממעלה ראשונה לארבע יחידות אי שיוונים ממעלה ראשונה ל יח"ל. נעמי ברנס/כהן. המחברות: מיטל מתלון/מיכאלי. רטל חדד/בן רחמים הנחיות לשימוש בחוברת "אי שויונים ממעלה ראשונה" לתלמידי יח"ל החוברת מיועדת ללימוד עצמאי למי שלא למד את הנושא.

קרא עוד

Limit

Limit פרק אינטגרל כפול לכן לפי משפט 55 )ראו גם את ההערה( שאלות :5 d cos( ) d [ ] [] שאלות עם פתרון שאלה 5 חשבו: פתרון 8 הפונקציה ) f ( ) cos( מתקיים: רציפה במלבן d cos( ) d d cos( ) d עדיף לחשב את האינטגרל השני:

קרא עוד

מקביליות

מקביליות תכונות בטיחות Safety Properties גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון 2 תזכורת: תכונות זמן ליניארי Linear Time Properties תכונות זמן-ליניארי מתארות קבוצת עקבות שהמערכת צריכה לייצר מכוונים ללוגיקה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation מבוא למדעי המחשב תירגול 6: כתובות ומצביעים 1 תוכנייה מצביעים מצביעים ומערכים, אריתמטיקה של מצביעים 2 3 מצביעים תזכורת- כתובות זיכרון הזיכרון כתובת התא #1000 #1004 #1008 ערך השמור בתא תא 10-4 לא מאותחל

קרא עוד

טיפים להצלחה במהלך הבחינה 1. בתחילת הבחינה קראו היטב את כל השאלות וסמנו לעצמכם את השאלות המועדפות על ידכם. קראו כל שאלה לפחות פעמיים, כדי שלא תחמיצו נ

טיפים להצלחה במהלך הבחינה 1. בתחילת הבחינה קראו היטב את כל השאלות וסמנו לעצמכם את השאלות המועדפות על ידכם. קראו כל שאלה לפחות פעמיים, כדי שלא תחמיצו נ טיפים להצלחה במהלך הבחינה 1. בתחילת הבחינה קראו היטב את כל השאלות וסמנו לעצמכם את השאלות המועדפות על ידכם. קראו כל שאלה לפחות פעמיים, כדי שלא תחמיצו נתון כלשהו.. אין צורך לענות על השאלות לפי סדר הופעתן.

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב.5.6 מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשע"ז בחינה סופית מועד א', מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: סמאח אידריס, ראמי עילבו

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב.5.6 מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשעז בחינה סופית מועד א', מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: סמאח אידריס, ראמי עילבו אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב.5.6 מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשע"ז בחינה סופית מועד א', 31.1.2017 מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: סמאח אידריס, ראמי עילבוני, דולב שרון הנחיות: 1. משך הבחינה: 120 דקות. 2. היציאה

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן # חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527

קרא עוד

תאריך פרסום: תאריך הגשה: מבנה נתונים תרגיל 5 )תיאורטי( מרצה ומתרגל אחראים: צחי רוזן, דינה סבטליצקי נהלי הגשת עבודה: -את העבודה יש לה

תאריך פרסום: תאריך הגשה: מבנה נתונים תרגיל 5 )תיאורטי( מרצה ומתרגל אחראים: צחי רוזן, דינה סבטליצקי נהלי הגשת עבודה: -את העבודה יש לה תאריך פרסום: 01.01.15 תאריך הגשה: 15.01.15 מבנה נתונים תרגיל 5 )תיאורטי( מרצה ומתרגל אחראים: צחי רוזן, דינה סבטליצקי נהלי הגשת עבודה: -את העבודה יש להגיש בזוגות. -העבודה חייבת להיות מוקלדת. -הקובץ חייב

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב מבוא כללי לתכנות ולמדעי המחשב 1843-0310 מרצה: אמיר רובינשטיין מתרגל: דין שמואל אוניברסיטת תל אביב סמסטר חורף 2017-8 חלק ב - מבוא לקריפטוגרפיה שיעור 5 (offset מונחים בסיסיים צופן קיסר (היסט,.1.2 1 Today

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 גישת ההעדפה הנגלית נושאי השיעור העדפה נגלית הפן התיאורטי הפן המעשי סטאטיקה השוואתית מדדי כמויות מיסים עקיפים לעומת מיסי גולגולת מדדי מחירים הקשרים בין המדדים השונים 2 הפן התיאורטי אנו צופים בסלים אותם

קרא עוד

שימו לב! יש לענות על כל השאלות בתוך טופס הבחינה, מחברות טיוטא הולכות לגריסה. על השאלות יש לענות במקום המיועד אחרי כל שאלה. תאריך הבחינה: שם

שימו לב! יש לענות על כל השאלות בתוך טופס הבחינה, מחברות טיוטא הולכות לגריסה. על השאלות יש לענות במקום המיועד אחרי כל שאלה. תאריך הבחינה: שם שימו לב! יש לענות על כל השאלות בתוך טופס הבחינה, מחברות טיוטא הולכות לגריסה. על השאלות יש לענות במקום המיועד אחרי כל שאלה. תאריך הבחינה: 26.01.2018 שם המרצים: דר' אלה שגב, דר' יובל ביתן שם הקורס: מבוא

קרא עוד

Algorithms Tirgul 1

Algorithms Tirgul 1 - מעגלי אוילר ומסלולי אוילר תרגול 1 חידה: האם אפשר לצייר את הציורים הבאים בלי להרים את העיפרון מהנייר? 1 קצת אדמיניסטרציה אופיר פרידלר ophir.friedler@gmail.com אילן כהן - ilanrcohen@gmail.com שעות קבלה

קרא עוד

rizufim answers

rizufim answers ÌÈÙÂˆÈ מדריך למורה פעילות זו היא פעילות חקר לבדיקת כל אפשרויות הריצוף שבהן סידור מצולעים סביב קודקוד הוא זהה. המצולעים שבהם ישתמשו התלמידים הם: משולש שווה צלעות, משושה משוכלל וריבוע - כולם בעלי צלע באותו

קרא עוד

ex1-bash

ex1-bash ביה"ס למדעי המחשב סמסטר חורף תשע"ח 13.12.2017 יסודות מערכות פתוחות פתרון תרגיל מס' 7 המכללה האקדמית נתניה שימו לב: כל ההערות שבתחילת תרגילים 1-6 תקפות גם לתרגיל זה. הערה 1: החל מתרגיל זה והלאה, בכל פעם

קרא עוד

תוכן העניינים: פרק צמצומים ומימושים של פונקציות בוליאניות... 2 צמצומים של פונקציות באמצעות מפת קרנו:...2 שאלות:... 2 תשובות סופיות:... 4 צמצום

תוכן העניינים: פרק צמצומים ומימושים של פונקציות בוליאניות... 2 צמצומים של פונקציות באמצעות מפת קרנו:...2 שאלות:... 2 תשובות סופיות:... 4 צמצום תוכן העניינים: פרק 2 3 צמצומים ומימושים של פונקציות בוליאניות 2 צמצומים של פונקציות באמצעות מפת קרנו: 2 שאלות: 2 תשובות סופיות: 4 צמצום באמצעות שיטת 6:QM שאלות: 6 תשובות סופיות: 7 מימושים בעזרת פונקציות

קרא עוד

תכנות דינמי פרק 6, סעיפים 1-6, ב- Kleinberg/Tardos סכום חלקי מרחק עריכה הרעיון: במקום להרחיב פתרון חלקי יחיד בכל צעד, נרחיב כמה פתרונות אפשריים וניקח

תכנות דינמי פרק 6, סעיפים 1-6, ב- Kleinberg/Tardos סכום חלקי מרחק עריכה הרעיון: במקום להרחיב פתרון חלקי יחיד בכל צעד, נרחיב כמה פתרונות אפשריים וניקח תכנות דינמי פרק 6, סעיפים -6, ב- Kleinberg/Tardos סכום חלקי מרחק עריכה הרעיון: במקום להרחיב פתרון חלקי יחיד בכל צעד, נרחיב כמה פתרונות אפשריים וניקח בסוף את הטוב ביותר. סכום חלקי sum) (subset הקלט: סדרה

קרא עוד

Microsoft Word - c_SimA_MoedA2006.doc

Microsoft Word - c_SimA_MoedA2006.doc מבוא למדעי המחשב בחינת מועד א', סמסטר א' תשס"ו,..006 מרצה: מתרגלת: גב' יעל כהן-סיגל. גב' ליאת לוונטל. משך המבחן: שעתיים וחצי. חומר עזר: מותר כל חומר עזר, מלבד מחשב. הנחיות:. יש לענות על כל השאלות.. קראו

קרא עוד

Tutorial 11

Tutorial 11 מבוא לשפת C תרגול 8: מערכים רב-ממדיים תרגילים בנושא מערכים ורקורסיה מבוסס על השקפים שחוברו ע"י שי ארצי, גיתית רוקנשטיין, איתן אביאור וסאהר אסמיר עבור הקורס "מבוא למדעי המחשב" נכתב ע"י טל כהן, עודכן ע"י

קרא עוד

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה יש לפתור את כל השאלות עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות על דפים משובצים. רשמו את שמכם על כל אחד מהדפים הפתרונות יוגשו אחרי חופשת הפסח. מומלץ לכתוב דואר אלקטרוני, Whatspp כאשר נתקלים בקושי. מישהו

קרא עוד

בגרות עז יולי 17 מועד קיץ ב שאלון ,000 א. ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב-. 25% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי,

בגרות עז יולי 17 מועד קיץ ב שאלון ,000 א. ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב-. 25% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי, ,000 א ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב- 5% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי, 5% לכן, המחיר החדש הוא: 5,000 00 5 5 00 שקלים ממחירו הקודם 0005 תשובה: מחיר הספה לאחר ההתייקרות הוא

קרא עוד