"עשר בריבוע", כיתה ז' - מדריך למורה 1. משתנה וביטוי אלגברי 1. משתנה וביטוי אלגברי רקע הפרק "משתנה משתנה וביטוי אלגברי" פותח את השנה ואת לימוד האלגברה.

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download ""עשר בריבוע", כיתה ז' - מדריך למורה 1. משתנה וביטוי אלגברי 1. משתנה וביטוי אלגברי רקע הפרק "משתנה משתנה וביטוי אלגברי" פותח את השנה ואת לימוד האלגברה."

תמליל

1 רקע הפרק "משתנה משתנה וביטוי אלגברי" פותח את השנה ואת לימוד האלגברה. בפרק אנו עוסקים תחילה בחוקיות. מהי חוקיות? המושג חוקיות, REGULARITY באנגלית, הוא מושג בסיסי להבנת תופעות טבע, רוב התופעות במדע וכן התנהגות של בני אדם. חוקיות מתבטאת בתופעה החוזרת על עצמה לפי דגם קבוע. קביעות בצורה כלשהי מאפיינת חוקיות. תכונה משותפת לאיברי קבוצה, קשר קבוע בין איברים סמוכים בסדרה, רצפים - כל אלה הם דוגמאות לתופעות שקיימת בהן חוקיות. מושגים קשורים לחוקיות הם עקביות, הכללה וקשרים קבועים. חוקיות חלה על כל התופעות הטבעיות, החל בעונות השנה וכלה במבנה החי והדומם. החוקים המתמטיים, הסכמי כתיבה, אלגוריתמים ושיטות חישוב הם דוגמאות של נושאים במתמטיקה שחלה עליהם חוקיות. מבנה המספר, פעולות, גאומטריה ועוד, מבוססים על עקביות, כלומר על דגם החוזר על עצמו. דוגמאות: עשר שווה עשר יחידות, מאה שווה עשר עשרות...; הוספת 1 לקבלת מספר עוקב; נוסחת סכום הזוויות במצולע. כאשר עוזרים לתלמידים לגלות, לזהות ולייצר חוקיות ולהשתמש בה, מאפשרים להם להבין את סביבתם ואת העולם שכולנו חיים בו. באמצעות העיסוק בנושא החוקיות, הפרק עוסק גם בהצגת כללים בעזרת משתנים. חלק זה מקדם גם לימוד של הכללה באמצעות משתנים וגם מהווה חזרה על נושאים שנלמדו בבית הספר היסודי. אלה מהווים בסיס חשוב ללימוד בהמשך. מומלץ להקדיש לפרק כ- 7 שעות. 1

2 מבנה הפרק מדור א. קשרים בקבוצות: שיעור כפול מדור ב. המשתנה: שלושה שיעורים ב. 1 הגדרת המשתנה ב. 2 מציאת קשר בין איבר לבין מקומו בסדרה נתונה ב. 3 מציאת איברים של סדרה על-ידי הקשר בין איברים סמוכים ב. 4 מציאת איברים של סדרה על-ידי קשר בין איבר לבין מקומו מדור ג. ביטויים אלגברים: שני שיעורים ג. 1 הגדרה ג. 2 הצבת מספרים בביטויים אלגבריים ג. 3 ביטויים שווים מיומנויות: מציאת חוקיות בסדרה של מספרים בסדרה של ציורים מוכנים להמשיך תרגילים נוספים ממשיכים בתרגול מה למדנו? היסטוריה: Al Khwarizmi שלושת המדורים של הפרק הם השלבים להקניית המושג "משתנה". במדור הראשון מוצגת חוקיות, ומובאות דוגמאות של חוקיות. במדור השני נחשפים למושג "משתנה" ומתחילים להשתמש בו במסגרת של סדרות. במדור זה התלמידים מתייחסים לסדרה בהיבטים שונים: קשר בין איברים סמוכים, קשר בין איבר לבין מקומו בסדרה. מובן שאין מדובר בהכללה ובחקירה של סדרה כמו בכיתות י"א ו-י"ב, אלא בתרגול ראשוני שמטרתו לפתח מיומנויות הסתכלות וחישוב. למשל, מה נתון: סדרה? קשר בין איברים סמוכים? קשר בין איבר לבין מקומו בסדרה? מה צריך למצוא: קשר בין איברים סמוכים? קשר בין איבר לבין מקומו בסדרה? המדור השלישי מהווה חשיפה ראשונה לשני מושגים המרכזיים הנלמדים השנה: ביטוי אלגברי והצבה. בהמשך, בעיקר בפרקים 4 ו- 5, התלמידים ישתמשו במושגים האלה לפתור משוואות ושאלות מילוליות. 2

3 מדוע הוחלט להתחיל בפרק זה? נימוקים מתמטיים בכיתה ז' התלמידים רוכשים מושגים חדשים, כגון: משתנה, שימוש במשתנה, ביטויים אלגבריים, משוואות, פונקציות והסכמי כתיבה. הנוכחות של החוקיות בכל הנושאים הללו מהווה גורם מאחד, לכן אנו מתחילים בהבנת מושג זה, ונשתמש בו בהמשך. חלק מהתכנים ידועים כ"חוקים". אפשר לומר שחוק הוא "חוקיות מבוססת". גורם משותף לכל אחד מהיבטי האלגברה המתוארים במבוא הוא יכולתם להוביל להכללות. הכללה מבוססת על מציאת גורם קבוע בתופעה, כלומר על מציאת חוקיות. דרך נוחה לבטא הכללות היא השימוש במשתנה. הוראת המושג "חוקיות", ובעיקר הצגה ראשונה של סדרות, מובילה למושג "משתנה" ומכאן לביטוים אלגבריים. להלן כמה יישומים של חוקיות בפרקים שבספר. הסכמים של סדר הפעולות הצגת פתרון כללי של משוואות לפי המבנה שלהן ax + b = cx + d ; ax = b ; a + x = b נוסחאות בגאומטריה הגדרת פונקציות על-ידי קשר קבוע בין שני משתנים. )בהמלצת תכנית הלימודים החדשה( נימוקים דידקטיים אחד המכשולים העיקריים בלמידת האלגברה הוא התפקיד והמעמד השונים של הסימן שווה )=( באריתמטיקה )חשבון( ובאלגברה. מבחינת רוב התלמידים בבית-הספר היסודי, הסימן "=" מציין באריתמטיקה "תוצאה של פעולה" על-ידי מהלך דינמי. לדוגמה, בתרגיל = 8 3,5 + מוסיפים 3 ל- 5 ומקבלים.8 זהו ההיבט הפרוצדוראלי של הסימן "=". באלגברה הסימן "=" מראה קשר של שוויון בין שני ביטויים. לדוגמה: + 5 x 3x. + 5 = 2x + המצב הוא סטטי. כל ביטוי הוא "אובייקט" מתמטי בפני עצמו. התלמידים אינם מבינים "מה לעשות" מול סוג זה של אובייקט מתמטי. אפשר לבצע פעולות על כל אחד מהביטויים' כאילו הם מספרים, ותכונות השוויון מאפשרות להחליף ביטוי בביטוי השווה לו. לדוגמה, = 0 5) + (3x (3x + 5) )כי לכול A מתקיים = 0 A.)A בשוויון זה אפשר להחליף את הביטוי + 5 3x בביטוי + 5 x.2x + הצבת מספר במקום המשתנה היא פעולה הדומה לשוויון. הצגתה "שוברת" את הרגלי התלמידים ומתחילה 3

4 4 את התהליך של הבנת תפקיד השוויון באלגברה. בפרק "ביטויים אלגבריים ושוויונות" ימשיכו התלמידים את התהליך. חיפוש של חוקיות וריבוי אפשרויות של פתרון מאפשרים לתלמידים להפעיל היגיון, ובכך האלגברה לא נראית כאוסף של אלגוריתמים. הצורך בבדיקה של השערות נותן לתלמידים הרגלים נחוצים לפתרון משוואות ושאלות מילוליות. נימוקים פדגוגיים המשימה הראשונה בהוראת האלגברה היא להוביל את התלמידים להבנת תפקיד האות. האות באלגברה יכולה להיות 1 משתנה 1 - כמו בסדרות; 2 נעלם 2 - כמו במשוואות; 3 פרמטר 3 - כמו במשוואות ובפונקציות. )בשלב זה של הלימוד לא עוסקים עדיין בפרמטרים.( בכל ההיבטים האלה האות באה להחליף מספר, והיא כלי להכללה. )כמובן, בכיתה ז' איננו מלמדים בצורה פורמלית את התפקידים השונים של האות.( כל מושג הנלמד בפרק מוצג תחילה דרך השימושים בו בשפה של התלמידים. לכן בפעם הראשונה מוצג השימוש באות במקום מספר כאיבר בסדרה מספרית. הדבר מוביל לבניית ביטויים אלגבריים ואחר-כך למושג "משוואה". הצורך באות מובן כשמתארים קשרים שונים. בעבר הוקדש זמן רב לחזרות על מספרים, על פעולות אריתמטיות ועל לימוד מספרים מכוונים. חלק מהתלמידים איבדו עניין )"שוב שברים!"(. ברוב המקרים להוראת נושאים אלה הוקדשו כמעט שליש מהשעות. התלמידים ראו את האלגברה רק דרך פתרון משוואות ואלגוריתמים. תחילת הלימוד באלגברה מגבירה את המוטיבציה ומצמצמת את הזמן )כנדרש בתכנית הלימודים החדשה( המוקדש למספרים, לפעולות אריתמטיות ולמספרים מכוונים. הכנסת האותיות גורמת להסתכל על הנושאים שנלמדו בבית ספר יסודי מזווית חדשה והופכת את הלמידה לפחות טכנית, וכך גוברת המוטיבציה של התלמידים בלימוד הנושאים הבאים. ארגון ההוראה כאמור במבוא הכללי, אי-אפשר לבצע את כל ה המובאות בפרק. האייקונים עוזרים למורים להתאים את בחירת ה לרמת הכיתה. אפשר לוותר על ה "נוצה" בכיתות מתקדמות. בכיתות חלשות כדאי לשקול בחירה של "אתגר". ה באייקון "משולש" מומלצות לכל הכיתות, אך אפשר לבצע רק מספר סעיפים ב אלה לפי רמת הכיתה. בפרק זה, ובעיקר ב במדורים א' ו- ב', מומלץ להשתמש בלוח מחיק )דף לבן בתוך מגן-דף, ]ניילון[ שכותבים עליו בטוש נמחק(. ב"תרגילים נוספים" מופיעות המיועדות לחזרות או לבחנים. הדורשות יותר זמן מופיעות ב"ממשיכים בתרגול".

5 מושגים ומונחים המושגים והמונחים הנלמדים בפרק: קבוצות, איבר, קשר בין איברים, חוקיות, קשר קבוע, זוגות מספרים, סדרה, איבר ראשון, אות, ערך של אות, משתנה, ביטוי אלגברי, ביטוי מספרי, הצבה, ערך הביטוי. מטרות התלמידים ידעו: אלמצוא תכונה משותפת לאיברים של קבוצה; בלזהות סדרת מספרים; גלהשתמש באות כמייצגת מספר: מושג המשתנה; דלמצוא את הקשר בין שני איברים סמוכים בסדרה נתונה; הלמצוא את הקשר בין איבר לבין מיקומו בסדרה נתונה; ולמצוא את הסדרה כאשר נתון הקשר בין שני איברים סמוכים; זלמצוא את הסדרה כאשר נתון הקשר בין איבר לבין מיקומו; חלמצוא חוקיות בטבלת מספרים; טלמצוא חוקיות בסדרה של תרגילים; ילמצוא חוקיות בלוחות מספרים; אילהבין את משמעות המושג ביטוי אלגברי ; ב ילבטא תכונה בעזרת ביטוי אלגברי; ג ילמצוא ביטוי אלגברי המתאים למצב נתון; ד ילתרגם ביטויים כמו "מכפלה של", "סכום של", "מנה של", "הפרש של" ושילוב של ביטויים אלו; וטלתרגם ביטויים למספרים מיוחדים, כגון: "מספר עוקב", "מספר זוגי", "מספר אי-זוגי"; זטלהציב מספרים בביטויים אלגבריים; ז ילמצוא ערך של ביטוי אלגברי; חילזהות ביטויים אלגבריים שווים; טילתרגם שאלות מנוסח מילולי לצורה אלגברית באמצעות מספרים ואותיות. ציוד כרטיסיות עם מספרים, לוחות שנה. 5

6 השיעור בספר הלימוד מגלים ולומדים עמ' 1 א. קשרים בקבוצות מגלים )עמ' 1( 6 בפעילות מוצגת קבוצה)סדרה( של ציורים, והתלמידים מתבקשים לחקור חוקיות בין איברי הקבוצה. המושג "קבוצה" הוא מושג בסיסי במתמטיקה, ואף-על-פי שבתכנית הלימודים אין התייחסות להגדרה המתמטית המדויקת של המושג, הפרק נפתח בהצגת החוקיות באמצעות הקבוצות במובן האינטואיטיבי. סדרה זו נבחרה מכמה סיבות: היא פשוטה; אפשר לתאר אותה באופנים שונים )מספר העיגולים עולה / מספר העיגולים זוגי / מוסיפים בכל פעם שני עיגולים(; היא מציגה מספר מושגים מרכזיים בפרק: איבר, קבוצה,סדרה, ומקום איבר בסדרה ; היא מאפשרת להבדיל בין שני סוגי הקשרים שבסדרה: 1 הקשר 1 בין איבר לבין האיבר הבא אחריו )מוסיפים 2 עיגולים(; 2 הקשר 2 בין איבר לבין מקומו בסדרה )כופלים את מספר המקום ב-, 2 ומתקבל מספר העיגולים(. קבוצה: המושג קבוצה הוא מושג כללי במתמטיקה, כי תמיד אפשר ליצור קבוצה על-בסיס תכונה משותפת, ולכן אנו מתחילים בתיאור קשר בקבוצה. מומלץ להגדיר את המושג כאוסף של אובייקטים בעלי תכונה משותפת. למשל, בפעילות הגילוי מדובר באוסף של ציורים שבכולם מופיעים עיגולים המסודרים בשתי שורות. תלמידים יכולים למצוא תכונות משותפות נוספות לאיברי הקבוצה. הקשר בין איברים של קבוצה מוביל להבנת תכונה משותפת, שמהווה בסיס לתיאור קשרים אחרים. ישנן קבוצות שהחוקיות בין איבריהן קשה לתיאור )או לא קיימת כלל( וכל מה שמייחד את איבריהן הוא עצם השיוך לאותה הקבוצה. זה מצב קיצוני יחסי, ואפשר להתייחס אליו בכיתות חזקות במיוחד. סדרה: ההבדל המהותי בין "קבוצה" לבין "סדרה" הוא שאיברי הסדרה מסודרים לפי סדר מסוים, ואילו באיברי הקבוצה אין חשיבות לסדר. נוסף על כך, בקבוצה כל איבר מופיע פעם אחת בלבד ובסדרה - לאו דווקא. אין צורך לההסביר לתלמידים את המושג "קבוצה" )הוא אינו בתכנית הלימודים( ואת ההבדל בין קבוצה לבין סדרה. בדרך כלל לומדים סדרות שיש חוקיות מתמטית בין איבריהן השונים. כמו-כן קיימות סדרות שאין בהן חוקיות מתמטית כזו, וכל איבר מאופיין על-ידי מקומו בלבד. זהו מקרה מיוחד נוסף שאפשר להציגו בפני תלמידים חזקים. למשל, בסדרה שאיבריה )לפי הסדר( הם חתול, בית, ירוק, סבון, אין חוקיות )מתמטית או אחרת(, ואיבריה מוגדרים באמצעות מקומם בסדרה. בסעיף ב' התלמידים מתבקשים למצוא קשר בין שני איברים עוקבים ולתאר אותו. חשוב מאוד לבקש מתלמידים תיאור מדויק של הקשר שהם מוצאים, ולהשתמש במושגים מתמטיים מדויקים. מומלץ לתאר

7 את הקשר בכתב ולבקש להקריא את התיאור שכתבו, כדי לאפשר לתלמידים רכישת שפה מתמטית נכונה המובילה להבנה מעמיקה של המושגים. באמצעות תיאור הסדרות אנו מובילים את התלמידים לצורך באות לתיאור איבר כללי )ללא השימוש במושג( ובהמשך לצורך בביטויים אלגבריים. הערה: יש לשים דגש על ריבוי של דרכים לתאר אותו הקשר, כדי למנוע תפיסה שגויה, שקיימת רק דרך אחת נכונה לתיאור חוקיות או קשר בין איברי קבוצה/סדרה. בפעילות עוסקים בקשר בין שני איברים עוקבים בסדרה, אשר בהמשך הלימודים הכרחי להבנה ולהגדרה רקורסיבית של סדרות. יש להניח שכבר בשלב הזה תלמידים ישימו לב לקשר נוסף שקיים קשר בין איבר לבין מקומו בסדרה. זהו קשר חשוב נוסף אשר יידון בהמשך. לומדים )עמ' 1( בחלק זה מוצג המושג "חוקיות" כקשר עקבי בין איברי הקבוצה. זו אחת ההגדרות האינטואיטיביות של המושג, המאפשרת להבין את נחיצות המושג ואת יתרונותיו האופרטיביים בפתרון שאלות. מומלץ לתרגל את המושג בתרגילים המופיעים בהמשך ולשים דגש על תיאור החוקיות במושגים מתמטיים מתאימים. חשוב להדגיש שוב כי בפרק נעשה שימוש במונח "קבוצה" במובן האינטואיטיבי שלו, במשמעות "אוסף", ולא במסגרת של תורת הקבוצות )שאינה מופיעה בתכנית הלימודים(. שימוש במושג מאפשר לדבר על "קשר בין איברים" ובהמשך להגיע לתיאור הקשר באמצעות ביטויים אלגבריים. בתרגול מוצגים סוגים שונים של קשרים. אפשר להרחיב ולבקש מהתלמידים למצוא דוגמאות נוספות. חלק מהתרגילים מהווים הזדמנות לחזור על החומר שנלמד בבית-הספר היסודי. מטרת ה הקלות 4-1 היא להראות איך בנויה סדרה, ולאמן את התלמידים בשימוש באוצר המילים. בכיתות בינוניות וחזקות מומלץ לבצע רק את ה 5 4, ו- 7. אפרצוף שמח ולאחריו פרצוף עצוב. בפרצוף שמח. ג 8 - עצוב שמח. כל הציורים האי-זוגיים שמחים וכל הזוגיים עצובים. דציור מספר 567 הוא פרצוף שמח, ציור מספר פרצוף עצוב. מטרת סעיף זה היא להראות שחוקיות מאפשרת לדעת מה מאפיין איבר, בלי לצייר או לכתוב בפועל את הסדרה, וזאת בעזרת שאלה של מספרים גדולים )אין צורך לצייר 567 פרצופים(. המשימה מובילה להבחנה בין מאפיינים אפשריים של איברים: צבע, זוגיות או אי-זוגיות, מספר השורה, מספר איברים בשורה. ה 10, כתום. זוגיים; ד אי-זוגיים; ג ב 5; אתכלת; 1 2 7

8 סדרת המספרים הריבועיים מיוצגת על-ידי ציורים. מאוחר יותר יראו התלמידים תצוגות אחרות של אותה סדרה. אבמבנה הראשון יש ריבוע אחד, במבנה השני ארבעה, ובמבנה השלישי תשעה; בבכל מבנה מספר הריבועים הוא מספר המבנה בריבוע; גבמבנה הרביעי 16 ריבועים, ובמבנה השישי 36 ריבועים. הסדרה היא תצוגה שונה של סדרת "המספרים המשולשים". אפשר לתאר אותה באופנים שונים. אריבוע אחד עם פרצוף; ב בכל ציור נוספת שורה שיש בה ריבוע אחד יותר מאשר בשורה מעליה. אפשר גם לומר שבכל ציור מספר השורות שווה למספר הציור, או שמספר הפרצופים בכל ציור הוא סכום המספרים הטבעיים מ- 1 עד מספר הציור. 3 4 ג 15. סדרה זו היא בסיס האריתמטיקה. בסדרה המספר הראשון הוא 0, ובהמשך מופיעים המספרים הטבעיים. התלמידים צריכים להבין שבמקרה זה 0 הוא מספר "נורמלי". א 4 ; ב בכל ציור נוספת קובייה אחת; ד בכל ציור מספר הקוביות בציור קטן ממספר הציור ב- 1. בדגם החוזר על עצמו בסדרה - יש 3 צורות. עד המקום ה- 12, הדגם חוזר על עצמו 4 פעמים. לכן במקום ה- 13 יהיה משולש, הצורה הראשונה בדגם. תכונה אחת: כולם מצולעים. תכונות נוספות: לכולם 7 צלעות, 7 זוויות, 7 קדקודים לומדים )עמ' 3( כאן מתייחסים למושג "חוקיות" בקבוצת מספרים. המושג אינו חדש לתלמידים, שכן חקר חוקיות בקבוצת המספרים הוא חלק מתכנית הלימודים בכיתות השונות של בית הספר היסודי. הפרק מכין את התלמידים לקראת ביצוע ההכללה האלגברית, באמצעות תיאור החוקיות על-ידי משתנים )אותיות(. גם כאן חשוב לשים לב לשימוש נכון בשפה המתמטית שתסייע להגיע להכללה ולחשיבה אלגברית בהמשך. התלמידים מגלים קשר בין כל האיברים בקבוצה של מספרים. הקשרים שתלמידים יכולים לגלות: כל המספרים זוגיים, כל המספרים הם שלמים, שלמים גדולים מ- 10, כולם מתחלקים ב 3, כולם מתחלקים ב- 6. מומלץ לבקש שיעלו את מרב ההשערות, וכדאי לכתוב אותן על הלוח. מומלץ לדון בכיתה לגבי נכונות ההשערות ולהתמקד בדרכים לבדוק אם ההשערה נכונה או לא. רצוי להדגיש שאין תשובה נכונה אחת, ולעודד תלמידים למצוא רעיונות יצירתיים רבים ככל האפשר. כל השברים שווים לחצי. זו הזדמנות לבדוק אם התלמידים יודעים כללי צמצום והרחבה

9 ב מופיעות קבוצות מתחומים שונים ובייצוגים שונים )תיאור מילולי, ציור, מספרים(. ייתכנו תשובות שונות. גם ב אלה, כמו במשימה 8, חשוב להתמקד בנכונות ההשערות ובדרכי הבדיקה. האותיות שיש להן אות סופית. האיבר הנוסף הוא האות פ'. המילים בסעיף א' והמספרים בסעיף ג' הם פולינדרומים )אפשר לקרוא אותם משמאל לימין ומימין לשמאל(. הרעיון המשותף לכל הסעיפים הוא סימטריה. משימה פתוחה. גם אם בין איברי הקבוצה שבנו התלמידים אין קשר הנראה לעין, השייכות לקבוצה היא קשר. דוגמה לבניית סדרת מספרים לפי כללים נתונים. הסדרה המתקבלת היא , 17, 10, 3, זוהי סדרה חשבונית. בשלב זה אין מקום להזכיר את המושג. משימה הפוכה ל קודמות. כאן על התלמידים להתאים את איברי הקבוצה לתכונה הרשומה. - 1 ב. - 2 ח. - 3 ה. - 4 ג. - 5 א. - 6 ז. - 7 ד. - 8 ו ב על התלמידים להמשיך את סדרות המספרים, לאחר שמצאו את החוקיות. רצוי לדון בכיתה כיצד למצוא את האיברים החסרים. חסרים גם איברים בתוך הסדרה וגם האיבר הראשון. אפשר לראות שהאיבר השלישי גדול מהאיבר השני ב- 1, וכן גדול מהאיבר השני פי 2. על-ידי ניסוי וטעייה )הוספת 1 או כפל ב- 2 כדי להגיע לאיבר הרביעי החסר ואחריו לאיבר החמישי הנתון(, מתברר שהחוק הוא כפל ב- 2. כדי למצוא את האיבר הראשון יש לחלק ב- 2 את האיבר השני, נקבל שהאיבר הראשון הוא 1. 2 אפשר למצוא כמה תכונות משותפות ולהוסיף איברים בהתאם. דוגמאות: ג כפולות של 6. ד מחלקים של 12. ה מספרים ראשוניים ב נדרשים התלמידים למצוא איברים השייכים לקבוצה, על-פי תכונה נתונה, אחת בתחום המספרי ואחת הקשורה לגאוגרפיה. מומלץ לבצע את משימה 21 בכיתה ולתת את משימה 22 כשיעורי בית. לאחר ניתוח של סדרות ב התלמידים נדרשים לבנות סדרות לפי אילוצים. מומלץ לבצע את המשימה בכיתה.,26,32,38,44 50 א 10, ;50, 40, 30,20 ב פיצוחים הפעם נתון האיבר האחרון, והסדרה מבוססת על פעולת חילוק , 40, 20, 10, 5, 2.5, אפשר להרחיב את המשימה ולבקש לבנות סדרות שונות על-ידי בחירת מספר באיברים בסדרה. הדבר יכוון למספרים קטנים מ- 1. אפשר גם לבקש לבנות סדרות דומות, שהאיבר האחרון בהן הוא 1024,560 או.2048 הסדרה מתחילה בשברים וממשיכה במספרים שלמים. א 9; 3, 1, ב כל אבר מתקבל על-ידי כפל האיבר הקודם ב

10 משימת אתגר. בסדרה ההפרש בין שני איברים סמוכים הולך וגדל. = 16 1 = אפשר גם לומר שכל איבר שווה לאיבר הקודם + מקומו של האיבר הקודם. ב 36,.60,51,43 ג דוגמה:.12, 8, 5, 3, 2 המשבצות המסומנות הן המספרים + 1 (1 + 2n)2 n). = (,0,1,2 בכל תא מודגש המספר גדול ב- 4 מהמספר בתא המודגש שלפניו , 7, 11, 15, הטעות: 26 במקום לומדים )עמ' 7( בחלק זה מדובר בחוקיות בין שתי קבוצות, ולא בחוקיות בקבוצה אחת. יש להדגיש שבמקרה זה אין חשיבות לסדר בין השורות, ואפשר לזהות את החוקיות גם כאשר השורות אינן מסודרות לפי סדר עולה או יורד. יש לשים דגש על מגוון התיאורים של קשר: תיאור מילולי, תיאור באמצעות מספרים וגם תיאור כללי שיוביל בהמשך לכתיבת ביטוי אלגברי ולפונקציות. משימת יישום פשוטה שאפשר לפתור בעל-פה. במשימה זו מוצגות סדרות המופיעות בטבלאות מספרים. למרות הפשטות המשימה היא הקדמה לפונקציות שיילמדו מאוחר יותר בשנה. טבלה - 1 המספרים בטור ב' הם ריבועים של המספרים בטור א'. טבלה - 2 המספרים בטור א' גדולים מהמספרים בטור ב' פי 2. טבלה - 3 המספר בטור ב' גדול מהמספר בטור א' ב- 3. אפשר לפתור את המשימה בעל-פה. קבוצות של זוגות מספרים או של זוגות של צורות הן קבוצות מיוחדות, כאשר אותה חוקיות חלה על כל זוג. קשר זה מוביל לפונקציות. בסעיף א' של המשימה על התלמידים להעלות השערות ולבדוק אותן. הפעלת מיומנויות אלו היא אחת מהמטרות של הפרק. התלמידים יכולים לבדוק את השערותיהם על-ידי סעיף ב'. עמודות א'-ד' קשורות לפעולות. עמודה ה' קשורה למבנה המספר. חשוב להראות שכאשר חוקרים זוגות של מספרים, אין בהכרח סדר בין הזוגות. א,3-5 ב - 2 ג - 1 ד - 4 ה

11 ב. המשתנה ב. 1. הגדרת המשתנה מגלים )עמ' 8( התלמידים חוקרים סדרת מספרים )סדרה חשבונית(. המטרה היא לרשום קשר בין האיברים הסמוכים של הסדרה באמצעות ביטוי אלגברי. )בהמשך נעסוק בקשר שבין איבר בסדרה לבין מקומו.( בפעילות משולבים מספר תיאורים של הקשר בין האיברים הסמוכים בסדרה, ועל התלמידים לקשר בין התיאורים השונים: תיאור באמצעות מספרים, תיאור מילולי ותיאור באמצעות ביטוי אלגברי. הבנת הקשרים בין התיאורים השונים עשויה לסייע באופן מיוחד להבנת הכללת התהליך ולפיתוח החשיבה האלגברית, ולכן חשוב להתעכב על המעבר בין התיאורים השונים. ייצוג של המשתנה באמצעות ריבוע מקשר בין הנלמד בבית הספר היסודי לבין לימודי האלגברה. בהמשך אות בתפקיד המשתנה תחליף את הריבוע. אחד הקשיים העלולים להתעורר בשלב הזה הוא ההבנה שריבוע יכול לייצג מגוון של מספרים תלוי באיזה איבר מדובר. זאת בניגוד לתפקיד האות, הנלמד בבית-הספר היסודי )האות שימשה כנעלם ויכלה לקבל ערך אחד בלבד(. הסיבה שהאות כמשתנה נלמדת כבר בפרק הראשון, היא כי ההבנה מסייעת ללימודים בהמשך. כאשר נתמקד בתפקיד של האות כנעלם במשוואות שתידרש בהן הבנת עקרונות נוספים, כגון עקרון השקילות ועוד. כאן ישנה חשיבות לשימוש במונחים מתמטיים נכונים. חשוב לדבר על כך שבמקום הריבוע אפשר להציב מגוון ערכים מספריים, ואם הערך של הריבוע הוא 13, הערך של "ריבוע ועוד 5" הוא 18 וכדומה. לומדים )עמ' 8( התלמידים נפגשים לראשונה עם המושג "משתנה". חשוב לדבר על השם של המושג ועל המשמעות שלו: השם מרמז שהמשתנה יכול לקבל ערכים שונים )אפשר להציב ערכים שונים במקום המשתנה(. כאן מקשרים ועוברים בין ייצוג המשתנה על ידי ריבוע )שהתלמידים מכירים מלימודיהם הקודמים( לבין ייצוג המשתנה באמצעות אות באנגלית. השימוש באותיות עלול לעורר קשיים, ולכן חשוב לעשות את המעבר בצורה הדרגתית ולקשר בין האות לבין ייצוג של המשתנה באמצעות צורות. חשוב להדגיש שאין חשיבות באיזה אות משתמשים, ולהראות לתלמידים שימוש במגוון אותיות. בכיתות מתקשות אפשר להשתמש במידת הצורך בסימן שאלה או באותיות בעברית כשלב מקדים לשימוש באותיות באנגלית. בהמשך ילמדו התלמידים דרך למציאת קשר בין איברים סמוכים כשנתונה סדרה. חוקיות הסדרה מתוארת באמצעות ביטויים אלגבריים פשוטים. יש להדגיש כי אפשר לתאר אותה חוקיות על-ידי ביטויים שונים. למשל, בפעילות זו אפשר לתאר את האיבר הבא באמצעות פעולת החיבור, ואפשר לתאר את האיבר הקודם באמצעות פעולת החיסור ההפוכה. 11

12 31 ו- 32 מהוות מעבר בין שימוש בציור כל שהוא לבין שימוש באות כמשתנה במסגרת של חקירת סדרה. א 5; ב 24; ג 20; ד 500.5; ה 1.5; ו 121. א לא; ב כן; ג ; 52 ד = , 60 ; ה לא, כל המספרים בסדרה זוגיים. חזרה קצרה על מציאת איברים של סדרה, כאשר אחד מהאיברים החסרים בה הוא באמצע הסדרה. בשלב זה תלמידים כבר מחפשים את הקשר בין איברים סמוכים. אכל איבר קטן מהאיבר הקודם ב- 4. המספרים החסרים: בכל איבר גדול מהאיבר הקודם ב- 11. המספרים החסרים : ה הן סדרות של מספרים עשרוניים ושברים. המטרה היא להראות שהערכים של משתנה יכולים להיות כל סוגי המספרים. א ;,0.1,1 10 ב כל איבר גדול מהאיבר הקודם פי c א כל איבר גדול מהאיבר הקודם לו ב- 1. ב , 1 ;1, 1 ג b. 4 א 1, ;16,8,4,2 ב 2 m. סדרה זו הופיעה בתרגיל 19. כאן התלמידים מתבקשים לכתוב את החוק בעזרת משתנה. הסדרה מקבילה לסדרת הציורים שבמשימה 5, אך הפעם הסדרה נתונה, וחוקרים את הקשר בין איבר לבין מקומו בסדרה. המשימה היא הכנה לקטע השיעור הבא ב. 2. מציאת קשר בין איבר לבין מקומו בסדרה נתונה לומדים )עמ' 10( בחלק זה לומדים למצוא ולתאר סוג נוסף של קשר קשר בין איבר לבין מקומו בסדרה. זהו חלק חשוב המהווה בסיס ללימוד של סדרות בהמשך, ובפרט ללימוד של תיאור איבר כללי באמצעות מקומו בסדרה. לכן מוצגים שני סוגים של קשר קשר בין איבר לבין האיבר הבא, וקשר בין איבר לבין מקומו. יש להדגיש כי אף-על-פי שאפשר להשתמש במגוון רחב של אותיות לייצוג המשתנים, ישנן "אותיות שמורות" המקובלות לשימוש במצבים מסוימים. למשל, כדי לסמן מקום של איבר בסדרה, מקובל להשתמש באות n. קטע שיעור זה הוא שיעור מפתח, ויש לוודא שהובן היטב. בתרגילים בהמשך, לפני שניגשים לפתרונות, יש להדגיש ולהבהיר באיזה סוג של קשר מדובר: קשר בין איבר לבין האיבר הבא, או קשר בין איבר לבין מקומו בסדרה. כמו-כן ייצוג הסדרה בטבלה מהווה הכנה לנושא הפונקציות בהמשך. 12

13 נוסף על יישום השיעור אחת המטרות של היא לתרגל שימוש בפעולות חשבון ולבטא קשרים, ולא רק לבצע תרגילי חישוב. ערך האיבר a גדול ממקומו בסדרה ב- 3. האיברים הבאים: , 10, א התשלום גדול ממספר הפריטים n פי שניים. 2.n ב. 30 2) (15 א 18 9, 6, מ'. ב הדרך שעבר הצב גדולה ממספר השעות שהלך פי שלושה. 3 k. סעיפים א'-ג' מיועדים לכיתות חלשות. בכיתות חזקות אפשר להתחיל בסעיף ד'. ; 5 6, 6 א 8 ; ב ;1 ג ;8 ד 8 7 7, 8 אינו איבר בסדרה. השבר 11 יכול להיות איבר בסדרה; ה המונה גדול מהמכנה ב- 1, לכן השבר ו 101. בכיתות חזקות אפשר לשאול אם הסדרה עולה או יורדת, n n + 1 ז ערך האיבר במקום ה- n הוא ומה יקרה אם הערך של n גדול מאוד מומלץ לבצע את בכיתה. הן דומות, וביצוע הראשונה מקל את פתרון השנייה. בסדרה זו השלמת הסדרה על-ידי חוק הסדרה (2 + a) קלה, אך מציאת הקשר בין איבר לבין מקומו בסדרה קשה יותר, לכן מובא הרמז. אבמקום n ערך האיבר הוא + 1 n.2 האיברים הבאים הם.21,19,17,15 אבמקום n ערך האיבר הוא + 1 n.3 האיברים הבאים הם.31,28,25, ב. 3. מציאת איברים של סדרה על-ידי הקשר בין איברים סמוכים לומדים )עמ' 12( בחלק זה נלמדת מיומנות שונה, שהיא מציאת איברים של סדרה על-ידי הקשר בין איבר לבין מקומו. יש להדגיש שכדי למצוא את איברי הסדרה, יש לדעת את החוקיות ואת האיבר הראשון. שני התנאים הם הכרחיים, וללא אחד התנאים מציאת הסדרה איננה חד-משמעית. יש להדגיש את היתרונות והחסרונות בייצוג זה של סדרה. היתרון הוא שלא חייבים לכתוב את כל האיברים, אלא רק את האיבר הראשון ואת החוקיות. השיטה מאפשרת לראות באופן מידי את הקשר בין שני איברים סמוכים. החיסרון הוא שהשיטה איננה מאפשרת לחשב מיד את ערכו של איבר במקום כלשהו, ללא חישוב כל האיברים שבאים לפניו בסדרה. זוגות ה , - 44 בנויים לפי אותו דגם. בכיתות החזקות אפשר לבצע רק אחת מהן. ה בנויות לפי פעולות חשבון הפוכות: חיבור-חיסור, כפל-חילוק. 14,11,8,5,

14 30,35,40,45,50 162,54,18,6,2 א...26,20,14,8,2 ; בהקשר הוא + 6.a בכיתות החזקות אפשר לשאול אם רואים חוקיות אחרת בסדרות )סדרה חוזרת של ספרת היחידות(. 48 יש לשים לב שבמעבר מאיבר לאיבר הבא אחריו, נוספת אבן שגובהה 3 ס"מ, ואילו האבן העליונה ללא שינוי. ג + 3 h ; ד 32 ס"מ 2) 3 + ;(10 ה + 2 n,3 כאשר n הוא המקום; ו 11 קומות 35) = 2 + n.(3 50 א 1, 2,4, 8,... ; ב הקשר הוא : 2 a. יש תלמידים שיהססו לכתוב "חצי" כאיבר החמישי. ב. 4. מציאת איברים של סדרה על-ידי קשר בין איבר לבין מקומו לומדים )עמ' 13( בניגוד לשיטה הקודמת, כאן יש צורך בידיעת הקשר בלבד, ללא ידיעת האיבר הראשון. את האיבר הראשון אפשר לחשב מתוך הקשר, כאשר מציבים = 1 n. חשוב לדבר על יתרונות השיטה: אין צורך לדעת מהו האיבר הראשון; אפשר לחשב כל איבר, גם במקום גבוה, ללא הצורך לחשב את כל האיברים שלפניו. החיסרון הוא שהשיטה אינה מאפשרת לראות באופן מידי את הקשר בין שני איברים סמוכים בסדרה, ולצורך זה יש לבנות תחילה את הסדרה ולזהות את הקשר. ב התלמידים בונים את הסדרות לפי הקשר בין איבר לבין מקומו. מתקבלות סדרות שונות, מתרגילים קודמים, בהם ניתן הקשר בין איבר לבין האיבר הקודם לו. ב אלו אפשר לדון בהבדל בין שני הקשרים. בכיתות חזקות אפשר להסתפק בסעיף ד' בכל תרגיל. הקשר בין איבר לבין האיבר הקודם לו הוא + 3 a. חוק הסדרה הוא + 8 a. הסדרה המתקבלת היא,2.,8,14,20,26 32 הקשר בין איבר לבין האיבר הקודם לו הוא + 6 a. הסדרה המתקבלת היא...25,50.,45,40,35,30 הקשר בין איבר לבין האיבר הקודם לו הוא 5 a. משימה פתוחה. אפשר לנהל אותה בזוגות: תלמיד מגדיר את חוקיות הסדרה, והאחר כותב את הסדרה

15 ג. ביטויים אלגבריים ג. 1. הגדרה מגלים )עמ' 15( התרגיל המוצג הוא תרגיל חקר קצר המאפשר לתלמידים להתנסות במציאת חוקיות במעבר בין העמודות לבין השורות בטבלאות השונות. חשוב לאפשר מגוון של פתרונות: מעברים מהעמודה הימנית לעמודה השמאלית ומהעמודה השמאלית לעמודה הימנית וגם מעברים שונים בין השורות או מעברים באלכסון. יש להקפיד לתאר את הדגם במונחים מתמטיים נכונים. יש להדגיש את המורכבות של תיאור החוקיות במילים וכך להוביל את התלמידים לצורך בתיאור קצר יותר של הדגם באמצעות מספרים, אותיות ופעולות ביניהם, ובמילים אחרות: באמצעות ביטויים אלגבריים. בסעיף ד' יש לאפשר לתאר את הקשר גם במילים וגם באמצעות ביטוי אלגברי. מומלץ לכתוב את שני התיאורים על הלוח ובמהלך הדיון לקשר בין השניים. מומלץ לשאול אם שני התיאורים נכונים, אם יש תיאור אחד שהוא נכון יותר, אם שני התיאורים מתארים אותה החוקיות, איזה תיאור נוח וברור יותר, מה היתרון ומה החיסרון של כל אחד מהתיאורים. בתרגילים בהמשך מומלץ לבקש "לתרגם" תיאור מילולי לתיאור אלגברי ולהפך. "תרגומים" כאלה מעמיקים את ההבנה של הנושא. לומדים )עמ' 15( אפשר לדבר על "ביטויים חוקיים" ועל "ביטויים לא-חוקיים". אפשר לבקש לתת דוגמה לביטוי לא-חוקי )למשל, כזה שיתחיל בפעולה(. חשוב לחשוף את התלמידים למגוון אותיות שמשמשות כמשתנים, כדי למנוע שימוש ב- x בלבד. יש להדגיש שהשתמשנו בביטויים אלגבריים בסוגיות הקודמות ללא צורך לקרוא להם בשם "ביטויים אלגבריים". גם כאן חשוב להדגיש כי משתנים בביטויים האלגבריים יכולים לקבל ערכים שונים, בדרך כלל ערכים רבים )תלוי בהקשר(. ב חוזרים על אוצר המילים של פעולות חשבון במסגרת של ביטויים אלגבריים. מומלץ להפנות תשומת לב התלמידים שבסעיפים א'-ב' הביטויים שקולים, ולסעיפים ג' ו- ד' אין אותה משמעות. אt + 3 ב + 3 t ג a 12 ד 12 a א + 16 a ב 8 a ג a 6 ד a 2.5 בעל-פה 1 p בעל-פה + 3 n בעל-פה a + b סעיף ג': אפשר לתרגם אותו ביטוי באופנים שונים. חשוב לדון במשימה. בכיתות החזקות אפשר לבקש מהתלמידים לכתוב משימה דומה לביטוי a. b

16 . c_ r c יישום מהמשימה הקודמת. c + 2 יש לשים לב ש- x מציין את גילו של נחשון לפני 5 שנים. סדרת המספרים המשולשים. תלמידים יכולים לתאר אותה על ידי סכומים: , + 2 1, מומלץ לבקש מכל תלמיד לענות על סעיף בתורו. d 10 ז 10 d אm + 7 ב y 15 ג t 40 ד x 8 ה 8 x ו לומדים )עמ' 17( חלק זה נועד לטיפול בשגיאות אופייניות הקשורות לפעולת הכפל. מומלץ לדבר עם התלמידים על הבלבול האפשרי ולהקפיד על הרישום של פעולת הכפל. חשוב להימנע מכתיבה מקוצרת של ביטויים. חשוב להקפיד לכתוב את כל פעולות החשבון )לכתוב a 2 ולא 2a( כדי למנוע שגיאות אופייניות לשלב זה, כאשר מתעלמים מהפעולה בהצבת המשתנה בביטוי. לדוגמה, כשמציבים = 7 a בביטוי,2a כותבים 27 במקום = למרות האופי הקל של חלק מה 75, - 67 מומלץ לבקש מהתלמידים לכתוב את הביטויים כדי לפתח הרגל של כתיבת נקודה כסימן כפל. מומלץ להשתמש בלוח מחיק. m = 3 y 12 n 0.75 s בפרק ב' התלמידים ילמדו את ההבדל בין תכונות הכפל והחילוק )חוק החילוף(. 7 4 s ד 4 s א 7 s 4 ב s 7 4 ג 7 15 x 3 ייצוג של כפל בעזרת קטעים שווים. נשתמש בייצוג זה מאוחר יותר בייצוג שאלות מילוליות. אm AD = 3 m, AC = 2 ב AD = 3 2 k גנסמן ב- x את הסכום שקיבל כל ילד בראש השנה. הסכום שיקבל בחנוכה הוא 2 x. דנסמן ב- y את גילו של כל ילד. הסכום שיקבל בחנוכה הוא 4 y. א : 10 x 2 ב : x 10 2 א c/4 3 ב + 2 x 5 ג x 2 y = 6 x y 3 ד d) (c

17 ד אורך קטע AB הוא p + 2 r,2 ולכן הוא מספר זוגי. אורך הקטע CD הוא + 1 p.3 כאשר p הוא מספר זוגי, אורך הקטע הוא מספר אי-זוגי, ולהפך. לכן אי-אפשר לדעת. אורך הקטע GF הוא 1 + p 2, ולכן הוא מספר אי-זוגי. 76 ב מתרגמים ביטוי מילולי לביטוי אלגברי. ה הן הכנה לקטע השיעור הבא. א( 5 + (x ב 5) + (x a ג c + d 36 2 ב א b + a לומדים )עמ' 19( בחלק זה הופכים ייצוג של ביטויים אלגבריים בצורה אלגברית לייצוג מילולי. מעבר מסוג זה חשוב ללימודי ההמשך, ובמיוחד לפתרון של שאלות מילוליות שבמהלכו יצטרכו התלמידים לבנות ביטויים אלגבריים המתוארים באמצעות השאלות. יש להקפיד לבסס את הנושא היטב ולדון ב"מילים מתמטיות" אשר יכולות להוות רמזים לסימנים המתמטיים. עם זאת, לא מומלץ לקבוע בצורה חד-משמעית את המשמעות המתמטית של ביטוי מסוים או להפך. למשל, הביטוי "גדול ב-" יכול להיות מוצג גם באמצעות פעולת החיבור וגם באמצעות פעולת החיסור )תלוי במספר המסומן על-ידי משתנה(. אפשר לבצע את הפעילות בעל-פה. תלמידים יכולים לתרגם את הביטויים באופנים שונים. דההפרש בין 6 ל- n. ההפרש בין n ל- 6. ג ב המכפלה של n ו- 8. א הסכום של n ו- 4. המנה של 10 ב- x. ד המנה של x ב- 10. ג ב המכפלה של x ו- 9. א הסכום של xו- 7. גורמי המכפלה הם 2, n ו- 7. ג ב הסכום של פעמיים n ו- 1. א ההפרש בין n ל- 5. ה חצי של n. דהמכפלה של 2 בסכום של n ו- 1. א המנה של n ב- 4. ב חצי מהסכום של n ו- 2. יש תלמידים שיגידו )בצדק(: "הסכום של חצי מ- n ו- 1". גהמנה של ההפרש של n ו- 8, ב- 3. דהמנה של ההפרש של 20 ופעמיים n, ב- 5. הפעמיים הסכום של n ו- 1. והמכפלה של 4 בהפרש של n 3 ו- 1. זמחצית ההפרש של n 3 ו- 1. חהסכום של 4 וההפרש של n 2 ו

18 משימה קשה יותר. אהמנה של 1 והמספר הקודם ל- x )או שבר יסודי שהמכנה שלו הוא המספר הקודם ל- x(. בהמנה של 6 והמספר העוקב ל-. x גהמנה של המספר הקודם ל- x ו- x )או ההפרש בין 1 למספר ההופכי של x(. דהמנה בין המספר העוקב של x למספר הקודם ל-. x ד- 3 ג - 4 ב - 1 א לומדים )עמ' 20( תיאור של ביטויים חשבוניים באמצעות ביטוי אלגברי מתאפשר לאחר זיהוי מבנה הביטוי. כדי להחליט איזו אות מסמנים באמצעות המשתנה, חשוב לראות איזו אות בתבנית משתנה, ואיזו נשארת ללא שינוי. גם כאן ישנה חשיבות לשימוש בשפה מתמטית נכונה ובמושגים מתאימים משתנה, ביטוי אלגברי, דגם )תבנית( הביטוי וכדומה. פעולה זו מראה את הכוח של האלגברה ככלי הכללה גם כאשר לכאורה אין "אותיות". א דוגמאות: ; בהמספר הראשון בדגם הוא זה שמשתנה מתרגיל לתרגיל' ולכן במקומו נכתוב את האות, כלומר 1 7 a. גרק הביטוי 1 7 a מתאר את הדגם. א דוגמאות: 7 2 ; ; ב הדגם הוא 1 ועוד המכפלה של מספר מסוים ב-.2 גיש להחליף את המספר האחרון, משום שהוא זה שמשתנה מתרגיל לתרגיל. א סעיף פתוח. ב בחישוב "נעזרים" בביטוי + 7 a. התלמידים לא אמורים לכתוב זאת כביטוי אלגברי. א דוגמה: ב n.5 ד המכפלה של 5 ב-.n 1. ד מנה של y ב , 10 20, 13 א דוגמה: ב : 20 y או : y.20 ג דוגמאות: 20 בסעיפים א'-ג' התלמידים יכולים לענות על-ידי ספירת הימים בלוח החודשי ללא שימוש בביטוי אלגברי. בסעיפים ד'-ה' עוסקים בתאריכים באותה שורה. בסעיפים ו'-ז' עוסקים בתאריכים באותו טור. ההפרש בין סכום הכסף של שני הילדים הוא קבוע, מכיוון ששניהם מוסיפים סכום שווה בכל פעם. לכן ליהודה יש + 3 a

19 ג. 2. הצבת מספרים בביטויים אלגבריים מגלים )עמ' 22( במהלך הפעילות התלמידים נדרשים לגלות את הקשר בין שני משתנים: אורך הצלע של ריבוע הדשא המיוצג על-ידי המשתנה c; ואורך הצלע של ארגז החול. בסיום הפעילות הם נדרשים לכתוב את הקשר באמצעות שוויון אלגברי. מטרת הפעילות היא להפעיל את ההצבה, לכן התלמידים אינם נחשפים לקושי הצפוי, שהוא בחירת המשתנה הקובע )בשלב מתקדם יקראו לזה "משתנה חופשי"(, כלומר איזה משתנה יש לכפול או לחלק ב- 2 כדי להגיע למשתנה השני. בכיתות החזקות אפשר לשאול את התלמידים איזה משתנה הם היו בוחרים כדי לקבוע את ערך השני. בכיתות האלה זו הזדמנות נהדרת לדבר על עקרון השקילות. כדי לשמור על השקילות בפעילות המוצגת, יש לחלק את c ב- 2 או לכפול את אורך ארגז החול ב- 2. הפעילות היא פעילות מקדימה לביסוס הידע הדרוש לכתיבה ובעיקר לבדיקה של תשובות למשוואות. לומדים )עמ' 22( אחד ממוקדי הקושי שהתלמידים נתקלים בהם הוא להבדיל בין המושגים "ערך של משתנה" ו"ערך של ביטוי". כבר בשלב זה יש לנסות ולהבהיר את המושגים. מומלץ לכתוב ביטוי אלגברי בעל משתנה אחד )כמו בדוגמה( ואחר-כך להבחין בין ערך המשתנה שמציבים במקום a לבין ערך של ביטוי שמתקבל אחר ההצבה. חשוב מאוד להרבות ככל האפשר בשימוש במושגים החדשים וכך להרגיל את הלומדים להבחין ביניהם ולהשתמש בהם בצורה נכונה. למשל, במקביל למשפט "נציב = 5 a", אפשר לומר "כאשר ערך המשתנה הוא 5, איזה ערך של ביטוי נקבל?" לאחר סיום החישובים, אפשר לשאול: "30 הוא ערך של משתנה או ערך הביטוי?" על הלוח רצוי להשתמש באותו צבע בכתיבת המשתנה והערך המוצב. שיטה זו יעילה במיוחד לתלמידים החלשים. 92 משימת הצבה פשוטה שאפשר לבצע בעל-פה. א 10 ב 20 ג 38 ד 23 ה , 1, ג m ב א כפל ניתוח של ביטוי פשוט ה 0.9 ד ג 10 ב א 4 משימת הצבה ב 67. 5, 11, א חיבור וכפל, m; ג 497 = ב 32 = א = ד = ה = ד 4.25 א 1 ב 10 ג 0.4 או 5 א 13 ב 6 ג 5.5 א 44, 31, 15 ב + 3 4x א 11 ב 20 ג 8 ד 9 19

20 לומדים )עמ' 24( בקטע השיעור מודגשת החשיבות של הצבת אותו ערך מספרי בכל המקומות המיוצגים על-ידי אותו המשתנה באותו הקשר. בהמשך יודגש מצב שונה. האם במקום משתנים שונים חייבים להציב ערכים שונים? נוסף על יישום של קטע השיעור, ה מהוות הזדמנות לחישובים בעל-פה והקדמה לסדר פעולות שהתלמידים כבר שיננו בבית הספר היסודי. חיסור וכפל המשתנה הוא. x ב. 6, 2, , 6, = 0.52, 7 כתיבת שברים כמספרים עשרוניים. = א.29.25,120, מתן שם לביטוי מאפשר תקשורת קלה יותר. בשלב זה לא השתמשנו הרבה באפשרות זו כדי לא להרבות באותיות. אפשר להמשיך לתת שם לביטוי על הלוח. א = 13 A ב = 28 B ג = 1 C לומדים )עמ' 25( בסעיף זה מודגש כי משתנים שונים יכולים לקבל ערכים שונים או ערכים שווים. מומלץ להדגיש שוב כי אותם המשתנים חייבים לקבל ערכים שווים. כדי להבין היטב את העיקרון, יש לחזור ולדבר עליו שוב ושוב במהלך התרגילים השונים. כאשר משולבים בביטוי מספר משתנים, לפני שניגשים לתרגיל, יש לשאול אם אפשר להציב במקום שני משתנים שונים אותו ערך או לא. כאשר יש בתרגילים אותו משתנה מספר פעמים, יש לשאול אם במקום אותו המשתנה המופיע במקומות שונים, אפשר להציב ערכים שונים. בכיתות חזקות, אפשר לבחור שני ביטויים אלגבריים שונים שיש בהם אותו משתנה )1 2 x ו- 8 x 2(, ולשאול אם במקרה זה אפשר להציב שני ערכים שונים במקום ה-. x התשובה היא, כמובן, חיובית, ודוגמה זו מדגישה כי בתרגילים שונים אותה אות יכולה לקבל ערכים שונים. חישוב ערך של ביטוי שמופיע בו יותר ממשתנה אחד, הוא שלב נוסף בהרגלי השימוש בביטויים אלגבריים. 106 בכיתות חלשות רצוי להרגיל את התלמידים לכתוב את ההצבה בצבע שונה. = מטרת משימה 107 היא להראות שערכי המשתנים אינם מוגבלים למספרים טבעיים או לשברים "קלים". א 27 ב 6 ג 1.5 ד = א 300 ב 600 ג 7,000 ד

21 משימה פתוחה ויחסית קשה. דוגמאות לפתרונות: = 10 b a = 5 ג = 4 b a = 9 ב א 2.5 = b (a = 1 b = 4) a = = 5 b a = 2 ו = 2 b a = 10 ה ד = 2.5 b a = ג ב א א 13 ב 5 ג 10 ג. 3. ביטויים שווים הערה: למונחים "ביטויים שווים", "ביטויים שווי-ערך" ו"ביטויים שקולים" אותה משמעות. בתכנית הלימודים האחרונה משתמשים במונח "ביטויים שווים". כאן נלמד מונח זה, אך עדיף המונח "ביטויים שקולים" המצוין בשיעור. ההמלצה חשובה, כי בהמשך, בפתרון משוואה, קשה לדבר על מעבר ממשוואה ל"משוואה שווה", וטבעי לדבר על משוואה "שקולה". במושג "ביטויים שווים" כדאי להדגיש את ההבדל בין שני ביטויים השווים בכל ההצבות האפשריות )זהות( לבין שני ביטויים השווים רק בהצבות מסוימות )משוואה(. נושא זה יידון בפרקים x (x 1) הבאים. לעתים שני ביטויים מתלכדים בתחום משותף, אף-על-פי שהם אינם שווים. דוגמה: הביטוי x והביטוי x 1. כמובן, אין לדון עם התלמידים במקרים אלה בשלב זה. מגלים )עמ' 26( בפעילות מחדדים את המושגים "ערכי משתנה" ו"ערכי הביטויים האלגבריים" ומדגימים את המשמעות של ביטויים שווים )שקולים(. במהלך ביצוע ההכללה בסעיף 3 יש להשתדל להשתמש נכון במושגים אלו. במהלך הפעילות אפשר להעמיק ולשאול את התלמידים מדוע, לדעתם, ביטויים אלה הם ביטויים שווים )שקולים(, והאם אפשר לדעת שאלה ביטויים שווים, לפני שמתחילים להציב ערכים שונים במשתנים. לומדים )עמ' 26( בהגדרת המושג "ביטויים שווים" יש לשים דגש על המילה "לכל". זאת אומרת שלכל ערך של משתנה, הערכים של הביטויים שווים. מומלץ לנהל דיון לגבי מה קל יותר להראות באמצעות בדיקת ערכים של ביטויים: שהביטויים שקולים או שהביטויים אינם שקולים. המסקנה שמגיעים אליה היא שהרבה יותר קל להראות שהביטויים אינם שקולים, כי דוגמה אחת של ערך משתנים שמביאה לערכי ביטוי שונים, מספיקה במקרה כזה. לעומת זאת אם רוצים להוכיח ששני ביטויים הם שקולים, חייבים לבדוק את כל הערכים האפשריים של המשתנה או להוכיח בדרך אחרת, שתילמד בהמשך. מטרת ה היא גם למנוע "קריאה חפוזה" של ביטויים, המובילה, על-פי רוב, לטעויות. א, ב, ד א-ב א -,3 ב -,4 ג -,1 ד

22 116 א, ב, ג בהצבת = 0 a ערך הביטוי הנתון הוא 0 וערך סעיף ד' הוא 3. ב עודדו את התלמידים להסביר מדוע יש כאן סיכוי של טעות )ביצוע הפעולות משמאל לימין שלא לפי סדר פעולות החשבון הנכון(. הטעות: חיבור 2 ו- 8. הטעות: חיבור 1 ו- 2. יש תלמידים החושבים שאם ערכי ביטויים שווים בשתי הצבות, הביטויים שווים. מטרת המשימה היא למנוע טעות זו. אפס הוא איבר "בולע". אי-אפשר להגיע למסקנה זו, כי כל איבר כפול אפס הוא אפס ו- 2 2 = 2 2 הוא מקרה מיוחד. א הביטויים מקבלים אותו ערך. בהביטויים מקבלים ערכים שונים. גהביטויים אינם שווי-ערך. הדבר מחזק את ההגדרה שביטויים הם שווי-ערך רק אם הם מקבלים אותו ערך לכל הצבה. משימת יישום. הצבות ב' ו- ד' או הצבת כל מספר שונה מ- 0 ומ- 2 מראות שהביטויים אינם שווים. הצבת כל מספר מתאים מראה שהביטויים אינם שווים. מומלץ להשתמש בלוח מחיק לומדים )עמ' 28( בסעיף זה מוצגת אחת הדרכים להראות שוויון בין ביטויים: הסבר באמצעות סרטוט. הרעיון הוא שאם שני ביטויים שונים מתארים )בצורה נכונה( אותו מצב מתמטי, הביטויים שווים. המצבים המתמטיים יכולים להיות מגוונים ומתארים תחומים שונים. בהמשך יראו התלמידים דוגמאות למצבים השונים מתחומים שונים: התחום האלגברי והתחום הגאומטרי. תלמידים למדו את הנוסחאות בבית הספר היסודי, והם יחזרו עליהן בפרק 2 )חוקי החילוף והקיבוץ של הכפל( ובפרק 3 )נפח התיבה(. ד( c (a b) c = a (b ה אורך רוחב גובה = רוחב אורך גובה = גובה אורך רוחב. א + x x = 2 (7 + x) = x 7 ב הם מתארים אותה עובדה. ג רצוי להדגיש את יישומו של חוק הפילוג בבעיות הנדסיות. השטח הוא (b c a) + או c. a + c b הכללה של משימה.124 היקף המלבן הוא b) (a + 2 או a + 2 b.2 22

23 לומדים )עמ' 29( בחלק זה נתמקד בשיטות לקבלת ביטויים שווים על-ידי חוקים מתמטיים הקשורים לשברים. בקטע שיעור זה חוחזרים בקצרה על סכום שברים בעלי אותו מכנה ועל כתיבת מספר שלם כשבר. מורים רבים מתלוננים שהתלמידים אינם יודעים להשתמש בשברים. חזרות על שברים אינן מופיעות בתכנית הלימודים, ולא מוקצות לכך שעות, לכן הוחלט "לשתול" את החזרות הנחוצות. ביטוי ב'. נשתמש בשוויון זה בפרק הבא כדי להסביר חילוק סכום במספר. ביטוי ג': צמצום שברים ביטוי ב': צמצום שברים. b ג 6 ד b 1 א 5 4 b 5 + ב ביטוי ג': קו שבר כפעולת חילוק. אסטרטגיות למציאת חוקיות בסדרות של מספרים ושל ציורים. מיומנויות עמ' 30 מוכנים להמשיך? עמ' 31 בדיקה עצמית 1. ג 2. ב 3. א 4. ג 5. א 6. ג 7. ב 8. ג 23

24 תרגילים נוספים עמ' 32 ה לצורך השלמה או לשיעורי בית. אפשר לבקש מהתלמידים לתאר את הסדרה במילים. תיאור הסדרה מורכב מכמה מאפיינים. כל ציור הוא קו שבור פתוח. מספר הקטעים בכל ציור גדול ב- 1 ממספר הקטעים בציור הקודם; הקטעים הם לסירוגין במאוזן ובמאונך. לכל הקטעים אותו אורך, והקטעים המאונכים נמצאים על שני ישרים מקבילים. )חשוב לציין את המאפיין האחרון, כי בלעדיו היה אפשר לקבל סדרה של מדרגות.( 132 אהאיבר הראשון הוא קטע מאוזן למעלה. ב,, גלא, בסדרה לא נוצרים מרובעים. סעיף זה בא להשלמת תיאור הסדרה, למקרה שהתלמידים לא ציינו את כיווני הקטעים. במשימה זו דורשים כתיבת סדרה לפי אילוצים. בסעיף ב' רואים את החשיבות לקביעת האיבר הראשון. א 53, 45 ב, , 26, 18, 10, ג 10 ד 18 משימה פתוחה. אפשר להתחיל בכל מלבן. לדוגמה, אם מתחילים במלבן ששטחו 4 יחידות שטח, השטחים הם 20,12,16,8,4 יחידות שטח. השאלה מצריכה דיון. אפשר להתייחס לסדרה מנקודות מבט שונות: זוגיות ספרת היחידות, הפרש של 4 בין שני איברים סמוכים, חילוק כל איבר ב- 4 נותן 2 כשארית א 2 ב כל מספר בסדרה גדול מקודמו ב- 4. ג גדול מ- 22 ב- 4. דכן, ספרות היחידות יוצרות סדרה מהדגם...8,2,6,0,4 החוזר על עצמו..520, 513, 506, 499, 492, 485, 478, 471, 464, 457, 450, 443 המספר 436 אינו מספר בסדרה, משום שבסדרה יש רק 12 איברים. אילו היו יותר איברים, הוא היה איבר בסדרה חקירת סדרת סרטוטים המקשרת בין גאומטריה לבין תכונות המספרים הזוגיים. במקומות זוגיים מופיעים מספרים זוגיים, כלומר מלבנים. א ב-ג מספר זוגי מיוצג כמלבן. דאם הערך של n הוא מספר המקום, מספר הריבועים הוא + 2 n. בסעיפים ה'- ז' מקשרים בין מספר הריבועים בסרטוט, שטח הסרטוט ומקום בסדרה. ה 5, 12, 7, יחידות שטח. 24

25 ושטח הציור גדול ממספר הציור ב- 2. זבציור ה- 80 יש 82 ריבועים. חכל מספרי המקום הזוגיים מתאימים. הסדרה היא סדרת פיבונצי. כל איבר מהאיבר השלישי הוא סכום של שני האיברים הקודמים לו. בכדי שסכום שני מספרים יהיה זוגי, שני המספרים צריכם להיות זוגיים, או שניהם צריכים להיות אי- זוגיים. סכום מספר זוגי ואי-זוגי הוא תמיד מספר אי-זוגי. מאחר ששני האיברים הראשונים הם אי-זוגיים, סכומם )האיבר השלישי( הוא מספר זוגי. האיבר הרביעי )סכום האיבר השני והשלישי( הוא מספר אי-זוגי )סכום מספר אי-זוגי ומספר זוגי(. גם האיבר החמישי הוא מספר אי-זוגי )סכום מספר זוגי ואי-זוגי(. הדגם של שני מספרים אי-זוגיים ואחריהם מספר זוגי חוזר על עצמו. כדי שיהיו שני איברים סמוכים שהם מספרים זוגיים, גם האיברים לפניהם ואחריהם צריכים להיות מספרים זוגיים. סדרה הדומה לסדרת פיבונצי. כל איבר בסדרה )פרט לשני האיברים הראשונים( הוא סכום של שני האיברים הקודמים לו.,42., סדרה באילוצים )הבנת הנקרא(. א 36, 42, 48, 54, 60 ב ג ד 6 ה 6 3 סדרה באילוצים )הבנת הנקרא( א , 95, 93, 91, 89, 87, 85, 83, 81, ב 2 2 J ג 2 4 J ד 2 6 Y ה 2 8 Y א במקום השני = 4.a ב במקום השישי = 12.a ג = 22 a ד 2 3 = a ה 2 5 = a ו ערך האיבר הבא אחרי a גדול מהערך של a ב ז ערך האיבר a הוא גדול ממקומו בסדרה פי שניים, לכן הוא שווה ל- 28. (2 14). כתיבת סדרה שנתון הקשר בין איבר לבין מקומו בסדרה..33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, היבטים שונים של קשרים בסדרה. אכל איבר גדול מהאיבר הקודם ב ב האיברים הבאים: , 4.5, ג 6.5 ד במקום n ערך האיבר הוא + 1 n

26 145 קיימות אפשרויות שונות לתאר את הסדרה של הציורים. א ד בבכל איבר נוסף משולש )או שני קטעים(, כאשר הוא עומד בצורה הפוכה מהמשולש האחרון שהתווסף. גמספר המשולשים שווי-הצלעות שווה למספר הציור בסדרה. מיקום האיבר בסדרה מס' הקטעים המרכיבים את האיבר ה 1 + 2n. אפשרות נוספת: מספר הקטעים באיבר שווה למיקום האיבר + המספר העוקב. 146 חזרה על אוצר המילים של פעולות חשבון ועל שימוש במשתנים. מומלץ לבקש מכל תלמיד לענות על סעיף בתורו. y 2 אa ב 1 b ג c 3 2 ד 3 ה d 5 ו t 4 7 ז v ח k m ט 3 h h + י 3) (s s + יא 3) (t t יב m 3 שאלה פתוחה. מומלץ לדון בהצעות התלמידים. 148 ג דוגמאות: a ד החוקיות היא 5 ועוד המכפלה של מספר מסוים ב- 4 ה דוגמאות: 2 4 6, , יש כמה אפשרויות. דוגמה : 2 : b +.6 במשימה זו יש שימוש במשתנה בשאלות מילוליות במצב מוכר לתלמידים. א 78 ב 85 ג 80 ד 73 ה + 10 a ו 10 b ממשיכים בתרגול עמ' 36 חוקיות מסוג אחר. האיברים בסדרה אינם ריבועים "בודדים". כל איבר בסדרה מורכב מכמה ריבועים. אפשר לפרק את הסדרה באופנים שונים. צורה ד' היא הצורה המתאימה העיקרון הוא להשתמש בחילוף סיבובי )פרמוטציה(. 26

27 הכנה לפונקציות. א 23. ג הערך של איבר שווה למיקומו בסדרה א' ועוד 3. ד + 3 a. ה 3. ז 3 b. ח שני הביטויים מתארים את החוקיות של הסדרה. הביטוי בסעיף ד' מתאר איבר בציר ב' בעזרת משתנה בציר א' והביטוי בסעיף ז' מתאר איבר בציר א' בעזרת משתנה בציר ב'. קשר בין ביטויים ועולם המדידות. א n 7 ב r 1,000 ג h 100 ד f ה m 10,000 המשחק מעודד אסטרטגיות חישוב ומעמיק את השליטה בלוח הכפל. אאפשרות: בדקנו את הקשר בין 80 ל- 320, ולפי מה שמצאנו, המשכנו לבדוק את יתר המספרים. ב , 5, ג 6,380 לא יכול להיות איבר בסדרה. 5,120 קטן מ- 6,380 ואין נקודות לפני 5,120 המציינות שנמצאים באמצע סדרה. המספר 30 לא יכול להיות איבר בסדרה. בין האיבר 80 לאיבר 20 אין איברים נוספים. בנוסף 30 אינו מתחלק ב- 4, כל יתר איברי הסדרה מתחלקים ב- 4. מטרת המשימה היא להכין את התלמידים לניסוח תכונות גאומטריות על-ידי ביטויים אלגבריים. אa ; a + b > c, a + c > b, b + c > ב כן, בגאומטריה. (r + r + r + 2) : 3 א b + a 10 ב + 1 a b + 10 ג 1 a b + 10 במשימה זו מובא שימוש של סדרה בשאלות מילוליות. התלמידים בונים ביטוי אלגברי. בסעיפים א'-ב' בודקים את הבנת הנתונים. א 12. ב.8 ג למחרת + 2,m מחרתיים + 4.m ד 2.m התלמידים יכולים להשתמש באמצעי המחשה )גפרורים או מקלות( במשימה 2. אפשר לפתור משימה זו בדרכים שונות. לפניכם מספר דרכים. כל ציור מורכב משלוש שורות: שורה עליונה של, שורה אמצעית של ושורה תחתונה של. כל ציור מורכב מדגם זה מספר פעמים, כמספר הציור בסדרה פחות 1. הדגם הנותר הוא. כל ציור מורכב מדגם זה מספר פעמים, כמספר הציור בסדרה. מוסיפים בסוף. 27

28 א 26. ב אם המספר a הוא מספר המשולשים בציור נתון, הביטוי + 6 a הוא מספר המשולשים בציור הבא. גאם המספר b הוא המיקום בסדרה, הביטוי b הוא מספר המשולשים בציור המתאים למיקום זה. ד 28 מלבנים. ה הסבר אפשרי: אפשר לרשום אות בתוך כל מלבן קטן, לרשום את כל המלבנים הבנויים מ- 2 מלבנים קטנים, מ- 3 מלבנים, וכן הלאה. ו 36 מלבנים. 162 A B C D E F G 7 מלבנים ABCDEFG 1 6 מלבנים,ABCDEF BCDEFG 2 5 מלבנים,ABCDE,BCDEF CDEFG 3 4 מלבנים,ABCD,BCDE,CDEF DEFG 4 3 מלבנים סעיף ג',BCD,ABC, DEF,CDE EFG 5 2 מלבנים סעיף ב',CD,BC,AB FG,EF,DE 6 1 מלבן סעיף א',D,C, B,A G,F,E תלמידים יכולים לעבוד בניסוי וטעייה או לערוך טבלה של כל האפשרויות ולבחור את האפשרויות המתאימות. הם יכולים לומר מראש כי מאחר ש- 31 הוא מספר אי-זוגי, יש מספר אי-זוגי של שרפרפים. מס' השרפרפים מס' הכיסאות 7 לא מתאים, 22 אינו מתחלק ב לא מתאים, 10 אינו מתחלק ב

<4D F736F F D20F4F2E5ECE5FA20EEE5EEF6E0E5FA20312E646F63>

<4D F736F F D20F4F2E5ECE5FA20EEE5EEF6E0E5FA20312E646F63> 1 תרגול פעולות מומצאות ( ( $ מה מהתשובות לא יכולה להיות תוצאה של הפעולה ) ( $ 1 הוגדרה פעולה חדשה $ + 1 1 + 10 + () () מה תוצאת הפעולה ) ( @ @ 10 = הוגדרה הפעולה החדשה 10 1 () 10 () 10 $ 19 $ 17 a) ( $

קרא עוד

Microsoft Word - SDAROT 806 PITRONOT.doc

Microsoft Word - SDAROT 806 PITRONOT.doc 5 יח"ל - תרגילים הכנה לבגרות תרגיל 8 נסמן ב- את האיבר הראשון ונסמן ב- את מנת הסדרה. על פי הנתון מתקיים: 6 ( S6 89 89 0 5 0 5 S0 S5 ( 0 5 0 t t 0 6 (. לפיכך, 89 5 נסמן t ונקבל: 5 t או או או 5 t נפסול את

קרא עוד

Microsoft Word - אלגברה מעורב 2.doc

Microsoft Word - אלגברה מעורב 2.doc תרגול אלגברה? ( ), (6 ) 6 9 נתון:. מהו ערכו של. () () () (). למה שווה? a ai. נתון: a + 9 + 6a () () 7 () () אף תשובה אינה נכונה?. ( ) ( + ) ( ) ( + ) ( + ) ( + ) ( + )( ) () () () (). נתון: + 0 z z z iz

קרא עוד

פסגות ע"ש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה עבודת קיץ לבוגרי כיתה ז' קבוצת מיצוי " שכונה מערבית, רח' הפסגה 17 כרמיאל דוא"ל:

פסגות עש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה עבודת קיץ לבוגרי כיתה ז' קבוצת מיצוי  שכונה מערבית, רח' הפסגה 17 כרמיאל דואל: עבודת קיץ לבוגרי כיתה ז' קבוצת מיצוי " סדר פעולות חשבון עם מספרים מכוונים )1( כמובן יש להראות את דרך פתרון. תרגיל 0 1 : ( 3) 1 ( ) פתרו. שימו לב לסדר פעולות החשבון. תשובה 1 )( )3( )4( )5( )6( )7( )8( 30

קרא עוד

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63>

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63> < 0 a b b a > 0 נתון: מכאן ניתן לומר בוודאות כי -. a < b ab < 0 a 0 b > לא ניתן לקבוע בוודאות.. ( 0)?. לא ניתן לדעת. + ( + ) ( ) + + נתון: כמה ערכי שונים מקיימים את המשוואה?. אינסוף 0 +. תשובות ו נכונות

קרא עוד

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשעד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, 635863 מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר 1 נתון: 1 תלמיד קנה 11 מחברות דקות ו- 4 מחברות עבות,

קרא עוד

דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n 1. y' n x n, y הנגזרת x.1 נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- (. x א. נחסר אחד מהחזקה. ב

דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n 1. y' n x n, y הנגזרת x.1 נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- (. x א. נחסר אחד מהחזקה. ב דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n n n, y הנגזרת נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- ( א נחסר אחד מהחזקה ב 7 y כאשר גוזרים כופלים בחזקה, 7 כלומר נרשום אותה משמאל ל-, ובחזקה של

קרא עוד

<4D F736F F D20EEF9E5E5E0E5FA20E3E9F4F8F0F6E9E0ECE9E5FA2E646F63>

<4D F736F F D20EEF9E5E5E0E5FA20E3E9F4F8F0F6E9E0ECE9E5FA2E646F63> משוואות דיפרנציאליות מושגי ייסוד: משוואה המקשרת את גורם הפונקציה עם הפונקציה והנגזרות שלה או הדיפרנציאלים שלה, נקראת "משוואה דיפרנציאלית רגילה" לפתור משוואה דיפרנציאלית פירושו, למצוא את הפונקציה המקיימת

קרא עוד

1 בגרות עח יולי 18 מועד קיץ ב שאלון x b 2 2 y x 6x שיעור ה- א x לכן, של קדקוד הפרבולה, ו-, מתקבל על ידי הנוסחה a. C(3, 9) ובהתאם, y. (3, 9) 2 C

1 בגרות עח יולי 18 מועד קיץ ב שאלון x b 2 2 y x 6x שיעור ה- א x לכן, של קדקוד הפרבולה, ו-, מתקבל על ידי הנוסחה a. C(3, 9) ובהתאם, y. (3, 9) 2 C 8 מועד קיץ ב שאלון 58 x b y x x שיעור ה- א x לכן של קדקוד הפרבולה ו- מתקבל על ידי הנוסחה a C( 9) ובהתאם y ( 9) C 9 C הם x C ( ) תשובה: שיעורי קדקוד הפרבולה B A y x x ב הישר y 5 חותך את הפרבולה בנקודות

קרא עוד

Microsoft Word - teachmodel1.doc

Microsoft Word - teachmodel1.doc דגמי הוראה תכנון שיעור נושא השיעור: אסטרטגיות לחישוב נפח תיבה כיתה: ד נושא בתכנית הלימודים: נפח תיבה (עמוד 92) מיומנויות מתכנית הלימודים: פיתוח ראייה מרחבית - קשרים בין מודל דו-ממדי למודל תלת-ממדי והתנסות

קרא עוד

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה יש לפתור את כל השאלות עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות על דפים משובצים. רשמו את שמכם על כל אחד מהדפים הפתרונות יוגשו אחרי חופשת הפסח. מומלץ לכתוב דואר אלקטרוני, Whatspp כאשר נתקלים בקושי. מישהו

קרא עוד

הסבר: מחיר ק"ג תפוזים הוא 7 שקלים.. אמהי העלות של 2 ק"ג תפוזים?. במהי העלות של 3 ק"ג תפוזים?. גמהי העלות של 10 ק"ג תפוזים?. דמהי הע

הסבר: מחיר קג תפוזים הוא 7 שקלים.. אמהי העלות של 2 קג תפוזים?. במהי העלות של 3 קג תפוזים?. גמהי העלות של 10 קג תפוזים?. דמהי הע הסבר: מחיר ק"ג תפוזים הוא 7 שקלים.. אמהי העלות של 2 ק"ג תפוזים. במהי העלות של ק"ג תפוזים. גמהי העלות של 10 ק"ג תפוזים. דמהי העלות של 50 ק"ג תפוזים. המהי העלות של a ק"ג תפוזים -1- המשתנה משתנים וביטויים

קרא עוד

טיפים להצלחה במהלך הבחינה 1. בתחילת הבחינה קראו היטב את כל השאלות וסמנו לעצמכם את השאלות המועדפות על ידכם. קראו כל שאלה לפחות פעמיים, כדי שלא תחמיצו נ

טיפים להצלחה במהלך הבחינה 1. בתחילת הבחינה קראו היטב את כל השאלות וסמנו לעצמכם את השאלות המועדפות על ידכם. קראו כל שאלה לפחות פעמיים, כדי שלא תחמיצו נ טיפים להצלחה במהלך הבחינה 1. בתחילת הבחינה קראו היטב את כל השאלות וסמנו לעצמכם את השאלות המועדפות על ידכם. קראו כל שאלה לפחות פעמיים, כדי שלא תחמיצו נתון כלשהו.. אין צורך לענות על השאלות לפי סדר הופעתן.

קרא עוד

Microsoft Word - עבודת פסח לכיתה י 5 יחל.doc

Microsoft Word - עבודת פסח לכיתה י 5 יחל.doc עבודת פסח במתמטיקה לכיתה י' (5 יחידות) תרגילים שבעבודה על החומר שנלמד בכיתה ומיועדים לחזרה יש לעשות לא פחות מ- תרגילים מכל פרק אלגברה פתור את מערכת המשוואות הבאות: y x 1 y y 1 x y m x 1 x עבור אילו ערכים

קרא עוד

ע 003 מרץ 10 מועד מיוחד פתרונות עפר

ע 003 מרץ 10 מועד מיוחד פתרונות עפר בגרות ע מרץ 0 מועד מיוחד שאלון 5005. x א. () יש למצוא את הערך של m שעבורו גרף + ) mx f ( x) mm ( 6) x + ( כאשר נציב m או 6 m נקבל 0 0 ונקבל פונקציה עולה ובהתאם הישר לא מקביל לציר ה - הוא ישר המקביל לציר

קרא עוד

בגרות עז יולי 17 מועד קיץ ב שאלון ,000 א. ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב-. 25% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי,

בגרות עז יולי 17 מועד קיץ ב שאלון ,000 א. ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב-. 25% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי, ,000 א ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב- 5% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי, 5% לכן, המחיר החדש הוא: 5,000 00 5 5 00 שקלים ממחירו הקודם 0005 תשובה: מחיר הספה לאחר ההתייקרות הוא

קרא עוד

rizufim answers

rizufim answers ÌÈÙÂˆÈ מדריך למורה פעילות זו היא פעילות חקר לבדיקת כל אפשרויות הריצוף שבהן סידור מצולעים סביב קודקוד הוא זהה. המצולעים שבהם ישתמשו התלמידים הם: משולש שווה צלעות, משושה משוכלל וריבוע - כולם בעלי צלע באותו

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

ðñôç 005 î

ðñôç 005 î ו - משופר נספח לשאלון 005 9005 תוכן עניינים: עמ' סדרות תוספת לאי-שיוויונים ממעלה שניה יישומים 40 (כולל יישום במשפט ויאטה לעומת הנספח הקודם, השאלות הבאות הוחלפו : עמ ' שאלה עמ ' שאלה עמ ' שאלה 6,7,8,9 0,

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב.5.6 מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשע"ז בחינה סופית מועד א', מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: סמאח אידריס, ראמי עילבו

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב.5.6 מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשעז בחינה סופית מועד א', מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: סמאח אידריס, ראמי עילבו אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב.5.6 מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשע"ז בחינה סופית מועד א', 31.1.2017 מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: סמאח אידריס, ראמי עילבוני, דולב שרון הנחיות: 1. משך הבחינה: 120 דקות. 2. היציאה

קרא עוד

שם כיף עם ג'ף מאגר פעילויות חלק א' חוברת של פעילויות מתמטיות: העשרה, העמקה, משחקים ואתגרים כיתה

שם כיף עם ג'ף מאגר פעילויות חלק א' חוברת של פעילויות מתמטיות: העשרה, העמקה, משחקים ואתגרים   כיתה שם כיף עם ג'ף מאגר פעילויות חלק א' חוברת של פעילויות מתמטיות: העשרה, העמקה, משחקים ואתגרים www.kefwithjeff.org כיתה Happy New Year 8 0 80 80 0 8 8 8 8 8 08 8 0 0 בכל שורה ובכל טור יש את המספרים עד כולל.

קרא עוד

פרויקט "רמזור" של קרן אביטל בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו

פרויקט רמזור של קרן אביטל בס ד מערך שיעור בנושא: פונקציה טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנושא הפונקציות הנלמד בכתה ט' בכל הרמות. עזרי ההוראה בהם נשתמש: מחשב, ברקו, דפי עבודה

קרא עוד

Microsoft Word - 38

Microsoft Word - 38 08.05.6-80 - פתרון מבחן מס' 8 (ספר מבחנים שאלון 0580) t (v 75) (א) מהירות ההתקרבות של שני הרוכבים היא לכן הזמן שעבר מיציאת הרוכבים ועד הפגישה: קמ"ש, שעות 60 v 75 לפי הנתון בשאלה, נרכיב את המשוואות: 60

קרא עוד

Microsoft Word - solutions.doc

Microsoft Word - solutions.doc תחרות גיליס 009-00 הרי פוטר הגיע לחנות הדובשנרייה בהוגסמיד. הוא מגלה, שהכסף שלו מספיק בדיוק ל- סוכריות קוסמים ול- 5 קרפדות שוקולד, או בדיוק ל- 0 קרפדות שוקולד ול- 0 נשיקות מנטה, או בדיוק ל- 45 נשיקות מנטה

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F8F720E7F9E9E1E420EBEEE5FAE9FA203120E9E5ECE E646F63>

<4D F736F F D20F4F8F720E7F9E9E1E420EBEEE5FAE9FA203120E9E5ECE E646F63> הסברים לפרק כמותי : :úåðåëðä úåáåùúä 0 9 8 7 6 5 5 0 9 8 7 6 5. התשובה הנכונה היא: (). עלינו לקבוע איזה מהביטויים שבתשובות אינו זוגי. משום שהשאלה עוסקת בתכונת הזוגיות, ננסה ללמוד מהנתון על זוגיותם של x

קרא עוד

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר ק( נסמן ב- את מהירות המשאית שיצאה מעיר A (קמ"ש, קבועה) בגרות עב ינואר מועד חורף שאלון 35 נסמן ב- y את מהירות המכונית שיצאה מעיר B (קמ"ש, קבועה) B A נסמן ב- s את המרחק מעיר לעיר "מ) s v עד מפגש ראשון משאית

קרא עוד

<4D F736F F D20F9E9F2E5F820F1E9EEF0E920E7ECE5F7E4>

<4D F736F F D20F9E9F2E5F820F1E9EEF0E920E7ECE5F7E4> ניב רווח פסיכומטרי 1 שיעור מבוא נושא סימני החלוקה כולל מספר מושגים שצריך להכיר כמו חלוקה לגורמים או שארית של חלוקה. בבחינה יכולות להופיע שאלות שיעסקו בנושא זה כנושא בפני עצמו, ולעתים הידע בנושא דרוש לפתרון

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint שלום לתלמידי י"א חמש יחידות מתמטיקה גיל קרסיק מורה למתמטיקה בשעה וחצי הקרובות נדבר על שאלון 806 סדרות הנדסיות וחשבוניות ארבעה תרגילים שהיו בבחינות בגרות ארבעה טיפים )טיפ אחד אחרי כל תרגיל שנפתור הערב(

קרא עוד

תשובות 1. משתנה וביטוי אלגברי 1 א פרצוף שמח, פרצוף עצוב וכו'... ב פרצוף שמח. ג - 8 עצוב, - 15 שמח. ד שמח, עצוב. עמ' 2 2 א תכלת. ב 5. ג אי-

תשובות 1. משתנה וביטוי אלגברי 1 א פרצוף שמח, פרצוף עצוב וכו'... ב פרצוף שמח. ג - 8 עצוב, - 15 שמח. ד שמח, עצוב. עמ' 2 2 א תכלת. ב 5. ג אי- 1. משתנה וביטוי אלגברי 1 א פרצוף שמח, פרצוף עצוב וכו'... ב פרצוף שמח. ג - 8 עצוב, - 15 שמח. ד - 567 שמח, - 784 עצוב. עמ' 2 2 א תכלת. ב 5. ג אי-זוגיים. ד זוגיים. ה 10, כתום. א 9. 4, 1, ב מספר המבנה בריבוע.

קרא עוד

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx סמסטר חורף תשע"א 18 בפבואר 011 הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב מרצה: מתרגלים: רן אל-יניב נועה אלגרבלי, גיא חפץ, נטליה זילברשטיין, דודו ינאי (אחראי) סמסטר חורף תשע" מבחן סופי פתרון (מועד

קרא עוד

Limit

Limit פרק אינטגרל כפול לכן לפי משפט 55 )ראו גם את ההערה( שאלות :5 d cos( ) d [ ] [] שאלות עם פתרון שאלה 5 חשבו: פתרון 8 הפונקציה ) f ( ) cos( מתקיים: רציפה במלבן d cos( ) d d cos( ) d עדיף לחשב את האינטגרל השני:

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שלומית לויט "עץ החשיבה" שלמה יונה- העמותה לחינוך מתמטי לכל מציגים: "ימין ושמאל- לומדים חשבון" 4 מקורות קושי להתמצאות במרחב אצל ילדים תפיסה אפיזודית התנהגות ייצוגית מוגבלת. היעדר מושגים ומונחים. אגוצנטריות.

קרא עוד

Microsoft Word - hedva 806-pitronot-2011.doc

Microsoft Word - hedva 806-pitronot-2011.doc ו- ( ( השייכים לתחום ההגדרה שאלה פתרון: א. לפי ההגדרה, f היא פונקציה זוגית, אם לכל ( ) שלה, מתקיים. f f נציב את במקום בפונקציה הנתונה ונקבל: ( ) ( ) ( ) + + + + ( ) f f f כלומר, הפונקציה היא זוגית. על

קרא עוד

אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה פרופ' מתיא כ"ץ, ד"ר עופר נימן, ד"ר סטוארט סמית, ד"ר נתן רובין, גב'

אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה פרופ' מתיא כץ, דר עופר נימן, דר סטוארט סמית, דר נתן רובין, גב' אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה 0-- פרופ' מתיא כ"ץ, ד"ר עופר נימן, ד"ר סטוארט סמית, ד"ר נתן רובין, גב' יעל שטיין טל באומל, לילך חייטמן-ירושלמי, נתי פטר, ד ר סטוארט

קרא עוד

פסגות ע"ש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה -

פסגות עש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה - פסגות ע"ש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה יחס פרופורציה וקנה מידה נוסחאות הכפל המקוצר ופירוק לגורמים פתרון משוואות, אי שוויונות ומערכת משוואות ממעלה ראשונה שאלות מילוליות משוואות ריבועיות שברים

קרא עוד

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc תרגול בעיות הסתברות. גולן מטיל פעמים קובייה הוגנת, מה ההסתברות שבכל אחת מהפעמים יקבל תוצאה שונה? () () () הילה קוראת ספר לפני השינה פעמים בשבוע, יוני סופר כבשים לפני השינה פעמים בשבוע, מה הסיכוי שהיום

קרא עוד

תוכן העניינים הקדמה 7 תודות 9 חלק א מספרים שלמים 13 פרק 20. כפל חישוב בתחום מספרים לא-מוגבל 34 חילוק חישוב בתחום מספרים לא-מוגבל פרק סדר פעולות

תוכן העניינים הקדמה 7 תודות 9 חלק א מספרים שלמים 13 פרק 20. כפל חישוב בתחום מספרים לא-מוגבל 34 חילוק חישוב בתחום מספרים לא-מוגבל פרק סדר פעולות תוכן העניינים הקדמה 7 תודות 9 חלק א מספרים שלמים 13 פרק 20. כפל חישוב בתחום מספרים לא-מוגבל 34 חילוק חישוב בתחום מספרים לא-מוגבל פרק 21. 48 סדר פעולות החשבון פרק 22. 59 חילוק שאריות פרק 23. 79 מספרים ראשוניים

קרא עוד

סט נובמבר 08 מועד מיוחד - פתרונות עפר.doc

סט נובמבר 08 מועד מיוחד - פתרונות עפר.doc נפתור את מערכת המשוואות y+ 3 = 5 5 7 3 2y + = 8 3 נארגן את המשוואה הראשונה 1/ 5/ y+ 3 5 = 5 1 y+ 3= 5(5 ) y+ 3= 25 5 8+ y= 25 /5 נארגן את המשוואה השנייה 3 1 3 / / / 2y 7 3 8 + = 1 3 1 6y+ 7 3= 24 7+ 6y

קרא עוד

תרגול מרובעים- מקבילית נתונה מקבילית בעלת היקף בגודל 33 ס"מ, כמו כן אחת מצלעות המקבילית שווה ל- 8 ס"מ. מהו גודלה של שאר צלעות המקבילית בס"מ?.1 8 נתונה

תרגול מרובעים- מקבילית נתונה מקבילית בעלת היקף בגודל 33 סמ, כמו כן אחת מצלעות המקבילית שווה ל- 8 סמ. מהו גודלה של שאר צלעות המקבילית בסמ?.1 8 נתונה תרגול מרובעים- מקבילית נתונה מקבילית בעלת היקף בגודל 33 ס"מ, כמו כן אחת מצלעות המקבילית שווה ל- 8 ס"מ. מהו גודלה של שאר צלעות המקבילית בס"מ?.1 8 נתונה מקבילית שצלעותיה שוות ל- 3 ס"מ ול- 7 ס"מ. מהו הטווח

קרא עוד

תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: כל הזכויות שמורות

תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: כל הזכויות שמורות תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: st.negishut@weizmann.ac.il תוכן העניינים מטרות התיק... 3 זמני עבודה משוערים... 3 החומרים והעזרים הדרושים... 4 רקע... 5 הצעה למהלך העבודה...

קרא עוד

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשעח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: 26.01.2018 2 סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מורכבת מ- 6 שאלות. כל שאלה מזכה ב- 20 נקודות כך הנקודות

קרא עוד

שאלון להערכה עצמית במתמטיקה לקראת לימודי שנה א מדוע להתכונן לשנה א מסלולי לימוד רבים באוניברסיטה (מדעי המחשב, הנדסה, פיזיקה וכמובן מתמטיקה) דורשים לימ

שאלון להערכה עצמית במתמטיקה לקראת לימודי שנה א מדוע להתכונן לשנה א מסלולי לימוד רבים באוניברסיטה (מדעי המחשב, הנדסה, פיזיקה וכמובן מתמטיקה) דורשים לימ שאלון להערכה עצמית במתמטיקה לקראת לימודי שנה א מדוע להתכונן לשנה א מסלולי לימוד רבים באוניברסיטה (מדעי המחשב, הנדסה, פיזיקה וכמובן מתמטיקה) דורשים לימודי מתמטיקה בשנה א. אין מבחני כניסה לקורסים אלו, אולם

קרא עוד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה 2-7012610-3 תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד ב' שם המרצה: ערן עמרי, ענת פסקין-צ'רניאבסקי חומר עזר:

קרא עוד

פשוט חשבון כיתה ו - ספר שני שם תלמיד: שם מורה: דואר אלקטרוני תלמיד: דואר אלקטרוני מורה: תאריך הגשה: ציון: דפי עבודה מקוונים - כיתה ו', ספר שני, יחידה

פשוט חשבון כיתה ו - ספר שני שם תלמיד: שם מורה: דואר אלקטרוני תלמיד: דואר אלקטרוני מורה: תאריך הגשה: ציון: דפי עבודה מקוונים - כיתה ו', ספר שני, יחידה פשוט חשבון כיתה ו - ספר שני שם תלמיד: שם מורה: דואר אלקטרוני תלמיד: דואר אלקטרוני מורה: תאריך הגשה: ציון: דפי עבודה מקוונים - כיתה ו', ספר שני, יחידה 2. פתרו את השאלות, לחוד או בזוגות. תעדו את דרך הפתרון.

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527 kadman11@gmail.com

קרא עוד

סז 002 נואר 07 מועד חורף פתרונות עפר

סז 002 נואר 07 מועד חורף פתרונות עפר הציר האופקי מציג את מספר פעימות המונה הציר האנכי מציג את המחיר שגובה חברת הטלפונים (שקלים) ב. א. יש למצוא מהו המחיר ל- 00 פעימות המונה הראשונות בחודש. הנקודה המסומנת בגרף, בעיגול, מראה כי עבור 00 פעימות

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\362\370 \354\356\345\370\344.doc)

(Microsoft Word - \371\362\370 \354\356\345\370\344.doc) .Á... מתמטיקה לבית-הספר היסודי שברים פשוטים משמעויות השבר הפשוט הצגות שונות לשבר השוואה, חיבור וחיסור של שברים ושל מספרים מעורבים מדריך למורה פיתוח שיטת ה.ש.ב.ח.ה: ראש צוות הפיתוח והכתיבה: ייעוץ מדעי:

קרא עוד

HaredimZ2.indb

HaredimZ2.indb יחידה :31חופפים משולשים נחפוף משולשים ונוכיח תכונות של אלכסוני משולשים שווה שוקיים ואלכסוני המלבן. שיעור.1חופפים במשולש שווה שוקיים נחקור ונוכיח תכונות של משולש שווה שוקיים נתון משולש שווה שוקיים שבו.

קרא עוד

א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש בגרות סט יולי 09 מועד קיץ ב שאלון CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף

א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש בגרות סט יולי 09 מועד קיץ ב שאלון CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש 3 CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף, E בהתאמה. לכן, הנקודה BE.3: לצלעות AE מחלקת את ו- AB ביחס של ע"פ נוסחת חלוקת קטע ביחס נתון

קרא עוד

ע 001 ינואר 10 מועד חורף פתרונות עפר

ע 001 ינואר 10 מועד חורף פתרונות עפר בגרות ע 00 ינואר 0 שאלון 50 הציר האופקי, ציר ה-, x מתאר את הזמן שעובר, בשניות, מתחילת השחייה כל משבצת היא בת 0 שניות הציר האנכי, ציר ה - y, מתאר את המרחק מקצה הבר כה כל משבצת היא בת 0 מטר כאשר הקו עולה

קרא עוד

מדריך למורה לכיתה ו' פ ש וט ח ש ב ון מתמטיקה לבית הספר היסודי הממלכתי והממלכתי דתי ד ר רותי שטיינברג הדסה גינת מירב יוסף טלי דגן דיצה בונופיאל 2358

מדריך למורה לכיתה ו' פ ש וט ח ש ב ון מתמטיקה לבית הספר היסודי הממלכתי והממלכתי דתי ד ר רותי שטיינברג הדסה גינת מירב יוסף טלי דגן דיצה בונופיאל 2358 מדריך למורה לכיתה ו' פ ש וט ח ש ב ון מתמטיקה לבית הספר היסודי הממלכתי והממלכתי דתי ד ר רותי שטיינברג הדסה גינת מירב יוסף טלי דגן דיצה בונופיאל 8 המדריך למורה נלווה ל"פשוט חשבון", לכיתה ו' כותבות את המדריך:

קרא עוד

אוניברסיטת בן-גוריון בנגבNEGEV BEN-GURION UNIVERSITY OF THE ת.ד.,653 באר-שבעISRAEL 10584P.O.B. 653, BEER SHEVA , המזכירות האקדמית המרכז ללימודים

אוניברסיטת בן-גוריון בנגבNEGEV BEN-GURION UNIVERSITY OF THE ת.ד.,653 באר-שבעISRAEL 10584P.O.B. 653, BEER SHEVA , המזכירות האקדמית המרכז ללימודים אוניברסיטת בן-גוריון בנגבNEGEV BEN-GURION UNIVERSITY OF THE ת.ד.,65 באר-שבעISRAEL 058P.O.B. 65, BEER SHEVA 8 05, המזכירות האקדמית המרכז ללימודים קדם אקדמיים אלגברה - נוסחאות הכפל מקוצר גיליון תרגילים מס'

קרא עוד

יחידה 8: שיקוף, הרחבה וכיווץ של פרבולות שיעור 1. שיקוף בציר x תלמידים התבקשו לשרטט פרבולה שכל הערכים שלה שליליים. y יואב ש רטט כך: y תומר אמר: אי-אפשר

יחידה 8: שיקוף, הרחבה וכיווץ של פרבולות שיעור 1. שיקוף בציר x תלמידים התבקשו לשרטט פרבולה שכל הערכים שלה שליליים. y יואב ש רטט כך: y תומר אמר: אי-אפשר יחידה 8: שיקוף, הרחבה וכיווץ של פרבולות שיעור 1. שיקוף בציר תלמידים התבקשו לשרטט פרבולה שכל הערכים שלה שליליים. יואב ש רטט כך: תומר אמר: אי-אפשר זיו ש רטט כך: מי צודק? נשקף בציר את הגרף של, = ונלמד את

קרא עוד

מתמטיקה לכיתה ט פונקציה ריבועית

מתמטיקה לכיתה ט פונקציה ריבועית מתמטיקה לכיתה ט פונקציה ריבועית צוות המתמטיקה במטח: ראש תחום מתמטיקה: ד"ר שרה הרשקוביץ מנהלת צוות פיתוח מתמטיקה לבית הספר העל יסודי: ד"ר בבה שטרנברג צוות הפיתוח: רגינה אובודנקו, ד"ר אלכס אוליצין, אסנת

קרא עוד

Microsoft Word - dvar hamaarehet_4.8.docx

Microsoft Word - dvar hamaarehet_4.8.docx מרכז ארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי المرآز القطري لمعلمي الرياضيات في المرحلتين الاعدادية والثانوية מרובע חסום ועקשן, או נכדי מסר לטיפולי בעיה בגיאומטריה מדור: כתב: תקציר: זה קרה לי בכיתה אברהם

קרא עוד

עבודת קיץ לקראת כיתה ט' - מצויינות מתמטיקה העבודה כוללת שאלות מכל הנושאים שנלמדו במהלך השנה. את חלק מהשאלות כבר פגשתם, וזו הזדמנות עבורכם לוודא שאתם י

עבודת קיץ לקראת כיתה ט' - מצויינות מתמטיקה העבודה כוללת שאלות מכל הנושאים שנלמדו במהלך השנה. את חלק מהשאלות כבר פגשתם, וזו הזדמנות עבורכם לוודא שאתם י עבודת קיץ לקראת כיתה ט' - מצויינות מתמטיקה העבודה כוללת שאלות מכל הנושאים שנלמדו במהלך השנה. את חלק מהשאלות כבר פגשתם, וזו הזדמנות עבורכם לוודא שאתם יודעים כיצד לפתור אותן. את העבודה יש להגיש במהלך השבוע

קרא עוד

Microsoft Word - Guberman doc

Microsoft Word - Guberman doc אפשר גם אחרת חילוק שברים פשוטים עמוד חילוק שברים פשוטים מתמטיקה תרגולית או מתמטיקה אחרת? ראיסה גוברמן אחד המסרים המרכזיים שעל המורה למתמטיקה להעביר לתלמידיו הוא, שהמתמטיקה אינה אוסף עובדות וכללי פעולה

קרא עוד

תוכן העניינים: פרק צמצומים ומימושים של פונקציות בוליאניות... 2 צמצומים של פונקציות באמצעות מפת קרנו:...2 שאלות:... 2 תשובות סופיות:... 4 צמצום

תוכן העניינים: פרק צמצומים ומימושים של פונקציות בוליאניות... 2 צמצומים של פונקציות באמצעות מפת קרנו:...2 שאלות:... 2 תשובות סופיות:... 4 צמצום תוכן העניינים: פרק 2 3 צמצומים ומימושים של פונקציות בוליאניות 2 צמצומים של פונקציות באמצעות מפת קרנו: 2 שאלות: 2 תשובות סופיות: 4 צמצום באמצעות שיטת 6:QM שאלות: 6 תשובות סופיות: 7 מימושים בעזרת פונקציות

קרא עוד

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם 1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם בהגשה לטופס המבחן. חומרי עזר: 1.מחשבון. נספח הנוסחאות

קרא עוד

. שאלה 1: ה אי x] T : R 4[ x] R 4[ אופרטור ליניארי מוגדר על-ידי T( ax bx cx d) bx ax cx c )13 נק'( א( מצאו את הערכים העצמיים, המרחבים העצמיים

. שאלה 1: ה אי x] T : R 4[ x] R 4[ אופרטור ליניארי מוגדר על-ידי T( ax bx cx d) bx ax cx c )13 נק'( א( מצאו את הערכים העצמיים, המרחבים העצמיים שאלה : ה אי x] : R4[ x] R4[ אופרטור ליניארי מוגדר על-ידי ( ax bx cx d) bx ax cx c )3 נק'( א( מצאו את הערכים העצמיים המרחבים העצמיים והפולינום המורכב מוקטורים עצמיים של R [ [x האופייני של מצאו בסיס של 4

קרא עוד

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות תורת הקבוצות מושגים בסיסיים מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות חוברת תרגילים כתוב באופן מפורש את הקבוצות הבאות: 5 2x + 3< היא קבוצת המספרים השלמים המקיימים : 7 B היא קבוצת האותיות הקודמות לאות f באלף-בית הלטיני.

קרא עוד

Microsoft Word - Sol_Moedb10-1-2,4

Microsoft Word - Sol_Moedb10-1-2,4 הפקולטה למתמטיקה - הטכניון חיפה מד''ח - 48 חורף תשע''א - בחינה סופית מועד ב' שאלה : תהי נתונה המד"ח הבאה: u + uu = y א. מצא את העקומים האופייניים של משוואה זו בצורה פרמטרית. ב. פתור את המד"ח הנתונה לעיל

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד

Microsoft Word פרק 16 - פתרון משוואות רמה א

Microsoft Word פרק 16 - פתרון משוואות רמה א 0.0. דף עבודה פתרון משוואות ושאלות מילוליות נתונות שתי משוואות שקולות. 8 60 הסבירו מדוע המשוואות שקולות. 6) 4( שקולה למשוואות אלו? האם המשוואה 8 מצאו שתי משוואות נוספות השקולות למשוואות בסעיף. () משוואות.

קרא עוד

<4D F736F F D20EBE9FAE420E7202D20E0E7E5E6E9ED202D20E3F4E920F1E9EBE5ED20ECFAECEEE9E3E9ED D20F8EEE420E0202D20E8E5F4F120382D332

<4D F736F F D20EBE9FAE420E7202D20E0E7E5E6E9ED202D20E3F4E920F1E9EBE5ED20ECFAECEEE9E3E9ED D20F8EEE420E0202D20E8E5F4F120382D332 דף עבודה אחוזים באילו מהאיורים הבאים החלק הצבוע מהווה אותו אחוז מהם? מהו גודלו החלק ואיזה אחוז הוא מהווה מהם? (1) (ה) התבוappleappleו באיור משמאל. רשמו איזה חלק מהווה החלק הצבוע בשבר פשוט ובכתיב אחוזים.

קרא עוד

שיעורים מצולמים במדע וטכנולוגיה לחטיבת הביניים חומרי עזר למורה: שיעורים מצולמים ועיבודם הדידקטי כיתה: ח ידע קודם: כוחות ושקול כוחות, החוק השלישי של ני

שיעורים מצולמים במדע וטכנולוגיה לחטיבת הביניים חומרי עזר למורה: שיעורים מצולמים ועיבודם הדידקטי כיתה: ח ידע קודם: כוחות ושקול כוחות, החוק השלישי של ני שיעורים מצולמים במדע וטכנולוגיה לחטיבת הביניים חומרי עזר למורה: שיעורים מצולמים ועיבודם הדידקטי כיתה: ח ידע קודם: כוחות ושקול כוחות, החוק השלישי של ניוטון חוק המנוף ומנופים מסוג ראשון מטרות השיעור: להדגים

קרא עוד

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט עמוד מתוך + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- תחומים עיקריים- וסטטיסטיקה היסקית; בסטטיסטיקה היסקית משערים השערות, משווים בין קבוצות באוכלוסיה ועוד, אך גם מ ניתן ללמוד הרבה על האוכלוסיה-

קרא עוד

<4D F736F F D20EEE4F4EA20EEE0E420F9ECE5F9E9ED20E5F9E1F22E646F63>

<4D F736F F D20EEE4F4EA20EEE0E420F9ECE5F9E9ED20E5F9E1F22E646F63> 1 ----- ואלה עיקריו של המהפך במתמטיקה - 1 הוא המספר האי רציונלי היחידי, וכל שאר המספרים הם רציונליים. בפיסיקה - מסלולי התנועה הטבעיים של כוכבים, הם מסלולים בורגיים. בגיאומטריה - פאי משתנה ואינו קבוע. המהפך

קרא עוד

Microsoft Word - beayot hespek 4 pitronot.doc

Microsoft Word - beayot hespek 4 pitronot.doc בעיות מילוליות - בעיות הספק.6 פתרון: נסמן: מספר המכשירים שתיקן טכנאי א' בשעה אחת (קצב עבודתו). ( ) כל אחד מהטכנאים תיקן מספר המכשירים שתיקן טכנאי ב' בשעה אחת (קצב עבודתו). 0 מכשירים, לכן: 0 שעות משך זמן

קרא עוד

מבחן סוף סמסטר מועד א 15/02/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, דניאל גנקין הוראות: א. בטופס המבחן 7 עמודים ו 4 דפי נוסחאות. ב

מבחן סוף סמסטר מועד א 15/02/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, דניאל גנקין הוראות: א. בטופס המבחן 7 עמודים ו 4 דפי נוסחאות. ב מבחן סוף סמסטר מועד א 15/02/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, דניאל גנקין הוראות: א. בטופס המבחן 7 עמודים ו 4 דפי נוסחאות. בדקו שכל העמודים ברשותכם. ב. משך המבחן שלוש שעות (180

קרא עוד

מספר זהות: סמסטר ב' מועד א' תאריך: 11102/4// שעה: 9:22 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר: אין מותר השימוש במחשבון פשוט בחינה בקורס: מבני נתונים מרצה: הדר בי

מספר זהות: סמסטר ב' מועד א' תאריך: 11102/4// שעה: 9:22 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר: אין מותר השימוש במחשבון פשוט בחינה בקורס: מבני נתונים מרצה: הדר בי מספר זהות: סמסטר ב' מועד א' תאריך: 11102/4// שעה: 9:22 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר: אין מותר השימוש במחשבון פשוט בחינה בקורס: מבני נתונים מרצה: הדר בינסקי הנחיות: יש לענות על כל השאלות. יש לענות על כל

קרא עוד

תורת החישוביות תרגול הכנה לוגיקה ותורת הקבוצות מה יש כאן? בקורס תורת החישוביות נניח ידע בסיסי בתורת הקבוצות ובלוגיקה, והכרות עם מושגים בסיסיים כמו א"ב

תורת החישוביות תרגול הכנה לוגיקה ותורת הקבוצות מה יש כאן? בקורס תורת החישוביות נניח ידע בסיסי בתורת הקבוצות ובלוגיקה, והכרות עם מושגים בסיסיים כמו אב תורת החישוביות תרגול הכנה לוגיקה ותורת הקבוצות מה יש כאן? בקורס תורת החישוביות נניח ידע בסיסי בתורת הקבוצות ובלוגיקה, והכרות עם מושגים בסיסיים כמו א"ב, מילה ושפה לטובת מי ששכח חומר זה, או שלא למדו מעולם,

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation מה הם הגורמים שקובעים את רמת הפעילות הכלכלית, שער הריבית, רמת המחירים ורמת התעסוקה? הפעילות המשותפת במספר שווקים: פעילות ריאלית שוק הסחורות: CIGX-M עקומת IS (r,) שיווי משק ל פעילות מונטרית שוק הכספים:

קרא עוד

שעור 6

שעור 6 שעור 6 Open addressing אין רשימות מקושרות. (נניח שהאלמנטים מאוחסנים בטבלה עצמה, לחילופין קיים מצביע בהכנסה המתאימה לאלמנט אם אין שרשור). ב- addressing open הטבלה עלולה להימלא ב- factor α load תמיד. במקום

קרא עוד

תאריך הבחינה 30

תאריך הבחינה   30 אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מדור בחינות 9//8 תאריך הבחינה : ד"ר ס. סמית, דר' דבורה שמות המורים : פרץ, פרופ' גריגורי דרפל מבחן ב: חדו"א ג' --9 מס' הקורס: מיועד לתלמידי: ביולוגיה, כימיה וגאולוגיה ב מועד: א

קרא עוד

" תלמידים מלמדים תלמידים."

 תלמידים מלמדים תלמידים. " תלמידים מלמדים תלמידים." פרוייקט של צוות מתמטיקה, בית ספר כפר-הירוק איך הכל התחיל... הנהלת בית הספר העל-יסודי הכפר הירוק יזמה פרויקט בית ספרי: "למידה ללא מבחנים- הוראה משמעותית", צוות המתמטיקה החליט

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן # חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527

קרא עוד

שיעור 1

שיעור 1 שיעור קצב גדילת פונקציות אנחנו בודקים את היעילות האסימפטותית של האלגוריתם, כיצד גדל זמן הריצה כאשר גודל הקלט גדל ללא גבול. בדר"כ אלגוריתמים עם "סיבוכיות" ריצה טובה יותר יהיו יעילים יותר מלבד לקלטים קצרים

קרא עוד

פייתון

פייתון שיעור 12: מילונים ברק גונן 1 או מילון, :hash table או,dictionary זוגות של מפתחות keys וערכים values מילון מוגדר על ידי סוגריים מסולסלים { } לדוגמה: מילון שמכיל ציונים, המפתח הוא מספר ת.ז ערך מפתח הגדרה

קרא עוד

אי שוויונים ממעלה ראשונה לארבע יחידות

אי שוויונים ממעלה ראשונה לארבע יחידות אי שיוונים ממעלה ראשונה ל יח"ל. נעמי ברנס/כהן. המחברות: מיטל מתלון/מיכאלי. רטל חדד/בן רחמים הנחיות לשימוש בחוברת "אי שויונים ממעלה ראשונה" לתלמידי יח"ל החוברת מיועדת ללימוד עצמאי למי שלא למד את הנושא.

קרא עוד

Algorithms Tirgul 1

Algorithms Tirgul 1 - מעגלי אוילר ומסלולי אוילר תרגול 1 חידה: האם אפשר לצייר את הציורים הבאים בלי להרים את העיפרון מהנייר? 1 קצת אדמיניסטרציה אופיר פרידלר ophir.friedler@gmail.com אילן כהן - ilanrcohen@gmail.com שעות קבלה

קרא עוד

תרגיל 9 מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות, סתיו תשע"ד 1. תהי L השפה בעלת סימן פונקצייה דו מקומי G, סימן פונקציה חד מקומי T, סימן יחס תלת מקומי.c, d וקבועים L

תרגיל 9 מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות, סתיו תשעד 1. תהי L השפה בעלת סימן פונקצייה דו מקומי G, סימן פונקציה חד מקומי T, סימן יחס תלת מקומי.c, d וקבועים L תרגיל 9 מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות, סתיו תשע"ד 1. תהי L השפה בעלת סימן פונקצייה דו מקומי G, סימן פונקציה חד מקומי T, סימן יחס תלת מקומי.c, d וקבועים L, K סימני יחס חד מקומיים,R לכל אחד מהביטויים הבאים,

קרא עוד

מקומות גיאומטריים השתלמות קיץ הקדמה: נושא המקומות הגיאומטריים הינו מרכזי בתכנית הלימוד ל- 5 יח"ל. פרק זה מאגד בתוכו את כל המרכיבים של הגיאומטרי

מקומות גיאומטריים השתלמות קיץ הקדמה: נושא המקומות הגיאומטריים הינו מרכזי בתכנית הלימוד ל- 5 יחל. פרק זה מאגד בתוכו את כל המרכיבים של הגיאומטרי מקומות גיאומטריים השתלמות קיץ - 015 הקדמה: נושא המקומות הגיאומטריים הינו מרכזי בתכנית הלימוד ל- 5 יח"ל פרק זה מאגד בתוכו את כל המרכיבים של הגיאומטריה האנליטית: ישר, מעגל, אליפסה ופרבולה בראיה מוכללת נושא

קרא עוד

מטלת מנחה (ממ"ן) 11 הקורס: חשבון אינפיניטסימלי II חומר הלימוד למטלה: יחידות 2,1 4 מספר השאלות: 7 משקל המטלה: נקודות סמסטר: ב 2007 מו

מטלת מנחה (ממן) 11 הקורס: חשבון אינפיניטסימלי II חומר הלימוד למטלה: יחידות 2,1 4 מספר השאלות: 7 משקל המטלה: נקודות סמסטר: ב 2007 מו מטלת מנחה (ממ"ן) הקורס: - חשבון אינפיניטסימלי II חומר הלימוד למטלה: יחידות, 4 מספר השאלות: 7 משקל המטלה: נקודות 337 סמסטר: ב 7 מועד אחרון להגשה: אנא שים לב: מלא בדייקנות את הטופס המלווה לממ"ן בהתאם לדוגמה

קרא עוד

Microsoft Word - 01 difernziali razionalit

Microsoft Word - 01 difernziali razionalit פונקציות רציונליות 5 יחידות מתוך הספר 806 כרך ד' 0, כל הזכויות שמורות ל ואריק דז'לדטי חל איסור מוחלט לתרגם, להעתיק או לשכפל חוברת זו או קטעים ממנה, בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני (לרבות

קרא עוד

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגוריתמים לפתרון בעית מסלולים קלים מציאת מסלולים קלים ביותר מצומת ביותר ממקור יחיד. כלומר, V לכל צמתי הגרף. בעיה אחרת הקשורה לבעיה זו היא בעית ה-(

קרא עוד

מבוא לתכנות ב- JAVA תרגול 7

מבוא לתכנות ב- JAVA  תרגול 7 מבוא לתכנות ב- JAVA תרגול 8 תזכורת - מבנה של פונקציה רקורסיבית.2 פונקציה רקורסיבית מורכבת משני חלקים עיקריים 1. תנאי עצירה: מקרה/מקרים פשוטים בהם התוצאה לא מצריכה קריאה רקורסיבית לחישוב צעד רקורסיבי: קריאה

קרא עוד

2019 שאלות מומלצות לתרגול מס' דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך(. כלל השרשרת. S = ( x, y, z) z = x + 3y על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק

2019 שאלות מומלצות לתרגול מס' דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך(. כלל השרשרת. S = ( x, y, z) z = x + 3y על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך( כלל השרשרת S ( z) z + על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק מקביל : f ( ) + הפונקציה מוגדרת וגזירה ברציפות בכל M( ) שאלה נתון פרבולואיד אליפטי P ( z) + 6 + z + 8 למישור

קרא עוד

עבודת קיץ לתלמידים כיתה ט' העולים לכיתה י (רמה 4-5 יחידות)

עבודת קיץ לתלמידים כיתה ט' העולים לכיתה י (רמה 4-5 יחידות) עבודת קיץ לתלמידי כיתה ט' העולים לכיתה י )רמה יחידות( את העבודה יש להגיש למורה למתמטיקה תחילת שנה הבאה. בשבועיים הראשונים של שנת הלימודים יתקיים מבחן לפי העבודה. לעבודה חלקים:. תרגול בסיסי לתלמידי יחידות

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל- ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים עברית על הרצף מוגשת ל- דר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: 10.10.2016 מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 הקדמה רכישתה של שפה שניה או זרה היא תופעה לשונית פסיכולוגית,

קרא עוד

תכנון אלגוריתמים, אביב 1021, תרגול מס' 4 תכנון דינאמי תכנון דינאמי בתרגול זה נדון בבעיית הכפלת סדרת מטריצות (16.1.(CLR ראשית נראה דוגמא: דוגמא: תהינה

תכנון אלגוריתמים, אביב 1021, תרגול מס' 4 תכנון דינאמי תכנון דינאמי בתרגול זה נדון בבעיית הכפלת סדרת מטריצות (16.1.(CLR ראשית נראה דוגמא: דוגמא: תהינה תכנון דינאמי בתרגול זה נדון בבעיית הכפלת סדרת מטריצות (6..(CLR ראשית נראה דוגמא: דוגמא: תהינה ארבע מטריצות:. A, A, A, A נסמן את גודל המטריצות בסדרה ע"י סדרת גדלים כאשר, p 5 5 p היא בגודל A {,,,5,}, P כלומר

קרא עוד

Microsoft Word - two_variables3.doc

Microsoft Word - two_variables3.doc משימה שני תלמידים פתרו את מערכת המשוואות הבאה y 7 2y 2. שי פתר בשיטת השוואת מקדמים: I. 2x y 7 II. 2x 2y 2 דנה פתרה בשיטת הצבה: I. 2x y 7 II. 2x 2y 2 I. y = 7 2x II. 2x 2(7 2x) = 2 2x 4 + 4x = 2 6x 4 =

קרא עוד

<4D F736F F D20F4FAF8E5EF20EEE5F2E320E020F1EEF1E8F820E120FAF9F2E3>

<4D F736F F D20F4FAF8E5EF20EEE5F2E320E020F1EEF1E8F820E120FAF9F2E3> האקדמית תל אביב-יפו מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות מועד א' סמסטר ב' תשע"ד הפתרון לא נכתב על ידי גורם רשמי ובהחלט יכול להיות שנפלו טעויות פה ושם עשיתי כמיטב יכולתי אבל תשימו לב ותפעילו שיקול דעת אשמח לשמוע

קרא עוד

עבודת קיץ לתלמידים כיתה ט' העולים לכיתה י (רמה 4-5 יחידות)

עבודת קיץ לתלמידים כיתה ט' העולים לכיתה י (רמה 4-5 יחידות) 5 עבודת קיץ לתלמידי כיתה ט' העולים לכיתה י )רמה יחידות( את העבודה יש להגיש למורה למתמטיקה תחילת שנה הבאה. בשבועיים הראשונים של שנת הלימודים יתקיים מבחן לפי העבודה. לעבודה חלקים:. תרגול בסיסי לתלמידי 5

קרא עוד

Microsoft Word - òéúåï îúîèé÷ä 1.doc

Microsoft Word - òéúåï îúîèé÷ä 1.doc ילדים יקרים בשעה טובה יוצא לדרך עיתון מתמטיקה בית ספרי. זהו רעיון חדש בבית ספרנו אותו הגו צוות מתמטיקה והוא מוקדש במיוחד לכם ולהנאתכם. מקווה אני כי תמצאו בו עניין ותהינו ממנו במהלך חופשת החנוכה. להתראות

קרא עוד

תרגיל 5-1

תרגיל 5-1 תרגיל 1 יחסי העדפה, פונקציות תועלת, עקומות אדישות וקווי תקציב כל השאלות להלן מתייחסות לצרכן שהעדפותיו מוגדרות על סלי צריכה של שני מוצרים. העדפות אלה הן רציונאליות (ז"א, מקיימות את תכונות השלמות והטרנזיטיביות).

קרא עוד

לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' (.Ⅰ

לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' (.Ⅰ -28- לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' 107-105(.Ⅰ 5 656 הסבר נדב יצא מביתו )נקודה (, צעד 5 ק"מ לכיוון מזרח, והגיע למסעדה

קרא עוד

Microsoft Word ACDC à'.doc

Microsoft Word ACDC à'.doc דו"ח מסכם בניסוי: AC/DC חלק: א' סמסטר ב' תשס"א שם הבודק : תאריך הבדיקה: I שם מדריך הניסוי (שם מלא): סרגיי ציון הדו"ח: II תאריך ביצוע הניסוי: 14/05/001 תאריך הגשת הדו"ח: 1/05/001 הדו"ח מוגש על ידי: II I

קרא עוד

פתרונות מלאים לשלב א' אולימפיאדה ארצית במתמטיקה חטיבה כיתות ז' 1. נתונה המשוואה השגויה הבאה: הזיזו גפרור אחד בלבד כדי שהמשוואה תהיה נכונה. פתרון לחידו

פתרונות מלאים לשלב א' אולימפיאדה ארצית במתמטיקה חטיבה כיתות ז' 1. נתונה המשוואה השגויה הבאה: הזיזו גפרור אחד בלבד כדי שהמשוואה תהיה נכונה. פתרון לחידו פתרונות מלאים לשלב א' אולימפיאדה ארצית במתמטיקה חטיבה כיתות ז'. נתונה המשוואה השגויה הבאה: הזיזו גפרור אחד בלבד כדי שהמשוואה תהיה נכונה. לחידות גפרורים יש לעיתים פתרונות רבים. אנו הצענו במחוון אחד: ישנו

קרא עוד