פונקציה מסדר ראשון; הגדרת קו ישר: - הצגה ע"י ביטוי אלגברי וגרפי

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "פונקציה מסדר ראשון; הגדרת קו ישר: - הצגה ע"י ביטוי אלגברי וגרפי"

תמליל

1 המרכז לחינוך מדעי תל אביב-יפו פתח דבר ספר זה שלפניכם, "מתמטיקה לפיזיקאים" הוא פרי יוזמה של חברי צוות חמד"ע, המתמודדים כל שנה עם הצורך בהתאמת הידע המתמטי של תלמידי הפיזיקה לדרישות הלימודים. תודתי העמוקה לגב' קורינה פולינגר מחמד"ע וד"ר איליה מזין, ידיד חמד"ע, שכתבו את הספר. תודה לסגני, מר משה פרידמן שהיה שותפי ללווי הפרויקט מבחינה תכנית, דידקטית ופדגוגית ולד"ר יוסי קורדובה שלקח חלק בכתיבת פרקים א' ו-ב'. תודות מגיעות לכל אנשי צוות חמד"ע שקראו, העירו הערות והאירו את עיני הכותבים לאורך הדרך, התנסו עם תלמידיהם בכיתה והוסיפו דגשים. תודה לד"ר דוד סלע, ולמר מיכאל סבין, אנשי הפיקוח של משרד החינוך ולגב' חיה שיטאי שליוו את הספר מתחילתו. הערכה לאנשי קרן תל אביב: מנכ"ל קרן תל אביב, אלוף )מיל( אברהם בן שושן וד"ר מגי נבון, מנהלת דסק ארה"ב בקרן תל אביב. תודות לסטנלי צ'ייס ומשפחתו שתרומתם אפשרה את כתיבת הספר והפצתו למורים ותלמידים. בברכה ד"ר תהלה בן גיא מנהלת חמד"ע 1 כל הזכויות שמורות לחמד"ע המרכז לחינוך מדעי בתל אביב-יפו

2 הקדמה המרכז לחינוך מדעי תל אביב-יפו מחקרים רבים בהוראת הפיזיקה מוכיחים שהבנת פיזיקה ברמה גבוהה מותנית בשליטה טובה במתמטיקה. מושגים מתמטיים כמו פונקציה, קו ישר, יחס הפוך, משולש, זווית, החלפת משתנים ולינאריזציה, פרופורציה ורבים אחרים חשובים מאד בעיבוד אינפורמציה, בתיאור והבנה של תופעות פיזיקליות. בין פיזיקה למתמטיקה קיים באופן טבעי קשר סינרגטי, הגורם לכך ששיפור בשליטה באחד גורם לשיפור בשני. יצירת התנאים לשימוש בקשר סינרגטי זה יכולה לגרום אצל לומדי פיזיקה בחטיבה העליונה לשיפור משמעותי בהבנת המושגים, התהליכים הפיזיקליים והקשרים ביניהם. הספר שלפניכם מיועד לתלמידים ולתלמידות הלומדים פיזיקה כמקצוע בחירה לקראת בחינת בגרות בבתי ספר על- יסודיים ברמה של 3 או 5 יח"ל. הוא מהווה את התשובה שלנו לצורך החיוני בחיזוק הבסיס המתמטי ללימודי פיזיקה בחטיבה העליונה. מטרות הספר: לרענן מושגים ונושאים שנלמדו בשנים קודמות בשיעורי המתמטיקה והם רלוונטיים ללימודי הפיזיקה. להסביר בקצרה מושגים ונושאים מתמטיים שטרם נלמדו בשיעורי המתמטיקה. "לתרגם" את משמעויות המושגים מ"שפת המתמטיקה" ל"שפת הפיזיקה" על מנת ליצור אצל תלמידי הפיזיקה את התובנה, שלמעשה מדובר בשתי ה"שפות" על אותם מושגים. מבנה הספר מאפשר מעבר מהידע המתמטי ליישומו בלימודי הפיזיקה באמצעות תהליך הדרגתי, מבוקר, ממוקד ושיטתי. אנו בטוחים, שחיזוק הנושאים המתמטיים צריך להתבצע תוך כדי הוראת הפיזיקה; לכן, פרקי הספר מסודרים בהתאם לנושאים המופיעים בתכנית הלימודים בפיזיקה. בכל פרק נכללים שלושה חלקים: 1. הצגת הנושאים המתמטיים הנדרשים.. הבהרות והדגשים להתאמת מושגים מ"עולם המתמטיקה" ל"עולם הפיזיקה". 3. אוסף תרגילים ובעיות רלוונטיים לפרק מסודרים לפי דרגת קושי. בהתאם למטרות ולמבנה הספר, מומלץ להשתמש בו בד בבד עם לימודי הפיזיקה בהתאם לתוכנית הלימודים בכתות ט' - י"א. בכל נושא בלימודי הפיזיקה השימוש בספר זה אמור להתבצע בשני שלבים: השלב הראשון הינו תיאורטי ובו מתבצע רענון של נושאים מתמטיים שנלמדו בעבר בשיעורי מתמטיקה והכרת נושאים מתמטיים שטרם נלמדו. השלב השני בהפעלת התכנית הינו יישומי ומטרתו להבטיח שהמעבר ממתמטיקה לפיזיקה יופנם ויאפשר בהמשך הבנה מעמיקה של התופעות הפיזיקליות. במציאות הקיימת בבתי הספר, אפילו באותה קבוצת לימוד, יכולים להימצא תלמידים ברמות ידע מתמטי שונות; ספר זה משתדל לתת מענה לכולם. כל מורה יכול להחליט כיצד ישתמש בו: בצורה פרונטלית, קבוצתית, זוגית או אישית, בזמן השיעורים או במסגרת שיעורי הבית. אנו מקווים ששימוש בספר זה כחומר עזר בלימודי הפיזיקה בחטיבה העליונה יגרום לשיפור יכולת התמודדות של התלמידים עם הרמה הנדרשת לפי תכנית הלימודים, ישפר את ביטחון העצמי של תלמידי הפיזיקה ויאפשר הפנמה אמיתית של החומר הנלמד. הערות והארות תתקבלנה בברכה. קורינה פולינגר, חמד"ע מרכז לחינוך מדעי של תל אביב-יפו. דוא"ל: איליה מזין, מודיעין. דוא"ל:

3 המרכז לחינוך מדעי תל אביב-יפו תוכן העניינים פרק א קינמטיקה של תנועה לאורך קו ישר נושאים מתמטיים המושג "פונקציה" פונקציה קווית )לינארית( פונקציה ריבועית יישור )לינאריזציה( גרף של פונקציה לא לינארית נגזרת של פונקציה אינטגרל מסוים של פונקציה מערכת של שתי משוואות עם שני נעלמים שטחים של צורות גיאומטריות התאמת נושאים מתמטיים לעולם הפיזיקה מפונקציות מתמטיות לפונקציות פיזיקליות יחידות מדידה והמרתן תרגילים תשובות לתרגילים פרק ב קינמטיקה של תנועה במישור נושאים מתמטיים פרופורציה גיאומטריה טריגונומטריה וקטורים במישור התאמת נושאים מתמטיים לעולם הפיזיקה תרגילים תשובות לתרגילים...15 פרק ג כוחות ומצבי התמדה נושאים מתמטיים שברים רגילים כל הזכויות שמורות לחמד"ע המרכז לחינוך מדעי בתל אביב-יפו

4 פונקציה קווית )לינארית(...11 מערכת משוואות אלגבריות ממעלה ראשונה...11 אי-שוויונים...11 גיאומטריה טריגונומטריה התאמת נושאים מתמטיים לעולם הפיזיקה תרגילים...11 תשובות לתרגילים המרכז לחינוך מדעי תל אביב-יפו פרק ד החוק השני של ניוטון נושאים מתמטיים...11 נפח אי- שוויונים וקטורים התאמת נושאים מתמטיים לעולם הפיזיקה תרגילים תשובות לתרגילים פרק ה תנועות במישור....1 נושאים מתמטיים טריגונומטריה פירוק, הרכבה וחיסור וקטורים משולשים דומים פרבולה היפרבולה מעגל גיאומטריה במרחב התאמת נושאים מתמטיים לעולם הפיזיקה זריקה אופקית וזריקה משופעת 1.1 בהשפעת כוח הכובד בלבד תנועה מעגלית תרגילים תשובות לתרגילים

5 פרק ו התנע ושימורו נושאים מתמטיים אינטגרל מסוים של פונקציה שטחים של צורות גיאומטריות וקטורים נגזרת של פונקציה מערכת של שתי משוואות עם שני נעלמים התאמת נושאים מתמטיים לעולם הפיזיקה תרגילים... תשובות לתרגילים המרכז לחינוך מדעי תל אביב-יפו 159 פרק ז אנרגיה מכנית ושימורה נושאים מתמטיים מכפלה סקלרית של שני וקטורים אינטגרל מסוים של פונקציה זווית היקפית הנשענת על קוטר יישור )לינאריזציה( גרף של פונקציה לא לינארית מערכת של שתי משוואות עם שני נעלמים התאמת נושאים מתמטיים לעולם הפיזיקה תרגילים תשובות לתרגילים פרק ח מודל הגז האידאלי נושאים מתמטיים פרופורציה גיאומטריה חיסור וקטורים חזקות כתיב מדעי ממוצע התאמת נושאים מתמטיים לעולם הפיזיקה תרגילים תשובות לתרגילים... 5 כל הזכויות שמורות לחמד"ע המרכז לחינוך מדעי בתל אביב-יפו

6 המרכז לחינוך מדעי תל אביב-יפו 111 פרק ט תנועה הרמונית פשוטה נושאים מתמטיים יחס ישר יחידות מדידה של זוויות המעגל הטריגונומטרי פונקציות טריגונומטריות סינוס וקוסינוס 115 )פונקציות הרמוניות( זהויות טריגונומטריות הקירוב עבור זוויות קטנות משוואות טריגונומטריות נגזרות של פונקציות סינוס וקוסינוס יישור )לינאריזציה( גרף של פונקציה לא לינארית התאמת נושאים מתמטיים לעולם הפיזיקה תרגילים תשובות לתרגילים פרק י כבידה נושאים מתמטיים אליפסה מעגל שברים רגילים חזקות כתיב מדעי הפונקציות =k/ ו- k( =k/ מספר קבוע( יישור )לינאריזציה( גרף של פונקציה לא לינארית אינטגרל מסוים של פונקציה התאמת נושאים מתמטיים לעולם הפיזיקה תרגילים... תשובות לתרגילים

7 פרק א - קינמטיקה של תנועה לאורך קו ישר פרק א קינמטיקה של תנועה לאורך קו ישר מושגים מתמטיים פונקציה, פונקציה קווית וריבועית, לינאריזציה, נגזרת ואינטגרל מסוים של פונקציה, מערכת של שתי משוואות עם שני נעלמים, שטחים של צורות גיאומטריות. קשר לעולם הפיזיקה פונקציות מקום-זמן ומהירות-זמן בתנועות שוות מהירות ושוות תאוצה הן בייצוג אנליטי והן בייצוג גרפי, משמעות פיזיקלית של הסימנים "+" ו- "-" עבור מיקום, מהירות ותאוצה, משמעות פיזיקלית של נגזרות הפונקציות, של שיפועי המשיקים לגרפים ושל שטחים בין הגרפים לצירי הזמן, מקום יחסי ומהירות יחסית. 1. נושאים מתמטיים 1.1 פונקציה פונקציה היא קשר בין שני משתנים: הנקרא משתנה בלתי תלוי או ארגומנט הפונקציה ו- הנקרא משתנה תלוי או הפונקציה.. ערך יחיד של הפונקציה קובעת לכל ערך של.=f() הסימון המקובל לפונקציה הוא ניתן להציג פונקציה בצורה מילולית, בטבלה, בעזרת ביטוי אנליטי או בצורה גרפית. 1. פונקציה קווית )לינארית(. m n תיאור אנליטי פונקציה ממעלה ראשונה b או תיאור גרפי קו ישר במערכת צירים (,) מאונכים זה לזה, המכונה מערכת צירים קרטזית. )או ) m מתאר את שיפוע הקו הישר = מקדם המשתנה הבלתי תלוי. b )או ) n מתאר את נקודת החיתוך עם הציר האנכי = האיבר החופשי של הפונקציה. )הערה במסמך זה נשתמש ב- m ו- n עבור השיפוע ונקודת החיתוך בהתאמה(. אם השיפוע חיובי הישר עולה )תרשים 1( ואם הוא שלילי הישר יורד )תרשים (. m<0 m>0 תרשים 1 ישר עולה תרשים ישר יורד 9 כל הזכויות שמורות לחמד"ע המרכז לחינוך מדעי בתל אביב-יפו

8 פרק א קינמטיקה של תנועה לאורך קו ישר אם השיפוע אפס, הישר אופקי )מקביל לציר (, כפי שמוצג בתרשים 3, והוא מתאר פונקציה קבועה. הערה: קו ישר אנכי )מקביל לציר ( תרשים 4 אינו מתאר פונקציה )לפי ההגדרה(. m=0 תרשים 3 ישר אופקי תרשים 4 ישר אנכי חישוב שיפועו של הישר העובר דרך שתי נקודות ) 1 ( 1, ו- ) :(, m 1 1 משוואת הישר העובר דרך שתי נקודות ) 1 ( 1, ו- ) :(, ( ) n=0 תרשים - 5 ישר דרך ראשית הצירים כאשר האיבר החופשי n מתאפס, הגרף עובר דרך ראשית הצירים - תרשים 5. במקרה כזה אומרים ש- נמצא ביחס ישר ל- ; למשל, אם גדל פי N, זה יגרום ל- לגדול פי N גם כן. חשוב לציין שיחס ישר הוא מקרה פרטי של תלות לינארית. יש שוני מהותי בין הטענות: - הטענה Y" גדול מ- X פי "N, שפירושה,Y=NX - הטענה Y" גדול מ- X ב "N, שפירושה.Y=X+N על מנת לשרטט גרף של פונקציה קווית מספיקות שתי נקודות. אם 0=n נקודה אחת היא ראשית הצירים וזקוקים לעוד נקודה אחת בלבד. אם 0 n שלו עם הצירים., נוח לשרטט את הגרף בעזרת נקודות החיתוך 01

9 פרק א קינמטיקה של תנועה לאורך קו ישר 1.3 פונקציה ריבועית. 0, תיאור אנליטי - פונקציה ממעלה שנייה b c תיאור גרפי - פרבולה במערכת צירים קרטזית. הפרבולה סימטרית יחסית לישר אנכי העובר דרך קודקודה ציר הסימטריה. שיעור ה- של נקודת b הקדקוד הוא : הקודקוד הוא: - נקודת מינימום אם 0< )פרבולה קעורה - תרשים 6( ובנקודה זאת הפונקציה עוברת מירידה לעליה. - נקודת מכסימום אם 0> )פרבולה קמורה - תרשים 7( ובנקודה זאת הפונקציה עוברת מעליה לירידה. ציר הסימטריה ציר הסימטריה <0 תרשים - 7 פרבולה קמורה >0 תרשים - 6 פרבולה קעורה 0, 1, 0, c b b 4c נקודות החיתוך עם הצירים: ציר - ציר - משיק לקו עקום בנקודה הוא הקו הישר שנוגע בקו העקום רק בנקודה זאת. שיפוע של משיק לגרף עקום אינו קבוע, אלא משתנה מנקודה לנקודה. מקרה פרטי - המשיק לקו ישר מתלכד עם הקו הישר. 11 כל הזכויות שמורות לחמד"ע המרכז לחינוך מדעי בתל אביב-יפו

10 פרק א קינמטיקה של תנועה לאורך קו ישר 1.4 יישור )לינאריזציה( גרף של פונקציה לא לינארית יישור הוא פעולה שמאפשרת לקבל פונקציה קווית )לינארית( מפונקציה לא קווית. לשם כך יש לבחור במשתנים חדשים במקום המשתנים המקוריים. המשתנה החדש מתקבל מהמשתנה הקודם על ידי הפעלה של אחת הפעולות המתמטיות, כמו חזקה או שורש. לדוגמה, אם נתונה הפונקציה (), אשר הגרף שלה איננו ישר )תרשים 8(, היישור )כלומר גרף קו ישר( מתקבל בהתאם לתבנית חדשה שמשמש לבניית כל גרף. )תרשים 9(. בין הסוגריים רשום המשתנה הבלתי תלוי ( ) תרשים - 8 גרף הפונקציה =f() כאשר f () תרשים - 9 גרף הפונקציה =f(*) 7 6 כאשר * נגזרת של פונקציה נגזרת של פונקציה =f() 0 בנקודה הארגומנט כאשר שינוי הארגומנט שואף לאפס. נהוג לסמן נגזרת של פונקציה =f() נעשית לפי המשתנה. בצורה אנליטית: מוגדרת כגבול אליו שואף היחס בין שינוי הפונקציה לבין שינוי על ידי '() או על ידי אם גוזרים פעם נוספת את הפונקציה '(), מקבלים נגזרת שנייה d. הצורה השנייה מדגישה שהגזירה d d () ( 0) '() lim lim d d. ''() אם הנגזרת d השנייה חיובית עבור מסוים, באותו גרף הפונקציה () קעור ואם היא שלילית, אזי הוא קמור. הנגזרת משקפת את קצב השתנות הפונקציה. המשמעות הגיאומטרית של הנגזרת היא שיפוע המשיק לגרף הפונקציה בנקודה

11 פרק א קינמטיקה של תנועה לאורך קו ישר אינטגרל מסוים של פונקציה בעזרת אינטגרל המסוים אפשר לחשב שטח שבין גרף פונקציה לבין ציר המשתנה הבלתי תלוי. החישוב המקורב של השטח יכול להיעשות על ידי חלוקתו למלבנים )כי חישוב שטח מלבן הוא פשוט( f ( 4) f() וחיבור שטחי כל המלבנים תרשים f ( 1) f ( ) A f ( 3) b תרשים 11 קירוב שטח כסכום שטחי מלבנים השטח המקורב הוא סכום שטחי המלבנים שנבנו: A f ( ) f ( ) f ( ) f ( ) f ( ) i i1 4 הקירוב הולך ומשתפר ככל שהרוחב של המלבנים שנבנו הולך וקטן וכך מספר המלבנים הולך וגדל. "הקירוב" האופטימלי )כלומר הקירוב שייתן ערך מדויק של השטח - תרשים 11( מתקבל כאשר רוחב המלבנים שואף לאפס וכתוצאה מכך מספר המלבנים שואף לאינסוף: A f ( ) f ( ) f ( )... f ( ) f ( ) 1 3 n i i1 n A lim f ( ) f () d n i 1 בכתיב זה d מסמן את הרוחב הקטן מאד f() של כל אחד מהמלבנים, f() הוא הגובה של המלבן הנבנה בסביבתו הקרובה מאד של i b n A b f () d b והסימן מסמן את האינטגרל המסוים של הפונקציה f() מ- = עד ל-. = b b תרשים - 11 השטח המחושב באמצעות אינטגרל מסוים 13 כל הזכויות שמורות לחמד"ע המרכז לחינוך מדעי בתל אביב-יפו

12 פרק א קינמטיקה של תנועה לאורך קו ישר מערכת של שתי משוואות עם שני נעלמים הצורה הכללית של מערכת של שתי משוואות ממעלה ראשונה )משוואות לינאריות( : b1 c1 0 b c 0 פתרון המערכת הוא זוג ערכים מספריים עבור שני המשתנים ו-. הצבת שני ערכים אלה בכל אחת מהמשוואות הופכת אותה לפסוק אמת. כל משוואה מייצגת קו ישר במערכת צירים., פתרון המערכת )שיעורי ו- ) מורכב משיעורי נקודת החיתוך של שני הישרים. ישנן שלוש שיטות לפתרון מערכת של שתי משוואות לינאריות עם שני נעלמים: שיטת ההצבה, שיטת השוואת המקדמים והשיטה הגרפית. מספר הפתרונות: פתרון יחיד - ישרים נחתכים, אינסוף פתרונות - ישרים מתלכדים, או אף פתרון - ישרים מקבילים )תרשים 1(. ישרים נחתכים ישרים מתלכדים ישרים מקבילים תרשים 1 04

13 פרק א קינמטיקה של תנועה לאורך קו ישר 1.8 שטחים של צורות גיאומטריות A b שטח המלבן )תרשים 13(: תרשים - 13 מלבן b h A שטח המשולש )תרשים 14(: h h h משולש קהה זווית משולש ישר זווית משולש חד זווית תרשים - 14 משולשים b שטח הטרפז )תרשים 15(: h ( b) h A תרשים - 15 טרפז יחידת המדידה של שטח היא חזקה של יחידת המדידה של אורך. לדוגמה: m )מ"ר( - היחידה הבסיסית,(SI( cm )סמ"ר(, km )קמ"ר(. 15 כל הזכויות שמורות לחמד"ע המרכז לחינוך מדעי בתל אביב-יפו

14 פרק א קינמטיקה של תנועה לאורך קו ישר נושאים מתמטיים לעולם הפיזיקה. התאמת.1 מפונקציות מתמטיות לפונקציות פיזיקליות מתמטיקה פיזיקה מקום מהירות שיעור )קואורדינטה( משתנה בלתי תלוי - זמן t משתנה בלתי תלוי - זמן t שיעור )קואורדינטה( משתנה תלוי - מקום משתנה תלוי - מהירות v v t t פונקציה מהירות- זמן v(t) או v v(t) v v t 0 פונקציה מקום- זמן (t) או (t) vt 0 פונקציה () או f () פונקציה קווית )לינארית( בתנועה שוות- מהירות בתנועה שוות- תאוצה m n v v 0 t v t 0 t t n = v 0 המהירות ההתחלתית השיפוע = התאוצה: v v v t t t 1 1 = 0 המקום ההתחלתי השיפוע = המהירות : v t t t 1 1 נקודת החיתוך עם ציר - n m 1 1 השיפוע v0t t פונקציה ריבועית b c 06

15 פרק א קינמטיקה של תנועה לאורך קו ישר מתמטיקה מקום פיזיקה מהירות נגזרת של פונקציה מהירות = קצב שינוי המקום תאוצה = קצב שינוי המהירות ' dv d v (t) v dt dt d f () lim ' ' 1 d 1 1 )לאו דווקא קבוע( ' d v (t) * dt גרף מקום - זמן גרף מהירות - זמן v t 1 t t 1 t 1 שיפוע המשיק לגרף ברגע = t 1 = המהירות הרגעית ברגע שיפוע המשיק לגרף ברגע = t 1 = התאוצה הרגעית ברגע t 1 t 1 שיפוע המשיק לגרף הנקודה 1 = נגזרת הפונקציה () באותה נקודה בנקודות הקיצון )מכסימום או מינימום( שיפוע המשיק מתאפס )נגזרת הפונקציה מתאפסת( נגזרת הפונקציה = שיפוע המשיק לגרף הפונקציה בנקודות הקיצון של הפונקציה מקום-זמן המהירות הרגעית מתאפסת נגזרת המקום = קצב רגעי של שינוי המקום = מהירות רגעית בנקודות הקיצון של הפונקציה מהירות-זמן התאוצה הרגעית מתאפסת נגזרת המהירות = קצב רגעי של שינוי המהירות = תאוצה רגעית * בפיזיקה נהוג לפעמים לסמן נגזרת יחסית לזמן על ידי נקודה מעל למשתנה שנגזר. 17 כל הזכויות שמורות לחמד"ע המרכז לחינוך מדעי בתל אביב-יפו

16 פרק א קינמטיקה של תנועה לאורך קו ישר מתמטיקה שטח נמדד ביחידות אורך בחזקה, למשל פיזיקה )מ"ר( או m תאוצה כפונקציה של זמן מהירות כפונקציה של זמן השטח הכלוא בין הגרף לבין הציר האופקי מייצג גודל פיזיקלי שיחידת המדידה שלו היא מכפלה של יחידות המדידה המתאימות לשני הצירים השטח שמתחת לגרף השטח שמתחת לגרף תאוצה- מהירות-זמן זמן שווה לשינוי במהירות שווה להעתק )שינוי במקום( בפרק זמן נתון הגוף באותו פרק זמן cm )סמ"ר( השטח שמתחת לגרף שווה לאינטגרל של הפונקציה בין אותם גבולות v(t) f() t 1 t t v t 1 t t A b t t1 v(t) dt v t t1 (t) dt b A f () d f ( ) 1 i i הערות: לשטח שמתחת לגרף מקום- זמן אין משמעות פיזיקלית. בדרך כלל בפיזיקה לא נתון הביטוי של הפונקציה אשר האינטגרל המסויים שלה מייצג גודן פיזיקלי חדש. מה שנתון זהו גרף הפונקציה מסורטט על רקע משובץ. לשם מציאת גודל השטח בתחום הרלוונטי נחוצים שלושה צעדים: - להעריך, בדיוק הטוב ביותר האפשרי, את מספר המשבצות הכלואות בשטח זה, - לחשב את ערך הגודל החדש המיוצג על ידי שטח של משבצת אחת, בהתאם לכיול צירי הגרף ויחידות המדידה הרשומות על הצירים, - להכפיל את תוצאות שני הצעדים הראשונים. 01

17 פרק א קינמטיקה של תנועה לאורך קו ישר. יחידות מדידה והמרתן אפשר לבטא ערך של גודל פיזיקלי באמצעות יחידות מדידה שונות. ככל שהיחידה הנבחרת גדולה יותר, כך המספר המתאר את הערך קטן יותר. מספר X יחידה = מספר X יחידה יחידות אורך בתרשים הבא מצוירים סולמות שמייצגים את הפעולות שיש לבצע כדי להמיר מספר גדול N של מילימטרים או מספר קטן n של קילומטרים ליחידות אורך אחרות. כפי שמצוין על ידי החיצים, מעבר בין כל שני שלבים עוקבים כלפי מטה )מיחידה גדולה לקטנה( דורש הכפלת המספר ב- 01 ולעומת זאת, מעבר בין כל שני שלבים עוקבים כלפי מעלה )מיחידה קטנה לגדולה( דורש חילוק המספר ב- 01. יחידות אורך n km 6 10 N X n 10 n 4 10,000 n 10 n 5 100,000 n 10 n m dm cm N 10 N 0.01 N 10 N 1 0.1N 10 N : ,000,000 n 10 n mm N להזכירך, היחידה הבסיסית למדידת אורך היא מטר )m(. n n n n n n s ms יחידות זמן היחידה הבסיסית למדידת זמן היא שנייה )s(. יחידות זמן er d h min 19 כל הזכויות שמורות לחמד"ע המרכז לחינוך מדעי בתל אביב-יפו

18 פרק א קינמטיקה של תנועה לאורך קו ישר יחידות מהירות : 3.6 מ'\ש' קמ"ש km h m s 3.6. m s היחידה הבסיסית למדידת מהירות היא מטר בשנייה 1

19 פרק א קינמטיקה של תנועה לאורך קו ישר 3. תרגילים 3.1 פונקציה קווית נתונה הפונקציה. = 8-4 האם פונקציה זאת היא לינארית, ריבועית, או אחרת? הסבר. א. מהי משמעות הפרמטרים המספריים המופיעים בתבנית? ב. רשום ביטוי אפשרי של פונקציה אחרת, אשר הגרף שלה מקביל לגרף הפונקציה הנתונה. האם הפונקציה המקורית עולה, או יורדת? הסבר. ד. האם הפונקציה החדשה מסעיף ג' עולה, או יורדת? הסבר. ה. האם גרף הפונקציה המקורית חותך את הצירים? אם כן, מהם שיעורי נקודות החיתוך? ו. כיצד עליך לשנות את תבנית הפונקציה המקורית כדי שהגרף שלה יעבור דרך ראשית הצירים? ז..1. = + 1 (II) נתונות שתי פונקציות (I) = + 7 ו-. א. מצא את שיעורי נקודות החיתוך עם הצירים של כל אחד משני הגרפים. ב. שרטט את שני הגרפים במערכת צירים אחת. מצא את שיעורי נקודת החיתוך בין שני הגרפים. ד. חשב את השטח הכלוא בין שני הגרפים לבין ציר ברביע הראשון. ו- v t ה. כיצד ישתנו, אם בכלל, תשובותיך לסעיפים א'-ד' אם מחליפים את האותיות ו- באותיות בהתאמה? * כאשר גוף נמצא בנקודה שהקואורדינטה שלה m, השעון הראה 3 שניות, וכאשר הוא היה בנקודה שהקואורדינטה שלה 9m, השעון הראה 5 שניות. בהנחה שמדובר על תלות קווית )לינארית( בין הקואורדינטה לבין הזמן ושסימניהם הם ו- t: א. בנה טבלה עם הערכים הנתונים ושרטט גרף של כפונקציה של ) t משתנה תלוי ו- t משתנה בלתי תלוי(. ב. רשום )באותיות בלבד( משוואת קו ישר במערכת צירים,(,t) שבה השיפוע מסומן באות v והערך.3. 0 של נקודת החיתוך עם הציר האנכי מסומן ב- ד. ה. ו. רשום את משוואת הקו הישר שבנית בסעיף ב' על סמך הנתונים המספריים של התרגיל. מצא היכן )באיזו קואורדינטה ( היה הגוף כאשר השעון הראה אפס. בנה מחדש גרף של המקום כפונקציה של הזמן t בקנה מידה שונה מזה שבחרת בסעיף א'. על סמך השוואה בין הגרפים בסעיפים א' ו- ה' הסק מהם ההבדלים בין שיפוע של גרף "מתמטי" לבין שיפוע של גרף "פיזיקלי"? מתי היה הגוף בראשית ציר המקום )כלומר, בנקודה שהקואורדינטה שלה אפס(? 1 כל הזכויות שמורות לחמד"ע המרכז לחינוך מדעי בתל אביב-יפו

20 פרק א קינמטיקה של תנועה לאורך קו ישר * רוכב אופניים יוצא בשעה 0011 בבוקר מביתו בתל-אביב ורוכב צפונה. בשעה 00:0 הוא עובר ליד הרצליה, ובין הרצליה לנתניה הוא רוכב במהירות קבועה של 11 מ'\ש'. ידוע שהמרחק מביתו להרצליה הוא :.:0 ק"מ והמרחק מהרצליה לנתניה הוא 10.6 ק"מ. א. שרטט תרשים של הבעיה. בכמה זמן עובר הרוכב את המרחק בין הרצליה לנתניה? ב. שרטט גרף מהירות הרוכב כפונקציה של הזמן. שרטט גרף מיקום הרכב כפונקציה של הזמן. ד. מהי המהירות הממוצעת של הרוכב מביתו עד נתניה? ה. רשום את משוואות התנועה של רוכב האופניים בכל אחד מקטעי הרכיבה שלו, בהנחה שבכל קטע ו. המהירות הייתה קבועה נתון גרף המהירות v כפונקציה של הזמן t של גוף הנע על קו ישר. v(m/s) t(s) א. ב. ד. חלק את הגרף לחמישה קטעים שונים ורשום לגבי כל אחד מהקטעים את משוואת הקו. חשב את העתק הגוף ב- 01 השניות, על ידי חישובי שטחים )חשוב לזכור: שטח מעל ציר הזמן מייצג העתק חיובי ושטח שמתחת לציר הזמן מייצג העתק שלילי( בשתי דרכים )1( על ידי שימוש בנוסחאות שטחים של הצורות הגיאומטריות המופיעות בגרף ו- )( על ידי הערכת מספר המשבצות. מדוע תשובתך לסעיף ב', שהתקבלה בעקבות חישובי שטחים, היא ביחידות אורך )למשל m( ולא ביחידות שטח )למשל m(? האם לשיפוע של כל אחד מהקטעים הנ"ל יש יחידות? אם כן - מהן ומהי משמעות השיפוע של כל אחד מן הקטעים?

21 פרק א קינמטיקה של תנועה לאורך קו ישר ה. ו. ז. חשב את המהירות הממוצעת שהייתה לגוף לאורך התנועה כולה. האם קטעים שמקבילים לציר הזמן מייצגים פונקציה? הסבר. אילו הגוף היה נע במהירות קבועה במשך אותו זמן והיה עובר אותו העתק בדיוק, איך היה נראה גרף המהירות v כפונקציה של הזמן t? הוסף גרף זה לגרף הנתון. 3. פונקציה ריבועית נתונה הפונקציה א. בנה טבלה ובה עשרה ערכי וערכי המתאימים להם. שרטט גרף המתאר את הפונקציה במערכת צירים בעזרת הטבלה שבנית בסעיף א'. ב. מצא את שיעוריהן של נקודות החיתוך של הגרף עם הצירים. חשב את הקואורדינטות של נקודת הקודקוד של הגרף. ד. שרטט בקירוב הטוב ביותר האפשרי את המשיק לגרף בנקודה (8-,1) A ומצא את שיפועו. פרט את ה. פעולותיך. בתחום בו הפונקציה עולה, האם שיפוע המשיק גדל, קטן או אינו משתנה? נמק. ו..6 * במעבדת הפיזיקה של מרכז מדעי ביצע תלמיד ניסוי באמצעות מערכת ממוחשבת כדי לקבוע את מיקומו של גוף הנע בקו ישר. תוצאות המדידות מופיעות בטבלה הבאה: מקום (cm) זמן t(s) א. ב. ד. ה. ו. לפי התוצאות שהתקבלו שרטט את הגרף של מקום הגוף )משתנה תלוי( כפונקציה של הזמן t )משתנה בלתי תלוי(. בהנחה שהפונקציה (t) היא ריבועית, רשום משוואה מתאימה לגרף שבנית בסעיף א'. )זכור - הביטוי הכללי של פונקציה ריבועית במתמטיקה הוא:. ) b c כידוע, שיפוע המשיק לגרף (t) מהווה בכל נקודת זמן את המהירות הרגעית של הגוף. האם מהירות הגוף תוך כדי תנועתו גד לה, קט נה או אינה משתנה? הסבר. כידוע, פונקצית מקום-זמן ריבועית מתארת תנועה שוות תאוצה. הביטוי הכללי של פונקצית מקום-זמן במקרה זה הוא: 1. 0 v0t t מתוך השוואה בין הביטוי שקיבלת בסעיף ב' לבין ביטוי כללי זה, מצא את הערכים של קבועי התנועה., v 0, 0 על סמך תשובתך לסעיף ד', רשום ביטוי המתאר את מהירות הגוף כפונקציה של הזמן v(t) ושרטט גרף של פונקציה זו. האם יש לשיפוע גרף הפונקציה v(t) יחידות פיזיקליות? אם כן מהן? 3 כל הזכויות שמורות לחמד"ע המרכז לחינוך מדעי בתל אביב-יפו

22 פרק א קינמטיקה של תנועה לאורך קו ישר 8. גוף נע על קו ישר. נתונה הפונקציה מקום-זמן של תנועתו: 4 t 3t א. מהם קבועי התנועה, כלומר המקום ההתחלתי, 0 המהירות ההתחלתית v 0 ב. רשום פונקצית מהירות-זמן עבור הגוף הנתון. מלא את הטבלה : והתאוצה? t(s) (m) v(m/s) (t), v(t), (t) ד. שרטט את הגרפים : עבור פרק הזמן מ- 0=t עד ל.t=1s 3.3 יישור הגרף של פונקציה לא לינארית. 6 * נתונה פונקציה.9 א. ב. מהו סוג הפונקציה? הסבר. בנה טבלה ובה עשרה ערכים של, החל מ- 0 עד 5 במרווחים קבועים, והערכים של המתאימים. שרטט גרף של הפונקציה על סמך הטבלה והוסף לגרף קו מגמה המתאים ביותר לחוקיות הפונקציה. ד. הוסף לטבלה עמודה/שורה נוספת של ומלא אותה. ה. שרטט גרף של כתלות ב- והוסף קו מגמה מתאים. ו. מהי המסקנה המתבקשת מהפעולות שנעשו בתרגיל? * לפניך מספר תבניות של פונקציה. בחר לגבי כל תבנית משתנה חדש כך, שהקשר החדש יהיה לינארי. ציין איזה משתנה נבחר כמשתנה בלתי תלוי א. 0.5 ה. cos() 5 1 ב. ד. ו. 4

23 פרק א קינמטיקה של תנועה לאורך קו ישר * במעבדת המכניקה נתבקשו התלמידים לשחרר ממנוחה מגבהים שונים משקולת, אשר מחוברת לסרט נייר העובר דרך רשם זמן. שחרור המשקולת מכל גובה, תרם לתלמיד סרט המכיל אוסף עקבות )מעין תצלום סטרובוסקופי(. א. איך יכול התלמיד לדעת מהסרט מהו מרחק הנפילה של הגוף, וכמה זמן גוף היה בתנועה? ב. תוצאות עיבוד הסרטים שנעשה ע"י התלמיד מופיעות בטבלה הבאה: מרחק הנפילה 1 (cm) זמן הנפילה 1 t (sec) ד. ה. ו. בנה גרף של מרחק הנפילה כפונקציה של הזמן. בהסתמך על ידע בנושא "נפילה חופשית", בחר משתנה חדש כך שיתקבל יחס ישר בין המשתנה לבין המשתנה החדש. הוסף שורה לטבלה עם הערכים של המשתנה החדש ובנה גרף נוסף של כפונקציה של המשתנה החדש. עזור לתלמיד ומצא על פי הגרף הנוסף את תאוצת הנפילה החופשית. הסבר צעדיך. z(m) ** לפניך מופיע חלק מהגרף "מקום כפונקציה של.1 מהירות" לגבי גוף הנזרק אנכית מעלה, כפי שהתקבל 80 במעבדת הפיזיקה באמצעות מערכת מדידה ממוחשבת. 60 א. בהנחה שהתנגדות האוויר זניחה, מצא את התבנית המתמטית המקשרת בין שני המשתנים המופיעים 40 בגרף. ב. לפי התבנית, בחר משתנה בלתי תלוי חדש ומלא 0 טבלת ערכים מתאימה v(m/s) שרטט גרף על סמך הטבלה שבסעיף ב' ומצא בעזרתו את תאוצת הנפילה החופשית. 3.4 מערכת של שתי משוואות עם שני נעלמים 13. א. פתור את מערכת המשוואות הבאה: ב. שרטט במערכת צירים אחת את שני הקווים הישרים המתאימים לשתי המשוואות וציין מהו מצבם ההדדי. במערכת המשוואות הנתונה, החלף את המספר 11 שבמשוואה השנייה במספר 1 ופתור את המערכת החדשה שקיבלת. 5 כל הזכויות שמורות לחמד"ע המרכז לחינוך מדעי בתל אביב-יפו

24 פרק א קינמטיקה של תנועה לאורך קו ישר ד. שרטט על מערכת צירים אחת את שני הקווים הישרים המתאימים לשתי המשוואות שקיבלת בסעיף ג' וציין מהו מצבם ההדדי. ה. מהו התנאי לכך ששני קווים ישרים כלשהם יחתכו זה את זה? א. פתור את מערכת המשוואות: )1( בשיטת ההצבה )( בשיטת השוואת מקדמים )3( בשיטה גרפית ב. חשב את השיפוע של כל אחד מהישרים המתארים את המשוואות הנתונות. האם ייתכן שסימני שני השיפועים זהים ועדיין הקווים נחתכים? הסבר. * מכונית יצאה בשעה בבוקר ממודיעין לחצור הגלילית, המרוחקת ממנה 071 ק"מ. בשעה יצא אופנוע מפתח-תקווה לחצור הגלילית מרחק 011 ק"מ. מניחים ששני כלי הרכב נסעו במהירות קבועה. המכונית הגיעה לחצור הגלילית 1.6 שעות לפני האופנוע ומהירותה הייתה גדולה.15 ממהירות האופנוע ב- 01 קמ"ש. א. חשב את המהירויות של המכונית והאופנוע. ב. מצא מהי המהירות של האופנוע יחסית למכונית - )1( בפרק הזמן בין שעה לשעה, )( אחרי שעה מהי המהירות של המכונית יחסית לאופנוע באותם פרקי זמן כמו בסעיף ב'? * גוף א' הנמצא במרגלות צוק נזרק מהרצפה כלפי מעלה במהירות שגודלה 01 מטר בשנייה. באותו רגע נזרק גוף ב' מראש הצוק, שגובהו 611 מטר, כלפי מטה במהירות שגודלה 1: מטר לשנייה. הנח שהגופים אינם מתנגשים, אלא חולפים זה ליד זה. כמו כן, הנח שהתנגדות האוויר זניחה ושתאוצת הנפילה החופשית היא 01 מטר לשנייה בריבוע. א. רשום את משוואת התנועה =f(t) של גוף א'. ב. רשום את משוואת התנועה של גוף ב'. פתור את מערכת המשוואות שקיבלת בסעיפים א' ו ב'. ד. שרטט במערכת צירים אחת את שני הגרפים, שמייצגים את שתי המשוואות הנ"ל. האם הגרפים נחתכים? אם כן - הסבר מהי משמעותה של נקודת החיתוך. אם לא - הסבר מדוע לא. ה. רשום את משוואות המהירות v=f(t) עבור שני הגופים. ו. פתור את מערכת המשוואות שהתקבלה בסעיף ה', הן באחת השיטות האלגבריות והן בשיטה גרפית ונסח מסקנות..16 6

25 פרק א קינמטיקה של תנועה לאורך קו ישר 17. השלם את הטבלה )רשום את כל המספרים בכתיב מדעי בלבד(: ק"מ ס"מ מ' דצ"מ mm km * השלם את הטבלה )רשום את כל המספרים בכתיב מדעי בלבד(:.18 שנה ש' שעה ms d min / כל הזכויות שמורות לחמד"ע המרכז לחינוך מדעי בתל אביב-יפו

26 פרק א קינמטיקה של תנועה לאורך קו ישר תשובות לתרגילים (,0), (0,8) (7,0), (0,7) (1,0), (0,-0.5) (I) (II) (5,) 6-8.5m.43s 0.6h 6.67km/h 3m.46m/s (0,10), (3.53,0), (0.47,0) 3 (,-14) cm/s ו. א. ד. ד. ו. א. ב. ב. ד. ד. ה. ד cm/s. 1-10m/s. 14 א. (-3,1) 3 ו- ב. מכונית 85km/h או 50km/h אופנוע 75km/h או 40km/h 75m, 5s

27 פרק ב קינמטיקה של תנועה במישור פרק ב - קינמטיקה של תנועה במישור מושגים מתמטיים פרופורציה, צורות גיאומטריות, היטלים, פונקציות טריגונומטריות במשולש ישר זווית, משפטי קוסינוס וסינוס, וקטורים במישור - הצגה פולארית וקרטזית, פעולות עם וקטורים. קשר לעולם הפיזיקה שני הסוגים של גדלים פיזיקליים סקלריים וקטוריים, חיבור וקטורי לחישוב וקטור שקול, חיסור וקטורי לחישוב וקטור שינוי, מקום יחסי ומהירות יחסית. 1. נושאים מתמטיים 1.1 פרופורציות c. פרופורציה היא שוויון בין שתי מנות: b d התכונה העיקרית של פרופורציה היא שמכפלות האיברים בכל אחד מהאלכסונים שוות, כלומר. d bc c אפשר b d מהתכונה העיקרית נובע שניתן לנייד את האיברים בכל אלכסון. למשל מהפרופורציה b d. c d d c b, c או לקבל, או b b 1 c d על ידי ניוד מתאים של איברים אפשר לבטא איבר אחד באמצעות שלושת האיברים האחרים. מפרופורציה נתונה אפשר לקבל פרופורציות אחרות על ידי חיבור\חיסור בין המכנים למונים. למשל c. b d c b c d c b c d c מ- אפשר לקבל,,, b d b d c b d b d 1. גיאומטריה קווים קו ישר הוא אינסופי בשני קצותיו )בשני הכיוונים(. לקו ישר אין נקודת התחלה ואין נקודת סוף. תרשים - 1 קו ישר 9 כל הזכויות שמורות לחמד"ע המרכז לחינוך מדעי בתל אביב-יפו

28 פרק ב קינמטיקה של תנועה במישור מקו ישר ניתן לקבל שתי קרניים. קרן היא אינסופית רק בכיוון אחד )יש לה התחלה, אך אין לה סוף(. תרשים - שתי קרניים חלק של קו ישר המוגבל בשני הקצוות מכונה קטע ישר. תרשים - 3 קטע ישר זוויות זווית היא הצורה הגיאומטרית הנוצרת בין שתי קרניים. נקודת המפגש A של הקרניים מכונה קדקוד הזווית )תרשים 4(. A תרשים - 4 זווית נהוג לסמן את הזווית באחת משתי דרכים: - באמצעות אות יוונית קטנה, למשל )תרשים 5(. - באמצעות שלוש נקודות לפי הסדר: נקודה על אחת הקרניים, נקודת הקדקוד ונקודה על הקרן האחרת )תרשים 6(. B A C A תרשים - 5 זווית תרשים - 6 זווית BAC יחידת המדידה המקובלת של זוויות היא מעלה. בפיזיקה יחידת המדידה הבסיסית SI) ) עבור זוויות היא רדיאן )rd( והיא תוגדר בפרק ה'. שתי קרניים המתחילות מאותה נקודה יוצרות למעשה שתי זוויות, שסכומן 360 o )תרשים 7(. תרשים 7 שתי הזוויות הנוצרות על ידי o שתי קרניים

29 פרק ב קינמטיקה של תנועה במישור.161 כאשר שתי הקרני םי חופפות, הן יוצרות שתי זוויות אחת של בתרשים 8 מתוארות זוויות מסוגים שונים: o 1 והשנייה של A A זווית ישרה זווית חדה זווית קהה A A זווית של סיבוב שלם 181 A זווית שטוחה A 91 )181 A זוויות צמודות )סכומן זוויות שסכומן זוויות קדקודיות = תרשים - 8 סוגי זוויות אנך לקו ישר הוא קו היוצר זווית ישרה )של 01 ( עם הקו הישר. אנך לעקום מישורי, בנקודה נתונה, הוא קו היוצר זווית ישרה עם המשיק )קו ישר הנוגע בעקום בנקודה אחת בלבד( לעקום באותה נקודה )תרשים 9(. העקום, המשיק והאנך נמצאים במישור אחד. משיק אנך תרשים - 9 אנך לקו עקום 31 כל הזכויות שמורות לחמד"ע המרכז לחינוך מדעי בתל אביב-יפו

30 פרק ב קינמטיקה של תנועה במישור שתי זוויות אשר צלעותיהן מאונכות זו לזו בהתאמה, שוות זו לזו )תרשים 11(. תרשים 11 זוויות שצלעותיהן מאונכות זו לזו = היטלים ההיטל של נקודה A על ישר הוא הנקודה 'A שבה האנך לישר דרך A חותך את הישר. היטלו של קטע AB על ישר הוא הקטע A'B' שבין היטלי הנקודות A ו- B. אורך ההיטל הוא:, A'B' ABcos כאשר היא הזווית בין AB לבין הישר. אם הקטע AB מאונך לישר, היטלו על הישר הוא נקודה, כלומר אורך ההיטל הוא 1. אם הקטע AB מקביל לישר, אורך היטלו על הישר שווה לאורך הקטע. A A' B B' היטל של קטע A A' היטל של נקודה A B A' B' היטל של קטע מאונך לישר B B' A A' היטל של קטע מקביל לישר תרשים - 11 היטלים 0

31 ניצב פרק ב קינמטיקה של תנועה במישור משולשים משולשים - כאשר מחברים 3 נקודות שלא נמצאות על אותו ישר בקטעים ישרים, מקבלים משולש. סכום הזוויות הפנימיות בכל משולש הוא 001. אם אחת מזוויות משולש היא ישרה, המשולש מכונה משולש ישר- זווית; הצלעות היוצרות את הזווית הישרה מכונות ניצבים והצלע השלישית מכונה יתר )תרשים 1(. בין שלוש הצלעות של משולש ישר זווית קיים קשר מתמטי המוכר כמשפט פיתגורס: ריבוע היתר שווה לסכום ריבועי הניצבים. β יתר )יתר( = )ניצב( + )ניצב( α ניצב תרשים 1 משולש ישר זווית 90 במשולש ישר זווית, הזוויות החדות משלימות זו את זו ל- 01. מרובעים מרובע הוא מצולע שמתקבל כתוצאה מחיבור של 4 נקודות שלא נמצאות על אותו ישר, באמצעות קטעים ישרים. מרובע ששתיים מצלעותיו מקבילות זו לזו נקרא טרפז )תרשים 13(. שתי הצלעות המקבילות מכונות "בסיסים" ושתי הצלעות האחרות מכונות "שוקיים". תרשים 13- טרפז D מרובע שבו יש שני זוגות צלעות המקבילות זו לזו נקרא מקבילית )תרשים 14(. A B הצלעות המקבילות שוות זו לזו: AD = BC ; DC = AB O תרשים - 14 מקבילית C אלכסוני המקבילית חוצים זה את זה : OB = OD ; OA = OC 33 כל הזכויות שמורות לחמד"ע המרכז לחינוך מדעי בתל אביב-יפו

32 α ניצב מול פרק ב קינמטיקה של תנועה במישור D A O C תרשים - 15 מעוין B מקבילית שכל צלעותיה שוות באורכן נקראת מעוין )תרשים 15(. AB = BC = CD = DA במעוין האלכסונים מאונכים זה לזה וחוצים את זוויות המעוין. AC BD מעגל )תרשים 16( R מעגל הוא אוסף הנקודות במישור הנמצאות כולן באותו מרחק R מנקודה קבועה המכונה "מרכז המעגל". רדיוס מעגל R הוא הקטע המחבר בין מרכז המעגל ונקודה כלשהי על ההיקף. R היקף המעגל = אוסף כל הנקודות הנמצאות על המעגל ובתוכו מכונה "עיגול". תרשים - 16 מעגל 1.3 טריגונומטריה הגדרה של פונקציות טריגונומטריות במשולש ישר-זווית פונקציה סינוס: פונקציה קוסינוס: הניצב מול α היתר הניצב ליד α היתר יתר α β תרשים ניצב ליד α 17 משולש ישר זווית sin α = cos α = tn α = פונקציה טנגנס: הניצב מול α הניצב ליד α sin tn cos בין שלוש הפונקציות הנ"ל מתקיים הקשר: 04

33 180 בתרשים 18 מתואר מעגל המכונה מעגל טריגונומטרי. למעגל זה המאפיינים הבאים: - הרדיוס שלו שווה ליחידת אורך אחת. - "הכיוון הטריגונומטרי החיובי" במעגל זה מוגדר כמנוגד לכיוון הסיבוב של מחוגי השעון. - מעגל זה מחולק לארבעה רבעים, הממוספרים לפי הכיוון הטריגונומטרי החיובי. - זווית מרכזית נבנית כך שהקרן הראשונה היא תמיד קבועה )נייחת( בכיוון המסומן ב- 0 והקרן השנייה )ניידת( נמצאת ברביע המתאים לגודל הזווית. - ערך הזווית הוא חיובי או שלילי, בהתאם לכיוון הסיבוב של הקרן ניידת ביחס לנייחת. בתרשים 19 מופיעה דוגמה בה הקרן הניידת נמצאת ברביע השני. אומרים שמיקומה הזוויתי הוא +150 o או -10 o. בכל משולש )תרשים 1( מתקיימים שני משפטים המקשרים בין הצלעות לזוויות. - משפט הקוסינוסים המתואר עבור הזווית על ידי הביטוי: פרק ב קינמטיקה של תנועה במישור 90 רביע ראשון רביע רביעי רביע שני רביע שלישי תרשים 18- מעגל יחידה תרשים 19- מיקום זוויתי B c A b C הערה: אם o 90 מתקבל משפט פיתגורס. - משפט הסינוסים היחס בין אורך הצלע לבין סינוס הזווית מולה הוא קבוע: b c bccos תרשים - 1 משולש כללי b c sin sin sin שימוש במחשבון כיס לחישובים טריגונומטריים - אופן המעבר מזווית לפונקציה טריגונומטרית )סינוס, קוסינוס או טנגנס( או להיפיך מתוארים בתרשים הבא: ערך הפונקציה )סינוס, קוסינוס או טנגנס( לוחצים על הלחצן הנושא עליו את שם הפונקציה לוחצים על הלחצן SHIFT ואחר כך על הלחצן הנושא עליו את שם הפונקציה ערך הזווית 35 כל הזכויות שמורות לחמד"ע המרכז לחינוך מדעי בתל אביב-יפו

34 פרק ב קינמטיקה של תנועה במישור 1.4 וקטורים במישור וקטור הוא קטע מכוון מנקודת התחלה אל נקודת סוף )קצה הווקטור או ראש הווקטור( )תרשים 1(. נקודת סוף מאפייני וקטור : - גודל, שהוא אורכו של הווקטור. - כיוון, המוגדר על ידי הזווית בין הווקטור לכיוון אחר, מוכר. בחירת קנה המידה לצורך שרטוט אורכו של וקטור היא שרירותית. נקודת התחלה תרשים - 1 וקטור בפיזיקה מסמנים בדרך כלל וקטור באמצעות אות אחת גדולה או קטנה. כדי להבחין שמדובר על וקטור, האות יכולה להיות רשומה בכתב מודגש )למשל A( או עם חץ מעליה )למשל (. A בחוברת זאת וקטורים יהיו רשומים על ידי אות אחת או שתיים, עם חץ מעליהן. ניתן להעתיק וקטור במקביל למצבו המקורי )בלי A 1 A A 4 במיקומה של נקודת ההתחלה, תכונות הווקטור לא משתנות. בתרשים מתקיים: שינוי בגודלו ובכיוונו( ועקב כך, למרות שזהו שינוי A1 A A3 A4 A 3 כי יש להם אותו גודל ואותו כיוון. תרשים - וקטורים שווים וקטורים מקבילים ואנטי- מקבילים יש להבדיל בין שני מקרים של וקטורים הנבנים על ישרים מקבילים: - וקטורים מקבילים, שהם בעלי אותו כיוון )תרשים 3 א (, ולכן הזווית ביניהם 0. o - וקטורים אנטי- מקבילים, שהם בעלי כיוונים מנוגדים )תרשים 3 ב(, ולכן הזווית ביניהם 180. o א ב תרשים - 3 וקטורים מקבילים ואנטי- מקבילים רכיבי וקטור אפשר להחליף וקטור נתון בשני וקטורים ניצבים זה לזה, כך שהווקטור המקורי הוא אלכסון המלבן המוגדר על ידי הווקטורים החדשים )ראה תרשים 4(. תרשים - 4 פרוק וקטור 06

35 פרק ב קינמטיקה של תנועה במישור נוח יותר כאשר הווקטורים החדשים נמצאים על הצירים של מערכת צירים קרטזיים אשר נבחרה במישור. הווקטורים החדשים מכונים רכיבים קרטזיים של הווקטור המקורי ופעולה זאת נקראת "פרוק הווקטור הנתון A לרכיביו הקרטזיים". תהליך קבלת הרכיבים הקרטזיים של וקטור )פירוק הווקטור לרכיבים(: O )1( מעתיקים את הווקטור הנתון כך שהתחלתו תתלכד עם תרשים - 5 שלב )1( לקבלת רכיבי וקטור OA )תרשים.)5 ראשית הצירים וקטור A A מורידים אנכים AA ו- AA לצירים מהקצה A של הווקטור המועתק )תרשים 6(. )( O A תרשים - 6 שלב )( לקבלת רכיבי וקטור A בונים את הווקטורים הקרטזיים של OA ו-, OA שהם הרכיבים OA )תרשים 7(. )3( O A הצגות של וקטור תרשים - 7 הרכיבים הקרטזיים A A A( A, A ) ניתן להציג וקטור בשתי דרכים: א. הצגה קרטזית )אלגברית( באמצעות שיעורי הקצה של הווקטור, כאשר התחלתו בראשית הצירים )תרשים 8( O A A OA (, ) A A מיוצג על ידי שיעורי הקצה, תרשים - 8 הצגה קרטזית של וקטור OA A ב. הצגה פולארית )קוטבית או גיאומטרית( באמצעות גודל וכיוון יחסית לכיוון נבחר )תרשים 9( כיוון נבחר θ O תרשים - 9 הצגה פולארית של וקטור ( OA, ) או,(OA, ) מיוצג על ידי גודלו וכיוונו, OA 37 כל הזכויות שמורות לחמד"ע המרכז לחינוך מדעי בתל אביב-יפו

36 פרק ב קינמטיקה של תנועה במישור הערה - מומלץ שהזווית, θ המגדירה את כיוון הווקטור, תהיה חדה. לשם כך יש לבחור כיוון מתאים שאליו מייחסים את הזווית )ראה דוגמאות בתרשים 31(. כיוון נבחר A A A θ θ 3 O O O θ 1 כיוון נבחר לא מומלץ מומלץ מומלץ כיוון נבחר תרשים - 31 הגדרת כיוון הווקטור מעברים בין שתי ההצגות )ראה גם תרשים 8( : א. נתון הייצוג הפולארי )הגיאומטרי( הקרטזי: (θ (OA,. חישוב הרכיבים הקרטזיים, שהם מרכיביו של הייצוג OA OA cos, OA OA sin ),OA (OA. חישוב הגודל והכיוון, המהווים את מרכיביו של ב. נתון הייצוג הקרטזי )האלגברי( הייצוג הפולארי: (OA, ) OA = OA + OA + A A גודל הווקטור - OA A tnθ = = כיוון הווקטור - OA A הערה: במידה שהווקטור לא נמצא ברביע הראשון, מאפיינים את כיוונו בהתאם להמלצות שלעיל. פעולות עם וקטורים א. פעולות עם וקטורים בייצוג פולארי )גיאומטרי( בכל פעולה נתאר כיצד מקבלים את הווקטור תוצאה על ידי תרשים מתאים. אפשר לחשב את הגודל והכיוון של וקטור זה בעזרת משפטי הסינוסים והקוסינוסים הרשומים בסעיף 1.3 של פרק זה. A חיבור וקטורי של שני וקטורים A ו- B הוא פעולה, שכתוצאה B. C A B ממנה מתקבל וקטור סכום C, כך ש- תרשים - 31 נתונים שני וקטורים 01

37 פרק ב קינמטיקה של תנועה במישור : תהליך קבלת הווקטור, C כאשר נתונים A ו- B דרך I למציאת וקטור סכום - חיבור לפי כלל המשולש )תרשימים 3 ו- 33(: A B )1( מעתיקים את אחד הווקטורים הנתונים, כך שהתחלתו תהיה בקצה הווקטור האחר. תרשים - 3 העתקה של וקטור אחד בסוף של השני )1( B A C תרשים - 33 חיבור וקטורי )( )( מחברים את נקודת ההתחלה של הווקטור הראשון עם קצה הווקטור השני. כיוונו של וקטור הסכום המתקבל הוא אל קצה הווקטור השני. F E A D B C אם מחברים יותר משני וקטורים, אפשר להכליל את כלל המשולש )תרשים 34( כלל המצולע: דרך II למציאת וקטור סכום חיבור לפי כלל המקבילית )תרשימים 37(: - 35 תרשים - 34 המצולע לחיבור חמישה וקטורים A A B C D E F B )1( מסדרים את הווקטורים A ו- B יתחילו מאותה נקודה. כך ששניהם תרשים - 35 סידור התחלת הווקטורים מאותה נקודה )1( A )( בונים מקבילית כך ש- A ו- B צלעות צמודות שלה. מהווים שתי B תרשים - 36 בניית מקבילית )( 39 כל הזכויות שמורות לחמד"ע המרכז לחינוך מדעי בתל אביב-יפו

38 פרק ב קינמטיקה של תנועה במישור A C )3( הווקטור C מתקבל לאורך אלכסון המקבילית, המתחיל מהנקודה המשותפת של הווקטורים A ו- B הקודקוד הרביעי של המקבילית. והוא מכוון כלפי תרשים - 37 האלכסון הוא וקטור הסכום )3( A A הערה: וקטור הוא הסכום הווקטורי של רכיביו. C C OA OA OA C A או ברישום של וקטור על ידי אות אחת: תרשים - 38 וקטור הוא סכום וקטורי של רכיביו C C C A הווקטור הנגדי לווקטור נתון A הוא וקטור בעל אותו גודל אבל בכיוון מנוגד. רושמים אותו A )תרשים 39(. הסכום של וקטור והנגדי שלו שווה ל- 1. A תרשים - 39 וקטור נגדי A B חיסור וקטורי של שני וקטורים נתונים A ו- B הוא פעולה של מציאת וקטור הפרש. D נדגים בהמשך כיצד מגיעים להפרש A ( D A B מכונה מחוסר, B מכונה מחסר(. כמובן, אותם שני וקטורים יכולים ליצור עוד וקטור הפרש, תרשים - 41 נתונים שני וקטורים. 'D D ובין שני וקטורי הפרש מתקיים 'D BA 41

39 פרק ב קינמטיקה של תנועה במישור A דרך I למציאת וקטור הפרש - חיסור בשיטת המשולש )תרשימים 41 ו- 4(: )1( מסדרים את שני הווקטורים A ו- B כך ששניהם יתחילו מאותה נקודה. B תרשים - 41 וקטורים מתחילים מאותה נקודה )1( A )( מחברים את קצותיהם של שני הווקטורים; כיוונו של D הוא כלפי המחוסר. A הערה: אפשר לראות שווקטור ההפרש D משלים את המחסר B A D B תרשים - 4 וקטור הפרש )( B + למחוסר, A כלומר = D דרך II למציאת וקטור הפשר - חיסור בשיטת החיבור עם הנגדי )תרשימים 43 ו- 44(: B B D A B A ( B) : D ניתן לכתוב: תהליך מציאת : B שהוא הווקטור הנגדי ל-, B )1( בונים את תרשים - 43 וקטור נגדי )1( D B A )( מחברים את B ל- באחת משיטות החיבור שתוארו לעיל: A תרשים - 44 וקטור הפרש )( מכפלה בין וקטור למספר )סקלר( תוצאה של מכפלת וקטור A בסקלר m היא וקטור, B כך שכותבים. B ma - - גודלו של הווקטור : B B m A 41 כל הזכויות שמורות לחמד"ע המרכז לחינוך מדעי בתל אביב-יפו

40 פרק ב קינמטיקה של תנועה במישור אם m הוא מקביל ל- A אם m חיובי ואנטימקביל ל- A כיוונו של הווקטור B שלילי )תרשים 45(. - A ma ma m>0 m<0 תרשים - 45 מכפלת וקטור בסקלר הערה חשובה: הדרכים שהוצגו עד כאן לביצוע פעולות שונות עם וקטורים בייצוג פולארי מאפשרות מתן תשובה איכותית. במידה ונדרשת תשובה כמותית בעזרת ייצוג פולארי בלבד, יש להשתמש במשפטי סינוסים וקוסינוס או לבצע סרטוט מדויק, כלומר למדוד במדויק את הזוויות ולסרטט את הווקטורים בקנה מידה(. ב. פעולות עם וקטורים בייצוג קרטזי )אלגברי( ניתן לבצע פעולות בווקטורים על ידי שימוש ברכיביהם הקרטזיים. לשם כך יש לבצע את הפעולות הבאות: )1( פירוק כל אחד מן הווקטורים הנתונים לרכיבים הקרטזיים בתרשים )( חישוב הרכיבים )3( ביצוע הפעולה הנדרשת בנפרד בכל ציר B B ma ma כפל בסקלר - D A B D A B חיסור - C A B C A B חיבור - )4( מציאת הגודל והכיוון של התוצאה. נסכם את השלבים השונים על ידי תרשים הזרימה הבא: נתונים: מספר וקטורים בהצגה פולארית )גודל וכיוון( מעבר מהצגה פולארית לקרטזית הרכיבים הקרטזיים של הווקטורים הנתונים ביצוע הפעולה הנדרשת הרכיבים הקרטזיים של וקטור התוצאה מעבר מהצגה קרטזית לפולארית תשובה: וקטור התוצאה בהצגה פולארית )גודל וכיוון( 4

41 פרק ב קינמטיקה של תנועה במישור. התאמת נושאים מתמטיים לעולם הפיזיקה בפיזיקה יש להבדיל בין שני סוגים של גדלים פיזיקליים: גדלים סקלריים, לדוגמה: מסה, זמן, טמפרטורה, עבודה, אנרגיה, המאופיינים על ידי ערך מספרי חיובי או שלילי, המלווה ביחידת מדידה. גדלים וקטוריים, לדוגמה: מהירות, תאוצה, כוח, תנע, ורכיביהם המאופיינים על ידי ערך מספרי המלווה ביחידת מדידה )גודל( ובנוסף לכך על ידי כיוון. נהוג לתאר גודל פיזיקלי וקטורי באמצעות וקטור, המייצג אותו גודל פיזיקלי. במקרה זה משרטטים את הווקטור לפי קנה מידה, כך שווקטור באורך מסוים מתאים לערך מסוים של הגודל הפיזיקלי. לאור ההבחנה בין גדלים פיזיקליים סקלריים לבין גדלים פיזיקליים וקטוריים, הפעולות המתמטיות מתבצעות בהתאם: גדלים סקלריים יש לחבר ולחסר בצורה אלגברית. גדלים וקטוריים יש לחבר ולחסר לפי כללי החיבור והחיסור של וקטורים. וקטור המתקבל כסכום של כמה וקטורים, המייצגים גודל פיזיקלי וקטורי, מכונה בפיזיקה וקטור שקול. פעולת חיבור וקטורי נדרשת לדוגמה לקבלת העתק כולל כסכום העתקים חלקיים. וקטור המתקבל כהפרש של שני וקטורים, המייצגים גודל פיזיקלי וקטורי עבור גוף מסוים בשני רגעים ו- t 1 שונים, מכונה וקטור שינוי. חיסור וקטורי כזה נדרש לקבלת: r r(t ) r(t ) 1 1 v v(t ) v(t ) 1 1 וקטור העתק, כשינוי וקטור המקום וקטור שינוי המהירות t ההפרש של שני וקטורים, המייצגים גודל פיזיקלי וקטורי עבור שני גופים שונים A ו- B ברגע מסוים, מוביל לגודל פיזיקלי יחסי. חיסור וקטורי כזה נדרש לקבלת: r r r A,B A B וקטור מיקום יחסי, כהפרש בין וקטורי המקום v v v A,B A B וקטור מהירות יחסית, כהפרש בין וקטורי המהירות 43 כל הזכויות שמורות לחמד"ע המרכז לחינוך מדעי בתל אביב-יפו

42 פרק ב קינמטיקה של תנועה במישור 3. תרגילים 3.1 פרופורציות. m p n s 1. נתונה הפרופורציה א. בטא את כל אחד מארבעת האיברים באמצעות שלושה האחרים. ב. נתון קטע שאורכו d, המחולק לשני חלקים ו- b. ידוע שהיחס בין אורך הקטע לבין אורך החלק הגדול שווה ליחס בין אורך החלק הגדול לבין אורך החלק הקטן. )1( רשום פרופורציה המתאימה לתיאור זה. )( אורך הקטע 111 מטר. חשב את אורכם של שני החלקים. 3. גיאומטריה וטריגונומטריה במשולש * נתון משולש ישר זווית:. v d g מלא את הטבלאות הבאות שבהן p מסמן את היקף המשולש ו- A מסמן את שטחו. ( o ) v (cm) ( o ) A (cm ) d (cm) p (cm) g (cm) **7 * למקרה 7 ישנן שתי אפשרויות. 44

43 פרק ב קינמטיקה של תנועה במישור p(cm) A(cm ) tn tn sin sin ( o ) ( o ) d(cm) v(cm) g(cm) *6 * למקרה 6 ישנן שתי אפשרויות. במשולש ישר זווית אחת הזוויות היא בת 16. אורכו של הניצב מול הזווית הנתונה הוא : ס"מ. שרטט תרשים מתאים לנתונים. א. חשב את אורך הניצב השני ואת אורך היתר. ב..3 מגדילים את הזווית הנתונה וגם את אורך הניצב מולה פי. 1 חשב את האורכים החדשים של הניצב השני ושל היתר. ד. מהי המסקנה שנובעת מתוצאותיו של סעיף ג'? ה. כיצד ישתנו, אם בכלל, גדלי הזוויות במשולש אם נגדיל את האורכים של כל הצלעות פי שלושה? הסבר תשובתך. * במשולש ABC אורך הניצב AC פי :.0 מאורך הניצב.BC חשב את זוויות המשולש. א. האם ניתן לחשב חד-משמעית את צלעות המשולש? ב..4 ** AC הוא מוט אנכי, שקצהו העליון בנקודה A. על ראש המוט נמצא מקל אנכי.AD הקו BC הוא קו אופקי שאורכו 001 מטר. מנקודה B רואים את הקצה העליון A של המוט בזווית גובה של 10, ואת הקצה העליון D של המקל בזווית גובה בת 10. א. שרטט תרשים המתאר את מבנה התרגיל וסמן בו את כל הנתונים. חשב את גובה המקל.AD פרט חישוביך. ב. חשב בכמה ארוך קטע BD מן הקטע.AB עקב רוח חזקה שנשבה זמן מה, נוטה המקל AD בזווית בת 01 ביחס לאנך, כך שנקודה A לא ד. זזה והנקודה D מתרחקת מ- B. חשב את המרחק החדש בין נקודות C ו- D כל הזכויות שמורות לחמד"ע המרכז לחינוך מדעי בתל אביב-יפו

44 פרק ב קינמטיקה של תנועה במישור. sin מחליפים את ב- sin ואת q ב- c p q * נתונה פרופורציה.6 א. אילו תנאים צריכים להתקיים על מנת שהביטוי החדש יהיה נכון?, c, ב. בהנחה שהתנאים שהצגת בסעיף א מתקיימים, בטא את sin באמצעות ו- p. נתונים c p ו-. 30 חשב את הזווית. ד. בהנחה ש- ו- c, = p האם יתכן שהביטוי שמתקבל בעקבות ההחלפה המתוארת בשאלה הוא נכון? 3.3 וקטורים * נתון וקטור B אשר גודלו 11 יחידות אורך וכיוונו יוצר 0: מעלות עם הכיוון החיובי של ציר, ברביע הראשון..7 א. בנה מערכת צירים קרטזית ושרטט באופן איכותי את הווקטור הנ"ל, כך שיתחיל בראשית הצירים. ב. הוסף בצבע אחר את היטליו של הווקטור B על הצירים. ד. חשב את אורכי ההיטלים וציין את סימנו של כל אחד מהם )חיובי או שלילי(. הוסף באותה מערכת צירים שני וקטורים, כך שלאחד הווקטורים ההיטל על ציר יהיה שווה לאפס, ולווקטור השני ההיטל על ציר על ציר יהיה שווה לאפס. שווה לאפס. רשום מהו התנאי לכך שהיטל של וקטור ה. כיצד ישתנו תשובותיך לסעיף ג' אם נעביר את נקודת ההתחלה של הווקטור B לנקודה )1-,:(? הסבר. מראשית הצירים 8. בטבלה הבאה נתונים השיעורים של נקודת ההתחלה ונקודת הסוף של ארבעה וקטורים: נקודת סוף )1,-1( )-1,-6( )3,( )1,1( נקודת התחלה )3,5( ),-8( )3,-7( )1,-8( וקטור I וקטור II וקטור III וקטור IV א. ב. ד. שרטט את ארבעת הווקטורים במערכת צירים משותפת. חשב את רכיביו של כל וקטור. חשב את גודלו וכיוונו של כל אחד מארבעת הווקטורים. חשב את הווקטור השקול )גודל וכיוון(. 46

45 פרק ב קינמטיקה של תנועה במישור ידוע שהרכיב על ציר של וקטור D שווה ל- )1.0- ) יחידות אורך ורכיבו על ציר שווה ל- )6.1-( יחידות אורך. א. שרטט במערכת צירים קרטזית את שני הרכיבים, החל מראשית הצירים, ואת הווקטור השקול )השווה לסכום הווקטורי של הרכיבים(. פרט את צעדיך..9. D ב. חשב את גודלו ואת כיוונו של הווקטור השקול והסבר מדוע בעצם הווקטור השקול הוא איזה וקטור E נמק. )גודל וכיוון( יש להוסיף לווקטור E כדי שתוצאת החיבורD, D ד. ה. תשתווה לאפס? ציין במה דומים ובמה שונים כלל המשולש וכלל המקבילית לחיבור וקטורים. לווה את הסבריך בדוגמאות מתאימות. על מנת לחסר וקטור אחד ממשנהו, האם ניתן לבצע פעולת חיבור שתוביל לאותה תוצאה? לווה את נימוקיך בדוגמה מתאימה. * נער יצא מנקודה נתונה והלך 1 ק"מ מזרחה. לאחר מכן הלך עוד 0 ק"מ בזווית 11 צפונה מהמזרח..11 בסיום הקטע השני הוא נע עוד : ק"מ צפונה ולבסוף עבר 6 ק"מ נוספים בזווית 61 צפונה מהמערב. א. שרטט את מסלול תנועתו של הנער, וסמן באותיות את נקודות המעבר בין הקטעים ובחצים - את כיווני התנועה בקטעים השונים. הוסף ל שרטוט מערכת צירים, כך שציר יהיה מכוון מזרחה וציר - צפוה. ב. חשב את ההעתק הכולל של הנער בכל ציר בנפרד. בהנחה שהנער השלים כל קטע תוך שעה וחצי, חשב את המהירות הממוצעת שלו )גודל וכיוון( בכל קטע. ד. חשב את ההעתק הכולל )גודל וכיוון( שעבר הנער. ה. חשב את המהירות הממוצעת של הנער לאורך הדרך כולה. ו. איזה העתק )גודל וכיוון( על הנער להוסיף, כדי שיחזור לנקודת ההתחלה? למה שווה ההעתק הכולל במקרה זה? 11. * גוף מתחיל לנוע מנקודה O לנקודה A ועובר 11m בכיוון 0 : צפונה מהמזרח. לאחר מכן הוא עובר לנקודה B הנמצאת 01m דרומה מ- A. בהמשך הוא נע בכיוון 00 צפונה מהמערב ועובר 5m עד לנקודה C. לבסוף עובר הגוף מרחק של 1m: בכיוון 1 : מערבה מהדרום עד לנקודה. D פתור את הסעיפים הבאים בשתי דרכים: )1( בדרך גיאומטרית; )( בדרך אלגברית. א. ב. חשב את ההעתק הכולל OD של הגוף )גודל וכיוון(. איזה העתק )גודל וכיוון( להוסיף לתנועת הגוף, כדי שהעתק הסופי שלו ישתווה לאפס? איזה העתק בגודל מינימלי יש להוסיף אחרי D כך שהווקטור AE יהיה בכיוון צפון- DE דרום? 47 כל הזכויות שמורות לחמד"ע המרכז לחינוך מדעי בתל אביב-יפו

46 פרק ב קינמטיקה של תנועה במישור א. ב. ד. ה. 1. * כאשר גוף נע במסלול שאינו קו ישר, ניתן לסמן את המהירות הרגעית שלו באמצעות וקטור המשיק למסלול בנקודה הנדרשת אשר כיוונו הוא בהתאם למגמת התנועה. גודלו של הווקטור מאפיין את גודל המהירות באותו רגע בנקודה הנתונה. צייר במחברתך מסלול שאינו קו ישר וסמן עליו את מקומות הימצאותו של הגוף בכמה רגעים עוקבים. בהנחה שמרווחי הזמן בין כל שתי נקודות עוקבות שציירת הינם שווים )כמו בתצלום סטרובוסקופי(, סמן בשלוש מהנקודות העוקבות שסימנת בסעיף א' )נקרא להן C( B, A, את וקטורי המהירות הרגעית )יש לקחת בחשבון הן את מגמת התנועה והן את גודל המהירות(. פרט צעדיך. מצא בתרשים את וקטור השינוי במהירות בין שתי הנקודה A ו- B שבחרת, באמצעות חיסור וקטורים בדרך גיאומטרית. פרט את פעולותיך. מצא את וקטור השינוי במהירות בין הנקודה B ו- C שבחרת, על ידי חיסור וקטורים. פרט את צעדיך. לאיזה וקטור אחר יש אותו כיוון כמו לווקטור "השינוי במהירות"? הסבר ונמק את תשובותיך. 13. נתונים ארבעה וקטורים המתחילים כולם בנקודה אחת, שהיא גם ראשית הצירים של מערכת קרטזית. להלן הקואורדינטות של נקודות הקצה של ארבעת הווקטורים:. D (-4,0), C (,8), B ( -3,-5), A (0,6) א. שרטט במערכת צירים את ארבעת הווקטורים הנתונים. ב. פרק לרכיביו הקרטזיים כל וקטור שאינו נמצא על אחד הצירים. סמן את הרכיבים בצבע אחר וחשב את גודלו של כל אחד מן הרכיבים. חשב את רכיבי הווקטור - E השקול לארבעת הווקטורים הנתונים, בכל ציר בנפרד. ד. מהו הווקטור השקול )גודל וכיוון( של ארבעת הווקטורים הנתונים? חשב והסבר מהי המשמעות של הביטוי "וקטור שקול". ה. איזה וקטור )גודל וכיוון( יש להוסיף לארבעת הווקטורים המקוריים, כדי שהשקול של כל חמשת הווקטורים יתאפס? 14. * נתונים שני וקטורים AB ו- CD. הווקטורים נבנים בין הנקודות : B(3,5),A(3,1) (,4)D בהתאמה. א. ב. שרטט את שני הווקטורים במערכת צירים קרטזית. ו- C(8,), מהן הקואורדינטות החדשות של נקודות הסוף 'B ו- 'D, אם מעתיקים את הווקטורים לראשית הצירים? שרטט את הווקטורים אשר מתחילים בראשית הצירים ומצא את הפרשםAB-CD )1( בדרך אלגברית; )( בדרך גיאומטרית )לפי שיטת המשולש(. )גודל וכיוון(:. AB מהי המסקנה CD ד. שרטט במערכת צירים חדשה את הווקטור וחבר אותו לווקטור המתבקשת מהתשובה שהתקבלה? 41

47 א. ב. פרק ב קינמטיקה של תנועה במישור 15. ** נהר זורם מערבה ועליו שטה רפסודה שרוחבה 011 מטר - בכיוון הזרימה. אחד העובדים הולך על הרפסודה מדופן אחת שלה ועד לדופן השנייה בכיוון דרום. בזמן הליכתו מספיקה הרפסודה לעבור מרחק של 1:1 מטר ביחס לגדת הנהר. שרטט תרשים של מה שמתרחש מנקודת מבטו של צופה העומד על הגדה וסמן בו את כל הנתונים, כולל המיקום ההתחלתי והסופי של העובד, וכן מיקומו הסופי של העובד אילו לא היה נע על הרפסודה. חשב את ההעתק של העובד ביחס לגדה )גודל וכיוון(. העובד מרכיב על הרפסודה מנוע שמקנה לה מהירות של 16 קמ"ש ביחס למים. מהירות הזרימה של מי הנהר היא 00 קמ"ש יחסית לגדה. חשב את מהירות הרפסודה ביחס לגדה )גודל וכיוון( בכל אחד מהמקרים הבאים: )i( הרפסודה שטה עם כיוון הזרימה. )ii( הרפסודה שטה נגד כיוון הזרימה. )iii( ביחס למים הרפסודה שטה בניצב לגדה. ד. אילו העובד היה צריך להביא את הרפסודה לנקודה הנמצאת בדיוק מול נקודת המוצא על הגדה הנגדית, באיזו זווית עליו לכוון את הרפסודה הממונעת ביחס למים, אם בהתחלה הרפסודה הייתה בצמוד לגדה הדרומית? הסבר תשובתך. 16. ** ציפור עפה במהירות של 01km/h ביחס לאוויר )כלומר ללא רוח הציפור הייתה מתקדמת ב- 01km/h יחסית לקרקע(. נתון כי מהירות הרוח היא 11km/h מערבה. א. באיזו זווית צריכה הציפור לפנות ביחס לכיוון הרוח, כדי שתעוף בדיוק דרומה? ב. במשך כמה זמן תשלים הציפור מרחק של 01km ביחס לקרקע בתנאים אלה? באיזו זווית צריכה הציפור לפנות ביחס לכיוון הרוח, על מנת שתעוף צפון-מערבה? ד. תוך כמה זמן תעבור הציפור מרחק של 01km ביחס לקרקע בתנאי של סעיף ג'? ה. האם יתכן מצב שבו מהירות הציפור ביחס לקרקע תשתווה לאפס? נמק תשובותיך. 49 כל הזכויות שמורות לחמד"ע המרכז לחינוך מדעי בתל אביב-יפו

48 פרק ב קינמטיקה של תנועה במישור תשובות לתרגילים.15 ב..6 o, 60m.1 ב) ( 61.8m, 38.m (i) 54km/h עם כיוון הזרימה 6.8cm, 5.5cm.3 ב. (ii) 18km/h נגד כיוון הזרימה 8.41cm,.6cm (iii) 40.5km/h ב צפונה מהמערב.4 א o, 54.5 o ד. 30 מזרחה מהצפון ב. לא, כי א. 1.37m.5 ב. ב. 0.91h 4.83m m ד. 0.78h ד ד. לא, כי , 1.1.7, עם הציר ברביע השלישי 6.3 (I) עם הציר, 3.61 (II) +, 0 עם הציר 9 (III) עם הציר, 9.06 (IV) ברביע ביחס ל.9 ב., km, 11.7km ב km ב בכיוון... ד..08km/h בכיוון... ה., 7.58 ביחס ל ברביע m.11 א m מזרחה.13 (-5,9), עם ברביע השני 10.3 ד. B'(0,4) D'(-6,),.14 ב., ביחס ל + ברביע הרביעי

49 פרק ג כוחות ומצבי התמדה פרק ג כוחות ומצבי התמדה מושגים מתמטיים - מערכת משוואות אלגבריות, פעולות עם שברים, סכום והפרש, אי-שיוויונים, רדיוס במעגל והמשיק המתאים, שימוש במחשבון כיס לחישובים טריגונומטריים. קשר לעולם הפיזיקה סכום כוחות, משמעות פיזיקלית של פתרון, בחירה אופטימלית של מערכת צירים, מעבר ממשוואה וקטורית אחת למערכת של שתי משוואות סקלריות. 1. נושאים מתמטיים 1.1 שברים רגילים שבר רגיל נכתב בצורה b או /b הגודל נקרא מונה השבר והגודל b והוא מבטא את היחס בין שני הגדלים ו- b. ) b נקרא מכנה השבר. 0( ערך השבר הוא תוצאת החילוק של ב- b. אם המונה קטן מהמכנה, ערך השבר קטן מ- 1 והוא מכונה "שבר פשוט". אם המונה גדול מהמכנה, ערך השבר גדול מ- 1 והוא מכונה "שבר מדומה". ניתן להפוך שבר מדומה לשבר מעורב, המורכב ממספר שלם ושבר פשוט. תוצאה של המכפלה בין מספר כלשהו לבין שבר מדומה גדולה מהמספר המקורי; תוצאה של המכפלה בין מספר לבין שבר פשוט קטנה מהמספר המקורי. ערך השבר אינו משתנה אם מכפילים או מחלקים גם את המונה וגם את המכנה באותו מספר )השונה מאפס(. פעולות אלו מכונות "הרחבה" ו"צמצום" בהתאמה. ניתן להתייחס למכנה כמספר החלקים השווים בהם חולק שלם ולמונה כמספר חלקים כאלה שנלקחו. על מנת לחבר או לחסר בין שני שברים יש להביא אותם למצב שיש להם אותו מכנה )מכנה משותף( על ידי הרחבה או צמצום מתאימים. אפשר להכפיל בין שני שברים שאינם מעורבים על ידי הכפלת שני המונים אחד בשני ושני המכנים אחד בשני. לשם פשטות החישובים עם שברים רגילים, מומלץ לבצע כל הצמצומים האפשריים טרם ביצע הפעולות הנדרשות. קודם כל מצמצמים ואחר כך מחשבים! 00

50 פרק ג כוחות ומצבי התמדה - 1. פונקציה קווית )לינארית( הנושא הוצג בהרחבה בפרק א. m n תיאור אנליטי פונקציה ממעלה ראשונה תיאור גרפי קו ישר במערכת צירים קרטזית. m מתאר את שיפוע הקו הישר = מקדם המשתנה הבלתי תלוי. n מתאר את נקודת החיתוך עם הציר האנכי = האיבר החופשי של הפונקציה. אם השיפוע חיובי הישר עולה )תרשים 1( ואם הוא שלילי הישר יורד )תרשים (. (, ) (1, 1 ) m<0 m>0 תרשים - 1 ישר עולה תרשים - ישר יורד חישוב שיפועו של הישר העובר דרך שתי נקודות ) 1 ( 1, ו- ) :(, m 1 1 משוואת הישר העובר דרך שתי נקודות ) 1 ( 1, ו- ) :(, ( ) כאשר האיבר החופשי n מתאפס, הגרף עובר דרך ראשית הצירים - תרשים 3. במקרה כזה אומרים ש- נמצא ביחס ישר ל- ; למשל, אם גדל פי N, זה יגרום ל- לגדול פי N גם כן. חשוב לציין שיחס ישר הוא מקרה פרטי של תלות לינארית. n=0 תרשים - 3 יחס ישר יש להבדיל בין הניסוח "ערך אחד גדול\קטן פי N מערך אחר" לבין הניסוח "ערך אחד גדול\קטן ב- N מערך אחר". בניסוח הראשון N מבטא את היחס בין שני הערכים )ורק במקרה זה יש יחס ישר בין שני הערכים(, ובניסוח השני N מבטא את ההפרש בין שני הערכים. 0

51 פרק ג כוחות ומצבי התמדה על מנת לשרטט גרף של פונקציה קווית מספיקות שתי נקודות במערכת הצירים. אם 0=n נקודה אחת היא ראשית הצירים וזקוקים לעוד נקודה אחת בלבד. אם נקודות החיתוך שלו עם הצירים. n 0, נוח לשרטט את הגרף בעזרת 1.3 מערכת משוואות אלגבריות ממעלה ראשונה נתייחס קודם למקרה הפרטי של מערכת שתי משוואות ממעלה ראשונה עם שני נעלמים. לכל משוואה ממעלה ראשונה עם שני נעלמים, מתאים תיאור גרפי על ידי קו ישר במערכת צירים קרטזית. אם שני הישרים נחתכים בנקודה אחת, אזי למערכת המשוואות יש פתרון יחיד שהוא זוג הקואורדינטות של אותה נקודת חיתוך. לגבי מערכות משוואות ממעלה ראשונה עם יותר משני נעלמים: ניתן להגיע בדרך אלגברית לפתרון יחיד של המערכת רק אם מספר הנעלמים שווה למספר המשוואות )הבלתי תלויות, שהן אינן תוצאה של חיבור או חיסור בין משוואות אחרות(. פתרון המערכת הוא קבוצת ערכים מספריים עבור הנעלמים. הצבת ערכים אלה בכל אחת מהמשוואות הופכת אותה לפסוק אמת. על מנת לפתור את המערכת יש להקטין בהדרגה את מספר המשוואות, על ידי שימוש בשיטת ההצבה או בשיטת השוואת המקדמים. בכל משוואה אגורה אינפורמציה מסוימת. אם מבצעים פעולות בין משוואות של מערכת וכך מקבלים משוואה חדשה, משוואה זאת אינה נושאת אינפורמציה חדשה. 1.4 אי- שוויונים לכל אי-שוויון שני אגפים שערכם שונה. אי-שוויון נוצר משני מספרים או שני ביטוים הקשורים בסימנים <, >,. או אם שני אגפי אי-שוויון מוכפלים )או מחולקים( באותו מספר חיובי, אזי מתקבל אי-שוויון חדש הזהה בסימן לאי-השוויון המקורי. אם שני אגפי אי-שוויון מוכפלים )או מחולקים( באותו מספר שלילי, אזי מתקבל אי-שוויון חדש הנגדי בסימן לאי-השוויון המקורי. מספר המקיים את אי-השוויון נקרא פתרון של אי-השוויון. הפתרון של אי-שוויון ניתן לבטא באמצעות הסימנים הבאים: <, >, או המשתנה לבין ערך מספרי. הערך המספרי נקרא חסם\גבול עליון או תחתון, לפי הסימנים אשר מקשרים בין או בהתאמה. לדוגמה עם הפתרון הוא, 8 אזי 0 מכונה חסם\גבול עליון ומבינים ש יכול להיות לכל היותר שווה ל-, 0 כלומר 0 הוא הערך המרבי )מקסימלי( של. לעומת זאת, אם הפתרון הוא, 8 53 כל הזכויות שמורות לחמד"ע המרכז לחינוך מדעי בתל אביב-יפו

52 פרק ג כוחות ומצבי התמדה אזי 8 מכונה חסם\גבול תחתון ומבינים ש יכול להיות לפחות שווה ל- 0, כלומר 0 הוא הערך מזערי )מינימלי( של. 1.5 גיאומטריה שתי זוויות אשר צלעותיהן מאונכות זו לזו בהתאמה, שוות זו לזו )תרשים 4(. תרשים - 4 זוויות שצלעותיהן מאונכות זו לזו = R משיק למעגל הוא קו ישר הנוגע במעגל בנקודה אחת בלבד )תרשים 5(. בכל נקודה על פני מעגל הרדיוס והמשיק מאונכים זה לזה )תרשים 5(. המעגל והמשיק נמצאים במישור אחד. משיק 1.6 טריגונומטריה תרשים - 5 רדיוס ומשיק במעגל שימוש במחשבון כיס לחישובים טריגונומטריים - אופן המעבר מזווית לפונקציה טריגונומטרית )סינוס, קוסינוס או טנגנס( או להיפיך מתוארים בתרשים הבא: ערך הפונקציה )סינוס, קוסינוס או טנגנס( לוחצים על הלחצן הנושא עליו את שם הפונקציה לוחצים על הלחצן SHIFT ואחר כך על הלחצן הנושא עליו את שם הפונקציה ערך הזווית 04

53 פרק ג כוחות ומצבי התמדה בכל משולש )תרשים 6( מתקיימים שני משפטים המקשרים בין הצלעות לזוויות. A c b C - משפט הקוסינוסים המתואר עבור הזווית על ידי הביטוי: b c bccos הערה: אם 90 מתקבל משפט פיתגורס. B תרשים - 6 משולש כללי - משפט הסינוסים היחס בין אורך הצלע לבין סינוס הזווית מולה הוא קבוע: b c sin sin sin. התאמת נושאים המתמטיים לעולם הפיזיקה כאשר הסמל המתמטי, המקובל עבור סכום, מתייחס לכוחות, הוא מסמן את הכוח השקול, שהוא הסכום הווקטורי של כל הכוחות הפועלים על גוף או על מערכת גופים. אחרי שמתקבל פתרון )מספרי או פרמטרי( בעל משמעות מתמטית, יש לבצע צעד נוסף לבדוק האם פתרון זה הינו בעל משמעות פיזיקלית, במתחשב במצב הפיזיקלי הנתון. כאשר פתרון בעיה דורש בחירה של מערכת צירים קרטזית, הבחירה היא שרירותית והיא אינה משפיעה על המשמעות הפיזיקלית של התוצאות. בחירה אופטימלית של מערכת הצירים היא זאת שמאפשרת את הפתרון הנוח ביותר של הבעיה. זאת אומרת פרוק מספר מינימלי של כוחות לרכיבים קרטזיים. משוואה וקטורית אשר מייצגת חוק פיזיקלי, ניתנת לפתרון על ידי מעבר למערכת משוואות סקלריות, שמתקבלות כתוצאה מפרוק הווקטורים לרכיביהם הקרטזיים. 55 כל הזכויות שמורות לחמד"ע המרכז לחינוך מדעי בתל אביב-יפו

54 פרק ג כוחות ומצבי התמדה 3. תרגילים 3.1 שברים רגילים 1. חשב את התוצאה שמתקבלת בתרגילים הבאים: א ב מצא את תחום ההגדרה של הביטויים הבאים ופשט אותם ככל האפשר: 1 1 א ב t 9 t 3 t 3 t 9 ד. 3. א. נתונים שני קפיצים זהים, כל אחד בעל קבוע הכוח.50N/m מחברים את שני הקפיצים בטור )אחד אחרי השני(. מהו קבוע הכוח השקול )האקוויוולנטי( של מערכת שני הקפיצים? ב. מחברים בטור שלושה קפיצים זהים, שקבוע הכוח של כל אחד מהם k. מהו קבוע הכוח השקול של מערכת שלושה הקפיצים? מהו קבוע הכוח השקול של מערכת המורכבת מ- n קפיצים זהים המחוברים בטור, אם לכל אחד קבוע כוח? k. k3 60 N,k 30 N,k N מהו קבוע הכוח 1 10 ד. עתה מחברים בטור שלושה קפיצים שונים - m m m האפקטיבי )השקול( של המערכת שהתקבלה? ה. נתון קפיץ אחיד )הומוגני( בעל קבוע כוח.80N/m גוזרים את הקפיץ לשני קפיצים שווי אורך. מהו קבוע הכוח של כל אחד מהקפיצים שהתקבלו? 06

55 פרק ג כוחות ומצבי התמדה 3. פונקציה קווית התארכות l 4. * תלמידה קיבלה משימה לבצע ניסוי המאמת את חוק הוק. היא בנתה מערכת מורכבת מסטטיב )כן(, קפיץ, וו, משקולות זהות, סרגל ותפסן. (m) התלמידה מדדה את התארכות הקפיץ l ואת משקל המשקולות 1.14 התלויות. לפניך טבלה המרכזת את תוצאות הניסוי צייר תרשים של המערכת, וסמן בו את כל הכוחות שפועלים על קבוצת המשקולות התלויה בקצה הקפיץ. א ב. שרטט דיאגרמת פיזור )נקודות( של המשקל המשקולות התלויות בקצה הקפיץ כפונקציה של התארכות הקפיץ הרצויה איזו מגמה נראית לך המתאימה ביותר לחוקיות הגרף )ישרה, היפרבולית, מעגלית, פרבולית, אחרת(? הסבר תשובתך. )1( הוסף לדיאגרמת הפיזור קו מגמה, חשב את שיפועו ורשום את יחידות השיפוע. )( מהי המשמעות הפיזיקלית של שיפוע הגרף? ד. חשב את התארכות הקפיץ כאשר תלויות על הקפיץ משקולות שמשקלן 0.: ניוטון. ה. מהו משקל המשקולות התלויות כאשר התארכות הקפיץ 1.10 מטר? ו. משקל w (N) במעבדת פיזיקה בוצע ניסוי על-ידי אחד התלמידים. הוא חיבר קפיץ למתקן כך שהקפיץ נשאר אנכי בכל שלבי הניסוי וחיבר לקפיץ כל פעם מספר שונה של משקולות זהות. הוא הביא את המערכת למצב מנוחה ומדד במצב זה את אורך הקפיץ. התלמיד ריכז את תוצאות הניסוי בטבלה שלפניכם..5 (cm) אורך הקפיץ n מס' המשקולות הכוח הפועל על (N) F sp הקפיץ א. ב. ד. ה. ו. שרטט גרף )כלומר דיאגרמת פיזור וקו המגמה המתאים( של אורך הקפיץ כפונקציה של מספר המשקולות. חשב את שיפוע הגרף ורשום את יחידותיו. מהי המשמעות הפיזיקלית של שיפוע שחישבת בסעיף ב'? משקלה של כל משקולת הוא 0.185N. חשב עבור כל מקרה את הכוח הפועל על הקפיץ ומלא את השורה הריקה בטבלה הנ"ל. הסבר במילים מדוע הכוח שחישבת הוא אכן הכוח שפועל על הקפיץ. בנה גרף חדש המתאר את אורך הקפיץ כפונקציה של הכוח הפועל עליו. חשב בעזרת הגרף שבנית בסעיף ה' )אחרי שביצעת את הפעולות הנדרשות( את קבוע הקפיץ ורשום מהי המשמעות הפיזיקלית של המספר שקיבלת. 57 כל הזכויות שמורות לחמד"ע המרכז לחינוך מדעי בתל אביב-יפו

56 פרק ג כוחות ומצבי התמדה N. 50 m * לרשותו של מדען מספר רב של קפיצים זהים שקבוע הכוח של כל אחד מהם הוא.6 א. ב. ד. ה. ו. ז. המדען טוען שהקפיצים שלו הם אידאליים. מהי כוונתו? המדען תלה על קצה אחד הקפיצים, הנמצא במצב אנכי, גופים זהים בעלי משקל 1N כל אחד. )1( מהי משמעות ההיגד "משקלו של גוף הינו 1N"? )( שרטט גרף של התארכות הקפיץ כפונקציה של המשקל הכולל w של הגופים התלויים עליו )בהנחה שבכל פעם שהמדען ביצע את המדידות, המערכת הייתה במנוחה(. בחר לפחות שמונה נקודות לצורך זה. הסבר את צעדיך. הוסף באותה מערכת צירים גרף חדש עבור המצב שבו המדען מחבר שני קפיצים זהים בטור. הסבר. הוסף באותה מערכת צירים עוד גרף אחד עבור מערכת קפיצים חדשה, כאשר הפעם שני קפיצים מחוברים במקביל. נמק תשובתך. עתה המדען חותך את אחד הקפיצים שברשותו לשני חצאים ומבצע את הניסוי באמצעות אחד מהקפיצים התקבלו. הוסף במערכת הצירים בה מופיעים הגרפים הקודמים גרף חדש עבור ניסוי זה. f (w) המדען חיבר את שני חציי הקפיץ מסעיף ה' במקביל. הוסף באותה מערכת צירים גרף (w) f המתאים למצב זה. מהן המסקנות הנובעות מהגרפים שהתקבלו? 3.3 מערכת משוואת אלגבריות ממעלה ראשונה (3 )( 1) 7. פתור את המשוואות הבאות: א. 3( 1) ב. ד. 8. פתור את מערכות המשוואות הבאות: א. ב

57 פרק ג כוחות ומצבי התמדה 9. * המערכת שמופיעה בתרשים נעה במהירות קבועה. החיכוך עם הגלגלת זניח והחוטים אידאליים. נתונים משקלי הגופים: w 1 = 50N, w = 0N, w 3 = 10N א. באיזה משני החוטים המתיחות גדולה יותר? הסבר ללא חישוב. ב. הגוף שמשקלו נע ימינה. w 1 )1( כתוב את מערכת המשוואות שבעזרתה ניתן לחשב את כוחות המתיחות בחוטים ואת מקדם החיכוך הקינטי בין הגוף )( פתור את מערכת המשוואות שכתבת בסעיף )1(. w 1 w w 3 w 1 למשטח האופקי. )3( האם יש התאמה בין תשובותיך לסעיפים א ו- ב) (? באיזה כוח אופקי יש למשוך את הגוף שמשקלו w 1 שמאלה על מנת שהוא ינוע שמאלה במהירות קבועה? ד. האם במקרה שתואר בסעיף ג כוחות המתיחות בשני החוטים יגדלו, יקטנו או שיישארו ללא שינוי יחסית למקרה הקודם? הסבר. 3.4 אי-שוויונים 11. פתור את האי-שוויונים הבאים: א. ב p 3.5 p 60.5p.5 3.5p s 1 s 1 s ** גוף שמשקלו 0N נמצא במנוחה על פני משטח אופקי מחוספס, F למרות שכוח אופקי F פועל עליו. א. בהנחה שמקדם החיכוך הסטטי בין הגוף לבין המשטח הוא, 1.6 מהו תחום הערכים של גודל הכוח עבורם הגוף נמצא במנוחה? ב. בהתאם לתשובתך לסעיף א, ציין מהם החסם/הגבול העליון והחסם/הגבול התחתון של גודל הכוח. F הסבר תשובתך. בהנחה שגודל הכוח הפועל על הגוף שווה ל- הסטטי שעבורו הגוף יישאר במנוחה? הסבר תשובתך. 00N, מהו החסם/הגבול התחתון של מקדם החיכוך 59 כל הזכויות שמורות לחמד"ע המרכז לחינוך מדעי בתל אביב-יפו

58 פרק ג כוחות ומצבי התמדה 1. גוף שמשקלו 01 ניוטון מחובר לחוט אנכי שכוח המתיחות בו יכול להיות לכל היותר 71 ניוטון )בכוחות גדולים יותר החוט נקרע(. א. מהו המשקל המרבי שאפשר להוסיף לגוף הנ"ל, כך שניתן יהיה להרים את מערכת הגופים שנוצרה במהירות קבועה מבלי שהחוט ייקרע? ב. כיצד תשתנה, אם בכלל, תשובתך לסעיף א אם רוצים להוריד במהירות קבועה את מערכת הגופים שנוצרה באמצעות אותו חוט? * תלמידה הכינה מספר תיבות מחומרים שונים וקרש וביצעה איתם כמה ניסויים. א. התלמידה הניחה אחת הקופסאות על הקרש הנמצא על שולחן אופקי ולאחר מכן התחילה להרים אט-אט אחד מקצוות הקרש. אם מקדם החיכוך הסטטי בין התיבה לקרש הוא 0.35, מהי הזווית המרבית בה התיבה עדיין נשארת במנוחה על הקרש? ב. התלמידה הציבה את הקרש בזווית 45 o והניחה על הקרש את התיבות, אחת אחרי השנייה. היא ראתה שחלק מהתיבות התחילו להחליק במורד הקרש והתיבות האחרות נשארו במנוחה. מהו התנאי עבור מקדם החיכוך הסטטי בין תיבה לקרש כדי שהתיבה תישאר במנוחה? בניסוי חדש התלמידה הניחה את הקרש בזווית 0 o יחסית לאופק והשתמשה בתיבה שמקדם חיכוך הסטטי בינה לבין הקרש הוא 0.3 ומסתה.1kg )1( מהו הכוח אותו יש להפעיל על התיבה במקביל לפני הקרש כדי שעל התיבה לא יפעל כלל כוח חיכוך? )( מהם החסם העליון והחסם התחתון של גודל הכוח שיש להפעיל על התיבה במקביל לקרש כלפי מעלה כדי למנוע את החלחקתה? שימו לב! התיבה יכולה להתחיל את החלקתה במעלה הקרש או במורד הקרש. )3( מהו הקשר בין התוצאות ל- )1( ו- )(? גיאומטריה וטריגונומטריה על גוף נקודתי פועלים בו- זמנית ארבעה כוחות. האחד שגודלו 30N וכיוונו יוצר זווית בת o עם 0 כיוון החיובי של ציר, השני בן 1N וכיוונו עם כיוון השלילי של ציר, השלישי בן 7N וזווית בינו.14 לבין כיוון החיובי של ציר היא כיוון השלילי של ציר. א. חשב את הכוח השקול שפועל על הגוף. o 105 והאחרון הוא בעל גודל של 40N היוצר זווית בת ב. איזה כוח )גודל וכיוון( יש להוסיף, כדי ששקול הכוחות שפועלים על הגוף ישתווה לאפס? איזה כוח מינימלי יש להוסיף למערכת, או לגרוע ממנה, כדי שהגוף ינוע לאורך ציר? o 40 ד. איזה כוח מינימלי יש להוסיף למערכת, או לגרוע ממנה, על מנת שהגוף ינוע לאורך ציר? ה. כאשר שקול הכוחות שפועלים על הגוף שווה לאפס, האם הגוף נע או נח? הסבר תשובותיך. עם 61

59 פרק ג כוחות ומצבי התמדה * גוף שמשקלו 50N נע בתנועה שוות מהירות על משטח אופקי.15 מחוספס. כוח בן ימינה. א. ב. ד. ה. 8N פועל על הגוף בכיוון האם ייתכן שבתנאים הנתונים הגוף נע: o 17 מעל לאופק, )1( ימינה? נמק ; )( שמאלה? נמק. מצא בדרך גיאומטרית את הכוח שמופעל על הגוף על - ידי המשטח ( גודל וכיוון(. מצא את הרכיבים הקרטזיים של הכוח שחישבת בסעיף ב במערכת צירים הרגילה )אופקי- אנכי(. מהי המשמעות הפיזיקלית של כל אחד מרכיבים אלה? הסבר תשובתך. מצא את מקדם החיכוך הקינטי בין הגוף למשטח. א. הגדר את המושג "זווית". בנה זווית בת 50. o ב. בנה ישר מאונך לאחת הקרניים של הזווית. בצע את אותה פעולה לגבי הקרן השנייה של אותה זווית. ד. מדוד את הזווית הקטנה בין שני האנכים שבנית. ה. הסק מסקנה ונסח אותה במילים כמשפט. ו..16 * א. ב. ד. ה. ו. o נתון מדרון שזווית שיפועו 40 ועליו גוף קטן. שרטט תרשים המצב הנתון במחברתך. הוסף לתרשים וקטורים המיצגים את משקל הגוף ואת הכוח הנורמלי הפועל עליו. לאיזה חלק של המדרון מאונך המשקל? לאיזה חלק של המדרון מאונך הכוח הנורמלי? מהי הזווית בין המשכו של הכוח הנורמלי בכיוון מנוגד לכיוון פעולתו לבין המשקל? מהי הזווית בין הכוח הנורמלי לבין המשקל?.17 ד. o ** גוף שמשקלו 50N יורד במורד מדרון ששיפועו במהירות קבועה. א. צייר תרשים כוחות וחשב את מקדם החיכוך הקינטי בין הגוף לבין פני המדרון, בעזרת שתי בחירות שונות של מערכת צירים קרטזית: )1( כאשר אחד הצירים מקביל לפני המדרון. )( כאשר אחד הצירים הוא אופקי )מקביל לבסיס המדרון(. ב. מהי המסקנה הנובעת מהתוצאות שהתקבלו בסעיף א' )1( ו- )(? מהו הנתון המיותר לצורך פתרון סעיף א'? נמק. האם אפשר לגרום לגוף לעלות על המדרון במהירות קבועה? אם לא, הסבר מדוע. אם כן, רשום מה יש לעשות לשם כך כל הזכויות שמורות לחמד"ע המרכז לחינוך מדעי בתל אביב-יפו

60 פרק ג כוחות ומצבי התמדה S 1 S בשרטוט שלפניך מתוארת מערכת שבה כדור מוחזק על-ידי שני חוטים. המערכת נמצאת במנוחה. משקל הכדור הוא מתיחות החוט 60N ומשקל החוטים זניח. S 1 היא 14N והזווית היא מצא את הזווית ואת מתיחות החוט. S פתור בשתי דרכים:. o )1( בדרך גיאומטרית )בעזרת משפט קוסינוס(. )( בדרך אלגברית )בעזרת רכיבים קרטזיים(. * נקודה מרוחקת 30 ס"מ ממרכזו של כדור שקוטרו 10 ס"מ. מצא את הזווית שנוצרת בין שני הישרים המשיקים לכדור והעוברים דרך הנקודה הנתונה..1 ** כדור שמשקלו w לכוד בין שני קירות, האחד אנכי והשני נטוי בזווית.1 מעל הכיוון האופקי )ראה שרטוט(. א. שרטט את כל הכוחות הפועלים על הכדור. ב. דרך איזו נקודה מיוחדת של הכדור צריכים לעבור וקטורי הכוחות הנורמליים? שרטט את הכוח שמפעיל הכדור על הקיר הנטוי ופרק אותו לרכיביו הקרטזיים.. ו-,w ד. הבע את הכוח ששרטטת בסעיף ג' באמצעות. ה. הבע את הכוח שמפעיל הכדור על הקיר האנכי באמצעות w, ו- 6

61 פרק ג כוחות ומצבי התמדה תשובות לתרגילים N o , = (-4,10) 0., N >3 8. א א. ב. א. 1, 1 ב. -4-4, t t ד. 3,-3 t, N 5 m k 3 k n 6 N / m 3 160N/m א. ב. ד. ה ד. )1( 10.00N/m ה. )( קבוע הקפיץ 0.18m 6.9N N/m 1.5, /3 9, -7 ו. ב. ו א. ב. אין פתרון ד. 5- ב. 9. ב. ב. 0 p כל הפתרונות 11. א..11 א. 1>1N F ב. 1>1N F ; o א. 0N.13 א o ב. s 1 )1( 3.4N 6.4N )(.14 א., 31.0N ב., 31.0N 30.73N ד., בכיוון השלילי של ציר בכיוון החיובי של ציר 4.6N, o 1.63, 49.65N F = -6.77N, F = 41.81N 15. ב. ה o 40 o ה. ו. 18. א o, N.19 o w cos wtn 1. ד. ה. 63 כל הזכויות שמורות לחמד"ע המרכז לחינוך מדעי בתל אביב-יפו

62 פרק ד החוק השני של ניוטון פרק ד החוק השני של ניוטון מושגים מתמטיים - נפחים, אי-שוויונים, רכיבים קרטזיים של וקטור, משוואה וקטורית ופיצולה למערכת משוואות אלגבריות. קשר לעולם הפיזיקה.כוח שקול, בחירה אופטימלית של מערכת צירים, משמעות פיזיקלית של פתרון, גוף נקודתי פיזיקלי. 1. נושאים מתמטיים 1.1 נפח נפח הוא גודל פיזיקלי המבטא את המקום במרחב שהגוף תופס..volume מהמילה אנגלית V, נהוג לסמן נפח באות c b בתרשים 1 מופיעה תיבה ו-,c,b הם אורכי מקצועותיה. נפח התיבה V bc תרשים - 1 תיבה בתרשים מופיע גליל. r הוא רדיוס הבסיס ו- h הוא הגובה. נפח הגליל r. הערה: הוא V r h הוא שטח בסיס הגליל. תרישם - גליל בתרשים 3 מופיע כדור. r הוא רדיוס הכדור ו- d הוא הקוטר. 4r d V נפח הכדור הוא: יחידת המדידה של נפח היא חזקה 1 של יחידת המדידה של אורך, m 3 לדוגמה.dm 3 =liter )מ"ק( שהוא היחידה הבסיסית,)SI( cm 3 )סמ"ק(, תרשים - 3 כדור 64

63 פרק ד החוק השני של ניוטון אפשר לבטא נפח נתון באמצעות יחידות מדידה שונות. ככל שהיחידה הנבחרת גדולה יותר, כך המספר המתאר את האורך קטן יותר. מספר X יחידה = מספר X יחידה בתרשים הבא מצוירים סולמות שמייצגים את הפעולות שיש לבצע על מנת להמיר מספר גדול N של מילימטרים מעוקבים או מספר קטן n של קילומטרים מעוקבים ליחידות נפח אחרות. כפי שמצוין על ידי החיצים, מעבר בין כל שני שלבים עוקבים כלפי מטה )מיחידה גדולה לקטנה( דורש הכפלת המספר ב- 10= ולעומת זאת, מעבר בין כל שני שלבים עוקבים כלפי מעלה )מיחידה קטנה לגדולה( דורש חילוק המספר ב- 10= n יחידות נפח km N 9 9 X n 10 N X n n m 3 dm 3 18 cm 10 n 3 N mm N 3 10 N להזכירך, היחידה הבסיסית למדידת נפח היא מטר 3 מעוקב ( m = מ"ק). 1. אי- שוויונים לכל אי-שוויון שני אגפים שערכם שונה. אי-שוויון נוצר משני מספרים או שני ביטוים הקשורים בסימנים <, >, או. אם שני אגפי אי-שוויון מוכפלים )או מחולקים( באותו מספר חיובי, אזי מתקבל אי-שוויון חדש הזהה בסימן לאי-השוויון המקורי. אם שני אגפי אי-שוויון מוכפלים )או מחולקים( באותו מספר שלילי, אזי מתקבל אי-שוויון חדש הנגדי בסימן לאי-השוויון המקורי. 65 כל הזכויות שמורות לחמד"ע המרכז לחינוך מדעי בתל אביב-יפו

64 פרק ד החוק השני של ניוטון מספר המקיים את אי-השוויון נקרא פתרון של אי-השוויון. הפתרון של אי-שוויון ניתן לבטא באמצעות הסימנים הבאים: <, >, או המשתנה לבין ערך מספרי. הערך המספרי נקרא חסם\גבול עליון או תחתון, לפי הסימנים אשר מקשרים בין או בהתאמה. לדוגמה: אם הפתרון הוא, 8 אזי 0 מכונה חסם\גבול עליון ומבינים ש יכול להיות לכל היותר שווה ל-, 0 כלומר 0 הוא הערך המרבי )מקסימלי( של. לעומת זאת, אם הפתרון הוא אזי 0 מכונה חסם\גבול תחתון ומבינים ש יכול להיות לפחות שווה ל- 0, כלומר 0 הוא הערך המזערי )המינימלי( של., 8 אם שני האגפים שונים מאד זה מזה, נהוג להשתמש בסימנים ">>" ו- "<<", הנקראים "גדול בהרבה" ו- "קטן בהרבה" בהתאמה. בחיבור וחיסור בין שני גדלים שאחד מהם קטן בהרבה מהשני, ניתן להזניח )להשמיט, להציב במקומו 1( את הקטן מהשניים. במנה של שני גדלים שאחד מהם קטן בהרבה מהשני, ישנן שתי אפשרויות: - כאשר הגודל הקטן מהווה את המונה, אזי המנה שואפת לאפס. - כאשר הגודל הקטן מהווה את מכנה, אזי המנה שואפת לאינסוף. במכפלה ובמנה אסור להשמיט )להציב במקומו 1( את הקטן מבין שני הגדלים. 1.3 וקטורים - הנושא הוצג בהרחבה בפרק ב הצגות של וקטור A A A( A, A ) ניתן להציג וקטור בשתי דרכים: א. הצגה קרטזית )אלגברית( באמצעות שיעורי הקצה של הווקטור, כאשר התחלתו בראשית הצירים )תרשים 4(. O A A OA מיוצג על ידי שיעורי הקצה, OA (, ) A A הערה: אם הווקטור לא מתחיל מראשית הצירים, הערכים הרשומים בתוך הסוגריים מייצגים את הרכיבים הקרטזיים שלו. ב. הצגה פולארית )או גיאומטרית( באמצעות גודל וכיוון יחסית לכיוון נבחר )תרשים 5(. תרשים - 4 הצגה קרטזית של וקטור A כיוון נבחר θ O תרשים - 5 הצגה פולארית של וקטור OA מיוצג על ידי גודלו וכיוונו, ( OA, ) או,(OA, ) 66

65 פרק ד החוק השני של ניוטון מעברים בין שתי ההצגות )ראה גם תרשים 4( : א. נתון הייצוג הפולארי )הגיאומטרי( הייצוג הקרטזי: (θ (OA,. חישוב הרכיבים הקרטזיים, מרכיביו של OA OA cos, OA OA sin ),OA (OA. חישוב הגודל והכיוון, מרכיביו של הייצוג הפולארי: ב. נתון הייצוג הקרטזי )האלגברי( OA = OA + OA + A A גודל הווקטור - OA A tnθ = = כיוון הווקטור - OA A הערה: במידה שהווקטור לא נמצא ברביע הראשון, מאפיינים את כיוונו בהתאם להמלצות באמצעות זווית חדה יחסית לכיוון החיובי או השלילי של אחד הצירים. פעולות עם וקטורים בייצוג קרטזי )אלגברי( ניתן לבצע פעולות בווקטורים על ידי שימוש ברכיביהם הקרטזיים. לשם כך יש לבצע את הפעולות הבאות: )1( שרטוט כל אחד מן הווקטורים הנתונים ופירוקם לרכיבים קרטזיים בתרשים, )( חישוב הרכיבים הקרטזיים ששורטטו, )3( חישוב הרכיבים הקרטזיים של וקטור התוצאה, על ידי ביצוע הפעולה הנדרשת בנפרד בכל ציר: B B ma ma כפל בסקלר - D A B D A B C A B C A B חיבור - - חיסור )4( מציאת גודלו וכיוונו של וקטון התוצאה. נסכם את השלבים השונים על ידי תרשים הזרימה הבא: : נתונים מספר וקטורים בהצגה פולארית )גודל וכיוון( מעבר מהצגה פולארית לקרטזית הרכיבים הקרטזיים של הווקטורים הנתונים ביצוע הפעולה הנדרשת הרכיבים הקרטזיים של הווקטור תוצאה מעבר מהצגה קרטזית לפולארית תשובה: הווקטור תוצאה בהצגה פולארית )גודל וכיוון( 67 כל הזכויות שמורות לחמד"ע המרכז לחינוך מדעי בתל אביב-יפו

66 פרק ד החוק השני של ניוטון. התאמת נושאים מתמטיים לעולם הפיזיקה גוף נחשב נקודתי אם מימדיו זניחים. גוף כזה מתואר על ידי נקודה גיאומטרית ומיקומו מוגדר על ידי הקואורדינטות )שיעורים( של הנקודה. גוף נקודתי פיזיקלי הוא גוף שמימדיו זניחים )ביחס למרחקים המעורבים במצבים השונים(, אך מסתו איננה זניחה. מותר לחבר או לחסר רק גדלים פיזיקליים זהים במהותם )למשל זמן עם זמן חיבור\חיסור סקלרי, תאוצה עם תאוצה חיבור\חיסור וקטורי(. גדלים סקלריים או גדלים וקטוריים השונים מבחינה פיזיקלית )כגון כוח ומהירות או אורך ושטח( לא ניתנים לחיבור או חיסור. כאשר פתרון בעיה דורש בחירה של מערכת צירים קרטזית, לצורך פרוק וקטורים, הבחירה היא שרירותית והיא אינה משפיעה על המשמעות הפיזיקלית של התוצאות. בחירה אופטימלית של מערכת הצירים היא כך, שאחד הצירים הוא בכיוון וקטור התאוצה. בבחירה כזאת מתקיים מצב התמדה באחד הצירים, דבר שמקל על פתרון מערכת המשוואות. אם מערכת הצירים לא נבחרה לפי ההמלצה הנ"ל, חייבים לפרק גם את וקטור התאוצה לרכיבים קרטזיים. אחרי שמתקבל פתרון )מספרי או פרמטרי( בעל משמעות מתמטית, יש לבצע צעד נוסף לבדוק האם פתרון זה הינו בעל משמעות פיזיקלית, לאור המצב הפיזיקלי הנתון. 61

67 פרק ד החוק השני של ניוטון 3. תרגילים 3.1 נפח וצפיפות.1 השלם את הטבלה הבאה. רשום את כל המספרים בכתב מדעי בלבד. סמ"ק ממ"ק dm 3 km 3 m * גוף נוצר מגליל שעליו הודבק חצי כדור, כך שלשניהם בסיס משותף. רדיוס הכדור : ס"מ וגובה הגליל 01 מ"מ. כל אחד משני הגופים הינו הומוגני, כלומר עשוי מחומר אחיד. א. מהו נפח הגוף, ביחידה ב. צפיפות הגליל kg וצפיפותו של חצי הכדור. 600 חשב את מסת הגוף. m 3? m 3 g.8 cm 3. ** בשרטוט מתוארת מערכת הכוללת שתי תיבות הקשורות בחוט שמסתו זניחה דרך גלגלת קבועה..3 M מסת התיבה המונחת על המשטח היא M. מידות התיבה התלויה הם d, c, b וצפיפותה. ניתן להזניח את כל כוחות החיכוך. א. שרטט את תרשים הכוחות שפועלים על כל תיבה. ב. הבע את תאוצת המערכת באמצעות M,, ו-. שים לב - ישנן שתי אפשרויות! d, c, b, g 1. d = 0cm, c = 10cm, b = 5cm, kg M = 3, 3 = 4m/s, 3 נתונים: 1000kg / m מצא את הזווית, אם ידוע שתאוצת הגוף בעל מסה M מכוונת במעלה המדרון. kg ד. מהי משמעות המשפט: "צפיפות התיבה היא 1000"? m 3 69 כל הזכויות שמורות לחמד"ע המרכז לחינוך מדעי בתל אביב-יפו

68 פרק ד החוק השני של ניוטון ** בשרטוט מתואר חתך רוחב של כוכב ללא אטמוספרה, שקוטרו d. העיגול הפנימי מייצג את ליבת הכוכב, שקוטרה D וצפיפותה גדולה פי 1 מצפיפות המעטפת. צפיפות המעטפת היא. א. בטא את מסת הכוכב באמצעות,d D ו -. ב. ידוע כי d. = 3D )1( בטא את מסת הכוכב באמצעות d ו-. )( מצא את היחס בין מסת הליבה לבין מסת המעטפת. גודל הכוכב אינו משתנה, אבל יחסית למצב הנתון בסעיף ב' הליבה מתכווצת כך שרדיוסה קט ן פי 1, והמעטפת מתפשטת פנימה. בתהליך זה הן מסת הליבה והן מסת המעטפת אינן משתנות. חשב את היחס בין צפיפות הליבה והמעטפת במצב החדש. D d.4 בעל גובה 01 ס"מ ורדיוס 01 מ"מ מחובר g 7.8 cm 3 * בתרשים מופיע גליל עשוי מחומר שצפיפותו.5 לקפיץ אידאלי שקבוע הכוח שלו כדור שרדיוסו N 100. m לקפיץ קשור חוט שכרוך סביב גלגלת ובקצהו השני תלוי 1.01 מ'. ניתן להזניח את כל כוחות החיכוך ואת מסות החוט והגלגלת. המערכת נעה בתאוצה. m/s א. ב. ד. ה. האם ניתן לדעת מהו כיוון התאוצה ומהו כיוון המהירות של הכדור? אם לא הסבר מדוע, אם כן קבע את הכיוון. חשב את התארכות הקפיץ. מהו היחס בין הכוח שהקפיץ מפעיל על הגליל לבין הכוח שהחוט מפעיל על הכדור? חשב את צפיפות החומר ממנו עשוי הכדור. בהנחה שהחיכוך בין הגליל לבין המשטח האופקי אינו ניתן להזנחה, ושמקדם החיכוך הקינטי הוא, 1.10 מהי הצפיפות הדרושה לכדור חדש בעל אותו רדיוס כדי שתאוצת המערכת לא תשתנה? 01

69 פרק ד החוק השני של ניוטון 3. אי- שוויונים m 1 m נתונה המערכת שבתרשים. מניחים שהגופים לא פוגעים בגלגלת או ברצפה במהלך תנועתם ושכוחות החיכוך זניחים..6 א. ב. ד. האם תאוצת המערכת תלויה במהירות ההתחלתית של הגופים? הסבר. האם תאוצת המערכת נשארת קבועה אם מסת החוט שניחה? הסבר. האם תאוצת המערכת נשארת קבועה אם מסת החוט איננה זניחה? הסבר. בהנחה שמסת החוט זניחה,, m 1 )1( בטא את תאוצת המערכת באמצעות m ו- g. m 1 )( אם המסה קטנה בהרבה מהמסה, m לאיזה סוג של תנועה שואפת תנועת הגוף בעל m מסה? הסבר תשובתך. m 1 m 1 m ** שני גופים בעלי מסות ו- נמצאים על פני מדרון ששיפועו.7 m. מקדם החיכוך הקינטי בין הגופים לבין המדרון הוא. k א. על הגוף שמסתו m 1 F פועל כוח המערכת במעלה המדרון החל ממנוחה.. מקביל לפני המדרון, הגורר את )1( סמן את כל הכוחות שפועלים על כל אחד מהגופים, ציין את כוחות התגובה לכוחות שסימנת ורשום איזה גוף מפעיל כל אחד מהכוחות., k, m, m 1 )( בטא את תאוצת המערכת באמצעות g, F. ו- ב. במקרה אחר כוח F פועל על הגוף שמסתו m במורד המדרון וגורר לכיוון זה את המערכת. בטא את תאוצת המערכת במקרה זה באמצעות אותם פרמטרים כמו בסעיף א )(. נתונים:. sin 0.6, k 0.4, m1 10kg, m 0kg )1( )( מהם שני הערכים של גודל הכוח F שיש להפעיל על המערכת במקביל לפני המדרון כדי שגודל התאוצה ישתווה ל-? 5 m s באיזה תחום צריך להיות גודלו של כוח F שיש להפעיל על המערכת במקביל לפני המדרון, כדי שגודל התאוצה במורד המדרון יהיה קטן מ-? 5 m s * נתון מדרון עם מנגנון המאפשר לשנות את שיפועו. מטילים גוף במעלה המדרון מספר פעמים. מקדם החיכוך הקינטי בין הגוף לבין המדרון הוא 1.1 והסטטי הוא 1.0. א. מהו התנאי לכך שהגוף יחזור לנקודת המוצא? ב. מהו תחום הזוויות שעבורן הגוף יחזור לנקודה ממנה נזרק?.8 71 כל הזכויות שמורות לחמד"ע המרכז לחינוך מדעי בתל אביב-יפו

70 פרק ד החוק השני של ניוטון 3.3 וקטורים ומערכות צירים שרטט במחברתך )עם דפים משובצים( מערכת צירים קרטזית עם ציר אופקי וציר אנכי וכייל כל ציר כך ששתי משבצות בדף המחברת ייצגו יחידת אורך אחת. הוסף שלושה וקטורים:.9 C(, 7), B(6,6), A( 4,0) המתחילים מראשית הצירים. א. חשב את גודלו ואת כיוונו של הווקטור השקול בדרך אלגברית - בעזרת הרכיבים הקרטזיים במערכת הצירים ששרטטת. ב. הוסף לשרטוטך הקודם, בצבע שונה, מערכת צירים קרטזית חדשה שהצירים שלה אינם מקבילים לצירים הקודמים. בהתייחס למערכת צירים חדשה זאת: )1( שרטט, מדוד ורשום את הרכיבים של כל אחד משלושה הווקטורים. )( חשב את גודלו ואת כיוונו של הווקטור השקול בדרך אלגברית. מהו ההסבר לדומה ולשונה בתוצאות שקיבלת בסעיפים א ו- ב) (?. * נתונים שני וקטורים שיוצרים זווית 10 o זה עם זה ולשניהם אותו גודל N. בטא באמצעות N את גודל הווקטור השקול וחשב את הזווית שהווקטור השקול יוצר עם כל אחד מהווקטורים הנתונים. פתור בשתי דרכים: א. בדרך גיאומטרית. ב. בדרך אלגברית: )1( בעזרת מערכת צירים שדורשת פרוק של וקטור אחד בלבד. )( בעזרת מערכת צירים שאחד מציריה בכיוון חוצה הזווית בין שני הווקטורים. על גוף פועלים שני כוחות אשר לשניהם אותו גודל F, והזווית בינם 60. o בטא באמצעות F את גודל הכוח השקול וחשב את הזווית שהוא יוצר עם כל אחד מהכוחות הנתונים. בחר דרך אופטימלית לפתרון והסבר את בחירתך. ד. מה הכוונה כאשר אומרים שעל גוף מופעל כוח שקול בן 61 ניוטון?.11 B A ** גוף A שמסתו 11 ק"ג מונח על מישור משופע, שזווית שיפועו היא k s o. 5 הגוף A קשור באמצעות חוט לגוף B בעל אותה מסה ותלוי באוויר. מקדמי החיכוך עם המשטח הם:. 0., 0.3 המערכת נמצאת תחילה במנוחה..11 א. ב. ד. שרטט תרשים הכוחות הפועלים על גוף A, ובחר מערכת צירים קרטזית כך שציר ה- מקביל למדרון. בדוק האם הגוף A נמצא במנוחה או בתנועה. חשב את גודלם של כוח החיכוך ושל הכוח הנורמלי הפועלים על הגוף A. חשב את תאוצת מערכת הגופים. 0

71 פרק ד החוק השני של ניוטון ה. ו. ז. בחר מערכת צירים חדשה, כך שציר ה- מקביל לבסיס המדרון )אופקי(, וסמן את כל הכוחות הפועלים על הגוף A. פרק כל כוח לרכיביו הקרטזיים בהתאם למערכת הצירים החדשה. באמצעות מערכת הצירים החדשה, ובעזרת הערכים של כוח החיכוך ושל הכוח הנורמלי שמצאת בסעיף ג', חשב את תאוצת מערכת הגופים. מהי המסקנה הנובעת מתוצאות הסעיפים ד' ו- ו'? 1. * בשרטוט ראשון מתוארת מערכת מורכבת מגוף שמסתו, 9kg שתי משקולות בעלות 1kg כל אחת ושני חוטים שמסותיהם זניחות. המשטח חלק. המערכת מתחילה לנוע ממצב מנוחה. לאחר שתי שניות מורידים את אחת המשקולות התלויות )שרטוט שני(. לאחר : שניות נוספות מורידים גם את המשקולת התלויה השנייה )שרטוט שלישי(. שרטוט שלישי t >6s שרטוט שני s< t <6s שרטוט ראשון 0< t <s א. שרטט במחברתך גרף מהירות- זמן מרגע = 0 t עד לרגע - t = 7s )1( כאשר בציר הזמן משבצת אחת מייצגת שנייה אחת. )( כאשר בציר הזמן שלוש משבצות מייצגות שנייה אחת. הערה: בשני הגרפים יש לקחת את אותו קנה מידה בציר המהירות. ב. האם כתוצאה משינוי קנה המידה של ציר הזמן השתנו - )1( הזוויות של הקטעים השונים עם ציר הזמן? )( השיפועים של הקטעים השונים? מהו מיקום הגוף ביחס למיקומו ההתחלתי : שניות אחרי תחילת התנועה? ד. אחרי כמה זמן יעבור הגוף מרחק של 60m? ה. מהי המהירות הממוצעת של הגוף במשך 7 השניות הראשונות? 73 כל הזכויות שמורות לחמד"ע המרכז לחינוך מדעי בתל אביב-יפו

72 פרק ד החוק השני של ניוטון תשובות לתרגילים 3 6 )( m א. ב. 1.96kg 3 3 (D d ) 9d o 4. א. ב. )1( ב. 1.5 cm kg 11 ד. m 3 kg 580 m 3 ה. F g (m1 m ) (sin k cos ) m m 1.7 א. )( 46N במעלה המדרון ; 66N במורד המדרון. k 0 F 66N 6.6 )1( )( ב. 11. ב. הגוף עובר את סף ההתנתקות. f N, N 71.89N m 1.98 s ד. m 1.98 s ו..1 9m ד. 6s 1 11 m / s 7 ה. 04

73 α ניצב מול פרק ה תנועה במישור פרק ה תנועות במישור מושגים מתמטיים - זהויות טריגונומטריות, פרוק והרכבת וקטורים, משולשים דומים, פרבולה,היפרבולה, אסימפטוטה, מעגל, רדיוס, קוטר, מיתר, זווית מרכזית, מעלה, רדיאן, היקף מעגל, חרוט וחצי כדור,פונקציה ריבועית. קשר לעולם הפיזיקה משוואת מסלול, ההבדל בין בחירת מערכת צירים קרטזית לצורך ניתוח זריקות לעומת ניתוח תנועה מעגלית. 1. נושאים מתמטיים 1.1 טריגונומטריה הנושא הוצג בהרחבה בפרק ב הגדרה של פונקציות טריגונומטריות במשולש ישר- זווית β יתר הפונקציה סינוס: הפונקציה קוסינוס: תרשים 1 α ניצב ליד α - משולש ישר זווית הניצב מול α sin α = היתר הניצב ליד α cos α = היתר tn α = הפונקציה טנגנס: הניצב מול α הניצב ליד α sin tn cos בין שלוש הפונקציות הנ"ל מתקיים הקשר: cos sin מההגדרות הנ"ל נובע שבמשולש ישר זווית: sin cos ו- 90 סכום הזוויות החדות במשולש ישר זווית: cos sin(90 ) קשרים בין הפונקציות סינוס וקוסינוס: ) sin cos(90 ו- עבור כל זווית מתקיים הקשר: עבור שתי זוויות sin cos sin 1 ו- המשלימות זו את זו ל- 90 o ( o 1 90 ) מתקיים: sin sin 1, כלומר sin 1 cos 1 cos sin 75 כל הזכויות שמורות לחמד"ע המרכז לחינוך מדעי בתל אביב-יפו

74 פרק ה תנועה במישור 1. פירוק, הרכבה וחיסור וקטורים הנושא הוצג בהרחבה בפרק ב פעולת הפרוק היא החלפה של וקטור נתון בשני וקטורים ו- ניצבים זה לזה, כך שהווקטור המקורי הוא אלכסון המלבן המוגדר על ידי הווקטורים החדשים )ראה תרשים (. נוח יותר כאשר הווקטורים החדשים נמצאים על הצירים של מערכת צירים קרטזיים אשר נבחרה במישור. הווקטורים החדשים מכונים רכיבים קרטזיים של הווקטור המקורי ופעולה זאת נקראת "פרוק הווקטור הנתון לרכיביו הקרטזיים". פעולת ההרכבה היא מציאת וקטור, כלומר גודלו וכיוונו, כאשר ידועים הרכיבים. גודל הווקטור : tn, כיוון הווקטור: תרשים - פרוק וקטור פעולת החיסור של שני וקטורים נתונים A היא מציאת וקטור B ו- D אשר מקיים: D A B ( A - מחוסר, - B מחסר( ישנן שתי דרכים לביצוע חיסור שני וקטורים: A B תרשים - 3 נתונים שני וקטורים A ו- B דרך - I חיסור בשיטת המשולש: )1( מסדרים את שני הווקטורים A מאותה נקודה. כך ששניהם יתחילו B תרשים - 4 וקטורים מתחילים מאותה נקודה )1( )( מחברים את קצותיהם של שני הווקטורים; כיוונו של D הוא כלפי המחוסר. A הערה: אפשר לראות שווקטור ההפרש D משלים את המחסר B A D B תרשים - 5 וקטור חיסור )( למחוסר, A כלומר BD A 06

75 פרק ה תנועה במישור דרך - II חיסור בשיטת החיבור עם הווקטור הנגדי: B B D A B A ( B) : D ניתן לכתוב: תהליך מציאת : B שהוא הווקטור הנגדי ל-, B )1( בונים את תרשים - 6 וקטור נגדי )1( D B )( מחברים את B ל- A באחת משיטות החיבור שתוארו לעיל: A תרשים - 7 וקטור חיסור )( 1.3 משולשים דומים אם לשני משולשים זוויות שוות בהתאמה, אומרים שהמשולשים דומים. B A D B' D' C A' C' במשולשים דומים מתקיים אותו יחס בין הצלעות המתאימות )שתי צלעות אשר נמצאות בשני המשולשים מול זוויות שוות תרשים 8(. AB BC CA A'B' B'C' C'A' תרשים - 8 משולשים דומים כמו כן, קיים אותו יחס גם בין כל שני גבהים מתאימים, למשל: BC AD B'C' A'D' 77 כל הזכויות שמורות לחמד"ע המרכז לחינוך מדעי בתל אביב-יפו

76 פרק ה תנועה במישור 1.4 פרבולה - הנושא הוצג בהרחבה בפרק א פרבולה היא צורה של קו עקום במישור. משוואת פרבולה בה משתמשים בפיזיקה, במערכת צירים קרטזית, היא:. 0, b c הפרבולה סימטרית יחסית לישר אנכי העובר דרך קודקודה. שיעור ה- של נקודת הקדקוד הוא: b הקודקוד הוא נקודת מינימום אם 0< )פרבולה קעורה "מחייכת"- תרשים 9( ונקודת מכסימום אם 0> )פרבולה קמורה "בוכה"- תרשים 11(. ציר הסימטריה ציר הסימטריה <0 תרשים - 11 פרבולה קמורה >0 תרשים - 9 פרבולה קעורה 0, c - נקודות החיתוך עם הצירים: ציר 0, 1, b b 4c - ציר משיק לקו עקום בנקודה הוא הקו הישר שנוגע בקו העקום רק בנקודה זאת. שיפוע של משיק לגרף עקום אינו קבוע, אלא משתנה מנקודה לנקודה. המשיק לפרבולה בנקודת הקודקוד הוא אופקי ושיפועו 1. בשתי נקודות סימטריות על פרבולה שיפועי המשיקים שווים בערכם המוחלט וסימניהם מנוגדים. פרבולה היא צורה ללא אסימפטוטות, כלומר לא קיים קו ישר שאליו שואפת הפרבולה להגיע. 01

77 פרק ה תנועה במישור 1.5 היפרבולה 1 הפונקציה שמתארת יחס הפוך בין שני משתנים ו- מיוצגת בצורה אנליטית ובצורה גרפית על ידי היפרבולה. בתרשים 11 מופיעה היפרבולה. שני הצירים ו- הם אסימפטוטות של קוו זה תרשים - 11 אסימפטוטות של היפרבולה 1.6 מעגל רדיוס מעגל R הוא הקטע המחבר בין מרכז המעגל לנקודה כלשהי על ההיקף. קוטר R מיתר הוא קטע המחבר בין שתי נקודות כלשהן על ההיקף. האנך האמצעי למיתר עובר דרך מרכז המעגל. מיתר קוטר הוא המיתר הארוך ביותר, כלומר המיתר שעובר דרך מרכז המעגל. זווית מרכזית היא זווית שקודקודה במרכז המעגל היא נוצרת בין שני תרשים - 1 מעגל רדיוסים ( בתרשים 1(. משיק משיק למעגל הוא קו ישר הנוגע במעגל בנקודה אחת בלבד R )תרשים )13. המעגל והמשיק נמצאים במישור אחד. בכל נקודה על פני מעגל הרדיוס והמשיק מאונכים זה לזה )תרשים 13( היחידה הרגילה למדידה זוויות היא מעלה. זווית של מעלה אחת היא הזווית המרכזית במעגל שנשענת על קשת שאורכה מהיקף המעגל. תרשים - 13 רדיוס ומשיק במעגל כל הזכויות שמורות לחמד"ע המרכז לחינוך מדעי בתל אביב-יפו

78 פרק ה תנועה במישור s =R הזווית המרכזית שמתאימה לחצי מעגל שווה ל שווה ל. 360 יחידה אחרת למידת זוויות היא רדיאן )rdin(. זווית של רדיאן אחד היא הזווית המרכזית במעגל שנשענת על קשת שאורכה שווה לרדיוס המעגל ראה תרשים 14. הערה: גודל הזווית המרכזית אינו תלוי באורך הרדיוס, כלומר בגודל המעגל. 180 והזווית המרכזית שמתאימה למעגל שלם R 1rd R R 1 1rd R 1 s 1 =R 1 תרשים - 14 זוויות של רדיאן אחד s מספר הרדיאנים של זווית מרכזית כלשהי שווה ליחס בין אורך הקשת עליה נשענת אותה זווית לבין אורך רדיוס המעגל )תרשים 15(. R (rd) R (rd) s R הרדיאן איננו יחידת מדידה רגילה. המספר המבטא גודל זווית כלשהי ברדיאנים הוא מספר טהור, כלומר ללא ממדים, כי הוא מתקבל כיחס בין שני אורכים אורך הקשת ואורך הרדיוס. תרשים - 15 זווית מרכזית זווית מרכזית של 360 o נשענת על קשת שאורכה היקף המעגל וערכו R. B הזווית המרכזית שמתאימה למעגל שלם שווה ל- והזווית המרכזית שמתאימה לחצי מעגל שווה ל- רדיאנים רדיאנים. A O R C o rd ; 1 rd 360 o D הצורה הדו-ממדית שמוגבלת על ידי קשת והזווית המרכזית שנשענת עליה נקראת גיזרה. בתרשים 16 אפשר לראות שתי גזרות אחת ABCO בעלת זווית חדה והשנייה ADCO תרשים - 16 שתי גזרות במעגל בעלת זווית כהה. 11

79 פרק ה תנועה במישור 1.7 גיאומטריה במרחב h קונוס )חרוט( ישר הוא גוף מאופיין על ידי בסיס וקודקוד, כך שהיטל L הקודקוד נמצא במרכז הבסיס )תרשים 17(. בחרוט ישר, רדיוס הבסיס R וגובה h זווית. במשולש זה אחת הזוויות החדות, של הקונוס. בין L h, R, ו- מתקיימים הקשרים הבאים: הם הניצבים של משולש ישר R Lsin, h Lcos, R h tn, היא מחצית זווית הראש R תרשים - 17 קונוס ישר חצי כדור )"קערה"( מאופיין על ידי רדיוס R )תרשים 18(. אפשר לבנות אינסוף עיגולים שמישורם מקביל לבסיס של חצי הכדור, כך שהרדיוס r הולך וקטן ככל שהמרחק h גדול יותר )ראה תרשים 18(. בין הפרמטרים המסומנים בתרשים 5 מתקיימים הקשרים: R h R r תרשים - 18 חצי כדור r R sin, h Rcos, r h tn. התאמת נושאים מתמטיים לעולם הפיזיקה.1 זריקה אופקית וזריקה משופעת בהשפעת כוח הכובד בלבד לצורך ניתוח התנועה משתמשים תמיד במערכת צירים קרטזית הנשארת קבועה במשך כל תנועת הגוף. הגוף משנה את מיקומו במערכת צירים זאת ולכן הקואורדינטות (,) שלו משתנות עם הזמן. אחד הצירים אופקי והשני אנכי, משום שכיוון התאוצה בתנועה זאת הוא אנכי. הבחירה של נקודת ראשית הצירים ושל כיווני הצירים משפיעה על: - הסימנים והערכים של קואורדינטות הגוף, - הסימנים של רכיבי המהירות בכל אחד מהצירים, - סימן התאוצה. מסלול תנועת הגוף הוא פרבולה במישור (,) ולכן משוואתו היא משוואה ריבועית. וקטור המהירות מכוון לאורך המשיק למסלול, בהתאם למגמת התנועה. 81 כל הזכויות שמורות לחמד"ע המרכז לחינוך מדעי בתל אביב-יפו

80 פרק ה תנועה במישור 1 מהסימטריות של פרבולה נובע ש: - בתנועת הגוף בין שתי נקודות בעלות אותן קואורדינטות אנכיות ו-, הזמן שווה הן בעליה והן 1 בירידה )הזמן הדרוש לגוף לעבור מגובה לגובה שווה לזמן הדרוש לו לעבור מגובה.) 1 לגובה - בשתי נקודות הנמצאות באותו גובה - גודל המהירות זהה. מהעובדה שלפרבולה אין אסימפטוטות, נובע שמהירות הגוף הנזרק לא יכולה להיות לעולם וקטור אנכי. הסיבה הפיזיקלית לכך היא שהרכיב האופקי של מהירות הגוף אינו משתנה במהלך התנועה, ולכן אינו מתאפס.. תנועה מעגלית מסלול תנועת הגוף הוא מעגל שלם או קשת מעגלית, והוא מאופיין על ידי רדיוס העקמומיות. לצורך ניתוח התנועה משתמשים תמיד במערכת צירים קרטזית כך שהגוף מהווה בכל רגע ורגע את נקודת הראשית. אחד הצירים מכוון אל מרכז המסלול המעגלי )ציר רדיאלי( והשני מאונך אליו, בהתאם לכיווני הכוחות הפועלים על הגוף. מערכת הצירים המתוארת היא ניידת, יחד עם הגוף. 1

81 פרק ה תנועה במישור 3.תרגילים 3.1 זריקות נתונים שני וקטורים. האחד שגודלו 1 יחידות אורך וכוונו ימינה והשני שגודלו : יחידות אורך וכוונו 1. מעלה. מהו הווקטור השקול - גודל וכוון? א. עתה הופכים את הווקטור השני מלמעלה למטה מבלי לשנות את גודלו. מהו הווקטור השקול ב. החדש? מהי הזווית בין וקטור השקול הראשון לווקטור השקול השני? מצא את ההפרש בין הווקטור השקול שמצאת בסעיף ב' לבין הווקטור השקול שמצאת בסעיף א'. ד. הראה את הדרך וחשב את הווקטור שמתקבל )גודל וכוון(. מהי המסקנה המתבקשת? ה.. השלם בביטויים הבאים: א. o o sin...(90 ), cos...(90 ) o o o sin cos..., sin30 cos30..., sin80... sin ,... 1 sin ,... 1 sin 1...,... 1 sin ,... 1 o o 3.rd..., 7...rd ב. ד. ה. ו. ז. )במעגל הראשון( )במעגל הראשון( )במעגל הראשון( נתונה הפונקציה מהו סוג הפונקציה? נמק תשובתך. א. מהן התכונות של הגרף המייצג את הפונקציה? ב. ו-. מצא את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם הצירים חשב את הקואורדינטות של קודקוד הגרף בשתי דרכים שונות. ד. ה. שני תלמידים שרטטו את גרף הפונקציה הנתונה במערכת צירים (,), אבל כל אחד בחר בקנה מידה אחר של הצירים. במה דומים ובמה שונים, אם בכלל, הגרפים שקיבלו שני התלמידים? הסבר תשובתך כל הזכויות שמורות לחמד"ע המרכז לחינוך מדעי בתל אביב-יפו

82 פרק ה תנועה במישור 4. התצלום הסטרובוסקופי הבא מיצג פונקציה מסוימת המתארת תנועתו של גוף הנזרק אופקית. תצלום סטרובוסקופי 0 (m) (m) 1 א. ב. ד. ה. ו. ז. בנה טבלה שמייצגת את הפונקציה. בהנחה שמרווח הזמן בין שתי נקודות עוקבות הוא 0.5 שניות, הוסף לטבלה שבנית שורה\עמודה עם ערכי הזמן המתאימים. שרטט במערכות צירים נפרדות את הגרפים של המקום האופקי כפונקציה של הזמן t ושל המקום האנכי כפונקציה של הזמן t. בדוק האם הפונקציה (t) היא ריבועית, על ידי יישור )לינאריזציה( של גרף הפונקציה. חשב את גודלה של תאוצת הנפילה החופשית במקום בו נזרק הגוף. רשום את ביטויי הפונקציות (t) ו-.(t) בטא את באמצעות, כך שבביטוי לא יופיע t. מהביטוי שקיבלת הסק מסקנה לגבי הצורה הגיאומטרית של המסלול המיוצג על ידי התצלום הנתון. m. 4 ברגע s 5. * מטוס טס בגובה קבוע של 000m, בקו ישר מעל פני הקרקע ומאיץ בתאוצה של m 00 s שמהירותו שווה ל- נשמטת ממנו חבילה קטנה. כעבור שלוש שניות נשמטת מהמטוס חבילה קטנה נוספת. הזנח את התנגדות האוויר. 14

83 פרק ה תנועה במישור א. כמה זמן עובר מרגע שנשמטת החבילה הראשונה עד פגיעת החבילה השנייה בקרקע? ב. מהו המרחק בין נקודות הפגיעה בקרקע של שתי החבילות? מהי מהירות הפגיעה )גודל וכוון( של החבילה הראשונה? נניח שאותו מטוס היה טס באותם תנאים מעל הקרקע של כוכב לכת אחר, ושבכוכב זה היה לוקח לכל חבילה 5s לפגוע בקרקע. ד. מצא את תאוצת הנפילה החופשית על פני הכוכב החדש. ה. ענה על סעיף ב' בתנאיי הכוכב החדש. m 50 s 6. * במסגרת אימון צבאי, מזל"ט טס בגובה של 1000m במהירות של וחייל נמצא על הקרקע עם מרגמה. ברגע מעבר המזל"ט מעליו משגר החייל פגז מרגמה על מנת לפגוע במזל"ט. כעבור 10s פוגע הפגז במזל"ט )לפגז המרגמה אין מנוע(. א. מהי מהירותו )גודל וכוון( של הפגז ברגע עזיבתו את הקנה? הזנח את גובה הקנה. במקרה שהמזל"ט מתחמק מפגיעת הפגז - ב. כמה זמן לוקח לפגז להגיע לקרקע מרגע הירי? מהו הגובה המקסימאלי אליו מגיע הפגז? ד. מהי מהירות הפגיעה של הפגז בקרקע )גודל וכוון(? 7. ** באתר של pintbll התקינו "תותח על" שיורה פגזי צבע במהירות התחלתית v 0 לכיוון מטרה הנמצאת בגובה התותח, במרחק אופקי d ממנו. א. פתח ביטוי לקשר בין טווח הירי הרצוי לבין זוויות הירי. הנחיות : רשום תחילה ביטויים המתארים את מקום הפגז כפונקציה של הזמן בכל אחד מן הצירים בנפרד. sin( ) sinα cosα השתמש בקשר: ב. נתונים v. 0 = 600m/s, d = 0km מהן שתי הזוויות בהן ניתן לירות על מנת לפגוע במטרה )להגיע לטווח הרצוי(? באמצעות תותח העל יורים בזה אחר זה, בכיוונים שונים ובהפרש זמן מסוים, שני פגזי צבע. לשניהם d = 0km ממקום ושניהם פוגעים בו זמנית במטרה הנמצאת במרחק מהירות הירי v 0 = 600m/s הירי. הסעיפים הבאים מתייחסים לסוגיה זו. הסבר באיזה סדר יש לירות את הפגזים, כלומר באיזו זווית יש לירות קודם, על מנת ששני הפגזים יפגעו במטרה בו זמנית? חשב מהו הפרש הזמנים הדרוש בין שתי היריות. ד. מהו היחס בין גדלי מהירויות הפגיעה של שני הפגזים במטרה? נמק תשובתך. ה. 85 כל הזכויות שמורות לחמד"ע המרכז לחינוך מדעי בתל אביב-יפו

84 פרק ה תנועה במישור km 7 h 8. ** רכבת נוסעת במהירות על גשר אופקי. נוסע זורק אבן דרך חלון בכוון אופקי ובמאונך לכוון הנסיעה של הרכבת, במהירות אופקית של m 10 s יחסית לרכבת. האבן נופלת לתוך האגם שמתחת לגשר. פני המים נמצאים 0m מתחת לחלון הרכבת. לצורך פתרון הבעיה יש לשים לב שהמצב המתואר הוא תלת-ממדי; לכן קל יותר לפתור אם משרטטים תרשימים דו-ממדיים במבט-על ובמבט-צד. א. כמה זמן אחרי הזריקה פוגעת האבן בפני המים? ב. בכמה מטרים התקדמה האבן בכוון מקביל לפסים עד שהיא פגעה במים? מהו המרחק של נקודת הפגיעה מן הפסים )מרחק זה נמדד לאורך כיוון אלכסוני במרחב!!(? ד. מהו גודל המהירות בו פגעה האבן בפני המים? ה. מצא את ווקטור "שינוי מהירות האבן" בין הנקודה בה האבן נמצאת בגובה 10m מעל המים, לבין הנקודה בה היא נמצאת בגובה של 5m מעל המים. מהי המסקנה הנובעת מהתוצאה? 9. * כדור נבעט מהקרקע בזווית של מעל פני הקרקע. א. ב. ד. ה. חשב את גודל המהירות בה נבעט הכדור. o. 5 ברגע שהמשיק למסלולו הוא אופקי, הכדור נמצא בגובה 4m חשב את מרחק הכדור מקודקוד המסלול לבין מקום הבעיטה. האם הדרך שעובר הכדור מנקודת הבעיטה עד לקודקוד המסלול שווה למרחק שחישבת בסעיף ב', קטנה ממרחק זה או גדולה ממנו? נמק. חשב את הזווית הנוספת בה ניתן לבעוט את כדור באותה מהירות התחלתית, כך שיפגע בקרקע בדיוק באותה נקודה בה פגע בבעיטה הראשונה. חשב לאיזה גובה מרבי עולה הכדור במצב מתואר בסעיף ד'. o 11. * מגבעה אשר גובהה 65m ביחס למישור שבסביבתה, נורה פגז שמסתו,10kg בזווית 30 מעל לאופק ובמהירות התחלתית של 00. m/s רוח אופקית נגדית מפעילה על הפגז כוח אופקי קבוע שגודלו 0 ניוטון. א. ב. ד. ה. האם ניתן להגדיר את תנועת הפגז כנפילה חופשית? הסבר. באיזה מרחק אופקי מנקודת הירי יפגע הפגז במטרה במישור? חשב את מהירותו וכוונו של הפגז ברגע פגיעתו בקרקע. שרטט באותה מערכת צירים )בצבעים שונים( את הגרפים של רכיבי המהירות )בכיוון האופקי ובכיוון האנכי( כפונקציה של הזמן. מהו הגובה המקסימאלי מעל המישור אליו יגיע הפגז במשך תנועתו? 16

85 פרק ה תנועה במישור 3. תנועה מעגלית 11. שרטט במחברתך מעגל שרדיוסו 4cm ובחר על פניו שתי נקודות A ו- B, כך שאורך המיתר שמחבר אותן.5cm א. חשב את הזווית המרכזית הנשענת על קשת.AB ב. שרטט קטע משיק למעגל החל מנקודה A ומגמתו כלפי נקודה B, כך שאורכו.3cm פרט צעדיך. שרטט החל מנקודה B קטע משיק למעגל, בעל אותה מגמה ואותו אורך כמו הקטע ששרטטת בסעיף ב, וחשב מהי הזווית בין שני המשיקים. ד. העתק )במקביל( לנקודה B את קטע המשיק שבנית בנקודה A וחבר את הקצוות של הקטעים המשיקים, כך שיתקבל משולש. כמו כן, שרטט את המיתר.AB הוכח ששני המשולשים שהתקבלו הם דומים. הסבר את משמעות המשפט "משולשים דומים". ה. מה עלייך לעשות כדי שאורך הקשת AB ואורך המיתר AB יהיו קרובים זה לזה ככל הניתן? 1. נתון מעגל שקוטרו 6m. מהו רדיוס המעגל ומה היקפו? א. חשב את השטח הכלוא בתוך המעגל )שטח העיגול(. ב. מצא את אורך הקשת עליה נשענת זווית מרכזית בת 37. o באותו מעגל נתון מיתר שארכו m. מהו גודל הזווית המרכזית שנשענת עליו? ד. מהו אורך הקשת המתאימה למיתר שבסעיף ה' ומהו היחס בין אורכי הקשת והמיתר? ה. מה צריך להיות רדיוס המעגל, בו קשת באורך 0cm מתאימה לזווית המרכזית ו. o של 1? r 13. ** כדור ברזל שרדיוסו R פוגע במשטח חול ויוצר בו שקע )ראה תרשים(. צורת שפת השקע היא מעגל שהיקפו P. בטא את רדיוס שפת השקע r באמצעות P. א. רשום ביטוי המקשר בין r R, ו- h. ב. אם נתונים R = 80mm ו- P, = 188.4mm מצא את הערכים h לפי המשוואה שמתקבלת בהתאם לביטוי שבסעיף ב'. של h ד. האם כל הפתרונות שקיבלת בסעיף ג' אפשריים מבחינה פיזיקלית? נמק. 87 כל הזכויות שמורות לחמד"ע המרכז לחינוך מדעי בתל אביב-יפו

86 פרק ה תנועה במישור * אבן שמסתה 00g, קשורה לחוט ומסובבת בקצב.14 א. ב. ד. קבוע במעגל שרדיוסו R=6m במישור אופקי חסר חיכוך )ראה תרשים במבט-על(. על מסלול תנועתה מסומנות שלוש נקודות, B A, ו- C, דרכן עוברת האבן במרווחי זמן של 1.5s. הזנח את מסת החוט ואת התנגדות האוויר. מהי משמעותו הפיזקלית של מיתר?AB כיצד בעזרת המיתר AC ניתן להגיע למהירות הממוצעת של האבן בקטע זה? מהי התאוצה המשיקית של האבן לאורך הקשת A B C?AC הסבר. מהי הזווית שכיסה החוט בין נקודות A ו-, B אם ידוע כי המהירות הממוצעת בקטע זה היא m? 4 s חשב, במידת הדיוק האפשרית, את גודל הכוח שמפעיל החוט על האבן בנקודת. B רמז: חשב קודם את המהירות הממוצעת בין הנקודות A ו- C. הסבר מדוע המהירות הממוצעת בין הנקודות A ו- C שונה מהמהירות הממוצעת בין הנקודות.B ו- A ה. ו. ז. האם גודל המהירות הרגעית בנקודה B קטן מגודל המהירות הממוצעת בקטע,AC גדול ממנו או שווה לו? הסבר תשובתך. v(m/s) * רוכב אופנוע מתאמן במגרש שצורתו מעגל. גודל מהירות הרוכב בשמינית המסלול כפונקציה של הזמן מתואר בגרף הבא: 6 t (s) א. ב. ד. ה. מהו רדיוס מסלול המגרש? מה מייצג שיפוע הגרף הנתון? חשב את השיפוע ורשום את המשמעות הפיזיקלית של התוצאה. חשב את התאוצה הכוללת של רוכב האופנוע ברגע t = 3s והסבר באופן מפורט את צעדיך. אם מסת הרוכב יחד עם האופנוע היא,150kg חשב את הכוח השקול שפועל על האופנוע ברגע. t = 6s אילו הגרף שבתרשים היה בצורה של קו אופקי, האם תנועת הרוכב הייתה מואצת? אם לא - הסבר למה לא, אם כן - הוכח זאת בהסתמך על חוק פיזיקאלי מתאים. 11

87 פרק ה תנועה במישור ** מנוע מסובב דסקה המושחלת על צירו בתדירות קבועה. הדסקה יכולה לסובב דסקיות בעלות רדיוסים שונים באמצעות רצועות תמסורת שלא ניתנות למתיחה )ראה תרשים(..16 R דסקית רצועת תמסורת דסקה על ציר המנוע לפניך טבלה בה רשומים לגבי כל דסקית הרדיוס וגודל התאוצה הרדיאלית של נקודה על שפתה. תאוצה (m/s ) מספר דסקית ה רדיוס הדסקית( R(m א. ב. ד. ה. שרטט גרף של התאוצה כפונקציה של רדיוס הדסקית. בחר משתנה חדש על מנת לקבל גרף לינארי של התאוצה כפונקציה של המשתנה החדש. הוסף לטבלה עוד עמודה ורשום בה את ערכי המשתנה החדש. שרטט גרף שאליו מתייחס סעיף ב. מהו שיפוע הגרף ומהן יחידותיו? חשב בעזרת הגרף הלינארי את גודל המהירות הקווית של רצועת התמסורת. 89 כל הזכויות שמורות לחמד"ע המרכז לחינוך מדעי בתל אביב-יפו

88 פרק ה תנועה במישור תשובות לתרגילים m.11 ב., 19.83m/s 115m ה..5 א. 3s ב. 858m 45 o,8.8m\s ד..1 א m, 3m 6.4m/s ה. 918m ב. 8.7m 1.94m ד o ה..04m 1.0,.6 א o, m/s 30s ב. 115m ו. 57.3cm mm v0 sin g 7. א. 0.4N ה o ד. 76.4m ב. 3.33m/s 15. א. ב., ד. 80s ו. 600m/s.8 א. s ב. 40m 3.58m/s ד. 931N 49m ד. 30m/s.16 ה. m/s.9 א. 1.16m/s ב. 17.1m ד. o ה. 18.4m 01

89 פרק ו התנע ושימורו פרק ו - התנע ושימורו מושגים מתמטיים נגזרת ואינטגרל מסוים של פונקציה, מערכת שתי משוואות עם שני נעלמים, שטחים של צורות גיאומטריות, וקטורים ופעולות עם וקטורים. הקשר למושגים פיזיקליים הקשרים המתמטיים בין מתקף לכוח, בין כוח שקול לתנע בצורה אנליטית וגרפית, פעילויות עם וקטורי תנע. - הנושא הוצג בהרחבה בפרק א 1. נושאים מתמטיים 1.1 אינטגרל מסוים של פונקציה בעזרת אינטגרל מסוים אפשר לחשב שטח שבין גרף פונקציה לבין ציר המשתנה הבלתי תלוי. החישוב המקורב של השטח יכול להיעשות על ידי חלוקתו למלבנים )כי חישוב שטח מלבן הוא פשוט( וחיבור שטחי כל המלבנים - תרשים 1. f ( 4) f() f ( 1) f ( ) A f ( 3) b f() A f ( ) f ( ) f ( ) f ( ) f ( ) i i1 4 תרשים - 1 קירוב שטח כסכום שטחי מלבנים השטח המקורב הוא סכום שטחי המלבנים שנבנו: b הקירוב הולך ומשתפר ככל שהרוחב של המלבנים שנבנו הולך וקטן, וכך מספר המלבנים הולך וגדל. "הקירוב" האופטימלי )כלומר הקירוב שייתן ערך מדויק של השטח - ראה תרשים ( מתקבל כאשר רוחב המלבנים שואף לאפס וכתוצאה מכך A b f () d תרשים - השטח המחושב באמצעות אינטגרל מסוים 91 כל הזכויות שמורות לחמד"ע המרכז לחינוך מדעי בתל אביב-יפו

90 מ- פרק ו התנע ושימורו מספר המלבנים שואף לאינסוף: A f ( ) f ( ) f ( )... f ( ) f ( ) 1 3 n i i1 n A lim f ( ) f () d n i 1 i b n בכתיב זה d מסמן את הרוחב הקטן מאד של כל אחד מהמלבנים, f() הוא הגובה של המלבן הנבנה b בסביבתו הקרובה מאד של והסימן מסמן את האינטגרל המסוים של הפונקציה f() מ- = עד ל-. = b 1. שטחים של צורות גיאומטריות - הנושא הוצג בהרחבה בפרק א b A b שטח המלבן )תרשים 3( : תרשים 3 לבן h A שטח המשולש )תרשים 4( : h h h משולש חד זווית תרשים - 4 משולשים משולש קהה זווית משולש ישר זווית b h ( b) h A שטח הטרפז )תרשים 5( : תרשים - 5 טרפז 0

91 פרק ו התנע ושימורו יחידת המדידה של שטח היא חזקה של יחידת המדידה של אורך. לדוגמה: m הבסיסית,(SI( cm )סמ"ר(,.km )מ"ר( - היחידה 1.3 וקטורים )הנושא הוצג בהרחבה בפרק ב( וקטורים מקבילים ואנטי-מקבילים יש להבדיל בין שני מקרים של וקטורים הנבנים על ישרים מקבילים: - וקטורים מקבילים, שהם בעלי אותו כיוון )תרשים 6 א (, ולכן הזווית ביניהם 0. o - וקטורים אנטי- מקבילים, שהם בעלי כיוונים מנוגדים )תרשים 6 ב(, ולכן הזווית ביניהם 180. o א ב תרשים - 6 וקטורים מקבילים הצגות וקטור A A A( A, A ) ניתן להציג וקטור בשתי דרכים: א. הצגה קרטזית )אלגברית( - באמצעות שיעורי הקצה של הווקטור, כאשר התחלתו בראשית הצירים )תרשים 7( O A A OA (, ) A A מיוצג על ידי שיעורי הקצה, תרשים - 7 הצגה קרטזית של וקטור OA A כיוון נבחר θ O תרשים - 8 הצגה פולארית של וקטור ב. הצגה פולארית )קוטבית או גיאומטרית( - באמצעות גודל וכיוון יחסית לכיוון נבחר )תרשים 8( ( OA, ) או, (OA, ) מיוצג על ידי גודלו וכיוונו, OA 93 כל הזכויות שמורות לחמד"ע המרכז לחינוך מדעי בתל אביב-יפו

92 פרק ו התנע ושימורו פרוק והרכבת וקטור במישור פרוק וקטור במישור הוא פעולת החלפת וקטור נתון במספר מינימלי )שניים( של וקטורים חדשים, כך שסכומם של הווקטורים החדשים הוא הווקטור הנתון. שני הווקטורים החדשים שמתקבלים בפרוק נקראים רכיבי הווקטור הנתון. הפרוק הנפוץ הוא לרכיבים קרטזיים, כלומר לשני רכיבים מאונכים זה לזה. כאשר וקטור נתון בהצגתו הפולארית )גודל וכיוון לחישוב הרכיבים הקרטזיים היא )ראה גם תרשים 9(: O,) הדרך cos, sin הרכבת וקטור במישור היא פעולת החלפת שני וקטורים בווקטור אחד שהוא סכומם. תרשים - 9 פרוק וקטור נתון ההרכבה הנפוצה היא של שני וקטורים מאונכים זה לזה. כאשר נתון וקטור בהצגתו הקרטזית )שני הרכיבים O תרשים - 11 הרכבת וקטור (,, חובה לשרטט את שני הרכיבים במערכת צירים )תרשים 11( לפני חישוב כיוון הווקטור. הדרך לחישוב הגודל והכיוון של )הצגה פולארית( היא: גודל הווקטור - כיוון הווקטור - = + tnθ = הזווית מוגדרת בהתאם לשרטוט שבוצע לפני החישוב. נסכם את דרך המעבר בין הצגה אחת לשנייה בתרשים הבא: הצגה פולארית )גודל וכיוון( הצגה קרטזית )רכיבים( tnθ = = + cos, sin 04

93 פרק ו התנע ושימורו פעולות עם וקטורים א. פעולות עם וקטורים בייצוג פולארי )גיאומטרי( בכל פעולה נתאר כיצד מקבלים את וקטור התוצאה על ידי תרשים מתאים. אפשר לחשב את הגודל והכיוון של וקטור זה בעזרת משפט הסינוסים ומשפט הקוסינוסים הרשומים בסעיף 1.3 של פרק ב., c b חיבור וקטורי של שני וקטורים ו- הוא פעולה, שכתוצאה ממנה מתקבל וקטור סכום כך ש-. c b b : תהליך קבלת הווקטור סכום, c כאשר נתונים ו- b דרך - I חיבור לפי כלל המשולש )תרשים 11( : נתונים שני וקטורים b )1( מעתיקים את אחד הווקטורים הנתונים, כך שהתחלתו תהיה בקצה הווקטור האחר. העתקה של וקטור אחד בסוף של השני )1( b )( מקבלים את וקטור הסכום על ידי חיבור נקודת ההתחלה של הווקטור הראשון עם קצה הווקטור השני. כיוונו של וקטור הסכום הוא אל קצה הווקטור השני. c )( קבלת הווקטור סכום אם מחברים יותר משני וקטורים, אפשר להכליל את כלל המשולש )תרשים 1( כלל המצולע: תרשים - 11 חיבור וקטורי לפי כלל המשולש b f e d c b c d e f תרשים - 1 המצולע לחיבור חמישה וקטורים 95 כל הזכויות שמורות לחמד"ע המרכז לחינוך מדעי בתל אביב-יפו

94 פרק ו התנע ושימורו דרך II חיבור לפי כלל המקבילית )תרשים 13(: )1( משרטטים את הווקטורים ו- b יתחילו מאותה נקודה. כך ששניהם b )1( סידור התחלות הווקטורים מאותה נקודה b b )( בונים מקבילית כך ש- ו- מהווים שתי צלעות צמודות שלה. )( בניית מקבילית c )3( הווקטור c מתקבל לאורך אלכסון המקבילית, המתחיל מהנקודה המשותפת של הווקטורים ו- b והוא מכוון כלפי הקודקוד הרביעי של המקבילית. )3( האלכסון הוא וקטור הסכום תרשים 13 b - חיבור וקטורי לפי כלל המקבילית A c A הערה: וקטור הוא הסכום הווקטורי של רכיביו )תרשים 14(: c c A OA OA OA או ברישום של וקטור על ידי אות אחת: תרשים - 14 וקטור הוא סכום וקטורי של רכיביו c c c 06

95 פרק ו התנע ושימורו הווקטור הנגדי לווקטור נתון הוא וקטור בעל אותו גודל אבל בכיוון מנוגד. רושמים אותו )תרשים 15(. הסכום של וקטור והנגדי שלו שווה ל- 1. תרשים - 15 וקטור נגדי חיסור וקטורי של שני וקטורים נתונים מציאת וקטור הפרש ו- b d - מחוסר, ( d = - b הוא פעולה של. נדגים בהמשך כיצד מגיעים להפרש - b מחסר(. כמובן, אותם שני b תרשים - 16 נתונים שני וקטורים וקטורים יכולים ליצור עוד וקטור הפרש, 'd b ובין שני וקטורי הפרש מתקיים. 'd d ו- b כך ששניהם יתחילו דרך - I חיסור בשיטת המשולש: )1( משרטטים את שני הווקטורים מאותה נקודה. b תרשים - 17 וקטורים מתחילים מאותה נקודה )1( d )( מחברים את קצותיהם של שני הווקטורים; כיוונו של d הוא כלפי המחוסר. הערה: אפשר לראות שווקטור ההפרש d משלים את המחסר b למחוסר b תרשים - 18 וקטור חיסור )( b + d = כלומר, 97 כל הזכויות שמורות לחמד"ע המרכז לחינוך מדעי בתל אביב-יפו

96 פרק ו התנע ושימורו b b דרך - II חיסור בשיטת החיבור עם הנגדי: ניתן לכתוב: d b ( b) תהליך מציאת )1( בונים את תרשים - 19 וקטור נגדי )1( : d : b שהוא הווקטור הנגדי ל-, b d b )( מחברים את b ל- באחת משיטות החיבור שתוארו לעיל: כפל בין וקטור למספר )סקלר( תרשים - 1 וקטור חיסור )( b שגודלו : תוצאה של מכפלת וקטור בסקלר m היא וקטור )תרשים 1( b m וכיוונו ככיוון אם m חיובי או מנוגד ל- אם m שלילי. m m m>0 m<0 תרשים - 1 מכפלת וקטור בסקלר 01

97 פרק ו התנע ושימורו ב. פעולות עם וקטורים בייצוג קרטזי )אלגברי( ניתן לבצע פעולות בווקטורים על ידי שימוש ברכיביהם הקרטזיים. לשם כך יש לבצע את הפעולות הבאות: )1( פירוק כל אחד מן הווקטורים הנתונים לרכיבים הקרטזיים בתרשים, )( חישוב הרכיבים, )3( ביצוע הפעולה הנדרשת בנפרד בכל ציר: c b c b חיבור - d b d b חיסור - b b m m כפל בסקלר - )4( מציאת הגודל והכיוון של התוצאה. נסכם את השלבים השונים על ידי תרשים הזרימה הבא: נתונים: מספר וקטורים בהצגה פולארית )גודל וכיוון( מעבר מהצגה פולארית לקרטזית הרכיבים הקרטזיים של הווקטורים הנתונים ביצוע הפעולה הנדרשת הרכיבים הקרטזיים של וקטור התוצאה מעבר מהצגה קרטזית לפולארית תשובה: וקטור התוצאה בהצגה פולארית )גודל וכיוון( 99 כל הזכויות שמורות לחמד"ע המרכז לחינוך מדעי בתל אביב-יפו

98 פרק ו התנע ושימורו 1.4 נגזרת של פונקציה )הנושא הוצג בהרחבה בפרק א( נגזרת של פונקציה f() = 0 בנקודה שינוי הארגומנט כאשר שינוי הארגומנט שואף לאפס. נהוג לסמן נגזרת של פונקציה f() = נעשית לפי המשתנה. בצורה אנליטית: הנגזרת משקפת את קצב השתנות הפונקציה. מוגדרת כגבול אליו שואף היחס בין שינוי הפונקציה לבין על ידי '() או על ידי d. הצורה השנייה מדגישה שהגזירה d d () ( 0) '() lim lim d המשמעות הגיאומטרית של הנגזרת היא שיפוע המשיק לגרף הפונקציה בנקודה. 0 בפיזיקה נהוג לסמן נגזרת לפי זמן על ידי נקודה מעל למשתנה שנגזר. 1.5 מערכת של שתי משוואות עם שני נעלמים - הנושא הוצג בהרחבה בפרק א הצורה הכללית של מערכת של שתי משוואות ממעלה ראשונה )משוואות לינאריות(: 1 b1 c1 0 b c 0 פתרון המערכת הוא זוג ערכים מספריים עבור שני המשתנים ו-. הצבת שני ערכים אלה בכל אחת מהמשוואות הופכת אותה לפסוק אמת. כל משוואה מייצגת קו ישר במערכת צירים., פתרון המערכת )שיעורי ו- ) מורכב משיעורי נקודת החיתוך בין שני הישרים. ישנן שלוש שיטות לפתרון מערכת של שתי משוואות לינאריות עם שני נעלמים: שיטת ההצבה, שיטת השוואת המקדמים והשיטה הגרפית. מספר פתרונות: פתרון יחיד ישרים נחתכים, אינסוף פיתרונות ישרים מתלכדים, או אף פתרון ישרים מקבילים )תרשים (. ישרים נחתכים ישרים מתלכדים ישרים מקבילים תרשים 011

99 פרק ו התנע ושימורו. התאמת נושאים מתמטיים לעולם הפיזיקה המתקף של כוח כלשהו F הפועל על גוף בפרק זמן מ- t 1 עד ל- t מוגדר כאינטגרל מסוים של הפונקציה F(t) באותו פרק זמן: J t t1 F(t) dt הצורה המקורית של החוק השני של ניוטון )כפי שאייזיק ניוטון ניסח אותו במאה ה- 17( מקשרת בין הכוח השקול F הפועל על גוף ברגע מסוים לבין התנע הרגעי של הגוף p באותו רגע: dp(t) F p'(t) p dt כלומר, הכוח השקול בכל רגע שווה לנגזרת התנע באותו רגע. כאשר על גוף פועל כוח שכיוונו נשאר כל הזמן לאורך אותו ציר, ונתון גרף הכוח כפונקציה של הזמן, המתקף שפועל על הגוף בפרק זמן מ- זמן. עד t 1 t מיוצג על ידי השטח שבין הגרף לציר הזמן, באותו פרק באותו מקרה שכיוון הכוח הפועל על גוף נשאר כל הזמן לאורך אותו ציר, ונתון גרף התנע כפונקציה של הזמן, שיפוע המשיק לגרף בנקודה כלשהי שווה לכוח השקול ברגע המתאים באותה נקודה. השינוי בתנע של גוף בין שני רגעים t 1 ו- t p p p1 p(t ) p(t 1) הוא ההפרש הווקטורי של התנעים המתאימים: תנע של מערכת גופים הוא הסכום הווקטורי של התנעים של כל גופי המערכת. 111 כל הזכויות שמורות לחמד"ע המרכז לחינוך מדעי בתל אביב-יפו

100 פרק ו התנע ושימורו 3. תרגילים נתונים שני וקטורים. לווקטור הראשון גודל 01 יחידות אורך, וכיוונו עם הכוון החיובי של ציר ה-. לווקטור השני גודל 0 יחידות אורך, וכיוונו בכיוון השלילי של ציר ה-. א. מצא את ההפרש בין הווקטור הראשון לווקטור השני. ב. מצא את ההפרש בין הווקטור השני לווקטור הראשון. מה תוכל להסיק מהשוואת התוצאות שקיבלת בסעיפים א' ו- ב'? חשב את הסכום של הווקטור הראשון עם הווקטור השני. ד. הופכים את כיוונו של הווקטור הראשון. חשב את השינוי בווקטור זה. ה..1 * תלמיד פיזיקה בנה משטח, שחלקו מחוספס וחלקו מצופה קרח )החיכוך זניח( ועליו הניח שתי דסקיות A ו- B. לאחר מכן הוא העניק לדסקית A תנע, p כמתואר בתרשים א. אחרי זמן מה,. p B p A התנגשה דסקית A בדסקית B. בתרשים ב משורטטים התנעים ו- של שתי הדסקיות מיד אחרי ההתנגשות. p pa pb תרשים א תרשים ב א. ב. )1( )( )3( בדוק, על סמך תרשימים א' ו-ב', האם נשמר תנע המערכת )של שתי הדסקיות( כתוצאה מההתנגשות, בשלוש הדרכים הגיאומטריות הבאות: על-ידי מציאת התנע הכולל לפני ואחרי ההתנגשות )כלומר פתרון גיאומטרי(. על-ידי מציאת רכיבי התנע הכולל לפני ואחרי ההתנגשות )כלומר פתרון אלגברי(. על-ידי מציאת וקטור המתקף שפעל על כל דסקית בזמן ההתנגשות. על-סמך ממצאיך בסעיף א', קבע האם ההתנגשות התרחשה בחלק המחוספס של המשטח או בחלקו שמצופה קרח. כעבור זמן- מה אחרי התנגשותה בדסקית B, הדסקית A התנגשה בדסקית נוספת C שנחה על המשטח. התנעים של שתי הדסקיות זו מתוארים בתרשים ג'. לאחר התנגשות p A p C תרשים ג' 01

101 d(s/m) פרק ו התנע ושימורו ד. בדוק, על סמך התרשימים ב' ו- ג', האם נשמר התנע הכולל בהתנגשות השנייה, בשתיים מתוך שלוש הדרכים שצוינו בסעיף א. על-סמך ממצאיך, קבע האם ההתנגשות בין הכדורים A ו- C התרחשה בחלק המחוספס או בחלק המצופה קרח של המשטח. פגז התפוצץ לחמישה רסיסים זהים במסותיהם. לפניך תיאור וקטורי המהירות של הרסיסים. האם הפגז היה במנוחה ברגע הפיצוץ? ענה מבלי לפרק את הווקטורים לרכיביהם הקרטזיים )מומלץ לפתור באמצעות מצולע - ראה את הסעיף המתאים בחלק התיאורטי של פרק זה(..3 v =1.99m/s v 1 =10m/s v 3 =9.89m/s 0 30 v 4 =15m/s v 5 =0m/s 4. נתון גרף כמתואר בתרשים: e(kg^*m^3) א. האם גרף זה מייצג פונקציה? נמק. ב. האם לשיפוע של המשיק לגרף זה יש יחידות? אם לא - הסבר מדוע, אם כן - מהן היחידות? 113 כל הזכויות שמורות לחמד"ע המרכז לחינוך מדעי בתל אביב-יפו

102 d(s/m) פרק ו התנע ושימורו חשב בדיוק הטוב ביותר האפשרי את השטח הכלוא בין הגרף לבין הציר האופקי בתחום מ- 0=e ל- e=kg m 3 וציין את יחידותיו של הערך שמתקבל. פרט את שלבי הפתרון. ד. איזו פעולה מתמטית דומה ביותר לפעולה אותה ביצעת בסעיף ג? ה. נתון מחדש גרף של אותה פונקציה. ענה על סעיף ג' בעזרת הגרף החדש. מהי מסקנתך? e(kg^*m^3) * שחקן הוקי חובט בדסקית בכוח שכיוונו אופקי קבוע וגודלו משתנה כפונקציה של הזמן בהתאם.5 (N) נמדד בניוטונים )F לביטוי: F=600t-300t ו- t בשניות (s) (. מסת הדסקית היא. 1111g א. בכל אחד משני המצבים הבאים, האם תנועת הדסקית שוות מהירות? הסבר. בזמן הפעלת הכוח. אחרי שהכוח חדל לפעול. )1( )( ב. האם התנע של הדסקית משתנה במקרים הבאים? הסבר תשובותיך. בזמן הפעלת הכוח. אחרי שהכוח חדל לפעול. )1( )( האם למקדמים 611 ו- 111 המופיעים בביטוי המתמטי יש יחידות מדידה? אם כן מהן? 0=t ועד,t=s כך שהגרף ד. שרטט גרף של הכוח הפועל על הדסקית כפונקציה של הזמן מרגע יתפרס על מחצית הדף של מחברתך בגודל A4. הסבר כיצד קבעת את קנה המידה בכל ציר של הגרף וציין את הערכים של כל הנקודות החשובות. ה. חשב את המתקף שפעל על הדסקית מרגע t=1s ועד רגע t=s בשתי דרכים: ע"י חישוב שטח מתאים. הסבר צעדיך. ע"י הפעולה המתמטית הנדרשת. פרט חישובך. )1( )( ו. לאיזה גודל פיזיקאלי אחר שוות התוצאות שקיבלת בסעיף ה'? הסבר תשובתך. 014

103 פרק ו התנע ושימורו ז. ח. אילו השחקן היה מצליח להפעיל כוח קבוע במשך אותו פרק הזמן שאליו מתייחס סעיף ה' כך, שיגרום לאותו מתקף, כיצד היה אז נראה גרף הכוח כפונקציה של הזמן? הוסף את הגרף החדש בצבע אחר באותה מערכת צירים בה השתמשת בסעיף ד', והסבר מה משותף לשני הגרפים ומה מבדיל ביניהם. במקרה אחר הדסקית נעה על פני משטח קרח חלק, לקראת השחקן, במהירות קבועה של 00. m/s השחקן חובט בדסקית בכוח שגודלו משתנה כפונקציה של הזמן בהתאם לאותו ביטוי שנתון בתחילת תרגיל זה והוא פועל במשך שנייה אחת. אחרי החבטה הדסקית נעה בזווית 30 0 ביחס לכיוון המנוגד לכיוון המקורי של תנועתה. מהו גודל מהירות הדסקית מיד אחרי תום החבטה, ובאיזה כיוון הפעיל המחבט כוח על הדסקית? מומלץ לפתור בדרך גיאומטרית על ידי שימוש במשפט סינוסים ומשפט הקוסינוסים במשולש. 5u cos30 3u cos u sin30 3u sin פתור את מערכות המשוואות הבאות: 5 3 ב. א. 5 3 ** שני גופים, 1 ו-, נעים במישור אופקי כך ששקול הכוחות הפועלים על מערכת הגופים שווה לאפס בכל רגע ורגע. ברגע מסוים מתחילה אינטראקציה בין הגופים והיא מסתיימת אחרי זמן מה. נסמן את הווקטור המייצג את התנע ההתחלתי של גוף כהרף עין לפני האינטראקציה ב- p 0 ואת.6.7. p p 1 הווקטורים המייצגים את התנעים של אותם גופים כהרף עין אחריה ב- ו- א. ב. ד. ו. מהי משמעות המשפט "שני הגופים מהווים מערכת סגורה"? האם המערכת הנתונה סגורה? שרטט מערכת צירים קרטזית וברביע הראשון שלה שרטט את וקטור התנע ההתחלתי של גוף כהרף עין לפני האינטראקציה,, p 0 אם ידוע שרכיביו הם הראה שיחידות המדידה של הרכיבים בסעיף ב' הן זהות. 4N s m 3kg s בציר ו- שרטט במערכת צירים קרטזית אחרת את שני וקטורי התנע הסופי של שני הגופים, m 5kg ו- הם ברביע השני, אם ידוע שרכיביהם בציר p הראשון ו- s m m 1kg בהתאמה. ו- 4kg והרכיבים בציר הם s s ה. מצא את וקטור התנע ההתחלתי של הגוף הראשון, בדרכים הבאות: )1( על ידי מציאת וקטור המתקף. p 1 p 10 )( על ידי שימוש בחוק שימור התנע הכולל בצורה גיאומטרית. )3( על ידי שימוש בחוק שימור התנע הכולל בכל אחד מהצירים. בציר. ברביע m 4kg s בהתאמה המלצה: לצורך הפתרון בכל אחת מהדרכים הנ"ל צייר מחדש את הווקטורים הנתונים בשתי מערכות הצירים כפי שנדרש בסעיפים ב' ו- ד'. כיצד הייתה משתנית תשובתך לסעיף ה', אילו היית משרטט את וקטורי התנע הנתונים ברבעים אחרים? הסבר תשובתך. 115 כל הזכויות שמורות לחמד"ע המרכז לחינוך מדעי בתל אביב-יפו

104 p(kg*m/s) פרק ו התנע ושימורו * עגלה שמסתה : ק"ג נוסעת על משטח אופקי חלק במהירות קבועה של 6 מ'\ש'. גוש חמר שמסתו 0 ק"ג נופל חופשית ממנוחה מגובה 0 מ' אל תוך העגלה. א. מהו שינוי בתנע של גוש החמר בכיוון אנכי? )1( מרגע שחרורו עד כ"הרף עין" לפני פגיעתו בעגלה. )( מ"הרף עין" לפני פגיעתו בעגלה עד "הרף עין" אחרי פגיעתו בעגלה. מהו שינוי בתנע של גוש החמר בכיוון אופקי? ב. מהו כיוון הכוח שגוש החמר הפעיל על העגלה? בהנחה שזמן האינטראקציה בין גוש החמר לבין העגלה היה חצי שנייה, חשב את גודל הכוח ד. הממוצע שפעל על גוש החמר. הסבר את המושג "כוח ממוצע". ה..8 במעבדת הפיזיקה של NASA בנו מערכת אשר מסוגלת למדוד את התנע של גופים. אחד ממרכיבי המערכת מתחבר לגוף ומעביר אותות חשמליים למחשב דרך מגדל קליטה. עקבו באמצעות מערכת זאת אחרי תנועת גוף במסלול ישר. על צג המחשב התקבל גרף תנע כפונקציה של הזמן : t(s) מרגע t=6s ועד לרגע t=9s הגרף הוא חלק של פרבולה, שאר הקטעים הם קווים ישרים. א. תאר במילים את אופי תנועת הגוף בכל אחד מהקטעים הרלוונטיים. ב. חשב את שיפוע המשיק לגרף ברגעים.t = 1s,3s,5s,7s,7.5s,8s,10s,11s פרט צעדיך. חשב את הכוח השקול שפועל על הגוף ברגעים.t = 1.5s, 3.5s, 5.5s, 7.5s, 9.5s, 10.5s ד. כפי שנראה בגרף, ברגע t = 10s תנע הגוף מתאפס. האם ברגע זה פועל על הגוף כוח? אם לא הסבר מדוע, אם כן חשב אותו. ה. מתי פועל על הגוף הכוח השקול הגדול ביותר? הסבר. 016

105 פרק ו התנע ושימורו ו. באיזה רגע כיוון פעולתו של הכוח משתנה )אם בכלל(? נמק תשובתך. ** שני גופים בעלי מסות זהות נעים על פני מישור אופקי חסר חיכוך בכיוונים מאונכים..11 v v 1 v1 3 הגופים מתנגשים פלסטית זה בזה. נתון שיחס גדלי מהירויות הגופים לפני ההתנגשות הוא. v 4 א. השלם את התרשים הנתון, כך שיתאר גם את מצב המערכת לאחר ההתנגשות. ב. מצא את כיוון תנועת הגופים אחרי ההתנגשות. מצא את כיוון הווקטור שינוי בתנע הגוף הראשון. ד. חשב באיזה כיוון פעל המתקף על הגוף השני בעת ההתנגשות? ה. חשב באיזה כיוון פעל הכוח הממוצע על הגוף הראשון בעת ההתנגשות? m1 4 ו. כיצד הייתה משתנה תשובתך לסעיף ב', אילו יחס המסות של שני הגופים היה? m 3 1 ז. פתור מחדש את סשעיף ג' בהנחה שלשני הגופים מסות שוות ויחס מהירויותיהם לפני ההתנגשות v. הסק מסקנה. v b הוא c 117 כל הזכויות שמורות לחמד"ע המרכז לחינוך מדעי בתל אביב-יפו

106 פרק ו התנע ושימורו תשובות לתרגילים 00 יחידות 1 יחידות 1. א. ד. ה.. א. כן לא יחידות 0 בכיוון השלילי skg m kg m s 11.6kg m s o 00N s, 100N 3. כן ב. ה..4.5 ה. )( ז. ח m/s.6 א. -0.5) 0.5, ( u u ב. 8. א. )1( 10m/s בכיוון מטה m 10kg )( s בכיוון מעלה m 4.8kg ב. s 64.4 o יחסית ל... ד..18N.9 ב. 1 5N N N -10N -10N.11 ב o ביחס ל o יחסית ל... ו. 45 o m o 14, 4.1kg s 7. ה. 011

107 פרק ז אנרגיה מכנית ושימורה פרק ז אנרגיה מכנית ושימורה מושגים מתמטיים מכפלה סקלרית של וקטורים, אינטגרל מסוים, יישור גרף של פונקציה לא לינארית, זווית היקפית הנשענת על קוטר. קשר לעולם הפיזיקה עבודתו אנרגיה". של כוח קבוע ושל כוח משתנה, אנרגיה קינטית, משפט "עבודה- 1. נושאים מתמטיים 1.1 מכפלה סקלרית של שני וקטורים בין שני וקטורים ניתן לבצע שני סוגים של מכפלות - מכפלה סקלרית, שתוצאתה היא סקלר )מספר חיובי או שלילי( ומכפלה וקטורית, שתוצאתה היא וקטור. B מכפלה סקלרית בין שני וקטורים A ו- מסומנת, AB להבדיל ממכפלה וקטורית שמסומנת. A B אנו נעסוק במכפלה הסקלרית בלבד. המכפלה הסקלרית של שני וקטורים שווה למכפלה של גודל הווקטור הראשון בגודל הווקטור השני ובקוסינוס הזווית בינם:. AB ABcos כדי לקבוע זווית בין שני וקטורים יש להעתיקם כך שיתחילו מנקודה משותפת. A = 10 B = 6 10 o B תרשים - 1 שני וקטורים מסודרים לחישוב מכפלה סקלרית המכפלה הסקלרית של שני הווקטורים המוצגים בתרשים 1: AB 106cos10 30 הערה: לצורך החישוב מקובל להתחשב בזווית הקטנה בין שני הווקטורים, למרות שלזווית הגדולה, שהיא 40, o אותו קוסינוס. 119 כל הזכויות שמורות לחמד"ע המרכז לחינוך מדעי בתל אביב-יפו

108 פרק ז אנרגיה מכנית ושימורה סימן המכפלה הסקלרית של שני וקטורים יכול להיות חיובי או שלילי, לפי סוג הזווית ביניהם חדה או קהה, בהתאמה )תרשים (. A B A B o 90 A B 0 o 90 A B 0 תרשים - הסימן של מכפלה סקלרית מקרים פרטיים של מכפלה סקלרית מוצגים בתרשים 3: o 0 A B A B א. o 180 A B A B ב. o 90 A B 0 תרשים - 3 מקרים פרטיים של מכפלה סקלרית 001

109 פרק ז אנרגיה מכנית ושימורה לצורך חישוב המכפלה הסקלרית של שני וקטורים, נוח לבחור ציר אחד בכיוון אחד הווקטורים, כך שהמכפלה הסקלרית שווה למכפלה בין רכיבי שני הווקטורים על הציר הנבחר )תרשים 4( ראה גם את המקרים הפרטיים המוזכרים לעיל. B B A שני הרכיבים חיוביים A B A Bcos A B A B 0 A B שני הרכיבים שליליים B A B A Bcos A B ( A) ( B ) 0 B B A רכיב אחד חיובי והשני שלילי A B A Bcos A B A ( B ) 0 תרשים - 4 שימוש ברכיבים לחישוב המכפלה הסקלרית 111 כל הזכויות שמורות לחמד"ע המרכז לחינוך מדעי בתל אביב-יפו

110 פרק ז אנרגיה מכנית ושימורה 1. אינטגרל מסוים של פונקציה - הנושא הוצג בהרחבה בפרק א בעזרת אינטגרל המסוים אפשר לחשב שטח שבין גרף פונקציה לבין ציר המשתנה הבלתי תלוי. f() A b f () d b תרשים - 5 השטח המחושב באמצעות אינטגרל מסוים 1.3 זווית היקפית הנשענת על קוטר זווית היקפית במעגל נוצרת בין שני מיתרים, המתחילים מאותה נקודה שעל היקפו )תרשים 6(. תרשים - 6 זווית היקפית בתרשים 7 מופיע מקרה פרטי של זווית היקפית הנשענת על קוטר. זווית כזאת הינה ישרה. אם הזווית ההיקפית היא של 90, o בין המיתרים שהם צלעות הזווית לבין הקוטר מתקיים קשר לפי משפט פיתגורס. קוטר תרשים - 7 זווית היקפית ישרה 00

111 פרק ז אנרגיה מכנית ושימורה 1.4 יישור )לינאריזציה( גרף של פונקציה לא לינארית יישור הוא פעולה שמאפשרת לקבל פונקציה קווית )לינארית( מפונקציה לא לינארית, על ידי החלפת אחד משני המשתנים במשתנה חדש. המשתנה החדש מתקבל מהמשתנה הקודם על ידי הפעלה של אחת הפעולות המתמטיות, כמו חזקה, או שורש., אשר הגרף שלה איננו ישר )תרשים 8(, היישור )כלומר גרף () לדוגמה, אם נתונה הפונקציה קו ישר( מתקבל בהתאם לתבנית חדשה ( ( תלוי שמשמש לבניית כל גרף. )תרשים 9(. בין הסוגריים רשום המשתנה הבלתי תרשים - 8 גרף הפונקציה =f() f ( ) כאשר =f(*) 6 תרשים - 9 גרף הפונקציה 5 כאשר *, n כלומר מאידך, אם נתונה הפונקציה )תרשים 11(, היישור מתקבל בהתאם לתבנית חדשה n(), אשר הגרף שלה איננו 1 ישר ) n( )תרשים.)11 בין הסוגריים רשום המשתנה הבלתי תלוי שמשמש לבניית כל גרף תרשים - 11 גרף הפונקציה =f() כאשר () f () תרשים - 11 גרף הפונקציה =f(*) כאשר ) ( * 113 כל הזכויות שמורות לחמד"ע המרכז לחינוך מדעי בתל אביב-יפו

112 פרק ז אנרגיה מכנית ושימורה 1.5 מערכת של שתי משוואות עם שני נעלמים בפרק זה מופיעות מערכות של שתי משוואות עם שני נעלמים, כאשר או ששתי המשוואות הן ממעלה ראשונה, או שאחת המשוואות היא ממעלה השנייה. כל משוואה עם שני נעלמים ו- מייצגת קו במערכת צירים., פתרון מערכת המשוואות הוא זוג ערכים מספריים עבור שני המשתנים ו-. הצבת שני ערכים אלה בכל אחת מהמשוואות הופכת אותה לפסוק אמת. אם למערכת המשוואות יש פתרון, אזי הוא מורכב משיעורי נקודת החיתוך בין שני הקווים. כל משוואה ממעלה ראשונה מייצגת קו ישר במערכת צירים., ישנן שלוש שיטות לפתרון מערכת של שתי משוואות לינאריות עם שני נעלמים: שיטת ההצבה, שיטת השוואת המקדמים והשיטה הגרפית. מספר פתרונות של מערכת שתי משוואות ממעלה ראשונה: פתרון יחיד - ישרים נחתכים, אינסוף פתרונות - ישרים מתלכדים, או אף פתרון - ישרים מקבילים )תרשים 1(. ישרים נחתכים ישרים מתלכדים ישרים מקבילים תרשים 1 אם אחת ממשוואות המערכת היא ממעלה שנייה, ישנן רק שתי שיטות לפתרון: שיטת ההצבה והשיטה הגרפית. כל משוואה ממעלה שנייה מייצגת פרבולה במערכת צירים., מספר פתרונות של מערכת שתי משוואות כאשר אחת מהן ממעלה שנייה: שני פתרונות, פתרון יחיד או אף פתרון )תרשים 13(. שני פתרונות פתרון יחיד תרשים 13 אף פתרון 004

113 פרק ז אנרגיה מכנית ושימורה נושאים מתמטיים לעולם הפיזיקה. התאמת עבודה של כוח F לאורך העתק r היא המכפלה הסקלרית של שני וקטורים אלה: W Fr Fr cos F אם בפתרון של מערכת שתי משוואות עם שני נעלמים, כאשר אחת המשוואות ממעלה ראשונה והשנייה ממעלה השנייה, מתקבלים שני זוגות של פתרונות, יש לבדוק את משמעותם הפיזיקלית ולפסול את הפתרון הלא מתאים במידת הצורך. אם נתונים שני וקטורים משתנים ו-, b כך שסכומם הווקטורי הוא וקטור קבוע, c ובין הגדלים שלהם מתקיים קשר לפי משפט פיתגורס, אזי שני הווקטורים המשתנים יוצרים תמיד זווית ישרה. 1 b b c 1 1 c b b 1 תרשים - 14 שני וקטורים משתנים מאונכים, בעלי סכום קבוע 115 כל הזכויות שמורות לחמד"ע המרכז לחינוך מדעי בתל אביב-יפו

114 פרק ז אנרגיה מכנית ושימורה 3. תרגילים בכל אחד מהמקרים הבאים נתונים שני וקטורים. חשב בכל מקרה את המכפלה הסקלרית של שני הווקטורים, אם לאחד מהם גודל של 0 יחידות אורך ולשני - 6 יחידות אורך. פרט צעדיך o 30 o )א( )ב( 150 o )ג( )ד( גוף נע שמאלה על משטח אופקי ועליו פועל כוח קבוע בגודלו, בן 01 ניוטון, אך כיוונו משתנה כדלקמן: לאורך 1 המטרים הראשונים הכוח פועל בכיוון תנועתו של הגוף; לאורך 1 מטרים נוספים הכוח פועל בכיוון אנכי מטה; לאורך : מטרים נוספים כיוון פעולתו של הכוח יוצר זווית 10 o עם כיוון תנועת הגוף; ב- 0 המטרים האחרונים הכוח פועל בזווית 40 o מתחת לאופק, ימינה. מהי העבודה שנעשית על-ידי הכוח הנתון לאורך כל המסלול? א. אילו על הגוף היה פועל לאורך אותו מסלול של :0 מ' כוח קבוע שגודלו 10 ניוטון, באיזו זווית ב. היה עליו לפעול כדי שעבודתו תשתווה לעבודה אותה חישבת?. F(N) * על גוף פועל כוח בכיוון תנועתו, שגודלו משתנה במהלך התנועה לפי הפונקציה את הפונקציה: F 1() 5 3. הגרף הבא מייצג (m) א. ב. מהי העבודה שנעשית על ידי הכוח לאורך שישה המטרים הראשונים? מהו גודלו של כוח קבוע שהיה צריך לפעול על הגוף, כדי לבצע אותה עבודה לאורך אותו מרחק? כיצד מכונה כוח זה? F 1 F על הגוף פועל עתה כוח אחר באותו כיוון כמו, אבל גודלו משתנה ביחס ישר ל-. הוסף F לאותה מערכת צירים גרף שמייצג את גודלו של כתלות ב-, אם ידוע שלאורך אותו מרחק. F 1 של 6m כוח זה מבצע אותה עבודה כמו 006

115 פרק ז אנרגיה מכנית ושימורה * תלמיד בדק את תנועתו של כדור הנזרק כלפי מעלה. בעזרת מכשירי מדידה מיוחדים הצליח התלמיד למדוד את מהירותו של הכדור ב- 01 נקודות שונות במהלך תנועתו ולחשב את האנרגיה הקינטית של הגוף בכל נקודה. תוצאות הניסוי מתוארות בטבלה הבאה:.4 E k (J) m v s א. ב. ד. ה. ו. ז. שרטט גרף של האנרגיה הקינטית של הגוף כפונקציה של מהירותו. איפה במסלול התנועה מהירות הכדור היא אפס? האם ניתן לדעת מהו כיוון ציר המקום שנבחר ע"י התלמיד? במידה והינך יודע לבצע גזירה של פונקציה, קבע מהי המשמעות הפיזיקלית של שיפוע המשיק לגרף שצירת. בחר משתנה חדש כך שתלות האנרגיה הקינטית במשתנה זה תהיה לינארית. מלא בטבלה הנתונה את העמודה הריקה עם הערכים של המשתנה החדש שבחרת בסעיף ג', כולל שם המשתנה החדש ויחידותיו. שרטט את הגרף הלינארי בהתאם לסעיפים ג' ו- ד' וחשב בעזרתו את המסה של הכדור הנופל. פרט את צעדיך. הסבר מדוע הגרף שציירת בסעיף א' משתרע על שני רבעים, אולם הגרף החדש משתרע רק על רביע אחד? 117 כל הזכויות שמורות לחמד"ע המרכז לחינוך מדעי בתל אביב-יפו

116 פרק ז אנרגיה מכנית ושימורה * על פני מדרון מוצב ציר שראשיתו.5 בנקודה 1 )כמתואר בתרשים( וכיוונו במעלה המדרון. תלמיד סימן על פני המדרון עוד 0 נקודות נוספות ומצא את מיקומן. בעזרת אנך בנאים, מצא התלמיד את הגובה של כל אחת מהנקודות הנ"ל z 1 ביחס לבסיס המדרון. את תוצאות המדידות הוא הכניס לטבלה הבאה: מספר הנקודה מיקום (cm) גובה h(cm) א. שרטט גרף של גובה h כפונקציה של המיקום ומצא על פי הגרף את זווית השיפוע של המדרון. התלמיד החליט למצוא את מקומה האופקי של כל אחת מהנקודות ביחס לנקודת הראשית. ב. ד. ה. ו. הוסף לטבלה המקורית עוד עמודה אחת עם כתובת מיקום אופקי z(cm) ומלא אותה. הסבר כיצד חישבת את הערכים המתאימים. רשום ביטוי לפונקציה המקשרת בין גובה הנקודה לבין מיקומה האופקי. העזר בתוצאות של סעיף א. זורקים במעלה המדרון החלק ששיפועו α, גוף קטן שמסתו m במהירות הפוטנציאלית של גובה באמצעות מרחקו האופקי ושאר נתוני השאלה. v 0.בטא את האנרגיה בטא באמצעות נתוני השאלה את האנרגיה הקינטית של הגוף במהלך תנועתו כפונקציה של המיקום האופקי z. )1( שרטט גרף המייצג את תלות האנרגיה הקינטית של הגוף הנזרק במעלה המדרון כפונקציה של מיקומו האופקי z. הסבר את דרכי פעולתך. )( הסבר את צורת הגרף שהתקבל ואת המשמעויות הפיזיקליות של שיפוע הגרף או המשיק אליו ושל נקודות חיתוך הגרף עם הצירים. נתונים שני חוטים. אורך של כל אחד מהם הוא מהחוטים הוא אנכי והשני נטוי ביחס לראשון בזווית. החוטים קשורים לנקודה אחת משותפת. אחד. א. בטא באמצעות נתוני השאלה את ההפרש האנכי בין נקודות הקצה של שני החוטים. ב. בטא את היחס בין האורך האורך לבין האנך. לבין גובה התרוממותו של קצה החוט הנטוי. גדול פי שלושה ממרחק העלייה האנכי של קצה החוט הנטוי. חשב את הזווית בין חוט זה.6 001

117 פרק ז אנרגיה מכנית ושימורה ד. במקרה אחר החוט הנטוי יוצר עם האנך זווית בת 30. o ממצב זה מגדילים את זווית הנטייה פי שניים. פי כמה גדל כתוצאה מכך גובה העלייה האנכי של קצה החוט? ה. מהי המסקנה הנובעת מהתוצאה שקיבלת בסעיף ד'? C E A A R B D על נתון מעגל שרדיוסו R וחמש נקודות E D, C, B, A, היקיפו. הזוויות בין הרדיוסים המתאימים לנקודות הנ"ל לבין האנך רשומות בתרשים. בטא באמצאות הרדיוס והזוויות את הפרש הגבהים בין כל שתיים מהנקודות: A ו- B. א. B ו- C. ב. A ו- D. ו- E. D ד. ו- B. D ה..7 * נתון מתקן לגולשי סקייטבורד. צורת המתקן היא חצי גליל שחתכו האנכי חצי מעגל. דני שיחרר את הסקייטבורד שלו, שמסתו m, בתוך המתקן מנקודה B הנמצאת בגובה H מעל לקרקע )ראה תרשים(. מימדי הסקייטבורד זניחים יחסית לרדיוס המתקן..8 h H א. פתח ביטוי למהירות הסקייטבורד בנקודה D, המסומנת בתרשים, באמצעות הגבהים H ו- h. ב. רדיוס הגליל ששימש לבניית המתקן הוא 4m. ידוע שהזווית המרכזית הנשענת על הקשת המעגלית BC היא בת 41. o כמו כן, מהירות הסקייטבורד בנקודה D שווה ל m/s חשב את היחס בין הזוויות ו- β. מסת הסקייטבורד היא.0.6kg בטא את אנרגיית הקשר של הסקייטבורד למתקן )האנרגיה המינימלית שיש להוסיף לסקייטבורד הנמצא במנוחה בתחתית המסלול, כדי שייצא מחצי הגליל(. 119 כל הזכויות שמורות לחמד"ע המרכז לחינוך מדעי בתל אביב-יפו

118 פרק ז אנרגיה מכנית ושימורה 9. פתור את מערכות המשוואות הבאות: (1) () (3) * נתונים שני כדורים שמסותיהם m ו- 3m, התלויים על חוטים שאורכיהם שווים ל- 0.8m. כדור m הוסט בזווית ביחס לאנך ושוחרר כך שהכדורים מתנגשים..11 m א. בהנחה שההתנגשות הייתה פלסטית, חשב את: 3m )1( גודל מהירות הכדורים כהרף עין לאחר ההתנגשות. )( הזווית שיוצרים שני החוטים עם הכיוון האנכי, כאשר הכדורים מגיעים לשיא הגובה. ב. בהנחה שההתנגשות הייתה אלסטית, היעזר בנוסחאות הבאות )בלבד( : אחרי התנגשות p T =לפני התנגשות p T ; אחרי התנגשות = E kt לפני התנגשות E kt וחשב את: )1( מהירויות הכדורים כ"הרף עין" לאחר ההתנגשות. )( היחס בין הגבהים המקסימאליים אליהם מגיעים הכדורים. )3( הזוויות שבין כל אחד מהחוטים לכיוון האנכי כאשר הכדורים מגיעים לשיא גובהם. * נתון גרף המתאר את גודלו של רכיב ה- של כוח F הפועל על גוף מסוים, כתלות במיקום הגוף,..11 F (N) 30? (m) מסת הגוף.6000gr בנקודה 0= 0 הגוף במנוחה, ובנקודה =50m מהירותו היא.v=100cm/s F 0 חשב את רכיב ה- של הכוח ההתחלתי שפעל על הגוף בראשית דרכו בנקודה 0= 0. 01

119 פרק ז אנרגיה מכנית ושימורה 1. בתרשים מופיעים שלושה וקטורים המייצגים את הכוחות הפועלים על גוף נקודתי שמסתו. m=1.5kg גדלי הכוחות הם, F 1 40N= 30. F F3 ברגע 0=t הגוף נע במהירות של 4m/s בכיוון הכוח N השקול. שלושת הכוחות קבועים במהלך תנועת הגוף. א. חשב את וקטור הכוח השקול שפועל על הגוף. ב. חשב את עבודת הכוח השקול כאשר הגוף עובר קטע באורך 0.74m. מהי האנרגיה הקינטית של הגוף בתום מרחק זה? F 1 F 45 o 45 o F 3 מצא את הכוח הקבוע שצריך היה להוסיף לכוחות הנתונים, החל מ- 0=t, כך שמהירותו בנקודה = 74cm תהיה אפס. פתור באמצעות משפט "עבודה-אנרגיה". ד. במקרה אחר, על הגוף פועלים אותם כוחות, אך המהירות ההתחלתית שלו היא בכיוון מנוגד לכוח השקול. חישוב ללא טעויות, המבוסס על המשפט "עבודה-אנרגיה", מוביל לערך שלילי של האנרגיה הקינטית בנקודה שמרחקה מהמקום ההתחלתי :7 ס"מ. מה מסיקים מתוצאה זאת לגבי תנועת הגוף? 13. * שני מתאבקי סומו בדרגת יאקזונה בליגת העל החלו להיאבק. במהלך המאבק, החל אחד מן השניים לדחוף את השני בכיוון גבולות הזירה, עד שהעיף אותו אל מחוץ לזירה. מצלמות הווידיאו של הטלוויזיה היפנית תיעדו את קרב הסומו ובעזרת התיעוד נבנו שני גרפים. א. נתון הגרף המתאר את גודל הכוח שהפעיל מתאבק אחד על השני כפונקציה של המרחק אותו עבר כל אחד מהמתאבקים במהלך הדחיפה )הערה: החיכוך בין רגלי המתאבק הנדחף למשטח הזירה זניח ביחס לכוח שמפעיל עליו המתאבק השני(. חשב בקירוב הטוב ביותר שהגרף מאפשר את העבודה הכוללת שביצע הכוח שבו מתאבק את רעהו. אחד דוחף 11 כל הזכויות שמורות לחמד"ע המרכז לחינוך מדעי בתל אביב-יפו

120 פרק ז אנרגיה מכנית ושימורה ב. בעזרת התיעוד נבנה גרף נוסף, המתאר את גודל הכוח שהפעיל לוחם סומו אחד על רעהו כפונקציה של הזמן, מהרגע (t=0s) מן הזירה. שבו החל המתאבק האחד לדחוף את השני ועד רגע בו הוא העיף את רעהו בהנחה שלוחם הסומו שעליו פועל הכוח נע ממנוחה בקו ישר בהשפעת הכוח המתואר בגרף, הסבר במילים איזה נתון חסר, כדי לחשב בעזרת הגרף את מהירותו ברגע מסוים. אם ידוע שברגע t=1.6s מהירות אחד הלוחמים היא,10m/s חשב את הנתון החסר עליו החלטת בסעיף הקודם. 14. * לקצה חוט שמסתו זניחה ואורכו m מחברים גוף קטן. קושרים את הקצה החופשי של החוט לקצה זרוע עם מלחציים המחוברים לכן ע"י תפסן. המלחציים אינם משנים את מיקומם. מעלים את הגוף כאשר החוט מתוח עד למצב בו גובה התרוממותו שווה למחצית אורך החוט. א. מהי זווית הסטייה של החוט מהאנך? צייר תרשים מתאים. ב. משחררים את הגוף ממצבו המורם, ממנוחה. מהו אורך הקשת על פניה נע הגוף עד שהחוט מגיע למצבו האנכי? מחברים למוט הכן תפסן נוסף מתחת לתפסן הראשון ואליו מחברים מוט אופקי. המוט האופקי נמצא במרחק 1/4 מאורך חוט מתחת לנקודת התלייה של החוט. לאחר מכן חוזרים על הפעולות המתוארות מעלה. מהי הזווית המקסימלית יחסית לאנך, אליה מגיע הכדור אחרי שהחוט נתקע במוט האופקי? ד. האם בנקודה אליה מתייחס סעיף ג' יש לגוף תאוצה? הסבר זאת: )1( משיקולים דינמיים. )( משיקולים קינמטיים. 0

121 ה. חשב את יחס מהירויות הגוף בזווית 30 o לפני ואחרי שהחוט נתקע במוט האופקי. פרק ז אנרגיה מכנית ושימורה ו. חשב את יחס מהירויות הגוף בגובה 0.m מעל הנקודה הנמוכה ביותר לפני ואחרי שהחוט נתקע במוט האופקי. ז. באיזו זווית ביחס לאנך אחרי שהחוט נתקע במוט, שווה מהירות הגוף למהירותו כאשר החוט יוצר זווית 30 o ביחס לאנך לפני שנתקע במוט? 15. ** שני גופים שמסותיהם m 1 ו- m נעים שמאלה על פני משטח אופקי חלק במהירויות קבועות, כמתואר בתרשים. v v 1 m m 1 א. ב. ד. ה. מהו התנאי לכך שתהיה התנגשות בין הגופים? אם מתקיים התנאי עליו החלטת בסעיף א' וההתנגשות היא אלסטית, רשום ביטויים המבטאים את שני חוקי השימור המתאימים במקרה זה. רשום את שני הביטויים שנדרשו בסעיף ב' עבור המקרה הפרטי בו הגוף m היה במנוחה לפני ההתנגשות. בטא את מהירות הגוף בעל מסה m 1 אחרי ההתנגשות המתוארת בסעיף ג', באמצעות מסות הגופים והמהירות של גוף זה לפני ההתנגשות. מומלץ להשתמש בביטוי מתאים להתנגשות אלסטית חד-ממדית. איזו מסקנה נובעת מהתוצאה שקיבלת בסעיף ד' בכל אחד מהמקרים הבאים:,)m 1 <<m ( )1( המסת m 1 קטנה בהרבה מהמסה m )( המסה m קטנה בהרבה מהמסה.)m 1 >>m ( m 1 13 כל הזכויות שמורות לחמד"ע המרכז לחינוך מדעי בתל אביב-יפו

122 פרק ז אנרגיה מכנית ושימורה 16. ** מערכת מורכבת משלושה גופים הנעים על פני משטח אופקי חלק. התרשים שלפניך מתאר במבט על את וקטורי המהירות של כל אחד מהגופים. מסה של כל גוף מתוארת בתרשים א'. בתרשים ב' מופיעים שניים מהגופים וקטורים המייצגים את מהירויותיהם אחרי אירוע מסוים. m m m m תרשים א' תרשים ב' m. א. הוסף לתרשים ב' את הגוף השלישי וכן וקטור המייצג את מהירותו החדשה, בהנחה שהאנרגיה המכנית של המערכת נשמרת. ב. האם בסעיף א' יש תשובה אחת בלבד? אם כן - הסבר מדוע. אם לא - כמה תשובות יש לסעיף א'? אילו האנרגיה החדשה של המערכת הייתה גדולה יותר מאשר האנרגיה המקורית, האם השינוי באנרגיה היה חיובי או שלילי? הסבר מה יש לעשות כדי לגרום להגדלת האנרגיה. 17. פתור את התרגילים הבאים: 7% 60 % % מ- = % = מ- א. ב. ד. 04

123 P(W) פרק ז אנרגיה מכנית ושימורה * הגרף שלפניך מתאר את ההספק הרגעי של הכוח השקול שפועל על גוף כפונקציה של הזמן t(s) א. חשב את הערך המספרי של השטח הכלוא בין הגרף לציר הזמן בדיוק הגבוה ביותר שהגרף מאפשר. ב. מהן יחידות המדידה של התוצאה שקיבלת בסעיף א' ומהי המשמעות הפיזיקלית של תוצאה זו? הסבר את המושג "הספק ממוצע" ושרטט גרף המתאר את ההספק הממוצע בהתחשב בגרף הנתון. ד. האם הספק חייב להיות חיובי או יכול להיות גם שלילי? הסבר. ה. בהנחה שהכוח השקול הפועל על הגוף הוא קבוע, האם בפרק הזמן המופיע בגרף היה רגע בו מהירות הגוף הייתה מרבית? אם כן, מהו רגע זה? נמק תשובתך. 15 כל הזכויות שמורות לחמד"ע המרכז לחינוך מדעי בתל אביב-יפו

124 פרק ז אנרגיה מכנית ושימורה.19 ** מעלים על פני מדרון שזווית שיפועו, במהירות קבועה, גוף שמסתו m מבסיס המדרון עד לגובה h )ראה תרשים(. בין הגוף לבין המדרון יש חיכוך קינטי שמקדמו t. זמן עליית הגוף הוא. h א. ב. ד. ה. מהי העבודה שנעשית ע"י כל אחד מהכוחות שפועלים על הגוף? בטא תשובתך באמצעות נתוני השאלה. מהו ביטוי ההספק הממוצע של כל אחד מהכוחות? עבור העלייה המתוארת, בטא את הספק המושקע ) in P) ואת ההספק המופק ) out P). בטא את נצילות המדרון. אם זווית השיפוע של המדרון היא 30 o ונצילותו 68%, חשב את מקדם החיכוך הקינטי בין הגוף לפני המדרון. 06

125 פרק ז אנרגיה מכנית ושימורה תשובות לתרגילים 1m/s ; 0.5m/s.11 א. )1( o )( -1m/s )1( ב o 1 )( )3( 19.84N.11.1 א o,50n ב. 37J E k UG א. א ב J ד ב. 113 o. 3 א. 306J ב. 51N h=0.75z o א. mgztn mv 0 mgz tn (1 cos ) 1 1cos ד. ה. 6. א. ב. 48. o ד R(1 cos ) R(cos cos ) R(1 cos ) R(cos cos ) R(cos cos ) g(h h) 7. א. ב. ד. ה. 49J ד o,66.n. 13 א. 1805J u m ב o א o ה ז o v. 15 ה. )1( 1 1 mgh(1 cot ) ; -mgh ; 0 mgh(1 cot ) mgh P out ; Pin t t 18. א. כ א. ה א. ) 1 )-0 ) J,6(, )-6,-1(,-1(, )1,-0(,1.6(, )1,1( ב. )0(.9 )( )0( 17 כל הזכויות שמורות לחמד"ע המרכז לחינוך מדעי בתל אביב-יפו

126 פרק ח מודל הגז האידאלי פרק ח מודל הגז האידאלי מושגים מתמטיים פרופורציה, שטח, נפח, חיסור וקטורים, חזקות במעריך שלם, כתיב מדעי, ממוצע. קשר לעולם הפיזיקה לחץ, הקשר בין מתקף לתנע, אנרגיה קינטית ממוצעת. 1. נושאים מתמטיים 1.1 פרופורציה - הנושא הוצג לראשונה בפרק ב c. b d פרופורציה היא שיווין בין שתי מנות: התכונה העיקרית של פרופורציה היא שמכפלות האיברים בכל אחד מהאלכסונים שוות, כלומר. d bc c מהתכונה העיקרית נובע שניתן לנייד את האיברים בכל אלכסון, למשל מהפרופורציה אפשר b d b d. c d d c b, c או לקבל, או b b 1 c d על ידי ניוד מתאים של איברים אפשר לבטא איבר אחד באמצעות שלושת האיברים האחרים. מפרופורציה נתונה אפשר לקבל פרופורציות אחרות על ידי חיבור\חיסור בין המכנים למונים, למשל c. b d c b c d c b c d c מ- אפשר לקבל,,, b d b d c b d b d 1. גיאומטריה שטחים של צורות גיאומטריות b A b שטח המלבן )תרשים 1( : תרשים - 1 מלבן 01

127 פרק ח מודל הגז האידאלי h A שטח המשולש )תרשים ( : h h h משולש קהה זווית משולש חד זווית משולש ישר זווית תרשים - משולשים b h ( b) h A שטח הטרפז )תרשים 3( : תרשים - 3 טרפז R A R שטח העיגול )תרשים 4( : תרשים - 4 עיגול יחידת המדידה של שטח היא חזקה 1 של יחידת המדידה של אורך. לדוגמה: m )מ"ר( היחידה הבסיסית,(SI( cm )סמ"ר(,.km אפשר לבטא שטח נתון באמצעות יחידות מדידה שונות. ככל שהיחידה הנבחרת גדולה יותר, כך המספר המתאר את הערך המספרי של השטח קטן יותר. מספר X יחידה = מספר X יחידה 19 כל הזכויות שמורות לחמד"ע המרכז לחינוך מדעי בתל אביב-יפו

128 פרק ח מודל הגז האידאלי בתרשים הבא מצוירים סולמות שמייצגים את הפעולות שיש לבצע על מנת להמיר מספר גדול N של מילימטרים מרובעים או מספר קטן n של קילומטרים מרובעים ליחידות שטח אחרות. כפי שמצוין על ידי החיצים, מעבר בין כל שני שלבים עוקבים כלפי מטה )מיחידה גדולה לקטנה( דורש הכפלת המספר ב- 10=100 ולעומת זאת, מעבר בין כל שני שלבים עוקבים כלפי מעלה )מיחידה קטנה לגדולה( דורש חילוק המספר ב- 10=100. יחידות שטח n km 1 10 N 6 X10 10 n m X n n dm cm 6 10 N 4 10 N 10 N 1 10 n mm N להזכירך, היחידה הבסיסית למדידת שטח היא מטר מרובע ( m = מ"ר). נפחים של גופים נפח הוא גודל פיזיקלי המבטא את המקום במרחב שהגוף תופס..volume מהמילה האנגלית V, נהוג לסמן נפח באות c b בתרשים 5 מופיעה תיבה ו-,c,b הם אורכי מקצועותיה. נפח התיבה הוא. V bc תרשים - 5 תיבה בתרשים 6 מופיע גליל. r הוא רדיוס הבסיס ו- h הוא הגובה.. נפח הגליל הוא: V r h r הערה: הוא שטח בסיס הגליל. תרישם - 6 גליל 001

129 פרק ח מודל הגז האידאלי בתרשים 7 מופיע כדור. r הוא רדיוס הכדור ו- d הוא הקוטר. 4r d V נפח הכדור הוא: תרשים - 7 כדור יחידת המדידה של נפח היא חזקה 3 של יחידת המדידה של אורך, לדוגמה m 3 )מ"ק( שהוא היחידה הבסיסית,)SI( cm 3 )סמ"ק(,.dm 3 =liter אפשר לבטא נפח נתון באמצעות יחידות מדידה שונות. ככל שהיחידה הנבחרת גדולה יותר, כך המספר המתאר את הערך המספרי של הנפח קטן יותר. מספר X יחידה = מספר X יחידה בתרשים הבא מצוירים סולמות שמייצגים את הפעולות שיש לבצע על מנת להמיר מספר גדול N של מילימטרים מעוקבים או מספר קטן n של קילומטרים מעוקבים ליחידות נפח אחרות. כפי שמצוין על ידי החיצים, מעבר בין כל שני שלבים עוקבים כלפי מטה )מיחידה גדולה לקטנה( דורש הכפלת המספר ב- 10=1000; 3 לעומת זאת, מעבר בין כל שני שלבים עוקבים כלפי מעלה )מיחידה קטנה לגדולה( דורש חילוק המספר ב- 10= n יחידות נפח km N 9 10 n 1 10 n n n m 3 dm 3 cm 3 mm N X10 3 X N 3 10 N N היחידה הבסיסית 3 למדידת נפח היא מטר מעוקב ( m = מ"ק). 131 כל הזכויות שמורות לחמד"ע המרכז לחינוך מדעי בתל אביב-יפו

130 פרק ח מודל הגז האידאלי 1.3 חיסור וקטורים חיסור וקטורי של שני וקטורים נתונים A ו- B הוא פעולה של מציאת וקטור הפרש. D נדגים בהמשך כיצד מגיעים להפרש A ( D = A - B מכונה מחוסר, B מכונה מחסר(. אותם שני וקטורים יכולים ליצור וקטור הפרש נוסף, A B תרשים - 8 נתונים שני וקטורים. 'D D ובין שני וקטורי הפרש מתקיים 'D BA A דרך I למציאת וקטור ההפרש - חיסור בשיטת המשולש )תרשימים 9 ו- 11(: B )1( משרטטים את שני A ו- B יתחילו מאותה נקודה. הווקטורים כך ששניהם תרשים - 9 וקטורים מתחילים מאותה נקודה )1( )( מחברים את קצותיהם של שני הווקטורים; כיוונו של D הוא כלפי המחוסר. A הערה: אפשר לראות שווקטור ההפרש D משלים את המחסר B A D B תרשים - 11 וקטור ההפרש )( B + D = למחוסר, A כלומר A B B תרשים - 11 וקטור נגדי )1( דרך II למציאת וקטור ההפרש - חיסור בשיטת החיבור עם הנגדי )תרשימים 11 ו- 1(: ניתן לכתוב: D A B A ( B) D B תהליך מציאת : D )1( בונים את, B שהוא הווקטור הנגדי ל- : B A )( מחברים את B ל- A באחת משיטות החיבור שתוארו לעיל: תרשים - 1 וקטור ההפרש )( 00

131 פרק ח מודל הגז האידאלי 1.4 חזקות m חזקה היא ביטוי שצורתו. מכונה בסיס החזקה ו- m מכונה מעריך החזקה. m משמעות הביטוי במקרה ש- m הינו מספר טבעי, היא מכפלה של בעצמו m פעמים, כלומר:. משמעות זו נחשבת כהגדרה ראשונית של חזקה. m... m פעמים פעולות עם חזקות 0 1 n m m כללי החישוב עם חזקות נובעות ישירות מההגדרה הראשונית. - חזקות עם אותו בסיס 1 mm 0 m n m n m n mn m n mn n m )1( מכפלה: )( חילוק: )3( חזקה: )4( מכלל )(, במקרה הפרטי בו m = n מקבלים: מכאן נובעת מסקנה חשובה שחזקה מורכבת מבסיס כלשהו במעריך אפס שווה לאחד. n 0n n )5( מכלל )(, במקרה הפרטי בו 0=m ובהתחשב גם בכלל )4( מקבלים: - חזקות עם בסיסים שונים m m b b m )6( מכפלה: b m m b m )7( חילוק: m b b m )8( מכלל )5( נובע: 133 כל הזכויות שמורות לחמד"ע המרכז לחינוך מדעי בתל אביב-יפו

132 פרק ח מודל הגז האידאלי 1.5 כתיב מדעי עיגול מספרים אם תוצאת חישוב היא שבר עשרוני בעל ספרות רבות אחרי הנקודה העשרונית, אזי מעגלים את התוצאה על ידי כתיבת רק חלק מהספרות המופיעות מיד אחרי הנקודה העשרונית. הספרה האחרונה שנרשמת במספר המעוגל נקבעת על פי הספרה שהייתה אחריה במספר המקורי. אם הספרה שהייתה אחריה היא קטנה מ- 0, אזי הספרה האחרונה שנרשמת היא כפי שהייתה במספר המקורי; אם הספרה שהייתה אחריה היא 0 ומעלה - אזי מגדילים ב- 0 את הספרה האחרונה שמשאירים. לדוגמה המספר 3.3 יקורב כ- 3.3, אבל המספר 3.37 יקורב כ שימוש בחזקות עם בסיס 11 במדעים מדויקים מקובל לכתוב מספרים גדולים וקטנים כמכפלה בין שבר עשרוני שערכו המוחלט בין 0 )כולל( ל- 01 לבין חזקה עם בסיס 01. נהוג לעגל את השבר העשרוני עד לספרה השנייה אחרי הנקודה העשרונית )עד למאיות(. במספרים קטנים מ- 0 מעריך החזקה שלילי. במספרים גדולים מ- 01 מעריך החזקה חיובי. 1.6 ממוצע אם נתונים n מספרים, 1,,..., n הממוצע שלהם מוגדר כתוצאת החילוק של סכום המספרים 1... n. במספרם: n אם המספר n גדול מאד, לצורך טיפול באוכלוסיית מספרים כזאת, משתמשים בערך הממוצע שלהם )התייחסות סטטיסטית(.. התאמת נושאים מתמטיים לעולם הפיזיקה לחישוב הלחץ המופעל על ידי גוף על המשטח עליו הוא נשען יש צורך לחשב את ערך שטח המגע בין הגוף למשטח. למוצקים ולנוזלים יש נפח קבוע, כי הם אינם דחיסים )בקירוב טוב מאד(. לכן מספיק לחשב פעם אחת את נפחם. נפחו של גז שווה לנפח הכלי בו הוא כלוא ולכן אם נפח הכלי משתנה, משתנה גם נפח הגז. תנועותיהן של המולקולות בגז הן תנועות תלת-ממדיות. כתוצאה מכך מהירותה של כל מולקולה היא וקטור אותו ניתן לפרק לשלושה רכיבים קרטזיים. מאחר שבכלים בהם שרוי גז נמצא מספר רב מאד של מולקולות, משתמשים באנרגיה הקינטית הממוצעת של מולקולה בודדת. לשם כך יש צורך לחשב את הממוצע של ריבועי מהירויות המולקולות. 004

133 פרק ח מודל הגז האידאלי 3. תרגילים 3.1 תרגילי מתמטיקה ידוע ש- 1. א. ב. b c קבוע. אם גם b קבוע ו- c גדל פי שלושה, כיצד משתנה? אם גם קבוע ו- b קטן פי ארבעה, כיצד משתנה c? אם גם c קבוע ו- קטן פי חצי, כיצד משתנה b?. 3. תרגילי מעבר ופיזיקה השלם את הטבלה הבאה. רשום את כל המספרים בכתיב מדעי בלבד. סמ"ר דצ"ר m km mm נתון שרדיוסו של אטום מסוים X הוא m חשב את נפח האטום X. א. מדוד בדיוק המרבי האפשרי את מידותיו של מטבע של 11 וחשב את נפחו. ב. הערך כמה אטומי X נכנסים בנפח השווה לנפחו של מטבע של. 01 חשב את הלחץ המופעל על משטח על ידי תיבת ברזל )צפיפותו g ) 7.6 cm אם רוחבה 1cm גובהה P הצג את תשובתך ביחידות m. ועומקה 30mm שים לב ישנן שלוש אפשרויות. נתון חומר מסוים שבטמפרטורת החדר נמצא במצב נוזלי. "טמפרטורת החדר" נחשבת 11 מעלות צלסיוס. בטא טמפרטורה זאת ביחידות קלווין. א מעלות קלווין. בטא טמפרטורה זאת במצב גז הטמפרטורה של אותו חומר שווה ל- ב. במעלות צלסיוס כל הזכויות שמורות לחמד"ע המרכז לחינוך מדעי בתל אביב-יפו

134 פרק ח מודל הגז האידאלי * במיכל גלילי נמצא גז חד-אטומי בטמפרטורת החדר, 0, o C ובלחץ השווה ללחץ האטמוספרי, P מסתה של כל מולקולה של גז זה גדולה פי 11 ממסת הפרוטון. מידות החיצוניות של המיכל הן.mm וקוטר הבסיס. המיכל עשוי מפח בעובי 0.1m גובה ו- 40cm א. מהו נפח הגז? כמה מולקולות של גז יש במיכל? ב. העזר בנוסחאון וחשב את מסת הגז שבמיכל. חשב את צפיפות הגז שבמיכל. ד. פי כמה ישתנה לחץ הגז במיכל אם הטמפרטורה שלו במעלות קלווין תגדל פי 1? ה..6 1 שמתוארים במערכת צירים * גז שמסתו נשארת קבועה עובר שלושה שינויים 3 1 נפח טמפרטורה: V T א. מדוע המשך הקטע 1 3 חייב לעבור דרך ראשית הצירים? ב. בדיוק אותם שלושה שינויים ניתנים לתיאור על ידי הגרף הבא: V 1 3 T הסבר כיצד יתכן ששני הגרפים מתארים את אותם המעברים. שרטט שני גרפים נוספים: לחץ - טמפרטורה ולחץ - נפח, המתארים את אותם השינויים. 006

135 פרק ח מודל הגז האידאלי תשובות לתרגילים m א. N 9116 m )3( ; 36.7P )( ; 79P )1( m kg kg 1.3 m 3 א. ב. ד כל הזכויות שמורות לחמד"ע המרכז לחינוך מדעי בתל אביב-יפו

136 פרק ט תנועה הרמונית פשוטה פרק ט תנועה הרמונית פשוטה מושגים מתמטיים יחס ישר, יחידות מדידה של זווית, פונקציות טריגונומטריות סינוס וקוסינוס, קירוב של זוויות קטנות, זהויות טריגונומטריות, ישור גרף, משוואות טריגונומטריות. קשר לעולם הפיזיקה הקשר בין תנועה מעגלית קצובה לתנועה הרמונית פשוטה, תיאור תלות המקום, המהירות והתאוצה בזמן באמצעות פונקציות טריגונומטריות קוסינוס וסינוס, זמן מחזור. 1. נושאים מתמטיים 1.1 יחס ישר פונקציה ממעלה ראשונה שצורתה האנליטית לינארית". m n מכונה "פונקציה קווית" או "פונקציה התיאור הגרפי של פונקציה לינארית במערכת צירים קרטזית הוא קו ישר ששיפועו m ושיעור נקודת החיתוך עם ציר ה- הוא n. כאשר האיבר החופשי n מתאפס, הגרף עובר דרך ראשית הצירים תרשים 1. במקרה כזה אומרים ש- נמצא ביחס ישר ל- ; למשל, אם גדל פי N, זה יגרום ל- לגדול פי N גם כן. m<0 תרשים - 1 תיאורים גרפיים של יחס ישר m>0 1. יחידות מדידה של זוויות היחידה הרגילה למדידה זוויות היא מעלה. זווית של מעלה אחת היא הזווית המרכזית במעגל שנשענת על קשת שאורכה מהיקף המעגל. 001

137 פרק ט תנועה הרמונית פשוטה הזווית המרכזית שמתאימה לחצי מעגל שווה ל- 180 R והזווית המרכזית שמתאימה למעגל שלם שווה ל s=r 1rd R R 1 1rd R 1 s1=r1 יחידה אחרת למידת זוויות היא רדיאן.)rdin( זווית של רדיאן אחד היא הזווית המרכזית במעגל שנשענת על קשת שאורכה שווה לרדיוס המעגל - ראה תרשים. הרדיאן הוא יחידת המדידה הבסיסית של זוויות בפיזיקה. מעבר ממעלות לרדיאנים ולהיפך תרשים - זוויות של רדיאן אחד ( ) (rd) sin cos R rd זווית מרכזית של 360 או נשענת על קשת שאורכה היקף המעגל, כלומר 1.3 המעגל הטריגונומטרי 180 בתרשים 3 מתואר מעגל המכונה מעגל טריגונומטרי. במעגל זה קיימים המאפיינים הבאים: הרדיוס שלו שווה ליחידת אורך אחת. "הכיוון הטריגונומטרי החיובי" במעגל זה מוגדר כמנוגד לכיוון הסיבוב של מחוגי השעון. מעגל זה מחולק לארבעה רבעים, הממוספרים לפי הכיוון הטריגונומטרי החיובי. זווית מרכזית נבנית כך שהקרן הראשונה היא תמיד בכיוון המסומן ב- 0 והקרן השנייה נמצאת ברביע המתאים לגודל הזווית. רביע ראשון רביע רביעי רביע שני רביע שלישי תרשים - 3 מעגל יחידה ערך הזווית הוא חיובי או שלילי, בהתאם לכיוון הסיבוב של הקרן השנייה ביחס לראשונה. 139 כל הזכויות שמורות לחמד"ע המרכז לחינוך מדעי בתל אביב-יפו

138 α ניצב מול ניצב מול α פרק ט תנועה הרמונית פשוטה 1.4 פונקציות טריגונומטריות סינוס וקוסינוס )פונקציות הרמוניות( הארגומנט של הפונקציות הטריגונומטריות הוא זווית ולכן בחוברת זאת נסמנו ב-. בסעיף 1.3 של פרק ב' הוגדרו הפונקציות הטריגונומטריות סינוס וקוסינוס של זוויות חדות, כלומר 90, כיחסים בין צלעות רלוונטיות של משולש ישר זווית. sin α = הפונקציה סינוס: הניצב מול α היתר יתר α cos α = הפונקציה קוסינוס: הניצב ליד α היתר תרשים 4 ניצב ליד α - משולש ישר זווית α ניצב מול = P = R יתר 1 = R α לגבי זווית כלשהי ניתן להגדיר את הפונקציות sin ו- cos טריגונומטרי" או "מעגל יחידה". במקרה ש- בעזרת "מעגל, 90 אפשר להעביר את המשולש למעגל טריגונומטרי כך, שהיתר יהווה רדיוס )תרשים 5( P(,) ניצב ליד α= P P(, ) P P תרשים - 5 זווית חדה α במעגל בהתאם להגדרות הפונקציות טריגונומטרי הטריגונומטריות sin ו- cos במשולש ישר זווית ולהגדרת המעגל הטריגונומטרי )רדיוסו 1=R), מתקבלים הביטויים הבאים )ראה גם תרשים 5(: R R P P sin P ; cos P 041

139 פרק ט תנועה הרמונית פשוטה. במעגל טריגונומטרי ביטויים אלה נכונים עבור זווית כלשהי בתחום sin ; cos R R במעגל טריגונומטרי הזווית נמדדת ביחס לכיוון החיובי של ציר. תכונה חשובה של הפונקציות הטריגונומטריות היא מחזוריותן. משמעות הדבר - שערכיהן חוזרים על, כלומר: עצמם בצעדים קבועים של הארגומנט. cos המחזור של הפונקציות sin הוא ו- sin sin( ) sin( )... sin( k ) cos cos( ) cos( )... cos( k ). 1 cos 1, 1 sin 1 כאשר k הינו מספר שלם או אפס. הטווחים של שתי הפונקציות הנ"ל הם זהים - ערכי שתי הפונקציות יכולים להיות חיוביים או שליליים, בהתאם לרביע בו נמצאת הזווית )תרשימים 6 ו-.)7 + + _ + _ + תרשים - 6 סימני קוסינוס הנמדד על ציר תרשים - 7 סימני סינוס הנמדד על ציר 141 כל הזכויות שמורות לחמד"ע המרכז לחינוך מדעי בתל אביב-יפו

140 פרק ט תנועה הרמונית פשוטה בתרשימים הבאים מופיעים הגרפים המייצגים כמה פונקציות טריגונומטריות כתלות בזווית. sin (rd) -1 sin (rd) cos (rd) cos 1 3 (rd) -1 תרשים - 8 הצגה גרפית של פונקציות טריגונומטריות 04

141 פרק ט תנועה הרמונית פשוטה כפי שרואים בתרשים 8, לכל הגרפים אותה צורה. צורה זאת מכונה סינוסואידה. ההבדל היחידי בין ארבעת הגרפים הוא מיקום הציר האנכי. פונקציה המיוצגת על ידי גרף סינוסואידלי מכונה "פונקציה הרמונית". כפי שטווח הפונקציות = sinα ו- = cosα הוא [-1,1], טווח הפונקציות = k sinα ו- = k cosα הוא.[-k,k] במילים אחרות צורות הגרפים אינן משתנות, נקודות החיתוך עם הציר האופקי אינן משתנות ורק נקודות הקיצון מתרחקות מציר האופקי פי k. 1.5 זהויות טריגונומטריות זהות טריגונומטרית היא שוויון בין ביטויים טריגונומטריים המתקיים עבור כל ערכי הזווית שעבורם הביטויים מוגדרים. בהמשך רשומות הזהויות השימושיות בפרק זה: cos( ) sin ; cos( ) sin ; sin cos ; sin cos sin cos הקירוב עבור זוויות קטנות (rd) ישנם מקרים בהם הסינוס של זווית והטנגנס שלה הם שווים בקירוב טוב: sin tn זוויות שעבורן מתקיים הקירוב הנ"ל נקראות "זוויות קטנות". אם הזווית נמדדת ברדיאנים, ערכה ברדיאנים שווה גם הוא לסינוס ולטנגנס שלה: sin tn לא ניתן לפסוק מהי הזווית הגבולית בין זוויות "קטנות" ו"לא קטנות". ההחלטה מתקבלת בהתאם למידת הדיוק הרצויה בקירוב. 1.7 משוואות טריגונומטריות משוואה טריגונומטרית היא משוואה שבה הנעלם הוא חלק מהארגומנט של פונקציה טריגונומטרית. מאחר שכל פונקציה טריגונומטרית מחזורית, לכל משוואה טריגונומטרית יש אינסוף פתרונות. את כל הפתרונות אפשר לכתוב כביטוי אחד, הנקרא "פתרון כללי" של המשוואה הטריגונומטרית. מאחר שארגומנט של פונקציה טריגונומטרית הוא זווית, גם פתרון של משוואה טריגונומטרית הוא זווית. 143 כל הזכויות שמורות לחמד"ע המרכז לחינוך מדעי בתל אביב-יפו

142 פרק ט תנועה הרמונית פשוטה במקרה שמשתמשים במחשבון להתרת משוואה טריגונומטרית, אפשר לכוון אותו לעבודה במעלות (DEG) או ברדיאנים (RAD) וכתוצאה מכך יתקבל הפתרון בהתאם. 1.8 נגזרות של פונקציות סינוס וקוסינוס בטבלה הבאה רשומות הפונקציות שמתקבלות על ידי גזירה אחת )הנגזרת הראשונה( ועל ידי שתי גזירות )הנגזרת השנייה( של מספר פונקציות טריגונומטריות. '' = f''() ' = f'() הפונקציה f() = הנגזרת הראשונה הנגזרת השנייה -sin -cos -k sin -k cos -p sin(p) -p cos(p) -kp sin(p) -kp cos(p) cos -sin k cos -k sin p cos(p) -p sin(p) kp cos(p) -kp sin(p) sin cos k sin k cos sin(p) cos(p) k sin(p) k cos(p) 1.9 יישור )לינאריזציה( גרף של פונקציה לא לינארית הנושא הוצג בהרחבה בפרק א יישור הוא פעולה שמאפשרת לקבל פונקציה קווית )לינארית( מפונקציה לא לינארית, על ידי החלפת אחד משני המשתנים במשתנה חדש. המשתנה החדש מתקבל מהמשתנה הקודם על ידי הפעלה של אחת הפעולות המתמטיות, כמו חזקה או שורש. לדוגמה, אם נתונה הפונקציה, אשר הגרף שלה איננו ישר )תרשים 9(, ישנן שתי אפשרויות () יישור )כלומר להגיע לגרף קו ישר(: - אפשרות אחת היא בהתאם לתבנית חדשה ( ( )תרשים 11(. - אפשרות שנייה היא בהתאם לתבנית חדשה ) ) = )תרשים 11(. בין הסוגריים רשום המשתנה החדש שמשמש לבניית כל גרף. 044

143 פרק ט תנועה הרמונית פשוטה תרשים - 9 גרף הפונקציה =f() כאשר f () תרשים - 11 גרף הפונקציה =f(*) 7 6 כאשר * תרשים - 11 גרף הפונקציה *=f() כאשר ) * = ( 5 ו- P P על הצירים נעים הלוך. התאמת נושאים 1 מתמטיים לעולם הפיזיקה אם נקודה P חגה על היקף מעגל כל הזמן באותה מגמה, היטליה ושוב על הקוטר האופקי ועל הקוטר האנכי בהתאמה. בתרשים 1 הנקודה P נמצאת ברבעים שונים, דבר שמשפיע על סימני ההיטלים P P P α P P α P תרשים - 1 מקומות שונים של הנקודה P ושל היטליה α P α P P P P P 145 כל הזכויות שמורות לחמד"ע המרכז לחינוך מדעי בתל אביב-יפו

144 פרק ט תנועה הרמונית פשוטה המרחק המרבי ממרכז המעגל אליו יכול להגיע במהלך תנועתו כל אחד משני ההיטלים שווה לרדיוס המעגל (R). בפיזיקה המרחק הזה נקרא אמפליטודה )משרעת( וסימונה A )כלומר.)A=R אם קצב סיבוב הנקודה P הוא קבוע, אזי הזווית α משתנה ביחס ישר לזמן, כך ש-. האות היוונית ω )אומגה( מסמנת את קצב שינוי הזווית α ולכן נקראת "המהירות t הזוויתית" של הנקודה המסתובבת על המעגל. עבור ההיטלים, הנעים כל אחד על קו ישר, ω מכונה "תדירות זוויתית". כאשר הנקודה P נמצאת ברגע 0=t בנקודה (0,A), ניתן לסכם ולכתוב את הפונקציות מקום-זמן של : ו- P ההיטלים P - לגבי הנקודה P, הנמצאת ברגע 0=t בנקודה (0,A) )קצה חיובי של מסלולה(: (t) A cos( t) - לגבי הנקודה P, הנמצאת ברגע 0=t בנקודה (0,0) )מרכז מסלולה(: (t) Asin( t) תנועה שמתוארת על ידי פונקציות טריגונומטריות הרמוניות )סינוס או קוסינוס(, כפי שרשום בפסקה הקודמת, מכונה "תנועה הרמונית פשוטה". כפי שצוין בסעיף 1.4 בפרק זה, הפונקציות ההרמוניות הן מחזוריות, עם מחזור רדיאנים. גם תנועה הרמונית פשוטה מחזורית אם המחזור הוא - חוזרת על עצמה אחרי פרק זמן T המכונה. T, T אזי זמן המחזור הוא "זמן מחזור". בטבלה הבאה רשומות הפונקציות הקינמטיות עבור שני המקרים של תנועה הרמונית פשוטה לאורך ציר. מקום ברגע 0=t הגוף נמצא בקצה החיובי של מסלולו ברגע 0=t הגוף נמצא במרכז מסלולו (t) Asin( t) v(t) '(t) A cos( t) (t) v'(t) ''(t) A sin( t) (t) A cos( t) v(t) '(t) A sin( t) (t) v'(t) ''(t) A cos( t) מהירות תאוצה הגרפים המיצגים את הפונקציות הרשומות בטבלה מופיעים בכל ספרי לימוד הפיזיקה בפרק העוסק בתנועה הרמונית. גרפים פיזיקליים אלה דומים לגרפים המופיעים בתרשים 8 של פרק זה, אבל שונים בערכים הרשומים על הצירים וביחידות המדידה שלהם. מאחר שיחידת המדידה של זוויות בפיזיקה היא רדיאן, במהלך התרת משוואה טריגונומטרית בעזרת מחשבון יש לוודא שהוא מוגדר לעבודה ברדיאנים. 046

145 פרק ט תנועה הרמונית פשוטה 3. תרגילים 1. רדיוס המעגל המתואר בתרשים הוא R. עבור כל אחד משלושת הווקטורים המופיעים בתרשים, רשום ביטויי היטליו על הצירים )שים c לב לסימנים!(. b. ענה על הסעיפים הבאים:.) ( א. שרטט גרף כפונקציה של של אם רשום על הצירים את 5cos השיעורים של נקודות החיתוך ושל נקודות הקיצון..) רשום על הצירים את ( 5sin ב. שרטט גרף של כפונקציה של אם השיעורים של נקודות החיתוך ושל נקודות הקיצון. מהו ההבדל המהותי בין שני הגרפים ששרטטת בסעיפים הקודמים? ד. בפונקציה הנתונה בסעיף א' רוצים להחליף את ב, כאשר מסמן מרחק הנמדד ) t ( במטרים ו- t מסמן זמן הנמדד בשניות. מהן יחידות המדידה של? )שים לב! קיימת יותר מאפשרות אחת, בהתאם ליחידת המדידה של הזווית ) ה. הגרף הבא מתאים לפונקציה שהתקבלה בסעיף ד'. הערכים הרשומים על הציר האופקי בכתב נטוי - מקורבים. (m) t(s) )1( הסבר מדוע באחת הנקודות על הציר האופקי רשומים שני ערכים שונים. )( השלם לגבי כל נקודות החיתוך עם הצירים ונקודות הקיצין את הערכים המתאימים. בציר הזמן אמורים להופיע שני ערכים שונים בכל נקודה רלוונטית. 147 כל הזכויות שמורות לחמד"ע המרכז לחינוך מדעי בתל אביב-יפו

146 פרק ט תנועה הרמונית פשוטה 3. השלם את הטבלה הבאה ונסח מסקנות: tn( (rd)) sin( (rd)) (rd) tn( ( )) sin( ( )) ( )

147 פרק ט תנועה הרמונית פשוטה א. ב. ד. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה גזור את הפונקציה מסעיף א' לפי. 3sin(5t), t ושרטט סקיצה של גרף הנגזרת. גזור פעם נוספת את הפונקציה שהתקבלה בסעיף ב', ושרטט סקיצה של גרף הנגזרת השנייה. במה נבדלים זה מזה הגרפים בשלושת הסעיפים הקודמים?.4 * נתון כי ccos(nd), b כאשר b הוא המשתנה התלוי, d המשתנה הבלתי תלוי ו- n c, קבועים..5 א. ב. ד. ה. גזור את b לפי d. בטא את sin(nd) באמצעות,cos(nd) בהתחשב באחת הזהויות הטריגונומטריות הרשומות בסעיף. 1.5 הצב את הביטוי שהתקבל בסעיף ב' בביטוי שהתקבל בסעיף א. חלץ את cos(nd) מהביטוי המקורי, העלה אותו בחזקה שנייה והצב את מה שקיבלת בתוצאה של סעיף ג' ופשט. מצא בדף הנוסחאות במכניקה תבנית דומה לתבנית שהתקבלה בסעיף ד, ונסה להגיע אליה בעצמך על סמך נוסחאות אחרות המופיעות בדך הנוסחאות.. m 0.4cos(30n) א. ב. ד. ה. בשאלה זאת כל הזוויות מבוטאות ברדיאנים. נתון כי מהו הערך המקסימלי של? m חשב את ערכו של m אם נתון חשב את ערכו של n אם נתון. n 0.5. m 0.5 חשב את הנגזרת של m לפי n בנקודה = 0.5 n. מהו הערך המקסימלי של הנגזרת של m לפי n?.6. k.5sin 13d * נתון כי.7 א. ב. ד. ה. מהו הערך המקסימלי של k? חשב את ערכו של k כאשר. d 13 1 חשב את ערכו של d כאשר. k חשב את הנגזרת של k לפי d בנקודה. d 13 העזר בזהויות הטריגונומטריות ובטא את הפונקציה הנתונה באמצעות קוסינוס. 149 כל הזכויות שמורות לחמד"ע המרכז לחינוך מדעי בתל אביב-יפו

148 פרק ט תנועה הרמונית פשוטה * נתונה הפונקציה =5cos(3z). א. מצא את כאשר. z = 0.3rd ב. מצא את z )ברדיאנים( כאשר = 0.3. מחליפים את ב- ואת z ב- t. האם כתוצאה מהחלפת האותיות ישתנו תשובותיך לסעיפים א ו- ב?.8 ענה על הסעיפים הבאים בהנחה שהמשוואה בצורתה שהתקבלה בסיף ג מתארת תנועה הרמונית פשוטה. מהי המשמעות הפיזיקלית של האותיות ו-? t ד. מהי המשמעות הפיזיקלית של המספרים 0 ו- 1 ומה יחידותיהם אם כל הגדלים הפיזיקליים ה. נמדדים ביחידות?SI את הביטוי שהתקבל בסעיף מהו הגודל הפיזיקלי המיוצג על ידי הביטוי שקיבלת גזור לפי t ו. בגזירה ומהי המשמעות הפיזיקלית של כל אחד מהמספרים המופיעים בביטוי זה? גזור מחדש לפי t את הביטוי שהתקבל בסעיף ו. מהו הגודל הפיזיקלי המיוצג על ידי הביטוי ז. המופיעים בביטוי זה? שקיבלת בגזירה ומהי המשמעות הפיזיקלית של כל אחד מהמספרים * נתונה הפונקציה 3cos(7t). א. ב. ד. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה הנתונה. גזור את לפי t, ושרטט סקיצה של גרף הנגזרת. גזור את ' )הפונקציה שקיבלת בסעיף ב'( לפי t, ושרטט סקיצה מתאימה. גוף נקודתי מונח על משטח חלק, קשור לקפיץ אופקי ומבצע תנודות הרמוניות פשוטות מסביב לנקודה שתסומן = 0. נתון כי מסתו של הגוף היא : ק" )1( מה צריך להיות קבוע הקפיץ על מנת שתנועת הגוף תיוצג ע"י הפונקציה הנתונה? )( מה מייצגים הביטויים שקיבלת בסעיפים ב' ו- ג' עבור הגוף המתנדנד? )3( חשב את זמן המחזור T של התנודות ורשום על צירי הזמן בגרפים ששרטטת בסעיפים א', ב'. ו- ג' את הערכים המספריים של,T T, T T, )4( סמן על כל אחד מהגרפים את הנקודות המתאימות לרגעים בהם הגוף עובר בנקודת שיווי- המשקל. )5( מהו מיקום הגוף ברגע = 0 t? )6( אילו ברגע = 0 t הגוף היה בנקודת שיווי המשקל, מה הייתה הפונקציה מקום- זמן המתאימה?.9.11 ** נתונה המשוואה 0.8cos(). א. שרטט סקיצה של הפונקציה בקטע. 001

149 פרק ט תנועה הרמונית פשוטה. 3 4, 1 4 ב. חשב את השטח הכלוא בין ציר ה-, גרף הפונקציה והישרים ד. ה. ו. מצא את הפונקציה הקדומה של הביטוי הנתון )הפונקציה, שאם נגזור אותה נקבל את הביטוי הנתון(, שהגרף שלה עובר בראשית הצירים. שרטט סקיצה של הפונקציה שקיבלת בסעיף ג' בקטע חשב את השטח הכלוא בין ציר ה-, גרף הפונקציה והישרים ו-.. 1 מצא את הפונקציה הקדומה של הביטוי שקיבלת בסעיף ג', שהגרף שלה עובר בראשית הצירים. ז. גוף מבצע תנועה הרמונית פשוטה, שתאוצתה לאורך הזמן מבוטאת ע"י: )כל הגדלים נמדדים בחידות (. SI ח. ט. י. יא. מצא את התדירות הזוויתית,, ואת המשרעת, A. נתון כי קבוע המתנד הוא = c. מצא את מסת הגוף. חשב את זמן המחזור של התנועה. הסבר מהי המשמעות הפיזיקלית של הגדלים שמצאת בסעיפים ב' ו- ה'. הסבר מהי המשמעות הפיזיקלית של הפונקציות שמצאת בסעיפים ג' ו- ו'. 0.8cos(t) : א. פתור את המשוואות הבאות בתחום. tn(5 38 ) tn103.. cos( 5 ) 0. sin 0.5. cos(6 ) 1 cos(3 ). cos 1 sin cos 3cos 1 0 ב. ד. ה. ו. 151 כל הזכויות שמורות לחמד"ע המרכז לחינוך מדעי בתל אביב-יפו

150 פרק ט תנועה הרמונית פשוטה * גוף מבצע תנודות הרמוניות מסביב לנקודה שנבחרה כראשית ציר. בטבלה הבאה - רשימת פונקציות שונות הקשורות לתנועת הגוף ובהמשך ארבעה גרפים. בטבלה 0 מסמן את המקום ההתחלתי של הגוף )מקומו ברגע 0=t( ו- A מסמן את האמפליטודה של התנודות. התאם לכל פונקציה את הגרף המתאים לה. גרף מסוים יכול להתאים ליותר מפונקציה אחת..1 הגרף המתאים A 0 A שם הפונקציה המקום כפונקציה של הזמן התאוצה כפונקציה של המקום התאוצה כפונקציה של הזמן המהירות כפונקציה של הזמן הכוח כפונקציה של המקום הכוח כפונקציה של התאוצה גרף I גרף II גרף IV גרף III 00

151 פרק ט תנועה הרמונית פשוטה ** גוף שמסתו 0.kg הוא מתנד הרמוני חד מימדי ובעל אמפליטודה 0:.1 m וזמן מחזור של 0s. ברגע 0=t נמצא הגוף בנקודה ששיעורה :1.1 m בתנועה בכיוון החיובי של הציר לפיו נע הגוף. נקודת שיווי המשקל נבחרה כנקודה ראשית של ציר המקום. חשב את הכוח השקול הפועל על הגוף ברגע = 0 t. א. מהי מהירות הגוף ברגע זה? ב. חשב את מהירות הגוף בנקודת שיווי המשקל. אחרי כמה זמן יחזור הגוף לנקודה ההתחלתית ) 0 ) בפעם הראשונה? ד. שרטט שני גרפים המתארים את האנרגיה הכוללת: האחד כפונקציה של מקום הגוף והשני ה. כפונקציה של הזמן במשך שני מחזורים..13 * גליל פרספקס חלול אשר שטח חתכו S = 8cm ומסתו 0.3kg צף אנכית במים )צפיפות המים.)0111kg\m 3 כאשר הוא בשיווי משקל חלק ממנו טבול בתוך המים וחלק נמצא מעל פני המים. לוחצים על הגליל כך שהו יורד מרחק - d אך עדיין חלק ממנו נשאר מעל פני המים - ומרפים ממנו. א. שרטט תרשים הכוחות הפועלים על הגליל אחרי שחרורו. ב. מבלי להציב את הערכים המספריים, רשום את המשוואה הנובעת מהחוק השני של ניוטון ברגע בו טבול הגליל במים במרחק d נוסף. הסבר כיצד תסיק מהמשוואה שרשמת שהגליל מבצע תנועה הרמונית פשוטה. מהו קבוע המתנד ההרמוני המתקבל כתוצאה מתנודת הגליל )קודם בטא את התשובה באמצעות נתוני השאלה ואחר כך חשב אותו, כולל יחידות(. ד. רשום משוואות המקום, המהירות והתאוצה של המתנד שהתקבל. ה. מהו הזמן הנדרש לגליל להגיע למחצית האמפליטודה בתנועתו מקצה התנודות? כל הזכויות שמורות לחמד"ע המרכז לחינוך מדעי בתל אביב-יפו

152 פרק ט תנועה הרמונית פשוטה.8 א. = 3.11 z = 0.5 1sin(7t) 147cos(7t) min תשובות לתרגילים היטלי הווקטורים הם: m b b c c cos sin b sin b cos c sin c cos 5m sin(nd) b T s m 0 )1( )( )3( 15cos(5t) 75sin(5t) b cn sin(nd) 1cos (nd) cn 1cos (nd) b n c b mm 0.4 m 0.14 n 0.03 m (0.5) 11.6 k m 1 m km.5 k.5 ה. ב. א. ב. ד. א. ב. ד. ה. א. ב =d k 0.5cos(13d) ד. ה. ב. ב. N k 196 )1( ד. m 3sin(7t) )6( ב sin( ( ה. :.1 0.cos( ) A 0.m, Hz m 0.5kg T 3.14s 13,49,85,11, ,135 0,30,90,100,140,150 0,180 0,60 ו. ז. ח. ט. א. ב. ד. ה. ו א. F = N ב. v = 0.5m/s v 0.6m/s ד. t = 1.66s gsd m c = 8 N/m t 0.03s 14. ב. ה

153 פרק י כבידה פרק י כבידה מושגים מתמטיים אליפסה, מעגל, שברים רגילים, חזקות במעריך טבעי ובמעריך רציונלי, כתיב k k מדעי, עיגול שברים עשרוניים, פונקציות ו-, יחס ישר ויחס הפוך, לינאריזציה של גרף פונקציה לא לינארית, אינטגרל מסוים. קשר לעולם הפיזיקה חוקי קפלר, כוח הכבידה, אנרגיה פוטנציאלית כבידתית. 1. נושאים מתמטיים 1.1 אליפסה אליפסה היא צורה גיאומטרית דו-ממדית )הנמצאת במישור אחד(. אליפסה מוגדרת כמקום הגיאומטרי של כל הנקודות במישור שסכום מרחקיהן משתי נקודות קבועות באותו מישור הינו קבוע )תרשים 1(. שתי הנקודות הקבועות נקראות "מוקדי האליפסה" - F 1 ו- F בתרשים 1. ככל שהמוקדים קרובים יותר אחד לשני, כך האליפסה דומה יותר למעגל. F 1 F תרשים 1 אליפסה. r 1B r1a ra r1b rb r 1A B r B A r A 1. מעגל R תרשים - מעגל R רדיוס המעגל היקף המעגל = R מעגל )תרשים ( הוא אוסף הנקודות במישור הנמצאות כולן באותו מרחק R מנקודה קבועה המכונה "מרכז המעגל". מעגל יכול להיחשב כמקרה פרטי של אליפסה, בה שני המוקדים מתלכדים במרכז המעגל. 155 כל הזכויות שמורות לחמד"ע המרכז לחינוך מדעי בתל אביב-יפו

154 פרק י כבידה 1.3 שברים רגילים שבר רגיל נכתב בצורה b או /b הגודל נקרא מונה השבר והגודל b והוא מבטא את היחס בין שני הגדלים ו- b. ) b נקרא מכנה השבר. 0( ערך השבר הוא תוצאת החילוק של ב- b. אם המונה קטן מהמכנה, ערך השבר קטן מ- 1 והוא מכונה "שבר פשוט". אם המונה גדול מהמכנה, ערך השבר גדול מ- 1 והוא מכונה "שבר מדומה". ניתן להפוך שבר מדומה לשבר מעורב, המורכב ממספר שלם ושבר פשוט. תוצאה של המכפלה בין מספר כלשהו לבין שבר מדומה - גדולה מהמספר המקורי; תוצאה של המכפלה בין מספר לבין שבר פשוט - קטנה מהמספר המקורי. ערך השבר אינו משתנה אם מכפילים או מחלקים גם את המונה וגם את המכנה באותו מספר )השונה מאפס(. פעולות אלו מכונות "הרחבה" ו"צמצום" בהתאמה. ניתן להתייחס למכנה כמספר החלקים השווים בהם חולק שלם ולמונה כמספר החלקים. על מנת לחבר או לחסר בין שני שברים יש להביא אותם למצב שיש להם אותו מכנה )מכנה משותף( על ידי הרחבה או צמצום מתאימים. אפשר להכפיל בין שני שברים שאינם מעורבים על ידי הכפלת שני המונים אחד בשני ושני המכנים אחד בשני. לשם פשטות החישובים עם שברים רגילים, מומלץ לבצע כל הצמצומים האפשריים טרם ביצוע הפעולות הנדרשות. קודם כל מצמצמים ואחר כך מחשבים! 1.4 חזקות חזקה היא ביטוי שצורתו m. מכונה בסיס החזקה ו- m מכונה מעריך החזקה. משמעות הביטוי m במקרה ש- m הינו מספר טבעי, היא מכפלה של בעצמו m פעמים, כלומר:. משמעות זאת נחשבת כהגדרה ראשונית של חזקה. m... m פעמים 006

155 פרק י כבידה p q. המעריך יכול להיות מספר רציונלי ואז צורת החזקה היא. p q q p חזקה במעריך רציונלי יכולה להיכתב גם בעזרת שורש: פעולות עם חזקות כללי החישוב עם חזקות נובעים ישירות מההגדרה הראשונית שמכלילים אותה גם למקרים בהם המעריך איננו מספר טבעי. - חזקות עם אותו בסיס m n m n m n mn m n mn n m )1( מכפלה: )( חילוק: )3( חזקה: )4( מכלל )(, במקרה הפרטי בו m=n מקבלים: m m 1 mm 0 מכאן נובעת מסקנה חשובה שחזקה מורכבת מבסיס כלשהו במעריך אפס שווה לאחד. )5( מכלל )(, במקרה הפרטי בו 0=m ובהתחשב גם בכלל )4( מקבלים: - חזקות עם בסיסים שונים 0 1 n n 0n n m m b b m )6( מכפלה: b m m b m )7( חילוק: m b b m )8( מכלל )5( נובע: 1.5 כתיב מדעי עיגול מספרים אם תוצאת חישוב היא שבר עשרוני בעל ספרות רבות אחרי הנקודה העשרונית, אזי מעגלים את התוצאה על ידי כתיבת רק חלק מהספרות המופיעות מיד אחרי הנקודה העשרונית. הספרה האחרונה שנרשמת במספר המעוגל נקבעת על פי הספרה שהייתה אחריה במספר המקורי. אם הספרה שהייתה אחריה היא קטנה מ- 0, אזי הספרה האחרונה שנרשמת היא כפי שהייתה במספר המקורי; אם הספרה שהייתה אחריה היא 0 ומעלה - אזי מגדילים ב- 0 את הספרה האחרונה שמשאירים. לדוגמה המספר 3.3 יקורב כ- 3.3, אבל המספר 3.37 יקורב כ כל הזכויות שמורות לחמד"ע המרכז לחינוך מדעי בתל אביב-יפו

156 פרק י כבידה שימוש בחזקות עם בסיס 01 במדעים מדויקים מקובל לכתוב מספרים גדולים וקטנים כמכפלה בין שבר עשרוני שערכו המוחלט בין 0 )כולל( ל- 01 לבין חזקה עם בסיס 01. נהוג לעגל את השבר העשרוני עד לספרה השנייה אחרי הנקודה העשרונית )עד למאיות(. במספרים קטנים מ- 0 מעריך החזקה שלילי. במספרים גדולים מ- 01 מעריך החזקה חיובי. k ( k ו- מספר קבוע( k 1.6 הפונקציות לשתי הפונקציות תחום הגדרה לגרף הפונקציה. 0 k שני חלקים סימטריים ביחס לראשית הצירים והצירים עצמם מהווים אסימפטוטות אופקית ואנכית )תרשים 3(. הפונקציה k היא מונוטונית, כלומר היא יורדת בכל תחום ההגדרה או עולה בכל תחום ההגדרה, בהתאם לסימן המספר הקבוע )פרמטר( k. 0<k - פונקציה יורדת תרשים - 3 גרף הפונקציה 0>k - פונקציה עולה k נמצאים ביחס הפוך זה לזה, פרוש הדבר שאם אחד k אומרים ששני המשתנים ו- בפונקציה מהם גדל פי N, השני קטן פי N. k הפונקציה אינה מונוטונית וצורתה תלויה בסימן המספר הקבוע )פרמטר( k )תרשים 4(. k הפונקציה מתארת יחס הפוך בין לבין. 001

157 פרק י כבידה k<0 k>0 k תרשים - 4 גרף הפונקציה 1.7 יישור )לינאריזציה( גרף של פונקציה לא לינארית יישור הוא פעולה שמאפשרת לקבל פונקציה קווית )לינארית( מפונקציה לא לינארית, על ידי החלפת אחד משני המשתנים במשתנה חדש. אם בין שני משתנים יש קשר לינארי בכלל או יחס ישר בפרט )לגבי שני קשרים אלה ראה סעיף 1. בפרק א(, אין צורך ביישור. k k לדוגמה, אם נתונה הפונקציה או הפונקציה, אשר להן גרפים לא לינאריים )ראה תרשימים 3 ו- 4 בפרק זה( או כל גרף. 1 היישור )כלומר גרף קו ישר( מתקבל בהתאם לתבניות חדשות k, 1 k בהתאמה )תרשימים 5 ו- 6(. בין הסוגריים רשום המשתנה הבלתי תלוי שמשמש לבניית תרשים - 6 גרף הפונקציה =f(*) 1 כאשר * 1 1 תרשים - 5 גרף הפונקציה =f(*) 1 כאשר * 159 כל הזכויות שמורות לחמד"ע המרכז לחינוך מדעי בתל אביב-יפו

158 פרק י כבידה 1.8 אינטגרל מסוים של פונקציה בעזרת אינטגרל מסוים אפשר לחשב שטח שבין גרף פונקציה לבין ציר המשתנה הבלתי תלוי. החישוב המקורב של השטח יכול להיעשות על ידי חלוקתו למלבנים )כי חישוב שטח מלבן הוא פשוט( f() וחיבור שטחי כל המלבנים תרשים 7. f ( 4) f ( 1) f ( ) A f ( 3) b תרשים - 7 קירוב שטח כסכום שטחי מלבנים השטח המקורב הוא סכום שטחי המלבנים שנבנו: A f ( ) f ( ) f ( ) f ( ) f ( ) i i1 הקירוב הולך ומשתפר ככל שהרוחב של המלבנים שנבנו הולך וקטן, וכך מספר המלבנים הולך וגדל. "הקירוב" האופטימלי )כלומר הקירוב שייתן ערך מדויק של השטח - תרשים 8( מתקבל כאשר רוחב המלבנים שואף לאפס וכתוצאה מכך מספר המלבנים שואף לאינסוף: 4 A f ( ) f ( ) f ( )... f ( ) f ( ) 1 3 n i i1 n A lim f ( ) f () d n i 1 בכתיב זה d מסמן את הרוחב הקטן מאד f() של כל אחד מהמלבנים, f() הוא הגובה של המלבן הנבנה בסביבתו הקרובה מאד של i b n A b f () d b והסימן של הפונקציה f() מ- = עד ל-. = b מסמן את האינטגרל המסוים b תרשים - 8 השטח המחושב באמצעות אינטגרל מסוים 061

159 פרק י כבידה. התאמת נושאים מתמטיים לעולם הפיזיקה כפי שקפלר הסיק, המסלולים של כוכבי הלכת סביב השמש הם אליפטיים אבל, בגלל שהמוקדים שלהם קרובים מאד זה לזה, ניתן להתייחס למסלולים אלה כאל מעגלים. קשר בצורה k 3 מופיע בחוק השלישי של קפלר:. T כלומר ריבוע זמן המחזור של k r 3 לווין פרופורציוני )נמצא ביחס ישר( לחזקה שלישית של רדיוס מסלולו, כאשר קבוע הפרופורציה תלוי במסת הכוכב סביבו חג הלווין: )G - קבוע הכבידה העולמי(. 4 k GM הכתיב המדעי וחישובים עם חזקות נחוצים בפרק זה מאחר שהערכים המספריים של הגדלים הפיזיקליים המעורבים בו הם קטנים מאד )כמו קבוע הכבידה העולמי או גדולים מאד )כמו למשל מרחקים מסדר גודל של ) G Nm kg או m מסות מסדר גודל של 4.)10 kg Mm k k F ושל אנרגיה הפונקציות ו- מתקשרות לביטויים של כוח הכבידה G r פוטנציאלית כבידתית U G GMm r בהתאמה. אפשר לתאר את הקשר בין כוח הכבידה שמפעילים זה על זה שני גופים בעלי מסות M ו- m לבין המרחק r בין מרכזיהם על ידי היפרבולה או על ידי קו ישר בעקבות לינאריזציה )תרשים 9(. F F 1 r 1 פונקציה f(r) F = פונקציה F f r תרשים - 9 הקשר בין כוח למרחק r 161 כל הזכויות שמורות לחמד"ע המרכז לחינוך מדעי בתל אביב-יפו

160 פרק י כבידה את הקשר בין האנרגיה הפוטנציאלית הכבידתית של מערכת מורכבת משני גופים בעלי מסות M ו- m לבין המרחק r בין מרכזיהם אפשר לתאר על ידי היפרבולה או על ידי קו ישר בעקבות לינאריזציה )תרשים 11(. U G 1 r r U G U G 1 f r פונקציה f(r) U G = פונקציה תרשים - 11 הקשר בין אנרגיה פוטנציאלית למרחק U של אנרגיה פוטנציאלית כבידתית G GMm האינטגרל המסוים מאפשר לקבל את הביטוי r של זוג גופים בעלי מסות M ו- m יחסית לאינסוף מביטוי כוח הכבידה הפועל בין אותם גופים Mm. F G r 06

161 פרק י כבידה 3. תרגילים 3.1 תרגילי מתמטיקה 1. בצע את הפעולות הרשומות בביטוי הבא והצג את תשובתך בכתב מדעי: ( ) 810 b b א. אם ב. אם מצא את b מצא את (c d) f 11 3 מצא את c = d אם = f ו- א. = d מצא את f אם = c ו- ב. c= מצא את f אם = d ו-.3 לפי ביטוים הנתונים השלם את המשפטים המופיעים אחריהם: גדל, ככל ש-, אם א קטן, ככל ש-, אם ב גדל, ככל ש-, קטן, ככל ש-, גדל, ככל ש-, ד. ה. אם אם קטן, ככל ש-, ( ) אם ו.. p , n נתונים שני מספרים n ו- p : א. ב. ד. איזה מספר גדול יותר? נמק תשובתך. בכמה המספר הגדול גדול מהמספר הקטן? פי כמה המספר הגדול גדול מהמספר הקטן? פי כמה המספר הקטן גדול מהמספר הגדול? 163 כל הזכויות שמורות לחמד"ע המרכז לחינוך מדעי בתל אביב-יפו

162 פרק י כבידה בצע את פעולות החישוב הנדרשות לפתרון תרגילים הבאים באמצעות מחשבון כיס, מבלי לרשום תוצאות ביניים: ( ) ( ) ( ) א. ב. 7. חשב את s מהמשוואה הבאה: 1 6 (6.410 ) s 10 (6.410 ) חשב את הסכום ואת ההפרש בין e ו- j הבאים: j , e תרגילי מעבר ופיזיקה מצא בעזרת הגרף הבא את הצפיפות הממוצעת של השמש, אם ידוע שרדיוסה m 11. * נתון ריבוע א. אם אורך כל צלע הוא, מהו אורך אלכסוני הריבוע? ב. אם אורך מחצית כל אלכסון הוא, מהו אורך צלעו של הריבוע? מעמידים בכל אחד מקודקודי הריבוע גוף שמסתו m. בטא את תשובותיך באמצעות נתוני השאלה ובאמצעות קבועים אוניברסליים. מהו כוח השקול שפועל על כל אחד מגופי המערכת? ד. מהי האנרגיה האגורה במערכת ומה סוגה? הסבר תשובתך. 064

Microsoft Word - עבודת פסח לכיתה י 5 יחל.doc

Microsoft Word - עבודת פסח לכיתה י 5 יחל.doc עבודת פסח במתמטיקה לכיתה י' (5 יחידות) תרגילים שבעבודה על החומר שנלמד בכיתה ומיועדים לחזרה יש לעשות לא פחות מ- תרגילים מכל פרק אלגברה פתור את מערכת המשוואות הבאות: y x 1 y y 1 x y m x 1 x עבור אילו ערכים

קרא עוד

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשעד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, 635863 מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר 1 נתון: 1 תלמיד קנה 11 מחברות דקות ו- 4 מחברות עבות,

קרא עוד

Microsoft Word - 38

Microsoft Word - 38 08.05.6-80 - פתרון מבחן מס' 8 (ספר מבחנים שאלון 0580) t (v 75) (א) מהירות ההתקרבות של שני הרוכבים היא לכן הזמן שעבר מיציאת הרוכבים ועד הפגישה: קמ"ש, שעות 60 v 75 לפי הנתון בשאלה, נרכיב את המשוואות: 60

קרא עוד

Microsoft Word - hedva 806-pitronot-2011.doc

Microsoft Word - hedva 806-pitronot-2011.doc ו- ( ( השייכים לתחום ההגדרה שאלה פתרון: א. לפי ההגדרה, f היא פונקציה זוגית, אם לכל ( ) שלה, מתקיים. f f נציב את במקום בפונקציה הנתונה ונקבל: ( ) ( ) ( ) + + + + ( ) f f f כלומר, הפונקציה היא זוגית. על

קרא עוד

טיפים להצלחה במהלך הבחינה 1. בתחילת הבחינה קראו היטב את כל השאלות וסמנו לעצמכם את השאלות המועדפות על ידכם. קראו כל שאלה לפחות פעמיים, כדי שלא תחמיצו נ

טיפים להצלחה במהלך הבחינה 1. בתחילת הבחינה קראו היטב את כל השאלות וסמנו לעצמכם את השאלות המועדפות על ידכם. קראו כל שאלה לפחות פעמיים, כדי שלא תחמיצו נ טיפים להצלחה במהלך הבחינה 1. בתחילת הבחינה קראו היטב את כל השאלות וסמנו לעצמכם את השאלות המועדפות על ידכם. קראו כל שאלה לפחות פעמיים, כדי שלא תחמיצו נתון כלשהו.. אין צורך לענות על השאלות לפי סדר הופעתן.

קרא עוד

מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יח""ללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v m sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4

מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יחללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v m sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4 מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יח""ללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4 גוף נע לאורך ציר X כך שברגע. x הוא נמצא 0 t 0-10 16 19

קרא עוד

מקומות גיאומטריים השתלמות קיץ הקדמה: נושא המקומות הגיאומטריים הינו מרכזי בתכנית הלימוד ל- 5 יח"ל. פרק זה מאגד בתוכו את כל המרכיבים של הגיאומטרי

מקומות גיאומטריים השתלמות קיץ הקדמה: נושא המקומות הגיאומטריים הינו מרכזי בתכנית הלימוד ל- 5 יחל. פרק זה מאגד בתוכו את כל המרכיבים של הגיאומטרי מקומות גיאומטריים השתלמות קיץ - 015 הקדמה: נושא המקומות הגיאומטריים הינו מרכזי בתכנית הלימוד ל- 5 יח"ל פרק זה מאגד בתוכו את כל המרכיבים של הגיאומטריה האנליטית: ישר, מעגל, אליפסה ופרבולה בראיה מוכללת נושא

קרא עוד

בגרות עז יולי 17 מועד קיץ ב שאלון ,000 א. ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב-. 25% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי,

בגרות עז יולי 17 מועד קיץ ב שאלון ,000 א. ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב-. 25% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי, ,000 א ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב- 5% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי, 5% לכן, המחיר החדש הוא: 5,000 00 5 5 00 שקלים ממחירו הקודם 0005 תשובה: מחיר הספה לאחר ההתייקרות הוא

קרא עוד

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר ק( נסמן ב- את מהירות המשאית שיצאה מעיר A (קמ"ש, קבועה) בגרות עב ינואר מועד חורף שאלון 35 נסמן ב- y את מהירות המכונית שיצאה מעיר B (קמ"ש, קבועה) B A נסמן ב- s את המרחק מעיר לעיר "מ) s v עד מפגש ראשון משאית

קרא עוד

א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש בגרות סט יולי 09 מועד קיץ ב שאלון CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף

א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש בגרות סט יולי 09 מועד קיץ ב שאלון CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש 3 CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף, E בהתאמה. לכן, הנקודה BE.3: לצלעות AE מחלקת את ו- AB ביחס של ע"פ נוסחת חלוקת קטע ביחס נתון

קרא עוד

Limit

Limit פרק אינטגרל כפול לכן לפי משפט 55 )ראו גם את ההערה( שאלות :5 d cos( ) d [ ] [] שאלות עם פתרון שאלה 5 חשבו: פתרון 8 הפונקציה ) f ( ) cos( מתקיים: רציפה במלבן d cos( ) d d cos( ) d עדיף לחשב את האינטגרל השני:

קרא עוד

סט נובמבר 08 מועד מיוחד - פתרונות עפר.doc

סט נובמבר 08 מועד מיוחד - פתרונות עפר.doc נפתור את מערכת המשוואות y+ 3 = 5 5 7 3 2y + = 8 3 נארגן את המשוואה הראשונה 1/ 5/ y+ 3 5 = 5 1 y+ 3= 5(5 ) y+ 3= 25 5 8+ y= 25 /5 נארגן את המשוואה השנייה 3 1 3 / / / 2y 7 3 8 + = 1 3 1 6y+ 7 3= 24 7+ 6y

קרא עוד

1 בגרות עח יולי 18 מועד קיץ ב שאלון x b 2 2 y x 6x שיעור ה- א x לכן, של קדקוד הפרבולה, ו-, מתקבל על ידי הנוסחה a. C(3, 9) ובהתאם, y. (3, 9) 2 C

1 בגרות עח יולי 18 מועד קיץ ב שאלון x b 2 2 y x 6x שיעור ה- א x לכן, של קדקוד הפרבולה, ו-, מתקבל על ידי הנוסחה a. C(3, 9) ובהתאם, y. (3, 9) 2 C 8 מועד קיץ ב שאלון 58 x b y x x שיעור ה- א x לכן של קדקוד הפרבולה ו- מתקבל על ידי הנוסחה a C( 9) ובהתאם y ( 9) C 9 C הם x C ( ) תשובה: שיעורי קדקוד הפרבולה B A y x x ב הישר y 5 חותך את הפרבולה בנקודות

קרא עוד

סז 002 נואר 07 מועד חורף פתרונות עפר

סז 002 נואר 07 מועד חורף פתרונות עפר הציר האופקי מציג את מספר פעימות המונה הציר האנכי מציג את המחיר שגובה חברת הטלפונים (שקלים) ב. א. יש למצוא מהו המחיר ל- 00 פעימות המונה הראשונות בחודש. הנקודה המסומנת בגרף, בעיגול, מראה כי עבור 00 פעימות

קרא עוד

יחידה 8: שיקוף, הרחבה וכיווץ של פרבולות שיעור 1. שיקוף בציר x תלמידים התבקשו לשרטט פרבולה שכל הערכים שלה שליליים. y יואב ש רטט כך: y תומר אמר: אי-אפשר

יחידה 8: שיקוף, הרחבה וכיווץ של פרבולות שיעור 1. שיקוף בציר x תלמידים התבקשו לשרטט פרבולה שכל הערכים שלה שליליים. y יואב ש רטט כך: y תומר אמר: אי-אפשר יחידה 8: שיקוף, הרחבה וכיווץ של פרבולות שיעור 1. שיקוף בציר תלמידים התבקשו לשרטט פרבולה שכל הערכים שלה שליליים. יואב ש רטט כך: תומר אמר: אי-אפשר זיו ש רטט כך: מי צודק? נשקף בציר את הגרף של, = ונלמד את

קרא עוד

HaredimZ2.indb

HaredimZ2.indb יחידה :31חופפים משולשים נחפוף משולשים ונוכיח תכונות של אלכסוני משולשים שווה שוקיים ואלכסוני המלבן. שיעור.1חופפים במשולש שווה שוקיים נחקור ונוכיח תכונות של משולש שווה שוקיים נתון משולש שווה שוקיים שבו.

קרא עוד

2019 שאלות מומלצות לתרגול מס' דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך(. כלל השרשרת. S = ( x, y, z) z = x + 3y על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק

2019 שאלות מומלצות לתרגול מס' דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך(. כלל השרשרת. S = ( x, y, z) z = x + 3y על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך( כלל השרשרת S ( z) z + על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק מקביל : f ( ) + הפונקציה מוגדרת וגזירה ברציפות בכל M( ) שאלה נתון פרבולואיד אליפטי P ( z) + 6 + z + 8 למישור

קרא עוד

Microsoft Word - 01 difernziali razionalit

Microsoft Word - 01 difernziali razionalit פונקציות רציונליות 5 יחידות מתוך הספר 806 כרך ד' 0, כל הזכויות שמורות ל ואריק דז'לדטי חל איסור מוחלט לתרגם, להעתיק או לשכפל חוברת זו או קטעים ממנה, בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני (לרבות

קרא עוד

ע 003 מרץ 10 מועד מיוחד פתרונות עפר

ע 003 מרץ 10 מועד מיוחד פתרונות עפר בגרות ע מרץ 0 מועד מיוחד שאלון 5005. x א. () יש למצוא את הערך של m שעבורו גרף + ) mx f ( x) mm ( 6) x + ( כאשר נציב m או 6 m נקבל 0 0 ונקבל פונקציה עולה ובהתאם הישר לא מקביל לציר ה - הוא ישר המקביל לציר

קרא עוד

עבודת קיץ לתלמידים כיתה ט' העולים לכיתה י (רמה 4-5 יחידות)

עבודת קיץ לתלמידים כיתה ט' העולים לכיתה י (רמה 4-5 יחידות) עבודת קיץ לתלמידי כיתה ט' העולים לכיתה י )רמה יחידות( את העבודה יש להגיש למורה למתמטיקה תחילת שנה הבאה. בשבועיים הראשונים של שנת הלימודים יתקיים מבחן לפי העבודה. לעבודה חלקים:. תרגול בסיסי לתלמידי יחידות

קרא עוד

תאריך הבחינה 30

תאריך הבחינה   30 אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מדור בחינות 9//8 תאריך הבחינה : ד"ר ס. סמית, דר' דבורה שמות המורים : פרץ, פרופ' גריגורי דרפל מבחן ב: חדו"א ג' --9 מס' הקורס: מיועד לתלמידי: ביולוגיה, כימיה וגאולוגיה ב מועד: א

קרא עוד

עבודת קיץ לתלמידים כיתה ט' העולים לכיתה י (רמה 4-5 יחידות)

עבודת קיץ לתלמידים כיתה ט' העולים לכיתה י (רמה 4-5 יחידות) 5 עבודת קיץ לתלמידי כיתה ט' העולים לכיתה י )רמה יחידות( את העבודה יש להגיש למורה למתמטיקה תחילת שנה הבאה. בשבועיים הראשונים של שנת הלימודים יתקיים מבחן לפי העבודה. לעבודה חלקים:. תרגול בסיסי לתלמידי 5

קרא עוד

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה יש לפתור את כל השאלות עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות על דפים משובצים. רשמו את שמכם על כל אחד מהדפים הפתרונות יוגשו אחרי חופשת הפסח. מומלץ לכתוב דואר אלקטרוני, Whatspp כאשר נתקלים בקושי. מישהו

קרא עוד

פסגות ע"ש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה -

פסגות עש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה - פסגות ע"ש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה יחס פרופורציה וקנה מידה נוסחאות הכפל המקוצר ופירוק לגורמים פתרון משוואות, אי שוויונות ומערכת משוואות ממעלה ראשונה שאלות מילוליות משוואות ריבועיות שברים

קרא עוד

בחינה מספר 1

בחינה מספר 1 תוכן העניינים בחינה מספר 1 4 אלגברה: 4 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי: בחינה מספר 6 אלגברה: 6 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי: 7 בחינה מספר 3 8 אלגברה: 8 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי: 9 בחינה מספר 41 אלגברה: 01 חשבון

קרא עוד

Microsoft Word - beayot tnua 3 pitronot.doc

Microsoft Word - beayot tnua 3 pitronot.doc ק( בעיות מילוליות - בעיות תנועה.7 פתרון: א. נסמן : קמ"ש קמ"ש מהירותו של הולך הרגל. מהירותו של רוכב האופניים. משך זמן הליכתו של הולך הרגל מקיבוץ א' לקיבוץ ב'. משך זמן רכיבתו של רוכב האופניים מקיבוץ א' לקיבוץ

קרא עוד

דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n 1. y' n x n, y הנגזרת x.1 נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- (. x א. נחסר אחד מהחזקה. ב

דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n 1. y' n x n, y הנגזרת x.1 נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- (. x א. נחסר אחד מהחזקה. ב דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n n n, y הנגזרת נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- ( א נחסר אחד מהחזקה ב 7 y כאשר גוזרים כופלים בחזקה, 7 כלומר נרשום אותה משמאל ל-, ובחזקה של

קרא עוד

פסגות ע"ש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה עבודת קיץ לבוגרי כיתה ז' קבוצת מיצוי " שכונה מערבית, רח' הפסגה 17 כרמיאל דוא"ל:

פסגות עש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה עבודת קיץ לבוגרי כיתה ז' קבוצת מיצוי  שכונה מערבית, רח' הפסגה 17 כרמיאל דואל: עבודת קיץ לבוגרי כיתה ז' קבוצת מיצוי " סדר פעולות חשבון עם מספרים מכוונים )1( כמובן יש להראות את דרך פתרון. תרגיל 0 1 : ( 3) 1 ( ) פתרו. שימו לב לסדר פעולות החשבון. תשובה 1 )( )3( )4( )5( )6( )7( )8( 30

קרא עוד

Microsoft Word - solutions.doc

Microsoft Word - solutions.doc תחרות גיליס 009-00 הרי פוטר הגיע לחנות הדובשנרייה בהוגסמיד. הוא מגלה, שהכסף שלו מספיק בדיוק ל- סוכריות קוסמים ול- 5 קרפדות שוקולד, או בדיוק ל- 0 קרפדות שוקולד ול- 0 נשיקות מנטה, או בדיוק ל- 45 נשיקות מנטה

קרא עוד

<4D F736F F D20EEF9E5E5E0E5FA20E3E9F4F8F0F6E9E0ECE9E5FA2E646F63>

<4D F736F F D20EEF9E5E5E0E5FA20E3E9F4F8F0F6E9E0ECE9E5FA2E646F63> משוואות דיפרנציאליות מושגי ייסוד: משוואה המקשרת את גורם הפונקציה עם הפונקציה והנגזרות שלה או הדיפרנציאלים שלה, נקראת "משוואה דיפרנציאלית רגילה" לפתור משוואה דיפרנציאלית פירושו, למצוא את הפונקציה המקיימת

קרא עוד

ע 001 ינואר 10 מועד חורף פתרונות עפר

ע 001 ינואר 10 מועד חורף פתרונות עפר בגרות ע 00 ינואר 0 שאלון 50 הציר האופקי, ציר ה-, x מתאר את הזמן שעובר, בשניות, מתחילת השחייה כל משבצת היא בת 0 שניות הציר האנכי, ציר ה - y, מתאר את המרחק מקצה הבר כה כל משבצת היא בת 0 מטר כאשר הקו עולה

קרא עוד

Microsoft Word - 28

Microsoft Word - 28 8-6-7-8 - פתרון מבחן מס' 8 (ספר לימוד שאלון 87) y M (, ) y מרכז המעגל החוסם את המשולש נמצא בנקודת חיתוך האנכים האמצעיים y y לצלעות המשולש: y M _, y y R M ( M) ( M) () R M y m 9 9 69 9 9 9 9 (ב) משוואת

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F2E5ECE5FA20EEE5EEF6E0E5FA20312E646F63>

<4D F736F F D20F4F2E5ECE5FA20EEE5EEF6E0E5FA20312E646F63> 1 תרגול פעולות מומצאות ( ( $ מה מהתשובות לא יכולה להיות תוצאה של הפעולה ) ( $ 1 הוגדרה פעולה חדשה $ + 1 1 + 10 + () () מה תוצאת הפעולה ) ( @ @ 10 = הוגדרה הפעולה החדשה 10 1 () 10 () 10 $ 19 $ 17 a) ( $

קרא עוד

08-78-(2004)

08-78-(2004) שאלון 00 מיקוד במתמטיקה מהדורת חורף תשס"ט 009 כתיבה: זיקרי אלברט, שמש שלמה - shemesh4@walla.co.il צוות עריכה מקצועית: ריטרבנד אוהד, נאות רז, מן מנחם, דוד ניר, ארביב עמוס, שטולבך אירית, שניידר איתן, כהן

קרא עוד

א"ודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t)

אודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t) א"ודח ב גרבימ הרש רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע ttt t r רשאכ ttt :עטקב תופיצר תורזגנ תולעב [ab]. יהי F תופיצר תורזגנ

קרא עוד

תרגול מרובעים- מקבילית נתונה מקבילית בעלת היקף בגודל 33 ס"מ, כמו כן אחת מצלעות המקבילית שווה ל- 8 ס"מ. מהו גודלה של שאר צלעות המקבילית בס"מ?.1 8 נתונה

תרגול מרובעים- מקבילית נתונה מקבילית בעלת היקף בגודל 33 סמ, כמו כן אחת מצלעות המקבילית שווה ל- 8 סמ. מהו גודלה של שאר צלעות המקבילית בסמ?.1 8 נתונה תרגול מרובעים- מקבילית נתונה מקבילית בעלת היקף בגודל 33 ס"מ, כמו כן אחת מצלעות המקבילית שווה ל- 8 ס"מ. מהו גודלה של שאר צלעות המקבילית בס"מ?.1 8 נתונה מקבילית שצלעותיה שוות ל- 3 ס"מ ול- 7 ס"מ. מהו הטווח

קרא עוד

מתמטיקה של מערכות

מתמטיקה של מערכות מתמטיקה של מערכות פתרון לתרגיל נגזור את שני האגפים לפי ונקבל : ) ולכן נתון ש- אז א ) e e נתון ש- א ) נגזור את שני האגפים לפי ונקבל: e, ולכן ) e e e ונקבל: נחלק את שני האגפים ב- נתון ש- ו- וגם ש- פונקציות

קרא עוד

Microsoft Word - 14

Microsoft Word - 14 9-5-27-4 - פתרון מבחן מס' 4 (ספר לימוד שאלון 3586) קמ"ש $ y קמ"ש % ppleסמן ב- קמ"ש את מהירות המכוppleית וב- y קמ"ש את מהירות המשאית () $ y 4 המשאית הגיעה ל- B לאחר המפגש עם המכוppleית כלומר ppleקבל את

קרא עוד

מתמטיקה לכיתה ט פונקציה ריבועית

מתמטיקה לכיתה ט פונקציה ריבועית מתמטיקה לכיתה ט פונקציה ריבועית צוות המתמטיקה במטח: ראש תחום מתמטיקה: ד"ר שרה הרשקוביץ מנהלת צוות פיתוח מתמטיקה לבית הספר העל יסודי: ד"ר בבה שטרנברג צוות הפיתוח: רגינה אובודנקו, ד"ר אלכס אוליצין, אסנת

קרא עוד

עבודת קיץ לתלמידים כיתה ט' העולים לכיתה י (רמה 4-5 יחידות)

עבודת קיץ לתלמידים כיתה ט' העולים לכיתה י (רמה 4-5 יחידות) עבודת קיץ לתלמידי כיתה ט' העולים לכיתה י )רמה - יחידות( את העבודה יש להגיש למורה למתמטיקה תחילת שנה הבאה. בשבועיים הראשונים של שנת הלימודים יתקיים מבחן לפי העבודה. התייחסות רצינית להכנת העבודה היא תנאי

קרא עוד

Microsoft Word - dvar hamaarehet_4.8.docx

Microsoft Word - dvar hamaarehet_4.8.docx מרכז ארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי المرآز القطري لمعلمي الرياضيات في المرحلتين الاعدادية والثانوية מרובע חסום ועקשן, או נכדי מסר לטיפולי בעיה בגיאומטריה מדור: כתב: תקציר: זה קרה לי בכיתה אברהם

קרא עוד

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך , מספר השאלון: נוסחאות ונתונים בפיזיקה ל 5 יח"ל נספח: א. משך הבחינה:

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך , מספר השאלון: נוסחאות ונתונים בפיזיקה ל 5 יחל נספח: א. משך הבחינה: בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך 657 036003, מספר השאלון: נוסחאות ונתונים בפיזיקה ל 5 יח"ל נספח: א. משך הבחינה: שעתיים. ב. מבנה השאלון ומפתח ההערכה: פיזיקה קרינה וחומר

קרא עוד

שאלון להערכה עצמית במתמטיקה לקראת לימודי שנה א מדוע להתכונן לשנה א מסלולי לימוד רבים באוניברסיטה (מדעי המחשב, הנדסה, פיזיקה וכמובן מתמטיקה) דורשים לימ

שאלון להערכה עצמית במתמטיקה לקראת לימודי שנה א מדוע להתכונן לשנה א מסלולי לימוד רבים באוניברסיטה (מדעי המחשב, הנדסה, פיזיקה וכמובן מתמטיקה) דורשים לימ שאלון להערכה עצמית במתמטיקה לקראת לימודי שנה א מדוע להתכונן לשנה א מסלולי לימוד רבים באוניברסיטה (מדעי המחשב, הנדסה, פיזיקה וכמובן מתמטיקה) דורשים לימודי מתמטיקה בשנה א. אין מבחני כניסה לקורסים אלו, אולם

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

Microsoft Word - shedva_2011

Microsoft Word - shedva_2011 שיטות דיפרנציאליות ואינטגרליות הפקולטה להנדסה אוניברסיטת תל אביב גיא סלומון סטודנטים יקרים ספר תרגילים זה הינו פרי שנות ניסיון רבות של המחבר בהוראת חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי באוניברסיטת תל אביב, באוניברסיטה

קרא עוד

MathType Commands 6 for Word

MathType Commands 6 for Word 0 אלגברה לינארית גיא סלומון סטודנטים יקרים ספר תרגילים זה הינו פרי שנות ניסיון רבות של המחבר בהוראת מתמטיקה באוניברסיטת תל אביב, באוניברסיטה הפתוחה, במכללת שנקר ועוד שאלות תלמידים וטעויות נפוצות וחוזרות

קרא עוד

תרגול 1

תרגול 1 תרגול rcsin d rcsin t d שאלה חשב את האינטגרלים המסוימים הבאים: sin cos d rcsin d sin cos d א ב ג פתרון שאלה סעיף א נציב dt sin d t cos עבור נקבל t cos cos עבור נקבל sin cos d tdt סעיף ב נפתור תחילה בעזרת

קרא עוד

îáçï îúëåðú îñ' 1

îáçï îúëåðú îñ'  1 5 יח"ל מבחני חזרה במתמטיקה - במתכונת בחינות הבגרות לפי מיקוד הבחינה - קיץ 003 "כדי לקלוע למטרה צריך לכוון קצת למעלה ממנה" בעריכת: סרור אסעד אפריל 003 (úåãå ð 50) 'ñî úðåëúî ïçáî 'à ìç äøáâìà,øåùéîä úñãðä

קרא עוד

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם 1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם בהגשה לטופס המבחן. חומרי עזר: 1.מחשבון. נספח הנוסחאות

קרא עוד

משוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון

משוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון אינטגרל מסוים i שאינו תלוי בחלוקה ] [ ובחירה m. S f סכום אינטגרלי + f + K i lim S כאשר i 0. I f I הגדרה אם קיים נקרא אינטגרל מסוים ומסומן הצבה.[ רציפות ב- ] אז הוא f g g g כאשר f g g כאשר udv uv vdu g

קרא עוד

מטלת מנחה (ממ"ן) 11 הקורס: חשבון אינפיניטסימלי II חומר הלימוד למטלה: יחידות 2,1 4 מספר השאלות: 7 משקל המטלה: נקודות סמסטר: ב 2007 מו

מטלת מנחה (ממן) 11 הקורס: חשבון אינפיניטסימלי II חומר הלימוד למטלה: יחידות 2,1 4 מספר השאלות: 7 משקל המטלה: נקודות סמסטר: ב 2007 מו מטלת מנחה (ממ"ן) הקורס: - חשבון אינפיניטסימלי II חומר הלימוד למטלה: יחידות, 4 מספר השאלות: 7 משקל המטלה: נקודות 337 סמסטר: ב 7 מועד אחרון להגשה: אנא שים לב: מלא בדייקנות את הטופס המלווה לממ"ן בהתאם לדוגמה

קרא עוד

עבודת קיץ לקראת כיתה ט' - מצויינות מתמטיקה העבודה כוללת שאלות מכל הנושאים שנלמדו במהלך השנה. את חלק מהשאלות כבר פגשתם, וזו הזדמנות עבורכם לוודא שאתם י

עבודת קיץ לקראת כיתה ט' - מצויינות מתמטיקה העבודה כוללת שאלות מכל הנושאים שנלמדו במהלך השנה. את חלק מהשאלות כבר פגשתם, וזו הזדמנות עבורכם לוודא שאתם י עבודת קיץ לקראת כיתה ט' - מצויינות מתמטיקה העבודה כוללת שאלות מכל הנושאים שנלמדו במהלך השנה. את חלק מהשאלות כבר פגשתם, וזו הזדמנות עבורכם לוודא שאתם יודעים כיצד לפתור אותן. את העבודה יש להגיש במהלך השבוע

קרא עוד

אנליזה מתקדמת

אנליזה מתקדמת א) א) ג) -- אוניברסיטת בן- מדור בחינות מס' גוריון בנגב תאריך הבחינה: 7/0/00 שם המרצים: פונף, בסר, טקצ'נקו, ליידרמן חדו"א א בחינה ב: 0--00 מס' הקורס: מתמטיקה,מדעי המחשב, הנדסת תכנה מיועד לתלמידי: א' מועד:

קרא עוד

תרגול מס' 7 – חזרה על MST ואלגוריתם Dijkstra

תרגול מס' 7 – חזרה על MST ואלגוריתם Dijkstra תרגול מס' 10 תכנון ליניארי תכנון לינארי הינו כלי שימושי במדעי המחשב. בקורס ראינו כיצד ניתן להציג בעיות שונות במסגרת תכנון לינארי. בנוסף, ראינו שימושים לדואליות של תוכניות לינאריות, אשר מקשרת בין בעיות

קרא עוד

תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: כל הזכויות שמורות

תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: כל הזכויות שמורות תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: st.negishut@weizmann.ac.il תוכן העניינים מטרות התיק... 3 זמני עבודה משוערים... 3 החומרים והעזרים הדרושים... 4 רקע... 5 הצעה למהלך העבודה...

קרא עוד

עבודת קיץ לתלמידים כיתה ט' העולים לכיתה י (רמה 4-5 יחידות)

עבודת קיץ לתלמידים כיתה ט' העולים לכיתה י (רמה 4-5 יחידות) - עבודת קיץ לתלמידי כיתה ט' העולים לכיתה י )רמה יחידות( את העבודה יש להגיש למורה למתמטיקה תחילת שנה הבאה. בשבועיים הראשונים של שנת הלימודים יתקיים מבחן לפי העבודה. לעבודה חלקים:. תרגול בסיסי לכל תלמידי

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

fizika mechanika-2015-atar.pdf

fizika mechanika-2015-atar.pdf פתח דבר לתלמידימ ולמורימ, פר זה מיועד לתלמידי פיזיקה אינטרניימ ואק טרניימ, המתכוננימ לבחינת הבגרות במכניקה, באופטיקה ובגלימ. ה פר מעודכנ לתוכנית הלימודימ של משרד החינוכ, בהתאמ לחוזרי המפמ"ר ולמ מכ ההלימה

קרא עוד

. שאלה 1: ה אי x] T : R 4[ x] R 4[ אופרטור ליניארי מוגדר על-ידי T( ax bx cx d) bx ax cx c )13 נק'( א( מצאו את הערכים העצמיים, המרחבים העצמיים

. שאלה 1: ה אי x] T : R 4[ x] R 4[ אופרטור ליניארי מוגדר על-ידי T( ax bx cx d) bx ax cx c )13 נק'( א( מצאו את הערכים העצמיים, המרחבים העצמיים שאלה : ה אי x] : R4[ x] R4[ אופרטור ליניארי מוגדר על-ידי ( ax bx cx d) bx ax cx c )3 נק'( א( מצאו את הערכים העצמיים המרחבים העצמיים והפולינום המורכב מוקטורים עצמיים של R [ [x האופייני של מצאו בסיס של 4

קרא עוד

חלק א' – הקדמה

חלק א' – הקדמה ספרות עזר: סירס-זימנסקי/פיסיקה תיכונית, קול וחום, פרקים ו- ; 3 חשמל ומגנטיות א', 5.8 Resnick & Halliday /Physics, part I,.4 Sears & Zemansky /Univesity Physics, 15.1, 16.6, 17.10, 8.8-8.9.1..3 מבוא מצבי

קרא עוד

Microsoft Word - SDAROT 806 PITRONOT.doc

Microsoft Word - SDAROT 806 PITRONOT.doc 5 יח"ל - תרגילים הכנה לבגרות תרגיל 8 נסמן ב- את האיבר הראשון ונסמן ב- את מנת הסדרה. על פי הנתון מתקיים: 6 ( S6 89 89 0 5 0 5 S0 S5 ( 0 5 0 t t 0 6 (. לפיכך, 89 5 נסמן t ונקבל: 5 t או או או 5 t נפסול את

קרא עוד

מבנים בדידים וקומבינטוריקה סמסטר אביב תשע"ט מספרי רמזי תרגול 11 הגדרה: (t R = R(s, הוא המספר הטבעי הקטן ביותר כך שבכל צביעה של צלעות הגרף וכחול(, קיים

מבנים בדידים וקומבינטוריקה סמסטר אביב תשעט מספרי רמזי תרגול 11 הגדרה: (t R = R(s, הוא המספר הטבעי הקטן ביותר כך שבכל צביעה של צלעות הגרף וכחול(, קיים מספרי רמזי תרגול 11 הגדרה: (t R = R(s הוא המספר הטבעי הקטן ביותר כך שבכל צביעה של צלעות הגרף וכחול( קיים תת-גרף שלם K s שצבוע בכחול או שקיים תת-גרף שלם K t שצבוע באדום. הגדרה שקולה: עבור גרף עם לפחות (t

קרא עוד

Microsoft Word - Sol_Moedb10-1-2,4

Microsoft Word - Sol_Moedb10-1-2,4 הפקולטה למתמטיקה - הטכניון חיפה מד''ח - 48 חורף תשע''א - בחינה סופית מועד ב' שאלה : תהי נתונה המד"ח הבאה: u + uu = y א. מצא את העקומים האופייניים של משוואה זו בצורה פרמטרית. ב. פתור את המד"ח הנתונה לעיל

קרא עוד

! 1! משוואות מסדר ראשו! (הפרדת משתני*, הומוגנית, לינארית) xyy = 1 x y xy 2 = 2xy 2 מצא את הפתרו' הכללי: x y y = 3 א) y ג) ב) ד) y tan x = y (1 ( x+ y

! 1! משוואות מסדר ראשו! (הפרדת משתני*, הומוגנית, לינארית) xyy = 1 x y xy 2 = 2xy 2 מצא את הפתרו' הכללי: x y y = 3 א) y ג) ב) ד) y tan x = y (1 ( x+ y !! משוואות מסדר ראשו! (הפרדת משתני*, הומוגנית, לינארית) tan ( a a z 0 a z s ds dt (רמז: cos d d ז) d ( ) d ( ) ח) ) מצא את הפתרונות המקיימי :. () 0 ( ). (). () 0 d ( ) d ( ) π. sin ln ) tan cos d cos d

קרא עוד

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx סמסטר חורף תשע"א 18 בפבואר 011 הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב מרצה: מתרגלים: רן אל-יניב נועה אלגרבלי, גיא חפץ, נטליה זילברשטיין, דודו ינאי (אחראי) סמסטר חורף תשע" מבחן סופי פתרון (מועד

קרא עוד

<4D F736F F D20EEE4F4EA20EEE0E420F9ECE5F9E9ED20E5F9E1F22E646F63>

<4D F736F F D20EEE4F4EA20EEE0E420F9ECE5F9E9ED20E5F9E1F22E646F63> 1 ----- ואלה עיקריו של המהפך במתמטיקה - 1 הוא המספר האי רציונלי היחידי, וכל שאר המספרים הם רציונליים. בפיסיקה - מסלולי התנועה הטבעיים של כוכבים, הם מסלולים בורגיים. בגיאומטריה - פאי משתנה ואינו קבוע. המהפך

קרא עוד

Untitled

Untitled 2 אגודת הסטודנטים, בן-גוריון 3 פתרון מבחן מועד ב', חדו"א 2 להנדסת חשמל, סמסטר ב', תשע"ו שאלה : א הטור המגדיר את fx הוא טור טלסקופי. הסכומים החלקיים של טור זה הם S n x n k kxe kx k xe k x nxe nx x fx lim

קרא עוד

תוצאות סופיות מבחן אלק' פיקוד ובקרה קיץ 2014

תוצאות סופיות מבחן  אלק' פיקוד ובקרה קיץ  2014 תוצאות סופיות למערכות אלק' פיקוד ובקרה להנדסאים וטכנאים מועד קיץ תשע"ד 7/2014 פותר המבחן: מתי דוד למרות מאמצי לפתור נכון, יתכן ונפלו טעויות בפתרון, אשמח לקבל הערותיכם בדוא"ל : @hotmail.com ההצלחה שלי היא

קרא עוד

תרגיל 5-1

תרגיל 5-1 תרגיל 1 יחסי העדפה, פונקציות תועלת, עקומות אדישות וקווי תקציב כל השאלות להלן מתייחסות לצרכן שהעדפותיו מוגדרות על סלי צריכה של שני מוצרים. העדפות אלה הן רציונאליות (ז"א, מקיימות את תכונות השלמות והטרנזיטיביות).

קרא עוד

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א'

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' פיסיקה 1 ב' 203-1-1391 מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב 03.08.2017 משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' - שאלות אמריקאיות (כל שאלה - 5 נק') - יש לסמן תשובה

קרא עוד

שם כיף עם ג'ף מאגר פעילויות חלק א' חוברת של פעילויות מתמטיות: העשרה, העמקה, משחקים ואתגרים כיתה

שם כיף עם ג'ף מאגר פעילויות חלק א' חוברת של פעילויות מתמטיות: העשרה, העמקה, משחקים ואתגרים   כיתה שם כיף עם ג'ף מאגר פעילויות חלק א' חוברת של פעילויות מתמטיות: העשרה, העמקה, משחקים ואתגרים www.kefwithjeff.org כיתה Happy New Year 8 0 80 80 0 8 8 8 8 8 08 8 0 0 בכל שורה ובכל טור יש את המספרים עד כולל.

קרא עוד

Microsoft Word פרק 16 - פתרון משוואות רמה א

Microsoft Word פרק 16 - פתרון משוואות רמה א 0.0. דף עבודה פתרון משוואות ושאלות מילוליות נתונות שתי משוואות שקולות. 8 60 הסבירו מדוע המשוואות שקולות. 6) 4( שקולה למשוואות אלו? האם המשוואה 8 מצאו שתי משוואות נוספות השקולות למשוואות בסעיף. () משוואות.

קרא עוד

rizufim answers

rizufim answers ÌÈÙÂˆÈ מדריך למורה פעילות זו היא פעילות חקר לבדיקת כל אפשרויות הריצוף שבהן סידור מצולעים סביב קודקוד הוא זהה. המצולעים שבהם ישתמשו התלמידים הם: משולש שווה צלעות, משושה משוכלל וריבוע - כולם בעלי צלע באותו

קרא עוד

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63>

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63> < 0 a b b a > 0 נתון: מכאן ניתן לומר בוודאות כי -. a < b ab < 0 a 0 b > לא ניתן לקבוע בוודאות.. ( 0)?. לא ניתן לדעת. + ( + ) ( ) + + נתון: כמה ערכי שונים מקיימים את המשוואה?. אינסוף 0 +. תשובות ו נכונות

קרא עוד

אוניברסיטת בן-גוריון בנגבNEGEV BEN-GURION UNIVERSITY OF THE ת.ד.,653 באר-שבעISRAEL 10584P.O.B. 653, BEER SHEVA , המזכירות האקדמית המרכז ללימודים

אוניברסיטת בן-גוריון בנגבNEGEV BEN-GURION UNIVERSITY OF THE ת.ד.,653 באר-שבעISRAEL 10584P.O.B. 653, BEER SHEVA , המזכירות האקדמית המרכז ללימודים אוניברסיטת בן-גוריון בנגבNEGEV BEN-GURION UNIVERSITY OF THE ת.ד.,65 באר-שבעISRAEL 058P.O.B. 65, BEER SHEVA 8 05, המזכירות האקדמית המרכז ללימודים קדם אקדמיים אלגברה - נוסחאות הכפל מקוצר גיליון תרגילים מס'

קרא עוד

mivhanim 002 horef 2012

mivhanim 002 horef 2012 מבחן מספר 1 (שאלון 00 חורף תשע"ב) בשאלון זה שש שאלות. תשובה מלאה לשאלה מזכה ב- 5 נקודות. מותר לך לענות, באופן מלא או חלקי, על מספר שאלות כרצונך, אך סך הנקודות שתוכל לצבור לא יעלה על. 100 אלגברה (x+ 5)

קרא עוד

1 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי II גיא סלומון לפתרון מלא בסרטון פלאש היכנסו ל- כתב ופתר גיא סלומון

1 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי II גיא סלומון לפתרון מלא בסרטון פלאש היכנסו ל-   כתב ופתר גיא סלומון חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי II גיא סלומון סטודנטים יקרים ספר תרגילים זה הינו פרי שנות ניסיון רבות של המחבר בהוראת חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי באוניברסיטת תל אביב, באוניברסיטה הפתוחה, במכללת שנקר ועוד שאלות

קרא עוד

Microsoft Word ACDC à'.doc

Microsoft Word ACDC à'.doc דו"ח מסכם בניסוי: AC/DC חלק: א' סמסטר ב' תשס"א שם הבודק : תאריך הבדיקה: I שם מדריך הניסוי (שם מלא): סרגיי ציון הדו"ח: II תאריך ביצוע הניסוי: 14/05/001 תאריך הגשת הדו"ח: 1/05/001 הדו"ח מוגש על ידי: II I

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F8F720E7F9E9E1E420EBEEE5FAE9FA203120E9E5ECE E646F63>

<4D F736F F D20F4F8F720E7F9E9E1E420EBEEE5FAE9FA203120E9E5ECE E646F63> הסברים לפרק כמותי : :úåðåëðä úåáåùúä 0 9 8 7 6 5 5 0 9 8 7 6 5. התשובה הנכונה היא: (). עלינו לקבוע איזה מהביטויים שבתשובות אינו זוגי. משום שהשאלה עוסקת בתכונת הזוגיות, ננסה ללמוד מהנתון על זוגיותם של x

קרא עוד

מעבדה א' בפיזיקה הענות לתדר ותהודה רקע תאורטי תשע"ב נגד, קבל וסליל במעגלים חשמליים בניסוי זה נחקור את התנהגותם של מעגלים חשמליים המכילים נגדים קבלים ו

מעבדה א' בפיזיקה הענות לתדר ותהודה רקע תאורטי תשעב נגד, קבל וסליל במעגלים חשמליים בניסוי זה נחקור את התנהגותם של מעגלים חשמליים המכילים נגדים קבלים ו נגד, קבל וסליל במעגלים חשמליים בניסוי זה נחקור את התנהגותם של מעגלים חשמליים המכילים נגדים קבלים וסלילים )משרנים(. ראשית נראה כיצד משפיע כל אחד מהרכיבים הללו על המתח במעגל. נגד חוק אוהם: במהלך לימודיכם

קרא עוד

מבוא לאנליזה נומרית na191 Assignment 2 solution - Finding Roots of Nonlinear Equations y cos(x) שאלה 1 היכן נחתכים הגרפים של? y x 3 1 ושל ממש פתרונות

מבוא לאנליזה נומרית na191 Assignment 2 solution - Finding Roots of Nonlinear Equations y cos(x) שאלה 1 היכן נחתכים הגרפים של? y x 3 1 ושל ממש פתרונות מבוא לאנליזה נומרית na191 Assignmnt 2 solution - Finding Roots of Nonlinar Equations y cos() שאלה 1 היכן נחתכים הגרפים של? y 3 1 ושל ממש פתרונות בעזרת שיטת החצייה ובעזרת Rgula Falsi )אין צורך לפתור אנליטית(

קרא עוד

<4D F736F F D20EEFAEEE8E9F7E420E020ECEBECEBECF0E9ED202D20E0E9F0E1F8F1E9E8FA20FAEC20E0E1E9E12E646F63>

<4D F736F F D20EEFAEEE8E9F7E420E020ECEBECEBECF0E9ED202D20E0E9F0E1F8F1E9E8FA20FAEC20E0E1E9E12E646F63> מתמטיקה א' לכלכלנים גיא סלומון סטודנטים יקרים ספר תרגילים זה הינו פרי שנות ניסיון רבות של המחבר בהוראת חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי באוניברסיטת תל אביב, באוניברסיטה הפתוחה, במכללת שנקר ועוד. שאלות תלמידים

קרא עוד

פתרונות מלאים לשלב א' אולימפיאדה ארצית במתמטיקה חטיבה כיתות ז' 1. נתונה המשוואה השגויה הבאה: הזיזו גפרור אחד בלבד כדי שהמשוואה תהיה נכונה. פתרון לחידו

פתרונות מלאים לשלב א' אולימפיאדה ארצית במתמטיקה חטיבה כיתות ז' 1. נתונה המשוואה השגויה הבאה: הזיזו גפרור אחד בלבד כדי שהמשוואה תהיה נכונה. פתרון לחידו פתרונות מלאים לשלב א' אולימפיאדה ארצית במתמטיקה חטיבה כיתות ז'. נתונה המשוואה השגויה הבאה: הזיזו גפרור אחד בלבד כדי שהמשוואה תהיה נכונה. לחידות גפרורים יש לעיתים פתרונות רבים. אנו הצענו במחוון אחד: ישנו

קרא עוד

הקדמה, חוק ראשון ושלישי שאלות: 1( חשב את שקול הכוחות הפועל על גוף במקרה הבא: 2( חשב את שקול הכוחות הפועל על הגוף במקרה הבא: 3( חשב את שקול הכוחות הפוע

הקדמה, חוק ראשון ושלישי שאלות: 1( חשב את שקול הכוחות הפועל על גוף במקרה הבא: 2( חשב את שקול הכוחות הפועל על הגוף במקרה הבא: 3( חשב את שקול הכוחות הפוע הקדמה, חוק ראשון ושלישי שאלות: ( חשב את שקול הכוחות הפועל על גוף במקרה הבא: ( חשב את שקול הכוחות הפועל על הגוף במקרה הבא: 3( חשב את שקול הכוחות הפועל על הגף במקרה הבא: באיור הבא נתונים הכוחות מצא את גודלו

קרא עוד

תכנון אלגוריתמים עבודת בית 4: תכנון אלגוריתמים תאריך הגשה: 02: , בצהריים,תא מספר 66 בקומת כניסה של בניין 003 מתרגל אחראי: אורי 0

תכנון אלגוריתמים עבודת בית 4: תכנון אלגוריתמים תאריך הגשה: 02: , בצהריים,תא מספר 66 בקומת כניסה של בניין 003 מתרגל אחראי: אורי 0 22 עבודת בית 4: תכנון אלגוריתמים תאריך הגשה: 2: 622, בצהריים,תא מספר 66 בקומת כניסה של בניין 3 מתרגל אחראי: אורי הוראות כלליות: כל עוד לא נאמר אחרת, כאשר הנכם מתבקשים לתאר אלגוריתם יש לספק את הבאות: תיאור

קרא עוד

במתמטיקה בגרויות + פתרונות וידאו מלאים (3 יח ל שאלון 182/183) וידאו מלאים לכל השאלות בחוברת ב- MY.GEVA.CO.IL פתרונות הבחינות הראשונות במתנה! שתי אפליק

במתמטיקה בגרויות + פתרונות וידאו מלאים (3 יח ל שאלון 182/183) וידאו מלאים לכל השאלות בחוברת ב- MY.GEVA.CO.IL פתרונות הבחינות הראשונות במתנה! שתי אפליק במתמטיקה בגרויות + פתרונות וידאו מלאים ( יח ל שאלון 8/8) וידאו מלאים לכל השאלות בחוברת ב- MYGEVACOIL פתרונות הבחינות הראשונות במתנה! שתי אפליקציית MYGEVA חדש! אותי מאחור חפשו לשנת 08-09 עדכני הקדמה מורים

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט עמוד מתוך + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- תחומים עיקריים- וסטטיסטיקה היסקית; בסטטיסטיקה היסקית משערים השערות, משווים בין קבוצות באוכלוסיה ועוד, אך גם מ ניתן ללמוד הרבה על האוכלוסיה-

קרא עוד

פתרון מוצע לבחינת מה"ט מכניקה טכנית 93117,90117 מועד א' תשע"ט, חודש שנה : אביב, 2019 שאלה 1 מנוף ABCD מחובר בנקודה A לסמך נייח, ובנקודה E נתמך בסמך ני

פתרון מוצע לבחינת מהט מכניקה טכנית 93117,90117 מועד א' תשעט, חודש שנה : אביב, 2019 שאלה 1 מנוף ABCD מחובר בנקודה A לסמך נייח, ובנקודה E נתמך בסמך ני פתרון מוצע לבחינת מה"ט מכניקה טכנית 97,97 מועד א' תשע"ט, חודש שנה : אביב, 9 שאלה מנוף D מחובר בנקודה לסמך נייח, ובנקודה E נתמך בסמך נייד. בנקודה מופעל על המנוף כוח [] =P בכיוון המתואר. במצב זה המנוף נמצא

קרא עוד

Microsoft Word - madar1.docx

Microsoft Word - madar1.docx משוואות דיפרנציאליות רגילות גיא סלומון סטודנטים יקרים ספר תרגילים זה הינו פרי שנות ניסיון רבות של המחבר בהוראת מתמטיקה באוניברסיטת תל אביב, באוניברסיטה הפתוחה, במכללת שנקר ועוד. שאלות תלמידים וטעויות נפוצות

קרא עוד

מומנט התמדה

מומנט התמדה מומנט התמדה מילות מפתח: גוף קשיח, מומנט התמד,)nertia( מומנט כוח,)Torque( מטוטלת פיסיקלית, מטוטלת פיתול הציוד הדרוש:, דיסקת אלומיניום תלויה על תייל, גלילים פליז תלויים על תייל, - גלילי פליז עם הברגה, משקלות

קרא עוד

א. מערכות צירים א. 1. מערכת צירים - זוגות סדורים ושיעורים מגלים לומדים 10. פונקציות מגלים ולומדים במערכת הרחובות ברובע מנהטן בניו-יורק יש שני סוגים של

א. מערכות צירים א. 1. מערכת צירים - זוגות סדורים ושיעורים מגלים לומדים 10. פונקציות מגלים ולומדים במערכת הרחובות ברובע מנהטן בניו-יורק יש שני סוגים של א. מערכות צירים א.. מערכת צירים - זוגות סדורים ושיעורים מגלים לומדים. פונקציות במערכת הרחובות ברובע מנהטן בניו-יורק יש שני סוגים של רחובות: שדרות בכיוון מאונך ויותר מ- רחובות בכיוון מאוזן. ראו דוגמה. לרחובות

קרא עוד

אי שוויונים ממעלה ראשונה לארבע יחידות

אי שוויונים ממעלה ראשונה לארבע יחידות אי שיוונים ממעלה ראשונה ל יח"ל. נעמי ברנס/כהן. המחברות: מיטל מתלון/מיכאלי. רטל חדד/בן רחמים הנחיות לשימוש בחוברת "אי שויונים ממעלה ראשונה" לתלמידי יח"ל החוברת מיועדת ללימוד עצמאי למי שלא למד את הנושא.

קרא עוד

מתמטיקה לכיתה ח פונקציה קווית חלק ב מערכות משוואות הרחבה

מתמטיקה לכיתה ח פונקציה קווית חלק ב מערכות משוואות הרחבה מתמטיקה לכיתה ח פונקציה קווית חלק ב מערכות משוואות הרחבה צוות המתמטיקה במטח: ראש תחום מתמטיקה: ד"ר שרה הרשקוביץ מנהלת צוות פיתוח מתמטיקה לבית הספר העל יסודי: ד"ר בבה שטרנברג צוות הפיתוח: רגינה אובודנקו,

קרא עוד

תשובות 1. משתנה וביטוי אלגברי 1 א פרצוף שמח, פרצוף עצוב וכו'... ב פרצוף שמח. ג - 8 עצוב, - 15 שמח. ד שמח, עצוב. עמ' 2 2 א תכלת. ב 5. ג אי-

תשובות 1. משתנה וביטוי אלגברי 1 א פרצוף שמח, פרצוף עצוב וכו'... ב פרצוף שמח. ג - 8 עצוב, - 15 שמח. ד שמח, עצוב. עמ' 2 2 א תכלת. ב 5. ג אי- 1. משתנה וביטוי אלגברי 1 א פרצוף שמח, פרצוף עצוב וכו'... ב פרצוף שמח. ג - 8 עצוב, - 15 שמח. ד - 567 שמח, - 784 עצוב. עמ' 2 2 א תכלת. ב 5. ג אי-זוגיים. ד זוגיים. ה 10, כתום. א 9. 4, 1, ב מספר המבנה בריבוע.

קרא עוד

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשעח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: 26.01.2018 2 סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מורכבת מ- 6 שאלות. כל שאלה מזכה ב- 20 נקודות כך הנקודות

קרא עוד

. m most לכל אורך השאלה, במקרה של כוח חיכוך: = 0.01 [kg]; μ א. נתון: = 0.1 k f k = μ k N = μ k mg a = μ k g תור ראשון: לאחר שג'וני גלגל את הגולה הראשו

. m most לכל אורך השאלה, במקרה של כוח חיכוך: = 0.01 [kg]; μ א. נתון: = 0.1 k f k = μ k N = μ k mg a = μ k g תור ראשון: לאחר שג'וני גלגל את הגולה הראשו . m mot לכל אורך השאלה, במקרה של כוח חיכוך: = 0.01 [kg; μ א. נתון: = 0.1 k f k = μ k N = μ k mg a = μ k g תור ראשון: לאחר שג'וני גלגל את הגולה הראשונה שלו ל (3 (,2, צ'אק מכוון לעברה ופוגע. חישוב המרחק

קרא עוד

Microsoft Word - אלגברה מעורב 2.doc

Microsoft Word - אלגברה מעורב 2.doc תרגול אלגברה? ( ), (6 ) 6 9 נתון:. מהו ערכו של. () () () (). למה שווה? a ai. נתון: a + 9 + 6a () () 7 () () אף תשובה אינה נכונה?. ( ) ( + ) ( ) ( + ) ( + ) ( + ) ( + )( ) () () () (). נתון: + 0 z z z iz

קרא עוד

ðñôç 005 î

ðñôç 005 î ו - משופר נספח לשאלון 005 9005 תוכן עניינים: עמ' סדרות תוספת לאי-שיוויונים ממעלה שניה יישומים 40 (כולל יישום במשפט ויאטה לעומת הנספח הקודם, השאלות הבאות הוחלפו : עמ ' שאלה עמ ' שאלה עמ ' שאלה 6,7,8,9 0,

קרא עוד